Sunteți pe pagina 1din 28

))).referat.

ro

Cuprins

Introducere....................................................................................1
Importana temei...............................................................................................................................1 Actualitatea temei.............................................................................................................................3 Caracteristica ntreprinderii..............................................................................................................3

1.Caracteristica, structura i clasificarea Bilanului Contabil. 4


1.1. Caracteristica Bilanului Contabil.............................................................................................4 1.2. Structura bilanului contabil......................................................................................................5 1.3. Clasificarea Bilanului contabil.................................................................................................6

2. Lucrri premergtoare pentru ntocmirea Bilanului contabil........................................................................................... !. "odul de ntocmire i pre#entare a Bilanului contabil......$ 4. Caracteristica i modul de ntocmire a ane%ei i notei e%plicati&e la Bilanul contabil...................................................14 '. (eformarea Bilanului contabil.............................................22 )nc*eiere........................................................................................2 Bibliografie....................................................................................!
Ane e .............................................................................................

Introducere Importana temei Creaie a contabilit!ii n partid! dubl!" Bilanul contabil" de la a c!rui atestare n primul tratat de contabilitate tip!rit n lume a trecut peste o #um!tate de mileniu" asi$ur! o ima$ine fidel!" clar! %i comple ! a patrimoniului" a situaiei financiare ct %i a re&ultatului obinut' iat! de ce Bilanul contabil repre&int! documentul oficial utili&at la nc(eierea e erciiului financiar.

*erminolo$ia +Bilanul contabil, este moti-at! de faptul c! modelul propriu bilanului caracteri&ea&! patrimoniul n totalitatea sa %i asi$ur!" inte$ritatea %i eficiena economc! a folosirii resurselor a titularului de patrimoniu. Bilanul contabil are rolul de a $enerali&a periodic datele contabilit!ii curente %i de a stabili pe aceast! cale o serie de indicatori economico.financiari sintetici" ceea ce i confer! caracterul de model contabil %i informaional" dar %i de model de $estiune a -alorilor materiale %i b!ne%ti delimitate patrimonial. /n plan informaional" bilanul de&-!luie %i pune n e-iden! raporturile cau&ale dintre bunurile materiale %i bani" ca obiecte de drepturi %i obli$aii pe de o parte" drepturile %i obli$aiile titularului de patrimoniu n le$!tur! cu aceste -alori pe de alt! parte" ntre alocarea acestor -alori %i finanarea lor" ntre utili&area -alorilor %i reproducia lor. 0l furni&ea&! informaii de reflectare %i control asupra relaiilor de ec(ilibru pri-ind starea %i mi%carea patrimoniului. Ca model de $estiune" bilanul ser-e%te la primirea n mi%care a mecani&melor proprii a subiectului de drept orientate spre asi$urarea n condiii de eficien! a reproduciei patrimoniului. 1e ba&a lui se fundamentea&! deci&iile pri-ind alocarea" finanarea" utili&area %i recuperarea fondurilor. *otodat! prin bilan se or$ani&ea&! controlul asupra reali&!rii deci&iilor" se asum! drepturi %i obli$aii" se stabilesc r!spunderi %i cointerese cu pri-ire la $ospod!rirea %i de&-oltarea patrimoniului. 2easemenea" bilanul este folosit ca instrument de cunoa%tere %i respectare a normelor referitoare la conser-area" administrarea %i dreptul de dispo&iie asupra patrimoniului. Sfera de cuprindere a bilanului se e tinde n procesul de anali&!" el dobndind atribuii economico.financiare cu caracter informaional. documentar de control $estionar" de anali&! %i pre-i&iune. 2atele din bilan fundamentea&! procesul deci&ional" iar prin urm!rirea mi%c!rilor ce inter-in n structura elementelor patrimoniale se efectuea&! controlul derul!rii acestor procese" anali&!nd re&ultatele obinute n raport de parametrii care au stat la ba&a adopt!rii deci&iilor. 3etodele %i te(nicile specifice contabilit!ii confer! bilanului atribuiile unui calcul temeinic ba&at pe cunoa%terea realit!ii" o ba&! de referin! cu caracter social" $eneral -alabil. 1rin structura sa %i prin modul de $rupare a indicatorilor" Bilanul contabil ofer! posibilitata aprecierii situaiei financiare a ntreprinderii %i trebuie s! r!spund! necesit!ilor de informare ale utili&atorilor" furni&nd" totodat!" datele necesare elabor!rii pro$no&elor. 3odul de ntocmire a bilanului" structura %i caracterul s!u informati- sunt strns le$ate de principiile $estiunii patrimoniale. 4tili&area Bilanului contabil ca instrument de anali&! a acti-it!ii economico.financiare la ni-el micro %i macroeconomic" i confer! acestuia caracteristicile unui model economic.Anali&a bilanului anual stabile%te $radul de independen! financiar! n funcie de structura finan!rii" dependena ntreprinderii de creditorii cu pondere mare sau de b!ncile creditoare. 2

Astfel Bilanul contabil" ca procedeu al metodei contablit!ii" asi$ur! dubla pre&entare a a-erii. 0l e-idenia&! n e presie -aloric!" la un moment dat" ec(ilibrul dintre bunurile economice %i sursele lor de finanare. 1rincipala particularitate a Bilanului contabil const! n e$alitatea acti-elor %i pasi-elor" adica total $eneral acti- trebuie s! fie e$al cu totalul $eneral pasi-. Actualitatea temei Bilanul contabil a p!truns n lumea teoriei %i practicii economice ca un model de sinteti&are la un moment dat" n e presie b!neasc!" a relaiilor de ec(ilibru dintre acti-ul %i pasi-ul patrimoniului" pri-it n totaitatea %i structuralitatea sa" funcia sa de ba&! fiind aceea de stabilire a situaiei patrimoniului. 4lterior" coninutul %i funcia sa au fost l!r$ite %i cu cea de e-aluare a re&ulatului financiar" ca element component al situaiei patrimoniului. Conceperea bilanului ca model de calcul %i descriere a situaiei patrimoniului repre&int! accepiunea cea mai des ntlnit! n literatura de specialitate. /n pre&ent" bilanul cap!t! noi -alene" fiind anali&at %i promo-at ca un model de repre&entare a situaiei" mi%c!rii %i transform!rii patrimoniului. Bilanul a fost astfel conceput %i structurat ca un set de modele" ran$ul de model de ba&! fiind atribuit bilanului situaiei patrimoniului" denumit %i +contul $eneral al patrimoniului,. Caracteristica ntreprinderii 5abrica de confecii +Ionel, S.A. este una din cele mai mari ntreprinderi speciali&ate n acest domeniu din 6epublica 3oldo-a" care acti-ea&! din anul 1745. 5abrica este speciali&at! n producerea urm!torului sortiment8

sacouri'

confecii pentru b!rbai8 paltoane" scurte" costume" pantaloni" confecii pentru copii8costume" scurte" pantaloni" sacouri' confecii pentru femei8 paltoane" costume" pantaloni" sacouri" fuste" %oruri" -este. /n afar! de sortimentul de ba&! fabrica mai produce seturi de len#erie de pat" ec(ipament de


protecie" p!l!rii" c!ciuli etc.

/n anul 2992 a fost certificat Sistemul de 3ana$ement al Calit!ii ntreprinderii de c!tre :r$ani&aia internaional! de certificare 13I cert ;IS: 799182999< 5abrica de confecii +Ionel, dispune la momentul dat de te(nolo$ii noi de confecionare utili&nd utila#ul modern cu o nalt! capacitate de producere" precum8 +2iurcopp," +15A55," +Strobel," +6i3oldi," +3acpi," +=offman,. 2esi$n.ul modern %i calitatea nalt! fa-ori&ea&! relaiile de parteneriat pe parcursul a mai multor ani cu firmele din Italia" Israel" =ermania" Canada. *otodat! ntreprinderea li-rea&! producie pe piaa e tern! a !rilor din CSI %i 0uropa. 3

Anali&a situaiei patrimoniale" economice %i financiare a ntreprinderii respecti-e se efectuea&! n ba&a unui %ir de indicatori $enerali&atori pre&entai n ane a 1.

