Sunteți pe pagina 1din 8

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea instalaiilor tehnico sanitare cu evi din polipropilen

PTE-05 ed.6 / rev.0 pag.1/8

Executarea instalaiilor tehnico sanitare cu evi din polipropilen PTE!"#

Apro$at% Director &eneral ' Ec()ure*an Petre Intoc/it% R)C) ' In&(0 1 rescu 2orin

++++++++++++++++++data % ",("-(."-++++++++++++++++++data % ",("-(."--

3!P4!"-(- ed(5 rev("

Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea instalaiilor tehnico sanitare cu evi din polipropilen Di6u1area docu/entului Nr( exe/plar 0 1 2 % Cui a 6ost di6u1at docu/entul RM/Responsabil management medi "e# $antier 1 "e# santier 2 "e#i ec&ipe constr c'ii calitateData di6u1 rii 0!.01.2011 0!.01.2011 0!.01.2011 0!.01.2011 O$servaii

PTE-05 ed.6 / rev.0 pag.2/8

3!P4!"-(. ed(7 rev("

0ista /odi6ic rilor Nr crt Data Rev )odi6icare Cap Par

Alin

Descrierea /odi6ic rii

3!P4!"-(7 ed(5 rev(" -( 2COP "tabilirea mod l i de l cr pentr e(ec tarea instala'iilor te&inco sanitare de polipropilen). Preg)tirea* e(ec 'ia $i control l l cr)rilor. .( DO)ENIU Pre+enta proced r) se aplic) la montarea instala'iilor te&nico sanitare din polipropilen) l cr)ri e(ec tate de c)tre #irm) ,evile $i #iting rile din polipropilen) se pot #olosi ast#el. la bran$amente $i re'ele e(terioare /ngropate* de alimentare c ap) rece $i cald) $i de stins incendii . la re'ele interioare de ap) rece $i cald) sa te&nologic) $i la re'ele e(terioare /ngropate de alimentare c ap) rece* cald) sa te&nologic) sa re'ele e(terioare /ngropate de stins incendii pentr constr c'ii ind striale* agricole sa +oote&nice . la re'ele interioare $i e(terioare pentr transport l agen'ilor c&imici pentr care polipropilena pre+int) stabilitate total) /n limita temperat rilor admise . la sta'iile de /nc)l+ire de 0oas) temperat r) 1 p2n) la 603 4 5 sa la re'ea a de /nc)l+ire /n ca+ l tili+)rii sistem l i de /nc)l+ire prin pardoseal) . la instala'iile interioare $i e(terioare de evac are a apelor +ate mena0ere* meteorice $i a apelor re+id ale al c)ror con'in t c&imic se /nscrie /n lista de agen'i c&imici #a') de care polipropilena pre+int) stabilitate total) 6 se tili+ea+) 'evile $i #iting rile din polipropilen) la 7n instala'ii interioare de ap) pentr stins incendii separate sa com ne 8a cond cte a$e+ate /n loc ri nde n se poate asig ra o protec'ie e#icace contra lovit rilor 8a instala'ii de canali+are nde temperat ra apelor re+id ale dep)$e$te 9:0 4 8a instala'ii reali+ate /n aer liber 7( DE3INI8II 9I A:RE;IERI " nt aplicabile de#ini'iile din "R E6 ;"< :000/2006 $i "R E6 ;"< :001/2008. ,( DOCU)ENTE DE RE3ERIN8<

Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea instalaiilor tehnico sanitare cu evi din polipropilen

