Sunteți pe pagina 1din 100

100

R E V I S TĂ D E I N F OR M AŢI I Ş I O F E R T E Î N C O N S T R U C Ţ I I Stephane

%
Mureşan
Green Investment&Development
“Preţurile
materialelor de
construcţii pot
fi reduse cu

construct
până la 40%”
PAGINA 54

Anul II I Numă rul 11 I 8,5 RON I www.100construct.ro

Creştere
PIAŢA PLĂCILOR CERAMICE
Record
100%
construct

european:

pe segmentul
Chirii cu 48%
mai mici pe

de lux
Anul II

Calea Victoriei
PAGINA 38
I Nr. 11 OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2009

Philippe Questiaux,
Lafarge Ciment:
Vor creşte
importurile
de ciment
PAGINA 28
I www.100construct. ro

conţinuel
Ghid r
ofertelo în
specialuecţii
constr
PAGINA 87
DB SCHENKER ROMTRANS: SOLUŢII EFICIENTE ÎN PERIOADE DE CRIZĂ
cmyk

pantone

sisteme de uşi şi ferestre din lemn stratificat fabricate în Italia


structuri şi mobilier de grădină
www.pantoromania.ro
Sumar
8 ACTUALITATE
Piaţa de mortare îşi va reveni începând cu 2011 I
70% dintre români sunt pasionaţi de bricolaj I Selena
investeşte în liderul pieţei din Spania I Lindab Româ-
nia a semnat trei contracte importante în a doua parte
a anului I Peste 70% dintre constructori au afaceri în
scădere I 75% din energia folosită de pompele de căldură
Junkers este regenerabilă I Proiecte globale de ener-
gie regenerabilă I 200 milioane lei pentru servicii de
întreţinere la Autostrada Soarelui I 150 milioane de euro
pentru restaurarea Palatului Ştirbei I Piaţa plăcilor cera -
mice pe timp de criză: Segmentul de lux va avea o cotă
mai mare din piaţă 24
24 INTERVIU
Mihai Rohan vrea să se retragă la anul I Philippe Questiaux,
Lafarge Ciment (România) SA: „Importurile vor avea o
58
influenţă tot mai mare” (28) I Stephane Muresan: „Preţurile
materialelor de construcţii pot fi reduse cu 40% prin servici -
ile de brokeraj“ (54)
30 IMOBILIARE
Reţete de succes la tranzacţionarea proprietăţilor
imobiliare I Chirii cu 48% mai mici pe Calea Victoriei
I Reduceri de până la 35% pentru spaţiile logistice
40 COFRAJE
Provocările construirii noului stadion naţional
Lia Manoliu
42 MATERIALE DE CONSTRUCŢII
Sistemele zincate, o alternativă profitabilă pentru
construcţii durabile I Sisteme ecologice performante
pentru pardoseli mochetate I Sisteme modulare din
piatră
58 URBANISM
Dublin, o reuşită emblematică din fonduri europene
64 UTILAJE
78
Produse de top marca Haulotte
CONSULTANŢĂ
40
Legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor
PREZENTARE PRODUS PLUS!
Sistemul Uponor “RS Click” pentru ţeava Uponor Multi -
strat (10) I TrackGPS: Soluţia de localizare şi monitoriza - Ghidul ofertelor
speciale în
re a parcurilor auto prin GPS/GPRS (62) I Managementul
clădirilor va fi obligatoriu în toate ţările europene (71)
PREZENTARE COMPANIE
Areva: creştere a cifrei de afaceri de 10 ori (56) I Temko & construcţii
Universal: soluţii pentru ventilaţie şi aer condiţionat (14) I
ACP şi-a triplat capacitatea de producţie (39) Pagina 87
6 octombrie - noiembrie 2009 www.100construct.ro
100 %
construct
www.100construct.ro

Director editorial:
Oana Weinstein
oana@100construct.ro
secretar de redacŢIE:
Diana Niţă
redactie@100construct.ro
redactori:
Ramona Toma, Diana Dumitrescu,
Florentina Ionescu, ing. Elena Brişan
Art-director:
Dani Iancu
SENIOR DESIGNER:
Supliment Piaţa locală de 66 Răzvan Anisoiu

construcţii din judeţul Mureş DEPARTAMENT publicitate:


Cristian Radu,
Daniel Enache, Mihuţ Aviana
colaboratori:
Editorial Avocat Marian Popescu
juridic@100construct.ro
Corectură: Ioana Crişan
SUA în creştere, în urma tipar: master print super offset
Str. Maria Hagi Moscu nr. 5, sector 1, Bucureşti
programului Prima casă Oana Weinstein
Tel.: +040-21.223.04.00

C
onceptul programului ce se decât estimau analiştii americani.
Revistă editată de

SAG
adresează cumpărătorilor În urmă cu o lună, Departamen-
care achiziţionează pri- tul Comerţului din SUA anunţa ca
STILROM ADVERTISING GROUP
ma locuinţă este aplicat de multă vânzările de locuinţe noi au crescut ESTE MEMBRă A BIROULUI ROMÂN
vreme în lume. Programul ame- cu cu 0,7% în august, aproape de DE AUDIT AL TIRAJULUI (BRAT)
rican, demarat la 1 ianuarie maximul ultimelor 12 luni. La rân-
2009, se aplică persoanelor care dul lor, autorizaţiile de construcţie
nu au deţinut în ultimii trei ani au crescut cu cea mai mare rată
Director general: Lucian Diaconu
o proprietate şi acoperă 10% din din ultimul an, construcţiile de director financiar: Maria Diaconu
preţul locuinţei cumpărate, dar imobile cunoscând o creştere de director it: Daniel Enache
nu mai mult de 8.000 de dolari, 1,5% faţă de luna iulie. distribuŢie: Răzvan Toderaşcu
în condiţiile unui venit anual mai Având în vedere că Programul abonamente: Roxana Muntianu
mic de 75.000 de dolari. Ameri- Prima Casa din România a fost abonament@100construct.ro
canii s-au grăbit să beneficieze extins şi pentru locuinţele aflate
de programul ce are ca termen în construcţie sau care urmează
Calea Victoriei nr. 216, Sector 1, Bucureşti
final data de 30 noiembrie, fapt să fie construite într-un interval
ce a determinat o revigorare a de 18 luni, există premisele unei
Tel/ Fax: + 40 21 411 81 84/ 86/ 94
pieţei imobiliare. În acest context, revigorări a construcţiilor şi în office@100construct.ro
creşterea pieţei a fost mai rapidă România © Copyright Stilrom Advertising Group
Este interzisă reproducerea parţială sau totală a materialelor cuprinse în această
revistă. Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor.

www.100construct.ro octombrie - noiembrie 2009 7


Actualitate
Piaţa de mortare îşi va
reveni începând cu 2011
Primele semne ale revenirii pieţei de mortare, cifrată în 2008
la o valoare de 350 de milioane euro, vor putea fi văzute în
prima jumătate a anului 2011, după ce în 2009 aceasta a
scăzut cu aproximativ 30%.

T
otodată, în 2010, declinul pieţei de Conform reprezentanţilor aceleiaşi compa-
mortare va continua cu 5% com- nii, piaţa locală a mortarelor va mai atinge
parativ cu anul acesta, consideră valoarea înregistrată în 2008 abia peste 3
reprezentanţii companiei Baumix. ani, iar rata de creştere anuală nu va mai
“Dacă în 2009 am beneficiat de vânzări ge- depăşi valori de 10-15%. “Deşi potenţialul
nerate de dezvoltările imobiliare ale căror pieţei româneşti este unul foarte mare,
construcţie a început în 2008, estimăm că considerăm că rata de creştere a pieţei în
2010 va fi cel mai dificil an pentru piaţa anii următori nu va mai atinge procente de
autohtonă a mortarelor, datorită scăderii 30-40% aşa cum s-a întâmplat anii trecuţi”,
cu 10% a noilor proiecte lansate la sfârşitul a mai adăugat domnul Russu. În prima
lui 2009 şi în prima jumătate a lui 2010. jumătate a lui 2009, Baumix a înregistrat
În urma semnalelor pe care le primim de o cifră de afaceri de 18.5 milioane RON, în
la dezvoltatori, ne aşteptăm la o revigorare creşetere cu 10% comparativ cu perioada
a pieţei româneşti a mortarelor începând similară a anului trecut, pe fondul unei
cu prima jumătate a lui 2011”, a declarat scăderi de 30% a pieţei mortarelor compa-
Augustin Russu, Director General Baumix. rativ cu vânzările înregistrate în 2008.

D
i ntre români sunt pasionaţi de bricolaj
Trei sferturi dintre români preferă să se ocupe
personal de reparaţiile de mică anvergură şi de
proiectele pentru decorarea căminului.

70%
Aceasta este concluzia sondajului comandat de Robert
Bosch SRL în luna august 2009 şi realizat de Institutul
de Cercetare Ipsos.
Aproape trei sferturi dintre cei întrebaţi, au declarat că
în aceste timpuri de incertitudine financiară, preferă să
apeleze la maşinile de găurit, şurubelniţele cu acumu-
lator şi pistoale de vopsit pentru a duce la bun sfârşit
micile reparaţii şi proiecte de înfrumuseţare a locuinţei,
decât să cheme un meşter profesionist. Unii chiar au re-
luat proiecte mai vechi, executând lucrări care anterior re în casă, în loc să iasă des la restaurant sau să plece în
păreau prea dificile pentru ei. 69% din cei întrebaţi au vacanţă şi 69% dintre ele preferă să se ocupe personal
spus că acum preferă să facă personal lucrări de bri- de reparaţiile de mică anvergură şi de proiectele pentru
colaj pe care le-ar fi evitat în trecut. O altă concluzie decorarea căminului.
interesantă a studiului a fost faptul că meşteritul nu Studiul Ipsos, comandat de Robert Bosch SRL, a fost efec-
este teritoriu exclusiv masculin, proporţia femeilor en- tuat pe un eşantion reprezentativ de 1000 de persoane,
tuziasmate de activităţile de DIY fiind aproape egală cu cu vârsta cuprinsă între 14 şi 75 de ani, în proporţie
cea a bărbaţilor. Astfel, 68% dintre femei au răspuns că egală femei şi bărbaţi, provenind din mediul urban şi
preferă să facă personal lucrările de bricolaj pe care le- rural, cu venituri mici, medii şi mari, din toate regiunile
ar fi evitat în trecut, 65% efectuează lucrări de amenaja- ţării şi toate sferele sociale.

8 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Selena investeşte în
liderul pieţei din Spania
S
elena Co SA a achiziţionat 51% din pachetul de
acţiuni a companiei spaniole Industrias Quimi-
cas Löwenberg (Quilosa) – producător şi distri-
buitor de materiale chimice pentru construcţii din Spa-
nia. Scopul achiziţiei este acela de a consolida şi întări
poziţia şi avantajele competitive ale Selena şi Quilosa
în Europa.

Lindab România
Achiziţia pachetului de control în Industrias Quimi-
cas Löwenberg constituie un nou pas în strategia de
dezvoltare a Grupului Selena. În Aprilie 2009, Se-
lena Co. a achziţionat 100% din acţiunile companiei a semnat trei contracte
Kvadro, distribuitor important de spume poliuretanice
şi etanşanţi pe piaţa din Rusia. Anul trecut, Grupul Se-
importante în a doua
lena a achiziţionat 85% din pachetul de acţiuni a com- parte a anului
paniei Polyfoam Yalitim Sanayi ve Tic Ltd din Turcia,

D
producător şi distribuitor de spume poliuretanice pen- intre proiectele derulate de Lindab Romania în
tru montajul uşilor şi ferestrelor şi de etanşanţi. perioada iunie-septembrie 2009, cele mai im-
portante sunt cele care au ca beneficiari compa-

Peste 70% dintre niile Petrom Investment, MC-Bauchemie şi Baumax-x


Investment: 10 hale metalice pentru Petrom Invest-

constructori ment, 2000 mp de casete structurale şi tablă cutată


pentru MC-Bauchemie, precum şi 13.500 mp de ţiglă

au afaceri în scădere metalică pentru Baumax. “Într-un astfel de “război”


generat de criza economică, orice redută câştigată
este extrem de importantă. Le mulţumim partenerilor
alături de care am lucrat în aceste proiecte. Credem cu
tărie în noţiunea de parteneriat, cu atât mai importantă
în condiţiile tulburi ale pieţei de construcţii”, a declarat
Andrei Sulyok, director general Lindab România.

P
este 70% dintre companiile de construcţii
înregistrează scăderi ale afacerilor, ma-
joritatea cu aproape o treime din rulajul
de anul trecut, şi doar 10% sunt în creştere, din
cauza crizei economice, potrivit unui studiu rea-
lizat de firma de consultanţă IBC Focus. Potrivit
firmei de consultanţă, doar 10% dintre construc-
tori afişează creşteri. O treime dintre firmele de
construcţii au menţinut personalul, chiar dacă
afacerile s-au redus.

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 9


Prezentare produs

SISTEMUL UPONOR “RS CLICK”


pentru ţeava Uponor Multistrat
Sistemul inovativ Uponor “RS Click” reduce timpul dedicat de
dumneavoastră proiectării dar şi timpul pentru instalare.
Noi vă oferim soluţia de la proiectare până la montaj. vom fi întotdeuna alegerea cea mai inteligentă. Uponor
Acest sistem modular a fost special creat pentru a re- unifică experienţa pionierilor în domeniul sistemelor de
duce numărul mare de fitting-uri necesare unui sis- ţevi din plastic, sistemul Multistrat.
tem complet 63-110 mm, aproximativ 300 de fitting-
uri au fost înlocuite de doar 27 de module. Acest lucru Cum prinde viaţă o clădire
a creat un avantaj imens pentru proiectanţi, distribui- Sistemul de coloane ale unei clădiri reprezintă artere-
tori şi instalatori. le acesteia. Acestea trebuie să alimenteze fiecare zonă
Gândiţi-vă cât este de simplu să lucraţi dacă nu tre- sau chiar cel mai îndepărtat colţ al clădirii cu apă rece
buie să vă gândiţi decât la 27 de produse. sau caldă în funcţie de cât este necesar. Noi, oamenii,
Uitaţi de lucrul la înălţime, cu acest sistem “RS Click” suntem dependenţi de aceste sisteme care ţin în viaţă
bancul de lucru va fi colegul dumneavoastră de echipă. toată clădirea.

Nu mai sunteţi nevoit sa urcaţi cu presa la înălţime, Imaginaţi-vă un nou sistem revoluţionar
fiţi isteţi, munciţi inteligent, munciţi în stil Uponor. de alimentare cu apă
În clădiri, ţevile de distribuţie sunt montate ascuns în
Uponor îşi onorează promisiunile pereţi sau în tavan. Acestea de foarte multe ori nu se
întotdeauna instalează în linie dreaptă (cel mai scurt traseu) oco-
Oamenii sunt din ce în ce mai preocupaţi de mediul în lind elementele structurale şi de arhitectură ale cladi-
care ei trăiesc sau lucrează, fie că este vorba de clădiri rii. Sistemul Uponor “RS Click “ este soluţia perfectă
comerciale, clădiri de locuit sau spaţii publice. Standar- pentru astfel de situaţii care de altfel sunt cerinţele
CONTACT: dele şi stilurile se schimbă, la fel şi aşteptările oameni- esenţiale pentru un sistem de distribuţie în clădiri.
REPREZENTANŢĂ UPONOR lor. Pentru a găsi sistemele şi serviciile potrivite pentru
Str. Reînvierii Nr.3-5, Et. 3 a răspunde acestor cerinţe, devine din ce în ce mai im-
Bucureşti portant la cine să apelezi şi în cine să ai încredere. În AVANTAJE:
Tel.: 031 805 33 91 Uponor găsiţi un partener şi un specialist ideal care ştie
Fax: 031 805 33 95 Unic şi inovativ  Uşor de proiectat  Stoc redus
cum să vă îndeplinească aşteptările, deoarece am lucrat Fexibilitate mare  Compenente puţine  Uşor de
E-mail: info-ro@uponor.com
întotdeauna îndeaproape cu partenerii şi clienţii noştri. montat şi rapid  Sistem complet
Web: www.uponor.ro
Într-o continuă creştere a complexităţilor cotidiene, noi

10 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


0734 002 058
0372 772 220

75% din energia folosită de pompele C E R E A L I S


de căldură Junkers este regenerabilă 500/115/238 NF

Junkers urmăreşte ca, prin lansarea pompelor de căldură, să contribuie la


generarea eficientă şi ecologică a căldurii utilizate pentru încălzire şi pentru
prepararea apei calde, până la 75 % din energia folosită provenind astfel
din natură.

500/190/238 NF

375/250/238 NF

J
unkers, marcă a concernului german Bosch, a generaţie de surse de încălzire. ’’Pompele de căldură 250/300/238 NF
anunţat lansarea pe piaţa din România a unei sunt echipamente ecologice, economice şi durabile,
game noi de produse de termotehnică: pompele reprezentând o sursă de căldură regenerabilă care nu
de căldură. Junkers vrea astfel să atragă şi pe această este limitată de îndeplinirea unor condiţii deosebite,
cale atenţia că cea mai avantajoasă, ecologică şi sigură având o durată de viaţă lungă. Acestea sunt doar câ-
sursă de căldură se află chiar în faţa casei. Solul şi pâ- teva dintre motivele care ne fac să credem că pompele
nza de apă freatică pot fi utilizate ca surse de energie de căldură se vor bucura de un mare succes în Româ-
pentru pompele de căldură Junkers, iar dupa petrol nia‘’ a declarat Alexandru Eftimiu, Director regional de
şi gaz, energia pământului reprezintă cea de-a treia vânzări, Divizia Termotehnică, Robert Bosch SRL.
290/250/238

Peste 90% dintre locuinţele din


Suedia utilizează pompe de căldură
Numărul pompelor de căldură instalate în Europa
creşte de la an la an. În Elveţia, în fiecare a treia casă
nou construită este instalată o pompă de căldură. În
Suedia, peste 90% din casele nou construite sunt
încălzite cu pompe de căldură. Pe piaţa din Romania,
pompele de căldură sunt produse relativ noi, care au în
schimb un potenţial de dezvoltare extrem de ridicat.
C EREALIS
0734 002 058
0372 772 220
www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 11
Companii
Proiecte
globale de
energie „Vom extinde
succesul obţinut cu proiectele
eoliene şi solare în 5 ţări din

regenerabilă Europa, Asia şi America


de Nord.“

ProLogis, unul dintre principalii furnizori globali de spaţii de distribuţie, a anunţat formarea
unui Grup Global pentru Energie Regenerabilă pentru a oferi servicii de dezvoltare pentru
proiecte globale de energie regenerabilă.

C
hiar şi cu aceste provocări ale recesiunii globale o suprafaţă totală de 669,000 metri
ProLogis găseşte noi metode de a crea valoare pătraţi de acoperiş.
adăugată pentru bunuri existente” a declarat ,,După finalizarea noului proiect
Walt Rakowich, chief executive officer ProLogis. ,,Sun- din Spania, vom avea mai mult
tem încântaţi să anunţăm formarea acestui grup, care de 11 MW de instalaţii solare pe
ne va permite să extindem succesul obţinut cu proiec- acoperişurile noastre, ceea ce
tele eoliene şi solare în 5 ţări din Europa, Asia şi Ame- reprezintă suficientă energie pentru
rica de Nord”. 1100 case pe an”, a menţionat Jack
În plus, ProLogis a anunţat demararea unui nou proiect Rizzo, chief sustainability officer
solar de 4,8 megawatti (MW), care va fi instalat pe opt pentru ProLogis. ,,Suntem încântaţi
acoperişuri din ProLogis Park Sant Boi în Barcelona şi de rezultatele programului nostru
ProLogis Park Alcalá în Madrid, Spania. ProLogis a fi- de energie regenerabilă obţinute până acum şi ne
nalizat prima instalaţie solară în Franţa în anul 2005 aşteptăm să ne mărim portofoliul considerabil datorită
şi deţine în prezent instalaţii solare pe 20 de clădiri cu eforturilor Grupului Global de Energie Regenerabilă.

150 milioane de euro pentru


restaurarea Palatului Ştirbei 200 milioane lei pentru
servicii de întreţinere
O
mul de afaceri Ovi-

C
diu Popescu, CEO al ompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Petrolexportimport Naţionale organizează în octombrie o licitaţie
şi proprietar al Palatului deschisă pentru încheierea acordului-ca-
Ştirbei, inves­teşte 150 dru de lucrări şi servicii de întreţinere multianuală
milioane euro în restaura- iarnă-vară, în 2009-2012, pe Autostrada Soarelui,
rea clădirii, aflat în acest valoarea estimată a contractului fiind de 195,5 mil.
moment într-un stadiu de lei, fără TVA.
degradare avansat.
Planul de reamenajare
a Palatului Stirbei, una
dintre cele mai vechi cla-
diri din zona Podului Mogoşoaia, prevede restaurarea
Planul de reamenajare
spaţiului pentru a putea deschide galerii de artă, maga-
prevede restaurarea
spaţiului pentru a zine de lux, cafenele si anticariate, precum si construirea
putea deschide galerii unui nou corp de clădire în spatele palatului, un spaţiu
de artă, magazine multifuncţional cu apartamente, spaţii comerciale şi ci-
de lux, cafenele şi nematografe. Proiectul Ştirbei va contribui astfel şi la
anticariate refacerea infrastructurii şi a zonei imediat învecinate.

12 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Prezentare produs
DB SCHENKER ROMTRANS:
Soluţii eficiente în perioadă de criză
Noul nostru sistem de grupaj rutier intern reprezintă alternativa
pentru clienţii care nu au suficientă marfă pentru a ocupa un în treg autove-
hicul, oferindu-le posibilitatea transportării unor partizi mai mici de marfă, cu
o greutate de până la 3.000 kg, alături de partizii altor destinatari
De la sfârşitul anului 2008, Romtrans - cea mai mare 10 sucursale şi peste 70 de puncte de lucru
casă de expediţii din România, face parte din reţeaua răspândite în toate regiunile ţării
globală de transport şi logistică a grupului DB Schen- Oricând este nevoie în România de un partener consa-
ker. Pentru clienţi, această achiziţie şi constituirea crat pentru cerinţe logistice naţionale sau internaţionale,
noului brand DB Schenker Romtrans reprezintă un DB Schenker Romtrans pur şi simplu nu poate fi ignorat.
dublu beneficiu: în primul rând, datorită infrastruc- “Nimeni nu oferă o prezenţă mai bună pe piaţa trans-
turii deosebite deţinută de Romtrans în România şi porturilor de mărfuri din România: cu 10 sucursale şi
în al doilea rând, datorită conexiunilor extinse cu peste 70 de puncte de lucru răspândite în toate regiu-
toate regiunile economice din Europa şi din lume, nile ţării, în care activează peste 1.200 de persoane cu
realizată prin infrastructura grupului DB Schenker. experienţă şi dăruire, DB Schenker Romtrans acoperă
Preocuparea DB Schenker Romtrans pentru satisfa- perfect piaţa naţională. De asemenea, portofoliul nostru
cerea nevoilor clienţilor este continuă, iar în această include cea mai complexă gamă de servicii în domeniul
perioadă de criză economică este şi mai intensă. Prin transporturilor şi expediţiilor de mărfuri: transporturi
îmbinarea punctelor forte ale celor două companii, terestre, aeriene şi maritime, depozitare, antrepozitare,
DB Schenker Romtrans reuşeşte să ofere avantaje distribuţie, operatorie portuară, formalităţi de vămuire,
clienţilor, oferindu-le servicii noi sau servicii cu asigurare, operaţii în zone libere, toate însoţite de
valoare adăugată. Astfel, îmbinând infrastructura soluţii logistice şi servicii conexe. Portofoliul nostru cu-
deţinută de Romtrans în România cu know how-ul şi prinde şi serviciile necesare participanţilor la târguri şi
programele performante ale grupului DB Schenker, a expoziţii, organizate atât în ţară cât şi în străinătate. În
fost realizat un nou produs, foarte eficient în actuala acest sens, asigurăm organizarea transportului pentru
conjunctură economică. mostre şi exponate asigurând manipularea şi depozi-
Sistemul de grupaj DB Schenker Romtrans are la tarea, întocmirea formalităţilor de vămuire, utilajele
bază 4 terminale situate în Bucureşti, Cluj, Iaşi şi necesare precum şi personal specializat pentru ame-
Arad, care sunt conectate prin linii directe la HUB-ul najarea standului, aprovizionarea acestuia pe perioada
din Brasov. Mărfurile sunt colectate într-unul dintre manifestării expoziţionale şi returnarea exponatelor după
terminale, transportate şi transbordate în hub, de strângerea standului.”, spun reprezentanţii companiei.
unde pleacă mai departe către terminalul
de destinaţie, urmând ca apoi să fie livrate
către destinatarul final. Întregul traseu al
mărfii respectă un orar fix, stabilit pentru
fiecare linie în parte. Acest orar variază în-
tre 24 şi 36 de ore, în funcţie de destinaţia
CONTACT:
finală a mărfii. Fiecare terminal deserveşte
S.C. ROMTRANS S.A.
o anumită zonă geografică, astfel încât sis-
Calea Rahovei nr. 196C,
temul de distribuţie acoperă întreg terito- sector 5, Bucureşti
riul ţării. Pe lângă eficienţă - avantaj deja Tel/Fax: +4 021 317.61.34
menţionat, clienţii beneficiază de linii direc- E-mail:
te şi terminale noi, amenajate special pentru office@dbschenker-romtrans.com
acest tip de trafic, de siguranţă, de personal Web:
calificat şi de flexibilitate în ceea ce priveşte Sistemul de www.dbschenker-romtrans.com
grupaj intern
termenul de plată.

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 13


Companii

Lemnul lamelar, alternativă


la cimentul armat şi oţel
În prezent, lemnul lamelar este din ce
în ce mai mult considerat un material
de construcţii fără egal, o bună
alternativă la cimentul armat şi la oţel.

L
emnul lamelar este un material ecologic, ductil şi
versatil, solid şi rezistent şi în acelaşi timp uşor
şi flexibil, ideal pentru orice proiect, chiar şi cel
mai îndrăzneţ.
Lemnul lamelar are proprietăţi fizice foarte
asemănătoare cu cele ale lemnului masiv, dar are dintre limitele lemnului masiv, extinzând posibilităţile
calităţi mecanice superioare, care îl fac mai bun decât de alegere ale proiectanţilor şi ale constructorilor cu
materialul de bază. un material de origine tradiţională, dar foarte inova-
Calităţile sale asigură o gamă aproape nelimitată de tiv din punct de vedere al conţinutului: lemnul lamelar
potenţial aplicativ: contrucţii pentru locuinţe, instalaţii încleiat. Până acum, în România au fost realizate două
sportive şi pentru timpul liber, construcţii industriale şi proiecte importante cu ajutorul lemnului lamelar: Tea-
Datorită agricole, poduri, lăcaşe de cult, centre comerciale (mall- trul de vară din Bacău şi o vilă particulară în Câmpina,
dezvoltării în uri), etc. judeţul Prahova.
ultimii ani a Datorită dezvoltării în ultimii ani a tehnicilor de prelu- Lider pe piaţa italiană, Holzbau S.p.A se numără astăzi
tehnicilor de crare, ca şi a faptului că există noi produse pentru asam- printre principalii producători europeni de lemn lame-
prelucrare, blarea şi protecţia grindelor, s-au putut depăşi multe lar. Holzbau SpA numără peste 150 de angajaţi, printre
ca şi a faptului care 30 de proiectanţi – ingineri şi desenatori. Producţia
că există noi se extinde pe o arie de 40.000 metri pătraţi.
produse pentru
La conferinţa „Lemnul lamelar: estetică şi performanţă”,
asamblarea
eveniment organizat de Holzbau S.p.A , la sfârşitul lunii
şi protecţia
grindelor, s-au septembrie la Bucureşti, Guglielmo Frinzi, Preşedintele
putut depăşi Camerei de Comerţ Italiene pentru România a susţinut
multe prezenţa companiei Holzbau pe piaţa românească ca
dintre limitele pe o oportunitate de a consolida relaţiile economice ro-
lemnului masiv mâno-italiene.

