Sunteți pe pagina 1din 86

031OpLin.

htm

Page 1 of 86

Exercise Fie operatorii liniari , , , .

1. S se calculeze operatorul 2. Dac , , sunt matricile lui

. , , corespunztoare bazelor canonice, ce legtur exist ntre , i . , i ?

3. S se calculeze operatorul

i s se stabileasc legtura dintre matricile lui

Soluie: 1.

2.

Observm c

3.

Fie

matricea operatorului

Pe de alt parte avem :

Exercise Operatorul are matricea corespunztoare bazelor unitare, . S se calculeze , .

Soluie: Din

Rezult c

Exercise Fie transformarea liniar definit ntr--o baz prin matricea . S se arate c exist o baz n fa de

care matricea transformrii

are form diagonal. admite trei vectori proprii liniar independenti. Determinam mai intai valorile proprii. Ecuatia caracteristica

Rezolvare: Aratam ca transformarea sau

are radacinile

Vectorii proprii sunt solutii ale sistemului

Pt.

; rangul sistemului este 2, astfel ca un sistem fundamental de solutii este

Deci vectorul

propriu corespunzator lui

este

Pt.

sistemul devine

Rangul sistemului este ; un sistem fundamental de solutii este format din

si

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 2 of 86

Vectorii proprii

sunt liniar independenti si deci formeaza o baza in

. Fata de aceaste baza matricea transformarii liniare este

Exercise Fie operatorii liniari , definii prin , .

1. S se calculeze operatorul 2. Dac , , sunt matricile lui ,

. , corespunztoare bazelor canonice, ce legtur exist ntre , i . , i ?

3. S se calculeze operatorul Soluie: 1.

i s se stabileasc legtura dintre matricea lui

2.

Observm c

3.

Fie

matricea operatorului

Pe de alt parte avem :

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 3 of 86

Exercise Operatorul are matricea corespunztoare bazelor unitare, unde . S se calculeze , unde .

Soluie: Din

Rezult c

Exercise Fie Soluie: -injectivitatea operatorul este injectiv dim surjectivitatea

. S se arate c

este izomorfism i s se calculeze inversa sa.

Exercise Fie operatorul liniar , . S se cerceteze dependena liniar a vectorilor ,

i a vectorilor imagine

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 4 of 86

Soluie: matricea sistemului de vectori este

fie

matricea sistemului de vectori este

avem

relatia de dependenta este : 2.Se d operatorul liniar: i n raport cu bazele: Soluie: Fie , i , atunci: a lui i S se scrie maricea ataat operatorului n raport cu bazele canonice ale lui a lui i

deci matricea ataat operatorului

n raport cu baza canonica a lui

este:

, iar matricea de trecere de la baza

la baza

va fi:

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 5 of 86

Elementele bazei

mai pot fi scrise:

, de unde putem scrie:

Matricea de trecere de la baza

la baza

este:

atunci marticea ataata operatorului

n raport cu baza

va fi:

deci

iar

ex 1.31 Fie si

doua endomorfisme definite prin

Sa se determine matricele transformarilor ex 1.32 Fie :

si respectiv )= ,

in raport cu baza canonica a lui fixat.

, unde

este compunerea celor doua morfisme.

, functia definita prin egalitatea

1) Sa se arate ca f este o transformare liniara. 2) Sa se calculeze Ker si Im si sa se arate ca Ker 3) Sa se determine o baza in Im = .

fata de care matricea lui sa fie de forma:

T=

4) Sa se determine subspatiile invariante ale lui ,

fiind spatiul vectorial al tuturor vectorilor liberi.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 6 of 86

Rezolvare (1) Daca f - transformare liniara

f( ) =

, f( ) =

f( ) + f( )=(

- transformare liniara.

Rezolvare (2)

a) b)

- orice element din

Ker =

, Im = {0}

Ker

Im =

Ker - multimea vectorilor colineari cu

Im Im Ker = {0}

- multimea tuturor vectorilor perpendiculari pe

poate fi exprimat ca suma de doi vectori Rezolvare (3) Consideram baza formata din vectorii , Im ,

coliniar cu

Ker ,

Im

Ker

Im

. Notam maticea lui in raport cu baza {

, } are forma:

T=

Rezolvare (4) Subspatiile invariante ale transformarii sunt {0} - deoarece - deoarece Ker - deoarece Ker , , coliniar cu , este la fel coliniar cu .

ex 1.33 Fie A =

1) Sa se determine aplicatia liniara

care are matricea asociata in raport cu baza canonica chiar matricea A.

2) Sa se determine Ker , Im , rangul si defectul lui . 3) Sa se determine pentru ce valori ale lui 4) Fie subspatii. , este un izomorfism. ; si Ker =L . Sa se determine Im si Im Im si baze in aceste

o aplicatie liniara asa incit

5) Sa se arate ca satisface o ecuatie algebrica de grad 9 cu coeficienti reali in Rezolvare (1) Forma generala a functiei este:

Daca are asociat in raport cu baza canonica matricea A

, analogic obtinem

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 7 of 86

Rezolvare (2)

Discutie : I :

Ker

, Im

II :

Ker

O baza in Ker este

dim Ker =1

defectul lui

este 1. O baza in Im este

dim

= 2 care este rangul lui .

Rezolvare (3) este un izomorfism daca matricea atasata este inversabila Rezolvare (4) Forma generala a functiei este:

sistemul (1) are o singura solutie

Din Ker =L

Din (2)

Din (2)

Rezolvare (5) Cum , ex 1.34

este izomorf cu , unde

ca dim = 9, atunci vectorii 1, , - aplicatia liniara, - aplicatia nula.

, ...,

, in numar de zece sunt liniar dependenti, deci

Fie V un K-spatiu -dimensional si 1) Sa se arate ca exista un in asa incit

o aplicatie liniara: . atunci f este un automorfism ( cu proprietatea - aplicatie identica). .

2) Pentru K = R sa se arate ca daca 3) Sa se determine toate endomorfismele Rezolvare (1) Din faptul ca Im =

dim

dim = .

dim

...

dim

dim

...

. Aceasta impreuna cu

Rezolvare (2) Fie matricea asociata lui in baza canonica automorfism. Rezolvare (3) . - inversabila ( ) -

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 8 of 86

Fie

ex 1.35 Fie aplicatiile liniare definite respectiv prin

1) Sa se determine Ker

si Im

. in raport cu baza canonica a lui .

2) Sa se gaseasca matricea transformarii 3) Sa se afle matricea transformarii

in aceeasi baza. si in raport cu baza determinata de vectorii: , , ,

4) Sa se expliciteze matricele transformarilor . Rezolvare (1) Fie

Ker

= {(0,0,0,0)}

Im Rezolvare (2)

Im

Rezolvare (3)

Fie

Rezolvare (4) Fie

- o baza determinata de vectorii

. Fie

matricea asociata lui in baza

det

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 9 of 86

(1)

Fie

matricea asociata lui

in baza

ex 1.36 Fie o proiectie. Sa se determine valorile parametrului determine inversa. Rezolvare Discutie : I: astfel ca transformarea liniara sa fie inversabila si in acest caz sa se

II:

(deoarece

proiectie)

Cautam

de forma

ex 1.37 Fie 1) 2) Im 3) Ker Rezolvare (1) Fie doua proiectii. Sa se arate ca : este tot o proiectie Im Ker Im Ker

Pentru ca

sa fie proiectie e necesar ca doar atunci cind

Rezolvare (2)

Im

Im

= Im

Rezolvare (3)

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 10 of 86

Ker

ex 1.38 Fie spatiul vectorial real al segmentelor orientate cu originea 0, identificat cu mutimea punctelor din plan si fie si 1) sa fie o proiectie unde si sunt doua puncte fixe necoliniare cu , iar aplicatia liniara definita prin asa incit :

un punct din plan. Sa se determine

2) sa fie o involutie. Rezolvare (1)

Daca

nu e coliniar cu

putem alege o baza

- proiectie

Rezolvare (2)

- involutie

ex 1.39 Fie un spatiu vectorial peste cimpul si involutie si reciproc, daca este o involutie atunci Rezolvare (1) Daca = Rezolvare (2) Daca - involutie = ex 1.40 Fie are forma : un endomorfism s doua subspatii invariante ale lui , iar . Sa se arate ca exista o baza in fata de care matricea = - proiectie. - proiectie = . = = - involutie. un endomorfism pe . Sa se arate ca daca este o proiectie. este o proiectie, atunci endomorfismul este o

unde

si

sunt doua matrici patratice, iar

si

sunt doua matrici dreptunghiulare nule.

Rezolvare Deoarece Fie dim dim dim = + dim = dim . de forma :

. Alegem o baza in

unde

si

- subspatii invariante

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 11 of 86

poate fi scris in baza

sub forma :

ex 2.1

Sa se arate ca polinomul caracteristic al matricei

cu

este egal cu produsul polinoamelor caracteristice ale matricelor

si

Rezolvare Polinomul caracteristic unei matrici A are forma :

Pentru matricea

, conform formulei (1)

= det

det

= det

det

det

- det =

ex 2.2

a) Fie

. Sa se determine toate matricele

asemenea cu A.

b) Fie Rezolvare (a)

doua matrice ce au acelasi polinom caracteristic. Sunt matricele

si

asemenea sau nu?

Fie C =

, det

astfel incit

Rezolvare (b)

Exemplu : Matricele

au acelasi polinom caracteristic :

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 12 of 86

det

= det

= det

dar nu sunt asemenea. Problema 1 (24/183) Fie un spatiu vectorial de dimensiune si un operator liniar de rang p. Determinati operatori liniari de rang 1 astfel incat .

Rezolvare: Intrucat Fie Atunci Pentru Vectorul fie este o baza in , si deci rang o baza in si si o baza in este o baza in (sunt si . vectori liniar independent deoarece este liniar).

Problema 2 (25/184) Fie a) b) Rezolvare: a) Deoarece in baza teoremei dimensiunii Fie Asadar b) Presupunem ca Cum Fie Cum Presupun Deci: si Asadar Problema 3 (26/185) Fie spatiul vectorial al polinoamelor cu coeficienti din si fie . Determinati si un operator liniar definit prin . si invariante in raport cu V. sunt invariante in raport cu , deoarece . Atunci . Atunci si . un operator liniar, avem adica astfel incat , deci si prin urmare , deci . Orice . Fie . Atunci . astfel incat , este suficient de verificat ca . Atunci si deci . . Intrucat . un spatiu vectorial de dimensiune . un operator liniar, sunt invariante in raport cu . si un operator liniar cu proprietatea ca . Sa se arate ca:

este invariant in raport cu . este invariant in raport cu se scrie sub forma: . De asemenea, .

, unde

si

. , deoarece

Rezolvare: Folosind formula lui Taylor, se poate scrie: si

Deci

Atunci Apoi, este divizibil cu

, si deci

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 13 of 86

Se mai poate scrie

Daca Problema 4 (1/187)

atunci

astfel incat

Fie

matricea asociata unui operator liniar,

, in baza canonica.

a) Sa se calculeze valorile proprii ale lui b) Este diagonalizabila? .

c) Sa se determine vectorii proprii ai lui d) Sa se diagonalizeze matricea Rezolvare: a) Polinomul caracteristic al operatorului Se stie ca valorile proprii ale operatorului

si sa se calculeze

se scrie sunt solutiile ecuatiei

, unde =matricea unitate. .

