Sunteți pe pagina 1din 119

Sumar Introducere...3 Capitulul 1. Aspecte generale privind auditul datoriilor la capitolul asigurrilor sociale i medicale..............................13 1.

1 Coninutul economic al datoriilor privind asigurrile sociale i medicale..................14 1.2 Principiile, obiectivele i particularitile auditului asigurrilor sociale i medicale...............................................................................................................................21 1.3 Caracteristica actelor legislative i surselor bibliografice ........................................2 Capitolul 2. Auditul asigurrile sociale i medicale n S.R.L. !ocaro " Agro#..........$$ 2.1 !videna primar i generali"area datelor.....................................................................44 2.2 #uditul performanelor asigurrilor sociale i medicale .............................................$$ 2.3 %inali"area auditului...................................................................................................1&3 %nc&eiere...........................................................................................................................1'( )i*liogra+ie.......................................................................................................................11, Ane-e.................................................................................................................................11(

I./R012C3R3 #sigurrile 'oac un rol principal (n societatea uman. %iind una dintre cele mai vec)i categorii de relaii publice, asigurrile au devenit treptat o ramur important, fr de care este imposibil funcionarea eficient a unei economii moderne, a unei societi contemporane. *olul asigurrilor este de a acoperi un spectru larg de riscuri cu care se (nfrunt persoanele fi"ice, societile comerciale, (ntreprinderile etc. +ar (n cadrul economiei de pia asigurrile constituie o ramur de activitate, un sector al serviciilor cu multiple valene. +incolo de rolul fundamental al acestora , de prote'are a bunurilor i persoanelor contra diferitor riscuri - acestea (ndeplinesc o serie de alte funcii socio - economice, cum ar fi. contribuia la constituirea produsului intern brut, participarea (n calitate de ofertant pe piaa capitalului de (mprumut, reali"area plasamentelor de resurse i investiii pe piaa )/rtiilor de valoare. !ste firesc c fr o 0industrie1 a asigurrilor, stabil i puternic, nu se poate concepe o activitate profitabil de antreprenoriat, o economie naional (nalt de"voltat. +e aceea, de"voltarea domeniului de asigurare va contribui, (ntr-o msura semnificativ, la relansarea economic a rii noastre, at(t prin protecia oferit "ilnic consumtorilor serviciilor de asigurare, c(t i prin resursele financiare atrase i reinvestite (ntr-un circuit cu grad (nalt de valorificare. 2n *epublica 3oldova aflat (n perioada de tran"iie economic, funcionarea eficient a pieii asigurrilor, ca component important a unei economii liberale, este de o necesitate primordial. Piaa asigurrilor, similar pieii bancare, trebuie s evolue"e (n termeni restr/ni i s devin puternic, disciplinar, credibil i atractiv. +e aceea, este necesar ca toi operatorii din piaa respectiv s contienti"e"e asupra necesitaii de conformare la rigorile i e4igenele instituite prin reglementrile generale i speciale. 2n acest sens, se impune, (n primul r(nd, armoni"area legislaiei asigurrilor i reglementrilor interne e4istente actualmente (n domeniul asigurrilor cu cele e4istente la nivel internaional i special, (n cadrul 5niunii !uropene, care s asigure crearea unor cadre instituionale bine determinate. 6oate tipurile de asigurri sunt a4ate pe legi respective.
3

#sigurarea social se e4ecut (n conformitate cu prevederile 7egii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2&1& 8(n fiecare an aceast lege se revede i se public9. Potrivit prevederilor Legii *ugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2&&: nr. 2$2 - ;<= din 11.12.2&&>, anga'atorii din agricultur care practic e4clusiv activitile enunate (n grupele &1.1 - &1.4 din Clasificatorul activitilor din economia 3oldovei, calculea" contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii aplic(nd tariful de 22 ? la fondul de salari"are i la alte recompense, din care 1$? se ac)it din mi'loacele anga'atorului i $? de la bugetul de sat. 7a ba"a cercetrii pre"entei lucrri sunt

preconi"ate urmtoarele scopuri. relatarea coninutului economic a sistemului de asigurri sociale@ starea de cercetare a temei (n literatura economic contemporan@ cercetarea principiilor i obiectivelor datoriilor privind asigurrile@ anali"a documentelor primare i generali"area lor@ studierea modului de calculare a indemni"aiilor pentru incapacitatea temporar de munc. pre"entarea datoriilor privind asigurrile (n drile de seam@ Ca material iniial pentru (nfptuirea lucrrii au servit. formulare speciali"ate pe activitatea (ntreprinderilor agricole@ rapoartele financiare@ declaraiile privind calcularea i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii@ literatura de specialitate i informativ@ materialele presei periodice. A.*.7. 0%ocaro - #gro1 este fondat (n anul 2 .&$.1:::, cu certificat de (nregistrare 3+ nr.&&22111 8ane4a 19, numrul de (nregistrare 1&&3$&>&&24B . %orma 'uridic de organi"are. este Aocietate cu *spundere 7imitat. Aediul (ntreprinderii este amplasat (n satul Copceac, raionul tefan-<od, *epublica 3oldova.
4

Conform statutului ce-l deine A.*.7. ,,%ocaro , #gro1 este o gospodrie speciali"at (n creterea i reali"area produciei agricole. Aocietatea este o (ntreprindere agricol multiprofil activitii sale i (n scopul meninerii stabilitii financiare a societii, a asigurrii intereselor asociaiilor, precum i pentru prote'area social a colectivului de munc a societii (n condiiile economiei de pia, are dreptul de a se desfura urmtoarele genuri de activitate economic. 1. cultura vegetal, legumicultura pentru producia de mrfuri, pomicultura@ 2. fermentarea tutunului@ 3. comer cu amnuntul nespeciali"at@ 4. servicii pentru agricultur@ . comer cu ridicata a produselor agricole, animalelor vii, produselor alimentare, buturilor i produselor din tutun. Proporia de producie este un factor ce influenea" asupra economiei gospodriei la cptarea produciei, reducerea consumurilor la un c)intal de producie, dintr-o parte condiiile necesare pentru organi"area activitii (ntreprinderii 8relief, configurarea terenului agricol,fora de munc, mi'loace fi4e etc.9 iar din alt parte re"ultatul utili"rii lor 8producia global, venit global, profit brut etc.9. Cei mai importani indicatori ai proporiei (ntreprinderii agricole sunt. suprafaa terenurilor agricole@ valoarea produciei agricole globale 8(n preuri comparabile9@ efectivul mediu anual de lucrtori@ valoarea medie anual a mi'loacelor fi4e de producie@ venitul din v(n"area produciei agricole. 2n continuare, vom anali"a indicatorii activitii economice a A.*.7. ,,%ocaro#gro1 (ncep/nd cu studierea importanei i locului (ntreprinderii (n cadrul unitii teritorial-administrative care este determinat de proporia de producie. Pentru determinarea mrimii indicatorilor vom (ntocmi tabelul 1.

/a*elul 1- Indicatorii mrimii ntreprinderii agricole S.R.L. !ocaro 4 Agro55 n anii 2''642''( #nul 2&&: (n ? =ndicatorul 2&&B 1.Auprafaa terenurilor agricole, )a inclusiv. terenuri arabile plantaii perene 2.!fectivul mediu anual de lucrtori (ncadrai (n agricultur, persoane inclusiv cultura plantelor sectorul "oote)nic 3.!fectivul mediu anual de animale agricole, cap. conv. 4.<aloarea medie anual a $41& ::> :2>4,2 >$$$,: $1B,3 13232 $>23 $2>: 12:4: 11>B4 1&B 1>B3& >1B3 B44& 1&B1& ::34 BB$ 1>3B2 12B, & 124,&4 11 ,3$ 114,$2 12 ,B1 13>,> 11:,B: 11>,3& >2,B1 >3,$$ B2,1: :>,&: 33$ 31$ 2& 3 >,B 3&& 2>4 1$ 242 2:3 2B3 2& 422 >B,2& >$,3: 1&& 11B,$ :B,$B :$,13 12 1B4,3> 33 : 2>B& 4>: 3&2 2>31 1:4 313B 2>31 3&$ :3,3: :>,$4 $2. > 1&3,B& 1&& 1 B,B3 #nul 2&&> 2&&: fa de. 2&&B 2&&>

mi'loacelor fi4e productive, mii lei inclusiv. - mi'loace fi4e de producie cu destinaia agricol .<aloarea produciei agricole globale, mii lei inclusiv producia vegetal producia animalier $.<enituri din v(n"area produciei agricole

#nali"(nd datele din tabelul 1 observm c A.*.7. 0%ocaro - #gro1 este o entitate de proporii mari, deoarece suprafaa terenurilor agricole este mai mare de 1&&& )a. 6otodat (n anul 2&&: fa de anul 2&&B suprafaa terenurilor agricole s-a micorat cu $,$1 ? iar
6

fa de anul 2&&> s-a ma'orat cu 3,B& ?. !fectivul mediu anual de lucrtori (ncadrai (n agricultur, de asemenea a (nregistrat o micorare (n anul 2&&: fa de anii 2&&B i 2&&> cu 43 persoane sau 12,>& ? i B persoane sau 2,33 ?. 2n anul 2&&: valoarea produciei agricole globale (n comparaie cu anul 2&&B s-a ma'orat cu 14,$2 ? iar fa de anul 2&&B s-a micorat cu 1B,2: ?. C ma'orare semnificativ s-a (nregistrat (n anul 2&&: asupra efectivului mediu anual de animale agricole, fa de anii 2&&B i 2&&>, cu 1B,$ ? i respectiv cu B4,3> ?. <enitul din v(n"area produciei agricole se caracteri"ea" printr-o cretere (n anul 2&&: fa de anul 2&&B cu 3>,> ? iar fa de anul 2&&B a (nregistrat o diminuare cu 1,:1 ?. #supra proporiei gospodriei influenea" i speciali"area. +eterminarea speciali"rii se efectuea" conform veniturilor din v(n"ri i se determin ce ramur ocup cea mai (nalt pondere (n structura lui. *eeind de aici structura veniturilor din v(n"ri este indicatorul principal al speciali"rii entitii agricole. Ae poate de determinat caracterul de producie a gospodriei i cu ali indicatori ca. structura produciei globale@ structura produciei marf (n preuri comparabile@ structura consumurilor de producie.

6oi aceti indicatori ne a'ut s apreciem corect speciali"area i de"voltarea entitii anali"ate. Cdat cu sporirea volumului produciei v(ndute entitatea se speciali"ea" (n direcia corespun"toare, totodat respect(nd condiiile agrote)nice. Pentru a determina speciali"area A.*.7. 0%ocaro - #gro1 vom anali"a datele din tabelul 2.

/a*elul 24 Componen7a mrimea i stuctura veniturilor din activitatea agricol n S.R.L. !ocaro4Agro# 2&&B
7

#nul 2&&>

2&&:

+enumirea produselor, ramurilor 1.Producia vegetal ,total. Cereale i leguminoase boabe-total din care. - gr(u - porumb - or" - leguminoase 8boabe9 - floarea-soarelui - rapi - soie - tutun %ructe i pomuoare Atruguri #lt producie vegetal 2.Producia animalier , total. <ite i psri (n mas vie v(ndute. - porcine 3iere #lt producie animalier 6otal produciei agricole

mii lei 11$43 4 4 2>&& 343 ::: 412 2$ B3 >& >$3 1:>$ 332$ B 44 44 13 11B&&

? ::, 1 3>,:2 23,:3 2,:3 >, 4 3, 2 &,22 &,$2 $,>> B,3> 1$,:B 2>,43 &,4: &,3> &,3> &,11 1&&

mii lei 14>:4 12:BB 1>43 24$> 1B4> 2&2 21&2 3$34 :>& 21 B43 :23 14B3 14$1 14$1 12 1$3$B :1

mii lei 14B2 $>>1 2:3$ 2&$2 :33 : & 2134 2:>: 1&13 1 4 : : : 124B $:$ $:$ 31 2& 1 :B2

? :2,1: 43,&> 1>,3> 12,:1 ,>4 ,: 13,3$ 1>,B1 $,34 &,:$ $,&& 3,B2 B,>1 4,3$ 4,3$ &.1: 3,2$ 1&&

B:,2: 11,2$ 1 ,& 1&,$> 1,23 12,>4 22,2& ,:: 1, 3 4, 4 ,$4 :,&& >,:3 >,:3 &,&B 1&&

*eieind din datele tabelului 2 observm oscilaii ale ponderii veniturilor din v/n"area produselor agricole, care ocup o pondere considerabil (n totalul veniturilor din v/n"ri. #stfel am stabilit, c pe parcursul anilor 2&&B-2&&: ponderea cea mai mare o dein produsele cerealiere, cu o pondere respectiv de 3>,:2@ B:,2: i 43,&> ?. C pondere (nsemnat deine floarea soarelui astfel (n anul 2&&B deine &,22 ?, (n anul 2&&> - 12,>4 ?
8

iar (n anul 2&&: - 13,3$ ?. Atrugurii pe parcursul anilor 2&&B-2&&: au alctuit corespun"tor 1$,:B@ 4, 4 i $,&& ? din veniturile din v/n"ri. +intre ramurile "oote)nice se evidenia" o cretere la sporul (n mas vie la porcine (n anii 2&&B-2&&: cu o pondere de &,3>@ >,:3i 4,3$ ? din totalul veniturilor obinute din v/n"area produciei agricole. Celelalte produse ocup ponderi ne(nsemnate i sunt de caracter universal. +eci A.*.7. 0%ocaro - #gro1 este speciali"at (ntr-o ramur cerealier i leguminoase boabe. #nali"(nd proporiile i speciali"area (ntreprinderii, urmea" de a concreti"a sursele de provenien a veniturilor pe tipuri de activiti. Conform A.D.C. 1> ,,<enitul1 prin noiunea de venit se sub(nelege aflu4ul global de avanta'e economice (n cursul perioadei de gestiune. <eniturile pot fi obinute din trei tipuri de activiti. operaional 8prev"ut de statut9, de investiii i financiar. 2n continuare o s anali"m componena, structura i dinamica veniturilor din v(n"ri pe tipuri de activiti. /a*elul 34 Componen7a structura i dinamica veniturilor din vn8ri pe tipuri de activit7i n S.R.L. !ocaro4Agro# 6ipuri de activitate 1 #gricol =ndustrie Prestri servicii 6otal #nul 2&&B mii lei ? 2 11B&& 1BB 13 13232 3 >>,42 1,34 1&,24 1&& #nul 2&&> mii lei ? 4 1$3$B 1:B 21$$ 1>B3& >B,3> 1,& 11, B 1&& #nul 2&&: mii lei ? $ 1 :B2 :> 23&2 1>3B2 B >$,:4 &, 3 12, 3 1&&

+in componena acestor venituri cea mai mare parte au fost (ncasate de la comerciali"area culturilor cerealiere i a strugurilor, adic din activitatea agricol, care (n anul 2&&B a constituit >>,42 ?, (n anul 2&&> , >B,3> ? i (n anul 2&&: , >$,:4 ?, menin(ndu-i ponderea pe parcursul anilor 2&&B-2&&: (ns cu mici diminuri. 2n ultimii ani veniturile din prestarea serviciilor de ctre unitile au4iliare s-au ma'orat, aadar aceste venituri (n anul 2&&B au constituit 13
9

mii lei sau 1&,24 ? din totalul veniturilor,

(n anul 2&&> acestea sau ma'orat, constituind 21$$ mii lei, dein(nd o pondere de 11, B ? din totalul veniturilor iar (n anul 2&&: veniturile din prestarea serviciilor au obinut o valoare de 23&2 mii lei, ma'or(ndu-i ponderea p(n la 12, 3 ? din totalul veniturilor. <eniturile din v(n"ri din activitatea industrial ocup cea mai mic componen i pondere (n totalul venitului din v(n"ri, continu(nd s diminue"e, aadar pe parcursul anilor 2&&B-2&&: aceste venituri au deinut o pondere respectiv de 1,34@ 1,& i &, 3 ?. 5n rol deosebit de important (l are i utili"area forei de munc (n (ntreprindere. %ora de munc este partea activ a resurselor de munc, care o formea" totalitatea de oameni, munca crora (n msura capacitilor fi"ice i spirituale (n condiiile corespun"toare pot fi incluse (n procesul de producie. 2n continuare o s e4aminm indicatorii utili"rii resurselor de munc (n A.*.7. ,,%ocaro-#gro1. /a*elul $ " Indicatorii utili8rii resurselor de munc n S.R.L. !ocaro4Agro# n anii 2''642''( #baterile anului =ndicatorul # Eradul de asigurare cu resurse de munc, ? 2n"estrarea unui lucrtor cu mi'loace fi4e de producie ale activitii de ba", lei Dumrul de om-"ile lucrate de un lucrtor pe an Coeficientul utili"rii resurselor de munc 1:B &,B: 2&3 &,B$ 1:> &,B> 1 &,&2 -&,&1 2&&B 1 :3,3 2&:$ #nii 2&&> 2 :&,> 23>B 2&&: 3 >B,: 2 43 2&&: de la anii. 2&&B 2&&> 4 - ,4 44B -2,: 1 $

#nali"(nd datele din tabelul 4 putem spune, c A.*.7. ,,%ocaro-#gro1 nu este asigurat (n msura cuvenit cu resurse de munc. Ae observ o reducere cu ,4 i 2,: puncte procentuale (n anul 2&&: (n comparaie cu anii 2&&B i 2&&> a gradului de asigurare cu resurse de munc. 2ns, coeficientul utili"rii resurselor de munc la (ntreprindere este
10

relativ (nalt. #cest fapt permite de a compensa (ntr-o msur oarecare insuficiena resurselor de munc. Problema se soluionea" de asemenea pe seama sporirii gradului de (n"estrare a lucrtorilor cu mi'loace fi4e, care (n anul 2&&: s-au ma'orat fa de anul 2&&B cu 44B lei i fa de anul 2&&> cu 1 $ lei. !ste de menionat c A.*.7. 0%ocaro - #gro1, dar i toate entitile agricole (nt/mpin greuti (n perioada actual la procurarea mi'loacelor fi4e, din cau"a deficitului de surse financiare, de investiii i starea grav a economiei naionale (n (ntregime. +esfurarea procesului de producere este legat de utili"area factorilor de producie 8terenuri agricole, forei de munc, mi'loacelor fi4e i materialelor9, combinarea i folosirea eficient a crora influenea" direct re"ultatele finale ale (ntreprinderii. Eradul de utili"area a factorilor de producie contribuie la de"voltarea activitii entitii i la mrimea re"ultatelor financiare. +up coninutul economic, noiunea de re"ultate financiare este comple4 i include indicatorii profitului i a rentabilitii. Calcularea acestora indicatori, care reflect situaia veridic a activitii economico-financiare a A.*.7. 0%ocaro-#gro1 se va efectua (n urtorul tabel. /a*elul 9 4 Indicatorii activit7ii economico 4 +inanciare a S.R.L. !ocaro4Agro55 #bateri (n anul 2&&: =ndicatorul 1.Profitul brut, lei 2.Profitul perioadei de gestiune p(n la impo"itare,lei 3.Ptofitul net, lei 4.*entabiltatea general, ? .*entabilitatea produciei agricole, ? $.*entabilitatea economic, ? B.*entabilitatea financiar, ? 1 $B:$1 1 $B:$1 :,31 3$,BB B,B& 11,&4 33:::B4 33:::B4 1B,$4 4&,$2 13,13 1>,$$
11

2&&B 3 B1$>

#nul 2&&> 41&342

2&&: 83$$ &>9

fa de. 2&&B 2&&> 83:23$B$9 8 BB$> &9

834& :39 834& :39 -1,>& -1,> -2,1$ -1,B1

81:&> 81:&>

49 83B4& $B9 49 83B4& $B9 -1:,44 -42,4B -1 ,2: -2&,3B

-11,11 -3>,$2 -:,>$ -12,B

#nali"/nd datele din tabelul

constatm c profitul brut (n anul 2&&: s-a micorat

fa de anul 2&&B cu 3:23$B$ lei, iar fa de anul 2&&> cu BB$> & lei. Profitul perioadei de gestiune p/n la impo"itare i profitul net sa-u micorat (n ambele ca"uri respectiv cu 1:&> 4lei fa de anul 2&&B i cu 3B4& $B lei fa de anul 2&&>. 2n ce privete indicatorii rentabilitii apoi ei s-au micorat totalmente (n anul 2&&: fa de anii 2&&B i 2&&>. rentabilitatea general cu 11,11 i 1:,44 p.p, rentabilitatea produciei agricole cu 3>,$2 i 42,4B p.p, rentabilitatea economic corespun"tor cu :,>$ i 1 ,2: p.p i rentabilitatea financiar cu 12,B p.p. fa de anul 2&&B i cu 2&,3B p.p. fa de anul 2&&>. #ceast diminuare a indicatorilor rentabilitii a fost cau"at de micorarea indicatorilor profitului care (n anul 2&&: s-au diminuat considerabil, re"ultatele negative (nregistrate au fost cau"ate de cri"a economico-financiar. CA:I/0L2L 1 AS:3C/3 ;3.3RAL3 :RI<I.1 A21I/2L 1A/0RIIL0R LA CA:I/0L2L ASI;2R=RIL0R S0CIAL3 SI >31ICAL3 1.1 C0.?I.2/2L 3C0.0>IC AL 1A/0RIIL0R :RI<I.1 ASI;2R=RIL3 S0CIAL3 @I >31ICAL3 Cuv(ntul 0audit1 a aprut mai mult de 2&&& de ani (n urm, i (nseamn 0a asculta, a aude1, patria istoric a auditului este considerat 3area Fritanie. 2n anul 1>44 auditul a aprut ca gen de activitate (n urma adoptrii unui ir de legi privind societile pe aciuni conform crora (ntreprinderile erau obligate cel puin odat pe an s efectuie"e verificarea conturilor contabile de o persoan (nputernicit. Cerina principal (naintat acestei persoane era onestitatea i independena. #adar, pe parcursul evoluiei sale, auditul a cunoscut o mulime de reformri i modificri devenind tot mai important i mai necesar pentru agenii economici, ast"i, dispun(nd de o ampl informaie despre audit, se poate de rspuns la urmtoarele (ntrebri. Ce este auditulG
12

C e4aminare metodic reali"at (n vederea determinrii dac activitile i re"ultatele relative la subiectul e4aminat satisfac dispo"iiile prestabilite i dac aceste dispo"iii sunt puse (n oper (ntr-un mod eficace i apt (n vederea atingerii obiectivelor. C(nd utili"m auditulG Cu titlu preventiv-(n cadrul unui program de audit pentru . aprecierea eficacitii unei organi"aii, a unui proces, a unui procedeu@ calificarea i urmrirea unui furni"or. Cu titlu curativ-(n situaii delicate . faliment 8insucces9 al prestaiilor@ stri de lucruri. +e ceG Pentru evaluarea dispo"iiilor prestabilite (n vederea atingerii unui obiectiv dat. Pentru evaluarea ecartului dintre situaia real i dispo"iiile prestabilite. #uditul asigurrilor sociale i medicale este necesar pentru a obine un eantion mai vast de informaii privind acest sector. #sigurarea repre"int o operaie financiar, decurg(nd dintr-un contract sau dintr-o obligaie prev"ut de lege, prin care asiguratorul se obliga ca (n sc)imbul unei sume primite periodic 8sau printr-o singur tran9, numit prim de asigurare, s despgubeasc pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar suferi (n urma unor (nt(mplri independente de voina lui. #sigurarea se ba"ea" pe faptul c pagubele produse unui asigurat sunt distribuite asupra unui numr mare de persoane, pentru fiecare din acetia plata despgubirii devenind abia perceptibil, iar acoperirea ei se face repede i fr alte urmri nefavorabile. +up modul de efectuare, e4ist dou forme de asigurare. prin efectul legii 8obligatorie 9 i facultativ 8contractual, benevol9. 2n plile de asigurare obligatorie intr. asigurarea obligatorie de rspundere civil a deintorilor de autove)icule@ asigurarea obligatorie a pasagerilor transportului aerian, feroviar, fluvial i auto (n comun@
13

asigurarea social de stat. Plile de asigurare benevol sunt urmtoarele. asigurarea de accidente@ asigurarea de sntate@ asigurarea pentru pensie suplimentar@ asigurarea (ncrcturilor etc. 2n continuare ne vom opri mai detaliat la una din formele de asigurare obligatorie numit sistemul public de asigurri sociale sau asigurarea social. Auma datorat (n mod obligatoriu de participanii la sistemul public de asigurri sociale este numit contribuie de asigurri sociale. Aubieci ai asigurrii sociale obligatorii de stat sunt persoanele fi"ice si 'uridice care au obligaia de a plti contribuii de asigurri sociale. Cbiect al asigurrii obligatorii este fondul de retribuire a muncii 8salariu9 i alte recompensei prev"ute de legislaie. Contribuiile de asigurri sociale obligatorii de stat se calculea" la suma salariului calculat i din alte recompensei fr e4cluderea sumei impo"itelor i altor obligaii. Putem meniona c (n conformitate cu Constitu7ia Repu*licii >oldova i art.2 al Codului >uncii fiecare om are dreptul la munc, precum i la ,,condiii de munc ce corespund cerinelor securitii i igienei@ recuperarea pre'udiciului cau"at prin vtmarea sntii (n legtur cu munca@ "ile de odi)n sptm(nale, concedii anuale pltite@ asisten social pentru limit de v(rst (n ca" de pierdere a capacitii de munc i (n alte ca"uri prev"ute de legeHH. Pentru toate aceste ac)itri i este prev"ut fondul social. #sigurarea social prote'ea" de la riscurile sociale, adic micorea" sau (nltur consecinele nefavorabile, legate de cele e4puse mai sus. !a a'ut la soluionarea problemelor privind ocrotirea sntii omului, profila4ia bolilor etc. +in contul formrii fondurilor bneti, acord/nd diferite indemni"aii i compensaii nominale cu alte cuvinte. asigurarea social e (ndreptat spre acordarea a'utorului material suplimentar indiferent de contribuii@

14

asigurarea contribuie la acumularea 8pstrarea9 mi'loacelor bneti ale populaiei, (mbin(nd interesele de asigurare i pstrare ale clienilor@ utili"area mi'loacelor bneti temporar libere (n interese obteti pentru finanarea aciunilor din diferite sfere a consumului obtesc, deoarece mi'loacele primite de la ceteni nu s(nt ac)itate (ndat, ci treptat 8(n form de compensare asigurat i sume asigurate9. #sigurarea social - este un sistem de protecie social a persoanelor asigurate, const(nd (n acordarea de indemni"aii, a'utoare, pensii, de prestaii pentru prevenirea (mbolnvirilor i recuperarea capacitii de munc i de alte prestaii, prev"ute de legislaie. Persoana asigurat este persoana fi"ic, apt de munc, domiciliat (n *epublica 3oldova av(nd obligaie s plteasc contribuii de asigurri sociale ca s beneficie"e de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau (nlturarea riscurilor sociale. #sigurarea social se e4tinde asupra tuturor categoriilor de salariai (n *epublica 3oldova, indiferent de locul de munc, postul ocupat i forma de organi"are a (ntreprinderii. +rept ba" de calcul pentru calcularea contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii servesc. fondul de retribuire a muncii i alte recompensei@ suma grad - )ectar de teren agricol@ suma onorarilor primite de la acordarea serviciilor de ctre avocai i notarii privai@ venitul net al fondatorilor (ntreprinderilor individuale@ sumele ac)itate pentru patenta de (ntreprin"tor. Cotele de contribuii de asigurare sociale sunt difereniate (n funcii de condiiile de munc normale sau speciale, care se aprob anual prin legea bugetului asigurrilor sociale de stat. Contribuia de asigurri sociale datorat de anga'atori repre"int diferena fa de contribuia individual de asigurri sociale p(n la nivelul cotelor de contribuie de asigurri sociale, stabilite (n funcie de condiiile de munc.

15

Contribuia de asigurri sociale pentru omeri se suport integral din fondul pentru a'utorul de oma', la nivelul cotei stabilite pentru condiii normale de munc. 2n acelai mod se suport i contribuia din alte fonduri. Calculul i plata contribuiei de asigurri sociale datorate de asiguraii cu contract individual de munc i de anga'atorul acestora se fac lunar de ctre anga'ator. Pentru omeri se fac lunar de ctre contribuiei din alte fonduri. Contribuia individual de asigurri sociale datorat de asiguraii cu contracte individual de munc i de anga'ator ce fac lunar de ctre anga'ator. Pentru omeri ce fac lunar de ctre instituia care efectuea" plata a'utorului de oma'. 2n acelai mod se efectuea" calculul i plata contribuiei din alte fonduri. Contribuia individual de asigurri sociale datorat de asiguraii cu contracte individual de munc se reine integral din salariul lor lunar i se virea" lunar de ctre anga'ator la structura teritorial a Casei Daionale (n a crei ra"e se afl sediul acestuia. 3odificarea termenilor de plat stabilite se comunic de anga'ator structurii teritoriale a Casei Daionale (n a creia ra" se afl acesta printr-o declaraie lunar privind evidena nominal a asigurrilor, av(nd confirmarea bncii, care deservete tre"oreria statului. *espectarea acestor principii de ctre (ntreprinderi, inclusiv i de A.*.7. ,,%ocaro -#groHH este obligatorie. #stfel obiectivele de ba" a (ntreprinderii fa de sistemul de asigurri scoale sunt urmtoarele. efectuarea (nregistrrii corecte i (ndeplinirea documentelor primare aferente retribuirii muncii, precum i aferente decontrilor privind asociaia social i medical@ (nregistrarea corect a operaiilor economice (n cadrul contabilitii pe ba"a conturilor@ respectarea delimitrii corecte a datorilor potrivit conturilor asigurrii personale ale lucrtorilor@ contul asupra relaiilor de decontri (n scopul neadmiterii e4pirrii termenilor de ac)itare@
16

instituia de care

efectuea" plata a'utorului de oma'. 2n acelai mod se efectuea" calculul i plata

(ntocmirea corect i verificarea formei i pre"entarea declaraiei privind calcularea i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii. Cu scopul asigurrii continuitii procesului de producie i minimi"rii urmrilor riscurilor posibile (ntreprinderile agricole aplic de obicei urmtoarele tipuri de asigurri. asigurarea social de stat@ asigurarea obligatorie de asisten medical@ 6arifele, ba"ele de calcul i termenele ac)itrii contribuiilor pentru asigurrile sociale se stabilesc anual (n legea privind bugetul asigurrilor sociale de stat. Aunt stabilite urmtoarele tarife ale contribuiilor pe anul 2&1&. pentru (ntreprinderile agricole, lucrtorii crora e4ecut lucrri i prestea" servicii prev"ute de grupele &1.1-&1.4 ale Clasificatorului tipurilor de activiti economici (n 3oldova-2&? de la suma salariului brut i altor pli@ pentru (ntreprinderile industriale, de construcii, de transport i altele , 2 ? de la suma salariului brut i altor pli. 2n conformitate cu ane4a la Legea *ugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2'1' nr. $'94A<I din 19 noiem*rie 2''( contribuiile pentru asigurrile sociale nu se calculea" de la urmtoarele pli i venituri. a'utorul material (n form bneasc sau natural@ compensaiile pentru neac)itarea (n termen a salariului @ indemni"aiile pentru incapacitatea temporar de munc i alte indemni"aii prev"ute de sistemul de asigurri sociale @ veniturile din participarea (n capitalul statutar al altor (ntreprinderea. 3rimea indemni"aiei este difereniat (n funcie de durata stagiului de coti"are al beneficiarului, dup cum urmea". $& ? - c(nd acest stagiu este mai mic de ani@ i > ani@

B& ? - c(nd stagiul (n cau" este cuprins (ntre 1&& ? - c(nd stagiul de coti"are depete > ani.