PTE-05 ed.6 / rev.0 pag.%/8

!.1. Proiect l de e(ec 'ie /n #a+a =.=.E. incl siv caiet l de sarcini /ntocmit de proiectant !.2. 6ormativ 4 56 > 85 > veri#icarea calit)'ii $i recep'ia l cr)rilor de constr c'ii $i instala'ii !.%. 8egea 10 / 1::5 Privind calitatea /n constr c'ii !.!. P= 1?8 > 82 > ;nstr c'i ni te&nice departamentale pentr cond cte te&nologice s b presi ne din instala'iile c&imice $i ra#in)rii !.5. "T@" 681: > 82 > @liment)ri c ap). @d c'i ni. "t dii* proiectare $i date constr ctive. !.6. "T@" :5%2 / 1 > ?! E(aminarea $i a tori+area s dorilor. Prescrip'ii generale !.?. ;"< %126 /1:?! ,evi din material plastic. =imensi ni. !.8. =;6 80?? ,evi din polipropilen) 1 PP 5. =imensi ni. !.:. =;6 80?8 ,evi din polipropilen) 1 PP 5. 4ondi'ii generale de calitate. !.10. 6ormativ pentr proiectarea* e(ec 'ia $i e(ploatarea instala'iilor te&nico sanitare $i te&nologice c 'evi din polipropilen) - ;ndicativ 00%-1::6 #( IN2TRUC8IUNI DE 22) Art( -( Pe santierele de constr ctii-monta0 toti anga0atii s nt obligati sa poarte EP; 1casca de protectie e obligatorie5. Art( .( E(ec tarea l crarilor de s d ra se va #ace c respectarea normelor de te&nica sec ritati m ncii. Art( 7( ;n ca+ l montarii cond ctelor de instalatii te&nico-sanitare in apropierea instalaiilor electrice se vor l a mas ri de intrer pere a legat rii electrice pe toata d rata monta0 l i. Art( ,( 8a l crarile de instalatii* care se e(ec ta in apopierea nor mase metalice sa retele electrice* vor #i l ate mas ri contra descarcarilor electrice. ;n timp l ploilor insotite de descarcari electrice va #i intrer pt l cr * iar m ncitorii se vor adaposti in loc ri prote0ate contra event alelor descarcari electrice. Art( #( Aiecare tr sa de instalator va c prinde n parc&et de pansamente si de+in#ectante pt. event alele +gariet ri sa rani soare. 5( RE2PON2A:I0IT<8I 6.1. @dministrator l 9 Responsabil l de l crare veri#ic) doc menta'ia te&nic) de e(ec 'ie $i disp ne inceperea e(ec 'iei 6.2. @dministrator l 9 Responsabil l de l crare asig ra res rsele necsare* r)sp n+2nd de b na organi+are a proces l i de e(ec tie. 6.%. Responsabil c control l calit)'ii 1 responsabil 4B 5 rm)re$te aplicarea /ntocmai a pre+entei proced ri* a proiectelor de e(ec 'ie $i reglement)rilor te&nice /n vigoare $i /ntocmirea corect) a /nregistr)rilor calit)'ii 6.!. Ce# l de $antier/Responsabil l de l crare prime$te $i veri#ic) cerintele contract ale* doc menta'ia de e(ec 'ie $i instr c'i nile speci#ice de l cr * pe care le com nica* d pa ca+* personal l i de e(ec tie implicat* totodat) r)sp n+2nd $i de b na organi+are a proces l i de e(ec tie* de e(isten'a $i b na # nc'ionare a tila0elor $i sc lelor* de asig rarea instala'iilor de #or') $i il minat. 6.5. 4ond c)tor l p nct l i de l cr / Ce# l de $antier/Responsabil l de l crare r)sp nde direct $i nemi0locit de cantitatea $i calitatea l cr)rilor reali+ate s b cond cerea sa $i de respectarea termenelor imp se r)sp nde de instr irea te&nic) a $e#ilor de ec&ip) $i a personal l i m ncitor de respectarea /n e(ec 'ia l cr)rilor a prevederilor doc menta'iei de e(ec 'ie* pre+entei proced ri * instr c'i nilor de l cr * reglement)rilor te&nice /n vigoare n /ncepe e(ec 'ia l cr)rilor dec2t dac) este /n posesia nei copii a cla +elor contract ale r)sp nde de tili+area n mai de personal c cali#icarea $i preg)tirea te&nic) necesar) reali+)rii l cr)rilor se /ngri0e$te de asig rarea mi0loacelor de prod c'ie necesare des#)$ r)rii normale a activit)'ii de prod c'ie prec m $i de tili+area lor 0 dicioas) r)sp nde de #olosirea /n reali+area l cr)rilor n mai a materialelor care coresp nd cerin'elor de calitate con#orm doc menta'iei de e(ec 'ie $i n mai d p) ce acestea a #ost recep'ionate controlea+) direct calitatea e(ec 'iei $i semnea+) doc mentele de certi#icare a calit)'ii l cr)rilor reali+ate =( PROCEDURA =(-( Pre& tirea execuiei
Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea instalaiilor tehnico sanitare cu evi din polipropilen