Dar

Deoarece

, se obtine: .

Deci valorile proprii ale lui U sunt:

b) Se stie ca vectorii proprii corespunzatori la valori proprii distincte sunt liniar independenti. Asadar, putem forma o baza cu vectori proprii corespunzatoari valorilor proprii si atunci putem afirma ca matricea este diagonalizabila.

c) Determinam mai intai vectorii proprii corespunzatori valorii proprii

Acestia sunt vectori nenuli,

solutii pentru sistemul

Fie

subspatiul vectorial propriu asociat valorii proprii

se scrie:

Determinam o baza in

Daca

, atunci

, unde

este baza canonica in

. Atunci

este generat de vectorul

. In plus, acest vector este liniar independent, deci formeaza o baza in

si

Deci

Determinam acum vectorii proprii corespunzatori valorii proprii

Acestia sunt vectorii nenuli, u=

solutii pentru sistemul

Fie

subspatiul vectorial propriu asociat valorii proprii

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 14 of 86

se scrie:

Determinam o baza in

. Daca

, atunci

, unde

este baza canonica in

. Atunci:

este generat de vectorul

. Acest vector este si liniar independent, deci formeaza o baza in

si

Deci

d) Stim ca

este diagonalizabila. Atunci,

, cu:

unde

este vectorul propriu

corespunzator valorii proprii

, obtinut pentru

, iar

este vectorul propriu corespunzator valorii proprii

=3, obtinut pentru

Deci P=

. Atunci

Deci

Dar

. Deducem ca

Problema 5 (2/191) Fie matricea asociata unui operator in baza canonica.

a) Sa se calculeze valorile proprii ale lui

. .

b) Sa se determine vectorii proprii ai operatorului c) Este diagonizabila?

Rezolvare: a) Polinomul caracteristic al operatorului Se stie ca valorile proprii ale lui se scrie . .

sunt astfel incat

Deci

=0.

Obtinem astfel o valoare proprie dubla:

b) Determinam in continuare vectorii proprii ai lui

. Vectorii proprii corespunzatori valorii proprii

sunt vectori nenuli,

solutii ale

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 15 of 86

sistemului:

Fie

subspatiul vectorial propriu asociat lui

se scrie:

Determinam o baza in

Daca

, atunci

, unde

este baza canonica in

. Deci

si prin urmare vectorul

genereaza

. In plus,

este liniar independent, el formeaza deci o baza in

si

Deci vectorii proprii asociati lui

sunt vectori de forma

, cu

c) Deoarece Problema 6 (3/192)

(2 este ordinul de multiplicitate al valorii proprii) deducem ca

nu este diagonalizabila.

Fie

matricea asociata unui operator liniar

, in baza canonica. Fie

si

valorile proprii ale lui

si

vectori proprii corespunzatori respectiv valorilor proprii

si

. Aratati ca:

a) Daca

este par, atunci

b) Daca

este impar, atunci

Rezolvare: a) Vectorii proprii corespunzatori valorilor proprii distincte sunt liniar independenti; cei doi vectori proprii dati, corespunzatori respectiv la formeaza deci o baza de vectori proprii si deci putem afirma ca matricea este diagonalizabila.

In aceste conditii, putem scrie

(intrucat

este simetrica), cu

si

Deci

par

impar

Problema 7 (4/194)

Fie M=

matricea asociata unui operator liniar

in baza canonica.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 16 of 86

a) Sa se calculeze valorile proprii ale lui b) Sa se determine vectorii proprii ai lui c) Este diagonalizabila? .

Rezolvare: a) Polinomul caracteristic al operatorului se scrie:

Valorile proprii ale lui

sunt astfel incat

si Deci valorile proprii ale lui sunt si

b) 1. Vectorii proprii corespunzatori valorii proprii

Acestia sunt vectori nenuli,

obtinuti cu ajutorul solutiilor sistemului:

Fie

subspatiul vectorial propriu asociat valorii proprii

Determinam o baza in

Daca

atunci

sau

, unde

este baza canonica in

Vectorul

genereaza

In plus el este liniar independent si deci formeaza o baza in

si

Deci vectorii proprii asociati valorii proprii

sunt vectori de forma

cu

Luand

, obtinem vectorul propriu

2. Vectorii proprii corespunzatori valorii proprii

Acestia sunt vectori nenuli,

obtinuti cu ajutorul solutiilor sistemului:

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 17 of 86

Fie

subspatiul vectorial propriu asociat valorii proprii

Determinam o baza in

Daca

atunci

sau

, unde

este baza canonica in

Vectorul

genereaza

In plus el este liniar independent si deci formeaza o baza in

si

Deci vectorii proprii asociati valorii proprii

sunt vectori de forma

cu

Luand

, obtinem vectorul propriu

3. Vectorii proprii corespunzatori valorii proprii

Acestia sunt vectori nenuli,

obtinuti cu ajutorul solutiilor sistemului:

Fie

subspatiul vectorial propriu asociat valorii proprii

Determinam o baza in

Daca

atunci

adica

, unde

este baza canonica in

Vectorul

genereaza

In plus el este liniar independent si deci formeaza o baza in

si

Deci vectorii proprii asociati valorii proprii

sunt vectori de forma

cu

Luand

, obtinem vectorul propriu

Problema 8 (5/198)

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 18 of 86

Fie

matricea asociata operatorului liniar

in baza canonica.

a) Sa se calculeze valorile proprii ale lui b) Este matricea Rezolvare: a) Polinomul caracteristic al operatorului diagonalizabila?

se scrie

Valorile proprii ale lui

sunt astfel incat

In concluzie, valorile proprii ale operatorului U sunt

si sa fei de dimensiune 2.

b) Pentru ca M sa fie diagonalizabila, trebuie ca spatiul vectorial propriu asociat valorii proprii Vom determina dimensiunea subspatiului vectorial asociat valorii proprii

Vectorii proprii corespunzatori valorii proprii

sunt vectori nenuli,

obtinuti cu ajutorul solutiilor sistemului:

Fie

subspatiul vectorial propriu asociat valorii proprii

Determinam o baza in E

Daca

, atunci

Vectorii

si

genereaza

In plus, ei sunt liniari independenti deoarece

Deci

si

foremeaza o baza in

si

Cum dimensiunea subspatiului

coincide cu ordinul de multiplicitate al valorii proprii

corespunzatoare, se poate afirma ca Problema 9 (6/200)

este diagonalizabila.

Pentru

se considera matricea

Determinati valorile lui pentru care operatorul Rezolvare:

cu matricea

are trei valori proprii disticte.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 19 of 86

Fie

Atunci

Deci valorile proprii ale operatorului

sunt

Deci Problema 10 (7/200)

Pentru ce valori ale lui , matricea

este diagonalizabila?

Rezolvare: Determinam valorile proprii ale operatorului cu matricea .

Deci singura valoare proprie a lui

este

avand ordinul de multiplicitate

Vectorii proprii corespunzatori valorii proprii

sunt vectori nenuli,

obtinuti cu ajutorul solutiilor sistemului:

Daca Cum

atunci subspatiul propriu corespunzator valorii proprii in acest caz matricea este diagonalizabila.

este

Daca

atunci subspatiul propriu corespunzator valorii proprii

este

Cum Deci doar pentru Problema 11 (8/201)

in acest caz matricea

nu este diagonalizabila. este diagonalizabila.

Fie M=

matricea asociata operatorului liniar

in baza canonica.

a) Sa se calculeze valorile proprii ale lui

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 20 of 86

b) Se se determine vectorii proprii ai operatorului Rezolvare: a) Polinomul caracteristic al operatorului se scrie

si sa se calculeze

Deci valorile proprii ale operatorului

sunt:

b) 1. Vectorii proprii corespunzatori valorii proprii

Acestia sunt vectori nenuli,

obtinuti cu ajutorul solutiilor sistemului:

Fie

subspatiul vectorial propriu asociat valorii proprii

Determinam o baza in

Daca

atunci

sau

, unde

este baza canonica in

Vectorul

genereaza

In plus el este liniar independent si deci formeaza o baza in

si

Deci vectorii proprii asociati valorii proprii

sunt vectori de forma

cu

Luand

, obtinem vectorul propriu

2. Vectorii proprii corespunzatori valorii proprii

Acestia sunt vectori nenuli,

obtinuti cu ajutorul solutiilor sistemului:

Fie

subspatiul vectorial propriu asociat valorii proprii

Determinam o baza in

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 21 of 86

Daca

atunci

, unde

este baza canonica in

Vectorii

si

genereaza

In plus acesti vectori sunt liniar independenti deoarece

deci formeaza o baza in

si Intrucat dimesiunea subspatiului propriu cu coincide cu ordinul de multiplicitate al valorii proprii deducem ca este diagonalizabila. Atunci

Asadar

Cum

obtinem ca

Problema 12 (9/205)

Sa se determine vectorii si valorile proprii pentru operatorul liniar

dat prin matricea

Este

diagonalizabila?

Rezolvare: Polinomul caracteristic al operatorului Valorile proprii ale operatorului Notam se scrie

sunt solutiile ecuatiei

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 22 of 86

Deci

unde

Asadar, si deci 1. Vectorii proprii corespunzatori valorii proprii cu ordinul de multiplicitate si cu ordinul de multiplicitate .

sunt vectori nenuli solutie pentru sistemul:

Fie

subspatiul vectorial propriu asociat valorii proprii formeaza o baza in sunt vectori nenuli solutie pentru sistemul: si deci

Vectorii 2. Vectorii proprii corespunzatori valorii proprii

Fie

subspatiul vectorial propriu asociat valorii proprii formeaza o baza in coincid e cu si deci coincide cu rezulta

Vectorii Intrucat ordinul de multiplicitate al valorii proprii ca matricea este diagonalizabila. Problema 13 (10/208)

si ordinul de multiplicitate al valorii proprii

Fie E un spatiu vectorial complex si U:E un operator liniar. Sa se arate ca daca F este un subspatiu vectorial al lui E invariant in raport cu U atunci exista un vector nenul w si astfel incat U(w)= Rezolvare: Fie restrictia lui U la F. Cum F este un subspatiu invariant in raport cu U, obtinem ca proprie a lui si deci astfel incat Problema 14 (11/208) Fie un spatiu vectorial complex de dimensiune si doi operatori liniari cu proprietatea ca este un vector propriu al lui corespunzator valorii proprii , sa se arate ca: a) b) Exista c) astfel incat ( o constanta nenula). Daca este un operator liniar, deci exista cel putin o valoare

nu este injectiv.

Rezolvare: a) Folosind relatia din ipoteza, obtinem:

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 23 of 86

Atunci valorii proprii In cel de al doilea caz, avem: corespunzator valorii proprii Presupun (unde sau

sau

este un vector propriu al lui

corespunzator

deci

sau

este un vector propriu al lui

este un vector propriu al lui

corespunzator valorii proprii

unde proprii

sau

este un vector propriu al lui

corespunzator valorii

b) Intrucat si c) Deci v

are un numar finit de valori proprii distincte se deduce (folosind punctul a)) ca

astfel incat:

cu si implica faptul ca nu este operator liniar injectiv.

