Sunteți pe pagina 1din 4

1. Cui revenea cea mai mare competenta, dupa Imparat, in Dacia Romana? R: Guvernatorului provinciei 2.

Cum traiau geto-dacii pana la formarea statului lor? R: In unitati de triburi. . Cui ii era incredintata puterea !udecatoreasca in statul geto-dac? R: "reotilor. #. De cine era detinuta puterea suprema in statul dac pana la cucerirea Daciei de catre romani? R: Rege $. Ce erau canabele in Dacia romana? R: %se&ari civile cu statut cvasi-uman intemeiate in !urul castrelor de catre mestesugari, negustori, banc'eri si veterani. (. De cate feluri erau peregrinii? R: )bisnuiti si deditici. *. In cadrul comunitatilor vicinale romane, casatoria se inc'eia prin liberul consimtamant al ambilor soti. Cine cerea divortul? R: )ricare dintre soti. +. Cine e,ercita puterea !udecatoreasca in cadrul obstilor satesti? R: -udele satesc si sfatul oamenilor buni si batrani. .. /a ce se refera termenul de 0-us 1alac'icum2? R: Dreptul vla'ilor, legea tarii, obiceiul pamantului. 13. /egea tarii in privinta contractelor a preluat dispo&itiile din dreptul daco-roman, aducand elemente noi. Care a fost contractul care a cunoscut cea mai amanuntita reglementare? R: Contractul de van&are-cumparare. 11. ) forma de casatorie admisa de legea tarii era casatoria cu fuga. Ce presupunea? R: 4n simulacru de rapire a fetei de catre viitorul sot, cu consimtamantul fetei. 12. /egea tarii a adus o reglementare amanuntita asupra infractiunilor. Care erau cele mai grave? R: Impotriva statului, proprietatii si persoanelor. 1 . Ce trasaturi avea legea tarii? R: 4nitara din punct de vedere geografic si social5 completa, receptiva, originala si trainica. 1#. Care era institutia centrala in 6oldova si 7ara Romaneasca? R: Domnia. 1$. Care erau principalii dregatori civili, de sfat, in 7ara Romaneasca, in perioada feudalismului?
1

R: /ogofatul, vornicul, postelnicul, vistiernicul, pa'arnicul, stolnicul, comisul. 1(. Cui a apartinut conducerea politica centrala a 7ransilvanei in perioada de sub stapanirea 4ngariei? R: 1oievodului. 1*. Ce a devenit 7ransilvania in anul 1$#1? R: "rincipat autonom aflat sub su&eranitatea Imperiului )toman. 1+. Guberniul era consiliul intim al guvernatorului 7ransilvaniei. "rin ce act a fost instituit acesta? R: Diploma /eopoldina. 1.. Cu ce a fost inlocuita regenta in statele feudale romanesti, incepand cu a doua !umatate a sec. 81I? R: /ocotenenta domneasca. 23. Care erau instantele !udecatoresti in perioada feudalismului in 7ara Romaneasca si 6oldova? R: Instante supreme si instantele locale. 21. In perioada feudala, in 7ara Romaneasca, casatoria nu se inc'eia prin act scris. De ce era precedata? R: /ogodna contractata de obicei cu prile!ul petitului. 22. Cum erau numiti domnii 7arilor Romane in perioada regimului fanariot? R: Direct de catre "oarta, din randul familiilor influente romanesti sau grecesti. 2 . Cu ce au inlocuit regulamentele organice impo&itele directe si indirecte? R: "rin capitatie unica si scutirea boierimii si clerului de impo&ite. 2#. Ce model a avut Constitutia din 1+((? R: 6odelul belgian. 2$. Ce repre&enta domnitorul, conform Costitutiei din 1+((? R: "uterea e,ecutiva. 2(. Ce model a avut Codul de procedura penala adoptat de Cu&a? R: Codul de instructie criminala france& adoptat in 1+3+. 2*. Ce institutii noi s-au introdus conform Constitutiei din 1.2 ? R: Contenciosul administrativ. 2+. Codul penal a fost publicat in 1+($. "ana cand a ramas in vigoare? R: 1. *. 2.. Cum era sistemul de vot, conform Constitutiei din 1.2 ? R: 4niversal. 3. De cine erau numiti si revocati ministrii, conform Constitutiei din 1.2 ? R: De catre Rege.
2

1. Cui revenea obligatia de a raspunde pentru aplicarea unei legi, conform Constitutiei din 1+(( R: 6inistrilor. 2. Care erau prerogativele Repre&entantei 9ationale, conform Constitutiei din 1+((? R: De&baterea si aprobarea legilor. . Constitutia din 1+(( prevedea separarea puterilor in stat. Care erau aceste puteri? R: /egislativa, !udecatoreasca, e,ecutiva. #. De unde au fost imprumutate principiile introduse, pentru prima data, de Constitutia romana din 2# februarie 1. +? R: Corporatismul fascist italian. $. Cine era repre&entantul statului, conform Constitutiei din 1. +? R: Regele. (. Cine e,ercita puterea legislativa, conform :tatutului De&voltator din 1+(#? R: Domnul si parlamentul. *. Ce presupunea sistemul democratiei militare? R: %legerea sefilor militari de catre %dunarea poporului. +. Care sunt caracteristicile sistemului !uridic in perioada 1+21 ; 1+#+? R: Consacra principiul legalitatii. .. Care erau instantele de !udecata obisnuite in 7ransilvania, in perioada dualismului? R: -udecatoriile de plasa, 7ribunalele de comitate, 7ablele !udecatoresti si Curia. #3. Care erau instantele !udecatoresti, conform /egii pentru organi&area !udecatoreasca din 1.3.? R: -udecatoriile de ocoale, 7ribunalele de !udet, Curtile de %pel, Curtile de !urati, Curtea de casatie. #1. Cui apartine e,ercitarea conducerii generale a administratiei publice, conform Constitutiei Romaniei adoptata in anul 1..1? R: Guvernului. #2. "rin ce masuri a fost impusa colectivi&area? R: Constrangere economica permanenta, arestari, procese publice, internari in lagare, violenta fi&ica. # . De la ce varsta se e,ercita dreptul de vot in Romania, conform Constitutiei din 1. +? R: 3 de ani. ##. In ce consta opera legislativa a Domnitorului %le,andru Ioan Cu&a? R: Codul civil, Codul penal, Codul de procedura civila, Codul de procedura penala. #$. Ce institutie a reglementat Codul Comercial Roman din 1++*, ca o masura de aparare a creditului comercial?

R: Institutia falimentului. #(. Care erau caile de atac ordinare si e,traordinare, conform Codului de procedura civila din 1+($? R: %pelul, opo&itia, contestatia, recursul. #*. De cate feluri erau sentintele tribunalului, conform Codului de procedura penala din 1+($? R: Condamnare, ac'itare, absolvire, incompetenta. #+. Codul civil a reglementat pe langa contracte, si garantiile. De cate tipuri erau? R: "ersonale si reale. #.. Conform Codului civil din 1+($, succesiunile puteau fi transmise pe cale legala, in ordinea gradelor de rudenie si pe cale testamentara. In ce categorii se imparteau succesorii legali? R: :uccesori legitimi, succesori neregulati si succesori anormali. $3. Care sunt i&voarele obligatiilor pre&ente in Codul Calimac'? R: /egea, contractul, delictul.