PTE-05 ed.6 / rev.0 pag.!/8

?.1.@. @nali+a doc menta'iei te&nice $i te&nologice de e(ec 'ie . condi'ii generale > memori te&nic . caiet de sarcini . speci#ica'ii materiale - se #olosesc rm)toarele materiale din polipropilen)- 'evi $i #iting ri pentr presi ni nominale de 6-25 bar /n # nc'ie de instala'ia de alimentare pentr care se tili+ea+)* 'evi $i #iting ri pentr presi ni de 2.5- ! bar c etan$are c garnit r) de ca ci c* /n # nc'ie de tip l instala'iei de canali+are* piese speciale pentr instala'ii de canali+are. = rata de tili+are pentr sistemele de polipropilen) este de 50 de ani. . speci#ica'ii de probe $i /ncerc)ri . p ncte obligatorii de control* veri#ic)ri inspec'ii . doc mente de atestare a calit)'ii l cr)rilor ?.1.D. "tabilirea mi0loacelor de mecani+are necesare s)p)rii $an' l i /n # nc'ie de nat ra teren l i* l ngimea trase l i* ad2ncimea s)p)t rii* pro#il l s)p)t rii* accesibilitatea mi0loacelor mecanice* tila0e din dotare ?.1.4. Eviden'ierea condi'iilor speciale de e(ec 'ie . po+i'ia sectoarelor nde se #olosesc procedee speciale de e(ec 'ie . distan'ele minime #a') de alte cond cte* cabl ri* intersec'ii . indicarea precis) pe desenele de detali a cablelor sa cond ctelor de+a#ectate care intersectea+) teren l $an' l i ?.1.=. "tabilirea #orma'iilor de l cr - competen')* cali#icare* speciali+are ?.1.E. "tabilirea ec&ipamentelor* sc lelor necesare e(ec 'iei . $an' l i . s d)rii $i mont)rii cond ctei de PP . lansarea cond ctei . acoperirii trase l i 1 $an' l i 5 ?.1.A. @legerea metodei de reali+are a #ir l i cond ctei- 'eav) c 'eav)* tronsoane de do ) sa mai m lte 'evi* #ir complet pe marginea $an' l i ?.1.E. "tabilirea ec&ipamentelor de prob) $i /ncerc)ri ?.1.F. Manip larea* transport l* depo+itarea $i conservarea materialelor . manip larea $i transport l materialelor din PP se va #ace c gri0)* pentr a le #eri de lovit ri sa +g2riet ri.8a /nc)rcare* desc)rcare $i diverse manip l)ri /n depo+ite sa $antiere* materialele din PP n vor #i ar ncate iar deas pra lor n se vor depo+ita sa ar nca alte materiale . 'evile vor #i a$e+ate pentr transport n mai ori+ontal* pe s pra#e'e drepte* netede spri0inite contin pe toat) l ngimea lor* /n stive care s) n dep)$easc) 1*50 m. /n)l'ime. . la transport l c a tocamioanele ale 'evilor din PP c l ngimi de peste ! m. a tocamion l respectiv treb ie s) #ie prev)+ t* /n mod obligatori c remorc) monoa() . transport l materialelor din PP treb ie e#ect at la ad)post de ac'i nea direct) a radia'iilor solare . transport l materialelor din PP pe timp #rig ros treb ie #)c t c m)s ri s plimentare de asig rare contra lovit rilor $i +g2riet rilor . maretialele din PP vor #i depo+itate /n maga+ii /nc&ise* bine aerisite sa /n loc ri acoperite $i #erite de soare. Temperat ra de depo+itare recomandat) este /ntre 0 G 9 !53 4 . loc l de depo+itare va #i scat $i c rat* #i(at la cel p 'in 1m. distan') de orice s rs) de c)ld r) . 'evile se vor aran0a /n rastele ori+ontale pe sortimente $i dimensi ni* stiv ind -se pe /n)l'imi de ma(. 1*50 m. Ele se vor spri0ini contin pe toat) l ngimea* pe s pra#e'e drepte $i netede . #iting rile se vor aran0a /n ra#t ri* de asemenea pe sortimente $i dimensi ni =(.( Procesele de execuie =(.(-( Pre& tirea /aterialului tu$ular ?.2.1.1. 7mbinarea cond ctelor . /mbinarea 'evilor din PP se va reali+a n mai c piese +inate prin s d r) tip H poli# +i ne H $i H cap la cap H 1 pentr 'evi c diametr l de 50 mm. sa mai mare 5. @lte sisteme de /mbinare care mai pot #i #olosite s nt cele c H electro#iting ri H din PP sa c #iting ri metalice c etan$are prin presare. 7mbin)rile reali+ate prin aceste sisteme s nt /mbin)ri #i(e . /mbin)rile demontabile se pot reali+a c racord ri olande+e din PP sa PP / metal . pentr sc&imb)ri de direc'ie se vor #olosi cot ri* iar pentr rami#ica'ii* te ri $i red c'ii +inate . /mbin)rile t b rilor din PP pentr canali+are* /ntre ele sa c piese #asonate se reali+ea+) c inele de ca ci c pentr etan$are . pentr nele opera'i ni te&nologice de monta0* c m este ca+ l probelor* se vor tili+a capace din PP
Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea instalaiilor tehnico sanitare cu evi din polipropilen