Problema 15 (12/209) Fie Rezolvare: Fie o valoare proprie a operatorului cu matricea . Atunci, Sa se arate ca operatorii cu matricele , respectiv au acelasi polinom caracteristic.

1.Care dintre operatorii de mai jos sunt liniari? a) b) c) d) Rezolvare: a) rezult: (1); (2); Din 1 si 2 b) este operator liniar; si rezult (1); (1); din 1 si 2 c) Functia e operator liniar; si nu este aditiv.ntr-adevar:

Dac d)

de exemplu pentru deci

si nu aplic vectorul nul din

nu este operator liniar. n el nsusi.Atunci nu este liniar.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 24 of 86

2.Se d operatorul: Rezolvare: ca functie vectorial are componentele: unde

S se demonstreze c

este un operator liniar si injectiv.

Avem: numai dac toate componentele sale sunt functii liniare.Definim functiile proiectii deci apartin spatiului vectorial

pentru prin

de unde se observ usor c este liniar dac si sunt operatori liniari.Atunci putem scrie sunt combinatii liniare de functiile este operator liniar.Pentru a proba injectivitatea este

Rezult c adic sunt operatori liniari .Obtinem c

necesar si suficient s demonstrm c

3.Fie operatorul liniar S se determine Rezolvare:

definit prin : rangul si defectul lui .

Sistemul obtinut este compatibil nedeterminat,ultina relatie obtinndu-se ca diferent a primelor dou

.Deducem

Punnd

, putem scrie:

de unde dim

Pentru ca

s apartin lui

e necesar si suficient ca sistemul :

s fie compatibil.

Matricea asociat sistemului este:

Rangul matricei este 2.Fie

Avem un singur

minor caracteristic :

care trebuie s fie nul.Deci

de unde

Notm

si obtinem

deci Se verific astfel relatia 4.Se d operatorul liniar a)bazele canonice ale lui b)bazele la schimbarea bazelor Rezolvare: a)Fie si si a lui si

Cum vectorii (1,1,0) si (1,0,1) sunt liniar independenti avem

S se scrie matricea atasat operatorului

n raport cu :

a lui

Sa se verifice formula de transformare a matricei atasate

baze canonice n

respectiv

Avem

Rezult c matricea atasat lui

n cele dou baze va fi:

b)Fie

matricea de trecere de la baza Analog

de mai sus la baza

si

matricea de trecere de la baza

la baza

.Putem scrie :

deci vectori exprimati n

de unde avem

baza canonic

Le vom gasi reprezentarea in baza

folosind formula

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 25 of 86

Calculam

e inversabila.

Deci

deci

Matricea lui

perechea de baze

si

va fi atunci

Pentru a verifica relatia de transformare a matricei asociate lui

,calculam:

5.S se studieze inversabilitatea operatorilor liniari de mai jos si ,n caz afirmativ ,sa se studieze inversele: a) b) c) d Rezolvare: ,unde

a)Matricea atasat lui

n baza canonic din

este

pentru care avem :

Fie

de unde bijectiv , nu este inversabil.

deci

adic

nu e injectiv.Nefiind

b)Matricea asociata lui

este A =

Deoarece

matricea

este inversabila si odat cu ea si operatorul

Ne folosim de relatia

Calculam

Deci

c)Matricea asociata lui

este:

,unde

d) nu este inversabil pentru ca n caz contrar din 6.Se dau operatorii liniari: si

bijectiv si liniar ar rezulta

ceea ce este fals.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 26 of 86

atasate lui

,respectiv si

Sa se scrie produsul in bazele canonice corespunzatoare. pentru operatorii:

si matricea asociata lui in bazele canonice,probnd legatura cu matricele

b)S se calculeze

Rezolvare: a)Avem:

Matricea produsului

n bazele canonice din

si

este

Pentru operatorul

obtinem

matricea

iar pentru

,matricea

b) Se constat c matricelor asociate. 7.Fie operatorii si legatura dintre matricea sumei si matricele celor 2 operatori. Rezolvare: Sa se er e matricele lor n bazele canonice, suma lor ,ceea ce corespunde la necomutatvitatea n general a produsului

formeaz baza canonica n

deci

deci

si are matricea

8.Sa se determine vectorii si valorile proprii ale operatorului

dat prin matricea sa n baza canonic

Rezolvare:

a)Ecuatia caracteristic este

valorile proprii sunt

Vectorii proprii sunt solutiile ecuatiei maticiale

unde

Pentru

obtinem:

arbitrar din

Vectorii proprii sunt

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 27 of 86

Pentru

avem

si vectorii proprii sunt :

si

Pentru

avem:

vectorii proprii corespunzatori vor fi:

b)Ecuatia caracteristica este :

Pentru

avem:

Vectorii proprii sunt

Pentru

avem

Vectorii proprii sunt:

Pentru

avem:

Vectorii proprii sunt:

c) Ecuatia caracteristica este

Pentru

avem:

Vectorii proprii sunt :

Pentru

avem:

Vectorii proprii sunt:

9.Sa se stabileasca daca matricea detemine o baza in care operatorul

a operatorului

n baza

poate fi adusa sau nu la forma diagonala;in caz afirmativ sa se scrie acesta matrice si sa se b) c) d) e)

are matricea diagonal:a)

Rezolvare:

a)Ecuatia caracteristic este:

valorile proprii ale vectorului .Pentru

avem:

si deci vectorii proprii sunt

sau

cu

Pentru

sistemul devine:

iar vectorii proprii sunt

sau

Valorile proprii

si

fiind distincte ,vectorii proprii sunt independenti si formeaza o baza n

deci vectorii

formeaza o baz n

iar matricea de trecere de la aceast baz canonica la aceast baz este

Cum

matricea atasat lui

este:

si verific relatia

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 28 of 86

b)Ecuatia caracteristic este:

Pentru

avem:

vectorii proprii sunt

Pentru

avem

vectorii proprii sunt

Valorile proprii

si

fiind distincte ,vectorii proprii sunt independenti si formeaza o baza n

Deci vectorii

formeaza o baz n

iar matricea de trecere de la aceast baz canonica la aceast baz este

Cum

matricea atasata lui

este:

c)Ecuatia caracteristica este:

Pentru

avem:

Deci vectorii proprii sunt

Deci nu putem gasi o baza formata

din vectorii proprii si deci nici matricea nu poate fi adusa la forma diagonala.

d)Ecuatia caracteristic este:

Pentru

avem:

Deci vectorii proprii

sunt:

Pentru

avem

Deci vectorii proprii sunt:

Pentru

avem

Deci vectorii proprii sunt

Valorile proprii

fiind distincte ,vectorii proprii sunt independenti si formeaza o baza n

deci vectorii

formeaza o baz n

iar matricea de trecere de la aceast baz canonica la aceast baz este

Deci

e)Ecuatia caracteristica este:

Pentru

avem:

Deci vectorii proprii sunt:

care nu pot forma o baza,deci matricea nu se poate diagonaliza.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 29 of 86

10.Sa se calculeze

unde

Rezolvare:

Vom determina o matrice

astfel nct matricea

sa fie diagonal.n exercitiul precedent ,punctul a),am gsit :

si deci

Folosind relatiile

si

cum

e matrice diagonal avem

si deci

1)Sa se stabileasca daca operatorul , unde ; d) relatiile: ,

este liniar sau nu iar daca este sa se determine matricea operatorului in bazele canonice. a) ; b) , , unde ; c) , unde = . Rezolvare: Fie + un vector din =

, , unde

si a un scalar real. a) Avem 0 2 -1 1 0 0 1 1 0 si

= 0 2 1 0 deci cand = 1 1 -1 0 0 b) Deoarece: = =

, si deci

este un operator liniar. Se stie ca:

; prin urmare:

= , = +

+ +

+ =

= +

acest operator nu este liniar. c) Deoarece: , operatorul

nu este liniar. d) Se verifica cu usurinta ca este un operator liniar. Matricea operatorului va fi:

2)Sa se arate ca Rezolvare: a)

este un operator liniar si sa se calculeze matricea operatorului in baza pentru k 1 si

: a)

b)

este evident un operator liniar. Deoarece

, matricea operatorului va fi:

b)Liniaritatea operatorului este evidenta.Avem relatia:

prin

urmare matricea operatorului va fi:

3)Fie un operator linear; sa se arate ca daca vectorii din sunt linia dependenti atunci si vectorii liniar dependenti. Rezolvare: Vectorii fiind liniar depepndenti rezulta ca exista scalarii nu toti nuli astfel incat: Deoarece obtinem , relatie din care rezulta liniar depepndenta vectorilor . 4) Fie

, din

sunt tot

un spatiu vectorial si doua subspatii ale lui X astfel incat X= ; sa se arate ca operatorul , , unde , este un operator liniar ( se numeste operator de proiectie). Rezolvare:Cm scrierea unui vector din X ca suma unui vector din este unica operatorul fiind bine definit. Fie , , , avem =

, si unul din si deci

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 30 of 86

este aditiv. Fie . 5)Se considera operatorii unde , unde cu

si

; avem

(a fost utilizat faptul ca

si

sunt subspatii ale lui X si unicitatea scrierii in

, i=1,2,3 , , am notat matricea operatorului =

, si sa se puna in evidenta relatiile ce exista intre = , , ,

; sa se calculeze operatorii

in baza canonica. Rezolvare: a) Prin definitie avem: Matricile acestor operatori sunt:

Se vede ca

. b)Prin definitie avem:

si

matricea operatorului

este:

si

c) Pentru ca

sa existe trebuie sa verificam ca nucleul lui

este format numai din

vectorul nul: ker

= 2 0 2 1 2 1 1 1 2

sistemul omogen ce rezulta din relatia

este compatibil determinat deoarece

determinantul sistemului: din relatia unde

=8+2-4-2=4 este nenul si deci are numai solutia banala :

, prin urmare ker

. Sistemul ce rezulta

este compatibil determinat pentru orice y si are solutia

; deci operatorul

exista si

; matricea operatorului

este:

, unde

11) Sa se determine o baza in care operatorul gasim o baza formata din vectori proprii. Ecuatia caracteristica:

, unde

, are matricea diagonala. Rezolvare: Vom cauta sa

(1- )

are radacinile

=0 si

=1. Pentru =0 obtinem sistemul:

si deci vectorii proprii

. Pentru

din sistemul: formeaza o baza in

obtinem vectorii proprii: si ,

. Vectorii astfel ca matricea lui

in baza

este:

12) Fiind data matricea operatorului

in baza

sa se stabileasca daca aceasta matrice poate fi adusa sau nu la forma diagonala; in b) Rezolvare: a) Ecuatia

caz afirmativ sa se scrie aceasta matrice si baza in care matricea operatorului are aceasta forma: a)

caracteristica este

=0 ( -1)( -2)

valorile proprii ale operatorului sunt

Pentru =1, rezolvand sistemul:

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 31 of 86

obtinem vectorii proprii

Pentru =2, rezolvand sistemul:

obtinem: vectorii proprii

vectorii proprii

formeaza o baza si deoarece

matricea lui

in baza

este

b) Ecuatia

caracteristica:

( -1) ( -2)=0 are radacinile

=1,

. Pentru valoarea proprie

obtinem vectorii proprii

nu

vom putea gasi o baza formata din vectorii proprii diagonala.

si

e radacina dubla) si deci matricea data nu poate fi adusa la forma

13) Sa se determine o matrice

astfel incat matricea

sa fie diagonala, unde

Rezolvare: Vom utiliza formula de calcul a

matricei unui operator cand se schimba baza. Fie

operatorul a carei matrice in baza canaonica este

. Vom determina vectorii proprii ai acestui operator.

pentru =1 obtinem:

adica vectorii proprii:

pentru =-1 obtinem:

adica vectorii proprii:

. Vectorii proprii

formeaza o baza in

si matricea operatorului

in aceasta baza

este:

matricea

este de fapt

, unde

este matricea de trecere de la baza canonica la baza

si deci ea indeplineste cerintele

din enuntul problemei: se vede cu usurinta ca:

14) Sa se calculeze

, unde:

Rezolvare: Vom determina o matrice

astfel incat matricea

sa fie diagonala:

; pentru =1 obtinem vectorii proprii a(1,-1), anterioara :

pentru =3 obtinem vectorii proprii a(0,1), Folosind relatiile: , obtinem

. vom avea atunci ca in problema =

15) Fie

un spatiu vectorial si n operator liniar cu proprietatea ca Rezolvare: Multimile si sunt nevide dearece

; sa se arate ca ; se constata ca

si

unde sunt subspatii ale lui

, . Demonstram ca

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 32 of 86

= ; pentru x din Aratam ca

notam cu = , adica este o suma directa; fie x din

si , rezulta ca

; evident x= , rezulta ca nucleul, imaginea si si

si deoarece

, adica .

, iar .

; cum incluziunea

este evidenta am demonstrat ca

adica 2x=0 si deci x=0, prin urmare

Sa se determine pentru operatorul liniar , a) b) c) unde Solutie a) Conform definitiei avem: . :

; vectorii: Se vede cu usurinta ca formeaza o baza a nucleului si deci .

b) Pentru a determina pe

rezolvam sistemul:

Obtinem solutiile

si deci:

si Vectorul

. apartine imaginii lui daca si numai daca exista in astfel incat:

Deci sistemul de mai sus trebuie sa fie compatibil; matricea sistemului are rangul 2 si

pentru ca sistemul sa fie compatibil trebuie ca determinantul caracteristic sa fie nul

adica a-b-c=0; prin urmare si c) Vom avea: .

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 33 of 86

si

Deoarece sistemul:

este compatibil pentru orice a,b,c reali, Fie un spatiu vectorial de dimensiune

si si un operator liniar

. ; se se demonstreze ca .

Solutie Fie , Daca , dimensiunea nucleului. atunci si si deci afirmatia din enunt e verificata. o baza a lui sistemul de vectori formeaza o baza a imaginii si deci poate fi completat pana la o baza a lui . , fie aceasta . Vom

Daca atunci fie demonstra ca vectorii a) Consideram relatia: ,

relatia de mai sus este echivalenta cu:

si deci

apartine nucleului; rezulta deci ca exista scalarii

astfel incat:

sau: ; vectorii fiind liniar independenti rezulta ca si deci vectorii sunt liniar independenti. ; deoarece

b) Demonstram ca constituie un sistem de generatori pentru ; fie din , deci exista in astfel incat e o baza in rezulta ca exista scalarii astfel incat si deci ; deoarece vectorii sunt egali cu zero si deci . ???Fie . Solutie Verificam ca satisface proprietatile normei: 1) relatia este evidenta; un spatiu vectorial normat si un operator liniar injectiv; sa se arate ca functia definita prin relatia

este o norma pe

deoarece operatorul 2) 3)

este injectiv ultima relatie e echivalenta cu unde

este un scalar; .

6/49. Matricea operatorului U in baza

este

A=

; sa se gaseasca matricea operatorului in baza

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 34 of 86

\underlineRezolvare: Matricea de trecere de la baza E la F este:

C=

Daca notam cu B matricea operatorului considerat in baza F putem scrie relatia:

si deoarece

obtinem:

7/49. Se da operatorul

, unde

. si

Se cere matricea operatorului in bzaele canonice si in bazele . \underlineRezolvare:

a) Matricea A a operatorului in bazele canonice este:

b) Matricea B a operatorului U in bazele E si F este

, unde C este matricea de trecere de la baza canonica la baza E, adica

C=

iar D este matricea de trecere de la baza canonica la baza F, adica

D=

B=

8/51. In spatiul se considera bazele determine operatorul lui astfel incat \underlineRezolvare:

, unde , i=1,2,3.

=(2,3,5),

=(0,1,2),

=(1,0,0),

=(1,1,1),

=(1,1,-1),

=(2,1,2); sa se

Matricea operatorului in bazele E si F va fi A=

; matricea operatorului U in baza canonica va fi

, unde C este matricea de

trecere de la baza E la baza canonica iar D matricea de trecere de la baza F la baza canonica. Deci vom avea:

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 35 of 86

C=

adica 9/52. Sa se arate ca in spatiul unde , formeaza o baza. \underlineRezolvare:

, unde al tuturor operatorilor liniari de la

. in operatorii ,

Se demonstreaza ca operatorii considerati sunt liniar independenti. Fie relatia: ; deci pentru orice obtinem si deci operatorii sunt liniar independenti. . Fie U un operator liniar, el este determinat de: din avem: ; pentru x=(1,0) din relatia anterioara rezulta ca

, iar pentru x=(0,1)

Vom arata ca operatorii considerati constituie un sistem de generatori pentru

datorita aditivitatii si omogenitatii, adica: Vom avea deci: cum egalitatea precedenta are loc pentru orice x din rezulta ca .

. ;

10/53. Sa se determine vactorii si valorile proprii ale operatorului U dat prin matricea sa:

a)

b)

c)

\underlineRezolvare:

a) Ecuatia caracterisitca este:

; deci singura valoare proprie este

. Pentru a determina vectorii proprii

rezolvam ecuatia U(x)=x, care conduce la sistemul:

ale carei solutii sunt

si deci vectorii proprii sunt

b) Ecuatia caracterisitica este:

; deci valorile proprii sunt 0 si 1. Pentru

obtinem sistemul:

ale carei solutii

si deci vectorii proprii corespunzatori lui

sunt

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 36 of 86

Pentru

obtinem sistemul:

ale carei solutii

si deci vectorii proprii corespunzatori lui

sunt

. c) Ecuatia caracteristica

are radacinile i si -i; pentru 7. a) Sa se determine transformarea liniara b) Sa se determine imaginile lui c) Sa se arate ca d) Sa se arate ca Rezolvare: si

obtinem vectorii proprii care transforma si in

iar pentru in

obtinem si in

sunt liniar independente si de asemenea si imaginile lor. sunt liniar dependente si de asemenea si imaginile lor.

a)

, iar ecuatia transformarii este

b) Imaginea lui

este

Imaginile lui

si

sunt respectiv

si

c) Rangul matricelor

si

este 2/

Atunci d) Avem

si

sunt liniar independente si de asemenea si imaginile lor. si , deci si imaginile lor sunt liniar dependente.

8. Daca

este o transformare liniara relativ la baza Z formata din

sa se determine

transformarea Rezolvare:

relativ la baza

Rezulta

si

12. Data fiind matricea

sa se determine radacinlie caracteristice si vectorii invarianti asociati.

Rezolvare:

Ecuatia caracteristica este

iar radacinile caracteristice sunt Daca , avem pentru (

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 37 of 86

sau

, deoarece matricele

sunt echivalente.

O solutie este data de deci radacinii caracteristice Orice vector al acestui spatiu este un vector invariant al lui A. Daca , avem

ii corespunde vectorul

care genereaza un spatiu vectorial unidimensional.

sau

Avem doua solutii liniar independente si Orice vector

Deci radacinii caracteristice i se asociaza spatiul vectorial cu doua dimensiuni generat de este un vector invariant al lui A. unde este

13. Daca este o matrice patratica de ordinul n, sa se arate ca inmultit cu suma tuturor minorilor principali patratici de ordinul m ai lui A.

Pentru

sa se determine radacinile caracteristice si spatiile vectoriale invariante.

Rezolvare

Scriem

sub forma

si fiecare element fiind un binom, presupunem ca determinantul se poate exprima ca suma a 2

determinanti. Unul din acesti determinanti are pe ca element diagonal si zero in rest; valoarea lui este Determinantii ramasi au m coloane, m=1,2,...,n - 1), din -A si coloane fiecare continand un element Consideram unul din acesti determinanti si presupunem ca coloanele lor numerotate Dupa transformari elementare acest determinant se scrie:

Altul este fara ; valoarea lui este (-1)

sunt coloanele lui -A.

unde Deci

este minorul patratic de ordinul m, principal al lui A. , cu

Pentru A dat in cazul particular avem:

, deci Radacinile caracteristice sunt 1, 1, 1, 2.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 38 of 86

Pentru

, avem:

Aceasta matrice are rangul 3. Spatiul vectorial invariant asociat este generat de Pentru rezulta matricea

si are rangul 3, deci spatiul vectorial asociat este generat de

14. Fie Rezolvare

radacinile caracteristice distincte si vectorii invarianti asociati matricei A. Sa se arate ca

sunt liniar independenti.

Presupunem ca acesti vectori nu sunt liniar independenti, deic exista scalari Inmultind cu A si tinand seama de faptul ca , avem:

nu toti nuli astfel ca

Inmultind cu A, obtinem

Scriem egalitatile sub forma:

, deci exista

Inmultind cu

, avem

de unde rezulta

, ceea

ce contrazice ipoteza. Rezulta ca

sunt liniar independenti.

15. Sa se arate ca doua matrice similare au aceleasi radacini caracteristice. Rezolvare si radacini caracteristice. 16. Sa se arate ca daca o matrice patrata de ordinul n are n vectori invarianti liniar independenti, atunci este similara cu o matrice diagonala. Rezolvare Fie vectorii liniar independenti Atunci asociati cu radacinile caracteristice corespunzatoare astfel incat si fie , deci A si B au aceleasi ecuatii caracteristice, deci au aceleasi

Rezulta

17. Sa se determine o matrice nesingulara

astfel ca

sa fie triunghiulara, daca

Rezolvare Avem si radacinile caracteristice sunt 1,-1,2,-2. Obtinem prima coloane a unei matrice nesingulare iar celelalte coloane vectori elementari, adica un vector invariant corespunzator radacinii caracteristice 1 ca

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 39 of 86

Avem

si

O radacina caracteristica a lui

este -1 si vectorul invariant asociat este

Luam

Avem

O radacina caracteristica a lui

este 2 si un vector invariant asociat

. Luam

si obtinem

Rezulta

si

18. Sa se determine o matrice unitara

astfel ca

sa fie triunghiulara si avand ca elemente diagonale radacinile caracteristice ale matricei

Rezolvare Ecuatia caracteristica a lui A este si are radacinile caracteristice 0,1,-i,3+2i.

