Sunteți pe pagina 1din 17

Tema proiectului

S se proiecteze un dispozitiv n faza desenului de execuie pentru prinderea semifabricatului din desenul de mai jos la prelucrarea prin rectificare a suprafeelor marcate, n condiiile n care prelucrarea se face pe o main de rectificat de tip RU 35 !"# iar pro$ramul annual de producie este de % & buc'an

(olerane S()S "*+"* ! +, (olerane $enerale -S. *+/0 ! m1 2aterial .34 %5 S()S 00 ! 0 Scara "5"

"

E1: Analiza temei de proiectare. Informarea iniial. Stabilirea datelor iniiale


F. 1.1. Analiza temei de proiectare 6in analiza desenului piesei ce urmeaz a fi prelucrat prin rectificare am dedus c este nevoie de proiectarea unui dispozitiv care s asi$ure orientarea7poziionarea i fixarea, n vederea prelucrrii piesei, astfel nc8t re$imul de prelucrare s fie intensificat la maxim& .peraia de rectificare se face pe maina de rectificat universal de tip RU 35 ! ", iar pro$ramul de producie annual este de % & buc'an F. 1.2. Informarea iniial 9n cadrul informrii iniiale se indic soluiile contructiv7funcionale de dispozitive ce ar putea fi utilizate pentru abordarea temei de proiectare# se ncearc o $am c8t mai lar$ de soluii, n eventualitatea $asirii unei soluii ori$inale, care sa fie practic i accesibil& :r& 4rt& 6enumirea soluiei Sc;ia soluiei constructiv7funcionale Sursa

"

2ecanism de centrare i str8n$ere cu canal n spriral )r;imede i flci radiale $lisante

4onstrucia i exploatarea dispozitivelor * <$& 35 =i$& +&"3

2ecanism de centrare i str8n$ere cu p8r$;ii, pan multipl i * flci de prindere

4onstrucia i exploatarea dispozitivelor * <$& 5% =i$& +&*%&

2ecanism de centrare i st8n$ere cu role

<roiectarea dispozitivelor vol " <$& */* =i$& %&/&

2andrin cu buc elastic unilateral cu con invers, fr sprijin frontal, cu coad de prindere, acionat mecanizat

4onstrucia i exploatarea dispozitivelor * <$& 0% =i$& +&35&

2ecanism de centrare i str8n$ere cu membran cu flci

4onstrucia i exploatarea dispozitivelor * <$& "* =i$& +&5/&

2ecanism de centrare i str8n$ere cu membran7cup

4onstrucia i exploatarea dispozitivelor * <$& "*5 =i$& +&50&

2ecanism de centrare i str8n$ere cu de$ajri i 3 role

4onstrucia i exploatarea dispozitivelor * <$& /0 =i$& +&3 &

F. 1.3. Stabilirea datelor iniale A. Date le ate de pie!. a> ca rol funcional n ansamblul din care face parte piesa este un pinion# b> $radul de complexitate al piesei este relative ridicat# c> forma suprafeei ce trebuie prelucrat este cilindric cu cu $rad de complexitate sczut# d> materialul5 S()S 00 ! 0 ! marca5 .34 %5 ! stare5 normal ! compozitie c;imic5 ? 4 @ ,%* A ,%5 B ? 2n @ ,5 A ,0 B ? S @ , * A , %5 B ?<@ , %B ! proprieti fizico7mecanice5 ? Rpo @ 3/ C:'mm*D ? Rm @ /" C:'mm*D ? )5 @"0 B ? Rm @ /" C:'mm*D ? Ec @ %* C:'mm*D ? Er @ /* A +/ C:'mm*D ? E @ %3 C:'mm*D ? F @ ** C:'mm*D ? F" @ "/ C:'mm*D ? GH @ ", A*" CunitiD ? tratament termic5 ! normalizare5 03 A 05 I4 n aer ! clire5 ! 0* A 05 I4 n ap ! 03 A 0/ I4 n ulei ! revenire5 ! 55 A 5/ I4 n aer 4onform S()S 00 ! 0
5

e> ru$ozitatea suprafeei ce trebuie prelucrat trebuie s fie Ra@"&/# f> cordonatele centrului de mas5

:r& " *

xJi CmmD

KJi CmmD

zJi CmmD * "

)i Cmm*D " %0 *5, &5

Li Cmm3D % ",* 5"0"

4ordonatele centrului de mas sunt5 .JM , ,"5,,> $> volumul piesei5 L @ %53+3 Cmm3D# ;> masa piesei5 m @ 3,5 CN$D# i> $reutatea piesei5 J @ 3%,3 C:D# j> numr de piese prelucrate simultan5 " sau * ". Date le ate de !cul. a> se folosete o scula abraziv cu diametru de 3 CmmD, fixat pe tij din oel de tip O 0 2 5 4&

#. Date le ate de ma$ina unealt. 2&U& de tip RU 35 ! "