14 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Interfloor System
w w w.inter floor.r o

Vă propune pardoselile
sportive
Gerflor

S Interfloor System SRL


SC
Str. Rasuri, Nr. 1A, București, Tel.:+40 21 211 31 38, +40 31 805 60 24,
+40 31 805 60 25, Fax: +40 21 211 25 74;
E-mail: office@interfloor.ro, Web: www.interfloor.ro

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 15


Interviu

“Pe măsură ce
lucrările realizate se
înmulţeau, cererea
de pe piaţă creştea
exponenţial”

TEMKO & UNIVERSAL


soluţii pentru ventilaţie şi aer condiţionat
Temko este o companie românească care produce instalaţii
complete pentru ventilarea aerului (introducere, evacuare,
transfer, purificare şi condiţionare) în raport cu exigenţele de
ventilare a construcţiilor comerciale şi industriale.
Aşa cum ne aşteptam, în biroul domnului Frantss O mare parte din lucrările din portofoliu reprezintă
Vasile, directorul general al companiei, ne-a învăluit centre comerciale şi hale de producţie. Cât a durat
un aer plăcut şi răcoros, dar acesta ne-a asigurat să accesaţi piaţa lucrărilor de o asemenea com -
că este o simplă instalaţie de recirculare a aerului, plexitate?
nimic mai mult. De aer condiţionat se bucură la du- Ca orice companie la început, aveam contracte pro-
mnealui în companie, doar muncitorii din halele de venite doar prin recomandări. Clienţii multumiţi ne
producţie. recomandau altora şi aveam din ce în ce mai multe
lucrări. Situaţia nu este foarte diferită nici în acest
Ce ne puteţi spune despre istoricul firmei? moment, dar lucrările pe care le facem sunt la alt ni-
Cum aţi intrat pe piaţa de profil? vel, mult mai complexe decât la început. Când am pri-
Am intrat pe piaţă în anul 2000, cu o mică afacere mit oferta să realizăm instalaţia de ventilaţie pentru
de familie. Ne desfăşuram activitatea într-un atelier magazinul Bricostore din Pantelimon, am crezut că
amenajat în apropiere de casă. A fost mai greu până este o lucrare prea mare pentru noi, fiind pe atunci
am achiziţionat câteva echipamente extrem de ne- o firmă mică, cu puţini angajaţi. Dar ne-am dezvol-
CONTACT: cesare şi am demarat producţia cu 10 oameni. La tat pe măsură ce piaţa ne dicta acest lucru şi am in-
început, cei care lucrau în producţie, lucrau şi la vestit continuu, atât în echipamente, cât mai ales, în
TEMKO& UNIVERSAL
montaj. Acum avem echipe specializate pe fiecare oameni, în specializare. Oamenii care muncesc sunt
Str. Telia nr.1-5, sector 2,
Bucureşti domeniu şi nu se mai lucrează manual, cum se lu- cei care fac firma să funcţioneze. Eu, ca director, pot
Tel.: 021.241.36.01; cra, în mare parte, în acea vreme. Toate liniile de lipsi de aici o perioadă bună, fără probleme. Ei sunt
021.642.51.64; producţie sunt acum automatizate iar unele utilaje cei care contează şi de aceea, în vremurile acestea,
Mobil: 0744.218.380; sunt asistate de calculator (plasma CNC). Pe măsură mă străduiesc să-i păstrez ca angajaţi, să nu le reduc
0747.503.300 ce lucrările realizate se înmulţeau, cererea de pe salariile sau alte beneficii.
Complex producţie: DN3, piaţă creştea exponenţial. A fost nevoie să ne extin-
Km.25, dem şi să ne mutăm. Am achiziţionat un teren mare Când aţi decis să vă extindeţi liniile de producţie?
E-mail: temko@temko.ro,
pe DN3 la Km 25, unde am construit două hale de Cu ce produse aţi început?
Web: www.temko.ro
producţie şi un cămin pentru muncitori. Am demarat recent o linie de producţie proprie,

16 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


„Am depus şi un
proiect pentru
accesarea unor
fonduri europene
pentru dezvoltare
dar birocraţia ne-a
determinat
să renunţăm“

specializată pe grile de ventilaţie. Aceste grile erau falimentul şi au scăpat. Pot relua totul de la capăt sub
singurele elemente din instalaţiile de ventilaţie pe altă firmă, fără prea multe probleme. Cei păgubiţi
care nu le produceam noi şi trebuia să lucrăm cu alţi pierd timpul degeaba prin tribunale.
furnizori, mai mult sau mai puţin serioşi. Am decis să
avem producţie proprie pentru a nu mai depinde de Care sunt tipurile de produse pe care le
nimeni. Dacă la început am produs doar grile simple, comercializaţi? Cărui segement de piaţă vă
de aspiraţie/evacuare, acum acoperim o gamă largă adresaţi în special?
de grile în diverse modele, materiale şi culori cât şi Producem şi montăm întreaga gamă de tubulatură de
anemostate şi filtre pentru aer. ventilaţie şi aer condiţionat din tablă galvanizată, inox
şi aluminiu, tubulatură rectangulară şi circulară, piese
Ce proiecte aveaţi în plan pentru acest an sau speciale (fitting-uri): coturi, reducţii, distribuitoare, cu-
pentru perioada următoare? plaje, etc. Producem grile simple sau de dublă deflexie,
Un proiect pe care îl aveam în plan de o perioadă de exterior, cu plasă metalică de protecţie, grile de trans-
bună de timp şi care a fost amânat temporar era o fer, gravitaţionale (supra-presiune), grile liniare (tip slot
instalaţie mai performantă pentru“spiro”. Am depus diffuser), anemostate pătrate şi rectangulare, cu difuzie
şi un proiect pentru accesarea unor fonduri europe- pe 1-4 direcţii, jeturi difuzoare, valve, etc. În plus, ofe-
ne pentru dezvoltare dar birocraţia ne-a determinat rim şi accesorii de montaj, ventilatoare şi echipamente
să renunţăm. Ne-am ferit până acum de credite de încălzire şi răcire a aerului. Ne adresăm celor care sunt
orice fel şi am preferat să ne extindem pe măsura în căutarea unui sistem de ventilaţie performant pentru
posibilităţilor proprii, ceea ce se pare că a fost o politică clădiri de birouri, centre comerciale, hale de producţie,
sănătoasă, cel puţin până acum. Criza economică nu spitale, şcoli, restaurante, etc. Reprezentanţii Temko sau
ne-a prins cu datorii la bănci sau furnizori astfel încât distribuitorii noştri autorizaţi vă vor sprijini să alegeţi
să fim constrânşi să luăm măsuri drastice, să conce- produsele care satisfac şi cele mai complexe proiecte.
diem oamenii sau să închidem liniile de producţie. Tehnicienii Temko beneficiază de o experienţă amplă
în producerea şi montarea unor instalaţii realizate la
Care sunt principalele probleme ale pieţei de pro - standarde performante şi de calitate. De asemenea,
fil şi ce soluţii consideraţi că ar rezolva situaţia alături de serviciile de montaj şi întreţinere, asigurăm, la
actuală? cererea clientului, şi servicii de asistenţă în proiectarea
S-a discutat recent de plata TVA după încasarea fac- intalaţiilor de ventilaţie şi aer condiţionat.
turilor, care este o chestiune pe care statul o poate
simplifica. Eu emit clientului o factură pe care acesta
nu o plăteşte, însă sunt obligat să plătesc taxa statului,
LUCRĂRI REALIZATE
chiar dacă nu am încasat nimic. Ar însemna doar o City Gate, Băneasa Investments, Niro Group,
chestiune de bun simţ ca statul să aibe pretenţia să-i Bricostore, Ringier România, Central Rezidential Park,
Metav, Mobexpert, Tuborg, Apolodor, TVR, Naţional
plătesc dacă eu încasez, nu înainte. O altă problemă
TV, Panavision, Peugeot, Porsche România, Unicredit,
ţine de partea de control şi mă refer aici la sancţiunile Gmarket, Tomis Mall, Arpechim, Elvila, Fiesta,
pentru cecuri neacoperite şi alte forme de fraudă. Bamboo, Petromidia, Efes etc.
Sunt companii care acumulează datorii, apoi declară

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 17


Materiale de construcții

Piaţa plăcilor ceramice pe timp de criză:

Segmentul de lux va avea


o cotă mai mare din piaţă
Din punct de vedere valoric, piaţa plăcilor ceramice va scădea în
continuare, în timp ce segmentul “high” va avea o cotă mai mare
din piaţă, estimează InterBiz research & consulting.

S
egmentul “high” este reprezentat de impor- pătraţi, însă scăderea va fi atenuată de o reducere
turi din Italia, Portugalia şi Germania. Spania a stocurilor cu minimum 25%, potrivit estimărilor
a coborât mai mult spre segmentul “middle” InterBiz research & consulting. În principiu, această
pe fondul declinului accentuat din această ţară. Ca scădere a stocurilor s-a putut deja remarca în prima
şi în alte sectoare, produsele provenite din Turcia au parte a anului prin faptul că preţul unor produse au
pătruns tot mai mult în piaţa autohtonă la fel şi cele scăzut cu 25-30%, în special pe segmentul econo-
din Serbia. mic.
În 2009, intrările pe piaţă vor fi mai reduse cu 18% Specialiştii susţin că cea mai grea perioadă de depăşit
faţă de anul 2008, până la 40 milioane de metri este cea cuprinsă între trimestrul 4 din 2008 – tri-

18 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


ge la 70 milioane de metri pătraţi, valoare estimată
înainte de perioada de criză, dar ar putea atinge Piaţa locală de
acest nivel în anul 2014. plăci ceramice
De altfel, potenţialul maxim de consum în România a fost estimată
este estimat la 5 metri pătraţi/locuitor sau aproxi- anul
mativ 700 milioane de euro. Piaţă autohtonă este
trecut la 40
influenţată în mod special de modificarea stilului de
viaţă al românilor, în special accentuarea conceptu-
milioane de
lui de “homing” dar şi alţi factori care ţin de viaţa
metri pătraţi
socială. Pentru 2010, se estimează un consum intern şi o valoare
de plăci ceramice care va ajunge la 4 metri pătraţi/ de 300
locuitor, conform InterBiz research & consulting. milioane
Piaţa locală de plăci ceramice a fost estimată anul de euro
trecut la 40 milioane de metri pătraţi şi cu o valoare
de aproximativ 300 milioane de euro. Acest segment
de produse este disputat de Lasselsberger, alături de
distribuitori precum Delta Distribution, Romstal, Ti-
ger Amira, Bravo Group, SSAB Impex, Stelcati sau
Pazo Grup, precum şi magazinele de bricolaj. Primii
10 jucători de pe piaţa de ceramice reprezintă 82%
din totalul de volum al pieţei.

Lasselsberger a închis fabrica din Capitală


Compania austriacă Lasselsberger, cel mai mare
producător de plăci ceramice din România, a fost
nevoită să închidă fabrica din Capitală, fosta fabrică
Cesarom, după ce, la sfârşitul anului trecut, aceeaşi
companie fusese nevoită să oprească producţia
unei alte unităţi pe care o deţinea în Lugoj, judeţul
Timiş. În urma acestei măsuri, au fost disponibilizaţi
În perioada cuprinsă
între trimestrul 4 din
aproximativ 300 de angajaţi, iar compania s-a văzut
2008 – trimestrul 3
mestrul 3 din 2009; în această perioadă se aşteaptă nevoită să relocheze o parte dintre liniile de producţie din 2009 se aşteaptă o
la o posibilă înjumătăţire a numărului de competitori din Bucureşti la fabrica Sanex din Cluj-Napoca, care posibilă înjumătăţire a
pe acest sector de produse. prin această măsură îşi va mări astfel capacitatea de numărului de
producţie. competitori
Scădere de 11% pentru 2009,
în varianta optimistă
Fără doar şi poate, criza financiară înregistrată de
la jumătatea anului trecut, s-a făcut resimţită şi pe
piaţa materialelor de construcţii în special în pri-
mul trimestru din 2009. Piaţa plăcilor ceramice
a scăzut cu 3% în volum în anul 2008, iar în anul
2009 scăderea preconizată va fi de 11% în varianta
optimistă, conform datelor furnizate de InterBiz.
Scăderile drastice înregistrate pe mai multe seg-
mente de produse destinate sectorului, pe fondul
deteriorării pieţei construcţiilor, şi-a pus amprenta
şi pe vânzările producătorilor, implicit a furnizorilor
de plăci ceramice. Sectorul rezidenţial va fi sectorul
care va înregistra şi cea mai drastică scădere, în
timp ce pe ne-rezidenţial va putea înregistra chiar o
uşoară creştere.
Până în anul 2013 piaţa plăcilor ceramice nu va ajun-

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 19


Materiale de construcții
Grupul Lasselsberger, cel mai mare producător de pe
piaţa centrală şi est europeană a plăcilor ceramice,
cu 62 de societăţi de producţie, 12.000 de angajaţi
în 13 ţări şi peste 100 de ani de experienţă, a ajuns
pe piaţa din Romania la sfârşitul anului 2004, înglo-
bând în portofoliul său două branduri recunoscute
ale industriei ceramice din România - Cesarom şi
Sanex. Astfel, cele două branduri se alătură unor
mărci locale puternice din Europa, parte a grupului
Lasselsberger, cum ar fi: Rako, Vacarri Ceramica, LB
Object, Alfoldi, Zalakeramia, Kerko, Keramika HOB.
Fabricile aflate în portofoliul companiei sunt locali-
zate în Ungaria, Croaţia, Cehia, Slovacia, România,
Italia, totalizând peste 16 fabrici moderne şi 60 de
linii de producţie.
În acest context mondial, reprezentanţii compa-
niei susţin că au fost nevoiţi să închidă fabrica din
Bucureşti, ca urmare a scăderii pieţei, producţia de-
venind nerentabilă pentru liniile din Capitală, în spe-
cial în situaţia în care mai există şi acum stocuri mari
de produse necontractate. Conform declaraţiilor lui
Eduard Măcărescu, directorul comercial al Lassel-
sberger România, una dintre cele două companii Potenţialul maxim de
controlate de grupul austriac în România, alături consum în România
este estimat la 5 mp/
de Sanex Cluj-Napoca, reiese faptul că decizia de
locuitor, aproximativ
relocare a liniilor de producţie la fabrica din Cluj,
700 milioane de euro
atrage după sine o creştere a capacităţii de producţie
de la 6 la 8 milioane de metri pătraţi anual. Grupul de distribuitori, măsură realizată de la începutul
intenţionează să renunţe la brandul Sanex, care va anului, precum şi de exporturi în ţări precum Bulga-
fi utilizat doar în zona Clujului, şi va investi doar în ria, Grecia, Macedonia sau Serbia.
dezvoltarea brandului Cesarom. Conform datelor emise de oficialii companiei, afa-
cerile consolidate ale Lasselsberger, în România,
Lasselsberger mizează pe o creştere au totalizat anul trecut peste 150 milioane de lei,
Pentru 2010, se
a cotei de piaţă de la 25% la 35% aproximativ 40,7 milioane de euro, ritm previzionat
estimează un pentru acest an şi pentru 2009.
consum intern Cu toate acestea, prin aceste măsuri reprezentanţii Totodată, reprezentanţii Lasselsberger estimează că
de plăci cera- Lasselsberger mizează pentru acest an pe o creştere piaţa ar putea să revină pe creştere abia în 2011-
mice de 4 mp/ a cotei de piaţă de la 25% la 35%. Această ţintă este 2012, moment în care oficialii austrieci iau în consi-
locuitor susţinută prin măsurile luate de triplare a numărului derare şi investiţia a 20 de milioane de euro în
construcţia unei noi fabrici.

Strategia Delta Distribution –


insolvenţa ca avantaj
Delta Distribution, cel mai mare distribuitor de plăci
ceramice (gresie şi faianţă) de pe piaţă, anunţa în
primul trimestru al anului, că îşi propune o reorga-
nizare a businessului în următorii trei ani. Această
decizie a fost luată în urma intrării în procedura de
insolvenţă de la sfârşitul lunii ianuarie a acestui an,
prin renunţarea la produsele din gama economic şi
la distribuţia către alte magazine. De altfel, compa-
nia a lansat şi un brand propriu de plăci ceramice,
destinat segmentului de produse din categoria mediu
şi lux, denumit Decogres, care va fi însă distribuit în

20 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


investiţii de aproximativ 10 milioane de euro început
acum doi ani. Compania a deschis deja anul trecut în
Bucureşti magazinul Delta Concept Store, în care a
investit circa 6 milioane de euro, inclusiv cheltuielile
ce implică achiziţia terenului.
Reprezentanţii susţin că, practic, procedura de
insolvenţă vine în avantajul companiei, în special
pentru o companie care este profitabilă. Insolvenţa
este de fapt o protecţie în faţa unor datorii pe termen
scurt, care pot fi achitate către furnizori într-un ter-
men de circa trei ani, astfel încât furnizorii nu mai
pot acţiona în judecată pentru plăţile mai vechi şi nici
nu mai pot percepe penalităţi. Prin urmare, datoriile
care sunt scadente la momentul intrării în insolvenţă
nu se mai plătesc decât în baza unui plan de organiza-
re, care se întinde pe o perioadă de trei ani cu obligaţia
ca datoriile curente să fie plătite la timp.

Romstal mizează pe o stagnare


în 2009, lansând noi produse
Compania Romstal, una dintre cele mai impor-
tante companii producătoare şi totodată furnizoare
de echipamente termo-hidro-sanitare, plăci cera-
mice, corpuri de iluminat şi echipamente electrice,
estimează prin sistemul de business tip consolidat
abordat, pe toate pieţele unde activează, că va sta-
gna în 2009, respectiv la o cifră de afaceri similară
Piaţa plăcilor
reţelele de bricolaj. înregistrată în 2008, de 328 milioane euro. ceramice ar
Compania a intrat în procedură de insolvenţă în În primul semestru, Romstal a semnalat o tendinţă putea atinge 70
urma unui proces intentat de producătorul austriac de scădere a vânzărilor însă mizează pe o tendinţă milioane mp în
de plăci ceramice Lasselsberger, care solicita plata ascendentă în al doilea semestru. Reprezentanţii 2014
unor datorii de peste 10 milioane de euro. Oficiali
ai companiei au declarat pentru anul trecut o cifră
de afaceri de circa 150 milioane de lei (aproxima-
tiv 40 milioane de euro), proces în stagnare faţă de
anul 2007. Totodată, compania estimează pentru
anul 2009 o scădere cu circa 30% a businessului,
respectiv până la 105 milioane lei, pe fondul acestei
restructurări a activităţii.
În luna mai a anului trecut, Lasselsberger a dat în
judecată companiile de distribuţie Delta Distribution
şi Tiger Amira din Oradea pentru neplata unor sto-
curi mari de plăci ceramice, estimate la circa 1,2 mi-
lioane metri pătraţi, echivalentul a 20 milioane lei (5
milioane euro), la această valoare adăugându-se şi
penalizările în valoare de peste 7 milioane de euro.
De atunci, Delta Distribution a închis şase magazine
aflate în oraşele Arad, Oradea, Baia-Mare, Galaţi şi
Târgu-Mureş. În cadrul acestui proces de reorgani-
zare a businessului, s-au realizat disponibilizări pen-
tru aproximativ 100 de angajaţi.
Noua abordare a pieţei cuprinde însă în plan deschi-
derea a două magazine de mari dimensiuni la Iaşi şi
la Bacău, plan prevăzut în cadrul unui program de

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 21


Materiale de construcții

Nou intrată companiei remarcau deja la jumătatea anului o Euro.


pe piaţă, KAI avalanşă de oferte speciale, bazate pe reduceri de “Intrarea noastră
România îşi preţ, lansate de toţi jucătorii din piaţă, cu scopul de directă pe piaţa
propune să a lichida cât mai mult din stocurile achiziţionate în locală s-a petrecut în
devină liderul cursul anului trecut. primăvara lui 2009,
pieţei Ca o nouă strategie pentru segmentul de produse de într-un context econo-
locale în plăci ceramice, Romstal Group a introdus pe piaţă mic mai puţin favora-
furnizarea de cel mai nou produs al brandului Versace pentru bil şi cu toate acestea
plăci ceramice
plăci ceramice. Acesta îmbină calităţile stilului luxu- am reuşit să impunem
lui aristrocratic cu carecteristicile unice ale produ- produse noi pe o piaţă
sului Palace Stone, care asigură o flexibilitate şi o care deja se confrunta
funcţionalitate sporită. cu problema stocuri-
Un alt demers iniţiat pentru segmentul de produse de lor”, a declarat Cătălin
plăci ceramice a fost lansat la mijlocul lunii august, Rotaru, Country Ma-
când Romstal a anunţat lansarea pe piaţă a unui sis- nager KAI România.
tem de faţade ventilate cu plăci ceramice. Succesul pe “În baza vânzărilor
piaţă a sistemul se bazează pe soluţiile avantajoase realizate din martie
pe care acesta îl prezintă atunci când vine vorba de şi până acum, pentru
consumul energetic anual şi costurile de întreţinere 2009 estimăm o cifră
ale unei clădiri. de afaceri de 8-10 mil
euro, urmând ca în
Cel mai mare producător de plăci următorii ani să ne
ceramice din Europa de Est a intrat atingem obiectivul de
pe piaţa din România a ajunge liderul pieţei
KAI Group, cel mai mare producător de plăci cerami- locale în furnizarea de plăci ceramice“ a mai com-
ce din Europa de Est, deţinut de fondul de investiţii pletat acesta.
Advent International, a intrat pe piaţa din România. “Ceea ce ne diferenţiază de celelalte companii
Compania îşi propune să devină cel mai important concurente prezente pe piaţă este capabilitatea de
furnizor de plăci ceramice pe piaţa locală. Pentru a produce un portofoliu complet de plăci ceramice,
2009 KAI România estimează o cotă de piaţă de 15% atât ca dimensiuni cât şi ca specificaţii tehnice“, a
şi o cifră de afaceri în valoare de 8-10 milioane de explicat Cătălin Rotaru.

22 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


MIDANNE Invest Grup

Antreprenor
general Locuinţe Complex administrativ

lucrări complexe,
construcţii civile şi
industriale

Clădiri de birouri

Producător:
� structuri
metalice
� prefabricate
din beton pentru
Structuri metalice Poduri
clădiri, drumuri şi
poduri

Prefabricate din beton

Str. Matei Bas arab nr. 66, s e ctor 3; BUCURESTI;


Tel: + 40 21 327 02 00; Fax: www.100construct.ro
+ 40 21 327 02 46; E-mail: office@midanne.ro;
| octombrie 23
- noiembrie 2009www.midanne.ro
A participat la dezvoltarea
industriei cimentului, din 1968
până în prezent

MIHAI ROHAN
vrea să se
retragă
Mihai Rohan, managerul cu cea mai longevivă
carieră în industria cimentului, în prezent General
Manager şi CEO - Carpatcement Holding, este
la anul!
descreştere, de aceea sunt îndreptăţit probabil să pri-
mesc această denumire.
optimist în ceea ce priveşte situaţia pieţei de
ciment din România. Cu toate că îşi propune să Aţi trecut prin toate etapele dezvoltării profe -
sionale, pornind de la inginer stagiar, pâna la
se retragă la 65 de ani, nu va sta departe de manager de holding-uri. Cum a fost posibil acest
lucru?
ciment, doar se va orienta pe consultanţă. Trebuie să-ţi propui obiective pas cu pas şi să le atingi,
în aşa fel încât să ajungi până la urmă cel mai bun. E
important să stăpâneşti domeniul, să ştii ce să le ceri
Am crescut în Aţi împlinit 41 de ani de activitate în indus - oamenilor, să ştii ce să le pretinzi, să ştii ce este posibil
spiritul german, tria cimentului, fiind numit „tatăl cimentului”. şi ce nu este posibil. Nimic nu se poate face fără să stu-
definit prin: ordine, Ce trăsătură de caracter consideraţi că a fost diezi aprofundat, fără să citeşti continuu literatura de
disciplină şi determinantă pentru o carieră atât de longevivă specialitate tehnică, economică, managerială.
respectarea şi plină de realizări precum a dumneavoastră?
cuvântului dat Eu sunt un om calm, nu vorbesc înainte să mă gândesc, Care consideraţi că sunt caracteristicile esenţiale
stau şi le cumpănesc bine. Nu sunt niciodată agresiv în pentru un manager de succes? Care au fost cele
vorbe sau în gesturi. care v-au condus pe dumneavoastră în vârful
Mi-am început cariera în ciment şi sigur că o să o piramidei?
sfârşesc tot cu el. În 1968, după ce am terminat Facul- În ceea ce mă priveşte, eu am început de la zero şi
tatea de Electromecanică la Braşov, am fost repartizat am crescut prin acumulare. Este important să tra-
în Bucureşti la Institutul de Cercetări şi Proiectări pen- versezi absolut fiecare poziţie din organigramă pen-
tru materiale de construcţii. Astfel, m-am reorientat tru a cunoaşte toate fazele procesului decizional şi de
spre o nouă meserie şi încet-încet am învăţat-o. Am producţie. Este bine să treci prin toate aceste faze. Si-
învăţat întâi proiectare, ulterior m-am perfecţionat gur, nu toată lumea a trecut prin toate aceste faze. Unii
în domeniul cimentului şi i-am rămas fidel pentru că nu au trecut şi au rezultate foarte bune, le-au înţeles
mi-a plăcut şi în final mi-a dat satisfacţii. ulterior.
Am participat la toată dezvoltarea industriei cimen-
tului, din 1968 până în prezent. Am trecut prin to- Înainte de Revoluţie, aţi lucrat la Institutul Român
ate etapele de proiectare, realizare, de creştere şi de de Cercetare pentru Industria Cimentului (CEPRO-

24 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Interviu
CIM). Cât de mult consideraţi ca au contat pentru reprezentanţă din România a grupului german
evoluţia profesională ulterioară cei 21 de ani de HeidelbergCement). Ce v-a atras la Carpatce-
experienţă acumulată în acel institut? ment? „Este important
România era recunoscută ca producător de ciment. Abordarea unei ţări diferă de la un grup la altul. Grupul
Avea un cuvânt de spus înainte de 1989. Institutul Lafarge a decis să vină în România cu managementul să traversezi
nostru se înfiinţase în 1950. Practic, toată dezvoltarea de vârf francez, care ar fi urmat să se retragă după fiecare poziţie
industriei cimentului a fost gândită în acest institut. ce know-how-ul ar fi fost transferat românilor. Nemţii din organigramă
Am acumulat o experienţă tehnică formidabilă, iar nu au făcut acelaşi lucru. Ei utilizează management în
dintre ţările est-europene eram cei mai buni, în teh- întregime românesc. Ei au stat aici doar cât să se asi- pentru a
nologie şi în utilaje. Trăind în acest mediu, am venit gure că suntem în stare să ne atingem singuri obiecti- cunoaşte toate
în contact cu tehnologia, cu know-how-ul străin, cu vele. Indicatorii de performanţă atinşi au fost dovadă fazele procesului
ultimele realizări în domeniu. Autorităţile au fost ne- că nu mai avem nevoie de tutoriat. Acesta a durat doar
voite să ne lase să avem contacte cu tehnologia străină câteva luni. Practic, din 2001, nu mai avem nici un decizional şi de
dezvoltată la acea vreme. Am început să cunoaştem şi străin în companie. Nemţii sunt nemţi. Fiind ardelean, producţie
ce se întâmplă în ţările dezvoltate. Aveam posibilitatea eu am crescut în spiritul german, definit prin: ordine,
să ieşim din ţară. De asemenea, pentru că proiectam disciplină şi respectarea cuvântului dat. Aceste lucruri
fabrici pentru export, am fost obligaţi să mergem în le-am regăsit în Grupul HeidelbergCement. Ştii ce ai de
alte ţări, să vedem ce se întâmplă acolo, să ne luăm făcut şi faci bine, totul e-n regulă. Le câştigi încrederea,
date din ţările unde construiam. Am construit peste iar ei te lasă să-ţi vezi de treabă.
tot. Numai în străinătate Institutul a proiectat peste 50
de fabrici de ciment. Aşadar, am început să înţelegem A avut în subordine
filosofia economiei de piaţă, cum funcţionează ea. Pes- 10 mii de oameni
te tot aveam de-a face cu consultanţi străini, de obi-
cei din firmele mari europene, americane şi japoneze. Aţi avut o perioadă în care aţi coordonat toate fa-
Am avut experienţa internaţională şi când lucram ca bricile de ciment din România, ca director la Cen-
proiectant şi după aceea, când lucram în activitatea de trala Cimentului. Ce a însemnat acea perioadă
export ciment. Anii petrecuţi la Institut m-au ajutat să pentru cariera dumnevoastră?
pun bazele solide pentru ceea ce am clădit mai târziu. Cu un an înainte de Revoluţie, am fost promovat din ins-
titut ca director la Centrala Cimentului, care cuprindea
Aţi contribuit la crearea a două holding-uri (Rom- toate fabricile de ciment, cu peste 10.000 de oameni.
cim, preluat ulterior de Lafarge, şi Carpatcement, Imediat după Revoluţie, când Centrala s-a desfiinţat,
„Înainte de 1989,
eram cei mai buni,
în tehnologie
şi în utilaje dintre
ţările est-europene“

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 25


Interviu

“Lipsa mare de
locuinţe şi in-
frastructura este
sigur că vor cere
şi în viitor
ciment şi încă
mult”
ne-am gândit ce e de făcut. Atunci, împreună cu câţiva se potrivea cu gândirea mea, cu ceea ce vroiam eu să
colegi am inventat şi am creat holdingul Romcim cu fac. Am plecat la un austriac care cumpărase fabrica
cele patru fabrici de ciment care au dorit să facă parte de la Deva. El avea nevoie de un specialist în ciment.
din grup, înţelegând avantajele asocierii. A fost unul Astfel, doi ani, am răspuns de fabrica de la Deva,
dintre primele holdinguri înfiinţate în România. Cele ocupându-mă în special de problema modernizării şi
patru fabrici erau Medgidia, Hoghiz, Târgu Jiu şi Aleşd, de organizarea exportului de ciment în Austria. După
plus o fabrică mică de la Aghireş. Practic, atunci, în căderea podurilor de pe Dunăre, în timpul războiului
1991 s-a creat Romcim-ul. din Iugoslavia, nu s-a mai putut face export. Fabrica a
A fost o periodă de învăţare pentru mine, care veneam devenit neinteresantă pentru investitorul iniţial, motiv
din proiectare. Producţia era altceva, dinamic, palpa- pentru care a negociat cu HeidelbergCement, care se
bil, cu efecte care se văd imediat. afla deja în România şi deţinea fabrica de la Bicaz. Au
căzut la un acord şi nemţii au cumpărat şi fabrica de
Aţi participat la crearea Romcim-ului, unul dintre la Deva şi odată cu ea, m-au preluat şi pe mine. Am
primele holding-uri înfiinţate în România. Cum aţi negociat din nou şi m-am convins că ideile ni se supra-
reuşit să vă adaptaţi rapid la cerinţele economiei pun, aşa că am început munca împreună. Peste încă
capitaliste? un an, a fost cumpărată şi fabrica de la Fieni. Dupa
Desigur că înainte de Revoluţie sarcina noastră era aceea m-am ocupat de fuziunea societăţilor şi crearea
mult mai uşoară. Pentru că ţi se alocau resursele şi bu- holding-ului.
getele iar cimentul era distribuit de către stat. Perioada
de investiţii, justificarea investiţiilor, studiile de fezabi- Recenta criză este fără precedent
litate, au fost şi atunci ca şi acum destul de complicate. şi, desigur, fără reguli
De asemenea, adaptarea la piaţa liberă, găsirea de
clienţi, fidelizarea lor, marketing-ul, toate au fost noi. După patru decenii de experienţă în industria
Totuşi, tranziţia a fost un şoc, pentru că s-au desfiinţat cimentului, mai sunt lucruri sau situaţii care vă
toate structurile. Asta se întâmpla în 1990. Ne-am ui- iau prin surprindere?
tat în jur şi nu mai era nimic. Valorile de până atunci Desigur, toată viaţa înveţi. Recenta criză este fără pre-
nu mai erau valabile. A trebuit să construim totul de cedent şi, desigur, fără reguli. Nimeni nu e în stare să
După 65 de ani, la zero. Relaţiile interfabrici, procedurile, principiile spună cum va evolua, dacă va fi în forma de V, W, L, U
mai ai vreo zece de dezvoltare le-am aflat din cărţi. Nimeni nu făcuse sau alte litere, cum se va manifesta şi cât de mult va
până atunci în România un holding. A fost puţină dura. Iată o nouă provocare pentru un manager.
ani buni de viaţă panică şi n-a fost uşor să construim totul de la zero.
ca să poţi face Legile fuseseră la rândul lor abrogate, aşa că ne-am Cum vedeţi viitorul acestei pieţe în România, im-
ceea ce nu ai promovat împreună cu autorităţile până şi legile. Am plicit din perspectiva companiei Carpatcement?
fost pe la cursuri în străinătate, am citit multe cărţi de Eu pe termen lung sunt optimist. Lipsa mare de
avut timp până management. locuinţe şi infrastructura este sigur că vor cere şi în
atunci Eu am lucrat la Romcim de la înfiinţare, din 1992 până viitor ciment şi încă mult.
în 1997, am căpătat experienţa managerială de a lucra
într-un sistem de piaţă liberă concurenţială a cimen- Ca preşedinte al Organizaţiei Patronale din
tului. Am lucrat foarte puţin pentru Lafarge, doar în Industria Cimentului (CIROM) şi vicepreşedinte al
perioada de privatizare. Nu am fost direct implicat în Confederaţiei Patronale din Industria României
procesul de privatizare, care era treba FPS-ului. Singu- (CONPIROM), cu ce probleme vă confruntaţi ?
rul lucru de care m-am ocupat a fost acela de a furniza Organizaţia patronală a fost înfiinţată în 1991, prin-
datele necesare evaluatorilor. În 1997, Romcim a fost tre primele de acest gen. Ea a cuprins la vremea
cumpărată de Lafarge. După ce am văzut despre ce respectivă toate fabricile de ciment, de ipsos, de az-
este vorba, am căzut de acord ca eu să mă retrag. Nu bociment, fabricile din industriile conexe care aveau