Pentru

, avem

ca vector invariant asociat si formam

Prin procedeul Gram-Schmidt obtinem matricea unitara

Rezulta

, astfel ca, pentru aceasta alegere a lui

am obtinut matricea

4.1.Care din urmtorii operatori sunt liniari ?

a.

, unde

b.

, unde

c.

, unde

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 40 of 86

d.

, unde

REZOLVARE: Dac X,Y sunt dou spaii vectoriale definite pe acelai corp de scalari K, aplicaia este operator liniar dac:

sau: .

a. Fie

Avem:

Rezult c

este operator liniar.

b.

Deoarece :

nu este operator liniar.

c.

U este operator liniar.

d.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 41 of 86

Deoarece 4.2.Fie operatorul liniar :

nu este operator liniar.

a.Scriei matricea operatorului corespunztoare bazelor canonice .

b.Calculai

pentru

c.Calculai

pentru

REZOLVARE: a. Fie , bazele canonice (unitare ) din respectiv .

b. Avem :

c.

nu are sens deoarece :

4.3. Operatorul

are matricea corespunztoare bazelor unitare

. S se calculeze

unde

REZOLVARE:

4.4 Fie operatorii liniari

a.Care este operatorul

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 42 of 86

b. Dac legtura dintre REZOLVARE:

sunt matricile corespunztoare bazelor unitare din .

respectiv

, stabilii

a. Prin definiie : Deci:

b.

Observm c : 4.5 Fie operatorii liniari

. ,

a. Calculai operatrul b. Fie ? c. Exist d. Dac ? Dac da , care sunt ? sunt matricile lui ? , corespunztoare bazelor canonice , ce matricile lui corespunztoare bazelor canonice. Ce relaie exist ntre

relaie exist ntre REZOLVARE:

a.

b.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 43 of 86

Avem: Rezult : .

Verificare:

c. Un operator liniar

se poate inversa dac i numai dac nucleul sau :

conine doar vectorul 0. Pentru avem : .

Deoarece sistemul este omogen :

are determinantul

are

doar soluia banal , deci

Fie

unde

Rezult:

adic :

, unde A este matricea operatorului

U corespunztoare bazelor canonice .

Avem :

Deci

Pentru operatorul

avem:

. Fie .

Dar

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 44 of 86

Rezult

d. Dac

matricea lui

,atunci

=matricea lui

Dac

matricea lui

.atunci

matricea lui

Avem:

i are matricea

Dac operatorul .

are matricea

atunci

are matricea

4.6 Fie operatorul

.S se

afle matricea operatorului

corespunztoare bazelor

din

, unde:

REZOLVARE;

Avem

Rezult :

matricea lui

corespunztoare celor dou baze .

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 45 of 86

4.7 Fie

un operator liniar care are matricea corespunztoare

bazelor canonice

.S se determine spectrul i vectorii proprii ai lui

. Exist o baz n REZOLVARE:

n care matricea operatorului

s fie diagonal ?

Prin spectrul unui operator

nelegem mulimea vectorilor proprii ale lui unde este matricea

Valorile proprii sunt rdcinile ecuatiei unitate. Avem :

. .

Vectorii proprii se gsesc rezolvnd ecuaia CAZ I: tiind c . rezult:

Dac

atunci vectorii proprii sunt

CAZ II:

Vectorii proprii sunt:

Deoarece spectrul lui

este format din dou valori distincte .

rezult c vectorii proprii sunt liniar independeni i formeaz o baz n

De exemplu pentru

vectorii :

formeaz o baz n

Matricea diagonal a lui

este

2.17 Fie un spaiu vectorial peste corpul orice baz dat este nesingular. Dac inversabil, atunci , deci injectiv i ,

. Artai c

este inversabil dac si numai dac

, dac si numai dac matricea asociat in

implica este injectiv.

, deci

. Reciproc, dac

, atunci, pentru

va rezulta

Dac surjectiv. Dac .

este o baz a spaiului este inversabil si

, atunci

injectiv implica deci a spaiului

si , atunci

sistem liniar independent, deoarece . Prin urmare Im implic, pentru

si operatorul

este

este matricea sa intr-o baz

matricea asociat operatorului

deci

este matricea nesingulara, iar este matricea asociat unui operator , atunci, din condiia va rezulta

Reciproc, dac este matricea nesingular i , deci operatorul este inversabil.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 46 of 86

13. Fie a)

matricea asociata unui operator liniar

. Sa se arate ca: .

este inversabila daca si numai daca este o valoare proprie a lui

nu este o valoare proprie a lui

b) Daca c) Daca

atunci

este o valoare proprie a operatorului cu matricea atunci este nesingulara si este o valoare proprie a operatorului cu matricea A astfel incat este o valoare proprie a

este o valoare proprie nenula a lui

d) Daca este o valoare proprie a operatorului cu matricea operatorului cu matricea . Rezolvare: a) Polinomul caracteristic al operatorului cu matricea . Asadar A este inversabila daca si numai daca b) Fie Atunci Inductiv, obtinem ca c) Fie Rezulta ca Cum o valoare proprie a lui si deci obtinem ca si deci si deci este valoare proprie a lui astfel incat se scrie

atunci exista

nu este o valoare proprie a operatorului cu matricea . Atunci exista astfel incat .

o valoare proprie a operatorului cu matricea

. Atunci exista

este o valoare proprie a lui

d) Mai intai se arata ca

Daca

atunci

si deci

astfel incat unde . Sa se arate ca este diagonalizabila si sa se gaseasca polinomul

14.Fie si caracteristic al operatorului asociat. Rezolvare: fie

o valoare proprie a operatorului cu matricea

si

un vector propriu corespunzator valorii proprii

Atunci,

implica faptul ca

Daca deci

atunci din egalitatile de mai sus, obtinem

Subspatiul propriu corespunzator valorii proprii propriu si

este generat de

. In plus,

este liniar independent, deci el formeaza o baza in subspatiul

Valoarea proprie asociata: Daca atunci si deci subspatiul propriu este de dimensiune n-1.

si deci

Determinam acum o baza si dimensiunea lui

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 47 of 86

Daca unde

, atunci este baza canonica in

Deci

Vectorii

genereaza

deci ei formeaza un sistem de generatori in

In plus ei sunt liniar independenti deoarece

Deci vectorii In concluzie

formeaza o baza in si deci

si

este diagonizabila.

Cunoscand valorile proprii, polinomul caracteristic se scrie P 15. Fie Rezolvare: Matricea A fiind inversabila 0 este o valoare proprie a operatorului cu matricea A. Fie ca Acest lucru este posibil daca Deci daca 16. Fie A si B Rezolvare: Cazul 1. Matricea B este inversabila. Avem: atunci si deci este inversabila. este o valoare proprie a lui valorile proprii nenule ale operatorului A si Observam o matrice neinversabila. Sa se gaseasca astfel incat A sa fie inversabila cu proprietatea

. Sa se arate ca operatorii cu matricele AB, respectiv, BA au acelasi polinom caracteristic.

si si deci Cazul 2. Matricea In acest caz, exista este neinversabila. astfel incat de indata ce , matricea si este inversabila. au acelasi polinom caracteristic:

Conform cazului 1, operatorii liniari care au respectiv matricele

Pentru

fixat, fiecare determinant este un polinom in

de grad cel mult n, deci pentru

obtinem

17. Se considera matricele Rezolvare:

si

Sa se arate ca valorile nenule ale operatorilor liniari care au matricele

, respectiv

coincid.

Bordam inferior matricea cu o linie avand toate elementele nule, iar matricea matrici patratice de ordinul 3 pe care le notam si :

la dreapta cu o coloana avand toate elementele nule. Obtinem deci doua

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 48 of 86

si

Operatorii liniari care au respectiv matricile

si B

au acelasi polinom caracteristic. Prin urmare,

si deci valorile proprii nenule ale operatorilor care au matricele 18.Fie cu proprietatea ca

respectiv

, coincid. ale operatorului cu matricea verifica ecuatia . Sa

. Sa se arate ca toate valorile proprii

se deduca apoi ca nu poate exista o matrice Rezolvare: Fie

, avand elementele numere reale, care sa verifice relatia indicata.

o valoare proprie a operatorului cu matricea

si

un vector propriu corespunzator valorii proprii . Deoarece

, obtinem:

Cum

, obtinem

. cu elemente numere reale care verifica ecuatia . are cel verificata de orice

Presupunem ca exista o matrice

Polinomul caracteristic al operatorului cu matricea , este un polinom de gradul 3 cu coeficienti numere reale, deci ecuatia putin o radacina reala. Deducem deci ca are cel putin o valoare proprie reala, ceea ce este in contradictie cu egalitatea valoare proprie a operatorului cu matricea . In concluzie, putem afirma ca nu exista matrice astfel incat .

6. Fie transformarea liniar :

definit ntr-o baz prin matricea

S se arate c nu exist nici o baz in

fa de care

matricea transformrii T s aib form diagonal.

Rezolvare: Ecuaia caracteristic este

. Valorile proprii sunt

. S determinm acum vectorii proprii. Pentru

coordonatele vectorului propriu satisfac sistemul Prin urmare, vectorul propriu corespunztoreste u Pentru obinem sistemul Rangul acestui sistem este doi, astfel c sistemul fundamental de soluii este format numai dintr-un vector, anume Vectorii proprii u i u sunt liniar independeni, dar nu formeaz baz n . Din aceast cauz rezult c nu exist o baz fa de care matricea trasformrii s aib forma diagonal.

7. Se consider transformarea liniar ortogonal. Rezolvare: Fie c . Avem i

, definit prin matricea A =

, ntr-o baz dat B. S se verifice c transformarea T este

, astfel ca

Verificm

Prin urmare

i deci

este o transformare ortogonal.

8. S se determine care din urmtoarele aplicaii sunt operatori liniari: a) b) c) d) e) 9. S se arate c urmtoarele aplicaii sunt operatori linari. Care dintre acestea sunt izomorfisme?

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 49 of 86

a)

b) c) d) e) f) 10. S se determine a) b) c) 11. Fie transformarea liniar S se arate c fiind aplicaia identitate. i (sau) i s verifice c acestea sunt operatori liniari, dac:

Rezolvare:

12. S se cerceteze dac operatorul liniar: a) b) c) d) e) este inversabil i s se determine inversul su. S se verifice c inversul este tot un operator liniar. 13. O translaie n plan este dat de 14. S se arate c aplicaia independeni. Cum sunt imaginile lor, Este translaia un izomorfism? este un operator liniar . n ? se dau vectorii liniar

Rezolvare:

15. Fie operatorul liniar n i a vectorilor imagine n ?

S se cerceteze dependena liniar a vectorilor

16. Se consider transformarea liniar este transpusa matricei ):

definit ntr-o baz prin matricea

. S se verifice c

este o transformare ortogonal i c

a)

; b)

17. S se determine care din urmtoarele transformri liniare sunt ortogonale: a)

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 50 of 86

b) c) d) e) 18. FIe transformarea liniar , definit ntr-o baz prin matricea . S se arate c exist o baz n fa de care matricea transformrii liniare are forma diagonal. S se scrie matricea trecerii de la baza iniial la baza . Matricea transformrii este dat de:

a)

; b)

; c)

; d)

1. Fie operatorul liniar

a) Sa se determine valorile si vectorii proprii ai lui U b) Sa se gaseasca o baza in R in care matricea operatorului sa fie diagonala Rezolvare:

a) Avem: A=

valorile proprii.

