Sunteți pe pagina 1din 42

Drept civil. Persoanele MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt persoanele cu capacitate civil de exerciiu restrns? a.

barbatul minor de 15 ani pus sub interdictie b. femeia de 16 ani casatorita c. minorii intre 14 si 18 ani 2. Care sunt persoanele fr capacitate de exerciiu ? a. minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani b. minorul cu vrst ntre 14 i 18 ani; c. persoanele decazute din drepturile parintesti 3. De cnd este recunoscut capacitatea de folosin anticipat? a. natere b. concepie, daca se naste viu c. conceptie, dar subzista numai daca se naste viabil 4. Ce are n coninut capacitatea de folosin anticipat ? a. drepturi si obligatii b. numai drepturi c. drepturi dar si unele obligatii in conditii exceptionale 5. Ce reprezint organizarea de sine stttoare ca element constitutiv al persoanei juridice? a. persoanele juridice care desfasoara aceeasi activitate au aceeasi organizare b. compartimentarea colectivului persoanei juridice in raport cu activitatile ce se desfasoara c. o persoana juridica isi pastreaza aceeasi organizare pe tot timpul functionarii ei 6. Care sunt componentele care stau la baza nfiinrii persoanei juridice prin actul de nfiinare recunoscut? a. actul constitutiv si statutul asociatiei b. statutul si autorizarea c. statutul si hotararea judecatoreasca

7. Ce cerine trebuie s ndeplineasc scopul propriu ca element constitutiv al persoanei juridice? a. sa fie unic b. sa fie determinabil c. sa fie determinat si in acord cu interesul obstesc 8. Ce cuprinde, sub aspectul componentelor, nfiinarea persoanelor juridice prin actul de nfiinare autorizat? a. autorizarea provenind de la un organ al puterii executive b. actul de constituire, statutul societatii, autorizarea c. actul de infiintare autorizat de instanta 9. Care este structura capacitii civile a persoanei juridice? a. capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu b. capacitate civila specializata c. capacitate de folosinta limitata 10. Ce reprezint specialitatea ca i caracter juridic al capacitii de folosin a persoanei juridice? a. o persoana juridica nu poate avea decat un singur scop b. este reglementata prin lege c. dobandeste numai acele drepturi si acele obligatii care sunt in legatura cu realizarea scopului propriu 11. Ce reprezint "legalitatea" ca i caracter juridic al capacitii de folosin a persoanei juridice? a. legea ii stabileste inceputul, incetarea si continutul b. nu i se pot aduce ingradiri decat in cazurile stabilite prin lege c. poate avea numai acele drepturi si obligatii stabilite prin lege 12. Care este momentul nceputului capacitii de exerciiu a persoanei juridice? a. de la data infiintarii persoanei juridice b. de la data numirii organului de conducere c. de la data efectuarii primului act in concordanta cu scopul proriu

13. Ce presupune principiul pluralitii organelor de conducere a persoanelor juridice? a. persoanele juridice au in general mai multe organe de conducere b. organele de conducere sunt formate din mai multe persoane c. organele de conducere iau decizii in toate aspectele privitoare la activitatea persoanei juridice 14. Cine reprezint persoana juridic n raporturile cu terii? a. organul unipersonal de conducere, in calitate de reprezentant legal b. orice angajat al persoanei juridice c. numai acea persoana imputernicita prin procura 15. Cnd nceteaz capacitatea de exerciiu a persoanei juridice? a. cnd hotrste Adunarea general b. odata cu destituirea organului unipersonal de conducere c. odata cu sfarsitul capacitatii de folosinta 16. Care este sanciunea pentru nerespectarea principiului specialitii capacitii de folosin a persoanei juridice? a. nulitatea absoluta b. nulitatea relativa c. legea nu prevede vreo sanctiune in acest caz 17. Care este sanctiunea pentru nclcarea regulilor privitoare la capacitatea de exercitiu a persoanei juridice a. inopozabilitatea, daca actul este valabil incheiat, dar nu se respecta o conditie de opozabilitate fata de terti b. opozabilitatea, daca nu se respecta o conditie de opozabilitate fata de partile actului c. nu exista nicio sanctiune legala in acest caz.

18. Care sunt conditiile pentru declararea judectoreasc a mortii precedat de declararea judectoreasc a disparitiei : A. sa existe o hotarare definitiva, care sa fi fost afisata timp de 30 de zile la usa instantei si primariei ultimului domiciliu al celui disparut B. sa existe o hotarare definitiva si irevocabila, care sa fi fost afisata timp de 30 de zile la usa instantei si primariei ultimului domiciliu al celui disparut C. persoana sa fi disparut intr-o imprejurare exceptionala care indreptateste sa se presupuna decesul a. A b. C c. B 19. Care sunt conditiile pentru declararea judectoreasc a mortii neprecedat de declararea judectoreasc a disparitiei: A. persoana sa fi disparut intr-o imprejurare exceptionala care indreptateste sa se presupuna decesul B. sa existe o hotarare declarativa de disparitie, definitiva si irevocabila C. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana dispaiuta era in viata sa fi trecut 4 ani a. B b. A c. C 20. n ce situatii poate interveni modificarea actelor de stare civil: A.dupa desfacerea adoptiei; B. cand au ramas rubrici necompletate ale actului; C. cand actul de stare civila a fost intocmit intr-un registru necorespunzator. a. C b. B c. A 21. Ce caracter are hotrrea declarativ de moarte: A. are caracter constitutiv de drepturi B. are caracter declarativ de drepturi C. produce efecte numai pentru viitor a. B b. A c. C

22. Cnd se poate cere anularea hotrrii declarative de moarte: A. oricand, daca se demonstreaza ca cel declarat mort este in viata B. nu poate interveni si atunci cand pentru cel declarat mort exista act de deces C. se poate cere oricand, in termenul de prescriptie, actiunea in anulare a hotararii declarative de moarte fiind prescriptibila a. C b. B c. A 23. Care sunt incapacittile cu caracter de protectie: A. incapacitatea minorului de 16 ani de a dispune in vreun fel de bunurile sale prin donatie sau testament B.incapacitatea tutorelui de a primi legate de la minorul de 16 ani aflat sub tutele sa c. decaderea din drepturile parintesti a. C b. A c. B 24. n ce situatii are loc anularea actelor de stare civil a. actul de stare civila in cauza nu exista b. inregistrarea s-a facut de o persoana necompetenta, in orice situatie c. inregistrarea s-a facut in registrul de stare civila 25. Cine poate dispune anularea, modificarea, rectificarea ori completarea actelor de stare civil a. instanta competenta b. autoritatea tutelara de domiciliu c. procurorul, la sesizarea primarului localitatii de domiciliu 26. Ce reguli se aplic tutelei celui pus sub interdictie A. Regulile referitoare la tutele minorului care nu a implinit varsta de 14 ani se aplica si in cazul celui pus sub interdictie, in masura in care legea nu dispune altfel B. Regulile referitoare la tutele minorului care nu a implinit varsta de 14 ani nu se aplica si in cazul celui pus sub interdictie C. Lipsa capacitatii de exercitiu inceteaza la implinirea pentru minor a varstei de 21 de ani a. B b. A c. C