1. Caracteristica, structura i clasificarea Bilanului Contabil 1.1. Caracteristica Bilanului Contabil 0timolo$ic" cu-ntul bilan corespunde noiunii de cntar cu dou! talere" presupune a se afla n ec(ilibru" deri-nd din cu-ntul +bi, %i +lan ,.Astfel Bilanul este un procedeu specific al metodei contabilit!ii care se ntocme%te respectnd principiul dublei repre&ent!ri a patrimoniului %i este considerat cel mai repre&entati- instrument de anali&! %i control folosit de contabilitate. Bilanul este o lucrare care se elaborea&! pe ba&a unor norme metodolo$ice unice %i cuprinde indicatorii -alorici corelai la ni-elul macroeconomic. Cuantificarea patrimoniului" la ni-el $lobal ct %i structural" se reali&ea&! prin Bilanul contabil. Anali&a ec(ilibrului financiar pe ba&a Bilanului contabil se fundamentea&! pe cele dou! concepii fundamentale de elaborare ale acestuia8 patrimonial! %i funcional!. +bordarea patrimonial a Bilanului contabil Acti-ul semnific! modul de utili&are a resurselor" respecti- a capitalurilor puse la dispo&iia ntreprinderii" iar n pasi- se re$!sesec resursele de finanare ale ntreprinderii" formate n principal de capitalurile proprii %i datorii fa! de teri. 1otri-it acestei interpret!ri" ecuaia economic! a bilanului mbrac! urm!toarea form!8 %i ceea implicit!" potri-it c!reia8 +cti&-.asi& ,tili#ri-(esurse

Aceast! din urm! form! de pre&entare constituie relaia de ec(ilibru proprie bilanului care poate fi anali&at! att din punct de -edere $lobal" ct %i structural" %i -i&ea&! relaia dintre total acti- %i total pasi-. Acti-ul bilanier reflect! elementele patrimoniale ce aparin proprietarului sau drepturi patrimoniale ;drepturi de proprietate %i de crean!<" iar pasi-ul bilanier" ceea ce datorea&! terilor sau an$a#amente patrimoniale ;datorii %i capitaluri mprumutate<. 1. 2repturile patrimoniale dau posibilitatea titularului de patrimoniu de a dispune liber de bunurile sale ;drept de proprietate<" precum %i de a beneficia de anumite drepturi asupra terilor ;drepturi de crean!<. Conturile de imobili&!ri" clieni %i debitori" ca form! de repre&entare a drepturilor de proprietate %i de crean!" se re$!sesc n acti-ul bilanului.

2. An$a#amentele patrimoniale sunt reflectate n pasi-ul bilanului %i mbrac! forma obli$aiilor %i datoriilor ;financiare" comerciale" fiscale %i sociale< pe care ntreprinderea trebuie s! le onore&e la o anumit! dat!. 2atoriile" e prim! -aloarea resurselor str!ine folosite de ntreprindere pe o perioad! mai mare sau mai mic! de timp re&ultate din relaiile acesteia cu furni&orii" b!ncile" statul"asociaii %i propriul personal. +bordarea funcional a bilanului contabil Abordare de tip funcional presupune tratarea bilanului contabil pre&entat de ntreprindere" prin re$ruparea funciilor acesteia. 0lementele de acti- %i de pasi- ale bilanului funcional trebuie reclasificate dup! criteriul duratei ;cu durata peste un an %i" respecti-" cu durata sub un an<" fapt ce permite trecerea de la bilanul funcional la bilanul financiar.Cele dou! p!ri ale bilanului financiar" cuprin&nd elementele de acti- n strns! coresponden! cu cele de pasi-" reflect! ec(ilibrul financiar pe termen scurt %i ec(ilibrul financiar pe termen lun$. 0c(ilibrul financiar al ntreprinderii este consecina deci&iilor pe termen scurt pri-ind $estionarea stocurilor" relaiile de decontare cu clienii" furni&orii etc." ct %i pe termen mediu %i lun$ pri-ind finanarea in-estiiilor din capitaluri permanente.

1.2. Structura bilanului contabil .osturile bilaniere de acti& ; forme reale ale patrimoniului< A. Acti-e pe termen lun$ 1. Acti-e nemateriale 2. Acti-e materiale pe termen lun$ 3. Acti-e financiare pe termen lun$ 4. Alte acti-e pe termen lun$ B. Acti-e curente 1. Stocuri de m!rfuri %i materiale 2. Creane pe termen scurt 3. In-estiii pe termen scurt 5

4. 3i#loace b!ne%ti 5. Alte acti-e pe termen scurt .osturile bilaniere de pasi& ;surse de finanare< +. Capital propriu 1. Capital statutar %i suplimentar 2. 6e&er-e 3. 1rofit nereparti&at 4. Capital secundar B. /atorii pe termen lung 1. 2atorii financiare pe termen lun$ 2. 2atorii pe termen lun$ calculate C. /atorii pe termen scurt 1. 2atorii financiare pe termen scurt 2. 2arorii comerciale pe termen scurt 3. 2atorii pe termen scurt calculate

1.3. Clasificarea Bilanului contabil +. Clasificarea bilanului dup! statutul #uridic al unit!ii patrimoniale pentru care se ntocme%te%' astfel se deosebesc8 bilan iniial" bilan curent %i bilan final. Bilanul iniial se ntocme%te la nfiinarea unei unit!i patrimoniale" c!reia membrii constituii ntr.o asociaie i pun la dispo&iie mi#loacele materiale %i b!ne%ti necesare n -ederea reali&!rii scopului pentru care a fost creat!' aceste -alori sunt enumerate %i preci&ate n in-entarul de constituire a unit!ii . Bilanul curent este bilanul ntocmit n cursul acti-it!ii patrimoniale" la termenele impuse de le$islaia n -i$oare pe ba&a situaiei de conturi" a soldurilor coturilor preluate ca posturi de bilan. Bilanul final se ntocme%te la ncetarea acti-it!ii ntreprinderii. 0l se ba&ea&! n mod obli$atoriu pe in-entar ct %i pe datele e trase din conturi %i cuprinde att mi#loacele economice n dubl! repre&entare" ct %i re&ultatele financiare finale ale acelei unit!i. B. 2up! perioada le$al! cnd unit!ile patrimoniale sunt obli$ate s! ntocmeasc! bilanul curent" acesta poate fi bilan anual %i bilan intermediar. 2e%i" ambele tipuri de bilan se ntocmesc pe ba&a datelor din conturi" bilanul anual presupune n mod obli$atoriu -erificarea prealabil! a realit!ii acestora prin in-entariere.

C. 2ac! se are n -edere m!rimea unit!ii patrimoniale" bilanurile contabile curente pot fi de dou! feluri8 bilan contabil n sistem de ba# ntocmit de unit!ile patrimoniale mari %i bilanul contabil simplificat ntocmit de unit!ile mici %i mi#locii. /. 2in punct de -edere al sferei de cuprindere" a ni-elului or$ani&atoric la care se refer! informaiile pe care le conin" se deosebesc bilanuri primare %i bilanuri centrali#atoare. Bilanurile primare pot fi considerate bilanurile unit!ilor patrimoniale %i sunt ntocmite e clusipe ba&a datelor din conturi. Bilanurile centrali&atoare pot fi considerate bilanurile ntocmite la ni-elul or$anelor centrale" pe ramuri %i pe economia naional!" prin preluarea succesi-! %i centrali&are a datelor %i informaiilor din bilanurile primare. 2. Lucr ri premer! toare pentru ntocmirea Bilanului contabil >a ntocmirea bilanului contabil este necesar! parcur$erea unor lucr!ri premer$!toare a c!ror e ecutare se reali&ea&! succesi- ntr.o ordine lo$ic! %i anume8 /nre$istrarea n conturi a tuturor operaiilor economice %i financiare ale ntre$ii unit!i" care a a-ut loc n perioada pentru care se ntocme%te bilanul n -ederea stabilirii complete a rula#ului debitor %i creditor. 5!r! aducerea la &i a nre$istr!rilor n conturi" nu se poate stabili corect soldurile conturilor %i nu se poate efectua nc(iderea sau preluarea n bilan a coninutului acestora. ?erificarea e actit!ii rula#elor %i soldurilor nre$istrate n conturile sintetice ale contabilit!ii $enerale %i punerea de acord a e-idenei sintetice cu cea analitic!. Aceast! operaie de control a sumelor nre$istrate n conturi se asi$ur! cu a#utorul +balanelor de -erificare,;potri-it datelor din ane a 6 +Balana de -erificare a conturilor sintetice,< " ce permit nu numai identificarea e-entualelor erori de nre$istrare" dar %i corectarea lor n -ederea stabilirii concordanei necesare ntre conturile sintetice %i cele analitice. In-entarierea mi#loacelor materiale %i b!ne%ti" componente ale patrimoniului administrat" precum %i a resurselor de pro-inien! a capitalului societ!ii" a drepturilor de crean! %i obli$aiilor' aceast! etap! asi$ur! realismul" fidelitatea %i o mai mare utilitate final! a informaiilor furni&ate de contabilitate. ?erificarea concordanei dintre datele nre$istrate n conturi %i realitatea constatat! la in-entariere" stabilirea diferenelor de in-entar. /nre$istrarea n conturi a diferenelor constatate %i e ecutarea tuturor re$ulari&!rilor8 a amorti&!rilor" delimit!rii n timp a c(eltuielilor %i -eniturilor. Se determin! re&ultatele financiare ale e erciiului.

Se ntocme%te Bilanul contabil propriu.&is %i a ane elor la acesta dup! o mac(et! unic! pentru toi a$enii economici" ceea ce permite 3inisterului 5inanelor ntocmirea anual! a bilanului $eneral pe ansamblul economiei naionale.