Cazul I:

Deci vectorii proprii corespunzatori lui

sunt

Cazul II:

multimea vectorilor proprii este

CazulII:

Multimea vectorilor proprii este:

Avand

vectorii proprii sunt liniar independenti si formeaza baza in

Rezulta ca vectorii:

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 51 of 86

formeaza baza in

si matricea lui U corespunzatoare acestei baze e matricea diagonala:

2. Sa se determine o baza in care operatorul

are matricea diagonala

Rezolvare: Vom cauta sa gasim o baza formata din vectorii proprii. Ecuatia caracteristica este:

Pentru

din

obtinem:

Vectorii proprii sunt:

Pentru

Vectorii proprii sunt

Vectorii: e

formeaza o baza in

si

si matricea corespunzatoare acestei baze este:

Problema 1 a ). Sa se determine toate aplicatiile liniare f : b ). Sa se precizeze apoi automorfismele spatiului R Rezolvare a ). Fixam in baza baza canonica B={(1,0),(0,1)} in raport cu care oricare ar fi care este liniara avem: unde notam , se scrie Pentru orice aplicatie . Rezulta deci .

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 52 of 86

b ). Deoarece Multimea

injectivitatea sa este echivalenta cu bijectivitatea. Ori,

iar

a automorfismelor lui R formeaza un grup in raport cu operatia de compunere, izomorf cu grupul multiplicativ GL(2,R) al matricelor reale de unde B este baza canunica in R .

ordinul doi, inversabile. Izomorfismul este dat de functia

Problema 2 Fie aplicatia liniara f a ). Determinati nucleul, imaginea si matricea aplicatiei in baza canonica (discutie dupa ). b ). Sa se determine Rezolvare astfel ca

Matricea sistemului este: A=

cu

. Daca

atunci

iar

intrucat injectivitatea este echivalenta

cu surjectivitatea. Daca (1,0,0)= f(0,1,0)=

atunci o baza in f(0,0,1)=

este determinata de vectorii { } iar o baza in o extragem din sistemul de generatori f adica {(1,1,1)}. Daca , din sistemul corespunzator obtinem solutia ( ), . Deci o baza in

este {(1,1,1)} iar o baza in canonica este A. b ). In cazul baza in R . Problema 3 avem {0}

o extragem din familia de generatori {f(1,0,0),f(0,1,0),f(0,0,1)} adica {(-2,1,0)(1,-2,1)}. Matricea aplicatiei f in baza

. In celelalte cazuri suma este directa si coincide cu R deoareca reuniunea bazelor din

si

este o

a ). Sa se afle sistemul liniar omogen care caracterizeza subspatiul . b ). Sa se completeze o baza din S pana la o baza din R Rezolvare

, generat de polinoamele

a ). A=

Un sistem liniar independent in S este { b ). Modificam P astfel Problema 4 a ). Sa se determine aplicatia liniara f b ). Precizati Rezolvare a ). Analog ca in problema 1, se arata ca orice aplicatie liniara f a f(x x x )=(x x x x x x b x c x ). si

}.

si obtinem baza {

}.

cu proprietatea ca: f(1,1,0)=(1,-1,1); f(0,1,0)=(1,2,3); f(0,1,1)=(2,1,4).

este de forma . Se obtine sistemul liniar: a cu solutiile a a a b b b c b c c c . Deci

b ).

este spatiul solutiilor sistemului Ax

unde A=

, x=(x

x )' si

. Se stie ca

. O baza in

este

{(1,1,-1)} . Rezulta ca familia {(1,-1,1),(1,2,3)}.

. O baza in

o extragem din familia de generatori f(1,1,0)=(1,-1,1),f(0,1,0)=(1,2,3),f(0,1,1)=(2,1,4), adica

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 53 of 86

Problema 5 Fie V un spatiu vectorial nenul peste corpul comutativ K, a ). Calculati si numarul tuturor bazelor lui V. vectorii din spatiul V. iar .

b ). Aflati numarul tuturor familiilor liniar independente formate cu c ). Determinati numarul subspatiilor de dimensiune d ). Exemplificati cazurile a), b), c) pentru Rezolvare , p-prim, din V. , si .

a ). Problema 6 Fie E un spatiu vectorial de dimensiune finita peste corpul K si a ). b ). c ). d ). Rezolvare a) b) b ) c ) oricare ar fi . Deci , . c ) d )(evidenta) d) a) implica . Deci incluziuni). Problema 7 Fie un spatiu vectorial nenul peste corpul (sau ), iar spatiul si spatiul si si operatorii . . Deci ceea ce conduce la . Pe de alta parte oricare ar fi (in baza dublei . Deci exista . Dar , astfel ca . Deci . Cum si au dimensiuni egale rezulta si , de unde un operator liniar. Atunci urmatoarele afirmatii sunt echivalente:

a ). In cazul cand b ). In cazul cand c ). In cazul Rezolvare a ). Fie

este finit dimensional atunci egalitatea nu poate avea loc.

este finit dimensional atunci egalitatea este posibila.

, egalitatea poate avea loc.

matricele operatorilor si

respectiv

in raport cu o baza fixa in

. Egalitatea data se scrie sub forma echivalenta

in baza izomorfismului intre (absurd).

. Luand urma matricelor in ambii membrii ai egalitatii obtinem:

b ). Fie spatiul

peste corpul

si operatorii liniari

avand in raport cu o baza fixa matricele:

respectiv

. Atunci

c ). Fie

spatiul vectorial al functiilor reale derivabile definite pe . Atunci operatorii liniari

definiti pe

astfel:

, oricare ar fi

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 54 of 86

conduc la Problema 8

, oricare ar fi

Fie aplicatia liniara

, care in raport cu o baza

fixata arbitrar, are matricea

, numita matrice Frobenius.

a ). Aratati ca f este automorfism daca si numai daca b ). Sa se afle cate o baza in c ). Daca Rezolvare , respectiv

. Determinati f .

si matricea acesteia in baza B.

, in cazul cand .

sa se arate ca

a ). Aplicatia f este inversabila daca si numai daca matricea A este inversabila . Rezulta

. Fie

o baza in . Atunci iar

b ). Daca

rezulta

si

c ). Matricea formata cu coordonatele vectorilor care apartin reuniunii celor doua baze di nucleu si imagine este:

unde

. Deoarece Problema 9 Fie E un spatiu vectorial peste corpul K,

rezulta ca reuniunea celor doua baze din nucleu respectiv imagine este o baza in

,n

si

un operator liniar.

a ). Aratati ca afirmatiile urmatoare sunt echivalente: 1). 2). b ). Sa se construiasca un operator liniar care satisface relatiile 1) si 2). Rezolvare 1 ) 2 ) oricare ar fi si 2) 1) oricare ar fi . Rezulta b ). Fie Problema 10 Fie un spatiu vectorial finit dimensional, peste K iar a ). Sa se arate ca aplicatia b ).Precizati c ). Daca si ;deduceti apoi relatia atunci spatiile si sunt izomorfe. , doua subspatii vectoriale. , pentru orice . si este liniara. si . Aplicatia pentru orice . Rezulta 2 , pentru orice de unde . , are (prima bisectoare), si . . Avem . caci altfel si (absurd).

, pentru orice

. Deci

. Insa,

si

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 55 of 86

Rezolvare a ). oricare ar fi si oricare ar fi avem . b ). vazut ca = . Reciproc oricare ar fi este bijectiva. Ea este liniara deoarece oricare ar fi implica si . (prin constructie f este surjectie). Am . Asadar aplicatia , de unde ;x

sunt de dimensiune finita si deci anterioare rezulta afirmatia. c ). Daca Problema 11 atunci si

. Rezulta ca spatiile si . Din relatia

au aceeasi dimensiune. Subspatiile si in baza rezultatelor

au aceeasi dimensiune peste corpul K si deci sunt izomorfe.

Sa se determine o baza in subspatiul solutiilor sistemului liniar omogen: , (discutie dupa ). Rezolvare

sistem compatibil nedeterminat.

Se observa ca

Daca Rezulta pentru

altfel sistemul are solutia:

S={( Pentru

)/

o baza e {(

) si (0,2,1,0)}

se rezolva sistemul:

Problema 12 Fie E un spatiu vectorial peste corpul K comutativ, exista scalari c Rezolvare Presupunem ca si Problema 13 Functiile sunt liniar independente peste corpul real. Sa se arate ca exista scalarii sa fie liniar independenti. astfel ca vectorii , sunt functionale liniar independente unde , unde . Rezulta { . In raport cu o baza din E avem: oricare ar fi } legata . , astfel ca . . Daca si sunt functionale liniare nenule din spatiul E (dualul lui E) si

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 56 of 86

Rezolvare (inductie). Pentru n=1, evident deci , . Presupunand ca astfel ca rezulta ca functia

este diferita de zero vectori liniar independenti.

Problema 14 Fie K un corp comutativ si Rezolvare P . Sa se arate ca in spatiul vectorial K , polinoamele alcatuiesc o familie libera.

Prin inductie rezulta ca toti determinantii sunt diferiti de zero iar polinoamele Problema 15 Fie aplicatiile liniare si 1 ). Determinati nucleele si imaginile aplicatiilor date. 2 ). Scrieti matricele aplicatiilor in baza { }.

alcatuiesc o familie libera.

, unde

3 ). Pentru care aplicatie suma directa dintre nucleu si imagine coincide cu V ? Rezolvare 1 ). Deci injectiva rezulta ca iar g bijectiva, iar . . Inlocuind pe cu determinantul in ecuatia , unde si . si .Daca (deoarece si sunt independenti) atunci oricare ar fi si , sistemul: . de unde si . Daca g . Deci atunci

rezulta, in baza independentei vectorilor . Deci

2 ). Fie baza B={

. Atunci M

3 ). Porprietatea are loc pentru toate aplicatiile. 1.16 Fie f:R R , f (x ,x ,x ,x ) = ( x +x +x , x -x , x -x ). Sa se determine

Rezolvare: Nucleul unui operator liniar se defineste: ={ x X

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 57 of 86

x +x +x = 0 x -x =0 x -x =0

x +x +x = 0 x =x =a x =x =a

x = -2a ,a R

x =a x =a

f(x) = {(-2a,a,a,a) f(x) = 1.

a R}

1.17 Sa se scrie matricele transformarii liniare f:R (0,1,1); f = (0,0,1)}. Rezolvare:

R , f(x,y,z) = ( x-y+z, y+z, x-z ) relativ la baza canonica si relativ la baza B ={ f = (1,1,1); f =

Matricea asociata lui f in baza canonica este A =

formula de trecere in baza B este B = C

AC, unde C =

este matricea de trecere din baza canonica in baza B.

