Sunteți pe pagina 1din 23

DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Cum poate fi dispusa conexarea cauzelor?

a. la cererea partilor si de instanta din oficiu b. numai la cererea partilor; c. de instanta din oficiu.
ANS: A 2. De cine poate fi invocata exceptia de litispendenta?

a. numai de parti; b. din oficiu; c. numai in fata instantelor de fond, de parti si din oficiu
ANS: C 3. Cand exceptia de litispendenta a fost admisa, unde se trimite dosarul? a. instantei mai intai sesizate, in cazul in care pricina se afla pe rolul unor instante de acelasi grad; b. instantei mai mare in grad, cand pricina se afla pe rolul unor instante de grad diferit si partile nu se impotrivesc c. numai instantei mai intai sesizate. ANS: A 4. Cum este exceptia lipsei de interes a actiunii?

a. este o exceptie de fond; b. este o exceptie dirimanta( peremptorie); c. poate fi invocata si de procuror sau instanta din oficiu,este o exceptie de fond si dirimanta
ANS: C 5. Ce efect are asupra cauzei, admiterea exceptiei lipsei de interes?

a. respingerea cererii ca neintemeiata b. respingerea cererii ca inadmisibila c. respingerea cererii ca lipsita de interes.
ANS: C 6. Cum este exceptia lipsei de interes?

a. este o exceptie de fond, peremtorie b. este o exceptie de forma, dirimanta c. dirimanta.


ANS: A 7. Care dintre elementele cererii de chemare in judecata sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii?

a. semnatura, numele, motivarea in fapt; b. cauza, obiectul, domiciliul c. numele, obiectul, semnatura
ANS: C 8. Ce efect are cererea de chemare in judecata?

a. are ca efect punerea in intarziere a paratului b. introdusa chiar la o instanta necompetenta are ca efect intreruperea prescriptiei dreptului la actiune, are ca efect punerea in intarziere a paratului, investeste instanta cu solutionarea litigiului c. investeste instanta cu solutionarea litigiului
ANS: B 9. Ce cuprinde intampinarea?

a. raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii; b. pretentiile paratului asupra reclamantului c. exceptiile de procedura ridicate de parat la cererea reclamantului, raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii.
ANS: C 10. Cand poate fi introdusa cererea reconventionala?

a. odata cu intampinarea, cel mai tarziu la prima zi de infatisare; b. cel mai tarziu la prima zi de infatisare c. pana la terminarea cercetarii judecatoresti, neconditionat
ANS: A 1

11. Cum se respinge cererea adresata instantei fara indeplinirea procedurii reclamatiei administrative?

a. nefondata; b. neintemeiata; c. inadmisibila.


ANS: C 12. Cum se ataca incheierea de respingere a exceptiei procesuale?

a. poate fi atacata numai odata cu fondul; b. nu poate fi atacata cu apel; c. poate fi atacata numai cu fondul daca legea nu dispune altfel
ANS: C 13. Cum se face sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate?

a. se face prin incheierea care cuprinde punctele de vedere ale partilor si ale instantei; b. se face prin sentinta c. se face de catre instanta in fata careia s-a invocat, chiar din oficiu
ANS: A 14. Cum se acorda cuvantul pe fond de catre instanta si care este ordinea?

a. parat, reclamant; b. reclamant, parat, chemat in garantie c. procuror, parat, reclamant.


ANS: B 15. De cate ori se poate disjunge amanarea judecatii in temeiul invoirii partilor?

a. se poate incuviinta de cel mult doua ori; b. nu se poate incuviinta decat odata; c. se poate face numai dupa plata a 50 % de taxa de timbru initiala
ANS: B 16. Care este prima zi de infatisare?

a. termenul la care partile sunt legal citate; b. termenul la care partile pot pune concluzii c. termenul la care partile legal citate pot pune concluzii
ANS: C 17. Pana cand poate fi facuta intregirea sau modificarea cererii de chemare in judecata?

a. numai pana la prima zi de infatisare, inclusiv; b. si dupa prima zi de infatisare, dar numai cu acordul paratului; c. in orice faza procesuala
ANS: B 18. Ce efect poate avea admiterea unei exceptii procesuale dilatorii?

a. declinarea competentei; b. refacarea unor acte, amanarea judecatii; c. amanarea judecatii


ANS: B 19. Cu ce se ataca incheierea de suspendare a judecatii in cazul in care se trimite spre solutionare Curtii Constitutionale o exceptie de neconstitutionalitate?

a. se poate ataca cu recurs in termen de 15 zile; b. se poate ataca cu apel odata cu fondul, daca si hotararea ce se pronunta asupra fondului este susceptibila de apel; c. nu se poate ataca cu nici o cale de atac.
ANS: C 20. Cand are loc suspendarea voluntara a judecatii?

a. cand amandoua partile o cer; b. daca nici una din parti nu se prezinta la strigarea pricinii, insa au cerut judecarea in lipsa; c. in cazul in care reclamantul lipseste nejustificat la termenul de judecata in prima instanta, in procesul de divort.
ANS: A 2

21. Prin ce act procedural instanta dispune asupra suspendarii?

a. se dispune prin incheiere care poate fi atacata numai cu fondul; b. se dispune prin incheiere care poate fi atacata cu recurs, in mod separat, cu exceptia celor pronuntate in recurs si opereaza fata de toate partile din proces c. opereaza fata de toate partile din proces.
ANS: B 22. Cum se constata perimarea?

a. in urma repunerii pe rol a procesului din oficiu, la cererea unei parti, pe calea exceptiei; b. la cererea unei parti; c. pe calea exceptiei
ANS: A 23. La ce cale de atac este supusa hotararea care constata perimarea?

a. este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare b. este supusa recursului in termen de 15 zile de la comunicare; c. este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare
ANS: C 24. Prin ce se ataca incheierea ce constata renuntarea la judecata?

a. nu poate fi atacata cu nici o cale de atac b. nu poate fi atacata cu apel; c. nu poate fi atacata cu recurs
ANS: B 25. Cand intervine achiesarea tacita a partii care a pierdut procesul?

a. cand partea care a pierdut executa de bunavoie hotararea b. cand partea nu exercita calea de atac in termenul prevazut de lege; c. cand partea este executata silit in cazul executarilor silite ale hotararilor
ANS: A 26. La ce cale de atac este supusa incheierea de suspendare a judecatii?

a. se poate declara recurs in termen de 5 zile; b. se poate declara recurs cat timp dureaza suspendarea judecatii cursului procesului; c. se poate declara recurs, separat, in termen de 15 zile
ANS: B 27. Unde se pronunta hotararea judecatoreasca?

a. in sedinta publica cu exceptia hotararii de expedient care poate fi data si in camera de consiliu; b. in sedinta secreta cand judecta a avut loc in sedinta secreta; c. in sedinta publica.
ANS: C 28. Unde se face deliberarea?

a. in sedinta; b. numai in camera de consiliu; c. fie in sedinta, fie in camera de consiliu.