26 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


“Încet-încet
a trebuit să
introducem
toate normele,
normativele,
sistemele de
măsurare, de
monitorizare ca
să limităm
poluarea la
interes în dezvoltarea industriei cimentului. Este una mă voi ocupa cu toată plăcerea de ei. Cred că aş fi ceea ce era
dintre organizaţiile care au funcţionat întotdeauna un bun partener de joacă pentru ei. Îmi place foarte acceptabil
conform
foarte bine. Nu avem disensiuni pentru că obiectivul mult să râd şi să mă joc, să fac lucruri relaxante, să
normelor
este comun, acela de a crea un interlocutor în dialogul călătoresc şi să mă retrag la ţară, în natură.
europene”
cu sindicatele. Al doilea obiectiv a fost acela de a uni-
formiza procedurile referitoare la protecţia mediului, Când aveţi în plan să vă retrageţi sau să vă
utilizarea deşeurilor, promovarea produsului în teh- pensionaţi şi ce anume v-ar plăcea să faceţi
nica românească. În acelaşi timp, ne propuneam să după?
apărăm interesele industriei în faţa autorităţilor. Sunt Dacă sănătatea te ţine, eu consider că după 65 de ani
o grămadă de chestiuni care ne afectează, pe care dacă mai ai vreo zece ani buni de viaţă ca să poţi face ceea
nu le discutăm din timp, pot degenera în conflicte. ce nu ai avut timp până atunci. Vreau să mă opresc
Sunt o mulţime de reglementări care derivă din la 65 de ani. Poate mă apuc de consultanţă, dar de
legislaţia europeană, pe protecţia mediului, de exem- plăcere şi ca să-mi menţin creierul în mişcare. Nu
plu. Este vorba de alocarea de la Uniunea Europeană a vreau să fac din asta un business important sau să mă
drepturilor de emisie a dioxidului de carbon. Încet-în- lansez într-o afacere mare. Îi las pe cei mai tineri să
cet a trebuit să introducem toate normele, normativele, o facă. Poate voi preda nişte cursuri de management,
sistemele de măsurare, de monitorizare ca să limităm asta mi-ar plăcea.
poluarea la ceea ce era acceptabil conform norme-
lor europene. Toate astea s-au pregătit în organizaţia
noastră patronală, s-au discutat, iar noi le-am susţinut cv
fie la Guvern, fie la Ministerul Mediului, fie la Uniunea
Europeană. Mihai Rohan, General Manager şi CEO -
Carpatcement Holding
Care a fost cea mai grea perioadă pe care aţi Născut în data de 21 iulie 1945, la Cluj
traversat-o în cariera dumneavoastră? Dar cea Căsătorit, doi băieţi
mai reuşită?
Cea mai grea a fost după Revoluţie, în 1990, când Studii:
societăţile erau complet decapitalizate, nu existau re- Universitatea din Braşov, Specializare -
electromecanică
surse pentru producţie, căzuse mult exportul, nu aveam
Open University London, Specializare – manage-
valută să cumpărăm combustibil, piaţa se fărâmiţase
ment şi consultanţă
şi trebuia să căutăm clienţii. Tot ce a urmat a ieşit bine
şi consider o reuşită realizările din perioada 1995 – Experienţă:
2009. 1968 – 1989, Institutul Român de Cercetare pentru
Industria Cimentului (CEPROCIM)
Credeţi că aţi fi putut fi la fel de longeviv şi în alt 1989 – 1990, Director Centrala Cimentului Bucureşti
domeniu? 1991 – 1997, Preşedinte şi director general al ROM-
Dacă eşti serios, aprofundezi domeniul, te informezi CIM S.A.
continuu, eşti flexibil şi te adaptezi permanent mediu- 1998 – 1999, Preşedinte al Consiliului de
lui economic, cred că se poate reuşi în orice domeniu. Administraţie al Casial Deva – Grupul Lasselsberger
din 2000, General Manager - Carpatcement Holding
Asociaţii/organizaţii:
Ce vă place să faceţi în timpulul liber? Care Între 1989 şi 1997 şi reîncepând din 2002, Mihai
sunt lucrurile pe care le faceţi întotdeauna cu Rohan conduce Organizaţia Patronală din Industria
plăcere? Cimentului. Este, de asemenea, Vicepreşedinte al
Sunt apropiat de familie, în timpul scurt pe care-l am Confederaţiei Patronale din Industria României.
pentru sufletul meu. Dacă vin nepoţii, bineînţeles că

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 27


Interviu

Philippe Questiaux,
Lafarge Ciment (România) SA:
„Importurile
vor avea
o influenţă
tot mai mare”
În piaţa cimentului din România,
importurile vor avea o
influenţă tot mai mare datorită
capacităţilor disponibile din
ările
ţ învecinate, susţine Philippe
Questiaux, Lafarge Ciment
(România) SA, preşedinte
şi director general Lafarge
Ciment (România) SA
În ce măsură consideraţi că a fost afectată de NFOJJMF TUBCJMJUF DB JNQPSUBOUF QFOUSV FDPOPNJB
criza mondială piaţa de ciment din România? SPNÄOFBTDƙ
Cum vor decurge lucrurile în viitorul apropiat?
“Ajustarea Cererea de ciment va depinde mai mult de Care sunt factorii ce vor influenta producţia de
următoarele aspecte: ciment şi investiţiile din acest sector?
resurselor rQPMJUJDB HVWFSOVMVJ ƟJ TUBSUVM QSPHSBNVMVJ EF JN- %FMBTGÄSƟJUVMBOVMVJ BNÏODFQVUTƙSFTJNƠJN
noastre la noua plementare pentru crearea infrastructurii rutiere EJàDVMUƙƠJMF QF DBSF DMJFOƠJJ OPƟUSJ MF ÏOUÄNQJOƙ MB
situaţie a pieţii de moderne a României care să ne conecteze cu in- ÏODBTBSFB DPOUSBWBMPSJJ MVDSƙSJMPS FGFDUVBUF ÏO-
frastructura europeană la parametrii de competi- USVO DPOUFYU ÏO DBSF MF FTUF NBJ HSFV Tƙ BDDFTF[F
construcţii, care tivitate reală; àOBOƠƙSJMFCBODBSF
nu se va ameliora rDPOUJOVBSFB QSPJFDUFMPS QFOUSV DPOTUSVDƠJB EF "QMJDÄOE ÏO DPOUJOVBSF QPMJUJDJ SJHVSPBTF EF DPOUSPM
înainte de cel MPDVJOƠF ƟDPMJ TQJUBMFƟJSFMBOTBSFBDSFEJUVMVJCBO- B SJTDVMVJ DPNFSDJBM BN QVUVU Tƙ NFOƠJOFN OJWFMVM
DBS DPODPNJUFOUDVJNQMFNFOUBSFBVOPSNƙTVSJEF EFDSFBOƠFÏOUÄS[JBUFÏOMJNJUFBDDFQUBCJMFÏOQVƠJOF
puţin un an, este TVTƠJOFSFBTUBCJMJUƙƠJJàOBODJBSFB*..VSJMPS DB[VSJ BN SFOVOƠBU DIJBS MB WÄO[ƙSJ DÄOE BN FTUJ-
un alt obiectiv rOJWFMVMJOWFTUJƠJJMPSTUSƙJOFEJSFDUF NBUDƙFYQVOFSFBFTUFFYDFTJWƙ²OQSF[FOUTJUVBƠJB
prioritar pentru 0SJ QÄOƙ ÏO BDFTU NPNFOU BDUVBMVM HVWFSO B EBU FTUFTUBCJMJ[BUƙ EFƟJOVUPBUFSFTUBOƠFMFTVOUQMƙUJUF 
EFKB TFNOBMF ƟJ BV GPTU DIJBS MVBUF DÄUFWB NƙTVSJ JBSBDUJWJUBUFBEFDSFEJUBSFFTUFEFQBSUFEFBàSFMVBU
această DBSF ÏOUƙSFTD EFDMBSBƠJJMF BOUFSJPBSF QSJWJOE QSJP- VO SJUN OPSNBM 3FDFOUFMF BOVOƠVSJ BMF HVWFSOVMVJ
perioadă” SJUBUFB EF[WPMUƙSJJ JOGSBTUSVDUVSJJ TQSJKJOJSFB NP- TVOU UPUVƟJ VO TFNOBM QP[JUJW EBS BMF DƙSPS FGFDUF
OFEFJ OBƠJPOBMF ƟJ ÏODVSBKƙSJJ JOWFTUJƠJJMPS ÏO EP- OVTFTJNUÏODƙ JBSTF[POVMSFDFmDBSFJOáVFOƠFB[ƙ

28 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


construcţiile – va atenua, credem, din vizibilitatea
imediată a acestora.

Lafarge continuă
să investească în România
Mizăm pe dezvoltarea construcţiilor în perioada care
urmează în zona infrastructurii mai ales, dar şi a
proiectelor rezidenţiale, conform ultimelor decizii
ale Executivului şi suntem conştienţi că anul 2009
va genera rezultate din acest segment mai degrabă
începând cu trimestrul al II-lea din 2010. De aceea
estimăm că evoluţia pieţei cimentului va cunoaşte
o stagnare, dacă nu un recul. De asemenea, impor- tarea resurselor noastre la noua situaţie a pieţii de Pentru 2009,
turile vor avea o influenţă tot mai mare datorită construcţii, care nu se va ameliora înainte de cel Lafarge Ciment
capacităţilor disponibile din ţările învecinate. puţin un an, este un alt obiectiv prioritar pentru îşi propune
Pentru anul în curs ne propunem să continuăm această perioadă, programul intern Excellence 2010 continuarea
dezvoltarea de produse noi, inovatoare, ca răspuns fiind obiectivul nostru, de asemenea. dezvoltării de
la cerinţele mediului de afaceri din domeniul nostru Următoarea realizare majoră constă în construirea produse noi,
inovatoare
de activitate, precum şi optimizarea serviciilor ofe- celei mai mari unităţi de stocare a clincherului în si-
rite clienţilor. loz tip dome la uzina noastră de ciment de la Med-
De asemenea, urmărim cu prioritate ameliora- gidia, investiţie care urmează a fi finalizată până la
rea securităţii în muncă pentru angajaţii noştri şi sfârşitul anului în curs şi care face parte din planul
contractorii Lafarge din uzinele de ciment sau site- investiţional anunţat în 2007-2011, în valoare totală
urile logistice (depozite, terminale, sedii etc). Ajus- de 90 milioane euro.

După ce criterii se aleg


blocurile de zidărie?
Blocurile de zidărie YTONG prezintă caracteristici care
întrunesc atât exigenţele de calitate ale constructorilor,
cât şi ale viitorilor locuitori ai casei.
Acest material a fost creat în anii 1920, iar în pes- pune accent şi pe izolarea fonică
te 80 de ani de utilizare şi-a dovedit durabilitatea – – combinaţia dintre structura
nu suferă nici un fel de modificări structurale şi îşi masivă a blocurilor şi conţinutul
păstrează calităţile neschimbate în timp. În plus, de aer al acestora are ca rezul-
într-o casă construită cu YTONG, proprietarul se va tat un efect de amortizare fonică.
simţi bine pe termen lung. Proprietăţile termoizolante Nu în ultimul rând, va fi foarte
ale blocurilor sunt nedepăşite de nici un alt material apreciată uşurinţa în manipulare
masiv de construcţii, oferind confort termic şi econo- şi precizia blocurilor, care duc la
mie de energie. În plus, termoizolaţia suplimentară nu economii financiare şi de timp
mai este necesară. în faza de construcţie. Aşadar, în
Un alt avantaj este protecţia la incendiu. YTONG cazul blocurilor de zidărie trebuie
depăşeşte cu mult, în parametri actuali, alte materiale să evaluăm bine alegerile pe care
de construcţie solide – până la 3 ore rezistenţă la foc le facem. Pentru informaţii supli-
pentru un zid cu o grosime de numai 15 cm. YTONG mentare accesaţi www.xella.ro

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 29


Imobiliare

Reţete de succes la
tranzacţionarea proprie
imobiliare
Dacă intenţionaţi să vindeţi o
proprietate în condiţiile actuale
de pe piaţa imobiliară, vestea
bună este că aveţi şanse mult
mai mari decât altădată să găsiţi
un cumpărător interesat.

V
estea mai puţin bună este că trebuie să fiţi
pregătit să scădeţi preţul de vânzare pe care
intenţionaţi să-l cereţi.
În contextul actual, proprietăţile imobiliare au deve-
nit mult mai la îndemână de tranzacţionat, ceea ce

În comparaţie cu situaţia
existentă în urmă cu câţiva
ani, când un simplu anunţ
în ziar garanta imediat
vânzarea unei proprietăţi,
în prezent această
întreprindere a devenit
aproape artă a adus mai mulţi cumpărători pe piaţă. Specialiştii
consideră că majoritatea cumpărătorilor sunt in-
vestitori care au drept scop închirierea ulterioară
a proprietăţilor achiziţionate. Drept rezultat,
chiriile înregistrează o scădere sensibilă, fapt ce îi
încurajează din ce în ce mai puţin pe actualii chiriaşi
să devină proprietarii acelor locuinţe. Chiar dacă
piaţa imobiliară începe să dea semne timide de sta-
bilizare, problema este că aceasta se mişcă mult mai
lent decât piaţa titlurilor de valoare, care deseori
îşi revine rapid după un declin brusc. În timp ce in-
vestitorii de pe piaţa bunurilor de valori trebuie să
aştepte câteva luni pentru un salt în ceea ce priveşte
preţurile acţiunilor, proprietarii de imobiliare îşi văd
pusă la încercare răbdarea chiar şi câţiva ani buni,
până la o îmbunătăţire reală a situaţiei preţurilor
proprietăţilor imobiliare pe care le deţin.
Vânzarea unei proprietăţi imobiliare nu ţine de

30 octombrie - noiembrie | www.100construct.ro


Pe o piaţă imobiliară
în declin, cea mai
bună strategie
este aceea de
a achiziţiona

tăţilor
proprietăţi imobiliare
la preţuri mult mai
scăzute decât ar fi
fost posibil vreodată

ştiinţele exacte, dar implică multă muncă şi impli- şi, astfel, mult mai în măsură să negocieze în deplină
care personală. În comparaţie cu situaţia existentă cunoştinţă de cauză. Ajutorul unui expert imobiliar
în urmă cu câţiva ani, când un simplu anunţ în ziar poate fi extrem de benefic, mai ales pentru a depăşi
garanta imediat vânzarea unei proprietăţi, în pre- temerea pe care o are orice cumpărător, aceea Chiar dacă dă
zent această întreprindere a devenit aproape artă. de a nu plăti pentru o proprietate mai mult decât
semne timide de
Luarea deciziilor cele mai bune, la momentele potri- valorează aceasta.
vite, pe parcursul întregului proces, reprezintă cheia Chiar dacă tranzacţiile de pe pieţele imobiliare au
stabilizare,
finalizării cu succes a tranzacţiei. luat avânt pe parcursul ultimilor ani, concomitent
piaţa imobiliară
La fel, achiziţionarea unei proprietăţi imobiliare vânzările de proprietăţi şi-au încetinit treptat ritmul. se mişcă mult
reprezintă un proces laborios, care poate îngloba stu- Este evident faptul că situaţia din acest domeniu mai
dii şi prospectări de piaţă a căror durată poate fi de la este condiţionată de influenţele economice şi politice lent decât piaţa
câteva zile, la câţiva ani. Unii potenţiali cumpărători curente. Şi la fel de binecunoscut este şi faptul că, titlurilor de
ajung să facă un hobby din a urmări evoluţia pe o piaţă imobiliară în declin, cea mai bună stra- valoare, care
preţurilor pe pieţele imobiliare; alţii depistează ra- tegie este aceea de a achiziţiona proprietăţi imobi- deseori
pid proprietatea care corespunde cerinţelor perso- liare la preţuri mult mai scăzute decât ar fi fost po- îşi revine rapid
nale şi se lansează imediat în vârtejul imobiliarelor. sibil vreodată, acesta fiind momentul propice pentru după un declin
Graţie multitudinii de informaţii disponibile astăzi pe investiţii care vor deveni extrem de profitabile pe brusc
internet, cumpărătorii sunt mult mai bine informaţi termen lung.

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 31


Imobiliare

TOPUL STRATEGIILO
1. Implicaţi-vă în procesul de vânzare
Un vânzător abil de proprietăţi imobiliare, care îşi
cunoaşte atât interesul, cât şi situaţia pieţei imobiliare
la momentul în care decide să scoată la vânzare o pro-
prietate, îşi va planifica cu atenţie toate etapele care de-
curg dintr-un astfel de proces, va alege, atunci când este
posibil, perioada cea mai favorabilă pentru vânzare, va
evalua şi lista pe piaţă proprietatea în concordanţă cu
vânzările cele mai recente de proprietăţi similare, va
fi stăpân pe sine, va solicita ajutor profesionist ori de
câte ori este nevoie şi-şi va aloca suficient timp pen-
tru a gestiona toate activităţile de mai sus. Pe orice
piaţă imobiliară şi indiferent de condiţiile economice
curente există proprietăţi care se vând şi altele care,
pur şi simplu, nu se vând. Procentul celor din urmă se
poate ridica la 40 – 60 %, iar motivul pentru care par să
fie indezirabile este cât se poate de simplu: neimplica-
rea vânzătorului. Foarte des, anumite proprietăţi sunt
listate pe piaţa de profil doar pentru a testa evoluţia
tranzacţiilor sau pentru a verifica dacă preţul cerut se
poate obţine. Alteori, anumite proprietăţi disponibile
la vânzare nu îndeplinesc sub nici o formă condiţiile
pentru a constitui o ofertă atractivă pentru doritori. În
consecinţă, implicarea efectivă a vânzătorului în pro-
cesul de vânzare este primordială pentru a obţine un
rezultat favorabil, într-o perioadă rezonabilă de timp.

2. Apelaţi la un agent imobiliar vralgice ale proprietăţii, ce anume trebuie corectat în


Conform studiilor de specialitate, în mai mult de 90 zonele de integritate a structurii ori în ceea ce priveşte
% din cazuri, proprietăţile sunt vândute cu ajuto- reparaţiile sau lucrările de întreţinere necesare. De
rul unui agent imobiliar. În cazul în care nu aveţi o vreme ce evaluarea proprietăţii oricum se va face în
experienţă semnificativă în ceea ce priveşte vânzarea decursul tranzacţiei, aflarea din timp a deficienţelor
de proprietăţi şi nici cunoştinţe solide referitoare la proprietăţii şi remedierea acestora înainte de finali-
legislaţia aplicabilă în domeniu, cel mai înţelept este să zarea contractului nu va întârzia să-şi arate roadele:
fiţi consiliat de un profesionist. Conştientizaţi faptul că vânzarea mai rapidă a proprietăţii, contra unei sume
urmează să faceţi o tranzacţie importantă, proces în mai mari de bani.
decursul căruia nu dispuneţi de „luxul” de a face nici
cea mai mică greşeală fără ca aceasta să vi se întoarcă 4. Pretindeţi un preţ corect de prima oară
împotrivă contra cu un cost „piperat”. Dacă prima regulă care guvernează tranzacţiile imo-
biliare se referă la locaţie, cea de-a doua are în prim-
3. Luaţi în calcul impactul de ordin plan preţul. Unul dintre motivele principale pentru care
estetic al proprietăţii asupra potenţialilor multe proprietăţi nu se vând în decursul unor perioade
cumpărători rezonabile de timp este acela că sunt incorect evaluate
Un vânzător conştient de demersul pe care şi, în consecinţă, scoase la vânzare la un preţ nejustifi-
intenţionează să îl întreprindă va apela la un inspec- cat, de obicei, mai mare decât cel corect. Drept urmare,
tor din domeniul funciar pentru o evaluare completă după ce o anumită proprietate a rămas nevândută
a proprietăţii, înainte de a o scoate la vânzare. Acesta mult timp după ce a fost scoasă la vânzare, vânzătorul
este în măsură să determine care sunt punctele ne- începe să devină îngrijorat şi să se întrebe ce este în

32 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


de urmat la vânzarea unei
R proprietăţi imobiliare…
pentru acest lucru vi se pare greu de realizat, soluţia
constă tot în suportul de care puteţi beneficia apelând
la un consultant de specialitate.

6. Creaţi condiţii prielnice pentru a vă face


cunoscută proprietatea
Regula de aur: dacă vreţi să vindeţi o proprietate,
trebuie ca aceasta să fie disponibilă în orice mo-
ment pentru a permite vizitarea sa de către eventua-
lii cumpărători. Acest lucru înseamnă ca agentul de
vânzări care se ocupă de proprietatea în cauză să aibă
uşor acces, pentru a înlesni vizionarea proprietăţii de
către cumpărătorii interesaţi. De asemenea, asiguraţi-
vă că proprietatea pe care vreţi să o vindeţi este listată
în anunţurile de profil din presă şi nu uitaţi nici de in-
ternet.

7. Daţi întâietate cumpărătorilor


care dispun de fondurile necesare
achiziţionării proprietăţii
Atunci când un proprietar primeşte o ofertă din par-
tea unui potenţial cumpărător de achiziţionare a
proprietăţii pe care o deţine, un factor trebuie luat în
considerare înainte de toate, şi acesta nu este preţul
în sine al proprietăţii. Ci răspunsul la întrebarea dacă
posibilul cumpărător este în măsură, din punct de ve-
dere financiar, să finalizeze tranzacţia. În acest scop,
neregulă cu ea. Iar tactica obişnuită este să mai reducă este bine să insistaţi ca respectivul cumpărător să
din preţ. Problema este că, în cazul acelor proprietăţi demonstreze că dispune de suma corespunzătoare Unul dintre mo-
pentru care s-a cerut un preţ iniţial de vânzare prea achiziţionării proprietăţii, fie că este beneficiarul unui tivele principale
mare, reducerea de preţ nu va veni în timp util şi, în credit pre-aprobat, fie că dispune de întreaga sumă
pentru care multe
proprietăţi nu se
cele din urmă, vor fi vândute contra unei sume mai cash.
vând în decursul
mici decât suma care ar fi putut fi obţinută la o eva- unor perioade
luare corectă făcută de prima oară. Soluţia: angajaţi un 8. Negociaţi inteligent rezonabile de timp
broker imobiliar de încredere, care să vă consilieze în Aţi făcut totul ca la carte şi aveţi în faţă o ofertă de este acela că sunt
ceea ce priveşte preţul corect pe care îl puteţi cere. preţ pentru proprietatea pe care vreţi să o vindeţi. incorect evaluate

5. Planificaţi momentul vânzării


Cu siguranţă, nu oricine îşi permite luxul de a planifica
vânzarea unei proprietăţi astfel încât să beneficieze de
cele mai favorabile condiţii de pe piaţă, cum la fel de si-
gur este şi faptul că vânzările de proprietăţi imobiliare
au loc pe tot parcursul unui an. Cert este că, deseori,
vânzătorii care dispun de avantajul de a-şi programa
cu exactitate momentul efectuării tranzacţiei imobilia-
re aşteaptă momentul propice. Dacă sincronizarea din-
tre momentul în care scoateţi la vânzare o proprietate
imobiliară şi condiţiile cele mai prielnice de pe piaţă

www.100construct.ro | august - septembrie 2009 33


9. Fiţi un participant activ la toate etapele
procesului de vânzare a unei proprietăţi
Este o realitate verificată aceea că marea majoritate a
vânzătorilor de proprietăţi imobiliare are convingerea
că tot ceea ce trebuie să facă pentru a vinde un bun
imobiliar este să-şi pună semnătura pe contract şi res-
tul va veni de la sine. De fapt, acest proces implică o
multitudine de detalii pe care doar proprietarul le poa-
te rezolva, astfel încât să beneficieze de o sincronizare
perfectă, de o tranzacţie lipsită de probleme şi de o fi-
nalizare fericită. Specialistul imobiliar îl va consilia pe
durata întregului proces, însă rezultatul de ansamblu
va fi cel mai bun doar în condiţiile în care vânzătorul
va fi pe deplin familiarizat şi implicat în toate aspectele
care derivă de aici.

1. Porniţi la drum cu convingere şi hotărâre,


fără a subaprecia importanţa care trebuie
dată unui astfel de eveniment

… şi de urmat la
Ce urmează în continuare? Etapele următoare ale
tranzacţiei depind de preţul în sine, de termenii şi
condiţiile impuse şi, nu în ultimul rând, de cumpărător.
unei prop
Nu există o formulă magică care să se aplice ca replică Achiziţionarea unei proprietăţi reprezintă, pentru
la oferta primită şi care să garanteze rezultate perfecte. mulţi oameni, o întreprindere extrem de importantă,
În schimb, puteţi să ţineţi seama de câteva principii care necesită investiţii majore atât financiare, cât şi de
generale referitoare la tacticile de negociere. În pri- timp şi de implicare afectivă. Cu toate acestea, mulţi
mul rând, încercaţi să înţelegeţi punctul de vedere al o consideră un gest facil care s-ar putea caracteriza
cumpărătorului. De exemplu, întrebaţi-vă dacă ofer- prin sintagma: văzut, plăcut, cumpărat. Dar o astfel de
ta lui de preţ este prea mică deoarece crede că pro- strategie de cumpărare, care ar putea fi benefică, de
prietatea necesită lucrări de reparaţii excesive? Dacă exemplu, garderobei personale, poate fi un dezastru în
este aşa, există şi cea mai mică posibilitate ca acesta cazul în care v-aţi hotărât să cumpăraţi o proprietate
să aibă dreptate? Acesta este momentul când trebuie imobiliară. Un cumpărător cumpătat trebuie să ştie să
să daţi dovadă de realism, dacă n-aţi făcut-o până ia o decizie în deplină cunoştinţă de cauză, să-şi pla-
acum. De asemenea, faceţi tot posibilul să ajungeţi la nifice cu atenţie acţiunile şi, în primul rând, să aibă o
o înţelegere din care ambele părţi să aibă de câştigat. idee clară asupra modalităţii de finanţare a activităţii
De exemplu, ar fi imatur şi nejustificat ca, pe o piaţă pe care urmează să o întreprindă, să-şi aloce un timp
imobiliară puternică pentru vânzători să ţineţi de fieca- adecvat pentru a-şi atinge scopul, să judece la rece şi,
re bănuţ şi să refuzaţi să faceţi şi cele mai mici concesii eventual, să apeleze la ajutor profesionist de speciali-
cumpărătorului. Gândiţi-vă că fără cumpărător nu mai tate.
există nici o tranzacţie şi cel mai rău lucru care se poate
întâmpla este ca posibilul client să se răzgândească în 2. Apelaţi la serviciile unui specialist în
ultima clipă şi să refuze încheierea tranzacţiei. Există proprietăţi imobiliare, care să vă reprezinte
şi cazuri în care oferta primită din partea potenţialului Nu cu mult timp în urmă exista un singur tip de
client este pur şi simplu inacceptabilă sau mai multe profesionişti în proprietăţi imobiliare care, deşi co-
oferte sunt primite în acelaşi timp. În acest din urmă laborau îndeaproape cu cumpărătorul, reprezentau
caz, agentul de vânzări este cel mai în măsură să vă de fapt interesele vânzătorului. Mai nou, cei care vor
sfătuiască în a lua decizia corectă în timpul negocie- să achiziţioneze o proprietate imobiliară pot să ape-
rilor. leze la serviciile unui profesionist, astfel încât să fie
reprezentaţi de propriul agent, în urma unui contract,

34 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Imobiliare
care va face tot posibilul să protejeze interesele clientu- junsuri grave. Mulţi cumpărători au în vedere criterii
lui său şi să-l consilieze pe tot parcursul procesului de precum şcolile din regiune, distanţa faţă de locul de Un vânzător
cumpărare. muncă sau până la unităţi spitaliceşti ori de recreere, va fi mult mai
aspectul general şi situaţia împrejurimilor înainte de a dispus să
3. Obţineţi pre-aprobarea pentru finanţarea trece la inspectarea interiorului proprietăţii disponibile negocieze preţul
proiectului pentru vânzare. Cel mai neplăcut lucru care i se poate sau termenii
Atunci când un vânzător are o ofertă de achiziţionare întâmpla unui cumpărător este acela de a face o pa- tranzacţiei dacă
a unei proprietăţi imobiliare din partea unui posibil siune pentru o proprietate amplasată într-o locaţie fie condiţia de
cumpărător, doi sunt factorii principali care trebuie necorespunzătoare, fie inabordabilă. disponibilitate
imediat luaţi în considerare: la ce sumă de bani se
a banilor
cifrează oferta şi dacă cel interesat are la dispoziţie 5. Fiţi realist în legătură cu condiţiile pe care este asigurată
aceasta sumă. Un lucru sigur este acela că un vânzător trebuie să le îndeplinească viitoarea achiziţie
va fi mult mai dispus să negocieze preţul sau termenii De regulă, pe o piaţă imobiliară normală, căutările pen-
tranzacţiei dacă condiţia de disponibilitate a banilor tru proprietatea potrivită nu ar trebui să dureze mai
este asigurată. mult de o săptămână. Dacă acest proces se întinde pe
durata câtorva luni, cu vizionarea a sute de proprietăţi
Dacă un cumpărător întreprinde toate demersurile ne- şi cu concursul mai multor specialişti în imobiliare, e
cesare pentru a obţine un credit sau pentru a avea la un semn evident că potenţialul cumpărător fie nu ştie
dispoziţie o sumă exact ce vrea, fie nu dispune de suficienţi bani pentru

cumpărarea
a o achiziţiona.