Pentru calcularea lui C f 1 1 1 f e f e e e 1 0 1 1 0 0 f 0 1 1 0 1 1 0 1 0 f 0 0 1 0 0 1 0 0 1 b e 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 1 0 -1 0 -1

se aplica Regula Pivotului matricei C. e 0 1 0 0 1 0 0 1 -1 e 0 0 1 0 0 1 0 0 1 Astfel se obtine C =

B=C

AC =

1.18 a)Fie f:R b) Fie g:R Rezolvare:

R , f(x,y,z) = ( x-y+z, y, y). Sa se arate ca f = f si ca R =

(1-f).

R o aplicatie R-liniara, astfel ca g - g + 1 = 0. Sa se arate ca g este un izomorfism.

a) Fie B = { e ,e , e ,} o baza canonica in R . Matricea asociata lui f in baza canonica este

A=

Cum A = A rezulta si f = f.

A =AA=

Imaginea unui operator liniar se defineste ca:

={v R

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 58 of 86

v = f(u)

v = v = , u = ( x, y, z)

f = { v = ( v , , ) = v (1, 0, 0) + (0,1,1) Pentru u = (x,y,z) (1 - f) = { w R (1 - f)(u) = u - f(u) = (x,y,z) - (x-y+z, y, y) = ( y-z, 0, z-y).

w = f(u)

w = 0 si w = - w =

(1 - f ) = { w = ( ,0, ) = (1,0,-1) Cum B = { g = (1,0,0); g = ( 0,1,1) } este o baza in Pentru orice x = (x ,x ,x ) b) g - g + 1 = 0 f si B = { h = (1,0,-1)} e o baza in (1 - f) f (1-f) = {0}.

R avem x = m g + m g + m h. x R , x R R g = 1-g. q R si g:R R , g(q) = p + q q R :

(g - g + 1)(x) = 0

g(g(x)) - g(x) + x = 0 1.19 Pentru p R

(g (1-g))(x) = ((1-g) g)(x) =x fixat, definim aplicatia f:R

, f(q) = pq,

a) Sa se arate ca f este un endomorfism. b) In ce caz f este un izomorfism? c) Pentru ce p, aplicatia g este liniara? Rezolvare: a) Fie a,b b) R si , pq = 0 R p = 0. f(ar + bp) = p(a + b ) = af( ) + bf( ).

f={0}

c) Pentru ca g sa fie operator liniar trebuie ca g sa verifice relatia: f( x + y) = f(x) + f(x) g( + ) = g( ) + g( ) = 2p + + =p+ + p=0

1.20 Fie V = (C) si A V o matrice fixata.Se considera aplicatiile f:V V, f(X) = AX - XA si g:V V, g(X) = AX - XA.Sa se arate ca f si g sunt C-liniare iar in cazul n = 2, sa se scrie matricile asociate lui f si g, relativ la baza canonica a lui V. Rezolvare: Pentru ca f si g sa fie operatori C-liniari trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie: f( x + y) = f(x) + f(x) f:V V, f(X) = AX -XA , V si X,Y V , V

f( X + Y) = A( X + Y) - ( X + Y)A = AX + AY - XA - YA = (AX - XA) + (AY - YA) = f(X) + f(Y) , g:V V, g(X) = AX - XA AX + AY XA YA = ( AX - XA) +

g( x + y) = A( X + Y) - ( X + Y)A = ( AY - YA) = g(X) + g(Y).

Se considera A =

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 59 of 86

Matricea asociata lui f in baza canonica este: M (f) =

si matricea asociata lui g in baza canonica este: M (g) =

1.21 Fie V = R

, a R si B = { 1, X - a, (X - a) , ... ,(X - a) }.

a) Sa se arate ca B e o baza a lui V; b) sa se scrie matricea asociata aplicatiei liniare f:V Rezolvare: a) Fie o combinatie liniara nula a vectorilor multimii B 1,(X -a), (X - a) , ... , (X -a) liniar independenti. Fie f = + + X + ... + X ,f V (X - a) = f(a) = 0 ,deci : + X + ... + X si identificand coeficientii puterilor asemenea din cei doi membrii obtinem: + (X - a) + (X - a) + ... + (X - a) = 0 = = ... = =0 V, f(p) = q, q(x) = x p (x) + xp (x), x R , relativ la baza B .

(X - a) + ... +

Matricea de trecere in baza B este M (f) =

, unde formula de schimbare a bazei este M (f) = C M

(f) C , si C =

1.22 Fie V = R

si a,b R arbitrari. Definim aplicatia f:V

V, f(p)(x) = p(ax + b), x R.

a) sa se arate ca f este un operator liniar si sa se determine matricea lui in baza canonica; b) sa se determine conditia pe care o satisfac constantele a si b, astfel incat f sa fie un izomorfism. Rezolvare: a) Pentru ca f sa fie operator liniar trebuie sa satisfaca urmatoarea conditie: f( x + y) = f(x) + f(y) , , R si x,y V p ,p V

f(p + p ) (x) = (p + p )(ax + b) = p (ax + b) + p (ax + b) = f(p ) (x) + f(p ) (x),

Matricea operatorului liniar in baza canonica este: M (f) =

b) f(p ) = f(p )

p (ax+b) = p (ax + b) sau, a (ax +b) + a (ax + b)

+ ... + a

(ax + b) + a = b (ax + b) + ... + b

(ax + b ) +b

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 60 of 86

p =p

0 si b R

f injectiva. Din definitie f este surjectiva

izomorfism. 1.23 Pe spatiul vectorial real al functiilor polinomiale de grad cel mult n, notat cu R p(x) p(x) (p(x)) = xp(x) (p(x)) = x si tp(t) dt, x R. se definesc functiile:

1) Sa se arate ca 2) sa se verifice ca Rezolvare:

sunt transformari liniare,

este injectiva, dar nu este surjectiva.

1) Pentru a demonstra ca f( x + y) = f(x) + f(y) ,

sunt transformari liniare trebuie sa verifice urmatoarea conditie: V (p (x)) + (p (x)), tp (t) = p ,p R (p (x)), p ,p R

(p (x) + p (x)) = x(p (x) + p (x)) = xp (x) + xp (x) = (p (x) + p (x)) = x( tp (t)dt + tp (t)dt) = x

tp (t)dt + x

(p (x)) +

2) Deoarece (p(x)) = xp(x) = 0, x R, implica p(x) = 0, polinom real de grad n+1 este divizibil cu x.

x R, adica p(x) = 0, transformarea liniara este injectiva.Ea nu este surjectiva intrucat nu orice

1.24 Fie V un spatiu vectorial real finit dimensional.Sa se determine operatorii liniari f:V V ale caror matrice asociate in orice baza a lui V sunt egale. Rezolvare: Fie M Daca M 1.25 Fie (f) si M (f) = M (f) matricile asociate lui f in cele doua baze. Conform legii de schimbare a bazelor avem: M (f) = M CM = MC .Cum C este arbitrara, inversabila , n 2. Notam cu U = {p V M= I cu (f) = C M (f) C.

R, iar I matricea unitate de ordin n. q( ) = 0 si q( ) = 0}:

p, numere reale si V = R

a) sa se arate ca U si U sunt subspatii vectoriale ale lui V: b) sa se arate ca B = { X - ,X(X - ), ... ,X baza pentru U (X - )} formeaza o baza pentru U , iar B = {(X - )(X - ),X(X - )(X - ), ... ,X (X - )(X - )}, constituie o

c) sa se determine matricea asociata lui f in raport cu baza canonica a lui V in cazul n = 3. Rezolvare:

a) Se aplica criteriu de subspatiu

Se aplica criteriu de subspatiu pentru U

p,q V

(p + q)( ) = p( ) + q( ) = 0

p+q U

R ( p)( ) = p( ) = 0 U este subspatiu al lui R

p U .

Se aplica criteriu de sibspatiu pentru U

(p + q)( ) = p( ) + q( ) = 0

p+q U

R ( q)( ) = q( ) = 0

q U

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 61 of 86

U este subspatiu vectorial al lui V b) Fie o combinatie liniara nula a vectorilor multimii B : a (X - ) + a X(X - ) + ... + a X 1, X, X , ... ,X (X liniar independenti a = a = ... = a = 0 (X - ) = 0 (X - )(a + a X + ... + a X )=0

), X(X - ), ... , X

(X - ) - liniar independenti U . Rezulta ca p( ) = 0 , deci ) = a (X - ) + a X(X - ) + ... + a X X (X ), unde a ,a , ... ,a R

Fie p = b + b X + ... + b X , p p = (X - )(a + a X + ... + a X

Rezulta ca a (X - ) + a X(X - ) + ... + a

(X - ) = b + b X + ... + b X si identificam coeficientii puterilor asemenea din cei doi membrii obtinem:

Deci

p U , a ,a , ... , a

R astfel incat p = a (X - ) + a X(X - ) + ... + a

(X - ) adica B este sistem de generatori . X (X - )(X - ) = 0

Fie o combinatie liniara a vectorilor multimii B : a (X - )(X - ) + a X(X - )(X - ) + ... + a

a = a = ... = a

=0

(X - )(X - ); X(X - )(X - ); ... ;X

(X - )(X - ) - liniar independenti

Fie q = b + b X + ... + b X , q U . Din

rezulta ca

q = (X - )(X - )(a + a X + ... + a

) = a (X - )(X - ) + a X(X - )(X - ) + ... +a X

(X - )(X - ) , unde a , a , ... , a

Rezulta ca a (X - )(X - ) + a X(X - )(X - ) + ... + a membrii obtinem:

(X - )(X - ) = b + b X + ... + b X si identificam coeficientii puterilor asemenea din cei doi

Rezulta ca B este baza in U

c) Matricea asociata lui f in raport cu baza canonica este: M (f) =

1.26 Fie f:R

, f(p) =

a) sa se arate ca f este o transformare liniara si sa se determine matricea asociata reletiv la bazele canonice din cele doua spatii. b) sa se determine f, f construind efectiv bazele in cele doua subpatii. asa incat U = M (R).

c) sa se determine un subspatiu U Rezolvare:

a)Pentru ca f sa fie o transformare liniara trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie:

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 62 of 86

f( p + q) = f(p) + f(q) ,

f( p + q) =

= f(p) + f(q).

b) Fie p = a X + a X + a ; p'(x) = 2a X + a

p (x) = 2a

f(p) =

f(p) = 0 rezulta a = a = 0 , a ,k R

= {kX

k R}

= 1, pentru ca o baza a lui

e multimea {X }.

Fie A =

(R) pentru care exista p =

x +

x+

astfel incat f(p) = A =

In concluzie = -2a -a

= {A =

2a

+a

+a

= 0} si exista p =

X +a

X+a

astfel incat f(p) = A . Avand in vedere ca 2a

+a

+a

=0

Atunci A

implica A =

=a

+a

+a

In concluzie multimea

constituie o baza a lui

.Deci

= 3.

c) De exemplu U =

1.27 Fie V un spatiu vectorial real tridimensional si B = {e , e , e } o baza a lui V. Fie aplicatia liniara f:V V asa incat, f(e ) = e , f(e ) = e , f(e ) = e .Sa se determine R si vectorii x V asa incat f(x) = x. Rezolvare: Fie f(x) = { a x + a x + a x ; b x + b x + b x ; c x + c x + c x }

f(x) = (x ,x ,x )

Pentru ca f(x) = x

=1

x = (x ,x ,x ) = (a,a,a) , a R\ {0} V care coincide punctual cu f se numeste reprezentare reala a endomorfismului f.

