Sunteți pe pagina 1din 6

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE INSTALATII %A&E NATURALE
Co PTE'I0"(

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa). "

i* +

LUCRARI DE INSTALATII , %A&E NATURALE


COD! PT , I0(

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Ioan Nicolae 01 - 12.0 .2010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1!-1".0 .2010 Aprobat Scurtu Ioan 20.0 .2010

-ISA DE E.IDENTA A EDITIILOR/RE.I&IILOR Nr. Crt.


1
E#itia$ %e&i'ia

Data
01.0 .2010

(arti mo#ificate
+o#ificari #e structura si informatie

Aprobat )Nume ) *unctia)Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI-U&ARE/ RETRA%ERE


Nr. Crt DES,INA,A% E-. Nr. E#itia) %e&i'ia DA,A SI N.+E)SE+NA,.%A DE $ (%I+I%E %E,%A/E%E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI-ICARI E-ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. ,e-t e-istent Continutul mo#ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE INSTALATII %A&E NATURALE
Co PTE'I0"(

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa). 2

i* +

1. SCOP Prezenta procedur are drept scop stabilirea metodologiei de executie a lucrarilor de instalatii gaze naturale. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex 2000 Company S.R. . Rebra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA ! "ormati#ul de siguranta la $oc a constructiilor P%%& ' (( ! egea )0*'200* Siguranta la incendiu ! C )00 normati# de pre#enire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii a$erente acestora. - egea nr. %0'%((+ pri#ind calitatea in constructii. - ,.-. nr. *..'%((* pentru aprobarea unor regulamente pri#ind calitatea in constructii. - egea )0*'200* ege pri#ind siguranta si stingerea incendiilor. - P %%&'%((( norme tehnice de proiectare in realizarea constructiilor pri#ind protectia la actiunea $ocului. - C +.'2002 normati# pentru #eri$icarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii a$erente. - / %) si /%)'% ! '2002 normati# pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala. - P %00!%'200. normati# pentru proiectarea antiseismica a constructiilor. 4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI Con$orm normati#e speci$ice 5. DESCRIEREA PROCEDURII 5.1 ALEGEREA TRASEELOR I CONDIII PENTRU AMPLASARE A CONDUCTELOR 0raseele instala1iei de utilizare #or $i rectilinii2 urm3nd pe c3t posibil st3lpi2 grinzi2 pere1i. a alegerea traseelor2 condi1iile de securitate au prioritate $a1 de orice alte condi1ii. 4legerea traseelor din cldiri mari se $ace ast$el 5nc3t $iecare unitate locati# s $ie racordat la coloana montat sau instala1ia exterioar comun2 printr!o singur deri#a1ie. 6ste interzis trecerea conductelor prin7 co8uri2 canale de #entila1ie2 pu1uri 8i camere pentru ascensoare2 5ncperi cu umiditate pronun1at2 5ncperi cu mediu corozi# sau cu dega9are de noxe2 5ncperi 5n care se depoziteaz materiale in$lamabile2 closete2 subsoluri tehnice 8i canale tehnice2 gheene2 ni8e2 podurile ne#entilate2 5n locuri greu accesibile 5n care 5ntre1inerea normal a conductelor nu poate $i asigurat. Conductele instala1iilor interioare se #or monta aparent. 6ste interzis montarea lor 5n pardoseal2 cu excep1ia imobilelor cu un grad ridicat de $inisare2 unde se admite montarea lor 5n canale #izitabile2 uscate 8i #entilate. De asemenea se #or lua msuri de etan8are a conductelor de gaze naturale la trecerea prin pere1i sau plan8ee prin prote9area cu tub de protec1ie 8i eliminarea 5mbinrilor 5n tubul de protec1ie. Se #or lua msuri de etan8are a conductelor de ap 8i canalizare pozate direct 5n pm3nt2 la intrarea 5n subsolul cldirii. De asemenea2 se #or etan8a toate intrrile conductelor de 5nclzire2 ap2 canalizare de la subsol la parter. Pentru e#acuarea e#entualelor in$iltra1ii de gaze se #a asigura #entilarea subsolului prin ori$icii de #entilare pe conturul exterior al cldirii 8i 5ntre 5ncperile din subsol prin legarea unor canale de #entilare natural cu subsolul cldirii. Distan1ele 5ntre conductele de gaze 8i elementele instala1iei electrice #or $i cele pre#zute de "ormati#ul pentru proiectarea 8i executarea instala1iilor electrice. 6ste interzis punerea la pm3nt a aparatelor electrice sau altor instala1ii prin conductele de gaz. 0recerea conductelor de gaze prin pere1i sau plan8ee se #a $ace prin tub de protec1ie. :n tub de protec1ie conducta #a $i $r 5mbinri. 0uburile de protec1ie se #or $ixa cu ciment sau ipsos2 #or dep8i pardoseala cu +0 mm 8i cu %0 mm pere1ii 8i pla$oanele. ;ixarea conductelor