4aracteristici5 ! 6iametrul maxim al piesei de prectificat5 35 CmmD# ! 3un$imea maxim a piesei de prectificat5 /3 # " # "5 # * CmmD# ! Jreutatea maxim a piesei de rectificat intre v8rfuri5 3 CN$D# ! Jama de turaii5 *0 A *0 Crot'minD# ! Liteza mesei5 , 5 A / Cm'minD# ! 4ursa maxim avansului transversal mecanic5 * CmmD# ! Laloarea unei diviziuni a tamburului $radat al avansului transversal5 , " CmmD# ! Laloarea avansului n cazul limitatorului micrometric5 , " CmmD# ! 3un$imea maxim de rectificare interioar5
*0 5 # /3 " # 5 "5 # 5 *

CmmD#

! 6imensiunile locaului arborelui de rectificare interioara Mdiametru x lun$ime>5 0 x"/ # ! <uterea motorului pentru antrenarea discului abraziv5 5,5 CNPD# ! <uterea motorului pentru antrenarea piesei5 "," CNPD# ! <uterea motorului pentru antrenarea pompei de un$ere5 ",5 CNPD# ! <uterea motorului pentru antrenarea pompei de rcire un$ere5 ,"5 CNPD# ! <uterea total instalat a mainii5 ,,+* CNPD#
+

D. Date le ate de %erificatoare. ! micrometru# ! ru$ozimetru# E. Date le ate de intalaia de ridicat $i tran!port. & operaiile sunt executate manual#

E2: Elaborarea !tudiului te'nico(economic. Stabilirea !oluiei de principiu a dipoziti%ului


F.2.1. Stabilirea !c'emelor de de lucru )prelucrare* control* a!amblare etc.+ te'nic po!ibile :r& Sc;ema de prelucrare te;nic posibil crt& 6enumire Sc;i " <relucrarea suprafeei interioare cu prindere pe suprafaa cilindric )vantaje ! nu necesit n $eneral un dispozitiv de prindere al piesei ! nu necesit cap multiplu 6ezavantaje

<relucrarea suprafeei interioare cu prindere pe suprafaa danturat

! timpi ajuttori de orientare ! str8n$ere ridicai ! $rad sczut de utilizare a puterii disponibile a mainii unealt ! nu ! timpi necesit n ajuttori de $eneral un orientare ! dispozitiv str8n$ere de ridicai prindere al ! $rad piesei sczut de ! nu utilizare a necesit puterii cap disponibile
0

multiax 3 <relucrarea a dou piese cu prindere pe suprafaa danturat

a mainii unealt ! nu ! necesit necesit n precizie $eneral un ridicat a dispozitiv suprafeelor de de str8n$ere prindere al ! piesei ! nu necesit cap multiax

<relucrarea a dou piese cu dispozitiv de prindere cu multiax i divizare cu "0 I <relucrarea a patru piese cu dispozitiv de prindere cu multiax i divizare cu , I

<relucrarea a dou piese cu dispozitiv de prindere cu multiax i dispozitiv de prindere a sculei cu multiax
,

<relucrarea a patru piese cu dispozitiv de prindere cu multiax i dispozitiv de prindere a sculei cu multiax i divizare cu , I <relucrarea a patru piese cu dispozitiv de prindere cu multiax i dispozitiv de prindere a sculei cu multiax

"

F.2.2. Stabilirea tipului )%ariantei+ de di!poziti%* dup )!pecializare+

radul de uni%er!alitate

9n vederea lurii unei decizii rapide, operative asupra tipului de dispozitiv se poate ine seama de o serie de date iniiale, n cazul de fa dispozitivele speciale nedemontabile se justific din punct de vedere te;nico7economic, la producia de % buc'an& F2.3. Stabilirea radului de mecanizare )automatizare+ al di!poziti%ului <entru luarea unei decizii rapide, operative asupra tipului de dispozitiv se poate ine seama de o serie de date iniiale, n cazul de fa dispozitivele mecanizate se justific din punct de vedere te;nico7economic, la producia de % buc'an&

F2.,. Stabilirea di!poziti%ului e2i!tent !au care poate fi ac'iziionat 3n timpul di!ponibil $i poate fi folo!it

"

<oziia piesei 2odul de prelucrare a suprafeelor de acelai tip sau de tip diferit :umrul pieselor prelucrate simultan :umrul pieselor prelucrate din aceeai prindere 4u o scul 4u mai multe scule <e un r8nd <e mai multe r8nduri

vertical

succesiv

" ! " !