1.28 Fie f End (V ).Aplicatie liniara f: V

1) Stiind ca M (f) este matricea atasata lui f in baza B = {e , ... , e } a lui V sa se determine matricea asociata lui f in baza B = {e ,e , ... , e ,ie , ... ,ie } corespunzator in V 2) Daca V = C si f(x) =(x + ix , x + x , ix ), x = (x ,x ,x ) C sa se determine matricea lui f in baza C , corespunzatoare bazei T = {f = (0,i,1); f = (0,0,i); f = (i,-2,0)} din C Rezolvare: 1)Fie M (f) = (a ) M (C) f(e ) = a e ,k =1,n R (e ) = f(e ) = a e = ( +i )e = e + (ie )

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 63 of 86

f(ie ) = if(e ) = Notam A = (

() M (R)

)e + B=(

(ie ) ) M (R)

( f)=

2)Trebuie sa determinam mai intai matricea asociata lui f in baza data.Fie B = {e = (1,0,0); e = (0,1,0); e = (0,0,1)} baza canonica in C .Atunci cum :

rezulta ca M (f) =

Deoarece f = ie + e ; f = ie ; f = -ie -2e + 2e , rezulta ca matricea de trecere de la baza B la baza T este C =

si atunci M (f) = C

M (f)

C=

+i

= A + iB

M ( f) =

1.29 Fie R = U R .

U , unde U este generat de {e ,e , ... , e },U este generat de {e

, ... , e }, iar { e ,e , ... , e , e

, ... , e } este baza canonica a lui

Sa se arate ca proiectia lui R pe U este o transformare liniara.Sa se determine matricea acestei transformari in raport cu baza {e ,e , ... ,e }. Rezolvare: Descompunerea x = x + x este unica x U si x U .Notam cu P proiectia lui R pe U functia definita prin x P(x) = x . U si kx + R , i=1,n

Daca y R si k,l R avem descompunerea y = y + y - unica cu y U si y U , iar kx + ly = (kx + ly ) + (kx + ly ), unica , cu kx + ly ly U (deoarece prin ipoteza U si U sunt subspatii vectoriale) P este liniara deoarece P(kx + ly) = kx + ly = kP(x) + lP(y). Din faptul ca e putem scrie e = .

Matricea atasata lui P in baza {e ,e , ... , e } este P =

1.30 Daca f si f

L (R ,R ) sunt date prin matricele T =

T =

in raport cu baza canonica a lui R , atunci:

1) sa se determine imaginea lui x = (0,1,-1) prin f ,f

,f ,f ; ;

2) sa se determine imaginea lui y = (1,3,-2) prin (f + f ) si (f + f )

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 64 of 86

3) sa se determine imaginea lui z = (1,2,0) prin f f si f f unde f f este produsul endomorfismelor. Rezolvare:

f =

f =

1) x = (0,1,-1)

f (x) = (1,1,-1) f (x) = (2,3,-5)

Pentru a afla f

se aplica lui f regula pivotului v e 0 e 0 e 1 0 0 1 0 0 1 v -5 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 2 v -9 b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 e 1 0 0 1 0 0 -1 0 1 -1 e 0 e -3 0 1 -1 0 1 e e e v 0 0 1 v 0 1 0 v 1 0 0 b 0 0 0 e e e

v 3 0 1 e v v e v e 0 0 1 0 0 1

v 1 2 2 -5 2 2 -5 2 0

v 0 1 3 -9 1 3 -9 1 2

b e 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

e 0 1 0 0 1 0 0 1 -1

e 0 0 1 -3 0 1 -3 0 1

f =

(x) =

Pentru determinarea lui f

se aplica regula pivotului pentru f . v v v -2 0 1 0 0 1 b 0 0 0 0 0 0 e -1 0 0 -1 0 0 0 0 1 e 0 e 0 -

v 0 0 1 0 e 0

v 4 0 -4 1 0

v 2 1 5 -2

b e 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0

e 0 1 0 0

e 0 0 1 0 0 e e e e e

1 -4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

-1 4

0 0

f =

(x) =

2) f + f

T +T =

(f + f ) (x) =

(f + f )(y) = (13,14,-9)

3)Pentru determinarea lui f f si a lui f f se calculeaza T T si T T

T T

(f f )(x) =

(f f )(z)=(29,16,23)

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 65 of 86

T T

(f f )(x) =

(f f )(z) = (21,21,25) 2.6. Sa se arate ca daca 2.7. Fie asa incat e inversabila si valorile proprii ale lui apartin semiplanului este operatorul de derivare, atunci Sa se arate ca daca nu este diagonalizabil. are valorile proprii distincte si atunci

cum (

si

2.8 Fie

si

-polinomul caracteristic al matricei

.Sa se determine polinoamele caracteristice ale matricelor

si

intreg.

unde Cum si

este valoarea proprie si

vectorul propriu.

polinomul caracteristica al lui

este polinomul caracteristic al lui este este

polinomul caracteristic al lui Cum dar

polinomul caracteristic al lui

2.9 Sa se determine valorile proprii si vectorii proprii in cazul endomorfismelor: 1) Fie vector propriu unde este valoarea proprie astfel incat deci nu are vectori si valori proprii. , cunoscand matricea endomorfismului in baza canonica a lui , in

nu exista nici un

2.14 Sa se determine valorile proprii si vectorii proprii pentru endomorfismele cazurile:

1) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile:

care sunt valorile proprii ale lui

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 66 of 86

Determinam vectorii proprii: pentru

pentru pentru

inlocuind in sistemul (1) se obtine: inlocuind in sistemul (1) se obtine:

2)B=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui

Determinam vectorii proprii : pentru pentru pentru inlocuind in sistemul (1) se obtine: inlocuind in sistemul (1) se obtine: inlocuind in sistemul (1) se obtine:

3)C=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui

Determinam vectorii proprii pentru: pentru pentru inlocuind in sistemul (1) se obtine: inlocuind in sistemul (1) se obtine:

4)D=

(x)= x

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 67 of 86

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care

sunt valorile proprii ale lui Determinam vectorii proprii : pentru pentru inlocuind valoarea in sistemul (1) se obtine: inlocuind in sistemul (1) se obtine:

5)E=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valori proprii ale lui

Determinam vectorii proprii pentru

inlocuind in sistemul (1) se obtine: . Sa se

2.15 Fie endomorfismul : , , este un -spatiu vectorial -dimensional, definit prin matricea asociata lui intr-o baza a spatiului determine o baza in care are forma diagonala scriin efectiv forma diagonala in cazurile cand e posibil acest lucru: n=4

1)A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectotii proprii pentru: inlocuind valoare in sistemul (1) se obtin:

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 68 of 86

inlocuind valoare in sistemul (1) se obtin: inlocuind valoare in sistemul (1) se obtin: inlocuind valoare in sistemul (1) se obtin: Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca din

(2)

M=

este matricea atasata sistemului (2)

detM=

sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori, deci o baza B={

}, iar in baza B are forma diagonala:

[ ]

n=2

2)A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ diagonala:

}, iar in baza B are forma

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 69 of 86

[ ] =

3)A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ diagonala:

}, iar in baza B are forma

[ ] =

4) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 70 of 86

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ diagonala:

}, iar in baza B are forma

[ ] =

5) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ diagonala:

}, iar in baza B are forma

[ ] =

6) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 71 of 86

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ diagonala:

}, iar in baza B are forma

[ ] =

7) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem pentru diagonalizabila deoarece ordinul de multiplicitate al valorii proprii nu este egal cu dim

.Matricea asociata lui nu este unde .

8) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ diagonala:

}, iar in baza B are forma

[ ] =

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 72 of 86

9) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem pentru diagonalizabila deoarece ordinul de multiplicitate al valorii proprii este diferit de dim , unde

.Matricea asociata lui nu este (multimea vectorilor proprii).

10) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ diagonala:

}, iar in baza B are forma

[ ] =

11) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 73 of 86

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem pentru este diagonalizabila deoarece ordinul de multiplicitate al valorilor proprii nu este egal cu dim n=3

Matricea asociata lui ,

nu

12) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ are forma diagonala:

}, iar in baza B

[ ] =

13) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 74 of 86

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru

pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ are forma diagonala:

}, iar in baza B

[ ] =

14) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ are forma diagonala:

}, iar in baza B

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 75 of 86

[ ] =

15) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ forma diagonala:

}, iar in baza B are

[ ] =

16) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 76 of 86

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ are forma diagonala:

}, iar in baza B

[ ] =

17) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ are forma diagonala:

}, iar in baza B

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 77 of 86

[ ] =

18) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ forma diagonala:

}, iar in baza B are

[ ] =

19) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem:

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 78 of 86

pentru pentru Matricea nu este diabonalizabila deoarece ordinul de multiplicitate al valorilor proprii nu corespunde cu , unde

20) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem pentru Matricea nu este diagonalizabila deoarece ordinul de multiplicitate al valorilor proprii nu este egal cu dim

n=4

21) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 79 of 86

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={

}, iar

in baza B are forma diagonala:

[ ] =

22) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru

pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={

}, iar

in baza B are forma diagonala:

[ ] =

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 80 of 86

23) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={

},

iar in baza B are forma diagonala:

[ ] =

24) A=

(x)= x

(1)

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 81 of 86

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru

pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={

}, iar

in baza B are forma diagonala:

[ ] =

25) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem pentru Matricea dim nu este diagonalizabila deoarece ordinul de multiplicitate al valorii proprii este diferit de

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 82 of 86

26) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru

Pentru

se verifica daca vectorii

formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza

B={

}, iar in baza B are forma diagonala:

[ ] =

2.16.Fie un endomorfism pe un spatiu vectorial -dimensional definit prin matricea asociata intr-o baza a spatiului U .Sa se determine baza formata de vectorii proprii(cand este posibil) si sa se scrie forma diabonala in aceasta baza, in cazurile: n=2

1) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 83 of 86

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ diagonala:

}, iar in baza B are forma

[ ] =

2) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ forma diagonala:

}, iar in baza B are

[ ] =

3) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem:

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 84 of 86

pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ diagonala:

}, iar in baza B are forma

[ ] =

4) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ diagonala:

}, iar in baza B are forma

[ ] =

5) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 85 of 86

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii propri inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={ are forma diagonala:

}, iar in baza B

[ ] =

n=3

6) A=

(x)= x

(1)

Ecuatia caracteristica:

are radacinile

care sunt valorile proprii ale lui .

Determinam vectorii proprii inlocuind valorile proprii in sistemul (1) si obtinem: pentru pentru pentru Pentru se verifica daca vectorii formeaza o baza, adica sunt liniar independenti si formeaza un sistem de generatori.

Vectorii sunt liniar independenti daca pentru

sunt liniar independenti, ei formeaza si un sistem de generatori deci o baza B={

}, iar in

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

031OpLin.htm

Page 86 of 86

baza B are forma diagonala:

[ ] =

http://cristiann.ase.ro/031OpLin/031OpLin.htm

20.04.2008

S-ar putea să vă placă și