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE INSTALATII %A&E NATURALE
Co PTE'I0"(

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa). 0

i* +

aparente se $ace cu br1ri sau console la distanta de %2+!& m2 5n $unc1ie de diametrul conductei. :n instala1ia de utilizare conductele de gaze se #or monta deasupra conductelor pentru alte instala1ii. ;a1 de perete se #a pstra o distan1 de 20!)0 mm 5n $unc1ie de diametrul conductei. Conductele orizontale se #or monta numai 5n partea de sus a pere1ilor la o distan1 con#enabil de pla$on2 deasupra u8ilor 8i a $erestrelor. Con$orm art. &.)< din "ormele tehnice pentru proiectarea2 executarea 8i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale!200& conducta instala1iei de utilizare se #a amplasa ast$el 5nc3t s $ie prote9at 5mpotri#a degradrii prin7 lo#ire direct sau trepida1ii2 contactul cu lichide corozi#e2 contactul 5ndelungat cu apa2 radia1ie sau conduc1ie termica. 5.2 ARMTURI DE NCHIDERE :n instala1iile interioare se #or monta robinete de 5nchidere la #edere2 5n locuri #entilate accesibile2 5n urmtoarele puncte7 ! 5naintea $iecrui contor= ! 5nainte de intrarea 5n cldiri a instala1iei de utilizare se monteaz 5n loc accesibil un robinet de incendiu= 5n cazul 5n care distan1a dintre robinetul de ie8ire din postul sau sta1ia de reglare 8i robinetul de incendiu este sub + m2 se poate renun1a la robinetul de ie8ire din postul sau sta1ia de reglare= ! pe $iecare rami$ica1ie important a instala1iei= ! la baza $iecrei coloane= ! pe $iecare conducta care alimenteaz grupuri de arztoare montate la aparate2 mese de lucru2 laboratoare2 etc. ! 5naintea $iecrui aparat consumator de combustibili gazo8i ast$el7 ! 5n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazo8i racordate rigid2care nu au robinet de mane#r propriu2 dou robinete montate pe conduct ! 5n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazo8i racordate prin racord $lexibil2care nu au robinet de mane#r propriu2 dou robinete montate pe conduct 5naintea racordului $lexibil ! 5n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazo8i care au racord rigid 8i robinet de mane#r propriu2 un robinet ! 5n cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazo8i care au racord $lexibil 8i robinet de mane#r propriu2 un robinet. Se #or utiliza robinete 5n $unc1ie de treapta de presiune a instala1iei pe care se monteaz. -rosimea peretelui 1e#ii se calculeaz 5n $unc1ie de solicitrile la care este supus conducta 8i gradul de agresi#itate a solului. >aterialele $olosite #or $i 5nso1ite de certi$icate de calitate. 5.3 CONDIII PENTRU INTRODUCEREA GA ELOR N CLDIRI 0oate 5ncperile 5n care se monteaz aparate consumatoare de combustibili gazo8i se pre#d spre exterior ?sau spre balcoane'terase #itrate@ cu supra$e1e #itrate2 a cror supra$a1 total minim #a $i de 7 020) mp pentru $iecare mc net de 5ncpere 5n cazul construc1iilor din beton armat= 020+ mp pentru $iecare mc net de 5ncpere 5n cazul construc1iilor din zidrie. Pentru cazul 5n care geamurile au o grosime mai mare de <mm sau sunt de construc1ie special ?securizat2 termopan@2 se #or monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita in$erioar de sensibilitate 2A metan 5n aer2 care ac1ioneaz asupra robinetului de 5nchidere ?electro#entil@ a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazo8i. :n aceste condi1ii supra$a1a #itrat poate $i redus la 0202mp pe mc #olum net de 5ncpere. 4legerea 8i montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazo8i se $ace cu respectarea instruc1iunilor productorului 8i reglementrilor 5n #igoare. Se #or $olosi numai aparate la care este asigurat e#acuarea gazelor arse ?racordate la cos@2 excep1ie $ac buctriile la care se $olosesc aragaze2 re8ouri la care se pre#d ori$icii spre exterior. :n 5ncperi cu #olum mai mic de %& mc 8i 5n bi2 indi$erent de #olumul lor nu sunt admise7 ! aparate de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum= aparate de utilizare pentru 5nclzirea central sau local pre#zute cu arztor atmos$eric 8i rupere de tira9 chiar dac au termostat de co8. Bolumul 5ncperii 5n care se instaleaz aparate