27. n ce situatii nceteaz capacitatea civil de exercitiu restrns A. prin deces B. la implinirea varstei de 21 ani C. in cazul in care minorul cu varsta intre 14 si 21 ani este pus sub interdictie judecatoreasca a. B b. C c. A 28. Cum trebuie s fie ncuviintarea ocrotitorului legal ce se cere pentru ncheierea actelor juridice civile de ctre minorul cu vrsta intre 14-18 ani A. prealabila B. individuala, daca este vorba de garantarea obligatiei unui tert C. generala a. C b. B c. A 29. Cum poate minorul, cu capacitate de exercitiu restrns, ncheia acte juridice de dispozitie A. personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal B. numai prin reprezentant C. personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal si a autoritatii tutelare a. A b. B c. C 30. Ce nu are majorul pus sub interdictie judectoreasc A. nu are capacitate de folosinta B. nu are capacitate de exercitiu C. are o capacitate de exercitiu restransa a. A b. B c. C

31. n ce situatie femeia care a dobndit capacitatea de exercitiu deplin prin ncheierea cstoriei nainte de a fi mplinit vrsta de 18 ani, pierde aceasta capacitate A. in cazul desfacerii casatoriei prin divort, inainte ca femeia respectiva sa fi implinit 18 ani B. in cazul incetarii casatoriei prin decesul sotului inainte ca femeia respectiva sa fi implinit 18 ani C. prin punerea sub interdictie judecatoreasca a. A b. B c. C 32. n ce situatii nceteaz capacitatea de exercitiu deplin A. prin punere sub interdictie B. prin desfacerea casatoriei inainte ca femeia sa fi implinit 21 de ani C. prin anularea casatoriei inainte ca femeia sa fi implinit 21 de ani a. B b. C c. A 33. Ce acte poate ncheia minorul cu vrsta ntre 14-18 ani personal si singur a. orice acte de administrare b. acte de dispozitie c. acte de conservare 34. Care sunt limitele continutului capacittii de exercitiu a persoanei juridice a. singularitatea organelor de conducere b. principiul specialitatii capacitatii de exercitiu c. specialitatea capacitatii de exercitiu, insemnand ca aceasta este mai intinsa decat capacitatea de folosinta 35. Cnd nceteaz capacitatea de exercitiu a persoanei juridice a. inainte de incetarea capacitatii de folosinta a acesteia b. odata cu incetarea capacitatii de folosinta a acesteia c. dupa incetarea capacitatii de folosinta a acesteia 36. Cu ce nulitate se sanctioneaz nerespectarea normelor care reglementeaz materia actelor de stare civil a. nu se sanctioneaza cu nulitatea aceasta situatie b. nulitatea relativa c. nulitatea absoluta

37. Ce acte poate ncheia minorul cu capacitate de exercitiu restrns personal, dar numai cu o dubl ncuviintare A. acte de instrainare a unor bunuri, fara exceptie B. acte de grevare cu o sarcina reala, in favoarea unui tert C. tranzactii a. B b. A c. C 38. Ce acte i sunt interzise minorului cu vrsta ntre 14-18 ani a. ipoteca b. donatiile c. tranzactiile 39. Care este efectul creator al reorganizrii persoanei juridice a. presupune infiintarea unei persoane juridice b. este reprezentat de comasare c. este reprezentat de absorbtie 40. Cnd nceteaz capacitatea de exercitiu restrns A. in momentul incetarii capacitatii de folosinta B. cand minorul implineste 21 de ani C. cand minorul, fiind pus sub interdictie judecatoreasca, isi pierde total capacitatea de folosinta a. C b. B c. A 41. Care este clasificarea cauzelor de dizolvare a persoanei juridice, n functie de natura ori caracterul lor a. dizolvare fortata si dizolvare voluntara b. cauze care conduc la dizolvarea de drept si cauze care conduc la dizolvare numai daca exista un act in acest sens c. cauze generale si cauze specifice 42. Care este sanctiunea nerespectrii regulilor capacittii de exercitiu a. nulitatea absoluta a actului incheiat b. nulitatea relativa a actului incheiat c. caducitatea actului incheiat

43. Cine poate cere anularea actului lezionar minorului A. incapabilul personal si singur, atunci cand incapacitatea sa a incetat sau in timpul incapacitatii sale de catre persoanele insarcinate a-l reprezenta B. ocrotitorul sau legal, atunci cand minorul cu capacitate restransa se opune la anularea actului, in orice situatie C. oricine are interes a. C b. B c. A 44. Ce organe au competenta s efectueze nregistrri de stare civil a. comandantului navei in timpul calatoriei in apele teritoriale romanesti b. sefii misiunilor diplomatice, dar numai pentru cetatenii romani, exceptandu-i pe apatrizi c. consiliilor judetene, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor 45. Care sunt atributele de identificare a persoanei fizice A. numele B. porecla C. resedinta a. B b. C c. A 46. Ce act normativ reglementeaz dreptul la nume al persoanei fizice A. Decretul 31/1954 B. Decretul 167/1958 C. Codul familiei a. C b. B c. A 47. Care sunt efectele hotrrii judectoresti de declarare a mortii A. incetarea capacitatii de folosinta B. desfacerea casatoriei C. incetarea oricaror drepturi a. C b. B c. A

48. Prin ce se aseamn capacitatea civil a persoanei fizice cu cea a persoanei juridice A. ambele sunt o parte a capacitii juridice; B. ambele au n coninut numai drepturi; C. ambele au n coninut numai obligaii; a. B b. C c. A 49. Ct timp trebuie afisat hotrrea declarativ de disparitie, la usa instantei si primriei ultimului domiciliu al celui disparut a. 15 zile b. 30 zile c. 20 zile 50. Ct timp trebuie s fi trecut, de la data afisrii extrasului de pe hotrarea prin care s-a declarat disparitia, pentru a fi declarat judectoreste moartea unei persoane a. o luna b. 4 ani c. 6 luni 51. Ct timp trebuie s fi trecut de la data ultimelor stiri din care rezult c persoana disparut era n viat pentru a fi declarat judectoreste moartea acesteia precedat de declararea judectoreasc a disparitiei a. 1 an b. 6 luni c. 4 ani 52. Care este conditia de fond necesar pentru declararea disparitiei unei persoane fizice a. de la data ultimelor stiri din care sa rezulte ca era in viata sa fi trecut mai mult de 4 ani b. de la data ultimelor stiri din care sa rezulte ca era in viata sa fi trecut mai mult de 6 luni c. de la data ultimelor stiri din care sa rezulte ca era in viata sa fi trecut mai mult de un an 53. Cui se comunic hotrrea declarativ de moarte, dup rmnerea definitiv, pentru a fi nscris a. oficiului de stare civil b. primriei unde i avea ultimul domiciliu c. presedintelui instantei

10

54. Care sunt cauzele, din legea general, de dizolvare a persoanei juridice a. numarul asociatilor a scazut sub 7 b. termenul pentru care s-au constituit s-a implinit c. scopul constituirii este altul decat scopul urmarit in fapt 55. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la nume A. opozabilitatea fata de terti, inalienabilitatea, universalitatea, prescriptibilitatea, legalitatea B. opozabilitatea fata de terti, legalitatea, divizibilitatea, imprescriptibilitatea, personalitatea, inalienabilitatea, universalitatea C. opozabilitatea fata de terti, inalienabilitatea, universalitatea, imprescriptibilitatea, legalitatea, personalitatea, unitatea a. A b. B c. C 56. Care sunt cele dou laturi ale continutului lichidrii persoanei juridice a. doar realizarea activului b. doar plata pasivului c. realizarea activului si plata pasivului 57. Care este principiul care domin, referitor la modul de dobndire a numelui de familie a. fiecare persoana poate sa isi aleaga liber numele si sa il schimbe oricand, fara restrictii b. numele de familie al copilului este dat de ofiterul de stare civila care inregistreaza nasterea c. copilul din casatorie ia numele comun al parintilor 58. Care este clasificarea sediului persoanei juridice n functie de ponderea pe care o are n volumul activittii acesteia a. sediul de drept comun si sediul conventional b. sediul principal si sediul secundar c. nu exsita un astfel de criteriu de clasificare 59. Ce se ntelege prin sediul persoanei juridice a. numai locul unde isi desfasoara activitatea b. mijlocul de identificare prin indicarea unui anumit loc, cu aceasta semnificatie c. locul unde se afla birourile conducerii acesteia