6. Faceţi o ofertă corectă

rietăţi imobiliare
Odată profesionistul angajat, împrumutul aprobat, zona
stabilită şi proprietatea selectată, este momentul pen-
tru a lansa o ofertă de preţ, care trebuie să fie corectă şi
pertinentă. O regulă de bază este aceea ca prima ofertă
de bani în vederea achiziţionării unei proprietăţi imo- să nu fie prea mică, altfel riscaţi fie să o pierdeţi, fie în
biliare, implicit aceasta va însemna că ştie exact valoa- final să plătiţi mai mult decât ar trebui. O ofertă prea
rea proprietăţii pe care şi-o poate permite şi, în plus, îl generoasă poate, de asemenea, trimite semnale greşite
plasează în cea mai convenabilă poziţie de negociere vânzătorului, mai ales în cazul în care proprietatea a
posibilă în raport cu toţi vânzătorii de proprietăţi. fost scoasă la vânzare de curând. O astfel de ofertă nu
doar poate să-l coste pe cumpărător mai mult, dar îl
4. Hotărâţi-vă asupra zonei în care să fie poate determina pe vânzător să fie mai greu de acord
amplasată proprietatea cu alţi termeni şi condiţii ale tranzacţiei.
După ce v-aţi asigurat că dispuneţi de resursele fi-
nanciare necesare, următoarea etapă din cadrul unui 7. Faceţi o inspecţie atentă a proprietăţii
proces de achiziţionare a unei proprietăţi o reprezintă Proprietatea arată îngrijit şi este bine întreţinută, deci
stabilirea locaţiei. Faptul că o proprietate poate în- nu este nevoie să faceţi o inspecţie mai amănunţită. Ni-
deplini condiţiile estetice şi de spaţiu dorite nu poate mic mai greşit. De obicei, majoritatea cumpărătorilor,
compensa neajunsurile unei zone incompatibile cu chiar şi cei care fac tranzacţii imobiliare în mod
nevoile cumpărătorului sau care se remarcă prin nea- frecvent, nu sunt experţi în construcţii, în norme care
ţin de acest domeniu şi nu sunt la curent cu condiţiile
de siguranţă pe care trebuie să le îndeplinească un
imobil. Inspectorii funciari sunt cei în măsură să de-
termine dacă există probleme de o asemenea natură,
pe care altfel cumpărătorul nu le-ar sesiza. De aceea,
contra unui tarif rezonabil, este bine să apelaţi la ajutor
specializat, decât să aveţi surprize neplăcute mai târ-
ziu, care v-ar putea costa mult mai mult. Acest lucru
nu înseamnă că, pus în faţa evidenţei, proprietarul va
trece imediat la remedierea deficienţelor constatate. În
funcţie de termenii contractului şi de situaţia existentă,
vânzătorul poate efectua anumite lucrări de reparaţii
în favoarea cumpărătorului sau poate compensa nea-

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 35


Imobiliare
junsurile existente prin reducerea preţului cu un pro- necesară achiziţionării acesteia preferabil înainte de a
Trebuie să vă cent corespunzător. începe procesul de căutare; altfel, poate avea surpriza
asiguraţi că, în neplăcută să asiste la achiziţionarea de către altcineva
cazul 8. Evitaţi schimbările a proprietăţii imobiliare dorite.
în care veţi care ar putea afecta tranzacţia
deveni Un cumpărător stăpân pe situaţie va face tot posi- 9. Acordaţi o atenţie sporită cadastrului şi
bilul pentru a evita orice schimbare, în special de actelor care atestă dreptul de proprietate
proprietarul natură financiară, fie ea, în esenţă, neimportantă, dar Achiziţionarea unei proprietăţi imobiliare reprezintă o
unui anumit care ar putea afecta procesul de achiziţionare a unei tranzacţie complexă, care implică luarea în considerare
imobil sau proprietăţi. Un potenţial cumpărător care apelează la a unei multitudini de factori, astfel încât să evitaţi unele
a unei anu- finanţare ipotecară trebuie să aibă o pre-aprobare a probleme cu care este posibil să vă confruntaţi pe par-
mite parcele de creditului înainte de a iniţia procesul de achiziţionare, cursul procesului de cumpărare. Între aceştia, verifica-
teren, nimeni iar condiţiile referitoare la obţinerea acestuia rămân rea limitelor proprietăţii în cauză este o întreprindere
nu va neschimbate până la încheierea tranzacţiei. Pe de obligatorie. Presupunând că intenţionaţi să achiziţionaţi
revendica altă parte, anumite cheltuieli care pot avea loc în o proprietate într-o zonă cu construcţii vechi, în care pro-
dreptul asupra preajma obţinerii pre-aprobării, fie că este vorba de prietarii din împrejurimi au ridicat pe parcursul anilor
proprietăţii achiziţionarea unei maşini noi, de sume mari de bani diverse dependinţe, este posibil ca unele dintre aceste
în cauză daţi cu împrumut ori de întârzierea plăţii unui credit construcţii să fie parţial amplasate pe lotul care vă va re-
anterior, pot avea un impact defavorabil asupra aces- veni în urma tranzacţiei. Cadastrul va stabili cu precizie
tei etape importante din cadrul unui proces de vân- dacă există astfel de probleme înainte de a deţine cu acte
zare – cumpărare a unei proprietăţi imobiliare şi pot în regulă proprietatea în cauză. De asemenea, trebuie să
pune în pericol obţinerea unui credit ipotecar pentru vă asiguraţi că, în cazul în care veţi deveni proprietarul
suma dorită. În mod similar, un posibil cumpărător unui anumit imobil sau a unei anumite parcele de te-
care intenţionează să plătească cu bani cash proprie- ren, nimeni altcineva nu va revendica, în mod justificat,
tatea dorită trebuie să fie sigur că dispune de suma dreptul asupra proprietăţii în cauză.

36 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 37
Imobiliare

Chirii cu 48% mai mici


pe Calea Victoriei
Calea Victoriei din Bucureşti se află
pe primul loc în Europa la scăderea
chiriilor pentru spaţiile comerciale, cu
o ieftinire de 48% în ultimul an.

C
hiriile pentru spaţiile comerciale situate în Ca-
lea Victoriei şi bulevardul Magheru au înregis-
trat cele mai mari scăderi la nivel european,
de 48,1%, respectiv, 44,8%, conform studiului, mari
artere comerciale ale lumii”, realizat de firma de
consultanţă imobiliară Cushman&Wakefield. Chiria
medie pentru spaţiile comerciale de pe Calea Victo-
riei a scăzut de la aproximativ 135 de euro/mp/lună New York, rămâne, în continuare, pe primul loc deşi
anul trecut, la circa 70 de euro/mp/lună, potrivit stu- a înregistrat anul acesta o scădere de 8,1% a chirii-
diului. lor, până la 966 de euro/mp/lună.
Mai mult de jumătate dintre prestigioasele ar- Pe locul doi în topul celor mai scumpe străzi de lux se
tere comerciale din lume au fost afectate de criza află Causeway Bay din Hong Kong, unde chiria me-
economică, 54% din cele 274 străzi monitorizate de die a scăzut cu 15,1% până la 867 de euro/mp/lună.
Cushman & Wakefield înregistrând scăderi la preţul Cea mai mare scădere din lume a fost înregistrată în
chiriilor. În doar 18% din locaţii preţurile au crescut. oraşul indian Mumbai, unde chiriile s-au depreciat
Cea mai scumpă arteră din lume, Fifth Avenue din cu 63,5%

Reduceri de până la 35% pentru spaţiile logistice

D
e la începutul anului şi până în prezent spaţii disponibile, deoarece multe companii s-au re-
preţurile solicitate de către proprietarii tras de pe piaţă ori s-au relocat, chiriile scăzând, de
spaţiilor logistice s-au diminuat cu 25 - 35%, asemenea, în medie cu peste 10%, faţă de aceeaşi
în funcţie de locaţie, dar şi de dotări. Astfel, pentru perioadă a anului trecut.
spaţiile de depozitare preţurile încep de la 2- 3 euro/ Investiţiile în spaţiile logistice au scăzut simţitor
mp şi ajung până la 5 - 6 euro/mp pentru cele situate în prima jumătate a acestui an, în Capitală fiind
în Bucureşti. livraţi doar 40.000 de metri pătraţi, în comparaţie
În afară de spaţiile mici destinate depozitării, clienţii cu 200.000 de metri pătraţi în 2008. Se estimează
solicită totodată şi spaţii că totalul spaţiilor logistice aflate în diferite faze de
de birouri de 100 a 150 execuţie se ridică la peste două milioane de metri
mp, însă, la acest capi- pătraţi.
tol se fac cele mai multe
compromisuri. Oferte de preţ
Consultanţii imobiliari
apreciază că rata de neo- - Otopeni - centură: 850 mp hală; 400 mp birouri;
cupare pe segmentul in- 2.000 mp teren - 4 Euro/mp
- Militari - Uverturii: 300 mp hală; 100 mp birouri - 3
dustrial a crescut cu 10%
Euro/mp
- 15% în ultimul an, faţă
- Colentina: între 400 şi 800 mp hală, birouri, 800 mp
de un nivel de 4%, înre- teren - 3,5 Euro/mp
gistrat la sfârşitul anului * Oferte Eurometropola
trecut. Există mai multe

38 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Prezentare companie

ACP şi-a triplat


capacitatea de producţie
Înfiinţată în anul 2000, compania a consolida poziţia noastră pe piaţa românească şi
am stabilit ca unul dintre obiective să fie lansarea CONTACT:
producătoare de accesorii de climatizare unui număr mare de produse cu design nou”, spun ACP AIR CONDITIONING
PRODUCTS
ACP are acum o capacitate de reprezentanţii companiei.
Otopeni – Str. Ardealului nr. 9C,
producţie de trei ori mai mare şi un Avantaje ACP
cod 075100, jud. Ilfov
Tel./Fax: 021 350 38 10/1/2
număr crescut de produse noi.  Preţuri de producător
 Posibilitatatea fabricării pe dimensiuni a oricărui
E-mail: office@acp.ro
Mobil: 0728.300.554

A
CP-Air Conditioning Products este o companie produs
cu capital israelian, care produce toată gama  Profile de aluminiu anodizate sau vopsite în câmp
de accesorii pentru instalaţiile de climatizare: electrostatic în orice culoare
grille, anemostate, difuzoare de aer, registre de control,  Termen scurt de livrare de 2-3 zile, în funcţie de can-
şi altele. titatea comandată.
ACP-Air Conditioning Products, are capacitatea de
a oferi clienţilor săi şi produse fabricate pe dimen- Clienţi de referinţă:
siuni specifice, pe lângă cele cu dimensiuni standard, Mall-uri: Mall Vitan, Plazza Mall, Băneasa Shoping
prezente în piaţă. Fabrica, având locaţia în Nord pe Mall,Polus Mall.
Şoseaua de Centură, în Otopeni, este dotată cu linii Cluburi şi Restaurante: Casa Vernescu, Club Bamboo
de producţie beneficiind de cele mai noi tehnologii Clădiri de birouri: Atlantis Business Center, Băneasa
în domeniu Business Center, ING - sediu central Kiseleff
În 2008, întreaga linie de producţie a companiei Air Hoteluri: Hilton, Intercontinental, Continental, Novotel,
Conditioning Products SRL a fost retehnologizată, iar Radisson SAS
în acest an au fost lansate 15 modele noi, denumite Rezidenţial: Ibiza Sol, Liziera, Natura Residence
generic “produse de design”. “Am considerat că pe- Industrial: Fabrica Nokia Jucu, Centrala Vodafone
rioada în care ne aflăm este un moment bun pentru Braşov
Prezentare produs
Provocările
stadion naţ
Compania Meva este implicată
în realizarea stadionului naţional -
“Arena Lia Manoliu”. Grupul Max
Bögl şi Astaldi (Italia) construiesc
noul stadion pe baza unei soluţii
complete de cofrare oferite de
producătorul german de cofraje
Meva.

A
legerea companiei Meva România, filiala a
Grupului Meva Schalungs - Systeme GmbH,
(companie specializată în producerea, vânza-
rea, închirierea şi leasing-ul de cofraje pentru struc-
turi din beton şi accesorii), ca furnizor de echipamente
şi soluţii tehnice în realizarea structurii stadionului a
fost determinată atât de calitatea produselor cât şi de
experienţa acesteia în realizarea unor proiecte similare
de mare complexitate. Atingerea standardelor europe-
ne impuse de UEFA a reprezentat un avantaj pentru
compania Meva în câştigarea dreptului de a realiza
acest proiect.
Compania Meva România dispune de o bogată
experienţă în furnizarea elementelor de cofrare pen-
tru construcţia unor astfel de stadioane, proiecte
realizate în Germania, Spania, Ungaria, Rusia, Re-
publica Cehă etc. Din portofoliul internaţional pot
fi amintite: Arena Gazprom din St.Petersburg, Sta-
dionul de patinaj viteză din Moscova, Stadionul Ba-
seball Cincinnati Reds din Cincinnati Ohio, Stadio-
nul San Sebastian din Spania, Noua arenă sportivă
din Budapesta, Stadionul de hochei din Praga etc.
Valoarea inţiala a investiţiei pentru contrucţia stadio-
nului era de circa 130 milioane euro, dar odată cu
aprobarea execuţiei unei cupole transparente retracta-
bile, suma totală se ridică la 143 de milioane euro.

Cu 20-30% mai mult beton, din cauza


condiţiilor seismice din România
Arhitectura stadionului este asemănătoare cu Are-
na Commerzbank din Frankfurt. Pe şase etaje şi o
suprafaţă de 108.000 mp vor fi realizate locuri pentru

40 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


construirii noului
ional Lia Manoliu
55.000 fani sportivi şi un complex cu garaj subteran, de cca 28 m înălţime (înălţimea unui
săli de conferinţă şi restaurante. Stadionul are însă bloc cu 10 etaje), ce trebuie realizate
personalitate proprie, pentru că, spre deosebire de cel din beton aparent, şi care constituie
de la Frankfurt, va fi utilizată o cantitate de beton mai din punct de vedere tehnic poate cea
mare cu 20-30%, din cauza condiţiilor seismice din Ro- mai dificilă sarcină din cadrul proiec-
mânia. Stâlpii de susţinere sunt dispuşi la o distanţă de tului. Pentru montajul prefabricatelor
6 metri, comparativ cu cel din Frankfurt care îi are la perimetrale, a fost adusă din Germa-
18 metri distanţă. În plus, aceştia vor avea o lungime nia o automacara de 200 de tone.
de 2 metri şi lăţime de 60 de centimetri. În final, sta- În obţinerea unei suprafeţe perfecte
dionul va arata precum un templu din Grecia Antică a betonului trebuie controlaţi cu grijă
datorită coloanelor masive şi foarte apropiate una de toţi factorii începând cu alegerea ti-
cealaltă. pului de ciment şi a agregatelor şi
Stadionul va avea 20 de trepte de acces, 200 de locu- terminând cu tehnologia de execuţie
ri de parcare subterane şi 40 de loje a câte 12 locuri. şi calitatea cofrajelor. Astfel utilizarea
Tribunele vor fi realizate din grinzi care pot ajunge şi cofrajului Meva Mammut, ce are o
la 30 - 40 de metri lungime, care se vor întinde pe o capacitate portantă de 100KN/mp, a asigurat stabili-
suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi. În apropierea tatea dimensională, iar foaia cofrantă din material sin-
stadionului va fi construit în viitor şi un stadion pentru tetic ALKUS a garantat calitatea suprafeţei betonului
atletism. întărit.
Pentru întreaga construcţie a stadionului va fi nevoie
de aproximativ 100.000 mc de beton şi 25.000 mc de Lucrările la instalaţii şi finisaje vor începe
prefabricate. Realizarea gradenelor în sistem prefa- din toamna acestui an
bricat a impus construirea în cadrul şantierului a unei Accesul şi siguranţa personalului la 28 m înălţime pre-
fabrici de prefabricate precum şi a unei staţii de produ- cum şi alinierea perfectă a lamelelor de beton s-a rea-
cere a betonului. Eficientizarea lucrărilor a fost astfel lizat cu ajutorul turnurilor metalice Meva Space care
asigurată, elementele de beton sunt cofrate la câţiva îmbracă fiecare lamelă în parte. Compactarea beto-
metri distanţă de zona lucrărilor de montaj, toate pie- nului s-a realizat cu puternice vibratoare pneumatice,
sele fiind aşezate precum un joc lego. Cele peste 4000 montate pe partea exterioară a cofrajului.
de piese, fiecare având opt sau zece raze diferite, sunt Înălţimi mari de betonare, de cofrare rapidă, folosirea
aşezate la locul potrivit cu ajutorul unui server central unor reţete speciale de preparare a betonului, punerea
din Germania. în operă în siguranţă a betonului proaspăt cu presiuni
Obiectivul de construcţie se caracterizează prin cerinţele extrem de mari, folosirea materialelor cu care se eco-
ridicate referitoare la calitatea suprafeţelor de beton, nomisesc bani şi timp şi îndeplinirea cerinţelor speciale
în special componentele numeroase de construcţie din referitoare la suprafaţa betonului, de exemplu, în cazul
beton aparent. Compania Meva a conceput şi soluţia betonului aparent: acestea sunt provocările cărora in-
tehnică de realizare a celor 120 de lamele perimetrale ginerii Meva le fac faţă zi de zi.
Finalizarea lucrărilor este estimată de către construc-
PROIECTUL, PE SCURT: tori la finalul anului viitor, structura de rezistenţă fiind
deja finalizată în proporţie de 60%. Lucrările la instalaţii
 Investiţie totală: 143 milioane euro şi finisaje vor începe încă din toamna acestui an.
 Finanţator: Municipalitatea Bucureşti
 Capacitate 55.000 de locuri
Stadionul poartă numele atletei Lia Manoliu (campioană CONTACT:
 Suprafaţă: 108.000 m2 şi 6 etaje internaţională la aruncarea discului) decedată în 1998 SC MEVA SRL
 Include în plus şi un complex cu garaj subteran, săli care a cucerit în 1968 medalia de aur pentru România Drum de Centură
de conferinţă şi restaurante la Jocurile Olimpice din Mexico City. Vechiul stadion Chitila-Rudeni, 077.046
 Vor fi utilizate 100.000 mc de beton şi 25.000 mc de naţional construit în 1953 şi dărâmat în 2008 a cedat Tel: +4 021 206.64.60
prefabricate Fax: +4 021 206.64.61
locul construirii noului stadion actual. În 2012 urmează
 Finalizarea proiectului: 2010 Web: www.meva.ro
să se desfăşoare pe noul stadion finala cupei UEFA.

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 41


Materiale de construcții

Sistemele zincate, o
profitabilă pentru c
Produsele pentru construcţii din
zinc, acoperiş zincat, învelitori şi
sisteme din zinc pentru evacuarea
apei, se bucură de
popularitate ca urmare a
recunoaşterii calităţii ridicate a
produselor, durabilităţii şi costurilor
minime de întreţinere.

P
rofesioniştii din domeniul proiectării au recu-
noscut de mult timp durabilitatea clădirilor din
oraşele europene, cum ar fi cele din Paris, de
exemplu, unde pasiunea pentru acoperişurile zincate
au încoronat oraşul încă din perioada lui Napoleon al
III-lea, la sfârşitul anilor 1800. În ziua de astăzi, peste
80% dintre acoperişurile oraşului sunt în continuare
zincate, iar unele au o vechime de mai bine de 100 de
ani.
De la nuanţe de gri, zincul se dezvoltă în timp, precum
2/3 din vâzările un material natural; suferă un proces similar cu al cu-
de zinc prului, când din maro în timp acesta devine verde. La
efectuate la zinc, stratul de patină este de fapt un strat de hidroxid-
nivel mondial carbonat de zinc, care se dezvoltă - în general, într-o
sunt destinate perioadă de 2 la 5 ani – în funcţie de expunerea ma-
sistemelor terialului la dioxidul de carbon din aer. În zonele cu
o concentraţie mai mare de poluare, stratul de patină
de evacuare apare mai repede. De asemenea, zincul folosit foarte
a apei rar în aplicaţii de interior, va dezvolta un strat patinat.
Odată format, stratul este unul compact şi insolubil la
apa de ploaie şi care, ulterior, va controla rata de coro-
ziune. Acest strat patinat este considerat un strat pro-
tector pentru zinc. Dacă va fi zgâriat sau îndepărtat,
acesta va dezvolta din nou, în mod natural, odată cu
expunerea la precipitaţiile apei de ploaie şi la dioxidul
de carbon. Odată ce patina se dezvoltă, zincul va pre-
zenta o culoare uniformă şi persistentă de gri pentru
toată durată de viaţă a materialului.
Astăzi, producători de zinc oferă materiale pre-pati-

42 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


www.evotel.ro
Tel.: 0740 255 760

alternativă
onstrucţii durabile
nate (numite totodată şi pre-erodate), cu o nuanţă de
gri închis, nuanţă pe care de altfel o dobândesc toate
materialele din zinc după o perioadă în care acestea
sunt expuse la intemperiile naturale. Două treimi din
vâzările de zinc efectuate la nivel mondial sunt desti-
nate sistemelor de evacuare a apei (jgheaburilor, taba-
cherelor, burlanelor şi accesoriilor acestora).

Costul mai mare „bătut” de longevitate


Producătorii de zinc, pe lângă soluţiile promovate pen-
Pereţi
tru stratul patinat au avansat o serie de răspunsuri le- cortină
gate de unele probleme ale produsului. Pe de o parte,
legat de costuri, comparativ cu alte produse, costul,
pentru materialele de construcţii din zinc, într-adevăr
este unul mai mare. Însă, dacă se ţine cont de costu-
rile totale de întreţinere, atunci investiţia este una
favorabilă având în vedere longevitatea produsului. Pe
de altă parte, constructorii recurg uneori la utilizarea
cuprului în loc de zinc, care de asemenea este un me-
tal similar zincului reuşind să îndeplinească cerinţele
specificaţiilor de instalare; prin urmare, o parte din
Faţade
probleme pot fi evitate, reprezentând astfel un fac- ventilate
tor de descurajare în utilizarea zincului. O instalare
defectuoasă, poate conduce la coroziune şi ajustări im-
proprii pentru dilatarea şi contracţia metalului. Nu în
ultimul rând, percepţia că zincul nu este un material
ecologic este reevaluată. Unele dintre modalităţile prin
care zincul contribuie la o construcţie durabilă includ
reciclarea şi conţinutul reciclat, nivelul scăzut sau ino-
fensiv de levigare în sol precum şi consumul redus de
energie necesar pentru fabricarea lui.

Flexibilitatea zincului
Metalele utilizate în arhitectură, cum ar fi oţelul inoxi-
dabil, aluminiul, cuprul şi zincul au proprietăţi fizice
ce permit realizarea de forme curbe, texturi şi alte ele-
mente de design, oferind astfel arhitecţilor mai multe
opţiuni pentru crearea de forme unice clădirilor. Zincul,
contribuie la stiluri arhitecturale moderne, o tendinţă
dovedită în proiecte precum Will Bruder’s Nevada Mu-
seum of Art din Reno, Statele Unite, precum şi intrarea
în Centrul Medical - The Centers for Disease Control
din Atlanta.

www.evotel.ro
Tel.: 0740 255 760
Materiale de construcții
Zincul deţine calităţi care se pretează la realizarea
Zincul suferă proiectelor cu estetică modernă, futuristă. Acesta, poate
modificări de fi modelat într-o varietate de forme, plăci sau panouri
aproximativ un care oferă oportunităţi aproape nelimitate arhitecţilor
centimetru în ceea ce priveşte modul în care este aplicat pe faţada
la treizeci de unei clădiri sau a unui acoperiş.
metri, prin Percepţia că zincul este un material greu manevrabil şi
de instalat este contracarată de producători prin efor-
urmare, turile depuse în a explica nevoile specifice ale produsu-
designul lui. Mulţi producători colaborează cu profesionişti din
trebuie astfel domeniu pe parcursul realizării unei construcţii pentru Sisteme de acoperiş zincate
proiectat încât a oferi consiliere privind instalarea, precum şi multe Sistemele de acoperis din zinc pote fi instalate cu suc-
să satisfacă alte recomandări sau chiar acţiuni de formare (trai- ces pe aplicaţii de acoperiş atât calde cât şi reci. Ter-
aceste ning) înainte de instalare. menul de «acoperiş rece», folosit în acest context, se
modificări Dilatarea şi contracţia metalelor reprezintă unul din- referă mai degrabă la tipul de acoperiş prevăzut cu un
termale tre aspectele cu care se confruntă utilizatorii zincului. substrat de aerisire, ventilat, decât tipul unui «acoperiş
Zincul suferă modificări de aproximativ un centimetru rece» la propriu, deşi unele tipuri de acoperiş zincate
la treizeci de metri prin urmare designul trebuie astfel pot avea totodată şi această caracteristică. Acoperişurile
proiectat încât să satisfacă aceste modificări termale. reci sunt de obicei întâlnite în proiectele destinate
Pentru a face posibilă această mişcare, este necesară construcţiilor rezindenţiale prevăzute cu acoperişuri
instalarea unei combinaţii de scoabe (agrafe) culisante mansardate şi care implică un sistem de acoperiş cu
şi fixe, între acoperiş şi sistemele de pereţi. Scoabele ventilaţie, în care aerul pătrunde prin jgheaburi şi este
sau agrafele fixe vor permite o dilatare şi o contracţie ventilat prin coama acoperişului.
relativă. Însă cele culisante, sunt formate din două Acoperişurile calde sunt întâlnite în special în proiec-
părţi, ceea ce va permite dilatarea respectiv mişcarea tele destinate construcţiilor comerciale, deşi multe
datorată fenomenelor termice. proiecte rezidenţiale de astăzi apelează la acest tip
Temperatura reprezintă un alt aspect care de multe ori acoperiş pentru eficienţa energetică şi beneficiile pe
este interpretrat eronat în aplicaţiile cu zinc. Metalul care le aduc acestea prin costuri şi aspectul estetic. De
este unul maleabil, însă totodată la temperaturi scăzute obicei straturile unui acoperiş cald includ o punte de
poate deveni rece şi fragil. Prin urmare, zincul, nu ar metal, o barieră pentru vapori şi un strat izolant rigid
trebui să fie modelat la temperaturi mai mici de 45 de- ce acoperă orice gol şi elimină punţile termice existente
grade, în caz contrar pot apărea microfisuri, sub forma înainte.
unor lungi riduri. Atunci când se lucrează la tempera- Deoarece un acoperiş cald zincat nu beneficiază de
turi sub 45 de grade, instalatorii trebuie să folosească un sistem de ventilare a aerului la fel ca unul rece, şi
un pistol cu aer cald pentru a încălzi materialul până totodată pentru că zincul corodează la umiditate, o de-
la o temperatura potrivită pentru modelare şi de ins- taliere adecvată va împiedica apariţia deficienţelor.
talare. Instalarea corectă a unui sistem de acoperiş zincat este
Odată ce materialul este instalat corect, temperaturile esenţială pentru protejarea materialelor metalice îm-
scăzute nu mai pot creea probleme, deoarece acomo- potriva coroziunii. Coroziunea poate fi percepută vizual
darea pentru dilatarea şi contracţia materialului a fost ca o pată albă pe suprafaţa metalului. De obicei, cau-
realizată. zele ce conduc la coroziunea zincului sunt apa de la
condens care se prelinge pe partea din spate a panoului
Zincul pentru construcţii sau a apei ce stagnează pe suprafaţa panoului în lipsa
Zincul este un element esenţial, având numărul 30 în unei pante. De asemenea, coroziunea zincului, poate fi
tabelul periodic. Zincul folosit în realizarea materiale- accelerată prin pulverizarea de sare, de ploile acide sau
lor pentru construcţii este un aliaj care îndeplineşte praful de construcţii, cum ar fi praful de zidărie.
standardul european EN 988. Standardul stabileşte Pe lângă consideranţiile „acoperiş cald versus rece”,
condiţiile tehnice pentru produsele plate lami- zincul este potrivit pentru toate tipurile de aplicaţii
nate din aliaje de zinc-cupru-titan utilizate în pentru acoperişuri. În funcţie de lungime şi pantă,
construcţii sub formă de bandă, tablă sau la un acoperiş zincat cu o lungime care depăşeşte lun-
lungimi tăiate. Standardul se referă la produse gimea maximă pentru un panou va necesita o sudură
cu grosimi cuprinse de la 0,6 mm până la 1,0
transversală, care va reprezenta acele articulaţii ce vor
mm inclusiv şi lăţime de la 100 mm până la
cade perpendicular pe panta acoperişului între partea
1000 mm inclusiv.
de sus şi partea de jos a unui panou de metal. 

44 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 45
Pardoseli

Sisteme ecologice performante


pentru pardoseli mochetate
Utilizându-se o serie de tehnologii
avansate, pe piaţa producătorilor
de mochete modulare au fost
reinventate ecologic o serie de
fibre menite să înlocuiască cu
succes tradiţionalele fibre utilizate
la realizarea ţesăturilor destinate
pardoselilor mochetate.

M
ohawk Industries, parte din Mohawk Group, a
realizat o serie de produse şi sisteme menite să
revoluţioneze întreaga industrie din punct de ve­
dere ecologic inovator. Mohawk Industries este specializată
în fabricarea şi montarea mochetei modulare pentru uz
rezidenţial şi comercial, respectând standarde ecologice
avansate.

Fibrele obţinute din amidonul de porumb


nu permit uzura şi decolorarea mochetei
Fibrele SmartStrand® sunt realizate prin intermediul teh­
nologiei avansate DuPont ™ Sorona®, un polimer provenit
din surse regenerabile, ce conţine 37% material din surse
reciclabile derivat din porumb, şi reprezintă una dintre cele
mai importante tehnologii ecologice în realizarea de pardo­
seli mochetate. Această fibră de calitate superioară, prin te­
hnologia aplicată, îmbină calităţi excepţionale de rezistenţă,
nu permite uzura şi decolorarea mochetei. Rezultatul este
unul revoluţionar, o mochetă ce rămâne impecabilă o viaţă
întreagă. Cu toate că prezintă o consistenţă moale, este ex­
trem de rezistentă şi durabilă. Eventualele pete sunt uşor
de îndepărtat printr-o simplă spălare cu apă sau soluţii
speciale pentru curăţarea mochetelor sau produselor car­
petate. Şi rezistenţa la ultra violete este una excepţională,
oferind o gamă bogată de culori şi modele. Pe lângă toate
aceste caracteristici, SmartStrand este realizat din fibre re­
generabile.
Polimerul DuPont ™ Sorona® este unul biodegradabil, re­
folosibil la infinit, iar produsele textile obţinute prezintă
mai multe calităţi decât ţesăturile realizate din fibrele sin­
tetice tradiţionale.
De-a lungul timpului, DuPont a demarat o serie de expe­

46
rimente pe baza acestui polimer fabricat practic din ami­
DuPont, părintele goretex şi lycra, a devenit
donul de porumb: din glucoză, cu ajutorul ciupercilor de
fruntaş în producerea materialelor ecologice
drojdie, se fabrică glicerină, apoi din această glicerină bac­
Cu o experienţă de aproape 20 de ani în realizarea de fibre cu
teriile prepară monomerul (molecula simplă), realizând ele­
proprietăţi deosebite, numite şi inteligente, DuPont păstrează în
mentele de construcţie ale fibrelor de polimeri, care poartă
portofoliu printre cele mai cunoscute produse textile de acest
numele de propaneidol (PDO), care serveşte drept materie gen printre care se numără goretex‑ul, ale cărui proprietăţi sunt
primă pentru producerea fibrelor. impermeabilitatea şi totodată aerisirea materialului, sau lycra,
deosebit de elastic. Însă aceste produse textile au avut până
PET-uri transformate în fibre cu consum zero nu demult drept materie primă materiale sintetice. Odată cu
resurse petrochimice Sorona®, noul material poate fi utilizat întocmai ca şi fibrele
În fiecare an, aproximativ 3 miliarde de sticle de plastic sintetice produse din nailon.
sunt colectate şi transformate în fibră EverStrand. Aceasta DuPont, cunoscută până nu demult pentru abundenţa de critici
reprezintă aproximativ 25% din sticlele de plastic colecta­ aduse din partea ecologiştilor, în special din cauza activităţii
te în America de Nord. EverStrand consumă zero resurse sale din domeniul industriei chimice, acum a devenit fruntaşă
în producerea unor materiale ecologice, printre care şi tipuri de
petrochimice, deoarece este realizat în întregime din PET
combustibili ecologici.
(polyethylene terephthalate) – făcând din aceasta cea mai
inedită fibră utilizată vreodată în industrie.
Fibra reciclabilă EverStrand este net superioară fibrelor mance System RE şi Ultra Performance System RE Bloc poate
sintetice utilizate de alţi producători de fibre de mochetă. fi deviat din fluxul deşeurilor prin programul de ReCover.
Începând cu anul 1999 s-au reciclat peste 17 miliarde de
sticle; totodată s-au reciclat capace şi etichete provenite de Unibond RE: fiecare mp mochetat necesită
la sticle, transformându-le în importante răşini poliamidi­ cu 1/5 mai puţine materii prime în producţie
ce/nailon folosite într-o varietate de aplicaţii de producţie. Unibond RE reprezintă un remarcabil suport care protejează
EverStrand este un exemplu perfect de ceea ce poate fi rea­ mediul înconjurător, în timp ce utilizatorii finali beneficiază
lizat îmbinând industria inovatoare cu angajamentul real de garanţia de protecţie împotriva umidităţii şi a duratei de
pentru durabilitate. viaţă complete.
Fiecare metru pătrat mochetat prin sistemul Unibond RE
Sticla reciclabilă de la parbrizele auto necesită cu o cincime mai puţine materii prime în producţie
transformată în fibre ce elimină problemele - conservând astfel resursele naturale ale planetei. De ase­
de fixare şi exfoliere menea, mari cantităţi de materiale prelucrate care au fost
Ultra Performance System RE este realizat din 15% deşeuri deja utilizate de către consumator nu mai sunt destinate de­
post-consumator reciclabile şi anume din sticlă reciclabilă pozitului de deşeuri, ci utilizate în sistemul de mochetare.
folosită la parbrizele auto. De asemenea, aceasta reprezintă Multe sisteme de lipire necesită mari cantităţi de energie
o reducere majoră în ceea ce priveşte utilizarea resurselor pentru a elimina apa din stratul de latex. Pentru a reduce
naturale. Un alt avantaj îl reprezintă eliminarea necesităţii impactul asupra mediului chiar mai mult, Unibond RE a
de a recurge la stratul toxic ce asamblează şi etanşeizează, renunţat complet la orice utilizare a apei la fabricarea acestui
înlăturând riscul de producere a emisiilor VOC (componenţi produs. Mai mult, în cadrul procesului de producţie, acesta
volatili organici) şi îmbunătăţind calitatea mediului ambiant utilizează 10% resurse regenerabile bio. Astăzi, acest sistem
al încăperilor prin prevenirea creşterii mucegaiului şi a igra­ unic beneficiază şi el de certificarea parte terţă ca produs
siei. Atât Ultra Performance System RE, cât şi Ultra Perfor­ ecologic preferat sub FSN-140 Sustainable Carpet Assess­
mance System RE Bloc sunt certificate CRI Green Label Plus, ment Standard.
nu conţin PVC, clor, 4PCH (4-Phenylcyclohexenă), sau latex
SBR (Styrene Butadiene Rubber). În plus, Ultra Performance
System RE beneficiază de certificarea parte terţă ca produs
ecologic preferat - Third Party Environmental Certification -
Environmentally Preferred Product (EPP).
De asemenea, Ultra Performance System RE îmbunătăţeşte
performanţele fasciculelor de mochetă prin eliminarea
problemelor uzuale, cum ar fi cele de zippering (de fixare),
exfoliere, şi instabilitate dimensională. Ultra Performance
System RE Bloc adaugă un obstacol în plus umidităţii pen­
tru a creşte nivelul de performanţă. Aceste caracteristici de
performanţă superioare prelungesc durata de viaţă a mo­
chetei. Atunci când în sfârşit va trebui înlocuit, Ultra Perfor­

47
47
CEA MAI MARE GARANŢIE DIN ROMÂNIA
Încălzire în pardoseală PEXGOL-DANGULV
S istemele de încălzire în pardoseală Pexgol-Dangulv pot fi montate
la orice tip de pardoseală, fie că este vorba de gresie, marmură,
granit sau parchet, oferindu-vă un confort termic de excepţie. Singura
condiţie este ca grosimea parchetului, a marmurei sau a granitului să
nu depăşească 20 mm. Poate fi folosit orice tip de parchet, indiferent
dacă este laminat, bambus, stratificat sau chiar din lemn masiv. Că este
HT sau nu. În combinaţie cu pompa de căldură, asigură şi climatizarea
întregului Dvs. imobil în zilele fierbinţi de vară. Economie de energie de
peste 30% faţă de sistemele clasice cu radiatoare.
Interesant, nu-i aşa?!