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE INSTALATII %A&E NATURALE
Co PTE'I0"(

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa). (

i* +

consumatoare de gaze trebuie sa $ie de cel pu1in %& mc cu respectarea condi1iilor impuse prin "ormele tehnice pentru proiectarea2 executarea 8i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ! 200&2 art &.2. Pentru buctrii2 bi 8i ori$icii din institu1ii2 #olumul minim #a $i de *2+ mc. Debitul total al aparatelor cu $lacr liber care se pot instala 5ntr!o 5ncpere trebuie s satis$ac condi1ia7 %+ mc #olum interior de 5ncpere pentru $iecare mc debit instalat de gaze naturale. Pentru toate aparatele de utilizare a gazelor racordate la co8 sau cu $lacr liber2 se #a asigura accesul aerului necesar arderii 8i e#acurii complete $r riscuri2 a gazelor de ardere ast$el 5nc3t 5n atmos$era 5ncperii s nu se dep8easc concentra1ia de noxe admis. Pentru introducerea 5n 5ncperi a aerului necesar arderii gazelor2 se #or pre#edea ori$icii 5n legtur cu exteriorul. 4ccesul aerului direct din exterior se #a pre#edea 5n toate cazurile 5n care raportul B al 5ncperii?mc@ 8i debitul nominal de gaze C ?mc"'h@ al aparatului instalat are #aloarea mai mic de )0. Sunt exceptate buctriile din locuin1ele cu 5nclzire central 5n care nu exist alte aparate consumatoare de combustibili gazo8i2 la care se admite solu1ia cu ori$icii spre 5ncperile 5n#ecinate2 cu condi1ia satis$acerii regulii B'C egal sau mai mare cu )0? 5n care B este #olumul buctriei 8i al 5ncperii 5n#ecinate.@ Dac 8i 5n 5ncperea #ecin spre care sunt pre#zute ori$iciile sunt instalate aparate consumatoare de gaze2 raportul dintre #olumele 5nsumate ale 5ncperilor ?SBi @ 8i debitele 5nsumate ale aparatelor consumatoare ?SCn@ #a trebui s satis$ac rela1ia7 SBi'SCn D)0. :n caz c aceast condi1ie nu poate $i 5ndeplinit2 se #or realiza prize de aer direct din exteriorul construc1iei. Pentru e#acuarea in$iltra1iilor 8i scprilor de gaze care se pot acumula 5n casele de scri ale cldirilor eta9ate $r supra$e1e #itrate2 se pre#ede la partea superioar a acestora2 5n plan8eul sau acoperi8ul cldirii2 un ori$iciu cu diametrul de %+0! 200mm2 pre#zut cu un tub racordat la un de$lector. Sec1iunile libere ale prizelor de aer spre exterior2 se determin dup $ormula7 2+ cmp pentru $iecare mc gaze instalat. Eri$iciile de e#acuare gaze arse 8i prizele pentru accesul aerului nu #or a#ea dispoziti#e de mic8orare sau 5nchidere a sec1iunii. Pentru buctrii se #or pre#edea $ie canale indi#iduale2 $ie colectoare2 cu dimensiunile 8i execu1ia prescris prin standardele 5n #igoare. :n cazul cldirilor2 din $ondul #echi de locuin1e2 cu numr redus de ni#ele2 5n care 5ncperile nu sunt pre#zute cu canale de #entila1ie2 se admite practicarea 5n peretele exterior sau 5n tocul $erestrei2 la partea superioar a 5ncperii2 de ori$icii pentru e#acuarea gazelor arse. Dimensionarea co8urilor 8i canalelor de $um se #a $ace con$orm pre#ederilor reglementrilor speci$ice 5n #igoare. Se interzice 5ntrebuin1area canalelor de $um pentru aparate de consum alimentate cu gaze combustibile 8i aparate alimentate cu al1i combustibili. Se #or e#ita canalele de $um comune chiar la instala1iile care $olosesc numai gaze. Pentru monta9ul burlanelor de tabl care $ac legtura dintre aparatul de utilizare 8i co8 se $ac precizri 5n art. &.%(2 &.202 &.2%2 &.222 &.2) din "ormele tehnice pentru proiectarea2 executarea 8i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ! 200&. Pe co8ul de $um se #a monta o cciul de #entila1ie pentru e#acuarea integral a gazelor arse2 indi$erent de condi1iile meteorologice de a$ar. :n instala1iile de utilizare se pot monta numai aparate consumatoare de combustibili gazo8i a#izate con$orm pre#ederilor /.S.C./.R. 5n #igoare. 4paratele consumatoare de combustibili gazo8i se #or racorda rigid la instala1iile interioare. ;ac excep1ie aparatele cu debit nominal sub )mc2 precum 8i arztoarele industriale independente utilizate la aparate mobile2 care pot a#ea 8i racorduri $lexibile la instala1ia de utilizare cu respectarea pre#ederilor art. &.<< din "ormele tehnice pentru proiectarea2 executarea 8i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ! 200&. 4paratele consumatoare de combustibili gazo8i se monteaz con$orm instruc1iunilor date de productori2 de ctre operatori economici autoriza1i de organisme abilitate2 con$orm reglementrilor speci$ice. :mbinrile conductelor din o1el se execut cu piese de racord ?$itinguri2 $lan8e din o1el asamblate cu 8uruburi@ sau prin sudur de ctre sudori autoriza1i de organisme abilitate2 con$orm reglementrilor 5n #igoare2 cu respectarea art.%0.)(!%0.+* din "ormele tehnice pentru proiectarea2 executarea 8i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ! 200&. >surarea gazelor consumate se #a $ace cu a9utorul unui contor #olumetric care se #a monta la limita de proprietate2 con$orm Regulamentului de msurare a cantit1ilor de gaze naturale pentru consumatorii capti#i. 4paratele de msur2 control 8i regla9 se #eri$ic 8i se monteaz con$orm instruc1iunilor productorilor 8i'sau a altor reglementri speci$ice tipului de aparat. Protec1ia instala1iei de utilizare se $ace 5n $unc1ie de modul de montare subteran sau aparent. Pentru conductele montate subteran se #a realiza protec1ia catodica a conductelor con$orm