3. "odul de ntocmire i pre#entare a Bilanului contabil >a ntocmirea bilanului contabil se respect! urm!toarele8 1. Bilanul contabil se ntocme%te conform unui formular unic aprobat de 3inisterul 5inanelor al 6epublicii 3oldo-a' 2. /n Bilan se compar! re&ultatele e erciiilor anului de $estiune precedent %i anului de $estiune curent' 3. 1osturile bilaniere sunt $rupate dup! destinaie' 4. Au se admit compens!ri reciproce ntre posturile de acti- %i pasi-' 5. 1osturile nscrise n Bilan trebuie s! corespund! datelor nre$istrate n contabilitate %i puse de acord cu situaia real! de la in-entar' 6. 0-aluarea n Bilan a elementelor patrimoniale se efectuea&! n conformitate cu pre-ederile Standartelor Aaionale de Contabilitate. . 3!rimea fiec!rui element patrimonial se determin! pe ba&a relaiei de sold" astfel8 Soldul la sfr%itul perioadei de raportare a elementului bilanier B Soldul la nceputul perioadei de raportare a elementului bilanier CCre%terea n timpul perioadei de raportare a elementului bilanier . 3ic%orarea n timpul perioadei de raportare a elementului bilanier. Bilanul contabil cuprinde Conform Standardelor Aaionale de Contabilitate 1. Acti-e 2. Capital propriu !. 2atorii Cele trei p!ri componente ale bilanului ;acti-ele" capitalul propriu %i datoriile< alc!tuiesc ecuaia $eneral! a acestuia8 +cti& 0 /atorii - Capital propriu /atorii Conform +Ba&elor conceptuale pri-ind pre$!tirea %i pre&entarea rapoartelor financiare," acti-ele se mpart n 2 $rupe8 acti-e pe termen lun$ %i acti-e curente. +cti&ele nemateriale ;imobili&!ri necorporale< repre&entate de c(eltuielile de constituire" fondul comercial" bre-ete" embleme comerciale" licene" pro$rame informatice" franci&! %i alte acti-e nemateriale %i se conin n capitolul 1 1+cti&e pe termen lung2, subcapitolul 1.1 1+cti&e nemateriale2 din Bilanul contabil. 0-aluarea %i calcularea amorti&!rii acestora sunt re$lementate de pre-ederile 3.4.C. 1!1Contabilitatea acti&elor nemateriale2. Indicatorii postului 939 +?aloarea de bilan a acti-elor nemateriale, se determin! ca diferena dintre indicatorii rndurilor D sau +cti& - Capital propriu C

919 +Acti-e nemateriale, %i 929 +Amorti&area acti-elor nemateriale,. ?aloarea de bilan a acti-elor nemateriale reflectate n bilanul contabil al S.A. +Ionel, pentru 2994 constituie 392D76 lei ;641957.33D163< ;conform ane ei 2 la Bilanul contabil<. +cti&ele materiale ;imobili&!rii corporale< se $!sesc sub form! de acti-e materiale n curs de e ecuie" terenuri" cl!diri" constricii speciale" ma%ini" utila#e %i instalaii de transmisie" mi#loace de transport" animale" plantaii %i resurse naturale. /n bilan acti-ele materiale pe termen lun$ sunt reflectate pe posturile 54565$5 din subcapitolul 1.2 1+cti&e materiale pe termen lung,. /n S.A. +Ionel, acti-ele materiale pe termen lun$ sunt caracteri&ate prin acti-e materiale n curs de e ecuie ;reflectate pe posturile 949<" terenuri ;959<" mi#loace fi e ;969< %i ;9D9< u&ura %i epui&area acti-elor materiale pe termen lun$. ?aloarea acti-elor materiale n curs de e ecuie la S.A. +Ionel, pentru 2994 constituie 159D@1 lei;ane a 2<' -aloarea terenurilor constituie 45@514 lei ;ane a 2<' -aloarea mi#loacelor fi e constituie 111392454lei ;ane a 2<. 1e postul 9D9 +4&ura %i epui&area materialelor pe termen lun$, se indic! cu semnul +minus, la suma u&urii calculate. Suma u&urii calculate n perioada de $estiune constituie ;57944959< lei ;ane a 2<. Indicatorul postului 979 +?aloarea de bilan a acti-elor materiale pe termen lun$, se determin! ca diferena dintre suma acti-elor materiale n curs de e ecuie ;949<" terenurilor ;959<" mi#loacelor fi e ;969<" resurelor naturale ;9@9< %i suma u&urii %i epui&!rii acti-elor materiale pe termen lun$. 5olosind datele furni&ate de ntreprinderea anli&at!" -aloarea de bilan a acti-elor materiale pe termen lun$ este 52D66@D7 lei ;159D@1C45@514C111392454C9.57944959< ;ane a 2< +cti&ele financiare apar sub form! de

aciuni" cote de paticipaie" obli$aiuni procurate" mprumuturi acordate" acti-ele amnate pri-ind impo&itul pe -enit" creanele %i a-ansurile acordate pe termen lun$. Acestea se conin n subcapitolul 1.! 1+&cti&ele financiare pe termen lung2 al Bilanuli contabil. 3odul de e-aluare" ree-aluare %i componena acti-elor financiare pe termen lun$ sunt re$lementate de pre-ederile 3.4.C. 2' 1Contabilitatea in&estiiilor2, 3.4.C. 242.ublicitatea informaiei pri&ind prile legate2, 3.4.C. 2 1(apoartele financiare consolidate i contabilitatea in&estiiilor la ntreprinderile fiice2, 3.4.C. 2$ 1Contabilitatea in&estiiilor n ntreprinderile asociate2, 3.4.C. 1$ 17enitul2, 3.4.C. 1 1Contabilitatea arendei 8c*iriei92, 3.4.C. 12 1Contabilitatea impo#itului pe &enit2 i Codul fiscal al (epublicii "oldo&a. *otalitatea acti-elor financiare pe termen lun$ ale S.A. +Ionel, o alc!tuiesc in-estiiile pe termen lun$ %i alte acti-e pe termen lun$ reflectate n subcapitolul 1.4 1+lte acti&e pe termen lung2 pe postul 1@9. 3odul de determinare %i componena c(eltuielilor anticipate pe termen lun$ sunt re$lementate de pre-ederile 3.4.C. : 1Contabilitatea consumurilor aferente lucrrilor de cercetri tiinifice i de proiectare6 e%perimentare,. 1e postul 1 5 1+lte acti&e pe termn lung2 se reflect! suma c(eltuielilor anticipate pe termen lun$ efectuate n perioada de $estiune" care urmea&! s! fie incluse n consumurile %i c(eltuielile perioadei pe parcursul a mai multor perioade. *ot aici se o$lindesc %i alte 7

acti-e pe termen lun$ care nu au fost reflectate pe posturile sus.numite ale capitolului 1 1+cti&e pe termen lung2. S.A. +Ionel, nu dispune pe perioada anului 2994 de +alte acti-e pe termen lun$, reflectate n postul 1@9. ?aloarea total! a acti-elor pe termen lun$ ale S.A. +Ionel, este reflectat! pe postul 1D9 +*otal capitalul 1, %i se determin! ca suma totalurilor intermediare din rndurile8 939C979C169C1@9. *otalul capitalului +Acti-e pe termen lun$, la ntreprinderea e aminat! pentru 2994 este e$al cu 534914D5 lei ;ane a 2<. 3tocurile de mrfuri i materiale sunt repre&entate de materii prime" materiale de ba&!" combustibil" semifabricate" piese de sc(imb" materiale de construcie" ambala#e" animale la cre%tere %i n$r!%at" producie n curs de e ecuie" obiecte de mic! -aloare %i scurt! durat!" produse" m!rfuri %i care se cuprind n capitolul 2 1+cti&e curente2, subcapitolul 2.1 13tocuri de mrfuri i materiale2 din Bilanul contabil. 3odul %i re$ulile de e-aluare" precum %i de includere a -alorilor materiale n componena stocurilor de m!rfuri %i materiale" sunt re$lementate de 3.4.C. 2 13tocurile de mrfuri i materiale2. :biectele de mic! -aloare %i scurt! durat! se reflect! n bilan pe postul 219 +:biecte de mic! -aloare %i scurt! durat!, . ?aloarea de bilan a acestora se determin! ca suma dintre -aloarea de intrare a obiectelor de mic! -aloare %i scurt! durat! aflate n stoc %i -aloarea probabil! r!mas! aferent! obiectelor de mic! -aloare %i scurt! durat! aflate n e ploatare ;-aloarea de intrare diminuat! cu suma u&urii acumulate<. ?aloarea total! a stocurilor de m!rfuri %i materiale e istente n ntreprindere" reflectate pe postul 259 +*otal subcapitolul 2.1, se determina ca suma indicatorilor din urm!toarele r!nduri8 179C299C219C229C 239C249. Conform datelor cuprinse n balana conturilor %i posturile subcapitolului respecti-" indicatorul n cau&! -a fi e$al la S.A. +Ionel,pentru 2994 cu 2724@299 lei ;147727@7C9C235262C2652@D1C112@5D19C7936D< ;ane a 2<. Conturile debitelor pri&ind operaiunule de comer i alte operaiuni din care fac parte8 clienii" cambiile primite" a-ansurile acordate" creanele bu$etului %i personalului. Creanele pe termen scurt sunt reflectate n subcapitolul 2.2 1Creane pe termen scurt2 %i cuprind datoriile diferitelor perspoane fi&ice %i #uridice cu termenul de ac(itare nu mai mare de 12 luni" aferente facturilor comerciale ale p!rilor nele$ate %i le$ate" pri-ind decont!rile cu personalul" bu$etul" precum %i a-ansurile acordate" ta a pe -aloarea ad!u$at! de recuperat %i alte creane pe termen scurt. 3odul de creare %i de reparti&are pe termen scurt este re$lementat de 3.4.C. 1 1Contabilitatea arendei 8c*iriei92 %i 3.4.C. 1$ 17enitul2. /n Bilanul contabil anual al S.A. +Ionel, suma total! a creanelor pe termen scurt este reflectat! pe postul 359 +*otal subcapitolul 2.2, %i se determin! ca diferena dintre suma tuturor creanelor pe termen scurt reflectate n acest subcapitol %i suma coreciilor la datorii dubioase. Suma total! a creanelor pe termen scurt este de 549DD43 lei 19