""

Sc;ema optim de prelucrare ce va sta la baza proiectarii dispozitivului

:umarul posturilor de lucru

"

* 3 %

(ipul de dispozitiv dup $radul de universalitate 6ispozitiv existent sau care poate fi ac;iziionat in timp util si care poate fi folosit

6ispotiviv special nedemontabil M6&S&:&> ! Semiautonat Mcu acionare mecanizat> Ri$ide

Jradul de macanizare al dispozitivului (ip elemente orientare (ip elemente str8n$ere (ip acionare mecanizat 2od de prindere pe 2&U& 2od de curire 2od de re$lare

Soluii constructiv7 funcionale pentru principalele elemente i mecanisme ale dispozitivului

<neumatic =ixare pe arborele principal 2anual

"*

/ + 0 , " "" "*

2odul de manipulare a pieselor la introducerea i scoaterea n'din dispozitiv 4alificarea operatorului ce va deservi dispozituvul Jradul de dezvoltare a documentaiei ce urmeaz a fi elaborat (ipul de proiectare 2etodolo$ia de proiectare Jradul de dezvoltare a intruciunilor de exploatare a dispozitivului

2anual Rectificator 6ocumentaie de execuie M6&O&> :ormal 6ezvoltat 6etaliat

Olemente componente ale dispozitivului ce ! elemente de orientare trebuie executate cu precizie ridicata ! elemente de centrare si str8n$ere Olemente componente ale dispozitivului ce vor fi executate prin colaborare i cele ce vor fi procurate de la producatori specializai :umarul de dispozitive necesare Jradul de ec;ipare te;nolo$ic cu S6L7uri noi pentru execuia dispozitivului

"3 "% "5

! motorul pneumatic " !

E1: E4A"56A6EA S#7E8EI 59TI8E DE 56IE:TA6E&95T;I<I5:A6E =I 965IE#TA6EA E4E8E:TE456 DE 56IE:TA6E&95T;I<I5:A6E SA> DE 56IE:TA6E&95T;I<I5:A6E =I ST6?:@E6E )6EA;E8E456>
F3.1. Elaborarea !c'emelor de orientare(potziionare te'nic po!ibile )S59(T9+ A3.1.1. Elaborarea !c'iei operaiei !au fazei pentru care !e proiecteaz di!poziti%ul

"3

4"

:otarea condiiei

Suprafaa )

Suprafaa de prelucrat

4ondiia de precizie

implicit

(ipul condiiei

," (olerana maxim admis n mm

(* Haza de cotare

6e unde s7a luat tolerana

Supraf& H

H Suprafaa care determin H4

:u

6ac este condiie determinant sau nu

A3.1.2. E%idenierea condiiilor de precizie )#+ impu!e !uprafeelor de prelucrat* controlat* a!amblat etc.

4ondiile de precizie impuse suprafeei de prelucrat sunt evideniate n tabelul urmtor5

6 poziia relativ a suprafeei dar nu este influienat de proc& de orientare

Qustificare

"%

4/
Suprafaa ) Suprafaa ) Suprafaa ) Suprafaa )

45

4%

43

4*
Suprafaa )

Hiblio$rafie5
implicit , " ," , 33 implicit implicit implicit ,"

implicit , 33

4ondiiile de precizie determinante, M46>, stabilite conform indicatiilor din biblio$rafie, sunt evideniate n urmtorul tabel5

A3.1.3. E%idenierea condiiilor de precizie ce trebuie a!i urate prin orientare( poziionare A #959 )determinante A #D+

@7E6@7E4 :., ndrumar de proiectare a dispozitivelor, vol& *& Olaborarea sc;emelor optime de orientare n dispozitive& -nst& <olite;n& -ai, ",,*, p& "% S 3,&

M463>5 )
R (* )xa supraf& ) ) Supraf& = = (* 6a :u

M46*>5 )

M46">5 )

R (* )xa supraf& ) O

(* Supraf& 6 6

R (* )xa supraf& ) 4

, 33

, 33

, "

6a

:u

6a

axa supraf& )

6 poziia 6 poziia 6 poziia 6 poziia 6 poziia relativ a relativ a relativ a relativ a relativ a suprafeei si este suprafeei dar suprafeei si este suprafeei dar suprafeei si este influienat de nu este influienat de nu este influienat de eroare influienat de eroare influienat de eroare proc& de proc& de orientare orientare

"5

Hiblio$rafie: @7E6@7E4

:., Indrumar de proiectare a dispozitivelor , vol& *& Olaborarea sc;emelor optime de orientare n dispozitive& -nst& <olite;n& -ai, ",,*, p& 3, S %3&

A3.1.,. Stabilirea radelor de libertate ) + ce trebuie 3nlturate pie!elor prin orientare7poziionare Jradele de libertate ce trebuie nlturate piesei prin orientare 7 poziionare, stabilite n urma indicaiilor din biblio$rafie sunt centralizate n tabelul urmator5 Jradele de libertate ale piesei (ranslaii Rotaii tx tK tz rx rK rz , 33 , 33 4 4 T T T T T T T T T T 7 7 7 T T 7 7 7 T T 7 7 7 T T 7 7 7 T T 7

4ondiii M4> M46">5 ) 4ondiii de M46*>5 ) precizie determinante M463>5 )

, " axa supraf& )

)si$urrii nc;ederii forelor de ac;iere, centrifu$ale, de ineie i de str8n$ere prin elemente de orientare i str8n$ere 4ondiii suplimentare 3imitarea zonei de lucru a sculelor ac;ietoare pentru cresterea productivitii prelucrrii (otal condiii (ipul sc;emei de orientare necesar

T T 7 7 7 .rientare incomplet

"/

"+