PTE-05 ed.6 / rev.0 pag.5/8

?.2.1.2. 7mbinarea cond ctelor din PP c alte materiale . /mbin)rile #i(e ale 'evilor din PP c 'evi de o'el se vor e(ec ta c a0 tor l #iting rilor din PP c #ilet +inat . /mbin)rile #i(e ale 'evilor din PP c 'evi din o'el se vor e(ec ta c a0 tor l racord rilor olande+e mi(te reali+ate din PP $i metal . /mbinarea 'evilor din PP c 'evi din #ont) de presi ne se va e#ect a /n do ) mod ri c #lan$e liber) metalic) str2ns) c $ r b ri de #lan$a t b l i de #ont) c pies) de etan$are $i trecere special) 1 direct pe 'eava de #ont) 5 . /mbinarea 'evilor din PP pentr canali+are c 'evi de canali+are c alte materiale 1 PI4* #ont) 5 se va reali+a prin intermedi l pieselor speciale de trecere =(.(.( )ontarea conductelor din PP%

)ontarea conductelor >n p /?nt . /n e(terior* cond ctele din PP se vor monta /ngropate direct /n p)m2nt sa /n canale din beton vi+itabile sa nevi+itabile. 7n toat) perioada de monta0 $i probe cond ctele treb ie #erite de lovit ri . la monta0 l /ngropat direct /n p)m2nt l)'imea $an' l i va #i minim)* at2t c2t este necesar pentr e(ec tarea l cr)rilor de s)p)t r). A nd l $an' l i se nete+e$te $i se c r)') de pietre. 7n ca+ l teren rilor st2ncoase # nd l $an' l i se acoper) c n strat de nisip c o /n)l'ime de 10 cm. = p) po+are cond cta se acoper) complet c n strat de nisip. 7n)l'imea strat l i de nisip de deas pra cond ctei va #i de min. 5 cm. . l cr)rile de /mbinare a cond ctelor se vor e(ec ta pe marginea $an' l i.= p) e#ect area /mbin)rilor s date $i r)cirea nat ral) a acestora* cond ctele pot #i lansate /n $an'. 8 ngimea tronsoanelor reali+ate depinde de m)rimea re'elei $i dispo+itivelor de cobor2re /n $an'. Ale(ibilitatea material l i permite ca oricare din capetele tronson l i reali+at s) r)m2n) la s pra#a'a sol l i pentr racordarea la tronson l rm)tor . d p) lansarea /n $an' cond ctele se acoper) c n strat de nisip $i /n contin are se acoper) c p)m2nt c r)'at de pietre* p2n) la 10 cm.* deas pra strat l i de nisip* d p) care* $an' l se poate mple c rest l de p)m2nt . pentr prel area dilat)rilor* cond ctele vor #i montate ond lat pe # nd l $an' l i 1 n /n linie dreapt) 5 . /n apropierea p nctelor de racordare a bran$amentelor se vor prevedea obligatori p ncte #i(e pe cond ctele magistrale. @rm)t rile de /nc&idere prec m $i celelalte arm)t ri vor #i montate pe postamente