;3329@D2.9C9C379977C16655@4C9C2D374C9C3774< ;ane a 2<. In&estiiile financiare pe termen scurt repre&int! -alorile financiare in-estite de ntreprindere n patrimoniul altor unit!i" pe un termen nu mai mare de 12 luni. 0le se pot $!si sub form! de obli$aiuni %i alte titluri de -aloare" depo&ite" titluri de -aloare cu lic(iditate nalt!" mprumuturi acordate" alte in-estiii pe termen scurt %i se reflect! n Bilaul contabil n subcapitolul 2.! 1In&estiii pe termen scurt2. 2up! direciile de in-estire in-estiiile financiare pe termen scurt se mpart n in-estiii n p!ri nele$ate %i in-estiii n p!ri le$ate. 3odul de raportare a in-estiiilor la in-estiii pe termen scurt n p!ri nele$ate sau le$ate" componena %i re$ulile rectific!rii -aloriilor sunt re$lementate de pre-ederile 3.4.C. 24 1.ublicitatea informaiei pri&ind prile legate2, 3.4.C. 2' 1Contabilitatea in&estiiilor2, 3.4.C. 2 1(apoartele financiare consolidate i contabilitatea in&estiiilor la ntreprinderile fiice2 %i 3.4.C. 2$ 1Contabilitatea in&estiilor n ntreprinderile asociate2. Suma total! a in-estiiilor pe termen scurt se reflect! pe postul 379 +*otal subcapitolul 2.3, %i este e$al cu suma in-estiiilor pe termen scurt n p!rile nele$ate %i le$ate" diminuat! cu suma mic%or!rii -alorii in-estiiilor pe termen scurt. >a S.A. +Ionel, in-estiii pe termen scurt pentru perioada anului 2994 nu e ist!. "i;loacele bneti se pot $!si sub for! de numerar n casierie" disponibil n contul de decontare %i -alutar" disponibilul b!nesc n acrediti-e" carneturi de cecuri cu limit! de sum!" transferuri b!ne%ti n e pediie" documente b!ne%ti" conturile speciale n banc! precum %i mi#loacele b!ne%ti le$ate %i se reflect! n subcapitolul 2.4 1"i;loace bneti2 din Bilanul contabil.. 3odul de e-iden! a mi#loacelor b!ne%ti este determinat de actele %i documentele normati-e aprobate de =u-ernul 6epublicii 3oldo-a %i Consiliul de Administraie al B!ncii Aaionale a 3oldo-ei. Suma total! a mi#loacelor b!ne%ti se nre$istrea&! pe postul 449 +*otal subcapitolul 2.4, %i se determin! ca suma posturilor cuprinse n acest subcapitol" adic! a urm!toarelor rnduri8 499C419C429C439. /n e emplul n cau&! suma mi#loacelor b!ne%ti aflate n $estiunea ntreprinderii pentru anul 2994 alc!tuie%te 5D26754lei;ane a 2<. /n componena acti-elor curente sunt incluse %i alte acti-e pe termen scurt" nre$istrate n subcapitolul 2.5 cu aceea%i denumire. Acest subcapitol cuprinde c(eltuielile anticipate curente %i alte acti-e pe termen scurt nee-ideniate anterior. /n perioada de $estiune a anului 2994" la S.A. +Ionel,"c(eltuielile anticipate curente au alc!tuit 47D53 lei;ane a 2<. Suma total! a acti-elor curente e istente la ntreprindere la sfr%itul perioadei de $estiune se nre$istrae&! pe postul 469 +*otal capitolul 2, %i se determin! ca suma indicatorilor coninut! n rndurile 259C359C379C449C459. acti-elor curente pentru perioada anului >a S.A. +Ionel, -aloarea de $estiune 2994

constituie49532D59lei;2724@299C549DD43C9C5D26754C47D53<;ane a 2<.Indicatorul postului 4@9 +*otal $eneral.acti-, reflect! suma indicatorilor din capitolele 1 %i 2" adic! a rndurilor 1D9C469 care trebuie s! fie e$al! cu suma reflectat! n postul 7D9 +*otal $eneral.pasi-,. >a ntreprinderea e aminat! suma total! a acti-elor aflate n $estiunea ntreprinderii alc!tuie%te 73734335 lei. 11

Capitalul propriu este m!rimea r!mas! n acti-ele ntreprinderii dup! sc!derea datoriilor %i este format din capitalul statutar ;social sau indi-idual< %i secundar" re&er-e" profitul nereparti&at al anilor precedeni" profitul net al perioadei de $estiune %i diferenele din ree-aluarea acti-elor pe termen lun$. Capitalul propriu se reflect! n Bilanului contabil n capitolul ! 1Capital propriu2. /atoriile sunt obli$aiile reale ale ntreprinderii care se mpart n datorii pe termen lun$ %i datorii pe temen scurt. /atoriile financiare pe termen lung e prim! creditele pe tremen lun$ contractate de la b!nci sau alte instituii funciare" mprumuturile %i datoriile de arend! pe termen lun$" -eniturile anticipate" a-ansurile primite" finan!rile %i ncas!rile cu destinaile special!" credite bancare pe termen lun$ pentru salariai" alte datorii financiare pe termen lun$. Acestea se nre$istrea&! n capitolul 4 1/atorii pe termen lung2 subcapitolul 4.1 1/atorii financiarepe termen lung2 din Bilanul contabil. >a S.A. +Ionel,datorii financiare pe termen lun$ sub form! de credite bancare pe termen lun$ pentru perioada anului 2994 nu e ist!. Suma total! a datoriilor financiare pe termen lun$ ale ntreprinderii se nre$istrea&! pe postul 679 +*otal subcapitolul 4.1, %i se determin! ca suma urm!toarelor rnduri8 669C6@9C6D9. /atoriile pe termen lung calculate cuprind datoriile de arend! pe termen lun$" -eniturile anticipate" finan!rile %i ncas!rile cu destinie special!" a-ansurile primite" datoriile amnate pri-ind impo&itul pe -enit" precum %i alte datorii pe termen lun$ calculate. 3!rimea acestor datorii se nre$istrea&! n Bilanul contabil pe postul @69 +*otal subcapitolul 4.2, %i se determin! ca suma indicatorilor din rndurile @99C@19C@29C@39C@49C@59. Conform datelor din e emplul practic" suma datoriilor pe termen lun$ calculate include finan!ri %i ncas!ri cu destinaie special!B 3@97753 lei' datorii amnate pri-ind impo&itul pe -enitB632669 lei' alte datorii pe termen lun$ calculateB171@74 lei %i alc!tuia%te n totalB453449@ lei. Suma total! a datoriilor pe termen lun$ se reflect! pe postul @@9 +*otal capitolul 4, %i se determin! ca suma indicatorilor din rndurile 679C@69. Suma total! a datoriilor pe termen lun$ alc!tuie%te 453449@ lei ;9C453449@<. Conturile creditorilor pri&ind operaiunile comerciale i alte operaiuni se delimitea&! n credite bancare %i mprumuturi pe termen scurt " datorii fa! de furni&ori" datorii fa! de stat" datorii fa! de personal" datorii pri-ind asi$ur!rile %i pl!ile a trabu$etare" datorii fa! de fondatori" alte datorii pe termen scurt. Acestea sunt reflectate n capitolul ' 1/atorii pe termen scurt2, subcapitolele respecti-e din Bilanul contabil.. 2atoriile financiare pe termen scurt se conin n Bilanul contabil n subcapitolul 5.1. /n componena acestora se cuprind creditele bancare %i mprumuturile pe termen scurt" cota curent! a datoriilor pe termen lun$ %i alte datorii financiare pe termen scurt %i se reflect! pe postul $25 1<otal subcapitolul '.12, m!rimea c!rora se determin! ca suma indicatorilor din rndurile @D9C@79CD99CD19. >a S.A. +Ionel, suma datoriilor financiare pe termen scurt pentru anul 2994 s.a format din credite bancare pe termen scurt %i alc!tuie%te la finele perioadei de $estiune 13@5@999 lei;ane a 2<. 2atoriile comerciale pe termen scurt cuprind datoriile pri-ind facturile comerciale ale 12