ANS: C 29. Unde se scrie minuta si de cine se semneaza?

a. poate fi scrisa pe cererea de chemare in judecata si se semneaza de judecator; b. se semneaza, sub pedeapsa nulitatii, de grefier si judecator; c. se semneaza numai de judecator
ANS: A 30. Cat timp se poate amana pronuntarea?

a. cu cel mult 7 zile; b. cu cel mult 15 zile; c. cu cel mult 20 de zile


ANS: A

31. Ce efect are hotararea judecatoreasca?

a. dezinvesteste instanta si constituie inscris autentic; b. constituie inscris autentic; c. constituie inscris sub semnatura privata
ANS: A 32. Cum poate instanta sa respinga o cerere?

a. nefondata, neintemeiata; b. nedovedita; c. neintemeiata.


ANS: A 33. In cazul in care, dupa pronuntarea hotararii, grefierul este in imposibilitate de a semna hotararea, in locul acestuia cine semneaza hotararea?

a. presedintele instantei; b. grefierul sef; c. unul din membrii completului de judecata


ANS: B 34. De cine se semneaza minuta?

a. numai de judecatorul sau judecatorii care au participat la deliberare; b. de judecator si de grfier c. de judecator sau de grefier.
ANS: A 35. In ce termen poate fi formulata cererea pentru lamurirea dispozitivului unei hotarari si cum se solutioneaza?

a. poate fi formulata oricand; b. poate fi formulata in termenul prevazut de lege pentru declararea dupa caz a apelului sau recursului impotriva acelei hotarari si se solutioneaza de instanta de urgenta, prin incheiere data in camera de consiliu cu citarea partilor; c. se solutioneaza in sedinta publica
ANS: B 36. Cand poate fi formulata cererea pentru lamurirea dispozitivului unei hotarari?

a. cand sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul sau intinderea dispozitivului hotararii, cand dispozitivul cuprinde dispozitii potrivnice; b. cand exista contradictie intre motivarea hotararii si dispozitivul acesteia; c. cand dispozitivul unei hotarari cuprinde dispozitii potrivnice
ANS: A 37. Cand se poate cere completarea unei hotarari judecatoresti?

a. oricand; b. atunci cand instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale c. se poate cere in termen de 15 zile de la comunicare in toate cazurile.
ANS: B 38. De cine se face investirea hotararilor cu formula executorie?

a. instanta care a pronuntat ultima hotarare b. prima instanta; c. instanta a carei hotarare a ramas irevocabila
ANS: B 39. Ce cai de atac sunt considerate cai de retractare? a. apelul; b. recursul; c. contestatia in anulare, revizuirea. ANS: C 40. De regula, ce hotarari sunt supuse apelului?

a. hotararile date in prima instanta de tribunal; b. hotararile date in prima instanta de curtea de apel; c. hotararile date in contestatie in anulare a unor decizii ale tribunalului.
ANS: A 4

41. La ce instanta se depune apelul?

a. la instanta a carei hotarare se ataca, sub sanctiunea decaderii; b. la instanta a carei hotarare se ataca, sub sanctiunea nulitatii; c. la instanta de apel.
ANS: B 42. Ce se poate invoca in fata instantei de apel?

a. se pot invoca pentru prima data exceptii absolute; b. se pot invoca pentru prima data exceptii relative; c. se poate invoca pentru prima data si exceptii absolute si exceptii relative
ANS: A 43. Ce cale este considerata cale de atac ordinara?

a. apelul; b. recursul; c. revizuirea.


ANS: A 44. Ce probe pot fi administrate in recurs?

a. nu se pot administra probe noi b. proba testimoniala; c. proba cu inscrisuri


ANS: C 45. Cum se pot depune motivele de recurs prevazute la art.304 C.proc.civ.?

a. se pot depune numai odata cu cererea de recurs; b. se pot depune in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii care se ataca, chiar daca recursul s-a declarat anterior comunicarii c. se pot depune direct la instanta, la prima zi de infatisare
ANS: B 46. Cu ce se ataca hotararile instantelor de recurs?

a. contestatie in anulare obisnuita, speciala si revizuire in anumite situatii; b. contestatie in anulare speciala; c. revizuire.
ANS: A 47. Ce cale de atac este revizuirea?

a. nesuspensiva de executare; b. comuna; c. de reformare


ANS: A 48. La ce cale de atac este supusa hotararea prin care instanta s-a pronuntat asupra revizuirii pentru contrarietate de hotarari?

a. cea prevazuta pentru hotararea pronuntata de instanta mai mare in grad, respectiv, de instanta care a pronuntat prima hotarare, cand instantele sunt de acelasi grad; b. apelul; c. recursul.
ANS: C 49. Cand este obligatorie intampinarea?

a. la judecata apelului, contestatiei in anulare, recursului, revizuirii; b. la judecata contestatiei in anulare; c. la judecata revizuirii.
ANS: A 50. Cine are legitimitate procesuala activa de a introduce recurs in interesul legii?

a. Ministrul justitiei; b. procurorul general de pe langa I.C.C.J.; c. procurorul general de pe langa I.C.C.J. si procurorii generali de pe langa curtile de apel.
ANS: B 5

51. Deciziile pronuntate de I.C.C.J. in interesul legii?

a. se publica in Monitorul Oficial al Romaniei- partea I; b. nu au efect asupra hotararilor judecatoresti examinate; c. sunt obligatorii pentru instante, in ceea ce priveste dezlegarea data problemelor de drept judecate.
ANS: A 52. Care sunt conditiile admiterii ordonantei presedintiale?

a. urgenta; b. caracterul vremelnic al masurilor care se pot lua; c. prin masura luata sa nu se prejudicieze fondul, caracterul vremelnic al masurilor si urgenta.
ANS: C 53. Unde se introduce cererea de ordonanta presedintiala?

a. la instanta domiciliului paratului; b. la instanta competenta sa judeca fondul dreptului; c. numai la judecatorie.
ANS: B 54. Cum se executa ordonanta presedintiala?

a. este executorie de drept si vremelnica b. este vremelnica; c. poate fi executata numai dupa facerea unei somatii sau dupa acordarea unui termen de gratie
ANS: A 55. Cum se judeca cererea de ordonanta presedintiala?

a. se judeca de urgenta si cu precadere si se poate judeca si fara citarea partilor; b. se poate judeca si fara citarea partilor; c. se judeca numai cu citarea partilor.
ANS: A 56. Ordonanta presedintiala se poate ataca cu apel sau recurs?

a. este supusa apelului; b. se poate ataca numai cu recurs; c. se poate ataca numai cu apel in 5 zile de la comunicare, cand partile nu au fost prezente la dezbateri, desi au fost legal citate.
ANS: B 57. Cum se judeca recursul impotriva ordonantei presedintiale?

a. se judeca de urgenta si cu precadere si cu citarea partilor; b. se judeca de urgenta si cu precadere; c. se poate judeca cu citarea partilor.
ANS: A 58. Impotriva executarii ordonantei presedintiale ce cale de atac se declara?

a. apel; b. recurs; c. contestatie.