11

60. n ce cazuri poate interveni modificarea numelui de familie A. stabilirii filiatiei copilului nascut din parinti cunoscuti B. schimbarea numelui de familie al copilului, la cererea ofiterului de stare civila C. casatoriei a. B b. A c. C 61. Cum se clasific domiciliul n functie de modul de stabilire a. conjugal comun si domicilii separate, in situatia sotilor b. in tara sau in strainatate c. de drept comun, legal, conventional 62. Ce este pseudonimul a. este echivalent cu porecla b. este supus regulilor satbilirii, modificarii, schimbarii ori transcrierii, la fel ca in cazul numelui c. daca este insusit, devine un drept absolut care nu poate fi exercitat pe cale de reprezentare si nu poate fi instrainat 63. Care sunt elementele din care rezult folosinta de stat a. capacitatea de folosinta si discernamantul b. ius utendi, abutendi si fruendi c. nomen, tractatus si fama 64. Ce prerogative cuprinde n continutul ei starea civil ca drept subiectiv a. numele de familie si prenumele b. calitati personale c. posibilitatea omului de a se individualiza prin aceasta 65. Cte domicilii poate avea o persoan fizic, n Romania, n acelasi timp A. un domiciliu si doua resedinte B. doua domicilii si o resedinta C. un domiciliu a. A b. B c. C 66. Care sunt caracterele juridice specifice resedintei unei persoane fizice A. obligativitatea B. stabilitatea C. unicitatea a. A b. B c. C 12

67. Prin ce se caracterizeaz folosinta strii civile A. individualizarea unei persoane juridice prin purtarea numelui ce corespunde starii civile pretinse de acea persoana B. existenta unui act de stare civila conform cu starea civila pretinsa de persoan respectiva C. considerarea persoanei, de catre cei apropiati, ca fiind persoana careia ii apartine starea civila de care se prevaleaza aceasta a. B b. A c. C 68. Cnd are loc reconstituirea actului de stare civil n sensul Legii nr.119/1996 A. cand certificatul de nastere a unei persoane a fost distrus nemaiputandu-se recupera B. cand certificatul de casatorie al sotilor a fost pierdut C. cand registrul de stare civila in care se consemneaza actele de nastere a fost pierdut sau distrus a. A b. C c. B 69. Ce fel de actiune este cea prin care se urmreste nlturarea unei stri civile (unui element de stare civil), pretins nereale, si nlocuirea ei cu alta, pretins real A. actiune in reclamatie de stat B. actiune in modificare de stat C. actiune in contestatie de stat a. A b. B c. C 70. Care sunt actiunile n reclamatie de stat A. actiunea in stabilirea paternitatii, actiunea in tagada paternitatii B. actiunea in nulitatea casatoriei, actiunea in contestarea recunoasterii voluntare de maternitate sau de paternitate C. actiunea in stabilirea maternitatii, actiunea in stabilirea paternitatii a. C b. A c. B

13

71. Cu ce se poate proba starea civil a unei persoane fizice A. cu actele intocmite in registrele de stare civila B. cu certificatele de grefa C. cu orice mijloc de proba admis de lege chiar daca a existat registrul de stare civila a. B b. A c. C 72. Ce se ntelege prin actiuni n reclamatie de stat a. cea prin care se urmareste inlaturarea unei stari civile, pretins nereale si inlocuirea cu alta pretins reala b. cea prin care se urmareste obtinerea altei stari civile decat la data introducerii actiunii c. schimbarea starii civile pentru viitor 73. Care este caracterul specific strii civile, ca atribut de identificare a persoanelor fizice a. unicitatea b. pluralitatea c. indivizibilitatea 74. Care sunt elementele constitutive ale persoanei juridice A. denumirea, sediul B. contul bancar, capitalul social C. organizare, patrimoniu, scop a. A b. B c. C 75. Care sunt izvoarele actelor de stare civil a. actele si faptele civile b. numai actele civile c. numai faptele 76. Cum poate fi reorganizat persoana juridic A. absorbtie B. fisiune C. dizolvare a. B b. A c. C

14

77. Care sunt modurile de ncetare a persoanei juridice A. Absorbtie partiala B. fuziune C. divizare partiala a. C b. A c. B 78. n ce termen, tutorele este obligat s prezinte autorittii tutelare o dare de seam general, dup ncetarea tutelei a. cel puin 30 de zile b. cel mult 30 de zile c. cel mult 15 zile 79. Ce efecte produce punerea sub interdictie A. lipsirea de capacitatea de folosinta si instituirea tutelei interzisului ; B. lipsirea de capacitatea de exercitiu si instituirea tutelei interzisului ; C. lipsirea de ocrotirea parinteasca si instituirea tutelei interzisului. a. A b. B c. C 80. n ce situatie se vorbeste despre institutia domiciliului legal A. cnd minorul svrete o nfraciune; B. cnd minorul este dat n plasament; C. cnd minorul este internat n spital. a. A b. B c. C 81. Ce este capacitatea de folosint a. capacitatea de a avea drepturi si obligatii b. capacitatea de a se folosi de drepturile pe care le are persoana fizica c. capacitatea pe care o dobandeste persoana fizica la 18 ani. 82. Ce presupune procedura declarrii disparitiei a.formularea cererii de declarare a disparitiei, de catre cel in cauza b.faza prealabila judecatii, realizata prin intemediul servicului medico-legal c.si o faza a judecatii propriu-zise a. c b. b c. a

15

83. Ce este capacitatea de exercitiu a. capacitatea persoanei de a nu isi exercita drepturile savarsind acte juridice b. capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a nu isi asuma obligatii savarsind acte juridice c. capacitatea persoanei de a-si exercita drepturi si de a-si asuma obligatii savarsind acte juridice 84. Ce obligatii implic, pentru tutore, administrarea bunurilor minorului a.sa intocmeasca dari de seama anuale pe care le prezinta autoritatii tutelare in termen de 15 de zile de la sfarsitul anului calendaristic b.sa intocmeasca dari de seama ori de cate ori solicita aceasta autoritatea tutelara c.la incetarea tutelei sa repare pagubele produse in orice mod a. b b. a c. c 85. Ce persoane au capacitate de exercitiu restrns a. barbatul minor in varsta de 15 ani pus sub interdictie b. femeia minora de 17 ani necasatorita c. femeia minora casatorita 86. Cum se clasific actiunile de stare civil n functie de sfera persoanelor ndrepttite s le exercite a. pornite de titularul starii civile si de orice persoana interesata b. nu exista un astfel de criteriu c. personale si impersonale 87. Cum se clasific persoanele juridice n raport cu sediul lor a.persoane juridice cu sediul in Romania b.persoane juridice cu sediul la punctul de lucru c.persoane juridice fara sediu stabil a. c b. a c. b 88. Care sunt condiiile de fond necesare pentru punerea sub interdictie a unei persoane fizice a. lipsa discernamantului sa se datoreze betiei involuntare complete b. persoana fizica sa aiba discernamant c. lipsa de discernamant sa nu ii permita sa se ingrijeasca de interesele sale