17

=ndemni"aia pentru incapacitate temporar de munc se calculea" i se ac)it nemi'locit la (ntreprindere. 2ntre primele de asigurare obligatorie de asisten medical i contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii e4ist urmtoarele deosebiri. ac)itarea primelor nu este subvenionat din bugetul de stat. !a se efectuea" (n e4clusivitate pe seama mi'loacelor proprii ale (ntreprinderilor@ pe seama primelor nemi'locit (n gospodrii nu se efectuea" nici un fel de pli. 5tili"area primelor dup destinaie este (ncredinat Companiei Daionale de #sigurri (n 3edicin@ ba"a pentru determinarea mrimii primelor individuale nu este limitat de medii lunare progno"ate pe economie (nmulit la 12@ la determinarea datoriilor privind impo"itul pe venit primele de asigurare obligatorie de asisten medical se e4clud din venitul impo"abil at(t al (ntreprinderilor, c(t i al lucrtorilor@ calcularea datoriilor la capitolul primelor fa de Compania Daional de #sigurri (n 3edicin se efectuea" de (ntreprinderi doar la (ndreptarea salariului spre plat. +e aceea primele (n cau" (n mrime de 3, ? se reflect la (nceput (n componena datoriilor preliminare@ datoriile personalului la capitolul primelor individuale apar doar (n momentul (ndreptrii salariului spre plat. 2n articolul 4 alin. 839 din Legea nr.19(34Avdin 2, decem*rie 2''2 se prevede reducerea costului poliei cu &? (n ca"ul ac)itrii primelor de asigurare obligatorie de asisten medical p(n la 31 martie 2&&: pentru urmtoarele categorii de pltitori. 19 proprietarii de terenuri agricole, indiferent de faptul dac au dat sau nu aceste terenuri (n arend sau folosin pe ba" de contract@ 29 fondatorii de (ntreprinderi individuali@ persoanele fi"ice care, pe ba" de contract, iau (n arend sau folosin terenuri agricole@ 39 titularii de patent de (ntreprin"tor@ salarii

18

49 persoanele fi"ice care dau (n arend uniti de transport, (ncperi, utila'e i alte bunuri materiale, cu e4cepia terenurilor agricole@ 9 alte persoane fi"ice neanga'ate, cu domiciliul (n *epublica 3oldova. Persoanele menionate vor ac)ita primele de asigurare obligatorie de asisten medical (n mrime de 131>,> lei. P(n la 31 martie 2&&: ac)itarea primelor de asigurare obligatorie de asisten medical i obinerea polielor de asigurare pentru categoriile respective se efectuea" la orice oficiu potal din ar sau la ageniile teritoriale ale Companiei Daionale de #sigurri (n 3edicin la pre"entarea actului de identitate valabil, eliberat conform prevederilor actelor normative (n vigoare. +up data de 31 martie 2&&: obinerea polielor de asigurare va fi posibil numai la ageniile teritoriale C...A.>. (n sc)imbul ac)itrii primelor de asigurare obligatorie de asisten medical stabilite (n sum fi4 (n mrime de 2$3B,$ lei amen"ilor de (nt/r"iere. #cestea pot fi ac)itate prin intermediul instituiilor bancare. Particularitile asigurrii obligatorii de asisten medical a cetenilor strini i apatri"ilor. 7a 31 decembrie 2&&> a fost pus (n aplicare Legea pentru modi+icarea unor acte legislative nr. 29(4A<Idin 9 decem*rie 2''B, (n care se preci"ea" po"iia cetenilor strini i apatri"ilor (n sistemul asigurrii obligatorii de asisten medical a *epublicii 3oldova. Conform prevederilor acestei legi se modific urmtoarele acte legislative. Legea cu privire la statutul Curidic al cet7enilor strini i al apatri8ilor n Repu*lica >oldova nr.2694AIII din 1' noiem*rie 1(($D Legea ocrotirii snt7ii nr. $114AIIIdin 2B martie 1((9D Legea cu privire la mrimea modul i termenele de ac&itare a primelor de asigurare o*ligatorie de asisten7 medical nr.19(34A< din 2, decem*rie 2''2. 2n urma modificrilor efectuate actualmente (n sistemul asigurrii obligatorii de asisten medical a *epublicii 3oldova s(nt inclui. cetenii strini i apatri"ii av(nd reedin (n *epublica 3oldova, (ncadrai (n munc (n *epublica 3oldova (n ba"a unui contract individual de munc@
19

cetenii strini i apatri"ii cu domiciliul (n *epublica 3oldova. Concomitent, dac cetenii strini i apatri"ii cu domiciliul (n *epublica 3oldova care s(nt persoane neanga'ate, nu au obligaia de a se asigura (n mod individual (n ca"ul c(nd fac parte din urmtoarele categorii. copii de v(rsta precolar@ elevi din (nvm(ntul primar,gimna"iul liceal i mediu de cultur general@ elevi din (nvm(ntul secundar profesional@ elevi din (nvm(ntul mediu de specialitate 8colegii9 cu (nvm(nt de "i@ studeni din (nvm(nt superior universitar cu (nvm(nt de "i@ re"ideni ai (nvm(ntului postuniversitar obligatoriu@ copii ne(ncadrai la (nvtur p(n la (mplinirea v(rstei de 1> ani@ gravide, parturiente i lu"e@ invali"i@ pensionari@ omeri (nregistrai oficial@ persoane care (ngri'esc la domiciliul copil invalid cu severitatea = sau un invalid din copilrie de gradul = intuit la pat cu v(rsta de p(n la 1> ani@ mame cu apte i mai muli copii. +ac persoanele menionate s(nt incluse (n listele de eviden nominal pre"entate de ctre instituiile competente s in evidena lor, conform art.4 alin.849 din Legea nr. 19B94AIII din 26 +e*ruarie 1((B, ele vor fi asigurate din contul bugetului de stat i vor obine polia de asigurare ca persoane asigurate din contul statului. 6otodat, aceste persoane vor pierde dreptul la polia de asigurare (n ca"urile menionate (n art.$ alin.849 din Legea nr.19B94AIIIdin 26 +e*ruarie 1((B care conduc la (ncetarea aciunii poliei de asigurare pentru persoanele asigurate. Conform Crdinului C...A.>. nr.1$-# din 1 februarie 2&1& ,,Cu privire la organi"area i monitori"area procesului de asigurare obligatorie de asisten medical (n anul 2&1& pentru persoanele ce se asigur (n mod individual1, eliberarea polielor de
20

asigurare persoanelor care beneficia" de reducerea de B ? la ac)itarea primelor de asigurare se va efectua de ctre ageniile teritoriale ale C...A.>. (n pre"ena acestora persoane sau repre"entaiilor lor legali (n ba"a. cererii 8(n form liber9@ actului de identitate 8buletin de identitate, act de identitate provi"oriu 9@ dovada ac)itrii primei de asigurare, (n ba"a fiei de ac)itare eliberate de agenia teritorial@ actului ce confirm dreptul de proprietate asupra terenului cu destinaie agricol, dup cum urmea". - fr (nregistrarea obligatorie (n registrul bunurilor imobile. certificatul de motenire@ titlul de autentificare a dreptului deintorului de teren, eliberat unitilor administrativ-teritoriale@ - cu (nregistrarea obligatorie (n registrul bunurilor imobile.contractul de v/n"arecumprare@ contractul de donaie i contractul de sc)imb. 1.2 :RI.CI:IIL3 0)I3C/I<3L3 @I :AR/IC2LARI/=?IL3 A21I/2L2I ASI;2R=RIL0R S0CIAL3 @I >31ICAL3 7a e4ercitarea auditului rapoartelor financiare, este necesar ca auditorul s stabileasc o relaie constructiv de munc cu conducerea agentului economic (n scopul reali"rii unui audit eficient. 6otodat trebuie respectate anumite principii ale conduitei profesionale stabilite de standardele profesionale. Principiile conin o discuie general a anumitor cerine pe care un auditor trebuie s le (ndeplineasc. +eci, activitatea de audit se ba"ea" pe urmtoarele principii. 19 =ntegritatea 4 conform acestui principiu, auditorul trebuie s fie corect, onest i incoruptibil, integritatea fiind suportul (ncrederii i credibilitii acordate raionamentului auditorului. 29 =ndependena - independena fa de entitatea auditat i oricare alte grupuri de interese este indispensabil@ auditorii trebuie s depun toate eforturile pentru a fi independeni (n
21

de autoritile

administraiei publice (n ca"ul atribuirii de ctre acestea a terenurilor proprietatea public a

tratarea problemelor aflate (n anali"@ auditorii trebuie s fie independeni i impariali at(t (n teorie, c(t i (n practic@ (n toate problemele legate de munca de audit independena auditorilor nu trebuie s fie afectat de interese personale sau e4terioare@ auditorii au obligaia de a nu se implica (n acele activiti (n care au un interes legitimIintemeiat. 39 49 Cnestitate - auditorii i contabilii trebuie s fie sinceri i oneti la prestarea serviciilor Cbiectivitate - (n activitatea lor auditorii trebuie s manifeste obiectivitate i profesionale. imparialitate (n redactarea rapoartelor, care trebuie s fie precise i obiective@ conclu"iile i opiniile formulate (n rapoarte trebuie s se ba"e"e e4clusiv pe documentele obinute i anali"ate conform standardelor de audit@ auditorii trebuie s foloseasc toate informaiile utile primite de la entitatea auditat i din alte surse. +e aceste informaii trebuie s se in seama (n opiniile e4primate de auditori (n mod imparial. #uditorii trebuie, de asemenea, s anali"e"e punctele de vedere e4primate de entitatea auditat i, (n funcie de pertinena acestora, s formule"e opiniile i recomandrile proprii@ auditorii trebuie s fac o evaluare ec)ilibrat a tuturor circumstanelor relevante i s nu fie influenai de propriile interese sau de interesele altora (n formarea propriei opinii. 9 Competena profesional i contiincio"itate - la prestarea serviciilor auditorii i trebuie s fie contiincioi, competeni i silitori, precum i s menin contabilii

cunotinele i aptitudinile profesionale la aa un nivel, care s asigure posibilitatea ca clientul sau patronul s beneficie"e de servicii profesionale competente, ba"ate pe ultimele modificri (n legislaie, activitatea practic i metodologie. $9 Confidenialitate - auditorii sunt obligai s pstre"e confidenialitatea (n legtur cu faptele, informaiile sau documentele despre care iau cunotin (n e4ercitarea atribuiilor lor@ este inter"is ca auditorii s utili"e"e (n interes personal sau (n beneficiul unui ter informaiile dob(ndite (n e4ercitarea atribuiilor de serviciu. 2n ca"uri e4cepionale auditorii pot furni"a aceste informaii numai (n condiiile prev"ute de normele legale (n vigoare. B9 Comportament profesional - auditorii sunt obligai s (i (ndeplineasc atribuiile de serviciu cu profesionalism, competen, imparialitate i la standarde internaionale, aplic(nd cunotinele, aptitudinile i e4periena dob(ndite, auditorii trebuie s acione"e (ntr-o
22

mnier corespun"toare reputaiei profesiei i s evite orice comportament care ar putea discredita profesia. >9 *espectarea standardelor profesionale te)nice - #uditorii trebuie s preste"e serviciile profesionale (n conformitate cu cerinele standardelor profesionale te)nice corespun"toare. #uditorii s(nt obligai s e4ecute contiincios i cu pricepere indicaiile clientului sau patronului, (n msur (n care acestea s(nt compatibile cu cerinele de onestitate,obiectivitate, iar (n ca"ul auditorului ce e4ercit activitate de audit 8(n continuare auditor9, de asemenea i cu cerina de independen. #uditorii trebuie s respecte cerinele. - legislaiei (n vigoare a *epublicii 3oldova@ - Atandardele Daionale de #udit 8(n continuare A.D.#.9 sau, (n lipsa anumitor A.D.#., Atandardele =nternaionale de #udit 8(n continuare A.=.#.9, recomandate spre aplicare de ctre organul de stat ce e4ercit, (n conformitate cu legislaia (n vigoare, regulari"area activitii de audit@ - Atandardele Daionale de Contabilitate 8(n continuare A.D.C.9 sau, (n lipsa anumitor A.D.C., Atandardele =nternaionale de Contabilitate 8(n continuare A.D.C.9 recomandate spre aplicare de ctre organul de stat ce e4ercit, (n conformitate cu legislaia (n vigoare, regulari"area contabilitii@ - altor regulamente i norme aprobate de organele de stat@ Concepia alctuirii i pre"entrii rapoartelor financiare prevede folosirea urmtoarelor principii. Principiul continuitii activitii - consider c entitatea are o activitate permanent care va continua i (n viitor. Principuil prudenei , prevede ca activele i veniturile s nu fie supraevaluate, iar obligaiile i c)eltuielile sa nu fie subevaluate. <eniturile se constat numai (n ca"ul (n care au fost c(tigate, iar c)eltuielile la momentul efecturii acestora. Contabilitatea de anga'amente 4 const (n aceea c veniturile i c)eltuielile se constat (n contabilitate i (n rapoartele financiare ale perioadei (n care au fost efectuate, indiferent de tipul efectiv de (ncasare sau plat a mi'loacelor bneti. Conform acestei convenii, la elaborarea politicii de contabilitate entitatea trebuie s porneasc de la incoincidena
23

eventual temporar a faptului economic cu asigurarea acesteia cu bani. +e aici re"ult c toate faptele economice trebuie s fie reflectate (n contabilitate (n momentul efecturii acestora. Dici un fapt economic nu poate fi stopat sau accelerat din punct de vedere al (nregistrrii acesteia (n contabilitate. *apoartele financiare, ba"ate pe acest principiu, furni"ea" utili"atorilor informaii privind faptele economice precedente legate de reinerea sau plata contribuiilor sociale i primelor medicale, precum i privind datoriile aferente plii contribuiilor sociale i primelor medicale (n viitor i reinerile ulterioare. Particularitile de audit referitoare acestei activiti, sunt. 1. 7a e4ercitarea responsabilitilor sale profesionale auditorul trebuie s respecte JCodul privind conduita profesional a contabililor i auditorilor din *epublica 3oldova1. 2. #uditorul trebuie s e4ercite un audit (n conformitate cu A.D.#., care conin principii fundamentale i proceduri eseniale, precum i recomandri corespun"toare sub form de comentarii i alte materiale e4plicative. 3. #uditorul trebuie s planifice i s e4ercite auditul d/nd dovad de scepticism profesional, recunosc/nd faptul c pot e4ista circumstane care conduc la denaturri semnificative (n rapoartele financiare. Apre e4emplu, auditorul trebuie, de regul, s presupun c dove"ile ce confirm declaraiile conducerii vor fi gsite, i nu s admit faptul c aceste declaraii vor fi (n mod necesar corecte. Cbiectivele de audit referitoare la soldul asigurrilor sociale i medicale sunt. - totalul contribuiilor sociale i primelor medicale reflectate (n confruntarea soldurilor de dispomibiliti este corect calculat i concord cu cartea mare@ - contribuiilor sociale i primelor medicale reflectate (n confruntarea soldurilor de disponibiliti e4ist@ - contribuiilor sociale i primelor medicale e4istente s(nt (nregistrate@ - contribuiilor sociale i primelor medicale reflectate (n confruntarea soldurilor de disponibiliti s(nt corecte@ - operaiunile de reineri i pli de contribuiilor sociale i primelor medicale s(nt (nregistrate (n e4erciiul contabil adecvat@ - contribuiilor sociale i primelor medicale s(nt corect pre"entate i de"vluite.
24

1.3 CARAC/3RIS/ICA AC/3L0R L3;ISLA/I<3 @I S2RS3L0R )I)LI0;RA!IC3 #uditul repre"int o e4aminare metodic reali"at (n vederea determinrii dac activitile i re"ultatele relative la subiectul e4aminat satisfac dispo"iiile prestabilite i dac aceste dispo"iii sunt puse (n oper (ntr-un mod eficace i apt (n vederea atingerii obiectivelor. !4ista doua tipuri de audit. intern si e4tern. #uditul e4tern desemnea" intervenia unei persoane sau al unui grup de persoane speciali"ate, strine (ntreprinderii, care trebuie s fie operaionali, iar dove"ile de care dispun trebuie sa aiba un caracter preventiv si corectiv. #uditul intern este efectuat de una sau mai multe persoane care aparin (ntreprinderii (n interesul Conducerii. Ae poate considera c obiectivele i domeniile de intervenie se manifest pe un fond c/t mai (ntins. 2n acest ca", auditorii nu trebuie s fie niciodat operaionali ci funcionabili. !i observ, notea", in cont de ceea ce au v"ut, au (neles, au constatat i de propriile sale remarci. !i nu au puterea de deci"ie care rm/ne i aparine ierar)iei K24, p. 2& -2& L. #uditul intern dispune de trei iposta"e, care, (n general, se disting trei tipuri de control. 1. #uditul contabil sau financiar. #cest audit nu rspunde e4act la aceeai definiie ca (n ca"ul auditurilor e4terni i interni. !4ist (ntr-adevr o diferen (ntre periodicitatea verificrilor, gradul lor de preci"ie, natura datelor e4aminate. Cbiectivele auditurilor interni sunt specifice. - este vorba de a evita ca o eroare de gestiune s se produc din cau"a proastei caliti a informaiei. +atele financiare utili"ate pentru gestiunea curent sunt urmtoarele. M bilanul@ M contul de re"ultate@ M cifra de afaceri@ M evoluia c)eltuielilor (n funcie de natura lor@ M variaia imobili"rilor@
25

M clieni i furni"ori@ M posturile de tre"orerie. 6e)nicile utili"ate (n auditul financiar cuprind. - controale indiciare-tablourile de anali"e ale contului destinate decelrii (nregistrrilor contabile eronate 8rate, crediteclieni i furni"ori, rata de rotaie a stocurilor, remuneraii datorate9. - sonda'e statistice-ritmul, de e4emplu, 1& facturi de v/n"ri, 1& decontri de plat, etc. #ceste sonda'e corespund unui audit vertical care include e4aminarea tuturor pieselor 8documentelor9 stabilite. - intervenii punctuale. M controlul cantitativ al stocurilor @ M contabilitatea de cas @ M confirmarea direct a soldurilor clieni i furni"ori @ M verificri ale relaiei cu bncile. - anali"a contabilitii analitice. M descompunerea preului de revenire al unui numr de produse@ M control prin sonda' al imputrii analitice a costurilor diverse. - datele bugetare-dei efectuate de ctre serviciile contabile sau bugetare independente, calcularea ecarturilor dintre previ"iuni i reali"ri merit, (n egal msur, controale ale auditorilor interni. 2. #uditul operaional. +ac auditul financiar verific respectarea regulilor contabile, bugetare i statistice, (n sc)imb, auditul operaional controlea" buna aplicare a procedurilor de gestiune intern, auditul operaional nu interesea" dec/t operaiile de gestiune curent. #uditorii interni suscit (n general, redactarea i divulgarea diverselor proceduri utili"ate, (ncerc/nd (ntotdeauna ameliorarea lor. Competena serviciului de audit, care se (ntinde la ansamblul (ntreprinderii i po"iia sa independent la ierar)ia operaional, (i permite de a manifesta un rol de consilier permanent pe l/ng direciile operaionale. 7urile de po"iie ale auditorului, sub form de recomandri, anga'ea" responsabilitatea sa (n privina +irectorului Eeneral. +ar, (n nici un ca", deci"ia de aplicare a recomandrilor nu va fi
26

luat de ctre auditor. #ceasta ar aciona (n detrimentul responsabilitii direciilor operaionale i nu ar mai permite auditorului de a manifesta o independen suficient. *espectarea procedurilor i cutarea ameliorrii lor permite reducerea riscurilor (ntreprinderii. +ou criterii sunt (n general reinute pentru orientarea activitii auditorilor. M importana operaiunilor 8produsul cel mai v/ndut, u"ina al crei personal este cel mai numeros etc.9@ M caracterul lor de noutate 8lansarea unui produs, utili"area unui nou media publicitar, investiie etc.9. !ficacitatea controlului (n materie de audit operaional va fi (n funcie de 3 factori. - cunoaterea (ntreprinderii@ - aptitudinea auditorilor la re"olvarea problemelor puse@ - facultatea lor de persuasiune pe l/ng direciile vi"ate. #nali"a critic a auditorului intern nu va avea valoare dec/t (n msura (n care va insista pe o cunoatere teoretic i practic a dificultilor cu care se confrunt serviciile operaionale. 3. #uditul conducerii. Contrar auditului contabil sau operaional, auditul conducerii nu constituie dec/t foarte rar o realitate a (ntreprinderii la ora actual. #uditul conducerii este definit ca o contribuie specific din partea auditorului la soluionarea problemelor puse de politica general. #uditul conducerii presupune un studiu specific, precum. - o anali" a costurilor@ - oportunitatea unei campanii publicitare@ - incidena metodei de remunerare K1:, p. >$- :4L. Cbiectivul auditului va fi de a garanta Conducerii 8+irectorului Eeneral9 calitatea conclu"iilor te)nice pe ba"a crora se vor lua deci"ii .2n ca" de caren a serviciilor operaionale, auditul va putea fi orientat spre reali"area propriilor sale lucrri de studii i de cercetare. #uditul intern este vi"at de toate fa"ele activitii (ntreprinderii care interesea" Conducerea. #ceasta implic faptul de a apela p/n la aspecte contabile i financiare
27

pentru atingerea unei (nelegeri depline a operaiilor e4aminate. Pentru a a'unge la acest obiectiv final sunt implicate activitile urmtoare. - e4aminarea i aprecierea sinceritii, suficienei i aplicarea controlului contabil, financiar i operaional i promovarea unui control eficace la un cost re"onabil@ - verificarea conformitii cu politicile, a planurilor i a procedurilor stabilite@ - verificarea la ce punct activele societii sunt 'ustificate i pre"ervate de pierderi de orice natur@ - verificarea e4actitii informaiilor utili"ate de ctre Conducere@ - evaluarea calitii aciunii (n punerea (n e4ecuie a responsabilitilor asumate@ - recomandarea de ameliorri operaionale K2 , p. 2$ -2$$L. #stfel, la r(ndul sau, auditul este efectuat de auditor, care conform Standardului .a7ional de Audit 11' E/ermenologia +olosit n Standardele .a7ionale de Audit# , auditorul este persoan fi"ic, care corespunde cerinelor de calificare stabilite de legislaie i deine certificat de calificare al auditorului. Pentru comoditate, cu e4cepia ca"urilor, c(nd s(nt indicaii concrete, (n Standardele .a7ionale de Audit noiunea Jauditor1 este utili"at pentru indicarea persoanei 8organi"aiei de audit9 care e4ercit at(t un audit, c(t i servicii cone4e. #ceasta (nseamn c persoana care prestea" servicii cone4e poate s nu e4ercite auditul rapoartelor financiare ale agentului economic. #uditorul trebuie sa dispuna de o profesiograma, care include. #ptitudini profesionale. e4perien prealabil@ inelegere@ memorie@ intuiie@ 'udecat@ sim al organi"rii. #ptitudini intelectuale. detectarea erorilor@ onestitate tradiional@
28

onestitate intelectual@ sim al responsabilitii. #ptitudini morale. discreie@ fermitate@ disciplin@ stp/nire de sine@ spirit de ec)ip@ iniiativ@ deci"ie@ sociabilitate@ spirit de progres. Comportament social. vocaie de formator@ sntate@ pre"entare@ dinamism. #ptitudini psi)ice. induran@ practic negli'abil@ foarte necesar@ re"ultat al unei anc)ete la apro4imativ 3&& auditori. #uditorul, persoana care are calificarea i care este mandatat pentru a conduce toate componentele unui audit, se poate intilni cu urmatoarele probleme, aparute pe parcursul misiunii de audit. refu" al altora-nu este un refu" net, ci mai degrab o opo"iie latent@ solitudinea-lucrea" adesea singur, )andicap ca urmare a absenei muncii (n grup@
29

limitarea cunostintelor-nu poate fi un specialist universal, necesitatea unei culturi generale@ sc)imbari ale situatiei-sc)imbri constante ale locului i ale persoanelor, auditorul este devotat pentru adoptri de situaii@ problemele de constiinta-involuntar, auditorul poate genera pre'udicii entitii auditate, ii scap urmrirea evenimentelor@ nu are drepturi la eroare-singure, erorile minore (i sunt permise@ aprecierea serviciului prestat-efectele auditului sunt dificil de msurat@ conte4t si urmari-auditul fiind un instrument de progres i de gestiune a riscului, el nu este pe deplin eficace dec/t dac este integrat (ntr-o politic general. #ceasta (ndeamn la o continuitate (ntre declanarea auditului i urmrirea aciunilor corective@ garantare a obiectivitatii-auditul este, de fapt, un contract tripartit 8client, auditor, auditat9. #uditorul veg)ea" ca e4igenele fiecrei pri s fie clar e4primate. %iecare parte este garantul respectrii contractului@ alegerea ec)ipei de audit se operea" astfel (nc/t s se asigure independena sa vis-N-vis de subiectul tratat. +e-a lungul derulrii auditului, regulile de comportament a'ut la garantarea calitii informaiilor primite. nu cedea" la nici o presiune@ nu intr (n 'ocul relaiilor conflictuale@ se pronun dac sunt descoperite greeli@ atitudine (n favoarea dialogului@ cercetea" faptele@ respect planul de audit stabilit. K1:, p. 2B3-2B4L +e-a lungul (ntregii sale aciuni, auditorul trebuie s dea o imagine po"itiv auditului dac este tentat de obinerea ade"iunii entitii auditate de conclu"ii. !ste deci esenial ca, conclu"iile auditului s fie demonstrate i deci s insiste pe probe tangibile. #uditorul refu" (n mod categoric de a purta o 'udecat asupra persoanelor.

30

confidentialitate - condiiile de acces ale difu"rii documentelor necesare auditului se opresc (n momentul prealabil e4ecutrii sale, condiiile de difu"are ale raportului final de audit sunt definite dup acordul dintre entitile auditate, auditor8i9 i client8i9. #uditorul menine integral i loial secretul profesional@ adaptare la situatie - ec)ipele care intervin 8auditor, auditat9 sunt adaptate (n competen i (n cantitate, subiectului tratat i deferenialului aferent, auditorul trebuie s relativi"e"e ecarturile constatate, (n funcie de riscurile inerente acestora i ia orice iniiativ pentru aprofundarea investigaiei dac aceasta este necesar. !ficacitatea unei structuri de administrare a entitii economice este determinat de calitatea tuturor funciilor aferente i, respectiv, depinde de fiecare din ele, inclusiv i de funcia de control, care poate fi efectuat de diferii specialiti (n domeniile economic, financiar i 'uridic. #uditul intern constituie una din funciile de control i au o form intern de manifestare a e4amenului metodologic. K24, p. 4&3-4& L #uditul asigurrilor sociale i medicale este o parte component a auditului intern. #sigurrile sociale controlea" corectitudinea ac)itrii de ctre (ntreprinderi a impo"itelor la buget i a contribuiilor la asigurrile sociale. 2n acest scop (ntreprinderile trebuie s pre"inte declaraiile fiscale i drile de seam privind asigurrile sociale. Procesul de impunere a contribuabililor este ba"at pe principiile i regulile de calculare i ac)itare a plilor obligatorii, stabilite de actele legislative i normative. 2n categoria acestora intr. Legea Repu*licii >oldova privind sistemul pu*lic de asigurrii sociale nr. $B(4 AI< din 'B.'6.1(((D Legea *ugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2'1'@ Legea +ondurilor asigurrii o*ligatorii de asisten7 medical pe anul 2'1'@ S...C. 1 :olitica de conta*ilitate55@ S...C. 9 :re8entarea rapoartelor +inanciare55@ :lanul de conturi conta*ile ale activit7ii economico4+inanciare a

ntreprinderilor .

31

#siguratul este persoana fi"ic apt pentru munc, cu domiciliul (n *epublica 3oldova, av(nd obligaia de a plti contribuii de asigurri (n vederea beneficierii de dreptul pentru prevenire, limitarea sau (nlturarea riscurilor sociale prev"ute de lege. 2n sistemul public, sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii. a9 persoana care desfoar activitate pe ba" de contract individual de munc te numit la nivelul autoritii e4ecutive, legislative i 'udectoreti, pe dotata mandatului@ b9 persoana care desfoar activitate (n funcie efectiv sau este numit la nivelul autoritii e4ecutive, legislative i 'udectoreti, pe durata mandatului@ c9 persoana care beneficia" de a'utor de oma' suportat din fondul a'utorului de oma'@ d9 persoanele care beneficia" de indemni"aiile de incapacitate temporar de munc, pentru sarcin i lu"ie, de pensie de invalidate, cu condiia suportrii din fondurile respective@ e9 persoana care reali"ea" un nivel ec)ivalent cu cel puin 4 salarii medii lunare pe economie@ f9 persoana care reali"ea" prin cumul un venit anual ec)ivalent cu cel puin 4 salarii medii lunare pe economie@ g9 persoana care reali"ea" un venit anual ec)ivalent cu cel puin 3 salarii medii lunare pe economie K1, p.2&2-2& L. Ootr(rea Euvernului *epublicii 3oldova nr. :>2 din 22.&B.2&&2 este emis cu privire la prestaiile pentru prevenirea (mbolnvirilor i recuperarea capacitii de munc a asigurailor prin tratament balneoclimateric. 3i'loacele pentru prevenirea (mbolnvirilor se reparti"ea" sindicatelor republicane de ramur i agenilor economici (n ba"a urmtorilor indici. suma contribuiilor de asigurri sociale de stat acumulate (n anul precedent, pe ramurile economiei naionale pe care le repre"int@ rata ac)itrii contribuiilor@ cota de participare la formarea veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat@

32

5nele mi'loace, dar nu mai mult de 1&? din suma anual, se folosesc la procurarea biletelor pentru tratamentul bolnavilor cu infarct miocardic, al celor operai (n ca" de boal ulceroas a stomacului sau duodenului, de e4tirpare a ve"icii biliare i bolnavilor cu astmbron)ic. Controlul privind corectitudinea i plenititudinea (ndeplinirii pre"entului regulament este efectuat de Casa Daional de #sigurri Aociale, Confederaia Aindicatelor din *epublica 3oldova, Confederaia Aindicatelor 7ibere din *epublica 3oldova ,,AolidaritateHH i Confederaia Daional a Patronului din 3oldova i de structurile lor teritoriale i alte organe abilitate cu acest drept. Legea *ugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2&1& include 4 capitole. Capitolul 1- +ispo"iii generale. Capitolul 2- *eglementri privind calculul i plata contribuiilor asigurrii sociale de stat obligatorii i aspecte specifice ale veniturilor i c)eltuielilor. Capitolul 3- Prestaiile sociale unice. Capitolul 4- +ispo"iii finale. K2, p. B1-B2L 5n alt act normativ ce pune ba"a contabilitii datoriilor fa de fondul social este planul de conturi contabile, care este elaborat in(nd cont de particularitile economice de pia. #ceasta cuprinde patru capitole. 1. +ispo"iii generale 2. 6erminologia 3. Domenclatorul conturilor contabile 4. Dormele metodologice de utili"are a conturilor contabile. Capitolul = cuprinde coninutul Planului de conturi, determin sfera de aplicare i legtur a acestuia cu formularele rapoartelor financiare, modul de clasificare i simboli"are a conturilor. Capitolul == conine definiiile terminilor i noiunilor de ba" formulate (n conformitate cu terminologia acceptat (n practica mondial i incluse (n Atandardele Daionale de Contabilitate.