de beton ast#el /nc2t manevrarea lor s) n solicite /mbinarea sa cond ctele din PP )ontarea conductelor >n cl diri . la trecerea prin pere'i $i plan$ee se va prote0a cond cta din PP c n t b de diametr mai mare* tot din PP sa din alt material 1 PI4* metal 5. =iametr l interior al t b l i de protec'ie va #i c 10 > 20 mm. mai mare dec2t diametr l e(terior al 'evii. "pa'i l liber /ntre 'eava PP $i t b l de protec'ie se va completa c p2sl) mineral)* carton* etc. T b l de protec'ie se va #i(a bine /n perete sa plan$e . 8a trecerile prin pere'i t b l de protec'ie va avea l ngimea egal) c grosimea #init) a pere'ilor* iar la trecerile prin plan$ee t b l de protec'ie va dep)$i partea s perioar) #init) a plan$e l i c 20 mm. $i va #i la nivel l p)r'ii #inite in#erioare a plan$e l i. Trecerile prin # nda'ii sa pere'ii e(teriori se vor reali+a c m)s ri speciale de etan$are contra in#iltra'iilor . n se admit /mbin)ri ale cond ctelor /n man$oanele de protec'ie . distan'a minim) /ntre marginea t b l i de protec'ie $i cea mai apropiat) /mbinare sa deriva'ie va #i de 5 cm. . prinderea $i s s'inerea cond ctelor ori+ontale se #ace c br)')ri de perete* metalice br)')ri $i console metalice ancorate* de constr c'ia c rent) . distan'a minim) /ntre p nctele de s s'inere $i cea mai apropiat) /mbinare va #i de 5 cm. . prinderea $i s s'inerea coloanelor verticale de sc rgere se va e#ect a c a0 tor l br)')rilor $i protec'iilor elastice #i(ate pe perete sa pe cadr l nod rilor sanitare. Prinderea se va #ace la %- ! cm. de m #a cea mai apropiat) de p nct l de s s'inere . p nctele #i(e se vor realiJa prin intermedi l a 2 coliere metalice c $ r b pe 'eava din PP prote0at) c o band) de ca ci c /n grosime de 2 mm.* de ambele p)r'i ale nei br)')ri /ncastrate /n perete sa #i(at) pe cadr l nod rilor sanitare. . /n ca+ l re'elelor aparente 'evile se vor monta n mai d p) ce s-a e(ec tat tenc ielile. =istan'a liber) de la cond ct) la parete va #i minim 1 diametr .7n loc rile nde sc&imb)rile de direc'ie rmea+) s) preia o an mit) varia'ie de l ngime*distan'a dintre 'eav) $i perete va #i cel p 'in egal) c aceast) varia'ie de l ngime . montarea cond ctelor s b tenc ial) se va e(ec ta /n$li' ri acoperite c tenc ial) $li' ri acoperite c rabi'
Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea instalaiilor tehnico sanitare cu evi din polipropilen