Pompe de căldură THERMIA


Numărul 2 mondial - Numărul 1 în România
R eprezintă soluţia perfectă pentru încălzire/apă caldă/climatizare
şi vă oferă confort termic deosebit, economii substanţiale (chiar de peste 70%
faţă de centralele termice, ideala fiind asocierea cu sistemul de încălzire în
pardoseală), alături de un mediu ecologic neafectat.

Dizolvatoare electronice de calcar AQUA


D izolvatoarele electronice de calcar Aqua împiedică depunerea calcarului şi
dizlocă depunerile existente, dezintegrându-le, fără a influenţa calitatea apei.

Sisteme PEXGOL “pipe-in-pipe”

S istemul Pexgol “pipe-in-pipe” este ideal pentru instalaţiile sanitare de alimentare cu


apă din întreg imobilul Dvs., cât şi pentru realizarea instalaţiilor termice clasice
(cu radiatoare). Acest tip de ţeavă elimină distribuţia telescopică interioară în care
alimentarea cu apă menajeră şi tur/retur a radiatoarelor se face majoritar prin ţevi
montate aparent pe perete, înseriate. Montajul sistemelor Pexgol “pipe-in-pipe” se
face în legături paralele, radial, sub şapă, apoi se încastrează în pereţi, sub tencuială.
Sistemul Pexgol “pipe-in-pipe” reprezintă clasa net superioară a tuturor ţevilor şi
tubulaturilor posibile, fie că sunt din polipropilenă, ţeavă neagră, cupru, pexal, ş.a.
Un fel de upgrade masiv la tot ce aţi întâlnit vreodată până acum. Practic, se
detaşează evident atât din punct de vedere al calitaţii şi al fiabilităţii, cât şi al preţului
pe proiect.

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 49


Materiale de construcții

Sisteme modulare
În ultimele decenii, comunitatea designerilor a încercat să realizeze
un echilibru între atracţia pentru proprietăţile estetice ale pietrei
şi constrângerile bugetare ale unui proiect, prin stabilirea unei
alternative artificiale.

P
iatra este primul material de construcţii fo- nu este utilizată cu scopul de a crea structura fizică
losit vreodată de către om. Îndrăgită pentru a clădirii, ci ca un furnir decorativ pe pereţi, podele
frumuseţea sa, atemporalitatea şi durabili- sau coloane, pentru a ascunde structura din beton,
tatea pe care o prezintă, proiectarea utilizând pia- lemn sau oţel a clădirii.
tra naturală a devenit totuşi din ce în ce mai puţin
folosită, datorită costurilor mai ridicate şi termenelor Frumuseţe atemporală
mari de finalizare a lucrărilor. Există multe motive justificative, deoarece pia-
tra s-a bucurat de popularitate de-a lungul anilor.
Punctele forte ale pietrei Combinaţia de culoare, textură, precum şi unicitatea
În construcţiile de astăzi, atunci când este proiectat structurii estetice a variaţiei necalculate şi necon-
un sistem modular din piatră pentru o clădire, piatra trolate ce pot apărea doar într-un material fabricat

50 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


de natură, descriu motivul pentru care frumuseţea Prin designul său natural, aceasta este echipată pen-
pietrei i-a inspirat pe arhitecţi de sute de ani. Pia- tru a fi expusă la ploaie şi vânt precum şi diferenţe Marea
tra naturală ia naştere în mai multe culori, forme, bruşte de temperaturi. Acest material este rezistent Piramidă din a
dimensiuni şi tipuri de granulozitate. Această diver- la acid sau la orice fenomen rigid menit să-l deterio- supravieţuit
sitate estetică a pietrei naturale permite arhitecţilor reze. Piatra naturală nu poate fi atacată de nici un 4569 de ani
să apeleze la o paletă largă, ce se potriveşte perfect strat de vopsea care ar acoperi sau ar trata suprafaţa în condiţii de
astfel încât să fie compromisă de o substanţă chimică
în multiple scopuri.
deşert şi
sau vreun solvent de curăţare.
Calitate şi durabilitate
furtuni
Durabilitatea impresionantă este un alt motiv pen- Diferite sisteme modulare din piatră de nisip
tru care piatra a beneficiat de un astfel de succes ca Zidăria de piatră este folosită în zonele muntoase,
material de construcţii. Culoarea nu păleşte şi nici nu unde piatra se găseşte din belşug, făcându-se eco-
dispare la soare, de asemenea, nu se decolorează la nomii însemnate la capitolul materie primă. Cele
ploaie. În cazul în care piatra este cioplită longitudi- două materiale componente sunt dispuse la feţele
nal, aceasta îşi dezvăluie şi cele mai profunde straturi. zidăriei.
Mai mult, cu trecerea timpului, frumuseţea şi carac- Carierele existente oferă pietre cu caracteristici va-
terul pietrei sunt din ce în ce mai mult îmbunătăţite. riate. E necesar ca în fiecare caz să se definească
Nu există o mai bună ilustrare a acestui fapt decât tipul de zidărie cel mai bine adaptat materialului şi
prin multiplele structuri de piatră, care sunt încă să se realizeze punerea în operă a acestuia, folosind
în picioare, în stare bună, după sute, chiar mii de tehnica pe care o implică. Deci este absolut necesară
ani. Un foarte bun exemplu de rezistenţă a pietrei cunoaşterea proprietăţilor pietrei de către cei ce
îl reprezintă Marea Piramidă, din Egipt. Construcţia concep şi execută clădirea.
Piramidei a fost estimată a fi fost realizată în anul Efectul estetic al pereţilor din zidărie de piatră oferă
2560 î.Hr. Practic, această structură a supravieţuit interesante posibilităţi, exploatate de arhitectura
4569 de ani în condiţii de deşert şi furtuni de nisip. actuală. Piatra este folosită atât ca element decorativ
cât şi ca element portant. Aspectul zidăriei de piatră
Întreţinere depinde pe de o parte de alegerea pietrei, iar pe de
Menţinerea pietrei este uşoară. Durabilitatea sa altă parte de îndemânarea şi ochiul expert al zida-
minimizează toate cerinţele necesare de întreţinere. rului.

din piatră
Pietrele folosite pentru faţa vizibilă trebuie să aibă o
culoare uniformă, fără eflorescenţă şi pete. Zidăria
din piatră naturală are un domeniu mai restrâns de
folosire, datorită faptului că randamentul este redus,
se manevrează greutăţi mari, se necesită grosimi
mari, care să suplinească slaba calitate de izolator
termic a pietrei.
Blocurile de piatră ce se folosesc la pereţi trebuie să
fie: negelive, cu greutatea sub 40 kg, pentru a per-
mite manipularea de către un singur om. Pietrele vor
fi brute, de formă neregulată sau tăiate după aspec-
tul cerut. Piatra brută se prezintă sub diferite forme,
care depind de natura pietrei exploatate (de râu, de
carieră): blocuri rotunjite sau unghiulare.
Blocurile de piatră se pozează alternativ, în lungimea
şi în lăţimea zidăriei, pentru crearea unei legături
mai strânse cu betonul. Betonul plastic se toarnă în
straturi succesive de 40 cm.
În zonele cu piatră locală de construcţii, datorită
simplităţii de execuţie se utilizează frecvent acest tip
de zidărie – la subsolurile clădirilor.
Zidăria din piatră brută, cu mortar: piatra de zidărie,
înainte de a fi pusă în operă, este curăţată de pământ
şi udată, pentru a nu absorbi apa din mortar. Înain-
tea turnării mortarului, pietrele se pozează mai întâi

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 51


Materiale de construcții
pe uscat – pentru a se stabili cea mai bună poziţie paramentului cu restul zidăriei.
de legătură cu rândul inferior şi o ţesere a rosturilor Zidăria din moloane se utilizează la construcţiile
verticale pe cel puţin 10 cm. Grosimea rosturilor este unde se urmăreşte un efect estetic în parament. Mo-
variabilă la această zidărie, iar spaţiile foarte largi loanele au paramentul în formă dreptunghiulară, iar
trebuie să fie umplute cu spărturi de piatră. feţele laterale sunt lucrate la echer, pe o adâncime
Atunci când rosturile rămân aparente, ele trebuie să de 5 cm.
fi realizate de o asemenea manieră, încât să ofere La zidăria de piatră mozaic, pietrele au faţa văzută
o rezistenţă minimă la scurgerea apei spre partea în formă poligonală. Unghiul ieşind al pietrei supe-
inferioară a paramentului. rioare se adaptează exact la unghiul intrând format
Pentru o legătură bună a zidului de piatră şi o uni- de pietrele din rândul inferior (pe care reazemă).
formizare a transmiterii sarcinilor, la fiecare 2 m Zidăria din piatră de talie: Pentru executarea acestei
înălţime se introduce un rând sau două de pietre re- zidării, fiecare piatră este prelucrată conform unui
gulate, cu rosturi orizontale. plan trasat de proiectant sau executant. Prin urmare
Zidăria din piatră cioplită: această zidărie se piatra de talie este trasată, desenată şi aşezată după
utilizează la fundaţii, pereţi, stâlpi, ziduri de sprijin. indicaţii precise. Conturul fiecărei pietre se supune
Piatra de carieră care se foloseşte va fi cioplită cu legilor stereotomiei, ştiinţă derivată a geometriei
muchii vii, cât mai regulate, iar feţele laterale sunt descriptive.
cioplite la echer, pe o adâncime de 5 cm. Blocurile Planurile trebuie să cuprindă: conturul pietrelor din
de piatră se aşează alternativ, cu coadă lungă şi cu parament, fasonajul feţelor şi al muchiilor, profunzi-
coadă scurtă, pentru a se realiza o legătură bună a mea lor în zid şi golul până la care trebuie montate.
Acest tip de zidărie, susceptibil a suporta importante
eforturi de compresiune, se foloseşte destul de rar
în prezent, mai ales la construcţii monumentale sau
lucrări de artă.
Prelucrarea pietrei de formă regulată (de obicei –
paralelipipedică), la dimensiunile proiectate, se face
la carieră - pentru pietrele dure, şi pe şantier – pen-
tru restul, în vederea evitării riscului deteriorării
muchiilor.
La montajul cu mijloace mecanice şi, în special, la
ancorarea pietrelor, trebuie luate măsuri speciale,
pentru protecţia muchiilor vii şi a feţelor vizibile îm-
potriva posibilelor deteriorări. Zidăria din piatră de
talie se realizează în rânduri regulate, cu mortar de
ciment.
Pentru a constitui o zidărie rezistentă, pietrele se
montează astfel încât să comprime rostul de mortar.
Acest procedeu oferă avantajul unei rezistenţe maxi-
me, dar realizarea unor aliniamente riguroase este
dificilă. Se obţine o pozare mai precisă a aliniamente-
lor şi a nivelelor, prin montarea prealabilă a pietrelor
Pentru a fără mortar, pe pene de lemn. Umplerea ulterioară
constitui o zidărie a rostului cu mortar este dificilă, dar importantă,
rezistentă, pietrele deoarece gradul de umplere influenţează asupra
semontează astfel rezistenţei la compresiune a zidului.
încât să comprime În ce priveşte zidurile supuse la sarcini foarte mari
rostul de mortar. sau acţiuni dinamice (lucrări hidrotehnice), se pot fo-
Acest procedeu
losi legături metalice pentru preluarea eforturilor de
oferă avantajul
întindere. Metalul din care se execută aceste pietre
unei rezistenţe
maxime, este oţelul – pentru roci vulcanice şi calcaroase, iar
dar realizarea bronzul, alama şi oţelul galvanizat se folosesc pen-
unor aliniamente tru marmură. Piesele metalice se fixează cu mortar
riguroase este de ciment, în lăcaşe special executate în blocurile de
dificilă. piatră.

52 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


economii de materiale, creşterea ritmului de execuţie,
micşorarea consumului de manoperă, proprietăţi
superioare de izolare termică, creşterea ariei utile a
clădirilor.
La alcătuirea acestor zidării trebuie să se ţină sea-
ma, în mod obligatoriu, de poziţia găurilor în zidărie.
Zidărie din cărămidă şi piatră Cărămizile nu se vor aşeza cu golurile la feţele zidăriei
Blocurile de piatră uitlizate la această zidărie au şi acestea nu se vor umple cu mortar. Măsurile au ca
înălţimi egale cu multiplii înălţimii cărămizii, ceea scop păstrarea nealterată a caracteristicilor termoi-
ce favorizează o bună legătură a celor două mate- zolatoare ale cărămizilor găurite, prin faptul că aerul
riale componente. În cazul utilizării pietrei brute, la ar circula prin găurile cărămizilor, de la o faţă la alta
fiecare 1,0 m înălţime se prevăd câte 2 rânduri de a zidăriei. Această aşezare a cărămizilor face să se
cărămidă, pe întreaga grosime a zidăriei mixte. În evite pătarea faţadelor în dreptul golurilor.
alcătuirea acestei zidării, se vor evita rosturile verti- Zidărie cu goluri: în cazul zidăriei cu goluri, prin mo-
cale în prelungire. dul de aşezare a cărămizilor se obţin spaţii, în gro-
Zidăria mixtă de acest tip este folosită îndeosebi la sime şi pe înălţimea zidăriei, care pot fi lăsate goale
socluri de clădiri, pereţi de subsol, unde căptuşirea sau pot fi umplute cu materiale uşoare de umplutură.
interioară cu cărămidă are menirea de a asigura un Golurile măresc capacitatea de izolare termică şi
Capacitatea de
confort termic superior şi posibilităţi avantajoase de fonică a pereţilor. izolare termică
finisare. Feţele zidăriei sunt căptuşite cu cărămidă - Golurile de aer (în spaţiile neumplute) se fracţionează şi
spre interior şi piatră – spre exterior. prin diafragme, pentru a se evita fenomenul de rezistenţa
Betonul, ce realizează legătura între cele două ziduri convecţie a căldurii, sporind astfel izolarea termică. pereţilor din
cu rol de cofraj, se toarnă în straturi succesive de Materialele cu care se pot umple golurile (legate sau zidărie de
40 cm. Utilizarea acestei zidării mixte se practică în nu cu liant) sunt: zgură, argilă expandată, beton cărămidă cu
regiunile cu piatră locală. uşor. goluri
Modul de realizare a legăturii prin ţesere a cărămizilor Alte avantaje ale acestui tip de zidărie sunt: reduce- se poate mări
cu ajutorul mortarului influenţează comportarea rea greutăţii proprii a pereţilor (cu 20 %) şi economie prin
de material (cărămidă, mortar). În schimb, executa-
pereţilor din zidăria de cărămidă la acţiunea sarci-
intercalarea
nilor exterioare. rea acestor zidării necesită un consum de forţă de
Rosturile zidăriei de cărămidă, din necesitatea unei muncă cu calificare superioară.
unor
rezistenţe mărite, trebuie să fie cât mai mici posibile. Acest tip de zidărie se utilizează la pereţii de
diafragme, din
Influenţa unei defectuoase legături a zidăriei asupra umplutură a construcţiilor cu structură din beton mortar de
rezistenţei sale iese în evidenţă la solicitări de com- armat şi cu pereţi portanţi, la clădirile cu parter ciment armat
presiune excentrică (la o distribuţie neuniformă a sau parter şi etaj. Capacitatea de izolare termică şi cu plasă din
eforturilor în secţiune). rezistenţa pereţilor din zidărie de cărămidă cu goluri sârmă, ce se
Zidărie cu cărămizi găurite: pereţii din zidărie de se poate mări prin intercalarea unor diafragme, din reazemă în
cărămidă, funcţie de cărămizile utilizate, pot fi: cu mortar de ciment armat cu plasă din sârmă, ce se rosturile
goluri verticale, orizontale şi cu lambă şi uluc. Avan- reazemă în rosturile orizontale ale pereţilor exterio- orizontale ale
tajele zidăriei de cărămidă găurită, comparativ cu ri. Colţurile, ramificaţiile şi intersecţiile se realizează pereţilor
cele ale cărămizii pline sunt: reducerea greutăţii, la acest tip de zidărie cu goluri, din zidărie plină, de exteriori
micşorarea dimensiunilor elementelor de construcţie, grosimea respectivă.

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 53


Interviu
Interviu
Stephane Mureşan (Green Investment & Development):
“Preţurile materialelor de const
40% prin serviciile de brokeraj”
Serviciul de brokeraj în domeniul materialelor de construcţii le poate
aduce constructorilor discounturi de până la 40% din preţurile pe
Stephane
Mureşan
care ei le pot obţine de la producători, susţin reprezentanţii companiei
Green Investment & Development.
Putem oferi De asemenea, pe lângă beneficiile financiare, clienţii un agent Green Investment este să obţină un necesar de
materiale de la obţin astfel o importantă economie în ceea ce priveşte materiale. În momentul în care am fost acceptaţi, clien-
timpul şi energia consumată pentru contactarea fur- tul nostru revine şi ne caută pentru alte şantiere. Ni s-a
fier-beton până nizorilor şi alegerea celei mai potrivite oferte, afirmă întâmplat lucrul acesta.
la mobilă, la cele Stephane Muresan şi Mihai Popovici, director general, Noi suntem brokeri, deci nu cumpărăm pe stoc mate-
mai bune preţuri respectiv director de vânzări la Green Investment & De- riale, ci doar intermediem între dezvoltatori, construc-
velopment. tori şi producători în cele mai bune condiţii.

În ce context v-a venit ideea acestui business? Piaţa românească nu este încă familiarizată
S.M.: În august 2008, eram în România, părinţii mei cu un astfel de serviciu…
având atunci în derulare un mic proiect imobiliar şi S.M.: Noi suntem primii care implementăm ideea
am observat că erau vizitaţi de foarte mulţi agenţi de acestui serviciu de a ajuta constructorul, dezvol-
vânzări ai diverşilor producători, importatori, distribui- tatorul pentru a se aproviziona cu materiale de
tori, iar în proporţie de 90% prezentau materiale care construcţii la preţuri mai bune decât dacă s-ar adre-
nu se pretau pentru şantierul respectiv. Pe lângă foarte sa direct producătorului sau importatorului. Acest
mult timp irosit pentru discuţii cu aceşti agenţi, uneori lucru se datorează contractelor avantajoase pe care
se punea şi problema oferirii de “atenţii” pentru respon- le avem cu producătorii.
sabillul cu achiziţiile de pe şantierul nostru. De aici ideea Indiferent că este vorba de un lift sau de plăci cera-
de a oferi şantierelor, doar ce au nevoie şi, bineînţeles, mice, noi venim cu specialistul firmei producătoare
la preţuri foarte bune. În acest mod, noi putem prelua pe şantier, acesta măsoară, ia informaţiile de care
partea de aprovizionare a şantierului, nemaifiind ne- are nevoie şi mai apoi facem oferta de preţ. Totul este
voie de unul, doi oameni pentru aprovizionare, dispare cât se poate de transparent.
problema “atenţiilor” şi diminuarea timpului pierdut al
dezvoltatorului pentru discuţii şi primirea de oferte de S-a întâmplat să i se ceară o ofertă direct
materiale de construcţii. furnizorului dvs.?
Atunci am înţeles necesitatea unor astfel de servicii de M.P.: Ba da, au fost cazuri, dar au primit o ofertă mai
brokeraj la care să poată apela dezvoltatorul unui proiect proastă decât de la noi. Pentru că noi, datorită unui
imobiliar (indiferent de dimensiunea proiectului). Pe portofoliu larg de clienţi, avem avantajul unor contracte
baza unui necesar de materiale şi a unor cerinţe foarte mult mai avantajoase cu furnizorii.
clare legate de buget şi calitate, compania de brokeraj
poate să-i ofere toată gama de materiale de construcţii, Aveţi contracte exclusive cu constructorii,
de la cele necesare pentru infrastructură, până la finisaj developerii?
şi amenajare de grădini, la cel mai bun preţ. S.M.: Noi către asta ţintim: să ne ocupăm de furniza-
rea tuturor materialelor de construcţii pentru respec-
Cum a reacţionat piaţa la oferta dvs.? tivul şantier, de la început până la finalul construcţiei.
S.M.: Ideea e privită bine, ne ia mai mult timp pentru a Noi putem oferi materiale de la fier-beton până la
le explica conceptul nostru. Cel mai greu lucru pentru mobilă, la cele mai bune preţuri.

54 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


rucţii pot fi reduse cu până la
Care este discountul cel mai mare pe care l-aţi nul de bricolaj la găleată. Aceasta este o categorie de
oferit unui client? clienţi pe care o vizăm în prezent.
S.M.: Am mers cu discount până la 40%.
Care este strategia de dezvoltare a business-lui
Dar cea mai consistentă comandă pe care aţi dvs în România.
primit-o? M.P.: Pentru început acoperim Bu­cureşti şi zonele limi-
M.P.: Este vorba de câteva zeci de mii de mp de gips trofe, urmând ca probabil la anul să dezvoltăm concep-
carton (cu tot ceea ce înseamnă profile + accesorii) . În tul şi în marile oraşe din România.
valoare de peste 150.000 euro.
Dar suntem încă la început, pentru că în 2008 am în- Mai aveţi şi alte proiecte pentru piaţa
ceput, iar până în martie 2009 am stabilit relaţiile cu din România?
furnizorii, fără activitate de vânzare. S.M.: Da, acum derulăm un proiect care se numeşte
House Network. Dezvoltăm imobile de lux, în colaborare
Pe fondul crizei, foarte multe şantiere mari s-au cu Porcelanosa si John Taylor. Am tot văzut în România
oprit, numeroase proiecte imobiliare au fost că se dezvoltă cartiere rezidenţiale de lux, unde există
amânate, aşadar aţi pornit acest business pe o 300 de case identice, pe suprafeţe relativ mici. Noi ve-
piaţă în scădere. nim cu un concept diferit: putem dezvolta şi noi 300 de
M.P.: E drept, şantiere foarte mari nu sunt multe, dar case, soluţii de lux personalizate pentru fiecare casă în
sunt foarte multe şantiere mici (dezvoltate de persoa- execuţie, în locaţii diferite, proiecte unice, pe suprafeţe
ne fizice) care se aprovizionează de la marile maga- mari. Primul proiect se desfăşoară deja la Snagov. Este
zine de bricolaj, iar ei nu sunt suficient de informaţi vorba despre o locuinţă de 450 mp, situată pe 5000 mp
cu privire la materialele pe care le cumpără şi dacă de teren cu deschidere la lac . Evident, departamentul de
ar apela la serviciile noastre ar economisi sume im- brokeraj din cadrul Green Investment Development va
portante pentru aprovizionarea cu materiale. Noi le asista clientul pentru alegerea celor mai potrivite mate-
putem oferi soluţiile de care au nevoie, astfel încât să riale, fie că vorbim de mobilă, fie că vorbim de piscină.
aibă calitate ridicată la un preţ foarte bun. De exem- Încă un detaliu important, aceste proiecte imobiliare
plu, întrebăm clienţii câţi metri pătraţi au de vopsit sunt şi “verzi”, în sensul că se bazează pe sistemul ca-
şi îi oferim vopseaua la mp, nu la litru. Am făcut un selor pasive şi energiei verzi. Este, deci, un proiect imo-
astfel de experiment cu unul dintre clienţii noştri şi biliar exclusivist, cu preţuri pe măsură. O echipă de la
a economisit aproximativ 25-30% alegând soluţia Pocelanosa Spania a fost prezentă, de curând, pentru
noastră, decât dacă şi-ar fi luat vopsea de la magazi- implementarea proiectului.

Mihai Popovici

Dezvoltăm un
proiect imobiliar
exclusivist în
parteneriat
cu Porcelanosa
Prezentare companie

AREVA: creştere a cifrei


de afaceri de 10 ori
Înfiinţată în urmă cu 7 ani, S.C. Areva Servicii S.R.L. s-a concentrat iniţial
pe activităţi de reparaţie a podurilor rulante de producţie românească.
Dacă în anul 2003 cifra de afaceri a fost de 75.000 euro, anul 2008
a însemnat creşterea acesteia de peste 10 ori.
S.C AREVA SERVICII SRL a fost înfiinţată în urmă cu
7 ani, încercând să răspundă provocărilor unei pieţe
care începea să se dezvolte. Înfiinţată în urmă cu 7 ani,
S.C. Areva Servicii S.R.L. s-a concentrat mai întâi pe
activităţi de reparaţie a podurilor rulante de producţie
românească, aflate în funcţiune la acea oră.
Firma a ţinut pasul cu dezvoltarea economică a ţării şi
odată cu creşterea nevoilor clienţilor, aceasta s-a adap-
tat noilor cerinţe ale pieţei, prin:
creşterea numărului de salariaţi
diversificarea serviciilor
creşterea dotării tehnice a societăţii, a tehnologiei de
lucru
perfecţionarea personalului
mărirea paletei de produse comercializate soluţii tehnice susţinute de produsele comercializate,
colaborarea cu producători interni şi externi de pres- soluţii care să răspundă nevoilor concrete ale clienţilor.
tigiu. Clienţii beneficiază de consultanţă pentru a avea o
Astăzi, oferim clienţilor noştri o gamă largă de instalaţii imagine clară a soluţiilor tehnice necesare, proiec-
de ridicat precum: tare şi apoi, întreaga instalaţie “livrată la cheie”, pre -
poduri rulante, macarale portal, macarale pivotante cum şi de colaborare continuă în vederea autorizării
noi produse în colaborare cu firma Industrias Electro- instalaţiilor conform prevederilor legislative în domeniu
mecanicas GH S.A. (Prescripţiile Tehnice ISCIR). Pe bază de contract, firma
electropalane cu sarcină între 125 kg şi 5000 Kg şi asigură şi mentenanţa, repararea, precum şi piesele de
poduri rulante suspendate, produse de firma GIS - AG schimb necesare bunei funcţionări a instalaţiilor.
din Elveţia
linii electrice de alimentare, produse de firma VAHLE Creştere a numărului cererilor de oferte
din Germania în ultimele săptămâni
radiocomenzi pentru diverse instalaţii, produse de “Anul 2009 a însemnat însă un recul al activităţii, deoa-
firma TELECRANE din Italia rece criza financiară a generat şi pentru noi scăderea
produsele grupului TRACTEL din Franţa comenzilor şi reducerea activităţii pentru aproape to -
nacele de şantier produse de firma SECALT din ate firmele beneficiare ale serviciilor noastre. În ulti-
Luxembourg mele săptămâni am observat însă ca există o creştere
magneţi permanenţi produşi de firma SELTER din a numărului cererilor de oferte ceea ce ne dă speranţa
CONTACT: Spania că, în următoarea perioadă, scăderea cifrei de afaceri
S.C. AREVA SERVICII SRL Pornind de la un număr de 2 - 3 salariaţi, Areva a o /să fie mai puţin dramatică decât părea a fi în lunile
Bucureşti, Sect 3, Bd. Basarabia reuşit ca, într-un timp relativ scurt, să crească numărul de vară. Pentru societatea noastră, în aceste momente
nr. 250 de angajaţi la 24, din care 2 ingineri, un maistru iar de criză, a fost foarte important să reuşim păstrarea
Tel/Fax: +4 021 255.61.45, ceilalţi angajaţi sunt muncitori specializaţi, lăcătuşi numărului de salariaţi, chiar în condiţiile în care aces -
Mobil: +4 0744.382.931, mecanici sau electricieni cu experienţă în domeniu în- ta excedea valoarea comenzilor, pentru că personalul
E-mail: areva.serv@gmail.com,
tre 4 şi 25 de ani. muncitor în domeniu se formează în timp îndelungat.”,
Web: www.areva.ro
Societatea şi-a concentrat activitatea pe oferirea de susţin reprezentanţii Areva Servicii S.R.L.

56 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Obloane

Ferestre

Basculante

Uşi de intrare Uşi de interior

Uşi ferestre glisante/armonice


Sisteme de uşi şi ferestre din lemn stratificat fabricate în Italia
Showroom: Bdul. Pipera Nr. 17, 077190, Voluntari;
Tel.: +40 21 267 44 05 / 06 / 07; +40 372 764 416; E-mail: info@pantoromania.ro; Web: www.pantoromania.ro
Infrastructură

Exemple demne de urmat:

Capitală relativ
mică, cu un milion
de locuitori, a unei
insule situate
Dublin,
o reuşită emblematică
din fonduri europene
la periferia
Europei la malul
oceanului, Dublin
concentrează
o treime din
întreaga populaţie
a Republicii După „urbanismul centrifug”, cu crearea de case individuale la periferie,
irlandeze.
urbanismul anilor ‘90 a dus la construcţia masivă de apartamente în
centru. Cu implicarea guvernului irlandez, susţinut de fondurile europene,
Dublinul a trecut cu succes printr-un amplu proces de revitalizare a oraşului.