33

2n capitolul === este repre"entat nomenclatorul conturilor contabile care cuprinde clasele i grupele de conturi, evideniind totodat conturile de gradul = 8 sintetice 9 i de gradul == 8subconturile9. 2n capitolul =< sunt caracteri"ate clasele, grupele de conturi i conturile de gradul =, este repre"entat corespondena conturilor pe tipurile de ba" a operaiunilor economice K4, p. 2&2-2& L. Planul de conturi se ba"ea" pe clasificarea conturilor dup coninutul economic i include clasele de conturi, conturile de gradul = 8conturile sintetice9 i conturile de gradul == 8subconturile9. Planul de conturi cuprinde nou clase. 1. #ctive pe termen lung 2. #ctive curente 3. Capital propriu 4. +atorii pe termen lung . +atorii pe termen scurt $. <eniturile B. C)eltuielile >. Conturile contabilitii de gestiune :. Conturi e4tra bilaniere. Clasele 1-B cuprind conturile contabilitii financiare, clasa >-conturile contabilitii de gestiune, clasa :-conturile e4tra bilaniere K , p. B&L. Pentru studiul temei este destinat contul 933 1atorii privind asigurrile#, care generali"ea" informaia privind defalcrile i decontrile aferente contribuiilor pentru asigurrile sociale (n %ondul social. #cest cont este un cont pasiv. 2n creditul cruia se reflect datoriile calculate privind primele de asigurare la finele perioadei de gestiune. Pre"entul plan de conturi contabile al activitii economico-financiare a intrat (n vigoare la &1.&1.1::>. 2n conformitate cu S...C. 1 :olitica de conta*ilitate# este o totalitate de procedee i metode selectate de (ntreprindere pentru inerea evidenei i (ntocmirea rapoartelor financiare. +in 2&&> la politica de contabilitate obligatoriu se ane4ea".
34

documentele primare elaborate de (ntreprindere@ registrele contabile care sunt folosite pe (ntreprindere@ rapoartele interne (ntocmite de (ntreprindere@ planul de conturi de lucru. #cum nu-s formulare tipi"ate de registre contabile fiecare (ntreprindere elaborea" de sini stttor dar fiecare registru trebuie s conin urmtoarele date. denumirea registrului@ (ntreprinderea@ perioada@ data faptelor economice@ etalonul@ funcia, numele, semntura. S...C. 1 :olitica de conta*ilitate# gospodriile agricole, pornind de la condiiile de activitate proprii, stabilesc de sine stttor regulile evidenei contabile i (ntocmirea rapoartelor interne. +rept ba" pentru elaborarea politicii de contabilitate a (ntreprinderii servete sistemul S...C. (n *epublica 3oldova, care admite metodele alternative de evaluare i evidena actelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor, c)eltuielilor i re"ultatele activitii (ntreprinderii K1$, p. 1>2L. S...C. 9 :re8entarea rapoartelor +inanciare# este actul normativ ce pre"int informaia care urmea" s fie de"vluit (n rapoartele financiare. bilanul contabil@ raportul privind re"ultatele financiare@ raportul privind circulaia capitalului propriu@ raportul privind flu4ul mi'loacelor bneti@ ane4ele la rapoartele financiare@ nota e4plicativ.
35

Conform standardului, unul din principiile generale ce urmea" a fi respectate este metoda casrii activelor i datoriilor (ntreprinderii. #stfel, activele i datoriile nu se sting reciproc, cu e4cepia ca"urilor (n care stingerea este prev"ut sau permis de standardele naionale de contabilitate. *eciprocitatea stingerii posturilor din bilanul contabil reduce posibilitatea utili"atorilor de a (nelege operaiile efectuate i a estima flu4ul viitor al mi'loacelor bneti ale (ntreprinderii. #ctivele se indic (n rapoartele financiare fr rectificri valorice, de e4emplu rectificri pentru acoperirea datoriilor dubioase privind conturile debitorilor. Filanul contabil este un raport privind situaia patrimonial i financiar a (ntreprinderii la data de raportare. #ctivele i datoriile se subdivi"ea" (n bilanul contabil (n active i datorii pe termen lung i curent 8cu termen scurt9. +atoriile privind asigurrile se atribuie la datoriile pe termen scurt. +atoriile se consider pe termen scurt (n ca"urile c(nd acestea. a9 urmea" s fie stinse la utili"area mi'loacelor bneti (ncasate pe articole considerate drept active curente@ b9 urmea" s fie stinse (n decurs de 12 luni din momentul (n care au aprut. +eci, reflectarea (n bilan a activelor i datoriilor pe termen scurt i publicitatea sumelor totale ale acestora facilitea" utili"atorii de rapoarte financiare s anali"e"e situaia financiar a (ntreprinderii K$, p. 2L. 2n manualul 0Contabilitatea financiar-21 autorul #le4andru %recuianu doctor )abilitat (n tiin, remarc c indemni"aiile pentru incapacitatea temporar de munc i indemni"aiile de maternitate agricole. Auma indemni"aiilor pentru capacitatea temporar de munc i de maternitate se determin (n felul urmtor. 1. se (nsumea" venitul asigurat din perioada de calcul, durata creia (n funcie de circumstane poate constitui de la c(teva "ile p(n la $ luni@ 2. venitul asigurat total se (mparte la numrul lunilor lucrate i se determin venitul mediu lunar@ 3. venitul mediu lunar se (mparte la numrul "ilelor calendaristice din luna (n care lucrtorul s-a aflat (n concediu medical@
36

se stabilesc i se pltesc nemi'locit la (ntreprinderile

4. mrimea indemni"aiei "ilnice se corectea" (n dependen de durata stagiului de coti"are. . mrimea corectat a indemni"aiei "ilnice se (nmulete cu numrul "ilelor calendaristice indicat (n certificatul de concediu medical. +in suma calculat a indemni"aiei pentru incapacitatea temporar de munc nu se rein. contribuii individuale pentru asigurrile sociale @ prime individuale de asigurare obligatorie de asisten medical@ impo"it pe venit @ not de contabilitate i calcul de form liber , la calcularea contribuiilor

datorate de (ntreprindere cu raportarea acestora la consumurile de producie, c)eltuielile perioadei sau evaluarea de intrare a activelor procurate@ ordin de plat i e4tras din cont , la virarea contribuiilor din contul curent (n valut naional@ calcul privind retribuirea muncii - la determinarea mrimii indemni"aiei pentru incapacitatea temporar de munc sau indemni"aiei de maternitate@ dispo"iie de plat, list de plat, cererea anga'atorului i ordin de plat - la ac)itarea indemni"aiilor contra numerar sau prin virament cu ridicarea ulterioar a mi'loacelor bneti prin carturi bancare K1B, p.11$-11>L. #natol Eraur, (n lucrarea sa ,,Doul sistem contabil al agenilor economici din *epublica 3oldova1 capitolul >, Contabilitatea datoriilor privind asigurrile ne aduce la cunotin c mi'loacele bneti acumulate (n bugetul asigurrilor sociale de stat se folosesc conform legislaiei (n vigoare. Pentru scopurile principale s(nt plata pensiilor pentru limita de v(rst, de inventalitate, (n ca"ul pierderii (ntreintorului, pentru vec)imea (n munc, plata pensiilor sociale i indemni"aiilor pentru pensionari, plata a'utoarelor de asigurri sociale, acoperirea c)eltuielilor pentru tratamentul balneosanatorial, odi)na salariailor i copiilor lor, plata a'utoarelor i compensaiilor acordate familiilor cu copii, socialmente vulnerabile, plata a'utoarelor de oma' etc.

37

Cotele de asigurare social obligatorii ale cetenilor constituie 1? din salariu 8venit9 i se transfer de ctre persoanele fi"ice i 'uridice (n termenele de recepionare mi'loacelor pentru ac)itarea salariilor. 6ermenele de plat a actelor (n bugetul asigurrilor sociale de stat varia" (n funcie de tipul (ntreprinderii. #stfel, pentru gospodriile colective speciali"ate (n producie agricol , o dat pe lun, cel t(r"iu p(n la data de desfurarea activitii de (ntreprin"tor , timp de a lunii urmtoare celei de gestiune, (n "ile dup e4pirarea terminului de mrime de 1I12 parte din suma anual@ pentru persoanele fi"ice care obin venit din pre"entare a calculelor trimestriale@ pentru celelalte persoane 'uridice, indiferent de tipul de proprietate i forma 'uridic de organi"are , (n termenele fi4ate pentru recepionarea mi'loacelor destinate ac)itrii salariilor. Cotele de asigurare social de stat obligatorie nu se calculea" asupra sumelor a'utorului material acordat (n legtur cu calamitile naturale, (n alte circumstane e4treme, sumelor primite pentru asigurrile obligatorii sau benevole, biletelor de tratament (n sanatorii, biletelor (n casele de odi)n i instituiile de (ntremare pentru copii, burselor elevilor, studenilor, doctoran"ilor, pltite de (ntreprinderile i organi"aiile care i-au trimis la (nvtur la cursurile de "i, remunerabile pentru munca (n afara orelor de program, virate (n bugetul respectiv sau (n fondurile de binefacere K1>, p. 24&-241L. Conform Legii *ugetului toi agenii economici, indiferent de formele de proprietate i gospodrire, fac contribuii la asigurri sociale de stat. 3i'loacele bneti acumulate (n bugetul asigurrilor sociale de stat se folosesc conform legislaiilor (n vigoare. Printre scopurile principale sunt plata pensiilor pentru limit de v(rst, de invaliditate, (n ca"ul pierderii (ntreintorului, pentru vec)ime de munc, plata pensiilor sociale i indemni"aiilor pentru pensionari,plata a'utoarelor de asigurri sociale, plata a'utoarelor de oma' K22, p. 212-213L. #utorii #le4andru Dederi, 7udmila Erabarovsc)i (n ,,E)idul contabilului cooperative agricole de (ntreprin"torHH capitolul .4. Contabilitatea datoriilor privind asigurrile reflect c contribuiile de asigurri sociale de stat nu se calculea" pentru unele pli de compensare ac)itate (n mrimea stabilit de legislaia (n vigoare cum ar fi.
38

sumele a'utorului material acordat (n legtur cu producerea calamitilor natural, (n alte circumstane e4cepionale, precum i (n ca"urile (n care se acord o singur dat (n ba"a )otr(rii Euvernului@ sumele a'utorului material, (n e4presie bneasc sau natural, acordat, (n alte ca"uri de c(t cele specificate mai sus, la locul de munc de ba"@ plile compensatorii (n limitele stabilite de legislaie 8diurnule (n perioada aflrii (n deplasri i plile ac)itate (n sc)imbul diurnilor, compensarea daunelor cau"ate anga'ailor (n urma mutilrii sau alte vtmturi a sntii (n procesul muncii9, cu e4cepia compensaiei pentru concediul nefolosit (n ca" de concediere@ sumele primite de la persoanele asigurate pentru asigurrile benevole, indiferent de faptul din contul cui au fost ac)itate contribuiile de asigurri@ preavi"ele pltite (n ca" de concediere (n conformitate cu legislaia (n vigoare@ indemni"aiile de asigurri sociale, cu e4cepia indemni"aiilor (n ca" de incapacitate temporar de munc 8inclusive pentru (ngri'irea unui copil bolnav9, sarcina i lu"ie i a'utorului de oma'. Domenclatorul scutirilor se stabilete de Legea *ugetului asigurrilor sociale de stat pe anul respectiv. +atoriile privind asigurrile se reflect (n contabilitate (n ba"a calculelor efectuate, e4traselor din contul de decontare i a dispo"iiilor de plat prin care s-au transferat mi'loacele respective K23, p.1&2-1&3L. 2n revista ,,Contabilitate si audit1 nr.1& anul 2&&: Parascovia Cebotarenco potrivit prevederile Legii *ugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2&&: nr. 2$2 , ;<= din 11.12.2&&:, ne aduce la cunotin c anga'atorii din agricultur care practic e4clusiv activitile enunate (n grupele &1.1 , &1.4 din Clasificatorul activitilor din economia 3oldovei, calculea" contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii. 22 ? - la fondul de salari"are i la alte recompense@ 1$ ? - se ac)it din mi'loacele anga'atorului@ $ ? - se subvenionea" de la bugetul de stat.

39

2n ca"ul (n care agentul economic practic i alte activiti, pe l(ng cele specificate e4pres (n pct. 1.4 din ane4a nominali"at, acesta nu poate beneficia la calcularea contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii, urmea" s aplice tariful stabilit (n mrime de 22 ? K2$, p. 2L. 2n *epublica 3oldova serviciul de audit intern, ca structur separat, repre"int o funcie relativ nou a sistemului de management, constituit (n interiorul unei (ntreprinderiIentiti economice pentru a e4amina i a efectua activitatea acesteia i reali"at de auditorii interni, care au calitatea de anga'ai permaneni ai instituiei respective, (ns nu toate entitile economice (i pot permite lu4ul crerii unei structuri separate de audit intern, iar (n viaa cotidian a unui contabil deseori apare necesitatea verificrii calculelor efectuate i reflectate (n contabilitate pentru a avea convingerea ferm c informaia pre"entat (n rapoartele financiare este veridic i fiabil. #cest fapt se refer la toate posturile din raportul financiar, inclusiv din bilanul contabil i raportul de profit i pierdere. +at fiind faptul c p(n (n pre"ent importana calculrii, contabili"rii, declarrii i ac)itrii asigurarilor sociale i medicale la bugetul de stat de fiecare entitate economic nu-i pierde valoarea, ba c)iar mai mult, este (n cretere permanent, considerm necesar studierea modului de verificare a acestui sector. 2n continuare propunem c(teva procedee analitice i de recalculare utili"ate (n procesul de audit al decontrilor cu bugetul privind asigurarea social i medical. 7a verificarea corectitudinii calculrii i reflectrii (n conturi a asigurarii sociale si medicale pot fi aplicate diverse proceduri de audit, din care pot fi menionate urmtoarele.
-

verificarea formal a documentelor - la aplicarea acestei proceduri se stabilete

respectarea cerinelor de perfectare a formularelor cu regim special, registrelor contabile i fiscale, balanelor de verificare, declaraiilor si rapoartelor fiscale care urmea" a fi pre"entate@
-

e4aminarea de fond a documentelor

primare -

orientarea spre descoperirea falsificrilor

din documente care se manifest prin corectri de cifre, cuvinte sau fra"e sau prin contrafacerea@
-

e4aminarea de fond a registrelor contabile - compararea datelor din *egistrul calculului salariului cu
40

datele (nregistrate (n conturile de eviden a asigurarii sociale si medicale, precum i (n

conturile corespondente ale acestora 8conturile de creane, datorii i c)eltuieli9@ compararea datelor din
medicala; *egistrul calculul salariului

cu datele din

+eclaraia privind calcularea si utili"area

contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii si *aportul privind calcularea primelor de asigurare o bligatorie de asistenta

recalcularea - verificarea corectitudinii calculrii totalurilor (n *egistrul calculul alte proceduri. C metod recomandat de verificare a corectitudinii calculrii i declarrii

salariului@
-

asigurrilor sociale i medicale, i reflectrii (n evidena contabil pe parcursul unui an poate fi aplicat la (ntreprinderile (n felul urmtor. Pasul 1. Ae adun sumele din declaraii i rapoarte pentru un an 8ianuarie-decembrie9, separat, prin care se determin suma contribuiilor i primelor declarate i calculate, (n +eclaraia privind calcularea i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii, r(ndul 3&$ col. i $ din tabelul nr. 3, i (n *aportul privind calcularea
.

primelor de asigurare obligatorie de asisten medical, totalul din col.

Auma obinut

repre"int sumele contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale declarate pentru perioada de gestiune 81 an9, care ulterior se va compara cu sumele contribuiilor i primelor reflectat (n evidena contabil a (ntreprinderii. Pasul 2. Ae adun sumele reflectate pe parcursul perioadei de gestiune (n creditul conturilor de datorii 8 33, 3 9 (nregistrate (n coresponden cu conturile de creane i datorii 822B, 319. Pasul 3. 7a suma datoriilor 8pasul 2 9 se aplic cota contribuiilor i primelor de $? i respectiv 3, ?. Ca urmare, se calculea" suma contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale care trebuie determinat (n funcie de datoriile constatate. 5n alt procedeu utili"at la auditul contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale este verificarea corespunderii datelor (nregistrate (n evidena contabil cu datele din fia contribuabilului 8acest document poate fi obinut la prima cerere a fiecrui contribuabil la C.D.#.A. i C.D.#.3. teritorial, unde este la eviden (ntreprinderea9, (n special, la data (ntocmirii raportului financiar anual. (n ca"ul c(nd la (ntreprindere pentru ultima perioad fiscal 8luna decembrie9 (n +eclaraia privind calcularea i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii i *aportul privind calcularea primelor de asigurare
41

obligatorie de asisten medical au fost (nregistrate sume de ac)itat ctre buget , soldul subcontului 331 0+atorii fa de %ondul AocialP i 332 J+atorii privind asigurarea medical1 ar trebui s corespund cu datele datoriei spre ac)itare din fia contribuabilului pe anul respectiv. 6rebuie de menionat c este necesar s se concreti"e"e faptul dac (n fi au fost incluse sumele indicate (n +eclaraie i *aport pentru ultima perioad de raportare, adic pentru luna decembrie a anului verificat. (n ca"ul c(nd (n fi nu s(nt incluse datele din +eclaraia i *aport pe luna decembrie, acest moment trebuie luat (n calcul la compararea sumelor din +eclaraie i *aport i evidena contabil. 2n practic deseori apar, din diverse motive, divergene (ntre aceste sume, cele mai frecvente fiind. 19 ne(nregistrarea (n evidena contabil a penalitilor calculate din cau"a neac)itrii la timp a contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale prin reflectarea formulei contabile. debit contul credit contul
61$ EAlte c&eltuieli opera7ionale# subcontul

B143 0C)eltuieli privind amen"ile,

penalitile, despgubirileP
533 E1atorii privind asigurrile", subconturile

9331 E1atorii +a7 de !ondul SocialF

i 9333 G1atorii privind asigurarea medical#@ 29 ne(nregistrarea (n evidena contabil a sumelor indicate (n actul de control fiscal de calculare a contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale (n urma controlului, (n special, (n ca"ul micorrii sumei spre deducere (n perioada ulterioar prin reflectarea formulei contabile.

debit contul

713 Cheltuieli generale i administrative", subcontul

B134 0=mpo"ite, ta4e i pli, cu

e4cepia impo"itului pe venitP

credit contul 33 Datorii privind asigurrile",

subcontul

331 0+atorii fa de %ondul AocialP i

333 J+atorii privind asigurrile medicale1@ 39 negli'ena (n contabili"area i declararea contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale din partea colaboratorilor contabilitii (ntreprinderii. #plicarea periodic (n practic a metodelor sus- numite (n scopul verificrii corectitudinii reflectrii (n conturi i declarrii contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale, va conduce la diminuarea erorilor i riscurilor de aplicare a
42

sanciunilor economice pentru pre"entarea eronat a declaraiilor fiscale i contabili"area incorect a tran"aciilor privind acest sector. K2&, p. 4- BL

CA:I/0L2L 2 A21I/2L ASI;2R=RIL0R S0CIAL3 @I >31ICAL3 %. S.R.L. G!0CAR04A;R0#


43

2.1 3<I13.?A :RI>AR= @I ;3.3RALIHAR3A 1A/3L0R Conform articolului 1: al Legii conta*ilit7ii toate faptele economice se contabili"ea" (n mod obligatoriu (n ba"a documentelor primare i centrali"atoare. +ocumentele primare repre"int o confirmare documentar 8pe suport de )(rtie sau (n form electronic9 care 'ustific efectuarea operaiunii economice, acord dreptul de a o efectua sau certific producerea unui eveniment. Conform prevederilor Legii conta*ilit7ii pentru (ndeplinirea acestor funcii documentele primare trebuie s conin un ir de elemente obligatorii, dup cum urmea". a9 denumirea i numrul documentului@ b9 data (ntocmirii documentului@ c9 denumirea, adresa, =+DC 8codul fiscal9 al entitii (n numele creia este (ntocmit documentul@ d9 denumirea, adresa, =+DC 8codul fiscal9 al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fi"ice - codul personal@ e9 coninutul faptelor economice@ f9 etaloanele cantitative i valorice (n care s(nt e4primate faptele economice@ g9 funcia, numele, prenumele i semntura, inclusiv digital, a persoanelor responsabile de efectuarea i (nregistrarea faptelor economice. +ocumentele primare se (ntocmesc (n timpul efecturii operaiunii, iar dac aceasta este imposibil , nemi'locit dup efectuarea operaiunii sau dup producerea evenimentului. 2n continuare vom precauta modul de perfectare documentar a datoriilor privind asigurrile sociale de stat i asigurarea medical obligatorie (n cadrul A.*.7.1%ocaro-#gro1. Pentru a activa cu succes fiecare (ntreprindere trebuie s dispun de un anumit personal. !fectivul acestui personal, componena i calificarea lui depind de mrimea (ntreprinderii, speciali"are, (n"estrarea te)nic i ali factori. 2n procesul utili"rii forei de munc (ntreprinderile suport consumuri sau c)eltuieli sub forma de retribuirea muncii, precum i contribuii pentru asigurrile de stat i prime de asigurare obligatorie de asisten medical.
44

+e regul, la capitolul asigurrilor sociale de stat i asigurrii medicale obligatorii documente primare sunt foarte puine, iar calculele corespun"toare se efectuea" (n documente 'ustificative aferente altor operaiuni care vor fi e4aminate (n continuare. 2n A.*.7. 0%ocaro - #gro1 la anga'area (n serviciu a lucrtorului se perfectea" anc)eta persoanei asigurate 8formularul *!<19 care ulterior se pre"int (n organele de asigurare social conform locului (nregistrrii (ntreprinderii (n cau" 8ane4a 29. %ormularul *!<1 0#nc)eta persoanei asigurate1 se utili"ea" pentru aplicarea procedurilor de desc)idere a contului personal al persoanei fi"ice (n structurile teritoriale ale C.D.#.A., introducerea modificrilor (n ca"ul sc)imbrii datelor, restabilirea certificatului de asigurri sociale (n ca"ul pierderii sau inutilitii. %ormularul *!<1 se completea" personal de ctre asigurat, (ntr-un e4emplar, cu litere de tipar 8c(te un simbol (n fiecare celul, (ncep/nd cu prima celul9 (n ba"a actelor de identificare ale persoanei. Copiile actelor se ane4ea". #utenticitatea datelor indicate (n anc)et se confirm prin semntura persoanei asigurate. %ormularul R3<1 0primar1 se completea" pentru persoanele anga'ate la momentul implementrii evidenei individuale (n sistemul public de asigurri sociale, pentru persoanele care (n momentul anga'rii nu au certificat de asigurare social, pentru persoanele care de sine stttor ac)it contribuiile de asigurri sociale. %ormularul R3<1 0sc)imbare date personale1 se completea" (n ca"ul modificrii datelor personale 8numele, prenumele, patronimicul, data naterii, locul naterii, se4ul sau alte date9, iar formularul R3<1 0restabilire certificat de asigurri sociale1 se completea" pentru restabilirea certificatului de asigurare social (n ca"ul pierderii sau inutilitii lui i (n alte ca"uri. +e menionat c toate rec)i"itele din anc)eta persoanei asigurate 8formularul *!<19 se completea" (n limba de stat, cu litere de tipar, cu cerneal albastr. Conform acestei anc)ete anual 8i lunar9 (ntreprinderea (ntocmete +eclaraia persoanei asigurate pe an 8formularul tipi"at *!< 9 8ane4a 39. %ormularul tipi"at *!< 0+eclaraia persoanei asigurate pe an1 se completea" de ctre anga'ator pentru toate persoanele asigurate anga'ate i se pre"int la structurile
45

teritoriale ale C.D.#.A. la termenul aprobat (n 7egea bugetului asigurrilor sociale anual. %ormularul respectiv este de 3 tipuri. de tip 0primar1 , se completea" pentru pre"entarea informaiei primare@ de tip 0de corectare1 , se completea" pentru corectarea informaiei precedente, unde au fost depistate greelii. Ae completea" varianta corect, (n aa mod informaia nou (nlocuiete informaia primar@ de tip 0de stabilire a pensiei1 , este destinat pentru persoanele care vor beneficia de prestaii sociale. Pe parcursul anului contribuabilii vor pre"enta declaraiile de tipul 0de stabilire a pensiei1 la cererea anga'atului. #ceast +eclaraie permite fiecrui anga'at s beneficie"e de contribuiile privind asigurarea viitoare de pensie. %iecrei persoane asigurat, dup (nregistrare (n sistemul informaional, i se atribuie Codul personal de asigurri sociale 8(n continuare , CP#A9 i i se eliberea" certificatul de asigurare social ceea ce confirm evidena persoanei asigurat (n *egistrul de Atat al evidenei individuale (n sistemul public de asigurri sociale. Codul personal de asigurri sociale repre"int un semn convenional de (nregistrare atribuit fiecrui asigurat de ctre C.D.#.A. prin care se ine evidena drepturilor i obligaiilor privind asigurrile sociale (n sistemul public. CP#A este un cod unic atribuit fiecrei persoane asigurate, care (n continuare va desemna contul personal al asiguratului i conine categorii de control ce permit identificarea greelilor comise la administrarea acestui numr de asigurare (n procesul evidenei individuale. Contul personal conine urmtoarele date. numrul CP#A@ datele personale ale asiguratului@ data i locul naterii@ datele privind locul de trai@ informaia despre documentele ce identific persoana asigurat@
46

datele privind activitatea profesional 8de munc9 i alte genuri de activitate ce se includ (n stagiul de coti"are@ tariful contribuiilor de asigurrile sociale@ salariul sau venitul 8pentru fiecare lun de coti"are9 la care sunt calculate contribuiile de asigurri sociale@ suma contribuiilor pentru asigurrile sociale de stat obligatorii calculate i ac)itate de ctre anga'ator i de ctre persoana asigurat pentru fiecare lun a stagiului de coti"are@ alt informaie necesar pentru stabilirea i plata pensiilor, indemni"aiilor i pentru alte ca"uri prev"ute de legislaia cu privire la asigurrile sociale de stat@ telefoanele de contact ale persoanei asigurate. =nformaia din contul personal al persoanei asigurat este confidenial i se folosete numai (n scopul calculrii prestaiilor de asigurri sociale de stat. 2n A.*.7. J%ocaro-#gro1 pentru (nregistrarea consumurilor sau c)eltuielilor de munc 8adic a timpului lucrat9, lucrrilor efectuate, produselor sau activelor biologice obinute i a retribuirii muncii calculate se utili"ea" urmtoarele documentele primare. tabelul de eviden a folosirii timpului de munc@ foaia de eviden a muncii i lucrrilor e4ecutate@ foaia de eviden a tractoristului-mainist@ foaia de parcurs a tractorului@ foaia de parcurs pentru autocamioane etc. 2ntruc(t ba"a lunar de calcul la care anga'atorul datorea" contribuia de asigurri sociale o constituie fondul de retribuire a muncii i alte recompense reali"ate de asiguraii cu contract individual de munc, (n continuare vom e4amina succint destinaia i modul de perfectare a documentelor nominali"ate mai sus. #stfel, (n scopul e4ercitrii controlului asupra disciplinei muncii, anali"ei gradului de utili"are a timpului de lucru i calculrii retribuirii muncii personalului administrativ, conductorilor i specialitilor de verig medie 8din subdivi"iuni9 i altor anga'ai, remunerarea crora se efectuea" (n regie 8adic (n dependen de durata timpului lucrat9 se perfectea" tabelul evidenei timpului de munc 8ane4a 49. +ocumentul se desc)ide aparte pe fiecare subdivi"iune sau serviciu al (ntreprinderii 8de e4emplu, parcul auto,
47

aparatul administrativ etc.9, iar (nscrierile (n el se efectuea" de conductor, socotitor, contabil sau alt persoan autori"at. 2n tabel se includ toi membrii colectivului cu indicarea numerelor de ponta' atribuite care sunt identice cu numerele conturilor persoanelor desc)ise (n registrul analitic pentru evidena decontrilor cu personalul privind retribuirea muncii. Qilnic (n tabel se menionea" ieirea la lucru, numrul de ore lucrate sau absena cu specificarea cau"ei prin semne convenionale. 7a finele lunii se deduc totalurile timpului lucrat (n ore i "ile i ale absenelor sub aspectul cau"elor stabilite. 6otodat (n ultima coloan pe fiecare persoan (n parte se notea" suma retribuirii muncii calculat (n regie. +ac remunerarea anga'ailor se efectuea" (n acord, atunci generali"area informaiei privind retribuirea muncii calculat se efectuea" (n ba"a altor documente. Cel mai frecvent document de contabili"are a consumurilor de munc i calculare a retribuirii muncii este foaia de eviden a muncii i lucrrilor e4ecutate 8ane4a 9 care se aplic (n dou variante Kpe lucrtori aparte sau pe grup 8brigad, ec)ip . a.9 de lucrtori (n ansambluL. +ocumentul se perfectea" pentru agrote)nicieni, viticultori, pomicultori, cruai i ali salariai antrenai (n lucrri manuale i cu traciune animal din fitote)nie, plantarea 8cultivarea9 viilor i live"ilor tinere, gospodriile de deservire i alte activiti. +e obicei, documentul are o circulaie lunar, adic se (nc)ide la finele lunii. 7a desc)iderea 8emiterea9 documentului se indic sarcina, categoria, norma de timp i tariful. +up recepia lucrrilor de client, la comanda cruia ele au fost e4ecutate, documentul urmea" a fi aprobat de conductorul (ntreprinderii sau alt persoan autori"at. %oaia de eviden a tractoristului-mainist 8ane4a $9 este destinat (nregistrrii "ilnice a consumurilor de munc, remuneraiilor calculate, motorinei c)eltuite i volumului lucrrilor de c/mp, staionare, de e4cavat sau de tasare, e4ecutate de tractoare, combine i alte maini autopropulsate. +ocumentul se desc)ide pe fiecare mecani"ator (n parte, se completea" de brigadier sau socotitor i poate fi folosit pe parcursul a 1&-1 "ile. Qilnic (n foaia de eviden se indic denumirea lucrrii, cultura agricol, condiiile agrote)nice, numrul orelor lucrate, volumul lucrrilor e4ecutate (n natur 8iar (n ca"ul utili"rii tractoarelor , i volumul lucrrilor recalculate (n )ectare , etalon convenionale9, suma retribuirii muncii, consumul de motorin 8conform normei i efectiv9 etc. 2nscrierile se
48