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE INSTALATII %A&E NATURALE
Co PTE'I0"(

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa). 1

i* +

pre#ederilor S04S *))+')2 respect3nd F"ormati#ul pentru protec1ia contra coroziunii a conductelor metalice 5ngropateG /%< si art. %%.%0 din "ormele tehnice pentru proiectarea2 executarea 8i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ! 200&. Pentru conductele montate aparent protec1ia acestora se #a realiza prin grunduire 8i #opsire2 opera1iuni care se execut dup e$ectuarea #eri$icrilor la presiune. Conductele aparente din sistemele de distribu1ie 8i cele din instala1iile de utilizare industriale exterioare #or $i #opsite 5n culoarea galben. :nainte de punerea 5n $unc1iune2 instala1ia de utilizare se supune la #eri$icri de recep1ie constituite din urmtoarele7 ! 5ncercarea de rezisten1 la presiunea de % bar si o durat de % or2 cu o durat de egalizare de )0 min. ! 5ncercarea de etan8eitate la presiunea de 022 bar 8i o durat de 2< ore cu o durat de egalizare de )0 min. :ncercrile se $ac cu aer. Condi1iile de 5ncercare 8i metodele de lucru #or $i con$. cap.%22 tab.& 8i tab. ( din "ormele tehnice pentru proiectarea2 executarea 8i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ! 200&. :mbinrile instala1iei de utilizare 8i racordul care nu au $ost probate cu aer se #or #eri$ica cu produs spumant sub presiunea gazelor din instala1ie. Recep1ia tehnic 8i punerea 5n $unc1iune a lucrrilor din cadrul lucrrilor din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se $ace de operatorul SD2 dup anun1area de ctre executant a terminrii lucrrilor2 printr!un document scris. Pentru recep1ia instala1iei de utilizare2 instalatorul autorizat al constructorului #a prezenta documenta1ia tehnic de execu1ie 8i documentele pri#itoare la realizarea 8i exploatarea lucrrilor2 cu toate modi$icrile aduse pe parcursul executrii lucrrilor. :ncercrile de rezisten1 8i etan8eitate se #or executa de constructor prin instalatorul autorizat 5n prezen1a delegatului operatorului licen1iat al sistemului de distribu1ie. Dac se consider necesar la recep1ia 8i punerea 5n $unc1iune a instala1iilor2 #a $i con#ocat 8i proiectantul. Dup e$ectuarea probelor pentru lucrrile care au satis$cut controlul calit1ii2 se #a 5ncheia un proces #erbal de recep1ie tehnic2 con$orm anexei nr. ) din "ormele tehnice pentru proiectarea2 executarea 8i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ! 200&2 care se #a anexa la dosarul de$initi#. a punerea 5n $unc1iune a instala1iilor de utilizare se #a urmrii comportarea regulatoarelor 8i aparatelor consumatoare de combustibili gazo8i2 #eri$ic3ndu!se stabilitatea 8i aspectul calitati# al $lcrii2 at3t cu toate aparatele 5n $unc1iune c3t 8i cu un singur aparat ?cu debitul cel mai mic din instala1ie@. a $iecare aparat consumator de combustibili gazo8i se #a #eri$ica modul 5n care se $ace e#acuarea gazelor de ardere2 at3t la $unc1ionarea separat c3t 8i la $unc1ionarea simultan a tuturor aparatelor2 5n cazul 5n care se racordeaz la acela8i cos de $um mai multe aparate consumatoare de combustibili gazo8i. :n cazul $unc1ionrii de$ectuoase a e#acurii gazelor arse2 punerea 5n $unc1iune se #a sista2 iar robinetele aparatului consumator de combustibili gazo8i se #or sigila. 