PTE-05 ed.6 / rev.0 pag.6/8

Cli' rile vor #i s #icient de largi pentr a permite dilatarea 'evilor. 4ond ctele vor #i /nvelite /n carton ond lat sa alt material elastic $i moaleK la c rbe $i rami#ica'ii se va /ngro$a /n mod special /nveli$ l pe o l ngime de 10 > 15 ori diametr l 'evii . se vor l a m)s ri speciale ca /n perioada probei $i a e(ec t)rii l cr)rilor de acoperire a $li' rilor* 'evile s) n s #ere deterior)ri prin lovire Pro$area instalaiilor *i darea lor >n 6unciune . probarea instala'iilor e(ec tate c 'evi $i #iting ri din PP se va e#ect a n mai d p) r)cirea liber) a ltimei /mbin)ri reali+ate prin s d ra p2n) la temperat ra medi l i ambiant 1 /ntre 1 or) $i 2 ore /n # nc'ie de diametr l 'evii $i de presi nea nominal) a re'elei 5 . pentr veri#icarea etan$eit)'ii instala'iei* presi nea de /ncercare va #i de 1*5 ori presi nea normal)* iar d rata de /ncercare de %0 min te 7n ca+ l /mbin)rilor de#ecte* acestea se vor remedia* d p) care se va rel a veri#icarea la etan$eitate . d p) e(ec tarea probelor $i /nainte de darea /n #olosin') instala'iile de alimentare c ap) e(ec tate c 'evi $i #iting ri din PP se vor mple c ap) $i se vor goli d p) 2! ore timp de % +ile consec tiv . celelalte condi'ii de veri#icare a instala'iilor de alimentare c ap) vor #i con#orm prevederilor din H6ormativ l pentr veri#icarea calit)'ii $i recep'ia l cr)rilor de constr c'ii $i instala'ii a#erenteL1indicativ 456 5$i din H6ormativ l pentr proiectarea $i e(ec tarea instala'iilor sanitare H 1 indicativ ;: 5 . probarea $i veri#icarea cond ctelor din re'elele de alimentare c ap) care se montea+) /n p)m2nt se va #ace /n con#ormitate c prevederile speci#ice pentr 'evile PP c prinse /n prevederile "T@" 681: . proba de presi ne la cond ctele care se montea+) /n p)m2nt* se poate e#ect a pe marginea $an' l i pe tronsoane* sa pe mai m lte tronsoane /n $an'. 7n ca+ l /n care se e#ect ea+) /n $an'* /mbin)rile treb ie s) #ie libere pentr a se observa event alele pierderi Acoperirea conductei *i a *anului 7n # nc'ie de nat ra sol l i /n care a #ost s)pat $an' l $i de importan'a cond ctei proiectate se prev)d opera'ii mai n meroase* care respect) rm)toarele reg li. 4ond ctele se acoper) c n strat de nisip $i /n contin are se acoper) c p)m2nt c r)'at de pietre* p2n) la 10 cm. deas pra strat l i de nisip . se recomand) ca prim l strat s) se dep n) /n $an' man al $i se #ace o compactare man al) a strat l i p2n) la cca. 20 cm. deas pra generatoarei s perioare a cond ctei Can' l se acopera /n contin are man al sa c mi0loace mecanice* l)s2nd o s pra2n)l'are /n # nc'ie de l)'imea $an' l i* pentr compensarea tas)rilor de-a l ng l cond ctei. Re#acerea strat l i vegetal sa a pava0 l i stradal se #ace d p) n timp /n care s-a cons mat tasarea PRE0UCRAREA )ATERIA0E0OR DIN PO0IPROPI0EN< T)ierea "e recomand) tili+area rm)toarelor sc le- banc de l cr c meng&in) de banc* #ier)straie man ale pentr metale* #oar#eci $i c 'ite pentr t)iat* dispo+itive electrice pentr t)iere. T)ierea se va e#ect a /n mod contin * #)r) /ntrer pere $i ni#orm pentr a se evita s pra/nc)l+irea local) a material l i $i a dispo+itivelor de t)iere. Pilirea $i poli+area Pentr degro$area* a0 starea $i #inisarea s pra#e'elor t)iate se recomand)- dispo+itive speciale pentr $an#renare* pile* poli+oare electrice de banc* p2n+e abra+ive. Pilirea $i poli+area se #ace c tr)s)t ri l ngi $i ap)sare n prea p ternic) pentr a n se /nc)l+i materiall l $i n se /mb2csi pilele. E) rirea Pentr g) rire se vor #olosi- b rg&ie pentr metal* borma$in) electric) de m2n) sa banc* borma$in) man al). Este inter+is) e#ect area #ilet)rii pere'ilor 'evilor din polipropilen). Prel cr)ri prin de#ormare la cald Temperat ra de l cr a material l i va #i de 155 4 * /nc)l+irea se #ace n mai pe por'i nea necesar) prel cr)rii* /nc)l+irea material l i treb ie s) #ie ni#orm)* se va 'ine seama la trasarea material l i t b lar c) prin /nc)l+ire /n vederea prel cr)rii acesta se sc rtea+) c 2-% M din l ngimea ini'ial) 7nc)l+irea material l i

Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea instalaiilor tehnico sanitare cu evi din polipropilen

PTE-05 ed.6 / rev.0 pag.?/8

Pentr /nc)l+irea material l i se recomand)-radia'ii c in#raro$ii* electrici sa c ga+e* /n ca+ ri e(cep'ionale l)mpi c ben+in). Nn control practic al temperat rii potrivite pentr prel crarea la cald se va #ace prin observarea #le(ibilit)'ii 'evii care se va /ndoi $or s b propia gre tate at nci c2nd este 'in t) de la n cap)t. 7ndoirea 'evilor Pentr /ndoirea 'evilor din polipropilen) se recomand) tili+area rm)toarelor sc le $i dispo+itive - vincl de lemn* dispo+itive de /nc)l+ire* $abloane de lemn de di#erite #orme $i ra+e de c rb r) sa c mplere c nisip. " darea 'evilor @. " d r) de tip poli# +i ne Temperat ra optim) pentr reali+area /mbin)rii este de 285 4 . Metodologia este rm)toarease montea+) dorn rile necesare pe dispo+itiv $i se reglea+) termostat l la temperat ra de 285 4 se a$teapt) s) se ating) temperat ra de s d r) prestabilit) se introd c 'eava $i #iting l pe dorn ri se a$teapt) %-10 sec nde p2n) c2nd material l a0 nge la s pra#a') la temperat ra de s d r) se scot 'eava $i #iting l de pe dorn ri $i se introd c n l /n cel)lalt /n timp de ma(im de % sec nde se men'ine po+i'ia nemi$cat) timp de 15-20 sec nde se las) /mbinarea s) se r)ceasc) liber /n atmos#er) p2n) la temperat ra medi l i ambiant D. " d r) de tip cap la cap "e reali+ea+) la /mbin)rile 'eav) c 'eav) sa 'eav) c #iting pentr diametre mai mari de 50 mm $i pentr grosimi de perete mai mari de 5 mm Metodologia de reali+are a /mbin)rii este rm)toarea"e #i(ea+) 'evile $i #iting rile /n dispo+itivele de #i(are "e c r)') $i /ndreapt) capetele 'evilor sa #iting rilor c dispo+itiv l de c r)'at "e reglea+) temperat ra la termostat l dispo+itiv l i $i se a$teapt) atingerea ei "e apropie capetele 'evilor $i #iting rilor de s pra#e'ele /nc)l+ite $i se presea+) $or de acesta p2n) la apari'ia nei mici /ngro$)ri a cap)t l i 'evii "e las) 'eava sa #iting l /n contact c s pra#e'ele /nc)l+itoare /nc) 15-20 sec nde "e dep)rtea+) capetele 'evilor sa #iting rilor de s pra#e'ele de /nc)l+ire $i se d) la o parte element l /nc)l+itor "e presea+) capetele /nc)l+ite ale 'evilor sa #iting rilor n l pe alt l $i se men'in presate timp de 20-%0 sec nde "e red ce presi nea $i se a$teapt) r)cirea /mbin)rii la nivel l de temperat r) a medi l i /ncon0 r)tor d p) care se des#ac 'evile $i #iting rile din dispo+itivele de #i(are. 4. " d ra prin electro# +i ne Metodologia de reali+are a /mbin)rii este rm)toarease reglea+) dispo+itiv l la valoarea necesar) /n # nc'ie de diametr l 'evii se introd c cele do ) capete de 'eav) /n #iting rile respective se racordea+) cabl rile de alimentare la bornele electro#iting l i $i se alimentea+) dispo+itiv l de s d r) se anclan$ea+) dispo+itiv l care /$i #ace cicl l se dec plea+) cabl rile de racordare ale dispo+itiv l i $i se las) s) se r)ceasc) /mbinarea. @cest sistem de /mbinare se poate tili+a pentr /ntrega gam) de diametre pentr care e(ist) electro#iting ri +inate. @):INAREA TU:URI0OR DIN PO0IPROPI0EN< PENTRU CANA0IAAREB @NTRE E0E 2AU CU PIE2E 3A2ONATE 2E REA0IAEAA< CU INE0E DIN CAUCIUC PENTRU ETAN9ARE Metodologia de /mbinare este rm)toarease taie e(tremitatea t b l i la n ng&i de cca 15 c dispo+itiv l de $an#renat se c r)') m #a /n interior $i se veri#ic) po+i'ia garnit rii /n interior l m #ei pentr a $ ra introd cerea t b l i /n m #)* se aplic) pe e(tremitatea e(terioar) a acest ia n l bri#iant care s) n atace garnit ra de ca ci c se introd ce t b l p2n) la cap)t l m #ei* e(ercit2nd o $oar) presi ne
Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .

PROCEDURA TEHNICA DE EXECITIE Executarea instalaiilor tehnico sanitare cu evi din polipropilen

PTE-05 ed.6 / rev.0 pag.8/8

se e(trage t b l cca 1 cm de la cap)t l m #ei* aceast) opera'ie este necesar) pentr a se permite dilatarea t b l i /n interior l m #ei se vor evita de+a()rile e(cesive ale t b l i care se introd ce /n m #)K /n aceste condi'ii garnit ra n mai asig r) o etan$are per#ect) /n ca+ l mont)rii t b rilor /n p)m2nt sa /n +id)rie se va asig ra protec'ia m #elor c carton presat* pentr a evita p)tr nderea p)m2nt l i sa mortar l i /n m #) care ar p tea d) na calit)'ii etan$)rii. =(7( Procedee de veri6icare a calit ii lucr rilor ?.%.1.Ieri#icarea trase l i cond ctei pe teren . se e(trag din proiect speci#ica'iile $i detaliile trase l i de cond ct) . instr mente de veri#icare teodolit nivel) r let) $ablon de pro#il . se veri#ic) rm)toarelepo+i'ia trase l i /n plan raportat la obiectele sa detaliile din teren ad2ncimea de s)pare reali+at) 1 cota de # ndare 5 pro#il l $an' l i stadi l de #inisare a pat l i cond ctei 1 # nd l $an' l i 5 ?.%.2. Ieri#icarea calit)'ii materialelor p se /n oper) . veri#icarea material l i t b lar . veri#icarea certi#icatelor de calitate $i e(isten'a leg)t rii bi nivoce /ntre certi#icat l de calitate $i materiale . veri#icarea marca0elor e(istente /n #abric) sa transmise din depo+it . veri#icarea dimensional)* a aspect l i $i a presi nii nominale 1 pentr arm)t ri $i #lan$e 5 diametr grosime perete stri ri* lovit ri starea s pra#e'elor de etan$are C( 1. 2. %. !. 5. 6. ?. @NRE4I2TR<RI A0E CA0IT<8II Rapoarte de necon#ormitate* ac'i ni corective/preventive > R64 Proces verbal de recep'ie calitativ) Registr de recep'ie calitativ) a materialelor de constr c'ii $i instala'ii /nainte de p nerea lor /n oper) Proces verbal de trasare a l cr)rilor Ai$a de rm)rire a monta0 l i cond ctelor Proces verbal pentr l cr)ri asc nse =oc mente de certi#icare a calit)'ii materialelor / prod selor aprovi+ionate

Documentul este proprietatea firmei. Difuzarea este permis numai cu acordul directorului general .