16

89. Care este clasificarea cauzelor care pot duce la ncetarea tutelei minorului a. cauze care privesc persoana parintelui b. cauze care privesc persoana tutorelui c. cauze care privesc starea de sanatate a minorului 90. Cum se clasific incapacittile de drept civil dup modul cum opereaz a. de plin drept si prin intermediul hotararilor judecatoresti b. stabilite prin legea civila si stabilite prin legea penala c. cu caracter de sanctiuni si cu caracter de protectie 91. De cnd produce efecte hotrrea declarativ de moarte a. este un act constitutiv b. produce efecte si retroactiv c. produce efecte numai pentru viitor 92. Care sunt premisele capacittii de exercitiu a persoanei fizice a.capacitatea de folosinta b.discernamantul partial c.consimtamantul partilor a. a b. b c. c 93. Ce categorii de persoane nu au capacitatea de a fi tutore a.minorul de 16 ani casatorit b.cel decazut din drepturile parintesti sau declarat inapabil de a fi tutore c.cel caruia nu i s-a retras exercitiul drepturilor politice sau civile a. b b. a c. c 94. Care sunt atributele de identificare a persoanei fizice a.numele b.sediul c. nationalitatea a. a b. b c. c 95. Care sunt elementele constitutive ale persoanei juridice a. sediul propriu, patrimonial propriu, scop propriu b. organizare proprie, autorizatie padministrativa, scop propriu c. organizare proprie, patrimonial propriu, scop propriu

17

96. Care sunt caracteristicile elementelor constitutive ale persoanei juridice a.generalitatea b.unicitatea c.oficialitatea a. a b. c c. b 97. Care sunt caracterele juridice ale numelui a.religios b.opozabilitate erga omnes c.inopozabilitatea a. a b. b c. c 98. Care sunt situatiile care pot duce la modificarea numelui de familie a. stabilirea filiatiei copilului din casatorie b. stabilirea filiatiei copilului din afara casatoriei si fata de al doilea parinte c. stabilirea filiatiei fata de mama 99. Ce se ntelege prin inalienabilitatea capacittii de folosint a persoanei fizice a.nu poate forma obiect de renuntare b.poate forma obiect de instrainare c.poate forma obiectul executarii silite a. a b. b c. c 100. Ce conditii trebuie s fie ndeplinite pentru a fi vorba de comorienti a.sa fie vorba de cel putin doua persoane decedate in acelasi timp b.persoanele sa fi murit in imprejurari diferite c.sa se poata stabili ca una a supravietuit alteia a. a b. b c. c

18

101. De cte feluri este capacitatea de exercitiu a persoanei fizice a.capacitatea de exercitiu restransa b.capacitatea de exercitiu deplin restransa c.capacitatea de exercitiu intermediara a. a b. b c. c 102. Care sunt obligatiile tutorelui pe parcursul tutelei a. sa intocmeasca dari de seama ori de cate ori solicita aceasta autoritatea tutelara b. sa participle la intocmirea inventarului bunurilor de catre delegatul autoritatii tutelare, inventar care se supune aprobarii autoritatii tutelare c. sa repare pagubele pe care le produce. 103. Cnd nceteaz capacitatea civil de exercitiu restrns a.prin deces b.prin implinirea varstei de 21 de ani c.in cazul in care minorul cu varsta intre 14 si 21 de ani e pus sub interdictie judecatoreasca a. c b. b c. a 104. Care sunt atributele de identificare a persoanei juridice a.denumire, sediu, cetatenie b.contul bancar, capitalul social c.firma, emblema, marca, domiciliu a. a b. b c. c 105. Care sunt caracteristicile elementelor constitutive ale persoanei juridice a.exclusivismul b.diversitatea c.imprescriptibilitatea a. a b. c c. b

19

106. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice inceteaza: a. prin suspendarea interdictiei judecatoresti b. prin implinirea varstei de 18 ani c. prin anularea casatoriei putative, daca femeia a a fost de buna credinta la incheierea acesteia si daca anularea a avut loc mai inainte ca aceasta sa fi implinit varsta de 18 ani. 107. Incapacitatile reglementate de Codul civil sunt urmatoarele: a. incapacitatea persoanei care a implinit 18 ani b. incapacitatea minorului sub 16 ani de a dispune de averea sa prin testament c. incapacitatea concubinilor de a vinde unul celuilalt 108. Prin ce mijloace este asigurat egalitatea n fata legii civile a.prin mijloace de drept civil b.prin mijloace conventionale c.prin mijloace de drept administrative a. a b. b c. c 109. Prin expresia comorienti se desemneaza: a. persoanele care au incetat din viata in aceeasi imprejurare b. persoanele care nu au incetat din viata in aceesi imprejurare c. persoanele care au incetat din viata in imprejurari similare 110. Care sunt caracterele juridice ale capacittii de exercitiu a persoanei fizice a. oficialitatea b. generalitatea c. nelegalitatea a. b b. c c. a 111. Cnd are loc ncetarea tutelei a. prin vointa miorului pus sub tutela b. la implinirea varstei de 14 ani de catre minor c. stabilirea filiatiei fata de cel putin unul dintre parinti a. c b. b c. a

20

112. Cum poate fi capacitatea de exercitiu a persoanei fizice a. lipsa capacitatii de exercitiu b.lipsa capacitatii civila de folosinta, dar exista capacitate de exercitiu restransa c. capacitate de exercitiu deplina, dar fara capacitate de folosinta (cazul celui pus sub interdictie) a. a b. c c. b 113. Prin ce mijloace poate fi reorganizat persoana juridic a.absorbtie b. prin hotarare a autoritatii tutelare c.dizolvare a. a b. b c. c 114. Ce elemente are la baz structura capacittii civile a persoanei juridice a. capacitatea de dispozitie b. capacitatea de folosinta c. capacitatea restransa de folosinta 115. Cnd poate nceta functia curatorului a. la solicitarea expresa a autoritatii tutelare b. la solicitarea executorului judecatoresc c. prin consimtamantul exprimat in acest sens de reprezentantul (revocarea curatorului) 116. De cte feluri este domiciliul a. de drept comun b. contraventional c. resedinta a. a b. a c. c 117. Care sunt caracterele capacittii de folosint a persoanei fizice a. legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, egalitatea, universalitatea, b. legalitatea, oficialitatea, contradictorialitatea, intangibilitatea, egalitatea, universalitatea c. inalienabilitatea, imprescriptibilitatea, universalitatea, oficialitatea, egalitatea, universalitatea

21

118. Ce obligatii are mostenitorul de rea credint, al unei persoane reaprute dup declararea judectoreasc a mortii a. sa nu restituie fructele atat culese cat si neculese din neglijenta lui b. sa restitutie bunurile in natura, indiferent de situatie c. daca a instrainat bunurile cu titlu oneros si catre un subdobanditor de buna credinta sa restituie fie pretul, fie valoarea din momentul revendicarii a. c b. a c. b 119. Care sunt caracterele juridice ale capacittii de exercitiu a persoanei fizice a. imprescriptibilitatea b. alienabilitatea c. intangibilitatea a. a b. b c. c 120. Ce fel de rspundere se instituie n cazul n care tutorele nu si ndeplineste obligatiile a. civil b. disciplinar in fata autoritatii tutelare c. administrativ 121. Cum poate fi probat starea civil a unei persoane fizice a.cu actele intocmite in registrele de stare civila b.cu certificatele de actionar c.cu orice mijloc de proba admis de lege, chiar daca a existat registrul de stare civila a. a b. c c. b 122. Cum si nceteaz existenta persoana juridic a. prin hotararea consiliului local unde isi are sediul b. fuziune c.divizare partiala a. a b. b c. c