4paratele consumatoare de combustibili gazo8i racordate la co8 se #or pune 5n $unc1iune numai dup ce bene$iciarul #a prezenta do#ada cu dat recent ?nu mai #eche de )0 de zile@ de #eri$icare si cur1ire a co8urilor de $um printr!o unitate abilitat. a punerea 5n $unc1iune a instala1iei de utilizare se #a 5ncheia un proces #erbal de punere 5n $unc1iune2 con$orm modelului din 4nexa nr. +2 semnat de delegatul operatorului licen1iat al sistemului de distribu1ie2 instalatorul executantului autorizat2 prestator de specialitate autorizat 8i bene$iciar ?care se #a anexa la dosarul de$initi#@. 6ste obligatoriu ca la punerea 5n $unc1iune delegatul operatorului licen1iat al sistemului de distribu1ie s 7 monteze contorul de gaze naturale= #eri$ice 5ncheierea contractului de $urnizare gaze= instruiasc consumatorul pentru $olosirea corect a instala1iei de utilizare= 5ncheie cu consumatorul 8i instalatorul autorizat pentru execu1ie procesul #erbal de punere 5n $unc1iune2 con$orm 4nexa + predea consumatorului instruc1iunile pri#ind utilizare corect a gazelor naturale2 pre#zute 5n 4nexa nr. & .

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
LUCRARI DE INSTALATII %A&E NATURALE
Co PTE'I0"(

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa). + !. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

i* +

M"#"$%& $%#%&"' ! 4proba si dispune di$uzarea spre santiere a prezentei proceduri. M"#"$%& (&)*+,-.%/R.M.I ! Hrmareste aplicarea si respectarea prezentei proceduri2 numeste $actorii responsabili la ni#el de santiere. S%0 1"#-.%& ! 4sigura si coordoneaza apro#izionarea cu materii prime2 utila9e2 $orta de munca2 supra#egherea din punct de #edere tehnic a productiei si calitatii lucrarilor2 ia masuri ce se impun pentru respectarea prezentei proceduri. S%0 (+#,- *% '+,&+ ! Hrmareste executia propriu!zisa2 respectarea speci$icatiilor tehnice2 respectarea proceselor tehnologice si ia masuri pentru a obtine o lucrare de calitate. R%1()#1"2.' C.3. ! Hrmareste respectarea prescriptiilor tehnice de executie in con$ormitate cu cerintele si reglementarile in #igoare2 pre#enirea producerii de$icientelor de ordin calitati#2 aprecierea competenta a ni#elului calitati# a lucrarilor executate2 a importantei de$icientelor i#ite2 a cauzelor care le!au generat2 #eri$icarea modului in care maistri2 se$i de lot2 se$i de santier executa obligatiunile ce le re#in pe linia asigurarii calitatii lucrarilor2 a controlului pe linie ierarhica2 semnaleaza conducerii intreprinderii anomaliile pe linie de calitate a lucrarilor. 4. INREGISTRARI 5 FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: ! ! ! ! ! ! proces #erbal de lucrari ascunse= proces #erbal de centrari utila9e= proces #erbal pentru probe= certi$icate de materiale= dispozitii derogatorii de la proiect= proces #erbal de receptie intermediare a monta9ului utila9elor preliminar montarii conductelor.