D
ublin este în primul rând un sit fluvial şi 72% din populaţie părăsise centrul oraşului
maritim. Portul, deschis mareelor, principal Istoria acestor transformări din anii 1990 a început
loc de schimburi comerciale, va fi afectat de odată cu constatarea depopulării centrului, unde
criza portuară a tuturor zonelor portuare europene. populaţia scăzuse de la 260 000 în prima jumătate
Oraşul nu a trecut prin faza revoluţiei industriale, a secolului XX, la numai 73 000 în 1991. Existau o
dar prezintă aceleaşi caracteristici ca şi celelalte ca- serie de spaţii sub-utilizate în centrul oraşului: pe 70
pitale: un centru tradiţional şi cartiere haotice. Prin- ha preţioase se aflau numai clădiri abandonate sau
cipalele industrii tradiţionale sunt cele uşoare: fabri- utilizate ca parcaje. De peste 20 ani nu mai fuseseră
carea berii şi distileriile. făcute investiţii pe malurile râului Liffey. Guvernul a

58 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


abordări majore: un parteneriat între guvernul cen-
tral, guvernul local, sectorul privat şi colectivitatea
locală, care permite actorilor urbani să exploateze la
maximum resursele existente şi să dirijeze fondurile
către domeniile care au cel mai mult nevoie şi un
dispozitiv concurenţial în care autorităţile locale şi
alţi actori locali trebuie să liciteze pentru a accede la
fonduri de regenerare urbană.
Se consideră că în felul acesta operatorii urbani vor
adopta noi metode de lucru. Acest demers a fost cri-
ticat din două puncte de vedere: pe de o parte, există
riscul ca fondurile să nu fie distribuite în raport cu
necesităţile reale, ci în funcţie de modul de prezen-
tare a proiectului; pe de altă parte, dacă proiec-
tul nu este selectat, timpul şi fondurile investite în
pregătirea licitaţiei vor fi pierdute.
Metodele de regenerare urbană sunt considerate
printre cele mai inovatoare din lume. Experienţa
operatorilor urbani pune în evidenţă câteva condiţii
majore, pe care trebuie să le îndeplinească o politică
de regenerare urbană în actualul context economic
şi politic european:
 I mplicarea statului în regenerarea urbană pe baza
unei structuri juridice proprii, care încorporează
ansamblul operatorilor prezenţi într-un teritoriu
de intervenţie, în urma acordului locuitorilor cu
introdus planuri de stimulare fiscală pentru revita- privire la concentrarea de mijloace bugetare im-
lizarea centrului. Planul director al oraşului elabo- portante.
rat în acea perioadă a adoptat filozofia regenerării C ompetiţie între diferitele situri şi proiecte pe baza
şi o abordare integrată pentru revitalizarea centru- licitaţiilor publice, generalizarea parteneriatelor
lui. S-au creat piste pentru biciclişti şi s-a început public-privat şi a accesului la finanţări europene
construcţia metroului. prin intermediul dispozitivelor profesionale şi spe-
Parteneriatul dintre stat şi primărie a dus la rezul- cializate.
tate remarcabile: delimitarea zonelor prioritare şi  I ntegrarea într-o structură teritorială unică a an-
sprijin pentru dezvoltarea din partea guvernului. De- samblului câmpurilor de intervenţie necesare
Guvernul a in-
semnarea zonelor prioritare şi stabilirea ajutoarelor proiectului de regenerare (demolare-reconstrucţie,
trodus planuri
au evoluat pe parcursul anilor şi joacă şi în prezent crearea de locuri de muncă, formare, educaţie, de stimulare
un rol hotărâtor. Toată lumea este de acord că revi- sănătate etc.). fiscală pentru
talizarea centrului este o reuşită. Obiectivele primor- Rămân, totuşi, o serie de dificultăţi, cu care politicile revitalizarea
diale ale oraşului Dublin sunt reprezentate de: de regenerare urbană se confruntă peste tot şi anu- centrului. Pla-
 î ntărirea unei economii polivalente şi diversificate; me: stabilirea ponderii investiţiilor publice şi private nul director al
p revenirea şi combaterea fracturilor sociale; în montarea operaţiunilor, analiza detaliată a diferi- oraşului ela-
a meliorarea mediului. telor forme de structuri juridice necesare susţinerii borat în acea
proiectului, pe de o parte, şi susţinerii sectorului aso- perioadă a
Implicarea Uniunii Europene ciativ, pe de altă parte şi construirea unui cadru ju- adoptat filozo-
în fondurile structurale ridic propice pentru asocierea locuitorilor şi găsirea
fia regenerării
Proiectele de regenerare urbană sunt asistate de resurselor care pot fi mobilizate pentru funcţionarea
două dintre fondurile structurale ale Uniunii Euro- parteneriatului cu aceştia.
şi o abordare
pene: Fondul European pentru Dezvoltare Regională
integrată pen-
şi Fondul Social European. Contribuţia nu depăşeşte Transformarea slăbiciunilor în atu-uri tru revitaliza-
de regulă jumătate din valoarea proiectului. Mai presus de toate, se doreşte transformarea rea centrului.
În politica de regenerare urbană se pot distinge două slăbiciunilor (situaţie periferică, şomaj, deteriorarea

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 59


Infrastructură
cadrului construit) în provocări şi oportunităţi. Din
acest demers fac parte şi conservarea culturii şi pro-
movarea turismului cultural.
Două mari proiecte au devenit deja emblematice
pentru oraş. Cel mai cunoscut este cel denumit Tem-
ple Bar, devenit cartier cultural prin excelenţă. Situat
în plin centrul oraşului, reuşita sa se datorează unei
viziuni coerente şi unui important mecanism finan-
ciar, cu investirea unor importante fonduri europene.
Două societăţi create de guvern (un organism poli-
tic responsabil cu repartizarea stimulentelor fiscale
şi o agenţie de amenajare propriu-zisă) au condus
proiectul încununat de stele europene.
Cel de al doilea proiect, Customs House Docks, s-a rea-
lizat pe locul vechilor antrepozite portuare situate pe
malul opus al râului Liffey. Această operaţiune, care
a beneficiat de o finanţare mult mai redusă, a constat
în crearea unui nou centru financiar internaţional, a
unui hotel şi a unui centru de conferinţe, precum şi
birouri, magazine, spaţii rezidenţiale. Toate acestea
au contribuit la regenerarea unei zone abandonate.
Eliminarea încălzirii cu cărbune, îmbunătăţirea
calităţii apei fluviului şi mării, au ameliorat consi-
derabil condiţiile de mediu. În schimb, explozia
circulaţiei automobilelor, odată cu creşterea nivelu-
lui de trai, concentrarea excesivă a acestora în timp
şi spaţiu, au devenit probleme majore. La aceasta
se adaugă deteriorarea continuă a ţesutului istoric,
ca problema numărul unu a mediului. Degradarea
mediului construit atinge dimensiuni ireversibile.
Oraşul suferă în lipsa unui inventar istoric detaliat al
clădirilor şi siturilor.
Printre proiectele cu efectele cele mai nefaste,
construirea unor birouri municipale pe un vechi sit
Scurt Istoric viking a generat un număr extrem de mare de pro-
teste. Proiectul iniţial a trebuit să fie abandonat şi s-a
Istoria oraşului începe de pe vremea vikingilor în secolul X. Legăturile
adoptat un proiect care respecte mai mult estetica
cu Anglia încep odată cu ocuparea insulei de anglo-normanzi în seco-
înconjurătoare. 
lul al XII-lea. Ca urmare a puternicelor legături cu Anglia au loc o serie
de dezvoltări: portul prosperă, în 1591 se creează celebra universi-
tate Trinity College, biblioteca bogată – asigură oraşului un renume
internaţional.
Arhitectura civilă se îmbogăţeşte cu elemente emblematice: porţile
georgiene, cădirile şi pieţele Merrion şi Fitzwilliam sunt considerate şi
azi comori arhitectural-urbanistice ale oraşului, alături de amenajarea
cheiurilor şi a unor zone sensibile (The Liberties), care au modelat
fizionomia oraşului.
După separarea Angliei de Irlanda, în 1921, capitala noii republici
începe să se dezvolte. Se creează un nou centru de greutate în jurul
Trinity College, a Parlamentului şi a Băncii Irlandei, legat de centrul
de afaceri de pe celălalt mal al râului. Vechiul Dublin se întinde în
jurul noului centru, limitat de două canale trasate pe amplasamentele
vechilor fortificaţii. Dincolo de canale se întind cartierele victoriene şi
tentaculele periferice.

60 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


KLAUS MEDIA©
Tel.: 0724.223.766; Tel./Fax: 021.224.22.35
office@constructrom.ro

www.constructrom.ro

LUCRARI DE DRUMURI
TERASAMENTE
EDILITARE
INSTALATII
CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 61


Prezentare produs

TRACKGPS: Soluţia de
localizare şi monitorizare
a parcurilor auto prin
GPS/GPRS
O problemă tot mai des întâlnită în noul context economic pentru firmele
care deţin şi administrează parcuri auto proprii, fie că este vorba de 10 au -
tovehicule sau 100, este eficientizarea activităţilor legate de gestionarea lor.
Principalele preocupări în acest sens se referă la: re- parcului auto
ducerea costurilor legate de carburanţi, costurile cu  Reducerea numărului de ore suplimentare plătite

salariile şoferilor (plata orelor suplimentare), furtul de  Reducerea costurilor operaţionale cu flota (15-25%)

combustibil, aglomeraţia rutieră, noile reglementări  Eliminarea fraudei legate de timpul efectiv de muncă

UE, costurile cu asigurările, cheltuielile adiţionale le-  Operare facilă, fără a necesita vaste cunoştinţe IT

gate de întreţinerea parcului auto, etc.  Modificări periodice gratuite în funcţie de necesităţile

firmei d-voastră
În 2006, AROBS Transilvania Software, dezvoltator de Mai multe detalii despre soluţia TrackGPS şi un calcul
soluţii software la nivel internaţional, a lansat soluţia estimativ referitor la reducerea de costuri de care pu-
TrackGPS, o soluţie software completă care permite teti beneficia în cazul implementării ei pot fi găsite pe
localizarea şi monitorizarea parcului auto, cu ajutorul www.trackgps.ro.
celui mai avansat mecanism de control al costurilor cu
flota auto: localizarea prin GPS şi transmiterea de date
prin GPRS(GSM). Această soluţie s-a bucurat de un real
interes pe piaţa românească, fiind considerată un pro-
dus inovativ, uşor de implementat şi utilizat de către
beneficiari.
În prezent numeroase firme de transport, distribuţie,
curierat, închirieri utilaje, construcţii, rent a car, firme
de pază şi securitate din toate zonele ţării folosesc cu
succes TrackGPS.
Dintre acestea amintim: Pan Petrol (BEN&BEN),
RCS&RDS, BETTY ICE, ELIT, AMERICAN RESTAU-
RANT SYSTEMS, DEME MACARALE, SOCERAM, NEI-
CONTACT: GUARD, TARELL IMPEX, OPTIMEDIA, LEFRUMARIN
AROBS TRANSILVANIA şi alte peste 350 de companii româneşti.
SOFTWARE
P-ţa Cipariu 9 mezanin
Cluj-Napoca Principalele beneficii ale TrackGPS:
Tel.: 0264 406700  Creşterea eficienţei activităţii flotei
Fax: 0264 598426  Reducerea costurilor cu carburanţii (până la 10-25%
E-mail: sales@arobs.ro din experienţă)
Web: www.trackgps.ro  Eliminarea cazurilor de viteză excesivă şi uzură a

62 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Studiu de caz – Închirieri utilaje
în domeniul construcţiilor
Una dintre implementările de succes în domeniul Soluţia TrackGPS permite localizarea autovehiculelor
construcţiilor a fost cea de la compania DEME MACA - în timp real pe cea mai detaliată hartă a României
RALE Oradea, companie care îşi desfăşoară activitatea şi Europei cu peste 500 de localităţi din România la
în şase filiale regionale cu un număr de peste 200 de nivel de stradă si peste 27.000 de puncte de interes
angajaţi şi un parc de peste 100 macarale cu sarcini (benzinării, hoteluri, bănci, puncte de lucru, etc).
cuprinse între 18 şi 750 tone. În acelaşi timp soluţia permite evidenţierea traseelor
Ca urmare a necesităţilor semnalate de către parcurse, obţinerea de rapoarte de viteze, staţionare,
reprezentanţii companiei DEME MACARALE, în luna consum carburant, foi de parcurs, tahograf digital,
martie 2008 s-a început colaborarea pentru a imple- dar şi a unor rapoarte complexe cum ar fi: abatere
menta soluţia TrackGPS Business – soluţie online de de la ruta prestabilită, depăşiri de viteză, abatere
monitorizare flotă auto şi localizare prin GPS – GPRS. de la orarul de lucru, rapoarte hot spot, istoric al
Implementarea soluţiei s-a făcut pentru cele peste 100 maşinilor (evenimente precum schimb de anvelope,
de macarale răspândite atât în România cât şi din afara schimb de ulei, reparaţii, etc.).
ei (Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria). Astfel ma-
nagerul de flotă poate cunoaşte în fiecare minut poziţiaAplicaţia oferă şi posibilitatea de a primi aceste ra -
acestor utilaje, starea de mişcare sau de repaus şi im- poarte în mod automat pe e-mail, la intervale de
plicit numărul de ore de funcţionare a utilajului. timp predefinite şi în diferite formate de lucru.
Cu ajutorul modului “Notificări” şi a funcţiei de geo-
“Ca benefi cii imediate obţinute ca urmare a instalării fencing, persoanele responsabile pot fi avertizate
echipamentelor de monitorizare prin GPS/GPRS prin SMS atunci cand autovehiculele părăsesc o zonă
putem aminti reducerea cu aprox. 25% a costuri- predefinită sau în cazul unor evenimente apărute în
lor cu carburanţii şi creşterea veniturilor obţinute trafic, cum ar fi notificări la ieşirea autovehiculelor
din activitatea de închiriere a macaralelor datorită de pe teritoriul României, părăsirea unei zone pre-
facturării exacte a orelor de funcţionare a utilajelor definite, avertizări prin SMS la deschiderea capotei
închiriate, a orelor de muncă efectivă la client. Un autovehiculului sau în caz de accident, posibilitatea
alt benefi ciu ar fi şi posibilitatea onorării prompte blocării de la distanţă a motorului.
a oricăror comenzi primite de la clienţi, tot procesul Soluţia TrackGPS este foarte uşor de utilizat nu
de închiriere făcându-se mult mai rapid (în maxim necesită vaste cunoştinţe de operare IT, accesarea
24 de ore) oriunde pe teritoriul României.” Cristian aplicaţiei putându-se face doar pe baza unui nume
Deme, Director Vânzări, DEME MACARALE Oradea de utilizator şi a unei parole.

www.100construct.ro | octombrie - noembrie 2009 63


Utilaje
Produse de top marca Haulotte
Grupul Haulotte, producător a trei mari categorii de echipamente industriale
– platforme de lucru aeriene, manipulatoare telescopice şi
excavatoare–încărcător – are un portofoliu impresionant de peste
60 de produse, inclusiv echipament de ridicat personalul de lucru.
Platformă de ridicare cu fleşă Platforme cu braţ articulat HA 120 PX
articulată HA 260 PX – versatilitate Realizate pentru a îndeplini
totală necesităţile de lucru la înălţime,
A ceste echipament realizează echilibrul aceste echipamente de ridicat
perfect între înălţime şi raza de acţiune a sunt dotate cu fleşe articulate,
braţului. Înălţimea maximă de lucru este 26 astfel încât ating o înălţime de
m, cu o rază de acţiune orizontală maximă lucru de 12,4 m, având o rază
de 16,2 m. Este ideal de folosit în lucrările de acţiune a braţului de 6,6 m.
de întreţinere din construcţii şi într-o mul- Sunt recomandate, în special, în
titudine de alte aplicaţii. Pentru utilizarea cazul lucrărilor de reparaţii şi
sa în deplină siguranţă, echipamentul dis- întreţinere cum ar fi, de exem-
pune de un sistem de gestionare continuă şi plu, în cazul aparatelor de aer
optimă a mişcărilor, de un sistem de control condiţionat, la verificarea instalaţiilor electrice, la
a încărcării platformei, acestea conferindu-i curăţatul ferestrelor şi la vopsirea suprafeţelor verti-
stabilitate şi confort în toate poziţiile de utili- cale. Acest model are tracţiune integrală pe toate cele
zare. Dispozitivele simultane de comandă şi patru roti, ceea ce îi permite accesul în spaţii de lucru
control îi conferă echipamentului mai multă dificile şi în condiţii de teren accidentat.
precizie şi fineţe, soldate cu performanţe op-
time, indiferent de poziţia de lucru. La toate Gama de platforme de ridicare montate
acestea se adaugă un alt atu al platformei cu pe vehicule HTB 160, 180, 200
fleşă articulată, şi anume accesul său uşor, Cu braţe telescopice având înălţimi de 16, 18 şi 20 m,
datorat configuraţiei sale compacte, în spaţiile de lucru platformele autopropulsate cu montare pe vehicule
mai greu accesibile. sunt utilizate în diverse aplicaţii, cum ar fi întreţinerea
şi reparaţiile de utilaje pentru construcţii, reţele de
Platformă de ridicare aeriană pentru lucru electricitate, clădiri etc. Acest tip de echipament este
la mare înălţime HA 41 PX prevăzut cu un sistem centralizat de blocare automată,
Este un echipament de cu un dispozitiv de deconectare în cazul apariţiei
mare precizie şi stabili- mişcărilor de basculare, cu senzori suplimentari de
tate, cu acţionare diesel rezervă, cu un dispozitiv de poziţionare a fleşei în raport
şi cu fleşă articulată, care cu vehiculul şi cu un sistem de supraveghere continuă
poate atinge o înălţime a razei de acţiune. Rezistenţa sporită a fleşei, dată de
de lucru de 41 m. Versa- secţiunea sa hexagonală şi de materialul din care este
tilitatea sa este sporită realizată – oţel cu limită de elasticitate ridicată, pre-
de punctul de articulaţie cum şi flexibilitatea şi precizia mişcărilor îi conferă
situat la 16,5 m şi de raza echipamentului o siguranţă sporită în utilizare şi un
de acţiune a braţului de grad mare de confort. De asemenea, datorită faptului
19,2 m. Ridicarea până că echipamentul este compact, braţul fiind alcătuit din
la înălţimea maximă patru elemente telescopice, se poate folosi cu uşurinţă
de lucru se face extrem în puncte de lucru din zone aglomerate, cum ar fi în
de rapid, iar punctul de centrele oraşelor sau în spaţiile de mare circulaţie.
articulaţie de la înălţime
face posibilă evitarea Platforme de interior din gama Ouick Up
eventualelor obstacole Concepută pentru lucrări de interior la înălţimi cuprin-
din imediata apropiere. se între 7 şi 14 m, această gamă de platforme cu braţ

64 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


vertical are ca destinaţie companii de construcţii, de tea laterală a platformei, atunci când sunt manevrate
întreţinere, săli de sport sau de spectacole etc. Princi- diverse obiecte. Telehandlerele HTL sunt definite de
pala caracteristică a echipamentelor din gama Ouick caracterul compact, nivelul redus de poluare, siguranţa
Up o reprezintă maxima maniabilitate, făcându-le operatorului, confort, utilizare şi transport facil. Având
ideale în aplicaţii precum iluminatul artificial, siste- o capacitate de ridicare de până la 4 tone şi înălţimi de
mele de aer condiţionat, de încălzire sau cu perdele 17 m, aceste echipamente pot fi folosite în combinaţie
de aer, în decoraţiuni etc. Datorită greutăţii scăzute a cu o multitudine de accesorii, în funcţie de domeniul în
acestor platforme, pot fi amplasate pe planşee fragile care sunt folosite.
(podele suspendate, parchet etc.), unde o platformă cu
autopropulsie nu ar putea fi folosită. Echipament Multijob MJX
Folosit cu precădere
Platforme de ridicare pentru materiale în domeniul
de mari dimensiuni gama SXL construcţiilor şi
Acest tip de echipament cu acţionare diesel şi cu braţ terasamentelor,
foarfece de ridicare dispune de o platformă cu lungi- echipamentele
mea de 7,3 m şi este destinat activităţilor care implică multifuncţionale
ridicarea încărcăturilor cu lungime mare, cum ar fi MJX combină
panouri pentru construcţii, ferestre, instalaţii sprinkler funcţia de încărcare
etc. cu cea de deplasare
a terenului,
având prin braţul
Telehandlere gama HTL telescopic având un încărcător telescopic şi un
Echipamentele pentru ridicat materiale de acest tip excavator cu braţ rotativ complet. De asemenea, are
conferă o stabilitate perfectă în timpul utilizării, dispu- tracţiune integrală şi oferă posibilitatea de asamblare
nând de un dispozitiv de blocare automată a oscilaţiilor, rapidă a accesoriilor.
caracteristică ce îmbunătăţeşte considerabil stabilita-

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 65


Piaţa locală

Criza din construcţii a afectat


puternic şi piaţa din judeţul Mureş,
scăderea fiind estimată undeva la
peste 75% din totalul lucrărilor din
anii precedenţi. Cu toate acestea,
companiile de construcţii se
aşteaptă la o redresare a pieţei încă
de la începutul anului viitor.

JUDEȚUL MUREŞ

Final de criză
„În Târgu Mureş
Î
n Târgu Mureş, pot spune cu sinceritate, că nu se văd
efectele crizei, mă refer la domeniul construcţiilor,
foarte multe clădiri dezafectate sau lucrări oprite
încă de acum doi ani s-au reluat în această perioadă
de “criză”. Nu pot spune cu siguranţă în ce măsură a
fost afectată piaţa de construcţii din Mureş, pentru că
sunt mulţi dezvoltatori imobiliari care nu şi-au oprit
proiectele în această perioadă, ba mai mult, au mărit
proiectele şi deci şi-au suplimentat bugetele alocate la
începutul proiectului. Evoluţia construcţiilor în judeţul
Mureş este crescătoare şi mai ales promiţătoare, tot
mai multe firme de construcţii mici încep să “prindă
viaţă” datorită proiectelor pe care le au. Compania
noastră se ocupă de construcţia bazelor sportive, sta-
dioanelor şi construcţii şi dotări pentru săli de fitness
şi bodybuilding, dar să ştiţi că nici în acest domeniu nu
se simte “criza”. Pot spune că avem mai multe proiecte
în desfăşurare cu companii mari de construcţii din
ţară, decât în vara anului 2007, când nu exista aşa-zisa
“criză”. Vlad Zaharagiu, General Manager, IntactSer-
vices SRL

Depăşirea totală a crizei


până în august 2010
„Criza s-a simţit destul de mult, au fost reduceri de
personal, profitul a scăzut destul de mult. Sunt pers-

66 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


“Piaţa este
mult mai activă
decât acum
trei luni dar

nu se văd efectele crizei!“


se simte că
există în piaţă
mai puţin
capital”
pective ce spun că lucrurile vor intra pe un făgaş chiar dacă au bani, cumpară doar una, că deh, e
normal, undeva spre începutul anului următor. Până criză! În celelalte ţări, ca Germania, lucrurile au in-
în 2010, prin august, sunt şanse să nu mai simţim trat deja în normal. Nu ne comparăm cu ei, dar sunt
deloc criza. Acum nimeni nu mai investeşte şi nu mai semnale în piaţă că lucrurile vor intra în normal şi la
avem contracte, nu mai sunt lucrări.” Petrea Gheor- noi.” Tvine Istvan, Director General, Quality Instal
ghe, Director General, Sc Scorpion Construct SRL SRL

Piaţă mai activă decât în urmă cu trei luni


„În România, criza este cu câteva luni în urmă, în
Piaţa din Mureş -
comparaţie cu alte ţări din UE. Deoarece acum există mai puţin speculativă
semne clare de restabilire în ţări precum Germania
şi Franţa, ne aşteptăm ca şi aici să aibă loc în cu - Piaţa materialelor de construcţii pentru
rând o redresare. Primele semnale sunt deja simţite, renovări, atenţie sporită
piaţa este mult mai activă decât acum trei luni dar „În trecut, piaţa materialelor de construcţii din
se simte că există în piaţă mai puţin capital.” Hirschi Mureş era mai puţin speculativă decât în alte părţi.
Daniel, Administrator, Sildan Import Export SRL Din acest motiv şi căderea pieţei a fost mai puţin
Revenire începând cu luna martie a anului viitor puternică. Pe parcursul acestei redresări generale
„Decembrie-ianuarie vor fi cele mai afectate luni de această piaţă va mai creşte şi, într-un timp mediu, ar
această criza economică mondială dar sperăm la o putea deveni mai mare decât a fost vreodată înainte.
revenire începând cu luna martie a anului viitor.” Ing. Prăbuşirea relativ mai mică a pieţei se datorează şi
Nagy Ferenc, Director General, Napa Impex SRL faptului că în Târgu Mureş firmele depind mai puţin
de industriile afectate de criză, ca de exemplu: in-
Sunt semnale că lucrurile dustria automobilelor sau domeniul confecţiilor şi
vor intra în normal şi la noi textilelor. O atenţie deosebită o merită piaţa materia -
„Criza asta a fost aşa ca o vorbă aruncată aiurea şi lelor de construcţii pentru renovări.” Hirschi Daniel,
toată lumea s-a speriat. Nu mai cumpară două pâini, Administrator, Sildan Import Export SRL

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 67


Piaţa locală
Amenajările interioare pe linia de plutire
„Piaţa construcţiilor noi din judeţul Mureş este în
continuă scădere, dar la linia de plutire se află încă,
amenajările interioare. Târgu Mureş, fiind Munici-
piu, se bucură de o piaţă mai mare decât celelalte
localităţi din judeţ. Construcţiile din România au su-
ferit un declin serios în ultima vreme datorită crizei,
şi asta nu pentru că nu ar fi nevoie de noi construcţii,
ci datorită lipsei de finanţare, nesiguranţa locuri-
lor de muncă şi a legislaţiei care se schimbă de la
o zi la alta.” Husar Ovidiu, Administrator, Papillon
Construct SRL

În instalaţii, lucrările au scăzut cu 75%


„Anul trecut, în decembrie, aveam enorm de lucru,
acum au scăzut lucrările la aproape un sfert. Poate
aşa stau lucrurile şi aşa ar trebui să fie normal, nici
noi nu mai suntem siguri. Anul acesta s-au oprit toate
Această piaţă construcţiile mari, dar şi cei care îşi construiau case
va mai creşte pentru ei. Noi suntem o firma de instalaţii termice şi
sanitare şi nu mai avem de lucru nici pentru casele
şi, într-un timp noi, nici pentru renovări. Construcţiile noi rămân ne-
mediu, ar finalizate, iar cele vechi nu mai sunt renovate pentru
putea deveni mai că oamenii nu mai au bani. În intalaţii, aveam în-
todeauna de lucru, mai puţin în ianuarie-februarie
mare decât a fost dar în rest, lucram de dimineaţă până seara.” Tvine
vreodată înainte Istvan, Director General, Quality Instal SRL

Soluţii aşteptate
din partea autorităţilor
Credite pentru investiţii în dezvoltarea
sportului în mediul rural
„Singura strategie la nivel politic care ar putea aju-
ta acest domeniu ar fi ca statul să acorde anumite
facilităţi companiilor care aduc contribuţii consis-
tente la bugetul de stat în fiecare lună. Mă gândesc intră în datorii din cauza lor! Ei ar trebui să facă
la facilităţi în sensul acordării de credite pentru ceva astfel încât oamenii să aibă de lucru ca să îşi
realizarea unor investiţii care ar ajuta dezvoltarea poată plăti o pâine. Nu vrea nimeni pomană, nici de
sportului în mediul rural şi nu numai. Aceste credite la stat, nici de la bănci şi nici de la altcineva. Să fie
ar trebui acordate companiilor care au o bună sta- de lucru şi noi ne descurcăm! Eu sunt optimist, că
bilitate financiară şi, bineînţeles, ar trebui puse anu- lucrurile se vor rezolva mai devreme sau mai târziu.”
mite condiţii pentru acordarea creditului. Pe scurt, Tvine Istvan, Director General, Quality Instal SRL
statul nu te ajută cu nimic şi, chiar mai mult, îţi pune
“beţe în roate” ca să nu poţi investi într-un dome- Garanţii de plată de la beneficiari
niu în care suntem deficitari faţă de restul ţărilor din „La nivel de management ar fi ideal să ceară garanţii
Europa.” Vlad Zaharagiu, General Manager, Intact- de plată de la beneficiari (din păcate numai benefi-
Services SRL ciarii cer de la constructor, ei nu dau nici garanţie
bancară, nici alte garanţii). Una din problemele se-
Să fie de lucru şi noi ne descurcăm! rioase în afara de criza mondială o reprezintă inte-
„Problemele vin în general de sus, de la guvernare. rese personale în cazul celor care au drept de deci-
Statul ar trebui să facă ceva, nu pot spune eu ce anu- zie. O posibilă rezolvare ar fi ca aceste interese, cum
me exact, că nu e treaba mea. În orice caz, România nu putem cere să dispară total, putem cere totuşi să

68 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


vremurile astea, dacă eşti companie de construcţii,
pentru bănci, eşti pe lista neagră a celor cu risc mare
să nu plătească.” Tvine Istvan, Director General,
Quality Instal SRL

Crearea de noi programe guvernamentale


„Principala problemă este lipsa de finanţare iar o
rezolvare ar fi crearea de noi programe guvernamen-
tale, altele decât „Prima casă” care, din punctul meu
de vedere, nu este viabilă şi reînceperea creditării de
către bănci.” Husar Ovidiu, Administrator, Papillon
Construct SRL

Strategii anticriză
Menţinere în piaţă prin ajustarea preţurilor
„Cea mai bună stategie pentru a ne menţine în piaţă,
a fost aceea de a reduce preţurile şi de a oferi bonusu-
ri. Era evident că nu puteam menţine acelaşi preţuri
pe care le aveam anul trecut, deoarece clienţii s-ar fi
reorientat. Am fost nevoiţi să ajustăm preţurile pen-
tru a ne menţine în piaţă.” Petrea Gheorghe, Director
General, Sc Scorpion Construct SRL

Discounturi de 40%
„Am facut reduceri de pâna la 40% din costul mano-
perei. Ca şi în orice alt domeniu, pentru o revenire,
ar trebui să se implice serios politicul, cu măsuri ad-
ministrative şi financiare prin sprijinirea, garantarea
şi impulsionarea investiţiilor cu legi care să avanta-
jeze investitorul. Iar la nivel de firmă, este nevoie ca
întotdeauna, de seriozitate şi calitate.” Husar Ovidiu,
Administrator, Papillon Construct SRL

Mai bine mai puţin şi mai des,


decât mai mult şi mai rar
„Eu sunt de părere că dacă constructorii ar scădea
fie corelate astfel încât să meargă investiţiile.” Ing. preţul astfel încât să fie accesibil, ar avea numai de
Nagy Ferenc, Director General, Napa Impex SRL