22

123. Ce elemente are la baz structura capacittii civile a persoanei juridice a. capacitatea de dispozitie b. consimtamant c. capacitate de exercitiu 124. Cum sunt, de regul, actiunile de stare civil, n raport cu prescriptia extinctiv a. prescriptibile b. imprescriptibile c. prescriptibile in termenul general de 2 ani 125. Ce reprezint curatela capabilului a. masura de ocrotire luata asupra persoanei fizice cu capacitate deplina de exercitiu, dar aflata in situatii speciale b. masura de ocrotire luata asupra persoanei juridice cu capacitate deplina de exercitiu, dar aflata in situatii speciale c. nu exsita o astfel de institutie 126. Ce nseamn intangibilitatea ca si caracter juridic al capacittii de folosint a. nu este garantata de lege b. nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit de aceasta capacitate decat in conditiile prevazute de lege c. nu este consacrata de acte normative cu caracter international. 127. Care sunt, de regul, efectele hotrrii declarative de moarte a. hotararea judecatoreasca de declarare a mortii produce aceleasi efecte juridice ca si moartea fizic constatata b. hotararea judecatoreasca de declarare a mortii nu produce aceleasi efecte juridice ca si moartea fizic constatata c. hotararea judecatoreasca de declarare a mortii produc efecte numai pentru viitor 128. Care sunt categoriile de persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu a.minorul sub 16 ani b.minorul intre 14 si 18 ani c.persoanele puse sub interdictie judecatoreasca a. c b. a c. b

23

129. Ce este curatela minorului a.un mijloc de dobandire a capacitatii de exercitiu a acestuia b.un mijloc de ocrotire a capacitatii de folosinta a acestuia c.un mijloc subsidiar de ocrotire a acestuia a. c b. a c. b 130. Care este efectul imediat al hotrrii judectoresti de punere sub interdictie a. persoana nu are capacitate de folosinta b. persoana nu are capacitate de exercitiu c. persoana are capacitate de exercitiu restransa a. b b. a c. c 131. Care sunt laturile patrimoniului persoanei juridice a. activa si pasiva b. personala si colectiva c. drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale 132. Care sunt caracterele juridice ale capacittii de folosint a persoanei juridice a.contradictorialitatea b.confidentialitatea c.legalitatea a. a b. b c. c 133. Ce modificri n starea civil a persoanei fizice duc la nscrierea mentiunilor n actele de stare civil a.contestarea recunoasterii sau tagaduirea paternitatii b.schimbarea pseudonimului c. nicio astfel de modificare a. a b. b c. c

24

134. Care sunt modurile de nfiintare a persoanei juridice a.prin actul de dispozitie al organului competent b.prin actul de infiintare al celor care o verifica c.prin actul de dispozitie al instantei de judecata a. a b. c c. b 135. Cum se dobndeste capacitatea de folosint a.prin vointa judecatorului, exprimata prn hotarare judecatoreasca b.prin orice act juridic c.la nastere a. c b. b c. a 136. Care sunt situatiile n care nceteaz msura curatelei a. prin cererea sa de inlocuire, dupa 6 luni de la numire b. prin consimtamantul exprimat in acest sens al reprezentantului (revocarea curatorului) c. la incetarea cauzelor care au determinat curatela, prin hotarare judecatoreasca 137. Care sunt categoriile de persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu a.minorii sub 14 ani b.minorii pana la implinirea varstei de 14 ani, dar numai in privinta actelor de conservare, afara de execeptiile reglementate de lege care privesc pe minorii intre 14 si 16 ani c.cei carora legea le-a prohibit anumite contracte a. c b. a c. b 138. n ce situatii se instituie curatela minorului a.cand inlocuirea tutorelui minorului cu alt tutore se produce in acelasi moment, concomitent b.in cazul contrarietatii de interese aparute intre minor si ocrotitorul sau legal c.in cazul in care parintele sau tutorele minorului nu e impiedicat vremelnic de a-l ocroti pe acesta a. a b. b c. c

25

139. n ce conditii minorul, cu capacitate de exercitiu restrns, poate ncheia acte juridice de dispozitie a.personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal b.numai prin reprezentant c.personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal si autoritatii tutelare a. a b. c c. b 140. Cui apartine competenta instituirii curatelei minorului a. autoritatii tutelare de la domiciliul minorului b. autoritatii tutelare de la domiciliul curatorului c. instantei de judecata de la domiciliul minorului 141. Care sunt caracterele juridice ale capacittii de folosint a persoanei juridice a.contradictorialitatea b.confidentialitatea c.inalienabilitatea a. a b. b c. c 142. Cnd se stabileste prenumele a.la data inregistrarii nasterii b.la data botezului c.in termenul maxim prevazut de lege a. a b. b c. c 143. Cnd ia nastere capacitatea de folosint a persoanei juridice a. de la data inregistrarii pentru orice persoana juridica b. de la data actului de dispozitie pentru persoana juridica nesupusa inregistrarii c. de la data autorizarii infiintarii pentru persoana juridica supusa inregistrarii. a. b b. a c. c

26

144. n cte categorii pot fi mprtite, dup finalitatea lor, incapacittiile de drept civil a.incapacitati stabilite in legea civila si incapacitati stabilite in legea penala b.incapacitati care opereaza de plin drept si incapacitati care opereaza prin efectul unei hotarari judecatoresti c.incapacitati cu caracter de sanctiuni si incapacitati cu caracter de masuri de protectie sau ocrotire a. c b. b c. a 145. Ce obligatii au mostenitorii prezumtivi de bun credint, ai persoanei care a reaprut dup ce a fost declarat judectoreste moart a.sa restituie bunurile in natura ori de cate ori acest lucru este posibil b.sa restituie pretul primit cand au instrainat bunurile c.sa atace hotararea judecatoreasca declarative de moarte a. b b. c c. a 146. n ce situatii, persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu, au nevoie de ncuviintarea printilor a. pentru bunurile sale, minorul nu are nevoie de incuviintarea parintilor, pentru a face acte juridice b. in ceea ce priveste administrarea bunurilor c. numai in ceea ce priveste actele de conservare 147. Care sunt msurile de protectie special a copilului a. plasamentul b. plasamentul in regim de demipensiune c. suprevegherea de catre instanta de judecata a. a b. b c. c 148. Care sunt situatiile n care nceteaz functia curatorului a. inlocuirea la cerere, dupa un termen de 6 luni de la numire b. inlocuirea la cerere, dupa un termen de 1 an de la numire c. inlocuirea la cerere, dupa un termen de 3 ani de la numire 149. Ce obligatii are tutorele la ncetarea tutelei a. prezinta dari de seama daca socoteste necesar b. repara orice pagube produse minorului in perioada tutelei c. prezinta dari de seama in cel mult 30 de zile de la incetarea tutelei

27

150. Care este clasificarea persoanelor juridice n raport de nceputul capacittii de folosint a.persoane juridice care dobandesc capacitate fara indeplinirea nici unei formalitati b.persoane nesupuse inregistrarii c.celelalte persoane juridice a caror capacitate de folosinta incepe in raport de modul de infiintare aplicabil a. c b. a c. b 151. Ce este porecla a.un nume inregistrat la organele competente b.o denumire expresiva pe care nu si-o alege persoana, ci pe care i-o dau altii c.un prenume al persoanei fizice, adesea neinregistrat in actele de stare civila a. b b. c c. a 152. Din ce reiese principiul specialittii capacittii de folosint a persoanei juridice a.este prevazut expres in dispozitii legale b.este o creatie a legiuitorului c.are ca limit limita scopului persoanei juridice, asa cum a fost stabilit de lege, de actul de infiintare sau statut a. a b. c c. b 153. Care sunt ngrdirile capacittii de folosint a persoanei fizice cu caracter de pedeaps civil a.pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi si decaderea din drepturile parintesti b.decaderea din drepturile parintesti si pedepsele civile in materie succesorala c.pedepsele civile in materie succesorala si interdictia de a instraina sau a greva bunurile minorului a. a b. c c. b