ANS: B 59. La cererea cui se dispune repunerea in termenul in care partea trebuia sa efectueze actul de procedura?

a. poate fi dispusa de instanta din oficiu; b. poate fi dispusa si in cazul in care exista culpa partii respective insa numai cu acordul partii adverse; c. se dispune numai la cererea partii interesate
ANS: C 60. Care este sanctiunea care intervine in cazul in care cererea reconventionala nu este formulata in termenul prevazut de lege?

a. se respinge cererea ca tardiva; b. se respinge cererea ca inadmisibila c. se dispune judecarea separata a cererii
ANS: C

61. Cand este necesara formularea unei cereri reconventionale?

a. cand paratul doreste sa invoce compensatia legala; b. cand paratul are pretentii in legatura cu cererea reclamantului c. cand paratul dispune judecarea separata a cererii
ANS: B 62. Ce hotarari pot fi atacate pe calea contestatiei in anulare obisnuite?

a. numai hotararile definitive; b. numai hotararile irevocabile; c. atat hotarari definitive cat si hotarari irevocabile daca prin ele s-a evocat fondul.
ANS: B 63. Cand este admisibila contestatia in anulare obisnuita?

a. partea nu a fost citata legal la termenul cand a avut loc judecata; b. a fost neregulat indeplinita procedura de citare atat la termenul cand a avut loc dezbaterile cat si procedura de comunicare a hotararii c. hotararea atacata nu a fost comunicata legal.
ANS: A 64. In ce termen trebuie redactata hotararea judecatoreasca?

a. In cel mult 20 de zile de la pronuntare b. In cel mult 15 zile de la pronuntare c. In cel mult 30 de zile de la pronuntare
ANS: C 65. Este obligatorie concilierea directa cu cealalt parte?

a. n procesele si cererile n materie civil sau comercial; b. in procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani; c. data convocrii pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 20 zile de la data primirii actelor comunicate;
ANS: B 66. Ce va face reclamantul dac pretinde dovada prin nscrisuri?

a. va anexa la cerere copii de pe acestea n attea exemplare ci pri sunt si un exemplar pentru instan; b. va depune traduceri autentificare ntr-o limb de circulaie internaionai c. va face dovada provenienei lor;
ANS: A 67. Cum se face comunicarea copiei de pe cerere si nscrisuri ctre prt?

a. se face de ctre instan. b. se face de ctre reclamant; c. se face de ctre reprezentantul reclamantului
ANS: A 68. Ce efecte specifice produce cererea de chemare n judecat?

a. stabileste n ce msur prtul se face vinovat de nclcarea prevederilor din raportul juridic dedus judecii; b. nvesteste instana cu soluionarea litigiului ce l-a determinat pe reclamant s apeleze la organul de jurisdicie; c. stabileste cadrul procesual n care se desfsoar judecata cu privire la pri;
ANS: B 69. Cnd instana se poate sesiza si din oficiu?

a. n virtutea rolului activ,ori de cte ori consider c este necesar; b. atunci cnd constat c s-a nclcat legea; c. atunci cnd persoana vtmat este o persoan fizic lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns;
ANS: C 70. Ce se ntmpl dac printre cei ndreptii din sal se afl si vreuna din pri?

a. va avea posibilitatea contestrii msurii prin exercitarea cilor de atac; b. va fi sancionat pecuniar c. aceasta va fi chemat n sal si i se va pune n vedere toate faptele eseniale petrecute n lipsa sa, precum si declaraiile celor ascultai;
ANS: C 7

71. Cnd judectorii au datoria de a ncerca mpcarea prilor;

a. numai n cazul aciunilor privind desfacerea cstoriei; b. numai n cazurile n care se impune si concilierea prealabil c. n toate cazurile;
ANS: C 72. Cnd este socotit ca prima zi de nfisare?

a. primul termen dat de judectorul de serviciu pentru prezentarea prilor; b. ziua n care prile sunt legal citate; c. ziua n care prile, legal citate, pot pune concluzii
ANS: C 73. Cnd pricina poate fi repus pe rol:

a. cnd instana consider c sunt necesare noi lmuriri; b. cnd reclamantul si modific obiectul cererii c. pentru a primi excepiile si aprrile prii care a lipsit.
ANS: A 74. Cnd instana acord termen pentru lips de aprare?

a. instana poate s dea termen dect o singur dat n cursul soluionrii aciunii, indiferent dac cererea este sau nu motivat; b. instana poate s dea termen dect o singur dat n cursul judecii aciunii numai dac termenul este cerut de prt; c. instana poate s dea un singur termen, pentru lips de aprare, temeinic motivat
ANS: C 75. n apel reclamantul poate majora ctimea obiectului cererii lui pentru prima dat?

a. da; b. nu; c. numai dac instana ncuviineaz cererea;


ANS: B 76. Care sunt ncheierile care leag instana:?

a. cele preparatorii b. cele interlocutorii; c. ambele categorii;


ANS: B 77. Ce scop au ncheierile preparatorii?

a. de a soluiona aciunea b. de a pregti soluionarea aciunii c. de a clarifica natura aciunii


ANS: B 78. Ce face instana prin ncheierile interlocutorii?

a. instana soluioneaz anumite probleme controversate b. instana ncuviineaz probele c. instana se pronun cu privire la cererile de amnare sau suspendare a judecii
ANS: A 79. De regul, ncheierile premergtoare pot fi atacate cu apel sau cu recurs ?

a. da, ns mpreun cu hotrrea asupra fondului b. niciodat; c. depinde dup cum ncheierea este interlocutorie sau preparatorie
ANS: A 80. ncheierile prin care s-a ncuviinat sau respins abinerea sau prin care s-a ncuviinat recuzarea, pot fi atacate:

a. da; b. nu c. da ns numai cu recurs;


ANS: B

81. Ce se ntmpl cu dovezile administrate n instan necompetent, n cazul declarrii necompetenei?

a. vor fi refcute n toate cazurile; b. rmn cstigate judecii n toate cazurile; c. rmn cstigate judecii si instana competent nu va dispune refacerea lor dect pentru motive temeinice
ANS: C 82. Ce face instana cnd constat lipsa capacitii de exerciiu al drepturilor procedurale a prii?

a. va respinge cererea; b. instana poate da un termen pentru mplinirea acestor lipsuri; c. va suspenda judecata pn la acoperirea neregularitii
ANS: B 83. Ce soluii va pronuna instana cnd reprezentantul prii nu face dovada calitii sale;

a. instana va respinge cererea; b. va dispune suspendarea judecii; c. instana poate da un termen pentru mplinirea acestor lipsuri
ANS: C 84. Cine poate invoca excepia puterii lucrului judecat?

a. numai partea interesat; b. numai prile; c. judector din oficiu si de pri;


ANS: C 85. Ce se nelege prin excepia puterii lucrului judecat?

a. c o hotrre nu poate fi supus cii de atac dac Legea nu prevede o asemenea cale; b. c nimeni nu poate fi chemat n judecat pentru aceeasi cauz, acelasi obiect si de aceeasi parte naintea mai multor instane; c. dou sau mai multe pricini se afl naintea aceleiasi instane sau instane diferite de acelasi grad, n care sunt aceleasi pri, sau mpreun cu alte pri, si al cror obiect si cauz au ntre ele o strns legtur;
ANS: B 86. Cnd poate fi invocat excepia puterii lucrului judecat?