p!rilor nele$ate %i le$ate" precum %i a-ansurile primite. Acestea se nre$istrea&! n Bilanul contabil n subcapitolul '.2 1/atorii comerciale pe termen scurt2.1e postul D69 +*otal subcapitolul 5.2, se reflect! suma total! a datoriilor comerciale pe termen scurt din rndurile D39CD49CD59. 1otri-it datelor din e emplul practic" suma datoriilor comerciale pe termen scurt alc!tuie%te 1@34@13 lei;ane a 2<" care sunt pre&entate de datoriile pe termen scurt pri-ind facturile comerciale %i a-ansurile pimite. 2atoriile pe termen scurt calculate cuprind datoriile pri-ind retribuirea muncii" asi$ur!rile" decont!rile cu bu$etul" pl!ile e trabu$etare" precum %i datoriile fa! de persnal pri-ind alte operaiuni" fa! de fondatori %i ali participani" re&er-ele pentru c(eltuieli %i pl!i preliminate" alte datorii pe termen scurt. Suma total! a datoriilor pe termen scurt calculate se reflect! pe postul 769 +*otal subcapitolul 5.3, %i se determin! ca suma total! a datoriilor calculate pe termen scurt reflectate n rndurile D@9CDD9CD79C799C719C729C739C749C759. Suma total! a datoriilor calculate n perioada anului de $estiune 2994 alc!tuie%te @5D7147 lei %i este repre&entat! la S.A. +Ionel, de datorii pri-ind retribuirea munciiB394@@D1 lei" datoriile fa! de personal pri-ind alte operaiiB11 lei" datoriile pri-ind asi$ur!rile B.1921264 lei" datoriile pri-ind decont!rile cu bu$etulB443D5@ lei" re&er-ele pri-ind c(eltuieli %i alte pl!i preliminateB2D9296@ lei %i alte datorii pe termen scurtB63164 lei" datorii fa! de fondatori %i ali participaniB211995" datorii preliminareB1D7227 lei. Suma total! a datoriilor pe termen scurt se reflect! pe postul 7@9 +*otal capitolul 5, %i se determin! ca suma indicatorilor din rndurile D29CD69C769. >a S.A. +Ionel, suma total! a datoriilor pe termen scurt n perioada de $estiune alc!tuie%te 239D9D62 lei ;13@5@999C1@34@13C@5D7147< ;ane a 2<. Indicatorul postului 7D9 +*otal $eneral.pasi-, se determin! ca suma total! a pasi-ului bilanului %i anume a indicatorilor coninui n rndurile 659C@@9C7@9. Suma total! a pasi-ului este e$al! cu 73734335 lei ;66317966C453449@C239D9D62< ;ane a2<.

13

$. Caracteristica i modul de ntocmire a ane%ei i notei e%plicati&e la Bilanul contabil +ne%a la Bilanul contabil ;ane a 3< apare ca o necesitate de pre&entare a situaiei economico.financiare a ntreprinderii' fiind o component! a raportului financiar anual" ea conine informaia pri-ind e istena %i mi%carea acti-elor %i pasi-elor unit!ilor economice n cursul anului de $estiune. Caracteristic ane ei este aceea c! ea este compus! din mai multe situaii sau capitole distincte" spre deosebire de bilanul propriu.&is" ele purtnd puternic amprenta specificului ramurii pe care o caracteri&ea&!. >a ntocmirea ane ei la Bilanul contabil se folosesc datele conturilor sintetice %i subconturile de e-iden! a acti-elor %i pasi-elor ntreprinderii. Componentele ane ei la bilan se stabilesc anual de 3inisterul 5inanelor al 6epublicii 3oldo-a" %i sunt sistemati&ate n cinci capitole %i dou! note informati-e8 1. 2ate $enerale 2. 0 istena %i mi%carea acti-elor pe termen lun$ 3. 0 istena %i mi%carea acti-elor curente 4. Starea %i modificarea datoriilor pe termen lun$ 5. Starea datoriilor pe termen scurt 6. Aota informati-a pri-ind -alorile %i datoriile contabili&ate n conturile e trabilaniere @. Aota informati-! pri-ind a-ansurile %i in-estiiile acordate %i primite" decont!rile cu clienii e terni. /n capitolul +2ate $enerale, sunt cuprinse date pri-ind caracteristica $eneral! a ntreprinderii. Ane a la Bilanul contabil se completea&! conform punctelor urm!toare8 16 cuprinde num!rul %i data nre$istr!rii ;renre$istr!rii< ntreprinderii la Camera de /nre$istrare de Stat de pe ln$! 3inisterul Eustiiei al 6epublicii 3oldo-a. >a apariia unor modific!ri n actele de constituire se indic! data apariiei sc(imb!rilor %i num!rul nre$istr!rii la Camera /nre$istr!rii de Stat. 2. reflect! informaia pri-ind suma capitalului statutar %i data primei nre$istr!ri la Camera /nre$istr!rii de Stat %i de asemenea datele despre fiecare sc(imbare predecesoare a sumei sau structurii capitalului statutar. 4n alt rnd este pre-!&ut pentru nre$istrarea cotei statului n capitalul statutar. !. se completea&! numai de a$enii economici care practic! acti-itate pe ba&! de licen!" nct n rndul respecti- se aduc denumirile acestor tipuri de acti-itate" num!rul" data eliber!rii %i termenul

14

de -alabilitate a licenelor primite %i n -i$oare %i de asemenea denumirea or$anului care a eliberat licena respecti-!. 4. reflect! num!rul mediu scriptic al personalului ntreprinderii n cursul anului de $estiune calculat n conformitate cu cerinele actelor normati-e ale 2epartamentului %i Sociolo$ie al 6epublicii 3oldo-a. '. indic! num!rul personalului la 31 decembrie aferent anului de $estiune ;inclu&nd persoanele an$a#ate %i e clu&nd persoanele concediate n &iua respecti-!<. Acest indicator se determin! conform cerinelor actelor normati-e ale 2epartamentului Statistic! %i Sociolo$ie al 6epublicii 3oldo-a %i include toi lucr!torii an$a#ai la un ser-iciu permanent" se&onier %i temporar pe un termen de o &i %i mai mult din &iua an$a#!rii lor la ser-iciu. =. reflect! c(eltuielile pentru ntreinerea personalului n cursul anului de $estiune calculate n conformitate cu cerinele actelor normati-e ale 2epartamentului Statistic! %i Sociolo$ie al 6epublicii 3oldo-a. . indic! -aloarea acti-elor pe termen lun$ %i curente n calitate de $a# ;$aranie a datoriilor< pentru credite %i mprumuturi. 2atele despre -aloarea acti-elor menionate se scriu prin fracie8 la num!r!tor se reflect! -aloarea de $a# a acti-elor respecti-e" iar la numitor. -aloarea de bilan a acestora. 1o&iiile D.19 se completea&! numai de societ!ile pe aciuni. $6 conine datele despre cantitatea aciunilor ordinare n circulaie la sfr%itul anului de $estiune. :6 e-idenia&! profitul net ;pierderea< al perioadei de $estiune calculat pentru o aciune ordinar!' indicatorul respecti- se determin! pe ba&a mp!ririi sumei totale a profitului net ;pierderii<" diminuat! cu suma di-identelor aciunilor pri-ile$iate" la cantitatea total! a aciunilor ordinare aflate n circulaie. 156 se indic! suma de-identelor ac(itate sau spre ac(itare calculate pentru aciuni ordinar! n circulaie n cursul anului de $estiune. 116 e-idenia&! sumele n -alut! str!in! ale ntreprinderii la sfr%itul perioadei de $estiune n casierie" la conturile -alutare %i alte conturi la b!ncile din interiorul !rii %i de peste (otare" pe tipuri de -alut!. /n ca&ul dat se scrie denumirea -alutei" codul -alutei %i suma n lei. 126 arat! e istena mi#loacelor b!ne%ti le$ate ;sec(estrate" blocate" n calitate de $a#< din casierie" din conturile ntreprinderii la b!nci precum %i alte conturi care nu pot fi utili&ate. /n capitolul1 intitulat +0 istena %i mi%carea acti-elor pe termen lun$, este de&-!luit! structura acti-elor pe termen lun$ pe tipuri" mi%carea lor n cursul anului de $estiune" suma u&urii ;amorti&!rii< calculate" -aloarea de bilan a cti-elor la nceputul %i sfr%itul anului de $estiune" -aloarea acti-elor nre$istrate ca $a#. Subcapitolele $rupelor de cati-e pe termen lun$ sunt urm!toarele8 15