28

154. Cum se face dovada datei mortii a.cu orice mijloc de proba admis de lege b.numai cu inscrisuri c.numai cu mijloace de fapt a. a b. b c. c 155. Cnd are loc ncetarea strii de lips a capacittii de exercitiu a minorului a.pentru minor, lipsa capacitatii inceteaza fie prin implinirea varstei de 18 ani, fie prin moarte b.pentru interzisul judecatoresc, lipsa capacitatii de exercitiu inceteaza prin ridicarea interdictiei, c.pentru minor, lipsa capacitatii inceteaza fie prin implinirea varstei de 18 ani a. b b. c c. a 156. De cnd ncep drepturile si ndatoririle tutorelui a. de la primirea deciziei de numire b. de la data pronuntarii hotararii judecatoresti de numire c. de la data deciziei autoritatii tutelare de numire 157. Ce este prin definitie persoana juridic a.o entitate careia in anumite conditii dreptul ii recunoaste o capacitate civila b.un grup de interese c.o entitate abstracta si complexa a. a b. b c. c 158. Ce reprezint domiciliul a.resedinta persoanei fizice b.o locuinta temporara a persoanei fizice c.un atribut de identificare a. a b. b c. c

29

159. Cum se clasific, n raport de natura ori caracterul lor, cauzele de dizolvare a persoanei juridice a.speciale sau specifice si cauze generale; b.cauze care conduc la dizolvarea de drept a persoanei juridice si cauze care conduc la dizolvare numai daca exista un act al organului competent in acest sens, al instantei judecatoresti, ori al puterii executive; c.cauze de dizolvare fortata si cauze de dizolvare voluntara. a. c b. b c. a 160. Ce reprezint capacitatea de folosint a omului a. este capacitatea de a avea drepturi si obligatii; b. este capacitatea de a-si asuma drepturi si obligatii prin incheierea de acte juridice; c. cuprinde in ea capacitatea civila; 161. Care din urmatoarele caractere apartin capacitatii de folosinta: a. legalitatea, generalitatea, alienabilitatea; b. legalitatea, intangibilitatea, prescribilitatea; c. legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, egalitatea, universalitatea; 162. De cnd ncepe capacitatea de folosint a. incepe de la nasterea persoanei; b. incepe de la conceptie, in toate cazurile; c. incepe de la varsta de 18 ani; 163. Ce fel de capacitate are copilul conceput dar nenscut a. are capacitate de exercitiu, restransa; b. are capacitate de folosinta, daca se naste viu c. are capacitate de folosinta restransa; 164. Ce presupune prezumtia timpului legal al conceptiunii? a. intervalul de 121 zile, cuprins intre a 300 si a 180 zi inaintea nasterii b. este o prezimtie relativa c. nu exista o astfel de prezumtie 165. Ce fel de prezumtie este cea a celei mai lungi si a celei mai scurte gestatii a. absoluta b. relativa c. juecatoreasca

30

166. Ce fel de ngrdire a capacitii de folosint este incapacitatea persoanei sub 18 ani de a dispune de averea sa prin testament a. ingradire cu caracter de pedeapsa b. ingradire cu caracter de protectie c. nu exista o astfel de incapacitate 167. Cnd nceteaz capacitatea de folosin a. inceteaza de la data declararii disparitiei, prin hotarare judecatoreasca; b. inceteaza de la data declararii disparitiei, prin act al autoritatii tutelare; c. inceteaza la data mortii persoanei; 168. Cine poate dispune declararea judecatoreasca a mortii persoanei fizice a. se face prin act al autoritatii tutelare, in urma cercetarilor efectuate de catre procuror; b. instanta de judecata, prin hotarare c. organele de cercetare penala 169. Care este conditia de fond necesar pentru declararea disparitiei a. se poate face numai daca a fost precedata de o lipsa de la domiciliu a celui in cauza, mai mare de 6 luni; b. se poate face numai daca a fost precedata de o lipsa de la domiciliu a celui in cauza, mai mare de 1 an; c. se poate face numai daca a fost precedata de o lipsa de la domiciliu a celui in cauza, mai mare de 6 luni, calculate de la data unui ultim raport juridic; 170. Ce efect are hotrrea declarativ de disparitie asupra capacittii civile a persoanei a. nu are niciun efect asupra capacitatii de folosinta a persoanei; b. conduce la transformarea capacitatii depline de exercitiu, intr-o capacitate restransa de exercitiu; c. se poate pronunta daca cel in cauza a lipsit cel putin 6 luni de la domiciliu; 171. Care este natura juridic a declarrii disparitiei unei persoane a. conditie necesara si suficienta pentru declararea judecatoreasca a mortii persoanei b. situatie facultativa in procedura declararii judecatoresti a mortii persoanei c. cerinta facultativa a instantei de judecata, in procesul de declarare judecatoreasca a mortii persoanei

31

172. Cnd moartea a fost declarat prin hotrre judectoreasc, care este data mortii persoanei a. este ultima zi a termenului dupa care se poate cere declararea judecatoreasca a mortii, in toate cazurile; b. este ultima zi a termenului dupa care se poate cere declararea judecatoreasca a mortii, daca nu exista indicii indestulatoare; c. este data pronuntarii hotararii declarative de moarte; 173. Care sunt cazurile cnd se poate cere anularea hotrrii declarative de moarte a. persoana declarata moarta este in viata b. cand o solicita mostenitorii persoanei in cauza c. la cererea expresa a prim-procurorului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 174. Ce reprezint capacitatea de exercitiu A.capacitatea unei persoane de a dobandi drepturi si obligatii prin incheierea de acte juridice; B. capacitatea unei persoane de a ncheia acte juridice cu incuviintarea ocrotitorului legal; C. capacitatea unei persoane de a avea drepturi si obligatii. a. C b. B c. A 175. Care sunt premisele capacittii de exercitiu a persoanei fizice A. existenta discernmntului; B. maturitatea psihic; C. acordul printilor; a. C b. A c. B 176. Care sunt felurile capacittii de exercitiu A. lipsa capacitatii de exercitiu; B. incapacitatea de exercitiu restrns; C.capacitatea de exercitiu intermediar. a. B b. C c. A

32

177. Ce categorii de persoane sunt lipsite de capacitate de exercitiu A. minorul care nu a mplinit 18 ani; B. interzisul judectoresc; C. persoanele care au peste 95 de ani; a. B b. A c. C 178. Ce fel de acte sunt permise celor lipsiti de capacitate de exercitiu A. actele de administrare; B. actele de conservare; C. actele de dispozitie; a. A b. C c. B 179. Ce se ntelege prin inalienabilitatea capacittii de folosint a persoanei fizice a. poate fi donata, dar nu poate fi vanduta b. nu poate fi instainata in tot sau in parte c. nu este un caracter juridic al capacitatii de folosinta 180. Cnd are loc ncetarea strii juridice a lipsei capacittii de exercitiu A. pentru minor odat cu mplinirea vrstei de 21 ani ; B. pentru interzisul judectoresc prin ridicarea interdictiei; C. pentru minor odat cu mplinirea vrstei de 18 ani . a. B b. C c. A 181. Cnd ncepe capacitatea de exercitiu restrns a. la mplinirea vrstei de 14 ani; b. la nastere; c. din momentul conceptiei; 182. Ce fel de ngrdire a capacittii de folosint este decderea din drepturile printesti a. cu caracter de protectie b. pedeapsa complementara c. cu caracter de pedeapsa civila 183. Ce acte ncheie minorul ntre 14 si 18 ani numai cu ncuviintarea prelabil a ocrotitorului legal a. acte de administrare; b. donatii; c. acte de dipozitie; 33