Reduceri de impozite
şi crearea unor locuri de muncă
„De la guvernanţi aşteptăm reduceri de impozite
şi crearea unor locuri de muncă. Pentru bănci, să
lucrezi în construcţii, eşti din prima considerat un
credit riscant.” Petrea Gheorghe, Director General,
Sc Scorpion Construct SRL

Dacă eşti companie de construcţii


eşti pe lista neagră a băncilor
„Nu am redus din angajaţi, doar am redus din profit,
respectiv am redus preţul la manoperă. Am încer-
cat să obţin un credit de la o bancă, vroiam să-mi
lichidez alt credit, dar nu a fost posibil. Oricum, în

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 69


Piaţa locală

Având în câştigat, după cum spune o vorba din popor: mai Creşte cerinţa clienţilor referitor la calitate
vedere că bine mai puţin şi mai des, decât mai mult şi mai rar. „Experienţa din ţările noastre arată că după fiecare
unele ţări din Tocmai din această cauză şi noi am scăzut preţurile criză creşte cerinţa clienţilor referitor la calitate şi la
Europa încep la produsele şi servicile noastre cu aproximativ 15%, un raport de preţ/servicii rezonabil. Din acest mo-
să se redre- asta nu înseamnă că am început să lucrăm în pier- tiv ne vom păstra mai departe strategia de a oferta
seze, cred dere, ci doar că preferăm să avem proiecte pe toată numai produse de înaltă calitate. Fideli motto-ului
că această durata anului decât să avem două pe an şi apoi să nostru „we westernize construction standards“
“criză” va stăm degeaba.” Vlad Zaharagiu, General Manager, ne concentrăm asupra furnizorilor occidentali şi a
dispărea până IntactServices SRL produselor occidentale originale şi în nici un caz
anul viitor în nu ofertăm variantele est-europene ale acestora. În
vară Preţuri la jumătate pentru instalaţii acest scop o atenţie deosebită o acordăm utilizării
„Comparativ cu Bucureştiul, preţurile pe instalaţii şi prelucrării corecte a materialelor de construcţii
sunt la jumătate aici. În general, în oraşele mari, se şi îi sprijinim pe clienţii noştri prin consiliere şi
câştigă mai bine, pentru că există cerere mare. Dar şcolarizare.” Hirschi Daniel, Administrator, Sildan
e greu să intri pe acele pieţe, concurenţa fiind foarte Import Export SRL
mare. Pe licitaţii nu am intrat, deoarece firma la care
am lucrat înainte a avut o lucrare cu primăria iar o
parte din bani au primit-o la începutul lucrării, iar
restul, abia după un an.” Tvine Istvan, Director Ge-
neral, Quality Instal SRL

Rămân în piaţă doar companiile


cu management eficient
„Toată lumea vorbeşte despre criza mondială,
doar că în domeniul construcţiilor nu prea se
poate vorbi de o criză. Într-adevăr, sunt firme de
construcţii foarte mari care şi-au amânat proiec-
tele pe anul viitor din lipsă de fonduri, dar ma-
joritatea construiesc în continuare blocuri, case,
cartiere rezidenţiale întregi, clădiri de birouri.
Întrebarea este: de ce reuşesc ei să construiască
în perioada de criză mondială? Părerea mea este
că după această criză vor rămâne pe piaţă doar
companiile cu o bună organizare şi un manage-
ment extraordinar de eficient. Având în vedere că
unele ţări din Europa încep să se redreseze, cred
că această “criză” va dispărea până anul viitor în
vară şi atunci companiile care au rezistat pe piaţă
îşi vor putea relua proiectele amânate.” Vlad Zaha-
ragiu, General Manager, IntactServices SRL

70 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Mai multă atenţie acordată lichidităţilor de a se “retrage” în mediul rural pentru linişte, aer
„Din punct de vedere politic, ar trebui ca înainte de curat şi, în plus, pentru siguranţa copiilor, mai mare
toate să se faciliteze acordarea de credite şi să se decât la oraş. Din păcate foarte puţine companii din
creeze condiţiile cadru pentru tragerea la răspundere România investesc în mediul rural, iar din această
a firmelor care lucrează neserios. Fiecare firmă cauză zonele rurale se dezvoltă mult mai greu şi mult
ar trebui mai întâi să acorde mai multă atenţie mai încet, tocmai de aceea există discrepanţa aceas-
lichidităţilor şi nu să încerce să se îmbogăţească ra- ta între oraşe şi sate. Cele mai riscante investiţii sunt
pid. Este îngrijorător că azi multe firme, din motive cele în construcţia de clădiri destinate exclusiv închi-
de lichidităţi, îşi desfiinţează excesiv depozitele.” rierii de către companii, pentru că în judeţul Mureş
Hirschi Daniel, Administrator, Sildan Import Export nu există foarte multe companii care să aibă nevoie
SRL de o clădire întreagă de birouri, iar în cazul compa-
niilor mai mici nu rentează să închirieze o clădire

Variante de investiţii cu 20 de birouri când toţi angajatii pot lucra în 3


birouri.” Vlad Zaharagiu, General Manager, Intact-
Dezvoltarea proiectelor imobiliare şi Services SRL
construcţia de baze sportive în mediul rural
„Judeţul nostru este foarte activ în ceea ce priveşte Fostele centre industriale,
piaţa imobiliară. Ultimii ani au adus o adevărată ex- cele mai riscante investiţii
plozie în dezvoltarea acesteia. Se construiesc blocuri „Cele mai atractive zone sunt: Târgu-Mureş, Sovata,
noi de locuinţe, dar şi întregi cartiere rezidenţiale, Sighişoara, iar cele riscante sunt zonele rurale aflate
fie în oraşe, fie în imediata lor vecinătate. Investiţiile la distanţe mari de oraşe sau fostele centre indus-
considerabile ale dezvoltatorilor imobiliari sunt, triale (Târnăveni, Luduş).” Husar Ovidiu, Adminis-
cu siguranţă, acoperite de cerinţele pieţii, ceea ce trator, Papillon Construct SRL
s-ar putea datora unui nivel de trai mai decent al
mureşenilor faţă de cel din alte zone ale ţării. Zonele Activitate intensă în zonele centrale
cele mai atractive pentru dezvoltarea proiectelor „Cele mai atractive zone sunt Reghin şi zonele limitrofe Zonele cele mai
imobiliare şi construcţia de baze sportive sunt cele şi, bineînţeles, Târgu Mureş. În general, în zonele cen- atractive
din mediul rural, mai ales că statul ajută prin fonduri trale au fost lucrări tot timpul.” Petrea Gheorghe, Direc- pentru
europene companiile care vor să investească în me- tor General, SC Scorpion Construct SRL dezvoltarea
diul rural. În ziua de astăzi există tendinţa populaţiei proiectelor
Mall- urile, investiţii riscante imobiliare şi
„Atractive datorita turismului sunt Sovata, Praid şi alte- construcţia de
le, iar riscante ca şi construcţii sunt mall-urile. În Târgu
baze sportive
Mureş, investiţiile sunt mai mari decât în celelalte zone,
inclusiv Sovata, unde investiţiile în infrastructură, evi-
sunt cele
dent, pe bani europeni, sunt în derulare, cu proiecte
din mediul rural,
aprobate înainte de criză. Dar sunt şi companii mari mai ales că
care au renunţat la investiţii de multe milioane, cum statul ajută prin
este, de exemplu, Danubius.” Ing. Nagy Ferenc, Direc- fonduri
tor General, Napa Impex SRL europene
companiile
În Arad şi Alba Iulia se lucrează care vor să
la un preţ aproape dublu investească în
„O comparaţie între judeţul Mureş şi alte zone, ce- mediul
lelalte judeţe sunt cu siguranţă mai scumpe, Arad, rural
Alba Iulia. Acolo se lucrează la un preţ aproape du-
blu decât lucrăm noi.” Petrea Gheorghe, Director Ge-
neral, Sc Scorpion Construct SRL

Napa Impex SRL - www.napa.ro


IntactServices SRL - www.intactsport.ro
Papillon Construct - www.papillonconstruct.ro
Sc Scorpion Construct SRL – admin@super-chat.ro
Sildan Import Export SRL – www.sildan.ro
Quality Instal SRL - istokusz2008@yahoo.com

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 71


Piaţa locală

Municipiile Mureşului, act


DORIN FLOREA, primarul
Municipiului Târgu Mureş:

„România a intrat
în UE când era
în comă, apoi şi-a
vândut şi venele!”
Primarul Municipiului Târgu Mureş a făcut
demersuri pentru recâştigarea distribuţiei de
energie de către administraţiile locale.

D
acă aveau reţelele electrice, comunităţile lo -
cale erau nişte jucători fantastic de eficienţi
pentru orice investitor care venea cu propu-
neri pentru energie alternativă, pentru că-i asiguram
reţeaua de transport, iar populaţiei îi puteam oferi
facilităţi de plată”, susţine primarul.
Noi ne constituim de multe ori frâne în dezvoltare.
În cazul termiei, ne-am bătut cuie în talpă, în cazul
patrimoniului, în cazul gospodăriei comunale şi a
reţelelor de distribuţie, la fel.
Am încercat să-i adun pe toţi primarii patriei să ne
recâştigăm distribuţia de energie, dar nimic. Ştiaţi
că o mare parte din această distribuţie a fost făcută
chiar de localităţi, din banii lor? Cum a putut deci-
de Guvernul României, cel din mandatul trecut, să
vândă distribuţia de gaze? România a intrat pe bună
dreptate, în UE, când era deja în comă, şi apoi, ca
un bolnav comatos, şi-a vândut şi venele! Iar acum,
trebuie să încerci să-l reanimezi când el nu mai are
nimic!”

DORIN FLOREA
Dorin Florea, primarul Municipiului Târgu
Mureş, este primul primar român, ales prin vot
liber, în cei 700 de ani de atestare documentară
a acestui oraş. Puţini au fost cei care au crezut
în anul 2000 că la Târgu Mureş ar putea fi
vreodată învins votul etnic.
Din 1996 până în 2000, a fost prefectul
judeţului Mureş şi apoi a devenit primar, funcţie pe care a câştigat-o
72 octombrie - noiembrie 2009 în două mandate. Implicarea sa în proiectele locale i-au atras simpatia
atât a cetăţnilor români cât şi a celor de etnie maghiară.
ive în privinţa proiectelor
„E normal ca terenurile Ministerului Apărării când poţi sta în faţa calculatorului şi participa direct la
să fie transferate autorităţilor locale” o şedinţă a comisiei parlamentare, fără probleme? Când Târgu Mureş
„Oraşele sunt tributare unei perioade foarte scurte în is- am făcut aceste propuneri, nu au fost luate în calcul. Nu n eabilitare
R
toria lor în care dezvoltarea reală a însemnat o perioadă vor să-şi reducă numărul lor de parlamentari sau să aibă Platou Corneşti
scurtă, să zicem de o sută de ani, din 1900 până în 2000. acolo oameni hotărâţi să aplice politicile locale.” (reamenajare spaţii
comerciale, amfitea-
Trebuie să ai proiecte adecvate, dar e momentul în care tru, punct astronomic,
pui şi nişte probleme dure precum sunt centurile ocolito- Zona metropolitană blocată pe linie politică trenuleţ) o investiţie de 5
are, mutarea liniei CFR (o gară atât de mică era suficientă „Acum am chemat o mare parte dintre primarii din mil euro;
n 4 blocuri ANL
pentru un oraş de 30 000 de locuitori dar la 200 000 cât judeţ, pentru a gândi proiecte şi a ne consulta cum pu- - licitaţie în cartier
are astăzi, trebuie deja să te gândeşti la proiecte mari). Ori tem beneficia de anumite fonduri şi proiecte. Să vă dau Belvedere şi 6 blocuri în
aici trebuie să existe o armonie între ceea ce vor primarii un exemplu de ceea ce înseamnă un Consiliu Judeţean stadiu de proiect;
n Locuinţe sociale,
şi comunităţile, cuplat cu ceea ce te pot ajuta şi ministere- aberant, în loc să dezvolte proiecte pe ceea ce înseamnă în cartier Rovinari: 5
le. Ministerul Apărării are o grămadă de teritorii, blocuri zona metropolitană. Noi am fost printre primii care au blocuri în planul Puz, iar
şi cazărmi în paragină. Nu se întâmplă nimic cu acestea iniţiat proiecte pe această temă, am iniţiat un proiect în construcţie, un bloc
de 20 apartamente,
deoarece nu vrea câte un general de la Înzestrare sau de de lege în care am schiţat modul de funcţionare a unei locuinţe sociale pentru
la Patrimoniu să facă ceva cu ele pentru ca îi este frică. zone metropolitane. Pentru că nu există legislaţie în cei evacuaţi;
Mai bine stau şi asteaptă un tun imobiliar! E normal ca România şi nici în UE. Şi dacă nu e, nu ne împiedică n Modernizarea
Pieţei Teatrului,
acestea să fie transferate autorităţilor locale pentru că de nimeni să facem noi. Şi atunci am gândit pentru tot în curs de execuţie -
la ei au luat, de fapt, acele terenuri. Noi avem prin jur vreo arealul. Atunci, preşedintele consiliului judeţean, la 3 mil euro;
trei poligoane care stau degeaba, pasc oile acolo“, spune comandă politică, (atunci era ministru Borbely), a n Prelungirea
Calea Sighişoara,
Dorin Florea. hotărât că toată zona metropolitană cu primarii lor din în stadiu de proiectare -
jur, mulţi maghiari ce dictează, să se ocupe Consiliul 55 mil euro;
„Ai o lege tembelă care-ţi interzice Judeţean de zona metropolitană iar sediul, să fie într-o n Zoo,
în curs de proiectare – 4
să dai teren gratis!” comună, nu în Târgu Mureş! Aşa că toată zona suferă mil euro;
„Am pierdut 11 ani de când mă lupt pentru a muta un acum, dintr-o ambiţie tembelă. După trei ani de la acel n În zona Belvedere
aeroport. Noi avem acum o dezvoltare atipică, linia CFR proiect, se ocupă o singură persoană, respectiv şi de există un parteneriat
public–privat: Primărie
taie oraşul în două, un curs de apă ţi-l taie în două şi mai Târnăveni şi de Sighişoara şi de Târgu Mureş...” – Contrascom Benta
vine şi tipul cu aerodromul, să se dea cu avionul pe 100 de (cartier de vile);
hectare! De ce să nu fac acolo o zonă tehnologică, parcuri, „Bancherii sunt mai aproape n Parcuri,
în parteneriat cu Minis-
târguri, expoziţii sau să-l împart în parcele şi să dăm gratis de mentalitatea cămătărească” terul Mediului - 300.000
unor investitori. Exact, gratis! Dar ai o lege tembelă care- „În ceea ce priveşte sectorul construcţiilor, părerea euro;
ţi interzice să dai teren gratis când pe piaţa imobiliară mea este că bancherii, cel puţin o mare parte dintre n Fonduri
europene
preţurile sunt atât de mari. Sau vine Curtea de conturi şi aceştia, sunt departe de ceea ce înseamnă mentalita- pentru liceele: Papiu,
te amendează sau încep procese că: de ce l-ai dat gratis?! tea românească şi mai aproape de cea cămătărească. Sincai, Generală 10,
Pentru că aşa vrea oraşul! Îl dai gratis 5 ani, s-a aşezat Dacă ai cunoaşte poporul român, ţi-ai da seama că Campusuri la Liceul
Agricol Brancuşi - 2, 5
investitorul, a făcut afaceri serioase, îi merge bine oraşului nu-i place să rămână dator! Cu excepţia hoţilor şi der- mil euro.
şi ai locuri de muncă, atunci poţi să-l pui şi pe investitor bedeilor, dar după aceştia trebuie să umbe instituţiile n Modernizarea
să plătească.” statului să-i prindă. Omul de rând care îşi face o casă, străzilor străzilor
pe o lungime totală de
va face tot posibilul să plătescă. Nu contează de unde 13 km, care preiau fluxu-
„Parlamentarii nu vor să aibă acolo oameni face rost de bani, creşte porci, vine porumb în piaţă, rile de trafic din zonele
hotărâţi să aplice politicile locale” pleacă în străinătate, dar îşi plăteşte creditul la casă. funcţionale şi le dirijează
către magistrale:
„Cum se discută în Parlament de legea administraţiei Dar mai avem şi altă categorie: cei care vor dezvoltări Strada Libertăţii (2,2
fără ca primarii să aibă un cuvânt de spus?! De ce nu vor imobiliare, care vor câştiguri şi profituri mari. Acolo e km), 7,4 milioane lei
să lase liber accesul primarilor în Parlament?! Putem să altceva. Dar omul simplu, pentru casa lui, plăteşte! De Strada Băneasa (1,7
km), 5,4 milioane lei
ne strângem şi să facem cu schimbul, să fie măcar unul aceea la noi, proiectul “Prima Casă” merge bine. În rest, · Strada Livezeni (970 m),
dintre noi acolo, dar vreau să am garanţia că sunt repre- eu aloc în jur de 20% din bugetul de dezvoltare pentru 3,1 milioane lei
zentat cum trebuie... Mai ales acum, în era tehnologiei, străzi, parcuri, zone de agrement etc.”

73
Piaţa locală
ALEXANDRU ADRIAN MATEI, TÂRNĂVENI
primarul Municipiului Târnăveni FINALIZATE DE LA
ÎNCEPUTUL ANULUI

Piaţa locală de PÂNĂ LA ZI:


 5 LUCRĂ RIDE
REŢ ELE DE APĂ

construcţii încă potabilă pe 5 străzi


(Horea, Turnişor,
Gruieţe, 22 Dec.,

mai funcţionează! Liliacului)


 3 LUCRĂ RI DE
CANALIZARE
Primarul Municipiului Târnăveni, Alexandru MENAJERĂ
(V.Moldovan,
Adrian Matei, ne spune că, la nivel local, a Aviaţiei, Zefirului) şi 2
crescut numărul depozitelor şi magazinelor drumuri modernizate
(Bradului, Cuştelnic).
pentru desfacerea materialelor de  MODERNIZAREA
STRĂZILOR
construcţii şi instalaţii, semn că piaţa LILIACULUI
locală de construcţii încă mai funcţionează. Ş I POMILOR
(în curs de finalizare)

L
a nivel local, ca de altfel, un aspect general în ţară, PREGĂTITE PENTRU
a crescut numărul depozitelor şi magazinelor REALIZARE:
 14 LUCRĂ RI
pentru desfacerea materialelor de construcţii
(2 reţele de apă, 8
şi instalaţii, semn că totuşi piaţa locală de construcţii lucrări de canalizare
încă mai funcţionează, dar în principal pentru satisfa- şi 4 de modernizare
străzi) în valoare
cerea nevoilor populaţiei, înspre mărirea confortului
totală de 46,2
şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, prin amenajări cesate din lipsa unei legislaţii corespunzătoare, clară miliarde (lei vechi),
şi modernizări ale locuinţelor. Dacă ne referim la şi permisivă, care să permită transferul proprietăţii în cu finanţare de la
bugetul local, lucrări
construcţiile industriale, în acest sector, practic nu condiţii relativ avantajoase pentru a putea fi puse la
care în situaţia
există activitate.” dispoziţia posibililor investitori. de criză (inclusiv
Primăria încearcă de câţiva ani să obţină teren de la blocarea nejustificată
după părerea noastră
„Mai există doar mici suprafeţe de teren, SC Bicapa pentru a-l pune la dispoziţia investitori-
a unor credite de
improprii ca amplasament şi suprafaţă lor interesaţi, dar, deşi este în adunarea creditorilor împrumuturi bancare)
pentru construcţii” pe poziţia a 2-a, după Administraţia Finanţelor, nu este puţin probabil că
vor mai fi finalizate.
„Principala cauză a ritmului redus de construire pe reuşeşte nici să obţină teren (cel puţin echivalentul
 2 LUCRĂ RI CU
raza municipiului Târnăveni este în special datorată în contul datoriilor ce le are societatea în discuţie la FINANŢARE
lipsei terenurilor. Nu mai există, decât în proprietatea bugetul local), nici recuperarea creanţelor.Aspectul DIN FONDURI
EXTERNE:
persoanelor particulare, mici suprafeţe de teren, dis - semnalat pentru SC Bicapa nu este singular, Primăria
staţie de transfer
persate, fără posibilitate de comasare. Există terenuri Târnăveni mai având situaţii de acest gen şi cu alte deşeuri menajere
mari, suprafeţe întinse în cadrul marilor societăţi eco - societăţi de pe raza municipiului.” şi reţea de apă şi
canalizare pe str.
nomice care fie şi-au restrâns activitatea, fie se află în
Rândunelelor.
lichidare. Aceastea ar putea constitui centre importante „Avem lucrări care au fost întrerupte  SUNT
pentru activităţi economice, oferind posibilităţi reale de în 2008 din lipsa fondurilor” NEACOPERITE
CU FONDURI
relansare a economiei municipiului, evident cu efecte „Nici în 2008 (şi acelaşi aspect este şi în 2009) nu
5 lucrări foarte
benefice şi pentru piaţa construcţiilor, însă nu pot fi ac
ac- am primit prea multe subvenţii de la bugetul de stat. mari care aşteaptă
O componentă de sub 1% din valoarea bugetului lo- finanţare de la
bugetul de stat
cal primită ca subvenţie nu poate asigura realizarea
(Drum Bobohalma,
ALEXANDRU ADRIAN MATEI
ALEXAN lucrărilor pe care le avem în vedere, ba chiar mai mult, Reţea apă potabilă
avem lucrări care au fost întrerupte în 2008 din lipsa la Bobohalma
A fost ales primarul Municipiului Târnăveni în şi reabilitarea,
2008. Născut în 1958, a absolvit Facultatea fondurilor. Pentru modernizarea drumului DC 83 spre
modernizarea a 3
de Petrol şi Gaze, actvând ca inginer până Bobohalma, sunt necesari încă 2.500.000 lei) sau nu şcoli - Colegiul
la momentul preluării mandatului. Alexandru pot fi demarate în acest an (Reţele apă potabilă Bo- Tehnic, Gimnaziul
Traian, Sc. Generală
Adrian Matei spune că şi-a fixat ca obiectiv bohalma, sunt necesari 2.200.000 lei, alocaţi doar
nr.3).
pentru acest mandat este reabilitarea şcolilor, 175.000 lei).”
pentru ca acestea să se ridice la standardele
actuale ca dotare şi calitate a învăţământului. De
asemenea, doreşte ca până la finele mandatului
octombrie
să nu mai existe - noiembrie
nicio stradă 2009şi
fără apă curentă
canalizare în municipiul Târnăveni.
Prezentare produs

MANAGEMENTUL CLĂDIRILOR

va fi obligatoriu
în toate
ţările europene
După cele două linii strategice introduse în ultimul deceniu,
izolarea termică a imobilelor şi folosirea energiilor neconvenţionale,
şi în România unii investitori s-au aliniat deja la a treia linie
strategică: automatizarea clădirilor.
Comitetul European de Standardizare în domeniul în mod automat în birourile unde nu sunt persoane;
Electrotehnicii : CENELEC, cu experţi din 28 de ţări, în cazul în care se deschide fereastra într-o încăpere
în 2001 a fost de acord cu întroducerea normelor EN climatizată, aceasta se seteaza automat în mod standby;
50090 -5-2, EN 50090 -4-1, EN 50090 -4-2, EN 50090 temperatura încăperilor se poate modifica de la ter-
-7-1, EN 50090 -5-2. Momentan sunt şi mai multe mostat sau de la distanţă; funcţionarea echipamente-
standarde referitoare la sisteme electronice din case/ lor din centrala termică, pompele, tablourile electrice
imobile ( vezi www.cenelec.eu, TC 205 ). sunt monitorizate şi se emit semnale de avarie (in-
Normele de mai sus sunt deja cele aplicative pen- clusiv prin sms). Tot în BMS se integrează şi semna-
tru firmele care fabrică componente, sisteme în- lele sistemelor independente (alarmare la incendiu,
tregi de automatizări, comunicaţii, respectiv pentru efracţie etc.)
proiectanţi, integratori de sisteme. Într-o clădire inteligentă toate funcţiile de mai sus se
pot urmări la un singur monitor, prin softul de vizua-
Ce este BMS (Building Management lizare se poate interveni– nivelele de competenţă sunt
System) ? setate conform cererii.
Este compus dintr-unul sau mai multe sisteme de Standardele europene pentru automatizarea clădirilor
automatizări şi monitorizări, care împreună cu favorizează (pentru performanţele superioare) siste-
instalaţiile tradiţionale (electrice, încălzire, climatiza- mele KONNEX (KNX)/BACnet.
re) facilitează urmărirea tuturor instalaţiilor, optimi- Napa Impex este una dintre puţinele firme din Ro-
zarea funcţionării acestora, astfel încăt consumul de mânia care sunt capabile să proiecteze şi să exe- Contact:
energie să fie cât mai re- cute atât sisteme independente (instalaţii electrice, NAPA IMPEX
dus, la un comfort cât mai automatizări, alarmare la incendiu, la efracţie, sis - Str. Narciselor nr. 5
ridicat, asigurând totodată teme audio-video, voce-date, BMS, acces control, Sângeorgiu de Mureş
siguranţa în funcţionare a CCTV,CATV ), cât şi să fie integrator de sisteme – mai Jud. Mureş
echipamentelor. multe sisteme să le integreze astfel încât beneficiarul Tel/Fax: 0265-315269
să aibă un singur monitor pe care să urmărească şi să E-mail: office@napa.ro
De exemplu, la un imobil
Web: www.napa.ro
de birou se sting luminile comande funcţionarea clădirii.

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 75


Piaţa locală

SIGHIŞOARA
IOAN DORIN DĂNEŞAN,
 REABILITAREA
primarul Municipiului Sighişoara:
Dezvoltatorii care
sistemului rutier în
Cetatea Medievală
Sighişoara.
 UN NOU STADION
de atletism şi fotbal.
Pe acest stadion se
deţin autorizaţii
preconizează orga-
nizarea de competiţii
la nivel internaţional
au sistat investiţiile
dar şi efectuarea
antrenamentelor
pentru performanţă şi
pentru acest an!
mărirea potenţialului
susţinerii de competiţii
Primarul municipiului Sighişoara, Ioan Dorin
importante, oferind Dăneşan, spune că piaţa de construcţii este
condiţiile necesare
unei activităţi spor- în stagnare, dezvoltatorii anunţaţi care deţin
tive corespunzătoare autorizaţii sistând investiţiile pentru acest an.
în conformitate cu
reglementările IAAF
şi FRF. În momentul
de faţă este finalizat
terenul principal de
fotbal, pista de atletism
prevăzută cu opt
culoare de alergare
pentru proba de 100 m,
patru gropi de nisip, cu
două culoare de aler-
gare şi celelalte dotări
pentru toate probele
care se desfăşoară în

P
competiţiile de atletism
internaţionale. rincipalul efect al crizei în Sighişoara a fost criză. În prezent am depus două cereri de finanţare
 LUCRĂ RI PENTRU concedierea masivă în sectorul producţie: SC pentru restaurarea Complexului arhitectonic Ceta-
MODERNIZAREA
Cartierului de locuinţe ITG Automotive SRL, SC Cesiro SA, SC Ves SA, tea Medievală, respectiv pentru amenajarea unui
Andrei Ş aguna: proiect SC Târnava SA, SC Consig SA, fapt care a dus la o Centru de Informare şi Promovare Turistică (tot în
complex prin care se creştere a şomajului cu 4,8% faţă de perioada similară incinta Cetăţii Medievale) şi aşteptăm încrezători
reabilitează drumurile
din interiorul cartierului, a anului trecut. Creşterea şomajului va determina, pe evaluarea acestora. Sighişoara este un centru
se amenajează parcări de o parte scăderea veniturilor la bugetul local ceea cultural care găzduieşte anual manifestări cultu-
noi, se construiesc ce va duce la limitarea fondurilor alocate investiţiilor rale şi ştiinţifice de prestigiu cu o largă participare
garaje, puncte pentru
colectarea selectivă în infrastructură şi nu numai, iar, pe de altă parte, internă şi internaţională, fapt care, pe termen lung,
a gunoiului, locuri de scăderea puterii de cumpărare a populaţiei respectiv sperăm să aducă investitori potenţi în zonă care să
joacă, mobilier urban încetinirea ritmului de dezvoltare a agenţilor econo - absoarbă forţa de lucru disponibilă.
şi se reamenajează
zonele verzi. mici cu activitate în turism, servicii, retaileri etc.” Declarată patrimoniu mondial, în anul 1999, de către
 MODERNIZAREA organizaţia UNESCO, Cetatea Medievală Sighişoara
SISTEMULUI RUTIER Sighişoara – potenţial turistic de valorificat este printre puţinele cetăţi locuite din Europa. Proiec -
la 15 străzi şi extindere
a reţelelor de canalizare Sighişoara are un potenţial turistic pe a cărui valo - tul propune soluţii pentru păstrarea apectului medie-
menajeră. Anul acesta rificare mizăm pentru depăşirea actualei situaţii de val, cu pavaje din calupuri de bazalt sau piatră de râu
se finalizează contrac- şi trotuare din lespezi de bazalt. În momentul de faţă
tele pentru moderniza-
rea sistemului rutier şi este finalizată strada Cositorarilor cu pavaj din bolo bolo-
vani de râu şi se lucrează în paralel în trei locaţii: Piaţa
se continuă proiectele
demarate anii trecuţi
IOAN DORIN DĂNEŞAN
AN
Muzeului, strada Scării şi strada Stradela Cetăţii.
de extindere a reţelelor Ioan Dorin Dăneşan a fost
de canalizare menajeră În paralel cu acest proiect se desfăşoară lucrările
ales primar al Municipiului
şi de eliminare a de iluminat arhitectural pe toată zona Cetăţii cu
deversărilor de ape
Sighişoara în anul 2000 şi
creditat de către sighişoreni cu corpuri de iluminat încastrate în pavaj şi pe cele
menajere în canalizarea
pluvială. mandatul numărul trei în 2008. mai importante monumente ale acesteia.
În
n anii 70, tatăl său a fost primar
al Sighişoarei.
SERENA INSTALCOM
import-export

WURZEL
Regulator de gaz

Detector de gaz

Importator:
 Robineţi apă  Robineţi gaz  Fitinguri pexal  Fitinguri alamă
 Racorduri gaz  Racorduri apă

Tel.: 021 352 99 88; Mobil: 0744 65 39 91; E-mail: serenaro@hotmail.com 77


Consultanţă

Legea privind
asigurarea
Centru medical clinic de diagnostic şi tratament
consultatii medicale si explorari functionale

Laborator analize cu rezultat 1 ora

obligatorie
echografie tridimensionala
Medicina muncii

a locuinţelor
Schema de intrare în vigoare a Legii privind asigurarea
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren sau inundaţiilor ar putea intra în
vigoare la 1 ianuarie 2010, potrivit unui proiect de lege
elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI).

D
eşi ar fi trebui iniţial ca Legea privind asi-
B–dul Iuliu Maniu nr. 11, gurarea obligatorie a locuinţelor împotriva
sect 6, Bucureşti cutremurelor, alunecărilor de teren sau
Tel: 021-319.17.04;
021-319.17.05 inundaţiilor să intre în vigoare de la 1 iulie 2009, Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Natu-
Fax: 021-319.17.03 s-a constatat că asigurarea obligatorie a locuinţelor rale.
www.doris.ro
nu are încă norme metodologice de aplicare. Motivele întârzierii intrării în vigoare a legii, constau
Aplicarea legii nu a fost posibilă, pe de o parte, în solicitarea de:
din cauza problemelor legate de constituirea Pool-  introducere a unor prevederi de ordin tehnic în
ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor - PAID, cât Legea nr.260/2008, specifice activităţii de asigu-
şi din cauza aspectelor semnalate de Comisia de rare, astfel încât să se asigure premisele necesare
Supraveghere a Asigurărilor - CSA, care a susţinut pentru o bună funcţionare a mecanismelor insti-
că, pentru implementarea legii, sunt necesare nor- tuite prin acest act normativ;
Centru medical clinic de

me metodologice elaborate de autorităţile compe-  remedierea unor omisiuni şi neclarităţi identificate în


diagnostic şi tratament

tente care să prevadă modul în care autorităţile Legea nr.260/2006, care ar fi afectat funcţionalitatea
administraţiei publice locale îşi vor îndeplini activităţii de asigurare obligatorie;
obligaţiile ce le revin potrivit acestei legi.  modificarea normelor care privesc stabilirea mo-
mentului de operaţionalizare a sistemului de asi-
Legea nr.260/2008 gurare obligatorie, astfel încât schema de asigu-
Prin urmare, Legea nr.260/2008 instituie un set de rare să poată deveni funcţională începând cu data
mecanisme menite să asigure aplicarea în România de 01 ianuarie 2010.
a sistemului de asigurări obligatorii, reglementând o Astfel, prin modificările aduse se precizează că
serie de criterii de clasificare a locuinţelor în vederea suma asigurată obligatoriu, precum şi prima obli-
stabilirii sumelor asigurate, respectiv a primelor de gatorie aferentă pot fi modificate anual prin or-
asigurare, înfiinţarea, organizarea şi competenţele din al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a

78 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Asigurărilor, după intrarea în vigoare a legii. Crite-
riile care stau la baza modificării se stabilesc prin
acelaşi ordin şi trebuie să vizeze cel puţin suprafaţa

Medicina Muncii
locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei.

Stabilirea sumei asigurate


Totodată, clădirile expertizate de către autorităţile
publice pentru care s-a constatat că au un risc seis-
mic ridicat, nu se cuprind în asigurare. Potrivit poliţei
de asigurare a dezastrelor - PAD, asigurătorilor
care acţionează în numele PAD le revin următoarele
obligaţii şi drepturi: obligaţia să constate şi să evalue-
ze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii
şi să finalizeze dosarele de daună în termenele şi în
condiţiile stabilite în conformitate cu normele emi-
se de C.S.A. în aplicarea prezentei legi; precum şi
obligaţia să îndeplinească celelalte obligaţii şi să res-
pecte condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Drepturile ce le revin constau în: reţinerea comisio-
nului din valoarea primei obligatorii plătite, în cuan-
tumul prevăzut prin ordin al preşedintelui C.S.A.;
precum şi în a refuza plata despăgubirilor în cazul
în care, în termen de 60 de zile de la producerea
riscului asigurat, beneficiarii prevăzuţi la articolul
18 alininiatul (2) nu au înştiinţat asigurătorul despre
acest fapt şi dacă din acest motiv nu s-a putut de-
termina cauza producerii riscului asigurat, respectiv
mărimea şi întinderea prejudiciului.

PAID va plăti asiguraţilor numai


contravaloarea costurilor de reparaţii/
înlocuire, în limita sumei totale asigurate
Plata despăgubirilor se va face direct de către Pool-ul
de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale - PAID
în baza unui centralizator transmis de asigurătorul
B–dul Iuliu Maniu nr. 11,
care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor. sect 6, Bucureşti
La urma lui, PAID decontează asiguratorilor cheltuie- Tel: 021-319.17.04;
021-319.17.05
lile efectuate cu activitatea de constatare şi evaluare
Sume asigurate a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor
Fax: 021-319.17.03
www.doris.ro
Conform legii, suma asigurată ce poate fi acordată, asigurate obligatoriu.
va reprezenta echivalentul în lei, la cursul de schimb Se subliniază faptul că Pool-ul de Asigurare Împo-
valutar comunicat de Banca Naţională a României la triva Dezastrelor Naturale - PAID va plăti asiguraţilor
data încheierii contractului de asigurare obligatorie a numai contravaloarea costurilor de reparaţii/înlocui-
locuinţei, a : re referitoare la prejudiciile cauzate de producerea
a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A - riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin
Centru medical clinic de
diagnostic şi tratament

construcţie cu structura de rezistenţă din beton poliţa de asigurare a dezastrelor – PAD.


armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, Ministerul Finanţelor Publice este instituţia autorizată
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în să contracteze împrumuturi pentru: plata primei de
urma unui tratament termic şi/sau chimic; reasigurare pentru primul an de la intrarea în vigoa-
b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B - re a prezentei legi, precum şi pentru completarea,
construcţie cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau după caz, a diferenţei până la nivelul primei de reasi-
din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic gurare cuvenite pentru fiecare din următorii 4 ani
şi/sau chimic. şi pentru asigurarea resurselor financiare necesare
pentru plata compensaţiilor necesare în cazul în care

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 79


Consultanţă
pagubele depăşesc valoarea maximă care poate fi
acoperită din resursele PAID şi de către societatea de
reasigurare în cazul producerii riscurilor asigurate.
Condiţiile de contractare a împrumuturilor se stabi-
lesc ulterior, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În
continuare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publi-
ce să acorde sumele contractate în temeiul prevederilor
aliniatul (1) al prezentei legi, prin încheierea cu PAID
a unor acorduri subsecvente de împrumut. Rambursa-
rea împrumuturilor se efectuează din sursele proprii
ale PAID. În cazul unui dezastru, când este depăşită
reţinerea netă a PAID despăgubirile se vor plăti de
către PAID după primirea sumelor corespunzătoare
din reasigurare. Societăţile de asigurare acţionari ai
Clădirile PAID, cât şi asigurătorii autorizaţi să încheie PAD nu
expertizate de pot fi obligaţi în nici un caz să suporte din fonduri pro-
prii acoperirea oricăror diferenţe dintre despăgubirile
către autorităţile
datorate şi fondurile disponibile la PAID.
publice pentru Deşi a suferit mai multe amânări de la data la care a
care s-a fost trimisă spre promulgare, este posibil ca în conti-
constatat că au nuare întârzierea să fie şi mai mare de 6 luni de zile şi
un risc seismic să treacă chiar de un an. Motivul amânării: Comisia de
ridicat nu se Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi-a dat avizul asu-
cuprind în pra unor propuneri ale Uniunii Naţionale a Societăţilor
asigurare de Asigurări din România (UNSAR) privind modificarea
legii asigurărilor obligatorii.

DISTRIBUITOR
DISTRIBUITOR EXCLUSIV
EXCLUSIV TUBOSIDER-GRUPPO
TUBOSIDER-GRUPPO RUSCALLA
RUSCALLA ITALIA ITALIA
DISTRIBUITOR EXCLUSIV TUBOSIDER-GRUPPO RUSCALLA ITALIA
BARIERE DE SIGURANTA, PANOURI FONOABSORBANTE PENTRU DRUMURI SI AUTOSTRAZI
BARIERE DE SIGURANTA, PANOURI FONOABSORBANTE PENTRU DRUMURI SI AUTOSTRAZI
BARIERE
CONDUCTE
CONDUCTE DEMETALICE
SIGURANTA,
METALICE PENTRU PANOURI
PENTRU FONOABSORBANTE
SUBTRAVERSARI
SUBTRAVERSARI DRUMURI PENTRU
DRUMURI
SI PODURI DRUMURI SI AUTOSTRAZI
SI PODURI
CONDUCTE METALICE PENTRU SUBTRAVERSARI DRUMURI SI PODURI
www.tuboromit.ro.
Nr.ord.reg.com/an:
Nr.ord.reg.com/an: J23/1898/2006
J23/1898/2006 CIF: RO 19033890
CIF: RO 19033890
Nr.ord.reg.com/an: J23/1898/2006 CIF: RO 19033890
BdulE-mail: romitgrup@gmail.com
George
Bdul
Bdul George
BANCA BRD
Cosbuc,
George
-Cosbuc,
Nr. 13,Nr.
Cosbuc,
Nr. 13,
ACADEMIEI /
Sect.
13,4,Sect.
Bucuresti
4, Bucuresti
Sect.RO73BRDE410SV79375394100
Cont 4, Bucuresti
Tel/Fax: 0040
Tel/Fax:
Mobil: 0040
21 330 120040
Tel/Fax:
0040
90 21 330 12 90
21 330 12 90
748.886.563
BANCA BRDBRD - ACADEMIEI /RO73BRDE410SV79375394100
Cont RO73BRDE410SV79375394100 Mobil: 0040 Mobil: 0040 748.886.563
Tel/Fax: +40.21.330.12.90
BANCA
E-mail:
E-mail:
- ACADEMIEI
office@tuboromit.ro; / Cont
Site:
office@tuboromit.ro; www.tuboromit.ro
Site: www.tuboromit.ro
E-mail: office@tuboromit.ro; Site: www.tuboromit.ro
748.886.563

Mobil: +40.748.886.563

parapeţi metalici de siguranţă

Panouri fono structuri şi conducte de oţel ondulat


80 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro
 
  


  
 


 

 
  


 
   
 


Piaţa Alba Iulia Nr. 3, Bl. I2, Sc. A, Et. 7, Ap. 32, Sector 3, Bucureşti
www.100construct.ro
Tel.: 021 300 04 82 / 83 / 84;| Fax: 021- 316
octombrie 67 46
noiembrie 2009 81
E-mail: info@isomat.ro; www.isomat.eu
Eveniment
Noul compresor cu spirală
de la Atlas Copco
N
oua gamă de compresoare cu spirală SF
17-22 deschide noi posibilităţi pentru cele
mai sensibile aplicaţii. Flexibilitatea sporită,
costurile de operare reduse şi uşurinţa de utilizare
sporită sunt cele mai semnificative realizări.
Gama SF 17-22 a fost proiectată special pentru
aplicaţii în domenii ca spitale, laboratoare, fabrici
de bere, universităţi sau industria farmaceutică.
Compresoarele oil-free SF 17 - 22 constau în mo-
dule de până la patru noi elemente de compresie de
5,5 kW, făcând posibilă adaptarea compresorului la
cerinţele de aer ale clienţilor, cu o flexibilitate sporită
faţă de elementul anterior de 3,7 kW şi gama SF 11
- 15 kW. Noile module pot fi combinate în două va-
riante: SF multi-core şi SF multi-duplex.
Tehnologia Atlas Copco de compresie cu spirală
100% oil-free protejează atât procesele de producţie
cât şi calitatea produsului final, îndeplinind în
acelaşi timp cele mai exigente cerinţe privind pu-
ritatea aerului oil-free.

Tranzacţie de 1.350.000 euro la Nou director financiar


Târgul Imobiliar PROJECT EXPO ProLogis pentru
Non stop Europa Centrală şi de Est
Î înregistrat achiziţionarea unei locuinţe de lux cu
n prima zi a Târgului Imobiliar PROJECT EXPO s-a

P
eter Whiskerd-
preţul de 1.350.000 euro. Compania West Invest a Wegorzewski este
semnat un antecontract pentru un apartament pe 2 ni- noul director fi-
vele de tip penthouse în zona Primăverii, cu suprafaţa nanciar regional pentru
de 300 metri pătraţi construiţi şi cu o terasă de 140 de Europa Centrală şi de Est,
metri pătraţi dotată cu piscină şi bar. el urmând să acţioneze de
B–dul Iuliu Maniu nr. 11,
sect 6, Bucureşti la centrul ProLogis pen-
Tel: 021-319.17.04;
021-319.17.05 T.E.T.A. - Târgul Energiilor tru Europa Centrală şi de
Est din Varşovia, Polonia.
Fax: 021-319.17.03
www.doris.ro şi Tehnologiilor Alternative În noul său rol, Peter va
fi responsabil de mana-
Î Naţional al Copiilor, Bucureşti, Târgul Energiilor şi
ntre 1 şi 4 octombrie, 2009 va avea loc la Palatul
gementul financiar gene-
Tehnologiilor Alternative. T.E.T.A. este concentrat pe ral al afacerilor ProLogis
soluţiile ecologice de obţinere şi utilizare a energiei şi din Europa Centrală şi de
oferă specialiştilor şi novicilor posibilitatea de a întâlni Est, supervizând echipele
Centru medical clinic de
diagnostic şi tratament

în acelaşi loc producători, furnizori şi consultanţi. financiare situate în fie-


Proiectul T.ET.A. este conceput ca locul unde se întâl- care dintre pieţele majore
nesc producătorii, furnizorii, investitorii şi beneficia- din regiune.
rii tehnologiilor şi energiei alternative. Pe fondul unui Experienţa sa include
potenţial energetic eolian şi solar ridicat, dezvolta- zone precum media, publishing, retail şi industria
rea în această direcţie este promiţătoare, iar ultimele FMCG, acolo unde a îndeplinit mai multe roluri exe-
reglementări din cadrul legislativ privind energia cutive, inclusiv cele de director general, director fi-
regenerabilă impulsionează dezvoltarea de astfel de nanciar şi director operaţional.
proiecte, oricare ar fi capacitatea lor.

82 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 83
Eveniment
Colecţie nouă de baterii pentru baie de la Roca
R
Roca, lider global în crearea de soluţii pentru
baie, lansează în România noua colecţie de ba-
terii Silver Crown, special concepute pentru a
aduce o notă de originalitate şi stil în orice cameră de
baie. Pe lângă designul deosebit, bateriile Silver Crown
sunt proiectate pentru a reduce consumul de apă cu
până la 50%. Mânerul poate fi ridicat până la atingerea
unui punct de rezistenţă, moment în care fluxul de apă
se află la jumătatea nivelului disponibil – în acest fel,
cantitatea de apă folosită se diminuează considerabil
faţă de nivelul eliberat dacă robinetul ar fi deschis la
maximum.

Motoferăstrăul MS 230 - alegerea potrivită


pentru lucrările de toamnă
S TIHL prezintă motoferăstrăul cu motor pe benzină
MS 230, ideal pentru tăierea lemnului pentru foc,
pentru construcţiile de lemn, dar şi pentru lucrările de
delungate. Buşonul de rezervor se deschide fără a mai
fi nevoie de alte unelte. Comanda monobloc, prin care
funcţiile de pornire sau oprire pot fi acţionate cu o
întreţinere din grădină, cum ar fi îngrijirea arborilor. singură mână, a fost concepută special pentru ca utili-
Simplu de manevrat, MS 230 este dotat cu un motor zatorului să-i fie cât mai simplu să manevreze utilajul.
puternic de 2,7 CP şi cu un sistem antivibraţie care În plus, sistemul de lubrifiere Oilomatic asigură un grad
oferă un confort sporit chiar şi în cazul utilizărilor în- mai redus de frecare şi uzură al garniturii tăietoare.
www.sgt.ro
Pentru promoţii vizitează

84 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


13-15 noiembrie 2009:
Târgul Imobiliar
PROJECT EXPO
Transilvania
E
venimentul se bucură de o locaţie de top - cen-
trul de afaceri Internaţional Trade Center Braşov
(ITC Braşov) - amplasată aproape de intrarea în
Braşov, ceea ce o face accesibilă atât turiştilor cât şi lo-
calnicilor. Acest eveniment va reuni cei mai competitivi
dezvoltatori de pe piaţa imobiliară din zona «Transil-
vania», alături de cei mai buni jucători de pe piaţa ser-
viciilor bancare.
Obiectivul prin
prin-
cipal al acestei
ediţii a Târgu -
lui Imobiliar
Project Expo
- Transilvania”
este promova
promova-
rea acestei zone
cu potenţial
extrem de ri ri-
dicat prin in in-
formarea şi atragerea persoanelor interesate de
achiziţionarea unei locuinţe. Contribuţia adusă la re -
vigorarea pieţei imobiliare autohtone prin realizarea a
patru ediţii de succes a târgului imobiliar Project Expo”
constituie fundamentele organizării unui nou eveni-
ment ce preîntâmpină nevoile persoanelor participante
cu o variată paletă de oferte. Având în vedere faptul că
este primul eveniment imobiliar ce se va ţine în Braşov
de la lansarea programului guvernamental «Prima
Casă», există toate premisele unui mare succes.

100%
Evenimente recomandate de

construct 85
Materiale de construcţii

86 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


100 %
12 PAGINI
SUPLIMENT
OFERTE
SPECIALE

construct
Ghidul
ofertelor
speciale
construcţii
ASCENSOARE 90
CONSTRUCŢII 91
DOTĂRI, DECORAŢIUNI 92
COFRAJE 89
MATERIALE DE CONSTRUCŢII 94
PRODUSE METALURGICE 93
PROIECTARE 96
UTILAJE 97
SISTEME DE ACOPERIŞURI 94
UTILAJE 97
Materiale deXI construcţ
INDEX EDIŢIA i i - NOIEMBRIE 2009)
(OCTOMBRIE
FIRMA LOCALITATEA PAG. FIRMA LOCALITATEA PAG.
ARCELOR MITAL DISTRIB. OTOPENI 94 LIL STRUCTURAL DESIGN CLUJ NAPOCA 96
ANCESTRAL BUCURESTI 96 MANNORI COMPANY BUCURESTI 92
BIROUL DE ARHITECTURA A’93 BUCURESTI 96 MAYTECH BUCURESTI 96
BLAUSTERN IMPEX BUCURESTI 95 MEVA ROMANIA BUCURESTI 89
BONA X BUCURESTI 94 PARCHETEX SERVICII BUCURESTI 94
IC PRUM ART BUCURESTI 95 ROMANDA INTERCOM BUCURESTI 94
IFMA BRAILA BRAILA 90 TOTAL CONFORT BUCURESTI 91
ISOMAT ROMANIA BUCURESTI 95 TURBO TUB BUCURESTI 93
ITALIA STAR COM DUE BUCURESTI 98 ZOSICOM BUCURESTI 98
LIFTEC Utilaje BUCURESTI 97

Decoraţiuni

ABONAMENTE SCULE, UTILAJE, ECHIPAMENTE, REPARAŢII SCULE

M AY T E C H
Oferta
este valabilă
până pe
30 nov. 2009
în limita
ABONAMENT 100%CONSTRUCT B-dul Mărăşeşti, 125. Tel: 021 330 62 05; fax: 021 330 22 34
stocului

INCLUDE:
- REVISTA 100%CONSTRUCT PE PERIOADA DE 1 AN (10 APARITII) SCULE ELECTRICE PROFESIONALE
SIONALE
PRET: 95 RON TVA INCLUS (115 RON)
PREŢ NOU AVANTAJ
1.082 lei cu TVA CLIENT
380 lei
ABONAMENT 100%CONSTRUCT STUDENT
PREŢ VECHI
1.462 lei + TVA

(SE ADRESEAZĂ STUDENŢILOR DIN CADRUL FACULTĂŢILOR


DE ARHITECTURĂ, CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII)
INCLUDE: Ciocan rotopercutor +Extra! Polizor unghiular
- REVISTA 100%CONSTRUCT PE PERIOADA DE 1 AN (10 APARITII) SDSplus GBH 2 - 26DFR
 Putere 800 W
GWS 6115 Professional
 Putere nominala: 670 W
PRET: 55 RON TVA INCLUS (115 RON)  Energie de percuţie 3J
 Diametru găurire max. 26mm
 Turaţie : 11000 rot/min
 Diam. Disc: 115 mm
 Greutate 2,9 kg  Greutate: 1,7 kg
 Cu două mandrine: una SDS+ şi una rapidă
metalică pentru burghie cu coadă cilindrică

ABONAMENT 100%CONSTRUCT BUSINESS


Invertor sudură 150A, alimentare 220V 50
INCLUDE: Hz, reglare continuă, clasa de protecţie IP23
- REVISTA 100%CONSTRUCT PE PERIOADA DE 1 AN (10 APARITII) electrod max. Φ 3,25 mm, masa 7,4 kg.
- INSCRIEREA GRATUITA PE WWW.100CONSTRUCT.RO PREŢ NOU
2.920 lei cu TVA Poate suda WIG cu amorsare prin zgâriere
- SPATIU DE PROMOVARE ¼ PAGINA IN “GHIDUL OFERTELOR iNVERTOR PREŢ VECHI
3.250 cu TVA dacă i se ataşează un pistolet cu valvă.
SPECIALE IN CONSTRUCTII” PENTRU UN NUMAR AL REVISTEI LA CADDYARC
151 ş i cu Livrarea include: cablu alimentare 3m, cablu
ALEGEREA ABONATULUI panou A31 de sudură cu conector şi port-electrod, cablu
PRET: 495 RON TVA INCLUS (1250 RON)  Categoria:Industrial,
profesional de masă cu conector şi clemă de masă.

Preţurile sunt valabile până la data de 30 noiembrie 2009, În Bucureşti livrare gratuită la sediul beneficiarului
comenzi la tel: 021 330 62 05; e-mail:office@maytech.ro
pentru abonamentele încheiate pentru un an (10 numere).

TALON ABONAMENT
Nume, prenume:___________________________________________ Funcţie:__________________________________________

Firma(facultatea): ______________________________ Cod fiscal: ___________________________________________________

Adresa: Str.:______________________________________________________Nr:______Bl:______Scara:____________________

Ap:____________ Jud./Sector:_____________________Loc:___________________________Cod Poştal:_____________________

Tel:_________________________Fax:______________________ E-mail_______________________________________________

J:___________________________Cont IBAN_______________________________________________ LS:

Tipul abonamentului: 100% CONSTRUCT 100% CONSTRUCT STUDENT 100% CONSTRUCT BUSINESS
Plata se efectueaza cu OP sau mandat postal pentru Sc Stilrom Advertising Group Srl, CUI RO17826920, IBAN RO26RZBR0000060006869756 deschis la Raiffeisen 13 Septembrie. Talonul de
abonament completat si dovada platii se vor trimite prin fax: +40 21 411 81 94, pe mail la abonament@100construct.ro sau prin posta la adresa Calea Victoriei Nr. 216, Et 3, Sector 1, Bucuresti,
CP 010099
Cofraje
www.meva.ro

meva
Cofrajele MEVA sunt preferate
Cofrajul de planseu MevaDec a stabilit recordul de 3 zile/etapa betonare Cofraj diafragma

de constructori
la constructia celei mai inalte cladiri din lume - Burj Dubai.

din toata lumea


Cofraj planseu
Profitati de competenta Meva la urmatorul dumneavoastra proiect

Sistem de cofraje
curatatoare

Contact:
021 206 64 60
021-206.64.60

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 89


Ascensoare

- Proiectare, fabricare, montaj, modernizare, întreţinere ascensoare electrice şi hidraulice


- Asistenţă tehnică şi piese de schimb
- Design şi utilare la cerere

Gama de ascensoare NAVERO


NAVERO Este gama de
ascensoare cu acţionare
NAVERO Fără camera maşinii,
este gama care foloseşte
HIDRAULIC cu piston în sistemul ELECTRIC o soluţia tehnică
de tracţiune indirectă, nouă prin amplasarea
optimă pentru clădiri cu întregului echipament de
înălţimi de până la 21m. comandă şi acţionare în
puţul ascensorului
Calităţile acestei game se referă la:

- confort deosebit al deplasării datorită - se reduce la maxim spaţiul necesar amplasării


inexistenţei oricăror vibraţii sau şocuri la ascensorului, prin renunţarea la camera
pornire sau oprire maşinii
- nicelul de zgomot foarte redus (sub 65dB la 1 - componentele au fost concepute în sensul
m distanţă de centralină) minimizării spaţiului ocupat şi asigurării unei
- nu necesită o cameră de maşini în partea fiabilităţi ridicate cu respectarea normelor de
superioară a puţului care să poată suporta securitatea
solicitările ascensorului
- costuri de exploatare şi întreţinere reduse

IFMA BRAILA

NAVERO
Bd. Al. I. Cuza nr. 188
Tel: +40 239 617 474
Fax: +40 239 618 918
Mob: +40 741 122 201
e-mail: ifma_br@yahoo.com
ifma_br@clicknet.ro
by

90 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Construcţii

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 91


Decoraţiuni

MANNORI COMPANY SRL


www.mannori.ro

IMPORTĂM,
COMERCIALIZĂM
ȘI DISTRIBUIM
galerii pentru perdele
și draperii, accesorii pentru
ferestre, sisteme
inovative de montaj,
tapet din fibră de sticlă

Showroom: Complex Expoconstruct, Stand H 16, I 1, Expoconstruct Nou, Stand: O 15


Bl. Unirii Nr.23, 040106, Bucuresti, Sect 1; Romania; J40/12562/29.06.2007; RO22028541; office@mannori.ro

92 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Produse metalurgice

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 93


Materiale de construcţii

Firma PARCHET EXPERT din Bucuresti specializata in


montajul si reconditionarea de parchete si pardoseli din lemn,
competitiva din toate punctele de vedere (calitate, pret, mate-
riale, termene, comunicarea cu clientii), executa in toata tara
lucrari de orice complexitate:
 reparatii sape de egalizare – turnare sape autonivelante,
 montaj parchet masiv natur sau finisat,
 montaj parchet triplu/multistratificat,

 placari scari cu lemn – trepte/contratrepte,

 raschetari, slefuiri si reconditionari de parchete si dusumele vechi, de la

proiectare la receptie - la preturi omenesti si pentru orice tip de client.

Avem puterea si capacitetea de a instala sau


reconditiona pardoseli intr-un mod profesional, si
datorita faptului ca, societatea are in dotare utilaje
profesionale – tip industrial (Suedia-Germania),
serviciile fiind asigurate de specialisti calificati/
competenti, garantandu-va astfel o calitate
corespunzatoare a serviciului prestat.

Reduc
substan eri
la preze ţiale
nta
revistei rea
Firma PARCHET EXPERT din Bucuresti -
este distribuitor autorizat BONA ROMANIA

BONAX.ro ofera totul


pentru parchet:
 masini profesionale de raschetat si slefuit inclu-
siv consumabile abrazive
 adezivi: - in dispersie - bicomponenti poliureta-

nici - silanici
 amorse , solventi

 rasini : - epoxidice (bariera de vapori) - pt.


Acoperiş din tablă tip ţiglă
reparatie sape
-montaj tablă tip ţiglă
 membrane hidroizolatoare (bariera de vapori)
-jgheaburi şi burlane din metal şi PVC
 sape autonivelante si de reparatie

Panouri sandwich şi tablă cutată  chituri, grunduri si produse de cosmetizare

 lacuri ecologice pentru toate tipurile de


-montaj hale industriale
trafic(domestic, ridicat, intens, sportiv)
Ferestre de mansardă  produse de curatare si intretinere / unelte si

accesorii
Tâmplărie PVC
-cu geam termopan
-feronerie
SISTEMUL BONA
inseamna: - produse compatibile -
Contact: Calea Floreasca, Nr 126-130, Sc C, Ap 24, Parter, cunostinte - suport tehnic -
sector 1, Bucureşti Tel./Fax: 021 311 11 35; Mob: 0728 55 22 economie pe termen lung.
22; 0722 12 13 14; office@romanda.ro; www.romada.ro

94 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Materiale de construcţii

ISOMAT AK12
PROMOŢIE
PÂNĂ LA 25 NOIEMBRIE
PENTRU DISTRIBUITORI

Adeziv de înaltă calitate,


îmbunătăţit cu răşini, pentru plăci
absorbante şi neabsorbante.

-acoperă grosimi de perete de la 8 până

C2 T
EN12004
Uşi
..
Adeziv PRUM
pe bază
de ciment
TURDESIGN
cu caracteris-
Germania
tici tehnice
îmbunătăţite SC. ISOMAT ROMANIA SRL
şi alunecare Piaţa Alba Iulia Nr. 3, Bl. I2, Sc. A, Et. 7, Ap. 32, Sector 3, Bucureşti Str. Nutu Ion, nr. 44, Sector 5; Sphera Building Center, Stand 157; Bucuresti
zero (anti-slip) Tel.: 021 300 04 82 / 83 / 84; Fax: 021 316 67 46 Tel/Fax: 021-3190847; Mobil: 0727 858 483
E-mail: info@isomat.ro; www.isomat.eu www.usi-prum.ro

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 95


Proiectare

A’ 93 SRL
birou de arhitectură

Str. Cuza Vodă nr. 48,


Sector 4, Bucuresti
Tel./Fax.: +40 21 335 25 99
Arh. Dan Vultureanu:
+40 0722 529 572
vultureanuro@yahoo.fr

 PROIECTE DE ARHITECTURA, STRUCTURI SI INSTALATII


 DOCUMENTATII AUTORIZATII CONSTRUIRE, AVIZE

96 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


Utilaje

www.100construct.ro | octombrie - noiembrie 2009 97


Utilaje

Italia Star Com Due s.r.l. Cu noi mereu


BUCURESTI - ROMANIA
Tel.: 0040/021-433.03.27 Fax: 0040/021-433.03.26
Italia la înălţime
Star
info@italstar.ro
www.italstar.ro
UNIC IMPORTATOR
Vânzare în rate şi închiriere
Macarale Turn şi autoridicătoare Platforme autoridicătoare Bob Lifturi Staţii mobile producţie beton
Ascensoare

Furci şi cleşti
Bene beton

98 octombrie - noiembrie 2009 | www.100construct.ro


 
    
  


    
  !!"

0 # "$!!"

0  %
'&' &#' &#() * "+!!"
 ('# #'
&'
'-& )' ,,!!!
)-)'(')#)'
 
('#. / "!!
CALITATE+PROFESIONALISM+CERTIFICARE = ÎNCREDERE
PRIMUL ORGANISM ROMÂNESC ACREDITAT
PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR CALITĂŢII
ŞI A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR:
CARPATCEMENT HOLDING IMSAT SA LAFARGE CIMENT ROMÂNIA
Bucureşti, Deva, Bicaz, Fieni Bucureşti Medgidia, Hoghiz, Tg. Jiu

HOLCIM APLAST SRL


Câmpulung, Aleşd, Turda Ceptura, Jud. Prahova

MACON SA PRIVI MAJ AD


Chisinău Serbia

IGM BACKA NOVA DOO TRUDBENIK


Serbia Serbia

CARMEUSE HOLDING SRL PRO IMSAT SA


Braşov Râmnicu Vâlcea

TEHNOREX PSV COMPANY SA


Măgureni, jud. Prahova Bucureşti

FIBROBETON SRL FORETIS SA


Bicaz Bucureşti

ADEPLAST SA ASA CONS ROMANIA SRL


Oradea Turda

AUSTROTHERM COM SRL


Bucureşti Organizaţiile certificate şi AEROQ URBAN ELECTRIC SRL
Ploieşti

MECHEL CÂMPIA TURZII SA IMROM SA


Roman
 
Câmpia turzii
! 
SANEX SA PETRO-CONSTRUCT SA
Cluj-Napoca Floreşti, jud. Prahova 

 
  

 

 !"! #$!%"&"#'()*


$'(++,+,(-.$ /$0'1 /'(++,,(2-
$''(++,+,,)1(23((()
/'(++,+,21(232,(((
45$'"6758"9"
:::"6"
MATERIALE HIDROIZOLANTE

ADITIVI PENTRU BETOANE


,
SI MORTARE

ADEZIVI ÞI CHITURI
MATERIALE PENTRU REPARAÞII
ÞI MATERIALE PENTRU VOPSIRE
TENCUIELI GATA PREPARATE

PARDOSELI INDUSTRIALE

www.isomat.eu