1.1. Acti-e nemateriale 1.2. Acti-e materiale 1.3. Acti-e financiare %i alte acti-e Coloana +Acti-e e istente la finele anului de $estiune precedent, indic! -aloarea iniial! a acti-elor pe termen lun$ ;nemateriale" materiale %i financiare<" suma amorti&!rii ;u&urii< %i -aloarea de bilan a acestora la finele anului de $estiune' Coloana ntitulat! +Intrate, o$linde%te intrarea acti-elor pe termen lun$ n cursul anului de $estiune la -aloarea de intrare ;sau ree-aluat!< pe ba&a tuturor surselor" %i de asemenea a celor nee-ideniate anterior" procurate contra plat!" trecute din acti-e curente n acti-e pe termen lun$" intrate cu titlu $ratuit de la alte ntreprinderi" precum %i cele intrate din nou n anul de $estiune" procurate n urma di-i&!rii ntreprinderii. Suma amorti&!rii %i u&urii acti-elor pe termen lun$ calculat! pentru perioada de $estiune se reflect! n posturile 949 +Amorti&area acti-elor nemateriale, %i 149 +4&ura %i epui&area acti-elor materiale pe termen lun$, +Corectarea -alorii,. +total, %i +inclusi- ree-aluarea, sunt coloanele n care se reflect! datele despre ma#orarea sau mic%orarea -alorii acti-elor pe termen lun$ la ree-aluarea acestora" conform S.A.C. 13 +Contabilitatea acti-elor nemateriale," S.A.C.16 +Contabilitatea acti-elor materiale pe termen lun$, %i la re-i&uirea -aloriii de bilan conform S.A.C. 16" la casarea parial!" conform S.A.C. 16 sau ma#orarea ulterioar! conform S.A.C. 16. /n ca&ul diminu!rii -alorii acti-elor pe termen lun$ acestea se reflect! n parante&e repre&entnd un num!r ne$ati-. /n coloana in-estiiilor pe termen lun$ se indic! datele cu pri-ire la modificarea acestora ca urmare a cot!rii la bursa sau conform totalurilor licitaiilor publicate n pres!. Coloana +Ie%ite, furni&ea&! informaii pri-ind acti-ele pe termen lun$ ie%ite n cursul anului de $estiune" -ndute contra plat!" acti-ele transferate cu titlu $ratuit altor ntreprinderi" acele lic(idate n anul de $estiune ca urmare a u&urii complete" a calamit!ilor naturale" n ca&ul costruciilor %i recostruciilor" ca urmare a di-i&!rii ntreprinderii. /n scopul e-idenierii -alorii acti-elor ie%ite se utili&ea&! datele rula#elor creditoare ale subconturilor desc(ise n cadrul conturilor de e-iden! a acti-elor pe termen lun$ >a reflectarea informaiei cu pri-ire la modificarea sumei amorti&!rii" u&urii ca surs! de informaie n aceast! coloan! ser-esc rula#ele debitoare ale subconturilor desc(ise n cadrul conturilor 113 +Amorti&area acti-elor nemateriale," 124 +4&ura mi#loacelor fi e," 126 +0pui&area resurselor naturale,. Coloana intitulat! +*ransferate, din subcapitolele 1.2 %i 1.3 este utili&at! pentru reflectarea acti-elor pe termen lun$ trecute din cate$oria acti-elor pe termen lun$ n cate$oria celor curente. 16

2e asemenea coloana +Acti-e e istente la finele anului de $estiune curent, este aceea n care unit!ile economice o$lindesc componena acti-elor pe termen lun$ la finele anului de $estiune la -aloarea de intrare sau ree-aluat! calculat! n ba&a datelor din coloanele enumerate anterior conform formulei urm!toare8 Acti-ele e istente la finele perioadei de $estiune curente B Acti-e e istente la finele perioadei de $estiune precedente C Intr!ri n cursul perioadei de $estiune Corectarea -alorii perioadei de $estiune F Ie%iri n cursul perioadei de $estiune F *ransfer!ri. Coloana +Suma de amorti&are acumulat! la finele anului de $estiune, din subcapitolele 1.1 %i 1.2 este destinat! n scopul e-idenierii sumei amorti&!rii" u&urii acti-elor nemateriale pe termen lun$ %i acti-elor materiale acumulate cu total cumulati-e n cursul ntre$ii perioade de e ploatare a lor. Coloana respecti-! se completea&! pe tipuri de acti-e %i pe fiecare $rup! n ansamblu n ba&a informaiilor conturilor analitice corespun&!toare desc(ise n cadrul conturilor 113 +Amorti&area acti-elor nemateriale," 124 +4&ura mi#loacelor fi e," 126 +0pui&area resurselor naturale,. Coloana care este destinat! pentru reflectarea componenei acti-elor pe termen lun$ la -aloarea de bilan la finele anului de $estiune este intitulat! +?aloarea de bilan, e-ideniat! n subcapitolele 1.1 %i 1.2. Indicatorul respecti- se calculea&! pe fiecare $rup! %i tip de acti-e n felul urm!tor8 din -aloarea de intrare a acti-elor pe termen lun$ la finele anului de $estiune se scade sumele amorti&!rii" u&urii acumulate n cursul tre$ii perioade de utili&are. Coloana +?aloarea net! a in-estiiilor pe termen lun$, e-ideniat! n subcapitolul 1.3 intitulat! +Acti-e financiare %i alte acti-e, reflect! componena in-estiiilor pe termen lun$ la -aloarea net!" care se calculea&! prin ad!u$area ;sc!derea< la -aloarea de intrare ;ree-aluat!< a soldului la finele perioadei de $estiune %i a sumelor corect!rilor pentru anul de $estiune. Capitolul 2 intitulat +0 istena %i mi%carea acti-eloor curente, include datele pre&entate n capitolul II +Acti-e curente, din Bilanul contabil" care cuprinde trei subcapitole8 2.1. Stocuri de m!rfuri %i materiale 2.2. Starea creanelor pe termen scurt 2.3. In-estiii pe termen scurt. Caracteristic Aotei informati-e din capitolul 2.2 este aceea c! este de&-!luit! informaia cu pri-ire la creanele dubioase lic(idate aferente facturilor primite din ar!" %i peste (otarele acesteia. Capitolul 3 GStarea %i modificarea datoriilor pe termen lun$, include n sine posturile distincte din capitolul 4 al Bilanului contabil numit ,2atorii pe termen lun$, care cuprinde8 H 2atoriile financiare pe termen lun$' H 2atoriile calculate pe termen lun$. Coloanele distincte ale acestui capitol cuprind indicatorii care caracteri&ea&! e istena" mi%carea %i corectarea sumelor datoriilor pe termen lun$ ale ntreprinderii n cursul anului de $estiune" %i 1@

anume8 +Sold la finele anului de $estiune precedent, reflectat n coloana 3" +3a#or!ri,.coloana 4" +Corecii,.coloana 5" "" 2iminu!ri,.coloana 6 %i +Sold la finele anului de $estiune curent,.coloana @. Capitolul 4 +Starea datoriilor pe termen scurt, furni&ea&! informaia pri-ind starea datoriilor pe termen scurt fa! de creditori" furni&ori" bu$et" fondatori" personal %i ali creditori la finele anului de $estiune curent" dup! termene de ac(itare' acestea respecti- se clasific! n trei $rupe de ba&!8 2atorii financiare pe termen scurt" 2atorii comerciale pe termen scurt" 2atorii calculate pe termen scurt.

Aotele informati-e cuprinse n capitolul 4 sunt urm!toarele8 1.""Aot! informati-! pri-ind -alorile %i datoriile contabili&ate n conturile e trabilaniere, n care se reflect! datele pri-ind e istena la finele anilor de $estiune precedent din coloana 3 %i curent din coloana 6 a acti-elor pe termeni lun$ %i curente care nu aparin ntreprinderii" dar care temporar se afl! la dispo&iia acesteia" precum %i pri-ind intrarea;coloana 4< sau ie%irea;coloana 5< acestora n cursul anului de $estiune. 2.""Aot! informati-! pri-ind a-ansurile %i in-estitiile acordate %i primite" decontarile cu clienii e terni, n care se e-idenia&! datele cu pri-ire la a-ansurile acordate %i primite" suma total! a altor acti-e %i pasi-e" in-estiiile directe n capitalul statutar" primite din str!in!tate %i plasate n str!in!tate' in-estiiile n titlurile de -aloare primite %i plasate' datele pri-ind di-idendele de platit altor !ri %i de primit din alte !ri. Informaiile respecti-e se reflect! separat pe fiecare ar!" indicnd denumirea %i codul fiec!rei !ri. 4ota e%plicati& 8ane%a 46'9 constituie o parte inte$rant! a raportului financiar anual %i trebuie s! fie pre&entat! mpreun! cu acesta tuturor cate$oriilor de utili&atori8 or$anelor statistice %i fiscale" acionarilor" in-estitorilor" creditorilor" conducerii ntreprinderii etc. 3odul de ntocmire %i pre&entare a notei e plicati-e este e pus n S.A.C. 5 1.re#entarea rapoartelor financiare2. Conform pre-ederilor acestui standard nota e plicati-! trebuie s! cuprind! ca minimum trei compartimente principale8 1< 1ublicitatea politicii de contabilitate.;ane a 4< 2< Corespunderea rapoartelor financiare cerinelor S.A.C. 3< Anali&a situaiei patrimoniale %i fianciare a ntreprinderii. 5orma" -olumul %i structura fiec!rui compartiment al notei e plicati-e snt determinate de c!tre ntreprindere n funcie de dimensiunile %i particularit!ile or$ani&aional.te(nolo$ice ale acesteia. .ublicitatea politicii de contabilitate 8ane%a 49