184. n ce conditii poate minorul ntre 14 si 18 ani s ncheie acte de dispozitie a. oricand singur si personal; b. numai cu ncuviintarea prealabil a ocrotitorului legal; c. cu dubl ncuviintare (a ocrotitorului legal si a autorittii tutelare); 185. Care sunt categoriile de persoane fizice ocrotite de mijloacele de drept civil a. minorii, alienatii, debilii mintal, persoane fizice aflate in situatii deosebite b. numai minorii si alienatii c. numai persoanele fizice aflate in situatii deosebite 186. Care sunt mijloacele de drept civil de ocrotire a minorilor a. parinti, tutela b. tutela, curatela c. parinti, tutela, curatela 187. Care sunt mijloacele de drept civil de ocrotire a alienatilor si debililor mintali a. numai tutela b. tutela si curatela c. numai curatela 188. Care sunt principiile ocrotirii printesti A. drepturile printesti se exercit n interesul copilului; B. printii nu au aceleasi drepturi si obligatii fat de copiii lor minori; C. printele are drepturi asupra bunurilor copilului; a. A b. B c. C 189. Care sunt modalitattile de exercitare a ocrotirii printesti a. ocrotirea printeasc se exercit de ambii printi; b. ocrotirea printeasc se exercit numai de tat; c. ocrotirea printeasc se exercit numai de printele cruia i-a fost ncredintat copilul; 190. Cte laturi are continutul ocrotirii printesti a. doua: personala si patrimoniala b. o singura latura - personala c. o singura latura - patrimoniala

34

191. Ce fel de rspundere se antreneaz pentru printii care nu-si ndeplinesc drepturile si ndatoririle printesti a. raspundere contraventionala b. raspundere civila c. numai raspundere penala 192. n ce situatii se instituie tutela minorului a. se deschide in cazul in care unul din parintii acestuia este mort, decazut din drepturile parintesti ori disparut; b. se deschide doar daca parintii minorului sunt declarati morti; c. se deschide daca parintii minorului sunt declarati disparuti sau morti; 193. Ce persoane au obligatia de a nstiinta autoritatea tutelar cnd afl de existenta unui minor lipsit de ocrotire printeasc a. colegii de scoala ai acestuia; b. vecinii, din imobilul unde locuieste acesta; c. chiar si persoanele puse sub interdictie 194. Cine numeste tutorele a. autoritatea tutelara de la domiciliul minorului; b. autoritatea tutelara de la domiciliul tutorelui; c. instanta de la domiciliul minorului; 195. Ce conditii trebuie s ndeplineasc o persoan pentru a avea capacitatea de a fi tutore a. trebuie sa fie o persoana cu capacitate deplina de exercitiu si bune purtari; b. poate fi si o persoana pusa sub interdictie, daca auoritatea tutelara considera ca acest lucru nu impiedica exercitarea tutelei; c. poate fi si o persoana careia i s-a restrans exercitiul drepturilor politice; 196. Ce obligatii are tutorele pe parcursul tutelei a. participa la inventarierea bunurilor minorului, la deschiderea tutelei; b. intocmeste dari de seama, la cererea minorului; c. poate instraina bunuri ale minorului pentru a-si incasa remuneratia stabilita de catre autoritatea tutelara; 197. Ce acte poate s ncheie singur tutorele minorului sub 14 ani, fr ncuviintarea autorittii tutelare a. orice acte de instarinare a bunurilor minorului b. acte de conservare c. gajarea bunurilor minorului, in orice situatie

35

198. Ce categorie de acte necesit ncuviintarea autorittii tutelare, la tutela minorului a. incuviinteaza toate actele minorului; b. va trebui sa isi dea avizul pentru instrainarea valabila a unui bun al minorului catre sotul sau o ruda in linie dreapta a tutorelui; c. incuviinteaza actele prin care se instraineaza bunuri ale minorului; 199. Care sunt situatiile n care tutela poate nceta a. cand parintele decazut din drepturile parintesti si declarat disparut, apare; b. la cererea tutorelui, in conditiile legii; c. la cererea minorului; 200. Ce reprezint curatela minorului a. este o masura care se instituie in conditiile legii de catre autoritatea tutelara b. se instituie la cererea minorului; c. poate fi exercitata de unul din parintii minorului; 201. Care sunt cazurile de instituire a curatelei minorului a. se instituie daca nu se poate realiza concomitent inlocuirea tutorelui cu alt tutore; b. se instituie la cererea intantei de judecata; c. cand copilul este lipsit definitiv de ocrotirea printeasca 202. Care sunt caracterele juridice ale tutelei minorului a. legalitatea b. este o masura facultativa c. este intotdeauna cu caracter oneros 203. Ce reprezint plasamentul a. reprezinta o masura de protectie speciala, cu caracter temporar, care se tabileste in situatia copilului abuzat sau neglijat, precum si in cea a copilului gasit sau abandonat in untati sanitare; b. este o masura de protectie speciala, cu caracter temporar, care poate fi dispusa la o persoana sau o familie ori un asistent maternal; c. o masura ce se dispune, cu acordul parintilor, de catre instanta de judecata; 204. Care sunt principiile exercitrii tutelei minorului a. exercitarea de catre parintii firesti b. exercitarea exclusiv in interesul minorului c. controlul permanent exercitat de catre instanta de judecata

36

205. Care sunt efectele punerii sub interdictie judecatoreasc a. este sinonima cu tratamentul medical, dispus de o autoritate medicala; b. are ca efect lipsirea persoanei de capacitatea de folosinta; c. are efecte in ceea ce priveste capacitatea de exercitiu a persoanei; 206. Care sunt conditiile necesare pentru punerea sub interdictie a. persoana fizica sa nu fie lipsita de discernamant; b. lipsa de discernamant sa se datoreze alienatiei ori debilitatii mintale; c. lipsa de discernamant sa-i permita persoanei sa se ingrijeasca de interesele sale; a. b b. a c. c 207. Cine poate cere punerea sub interdictie judecatoreasc a. doar persoanele apropiate celui in cauza, care il cunosc bine b. poate fi ceruta de autoritatea tutelara si de alte persoane prevazute de lege; c. poate fi ceruta doar de membrii familiei; a. a b. b c. c 208. Ce se ntmpl n faza contradictorie a procedurii punerii sub interdicie a. presedintele instantei trimite cererea, impreuna cu inscrisurile anexate, medicului legist; b. cererea initiala se depune la parchet, pntru cercetari preliminare; c. interogatoriul paratului este obligatoriu a. c b. a c. b 209. Ce efecte are punerea sub interdictie judectoreasc a. daca persoana pusa sub interdictie este minor sub 14 ani, efectul lipsirii de capacitate de exercitiu se va produce de la data horararii de puenre sub interdictie b. daca persoana pusa sub interdictie este minor 14-18 ani, efectul este trecerea la capacitatea deplina de exercitiu; c. persoana cu capacitate deplina de exercitiu devine o persoana lipsita de aceasta capacitate. a. c b. a c. b

