Sunteți pe pagina 1din 4

Microsoft Excel 1. Fiierele din Excel se numesc: a) Registre de calcul; b) Foi de calcul; c) Ferestre de calcul; d) Celule de calcul. 2.

Workbook nseamn: a) Foi de calcul; b) Foi de diagrame; c) Registru de lucru; d) Gra ic. !. Sheet nseamn: a) Foaie cu diagram; b) Foaie de calcul; c) Registru de lucru; d) Fiier Excel. ". Coloanele n Excel se numerotea# cu: a) Ci re romane; b) $itere mari; c) Ci re arabe; d) %ici una din cele de mai sus. &. $iniile 'r(ndurile) n Excel se numerotea# cu: a) Ci re romane; b) $itere mari; c) Ci re arabe; d) %ici una din cele de mai sus. ). Celula B7 se gsete la: a) *ntersec+ia liniei , cu coloana -; b) *ntersec+ia liniei - cu coloana ,; c) *ntersec+ia liniei - cu coloana -; d) *ntersec+ia liniei , cu coloana ,; -. .rogramul Excel se desc/ide ini+ial cu: a) 1 oaie de calcul; b) 2 oi de calcul; c) ! oi de calcul; d) " oi de calcul. 0. Fiecare oaie de calcul con+ine: a) 211 de coloane; b) 2&) de coloane; c) !11 de coloane; d) !&) de coloane. 1

2. Fiecare oaie de calcul con+ine: a) 3este &&.111 de linii; b) 3este )&.111 de linii; c) 3este -&.111 de linii; d) 3este 0&.111 de linii. 11. 4mbinarea mai multor celule se ace cu a5utorul butonului: a) b) c) d)

11. *nserarea unei diagrame 'gra ic) se ace cu a5utorul butonului: a) b) c) d)

12. 4nainte de scrierea unei ormule matematice ntr6o celul se 3une semnul: a) 7 b) 8 c) 9 d) : 1!. *nserarea unei unc+ii n Excel se ace cu a5utorul butonului: a) b) c) d)

1". Calcularea unei sume n Excel se ace cu a5utorul butonului: a) b) c) d)

1&. Func+ia SUM calculea#: a) ;edia aritmetic; b) .rocentul dintr6un numr; c) <uma unor celule= linii= coloane; d) ;aximul dintre mai multe numere. 1). Func+ia AVERAGE calculea#: a) ;edia aritmetic; b) .rocentul dintr6un numr; c) <uma unor celule= linii= coloane; d) ;aximul dintre mai multe numere. 1-. Func+ia PMT este o unc+ie: a) ;atematic; b) Financiar; c) <tatistic; d) %ici una dintre cele enumerate. 10. >3+iunea Validare date se gsete n meniul: a) *nserare; b) Format; 2

c) *nstrumente; d) ?ate. 12. Func+ia PRODUCT calculea#: a) ?i eren+a unor numere; b) .rodusul unor numere; c) ;edia aritmetic a unor numere; d) <uma unor numere. 21. Formatarea numerelor con+inute n celule se ace execut(nd 3aii: a) Clic6drea3ta 3e celula res3ecti@ sau 3e selec+ia mai multor celule Formatare celule %umr; b) Clic6drea3ta 3e celula res3ecti@ sau 3e selec+ia mai multor celule Formatare celule AB3erlinC; c) Clic6drea3ta 3e celula res3ecti@ sau 3e selec+ia mai multor celule Formatare celule ;odele; d) Clic6drea3ta 3e celula res3ecti@ sau 3e selec+ia mai multor celule Formatare celule .rotec+ie. 21. Formula =SUM(A1:A6)/6 are ca e ect: a) 4nsumarea 'adunarea) numerelor din celulele D1= D2= E = D); b) 4m3r+irea la ) a iecrui numr din celulele de la D1 la D); c) Calcularea mediei aritmetice a numerelor din celulele D1= 3(n la D); d) 4nmul+irea numerelor cu3rinse n celulele de la D1 la D). 22. Func+ia = !("1#> 1$$$% &'(% '$() se traduce 3rin: a) ?ac numrul din celula ,12 este mai mare dec(t 1111 atunci a iea# -&F= dac nu a iea# &1F; b) ?ac numrul din celula ,12 este mai mare dec(t 1111 atunci a iea# &1F= dac nu a iea# -&F; c) ?ac numrul din celula ,12 este mai mare dec(t 1111 atunci calculea# -&F din el; d) ?ac numrul din celula ,12 este mai mare dec(t 1111 atunci calculea# &1F din el; 2!. Dlinierea ori#ontal= @ertical i ncadrarea textului se ace ast el: a) Clic6drea3ta 3e celula res3ecti@ Formatare celule Font; b) Clic6drea3ta 3e celula res3ecti@ Formatare celule ,ordur; c) Clic6drea3ta 3e celula res3ecti@ Formatare celule Dliniere; d) Clic6drea3ta 3e celula res3ecti@ Formatare celule ;odele. 2". <al@area unui iier Excel se ace din meniul: a) *nserare; b) Gi#uali#are; c) Editare; d) Fiier. 2&. Hm3lerea unor celule selectate cu o culoare se ace olosind butonul: a) b) c) d) !

2). Dlegerea culorii ontului ntr6o celul sau mai multe celule selectate se ace cu a5utorul butonului: a) b) c) d)

2-. D iarea unui anumit numr de #ecimale 3entru un numr dintr6o celul sau mai multe celule se ace urm(nd 3aii: a) Clic6drea3ta 3e celula res3ecti@ sau 3e selec+ia mai multor celule Formatare celule %umr %umr de #ecimale; b) Clic6drea3ta 3e celula res3ecti@ sau 3e selec+ia mai multor celule Formatare celule Dliniere %umr de #ecimale; c) Clic6drea3ta 3e celula res3ecti@ sau 3e selec+ia mai multor celule Formatare celule ;odele %umr de #ecimale; d) Dceast o3era+ie nu este 3osibil. 20. .entru a insera 3e o linie sau 3e o coloan o serie se 3arcurg eta3ele: a) *nserare Hm3lere <erie; b) Editare Hm3lere <erie; c) Gi#uali#are Hm3lere <erie; d) Format Hm3lere <erie. 22. Extensia unui iier Excel este: a) .doc b) .33t c) .xls d) .m3! !1. D3licarea bordurilor unui tabel se 3oate ace cu a5utorul butonului: a) b) c) d)

"

S-ar putea să vă placă și