1D

Compartimentul de fa! al notei e plicati-e se ntocme%te conform pre-ederilor S.A.C. 1 1.olitica de contabilitate2. 5orma de pre&entare a politicii de contabilitate este stabilit! de c!tre ns!%i ntreprinderea. 4tili&atorilor de informaii le poate fi pre&entat fie ordinul pri-ind politica de contabilitate" fie e trasul din acesta. 1olitica de contabilitat trebuie s! conin! informaii referitoare la8 a. con-eniile fundamentale folosite la pre$!tirea raportului financiar anual' b. -ariantele %i metodele concrete de e-iden!" acceptate %i utili&ate de c!tre ntreprindere la ntocmirea raportului financiar anual' c. modific!rile introduse n politica de contabilitate n cursul anului de $estiune. /n conformitate cu S.A.C. 1 1.olitica de contabilitate2 rapoartele financiare ale ntreprinderii trebuie s! fie ntocmite n ba&a urm!toarelor con-enii fundamentale8 continuitatea acti-it!ii" permanena metodelor" speciali&area e erci.iilor. /n nota e plicati-! trebuie s! fie de&-!luite procedeele %i metodele de inere a contabilit!ii" acceptate la elaboarea politicii de contabilitate" care influenea&! substanial asupra aprecierii re&ultatelor acti-it!ii ntreprinderii %i lu!rii deci&iilor de c!tre utili&atorii rapoartelor financiare. /ntreprinderea trebuie s! indice separat n nota e plicati-! modific!rile introduse n politica de contabilitate n anul de $estiune %i cau&ele apariiei acestora" precum %i s! aprecie&e consecinele modific!rilor n e presie -aloric!. 'ariantele i metodele principale de e&iden utili#ate la ntocmirea Bilanului contabil. +cti&e nemateriale snt reflectate n bilanul contabil la -aloarea de intrare sau -aloarea ree-aluat!. Amorti&area acti-elor nemateriale se calculea&! prin metoda liniar!. "i;loace fi%e snt reflectate n bilan la -aloarea de intrare sau la -aloarea ree-aluat!. 4&ura mi#loacelor fi e se determin!" pornind de la durata de ser-iciu util al acestora %i -aloarea u&urabil!" prin urm!toarele metode8 a. metoda cas!rii liniare' b. metoda soldului de$resi-. ?aloarea u&urabil! a obiectelor de mi#loce fi e se determin! ca diferena dintre -aloarea de intrae %i -aloarea r!mas! a acestora. ?aloarea r!mas! a mi#loacelor fi e se calculea&! pentru fiacare obiect ;$rup! de obiect< n momentul d!rii n folosin! a acestora. 3tocuri de mrfuri i materiale cu e cepia obiectelor de mic! -aloare %i scurt! durat!" snt reflectate n Bilanul contabil la -aloarea cea mai mic! dintre cost %i -aloarea reali&abil! net!. /n contabilitatea curent! se utili&ea&! metoda 5I5: sau metoda costului mediu ponderat. :biectele de mic! -aloare %i scurt! durat! snt reflectate n bilan la suma -alorii de ac(i&iie a obiectelor aflate la depo&it %i -aloarea r!mas! a obiectelor aflate n e ploatare.

17

In&estiiile pe termen lun$ snt reflectate n bilan la -aloarea de intrare sau la -aloarea ree-aluat!" iar cele pe termen scurt.la -aloarea cea mai mic! dintre -aloarea de intrare %i de pia!. Creane se contabili&ea&! %i se reflect! n bilan la suma nominal!" inclusi- *?A %i acci&e. 1entru recuperarea pierderilor probabile aferente datoriilor dubioase ntreprinderea creea&! pe seama c(eltuielilor comerciale o re&er-! special! n m!rime de 2I din -olumul total al -n&!rilor nete. "i;loace bneti n cas!" la conturile de decontare" -alutar etc. n banc! se reflect! n bilan la suma nominal!. 1entru mi#loacele b!ne%ti le$ate este re&er-at un rnd distinct n ane a la bilanul contabil. C*eltuieli anticipate se reflect! n contabilitate %i bilan n posturi distincte %i se trec la c(eltuieli pe m!sura sur-enirii perioadei la care acestea se refer!. Capital propriu. Capitalul statutar este stabilit prin statutul S.A. +Ionel, n m!rime 12 D5D 59D lei conform ane ei 4 la ordinul Ar. 16A din 24.91.2994 %i nu se modific! pn! la primirea unor noi fondatori %i introducerea sc(imb!rilor respecti-e n statut. /atoriile snt pre&entate n bilan n sumele care trebuie s! fie pl!tite sau n sumele necesare pentru ac(itarea datoriilor. 2atoriile aferente creditelor %i mprumuturilor bancare primite snt reflectate n bilan innd cont de dobn&ile aferente pl!ii la finele perioadei de $estiune. 1entru acoperirea c(eltuielilor %i pl!ilor -iitoare se refer! re&er-ele8 a. pentru plata concediilor muncitorilor n m!rime de 19I din salariul calculat ;conform ane ei 4 la ordinul Ar. 16A din 24.91.2994 a S.A., Ionel,<. b. pentru plata recompensei la -ec(imea n munc! n sum! de 299 mii lei lunar" n ca& de necesitate %i mai mare ;conform ane ei 4 la ordinul Ar. 16A din 24.91.2994 a S.A., Ionel,<. .Con&ersia &alutelor strine Soldurile mi#loacelor aferente conturilor -alutare" titlurilor de -aloare" creanele %i an$a#amentele n -alut! str!in! sunt reflectate n rapoartele financiare n -alut! naional! ;lei moldo-ene%ti< n sumele determinate prin recalcularea -alutelor str!ine fie la cursul B!ncii Aaionale a 3oldo-ei" care este n -i$oare n ultima &i a perioadei de $estiune sau la data reali&!rii operaiunii economice" fie ca cursul mediu ponderat e istent n perioada de $estiune. 7enituri i c*eltuielile snt reflectate separat pe feluri de acti-it!i.operaionale" de in-estiii %i financiare %i pe e-enimente e cepionale. Impo#itul pe &enit se determin! %i se pl!te%te n conformitate cu le$islaia n -i$oare a 6epubblicii 3oldo-a. Conform ane ei 4 la ordinul Ar. 16A din 24.91.2994 a S.A. +Ionel, ac(itarea impo&itului pe -enit n rate se efectuea&! ree%ind din re&ultatele financiare a anului precedent ;fiecare trimestru<" dac! suma impo&itului pe -enit dep!%ea 599 mii lei" n m!rime de 1 /4 din suma impo&itului" pre-enti- stabil! spre plat! n anul curent. 29

Corespunderea rapoartelor financiare cerinelor 3.4.C. /n acest compartiment al notei e plicati-e ntreprinderea trebuie s! confirme c! rapoartele financiare ntocmite corespund cerinelor S.A.C. /n ca&ul cnd ntreprinderea nu respect! una sau mai multe pre-ederi ale S.A.C." n compartimentul de fa! trebuie s! fie reflectate8 a. caracterul fiec!rei abateri' b.cau&a fiec!rei abateri' c.aprecierea influienei fiec!rei abateri asupra indicatorilor %i situaiei financiare a ntrepinderii. Ale$erea $re%it! a metodei de ntocmire a rapoartelor financiare %i necorespondena acesteia cu pre-ederile S.A.C. diminuea&! $radul de importan!" autenticitate %i comparabilitatea a acestora. 0a nu poate fi corectat! nici prin de&-!luirea politicii de contabilitate utili&ate" nici cu a#utorul ane elor sau al materialelor e plicati-e. /n acest compartiment al notei e plicati-e trebuie de asemenea s! fie enumerate S.A.C. intrate n -i$oare n decursul anului %i utili&ate de c!tre ntreprindere" precum %i confirmat faptul utili&!rii S.A.C pn! la punerea acestora n aplicare. +nali#a situaiei patrimoniale i financiare a ntreprinderii constituie o parte component! a notei e plicati-e la raportul anual financiar" urm!re%te scopul de a face informaia" coninut! n acesta" clar! %i neleas! de toate cate$oriile de uti&atori. /n procesul pre$!tirii notei e plicati-e pot fi anali&ai %i calculai un %ir de indicatori financiari ;ane a1<. /n scopul aprecierii situaiei financiare este util ca nota e plicati-! s! conin! informaii necesare pentru confruntarea indicatorilor cu una sau mai multe ba&e de comparaie8 cu perioadele precedente' cu ni-elul pro$ramat n planul de afaceri" mediu pe ramur! sau pe $rupe de ntreprinderi de acela%i profil' cu ni-elul stabilit n practica mondial! sau solicitat n sistemul bancar al 6epublicii 3oldo-a. 1re&ena acestor date n nota e plicati-! -a permite utili&atorilor s! tra$! conclu&ii definiti-e pri-ind situaia financiar! a firmei.