efectuea" de brigadier sau socotitor (n ba"a msurrilor respective, iar tractoristul 8combinerul9 prin semntura sa confirm veridicitatea lor. 2n continuare documentul este verificat de agronom care totodat menionea" calitatea i oportunitatea lucrrilor. 2n (nc)eiere, foaia de eviden urmea" a fi aprobat de conductorul (ntreprinderii sau alt persoan autori"at. %oaia de parcurs a tractorului 8ane4a B9 se utili"ea" pentru evidena e4ploatrii tractoarelor la lucrrile de transport 8inclusiv (n fitote)nie9 i are o circulaie "ilnic. Pe recto documentului brigadierul sau socotitorul indic sarcina 8denumirea mrfurilor, e4peditorul, destinatarul, distana etc.9, iar pe verso se notea" (ndeplinirea ei efectiv cu determinarea traficului de mrfuri 8(n tone-Rilometru9, numrului de )ectare , etalon convenionale, remuneraiilor calculate . a. 6otodat informaia privind traficul de mrfuri trebuie confirmat prin documente 'ustificative 8liste de e4pediere a cerealelor i altor produse din c/mp, bonuri de u" intern, facturi de e4pediie etc.9. 3ecani"atorul nu are dreptul de a efectua (nregistrri (n foaia de parcurs cu e4cepia meniunilor privind primirea i predarea tractorului la (nceputul i sf(ritul "ilei de lucru. #ceast restricie este necesar pentru a preveni denaturarea informaiei i defectarea documentelor. %oaia de parcurs pentru autocamioane servete pentru evidena e4ploatrii camioanelor i calcularea salariilor oferilor, iar (n unele ca"uri i ale )amalilor. +ocumentul se emite de obicei pe o "i, iar (n ca"ul curselor lungi , pe o curs. Pe recto documentului se indic sarcina i volumul combustibilului alimentat 8turnat (n re"ervor9, iar pe verso , (ndeplinirea sarcinii, consumul de combustibil 8conform normei i efectiv9, suma salariului calculat i alte date. Ca i (n ca"ul foii de parcurs a tractorului, oferul nare dreptul de a efectua (nregistrri (n foaia de parcurs cu e4cepia meniunilor privind primirea i predarea automobilului la (nceputul i sf/ritul "ilei de lucru. Pentru a e4clude abu"urile la document se ane4ea" agenii de informaii respectivi. Aumele retribuirii muncii calculate (n ba"a documentelor primare se generali"ea" pe fiecare lucrtor (n parte (n fia personal de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte pli efectuate de ctre patron (n folosul anga'atului pe anul gestionar, precum i a impo"itului pe venit reinut din aceste pli 8ane4a >9. %ia personal conine urmtoarele informaii.
49

numele de familie, prenumele i codul fiscal al salariatului@ sumele scutirilor acordate pe an cu indicarea datei c/nd a fost depus cererea@ suma scutirilor pe fiecare lun a anului@ suma total a scutirilor acordate pe an@ suma venitului pe luna curent@ suma venitului cumulativ de la (nceputul anului@ numrul lunilor@ suma scutirilor cu total cumulativ de la (nceputul anului@ primele de asigurare obligatorie de asisten medical@ contribuii individuale de asigurri sociale de stat obligatorii@ suma venitului impo"abil cu total cumulativ de la (nceputul anului 8ea se determin ca diferena dintre suma venitului de la (nceputul anului i sumele scutirilor, contribuiilor individuale de asigurri sociale i primelor individuale de asisten medical9@ suma impo"itului pe venit 8ea se determin ca produsul dintre venitul impo"abil i cota impo"itului pe venit pentru persoanele fi"ice care varia" (n funcie de mrimea venitului anual9 etc. +e e4emplu, conform fiei personale de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte pli efectuate de ctre patron (n folosul anga'atului, precum i a impo"itului pe venit reinut din aceste pli a anga'atului argarovscaia 3aria <asilii (n februarie 2&1& din suma venitului (ndreptat spre ac)itare au fost efectuate urmtoarele reineri. 3, ? prime de asigurare obligatorie de asisten medical 8(n sum de 3 ,>4 lei9 i $ ? contribuii individuale de asigurri sociale de stat obligatorii 8(n sum de $1,>4 lei9. 2n entitatea anali"at sumele retribuirii muncii calculate (n ba"a documentelor primare se generali"ea" pe urmtoarele direcii. pe categorii de personal@ pe fiecare lucrtor (n parte@ pe obiecte de eviden 8culturi agricole, tipuri de activiti au4iliare etc.9.
50

Concomitent cu generali"area sumelor retribuirii muncii pe direciile menionate, se calculea" i contribuiile pentru asigurrile de stat i primele de asigurare obligatorie de asisten medical. Eenerali"area sumelor retribuirii muncii calculate, precum i a contribuiilor pentru asigurrile sociale de stat i asigurarea medical obligatorie, pe obiecte de eviden se efectuea" lunar (n borderou de form liber privind reparti"area salariului 8ane4a :9. 2n borderou se indic. simbolul i denumirea contului sintetic@ denumirea subdivi"iunilor@ suma retribuiei calculate@ contribuiile pentru asigurrile sociale de stat (n mrime de 23? calculate de la suma retribuiilor@ primele de asigurare obligatorie de asisten medical (n mrime de 3, ?, de asemenea, calculate de la suma retribuiilor. =nformaia privind toate reinerile efectuate din suma salariului calculat pe luna respectiv (n ansamblu pe entitate se generali"ea" (n darea de seam privind reinerile din salariu, iar informaia privind toate calculrile i reinerile se generali"ea" (n borderoul cumulativ privind calculrile i reinerile. 7a virarea contribuiilor sociale i medicale de stat obligatorii din contul curent (n valut naional se perfectea" ordin de incaso 8ane4a 1& - 129. Crdinul de incaso se (ntocmete (n limba de stat. *esponsabilitatea privind veridicitatea i corectitudinea informaiei indicate (n ordinul de incaso (i revine emitentului. #cest document se emite. (ntr-un singur e4emplar (n ca"ul emiterii de ctre banca pltitoare la efectuarea (n dou e4emplare (n ca"ul emiterii de ctre titularul de cont bancar, precum i transferului de credit (n nume i pe cont propriu@

de ctre banca pltitoare la efectuarea transferului (n numele titularului de cont bancar. Crdinul de incaso se pre"int spre e4ecutare la banca pltitoare de ctre emitent sau de ctre persoana (mputernicit a acestuia (n "iua (n care a fost emis, iar (n ca"ul emiterii ordinului de incaso de ctre unitatea 6re"oreriei de Atat, acesta se pre"int spre e4ecutare la banca pltitoare cu data emiterii (n decursul anului bugetar curent. +e e4emplu, conform ordinului de incaso nr. >:&&&&1:2: tre"oreriei de stat au fost transferate contribuiile asigurrii sociale de stat reinute din salariul anga'ailor, precum i calculate de la fondul de retribuire a muncii (n sum de &&& lei.
51

+up finisarea anului calendaristic entitatea pre"int la organul teritorial al Aerviciului %iscal de Atat , .ot de in+ormare privind pl7i e+ectuate de ctre patron unde se reflect suma contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii (n mrime de $ ? i primele de asigurare obligatorie de asisten medical (n mrime de 3, ? 8pentru anul 2&&:9, reinute de la fiecare anga'at i (n ansamblu pe entitate. +e menionat c aceste date trebuie s corespund formularului $)ASS i >31. 2n conformitate cu Legea privind indemni8a7iile pentru incapacitate temporar de munc i alte presta7ii de asigurri sociale nr. 2>:-;< din 22 iulie 2&&4 persoanele asigurate care locuiesc permanent (n *epublica 3oldova (n ca"ul survenirii riscurilor sociale asigurate au dreptul la indemni"aie pentru incapacitate temporar de munc condiionat de boli generale sau accidente nelegate de munc. =ndemni"aia pentru incapacitate temporar de munc se stabilete (n ba"a certificatului de concediu medical 8ane4a 13-1 9 eliberat de instituia medico-sanitar (n conformitate cu Instruc7iunea privind modul de eli*erare a certi+icatului de concediu medical, aprobat prin Ootr/rea Euvernului nr. 4$: din 24 mai 2&& . #ceast indemni"aie se pltete (n ca"ul c/nd stagiul de coti"are al persoanei asigurate constituie nu mai puin de 3 ani. =ndemni"aia se stabilete pe (ntreaga perioad de tratament, dar nu mai mult de 1>& de "ile calendaristice pe parcursul unui an. 2n ba"a avi"ului Consiliului !4perti" 3edical a <italitii 8(n continuare , C.!.3.<.9 acest termen ma4im poate fi prelungit cu cel mult 3& de "ile calendaristice. =ndemni"aia (n cau" se stabilete de asemenea (n ca"urile c/nd incapacitatea temporar de munc a survenit (n perioada concediului de odi)n. 3rimea indemni"aiei este difereniat (n funcie de durata stagiului de coti"are al beneficiarului, dup cum urmea". $& ? - c/nd acest stagiu este mai mic de ani@ i > ani@

B& ? - c/nd stagiul (n cau" este cuprins (ntre

1&& ? - c/nd stagiul de coti"are depete > ani. =ndemni"aia pentru incapacitate temporar de munc se calculea" i se ac)it nemi'locit la (ntreprindere. +e aceea este important ca mrimea acestor indemni"aii s fie

52

determinat corect, cu acceptarea lor ca pli argumentate efectuate pe seama contribuiilor de asigurri sociale. +rept ba" pentru determinarea mrimii acestei indemni"aii servete venitul asigurat 8de la care anterior au fost calculate contribuiile de asigurri sociale9 din ultimele $ luni calendaristice lucrate complet, premergtoare lunii survenirii 8producerii9 riscului asigurat. +ac unele luni din componena perioadei de calcul n-au fost lucrate complet pe motive (ntemeiate, ele se e4clud din calcul. +ac, (ns, cau"ele absenei la lucru sunt dubioase 8ne(ntemeiate9, (n calcul se iau toate cele $ luni. +e menionat c se poate (nt/mpla ca p/n la survenirea riscului asigurat anga'atul s active"e la (ntreprindere mai puin de $ luni. 2n aa ca" drept ba" pentru calcul se ia venitul asigurat din toate lunile calendaristice lucrate complet 8adic de la una p/n la luni9. 2n sf/rit, dac lucrtorul a activat la (ntreprindere mai puin de o lun, atunci drept ba" pentru calcul servete venitul asigurat din "ilele efectiv lucrate. !ste necesar de menionat c prin venit asigurat se sub(nelege salariul, alte pli i venituri de la care au fost calculate i ac)itate contribuiile (n bugetul asigurrilor sociale de stat. +e regul, venitul asigurat este mai mic dec/t venitul efectiv. #ceasta se e4plic prin faptul c de la unele venituri contribuiile pentru asigurrile sociale nu se calculea". 2n continuare (n ba"a ane4ei 13 vom pre"enta calculul sumei indemni"aiei pentru incapacitate temporar de munc a salariatului S(nari #le4ei. 1. Ae (nsumea" 8adun9 venitul asigurat pentru ultimele $ luni. 1 & T 1&>& T 1 :3 T 1$B3 T 1313 T $$& U B>$: lei 2. <enitul asigurat total se (mparte la numrul lunilor lucrate i se determin venitul mediu lunar. B>$: . $ U 1311 lei 3. <enitul mediu lunar se (mparte la numrul "ilelor calendaristice din luna 8(n ca"ul nostru luna noiembrie9 (n care lucrtorul s-a aflat (n concediu medical. 1311 . 31 U 42,2: lei 4. 3rimea indemni"aiei "ilnice se corectea" (n dependen de durata stagiului de coti"are, cu aplicarea coeficienilor respectivi 8(n ca"ul nostru stagiul de coti"are a salariatului depete > ani i, prin urmare, se aplic coeficientul 1,&9.
53

42,&2 4 1,& U 42,2: lei . 3rimea corectat a indemni"aiei "ilnice se (nmulete cu numrul "ilelor calendaristice indicat (n certificatul de concediu medical 814 "ile9. 42,2: 4 14 U :2,&$ lei. 6rebuie de menionat c din suma calculat a indemni"aiei pentru incapacitatea temporar de munc nu se rein. contribuii individuale pentru asigurrile sociale@ prime individuale de asigurare obligatorie de asisten medical@ impo"it pe venit. Eenerali"area informaiei privind starea decontrilor cu organul teritorial al Casei Daionale de #sigurri Aociale se efectuea" cu a'utorul contului de pasiv 933 E1atorii privind asigurrile#. 2n credit se reflect calcularea contribuiilor 8datorate at/t de (ntreprindere, c(t i de anga'ai9, iar (n debit , stingerea datoriilor i calcularea indemni"aiilor pe seama mi'loacelor asigurrilor sociale. Aoldul contului este creditor i repre"int datoria (ntreprinderii 8inclusiv la capitolul contribuiilor de asigurri sociale9 la finele lunii, trimestrului sau anului. 2n A.*.7. ,,%ocaro-#gro1 la contul 933 1atorii privind asigurrile# la capitolul primelor de asigurare obligatorie de asisten medical i contribuiilor de asigurri sociale sunt desc)ise dou subconturi pe tipuri de asigurri. 9331 G1atorii +a7 de !ondul Social#D 9333 G1atorii privind asigurarea medical#. !videna analitic se ine (n funcie de pltitorii contribuiilor, destinatari i direciile de utili"are a mi'loacelor. +e menionat c (ntre primele de asigurare obligatorie de asisten medical i contribuiile de asigurri sociale e4ist urmtoarele deosebiri. ac)itarea primelor nu este subvenionat din bugetul de stat. !a se efectuea" (n e4clusivitate pe seama mi'loacelor proprii ale (ntreprinderilor@

54

pe seama primelor nemi'locit (n gospodrii nu se efectuea" nici un fel de pli. 5tili"area primelor dup destinaie este (ncredinat Companiei Daionale de #sigurri (n 3edicin@ ba"a pentru determinarea mrimii primelor individuale 8datorate de salariai9 nu este limitat de trei salarii medii lunare pronosticate pe ar pentru anul respectiv@ la determinarea datoriilor privind impo"itul pe venit primele se e4clud din venitul impo"abil at/t al (ntreprinderilor, c(t i al lucrtorilor@ calcularea datoriilor la capitolul primelor fa de Compania Daional de #sigurri (n 3edicin se efectuea" de (ntreprinderi doar la (ndreptarea salariului spre plat. +e aceea primele (n cau" (n mrime de 3, ? se reflect la (nceput 8adic c/nd se calculea" salariul9 (n componena datoriilor preliminare@ datoriile personalului la capitolul primelor individuale apar doar (n momentul (ndreptrii salariului spre plat. Cu alte cuvinte, (n momentul calculrii salariului este inter"is de a reine primele (n cau" de la anga'ai. Particularitile e4puse mai sus influenea" asupra metodologiei de eviden at/t a primelor de asigurare obligatorie de asisten medical, c(t i a decontrilor cu personalul privind retribuirea muncii. !videna sintetic a datoriilor privind asigurarea social i medical de stat obligatorie se ine (n 'urnalul-order 8ane4a 1$9. 2n continuare sunt pre"entate formulele contabile de ba" la contul 9331 1atorii +a7 de !ondul Social# care au avut loc (n A.*.7. ,,%ocaro-#gro1 (n perioada de referin. /a*elul , " 0pera7iile economice i +ormulele conta*ile care 7in de calcularea i virarea contri*u7iilor de asigurri sociale n S.R.L. !ocaro4Agro# Credi t contu l

Dr. crt. # 1

Coninutul faptei economice 1 Calcularea contribuiilor privind

Perioada de referin 2
55

Auma, lei 3

+ebit contu l 4

Aursa de date $

asigurarea social de stat obligatorie din remuneraiile calculate. - personalului administrativ i septembrie, de deservire al (ntreprinderii 2&1& - personalului anga'at (n activi- septembrie, tatea de ba" a entitii 2&1& - lucrtorilor din activitile septembrie, au4iliare ale (ntreprinderii 2&1& - personalului administrativ i de deservire a seciilor i a altor septembrie, subdivi"iuni de producie ale 2&1& (ntreprinderii - anga'ailor (ncadrai (n septembrie procesul de reparaie a 2&1& mi'loacelor fi4e Calcularea contribuiilor individuale de asigurri sociale (n septembrie, momentul calculrii retribuirii 2&1& muncii anga'ailor Calcularea indemni"aiilor septembrie, pentru incapacitate temporar 2&1& de munc Atingerea datoriilor privind contribuiile de asigurri septembrie, sociale de stat obligatorii din 2&1& conturile curente (n valut naional

$:1&,$4 2>&$>,2 $ 1$3 $,B > 11>$B,$ >

B13 >11 >12

33.1 33.1 33.1

ane4a 1$ ane4a 1$ ane4a 1$

>13

33.1

ane4a 1$

4 >B,&&

121

33.1

ane4a 1$

2& &B,4 & 23 &3,& &

22B

33.1

ane4a 1$

33.1

31

ane4a 1$

B&&,&&

33.1

242

ane4a 1$

+e menionat c calcularea indemni"aiilor pentru incapacitate temporar de munc trebuia reflectat prin formula contabil. debit contul 22( Alte crean7e pe termen scurt# " 23 &3,&& lei, credit contul 931 1atorii +a7 de personal privind retri*uirea muncii# " 23 &3,&& lei. +up ac)itarea acestor indemni"aii sumele pltite se trec (n cont 8se acoper pe seama datoriilor privind asigurrile sociale9 prin (nregistrarea contabil. debit contul 933 1atorii privind asigurrile# " 23 &3,&& lei,
56

credit contul 22( Alte crean7e pe termen scurt# " 23 &3,&& lei. Eenerali"area informaiei privind starea decontrilor la capitolul primelor de asigurare obligatorie de asisten medical se efectuea" cu a'utorul conturilor de pasiv 933 1atorii privind asigurrile# i 939 1atorii preliminare#. 2n creditul primului cont se reflect calcularea datoriilor curente privind asigurarea obligatorie de asisten medical, iar (n debit , stingerea lor. 2n creditul celui de-al doilea cont se reflect calcularea datoriilor preliminare aferente acelorai scopuri, iar (n debit , transferarea lor (n componena datoriilor curente la (ndreptarea salariului spre plat. Aoldul ambelor conturi este creditor i repre"int datoria (ntreprinderii 8inclusiv la capitolul primelor de asigurare obligatorie de asisten medical9 la finele lunii, trimestrului sau anului. 2n A.*.7. ,,%ocaro-#gro1 contul 939 1atorii preliminare# nu se utili"ea". 2n continuare sunt pre"entate cele mai frecvente (nregistrri contabile care in de calcularea i stingerea datoriilor privind asigurarea obligatorie de asisten medical (n A.*.7. ,,%ocaro-#gro1. /a*elul 6 " 0pera7iile economice i +ormulele conta*ile care 7in de calcularea i stingerea datoriilor privind asigurarea o*ligatorie de asisten7 medical n S.R.L. !ocaro4Agro# Dr. crt. # Credi +ebit Perioada de t Auma, lei contu referin contu l l 2 3 4 Aursa de date $

Coninutul faptei economice

1 Calcularea primelor de asigurare obligatorie de asisten medical care urmea" a fi pltite de entitate septembrie, 11:$2,&3 pe seama mi'loacelor proprii 2&1& din remuneraiile calculate personalului administrativ i de deservire al (ntreprinderii *einerea primelor individuale septembrie, 11:$2,&3 de asigurare obligatorie de 2&1& asisten medical ale anga'ailor la (ndreptarea
57

B13

33.3

ane4a 1B

31

33.3

ane4a 1B

salariului spre plat +e menionat c (n ca"ul c(nd calcularea i ac)itarea salariului se efectuea" (n luni diferite calcularea datoriilor privind asigurarea obligatorie de asisten medical urmea" a fi elucidat (n contabilitate (n modul urmtor. 1. Calcularea primelor de asigurare obligatorie de asisten medical care urmea" a fi pltite de (ntreprindere pe seama mi'loacelor proprii. debit contul 613 C&eltuieli generale i administrative# etc., credit contul 939 1atorii preliminare#. 2. 6ransferarea primelor calculate din componena datoriilor preliminare (n componena datoriilor curente (n legtur cu (ndreptarea salariului spre plat. debit contul 939 1atorii preliminare#, credit contul 933 1atorii privind asigurrile#. 3. Calcularea primelor individuale de asigurare obligatorie de asisten medical (n legtur cu (ndreptarea salariului spre plat. debit contul 931 1atorii +a7 de personal privind retri*uirea muncii#, credit contul 933 1atorii privind asigurrile#. =nformaia privind calcularea i ac)itarea datoriilor privind asigurarea social i medical de stat obligatorie este generali"at 'urnalul - order pe subconturile respective 8ane4a 1B9, dup care datele se trec (n Cartea mare. Conform Legii *ugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2''( pltitorii la bugetul asigurrilor sociale de stat pre"int trimestrial subdivi"iunilor teritoriale ale Casei Daionale de #sigurri Aociale +eclaraia privind calcularea i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii 8forma 4-F#AA9 8ane4a 1>9. Casa Daional de #sigurri Aociale este instituie public autonom de interes naional, cu personalitate 'uridic, ce administrea" i gestionea" sistemul public de asigurri sociale. #ceasta prin intermediul 6re"oreriei de Atat a 3inisterului %inanelor, gestionea" bugetul asigurrilor sociale de stat, care este format din fonduri de asigurri sociale, al cror mod de constituire i funcionare se stabilete de legislaie.
58

Casa Daional (nfiinea" case teritoriale (n funcie de numrul sau de structura asigurailor i de comple4itatea activitii la nivel teritorial, care funcionea" sub conducerea i controlul su. Pentru (ntocmirea formularului drii de seam 4-F#AA (n A.*.7. ,,%ocaro-#gro1 se folosesc de. instruciunea privind completarea formularului declaraiei privind calcularea i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii@ registrele sintetice la contul de gradul doi 9331 E1atorii +a7 de Casa .a7ional pentru Asigurri Sociale#D datele Crii mari privind contul de gradul doi 9331 E1atorii +a7 de Casa .a7ional pentru Asigurri Sociale#. Conform instruciunii cu privire la modul de completare a +eclaraiei privind calcularea i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii 8forma 4F#AA9 +eclaraia % 4-F#AA se pre"int de ctre pltitorii la bugetul asigurrilor sociale de stat 8(n continuare pltitori9, persoane fi"ice i 'uridice, care au persoane anga'ate (n ba"a contractului individual de munc ori prin alte contracte (n vederea e4ecutrii de lucrri sau prestaii de servicii. %ormularul declaraiei % 4-F#AA este de dou tipuri. 19 iniial - este destinat pentru a declara calculul i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii perioadei de gestiune corespun"toare pentru prima dat@ 29 corectat - este destinat pentru corectarea datelor declarate anterior prin declaraia Jiniial1 unde s-au comis greeli. Ae completea" diferena (ntre datele corecte i cele greite cu semnul ,,-1 sau semnul ,,T1. +eclaraia % 4-F#AA se (ntocmete (n lei i bani i se pre"int trimestrial, (n dou e4emplare, (n termenele prev"ute de 7egea bugetului de asigurri sociale de stat anual. Atructurile teritoriale ale Casei Daionale de #sigurri Aociale 8(n continuare C6#A9 s(nt (mputernicite s primeasc declaraia % 4-F#AA de la toi pltitorii, indiferent de forma 'uridic de organi"are i genul de activitate.
59

5n e4emplar al declaraiei % 4-F#AA rm(ne la C6#A, iar al doilea, se restituie pltitorului cu meniunea JPrimit la data1, pentru a confirma faptul pre"entrii declaraiei (n termenele stabilite. Du se admit modificri i completri (n declaraia % 4-F#AA. 2n ca" de depistare (n formularul % 4-F#AA a unor divergene, greeli iIsau erori semnificative, C6#A cere pre"entarea repetat a declaraiei cu introducerea modificrilor i corectrilor corespun"toare. Cerinele de ba" la completarea declaraiei %4-F#AA s(nt plenitudinea i veridicitatea datelor (nscrise. *eflectarea datelor (n declaraia % 4-F#AA se face (n ba"a datelor contabilitii. 2n formularul declaraiei % 4-F#AA 8ane4a 1B9 se indic (n mod obligatoriu. 19 perioada gestionar , se indic perioada calendaristic de raportare stabilit , trimestrul 3 al anului 2&1&@ 29 denumirea complet a pltitorului , se indic denumirea complet a pltitorului, conform certificatului eliberat de instituia, organul administrativ care a efectuat (nregistrarea , A.*.7. ,,%ocaro-#gro1@ 39 adresa 'uridic , se indic adresa 'uridic complet conform certificatului de (nregistrare , satul Copceac, raionul tefan-<od@ 49 tipul declaraiei , se bifea" coloana sub tipul declaraiei respective , iniial@ 9 codul fiscal , se indic corespun"tor certificatul de atribuire a codului fiscal , 1&&3$&>&&24B @ $9 numrul (nregistrrii la CD#A , se indic numrul de (nregistrare atribuit fiecrui pltitor de ctre Casa Daional de #sigurri Aociale , 2313 B@ B9 codul statistic a localitii conform C5#63 , se indic codul unic de identificare a localitii, unde este (nregistrat sediul central al pltitorului i luat la eviden de C6#A, conform clasificatorului unitilor administrativ-teritoriale al *epublicii 3oldova 8C5#639 , > 1B@ >9 grupa de activitate principal conform C#!3 , se indic numrul prev"ut (n grupele &1.1-&1.4 din Clasificatorul activitilor din economia 3oldovei 8C*3 &&B-2&&&9, aprobat prin Ootr(rea ,,3oldova Atandard1 nr.$:4-A6 din &:.&2.2&&& , nu este indicat@
60

:9 numele, prenumele, semnturile conductorului i contabilului ef, telefonul de contact , se indic numele conductorului i contabilului ef, semnturile acestora i se aplic tampila pltitorului i numrul telefonului de contact. +eclaraia % 4-F#AA const din 3 tabele. 6abelul nr.1 ,,Calcularea contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii1@ 6abelul nr.2 ,,Calculul i utili"area contribuiilor1@ 6abelul nr.3 ,,=ndemni"aii de asigurri sociale stabilite i pltite1. =ndicii pentru toate r(ndurile sin tabelul 1se reflect (n dependen de tariful stabilit. 6arifele contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii se stabilete anual prin 7egea bugetului asigurrilor sociale de stat conform categoriei pltitorilor i persoanelor asigurate. 6abelul nr.1 ,,Calcularea contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii1 se completea" (n modul urmtor. 19 coloana 4 ,,Dumrul asigurailor conform categoriilor de pltitori1 total , se indic numrul mediu scriptic de salariai (n uniti pentru perioada de gestiune respectiv conform indicilor stabilii (n raportul statistic nr.1-m 8lunar9, aprobat prin ordinul nr.>B din 2:.&B.2&&4 al +epartamentului statistic i sociologie al *epublicii 3oldova , 34$ de persoane, inclusiv $ pensionari@ 29 coloana $ ,,Fa"a de calcul a contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii corespun"tor tarifelor1 , se reflect suma total a salariului calculat i a altor recompense fr scderea sumelor impo"itelor i a altor obligaii, cu e4cepia tipurilor de drepturi i venituri din care nu se calculea" contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii stipulate (n ane4a legii bugetului asigurrilor sociale de stat anual , 12:B3>1 lei@ 39 suma calculat din coloana B ,,contribuii datorate de anga'ator1 , se determin ca produsul dintre ,,Fa"a de calcul a contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii corespun"tor tarifelor1 i tariful contribuiei corespun"toare , 12:B3>1 lei 4 22? . 1&&? U 2>3423>2 lei, inclusiv. a9 din mi'loacele anga'atorului. 12:B3>1 lei 4 1$? . 1&&? U 2&B >&,:$ lei, b9 din bugetul de stat. 12:B3>1 lei 4 $? . 1&&? U BB>42,>$ lei.
61

49 suma din coloana > ,,contribuii individuale1 r(ndul 1&B , se determin prin urmtorul calcul. 12:B3>1 lei 4 $? . 1&&? U BB>42,>$ lei 8col.$ r(nd.1&B 4 tariful contribuiei9@ 9 coloana : 6otal r(ndul 1&> , se determin prin urmtorul calcul. 2&B >&,:$ T BB>42,>$ U 2> 423,>2 lei. 2n tabelul nr.2 ,,Calculul i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii1 se completea" datele pentru lunile trimestrului de gestiune (n modul urmtor. a9 coloana 3 ,,Contribuii datorate de anga'ator1 , se reflect suma contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii, datorate (n mod obligatoriu de anga'ator pentru fiecare lun a trimestrului conform tarifului stabilit. pentru prima lun , B:& 3,2> lei, pentru a doua lun , B3BBB,2> lei i pentru a treia lun , 4B &,4& lei@ b9 coloana 4 ,,Contribuii individuale1 , se reflect suma contribuiilor individuale de asigurri sociale de stat, datorate (n mod obligatoriu conform tarifului stabilit pentru fiecare lun a trimestrului conform tarifului stabilit. pentru prima lun , 2:$44,:> lei, pentru a doua lun , 2B$$$,4> lei i pentru a treia lun , 2& 31,4& lei@ c9 coloana ,,=ndemni"aii de asigurri sociale de stat stabilite i pltite1 , se reflect suma indemni"aiilor de asigurri sociale stabilite i pltite la locul principal de munc pentru fiecare lun a trimestrului. pentru prima lun , 1 1 > lei, pentru a doua lun , nu s-a stabilit i nu s-a pltit i pentru a treia lun , 23 &3 lei@ d9 coloana $ ,,6otal contribuii1 , se determin prin adugarea la suma contribuiilor datorate de anga'ator a sumei contribuiilor individuale pentru fiecare lun. e9 r(ndul 2&4 ,,6otal1 , se determin prin urmtorul calcul. r(nd.2&4 U r(nd.2&1 T r(nd.2&2 T r(nd.2&3. #stfel, sumele reflectate pe r(ndul 2&4 ,,6otal1 trebuie s corespund cu sumele reflectate privind r(ndul 1&B din tabelul nr.1. 2n tabelul nr.3 ,,=ndemni"aii de asigurri sociale stabilite i pltite1 se (nscrie informaia privind tipurile de indemni"aii pentru incapacitatea temporar de munc stabilite i pltite (n trimestrul de gestiune la locul principal de munc persoanelor anga'ate prin contract individual de munc. 2n trimestrul 3 al anului 2&1& de ctre entitatea
62

A.*.7. ,,%ocaro-#gro1 au fost stabilite i pltite indemni"aii de asigurri sociale pentru >4 beneficiari (n sum de 3 1 4 lei. Categoriile de pltitori prev"ute la pct.1 i 3 din ane4a nr.1 la Legea cu privire la mrimea modul i termenele de ac&itare a primelor de asigurare o*ligatorie de asisten7 medical nr.l :3-;< din 2$ decembrie 2&&2, pre"int trimestrial organelor fiscale teritoriale, p(n la sf(ritul lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea i transferul primelor de asigurare obligatorie de asisten medical conform modelului aprobat de Compania Daional de #sigurri (n 3edicin i de =nspectoratul %iscal Principal de Atat 8ane4a 1:9. Pltitorii care descoper c raportul privind calcularea i transferul primelor de asigurare obligatorie de asisten medical, pre"entat anterior, conine o eroare sau o omisiune au dreptul s pre"inte un raport corectat (n modul prev"ut de titlul < art.1>> din Codul fiscal, cu aplicarea, dup ca", a ma'orrii de (nt(r"iere 8penalitii9 pentru perioada respectiv. *aportul privind calcularea i transferul primelor de asigurare obligatorie de asisten medical se completea" (n modul urmtor. :erioada +iscal , se completea" cu un cod care are urmtoarea structur. :I.IAAAA unde : , indic codul perioadei fiscale i va primi valoarea 6D . " indic numrul trimestrului i va primi valorile de la 1 pJn la $D AAAA " indic anul. +e e4emplu. (n calculul pentru trimestrul === 2&1& la perioada fiscal se indic /IIIII2'1'. Rnd.1 i rind.2 col.3 , se indic mrimea primei de asigurare obligatorie de asisten medical stabilit (n conformitate cu legislaia (n vigoare pentru anul respectiv de gestiune. 2n anul 2&&: mrimea acesteia a constituit 3, ?@ Rnd.1col.$ , se indic suma salariilor i a altor sume dec/t salariu, pltite (n trimestru de gestiune de anga'ator anga'ailor si sau (n folosul acestora, precum i alte drepturi i venituri pltite persoanelor fi"ice, cu e4cepia drepturilor i veniturilor, prev"ute la ane4a nr.3 din 7ege 8la care nu se calculea" prime de asigurare obligatorie
63

de asisten medical9, la care anga'atorul calculea" prime de asigurare obligatorie de asisten medical i constituie 12:B3>& lei@ Rnd. 2 col.$ , se indic suma salariilor i a altor sume dec/t salariu, primite (n trimestru de gestiune de anga'ai, precum i alte drepturi i venituri primite de persoanele fi"ice, cu e4cepia drepturilor i veniturilor, prev"ute la ane4a nr.3 din 7ege 8la care nu se calculea" prime de asigurare obligatorie de asisten medical9, din care se rein prime de asigurare obligatorie de asisten medical. Conform ane4ei aceast sum constituie 12:B3>& lei@ Rnd.1 i rnd.2 col 9 , se indic suma primelor care se obine ca re"ultat al (nmulirii indicatorului din col. 3 r(nd.1 i r(nd.2 la indicatorul respectiv din col.4 r/nd 1 i r/nd 2. #stfel, suma primelor calculate este egal cu 4 4&> lei@ RJndul /otal spre calcul " se indic suma total a primelor calculate (n form de contribuie procentual la salariu i la orice alte sume dec/t salariu de ctre anga'atori, precum i primele calculate i reinute din salariile i alte recompense primite de ctre anga'ai, alte persoane fi"ice. Conform ane4ei suma total spre calcul constituie :&>1$ lei@ Suma de control o constituie suma primelor indicat (n rnd. /otal spre calcul col.9 , :&>1$ lei. *aportul privind calcularea i transferul primelor de asigurare obligatorie de asisten medical este semnat de conductorul entitii i contabilul-ef. Conform prevederilor S...C. 9 E:re8entarea rapoartelor +inanciare1 i Legii conta*ilit7ii toate (ntreprinderile care practic activitatea de antreprenoriat i in contabilitatea (n ba"a sistemului contabil simplificat i complet trebuie s (ntocmeasc i pre"inte rapoartele financiare. *apoartele financiare repre"int o informaie financiar sistemati"at despre evenimentele care influenea" activitatea (ntreprinderii i operaiile economice. Acopul rapoartelor financiare (l constituie pre"entarea unei informaii accesibile investitorilor i creditorilor reali i poteniali. privind situaia financiar a (ntreprinderii, indicatorii activitii acesteia i flu4ul mi'loacelor bneti, privind resursele economice i datoriile (ntreprinderii, componena activelor i a surselor de formare a acestora, precum i modificrile lor, fiind necesare unui cerc larg de utili"atori (n luarea deci"iilor economice.
64

*apoartele financiare trebuie s cuprind informaii. a9 privind activele controlabile de (ntreprindere 8acestea constituind surse ale unor eventuale aflu4uri de mi'loace bneti sau ale altui avanta' economic (n viitor9@ b9 privind pasivele (ntreprinderii 8acestea constituind surse ale unor eventuale reflu4uri 8retrageri9 de mi'loace bneti sau ale altui avanta' economic (n viitor9@ c9 privind venitul net al (ntreprinderii@ d9 privind flu4ul mi'loacelor bneti (n perioada de gestiune. #ceast informaie este util pentru utili"atorii rapoartelor financiare (n aprecierea capacitii (ntreprinderii de a plti dividende i a ac)ita datoriile (n termenele stabilite. 2ntreprinderile (ntocmesc i pre"int urmtoarele rapoarte financiare. Filanul contabil 8ane4a 1 la A.D.C. 9@ *aportul de profit i pierdere 8ane4a 2 la A.D.C. 9@ *aportul privind flu4ul capitalului propriu 8ane4a 3 la A.D.C. 9@ *aportul privind flu4ul mi'loacelor bneti 8ane4a 1 la A.D.C. B9@ #ne4a la Filanul contabil 8ane4a 4 la A.D.C. 9@ #ne4a la *aportul de profit i pierdere 8ane4a Dota e4plicativ. 2n ane4e sunt pre"entate copiile 4ero4 ale acestor rapoarte pe anii 2&&$-2&&>. Primele trei formulare ale rapoartelor financiare se completea" (n ba"a metodei contabilitii de anga'amente, iar cel de-al patrulea , prin metoda de cas 8fr a ine cont de flu4ul intern al mi'loacelor bneti9. Aursa de ba" pentru (ntocmirea formularelor de gestiune contabil este Cartea mare. 2n ca" de necesitate se apelea" la datele evidenei analitice. Filanul contabil repre"int o grupare a mi'loacelor (ntreprinderii pe tipuri i surse de formare a acestora (n e4presie bneasc la o dat determinat. !l cuprinde structura activelor i pasivelor (ntreprinderii. 2n activ se indic starea patrimoniului agentului economic pre"entat sub form de active pe termen lung i curente. Pasivul cuprinde informaia privind sursele de formare a acestui patrimoniu. capitalul propriu@ datoriile pe termen lung i scurt. Filanul contabil se (ntocmete (n scopul familiari"rii utili"atorilor
65

la A.D.C. 9@

de informaie cu situaia financiar a (ntreprinderii. #cesta conine toate datele referitoare la patrimoniul (ntreprinderii i sursele de formare a acestuia, de aceea constituie elementul de ba" al metodei contabilitii. Filanul contabil const din dou pri. activ i pasiv, care cuprind cinci capitole. dou capitole (n activ i trei capitole (n pasiv. %iecare capitol arat un grup generali"at de active sau pasive ale (ntreprinderii format dup un criteriu determinat. 2n partea st/ng a bilanului s(nt plasate activelor grupate pe perioada de e4ploatare i de utili"are a acestora (n active pe termen lung 8capitolul 19 i curente 8capitolul 29. 2n partea st/ng s(nt indicat sursele de finanare. proprii 8capitolul 39 i (mprumutate, adic datoriile 8capitolele 4 i 9. 5ltimele de asemenea se divi"ea" pe termene de ac)itare (n datorii pe termen lung i datorii pe termen scurt. Demi'locit reflectrii datoriilor privind asigurrile (n Filanul contabil este destinat postul bilanier >:& 0+atorii privind asigurrile1. 7a finele anului 2&&: datoriile A.*.7. J%ocaro-#gro1 fa de Casa Daional de #sigurri Aociale constituie 4:>& $ lei. 2.2 A21I/2L :3R!0R>A.?3L0R ASI;2R=RIL0R S0CIAL3 @I >31ICAL3 Conform S...A. 3'' F:lani+icareaF auditorul trebuie s planifice lucrrile de audit astfel, inc(t auditul sa fie e4ercitat c(t mai eficient. #adar noiunea PplanificareP repre"int elaborarea unei strategii generale i unei abordri detaliate a caracterului, momentului de e4ercitare i a volumului procedurilor de audit presupuse. #uditorul urmea" a planifica e4ercitarea auditului intr-un mod c(t mai raional i oportun. Planificarea lucrrilor de audit contribuie la acordarea unei atenii cuvenite celor mai importante direcii ale auditului, determinarea problemelor poteniale i e4ecutarea rapid a lucrrilor. Planificarea de asemenea a'ut la reparti"area eficient a lucrrilor personalului lu/nd (n considerare lucrrile e4ercitate de ali auditori i e4peri. <olumul planificrii depinde de mrimea agentului economic, de comple4itatea auditului, de e4periena anterioara de lucru a auditorului cu agentul economic dat, de cunoaterea business-ului clientului. Cbinerea informaiei despre business-ul clientului este o parte importana a planificrii auditului. Cunoaterea business-ului clientului a'ut

66

auditorul s (neleag evenimentele, tran"aciile i practica e4istent ce pot influena semnificativ asupra rapoartelor financiare. #uditorul poate discuta elementele planului general de audit i anumite proceduri de audit cu consiliul director i cu conducerea agentului economic, personalul acestuia pentru asigurarea eficacitii i eficienei precum i cu auditului i pentru

coordonarea procedurilor de audit cu lucrul personalului agentului economic. 2ns planul general de audit i programul de audit rm/n, totui, (n responsabilitatea auditorului. #uditorul trebuie s elabore"e i perfecte"e documentar planul general de audit descriind sfera de aplicare i metodele de e4ercitare a auditului presupuse. Planul general de audit trebuie s fie suficient de detaliat pentru a servi (n calitate de recomandri la pregtirea i reali"area programului de audit. %orma i coninutul planului general de audit pot varia (n dependen de volumul activitii agentului economic, de comple4itatea auditului, de metodologia i procedeele te)nice specifice utili"ate de auditor. 7a elaborarea planului general de audit auditorul trebuie s ia (n considerare un ir de aspecte, cum ar fi. a9 cunoaterea business-ului clientului. - factorii economici generali i de ramur, care influenea" business-ul clientului@ - caracteristicile importante ale clientului, activitatea acestuia, indicatorii financiari i cerinele (naintate faa de documentele de raportare, inclusiv sc)imbrile intervenite din momentul auditului precedent@ - nivelul general de competena a conducerii clientului. b9 (nelegerea sistemelor contabil i de control intern. - politica de contabilitate a clientului i modificrile acesteia@ - influena noilor acte normative ce reglementea" aspectele contabilitii, auditului i rapoartelor financiare@ - cunotinele acumulate de auditor referitoare la sistemele contabil i de control intern i preponderena relativ presupusa a testelor de control sau procedurilor ce in de esena. c9 riscul i caracterul semnificativ.
67

- evalurile presupuse ale riscului inerent i riscului legat de control, constatarea domeniilor importante pentru audit@ - determinarea nivelului caracterului semnificativ, rapoartele financiare ca fiind autentice@ - posibilitatea e4istenei denaturrii semnificative, lu(nd (n considerare e4periena perioadelor precedente, sau fraudei@ - identificarea celor mai complicate domenii de contabilitate, inclusiv cele ce implic estimri contabile. d9 caracterul, momentul de e4ercitare i volumul procedurilor de audit. - sc)imbri posibile (n prioritatea domeniilor specifice ale auditului@ - influena te)nologiilor informaionale asupra auditului@ - auditul intern i influena presupus a acestuia asupra procedurilor auditului e4tern. e9 coordonarea, gestiunea, supraveg)erea i verificarea. - atragerea altor auditori 8organi"aii de audit9 (n auditul rapoartelor financiare ale componentelor agentului economic, spre e4emplu, (ntreprinderilor fiice, filialelor i altor subdivi"iuni structurale@ - atragerea e4perilor@ - amplasarea agentului economic i componenelor acestuia@ - necesarul (n personal pentru e4ercitarea auditului. f9 alte aspecte. - posibilitatea nerespectrii principiului continuitii activitii@ - circumstane ce necesit o atenie deosebit, cum ar fi e4istena p/rtilor legate@ - condiiile anga'amentului privind e4ercitarea auditului i responsabilitatea prev"ut de acte legislative i normative@ - natura i termenele de pre"entare agentului economic a documentelor de raportare ale auditorului sau altor materiale, (n conformitate cu condiiile anga'amentului privind prestarea serviciilor de audit. #uditorul trebuie s elabore"e i perfecte"e documentar programul de audit prin care se stabilete caracterul, momentul de e4ercitare i volumul procedurilor de audit planificate necesare pentru efectuarea planului general de audit. Programul de audit
68

care s permit a considera

const dintr-un set de instruciuni pentru asistenii implicai in audit, de asemenea este un mi'loc de documentare i control a e4ecutrii adecvate a lucrrilor. Programul de audit de asemenea poate conine obiectivele proceduri de audit separate. 7a pregtirea programului de audit, auditorul urmea" s ia (n considerare evalurile riscului inerent si riscului legat de control, precum i nivelul necesar de certitudine, asigurat prin procedurile ce in de esena. #uditorul, de asemenea, urmea" s ia (n considerare momentul de efectuare a testelor de control i procedurilor ce in de esena, coordonarea oricrei asistene ateptate din partea agentului economic, posibilitatea atragerii anga'ailor organi"aiei de audit, precum i participarea altor auditori i e4peri (n procesul auditului. Planul general de audit i programul de audit, (n ca"uri necesare, trebuie s fie rev"ute (n procesul e4ercitrii auditului. Planificarea are un audit. Cau"ele modificrilor importante urmea" a fi documentate. #uditorul trebuie s documente"e informaiile i faptele ce s(nt importante pentru acumularea dove"ilor ce stau la ba"a opiniei de audit, precum i pentru confirmarea faptului c auditul a fost efectuat (n conformitate cu cerinele Atandardelor Daionale de #udit. Conform S...A. 23' E1ocumenta7ia# prin noiunea 0documentaia1 (nelegem, documente de lucru 8materiale9 pregtite at(t de auditor c(t i pentru auditor, sau obinute de acesta (n procesul de e4ercitare a auditului. +ocumentele de lucru pot fi (ntocmite pe suporturi de )(rtie, te)nice sau pe ali purttori de informaie, se pstrea" de organi"aia de audit i repre"int proprietatea acesteia. +ocumentele de lucru. a9 a'ut la planificarea i e4ercitarea auditului@ b9 a'ut la supraveg)erea i verificarea lucrrilor de audit@
69

auditului referitoare la diversele

domenii de audit i termenele de e4ercitare a lucrrilor pentru fiecare domeniu sau

caracter

continuu

(n

dependena de modificarea condiiilor i re"ultatelor neateptate a procedurilor de (n programul i planul general de audit

c9 conin dove"i de audit, obinute (n re"ultatul lucrrilor de audit, (n ba"a crora se e4pune opinia de audit. #uditorul trebuie s pregteasc documentele de lucru (n aa mod ca acestea s fie suficient de detaliate i complete pentru a asigura (nelegerea general a lucrrilor e4ercitate de auditor. +ocumentele de lucru ale auditorului trebuie s conin informaii referitor la planificarea auditului, caracterul, momentul de e4ercitare i volumul procedurilor de audit efectuate, c(t i re"ultatul acestor proceduri, la fel i conclu"iile la care a a'uns auditorul reieind din dove"ile de audit obinute. +ocumentele de lucru trebuie s conin argumente referitoare la toate aspectele importante i semnificative ce necesit aplicarea aprecierii profesionale a auditorului, (n comun cu conclu"iile corespun"toare ale acestuia. 7a e4aminarea (ntrebrilor dificile principiale, precum i (ntrebrilor ce necesit aplicarea aprecierii, documentele de lucru trebuie s conin fapte relevante, care au fost cunoscute auditorului la momentul formulrii conclu"iilor de audit. <olumul documentelor de lucru se determin de auditor reieind din aprecierea sa profesional, pentru c nu este necesar de a documenta orice aspect e4aminat de auditor. 7a determinarea volumului documentelor de lucru este necesar de luat (n considerare c ele trebuie (ntocmite (n aa mod, (nc(t s fie asigurat posibilitatea altui auditor, care nu a participat la audit i nu a avut informaie preventiv referitor la acesta, de a-i forma o imagine privind lucrul efectuat, cau"ele lurii deci"iilor principiale i conclu"iilor formulate (n ba"a documentelor de lucru. 5n alt auditor va putea primi o imagine despre elementele i amnuntele auditului e4ercitat numai dup o discuie a acestora cu auditorii care au pregtit documentele de lucru. %orma i coninutul documentelor de lucru depind de urmtorii factori. natura anga'amentului@ forma raportului auditorului@ natura i comple4itatea business-ului clientului@ organi"area i starea sistemelor contabil i de control intern ale clientului@

70

necesitatea gestionrii, supraveg)erii i controlului lucrrilor efectuate de ctre personalul organi"aiei de audit (n circumstanele create@ specificul metodologiei i te)nicii utili"ate (n procesul auditului. +ocumentele de lucru se (ntocmesc i se prelucrea" lu/nd (n considerare circumstanele create i condiiile fiecrui audit. #plicarea documentelor de lucru standardi"ate 8spre e4emplu, documente de lucru (ntocmite (n form standard pentru anumite tipuri de lucrri, liste de control, modele de scrisori, sistem standardi"at de organi"are a documentelor de lucru9 ma'orea" eficiena pregtirii i verificrii acestora. 5tili"area documentelor respective simplific delegarea lucrrilor, concomitent asigur(nd controlul calitii acestora. Pentru ma'orarea eficienei auditului, auditorul pe l(ng datele reflectate (n rapoartele financiare, registrele contabile i documentele primare, poate utili"a informaie numeric, re"ultatele anali"ei i alte documente pregtite de agentul economic. 2n astfel de ca"uri auditorul urmea" a se convinge de faptul c astfel de materiale s(nt pregtite (n mod corespun"tor. +ocumentele de lucru, de regul, includ. informaii privind forma organi"atorico-'uridic i structura organi"atoric a agentului economic@ e4trase sau copii de pe documentele de constituire ale agentului economic, alte documente 'uridice, acorduri, contracte, procese verbale etc.@ informaii 8publicaii, date statistice .a.9 privind ramura, mediul economic i 'uridic (n care activea" agentul economic@ informaia privind procesul de planificare, inclusiv programul de audit, precum i modificrile acesteia@ dove"i privind studierea i aprecierea sistemelor contabil i de control intern 8descrieri, c)estionri, sc)eme de circuit a documentelor etc9@ informaia referitoare la evaluarea riscului inerent i riscului legat de control, precum i modificrile ulterioare ale acestora@

71

informaia ce confirm faptul e4aminrii de auditor a activitii serviciului de audit intern i conclu"iile formulate@ anali"a operaiunilor economice i a soldurilor conturilor contabile@ anali"a indicatorilor i tendinelor semnificative ale activitii agentului economic 8procedurile analitice9@ (nregistrri referitoare la caracterul, momentul de e4ercitare i volumul procedurilor de audit efectuate i re"ultatele acestora@ informaii din care s re"ulte c lucrrile efectuate de asisteni au fost supraveg)eate i verificate de ctre auditori@ informaii din care s re"ulte cine i c(nd a e4ercitat procedurile de audit@ lista i coninutul procedurilor efectuate de ctre un alt auditor la auditarea rapoartelor financiare ale componentelor@ copii ale scrisorilor ctre ali auditori, e4peri i alte tere persoane@ copii ale scrisorilor sau (nregistrri referitoare la aspectele comunicate agentului economic sau discutate cu acesta (n legtur cu e4ercitarea auditului, inclusiv condiiile anga'amentului i nea'unsurile semnificative ale sistemului de control intern@ scrisori i alte declaraii scrise primite de la conducerea agentului economic@ conclu"ii ale auditorului privind aspectele importante ale auditului, inclusiv ce in de msurile referitoare la e4cepiile 8abaterile de la regulile stabilite9 i problemele neordinare, descoperite pe parcursul efecturii procedurilor de audit@ copii ale rapoartelor financiare i a raportului auditorului. +ocumentele de lucru trebuie s conin o referin la sursa informaiilor introduse (n ele i un numr de identificare. 2n ca"ul e4ercitrii auditurilor ulterioare, documentele de lucru pot fi divi"ate (n documente de audit permanente care se completea" cu informaie actuali"at ce are o importan permanent 8documente de constituire, contracte pe termen lung .a.9 i documente de audit curente care conin informaie ce (n primul r(nd se refer la auditarea rapoartelor financiare pentru o anumit perioad.
72

Crgani"aia de audit trebuie s elabore"e proceduri pentru asigurarea confidenialitii i integritii documentelor de lucru, precum i pstrrii acestora pe parcursul perioadei necesare pentru respectarea cerinelor 'uridice i profesionale referitoare la pstrarea documentaiei. +ocumentele de lucru repre"int proprietatea organi"aiei de audit care a e4ercitat auditul. Cu toate c clientului, (n ba"a )otr(rii auditorului 8organi"aiei de audit9, i se pot pre"enta e4trase din documentele de lucru ale auditorului, acestea din urm nu pot (nlocui documentele contabile ale agentului economic. =nformaia coninut (n documentele de lucru este confidenial i nu urmea" a fi supus divulgrii din partea auditorului 8organi"aiei de audit9 terelor persoane. Persoanele tere, inclusiv organele fiscale i alte organe de stat, nu au dreptul s cear auditorului 8organi"aiei de audit9 documentele de lucru sau copiile acestora, cu e4cepia ca"urilor prev"ute de legislaia (n vigoare. 7a e4ercitarea unui audit, auditorul trebuie s in cont de caracterul semnificativ i de legtura acestuia cu riscul de audit. =nformaia se consider semnificativ, dac omiterea sau denaturarea acesteia poate influena deci"iile economice luate de utili"atori (n ba"a rapoartelor financiare. Divelul de semnificaie depinde de mrimea indicatorului 8posturii9 sau erorii, evaluate (n circumstane concrete. #stfel, caracterul semnificativ constituie mai degrab un prag dec(t o caracteristic calitativ iniial pe care trebuie s o posede informaia pentru a fi util. Cbiectivul unui audit al rapoartelor financiare (l constituie e4primarea opiniei auditorului referitoare la faptul dac rapoartele financiare ale agentului economic s(nt pregtite (n toate aspectele semnificative, (n conformitate cu cerinele stabilite faa de aceste rapoarte financiare. !valuarea caracterului semnificativ depinde de aprecierea profesional a auditorului. 7a pregtirea planului de audit, auditorul trebuie s stabileasc un prag de semnificaie acceptabil pentru determinarea nivelului cantitativ al denaturrilor semnificative. 6otodat, este necesar de luat (n considerare at(t mrimea 8caracteristica cantitativ9 c(t i natura 8caracteristica calitativ9 denaturrilor. +rept e4emple de denaturri calitative pot servi.
73

de"vluirea inadecvat sau incorect a politicii de contabilitate, atunci c(nd crete probabilitatea c aceast de"vluire va induce (n eroare utili"atorii rapoartelor financiare@ nede"vluirea informaiei referitoare la (nclcrile cerinelor actelor legislative i normative, atunci c(nd crete probabilitatea c aplicarea ulterioar a sanciunilor din partea organelor de stat va (nruti considerabil activitatea agentului economic. #uditorul trebuie s ia (n considerare posibilitatea apariiei denaturrilor sau omisiunilor (n sume relativ mici, care, cumulate, pot influena semnificativ asupra rapoartelor financiare. +e e4emplu, o eroare (n procedura de (nc)idere a conturilor la sf(ritul lunii poate servi ca semnal al unei denaturri semnificative poteniale, dac aceast eroare se repet (n fiecare lun. #uditorul urmea" s e4amine"e caracterul semnificativ at(t la nivelul rapoartelor financiare luate (n ansamblu c(t i la nivelul soldurilor individuale ale conturilor, al grupurilor de operaiuni economice, precum i al ane4elor la rapoartele financiare. Caracterul semnificativ poate fi influenat de aa factori cum ar fi cerinele actelor legislative i normative, de asemenea, factorii privind soldurile individuale ale conturilor reflectate (n rapoartele financiare i interdependena acestora. Ca re"ultat al acestei influene pot fi diverse niveluri de semnificaie pentru diferite conturi 8sau grupe de conturi9, (n dependen de aspectele e4aminate ale rapoartelor financiare. #uditorul trebuie s e4amine"e caracterul semnificativ la. a9 determinarea caracterului, momentului de e4ercitare i volumului procedurilor de audit@ b9 evaluarea influenei denaturrilor asupra rapoartelor financiare. 7a planificarea unui audit, auditorul trebuie s determine ce poate servi drept cau" a denaturrii semnificative a rapoartelor financiare. !valuarea de auditor a caracterului semnificativ referitor la soldurile anumitor conturi i grupuri de operaiuni a'ut auditorul s soluione"e urmtoarele (ntrebri. la care indicatori 8posturi9 de atras atenia@ dac urmea" de aplicat procedurile de eantiona' i analitice. #ceasta (i va da posibilitate auditorului s selecione"e procedurile de audit, care, luate (n ansamblu, vor reduce riscul de audit p(n la un nivel acceptabil.
74

!4ist o dependen invers dintre caracterul semnificativ i riscul de audit. cu c(t este mai mare nivelul de semnificaie cu at(t este mai mic riscul de audit i invers. #uditorul urmea" s ia (n considerare dependena invers dintre caracterul semnificativ i riscul de audit la determinarea caracterului, momentului de e4ercitare i volumului procedurilor de audit. +e e4emplu, dac dup planificarea anumitor proceduri de audit, auditorul constat c nivelul de semnificaie acceptabil este redus, atunci riscul de audit va crete. #uditorul poate compensa aceasta prin. a9 reducerea, unde este posibil, a nivelului presupus al riscului legat de control i spri'inul nivelului redus prin testarea mai aprofundat sau suplimentar a controlului intern@ b9 reducerea riscului de nedescoperire modific(nd caracterul, momentul de e4ercitare i volumul procedurilor de audit planificate ce in de esen. !valuarea de auditor a caracterului semnificativ i a riscului de audit poate s difere la etapa planificrii iniiale i la etapa evalurii re"ultatelor procedurilor de audit. #ceasta poate avea loc din cau"a sc)imbrii circumstanelor, precum i sc)imbrii nivelului de informare a auditorului (n re"ultatul e4ercitrii auditului. +e e4emplu, dac auditul a fost planificat p(n la e4pirarea perioadei de gestiune, atunci auditorul poate doar presupune re"ultatul activitii i situaia financiar a clientului la sf(ritul perioadei de gestiune. +ac (ns re"ultatele efective ale activitii i situaia financiar (n ba"a re"ultatelor perioadei de gestiune difer considerabil de cele presupuse, atunci evaluarea caracterului semnificativ i riscului de audit se poate modifica. Auplimentar, la planificarea auditului auditorul (n mod intenionat poate stabili un nivel de semnificaie mai redus, dec(t cel ce se presupune a utili"a la evaluarea re"ultatelor auditului. #ceasta poate fi (ntreprins pentru a micora probabilitatea denaturrilor nedescoperite i pentru a garanta auditorului o re"erv de siguran la evaluarea influenei denaturrilor descoperite (n procesul auditului. 7a evaluarea autenticitii rapoartelor financiare pre"entate, auditorul trebuie s determine dac totalitatea denaturrilor descoperite prin audit i necorectate, are un caracter semnificativ. 6otalitatea denaturrilor necorectate cuprinde.
75

a9 denaturrile concrete descoperite de auditor, inclusiv efectul net al denaturrilor necorectate, identificate (n procesul auditului rapoartelor financiare ale perioadelor precedente@ b9 evaluarea de auditor a altor denaturri, care nu pot fi identificate separat 8de e4emplu, nivelul erorii presupuse9. #uditorul trebuie s determine dac totalitatea denaturrilor necorectate are un caracter semnificativ. +ac auditorul a'unge la conclu"ia c denaturrile pot fi semnificative, el trebuie s e4amine"e posibilitatea reducerii riscului de audit, prin e4tinderea volumului procedurilor de audit sau s solicite conducerii agentului economic corectarea rapoartelor financiare. Conducerea agentului economic poate manifesta dorina de a corecta denaturrile depistate (n rapoartele financiare, indiferent de cerinele auditorului. +ac conducerea agentului economic refu" s corecte"e rapoartele financiare i dac re"ultatele procedurilor de audit e4tinse nu permit auditorului s formule"e o conclu"ie referitoare la faptul c totalitatea denaturrilor necorectate nu este semnificativ, auditorul trebuie s (ntocmeasc raportul auditorului modificat (n conformitate cu S...A. 6'' GRaport al auditorului asupra rapoartelor +inanciare#. +ac totalitatea denaturrilor necorectate descoperite de auditor, se situea" aproape de nivelul de semnificaie, auditorul trebuie s determine dac totalul denaturrilor nedescoperite i celor necorectate poate s depeasc acest nivel. 2n aa fel, dac totalitatea denaturrilor necorectate se situea" aproape de nivelul de semnificaie, auditorul trebuie s reduc riscul prin mrirea volumului procedurilor de audit sau s solicite conducerii agentului economic corectarea rapoartelor financiare privind denaturrile descoperite. #uditorul trebuie s obin o (nelegere a sistemelor contabil i de control intern suficient pentru planificarea auditului i elaborarea unei abordri eficiente de e4ercitare a auditului. #uditorul trebuie s aplice aprecierea profesional la evaluarea riscului de audit i la elaborarea procedurilor de audit (n scopul reducerii riscului p(n la un nivel acceptabil sc"ut.
76

Conform S...A. $'' E3valuarea riscului i controlului intern# riscul de audit riscul e4primrii de auditor a opiniei de audit necorespun"toare atunci c(nd rapoartele financiare conin denaturri semnificative. *iscul de audit include trei componente. riscul inerent, riscul legat de control i riscul de nedescoperire. *iscul inerent - predispo"iia soldului unui cont sau unui grup de tran"acii ctre denaturri, care pot fi semnificative (n mod separat sau cumulate cu denaturrile altor solduri sau grupuri de tran"acii, (n condiiile absenei politicii i procedurilor respective de control intern. *iscul legat de control - riscul c o denaturare a soldului unui cont sau unui grup de tran"acii, care poate fi semnificativ (n mod separat sau cumulat cu denaturrile altor solduri sau grupuri de tran"acii, s nu fie prevenit sau descoperit i corectat la timp de sistemele contabil i de control intern. *iscul de nedescoperire - riscul c procedurile de audit ce in de esen s nu poat detecta o denaturare a soldului unui cont sau unui grup de tran"acii, care poate fi semnificativ (n mod separat sau cumulat cu denaturrile altor solduri sau grupuri de tran"acii. Aistem contabil repre"int totalitatea regulilor i (nregistrrilor contabile ale agentului economic, prin intermediul crora are loc prelucrarea tran"aciilor (n scopul inerii contabilitii financiare. #cest sistem permite de a identifica, acumula, anali"a, calcula, clasifica, (nregistra, generali"a, precum i reflecta (n rapoartele financiare tran"aciile economice i alte evenimente ale agentului economic. Aistem de control intern (mbin (n sine totalitatea politicii i procedurilor adoptate de conducerea agentului economic (n vederea asigurrii unei desfurri organi"ate i eficiente a activitii economice, inclusiv respectarea strict a cerinelor politicii conducerii, integritatea activelor, prevenirea i descoperirea cau"elor de fraud i eroare, e4actitatea i plenitudinea (nregistrrilor contabile, precum i pregtirea la timp a unor informaii financiare credibile. Aistemul de control intern se e4tinde peste limitele aspectelor care s(nt legate direct de funciile sistemului contabil i include. mediul de control - parte a sistemului de control intern care const (n atitudinea
77

membrilor consiliului director i conducerii, informarea i aciunile acestora referitoare la

controlul intern i la importana acestuia pentru agentul economic. 3ediul de control influenea" asupra eficienei anumitor proceduri de control. Apre e4emplu, un mediu de control puternic, cum ar fi unul cu control bugetar strict i cu un serviciu de audit intern eficient poate considerabil completa anumite proceduri de control. 6otui, mediul puternic nu asigur, de la sine, eficiena sistemului de control intern. %actorii care se reflect (n mediul controlului includ. funciile consiliului director i a comitetelor acestuia@ filo"ofia managementului i stilul conducerii@ structura organi"atoric a agentului economic i metode de stabilire a sistemul de control al conducerii, inclusiv serviciul de audit intern, politica i proceduri de control - politica i procedurile, ce completea" mediul de control, (mputernicirilor i a responsabilitii@ procedurile ce in de cadre, precum i divi"area responsabilitilor. care s(nt stabilite de conducere pentru atingerea anumitor obiective ale agentului economic. #numite proceduri de control includ. pregtirea, efectuarea, controlul i aprobarea re"ultatelor verificrilor reciproce@ verificarea e4actitii aritmetice a (nregistrrilor@ controlul programelor aplicate i mediului sistemelor informaionale computeri"ate, spre e4emplu, prin stabilirea controlului asupra. - modificrilor (n programele de computer@ - accesului la fiierele de date. inerea i verificarea conturilor de control, (nregistrrilor analitice i a bilanurilor de prob@ aprobarea i controlul documentelor@ compararea informaiei interne cu sursele e4terne de informaii@ compararea re"ultatelor inventarierii mi'loacelor bneti, titlurilor mobiliare i bunurilor materiale cu datele contabile@ limitarea accesului fi"ic direct la active i (nregistrri contabile@ compararea i anali"a re"ultatelor financiare cu datele bugetelor.
78

7a auditul rapoartelor financiare, auditorul este preocupat numai de acea politic i acele proceduri din cadrul sistemelor contabil i de control intern care s(nt relevante aspectelor calitative ale rapoartelor financiare. 2nelegerea aspectelor relevante ale sistemelor contabil i de control intern, (mpreun cu evaluarea riscului inerent i riscului legat de control vor oferi posibilitate auditorului s. identifice tipurile denaturrilor semnificative poteniale care pot e4ista (n rapoartele financiare@ ia (n considerare factorii care influenea" riscul legat de denaturrile semnificative@ elabore"e proceduri de audit corespun"toare. 7a elaborarea unei abordri de e4ercitare a auditului, auditorul urmea" s ia (n considerare evaluarea preliminar a riscului legat de control 8(mpreun cu evaluarea riscului inerent9 pentru determinarea nivelului acceptabil potrivit al riscului de nedescoperire referitor la aspectele calitative ale rapoartelor financiare, precum i pentru determinarea caracterului, momentului de e4ercitare i volumului procedurilor ce in de esen pentru aceste aspecte calitative. 7a elaborarea planului general de audit, auditorul trebuie s efectue"e evaluarea riscului inerent la nivelul rapoartelor financiare. 7a elaborarea programului de audit, auditorul trebuie s corele"e aceast evaluare cu soldurile conturilor i grupurile de tran"acii semnificative la nivelul aspectelor calitative sau s presupun c riscul inerent (n privina aspectelor calitative este ridicat. 7a efectuarea evalurii riscului inerent auditorul aplic aprecierea profesional pentru a evalua numeroi factori, e4emple de care s(nt. 1. la nivelul rapoartelor financiare. onestitatea conducerii@ e4periena i cunotinele conducerii, precum i modificrile (n componena acesteia pentru perioada audiat, spre e4emplu, lipsa de e4perien a conducerii poate influena pregtirea rapoartelor financiare ale agentului economic@ presiuni neobinuite asupra conducerii, spre e4emplu, circumstane sub presiunea crora conducerea poate fi predispus denaturrii rapoartelor financiare. +rept e4emple
79

pot servi un numr mare de (ntreprinderi falite (n ramur sau lipsa la agentul economic a capitalului suficient pentru continuarea activitii@ caracterul business-ului agentului economic, spre e4emplu, (nvec)irea potenial moral din punct de vedere te)nologic a produciei i serviciilor acestuia, comple4itatea structurii capitalului, importana prilor legate, precum i numrul de suprafee de producie i ae"area lor geografic@ factorii care influenea" ramura (n care (i desfoar activitatea agentul economic, spre e4emplu, starea economiei i condiiile concurenei identificate prin determinarea tendinelor i coeficienilor financiari, modificri (n te)nologie, cerere de consum i practica contabil, specifice ramurii respective@ 2. 7a nivelul soldurilor conturilor i a grupurilor de tran"acii. posturile rapoartelor financiare care pot fi e4puse denaturrilor, spre e4emplu, posturile care au necesitat corectri (n perioada de gestiune precedent sau care s(nt (n cea mai mare msur (nsoite de determinarea estimrilor contabile@ comple4itatea tran"aciilor i altor evenimente care pot necesita asistena unui e4pert@ gradul aprecierii e4primat la determinarea soldurilor conturilor@ predispunerea activelor la pierderi sau abu"uri, spre e4emplu, activelor ce se bucur de cerere (nalt i care s(nt uor deplasabile, ca mi'loacele bneti@ efectuarea tran"aciilor neordinare sau complicate, (n special la sf(ritul sau aproape de sf(ritul perioadei auditate@ tran"acii care nu s(nt supuse procedurii obinuite de prelucrare. Controlul intern care se refer la sistemul contabil este legat de atingerea a astfel de obiective cum s(nt. e4ecutarea tran"aciilor (n conformitate cu autori"area general sau special a conducerii@ evidena oportun i e4act a tuturor tran"aciilor i altor evenimente (n conturile i (n perioada de gestiune corespun"toare astfel (nc(t aceasta s permit pregtirea rapoartelor financiare (n conformitate cu cerinele stabilite (naintate fa de acestea@
80

posibilitatea accesului la active i (nregistrri numai conform autori"aiei conducerii@ compararea cu regularitate re"onabil a datelor contabile i efective privind activele e4istente i luarea msurilor corespun"toare (n ceea ce privete orice divergene. Aistemele contabil i de control intern nu pot pune la dispo"iia conducerii dove"i convingtoare a faptului c obiectivele au fost atinse, din cau"a limitelor inerente acestora, aceste limite includ. cerina obinuit a conducerii conform creia c)eltuielile pentru e4ecutarea controlului intern s nu depeasc avanta'ele ateptate@ orientarea prii considerabile a politicii i procedurilor controlului intern spre tran"acii obinuite dar nu spre cele neordinare@ posibilitatea potenial a comiterii erorii cu caracter subiectiv din cau"a negli'enei, neateniei, erorilor (n apreciere i (nelegerea incorect a instruciunilor@ posibilitatea ocolirii cerinelor sistemului de control intern prin (nelegerea secret a unui membru al conducerii sau a unui anga'at al agentului economic cu pri din e4teriorul sau interiorul agentului economic@ posibilitatea faptului c un anga'at responsabil pentru e4ercitarea controlului intern poate s abu"e"e de aceste responsabiliti, spre e4emplu, un membru al conducerii presea" 8ignorea"9 controlul intern@ posibilitatea faptului c procedurile pot deveni inadecvate (n urma modificrii condiiilor, precum i faptului c respectarea procedurilor se poate agrava. 7a obinerea (nelegerii sistemelor contabil i de control intern, necesar pentru planificarea unui audit, auditorul obine cunotine despre structura sistemelor contabil i de control intern i despre funcionarea acestora. Apre e4emplu, auditorul poate s efectue"e o 0verificare1 integral, adic s urmreasc c(teva tran"acii prin (ntregul sistem contabil. +ac tran"aciile selectate s(nt tipice pentru tran"aciile care trec prin sistemul contabil, atunci aceast procedur poate fi considerat ca o parte a testrii controlului intern. Caracterul i volumul verificrilor integrale efectuate de auditor nu ofer (n sine

81

dove"i de audit suficiente i adecvate (n spri'inirea evalurii riscului legat de control la un nivel mai redus dec(t cel ridicat. Caracterul, momentul de e4ercitare i volumul procedurilor efectuate de auditor (n scopul obinerii (nelegerii sistemelor contabil i de control intern se vor modifica (n dependen de un ir de factori, printre care. dimensiunile i comple4itatea business-ului agentului economic, precum i sistemul de computere aplicat@ aprecierea caracterului semnificativ@ tipul sistemului de control intern folosit@ caracterul documentaiei agentului economic cu privire la anumite aspecte ale controlului intern@ evaluarea riscului inerent efectuat de auditor. +e regul, (nelegerea de auditor a sistemelor contabil i de control intern, important pentru audit, este obinut (n ba"a e4perienei de lucru anterioare cu agentul economic i se completea" cu. 1. solicitri conducerii corespun"toare, personalului mediu de conducere i altor anga'ai de la diverse niveluri ale structurii organi"atorice ale agentului economic, (mpreun cu referine la documentaie, spre e4emplu, instruciuni funcionale i alte instruciuni interne, sc)emele circuitului documentelor@ 2. e4aminarea documentelor i (nregistrrilor generate de sistemele contabil i de control intern@ 3. observarea activitii i tran"aciilor agentului economic, inclusiv observarea organi"rii prelucrrii automati"ate a datelor, conducerii i a caracterului prelucrrii tran"aciilor. #uditorul trebuie s obin o imagine privind sistemul contabil suficient pentru identificarea i (nelegerea. 1. principalelor grupuri de tran"acii efectuate de agentul economic@ 2. modului de efectuare a acestor tran"acii@

82

3. (nregistrrilor contabile importante, precum i documentelor confirmtoare i posturilor rapoartelor financiare@ 4. procesului de inere a contabilitii de la (nceputul efecturii tran"aciilor i a altor evenimente. #uditorul trebuie s obin o (nelegere a mediului de control suficient pentru aprecierea atitudinii membrilor consiliului director i conducerii, informrii i aciunilor acestora referitoare la controlul intern i la importana acestuia pentru agentul economic. #uditorul trebuie s obin (nelegerea procedurilor de control suficient pentru elaborarea planului de audit. 7a obinerea acestei (nelegeri, auditorul urmea" s ia (n considerare cunotinele despre e4istena sau absena procedurilor de control obinute (n re"ultatul atingerii (nelegerii mediului de control i a sistemului contabil, pentru a determina necesitatea e4aminrii suplimentare a procedurilor de control. +eoarece procedurile de control constituie un tot (ntreg cu mediul de control i sistemul contabil, unele cunotine referitoare la procedurile de control auditorul le poate obine (n procesul e4aminrii mediului de control i sistemului contabil. Apre e4emplu, la obinerea (nelegerii sistemului contabil privind mi'loacele bneti, auditorul, de regul, afl despre faptul dac se efectuea" verificarea reciproc a conturilor bancare. +e regul, elaborarea planului general de audit nu necesit (nelegerea procedurilor de control pentru fiecare aspect calitativ al rapoartelor financiare referitor la soldurile fiecrui cont i referitor la fiecare grup de tran"acii. !valuarea preliminar a riscului legat de control repre"int procesul evalurii eficienei sistemelor contabil i de control intern ale agentului economic (n ceea ce privete prevenirea sau descoperirea i corectarea denaturrilor semnificative. 2ntotdeauna va e4ista un anumit risc legat de control din cau"a limitelor inerente oricrui sistem contabil i de control intern. +up obinerea (nelegerii sistemelor contabil i de control intern, auditorul trebuie s efectue"e o evaluare preliminar a riscului legat de control, la nivelul aspectului calitativ referitor la soldurile semnificative ale fiecrui cont sau referitor la fiecare grup de tran"acii semnificativ.
83

#uditorul, de regul, urmea" s evalue"e riscul legat de control ca fiind ridicat pentru unele sau pentru toate aspectele calitative ale rapoartelor financiare, atunci c(nd. sistemele contabil i de control intern ale agentului economic nu s(nt eficiente@ evaluarea eficienei sistemelor contabil i de control intern ale agentului economic nu va fi re"ultativ. *iscul legat de control privind aspectele calitative ale rapoartelor financiare trebuie s fie evaluat preliminar ca fiind ridicat cu e4cepia ca"urilor c(nd auditorul. identific proceduri de control intern privind aspectul calitativ, care probabil ar putea preveni sau descoperi i corecta denaturrile semnificative@ planific efectuarea testrii controlului intern pentru confirmarea evalurii preliminare. #uditorul trebuie s reflecte (n documentele de lucru privind auditul. nivelul atins al (nelegerii sistemelor contabil i de control intern ale agentului economic@ evaluarea riscului legat de control. C(nd riscul legat de control se evaluea" la un nivel mai redus dec(t cel ridicat, auditorul de asemenea urmea" s 'ustifice documentar conclu"iile sale. Pentru documentarea informaiei cu privire la sistemele contabil i de control intern pot fi folosite diferite metode. Aelectarea anumitei metode constituie obiectul aprecierii auditorului. 3etodele obinuite, aplicate separat sau (n combinare, s(nt descrierile, c)estionarele, listele de control i sc)emele circuitului documentelor. %orma i volumul acestei documentaii s(nt influenate de dimensiunea i comple4itatea business-ului agentului economic, precum i de caracterul sistemelor contabil i de control intern ale acestuia. +e regul, cu c(t sistemele contabil i de control intern ale agentului economic s(nt mai comple4e i cu c(t procedurile de audit s(nt mai voluminoase, cu at(t mai e4tins va fi documentaia auditorului. 6estarea controlului intern se efectuea" (n scopul obinerii dove"ilor de audit referitoare la eficiena.

84

structurii sistemelor contabil i de control intern, adic dac ele dispun de o structur corespun"toare destinat prevenirii sau descoperirii i corectrii denaturrilor semnificative@ funcionrii sistemului de control intern pe parcursul perioadei de timp corespun"toare. 5nele proceduri efectuate pentru obinerea (nelegerii sistemelor contabil i de control intern pot s nu fie (n mod special planificate ca testare a controlului intern, (ns pot oferi dove"i de audit despre eficiena structurii i funcionrii controlului intern referitor la anumite aspecte calitative i, ca urmare, servesc (n calitate de proceduri de testare a controlului intern. Apre e4emplu, la obinerea (nelegerii sistemelor contabil i de control intern privind mi'loacele bneti, auditorul poate obine dove"i de audit referitoare la eficiena procesului de verificare reciproc cu banca prin intermediul solicitrii i observrii. +ac auditorul a'unge la conclu"ia c procedurile de audit efectuate (n scopul obinerii (nelegerii sistemelor contabil i de control intern, de asemenea, ofer dove"i de audit referitoare la caracterul re"onabil al structurii i eficienei aplicrii politicii i procedurilor aferente unui anumit aspect calitativ al rapoartelor financiare, atunci auditorul poate folosi aceste dove"i de audit, pentru a evalua riscul legat de control la un nivel mai redus dec(t cel ridicat. 6estarea controlului intern de auditor poate include. e4aminarea documentelor ce confirm tran"aciile i alte evenimente pentru obinerea dove"ilor de audit despre faptul c sistemul de control intern funcionea" (n mod corespun"tor, spre e4emplu, verificarea e4istenei autori"rii pentru efectuarea tran"aciei@ (naintarea solicitrilor i observarea procedurilor de control intern care nu necesit documentare, spre e4emplu, identificarea e4ecutorului real i nu celui desemnat a fiecrei funcii@

85

aplicarea repetat a procedurilor de control intern, spre e4emplu, verificarea reciproc a conturilor bancare (n scopul confirmrii corectitudinii efecturii acesteia de agentul economic. #uditorul trebuie s obin dove"i de audit prin intermediul testrii controlului intern pentru confirmarea evalurii riscului legat de control la un nivel mai redus dec(t cel ridicat. Cu c(t evaluarea riscului legat de control este mai sc"ut, cu at(t auditorul trebuie s obin mai multe confirmri referitoare la caracterul re"onabil al structurii i eficienta funcionrii sistemelor contabil i de control intern. 7a obinerea dove"ilor de audit despre eficiena funcionrii controlului intern auditorul ia (n considerare modul i consecutivitatea aplicrii acestuia (n cursul perioadei de gestiune, precum i e4ecutorii respectivi. 6otodat, conceptul funcionrii eficiente a controlului intern admite posibilitatea apariiei anumitor devieri. +evierile de la procedurile de control stabilite pot fi cau"ate de aa factori cum ar fi modificri (n componena personalului de ba", fluctuaii se"oniere importante (n volumul tran"aciilor i erorile cu caracter subiectiv. 7a descoperirea devierilor auditorul (naintea" solicitri speciale privind problemele corespun"toare, (n special, privind periodicitatea modificrilor (n componena personalului ce e4ecut funcii c)eie ale controlului intern. #poi auditorul obine confirmarea faptului c testarea controlului intern (n mod corespun"tor cuprinde perioada acestor modificri sau fluctuaii. 2n mediul sistemelor informaionale computeri"ate, obiectivele testrii controlului intern nu se deosebesc de cele dintr-un mediu neautomati"at@ totui, anumite proceduri de audit pot s se modifice. #uditorul poate considera necesar sau poate prefera aplicarea procedeelor te)nice de audit cu utili"area computerelor. %olosirea unor astfel de procedee te)nice, cum ar fi, spre e4emplu, instrumentarul de solicitare a fiierelor electronice sau testele de audit ale datelor electronice, poate fi potrivit (n acel ca" dac sistemele contabil i de control intern nu ofer dove"i evidente, ce confirm documentar e4ecutarea procedurilor de control intern, care s(nt programate (n sistemul contabil computeri"at. Fa"(ndu-se pe re"ultatele testrii controlului intern, auditorul trebuie s stabileasc dac controlul intern este organi"at i funcionea" aa cum s-a presupus la evaluarea preliminar a riscului legat de control. 2n re"ultatul evalurii devierilor auditorul poate
86

a'unge la conclu"ia c nivelul evaluat al riscului legat de control necesit revi"uire. 2n aceste ca"uri, auditorul urmea" s modifice caracterul, momentul de e4ercitare i volumul procedurilor ce in de esen planificate. #numite tipuri de dove"i de audit obinute de auditor s(nt mai credibile (n comparaie cu altele. 2n mod obinuit, observrile auditorului asigur dove"i de audit mai credibile dec(t simplele solicitri. Apre e4emplu, auditorul poate obine dove"i de audit referitoare la divi"area corespun"toare a responsabilitilor prin observarea anga'atului care aplic procedura de control sau (n procesul efecturii discuiilor cu personalul corespun"tor. 6otui, dove"ile de audit obinute prin intermediul unor proceduri de testare a controlului intern, cum ar fi, spre e4emplu, observarea, se refer numai la acel moment (n timp c(nd procedura respectiv a fost aplicat. +e aceea auditorul poate decide s aplice proceduri suplimentare de testare a controlului intern care pot oferi dove"i de audit referitoare la alte perioade de timp. 7a determinarea dove"ilor de audit corespun"toare, pentru confirmarea conclu"iilor referitoare la riscul legat de control, auditorul poate lua (n considerare dove"ile de audit obinute (n cursul auditelor precedente. 2n ca"ul unui anga'ament pe termen lung privind e4ercitarea auditului, auditorul va cunoate sistemele contabil i de control intern datorit activitii desfurate anterior, (ns el trebuie s actuali"e"e cunotinele de'a posedate i trebuie s ia (n considerare necesitatea obinerii dove"ilor de audit suplimentare privitor la orice modificri (n sistemul de control intern. 2nainte de a se ba"a pe procedurile efectuate pe parcursul auditelor precedente, auditorul trebuie s obin dove"i de audit care s spri'ine (ncrederea (n procedurile respective. #uditorul urmea" s obin dove"i de audit privind caracterul, momentul de e4ercitare i volumul oricror modificri (n sistemele contabil i de control intern ale agentului economic, ce au avut loc din momentul efecturii acestor proceduri i s evalue"e influena acestora asupra (ncrederii presupuse a auditorului fa de re"ultatele procedurilor. Cu c(t mai mult timp trece din momentul efecturii acestor proceduri, cu at(t mai mic va fi (ncrederea (n acestea. #uditorul trebuie s e4amine"e faptul aplicrii politicii i procedurilor de control intern (n cursul perioadei auditate. +ac (n momente diferite (n cursul perioadei s-au aplicat politica i procedurile de control care (n mod substanial difer una de alta,
87

auditorul urmea" s e4amine"e fiecare din ele (n mod separat. 2ncetarea aplicrii politicii i procedurilor de control intern pentru un anumit interval al perioadei auditate necesit o e4aminare separat a caracterului, momentului de e4ercitare i volumului procedurilor de audit aplicate fa de tran"aciile i alte evenimente ale intervalului respectiv. #uditorul poate lua deci"ia despre efectuarea testrii controlului intern (n timpul vi"itei intermediare a agentului economic (nainte de sf(ritul perioadei auditate. 6otui, auditorul nu se poate ba"a pe re"ultatele acestei testri, fr a ine cont de necesitatea obinerii dove"ilor de audit suplimentare, referitoare la intervalul rmas dup vi"it pn la finele perioadei auditate. %actorii care urmea" a fi luai (n considerare includ. re"ultatele testrii intermediare@ durata intervalului de timp rmas@ modificrile ce au avut loc (n sistemele contabil i de control intern (n intervalul de timp rmas@ caracterul i numrul tran"aciilor i altor evenimente, precum i soldurile conturilor corespun"toare@ mediul controlului, (n special e4istena controlului managerial@ proceduri ce in de esen pe care auditorul planific s le efectue"e. 2nainte de finali"area auditului, auditorul, (n ba"a re"ultatelor procedurilor ce in de esen i a altor dove"i de audit obinute, trebuie s stabileasc dac evaluarea riscului legat de control a fost confirmat. #ciunile conducerii (n privina riscului inerent deseori includ elaborarea sistemelor contabil i de control intern (ndreptate spre prevenirea sau descoperirea i corectarea denaturrilor i, prin urmare, (n multe ca"uri, riscul inerent i riscul legat de control se afl (ntr-o corelaie str(ns. 2n astfel de situaii, dac auditorul (ncearc s evalue"e separat riscul inerent i separat riscul legat de control, e4ist posibilitatea evalurii incorecte a riscului. Prin urmare, (n aa situaii este mai potrivit de a determina riscul de audit prin efectuarea evalurii combinate. Divelul riscului de nedescoperire direct corelea" cu procedurile ce in de esen. !valuarea riscului legat de control (mpreun cu evaluarea riscului inerent influenea"
88

caracterul, momentul de e4ercitare i volumul procedurilor ce in de esen care se efectuea" (n scopul reducerii riscului de nedescoperire i ca urmare a riscului de audit p(n la un nivel sc"ut acceptabil. 5n anumit risc de nedescoperire va e4ista (ntotdeauna, c)iar dac auditorul va e4amina 1&& ? a soldurilor conturilor i grupurilor de tran"acii, pentru c, spre e4emplu, ma'oritatea dove"ilor de audit s(nt mai degrab convingtoare, dec(t de confirmare. #uditorul trebuie s ia (n considerare evalurile riscului inerent i riscului legat de control la determinarea caracterului, momentului de e4ercitare i volumului procedurilor ce in de esen necesare pentru reducerea riscului de audit p(n la un nivel sc"ut acceptabil. 2n aceast privin auditorul urmea" s ia (n considerare. a9 caracterul procedurilor ce in de esen, spre e4emplu, aplicarea testelor orientate spre prile independente din e4teriorul agentului economic i nu spre prile i documentaia din interiorul agentului economic sau folosirea testrii detaliate suplimentar la procedurile analitice pentru atingerea obiectivelor anumitor compartimente de audit@ b9 momentul de e4ercitare a procedurilor ce in de esen, spre e4emplu, la sf(ritul perioadei auditate i nu la o dat intermediar@ c9 volumul procedurilor ce in de esen, spre e4emplu, folosirea unui eantion mai mare. 2ntre riscul de nedescoperire i nivelul combinat al riscului inerent i riscului legat de control e4ist o relaie invers. Apre e4emplu, dac riscul inerent i riscul legat de control s(nt ridicate, riscul de nedescoperire acceptabil trebuie s fie sc"ut pentru a reduce riscul de audit p(n la un nivel acceptabil. Pe de alt parte, dac riscul inerent i riscul legat de control s(nt sc"ute, auditorul poate accepta un risc de nedescoperire mai ridicat i totodat s reduc riscul de audit p(n la un nivel sc"ut acceptabil. 2n ane4a la pre"entul standard este pre"entat intercone4iunea dintre componentele riscului de audit. Cu toate c testarea controlului intern i procedurile ce in de esen se disting dup scopurile lor, re"ultatele unui tip de proceduri pot contribui atingerii scopului altui tip de proceduri. +enaturrile descoperite de auditor la efectuarea procedurilor ce in de esen pot servi drept cau" a modificrii evalurii anterioare a riscului legat de control.
89

Divelurile evaluate ale riscului inerent i riscului legat de control nu pot fi at(t de sc"ute pentru ca auditorul s poat e4clude necesitatea efecturii oricror proceduri ce in de esen. =ndiferent de nivelurile evaluate ale riscului inerent i riscului legat de control, auditorul trebuie s efectue"e unele proceduri ce in de esen referitoare la soldurile semnificative ale conturilor i grupurile semnificative de tran"acii. !valuarea de auditor a componentelor riscului de audit se poate modifica (n procesul auditului, spre e4emplu, la efectuarea procedurilor ce in de esen auditorul poate obine informaia, care difer considerabil de informaia (n ba"a creia iniial au fost evaluate riscul inerent i riscul legat de control. 2n aceste ca"uri, auditorul, ba"(ndu-se pe revi"uirea nivelurilor riscului inerent i riscului legat de control, urmea" s modifice procedurile ce in de esen planificate. Cu c(t evaluarea riscului inerent i a riscului legat de control este mai ridicat, cu at(t mai multe dove"i de audit trebuie s obin auditorul la efectuarea procedurilor ce in de esen. +ac riscul inerent i riscul legat de control se evaluea" la un nivel ridicat, apare necesitatea ca auditorul s ia (n considerare dac procedurile ce in de esen vor putea oferi dove"i de audit suficiente i adecvate pentru reducerea riscului de nedescoperire i, ca urmare, a riscului de audit p(n la un nivel sc"ut acceptabil. +ac auditorul determin c riscul de nedescoperire privind aspectul calitativ al rapoartelor financiare referitor la careva sold semnificativ al contului sau referitor la careva grup de tran"acii semnificativ nu poate fi redus la un nivel sc"ut acceptabil, auditorul trebuie s e4prime opinie cu meniuni sau refu" de a e4prima opinia. 2n re"ultatul obinerii (nelegerii sistemelor contabil i de control intern, precum i testrii controlului intern, auditorul poate s identifice nea'unsurile acestor sisteme. #uditorul trebuie c(t mai operativ s informe"e conducerea nivelului corespun"tor despre nea'unsurile semnificative ale structurii sau funcionrii sistemelor contabil i de control intern, pe care auditorul le-a identificat. =nformarea conducerii despre nea'unsurile semnificative, de regul, urmea" s fie efectuat sub form scris. 6otui, dac auditorul consider c o informare sub form verbal este mai potrivit, coninutul informaiei verbale trebuie inclus (n documentele de lucru ale auditorului. 7a informarea conducerii este important s se indice c au fost pre"entate numai acele nea'unsuri pe care auditorul
90

le-a identificat (n procesul de e4ercitare a auditului, precum i c auditul nu este menit s determine adecvarea controlului intern scopurilor manageriale. =ntercone4iunea dintre componentele riscului de audit.
Tabelul de mai jos indic n ce mod nivelul acceptabil al riscului de nedescoperire se poate modi ica n dependen!a de evalurile riscului inerent "i riscului le#at de control$

!valuarea de auditor *idicat 3ediu a riscului inerent Ac"ut

!valuarea de auditor a riscului legat de control *idicat 3ediu Ac"ut Cel mai sc"ut 3ai sc"ut 3ediu 3ai sc"ut 3ediu 3ai ridicat 3ediu 3ai ridicat Cel mai ridicat

Aectoarele tabelei marcate (n sur indica nivelul riscului de nedescoperire. 2ntre riscul de nedescoperire i nivelul combinat al riscului inerent i riscului legat de control e4ist o relaie invers. Apre e4emplu, dac riscul inerent i riscul legat de control s(nt ridicate, riscul de nedescoperire acceptabil trebuie s fie sc"ut pentru a reduce riscul de audit p(na la un nivel acceptabil. Pe de alt parte, dac riscul inerent i riscul legat de control s(nt sc"ute, auditorul poate accepta un risc de nedescoperire mai ridicat i totodat s reduc riscul de audit p(na la un nivel sc"ut acceptabil. 2ntocmirea planului general i a programului de audit este ultima etap din fa"a de planificare a unui audit. #ceast etap are o importan critic, deoarece din ea re"ult (ntregul program de audit, pe care auditorul planific s-l urme"e(n cursul misiunii, inclusivtoate procedurile de audit, dimensiunile eantioanelor elementelor de inclus (n eantioane i programarea testelor (n timp. Pentru a concepe un plan general de audit, auditorii dispun de toate aspectele semnificative. 19 Procedurile de obinere a unei (nelegeri a controlului intern. 2n cursul acestei etape a auditului, auditorul trebuie s-i concentre"e atenia at(t asupra proiectrii c(t i asupra funcionrii mecanismelor controlului intern. +up documentarea mecanismelor de control intern, este necesar s se fac un parcurs al sistemului pentru a se convinge c aceste mecanisme descrise au fost puse (n aplicare.
91

tipuri de teste pe care

le pot utili"a pentru a determina dac *apoartele financiare pre"int o imagine fidel (n

Cele sunt.

tipuri de proceduri de audit, legate de (nelegerea controlului intern de auditor,

a9 actuali"area i evaluarea e4perienei anterioare a auditului cu entitatea (n cau"@ b9 c)estionarea personalului clientului@ c9 citirea manualelor de politici i sisteme ale clientului@ d9 e4aminarea documentelor i registrelor contabile@ e9 observarea activitilor auditate. 29 6este ale mecanismelor de control 8(n continuare 6.3.C.9. #cestea sunt efectuate (n scopul de a determina caracterul adecvat al proiectrii mecanismelor de control i eficacitatea lor operaional. #ceste teste cuprind urmtoarele tipuri de proceduri. c)estionarea personalului pertinental al clientului@ e4aminarea documentelor, registrelor contabile i rapoartelor financiare@ observarea activitilor legate de control i reconstruirea procedurilor aplicate de client. Primele dou proceduri sunt identice cu cele utili"ate pentru obinerea unei (nelegeri a controlului intern i al clientului. # treia procedur este utili"at pentru a determina dac mecanismele de control funcionea". #ceast metod de obicei se aplic cu a'utorul uneia sau c(torva operaiuni. 39 6estele substaniale ale operaiunilor 8(n continuare 6.A.C.9. #cestea repre"int proceduri create pentru a testa pre"ena unor greeli monetare care afectea" direct corectitudinea soldurilor din rapoartele financiare. !4ist trei tipuri de teste substaniale. teste substaniale ale operaiunilor@ proceduri analitice i teste ale ale detaliilor soldurilor. Acopul testelor substaniale este de a determina dac toate cele ase obiective de audit referitoare la operaiuni au fost respectate pentru fiecare categorie de operaiuni. 49 Procedurile analitice.

92

#cestea presupun compararea sumelor (nregistrate cu estimrile fcute de auditor. Cele mai importante dou scopuri de utili"are a procedurilor analitice (n auditul soldurilor conturilor sunt. de a indica pre"ene unor posibile ine4actiti (n raportul financiar@ de a reduce cantitatea de teste ale detaliilor soldurilor@ 9 6estele detaliilor soldurilor 8(n continuare 6.+.A.9. Ae a4ea" asupra soldurilor finale din cartea mare ale soldurilor bilaniere i celor de re"ultate. #ccentul ptincipal al ma'oritii soldurilor testelor de acest tip se pune pe bilanul contabil. Printre e4emplele de astfel de teste pot fi menionate. confirmarea soldurilor creanelor clienilor@ e4aminarea fi"ic al stocurilor@ e4aminarea situaiilor recapitulative ale datoriilor fa de furni"ori. Ciclul asigurrilor sociale i medicale sunt parte component a ciclului salariipersonal, unde ca i (n alte cicluri, auditorul trebuie s obin o (nelegere a controlului intern e4istent la entitate, s estime"e riscul de control, s estime"e mecanismele de control i testele substaniale precum i s efectuie"e procedurile analitice i testele detaliilor soldurilor. 2ntr-un audit tipic (ntre ciclul salariu-personal, spre deosebire de alte cicluri e4ist unele momente eseniale. e4ist o singur categorie de operaiuni legate de salarii@ operaiile sunt cu mult mai semnificative dec(t conturile corespun"toare lor@ mecanismele de control aplicate la entitate prin salariile, de obicei sunt eficace (n toate ca"urile, c)iar i (n cele mai mici entiti. Pornind de la aceste trei caracteristici de regul la auditul salariilor, ma'oritii auditorilor pun accentul pe 6.3.C. i 6.A.C. i pe procedurile analitice. +eseori 6.+.A. nu derulea" mai mult dec(t c(teva minute. Cbiectivul general la auditarea acestui ciclu const (n evaluarea soldurilor conturilor care s(nt afectate de operaiunile din acest ciclu, s(nt fidel pre"entate (n conformitate cu
93

principiile general acceptate contabile. Conturile din acest ciclu s(nt tipice pentru ma'oritatea entitilor, din componena acestor conturi face parte i contul de pasiv 933 E1atorii privind asigurrile#, av(nd o importan primordial (n cadrul ciclului salariipersonal, caracteristic acestui ciclu (i sunt patru categorii de de operaiuni. 19 anga'area i gestiunea resurselor umane@ 29 evidena timpului de munc i salariile@ 39 plata salariilor i (ntocmirea salariilor fiscale@ 49 plata reinerilor din salarii. #cest ciclu (ncepe cu anga'area de personal i se (nc)ee cu remunerarea anga'ailor pentru munca depus i cu plile ctre instituiile de stat reinute la sursa de plat i acumulate la conturile entitii. 2ntre aceste dou e4treme 8anga'area i remunerarea9 acest ciclu prevede obinerea de la anga'ai a serviciilor (n conformitate cu condiiile (ntreprinderii i contabili"area srrviciilor. #uditorul pornind de la cunotinele acumulate prin soldurile conturilor, categoriile de operaiuni, formulele economice, documentele i registrele contabile aferente acestui ciclu permite, de a purcede la estimarea riscului de control i proiectarea 6.3.C. i a 6.A.C. aplicate acestui ciclu. Controlul intern aplicat salariilor de regul este foarte bine organi"at deoarece orice entitate (i dorete o bun gestiune a plilor i minimi"area reclamaiilor din partea anga'ailor. Cecurile de salariu i registrele de eviden privind retribuirea muncii (n ma'oritatea ca"urilor s(nt prelucrate cu a'utorul computerilor i programelor aplicate. Pornind de la faptul c prelucrarea salariilor la ma'oritatea entitiilor este similar, programele se modific (n fiecare an doar la capitolul reinerilor. *eeind din acesta auditorul de multe ori se poate ba"a pe mecanismele de control intern ale (ntreprinderii prestatoare de servicii care introduc aceste modificri. +e cele mai multe ori la entitate nu este greu de instalat un control adecvat, deoarece ma'oritatea operaiunilor sunt relativ omogene cu sumele individuale mici. Procedurile de 6.3.C. i 6.A.C repre"int cele mai importante mi'loace de verificare a soldurilor din acest ciclu. 6estarea ciclului salarii-personal, de regul nu este costisitoare,
94

dei salariile au o pondere semnificativ (n tabelul consumurilor i c)eltuielilor (n ma'oritatea auditelor, riscul de e4isten a erorilor semnificative este unic, acest lucru se e4plic prin faptul c anga"aii vor reclama situaia dac vor fi insuficient remunerai, toate operaiile legate de salarii sunt uniforme i simple, totodat sunt riguros verificate de =nspectoratul %iscal (n ce privete impo"itil pe venit, contribuiilor de asigurare social i medical.

Sinte8K a o*iectivelor de audit legate de operatiuni mecanismelor4c&eie ale controlului intern testelor mecanismelor de control si testelor su*stantiale ale operatiunilor din s+Lra salariilor
Cbiectiv de audit referitor la operatiuni 3ecanism-c)eie al controiuiui Vntem 6esttipic al mecanismului de control 6este substantiale tipice ale operatiunilor

PlWile salariale inregi- %iXeie de ponta' sVnt aprobate de un !4aminati fisele de ponta' pentru a <erificafi registrul salariilor, Cartea mare strate corespund unei i evidentele veniVurilor salariale penVm a detecta mentiunea aprobWrii lor superior imediat detecta sumele marV sau neobisnuite Y Pentru Vnregistrarea orelor lucrate se !4aminati fisele de ponta' foloses's o fVW de ponta' Comparati cecurile anulate cu registruZ salariilor, verific[nd numele, suma i dala operatiunii

95

munci realmente pres- Ae in evVden'e adecvate ale resurselor <erificali politicile de resurse umane tat\ de anga'aii e4iste- umane np 8e4istenf[9 3unca este auVori"atW

!4amina]i cecurile anulate, verific[nd corectitudinea andosWni

!4aminaVi evidencie resurselor Comparati cecurile anulate cu evidentele resurselor umane umane

!4ist[ o separare a sarcinilor Vntre <erifVcaVi organigrama, discutati cu gestiunea resurselor umane, eviden]a anga'atii si observai derularea timpului de muncW si piata salariilor activitWVilor !4aminati rapoartele imprimate Ae acceptW introducerea de d[te in sistem privind operafiuriile respinse de numai pentru anga'atVi inscris.i Vn sistemul informatic din cau"a fierele informatice de d[te introduceriV unui numWr de anga'at ine4istent Cecurile sVnt autori"ate inainte de !4aminafi evidencie salariilor pentru emitere a detecta men]iunea aprobWrii Cperatiunile salariale Cecurile de salarii sVnt prenumerotate i <erifVcai o porpune din succesiunea Confruntati planie din registrul salariilor e4istente sVnt Vnregist- se ine o eviden]W a succesiunii lor numericW a cecurilor de saVarii cu planie din e4trasul contuluV bancar rate 8e4)austivitaVe9 numerice Cperafiunile salariale Vnregistrate corespund cantitWtii de tVmp efectiv lucrate i sVnt calculate la tarifele salariale adecvate@ retinerile salariale sVnt corect calculate 8e4actVtate9 Calculelc s.i s^nele re"ult[te sVnt !4aminati verificate pe pian intern interne menfiunile verifVcarii *ecalculati orele lucrate pornind de la fVsele de ponta'.

6otalurile pe pac)ete de d[te sVnt com- !4aminati fVierul totalurilor pe Comparati Varifele salariaie cu contractul paraVe cu rapoartele sintetVce generate de pac)ete de d[te pentru a detecta colectiv, directivele consiliului de computer initialele anga'aiului responsabil de administratie sau alte surse controlul datelor@ comparati totalurile 6arifele orare i salariile fi4e sVnt corect !4aminati evidentele salariilor pentru *ecalculafi salariile )nite autori"ate a deVecta men]iunile verifVcarii interne *etinerile salariale, inclusiv sumele afe- !4aminati auVori"Wrile din fis.ierul <erificati retinerile salariale. *ecalculaVi salariile nete. Comparati sumele din rente asigurWrilor sVnt corect autori"ate resurselor umane cecurile anulate cu registrul salariilor

Cperatiunile salariale Ae folosete un pian de conturi adecvat <erificati planul de conturi sVnt corect clasificate 8clasificare9 ClasificWnle in conturi sVnt verificate pe !4aminati mentiunile verificWrii interne pian intem

Comparati clasificWriVe cu planul de conturi <erificafi activitatea anga'atului mentVonat in fia de ponta' i confruntati-le cu ordinui de repartitie si datele contabile

Cperatiunile salariale Procedurile impun Vnregistrarea operati- !4aminati proced_ra contabilW i Comparati d[ta cecului Vnregistrat in resVnt VnregistraVe la date- uniior cit mai curind posibiZ dupW piata observafi cVnd se face Vnregistrarea gistrul salariilor cu d[ta din fisa de ponta' le corecVe 8cronologie9 salariilor +atele sVnt verificate pe pian intem CperatVunile salariale sVnt corect transferate Vn fis'eml sistemaVic al salariilor i corect sinteti"ate 8sistemati"are si sinteti"are9 Continutul fVierului sistematic salariilor e`te verifVcat pe pian intern !4aminati mentiunea verificWrii Comparati dala cecului cu d[ta ac)itWrii salariului interne al !4aminati interne mentiunea

verificWrii 6esta'i corectitudinea calculebr prin calculul totalului registrului salariilor i 6otalurile fis'erului sistematic al !4aminati initialele din registrele prin confruntare cu sumete transferate in salariilor sVnt compaiate cu totalurile recapitulative, indic[nd cW s-au Vacut Cartea mare Xi in fiierul sistematic al salariilor CWrtVimari comparafii

Y #ceastW proced_ra analiVicW se poate aplica i in alte obiective, inclusiv e4)avstivitatea, e4actitatea i cronologia

#plic(nd aceast metod ca i cea folosit pentru testarea operaiunilor din alte cicluri (n tabelul : s(nt pre"entate sintetic mecanismele de control intern, 6.3.C. i 6.A.C. pentru fiecare obiectiv de audit referitor la operaiunile de salarii.

96

!stimarea riscului de control i efectuarea 6.3.C. i 6.A.C. se derulea" la primele dou fa"e ale auditului. +up finali"area acestor teste i evaluarea probabilitii pre"enei de erori (n conturile din rapoartele financiare incluse (n acest ciclu. 3a'oritatea entitilor au un numr mare de operaiuni legate de salarii dar soldurile conturilor bilaniere corespun"toare s(nt de regul nesemnificative, cu e4cepia probabilitii comiterii de fraude, riscul inerent de regul este mic pentru toate obiectivele de audit referitoare la soldurile conturilor acestui ciclu. !4ist un risc inerent de fraude salariale deoarece ma'oritatea operaiunilor implic un transfer de mi'loace bneti, prin urmare obiectivul e4istenei este deseori considerat important. %olosirea procedurilor analitice (n acest ciclu este foarte important. 3a'oritatea corelaiilor pot foarte uor pronosticate i deci s(nt utile pentru descoperirea sferelor (n care este necesar de efectuat oinvestigaie suplimentar. Principalele dou obiective de audit legate de solduri confirmate prin testarea datoriilor salariale, s(nt. 19 anga'amentele din balana de verificare s(nt e4primate (n sume concrete@ 29 operaiunile din ciclul salarii-personal s(nt (nregistrate (n perioada de gestiune adecvat. Principala preocupare a auditorului (n ca"ul ambelor obiective este de a asigara c nu e4ist anga'amente subevaluate sau omise. 7a elaborarea procedurilor de audit, auditorul trebuie s determine procedee corespun"toare de selectare a elementelor pentru testare (n scopul colectrii dove"ilor de audit pentru atingerea obiectivelor testelor de audit. Conform S...A. 93' G3antionul de audit i alte proceduri de testare selectiva#, eantiona' de audit 8eantiona'9 repre"int aplicarea procedurilor de audit asupra a mai puin de 1&&? de elemente ale soldului contului sau grupului de tran"acii, (n aa mod, c toate elementele eantionului au posibilitatea de a fi selectate. #ceasta va permite auditorului de a obine i evalua dove"i de audit despre anumite caracteristici ale elementelor selectate (n scopul formulrii conclu"iei sau contribuirii la formularea conclu"iei referitoare la colectivitatea general din care este alctuit eantionul.
97

!antiona'ul de audit poate fi efectuat cu utili"area at(t a abordrii statistice c(t i nestatistice. 19 eantiona' statistic - mod de abordare a eantiona'ului care are urmtoarele caracteristici. a9 selectarea aleatorie a elementelor eantionului@ b9 aplicarea teoriei probabilitii pentru evaluarea re"ultatelor eantiona'ului, inclusiv evaluarea riscului legat de eantiona'. 3odul de abordare a eantiona'ului (n care lipsesc caracteristicile 8a9 i 8b9 se consider eantiona' nestatistic. +eci"ia privind utili"area metodei statistice sau nestatistice este subiect al aprecierii profesionale a auditorului referitoarb la modul cel mai eficient al obinerii dove"ilor de audit suficiente i adecvate (n circumstane concrete. Apre e4emplu, (n ca"ul testrii controlului intern, anali"a de auditor a caracterului i cau"elor erorilor va fi, deseori, mult mai important dec(t anali"a statistic a e4istenei sau lipsei erorilor. 2n acest ca", eantiona'ul nestatistic poate fi cel mai potrivit. 2n procesul aplicrii eantiona'ului statistic, volumul eantionului poate fi determinat folosind teoria probabilitii sau (n ba"a aprecierii profesionale. %recvent, dei, metoda aplicat nu corespunde definiiei eantiona'ului statistic, (n cadrul acesteia se utili"ea" elemente ale metodei statistice, spre e4emplu, aplicarea selectrii aleatoare prin utili"area numerelor aleatoare generate de computer. 2ns, msurarea riscului legat de eantiona' (n ba"a metodelor statistice este 'ustificat numai (n ca"ul, c(nd metoda aplicat posed caracteristicile eantiona'ului statistic. Cdat cu efectuarea eantiona'ului apare un risc privind acest eantiona', care poate fi. risc legat de eantiona' - probabilitatea faptului c conclu"ia auditorului, ba"at pe eantion, poate fi diferit de conclu"ia, care ar putea fi formulat, dac (ntreaga colectivitate general ar fi supus aceleiai proceduri de audit. !4ist dou tipuri de risc legat de eantiona'. a9 riscul c auditorul, (n ca"ul testrii controlului intern va conc)ide, c riscul legat de control este mai mic dec(t riscul efectiv sau (n ca"ul procedurii ce ine de esen va a'unge
98

la conclu"ia despre lipsa erorii semnificative, (n timp ce (n realitate aceasta e4ist. #cest tip de risc influenea" asupra eficacitii auditului i mult probabil duce la e4primarea opiniei de audit necorespun"toare@ b9 riscul, c auditorul (n ca"ul testrii controlului intern va conc)ide, c riscul legat de control este mai (nalt dec(t riscul efectiv sau (n ca"ul procedurii ce ine de esen va a'unge la conclu"ia despre e4istena erorii semnificative, (n timp ce (n realitate aceasta nu e4ist. #cest tip de risc influenea" asupra eficienei auditului, deoarece acesta, de regul, duce la lucrri suplimentare (ndreptate la stabilirea faptului, c conclu"iile iniiale au fost incorecte. risc nelegat de eantiona' , riscul ce apare (n re"ultatul influenei factorilor care determin auditorul s formule"e o conclu"ie greit din orice motive ce nu au nimic comun cu volumul eantionului. Apre e4emplu, ma'oritatea dove"ilor de audit s(nt mai mult convingtoare dec(t de confirmare i auditorul poate utili"a proceduri necorespun"toare sau poate interpreta greit dove"ile i, astfel, s nu recunoasc eroarea. *iscul legat de eantiona' i riscul nelegat de eantiona' pot influena componentele riscului de audit. Apre e4emplu, la e4ecutarea testrii controlului intern auditorul poate s nu descopere erori (n eantion i s conc)id, c riscul legat de control este sc"ut, (n timp ce (n realitate rata erorii (n colectivitatea general este inacceptabil de (nalt 8riscul legat de eantiona'9. +e asemenea, (n eantion pot e4ista erori pe care auditorul poate s nu le recunoasc 8riscul nelegat de eantiona'9. 2n ceea ce privete procedurile ce in de esen, auditorul poate utili"a diferite metode (ndreptate spre reducerea riscului de nedescoperire p(n la un nivel acceptabil. 2n dependen de caracterul lor, aceste metode vor fi supuse riscului legat de eantiona' iIsau riscului nelegat de eantiona'. Apre e4emplu, auditorul poate alege o procedur analitic neadecvat 8riscul nelegat de eantiona'9 sau poate descoperi numai denaturri ne(nsemnate la testarea detaliat, (n timp ce (n realitate denaturarea (n colectivitatea general este mai mare dec(t mrimea admisibil 8riscul legat de eantiona'9. #t(t pentru testarea controlului intern, c(t i pentru procedurile ce in de esen riscul legat de eantiona' poate fi redus prin ma'orarea volumului eantionului, (n timp ce riscul nelegat de eantiona' poate fi redus prin planificarea, supraveg)erea i controlul respectiv a lucrrilor de audit (n cadrul anga'amentului.
99

2n conformitate cu S...A. 9'' G1ove8i de audit# obinerea dove"ilor de audit se ba"ea" pe combinarea optimal a testrii controlului intern i a procedurilor ce in de esen. 6ipul testrii care trebuie efectuat se consider un element important al (nelegerii aplicrii procedurilor de audit (n procesul colectrii dove"ilor de audit. 2n conformitate cu S...A. $'' G3valuarea riscului i controlul intern# testarea controlului intern se efectuea" (n ca"ul, c(nd auditorul planific s evalue"e riscul legat de control la un nivel mai redus dec(t cel ridicat referitor la un anumit aspect calitativ al rapoartelor financiare. Fa"(ndu-se pe (nelegerea proprie a sistemelor contabil i de control intern, auditorul identific caracteristicile sau indicii calitativi care indic la e4ecutarea controlului, precum i la condiiile posibile de devieri de la e4ecutarea adecvat a acestuia. #poi auditorul poate testa e4istena sau lipsa indicilor calitativi. !antiona'ul de audit pentru testarea controlului intern este, de regul, potrivit (n ca"ul, c(nd aplicarea controlului las dove"i de e4ecutare a acestuia 8spre e4emplu@ semntura managerului seciei de desfacere pe documentele privind livrrile ce indic confirmarea creditului comercial, sau dove"i ce confirm autori"area la introducerea datelor (n sistemul computeri"at de prelucrare a datelor9. 7a obinerea dove"ilor auditorul trebuie s utili"e"e aprecierea profesional pentru a evalua riscul de audit i a elabora proceduri de audit (n scopul asigurrii reducerii acestui risc p(n la un nivel sc"ut acceptabil. Procedurile de obinere a dove"ilor de audit s(nt e4aminarea, observarea, solicitarea i confirmarea, recalcularea i procedurile analitice. Aelectarea procedurilor corespun"toare este o c)estiune a aprecierii profesionale (n circumstane concrete. #plicarea acestor proceduri, frecvent, implic selectarea elementelor dintr-o colectivitate general pentru testare. 7a elaborarea procedurilor de audit auditorul trebuie s determine metode adecvate de selectare a elementelor pentru testare. #uditorul poate utili"a urmtoarele metode. a9 verificarea deplin a elementelor 8e4aminarea de 1&& ?9@ b9 selectarea anumitor elemente@ c9 eantiona'ul de audit.
100

+eci"ia cu privire la aplicarea unei sau altei abordri va depinde de circumstane, iar pentru anumite circumstane poate fi adecvat aplicarea unei sau mai multor metode enumerate mai sus. +ei, deci"ia referitoare la aplicarea unei sau combinrii c(torva metode se ia (n ba"a riscului de audit i eficienei auditului, este necesar ca auditorul s se conving c metodele utili"ate s(nt eficace (n oferirea dove"ilor de audit suficiente i adecvate pentru atingerea obiectivelor testrii. 7a alctuirea eantionului de audit auditorul trebuie s ia (n considerare obiectivele testrii i caracteristicile colectivitii generale din care va fi alctuit eantionul. 2n primul r(nd, auditorul ia (n considerare obiectivele concrete care este necesar de a atinge i (mbinarea procedurilor de audit prin intermediul crora aceste obiective pot fi atinse (n modul cel mai bun. !4aminarea caracterului dove"ilor de audit cutate i a condiiilor posibile de apariie a erorii sau altor caracteristici ce se refer la aceste dove"i de audit va a'uta auditorul s determine, ce constituie eroare i ce colectivitate general urmea" de utili"at pentru eantiona'. #uditorul ia (n considerare condiiile care contribuie la apariia erorii reieind din obiectivele testrii. 2nelegerea clar a esenei erorii are o mare importan pentru ca toate condiiile care se refer la obiectivele testrii, i numai aceste condiii, s fie luate (n considerare la e4trapolarea erorilor asupra colectivitii generale. Apre e4emplu, la efectuarea procedurii ce ine de esen referitoare la e4istena creanelor 8prin confirmarea acestora de debitor9, plile efectuate de debitor p(n la data confirmrii, (ns primite de client puin mai t(r"iu de aceast dat nu se consider ca eroare. 6otodat, (nregistrarea greit (n conturile debitorilor nu influenea" soldul total al creanelor. +e aceea, nu este potrivit de a considera (nregistrarea greit ca eroare (n evaluarea re"ultatelor eantiona'ului a acestei proceduri, dei aceasta poate s influene"e considerabil asupra altor sfere ale auditului, cum este evaluarea probabilitii fraudei sau suficienei mrimii coreciilor privind datoriile dubioase. 7a testarea controlului intern, auditorul, de regul, efectuea" o evaluare preliminar a ratei erorii, care auditorul ateapt s-o descopere (n colectivitatea general supus testrii i a nivelului riscului legat de control. #ceast evaluare se ba"ea" pe cunotinele anterioare ale auditorului sau pe e4aminarea unui numr redus a elementelor din
101

colectivitatea general. 2n acelai mod, la e4ecutarea procedurilor ce in de esen, auditorul, de regul, efectuea" evaluarea preliminar a sumei erorii (n colectivitatea general. #ceste evaluri preliminare a'ut la alctuirea eantionului de audit i determinarea volumului eantionului. Apre e4emplu, dac rata previ"ibil a erorii este inacceptabil de (nalt, testarea controlului intern, de regul, nu se efectuea". 2ns, la efectuarea procedurilor ce in de esen, c(nd suma previ"ibil a erorii este (nalt, este adecvat de a efectua verificarea deplin sau de a utili"a un volum mai mare al eantionului. 7a determinarea volumului eantionului auditorul trebuie s ia (n considerare, dac riscul legat de eantiona' este redus p(n la un nivel sc"ut acceptabil. <olumul eantionului este influenat de nivelul riscului legat de eantiona', care auditorul este de acord s-l accepte. Cu c(t mai sc"ut este nivelul riscului care auditorul este de acord s-l accepte, cu at(t mai mare trebuie s fie volumul eantionului. #uditorul trebuie s selecte"e elemente pentru eantion reieind din presupunerea, c toate elementele eantionului din colectivitatea general au ansa de a fi selectate. 3etoda eantiona'ului statistic cere ca elementele eantionului s fie selectate aleatoriu astfel, (nc(t fiecare s dein ansa de a fi selectat. !lementele eantionului pot fi de natur fi"ic 8spre e4emplu. facturile de e4pediie9 sau de natur monetar. #plic(nd metoda eantiona'ului nestatistic, auditorul efectuea" selectarea elementelor (n ba"a aprecierii profesionale. +eoarece scopul eantiona'ului constituie formularea conclu"iilor despre (ntreaga colectivitate general, auditorul (ncearc s selecte"e un eantion repre"entativ prin alegerea elementelor eantionului cu caracteristici specifice (ntregii colectiviti generale pentru a evita posibilitatea neobiectivitii. 3etodele principale de selectare a elementelor eantionului s(nt folosirea tabelelor numerelor aleatoare sau programelor de computer, selectarea sistematic i nesistematic. #uditorul trebuie s efectue"e procedurile de audit corespun"toare obiectivului concret al testrii pentru fiecare element selectat. +ac elementul selectat nu este potrivit pentru aplicarea procedurii, procedura, de regul, se efectuea" asupra elementului substituibil. Apre e4emplu, (n procesul testrii dove"ilor referitoare la autori"area plilor, poate fi selectat cecul anulat. +ac auditorul s102

a convins c cecul a fost anulat (n modul corespun"tor, adic nu constituie eroare, e4aminrii se supune elementul substituibil ales (n modul corespun"tor. 2ns, uneori, auditorul nu poate s aplice asupra elementului selectat procedurile de audit planificate, deoarece, spre e4emplu, documentaia, ce se refer la acest element a fost pierdut. +ac procedurile alternative potrivite nu pot fi aplicate la acest element, auditorul, de regul, consider acest element ca eroare. !4emplu de procedur alternativ potrivit poate servi e4aminarea intrrilor ulterioare (n ca"ul, c(nd nu a fost primit rspuns la solicitarea despre confirmarea po"itiv. #uditorul trebuie s e4amine"e re"ultatele eantiona'ului, caracterul i cau"a erorilor descoperite i influena posibil a acestora asupra obiectivului concret al testrii, precum i asupra altor domenii de audit. Pentru procedurile ce in de esen auditorul trebuie s e4trapole"e erorile monetare descoperite (n eantion asupra colectivitii generale i trebuie s ia (n considerare influena erorii e4trapolate asupra obiectivului concret al testrii i asupra altor domenii ai auditului. #uditorul e4trapolea" eroarea total pentru colectivitatea general (n scopul obinerii imaginii clare a volumului erorilor i comparrii acestuia cu eroarea admisibil. Pentru procedurile ce in de esen eroarea admisibil este o denaturare admisibil mrimea creia este mai mic dec(t sau egal cu evaluarea preliminar de auditor al caracterului semnificativ aplicat asupra anumitor solduri ai conturilor supuse auditului. #uditorul trebuie s evalue"e re"ultatele eantiona'ului pentru a determina dac evaluarea preliminar a caracteristicii relevante a colectivitii generale se confirm sau necesit s fie revi"uit. 2n ca"ul testrii controlului intern, dac nu s-au obinut dove"i suplimentare ce confirm evaluarea iniial, rata neprev"ut de (nalt a erorii (n eantion poate duce la creterea nivelului evaluat al riscului legat de control. 2n ca"ul efecturii procedurii ce ine de esen suma neprev"ut de mare a erorilor (n eantion poate determina auditorul s presupun, (n lipsa dove"ilor suplimentare despre absena denaturrii semnificative, c soldul contului sau grupul de tran"acii este denaturat semnificativ. +ac suma total a erorilor e4trapolate i erorilor aberante este mai mic, (ns este aproape de acea care auditorul o consider admisibil, auditorul urmea" s ia (n
103

considerare temeinicia re"ultatelor eantiona'ului reieind din alte proceduri de audit, i necesitatea obinerii dove"ilor de audit suplimentare. Auma erorii e4trapolate i erorii aberante repre"int evaluarea cea mai bun de auditor a erorii (n colectivitatea general. 2ns, asupra re"ultatelor eantiona'ului influenea" riscul legat de eantiona'. #stfel, c(nd cea mai bun evaluare a erorii este aproape de eroarea admisibil, auditorul recunoate riscul faptului, c un alt eantion va conduce la o alt evaluare mai bun care poate depi eroarea admisibil. 7uarea (n considerare a re"ultatelor altor proceduri de audit a'ut auditorul s evalue"e acest risc, deoarece riscul se reduce (n acel ca", c(nd s(nt obinute dove"i de audit suplimentare. +ac evaluarea re"ultatelor eantiona'ului indic, c evaluarea preliminar a caracteristicii relevante a colectivitii generale necesit revi"uire, auditorul poate. a9 solicita conducerii s cercete"e erorile depistate i posibilitatea apariiei erorilor ulterioare, precum i s introduc corectrile necesare@ b9 modifica procedurile de audit planificate. Apre e4emplu, (n ca"ul testrii controlului intern auditorul poate ma'ora volumul eantionului, testa procedura de control alternativ sau modifica procedurile ce in de esen corespun"toare@ c9 lua (n considerare influena acestui fapt asupra raportului auditorului. 2.3 !I.ALIHAR3A A21I/2L2I ASI;2R=RIL0R S0CIAL3 @I >A1ICAL3 #uditorul trebuie s obin dove"i de audit suficiente i adecvate pentru formarea conclu"iilor argumentate pe care se ba"ea" opinia de audit. Cbinerea dove"ilor de audit se ba"ea" pe (mbinarea optimal a informaiei obinute (n re"ultatul testrii controlului intern i procedurilor ce in de esen. 2n anumite circumstane, dove"ile pot fi obinute e4clusiv (n ba"a procedurilor ce in de esen. #adar, conform S...A. 9'' G1ove8i de audit#, dove"ile de audit repre"int informaia obinut de auditor pentru formarea conclu"iilor pe care se ba"ea" opinia de audit. +ove"ile de audit cuprind informaia coninut (n documentele primare i registrele contabile (n ba"a crora se (ntocmesc rapoartele financiare, precum i informaia confirmativ din alte surse.
104

#precierea auditorului referitoare la suficiena i adecvarea dove"ilor de audit depinde de aa factori, cum sunt. evaluarea de ctre auditor a naturii i nivelului riscului inerent at(t la nivelul rapoartelor financiare (n (ntregime, c(t i (n prisma soldurilor conturilor i grupurilor de tran"acii@ natura sistemelor contabil i de control intern i evaluarea riscului legat de control@ caracterul semnificativ al posturilor rapoartelor financiare sau grupelor de tran"acii verificate@ e4periena acumulat (n procesul auditelor precedente@ re"ultatele procedurilor de audit, inclusiv frauda sau erorile identificate sau posibile@ sursa i credibilitatea informaiei disponibile. #uditorul obine dove"i de audit prin una sau mai multe proceduri de audit. e4aminare, observare, solicitare i confirmare, recalculare i proceduri analitice. 3omentul e4ercitrii procedurilor de audit va depinde i de perioadele (n care dove"ile de audit corespun"toare pot fi obinute. 5n moment important (n desfurarea activitii de audit este emitera raportului de audit 8ane4a 2$9, care trebuie emis doar dup colectarea i evaluarea tuturor probelor i terminarea tuturor etapelor fa"ei de finali"are a auditului. Atabilirea normelor i recomandrilor privind forma i coninutul raportului auditorului, (ntocmit de un auditor independent (n ba"a re"ultatelor auditului rapoartelor financiare ale agentului economic, este reglementat de S...A. 6'' GRaport al auditorului asupra rapoartelor +inanciare# . Pentru e4primarea opiniei asupra rapoartelor financiare auditorul trebuie s verifice i s evalue"e conclu"iile formulate (n ba"a dove"ilor de audit obinute. 2n cadrul verificrii i evalurii, este necesar de stabilit, dac rapoartele financiare corespund cerinelor Standardelor .a7ionale de Conta*ilitate 8S...C.9 iIsau altor cerine (naintate fa de acestea. 6otodat, poate aprea necesitatea lurii (n considerare a corespunderii rapoartelor financiare legislaiei (n vigoare.
105

*aportul auditorului trebuie s conin opinia acestuia, clar e4primat, sub form scris, privind rapoartele financiare (n ansamblu. 7a r(ndul su acest raport trebuie s conin elemente fundamentale (n urmtoarea succesiune. a9 titlul@ b9 destinatarul@ c9 partea 8(n continuare paragraful9 introductiv, inclusiv. - enumerarea rapoartelor financiare auditate@ - afirmaia referitoare la divi"area responsabilitii conducerii agentului economic i auditorului@ d9 paragraful referitor la sfera de aplicare a auditului 8descrierea naturii auditului9, inclusiv. - referina la standardele sau practica de audit aplicate@ - descrierea lucrrilor e4ercitate de auditor@ e9 paragraful care conine opinia auditorului asupra rapoartelor financiare 8(n continuare paragraf-opinie9@ f9 data (ntocmirii raportului@ g9 adresa organi"aiei de audit@ )9 semntura auditorului. Caracterul unitar al formei i coninutului raportului auditorului contribuie la (nelegerea mai bun a acestuia de ctre utili"atori i evidenierea circumstanelor neordinare, c(nd acestea au loc. *aportul auditorului trebuie s conin un titlu corespun"tor. 2n titlu poate fi utili"at noiunea Jauditor independent1 pentru a deosebi raportul auditorului de rapoartele care pot fi (ntocmite de alte persoane, cum ar fi anga'aii agentului economic, consiliul director sau ali auditori 8organi"aii de audit9, care nu urmea" neaprat s respecte aceleai cerine ale conduitei profesionale, ca cele (naintate auditorului independent la auditul rapoartelor financiare. 5n element important al raportului este informaia despre destinatar, cruia, conform condiiilor anga'amentului de e4ercitare a auditului i cerinelor legislaiei (n vigoare, este
106

adresat raportul auditorului. *aportul, de regul, este adresat sau acionarilor, sau consiliului director al agentului economic, ale crui rapoarte financiare au fost auditate. 2n paragraful introductiv, raportul auditorului trebuie s conin enumerarea rapoartelor financiare ale agentului economic care au fost auditate, cu indicarea perioadei auditate i datei la care acestea au fost (ntocmite. 3ai trebuie s includ prevederea referitoare la responsabilitatea conducerii agentului economic (n privina rapoartelor financiare i a auditorului , (n privina e4primrii opiniei asupra acestor rapoarte, formulat (n ba"a auditului e4ercitat. *apoartele financiare s(nt pre"entate de conducerea agentului economic. Pregtirea rapoartelor financiare cere de la conducere stabilirea principiilor i metodelor potrivite, precum i determinarea estimrilor contabile. #uditorul, (ns, este obligat s e4prime opinia asupra rapoartelor financiare (n ba"a auditului e4ercitat. 2n paragraful referitor la sfera de aplicare a auditului al raportului, se conin informaii privind sfera de aplicare a auditului i faptul c acesta a fost e4ercitat (n conformitate cu Atandardele Daionale de #udit. Afera de aplicare a auditului repre"int procedurile de audit efectuate de auditor, necesare (n circumstanele create. 5tili"atorii trebuie s fie siguri c auditul a fost e4ercitat (n conformitate cu standardele sau practica stabilite. +ac nu se indic altele, prin standarde sau practica stabilite se sub(neleg A.D.#. *aportul auditorului trebuie s conin afirmaia referitor la faptul c auditul a fost planificat i e4ercitat pentru obinerea asigurrii re"onabile c rapoartele financiare nu conin denaturri semnificative. *aportul auditorului trebuie s conin afirmaii referitoare la faptul c auditul include. a9 e4aminarea, (n ba"a testrii, a dove"ilor care confirm datele rapoartelor financiare i de"vluirea informaiei@ b9 evaluarea principiilor contabilitii utili"ate la (ntocmirea rapoartelor financiare@ c9 anali"a estimrilor contabile, importante pentru agentul economic, determinate de conducere la (ntocmirea rapoartelor financiare@ d9 evaluarea rapoartelor financiare pre"entate (n ansamblu. #cest raport trebuie s conin afirmaia referitoare la faptul c auditul asigur o ba" suficient pentru e4primarea opiniei.
107

*aportul auditorului trebuie s conin opinia clar e4primat a auditorului referitoare la faptul dac rapoartele financiare pre"entate ofer o imagine veridic i complet despre 8reflect veridic (n toate aspectele semnificative9 situaia financiar a agentului economic, re"ultatele financiare, flu4ul capitalului propriu i flu4ul mi'loacelor bneti ale acestuia (n conformitate cu A.D.C. iIsau cu alte cerine, i, (n ca" de necesitate, cu legislaia *epublicii 3oldova. %ra"ele utili"ate de auditor pentru e4primarea opiniei sale profesionale s(nt Jofer o imagine veridic i complet1 i Jreflect veridic (n toate aspectele semnificative1. #ceste fra"e s(nt ec)ivalente i indic, printre altele, c auditorul e4aminea" numai aspectele semnificative pentru rapoartele financiare. 2n afar de opinia referitoare la imaginea veridic i complet 8reflectarea veridic (n toate aspectele semnificative9, raportul auditorului poate conine opinia referitoare la corespunderea rapoartelor financiare altor cerine prev"ute de actele legislative i normative (n vigoare. #uditorul trebuie s indice (n raport data finisrii auditului, aceasta atest faptul c auditorul a inut cont de influena asupra rapoartelor financiare i raportului auditorului a evenimentelor i tran"aciilor de care a luat cunotin auditorul i care s-au produs p(n la aceast dat. +eoarece auditorul poart responsabilitate pentru (ntocmirea raportului asupra rapoartelor financiare, pregtite i pre"entate de conducerea agentului economic, el nu trebuie s date"e raportul (nainte de data semnrii sau aprobrii rapoartelor financiare de conducerea agentului economic. *aportul trebuie s conin adresa organi"aiei de audit, de regul, localitatea unde se gsete organi"aia de audit sau filiala acesteia, care poart responsabilitatea pentru audit. 6rebuie s fie semnat de conductorul organi"aiei de audit i auditorul-conductor al grupului de audit, care a e4ercitat auditul. *aportul auditorului se semnea" din numele organi"aiei de audit, deoarece organi"aia poart responsabilitate pentru audit.

108

%.CM3I3R3 2n urma anali"ei actuale a contabilitii datoriilor privind asigurrile sociale i medicale (n A.*.7. 0%ocaro - #gro1 putem face urmtoarele conclu"ii. 1. #nali"(nd indicatorii mrimii (ntreprinderii agricole observm c A.*.7. 0%ocaro #gro1 este o entitate de proporii mari, deoarece suprafaa terenurilor agricole este mai
109

mare de 1&&& )a. 6otodat (n anul 2&&: fa de anul 2&&B suprafaa terenurilor agricole sa micorat cu $,$1 ? iar fa de anul 2&&> s-a ma'orat cu 3,B& ?. !fectivul mediu anual de lucrtori (ncadrai (n agricultur, de asemenea a (nregistrat o micorare (n anul 2&&: fa de anii 2&&B i 2&&> cu 43 persoane sau 12,>& ? i B persoane sau 2,33 ?. 2n anul 2&&: valoarea produciei agricole globale (n comparaie cu anul 2&&B s-a ma'orat cu 14,$2 ? iar fa de anul 2&&B s-a micorat cu 1B,2: ?. C ma'orare semnificativ s-a (nregistrat (n anul 2&&: asupra efectivului mediu anual de animale agricole, fa de anii 2&&B i 2&&>, cu 1B,$ ? i respectiv cu B4,3> ?. <enitul din v(n"area produciei agricole se caracteri"ea" printr-o cretere (n anul 2&&: fa de anul 2&&B cu 3>,> ? iar fa de anul 2&&B a (nregistrat o diminuare cu 1,:1 ?. 2. 2n componena, mrimea i structura veniturilor din activitatea agricol observm oscilaii ale ponderii veniturilor din v/n"area produselor agricole, care ocup o pondere considerabil (n totalul veniturilor din v/n"ri. #stfel am stabilit, c pe parcursul anilor 2&&B-2&&: ponderea cea mai mare o dein produsele cerealiere, cu o pondere respectiv de 3>,:2@ B:,2: i 43,&> ?. C pondere (nsemnat deine floarea soarelui astfel (n anul 2&&B deine &,22 ?, (n anul 2&&> - 12,>4 ? iar (n anul 2&&: - 13,3$ ?. Atrugurii pe parcursul anilor 2&&B-2&&: au alctuit corespun"tor 1$,:B@ 4, 4 i $,&& ? din veniturile din v/n"ri. +intre ramurile "oote)nice se evidenia" o cretere la sporul (n mas vie la porcine (n anii 2&&B-2&&: cu o pondere de &,3>@ >,:3i 4,3$ ? din totalul veniturilor obinute din v/n"area produciei agricole. Celelalte produse ocup ponderi ne(nsemnate i sunt de caracter universal. +eci A.*.7. 0%ocaro - #gro1 este speciali"at (ntr-o ramur cerealier i leguminoase boabe. 3. +in componena, structura i dinamica veniturilor din v(n"ri pe tipuri de activitate constatm c cea mai mare parte au fost (ncasate de la comerciali"area culturilor cerealiere i a strugurilor, adic din activitatea agricol, care (n anul 2&&B a constituit >>,42 ?, (n anul 2&&> , >B,3> ? i (n anul 2&&: , >$,:4 ?, menin(ndu-i ponderea pe parcursul anilor 2&&B-2&&: (ns cu mici diminuri. 2n ultimii ani veniturile din prestarea serviciilor de ctre unitile au4iliare s-au ma'orat, aadar aceste venituri (n anul 2&&B au constituit 13 mii lei sau 1&,24 ? din totalul veniturilor, (n anul 2&&> acestea sau ma'orat,
110

constituind 21$$ mii lei, dein(nd o pondere de 11, B ? din totalul veniturilor iar (n anul 2&&: veniturile din prestarea serviciilor au obinut o valoare de 23&2 mii lei, ma'or(ndu-i ponderea p(n la 12, 3 ? din totalul veniturilor. <eniturile din v(n"ri din activitatea industrial ocup cea mai mic componen i pondere (n totalul venitului din v(n"ri, continu(nd s diminue"e, aadar pe parcursul anilor 2&&B-2&&: aceste venituri au deinut o pondere respectiv de 1,34@ 1,& i &, 3 ?. 4. #nali"(nd indicatorii utili"rii resurselor de munc putem spune, c A.*.7. ,,%ocaro-#gro1 nu este asigurat (n msura cuvenit cu resurse de munc. Ae observ o reducere cu ,4 i 2,: puncte procentuale (n anul 2&&: (n comparaie cu anii 2&&B i 2&&> a gradului de asigurare cu resurse de munc. 2ns, coeficientul utili"rii resurselor de munc la (ntreprindere este relativ (nalt. #cest fapt permite de a compensa (ntr-o msur oarecare insuficiena resurselor de munc. Problema se soluionea" de asemenea pe seama sporirii gradului de (n"estrare a lucrtorilor cu mi'loace fi4e, care (n anul 2&&: s-au ma'orat fa de anul 2&&B cu 44B lei i fa de anul 2&&> cu 1 $ lei. . Eradul de utili"area a factorilor de producie contribuie la de"voltarea activitii entitii i la mrimea re"ultatelor financiare, aadar (n urma anali"ei indicatorilor activitii economico-financiare a A.*.7. ,,%ocaro-#gro1 constatm c profitul brut (n anul 2&&: s-a micorat fa de anul 2&&B cu 3:23$B$ lei, iar fa de anul 2&&> cu BB$> & lei. Profitul perioadei de gestiune p/n la impo"itare i profitul net sa-u micorat (n ambele ca"uri respectiv cu 1:&> 4lei fa de anul 2&&B i cu 3B4& $B lei fa de anul 2&&>. 2n ce privete indicatorii rentabilitii apoi ei s-au micorat totalmente (n anul 2&&: fa de anii 2&&B i 2&&>. rentabilitatea general cu 11,11 i 1:,44 p.p, rentabilitatea produciei agricole cu 3>,$2 i 42,4B p.p, rentabilitatea economic corespun"tor cu :,>$ i 1 ,2: p.p i rentabilitatea financiar cu 12,B p.p. fa de anul 2&&B i cu 2&,3B p.p. fa de anul 2&&>. #ceast diminuare a indicatorilor rentabilitii a fost cau"at de micorarea indicatorilor profitului care (n anul 2&&: s-au diminuat considerabil, re"ultatele negative (nregistrate au fost cau"ate de cri"a economico-financiar. $. 2n A.*.7. ,,%ocaro-#gro1 se utili"ea" forma de eviden 'urnal-order. 6oate documentele primare i registrele contabile se perfectea" la timp conform graficului de circulaie a documentelor, iar coninutul rapoartelor financiare, +eclaraiei privind calcularea
111

i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii 8forma 4-F#AA9 i *aportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asisten medical corespunde datelor contabilitii curente. B. Eenerali"area informaiei privind starea decontrilor cu organul teritorial al Casei Daionale de #sigurri Aociale, precum i privind starea decontrilor la capitolul primelor de asigurare obligatorie de asisten medical se efectuea" cu a'utorul contului de pasiv 933 E1atorii privind asigurrile#. 2n credit se reflect calcularea contribuiilor 8datorate at/t de (ntreprindere, c(t i de anga'ai9, iar (n debit , stingerea datoriilor i calcularea indemni"aiilor pe seama mi'loacelor asigurrilor sociale. Aoldul contului este creditor i repre"int datoria (ntreprinderii 8inclusiv la capitolul contribuiilor de asigurri sociale9 la finele lunii, trimestrului sau anului. 2n A.*.7. 0%ocaro-#gro1 la contul 933 E1atorii privind asigurrile# sunt desc)ise subconturile pe tipuri de asigurri. 9331 E1atorii +a7 de !ondul Social# i 9333 E1atorii privind asigurarea medical#. !videna analitic se ine (n funcie de pltitorii contribuiilor, destinatari i direciile de utili"are a mi'loacelor. >. Corespondena conturilor reflect adecvat coninutul operaiilor economice. 6otodat pot fi menionate unele abateri de la regulile de inere a contabilitii datoriilor privind asigurrile sociale de stat i asigurarea medical obligatorie. #stfel, calcularea indemni"aiilor pentru incapacitate temporar de munc trebuia reflectat prin formula contabil. debit contul 22( EAlte crean7e pe termen scurt#, credit contul 931 E1atorii +a7 de personal privind retri*uirea muncii#. +up ac)itarea acestor indemni"aii sumele pltite se trec (n cont prin (nregistrarea contabil. debit contul 933 E1atorii privind asigurrile#, credit contul 22( EAlte crean7e pe termen scurt#. :. 2n ca"ul c(nd calcularea i ac)itarea salariului se efectuea" (n luni diferite la calcularea datoriilor privind asigurarea obligatorie de asisten medical trebuia de folosit contul 939 E1atorii preliminare#.
112

2n procesul studierii modului de contabili"are a datoriilor privind asigurrile sociale i medicale la A.*.7. 0%ocaro , #gro1am depistat urmtoarele nea'unsuri.
-

evidena la (ntreprindere se ine manual i automati"at dar totui necesit un nu se perfectea" documentele primare la timp@ nu se ine cont c spaiul liber dup (ntocmirea documentului nu se las, (n

volum mare de lucru i calcule suplimentare@


-

7egea contabilitii nr. 113 , ;<= din 2B aprilie 2&&B este stipulat c (n documente spaiul liber nu se las,dar dac documentul este (ndeplinit i a rmas loc liber atunci spaiul respectiv se (nseamn cu litera 0Q18fia personal9. 2n scopul lic)idrii nea'unsurilor menionate (n A.*.7. ,,%ocaro-#gro1 putem propune urmtoarele. de a trece de la forma de eviden manual la cea automati"at, definitiv. #ceasta ar uura lucrul contabililor participarea personalului contabil la diverse seminare (n scopul cunoaterii modificrilor legislaiei@ (n condiiile de instabilitate economic i a modificrilor duse a actelor normative, este necesar ca A.*.7. 0%ocaro - #gro1 s fie abonat la reviste de specialitate, ceea ce ar permite ca lucrtorii aparatului contabil s fie la curent cu toate modificrile legislaiei@ introducerea unor mecanisme de organi"are noi, care vor duce la sporirea stimulrii i cointeresrii lucrtorilor pentru re"ultatul final. Pentru aceasta gospodriile agricole trebuie s-i forme"e un sistem de organi"are a stimulrii materiale a lucrtorilor. #cest sistem, trebuie s asigure activitate de munc a tuturor categoriilor de lucrtori, care trebuie s se de"volte (n comple4. 2n *epublica 3oldova serviciul de audit intern, ca structur separat, repre"int o funcie relativ nou a sistemului de management, constituit (n interiorul unei (ntreprinderiIentiti economice pentru a e4amina i a efectua activitatea acesteia i reali"at de auditorii interni, care au calitatea de anga'ai permaneni ai instituiei respective, (ns nu toate entitile economice (i pot permite lu4ul crerii unei structuri separate de audit intern, iar (n viaa cotidian a unui contabil deseori apare necesitatea verificrii calculelor
113

efectuate i reflectate (n contabilitate pentru a avea convingerea ferm c informaia pre"entat (n rapoartele financiare este veridic i fiabil. #cest fapt se refer la toate posturile din raportul financiar, inclusiv din bilanul contabil i raportul de profit i pierdere. +at fiind faptul c p(n (n pre"ent importana calculrii, contabili"rii, declarrii i ac)itrii asigurarilor sociale i medicale la bugetul de stat de fiecare entitate economic nu-i pierde valoarea, ba c)iar mai mult, este (n cretere permanent, considerm necesar studierea modului de verificare a acestui sector. 2n continuare propunem c(teva procedee analitice i de recalculare utili"ate (n procesul de audit al decontrilor cu bugetul privind asigurarea social i medical. 7a verificarea corectitudinii calculrii i reflectrii (n conturi a asigurarii sociale si medicale pot fi aplicate diverse proceduri de audit, din care pot fi menionate urmtoarele.
-

verificarea formal a documentelor - la aplicarea acestei proceduri se stabilete

respectarea cerinelor de perfectare a formularelor cu regim special, registrelor contabile i fiscale, balanelor de verificare, declaraiilor si rapoartelor fiscale care urmea" a fi pre"entate@
-

e4aminarea de fond a documentelor

primare -

orientarea spre descoperirea falsificrilor

din documente care se manifest prin corectri de cifre, cuvinte sau fra"e sau prin contrafacerea@
-

e4aminarea de fond a registrelor contabile - compararea datelor din *egistrul calculului salariului cu

datele (nregistrate (n conturile de eviden a asigurarii sociale si medicale, precum i (n conturile corespondente ale acestora 8conturile de creane, datorii i c)eltuieli9@ compararea datelor din
medicala@ *egistrul calculul salariului

cu datele din

+eclaraia privind calcularea si utili"area

contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii si *aportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenta

recalcularea - verificarea corectitudinii calculrii totalurilor (n *egistrul calculul alte proceduri. C metod recomandat de verificare a corectitudinii calculrii i declarrii

salariului@
-

asigurrilor sociale i medicale, i reflectrii (n evidena contabil pe parcursul unui an poate fi aplicat la (ntreprinderile (n felul urmtor.
114

Pasul 1. Ae adun sumele din declaraii i rapoarte pentru un an 8ianuarie-decembrie9, separat, prin care se determin suma contribuiilor i primelor declarate i calculate, (n +eclaraia privind calcularea i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii, r(ndul 3&$ col. i $ din tabelul nr. 3, i (n *aportul privind calcularea
.

primelor de asigurare obligatorie de asisten medical, totalul din col.

Auma obinut

repre"int sumele contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale declarate pentru perioada de gestiune 81 an9, care ulterior se va compara cu sumele contribuiilor i primelor reflectat (n evidena contabil a (ntreprinderii. Pasul 2. Ae adun sumele reflectate pe parcursul perioadei de gestiune (n creditul conturilor de datorii 8 33, 3 9 (nregistrate (n coresponden cu conturile de creane i datorii 822B, 319. Pasul 3. 7a suma datoriilor 8pasul 2 9 se aplic cota contribuiilor i primelor de $? i respectiv 3, ?. Ca urmare, se calculea" suma contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale care trebuie determinat (n funcie de datoriile constatate. 5n alt procedeu utili"at la auditul contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale este verificarea corespunderii datelor (nregistrate (n evidena contabil cu datele din fia contribuabilului 8acest document poate fi obinut la prima cerere a fiecrui contribuabil la C.D.#.A. i C.D.#.3. teritorial, unde este la eviden (ntreprinderea9, (n special, la data (ntocmirii raportului financiar anual. (n ca"ul c(nd la (ntreprindere pentru ultima perioad fiscal 8luna decembrie9 (n +eclaraia privind calcularea i utili"area contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii i *aportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asisten medical au fost (nregistrate sume de ac)itat ctre buget , soldul subcontului 331 0+atorii fa de %ondul AocialP i 332 J+atorii privind asigurarea medical1 ar trebui s corespund cu datele datoriei spre ac)itare din fia contribuabilului pe anul respectiv. 6rebuie de menionat c este necesar s se concreti"e"e faptul dac (n fi au fost incluse sumele indicate (n +eclaraie i *aport pentru ultima perioad de raportare, adic pentru luna decembrie a anului verificat. (n ca"ul c(nd (n fi nu s(nt incluse datele din +eclaraia i *aport pe luna decembrie, acest moment trebuie luat (n calcul la compararea sumelor din +eclaraie i *aport i evidena contabil.
115

2n practic deseori apar, din diverse motive, divergene (ntre aceste sume, cele mai frecvente fiind. 19 ne(nregistrarea (n evidena contabil a penalitilor calculate din cau"a neac)itrii la timp a contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale prin reflectarea formulei contabile. debit contul credit contul
61$ EAlte c&eltuieli opera7ionale# subcontul

B143 0C)eltuieli privind amen"ile,

penalitile, despgubirileP
533 E1atorii privind asigurrile", subconturile

9331 E1atorii +a7 de !ondul SocialF

i 9333 G1atorii privind asigurarea medical#@ 29 ne(nregistrarea (n evidena contabil a sumelor indicate (n actul de control fiscal de calculare a contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale (n urma controlului, (n special, (n ca"ul micorrii sumei spre deducere (n perioada ulterioar prin reflectarea formulei contabile.

debit contul

713 Cheltuieli generale i administrative", subcontul

B134 0=mpo"ite, ta4e i pli, cu

e4cepia impo"itului pe venitP

credit contul 33 Datorii privind asigurrile",

subcontul

331 0+atorii fa de %ondul AocialP i

333 J+atorii privind asigurrile medicale1@ 39 negli'ena (n contabili"area i declararea contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale din partea colaboratorilor contabilitii (ntreprinderii. #plicarea periodic (n practic a metodelor sus- numite (n scopul verificrii corectitudinii reflectrii (n conturi i declarrii contribuiilor de asigurri sociale i primelor medicale, va conduce la diminuarea erorilor i riscurilor de aplicare a sanciunilor economice pentru pre"entarea eronat a declaraiilor fiscale i contabili"area incorect a tran"aciilor privind acest sector. )I)LI0;RA!I3 1. Ootr/rea Euvernului *epublicii 3oldova despre abordarea *egulamentului cu privire la prestaiile (n sistemul public de asigurri sociale pentru prevenirea (mbolnvirilor i recuperarea capacitii de munc asigurrilor prin tratament
116

balneoclimateric nr. :>2 din 22.&B.2&&2 II 3onitorul Cficial al *epublicii 3oldova nr. 11& , 112 I 11&1 din &1.&>.2&&2. 2. 7egea contabilitii. nr. 113-;<= din 2B aprilie 2&&B. 2n. Contabilitate i audit. 2&&B, nr. :, p. B1 , >B 3. 7egea privind activitatea de audit nr.$1 din 1$.&3.2&&B. 2n. 3onitorul Cficial al *epublicii 3oldova 2&&B, nr.11B-12$ 4. 7egea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2&&4 nr.1. 0Contabilitate i audit1, p. 2&2 , 2& . . 7egea *epublicii 3oldova privind sistemul public de asigurri sociale nr. 4>: , ;=< din &>.&B.1:::. II 3onitorul Cficial al *epublicii 3oldova nr 1 , 4 I 2 din &$.&1.2&&&. $. Planul de conturi contabile al activitii economico-financiare a (ntreprinderilor. 2n. Contabilitate i audit. 1::>, nr. 2-3, p. 2 , 2B> . B. Atandard Daional de #udit 11& 06ermenologia folosit (n Atandardele Daionale de #udit1 >. Atandard Daional de #udit 12& 0Fa"ele conceptuale ale Atandardelor Daionale de #udit1 :. Atandard Daional de #udit 22& 0Cbiectivul i principiile generale ale unui audit al rapoartelor financiare1 1&. Atandard Daional de #udit 23& 0+ocumentaia1 11. Atandard Daional de #udit 3&& 0Planificarea1 12. Atandard Daional de #udit 4&& 0!valuarea riscului i controlului intern1 13. Atandard Daional de #udit && 0+ove"i de audit1 14. Atandard Daional de #udit 3& 0!antionul de audit i alte proceduri de testare selectiv1 1 . Atandard Daional de #udit B&& 0*aport al auditorului asupra rapoartelor financiare1 1$. Atandard Daional de Contabilitate 1 ,, Politica de contabilitate HH. 2n 3onitorul oficial al *epublicii 3oldova. 1::B, nr. >> , :1 I 1>2.
117

1B. Atandard Daional de Contabilitate

c, Pre"entarea rapoartelor financiare HH. 2n

3onitorul Cficial al *epublicii 3oldova. 1::B nr. >> , :1 I 1>2. 1>. *ecomandaiile C.D.#.A. privind modul de calculare a contribuiilor individuale de asigurri sociale de stat obligatorii i aplicarea plafonului anual de 2&&>, nr. 3, p. 114 , 11B. >A.2AL3 @I >0.0;RA!II 1:. #rens, #.@ 7oebbecRe, d. #udit. C abordare integrat. !diia a >-a. C)iinu. !ditura #rc, 2&&3. :4: p. =AFD 4 B-$>BB-$>-1>B-$ 2&. Falan, #. #uditul intern al datoriilor privind asigurrile. 2n. Contabilitate i audit. 2&&B, nr. 1&, p. 4- B 21. Fodarev, P. #uditul financiar. C)iinu. !ditura 06ipografia Central1, 2&&3. 2:$ p =AFD $:>-4B>3-$>-14B-> 22. Falan, <. +iagnosticul i estimarea potenialului economico-financiar al (ntreprinderii (n conte4tul anali"ei e4prese. 2n. Contabilitate i audit. 1:::, nr. 3, p. 3B , 44. 23. Cebotarenco, P. *evista 0contabilitate i audit1 1&-2&&: p. 2. 24. +ima, 3. #specte privind de"voltarea auditului (n *epublica 3oldova II Aimpo"ionul =nternaional 0Probleme regionale (n conte4tul procesului de globali"are1, C)iinu, #A!3, 2&&2. p.1:3-1:4. =AFD 12 -B>:1-B$-1 B-: 2 . +obroeanu, 7.@ +obroeanu, C. #udit. Concepte i practici. Fucureti. !ditura !conomic, 2&&2. 32& p. =AFD1 >-$ B>-4$-:>$-2 2$. +olg)i, C. 2nregistrarea primelor de asigurare pe contractele de asigurare direct i cile de perfecionare a contabilitii acestor venituri. 2n. Contabilitate i audit. 2&&$, nr. , p. $ , :. 2B. %recueanu, #. Contabilitate financiar - 2. C).. Centrul !ditorial al 5#A3, 2&&B. 2 & p. =AFD :B>-::B -$4-&B:-4. 2>. %recueanu, #. E)id la contabilitatea financiar (n agricultur. C).. Centrul !ditorial al 5#A3, 2&&>. $& p. =AFD :B>-::B -$4-1&&118

salarii medii

progno"ate pe economie. nr. =;-&3I&:-:2& din 1> martie 2&&>. 2n. Contabilitate i audit.

2:. %recueanu, #.@ Falan, =.@ 3alai, #. Contabilitate financiar. C).. Centrul !ditorial al 5#A3, 2&&B. 4B2 p. =AFD :B>-::B -$4-&:3-& 3&. %recueanu, #.@ 3alai, #.@ Falan, =. !videna contabil (n (ntreprinderile agricole ale *epublicii 3oldova. C).. Centrul !ditorial al 5#A3, 2&& . 2B2 p. =AFD ::B -$4&42-B 31. Eraur #. Doul Aistem Contabil al agenilor economici din *epublica 3oldova, capitolul >. C)iinu 1::>. p.24& , 241. =AFD :2&34B 32. Dederia, #. Corespondena conturilor contabile conform prevederilor A.D.C. i Codului fiscal. C).. Contabilitate i audit, 2&&B. $4& p. =AFD :B>-::B - -: 4$-4-> 33. Dederi #, Earabarovsc)i 7.. E)idul contabilului cooperativei agricole de (ntreprin"tor.C)..2&&2 p.1&2-1&3. =AFD :2:>$ 3 . Qa)arcenco, =. !videna contabil a concediilor medicale. 2n. Contabilitate i audit. 2&&B, nr. >, p. 2& , 2:. 4 34. Dederi, #..Fucur, <..Contabilitatea financiar.C).1:::. P. 212-312.=AFD :23-

119

A.3A3

120

S-ar putea să vă placă și