37

210. Care sunt efectele punerii sub interdictie la minorul ntre 14-18 ani a. face necesara asistarea persoanei in cauza la facerea actelor civile; b. face necesara reprezentarea persoanei in cauza la facerea actelor civile; c. este dispusa de autoritatea tutelara de la domiciliul persoanei in cauza. a. a b. b c. c 211. De la ce dat si produce efectele hotrrea judectoreasc de punere sub interdictie a. de la data ramanerii definitive a hotararii (irevocabila) b. de la data pronuntarii hotararii c. de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial 212. Care sunt conditiile de fond pentru punerea sub interdictie a. persoana fizica sa fie lipsita de discernamant b. sunt stabilite de autoritatea tutelara, prin hotararea de punere sub interdictie; c. pentru persoana care a implinit 18 ani se realizeaza de catre un reprezentant al autoritatii tutelare, desemnat de aceasta. a. b b. a c. c 213. n ce conditii se ridic interdictia judectoreasc a. se ridica daca au incetat cauzele care au provocat interdictia, prin hotararea autoritatii tutelare; b. se ridica daca au incetat cauzele care au provocat interdictia, prin hotararea instantei de judecata; c. se ridica prin hotararea judecatoreasca, care isi produce efectele de la pronuntare; 214. De cte feluri este curatela a. poate fi numai a incapabilului b. se poate institui chiar daca persoana isi poate apara interesele, dar este batrana; c. se poate institui daca persoana este plecata vreme indelungata de acasa; a. a b. c c. b 215. Care sunt cazurile de instituire a curatelei a. boala, infirmitatea sau batranetea celui in cauza b. in orice situatie, dar la cererea expresa a persoanei in cauza c. in cazul surdo-mutului, chiar daca stie sa scrie

38

216. Cine poate cere instituirea curatelei: a. cel ce urmeaza a fi reprezentat b. tutorele, in orice situatie c. autoritatea tutelara, in termen de 24 de ore de la aparitia unei situatii deosebite 217. Care institutie este competent s instituie curatela a. instanta de judecata b. institutia prefectului, ca reprezentant al guvernului in teritoriu c. autoritatea tutelara, la cerere sau din oficiu. a. c b. a c. b 218. Ce se ntelege prin identificarea persoanei fizice a. presupune individualizarea acesteia in raport ce ceilalti; b. se realizeaza numai prin nume; c. se realizeaza prin nume, domiciliu, resedinta, sediu, nationalitate. 219. Ce reprezint numele persoanei fizice a. reprezinta cuvantul care o individualizeaza in familie; b. este un atribut de identificare a acesteia; c. reprezinta un drept subiectiv patrimonial al persoanei. 220. Care sunt caracterele juridice ale numelui a. opozabilitatea b. alienabilitatea c. poate fi vandut, nu poate fi donat 221. Care sunt elementele constitutive ale numelui a. numele de familie si prenumele b. prenumele si numele de botez c. numele de familie si patronimicul 222. Ce se ntelege prin unitate ca si caracter juridic al numelui a. desi numele este alcatuit din nume de familie si prenume desemneaza aceeasi persoana fizica b. numele este legat de persoana omului c. ca orice persoana are drept la un nume, dobandit prin lege

39

223. Ce se ntelege prin inalienabilitatea numelui de familie: a. presupune ca persoana fizica nu poate renunta la acesta; b. presupune ca nu il poate transmite gratuit, putandu-l vinde; c. nu este valabila in privinta numelui de familie transmis prin filiatie, adoptie sau casatorie. a. c b. b c. a 224. Cum se stabileste numele de familie a. se dobandeste prin efectul filiatiei, in baza unei hotarari judecatoresti; b. se poate modifica de drept prin schimbarile intervenite in starea civila a persoanei; c. al copilului din afara casatoriei se stabileste de catre autoritatea tutelara. a. b b. c c. a 225. Ce nume de familie va purta copilul din cstorie a. din casatorie va purta numele comun de casatorie al parintilor, prin hotararea instantei de judecata; b. va purta numele stabilit de autoritatea tutelara, daca parintii casatoriti, cu nume de familie diferite, nu se inteleg; c. isi poate manifesta vointa in privinta numelui de familie pe care il va purta. a. a b. c c. b 226. Cum se stabileste numele de familie al copilului din afara cstoriei a. se va stabili de catre instanta de judecata; b. se va stabili de autoritatea tutelara, daca parintii se inteleg; c.va fi numele de familie al parintelui fata de care filiatia a fost mai intai stabilita a. c b. a c. b

40

227. Cum se stabileste numele de familie al copilului gsit, cu printi necunoscuti a. se stabileste prin dispozitia primarului; b. va fi stabilit de instanta de judecata daca parintii nu se inteleg; c. va fi numele de familie al unuia din parinti, a. a b. c c. b 228. n ce situatii se modific numele de familie: a. poate fi schimbat doar in cazurile expres pravazute de lege; b. poate fi schimbat in orice situatie, prin acordul sotilor c. poate fi schimbat de drept in situatii determinate, prin hotararea autoritatii tutelare. 229. Cine poate dispune modificarea numelui de familie: a. se poate face de instanta de judecata in situatia stabilirii filiatiei si fata de celalalt parinte, prin incuviintarea de a purta numele acestuia din urma; b. se poate face de autoritatea tutelara in situatia stabilirii filiatiei si fata de celalalt parinte, prin incuviintarea de a purta numele acestuia din urma; c. nu este permisa in nicio situatie; 230. Care este numele de familie purtat n urma cstoriei a. numele pe care viitorii sotii declara, in fata delegatului de stare civila, ca il vor purta in casatorie; b. numele de familie pe care autoritatea tutelara decide sa il poarte viitorii soti c. prenumele pe care viitorii sotii declara, in fata delegatului de stare civila, ca il vor purta in casatorie; 231. Ce se ntelege prin schimbarea numelui de familie pe cale administrativ a. inlocuirea numelui de familie cu alt nume de familie, prin decizie administrativa; b. inlocuirea prenumelui unei persoane, prin decizie administrativa; c. inlocuirea numelui de familie cu alt nume de familie, prin hotararea instantei de judecata.

41

232. Care este situatia numelui de familie n ipoteza divortului? a. va fi pastrat de fostii soti; b. sotul care si-a schimbat numele prin casatorie va reveni totdeauna la numele anterior; c. poate fi pastrat si dupa divort, cu acordul sotului al carui nume de familie a fost luat de soti; 233. Ce este prenumele: a. este ceea ce distinge o persoana de persoane cu acelasi nume de familie, dar din familii diferite; b. un drept care nu este opozabil erga omnes; c. un drept patrimonial al persoanei; 234. Ce este pseudonimul: a. este supus modificarii si schimbarii pe cale administrativa, la fel ca si numele de familie; b. formeaza obiectul dreptului la pseudonim; c. nu este ales de persoana, ci atribuit de altii; 235. Ce este domiciliul persoanei fizice: a. este locul unde are locuinta temporara; b. este locul unde are locuinta statornica; c. dreptul la domiciliu este un drept real patrimonial, avand ca obiect o locuinta; 236. Care este importanta juridic a domiciliului persoanei fizice: a. are importanta sub aspectul capacittii civile; b. determina locul primirii pretului; c. nu are are importanta in materia succesiunilor. 237. Ce se ntelege prin unicitate ca si caracter juridic al domiciliului: a. exclude posibilitatea schimbarii acestui, in orice conditii b. exclude coexistenta domiciliului de drept comun cu cel conventional c. o persoana fizica poate avea un singur domiciliu 238. De cte feluri este domiciliul dup modul de stabilire: a. voluntar; b. impus de o institutie a statului; c. un drept patrimonial al persoanei.

42