a. numai n faa instanei de fond; b. numai n faa instanei de fond sau de apel c. si naintea instanei de recurs;
ANS: C 87. n faa creia dintre instane poate fi ridicat excepia de neconstituionalitate?

a. poate fi ridicat numai n faa instanelor judectoresti sau de arbitraj comercial; b. poate fi ridicat numai n faa instanelor judectoresti; c. poate fi ridicat numai n faa Curii Constituionale
ANS: A 88. Ce poate viza excepia de neconstituionalitate?

a. numai o lege b. numai o lege sau o ordonan c. o lege, o ordonan sau hotrri ale guvernului;
ANS: B 89. Ce persoane nu pot fi ascultate ca martori?

a. minorii; b. rudele si afinii pn la gradul al doilea inclusiv; c. rudele si afinii pn la gradul al treilea inclusiv;
ANS: C 90. Ce persoane interzice legea s fie ascultai ca martori?

a. cei inui de secretul profesiei b. interzisii judectoresti si cei declarai de lege incapabili de a mrturisi c. cei inui de secretul de serviciu
ANS: B

91. Ce persoane sunt scutite de a fi martori?

a. minorii; b. cei inui de secretul profesiei c. soul sau fostul so;


ANS: B 92. Ce reprezint mrturisirea simpl? a. reprezint recunoasterea fr rezerve sau alte pretenii a celui interogat; b. reprezint recunoasterea celui interogat, la care adaug elemente sau mprejurri noi in legtur direct cu acest fapt; c. recunoasterea faptului asupra cruia partea este interogat, dar adaug un alt fapt legat de cel principal si ulterior acestuia pentru a justifica neexecutarea obligaiei: ANS: A 93. Ce reprezint mrturisirea complex?

a. este fcut de dou sau mai multe persoane, n legtur cu aceleasi mprejurri de fapt; b. const n recunoasterea faptului asupra cruia partea interogat, dar adaug un alt fapt legat de cel principal si ulterior acestuia, care tinde s restrng sau s anihileze efectele mrturisirii primului fapt c. const n recunoasterea faptului asupra cruia partea este interogat si care are legtur cu alte fapte;
ANS: B 94. Ce se ntmpl dac n cauz au fost administrate expertize contradictorii?

a. instana le poate nltura chiar si nemotivat b. instana trebuie s admit motivat una din ele sau s le nlture pe amndou c. trebuie s admit motivat una dintre ele;
ANS: B 95. Care este termenul de perimare?

a. 6 luni n materie civil; b. un an n materie civil si de 6 luni n materie comercial c. un an n materie comercial
ANS: B 96. Cnd intervine suspendarea perimrii?

a. n cazurile solicitate de pri b. pn la ncetarea suspendrii judecii n cazurile stabilite de lege, dac suspendarea nu este cauzat de lipsa de struin a prilor n judecat; c. ct timp partea nu are interes s struie n judecat;
ANS: B 97. Cnd se poate face renunarea la dreptul subiectiv?

a. se poate face pn la intrarea n dezbaterea fondului b. pn la pronunarea instanei de fond; c. n tot timpul procesului, chiar si n faza recursului
ANS: C 98. La ce cale de atac este supus?

a. este supusa apelului si recursului; b. este supus recursului; c. nu este supus la nici o cale de atac;
ANS: B 99. Cnd, recursul suspend de drept executarea silit?

a. n cazurile privind aciunile n revendicare b. n aciunile imobiliare c. n cauzele privitoare la strmutare de hotare, desfiinarea de construcii, plantaii sau a oricror lucrri avnd o asezare fix, precum si n cazuri prevzute expres de lege
ANS: C 100. Ce ci de atac sunt devolutive?

a. apelul; b. contestaia n anulare; c. revizuirea;


ANS: A 10

101. Cnd curge pentru procuror termenul de apel?

a. n toate cazurile, de la comunicarea hotrrii; b. de la pronunarea hotrrii, n afar de cazurile n care procurorul a participat la judecarea cauzei, cnd termenul curge de la comunicarea hotrrii; c. de la comunicarea hotrrii, n afar de cazurile n care procurorul a participat la judecarea cauzei, cnd termenul curge de la pronunarea hotrrii
ANS: B 102. Ce instan soluioneaz recursul?

a. n toate cazurile, nalta Curte de Casaie si Justiie; b. instana imediat superioar celei care a pronunat Hotrrea n apel; c. n toate cazurile curtea de apel
ANS: B 103. Cnd poate fi acordat suspendarea la cerere a executrii hotrrii, n cazul recursului?

a. poate fi acordat numai dup depunerea unei cauiuni ce se va stabili de instan; b. poate fi acordat si fr depunerea unei cauiuni n cazurile motivate; c. nu poate fi acordat dect n cazurile n care legea prevede suspendarea de drept;
ANS: A 104. Pentru ce motive instana de recurs modific hotrrea atacat?

a. motive prevzute la articolul 304 pct.1,2,3,4,5 b. pentru orice motiv de nelegalitate sau netemenicie c. motivele prevzute la articolul 304 pct.6,7,8 si 9;
ANS: C 105. Ce se ntmpl n cazul recursului,cnd hotrrea a fost casat pentru nerespectarea formelor procedurale?

a. se va proceda la o nou judecat b. instana de fond va judeca din nou, innd seama de toate motivele invocate naintea instanei a crei hotrre a fost casat; c. judecata va rencepe de la actul anulat
ANS: C 106. Ce hotrri sunt supuse contestaiei n anulare?

a. hotrrile irevocabile; b. hotrri le definitive c. hotrri de prim instan, fiind o cale de atac de retractare
ANS: A 107. Cnd este admisibil contestaia n anulare

a. cnd motivele ce se invoc nu au putut fi propuse la judecata fondului; b. cnd motivele nu au putu fi invocate pe calea apelului sau recursului; c. cnd la exercitarea unei noi contestaii, motive au existat la data celei dinti dar nu au putut fi invocate
ANS: B 108. Unde se introduce contestaia n anulare?

a. la instana de apel; b. la instana care a judecat fondul; c. la instana a crei hotrre se atacat;
ANS: C 109. n ce termen se poate face contestaie n anulare?

a. n 15 zile de la comunicarea hotrrii; b. n 15 zile de la pronunarea hotrrii; c. oricnd nainte de nceputul executrii silite;
ANS: C 110. Ce poate face instana n timpul soluionrii contestaiei n anulare?

a. nu se poate admite suspendarea executrii; b. suspenda executarea hotrrii a crei anulare se cere, sub condiia depunerii unei cauiuni; c. executarea se suspend de drept;
ANS: B 11

111. Ce hotrri sunt supuse revizuirii:

a. ordonanele presediniale b. hotrrile pronunate n materie de divor c. hotrrile instanei de recurs prin care se evoc fondul;
ANS: C 112. instana poate suspenda executarea hotrrii a crei revizuire se cere?

a. nu; b. numai n cazurile prevzute de lege c. da ns sub condiia drii unei cauiuni;
ANS: C 113. De regul, unde se depune cererea de executare silit?

a. la instana de executare; b. la executorul judectoresc, dac legea nu prevede altfel; c. la instana care a judecat fondul
ANS: B 114. Care este instana de executare?

a. tribunalul n circumscripia cruia se va face executarea; b. judectoria n circumscripia creia se va face executarea, n afara cazurilor n care legea dispune altfel; c. judectoria n circumscripia creia se afl domiciliul debitorului
ANS: B 115. Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi asigurat principiul contradictorialitatii in procesul civil?

A. toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii partilor; B. este necesar ca partile sa se fi exprimat efectiv cu privire la orice element ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii; C. este suficient ca partile sa fi fost in masura sa se fi exprimat cu privire la cateva elemente ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii.
ANS: A 116. Care principii constituie principii fundamentale ale procesului civil?

A. principiul oficialitatii; B. principiul disponibilitatii; C. principiul umanismului.


ANS: B 117. Unde este consacrat principiul publicitatii sedintelor de judecata?

A. Constitutie si codul de procedura civila; B. Codul civil; C. Codul de procedura civila.


ANS: A 118. Care sunt modalitatile concrete prin care se poate manifesta rolul activ al judecatorului ?

A. indatorirea, in cazul in care partile nu sunt asistate sau reprezentate de catre un avocat sau de vreun alt mandatar, de a da partilor indrumarile necesare cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in proces; B. posibilitatea de a ordona din oficiu dovezile pe care le considera necesare pentru solutionarea cauzei chiar daca partile se impotrivesc; C. obligatia instantei de a pune, din oficiu, in dezbaterea partilor anumite imprejurari de fapt sau de drept care ar putea conduce la dezlegarea cauzei, chiar daca acestea nu sunt mentionate in cerere sau intampinare.
ANS: B 119. Ce principiu s-ar incalca in cazul in care instanta, din oficiu, ar introduce o alta persoana in proces, impotriva vointei partilor?

A. principiul aflarii adevarului; B. principiul disponibilitatii; C. principiul rolului activ al judecatorului.


ANS: B

12

120. Aplicarea carui principiu constituie dreptul instantei de cere partilor explicatii orale cu privire la situatia de fapt si la motivarea in drept, pe care partile o invoca in sustinerea pretentiilor si apararilor lor?

A. disponibilitatii ; B. nemijlocirii; C. rolului activ al judecatorului.


ANS: C 121. In virtutea carui principiu instanta poate sa puna in discutia partilor necesitatea introducerii in proces a altor persoane?

A. principiul rolului activ al judecatorului; B. principiul aflarii adevarului; C. principiul dreptului la aparare.
ANS: A 122. In ce se clasifica normele de procedura in functie de natura raporturilor pe care le reglementeaza?

A. norme generale si norme speciale; B. norme de organizare judecatoreasca si norme de procedura propriu zisa; C. norme de organizare judecatoreasca, norme de competenta si norme de procedura propriu zisa.
ANS: C 123. De ce norme sunt reglementate incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea judecatorilor?

A. norme de organizare judecatoreasca; B. norme de competenta; C. norme de procedura propriu zisa.


ANS: A 124. Care sunt elementele actiunii civile?

A. interesul, calitatea procesuala; B. partile, obiectul, cauza; C. capaciatatea procesuala.


ANS: B 125. Cum trebuie sa fie obiectul actiunii civile?

A. licit, posibil, determinat; B. posibil; C. determinat.


ANS: A 126. Ce constituie hotararile judecatoresti pronuntate in urma actiunilor in constatare?

A. constituie titluri executorii; B. consfintesc existenta sau inexistenta unei situatii de fapt; C. nu pot fi puse in executare silita.
ANS: C 127. Dupa ce procedura se face judecata in cazul hotararilor in constatare?

A. dupa procedura contencioasa; B. dupa procedura necontencioasa.


ANS: B 128. Ce drepturi cuprinde principiul disponibilitatii?

A. dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil; B. dreptul de a renunta doar la judecata; C. dreptul de a ataca hotararea.
ANS: A 129. Ce obiect poate avea actiunea in constatare?

A. constatarea existentei unui drept al reclamantului impotriva paratului; B. constatarea existentei sau inexistentei unei situatii de fapt; C. realizarea unui drept.
ANS: A

13

130. Ce procedura este reglementata in dreptul procesual civil romanesc in raportul instantei cu partile?

A. acuzatoriala; B. inchizitoriala; C. ce cuprinde atat elemente de procedura acuzatoriala cat si elemente de procedura inchizitoriala.
ANS: C 131. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale?

A. Judecatoria; B. Tribunalul; C. Curtea Europeana a Drepturilor Omului.


ANS: B 132. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privitoare la nulitatea sau desfacerea adoptiei?

A. Judecatoria; B. Tribunalul; C. Curtea de apel.


ANS: B 133. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privind punerea sub interdictie, declararea disparitiei si declararea mortii unei persoane?

A. Judecatoria; B. Tribunalul; C. Inalta Curte de Casatie si Justitie.


ANS: A 134. Ce instanta este competenta sa solutioneze procesele si cererile in materie de expropriere?

A. Judecatoria; B. Tribunalul; C. Inalta Curte de Casatie si Justitie.


ANS: B 135. Cine poate cere stramutarea pentru siguranta publica?

A. numai de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; B. numai de un procuror al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; C. Ministrul Justitiei.
ANS: B 136. Unde se judeca cererile de stramutare?

A. in camera de consiliu; B. cu citarea partilor; C. numai dupa ce presedintele instantei a cerut dosarul pricinii si a ordonat, fara citarea partilor, suspendarea judecarii pricinii.
ANS: A 137. Cum se da hotararea asupra cererii de stramutare?

A. se da numai motivat; B. nu este supusa nici unei cai de atac ordinare sau extraordinare; C. dispune obligatoriu ca toate actele efectuate inainte de admiterea cererii de stramutare sa fie refacute.
ANS: B 138. Ce se intampla daca instanta se declara necompetenta?

A. impotriva hotararii se poate declara recurs in termen de 10 zile de la pronuntare; B. impotriva hotararii se poate declara recurs in termen de 5 zile de la comunicare; C. dosarul va fi trimis instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate jurisdictionala competent, de indata ce hotararea de declinare a competentei a devenit irevocabila.
ANS: C 139. Unde se judeca conflictul de competenta?

A. in sedinta publica; B. in camera de consiliu; C. cu citarea partilor.


ANS: B 14

140. Cum se ataca hotararea ce constituie regulatorul de competenta?

A. poate fi atacata numai odata cu fondul; B. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la pronuntare; C. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la comunicare.
ANS: C 141. Ce face instanta in fata careia s-a ivit conflictul de competenta?

A. va suspenda, dar numai la cererea persoanei interesate, orice procedura; B. va suspenda din oficiu orice alta procedura; C. va suspenda numai in cazurile prevazute de lege.
ANS: B 142. Care sunt participantii in procesul civil?

A. instanta si partile, procurorul, organul de executare, martorii, expertii si aparatorii; B. organul de executare, procurorul; C. martorii, expertii, interpretii, aparatorii.
ANS: A 143. Ce caracter au normele care prevad compunerea instantei?

A. supletiv; B. imperativ; C. dispozitiv.


ANS: B 144. Cum este coparticiparea procesuala?

A. facultativa; B. obligatorie; C. obligatorie, cand dispune legea.


ANS: C 145. De cine poate fi facuta cererea de interventie voluntara intr-un proces? A. numai de un tert interesat; B. de una din parti; C. de instanta, din oficiu. ANS: A 146. Unde se poate face cererea de interventie voluntara principala?

A. in fata primei instante, pana la inceperea dezbaterilor; B. numai in fata primei instante, pana la terminarea dezbaterilor; C. in fata instantei de apel cu invoirea partilor.
ANS: C 147. Unde se poate face cererea de interventie in interesul uneia din parti? A. numai in fata primei instante; B. in apel neconditionat; C. in recurs, conditionat. ANS: B 148. Ce se intampla daca cererea de chemare in garantie nu este depusa in termen?

A. atrage respingerea ca tardiva a cererii; B. atragere judecarea separata a cererii; C. atrage judecarea separata a cererii daca partile nu consimt sa se judece impreuna.
ANS: C 149. Cand inceteaza mandatul dat pentru reprezentarea in proces?

A. prin moartea celui care care l-a dat; B. daca cel care l-a dat a devenit incapabil; C. prin retragerea lui de catre mostenitorii mandatarului sau de catre reprezentantii mandantului incapabil.
ANS: C 150. Pe cine priveste incompatibilitatea? A. numai pe judecatori; B. pe procurori; C. pe grefieri. ANS: A 15

151. Cum poate fi atacata incheierea prin care s-a respins recuzarea?

A. poate fi atacata cu recurs ; B. poate fi atacata separat in termen de 15 zile; C. poate fi atacata doar odata cu fondul.
ANS: C 152. Cum trebuie sa fie dreptul subiectiv civil, privit ca o conditie a actiunii civile?

A. recunoscut, ocrotit de lege si actual, exercitat cu buna-credinta exercitat in limitele sale interne si extere; B. exercitat cu buna-credinta; C. exercitat in limitele sale interne si externe.
ANS: A 153. Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de folosinta?

A. sunt anulabile; B. sunt nule; C. pot fi rectificate.


ANS: B 154. Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, fara incuviintarea ocrotitorului sau legal?

A. sunt anulabile; B. sunt nule; C. nu pot fi confirmate.


ANS: A 155. De ce norme este reglementata compunerea completului de judecata?

A. de organizare judecatoreasca; B. de competenta; C. de procedura propriu zise.


ANS: A 156. Ce face judecatorul impotriva caruia este propusa recuzarea?

A. este obligat sa se abtina; B. poate declara ca se abtine; C. nu poate declara ca se abtine.


ANS: B 157. Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de interventie in interes propriu?

A. instanta va respinge cererea de interventie; B. instanta va suspenda judecarea cererii de interventie; C. instanta poate hotara despartirea ei pentru a putea fi judecata deosebit.
ANS: C 158. Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin chemarea in garantie?

A. instanta va respinge cererea de chemare in garantie; B. instanta va suspenda judecata cererii de chemare in garantie; C. instanta poate hotara disjungerea ei pentru a putea fi judecata deosebit.
ANS: C 159. Care este sanctiunea nedepunerii in termen a cererii de chemare in garantie?

A. respingerea ca tardiva; B. judecarea separata, indiferent de vointa partilor; C. judecarea impreuna, daca partile o consimt.
ANS: C 160. De cine poate fi facuta cererea de aratare a titularului de drept?

A. numai de parat pana la prima zi de infatisare; B. de reclamant pana la prima zi de infatisare; C. de parat pana la inceperea dezbaterilor.
ANS: A

16

161. Ce incidente este specific compunerii instantei?

A. incompatibilitatea; B. exceptia de necompetenta materiala; C. exceptia de necompetenta teritoriala.


ANS: A 162. Cand este obligatorie participarea procurorului in procesul civil?

A. atunci cand legea prevede expres; B. in cauzele cu minori; C. atunci cand procurorul ierarhic superior dispune astfel.
ANS: A 163. Cum se calculeaza termenul pe zile in procesul civil?

A. se calculeaza pe zile libere, actul procesual, putand fi efectuat in tot cursul zilei; B. se calculeaza pe zile pline, actul fiind considerat facut in termen daca se trimite in acest termen prin posta recomandat; C. se calculeaza pe zile libere, actul putand fi depus numai in orele in care srviciile instantei functioneaza.
ANS: C 164. Cum opereaza nulitatea?

A. opereaza de drept si neconditionat cand este prevazut expres de lege; B. nu trebuie sa fie numai expresa putand fi si virtuala; C. opereaza de drept si neconditionat cand este prevazut de lege.
ANS: C 165. Nulitatea unui act de procedura atrage sau nu anulabilitatea actelor subsecvente?

A. atrage nulitatea actelor subsecvente, neconditionat; B. atrage nulitatea actelor subsecvente dependente de actul nul, numai daca s-a cauzat o vatamare ce nu poate fi inlaturata altfel; C. nu atrage nulitatea actelor subsecvente independente de actul nul.
ANS: C 166. Care sunt conditiile generale de exercitare ale actiunii civile?

A. interesul si calitatea procesuala; B. partile, obiect si cauza; C. afirmarea unui drept (formularea unei pretentii), interesul, capacitatea procesual si calitatea procesuala.
ANS: C 167. De cine trebuie justificata calitatea procesuala?

A. de reclamant pentru calitatea procesuala activa si de parat pentru calitatea procesuala pasiva; B. de reclamant atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesuala pasiva; C. de parat atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesuala pasiva.
ANS: B 168. Cum este actiunea in revendicare?

A. in realizare; B. in constatare; C. in constituire de drepturi.


ANS: A 169. Cum se va respinge actiunea in constatare in cazul in care partea poate cere realizarea dreptului?

A. inadmisibila; B. prematura; C. nefondata.


ANS: A 170. In virtutea rolului activ inscris in art. 129 C. pr. civ. judecatorul este indreptatit sa?

A. introduca in proces terte persoane fara a caror prezenta procesul nu poate fi solutionat; B. ceara partilor sa prezinte explicatii oral sau in scris, cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept; C. se pronunte prin hotarare asupra oricaror imprejurari de fapt sau de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau intampinare, daca aceasta este necesar pentru o solutionare completa a cuazei.
ANS: B 17

171. Judecatorul este incompatibil daca?

A. este sesizat cu o revizuire impotriva hotararii pe care a pronuntat-o; B. este sotul avocatului uneia din parti; C. a fost martor in aceeasi pricina.
ANS: C 172. Judecatorul este incompatibil daca?

A. a pronuntat sentinta atacata cu apel; B. este fratele avocatului uneia din parti; C. a pronuntat hotararea atacata pe calea contestatiei la titlu.
ANS: A 173. In ce forma se face cererea de interventie principala?

A. se face printr-o simpla petitie; B. se face in forma ceruta pentru cererea principala; C. are cuprinsul stabilit expres de lege.
ANS: B 174. De cine se invoca nulitatile absolute?

A. pot fi invocate din oficiu si de instanta; B. trebuie invocata cel mai tarziu pana la incheierea dezbaterilor inaintea primei instante, sub sanctiunea nulitatii; C. sunt acele nulitati expres prevazute de lege.
ANS: A 175. Ce conditie trebuie indeplinita printre altele, pentru a interveni nulitatea prevazuta la art. 105 alin. 2 C. pr. civ.?

A. ca nulitatea sa fie expres prevazuta de lege; B. actul sa fi fost indeplinit de o instanta necompetenta; C. actul sa fi produs partilor o vatamare.
ANS: C 176. Ce caracter au normele de procedur civil care prevd compunerea instantei?

a. imperativ; b. dispozitiv; c. functie de exceptia invocat


ANS: A 177. Ce reglementeaz normele de procedur propriu- zise?

a. atributiile instantelor judectoresti ntre ele n functie de gradul de ierarhie; b. modul de judecat a cauzelor civile si de punere n executare a hotrri lor judectoresti si a altor titluri executorii c. delimiteaz atributiile instantelor judectoresti fat de atributiile organelor de executare silit
ANS: B 178. n ce se clasific normele de procedur propriu-zise?

a. norme de procedur contencioas, norme de procedur necontencioas si norme de executare silit b. norme de executare silit direct si indirect c. norme de procedur pentru procedura de drept comun si pentru procedurile speciale
ANS: A 179. Dup ntinderea cmpului de aplicare, normele de procedur civil n ce se clasific?

a. norme de procedur contencioas si necontencioas b. norme generale si norme speciale; c. norme imperative si norme dispozitive;
ANS: B 180. Ce conditii se cer a fi ndeplinite pentru exercitarea actiunii civile?

a. cel care introduce actiunea s poat dovedi numai existenta dreptului ce-l pretinde b. s justifice: dreptul subiectiv ce a fost nclcat sau nesocotit; s manifeste un interes;capacitatea procesual, calitatea procesual; c. s fac dovada numai a calittii procesuale si a capacittii procesuale
ANS: B 18

181. Ce se ntelege prin obiect al actiunii civile?

a. ceea ce se cere prin actiunea respectiv, pretentia reclamantului, constatarea unui drept, protectia unor interese pentru realizarea crora calea justitiei este obligatorie etc.; b. n toate cazurile obiectul se reduce la plata unor sume de bani ce reprezint prestatia nerealizat; c. se refer numai la obligatia impus de instant debitorului si nscris n hotrrea judectoreasc ca o obligatie de a face
ANS: A 182. Ce conditii trebuie s ndeplineasc obiectul actiunii civile?

a. licit, posibil si determinat sau determinabil b. determinabil n functie de criteriile stabilite de prti la ncheierea raportului juridic dedus judectii c. posibil si determinat sau determinabil
ANS: A 183. Care este cauza actiunii civile?

a. temeiul juridic al cererii, fundamentul legal al dreptului pe care una dintre prti l valorific mpotriva celeilalte prti; b. ceea ce se cere prin actiunea respectiv, pretentia reclamantului; c. plata unor sume de bani ce reprezint prestatia nerealizat a reclamantului
ANS: A 184. Care sunt conditiile cauzei?

a. s existe, chiar dac lipseste dreptul la actiune b. existe, s fie real, s fie Iicit si moral c. s fie determinat pentru a putea s apar n dispozitivul hotrrii si s permit executarea silit a acesteia
ANS: B 185. Cum trebuie s fie dreptul ca si conditie de exercitiu a actiunii civile?

a. trebuie s fie recunoscut si ocrotit de lege, s nu fie ilegal,imoral sau s contravin ordinii economice si sociale; s fie exercitat n limitele sale externe si interne; s fie exercitat cu bun-credint; s fie actual b. s fie actual ntruct nu se poate intenta o actiune preventiv; c. nu trebuie s fie recunoscut si ocrotit de lege dac se refer la protectia si aprarea intereselor minorului si ale persoanelor puse sub interdictie
ANS: A 186. Cum trebuie s fie interesul ca si conditie de exercitiu a actiunii civile?

a. poate s fie material si moral; b. s fie nscut si actual; s fie legitim; s fie personal c. s fie licit si determinat sau determinabil
ANS: B 187. Ce nseamn capacitatea procesual?

a. aptitudinea general a persoanelor de a dobndi si exercita drepturi si de a-si asuma obligatii, n plan procesual pentru a valorifica n justitie dreptul sau interesul n legtur cu care s-a nscut litigiul; b. aptitudinea persoanelor de a avea drepturi si obligatii civile c. aptitudinea persoanelor de a avea numai drepturi n plan procesual pentru a valorifica n justitie interesul n legtur cu care s-a nscut litigiu
ANS: A 188. Ce presupune calitatea procesual?

a. aptitudinea prtilor din proces de a avea drepturi si obligatii n plan procesual; b. existenta unei identitti ntre persoana reclamantului si persoana c are este titular al dreptului subiectiv n raportul juridic dedus judectii si ntre persoana prtului si cel obligat n acel raport juridic; c. dreptul reprezentantilor legali de a sta n proces n locul persoanelor lipsite de capacitate procesual de exercitiu
ANS: B 189. Cum se poate face transmiterea calittii procesuale?

a. numai pe cale legal b. pe cale legal si conventional c. calitatea procesual nu se poate transmite
ANS: B 19

190. Dup scopul material urmrit de reclamant actiunea civil n ce se clasific?

a. actiuni reale, actiuni personale si actiuni mixte b. actiuni n realizarea dreptului, actiuni n constatarea dreptului, actiuni n constituirea de drepturi c. actiuni principale, actiuni incidentale;
ANS: B 191. Care este situatia la care se refer cazurile de incompatibilitate?

a. situatia n care judectorul se afl n relatie de rudenie sau de prietenie cu una din prtile din proces b. situatia n care instanta unde judectorul functioneaz ca magistrat nu este competent s judece c. situatia n care judectorul a pronuntat o hotrre n cauza respectiv si nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini n apel sau n recurs si nici n caz de rejudecare dup casare sau n situatia n care judectorul a fost martor, expert sau arbitru n aceeasi cauz;
ANS: C 192. La cine se refer incompatibilitate ?

a. judector; b. judector si procuror c. judector, procuror, expert sau arbitru;


ANS: A 193. De cine poate fi invocat incompatibilitatea?

a. de partea interesat; de instant din oficiu; de procuror b. de instant din oficiu; c. de procurer
ANS: A 194. Pentru a fi parte n proces,o persoan ce conditii trebuie s ndeplineasc?

a. s dovedeasc c i s-a nclcat un drept; b. s pretind un drept; s aib calitate procesual;s justifice un interes;s aib capacitate procesual; c. s justifice interesul n introducerea si sustinerea actiunii
ANS: B 195. Cum poate fi interventia tertilor n proces?

a. numai principal; b. numai accesorie c. principal sau accesorie


ANS: C 196. Cum poate fi fcut cererea privind chemarea n judecat a altei persoane care ar puteas pretind aceleasi drepturi ca si reclamantul ?

a. de oricare dintre prti; b. numai de reclamant c. numai de prt;


ANS: A 197. De cine se depune cererea privind artarea titularului dreptului?

a. att de reclamant ct si de prt b. numai de reclamant c. numai de prt


ANS: C 198. Ce se ntmpl dac reprezentantul prtii n proces (persoan fizic sau juridic) nu face dovada calittii sale?

a. instanta va anula actele fcute de reprezentantul care nu poate face dovada calittii sale b. instanta poate admite actele de dispozitie fcute cu o procur General c. instanta poate acorda un termen pentru remedierea acestor lipsuri si dac nu au fost nlturate, cererea va fi anulat;
ANS: C

20

199. Cnd mai multe persoane pot fi mpreun reclamante sau prte? a. au un reprezentant comun b. obiectul pricinii este un drept sau o obligatiune comun ori dac drepturile sau obligatiile lor au aceeasi cauz; c. au pornit mpreun o actiune indiferent dac au un drept sau o obligatie comun; ANS: B 200. Ce cuprinde competenta material?

a. numai competenta material functional b. numai competenta material procesual; c. competenta material functional si competenta material procesual
ANS: C 201. Cum poate fi competenta materiala?

a. competent teritorial de drept comun, competent teritorial alternativ sau facultati v si competent teritorial exclusiv sau exceptional; b. competent general c. competent material;
ANS: A 202. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta generala?

a. norme dispozitive b. norme imperative ns n functie de organul la care se reda c. imperative;


ANS: C 203. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta materiala?

a. norme de la cre partile se pot abate cu incuviintarea instantei; b. norme imperative c. norme dispozitive;
ANS: B 204. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta teritoriala exclusiva sau exceptionala?

a. norme imperative b. norme dispozitive c. imperative sau dispozitive in functie de instanta la care se refera;
ANS: A 205. De competenta carei instante sunt cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale ?

a. judectoriilor; b. tribunalelor c. curtilor de apel;


ANS: B 206. De competenta carei instante sunt cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru executarii silite a hotararilor date in tari straine ? incuviintarea

a. judectoriilor b. tribunalelor c. curtilor de apel


ANS: B 207. Unde se fac cererile privitoare la un bun imobil?

a. la intanta in circumscriptia careia se afla bunul imobil b. la instanta domiciliului reclamantului c. la intanta domiciliului paratului;
ANS: A 208. Unde se face cererea cand imobilul este situat in circumscriptia mai multor instante?

a. la instanta domiciliul prtului b. la oricare din instantele n circumscriptiile crora se afl imobilul, indiferent dac n acea circumscriptie se afl sau nu si domiciliul prtului c. la instanta domiciliului sau resedintei prtului, dac acestea se afl in vreuna din acest e circumscriptii, iar n caz contrar, la oricare din instantele n circumscriptiile crora se afl imobilul.
ANS: C 21

209. Cand exista conflict de competenta?

a. cand doua sau mai multe instante se declara competente sa judece aceeasi pricina b. cnd dou sau mai multe instante, prin hotrri irevocabile s-au declarat necompetente de a judeca aceeasi pricin c. cnd acel conflict apare ntre o instant judectoreasc si un organ fr activitate juridictional;
ANS: B 210. De cine este solutionat conflictul de competenta dintre doua instante judecatoresti?

a. de instanta superioara aflata in conflict b. de instanta superioara celei in fata careia a aparut conflictul c. de instanta superioara si comuna intantelor aflate in conflict
ANS: C 211. De cine este solutionat conflictul de competenta dintre o instanta judecatoreasca si un organ cu activitate

a. de instanta judecatoreasca ierarhic superioara instantei in Conflict b. de Inalta Curte de Casatie si Justitie; c. de Curtea de apel in raza creia se afl judectoria sau tribunalul aflat n conflict.
ANS: A 212. La ce cale de atac este supusa hotararea prin care solutioneaza conflictul de comptenta?

a. recursului in termen de 5 zile de la comunicare b. recursului in termen de 5 zile de la pronuntare c. nici unei cai de atac;
ANS: A 213. n situatia in care una dintre prti are dou rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv printre magistrati sau asistentii judiciari iinstantei, ce fel de cerere poate fi formulata?

a. incompatibilitate; b. recuzare; c. stramutare


ANS: C 214. Cand trebuie ceruta stramutarea pentru motive de rudenie au afinitate?

a. inainte de inceperea oricrei dezbateri b. in orice stare a pricinii; c. numai de ctre procurorul de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Jutitie;
ANS: A 215. Unde se depune cererea de stramutare intemeiata pe motive de banuiala legitima?

a. Inalta Curte de Casatie si Justitie b. instanta imediat superioara c. instanta la care se afla dosarul
ANS: A 216. De cine poate fi invocata exceptia de necompetenta relativa?

a. de procuror; b. de instanta din oficiu; c. de catre parat


ANS: C 217. Cand se face investirea instantei in favoarea careia s-a pronuntat declinarea de competenta?

a. la data ramanerii irevocabile a hotararii b. la data pronuntarii ei; c. la data mentionata in hotarare
ANS: A 218. Hotararea de declinare a competentei are putere de lucru judecat?

a. da fta de toate instntele: b. nu; c. numai cuprivire lainstanta care se dezinvesteste


ANS: C

22

219. Cum sunt actele de procedura intocmite de un judecator necompetent?

a. sunt nule in totalitata lor b. sunt nule numai daca a cauzat partii o vatamare c. sunt lovite de nulitate absoluta, cu exceptia probelor care raman castigate cauzei si care nu vor fi refacute de instanta competenta decat pentru motive temeinice
ANS: C 220. Ce se intelege prin prorogarea competentei?

a. situatia n care o instant nu este competenta b. situatia n care o instant competent sa solutioneze cererea cu care a fost sesizat de ctre reclamant, devine competent s solutioneze si cereri care,in mod normal, sunt de competenta altei instante; c. situatia in care instanta isi declina competenta in favoarea altei instante;
ANS: B 221. Cand intervine prorogarea judecatoreasca de competenta?

a. in cazul declinarii competentei; b. n cazul delegrii instantei; c. in cazul conflictului de competent


ANS: B 222. Ce inseamna conexitatea?

a. prtile pot solicita ntrunirea mai multor pricini chiar dac solutionarea lor este de competenta unor instante de grade diferite; b. prtile pot solicita ntrunirea mai multor pricini ce se afl naintea aceleiasi instante sau instante deosebite, de acelasi grad, n care sunt aceleasi prti sau chiar mpreun cu alte prti si ale cror obiect si cauz au ntre ele o strns legtur; c. prtile pot solicita ntrunirea mai multor pricini chiar dac solutionarea lor este de competenta unor instante de grade diferite ns n cauzele respective sunt aceleasi prti
ANS: B

23