21

(. )eformarea Bilanului contabil 6eformarea Bilanului contabil se reali&ea&! dup! confirmarea ;aprobarea< raportului financiar %i dup! pre&entarea lui or$anelor teritoriale de statistic! %i altor utili&atori de informaie. 0a se manifest! prin trecerea sumelor8 la folosirea -enitului anului de $estiune" reflectat n contul 334 +2i-idende pl!tite n a-ans,' la profitul net ;pierderea< perioadei de $estiune" pre-!&ut n contul 333 +1rofit net ;pierderea< al perioadei de $estiune,' la profitul nereparti&at ;pierderea neacoperit!< al anilor precedeni constatat n anul curent %i reflectat n contul 331 +Corectarea re&ultatelor perioadelor precedente,. 6eformarea Bilanului contabil duce la sc(imbarea sumelor ar!tate n rndurile capitolului 3.3 +1rofit nerepart&at ;pierdere neacoperit!<, al Bilaului contabil %i se reflect! n e-iden! cu nre$istr!ri finale pentru luna decembrie anului de $estiune. >a reformarea Bilanului contabil se ntocmesc urm!toarele formule contabile8 1< la suma profitului net al perioadei de $estiune 2ebitul contului 333 +1rofit net ;pierderea< al perioadei de $estiune,' Creditul contului 334 +2i-idende pl!tite n a-ans,' 2< la suma profitului nereparti&at al anilor precedeni 2ebitul contului 333 +1rofit net ;pierderea< al perioadei de $estiune,' Creditul contului 332 +1rofit nereparti&at ;pierdere neacoperit!< al anilor precedeni, 3< la suma pierderii neacoperite al anilor precedeni 2ebitul contului 332 +1rofit nereparti&at ;pierdere neacoperit!< al anilor precedeni, Creditul contului 333 +1rofit net ;pierderea< al perioadei de $estiune,' 22

4< la suma profitului anilor precedeni constatat n anul curent ;dup! reflectarea impo&itului pe -enit de la acest profit< 2ebitul contului 331 +Corectarea re&ultatelor perioadelor precedente,. Creditul contului 332 +1rofit nereparti&at ;pierdere neacoperit!< al anilor precedeni, 5< la suma pierderilor anilor precedeni constatate n anul curent ;dup! reflectarea sumelor de mic%orare a obli$aiilor pentru impo&itul pe -enit< 2ebitul contului 332 +1rofit nereparti&at ;pierdere neacoperit!< al anilor precedeni, Creditul contului 331 +Corectarea re&ultatelor perioadelor precedente,. 2up! aceste operaii conturile 334" 333 %i 331 se nc(id %i la nceputul anului -iitor de $estiune sold nu -or a-ea. >a trecerea sumelor r!mase din acti- %i pasi- din anul 2994 n bilanul din 2995 suma reflectat! n soldul contului 331 %i diferena dintre sumele soldului contului 333 %i soldul contului 334 se trece n soldul contului 332. Astfel sumele r!mase pe anul 2994 n contul 334"333 %i 331 se trec la contul 332 n modul urm!tor8 1< 2< 3< 2ebitul contului 333 ""1rofit net ;pierderea< al perioadei de $estiune,' Creditul contului 334 +2i-idende pl!tite n a-ans,' 2ebitul contului 333 ""1rofit net ;pierderea< al perioadei de $estiune,' Creditul contului 332 +1rofit nereparti&at ;pierdere neacoperit!< al anilor precedeni, 2ebitul contului 332 +1rofit nereparti&at ;pierdere neacoperit!< al anilor precedeni,' Creditul contului 331 +Corectarea re&ultatelor perioadelor precedente,. Bilanul contabil pn la reformare la 3.+.2I>4?L2 pe !1.12.2554.8ane%a 29 4r. La finele perioadei de La finele perioadei de .asi& Cod.rd. gestiune curente gestiune precedente 3.3 1rofit nerepart;pierdere neacop< Corect. 6e&ult. 1er. 1reced;331< 5@9 146143 1rofit nerepart.;pierd.neacop<;332< 5D9 37D34535 414D4461 1rofit net;pierdere net< ;333< 579 51D9412 1rofit utili&at al an. de $est ;334< 699 . 619 44D6DD94 414D4461 *:*A> 3.3;C5@9C5D9C579.699 >peraiile legate de reformarea bilanului contabil la 3@+.2I>4?L2 A6. 1 1 2 3 Coninutul operaiei 2 Anularea sumei profitului utili&at al an. de $estiune 6eflectarea sumei profitului nerepart. al an. preced;51D9412.9< 6eflectarea sumei pierderilor an. preced. constatat n an. curent Suma n lei 3 . 51D9412 146143 2ebit 4 333 333 332 Credit 5 334 332 331

23

>a desc(iderea Bilanului contabil pentru 2995 diferena dintre sumele din rndul 579 de 51D9412 lei %i rndul 699 de 9 lei n m!rime de 51D9412 lei %i suma de la rndul 5@9 de146143 lei se reflect! la rndul 5D9' n a%a fel n subcapitolul 3.3 al Bilanului contabil al S.A.,I:A0>, pentru 2995 se -a reflecta suma comun! a -enitului ;profitului< nereparti&at al anilor precedeni n m!rime de 44D6DD94 lei ;37D34535C51D9412.146143< la rndul 5D9.

24

Ar. Crt. 1 2 3 4 5 6 @ D

2enumirea Indicatorului 6ata sol-abilit!ii $enerale 6ata sol-abilit!ii patrimoniale Coeficientul lic(idit!ii absolute ;ur$ente" imediate" rapide" de $radul I< Coeficientul total de ac(itare ;coeficientul de acoperire" coeficientul lic(isit!ii curente" de $radul III< 6ata profitului brut ;rentabilit!ii -n&!rilor< 6ata profitului operaional 6ata profitului net 6ata rentabilit!ii economice ;rentabilit!ii acti-elor< 6ata rentabilit!ii capital! a-ansat sau ocupat ;rentabilit!ii fondurilor de producie< 6ata rentabilit!ii financiare ;rentabilit!ii capitalului propriu<

3odul de calucul
*otal -aluta bilantullui 2atorii pe termen lun$ si scurt Capital statular Capital permanent 3i#loace banesti 2atorii pe termen scurt Acti-e curente 2atorii pe termen scurt

1rofit brut 199 ?in&ari nete 6e&ultatul in acti-itatea operationala 199 ?in&ari nete 1rofit net 199 ?in&ari nete 1rofitul de impo&itare 199 ?aloarea medie a acti-elor

( rd. 4@9

1rofitul pina la impo&itare 199 ?aloarea medie a mi#loacelor fi e + + ?aloarea medie a acti-elor curente
1rofit net 199 ?aloarea medie a capitalului propriu

( rd. 969 co + ( rd. 469

19

( rd. 659c

Calcule Abaterea absolut! Ar. Crt. >a finele perioadei de $estiune curente 2994 9"4675 3"4915 9"1D14 9"2524 1"@561 24"@63@ 6"9775 5"6D15 @"26@D 4"575@ @"3D73 >a finele anului de $estiune precedent 2993

1 2 3 4 5 6 @ D 7 19 11

9"4449 6"942D 9"1633 9"41D6 3"@652 27"DD31 13"D7@1 11"53D3

.2"6413 9"91D1 .9"1662 .2"9971 .5"1174 .@"@7@6 .5"D56D

*nc+eiere Anali&nd Bilanul contabil al SA +Ionel, putem face o propunere n le$!tur! cu intrarea n -i$oare a le$ii cu pri-ire la asi$urarea medical! obli$atorie de stat" %i anume de a fi e-ideniat! cu un rnd special n Bilanul contabil F pentru -erificarea impo&itelor din ane a la Bilanul contabil.

Biblio!rafie +cte legislati&e i normati&e 1. >e$ea contabilit!ii nr. 426.JIII din 4 aprilie 1775. 6e-ista +Contabilitate %i audit," 2992" nr.5. Standardul Aaional de Contabilitate 5 +1re&entarea rapoartelor financiare,. "anuale, monografii, cri, brouri 2. Anali&a bilanului contabil / =eor$escu Aicolae' Bucure%ti 1777 3. 1ro$ram de lucru pri-ind efectuarea practicii de contabilitate pentru studenii specialit!tii +Contabilitate %i audit, C(i%in!u 2999 4. Contabilitatea financiar! / A.Aederi!" ?.Bucur" 3..Carau%' AS03 2993 5. Ba&ele contabilit!ii / Bo#ian :cta-ian' Bucure%ti 177D 6. 6apoartele financiare consolidate / Cur!$!u Aatalia' C(i%in!u 2993 @. Ba&ele contabilit!ii / =ri$oroi >ilia' C(i%in!u 2994. +rticole din presa periodic D. 6e-ista +Contabilitate %i audit," 177D" nr.1.2. 7. 6e-ista +Contabilitate %i audit," 2991" nr.1' 2992" nr.3. 19. 6e-ista +Contabilitate %i audit," 1777" nr.1.2. 11. Ale andru Aederi!" Aatalia Kiriulnico-" ?alentina 1aladi" >udmila =a-riliuc +6ecomand!ri practice pri-ind ntocmirea notei e plicati-e la raportul financiar anual,. 6e-ista +Contabilitate %i audit," 1777" nr.4. 12. ?. Bucur" >. =a-riliuc" I. Ca&acu" 3. Carau%" A. Aederi!" ?. 1aladi" 1. *osto$an" ?. Kurcanu +Indicaii metodice pentru pre&entarea noilor forme a rapoartelor financiare,. 6e-ista +Contabilitate %i audit," 177D" nr.5. 13. ?. Bucur" I. Ca&acu" A. Aederi!" " 1. *osto$an +6aportul financiar anual pentru anul 1777 ;Bilanul contabil' Ane e la Bilanul contabil' ntocmirea notei e plicati-e' reformarea Bilanului contabil<' 6e-ista +Contabilitate %i audit," 2999" nr.2. 14. A. Aederi! +6eformarea Bilanului contabil,. 6e-ista +Contabilitate %i audit," 2994" nr.3.

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate