Sunteți pe pagina 1din 531

Prof.univ.dr.ing. MIHA.

I DIMA

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Editura JUNIMEA IAI - 1998


I

Referent tiinific: Prof.univ.dr.ing. MATEI MACOVEANU Universitatea Tehnic Gh. Asachi" lai

i (* ~i -l
B3 IO "L^ik>',> TEHNiCA IAI

IVII.
BIBLIOTECA UNIVERSITII TEHNICE "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI

CS000550

ISBN: 973-37-0344-3

Bl. Prefaa ......................................'..........................a PIEWIIIBEIPOUMMI l IPIiiiEft LII UfflE fii liSUII IE PlOEGfI111111111 Ml , ? 1.1. Consideraii generale asupra polurii apelor ...............'.......,.."..,...... 7 1.2. Ohiectioeie sourirti apelor izate............................................ 9 1.3. PPioenlpea polirt apifiP .......................- .'.......................... I caoitow 2, eiireapi i ciiflGTEiisieM APILOI IWE ...................................... 11
ti. iiBWiijli nsior iuti ..............................:..................... 11 li. caraetertsttlls apelor uzate i modul lor le dstirminn ....................... li -2.2.1. Preuirea preiei li aii .........;.................-.................. 15 2.3, Ciricisnsticiii fizice...................................................... l? 2.1. fiiPiitirtsiicili chimice.................................................. 28 25. Giriciiristic laefiriiloilce l Wiliiici ....../..........'................... *s 2.6, DBiPiiisrea concentraiei poluanilor din apele uzate......................... 5 2.1. substane valorificabiie din ape uzate .................. *.................... m

mmmi.'
vmmfiPUWEDEEIEEPURMIEAAPEU9RQZME ............ .'........................ 3.1. Procedee ie epurare.............. ........... ...................'....... 3.2. Debilul ntflraulic de gimeiisisnar* i* staiilor li mwm........................ 3.3. Debitul substanelor poiuaile .............. ............................... Siltoltill. iWliaillIElffiEEFMliJS ................................................... 1.1. imptirlticarea receptorilor....'..........................................., 4.1. Auteepurarea apei se suprafa .,:...........,........,.................. .2.1. ftitoipurarei organic ................................................ 4.2.2. outoepurarea bacterlail i apelor de suprafa ............................ 0,2.3. SifiiiiPipea Mirt l a straturi acviiere subterane ..........;........ si 48 09 57 Ii 58 82 73 81

eaiiwiis. SCKiaiIlIfililIKIPIilII ,.'............,..,...,..,.,, .................. 83 1.1. condiii le calitate privind evacuarea anelor uzate i apele li suprafa........... si SA Determinarea gradului do epurare ncssir apeiir rata ..........'............. ii ui calcului iridiin ie murire nicssir iMulii materiile i sBspnsfi........... s .2.2, cucuiul arifluii m epurare necesar DTMM CBO, ......................... 100 s.2J. cafeniul gndiM li ewnre irwinl MII Azotat (op i na peceptoraiit ,. 103 8.2A Uimim iranului le tpvare eecisir lupi reacii activa IWi................lefl 5.2.5. calcului inflili! le epurare necesar prtwaa substanele toxice .............. m SJ. scMim ii stifii ai urare .........,..'...........'....................... 112

lipitului s. EPURAREA KECIUEI 161 UZATE RIERAJERE ................................... !!7 1.1. SPiliPB ,-...................................................................................................... ti7 i.2. Prezentare! teoretic a nrocesuiui 11 sipirare a susueasiiior sedlmenianile i i ei pltitoare .....,...,.....,,..,.......,................................'....,121 8.2.1. sedimentarea particulelor discrete...................................... 137 i22, Silimintaraa sarllsiisliP i formd flacoane ........................... 112 IJJ. Preistarei aazinelop ne seimiiiare i sosess^iiior silmiiawn i i celor utilii '

......,............,................,....................'............. I 82.8.1. iezraspitoare .................................................... tt? f.2J.1.1 Beznisspiiiire iPliiiaie .......................................tM 8.2.3.1.2. Deznisipatoape iirtfcaie ........................................ B.2.3.1.3. leznisipitiare aer .......................................... 113 S.2J.2. separatiari le irisfii............................................ iii

IM

8.2JJ. Decantoare primare .................................................................... - ........ 178 1.2,3.3,1, Sicaifiari iniiari orizootilo longstudinaie........................ m e.2.3.3.2. Dicaitiare primire irtaitilfl railili .......;.................... 65.3.3.3. Decantoare uraiare verticale .................................. 280

1.2.3.3A ommmm m etaj ........................................... 205 capitolul 7. IPlIilEfi BULBUCA APELOR UZATE aliiweil................................................ i.. 213 7.1. consideraii generale asupra desfurrii procesului li epurare ii instalaiile li epurare niiiici...!..,......,..........'................................'.......... 2l
7.1.2. ECilIIla IPlCiSlil ................ : ............................................................ __ 223 7.1.3. Factorii care influeneaz reieiim ulilillii............................ 232 12, nararea maiosici nurlii .....'.......................................... 238 7it cajuwri ie iPiiPi i 18 lofiitraro........................................ 237 1.2.1.1. pranciarea mmmniBr m iPiiare i II infiltrare ....................... 2is 7,2.2. iazuri etilici (le stahHizare)......'................................... 267 7.3. Ewram lilulci artificiali...............'......... i...................... 281 7.3.1. Filtre Blislee ..................................................... 282 . 7J.il. ilcifiiirei fillreisp iiotogica ....................................................................... 273 7,3.12. siasificarea filtrelor Miluitei...................................... 2M 7.S.1A1. Filtra uiitoiii le mici neipcara ................................ 2o . 7.8.1.2 J. Filtre iioioilci de mare ncrcare ............................... 292 7J.1.2.3. Filtre Wiloilci ii foarte mare ncrcare.......................... 293 7J.U. proiectarea filtrelor biologice fle mic l di mare ieireare ............. 2S 7J.U. Filtre Maiosiea speciale...........,!.........,.................... sos 7A Bazine le aerar cu nmol aetini.......................................... Sfl 7..i. sctieiie principale m luncfioiari a bazinelor cy nmol activat............... 320 7.4.2. Rinei activat. caiftiile Molatice. fiiici l ewmce iii linoiaioi letnat ...... 325

7.4.2.1. RBcireiilapea nmolului acllu....................................... 121 7.4.2.2. nmolul aciiwii i encis ........................................... a 7A2.J. ipsta liiiililBl acllu ............................................ j 7.4.3. Proiectarea nazlietop li aerare....................................... 334 7.4.3.1. Sisteme le rare ............................................... 343 7.4.3.1.1. Sisteme ie aerare pneumatic................................... 345 7.4.3.1.1.1. Proisearia sisiemeiar de *rape pneumatic ...................... 111 7.4.3.1.2. sisteme de airare mecanic .................................... 362 7.1.3.1.2,1, lecimiBispi m ppoleetari 1 ftiziei ci aerare icaniei ....... 1 7.5. Deeantoare secundare .................................................. IIS M.1. iieiitoapi irtzwttite liBiilufliali..................................... i?8 7.5.2. iseaniare orizontale radiaie .......................................... 381 cntam 8. EffllKITElfIflliiilifI.il UZATE ............................................ 384 8.1. SCOPBI epuripti iirpare ................................................ 311 8.2. PPiceies utilizate pentru eliiliapeia srurilor ci coninut le azot i ostop....... 11? 8.2.1. llwnargafistiPiiii .......................'..........'.............. 11? @.2i eliminarea antniui.................................................. ws 8.8. Eliminarea Baciertfinr laiiiii (nazimaclla)................................. 1 caniiaii. iflitt BftteiiiiiLii ...................................................... 1 s.i. Firraarii i caracteristicile nmolurilor ..................................... 8.1.1. oiniitiji spciilGs ie nimai ............................................ cn 11,2. larattpssllcili liiiirtlip .......................................... a .. 8.U1. caracteristici fizici....................... ....................................... 422 s.1,2.2. caracteristici eiiiei.......................................................... _ 4B7 s.1.2.3. caracteristici iiiiniei l iicinmgic............................. MO 8.2. Precsse i procedee li prelucrare a nmolurilor............................. 131 9.2.1. Fermentarea iiiHrilip.............................................. 131 8.2.1.1, Fammarta uimii..-........;.......................... y...."... 1 8 J.l.1.1. SMSirtttl I liSWlJIi ......................................... 443 9.2.1.2. rfirBSfi!8ril Pili ,.-.' ............... ........................................... 488 B.2.1 ingrearea nmolului................................................ 470 Sil, Tratarea preliminar a nmolurilor ..................................... 478 .2.i. oesbMratarsa limoiuw ............................................. 83 s.2.1.1. Deshidratarea iitirali ........................................... 81 8.2.1.2. DMHdraiaroa mecanica .......................................... 482 8.2.4.3, Daslidrataraa auaisii............................................. soi 9,3-uaiorilicarea i euaeuarea nnal.. ...... ... ....................................... 504 9.3.1. aspecte segisiative pripind valorificarea niwoBHi n agricultur ............. 510 liSUOilftHE ....... ....................... ..... ....... ................917

PREFA
Modernizarea societii contemporane a impus creteri importante a consumului de ap, a volumului de ape uzate, a numrului i complexitii poluanilor din aceste ape. Cerina de ap n continu cretere, solicit tot mai mult resursele naturale, limitate.in marea majoritate a amplasamentelor. 11 7 H, m.ip , 11 j . i, t * mari t 'an de ai e uzate < m i, > / < la aplicarea t < > eJee i, t <e ' 'u folosit a vio Jnp 7';A ?< in " > ui . ad \ -V care s ar i(ur o ii<,p lumx > ^ n ,oi nt i *d a> in M>Jt. t it .dut< Dai i Si. aie n veactea > nu i> > <i , i , , J> i >, vei"" tipuri de St>h tanie n ccntcntia , t, ' tw d i i ^ <. iw<r > <' / de impoi'uitit l pm'ihrv ipinoni apelm z< ha a [ni * < resurselor, cat i pentru fecupetarea i reintroduce/ea m i^ucuuui ecutionuc a numeroase substane, unele extrem, de valoroase. In contextul celor prezentate mai sus, cartea "Epurarea apelor uzate urbane", autor prof.umv.dr.ing. Mihai Dima, se nscrie ca o lucrare de referin n domeniu att prin modul de tratare i prezentate a problemelor, ct i prin bagajul informaional valoros pus la dispoziia cititorului. Autorul, cadru didactic universitar cu o bogat experien i cu un votnul de cunotine de specialitate de mare complexitate i profunzime, ofer un material extrem de util n activitatea unui specialist n conceperea de procese tehnologice de epurare. Prezentarea procedeelor i echipamentelor care compun un proces tehnologic de apurare a unor ape uzate este susinut de o solid fundamentare teoretic, mergnd de multe ori pn kt utilizarea modelelor matematice. n activitatea de proiectare tehnologic. Stabilirea procesului tehnologic de epurare este asigurat de prezentarea factorilor fizico mecanici, chimici i biologici cu rol determinant n depoluarea unor eflueni, nainte de a fi evacuai n apele de suprafa. De subliniat faptul c autorul consider ferm c principalele msuri de protecie a calitii apelor sunt pe de o parte, prevenirea polurii, iar pe de altparte epurarea apelor uzate. De asemenea, nu este uitat nici procesul de autoepurare a receptorilor, dar nici procedeele de epurare teriar prin care se elimin srurile cu coninut de azot i de fosfor. Cum este firesc, cartea se ncheie cu un capitol consistent consacrat problemei tratrii nmolurilor. Cartea se prezint ca un material bogat (300 pagini), valoros prin coninut i modul de prezentare i tratare, rod al unei munci laborioase i a unei. bogate experiene, acumulate n timp i n. urma consultrii a unui vast material bibliografic (peste 90 de titluri). & >f'-in ' ii h m "tea ''Epurarea apelor u:a^ mi an " ub- l, ^nidoi ji *, m i i h i r e .< \n mu i -> ' t i i i n i o i din w "pitei > ic n. o> ' r ,, eu n encupw ai motctia ^ahtu p, ulei <3 nednt *pji \pe.mhttdot i>* lin. JuZa n 'tegri ni't'rmin 4pe> i trui.n > ar* , i > u. /'. veutt a Itedni iu w. ,.<w y >.t d'ii ac a j i i L ' in in, ne nu ~ , < nu ~i ^ >' e i o>\ _ a> u-at a ~i eu nrdi-i p P, tina doi ( iitiu 'trii ta r I , ,za c i '-"/' '' ^r>^"'uie /"> m^n' ^"^u "< si
i U i wi.i i nd.ru i i, h'" ' '/"VM
{

L'

VV

tr> >'

<

~ '>'- '

*> ir <

i < iu \leoy'dtii >">e i\?rhtn noule t o i i u i t u un uiulei *<+l iK r pentru 'ic _ ,>' onsmeti' dw id.nd n ' - u T - ^ , , t>> on\''i>t\ <>>ii . i i on\trucin ( ml> Agricole i h" > I ^ I talc

ec* n! La <~

Profuniv.dr.ing. Matei Macoveanu

Capitolul 1

PREVENIREA POLURII I EPURAREA .'_ APELOR UZATE CA MASURI DE PROTECIE A CALITII APELOR
1.1, CONSIDERAII GENERALE ASUPRA POLURII APELOR
Apa, n circuitul ei, trece prin diverse locuri de ntrebuinare (procese tehnologice, folosine menajere) se ncarc cu . diverse materiale i substane care.o degradeaz, i stric calitatea, fcnd-o, n general, nefolosibil n continuare. Producia de 'ape uzate nregistreaz o cretere anual medie de circa 3%. i este de ateptat ca volumul de ap uzat s .se dubleze Ia finele acestui secol. Efectul acestor ape asupra rurilor (principalele surse de ap) este dublu: se reduce cantitatea de ap curat necesar n viitor i se restituie un volum corespunztor de ape uzate conducnd la poluarea rurilor. n plus, nu numai cantitatea de deeuri a crescut cantitativ i n volum, dar i caracterul acestora s-a.modificat. De exemplu, marea extindere a industriei chimice de sintez'cu numeroasele sale produse, .a,provocat apariia de reziduuri necunoscute nainte. Aceast schimbare a caracterului reziduurilor reprezint o problem mai grea dect creterea cantitii. Pn de curnd majoritatea substanelor organice care se foloseau erau de natur.-natural, adic'ele erau sintetizate pe cale biologic, fiind deci biodegradabile. Este caracteristic pentru majoritatea substanelor sintetizate artificial c, datorit structurii ior, ele nu intr-uor, sau deloc, n reacii biologice, constituind substane nebiodagradabile care particip intens la poluarea apelor. Aceast situaie devine evident dac facem o comparaie ntre materialul natural i nlocuitorul su sintetic: lemn cu plastic, bumbac sau ln cu nilon sau terilen, spun cu detergeni etc. Pe de alt parte, pe msur ce concentrarea popuLuei crete, n mod corespunztor crete i concentraia- deeuulor. ."sistemul de transport hidraulic al acestor deeuri este acela care -face s fie posibil viaa n orae i acest 'Sistem este totodat responsabil de poluarea rurilor. ' - ~\-

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Canalizarea creaz iluzia c toate aceste deeuri care devin poluani ai apelor n natur, nu mai exist ndat ce dispar din vedere. Aceasta nu nseamn c sistemul de transport hidraulic ai deeurilor trebuie considerat ca nesatisiactot, ci din contra, constituind o component a vieii moderne, trebuie extins i mereu perfecionat. Se impune ns o modificare de atitudine a oamenilor, a contiinei lor sociale, Un element esenial pentru soluionarea acestei probleme este nelegerea i dorina sincer din partea fiecrui locuitor de a face tot ce este necesar pentru a apra calitatea apei din surse naturale mpotriva polurii ei. Se pare c gravitatea problemelor de poluare a apelor este perceput mai clar de individ atunci cnd le examineaz la o sear mai mare i ntr-o msur roai mic -cnd particip personal la folosirea apei. Este . suficient. s se observe practica destul de obinuit n locuinele urbane de a scpa de cele mai variate produse nedorite prin aruncarea lor la canalizare (uleiuri, medicamente, vopsele, deeuri de hrtie, -chimicale alterate etc). Aceast optic, de a scpa de produsele nedorite, n oarecare msur, este susinut de prerea destul de rspndit c.poluarea resurselor naturale poate fi combtut relativ uor prin epurarea apelor uzate. De asemenea, exist tendina de a privi poluarea apei ca un fenomen recent descoperit i pentru care, n trecut s-a fcut foarte puin sau nimic. Lucrrile de reducere a polurii resurselor naturale au fost efectuate ntr-un mod extrem de modest. Chiar. i cuvntul ' APA UZAT, cauza cea mai mare a polurii existente, are o rezonan neplcut i mai puin elegant n vorbirea
vUiviild. \^ai%^a i^i.j.1 ,ijLiv-iLa.,u.j.a jtvZUli.a ^a xn aiit/*v la.lx \/<XiC au, pu^it pv

industrializrii -i urbanizrii sistematice, din motive psihologice, au fost nevoite s schimbe denumirea din' "departamentul evacurii apelor uzate" n "departamentui combaterii polurii apelor". In" acelai context, se arat c o unitate de. cercetare intitulat "Institutul de epuraie a apelor uzate" a fost nevoit s-i schimbe denumirea n 'Institutul de combatere a polurii apelor", unul din motive a fost repulsia anumitor orae de a fi sediul unor congrese organizate de o instituie att de evident legat de apa. uzat. Poluarea apelor constituie un subiect internaional i face obiectul a numeroase congrese i conferine internaionale. -8

__________

EPURAREA APELOR UZATE URBANE _______________

1.2. OBIECTIVELE EPURRII APELOR UZATE Pentru asigurarea cantitativa i calitativ a apei necesare tuturor folosinelor (industrii, irigaii, orae etc) este necesar, ca pe lng alte lucrri i msuri'ne' gospodrire a apeior, s se asigure utilizarea cu randament maxim a instalaiilor de epurare existente i s se dezvolte noi tehnologii de epurare capabile s asigure, din apa epurat o nou resurs de ap pentru alimentarea sistemelor de irigaii sau pentru industrii. Procesul de epurare const n ndeprtarea din apele uzate a substanelor poluante n scopul proteciei calitii apelor i n general a mediului nconjurtor, Epurarea constituie unul din. aspectele -polurii apei. Stabilirea comportrii multiplelor substane'care polueaz apele de suprafa, precum i efectele lor asupra organismelor vii fac obiectul epurrii apelor. Epurarea apelor uzate se efectueaz n construcii i instalaii grupate ntr-o anumit succesiune tehnologic n cadrul unei staii de epurare. Mrimea staiei de epurare va depinde
UC CalUildtCa l Cdili.iiLL.cl apCIOr UZiitc >.t ah... jvvCpluiuiiii .ju u.v uu.iltiiiiiic

tehnice de calitate care trebuie s ie ndeplineasc amestecul dintre apa uzat i a receptorului n aval de punctul de deversare a apelor uzate, astfel nct folosinele din aval s nu fie afectate. Metodele i schemele tehnologice de epurare difer dup proveniena apeior uzate, respectiv dup calitatea lor care exprim concentraia lor n diferite substane poluante. In aceast direcie se poate afirma cu certitudine c exist o mare difereniere ntre apele uzate'menajere i apele uzate industriale. 'Din acest motiv, n literatura tehnic- de specialitate, snt expuse metodele i caracteristicile instalaiilor din staia de epurare pentru ape uzate menajere i. separat pentru ape uzate industriale. In practica curent, canalizarea localitilor prevede evacuarea n comun a apelor uzate -menajere i a celor industriale, amestecul lor conducnd la formarea apelor uzate oreneti i ia epurarea lor ntr-o staie de epurare comun dimensionat la indicatori de calitate afereni apelor uzate menajere. Dac apele uzate industriale nu ndeplinesc aceti indicatori, ele vor fi supuse unui proces preliminar de epurare parial local (preepurare) n cazul cnd urmeaz a fi evacuate ntr-o .9

_________________ EPURAREA APELOR UZATE URBANE ________________

canalizare de ape uzate menajere, sau vor. fi epurate total, cnd ele sunt vrsate direct n receptor. O caracteristic a staiilor de epurare o reprezint "materia primi" care este apa uzat a. crei puritate este destul de ridicat. In acest context, se evideniaz c apele uzate din canalizarea oreneasc conin, n medie, 99,9% ap (circa 1000 mg/l, respectiv ppm- substane ' poluante), iar unele ape uzate industriale considerate puternic poluate, conin peste 99% ap (10.000 mg/1 sau ppm coninut de poluani). Sunt rare procesele industriale care urmresc purificarea unor produse att de "pure". Pe de alt parte sunt puine procese industriale care urmresc extragerea unor materiale la concentraii att de mici cum sunt cele ale poluanilor din ap; uneori se impune ndeprtarea avansat a unor substane prezente n ap la concentraii sub 1 mg/l (ppm). Pentru comparaie se menioneaz c un -minereu de fier este . considerat adecvat de prelucrare dac conine 400.,000 g/t (ppm) fier, iar cel de aur dac coninutul n metal preios depete 1 ppm. Randamentul impus ia eliminarea poluanilor din ap (gradul de epurare) este adesea la ordinul a 80% i chiar peste 95%, valori superioare celor obinuite n prelucrrile industriale, care se mai oucur i de avantaj ui unor concentraii iniiaie mari, lvorabtie unor viteze de reacie i de transfer de mas ridicate. Dac se mai ine seama de instabilitatea pronunat a compoziiei apelor uzate ia care nici proiectantul i nici personalul de exploatare nu pot interveni, dificultatea obinerii unor performane stabile n unele staii de epurare apare i mai evident. In/plus, una din metodele de baz apiicate pentru eliminarea poluanilor organici din apele uzate,, epurarea biologic, opereaz cu populaii eterogene de microorganisme, cu evoluie deosebit de greu de prevzut i de dirijat. .' Staiile de epurare se realizeaz cu costuri de investiii mari i "' vheltineh <le e^pin ilare udicav caic. numa- parial, pot fi 'ecuperat-" Dm ac^t rru<t < c de \ +az.i de pioiectare i mai trziu ir timpul exploatm c impur vtudn tehnico-economice aprofundate ir ifcIcTia ^'smi sxbmdnr r (.unrnhuie la reducerea diferitelor. wsiun. In a^est ^op, se aic n voleic aplioaiea unor msuri preliminare de prevenire a polurii apelor, respectiv uurarea epurrii 1 apelor uzate.

_______________

EPl'RAREA APELOB UZA Q2 URBANE _________ _ ______

1.3, PRE VENIREA POL VMI APEL OR


Avnd n vedere c -chemel- acnnie de epmare se ba'/c.? aproape n ntregime pe imttarw aior procese din natur, iar <.<^~c,z uzate prezint conccniratii tot ma mari de poluam i. ci o s truc tu ia chimica a acestora extrem de \ariabil, uneoii Jiior necunoscuta, randameninl staiilor de -pu-are nu mai poare vttnface cerinte'e impuse de realizarea gradelor de epurare necesare. In mod inevitabil ^e impune o perfecionare a tehnologiilor de epurare, dup ce n prealabil au fost luate toate msurile de prevenire sau de limitare a fenomenului de poluare a apelor. Ultimul aspect menionat p<\are ii caracterizat astfel: - micorarea evacurii specifice de poluant! antrenai de ap, raportate la unitatea de activitate sau de produs, bsie cazul specific -din unitile industriale, unde se constat, fie din cauza folosirii unei tehnologii necorespunztoare, fie din lipsa respectrii unei discipline tehnologice, evacuarea unor cantiti importante de substane poluante. De asemenea, n procesele industriale, la poluarea apei pot contribui, n mare msur, pierderile de produse datorate mbinrilor neetane, deversrilor de lichide prin preaplinuri necontrolate, 'prin revrsarea spumei etc; - colectarea i tratarea reziduurilor apoase ntr-o form, ct mai concentrat. Trebuie combtut mentalitatea destul, de rspndit precum c diluarea atenueaz poluarea. O astfel de apreciere este n contradicie cu legea conservrii materiei; diluarea nu modific debitul. poluanilor descrcai. Pentru obinerea -de ape uzate ct mai concentrate trebuie adoptate practici de reducere a consumului de ap (splarea produselor n contracurent, evitarea dilurii cu ap a' reziduurilor apoase consistente pentru mrirea fluiditii etc) i aplicarea procedeului dexecirculare a apelor: - renunarea la sistemele & r-d:-,k~u> e , ..<de hidiaulic o materialelor i deeurilor solide rezumate .ie ia locurile de desfurare a activitilor sociale i economice, tste mai eficient frmi tare*- ru ajutorul toctoarelor a acestor materiale pentru a le face transportabile hidraulic ca rr nuiale grosiere care vor fi reinute n staia, de epurare (aceasta solupe va conduce la creterea cantitilor de depuneri din staia de. epurare). Apa este folosit adesea pentru splarea i transportul reziduurilor, chiar i atunci cnd acestea sunt incompatibile
11

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

cu apa (materiale nidrofobe sau insolubile). Multe resturi insolubile (pulberi depuse pe pardoseli i pe instalaii, resturi de esuturi din abatoare, dejecii de la uniti zootehnice etc) pot fi ndeprtate total sau n cea mai mare parte, pe cale mecanic sau pneumatic; - uniformizarea debitelor i compoziiei poluanilor evacuai cu ajutorul apei, constituie o condiie de baz pentru stabilitatea performanelor staiilor de epurare i pentri1 protecia vieii acvatice din receptor. La unitile economice cu un regim discontinu de activitate, este mai economic ca uniformizarea s se aplice afluenilor locali concentrai, cu debit mic fa de soluia actual frecvent folosit de uniformizare a afluentului total care, ncorpprnd o proporie mare de ape slab poluate conduce la un debit foarte mare i necesit un volum mare de bazine cu un cost de investiie ridicat: - folosirea, transportul, manipularea i depozitarea, n interiorul aezrilor omeneti i n jurul acestora a substanelor radioactive i a celor puternic toxice, nu pot fi efectuate dect cu asigurarea unor condiii speciale de prevenire a polurii mediului nconjurtor stabilite de organele de specialitate; - folosirea ia irigaii a apelor uzate oreneti, n special pentru localiti mici, conduce la reducerea mrimii staiei de epurare i la creterea produciei agricole; - recuperarea i valorificarea substanelor utile din ape i din reziduuri apoase. n special n cazul apelor industriale, conduc la reducerea capacitii staiei de epurare i deci a cheltuielilor de investiii, precum i la posibilitatea de micorare a duratei de amortizare a investiiilor pe seama valorificrii substanelor utile extrase. In concluzie, lupta mpotriva polurii cursurilor de ap de caire afluenii reziduali din orae i industrii impune construcia accelerat a staiilor de epurare, n care ^ibstan'.ele poluante sunt extrase prin prui-cdct Ji7ice, chimico i biologice. Toate procedeele conduv, la reziduuri concentrate, unuc se regsesc rnaicniic potuarj suc jonn de nmoluri. Problemele adevrate de epurare reprezint. n momentul de complexitate strucuini i compoziiei lor.
12

Capitolul 2

COMPOZIIA l CARACTERISTICILE -APELOR UZATE


Aciunea pe care apele uzate o exercit asupra receptorilor depinde de compoziia i de concentraia lor n substane poluante. Pentru a putea proteja o staie de epurare capabil de a elimina poluarea receptorilor este necesar ca, n prealabil, s. fie cunoscute toate aspectele privind compoziia i caracteristicile apelor de canalizare deversate n receptori. Avnd n'vedere c n localitile canalizate, transportul hidraulic se realizeaz pentru ape menajere n amestec cu apele uzate industriale, compoziia acestor ape variaz de la ora la ora, situaie ce impune, n special pentru oraele cu un grad mare de industrializare, ca la proiectarea staiilor de epurare s se utilizeze parametrii privind compoziia acestora rezultai n urma analizelor de laborator, evitndu-se adoptarea empiric a parametrilor furnizai de literatura de specialitate, care n generai se refer ia apele menajere. Totui, avnd n vedere c descrcarea apelor industriale n reeaua de canalizare public a centrelor populate de desfoar n conformitate cu normativul NTPA002/1997 care impune anumite restricii calitative, la proiectarea staiilor de epurare oreneti se poate admite c parametrii privind compoziia apelor uzate oreneti sunt apropiai valorilor ce caracterizeaz apele uzate menajere. In continuare se 'vor face referiri ia caracteristicile apelor -uzate menajere, inclusiv dimensionarea staiilor de epurare, urmnd ca epurarea apelor uzate industriale s constituie 'un subiect ce va fi. abordat n cazul altei lucrri.

2.1. COMPOZIIA APELOR UZATE


Din. punct de vedere a strii fizice, materiile i substanele poluante din apele uzate.se mpart n: .

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

* materii insolubile aflate n ap sub forma unor suspensii grosiere, .decantabile cu diametrul particulelor de ordinul - zecimilor de 'rom i sub form de suspensii, emulsii i spum; * particule coloidale, cu diametral de Ia 0,1 pn la 0,01fi,find formate din . suspensii care, au sarcin electric negativ; * substane dizolvate care se afl n ap sub forma particulelor molecular dispersate care nu formeaz o faz distinct, sistemul devenind monofazic, adic soluie real. Din punct de vedere a naturii lor, substanele poluante pot fi minerale, organice, bacteriologice i biologice. Poluanii minerali provin din soluiile srurilor minerale, soluiile de acizi i de baze, uleiurile minerale, particulele argiloase, particulele de minereuri, de zgur, nisip etc.
T^rxiiirs-nfn \JtlhiaXXlXI VVi Arfrorsipi UitttiUVI Tr&rvlJKJh
, fi a, r^TJJl f\*7's'rs i pnto Lk fi UlW \J V VillVlllU

\T^sTf^i'n Io V VgVlUIU

Pi l.

anim Oi O f *l! 1 J-.fcil.i.U.Ji.iAJ.'U-*

de natur vegetal au ca element chimic principal carbonul i se refer ia: resturi de plante, fructe, legume, hrtie, uleiuri vegetale etc. Cei de natur animal, caracterizai chimic printr-un coninut ridicat de azot, runt specifici apelor fecaioid-menaj ere, precum i n resturile esuturilor musculare i adipoase ale animalelor, substane din industria piscicol etc. Poluanii ' de natur bacteriologic . i biologic reprezint
Tsir-r'AAfrtqri orv* A * Al'r/^T-ifpcn^AH" pi pnprr1! r!*^ vn-iAt^ 01 m]ipp*oci o 1 fP>

mrunte i bacterii, inclusiv bacteriile patogene (ageni ai tifosului intestinal, ai dezinteriei etc). Acest, gen de- impurificare este caracteristic apelor menajere i anumitor categorii de ape uzate industriale (abatoare, spitale de boli contagioase, fabrici de prelucrare a pieilor, industrii de medicamente etc). Din punct de vedere chimic, aceti poluani pot fi inclui n categoria celor organici, dar, datorit interaciunilor cu celelalte categorii de poluani, pot fi categorisii ntr-

14

EPURAREA APELOR-UZATE URBANE

In studiul problemei compozii si apelor uzate, ur parametri I; baz i. reprezint concentraia poluanilor, adic cantitatea de suWaint. impurificatoare care revine M unitatea de volum b ap i car. *- msur este sub forma, pri per mdion-ppm). Vanaiiiic concentratuLr poluanilor din apele uzate menajeri care ajung J_ stafia de epur-i. sunt maxime dimineaa i scara, minune fiind n timpul nopii.

2.2. CARACTERISTICILE APELOR UZATE i


MODUL LOR DE DETERMINARE 2,2.1, Prelevarea probelor de ap Compoziia apelor uzate este variabil n timp i spaiu. Chiar o prob de ap luat din acelai' punct, Ia un anumit moment, poate prezenta caracteristici variabile, dup cum aceasta este luat de la suprafa (unde conine materii plutitoate) sau de Ia fund (unde- conine materii decantabile). Recoltarea probelor de ap uzat constituie o etap deosebit de important n desfurarea proceselor de analiz fizic, chimic i bacteriologic a apei, ntruct rezultatele obinute trebuie s caracterizeze situaia real comparabil cu rezultatele obinute n alte puncte de recoltare. Momentul recoltrii i frecvena acesteia se vor stabili n funcie de proveniena apelor uzate i de natura determinrilor ce urmeaz a se efectua'(ape uzate brute, ape -epurate mecanic, ape epurate rriecano-biologice etc). In general," frecvena recoltrii trebuie s depeasc frecvena variaiilor cantitative i calitative ale apelor uzate, sau cel mult s se suprapun; sub acest aspect se cunosc dou tipuri de recoltri, i anume: recoltare instantanee sau probe unice cnd .variaiile sunt reduse, iar determinrile se efectueaz manual sau cu aparate portabile i recoltri continui sau probe medii cnd variaiile _ sunt mari, determinrile efectundu-se, n marea' lor majoritate, pe cale instrumental. In acest
15

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ultim caz se recomand s se ia probe proporionale cu debitul timp de 24 ore. recoltarea fe,ndu-se, din or.n or, manual sau cu .ajutorul prel'evatoarelor automate. Recoltarea probelor poate fi efectuat n vase de sticl sau de.plastic cu capacitatea de 1-2 dm3. Containerele de plastic dei sunt mai avantajoase din punct'de vedere practic - fiind mai uoare i mai rezistente la nghe - creeaz o serie de dificulti la ' splarea cu ageni chimici mai puternici. In cazul n care prelevrile se fac n vase separate, n mod uzual numrul maxim de probe pe un ciclu complet este de 24, att durata acestui ciclu, ct i frecvena de prelevare putnd fi uor ajustabile. Deoarece determinrile se efectueaz de la cteva ore pn la cteva zile diferen, timp n care pot interveni o serie de modificri chimice sau biochimice n probele respective, probele trebuie inute la o temperatur sczut (+5C). Utilizarea unei temperaturi mai joase de 5C nu este indicat deoarece sunt afectate suspensiile solide n stare coloidal. De altfel chiar la 5C este vizibil o uoar tendin de cretere a coninutului n susnensii solide {5-10%\ Dac probele sunt meninute la temperatura mediului ambiant, n intervalul de timp de 24 - 72 de ore de la momentul prelevrii i pn ia cel al determinrilor,, intervin o serie de modificri, n special la indieatorii:CB05, NO3", NO2", NH3 i la suspensiile solide. n ce privete coninutul de amoniac la probele de. ap decantate, s-a constatat o creteren timp a concentraiei (circa 3% dup 24 de ore ia temperatura de 30C) datorit hidrolizei ureei n prezena ureazei. Deoarece aceast reacie este enzimatic, are loc i ia temperaturi sczute, pstrarea probelor la 5 nu ndeprteaz acest fenomen. Pentru obinerea unor rezultate concludente, comparabile, intervalul de timp scurs ntre recoltarea probelor i cei al determinrilor trebuie s fie egal cu durata teoretic de parcurgere a apei prin fiecare obiect din cadrul staiilor de epurare a marilor orae; aceast situaie presupune prelevarea probelor de- la intrarea i de ia ieirea fiecrei uniti. La staiile mici de epurare eficiena acesteia se stabilete prin prelevarea probelor de ia intrarea i ieirea din staie. Majoritatea determinrilor
18

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

se efectueaz n laboratoare de profil, rezultatele obinute fiind evideniate n fiele de analiz care cuprind toate caracteristicile fizice, chimice, bacteriologice i biologice ale probelor de ap uzat analizate,

2.3. CARACTERISTICILE FIZICE


ZJIVV Oi ^.i.\y^ii.-s.i-l.tX"^V V-U. V CAL. iUw il \JL OVWk. U-i. VX/ W |J UI UiV. .""& UV1V

;
Li/jCltW

Temperatura apelor uzate influeneaz majoritatea reaciilor menajere au o temperatur cu 2 - 3C mai ridicat dect temperatura apelor de alimentare, cu excepia cazului de deversri de ape calde tehnologice sau cnd n reea se infiltreaz ape abterane. Determinarea temperaturii _>e efect ucaz a -numai la locul de recoltare prin introducerea termometrulu iu apa de cercetat, iar citirea temperaturii se face dup 10 minut- de la mLr > iucerea tetmometruiui fr a-1 scoate din ap. Paralel cu determinarea temperaturii apei se determin i temperatura aerului. Turbiditatea apelor uzate este dat de particulele foarte fine aflate n suspensie, care nu sedimenteaz n timp. Turbiditatea nu constituie o determinare curent a apelor uzate, deoarece nu exist o proporionaiitate direct ntre turbiditate i coninutul lor n suspensii. Analizele de laborator se exprim n - grade de turbiditate, 1 grad de turbiditate corespunznd la 1 mg SiCVdnr^ de ap. Orientativ, apele uzate menajere prezint valori ale gradului de turbiditate n limitele de 400 - 500 n scara silicei. . . Culoarea apelor'.uzate menajere proaspete t te . ci deschis, ia; culoarea gri nchis indic nceputul procesului Je termen ture a materiilor organice existente n aceste ape. Pentru apele uzate c-ue prezint alte nuane de culori, rezult c amestecul ace>to a . J ap~ e uzate industriale care ptrund n reeaua de canalizare este dominat c'. acestea din urm (ape verzi de la industriile'de legume, ape ^a'beiv- ie
17

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

la industriile prelucrtoare de clor, ape roii de,Ia uzine metalurgice etc.) Mirosul apelor uzate menajere proaspete este .aproape imperceptibil; intrarea n fermentaie a materiilor organice este indicat de mirosuri, de hidrogen sulfurat, de putregai sau de..alte mirosuri de produse de descompunere. Apele uzate oreneti pot avea' mirosuri. diferite imprimate de natura i proveniena apelor uzate industriale. Materiile solide .totale (MST) care se gsesc n apa uzat pot fi n stare de suspensie (organice i minerale) i materii solide dizolvate (organice i minerale). Materiile solide n suspensie, la rndul lor, pot fi separabile prin decantare i materii coloidale. In funcie de dimensiunile diferitelor particule (gradul de dispersie) i de greutatea specific a acestor particule, materiile solide n suspensie se pot depune sub form de sediment, pot puti la suprafaa apei: sau. pot pluti n masa apei (materiile coloidale), Pentru determinarea materiilor solide separabile prin decantare se folosesc conuri Imhoff, gradate n cm3 la partea inferioar i cu. o capacitate de 1 dnr*. Apa uzat de analizat introdus n conul Imhoff se las n repaus i se citete nivelul la care a ajuns sedimentul direct pe gradaia de pe con, n cm , dup 5, 10, 15, 30, 60, 90 i 120 minute rezultatele exprimndu-se n pri de volum., n ml/dm3 sau n. pri de greutate (dup uscarea sedimentului la o temperatur de 105 i
fnf'rrpfl IniH n mal Am3

Cantitatea de sediment care s-a depus la intervalele de timp menionate se exprim n procente din volumul depunerilor care se formeaz dup 1-20 minute de sedimentare, deoarece n cazul apelor uzate menajere procesul de sedimentare se consider terminat n. acest interval de timp. Aceste procente- indic randamentul procesului de isedimentate. intocmindu-se curbe de sedimentare dup modelul prezentat n figura 2.1.

18

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


Uwiiijwiv upvivi u/.atw iIxCi^cijvA^ iii.vii'wa u wauilltiic uicile a

materiilor solide de 65 g/om.zi, din care, materiile solide decantabile reprezint 35-50 /oci.zi (n medie 40 g/om.zi), ceea ce reprezint ^0 -75% din matern ie solide totale. n cazul ndepituui unei pri din reziduurile menajere solide prin mriuiire itocarc) j>i evacuare apoi hidraulic, prin reeaua de canalizare, se mre^-sireaz o cretere semnificativ (circa 100 g/om.zi) a depunerilor in yrada de epurare. Pentru determinarea materiilor solide n suspensie nescparabile prin
n^Aintoro ^!- A oa tr> I r\ ooti te* w^AAn "iiini tiltfiifii * -*- *TM

*-*~..*->-5

-* -

'-a

*-**.*

uvvam-oiVj

ov

JHJ'X'UOVI^LV

|Jiuvvuum

umani

niti-uii

witu/ai

UO

pui IClcLii

0 . 10

20

30

50

60

70

90 100 110 jiide n


T

12U

Durata de sedimentare (mfn) Fig. 2.1. Curbele de sedimentare pentru m teiui suspensie separabue i un ' capt

1 - pentru ape uzate menajere cu o co'ncetraie a materiilor solide de J,5-1,5 ml/dm*; 2 - idem de 1,6-2,5 ml/dm3; ; - id^m 2,6-3.,4 ml/dmJ; 4 - idem 3,5-4,7 ml/dm3; 5- idem 5,5-16,3 ml/dm3 19

EPURAREA APELOR UZATE UKBANE

gurit care-are pe fund un filtru de azbest. O cantitate de ap uzat cu un volum determinat (de obicei 1 dm3) este filtrat i se cntrete, dup uscare, sedimentul rmas pe filtru; acesta reprezint materiile solide n suspensie, din care se scad materiile n suspensie decantabile determinate separat, dup procedeul artat mai sus, iar diferena va reprezenta cantitatea de materii solide n suspende neseparabile prin decantare. Materiile solide dizolvate, semidizolvate i cele colojdale de natur organic sau mineral se determin prin evaporarea ntr-o etuv la 105C timp de 60 minute, iar rezultatul dup cntrire exprim reziduul fix al apei respective. Prin introducerea creuzatului cu filtru de azbest intr-un cuptor de calci nare la temperatur? de 600C limp de o or, rezult o cenu care reprezint cantitatea de materii solide in suspensie de natur mineral, iar ..ceea ce a disprut (volatilizat) va reprezenta partea organic a materiilor solide. Cu toate - c'rezultatele nu sunt riguros. exacte,, deoarece prin ardere au mai disprut i o parte din materiile
minprolp vo1"+ilp tn+iiei rs tf>Vnr,,a ftrmrSri implnt <s> jrlrritp arpa5t

metod de evideniere a materiilor organice din apele uzate. In sedimentele apelor uzate menajere, cantitatea de cenu (cantitatea reziduurilor de caicinare) variaz ntre 20 i 30%, iar cantitatea de substan volatilizat reprezint 70-80%. Amestecarea apelor uzate menajere cu apele uzate industriale poate modifica foarte mult coninutul reziduului de caicinare a sedimentului n ambele sensuri. Diferena dintre reziduul fix ia 105C i reziduul calcinat ia
600 P renrfzint materiilf nliHe nraap'C^ nrf>7Pntp n nrtfl uzata

2.4. CARACTERISTICILE CHIMICE

'

Compoziia chimic a apelor uzate menajere este foarte mult influenat de coninutul de proteine, grsimi i hidrocarbonai din produsele alimentare, precum ti de compoziia apei din reeaua de alimentare, care conine in anumite limite, carbonai, sulfai,' cloruri, fier etc, '
20

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

.Proteinele din organismul viu. n procesul schimbului 'de substane, conduc la formarea ureei CO(NH2)2, care sub mQuena bacteriilor fermentative se t.ansform n azot imomacal, form frecvent n care azotul se afl n apele uzate fn afar de azot. substanele organice care intra iti compoziia ape lei uzate menajere, mai conin carbon, sulf, fosfor, potasiu, sodiu &i dor sub form de sruri. Determinrile de laborator ale caracteristicilor chimice se pot clasifica n analize anorganice (aciditatea, alcalinitatea, pH, sulfai, nitrai etc) i analize organice (oxigenul dizolvat, consum biochimic de oxigen, consum chimic de oxigen etc). A. Analize anoreanice Aciditatea apelor uzate este determinat de prezena bioxidului de carbon liber, a acizilor minerali i a srurilor acizilor tari cu baze slabe. Ea se exprim n ml substan alcalin normal pentru neutralizarea unui dur' de ar'. Acest parametru este indicat a fi determinat pentru apele uzate industriale care ajung n staia de epurare urban. Alcalinitatea apelor uzate este dat de prezena bicarbonailor, carbonarilor alcalini i a hidroxizilor. Apele- uzate menajere sunt uor alcaline,' caracterizate prin valoare pH-ului n
nxiiliCx^ uc / ,z,- / 5u, Iii lauuiatui a^cabia -v^uauiCrisu^a L-Hiiiii^ci ^C

determin prin neutralizarea unui dm de ap de analizat cu o soluie de HC1 diluat la 0,1 N exprimat n ml. pH-ul apelor uzate poate fi acid sau.alcalin i constituie o cauz-important perturbatoare a proceselor biologice din cadrul unei staii de epurare. Spre deosebire de aciditatea sau .alcalinitatea unei. ape, acest parametru exprim numai intensitatea aciditii sau alcaiinitii, adic nu exist o legtur direct ntre pH-ul unei ape i cantitatea de acizi sau aicali care este n compoziia apei respective,
21

EPtJRAREA.APELOR UZATE URBANE

Este posibil ca dou -.soluii apoase s prezinte, aceleai valori :ale pH-ului, cu toate c concetraia lor n acizi sau baze poate fi diferit. . Concentraia n ioni de hidrogen a apelor naturale, adic pH-ul care exprim reacia activ a apei prezint valoarea 7 (ape neutre). Reacia apelor va fi acid pentru pH = 0 - 7 i va fi alcalin pentru pH = 7 - 14.. Pentru determinarea pH-ului apei se folosesc metode colorimetrice electrocolorimetrice; Pentru rapiditatea operaiei se folosesc discuri colorate cu hrtie de turnesol sau aparate digitale electronice. * Potenialul de oxdoreducere (potenialul Redox) exprim logaritmul cu semn schimbat al presiunii hidrogenului gazos (n atmosfer) n echilibru cu hidrogenul molecular dizolvat n soluie. In scara Redox, notaia rH d indicaii asupra puterii de oxidare sau reducere a apei uzate sau a depunerilor. Astfel, pentru rH sub valoarea 15, se.poate aprecia c proba analizat se afl n stare de reducere corespunztoare fermentrii anaerobe iar valori oeste 25 caracterizeaz o prob n faza de oxidare aerob. In laborator, n proba de ap sau de nmol se introduc doi electrozi, unui de platin i cellalt de hidrogen i se determin diferena de potenial, n paralel fiind msurat i pH-ul probei- de care se ine seama ia calculul valorilor rH. Clorurile i sulfurile din apele uzate pot influena procesele biologice de epurare dac cantitile lor depesc anumite limite. Clorurile sub form de ioni de clor din apa uzat menajer provin n special, din urina de origine animal sau uman, ca urmare a consumului n alimentaie a clorurii de sodiu. Sulfurile din apele uzate menajere pot fi determinate puse n eviden sub form de sulfuri totale, sulfuri de carbon i hidrogen sulfurat (care ne d indicaii asupra lipsei oxigenului din ap i apariia proceselor anaerobe).

22

EPURAREA APELOR'UZATE UEBANE


iintiaisn gi vis w.A.iaiwiii,i/j iii bJwClai, iii ap^ic uZdle mutlSmaie

sunt toxice pentru microorganismele care particip la epurarea biologic a apeloi i la fermentarea anaerob a nmolurilor, Limide admisibile pentru Ca. Ln, Ca. Pb. Hg, Co, suiu evideniate in SfAS 4706-88. Determinarea lor n laborator prin anali/e standard necesid durate mari de timp i un echipament complex derivai din necesitatea utilizrii unei game largi de reactivi. In ultimul timp se practic metoda spectrofotometriei cu absorbie atomic al crui aparat este capabil s determine un numr u.e ^ l clemente mineraie, intre care i metai&ie grele menionate. Substane radioactive folosite din ce' n ce mai mult n medicin, tehnic etc, precum, i la centralele atomice creaz noi probleme celor care se ocup cu, protecia calitii apelor. Aceste substane care emit radiaii influeneaz procesele de epurare i pot fi periculoase pentru personalul de exploatare. Detergenii din apele uzate sunt substane tensioactive a cror structur molecular este format din dou grupri, o grupare hidrofob i alta hidrofl. Dup felul cum disociaz n ap, detergenii pot fi: * detergeni anionici a cror grupare hidrofl are un caracter acid i disociaz n ionul pozitiv (cationul) i ionul negativ (anionul) care este radicalul tensioactiv al moleculei. Detergenii.anionici evacuai din gospodrii .i din industrii sunt cei mai duntori procesului de. epurare(coboar tensiunea apei la suprafa sau interfacial i n acest fel mrete umiditatea substanelor cu care apa este n. contact; emulsfic grsimile i uleiurile; distrug bacteriile i alte organisme necesare epurrii biologice; provoac spum abundent ia suprafaa apei n bazinele de aerare). * detergeni cationici care au gruparea hidrofl cu caracter bazic;
23

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

* detergeni neionici a cror grupare hidrofil nu. disociaz n ap. - Detergenii sintetici menionai, datorit modificrii tensiunii superficiale, pot favoriza aciunea nociv a unor toxice, uurnd absorbia acestora. Nitriii (R NO2) i nitraii (R NO3) sunt coninui n apa uzat proaspt n concentraii mai reduse. Concentraii mai mari nregistreaz n staiile de epurare (R poate reprezenta K, Na etc). Nitriii din apa uzat provin din oxidarea incomplet a amoniacului n prezena bacteriilor nitrificatoare, deci prezena nitriilor indic o ap proaspt n curs de transformare. Cantitile maxime de nitrii din apele uzate menajere nu depesc 0,1 mg NO2" /dm". Uneori nitriii pot proveni i din reducerea nitrailor n prezena unei flore reductoare i a unei temperaturi mai ridicate a mediului (vara)..Determinarea nitriilor (azotiiior) se efectueaz imediat dup recoltare, pentru a preveni unele schimbri n echilibrul azotului prin activitate biologic. Nitraii (azotaii) din ap provin din mineralizarea substanelor organice poluante de natur proteic sau din fertilizatori i pesticide ce conin azot. Prezena nitrailor indic o ap stabil din punct de vedere al transformrii. Nitraii pot constitui un factor de dezvoltare a algelor sau a altor vegetale acvatice, fiind recomandat prezena lor, n anumite limite, n apa rurilor. In apele uzate menajere cantitile de nitrai variaz ntre 0,1 i 0,4 mg NO : dm3. In staiile de epurare, prezena nitrailor n apa epurat biologic indic o epurare bun i complet a apelor uzate brute, n schimb pentru a atenua procesul de eutrofizare a apelor, se impune reducerea lor n compui simplu (azot molecular) prin tehnologii de denitrificare. Produsele petroliere, grsimi i uleiuri formeaz o pelicul plutitoare care mpiedic oxigenarea apei. Prezena acestor substane n staia de epurare este duntoare deoarece pot colmata filtrele
24

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

biologice, sau pot mpiedica dezvoltarea -proceselor biochimice n bazinele de aerate cu .nmol activ i n procesele de fermentare ale nmolurilor. In apele menajere prezena acestor substane este iiesemnixicativj cantiti mai mari se gsesc m uiieie ape uzate industriale. De exemplu, prezena n apa industrial a unor hidrocarburi de origine petrolier n concentraii mai mari de 5 mg/dm'v se simte prin miros, situaie frecvent ntlnit la apele evacuate din combinatele petrochimice. In laborator, produsele petroliere se extrag cu-eter de
UVUUl ijll ULiUU. V V UMVlUlWU :JUiyVSll.U-iUl <3%s WLSJLiXCJUl VLIV.

B. Analize oreanice Substanele organice din apele uzate menajere- provin din dejeciile umane i animale, din resturile de alimente, legume i fructe, precum i din alte materii organice evacuate n reaua de canalizare. Prezena substanelor organice n ap poate reduce oxigenul din ap pn la zero, iar- n apa' lipsit de oxigen, substanele organice se descompun prin procese anaerobe care au ioc concomitent cu producerea hidrogenului sulfurat i altor gaze ru mirositoare i toxice (indol, scatol etc). Oxigenai dizolvat este un indicator care arat n mod-global gradul de poluare al apelor cu substane organice. Cantitatea de oxigen care se poate dizorva n apa curat - aa numita limit de saturaie - depinde de- temperatur .i. variaz, de la. 7,63 rng/dmr ia 30C, Ia 9,17 mg/dm3 la 20C i la 14,2.3 mg/dmJ la 0 C. Solubilitatea oxigenului n ap mai depinde i de turbulena la suprafaa apei, de presiunea atmosferic, mrimea suprafeei .de contact, cantitatea de oxigen din ap sau din atmosfer etc. Oxigenarea apel poate avea Ioc prin dizolvarea oxigenului din aer sau, n anumite condiii speciale, prin degajarea oxigenului n procesul de fotosintez al vegetaiei acvatice. La un grad de saturaie de 100% oxigenarea apei prin dizolvarea' oxigenului atmosferic se
25

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

reduce practic la zero; fac .excepie, apele avnd un grad ridicat de turbulen care pot ajunge la suprasaturare, De asemenea, procesul .de suprasaturare poate fi cauzat i de procesul de fotosintez care se manifest mai intens n apele stttoare i n anotimpul cald; ia "nflorirea" apei suprasaturaia poate depi 200%. Cantitatea de oxigen care lipsete unei ape pentru a atinge limita de saturare se numete deficit de oxigen i indic o impuri.fi.care anterioar cu -substane, organice, care a condus la consumarea total sau parial a oxigenului dizolvat. Oxigenul dizolvat se determin chimic prin procedeul Winckler (STAS 6536-82), n care un compus manganos absoarbe oxigenul din ap. O atenie deosebit se impune la recoltarea probelor pentru a evita ca apele uzate s nu absoarb oxigen din aer. In ultima vreme se utilizeaz frecvent oximetre cu electrod pentru oxigen, n diferite variante comerciale. Coninutul de oxigen din apa uzat indic gradul de prospeime al apei brute, precum si stadiul, descompunerii substanelor organice n instalaiile biologice i n apele naturale. Fiind un indicator global care pune n eviden starea de impurificare organic a apelor uzate, se recomand, ca acest indicator privind oxigenul dizolvat, s fie analizat n asociaie cu consumul biochimic de oxigen, consumul chimic de oxigen, i stabilitatea relativ a apelor uzate. * Consumul biochimie de oxigen ^CBO^ exprimat n mp/dm"* reprezint cantitatea de oxigen consumat de ctre bacterii, i alte microorganisme pentru descompunerea biochimic, n condiii, aerobe, a substanelor organice biodegradabile ia temperatura i n timpul standard, de obicei la 20C i 5 zile, n care caz se noteaz cu CBO5. Determinarea' mrimii CBO5 se face n funcie de destinaia analizei probei att pentru apele uzate brute ct - i pentru apele epurate. Rezult c CBO5 va indica cantitatea de .oxigen necesar pentru oxidarea materiilor organice coioidale i dizolvate, precum i a
26

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

acelei pri de materiale-organic nedizolvat care a fost reinut'n' decantoare (n apele uzate menajere aceste depuneri conin circa 1/3 din totalul solidelor organice, aa cum. se prezint n tabelul 2.1), In apele uzate menajere, precum i n apele uzate industriale care au o compoziie apropiat cu cea a apelor uzate menajere, mrimea CBO5 variaz n limitele de 100 i 400 mg/dmJ; n apele uzate industriale acest indicator variaz n limite foarte largi n funcie de proveniena lor. Mineralizarea biochimic a substanelor organice, respectiv consumul biochimic de oxigen, este un proces complex care, n apele bogate n oxigen, se produce n dou faze: * faza primar (a carbonului) n care oxigenul se consum pentru oxidarea substanelor organice care conin carbon i producerea de bioxid, de carbon care rmne n soluie sau se degaj. Aceast prim faz are o durat la apele uzate menajere de aproximativ 20 zile, la temperatura-de ncfin * faza secundar (a azotului) n care oxigenul se consum pentru oxidarea substanelor organice care conin azot, producndu-se oxidarea pn la stadiul de nitrii (srurile acidului azotos, N2O3) i apoi pn la stadiul de nitrai (srurile acidului azotic (N2O5). Tabelul 2.1. Compoziia medie a apelor uzate menajere (Imhoff-1990) n g/ioc x zi r___ Materii solide Minerale Organice r___ Totale ' 250 105 145 54 ~" Dizolvate 160 80 12 ' 80 In suspensie din care: 90 25 65 42 1 - Sedimentabile 54 15 39 19 2 3 Nesedimentabile 36 ' 10 26
27

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

. Aceast faz ncepe dup circa 10 zile, la temperatura apei de 20C i se desfoar ntr-o perioad mai ndelungat, de circa 100 zile; aceast faz poart denumirea de nitrificarea substanelor organice. In figura 2.2 este prezentat graficul de desfurare a procesului de mineralizare biochimic a substanelor organice din apele uzate pentru diferite temperaturi'ale apelor. La proiectarea unei. staii de epurare, prezint: interes determinarea CBOs-ului aferent primei faze de oxidare a substanelor organice, faza secundar fiind mai puin semnificativ n procesele de oxidare a substanelor organice din ap. v iteza ue oxidare n raza de caroon sau viteza de consum a oxigenului ia o, temperatur constant este proporional n fiecare moment cu cantitatea de substan care se afl n ap. Prin urmare, pe msura oxidrii substanei organice, n cazul cnd nu exist un aport suplimentar de substan organic, viteza de oxidare scade treptat. Avnd 4a baz legile reaciei monomoleculare, Streeter i Phelps ( l yi D ) i mai xarziu inenauix ( yz / ) , in urma a numeroase experiene, au stabilit c viteza consumului de oxigen pentru oxidarea substanelor organice este n orice moment proporional cu cantitatea de materii organice neintrate n reacie. Dac vom nota cu Lo cantitatea de oxigen. necesar pentru oxidarea ntregii cantiti de materie organic n timp de 20 zile prezent n apele uzate la nceputul procesului, iar prin Xt cantitatea de oxigen consumat n timpul t de ia nceperea procesului, atunci cantitatea de oxigen Lt necesar pentru oxidarea substanelor organice rmase dup trecerea timpului t, va fi egal cu, Lt = Lo. - Xt.

28

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


^ An

cu " O

JUU

:
(^

Faza secundar (nitrificare) ~""" x: v> ^ ' 1 ^*-T!

250 t5 .2 5 cn
o o

200

^l

f-l ol r

2>^f^
> ^-^
w~...... ... ' ----- i
f omm asraw wm*

****"#

150

"7

Z^'

J&
\Faza

100

f/l

ti /
50

arimar i (a ca rbonutui ] c

60
hf ' I

70

'

10 15

20

30

40 Timpul,n zile
Fig, 2,2. Consumul biochimic de oxigen

In aceste con.di.tii, legea lui Streeter i Phelps, poate fi. exprimat prin ecuaia diferenial: dX
cit

^- = K1.(L0-Xt)

(2.1)

n care: Ki este viteza consumului de oxigen, (coeficient de proporionalitate). Prin intergarea ecuaiei (2.1) se obine: In (Lo - Xt) = K.it + C; pentru t = 0, Xt = 0, iar C = - In Lo;

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

se transform logaritmii naturali n logaritmi zecimali, adic: ki = Kilog e = 0,434 Ki In aceste condiii se poate scrie: L
k;t = og
_____________________________________________ ^0 ___

L -X

o t

Din aceast ultim ecuaie rezult ecuaiile de baz. privind procesul de oxidare n faza primar a substanelor organice din epele uzate sau din apele naturale: Lt=L010"k,t Xt=L0(l-10"klt) (2.3) (2.4)

Ecuaia (2.3) exprim oxigenul biochimic necesar (OBN) apei dup ce a trecut timpul t, iar ecuaia (2.4) exprim consumul biochimic de oxigen (CBO) pn la timpul t, ntre ele existnd o relaie de proporionalitate invers. Reprezentarea grafic a celor dou ecuaii este artat n fig.2.3-a, iar sub form general n flg. 2.3-b. Prin cercetri experimentale s-a stabilit c raportul ntre valorile CBO5 i CBO20 (Lo) variaz n funcie de mrimea vitezei de oxidare (k'i)- i de temperatura apelor. Astfel, la o valoare a vitezei de oxidare ki = 0,1 i pentru o temperatur a apelor uzate menajere de 20C, CBO5 reprezint 68,4% din CBCho aa cum se observ.i n graficul din figura 2.4.
30

EPURAREA AFELOR UZATE URBANE

5 10 ffzife}

15

20

t(zile)
Fig. 2.3. Variaia consumului primar de oxigen

1A6 CBQ

0.68A CBO,

jLi_~Jf fj ra

^06 -

20 (zile)
Trpnsformve ropiolpfifo orima fap4 ls 20 C

CB Os CBCA

Fig. 2.4. Consumul biochimic de oxigen n faza primar de oxidare a substanelor organice

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

. In general, la stabilirea CBO-ului unei ape uzate este necesar a se determina mrimea vitezei de oxidare ki (este impropriu noiunea de constanta vitezei de oxidare) i valoarea consumului biochimic de oxigen primar total (LQ), care variaz n limite destul de largi la apele uzate urbane i n special ia apele uzate industriale. In acest scop, literatura de specialitate menioneaz lucrrile lui Thonias unde problema poate fi rezolvat pe cale analitic (1937) sau pe cale grafic (1950), lucrrile cercettorului japonez Yoshinori Fujimoto (1964), metoda fraciei remanente de CBO, a cercettorului Beunzo Gomez (Lima, 1956) i metoda .determinrii .CBO-ului n diferite momente ale desfurrii procesului de oxidare, expus de Moore, Thomas i Snow (1950). Valorile vitezei de consum a oxigenului biochimic, kj variaz, n afar de compoziia apelor uzate, de modul de variaie a temperaturii apelor, valori maxime vor corespunde temperaturilor ridicate ale apelor. Prin cercetri de laborator, Streeter i Phelps (1925), au stabilit urmtoarea relaie a vitezei consumului biochimic de oxigen n funcie de temperatur; k1Cr2)=k1(ri)-l,047^-T') unde: ki(Tj) i ki(T,)~ reprezint viteza consumului primar '.de oxigen ia. temperaturile TC i T^ C 1,047- coeficient de corecie valabil pentru temperaturi ale apei de 15 - 30C Analizele de laborator se efectueaz de obicei la temperatura apelor de 20'C, deci relaia (2.5) care se utilizeaz curent n calcule va. avea forma: . (2-5)

32

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ki(T)=k(20)'l,047(T-

201

Pentru apele uzate menajere, n calculele estimative se admite ki=0,l cu toate c n realitate aceast valoare variaz n. limitele 0,08 -0,25, ceea ce indic o diversificare i un caracter variabil al substanelor organice coninute n apele de canalizare evacuate n diferite perioade ale anului. Consumul ordinar de oxigen ^L(0 variaz n funcie de temperatur, conform relaiei stabilit de Theriault (1927): Lo(T) = L.2o[l +0,02(T-20)] (2.6)

X. IA lip UI

t.

HVWVOUi

p Vii ti U.

X VUUVW V/U.

VUIlO.UJIiUAUI

U.W

\J/^LpL\^ll.

U-V

Itt

valoarea LQ la valoarea Lt, conform relaiei (2.2), va fi: l, LQ t = log-" (2.7)

Din aceast relaie se constat c, teoretic, este imposibil s se realizeze o oxidare complet a substanelor organice existente n apele uzate, la care Lt s ajung la zero, deoarece timpul necesar pentru aceasta ar fi infinit. Concentraia tuturor poluanilor din apele uzate, inclusiv a celor organici se micoreaz odat cu creterea normei de consum de ap, aa cum se arat n tabelul 2,2 pentru apele uzate menajere. Dependent aCB Tabelul 2.2. O 20 n funcie de norma de consum Norma de consuna (q) - "Toc 150 200 250 300 400 im3/loc.zi T CBO20 - mg/dm3 400 267 200 160 133 l.OO
33

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Valoarea total a consumului primar biochimic de oxigen (CB'O.20) pentru apa decantat, reprezint circa 40 g/loc.zi, ceea ce permite determinarea lui LQ n mg./dm3, pentru apele uzate menajere n funcie de norma de consum, q n dm"/loc.zi, cu: ajutorul relaiei:
Lo=_i!^

a 1 000

(2.9)

n care a reprezint CBOao/ioc.zi, iar rezultatele sunt prezentate n tabelul 2.2. Cercetrile efectuate de Bazeakina (1958) au artat c vaioarea CBO20 nu oglindete cu strictee cantitatea total de substane organice coninute n apele uzate, deoarece aceast valoare ia n considerare substanele organice care sunt consumate pentru metabolismul bacteriilor, precum i substanele organice stabile care nu sunt afectate de nsui procesul biochimie. Procesele de oxidare aferente celor dou faze, primar i secundar, permit determinarea consumului' biochimic de oxigen, cu ajutorul relaiei; Xt =L1(l-10~klt)+L2(l-10~k2t) (2.10)

n care: Xt - consumul CBO la timpul t; Lj, L2 - consumul CBO pentru oxidarea substanelor organice compui ai carbonului, respectiv substanelor organice care conin azot; ki, ka - viteza con Mimului de oxigen n faza primar, respectiv n fe/'1 secundar.

34

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


JL

t.^jtji.l

juv WIJUM.1 t*

s M.

**s--1\J i. vitA Lij. ^

J*,

wv04 Cs-i^e./CXi U-,

p^J U-*j

li

put Uii

ii

faza primara, dar, in mod norinaJ aceast fa/ de nitr*acare \a in- toe numai dup ce s-a asigurai o\ .tenul bioch.rmc necesar oxidrii staiiicjor organice care L.oiuin t-uruon. i_.uniit&ic<3 uc oxigen iupn,iN j n, iittrili i nilrai, rezult din urmtoarele reacii b- chimice u azondui amoniacaf ' {NH4)2C03+302=2HN02+C02+3H20 2HN02 + 02 = 2HN03 '.' (2.11) (2.11')

Pentru formarea ratailor, conform ecuaiei (2.11), rezult c ia dou pri greutate azot sunt necesare 6 pri greutate oxigen,, iar neutru formarea filtrailor, conform ecuaiei (2.11'^ sunt necesari, n, plus, iac dou pri greutate oxigen, adic n total 8 pri greutate. Dat fiind c greutatea atomic a azotului este 14, iar a oxigenului 16, pentru oxidarea pn la stadiul de nitrai sunt necesare pentru 2 x 14 = 28 pri greutate azot, 8 x 16 = 128 pri greutate oxigen. Deci, pentru un mg azot sunt necesare 1.28 : 28 = 4,57 mg oxigen. Viteza consumului de oxigen n faza, secundar (nitrificatoare) este mai. redus dect n faza primar, orientativ, considerndu-se, kj - (0,2 - 0,3)kj. In laborator, determinarea CBO5 sau CBO20 se face pe probe de ap diluat i nediluat, conform STAS 6560-89. In. practica curent, eficiena unei staii de epurare cu treapt mecanic i biologic se bazeaz numai pe ecuaiile stabilite pentru faza primar de oxidare a substanelor organice, fr a neglija procesul de nitrificare i de denitrificare n cazul apelor cu concentraii mari de azot amoniacul. * Consumul chimic de oxigen (CCO) sau oxidabilitatea apei, reprezint cantitatea de oxigen, n mg/dnr, necesar pentru oxidarea tuturor .substanelor organice sau minerale oxidabile fr ajutorul bacteriilor. Oxidabilitatea reprezint cantitatea de oxigen echivalent
35

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

cu consumul-de oxidant. Substanele'organice sunt oxidate ia cald, iar cele minerale la rece. Oxigenul chimic necesar se consum destul de repede (uneori chiai nlr-o or), motiv ce recomand efectuarea acestei determinri ia apele uzate, n special la cele n amestec cu apele uzate industriale, pentru a elimina unele neajunsuri specit'ce deU-rmiiirii CBO-ului legate de timpul mare necesar efecturii analizei, incertitudinea stabilirii vitezei consumului de oxigen ki i a consumului total de oxigen Lo n faza primar. Pentru apele uzate industriale care conin substane toxice ce distrug microorganismele .din ap i deci nu se poate determina CBO, aceast determinare va constitui singurul indicator asupra prezenei substanelor organice; n schimb nu ofer posibilitatea de a diferenia materia organic stabil inestabil (p'utrescibil) din apa. uzat, Determinarea consumului chimic de oxigen (CCO) dup metoda standard (STAS 6954-84) se efectueaz prin metoda cu permanganat de potasiu, iar pentru apele intens poluate, prin metoda cu bicromat de potasiu. Prima metod evideniaz cantitatea de substane organice i anorganice oxidabile prin oxidarea acestora cu permanganat de potasiu n mediu acid i la calci, iar permanganatul rmas n exces se determin cu acid oxalic. La a doua metod, substanele organice din apa uzat sunt oxidate cu bicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric, la cald, n prezena sulfatului de argint. O concentraie mare a ionilor de clor n raport cu concentraia substanelor organice face inaplicabil' aceast metod (exemplu, apa mrii). In cazul prezenei n ap a unor substane greu oxidabile (benzen, toluen, piridin) rezultatele nu reflect coninutul real n substane organice. Raportul dintre mrimile CBO - CCO ale unei ape uzate difer n funcie de proveniena ei. Pentru apele uzate menajere se apreciaz c CBO20 reprezint circa 86% din CCO. In apele uzate industriale care conin cantiti importante de substane organice nebiodegradabile, valoarea CCO depete pe cea a CBO20 cu peste 50%.

38

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


i

Apa puraf eS

Oxidsrp bio:Qtika

~. ^
700 600 500

Defjne ri o/5'

'

/>
o/ JJ

2y^^

o" 200
100 Oi _____i___i ____ i_l ------------ L ----- 1 ---- JL ' 0100 200 . 300 3i5 . CB0S Imgjditfj .

Figura 2.5.'Reprezentarea grafic a raportului dintre CBO i CCO

Pentru aceste ape n figura 2.5 se prezint graficul raportului dintre CCO si CBO n nrocesul lor de epurare biologic. * Carbonul organic totai (COT) constituie o metod de determinare a nivelului de poluare organic a apelor uzate, care, spre deosebire de determinrile prin CBO i CCO rezultatele sunt-mai exacte datorit eliminrii variabilelor care intervin n analizele CBO i In esen, metoda const n oxidarea materiilor organice i conversia lor n bioxid de carbon i ap; gazul generat se capteaz printr-o' soluie caustic de concentraie standard i cu ajutorul unui analizor de carbon se determin, msurnd itrimetric bioxidul. de carbon, concentraia materiilor organice din ap. Metoda este simpl i rapid (cteva minute). Principiul metodei const n oxidarca complet a unei probe de ap uzat, iar bioxidul de carbon rezultat este injectat ntr-o coloan cu un suport ce formeaz faza staionar i care se nclzete ia o anumit temperatur.
37

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

. Faza mobil o formeaz gazul purttor. prin intermediul cruia bioxidul de carbon este scos de pe coloan. Un detector .ce este amplasat ia ieirea din coloan, nregistreat variaiile de concentraie ce sunt exprimate pe o eromatogram sub form de picuri. Suprafaa picului este proporional cu''concentraia de materii organice, din apa uzat. Timpul de reinere este timpul din momentul injectrii probei i pn la apariia vrfului maxim, al curbei. Pentru stabilirea unei scri de etalonare, se folosesc concentraii succesive n etalon care se injecteaz n coloan n aceleai condiii ca i proba. Mrimea suprafeei picului obinut la prob se interpoleaz pe curba de etalonare. Analizorul de carbon se ncadreaz n grupa aparatelor cromatografice n faza gazoas. * Consumul total de oxigen (CTO) determinat pe principiul cromatografei n faza gazoas evideniaz toate substanele organice i anorganice existente n proba de ape uzate care intr n reacii chimice pn la nivelul de oxizi stabili. Gazul purttor - faza mobil - l constituie azotul. Reaciile chimice care au loc la intervale diferite de timp n analizorul de gaze se desfoar astfel (tabelul 2.3.): - carbonul este transformat n bioxid de carbon; - hidrogenul este convertit spre ap; - azotul n stare trivalent ajunge n stare de acid nitric; - ionul de sulfit este, n mod parial, covertit n sulfat; - ionul de sulfura este, parial, convertit spre sulfat. Tabelul 2.3. Reaciile chimice ce caracterizeaz consumul total de oxigen (CTO) Reacia Formula chimic a produsului oxidat
.^ ____^

' 2 H2 + 02

2 H2O

Eficiena reaciei 95-100% 95 .......... 100%

38

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


r% "\ T 3 i s~\

IN

T Li 2

2 NO so;

V3"'o

s= + o2
__ _

so:
''

78% 72%

Eficiena acestei determinri, n special pentru apele .uzate industriale poate fi apreciat sensibil apropriat cu realitatea privind compoziia organic a acestor ape, ntruct n acest mod sunt oxidate i substane greu oxidabile. Prin cercetri experimentale s-a stabilit c CCO reprezint circa 85 - 95% din CTO, In ncercarea de a corela CBO-ul sau CCO-ui pentru apele uzate industriale cu determinarea privind COI-nl ar trebui s se pun n eviden variabilele care intervin la fiecare determinare, astfel: . - o parte din CBO a mai multor materii organice este atribuit oxidrii cu bicromat a fierului feros, azotului, sulfiilor, sulfurilor i a altor substane anorganice; analizele COT nu includ oxidarea acestor substane; - determinrile CBO i CCO nu includ muli compui organici care sunt parial sau total, rezisteni la oxidarea biochimic sau oxidarea cu bicromat. Totui, carbonul organic total din aceti compui este regsit n analizele COT; - determinarea CBO este susceptibil la variabilele care se refer la aclimatizarea bacteriilor, diluarea, temperatura, pH-ul i 'substanele toxice. ' Determinrile CCO i COT sunt independente fa de aceste variabile. Pentru apele uzate menajere sunt prezentai n tabelai 2.4, indicatorii orientativi de poluare organic exprimai prin analizele artate mai sus (W.W.Eckenfelder-1970)

39'

EPURAREA APELOR UZATE URBANE________ ^ _____

Tabelul 2.4, Cerina de oxigen i carbonul organic din apele uzate menajere C-ISO^ Proba de ap COT CCO CBOg cco 3 uzat .. mg/im mg/ci ni mg/im" COT COT _ , r 304 65 1,63 : 4,68 Ap brut 92 264 70 1,32 3,76 T"j 1 Zr 84 235 57 ' 1,47 89 263 61 1,46 4 39 1 ii 68 299 51 5,85 Ap epurat n 66 220 61 1,08 3,60 treapta mecanic 59 200 58 1,02 3,45 46 146 46 ' 1,00 : 3,19 16 ' 85 34 0,47 2,50 : Ap epurat meca19 95 38 0,50 2,50 JJ nic i biologic 20 85 0,61 2,58 nr 81 r\ 'n, 14 2,02 U .3 J
A

Raportul CBO5/COT pentru apele uzate menajere a fost stabilit de Wuhrmann (1964) pn la'valoarea de 1,87, iar pentru amestecul de ape uzate menajere cu cele industriale acest raport variaz ntre 1,35 i

* Azotul sub form de amoniac liber, azotul organic, nitriii i miraii constituie azotul totai din apa uzata bruta, Amoniacul liber constituie rezultatul descompunerii bacteriene a materiilor organice. In apele uzate menajere amoniacul liber poate varia n limitele 15-50 mg/dro:'. Azotul organic (provenit din compuii biologici proteine, peptide amino acizi) i amoniacul liber reprezint indicatori de baz care pun n eviden gradul de poluare organic azotoas ale apelor uzate. In general, apele uzate menajere proaspete au un coninut ridicat de azot organic i sczut'de amoniac liber; situaia este n raport invers pentru apele uzate mai ' puin proaspete care au intrat deja n
40

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

fermentaie. Cantitatea de azot amoriiacal reprezint 7 - 8. g/loc.zi, iar concentraia lui n apa uzat menajer este de eirca 25 mg/dm3. Determinarea n laborator a azotului total din apele uzate i n special a azotului organic i a amoniacului liuer prezint interes n ceea ce privete proiectarea treptei biologice de epurare a acestor ape. Avnd n vedere c n localitile urbane sunt supuse epurrii un amestec de ape uzate (ape oreneti), pentru a realiza o eficien corespunztoare a treptei biologice trebuie asigurat un anumit raport ntre concentraia n materii organice i azot adic, CBO5/N = 100/5. Dac acest raport nu este asigurat, situaie frecvent n unele ape uzate urbane i industriale, se procedeaz la'asigurarea de azot suplimentar. Determinarea n laborator a azotului total din apele uzate se face n conformitate cu prevederile STAS 7312-83, iar a azotului amoniacal conform STAS 8683-70; determinarea nitrailor i a nitriilor va respecta prevederile STAS 8900-71, respectiv STAS 8900/2-71. Patresglbllitatea, .... stabilitatea i stabilitatea relativ a apelor uzate menajere constituie o determinare caracteristic a acestor ape lipsite, parial sau total de oxigen. Substanele organice din apele uzate cu coninut foarte sczut de oxigen sufer o descompunere anaerob emannd un miros dezagreabil; se spune c. tipa este putrescibil. Inversul putrescibilitii' l prezint stabilitatea apelor uzate. Stabilitatea relativ este definit de raportul, n procente, dintre cantitatea de oxigen existent n ap (sub form de oxigen dizolvat i oxigenul coninut in nilriti i nitraii) i cererea de o>igen pentru a satisface faza primar de consum a oxigenului (CBH-, . Li laborator aceast determinare se efectueaz cu ajutorul albasKtlui de inetilen, soluie 0,5% care se introduce n prs-oa de ap, nregistrndu-se numrul de zile pn s-a obinut decolorarea completa a albstruiul de metilen. Astfel, la temperatura apelor de 20C i a unei decolorri dup 12 ore, stabilitatea apelor este de 11 %, la decolorarea n ziua a 7-a stabilitatea este de 80%,. iar decolorarea n ziua a 20-a corespunde unei

4i

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

stabiliti de 99%; n, cazul stabilitii de 100% procesul de putrefacie a apelor nu va mai avea loc. La o temperatur mai rnie de 20C stabilitatea 'apelor uzate crete n mod corespunztor. Cu ct stabilitatea apei uzate este mai mare, eu att pericolul intrrii ei n putrefacie este mai mic i n.mod-direct se reduce efectul de poluare al bazinului de ap receptor. Stabilitatea relativ, n procente, se poate determina i pe cale teoretic cu ajutorul relaiei:
,-lqt
y JW 1 -* $

%S = 1001-10 iar pentru kj = 0,1 rezult: %S = 1001-0,794*

(2.1.2*)

n care, t este timpul, n ziie, necesar pentru decoiorarea apei la temperatura de 20' C. Valoarea stabilitii relative calculat cu relaia (2.12') pentru un anumit interval de ziie n care s-a nregistrat decoiorarea apei, rezult din tabelul 2.5. Pentru apele uzate menajere brute valoarea stabilitii relative este sub 11 %, iar pentru apele care au fost epurate mecanic i biologic, stabilitatea crete pn la 99%. Tabelul 2,5, Valori ale stabilitii relative, IE %, la temperatura de 20C Stabilitatea Decoiorarea relativ - n % - n zile 21 9 37 10 50 .11
42

Decoiorarea - n zile 1 2 3

Stabilitatea relativ ' -n%8? 90 ' 92

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

4 .5 6 7 8

68 75 80 84

12 13 . 14 16 20

94 95 96 . 97 99

2.5. CARACTERISTICI BACTERIOLOGICE i BIOLOGICE


Apele uzate n compoziia crora se afl materii organice, sunt populate i cu specii de organisme care .valorific resursele de hran respective i care, n decursul dezvoltrii lor, s-au adaptat unor-condiii unilaterale de. mediu. Aceste organisme, constituie-indicatorul biologic ce caracterizeaz pozitiv gradul de ncrcare a apei cu substane organice sau gradul su de saprobitate. Organismele respective sunt formate din bacterii, protozoare, alge etc. Din punct de-vedere al nutriiei, bacteriile se mpart n autotrofe i heterotrofe. Bacteriile ,autotrofe utilizeaz, pentru hran substane minerale. Carbonul necesar pentru sinteza glucidelor, lipidelor i protidelor l iau din bioxidul de carbon, carbonai i bicarbonai. Bacteriile heterotrofe au nevoie de materii organice ca surs de . carbon i de energie. Din grupa acestor bacterii fac parte: saproftele care utilizeaz materii organice moarte i care joac rolul principal n procesul de autoepurare, i parazite, care se dezvolt n corpul organismelor animalei umane i care apar numai ntmpltor n apele poluate; unele sunt patogene, reprezentnd un pericol pentru sntatea omului (bacteriile tifosului intestinal, a dezinteriei, a holerei,a febrei tifoide etc.)Pentru determinarea gradului de infectare a apei cu bacterii .patogene se efectueaz o analiz a apelor pentru a pune n eviden existena bacteriilor din grupa Coli-bacterii care prezint un component tipic al microflorei intestinale. Bacteria Coli nu constituie o bacterie patogen (este o -bacterie banal), dar constituie un indicator al
43

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

existenei n. "apa uzat a dejeciilor de animale i umane ; i deci existena de bacterii patogene. . Pentru a aprecia gradul de poluare bacterian a apei uzate se determin titrul - Coli (fitrul bacteriei intestinale Coli) care reprezint volumul cel mai mic de ap uzata n care exist o singur bacterie Coli. La un titru Coli egal cu 0,1 numrul de bacterii ntr-un cur' de ap uzat este de 10 eoiibacili. Astfel, dac titrul-coli are valoarea 100, rezult c la 100 cm" de ap revine o bacterie Coli. Pentru apele uzate menajere titrai - coli prezint o valoare medie de 10" , adic o bacterie Coli revine la un volum de ap de IO"6 cm3. Uneori se determin Coli test, adic numrul bacteriilor Coli coninui ntr-un dmJ de ap uzat. Volumul total al masei bacteriale (la un coninut de ap n corpul bacteriilor de 80 - 95%) n apa uzat, n ciud dimensiunii lor microscopice: este destul de important. Astfel, la un numr de 100 milioane bacterii/cm3 ap uzat, volumul masei bacteriale reprezint 0,4 cirrVdm3, sau 400 dm3 la fiecare 1.000 m3 ape uzate. Determinarea organismelor existente n apele uzate dup sistemul saprobiilor care cuprinde speciile''de organisme caracteristice apelor impurificate cu substane organice i gsete o aplicare din ce n ce mai larg. Astfel, prezena sau absena unor organisme poate oferi indicaii asupra desfurrii procesului de epurare biologic din cadrul unei staii de epurare. Aceeai observaie este valabil i n cazul proceselor de fermentare anaerob" a nmolurilor. Varietatea organismelor n procesele tehnologice menionate este mai mare fa de cea existent n apele uzate brute unde'speciile de organisme sunt foarte reduse, ceea ce impune efectuarea de analize biologice,. n mod sistematic, n staiile de epurare. Fa de analiza chimic, analiza biologic a apelor uzate prezint unele avantaje i dezavantaje. Avantajul cel. mai important const n valoarea ei retrospectiv. Dac analiza chimic ofer informaii asupra unor -caracteristici ale apei valabile numai pentru momentul prelevrii probelor, analiza biologic furnizeaz date medii ce oglindesc situaia n trecut pe o
44

EPUKAREA APELOR UZATE URBANE

perioad ndelungat ele timp. Acest avantaj este consecina aanumitei inerii biologice ce caracterizeaz materia prim. Reacia unui organism, rspunsul acestuia fa de factorii de mediu (temperatur, oxigen, pH, prezena unor concentraii ridicate de anumite substane toxice etc) nu au loc imediat, ci se petrec ntr-o anumit perioad de timp. Analiza biologic, n schimb, nu poate furniza valori cantitative asupra proceselor de poluare i nici nu poate indica natura poluantului. In aceast situaie, metodele de analiz fizico-chimic a apelor uzate se completeaz reciproc cu metodele de analiz biologic. Dac o;poluare puternic nu. este greu de identificat, n schimb cnd intervine o poluare slab se poate pune n eviden numai printr-o analiz atent a condiiilor biologice corelat cu datele chimice. 2,6. DETERMINAREA CONCENTRAIEI ' POL VANIL OM DIN APELE UZA TE Pentru apele uzate menajere, compoziia acestora este n general cunoscut i rmne mai' mult sau mai puin constant, valorile medii ale principalilor indicatori fiind prezentai n tabelul 2.1. In canalizrile urbane se nregistreaz variaii calitative deosebite fa de cea a apelor uzate menajere, determinat de. aportul apelor uzate industriale sau a altora care sunt introduse n reeaua de canalizare i n staia de epurare. Cunoscnd cantitile celor dou categorii de ape uzate ce se amestec n reeaua de canalizare,.precum i calitile lor evideniate prin analizele de laborator, se -poate determina concentraia medie a acestui amestec, Cam n g/mJ sau mg/dmJ pentru fiecare tip de poluant existent n compoziia, acestor ape, cu ajutorul relaiei:

P
Cam

_ ^-'iii ' xm + M 'Vi

/o i o\
\zi .i JJ

Qm + Qi

45

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

n care: Cra i C; - reprezint concentraia poluantului stabilit prin analize n apele -uzate menajere, respectiv n apele uzate industriale, n g/m3 sau mg/dm3; Qm i Qi - debitele medii ale apelor uzate .menajere i a apelor uzate industriale, n rrrVzi sau dmJ/zi. Un alt procedeu care ia n considerare influena apei uzate industriale asupra reelei de canalizare i -n special asupra staiei de epurare, const n determinarea numrului echivalent de locuitori (Nechiv.), adic numrul suplimentar de locuitori (fictivi) care, din punct de vedere calitativ introduc n sistemul, de canalizare o cantitate de poluani echivalent cu cea produs de apele industriale. Poluanii de referin pot fi: materii organice (CBO5), materii n suspensii etc, existeni n apele uzate menajere (tabelul 2.1.), Frecvent se calculeaz locuitorii echivaleni n funcie df CRtl fS4 o7loc-zif dar nrocedeul nu a cunoscut o generalizare n ara noastr, deoarece att industriile, ct i apele pe care le evacueaz, depind de un numr mare de factori locali.

2.7. SUBSTANE VALORIFICABILE DIN APE UZATE :


Apele uzate menajere conin importante cantiti de azot, fosfor, i potasiu n raport de 5:1:2,4 (n gunoiul de grajd, acest raport este de 2:1:2,4), care reprezint ngrminte preioase pentru culturile agricole. Dup coninutul de azot, care constituie elementul de baz n metabolismul plantelor, fiecare 1.000 nr1 ape uzate menajere este echivalent cu 10 tone gunoi de grajd. Asemenea ape, dup epurarea mecanic, pot fi valorificate la irigarea culturilor, ns este necesar s se respecte regulile sanitare impuse de caracteristicile bacteriologice menionate. " .

46

EPURAREA APELOR-UZATE URBANE

Din procesele de epurare a apelor uzate rezult nmolul care n urma fermentrii lui, rezult gaze de fermentaie (biogaz) cu un coninut de peste 70l Li .iieu'> ce i o t h a'orif.cate drept gaze combustibile; nmolurile Lcinu^itc p' fi uili/.dlt ca. ngrmnt agricol n urma avizului sanitar 111 ceea ce privete existena sau nu a bacteriilor patogene. Din nmolurile active se produce vitamina B|2, precum i furaj proteinat pentru hrana animalelor. Din apele uzate industriale i,din nmolurile reinute n staiile de epurare se pot valorifica importante cantiti de materii prune existente n compoziia acestora, oferind posibilitatea de a- reduce durata de amortizare a cheltuielilor de investiii. Astfel, din, industria metalurgic, electronic, electrotehnic, -electro-casnic, tbcrii etc. se obin sruri metalice de .crom, zinc, nichel, cupru etc, care pot i trebuie reintroduse n circuitul economic. De asemenea, din unele ape industriale se pot recupera; uleiuri, grsimi, produse petroliere etc, iar din diferite amestecuri de nmoluri, zguri, cenui, steril in amestec cu materiie clasice i; sau ari xiani se obin materiale de construcii (crmizi, mortare, materiale de umplutur i impermeabilizare etc). In concepia; actual, industria apei, pentru c se poate, aprecia c este o adevrat industrie, trebuie s se ocupe n egal msur, att de produsele dorite - apa n cantitate suficient i de calitate corespunztoare ct i.de produsele nedorite - apa uzat i nmoluri rezultate uin epurarea acestor, ape.

47

Capitolul 3 -' PROCESE l PROCEDEE

DE EPURARE A APELOR UZATE


Epurarea apelor uzate constituie ansamblul de msuri i procedee prin care impuritile de natur mineral, organic i bacteriologic coninute n apele uzate sunt eliminate sau reduse la anumite limite, astfel nct aceste ape s nu afecteze caracteristicile calitative ale receptorului n care se evacueaz. In tehnologia epurrii apelor se utilizeaz mai multe procedee avnd ia baz procese fizice, chimice i biologice: aceste procese se combin n cazul unui anumit procedeu sau n diferite procedee, ceea ce permite obinerea . unor eficiente ridicate de epurare, precum i posibilitatea ealonrii investiiilor necesare execuiei staiei de epurare. Procesele fizice, avnd la baz- fenomenele de separaie lichid solid, sau lichid - substane plutitoare, datorit diferenei lor de greutate, constituie unele dintre cele mai importante procese ce intervin n cadrul epurrii apelor uzate. Procesele chimice intervin n cazul dezinfectrii apelor uzate n compoziia crora predomin bacterii patogene, sau la eliminarea substanelor n suspensie, coloidale i dizolvate cu aiutorul substanelor chimice (reactivi). Pentru eliminarea din apele uzate a substanelor organice n stare de soluie, acioneaz procesele chimice n paralei cu cele biologice, constituind aa-numitele procese de natur biochimic (denumite i procese biologice). Procesele biologice care intervin ia epurarea apelor uzate sunt procese aerobe, condiionate fiind de existena microorganismelor aerobe a cror activitate de oxidare i mineralizare a -substanelor

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

yigWiilww

Vi.vpliiUV

vo-V

IVUii^wi. WU

fc^Ai--i

I i. A V Li I U-

ttUlUU

U^Iljili

U.V

existena oxigenului furnizat de atmosfer sau de ap. Cele mai importante produse ale oxidrii substanelor organice sunt bioxidul de carbon (C.O2), acidul azotic(N203) i anhidrida azotic (N2O5); aceti acizi se 'transform imediat dup formarea lor n sruri solubile n ap (carbonai, nitrai, sulfai), iar CO2 se degaj parial n atmosfer. Procesele biologice utilizate la stabilizarea depunerilor organice (nmoluri) rezultate din epurarea apelor uzate, sunt procese biologice anaerobe care folosesc,- n activitatea microorganismelor anaerobe, oxigenul legat chimic de azot dia nitriii i nitraii existeni n nmoluri. Aceste procese se realizeaz n bazinele de fermentare a nmolului (metantancuri, decantoare cu etaj etc). ? 7 'Pt?rkr,i7nj7i7 c VDTTD A OJP

In funcie de caracteristicile apelor uzate definite de -proveniena acestor ape, ia care se adaug condiiile de calitate a deversare n receptori impuse de STAS 4706-88, procedeele de epurare, avnd la baz nrocesele artate, t?ot fi mecanice, me'cano-chimice i mecano-biologice. Epurarea apelor uzate, indiferent de procedeele folosite, cuprind dou mari grupe de operaii: - reinerea substanelor poluante sau a celor ce pot' fi valorificate ulterior avnd ca efect final, obinerea apei epurate ce poate fi reintrodus n circuitul natural; - prelucrarea depunerilor rezultate din epurarea apelor. * Procedeele de- epurare mecanic' asigur reinerea, prin procese fizice, a substanelor poluante sedimentabile din apele uzate, folosind n acest scop. construcii i instalaii a cror alctuire difer dup mrimea suspensiilor reinute, 49

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Astfel, pentru reinerea corpurilor i suspensiilor mari se folosesc grtare i site; n unele situaii de scheme de epurare, aceast operaie se numete epurare preliminar. Pentru separarea, prin flotare sau gravitaional, a grsimilor i emulsiilor. care plutesc n masa apei uzate, se folosesc separatoare de grsimi, iar sedimentarea sau decantarea materiilor solide, n suspensie separabile prin decantare, are loc n deznisipatoare, decantoare, fose septice etc. Operaia de reinere din apele uzate a conpuilor i a impuritilor se dimensiuni mari, se numete degrosisarea apelor i se refer, ia procesele fizice ce au ioc n grtare, deznisipatoare i separatoare de' grsimi. Acest procedeu de epurare este folosit frecvent n epurarea apelor uzate menajere, constiuind o etap intermediar de realizare total a epurrii apelor, ndeosebi pentru localitile n care staia de epurare se construiete simultan cu canalizarea localitii. In cazul cnd n canalizarea oreneasc sunt deversate mari cantiti de ape uzate industriale, pentru.a proteja desfurarea normal a proceselor de epurare n treapt mecanic, se prevede o epurare preliminar alctuit din bazine de egalizare a debitelor i de uniformizare a concentraiilor (n cazul apelor uzate industriale evacuate n arje tehnologice), sau din bazine de neutralizare pentru apele puternic acide sau alcaline. Procedeele de epurare mecano-ehimic se aplic ia apele uzate n compoziia crora predomin materii solide n suspensie, coloidale i dizolvate care nu pot fi reinute dect numai prin tratarea acestor ape cu reactivi chimici de coagulare. Pentru a crete eficiena procesului chimic, apele vor fi supuse, n prealabil, epurrii mecanice, de aceea acest procedeu poart denumirea de epurare mecano-ehimic. La apele uzate menajere, acest procedeu se aplic la dezinfectarea

50

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

apelor uzate, procedeul fiind aplicat frecvent n epurarea apelor uzate industriale, In mod obinuit epurarea mecanic i epurarea mecano-ch.imi.ca. constituie epurarea primara a apeior . uzate, iar construciile i instalaiile aferente alctuiesc treapta mecanic a unei staii de epurare, * Procedeele de epurare mecano-biologica se bazeaz pe aciunea comun a proceselor mecanice, chimice i biologice i pot. avea. loc n condiii naturale (cmpuri de irigare i de infiltrare, iazuri biologice etc), sau n condiii artificiale prin filtrare biologic (filtre biologice de mic sau de mare ncrcare, filtre biologice acufundate, filtre turn, aerofiltre etc), sau n bazine de aerare cu nmol activ de mic sau de mare ncrcare, cu aerare normal sau prelungit. Pentru apele uzate industriale n compoziia crora lipsesc substanele nutritive, (azot i fosfor) necesare bacteriilor aerobe, se prevd bazine speciale pentru introducerea acestor substane chimice (este mai economic, soluia de epurare n comun a acestor ape industriale cu apele uzate menajere, deoarece deeuriie oreneti conin. suficiente cantiti de azot i fosfor). Construciile i instalaiile n care se realizeaz procesele biochimice de epurare biologic, alctuiesc treapta secundar a staiei de epurare, avnd 'drept scop final, reinerea materiilor .solide n soluii i n special a celor organice. Nmolul-produs n treapta biologic este reinut, prin decantare, n decantoarele secundare, numite i bazine clarificatoare. In aceast treapt de epurare sunt necesare, dat fiind complexitatea proceselor, unele construcii i instalaii de deservire (instalaii ' pentru producerea i introducerea artificial a acrului, staii de pompare i conducte pentru transportul i distribuia nmolului activ etc). In condiiile funcionrii normale a treptei de epurare primare i secundare, eficiena acestora exprimat prin gradul
51

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

de epurare realizat n ceea ce privete materiile organice i a materiilor n suspensie, separabile prin, decantare, poate fi apreciat la 75-92%. De exemplu, apele uzate menajere epurate
'3

complet (primar i secundar), vor conine 15-20 mg CBOs/dm


3

i 20 - 30 mg suspensii/dm" ia deversare n receptor. Apele uzate oreneti vor avea valori superioare acestora, mrimea lor depinznd de ncrcarea n poluani a apelor uzate industriale. In acest caz, obinerea de valori mai mici presupune suplimentarea schemei clasice a staiei de epurare (de exemplu, introducerea de mai multe trepte de epurare biologic). Epurarea teriar este epurarea de finisare care se aplic dup cele dou trepte ale procesului clasic de epurare i const n totalitatea procedeelor folosite n scopul eliminrii din apele uzate a anumitor substane, numite rezistente sau refractare, care odat ajunse n receptor afecteaz calitile de potablitate ale acestora. De exemplu, detergenii care nu au putut fi reinui n epurarea clasic, favorizeaz apariia spumei la,suprafaa apelor receptorului, care pe lng aspectul, inestetic ee-i cauzeaz, nu permite oxigenarea apei. De asemenea, compuii azotului i ai fosforului care n treapta primar i secundar sunt reinui n limitele de 40 - 50%, odat ajuni n receptor (n special n lacurile de acumulare sau n ape cu viteze lente de curgere) contribuie ia dezvoltarea excesiv a florei acvatice (alge i plante) cauznd procesul de eutrofizare a apelor cu consecine neplcute asupra calitii apelor. Epurarea teriar sau epurarea avansat a ; apelor (Advanced Waste Treatment - denumire oficializat n S.U.A.) urmrete eliminarea din apa epurat a substanelor refractare, astfel ca apa epurat, n contextul actual al crizei de ap, s poat fi refolosit, chiar n scopuri potabile, iar. impuritile .reinute s fie complet distruse pentru a nu afecta, n nici un fel, calitatea apelor naturale.

52

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

In. acest scop, se utilizeaz procese fizice de epurare (filtrarea i microsiarea), procese fizicorchimice (adso.rbia, coagularea, schimbul ionic, evaporarea, osmoza invers, electrodializa etc) i procese biochimice (irigarea, . iazuri biologice, bazine de nitrificare i de denitrficare, dezinfecia etc). Epurarea teriar este recomandat ca treapta a treia de epurare n staiile oreneti, ntruct, odat cu dezvoltarea i diversificarea ramurilor industriale, a crescut i numrul poluanilor care 'numai parial, pot fi eliminai prin procedeele clasice de epurare. In figura 3,1 se prezint o schem general orientativ de epurare a apelor uzate oreneti, precum i circuitul tehnologic de trata re a nmolurilor. Tratarea nmolurilor rezultate ' din epurarea'apelor uzate n cele trei trepte de epurare const n. fermentarea i deshidratarea lor. Dei fermentarea anaerob ca proces biologic de stabilizare a nmolurilor organice este frecvent aplicat n staiile de epurare, totui, n ultimul timp, se promoveaz soluia de fermentare aerob la temperaturi i presiuni ridicate care prezint avantaje tehnice i economice superioare primului sistem., Ingroarea gravitaional sau prin flotare este folosit pentru concentrarea nmolurilor brute i a nmolurilor fermentare -pn la 4 - 12% n funcie de natura nmolului. Pentru deshidratarea nmolului se poate aplica soluia natural cu platforme de nmol, iar pentru cantiti mari de nmoluri se recomand deshidratarea, artificial pe cale termic ' sau mecanic (vaeuumfiltre, ..centrifugare, filtre prese- etc). Nmolurile stabilizate i deshidratate se pot valorifica sub form de ngrmnt organic n agricultur sau sub alte forme utile.

53

jp, Pre Urni nora

. Ee^Pd5W_,ii Ep .__Secun_dora

Ep. TertiarS_

iENuent

.... J ___________________________________________ ^

SIS 28 /-~N

Figura 3.1. - Schema tehnologic general de epurare a apelor uzate i de tratare a nmolurilor A - epurare primar; B - Epurare secundar; C - Epurare teriar, D - tratarea nmolurilor; 1 - ba;w de eg.<l,/ii', ^ - neutralizarea apelor; 3 - separator de grsimi; 4 - grtare (site); 5 - decantarea primar, 6 - flotafie; ' - coagulare chip-ucr. S t uin pentru adugare de nutiienfi; 9 - bazin cu nmol activ, 10 - bazin cu, aerare prelungit, 11 - filtrare biologic, 12 - t"XH<ui-"' iilogita atural (iazuri biologice); 13 -idem, cmpuri de irigaii; 14 - oxidare chimica; 15 - denitrificare; 16 - toAjjulaif *h tr>i> a, 17 - filtrarea i micrositarea; 18 - adsorbia; 19 -- electrodializa; 20 - schimb ionic; 21 - evaporarea; 22 - osmoza IH.I .,' 2" - dezinfecia; 24 - tratarea termic; 25 -fermentare aerob sau anaerob; 26 ngrotor de nmol; 27 - deshidr ilare :>ul> V' (> Matforme de nmol, 29 - vacuum fiitrs; 30 - centrifugare; 31 - fstre prese, 32 - valorificare n agricultur.

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

3J. DEBITUL HIDRAULIC DE DIMENSIONARE


A STAIILOR DE EPURARE Debitele hidraulice' caracteristice staiilor de epurare sunt: debitul zilnic mediu (Qzj me(j.), debitul z i l ni c maxim (Qzi max.X debitul orar maxim (Qor.max.) i debitul orar minim (Qor.min.). stabilite n conformitate cu prevederile STAS 1846-l9y'\) "Canalizri, determinarea cantitilor uc . apa de canalizare". Valorile acestor debite caracteristice se stabilesc n cadrul reelei de canalizare i a unei staii de epurare pentru o localitate urban, pe baza schiei de sistematizare care ofer toate elementele de calcul pentru o perioad de perspectiv, de 20 - 25. ani, privind cantitile de ape menajere, industriale, meteorice etc, n conformitate .cu prevederile STAS 1343-1995 i STAS 1846-1990. Pentru o localitate urban la care se prevcuc extinderea reelei ue canalizare i a staiei uc epurare, debitele caracteristice necesare vor fi stabilite prin msurtori efectuate n diferite puncte'ale reelei i a staiei de epurare, iar datele obinute se prelucreaz, rezultnd graficele de variaii zilnice, lunare, anuale etc, care constituie elementele de baz pentru proiectare. Debitele hidraulice de dimensionare ale obiectelor din cadrul staiei de,epurare se stabilesc n funcie de sistemul de canalizare adoptat' i de procedeele de epurare prevzute. Astfel, n sistemul de canalizare separativ, debitul de. calcul pentru obiectele situate n amonte de decantorul primar, exceptnd separatorul de grsimi i decantorul primar, va- fi debitul orar maxim (Qor.max.)? 'iaT debitul de verificare va fi debitul orar minim (Qor.min.) a^ apelor de canalizare. Pentru separatorul de grsimi, decantorul 'primar i obiectele componente ale treptei biologice, debitul de calcul va fi debitul

55

EPURAREA FELOR UZATE URBANE

zilnic maxim (Qz; max.); iar debitul de verificare debitul orar maxim (Qor.max/)-. Pentru staiile de epurare aferente sistemelor unitare de canalizare, debitul de calcul pentru obiectele staiei situate n amonte de decantorul primar, exceptnd separatorul de grsimi, va fi dublul debitului orar maxim. (2Qor.max), iar debitul de verificare, debitul orar minim (Qor.min.) a l apelor de canalizare. Pentru a realiza dou debite maxime orare care intr n staia de epurare, n amontele treptei mecanice a staiei se prevede un deversor sau un bazin de retenie cu deversor care este dimensionat la un grad de diluie egal cu 2 (n anumite situaii impuse de protecia calitii receptorului i cu o fundamentare tehnico-economic corespunztoare, se poate introduce n staia de epurare un debit sporit de ape de canalizare aferent unui grad de diluie mrit la 3 - 4). Pentru separatorul de grsimi, decantorul primar i obiectele treptei biologice, debitul de calcul va fi debitul zilnic maxim (Qzj raax.) 'mi debitul de verificare - 2Qor.max pentru separatorul de grsimi i decantorul primar, respectiv Qor.max pentru obiectele treptei biologice de epurare (aceast verificare presupune existena unui deversor n amontele treptei biologice, care deverseaz n receptor un debit egal cu Qor.max epurat numai mecanic n timpul ploilor). Bazinele' de retenie se vor dimensiona pe baz de variante de calcul, pentru capacitatea de volum i pentru capacitatea de descrcare a bazinului (prin pompare sau gravitaional), aiegndu~se varianta optim din punct de vedere tehnic i economic (se va avea n vedere c bazinele de retenie sunt. oportune pe amplasamentul staiei de epurare numai n cazul sistemului de canalizare separativ, cnd, din anumite motive, apa pluvial.nu poate fi evacuat integral n receptor, f i i n d trecut prin staia de epurare, ceea ce -conduce la suplimentarea debitului muraulic ai acesteij.
56

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

3.3. .DEBITUL SUBSTANELOR POLUANTE


Condiiile de vrsare a apelor uzate n receptori evideniate n STAS 4706-1988 - "Ap de suprafa. Categorii i condiii tehnice de calitate", impun anumite limite de substane poluante care pot fi deversate n receptori, astfel nct s nu fie afectate calitatea apei corespunztoare iOiO-smeior uni av^ti 'omiciiiiiii de deversare, ni aceste coiiuniu o importan deosebit trebuie acordat mrimii debitului substanelor poluante care va constitui, n special la proiectarea staiilor de epurare oreneti, unde aportul apelor uzate industriale este preponderent, un parametru de baz la dimensionarea staiei de epurare (n acest caz debitul hidraulic va.fi folosit la stabilirea capacitilor de epurare, sau poate fi utilizat ca element de verificare). ncrcarea aoeior cu substane organice, exprimat prin CBO5, constituie unul din parametrii de baz privind dimensionarea staiei de epurare i n special a treptei biologice. Orientativ, se va avea n vedere, c apele uzate menajere prezint o ncrcare organic de 150 - 250 mg/dm , cele oreneti de 300 - 500 mg/dm"', iar unele ape-uzate industriale pot depi valorile de 700 - 1.000 mg/dm . Indiferent de mrimea debitului hidraulic, dimensionarea staiei 'de epurare trebuie s satisfac condiia de deversare a unui. efluent care s nu conin o cantitate de substan organic, exprimat n CBO5, mai mare de 25 g/dnT. Linia tehnologic a nmolurilor 'p ri vi n d tratarea i neutralizarea lor, se dimensioneaz numai n funcie de .debitul substanelor poluante care le conin. '

57

Capitolul 4

UTOEPURAREA RECEPTORILOR

4,1. IMPURIFICAREA RECEPTORILOR Evacuarea direct a apelor de canalizare dintr-un centru. populat, conduce, n majoritatea cazurilor, ia apariia fenomenului de poluare a receptorilor. De regul, drept receptor, este folosit apa curgtoare din imediata apropiere a localitii respective (pru, ru, fluviu etc) precum i mrile pe a cror litoral se afl centre populate. In unele situaii, d e . excepie, receptorii'pot-fi definii de solurile infiltrabile, depresiuni cu scurgere asigurat n condiii naturale, apele subterane, lacurile naturale i artificiale etc, unde n mod obinuit, se trimit cantiti mici de ape uzate. Impurificarea apelor de suprafa i subterane poate fi natural sau artificial, Impurificarea natural a apei poate fi permanent, atunci cnd, de exemplu, apele subterane sau cele de suprafa vin n contact i extrag substanele impurificatoare din straturile de roci pe care le strbat (impurificare cu clorur. de sodiu sau cu metale grele), precum i impurificare natural periodic, atunci cnd apare la anumite intervale de timp, fiind, datorat unor fenomene periodice, de exemplu, apele din ploi care antreneaz diferite suspensii i deeuri minerale sau organice -de pe suprafaa versanilor unui ru, producnd, o impurificare accentuat a rului exprimat prin reducerea oxigenului din ap i/sau modificarea proprietilor fizice i organoleptice. Cel mai tipic i n acelai timp cel mai frecvent exemplu de impurificare natural a apelor de suprafa stttoare (lacuri) sau a apelor curgtoare- cu viteze lente, este acela produs de

EPURAREA APELOl UZATE URBANE

"nflorirea" apei, cauzat de dezvoltarea excesiv a unor specii fitoplantonice, n deosebi aige albastre, aige verzi, flagelate i diatomee, dndu-i un aspect caracteristic de "sup de legume"
w u. u.11 iixAJL \/3 olCviiii/ U-v pv^iv otilucit, iii uvvgai tll/, ap.ti, oVdiiU. U

culoare verde, verde-aibstruie, brun, roie etc, dup' natura speciilor dezvoltate n exces. Datorit mirosului i gustului specific, apa unor astfel de lacuri sau ruri nu poate fi utilizat nici, cel puin, n scopuri recreative, cu att mai puin ca ap
fntsj ru 1 5 i mtlli riTI P a fp?) l 1 t'l'i T\ \ S Q -iinpirtr /1P oinrafat Acta Simto

n consideraie, intervenind n calculele de epurare n ceea ce privete coninutul lor n suspensii i n materii organice existente nainte de gura de vrsare a apeior uzate n receptor. Impurificarea artificial a bazinelor 'de ap poate fi sistematic ca urmare a evacurii hidraulice, prin reelele de canalizare, a apeior uzate menajere i industriale, iar,' uneori poate fi accidental, cauzat de substanele fitofarmaceutice i ii"i",sniiiiteie chimice care nu ai ung n 'bazinele de an prin anumite puncte, ci pe suprafee ntinse. ; Mecanismul producerii impurificrii artificiale (poluare) a bazinelor de ap i aciunea duntoare a substanelor irnpurificatoare difer n. funcie de natura, starea fizic i concentraia acestora, n funcie de tipul resursei de ap.- ape subterane, ape de suprafa continentale, mri i oceane. j.n czui rcsurscior ue apa subterana, poluarea se produce prin infiltrarea substanelor irnpurificaoare lichide sau solubile, datorit neetaneitii instalaiilor i construciilor tehnologice, sau ca urmare a mprtierii involuntare a' lor pe suprafaa terenului n cursul operaiunilor de ncrcare, transport, descrcare i depozitare, sau a depozitrii voite, de exemplu, ca ngrminte agricole. Aceste substane sunt dizolvate sau diluate de apele meteorice i pot fi antrenate de acestea, prin infiltrare, n straturile de ap freatic.. Infiltrarea direct n apa subteran, prin puuri, 'a apelor uzate nu este
59

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

admis de normele sanitare, tocmai pentru a evita poluarea. (Exist situaii. n. care apele uzate sunt introduse n teren ia mic-adncime n cadrul instalaiilor de epurare biologic prin irigaie sau infiltraie, operaiuni care trebuie s se realizeze astfel nct s nu. polueze resursele de ap subteran), Caracterizarea calitii apelor freatice se efectueaz pe baza, att a unor indicatori generali care se refer la regimul natural, ct i a unor indicatori specifici stabilii n funcie de eventualele tipuri de poluare existente n zona respectiv. In zonele de amplasare a unor obiective industriale importante care pot reprezenta surse poteniale de poluare a subteranului,' se instituie sisteme locale de monitorizare a calitii apelor . freatice. In acest scop, se vor amplasa un numr de foraje de observaie, care vor permite a se pune n eviden eventualele poluri ale apelor subterane, precum i evoluia dinamic a acestora, n raport cu msurile luate pentru eliminarea cauzelor care au nrodus aceste poluri. In cazul resurselor de ap de suprafa continentale, poluarea se'produce, fie direct ca urmare a evacurii prin canalizare a apelor uzate neepurate sau insuficient epurate, (poluare punctiform) fie indirect, prin antrenarea n cursurile de ap de ctre apele meteorice a impuritilor rspndite pe suprafaa soiului (poluare dispersat). In cazuf mrilor i oceanelor poluarea se produce n special n zonele de coast datorit deversrii apelor uzate neepurate sub pretextul dilurii foarte mari care s-ar realiza prin amestecul cu apa mrii. Se constat ns c acest amestec se realizeaz numai parial datorit, diferenei de densitate dintre apa dulce evacuat i apa srat a mrii, la care se adaug i efectul curenilor de coast. Un aspect distinct n poluarea apelor marine, n zonele de larg, l are'poluarea cu, produse petroliere, agravat n anii din urm datorit creterii traficului vaselor petroliere i a riscurilor de euare sau
60

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

scufundare a unor asemenea vase, cnd ntreaga cantitate de hidrocarburi se rspndete ia suprafaa apei dnd natere la aa-numita maree neagr, in iiincie de agentiii poiuant ueversat n oazinul oe ap, impurificarea poate fi de natur fizic (produs de materiile solide aflate n suspensie n apa uzat), chimic (cauzat de substanele chimice lichide sau solubile), biologic (consecina prezenei n apa uzat a materiilor organice), bacteriologic (datorit bacteriilor patogene i a virusurilor care predomin n compoziia apelor uzate) i termic (pentru apele cu o temperatur de peste 30 C). Efectul acestor genuri de impurificri asupra apelor de suprafa se manifest sub urmtoarele formei * modificarea proprietilor organoleptice prin apariia unui gust i miros specific, cauzat de fermentarea anaerob; * modificarea proprietilor fizice prin schimbarea tulburelii, culorii, temperaturii, cdnductibilitii civi/irivt- ciOij * apariia substanelor plutitoare la suprafa i formarea de sedimente (depuneri) pe fundul receptorului; * modificarea caracteristicilor chimice prin schimbarea reaciei i duritii, reducerea cantitii de oxigen dizolvat n ap, apariia unor substane toxice etc; * creterea numrului de bacterii, printre' acestea putndu-se gsi i bacterii patogene; * distrugerea faunei (n special a fondului piscicol) - i florei prin consumarea oxigenului dizolvat; * crearea unei atmosfere insalubre care afecteaz igiena aezrilor omeneti i peisajul turistic al zonei,

6)'

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

4.2. AVTOEPURAREA APELOR DE SUPRAFA


Apele de suprafa prezint, ca i atmosfera, o capacitate important de a atenua efectele, poluanilor, pe de o parte prin . diluare, iar pe de alt parte, prin producerea de procese de precipitare, absorbie sau adsorbie, neutralizare, oxidare sau reducere etc. Dup .vrsarea apelor uzate n apele de suprafa, are loc modificarea,.proprietilor fizice i sedimentarea substanelor n suspensie pe patul albiei, cauznd o poluare primar cu efectele artate mai sus. Prin fermentarea materiilor organice clin substanele n suspensii depuse, rezult o poluare secundar a receptorului caracterizat prin degajarea, gazelor de fermentaie care antreneaz restul de suspensii ia suprafaa apei pe .care le transport n aval de curentul apei., Dac nu intervin alte surse de impurificare pe parcursul apelor, se constat c, treptat, ca urmare a unor fenomene complexe bazate ndeosebi pe capacitatea de dizolvare a .aerului (deci i. a 'Oxigenului) i pe existena bacteriilor mineralizatoare, materiile organice introduse de apele uzate se oxideaz. In acest mod, apa de suprafa revine ia starea ei iniial. Prin autoepurare se nelege ansamblul proceselor ^ naturale de epurare prin care receptorii sunt readui ia caracteristicile lor calitative iniiale. Aceste procese naturale de epurare se desfoar dup aceleai legi obiective, indiferent de natura receptorului, n schimb desfurarea lor ca durat sau ordine de succesiune i amplasare, depind de gradul de impurificare, de temperatur, de viteza i timpul de curgere a apei pn la punctul de folosin, de mrimea depozitelor de sedimente pe patul albiei, de hidrografia bazinului .etc. Considerentele menionate, conduc la concluzia c n cursurile
62

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

de ap procesele de autoepurare sunt de mai mare intensitate comparativ cu cele din bazinele de ap nchise (lacuri) sau din solurile infiltrabile.
aviuih uc gv-ilCiaii talc dl/uuiica/a IM piuucSm

autoepurare sunt denatura fizic, chimic i biologic. Factorii fizici care influeneaz durata i intensitatea autoepurrii sunt: sedimentarea, luminozitatea, greutatea
o-npfiir'5
*j i_* w A J. J. vuj

i/iCiPA^iafAQy iu WJIIW-I.VU.J

f f*rr% profurc
, w AXA pvj. Ciiui w

t?i
oi

fSTOAtafif tini ia
vumvivi i O i l V i l u

hidraulice. Sedimentarea suspensiilor din apele' uzate poate fi sub form de pelicule subiri de nmol sau n straturi mai groase (bancuri de nmol). Modul cum aceste sedimente particip ia autoepurarea apei variaz n funcie de cantitile depuse, de temperatur i de regimul hidraulic al receptorului. Nmolul depus n cantiti reduse pe patul albiei are o influen minor, deoarece consum cantiti mici de oxigen pentru mineralizarea materiilor organice i dezvolt cantiti nensemnate de gaze de fermentare. Cnd sedimentele sunt n cantiti mari sub forma unor straturi groase de nmol, iar apele sunt cu debite i viteze reduse, la partea superioar, pe o grosime mic, de 4 - 5 cm, are loc un proces aerob de mineralizare, iar n straturile inferioare, din lips de oxigen, procesul este anaerob. Acest ultim proces este caracterizat prin durate mari de o fermentare (de exemplu, la temperatura apei de 2.0 C durata de fermentare este de 20 ori mai mare dect a nmolului fermentat n bazinele de fermentare), iar cantitatea de materii organice din aceste depuneri nu depete limita de 30% (fa de 70% ct conine nmolul orenesc supus fermentrii n staiile de epurare). In timpul verii, cnd temperatura este mare, procesele anaerobe se intensific i prin degajarea unor cantiti mari de gaze sunt antrenate la suprafaa apei, importante cantiti de nmol de pe patul albiei, foarte putrescibile, care consum mari
63

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

cantiti de oxigen-din ap. Aceast situaie devine critic, dac se are n vedere c n aceast perioad apeie au debitele cele mai'mici i'nu dispun de oxigen n cantiti suficiente. La .apele de suprafa cu debite i viteze mari, cnd nmolurile .sunt puse n micare de-a lungul curentului, influena sedimentelor asupra procesului de autoepurare este mai. atenuat, deoarece aceste ape dispun de oxigen n concentraii mai mari fa de apele mici. Din cele artate, rezult c autoepurarea unei ape de suprafa depinde de cantitile de depuneri, originea lor mineral sau organic, precum i de regimul hidraulic al receptorului. Greutatea specific i vscozitatea apei, care la rndul lor variaz cu temperatura i cu concentraia n sruri minerale, influeneaz condiiile de amestec a apei uzate cu apele receptorului. Apa fr sruri are greutatea specific maxim la temperatura de 4 C, iar la apa cu sruri Tcutatsa ssecif'ic crete liniar cu coninutul n aceste sruri. Vscozitatea apei crete cu coninutul n sruri i scade cu temperatura. Lumina ptruns n. ap constituie o surs de energie pentru procesele fotosintetice, pentru unele reacii fotochimice i determin micri pe vertical ale unor organisme acvatice, deoarece o parte din lumin este convertit n cldur. ncepnd de la adncimea de 1,0 m circa 53% din cantitatea total de raze solare absorbite sunt transformate n cldur, ajungndu-se ia adncimea .de 10,0 m la un procent aproximativ de 99%. Diferena de temperatur i deci de greutate specific mpinge apeie reci la fund, dnd natere la cureni interiori ascensionali a cror intensitate crete i n funcie de viteza vntului (fenomenul este caracteristic, apelor din lacuri sau ruri cu viteze reduse). Temperatura influeneaz majoritatea proceselor fizice, chimice i biologice care particip n cadrul autoepurrii;
64

EPURAREA APELOR UZATE URBANE TpmtifirfltiiTfl a o H rtiipfi v n rnnfnrmitatp r-it Ipnrop liii Vpn

t'Hoff, care arat c transformarea materiei organice din ap este cu att mai intens, cu ct temperatura este mai mare i c o viteza de reacie se dubleaz la ridicarea temperaturii cu 10 C. Pentru viaa acvatic care contribuie ia autoepurare, temperatura apei constituie un factor important. De asemenea, de temperatur depinde solubilitatea oxigenului n ap, consumul de oxigen pentru mineralizarea materiilor organice i procesul de reoxigenare a apelor, lemperatura apei i aerului constituie parametrii importani n determinrile privind calitatea apei receptorului. In acest scop, toate staiile de control automat a calitii apei sunt dotate'cu senzori, pentru nregistrarea temperaturii apei i aerului. Caracteristicile hidraulice ale albiei (debitul, adncimea, limea, panta, viteza de curgere a apei, reliefai patului albiei, sinuozitatea albiei etc), constituie elemente de o deosebit importana pentru cviucnierea posiuiiitaitor uc autoepurare sue apelor-de suprafa. Prin evacuarea apelor uzate n apele de suprafa, are loc un proces fizic de amestec al celor dou fluide, proces care depinde, n mare msur, de caracteristicile hidraulice ale receptorului. Astfel, cantitatea de substane poluante de un anumit tip (n suspensie, minerale sau organice etc), dup amestec, se poate determina cu relaia: C
am

=^^L
Q+q

(4.l)

'

n care: Cam - este cantitatea de substan poluant de un anumit tip care se gsete n amestecul dintre apa uzat i a receptorului; .

65

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

C - idem, n apa receptorului nainte de vrsare a apei uzate; c - idem, n ap uzat; Q - debitul receptorului care reprezint debitul mediu lunar minim anual cu probabilitatea de 95%; q idem., al apelor uzate (Qz; max) In zona de vrsare a apelor uzate se produce o diluare a acestora, la nceput parial i apoi complet cnd 'amestecul dintre cele dou .fluide devine omogen. Gradul de diluie corespunztor amestecului omogen este definit de raportul dintre debitul receptorului Q i debitul apelor uzate, fiind exprimat prin relaia: d. = -Q~ (4.2)
q

Debitul apei de suprafa (al receptorului) Q este aa cum s-a artat, debitul mediu lunar minim, anual, cu probabilitatea de 95%, mrimea acestuia fiind stabilit de organul de gospodrire a apelor care emite acordul pentru deversarea apelor uzate. Pentru, unitile economice care deverseaz ape uzate prin mai multe guri de vrsare, gradul de diluie se determin corespunztor debitului total evacuat, Deoarece n zona de deversare a apelor uzate nu poate avea loc un amestec 'complet, n calcule nu trebuie considerat ntregul debit al rului. Din acest motiv, diluia real a apelor uzate ia un moment dat sau distana fa de punctul de deversare va fi dat de relaia (4.2) corectat cu ajutorul unui coeficient, numit coeficient de amestec, care reflect partea din. apele receptorului ce se amestec eu apele uzate n diferite -seciuni intermediare aie receptorului pn la seciunea de amestec omogen. Relaia de calcul diuiei reale se prezint sub forma:
66

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

d' = Ui.

(4,2')

Coefiecintul de amestec, a, prezint valori subunitare care cresc pe msur ce seciunea de calcul a diluiei este mai aproape de cea a amestecului complet, unde a = 1; produsul a-Q reprezint debitul de diluie al receptorului. Cu ct este mai mare diferena ntre debitul apelor uzate i debitul receptorului, cu att este mai mare distana ntre locul de deversare a apelor uzate i locul unde se produce amestecul complet. Coeficientul de amestec se determin cu formula stabilit de I.D.Rodziler:
1 - e~'a"
a=

. -- __ -- : -i ~i~ -... - p

(4.3)

m-care: a - este un coeficient care' ia n considerare factorii hidraulici'ai procesului de amestec; L - distanta dintre seciunea de evacuare a apelor uzate i seciunea de calcul care se consider ia un km' amonte de seciunea de folosin. Din ecuaia (4.3) rezult c, cu ct diiuia (Q/q) este mai mare, cu att amestecul se face mai greu, respectiv, a, are o valoare mai mic. Coeficientul a se determin cu ajutorul expresiei stabilit de V.A.Frolov, sub forma:

67

EPURAREA APELOR UZAI URBANE

(4.4)

in care: 2, -

coeficient ce caracterizeaz modul de evacuare a apei uzate n receptor; pentru evacuri concentrate, lng mal, ,= 1,0; evacuarea n talveg n zona de viteze maxime,^=1,5; evacuarea n talveg prin intermediul instalaiilor de dispersie,=3,0; <p - coeficient de sinuozitate al receptorului (raportul dintre distana real, crup talveg i cu,stana In. linie dreapt ntre seciunea de evacuare a apelor uzate i seciunea de calcul); D coeficientul, difuziei turbulente care pentru rurile de es se poate obine din relaia:
D,. =--
1

(4.5)

200

'

n care: V - viteza medie a receptorului n m/s; H adncimea medie a receptorului, n m; Distana Lam n m, la care se realizeaz amestecul total al apelor uzate cu debitul receptorului se determin prin intermediul ecuaiei (4.3) rezolvata n raport cu L, obinnd urmtoarea expresie:
T -

2,3 , aQ +q a (l - a)q
68

(4.6)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Se constat c n seciunea transversal, unde are. loc amestecul complet, a = 1, corespunde unei distane infinite. Din acest motiv, n calculele practice, se consider a 0,7 -0,8, adic seciuni transversale n care apa uzat se amestec n procent de 70.- 80% cu debitul receptorului. Pentru a favoriza realizarea unui amestec ct mai eficient i pe distane relativ mici a celor dou feluri de ape, se recomand soluia de evacuare prin dispersie a apelor uzate. In acest mod se creeaz condiii optime de desfurare a procesului de autoepurare a receptorului care urmeaz a neutraliza poluanii determinai cu relaia (4,1). FACTORII CHIMICI ......... N .AUTOEPURARE acioneaz n acelai timp cu ceilali factori, sau creeaz - condiii preliminare pentru factorii biologici. Elementele chimice care
fiorti^ino l *~ ani Aai-itif oro Dnf hi Avimii] ri c /of KAM Asn/tAnn

azotul i fosforul. Fenomenele chimice preponderente n autoepurarea apelor, constau n hidroliza i oxidarea materiilor organice clin apele receptorului, amestecate cu apele uzate brute sau parial epurate. Bioxidul de carbon acioneaz n cadrul fo.tosintezei (asimilaia clorofilian care se produce n straturile superioare ale apei permite, pe lng absorbia de ctre plante a .CO2 i eliberarea de oxigen, descompunerea hidrailor de carbon n compui simpli, cum ar fi carbon, amidon etc) i n reaciile chimice cu diferite substane poluante ajunse n receptor. De asemenea, CO2 din compoziia bicarbonailor reprezint' o rezerv.de alcalinitate a receptorului, i servete la neutralizarea acizilor, modificnd reacia apei. Oxigenul este un factor important n metabolismul vieii, mpreun cu'bioxidul de carbon. Att.timp ct cursul de ap conine suficient oxigen, (prin fotosintez i prin reaerare-la
69

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

suprafaa -apei) procesul de autoepurare se desfoar n mod normal. Scderea cantitii de oxigen dizolvat n ap poate avea loc ca urmare a proceselor de respiraie a organismelor acvatice, a proceselor de mineralizare a materiilor organice i ca rezultat al oxidr unor compui chimici. Mineralizarea materiilor organice n condiiile naturale - autoepurarea - se realizeaz mult mai ncet ca'n condiiile artificiale; astfel o reducere de 90% a CBO5 necesit circa 10 zile n apa unui ru mare i adnc, n timp ce ntr-un bazin cu nmol activ sunt necesare circa 5 ore, iar ntr-un filtru biologic procesul se termin ntr-o or. Alte substane chimice sunt necesare pentru dezvoltarea organismelor acavtice mineralizatoare (care consum azot, fosfor, fier, mangan), n timp ce alte substane chimice din categoria, metalelor grele (crom, zinc, cupru etc) inhibeaz aceste.procese i prezena lor trebuie limitat. FACTORII BIOLOGICI IN ' AUTOEPURARE" contribuie n cea mai mare msur la autoepurarea apelor de suprafa, iar existena lor este puternic influenat de factorii fizici i chimici. Principalele grape de organisme cu rol n procesul de autoepurare sunt bacteriile, protozoarele, plantele i animalele acvatice etc. Ansamblul de organisme n suspensie din apele naturale care intervin pentru realizarea autoepurrii poart denumirea de plancton. O.ap srac n planton ofer condiii insuficiente autoepurrii. Dezvoltarea planctonului n apele naturale are ioc pe seama materiilor organice din apele uzate ajunse n ru, n cantiti limitate, desvrirea procesului de autoepurare organic fiind posibil i pe baza proceselor fizico-chimice. Bacteriile au rolul principal n procesul de autoepurare a apelor, restul, organismelor, cu puine excepii,- constituind transformrile ncepute - de bacterii, eventual stimulnd unele
70

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

dintre ele. Unele bacterii din ap se dezvolt n prezena oxigenului, iar altele n absena lui. Din acest punct de vedere se pot deosebi: aerobe, care au nevoie de oxigen liber :i care joaca rolul principal in autoepurarea apeior, anaerobe, care utilizeaz n procesele ior metabolice oxigenul combinat chimic (din sulfai, azotai etc) i facultativ aerobe, care . au posibilitatea s utilizeze att oxigenul molecular, ct i cel combinat chimic. Bacteriile aerobe sunt organisme care au posibilitatea de a activa oxigenul molecular ca acceptor de .hidrogen, iar bacteriile anaerobe sunt adaptate s activeze n acest sens o alt substan (ionul sulfat, azotat etc). Bacteriile facultativ aerobe pot utiliza ambele mecanisme. Asimilarea substanelor organice de ctre bacterii se realizeaz prin procese de degradare i de sintez, n care produii rezultai sunt utilizai n construirea materiei celulare proprii. Sinteza celular se realizeaz cu ajutorul energiei produse n procesele de degradare, procese care constau n reacii de oxidare n cadrul respiraiei celulare. Respiraia celular const ntr-o serie de dehidrogenri i din combinarea hidrogenului rezultat cu un acceptor, care n respiraia aerob este oxigenul dizolvat, liber, iar n respiraia anaerob o substan oarecare. Bacteriile aparinnd regnului vegetal, se compun din -'celule microscopice umplute cu un suc bogat n ap. Ele triesc n. colonii care, spre deosebire de celula bacteriei, pot fi vzute cu ochiul liber. Bacteriile sunt .sensibile fa de oscilaiile termice, de chimismul apei, de lumina solar i suport .un spectru.relativ ngust al pH-ului (ntre 5,5 i 8,5), In timpul procesului de degradare a materiilor organice, bacteriile aerobe consum, prin adsorbtie, aceast hran, eliminnd, n mod continuu, prin nveliul (membrana) care acoper celulele, produsele finale ale activitii lor metabolice,
71

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

sub form lichid .sau gazoas. Schimbul de substane-se face prin. traversarea de ctre acestea a membranei care nu permite s .treac dect apa, gazele i materiile n soluie. Materiile solide i coloidale trebuie - n prealabil s fie dizolvate n ap; aceast operaie se face prin intermediul enzimelor care sunt substane . lichide active, de natur proteic, secretate de membran. Unele sunt intracelulare (endoenzirne), iar altele extracelulare (exoenzime), ambele enzime fiind sensibile la variaii de temperatur, pH i substane toxice. Dup funcia pe care o ndeplinesc se deosebesc mai multe grupe de enzime: esteraze, carbohidraze, proteaze, amidaze, decarboxilaze, oxidaze, dehidrogenaze etc. Importana bacteriilor n procesul de mineralizare a materiilor organice se datorete i numrului lor foarte mare, rezultat ai vitezei de reproducere n mediu nutritiv, prin diviziune, rezultnd o suprafa mare de aciune. In comparaie cu masa corpului, suprafaa bacteriilor este foarte mare. De exemplu, pentru un kg din. greutatea corpului omenesc revin 0,04 m suprafa corporal n timp ce pentru un kg bacterii revin 4.000 m suprafa, deci de 100.000 de ori mai mult dect la om. mpreun cu bacteriile triesc protozoarele (ciliate i flagelate, animale mici, primitive) care se hrnesc cu bacterii meninnd astfel un echilibra biologic n mediul respectiv, cu. consecine favorabile asupra activitii metabolice a bacteriilor. Problema asigurrii oxigenului necesar bacteriilor este destul de dificil; este tiut faptul c n ap exist numai 0,8% oxigen dizolvat, n volum, la temperatur normal, n comparaie cu 21% ct se gsete n atmoster. Mineralizarea n condiii aerobe se realizeaz fr producere de miros, apa rului este n general, limpede i populaia animal i vegetal se dezvolt normal.

72

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

i/iuti^

uavivi .iiiw

a^iuuv

vai'v

iau

p^iiic

ia

jli iii&i ailz-alc

pot fi citate cele productoare de pigmeni ca Bacteriura prodigiosul, Pseudimonas pyocyanea etc. In mediul organic de pe fundul lacurilor eutrofe, n toate apele-poluate intens cu substane organice, n nmolul depus pe patul albiei etc, au loc procese de fermentare aiiaerob eu producere de gaze n care predomin bioxidul de carbon i hidrogenul sulfurat (dac fermentarea este acid), sau bioxid de carbon, i metan (la fermentarea alcalina). vlineralizarea n condiii anaerobe se realizeaz mai lent dect cea aerob. Plantele acvatice contribuie la .autoepurare pe seama oxigenului eliberat prin fotosintez, precum i prin reinerea substanelor organice pe care apoi le asimileaz. Animalele acvatice, (burei, scoici, viermi etc) particip direct n procesul -de .autoepurare prin filtrarea apei i nmolului, precum i indirect, prin distrugerea substanelor
nr^viiiir-a ^>i van rri =~i 1 A n tiin ini f * J~K 4-1 r*

ui Kiaiivv

va.

V viigi

a-iw

tuiiami

u-uiii/.

ntreaga dezvoltare biologic a unui bazin de-ap este. strns dependent de factorii fizici i chimici care asigur factorii de mediu n care activitatea metabolic particip intens ia autoepurarea apei.

4,2,1. Autoepurarea organic


Cu toate c n ultimii ani impurificarea apelor capt un caracter tot mai complex datorit diversitii substanelor chimice evacuate de industrii, principala surs de impurificare o constituie tot materiile organice. De aceea, la analiza procesului de autoepurare trebuie s ne referim, n primul rnd, ia aceste materii, la mineralizarea lor i eliminarea lor din ap. La baza proceselor de mineralizare a materiilor organice se afl oxigenul, elementul necesar n procesul de autoepurare. In mediul anaerob, descompunerile sunt incomplete, oprindu-se
/J

_____

. EPURAREA APELOR UZATE URBANE __________ '

la nite produi intermediari eare se oxideaz ulterior, o dat cu schimbarea condiiilor de mediu. . Intr-o seciune a apei.de suprafa, n fiecare moment este consumat n..acest proces o cantitate de oxigen, .dar, n acelai timp, apare o alt cantitate prin dizolvarea oxigenului din atmosfer sau prin fotosintez. Variaia oxigenului dizolvat i consumul biochimic de oxigen n diferite puncte ale bazinului pot da o imagine concludent asupra procesului de autoepurare organic. . 4.2.1.1. Consumul de oxigen (dezoxigenarea) al apelor de suprafa Experimental . s-a constatat c n unele cazuri mineralizarea materiei organice n mediile acvatice urmeaz legea reaciilor monomoleculare, adic viteza de reacie este proporional n fiecare moment cu concentraia substanei din mediul n care reacioneaz. In acest scop, au fost formulate de ctre Streeter i. Phelps unele ipoteze i expresii matematice care sunt fundamentale n cinetica desfurrii procesului de mineralizare a materiilor organice (v.cap.2.4.). Astfel, ntre dou seciuni (A i B) ale unui curs de ap aflate la o distan eare este parcurs n timpul t, reducerea concentraiei substanelor organice n ap . n procesul de autoepurare, poate fi calculata cu ajutorul.urmtoarelor ecuaii, dac ntre cele dou puncte nu intervin factori care s influeneze oxidarea biochimic normal: ffi^VKf1' XB=LA{l-l(Tk't) . (4.7) (4.8)

n care: LA - concentraia materiilor organice biodegradabile ' din ap, exprimate n CBO20 n seciunea A;
74

__________

EPURAREA APELOR UZATE URBANE ________________

ijg, - concentraia' materiilor organice oiodegrausoiie rmase n soluie la timpul t, sau CBO din seciunea care este necesar apei pn la 20 zile, dup ce s-a scurs timpul t; XB - reducerea concentraiei materiilor organice biodegradabile n procesul de autoepurare efectuat n timpul t, sau consumul primar de oxigen biochimic n seciunea B; kj - viteza consumului de oxigen (constanta de dezoxigenare). In ceea ce privete viteza consumului de oxigen din ap, ' aceasta variaz n .funcie de condiiile fizico-chimice ale mediului (temperatur, compoziia chimic a apei) i de regimul hidrologie al emisarului (viteza de curgere i adncimea apei fiind preponderente). La apele .de suprafa cu adncime nuc influena plantelor de fund l a bacteriilor este mult mai. puternic fa de apele cu adncime mare. producnd, o descompunere rapid a substanei organice, o solubilitate mai mare a oxigenului n ap, o intensitate rapid a proceselor uioiogice i oeci o cretere a constantei JJ. riceeai tenuinia cie cretere a constantei kj se constat, ia rurile cu viteze mari de c-uraere fat de cele cu curgere lent deoarece vitezele mari conduc la rscolirea nmolului de. fund, care este un mare consumator, de oxigen. Viteza consumului de oxigen pentru apele uzate, la
o i . ..

temperatura de 20"C, are valoarea, K\ = 0,1 literatura .de specialitate numind-o. i vitez normal a consumului de .oxigen. In procesul.de autoepurare, constanta k\ poate fi admis cu .valorile prezentate n tabelul 4,1 stabilite pentru apele., de. suprafa cu diferite regimuri hidraulice.

75

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

. Deoarece influena temperaturii asupra vitezei consumului de .oxigen este hotrtoare, toate calculele vor fi conduse conform relaiilor prezentate anterior (v.cap. 2.4); dac o temperatura apei nu difer mai mult cu 1 - 2 C fa de temepratura de 20 C, se po'ate neglija influena temperaturii asupra procesului de auto.epurare organic. Tabelul 4.1. Valorile vitezei consumului de oxigen pentru diferii emisari Tipul emisarului Valoarea kj (zile"') ^ Apa de suprafa cu debite i adncimi mari r^, Apa de suprafa cu debite mari i impurificare 0,15 puternic Apa de suprafa, cu debite medii 1),20 - 0,25 Apa de suprafa cu debite mici 0,3 Apa de suprafa cu debite mici i viteze mari >1^ 1 4.2,1.2, Dizolvarea oxigenului (reaerarea) n apele de suprafa Dup cum .s-a artat, ntr-o seciune a receptorului, paralei cu consumul de oxigen din ap, se produce i mprosptarea cu oxigen a acestuia ca urmare a reoxigenrii, care se manifest prin diferite moduri. Oxigenul existent n ap nainte de primirea apelor uzate constituie prima surs de reoxigenare" de care trebuie s se in seama n calculele privind autoepurarea organic. Aceast .cantitate de oxigen este limitat de concentraia da saturaie, care, la rndul ei, depinde n primul rnd de temperatur, i scade odat cu presiunea atmosferic n condiii de temperatur constant, precum i de mrimea debitului receptorului. Avnd
76

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

n vedere variaiile debitului apelor de suprafa, sezoniere, lunare.etc. n contact cu apele uzate, acest oxigen poate fi consumat, imediat iar pn la reoxigenarea apelor trece un timp oarecare in care rnaicriiic organice nu se poi mineraliza.. v^uiar n cazul unor debite mari ale emisarului n raport cu cele ale apelor uzate, oxigenul existent n apa emisarului nu constituie o surs sigur de aprovizionare cu. oxigen necesar proceselor de autoepurare. Trebuie, de asemenea, s in seama de consumul de oxigen al depunerilor de pe patul albiei, care are un caracter permanent. In cazul amenajrilor hidrotehnice efectuate-asupra receptorului, acestea pot influena pozitiv sau negativ furnizarea de oxigen. A doua surs de reoxigenare a apelor o constituie oxigenul produs prin fotosntez de ctre plantele acvatice, n principal de ctre alge. Acest proces are ioc n special n apele stttoare i n anotimpul caid, i const n asimilarea luminii solare, concomitent cu degajarea de oxigen, care poate produce chiar i o suprasaturate a apei n cazul prezenei algelor n cantiti mari; Ia nflorirea apei. suprasaturaia poate depi 200%. Fotosinteza prezint variaii ciclice diurne i anuale, cu maxime vara n timpul zilei, ntre orele 14 i 16. In timpul nopii procesul se oprete, fenomenul fiind negativ, cu consum de oxigen i eliminarea ue bioxid de 'carbon. Plantele acvatice furnizeaz oxigen numai n perioada aprilie -octombrie i este consumat n ntregime n august i septembrie. Din acest motiv n calculele capacitii de autoepurare nu se iau n considerare cantitile de oxigen produse din activitatea plantelor verzi. A treia surs de reoxigenare a apelor de suprafa o constituie reaerare prin dizolvarea oxigenului din atmosfer. Cantitatea de oxigen obinut prin reaerare constituie sursa cea mai important pentru oxigenarea apelor. Absorbia oxigenului
77

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

din aer are loc numai n cadrul limitei de saturaie, procesul fiind favorizat i de gradul de turbulen al apei, de caracteristicile fizice i biologice ale receptorului, temperatura i adncimea apei etc. Raportul dintre concentraia, C a oxigenului determinat pentru o anumit ap "i concentraia Cs la saturaie corespunztoare temperaturii respective se numete grad de saturaie n. oxigen ' i se exprim de obicei sub. form procentual (S% = 100 C/Cs). In practic se utilizeaz i
termenul ue uenclt uC UA].CII Sau uciiv-u uc satluaiie U Cs -3

C, n mg/dm").
Ppntrii c n l n i l p l f p.antfaf "P rie. o'fiaeii dyolvt n HT)S nrin

reaerare, se folosete formularea matematic a Lui Phelps, conform creia, viteza de dizolvare este proporional cu deficitul de oxigen al apei. Legea descreterii deficitului de oxigen se exprimi prin ecuaia: _fi. = K2D0 dt n. care: Do - este deficitul de oxigen, fa de cel. de saturaie al receptorului la nceputul procesului,
m o / A in '

(4.9)

in

Dt - deficitul de oxigen dup .trecerea timpului t de la nceputul procesului, n mg/dm"; K2 coeficient de reaerare, n zile . Prin integrarea ecuaiei (4.9) n limitele de timp de ia zero ia t se obine:

78

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

D' D In= k9t; ln-L = -k,t D. I)

(4.10)

Transformnd logaritmii naturali n logaritmi'zecimali i notnd noul.coeficient de reaerare cu k2 = K2g e - 0,434-K.2, se obine: _ D, lg~ = -M
D0

..

. . . ,. (4-11)
;

Prin eliminarea logaritmilor, se obine'expresia de calcul a deficitului de oxigen dup trecerea timpului t, n aceast perioad fiind dizolvat oxigenul n ap prin reaerare: Dt=D0-10"Kjt' (4.12)

Din ecuaia (4.11) rezult c parametrul k2, care reprezint constanta vitezei de dizolvare a oxigenului, ntre dou puncte de pe receptor parcurs de ap n timpul t, poate fi 'osor calculat dac se determin deficitele de oxigen n cele dou puncte. Mrimea constantei i<2, spre deosebire de constanta kj, nu poate fi determinat n laborator deoarece depinde de condiiile locale privind contactul suprafeei apei cu atmosfera (gradul de turbulen a apei, adncimea i viteza apei, de vegetaia acvatic care intervine n special cnd viteza apei este mic i patul mlos etc). Streeter i Plielps.au propus relaia: k, =C^2
h2

(4,13)

79

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

in care: C i ii - constante care depind de panta albiei in . primul rnd, precum. i de celelalte
1 66-1

caracteristici aie albiei (C = 0,39-10 ' '+17 pentru albii rugoase i G = 11-J"' pentru albii netede, J fiind panta); V i h - viteza medie i adncimea medie a apei pe tronsonul studiat. Negulescu M. (1966) a stabilit urmtoarea rezultat n urina unor cercetri pe teren i n laborator: expresie

(4.14) n care V i h au aceleai semnificaii ca n ecuaia (4.13). Din relaiile prezentate, rezult c acest coeficient crete ia viteze mari ale emisarului i va descrete la ruri cu adncimea mare. Pentru calcule rapide, se recomand valorile lui k2 din tabelu! 4,2. Influena temperaturii asupra coeficientului lc2, n conformitate cu ecuaiea stabilit de Streeter, va fi:
5 , , ., A'X- ~)(\\ ,A 1 r\

-2(T) ~ Iv2(20) " b -O

(~t. { 3 )

n care T este temperatura efectiv a apei receptorului care o poate fi diferit de temperatura standard, admis de 20 C.

80

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Tabelul 4.2, Coeficientul de reaerare n funcie ie caracteristicile receptorului Valoarea k.2 la temperatura apei de; ..

Caracteristicile receptorii iui

lc
_

itru

- cu vitez foarte mic de curgere sau. ape staionare - cu vitez mic de curgere - cu vitez mare de curgere - cu vitez foarte mare de curgere

15"C|20 |25w 30* v ! 1 C c


'-, ' f- i ". . : - ,

0,16 0,38
-

0 17

n 18

0.20 0.21 0,24 0,50 0,54 0,58j 0,80 0,86 0,92

0,42 0,68

0,46 0,74

l __ J

Temperatura are n generai o influen redus asupra vitezei de reaerare, deoarece prin creterea temperaturii 'anei se produce o compensare ntre creterea dizolvrii i scderea soiubiitii oxigenului. In condiiile unor cursuri de ap supuse unor impurificri organice accentuate, asigurarea oxigenului prin reaerare natural devine ineficient nu numai pentru autoepurarea organic, ci nsi pentru ntreaga via acvatic a rului. In aceste situaii se impune adoptarea soluiei de reaerare artificial.

81

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

..Sistemele de. reaerare artificial nu,.pot fi considerate ca mijloace de nlocuire a staiilor de epurare a apelor uzate; aceste sisteme au numai .rolul de a suplimenta, n perioadele i zonele critice, lipsa oxigenului dizolvat din apa receptorilor naturali. Reaerarea artificial a cursurilor de ap poate fi luat n consideraie ca o alternativ n raport cu aplicarea unor procedee de epurare avansat, n special n cazul unor surse de ape uzate provenind din centrele populate. Reaerarea artificial poate fi realizat cel mai simplu cu ajutorul unor praguri de 0,25 - 0,3 m nlime, executate din materiale locale, extrase chiar din albiile rurilor, sau din elemente gonflabile cu. aer comprimat sau ap, fiind montate numai n perioadele cnd se impune o cantitate mai mare de oxigen. Prin cderea apei n cascade, pe lng mbogirea cu oxigen, se realizeaz i eliminarea unor gaze. nocive dizolvate n apele impurificate, cum. sunt, de exemplu, hidrogenul sulfurat i amoniacul, ambele deosebit de toxice pentru viaa acvatic. Reaerea naturaia comuinata cu cea artificiala vcn.u. ss impune), trebuie s asigure o concentraie minim a oxigenului n ap de circa 40% din concentraia de saturaie a oxigenului n . ap. La aceast limit ar corespunde concentraii ale oxigenului dizolvat n ap de ordinul a 4 mg/dm ia 15 C i de 3,3 mg/dm"-la 25 C, capaciti capabile de a menine un mediu aerob al emisarului. In tabelul 4.3. se prezint concentraia de saturaie a apei n oxigen dizolvat pentru diferite temperaturi i diferite concentraii n. cloruri la presiunea atmosferic de 760 mm Hg i la un coninut de oxigen n aer de 21%.

82

EPURAREA APELOR JZATE UMBANE

Tabelul 4,3. Concentraia de saturaie a oxigeauliii dizolvat n ap


Tempratura Pentru apele de suprafa ce conin cloruri mg/dm 0 14,62 14,23 13,84 13,48 13,13 12,80 12,48 12,17 11,87 11,59 11,33 11,08 10,83 10,60 10,37 10.15 9,95
_______ 10,0 ,15,0

C
.0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
na

2(1,l 11,32 11.03 Iu.7.- j


i

5,0 r_o 13,4!


' J,U3
11 -. 4 TI

2 ") i? | 2.0 ilT*8 ::,i ii,5


11 ' ' '4 n h ! '' 1 , | {] _

11) *>0 1
5
t '1 '

n n A 2, 11

1J,7'' 1.51 [1,24 > 0 , ''/ 10 "3 10, 19 . 0, 7* 10.Oi 9,8 9,6 5 n 46

^1 M.-5 (,\ i r - 0/' 1 ' ' 1 j J 0,4 9,7' "1,3 10,2 9,5n ' 0 '0 98 9^6 1 Id ; , '), 76 C;v r 1 0 I 9,^5 C j 9 9 2 9, 3 *i S,'<2 ' (j ,^, / ,,
3

>i 1 ; j y, t)^

v iioo * 1 A S,63
, o ' -:,47

8,30
f"? .
3

X 1

1h
' 4

7 j *" ""'

QJ
3

23 24 25 26 27 28
">9

Zi jLt

9,54 9,35 9.17 8,99 8,83 8,68 8,53 8,38


O^^

& 9,07 , ^ 2 1 3. 1 5 8.89 \45 N,00 S,7J ^ 3D 7,86 . S,5" -. 1- r'i < S,42 * ,y9 7 S' 1 7
5

7^71 i? 5-i j 7,4. j


7
*"? ! 1

<;
1 i

"\*
r/>

~^.jt
17

9^

7.1-7 ^'1 f) |-

7,0) 0 ' / i
h^ j

.L0_

8,07 7,92 7,77 7.^3

i :,)[ , 7,o7
1

7,j)j

7,39 7 15

7',: .7 02 7.28 t), * A 7 ,14 n 75 7,00 1 5,62 0.86 6.M

6^6] 0,49 fi, 17 o,25 JCLJJL

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

. 4.2.1,3, Bilanul oxigenului dizolvat n apele de suprafa Prezena oxigen.ul.ui dizolvat n ap (sub form. molecular, O2) are o importan deosebit, aa cum s-a. artat, pentru asigurarea salubritii apelor naturale, inclusiv-pentru existena majoritii organismelor acvatice. In lipsa oxigenului dizolvat din ap, chiar numai la scderea concentraiei acestuia sub anumite limite minime admisibile, organismele acvatice, dispar, iar n apa lipsit de oxigen substanele organice se descompun prin procese anaerobe, cu producerea hidrogenului sulfurat i a altor gaze ru mirositoare i toxice. Din motivele prezentate, rezult c este obligatoriu s se cunoasc, n fiecare moment, care este concentraia oxigenului dizolvat n apa unui receptor, innd seama de simultaneitatea desfurrii celor dou procese: de consum a oxigenului n procesul, de autoepurare- organic i de dizolvare a oxigenului, prin reaerare, n apa receptorului. Bilanul oxigenului din ru care ine seama de cele dou procese antagoniste, din punct de vedere al oxigenului poate fi determinat n orice seciune de-a lungul, unui curs de ap, pe baza formulrilor matematice emise de Streeter i -Phieps (1925), Fair (1939) i Thomas (1948), Astfel, n primul proces de autoepurare organic, unde viteza de oxidare biochimic a materiilor organice este proporional cu. cantitatea de .materii organice rmase neoxidate, conduce ia creterea deficitului de oxigen, din ap, sub forma:

84

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Ai doilea proces, de dizolvare a .oxigenului, conduce la decreterea .deficitului de oxigen, ntruct, viteza cu care apa curat .este reaerat n condiii de. temperatur constant i amestec turbulent, este direct proporional cu deficitul de oxigen existent, putnd scrie: dD ^- = -kJ) dt Deficitul total real, care exprim bilanul oxigenului n ap va rezulta din suma algebric a celor dou ecuaii, adic: ^- = k,L-k,D dt " ~ ' (4.18) " .(4.17) '

Prin integrarea acestei ecuaii difereniale neomogene de tip Leibnitz, n limitele t = 0 i t = t, iar n punctul de evacuare a apelor uzate, pentru t = 0, D = Do i L = L0, se obine urmtoarea expresie exprimat n logaritmi n baza 1.0: Dt=7^_(l0"k,t-10-k2t)+D0-10"k2t . (4.19)

n care: LQ - consumul primar total de oxigen (CBO20) ^a nceputul procesului (n punctul de evacuare), n. mg/dm^; DQ - deficitul iniial ele oxigen (n punctul de evacuare a apelor uzate), n mg/dm"'; Dt - deficitul de oxigen fa de saturaie ia timpul-1, n mg/dm"; ki i k2 - viteza de desoxigenare. respectiv de
1-1

reaerare, in zile

. 85

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Dac la evacuarea apelor uzate n receptor, apele acestuia prezint un' deficit, n calculele de epurare se ine seama i de acest deficit iniial (Do)' ' : Reprezentarea grafic a bilanului de oxigen dizolvat n . apa receptorului definit de ecuaia (4,19), rezult prin nsumarea grafica a consumului de. oxigen dup relaia (2.3) i. oxigenul dizolvat prin reaerare exprimat de ecuaia .(4.12), graficul fiind prezentat n figura 4.1. Aceast curb caracterizeaz procesul consumului de oxigen de reaerare moment n i reprezint fiecare variaie de aceea ea deficitului curba de a vitezei de oxigen
{^ilicil u O cil ta uvil U-.HX LJ. V-O.
SX V

Timpul IzileJ

Figura 4.1. Curba de variaie a bilanului de oxigen dizolvat n .procesul de autoepura re .

curb de inflexiune a oxigenului sau curba rezultant a oxigenului). Dup cum se observ, la nceputul procesului, cantitatea.. total de oxigen dizolvat scade'-pn ia o valoare minim, dup . care ncepe s creasc ca urmare a aportului de oxigen provenit din reaerare. Punctul de pe curb care corespunde coninutului minim de oxigen pune n eviden existena unui deficit
86

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

maxim de oxigen, denumit deficit critic, iar timpul la care se realizeaz se numete timp critic. Acest punct se obine din ecuaia (4,19) punnd condiia de anulare a primei derivate, de unde rezult relaia:
D0(k2 -kj)
K JLQ

(4.20) Ic -k, Deficitul maxim de oxigen se obine prin introducerea valorii timpului critic n ecuaia (4.19) i se determin apoi valoarea minim a oxigenului dizolvat n ru,, care .nu trebuie s coboare sub anumite, limite impuse de meninerea vieii acvatice n receptor, respectiv asigurarea calitii apelor.

0 j [mg/dm3]

1-l

Figura 4,2, Influena temperaturii i a CBO iniial asupra variaiei consumului de oxigen dizolvat

87

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Regimul .de oxigen n. receptor depinde de temperatura apei .i de concentraia n poluani organici ai apelor uzate evacuate n receptor. Astfel, odat cu creterea temperaturii apei, viteza de consum a oxigenului prezint valori ridicate i n. consecin punctele de deficit maxim vor nregistra durate de timp mai reduse. In condiiile cnd temperatura se menine constant, dar variaz concentraia iniial n materii organice (Lo), timpii de nregistrare a deficitului maxim cresc odat cu mrimea lui Lo, (exprimat n CBOio)- Aceste aspecte sunt evideniate n figura 4,2. unde prin linii ntrerupte sunt prezentate curbele oxigenului la diferite temperaturi ale apei, iar prin. linie continu, curbele pentru diferite ncrcri organice iniiale. Pentru rezolvarea ecuaiilor privind bilanul oxigenului din apa receptorului se apeleaz la calculul automat cu ajutorul calculatoarelor electronice. Aceste calcule trebuie verificate i comparate cu cele rezultate n urma msurtorilor efectuate pe tronsonul de ru studiat. Soluia ideal const n suprapunerea celor dou curbe de oxigen, una rezultat din calcul i cealalt pe baza determinrilor de pe teren, ceea ce indic c procesul de autoepurare se desfoar normal. In realitate, ntre cele dou curbe apar diferene mai mici. sau mai mari, n funcie de gradul de influen a'unor procese sau indicatori care nu au
nTjf-nt RTft "f pt.7Q I n FIP" |f[ Qgn Qii 1 Q t I l ci C-CHS V, CtC^O flC (XQ iftC^O TI C

influeneaz dinamica procesului, fr a .putea stabili exact aportul lor negativ sau pozitiv, fac parte procesele fermentative din nmolul de pe patul albiei, biomasa plantelor clorofiliene ca productoare de oxigen, fauna i flora acvatic consumatoare de oxigen, eventualele poluri intermediare etc.

88

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

4.2.2. Auto epurarea bacieral a apelor de suprafa


Impuri fi care a bacteriologic a apelor de suprafa este caracterizat de existena n apele uzate menajere sau industriale a unor micro- sau macroorganisme care au o aciune negativ asupra calitii igienice ale apei sau asupra utilizrii acesteia n scopuri economice. Unele organisme (bacterii patogene, virusuri, protozoare parazite, viermi parazii etc) pot avea aciune direct asupra sntii omului i animalelor prin consumarea acestor ape. Dezvoltarea n numr mare a unor alge provoac fenomenul de "nflorire" a apei, cu consecinele cunoscute: dezvoltarea excesiv a algelor albastre pot da gastroenterite omului i animalelor. iiTipuriricarea Dioiugica esxe adesea consecina impurificrii organice a apelor. Sub aspect biologic s-a propus s se clasifice cursurile de ap dup sistemul saprobiilor care ine seama de organismele animale i vegetale de a se dezvolta n ape ncrcate cu materii organice n descompunere. Zo-nele saprobe ale cursurilor de ap pot- fi: polisaprobe, mezosap-robe i oligosaprobe. In zona polisaprob apele sunt cel mai puternic contaminate, organic i bacteria!, aici manifestndu-se intens procese de reducere chimic cu 'consecine directe asupra reducerii totale a oxigenului din ape. In zona mezosaprob, fiind zon de impurificare mijlocie, apar dou subzone: a -mezosaprob n care predomin procesele de reducere i ncep cele de oxidare i. (3 - mezosaprob unde procesele de oxidare sunt preponderente, mineralizarea materiilor organice fiind determinant. Apele zonei oligosaprobe sunt slab impurificate cu materii arganice i cu bacterii, rul fiind populat cu organisme de ap curat.
89

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

, Indicatorii de poluare a unei ape cu eflueni reziduali sunt bacteriile. nepatogene coninute n dejeciile ..umane i animale. Primul indicator al contaminrii bacteriologice l constituie prezena Bacillus coli. Al doilea indicator l reprezint contaminarea cu streptococi -de provenine fecal care sunt mai rezisteni dect coliformii la aciunea clorului. Determinarea organismelor care ofer indicaii asupra contaminrii cu ape uzate poate efectua fie prin metoda diluiei, fie prin metoda membranei filtrante. Reducerea numrului de bacterii constituie un indicator important al procesului de autoepurare al apelor de suprafa. Legile dup care se desfoar procesul de autoepurare bacterial n apele de suprafa nu suni complet elucidate. Totui, la fel ca n procesul autoepurrii organice, se poate admite c viteza de distrugere a bacteriilor ntr-un mediu nefavorabil 'dezvoltrii lor, . reprezint un procent fix din numrul de bacterii moarte n fiecare unitate de timp succesiv. ceea ce se poate scrie:

dt Dup integrare i transformare n logaritmi zecimali, se obine: B = B0-l(rkl n care: B - numrul de .bacterii rmase dup timpul t; BQ - numrul iniial de bacterii; k - viteza de distrugere a bacteriilor. (4.22)

90

EPURAREA APELOR UZATE URBANE ivapuliui C jj;Djj Czipliiiia piupulua utDaL-lcIii tai

supravieuiete n ap, iar (1 - B/BQ) proporia care a murit. Constanta k variaz n limite destul de largi n funcie de condiiile de mediu n care se desfoar procesul de autoepurare bacterial (temperatur, pH, sedimentarea i adsorbia, regimul hidrologic al rului etc). Unele cercetri au stabilit c maximul impurificrii bacteriale poate avea loc la o distan mare n aval de locul umesi.ecarii practic cornpjCiv. in anoiimpiii clduros, otroganov (1938) a constatat urmtoarea vitez a procesului de autoepurare bacterial: dup 24 ore au rmas n ap 50% din numrul bacteriilor, dup 48 ore, 10 - 25%, dup 72 ore, 10%, iar dup 96 ore numrul de bacterii . rmase a fost nesemnificativ. In timpul friguros procesul este extrem de lent. Pentru a evita impurificarea bacterial a apelor se consider c operaia de dezinfectare a apelor uzate este foarte important i absolut necesar apelor evacuate din unitile medicale, din industria alimentar etc.

4,2,3, Autoepurarea solurilor i a straturilor


La infiltrarea lent n sol a apelor uzate, substanele n suspensie i cele co'loidaie sunt reinute pe suprafaa particulelor solide ale soiului unde se formeaz o pelicul biologic populat cu diverse 'microorganisme n care predomin bacteriile aerobe sau anaerobe, dup cum se gsesc n poriuni aerate sau neaerate ale soiului. Procesele aerobe au loc pn la adncimi de 0,25 - 0,30 m unde se afl oxigen un cantiti suficiente prin difuzia iui din aer. La'adncimi mai mari de un metru unde .eficiena aerrii naturale nceteaz complet, au loc procese anaerobe. In general, aerul ptrunde n sol odat cu apele'uzate, cu excepia cazurilor cnd terenul este inundat.
91

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

. Autoepurarea soiurilor poate fi considerat activ pe o adncime de pn la un metru unde pe .baza unor procese comp.lexe de natur fizic, chimic i biologic se mineralizeaz, aerob sau- anaero'b, substanele organice din apele uzate i sunt distruse bacteriile transportate de aceste ape. Capacitatea de autoepurare a soiurilor se exprim prin cantitatea de oxigen, n grame, care poate fi obinut pe un m" de sol timp de o zi pentru oxidarea substanelor organice din apa uzat. Aceast caracteristic, specific fiecrui tip de soi, se mai numete i capacitate de oxidare a solului. La solurile cu spaii mari ntre granule (cu structur' glomerular), n afar de capacitatea de infiltrare mrit, vor fi caracterizate de o intensitate rapid a proceselor de mineralizare aerob, datorit capacitii ridicate de oxidare (autoepurare). Soiurile neglomerulare cu structur compact prezint spaii -capilare mici ntre particulele solide, deci capaciti de infiltrare reduse pentru apa uzat care nici nu are condiii de autoepurare aerob: n aceste soluri se produc fenomene anaerobe, mai puin eficiente pentru oxidarea substanelor i pentru asimilarea de ctre plante. La proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare biologic natural a apelor uzate se va ine seama de capacitatea de autoepurare a solurilor. Autoepurarea straturilor acvifere se desfoar pe baza unor procese fizice (limpezirea apei prin sedimentare, coagulare i filtrare), procese chimice (aerarea apei, oxidarea i combinarea substanelor coninute n ap cu alte substane din sol, neutralizarea substanelor din apa uzat etc) i procese biologice (aerobe sau anaerobe). Se recomand-, pentru uurina procesului de autoepurare a solurilor i a straturilor acvifere. reinerea materiilor insolubile din ap printr-o epurare preliminar n cadrul treptei mecanice.

92

Capitolul 5 SCHEMELE

STAIILOR DE EPURARE
DE CALITATE PRIVIND . EVACUAREA APELOR UZATE N APELE DE
k3 U JT JL/i. 1* /\ jf/

5.1. CONDIII

In vederea proteciei apelor ea factor natural al mediului nconjurtor, ca element de baz pentru via i desfurarea activitilor social-economice, evacuarea apelor uzate n apele de suprafa se face numai n condiiile prevzute de Legea Apelor nr. 107/1996 i cu respectarea prevederilor NTPA-001/1997. Pentru respectarea acestor condiii, sunt necesare numeroase studii i cercetri cu caracter tematic i aplicativ care s furnizeze date de proiectare n vederea stabilirii schemei optime a staiei de epurare. Condiiile tehnice de calitate pe care trebuie s ie ndeplineasc apele de suprafa, dup amestecul lor cu apele uzate brute sau epurate, sunt prezentate n STAS 4706-88, cu precizarea c aceste condiii de calitate sunt urmrite de ctre .ivegia i-\peie ixomne in grija crora se ail oazineie hidrografice. Conform domeniului de utilizare, apele de suprafa de pe teritoriul Romniei se clasific n trei categorii de calitate, notate cu I, II i III, aa cum sunt artate n tabelai 5.1, 'la care s-au prezentat i valorile limit pentru -diferii indicatori de calitate. Aceste valori trebuie realizate n seciunea de control situat la un km amonte de punctul sau zona de folosin pentru apele de suprafa din categoria I-a i a Ii-a, respectiv,, pentru epele din categoria a IlI-a, n seciunea de

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

evacuare a apelor' uzate. Condiiile de calitate ale apei din, categoria a IlI-a corespund i cerinelor de desfurare a proceselor biologice care asigur autoepurarea. Rezult 'de aici necesitatea ca evacurile de ap uzat nu trebuie s impurifice receptorul sub limitele categoriei a IlI-a de calitate. Pentru a fi ndeplinit aceast cerin, se impune n afara acestor msuri, evacuarea prin dispersie a apelor uzate n emisar. In tabelul 5.2 sunt prezentate limitele maxime admisibile ai principalilor indicatori de calitate ai apelor uzate (Normativ NTPA-001/1997), corespunztoare unui grad de diiuie mai mare ca trei Pentru grade de diiuie mai mici ca trei (cu excepia Fluviului Dunrea) se vor reduce proporional aceste valori limit, cu respectarea indicatorilor de calitate prevzui n STAS 4706-88, pentru cel puin, categoria a Ii-a de calitate. Modul de calcul va ine seama de intervalul' determinat de gradul de diiuie 3:1, n care vor trebui respectate valorile, n apele uzate, corespunztoare celor din tabelul 5.2 (ca limit superioar) i de valorile corespunztoare gradului de diiuie 1:1 (ca limit inferioar^, situaie n care se vor lua n calcul valorile indicate n STAS 4706/88 pentru cei puin categoria a l-a de calitate. Intre limita superioar i cea inferioar se consider o variaie liniar a valorilor limit, ceea ce permite a se calcula, prin extrapolare, valorilor pentru grade de diiuie mai mici de 1:1. Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500
Ulii /o tatv suui t y awuaiv iu iwWwpiOu
O-JL

vuiui

uvUiiw

suui

w-v^

^JL^*

ori mai mari dect cele ale apelor uzate, la gura de vrsare se vor prevedea sisteme de dispersie/difuzie.

94

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Tabelul 5.1. Domeniul de utilizare al apelor de suprafa i valorile limitjpjentru'unele caracteristici de calitate a apei
Cate_goria Domeniul de u t i l i z a r e - alimentarea centralizat cu ap potabil - alimentarea centralizat cu ap a u n i t i l o r de cretere a animalelor - alimentarea centralizat cu ap a ntreprinderilor din industria alimentar i din alte ramuri de activitate care necesit ap de calitatea celei p o t a b i l e - reproducerea i dezvoltarea salmo.nidelor n amenajri piscicoie - tranduri organizate, piscine - alimentarea cu ap a amenajrilor p i s c i c o l e cu e x c e p i a celor s a l m o n i c o l e - alimentarea cu ap a unor pro.cese tehnologice industriale - scopuri urbanistice i de agrement - a l i m e n t a r e a cu ap a sistemelor de i r i ga i i - alimentarea cu ap a i n d u s t r i i l o r pentru scopuri tehnologice (rcirea agregatelor etc.) Caracteristici de calitate 02 > 6 mg/dm"' C'BOj < 5 mg/dm3 CCO - Mn = 10 mg/dm3

CCO - Cr = .10 mg/dm" Bacili coli i05/'dm"' 02 > 5 mg/dm3 CBO5 < 7 mg/dm3 CCC) - Mn = 15 mg/dm3 02 > 4 mg/dm'' CBC.A < .12 .mg/dm' CCO - Mn = 25 mg/dm3 CCO - Cr = 3 0 mg/dm3

ii

III

Tabelul 5.2 Valorile admisibile ale principalelor substane poluante din apele uzate nainte ele evacuarea acestora n apele de suprafaa
Nr. ;rt . Indicator de c a l i t a t e U.M. C unit._H_ mg/dm' mg/dm'' mg/dm' mg/drnJ mg/dm'* mg/dm'' mg/dm"' ' I Temperatura 2 ~~^pH~~~ 3 Materii totale n suspensie (MTS) 4 ' teci.) 5 5 CCO - Mn 6 CCO - Cr Azot amoniacal .(AIHA4) n 8 Azot total (N) 9 Azotai (NO\) Limite maxime admisibile '30 6,5 - 8,5 60 20 40
j. __i

2,0
r

~~~lo,o.
2 5,0

"

95.

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

10. ' 11. ""12. 13. 14.

Azotii (NC)',) Sulfuri i hidrogen'sulfurat (H2S) Sub st. ' e x r a c t i b i l e cu eter de petrol Reziduu f i l t r a t la 105C Bacterii coiiforme t o t a l e

mg/dnr' mg/dm' tng/cirnJ me/cim* nr./100 cm1

"

.'1,0 0,1 5.0 2000 l mii.

Pentru lacurile monumente ale naturii, pentru apele stttoare cu salinitate ridicat, precum i pentru Marea Neagr, condiiile tehnice de calitate se stabilesc pentru fiecare caz n parte de ctre Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului, cu consultarea Ministerului Sntii i a celorlali factori interesai.

5,2. DETERMINAREA GRADULUI, DE EPURARE


NECESAR APELOR UZATE
Valorile limit admisibile ale principalelor substane poluante din apele uzate, nainte de evacuarea lor n. receptor, sunt stabilite prin NTPA/001&1997 (n tabelai 5.2, sunt prezentai civa indicatori). Se are n vedere c dup evacuarea apelor uzate n receptor, cu ncrcturile respective de poluani. ele se amestec cu cele deja prezente n receptor i dup un anumit timp, cnd s-a realizat diluia corespunztoare amestecului complet ale celor dou feluri de ape, aceste ape omogene pot cpta caracteristicile calitative corespunztoare receptorului respectiv numai pe baza autoepurrti, cu condiia , ca pe parcurs s nu fi intervenit ali factori exteriori cu influene negative. Depirea limitelor pn la care apele de suprafa pot fi considerate ca staii naturale de epurare sub influena proceselor de autoepurare artate, impun construirea de staii de epurare pentru reinerea -i neutralizarea artificial a poluanilor din apele uzate. Prin grad de epurare necesar se nelege procentul de reducere, ca urmare a epurrii, a unei pri din elementele poluante de natur fizic, chimic i biologic din apele uzate, 96

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

WIJJ A VI

1 AX %S %A. X, j

L/UI

IVU

.1. UiXitl^U

AXA

MU

VpUA UtU

O Ci

i VUi V/jl.liLl'

valoarea limit admisibil stabilit prin NTPA-001/19-97, iar dup amestecarea i diluia cu apele receptorului s fie realizai indicatorii tehnici de calitate indicai n STAS 4706--88. Sub form matematic aceast cerin clac se ine seama numai de diluie, poate fi exprimat prin urmtoarea relaie general: Cuzq + C r - a - Q < ( a - Q + qX;nax.adffi n. care: Cu2 (5.1)

: - concentraia poluanilor de un. anumit tip (suspensii, minerale sau organice, pH, suustiie toxice etc) din apeie uzate evacuate n receptor, care ' nu vor depi limitele admisibile stabilite de NTPA-001/1997; Cr concentraia aceluiai tip de poluant n apa receptorului n ' amonte fa de locul de evacuare a apei uzate; Q i q - debitul receptorului cu asigurarea de 95%-i debitul apelor uzate (Qzj max) evacuat 'n receptor; a - coeficientul ue amestec care . arat partea din debitul receptorului care -particip n m.od real la diluia apelor uzate; Cmax adm - concentraia maxim admisibil a aceluiai tip de poluant n amestecul omogen al . celor dou feluri de ape, n conformitate cu STAS 4706-88.

Conform definiiei i innd seama de ecuaia (5.1), gradul de epurare se calculeaz cu.relaia: 97

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

E% = ~^'^xl00 (5.2.) C,

'

n care: C| - reprezint concentraia iniial a poluantului de un anumit tip din apele uzate pentru care /se determin gradul de epurare; Ce - concentraia aceluiai poluant, dup epurarea apelor (sinonim cu Cuz din relaia 5.1), a crei valoare, dup amestecul cu apa receptorului, s fie inferioar valorilor limit nominalizate n STAS 4706-88. Determinarea gradului de epurare se face pentru urmtorii indicatori: materii n. suspensie, substane organice (pe baz de CBO5 sau O2), modificrii reaciei active a apei din receptor (pH-), substane toxice etc.

5.2.1, Calculul gradului de epurare necesar privind materiile n suspensie


Concentraia n suspensii se determin cu relaia (4.1); dac amestecul nu se realizeaz compiet riti n seciunea de calcul, concentraia se stabilete conform ecuaiilor (4.2) . . . (4.6), calculndu-se i distana pn unde se realizeaz amestecul complet. Gradul de epurare, avnd n vedere; relaia (5.2), poate fi calculat cu relaia: M.-M E% = _L_.- x 100 M, 98 . (5.3)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

i ii c cir c i M; - reprezint cantitatea de materii n suspensii, n mg/dm" din apele uzate brute ce intr n staia. de epurare; Me - cantitatea de materii n suspensie, n mg/dm , ce poate fi evacuat n emisar, din tabelul In funcie de valoarea obinut a gradului, de epurare, se compar cu datele din tabelul 5.3 care exprim eficiena construciilor i instalaiilor unei staii de epurare, stabilindu-se astfel, schema de epurate necesar acestor ape. Tabelul 5.3 Eficienta construciilor ele epurare
________,

n % Procedee de epurare i construciile respective CB05 Suspensii separabile prin decantare 5 - 20 40 - 70 70 - 90


-

Bacter ii
:
L____J

Mecanice - grtare, site etc - deznisipatoare, decantoare Mecano-chimice inst, de coagulare + decantare - staii de clorare (ap brut sau decantat) - idem, ap epurat biologic Mecano-biologic natural

5-1025 -40 50 - 85 15 - 30
-

10 - 20 25 - 75 40 - 80 90 - 95 98 . 99

99

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- decantoare + cmpuri de irigare i filtre Mecano-biologic artificial - cu filtre biologice de mare ncrcare - Cu filtre biologice de mic ncrcare - bazine de nmol activ de mare ncrcare - idem, de mic ncrcare

90 - 95 '

85-95

95 - 98

65 - 90 80 - 95 50 - 75 75 - 95

65 - 92 70 - 92 75 - 85 85 - 95

70 - 90 90 - 95 70 - 90 90 - 98

5.2.2. Cal cm! ui gradului de epurare necesar privind CB05


Acest calcul se poate efectua prin dou metode: - prin aerarea natural a apei pn n seciunea de caicul, procesele de autoepurare avnd ia baz reacii biochimice; - prin diluia apelor uzate n apele receptorului i neglijarea aerrii apei (metod aproximativ). Bilanul .oxigenului biochimic necesar amestecului celor dou feluri de ape n seciunea de verificare este ;dat de urmtoarea ecuaia: q LlE 10~klt + a Q Lr 10"kt = (a Q + q)Lam ni care: Luz (5.4)

CBO5 al apei uzate epurate n seciunea de evacuare, conform valorilor din tabelul 5.2
100

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ki - viteza consumului de oxigen, din apeie uzate, nainte de evacuarea lor n emisar (la temperatura apelor de 20 C, k] 0,1); Lr - CBO5 al apelor receptorului n seciunea de evacuare a apelor uzate; k\ - constanta vitezei de consum a oxigenului din apele receptorului n amonte de seciunea de evacuare a apelor, conform tabelului 4.1.; Lam - CBO5 admis n amestecul celor dou feluri de ape n seciunea de calcul, STAS 4706-88 (tabelul 5.1); a, q, Q - coeficient de amestec, debitul apelor uzate i debitul receptorului; t - durata parcurgerii apei, n zile, de la seciunea de evacuare a apelor uzate pn la seciunea de calcul, durat care' exprim raportul, dintre distana, dup talveg, dintre cele dou seciuni i viteza medie a receptorului pe tronsonul studiat. Din ecuaia (5.4) rezult valoarea limit de substane organice exprimat n CBO5, ce poate fi evacuat n receptor; I, - 'tQ _L- (L - Lr 1 CTkt)+ ifT .. , 10-kl, q 10-k, \ am ) (5.5) v

Calculul fr considerarea aerrii apei, avnd la baz numai diiuia apelor, permite obinerea urmtoarei ..ecuaii de bilan, a consumului biochimic de oxigen: ,LUZ q + a Q Lr = (a Q + q)Lan '
101

(5.6)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

de. unde rezult valoarea limit de CBO5 din apa epurat care este evacuat n emisar: L =a-^(L
q "

-L )+L

^5 7)

Pentru rurile de categoria a IlI-a, condiiile de calitate, respectiv gradul de epurare, se .verific n seciunea de evacuare a apelor uzate, unde se consider c amestecul este complet; calculele se conduc cu ajutorul ecuaiei (5.7), cu precizarea c L'am reprezint CBO5 din STAS 4706-88 .pentru ruri de categoria a IlI-a. Gradul de epurare necesar apelor uzate, din punct de vedere a -materiilor orgcinice, exprimate .prin.. CBOg,- se va calcula cu relaia: T -T
(J.6j b7o = " ------- x l UU L0

n care: Lo - reprezint CBO5, n mg/dm , al apelor uzate brute ce ntr. n staia de epurare: Luz - valorile limit admisibile, n mg/dmJ, de CBO5 ce se evacueaz n emisar, calculate cu relaiile (5.5) sau (5.7). Pentru stabilirea schemei de epurare, valoarea. gradului de epurare stabilit cu relaia (5.8) este corelat cu valorile din tabelul 5,3. . '
102

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

5.2,3, Calcului gradului de epurare necesar privind oxigenul dizolvat (02) n apa receptorului'
TiriflnH <2f*nrr\n r% n rpr'pfltnr TAn-'irriii] n vJ rrAmihn rl-i r/^ 1 i/o-i-

ntr-o seciune oarecare este determinat de desfurarea simultan a celor dou procese, de consum a oxigenului din ap n cadrul autoepurrii organice i de mprosptare cu oxigen, prin reaerare, la suprafaa apelor, calculul urmrete ca n pune iii CU y.6iICI i ui II8.X111 coxcs'^'Uiiz'ior ti in"Diu ui critic s fie asigurat o cantitate minim de oxigen (de exemplu, 4
3

mg/dnT , pentru receptori de categoria a III-a), care s asigure meninerea vieii acvatice n emisar. Timpul critic n'zile, de parcurgere a'apei rului de ia seciunea de deversare a apelor uzate pn ia acel punct unde se nregistreaz deficitul maxim de oxigen se determin cu relaia: _JJoik2-k
-L'A Iv-j

(5.9)
i.V -J IV !

n care:

' . k] - reprezint viteza consumului de oxigen al apei receptorului n amonte de seciunea de evacuare a apelor uzate (din tabelul 4.1.); r . k 2. - coeficientul de reaerare a apei receptorului n amonte de seciunea de evacuare a apelor uzate (din tabelai 4,2.); DQ - deficitul iniial de oxigen din apa receptorului n amonte de seciunea de evacuare a apelor uzate;

103

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Lo - consumul primar de oxigen (CBO20) al amestecului de ap uzat i de ru n seciunea de evacuare a apelor uzate. Deficitul iniial de oxigen, n mg/dm", se determin cu relaia: D0-=Os-Or {5.10)

n care: Os oxigenul dizolvat la saturaie din apa receptorului ia temperatura de calcul (din, tabelul'4,3); Or - oxigen dizolvat n. receptor n amonte de seciunea de evacuare a apelor uzate. Consumul primar total de oxigen, exprimat prin CBO20, n mg/dm al amestecului celor dou feluri de ape n seciunea ue evacuare rezuita uin reiaia:
T

q Lllz + a Q Lr q + a-Q

. . ..

n care: Luz - reprezint materia organic din apele uzate epurate care ajunge n receptor; aceast valoare se determin cu relaia (5.5) sau (5.7) cu meniunea c se va avea n vedere transformarea CBO5 n CBO20- In acest mod -se verific dac impurificarea receptorului admisibil dup criteriul CBO5 nu va pune n
104

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

pericoi regiunii ue oxigen uizoivat a.i receptorului; Lr - CBO20 din apa receptorului n amonte de seciunea de evacuare a apelor uzate, Deficitul critic va fi calculat conform relaiei (4.19). n care s-a introdus timpul critic, adic:

Dor=4-H(10"klItcr-10"kitB)+Do'10_k5t*
k2 kj

'(5.12)

In continuare se calculeaz diferena dintre concentraia oxigenului la saturaie i cel critic (Or = Os - Dcr) i se verific dac valoarea obinut depete limita admisibil indicat n STAS 4706-88 pentru categoria respectiv de calitate a receptorului, pentru ca, n final, s se calculeze gradul de epurare. Dac diferena este mai mic, calcului se reface alegndu-se un' deficit corespunztor cantitii minime de oxigen impus,de STAS 4706-88 (Dcr = Os - Omin) pentru care
QP

f f i l f n I p^y

tirnmi]

rritip

r.nTPcmin7tnf

3V 9 r i d 'l 'i - Gf

\7r*Ac*ra

c, prin ncercri succesive., se stabilete valoarea LQ. Dup stabilirea gradului de epurare necesar privind .oxigenul dizolvat se va face o comparaie cu. cel calculat dup CBOj, alegndu -se valoarea cea mai mare. Calculul regimului de oxigen va fi mai precis i mai complet dac toate mrimile din. ecuaiile (5.9) . . . (5.12) sunt determinate pe cale direct prin studierea preliminar a tronsonului de receptor unde se presupune a se efectua evacuarea apelor uzate. Un alt procedeu de calcul al gradului de epurare necesar, i reprezint metoda Fair (1956) care pe baza unor cercetri pe
105

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

diferite tipuri de ape de suprafa (iazuri, lacuri mari, ruri cu regimuri de. viteze variabile etc), a stabilit timpul critic, pentru care deficitul de oxigen este maxim, precum i, "factorii de ncrcare", n mg/dm , care pot fi aplicai amestecului de ape uzate i de suprafa, cu respectarea condiiilor de calitate impuse de norme. Ecuaia de bilan al oxigenului pentru ape curgtoare, a fost stabilit sub forma:
i

Luz-q + Q-Lr=(Q + qjLam

(5,13)

L
^am ' >

=F-D
max

(5 14)
v

in care: Luz - substane organice admisibile, exprimate n CBO5, apelor uzate din seciunea de
IA
3

al

Lam - substanele organice, exprimate n CBO5, din amestecul celor dou feluri de ape, n mg/dm.".; F - factor de ncrcare, n mg/dm."3, din tabelul 5.4; Dmax - deficitul maxim de oxigen n aval de seciunea oe evacuare a aneiox uzate, rezultat din diferena dintre oxigenul la saturaie (tabelul 4.3) i oxigenul ce trebuie s existe n orice moment n ap (STAS 4706-88). Din relaia (5.13) se calculeaz valoarea ' limit admisibil de materie organic ce poate fi evacuat n receptor (Lz) i se determin apoi gradul de epurare necesar.
106

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

i.n czui lacurilor, inanu SQQ.IU.SL de diluia reiativ definit de raportul Luz/Lam, se 'determin valoarea limit admisibil de CBO5 (Luz) din relaia;
kic

V,

=t

cr

-uz "am

(5.15)

n care: Vjac este volumul apei din lac, n mJ, iar tcr este timpul critic, conform datelor din tabelul 5.4. Se determin apoi gradul de epurare necesar. Tabelul 5.4 Factorii de ncrcare F, n mg/dm i timpii critici,n. zile, jign^ii diferite tipuri de ap de suprafa
3 a. Coninutul de oxigen n s e c i u n e a de deversare este ia l i m i t a admisibil b. Coninutul de oxigen n seciunea de d e v e r s a r e es t e cu cel de s a t u ra r e , 10,2 la 20"C;'.8 mg/l la egal g/l la I 5 U C ; 9,2 mg/l adic 25C 7S Durata de aerare a apei tcr

Tipul apei

de suprafa

1 |U "mm
*^1 iparjM-site wrf 15rcT20"C 0,6 0,5 h Tj 1 0,9 t__^___1

tOOX

II \

rmf

SO 2& ?

>^\l7
Buf

\5a
yerg

___ 4 te ^ Cm

[zile] pn la p u n c t u l unde deficitul de O2 este 1 1


1

p LEletee 2, Lacuri mari 3.C u r s u r i de apcurgere lent cu 4.Curs uri de ape mari 5.C u r s u r i de apcurgere r a p i d cu 6,C u r s u r i de ap curgere foarte cu rapid

25C 0,4 0,7 0,9 1,3 2.1 13,0

~Tswc 2 0"c]5__, 2,1 1,6 1," T


2,7 3,2 2,1 1

.................. 1 ....................

4 !

' *,
, !

> , ' (>

,____! 2
1 ;^ j,2 i

'

'

2,2~ 3,5 22,0

1,7 2,7 17,0

r_F 5,4 ~
25,0

23 15,0 0

'
r

f jf

4,3 20,0

_
0.6

0.6

~~~ir5 ]

107

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

. 5.2,4. Caicului gradului de epurare necesar dup reacia activ (pH) Pentru a putea evacua apele uzate acide sau bazice ntr-un
receptor, trebuie s se ia n considerare capacitatea neutralizant a acestuia. Aceast caracteristic este dat de .coninutul de bicarbonat! de calciu Ca(HC03)2 i bicarbonat! de magneziu. Mg(HC03)2 existent n apele receptorului, care determin duritatea apei receptorului, precum i coninutul de acid carbonic liber sub form de anhidrid carbonic dizolvat
3

(CO-?), Dac coninutul de acid carbonic este dat n rns/drn" . atunci, pentru trecerea lui n concentraie molar, numrul de mg de CO2 se mparte cu 44, Pentru bicarbonaii exprimai n 3 mg/dnV, recalcularea se face prin introducerea raportului greutilor moleculare, 61/44 = 1,39. Acizii care se evacueaz n emisar mpreun cu apele uzate (de provenien industrial) reacioneaz cu bicarbonaii, punnd n libertate acidul carbonic, n urma acestor reacii se reduce cantitatea de bicarbonat! din ap; reacia de neutralizare a acidului sulfuric se prezint astfel: Ca(HC03 )2 + H2S04 = CaS04 + 2H20 + 2C02 .(5.16)

Cnd n ap se introduc alcalii, apa este neutralizat de acidul carbonic liber, de exemplu: Ca(OH)2 + C02 = CaC03 + H20 (5.17)

Neutralizarea alcaliilor se face i pe seama distrugerii bicarbonailor n limitele echilibrului acidului carbonic, sub forma:
108

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Ca(OH)2 + Ca(HC03), = 2CaC03 + H20 '

{5.18)

In acest scop, s-a determinat experimental, c au este indicat s se utilizeze pentru neutralizare, o cantitate mai mare dect 1/3 din fondul de bicarbonat! ai receptorilor. - In conformitate cu prevederile NTPA-001/1997, valoarea pH a apei receptorului, dup- evacuarea apelor uzate, trebuie s rmn n limitele 6,5 - 8,5 pentru orice d-iluie. Dependena ntre reacia activ a apei (pH) i coninutul n aceast ap a acidului carbonic din bicarbonat! i a acidului
3

carbonic liber, n mg/dm' , se exprim prin ecuaia: pH = 6,52 + Ig CO|ic - Ig CO|ber :{5.19)

n care: 6,52 - valoarea logaritmului negativ a constantei de disociere a CO2 (k = 3-10" ); C021C- cantitatea de acid carbonic legat, n mval sau ' mg/dm3; Q.Qi - cantitatea, de acid carbonic liber n mval sau mg/dm'.' La evacuarea unei ape uzate acide, determinarea valorii admisibile de acid (Ac), n mg/dm", ce poate fi amestecat cu apele receptorului, din condiia ca valoarea pH = 6,5, se poate stabili cu relaia (5.19), astfel:

109

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

'COf-Ac

6,52 -.6,50 = lgf^- = 0,02

-(5.20)

COf+Ac
de unde rezult: Ac = 0,511 -COif -0,488-CO9* <^C0ic 3 Gradul de epurare necesar apelor acide va fii _.. Acuz-Ac ..,. b% = ------------ xiOU Ac"2 in care: Ac " (5.21)

:(:>.12)

- cantitatea de acid 'existent n apa uzat industrial, n mg/dm"; Ac - cantitatea admisibil a fi evacut n receptor, n mg/dm".

La evacuarea apelor alcaline, cantitatea admisibil de aicalii (Al), n mg/dm , ce poate fi evacuat n receptor astfel ca pH = 8,5, rezult din ecuaia (5.19), pus sub forma: CO Al 6,52 - 8,50 = -1,98 = 2,02 + Ig -f. ---
CO$ + Al
lc

(5.23)

de unde rezult: Al = 0,99 COf -0,0104 Coic (5.24)


110

'

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Cu aceast valoare se determin gradul de epurare necesar apelor alcaline, folosind relaia (5.22).

5.2.5. Calculul gradului de necesar privind substanele toxice

epurare

In seciunea de calcul considerat la 1 km amonte de zona de folosin, sau n seciunea de .evacuare (pentru receptori de categoria a IlI-a) se poate. scrie urmtoarea ecuaie de bilan a substanelor toxice:
q-Q,d + a-Q-Cr = (a-Q+q)CHm

(5.25)

de unde;
Hm
Wd IMixii

(5.26)

q n care:
Cad

- concentraia ad apele uzate ce poate fi evacuat n receptor, n mg/dm ; Ciim - concentraia limit admisibil de substan toxic In seciunea de calcul, n mg/dm (STAS 4706-88);

111

EPURAREA AFELOK UZATE URBANE

Cr - concentraia n substane toxice a apelor emisarului n amonte de gura de vrsare, n mg/dm .

5.3, SCHEME DE STA II DE EPURARE


Totalitatea construciilor i instalaiilor pentru epurarea apelor i tratarea nmolurilor, la care se adaug elementele tehnologice (canale, conducte, jgheburi etc.) ntre aceste obiecte, inclusiv construciile, i instalaiile de deservire,
Tn*raaQ7o
1U.1 IMVtlZjU

ojcit-io
JIUIIU

con
OUU

rs"? -t n o
\A-JLtXxXf-i

rl p*
V*. V/

pnnrarA
Vl/UIUi. V.

Schema staiei de epurare se prezint sub forma unei schie care indic succesiunea n plan a obiectelor principale care asigur epurarea apelor i tratarea depunerilor. Schema nu trebuie confundat cu planul de situaie al staiei de epurare, unde obiectele, elementele de. legtur, instalaiile etc. sunt prezentate cu cote de nivel, dimensiuni, distane ntre obiecte etc.j m aceiai timp, pianm de situaie este nsoit uc un prorii tehnologic din care trebuie s rezulte amplasarea relativ, n planul vertical, a-obiectelor din staia de epurare, cu indicarea circulaiei apei i depunerilor, gravitaional sau prin pompare. Schema unei staii de epurare se stabilete n funcie de mrimea gradului de epurare necesar apelor uzate, de modul de tratare a depunerilor, de suprafaa de teren disponibil pentru amplasarea staiei de epurare, de factorii locali privind natura receptorului, a terenului de fundaii, de alimentare cu energie electric etc. Apele uzate trebuie epurate mecanic n orice sistem de canalizare i pentru orice receptor, indiferent dac din. calculul gradului de epurare necesar rezult valori negative de epurare. Pentru localiti cu o populaie de pn la 15 - 20 mii de
112

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Otuiluii,

iii

luiivuu

u-v

vOulul linu

iutaa,

^L-

pOalv

iclltilila

ia

epurarea mecanic pe baza utilizrii unor procese cu eficien de epurare ridicat (de exemplu: aerarea prelungit pn la stabilizarea total a apelor-uzate i a nmolului). Epurarea biologic poate fi analizat n mai multe variante tehnologice, cu descrierea n detaliu a fiecrei variante pentru a pune n eviden eficiena realizat, utilajele i instalaiile necesare, bilanul energetic, furnizorii de echipamente etc. Schemele prezentate n figurile-5.1. .- 5.4. fac parte din categoria schemelor clasice de epurare, specifice apelor uzate menajere. Pentru apele, uzate oreneti sau pentru apele uzate industriale, aceste scheme pot fi simplificate sau completate cu alte obiecte de epurare. Ca recomandare de ordin generai, la stabilirea unei scheme de staie de epurare, trebuie ca obiectele funcionale s ocupe o suprafa ct mai mic, transportul apei uzate i a nmolului s se fac pe -distane ct mai scurte -i s evite ncruciri repetate ale conductelor i canalelor. Pentru o bun exploatare trebuie prevzute canale de ocolire, att pentru
ritrpnpra tai* fif pnnrarp rt ci npnirj'i ffpntplp AP prinforp

uneori chiar i pentru obiectele principale din. circuitul tehnologic al apei i nmolului.

113

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


DEZNISIRATOR SE P

CRASM J^I

IsPRE L=^l> fe-H"


SAR

A) /V- UZAfE
DEPUNERI MINERALE

APa

= S >

|-|
GRSIMI PROASmT NMOL

v s^ m
() CU FERMENTARE SEPARATA A NMOLULUI COIDIDALE (mecr-ctam)

=-==(> SPRE EMISAR

OECANTOR CU ETAJ CU DECANTQARE CU ETAJ PENTRU ELIMINAREA SUSPENSIILOR

' FIG.gi* SCHEMA EPURRII MECANICE.


i BAZN DE UNIFORMIZARE !St EGALZ, A DEBITELOR

SPRE EMISAR 'TREAPTA MECANICA -Af-TREATO OIOLOGICA EP BIOLOGICA NATURALA Ictmpun de irigaii, de infiltrai!

^ ______________ rm^^^iatm^ RA, rearculare


-^J^^JWELJ^ AM

MU iazuri biaorjicsS

==i>SPRE EMISAR OECANTOR SEC

0IN

3l"^m?RARE Ol :<tv~*L ACTIV TREAPTA MECNCAO*~"TREAPTA 8IOLOCCA . OECANTOR PRIMAR CONDI II NATURALE | FllTRU 9I0L0GIC

=|=i>SPRE EMISAR
0

@CU BAZINE OE AERARE CU'FILTRE BIOLOGICE

T DE

RECTCULARE

1G5.2 SCHEMA EPURRII BIOLOGICE

114

DEC PRIMAR TR. MECANICA


LL?

"2"

SPRE

-TR. BIOLOGICAEMISAR /REZ. DE G GAZOMETRU FERMENTARE CENTR. TERMICA

'LEGEN
-N.P- NMOL PR -N.E- NMOL FE -A.N.-APA NMO -A.D.-APA DE D - G GAZ

IB

i
\ _ P_ q j
JTO! >

SPRE i. r,A > "" EMISAR

___________ ' _<W0R DE FERMENTARE

, ,,'ICA R.II.
REPi

PAT NM

RECIRCULAT- NMOL

K,T |Cf " vENTFt

^-.o
f

GAZOMETRU

() S Er)F

L_ H

rlG5 3

1HAIAREA

NMOLURILOR

CANAL

OE

OCOLIRE

b LEGENDA
-N.P NMOL PROASPT -N.F- NMOL FERMENTAT -Afl ....... APA DRENAJ PLATFORMA NMOL -A.H- APA NMOL -A.C - AB\ .CALDA -&.-OA1 DE

H SI

FERMENTARE

CENTRALA TERMICA

Schema de ansamblu a unei staii de epurare si tratare a FIG.5.4 nmolurilor

Capitolul 8

EPURAREA MECANIC A APELOR UZATE MENAJERE


Acest procedeu de epurare asigur eliminarea din apele uzate menajere a materiilor insolubile i a celor care plutesc pe baza unor procese fizice definite de diferentele de densitate ale acestora fa de cea a apei. Impuritile grosiere i grele sunt reinute pe grtare, site (n special la .apele uzate industriale),' deznisipatoare i decaitoare, iar cele uoare sunt -reinute n separatoarele de grsimi. Eficiena acestei trepte de epurare, din punct de vedere al reducerii suspensiilor, a ncrcrii organice i a bacteriilor, este artat n tabelai 5.3,
U.l. SJKA.1A.KJZ

Grtarele, conform STAS 12431-86, se prevd la toate staiile de epurare, indiferent de sistemul de canalizare adoptat i independent de procedeul de intrare a apei n staia de
O T\ 1 '1 V rt *" (^ -~," 1" "-S "S" 1 "M /" '! 1 V <"* X f * f T f ' Ci ^ "' -S f Q t 1 /"^ TI ^5 I *S < "3 1 C 1 K
1

'H ^ S l P

!~s

"-1 (~ A

tpUlCliC

pilX

tUigviO

giUV itaUviiUiU

5t*U-

OIZU

pA. VOI tlii^ .

111

tltW^t

din urm caz, grtarele se prevd naintea staiei de pompare. Scopul grtarelor este de a reine corpurile plutitoare i suspensiile mari din apele uzate (crengi i alte buci din material plastic, de lernn, animale moarte, legume, crpe i diferite, corpuri aduse prin plutire etc.), pentru a proteja mecanismele-i utilajele din staia de epurare si pentru a reduce pericolul de colmatare ale canalelor de legtur dintre obiectele staiei de epurare. Grtarele se confecioneaz -sub forma unor panouri metalice, plane sau curbe, n interiorul crora se sudeaz bare de oel paralele prin care sunt trecute apele uzate. In funcie de

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

distana dintre aceste bare. se deosebesc grtare rare i grtare dese. Barele cele mai frecvent folosite sunt ceie de seciune dreptunghiular (10 x 40 mm sau 8 x 60 mm), dimensiunea minim fiind aezat normal pe direcia de parcurgere a apei. Pentru a reduce mrimea pierderilor hidraulice la trecerea apei prin grtar, se recomand rotunjirea muchiilor barelor. In unele situaii se poate accepta soluia cu bare cu seciunea rotund care, sub aspect hidraulic, prezint 'rezistene minime, n schimb sunt dificile de curat n timpul exploatrii. Grtarele rare ndeplinesc de obicei rolul de protecie a grtarelor dese mpotriva corpurilor mari plutitoare. Distana ntre barele acestui grtar variaz n limitele 50- 100 mm. Grtarele dese prezint deschiderile dintre bare de 16 -20 mm, cnd curirea lor este manual, i de 25 - 60 mm, la curirea lor mecanic. Cele din faa staiilor de pompare a apelor uzate brute au interspaiile de 50 - 150 mm. Dup modul lor de curire, panourile de grtar pot fi verticale sau nclinate. Cele cu curire manual se recomand a o fi nclinate fa de orizontal, sub un unghi de 30 - 45 , iar
0

grtarele cu curire mecanic pot avea o nclinare de 45 - 90 (frecvent acest unghi este cuprins ntre 60 i 75 ). Fa de aceste soluii clasice de grtare, n prezent se aplic grtare cu 'funcionare automat care, n afar de faptul c sunt caracterizate de o fiabilitate ridicat (piese n micare
nil CM
VW

nrot'A r%
lUlUllV

f a/ i ic n
IVUUJU

S
/.

rm -* cu 'y * 1-* f" |


L/ A W _, 1. &.X k W-

i i *-*
U-AA

r> A C' ' ! 1TY%


iliiv

YY\ ! i*>
Wl -V

jf h
viiVi tiv

D-nAf CY1 p
O1 \J

vOj.lDuill

eficien deosebit privind reducerea materiilor grosiere din ap deoarece interspaiile sunt mult mai mici, ntre 0,25 mm pn la 15 mm. Aceste instalaii sunt executate din oel inoxidabil, de
V/ailwUiJ.L-ilit liiliic Cu. tApuntila Hi avvst u Ou. ivii Iu i^uiupa,

America, Japonia etc), permind extragerea continu a. depunerilor de pe grtare i transportul lor la suprafa printrHl f r'-sfS n-n ArfAr naii^ijunui. Uivi^at -rv-! m r> o f lin >.: n -f- p. ''sn i /r'h auisJuiviU oqK nin .>U Ii C jg,iJ.wCit/ wAii. onrn.nprp uuuv cil w nriHo rviv o-f-''-'* 1 /~t O u.L_

118

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

oneratia de solare si anoi de presare, volumul fiind redus pfi la circa 55%. Materialul splat i presat se transport n containere speciale spre zonele de depozitare a deeurilor urbane. Astfel, Ja Staia de'epurare a municipiului Iai unde n prezent se desfoar , aciunea de modernizare i retehnologizare de ctre firma Mannesmann Demag A.G. Energie und Umveltechnik clin Diisseidorf, grtarele rare din zona amonte a staiei de pompare sunt nlocuite cu grtare noi complet automatizate cu interspaii de 30 mm, panourile avnd nclinarea de 45. Comanda curirii grtarelor se face automat prin senzori de diferen a nivelului apei dup sistemul bulelor de aer. Dup efectuarea operaiei de curire, grebla grtarului intr n poziie de repaos pn la primirea unei noi comenzi de intrare n lucru. Dup staia de pompare, se prevede o alt camer a grtarelor alctuit din patru panouri de grtare fine cu interspaii de 6 mm. Fiecare panou este prevzut cu o parte fix i una mobil care asigur operaia de autocurire pe toat suprafaa grtarului n baza principiului de contra flux, eliminnd astfel operaia de curire suplimentar. In imediata apropiere se afl un nec pentru transportarea materiilor reinute spre o instalaie de splare. Din motive de igien i de protecie sanitar, aceast instalaie este acoperit cu un'scut de tabl dispus pe toat lungimea ei.
uu Lti.1 vi v ouiii umpiuou L v &ix vcs.iii.iwl VoplvtatC a-i.ii.Wiia j O-iv

care reprezint o supralrgire a canalului din amonte, sub un unghi de racordare de 20 ', pentru a evita formarea curenilor turbionari. Pentru a prentmpina apariia remuului datorit colmatrii ' grtarului cauzat de o exploatare necorespunztoare, se prevede un canal de ocolire (by-pass) care va asigura evacuarea apelor uzate fr a inunda camera grtarului i a zonelor din apropiere. De obicei grtarele se monteaz n aer liber i numai n locuri cu temperaturi minime sub 6 se va examina necesitatea amplasrii lor n cldiri
119

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

pentru a proteja,, mpotriva intemperiilor, curire i de tocare a reinerilor de pe grtare,

mecanismele

de

Debite mari

wznzM"
50

'z^zzzsmzzzmmzzmzmMM2^zm^z:%
a 30 *i

Figura 6,1. Grtar pian cu curire manual

Grtarele cu curire manual (fig. 6.1.) se utilizeaz .numai la staiile de epurare mici cu debite pn la 0,1 m /s, care deservesc maximum 15.000 locuitori. Curirea se face cu greble, cngi, l.opei etc, iar pentru uurarea exploatrii se vor prevedea platforme de lucru la niveiui prii superioare a grtarului, limea minim a acestora fiind de 0,8 m. Avnd n vedere variaiile mari de debite ce se nregistreaz n perioadele ploioase sau uscate de-a lungul unui an, exploatarea va fi mult uurat dac se prevd dou panouri de grtare aferente debitelor respective, Grtarul cu cutire mecanic (fig. 6.2.) constituie soluia aplicat la sfaiile de epurare ce deservesc peste 15,000 locuitori, deoarece, n afar de faptul c elimin necesitatea unui personal de deservire continu, asigur condiii bune de
120

EPURAREA APELOM IZ-VTt URBANE

curgere a apei prin intcrspaii-le grtarului fr a exista riscul apariiei mirosurilor neplcute n zon.

Figura 6.2. Grtar plan cu curire mecanic

Spre deosebire de grtarele cu curire manual unde nu se prevd panouri grtare de rezerv, la cele cu curire mecanic este necesar s se prevad minimum un 'grtar de rezerv. Curirea grtarului este realizat de cele mai multe ori cu greble mecanice care se deplaseaz prin deschizturile barelor gr.'^< i u rm in.term.ed.iul unor lanuri sau cabluri. Mecanismul J . i l i re acioneaz intermitent, el fiind comandat de < - Mur care pune n funciune mecanismul n momentul cu.* r^erea de sarcin a depit o anumit valoare. In u n c i e - i i u a t i i se pot aplica curitoare glisante care se rotesc pe o band, aa cum este prezentat n figura 6.3. un. model fabricat la UNIO Satu Marc (existent n staiile de epurare actuale). Grtarul plan cu curire mecanic se notea/.
121

________________ EPURAREA APELOR UZATE URBANE_________________

cu parametrii B,H i 1, adic un grtar de 600-3000-10, "conform caracteristicilor, tehnice artate n tabelul 6.1. . Aa cum se observ, din tabelul 6.1., limea grtarelor este limitat, ceea ce presupune adoptarea de mai multe coiiiPa.r+iriem. J camera grtarelor. Fiecare compartiment va fi ia1, /in Cu f r ^ i i e de nchidere pentru a permite repararea ^ i l t a . t l o f >) a mecanismelor "de curire. In cazul cnd. depunerile ictnrjte pe grtare depesc cantitatea de 0,1 ni"/zi, ai proeedc-ul de curire este mecanizat, se vor prevedea o hi' sid'ori i_ utnaje pentru tocarea (frmiarea) acestor 'lepuiieri fi i rai de grtare plane, se pot folosi i grtare curbe cu c j t j t ' r . i necai ti c . care se-- compun .dintr-un schelet metalic n a i s f i t ,n be*on, prevzut cu. dou greble care cur, prin intermiten, grtarul. Distana, dintre barele panoului se consider de 16 mm, iar viteza apei printre bare variaz ntre ne 1 1 rn /o
\J , O ~ J. , i 1.1.1/ O .

Figura. 6.3..Grtar cu c u r i r e mecanic

EPURAREA APELOR 'UZATE URBANE

Caracteristicile tehnice ale grtarelor plane cu curire mecanic C ara cf eristici Limea panoului grtarului B (mm) 500 600 800 1000 1250j Debit minim (l/s) 75 110 190 300 7 .') Debit mediu (l/s) 110 160 290 450 : r <, Debit maxim (l/s) 150 210 380 y9c ~* "-!<>) 3000 Adncimea cana- 4500 4000 3500 T lului (H mm) 347O; 430 0 nlimea suprate-ran (Hi mm) Limea 1200 1720
4. >% t

16 00 770 1200 1600 2000

nlMfA.m; A^

l_ii.aiiOij.uoi uo

Adncimea apei n lucru (L4 mm) canal, (fa mm) Electromotor

6.30, 0,75 Kw/1000 rot/min

1750 :

1,5 Kw/15-00 rot/min

Pentru comanda utilajului se specific denumirea" urmat de deschiderea i schema de montaj (de exemplu grtar curb cu curire mecanic, de 0,6 dreapta). In figura 6,4, este prezentat un grtar curb furnizat de UNIO -Satu Mare cu schema de montaj n dreapta. Dimensionarea grtarului se face n funcie de debitul apelor uzate, de mrimea interspaiilor adoptate ntre barele grtarului i de limea barelor metalice din care se execut panouri - grtar. Se va avea n-vedere ea viteza apei prin grtar, din. condiia de a nu se antrena depunerile prin iiiterspaiile grtarului, s nu depeasc 0,7 m/s la debitul zilnic mediu i de maximum 1,2 m/s pentru debitul orar maxim.
.1-23

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Figura 6.4. Grtar curb cu curire mecanic I - saiu; 2 - grtar; 3 - grebl; 4 - curitor de grebl; 5 - descrctor; 6 - mecanism de antrenare: 7 - jgheab colector

In amonte de srtar limita minim a vitezei este de 0 4 m/s la debitul minim al apelor uzate, iar limita maxim este de 0,9 m/s corespunztoare debitelor maxime i a celor pe timp de ploaie (aceste limite de. viteze nu vor permite depunerea. materiilor n suspensie pe radierul camerei grtarului). Pentru a realiza vitezele menionate, radierul camerei grtarului se prevede cu o pant de cel puin 0,001, Aria suprafeei utile de lucru a grtarului (a interspaiilor) se determin prin calcul, dar trebuie s se verifice ca s nu fie mai mic dect dublul suprafeei, utile din canalul de intrare a apei brute. n cazul curirii manuale i nu mai mic de 1,2 n cazul curirii manuale. . Dimensionarea din . punct de vedere hidraulic se desfoar conform datelor din figura 6.5., dup cum. urmeaz: Se determin numrul n de interspaii ale grtarului, din relaia: . -

124

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


.0 =

n
. _-<C

- sin a

b v H,

(6.1)

n care: . Qc - debitul de calcul, n m"7s, care se consider egal cu 2 Qorar max n sistemul unitar de canalizare i Qorar max n sistemul separativ; . b - distana ntre barele grtarului, n m; v - viteza apei prin interspaiile grtarului, n m/s: Hu - nlimea apei n canalul deschis de intrare la grtar, n m (corespunztoare debitului luat n calcule); a - unghiul pe care l face grtarul cu orizontala.

ocoliri"
iri

2ZS232ZZZS2 ILZ2 Ut'

4_: -5?
_,,_. /

Figura 6.5. Elementele geometrice ale camerei grtarului

Limea panoului de grtar va fi: Bgr =b-n + (n-l)-g n .care g reprezint grosimea barelor grtarului, n ni.
125

(6.2)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

.. L i m ea comparimentului din camera grtarului, va rezulta din relaia: B c =B g r +C (6.3.) n care C reprezint, limea pieselor .de prindere a grtarului n pereii camerei, n m (se consider 0,25 - 0,30 rn). Valoarea obinut din relaia. (6.2.) permite alegerea panoului grtar standard din. tabeini 6.1. Se verific viteza de curgere a apei n amonte de grtar, va, n m/s. care nu trebuie -s depeasc limitele minime i radierului curat, fr depuneri. Se va folosi relaia:
v = ------

- ----

(0.4.)

." B c -H u Pierderea de sarcin prin grtar se determin cu ajutorul relaiei lui O. Kirschmer (1926) urmrindu-se, n. timpul exploatrii, ca mrimea acestei pierderi de sarcin s nu depeasc 15 cm pentru a se evita crearea de remuuri n canalul de intrare a apelor uzate brute sau inundarea camerei grtarelor. Relaia folosit.va fi:
4 /
I \i V. Ncr 3
v

2 a

ina

(6.5.)

h=J3!

2-g

n care: h - pierderea de sarcin prin. grtar, n m; P - coeficient de form a barelor grtarului care poate avea valorile: 2,42 pentru bare dreptunghiulare cu muchii ascuite; 1,83 pentru bare dreptunghiulare cu muchii rotunjite; 1,79 pentru bare rotunde etc: g - grosimea barei, n m; b - limea interspaiilor dintre bare, n m;
v^ V J. t^/rCi au ut In ctiii U lut' uv giaiaij Ui tino,

126

EPUBAREA APELOR UZATE URBANE

orizontal. La stabilirea profilului n lung a liniei apei, pentru a ine scama u-C coiinatarca grtarului, rauierui um avaiui grataruiui se va cobor pe o nlime hr, care va reprezenta de trei ori mrimea pierderilor de sarcin calculat cu relaia (6.5) dar nu mai mic de 1 5 cm. Proiecia pe orizontal a grtarului, Lgr, n m, rezult din relaia: L = (H U + H s jctg a
i

(6.6.)

n care Hs este nlimea de siguran care se consider de pn ia 0,5 m. Lungimea pe care are loc supralrgirea canalului 'de
iitrarp fi -nrifi o
i ,ii -i *^..iL w * J- w

*3 /*!
HA

a n P* i
Cs- jp K/ A

K r 11 f A
;L/ i

iwcifA
UA-utv,

,
u | ,

n
iii

im
iii0v

c p>

r* a 1 r I 1 .^ <J7Q
J XX

*-n

w s,w

ywiviu^ ajU

J. UJ.IV/Ul/

unghiul (p ;= 20 , astfel:
i _l

Ll=-^- ------ ctgcp = l,37(Bc-B)

(6.7.)

Cantitatea de reineri pe grtar depinde de limea interspaiilor i de modul lor de curire (manual sau mecanic). Volumul de. depuneri. reinute, n irf/zi, pentru apele uzate menajere, se calculeaz cu relaia: Np 1
(6.8.)

Vd = ... -^ --------d 365 1.000

.in care: N - populaia deservit de staia de epurare;


1-27

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

p - norma de. depunere, n dnf/loc.an, cu greutatea


3

specific de 750 daN/m i o umiditate de. 80%; orientativ se pot folosi valorile din tabelul 6.2., cu precizarea c aceste valori pot ajunge de 5 ori mai mari, Tabelul 6.2. Cantiti ci Limile interspaiilor ntre bare (mm) 16 20 25 30 40 50 e reineri pe er atare
3

Cantitatea de reineri dm /om an la curire Manual Mecanic


C A J,U

4.0 3,0 2.5 2,0 1,5

5,0
1 C

3,0 25 2,0

In anotimpul clduros 'depunerile reinute pe grtare trebuie tratate cu ciorur d e ' var pentru evitarea atragerii mutelor i ntrzierea fermentrii lor,

6,2. PREZENTAREA TEORETIC A PROCESULUI DE


SEPARAREA SUSPENSIILOR SEDIMENTRILE I A CEL OR PL UTITOARE
Natura particulelor n suspensie din apele uzate este extrem de eterogen. Caracteristicile particulelor se pot modifica sub aciunea factorilor fizici (uzur mecanic etc). sau chimici (fragmentare, aglomerare, floculare etc). Comportarea
128

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


p C*. L1VU1V1U1 A LA il^xilM.

hidraulic),
\/-n.+
' " *"f I.

depinde de caracteristicile lor principale privind mrimea, orma, greutatea specific, viteza de cdere ntr-un lichid n repaus (mrimea
C T O T /' - .3LUi V

'.

- , _

P A i A I f l I l O VU1U .1. VI. Ct JL ,

o* OL

de flocularc, saturaie etc,

grad

Legea Cderii de COfpUrilOr

Mrimea geometric a particulelor solide constituie cea mai important caracteristic, deoarece 'influeneaz asupra condiiilor de Figura 6.6. Traiectoria unei particule cdere n lichid i asupra discrete deplasrii lor n curent. ntr-un bazin cu ap n repaus Forma particulelor materiilor n suspensie este variabil i greu de definit, motiv ce determin introducerea n calcule a unui coeficient de form pentru a caracteriza aceast caracteristic a particulelor. Densitatea specific a particulelor ps variaz n limite
1 %^

destul de largi, ntre 0,01 g/cm


""

pentru particulele coloidale din


3

nmolul decantoarelor i 2,65 g/cm" pentru particulele solide minerale reinute n deznisipatoare. In funcie de raportul ce exist ntre densitatea specific a suspensiilor i cele ale apei pa, deosebim urmtoarele situaii: cnd ps>pa are loc procesul de sedimentare a suspensiilor, cnd ps<Pa suspensiile plutesc la suprafaa apei (cazul grsimilor minerale i animale, hidrocarburi etc) i cnd ps = pa suspensiile plutesc n masa
1-29

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

apei .sub form de, emulsii sau dispersii .coloidale, iar pentru reinerea lor .se folosesc procedee chimice (coagularea) sau procedee fizice (flotaia). O particul care nu-i modific mrimea, forma sau greutatea n timpul, sedimentrii face- parte din categoria' particulelor discrete. Cderea unei paricule discrete ntr-un lichid n repaus are loc sub aciunea greutii proprii care depinde de dimensiunea i forma particulei, la care se opune portanta hidrostatic (Arhimede) i fora de rezisten la micare datorit frecrilor cu lichidul caracterizat de densitate, coeficientul de vscozitate dinamic etc (figura 6.6.). In conformitate cu legile cderii libere a corpurilor n atmosfer, particula are la nceput o micare accelerat pn cnd rezistena, de frecare cu lichidul egaleaz fora de cdere care acioneaz asupra particulei; din acest moment particula sedimenteaz cu o vitez uniform corespunztoare formei i greutii ei. fora de cuere r\ ecmvaienta cu greutatea particulei m lichid, va fi dat de relaia: F:i=g{ps-p)V n care: ps - densitatea particulei; p densitatea apei; " a.cce ieratia ir rav11 a t1 on a 1 a' V - volumul particulei. Pe de alt parte fora de frecare notat cu Rz poate fi determinat aplicnd teorema "%" a dependenei funcionale dintre -factorii fizici care intervin n micare (diametrul particulei,, densitatea apei etc), ia c a r e . s e adaug regimul de micare a apei (turbulent sau laminar), rezultndurmtoarea rel a i e :
130

(6.9)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Cn A -p-vr Rz=-^^-l .......... ^

(6.10)

in care: Rz - fora de frecare n tegim turbulent de micare; CQ - coeficientul de frecare al lui Newton; Ac - seciunea transversal a particulei proiectat pe direcia perpendicular a. micrii; p - densitatea apei; Vs - viteza de sedimentare (de cdere) a particulei. Viteza de sedimentare a unei particuie discrete va rezulta din condiia F\ = Rz, adic -din egalitatea relaiei (6.9) .cu relaia (6.i0), obinndu-se:
V; = 2JL<P^.V

"

P Ac

(6,n)

Pentru cazul particular ai particulelor discrete de form dJ . d2 sferic unde: v = TT, si A. =n expresia vitezei de
6
L

sedimentare va rezulta din relaia:

?=^.kiP-).Ld
sau CD
,2_4 (Ps-P) g
'D
P

(6.12!)

6 v = ------ 2 ....^^-d s 3 C, ..131 (6.12)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Coeficientul de frecare al lui Newton, CD, variaz n funcie de' regimul curentului din lichidul ce nconjoar particulele n micare, adic numrul lui Reynolds (Re d/u, n care u reprezint viscozitatea cinematic a lichidului; ntre viscozitatea dinamic i cea cinematic exist urmtoarea relaia: u = u-p). In figura 6.7 este prezentat graficul de varia ie a coeii-cientului de frecare al lui D Newton. n funcie 10 =^_ - n ~, ^e numrul 10 r 24 lui P^ 10 3 ffe W Reynolds, Dp Sedimentarea 10 n regim laminar io (Re < 1) este specific particulelor 10" m care se discrete de dimensiuni foarte ~~Ro ^ separ 10 -S -X -A 5 A S ntr a IO* 10 10 10 10* - P linitit, 10 10 10 sau-a 1 particulelor care Figura 6,7. Variaia coeficientului de frecare sedimenteaz ntr-un al lui Newton (CD) n funcie de Re lichid mai vscos

J - - J. ~

_ .- _

r^.

c - .*

U. C C l l

ii 'r - ct.

\_- O C11C- i C ~~

ntul de frecare Cp n lichide vscoase are valoarea, CD = 24/Re = 24-o/vyd, care introdus n ecuaia (6,12) se obine:
v

s=
18u

(Ps-P)

,2

--------- . u

( . \

1 1

{U.iJ)

132

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

care reprezint legea lui Stokes ce caracterizeaz viteza de sedimentare a particulelor discrete n regim laminar de micare; rezult c aceast vitez crete cu ptratul dimensiunii particulelor la care se ' adaug i influena temperaturii lichidului. In regim turbulent de micare a apei (Re > 2-10 - 10 ), coeficientul de frecare CD, conform graficului din figura 6.7,,
dic 11 u vaiUdiC uuii5 Lali a, iic; Liita l/,*t. .LJ V. ti a i k a nj.iz 1 OOdlC

scris sub formai


v

sau

2 4 g s (ps-p) 3 0,4 p

(6.14)

vs = 5,7|
V P

(6.14*)

Relaia (6,14') exprim legea lui Newton, de sedimentare a particulelor discrete n regim turbulent de micare a apei unde influena temperaturii este neglijabil. Pentru un regim intermediar de micare a apei -(0,5 < Re < 10"), coeficientul de frecare este dat de relaia: 24 Re 7R^ 3U ' (6.15)

Cu ajutorul relaiei (6.12) se determin valoarea vitezei de sedimentare corespunztor acestui regim de tranziie. Pentru rapiditatea efecturii calculelor se poate utiliza graficul din figura 6.8 unde pe orizontal se alege diametrul particulei ce urmeaz a fi sedimentat din lichid, iar pe
1-33

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Pentru ape temperaturi

cu alte

Coet de multiplicare "

Or

30

40

so C

fig. 6,-8

134

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ver'iicais., viteza de sedimentare sau ascensionalei, vs, 111 CI/S (stnga) sau n m/fa. (dreapta) pentru regimul respectiv de micare a apei. Graficul a fost ntocmit pentru temperatura apei de 20"(J, ps = 1,01 - 2,6.3 g/cra", i) = 1,01-10 cm /s; pentru alte temperaturi valorile din diagram se multiplic cu cele obinute n schia din partea de jos a graficului din figura 6.8. Particulele n suspensie din apele uzate nu sunt sferice, iar raportul dintre suprafaa acestora raportat la unitatea de volum este mai mare ca a sferelor i de aceea sedimenteaz mult mai ncet fa de particulele ideale n form de sfer. De asemenea, coeficienii de frecare (Cr) variaz n funcie de orientarea particulelor .fa de direcia de curgere i de mrimea numrului lui Reynolds. Cercetrile experimentale au pus n eviden c forma particulelor se manifest evident asupra vitezei de sedimentare pentru valori mari ale numrului lui Reynolds (Re > 10), iar pentru Re < , valorile vitezelor de sedimentare ale particulelor de form neregulate reprezint. 73 -78% din. vitezele de sedimentare ale particulelor sferice. Reducerea valorilor-teoretice ale vitezelor de sedimentare se poale datora i altor cauze. Printre acestea, de o importan deosebi t,, o reorezint concentraia suspensiilor si tendina relativ a. particulelor de a adera ntre ele. Cercetrile efectuate de Ca-mp (1946) i Fitch (1955) au cutat s determine legtura ce exist ntre variabilele de calcul. ale construciilor de sedimentare i elementele msurabile care caracterizeaz suspensiilor. In acest scop s-a ajuns la concluzia c particulele n suspensie din apele uzate se pot depune n patru, moduri, diferite, grupate n trei zone sau regimuri 'de sedimentare difereniat (figura 6.9).

1-35

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Concentraii i reduse' ___ . _____ , _________


I Clarificare ,>""" ciasa 1 |(,.'''' lll Clarificare
,111'"

clasa 2

/'^"

Comoresiune

Concentraii ii-^- . , ridicate' ^-4^-+*~ Jranuqre_ Floculore _


~L_ --- -vl-/

Nmoluri Srod de coBiescen5inferp0rial Figura 6,9. Diagrama


diferitelor moduri

In. zona de concentraii reduse (partea superioar a diagramei), particulele se depun individual cu viteze uniforme (de exemplu, nisipurile) alctuind modul de decantare denumit clarificare clasa 1, sau reunite n flacoane separate, alctuind clarificarea clasa a 2-a, regim de sedimentare ce caracterizeaz cele mai multe din suspensiile coninute in apele uzate. Dac materiile n suspensie prezint fore de coeziune ntre ele i concentraii ridicate (de exemplu, nmolurile active), se petrece fenomenul de sedimentare n mas. In acest regim (zon), suspensiile sunt considerate ca suficient de apropiate pentru a aaera mir-o structur plastic, depunnuu-se sau formnd o mas care ias o linie net de demarcaie ntre nmol i lichidul tulbure de deasupra. La concentraii ridicate, diferitele straturi ale sistemului floculant ncep s se aeze, ncepnd de la radierul bazinului i fiecare strat devine un suport mecanic pentru straturiie superioare. Greutatea suspensiilor nu este echilibrat numai de forele hidraulice i nemaifiind cu totul n suspensie, apar fore de compresiune care conduc la formarea zonei (regimului) de
136

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

compresiune (de exemplu, nmolul supus procesului de ngroare). La cele patru moduri de decantare, particulele se
f> f\ TY"i fu /~\ "f't O ATI f A'fn I /i 'i i /." VI if" nilpl /i O rtfl i 1] I h n r) j n A I /i W >.

vum pUiiu

vu

lumi

utivi-iu

uvvl

WttlvUlUi

IMililtiUi

Ut

sedimentare prezint particulariti continuare.

care

vor -fi

analizate

6,2,1. Sedimentarea particulelor discrete


Intr-o suspensie ce se ncadreaz n aceast clas de sedimente, fiecare particul se depune prin. i relativ fa de fluidul nconjurtor, cu o vitez constant,, care depinde de caracteristicile fluidului s*. de dimensiunile 1W, ?i densitatea
T* Ot*f 1 Pil I A1 |H ol'O p q '/ s j j 'j-n "t t j 3 I > i J-l 13 *****] I -"i -a r< i -i-i

plAUIVUiVi.

i^OLV-

VUiUi

UUi

UV

ii

l\

X.

U. V

a_

!11V

iiUV

ti

l UA,31U5

zgur etc) care s gsesc in compo/itj i d*i e>ot u 'ate Pentru formularea ecuatnl n de ba/a i>^ sedimentrii ntr-un astfel de bazin st o ,im uimu itt .p /o a - In bazin, procesul de separate a particulelor n suspensie se desfoar ca ntr-un rezervor cu ap staionar avnd nlimea, ho, egal cu cea din bazin. b - Concentraia suspensiilor separ.abile prin decantare este uniform n seciunea transversal a curentului. c - Particulele care au atins radierul bazinului sunt considerate ca depuneri i rmn n stare nemicat. Pentru a stabili o legtur ntre regimul staionar i cel n micare ai apei, se consider bazinul ideal conceput de Cmp (1946) de form dreptunghiular n care di rec i a de curgere are n umai o component orizontal, iar viteza este constant pe toat lungimea bazinului. Drumul parcurs de fiecare .particul ntr-un asemenea bazin ideal, care funcioneaz ca o coloan de sedimentare a crei ho este identic cu cea a bazinului, este artat n figura 6.10. In fiecare punct direcia luat de particul
137

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

este

determinat de suma vectorial a vitezei de sedimentare vs a particulei i a vitezei de curgere orizontal VQ fa a suspensiei, Vh

te

suprafaa orizontala AQ

Figura 6.1.0. Curbele de sedimentare ale p a r t i c u l e l o r d i s c r e t e n t r - u n bazin dreptunghiular

Dac Q este debitul de ap care traverseaz bazinul i AQ este suprafaa orizontal a bazinului de sedimentare, durata teoretic de reinere a apei n bazin, to, va fi:
t0 =
X T V

ol

(6.16)

A0h0 Q Q Pe de alt parte, timpul de decantare a unei particule discrete, este definit de relaia:
-L =
V 138

(6.17)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

n care: . . . ho - adncimea apei n bazinul de sedimentare;


_ i,'ifp7Q *-- -n g 1/HVIJU HA uC d * /"* '3 -"TI Anfofa o uuiiilvii Lc^x w ci o -s** o **^' 1 AII1 lai ^O-X W rtn v-^-s U. C- IJ 1 li U. fc 9 W /->. *^ * *" -4-3. tdcl. pai Li^UiWi

cum s-a artat, de tipul de micare a apei (laminar sau turbulent),' de direcia de curgere (orizontale, vertical, turbionar) de vscozitatea cinematic a apei (o), de forma i greutatea specific a particulelor etc (valorile acestei viteze de sedimentare rezult din IIQ. 6.10). innd seama de ipotezele admise, rezult c procesul de sedimentare poate fi considerat cu eficien maxim, dac este respectat condiia; ts < t0 (6.18)

Viteza de sedimentare a particulelor care se depun pe o distan egal cu adncimea real n perioada de retenie teoretic, este dat de relaia:

0
v

so -T~ A Ci

' K*-^)

Relaia (6.19) .definete un paiametui important ce intervine la dimensionarea bazinelor ......\te sedimentare, numit ncrcare superficial a bazinelor. Rapoitui Q'HQ nu determin numai viteza critic de sedircu i i particulelor, care cu siguran se vor depune, ci i, n n J? iebitul Q, dimensiunile suprafeei orizontale a Da/nuilui care trebuie prevzute pentru ca particulele care se deplaseaz cu o vitez de sedimentare Vso s se poat sedimenta n totalitate. De aceea, raportul Q/AQ este denumit "sarcin de suprafa" sau
159

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

"mrime hidraulic.". ndeprtarea particulelor fine independent de adncimea bazinului, ' este funcie numai de ncrcarea hidraulic superficial. Toate. particulele cu vitez de sedimentare mai mare de.-so vor.fi ndeprtare, iar cele-"cu viteze mai mici de Vso vor fi ndeprtate cu viteze V/Vso. Eficiena sedimentrii particulelor discrete. n regim, de curgere a apei, printr-un bazin, ideal, fa de regimul staionai: poate fi apreciat aplicnd condiia de egalitate a rapoartelor Q/An (regim de curgere a apei) i hn/tn (regim staionar), adic: -.-. _ho
l

h A

o
h

_Q
0
A

"
0

(< .m

Ao Q Procesul de sedimentare a apelor uzate este un proces complex, care depinde n mare msur, de. proveniena apelor uzate. Din acest motiv sunt necesare studii de laborator care s stabileasc n condiii, reale., curbele caracteristice ale sedimentrii cu ajutorul crora se pune n eviden raportul ce exist ntre cantitatea de suspensii i timpul lor de sedimentare, respectiv cantitatea de suspensii depuse i viteza medie de sedimentare. Intr-un bazin cu seciune dreptunghiular n care apa. cu suspensii se deplaseaz cu o vitez orizontal constant, eliminarea particulelor a cror vitez de sedimentare este Vs se V va calcula n funcie de raportul Vs/Vs0 sau

v,
A0 Expresia, 7 a fost stabilit de Hazen (1904) i arat Q/ /A 0
140

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

c eficiena sedimentrii nu este influenat de adncimea apei n bazin i de timpul de staionare. Rezult c particulele cu o vitez VS<VS0 pot fi reinute n bazine cu micarea apei pe vertical. Aceast constatare atrage dup sine amenajarea bazinelor de sedimentare a suspensiilor alctuite din particule discrete cu radiere suplimentare la intervale h = Vs-ts. Cu ct numrul de radiere suplimentare este mai mare. cu att viteza de sedimentare poate fi mai mic, deci randamentul crete pe seama reinerii particulelor de dimensiuni foarte mici.' Randamentul (eficiena) sedimentrii particulelor dintr-o suspensie constituie un parametru important privind proiectarea i exploatarea bazinelor de sedimentare. Pentru a determina eficiena de sedimentare se va avea n vedere: - caracteristicile apelor uzate (temperatura, vscozitatea dinamic i cinematic, proveniena etc); - caracteristicile particulelor solide (concentraia, starea lor fizic, densitatea etc); - caracteristicile bazinului de sedimentare (timpul'real de sedimentare, viteza orizontal a' suspensiei, raportul dintre adncimea i lungimea bazinului, aria seciunii orizontale etc); - alte caracteristici ce se refer la condiiile de amestec ale-apelor n bazin (aciunea curenilor orizontali i verticali din bazin provocat de aciunea vntului, de diferene de densitate etc); la apele uzate, spre deosebire de cele potabile pot interveni i efectele de natur biochimic cauzat, n special, de suspensiile de natur organic.

141

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

6.2.2. flocoane

Sedimentarea particulelor

n form

de

Mecanismul de sedimentare a particulelor sub form de flocoane, specifice apelor uzate brute ncrcate cu suspensii organice, precum i n apele uzate epurate chimic prin coagulare, nu a fost analizat cu aceeai precizie ca acela de sedimentare a particulelor discrete. Apele care conin particule floculente (de exemplu, nmolul activ din decantoareie secundare) se comporta u-irent din punct de vedere a sedimentrii fa de cele care conin particule discrete. Procesul are loc n bazine speciale, numite decantoare, iar adncimea decantorului prezint, fa de deznisipatoare, o importan deosebit, deoarece flocoanele se aglomereaz n timpul cderii lor, i mresc greutatea, iar viteza de sedimentare crete pe msur ce flocoanele se apropie de fundul bazinului. Calitativ, flocularea apare ca rezultat al ciocnirii particulelor ntre ele i c orice factor care mrete probabilitatea acestor ciocniri, contribuie la creterea vitezei de floculare. Aceti factori pot fi generai de micarea brownian a apei, de gradienii de vitez i de vitezele de decantare diferite ale particulelor floculente. Aglomerarea i n acelai timp, caracteristicile finale ale suspensiei cu flocoane sunt determinate de numrul de ciocniri ale particulelor. S-a ncercat s se demonstreze c acolo unde flocularea intervine numai prin decantare diferenial, decantarea ar trebui s fie determinat de viteza ascendent. Pentru o vitez ascendent cunoscut, probabilitatea de ciocnire variaz n ' funcie de durata de decantare, respectiv de' adncimea bazinului. Cele mai multe aglomerri de flocoane sunt relativ
142

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

fragile. Pe msur ce aglomerrile cresc ia mrime, cresc'i gradienii de vitez; peste o anumit vitez, aglomerrile nu mai rezist i apare procesul de frmiare a lor. De obicei la aceasta situaie extrema se ajunge 'greu ni practica i ceea ce este mai important de reinut, aglomerrile de dimensiuni mari conduc ia o decantare eficient fiind determinat de viteza lor ascendent. Eficiena decantrii particulelor floculente depinde de adncimea bazinului, dar este greu de stabilii, cu precizie, o curb a repartiiei -vitezelor i de a deduce eficiena eliminaii acestor suspensii la diferite adncimi. Deoarece nu exist o metod analitic'satisfctoare care s evidenieze modul 'de variaie a eficienei sedimentrii n funcie de viteza i timpul de sedimentare a particulelor floculente, se recomand aplicarea metodelor experimentale efectuate n laborator sau n staia pilot (O'Connor ' i Eckenfelder, 1958). Aceste studii experimentale constau n stabilirea concentraiei suspensiilor floculente la diferite adncimi i intervale de timp, prin utilizarea unui vas experimental. Se recomand ca nlimea vasului s fie aproape egal cu adncimea efectiv a decantorului prototip, iar pe ntreaga durat a cercetrii, temperatura trebuie s se menin constant. JLa cii.erue aoancimi aic vasului, pentru preievarea probelor de ap, seprevd robinete.-Concentraiile suspensiilor determinate pentru fiecare adncime corespunztoare unui anumit' timp de retenie, sunt exprimate n procente fat de concentraia iniial. Diferena ntre o anumit valoare a concentraiei fa de procentul de 100% reprezint fraciunea de particule care deja s~a sedimentat n vasul experimental dup trecerea timpului respectiv. Rezultatele obinute asupra diferenelor respective de
1-43

EPURAREA APELOR UZAI URBANE

concentraii se prezint grafic, tinde pe vertical sunt specificate adncimile punctelor de prelevare, iar pe orizontal, duratele lor corespunztoare. Prin unirea punctelor de concentraii egale se obin diagramele de sedimentare aferente procentului de concentraii indicat, adic traseul particulelor floculente care urmeaz a fi strbtut ntr-un decantor ideal. Traseul neliniar este specific acestor particule floculente, fa de cel liniar al particulelor discrete, iar concavitatea pronunat a acestor curbe indic creterea efectului floculant asupra vitezei de sedimentare .(la unele ape uzate aceste curbe pot fi "ntinse" cu o concavitate extrem de redus, ceea ce indic o vitez de sedimentare redus i deci durate mari de retenie pentru a putea fi eliminate).
0

ASW2'

1 -1, 5 3
i3

t\
\\\
1

'J. <
<

Z3 t#5G0mS/dt>

<C "3

3 3

^1 _JT 0 4,
S TIMP SEDIMENTARE lh)PW.EfltBTA

Figura 6.11. Diagramele de sedimentare ale suspensiilor floculente

Pentru exemplificare, se consider curbele de egale concentraii din figura 6,11 care au fost stabilite n. condiii de laborator. Viteza de sedimentare VQ poate fi definit n ipoteza de a elimina total un anumit procent de suspensii (curba CB = 80%) pe ntreaga adncime a vasului experimnetal, respectiv a dc-cantorului, raportat ia timpul de retenie corespunztor.
144

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Toate particulele care prezint o- vitez de sedimentare mai mare ca Vo, vor fi eliminate din acest decantor ideal. Particulele cu-o vitez de sedimentare Vs, mai mic dect VQ, vor fi eliminate, aa cum s-a mai artat, n proporie direct definit de valoare VS/VQ. De exemplu, urmrind diagramele din figura 6.11, la un timp de retenie de 3 ore, suspensia flocxiiant cu concentraia de 80% va fi eliminat complet la 3m 1m adncimea de 3,0 m, viteza de sedimentare fiind. Vn - :-"- = . 0 3h lli Corespunztor acestei durate de sedimentare, particulele floculente de pe celelalte curbe de concentraie, vor fi eliminate parial la adncimea de'2,0 m (cele cuprinse ntre curbele Ce i CB) i la adncimea de 1,5 m (ntre curbele Cp i Ce), crora le corespund urmtoarele . viteze de sedimnetare: 2 15 Vc = = 0.67 m/h si V, = ~ = 0,5 m/h . In aceste condiii eficienta
.5 3

total a decantrii particulelor floculente se va calcula astfel: CB + (Cc - CB ),--*- + (CD - Cc )-5- = 80,0 + 6,67 + 2,50 = .89,17%. Corespunztor duratei de sedimnetare de 3 ore, n condiiile unei decantri ideale, . eficiena este ridicat, n schimb ncrcarea superficial este redus, de 24 m /m~xzi ceea ce presupune epurarea unor debite reduse. Mrimea eficienei decantoarelor reale este. influenat de natura apelor uzate, de concentraia lor iniial, un suspensii i de condiiile hidraulice, privind micarea apei n. decantor. Natura apelor uzate poate avea un efect important asupra eficienei de eliminare a suspensiilor floculente. De exemplu, apele uzate provenite de la.fabricile de celuloz i hrtie pot s conin, oxid de calciu care contribuie semnificativ la creterea eficienei, n. comparaie cu aceleai ape, dar care nu conin
:\.145

______________

EPURAREA APELOR UZATE URBANE _________________

substana respectiv. Aceast situaie se datoreaz efectului fiocuiant al oxidului de calciu, ct i densitii mai mare a suspensiei,' In ceea ce privete concentraia iniial, apele uzate care conin concentraii ridicate de suspensii floculente, prezint o eficien de decantare mai mare. Deoarece efectele floculrii sunt dependente de concentraia iniial, este necesar ca pentru. anticiparea domeniului de concentraii ce pot fi eliminate total, s se efectueze cercetri experimentale, aa cum s-a artat mai sus. Pe baza acestor cercetri rezult timpul de retenie i ncrcarea superficial necesare pentru realizarea eficienei dorite. Condiiile hidraulice privind micarea apei ntr-un decantor real, difer foarte mult de cele dintr-un decantor ideal, ntruct sunt influenate de curenii de ap de proveniene diferite, n funcie de natura lor (de exemplu: cureni de turbureal formai datorit ineriei lichidului care ptrunde n bazin, cureni de suprafa provocai de aciunea vntului, cureni verticali de convecie etc), la care se adaug spaiile moarte unde nu se produc depuneri i care reduc capacitatea efectiv a bazinului. Efectul final al factorilor artai conduc la creterea timpului de sedimentare fa de cel teoretic i la reducerea vitezelor (ncrcrii superficiale). Din aceste motive, la proiectarea decantoarelor, se vor efectua cercetri preliminare cu ajutorul metodei trasoriior, sau se vor folosi coeficieni de corecie pentru ajustarea calculelor teoretice. In acest scop, se recomand majorarea timpului de retenie n limitele de 1,5 - 2,0 i reducerea vitezelor de sedimentare, respectiv a ncrcrii superficiale cu 1,25 - 1,75.

146

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

6,2,3, Proiectarea bazinelor de sedimentate a suspensiilor sedimentabile i a celor plutitoare 6,2.3.1, Deznisipatoare Se prezint sub forma unor bazine speciale din beton armat unde sunt reinute suspensiile granulare sub form de particule discrete care sedimenteaz, independent unele de altele, cu o vitez constant. Aceast vitez, aa cum s-a artat, depinde de forma, mrimea i greutatea particulei. In compoziia acestor depuneri predomin particulele de origine mineral, n special nisipurile antrenate de apele de canalizare de pe suprafaa centrelor populate, motiv pentru care bazinele se numesc deznisipatoare. Necesitatea tehnologic a deznisipatoarelor n cadrul unei staii de epurare este justificat de protecia instalaiilor mecanice n micare mpotriva aciunii abrazive a nisipului, de reducerea volumelor u t i l e -ale ' rezervoarelor de fermentare a nmolului organic ocupate cu acest material inert, precum i pentru a evita formarea de depuneri pe conductele sau canalele de legtur care pot modifica regimul hidraulic ai influentului. Amplasamentul deznisipatoarelor, din considerentele menionate, se va prevedea la nceputul liniei tehnologice de epurare mecanic a apelor uzate, imediat dup grtare; poate s fie precedat i de staia de pompare, -cu condiia ca aceasta s fie echipat cu pompe elicoidale de tip melc. Normativul P2g~84 prevede construirea de deznisipatoare la toate staiile de epurare, indiferent de sistemul de canalizare adoptat, cu meniunea c pentru apele uzate din sistemul separativ de canalizare, oportunitatea lor este justificat pentru
3 "

debite care depesc 3.000 m /zi (localiti cu o populaie mai mare de 10.000 locuitori). In deznisipatoare sunt reinute particule de nisip cu diametrul mai mare de 0,2 - 0,3 mm i pn la maximum 1,0
. 147

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

mm, (experimental.; s-a constatat c eficiena deznisipatoarelor scade dac particulele granulare prezint dimensiuni mai mici de 0,2 mm n procent mai mare de 50% din cantitatea total). Dup direcia de micare a apei n .aceste bazine se deosebesc deznisipatoare orizontale cu micarea apei n lungul bazinului i deznisipatoare verticale unde micarea apei se face pe vertical. In funcie de modul de curire a depunerilor, se deosebesc deznisipatoare cu curire manual i deznisipatoare cu curire mecanic i curire hidraulic. Alegerea soluiei constructive de deznisipator i a procedeului lui de curire depinde de mrimea debitului, de cantitatea i calitatea nisipului, de tipul deechipament mecanic ce poate fi uor procurat, spaiul disponibil pe amplasamentul staiei de epurare etc. Se va avea n vedere c n deznisipatoare sunt reinute i cantiti mici de materii organice antrenate de particule minerale sau depuse mpreun cu acestea, mai ales la viteze ni ici, 6.2.3.1.1, Deznisipatoare orizontale Se mai numesc i deznisipatoare tip canal deoarece limea lor este .puin mai mare fa de cea a canalului de intrare a apelor uzate brute n staie.Aceste deznisipatoare au forma n plan dreptunghiular cu raportul celor dou. laturi cuprins ntre 10 i 15, fiind prevzut cu dou sau mai multe compartimente (canale). Pentru debite mici se preconizeaz bazine alctuite din dou compartimente separate prin stvilare care permit funcionarea lor prin intermiten. In acest mod se asigur condiii pentru curirea manual a fiecrui compartiment, . avnd n vedere c nisipul este reinut la suprafaa unui material drenant sub care se prevede un dren comandat de o
148

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

van. Apa rezultat de ia golirea compartimentului ce urmeaz a ti curat, este dirijata napoi m staie, in seciunea trasversala, fiecare canal are form dreptunghiular iar radierul are o pant de 0,02 - 0,05 n sens invers direciei de micare a apei. In figura 6.12 se prezint un asemenea tip de deznisipator cunoscut n literatura de specialitate de deznisipator tip Essen.

F i g u r a 6.12. Deznisipator cu curire manual tip Essen

Evacuarea manual a nisipurilor este admis numai pentru cantiti mici ele pn la 0,5 in'Vzi. In acest scop se cur nisipul de pe radier cu unelte terasiere, iar ndeprtarea lui se 'face prin relee de loptare sau benzi transportoare. Operaia de curire i evacuare a nisipului trebuie efectuat n timp ct mai scurt pentru- a evita . apariia procesului de fermentaie a eventualelor particule organice reinute n bazin.

149

SICTiUNE

ORIZON

V ^ vi ____ "LL';* ** ' .... t-tf^-t-^^^"' -* -"-r v""1* ______ \ J- _ j- J-] _ZJ^N^

-------- 1 u- In ,

hv~~v t-

ii
vOSL.

=- _____ -ST

2-2
FiG 6.13

AFF

DC COTE

Dez ns ipa to r orizontal c u r i r e rnecanica

cu

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Pentru debite mari, curirea se realizeaz mecanizat, sub ap, n mod continuu, folosindu-se hidroelevatoarele sau pompe montate pe un crucior mobil. Seciunea transversal a acestor deziiisipatoare are orm parabolica, sau, pentru uurina execuiei, sub form trapezoidal. Cnd deznisipatorul'are un singur compartiment cu curire mecanic se prevede, din considerente de exploatare continu i sigur, un alt compartiment de deznisipare, (de by~pass) prevzut cu curire
ni n n 11 u

La proiectarea deznisipatoarelor orizontale se recomand a avea n vedere proiectele t i p elaborate de PROED Bucureti. Un astfel de bazin, cu dou compartimente este prevzut n figura 6,13, limea unui compartiment fiind de 1,50 m, iar adncimea total variaz ntre 1,50 i 3,0 m n funcie de mrimea debitului. Pentru curirea i evacuarea nisipului se prevede, fie soluia de curtor cu lame care se deplaseaz pe cile de rulare montate n lungul bazinului, fie - soluia cu pompe de vid tip AIRLIFT produs de acelai furnizor i aplicat cu precdere la bazinele cu adncimi reduse. In unele situaii se aplic pompe Mammuth, care datorit simplitii lor, se confecioneaz direct pe antier la dimensiunile impuse de debitele de exploatare. Cnd bazinul prezint limi mai -mari, radierul, n seciunea transversal, se execut n form de W, .iar ue-a ungul iecarui auncituri se uepiaseaz cte o pomp de nisip' tip AIRLIFT. Proiectarea deznisipatoarelor orizontale const n stabilirea formei i dimensiunilor interioare ale bazinului, n dimensionarea instalaiilor de evacuare a depunerilor i .n dimensionarea dispozitivelor pentru meninerea unei viteze constante a apei n deznisipator. .Drumul urmat de o particul discret care sedimenteaz n bazinul dreptunghiular cu micarea apei pe orizontal este artat n figura 6.14. Nv. u

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

El este . determinat de suma vectorilor vitezei de sedimentare Vs i' de .deplasarea pe orizontal Vn. Toate particulele'cu o vitez de'sedimnetare VS>VS0 sunt reinute n bazin.

Figura 6.1.4. Curba de sedimentare a unei prticele d i scre t e ntr-un bazin dreptunghiular cu circulaia apei pe orizontal

Viteza orizontal a apei Vo n bazin, este n strns dependen de viteza critic la care este ahtrenat materialul depus pe radierul-deznisipatorului. Prin cercetri experimentale ndelungate s-a ajuns la concluzia c viteza orizontal a apei trebuie s fie mai mic sau egal .cu viteza critic la care apa uzat antreneaz suspensiile depuse pe fundul bazinului. Valoarea maxim a acestei viteze orizontale este de 0,3 m/s corespunztoare debitului orar maxim, iar valoarea minim este de 0,05 m/s pentru debitul orar minim. In ceea ce privete viteza de sedimentare Vs, aceasta depin.de de diametrul' particulelor i greutatea lor. Valorile acestor viteze de sedimentare pot fi cunoscute-cu ajutorul. curbelor de variaie a vitezelor de sedimentare din figura 6,8.
'152

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

La proiectarea deznisipatoarelor se admite ipoteza e eficiena lor poate fi considerat foarte bun, dac depunerile 'reinute reprezint 65 - 75% din cantitatea de nisip co.ninut n apele Seciunea transversal a deznisipatorului se calculeaz cu relaia: AT=-^ (6.21)

v0
in care:
3

Qc - debitul de caicul, n m /s, n sistemul separativ de canalizare reprezint debitul -orar maxim, verificarea fcndu-se la debitul orar minim; n sistcuiu unitar cie canalizare, acest debit este egal cu dublul debitului orar maxim (a se vedea par, 3,2); V{) - viteza apei pe orizontal, n m/s (frecvent 0,3 m/s). Volumul util al deznisipatorului, Vtiez, n mJ, rezult din relaia:
Vdez-Qc^dz (6.22)

m care:. ' tfjz - reprezint timpul de trecere a apei prin bazin, n s, care se poate considera de 30 - 50 s (n alte ri se admite 70 - 120 s). Seciunea orizontal, AQ, n. m", se calculeaz cu relaia propus, de A. Karpinski care ine seama de turbulena lichidului ce mpiedic sedimentarea particulei cu viteza ei teoretic stabilit anterior, ceea ce se poate scrie:
153

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

An = m care: Vs

Qc
xrl y so

Qc
2

(6.23)

viteza medie de sedimentare a particulelor de nisip, de mrime dat. n mm/s; V so mrimea hidraulic a particulelor sau ncrcarea hidraulic de suprafa a bazinului (Q/AQ) care . variaz n funcie de diametrul particulelor de form sferic i de temperatura apei aflat n stare de repaus n bazin (tabelul 6.3); w - componenta vertical a pulsaiei vitezei n regim turbulent de micare i exprim valoric un procent de 5% clin mrimea vitezei orizontale de micare a apei n bazin. Tabelul 6.3
IM.*), nuca ului duiiLii V T SO/
lu

AuuLiic ut uiaultiiul

Materialul Nisip
'/
3

particulelor l temperatura apei, n cm/s Temp. Diametrul pari iculei, iMnm 0 0,1 1 ,16 0,20 1f $ tsW J 0,30 0,40 0.,50 1,0 apei C 0C 1,2 1,8 "1 2,4 3,6n 5,0 6,2 12,0

^ y

g/cm 20C 0,80 1,8

4,J

2,5

4,0

5,5

6,0 7,1

O !J

AA

1 f q.

/! A ii

9,0

15,0

Din relaia (6.23) se constat c seciunea orizontal trebuie corectat cu un coeficient ' supraunitar, astfel c suprafaa mrit va asigura eficiena necesar n condiiile existenei curenilor care se formeaz n bazin determinai de regimul turbulent din deznisipator.
154

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Literatura german (Inhoff-Fair) recomand urmtoarea relaie:


An v

Q, v, s ei

(6,24)

n care viteza de sedimentare efectiv (real), Vs ef, se calculeaz cu relaia: Vs ef = cx-Vs; coeficientul a se determin n funcie de raportul VQ/VS, conform valorilor din tabelul 6.4
o + f, 1-4 - 1 * 4 a Aa f~r\ T*I v\ l/' n 1 1^ ^ ij~ -* 4-~ n r*

oi-auiiHt uv v_-a.ij.ip, ivaiusivui .ci.

La proiectarea curent a deznisiptorului se accept n calcule un coeficient supraunitar B definit de raportul celor dou viteze (P == Vs/Vsp) care n limitele normale de eficien a deznisiptorului, de 65 - 75%, poate avea valori de 1,5 - 2,0 adic: O A0=p2^ (6.25) Lungimea deznisiptorului, L, n mm, poate fi calculat cu relaia: L = P'V0-t dz (6.26) Tabelul 6.4 Valorile coeficientului a
Raporta! Viteza fi 1 00
_ . 1

orizon ital a a 10 1,00 \jl 0,')4 0.03


L

pci. Vo, n cm/s 20


fu,

v0/vs
0 10 15 20 25 30

5 L00 I 0.09 0.98

15
' .()( )

'

25
. .. i

!30 LO'n 0,4 ' j


1, J-4-

",00 ' i,7'"


,).OU

w, n o , ^} }

JTTJP
0,OH

),"'

i 0.5J0,51 '

j 0,98

ToTo^

njrry 0,92 r 0,')i


155

0.82 0.h> u>

0,t'.X 1 0,67 0,4K t

02 0 "K
5 ""' * .

~~T^T\ .),47 , ]

),: ,

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

(De exemplu: -:VS ~ 1 cm/s i VQ = 30 cm/s, raportul VQ/Vs = 30, ceea ce corespunde a = 0,23 i deci Vs ef 0,23 cm/s) Mrimea lungimii deznisipatoarelor poate ajunge chiar . pn la 36,0 m; se va corela cu limea deznisipatorului care din motive de eficien se recomand ca raportul L/B s fie n limitele de 10 - 15. Limea total a deznisipatorului B, n m, rezult din
ral nf\ o i V- I CI l 1 CI .

B = ^- = n - b L

'

(6.27)

n care: n - numrul de compartimente (canale) de deznisipare de lime b, astfel nct n = B/b s fie minimum dou; b - limea unui canal, care, aa cum s-a artat trebuie s fie ceva mai mare dect limea canalului de acces; se recomand, b = 0,6 - 2,0 m iar uneori aceast lime poate ajunge la 3,0 - 5,0 m n funcie de mrimea debitului. Adncimea apei n bazin nu are influen asupra desfurrii procesului de sedimentare, valorile de 1,0 - 2,0 m se uopta cim considerente cie a nir rezulta lungimi prea mari de deznisipatoare. Volumul de depuneri n m3, se calculeaz, in special la deznisipatoareie curite manual, n funcie de numrul de locuitori, conform relaiei: N-D-T VA=^-^ a 1.000 (6.28)

158

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

in care: N - numrul de locuitori deservii de canalizare; p - cantitatea unitar de depuneri n dm'Vloc zi, care orientativ, conform normativului P 2 g - 8 4 5 se poate considera: 0,015 - '0,030 dm7om zi pentru sistemul unitar i de 0,005 .- 0,010 drrrVom zi pentru apele din sistemul separativ; T - timpul, n zile, ntre dou curiri succesive care se ia de maximum, dou zile pentru a preveni apariia fenomenelor de fermentaie ale suspensiilor organice. Greutatea volumetric, a depunerilor poate fi considerat de 1,5 daN/dmJ la o umiditate medie de 60%. Nisipul extras din deznisipator se poate folosi pentru completarea stratului drenant al platformelor de uscare', pentru umplerea CiCprcsiuniior, pentru-* construcia pavajelor sau cm ar pentru tencuieli, dup o prealabil splare. Deshidratarea nisipului scos din bazin, se face pe platforme de nisip amplasate n imediata apropiere a deznisipatorului. Pentru asigurarea funcionrii deznisipatoarelor. la parametrii proiectai trebuie ..luate msuri speciale n amonte i avalul bazinului. Astfel, n amonte trebuie ca n canalul de racordare a grtarului cu deznisipatorul viteza orizontal nu trebuie s coboare .sub 0,4 m/s pentru debitul, orar minim, iar pentru, reducerea efectului turbulenei curentului, acest canal s aib forme rectilinii pe o .lungime de 5 - 10 m. Radierul deznisipatorului se aeaz mai jos fa de el al canalului cu 15 -45 cm; el trebuie s fie orizontal, fr denivelri n care s-ar putea acumula substane floculente. In aval de deznisipator trebuie s se prevad dispozitive pentru meninerea vitezei orizontale constante la variaiile de debit, n special la debitele din timp de ploaie. O soluie mai veche const n a prevedea'dispozitive de scoatere din funciune
157

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

a unor compartimente corespunztoare debitelor mici, sau operaia invers, corespunztoare debitelor maxime. Proiectarea canalelor cu seciunea ngustat debitmetrele tip Parshaii i Venturi se recomand a se elabora n conformitate cu Instruciunile Tehnice pentru msur area debitelor. Canalul Parshaii (figura 6.15) prezint o strangulare n limitele de 1/3 - 1/2 = b/B din limea canalului de legtur i o denivelare a radierului ce se stabilete n funcie de mrimea debitului.

Figura 6.15. Canalul Parshaii

In cazul, micrii libere a .apei uzate, debitul dispozitivului Parshaii, n mJ/s, se calculeaz cu, urmtoarele reiaii stabilite nrin studii experimentale;
158

_______________ EPURAREA APELOR h'/.S FE URBANE _________________

. Q = 0,384 h!'58 pentru B < 0,15 m Q = 2,365 B hn pentru 0,30 < B < 1 , 8 0 n.

(6.29) (6.30).

n care n este o constant ce. variaz n funcie de limea B a canalului. Se c consider curgerea liber, ceea ce nseamn
Ci

ci u 11 c <x i c <x i c i id i 111 i) i l o. z. y * si M j, j u I o si ti r c z li i L <x i c- u O r c C c C t

la ieirea din seciunea strangulat, adncimea apei din aval este mai mic dect 0,5 H pentru B < 15 cm i mai mic dect 0,7 H pentru B > 30 cm. Canalul Venturi (figura 6.16), spre deosebire de cel de tip Parshall, are radierul orizontal, este mai uor de executat i frecvent aplicat, fiind recomandat chiar de Organizaia Internaional de Standardizare.

Figura 6.16. Canalul Venturi

-159

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

.. Coeficientul,de strangulare, exprimat prin. raportul b/B, se recomand n limitele de 1/2 - 1/3.-Relaiile de dimensionare au.la baz studiile i cercetrile de laborator efectuate pe modele hidraulice. Orientativ, se poate utiliza urmtoarea relaie de calcul:
3

Q = l,705-C e -C v -b-H2 in care: Ce - coeficient de debit; Cv - coeficient de corecie (produsul. Ce-Cv = 1,1.2 = ct)

(6.31)

Avnd n vedere amenajarea lor pe canalele parabolice, debitretrele Venturi se pot dimensiona cu ajutorul relaiei stabilit pentru deversoarele proporionale (Q = K-b-h '") cu meniunea c. n acest caz, b va reprezenta, limea strangulat a canalului, iar valoarea constantei iv se poate actmne I,OJ. Debitmetrul Venturi trebuie amplasat pe canalul de legtur de dup deznisipator, n aliniament, care n amonte trebuie s aib o lungime de 6,0 - 16,0 m, iar n aval, 10,0 -15,0 m. 6.2.3.1,2. Deznisipatoare verticale La acest tip de deznisipatoare, micarea apei are ioc pe vertical, de jos n sus, iar eficiena lor, comparativ cu aceea a deznisipatoarelor orizontale, este mai redus deoarece suprafaa lor orizontal este .nai c - i nu permite dect reinerea particulelor de dimensiuni mari. Forma lor n plan ,este circular i se caracterizeaz prin adncimi mari de construcie.
180

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Avnd n vedere eficiena redus i forma constructiv circular, greu de executat pe antier, acest tip de deznisipatoare se vor aplica n staiile de epurare de capacitate mic, cu debite sub 100 dm"/s, sau n cazuri speciale impuse de insuficien de spaiu de amplasare pe teren a deznisipatoarelor Secliune / nisi p + Q p a deznisipator tip clasic alimentarea se face pe orizontale. Intr-un vertical de apa (figura 6.17) cu ap uzat vertical, de sus n jos, la un nivel apropiat de radier, pentru a permite realizarea de durate mai mari de sedimentare. Zona de. Dl _ ' lUlj acumulare a depunerilor este sub
apa dezn'is'rpto

uzata

Figura 6.17, Deznisipator v e r t i c a

forma unui trunchi de con, avnd nclinarea pereilor sub un unghi mai mare de 45 . Nisipul este evacuat cu .ajutorul pompelor Mammuth, iar "apa deznisipat se evacueaz prin jgheabul periferic prevzut la partea superioar a bazinului. O variant a deznisipatorului vertical care n prezent cunoate o larg utilizare, o constituie deznisipatorul tangenial (figura 6.18) caracterizat prin adncimea util redus. naintea acestui deznisipator .se monteaz un. grtar cu curire manual. Viteza apei la intrare se consider de 0,6 - 0,8 m/s, iar durata de traversare a apei prin deznisipator, de 30 - 45 s i de
161

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

25 s la trecerea debitului minim. Dimensionarea decantoarelo.r verticale se bazeaz pe mrimea hidraulic de suprafa care reprezint, convenional, circulaia apei sub form- de fire paralele n sens vertical i poart denumirea de viteza Hazen. Dac bazinul prezint o suprafa orizontal uniform, trebuie ca valoarea acestei viteze ascendente s fie mai mic dect viteza minim de sedimentare a particulelor care trebuie ndeprtate. Debitul''de calcul i de verificare sunt aceleai ca i pentru deznisipatoarele orizontale.

aer

intrare -*

evacuare nisip
/u ui iui de

evacuare Figura 6.18.


Deznisipator vertical cu micare tangenial

Seciunea orizontal se calculeaz cu relaia: A,


.Qc V 182

(6.32)

BPliRAREA Yi'ELOR 1'Z/\1E URBAW

l| C3.C!

Qc - debitul de calcul; Va - viteza ascensional a apei care variaz n funcie de diametrul particulelor ce trebuie reinute (pentru particulele cu diametrul de 0,2 - 0,4 m/m, Va = 2 - 5 cm/s). Durata de trecere a apei prin deznisipator, se recomand de 30-180 s, rezultnd astfel adncimea zonei de sedimentare (util) a deznisipatorului, din relaia: h.,=V a -t nlimea totala a bazinului, va fi: '*H = fa5 +h, +h2 +hc n care: iis - nlimea de siguran (0,3 - 0,4 m); h2 - nlimea depunerilor n partea cilindric; h- - nlimea, conului cu depuneri Pentru a nu reduce din spaiul de se recomand evacuarea ia timp a nisipului acumulat. sedim.enta.re, (6.34) , (6.33)

6,2.3.1,3, Deznisipatoare aerate In compoziia depunerilor reinute' n deznisipatoarele studiate anterior, s-a constatat existena unor cantiti suficiente de substane organice. Aceast situaie impune evacuarea continu sau. la intervale scurte a acestor depuneri, pentru a evita intrarea lor n fermentaie. Acest neajuns se poate elimina prin proiectarea de
183

EPURAREA APELOR UZATE' URBANE

deznisipatoare aerate care, n afar de . faptul c asigur o reinere a particulelor fine de nisip fr materii organice, mai asigur i o rcire a apelor uzate prin introducerea aerului din atmosfer. . Aerarea acestor bazine, de regul preumatic, poate fi reglat n funcie de cantitatea i calitatea apelor, astfel nct s se menin o vitez orizontal constant, fr a mai fi necesare, dispozitive speciale pentru meninerea vitezei constante, Forma acestor bazine este rectangular, pe latura lung fiind prevzut o reea de conducte de distribuie a aerului. Prin conductele verticale montate din loc n ioc i care se termin la 20 - 80 cm de radier, aerul este difuzat n, masa apei prin evi perforate care realizeaz bule rnari sau medii sau prin, difuzori poroi. In seciunea transversal a compartimentului se formeaz cureni de aer cu micare de rotaie ce asigur meninerea nentrerupt n stare de suspensie a particulelor organice pentru a fi evacuate odat cu apele uzate n micarea lor orizontal. Radierul bazinului este prevzut cu o pant de 1 - 5% spre rigola de colectare a nisipului. Pentru o vitez critic de antrenare a depunerilor de 0,25 m/s i care trebuie meninut constant, prin insuflare de aer sub form de cureni laterali i n condiiile unei viteze perimetrale a apei ce variaz ntre-0,05 n centrul seciunii i 0,30 m/s la periferia acestuia, rezult c'viteza de splare dat de s pi r al a de curent s fie de 0,25 - 0,39 m/s (micarea de rotaie n seciune transversal se transform pe lungimea bazinului ntr-un curent de ap spiralat). In mod curent, seciunea transversal a acestor bazine se determin din condiia ca viteza orizontal a apei s nu depeasc 0,30 m/s la debitul de calcul. Intre elementele geometrice ale acestei seciuni (fig. 6,19) se recomand:
2

b - 1,4

H, iar seciunea baei de nisip va fi de 0,07 H . Se consider c n aceste deznisipatoare sunt


' 184

aerate

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

reinute granule de nisip cu diametrul de 0,15 - 0,30 mm, avnd vitezele de sedimentare artate n figura 6.8.

Figura 6.19. Deznisipator aerat

Timpul de deznisipare se apreciaz la valori de 90 - 180 s=, iar pe timp de ploaie poate ajunge la 240 s. In ceea ce privete cantitatea de aer necesar pentru meninerea .unei viteze constante de 0,25 - 0,30 m/s, normele sovietice recomand un debit specific de aer de 2 - 3 MirfVhm , iar normele germane, de 3 - 5 Nm/hm. Lungimea deznisipatorului variaz n limitele de 15 - 20 in, iar adncimea depunerilor acumulate n ba, n m, se poate calcula eu relaia:

165

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

h -2J[-_ /Q4_09) d 365- 0,07 -B2 l n care: N -

N
!

H2

(6.3 5)

numrul de locuitori deservii de staia de epurare; p - norma specific de depuneri,-de 5 - 12 m /loc.an; H - adncimea util a bazinului; 0,07-H - seciunea transversal a baei de nisip.

Pentru a se evita intrarea apei n bazin cu viteze mai mari fa de cele artate, se va prevedea un panou deflector n zona amonte sau dirijarea l a t e r a l a a. anei n bazin n zona seciunii cu vitez periferic maxim, ba evacuare, soluia este invers, adic efluentu va fi dirijat din zona unde viteza este cea mai mic (din centrul seciunii). 6.2.3.2. Separatoare de grsimi Sunt bazine rectangulare de beton armat n care
itUilluLC suiolaiiiCLC liicn ujuait ua apa ^uiviun,

sunt
gioauiu,

hidrocarburi, etc.) sau substane care plutesc n masa apei sub form de emulsii. -Dac reeaua de canalizare funcioneaz n sistem unitar, amplasarea acestor bazine este dup dezniipatoare, iar cnd reeaua este n sistem separativ, dup grtare, deoarece deznisipatorul poate lipsi. Conform STAS E 12264-84, separatoarele de grsimi se prevd obligatoriu cnd epurarea mecanic este urmat de epurarea biologic, deoarece peliculele de grsimi ajunse n filtrele biologice sau n bazinele de aerare influeneaz negativ procesele transferului de oxigen pentru meninerea unui mediu aerob necesar reaciilor biochimice. De asemenea, separatoarele de grsimi se prevd n cazul cnd n compoziia apelor uzate exist o concentraie mai mare
188

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

de 150 mg/dm de substane grase extractibile n eter de petrol, care nu sunt separabile la suprafaa apei. i posibil de evacuat n decantoarele primare prin intermediul dispozitivelor de raclate ia suprafaa apei. Spre a evita depunerile i pentru a mri randamentul de eliminare a particuieior uoare, n suspensie din ap, se aplic procedeul flotaiei, de introducere a aerului, care antreneaz la suprafa particulele fine i grsimile aflate n stare d-e emulsii in masa apei. In mod obinuit, substanele mai uoare .ca apa care plutesc la suprafa, sunt eliminate n decantoarele primare, ceea ce face ca aceste bazine s constituie -o treapt suplimentar de separare a.- substanelor grase.' In funcie de natura i concentraia particuieior ce trebuie ndeprtate din ap se pot folosi urmtoarele tehnologii: separarea natural prin intermediul unor bazine Gescnise UBue apa se mica cu o viteza nuca i permite noncarea la suprafa a particulelor uoare; .' - separarea prin aerare ia joas presiune (0,5 - 0,7 bari), realizat n bazine deschise, aerul comprimat cu suflante fiind introdus prin radierul bazinului unde sunt montate dispozitivele de dispersie (plci poroase, tuburi perforate etc).. Datorit insuflrii aerului i innd seama de micarea pe orizontal a apei, se formeaz un curent n spiral, care particip efectiv.la separarea grsimilor (acelai principiu artat Ja deznisipatoarele aerate); - separarea prin fi o tare la presiuni ridicate de peste 1,0 bari n bazine nchise, urmat de destinderea, brusc a amestecului; -. separarea sub vid, dup ce n prealabil apele au fost saturate cu aer n bazinele de .aerare. Primele tehnologii sunt frecvent aplicate apelor uzate menajere, iar ultimele dou se recomand pentru apele uzate
187

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

industriale provenite din. industria .petrolier, minier, alimentar .etc, caracterizate de existena, unor-particule mari i uoare n concentraii ridicate. Procesul tehnologic-de separare a grsimilor prin fotare constituie, n aceiai timp i un proces de preaerare a apei care contribuie ia creterea eficienei primare prin intensificarea procesului, de floculare a substanelor coloidale precum i eliminarea gazelor de fermentaie specifice acestor ape. Randamentul flotaiei poate fi substanial mbuntit, dac, o dat cu aerul, se introduce.i clor gazos n doze de pn la .l.,5 mg/dm . . Substanele grase colectate n. separatoarele de grsimi nu. sunt recuperabile pentru alte folosine. Cele de natur organic (animale) suni dirijate spre tancurile de fermentare anaerob a materiilor organice, adugarea grsimilor producnd o cantitate sporit de gaz combustibil cu o mare putere caloric; grsimile
mineral'3 onnt r n l p r i a i p i r/=finipnti dun rarp nint moi nptate

In figura 6.20 se prezint un bazin de flotare tip ISLGC, proiect T- 11.513/1980 pentru localiti cu 15.000 locuitori. Aerul comprimat este insuflat prin radierul bazinului .prin intermediul plcilor poroase tip Arcuda (folosite obinuit pentru, drenarea apei filtrante ia filtre). Pentru a limita agitarea apei n bazin datorit insuflrii aerului, partea central este separat de .prile- laterale prin doi perei verticali. In compartimentele laterale, unde apa este linitit se produce separarea substanelor uoare. Pereii verticali sunt prevzui cu goluri, la nivelul apei, pentru a permite trecerea particulelor uoare din compartimentul central n compartimentul lateral. Grsimile care se acumuleaz Ia partea superioar a compartimentelor laterale, ,cnd ajung-la o anumit grosime, sunt evacuate mpreun, cu o mic cantitate de ap. n rigola de grsimi i de aici ntr -un cmin, de colectare central.

188

EP'R\RE\ -mLORUZiU IRBYNE

4 O
te

ii.

t?L '-^r:

fi^fi i
I,

,,

ij.'

)'\j,i

--f,
vi
T

_
*t
i*
J

X^
_ 1

'*-'

f"
V \

I Jlji SI

l i l,J

*>,'

U-

\
?

i i J:

i(

169

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

.. Deversarea acestor substane grase n rigol este posibil prin manevrarea stavilei din. aval care stranguleaz seciunea de curgere a 'conductei de evacuare a apelor 'uz at e,' Aceast conduct pleac de la partea inferioar a bazinului, fiind prevzut cu diametrul mic pentru, a realiza viteze mari de micare a apei capabile s antreneze toate materiile solide depuse pe radierul bazinului. Dimensionarea hidraulic a unui separator de grsimi const n stabilirea dimensiunilor acestuia i a debitului de aer ce trebuie insuflat. Debitele de calcul i. de verificare sunt cele specificate anterior. Separarea natural, respectiv ridicarea gravitaional, a particulelor mai uoare ca apa, se realizeaz n conformitate cu legea lui Stokes, conform relaiei (6.13), particularizat substanelor grase. Separarea prin flotare este definit de suprafaa de separare i de timpul de rmnere a. apei n bazin. Aria seciunii orizontale medii de senarare, n ni" se determin cu relaia: 0 A0=-^a

(6.36)

in care: debitul de calcul, n ni'Vs; - viteza ascensional minim care permite ridicarea particulelor uoare de dimensiuni reduse, n m/s; STAS E 12264 - 84 recomand o vitez ascensional, exprimat sub form de ncrcare superficial, de 8,0 15,0 m /m -h;
noTTTipIp <alyef'ift'np> i n d i c "n^r^'irietri i Hiri talipliil

6,6,, avnd n vedere o eficien de 95% n separarea grsimilor cu diametrul particulelor t*v% '3 t -r*n 1 f* " 11114 JL lAJLi Vi <"* r* Vi V f1 /^ rv-s m V/ -i * *J AXAllJL .

170

EPURAREA APELOR UZATE .URBANE


T U 1,. I < i4uciUi O J. c'

Norme elveiene pentru dimensionarea separatorului de grsimi Suprafaa 'Separabi-l Viteza Greutatea 3 ascensional specific a pentru Qc=l dm /s minim grsimilor 7 Va = (m/h) (daN/dm ) (AQ) m" 0,75 27 50 0,16 0,80 18,00 0,20 0,85 13,50 . 0,27' 0,90 9,00 0,40 Dimensionarea pe baza timpului de trecere a apei prin separator, arc ia. oaza reiiiiei L = V0-ts; V = Q c -t t!; B = L ' (6,37)

n care: L - lungimea bazinului, n m, care se recomand mai mic de 20,0 m (se recomand raportul L/B > 2,5); ts - timpul de trecere a apei prin separator, n min; pentru separarea natural, prin gravitaie, se recomand 10 min, iar n cazul cnd -se insufl aer comprimat, acest timp se reduce la 4 - 5 min; B -limea medie ia oglinda apei pentru debitul de calcul (se vor prevedea minimum dou compartimente, n = . 2, iar limea unui compartiment la oglinda apei se recomand n limitele, Bj = 2,0 -4,5 ni);
171

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

V0 - "viteza orizontal a apei uzate n separator care poate fi apreciat la 0,1 - 0,2 m/s, dar se poate calcula cu relaia: ' O V0=^n-A, (6.38)

n care Ai reprezint aeia seciunii transversale a unui compartiment, care, aa cum rezult din figura 6.20 este de forma unui trapez regulat, adic: A,=-i--H
Bi - +b

'

(6.39)

in care: b - limea compartimentului ia partea inferioar care se determin din condiiile respectrii adncimii apei n separatorul de grsimi i o pentru o nclinare a pereilor, cx = 60 - 70 ; Bi - limea unui compartiment, msurat la oglinda apei (B] = 2 - 4,5 cm); H - adncimea apei n separatorului de grsimi, care se recomand de 1,2 - 3,0 m. Dup efectuarea dimensionrii separatorului de grsimi, se determin ncrcarea superficial care trebuie s ndeplineasc condiia: O U = ^<Va A0 , (6.40)

172

EPURAREA.APELO.R UZATE URBANE

n care ana longitudinal exprim produsul: AQ n-B|-L, Viteza longitudinal a apei uzate va trebui s respecte condiia: V0<15-Va . (6.41)

Dimensionarea deversoruiui aferent jgheabului de colectare a grsimilor are n vedere ca sarcina deversoruiui h v, la debitul de verificare (Qv = Q0r.max)3 s nu depeasc creasta deversoruiui a crui nlime a fost determinat pentru satisfacerea cerinelor impuse de' debitul de caicul (Qc - Qz; max)- In acelai timp,' timpul mediu de trecere a apei prin separator corespunztor debitului de verificare, trebuie s respecte relaia: V t = ^->4min ' (6.42) " Qv n care Vv reprezint volumul de ap din separator corespunztor debitului de verificare (Qv), care se determin cu relaia: Vv =V + n-Bj -L-hv =n-ArL + n - B , -L-hv
3

(6,43)

Debitul de aer, n Nm" /h, care se introduce n mod continuu, la o presiune de 0,5 - 0,7 bari se calculeaz cu relaia:
Qaer=qae--Qc
3 3

(6-44)

n care: qaer - debitul de aer specific, n Nm'/ra' ap uzat; (q = 0,3 Nm aer/m; ap, pentru plci poroase i
3 3 3-

ele 0,6 Nm /m ap, pentru tuburi perforate); Qc - debitul de calcul-.pentru apa uzat, n m'/h.
173

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

. In calculele,- orientative se poate estima c volumul substanelor grase separate din apele uzate menajere reprezint 1 - 5 -dm /om an i exprim o eficien a acestor separatoare de grsimi de 50 - 85%. O variant a separatorului de grsimi clasic, o reprezint separatorul echipat cu pachete din plci plane sau ondulate paralele, sau varianta cu. pachete- din tuburi circulare. A:cest tip de separator este economic din punct de vedere energetic i asigur o eficien de 80 - 99%, fiind recomandat pentru debitele mici i grsimi libere sau. slab emulsionate mecanic [3 8J. In ultimul timp, n ara noastr se aplic la staiile de epurare urbane cu'debite mari- i medii, varianta de bazine din beton armat n care se desfoar simultan procesul de deznisipare i de separare a grsimilor prin flotate, remarcndu-se printr-o eficien de peste 90%>. In seciunea transversal, cele dou zone funcionale sunt separate printr-un perete -grtar, astfel nct zona de deznisipare prin aerare s fie complementat de o zon linitit unde se acumuleaz emulsiile de grsimi. Desfurarea proceselor n cele dou zone sunt identice, cu cele descrise n. capitolele anterioare, avnd la baz aceleai relaii de calcul, cu precizarea c n compartimentul deznisipatorului aerat timpul de staionare variaz ntre 150 i 250 s, iar n compartimentul de separare a grsimilor, avnd n vedere intensitatea aerrii, durata este de 100 - 150 s. Dispozitivele de insuflate a aerului n bazin, se pot realiza din evi din inox sau din materiale plastice cu orificii pentru, bule medii sau mari, sau din difuzoare cu membran elastic perforat. Radierul bazinului se execut nclinat sub un unghi de 40 - 45 pentru a permite alunecarea tuturor solidelor (nisipului) n canalul, longitudinal executat sub form de rigol. Nisipul acumulat n rig'ol este eliminat continuu prin intermediul unui raclor de nisip acionat de un pod rulant, iar n
174

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


U.li.^1^ Jii.UU.lll O^ p\.?L piv Vl;UwU p\.i.U|jv OU.Vviaiv i Vil O LWiHt 1d

aciunea abraziv a nisipului (sau pompe airlift), care dirijeaz acest amestec ap - nisip spre o ba special de nisip. De aici nisipUi este supus unui proces ue spaiare in instalaii speciale denumite clasor de nisip (nec cu jgheab, site cu efectul Coand etc.) pentru a fi valorificat la prepararea betoanelor n' fundaii sau a betonarea drumurilor din incinta staiei de epurare. Constructiv, aceste bazine se pot realiza cu unul (pentru
A f*Vsi T*
VI V \J \ 5. %->

m Pri i i
Iii V U 1 .1 /

c csm

/1 AHQ PAinnorfinipnip
V-V^ W.U, >W KJ X&.X M U-i i , X LXX W 1I1.V.

>- W Vi-

In figura 6,21 se prezint elementele componente ale unui bazin cu un singur compartiment.

Figura 6.21. Bazin deznisipator - separator de grsimi cu un singur compartiment: 1 - pomp submersibil pentru nisip; 2 - reeaua de insuflate a aerului; 3 - conduct aer; 4 cale de rulare; 5,- pod raclor; 6 - motor; 7 - balustrad; 8 canal evacuare nisip; 9 - racior grsimi; 10 - perete - grtar de separare. 175

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

. Avnd n vedere notaiile privind elementele geometrice ale bazinului din fi-g. 6.21 i innd seama de relaiile de caicul cunoscute, s-a ntocmit un exemplu de calcul, prezentat sintetic n tabelul 6.6..pentru diferite valori ale debitului apelor uzate. Valorile elemente! separator de dm3/s
bi Seciunea deziisipat. (ni)
/_2v
( Ml ;

r geometrice ale azinului Tabelul 6.6. b grsimi cu un ur deznisipator sini comp -artiment
b2
(Bl)

b3 (m)

b4 (m)

B (m)

(cm) L
(ni)

Volumul Deznisip. (m3) Sep. . gr simi 20,4 21,7 23.1 32,0 33,7 47,3
f\

160 210 270 330 390 450 520 590 660 740 920 1000 1100 1200 1300 1 1500

2,30 2,30 2,30 3,00 3,00 4,00 4,00 5,10 6,30 6,30 7,50 7,50 9,0 9,0 11.0 11,0

1,2 1.2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 2,0 2.0
0 n

22 2,4 2,4 2,6 2,6

1,7 1.7 1,7 2,0 2,0 2,3 z, 5 2,6 2,8 2,8 3.1 3,1 3,4 3,4 3,7 3,7

0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1.4 1,5 1,5

1,0 1,0 1,0 1.2 1,2 1,4


1. A

2,4 2,4 2,4 2,8 2,8 ... ?^ 3,6 4,0 4,0 4,4 4,4 "4.8 4,8 5,2 5,2

2,7 1 5,0 2 7 16,0 2.7 17,0 3,0 18,0 3,0 19,05 20,0 3,3
J,JJ L 1 ,\J

34,5 36,8 3 9,1 54,0 57,0 80.0


O A

i ,"4

An

1,6 1,8 1,8 2,0 2,0 2 22 2,4 2,4

3,75 4,15 4,15 4,5 4,5 4,95 4,95 4,45 5,45

22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0

112,2 144,9 151.2 187,5 195,0 243,0 252,0 319,0 330,0

6.6,4 85,7 . 89,5 110,9 115,4 143,8 149,1 188,7 195,3

n prezent la staia de epurare a municipiului Iai are loc modernizarea i retehnologizarea tuturor proceselor de epurare a apelor uzate i de tratare a nmolurilor. Astfel pe liniile
176

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

tehnologice i i 3 unde iniial nu au fost prevzute bazine separatoare de .grsimi,, s-au proiectat bazine de tip deznisipator - 'separator de grsimi. Astfel, pentru un debit de ap uzat 1600- 2100 dnr'./s ( l i n i a tehnologic - 1) s-a proiectat un asemenea bazin cu dou compartimente a crui schi se prezint n figura 6.22. Conductele de aer ( l ) d e ia staia de suflante distribuie aerul la reeaua de distribuie (6) amplasat pe ambele pri ale peretelui central. Podul racior (3) se deplaseaz n lungul bazinului pe calea de rulare (2), el susinnd conductele pompei de aspiraie a nisipului (10) i lama racloare pentru, grsimi { Ui) Anie-tecul ap - nisip este pompat n canalul longitudinal (9) care l dirijeaz n baa de nisip (7) unde se afl clasoarele de ni-ip. Grsimile adunate n zona de linitire-sunt raclate spre baa din a^ al (5) de unde sunt pompate (15) spre containerul cie grsuni. Pentru a permite intervenia n caz de avarii cele dou compartimente sunt echipate eu stavile (4). In zona deznisipatorului aerat, din motive hidraulice s-a prevzut n aval un. perete submersibil (11), iar n zona de capt a separatorului de grsimi .un deversor (12). Toate instalaiile sunt racordate la un computer care, pe baza datelor primite, procesele tehnologice sunt automatizate, fiind asigurate performaneele impuse. 6.2.3.3. 'Decantoare primare Decantoarele sunt bazine deschise n care se separ substanele insolubile mai mici de 0,20 mm care n majoritatea lor, se prezint sub form de particule flocu'ente, pneum i substanele uoare care plutesc la supraiata apei. In funcie de gradul'necesar de epurare a apelor uzate, procesul de decantare este folosit, fie n scopul prelucrrii preliminare a acestora naintea epurrii lor in treapta biologic, fie ca -procedeu de ep.urare final, dac ir conformitate cu
178

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

condiiile sanitare locale se impune numai separarea suspensiilor din apele uzate, Dup direcia de micare a apei uzate n decantoare,
txUv-OLvw ov. iiupaiL iix vi^ uct giupo, UuvallLuai w v./i.iz.Uiit^lIC 51

decantoare verticale; .o variant a decantoarelor orizontale sunt decantoarele radiale. In decantoarele orizontale apele uzate circul aproape orizontal; n cele vericale apa circul de jos.n sus, iar n decantoarele radiale apa se deplaseaz de la centru spie periieriCj cu aproximativ aceeai .nclinare iat' cie orizontal ca i la decantoarele orizontale.' Randamentul sedimentrii pariculelor floculente, aa cum. s-a artat, depinde de numeroi factori, dintre acetia cei mai importani, pot fi considerai, timpul de decantare, ncrcarea superficial sau viteza de sedimentare i accesul sau evacuarea ct mai uniform a apei din decantor. Avnd n vedere complexitatea c o n d i i i l o r fizico-chimice i hidraulice care influeneaz asupra cinematicii procesului de sedimentare sau de ridicare la suprafa a particulelor dispersate din apele uzate, se recomand studii experimentale prealabile, n condiii de laborator, pentru diferite categorii de ape uzate, care vor constitui parametrii de baz privind dimensionarea acestor bazine. Un exemplu tipic l reprezint ntocmirea diagramelor de sedimentare a suspensiilor (figura 2.1) cnd poriunea curbei devine o linie aproape orizontal paralel cu axa absciselor, rezult durata de decantare corespunztoare depunerii totale ale particulelor din apa uzat analizat. Durata de decantare, t^, n ore, conform STAS 4162/1-89 "Canalizri - Decantoare primare", se recomand de minimum 1,5 ore corespunztor debitului de calcul. .Normele sovietice recomand durate -minime de decantare de 1,5 ore pentru decantoare primare care sunt precedate de treapta biologic de epurare (filtre biologice sau bazine de aerare) unde apele nu
179

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

trebuie s conin: o concentraie mai mare de 15.0 mg/dm substane n suspensie. Dac cantitatea substanelor n suspensie n apa decantat depete 150 mg/dm. i urmeaz epurarea biologic natural (cmpuri de irigaii sau de infiltraii), durata decantrii poate fi redus la 0,5 - 1,0 ore, Normele germane recomand durate de decantare primar a apelor uzate menajere de 1,5 - 2,0 ore cu excepia, staiilor de .epurare prevzute cu filtre biologice scufundate la care durata de decantare se reduce la 1,0 1,5 ore; aceleai norme indic durate de 0,2 - 0,3 h la debite maxime pe timp de ploaie. Normele americane prin "Standardul celor zece State" (1959), recomand durate de decantare menionate n tabelul 6.7. . Aceleai norme precizeaz c timpul mediu de decantare de 2 fa poate fi redus sau mrit n funcie de situaiile locale. Astfel, timpul mediu de 2 h se reduce la o or cnd apele uzate decantate sunt folosite la irigaii, iar pentru apele uzate decantate cu concentraii n materie de suspensie de maximum 3" 200 mg/dm" care urmeaz a fi epurate biologic n bazine de aerare, precum i pentru apeie uzate tratate n prealabil cu coagulani, aceast durat, se reduce la 0,5 ore. Tabelul 6.7 ncrcarea superficial (m'/m -h) 1,00 1,40 1,70 .Durata de decantare, n ore Adncimi medii ale decantorului
(Hi)
Jad st~?

'

L^IA^^. -~j^f-~n
1,60 1,25

2,50 1,80 1,40.

3,0 3,00 2,25 1,75 . ,

180

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


fVpQfprp-fi r%^o PO rthirpfpi Af* A f*f> czmi*Ar& -r%ama Io 1 ^

recomand n cazul cnd decantarea primar trebuie s asigure o reducere important a CBO5, sau cnd, alturi de apele uzate menajere, decantoarele primare sunt ncrcate cu- ape uzate industriale care conin substane bactericide sau metale grele. Imhoff recomand pentru apele uzate menajere un timp de timp de decantare de 1,5 ore n cazul cnd adncimea decantorului este n medie de 2,0 m i durate de 3,0 h cnd staia ele epurare este prevzuta numai cu treapta ineanic. Pentru proiectarea decantoarelor sunt necesare studii privitoare la viteza de sedimentare sau de ridicare la suprafa a materiilor n suspensie, exprimat global, prin ncrcarea 3 2 superficial sau hidraulic, n m /m~-h. Conform .STAS 4162/189, mrimea acestei ncrcri de suprafa, variaz n funcie de concentraia iniial a materiilor n suspensie din .apa uzat i de eficiena decantoarelor n ceea ce privete eliminarea suspensiilor, aa cum. se arat n tabelul 6.8. Literatura american prin "Standardul ceior zece State din S.U.A." recomand valoarea de 1,00 trf/rT-h pentru decantoarele primare care nu sunt urmate de treapta biologic i
v. indie
L,

i \j u.C

iii.

/m

"ii

pv^iiuiu

wa/iUl

Cculu

atfcaica

5Ui.li

ui

treapta biologic. In scopul mririi eficienei de reducere a suspensiilor n decantorul primar, n afar de creterea duratei de decantare se mai folosesc urmtoarele soluii tehnologice: a) adugarea unor substane n suspensie care sedimenteaz uor,'n spe nmolul activ din decantorul secundar, care ndeplinete rolul de adjuvant i de biocoagulator; b) aerarea preliminar a apelor uzate care contribuie la formarea flocoanelor prin. intensificarea numrului de contacte ale particulelor fl.oculen.te (din acest motiv, separatorul de grsimi care funcioneaz prin Hotare i deznisipatoarele aerate contribuie i la preaerarea apelor); c) pentru apele uzate industriale se recomand tratarea preliminar
181

_________________ EPURAREA APELOR UZATE URBANE ________________

cu coagulani chimici care contribuie ia creterea dimensiunilor aglomerrilor. . Eficiena decantrii primare asupra reducerii materiilor organice, exprimat n CBO5, este de 20 - 25%. Cercetrile de laborator au stabilit c ncrcrile superficiale pot fi mrite n decantoarele verticale datorit stratului de .depuneri traversat de apa brut care acioneaz ca un filtru, att timp ct ncrcrile superficiale nu depesc 2,20 m /m -n. Tabelai 6.8 ncrcarea superficial (viteza de-sedimentare) la decantoarele primare _ ' 2 Eficiena reducerii ncrcarea superficial, ' suspensiilor n pentru concentrai n m' /m -h decantor, n % < 200 > 300 tiile: 200-31)0 3 mg/dm" mg/dm* mg/dm 1 T. 40 - 45 2,7 3,0 2.3 45 - 50 ' 1,8 2,6 50 - 55 1,2 1 5 1,9 55 - 60 1,1 1,5 L-_M__ ncrcarea cu substane n suspensie, exprimat n substan uscat, mu constituie pentru decantoarele primare un parametru important privind dimensionarea acestora, deoarece, cu execuia ueversoruiui oeste , care se evacueaz apele decantate, acestea nu influeneaz eficiena lor. De exemplu, ncrcrile 1,7 - 35,0 kg/m , au artat, pe baza studiilor experimentale c eficiena, decantoarelor primare nu este influenat. Acest indicator privind ncrcarea cu substane soli de n suspensie trebuie urmrit n ceea ce privete obinerea unei consistene ct mai mari .a nmolului, obiectiv care este favorabil din punct de vedere ai exploatrii. Aceast cerin poate fi realizat numai prin mrirea timpului de decantare,
182

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ns, la decantoarele orimare r*oate- conduce la scderea eficienei decantoarelor. In condiii normale de funcionare, n special la decantoarele secundare, se admite o concentraie a
ti o m nhinlnr /Anpon^oi-A Ap0 Si _ '"X fi nri mot rn o -r ^ A a t* t

amestecului de ap - nmol intrat n decantor. Pentru a asigura o bun funcionare a decantoarelor i o eficien ridicat n ceea ce privete reinerea suspensiilor din ap, trebuie ca accesul i evacuarea apei a se fac ct mai uni i or oi. LJ i stn Dutia r~*ef jri.ti oi sper sare a i ireior o. e curent in decantoare trebuie realizat pe toat nlimea util, precum i pe toat limea ori perimetrul distribuitorului. In acest scop se prevd camere de repartiie (distribuie) aezate n faa decantorului, dotate cri stviiare sau orificii -cu ajutorai crora se regleaz debitul, respectiv nivelurile de ap n fiecare compartiment. Pentru o bun distribuie a curentului, trebuie ca accesul apei s se fac la o distan de 1,80 m fa de radier, iar pentru, di s marea energiei cinetice a curentului se vor prevedea perei semiscufundai. Evacuarea apei din decantor este reglat prin deversoare metalice, avnd partea de sus realizat sub forma unor dini de ferestru (deversoare triunghiulare), iar partea de jos este fixat de rigola de colectare a apei decantate. Pentru a. asigura o evacuare ct mai uniform, trebuie ca rigolele i deversoarele
r e.cs TiA r% * r & &> r* t 7Arita ] p V\& fi r* i VAvvuUv e*r% t p- I o alt A o av pii f i\j Al JI|O ** \ m r\ | a. 1 r\ * Duuwlivvi uiPi^vuitiiu, iynn vliViviitbjv Vi-V Lo ip.\j l\^

xi\-/

sau eventualele nclinri (tasri) ale- bazinului, pot fi eliminate prin reglarea pe vertical a deversorului care va realiza orizontalitatea impus de cerinele de eficien maxim a decantorului. Dimensionarea deversoarelor din cadrul decantoarelor primare se recomand la o ncrcare pe unitate de lungime de pn la 60 nVVm-h la debitul pe timp uscat i de pn ia 180 mJ/ni-h; ia debitul pe timp de ploaie viteza apei decantate va fi mai mare de 0,7 m/s pentru meninerea curat, fr depuneri, a rigolei.
183

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

.'Ansamblul bazinelor de decantare trebuie s prevad cel puin dou compartimente n funciune .cu dispozitive de separare; un canal de ocolire va asigura scoaterea din funciune a fiecrei uniti de decantare. La alegerea dimensiunilor decantoarelor se va avea n vedere c la supafaa apei n bazinele largi se pot forma valori datorit vntului, care va influena eficiena procesului de decantare (un vnt de 30 km/h produce valuri cu nlimea de 0.15 -0,30 m care pot mprtia apa peste marginile bazinului). Unii autori recomand ca ntre adncimea real a apei i lungimea decantorului s se respecte un raport de 1:20 pn la 1:35. Pentru a reduce d i n nlimea u t i ^ n ultiniui tinvo sgn realizat decantoare tubulare n care apa circul printr-o serie de "o tuburi nclinate sub un unghi de 40 - 60 , suspensiile avnd un drum mai mic de parcurs pn la radierul tubului, deci timpul de decantare este mult mai redus. 6.2,3.3,1. Decantoare primare orizontale longitudinale Sunt bazine din beton armat cu forma n plan dreptunghiular, avnd lungimi cuprinse ntre 30 m i 100 m i adncimi medii de 3,0 m. Aceste bazine se construiesc separat sau n grupuri, n scopul obinerii unor reduceri ale suprafeelor de teren i economisirea volumelor de beton n perei, precum
Q| *"*. ca *- + -s -s i nf iiiT or oi V -r\ .""* r\ T% M o. i o ' f i t o li j"1 I AT f$ P* r 11 V O 11 V A

t^A

uvuuu

utiit^ai-va

ui

vumuii

uiv

liiSiuiuliijLVi

uv

vuiuuiv,

Pvadierul bazinului se execut cu o pant medie de 0,01, invers sensului de curgere a apei, pentru o mai uoar alunecare a nmolului spre plnia de colectare situat la captul amonte al decantorului.

184

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Colectarea nmolului spre plnia de nmol se poate face mecanic prin mecanisme razuitoare montate pe un crucior

Figura 6.23. Decantor orizontal cu rzuitor montat pe crucior J - crucior; 2 - lam razuitoare nmol; 3 - lam pentru colectarea spumei i a substanelor grase; 4 - rigol pentru evacuarea spumei i a substanelor grase; 5 - plnie de nmol; 6 - pu colector nmol; 7 - camer de d i s t r i b u i e a apei; 8 -orificii de acces a apei; 9 - jgheab pentru colectarea apei decantate; 10- deversor triunghiular; 11 - deversor n caz de avarii; 12 - evacuarea apei spre receptor; 13 - evacuare n treapt b i o l o g i c

(figura 6.23) sau pe un lan fr sfrit, precum i Bianual, cu ajutorul hidromonitoarelor. Cnd se folosete rzuitorul mobil montat pe crucior, n faa cruciorului se prevede o lam pentru colectarea spumei i a substanelor grase care plutesc la suprafaa apei, acestea fiind mpinse spre un jgheab special pentru evacuarea materiilor plutitoare; fiind aezat la partea 1'85

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

amonte a decantoruiui. ndeprtarea nmolului din. plnie se face prin gravitaie (dac condiiile locale permit) folosind o conduct cu diametrul minim de 200 mm, sau p-rin pompare folosind o conduct de refulare cu un diametru mai mare de ISO rrim, precum, i prin presiunea hidrostatic (cazul cel mai rspndit) diametrul minim al conductei fiind de 200 mm. O deosebit importan n ceea ce privete asigurarea unei eficiente maxime a decantoarelor orizontale, o reprezint, aa cum s-a artat, accesul uniform a apei n. decantor. In,acest scop se poate aplica soluia cu orificii prevzute cu deflectoare sau soluia numai prin perei gurii, orificiile fiind ndreptate ctre radier pentru ca prin schimbarea ulterior a direciei de

Figura 6.24. - Dispozitive de distribuie a apei cu o r i f i c i i i deflector u t i l i z a t e -la decantorul orizontal longitudinal

188

EPURAREA APELOR UZATE URBANE nnrfffiTP


-w -V.-S A ta le- JL

a
>*- i*

aripi
*< ,ir J=- =)

<s
"-J 5-i

QP
1-" w

astcnirf
.= iJ A /j V. JS. *'

nnifoftnivnrpa
>-> J.-S. _a _3. ^ i. illi J_i M, A

f>iirpnfn]iii
"W ^W fc*

np
Ci. JL

+ rd + 3
M ^

W i , ^.

t- O Ci- i- LA.

nlimea apei n bazin.. In figura 6.24 se prezint soluia cu orificii deflector pentru distribuia uniform a apei n
rlAfCJit n T- 111
UWVU.UIUJ. W-X

r\ r i <y fx r% i o 1
\^ X iiUilitii.

In figura 6.25 este prezentat un decantor orizontal longitudinal din elemente prefabricate conform, proiectului tip T 1208/1980 elaborat de ISLGC Bucureti. Pentru curirea decantorului se folosete raclorul tip uut- ^uecanior ongnuainai primar; iurnizai ue aiiente urme din ar i din strintrate a cror performane i fiabilitate constribuie hotrtor la' buna desfurare a proceselor tehnbologice. Pentru distribuia uniform a apei n bazin i n special pentru disiparea energiei, cinetice, la-intrare, se prevd perei transversali semiscufundai cu nlimea de 0,5 - 0,7 m aezai la. o distan de 0,5 - 0.7 m fa de orificiile -deflectoare. Uneori se execut perei semiscufundai i n captul aval al decantorului la o distant de 0,30 ni fat de deversor. - Deversorul funcioneaz de obicei nenecat fiind alctuit din to.l metalic, reglabil pe vertical, avnd la partea superior crestturi triunghiulare ale cror laturi fac un unghi de 90' . Dimensionarea tehnologic const. n stabilirea numrului i. dimensiunilor geometrice ale d'ecantoarclor n conformitate cu prevederile STAS 4162-89. Volumul decantorului se determin cu rel aia: V = Q c -t d ' (6.45)

n care: Qc - debitul de calcul; n m'/h, care reprezint debitul maxim zilnic al apelor uzate menajere, indiferent de sistemul de canalizare; verificarea
187

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

3XJ IIX

188

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

se face ia 2 Qor max pentru canalizrile n sistem unitar i ia Qor max pentru cele n sistem separativ; t - durata de decantare, n h, conform STAS 4162-89, sau din tabela 6.7. Aria din relaia: suprafeei orizontale a decantorului rezult

Q A0= u n care u este ncrcarea superficial (vieza de sedimentare),


va-xv
AJU

(6.46)

xipoa

LI\JJI

uaU

^ A pwi i.m v i.1 LaiL,

pudic

ii

fttaUlillcl

III

conformitate cu datele din tabelul 6,8. Aria suprafeei transversale calcula cu ajutorul relaiei: AT=-^ .
V

decantorului se

poate

(6.47)

n care Vo este viteza orizontal a. apei care nu trebuie s depeasc valoarea de 10 mm/s. Lungimea decantorului, n m, rezult din relaia:
L=V-td (6.48)

Limea total a decantorului, n ni, va fi: A B =.. -5- = n-b, L 189 (6.49)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

n care: > n - numrul de compartimente care trebuie minimum dou-buci pentru cazul emisarilor de categoria a I-a i a Il-a; bi - limea unui compartiment n m.

s fie

Pe baza acestor elemente calculate se va alege tipul de decantor orizontal longitudinal avnd n vedere datele clin figura 6,26 i elementele geometrice corespunztoare din tabelul 6.9 conform STAS 4162-89,

Figura 6.26. - Decantor orizontal longitudinal (STAS 4162-89) 1 dispozitiv de distribuie a apei; 2 - jgheab pentru colectarea materiilor plutitoare; 3 - deversor triunghiular; 4 -rigol pentru colectarea apei decantate; 5 - pod raclor; 6 -tampon amonte pod raclor; 7 - tampon aval pod raclor; 8 -p l n i e colectoare pentru nmol.

190

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

nlimea zonei utile de sedimentare, n m, va fi; V hu = 7;--hu =u-tcj Qo sau (6.50)

Dup stabilirea tipului de decantor din tabelul 6.9 se va Qc calcula ncrcarea superficial efectiv { Upf = -, -) care trebuie
A0

s verifice condiia: Uef < U (din tabelul 6.8). Tabela! 6, Elementele geometrice ale decantoareler orizontale longitudinale

o :(
~=.i

o
t0,O JU...JU

"'

6,0 7,0 8,0


'9,0
4n

40....55 45...60 50...65 55...70


:o
'f |

,10 240... 3 30 5,3 2,60 3 15... 420 6,3 3,10 400.,.520 1,0 3,60 495...630 8,3 4,10
1 J\>. ...c .J O -t,./

u, /o 0,85 1,20 1,45 1,70


o

2,20 2,50 2,65 2,80 2,95

b,~Hj

0,40 0,40 0,40 0.40

u,2u U,i.u i o on A IA 0,20' 0,35 0,20 0,40 0,20 0,45 j

"Oi 60
rO
U]

>
l6<

>

1 Ou

0 'Oi' <0 ' > - > 0 "'O .),,)' 2 00 0,H, j 0,20 |

T i h e l . i l 6.9 (continuare)

f ***"
s

T? \ ll n

AT=bi-hu

\ ~-\{ hu

ai

! ii 2, Ou ~1

i? 2,90 "\^0 4,90

j 2 80 | 3,00

(m"i) 13 5,40 8,00 11,00

, |___108... 162

.iu j im> _ ^

195.,.312 322,..537 0,97 191

(m) 16 ' 0.27 ! 0,97 0,27 ' | 0,27 0,97

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

3,40 3' ,60 3,80 4,00

5-.90 6,90 7,90 8,90

,15,00
IUJJ
jht <* i" \J

26,55 -

540. 935.. 1120. 1460.

.835 .1130 ..1456' ..1860

0,26 0,25
Vi 5 w 3
\j
5

_. * JL

/ &*J

a *J

1,38 1,69 1,69

In interiorul decantoarelor orizontale . longitudinale, curgerea apei i depunerea materiilor sedimentabile pun n eviden zonele artate n figura 6,27.

Figura 6.27. Schema de caicul a unui decantor orizontal longitudinal i evidenierea zonelor din bazin I - zona depunerilor cu nlimea ha; 2 - zona neutr (hn); 3 - zona util de sedimentare (hu>); 4 - zona de siguran (fu)

Volumul de nmol, n m"/zi, se calculeaz cu relaia:


v Ed-Ci 0, iQQ yn (6.51)

-100-p

n care: Ed - eficiena decantrii, conform tabelului 6.8;


192

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Cj - concentraia imiai cu matern m suspensie a apelor uzate brute, n daN/cm ; yn - greutatea specific a nmolului, apreciat la valori de 1000 - 1050 daN/.mJ; p - umiditatea nmolului primar, orientativ, 95%; Qc - debitul de calcul al apelor uzate, n m"/zi. Adncimea stratului de nmol pe radierul bazinului, se calculeaz n ipoteza c volumul plniei de nmol nmagazineaz producia zilnic de depuneri pe o durat de pn la 6 ore (deci, minim patru evacuri zilnice) pentru a evita apariia procesului de fermentare anaerob. ' Dimensionarea d'eflectoarelor pentru di-stribuia uniform a apei n decantor const n stabilirea necesarului de orificii; n acest scop, se admite ca distana dintre acestea s fie de 1,0 m, att pe vertical, ct i pe orizontal, iar debitul specific unui
3 ^

deflector este de 4 - 7 dmf/s-m~. Dimensiunile jgheabului de colectare a apei decantate trebuie sa satisfac condiia de asigurare a unei viteze minime de 0,6 - 0,8 m/s la un debit deversat egal cu 2-Qor_max. Viteza de deplasare a podului raclor se consider de 2 - 5 cm/s, astfel nct ciclul tur - retur s nu depeasc 45 unin. Puterea necesar antrenrii dispozitivelor mecanice de curire a nmolului poate fi evaluat ia 1 CP./1.00'"* u ~ de bazin, ns trebuie s se in seama c la pornire este re / de o putere de 10 ori .mai mare i c deci motoarele t _r- e dimensionate corespunztor.

6.2.3.3.2. Decantoare primare orizontale radiale Aceste decantoare, cunoscute n literatura de specialitate sub denumirea de decantoare DORR, prezint particularitatea e
1:93

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

viteza-de circulaie a apei, n direcie radial, variaz de ia valoarea maxim n centrul decantorului pn la o valoare minim n dreptul jgheabului periferic colector, Accesul apei n decantor se face printr-o conduct care trece pe sub radierul decantorului, iar distribuia ei n bazin se realizeaz prin orificii deflectoare montate pe perimetrul unui cilindru central executat din beton sau 'din metal; n unele situaii distribuia apei se poate realiza printr-un perete concentric admisiei, cu marginea inferioar ia o adncime egal cu 2/3 din nlimea zonei utile de sedimentare. Muchia inferioar a acestui cilindru central se monteaz aproximativ la nivelul prii inferioare a peretelui exterior al decantorului. Diametru! acestuia va reprezenta circa 10 - 20% din diametrul decantorului. In interiorul cilindrului central se afl captul conductei de aducfiune care se termin la 20 - 30 cm sub nivelul apei. In figura 6.28 se arat modul de distribuie a apei ntr-un decantor radi al.

Figura 6.28. D i s t r i b u i a apei n

deeantorul radia!

194

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Evacuarea apei decantate se face ntr-o rigol periferic, prevzut cu un deversor. metalic reglabil pe vertical, avnd muchia superioar n form de dini de ferestru, la fel ca la decantoarcie orizontale. La unele decantoare, rigola de colectare este aezat la 1,0 - 2,0 in distan de peretele decantorului, accesul apei n rigol fcndu-se pe latura dinspre peretele nude se gsete i deversorul reglabil. Nmolul depus pe radierul decantorului este rzuit i mpins n plnia de nmol cu ajutorul unui pod raclor prevzut cu mai multe brae de care sunt fixate nite palete reglabile; pe aceste oaiete se ataeaz benzi de cauciuc care 3siur un contact uniform cu radierul bazinului. Podul raclor este echipat, la partea superioar, cu un bra metalic de lungime egal sau mai mare cu /4 din diametru, avnd rolul de a colecta materiile plutitoare din decantor i dirijarea lor ntr-o plnie de evacuare independent. Nmolul colectat n ba este evacuat, prin intermitent folosind aceleai procedee ca. si la decantoarele orizontale. In figura 6.29 este prezentat un decantor radial primar conform proiectului tip nr. 1182/1980 elaborat de I.P.C.T. Bucureti n dou variante de construcie (varianta A - ngropat, i varianta B - suprateran). Proiectul se refer la decantoarele primare radiale cu diametre de 25 - 45 m avnd pereii realizai din elemente prefabricate din beton armat de form curb, convexitatea panourilor fiind n contact cu apa din decantor. Asamblarea i etaneitatea necesar se realizeaz prin posteomprimare la partea superioar i inferioar. 95

EPURAREA APELOR UZATE URBANE (4) {&H


h

-r ^ h Jt''

~ j 1 *- ~frrT-rrr -- : ^- ^ '"~7IiILjL^J__s_J___
j J?

< ML0 2E
5, '_ 9015

"*

"
-'

/ ' 50 |?DE " JLzS~Ll4-l-'l 'L* r -0 "' 5 "J j'

"'-''"

,a ^^TTiT Tr xr^r^^' ST^feT%jj<LR


T"i* _
]

4:

~~Jl
Jl , > 1.
(

_~-r ^ -, I1, >, "l _ - "S * H *C ^

" .>

C7 - ^~T~Vr~\
" V-

-r J y >

* j" *" j<s v^ C o.,

l_^J

lr- r
f

""oi a* i

X <$.
IV

196

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Podul raclor . se fixeaz n axul decanto-rului, iar deplasarea lui . se face prin intermediul _ .............. a dou roi montate pe pereii bazinului. Viteza . periferic de deplasare a ^ podului raclor se consider de 4 cm/s, astfel -4 nct s se realizeze 1 -3 curiri pe or. La stabilirea dimensiunilor plniei de nmol se va avea n vedere ca volumul acesteia s nu permit o staionare .mai mult de 4 ore, din motivele artate mai sus. Pentru o uoar alunecare a. nmolului pereii plniei vor avea Figura 6.30. Decarilor radial (STAS 4162/1-89) nclinarea de 2:1, iar nclinarea 1 camera de distribuie cu dispozitivul radierului se recomand de de distribuie a apei (orificii cu 1:15, respectiv' o pant mai deflectoare sau perete concentricmare de 0,07. admisiei); 2 - plnie pentru colectarea materiilor plutitoare; Dimensionarea 3 - perete seminecat; 4 - deversor decantoarelor primare radiaie triunghiular; 5 - rigol pentru colectarea se va face n conformitate cu apei decantate; 6 - pod raclor; 7 - plnie prevederile STAS pentru colectarea nmolului. 4162/1-89, elementele geometrice fiind prezentate n figura 6,30, iar valorile acestora n tabelul 6.10.
197

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

. Volumul decantorului se determin cu relaia: V=Q c -t d (6.52)

n care: Qc - debitul de calcul, n m /li, egal cu Qzj max; td - timpul de colectare primar a apelor uzate (la fel ca la decantoare orizontale longitudinale). Tabela! 6.10. Elementele geometrice ale decantoareior radiaie

LJ

n
X
r 1-f.T

<*!
m
CS.O =5 O fcO

1
rn4
165

dj,
m l.e

V*fc
m
o.Tb

"y

to :V*'
o.-o
T1 m"** "2.G***>4">

K
rn
i.3> i.i
l.<3

>d
m
r\ n

l-l 1 D-j 1
m
3J.O j 5>0

rn
To

m
1.6

m _L
1.90 jiecsA i9o ;i&.i4 1.90

16 <2P 11 15

ie>7 16,5
<IO5 Q-Ck,5

n 4 <2.G4
510

^rn 0.4%
050 a."57 0W 0 o*y O80 Q.S7 0.90 l.O

a.e
9.06 3b.S ~5e0

os
0.5,
Ooi

n.e,
i& 1.6

0,"50

o.a o.a
On<20.90,7.

..o
4o 4o

0.0.14 O.QO ia.i4


O.QO 0.-50 O30

ta.-t>
51a

4,o
4..0 4o 4.o
<3.0

i.go 1,40 1,40

l."3 "WS iq

A-aa
52.4Gio 3>5

o. 4
Os A

a.o
Ifi
l.o "2..0

te.U
ie>.i4

846
104&

<1& 9.6.1
io )0. 5>"3 aa.i n>ai
li>,l yrry

),&
75.6

i^o ! 0,4 4o 5o
5.0
G.^

"2.40 so.-\4 050 140 5&.T4


i'S.lA 0.-50

^^10

1.9
l.q

o.a.
0.5,
Offl-Q

4^^
1^6
'-Oe3^

0,4 0.4
O-4 :

0/5O 1 590

9o
S.O

84t>
1 kcrj

2,o
^15

<Uo
a9o

ifeSfei Q.W&

1=9 ifi,

4o 45

1.90 4.0,14 O.BO

o4

!=T5

4a,vT~Gco

s.fe

6<P

0.4

<2.'3

Aria suprafeei orizontale a spaiului util de decantare rezult din relaia:

198

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


O _/TV
J

2\

ij

JllJ, -U,

nlimea util a zonei de sedimentare, ' n m, se calculeaz cu relaiile: h,=u-t, sau h = A


V

(6.54)

Aceste calcule preliminare vor permite s se stabileasc apoi care va fi tipul standard de decantor ce se va adopta, conform datelor din tabelul 6.10. Se v i iv; in * t(We un numr minim de dou decantoare. v olumui Ci narnOi uepus ntr-o zi s n-t juixu cu l e i a i i i (6.51), dup care se calculeaz nlimea depir-eujoi p- HIKU" (hd). Adncimea decantorului, va rezulta astfel: - 1 a m ar g i n e: H = hs + hu; - ia centru : H = h,; +1^, +hD +hd n care: hp - diferena de nlime datorit pantei radierului; hd nlimea depunerilor n dreptul plniei. Jgheabul periferic de colectare a apei decantate se .prevede cu pant pentru a realiza o .vitez minim de 0,7 m/s corespunztoare debitului egal cu 2 - Q o r , m a x . Dimensionarea deversorului triunghiular va avea n vedere respectarea ncrcrii la ieirea apei. deversate n limitele de 60 - 180 txf'/ml, conform celor artate anterior. La proiectarea .decantoarelor radiaie se va indica i tipul de raclor cu care va fi echipat.
1:99

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

6.2.3.3,3. Decantoare primare verticale Se recomand n cazul cnd spaiul disponibil este foarte limitat i cnd nivelul apelor subterane se afl la adncimi mai mari de 8,0 m. Din motive legate de eficien, diametrele maxime nu depesc 7,0 in, iar debitele ce trebuie epurate, sub 10.000 m3/zi. Din punct de vedere constructiv, decantoarele verticale se execut sub forma, unor bazine cilindrice cu fundul conic. Accesul apei n decantorul vertical are lor prin intermediul unui tub central i coboar pe acest tub pn la partea inferioar a acestuia. La ieirea apei din tubu^ r4 cer^ ' ^ direcia dp micare se modific uor radial n spaiul de decantare, apoi . se ridic lent spre rigola de evacuare. Toate aceste ^ J.specte cinematice ale apei un decantorul. vertical sunt
nrP7pntatp n fi o i fa (\ "Xt

Uniformitatea distribuiei apei uzate pe seciunea transversal a decantorul ni depinde de ir ii .rm'ti }' ii"- 5tii. dintre ne -L C' Figura 6.31. Distribuia apei n decantorul vertical tubul central i ia "pacul ele ie cntare,
200

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

raportul dintre adncimea i diametrul decantoruiui i nlimea stratului de ap situat sub tubul central (stratul neutru). In unele decantoare, pentru o mai bun repartizare a apei pe
ut li. ^C-^CI ijvtiiuuv a ubuaiHUiUiui i pCuii u. ^Viiaicd iuiuiireill

sedimentului de ctre apa care coboar, tubul central se execut cu o supralrgire, sub forma unei plnii, avnd diametrul cu 50% mai mare. Din aceleai considerente, la aceste decantoare verticale se prevede, un deflector, reglabil pe vertical (distana minima 'iina ae u,ou mj, ai crui aiametru depete diametrul evazrii tubului cu 1,2 - 2,0 ori. Fiecare particul sedimentabil care intr. n decantor, tinde s se deplaseze, mpreun cu stratul de'ap, de jos n sus, cu aceeai vitez V cu care se deplaseaz -i apa; n acelai timp, sub aciunea greutii proprii, particula tinde s se deplaseze n jos, cu. viteza U'o, care depinde de dimensiunea i forma particulei, de concentraia n suspensii a apei i de viscozitatca iicinciiiiui. i~ ettru ca particuia. sa nu ne scoas din decantor, la limita V = UQ, particula va pluti. n stare de suspensie, iar cnd UQ > V, particulele se vor sedimenta. Alt categorie de pacticule cu UQ < V vor fi antrenate spre jgheabul c** evacuare, mpreuna cu apa, in sciiimo, in ufuniui ior acesLeo particule vor ntlni o zon care plutesc particulele (UQ - V), aa numit "filtru n su.spen.sie". Trecnd prin acest filtru i ciocnindu-se cu particulele respective se formeaz aglomerri de particule care ndeplinesc aa cum s-a artat, condiiile necesare de sedimentare. Aceast situaie conduce la recomandarea ca aceste decantoare verticale s fie utilizate n special ca decantoare secundare dup filtrele biologice sau dup bazinele cu nmol activ, deoarece stratul gros de flocoane care se formeaz, sub form de filtru, conduce la creterea eficienei procesului de decantare. Dimensionarea acestor decantoare, n vederea stabilirii
2Q1

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

elemenelor geometrice prezentate n figura 6,32, va respecta, n principiu, precizrile menionate la decantoarele anterioare, conform STAS 4162/1-89. Viteza ascensional a apei, V, pentru apele uzate menajere se va limita la 0,7 mm/s, iar timpul de decantare se va ncadra n normele de timp artate mai sus; n acest context, se adopt i valorile corespunztoare privind ncrcarea de suprafa a decantorului (tabelul 6.8).
SMyjE^sP75
4r OHjE^&_DE

V*-rfSr

Figura 6 .32 . Decantor vertical

Seciunea orizontal a zonei de decantare, va fi calculat cu relaia: A0=-^ = (6.55)

Qc *(D2-d?)
202

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

D - diametrul decantorului vertical, maximum 7,0 m; Qc debitul de calcul, conform celor prevzute la decantorui orizontal; d.j diametrul tubului interior (a camerei de distribuie). Aria tubului central: A,=^- = ------- -L
V: 4

(6,56)

unde Vj - reprezint viteza apei n tubul central care se adopt la 30 mm/s, iar cnd se prevede defiector, aceast vitez nu trebuie s depeasc 00 mm/s. inaiiine utila (nu) Si compartimentului ue uccantare (Hu) = u-td nu trebuie s fie mai mare de 4,0 m i trebuie s satisfac condiia: ,.. ~*s>0,8 (6.57)

i dac nu se verific, se mrete adncimea util n cazul cnd, iniial, s-a adoptat valoarea minim de 2,75 m. Lungimea tubului central, Ht, trebuie 's fie mai mic dect nlimea zonei utile a decantorului, adic: H t =0,8-Hu (6.58)

Distana de la partea inferioar a tubului centrai, pn la panoul defiector (n cazul .cnd panoul este prevzut .cu
203

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

deflector)-se determin cu relaia Q


Hdef=-^_

(6.59)

Tc-d, -n- V; in care: dj - diametrul evazrii tubului central (di 1,5-dj); 11 - numrul de decantoare (minimum dou); V] - viteza de trecere a apei din tubul central n decantor, care se recomand 200 mm/s. L
ns a o f n h ! 1 i r a n stauiJiiiva in'i **-y ofn h y H A^ n+ ^> pucliv cp -v\ Aof a o s~i TY"* t ir * ilUiiiai UAUI . ; UV < U. v^aillUai v 1 * ov a.*.$.l.liUw i. c

diametre mai mari de 7,0 m, pn la maximum 10,0 rn, cu recomandarea de a se prevedea, n afar de jgheabul periferic, jgheaburi radiale, astfel nct ncrcarea deversorului de pe rigolele de colectare s nu depeasc valoarea de 1,5 dm'/s-m. In rigolele de colectare i n conducta de plecare a apei decantate, "viteza minim se consider de 0,7 m/s, corespunztoare debitului de verificare care poate fi 2-Qor.max. Zona de nmol a decantorului ocup de obicei partea tronconic, la care nclinarea pereilor este mai mare de 1:1 pentru a asigura alunecarea uoar a nmolului. Evacuarea nmolului din aceast plnie colectoare se realizeaz hidraulic, prin sifonare sau prin pompare. Adncimea total a decantorului se determin cu relaia: H = Hs + Hu + Hdef + Htt + Hd (6.60)

Din relaia (6.60) rezult c aceste decantoare sunt caracterizate de adncimi mari, constituind un mare neajuns, deoarece conduce la investiii suplimentare n cazul prezenei apei subterane sau n cazul cnd terenul de fundaie impune
204

_____________ EPURAREA APELOR UZATE URBANE ____ | ____ ^ _______

construirea decantorului in cheson Evacuarea apei .decantate n rigola de colectare are loc pe toat circumferina .(interioar sau exterioar) prin. inlermediui
ucvwouaiwui HHigiuuiait.

Pentru reinerea materiilor plutitoare i dirijarea 'lor n plniile speciale, se prevd perei seminecai amplasai la o distan de 0,3 - 0,5 m fa de rigole.; partea inferioar a acestor perei este sub ap pe o adncime de 0,25 - 0,30 m, iar partea superioar se afl deasupra nivelului apei pe o nlime de 0,20 - 0,30 m. 6,2,3.3,4. Decantoare CM etaj Decantoarele cu etaj (n literatura de specialitate mai poart denumirea de decantoare Irnlioff sau decantoare Emscher), sunt bazine din beton armat, de form cilindric sau paralelipipedic, folosite frecvent ' l a decantarea primar a debitelor mici i mijlocii evacuate din localiti sau aezri izolate (staiuni balneoclimaterice, sanatorii etc.) .care nu
3

depesc 20,000 locuitori sau 10.000 m /zi. In aceste bazine, la partea superioar are ioc procesul de decantare a apei printr-un jgheab care funcioneaz dup principiul unui decantor orizontal longitudinal, iar la partea inferioar, n digestor, are loc fermentarea anaerob, la temperatura mediului ambiant, (fermentare criofil) a nmolurilor sedimentate n decantor. Nmolul clin decantor ajunge n digestor prin intermediul unei deschizturi longitudinale (fante) cu limea sub 0,25 m ce se prevd da partea, inferioar a jgheabului decantor. In figura 6.33 se arat schema unui decantor cu etaj cu dou jgheaburi - decantoare, iar n'figura 6.34 se prezint un decantor cu dou jgheaburi pentru 1.500 locuitori, conform proiectului tip elaborat de ISLGC Bucureti (la proiectare se va
.205

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ine seama de existena acestor proiecte ntocmite pentru 200, 500/ 1.500 i 2 x 2.500 locuitori.

Figura 6,33. Schema decantorului cu etaj cu dou jgheaburi - decantoare

Jgheaburile, n seciune transversal, sunt formate dintr-o-seciune dreptunghiular cu dimensiunile b x hj .i o seciune triunghiular, la partea inferioar, pe adncimea ho. Pereii au nclinarea de 1,2:1 pentru o alunecare rapid a depunerilor n etajul inferior prin fanta d i n vrful triunghiului. Marginea inferioar a unuia din pereii nclinai ai jgheabului depete mar-ginea c e l u i l a l t perete nclinat cu 0,15 m pentru ca particulele de nmol i bulele de gaz ce se ndic in urma procesului de fermentare s nu ajung in spnul de decantare. Limea jgheabului nu trebuie s depeasc 3,0 m.
r -. *-> f rt.-liM^i *-*-* ai-, f V% . 4- !" - "\ CM-"1 "* a- " > \ G* } J f O *"r% kl "* w% o n n o &> * iul CtU.CLi.iUlJ..iWCi \ i. JL j ' -'Z ) ^^ t VVUIllftllUU V-VJ ,^ ws. v \ ? KA A i v v * A IX

A- , w

H ^ r\ o i* <= a~~* Ui~

206

EPURAREA APELOR l'iM jRBANt

-}
y

hi iu ...
r{

Hi ,!' !k\_

"i
\+

-\--HhH"!X ,

''itV-^feA

K..IJ

//firi 1 ' 'HiHn-' J- 't


,-U
, iiLi, >J

i ////Al iii

'
',
i i/A' i '

Mp- -"/a
i /

tU.LiiL

'/

-c1 ,

'' ki^-

J/fi

Sa , '

r~~"'

'

t>

207

EPURAREA APEL0S UZATE URBANE

cazul., adoptrii de, adncimi mai mari nu se poate realiza o curgere uniform a apei pe ntreaga seciune transversal. ' . Accesul .apei n. jgheab i evacuarea apei decantate se realizeaz n acelai mod ca i la decantoarele orizontale, prin. intermediul rigolelor prevzute pe ntreaga lime ..a jgheabului. In faa rigolelor'de intrare la o distan de 0,5 - 0,7 m se prevd. ecrane semiscufundate pentru asigurarea distribuiei uniforme a apei n decantor, iar la extremitatea zonei de sedimentare se prevede, de asemenea, un ecran s.eminecat pentru reinerea materiilor plutitoare. Pe. rigola de evacuare se prevd
ucvcisuaic Icgtauiit, pt vwulam, taiv ulduiv ja aal^ulw v

orizontalitate perfect n scopul evacurii apei decantate ct. mai uniform. Elementele constructive ale jgheaburilor - decantoare se determin cu ajutorul relaiilor:
\f

n = -^; 'v.=Q.td;
1.
j

1^ = --;
-

A, = b - h , + 0,3-b2
AJ

(6.61)

n care: V; - volumul jgheaburilor - decantoare, n m";


3

Qc- debitul de calcul, n m, /h, care se consider Q7j


maxi

timpul de decantare, n h (idem, decantoare orizontale); A; - seciunea transversal a unui jgheab decantor, Lj - lungimea total a jgheaburilor - decantoare, n. m; lj - lungimea de jgheab dintr-un singur bazin cu diametrul D, n m: la bazine cu diametre pn ia 6,0 m, se prevede un singur jgheab -decantor, adic lj D, iar la bazine cu diametre pn la 10,-0 m (mrimi mai mari nu se
208

td

EPURAREA APELOR'UZATE*URBANE

recomand), se prevd dou jgheaburi i n consecin, lj = 2-D^; n - numrul de decantoare cu etaj cu diametrul D. Suspensiile se'dimentabile care ajung n etajul inferior (digestor) sunt supuse procesului de fermentare anaerob. In czui unei funcionri normale (fermentare metanic) procesul se desfoar fr degajarea unor gaze neplcute mirosului i fr apariia exagerat de spum ia suprafaa decantorului. Deoarece aceste spaii de fermentare sunt nenclzite, durata de fermentare se ntinde pe durate de 60 - 120 zile. Din acest motiv se urmrete meninerea n interior, a unei temperaturi o ct mai constante, 1a valori de 15 - 20 C, ceea ce impune execuia lor n ntregime subteran, 'sau parial ngropate, iar pe diferena de nlime, se protejeaz cu umplutur de pmnt. La exploatarea decantoarelor cu etaj se va urmri ca permanent s existe condiiile necesare de mediu pentru meninerea unei fermentri metanice. Aceast condiie, presupune luarea urmtoarelor msuri: ia nceputul ciclului de fermentaie se va face amorsarea procesului cu nmol fermentat sau alt tip de inocul, n cantitatea de 10 - 15% din volumul spaiului de fermentare; distrugerea periodic a crustei care apare la suprafaa apei, format din particule de nmol ridicate mpreun cu gazele de fermentaie i care atunci cnd devine groas poate s conduc la obturarea fantelor jgheabului -decantor; eliminarea continu a snuniei care se formeaz la suprafaa apei din bazin, sau utilizarea de antispurriani n cazul apelor uzate 'Care conin detergeni, Pentru a mpiedica colmatarea fantelor, se recomand a prevedea o nlime de asigurare de 0,50 m sub aceasta, nlime ce va caracteriza zona neutr (hn) a decantorului, Evacuarea ..nmolului fermentat se realizeaz prin conducte de font cu diametrul de 200 mm care funcioneaz prin diferene de, presiune. In acest . scop, se prevede o ramnificaie la adncimea de 1,5 2,0 m care. dirijeaz nmolul. ntr-un cmin alturat prevzut cu dou compartimente: unul
209

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

uscat, unde se gsete vana de manevr, i altui umed, unde sosete nmolul fermentat, care este dirijat, apoi, spre platformele- de uscare. Volumul spaiului de fermentare delimitat de radierul bazinului i un pian orizontal situat cu 0,50 m sub nivelul muchiei inferioare a jgheaibului-decantor, se calculeaz cu relafiai
c-T4 Vf=-^f 1.000 (6.62)

n care: N - numrul de locuitori deservii; 'c - capacitatea specific' d e fermentare, n dmJ/om, care se ia din tabelul 6.11 Tabelul 6.11 Capaciti specifice de fermentare a decantoarelor ca. etaj Temperatura Capacitatea Durata de medie a aerului suecific de fermentare fermentare (dra'/om) (zile) 1 ' ( C) 75 150 8 65 120 50 90 1 io Aceste, capaciti specifice de fermentare se pot. majora
acftP !'
U J 11,1^1 . %, v/ 3.. U t

nit
V 14.

^0*V
~J \J / %1

r^QTirl

rlAfaufnpfpjp

/"MI

ptr^

r* n rs c 11 ii n *
sw Wi V V l-- j!

r \ p > C Q t \ i r %r ' l l
-%s \J ijLs-J 4, i t (_* A s^ s-i,V/%x AAA

V> t*JlA VS-

Vi- V "^ 1JS..LA iUWl. VI, V

primar din cadrul unei staii de epurare mecano-biologic; cu 50% n cazul aglomerrilor foarte mici (sub 200 locuitori); cu 20% cnd temperatura medie anual este mai mic de 7 C. In vederea unei bune alunecri a nmolului fermentat spre partea central, acolo unde se afl captul inferior al 'conductei de nmol, partea tronconic a- digestoruiiii se execut nclinat sub un-unghi de 30"C.
210

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Adncimea total a decaiitoriilui cu etaj apreciat la 8 -10 m se determin cu relaia: H = hs -J- hj +h.n + hd (6.63) n care; hs nlimea spaiului de siguran, deasupra nivelului apei din bazin, orientativ 0,40 - 0,50 m; hj - nlimea jgheabului (hj = h] + ho) care -se ia sub
O
Z. , \J

fi
XXI ,

hn - mlimea zonei neutre, circa 0,50 ni; h,j - nlimea depunerilor n digestor, Avnd n vedere c decantoarele cu etaj, n marea lor majoritate reprezint obiectul de baz al st ai il or de epurare pentru localitile agro-industriale n curs de modernizare, un colectiv de specialiti din Universitatea Tehnic Iai i din cadrul RAJAC - Iai a propus o soluie mbuntit a
Hecfltitnniliii /Rrpupt cu etai asa r.iiiri .;p arat n fionra fi 1

R.S.R. nr. 90012/1986). n esen, forma i dimensiunile constructive ale digestorului se pstreaz n conformitate cu proiectele tip amintite, n schimb, jgheaburile longitudinale se nlocuiesc cu un jgheab periferic. n acest mod se elibereaz partea ceniraia a bazmuiixi unoe se -preveue ampiasarea unui clopot gazometric (figura 6.34) pentru captarea gazului de fermentare n care predomin metanul care i ofer calitatea de gaz combustibil. Pentru mbuntirea eficienei, s-au prevzut dispozitive mecanice necesare distrugerii crustei i pentru omogenizarea amestecului dintre depunerile proaspete i cele fermentate. Msurtorile efectuate la staia de epurare a oraului Hrlau unde au fost implementate .aceste decantoare un etaj modificate pentru captarea i valorificarea gazelor de fermentaie, au artat c acest aport energetic este capabil de a soluiona unele nevoi locale de energie termic, care, raportate la o perioad ndelungat de funcionare, contribuie la mbuntirea balanei energetice a rii.'noastre.
211

EPURAREA APELOR UZATE URBANE jLfelL


%. ------- $ ------- OL ------ _+ ------ 135---------- \%J>kJ&/^ SlSESi. __ 'gaz.omelru jgheab periferic

Sec iune

A-A

<$ 6.35.

Seciune B-ts DECANTOR ETAJAT GAZOMETRU CUPLAT CU

212

Capitolul 7

EPURAREA BIOLOGICA A APELOR UZATE WEWAJERE


''inurare i b i o l o gi c a ; ) > > at e o n - t u : _ -fi procedeu de tratare a apelor de c a n a l i ' - a c ' ,. te uc JU >.>t ci. biochimice ce decurg din metabolicul tu -K, > :a.w- a ! ^ populeaz apa urata i arc ca scop >- i * .iu >- - e; *- '^pensi i l or coloidalc sau di/oK te de nat O >;. < "< Epurarea b o l < > < r c este o > ,.< t i bu,'rb^ 'ogiei, adic a acelei combinaii intre t i o l n g j c -?i < _ , ,_.e prin care procesele biologice utit conduse cu p i o c e d . < - . b a i e e adecvate unde sunt create anumite condiii de mediu, astfel nct, concordana dintre reaciile microorgan.isixi.eior i apa uzat s conduc la obinerea, unei ape epurate l i psi t practic total de substane organice asimilabile. Spre deosebire de ceea ce se petrece n apele de suprafa privind autoepurarea organic, (vezi cap. 4), ia epurarea n instalaiile de epurare biologic sunt create condiii de a menine un contact permanent ntre masa de microorganisme" i apele uzate. ' . Dt regul, procesele de epurare biolog'"* sunt precedate de o tieapto de epurare mecanic a a p e l o r . . ;, . -^ n % scop retuiciea majoriti' suspensiilor <*e'_* v1 u*\>x ,\ >-J.>r n stare de Hutire. Pentru unele cat< eoni cz ,w - ' i - -,- > i ui'u p proce 'o tnecano - dumic de u i < a : , > - a " * ,e; "a coagul un i i s p e n & j i o i d i n apa. L par. rea b j c l a - t v - c poai - f : j . < ^ i . -, , <, s-a a* i tai. 11 cap. . "a 'ou grupe 'nari Ic u^ ' f ' v t ' 1 -< t r . U i h i i r ~ con^a'Utii v ' . - U ' a . . "c ea. ep_> a;i H, dr-i^l se dtsfi> ">ar n C'uaaiH ^pr . -pi at c de -.el,. 'un")-jje - crpim. Je irigau . vtnpun de nu !t<\i u >t 11 u> -iul _i,.-.
213

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- construcii i instalaii n. care epurarea biologic se desfoar n condiii create artificial - filtre biologice i bazine cu nmol activat. Datorit suprafeelor mari de teren pe care le necesit, instalaiile de epurare biologic natural au cunoscut o dezvoltare' limitat, fiind frecvent aplicate numai acolo unde condiiile locale ofer anumite avantaje economice, sau cnd emisarul aflat n apropiere impune deversarea apelor uzate cu un grad mare de epurare. In acest context, epurarea biologic a apelor uzate este conceput 'numai pe cale artificial. In prima perioad a utilizrii procesului de epurare biologic artificial, s-au folosit cu precdere .filtrele biologice, ntruct asigurau o eficien satisfctoare printr-o exploatare simpl. Cu toate c acest gen de construcii au dovedit o "robustee" mare la variaiile de debit i de concentraii ale apelor uzate, totui, n ultimii 10 -20 ani, ca urmare a creterii debitelor menajere i industriale i a studiilor .efectuate, s~ a ajuns la concluzia c epurarea biologic artificial n bazine cu nmol activat este superioar filtrelor biologice, constituind soluia frecvent aplicat n staiile de epurare oreneti i industriale.

7,1. CONSIDERAII

GENERALE ASUPRA DESFURRII PROCESULUI DE EPURARE N INSTALA IILE DE EPURARE BIOLOGIC -

Procedeele de epurare biologic utilizeaz una din cele dou grupe, fi z i ol ogi c d i l e i i t. de ikr>orgtanispie: --aerobe sau anaerobe. vlieroor^ardsr*... a c r c b v se f^se-v pentru fermentarea lm^iurlor i oemn: termeita^ea anor ape i n d u s t r i a l e concentrate. MJU organismele aerobe sunt ol osit e n it'u curent !< pi i re m i j o i t t riAur v</t. . c iraclo
214

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

predominant organic i, n ultima vreme. Ia fermentarea a e r o b i .a nmolurilor. Dei procedeele aerobe de -epuraie b i o i o _ c in b i o i i l r r o , n bazine cu .nmol activat, pe cmpuri de i'*'_ i n i n iazuri difer ntre ele cu privire ia timpul .u contact ntre microorganisme i apa uzat, necesarul de K, ^en. modul de utilizare a nmolurilor biologic etc, fer om .1 '-e biochimice eseniale sunt identice. Procesele de epurare -biologic nu pot avea ioc dect n cazul n care apele uzate supuse epurrii au valoare biologic, respectiv conin, pe de o parte suficiente substane nutritive, iar pe de alt parte, dispun de substanele .necesare sintezei organice. Anele uzate menajere nrin 'natura lor avnd un coninut complex de substane organice biodegradabile, ntrunesc condiiile unei epurri biologice. Componena organic a apelor uzate industriale variaz n funcie de specificul industriei i a materiilor prime prelucrate. Unele substane oigaidce existente n apele u/ate industriale sun-- degradate cu uurina de c t r e n icroorganisme, ai te substane sol i ci t , pentru ndeprtarea lor. o lors selecionata adaptat, iar alte substane sunt t / i s r e n t e la alacn! microorganismelor sau sunt degradate n timp >,!> ngat, Aceast substan organic d i n apele uzate, . m.sjderat global, re irezinta substratul d - Z v o l t a i u mi..* > < J.V,. -,< -c or. Iu H entul in care . ,x uza u-l .->> -M v-rat de tun ta 1 )c \n rferer di it v - p p " at 1 1 u ' on\ 1 r j/v:'t co1-") u de oac . 1 1 u*r<,i ; ( 'Ji ,-!_ .L . !J ,.I: IU IO p i ' D i L ' i i n . i . ' t J. Miiti,;, _u. :> ar , a
.M n, Cf')( i'i.lT -ai) ;
(,

'i

> 01

ni u n -

>

-1

j ir'e

'11Z.:/A .1, a

i^e.'-t i:a) po-il enupi !:.; < c ia Ta>a ,^i..i, du , v > . p v . c i . > >:.- arm're. \v v'.. 'a -'lire', bi io*. - ..- - Iu cainpuni. d ,> _< t . -< ae :ni.Jtrare, biomasa se pT/-a"s sub forma unei p.,j0h>.;

EPURAREA APELOR liZATE URBANE

(membrane) fixat pe suprafaa materialului filtrant, La bazinele cu nmol activat, biomasa se prezint sub forma unor fi o coane care plutesc n masa apei. fiind definit, calitativ i cantitativ, de nmolul activat existent n bazin. ndeprtarea substanelor oJ punice se face prin metabolism de ctre o cultur m < l de micioorganisme (biomasa), iar eficiena va fi maxim atunci cnd sunt asigurate toate c o n d i i i l e realizrii unei suprafee de contact cat mai mari (epurarea biologic este un fenomen de suprafa) i a meninerii parametrilor favoiubili desfurrii procesului (temperatura, alimentarea eu oxigen, ncrcarea organici sau hidraulic etc) Transferul de substane organice din apa uzat spre biomasa prin contact interfacial i prin fenomeul imediat urmtor, de sorbie (adsorbie i absorbie) va fi deci condiionat de mrimea principalului parametrii care este interfaa ap uzat - biomasa (este foarte important a se urmri ca s nu se formeze pelicule de ap pe aceast interfa care va impiedica transferul de substane n i din celulele microorganismelor, sau s se acumuleze substane toxice). In filtrele biologice mrimea suprafeei pe unitatea de volum variaz n funcie de mrimea granulelor i a formei acestora care alctuiesc materialul filtrant. De exemplu, materialul filtrant alctuit din granule avnd diametrul de 2,5 2.3 cm prezint o suprafa specific de 111 m /m , iar pentru granule cu diametrul de 10 cm, aceast suprafa este de 31,1 2 3 m /m". Considernd pelicula biologic dezvoltat pe partea superioar a granulelor materialului filtrant (la suprafaa de contact ale granulelor o parte din suprafaa menionat mai sus nu este udat cu ap fiind lipsit de membran) rezult c transferul de substane organice spre pelicula biologic (biomasa) va fi mare la materialul filtrant alctuit din granule de 2,5 cm, n schimb, din punct de vedere ah transferului de
216

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

oxigen necesar bi.omasei, filtrul biologic cu granule de 10 cm va avea o capacitate'mai mare fa de cel cu granule de 2,5 cm deoarece volumul golurilor care asigur .circulaia aerului este mai mare. , In bazinele cu nmol activat suprafaa flocoanelor nu este fix ca n cazul filtrelor biologice, ci variaz n funcie de mai muli factori. Mrimea acestei suprafee este mult: mai mare fa de cea a peliculei biologice, situaie ce explic eficiena de epurare ridicat a bazinelor cu nmol activ. Orientativ, se consider o suprafa de contact a flocoanelor de nmol activat
2 3

de 1.600 m /ni" de volum, de bazin. Schematic, procesul de epurare biolog.c - se desfoar astfel: substanele organice d i n apele uzate i .-: adsorbite -d enzimelor eliberate de ce l ul (exoenzime) '-''boantel e -un: descompuse in u n i t i mici care ptrund . i celula microorganismelor unde sui.i metabolizate; o ,n-:.t. a reaciilor de oxidarc care au ioc, furnizeaz energie reac*i > rrin care se formeaz masa celular nou, iar p r o d u c i ' finali ai descompunerilor (produi de oxidare *.,? Vi1'-- COo, euotati, s u l f a i , substane organice stabile etc) sunt enhcafi sr< niedni Rezult c prin epurarea .- bi ol o gi c <pdor uzare coneoniilent cu eliminarea substanei organic.' " fimu * se obine creterea biomase sub forma J, i i < , i d I i ie -"'n insolubil, sediment sbil precum i proJu .r-/ uali (Iu metabolism sau dtu distrugerea c el ui eb ^i uor le ndeprtat (de ex. Cn;), u l i i care rmn di .< ui med.ui lichid, conferind o anumit valoare CCO- <> Hj -uhu apei epuratei" ........ Dezvohdrcj bio naei, respectiv grosimea membranei biologice i volumul de flocoane, trebuie s rmn ntre anumite limite. Meninerea biomasei n limitele normale .se
2.17

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

realizeaz prin evacuarea ei din sistem. Astfel, la filtrele biologice, .dac aceast biomas exprimat prin grosimea peliculei (membranei) nu ar fi eliminat la timp, poate produce colmatarea stratului filtrant, sau, di n imposibilitatea de a oxigena ntreaga grosime a membranei se vor nregistra procese biologice anaerobe n straturile inferioare ale membranei. Eliminarea membranei poate avea loc pe cale natural (la filtrele biologice de mic ncrcare), sau. prin autocurire controlat, introducnd recircularea apei, n cazul filtrelor biologice de mare ncrcare. In ambele situaii, excesul de membran (biomas) se reine n decantoarele secundare. La bazinc'e cu nmol activat c a n t i t a t e a de biomas necesar procesului poate 'i reelat. ca fiind mai mare sau mai mica n funcie de ncrcarea organic a apelcr u/at- supuse epurrii Biomas suplimeniaia procesului este eliminat (nmolul a c l . v a t n exces) fie spre r e z o l v a r e a ur.ur necesiti tehnologice proprii (creterea eficienei decantoareior putnore), fie spre stabilizarea final n bazinele de fermentare a nmolului. Oiientativ, creterea biomasei, prin sisii^z-i, se aproximeaz la 40 - 60% din capacitatea de substan organic, asimilabil, existent n apa uzat menajer. Pentru eliminarea substanelor organice din apele uzate brute, de la intrarea l or in staia de epurare, participa urmtoarele procese:
O s "U V ^~ J-5 ^ aLiVv Uiv li aiiiSivluiUi Ki-%*> iii.uuu \i.'vpinuivu

prin sedimentare a suspensiiioi -edimentabile, a suspensiilor obinute prin coagulare, ci i a materialului. ..ceiulai sedinienlafail -jin apa epura -o protc-e v i i mice (i"vae n i.v liiu *-.ta<e, 1 T ! ! de hiev, ii/a, de p :*;ipii ii. i < v ' ' < _ _ i i'>. pf -i u' : u - proce.-c bi oc] '** ,!; e / e u t . i de a.unilare -.JU jv.ic ' a n a b o i i c e -a a c t t r i / j t c prin C i - > i e r e a inate/ulului Cilul.il, reacii de oiidare sau r e a c i i cataoohce care conduc 'a
218

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ohmeiert uiioi [uodui finali i n o l e n s i v i inhibarea r e a c i i * ' ) r rnzimatice de ci r e substanele P / v i c e etc), - proces: ind-D ' k e ic curgere. tim oi efe retemie, viteze de sedimentaro. incai.. >r h draalicc etc Desfurarea fenorne J or biochimice . procese de asi ni i tj-e^r /ale pin in p i < < c c s e *e lire sau cie s i n t e / i si t dezasimilare -chem atic *n sau de oxidare, este prezent figura 7.1. masa celulara
Produi de , + wr metabo[isffl * Se C01,H10,etc)

enzjrne subst. org. asimilabile - biomas

Figura 7.1. Schema proceselor generale de metabolism n epurarea aerob

Din figura 7.1. r e / u h ea r e n o l u l e i :fab dice aie microorganismelor se desfoar simultan pdn t e'e d-..j laturi c o n t i a d i c i o i i i l inseparabile: prin ejunolism sau dezasiraiiude, in care are loc degradarea . ox- .t.rc">) substanelor organice nni ales in scopul o b , i n c n i . "i-.-JeJ, :, < ^'us anabolisni sau a s u n i l a i i e , n care i e loc ?.', . .\ iruvria.u ui c e l u l a r , folosind energia ci'cerata n r e p e t i i e d.x'.iare. Miner ilizarea suosianlelor i>:i_an;c; iruns onnar-. u elementelor ce Ic compun in ochi: CC" T\0, NOT, *'~NO:,*^S02, PO; d e s se face prin consum de
219

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

oxigen. Din aceast cauz dup cum s-a menionat, substanele organice din apele uzate sunt de cele mai multe ori msurate i exprimate, cantitativ, prin cantitatea de oxigen cerut pentru reaciile chimice i biochimice de oxigen. (CCO sau CBO's). Una din caracteristicile principale ale epurrii apelor uzate n instalaiile de epurare, biologic este procesul ele nitrificare, de consum al oxigenului pentru oxidarea formelor 'de azot trivalente (NBL, N02 )la forma de valen maxim, NO',". Acest urmrete proces se va adic atunci cnd se

obinerea unor ape epurate cu un coninut minim de CBO5 impus de condiiile locale privind calitatea emisarului, sau cnd se intenioneaz ca biomasa s fie folosit ca fertilizator. Oxidarea substanelor organice cu coninut de azot organic sau amoniac poate fi aa de avansat, nct efluentul s. conin cantiti apreciabile de nitrai i foarte puini nitrii, adic sruri cu un coninut mare de oxigen (MX). Dac, 'de exemplu, substanele organice din. apele uzate se prezint sub form de glucoza, iar azotul sub form de amoniac, reaciile biochimice de oxido-reducere se prezint sub forma: transformarea substanelor organice dizolvate n. material celular: 8(CH20)+ N'H3 + 302 - C5H7NO, + 3C02 - AE (7.1)

- oxidarea substanelor organice acumulate sub form de material, celular: C5H7N02 + 502 --> 5C02 + NH, + 2H20 (7.2)

220

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

-.

nitrificarea (oxidarea NH3): NH, + 20. -> NHO, + H,.() ' ii 1 \

Sub form general, ecuaiile biochimice pot fi scrise sub forma; - oxidarea materiei organice: CxHy02 + 02 -> C02 + H20 - AE ' sinteza materialului celular: (CxHvO,)+ NH3 + 02 -> celule + C02 + H2 - AE - oxidarea celular: (celule)+02 - C02 + H,0 + NH3 - AE (7.6) (7.5) (7.4)

Reaciile de oxido-reducere a substanelor organice sunt reacii productoare de energie fiitid cupiate -cu reaciile de sintez a materialului celular nou; aceste reacii nu pot fi desprite deoarece ultimele fiind endotermicc, suma energiilor libere conducnd la-AE negativ. Desprirea fenomenelor, pe ele o parte, n -oxidare pe de alt parte n sintez, .este fcut cu .scop didactic. Reaciile de sintez conduc la formarea componenilor biochimici majori (lipide, glucide, dar mai. ales proteine). Compoziia chimic a microorganismelor poate conduce, n condiii optime, la stabilirea unor formule -empirice relativ constante. Acestea, pot fi de forma: C5H7NO2 pentru bacterii; Ci0H17NO 6 pentru lungii; CsHgMO? sau CsjH^gNC^s pentru

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

age; C7H14NO3 pentru protozoare. Datorit predominanei contitative a bacteriilor n biomas, formula chimic, medie a acesteia este: (CsB^NC^n. Pentru obinerea materialului celular nou, sunt necesare urmtoarele elemente eseniale: - C, EL O, N, S, P - n- cantiti relativ mari, - K, Mg, Mn, Ca, Fe, Co, Cu, Zii, Mo - n cantiti mici. Existena acestor elemente n apele uzate exprim condiia minim necesar a substratului, adic posibilitatea de tratabilitate biologic a apelor uzate, cu excepia nitrailor i losfaiilor, cea mai mare parte a materialelor care intr. n compoziia biomasei, sunt existente n apele uzate. Cerina de azot i fosfor a microorganismelor este satisfcut de apele uzate menajere i de cele ale unor industrii. Cerinele minime de azot i fosfor sunt exprimate de relaia: CBCfN:? = 150:5:1 (pentru apa uzat) i 90:5:1 (pentru nmol). Cerina n elemente biogene N i P duce la perturbri n ceea ce privete activitatea biomasei, ceea ce impune, pentru apele lipsite de aceste elemente - cazul unor ape industriale - acestea s fie introduse pe cale artificial. Microorganismele implicate n. procesele aerobe necesit pentru metabolism (ansamblul proceselor vitale de asimilare a unor substane din mediul nconjurtor i de eliminare a produselor de dezasimilare n mediu) oxigen. In mod normal, necesarul de oxigen este acoperit de oxigenul molecular dizolvat n. ap, prezent n proporie foarte mic (0,8% voi.-) fa de cea din aer (21% voi.). Aceasta face mediul acvatic foarte sensibil la nevoile do ovaen ale microorganismelor, n sensul c poate deveni cu uudit > deficitar n oxigen. Capacitatea de epurare a unei instalaii biologice depinde de masa de micioorganisme 1 Hioniasal pe care o conine. 5a
222

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

t/,. te l i m i t a i de

i alltltfdc dv

T t ) ilin fi ti

CJTe pOcite

ti d i s l l l i l l u i de

u n i t a t e a tiv. bioati*- in unita .. i k t i m p . De ajeea, <- ,t at e a ue pnhuiiiu o r g a n i c * d|)htar ,o. unitatea de timp ..mitii de bioroas (ncrcarea organic) este la rndul su limitat.

7,1.2, Ecologia procesului In compozii \ b i o m a> . i i u t i snhstm r n^g-mic? vie enzime, s i.ri i ni net al e , amoniac, mbstai, : .^-^..iiice bio ,1 nebTode grada Mie, nrecum i substane org .i io> t .-.t. n d i v e i - - stadii"de biodegiaiiabilitate. Luat n ansamblu, o i n s t a l a i e de eiu are biologic? reprezint un ecosistem cu trsturi specifice. Prin ecosistem se nelege att varietatea de organisme ce se grupeaz formnd o biocenoz, ct i ntregul complex de factori fizici i chimici n care acestea triesc i se dezvolt, adic biotopul. Ecosistemul reprezint, sub form general, un nivel de integrare a materiei: ntr-o unitate funcional alctuit din doi componeni: unul anorganic (biotopul) i altul organic (biocenoza), fiecare component funcionnd pe baza informaiei
|Ji.iIilita vi^ U^pCiiuuii ta ia. w w.ia.ia.i. t. xl l l i v Ci ^A.,i^>i.a v^ ^LisiiXbu Iii tCi

i un flux de materie i energie. Unitatea funcional a instalaiilor de epurare biologic care exprim ecosistemul procesului va fi alctuit din bazinul cu nmol activat sau filtrul biologic n care se afl apa uzat (biotopul) i membrana biologic sau flocoaneie care alctuiesc biocenoza. Biocenoza din aceste instalaii se supune legitilor existente n toate biocenozele naturale i anume: se formeaz spontan, se dezvolt i evolueaz selectnd anumite condiii din mediul n care triete i pe care l modific. Instalaiile de epurare biologic artificiale, spre

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

deosebire de cele' naturale, constituie ecosisteme n care a intervenit omul, iar intensitatea procesului este dependent de mecanismele reglabile de om. Pentru nelegerea i stpnirea procesului de epurare' biologic este necesar a se cunoate microorganismele care populeaz instalaiile de epurare, precum, i caracteristicile i modul de via al acestora. In general, microorgaiiimele care concur _ia_pio.cesiiL.de epurare biologica, aparin regnului "P roti st a" fiind alctuite din" bacieni, ciunerci inferioare, alge, proto/oare i metazoaie, Aponul domniant n epurarea bioiogk i au bacteriile {peste. 90 U). Bacteriile sunt organisme monocelulaie care utilizeaz hrni solubil; fiecare cel ul e /ie un organism independent, c a p a b ' i t> execute toate f u n c i i l e nece*aie vieii. Mrimea c e l u l e i bactotkne variaz n timpul, creteri i , avnd, limitele cuprinse ntre 0,3 i 50JI; bacteriile comune din nmolul activ au limitele c-uprinse ntre 0,3 i 3 LI (Mc Kinney, 1962) i celula de diverse forme: sferic, cilindric, spiral etc. Bacteriile sunt formale din 80% ap i 20% substan uscat, din care 90% reprezint substane organice. Fracia organica are compoziia medie de 53%C, 2Q%0, 12%N i 6%H, ceea ce conduce la formula empiric aproximativ, C5H7NO2. In generai, structura celulei bacteriene cuprinde prile componente indicate n figura 1.2.21.

224

EPIJRAKEA APELOR UZATE URBANE

Reprezentarea schema^f ^ r ST^t tic a unei XX bacterii cu , ciropten F ^ m^^ -^' proces de metabolism. 'ta
>J}->1Q

peretele celule . ^ ------- *.srj ut f*-u tirfij uu

t~~

ZIZZi

ITa.Iil^EE^iLtSlbe a substanelor orga-'* ia nice, a< m*lar* cli^ lui 2 4 'i-i-\< 1 mcaHe
T

muit.p,,r?

^Reprezentarea schemoi tizat a degradrii aere?

'~~

|
bafte**. t%

Reprezentarea schema-tuat a degradrii ana-

fc";I, ^^^iirf;-" ^^'!! organice, Exemplu pentru de_ curgerea procesului de P*^" degradare n czu! hidra- ^~ telor de carbon

< erobe a substanelor

fig. 72
225

-l.faza filucozr ------ p2.fccu, decodare ! t iraia

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

. ' Din punct de "\edere al mediului n care triesc; bacteriile din .biocenoza (biouias) sunt strict aerobe, deci folosind n mod necesar oxigenul dizolvat n apa uzat, fie facultativ aerobe pentru UK prezena oxigenului dizolvat nu reprezint o necesitate ; absolut, ele fiind capabile de degradarea substanelor organice i n condiii de concentraii ..mai sczute de oxigen, sau chiar n condiii de anaerobie. Marea majoritate a bacteriilor sunt heterotrofe (saprofite), deci folosesc substane organice ca surs, de carbon i de energie. In biomasa instalaiilor.de epurare biologic pot fi i bacterii-autotrofe care sunt capabile s-i formeze toate structurile celulare din substane anorganice, sursa de carbon fiind asigurat de CO2, de exemplu sulfobacterii, care oxideaz H.2.S ia S sau la SO4, bacterii nitrifiante care oxideaz amoniacul la azotit (Nitrosomonas) i azotitu la azot (Nitrobacter). Toate Cele mai multe tipuri de bacterii se nmulesc prin diviziunea transversal, binar, care. comport 4 stadii: a) diviziunea nuclear;b) alun-girea celular;' c) diviziunea celular; d) separarea, celular, Transferul substanelor organice din mediul nconjurtor n interiorul celulei bacteriene se,face, la nivel de molecul, pe principiul presiunii osmotice. Transferul direct este posibil atunci cnd substana organic din mediul acvatic este constituit din molecule mici (micromolecuie care au pn la 6 atomi de carbon). In cazul n care substana organic este constituit din. molecule mari (macromolecule coninnd mai mult de 6 atomi de carbon), celula bacterian emite n exterior un tip de enzim (exoenzime) ce are rolul de a scinda nraeromoleculele n micromolecuie, astfel nct, acestea s poat- trece prin
trArnhrana
J.tlV.I.iIUJ.UJ.AU

c A'm i r% P rrn p cs h i , i 5
O V Iii 1 U V 1 llJ, V U U i A U

a
W-

O P I I

[pj

hprtpfiPnp
UCiVtVi I wiiv .

VviUl V*

226

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Diu pufii-t ut vcd , a netjb'Misinului en. i . > deosebim bactciii tutoti "v t-ueigo fncnme Im i si.ut , soiaii, v! bactri.i < ,3ii. -rofc fenu> a psovite I descompunere1 eompuih : ou ^ oitanx au anorganici uidrul reaciilor biochimic e xnlaie In procesul de oxidare (dezasmiilaic < energia solar poate fi utilizat,numai de bacteriile fototro* "otosintetice). Reaciile biochimice de oxido - reduce pot fi de mai multe feluri: - respiraie aerob, cnd pentru oxiu.uea substanelor organice se folosete O2 din aer: - respiraie anaerob, cnd O2 este luat din deveri compui ca: HNO3, H2SO4, H2CO3; - fermentare, cnd substana organic este n acelai timp i oxidant i oxidat. In funcie de modul cum. este obinut energia n procesul de oxidare, cantitatea de material celular obinut din aceeai cantitate de nutrieni este diferit. Cnd energia este -obinut pe calea respiraiei aerobe, transformarea nutrienilor (substanele organice) n materia! celular este de 60%, iar cnd este obinut pe calea fermentrii, proporia este de numai '5%. Dup aspectul morfologic bacteriile se pot mpri n patru grupe i anume: uactcrn in ingramauin, in.' ormaiuni zoogleale, filamentoase i libere. In condiii normale, bacteriile n ngrmdiri constituie grupul 'dominant n procesul' de epurare, reprezentnd adesea 90% -din masa nmolului activat. S-a constatat experimental .c exist un paralelism ntre modificrile suferite n timp de aceste bacterii i valorile' eficienei de epurare, exprimat n reducerea CBO5. Formaiile zoogleale apar n cazul'ncrcrilor organice mari. unde se'nreglstraz, la nceput, deficit de oxigen. Privit
227

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

la microscop bibmasa care conine aceste formaii zoogleale, apare dezlnat, lichidul este plin de bacterii libere, iar cele n ngrmdiri . sunt puine i predomin unele bacterii filamentoase i ciupercile care determin umflarea nmolului. Bacteriile filamentoase prezint o component frecvent a flocoane'ior de nmol activat (Sphaerotilus natans, Begiatoa alba etc). Dezvoltarea excesiv a acestor bacterii formeaz o reea deas n ochiuri n interiorul, creia apa i aerul circul cu mare greutate ajungndu -se la o caren de hran i oxigen care duneaz i celorlalte microorganisme, cauzndu-lc dispariia. Cnd domin bacteriile filamentoase, eficiena de epurare este sczut, iar biomasa nu decanteaz n clarificatorul final (se manifest tendina de plutire a. nmolului activ n decantoarele secundare). Bacteriile libere sunt prezente permanent n apa uzat, iar numrul i tipurile de bacterii libere, reprezint unui, din indicatorii cei mai rapizi i sensibili ai gradului de stabilitate a biocenozelor bazinelor cu nmol activat. Cea mai bogat f l o r hacterian. mai ales sub aspect calitativ, se gsete n nmolul activ menajer, datorit compoziiei apelor uzate n substanele organice nutritive i n factori de creteri (Genul Pseudomonas ocup un ioc predominant printre bacteriile din nmolul activ) h\ epurarea apelor uzate .industriale, flora bactenan a diferitelor nmoluri active variaz-calitativ i c a n t i t a t i v . Asllel, apele industriale cu coninut bogat n proteine favorizeaz dezvoltarea genurilor Alcaligenes, Flavobactciium. i Baeillus, iar coninutul n. glucide f a v o ' / ' e a v dezvoltarea genului Pseudomonas; acizi organic, dblchide, acetone ;,: alcooJ stimuleaz dezvoltarea g e n ^ r i l j . Pv.u lomor.a.-. Micrococeus, Bacillus, Achromomacter. Ciupercile sunt organisme' hefok^itUeticc care adsorb hrana, ca i bacteriile, n sure dizolvat. Lie joac de obicei un
228

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ui! ,.t i undea O epm.uea apelot u / a t e pvind degrada si o IM fc oiganke de nat ini di.I r i t ; ea: ce! !o ' i, 'enoJ, nidii.-. d'.ia <<_. S-a c oi i si at at c i n t e r J JU ia ' ,' - v r e i . or iii j-.z. ,-v de , pui ,;_ b i o l o g i c este C a J Z j i .L . r. J' ,-<dia -..'j Je ->xi_c, provocata de ncercarea _ n i . i\;c-;:vi ('; "<rele uzare, d valoarea sczut J i dl -t i l m ^ v b 7) i vie c--.ii. a.,, va ..czut de azot. Cnd c i u p e r c i l e se au ni esc m u l t . An,,': leituiitnu) c; umflare :i nmolului activat, ccc.i ce i n d i c -UK. d i e a n a . r e i o ehctenl-" redus a procesului de cpu<\ir>j <,-oi,,^, .) c a u / a t -0 de distrugerea florei bacteriene. Protozoarele consutuie un eo *-< . }t aproape obligatoriu al biomasei Fiind organisme pte.u,. > a-e, c o - d r t b u L la epurai ea apclot prin meninerea UQU e c l > i l ' l w > : MI dez< olurea b a c t e i i i l o r . ceai alev a ce l oi ioe'*u, j u c n d _ . c - ca*a t *a limpezirea apelor epurate. iHntre eie. mai iciportanie ui procesele de epurare sunt c i L : d e i ilage^Jeia. In singur cilit poate ngeri utte 20.00.) , f l 000 bac,.' ,'ora (Scherb, 1 > > 5 S ) ProtuzoaitJc s-unt s i r i c t aerobe i majoiif dea higciea/a hr^Lc v-a parncuj^ aoLdc, dar se pot hrni ^ >rin difuzia in eelui a -AibataAeJor organice dizolvate, daci acestea sunt >\ LUIIVOJJI~'K, JJI',., Mr ^ - 10 ji'Uin . t M C [ ) { i e lac li-igeiaTeie care pot iriLtaboliza si substane organice n comei nilii reduse Multe uokzoart (,<i i pot sintetiza i o a t e sub - ..xdc tie.-e c ?te creterii i depind de bacterii n furnizarea acestor produ?i t o i n i u l i tmpuica a rjro<opiasniei procozoarelor i.>te CyHi/iNO} M"ta/oarele suni reprezentate tn biom ^ prn< puini gi ape st aiuicic/ o f i f ^ n . iitifi.node. cins- . R o r i i e r h apa; numa1 ui iumolur< a e l t v e iu capacitate mat. JJ stabilizare a apele? u^al'- deci n mediu cu continui scl/u. de substane organice Suni or^anisnu senct a c e d - r . avarul ca prin.:>oa* surs de tirana baetem si p a r t i c u l e )r_, i* ce. lutT uncioorganism le -a alctuiesc biomasa 229

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

instalaiilor de epurare biologic' exist interrelaii, dintre care o nsemntate mare au relaiile trofice (de hran). In biomas productorii de substan organic vie sunt n special bacteriile. care formeaz protoplasma prin degradarea diferitelor substane organice dizolvate n apele uzate, consumatorii productorilor sunt protozoarele i metazoarele. Protozoarele bacterivore (mai ales ciliatele libere i fixe) reprezint consumatorii primari; acetia servesc ca hran consumatorilor secundari (rotiferi, suctori, nematbde etc). Raporlndu-se la fenomenele naturale de autoepurare din ruri, se constat c filtrele biologice reproduc anumite procese care au loc pe-fundul apei, iar instalaiile cu nmol activat le reproduc pe cele c are au loc n masa apei, unde se observ fermaii sporadice de floeoane bacteriene. Pelicula biologic a biofiltrelor conine, la suprafaa ei, bacterii strict aerobe (specii de Baeillus), la mijloc, domin formele facultativ anaerobe din genurile Pseudomonas, lcoligenes... Micrococcus i unele enterobacteriacee, iar la partea inferioar, bacterii strict anaerobe (Desulfovibrio). Stratul de la suprafaa biofiltrului, dat fiind prezena luiminii, este populat uneori i cu alge (plante mici verzi) i diatomee, care. ns nu joac un rol. important n epurarea apelor, deoarece ele utilizeaz n special ionii anorganici. Prezena bacteriilor determin i prezena microorganismelor bacterivore i mai ales a protozoarelor., care iau o dezvoltare mare, iar prezena acestora implic i existena altor inele ale lanului trofic, formate din metazoare (crustacei, larve de insecte, rotifere etc) care se, hrnesc pe seama protozoarelor i cu detritusul tormat dup moartea organismelor respective. Existena bacteriilor fllamcutoase de genul Sphaciatilus n biocenoza filtrului csu un indicator de ..suprancrcare organic a biofiltrului, iar prezena ciupercilor arat scderea pH-ului; dezvoltarea n mas a dipterului
230

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

rs/uiiiud calo O Guverna, a tamnaiitoi iiiali u u C l i l L U S . J j i p t e r i t l l

Psychoda, numit curent musca Psychoda este un indicator al funcionrii necorespuiiztoare a biofiltrului (pelicula biologic este prea groas, sau, 'din lipsa evacurii ei,' a' produs colmatarea stratului filtrant). Flora acvatic a unui filtru biologic prezint variaii calitative i cantitative pe nlimea stratului filtrant n funcie de schimbrile de hran i a aportului de oxigen. La partea superioar a filtrului membrana biologic conine majoritatea microorganismelor menionate, dar pe msur ce apa uzat ptrunde n adncime, respectiv este mai curat, apar schimbri n coninutul i felul. microorganismelor prezente ia diferite niveluri, iar membrana de la suprafaa granulelor nu mai este constituit din materii organice proaspete, ci mai mult din deeuri produse de microorganisme n aciunea lor de transformare, Bazinele cu nmol activat prezint o flor acvatic mai puin, variat ca a filtrelor biologice. Aici exist un mediu acvatic relativ uniform, flocoanele sunt antrenate de curentul de ap, sunt rspndite uniform n bazin i conin, n general, microorganisme 'de acelai fel. Organismele din' .grupa metazoarelor sunt foarte rare. Aici bacteriile sunt principalii ageni ai epurrii, iar protozoarele indic modul cum decurge aceast epurare. Indicaii asupra modului 'de funcionare a instalaiei dau i flocoanele de nmol activat. Cu ct cresc n mrime, suprafaa de contact este redus n raport cu volumul lor, iar pe de alta parte, difuzia hranei n interiorul flaconului, respectiv eliminarea substanei organice degradate, se face mai greu. Vrsta flocoanelor definit de coninutul de flocoane n recirculare i de cele noi formate ntr-un anumit timp, determin eficiena epurrii. Cu ct vrsta este mai mare, cu att crete proporia de celule moarte n detrimentul celor active.
-231

EPURAREA APELOR UZATE.URBANE

' In ecologia aerobic a iazurilor biologice, algele ocup locul cel mai important. Dintre acestea, cele mai frecvente sunt algele albastre i algele verzi care aparin genurilor Chlorella, Scenedesmus, Euglena (alge verzi) i Oscillatoria, Anabaena (alge albastre). Populaia aerob dominat de bacterii asigur CO2 pentru alge care, ia rndul lor, furnizeaz oxigenul necesar apei pentru meninerea unui mediu aerob. lazurile de stabilizare (iazuri de oxidare) se mai utilizeaz i ca o a treia treapt de epurare (epurare avansat) deoarece cantitile mari de azotai (nitrai) pe care le conine efluentul din epurarea secundar sunt consumate de alge care se dezvolt n aceste bazine, astfel nct se prentmpin eutrofizarea emisarului.

7.1,3, Factorii care influeneaz reaciile metabolice Dintre factorii cu influen deosebit asupra desfurrii reaciilor, n afar de cei care se refer la substanele inhibante (toxice) ale activitii enzimatice precum, i acei care definesc raportul optim ntre elementele majore (tratabilitatea biologic) sunt factorii de mediu ce se refer la temperatur, coninutul n oxigen dizolvat, agitarea etc. Apele uzate tratabile biologic, aerate, permit adaptarea i dezvoltarea unei populaii mixte de microorganisme (bacterii, ciuperci, protozoare, unele metazoare); datorit relaiilor de metabolism, substanele organice din aceste ape sunt eliminate, iar biomasa se dezvolt. Echilibrul dintre reaciile de oxidare a substratului i de sintez a materialului celular nou poate conduce la ndeprtarea, n procente foarte ridicate, de 85 -95% a materiilor organice. Viteza de ndeprtare a substratului este condiionat de viteza de dezvoltare a biomasei, care la rndul ei depinde de urmtorii factori: - compoziia biologic a'biomasei;

EPURAREA APELOR .UZATE .URBANE

- sursa de hran (calitatea i concentraia substratului); -'factori de mediu (temperatura, oxigenul dizolvat etc); Temperatura are un efect hotrtor asupra vitezei reaciilor biologice. Ea intervine, n. principal, asupra viezelor de cretere a microorganismelor si a vitezei de consum a substratului. Se consider c la temperatura de 30 - 40 C, substratul este oxidat i biomasa este sintetizat mai repede o u.Cvcii xa iu v^ *a.vcastci ierriDw.ciima iiine. considerata c-ci tuaiort al temperaturii de lucru). Temperatura influeneaz asupra c o n d i i i l o r fizico -chimice ale apei, modificnd'viscozitatea apei, capacitatea de a lua prin difuzie oxigenul din atmosfer i de a-1 menine n. soluie. In instalaiile de epurare biologic unde apele uzate menajere prezint o temperatur cvasiconstant (mai ridicat cu
o

4 - 5"C fa de apa potabil), procesul de epurare nu este afectat esenial fa de cel din apele de suprafa, n timpul autoepurrii. S-a demonstrat (Friedmann, 1973) c procesele de epurare aerob sunt aproape independente de variaiile de temperatur la concentraii mici ale substratului. Deoarece microorganismele posed o anumit capacitate de acomodare termic, la. variaiile de temperatur s-a constatat c sunt stnjenite mai mult procese-ie fizico - cnimice de transfer a substratului n biomasa, fa de procesele de descompunere a acesteia. In condiiile termice din ara noastr, procesele de epurare'biologic au eficiente mai ridicate n timpul verii fa de anotimpul, friguros. Din aeest motiv punerea n funciune a instalaiilor biologice se va face vara deoarece timpul de amorsare este mai redus. De exemplu, amorsarea unui filtru biologic dureaz 2':- 3 sptmni, n timp ce iarna, cteva luni. Bazinele cu nmol activat, spre deosebire de filtrele biologice, fie vara, fie iarna, necesit 10 - J5 zile pentru amorsare.

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Aceast situaie se datorete faptului c' adaptarea 'nmolului activat la temperaturi crescute (mai mari ea 20 X) se face mai greu dect la temperaturi. sczute. Experimentri efectuate cu nmoluri active la 15 19 C, au artat c aceste sisteme se adapteaz la 4 C n dou sptmni, dar la temperaturi mai mari o ca 30 C dup cteva luni (Rogovskaia, 1969). Temperaturile sczute, dei, n generai, scad activitatea metabolic, ceea ce interzic dezvoltarea biomasei, nu au influen negativ, semnificativ., asupra dezvoltrii bacteriilor. In ceea ce privete necesarul de oxigen la temperaturi crescute n condiiile meninerii unei concentraii de oxigen
3 0

dizolvat n apa curat de 3 mg/dm , ia temepratura de 39 C necesarul de aer devine de 1,64 ori mai mare dect ia 20VC. Creterea activitii metabolice cu temperatura a condus n ultimul timp, la experimentarea i aplicarea epurrii aerobe termofile, la temperaturi de 45 - 55"C OxigeniiI este necesar att apei uzate, ct i biomasei. Alimentarea cu oxigen airnosieric ireDuie meninut m permanen la un nivel satisfctor pentru a avea o eficien constant. Se urmrete ca membrana biologic (la biofiltre, cmpuri de irigare i de infiltrare) s fie permanent n contact cu aerul, iar n.bazinele cu. nmol activat, introducrea aerului n apa din bazin s asigure un contact ct rnai intim al acestuia cu biomasa; n aceiai timp, aerarea trebuie s asigure omogenizarea amestecului ap uzat - flocoane de nmol activ i s favorizeze difuzia oxigenului dizolvat n toat masa. La determinarea capacitii de oxigenare a utilajelor de aerare folosite pentru asigurarea unei aerri corespunztoare, se va avea n vedere c numai 10% din capacitatea de oxigen. atmosferic furnizat pneumatic este absorbit de amestecul de ap uzat - flocoane din bazinele cu nmol activ. Capacitatea de
234

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

oxigenare a materialului filtrant o.in uiofutre trebuie s asigure un excedent important de oxigen atmosferic, deoarece membrana biologic absoarbe numai 5% pentru necesitile metabolice; la cmpurile- d e irigare i de infiltrare oxigenul absorbit depete 50% din .oxigenul existent n porii pmntului. In ultimul timp au fost elaborate procedee de epurare cu nmol activ n care aerul atmosferic este nlocuit cu oxigenul pur. Aceast tehnic permite o solubilitate a. oxigenului de aproximativ 5 ori mai mare, ceea ce conduce Ia-scderea pn-la 5 ori a debitului de gaz necesar tranferrii unei mase determinate de oxigen,, comparativ cu debitul, de aer. Utilizarea oxigenului, pur n locul oxigenului atmosferic conduce la urmtoarele avantaje (Brouzes,1973); - Consuni energetic redus aferent pomprii gazului; - Valori ridicate ale capacitii de oxigenare, ceea ce permite epurarea efluenilor industriali puternic ncrcai organic; - Reducerea volumului bazinelor de aerare. In plus, cercetri recente confirm influena favorabil a
nv i CP mi Ini ficnrtrn AintSrij umflrii nrnolllllli" b'-l inc 3r^i*i mar>

ale nmolului, la care oxigenarea atmosferic nu a prevenit creterea indicelui de nmol, introducerea oxigenului pur a mpiedicat procesul de umflare. Acest procedeu nu a cunoscut o larg utilizare deoarece tehnicile de separare a oxigenului din aer .sunt prohibitive. Turbulena poate contribui, alturi de temperatur i concentraia convenabil a oxigenului, la creterea activitii metabolice a biomasei. Astfel, deplasarea apelor uzate pe suprafaa materialului filtrant : din biofiltre, provoac un fenomen de turbulen care d natere unei "suprafee de mprosptare" care favorizeaz transferul de oxigen spre pelicula biologic. In bazinele cu nmol activ n afar de

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

meninerea suspensiei de nmol activat n'mediu, turbulena are rolul foarte important de a contribui, prin amestecare la contactul intim ntre hran, oxigen i microorganisme. In acelai timp, turbulena contribuie la ndeprtarea rapid a stratului apos din imediata vecintate a membranei biologice sau a floconului strat, srcit n oxigen i substane nutritive i ncrcat cu produi de metabolism, reuind astfel continua aprovizionare a microorganismelor. De asemenea, turbulena crescut n bazinele cu nmol activ reduce dimensiunea flocoanelor datorit fenomenului de forfecare i astfel mrete suprafaa de contact a biomasei, mrind viteza de asimilare a impuritilor i viteza de respiraie, Turbulena crescut conduce la viteze de consum mrite, dar are dezavantajul producerii de eflueni tulburi. Reprezentarea schematic a procesului de epurare biologic este artat n figura 7.2.b, iar cea a procesului biologic anaerob n figura 7.2.c. Att n procesele aerobe ct i n cele anaerobe, nmulirea microorganismelor determin formarea de biomas nou, care reprezint unul dintre produsele concentrate ale epurrii biologice. Epurarea anaerob a apelor uzate (aplicat n zootehnie,, industria alimentar etc), spre deosebire de cea aerob, se realizeaz n incinte nchise (bazine de fermentare) ferite de accesul oxigenului care inhib activitatea microorganismelor anaerous.

7.2, Epurarea biologic natural


Epurarea biologic natural se bazeaz pe' capacitatea natural -de autoepurare .organic a solului i a apelor. Ea asigur un nalt grad de epurare, pn la 95 - 99%, fiind reconiaiiuata acoio UBU6 emisarui impune evacuarea unei ape
236 .

EPURAREA APELOR.UZATE URBANE

curate, sau iu acei.e cazuri n care aceast metod se dovedete., tehnic i economic, avantajoas, Epurarea biologic natural se realizeaz pe cmpuri de irigare, cmpuri de infiltrare, filtre de nisip i iazuri biologice (de stabilizare). Aplicarea metodei nu a cunoscut o larg rspndire, n special la cmpurile de irigaii, din motive de igien i protecia muncii. De asemenea, aceast metod prezint o mare deficien tehnic, i anume, procesele de epurare nu pot fi reglate cu uurin n funcie de variaia calitii apelor uzate, Spre deosebire de metodele 'biologice artificiale, epurarea biologic natural se desfoar n absena .oricror forme de energie produse de om (electric, mecanic, termic etc). Acest rsrnceden folosete fift energia Gravitaional ia infiltrarea anei n sol (cmpuri.de irigaii, de infiltraie etc), fie energia solar i eolian ia iazurile biologice.

7,2.1, Cmpuri de irigare i de infiltrare Infiltrarea lent n sol. a apelor uzate menajere n cmpuri de irigare i de infiltrare constituie un .procedeu comple-x, n care, pe lng efectul de epurare a apelor uzate trebuie luat n consideraie i aspectul valorificrii agricole, a apei (ca ap de irigaie) i a substanelor utile din apa uzat (N P, K) ca elemente fertilizante. De obicei cmpurile de irigare sunt asociate cu cmpurile de infiltrare care au rolul numai pentru epurarea apelor, ele deservind pe primele n perioadele cu ploi abundente,'"cnd nu este nevoie de apa pentru culturi, n perioadele 'de strnsul recoltei etc. Aplicarea acestor cmpuri se recomand n zonele cu precipitaii slabe, sub 600 mm/an. ara noastr are un regim de
237

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

precipitaii neunifo'rm distribuit, att pe suprafaa rii, ct i n decursul unui an. Conform datelor din "Atlasul climatologic", zonele cu precipitaii reduse cupind: Cmpia Dunrii, Dobrogea, Cmpia de Vest, Moldova i cteva poriuni din Podiul Tran.silva.niei. Aceast situaie a impus ca, pn n prezent, s fie aplicat acest procedeu pe o suprafa'de circa 800 ha n zona Dobr-ogei, unde sistemele'respective de irigaii de la Palazu, Ovidiu, Cocou etc sunt alimentate, n perioada mai septembrie, cu efluentul staiei de epurare Constana Nord (treapta mecanic). Experiena acumulat la exploatarea acestor sisteme de irigaii, a condus, pe baza unor norme judicios stabilite, la extinderea utilizrii apelor uzate n condiii eficiente ia sistemele mari de irigaii i ia amenajrile locale din alte zone ale rii noastre. Pentru prentmpinarea c'olmatrii sistemelor de transport i a terenurilor irigate, coninutul, de materii n suspensie trebuie s fie minim; 'n acest scop se vor utiliza numai ape epurate mecanic. Folosirea anelor uzate epurate mecanic ca ap de irigaie presupune respectarea indicatorilor precizai n STAS 9450-83 "Apa pentru irigarea culturilor agricole", indicatori ce se refer la calitatea apelor (salini, toxici, infecto-contagioi etc). Conform prevederilor din STAS 9450-83, indicatorii privitori la rezidiul salin existeni n compoziia apelor uzate
uC^auiaLu U-t ia. Slcllla uv tpiidt^ v.uAioiaiiiu i^\/iu, via.bi.iiCa

aceste ape n clasa C3 (reziduu alcalin ridicat), ceea ce le recomand ca utilizabile cu amenajri speciale pentru splare i drenaj, numai pe soluri impermeabile cultivate cu. plante tolerabile la salinitate. O meniune, special trebuie fcut n privina indicatorilor infecto-contagioi; n funcie de numrul germenilor coliformi/dm . apa uzat oreneasc epurat mecanic se ncadreaz n "ap intens poluat" cu numrul de
238

EPURAREA. APELOR UZATE URBANE

1QJ germeni coliformi/dmJ, utilizabil numai pentru solurile cu pnz freatic de peste 4,0 m adncime i pentru culturile ale cror produse sunt- prelucrate termic industrial, precum i pentru produsele vegetale nealimentare. Normele din S.U.A. precizeaz c acele culturi agricole ale cror produse se consum n stare crud n alimentaia public, sunt excluse de la irigarea cu ap uzat. in Israel (Thornann, 1986) Ministerul Sntii Publice nu permite folosirea efluenilor epurai mecanic dect la: culturi industriale (bumbac etc), fineuri, legume care se consum numai dup fierbere (cartofi, vinete etc) plantaii de citrice, plante i arbuti ornamentali, plante cultivate pentru semine (floarea soarelui) cu condiia ca irigaia s se fac prin brazde,
|?ul.!ii iiuwu.itli ^iiivix, plu-iiiy p^ii ^ tv; wu uuiiiiiiia ua ili^lia Sa

nceteze cu o lun nainte de recoltare. In vederea asigurrii securitii muncii personalului care lucreaz la sistemele de irigaii, intervalul de timp de la- ultima udare i pn la recoltare (perioad de caren), pentru diferitele culturi sunt prezentate n tabelul 7.1.
rsn x * *i * n
s

5 ttueiui /.I

Intervalul de timp de Ia ultuna udare i po la rtcoltare Cultura Permala 'Ic c*mn4. n zile norme ruseti [norm_e_ germane " ' nflorire 16 ! " a ' Cereale Nutreuri i culturi pentru 14 nsilozare Culturi (sfecl, 28 14 tehnice plante textile) Cartofi comestibili 14 an.", ia -nflorire i4 4 Lucerna i trifoi 239

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Zarzavaturi care nu se consum crude Arbuti fructiferi, cpuni, sfecl de zahr, sfecl furajer Cartofi folosii n industrie

20

28

2'8

Distana minim ntre terenurile irigate cu ap uzat i aezrile omeneti (drumuri, ci ferate etc) se consider de 200 - 500 m. Terenurile agricole destinate irigrii se mpart n parcele, avnd lungimile'de 1.000 - 1.200 i limile de 150 - 250, raportul mediu dintre cele dou dimensiuni fiind de 5:1. Panta longitudinal a parcelelor se recomand a avea valorile de 0,001 - 0,002 pentru terenurile argilo-nisipoase i de 0,03 pentru terenurile nisipoase, iar panta transversal, n limita valorilor de 0,002 - 0,005. Imprtierea apelor uzate decantate pe parcelele de irigaii se poate utiliza numai dac solul este pretabil. Aceast caracteristic a solului va depinde de: panta terenului, textura solului, permeabilitatea solului, nivelul apelor freatice, intensitatea salinizrii, intensitatea solonetizrii etc. In fiecare caz, n . vecintatea staiilor de epurare oreneti, pretabiliatea terenurilor agricole la irigare cu ape uzate decantate se va stabili cu avizul specialitilor n agrotehnic. Pentru cunoaterea evoluiei calitii solului n perioada utilizrii apelor uzate ca ape de irigaii, este necesar cunoaterea i urmrirea n timp a nsuirilor fizico-chimice ale solului. Cmpurile de irigare i de infiltrare sunt alctuite, aa cum. s-a artat, din parcele aplanate i nconjurate de diguri realizate din pmntul .rezultat' de ia nivelarea terenului (n
240

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

limitele plantelor menionate), prevzute cu instalaii necesare pentru transportul i distribuia apelor uzate, precum i instalaii pentru colectarea i evacuarea apelor infiltrate n sol. In figura 7.3. se prezint o schem de epurare cu cmpuri de irigare i care cuprinde canalul principal, de aduciune, a apei epurate mecanic, reeaua de distribuie a apei pe parcele (canalele de distribuie i canalele de irigaie), precum, i reeaua de desecare a parcelelor (canale de colectare i drenaje), Deoarece apele uzate menajere au debite relativ uniforme (la reelele de canalizare n sistem separativ), iar necesarul de ap de irigare este variabil (n funcie de anotimp, umiditatea solului, cerine agrotehnice etc), se impune realizarea unor bazine de stocare ntre sursa de ap uzat i sistemul de distribuie pe parcele. In aceste bazine de stocare se produce o decantare suplimentar i o ndeprtare mai avansat

Figura 7.3. Schema parcelelor i a instalaiilor necesare pentru un cmp de irigare 241

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Reeaua de distribuie a apei uzate pe parcele este alctuir dintr-o reea cu caracter permanent i una cu caracter sezonier. Canalele de distribuie i de irigaie care alctuiesc reeaua permanent, se execut sub form de canale deschise, asigurnd rspndirea apei pe reeaua provizorie (sezonier) de irigaie care difer n funcie de metoda de udare adoptat (prin brazde, pe fii sau prin inundare, pe la suprafaa soiului i prin. aspersiune).

canal distribuie straturi

drenuri

Figura 7.4, Irigarea culturilor prin brazde

Alegerea unuia din sistemele de rspndire, cunoscute i n cazul irigaiilor cu ape naturale, depinde de natura solului, de panta terenului, de felul culturii etc. La irigarea prin. brazde (figura 7.4.) reeaua provizorie se compune din rigole de irigare, amplasate la distane de 10 - 20 m i din brazde de udare care se prevd la distana de 1,0 m. una de alta. Pmntul scos din brazde vor forma straturile pe care se cultiv legumele.
242

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

In cazul irigrii pe fii a fneelor (metoda de udare prin inundarea suprafeelor), reeaua provizorie se compune din rigole de irigare din care apa uzat este rspndit pe fiile cu limea de 10 - 15 m, delimitate cu diguri de pmnt de mic nlime (figura 7.5). canal distribu ie

I li

Figura 7.5, Irigarea culturilor pe fii

Procedeul de irigare pe la suprafaa solului, cunoscut n literatura de specialitate (lonescu-Siseti, 1981) sub denumirea de scurgerea superficial pe parcele nierbate (S.S.P.L), este un procedeu de- epurare natural a apelor uzate pe un suport biologic fix; apele uzate sunt aplicate la partea superi-oar a unor pat-cele nclinate n-ierbate i se co-lecteaz n nite jgheaburi, la par-tea inferioar (fig. 7,6). Epurarea are.loc prin procese fizice, chimice i biologice, datorit scurgerii apei uzate n strat subire pe o pant nierbat. Parcelele sunt prevzute cu lungimi de 30 - 45 m, iar
243"

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

panta se' alege de 2'- 8 grade, urmrindu-se s se valorifice e.t mai bine panta natural. Procedeul S.S.P.I. este indicat pentru amplasamente cu sol puin permeabil, sau cu strat impermeabil (argil) la 0,3 - 0,6 m adncime. Eficiena procedeului S.S.P.I. depinde de lungimea pantei i de gradul de epurare oreliminar: ea este
Fisura 7.6. Irigarea culturilor pe la . ,,,

influenat de timpul friguros (de exemplu, ia temperatura solului de pn ia 10 C, valorile CBO5 n eflueiit cresc pn la peste 30 mg/dur). Sistemul S.S.P.I. trebuie realizat simultan, pe mai multe parcele, astfel ca periodic cte una s poat fi scoas din funciune i cosit apoi, eventual rensmnat. Reeaua de desecare asigur umiditatea necesar culturilor, evitnd putrezirea rdcinilor i aereaz solul n intervalul dintre udri pentru a asigura meninerea unui mediu aerob necesar procesului de epurare biologic. Din reea fac parte drenurile,- canalele de desecare, canalele colectoare i guri de vrsare a apei epurate n emisar. Cnd se aplic procedeul de irigare prin brazde sau pe fii este necesar a se executa i reeaua de desecare; procedeul S.S.P.I. i procedeul prin aspersiune nu necesit drenaj, deoarece se trimite ap n limitele necesarului. Drenurile executate sub form de canale deschise se aplic Ia solurile nisipoase, uor permeabile, iar cele nchise, prin tuburi ceramice gurite, se prevd ia solurile slab permeabile (argiloase, argilo-nisipoase cu granule mici
f r. \
W LV .

suprafaa solului

, ,

, .

244

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Canalele colectoare i canalele secundare de desecare se execut sub forma unor anuri de form trapezoidal, fiind prevzute cu mbrcmini de protecie. Drenajul nchis realizat din tuburi ceramice cu diametrul de 50 - 100 mm se amplaseaz.sub fiecare parcel pe lungimi de pn la 100 m, avnd panta de 0,0025 - 0,005 care asigur viteze ale efluentului de 0,2 - 1,0 m/s. Pe cmpurile de irigare i de infiltrare se mai prevd i unele lucrri accesorii care au roiul de a asigura o desfurare normal a proceselor de epurare ale apelor uzate, cum ar fi: stvilare, vane, cmine de vizitare etc, necesare exploatrii corespunztoare ale conductelor i canalelor'de diferite tipuri: diguri pentru separarea parcelelor cu nlimea de 0,5 - 1,0 m care pot servi i drept drum de acces ale utilajelor i atelajelor agricole, dac limea coronamentului este de 2,5 - 3,0 m (se aproximeaz c digurile reprezint 5 - 10% din suprafaa parcelelor, constituind circa 5 - 1 0 km Ja 100 ha de teren); plantaii pentru a mpiedica transportul mutelor, a mirosului etc. In anotimpul friguros, infiltrarea apei pe cmpuri scade sau chiar nceteaz din cauza ngherii solului. Cu toate c n aceast perioad nu se fac culturi, totui apa uzat evacuat din centreie populate treouie epurata nainte ue a n evacuat n receptor. Pentru localiti mici, .cu debite reduse,' cea mai simpl soluie const n inundarea cmpurilor i nghearea apei pe suprafaa parcelelor care se va infiltra lent n sol n zilele clduroase de primvar. Pe cmpurile mari de irigare clin apropierea centrelor populate de mare importan, irigarea se continu pe toat perioada rece, utiliznd n acest scop, circa 70 - 80% din suprafaa total a.parcelelor.- Se aplic procedeul de irigare sub ghea care const n executarea unor brazde de 25 - 30 cm ce se umplu cu ap uzat ntr-un strat de 50 - 60 cm, urmrind a se realiza pe crestele brazdelor un pod de ghea de 20 - 30 cm grosime sub care irigarea se desfoar n mod normal pe toat perioada rece.
245 -

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

' Totui, primvara., dezghearea podului de ghea provoac ntrzierea pregtirii parcelelor pentru nsmntarea culturilor agricole ceea ce constituie un mare neajuns al acestui procedeu de epurare. Fertilitatea cmpurilor de irigare descrete cu timpul i este necesar o pauz, ia interval de 20 - 25 ani, pentru regenerarea solului (Imhoff, 1981). 7.2.1.1. Proiectarea cmpurilor de irigare i de Infiltrare Calculele necesare dimensionrii cmpurilor de irigare i de infiltrare se vor efectua avnd ia baz urmtoarele studii preliminare; - caracterizarea apelor uzate ca ap de irigaie: stabilirea pericolului, eventual, de colmatare, de srturare, de alcalinizare, de intoxicare, de infectare a soiului etc; - analiza oportunitii aplicrii irigaiilor cu ape uzate pentru compensarea deficitului de umiditate; - stabilirea pretabilitii terenului agricol la mprtierea apelor uzate n cmp; - stabilirea culturilor pretabile i a asolamentelor; - stabilirea nivelului pnzei freatice i a capacitii de epurare a soiului;
WD ti Alicii, va iivvwauiiliui va-O IwiCu,

- alegerea amplasamentelor i efectuarea investigaiilor pedoameliorative ale solului; - stabilirea parametrilor pentru evaluarea fezabilitii ntregului proiect; - alegerea variantei optime, La stabilirea'oportunitii aplcrii procedeului natural de epurare biologic a apelor uzate pe cmpuri de irigare i de infiltrare se va avea n vedere, pe de o parte aspectul energetic,
246

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

iar pe de alt parte volumul de investiii necesare, n comparaie cu instalaiile de epurare biologic artificial. In acelai context trebuie precizat c 'solul prezint avantaje fa de apele de suprafa. Astfel, cantitatea de oxigen la m de sol este de cteva ori mai mare dect cea coninut ntr-un m" de ap complet saturat cu oxigen. De exemplu, ntr-un sol nisipos cu 40% porozitate i 50% saturare cu ap, coninutul de aer din sol reprezint 0,2 m"Vm~de sol. La temperatura de CFC i. cu o bun expunere la vnt a solului, cantitatea'de oxigen din sol, la adncimea de 0,5 m este de 0,2 "x 21,1% = 0,0422 m", adic 0,0603 kg C)2 (Pricop, 1985). In general, literatura de specialitate precizeaz c, n mod teoretic, cantitatea de oxigen potenial absorbit de un sol poate fi 2 - 9 tone oxigen/ha zi, variaia fiind n funcie de umiditatea solului. Un sol bine aerisit, cu o porozitate optim datorit unei ntreineri corespunztoare .poate avea o capacitate de epurare a substanelor organice distribuite la suprafaa sa, de pn la 85% (lonescu .a., 1985). Gradul de epurare biologic natural prin infiltrare n sol, asigur n filtrat valorile de 2 - 6 mg 3 CBOs/dm , corespunznd cerinelor apelor de suprafa. In instalaiile de epurare biologic artificial se ating, n efluent,
3

valori de 30 - 40 mg CBOj/dm" i, mai rar, de 10 - 20 mg CBOj/dm3. Efectul de epurare al solului se manifest i prin reinerea de ctre plante a unor nsemnate cantiti de elemente fertilizante care contribuie ia creterea de culturi agricole. Prin. folosirea corect a apelor uzate n agricultur, termenul de impurificare a solului i pierde sensul, dup cum fertilizarea solului cu .blegar de grajd nu poate fi numita impurificare. In cazul depirii normelor de udare recomandate sau ai existenei n sol a apei din precipitaii, este posibil
247

'V

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

contaminarea straturilor mai adnci. Condiiile de mediu din solul irigat.cu ape uzate sunt favorabile bacteriilor saprofite ca urmare a existenei de spaii goale din jurul particulelor de sol cu mare suprafa de colectare, condiii aerobe, umiditate suficient, absena variaiei de temperatur i lumin. Datorit activitii antagonice a bacteriilor saprofite, bacteriile care ajung n sol dispar relativ repede. Una din problemele importante privind dimensionarea cmpurilor de irigare i de infiltrare, const n stabilirea cantitilor de ap necesare culturilor. Determinarea necesarului de ap urmrete satisfacerea nevoilor fiziologice pentru creterea culturilor, nevoile pentru ameliorarea sraturilor (dac este cazul), acoperirea pierderilor prin infiltraii de pe terenurile cultivate i de pe reeaua de canale de distribuie, precum, i satisfacerea nevoilor proprii tehnologice (splarea canalelor colmatate, splarea bazinului de stocare etc.) Necesarul de ap specific se determin prin metoda bilanului apei n soi, n conformitate cu prevederile STAS 1343/4-89. Acest necesar snecific de an care trebuie aprovizionat de sistemul de alimentare cu ap se determin cu urmtoarea relaie: ' D = Ep-10-P-F-Ri-Rf (7.7)

In care: D - reprezint necesarul de ap specific, denumit n cazul amenajrilor pentru irigaii i deficit, n m'/lun-ha; se determin pe intervale de o lun, pe irul de ani ai perioadei de calcul:
3

Ep - evapotranspiraia potenial, n m'/lun-ha; se calculeaz n condiiile existenei n sol a. unei umezeli optime i pentru, cultura plantelor care se preconizeaz;
248

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

P - precipitaiile . utile care pot fi reinute n sol, n mm/lun; F - aportul de ap din pnza freatic, n m'7hui-ha; Rj - rezerva de ap din sol, la nceputul lunii, n m /ha; Rf - idem, la sfritul lunii, n m /ha. In cazul n care datele din relaia (7.7), calculate n conformitate cu Instruciunile tehnice ale Ministerului Agriculturii i Alimentaiei, conduc la valoarea lui D cu semn negativ, n calcule, aceast valoare, se consider zero. Bilanul apei n sol se poate stabili i pentru intervale mai mici de o lun, n special la .rezolvarea problemelor de exploatare ale sistemelor de irigaii. Necesarul de ap specific udrilor de splare n vederea ameliorrii sraturilor, se calculeaz pe baza elementelor experimentale n corelaie cu proprietile solurilor, circulaia apelor subterane etc. Pierderile de ap pe terenurile irigate se determin pe baza caracteristicilor metodelor de mprtiere (udare) preconizate (inundare, scurgere la suprafa, aspersiune etc), a proprietilor solurilor i a straturilor suport, cu precizarea c, limita maxim a acestor pierderi s nu depeasc 15% din necesarul de ap total al sistemului de alimentare cu apa, La baza determinrii elementelor ale sistemului de alimentare cu ap se afl debitul lunar de calcul (Dc) care se determin, fie prin alegerea valorii lunare maxime a cerinei de ap din anii asigurai n ciclul de ani de calcul (minimum 20 ani), fie printr-un calcul tehnieo-economic adecvat. Cerina de ap se determin cu ajutorul relaiei (7.7), la care se adaug cerinele de ap pentru satisfacerea nevoilor tehnologice proprii. i pierderile de ap pe terenurile irigate. Cerina de ap n anii neasigurai se stabilete pe baz de calcule tehnico-economice
249

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

care, ' obligatoriu, 'vor avea n vedere cheltuielile necesare pentru asigurarea apei n strns legtur cu efectele sociale i economice asupra sistemului. Dimensionarea sistemului de alimentare cu ap se face pe baza hidromodulului (q), n dm /s-ha, calculat cu. relaia:

n care T este durata n secunde, de distribuire a apei pe parcursul unei luni care, de regul, difer de la obiect la obiect n cadrul sistemului de alimentare cu ap. In cazul cnd se utilizeaz ape uzate ca ape de irigaii i n lipsa datelor necesare pentru determinarea bilanului apei n soi, dimensionarea cmpurilor de irigare i de infiltrare, precum i a instalaiilor de alimentare cu ap i de desecare, se va face pe baza normelor de irigare, a normelor de udare i a normelor de infiltrare." Norma de irigare (Nj) reprezint cantitatea de ap, n m", care poate fi trimis pe un ha de teren n timp de o zi. Aceast norm variaz n. funcie de cultur i de natura solului.
3

Norma de udare (N) reprezint cantitatea de ap, n m , care poate fi trimis pe un ha cie teren, la o singur udare. De exemplu norma de udare de circa 5-0 mm/ha n trei reprize pe zi, reprezint o norm de irigare de circa 150 mm (1.500 m'/ha-zi). Norma de udare trebuie stabilit pentru fiecare tip de sol cu luarea n considerare a deficitului de umiditate i a necesarului de ap al culturilor. Norma de infiltrare (Nf) 'reprezint cantitatea de ap, n m", care este trimis pe un ha de teren n timp.de o zi, n vederea epurrii biologice a apelor uzate. Valoarea acestei
250 '

EPURAREA APELOK UZATE URBANE

norme va fi condiionat numai de caracteristicile soiului, In tabelul 7.2. se indic normele de udare i de irigare pentru diverse culturi (Pricop i Salay, 1965). Tabelul 7.2. Norme de udare i de irigare cu ape uzate n funcie de culturi
_______l

r~ ^
Culturi

Cultura

rin m o r\ o |p

Culturi intercalate

1 .Cereale-toamn 2Cereale-primvar 3.Rapi-toamn 4.Cartofi timpurii 5.Cartofi mijlocii 6.Cartofi trzii 7. Sfecl 8. Trifoi 9.Porumb lO.Fnee 1 i. Puni . Secar-nutret 2.Porumb-nutre '3. Trifoi

Norma' (m ele ia 20" 200 250 200 200 2-00 400 500 500 500 500 200. 400 400

ele udare pana Ia


-<Mj

irigare (n' /ha-zi) 300 450 1.500 800


/CA A UHU

450 500 400' 400 460 500 600 750 750 750 400 600 . ' 600

600 1.500 3.000 4..000 4.000 7.000 1.000 1.5-00

L_-LH2_

J Normele de udare din tabelai 7.2. au n vedere realizarea eficienei de epurare a solului, iar normele de irigaii cu ape uzate s-au determinat n strns legtur cu asolamentele. Suprafaa total necesar pentru amenajarea cmpurilor de irigare i de infiltrare, se compune din suprafaa util (irigat), suprafaa de rezerv alctuit din cmpurile .de
251

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

infiltrare necesar n perioadele de timp cnd nu se efectueaz irigaii, precum i o suprafa suplimentar necesar pentru amenajarea digurilor, a drumurilor, a canalelor de distribuie i de desecare etc. Suprafaa total (At), n ha, se determin cu relaia: At=A,+Af+Ad n care: Ai - suprafaa cmpurilor de irigare, n ha; Af - suprafaa cmpurilor de infiltrare (de rezerv), ha; Ad - suprafaa necesar digurilor, drumurilor etc, n ha. Suprafaa cmpurilor de irigare se calculeaz astfel: A, =-^ n care: Quz - debitul apelor uzate decantate (mediu zilnic), n m'Vzi; Nj - norma de irigare, n m'Vha-zi. Suprafaa cmpurilor de infiltrare se poate determina, n calculele preliminare, sub form procentual raportat la suprafaa irigat, adic:
A _(K CAO/. \A Af li J J\J /uj!/-\(1 11\ \1 . i i )

(7.9)

(7.10)

Aceast suprafa se poate determina mai' riguros cu ajutorul relaiei:

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

=a^jL = a ............._^x

N.
J

(7_12)

n care: total de infiltrare.Valoarea acestui coeficient este cri att mai mic cu ct temperatura medie anual a zonei tespecti \e esit mai ridicat i cu ct culturile de .pe cmpurile oe i igaue sunt mai diversificate; orientativ, se consider urni doa -ie - \a i on i pentru temperatura medie anual sub 5 C, a=0,75 pentru T=10C i a=0,75 pentru T=15C.
O,. N; Nf. A; - nota iile r.nnnscJ'te

a - este un coeficient care exprim partea din debitul de ap uzat ce se distribuie pe cmpurile

La un raport .Nj/Nf=G,3 i 06=0,5, suprafaa cmpurilor de infiltraie reprezint 15% din Aj,uar la un raport N;/Nf=0.5 i a=l, aceast suprafa va fi de 50%, Suprafaa necesar construciilor auxiliare reprezint: A(1=k(A; + Af) . (7.13)

n care k. este un coeficient care ine seama, 'de suplimentarea suprafeelor de teren, datorit amenajrilor de lucrri auxiliare (diguri, drumuri etc); orientativ, valoarea lui k=0,15 - 0,25, dar poate ajunge i la 0,50 n . cazul unui relief accidentat, cu pante de 0,02 - 0,03, cnd parcelele vecine .au cote diferite. * In timpul, iernii, dup nghearea parial a solului, infiltrarea apei n sol este-extrem, de lent, ceea ce favorizeaz formarea unui strat de ghea a crui grosime se estimeaz cu ajutorul relaiei:
253

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Y'A,n

hg=iL-^3-ii- + h0 in care:

(7.14)

(3-ee un coeficient care exprim valoarea filtraiei apelor uzate pe timp. de iarn; se consider 0,3 - 0,75 pentru soluri argiloase i 0,6 -0,75 pentru solurile nisipoase; Tj - durata perioadei de nghe, n zile; y - greutatea specific a gheii, circa 0,9 t/m'; A,n - suprafaa pe care se continu irigarea n timp de
2

iarn, fiind considerat la 75 % din Ai, n m"; ho - grosimea stratului de zpad ce se depune pe suprafaa gheii, circa 0,10 ni. nlimea stratului de ghea calculat cu relaia (7.14) va trebui s nu depeasc 0.7 - 0.8 m pentru a nu rezulta nlimi mari necesare digurilor (dac aceast condiie nu este ndeplinit se va aplica procedeul de infiltraie sub ghea, aa cum s-a descris mai nainte ). Reeaua de distribuie a apelor uzate, alctuit dintr-un canal principal i din canale ' de distribuie (de irigare) se calculeaz cu .ajutorul relaiilor cunoscute din hidraulic n ipoteza micrii uniforme, iar viteza apei n canale trebuie s exclud posibilitatea colmatrii' canalelor sau a eroziunii pereilor. Debitul de calcul ce revine unei parcele de un ha va fi evideniat de relaia: " 1000-Nj-t q = ------ : ----L3600-1.
254

'

,1t> (7.15)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

m care: qt - debitul de irigare (hidromodulul), n dur /s-ha; Nj - norma de irigare, n rrT/ha-zi; t - perioada ntre dou udri succesive, n zile (cea. 5 zile); tu - norma de udare, n ore (se consider 1 h pentru un ha). Debitul calculat cu relaia (7.15) se compar cu debitul orar maxim al apelor uzate i dac acesta va fi mai mare, reeaua de distribuie se dimensioneaz cu ultimul debit. Reeaua de desecare se dimensioneaz' ia debitul apelor evacuate de pe. parcel cu suprafaa de un ha, avnd n vedere intervalul de timp n care se produce desecarea, utilizndu-se relaia: 1000-a-N r t-n q = ------------ 1 ---86400 -t d n care: cjd - debitul de desecare colectat de pe suprafaa unui ha de parcel (modulul de scurgere ), n dm'/s-ha; ce - coeficient de miltraie m soi, care se aciopt de obicei cu valoarea de 0,5 (restul de ap se consider absorbit de plante i se pierde prin evaporare la suprafaa solului ); Nj, t - notaiile din relaia (7.15); n - coeficient care ine seama de ptrunderea neuniform a apei n reeaua de drenaj i care se consider cu valoarea de td - timpul n care are loc evacuarea apei prin reeaua de desecare, n zile (circa ( 0,4 - 0,5 )-t).
255

(7.16)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Debitul de calcul al unui dren se calculeaz cu relaia: Qd=qd-Ad (7.17)

n care Atj reprezint suprafaa, n ha, deservit de un singur" dren care poate fi calculat ,astfel-: A=-^d 10000 (7/18)

n care: L - lungimea'drenului, n m (nu trebuie s.depeasc 120 m); b - distana ntre drenuri, n m; Distanta, n m, dintre drenurile sau anurile de desecare se determin cu relaia: b = 632-(H-h)- I- Cld

(7.19)

n care: H - adncimea la care se aeaz drenajul, n ni (se apreciaz adncimi de 1,2 - 1,5 m pentru drenajul nchis i adncimi de 1,5 - 2,0 m pentru canale de desecare ); li - adncimea de drenare, n m (circa 0,60 m pentru fnea, circa 1,0 m pentru legume etc); k - coeficient de permeabilitate (infiltraie), n cm/s, (circa 1,0 - 0,1 cm/s pentru nisip i circa 0,004 - 0,001 cm/s pentru soluri argilo-nisipoase); qd - modulul de scurgere, n. dm /s-ha. 258

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Pentru calculele preliminare, distana ntre drenuri se poate lua de 8 - 10 m n soluri argilo-nisipoase, de 12 - l-5m n soluri nisipo-argilose i de 16 - 26 m n soluri nisipoase, 7.2,2, lazuri biologice (de stabilizare) lazurile biologice, denumite i iazuri de oxidare (de stabilizare) sau lagune, se prezint sub forma unor bazine de ap amenajate n depresiuni naturale cu adncimi de 1,0 - 2,0 rn, unde are loc epurarea biologic a apelor uzate pe baza unor procese asemntoare auto epurrii :ape lor. lazurile biologice, corect proiectate, executate i exploatate, pot asigura eficiente de epurare liaari cu colturi de investiii i mai ales de exploatare, reduse atunci cnd exist terenuri disponibile inapte pentru alte folosine. Oxigenul necesar evoluiei aerobe a proceselor biochimice este furnizat prin reaerarea natural i prin aciunea de fotosintez a algelor din iaz. Din acest motiv, suprafaa iazului constituie un parametru de mare importan care favorizeaz ptrunderea oxigenului n toat masa apei din iaz, la acest proces participnd i curenii vntului care produc amestecarea straturilor de ap de la diferite adncimi. Pentru aceeai adncime a iazului, cu ct' suprafaa acestuia este mai mare, cu att efectul amestecului datorit vntului se va extinde la o adncime mai mare. Adncimea iazurilor biologice este determinat i de fora de penetraie a razelor solare, fiind recomandabil s se adopte adncimi de 0,75 - 1,25 m, dei n . mod curent aceste adncimi se consider de 1,0 - 2,0 rn. La iazuri cu adncimi mai mari de 1,0 m, fermentarea nmolului depus pe fund se face n condiii anaerobe, ceea ce poate crea o zon cu emanaii .de gaze cu mirosuri neplcute. Diversitatea proceselor fizice, chimice i biochimice ce
257

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

au ioc n iazurile biologice (sedimentare, bioflocularea, oxidarea aerob, fermentarea metanic, fotosinteza etc), nu pot fi complet controlate n exploatare, deoarece desfurarea lor este n funcie de condiiile climatice (temperatur, precipitaii, vnt, luminozitate, stratul de ghea de ia suprafaa iazului etc), de timpul de retenie, de compoziia i debitul apelor uzate, de grosimea stratului de nmol depus n iaz etc. Literatura de specialitate (Gloyna,1972) recomand ca n zonele unde se nregistreaz variaii mari de. temperatur (vara i iarna), adncimea iazului unde se trimit ape uzate, epurate mecanic, poate s ajung ia 2-3 m. La proiectarea iazurilor biologice sunt necesare urmtoarele elemente preliminare: - studii calitative i cantitative asupra apelor uzate: - studii hidrologice i meteorologice efectuate n zona de amplasare a iazurilor, din care s rezulte: temperatura medie a aerului, vnturile dominante, gradul de acoperire a cerului, luminozitatea, evaporaia, precipitaiile etc; - studii topografice i geotehnice (adncimea la care se afl pnza freatic, duritatea rocilor, porpzitatea solului etc); - condiiile de evacuare, posibilitile de reutilizare a apei epurate, combaterea mirosurilor, a mutelor, roztoarelor
viv,

- posibilitile tehnice de recirculare a apei pentru asigurarea unui mediu aerob in iaz, sau utilizarea aeram artificiale cu ajutorul aeratoarelor mecanice amplasate n diferite puncte pe suprafaa, iazului. Dimensionarea iazurilor biologice se efectueaz pe baza ncrcrii organice de suprafa (IQAX exprimat n kg CBOs/ha-zi, sau pe baza ncrcrii organice n funcie de numrul de locuitori. Valorile acestor ncrcri organice sunt prezentate n tabelul 7.3.
258

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Tabelul 7.3. Parametrii de dimensionare a iazurilor biologice fa funcie ele condiiile climatice fOA Nr. Condiii ncarc.n (kg CBOs/ha crt. climatice loc, zi) (nr.loc/ha)
i

Timp dej retenie j (zile) 60 - 100

2.

iern.pera.tun mo aerate vara; strat de ghea circa 4 luni/an Temperaturi moderate mare parte din an, mai ridicate vara; strat de ghea ocazional; fr niiourri prciungite

40 - 50

bl) -

1 .UUU

50 - 100

100 - 2.006

30 - 60 !

Not; Valorile din tabelul 7,3 au fost stabilite n urmtoarele ipoteze: timpul de retenie pentru apele uzate decantate se va reduce cu 50%; pierderea de ap prin evaporare i exfiltrare ............ este acoperit -de apele din precipitaii; debitul specific al apelor uzate
3 ' . '' '

este 100 dm /loc -zi, avnd o ncrcare organic de 50 g CBO j/loc -zi.
!

Timpul de retenie al apei n iaz, n zile, se determin cu relaia: T=Q (7.20)

n care: V - volumul util al iazului, n.ni ; Q - debitul mediu zilnic al apelor uzate, n m"/zi. 259.

EPURAREA APELOR UZATE UKBANE

Suprafaa iazului biologic se poate determina cu ajutorul relaiei (7.21) care se raporteaz ia adncimea impus, sau se poate calcula cu relaia: A = -iI
:

(7.21)

n care IQA este ncrcarea organic de suprafa, n kg CBOs/ha-zi care se ia din tabelul 7,3., iar F; este factorul de ncrcare organic a iazului care exprim cantitatea de materie organic, n CBO5, din. apele uzate introduse n iaz, n cazurile n care apele uzate conin substane greu biodegradabiie sau toxice, volumul i suprafaa iazurilor se suplimenteaz corespunztor pe baza rezultatelor experimentale. Iazurile biologice pot fi -alctuite din unul sau mai multe compartimente, n .cazul din urm, compartimentele sunt legate n serie sau n paralel. Soluia frecvent aplicat este cu. compartimentele legate n serie, ntruct se obine un grad ridicat de epurare; primul compartiment este mprit n dou, cu funcionare alternativ, pentru a permite curarea lor periodic (la intervale de 2-3 ani), iar ultimele compartimente sunt populate cu pete (aici cantitatea de oxigen trebuie s fie. n permanen de peste 3 mg 0.2/dm. ). Sistemul de amplasare n paralel a iazurilor biologice prezint avantajul unei flexibiliti mai mare n exploatare, asigur o distribuie mai uniform a ncrcrii organice, temperaturii i pH-ului apelor uzate. Admisia apelor uzate se recomand a se face prin mai multe puncte, folosind conducte imerste la 20-30 cm ' sub nivelul apei, n felul 'acesta se vor evita apariia de zone
260

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

moarte, .acolo unde se manifest intens procesele de fermentare anaerob. Evacuarea apei din iaz este indicat a se efectua printr-un sistem de conducte i armturi care s permit captarea apei de la diferite adncimi;de asemenea, se vor prevedea conducte de golire a iazului.n cazul n care dezvoltarea algelor este foarte puternic, la evacuare se va prevedea o instalaie de reinere a acestora. Pentru o bun exploatare a iazurilor (remedieri, curiri etc), trebuie ca ntre compartimentele iazurilor s se prevad posibilitatea de a scoate din circuit a compartimentelor care impun asemenea lucrri.De asemenea, sunt necesare conducte de by-pass aferente ultimelor compartimente, acolo unde se afl cresctoriile de peti, pentru a nu compromite producia de pete n perioadele cnd ,apele uzate sosesc cu ncrcri organice superioare celor normale luate n calcul. Se recomand ca, periodic, digurile i stvilarele dintre compartimente s fie controlate i remediate, iar vegetaia de pe taluzuri s fie permanent urmrit, cea n exces fiind ndeprtat. Digurile de separare a compartimentelor vor avea limi corespunztoare pentru a se putea circula cu utilajele de curire a iazurilor. lazurile biologice i-au. gsit ' o larg rspndire n S.U.A., Germania i n alte ri, fiind avantajoase, n special pentru apele uzate din centrele populate mai mici, cu debite de pn la 3000 m /zi.

7.3, EPURAREA BIOLOGIC ARTIFICIAL


Epurarea biologic artiiieial a apelor uzate constituie treapta secundar a unei staii de epurare, iar necesitatea ei a rezultat din considerente tehnico - economice i din greutile 281

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ntmpinate la epurarea biologic natural. Ultimele aspecte se refer la necesitatea unor suprafee mari de teren, n special pentru epurarea debitelor mari de ape uzate, dependena gradului de epurare de factorii naturali (natura soiului, clim, vnt, temperatur etc), precum i de imposibilitatea reglrii procesului la variaii calitative ale apelor uzate, Epurarea biologic artificial se realizeaz, aa cum s-a artat, n filtre biologice i n bazine cu nmol activat, fiind urmate, spre deosebire de epurarea biologic natural, de o decantare secundar unde se rein produsele de metabolism ale procesului biochimic (membrana biologic, respectiv nmolul activat), 73,1. Filtre biologice Procedeul de biofiltrare reprezint cea mai veche metod a epurrii biologice a apelor uzate, f i i n d aplicat n practic de peste opt decenii. Iniial, filtrele pentru ape uzate, constituiau o adaptare a filtrelor de nisip pentru tratarea apei. Apele uzate erau trecute lent prin filtrul eu strat de nisip grosier n care se dezvoltau microorganisme capabile s rein i s degradeze materiile organice. Necesitatea de a putea aplica ncrcri organice mai mari pe unitatea de volum, a dus la folosirea pietriului mrgritar., a prundiului, i n final, a pietrei sparte de dimensiuni, relativ mari. Tendina este de a se trece, n viitor, la folosirea unor umpluturi din material plastic, care s nlocuiasc piatra. Din punct de vedere fucional, filtrele biologice sunt instalaii robuste n funcionare, cu consum, relativ mic de energie, nu necesit control riguros de laborator i deci, pot funciona fr un personal cu calificare superioar. Totui, avnd capacitatea de epurare limitat de volumele specifice, relativ mari ale construciei, filtrele biologice sunt recomandate
262

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

pentru staiile de epurare de capacitate mic i mijlocie, larg utilizate n condiiile urbanizrii rapide a localitilor din. ara noastr. Dup modul de funcionare, filtrele biologice se mpart n filtre biologice de contact (cu funcionare discontinu) i filtre biologice per.colatoare. sau cu picurare (cu funcionare continu). Dup eficiena i randamentul lor, se deosebesc dou tipuri principale de filtre biologice piciirtoare: de mic. ncrcare i de mare ncrcare. In primele, ncrcarea hidraulic
3 ">

este mic, de 1 - 4 m"/m~-zi, iar timpul-de contact ntre apa uzat i pelicula biologic este relativ mare, putndu-se realiza o eficien de circa 80%, iar prin recircuiarea apei, pn la 90%. In filtrele biologice de mare ncrcare hidraulic, de peste
3 2

100 m Im. -zi, randamentul este mare deoarece pot epura cantiti mai mari de ap uzat, ns, timpul de contact ntre apa uzat i microorganisme fiind mic, eficiena este de numai 65 - 75%. Pe lng acestea, mai exist i alte tipuri de filtre biologice care vor fi descrise n continuare. Filtrele biologice de contact, datorit productivitii reduse i a costului ridicat, nu se mai folosesc n prezent. Filtrele cu funcionare continu sunt, aa cum s-a artat, de diferite tipuri, ns toate au acelai principiu de funcionare. Astfel, apele uzate, n prealabil epurate mecanic, ajung, gravitaional sau prin pompare, ia dispozitivele de distribuie care asigur o repartiie continu i uniform a apei uzate pe suprafaa materialului filtrant. Lichidul se prelinge pe suprafaa materialului filtrant sub forma unui strat subire care nainteaz din stratul superior spre stratul inferior, pn ajunge la baza biofiltrului de unde, prin intermediul unor rigole, apa epurat biologic este dirijat n decantorul secundar. Reinerea substanei organice din .apa uzat se efectueaz,
263

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

n principal, la nivelul peliculei biologice,--format,'aa cum s-a artat la suprafaa particulelor sau a prilor componente .ale stratului filtrant. Oxigenul necesar activitii metabolice ale microorganismelor existente n compoziia peliculei biologice este absorbit din aerul existent n spaiile dintre elemente, n proporie direct cu deficitul aceti gaz. din lichid, la interfaa aer - ap. Prin difuzie el. ptrunde n interior, n stratul'-de "lichid fixat", pn la suprafaa peliculei, fiind caracterizat, totui, ca un. proces lent i guvernat de gradienii de concentraie. .

Figura 7.7, Modelul curgerii I,T * n b j o fs '. r n i modelul transferului sub >* "* ^Ic irj^nif,-1 - piatr (umplur). 2 - pdt'-jla biologic 3 - apa fixat; 4 - stratul de ap in urcare, 5 - aer

264

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Schematic, procesul de filtrare este artat n figura 7.7. (dup Mc Kinney, 1962). Apa distribuit pe toat suprafaa biofiltrului este dirijat, prin intermediul unor dozatoare, n arje, caracterizate de o mic pauz ntre dou udri succesive. Ca urmare lichidul sosete ' p e materialul filtrant n valuri brusce i apoi l prsete lsnd n urm u.n strat din ce n ce mai subire i care se deplaseaz mai ncet. Deplasarea undei (valului) de ap provoac un fenomen de turbulen,, care produce, ia interfaa aer -lichid, nlocuirea straturilor saturate n. oxigen cu straturile inferioare neaturate, proces denumit, ,n. mod obinuit "rennoirea .-suprafeei", favoriznd astfel transferul .de oxigen spre pelicula biologic. Cantitatea total de-oxigen transferabil.unitii de volum de biofiltru, pe unitatea de timp, este corelat direct cu suprafaa filmului (peliculei) biologic expus a curentul continuu de aer alimentat. In mod indirect, suprafaa filmului . biologic este ' dependent de suprafaa liber a granulelor de umplutur a biofiltrului. Apa care se prelinge pe suprafaa peliculei biologice conine o cantitate de materie organic ce trebuie eliminat. Acest lichid se amestec parial c-u "stratul, de ap fixat" la suprafaa peliculei biologice. Dac concentraia materiei organice din stratul, fixat este mai mic dect n stratul de ap n micare, materia organic va fi transferat aceluia, iar dac situaia este invers, materia organic va fi transferat apei curgtoare, a crei concentraie va crete. Transferul cel mai rapid are loc. cnd concentraia substanelor organice, n valul de ap care sosete, este mai mare i cea. n stratul de ap. fixat este minim. Microorganismele din pelicula biologic s e d u c concentraia materiei organice din stratul fixat, o parte .;in aceasta fiind transformat n substane celulare (jngioarea peliculei) i o alt parte este oxidat pentru obinerea de energie necesar Siiitc/ei. v tte/.d activitii microuionc cote direct proporional
265

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

cu concentraia substanelor organice. Straturile superioare ale umpluturii din biofiltru primesc cea mai mare concentraie de substane organice, aici fiind cea mai intens activitate biochimic, dup care, treptat, viteza activitii microbiene scade pe msur ce se ajunge spre straturile inferioare ale filtrului biologic. Viteza de oxidare a substanelor organice scade cu timpul (adncimea biofiltrului) i este imposibil ca toat cantitatea de materie organic s fie metabolizat; pentru aceasta ar trebui o nlime infinit, ceea ce, practic este imposibil de realizat. Cu ct perioada de contact ntre apa rezidual i suprafaa peliculei este mai scurt, respectiv, biofiltrul este mai puin nalt, iar ncrcarea hidraulic este mai mare, cu att va fi mai mare concentraia n materii organice a efluentului evacuat din filtrul biologic. Pe de alt parte, cu ct apa uzat va fi mai ncrcat n materii organice, cu att i viteza transferului de mas organic va fi mai mare i, n consecin, viteza de.cretere a peliculei biologice va fi sporit. Aceasta duce la o stimulare a dezvoltrii biomasei n aa natur, nct concentraia de oxigen disponibil va fi consumat, iar biofiltrul devine anaerob. In asemenea cazuri se folosete diluarea apelor uzate brute cu ape re circulate. O dezvoltare exagerat a peliculei biologice poate duce la colmatarea spaiilor dintre elementele umpluturii filtrului biologic i apariia mutelor Psychoda. In acest context, se face precizarea c eficiena filtrului este minim atunci cnd pelicula biologic este de mai mare grosime sau lipsete complet de pe suprafaa umpluturii i, crete la maximum,, cnd pelicula biologic nu va permite variaii mari de eficien. Gradul de eficien a biodegradrii substanelor organice va depinde de structura biologic a peliculei, de suprafaa acesteia care depinde de dimensiunile i forma elementelor de
286

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

umplutur, de ncrcarea hidraulic, de durata de retenie a apei uzate n filtrul biologic care depinde de nlimea acestuia, de concentraia substanelor organice n apa uzat, de temperatura apelor uzate etc, Relaiile teoretice care'iau n considerare toi parametrii artai mai sus sunt destul de complexe nefiind utilizate. n calculele de proiectare deoarece verificarea lor experimental nu este nc clar, Cercetrile experimentale ntreprinse de Eckenfelder (1970). au stabilit e eficiena de ndeprtare, prin oxidare, a materiilor organice n filtrele, biologice, fr recirculare, poate fi reprezentat prin relaia:
"kH('-"01

-- = e ncarc.

"

(7.22)
3

Le - este CBO5 al efluentului, n mg/dm ; LQ ~ CBO5 al influentului, n mg/dm ; e - baza logaritmilor naturali = 2,718; K: - constanta vitezei de eliminare a materiilor organice care este n funcie de suprafaa specific' a umpluturii i de caracteristicile apei uzate; H - nlimea stratului filtrant, n m; ij-, - ncrcarea hidraulic a biofiltrului, n. m /m'-h; n - constant care este funcie de suprafaa specific i de natura materialului filtrant; m - constant a nlimii filtrului biologic (H) care exprim distribuia membranei pe nlimea filtrului. Aceast relaie definete specificul, epurrii n filtrul biologic unde eficiena scade pe msur ce apa uzat se apropie
287

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

de baza filtrului, acolo unde membrana biologic este .mai puin populat n microorganisme i mai puin eficient; pe de alt parte, prin creterea ncrcrii hidraulice, membrana biologic este eliminat rapid de filtru. nlimea biofiltrului este n medie de 2,0 m, din care numai pe primul metru se dezvolt o pelicul biologic continu. In ipoteza c materialul de umplutur prezint o dimensiune cunoscuta, suprafaa peliculei biologice devine o funcie definit de nlimea filtrului, iar activitatea ei nu poate fi considerat uniform pe ntreaga nlime, aa cum s-a artat mai sus. Din aceste considerente, formulrile matematice privind eficiena filtrelor biologice trebuie completate cu diferii indici de corecie a cror mrime se stabilesc prin cercetri experimentale. In vederea prevenirii acumulrii excesive de pelicul biologic, respectiv de material mineralizat, ceea ce atrage dup sime o; reducere corespunztoare a eficienei filtrului biologic, se procedeaz la mlrirea vitezei de filtrare prin recircularea efluentului. Recircularea va servi i la reducerea ncrcrii organice ale apelor uzate care depesc 300 mg/dm , asigurnd o uniformizare, prin diluie, a ncrcrii filtrului. Efluentul unui filtru biologic cu recircuiare' este rezultatul sumei dintre debitul de recircuiare Qr i debitul influentului brut Qc. Raportul de recircuiare este dat de relaia: R = -^ in care: n .
xr
rl P H11" u 1 fSp rppirpiilarp in m ~ / *r i "

(7.23)

debitul de calcul maxim zilnic, n irf/zi. 288

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Efectul cantitativ i calitativ al recircuirii va fi determinat de factorul hidraulic i factorul biologic al recircuirii. Factorul hidraulic al recircuirii pune n eviden c n. orice moment, ntr-un filtru cu recircutare, exist o fraciune de lichid Qc/(Qr+Qc) care trece pentru prima oar prin filtru, iar o alt fraciune, care era anterior la prima trecere. n momentul considerat este la a doua trecere. Numrul mediu de treceri, respectiv factorul hidraulic ai recircuirii, ia orice moment este deci o serie, care poate fi scris sub forma:
F

1 1

__ J:Qc_+_2iQc_ _Q._ + 3-Qe ____________ Q^ _ +


Qc+Qr Qc+Qr Qc + Qr ' Qc+Qr (Qo+Qj

Dac Qc/(Qc+Qr) este dat factor comun, efectund apoi operaiile necesare, se obine expresia factorului hidraulic al recircuirii sub forma: Fh=l + ^ Qc ' (7.25)

Fjii]iii_^ indic proporia de materie organic eliminat la fiecare trecere a apei prin filtru. Numrul mediu de treceri ale materiei organice prin filtru, respectiv factorul biologic al recircuirii (Fair i Geyer, 1956), este dat de seria:

289

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Fb =--+ Qc + Qr

Q.+'Qr Qc+Qr

Q.+ Qr

Q: -+ . . . (Qc + Qr)2

(7.26)

Fcndu.-se operaiile necesare aferente formulrii matematice ale seriilor, se obine ecuaia: F= 1+ l + (l~f)
Qe

Q, Qe

(7.27)

sau v-

(I+O,I-R)2

w .Za)

Valorile coeficientului f care indic, prin diferena* (1-f), proporia de materie organic eliminat la fiecare trecere, variaz n limitele de 0,81 i 0,95 (n relaia (7.28) s-a admis f = 0,9, adic 10% de materie organic se elimin la fiecare trecere a apei prin filtru). Dac relaia (7.27) este derivat n raport cu coeficientul de recirculare, pstrnd pe f constant, se afl valoarea lui Qr/Qc corespunztoare valorii maxime a factorului biologic al recirculrii, adic Fj, max va fi calculat cu relaia: OL Q. 2-f-l (7.29)

i-F

Pentru rapiditatea calculelor se poate utiliza graficul din. figura 7.8 ntocmit de. Consiliul Naional al Cercetrii din S.U.A. (N.C.R. - National Research Council).
270

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Recircularea este necesar, n special, la filtrele biologice cu ncrcri'organice mari i la cele n dou trepte, iar raportul de recirculare se recomand cu valori de 0,5 - 3,0,

Figura 7.8. Relaia ntre factorul biologic al recirculrii i raportul de recirculare pentru diferite valori ale lui f

Exemplu: Pentru un raport de recirculare R = Qr/Qc = 1 i f = 0,9 (90%) s se determine: numrul de treceri a apei prin filtru (factorul hidraulic), numrul efectiv de treceri a materiei organice (factorul biologic), raportul de recirculare necesar pentru obinerea factorului biologic maxim i numrul de treceri (hidraulice i biologice) corespunztoare acestuia: din relaia (7.25): Ff, = (1 + 1)/1 = 2; din relaia (7.28): Fb= (l+l)/(l + (l-0,9)-l) = 1,65 (aa cum rezult i din graficul din figura 7.8): din relaia
271

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

(7.29): Qr/Qc = (2-0,9)-l,0/(l,0-0,9) = 8 pentru care Ft, este maxim; corespunztor raportului de recirculare R = Qr-Qc = 8, numrul de treceri efective vor fi: F'h = 9 i Fb (l+8)/l = (1+8)7(1+0,8)~ = 2,78, iar Fb/Fh = 2,78/9,0 = 0,3L Gradul de epurare al unei staii de epurare alctuit din. treapt mecanic (cu eficiena H i ) i treapt biologic (cu eficiena E2) exprimate n procente, se va determina cu relaia:

"(lOO-EJ-E,
E = E, +
100
l

(7.30) (7.31)

E, = _IOO(E-E ) 1 ~" 100-R

Dac se ine seama de ncrcarea organic a apelor uzate la intrarea n staia de epurare (Ci n mg CBOs/dm"'), la ieirea din treapta mecanic (C2 n mg CBOs/dm"3) i n eflueiitul treptei biologice (C3 n mg CBOs/dm"1), gradul de epurare n cazul fr recirculare a apelor uzate, va fi calculat astfel: E= E, = E2 =

(7.32)

lOOfc-Ca).

c,

oofc-cj, c, ioo(c2-c3)
V-'-i

uata se uLinzeaza recircuiarea, enciena va .11:


272

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

E = 100 E, =100, c,-Qc


E2=IOO: (7.33)

C2-Qc + (C2-C3)"-Qr

Eficiena filtrelor biologice va fi -influenat n mare msur, de variaiile de ncrcare organic $i n mai mica msur, de variaiile de debit'exprimate sub for< de ncrcri hidraulice. Dac acestea din urm prezint lori idicate, specifice filtrelor biolo'gice de mare ncarc;--.., exis* i riscul antrenrii peliculei biologice de pe suprat-u mucnalului filtrant, eu consecine directe asupia eficienei In mod normal, variaia ncrcrii hidraulice nu in fluene a/ rneienta dac ncrcarea organic rmne constant; aceast intim condiie se realizeaz prin recircularea efluentului. Eficiena biofiltrelor este influenat J. r^mperatura apelor uzate i a .aerului. Un biofi-ltru, cu ncaicarea organic mare, tinde s menin o temperatur mai ridicat n timpul iernii, fa de unul slab ncrcat, deoarece metabolismul bacterian elimin cldur. Totui, n perioadele de iarn, cu temperaturi sczute, eficiena va scdea cu circa 30%, ceea ce impune luarea unor msuri de protecie (acoperirea biofiltrelor, executarea unor paravane mpotriva vnturilor reci etc). 7.3.1.1. Alctuirea filtrelor biologice Prile componente ale biofiltrelor, indiferent de tipul lor, sunt urmtoarele (figura 7.9): - materialul filtrant alctuit din materiale locale:
273

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- radierul drcnant de susinere a materialului filtrant; - radierul de colectare i dirijare a apei epurate; - pereii exteriori; - instalaiile de distribuie a apei. Forma n plan a biofiltrelor este, n majoritatea cazurilor circular, cu toate c, iniial, s-au executat de form dreptunghiular. Fa de nivelul terenului, filtrele pot fi supraterane sau subterane. Ai doilea tip, n prezent, nu se mai recomand din cauza dificultilor de exploatare legate de asigurarea necesarului de aer pentru meninerea unui mediu aerob n interiorul filtrului.

(&)
Figura 7.9. Filtru biologic 1 - materialul filtrant; 2 - peretele filtrului b io lo gic ; 3 - radier drenant; 4 - orificii de ventilaie; 5 - radierul de colactare a apei epurate; 6 - instalaie pentru distribuia apei uzate

Materialul filtrant ndeplinete un rol extrem, de important n filtrarea biologic a apelor uzate, ceea ce impune ca la alegerea materialului ideal s se aib n vedere urmtoarele condiii 'Calitative: - suprafaa granulelor s fie ct mai rugoas i poroas, pentru obinerea unei suprafee ct mai mari de contact cu pelicula biologic i a unei bune aderene a acesteia; - s fie rezistente ia var'aiib de temperatur i de compoziie a apelor uzate, precum >i la eventualele gaze cojozive care se formeaz n procesul epurrii (mai ales CO2);
274

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- s nu conin substane care s provoace degradarea peliculei biologice; - s nu conin corpuri strine (roci de alt natur, pmnt, .resturi animale sau vegetale, pulberi etc); - s nu fie presate la introducerea-n filtre (se recomand ncrcarea cu ajutorul benzilor transportoare); . . - s fie rezistente la aciunea mecanic a stratului de deasupra, la geievitate (testarea, cu sulfat de sodiu), i.a frecare i exfoliere etc; - s' lavonzeze distribuia uniform a apei pe ntreaga suprafa a filtrului; - s prezinte suficiente goluri pentru a. asigura filmului de ap o aprovizionare continu cu aer; - golurile umpluturii trebuie s permit trecerea liber a efluentului i a tuturor materiilor organice solide detaate din. pelicula biologic, care trebuie . s .fie antrenate continuu: de curentul de ap; - s fie ieftine i uor de procurat. innd seama de aceste cerine, materialele frecvent folosite sunt: zgura de cazan, cocs, piatr spart,.crmid etc. In prezent se experimenteaz nlocuirea acestor materiale tradiionale cu materiale sintetice plastice, ceramice et.c. Aceste materiale noi de umplutur, experimentate n ultimii ani, fiind mult mai uoare dect piatra, ofer posibilitatea ca actuala structur de rezisten alctuit din elemente grele i rigide s fie nlocuit cu o structur uoar i zvelt, care i permite s se dezvolte pe nlimi mari, cu consecine favorabile asupra eficienei de epurare i asupra reducerii cheltuielilor de investiii. La filtrele biologice de mic ncrcare, materialul filtrant dispus pe o nlime de circa 2,0 m, se aeaz, n funcie de dimensiunile granulelor, astfel: un strat filtrant de repartiie a apei uzate, eu dimensiunile granulelor de 20 - 30 mm i cu o
275

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

adncime, de ia partea superioar, de 0,20 m; la mijloc urineaz stratul de lucru cu nlimea de 1,60 m care este alctuit din granule de 30 - 50 mm.; la partea inferioar se aeaz un strat de susinere a greutii umpluturii de deasupra, avnd dimensiunile de 50 - 70 mm i nlimea de 0,2 -m. Dimensiunile mari ale granulelor din ultimul strat vor permite eliminarea continu a peliculei biologice spre decantoareie secundare, iar golurile mari dintre granule asigur :un. transfer corespunztor de aer spre pelicula biologic. . Cercetrile efectuate n S.IJ.A. au stabilit c eficiente maxime se obin dac pe ntreaga nlime a biofiltrului se utilizeaz granule cu dimensiunile de 40 - 75 mm. Materialul de umplutur pentru filtrele biologice de mare ncrcare se recomand, a fi dispus pe toat nlimea, fr stratificaia amintit, dimensiunile granulelor fiind cuprinse ntre 40 i 80 mm. Ia cazul cnd se aplic soluia de filtrare. n dou trepte, materialul cu dimensiuni mai mari este aezat n prima treapt. Drept material filtrant, la nceput s-a folosit zgura de cazan, i cocsul, iar, n ultimul timp, piatra spart, piatra de ru, tufuri vulcanice etc, care, n general la dimensiunile menionate prezint.o suprafa specific de 50 - 95 m~7rn', la un volum de goluri de 40 - 55%. Dac n locul acestor materiale tradiionale s-ar utiliza corpuri din materiale plastice, acestea, conform cercetrilor efectuate n. S.'U.A. i n Anglia, sunt caracterizate de o suprafa specific de 100 - 200 m7m" i un volum de goluri de 90 - 95%, ceea ce permite realizarea de filtre biologice cu ncrcri organice'foarte mari (la ncrcri organice de peste 6.000 g B()5/m~-zi curbeie.de randament devin asim.ptot.ice la eficiena .de; 60% pentru, apa uzat menajera, 50% pentru ape cu coninut .de hidrai de carbon i 40% pentru ape fenolice).
278

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

In alte ri s-au experimentat umpluturi realizate din: crmizi desticl spongioas. Cercetrile au pus n eviden eficacitatea acestui tip de material de umplutur fa de piatra spart, n special, referitoare la suprafaa specific mare de contact. In aceste filtre biologice pot fi epurate ape uzate eu ncrcarea organic de pn la 300 mg/dm", fa de 200 mg/dmJ ct se admite-la,cele cu umplutur din material clasic. nlimea stratului filtrant, variaz cu gradul de ncrcare organic a apelor uzate. Astfel, pentru ape puternic ncrcate este necesar un timp de parcurgere a apei prin filtru mai mare, ceea ce solicit nlimi mari, - sau nlimi reduse, dar epurarea se va realiza n dou trepte. Din punct de vedere economic, filtrele cu o singur treapt sunt mai avantajoase. Pentru filtrele biologice de mic ncrcare se recomand adncimi medii de pn la 2,0 m, iar pentru cele de mare ncrcare, nlimea poate fi de 1,0. - 3,0 m; (valoarea minim se adopt n cazul epurrii biologice pariale, iar cea maxim corespunde epurrii complete); cnd se asigur o bun ventilare, cazul filtrelor cu umplutur din material plastic, nlimea poate s ajung la 6,0 - 8,0 m. Se va avea ns n vedere costul de construcie progresiv cn nlimea biofiltrului. Aceast restricie economic poate fi satisfcut prin adoptarea de nlimi reduse i reci.rcul.area intens a efluentului. Legtura dintre volumul materialului filtrant i debitul apelor uzate supus epurrii, se exprim prin urmtoarele caracteristici: - ncrcarea volumetric ( v ) exprim raportul dintre cantitatea de ap uzat ce poate fi epurat de unitatea de volum de material filtrant n unitatea de timp i se exprim n
3,3-

ni /na -zi; - ncrcarea organic specific (I0) exprim capacitatea de oxidare a materialului filtrant, adic cantitatea de oxigen
277

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

necesar pentru oxidarea materiilor, organice, ce poate fi obinut n unitatea de timp de pe un m de material de umplutur i se exprim n g CB05/mJ-zi; - ncrcarea hidraulic (Ih) reprezint cantitatea de ap uzat ce poate fi trimis pe unitatea de suprafa a materialului filtrant n unitatea de timp, astfel ca pelicula biologic s fie permanent udat i, n acelai timp. antrenat continuu spre decantoareie secundare, i se exprima in m /m -zi, Pereii laterali ai biofiltrului se construiesc din beton armat monolit sau din elemente prefabricate din beton armat cu grosimi de 20 - 30 cm. Pereii vor avea o nlime care s depeasc nivelul umpluturii cu 0,50 m pentru reducerea influenei vntului asupra procesului de distribuie a apei pe s-Hrpr-afaa-. sp-erioarr---ar'fMtf-u-tafr--tLneei, ...m..perei sunt practicate goluri n care se introduc cutii de 0,50 m lungime, pentru recoltarea probelor de pelicul biologic de la diferite adncimi ale filtrului. La nivelul dintre cele dou radiere ale filtrului se prevd deschideri pe ;toat circumferina pereilor pentru ventilaia natural a filtrului. In anotimpul friguros aceste goluri din perei se nchid, parial, cu stvilare pentru a menine o temperatur corespunztoare desfurrii proceselor biochimice. Radierul drenaii constituie, c a ' i la filtrele pentru ap potabil, suportul de rezisten al umpluturii filtrului i elementul de colectare .a apei epurate. Acest radier se execut frecvent din plci prefabricate montate pe elemente de sprijin din beton sau din crmid a cror nlime este de 0,4 0,6 m, adic nlimea minim ce trebuie s fie dintre radierul drenant i radierul compact. Aria golurilor dintre radierul drenant trebuie s reprezinte cel puin 5 - 8% din aria total a suprafeei orizontale a filtrului. Printre aceste goluri se asigur att evacuarea apei i a'peliculei biologice, ct i distribuia aerului n masa umpluturii. Pentru a evita colmatarea golurilor cu
278

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

pelicul biologic, viteza apei prin goluri va fi de cel puin 0,6 m/s. ' . Radierul compact al filtrului se'execut din beton armat pe o fundaie de piatr sparta sau nisip; pe suprafaa radierului se prevd rigole'.pentrucolectarea i evacuarea apei epurate i a peliculei biologice spre rigola periferic ce este racordat la canalul de alimentare a decantorului secundar. Rigolele se aeaz la o distan de- 1,5 - 4,0 m cu pante de 1 - 5% spre exterior. La filtrele biologice cu dimensiuni reduse, aceste rigole de pe radierul compact pot's lipseasc, acceptndu-se o nclinare a radierului- spre canalul- exterior de evacuare a apei epurate. Rigolele vor fi dimensionate la un srad de umplere de 0,5 i ia viteze ni?1 mau da n .7 t / t 5 c a p a b i ' e v> 'eu^/e i pelicula biologic. Penodic, se efectueaz spal^ie,. d>u.uulot >i a rigolelor cu jetun de apa sub piesiut'e p-ju Jimuia'ta bucilor de pelicul biologic cit nu a TO>1 "Trenat de apa epurat, n modul acesta se ciceaz un mediu tgurnc. hp&u de prezena mutelor Ps}Uioda Aceste niutu nu lutcipa, in-.i ptrunde n ochii, uitchile, narile oamenilor i an-maleloi Raza de zbor a acestor mute este mic, de 50 - 100 ni, dar vntul ie transport la mari distane. Prezena mutelor Psychoda este un indiciu de funcionare necorespunztoare a filtrului, fie datorit grosimii prea mari a peliculei biologice, fie antrenrii i depozitrii de pelicul.la baza filtrului i colmatarea golurilor radierului drenant,, conducnd n final la bltirea apei pe suprafaa umpluturii. Ventilaia biofiltrelor se realizeaz prin tiraj natural datorit diferenei de temperatur ntre aerul exterior i cel din interiorul filtrului biologic. Curentul de aer.intr sau iese pe la suprafaa filtrului i prin golurile din pereii existente ntre cele dou radiere. -Temperatura din interiorul filtrului se poate considera, cu mici excepii, egal'cu temperatura apelor uzate. Din acest motiv, aerul din interiorul filtrului este iarna mai cald, adic mai uor, i vara mai rece, adic mai greu, fa de cel din exteriorul {litrului, lirajui natural va fi iarna ascendent, 279

EPURAREA APELOR OZATE URBANE

iar vara va fi descendent. In .perioadele cnd temperatura din interior este egal cu cea din exterior ventilaia poate nceta complet. Mai trebuie .inut seama i de influenta vu'ului la aprecierea temperaturii exterioare. Intensitatea ventilaiei mai depine, de asemenea, de nlimea umpluturii, de dimensiunile golurilor dintre granule i de suprafaa deschiderilor dintre radiere (normele americane recomand ca aceast suprafa s reprezinte circa 1.5% din suprafaa orizontal a iitruiui bioiogic^. Cu ct granuieie materialului filtrant sunt mai : mici, cu att condiiile de ventilaie sunt mai dificile. Se va avea n .vedere, conform cercetrilor -experimentale, c'oxigenul din aerul .introdus n biofiltru este consumat n procesul de epurare biochimic n procent de pn la 5%. Aceast cantitate de oxigen va fi asigurat numai n condiiile cnd diferena de temperatur ntre .interiorul i exteriorul filtrului, va fi mai mare de 6 C. Cnd aceast diferen scade sub 2 C curentul se oprete i sub aceast valoare, ncepe s formeze un curent ascendent. Pe de alt parte, procesul de oxidare a materiilor organice necesit o temperatur minim de 5 - 6 C; sub aceast valoare, procesul nceteaz. Din motivele artate, n zonele reci de amplasare a
hi Afi I t r o l n f ca *-* * /=* "s r o A r* r\ *i c? fv 11 /"* t"! ' * Ti f* n i O f* rn r* v% t V s l ^ A % ~r% >-<>& " * a. ^ 1 -. %-

KJ x \J xi-k

ii <w L\J L

LJW

pLvvau

vUiiD U aviii

1JL.IUJIIS> v

JJ wli li u

dUapUinC'd

ikj i .

Ventilaia lor poate fi asigurat pe cale natural sau, mai rar,-pe cale artificial, prin introducerea pneumatic a aerului pe la partea inferioar a filtrului (n literatura de specialitate, asemenea, filtre se numesc aerofiitre) Distribuia apei \'i\^ "a - p i bi^Mllit-Ht ^e realizeaz cu ajutorul \s r i b t . t o < Io1 i\e ,. n mobile. Indiferent de sistemul d d i s t n b u t i . adopta' tiuime sa se urmreasc meninerea pf-rmano r i " a CUM r io,>- ^n -+n,e umed, pentru o fnncL i.afv v.licer..tl ^ ue^Uia, ,.^i ^pa u^at s fie uniform distribuit pe ntreaga suprafa orizontal a filtrului. Distribuia apei decantate la filtre poate fi continu sau intermitenta. In primul caz, apa' ajunge n. sistemul de
280

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

distribuie prin gravitaie sau prin pompare, -iar n al doilea caz, prin pompare sau prin intermediul unui rezervor de dozare. Din categoria distribuitoarelor.'fixe fac parte jgheaburile sau conductele, gurite i sprinclerele. Adoptarea acestui sistem. de distribuie a .apei necesit existena unul filtru de form dreptunghiular n plan i a unui rezervor de dozare. In prezent asemenea instalaii fixe de distribuie a apelor uzate se aplic foarte rar din cauza' complexitii echipamentului i a unei ntreineri relativ costisitoare. Se recomand pentru capaciti mici de epurare care folosesc rezervoare dozatoare cu funcionare automat. Distribuitoarele mobile" sunt de -tipul'rotativ i de tipul du-te-vi.no. Distribuitorul rotativ (figura 7,li), cunoscut n literatura de specialitate sub denumirea de roata Segner, este alctuit dintr-o parte fix A i o coloan rotativ B la care sunt fixate 2 - 4 conducte de distribuie prevzute cu orificii ce asigur udarea uniform i continu a umpluturii filtrante.

Figura 7.10. Distribuitor rotativ 281

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Apa uzat ajunge n- coloana, vertical datorit unei presiuni . asigurate din. exterior (amplasarea camerei de distribuie la o diferen de nivel corespunztoare, utilizarea de staii de pompare etc). Din coloan apa este dirijat spre conductele de distribuie radiale prevzute cu orificii a cror diametru este de 10 - 15 mm, iar distana dintre aceste orificii, din condiia asigurrii unei udri uniforme, crete de' la periferie spre centru. Pentru ca jeturile de ap s nu fie perturbate de curenii de aer generai de vnt, ajutajele orificiilor se monteaz la o distan de 15 -25 cm fa de suprafaa orizontal a materialului filtrant. Distribuitorul rotativ se rotete lent, cu o turaie de 0,5 rot/min (cu diametrul pn la 25 m) i de 2 rot/min la cele mici, aceast rotire realizndu-se prin autopropulsare ca urmare a reaciei jeturilor din orificii. Pentru punerea n micare' a dispozitivului, de distribuie a apei este necesar o presiune relativ mic, de 0,2 -1,0 in, fapt ce constituie un criteriu energetic favorabil de implementare a acestor distribuitoare rotative n echiparea filtrelor biologice. In plus, aceste dispozitive de distribuie a apei elimin necesitatea executrii rezervoarelor de dozare. Aceste aspecte au condus da o rspndire larg a distribuitoarelor rotative n multe ri (S.U.A., Anglia, R.F.G., R.S,Cehoslovacia etc). In cazul cnd debitul apelor uzate prezint variaii mari cantitative, se '.recomand adoptarea de soluii constructive care s permit funcionarea automat a conductelor de distribuie, n sensul de a dirija, apa uzat numai la dou brae (n loc de patru) atunci cnd debitul prezint valori minime. Pentru staii de epurare de mic capacitate caracterizate prin debite reduse, este indicat ca alimentarea distribuitorului s se fac prin intermediul unui rezervor de dozare. In acest caz, avnd n vedere c distribuia ap.ei este gravitaional, dozatorul se va amplasa ia o cot care s asigure o presiune de 0,5 - 2,5 m.

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Un neajuns al acestui tip de distribuitor se refer la obligativitatea executxii filtrelor biologice de form circular n pian al cror diametru nu trebuie s depeasc 40 - 60 n. Pe timp de iarn exploatarea este mai'dificil ceea ce presupune o ngrijire permanent in vederea eliminrii stratului de ghea i a dopurilor de ap ngheat.

Figura 7 .1 1 . Distribuitor du-te - vino a - seciune longitudinal; b - vedere n plan; l - c i l i n d r u tabl echipat cu cupe; 2-conduct perforat; 3- r o i de deplasare; 4-tampon opritor: 5-jgheab ap uzat. 283

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Distribuitoarele mobile de tip du-te - vino sunt utilizate pentru filtre biologice de form dreptunghiular n pian. Ele pot fi autopropulsate sau pot fi acionate de un motor electric. Aceste tip de distribuitor, aplicat ia staiile mici de epurare, este alctuit dintr-un cilindru de tabl, gol la interior, pe a crui suprafa exterioar sunt fixate nite cupe (asemntoare roilor hidraulice). Cilindrul este amplasat deasupra filtrului, fiind fixat prin intermediul unui ax ce se sprijin pe dou perechi de roi care se deplaseaz pe inele de rulare montate pe pereii longitudinali ai bazinului (figura 7.11) Deasupra cilindrului se prevede o conduct cu diametrul de 100-150 mm. Conducta este perforat cu orificii ale cror diametru sunt de 3 - 5 cm. Apa uzat distribuit de aceste o r i f i c i i ajunge la cupe, pe o singur parte a cilindrului i prin greutatea apei, cilindrul este pus n stare de rotire. Aceast micare se transmite roilor i ntregului dispozitiv capt o micare de translaie. Cnd distribuitorul ajunge la capt, aici sunt prevzute nite tampoane opritoare care comut, n mod automat, dirijarea apei pe cealalt parte a cilindrului i distribuitorul se deplaseaz invers. Pentru a asigura' presi-unea necesar de rotire i de deplasare a distribuitorului, se prevede ia o cot de 0,6 -0,8 m fa de suprafaa supe-rioar a filtrului, un jgheab longitudinal plin cu ap uzat. Alimentarea conductei perforate se realizeaz din acest jgheab prin intermediul unui sifon sau a unui rezervor de dozare. In anotimpul friguros se impun msuri speciale de exploatare mpotriva ngheului. 7.3.1,2. Clasificarea filtrelor biologice -Filtrele biologice percolatoare cu funcionare continu se clasific, n funcie de .capacitatea lor de a reine i degrada materiile organice din apele uzate, n filtre de mic ncrcare,
284

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

de mare ncrcare i, n ultimul timp, de foarte mare ncrcare (la aceste filtre materialul de umplutur din piatr, a fost nlocuit cu structuri din material plastic). -. . . Dup gradul de epurare realizat, filtrele biologice de mare ncrcare se clasific n filtre cu ' epurare total sau. complet a materiilor organice i cu epurarea parial a acestora, Dup procedeul de ventilare a materialului filtrant se deosebesc filtre .biologice cu-aerare natural i filtre biologice cu ventilaie artificial. , . Indiferent de schema tehnologic adoptat n cadrul unei staii de epurare, dup . filtrul biologic se vor amplasa decantoare: secundare unde se reine membrana biologic evacuat mpreun cu apele epurate. Dup cum s-a artat, eficiena epurrii a filtrului biologic este minim n cazul cnd membrana biologic atinge grosimi mari, iar n. momentul cnd aceast membran esie desprins de pe suprafaa umpluturii i antrenat de apa epurat spre decantoarele secundare, eficiena va fi maxim deoarece umplutura va fi acoperit de un strat subire a membranei biologice. Din acest motiv se poate afirma c un filtru biologic care elimin continuu pelicula biologic, nu va permite variaii mari de eficien. In acest scop, se recomand creterea ncrcrii hidraulice a filtrului prin recircularea apelor epurate care ofer posibilitatea meninerii unei membrane biologice de grosimi reduse, excesul fiind /ndeprtat continuu spre decantoarele secundare. Aceast soluie va conduce, n acelai timp, i la activizarea straturilor inferioare ale filtrului, ceea. ce va permite epurarea apelor uzate cu. ncrcri organice mai ridicate. In general, ncrcarea hidraulic a unui t i l t r u este limitat de viteza de splare a membranei biologice. Parametrii principali ce intervin n calculul recirculrii sunt: raportul de recirculare, definit de relaia (7.23), factorul
'285

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

hidraulic al recirculrii reprezentat de raportul dintre suma debitului de recirculare i de calcul mprit la debitul de calcul (relaia 7.25) i factorul biologic ai recirculrii care exprim numrul efectiv de treceri ale apei prin filtru biologic, exprimnd proporia de materie eliminat (relaia 7.28). Pentru diferite rapoarte ale recirculrii, n tabelul 7.4. sunt prezentate valorile celorlali parametri n ipoteza c ia fiecare trecere a apei prin filtru se elimin 10% din ncrcarea organic. Din acest tabel rezult c factorul hidraulic al recirculrii crete paralei cu creterea raportului de recirculare, n timp ce factorul' biologic al recirculrii nu crete substanial pentru valori ale lui R = 2 - 3; din acest motiv se recomand a considera' n .calcule valori ale raportului de recirculare n limitele de 0,5 - 3,0. Tabelul 7.4 4 8 3 .5

Raportul'de recirculare 16 Factorul hidraulic 9 17 recirculrii Factorul . biologic 2,51 recirculrii

(R) al (Fh)

0,5 1,5

12 2

al (Fb) ,

1,36 1,65 2,08 2,55 :2,78

La dimensionarea schemelor tehnologice unde se prevede recircularea apelor uzate, debitul de'recirculare va constitui un debit suplimentar ce particip la stabilirea dimensiunilor i caracteristicilor tuturor construciilor, instalaiilor i utilajelor aferente. Schemele de recirculare difer n funcie de natura filtrelor biologice adoptate (de mic sau de mare ncrcare), de mrimea ncrcrii organice ale apelor uzate care determin necesitatea unei scheme tehnologice cu o singur sau mai multe trepte de epurare dispuse n serie.
288

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

In cazul filtrelor biologice de mic ncrcare numite i filtre biologice standard, recircularea apelor nu este obligatorie, constituind o operaie facultativ care se aplic atunci cnd se urmrete mbuntirea parametrilor de eficien ai procesului sau ai celor de exploatare. Astfel, prin recirculare se urmrete reducerea la minimum a perioadelor de repaus, asigurarea presiunii de autopropulsate a distribuitoarelor, prevenirea mirosului prin mprosptarea apei, evitarea dezvoltrii mutelor Psychoda, etc. Recircularea se poate efectua fie cu. apa decantat din decantorul secundar (pentru a: reduce perioadele de repaus), fie cu ape evacuate din filtrul biologic (pentru a reduce concentraia organic a- apelor uzate care intr n filtrul biologic), aa dup cum se prezint n figura 7.12.

Q ' influent

Q.+ R/Filtru Decantor primar

tec, "~TT*\ biologic J


R

Figura 7.12. Schema de recirculare a filtrelor b i o lo g i c e de mic ncrcare .

Deoarece depunerile din decantorul secundar (nmolul) este antrenat mpreun cu apele uzate prin aceeai conduct, s~a menionat pe schem i circuitul nmolului (N).. Pentru filtrele biologice de mare ncrcare, recircularea
28?

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

MK
D, ,p

^VQctBJ FB.

-*" Qc

Figura 7.13 . Scheme de recirculare a filtrelor biologice cu dou trepte

constituie o operaie frecvent aplicat n vederea reducerii ncrcrii organice ale apelor uzate, respectiv pentru uniformizarea ncrcrii filtrului biologic prin diluie. In acest mod se asigur o mbuntire a calitii efluentului i obinerea unei eficiente constante a filtrului. 'In figura 7.13 sunt prezentate cele mai cunoscute scheme de recirculare aplicate n staiile de epurare. Pentru a preveni splarea integral a membranei biologice, important este nu alegerea schemei,' ci mrimea raportului de recirculare. In 'cazul cnd apele uzate sunt puternic ncrcate cu materii organice i nu exist posibilitatea de a mri nlimea filtrelor biologice, se adopt o schem tehnologic cu dou sau mai multe 'trepte de epurare,. Schemele
288

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

de recirculare posibile pentru epurarea biologic n dou trepte sunt prezentate n figura 7.14.

L ________ N_______j ______ N___j


R R

Figura 7,14. Scheme de recirculare a filtrelor biologice de mare ncrcare

Primele dou. scheme sunt frecvent aplicate n staiile de epurare care primesc ape uzate cu mari ncrcri organice, cu precizarea c n treapta a doua se prevede un filtru biologic de mic ncrcare. Ultimele dou scheme vor fi utilizate n staiile de epurare echipate cu un filtru de mic ncrcare care la un moment dat devine suprancrcat i nu asigur calitatea corespunztoare efluentului, ceea ce impune ca n amonte s se amplasaze un filtru biologic de mare ncrcare, ambele avnd un decantor secundar comun care se va adopta noilor condiii de exploatare. Alegerea uneia din schemele de recirculare prezentate se va face n urma unor calcule de eficien particularizate condiiilor locale specifice fiecrei staii de
Cp tiJL iXx C .

289

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

care anul 1893. Particularitatea, acestor filtre const n oxidarea aproape complet a materiilor organice reinute n apele uzate ce le strbat, valorile ncrcrii organice i a celei hidraulice fiind mici n comparaie cu celelalte filtre. ncrcarea organic a acestor filtre se consider de 80 - 400 g CBOs/nf-zi, iar cea
1 2

7.3.1.2.1, Filtre biologice de mic ncrcare Se mai numesc i biofiltre sau filtre biologice standard au aprut prima dat n Anglia n

hidraulic de 1 - 4. m"/m -zi i asigur o eficien de epurare a materiilor organice de pn la 85%; prin recircularea parial a efluentului epurat, pentru a asigura o bun udare a biofiltrului, se poate obine o-eficien de peste 90%. Dac se admite debitul specific al apelor uzate menajere ca fiind. n medie- de 200 dm /loc-zi, iar ncrcarea ior organic de 54 g CBO5/I0C-Z, rezult urmtoarele ncrcri hidraulice
PfKii;ci3pntp n nnmrnl
0

HA 1 nr n i tnr i -

1000/700

S""

ZtOOA/OAA

20 locuitori/rrTzi. Corespunztor acestor valori, ncrcarea. organic aplicat unei suprafee unitare de filtru n timp de o zi, va fi: 5x54 = 270 i 20 x 54 = 1080 g CB05/m2zi. Dac adncimea medie a materialul ui filtrant se consider 1.8 m, rezult: 270/1,8 = 150 i 1080/1,8 = 600 g CB05/m3 de umplutur i zi, valori ce exprim ncrcarea organic maxim a acestor biofiltre. Se va ine seama de faptul c din totalul nlimii, n medie de 2.0 m, numai pe primul metru se dezvolt o pelicul biologic continu, aa cum s-a menionat anterior. Din punct de vedere al transferului de oxigen, aceste filtre sunt supradimensionate, capacitatea de transfer depind cu. mult necesarul. Aceast situaie favorizeaz'procesul de nitrificare i s t a b i l i z a r e avansat a nmolului, iar efluentul prezint un grad ridicat de puritate. In cazul apelor uzate cu ncrcri organice peste limitele artate, acest tip de filtru ar necesita volume mari

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

de material filtrant, respectiv cheltuieli de investiii ridicate. Filtrul biologic de mic ncrcare este foarte sensibil la variaii ale concentraiei substanei organice (ocuri de concentraii), Pentru, evitarea dezvoltrii mutelor Psychoda, pe suprafaa stratului filtrant se procedeaz la splri periodice sau se disperseaz ap cu un coninut de clor de circa 3 mg G^/dm . 7,3.1.2,2, Filtre biologice de mare ncrcare Construcia acestor filtre a nceput n prima decad a secolului XX sub denumirea de, aerofiltrc' n Europa i de biofiltre de mare ncrcare n S.U.A. Necesitalea lor a fost impus de satisfacerea cerinelor de epurare a unor debite de ape uzate cu valori ridic-ate. In acest scop, s-a mrit ncrcarea 3 "> hidraulic a filtrului la 10 m /ni""zi i s-a constatat c filtrul este capabil s mineralizeze o mai mare cantitate de substane organice, cu'precizarea c n efluent se pstreaz o concentraie nsemnat de materii organice. Acest neajuns a fost eliminat prin recircularea efluentului pentru a dilua ncrcarea organic din apele uzate. Cercetrile i studiile efectuate in diferite staii de epurare au artat c filtrele biologice de mare ncrcare funcioneaz, cu eficiente de epurare de 65 - 75%, la ncrcri hidraulice cu valori de 10 - 40 m"/m"zi. Cnd debitul apelor uzate nu asigur valoarea minim a ncrcrii hidraulice de 10 m"7m"zi recircularea nu este necesar. ncrcarea hidraulic exprimat n locuitori echivaleni, indic: 10.000/200 = 50 i 40.000/200 = 200 locuitori, raportai la ni de suprafa transversal a filtrului n timp de o zi. ncrcarea organic corespunztoare va fi: 50 x 54 = 2.700 g i
" , 2' ~i

200 x 54 = 10.800 g CBO5/321 zr. Aceast ncrcare organic raportat la unitatea de, volum de material filtrant va oscila n limitele: 2.700/1,8 = 1.500 i 10.800/1,8 - 6.000g CB05/m3zi. 291

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

liiuiliiiiwu

liALituUi,

a.^a,

vui-u

Du

ctialcit,

vuIiOLHulu

uil

uciiaiiiCu.u

important al procesului. nlimi mici, pn la l50m, se adopt n. cazul cnd epurarea bio-logic este pari-al, iar nlimi mari, n jur de 2,0 - 3,0 m, se reco-mand n cazul epurrii biologice complete sau tota-le ale .apelor uzate (cnd se'adopt soluia de aerare artificial a filtru-lui, adncimea umpluturii poate ajunge pn la 4,0 m).

35

40

4B

m 55 60 65 ?0 75' 80 85 90 95 reducerea CBQ gr. epurare )%

Figura 7.15. ncrcarea organic aplicat filtrelor biologice n funcie de eficiena reducerii CB05

292

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

La aceste filtre biologice de mare ncrcare, dimensiunile granulelor ce intr n alctuirea stratului filtrant sunt mai mari fa de cele din'filtrele de mic ncrcare, iar dispunerea lor pe nlime este uniform i nu n straturi de lucru, . Filtrele biologice de mare ncrcare concepute a funciona la parametrii situai ntre, limita superioar a filtrului de mic ncrcare i limita inferioar a filtrului de .mare ncrcare, au prezentat dificulti n exploatare datorit faptului c ncrcarea organic aplicat, a favorizat o dezvoltare abundent a peliculei biologice, iar ncrcarea hidraulic nu a fost suficient pentru a favoriza autocurirea continu a acesteia. In figura 7.15 sunt date graficele de variaie ale ncrcrii organice aplicate filtrelor biologice de mic i de mare ncrcare n funcie de eficiena procesului de epurare.

7.3.1.2.3. Filtre biologice de foarte mare. ncrcare La aceste filtre materialul de umplutur l reprezint structurile din material plastic care permit aplicarea unor
3 2 ~

ncrcri hidraulice-de peste 100 m /m zi. Cercetrile efectuate pe aceste filtre indic realizarea unor eficiente de peste 97%. Aceast performan ridicat de epurare se explic prin faptul ca la proces particip nu numai membrana dezvoltat pe materialul de umplutur, ci i flocoaneie biologice aflate n starea de suspensie n apa recirculat, ceea ce face ca procesul s se apropie mult de cel de aerare cu nmol activat. La o
3 .

ncrcare cu substane organice de peste 3.000 g CBOs/m zi, eficiena variaz n limitele de 55 - 70%.

293

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

7.3.1.3, Proiectarea filtrelor biologice de mic i de mare ncrcare Metodele curente utilizate la dimensionarea filtrelor biologice de mic sau de mare ncrcare, sunt bazate mai mult pe experimenta de exploatare dect pe teoria fundamental. Corelaiile stabilite ntre parametrii tehnologici obinui, la mai multe sute de filtre biologice, a condus la elaborarea de relaii matematice empirice recomandate n tehnica proiectrii inndu-se seama i de factorii locali. Parametrii tehnologici de baz pentru proiectare sunt: ncrcarea hidraulic, ncrcare-a organic, gradul de recirculare i eficiena de epurare dorit (n ce privete reducerea CBO5). Aceti parametri vor avea valori difereniate n funcie de gradul enurrii ''total sau parial), iar la schema tehnologic prevzut cu epurare total, parametrii menionai vor varia n funcie de tipul filtrului (ele mic, medie i normal ncrcare). Aceste valori sunt prezentate n tabelul 7,5. Tabelul 7,5.
Nr.' Gradul epurii filtrului crt Tipul biologic ncrcri Eficiente d.e epurare mic ncarc < 200 Epurare total Epurare parial

1.

ncrcare organic 10 (g CBOj/nr'-zi) ncrcare hidrauJic ih (mJ/m"-zi) Efic. medie de reducere CBO5 (%)

norm. medie ncarc ncarc 250 - 450 450 - 750

mare ncarc 750 -1100

f.mare(^) ncarc, < 5000

2.

<4

8 - 16

12 - 24

17 - 36

70

3.

92

88

83

77

72

294

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

4..

CBO5 ia ie irea din decant, secundar mg/dmJ)

< 20

< 25

< 30

< 45

< 50

*) Filtre material

biologice

umplute

cu structuri

din

plastic Una din relaiile matematice empirice cele mai folosite n S.U.A. este cea stabilit de Consiliul Naional al Cercetrii (NRG) bazate pe datele culese,de la staiile de epurare pentru unitile militare. Pentru filtrele biologice, cu o singur treapt; formula NRC cu sau fr recircurare, transformat n sistemul metric de Azevedo Netto (Brazilia - 1 964) este de forma:
10 0 1 + 0,443 (7.34)

I ^_

- eficiena n % a filtrului biologic din prima treapt: ncrcarea organic aplicat, n kg CBOs/zi; volumul stratului filtrant n m' ; .

in care: Ei W V Fb - factorul biologic al recirculrii, se calculeaz cu relaia (7.28). Pentru un filtru biologic care constituie cea de-a doua treapt, n cazul cnd schema tehnologic este cu dou trepte, eficiena procesului, n ipoteza cu ' sau fr recircularea efluentului, va fi:

295

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

100 E9 =----------- 7===:=" 0,443 IW 1+ /r_p V\ \7.P v-1 ij


i; v * "b

(7.35)

in care: .E2 - eficiena n % din treapta secundar a schemei tehnologice fr recirculare; W - ncrcarea organic rmas din prima treapt, kg CBOs/zi; Ei - eficiena primei trepte. Exemplu:
\r~i i si rt /? t /> if 'vt/i JMrt -ii J~I 1 14 7/i/s 11 r /4 n w/i /il/iwj A/ -f -1 1 / a /-1 i/s -f

OM

jt

L*C i-? ini *(-&

vUi/Uiiiut-

t4&

//fust/fui

filiv uni

necesar filtrelor de mare ncrcare dintr-o schem de epurare n dou trepte, cunoscnd c eficiena este de 70% n prima treapt i de 50% n a dona treapt. Se consider: debitul apelor uzate, Q -= 20-10" m /zi; ncrcarea organic a apelor uzate epurate mecanic este de 105 mg/drn; coeficientul de recirculare, 'R -1; coeficientul f == 0,9, iar proporia de materie organic eliminat la fiecare trecere (1 - f) este de
1 nqz

Rezolvare ncrcarea organic ce intr n primul filtru biologic este W = 105 x 20 = 2.100 kg CB05/zi; pentru R = 1, adic R/Q - 1, factorul hidraulic, F.j, = Q + R/Q = 2, iar factorul biologic rezult'din relaia (7.28), adic, Fh = (l+R/Q)/[l + (l-0,9)-lJ2 = 1,65. Din relaia (7.34) se obine volumul necesar de filtrare - aferent primei trepte, 298

adic,

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

E, = 70 = ^ ------- ^====^ sau = 1 + 0,443.F^, 2 100 70 \' V 1 + 0.443 1 - -l ' ^/ V -1,65 J de unde volumul materialului filtrant rezult: V = l.272/0,944 = 1.350 m ; pentru o adncime H = 1,5 m, aria filtrului rezult: A = V/H -' 1.350/ 1,5 = 900 m*. Filtrul biologic din treapta a doua va primi o ncrcare organic, de la prima treapt, de circa 30% fa de cea iniial, adic 0,3 x 105 = 31,5 mg/dm", iar ncrcarea organic aplicat filtrului va fi: W = 31,5 x 20 =' 630 kg CB05/zi. Din relaia (7.35) se obine volumul filtrului din treapta a doua, adic: 100 100 ., , r C A rr E,=i0 = -------- . ------- ==== = --------------=====, ae unae, v 0,443 W* , 0,443 / 3 81
2

^!^0j)\IV-Fb
^V.

'
1+

H
'

1+7

= 381/0,461 = 827 m ; pentru H = aria filtrului va fi, A = V/H = 827/1,2 = 690 m2.

1,2

m,

O alt ncercare de a elabora un modei w.ucmatic unitar pentru procesele de epurare n filtre biologice, fost fcut de W.W. Eckenfelder Jr. Conform acestei metode, procentul de reducere a materiilor organice este corelat cu c ant i .al ea de membran biologic care aa cum s-a artat, -scade cu adncimea filtrului. Eficiena epurrii biologice pentru filtre biologice fr recirculare, poate, fi reprezentat printr-o relaie n care intervine nlimea, stratului . filtrant precum i coeficienii care exprim unele particulariti ale materialului filtrant i ale apelor uzate. Relaia propus are forma:

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

k.H
T
J-JA

(7.36)

in care:

i LQ CBO5 al influentului, n mg/dm"; 3 Le - CBO5 al efluentului, n mg/dm ; H - nlimea stratului filtrant, n ni; Ih - ncrcarea hidraulic, n m"7m or; k, kj - coeficienii care depind de tratabilitatea apei uzate, de nlimea i natura stratului filtrant, de ncrcarea hidraulic, de suprafaa specific a materialului filtrant etc.

Cercetrile efectuate de Schultze i Velz (Germania), precum i de Eckenfelder W.W. (SUA), au st ab i l i t pentru coeficientul ki valori de 0,67 i respectiv 0,5. Cercetrile efectuate de ICPGA - Bucureti n perioada 1980 - 1981 n staii pilot cu ape uzate dintr-un colector al Capitalei, au stabilit urmtoarele valori medii pentru coeficienii k i ki (tabelul 7.6.) Tabelul 7.6 Materialul filtrant

ki

Valori k pentru; ki = ,67 kj = 0,5


(Eekif,4-jer)

T ti'" vuC anic .rediu puros Tuf ', iicunL .ii.^coporoc Piairo -.part

4 ' l,'. * 0
v

j^^

jjrjTiyTTvT

T-: 0.}'. + 0,2"'4 "j

'),"" "\ - 0 ')J2')^

298

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Cnd iaterviiie recircularea, conform notaiilor din figura 7.16-, se calculeaz coeficientul de recircuiare folosind urm-toarea ecuaie de bilan;

V>1 JJf j I (S

Figura 7.16. Schema uzual a unei recirculri

Lam(Quz'+QR)-Quz/L0 + QR.I,;

(7.37)

in care; Lam - CB.Os al amestecului de ape uzate cu apele de recircuiare ce intr n filtru, n g CBOs/dm ; Lo - CBOs din apele uzate supuse epurrii biologice, g/dni'; QR, QUZ - debitul de recircuiare i debitul de calcul al apelor uzate; Le - CBOs din efluent, g/dm .
299

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

tiind ca coGiciGittii Sn raportul ue recircuiare este definit de raportul, R = Q>/Quz, din relaia (7.21) rezult:
R = VJISL

(7.38)

Lm-L. Dac se cunoate mrimea raportului de recirculare (R), se poate determina valoarea \^i5\J^ a.i amestecului niiluentului cu efluentul, deci va defini ncrcarea organic aplicat filtrului, utiliznd urmtoarea c
L {

relaie:

.ojJkk

(7,39)

1+R Metoda T.S.S.F. (Ten State Standarde Formulation) recomand urmtoarea relaie:

Le4'Lam

(7-40)

O alt metod de calcul a ncrcrii unui filtru biologic prevzut cu recorculare, a fost propus de cercettorul german Rincke - 1975, conform creia eficiena filtrului biologic poate fi scris sub forma: Eb =93-0,017-I0 i E=^i-100
am

(7.41) (7.42)

ncrcarea organic din relaia (7.41) poate fi scris sub forma:


300

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

_T

1
1

-L

93_.J1SP ------ E..100 L V am J

93-^131-------- e_,00

(7.43)
)

- = 58,82 i Lm

0,017

Pentru stabilirea expresiei Lam care permite apoi calcului debitului de recirculare (QR) i implicit al raportului de recirculare (R), se impune o valoare a nlimii utile a filtrului, precum i a celorlali parametri tehnologici din tabelul 7.5, ceea ce se poate scrie: V = LMa-; A = ^; H = Lim^ (7.44)

Aceste expresii substituite n relaia (7.43) conduce ia urmtoarea ecuaie de gradul doi:
IJ R.T

L2am

+ 412L

-5882 ^-=^ = 0

(7.45)

Rdcina ntia din aceast ecuaie se introduce n ecuaia (7.37) i se obine valoarea QR i R, iar eu relaia (7.43) se determin ncrcarea organic care se compar cu cea admis n calculele iniiale. Pentru simplificarea caiculeior, Rincke a elaborat graficul din figura 7.17. Sub o form mai simplificat, ncrcarea organic Lam se poate determina cu ajutorul relaiei: L ^^ilOsLe. Q.+QR
301 , .\2

(7 46)

ua iNALTiMEA STRATULUI * FILTRANT

[m]

NCRCAREA HIDRAULICA

3/m2-hl

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Eficiena filtrrii biologice prevzut'cu recirculare, se poate determina cu ajutorul urmtoarei relaii propus de Eckenfelder W.W.Jr.:
_kH

I e"'*'" _zs_ - _. ___________


am /

'

(7.47)

(l + R)-R-e r"

"Viii

Aceast relaie poate fi folosit la dimensionarea filtrelor biologice cu condiia ca, constantele respective s fie determinate pentru mediul filtrant respectiv, prin cercetri experimentale, aa cum s-a prezentat n tabelul 7.7. Dac din calcule. ncrcarea hidraulic . ; / i i t cu valori mai mici de 10 mJ/m zi (ia filtrele No --L . e de mare ncrcare), este necesar s se reduc nlimea f. arului i s se mreasc valoarea raportului de recirculare. La dimensionarea instalaiilor de epurare mecano-biologice prevzute cu recirculare, toate construciile, instalaiile, aparatele etc, trebuie dimensionate innd seama i de debitul de recirculare. Filtrele biologice sunt alctuite din mai multe uniti de filtrare, a crei suprafa orizontal se recomand ntre 1.000 i 2.000 m". Forma n plan depinde de sol u ia aleas privind distribuia apei: circular pentru distribuitoare rotative i dreptunghiular pentru distribuia du-te - vino sau cu sprinklere.

7.3.1,4. Filtre biologice speciale In aceast grup de,filtre biologice sunt cuprinse filtrele de mare nlime (de tip turn) i filtrele cu discuri rotative., Filtrele biologice turn (figura 7,18) -sunt caracterizate de
303

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

lidillili

rtlall

111

eullipd.rai.ie

Iu

oupialaia

uiiiuiuoia toK

usit

uv

form circular, Raportul dintre nlime i diametru variaz ntre 6:1 pn la 8:1. Filtrul este alctuit din mai multe straturi filtrante de 2,00 - 4,50 m grosime dispuse pe vertical, fiind separate ntre ele pe nlimi de 0,4 - 0,5 m. Aceste interspaii contribuie la realizarea unui puternic tiraj, respectiv la aerarea intens a stratului fil trant. La dimensionarea filtrelor turn se recoman d a se adopta nlimea de pn la' 10 m pentru epurarea apelor uzate cu ncrcarea organic de
uu mg eDU5/dm , ia.i

apelor
onmsta

pentru apele cu concen traii mai mari de 350 mg CBOs/dm"' se recomand nlimea de pn la 1 5m. La epurate -se poate
r\ mnot-pAi*a
A f nr a _

tiv..ixxx iv ui^a

\)

i LiVtt.r wcs.i. u

nic de 20 - 50 mg/dmf\ Recircularea apelor este utilizat . mai puin. Aceste filtre biologice, datorit nlimii mari de construcie prezint avantajul, privind reducerea CBO5 al apelor uzate puternic ncrcate, n Figura 7.18. F i l t r u b i o l o g i c turn schimb cheltuielile de investiii sunt direct proporionale cu nlimea. Din aceste motive aplicarea filtrelor turn se recomand pentru localiti .sub 10.000 locuitori, sau' pentru, obiective izolate care evacueaz ape uzate. = cu concentraii mari de materie organic (fabrici de conserve, sanatorii, clinici veterinare etc).
304

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Filtre biologice cu discuri sunt cunscute n literatura de specialitate sub diverse denumiri: bio - discuri, suprafee biologice rotative (RBS), contactori .biologici rotativi, BIO-SURF etc. Instalaia const, n esen, dintr-o serie de' discuri cu diametru mare (D=2,0-3,0 m), confecionate din materiale uoare (n majoritatea cazurilor, materiale plastice), montate cu interspaii mici (de circa 10 - 40 mm) pe un ax orizontal suspendat deasupra nivelului apelor uzate din bazinele de epurare bioi.og.ica. Aceste uazine xcgate in serie, alimentate cu ap uzat epurat mecanic, au forma radierului semicircular, urmnd, forma pachetelor de bio-discuri (figura 7,19.)

Figura 7.19. Schema de funcionare a Instalaiei de epurare cu biodiscuri (modelul instalaiei de studii i cercetri de la Institutul de Cercetri pentru Ape Uzate din Stuttgart)
305

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Prin. rotirea.lent a biodiscurilor (n = 2-4 rot/min, viteza periferic fiind de circa 0,3 m/s), aproximativ 40% din suprafaa biodiscurilor este imersat succesiv -n apa uzat (rezultatele privind eficiena maxim a procesului indic o adncime de imersie a discurilor de 10 - 15 crn sub nivelul axului), asigurndu-se astfel condiii optime pentru dezvoltarea membranei biologice i o bun oxigenare. Membrana fixat pe biodiscuri, are grosimea limitat (se poate admite aceast grosime de pn la 4 mm) prin aciunea forelor de antrenare dezvoltate de micarea de rotaie a biodiscurilor; din .aceast cauz n apa uzat din bazin, exist n permanen, flocoane de nmol activat formate din membrana desprins de pe discuri, contribuind la mrirea eficienei filtrului (aa cum s-a artat la filtrele biologice de foarte mare ncrcare hidraulic), n condiiile unui timp de contact relativ scurt i cu- consumuri specifice sczute de energie.' Acest sistem de filtrare biologic deriv din categoria filtrelor biologice scufundate, care, de-a lungul timpului au cunoscut evoluii tehnologice impuse de necesitatea perfecionrii procesului de epurare corelat la un consum energetic ct mai redus. Acest u l t i m aspect a fost analizat n diferite staii pilot din Europa (Frana, Germania, Elveia) i din S.T'.\., propunndu-se urmtoarele solu ii: - confecionarea biodiscurilor din materiale ct mai uoare i cu suprafaa .ipecifie ct mai mare (biodiscurile tip fagure au o suprafa specific de 110 m^m", fa de 70 m"7mJ la biodiscurile piane, iar greutatea pachetelor este de circa 30% din greutatea pachetelor cu biodiscuri plane); - utilizarea aerului comprimat, la presiuni de ordinul 0,2 bari pentru punerea n micare a biodiscurilor; - simplificarea, funcie de condiiile locale, a sistemului de susinere a mecanismului de antrenare a pachetelor de
306

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

biodiscuri, aa fel nct consumul de energie electric s nu depeasc 50 W/m-ax la biodiscuri avnd D = 2,0 ni, respectiv 75 W/m-ax la cele avnd D = 3,0 m; utilizarea sistemelor hidraulice de antrenare a biodiscurilor-(sistemul BIO - CLEAN pe o instalaie testat n Italia, pentru epurarea unui debit de 0,7 dm'/s, a necesitat un moto-reductor cu puterea redus de 0,05 kW pentru asigurarea rotirii biodiscurilor la turaia dorit unde s-a intervenit i cu energie hidraulic). Pentru asigurarea unor grade ridicate de epurare biologic a apelor uzate, instalaia se execut cu mai multe trepte, de epurare; astfel, pentru dou trepte, cercetrile au artat c randamentul este de 85%, pentru trei trepte 90%, iar pentru eficiente mai mari de 90% sunt necesare un numr i mai mare de trepte (instalaia din figura 7.19 este prevzut cu patru trepte de epurare). Cercetrile efectuate n S.U.A. arat c dei investiiile necesare realizrii unei staii de epurare cu biodiscuri, sunt aproximativ egale cu cele necesare realizrii unei staii de epurare cu nmol activat, cheltuielile de exploatare i consumul de energie sunt cu circa 30% mai sczute n priniui caz.In plus calitatea apei epurate este foarte bun i constant (apropiat cie cea a apei epurate teriar), iar simplitatea instalaiei nu ridic probleme deosebite de supraveghere. Procesul nu este afectat de ocurile de debit. Aceste caracteristici fac ca biodiscurile s fie foarte indicate pentru staiile de epurare ale localitilor mici i mijlocii. Pentru dimensionarea acestor instalaii, diveri autori au propus relaii -empirice, grafice, abace, programe de calcul-, proiecte tip etc, care n anumite condiii pot fi de un real. ajutor proiectanilor. Ali autori prezint ncercri de modelare matematic a procesului i propun, diverse relaii de calcul.
307

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Avnd n vedere particularitile tehnice i funcionale ale acestui tip de instalaie de epurare biologic, un grup de cercetrori romni din cadrul ICIM Bucureti, au efectuat, n perioada 1981 - 1993, msurtori pe un model experimental, la scar semiindustrial, folosind biodiscuri plane i biodiscuri fagure, ajungnd ia urmtoarele concluzii i recomandri de proiectare: - tipul biodiscului (pian sau fagure) a influenat n mai mic msur eficiena procesului de epurare; - eficiena de epurare biologica depinde direct de ncrcarea organic (IQ n -g CBOs/m'/i) i de turaia biodiscurilor; - ncrcrile hidraulice foarte mari cu care s-a lucrat din
OduZa apSl UZdlc blau ULaLtuiv iau 3 1 uigaiiii/ \u3j ^-,Z iu i iu. "z.i,

de 0,05 - 0,2 m /m -zi recomandate de literatur) nu au avut efect negativ asupra eficienei de epurare; - pentru biodiscurile fagure, valoarea medie a consumului de energie electric a fost de 1,085 kWh/kg CBO5 redus; - influena sensului de rotaie a biodiscurilor nu afecteaz eficiena procesului de epurare; - concentraia oxigenului dizolvat n apa uzat n bazinele instalaiei nu a sczut sub 1,4 mg Oo/dm ; - volumul nmolului acumulat zilnic n decantorul secundar, a crescut odat cu creterea ncrcrii organice i a numrului de turaii a biodiscurilor; se poate anticipa un volum mediu de 13 - 16 cm""/zi g CBO5 redus. Fa de cele .artate, rezult c eficiena de epurare a acestor instalaii depinde, n primul rnd de ncrcrile organice aplicate, pentru realizarea condiiilor de calitate impuse efluentului final. In-acest scop se recomand parametrii din tabelul 7.7..
308

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Tabelul 7.7. Parametrii pentru dimensionarea filtrelor cu biodiscuri Turaia Mr.de trepte ncrcarea CB05 a efluent optim succesive organic (Io) (rot/min) (mg CBOs'/in zi) (mg CBOs/dm ) __ __, 10 3,0-- 3,5 4,0 15 13 20 17 25 20 30 24 35 30 Suprafaa necesar biodiscurilor, n se m poate determina cu. relaia: A, unde: C'o - concentraia total de materie .organic din apele uzate supuse epurrii biologice, n g CBOs/zi; Io - ncrcarea organic aplicat pentru realizarea valorii CBO5 din. efluent impuse prin avizul Regiei Apele Romne (tabelul 7.7). Pentru acionarea pachetelor montate n cele patru trepte se recomand a utiliza un motoreductor cu angrenaj cilindric n. trei trepte, (cu- motor de 0,37 kW, turaie motor 750 rot/min, turaia ia ieire 10 rot/min).
C
T in

(7.48)

309

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Figura 7.20.Schem tehnologic a unei staii de epurare pentru o localitate sub 5.000 locuitori 1 - deveF'sor; 2- grtar; 3 dezaisipator aerat; 4 - decantor cu etaj; 5 i i i - i i u D I O i O g i C vu UiOuisi/iin, u - piaiiuiiiie pco.nu uv&iilui atare nalilui, /

- de-cantor secundar; 8 nmol biologic (membran).

staie

de pompare;

8'

recirculare

Avnd n vedere c aceste instalaii cu biodiscuri sunt robuste i simple n funcionare, caxe realizeaz eficiente de epurare ridicate, reglabile n funcie de necesiti, cu cheltuieli de exploatare i ntreinere reduse i cu consumuri mici de energie, electric, se recomand proiectanilor s promoveze aceast soluie de'epurare biologic a apelor uzate evacuate din aglomeraii sub 10.000 locuitori. Un model de schem de epurare pentru o localitate cu 5.000 locuitori este prezentat n figura 7.20.
310

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

7,4, BAZINE DE AERARE CU NMOL ACTIVAT


Epurarea biologic cu nmol activat a apelor uzate n-bazine de aerare constituie, n. prezent, procedeul cel mai: utilizat n staiile de epurare ale marilor centre urbane. Aceast extindere a procedeului este justificat de urmtoarele avantaje, n comparaie cu filtrele biologice: realizarea unei eficiente de epurare mai ridicate, att iarna ct i vara, sunt lipsite de mirosul neplcut i de prezena mutelor Psychoda, suprafeele specifice constituite sunt mai reduse, permite o mai uoar adaptare a procesului tehnologic din staia de epurare la modificri de durat ale caracteristicilor apelor uzate etc. Marele inconvenient al acestui procedeu este de ordin energetic deoarece necesit un consum specific de energie mai ridicat, aceast energie fiind absorbit de utilajele care furnizeaz oxigenul necesar proceselor aerobe. In aceast.direcie, privind neajunsurile bazinelor de aerare cu nmol activat, se poate meniona i aspectul legat de complexitatea exploatrii, la care se adaug sensibilitatea sporit a procesului la variaiile caracteristicilor fizico-chimice aie apeior uzate. Din punct de vedere constructiv, un bazin de aerare se prezint sub forma unui bazin rectangular din 'beton armat, unde epurarea biologic are loc n prezena unui amestec de nmol activat i ap uzat. Pentru asigurarea unui contact intim i continuu a celor doi componeni ai amestecului, se impune o agitare permanent a acestora cu ajutorul aerului care asigur, n aceiai timp, i oxigenul necesar coloniilor de microorganisme aerobe existente n compoziia nmolului activ, sub form de flocoaiie. In afar de agitare i acrarea amestecului, n' bazin se urmrete a se menine o concentraie cvasiconstant a nmolului activat, ca urmare a recirculrii unei anumite pri din nmolul sedimentat n decantorul secundar. Din descrierea, n detaliu, a procesului de epurare
311

EPURAREA APELOR 'UZATE URBANE

biologic a apelor uzate (subcapitolul 7.1) s-a reinut c simultan cu eliminarea substanei organice impurificatoare, se obine creterea nmolului activat (biomasa) sub forma materialului celular insolubil i sedimentabil n decantoarele secundare. O parte din acest nmol este utilizat n scopuri tehnologice proprii (nmolul activat . de recirciilare), iar diferena numit nmolul activat n exces, este dirijat n decantoarele primare pentru a le mri .productivitatea de eliminare a suspensiilor datorit prezenei flocoanelor care au efectul unui coagulant. In prezent, ia proiectarea acestor .bazine se are n vedere i eliminarea materiilor organice exprimate prin azot total, pe baza proceselor de nitrificare - denitrificare, prevzndu-se spaii i echipamente tehnologice corespunztoare Pentru determinarea eficienei proceselor de epurare biologic n bazinele de aerare, trebuie cunoscut cinetica proceselor care au loc (cinetica biologic este o tiin relativ nou care nu este nc pe deplin elaborat).. Cinetica reaciilor se refer la studiul dinamicii proceselor n organismele vii, ncepnd cu celula individual i sfrind cu interaciunile populaiilor de organisme complexe. In bazinul, cu nmol activ, cinetica reaciilor se refer la cinetica'.consumrii substratului sau a. producerii produsului de biosintez. Modelarea matematic a proceselor de cretere ale populaiilor de celule este cunsocut sub diferite forme, dintre care cea mai utilizat este reacia propus de Monod (1942), care exprim legtura ce exist ntre viteza de cretere specific (constanta vitezei de cretere bacterian) .i concentraia substratului. In calculele estimative, viteza de cretere a materialului celular se consider, k=0,S0 - 0,75 g material celular/g CBO5-eliminate.
312

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Reducerea materiilor organice din apee uzate ce intr n, bazinul de aerare, poate fi considerat c se realizeaz n dou faze: - reducerea iniial ridicat corespunztoare materiilor organice n stare de suspensii, coloidale i parial n stare solubile, uor biodegradabile; - faza a doua de reducere lent, progresiv a materiilor organice solubile, Corespunztor strii fizice ale materiilor organice din apele uzate, procesele biochimice care conduc ia ndeprtarea lor din apele uzate, pot fi: - pentru materiile n stare de suspensie, reducerea are loc prin nglobarea lor n fi QC o ane de nmol activ: - biosorbia constituie de fapt faza preponderent a procesului, fiind specific materiilor organice n stare solubil, iar intensitatea procesului este direct proporional cu concentraia nmolului activ n bazin, de vrsta acestuia etc; - pentru cele n stare coloidale, eliminarea are loc prin adsorbia lor la suprafaa flocoanelor de nmol activ. Reaciile de degradare a diferitelor materii organice sunt catalizate de ctre enzime. Cercetrile experimentale, exprimate prin diferite modele matematice, au pus n eviden c pentru apele uzate cu concentraii mari n CBO5, viteza reducerii materiilor organice, raportat la unitatea celular va rmne constant pn la o anumit limit de concentraie a substratului, dup care, pentru valori ale acestuia mai reduse, viteza variaz numai n funcie de concentraia materiilor organice i va fi descresctoare. Reprezentarea grafic a vitezei de reacie, fa de concentraia substartului este. artat n figura 7,21 din care rezult c aceast diagram se prezint sub forma unei curbe hiperbolice.

313

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

'Vrkonifc

Concentraia

substratului'

mg/dm^

Figura 7...21. Viteza de cretere a biomasei n funcie de concentraia substratului

Pentru concentraii reduse ale substratului, viteza de reacie urmeaz cinetica de ordinul unu, iar la concentraii mari, cinetica de ordinul zero. In bazinele de aerare reaciile de eliminare ale CBO5 pot fi exprimate, cinetic, cu o. bun aproximare de relaiile de reacie de ordinul unu (v=k-C), deoarece viteza de reacie depinde numai de concentraia substratului. Creterea bacterian, prin sintez, este un proces rapid atunci cnd condiiile de mediu sunt favorabile. Astfel, daca se consider o anumit cantitate de mediu nutritiv n. stare solubil i o inoculm cu un individ de un anumit tip, care poate crete n. acesta, creterea numrului de indivizi va urma o' curb denumit curba de cretere sau de dezvoltare a masei bacteriene. Aceast, curba (figura 7.22) se obine prin trasarea
314

EPURAREA APELOK UZATE URBANE

logaritmului numrului de celule vii din masa bacterian n funcie de timp, fiind alctuit din patru faze diferite, dup cum urmeaz:

togN'1
*-~^

V2/ ^_ ^

!!>.

celule

0/
//

f. A

3/
Girafa procesului r
Figura 7.22. Curba creterii masei de microorganisme I - faza de stagnare; 2 - faza de cretere iogaritmic; 3 - faza de maxim' staionare; 4 - faza de autooxidare (endogen)

1. Faza de stagnare (n unele materiale'de specialitate, se mai spune i faza de lag) este cea n care microorganismele i adapteaz echipamentul enzimatic la noul mediu, i selecteaz acele tipuri de enzime care pot lucra n mediul respectiv; 2. Faza de cretere exponenial care ncepe numai dup adaptarea organismului la mediul de via resff^i'v, moment n care celuia bacterian i intensific iiietbi>>;-niui i drept urmare ncepe nmulirea, cu o vitez constant, iar timpul de .generare prezint o valoare minim posibil, specific condiiilor de mediu oferite, nmulirea celulei arc loc prin diviziune transversala ( b i n a r ) . In condiiile existenei unui
315

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

mediu teoretic nutritiv, o celul, n timp de 48 ore se va nmuli la un numr de 2 celule, adic va ajunge la o greutate de 2-10" t echivalent cu de 4000 ori greutatea pmntului. In realitate aceast faz de cretere a masei rnicrobiene prin sintez va cunoate anumite l i m i t r i , reglementate, n. afar de factorii de mediu, de concentraia substratului apei uzate; 3. Faza. de maximum staionar arat c viteza dezvoltrii nccn*^ s d^.^cr^a^^ f^e (* rezultat ai acumulm de substane toxice fie ca urmare a atingerii echilibrului ntre viteza de apariie a microorganismelor moarte i cele intoxicate; 4. Faza de autooxidare (faza endogen) ctir1 ca^t'+atea de mediu nutritiv scade la minimum, astfel. nct r icrooigr'^iomele sunt nevoite s consume din propriul lor matei lai biologic. v i t e z a .de dispariie a microorganismelor ^JUII0^ ia vcuori maxime, iar numrul lor descrete exponenial A test i u fi momentul cnd epurarea apei s-a realizat la ma\ mi im Pentru ca procesul de epurare s se desiaoaie noimal este necesar ca n bazinele cu nmol activat, factorii de baz -microorganismele, substanele organice din apele uzate i oxigenul dizolvat - s se gseasc ntr-un anumit raport. ueierminarea necesarului ue oxigen i producia prin sintez, a biomasei constituie parametrii de baz privind .proiectarea sistemelor de aerare i de dirijare a nmolului clin decantoarele secundare. Cercetrile efectuate de Mc.Kinney au artat c din totalul oxigenului introdus n procesul.de epurare, 1/3 este utilizat de CBO-5 al apelor uzate pentru energie, iar 2/3 este utilizat pentru sinteza materialului celular. Pe durata . procesului de epurare, ntre masa de microorganisme, cantitatea de substane organice din apele uzate i consumul de oxigen dizolvat se stabilete o corelaie bine determinat, -aa cum se arat n figura 7,23 (s-a admis c
316

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

aceast corelaie este valabil pentru'cazul unui bazin cu o cantitate finit de materii organice i din care, pe durata aexrii, nu s-a extras material celular nou format). Din analiza diagramelor' de variaie a indicatorilor menionai, se pot preciza: - microorganismele care vor supravieui condiiilor de mediu create, se pot dezvolta. conform curbei creterii obinuite, prezentat n figura 7.22;

organice

Figura 7.23. Corelaia dintre masa de microorganisme, cantitatea de materii organice din apa uzat i consumul de oxigen dizolvat

- n faza de stagnare i n faza de maxim staionar viteza creterii bacteriene (k) prezint valori egale cu zero; n'faza de cretere exponenial, valoarea este pozitiv i constant, iar n faza de autooxidare, k este din nou constant, dar cu valori negative;
317

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

-.n faza de stagnare, cantitatea de substane organice rmne neschimbat, iar n timpul fazelor urmtoare, se reduce substanial atingnd valori foarte reduse; - consumul de.oxigen dizolvat de ctre microorganismele aerobe este,- n faza de stagnare, limitat numai, la oxigenul necesar respiraiei endogene .(de baz) ale acestora, urmnd apoi o cretere brusc corespunztoare fazei de cretere a microorganismelor, atingnd valoarea maxim,. Aceast valoare maxim se menine constant pe ntreaga durat a fazei exponeniale de cretere, descrescnd din nou n urmtoarele faze, pn la valoarea iniial a-respiraiei endogene. Dinamica degradrii materiilor organice n bazinul, cu nmol activ se poate evidenia astfel: a - CBO* degradat n prima faz de oxidare biochimic, se oxideaz uor pn la stadiul de CO2 i H2O. In aceast faz se degaj energia care este .utilizat de microorganisme pentru sinteza substanei celulare a nmolului activ. Durata acestei, faze este de circa o or. Reaciile care au loc n aceast faz pot fi exprimate sub forma, ecuaiilor (7.2) sau (7.4); b - CBO5 acumulat n, materialul celular (sinteza substanei celulare a nmolului activ din restul materiilor organice rmase n apa uzat). Aceast, faz este definit de ecuaia (7.1) sau de (7.5). Proporia' dintre materiile organice oxidate i cele sintetizate variaz n funcie de raportul ce exist ntre substrat i biomasa nmolului activ, aa cum se arat n figura 7.24 ; )c obicei m a t e r i i l e organice dui apele uzaie care se iruj >forma iu material crhiat nou este n medie de 60%, nece-u'and pentru aceasta vi consum de oxigen de circa 50 -. u - n greutatea m a t e r i i l o r organice exprimate n CBO5.
.318

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

c - CBO5

oxidat n timpui respiraiei endogene sau faza oxidrii substanei celulare a nmolului activ. Aceast faz de oxidare ncepe dup 20 - 24 ore de aerare a nmolului activ i se termin dup 2 - 3 zile. Aceast faz este reprezentat de ecuaia (7.3) sau de (7.6). In afar de fazele artate, trebuie s se aib n vedere i de CBO5 utilizat pentru nmolul activ recirculat i de CBO5 evacuat n emisar.
100

\ \ \
Si NT

" ;
7L

! !

80 o

iu z < ou
*~ ~ N

CC

en

< jf UJ z
.w ui 4Q

< o
JOtt

OXI 4R D E

~ a a 20
.2 o 1 x o 0 0,5 RAPORT:

.............

1,0 1,5 2,0 SUBSTRAT/MICROORGANISME

2,5

3fl

Figura 7.24. Eliminarea materiilor organice din apele uzate prin procesele de oxidare i. sintez

Dup cum rezult din graficul figurii 7.24, un parametru important ai procesului care intervine cu o pondere ceoscDic, 1.1 reprezint factorul de ncrcare al sistemului definit de raportul:
319

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

suostraiui unitate de timp zi nmol activ u.in sistem

.,.,

( KgL,i3\j<

l materiile organice | Kg namoi activat

care dup cum se ca vedea n continuare, poart denumirea de ncrcarea organic a nmolului activ i va constitui un parametru de baz privind proiectarea acestor bazine.

7.4.1. Scheme principale'de funcionare a bazinelor cu nmol activat Dup variaia concentraiei substanelor organice (CBO5) n lichidul din bazinul de aerare, deosebim dou tipuri de bazine (omogene i neomogene), .cu urmtoarele scheme tehnologice: 1 - bazine de aerare omogene cu amestecare total, crora le corespunde schema din figura 7.25, fiind caracterizate prin aceea c n orice punct din interior, lichidul prezint aceeai compoziie, iar indicatorii fizico-chimici i biologici ai efluentului sunt aceeai cu cei ai lichidului din bazin. Acest tip de bazin de aerare de form ptrat, se
rpr nm fipri 5 r\r t a
A;V , ^' Aii t-.Li^A W,
v

n
A. AA

cf^tiil^
ij *. 1.A t, A A A W

mi^-s
.UAJ, **/ X tt V

A p>

i^rmf'ar^
W11UV

u-nrl^

r! cs f

W^V-Ad-LW,

UUlVi i IU

cantitilor reduse de ape uzate, cantitile de nmol activ sunt i ele mici nefiind capabile s preia ocuri' de CB05 sau de substane toxice. 2 - scheme de bazine de aerare neomogene, cu concentraie descresctoare n lungul bazinului, deci compoziia chimic i fizic a lichidului din interior variaz n toate punctele bazinului. De regul aceste bazine neomogene au forma n plan rectangular (fa de primele a cror form n pian este apropiat unui
320

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ptrat), iar scurgerea lichidului este longitudinal. Sunt recomandate pentru staiile de epurare mijlocii i mari, unde vrfurile de CBO5 i substanele toxice din apele uzate se reduc treptat, pe msura parcurgerii bazinului de aerare, ajungnd ca la ieirea din bazin s aib valori foarte mici.

infiuentl^l

Aer i0
I

Nmol n excas
Figura 7.25. Bazine de aerare omogene In mod normal aceste bazine de tip neomogen.,, sunt alimentate, concentrat, ct i cu nmol activ, conform figurii 7.26. In decursul timpului s-au experiiiientat .i aplicat n practic i alte scheme de introducere a nmolului n acest tip de bazine, deosebindu-se urmtoarele scheme: schema distribuiei fracionate a ncrcrii organice din ap (figura 7.27) care mai. poart denumirea i de schema Gould dup numele celui ce a conceput-o i aplicat-o 'n anul 939 ia staia de epurare de ia Tallomons Island-New York. 321

EPURAREA-APELOR UZATE URBANE

Figura 7.26. Bazin de aerare neomogen cu introducerea concentrat a apei i a nmolului activ

Figura 7.27. Bazine de aerare neomogene cu d i s t r i b u i a fractionat a apei uzate 322

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- schema prin. care apa este' introdus concentrat n cptuiamonte, iar nmolul activ distribuit fracionat n lungul bazinului de aerare pe (1/3 - 2/3) din lungimea bazin/ului (figura 7.28) i schema combinat -..a 'celor artate mai nainte (figura 7.29);

-l4 O/z-2/3) L
f ?

"x^ ! * ! !
J a* *.

^W

rT*XT~T~

j iguia

/.z,o,

xjaZiliv ^^ avi a.t w

neomogene cu introducerea fracionat a nmolului activ

Fisura. 7.29, B a z i n de aerare neomogen cu introducerea fracionat a apei i a nmolului activ

^C
TREAPTA r (Op

-9-rT.
Exces

TREAPTA II '. Q R !

*^^ ~1

Figura 7.30. Schema, dd epurare n dou treote

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

3 - schema epurrii n dou trepte (figura 7.-30) corespunde la trecerea apei, caracterizat de o mare ncrcare organic, printr-o pereche de bazine de aerare i de decantoarele secundare. In ceea ce privete nmolul activ n exces dintr-o treapt poate fi recirculat n cealalt, sau pot fi utilizate alte variante tehnologice. 4 - schema de epurare cu regenerarea nmolului sau schema stabilizrii de contact (figura 7.31) se recomand pentru epurarea apelor uzate n compoziia crora predomin substanele organice n stare de suspensie sau n stare coloidal a cror eliminare are loc ntr-un timp relativ scurt de 30 - 40 min. (faza de reducere iniial ridicat, aa cum s-a artat mai sus). Pentru ca nmolul colectat n decantorul secundar s aib calitile cerute unui nmol activ, se impune regenerarea, prin aerare- separat a acestuia, dup care se va utiliza ca nmol de recirculare.

iL BAZ|N

AERA'K

TI

DE

[D.S,
1

L__r *.J

RE"*ENERATORL
sj

Figura 7.31. Schema de epurare cu regeaerarea nmolului

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

rLJ

AERARE PRELUNGITA Exces

Figura 7,32. Schema de epurare cu aerare prelungii.,

lotal)

5 - schema de epurare cu aerare prelungit (figura 7.32) cu oxidare total a substanelor organice din ap i cu stabilizarea nmolului (fermentarea aerob), ceea ce conduce la obinerea unor cantiti reduse de nmol n exces care este dirijat spre instalaiile de deshidratare. Duratele de aerare sunt de ordinul zilelor, deci un consum ridicat de energie electric, ceea ce limiteaz aplicarea
cpn fA y*"* a *
(

r^i p. ti + r* n
|J Vil tX U-

n ts> V% 11 *
1.S.X LXJ i ,

'*"*"* 1 PI

5 L 1 ! UI I I ^ 1

UVUllV

7.4,2, Nmolul activat. Calitile biologice, fizice i chimice ale' nmolului activat Asupra calitilor biologice ale nmolului activat' s-au prezentat, .n detaliu, n subcapitolul. 7.1.2. care sunt microorganismele care particip la procesul de epurare
325

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

biologic. ncrcarea unei instaian biologice poate li recunoscut dup biocenoza existent. Instalaiile de mare ncrcare au o biocenoz n care domin bacteriile de genul Zooglea (ciliatele sunt n numr redus). In aceste instalaii hrana necesar microorganismelor este suficient pentru a evita autoxidarea, prin, care o parte din nmolul activat este mineralizat. Asemenea instalaii sunt caracterizate de randamente mari de epurare, ns necesit un consum ridicat de energie. La instalaiile biologice de mic ncrcare organic, crete numrul ciliatelor, care, prin distrugerea bacteriilor libere, nelegate n colonii, particip la mbuntirea calitii apei epurate sub aspectul eliminrii unei cantiti suplimentare de CBO5, ca urmare a eliminrii bacteriilor libere provenite din procesul de autoxidare (faza endogen). Calitile fizice ale nmolului activ caracterizeaz modul de alctuire a flocoanelor de nmol activat, cu referire asupra concentraiei de materii totale n suspensie (MTS) care influeneaz procesul de epurare. In aceeai msur, este important i procesul de sedimentare maxim a flocoanelor n decantorul secundar. O bun floculare a nmolului, exprimat prmtr^o ooneemraLie uiai riuicaia a .iviio-uiui, coLuuinaia cu o bun decantare a nmolului activat sunt condiiile necesare realizrii unei eficiente ridicate a epurrii biologice. Aceste nsuiri ale nmolului activat sunt puse n eviden de indicele volumetric al nmolului (Ivn), numit i indexul Mohlmann. .Acest indice se definete ca volumul unui gram de materii totale in 'usp-.nsie, considerai la umiditatea corespunztoare t de-ermtnar tap un timp ie 30 min de sedimentare: se exprima n ~m' g. Procesul je epurate dintr-un bazin cu nmol activat se ac-/nsoar r. toii'1 ii bune dac Ivn 50 - 150 cinVg; ia o creteie a indicelui Mohlmann peste 200 3 cm /g se poate vorbi despre un n mol nfoiat (bolnav), cu
3
OG JhJ

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

proprieti de decantare extrem de reduse, cauza formrii acestui' nmol . uor, care plutete la suprafaa apei .-din decantorul secundar 'o constituie dezvoltarea, cu preponderen, a bacteriilor filiforme (Sphaerotelushatam) i a fungiiloj. .Pe baza urmririi continue a valorii indexului Mohlmann, cu o aparatur corespunztoare, se asigur o recirculare dinamic a nmolului activat din decantorul secundar. Literatura de specialitate i cercetrile recente indic existena unei strnse interdependene dintre indicele volumetric al nmolului i ncrcarea organic a nmolului activ (ION)- Acest ultim indicator constituie un parametru important de care se va ine seama la proiectarea unor asemenea instalaii biologice. Acest parametru va exprima, aa cum s-a artat, cantitatea total de substan organic, exprimat n kg CBO5, aferent, n decurs de o zi, unui kilogram din fraciunea volatil a nmolului activat (NV), coninut n bazinul de aerare. La bazinele cu ncrcri organice mici, corespunztoare instalaiilor de mineralizare a nmolului activat, indicele de nmol prezint o valoare sczut, prin creterea ncrcrii organice a nmolului activat, va crete i valoarea indicelui volumetric al nmolului. Orientativ, se consider c ncrcarea organic de 0,3 kg CBOs/kg NV zi poate fi admis ca o valoare critic, deoarece la depirea acestei, valori apare o cretere brusc a L/N care, ulterior, descrete proporional cu creterea ncrcrii organice. La proiectarea bazinelor se poate admite o zon critic a ncrcrii organice stabilit ntre valorile de 0,3 -1,5 kg CBOs/kg NV zi, aceast gam de ncrcri vor conduce la eficiente de epurare n limite destul de avansate, de 83 pn la 90%. Un alt indicator fizic al nmolului activ l constituie procentul de materii totale n suspensii (MTS) separabiie prin decantare, sau raportul, n procente dintre volumul de nmol
327

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

rezultat din decantarea timp de 30 min a amestecului din bazinul de aerare, ntr-un cilindru (con Imhoff) de dm umplut pn la acest reper. Acest raport variaz ntre 10 - 25%, cu medie de 12%, volumul de nmol activ depus reprezentnd
3

100 - 250 ml/dm . Calitile chimice ale nmolului activ exprim coninutul azotului organic din albuminele care intr n componena organismelor vii. Coninutul n azot organic este apreciat ia circa 4 - 8% din valoarea MTS. Un coninut mai sczut n azot organic nseamn o ncrcare ridicat a flocoanelor cu substane anorganice, deci o activitate biochimic mai redus.
jura j -*& -i "spsj " __" _ _ _!^ 1 ___ 1 * _ _ J * .

/.t.z.l. ivecircuiarea namoiului activ Constituie, aa cum s-a artat, o component tehnologic a procesului de epurare biologic, necesar pentru a menine n bazin o anumit concentraie a nmolului activat, impus de ncrcarea organic din apele uzate i de gradul de epurare necesar a se realiza. Aa cum s-a artat, nmolul din decantorul secundar reprezint, din punct ^ d e vedere tehnologic, dou aspecte funcionale: nmolul de recirculare care acioneaz . direct asupra procesului i nmolul n exces care este ndeprtat din cadrul procesului. * Procentul de nmol de recirculare variaz ntre 30% i 100% din debitul apelor uzate introduse n bazin. Valorile de pn la 30%o corespund unor bazine cu ncrcri organice reduse, iar cele de pn la 100% pentru bazinele de .mare ncrcare. Din considerente legate de reducerea duratei de aerare, se recomand, indiferent de mrimea ncrcrii organice, ca procentul de recirculare s ating valori de 100%). Fcndu-se bilanul MTS n sistemul bazin de aerare -

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

decantor secundar din figura 7.33, cu neglijarea nmolului activ evacuat n exces i considernd c nmoiui activ nu este pierdut din decantorul secund'ar, se poate determina coeficientul de recirculare din relaia:

QR-CR=(Q6+QR)CN

(7.49)

Qc
%VtfB>

ga

GC+QR

L _

_ _ _J?8i5HL_ _

t* \

_/ _ j

Qc

Figura 7.33. Schema de calcul a cantitii de nmol activ de recirculare

n care:

QR - debitul de nmol activat de recirculare, n ixf'/zi; CR - concentraia nmolului activat preluat din. decantorul secundar i reintrodus n bazinul de aerare, n kg MTS/rrT; Qc- debitul de calcui al apelor uzate, n m: /zi; ' CN - concentraia nmolului activat din bazinul de aerare
3

reprezentnd MTS ce se gsete ntr-un m" de amestec de ap uzat i nmol, n kg MTS/m". Dac n relaia (7.49) se exprim de recirculare definit de raportul debitelor, R = atunci 329 coeficientul QR/QC,

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

rezult expresia de calcul a acestui coeficient, sub forma: C

Dac se consider c n decantorul secundar, umiditatea medie nmolului activat este de 99%, atunci valoarea
3

concentraiei Cb> ~ iu KS IVIJ. o / m . L/unoscanu ca incuceie volumetric al nmolului reprezint inversul concentraiei nmolului din decantorul secundar, adic IVN = 1000/CR, relaia coeficientului de recirculare devine:

1000-CN-1^ Relaia (7.51), util exploatrii n ceea ce privete eficiena procesului de epurare, exprim legtura dintre valoarea indicelui volumetric al nmolului i mrimea concentraiei nmolului activ n bazinul de aera.re.I3e exemplu,
auliul vaiuil pciiliu i-VN
J%J

lju

Ulii

'.Rg,

3 Ud.ua al St- pumt

calcula care este intensitatea recirculrii nmolului, astfel ca eficiena 'procesului s fie corespunztoare gradului de epurare dorit. O recirculare de peste 100% se va accepta numai n cazul unui nmol uor, cu tendine de plutire. Din punctul de vedere al examinrii microscopice se disting dou tipuri'de nmol uor (umflat): nmol n componena cruia se gsesc densiti crescute de bacterii filamentoase i nmol n componena cruia se gsesc puine microorganisme filamentoase, n schimb densiti crescute de bacterii zoogieale ramificate, avnd nveliul zoogleal puternic hidratat (Pipes, 1969)
330

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

7.4.2.2. Nmolul activat n exces Reprezint cantitatea de nmol activat care nu mai este necesar procesului de epurare, fiind exprimat n kg MTS evacuate zilnic din instalaia de epurare; poate fi exprimat i n volume 'de nmol atunci cnd se ia n considerare umiditatea acestuia de 98,5 - 99,5%. Cantitatea de nmoi n exces ( - R) depinde de mai muli factori, dintre care ponderea cea mai important o reprezint cantitatea de CBO5 din apa uzat la care se adaug factorul privind meninerea concentraiei constante a nmolului activat n bazinul de aerare. Este tiut 'c nmolul activat de recirculare i mrete nencetat volumul, prin proliferarea microorganismelor (biomasei) datorit hranei asigurat de apa uzat nou sosit n bazin. Cantitatea de nmol n exces care trebuie evacuat, pentru a menine constant cantitatea de nmol de recirculare, se estimeaz la 1,5 - 3,0% din. cantitatea de ap uzat care intr n aerotanc (Imhoff, 1990). Producia zilnic de nmol n exces, n kg M'TS/zi, se poate calcula cu ajutorul relaiei propus de Huncken, relaie acceptat de STAS 11566-91, avnd forma:
ex "^ ^ ON * B
V

5H

\Z~JZ.)

in care. ION - ncrcarea organic a'nmolului, n kg CB05/kg zi; EB - eficiena treptei biologice, n uniti zecimale;
331

EPURAREA APELOR UZATE- URBANE

L5B - cantitatea de CBO5 clin apa uzat ce intr n treapta biologic,


1 l K |2j / Z1

Nmolul n exces poate fi trimis, spre tratare, n rezervoarele de fermentare metanic, dup ce n prealabil a fost supus unui proces de reducere a umiditii n bazine speciale numite ngrotoare de nmol. Dac schema tehnologic a staiei de epurare prezint un aplas.ament corespunztor, se recomand ca acest nmol s fie pompat ntr-un cmin din faa decantoarelor primare, prezentnd urmtoarele avantaje: - creterea eficienei decantoarelor primare, deoarece flocoanele de nmol activat au efectul unui coagulant; - amestecul celor dou. feluri de nmoluri conine mai puin ap i n consecun volume reduse de nmol vor fi dirijate spre rezervoarele de fermentare, eliminnd necesitatea obligatoriu a ngrotorului de nmol. 7.4.2,3. Vrsta nmolului activ Aa cum indicele de volum al nmolului reprezint un parametru important privind desfurarea procesului de epurare biologic, la fel i vrsta nmolului constituie un indicator Vrsta nmolului poate fi definit ca timpul, n zile, necesar renoirii nmolului i depinde de cantitatea nmolului activ din bazinul de' aerare, precum i de cantitatea nmolului n exces, adic: V=.CjlL. (7,5 3)

332

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

in care: GN - cantitatea de nmol activat din bazin, kg MTS; Nex producia zilnic de nmol n exces, n kg MTS/zi. Dup M.G.Fair i CJ.Geyer (1962), vrsta nmolului reprezint timpul mediu, n zile, n care o particul n suspensie rmne sub aerare, adic raportul ntre cantitatea de nmol activat i ncrcarea cu substane n suspensie a apelor uzate ce intr n bazinul de aerare, fiind definit de relaia: V,=^
" ' GB

(7.54)

n care: GB - cantitatea de CBO5 din influent, n kg MTS/zi; GN definit n relaia (7.54) iOiioii dciinete vrstanamoiuiui, m zile, ca tiiriu raportul dintre cantitatea denmol activat din bazin i cantitatea de nmol n exces, ambele exprimate n. volume, conform relaiei:
V - "K ' .. v.t, ---------- -----ii <55N */.JJ/

24

Vcx

'

'

n care: QR - cantitatea de nmol recirculat care exprimi o parte din debitul de ape uzate supuse aerrii (QR = R-Qc), n m /zi;. T - timpul de aerare, n ore; Vex - volumul nmolului n exces care reprezint 1,5 -3,0% din debitul apelor uzate, n nr/zi.
%j \j %j

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Dac, de exemplu, se consider procentul .mediu de nmol de recirculare de 50% i cel n exces de 1,5%, rezult, n. baza ecuaiei (7.56) c atunci cnd nmolul n exces a fost evacuat din bazin, el a trecut de 50/1,5 33 ori prin. sistemul de aerare, iar dac s-ar considera durata de aerare de 2,4 ore, acest nmol ar fi supus aerrii (vrsta nmolului) timp de 33 x 0,1 = 3,3 zile. Cu ct apa uzat este mai-ncrcat n substane organice, cu att cantitatea de nmol este mai mare i, respectiv, este mai mare producia de nmol n exces. Potenialul de oxidare a materiei organice descrete cu vrsta nmolului, adic cu ct gradul de epurare este mai mare, cu att vrsta nmolului va avea valori mai mari. Astfel, pentru grade de epurare ridicate (EB > 98%), adic pentru, acele instalaii cu ncrcri organice reduse, vrsta nmolului este mare, de circa 20 zile; pentru grade de epurare de 80 90%, vrsta nmolului este 1 - 2 zile. In cazul aerrii prelungite, de ordinul a 9 - 10 zile, nmolul activat are aspect de "nmol mbtrnit" fiind cu un grad avansat de mineralizare. 7,4,3, Proiectarea: bazinelor de aerare Epurarea biologic a apelor uzate nu este caracterizat numai prin consumarea substanelor organice ci, concomitent, prin creterea n greutate a biomasei. Materiile totale n suspensie (MTS) din bazinele de aerare, parametru cantitativ al biomasei, sunt amestecuri de substane anorganice i organice, acestea din urm fiind formate din substan vie i nevie. Substanele organice, n ansamblul lor, se determin din reziduul uscat, deci din o coninutul MTS prin calcinare ia 600 C. Pierderea ia .calcinare este considerat, ca partea organic. 334

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Fraciunea de biomas volatil, activ, depinde de fraciunea organic a apei brute i de vrsta nmolului (cu ct flaconul este mai btrn, cu att aceast fraciune volatil scade). Se admite c SV "din nmolul activ variaz n limitele 0,55 - 0,70 pentru bazinele cu aerare ndelungat i de 0,70 -0,80 pentru bazinele de mic i mare ncrcare. Aceste valori se refer n special la .apele uzate menajere (STAS 11566-82), pentru apele uzate industriale fiind necesare analize de laborator n vederea stabilirii acestui indicator. Proiectarea bazinelor de aerare presupune existena studiilor i cercetrilor prevzute n STAS 10859-91 i const n stabilirea urmtoarelor elemente care vor fi difereniate apoi n funcie de sistemul, de aerare adoptat (pneumatic sau-mecanic): volumul bazinului de aerare, debitul nmolului recirculat, timpul de aerare, consumul de oxigen necesar, capacitatea de oxigenare necesar a fi instalat i elementele caracteristice ale sistemului de aerare. Indicatorul de baz n funcie de care se va face dimensionarea tehnologic a bazinului de aerare, l reprezint eficiena treptei de epurare biologic, adic gradul de epurare necesar apelor uzate epurate mecanic care trebuie realizat din condiia proteciei calitii receptorului (STAS 4706-88). In acest scop, se utilizeaz relaia: %EB=^:1^400 . (7.56)

ii A J.

w C& L w i

L5B - cantitatea de CBO5 din apa uzat epurat mecanic i urmeaz a fi prelucrat biologic, n kg MTS/zi; L51; - cantitatea de CBO5 pentru apa uzat efluent din treapta de epurare biologic (STAS 4706-88), n kg MTS/zi.
335

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

In funcie de mrimea gradului de epurare .se adopt valorile recomandate de STAS 11566-91 privind ncrcarea organic a nmolului (ION) i concentraia nmolului activ (CN) din bazinul de aerare, conform tabelului 7.8. Tabelul 7.8 Eb % Eficiena treptei biologice ncrcarea organic kgCBOs a nmolului kgSV-z MTS Concentraia n- , kg molului activat m'' n bazin

70-80 80-82
.?
-i -^ **S JW *i

82-90 0,3-1,5

90-93 0,1-0,3

93-98 < 1,0

2,5

ncrcarea organic a nmolului (ION) definit, aa cum -a artat mai nainte, va exprima cantitatea de CBO5 din apele uzate, exprimat n kg MTS ce poate fi ndeprtat de un kg de nmol activat din bazin n timp de o zi.
Ayd wtiiii
D^

Ui^vlva

uiii

id.gjvi.ai

/"ao?

iii

va/jiii

^puiaiii

biologice ndelungate (bazine de oxidare total, anuri oxidante etc.) "valoarea IAM nu va den'si 0J ke CB(_Wkg-zi; pentru bazine de mic ncrcare valorile vor fi limitate 0,1 < ION <: 0535 iar pentru bazine cu eficien obinuit (convenional) se adopt vaiorile de 0,3 < IQN < 1,5; bazinele de mare ncrcare cu epurare parial vor avea 1,5 < IQN < 2,5, iar cele de foarte mare ncrcare (supraactive) prezint IQN > 2,5 kg CBOs/kg-zi, cnd epurarea este, de asemenea, parial. Cercetrile experimentale au stabilit c pentru realizarea de eficiente biologice' mai mari de '85%, este obligatoriu
00

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

meninerea unei concentraii a nmolului- activat n bazin de


3

minimum 3 leg MTS/m", fr s se pun n eviden existenta unui factor de legtur dintre ioN.-i -EBConcentraia nmolului, activat n bazin, n kg MTS/m" , se determin cu ajutorul relaiei: C N= N n care: GN - cantitatea total de. nmol activat, n kg MTS, ce se gsete n bazin; V - volumul util al bazinului, n rm\ ncrcarea organic a bazinului de aerare (i0b) sau ncrcarea volumetric constituie un ah parametru al procesului, constituind, de obicei, un indicate! de verificare privind dimensionarea acestor bazine. Acest parametru exprim cantitatea de substan organic, exprimat n kg CBO5 care poate fi ndeprtat de un metru cub de volum util' de bazin de aerare, n decurs- de o zi. Considerat .ca o valoare independent, mrimea ncrcrii volumetrice a bazinului, nu exprim, eficiena real a procesului, deoarece valorile acestuia sunt dependente numai de concentraia apei uzate i substanele organice biodegradabile i de durata de aerare. Orientativ, acest indicator se poate calcula cu ajutorul relaiei: Iob=CN-lOH n care: Cy - concentraia nmolului activat din- bazin, n kg MTS/m.3; (7.58)
G

'

(7.57)

_ ._

Q -5-^ r- re -y ,> *-. v a r

r\ * O" ""? "5^ * *~* *S

"H ""* fTi n 1 ~ 1 ! 11 * i Ti

!/' fr

' ~l I

\ - I li" iT - T

{ ) j\|

"

illU Q.I ksCll UCi

%J i. liXxil VU

U.

Li-U,llx\J A vii \A..

x.U.

i^jg

V.- .13 V/j '^%2>

>*-

3.37

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Cu ajutorul relaiei (7.58) se poate determina volumul


3

bazinului de aerare, n m", astfel;


T

V = --^SI
1

(7.59)

Ob

Cunoscnd volumul bazinului i valoarea debitului apelor uzate i al nmolului activat recirculat, se poate calcula timpul fQurata^ efectiv de aerare n orc folosind, relaia: T f = 7 ^ ---- " (QC+QR) (7.60)

Cnd se urmrete realizarea unei epurri biologice cu eficien mai mare de 85%, durata de aerare pentru apele uzate urbane poate fi de cei puin 3 ore; pentru bazine de mic ncrcare, aceast durat poate, depi 8 ore. In ceea ce privete .debitul de recirculare, preve.deriledin STAS 11566-91 au n vedere o valoare maxim admis n exploatare de 70% din debitul de calcul al apelor uzate. Oxigenul necesar (ON) procesului de epurare biologic variaz n raport cu numeroi factori, astfel nct cantitatea de oxigen, n kg 0.2/zi utilizat pentru respiraia de substrat, respiraia endogen i, de la caz ia caz, proceselor de ni-trificare, se determin cu relaia: ON = a-EB L5B +b- G N + c(N, -Ne) n care: a -- coeficientul respiraiei -de substrat, reprezentnd cantitatea de oxigen, consumat de microorganisme pentru degradarea unui kilogram de substan uscat organic
338

(7.61)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

exprimat prin CBO5, avnd valoarea medie de 0,5 kg 02/kg MTS pentru ape uzate oreneti; Eg - eficiena treptei biologice, n uniti zecimale; L5B - conform relaiei (7.56); . b coeficientul respiraiei endogene, reprezentnd cantitatea de oxigen consumat de biomasa existent ntr-un kg de nmol activat, n timp de o zi, avnd valori de 0,15 - 0,17 kg 02/kg SV-zi; G - cantitatea de nmol activat din bazinul de aer are exprimat n kg MTS (G^ ^LSB/ION); c - coeficientul respiraiei de substrat n procesul de nitrificare, reprezentnd cantitatea de oxigen consumat de microorganisme pentru degradarea unui kg de compui ai azotului (CBO5 - N), avnd valoarea de 3,4 kg 02/kg CBO5 - N; Nj - cantitatea influent de azot amoniacal, n kg/zi; Ne - cantitatea efluent de azot amoniacal, n kg/zi.
100 ,Oxigenul necesar amestecului din bazinul cu n-unol activ 9 0 8 0 7 0 6 05 0
OJ

a 0 "3
-o

> ,
C 0^

aj

Oxiqenul necesar nmolului


_JL___J____ _j ___ __i__i__

S"-?wf 0 -"

CI

12 3 4 5 cx 0 Timpul de aerare Ih] Figura 7,34, Oxigenul necesar n bazinul de aerare


'x 2

La stabilirea cantitii necesare de oxigen din bazin, se va avea n vedere c, n afar de oxigenul necesar proceselor
339

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

biochimice menionate mai sus, n . _bazin, va trebui ca n permanent s existe o concentraie de oxigen liber de 1 - 2 mg 02/dm" n. toate prile bazinului. De asemenea, se va avea n vedere c intensitatea procesului de consum a oxigenului va cunoate un maxim n primele ore ale procesului, adic n partea amonte a bazinului (figura 7.34), ceea ce presupune ca i dispozitivele de aerare s fie concentrate n aceast zon, Procedeul de introducere a aerului n cantiti variabile de-a lungul bazinului este cunoscut sub numele de aerare treptat. Aceast necesitate poate fi evitat dac se adopt schema distribuiei fracionate a ncrcrii organice, Oxigenul necesar procesului de epurare biologic este preluat din atmosfer i din aerul introdus artificial prin diverse sisteme de aerare Pneumatic, mecanic etc). In calcule se va avea n vedere c un procent destul de mic de oxigen din aer (5 - 15%) este utilizat,, ceea ce presupune asigurarea unor cantiti foarte mari de aer. Cantitatea de aer se exprim n m" aer normai (la temperatura de 0 C i la presiunea de 760 mm Hg) i se va nota NmJaer/mJbazin-zi. In calculele estimative se admite un consum de aer de 1,0 - 3,0 Nm7m' bazin-h, Capacitatea de oxigenare (CO) constituie un indicator de baz utilizat la determinarea caracteristicilor sistemelor de aerare adoptate bazinului. Noiunea de capacitate de oxigenare este definit prin cantitatea de oxigen, n g O2, introdus ntr-o or ntr-un m3 de ap curat la presiune normal de 760 mm Hg i la temperatura
1 o <- .

apei oe 10 C n condiiile unei absene totale de oxigen n ap (n acest scop, n proba de ap curat se elimin oxigenul din ap cu ajutorai sulfitului de sodiu), . Pentru determinarea acestui parametru se are n vedere c viteza de dizolvare a oxigenului n ap este mare, n, schimb
340

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

viteza de difuzie este extrem de redus. Din aceste motive, straturile limite de contact aer - ap sunt saturate n oxigen, n schimb straturile din masa apei sunt lipsite n oxigen. Aceast situaie impune rennoirea permanent a straturilor limit saturate de -oxigen, fiind necesar o turbulen ridicat n bazinele de aerare cu nmol activat. De aici rezult c acest parametru variaz n funcie de sistemul de aerare adoptat i de condiiile de lucru ale acestuia. Capacitatea de oxigenare definit mai sus pentru ap curat se particularizeaz la apeie uzate (condiii de exploatare a utilajelor de aerare), pe baza unor coeficieni ce se stabilesc pe cale experimetal, mrimea acestora, pentru' apele uzate oreneti, poate fi considerat de 0,7 - 0,9. Capacitatea de oxigenare se stabilete, fie folosind valori aproximative (CO 2 ON), fie se calculeaz pe baza unor relaii stabilite pe principiul penetraiei faz gazoas - faz lichid, fie se stabilete n condiii reale prin determinri n laborator. In conformitate cu prevederile din STAS 11566-91, capacitatea de oxigenare, respectiv cantitatea de oxigen, n kg O2/Z1, ce trebuie introdus n bazinele de aerare prin diferite sisteme de aerare n vederea asigurrii 'oxigenului necesar proceselor de epurare, se determin cu relaia: CO = ON-^ j^.- n care: ON - oxigenul .necesar proceselor biologice, conform. ecuaiei (7.61), n kg 02/zi; cx - raportul dintre capacitatea de transfer a oxigenului n apa uzat i capacitatea de transfer a oxigenului n apa curat al
341

(7.62)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

unui anumit sistem, de oxigenare (se recomand valoarea de 0,9 pentru ape uzate urbane); Cg - concentraia la saturaie a oxigenului n ap n o condiii standard (temperatura apei 10 C, presiunea atmosferic 760 mm Hg i ap curat), avnd valori conform celor din tabelai 7.9; CA concentraia la saturaie a oxigenului n amestecul ana na.-ni Ox ia temperat ura ue iiicru J. , avanu vai ori conform celor din tabeiu.1 7.9 (se recomand adoptarea valorii pentru T = 20 C); CB - concentraia efectiv a oxigenului n amestecul ap nmol d bazin la temperatura de lucru, avnd valori uzuale de 1 - 2 mg 02/dm"; k'jo, kx - coeficieni de transfer al oxigenului n ap, n condiii standard (10 C), respectiv la temperatura de lucru (T), -l in. ore ; raportul (km ^ este prezentat n tabelul 7.1.0. y kx

p - presiunea barometric medie anual din localitatea respectiv, n mm Hg, 20 'Ta 9,2 7,4 belul 7.9 25 30 8,4 7,6 6,7 6,1 "abelu 14 0,93 .7.10 15 0,91

TC C, mg 02/dm' CgA, mg Oo/dm

'

0 14,6

HTT "
9 1,01 10

5 12,8 10,0

10 11,3 9,0

15
1 U,Z

8,1

TC
\ kj

1,00

11 0,98

12 0,96

13 0,95

342

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

17
lk1Q

IS 0. v ^

\l kT

0,S9

0,88

i|,S'J.

Tabelul 7.10 {continuare) -i -i 20 :s 0,83


<>.n i

".S-)

In practic se utilizeaz noiunea de capacitate de oxigenare sub nelesul, unei viteze de cretere a concentraiei de oxigen n timp. Pe de alt parte, consumul, de oxigen al fio coanelor de nmol activat se efectueaz de obicei mai repede dect aportul de oxigen, ceea ce presupune c aportul de oxigen trebuie mbuntit, cu toate c instalaiile de aerare prezint capaciti limitative de oxigenare, 7.4.3.1. Sisteme de aerare Instalaiile de aerare la bazinele cu nmol activat trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: - s furnizeze oxigenul necesar proceselor tehnologice pentru ca "acestea s se desfoare n condiii aerobe; - s asigure o circulaie continu a flocoanelor de nmol activat din bazin, pentru a favoriza existena unei suprafee de contact maxim a biomasei cu apa ce intr n bazin: - s realizeze o agitare suficient a amestecului ap -nmol activat, iar viteza curenilor la nivelul radierului s aib valori care s elimine depunerile n bazin; - consumul de energie electric, raportat ia producia de oxigen, s prezinte valori minime; - cheltuielile de exploatare ale sistemelor de aerare, inclusiv cheltuielile legate de procurarea de piese de schimb i de subansamble, s fie ct mai. mici; - forma geometric a bazinelor de aerare trebuie corelat
343

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

cu instalaia de aerare adoptat, astfel nct eficiena aerrii asupra procesului de epurare s fie maxim. Aceste cerine sunt satisfcute, n anumite limite de eficien, care vor fi prezentate n continuare, de diverse tipuri de instalaii de aerare. Indiferent de sistemul de aerare, trebuie s se aib n vedere cantitatea de aer vehiculat i modul de transfer a oxigenului din aer n ap. Este cunoscut c 1,0 m* de aer uscat la temperatura de 0"C i presiunea de 760 mm Hg, definit fizic
3 3

ca Nm' de aer, prezint o densitate de 1,293 kg/N-m i conine 300 g Oj; la temperatura de 20 C i la aceeai presiune, densitatea este de 1,206 kg/m"1 i conine 280 g O2. Utilizarea oxigenului din aer n scopul epurrii biologice a apelor uzate, depinde de modul de variaie a unor mrimi fizice (presiunea, temperatura etc.) i de caracteristicile apelor uzate (biodegradabilitatea materiilor organice, cantitatea acestora n ap, coninutul de oxigen iniial etc). In principiu, cantitatea de oxigen transferat apei din aerul introdus de ctre sistemele de aerare, va fi cu att mai mare, cu ct bulele de aer ce se difuzeaz n masa apei sunt mai tine i se menin un timp ncieiungat in ap, sau, cu cat va. 11 mai mare turbulena apei, respectiv viteza de rennoirea stratului de ap saturat n oxigen, acest strat limit definind suprafaa de contact aer - ap. Diferenierea sistemelor de aerare se poate rezuma ia modalitatea de alimentare cu aer a bazinului, deosebindu-se: 1. Aerare cu aer comprimat la care aerul este insuflat prin intermediul unor corpuri de aerare amplasate la adncimi. diferite n bazin. In acest scop, instalaia, este'alctuit din staii de comprimare a aerului, echipate cu suflante sau compresoare, reeaua . de distribuie, dispozitivele de dispersie a aerului n ap i aparatura de msur, control i . reglaj a debitului.
344

EPUBAREA APELOR UZATE URBANI

2. Aerarea de suprafa unde prin intermediul unor dispozitive mecanice se produce o turbulen la nivelul suprafeei de contact -aer - ap,, avnd Ioc o micare a ntregului volum de ap din bazin, adic o "pompare" a lichidului la suprafaa liber sau la o cot oarecare a.apei din adncimea bazinului.. 3. Aerarea combinat a celor dou sisteme de aerare artate, adic funcioneaz pe principiul 'dispersrii aerului n masa ue ap i forarea conveciei cu echipamente mecanice; acest sistem mixt se recomand n special pentru epurarea biologic a apelor puternic impurificate organic. Alegerea dintre aerarea pneumatic i mecanic este destul de greu de fcut, deoarece intervin o serie de condiii locale i de exploatare. In general, sistemele..de aerare mecanic au o capacitate mai mic de aerare fa de cele pneumatice, necesitnd volume mari de bazin deoarece funcioneaz cu o concentraie MTS mai mic. 7,43.1.1. SISTEME DE AEMARE PNEUMATIC Aerarea pneumatic const n introducerea n bazinele cu nmol activat, a aerului sub presiune, iar oxigenul trece n ap din bulele de aer care se formeaz i care au tendina de a se ridica la suprafa. Diametrul bulei de aer. este dependent de diametrul orificiul/ui, vscozitatea i densitatea lichidului, de relaia care exist mtre debitul volumic de aer i presiunea pe orificiu. Materiile -poluante din apele uzate reduc tensiunea superficial, avnd, ca efect final 'micorarea energiei necesare pentru reducerea bulelor de aer. Dup mrimea bulelor de aer din masa apei se Icosebesc sisteme de distribuie cu bule fine (prin orificii mai nuci de 0,3 345

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

mm), cu' bule medii (onticii de 2 - 4 mm) i cu bule mari la care diametrul orificiilor este de 5.- 10 mm. Bazinele cu aerare pneumatic care cunosc n. prezent o larg extindere sunt prevzute cu echipamente de distribuie a aerului a cror construcie i performane sunt ntr-un continuu proces de modernizare i de cretere a fiabilitii lor. Dup caracteristicile lor fizice, aceste echipamente pot fi grupate astfel: difuzoare poroase, difuzoare neporoase (sub forma unor membrane elastice din cauciuc sau polipropilen perforat), conducte gurite din inox cu perete subire (1-3 mm) sau conducte din material plastic, aeratoare cu jet, cu aspiraie sau cu tub U etc. Difuzoarele poroase existente n staiile vechi de epurare i ia care se renun treptat la ele din motive ce se vor prezenta n continuare, se realizeaz n generai sub form de tuburi, plci sau domuri (clopote) ceramice i din tuburi diferite confecionate din materiale platice. Difuzoarele executate din materiale ceramice sunt cele care dau bulele cele mai fine, fiind cunoscute urmtoarele tipuri de compoziii: - granule de oxid de aluminiu vitrificat, legate ceramic, produs avnd denumirea comercial de Kellundite (Ferro Corporation), Aloxite (Carborundum Co) sau Alundum (Norton Co,); - granule de silice pur, legate prin .vitrifiere - silicatare, produs avnd denumirea comercial de Filtros (Ferro Corporation); - granule de silice pur. legate cu rinii, produs cunoscut n SUA sub denumirea de ELctroflo (Ferro Corporation) i de Brandul (Schumaclicrsche Fcavik) n Germania. 'Vrmeabilitateu cons-Uuie o caracteristic principal a difuzorilur poroi; fiind definita prin debitul de aer ce Irece prin unitatea de suprafa a difuzorului ntr-un minut, testat
348

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

uscat Ia 50 mm H2O .pierdere de presiune, n condiii normale de temperatur i umiditate. Pentru o funcionare optim se recomand materiale ceramice cu permeabiliti 'de 12 - 24 Nm"/m"-min la o pierdere de presiune prin pori de 50 mm H2O. Legat de aceast caracteristic este i principalul neajuns al acestor difuzori poroi, respectiv colmatarea lor la faa exterioar (n contact cu apa), cu sruri de fier, carbonai i particule fine de nmol activai, iar ia partea inferioar (n contact cu aerul), cu particulele fine de praf coninute n aer. Acest ultim aspect presupune realizarea unei purificri avansate a aerului nainte de-a'fi trecut prin difuzori.
L' -s / -s-. ,-1 -f t />, 4" fi H -! Vi \ I ! A <"J s" -" *"* ~i O - J-* /"* H An J /l 1 ll TAfl-l l"( A V A O1

ivAUUIlUila

U.-L-U

O \^J /ik

U,

tilUVUl

i/A

Uw^l

UU. UZiUiii

UUivyi

colrriatai se pot cura periodic (cu cheltuieli mari de energie), totui dup anumite intervale de timp acetia trebuie nlocuii. Difuzorii poroi realizai sub form de plci se produc ntr-o mare diversitate de tipuri. In SUA, dimensiunile standard ale plcilor sunt de 0,3 x 0,3 m cu grosimi de 25,32 i 3 8 mm i
3 2

permeabiliti de 50,80 i 120 Nm /h-m plac. Montajul se face direct pe radierul bazinului, pe rame metalice sau din beton prefabricat. Difuzoarele poroase de tip Dom (figura 7,35) se monteaz direct pe conductele de aer de pe radier, constituind, n prezent, dispozitivele frecvente de aerare pneumatic a staiilor de epurare biologic din Anglia. Diametrul uzual este de 17,8'cm. Aceste dispozitive se mai utilizeaz i n Germania, iar n SUA sunt utilizate n special cele din varianta avnd diametrul de 45 cm, pentru aerarea iazurilor. Difuzoarele poroase sub form de tuburi din ceramic sau din materiale plastice sunt mai avantajoase, deoarece sunt mai uor ndeprtate pentru curit i pot fi rearanjate pentru a schimba repartiia aerului, mult mai repede dect plcile. Cele din material ceramic sunt de diverse tipuri i construcii, dup
34?

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

firma productoare, in SIJA, tuburile,, ceramice au dimensiuni standard (lungimi 60 cm, diametre interioare de 35, 50 i 75 mm i grosimi ale pereilor de 9,5 - 16 mm). In Germania, tuburile de lungimea de 1,0 i diametre de 70,- 100 mm.

Figura 7.36^ Bazin de aerare cu difuzor poros sub form de tuburi a - poziie de funcionare i de revizie; b - 'detaliu difuzor poros; i - conduct de aer comprimat; 2 - articulaie; 3 - conduct de aer; 4 - tub poros c i l i n d r i c 348

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Tuburile din material plastic ' (rigide sau elastice), reprezint combinaii de eava metalic sau. din sticl acoperite cu un strat de fibre sau esturi -din materia! plastic, buci de tricot tip ciorap din fibre sintetice montate pe capsule rigide. Avantajul acestor difuzori ' (cunoscui sub den.um.irea de "Precision", "Flexofuser", "Colaflex", "Raypro" etc, sunt: greutatea mic, rezistena mare la coroziune, curire uoar
viv.

In figura 7.36 se prezint un asemenea difuzor de tip tubular care se monteaz n grupuri de cte 8 pe un bra basculant, n jurul axei x - x',care n perioada reviziei permite ridicarea difuzoarelor, ampiasate la 50 - 70 cm fa de radier, la suprafaa bazinului. Toate prile componente se execut din material plastic rezistent 'i coroziune. TVlan'a'ia cilindric pentru dispersia aerului are <> po.ro/itate Je ^6('o cu diametrul mediu al orificiilor de 90am, eea ce conduce la obinerea bulelor de 2 - 3 mm. Debitu' de aer variaz n km.tele de 5 - 15 Nm' /.h-buc. In figura 7.37 se prezint o vedere de ansamblu privind modul de.aplasare a unei instalaii de distribuie pneumatic a aerului ntr-un bazin de aerare, n dou variante: cu tuburi poroase i evi perforate cu bule medii. Sistemul de aerare cu conducte gurite este specific distribuiei aerului cu bule medii i mari. Aerarea cu bule medii presupune orifieii cu diametrul de 2 - 3 mm, rezultnd bule de aer cu diametrul de 4 - 10 mm. Orificiile se execut la distane de circa 5 cin unul de altul, fiind aezate pe dou generatoare o care au ntre ele un unghi la centru de 90'. Se cunosc mai multe variante tehnologice de montaj, dintre care cele mai rspndite sunt: conducte gurite aezate la 15 - 30 cm de radier lng unul din perei i conducte gurite mersate numai la"0,8
Coi rtpm IMf A "\

349

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

SECIUNEA H"

AERARE CU BJL FIN

rum/0 PQROSB

AEXARE CU &UL MED/i

re// fRfORAre cu oaFicu DE 2,5mm.

V fc.Uf*Cu*/\ H4I

Figura 737. Bazin cu aerare pneumatic I-

fie/o sffco cfe _ suflrile *"'"

conducta de adniisie a apei uzate; 2 -jgheab de distribuie fracionata a apei. uzate; 3 - conducta de admisic a nmolului activ; 4 -jgheab de colectare a apei epurare i a nmolului activ; 5 - conducta de evacuare; 6 - conducta de distribuie aer; 7 - distribuitor de aer (tuburi poroase sau evi perforate) 350

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Primul sistem, cu curent n spiral, impune o >oluie constructiv adecvat pentru a ajuta la crearea cui. uulm transversal i evitarea de zone moarte. In figura 7.38 se prezint o seciune transversal printr-un bazin de aerare.

Figura 7.38. Aerare pneumatic a - cu bule fine; b - cu bule medii

Sistemul INKA (figura 7.39) este dotat cu difuzoare de tipul tuburilor perforate, asamblate, n general, sub form de grtare. La mijlocul bazinului, n lungul lui, se monteaz un ecran care ajut la formarea curentului transversal, Tuburile perforate au orificii sau duze cu diametrul de 2 -3 mm (bule medii), pn la 5 - 10 mm (bule mari). Ele se amplaseaz n poziie orizontal, cte 6-10 buci, n baterie, pe un bra vertical care le alimenteaz cu aer comprimat. Aerul comprimat nu trebuie trecut prin filtru (avantaj al acestui sistem) deoarece au dimensiuni suficient de mari pentru
351

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

a evita nfundarea lor. Colmatarea orificiilor apare, n generai, datorit nmolului activ. Pentru a evita acest fenomen, duzele (orificiile) se amplaseaz pe partea inferioar a conductei orizontale, cu direcia de injectare a aerului spre radier.
-3,00'
Pentru ape uzate decantate perforaii de Pentru ape brute perforaii de Adncime de djstribitie a sgniui

kg02|kwh 2(S m rn 10 mm

Figura 7.3-9. Echipament de oxigenare cu bule medii i mari conduct perforat; 2 ecran pentru dirijarea micrii; 3 - canai de distribuie a aerului

ntruct transferul de O2 din aer n ap este direct proporional cu timpul de contact dintre aer i ap., precum, i cu presiunea,n cazul cnd-aerul este introdus la circa 0,8 m de la suprafaa apei, pentru aceeai cantitate de G2 este- necesar un volum mai mare, de circa 5 - 1 0 ori, dect n sistemul clasic (cu introducerea aerului la 3 - 4 m adncime), Consumul de energie n- final este aceiai la ambele sisteme.

EPURAREA APELOK UZATE URBANE

Fat de sistemul de aerare cu 'bule fine. sistemul de aerare cu bule medii, are un. consum de energie mai mare cu 1 0 - 25%, n schimb sunt uor de exploatat deoarece nu. se colmateaz n timpul funcionrii! Sistemul de distribuie a aerului cu bule mari, nefiind colmatabil, se recomand ia aerarea apelor uzate nedecantate, cum este cazul instalaiilor de preepurare, ia instalaiile de agitare a apelor brute n vederea decantrilor, sau la instalaiile de aerare de la bazinele de stabilizare aerob a nmolurilor. ntruct la acest sistem de distribuie a aerului cu bule mari, eficiena n ceea ce privete' transferul de oxigen este mai redus, consumul de aer, respectiv de energie, este mai mare dect n cazul cu bule medii. Sistemul de aerare pneumatic trebuie s fie corelat cu msuri de ordin constructiv. Astfel, bazinul de aerare se mparte n compartimente cu limea B, iar nlimea apei (H) se recomand de 3,0 m. Limea unui compartiment se consider de (1,0 - 1,5)H; lungimea unui compartiment se poate admite n limitele, L = (8 -18VR; adncimea unui compartiment va fi dat de adncimea (H) a apei la care se adaug o zon de siguran de 0,5 0,-8 m. Difuzori cn membran elastic, constituie n prezent o soluie modern i frecvent aplicat pentru aerarea neumatic a apelor uzate. Difuzorii cu membran elastic pot fi sub form de discuri, tuburi i panouri aeratoare. Difuzorul sub form de disc const dintr-un suport metalic circular acoperit etan cu o membranl elastic din cauciuc. Pentru a nu ptrunde apa n interior, difuzorul prezint dou componente: membrana elastic perforat ale crei orificii sunt deschise cnd se atinge presiunea de regim, a aerului,- n caz contrar- sunt nchise, iar a doua component o reprezint zona ngroat (fr orificii) care are rolul de a obtura tuul de admisie a aerului n difuzor n cazul opririi (accidentale) a
353

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

furnizrii de aer de ctre sufiante. Aceti difuzori sunt amplasai n apropierea radierului bazinului la distane care s asigure o uniformitate a aerrii pe ntreaga suprafa a bazinului, iar prinderea lor-la reeaua de conducte de distribuie a, aerului se poate realiza prin nfiletare, prin sudur sau prin lipire. Datorit capacitilor specifice de oxigenare cu valori mari i la consumuri energetice reduse, i innd seama de simplitatea n montarea demontarea lor, aceste difuzoare sunt recomandate la deznisipatoare separatoare de grsimi, la aerarea convenional a apelor uzate n treapta biologic, la stabilizarea aerob a nmolurilor, la aerarea iazurilor piscicole etc. Existena zonei ngroate de obturare a admisiei aerului n difuzor, face posibil utilizarea acestor difuzoare n echiparea bazinelor de nitrificare denitrificaare a apelor uzate. In funcie de materialul din care se execut membrana elastic, de poziia zonei ngroate i de modul de racordare a difuzorului la reeaua de distribuie i de alte particulariti constructive, se cunosc mai multe tipuri de difuzoare, cu diferite denumiri comerciale, care se pot procura de la diferite firme din tar si din strintate 1131. La alegerea tinului de difuzor se va ine seama de condiiile locale (gradul de ncrcare organic a apelor uzate, forma bazinelor. existente, eficiena.-de epurare dorit etc.), corelate cu performanele tehnologice garantate de furnizor, hotrrea final fiind adoptat n urma analizrii licenelor pe baz de licitaii. In continuare se vor prezenta cteva prototipuri de difuzori tip disc, omologate i implementate la diferite staii de epurare din ara noastr i din alte ri europene, de care vor ine, seama specialitii notri din acest domeniu. Prima realizare a specialitilor romni n domeniul dispozitivelor pneumatice de aerare cu membran' elastic, o constituie difuzorul realizat la Bistria (difuzor cu membran
354

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

elastic Bistria - DMB). Fiind uor de procurat (lipsa cheltuielilor vamale) i avnd asigurat asisten tehnic ieftin, la prima vedere aceast ofert devine profitabil. Dac se analizeaz i performanele tehnice care sunt comparabile cu eele ale difuzoarelor produse de diferite firme din strintate, se poate aplica cu succes n epurarea biologic a apelor uzate urbane, la fermentarea aerob'a nmolurilor etc. Din aceste considerente, n continuare se insist asupra aspectelor constructive i asupra performanelor tehnologice. Partea de rezisten a DMB este alctuit din.material plastic uor convex prevzut cu nervuri de rigidizare pentru prelurarea eforturilor din presiunea aerului. Pe acest corp este fixat membrana de cauciuc tip MNA de 3 mm grosime i cu un diametru de 310 mm. Din fig. 7.40 rezult c membrana este prins de corpul difuzorului printr-un inel de aluminiu, ceea ce permite demontarea i montarea rapid.

Fig. 7.40. Difuzor ca membran elastica Bistria (DMB) 1 - membrana cu fante; 2 - suport din material plastic; 3 - nervuri de rigidizare; 4 - zona ngroat a membranei; 5 - nervura membranei; 6 - inel de fixare din a l u m i n i u ; 7 - tu de racord ia reeaua de distribuie aer (1/2") 355

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Pentru limitarea deformrii . membranei n timpul funcionrii s-a prevzut o nervur circular de rigidizar. In centrul membranei se afl zona circular ngroat, iar lateral, pe o zon inelar sunt practicate 3800 fante cu o lungime de 1,5 mm 'care asigur o capacitate specific de oxigenare (c'0) de 18,5 .- 23 g Ch/Nm3 aer ni la un debit specific de aer 1 - 8 N m'/h i la o densitate de amplasare de 4 buci/m2. La stabilirea tipului de suflant se va avea n.vedere c pierderea de presiune prin difuzor este de 15 - 45 mBar, iar eficiena energetic variaz n limitele de 4 - 2,5 kg Ch/kWh raportat la debitul specific de aer menionat. . Din realizrile .firmelor din strintate se pot meniona cteva: ' - difuzorul BIOFLEX realizat de firma PASSAVANT are corpul de rezisten, din material plastic (poliamid armat cu fibr de sticl) pe care se monteaz membrana de cauciuc (elastomer), avnd n zona central partea ngroat, iar lateral sunt amplasate inelar fantele fine de distribuie a aerului. Din prospectul firmei rezult c diametrul discului este de 235 mm. i asigur o capacitate specific de oxigenare (c'0) de 22 - 27 g O2/N1T1'3 m la un debit speicific de aer de 12 - 2 NmJ/h, iar pierderea de presiune local este de 17 - 27 mBar; - difuzorul ELASTOX - T realizat de firma GVA din Austria, prezint aceleai pri constructive menionate (suport din material plastic i membrana de cauciuc cu perforaii fine), cu deosebirea c n zona central unde se afl partea ngroat este prevzut, suplimentar, un resort din inox pentru limitarea expansiunii membranei i pentru nchiderea stufului de admisie a aerului. n difuzor. Difuzoarele sunt dispuse la o distan de 0,50 m, iar performanele
56

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

tehnologice sunt aproape asemntoare cu cele ale' difuzorului BIOFLEX; - difuzorul SANITAIRE este produsul firmei ITT FLYGT din Suedia i prezint particularitatea fa de celelalte c corpul suport al membranei de cauciuc (din elastomer) este sudat sau lipit de eava din PVC cu diametru! exterior de 110 mm, care face parte din reeaua de distribuie a aerului. In plus, corpul suport (disc convex) favorizeaz distribuia aerului i are rolul de .clapet pentru a mpiedica ptrunderea apei n sistemul de distribuie a aerului la oprirea sursei generatoare. Din datele prezentate n prospect, rezult c asigur o capacitate specific de oxigenare (c'0) de pn la 20 g 02/Nm m adncime de bazin, la un debit specific de aer de 1 - 6 Nm /h i o eficien energetic de 2,5 - 6,0 kg 02/kWh, cu o densitate de amplasare de 1 - 5 buc./rrT. A doua categorie de dispozitive pentru aerarea pneumatic, n. afara celor de tip disc, o reprezint tuburile cu membran elastic, 'alctuite dintr-o eava din material plastic acoperit eu un manon de cauciuc. Aeruleste introdus ntre tub i membrana de cauciuc perforat prin care este imersat n masa apei sub form de bule fine i medii. In aceast categorie de echipamente, sunt numeroase realizri, dintre care se prezint sintetic, difuzorul cu tub MAGNUM-CLIP produs de firma OTT System din Germania. Acest dispozitiv este alctuit dintr-un tub de polipropilen acoperit, de o membran de cauciuc perforat, fixat din loc n loc prin coliere, ceea ce permite o uoar montare i demontare a niemuranci In timpui exploatrii. Aceste'tuburi pot fi montate n baterii pe sisteme articulate, ceea ce permite efectuarea de operaii de remediere fr ntreruperea aerrii n restul, bazinului i fr golirea
357

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

acestuia. Alimentarea cu aer se realizeaz printr-o conduct plasat la partea inferioar a tubului. In urma studiilor experimentale s-au obinut urmtoarele performane: capacitatea specific de oxigenare (c'0) este de 23 - 27 NmJ/m adncime pentru un debit specific de aer de 15-2 Nm3/h m tub, iar eficiena energetic este de 4,2 - 4,7 kg 02/kWh. Spre deosebire de discuri i tuburi, n ultimul timp, sistemul de aerare pneumatic cunoate o nou concepie de distribuie a aerului care elimin reeaua de distribuie aferent fiecrui dispozitiv. Este vorba de panouri aeratoare la care aerarea se realizeaz pe suprafee ntinse, fiecare panou echipat cu o, membran elastic perforat fixat pe un suport care este cu alimentare proprie. In figura 7.41 se prezint schema unui panou de aerare tip MESSNER care este produs de firma AQUA Consult din Austria, a crui plac de rezisten confecionat .din material plastic, eternit sau oel inox este rezemat direct pe radierul bazinului. Pe aceast plac se fixeaz o membran elastic perforat (folie din material plastic) care este compartimentat cu tije intermediare pentru a limita umflarea membranei. Intre placa de baz i membran se insufl aer printr-un. furtun aferent fiecrui panou, iar pentru manevrarea cantitii de aer se prevede cte un robinet cu ventil. In urma introducerii aerului comprimat sub membran, aceasta se ntinde sub forma unei perne de aer i-se deschid porii care formeaz bule de 1 ... 3. mm. Cnd, din anumite motive, se ntrerupe funcionarea snflantei, porii se nchid, iar membrana rmne ntins (membrana revine la forma iniial numai atunci cnd conducta de .aer este complet goal).

358

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Fig. 7.41. Panou aeta,tor MESSNER 1 - plac de baz; 2 - folie perforat;.3 -........ pern de aer; intermediare; 5 - insuflare aer

4 - tije

Folia din material plastic prezint o mare durabilitate n. timp, deci i asupra mrimii bulelor de aer, iar suprafaa ei fiind neted nu permite aderarea substanelor. Sunt recomandate pentru bazine eu radierul pian, gradul de acoperire poate ajunge pn ia 100%. Pentru asigurarea desfurrii proceselor de nitrificare - denitrificare, aceste panouri pot fi amplasate astfel nct s se creeze zone aerobe urmate de zone anaerobe (anoxice). Din catalogul acestui produs, rezult indicatori superiori fa de alte dispozitive de aerare, ceea ce constituie sistemul de aerare cei mai 'performant, cu perspective de aplicare frecvent n viitor. In urma testrii acestui sistem, s-au obinut urmtorii indicatori: randamentul de oxigenare 20 -40% (n bazine adnci pn la 60%); capacitatea specific de oxigenare (c'0) 25 - 30 g Oi/Nnr'm adncime ia un debit specific de aer de 1 - 4 Nm3/m~h. (debitul minim fiind necesar pentru a mpiedica depunerea nmolului n bazin); eficiena energetic este de 3 - 6 kg 02/kWh; pierderea de presiune variaz n funcie de debit, avnd valori de 50 ... 100 mBar.
359

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

O privire de ansamblu asupra echipamentelor de aerare pneumatic descrise mai sus, conduc la concluzia c dispozitivele cu membran elastic sunt, n prezent, cele mai indicate sub aspect tehnic, economic i de exploatare. Totui, specialistul trebuie s aib n vedere condiiile specifice pentru fiecare caz (concentraiile poluanilor, treptele de epurare ce se impun, condiii de evacuare a efluentuiui n receptor etc.) s in seama de mbtrnirea membranei elastice n timp, s coreleze calitatea membranei cu existena unor substane din apele uzate care pot aciona direct asupra structurii cauciucului cu consecine asupra pierderii- elasticitii care condiioneaz procesul de aerare prin nchiderea. i deschiderea fantelor conducnd la parametrii diferii fa de cei adoptai n calcul.

7.4.3.1.1.1. PROIECTAREA ' SISTEMELOR DE AERARE PNEUMATIC Echipamentele utilizate pentru aerarea pneumatic a apelor uzate din bazinele cu nmol activat cuprind dispozitivele de dispersie a acrului, conducte pentru transport i distribuie, compresoare (suflante), la care se adaug armturile de reglare, siguran etc, la care se' adaug instalaiile de automatizare pe ntreg fluxul tehnologic, fiind montai senzori de debit, de concentraie a biomasei, de intensitatea aerrii pentru meninerea concentraiei de oxigen n bazin, analizoare pentru CB05, NH4 - N, NO3 - N etc, iar pe baza semnalelor transmise la ordinatorul central de proces se emit comenzile necesare de reglare a procesului n limitele ipotezelor admise n calcul. Pentru proiectarea dispozitivelor de dispersie a sistemelor de aerare pneumatica,' este necesar a se cunoate capacitatea de oxigenare orar (C)') n. kg O2/I1, care se calculeaz cu relaia: 380

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

CCi CO'=
8

(7.63)J

m care: CO - conform relaiei (7.62); 5 - coeficient a crui valori sunt n funcie de mrimea staiei de epurare, astfel: 5=15 pentru Q < 50 dm'/s; 8 = 20
3 . 3

pentru Q = 50 - 250 dm /s; 5 = 24 pentru Q > 250 dm /s. Cantitatea necesar de aer, n K-m /h, pentru varianta cu bule fine, prin tuburi poroase, se determin cu relaia:
CO'-IO3

Qaer=.. "V^T
C Q 'li

....

(7-64)

n care: CO' - conform relaiei (7.63), n kg O2/I1; c'o - capacitatea specific de oxigenare (de transfer O2) a sistemelor de insufiare a aerului pe metru adncime a bazinului, n g CVNm3 de aer insuflat i metru adncime de bazin. Valorile acestui indicator se stabilete pe cale experimental n funcie de dispozitivul de aerare folosit, iar n lipsa acestora n STAS 11566 91 se recomand urmtoarele valori: aerare cu bule fine, 8 ... 10 g O^/Nm'' m; aerare cu bule medii ia medie presiune, 4,5 ... 5,5 g 02/Nm" m; aerare cu bule medii la joas presiune, 6,5 ... 7,5 g 02/Nm m; aerare cu bule mari, 4,0 ... 4,5 g G2/NmJrn; H - adncimea'de imersie a sistemului de dispozitivului de dispersie a aerului, n metri. Suflantele sunt agregate mecanice utilizate pentru aer sau gaze n instalaii de transport pneumatic, de barbotare, desprfuire, ventilaie etc. Ele trebuie s fie fiabile i cu
361

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

caracteristici performante care s se preteze la automatizarea insuflrii, fie prin reglarea turaiei motoarelor, fie prin reglarea unghiului de nclinare a palelor rotorului i statorului (ia turbosufiante recomandate pentru debite mari, de peste 10000. Nm3/h). La alegerea tipului de suflante se va avea n vedere respectarea celor trei parametrii rezultai din calcul (Qaer n Nm3/h, presiunea necesar Haei n bar i puterea instalat n kW), dup care se alege firma furnizoare. 7.4.3.1.2. Sisteme de aerare mecanic Echipamentele mecanice de oxigenare a apei uzate i nmolului din bazinele de aerare cuprind totalitatea agregatelor care prin mijloace mecanice asigur att dispersia lichidului n aer,' ct i antrenarea aerului atmosferic sub form de bule, prin recircuiarea continu a unei cantiti de ap. Trsturile funcionrii echipamentelor mecanice de oxigenare sunt: - n principal ele pompeaz un lichid, fie axial fie radial, prin organul activ amplasat la suprafa sau ia o adncime oarecare a apei din bazin; - lichidul pompat creaz o zon de turbulen intens n jurul aeratoniiui care 'est e locul admisiei apei i aerului atmosferic, Echipamentele mecanice de oxigenare, dup. modul de amplasare a organului activ, se clasific n; - echipamente de suprafa: aeratoare. cu rotor i ax vertical, aeratoare cu ax orizontal (perii Kessener); - echipamnete-de medie adncime la care organul activ este amplasat la adncimea de 1 - 2 m fa de suprafaa apei; - echipamente de mare adncime cu rotorul amplasat ia circa 4 - 6 m fa de nivelul apei din bazin. Aeratoarele cu ax orizontal (cu palete sau perii) sunt re"comandate pentru-staii de epurare de mic capacitate.
362

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

j~------- ---- 3,00 ------- 1


fr parai can cu perei icana

Figura 7.42. Perie Kessener montat la un bazin de aerare

Periile de aerare au aprut iniial n Anglia, n. 1916, fiind executate din "paie de Piassara" (fibr de palmier), iar ulterior s-au perfecionat sub forma rotoarelor cu dini metalici flexibili sau din material plastic. Periile de aerare, cunoscute sub denumirea de perii Kessener, se utilizeaz n urmtoarele moduri: a - amplasate la marginea bazinului de aerare, paralel cu peretele vertical i pe jumtate imersate, rotindu-se n jurul axei proprii (figura 7.42); pentru a favoriza realizarea unor viteze pe radier mai'mari de 0,15 m/s, se prevd, executarea unor perei submersibili, 'pe ambele pri ale bazinului; b - 'amplasate transversal ntr-un canal de mic adncime (anuri de oxidare), realiznd -o circulaie longitudinal a apei (figura 7.43).
383

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Figura 7.43. Perie Kessener amplasat ntr-un an de oxidare 1 - platform; 2 - grup deantrenare; 3 - rotor; L - adncimea de imersie; <j)D - diametrul rotorului

Paiele periei se execut din tabl de oel galvanizat, sau din material plastic, avnd limi de 50 - 75 mm. Poziia radiai o a fiecrei palete este decalat cu 30 n raport cu precedenta. Capacitatea de oxigenare crete aproape liniar cu adncimea de imersie (L) a palelor ce alctuiesc periile (5 - 15 cm), iar rotaia este de 7-5 - 120 rot/min. Peria de aerare este acoperit cu o capot metalic care protejeaz lagrele i grupul contra picturilor de ap. Lagrele pot fi capsulate (cu rulmeni) sa.u deschise, echipate cu cuzinei inferiori i ungere cu ap. Pentru reducerea vibraiilor se monteaz cuplaje elastice ntre motor i reductor i ntre reductor i arborele periei. Periile de aerare sunt mai puin utilizate n staiile de epurare, n comparaie cu aeratoarele cir ax vertical, datorit performanelor mai reduse i a vitezelor mai:mici induse n' masa apei. Sunt indicate ia epurarea apelor ..cu anuri de oxidare, cu recomandarea de a se da o atenie deosebit asupra
364

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

depunerilor care pot aprea n prima poriune de dup perie, spre zona interioar. In ara noastr, la firma ADISS' Baia Mare se execut perii de aerare ntr-o gam larg de dimensiuni.
A />TC3 f.rsr'ii 1

mecanic cu ax vertical constituie soluia cea mai rspndit n prezent. Aeratorui este o hidrodinamic transiorra mecanic, furnizat de un grup motoreductor, n energie hidraulic prin intermediul unei mrimi cu caracter turbionar. Termenul "turbionar" este folosit in sensiii micrii imprimate lichidului prin Figura 7.45. Aerator cu ax vertical 1 rotor i a celei motor; 2 - reductor; 3 - rotor induse, n genui unei curgeri elicoidae n bazinul de aerare. In figura 7.45 sunt prezentate prile principale ale unui aerator cu ax vertical, care se monteaz printr-un sistem fix pe o pasarel a bazinului, sau pe un sistem mobil cu plutitori. Grupul motoreductor prezint interes n ceea ce privete consumul de energie, iar randamentul acestuia influen eaz
385

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

direct consumul de energie electric fa de oxigenul introdus n bazin, adic kWh/kg O2. Rotorul constituie partea principal a agregatului mecanic. Este alctuit dintr-un disc de intrare inferior cu diametrul Dj i unui de ieire D2 pe care sunt aezate palele a cror numr variaz n funcie de diametrul. D2. Acest diametru. (D2) constituie caracteristica nominal de identificare a aeratorului, respectiv de alegere din cataloagele firmelor furnizoare a tipul de aerator pe baza cruia se vor determina dimensiunile n plan a bazinului de aerare. Limea palelor ia ieire (b) depinde de diametrul D2, iar ali autori arat c depinde de adncimea de imersie. Rotorul pompeaz o cantitate de amestec ap - nmol din bazin, creeind astfel n jurul su o zon de turbulen intens. Imaginea optic a jetului este dependent de imersia rotorului. (hi). Astfel, pentru imersiuni pozitive mari, ro-torul arunc apa sub form de jet continuu, n timp ce la valori negative (rotor scos afar din ap), lichidul este pulverizat sub form de picturi. Oxigenul este preluat din aerul atmosferic prin picturi de ap i prin suprafaa mare de contact a bulelor de aer introduse n ap. Important este i asigurarea unei viteze periferice a rotorului care s asigure, pe de o parte realizarea unei viteze pe radier de minimum 0,15 m/s pentru a elimina depunerile, iar pe de alt parte o vitez prea mare poate s conduc la distrugerea flocoanelor cu consecine negative asupra procesului de epurare biologic. Din aceste considerente se recomand ca viteza ' periferic a rotorului sa fie de 4 - 5 m/s, ceea ce reprezint circa 50 - 60 rot/min. .In figura 7.46 -se arat modul de circulaie a curenilor interiori din bazin, i lungimea jetului de ap pulverizat n. atmosfer, elemente de care se vor ine seama la stabilirea dimensiunilor bazinului.
388

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Dac .adncimea apei n bazin este mai mare de 3,0 m, este puin probabil s se asigure o distribuie corespunztoare a curenilor interiori ca n figura 7.46 respectiv a vitezei de fund

7V7^77r777r7777~
Figura 7.46. Zona de aciune a unui aerator de suprafa

menionate, ceea ce conduce la depunerea nmolului pe radier. Eliminarea acestui fenomen nedorit se realizeaz prin montarea unui tub de aspiraie ntre radier i aerator'(figura 7.47).Tubul de aspiraie nu permite mrirea adncimii de lucru peste 1,5 ori adncimea normal deoarece la adncimi mai mari apar cureni de scurt-circuitare numai n zona cilindrului de dirijare a micrii. La unele staii de epurare din strintate s-a adoptat soluia de epurare n bazine de aerare de mare adncime, cu dou rotoare de adncime dispuse pe aceiai ax, realiznd un regim de circulaie general n bazin sub forma unui curent unic, identic ca n'cazul situaiei ideale de funcionare a unui aerator mecanic de suprafa (figura 7.48).
OCT

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

SECIUNEA 1-1

H1

Mi
"^Q^x., ______ , ~"'^i:^lZZXJxli

VEDERE I-H -Ar

Figura 7.47, Aerator mecanic cu tub de aspiraie 1 - motoreductor; 2 -'tub de aspiraie; 3 - jgheab de admisie ap brut Din punct de vedere a turaiei rotorului.'aeratoarele sunt de tip lente (cu rotaii de maximum 80 rot/min, fiind prevzute cu reductoare de turaii) i de t i p rapid cu turaii mari. Puterea instalat n grupurile de aerare, reprezint circa 60 - 80% din totalul staiei de epurare. Din acest motiv, firmele 368

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

constructoare se preocup permanent - de mbuntirea performanelor de funcionare ale acestor echipamente n funcie de consumul su energetic. Astfel n figura 7,49 i 7.50 sunt prezentate aeratoarele lente'produse de firma S.C. ADISS S.A. Baia Mare, precum i caracteristicile lor.
da aerar (rstoare

Turbine

Figura 7.48. Aerator de adncime sistem Dorr

In figura 7.49 se prezint, n dou variante construc'i*. e, aeratorul mecanic vertical care se compune dinlr-un rotor (o construcie sudat din oel - carbon .j ro Li .t ir.'* . o r - > / i \ prin acoperire cu rinii'epoxi ALOREX - ]*, COlLX - ty), >upoit de acionare (avnd un arbore mtermendi.tr mont n i, df >u lagiie cu rulmeni) i grupul de acionare (ferma o . i e c t r .r.otor i rediictor cu instalaie de ungere). 'Prez nt o encicn J. atrare brut de 1,5 kg Oi/kWh. In figura 7.50 sunt .prezentate caractcn t i v i s e cen-itrucu . e ale unui aerator cu imersie reglabil. Se compune dintr-un grup de acionare \iormat ciiii electromotor, reuuctor planetar in prima 389

EPURAREA APELOK UZATE URBANE l/A/^/A/YrA I

iZ&M.

7- Grvp ae emrren&te ,* 2- Carcasa st/porr'..* 3 -A'o/Qr


M

Simoof aera^op
/M/l - SOQxZZ/fO. M/f -fOOQx 7,5/90 /M/1 -ISOP X18.5/6Q 500
fOOO

O m.rfi-

n
/ T
7,5 18,5 37 55 75 ro//.wh. fO 30 60 77 39 3J

ftvcfoc/trx SO 22Cf 530 100C fSOO 20^0 50 2JD 'V~)

tmo
2000 2500 3C00 iOO ;7?o '577 ?SSO

lA/M/1 ~2QQQX 37/45


/M/I -2SO0X SS/39

AM-* -3oox 75/30

72 15,5

JMI
MM/J' - 5Q0 x 27,780 mo* 7,7/90

mc
77 5

2 )oo
v670

2700

9\Mf'M -1500xb.o/eo mM/Ji - 2000X 37M


yfUMl,
ri/

'2.5QOX 55/3$
300 7

%)oO

55 | 75 I

59

fSOO

M/^ ST ?! 1^^.
Figura 7.49.

2500 3000__[ 30

2020 5390

Aerator mecanic vertical


370

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

treapt de reducere i reductor cu roi cilindrice n a doua treapt), dispozitivul de reglare a imersiei (acionat manual sau automat), axul care transmite micarea .de la grupul de acionare la rotor i, ultima parte, rotorul pe care se aplic palaie nclinate n raport cu axul su. Reglajul imersiei se aplic n funcie de cerina cantitii de oxigen impus de ncrcarea organic din bazinui.de aerare. Reglajul influeneaz puterea con sumat. Aeratorul mecanic rapid de suprafa, a aprut pe plan mondial n ultimele decenii. El se compune dintr-un electromotor, cu turaia de 1500 sau 975 rot/min, pe axul cruia se .monteaz direct, un rotor de tip pomp axial care funcioneaz intubat ntr-o carcas cilindric exterioar. Debitul de ap^- nmol din bazin., pompat de rotor este dirijat prin difuzorul paletat paralel cu suprafaa liber a apei din bazin sub form de jet i picturi. In raport cu aeratoarele mecanice lente, acestea prezint urmtoarele avantaje: - investiie redus prin eliminarea reductorului de turaie; - construcie cu gabarite mici, datorit turaiilor mari ale rotorului; - reducerea, sensibilitii la modificarea imersiunii; fiabilitate crescut. Dezavantajul principal const, n reducerea coeficientului economic K2 KJ^I^ w j r <^ vitezelor induse m masa u.e apa Gin bazin. Datorit turaiei mari sub rotor se formeaz un vrtej care poate produce, la adncimi mici, erodarea radierului. In acest scop, fie c se mrete adncimea de lucru, fie se monteaz pe radier, n ajul rotorului, a unei plci metalice. La adncimi mai mari de ap fa' de cele indicate de firma furnizoare, se monteaz sub aerator, un tub cilindric de aspiraie, care s asigure realizarea vitezei pe radier de
371

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


ji s

^Jb

)'- Dispozitiv c/e rzghrs Q tmessiej ; 2 ~ Grup a/j fanare ; 3~/?oA^r 4 " $i//XH&~a*

Simbol

Fuferv

7i?/xr//e ro//min

ca
360 J05S 1776 360O

Va/nm ^

0c/
/32S /870

G m/n

/X>773

4lf?7,S AIX 22 /fi 37 AX 7fi

7,5 22

90 73

80 JfO 700 2000

600 9SP f200

/ootmo
/OSfft

37 75

58,8 49,43

24oo
3/50

asaioo
)6$0?/5 O

moo

Figura 7;50, Aerator cu imersie reglabila

minimum 0,15 m/s. In figurile 7.51 i 7.52 se prezint dou tipuri de aeratoare construite ia firma S.C.ADISS S.A. Baia Mare.
372

EPURAREA APELOR l 7-U E l'RBANE

O/moo/ ff 22

?." C7 / D.-JZz, ^vdifs Pufsr kgO, JvrsA'e

W t-V S-*4 W

. ? ~~ ^vfc/1
mm

e kw 7716 7739
/ /1/

11

??

1SO0

Mr/um M _JL KO?7zi _

ca

a
/nat

JJ J7

JJ 5$ M 7$

37 7849 55 7524 7S

4p 48
4-3 48

975 975 975 97S

360 1060 1730 2380 3600

120

4SP
750
1500 2000

3,7 4:5 5.1


O\<j

2f8S 3060 3575

Soo ffoo
f/50

3930 f320 47O 172o

Figura 7,51, Aerator axial fix 373

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Ai

|ijj

iii -3 ni l

,-^

*
------d

_^_: ----- . --- ^r i Bl'

4>I K (D \ m

1K n

/ QlDj *
0D

1 ^1
tb/tm A

/- &//. ocfoc? ; 2- DiAzor de reA/om; 3 -Ko/or ; 4 -r~/o&r /or/c

S/mbo/ 4hx/i/s fu/ere fi/raite CO


ro////Mh.

Mi/z/ 56a 05O

//
/J/o
?3o S2oo2/ffo

0D
/n/n 2ono
Z2/H3&

Ani

7598

//
22 37 55 75

fSoo

/*
45b 750 /8oo

44772 76S4 44737 7750 44455 7850 44475 7524

975 97$ 975 97?

f/76
23o

Z9c>o 3Soo *4~3DC

3SOO Zooo

339S

Figura 7.52. Aerator axial cu flotor

7.4.3.1.2.1. .RECOMANDRI DE PROIECTARE A BAZINE LOM CU AERA RE MECANIC^ Tipul i numrul de aeratoare mecanice se determin n funcie de capacitatea de oxigenare necesat (CO) i de oxigenarea specific a tipului de aerator (C0S) care este precizat n prospectul'firmei furnizoare, adic: n=CO CO.
374

(7.65)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

n care:

. ' CO - conform relaiei (7.63); COs - conform prospectului firmei furnizoare,

Forma constructiv 'a bazinului de aerare (a fiecrui compartiment aferent unui aerator), are o mare importan, trebuind s fie astfel aleas, nct s nu permit realizarea de spaii moarte sau locuri pentru depunerea nmolului activat. De obicei, compartimentul aferent unui mecanism cu rotor are forma ptrat cu latura B i cu radierul nclinat n prile laterale, aa cum este artat n figura 7.47. Dac din calcule, prin aplicarea relaiei (7.65), rezult mai multe aeratoare, acestea sunt aezate n bazine alungite, avnd limea egal eu latura ptratului, n cazul n care ar fi existat un singur aerator. Dac aeratoarele se amplaseaz pe dou linii paralele, limea bazinului va fi 2B. Este necesar ca bazinul s fie compartimentat longitudinal (etan) i transversal cu perei permeabili submersibili (circa 5 cm sub nivelul apei) sau insubmersibili, astfel nct aeratoarele s nu se influeneze ntre ele, reducndu-i capacitatea de oxigenare. Fiecrui compartiment trebuie s i se creeze instalaiile necesare (stavile, vane etc) pentru a putea fi exploatat n cadrul schemei dorite. Dimensiunile i numrul de compartimente se determin astfel nct s fie respectat relaia: V = n-V, n care: V - volumul bazinului calculat cu relaia (7.59); n - numrul de compartimente care este egal cu numrul de aeratoare determinat cu r el a i a (7.65); Vj - volumul unui compartiment de aerare.
375

(7.66)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Dimensiunile fiecrui compartiment de aerare aferente fiecrui tip de aerator mecanic vor fi apoi verificate respectndu-se urmtoarele condiii: - raportul ntre latura bazinului i adncimea apei, B/H = - raportul .dintre latura bazinului i diametrul rotorului, B/D2 = 5-.9; - raportul ntre nlimea apei i diametrul rotorului, H/D2 = 2-5, Odat cu compartimentarea bazinului, este necesar i amenajarea radierului bazinului cu pantele corespunztoare unei bune circulaii a amestecului ap - nmol activat. 7.5, DECANTOARE SECUNDARE In decantoarele .secundare se reine membrana biologic sau flocoanele de nmol activat evacuate odat cu efluentul din filtrele biologice, respectiv din bazinele de aerare. Rezult c decantorul secundar constituie o parte component de baz a treptei de epurare biologic. Din punct de vedere constructiv, decantoarele secundare frecvent folosite sunt de tip longitudinal i radial, echipate cu dispozitive adecvate pentru colectarea i evacuarea nmolului n.mod continuu sau cu intermitena, intervalul de timp dintre dou evacuri de nmol s nu fie mai mare de 4,0 ore. Avnd n vedere c"> ace&i nmol pre/ nt un coninut mare. de ap, evacuarea lui se tace pan oi'onare, sau prin pompare; podul raclor este echipat ca. conducte de suciune care dirijeaz nmolul spre o rigol pentru evacuarea lui n exterior. Alegerea tipului .de decantat,a 'numrului i mrimea
378

EPURAREA APELOR UZATE ..URBANE

decantoarelor se face pe considerente' tehnico-economice, cu' respectarea prevederilor din STAS 4162/2-89 "Decantoare secundare".

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

7.5.1, Decantoare orizontale longitudinale Forma, dimensiunile i caracteristicile tehnologice sunt conform figurii 7.53, cu precizarea c n figura 7.53 a se prezint echipamentul pentru evacuarea nmolului prin. sifonare, iar n figura 7.53 b, cu evacuarea prin. pompare. Dimensionarea decantorului se face n funcie de debtul maxim al apelor uzate (Qz; max), iar pentru verificare se. adaug
>i ufcullui ui; icUilvLiidiw, duiua. \jx Vzi max VR-

Suprafaa orizontal a compartimentelor de decantare se determin cu ajutorul relaiei:


An sau --An-

.9, u<

(7.67)

n care: Qc - debitul de calcul (Qz; max), n mJ/h: Us ,US - ncrcarea superificial, adic debitul apelor uzate (de calcul sau de verificare) aferent unui m" de suprafa orizontal util de decantare, n m/h (din tabelul 7.11). Tabelul 7.11 Tipul instalaiei ce precede deeantoriii secundar Filtre biologice de mic sau de mare ncrcare Bazin de aerare, exclusiv cele cu aerare prel. Bazin de aerare cu aerare prelungit
378

ncrcarea superficial (m/h)


U

s,

U
A-i.1 C&. X\- a

s,
J-* a /

0,7 - 1,5 0,7 - 1,2 0,3 5 - 0.7

11J. M. A. -

iCt

-j

I CJ

max. 1,4

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Pentru a stabili toate elementele geometrice ale' decantorului, specificate n figura 7.53, cu valoarea cunoscut a ariei orizontale se apeleaz la datele din tabelul 7,12 cu urmtoarele precizri: - lungimea rigolei laterale pentru colectarea apei decantate este Lu/2; - lungimea util a .decantorului longitudinal, Lu = L - 1,0; - aria util a decantorului, Au = Lu (B - B3); - volumul util.al decantorului, Vu = Au iiu. Pentru decantorele secundare amplasate dup bazinele de aerre eu nmol activat, se poate calcula aria orizontal a decantorului n. funcie de ncrcarea superficial cu materii n suspensie (Iss)- Acest parametru exprim cantitatea total de
1 .2

MTS, n decurs de o zi, aferent unui rn" de suprafa orizontal util de decantare i se determin cu relaia: ISS= (^%Q*) A0 n care: - . ,(7.68)

Iss " ncrcarea superficial cu MTS, n kg/m -zi; CN - concentraia nmolului activ din. bazinul de aerare, n kg MTS/m'';
\/ Q 7 \^K_3 /~1() "" iiu ia ii i i v vuj.iUjvU.tv,

In ceea ce privete valorile lui Iss? Imhoff recomand 2 valori de 2,5 - 3,75 kg MTS/m -h ia nmolurile cu IVN sub 150 ml/g, iar experiena de pn acum din ara noatr, indic valori de 2,7 - 2,9 kg MTS/m"-h. Suprafaa orizontal util a Jecaniorul 1 calculat 'cu relaia (7.67) sau (7.68) va fi luat 'n considerare aceea cu valoarea cea mai mare. 379

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


8 mi mi L Au
Bl m 2,9

DECANTOARE ORIZONTALE LONGITUDINALE


B2 m 2,8 83 m 0,3 1 m u m 2.4
h

TABELUL 712 Ec m 3,4 Vu


d

hi m

hr rn

3m

a de mm

mm

3,5 J21. .35


i 4,0 25 .40 . 30 ,50 . 35 .5 5 . 44 60

64... 108,8

0,3

0,3

3,0

1,62

154,0... 261,0 231,0, . 375

150... 250 200... 300

100... 150 100... 150 00 l200 -"

88,8... 3,4 144,3 132,5... 4.2 255,4 190.4... 5.2 302,4

3,3

0,3

2,6

0,3

0.3

3,2

1,61

3,9

5.0

4,3

0,4

2,7

0,3

0,4

3,4

1.595 4,9

358,0. 200... 400 609 552,0 ... 877 880,0... 1207 1229 ... 1731 1533 . .. 21-00 1869 ... 2503 250... 400 300... 500 400... 600 400... 600

6,0

5.3

0,4

2,9

0,3

0.4

3,6

1,595 5,9

100 ... 200' 125 ... 250 150 ... 250 .150 . .. 250

7.0

283,8... 6,2 339,4 372,4... 7,2 524.4 464,4... 0,2 636,4 566,4... 9,2 758,4

6,3

0,4

3,1

0,3

0,4

3,8

1,595 6,9

8,0 50 8,0 55 .

70 ,75

7,3

0.4

3,3

0,3

0,4

4,0

7,9 , ___ , 1,515

8,3

0,4

3,3

0,3

0,4

4,0

1,525 8,5

10,0

60 .80 .

9.3

0,4

3.3

0,3

0,4

4,0

1,525 9,3

400... 700

150... 250

Ca element de verificare a dimensionrii decantorului, l reprezint timpul de decantare care se determin cu relaia: h ' , (7.69)

IL td=s- sau td=- ..... JL-

tU h

in care: tdc, tdu - timpul de decantare, n ore, aferent debitului de calcul, respectiv debitului de verificare (tabelul 7.13); hu - adncimea util, n 111 (din tabelul 7.12); Us , Ug - ncrcarea superficial, n m/h.
380

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Pentru a stabili toate elementele geometrice ale' decantorului, specificate n. figura 7,53, cu valoarea cunoscut a ariei orizontale se apeleaz la datele din tabelul 7.12 cu urmtoarele precizri,: - lungimea rigolei laterale pentru colectarea apei decantate este Lu/2;. - lungimea util a .decantorului longitudinal, Lu = L - 1,0; - aria util a decantorului, AD = Lu (B - B3); - volumul util al decantorului, Vu = Au hu. Pentru decantoarele secundare amplasate dup-bazinele de aerare cu nmol activat, se poate calcula aria orizontal a decantorului n.funcie de ncrcarea superficial cu materii 'n suspensie (Iss)- Acest parametru exprima cantitatea total de MTS, n decurs de o zi, aferent unui m~ de suprafa orizontal util de decantare i se determin cu relaia: 1 N(QC1QR) A0
(768)

m care: Iss ' ncrcarea superficial cu MTS, n kg/m -zi; CN - concentraia nmolului activ din bazinul de aerare, n kg MTS/m";
S \/3 i ~\ ., A. ... \fR.5 /lj) ~ -r% "\ t o 11 -i \ si puri^c^llti IlUiauilv wUilUiJyuiV.

In ceea ce privete valorile lui Iss, Imhoff recomand valori de 2,5 - 3,75 kg MTS/nT-h la nmolurile cu IVN sllD 150 mi/g, iar experiena de pn acum din ara noatr, Indic valori de 2,7 - 2,9 kg MTS/m2-h. Suprafaa .orizontal util a decantorului calculat cu relaia (7.67) sau (7.68) va fi luat n'considerare aceea cu valoarea cea mai mare. 379

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


DECAN TOARE ORIZONTALE m m JJNGITUDINALE 83 m hd m H
m 2,8 0,3 2,4 0,3 0,3 m 3,0 1,62 TABELUL 7 12 m Ec m 3,4 Vu 3 m
d

8m

Lm

Au m

Si m 2,9

o a mm 150... .250 200... 300 200.... 400 250... 400 300... 500 400... 600 400.,. 600

mm

3,5

21 .35 . 25 .40 . 30 50

64... 108.8

154,0... 261,0 231,0 375 358,0... 603 552,0 ... 377 880.0... 1207

100... 150 100... 150 | 100... | 200 ] 100... I 200' 125 ... 250 150 ... 250 150 , .. 250 I

4,0

88,8... 3.4 144,3 132,5.. 4,2 255,4 190,4... 5.2 302,4 2833... 6.2 389,4

3,3

0.3

2,6 0,3

0,3

3,2

1,61

3.9

5.0

4,3

0,4

2,7 0,3

0.4

.3.4

1,535 4,9

6.0

35 ,55 . 44 .80 . L

5,3

0,4

2.9 0.3

0,4

3.8

1,595 5,3

7,0

6,3

0,4

3.1 0,3

0,4

3,8

1,595 6.9

8.0'

50 ..70 372,4.. 7.2 524,4 . 55 .75 . 60 .80 . 464.4... 8,2 536,4 566,4... 9,2 758,4

7,3

0.4

3,3 0,3

0.4

4,0

1,515 7,9

1229 ... 1731 1533 . .. 21-00

8,0

8.3

0.4

3,3 0,3

0,4

4,0

1,525 8,9

10.0

S.3 0,4

3,3 0,3

0,4

4.0

1,525 9,9

1869 ... 2503

400... 700

150... 250

Ca element de verificare a dimensionrii decantoruliii, l reprezint timpul de decantare care se determin cu relaia: h II
v

h IL

(7.69)

td = ^ sau td ,.= - .......................... in. care: tdc, tdu - timpul de decantare, n ore, aferent debitului de calcul, respectiv debitului de verificare (tabelul 7.13); hu - adncim.ea util, n m (din tabelul 7.12); Us , U5 - ncrcarea superficial, n. m/h.
380

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Tabelul 7.13 Timpul de decantare Tiptil ele instalaie ce precede ' decantorul secundar F i l t r e biologice de mic sau de marc nclcare Bazin de aerare, exclusiv cu aerare pi ciungit Bazin de aerare cu aerare prelungit ncrcarea superficial.1 ore)
lil flly

, 5 - 2.' 3,5 - 4,0 3.0 - 4,0

iun. 1.0 min. 2,0 min. 2,0

Rigolele laterale pentru colectarea apei decantate sunt prevzute cu deversor. iar dimensionarea acestuia se va face la
3

un debit cu valori de pn la 10 m'/h-m deversor. 7.5.2, Decantoare orizontale radiaie Se dimensioneaz cu aceleai relaii folosite la decantoarele longitudinale i cu respectarea timpului de retenie n decantor din tabelul 7.13. Forma, dimensiunile i caracteristicile tehnologice ale acestor decantoare sunt conform figurii 7,54 i tabelul 7.14, cu meniunea c n figura 7.54 a se prezint sistemul de evacuare a nmolului prin suciune hidraulic aplicat la decantoarele radiaie cu diamentrul (D) de 30 - 50 m, iar n figura 7.54 b cu evacuare, prin raciare, a nmolului spre baa de nmol, recomandat pentru cele -cu diametrul (D) de 15 - 25 m. Decantoarele orizontale radiaie vor avea suprafaa util, innd seama de notaiile din figura 7.54, astfel AH =0,785(0, -df), Cele cu diametrul mai mare de 50 m se prevd numai pe baz ele justificare tehnico-economic aprobat de ben.efi.ciar odat cu proiecii!. In asemenea cazuri, proiectul trebuie s cuorind si msuri pentru combaterea tendinei de cretere a turbulenei din cauza vntului. Nu se prevd decantoare radiaie cu diametrul
Mi ai illiv u.v 1^ jju.

381

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Figura 7.54. Decantor secundar orizontal radia! 1-camera de distribuie; 2-pod raclor; 3-jgheab colector inelar fix pentru nsmos.; 4~gn.Ca-b colector IGUI pentru rianiOj.; S-coneiicta siion; o-guri u.e aspiraie nmol; 7 -evi verticale de aspiraie; 8-deversor triunghiular sau lamelar; 9 - r i go l pentru colectarea apei decantate; 10-plnie pentru colectarea nmolului; da-conduct de admisie a apei; de-conduct de evacuare ap decantat; d-conduct de evacuare nmol activ

Instalaiile din dotarea decantoarelor secundare (poduri racloare, tubulatura de aspiraie a nmolului, pompe de nmol etc), vor,fi furnizate de firmele constructoare din ara noastr (ADISS Baia Mare etc) n urma organizrii de licitaii de ctre proiectant sau de beneficiar.

EPURAREA APELOR UZATE UKBANE

_i _,

<U o

m
4.

e e e

250 ... 350

C^J CN

7.14.

oo

sr

350 500

c x>

o m c? o

Oo oo

oo
40 O

ao c\cn oo

n -'i C ~

_^

c
~

LU

- O ti -

* ^ ~; 8^

_j -^

3T

^> ^
_ | D
!

r- )s

, ^ !

o5

^ S1

OM cr o
UJ

>=

ci

cr

5 . in
o c=s
CM

". -O

.1
U3 O" O) co co O
<r

A. <g 1
O rff)

o cu t

CO O <t

cr <r o

o"
CS

*"
C3

O l ^

<y>

CN

CM

C*j

<

co

(n !

ro

LU _I

e
x:
3
j_

o
-4" O*
in CN ^t"

RADIA

o"
y*3

o"
' in
CN ^? O O -<3CD O

e
t

CM"
vr O O

co
T

o co
O

m ro
%3" O

m
cn

y^

O O

*-$ O"

ro <r o

ro
CN 13

e
E E
CM c

n co
N O

m
UD CN O C5 4CD CN

">
O <? CO CM >*3-

i cn
CN io co

^. X3 , <
M Q

r^
C4 03

O fO

cn
ir)

o, ro

o m

sf
*T

&f) Q3 ^ ~ ,

cn
CM
<r ai fM

*~
CO CM <r O f^5 O

T-

?*

r-

^.

i~j
tn"

o"
CN O CN

o o

if> -s in <r

-<r

-^_~ ^

n
1/)

m
CM

O IO

383

Capitolul 8 EPURAREA

TERIAR A APELOR UZATE.


Creterea continu a nevoilor de ap n lume ca i dezvoltarea construciilor hidrotehnice i prin aceasta realizarea de noi lacuri artificiale au fcut, ca lacurile s fie. solicitate din ce n ce mai mult ca surse de ap potabil i industrial. In aceste condiii poluarea secundar a lacurilor devine o problem care se pune.an de an cu o acuitate sporit n di verse ri ale lumii, i bineneles, i n ara noastr.
6.1, O'UUFUJL, cruiLAjn.il i n, AI IAM.IL

Evacuarea mecano-biologic asigur eliminarea, n prima treapt (mecanic), a materiilor solide n suspensie decantabile i a grsimilor care pot fi flotate, .iar n treapta a II-a (biologic) se elimin cea mai mare parte din materiile organice dizolvate i n suspensie, precum i degradarea unor substane toxice cum ar fi cromul hexavalent i cianurile. Totui, aceste procese clasice de epurare au o eficien limitat n ceea ce priveete reinerea detergenilor, a produselor petroliere, hidrocarburi aromatice substituite (mai ales intermediari pentru colorani, medicamente, fibre sintetice etc), bacterii patogene, sruri anorganice fertil iz ante (azotai i fosfai) etc. Dei concentraiile acestor substane n efluent, respectiv n receptor sunt de obicei sczute, de multe ori imperceptibile organoleptic, efectele lor fiziologice posibile nu pot fi neglijate deoarece consumarea acestor ape ca'ap potabil reprezint un pericol potenial pentru sntatea public, iar ingerarea continu a acestor substane cu concentraii reduse, pot avea efecte cumulative cu efecte imprevizibile pentru om i animale,
384

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Prezena" spumei datorit detergenilor precum i a srurilor fertilizante n apa epurat conduce/ pe de o parte Ia afectarea calitii estetice a receptorului, iar pe de alt parte la proliferarea algelor planctonice. Ca toate plantele verzi., algele folosesc dioxidul de carbon din ap pentru a-1 transforma n materie organic cu ajutorul clorofilei i a energiei solare i tot astfel metabolizeaz'compuii anorganici de azot, fosfor i potasiu. Dezvoltarea n apele lacurilor i n rurile lente a planctonului i a plantelor acvatice superioare autotrofe, duce -prin descompunerea acestora - la modificri puternice i funeste ale regimului biochimic, modificri accentuate i prin suprasaturarea n oxigen a straielor superioare n perioadele calde i nsorite i dezoxigenarea parial sau total a strateior de adncime n timpul stagnrii, datorit stratificrii termice i. de aici perturbri pentru diversele procese de oxigenare a materiilor organice, crearea unui mediu anaerob i formarea nmolului de fund n stare de putrefacie. .Astfel, polurii "primare" rezolvat prin epurarea mecano-biologic, i se substituie o poluare "secundar" aparent mai puin accentuat, dar care n timp ndelungat se dovedete a fi extrem ele periculoas i agresiv pentru fauna acvatic. Inco.venientele directe i previzibile sunt de ordin igienic i estetic, ca i de faptul c apa receptorului oevine din ce n ce mai greu de tratat prin apariia unor specii indezirabile de fi.toplancton care perturb funcionarea instalaiilor de filtrare i chiar a microfiltrelor i dau un gust. neplcut apei potabile. Prezena' srurilor fertilizante n apa epurat prin procedeele mecanice i biologice studiate anterior, indic c aceste trepte de epurare nu au posibilitatea, de a reine aceste substane. Unele cercetri (Wuhrman, 1974) arat c procedeele
385

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

clasice de epurare elimin pn la 50% azot si 40% fosfor total. Alte observaii efectuate la diferite staii de epurare ale cantonului Zurich (Elveia) au constatat c procentul de ndeprtare, prin. procesul biologic, a compusului fosforului (Ptotai) oscileaz n medie ntre 17% i 28%, ns n unele cazuri pot rezulta randamente cu mult inferioare, ca urmare a mineralizrii fosforului organic, astfel c efluentul final coninea mai muli fosfai dizolvai dect apa oredecantat. Din cele artate rezult necesitatea de a elabora o tehnologie de epurare a apelor uzate care s o completeze pe cea aplicat pn n prezent, pentru a se obine o ap care s poat fi folosit fr restricii, chiar, la unitatea unde a fost impurificat. Prin epurarea teriar sau treapta a 111-a ele epurare se nelege o nou tehnologie de reinere din apele uzate a compuilor azotului i fosforului (n special), precum i a altor impurifi.cat.ori a cror structur chimic i biologic nu permit a fi reinute i eliminate ntr-o staie de epurare obinuit. Aceste noi procese tehnologice se pot aplica nu numai dup cele dou trepte, ci chiar direct apei uzate brute sau ntr-un stadiu oarecare convenabil al procesului clasic. Metodele aplicate pentru epurarea teriar sunt de natur
TiTi ro

r- Im rvvi r r

ei

ki r\ r\Ti r*ni

l-rt

cronAT"- 1

AKI A^fi-irpl^

pm H-B-O -f-s %

nii^a,

v- J.1AI.XAJLV-<A

uluiudi^a.

xxk

iv,!LvC\ o-i

v/niiCi- uVCit

C pui ci. i Ii

teriare nu pot fi atinse prin utilizarea unui procedeu n ntregime biologic sau n ntregime fizico-chimic. De exemplu, n cazul unui procedeu fizico-chimic, cum ar fi adsorbia. pe crbune activ pentru reinerea substanelor organice solubile, pune' n eviden, prin datele experimentale,, c' o .parte msurabila a aciunii de ndeprtare a acestor substane se datorete activitii bioiogi.ee ' clin coloan sau din patul expandat i ca atare trebuie considerat ca un procedeu combinat biologic i fizico-chimic.
388

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

O metod fizic aplicat frecvent n-epurarea teriar a apelor uzate const n filtrarea apei prin intermediul filtrelor de nisip. Ele sunt proiectate n condiii similare cu filtrele rapide din staiile de tratare a apei.,, viteza de filtrare fiind variabil n funcie de concentraia suspensiilor din apa uzat. Cercetrile recente, indic o eficien de 70 - 90% n ceea ce privete reinerea suspensiilor" l 35 - 75% din punct de vedere al CBO5. Filtrarea prin nisip produce o scdere a oxigenului dizolvat n efluent, ceea ce impune trecerea acestor ape prin bazine de aerare n vederea creterii coninutului de-oxigen a efluentul ui deversat n receptor.

8,2. PROCEDEE

UTILIZATE PENTRU ELIMINAREA. SRURILOR

CU CONINUT DE AZOT I FOSFOR

Ar fi de dorit, pentru a evita complet creterea produciei de biomas n receptor, ca descrcarea de ape uzate epurate, s prezinte un coninut de substane nutritive cobort Ia nivelul concentraiilor din apele nepoluate, exigene care ar implica pentru efluenii finali nu coninut n Ptotai de 0,03 mg/dm , respectiv Ntotai de 0,3 mg/dm" (STAS 4706-88). Practic, cu mijloacele tehnice actuale i- meninerea cheltuielilor de ' exoloatare n limite raionale, se oot realiza concentraii n efluentul final de 0,5 - 0,6 mg Ptotai/dm' i 2 - 4 mg Ntotai/dm . 8,2.1. Eliminarea, fosforului Concentraiile uzuale de fosfor la apele uzate menajere din centrele urbane, sunt indicate n tabelul 8.1.
387

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Tabela! 8.1.
pa uzat - dup treapta primar - dup treapta bilogic PO4
lira < / rl rsu * o r g a n i c ~*~ * p o l i f o s f a t

mg PMm3 4-6 (63%) 1,5 ' (15%)

LJtHisiJr

Total mg P/dmJ 6 - 10 (100%) 4.7 (100%)

2 - 4,8 (37%) 2,5 - 6 (85%)

Reducerea osforului total dup treapta uiulogic este de ordinul a 20 - 35% n funcie de condiiile de exploatare din staia de epurare i de compoziia apelor uzate. Aceast reducere poate fi mai iniportant la apele uzate bogate n carbon (CBO5 - G) incorporat mai mult n biomas, sau cu concentraii puternice de ioni anorganici (fier sau duritate Ca), concentraii care favorizeaz precipitarea. Tehnica cea mai uzual de reinere a fosforului este fizico-chimic avnd la baz procese de precipitare i adsorbie cu ajutorul coagulanilor. In acest scop, se folosesc ionii de Fe ", Al i Ca provenii din soluii de clorur feric (FeCi3), sulfat de aluminiu ((SO^A^') i/sau var stins (Ca(OH2)). Transformarea compuilor fosforului cu ajutorul acestor reactivi de precipitare, n condiiile realizrii unui pH adecvat, duce la formarea unor fosfai IPO4 i greu solubili, floculani i uor sedimentabili. Mai mult, aceti compui au i o bun capacitate de adsorbie a fosfailor organici, i polifosfailor. Este important de menionat c aceste procese de precipitare se desfoar destul de lent. Controlul timpilor de reacie necesari trebuie asigurat prin organizarea procesului i prin dimensionarea corespunztoare a bazinelor. In condiiile de concentraii, si temperaturi medii ale apelor uzate, timpul de reacie pentru cei trei. reactivi menionai trebuie s fie de ordinul a 30 - 60 minute.
388

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

CI orara feric (FeC.13) prezint marele avantaj, fa de ceilali coagulani, c este ieftin, iar fosforul feric obinut este greu solubil. Aciunea cloruni ferice nu se limiteaz numai la fosforul mineral, ci se extinde i asupra fosforului organic i, fiind deja oxidat la maximum, nu consum oxigen, deci nu frneaz procesele biologice necesare epurrii. Reaciile de precipitare au Ioc n condiiile unui pH = 7 - 8, iar stoechiometria procesului este de forma: compui Porg+ Ppolifbsf., dizolvai Adsorotie Fe"*3 + 30H~ + H20 FefOHJ, nHgOinsolubiljaocona Adsorbie +0 e + POT/--------- ------- FeP04, insolubil

(FeCfe)
Sulfatul de aluminiu folosit n soluie apoas cu coninut ridicat de aluminiu, ia un pH = 6 - 7 , conduce la urmtoarea reacie de precipitare:
compigi Porg + Ppolifosf, dizolvai 1

Adsorbie AI +3 + OTT + HoO -> AlfOFlV " F-O'nwAiKilflnmm


I 11 t ^j\..s X. x 1 ir/v ^ 1 u V/ i ijy liAiy v .s,lj.wv/ji.L.iwj..t^lv/w.i.jLw

[Adsorbie Al+3 + PO43 - --------------- Al PO4, insolubil Varul. a(O.FDi. sub form oulverulent sau sub form de lapte de var, necesit pentru precipitare un pH = 10,5 - 11, iar reacia de precipitare se prezint astfel:
389

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

org ' :lpoiifosf.,dizolvai

Ad sortite 5Ca + PO4 + OPfc^ Ca5{P04)3 O1-1 insolubilflocona ^<?~~~~^ CaHP04 "* CaH(P04)3OH
+2 3

Cantitile de Fe, Al, sau Ca, teoretic necesare, se ........................................................................................................ bazeaz pe conversiunea stoechiometric a \PQ^ j. Este ns necesar s se dozeze cantiti suplimentare de reactivi pn la obinerea unor hidroxihidrai buni floculani i care s poat adsbrbi compuii fosfai reziduali. Pentru a asigura formarea flocoanelor se recomand ca reactivii introdui n bazin s fie permanent agitai, prin aerare sau agitare mecanic, dup care se las un timp corespunztor pentru reacie i decantare, In principiu se dispune de mai multe posibiliti de introducere a reactivului de precipitare (R.P.) n schema tehnologic a unei staii de epurare, rezultnd ca posibiliti: precipitarea preliminar, precipitarea simultan i precipitarea secundar, posibiliti indicate n figura 8.1. (prile care trebuie s. asigure timpii de reacie sunt haurate), Precipitarea preliminar const n introducerea reactivului n influentul decaiitorului primar, prezentnd urmtoareie av antaj e: - necesit un volum mic de construcii suplimentare (numai un bazin de amestec i de floculare);

390

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


Preciipitqre preiimjnaro

'Precipitare

secundara K^ ^p

*H

D.P

j-t-{

B.A

Figura 8.1. Scheme tehnologice de

defosfatare a apelor uzate

- face posibil tratarea unei pri din apele uzate diminund astfel ncrcarea n treapta biol.ogi.ca; - produsele de precipitare vor amplifica efectul decantrii primare. Aceast schem tehnologic presupune i apariia, unor riscuri legate de: asigurarea, unui control riguros asupra mrimii procesului de eliminare a P, existnd un risc serios de a rmne insuficient fosfor necesar ca nutrient n treapta biologic; - obinerea unor condiii optime de floculare ntr-o ap brut este dificil de realizat din cauza riscului de stabilizare prin lanurile caxizate ele substanele organice disociate n apa uzat i de aici rezult o slab eficien n utilizarea produselor de precipitare, Precipitarea simultan presupune adugarea reactivului de precipitare n influentul bazinului de aerare sau al decantorului secundar. In ambele -cazuri reactorul este de fapt bazinul de aerare, dar n ultimul caz apariia pericolului de stabilizare prin formarea lanurilor cauzate de materiile organice este mai redus. Ca i n schema precedent, nici aici
391

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

nu sunt necesare construcii suplimentare, dect o staie de dozare. In schimb, pot fi evideniate urmtoarele incoveniene: - limiteaz alegerea reactivilor de precipitare (numai srurile de Fe i Al) deoarece utilizarea varului conduce la un pH foarte ridicat, care stopeaz activitatea,biologic; - flocularea hidroxihidrailor n prezena nmolurilor active funcioneaz necorespunztor. Particulele de hidroxid, fin dispersate, tulbur efluentul din decantorui secundar. In cazul precipitrii cu C^Fe, adeseori se constat precipitaii de rugin n-decantorui secundar sau n colectorul de evacuare; - cantitile de nmol din. bazinul de aerare cresc considerabil datorit reactivilor de precipitare, partea de nmol biologic trebuind s nu descreasc pentru a menine eficiena
eDUrrii hinlAcrirf

- sunt necesare spaii suplimentare de peste 50% n decantorui secundar pentru a putea primi aceste produse de precipitare. Precipitarea secundar (posterioar) se realizeaz separat dup treapta biologic, schema, cuprinznd toate compartimentele necesare (preparare, amestec, reacie) i' un
f~tiar"^-m,ir ir\-t^ T-, ir* Y*S *" ""i n & >eoni **>" o *-"* f-*:* %"^'\ 4- *-, *- y-. ^ -v\ i r\ **-/riA 'v'snr',>'! cd r\ o *i f

de epurare teriar propriu-zis. De asemeni se prevede i recircularea intern a nmolurilor din.decantor n bazinul de reacie care este dimensionat la un-timp de reacie de 20 - 30 minute. Aceast schem tehnologic prezint avantajele urmtoare: - precipitarea fosforului este indepedent de epurarea biologic i poate funciona cu orice tip de reactiv; - nmolurile, de precipitare . anorganice pot fi tratate separat, deshidratarea, acestora, fiind mai bun fa de amestecul acestui nmol cu cel biologic;
O \3 JC

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- se realizeaz o puternic eliminare suplimentar a poluanilor reziduali prin efectul de adsorbie ai reactivilor de precipitare; - efluenii sunt foarte curai. Principalul dezavantaj al acestui procedeu- const n suplimentarea cheltuielilor de investiii cu circa 10% fa de o staie de epurare clasic, cu nmol activ. innd seama de avantajele i dezavantajele tehnice, sigurana n exploatare, costul i gradul de eficien total, rezult c precipitarea secundar apare ca un. sistem superior, iar primele dou sisteme tehnologice sunt utilizabile numai ntr-o'perioad de tranziie pn se va executa treapta teriar pentru defosfotarea apelor uzate. 'Iu. legtur cu aplicarea acestei tehnologii de eliminarea fosforului din apa uzat se ridic mai multe probleme ce trebuiesc analizate pentru a definitiva detaliile instalaiei, cum ar fi: - care este coagulantul cel. mai indicat i ct de mult nmol se produce n. urma precipitrii fosfailor; - n ce msur se poate recupera coagulantul; - care sunt particularitile fraciunii coloidale solubile i non-adsorbabile a materiilor organice din apa uzat, brut; - dac fierul rezidual, ajuns n receptor, nu favorizeaz
ULiVUidiCd iJju.AiiJ.lui digc ^ c C i v - c L ai l l c uc pailu. :tll,jlm clCCiuali,

n Germania, au demonstrat c utilizarea domni ferice nu produce dezvoltarea de alge i nici chiar a algei albastre, caracteristic apelor cu. coninut de fier). 8.2.2. Eliminarea azotului Aa cum s-a artat n cap. 2, azotul total din apa uzat brut este definit de urmtoarele dou componente: mineral
393

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

(azot molecular dizolvat N2, ion de nitrit

NQ>, ion de nitrat

NC, ion de amoniu NHJ, amoniac NH3, oxid de azot NO) i organic (proteine, aminoacizi, amine). Dup epurarea biologic, n unele ape uzate urbane se gsesc urmtoarele proporii de compui azoiici dizolvai, aa cum rezult clin tabelul 8.2. Tabelul 8.2. N rezidual dup treapta biologic | fr cu nitrificare nitrificare 100% 100% 70% 3% 10% 20% 92% 5%

Forma de azot

A2ot total (N total) Sruri de amoniu |NH^ Nitrii i nitrai |NO? + NC Azot organic (N organic)

Trebuie menionat c n cazul compuilor de azot organici sau anorganici dizolvai n apele uzate (aminoacizi, amine, NH4, NO2 i NO3 ) nu s-au'identificat reacii de precipitare cu ajutorul produselor chimice 'de uz curent. In principiu, eliminarea azotului se poate realiza prin urmtoarele'procedee: ' 1 - Reinerea compuilor de azot organic prin schimburi de ioni sau adsorbie -pa carbon activ. Datorit costurilor ridicate, acest procedeu nu a cunoscut o larg rspndire pentru epurarea apelor urbane, ci numai 'pentru anumite ape uzate industriale cu concentraii ridicate de azot.
394

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

2 - Aducerea compuilor de azot la forma de nitrii, respectiv nitrai (nitrificare) i reducerea oxigenului prin respiraia microorganismelor (denitrificare) rezultnd azot liber care se volatilizeaz. 3 - Aducerea compuilor de azot la forma de amoniu i reducerea ia forma de amoniac, care se volatilizeaz. Procedeul de nitrificare - denitrificare const n oxidarea compuilor azotoi prin utilizarea unei cantiti suplimentare de oxigen fa de cea necesar substanelor consumatoare de oxigen (CBO5 - C) i apoi reducerea oxigenului din ionii de nitrii i de nitrai n mediu anoxic de ctre bacteriile denitrificatoare i eliberarea azotului molecular (gaz volatil). Acest procedeu de nitrificare - denitrificare este utilizat atunci cnd se dorete obinerea unei eficiente ridicate n eliminarea compuilor azotoi din apele uzate (n influentul staiei de epurare pred min. azotul legat organic, iar n efluent se regsesc compui de amoniu sub form de nitrii i nitrai, care apoi prin denitrificare sunt redui la azot gazos sub form molecular care se degaj n atmosfer. Nitrificarea reprezint procesul de oxidare, cu ajutorai bacteriilor autotrofe i heterotrofe, a ionului de amoniu la faza de nitrai (azotai), trecnd prin faza de azotit (nitrii), necesitnd un consum de oxigen de 4,75 kg C^/kg azot din NIT4. Procesul de oxidare se desfoar deci, n dou faze: - n prima faz are ioc. oxidarea antoni ului fa faza de nitrit, sub aciunea bacteriilor autotrofe, obligate -aerobe, de ti nul Nitrosomonas Cnitrosobacterii). reacia fiind'de forma: Nl +1,5 02 -> 2 H+ + H20+ NC - n faza a doua are loc oxidarea nitritilor la nitrai,
395

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

realizat de pitrobacterii (de ex. Nitrobacter), reacia avnd forma: NO? +0,509 -VNC Viteza de consum, a oxigenului n faza de nitrificare este mai redus dect n faza de oxidare a materiilor organice coTtniiS ai carijOiiului, *_jti toate ca cinetica, reaciei ffiouale oe nitrificare,'n condiiile tipice.ale epurrii biologice, este nc puin cunoscut, totui desfurarea procesului este influenat de condiiile de mediu (pH, temperatur, oxigen dizolvat) i de vrsta nmolului. Meninerea pH-ului la un nivel optim care s. permit di oxidului de carbon s se disperseze n atmosfer, trebuie s stea n atenia celor ce conduc exploatarea staiei de epurare. Procesul' de nitrificare distruge alcalinitatea i pH-ul poate cobora la nivele care s nhibe activitatea, dac nu se iau msuri de corectarea pH-ului cu lapte de var. Teoretic se consider c 7,2 kg de alcalinitate total/kg NH3 ox idat se distruge n proces. Studiile efectuate de Engei i Alexander(1984) indic nivelul optim al pH-ului situat ntre 8,0 - 8,4, aa cum rezult din diagrama din figura 8.2. In ceea ce privete temperatura, cercetrile experimentale arat c viteza de cretere a microorganismelor ct i viteza lor de reacie este influenat de variaia temperaturii apelor uzate. Astfel, la temperaturi reduse procesul de oxidare a amoniului este mai lemn, ceea ce impune ca vrsta nmolului s fie mai mare, adic volume mai' mari de aerare, respectiv investiii i cheltuieli anuale ridicate

396

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


O" 'O ) O
>D .

r 30
L..

1= 2

OTl

"" *l 1

~ s

" X

1
x

["' '

_i J

5'E60
o ai E
&M1*

20

W*

i \ 1 ri
r

~T

1 ,__1
_J

r " ^

r~r 1

lf yr~n'

.A

1 1

rX i 1 3SU. 1 i J_ L IXC P X ' _ *+-1 f> . _l TTT" L L _1 J _ >.._! _ pr _ "f1 --- ! _J_I "t~T i i. l

f\
i

iii

.4 .

_L X-ii 1 .

L ij^

103 2,0

70
6,0

1 ^

s 1 8C pHi

~~

Figura 8.2. Variaia procesului de nitrificare n funcie de pH

. O nitrificare complet se realizeaz la peste 20C. Cnd n staia de epurare se utilizeaz reactivi care dau aciditate (de ex. sulfat de aluminiu la defosforizare), vor fi necesare cantiti supli-mentare de var pentru corectarea pilii 1 u. i. In ceea ce privete schema tehnologic de epurare care permit obi-nerea unui efluent nitrificat, deosebim: - schem ntr-o singur faz, n care n acelai bazin de aerare cu o ncrcare organic a nmolului sub 0,15 kg CBOs/kg SO-zi are loc eliminarea substanelor organice (CBO5 - C) i nitrificarea compuilor azotoi (CBO5 - N). Aceast soluie impune creterea duratei de aerare a apelor (sistem de aerare preiungit; 1 implicit a rnnmii bazinelor de aerare, ct i a instalaiilor generatoare de aer; - schem n dou faze (figura 83.), n care cele dou procese sunt realizate n bazine distincte. Se estimeaz c o cantitate de CBO5 - (C+N) de ordinul 40 - 50 mg/l poate fi tolerat n alimentarea unitii de nitrificare.

397

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

REDUCERE jBH^rr.g/1^ * | Bazin c3e omtfij


ffiWaM, SB

NITRIFICARE
UO f*&

i-U DS ^^_>J^

7^

Figura 8.3. Schema tehnologic ele epurare biologic cu bazin separat de nitrificare

Schema tehnologic cu dou bazine independente, cu to.ate c implic cheltuieli de investiii mai mari, prezint o orotectie mai mare a bacteriilor nitrificatoare fat de schema ntr-o sineur faz. In funcie de calitatea bazinului receptor i de concentraia n NO3 a efluentului, aceste scheme tehnologice pot fi completate cu bazine pentru denitrificare. Pentru dimensionarea bazinelor de nitrificare, se admite: - concentraia organic a influentului: CBO5 - C = 30 mg/l, CB05 - N sau NH3 - N = 15 mg/dm3;- oxigenul necesar: pentru oxidarea CBO5 - C = 1,5 kg Oi/kg CBO5, pentru oxidarea CBO5 - N = 4,6 .kg 02/kg CBO5 - N; ncrcarea volumetric a bazinului se consider-, din. lips, de date, valorile experimentale oferite de cercetrile efectuate n staia de epurare Marlboro; Mass USA, prezentate n figura 8.4.
398

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

10

' . 15
5

'

20

Temperatura In C
Figura 8.4. ncrcrile admisibile pentru bazinul de nitrificare

- timpul de retenie (de aerare) -4-6 ore, - .decantorul secundar se .va dimensiona ia o ncrcare uarauiica meaie ae io - &o m /ni zi, cu o adncime utila de 4 5 m. Denitrificurea poate fi definit ca procesul de respiraie a oxigenului din nitrii, respectiv nitrai de ctre bacteriile denitrificatoare, facultative din nmolul activ. Aproximativ 40% din bacteriile dintr-un bazin de aerare sunt capabile s utilizeze NQ> sau NQ7 n loc de O2 ca acceptori de electroni n lanul respirator n prezena unei surse de carbon asimilabil. tToousele ti nai e ale acestui lan respirator sunt N2 (sraz) 1 cantiti minime de N2O (gaz). In condiii de pH normal 7 - 7,2 sunt necesare condiii de anaerobie (fr aport exterior ele oxigen). Denitrificarea poate fi'.definit mai simplu prin realizarea. contactului dintre, apa uzat !" 111 Criticat" cu bio.rna.sa (nmolul activ) din reactor,' .n absena oxigenului. In acest proces acioneaz bacteriile reductoare (Pseudomonas, Micrococcus, Achrobactcr etc.) a cror colonii se formeaz destul de rapid, 399

EPURAREA APELOR UZATE URBANE'

deoarece adopt.uea !u 4^ ta f ua acr^b 1 la cea anaerob se face i fr dificulti iu-t]ore (dieast caracteristic a bacteriilcr denitrificalo.11 e din uimolu1 a c t 'v al unui reactor va permite pentru accelejaiea piocesuiiu, < a HI acelai spaiu de lucru s se alterneze n anumite .'ondin, ia/a aeiob cu cea anaerob), Necesitate <i pi otelului de 'k auiificare este impus ele prezena alamiant n apele nai iu ii * de azotai (nitrai) (peste 200 mg/l) pi o veni i ca minare a evacurii n receptori a efluentului staiilor ele cDurare urbane si naustnaie, precum i a apelor provenite de la fermele zootehnice, la care se adaug ngrmintele chimice dispersate pe terenurile agricole. Aa cum s-a artat, ionul de NQ5 i cel de fosfor sunt asimilai cu uurin de ctre alge, contribuind ia apariia fenomenului de "nflorire" a lacurilor i a rurilor cu curgere lent, de nmulire exploziv i exagerat a acestor. organisme cu consecine negative asupra calitii apei, prin eutrofizarea lor. De asemenea, des? ionul NOf n sine nu este toxic. n schimb prin ingerare, la mamifere, prin reducerea sa la nitrit (de ctre microflora intestinal ipH-ul stomacal acid, mai ales la copii i animanele tinere), oxideaz ionul feros din. hematii la ionul feric, micornd astfel capacitatea sngelui de a fi purttor de oxigen (Ognean - 198:7), Aceast stare este cunoscut ca methemoglobinemie i poate conduce la asfixie i ia moarte. Standardele Uniunii Europene pentru apa de but specific faptul c NO3 nu trebuie s depeasc 50 mg/l, ceea ce este echivalent cu 11 miiigrame pe. litru de nitrat N (concentraia NQ> din .apa'de but trebuie s fie nul). Aceste considerente au condus la. includerea procesului de denitrificare la staiile de epuare, de obicei ca treapt teriar. Procesul de denitrificare, n afara condiiilor de anaerobie care' sunt eseniale, este la rndul su dependent de o serie de factori: '
400

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

pH-ul pentru activitatea bacteriilor den.itrificatoa.re va fi de 6,5 - 7,5. Dac pH-ul efluentului din bazinul de nitrificare Ta depi uneori valoarea de 7,5, acest lucru nu trebuie s ne.alarmeze deoarece dioxidul de carbon generat prin oxidarea materiilor cu coninut de carbon, va reduce rapid pH-ul sub 7,5 i de aici rezult c nu este necesar adugarea de substane chimice pentru- controlul pH-ului; concentraia n biomas trebuie s. fie de ordinul a 2.000 - 3.000 mg substan uscat/din3 (fa de 1.500 - 2.000 n bazine nitri.ficatoare) in bazinele fr reci re ui are excesiva. Nmolurile rezultate din deiiitrificare au proprieti de decantare asemntoare cu nmolurile activate realizate n condiii bune i un. coninut n substane volatile de circa 65%; temperatura, ca factor important ai procesului, poate varia n intervalul de 5 - 20C, fr a inhiba activitatea bacteriilor, n schimb eficiena lor este mare ntre 10 - 20C; concentraia de carbon organic trebuie atent controlat ntruct substratul organic existent n bazin sau introdus din exterior s fie capabil s asigure reducerea nitrailor i n acelai timp s se evite excesul care poate fi regsit n efluentul unitilor denitrificatoare. Este tiut c rolul azotului' -este esenial n epurarea biologic, el contribuind direct la formarea nmolului activat din reactor. Pentru dezvoltarea echilibrat a masei bacteriene, ntre substratul organic (CBO5) i azot (exprimat prin azot total, denumit i azot Kyeidahi) trebuie s. existe un anumit raport a crui valoare maxim este, CBOs/Ntotai ~ 20. In realitate n apele uzate urbane acest raport prezint valori de 4,0 10,0, ceea ce iniplic suplimentarea substratului organic existent
401

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

rtrin
Ui iii

t n t v r\ r\ TI n & v *=* o
lilLiUUUVVlVW

I I AI
^-J-i. V JL

CU?CA
C> k&l O V

Avtarna
VAlVlllC

Ho
UV

^OI-KAM
VUlUV/il

organic; vrsta nmolului influeneaz direct asupra ratei de eliminare a. azotului total din apele uzate. Din azotul total existent n influentul staiei de epurare, exprimat n mg NTK/dmJ (Kyeldahl), circa 4 - 5% este nglobat n biomasa reactorului, o parte se regsete n efluentul epurat sub form de azotai sau azotii (cantitatea este invers proporional cu vrsta nmolului), iar restul, sub form de azot molecular generat prin denitrificare, este degajat n atmosfer. Despre sistemele enzimatiee implicate n denitrificare se cunoate nc foarte puin. Termenul de nitrat - reductaz este un termen coiectiv pentru untu sau mai rxiinte sisteme de reductoare de azotai, ntr-un mediu n care trebuie sa se respecte factorii limit precizai mai sus. Esenial este c pe lng azotat este necesar i o surs extern, de carbon organic pentru a furniza energia necesar intensificrii acestor reacii (la fermentarea anaerob a nmolurilor este specific respiraia endogen cu durate mari ale procesului). Ca surs de carbon se folosesc substane organice uor asimilabile si anume: fducoza etanolul, metanolul etc.'Cu toate c preul metanolului (alcool metilic) a crescut ca urmare a crizei petrolului, totui-avnd capaciti complet oxidabile i n consecin produce mai puin nmol, acest produs este cei mar recomandat n desfurarea procesului de denitrificare din staiile de epurare. Reacia de denitrificare ca surs de carbon - va fi de forma: 6 NQ + 5 CHjOH-* 5 C02 + 7 H,0 + 6 OH + 3 N2 .

Cantitatea de metanol recomandabil este de 3 - 4 kg pentru eliminarea unui kg de azot din NC, ns trebuie
402

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

controlat, aa cura s-a artat, cci orice exces- produce cantiti nedorile de CBO5 - suplimentar n efluent. Pentru glocuz ca surs de carbon, reacia total de deiiitri.ficare poate fi scris astfel: 24 NO, + 5C0H12Ofi ~ 30 CQ, + 18H20+ 24 OH +12 N2 Denitrificarea fiind un proces de reducere pe cale anaerob a nitrailor din ap, procesul se desfoar n bazine anoxice (mediu de via lipsit de oxigen). In aceste bazine are loc o agitare a amestecului pentru a permite meninerea substanelor solide n suspensie, dar suficient ele lent pentru a preveni contactul cu oxigenul' atmosferic ct mai mult cu putin. Tehnologic, denitrificarea se poate realiza n instalaiile existente, de epurare biologic cu nmol activ la care se efectueaz unele modificri, pentru a se obine zona. anoxic, sau n bazine speciale independente care reprezint epurarea teriar. Prima schem tehnologic const n amestecul nmolului de recirculare cu efluentul treptei primare care se dirijeaz n zona anoxic a bazinului ele aerare, acolo unde lipsesc instalaiile de difuzare a aerului i se monteaz, aa cum. s-a artat, numai agitatoare mecanice cu rotaie lent. In acest mod se estimeaz reducerea, concentraiei NOI n efluent cu circa 50%. Aceast schem, poate fi denumit cu "predenitrificare" i prezint avantajul eliminrii unei surse externe de carbon organic deoarece prin recircularea lichidului cu coninut de nitrati din zona' aerob n cea anaerob (anoxic) se asigur amestecul cu substratul organic, bogat n carbon, din influentul treptei biologice, iar oxigenul liber clin apa recirculat intensific procesul de oxidare a substanelor organice din bazinul anoxic.
403

EPURAREA APELOR UZATE 'URBANE

Deoarece pentru ambele procese se utilizeaz un singur decantor secundar, investiia devine rentabil. In figura 8.5. se prezint schema unei asemenea instalaii:

zona anoxica *( DP Vi /=^

Recirculare

Qgp

efluen f

'Agitator

Fig. 8.5. Schema fluxului tehnologic de epurare biologic a apelor uzate, incluznd denitrificarea

Pentru creterea eficienei procesului de denitrificare a apelor uzate se poate aplica schema de epurare n dou trepte, unde n prima treapt denitrificatoare - se elimin azotul din NC i a unei pri din CBO5 - C, iar n a doua treapt aerob - este dedesvrit eliminarea CBO5 - C i oxidarea srurilor de amoniu la azotat, urmnd ca prin recircularea n prima treapt, acesta s fie redus la N?, (gaz). In acest scop, efluentul treptei primare este dirijat astfel: o parte (a) intr n bazinul predenitrificator, iar celalalt parte (1-a) curge direct n treapta biologic; diferena de debit (b) din efluentul final este reci re ui at n prima treapt pentru obinerea produselor finale ale procesului de denitrificare. Aceast schem este artat n figura 8.6.
404

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

(1-g)Q

aer

Fig. 8.6. Schema fluxului tehnologic de epurare biologic cu nmol acti-v, n dou trepte - treapta predenitrificare; B treapta de epurare biologic

O variant a schemei cu predenitrificare o reprezint denitrificarea discontinu n care cele dou procese (nitrificarea i denitrificarea) se desfoar n acelai bazin (sau n dou/bazine separate), dar la momente diferite. In acest scop se execut unele manevre ale vanelor de pe conductele de aer, astfel ca aerarea s alterneze n cele dou compartimente, rezultnd periodic mediul necesar proceselor de nitrificare, respectiv de denitrificare (fig. 8.7,). Astfel, oxigenul introdus

405

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

*S
1 I

aer
4

T~T

v *

ANOXIC -- AERARE

AERARE

-{as)I

1~T~T~T~T~T aer

N.A. recirculare

Fig. 8.7. Schema de demtrificare discontinu.

n zona aerob particip intens Ia procesul de oxidare a substanelor organice n compuii oe amoniu, cupa care, prin ncetarea aerrii, n aceast zon se creaz condiii anaerobe, ceea ce permite ca nitratul format anterior s devin pe post de acceptor de electroni n condiiile cnd substanele organice din influentul primar sunt folosite ca donatori de electroni. Aceast schem tehnologic se bazeaz pe activitatea bacteriilor re ductoare care, aa cum s-a artat, prezint particularitatea n adaptarea lor rapid de la faza aerob la cea anaerob. Cu toate c din punct de vedere constructiv aceast schem necesit capaciti reduse (cheltuieli reduse de investiii), totui din punct de vedere tehnologic prezint unele rezerve legate de faptul c o mare cantitate din substratul organic al influentului se va oxida aerob, reducnd coninutul de carbon organic necesar procesului de demtrificare; aceast caren a schemei de demtrificare discontinu devine o problem important n cazul apelor uzate Ia care raportul CBOs/Ntotai este cu valori reduse.
408

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Cercetrile recente prezentate n literatura de specialitate' sub forma unui brevet de invenie avnd 'denumirea "BIO-DENJTRO", prezint o schem de cienitrificare avansat a apelor uzate alctuite din dou bazine gemene cu denitrificare discontinu unde procesul se desfoar prin internii tent pe seama inversrii direciei de curgere a apei in - -'ie dou (sau mai multe) bazine, aa tun) se noate vedeiea n fisura 8.8,

aer
i

X_JL

ANOXC ^JLERARE

Ape

i
0.5

aerare

epurate
mecanic"5

: rrTTTT'TTTrT-r1
8

AERARE *+- ANOXfC _+*. aerare

x___^_x -------------------------- .j.

N .. reci re mare

^^^^^^^^^^ aer -x-

S.Pn
Fig, 8.8, Schem cu denitrificare discontinu tip "BIO- DENITRO"

Aceast schem este aplicabil a apele uzate a cror raport CBOs/Ntotai este redus, ceea ce justific cheltoieiile suplimentare de investiie. ' D e ' asemenea, vor crete si cheltuielile de exploatare deoarece sunt necesare manevre continue ale vanelor de pe conductele influentului i de pe
LUIIUUI.IL.IC

ut tx'L.ij

piv-L-Uiii oi

o.-iid.i.i-t*^ o io iCiiirlliw.. iiv itdu\jx atv/j

JJLJ.

407

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

bazinul anoxic de primire a apelor epurate primar se prevede un agitator mecanic care are roiul de a' preveni sedimentarea suspensiilor din. bazin., precum i omogenizarea amestecului dintre debitul, influentului i debitul nmolului /lichidului de re ci re ui are al crui mrime reprezint de 2 ... 5 ori debitul de calcul. In cadrul staiilor de epurare unde exist suprafee disponibile de extindere, denitrificarea se poate realiza n bazine separate amplasate dup lieapta biologic. In aceast schem, denumit posidenuiif k a i e , nitrificare are loc n bazinul de aeiaie pun introduci u i unei cantiti suplimentare de aer, uneori chiar cu prelungirea duratei de aerare, iar n bazinul din aval unde se asigur un mediu anoxic, se desfoar procesul de denitri.ficare. In prima faz de nitrificare, substratul organic din apele uzate este intens oxidat, ceea.ee conduce la un efluent srac n carbon organic care nu este capabil s asigure energie -necesar ' bacteriilor denitri.ficatoare cu consecine nefavorabile asupra eficienei procesului. Aceast. situaie poate fi evitat prin creterea timpului de retenie a nmolului n bazinul de denitrificare cu precizarea c eficiena. nn este cea dorit ca urmare a fenomenul ui de mbtrnire a. nmolului, la care se ' adaug cheltuieli mari de investiii (bazine cu volume mari). Alt alternativ o reprezint alimentarea bazinului din exterior cu substane organice uor asimilabile (de obicei metanol). Costul suplimentar al sursei externe de carbon organic este parial compensat de volume mai mici de bazine ntruct denitrificarea a:re ioc prin reacii rapide de reducere. In figura 8.9. se prezint schema a.<stui prores, din care re/ulta c dup fiecare faz de lucru e-ue necesai cte un decantor secundar cu recircularea local a "nmolului.

408

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ML,

' N.A. recircuare

carbon organic Agitatoare 1 Sursf eiterna NOXIC N. A. recircuare ,

JJULULJLJL
Fig. 8.9. Schema tehnologic cu postdcnitrificarc i surs extern de carbon organic

Aceast schem, fa de cele analizate mai sus, indic un proces de denitrificare cu un consum energetic mai mare i un cost de exploatare mrit datorit sursei externe de carbon,., la care se adaug cheltuielile suplimentare de investiii aferente construirii unui nou bazin nsoit de decantorul secundar, In cazul localitilor mici cu debite ele 10 - 20 dm /s se recomand schema de denitrificare simultan, adic ambele procese (nitrificarea i denitrificarea) au loc n acelai bazin (este asemntor cu procesul de epurare biologic i nitrificare total a apelor din bazine de aerare .prelungit, descris anterior). In cazul cnd se aplic procesul de epurare cu anuri de. oxidare, exist o zon aerob n. aval de aeratorul cu ax
nri'ynntqi
IIIHP

ni-f

Ine nrnrpsnl

d*P

nitrifiearft

iar n

r.ontirmnr p

n sensul de curgere a apei, concentraia de oxigen dizolvat descrete, creind un mediu anoxic unde are loc procesul de denitrificare, astfel ca n final rezult un grad ridicat de epurare organic i de'eliminare a azotului (este tiut c o bun. denitrificare a apelor uzate depinde de o nitrificare ct mai complet). Parametrul cel mai important care intervine ia dimensionarea bazinelor denitri.ficatoaxe este, aa cum s-a
409

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

artat, temperatura apelor uzate care nu trebuie s coboare sub 10 C. Stabilirea ncrcrilor admisibile a materiilor organice compui ai'azotului (CBO5 - N sau NH3 - N) n m" i zi ce pot fi prelucrate n aceste bazine de de ni tri fi care se aleg n funcie de temperatura apelor uzate, Astfel, n figura 8.10. sunt prezentate ncrcrile admisibile ce vor stabili dimensiunile acestor bazine, diagramele respective fiind stabilite ne baza cercetrilor efectuate la staia de epurare din Manassas, Virgini a (USA). Din diagram rezult c volumul necesar la temneratura de IOC va fi de dou ori' mai mare ca cel necesar la temperatura de 20 C. prin urmare, pentru a realiza o denitrificare complet i n anotimpul friguros este necesar a se adopta o dimensionare cu un coeficient mrit de siguran. 3,200r
orm mnii ccw

2500 mg/l SSV 2000 mg/i SSV 1500 mg/l SSV 1000 mg/l SSV

----- Temperatura C
1 ?H

Figura 8.10. Variaia. ncrcrilor admisibile a bazinelor deoitrificatoare n funcie ele temperatur 410

EPURAREA APELOM UZATE URBANE

De exemplu, timpul de retenie a nmolului activ (timpul de retenie celular) este de 4 zile la temperatura de 20 - 30 'C i de 8 zile ia. 10 C, n cazul epurrii apelor uzate uor tratabile biologic (Stensel, 1973). Denitrificarea apelor uzate se poate realiza i cu ajutorul biofiltrelor, cu precizarea ca aici viteza de eliminare a azotului este mai mic fa de bazinele de aerare cu nmol activ.

8.3. ELIMINAREA . BACTERIILOR PATOGENE (DEZINFECIA)


Dezinfecia poate- fi considerat, de asemenea, ca un procedeu de epurare biologic care se aplic n treapta de epurare teriar, n scopul eliminrii bacteriilor .patogene din apa uzat epurat, n prealabil, prin metode clasice. Aplicarea procesului este oportun n cazul apelor uzate industriale (tbcrii, abatoare, uniti de cretere a animalelor, fabrici de conserve, industrie fermentativ etc), ct i apelor uzate urbane care conin germeni patogeni. Trebuie s 'se fac distincie ntre dezinfecie i sterilizare. Sterilizarea presupune distrugerea tuturor microorganismelor (bacterii, alge, spori, virusuri etc), n timp ce dezinfecia nu distruge toate microorganismele, ci numai pe acele care prezint pericol pentru sntatea public. Mecanismul dezinfeciei cuprinde dou faze: ptrunderea dezinfectantului prin peretele celular pe de o parte i denaturarea materiilor proteice din protoplasma, inclusiv a enzimelor, pe de alt parte. Agenii chimici (ozon, clor, brom,. iod etc.) pot degrada materia celular reacionnd direct cu aceasta, n timp ce metodele fizice induc modificri chimice ale acestui material.
411

EPURAREA-APELOR UZATE URBANE

Viteza de distrugere a microorganismelor corespunde unei reacii de ordinul nti, respectiv viteza de organisme distruse n unitatea de timp este proporional cu concentraia acestora. n momentul considerat, adic:
AW

"dl = k - N cit unde:

(8.1)

N - numrul de organisme la timpul t pe unitatea de volum; k - constanta de vitez de distrugere, cu dimensiunea t .


illii lilLcki CIL vx ^i-w^ti^-jL \*.j. } ol ^?utiii^ CApiLcsict taie

definete numrul de organisme la timpul t n funcie de numrul acestora. Nn la timpul tn (concentraia iniial), sub forma: N=N()-e_k-t (8.2)

Viteza de distrugere a organismelor (k) este influenat i de concentraia dezinfectantului (C). Intre aceasta i timpul necesar distrugerii (t), exist relaia: Cn-t = const (8.3)

n care n este un coeficient de diluie dup- Van't Hoff, o msur a ordinului . reaciei. Dac n este mai mare ea 1, eficiena dezinfectantului descrete rapid, .ca i cum ar fi diluat; dac n este mai mic ca 1, timpul de contact este mai important ca dozajul: .cnd n = , i , concentraia i timpul au aceeai pondere n aciunea, de dezinfectare.
412

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Pentru a exprima influena temperaturii asupra vitezei de dezinfecie,-s-a propus relaia empiric: ,kt = k2-d(t~20) in care: kt - constanta de vitez ia temperatura t; k2 - constanta de viteza la 20 C; d - o constant empiric (se stabilete experimental). Efectul de dezinfecie este influenat i de prezena n ap a. altor substane, mai ales compui organici, care pot reaciona cu agenii dezinfectnd inactivndu-i. Procedeele de dezinfectare pot fi fizice i chimice. Dintre metodele fizice de dezinfecie se menioneaz metoda termic i de iradiere cu radiaii de energie ridicat. Dezinfectia termic este rar aplicat, datorit consumurilor mari de energie. Iradierea este foarte eficient, folosindu-se razele gama, razele x i cele ultraviolete (frecvent aplicat). Procedeele chimice de dezinfecie utilizeaz urmtorii dezinfectant!: clorul, bromul, halogenii i iodul, precum i ozonul i permanganatul de potasiu, ultimii numai n situaii speciale deoarece sunt foarte costisitori. Pentru dezinfectia apelor uzate se folosete n mod obnuit clorul sau compuii lui (clorura de calciu, hipocloritul de sodiu etc). Clorul este furnizat fie sub form lichid, fie gazoas (clor lichefiat prin comprimare ia. 5 - 10 bari si rcire). Clorul lichid este preferat pentru dezinfectia apelor uzate deoarece are preul de cost cel mai redus n comparaie cu. ceilali dezinfectanti. Reaciile chimice ale clorului n contact cu apa, sunt:
iL- + ii90> li.Cji+ tilXj 413

(8.4)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Acidul hipocloros, n continuare, se descompune astfel: 2 HOCl-> 2 HCl+Oa Oxigenul format este un oxidant puternic care produce dezinfecia apei, iar clorul acioneaz asupra bacteriilor provocnd distrugerea lor. Doza de clor este considerat eficient dac n apa uzat, dup trecerea timpului de contact (20 - 30 min), mai exist o cantitate de clor rezidual de 0,5 - 1,0 mg/dm . Amoniacul prezent n apa uzat reacioneaz cu clorul activ dnd natere (n funcie de raportul clor activ - amoniac)
iu
JUJLVJLH.J\J.L~

^L LI iLiuI <xiiiiiia,

Lait

i.<a

i anu ui

C5<1LI

pOxiA-

ii

OiVii-iasxx,

de un exces de clor, ia azot molecular. Introducerea clorului n apa uzat se poate face direct cu clor gazos sau sub form ele soluie. Primul procedeu, de alimentare direct cu clor gazos nu este rspndit, fiind aplicat mai mult la staiile mici de epurare. Alimentarea clorului sub form de soluie, constituie forma utilizata n prezent la toate scaune oe epurare, in preaiauu se prepara o soiutie de cior m ap i dup aceea prin intermediul unor aparate, numite clpratoare, se introduce soluia de cior n apa uzata. Cloratoareie funcioneaz sub presiune sau sub vacuum. In figura 8.11. este prezentat schema de funcionare a unui ci orator cu vacuum .tip Walace - Tiernan. Diafragma mecanic pentru reglarea debitului de clor este proiectat s evacueze automat (dorul, n eventualitatea unei dereglri a vacuumului. Acest aparat este mai fiabil dect cel ce funcioneaz sub presiune, deoarece clorul, vacuumul i soluia cie ap cu clor sunt reglate cu membrane mecanice care realizeaz o funcionare sigur a distribuiei clorului.
414

EPURAREA APELOR UZATE URBANE Conek/cfo

Inirare clor

I membran ou mafii

/e$//r sobf/e dor

Dozator-infmn/pere

Figura 8.11. Clorator cu vacuum 415

CapitoSyl 9
TBATA5CA MllAi 1 IDli r%Q

Epurarea apelor uzate, n. vederea evacurii n receptorii naturali sau recirculrii lor, conduce la reinerea i formarea unor cantiti importante de , nmoluri ce nglobeaz att materiile poluante din apele brute, ct i cele formate n procesele de epurare. O staie de epurare poate fi considerat eficient nu numai dac. ethientul se ncadreaz n limitele impuse de calitatea receptului, ci i dac nmolurile rezultate au fost tratate suficient de "'ine n vederea valorificrii lor finale, fr a afecta calitatea factorilor de mediu din zona respectiv. Procedeele de tratare a nmolurilor sunt multiple i variate, cu mult mai multe fa de cele folosite n tehnica epurrii apelor uzate. Nu se pot stabili reete i tehnologii universal -valabile, ci .fiecare obiectiv trebuie studiat n condiiile sale specifice, pe baza cunoaterii aprofundate a caracteristicilor nmolurilor sunuse nrelucrrii si a. performanelor obinute n procesele unitare. La baza tuturor procedeelor de tratare a nmolurilor stau dou procese tehnologice i anume stabilizarea prin fermentare (anaerob sau aerob) i eliminarea apei din nmol (deshidratarea). Intre aceste dou procedee de baz exist diverse combinaii de procedee a cror aplicare se face difereniat n funcie de condiiile locale definite de cantitatea i calitatea nmolurilor, de posibilitatea asigurrii terenurilor pentru amplasarea instalaiilor i construciilor respective, de disponibilitatea de energie etc. Clasificarea procedeelor de tratarea nmolurilor se poate face. dup criteriul reducerii umiditii, dup criteriul
416

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

diminurii componentei organice, dup criteriul preului de cost


CXC.

In tabelul 9.1. se prezint o clasificare dup criteriul reducerii umiditii care permite mbinarea diferitelor procedee unitare n schemele tehnologice de pe circuitul nmolului din cadrul unei staii de epurare. Tabelul 9.1. I Grupa de prelucrare A. Condiionare Procedeul de prelucrare 1. Fermentare anaerob sau aerob 2.1n$?roare gravitaional sau prin fiotare 3. Elutriere 4. Condiionare chimic 5. Condiionare termic 1. Iazuri de nmol 2. Paturi de deshidratare 3. Deshidratare mecanic - .static 4. Desiiidratare mecanic - dinamic 1. Deshidratarea termic 2, Imprtiere pe teren sau acoperirea unor incinte 1. Incinerare 2. Evacuare n mare sau subteran 3. Compostare mpreun cu gun.oai.ele 4. Livrare ca agent de condiionare a solului 5. .Halde permanente 6. Acumulare pentru valorificare ulterioar

B. Deshidratare pn ia umiditatea de 50 -80% C. Deshidratare sub 26% umiditate D, Prelucrare final n vederea
1

reintegrrii n mediul natural . i valorificrii

In grupa A sunt evideniate procedeele de pretratare a nmolurilor cu o reducere mic a umiditii, n schimb cu . o modiricare a structurii acestuia.
417

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

vlTIIpti

~?

CHprii.u-v

pGCCClCC

u.C

U-CS.u.lQ.ra.tarv

119, tuX al a

'mecanic (statice sau dinamice), cu o reducere semnificativ a umiditii nmolurilor. Procedeele din aceast grup impun. n cele mai multe cazuri, combinarea cu,unul din procedeele din grupa A. In grupa C sunt incluse procedee care conduc la o concentrare avansat, a-nmolului (pn ia o umiditate de 25%), unele dintre ele constituind chiar soluii finale de prelucrare. Din grupa D fac parte procedeele de prelucrare final care asigur fie reintegrarea nmolului n mediul nconjurtor, fie valorificarea potenialului sau util. n agricultur. Din tabelul 9.1. rezult c procedeele de prelucrare conduc la obinerea urmtoarelor tipuri de nmoluri: - nmol stabilizat (aerob sau anaerob); - nmol deshidratat (natural sau artificial); - nmol igienizat (prin pasteurizare, tratare chimic sau compostare); - nmol, fixat,. rezultat prin. solidificare n scopul imobilizrii compuilor toxici; - cenu, rezultat din incinerarea nmolurilor. La proiectarea unei staii de epurare, n cadrul fluxului tehnologic al nmolului se analizeaz mai nti oportunitatea fermentrii "(stabilizrii) nmolului proaspt, sau nlocuirea acestui procedeu cu un altul mai avantajos. In anumite situaii, cum ar fi, de exemplu, nmolurile industriale care nu fermenteaz, rezult c soluia fermentrii este exclus, n acest mod. se elimin construcia rezervoarelor de fermentare, care pe lng necesitatea unor cheltuieli ridicate (20 - 30% din cheltuielile de investiii 'ale unei staii de epurare), ocup, mari suprafee de teren.. De regul, nmolurile proaspete din staiile de epurare urbane, sunt prelucrate n prealabil prin fermentare anaerob, dup care urmeaz procesele de deshidratare natural sau artificial i n final valorificarea lui n agricultur, ca
418

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ngrmnt organic, dac corespunde din punct de vedere' bacteriologic (pentru a elimina acest risc, nmolul va fi igienizat prin pasteurizare). Prin fermentare anaerob are loc o mineralizare a substanelor organice, inofensive fa de mediu, la care se adaug i gaz de fermentaie care este un gaz combustibil uor de valorificat. La staiile mici de epurare, se recomand nlocuirea fermentrii anaerobe cu fermentarea aerob, cu respectarea anumitor condiii tehnice care se vor descrie n continuare.

9.1. FORMAREA I CARACTERISTICILE NMOLURILOR


Principalele tipuri de nmol ce se formeaz n procesele de epurare a apelor uzate sunt: - nmol primar, rezultat din treapta mecanic de epurare; - nmol' secundar, rezultat din treapta de epurare biologic (nmol activat recirculat, nmol activat n exces, pelicul biologic); - nmol amestecat (mixt), rezultat din amestecul de nmol primar cu nmol activat n exces (soluie frecvent n cadrul staiilor de epurare urbane); - nmol de precipitare, rezultat din epurarea fizico-cfaimic a apei uzate prin adaos de ageni de neutralizare, precipitare, coagulare-floculare. - nmoluri cu compoziie predominant anorganic, care conin peste 50% substane minerale (n. substan uscat); - nmoluri cu compoziie predominant organic, care conin peste 50% substane volatile (n substan uscat). innd seama de stadiul de prelucrare n cadrul staiei de epurare, deosebim: nmol primar brut; nmol activat n exces proaspt (nmol secundar); amestec de nmol proapspat
^piiiilal i acLuuuaij, iialiiui olauiii^at \avIOu oau aildviul//.

419

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

9.1,1. Cantiti specifice de nmol Cantitile de nmol ce se rein n diferite trepte de epurare sunt variate de la o surs la alta, n funcie de caracteristicile fizio-cMmice ale apei uzate brute, de procedeul i gradul de epurare impus. In staiile de epurare urbane, cantitatea de nmol se poate calcula n funcie de numrul de locuitori racordai la reeaua de canalizare, de consumul specific de ap, de gradul de confort edilitar al locuinelor etc. Pe baza unor cercetri ndelungate (K. Imhoff - 1990) asupra unor localiti din Germania canalizate. n sistem separativ, s-au stabilit valorile medii specifice de nmol provenite din staiile de epurare, prezentate n tabelul 9.2. S-a avut n vedere un consum specific de ap de 150 dm'/loc-zi. Aceste cantiti spcciiice de nmol, pot ii. considerate orientative deoarece ele variaz n funcie de: - compoziia apelor uzate i numrul treptelor de epurare; - aportul de ape uzate industriale n canalizarea urban; - majorarea cu pn la 20% a valorilor din tabelai 9.2. n cazul oraelor canalizate n sistem unitar care folosesc bazine de retenie pe durata, ploilor, iar dup ncetarea lor, toate depunerile din aceste bazine sunt introduse n reea (n SUA, pentru canalizrile din sistem unitar valorile se mresc cu 50 -100%); - majorarea cu 20 -40% n cazul cnd se folosesc procese fizico-chimice, deoarece nmolul de precipitare reprezint un nmol suplimentar n staia de epurare; - valorile din tabelul 9.2 vor fi considerate acceptabile n cazul unui sistem unitar de canalizare echipat cu numeroase deversoare pe parcurs, dar dac n amonte de staia de epurare exist un. deversor care dilueaz apeie n raport de 1:1,

420

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Tipul nmolului

Materii solide totale g/loc-zi . a.'

Partea Materii solide organic


% %

Tabe ui 9.2. UmidiCaiifit. tatea ie nmol


/O

dm^/loc-z
!

b. 38

c. 5 - 10 4-8

d. 90 - 95 92 - 96

A. Nmol proaspt 1. 54 din decant.primare 2. din decant. 10 - 20 " secund, dup bioiitre

a 10O c 1.000 0.72


\J w -W **s

^frjY

3. din decant. 20 - 30 secund, dup bazine de aerare

nr 23 ^

0,5-2,5

97,599,5

1,7

Tabelul 9.2 (continuare)


| B. Nmol fermentat 34 17 5 - 12 88-95 0,40 1.nmol priin.ar fermentat 2.amestec cu nmol 40 - 48 20-24 5 = 10 90-95 0,60 dup biol litre 48-60 24-30 4-8 92-96 0,90 '3.amesteccu nmol I dup bazine de aerare Din tabelul 9.2. se constat c n urma fermentrii nmolurilor, prin conversia materiilor organice n -gaze i ap, volumul se reduce eu 1/3 fa de volumul nmolului proaspt.

421

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

9,1.2, Caiacteristici'e nmolurilor Pentru u aUeiiz IK? nmolurilor se apeleaz ia indicatori generali (umiditate, greutate specific, pH, raport mineral - volatil, putere caloric etc.) i la indicatorii specifici (substane fertilizante, detergeni, metale grele, uleiuri i grsimi etc). n funcie de compoziia apei uzate. Datorit naturii complexe a nmolurilor, indicatorii generali i specifici se completeaz cu ali parametri ce caracterizeaz modul de comportare a nmolurilor la anumite procese de prelucrare (fermentabilitate, filtrabilitate, compresiBilitate,flotabilitate etc,). 9.1.2.1. Caracteristici fizice Principalele caracteristici fizice care prezint interes n tehnologia de prelucrare a nmolurilor sunt analizate n cele ce urmeaz: ..... . ... Culoarea i mirosul furnizeaz primele informaii asupra strii nmolului. Nmolurile proaspete din decantoarele primare sunt de culoare cenuie deschis i au un miros aproape imperceTjtibil. Ele conin, resturi menajere si intr uor n fermentaie cu degajare de mirosuri neplcute (hidrogen sulfurat). Nmolurile biologice din decantoarele secundare de dup filtrele biologice au o culoare maronie, iar la cele de dup bazinul de aerare (nmolul activat) culoarea variaz de la galben - brun, .brun cenuiu la brun nchis n funcie de speciile .bacteriene predominante. Mirosul nmolului activat proaspt, bine aerat, este un miros slab, de humus: nmolul activat ncepe s miroase a substan organic n descompunere numai n cazul n care concentraia de oxigen din ap este insuficient pentru a menine condiii aerobe, sau geometria bazinelor permite stagnarea i acumularea nmolului activat n locuri lipsite de o bun oxigenare (de ex. n colurile bazinului
422

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

de aerare, n decantorul secundar etc.) Nmolu .. , jre a ii fermentat complet'au o culoare neagr (datorita si, un> ut fier) i miros de gudron. Umiditatea sau coninutul de ap variaz n limite foarte largi, n, funcie de natura nmolului (mineral sau organic), de treapta de epurare din care provine (primar, secundar, de precipitare etc), aa cum rezult i din tabelul 9.2. Umiditatea nmolului .se exprim n procente i se determin n laborator prin uscare n etuv la temperatura de lOS'C, sau cu analizorul de umiditate (UMIDOTEST). Umiditatea nmolurilor -provine din urmtoarele feluri ele ap: liber (existent ntre particulele solide), legat coloidai prin tensiuni superficiale de particulele coloidale din nmol, legat capilar i higroscopic. Reducerea volumului de nmol pe seama eliminrii apei i a schimbrii structurii nmolului, constituie elementul de baz n tratarea nmolurilor. In acest scop, schema tehnologic va fi alctuit din ngrotoare (pentru eliminarea apei libere), construcii i instalaii naturale sau artificiale de deshidratare (pentru apa liber si cea leeat coloi dai), instalaii de uscare prin metode termice (pentru apa coloidal i capilar) etc. Variaiile de volum, ca urmare a schimbrii umiditii, sau coninutului de materii solide totale, se determin cu relaia: y =Y^LL '100-U, in care:
3

(9,1)

V], V2 - volumule iniiale i finale de nmol, n m /zi; Ui, U2 umiditile respective ale nmolului, n %.
423

EPURAREA APELOR UZATE'URBANE

Greutatea specific a nmolului depinde de greutatea specific a materiilor solide pe care le conine, de umiditatea lor i de proveniena nmolului din cadrul staiei: nmolul primar brut are o' greutate specific de 1,004 - 1,010 t/m 5 nmolul activat n exces are valori mai mici, n jur de 1,001 t/m , iar dup ngroare, 1,003 t/mJ. In calculele estimative, avnd n vedere c umiditatea medie a nmolurilor depete 90%, se poate accepta greutatea specific a nmolurilor egal cu cea a apei. Filtr abilitai ea unui nmol reprezint proprietatea acestuia de a ceda apa prin filtrare i se exprim, cantitativ, prin rezistena specific la filtrare (r, n cm/g) i coeficientul de compresibilitate (s). Aceti parametri reprezint unii dintre cei mai importani n ceea ce privete deshidratarea nmolurilor i instrumente de apreciere a condiionrii nmolului. Determinarea rezistenei specifice la filtrare are la baz ecuaiile iui Poiseuille i Darcy stabilite pentru curgerea fluidelor prin medii poroase capilare, cu modificrile propuse de Kozeny i Caraman pentru nmoluri. Rezistena specific la filtrare, n cm/g, se calculeaz cu
l o i ti l i ci.

TI C

n care: b - panta dreptei din reprezentarea grafic a raportului t/v ~>v, n s/cm ; P - diferena depresiune aplicat n laborator, n dyn/cm ; A - suprafaa de filtrare, n cm. ; ] - viscozitatea dinamic a filtrului (la temperatura probei), n g/crn-s;
424

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

c - concentraia de solide n turt pe unitatea de voi uni, n g/cm. , care variaz n funcie de umiditatea iniial (Uj) i cea final (Uf) a probei., Se calculeaz cu relaia: pentru nmoluri uor filtrabile:
cJioo~~ul,)(ioo-~uf) (93)

ioo(Ui-uf)
- pentru nmoluri greu filtrabile la care umiditarea final 100-Upstp anroriiflt ' *, f,f*i itiiti^i "
1

C = -------------

iQ 4)

Determinarea rezistenei ia filtrare cu relaia (9.2) presupune msurtori n laborator, folosind aparate special construite n acest scop, constnd din plnie Buchner, pomp de vacuum, cilindri gradai, vacuum metru etc. Proba de nmol (turta) este de circa 70 cmJ, cu umiditatea iniial (Uj) i temperatura cunoscut. Se aeaz deasupra unei hrtii de filtru n plniile Buchner i se cronometreaz timpul de colectare, n -cilindrii gradai, a volumului de filtrat (ap) la diferite depresiuni de lucru. Dup ce ultima pictur s-a scurs, sau dup maximum. 20 min (pentru nmolurile greu filtrabile), se oprete pompa de vid, se scoate proba de nmol din. plnii,' se omogenizeaz i se" determin umiditatea final (Uf). Avnd valorile rezistenei specifice la filtrare calculate cu relaia (9.2) i corelndu-se cu proveniena lor, se poate face o clasificare a nmolurile .^'iv! - nmoluri greu t bunii avnd r = 10 - 10 cm/g, care cuprind nmolurile urbane brute i fermentate;
425

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- nmoluri cu filtrabilitate medie, cu r = 101U - 10*" cm/g, aici grupndu-se de obicei nmolurile industriale; - nmoluri uor filtrabile, cu r < 10 cm/g, care cuprind nmolurile urbane condiionate chimic, precum i unele nmoluri minerale. Pentru determinarea coeficientului de -compresibilitate, se aplic relaia: r = r0-Ps n care: ro - rezistena specific la filtrare la P = 1; s - exponent, denumit coeficient de compresibilitate. Pentru calculul coeficientului de compresibilitate (s) se u. eternii na rezistenta specifica ia iii'irarc , .,a mai muite depresiuni. Din reprezentarea grafic, ia scara logaritmic (Ig r i ig P) se obine o dreapt a crei, pant este s. Relaia (9.5) exprimi influena compresibilitii asupra rezistenei specifice la filtrare. Pentru nmolurile incompresibile, s = 0 i r = rn, rezult c rezistena specific la filtrare este independent de presiune. . i In funcie de valoarea coeficientului de compresibilitate, nmolurile se clasific n: - nmoluri cu coeficient de compresibilitate subunitar de 0,6 - 0,9, adic.nmoluri urbane, brute i fermentate, precum i unele nmoluri industriale; - nmoluri cu coeficient de compresibilitate supraunitar, specifice unor nmoluri industriale. Puterea caloric a 'nmolului variaz n funcie de coninutul n substan organic (substane volatile). Orientativ, se poate determina cu ajutorul relaiei empirice:
426

(9.5)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

PCn = SV-44,4 n care: PCn - puterea caloric net; SV - coninutul n substane volatile.

(9.6),

Sunt recomandate n literatur i, alte relaii pentru calculul puterii calorice a nmolurilor. Experimental, puterea caloric se determin cu ajutorul bombei calorimetrice. Nmolurile primare caracterizate de o concentraie ridicat n substane organice 'au o putere caloric mai mare fa de nmolurile fermentate, aa cum-rezult i din tabelul 9.3. Tabelul 9.3. Natura nmolului Nmol primar Nmol slab fermentat Nmol bine fermentat Nmol foarte bine fermentat

Materii solide
/o
1-1 1-1

Materii volatile
/o

1 , 1

63,3

4,5 9,2 9,6

52jT~i
40,8 30,6

Putere caloric n kj/kg nmol experim. calculat --1 16.500 "TMOO 13.400 13.600 11.100 ldTOO I 6.800
8.000

Se poate exprima puterea caloric i n kilocalorii, cunoscnd c 1 Kcal = 4,2 KJ. 9,1.2.2, Caracteristici chimice Valoarea 'pH-ului n desfurarea procesului de fermentare metanic a nmolului trebuie s fie de 7 - 7,5, adic un proces slab alcalin. Dac nmolul se afl ntr-o, faz de
427

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

fermentare acid, valoarea pH este sub 6, aceast faz constituind, aa cum se va prezenta n continuare, faza de nceput a fermentrii metanice. Nu sunt permise valori ale pH-ului mai mari de 8,5 care, de asemenea, conduce la dereglarea procesului de fermentare. In concluzie, indicatorul pH trebuie permanent controlat i meninut n limitele artate, n special cnd apele uzate urbane sunt influenate de deversri masive de ape industriale. Substane solide totale. Aa cum s-a artat, nmolul conine, n medie, peste 90% ap, restul fiind constituit din .substane solide uscate care, din punct de vedere chimic, pot fi minerale, i organice (volatile). Prin introducerea unei probe de nmol, la temperatura de 105 C, se determin umiditatea, respectiv cantitatea de substane solide totale din nmolul respectiv. Pentru a determina partea organic (volatil) a reziduului fix, se introduce proba de nmol ntr-un cuptor de calcinare la temperatura de 550 C. Un nmol primar conine 95 - '97% ap i 3 - 5% substan solid, din care circa'70% reprezint partea volatil. Dac acest nmol este apoi fermentat, partea organic se reduce cu 40 - 50%, iar partea mineral crete cu 60 - 65%. Indicatorul mineral i volatil n substan uscat constituie un criteriu de clasificare a nmolurilor (nmolul organic prezint M/V < 1, iar cel anorganic prezint M/V > 1) i un criteriu de'selecie a procedeelor de prelucrare, ntruct un nmol organic este putrescibil i se are n vedere mai nti stabilizarea sa,'mai ales pe cale biologic (fermentare aerob sau anaerob), pe cnd un nmol anorganic se prelucreaz prin procedee fzico-chimice (solidificase, extracie de componente utile etc). Fermentabilitatea nmolurilor se msoar prin analiza fermentrii unui amestec de nmol proaspt cu nmol bine
428

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

fermentat, amestecul n volume, reprezentnd dou pri nmol proaspt i -o parte nniol fermentat. Acest amestec de nmol este analizat ntr-o staie pilot timp de circa 30 zile, eu respectarea condiiilor corespunztoare de mediu. Pe p.vi ursul experimentului, se determin'cantitatea i compor-lm izului, cantitatea de acizi volatili i pH-ul.Substanele.organice, din nmolurile proasp-. le, apreciate ia 60 80% din cantitatea total de substan uscat, conduc la o structur poroas a nmolurilor care cedeaz greu apa, iar din punct de vedere chimic, predomin hidrocarbonaii, grsimile i proteinele. Studiile experimentale privind, fermentabilitatea nmolurilor, au pus n eviden urmtoarele cantiti de gaze: - hidrai carbon - grsimi - proteine de
3

- 0,790 Nm /kg cu .o compoziie 50% CH4 i 50% C02; - 1,250 Nm'Vkg cu o compoziie 68%> CH4 i 32% C02; - 0,700 Nm'Vkg cu o compoziie 71% CH4 i 29% C02.

Producia de gaz se refer ia kg substan organic redus, fiind maxim la materiile organice cu o compoziie ridicat de grsimi. In cazul nmolului proaspt urban, cantitatea de gaz, n medie, se poate considera de 0,85 - 1,0 Nm /kg materii solide organice reduse (degradate). Dac se consider materia organic din nmolul proaspt, atunci 3 producia poate fi estimat la 0,4 - 0,7 Nm" gaz/kg materie organic introdus n. bazin spre fermentare [22]. Cantitile de acizi volatili trebuie s fie de circa 5O0
3 ' ' 3 3

mg/dm' (sub 2.000 mg/dm i peste 300 mg/dm , calculate n acid acetic). La valori mai mari de 2.000-mg/dm', exist riscul 429

EPURAREA APELOR UZATE "URBANE

ca fermentarea .me.tanic s se opreasc, astfel c fermentarea acid va fi dominant i deci vor aprea gaze ru mirositoare i un nmol extrem de periculos pentru calitatea mediului. Deci coninutul de acizi volatili reprezint un indicator important al fermentrii. Metale grele i nutren. Coninutul de nutrieni (N, P, K) prezint o importan deosebit atunci cnd se are n vedere valorificarea nmolului ca ngrmnt agricol sau ca agent de condiionare a soi ul ui . De asemenea, utilizarea agricol a nmolului este condiuonata de prezenta i canutatea metalelor grele (cupru, cianuri, arscn, plumb etc) care prezint un grad ridicat de toxicitate. Dac nmolul menajer conine cantiti. reduse de metale grele, n general sub limitele admisibile, nmolul rezultat din epurarea n. comun a apelor menajere cu cele industriale conduce, n funcie de profilul industriei, la creterea concentraiei de metale grele n nmol. 9.1.2.3. Caracteristici biologice i bacteriologice Nmolurile proaspete din cadrul unei staii de epurare prezint caracteristici biologice i bacteriologice asemntoare cu cele ale apei uzate supuse epurrii, cu meniunea c diminuarea lor n faza apoas se traduce ca o concentrare n faza solid (nmol). Nmolul proaspt ..poate s conin microorganisme patogene, ou de helmini etc, care se regsesc n. apele uzate. Deci, din punct de vedere epidemico-igienic, nmolul proaspt este extrem, .de periculos. In condiiile teimen'.j.ii aiiueiobc, bacteriile patogene i oule de helmini M' "! t 'S T i i e t o t u i nmolul termeni it ir-'buic in prealabil pii.Ae_ru.ji ia temperatura de n!)'c nainte de a t\ u ilizat n agricultur ca ngrmnt, eL mn.mJ :r,cul urni contaminri bacteriologice a culturilor. O alt soluie const n compostarea nmolului, avnd, la
430

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

baz procese biochimice complexe ce'produc o humificare a materiei .organice, iar datorit temperaturii se produce i o dezinfecie a nmolului. Unele categorii de ape uzate ce nu prezint un mediu prielnic de via pentru microorganisme (pH acid, prezena unor metale toxice etc), conduc la formarea de nmoluri fr potenial patogen.

9.2. PROCESE I PROCEDEE DE PRELUCRARE A .NMOLULUI


9.2.1. Fermentarea nmolurilor Fermentarea nmolurilor proaspete, n vederea unei prelucrri ulterioare sau depozitrii lor, se poate realiza prin procedee sau procese atiaerobe sau aerobe - primele fiind cei mai des folosite. 9.2.1.1. Fermentarea anaerob Prin fermentare anaerob se nelege procesul de degradare biologic a substanelor organice, avnd la baz activitatea unor ansambluri de populaii bacteriene eare, n anumite condiii de mediu (pH, temperatur, etc), descompun materiilor organice din nmol prin procese de -oxide reducere biochimic n molecule simple de CBU, CO, COj i Bb, care la rndul lor, formeaz, n amestec, gazul de fermentaie sau biogazul combustibil ce are o putere caloric de circa 5.000 kcal/Nm3. Procesele biochimice i microbiochimiee ce stau la baza degradrii materiilor'organice, sunt extrem de complexe i nc insuficient cunoscute, aceast situaie datorndu -se
431

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

necunoaterii complete a modului-de degradare (mineralizare) a compuilor organici compleci i insolubili. Spre deosebire de procesele aerobe de fermentare, n cazul degradrii anaerobe particip un numr i o mare densitate de microorganisme aerobe i anaerobe la transformarea materiilor organice n produi finali, nepoluani. Acest proces poate fi considerat ca uri procedeu de condiionare a nmolului, avnd n vedere modificarea structurii cu consecine favorabile asupra filtrabilitii iui. In acelai timp, prin fermentare sunt distruse parial bacteriile patogene, oaul de helmini etc, motiv pentru care acest procedeu de tratare a nmolurilor a cunoscut o larg aplicabilitate. Totui, cercetrile efectuate n Elveia, n perioada 1960 - 1980, privind valorificarea nmolului fermentat ca ngrmnt agricol,, au pus n eviden c solurile au fost contaminate cu almonelae. In aceste condiii, n anul 1981, Guvernul Federal a promulgat Q.. lege care impune utilizarea n agricultur a nmolului fermentat, .cu restricia ca n compoziia lui s nu conin mai mult de 100 enterobacterii/gram de nmol, indicator ce nu se poate atinge dect prin pasteurizare, ia temperatura cie 60 - 56C, operaie prealabil procesului de fermentare anaerob. Cinetica fermentrii anaerobe se desfoar sub influena a dou grupe principale de bacterii care triesc n simbioz n acelai mediu fizic i chimic: facultativ anaerobe i/sau aerobe, care transform, .prin hidroliz, substanele organice complexe (hidraii de carbon, proteine, grsimi) n substane organice mai simple (acizi organici inferiori, alcooli etc.) cu ajutorul enzimelor cxtracelulare; n cazul -n - care materialul organic de degradat este format, n principal, din molecule cu rezisten crescut la reaciile de hidroliz, aceast parte.a-procesului poate determina .viteza de reacie pe ansamblul iui;
432

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- 'obligat anaerobe eare utilizeaz ea hran moleculele mai simple de substane organice i cu. ajutorul enzimelor intracelulare surit .transformate n compui simpli i inofensivi mediului: metan, dioxid de carbon etc. Rezult c fermentarea anaerob este un proces ce se desfoar n dou faze: a. - faza de lichefiere (stadiul nemetanogen sau de acidogenez) a substanelor organice complexe i de formare -a acizilor volatili i. a acetailor cu molecule mai simple; b. - faza de gazeificare (stadiul metanogen) n care se continu conversia produilor din prima faz n gaze (metan i diaxid de carbon). In prima parte a stadiului nemetanogen (hidroliza), moleculele mai mari ale biopolimerilor, ce formeaz substana organic din nmol, suni scindate (lichefiate) n uniti miei, accesibile microorganismelor. In a doua parte a acestui stadiu de fermentare (acidogenez), moleculele mici solubile obinute n faza de hidroliza sunt transformate prin mecanisme variate dependente de structura compusului i de microorganismul implicat, n acizi grai volatili - AGV (acetic, lactic, -propionic etc), compui neutri (etanol), gaze (CO? i HjS, amoniac) i ap. Microorganismele care concur Ia faza acidogenez au un timp de generare foarte scurt n comparaie cu ce!e specifice fazei metanogene. In subfaza de acetogenez are loc, sub aciunea bacteriilor acetogene, tran.sform.area AG'V n acid acetic, hidrogen molecular i dioxid de carbon. Hidrogenul ce apare n procesul de metanogenez nu este detectabil 'dect foarte rar, deoarece el este rapid i preferenial: oxidat de bacteriile metanogene cu reducerea CO2
ia LH4. hC > a UCa 12 **U eSic OXiuai 40o pe .CtaS-ta Cdit, atUnci

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

acumula un amestec de produi intermediari care pot inhiba descompunerea i utilizarea substratului prin modificarea pH-ului. Schematic, cele dou faze, sunt redate n figura 9.1.
<, H^ terii organice c omplexe hidro, carbonai
-proteine -grosimi <<
uJ
u-i

ACETAT "*|CH3C00HJ
6V-A cizi grasi voiafili Ipropionic,-a cetic, tactic)
UJ

CH4 C02 in exces S% din canrit.del carbon d jn substrat

< Materii organice simple (acizi orgonid


O

H2,t02
inferiori)

Figura 9.1. Fazele fermentrii anaerobe a nmolului

faza nemetanogenS (acid)

foza metanogen {gszosss!

Din figura 9.1 rezult c prin rnetanogenez energia coninut n substana "organic va fi extras anaerob ntr-un procent ridicat, n care metanul constituie sfritul unei reacii n lan i reprezint un purttor de energie utilizabil din punct de vedere termic. Microorganismele anaerobe vor folosi doar 5% din energie pentru' nmulirea lor, astfel c excesul de biomas este neglijabil (Trosch, W. 1992). In opoziie cu aceasta, n cazul fermentrii aerobe, microorganismele care catabolizeaz aceste transformri, vor consuma n ntregime energia coninut n substana organic i o vor transforma n cldur, precum i n energia necesar nmulirii microorganismelor, ' deci cu exces de biomas apreciat la circa 50% din cantitatea de carbon din substrat. Energia termica nu poate fi utilizat tehnic dect n cazuri cu totul particulare i aceasta duce ia creterea entropiei lichidului prelucrat. De asemenea, biomasa n exces-va trebui prelucrat i reintrodus n circuitul natural.
434

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

O important contribuie n domeniul microbiologici anaerobe a'fost adusa de Bryant i co l ab .. (1 96 7 - 1979) i anume c hidrogenul reprezint .un factor important ce poate controla procesul de fermentare anaerob. De asemenea,. ace-st colectiv a concluzionat c organismele acetogene i metanogene triesc ntr-o simbioz perfect i implicate direct n proces, eliminnd teoria iniial conform creia acioneaz o singur grup de microorganisme (Methanobacillus omelianskii). Conform teoriei -l ui V.L. Omeleanski (1902), prin care fermentarea .metanic este atribuit unui singur microorganism, relaia transformrilor chimice era de forma: 2CH3CH2OH + G02 - 2CH3GOOH + CH4 - 132,6 kJ, dar de fapt procesul se desfoar n dou faze, fiecare cu-cte o grup de microorganisme, adic: 2CH3CH2OH +2H20 = 2CH3COOH + 2H2 + 6,3 kJ 4H2 + C02 = CH4 + 2H20 - 138 kJ. In concluzie, cile de producere a metanogenezei, pot fi: - prin reducerea C02: C02 + 4H2 = CH4 + 2H20; - prin degradarea acidului acetic: CH3COOH ^.CBU + C02 Aceast a/ doua cale corespunde unei producii de circa 70% de gaz metan (Degremont - 1989). Bacteriile metanogene au o vitez lent de cretere, de 5 - 6 ori mai mic dect a celor nemetanogene, ceea ce conduce, n condiiile practice ale epurrii anaerobe metanice, la viteze maxime de cretere a 'biomasei de circa 0,3/zi (Lawrence A, 1969). S.e pare c bacteriile metanogene sunt foarte primitive, totui caracteristicile lor nu sunt total cunoscute. In anul 1977 un grup de specialiti de ia NASA au emis ipoteza,c aceste 435

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

bacterii ar fi primele organisme aprute de Pmnt cu aproape 3,5 mii. ani n urm (Topal N - 1979). Prin. metode adecvate de msurare (Negulescu M. - 1987) au fost obinute valori de I O 6 - I O 6 bacterii :metanogene raportat la 1 ml de suspensie de nmol fermentat, numr apropiat de cel al bacteriilor a-haerobe nemetanogene. Pentru creterea i multiplicarea bacteriilor metanogene este necesar un potenial redox sczut, de -400 pn ia -500 mV i un pH optim de 7,0 - 7,5, cu valori limit de 6,6 - 8. Cercetrile recente asupra procesului de bioconver.sie a materiilor organice au pus n eviden ci de stimulare a procesului de fermentare prin factori exogeni. Astfel, adaosurile de medii nutritive pentru bacterii, au condus la sporirea produciei de metan cu 10 - 15% (Ghederim, V. -1984) Din cele prezentate, rezult c este absolut necesar cunoaterea microbiologici pentru a se putea asigura o aplicare optim a procesului de fermentare anaerob, altfel, procesul n reactor se va desfura necontrolat, reactorul putnd fi considerat ca o "cutie neagr", numai dup eecul procesului putndu-se stabili cauzele acestuia. Pentru a preveni' aceste eecuri, se recomand s se efectueze studii i cercetri experimentare prealabile n laborator sau n staii pilot. Se analizeaz cinetica procesului de fermentare anaerob. eprimat prin producia de gaz pentru o prob de nmol n condiii statice de funcionare (fr alimentare continu). Se observ, din figura 9,2. c procesul de fermentare, la o temperatur de lucru, de exemplu de 30C, tinde asimptotic spre durate '..mari de fermentare, dac se urmrete captarea total a gazului, ceea ce este total neeconomic din punct de vedere"a capacitii reactoarelor. La nceput, viteza de fermentare i de producere a gazului este mic i apoi crete, pentru ca ia finele procesului
436

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

s descreasc din nou, atunci cnd producia de gaz se apropie de valoarea -limit, de conversie a materiilor organice rmase a fi degradate n reactor. Durata minim care trebuie avut n vedere este de 12 zile. Forma acestei curbe este asemntoare cu cea a dezvoltrii bacteriilor care particip la proces. In cazul experimentrilor efectuate n condiii dinamice (cu alimentare continu) se poate evita timpul de pornire (de amorsare a procesului) prin folosirea de nmol inoculat cu bacterii metanogene sau prin amestecul nmolului proaspt cu cel fermentat, adic prin. recircularea nmolului din reactor. >
d>

o 600 o

$, o

200

10

50

30 zile Durata de fermentare

50.

Fig. 9.2. Variaia produciei de gaz n funcie de durata de fermentare

Procesul de fermentare anaerob este influenat de foarte muli factori, care pot fi grupai n dou mari categorii: 1 - Caracteristicile fizico-chimice ale nmolului supus fermentrii: concentraia substanelor solide, raportul M/V, raportul dintre componena organic i elementele nutritive (azot i fosfor), prezena unor substane toxice sau inhibatoare (metale grele) etc; 2 - Concepia i condiiile de exploatare ale instalaiilor de fermentare: temperatura, sistemul de alimentare - evacuare,
437

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

sistemul de nclzire, de omogenizare, timpul de fermentare, ncrcarea organic etc. Concentraia substanelor solide din nmol trebuie s fie astfel aleas nct s asigure apa fiziologic necesar bacteriilor. Se recomand concentraii de 5- 10% materii solide (umiditatea de 90 - 95%); concentraii mai ridicate, peste 12%, creeaz dificulti la pompare i omogenizare. Componenta organic a fazei solide prezint, de asemenea, importan n procesul de mineralizare i n producia gazului. Se apreciaz c o reducere minim de 50%o a componentei organice n urma procesului de fermentare, asigur o stabilitate relativ a nmolului. Compoziia gazului nu este influenat de gradul de descompunere al materiei organice, ci de componentele organice (grsimi, proteine, hidrai de carbon) aa cum s-a artat n paragraful anterior. Componenta mineral, mai ales n coninutul de sruri de azot-i fosfor (nutrieni), prezint importan n fermentarea nmolului. Astfel, pentru o producie bun de gaz, trebuie s fie un raport minim ntre carbon organic i azot organic de 13 - 14 (valori mai mari ale acestui raport, C/N, conduce la producii
mai fi P m fM rl P aar'/\ PafiAnn r|p f"*ca \/Trr |<T 1VJT4". r* prinpptif r fit i 1

peste 10 g/dm" pot influena fermentarea prin inhibarea procesului. Srurile de sodiu sunt relativ toxice fa de bacteriile metanice, astfel ca n - cazul de neutralizare a nmolului supus fermentrii s se evite hidroxidul de sodiu. Influena substanelor toxice asupra procesului . de fermentare este' legat de prezena metalelor grele (Ni, Cr, Zi, Cu, Pb'Ct c.) i a pesticidelor (n special organo-clorurate) i a unor substane organice n concentraie mare (alcool metilic, etilic, propilic, benzen, etc.) toate acestea'producnd dereglri n fermentarea nmolurilor. Influen pH-ului asupra procesului este deosebit de
438

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

important, valorile optime fiind cuprinse n intervalul 6,8 i' 7,6, interval n care producia i compoziia gazului sunt normale. Modificarea pH -ului apare fie la modificarea calitii nmolului proaspt -.(prezena substanelor toxice- sau inhibatoare), fie la exploatarea incorect a instalaiei (creterea ncrcri iorganice, modificarea temperaturii, neomogenizare etc). ncrcarea organic a rezervoarelor de fermantare este exprimat n kg substane volatile raportat la m' rezervor i zi, constituind unui din parametrii de proiectare i funcionare ai rezervorului, ce condiioneaz-gradul de mineralizare i durata de fermentare. Valoarea ncrcrii organice depinde, n principal, de gradul de dotare cu echipamente a rezervorului (ele amestec, de recirculare, de nclzire etc.). Din figura 9.3 rezult c ncrcrile pn la 4,8 - '5,0 kg S V/m"-zi reprezint valori maximale ce nu trebuie depite i crora le corespund o durat de fermentare de pn ia 20 zile (timp de retene hidraulic). iftjiii6ti((i tcnipetutufii este artata m figura 9.4 din care rezult i producia de gaz la diferite temperaturi i durate de fermentare. In general, fermentarea anaerob se poate realiza intr-un interval larg de temperatura, intre 4 i ou L cu aclimatizarea bacteriilor n anumite zone de temperatur. Din punct de vedere termic, procesele de fermentare se pot clasifica n trei categorii: - fermentare la temperatura mediului ambiant, fr nclzirea nmolului, n care acioneaz bacteriile criofile; - fermentare cu nclzire moderat a nmolului, de 30 35 C, n care acioneaz bacteriile.mezofile; - fermentare- cu temperaturi ridicate, de 50 - 60 C, specifica bacteriilor termofile. 439

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

ou*fer^

nt

Figura 9.3. Variaia ncrcrii organice n procesul de fermentare n funcie de- durata de fermentare pentru diferite concentraii a substanelor solide d i n nmol

o 100

u
20 30 40 50 60 ZILE

Figura 9.4. Influena temperaturii asupra duratei de fermentare i asupra -produciei de gaz 440

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

n funcie de activitatea diferitelor'.'feluri de bacterii metanice care acioneaz n procesul de metanogenez i fermentarea respectiv se va numi .criofil, mezofil sau termofil. Fermentarea utilizat cel mai larg este cea mezofil. Fermentarea termofil, dei prezint unele avantaje, ca reducerea duratei de fermentare i implicit a volumului instalaiilor, este totui rar aplicat, deoarece necesit consumuri suplimentare de energie caloric i for-rneaz cruste i spume n bazine. indiferent de soluia fer-mentrii adoptate, impor-tant este meninerea ei ntr-un rediu constant deoarece bacteriile roets-nice sunt foarte sensibile la variaii de temperatur, chiar cu 2 - 3C. nclzirea fermentatoarelor la temperaturile proiectate se face cu schimbtoare de cldur (exterioare sau interi-oare), care asigur i o omogenizare - inoculare a nmolului, precum i o prencalzire a nmolului brut.

441

EPURAREA APELOE UZATE UKBANE

.^

rrrjiQ T_J!3
P" J? ~# "? ***** * "

i-"-,

&

Sili,
m

pzrHE 1
1
t

<^ n _,

EEUl
J-fV*.

"f%jf
=w

Jw

I1* ST, i
I

"2~^
__
m . *f

TL----------- *-

t
1 &

IU*

9\

- ' i4 frn|.
442

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

9.2.1.1.1. Construcii i instalaii Construciile aferente fermentrii anaerobe a nmolului se pot diferenia din mai multe puncte de vedere. Astfel, dup poziia spaiului de fermentare fa de apa uzat, deosebim: - comune cu apa uzat: fose septice, decantoare cu e t a j iazuri de nmol; - separate de apa uzat: rezervoare i bazine de fermentare. Fosele septice sunt construcii. n care, ntr-un singur volum, se produce simultan-att decantarea apei, ' ct i fermentarea nmolului rezultat din sedimentare. Ele sunt folosite pentru obiective izolate care maximum 50 - 100 locuitori, adic pentru un debit de pn la 15 ni /zi. Timpul de decantare, respectiv . de epurare este de minimum 2 zile i maxim 10 zile. La un debit- -specific de 150 d m "71 o c. z rezult . un v o 1 u in de 300 dm'/loc, pn la 1.500 J dm /loc. Volumul din urm Figura 9.6. Fos septic permite epurarea biologic 1 - conducta de alimentare deoarece aici nu fermenteaz 2- conducta de evacuare numai nmolul, ci si apa
3 - perete exterior prefabricat 4 - perete interior din beton monolit 443

deserv

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Efluentul poate fi evacuat n bazine de infiltraie existente n apropiere, sau se poate vidanja cu ajutorul unor utilaje speciale i se transport ia cea mai apropiat staie de epurare. Nmolul se evacueaz odat sau de dou ori pe an. Dup fiecare evacuare se las n bazin o cantitate de nmol "copt", adic un nmol ce conine bacterii metanice necesare pentru fermentarea nmolului proaspt ce urmeaz a fi mineralizat. Materialul de execuie a foselor este betonul monolit, crmida sau tuburile prefabricate din beton. In figura 9.5, este dat o fos septic pentru 100 locuitori, n dou variante: din beton monolit i din prefabricate de beton. Se observ c volumul de decantare - fermentare este compartimentat pe direcia curentului, fiecare compartiment fiind prevzut cu gur de vizitare i tuburi de ventilaie. Pentru, colectiviti mici, de sub 50 locuitori, se poate a don ta o fos septic cu forma din figura 9.6, unde circulaia apei este perimetrai, fiind asigurat de existena unui perete interior cu mai multe ramificaii care delimiteaz zonele de depunere ale nmolului. Pentru calculul zonei- de nmol a fosei septice se consider o norm de depunere de 0,8 dmJ/loc-zi la o umiditate de 95%. In perioada de 180 zile dintre dou evacuri a
udliiOiUiui iCiuiviiLat,
DV

puatv

v-btuiici

ua

usuiUuatwa

uaiuUiUiUL,

datorit compactrii scade la 90%, 'iar volumul nmolului, ca urmare a fermentrii substanelor organice, se reduce, n medie, ,cu30%. Becanioare cu etaj (Imhoff) ndeplinesc rolul de -decantare a apei (etajul superior) i de fermentare a nmolurilor (etajul inferior), ambele funciuni fiind desfurate ntr-un bazin din beton armat cu forma n plan circular sau dreptunghiular. Descrierea lor n detaliu i modul de dimensionare s-a fcut n paragraful 6.2.3.3.4.
444

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Problema cea mai dificil la aceste decanioare const n distrugerea .crustei care se formeaz la suprafaa bazinului, crust format din .materiale uoare (grsimi, pr, materiale fibroase etc.) care se ridic, mpreun cu nmolul plutitor, de ctre gazeie rezultate din procesul de fermentare. Pentru distrugerea sau ndeprtarea crustei se folosete ap sub presiune adus printr-o conduct al crui capt debueaz la partea de sus a lature tringhiului ce constituie jgheabul de decantare, n acest mod nu mai este stnjenit procesul de sedimentare. Pentru a mpiedica colmatarea. acestor fante, se recomand ca deasupra i dedesubtul acestora s existe cte o zon neutr cu nlimea de circa 50 cm; zona neutr de dedesubt protejeaz fantele contra crustei .i nmolului, iar cea de deasupra contra nmolului plutitor, care uneori poate cobora i colmata- fantele. La unele decantoare, n aceast zon se execut goluri n pereii exteriori prevzute cu staviiare pe uncie se evacueaz crusta. lazuri de nmol, numi-te i lagune se amplaseaz n depresiuni naturale (foste cariere de nisip sau de cr-mid etc.) unde adncimea este mai mare de 2,0 m, astfel nct s se creeze ct mai mult spaiu pentru nmol. In aceste iazuri se introduce nmolul pentru fermentare, . deshidratare sau depozitare final pe termen nedefinit. Aceast soluie, din motive igienice i cie protecia me-diului este mai puin recomandat la fermentarea n-molurilor, n schimb este frecvent aplicat pentru deshidratarea lor natural. La proiectarea acestor iazuri se recomand, o ncrcare de 20 kg materii solide din nmolul proaspt la 1,0 m~ de lagun (Nemerow - 1983).

445

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Rezervoare de fermentare (metantancuri) reprezint soluia frecvent aplicat pentru localitile ce depesc 20.000 locuitori, ele putnd fi de mic sau de mare ncrcare. Se cunosc urmtoarele scheme tehnologice: i - scheme standard, de mic ncrcare (figura 9.7) ntr-o singur treapt n care introducerea nmolului proaspt i evacuarea celui fermentat se face prin intermiten (2 - 3 ori/zi). Lipsa agitrii favorizeaz, apariia n digestor a urmtoarelor zone: zona de spuml (la partea superioar), o zon de supernatant (ap de nmol), o zon ocupat de nmol n curs de fermentare (zona activ) i zona inferioar n care sedimenteaz nmolul fermentat i inert (mineral). Instalaiile de acest gen nefiind nclzite, au o durat de fermentare de peste 30 zile, specific fermentaiei criofile.
qazometru gaz
gaz Supernatant "sFrQr3e~spu(a~

Nmol in mol fermentai :Evac. spumei Evacuare supernatant ieire [jQmol Figura 9.7. Instalaie de fermentare de mic ncrcare

Periodic se evacueaz apa de nmol i spuma pentru a mri zona activ de fermentare. 2 - Schema de marc ncrcare ntr-o treapt (figura 9,8) este^prevzut cu instalaii de amestecare i nclzire, fiind cea mai rspndit n momentul de fa. Tem.pera.tura interioar este de 30 - 35 C (fermentare mezofil), iar durata de fermentare este de peste 15 zile.
448

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

gazometru
ieire

goz

zona activ de amestec

Alimentarea ievacuarea este continu, amestecul * este omogen i se elimin supernatantul. 3 - Schema de fermentare n dou trepte (figura 9.9), se

caracterizeaz prin faptul c primul fermentator este nclzit la temperatura de 30 -35 C, masa de nmol este ntr-o continu micare * agitare, supernatantul .nu se evacueaz, iar procentul de formare a gazului este de circa 67% dup 5 zile de de 90% dup 14 - 15 zile (limita la care se consider practic fermentarea terminat). Din cele artate, rezult c prima treapt de ies i re fermentare are loc ntr-un rezervor de mare ncrcare. In trepata a doua, de regul nenclzit, fermentarea Figura 9.8. Instalaie de fermentare de continu mai lent i deoarece nu mare ncrcare sunt prevzute dispozitive de amestec, n interior se formeaz stratificaia zonelor precizate la fermentatoarele de mic ncrcare. Aici, timp de 3 - 5 zile are loc un proces de ngrosare a nmolurilor fermentate, iar supernatantul rezultat ca urmare a eliminrii apei din nmolul fermentat este evacuat periodic pentru a economisi volumul bazinului. Bazinul este deschis i rareori acoperit cu un rezervor de captarea gazului.

447

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


i gaz

Supernatant ggzometrjj.-

gaz
crust in]rare_w=r' nmol "~ Evacuare Isuperaatanf

*>. \/

fermentat /&? eva

^SE^^^^E^S Nmol fermentat] Nmol activ J^> evacuare nmol


Spre tratri ulterioare

Figura 9.9. Instalaie de fermentare n dou trepte

4 - Schema de fermentare de contact (figura 9.10) este asemntoare schemei precedente, cu deosebire c aici nmolul fermentat din treapta a doua este recircuiat n prima treapt pentru nsmntarea nmolului proaspt. Schema lucreaz analog treptei biologice cu bazine de aerare i n prezent nu cunoate o rspndire prea mare.
Ieire gaz Figura 9.10. crust -J^^cr^TTK^^

Evacuare supernatant instalaie de fermentare de contact n dou trepte

448

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

La noi n ar majoritatea schemelor de epurare sunt prevzute cu rezervor de fermentare de mare ncrcare ntr-o singura treapt. La Bucureti, unde staia de epurare este n construcie, s-a prevzut fermentarea n dou trepte. Forma constructiv a digestoarelor este de obicei circular, raportul dintre diametru i nlime fiind cele artate n figura 9=11, pe baza'studiilor efectuate la unele institute de specialitate din Germania. In ara noastr, rezervoarele de fermentare de mare ncrcare sunt tipizate pentru volume ele 250, 500, 750, 1.000, 1.500, 3.000. 4.000 i 6.000 m3. Forma ele rezervor din fig. 9.11 a fost stabilit n urma studiului privind obi-nerea de pierderi minime de cldur prin pereii bazinului. Aceast condiie este satisfcut de un rezervor sferic la care raportul dintre suprafaa exterioar i volum, este minim. In aceeai ipotez se ncadreaz i formele cilindrice ale cror diametru este apropiat de valoarea nlimii. Acest tip de rezervor cilindric, reprezint o soluie constructiv simpl, aplicat frecvent la unele staii de enurare din SUA. n schimb implic unele deficiene de exploatare (existena zonelor moarte, dificulti n procesul de amestecare -omogenizare etc). Forma din figura 9.11 j spre deosebire de forma cilindric, permite montarea n vrful conului a instalaiilor de distrugere a crustei i a unor instalaii de amestec - omogenizare _ a nmolului. Aceast form clasic a rezervoarelor de fermentare, n special la cele de mare capacitate, ridic probleme de dimensionare static i de rezisten n zonele de mbinare a plcilor tronconice inferioare i superioare cu zona cilindric, zone unde intervin tensiuni suplimentare periculoase care' pot afecta etaneitatea rezervorului. Din acest motiv, aceste zone au fost nlocuite cu soluii constructive continue (n ioc de zone.frnte) ca urmare a
449

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

progresului nregistrat ia rezolvarea structurilor spaiale din beton armat precomprimat.

0,25;- 0

0,25, D

H-0,42D

0,5D

Figura 9,11. Elemente geometrice ale rezervoarelor de fermentare In figura 9.12 se prezint o evoluie a formelor constructive care n afara siguranei statice i garantarea etaneitii an adus mbuntire funcional prin realizarea unor perei interiori netezi, fr puncte unghiulare, care aigur o mai bun omogenizare a nmolului. Se are n vedere ca forma structural a rezervoarelor s mbrace aspectul hidraulic de amestec i omogenizare n condiiile existenei unei distribuii optime a eforturilor n structur. Pentru a evita existena/ de zone' cu nmol stagnat, se recomand ca raportul dintre diametru .i nlimea coloanei de nmol nmagazinate, adic D/H, -s fie mai mare de 0,7. Formele noi au la baz procedeul precomprimrii pe dou direcii n scopul eliminrii fenomenului de fisurare i sporire a durabilitii. Pn la capaciti de fermentare de 3.000 "mi se
450

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

recomand forma constructiv clasic, denumit cilin&ro - -conoidai dac condiiile tehnice ale terenului de fundaii sunt bune. Aceast soluie constructiv se poate aplica i pentru
3

capaciti mai mari, pn la 4.000 ni , cu recomandarea ca s se acorde o atenie deosebit zonelor frnte (inele de mbinare) unde se aplic precomprimarea inelara cu fascicule postntinse a plcii curbe cilindrice.

Figura 9.12. Forme constructive ale rezervoarelor ele fermentare 1-form clasic (cilindro conoidai); 2-cu membran cilindric inferioar alungit; 3-fr puncte unghiulare; 4 -cu segmente liniare (6.100 nr'); 5-n form ovoidal (6.000 nr')

Formele noi de rezervoare rezult din studiul suprafeelor de rotaie, linia -meridianei modficndu-se continuu, iar din punct de vedere a execuiei lor. precomprimarea ntregului ansamblu, constituie singura alternativ economic. La
451

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

-v !-% -* n /-> -f <* t~a. c\ "

o i r~i 4- -s o 1

fi d

d *" "i * -* o ** o

Oi

fV* 11 " *" "* *"* ni Si.ii

M TI Z

-1

II foo^i

*** f a -j-t i~ ** i

i Ol^viaiCa

oiaiiti

U-w

VJJUJ. cti

IIJL ultiv/ipi ui ui

DUVUI^^LI,

ptiln u.

fermentarea anaerob a nmolurilor, s-au prevzut 5 rezervoare cu. capacitatea de 8.000 mJ/buc, structura rezervorului fiind axial simetric, de form ovoidal alctuit din plci plane i curbe precomprimate pe dou direcii. Diamwtrul maxim este de 12,0 m, iar nlimea total de circa 34.m. Deoarece forma constructiv imprim un aspect arhitectonic important al staiei de epurare, se impune a avea n vedere alegerea variantei care s satisfac i .aceast cerin. Se va avea n vedere c rezervoarele de mare capacitate sunt mai economice din punct de vedere al bilanului termic, fa de soluia folosirii mai multor rezervoare mici nsumnd aceeai capacitate [20]. De obicei se aleg dou rezervoare de aceeai capacitate, ntre care se prevede o construcie special numit camer de manevr. Aici sunt montate pompele de recirculare a nmolului, schimbtoarele de cldur, numeroase' vane de manevr, echipamentul, de controj a fermentrii, echipamentul electric de control, recuperatoarele de cldur, etc. Aceast camer trebuie s fie bine ventilat i prevzut cu sisteme automate de alarm ia apariia pericolului de explozie a. gazelor, n cazul cnd amestecul dintre metan si aer deoseste anumite limite. Instalaiile interioare din aceste . rezervoare ct -i din camera de manevr au. urmtoarele atribuii: - distrugerea capacului (stratului) plutitor care se formeaz la suprafaa nmolului prin ridicarea materialului uor care nu fermenteaz (substane fibroase, pr, lemn, material plastic etc.) care mpiedic trecerea gazului spre captatorul de gaz i, n acelai timp, ocup o parte din volumul util; - recircularea i omogenizarea nmolului proaspt cu cei fermentat, cel cu temperatura mai mare cu cel cu temperatura mai joas;
452

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- nclzirea spaiului de fermentare sau nclzirea: nmolului proaspt; - inocularea (nsmnarea) nmolului proaspt, Pentru distrugerea crustei (capacului plutitor) se folosesc diferite procedee tehnice i anume: a) trimiterea de ap de nmol (supernant) sau ap curat . sub form de jeturi sub presiune b) trimiterea de nmol proaspt, sub presiune, deasupra crustei care o antreneaz n masa nmolului; e) insufiare de gaz rezultat n timpul fermentrii, sub crust care o distruge i apoi se scufund. Gazul se poate folosi i pentru recircularea nmolului n interiorul bazinului, folosind n acest scop, compresoare speciale tip- antiex (la un raport de gaz metan - aer de 1:5 - 1:15, acest amestec poate -exploda); d) cu mijloace mecanice (palete montate pe un motor fixat n acoperiul rezervorului sau turbine montate n tuburi metalice verticale fixate n axul rezervorului), Recircularea nmolului, respectiv omogenizarea, constituie operaia principal care condiioneaz desfurarea normal a procesului de fermentare. Prin aceasta, nmolul proaspt se repartizeaz n toat masa de nmol existent n spaiul de fermentare. Se asigur astfel' o repartiie uniform a temperaturii i a indicelui pH, se reduce crusta, se utilizeaz raional ntreg spaiul de fermentare i se reduce timpul, de fermentare, sporindu-se, totodat, cantitatea de gaze obinut pe unitatea de volum. Operaia se efectueaz prin mijloace mecanice montate la partea superioar a cuvelor, hidraulice (hidroelevatoare, pompe centrifugale etc) i mixte. Soluia frecvent utilizat n ara noastr este cu montaj n interiorul rezervorului a unui tub metalic- central avnd la partea superioar o zon evazat unde se amplaseaz o Ciice acionat
453

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

de un electromotor aezat deasupra acoperiului. Aceast soluie are capacitatea de a vehicula zilnic 1 ... 3 ori volumul din interiorul rezervorului. Cnd amestecarea - omogenizarea se realizeaz cu pompe de recircuiare, la stabilirea caracteristicilor acestor electropompe se recomand ca zilnic s se recircule nmol aspirat de la 2 ... 3 niveluri (n funcie de capacitatea cuvei), timp de 10 - 16 ore, astfel nct s se recircule de 1 ... 2 ori volumul cuveior. nclzirea spaiului de fermentare care s asigure condiii de fermentare mezofil se face prin nclzirea nmolului folosind mai multe procedee, ele fiind asociate, n prezent, cu prenclzirea nmolului. Ca agent termic se folosete apa cald sau vaporii de ap. Dup modul de nclzire a nmolului, sistemele pot fi: nclzire direct cu ajutorul unei tubulaturi orizontale (fix sau mobil), sau prin tubulatur vertical, montate n interiorul rezervorului, cu ajutorul gazelor .nclzite i cu ajutorul aburului viu insuflat direct n .spaiul de fermentare. Al doilea sistem este cu nclzire indirect.. folosind schimbtoarele de cldur montate n camera de manevr sau n interiorul rezervorului, prin care circul apa cald sau var>rri care- cedeaz cldur nrin pereii evilor ctre nmolul proaspt care circul n sens opus. nclzirea nmolului n schimbtoare de cldur constituie procedeul cel mai rspndit, cel n form de. spiral fiind, aplicat la majoritatea staiilor de epurare. Are un corp n form de tambur n care este montat o spiral dubl (n plan vertical) nchis, prin care circul agentul termic; ia exteriorul spiralei, circul nmolul care este scos din rezervor i dup nclzirea iui n acest schimbtor, este refulat din nou n rezervor. Acest circuit (cu montarea schimbtorului n camera de manevr) al nmolului produce, n acelai timp, omogenizarea prin amestec', precum i recircularea lor cu ajutorul pompelor centrifugale.
454

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Temperaturile suprefaelor pe: care se face schimbul de cldur, dac acestea nu se mica, trebuie s rmn sub 60 C, pentru a nu se produce-depuneri, iar viteza apei s fie'de 0,6 -1,5 m/s (viteza nmolului va fi de 1,0"- 1,5 m/s). In figura 9.13 se arat un rezervor de fermentare de mare ncrcare echipat cu instalaiile de amestec, nclzire, inclusiv condutele necesare exploatrii procesului. Figura 9.13, Instalaiile afe-.. rente unui rezervor de fer'iiientare de mare ncrcare 1 - amestector; 2 - conduct
12 b 12 a
-X~rf

pentru introducere nmol proas-p t; 3 conduct 1 pentru evacuare crust; 4 conduct pentru evacuarea 10 fi nmolului fermentat; 5 Napii J conduct pentru evacuarea nmol de pe fund; 6 Mr_ fe t' conduct pentru evacuarea nmolului plutitor; 7, conduct pentru evacuarea supernatantului; 8 - deversor; 9 .conducte pentru recircularea nmolului; 10 schimbtor de cldur: 11 captator de gaz; 12-conduct de gaz; 12.a - spre gazometru; 12.b - spre cazanul de nclzire; 13 - cazan de nclzire; 14 - pomp de nmol; 15-gur de vizitare; 16 -conduct de preaplin ..

1* *

455

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Deoarece n interiorul rezervorului nu se poate efectua un control riguros asupra strii tehnice a .conductelor i asupra exploatrii lor privind posibilitatea de formare a dopurilor, .se recomand aplicarea variantei cu conducte montate n exterior (figura 9.14).

Nnol plutitor

~~"^\, Ai_
fermentat

Gaz Amestecator Schimbtor II f

Muri..

nmolului \ N NQftioL__M.

Recircutarea, ^Agerit termic Pompa

proaspt

Figura 9.14. Rezervor de fermentare de mare ncrcare cu conductele montate n exterior

In cazul cnd schimbtorul de cldur se monteaz n interiorul rezervorului (figura 9.15), recircularea se efectueaz numai cu pompe, lip-sind tubul, de amestecare din centrul rezervorului; restul de conducte artate n figura 9.13 rmn cu aceleai obligaii de funcionalitate. Dup cum se observ clin figurile 9.13 i 9.15 conductele de nmol sunt plasate la diferite niveluri, n funcie de scopul lor. Conducta de acces a nmolului proaspt aduce nmolul la partea superioar, n timp ce conducta de evacuare a nmolului fermentat pleac de la partea cea mai de jos a rezervorului i l descarc n exterior pe la partea superioar a rezervorului.
.458

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Evacuarea nmolului se realizeaz de obicei prin diferena de presiune hidrostatic, cie.mdu-t;e >i posibilitatea evacurii cu

Figura 9.S. Rezervor de fer-mentare de mare ncrcare'cu schimbtor de cldur alctuit din perei dubli montat n 'interior 2-cond. nmol proaspt; 3-cond. pentru evacuare nmol plutitor;4-cond. pentru evacuare n-raol fermentat;5-cond.evacuare nmol de pe fund; 6conduct evacuare nmol pltitor; 7 - cond. pentru 'evacuare ap de nmol; 8 -deversor; 9 - conduct pentru recirculare; 11-captator de gaz; 12- cond. de gaz; 14 - pomp de nmol pentru recircularea n -moluhii;15 - gur de vizitare; 16-cond..de prea - plin; 17 -schimbtor de cldur cu perei dubli; 18-agent termic la 60C (tur); 19 - agent termic la 50C (retur);20-cazan ' de nclzire

ajutorul pompelor de recirculare De regula, cele doua conduct1; (de alimentate i de evacuare) > \, -. d;ame,n egali, n it J acesta se asigui un nivJ corni .-.t al nmolului in t e z e i \ -> Conducta de pieapbn. t i s e nu t - < ' b i u e echipat cu vane i^ captul superior n apiopicre de panea cea mai de t>as a 457

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

rezervorului, sau n bazinul format pe acoperiul rezervorului. Conducta pentru evacuarea supernatantului pot .fi pen.dul.ante sau sunt construite sub forma unui selector de nivel (2 - 4 conducte la niveluri diferite, la distana de 50 - 60 cm una de alta/ aezate pe peretele vertical la 1,0 - 1,2 m sub nivelul nmolului). Pentru a ^ t - i bi l i nivelul de unde trebuie evacuat supernatantul, se monteaz, pe peretele bazinului, o serie de conducte de luare a probelor. Uneori sunt prevzute, pentru evacuarea corpurilor plutitoare car-* au not fi distruse prin amestecarea crustei, conducte independente care le dirijeaz n bazinul de pe acoperiul rezervorului. Toa.e conductele care vehiculeaz nmolul trebuie s aib diametre mai mari de 150 mm, iar una din pri s fie totdeauna deschU pentru a asigura ventilarea lor de gazele de fermentarie. Tu scopul reviziei periodice a interiorului rezervorului, se prevede pe peretele vertical o gur de vizitare de minimum 60 cm diametru, muchia de jos fiind ia maxim. 1,0 m deasupra pmntului. De asemenea, pe acoperiul rezervorului se prevd dou guri de vizitare, a c.ror geamuri se cur cu ajutorul unor tergtoare de parbriz montate n interior, pentru a' supraveghea modul de comportare a instalaiilor de distrugere a ei. In punctul, cel mi nalt a rezervorului se afl captatorul de gaze, sub forma unui turn circular cu seciune orizontal, a crui baz inferioar se gsete deasupra nivelului nmolului la 1,0 - 1,2 m i chiar mai mult. Captatorul este un cilindru metalic, aezat vertical la care se racordeaz' 'stuul conductei de gaz (figura 9.16). Pe conducta aceasta care dirijeaz gazul de fermentaie (biogaz) spre gazometre si centrala termic, trebuie s se prevad: o instalaie de mtioiius "nerct otan in H^g, ' v <a o ,>n /tor; o nstalatie de e'irrma-; a *i <IP^' ' < k s j u l > t t .punic Por de U2S). .nsalaC. de r.anere a ^0 >>Lrpjtj' ,! a eventualelor paitici le n suspensie J e b 't m e . m d^ _ /
458

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Figura 9.16. Captator de gaz

In turn se gsete, ntr-un spaiu izolat, supapa de siguran cu gard hidraulic care limiteaz presiunea maxim, a gazului din rezervorul de fermentare la 0,15 - 0,35 m H2O. Fermentarea nmolului n dou trepte, recomandat la staiile de epurare ce deservesc localiti cu peste 300.000 locuitori, are n vedere recuperarea unei cantiti suplimentare de gaz i realizarea unui nmol ngroat cu caliti superioare de prelucrare ulterioar. In prima treapt, nclzit i echipat cu instalaii de amestecare-omogenizare, se degaj circa 90% din cantitatea total de gaze, dup 14 zile de fermentare. In treapta a doua se continu fermentarea i are ioc procesul de ngroare a nmolului fermentat, cu eliminarea permanent a supcrnatantu.lui. Ambele trepte sunt unite prin tuburi <j) 200 mm la nlimea, zonei de fermentare, n aa fel nct s funcioneze pe principiul vaselor comunicante [24].
459

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Rezervoarele de fermentare a nmolurilor sunt echipate cu aparate de msur i control. Astfel, pentru msurarea temperaturii nmolului proaspt, fermentat i n curs de fermentare sunt folosite termometre plasate ' pe perete rezervorului, la diferite niveluri i n interior. Pentru evidenierea nivelului apei de nmol, a crustei etc, se monteaz indicatoare de nivel care ptrund n bazin la diferite adncimi, pentru ca tubul piezometric s fie umplut cu diferite feluri de lichid ntlnit pe verticala rezervorului. De asemenea, se prevd indicatoare de pH, precum i dispozitive de luarea probelor de nmol, de gaz (pentru a stabili-concentraia CO2) i dispozitive pentru prepararea i dozarea laptelui de var care intr n funciune n momentul n care procesul are tendina de a deveni acid. Sunt prevzute i aparate de msurare a debitului de gaz i a debitului de nmol proaspt i fermentat. Monitorizarea desfurrii procesului de fermentare se efectueaz de la un pupitru de comand unde sunt transmise toate datele necesare, prin/telecomand, de ctre aparatura menionat. Ordonatorul conductor de proces, asigur automatizarea funcionrii pompelor de recircuiare n funcie de temperatura .nmolului din
u-^ryc*-t.-s7/i*. 01 f ^/'TS'*.^^ Ti/itnt" i
AI.

H cs

^v, n/ini

/1 v -n

1 n+^.i.^ n^

1 *"?

4-n*i .T4 ^i

de cantitatea i compoziia biogazuiui. La punerea n funciune a unui rezervor de fermentare se va folosi o cantitate de nmol bine fermentat dintr-un-alt recipient de fermentare. Aceast cantitate de nmol, va reprezenta 10% din volumul rezervorului, dup care se adaug, treptat, nmol proaspt care va fi permanent amestecat cu 'cel nsmnat cu bacterii metanice, avnd g r i j s asigurm o ' o' temperatur de 30 - 36 C. In momentul cnd cantitatea de" gaze a ajuns la valoarea limit, iar n compoziia acestuia domin metanul, procesul poate fi considerat amorsat, iar instalaia intr n funciune normala. Pe parcurs, se urmrete valoarea
480

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

pH-ului, iar^ analizele de laborator 'trebuie s stabileasc valoarea acizilor volatili care trebuie s se ncadreze n limitele menionate. Dimensionarea tehnologic a rezervoarelor de fermentare const n. determinarea volumului de fermentare, a dozei de ncrcare zilnic, a volumului de gaze evacuate, a duratei de fermentare, a cantitii de cldur necesar, precum i dimensiunile instalaiilor de amestecare, de transport a nmolului, a pompelor de- reeirculare, inclusiv stabilirea aparatelor de msur i. control. Deoarece, pentru stabilirea volumului de fermentare, nu s-a reuit o exprimare matematic a procesului, calculele se efectueaz prin diferite metode avnd la baz cercetrile experimentale efectuate de Popel, Roediger, Noaek etc, - Dup numrul de locuitori, volumul de fermentare se calculeaz n funcie de volumul specific de fermentare a crui valoare, conform literaturii de specialitate (Imhoff, 199 0, Triebel - 1978), este indicat n tabelul 9.4. Tabelul 9.4. Volumul specific de fermentareNatura nmolului 3 oc proaspt dm /. Mare In dou trepte Mic ncarc, ncarc. tr.F tr.II . Nmol-treapta mecanic 150 20 6 180 25 10 65 De la treapta mecanic i filtre biol.de mic ncarc. 111 3 Idem, de mare incr. 2 20 30 65 De le tr. mecan. i bazinul 32^ 40 24 95 de aerare de mic ncarc. Idem, de mare ncarc. 220 35 19 95
461

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- Dup durata de fermentare. Tf n zile, volumul rezervorului de fermentare se calculeaz cu relaia: Vf^-L^-Tf n care:
3

(9.7)

Vi - volumul nmolului proaspt, n m /zi; V2 - volumul nmolului fermentat existent n rezervor


3

care se consider 1/3 din cel proaspt, n m /zi; Tf - durata de fermentare (vrsta nmolului) care trebuie s fie mai mare. de 12 zile (obinuit 1 5 - 2 0 zile).
Upd udiiiuCa uuin Uv, jiiJL^aiv^aiv^ z.jiiiiV/a, vuiulUUJ Ut

fermentare rezult din relaia (recomandat de STAS 12272-91 - "Rezervoare de fermentare a nmolurilor la staiile'de epurare ale centrelor populate"):

vf=^l'o n care:

(9.8)

G() - cantitatea de materii organice, exprimat n substan uscat, din nmolul proaspt din cadrul staiei de epurare ce urmeaz a fi stabilizat anaerob, n kgSV/zi; Io - doza de ncrcare organic zilnic, n kgSV/nT-zi.. Dimensionarea efectuat dup metodele indicate va permite proiectantului s opteze asupra soluiei finale care s aib n vedere respectarea, duratei minime de fermentare, a dozei de. ncrcare optime i dac' n. compoziia nmolului exist substane . toxice (metale grele) care mpiedic desfurarea normal a procesului de fermentare meanic.
462

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Pentru utilizarea eficient a rezervoarelor de fermentare, nmolul brut trebuie supus, n prealabil, turui proces de ngroare. Cantitatea de cldur ce trebuie furnizat n rezervoarele de fermentare se stabilete innd seama de necesarul pentru nclzirea nmolului, pentru compensarea pierderilor de cldur prin perei, radier i acoperi, precum i compensarea pierderilor de cldur prin radiaia conductelor. nclzirea nmolului proaspt necesit cantitatea de cldur, n Kcal/h, care se determin cu relaia:

c, =Q n -c.,(T:-TJ
n care:

(9.9)

Qn - volumul nmolului proaspt care trebuie nclzit, n dm~/h* cs - cldura specific a nmolului proaspt, aproximativ aceeai cu a apei pentru concentraii solide n nmol de pn la 10%, care se consider de lKcal/dmJ-grad; Tj - temperatura interioar n rezervor, care se recomand de 33 - 35 C (fermentare mezofil); Tn - temperatura nmolului proaspt, n C (vara se o o " consider 14 -16 C, iar iarna 8 - 1 0 C). Cantitatea de cldur necesar acoperirii pierderilor prin perei, radier i acoperi, n Kcal/h, va fi: r. =(T. -T VVk-A (9 101

463

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

n care:

o Ti temperatura de lucru a fermentatorului, n C; Te - temperatura exterioar a mediului de contact n zona o respectiv (pmnt, aer etc), n "C (iarna -15C, vara +16C); k - coeficient de transfer de cldur prin perei, radier i acoperi, n Kcal/m -h-grad, conform STAS 1907-86; A - mrimea suprafeelor de contact (perei, radier,
2

acoperi) cu pamantu* sau aerul din zona respectiv, n m , Cantitatea total de cldur, C - C] + C?, ia care se adaug un spor de 5 - 10% care reprezint pierderile de cldur prin conducte i armtur, trebuie transferat n mod artificial, fie ' direct, fie indirect, prin schimbtoare de cldur care folosesc, ca agent termic, apa cald ia temperatura de 55 -70C. aa cum s~a artat anterior. Pentru reducerea pierderilor de cldur, rezervoarele vor fi prevzute cu umpluturi de pmnt n taluz, iar cele de mare capacitate, supraterane, vor avea pereii i acoperiul protejai cu o izolaie termic corespunztoare. Se recomand izolarea termic a rezervorului cu dou rnduri de lci din sticl smoneoas de tic FOAMGLAS montate pe ringuri metalice i rostuite cu chit IZOCOR produs de ,GIP S.A. Protecia termoizoiatiei se recomand din tabl zincat de 1 mm grosime. Marea majoritate a rezervoarelor de fermentare existente, nregistreaz pierderi de cldur destul de mari, deoarece materialele termoizolante sunt neperformante i sensibile ia umezire, la care se adaug lipsa termoizolrii a radierului tronconic. Conductele de tur i retur a agentului termic se execut din. oel bine izolate termic i cu protecie interioar mpotriva coroziunii. Conductele care transport nmolul se execut din font, de asemenea izolate termic.
464

EPURAREA APELOR UZATE. URBANE

Producia de gaz difer n funcie de compoziia nmolului proaspt, de temperatura de fermentare i de durata de fermentare (vrsta nmolului). Conform cercetrilor efectuate de F. Popel - 1964, cantitatea maxim .de gaz, n Nm"/zi, se determin cu relaia: Gmax=38 = -V/T:G0"' iar durata de fermentare. n zile, va fi: Tf = 175-KT'03'T n care: T - temperatura de fermentare, n C; GQ - cantitatea de matreii organice solide din nmolul proaspt, n t/zi. Cantitatea de gaz, practic obinut, va reprezenta 70 -90% din cantitatea teoretic calculat cu relaia (9.11). In acest scop, n tabelul 9.5. sunt prezentate cantitile specifice de gaz,
3 -

(9.H)

(9.12)

n Ndm /kgSV, conform graficului din figura 9.4. I aheinl 9.5.

465

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Puterea caloric este de 5.500 - 5.900 kcal/Nm" gaz, iar cea utilizabil la arztor este de 0,85 5.500 = 4.750 kcal/Nm . In compoziia lui predomin metanul (70%) i di oxidul de carbon (30%), fiind un gaz combustibil care este echivalent din punct de vedere energetic cu 1,0 kg cocs, 1,27 Nm3 gaz de iluminat, 5,1 Kwh, 0,56 kg motorin sau benzin,
3

0,47 Nm gaze naturale etc. In funcie de numrul populaiei, se poate calcula cantitatea de gaz, unde capacitatea specific de gaz se consider de 14 - 20 Ndm /loc-zi pentru .nmolurile provenite din epurarea mecanic. Imhoff apreciaz o producie de 0,5 Nm'gaz/1,0 m nmol fermentat, iar a i autori sunt de prere c producia maxim de gaz nu poate depi valoarea de 0,5 3 -

0,55 Nm /kg de materie organic solid intrat n rezervorul de fermentare i ceva mai mult dect dublul acestei producii la 1,0 kg de.materie organic degradat. Pentru nmagazinarea gazului de fermentaie, se folosesc rezervoare speciale numite gazometre al cror volume se
qt-anil ACP
JiUl/i.iVOW

Io
ii*

uri

rs v f\ r* & f
pi i/VViiL

Ho
*-* W

O, f\
-J

^^\f\0A
\j ^

A -% r
\./ / \f

n-n A l r f 1 C!
^ I lj. Ui^uUW*.lw

Tl Intr ^Q
iiiiUlWU

A p>
UV

O" cs Ti
t,Uj.

%A-i..l

Ele se amplaseaz n apropierea rezervoarelor de fermentare, ambele obiective fiind protejate cu dispozitive adecvate de combatere a incendiilor i exploziilor. Constructiv, un gazometru este alctuit dintr-o cuv circular de beton armat umplut cu ap, n, care se aeaz un clopot cilindric ce se deplaseaz pe vertical sub aciunea presiunii gazelor de 200 -3 50 mm H2O (figura 9.17). Baza inferioar a clopotului n poziia cea mai ridicat, trebuie s se gseasc sub nivelul minim al nmolului din rezervorul de fermentare, cu. cel puin 2,0 m, pentru a evita ptrunderea aerului n' gazul captat care poate da loc la
486

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

explozii. Clopotul se dioxidului de carbon.

protejeaz

anticoroziv

contra

aciunii

Figura 9.17. Rezervor de gaz

Gazometrul este prevzut cu conducte de preaplin, de golire a cuvei, conducte de intrare i ieire a gazului, cu mire gradate, cu dispozitive de msurare a debitelor de gaz (debitmetre), cu dispozitive de protecie contra flacrei etc. In strintate se folosesc gazonietre de tip rezervor nchis unde nmagazinarea gazului se face la presiuni, de 2 - 3 bari, gazul fiind utilizat de ctre motoarele cu gaz cu combustie intern care pun n funciune generatoarele de curent electric. Aceste motoare consum circa 0,7 Nm gaz/kWh (la o staie de epurare pentru 1.000 locuitori, rezult conform datelor de mai sus, o putere de 1,8 - 2,6 kW, iar pentru bazinele de aerare aferente staiei este necesar o putere de 1,2 - 1,6 kW, deci staia de epurare este autonom din punct de vedere energetic). In ara noastr, gazul de fermentaie este utilizat la prepararea agentului termic necesar procesului de fermentare (ap cald.
487

EPURAREA APELOR UZATE UMBANE

abur etc), precum i la nclzirea spaiilor administrative din cadrul staiei de epurare. In privina gazometrelor trebuie menionat c exist n prezent tendina, din motive economice i de exploatare, de a fi realizate de tipul cu membran elastic din cauciuc special, 9.2.1.2. Fermentarea aerob Acest procedeu de tratare a nmolurilor, cunoscut i sub denumirea "procedeului nmolului stabilizat", are ia baz procesele biochimice cunoscute de la epurarea biologic a apelor uzate cu nmol activat. In acest scop, stabilizarea aerob a nmolului poate avea loc n bazine separate sau n bazine comune cu apa uzat pentru debite foarte mici ce urmeaz a fi epurat biologic. Cnd procedeul are loc n comun, ncrcarea organic a .nmolului este mic, de 0,05 kg CBOs/kgSV-zi, iar necesarul de oxigen este de aproximativ 3,0 kg 02/kg CBO5. Dac se consider un CBO5 de 60 g/loc-zi i o concentraie a nmolului activat n bazin de 4,0 kgSV/m , atunci la ncrcarea organic a nmolului de 0,05 kg CBO's/kgSV-zi, rezult un volum de 3 aerare de 300 dm /loc. Deoarece aceast capacitate de aerare este de 6 ori mai mare fa de procedeul de epurare cu -nmol activat (IQN = 0,3 kg CBOj/kgSV-zi), rezult c procesul de fermentare aerob a nmolului n comun cu epurarea apelor uzate se va aplica numai ia staii mici care deservesc 500 5.000 locuitori.- Necesarul de oxigen pentru stabilizarea materiilor organice fiind mare, rezult durate mari de aerare (de ordinul zilelor). Fermentarea aerob n bazine .independente este frecvent aplicat n prezent deoarece se suport mai bine ocurile biologice (ncrcri accidentale cu materii organice n cantitate
468

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

mare), ntruct masa de nmol activat/n contact cu efluentul este mai mare i CBO5 este mai mic. Necesitatea de oxigen este mai mic deoarece nmolul provenit dintr-un bazin, de aerare, va solicita numai oxigenul necesar respiraiei endogene a nmolului (aceast valoare poate fi de 0,1 kg Ch/kgSV-zi). Consumul de oxigen crete liniar cu temperatura nmolului din. bazin, avnd la baz 'legea lui van't Hoff, dup care consumul de oxigen se dubleaz la o cretere a temperaturii cu 10 C. B.azineie fiind, deschise, intensitatea proceselor variaz n funcie de anotimp, adic de temperatur. In aceste bazine, durata de stabilizare (vrsta.' nmolului) este n funcie de temperatura nmoluriior proaspete, deoarece nu intervine nclzirea artificial, ca la fermentarea anaerob. Conform studiilor i cercetrilor experimentale (Baumgart - 1988), pentru temperaturi de pn la 5 'C , vrsta nmolului este de
0 0

circa 30 zile, pentru 10 C este de 18 zile, iat pentru 20 C este de 8 zile. Gradul de stabilizare aerob a nmolului, fa de cea anaerob care se poate aprecia prin producia de gaz, este dificil de apreciat, motiv pentru care sunt necesare analize repetate de laborator. Comparativ cu fermentarea anaerob, procesul de stabilizare aerob este mai puin influenat de substanele toxice, este lipsit de miros i necesit o exploatare simpl. De asemenea, se nlocuiesc construciile nalte (rezervoare de fermentare) cu construcii de mic nlime (bazine din beton armat) cu cheltuieli de investiii mai reduse. Dintre dezavantaje se semnaleaz, ca mai importante, consumul mare de energie pentru utilajele de aerare proprii., comparaii' cu fermentarea anaerob care produce i gaz de fermentare (surs, de energie). Din punct de vedere bacterilogic, fermentarea aerob- nu asigur distrugerea total a bacteriilor patogene i a ouielor de lielmini, aa. cum se ntmpl la fermentarea anaerob. 469

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Comparnd cele dou sisteme de stabilizare biologic a nmolului organic, pentru staiilor mari de epurare, apare net avantajos procedeul de stabilizare anaerob, mai ales sub aspectul energetic. 9,2,2. Ingroarea nmolului Aceast metod constituie cea mai simpl i larg rspndit metod de concentrare a nmolului, avnd drept rezultat reducerea volumului i ameliorarea rezistenei specifice la filtrare. Gradul de ngroare-depinde de mai multe variabile, dintre care mai importante sunt: tipul de nmol (primar, activat, fermentat etc), concentraia iniial a solidelor, temperatura, utilizarea agenilor chimici, durata de ngroare etc. Prin ngroare, volumul nmolului, pe searria apei eliminate, se reduce de circa 20 ori fa de volumul iniial, n schimb ngroarea este eficient pn la o concentraie de solide de 8 -

io%;
Ingroarea se poate realiza prin decantoare - ngrotoare gravitaionale, flotare sau centrifugare. Ingroarea gravitaional se realizeaz n decantoare verticale (pentru staii mici) sau decantoare radiale (frecvent folosit). Gradul de'ngroare depinde de durata procesului i de nlimea coloanei de ap (adncimea bazinului) din decantor. Pentru a evita apariia unor procese de fermentaie a nmolului proaspt a cror gaze afecteaz calitatea procesului de'ngroare, adncimea apei la perete nu trebuie s depeasc 2,0'' m; pentru nmolurile fementate sau pentru nmoluri cu structur granular care intr greu. n fermentaia, aceast adncime poate fi de 3,0 - 5,0 m. Panta radierului este mai mare fa de cea a decantoarelor obinuite,' iar podul raclor este echipat cu o serie de bare metalice care se deplaseaz lent, cu o vitez de 1,0 rot/h, dirijnd nmolul spre baa de colectare 470

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

central, de unde apoi se extrage. Barele -metalice mpiedic formarea pungilor de gaze de fermentaie i favorizeaz ndesarea nmolului prin uurarea circulaiei apei spre suprafa, n lungul barelor,de unde se evacueaz prin rigolele perimetrale. In figura 9.18 se arat un ngrotor cu funcionare continu prevzut cu bare metalice montate pe podul raclor. Pentru dimensionarea ngrotoareior de nmol se are n vedere dou metode: - prima se bazeaz pe experiena deja acumulat i se folosete n situaia n care nu exist la dispoziie nmolul care trebuie ngroat; - a doua const n utilizarea testelor "experimentale de laborator asupra nmolurilor care urmeaz a se ngroa. cilindru de

Figura 9 -1 8 . ngrotor de nmol

Parametrul de baz al dimensionrii pe baz de experien este ncrcarea cu solide a acestora (fluxul de solide) experimat prin masa de solide uscate/suprafa i timp.
'"P *= .->, U--s * .-4 orav'^f'l^^^^?! *?. -a-,, -r c> n *. <? r$ 4^o Aa!'o4" A orrrfAcorp

471

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

nmolului prezint o limit peste care procesul devine neeconomic. In tabelul 9.6 sunt date ncrarea cu solide i limita de ngroare pentru diferite tipuri de nmoluri. Tabelul 9.6 Tipul de nmol ncrcarea cu Concentraia de solide n solide 2 ngroat (%) kgMTS/m -ti en IA A Nmol primar -4,0 - 6 0 J V A \f i \J Nmol actiyat 1,0 - 1,2 2,5 - 3,0 Nmol de la biofiltre 1,5-2,0 7,0 - 9,0 Nmol primar + activat 1,0 - 2,0 ' 5,0 - 8,0 Nmol primar+pelicul 2,0 - 2,4 7,0 - 9,0 biol, Dimensionarea n acest caz implic simpla alegere a unei
in / > O T ( > 3 r i ^rirAoi"*niT7ofAQi*A
WJA wL>p

no ** A in im

/"* a>

itv T^% * s"- T O

-r i

itKrAnn -f

in vw.A UA x

uliidiuai w

iia.uj.ui uiui

v-w

,U.A mva/ja

a.

ii

iii.^,1 \J ^o,ts

utiliznd urmtoarea relaie de calcul a suprafetii orizontale a ngrotorului: .A0=-^n care; Qs - cantitatea de materii solide uscate din nmolul supus procesului de ngroare, n kgMTS/h; Is - ncrcarea de suprafa cu solide a ngrotorului, n kgMTS/m2-h (tabelul 9.6). Cnd se aplic metoda a doua de dimensionare, avnd ia dispoziie nmolul ce se testeaz n laborator, se construiete graficul curbei, de sedimentare a interfaei ap' - nmol care
472

. (9.O)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

permite determinarea suprafeei unitare a ngrotorului (figura' 9.19)[21j.


3CP_~8Q fu

Figura grafic timpului de respectiv a

9.19. Metoda pentru determinarea ngroate, ariei unitare

Din bilan a solide ieite din bazin, unitar a

ecuaia de materiilor intrate i '(ngroate) suprafaa

ngrotorului,
2

m -h/kgMTS se calculeaz cu relaia:


A. -

C0 ' H0
473

(9.14)

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

iar suprafaa total orizontal a ngrotorului va fi: A 0 =Q-A U -C 0 -K n care: tu - timpul de ngroare, n h;
V.. n ~ l/Uiiiy V/ii ti ilt CI iiIiLicli<l ivii JsUUUO, iii IVjgiVi x o/IIA 5

(9.15)

Ho - nlimea iniial a coloanei experimentale, n m; Q - debitul influent, n m. /h; K - coeficient de corecie, avnd valoarea de 1,5, In timpul funcionrii unui decantor - ngrotor se formeaz trei zone distincte: - zona de suprafa (de clarificare) format din lichidul decantat care conine o concentraie sczut de nmol; ei se elimin prin jgheaburi perimetraie sub forma de efluent; cnd n compoziia sa conine i nmol plutitor, el se dirijeaz spre staia de epurare; - zona de alimentare format din nmol cu o concentraie constant aproape uniform n volum; n aceast zon concentraia nu este identic cu cea a nmolului de alimentare; - zona de compactare (tasare) format din nmol a crui concentraie crete pe msura naintrii spre radierul decantorului unde atinge concentraia de evacuare (de nmol ngroat). La exploatarea unui ngrotor este important meninerea constant a adncimii nmolului n bazin, adic o egalitate.ntre vitezele de alimnetare i de evacuare. Prin modificarea vitezei de evacuare a solidelor din ngrotor, adncimea nmolului poate s creasc sau s scad contribuind la schimbarea concentraiei de solide ce se evacueaz. Prin mrirea vitezei de
474

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

evacuare a solidelor durata de staionare st-_.de i implicit se reduce concentraia solidelor evacuate Utmp ottv, a, prin reducerea vitezei de evacuare se mrete durau Je staionare. crete adncimea nmolului, precum i concentraia solidelor evacuate. Meninerea acestei situaii mult timp, presupune durate mari de staionare a nmolului, ceea ce ar putea conduce la apariia fenomenului de fermentare anaerob, un.de gazele de fermentaie declaneaz un proces de^ flotare a nmolului ngroat i deci compromite calitatea procesului de ngroare. .In'funcie de natura nmolului, timpul mediu de reinere a solidelor n ngrotor, este..de 0,5 2,0 zile. iar volumul nmolului se poate reduce la 20% din volumul iniial. Itirosarea prin flotare se aplic pentru suspensii care au tendina de flotare i sunt rezistente la compactate prin aciunea gravitaional. Se, aplic procedeul de flotare cu aer dizolvat sub presiune, care prin destindere la presiunea'apropiat de cea atmosferic, elimin bule fine de aer care se ataeaz/nglobeaz n flocoanele de nmol i le ri di c Ia suprafa. Prin asigurarea unei concentraii convenabile de materii n suspensii solide, la alimentare se practic recircuiarea unei fraciuni de efluent (30 - 150%). Principalii parametrii ce influeneaz procesul, de ngroare prin. flotare sunt:' presiunea de lucru, concentraia de .solide la, alimentare, raportul de jecirculare, durata de retenie etc. Se va avea n. vedere necesitatea unei tehnologii de exploatare complexe i consum energetic mai mare fa de ngroarea gravitaional. Ingroarea prin centrifugare se recomand pentru nmolul .activat n exces, atunci cnd nu se dispune de spaiu pentru executarea de decantoare - ngrotoare. Se folosete o centrifug cu transportor elicoidal care reine circa ,90% din materiile solide, nmolul activat n exces fiind n. prealabil tratat cu fioculanti. innd seama de viteza mare de rotaie a echipamentului (de 6.000 rot/min), consumul de fioculanti este
475

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

mai mare datorit fragilitii i ruperii flocoaneior, deci costurile: de exploatare sunt mai mari dect n cazul altor procedee. 9.2.3. Tratarea preliminar a nmolurilor Aducerea nmolurilor primare, secundare, brute sau stabilizate n categoria nmolurilor uor fiitrabile, deci cu rezistene specifice de circa 10*10" J cm/g se realizeaz printr-o tratare preliminar a acestor nmoluri utiliznd urmtoarele procedee: tratarea (condiionarea) chimic, tratarea (condiionarea) termic, elutrierea ete. Teoretic, se pot obine rezultate satisfctoare i prin adaos de material inert ('gur, cenu rumegu etc.T dar acest ^rocedeu p>ezint deziHan^aHii de a crete considerabil volumul de nmol ce trebuie prelucrat n continuare. Tratarea preliminar a nmolurilor const deci n crearea condiiilor favorabile necesare prelucrrii ulterioare (deshidratatea natural, artificial i avansat). Condiionarea chimic ' (coagularea) nmolului cu reactivi chimici este o metod de modificare a structurii sale,
r*l~s fATJOAPi ni-o oci'nt^t*'5
n

f ^''A *"*t PTi fi PI1 fit*

n *

TI I f r r p>

n-na^n]

t-f*

filtrele pres sau cu vacuum. Faza solid a nmolului este format, n principal, din particule fine dispersate i coloizi care sedimenteaz greu. Autocoagularea nmolului nu poate avea loc, deoarece ionii care nconjoar nucleul coloidui iormea/ mpreun cu acesta o micei cu un stra1 dubiu electnc, avnd potenialul zeta bine determin'.n Straiul JuHu el e ct r i c ji potenialul zeta apr parfieuH di agr:gare. Sccb-rea potenialului zeta ctre' zero conduce la coagularea coloiziior.

476

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Aceast scdere a potenialului zeta- se realizeaz prin adaos de electrolii cu sarcin electric de sens contrar cu cea a nmolului. Agenii de condiionare chimic (electrolii) a nmolului se pot grapa. n trei categorii: - minerali: sulfat de aluminiu, clorhidrat de aluminiu, clorur feric, sulfat feros, sulfat feros clorinat, oxid de calciu - organici: polimeri sintetici (anionici, eatonici sau neionici), cu diferite denumiri comerciale (Medasol, Polias), produi de policondensare (Ponilit) sau polimeri naturali; - micti: amestec de polimeri sintetici cu. sruri minerale sau amestec de coagulani minerali. Reactivii cei mai des utilizai sunt clorura feric i varul, fiecare-avnd un cmp de aciune propriu... Srurile de aluminiu, n special clorhidratui de aluminiu, sunt eficiente, mai puin corozive, dar costul este mai ridicat. Dintre polimerii organici,cei eatonici se pot utiliza singuri, iar cei anionici sau .neionici, n asociere cu coagulanii minerali. In general, dozele de polimeri organici sunt mult mai reduse dect ia cei minerali, dar costul este mai ridicat. Alegerea coagulantului i doza optim se fac pe baza studiilor experimentale de laborator, ntruct alegerea depinde de proveniena nmolului, compoziia sa chimic etc.
1 1 A ^JI> rn rA 1 .--- ** 4- - -ST r% A at r* /**. '"* n" i1 1 f> *Tf t c> .rii^firs/^QP1 r* ii dAr7i r* p> <a

mic cu

care

condiii

de

laborator

produce

un.

nmol

io rezistena specific la filtrare de 10-10 cm/g. Pentru verificarea condiionrii chimice, stabilirea dozei de reactiv, coagulantul cei mai. indicat etc, se efectueaz diferite teste calitative i cantitative, dup cum urmeaz:

477

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- jar - testul poate oferi primele indicaii, prin gradul de limpezire a lichidului separat, mrimea flocoanelor formate, viteza de depunere etc; - timpul de crpare a turtei este . un test calitativ ce privete rezistena specific la filtrare, ia presiunea convenional de 4,95 10 dyn/cm ; o durat de crpare a turtei de pn la 60 s indic o bun condiionare; - timpul de suciune capilar se determin cu aparatul. CST (Capilry Suction Time). O valoare a C S T - d e 10 - 12 s indic, de asemenea, o bun condiionare. Rezistena specific ia filtrare i variaia sa cu doza de coagulant este metoda prin care se obin date cantitative ce pot fi utilizate i pentru calculul utilajelor de deshidratare. Aplicarea procedeelor de condiionare prealabil prinelutriere i de ngroare prin decantare, conduce la o scdere de 3 - 4 ori a dozei de coagulant. Eficiena procesului de tratare (condiionare) chimic este legat, i de o alt serie de factori tehnologici, ca: durata i intensitatea amestecului, ordinea de introducere a agenilor chimici n cazul condiionrii mixte etc. Condiionarea (tratarea) termic are n vedere modificarea structurii nmolului cu ajutorul temperaturii i presiunii ridicate, astfel c nmolul poate fi deshidratat mecanic, fr a apela, la condiionarea chimic. Condiionarea o termic se realizeaz la temperatura de 10.0 - 200 C, presiunea de 1 - 2,5 bar i durate de nclzire pn la 60 min, depinznd. de tipul, i caracteristicile nmolului i de procedeul utilizat (Porteous, von Roii, Zimpro etc). In figara 9.20 se prezint schema tehnologic a procedeului PORTEOUS din care rezult principalele instalaii componente cuplate 'Cu instalaia de deshidratare cu filtre pres, urmate de incinerarea n comun cu gunoaiele menajere i recuperare de. cldur sau de compostare i valorificare' agricol. Principalele pri ale instalaiei
478

-vi
CD

intrarea nmolului' netrafat

* 9 \*

_ nmol brut rece _ _ nrnol brut calci _ nmol tratat rece .,_ nmol tratat cald nmol ngroat
...vapori
figura 9.20. Schema instalaiei ce condiionare termic a nmolului dup procedeul 1 - bazin stocare nmol brut: 2 - pomp de mare presiune; 3 - schimbtor de cldur; -S reactor termic; 5 6 - bazin Ck' Slocare nmol Sialat teniile; 7 - pompa: 8 -ii llru pres; 9 - cazan pentru prep

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

menionate, sunt: bazinul pentru stocarea nmolului proaspt, schimbtorul de cldur n care nmolul proaspt este prenclzit de nmoiul tratat, reactorul n care se realizeaz tratarea nmolului la temperatura de 100 200 C, cazanul (boilerul) pentru prepararea aburului necesar ridicrii temperaturii n reactor i bazinul de stocare a nmolului tratat. Aceast instalaie de condiionare termic a nmolului are un consum de enereie electric de- 3 , 0 - 4,0 kWh/m" nmol i de circa 1,5 dm pcur/mJ nmol pentru prepararea aburului. Cantitatea de abur, innd seama de pierderile de cldur din sistem, este de 60 - 70 kg abur/m" nmol. Cu toate neajunsurile de ordin energetic, condiionarea termic se recomand a fi aplicat deoarece elimin mirosurile neplcute, asigur sterilizarea nmolului prin distrugerea bacteriilor, reducerea coninutului de substan organic, elimin necesitatea de reactivi chimici etc. Elutrierea (splarea) nmolului, mpreun cu condiionarea chimic ocup un loc important n cadrul tratrii preliminare a nmolurilor, Elutrierea nmolului este un proces fizic de condiionare care asigur scderea rezistenei specifice ia filtrare prin eliminarea din nmolul fermentat sau brut mineral-a coloiziior i a particulelor fin dispersate. Pe de alt parte, eiUtrierea reuuce i aicaiimtatca nmoiului, necesar in special, cnd ' se prevede folosirea 'de reactivi pentru condiionarea nmolului (cazul vacuumfiltrelor). Deoarece n procesul de fermentare anaerob a nmolurilor organice, cantitatea de amoniac ce se formeaz, la care se adaug acizi organici i bicarbonai, conduc la o cretere a alcalinitii de circa 60 ori fa de nmolul brut, prin elutriere se reduce aceast alcalinitatc i deci i necesarul, de coagulant pentru condiionarea chimic.
480

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Ca agent de elutriere se utilizeaz apa de ru, de reea; din staia de epurare (dup treapta biologic), iar din punct de vedere tehnologic aceast operaie de desfoar n bazin deschis care, funcioneaz ntr-o treapt, n dou trepte sau n contra curent-. Primele-.dou scheme tehnologice au un caracter ciclic de funcionare (umplerea,:, -splarea, sedimentarea, golirea), procesul.fiind intermitent. .Aici'nmolul mpreun cu apa de splare se amestec, mecanic sau pneumatic, timp de 1,0 - 1,5 min, pentru a menine n suspensie masa de nmol, avnd grij ca intensitatea de omogenizare s nu distrug flocoanele naturale ce se formeaz. Imp.ortant este ca s se respecte un anumit raport ntre nmol i apa de splare, ceea ce presupune existena instalaiilor de.msurare a nmolurilor ce particip la proces. In acest context, o mare contribuie o au pompele de nmol, a cror caracteristici s acopere variaiile debitelor i concentraiilor de nmol. In instalaiile de elutriere n contracurent, procesul de splare este continuu, apa circulnd n contracurent cu nmolul; n ultimul bazin se introduce apa curat i se eyacueaz nmolul elutriat, iar n. primul bazin se evacueaz elutrientul, aici fiind introdus nmolul fermentat ce urmeaz a fi elutriat. Evacuarea nmolului din bazine trebuie fcut cu regularitate, evitndu-se acumulrile de nmol ce depesc jumtate din. nlimea bazinului. Comparativ cu tehnologia de funcionare intermitenta, ia 'iiicionarea in. contracurent este nevoie de o cantitate mai mic de .ap de splare i o. durat de reinere a nmolul de 2,0 - 2,5 ore, fa de 4,0 ore la exploatarea. intermitent. La dimensionarea bazinelor se recomand o ncrcare maximi de 50 kgMTS/nT-bazin-zi materii solide n suspensie uscate, sau 32,0 m" Im. -zi cnd se consider, debitul de nmol.

481

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Raportul de elutriere se poate .determina dup criteriul rezistenei specifice Ja filtrare sau pe baza alcaliiiitii iniiale i finale ale nmolului la care trebuie s ajung dup splare, conform legii generale a dil.uiei particularizate de Genter-1958. innd seama de alcalinitatea iniial a nmolului, alcalinitatea agentului de elutriere, de schema tehnologic-aplicat etc, raportul de elutriere se poate determina cu ajutorul relaiilor: - pentru elutrierea ntr-o singur treapt:
XT

D-E E-W

(9.16)

- pentru elutrierea n n trepte: N = ---------- 1 \l E - w - pentru elutrierea n contracurent N = J- ..... -- +0,25-0,5 VE-W n care: N - raportul de elutriere care exprim raportul volumetric ntre apa de splare i apa de nmol; 13 - alcalinitatea iniial a nmolului, n mg CaC03'/dni~; E - alcalinitatea . final a nmolului elutriat, in
3

(9.17)

(9.18)

mg

GaCG;}/dnf ; W- alcalinitatea apei de splare, n mg CaCOj/dm ; . n - numrul splrilor.


482
;i

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Pentru raportul cu valori mari d'e elutriere, vor rezulta bazine cu capaciti ridicate, iar apa de .splare la evacuare este ncrcat cu amoniac i particule fine de nmol, ceea ce va conduce la suprancrcarea staiei de epurare. Alte procedee de condiionare se refer ia procedeul prin ngheare a nmolului care este simiiar cu condiionarea termic. La temperaturi sczute, structura nolului se modific, iar la dezgheare cedeaz cu uurin apa. Condiionarea cu material inert trebuie analizat pentru anumite tipuri ds nmol i surse de materiale inerte locale, fie pentru creterea puterii calorice a nmolului (n cazul incinerrii) fie pentru valorificarea nmolului n agricultur. 9,2.4. Deshidratarea nmolului In mod obinuit, nmolurile trebuie ' transportate cu vehicule ia locui de valorificare sau de depozitare final. Aceast operaie nu este ns posibil, deoarece nmolurile fermentate conin mari cantiti de ap, umiditatea lor ajungnd ia 95 - 97%. Aceast situaie impune aplicarea unui proces ele deshidratare chiar n staia de epurare; prin aceasta volumul lor se reduce considerabil l devin transportabile ia uscat. In cazuri izolate se pot folosi iazuri de nmol, unde nmolul rmne uneori pe loc, fr a mai fi necesar s fie transportat. Deshidratarea se,poate realiza pnn urmtoarele procedee: - naturale, de evaporare i drenare; - artificiale, care pot fi mecanice i termice. In funcie de gradul de reducere a umiditii, deosebim urmtoarele metode de prelucrare a nmolurilor: - deshidratarea natural cu reducerea de umiditate la 75 -80%; - deshidratarea mecanic, pn la 50 - 75%;
- UCSiiiUi <xi<XL&<x icilillwa \a V ailsaiaj.. pana ia z.o- ~ > u / 0 .

483

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

9.2.4.1. Deshidratarea natural Procedeele naturale sunt cele mai rspndite n prezent, deoarece simplitudinea de construcie,- utilajul redus i munca, practic necalificat necesare n exploatare le fac accesibile n majoritatea staiilor de epurare. In plus, procedeele naturale nu au nevoie de tratri preliminare, deci calitatea nmolului nu este alterat prin folosirea unor substane chimice, constituind un ngrmnt organic de bun calitate n-agricultur. Dezavantajul deshidratrii naturale a nmolurilor, este legat de necesitatea existenei unor terenuri ntinse i de dependena accentuat de condiii atmosferice, motiv pentru care acest procedeu devine neeconomic pentru localiti mari,amplasate n zone geografice cu periade mari de nghe i cu precipitaii abundente. In asemenea situaii se recomand deshidratarea mecanic cu filtre pres, filtre vacuum, filtre bnd - press, dispozitive cu chneck de tip Huber, Andritz sau Klein cu un amendament n ceea ce privete preul de cost al exploatrii, care n afara necesitii unui personal cu calificare superioar, include consumuri mari energetice. Operaia de deshidratare natural se poate face n iazuri de nmol i pe platforme de uscare a nmolului. Iazuri de nmol se aplaseaz n depresiuni naturale sau n fostele cariere de nisip, "de crmid etc, acolo- unde condiiile locale ofer asemenea posibiliti. Volumul acestora trebuie compartimentat n strns corelare cu cerinele de exploatare (fermentare, uscare, depozitare), astfel nct s se asigure o funcionare continu. Deshidratarea nmolului sub ap, necesit ca i fermentarea deschis, o perioad ndelungat de stagnare, cu degajare de 'miros neplcut i proliferarea insectelor. La civa ani o -dat, iazurile tre-buie golite de nmol i transportat la 'locurile de depozitare final. Platforme pentru, uscarea nmolului sunt suprafee de teren ndiguite n care se depoziteaz nmolul fermentat sau
484

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

lamuri industriale. Platformele se fac cu sau fr strat drenant n funcie de caracteristicile de permeabilitate ale solului i de poziia stratului -acvifer. Dac solul este permeabil inu exist pericolul infectrii apei subterane, stratul drenant de susinere a .nmolului are rolul de a colecta (drena) apa de nmol. In caz contrar, platformele se execut cu strat de susinere impermeabil (din. beton cu mbrcminte asfaltic). Deshidratarea pe platforme se realizeaz datorit drenrii i evaporrii apei din nmol. Se are n vedere c nmolul fermentat evacuat din rezervoarele i bazinele de fermentare prezint n compoziie i gaze care se afl .sub presiune. Cnd nmolul este evacuat n exterior, gazele respective precum i cele ce continu s se degaje tind s se ridice la suprafa i o dat cu acestea se ridic i substanele solide ce n mod normal au tendina contrar, de a se depune; astfel, se separ un strat de lichid relativ limpede care rmne la fund' i care poate fi uor drenat. Drenarea ncepe s se produc din prirna zi i se continu 1 - 2 sptmni, fiind corelat cu procesul de evaporare. Nmolul deshidratat (uscat) prezint la suprafa fisuri sau crpturi care, n cazul unui nmol bine fermentat, sunt puine i nguste, nmolul nu miroase urt i nu-atrage mutele, n timp ce un nmol insuficient' fermentat (sau cu adausuri chimice) prezint crpturi largi, miroase urt i abund. n mute. Dup uscare nmolul este transportat la locul de depozitare final sau direct la valorificare n agricultur, Dimensiunile platformelor de uscare sunt alese n funcie de metoda adoptat pentru evacuarea nmolului deshidratat. Cnd evacuarea nmolului se face manual, limea patului nu trebuie s depeasc 4,0 m (ncrcarea dintr-o singur arunctur, de lopat, fr releu); cnd evacuarea se face cu mijloace mecanizate (benzi transportoare, excavatoare), limea ajunge pn la 20 m.
485

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Stratul de susinere drenant se execut din zgur, pietri sau piatr spart cu o grosime de 0,2 - 0,3 m (stratul de fund), peste care se aeaz un strat de nisip i pietri mai fin, cu o grosime de 0,2 - 0,3 m. In stratul de fund se ngroap tuburile de drenaj pentru colectarea apei de nmol. In locul stratului de nisip se poate turna un strat de beton de 0,15 m grosime cu interspaii pentru colectarea apei. Platformele mai pot fi executate eu mbrcmini impermeabile, din beton acoperite cu un strat de asfalt, scurgerea apei fcndu-se prin rigole acoperite cu plci cu goluri. Grosimea stratului de nmol ce se trimite pe paturi depinde de-caracteristicile materialului i de climatul zonei respective. In general, o nlime de 0,20 rm-este recomandabil pentru o clim temperat. Transportul nmolului spre platforme se face prin tuburi de oel sau din azbociment, cu o vitez de 0,75 - 1,0 m/s. Diametrul minim fiind de 150 mm i sunt prevzute cu clapete terminale sau cu vane de nchidere pozate aparent;, pentru cantiti reduse de nmol, transportul se -face prin jgheaburi cu seciunea semicircular. Din jgheaburi sau conducte de. aduciune a nmolului se ramific la o reea, de conducte de distribuie montate pe coronamentul, digurilor, prevzute cu vane de descrcare a nmolului pe paturi, n aceste locuri fiind montate plci de beton (1,0 x 1,0 x 0,2 m) deasupra stratului de nisip care are drept, scop protejarea stratului drenant. In apropierea platformelor se prevede o surs de ap pentru splarea periodic a jgheaburilor i a conductelor. In figura 9.2i se arat o platform compartimentat cu garduri prefabricate din beton armat i varianta cu straturi drenante [89], Dimensionarea platformelor de nmol depinde de numeroi factori, dintre care se menioneaz natura i cantitatea nmolului, condiiile climatice etc. O pondere deosebit n determinarea suprafeei platformei de uscare o are timpul de
486

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

deshidratare a crei valoare depinde de grosimea stratului de nmol, care, aa cum. s-a artat, B zone eu clim temperat este de 0,20 m. In general, n climat temperat, durata de deshidratare este cuprins ntre 40 i 100 zile, ceea ce nseamn .c, n total, se poate conta pe o grosime de nmol ce se rspndete pe platform de 1,5 - 2,0 m/an, respectiv o productivitate de 80 - 100 kgMTS/m -an. Similitudinea dintre drenarea apei pe platforme i liltrabilitatea nmolului, a permis stabilirea unor relaii pentru determinarea duratei de drenare a. apei, reiaii ce s-au. verificat cu datele experimentale, adic-:

t =i-R-h2-Pn(i-oo-wiXwi-wf)
d

172,8-P(l00-Wf)

-,, Ar-..

td - timpul de drenare, n zile; ti - viscozitatea dinamic a nmolului, n g/cm-s; h - nlimea stratului de nmol de alimentare, n cm; pn - densitatea nmolului, n g/cm. ; R = r -10"' ', rezistena specific convenional la filtrare a nmolului, n cm/g; P - diferena de presiune, n g/cm , egal de obicei cu nlimea stratului de nmol; W; - umiditatea iniial a nmolului, n %; Wf - umiditatea nmolului la sfritul drenrii, n %.

487

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

488

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Durata de .deshidratare prin dreriare calculat cu relaia (9.19) nu include durata ncrcrii, evacurii, curirii i aerisirii platformei. Pentru zonele clduroase, avnd A(E-p)>0 (n eare E este evaporarea n mm/an i p - precipitaiile n mm/an), la relaia (9.19) se adaug un termen care exprim volumul de ap ce se ndeprteaz prin evaporare. Pentru rezistene specifice de filtrare a nmolului de (100-600)-10' ' cm/g i umiditi iniiale ale nmolului de 90 - 98%, durata de dreriare rezult de 1,8 - 5,0 zile, iar durata de evaporare este de 10 - 15 zile. Pentru caicului suprafeei platformelor de nmol, se pot folosi mai multe metode, dup cum urmeaz: - Dup ncrcarea-n materii solide uscate pe unitate de suprafa de platform pe timp de un an. In acest scop Burd 1968, indic urmtoarele valori: nmol de la treapta primar
9

140 - 175 kgSU/m~-an; nmol de la treapta primar i secundar 110 150 kgSU(m'-an (dup filtre biologice) i 75 - 150
9

kgSU/m~-an (dup bazine cu nmol activat). - Dup numrul, populaiei deservit de staia de epurare, suprafaa platformei, n m /loc, se determin n. funcie de cantitile specifice de nmol fermentat (tabelul 9.2) i de ncrcare anual a platformei care, n medie, se poate considera de 1,80 m (la grosimea medie a unui strat de 0,20 m i ia o durata de deshidratare de 30 zile, numrul de umpleri fiind de 9 ori/an, adic o dat n cele 8 luni clduroase i o dat n cele patru luni rcoroase. Pentru nmolul primar fermentat
2

se

apreciaz o ncrcare de circa 20 loc/m platform, iar pentru. nmolul fermentat dup. epurarea, mecanic i biologic,
9

aceast ncrcare, variaz ntre 6< i 11 loc/m".

489

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

- Dup ncrcarea anual o platform de uscare, n m /m -an stabilit n funcie de soluia constructiv a stratului de susinere (tabelul 9,7). Tabelul 9.7 ] ;ncrcarea Umiditatea nmolului, % 98 96 94 92 90 88 2 Is - kg SU/m i 30 zile 3,8 9,4 16.7 26,4 38,3 53,4 J L - m /rn si an 1,85 2,3 3,2 3,8 4,4 J J ho - cm anotimp clduros 19 24 28 40 46 nn perioad rcoroas 33 38 46 56 60
/"H /"J

Suprafaa util a platformei, n m , se calculeaz cu relaia: Att= .


x

(9.20)

n care: Q - debitul nmolului ce urmeaz a fi supus deshidratrii


3

naturale r>e olatforme, n m /an; Ia - ncrcarea anual a platformei, n ni" /ni -an. Relaia (9.20) poate fi adoptat corespunztor primei metode de calcul (dup ncrcarea cu materie solid uscat), sau metodei a doua (dup numrul de locuitori). Suprafaa total a platformelor de uscare rezult prin majorarea celei utile,cu suprafaa ocupat de diguri sau de garduri, precum i cu suprafaa pe care se amplaseaz instalaiile- aferente; pentru calcule estimative, aceste sporuri se pot lua de 30 - 50% la diguri i de 5 10% la garduri. 490

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Numrul de platforme, care trebuie s fie minimum trei; n cazul staiilor de epurare cu debit pn la 5.000 mJM, dotate cu decantoare cu etaj i de minimum, 6 compartimente pentru, staiile de epurare dotate cu rezervoare de fermentare .sau cu instalaii de stabilizare aerob, rezult din raportul: n = ^1 A-i (9.21)

n care A; reprezint suprafaa util a unei parcele, n m , care se impune n funcie de relieful terenului, astfel nct s se compenseze lucrrile de terasamente (lungimea mai mic de 50 m cnd nmolul provine de la lietantaacuri i de max. 30 m, cnd nmolul provine de la decantoare cu etaj) i de asigurare a intrrii directe a utilajelor de ncrcare i transport (limea sub 20 in). nlimea digurilor sau. a gardurilor prefabricate, care limiteaz i compartimenteaz platformele nu trebuie s fie mai mare de 1,0 ni. Dimensionarea platformelor de nmol, dup metodele menionate, trebuie s aib la baz datele experimentale rezultate din exploatarea unor instalaii cu aceleai caracteristici i realizate n condiii similare. In, lipsa acestora, se vor utiliza datele din tabelul 9.7, conform, recomandrilor prevzute n, STAS 11565-90 "Platforme pentru uscarea nmolului fermentat din staiile de epurare oreneti". Umplerea cu nmol umed se face n cte un compartiment pn la atingerea nlimii ho (din tabelul 9.7), dup care se trece la compartimentul urmtor. In ceea ce privete drenajul, acesta se execut n stratul de susinere sub forma unor tuburi perforate din beton cu diametrul interior de 150 - 200 mm, montate cu pant de 0,002
491

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

n axul platformei. Drenajul se continu n afara platformei, legndu-se prin camere cu staia de epurare. Pentru reducerea suprafeelor de teren ocupate cu platforme de uscare a nmolului este indicat ca nmolul fermentat s fie n prealabil ngroat. Se prevede un singur dren, cnd limea compartimentului nu depete 10 m, n caz contrar se prevd mai multe linii de drenuri n acelai compartiment. 9.2.4.2. Deshidratarea mecanic In tehnologia de prelucrare a nmolurilor capt aplicabilitate, n special pentru staii de epurare ce deservesc peste 100.000 locuitori, procedeele de deshidratare mecanice (statice i dinamice), n locul celor naturale, deoarece necesit spaii reduse i nu sufer influena factorilor climatici. Alegerea unuia din procedeele de deshidratare mecanic necesit studii prealabile de laborator privind filtrabilitatea nmolurilor i n final precizarea utilajului optim, impus de specificul nmolurilor. Procedeele se bazeaz pe constatarea c, supunnd nmolul la diferite aciuni mecanice de compresiune sau de depresiune, este ndeprtat, n mare msur, apa liber existent ntre particulele solide; pentru a se reduce n plus apa legat coloida i capilar trebuie s se acioneze asupra schimbrii structurii nmolului, nmolul trebuie supus unei tratri prealabile - coagulare, elutriere etc. Vacuum filtre. Filtrarea prin subpresiune (sub vid) constituie n prezent procedeul tehnic cel mai larg utilizat pentru drenajul artificial al apei. forma constructiv a vacuum -filtrelor poate fi sub form de disc, taler sau tambur, ultimele fiind cele mai des folosite pentru deshidratarea nmolurilor provenite din epurarea apelor uzate. Acestea pot fi cu sau fr celule, cu suprafa filtrant exterioar sau interioar. Cnd tamburul filtrului este mprit n celule, acestea sunt izolate ntre ele. Un filtru cu tambur (fig. 9.22) const dntr-un
492

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

cilindru mbrcat cu o pnz filtrant metalic, sau din estur de material sintetic. Tamburul se -rotete ncet, cu o vitez medie de 1 rot/min, acesta intrnd 1/5 - 1/4 din diametrul tamburului n rezervorul n. care este adus nmolul; n acest rezervor nmolul este permaneBt agitat pentru a fi meninut B. stare de suspensie; viteza agitatorului fiind de 10 - 15'Tot/min. In camerele ce intr. n rezervorul de nmol se produce un. vacuum de 300 700 mm Hg care conduce la formarea unui strat (turt) de nmol de 3 - 10 mm grosime.
sita

Figura 9.22. Vacuum filtru tip tambur 493

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Vacuumul continu i dup ce cilindrul a ieit din cuva de nmol, provocnd absorbirea apei i deshidratarea nmolului. Cnd compartimentele pe care s-a prins nmolul au ajuns spre finele unei curse a tamburului, n ele se introduce aer sub presiune (1,0 - 2,0 bar) care provoac desprinderea turtei; aceasta este ndeprtat prin trecerea peste un rzuitor. Apa absorbit prin cilindru este trimis n staia de epurare. Transportul la exterior, a turtei desprinse, se face eu o band transportoare. Turtele de nmol rezultate de ia filtrarea nmolului fermentat sunt fr miros; cele obinute n urma filtrrii nmolului proaspt produc miros neplcut, de aceea trebuie tratate suplimentar. Pentru acionarea vacuum - filtrelor se consider necesar j o putere de circa 1,0 kW/m" de suprafa de filtrare; puterea pompelor de vacuum se stabilete considernd un necesar de aer
3 * > ~

comprimat de circa 10,0 m /mm.- la 1

m~. suprafa. Energia


3

total consumat de filtrele vacuum se apreciaz la 6,0 kWh/m" de nmol filtrat. Pentru determinarea suprafeei de filtrare necesar la o funcionare zilnic de 16 ore (n dou schimburi), se utilizeaz relaia (Ghederim 1982):

^iMjkQoo-w,)
16-Lt n care:
2

(9.22)
l

A - suprafaa de filtrare necesar, n m ; Q - debitul de'nmol, n nT'/zi;


3'

pn.- densitatea nmolului, n kg/m ' Wj- umiditatea iniial a nmolului, n %;


494

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Lt - productivitatea (ncrcarea) vacuum-filtrului, n kgSU/fn -fa. 'Productivitatea vacuum-filtrului se poate s t a b i l i pv baza determinrilor de laborator asupra r e z i - u n ^ c l -.pecir;;e la filtrare i asupra coeficientul de compresibdliate - ':au p. baza ncercrilor n'staia pilot, folosind urmtoarea relaia:

Lt U,ZD IV

------------------------------ 7 ..... ----------s-----------

yy.z.j)

y
.

TvR-M.-(Wr-Wf)

in odic,

K - factor de corecie privind (0,75); P - presiunea de lucru, n ramflg;


.......... . . . ^

datele

experimentale

Pf - densitatea iiitrului, n g/cm"; Wj, Wf - umiditatea iniial, respectiv final a nmolului, ^ ~ ^ / =


III 70,

TJ -

viscozitatea dinamic a filtrantului, n c.p.


-! 0

R = r-10 , rezistena specific convenional la filtrare a nmolului, n cm/g; M - durata uei rotaii a tamburului, n min; m - fraciunea de imersie a tamburului, n % (15 - 40%). In calculele estimative se poate admite c productivitatea vacuum-filtrelor la deshidratarea nmolului activat i fermentat
2

este de 5 - 10 kgSU/m -h, pentru nmol amestecat i fermentat


de 90 - 9 *> nmol VpSTJ/m dl P de cir^a- 3^ ko-SU/rn~-h n^ntru

primar fermentat. . . La alegerea acestui procedeu de deshidratare se va avea


i -i-s Tr.-i/l AT/i fi i ni ii M flirt ! Q r> n 11 7 f! t O /"IO. n OA'f'l fi 0 1*01 """n! 0'iU T" O "5"* ^ Hi CS
1

*~*

i.U. W-

Vciitlt

Dl

llvj Uli^uiHV

uduiatw

u. L>

uugl a,u,ct vet

iviuUv

L u-p A\*O.

495

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

pnzelor filtrante, umiditatea destul de ridicat a turtei (70 -80%) i consum de energie ridicat (mai mare dect la filtrele pres). Filtrele..pres. Deshidratarea nmolului pe cale artificial n instalaii de filtrare sub presiune a fost aplicat n urm cu 80 ani, constituind primul procedeu de mare productivitate folosit n. staiile de epurare. Caracteristica principal a acestor filtre este concentrarea unei mari suprafee de filtrare ntr-un echipament de dimensiuni reduse. Dei realizeaz turte de nmol a cror umiditate este redus, chiar sub 40%, procedeul nu a cunoscut o larg aplicabilitate deoarece este neeconomic din cauza consumului mare de coagulani (6 - 10% - de obicei var - n comparaie cu 2,5 - 7% la filtre vacuum), la care se adaug viteze de filtrare mult mai mici dect n cazul vacuum -filtrelor. Filtrele pres pot fi adaptate pentru o gam larg de suspensii, existnd mai multe variante constructive difereniate de forma i modul de funcionare a elementelor filtrante. In aceste instalaii, nmolul ngroat sau condiionat, este pompat cu pompe speciale n camerele filtrului formate din cadre metalice ptrate sau circulare ne care se aeaz estura filtrant i prin care se filtreaz nmolul. In funcie de grosimea turtelor (2 - 5 cm), caracteristicile nmolului i-durata ciclului, presiunile.necesare variaz ntre 6,0 i 8,0 bar. Durata de deshidratare a nmolurilor pe filtre-pres se calculeaz pe baza a dou componente eseniale: timpul de deshidratare propriu-zis sau timpul de presare i durata de ncrcare i descrcare a filtrului sau timpul auxiliar. Timpul de deshidratare prorpiu-zis variaz ntre 1,0 i 6,0 ore, depinznd de caracteristicile nmolului, de gradul de condiionare, presiunea de lucru etc. Timpul auxiliar poate fi egal cu timpul de prdsare n cazul filtrelor cu ncrcare i descrcare manual, sau. mai redus, 10 15 min, la instalaiile moderne,
496

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

automatizate. Dup trecerea timpului de presare, ramele camerelor se desfac, iar turtele cad pe o band transportoare, n timp ce apa din nmol rezultat n timpul filtrrii este reintrodus n staia de epurare, Parametrul principal de dimensionare a filtrului pres este durata de presare, n ore,, care se poate determina pe baza caracteristicilor nmolului i -a parametrilor constructivi ai instalaiei, folosind relaia [30]:
t p

rr M2-n-R-d2 -p n(l00-WfXW -Wf) io4.p(ioo-Wi)

(9i24)

n care: r| - viscozitatea dinamic a filtrului, n cp.; R = r-10" , rezistena specific convenional la filtrare a nmolului, n cm/g; d - distana ntre plci, n cm; pn - densitatea nmolului, n g/cm ; Wj, Wf - umiditatea iniial, respectiv final a nmolului, n %; P - presiunea de lucru, n bar. Caracteristicile nmolurilor se refer la rezistena io specific la filtrare care trebuie s aib valori sub 50-10 cm/g (R mai mic de 50 cm/g) i coeficientul de compresibilitate s >
1,0. " ' -

La proiectare se va ine seama de principalele avantaje 'ale fiitrelor-pres: capacitate mare de filtrare, consum redus de energie (3,0 kWh/m -nmol), umiditate .sczut a turtelor etc, dar i de dezavantajele legate de .consum marc de material filtrant, consum ridicat de reactivi pentru condiionare, -consum mare de manoper etc.
497

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Centrifugarea, Deshidratarea prin centrifugare poate fi definit ca o decantare accelerat sub influena unui. cmp centrifugal, mai mare de cteva ori dect fora gravitaional. In centrifug, viteza de sedimentare nu este constant, din cauza variaiei cmpului, a crui intensitate crete la centru, Particulele mai grele sunt aruncate mai departe, astfel nct pe perete se concentreaz particulele de nmol alctuind turtele, iar n centrul camerei rmne apa (centratul) care se evacueaz. Turtele se rzuiesc de pe perei n perioada de ntrerupere a centrifugrii. Operaiile de umplere, de centrifugare, de rzuire i de ndeprtare a turtelor se conduc automat. Deshidratarea centrifugal este influenat i de o serie de parametrii ai echipamentului, parametri constructivi ce trebuie alei n funcie de scopul urmrit. Tendina actual se manifest ctre utilizarea centrifugelor cu rotor compact i funcionare continu. Aceste echipamente se pot grupa n trei categorii, cu domenii specifice de aplicare, astfel: - centrifuge cu rotor conic, care produc o bun. deshidratare i centrat limpede,dar neadecvate pentru, solide fine; - centrifuge cu rotor cilindric, care produc n peneral, n centrat limpede; - centrifuge cu rotor cilindro-conic. care produc i turte bine deshidratate i centrat limpede.. Practica actual indic, pentru nmoluri rezultate din epurarea apelor uzate, centrifuge cu rotor cilindro-conic cu raport ntre -lungime i diametru (L/D) de 2 sau 3:1 i cu un unghi de nclinare relativ sczut ia partea conic. Petru realizarea unui grad nalt de recuperare a solidelor din nmol (centrat limpede) se poate .aciona prin creterea, debitului de alimentare, creterea -consistenei nmolului, creterea temperaturii i creterea, dozei de coagulant.
498

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Eficiena procesului se exprim n funcie de gradul de' eliminare a substanelor solide din nmol i se calculeaz cu
S E=

ijSrALoO

(9.25)

Si(St-Sc) n care: E - randamentul de recuperare, n %; St coninutul de solide n turt, n %; Si - coninutul de solide iniiale n nmol, n %; Sc - coninutul de solide n centrat, n %. Randamentul de recuperare atinge valori de peste 90%, iar umiditatea turtelor este variabil n funcie de proveniena nmolului -i gradul de condiionare. Cercetrile recente efectuate cu o serie de centrifuge romneti de tip cilindro-conice, folosind nmoluri brute i 'fermentate condiionate n prealabil cu polielectrolii cationici, au pus n eviden un randament de recuperare de 87 - 97,7%, turte cu umiditatea ntre 37 i 42%, iar coninutul de suspensii-n centrat a fost de 200 - 700 mg/.dm". Deshidratarea mecanic pe filtru baud - press. Acesta
ui> l^ jjviiuu uxi u^iJii IJ cili.1%^ ix t vi/uDuuii' i^ JL uuil/yu > t K %, %^ * \/xn.

deshidratarea nmolului i const dintr-o ban^a t-ansportoare pe care se aeaz nmolul ce urmeaz a fi desft ? itat, presiunea de lucru fiind realizat prin ajustarea cotespur A oaie a rolelor finale (figura 9.23).

499

EPURAREA APELOR UZATE URBANE


. . : Ap de sjtort

Agitare

Figura 9.23. Filtru-pres cu band

Parametrii de exploatare care influeneaz performanele echipamentului sunt: debitul de nmol, viteza bandei, presiunea i debitul apei de splare. Debitul de alimentare variaz ntre 1,5 i 7,0 m /h-m band. Viteza bandei poate fi de 0,01 m/s i poate ajunge la 0,10 m/s. Limita inferioar conduce ia nmoluri bine deshidratate, n schimb nu este economic din nunct de vedere a randamentului' de lucru; limita superioar a vitezei permite o productivitate mai mare, n schimb rezult nmoluri cu umiditate mare. Splarea "'-..utilaiului se face cu efluentul staiei de epurare, mrimea debitului fiind de 50 - 100% din debitul de nmol, la o presiune de 4 - 6 bar. Consumul de energie este . redus comparativ cu -a procedeelor indicate anterior, acest consum fiind de 0,5 - 1,0 kWh/m de nmol prelucrat. Fiind un procedeu nou n ara noastr, se prezint n tabelul 9.8 performanele acestui filtru cu band, conform datelor din literatura de specialitate european [90].
500

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Tipul de nmol

Conc. solide n alimentare


%

Nmol primar brut Nm. activat proaspt Amestec nm. primar-+ n.'im. activat Nm. ferment, aerob N am. i'erm. anaer ob N.im.condit.termic

rr

3T(r~
~~

^lU~^4 3-6 1-8 3-9 4-6

Tabelul 9.8 Doz ie Solide n condiioturt nare 0/ kg/t . /o 25-14 0,6 .- 4,5 12 - 32 1,0 - 6,0 20 - 35 0,6 - 5,0 12 - 20 18 - 34 38 - 50 0,8.- 5,0 1,5 - 4,5
~

Datele din tabelul 9.8 indic c acest procedeu permite obinerera de turte cu umiditate mult mai redus fa de celelalte procedee mecanice cu costuri mici de exploatare, motiv pentru care se va extinde n viitor la echiparea staiilor de epurare. 9.2.4.3. Deshidratarea avansat Deshidratarea, avansat a nmolurilor, cu reducerea componentei organice, se realizeaz prin procedee termice de prelucrare. In acest mod, n marile .staii de epurare unde volumele de nmol sunt importante se asigur condiii de a
rn apDirro
lXLtA-11 V

ncnr
i. Ci

m % TY% f\ 1 yir"i 1 #=*


UlJVi

A p> o h i A T j.3 f Cs fp*


UVL)UiUiUl,Ut.V,

% r\ A f* r% f* t\ A f* r\ i
iUWVl/VUUVlli VS-W

A p>

f* fxr\Aitf%"\ *

i.-1'U..S.i.i'W JL U-A _ 1<W

VViiMi.IJlAV

atmosferice. Metodele frevcente aplicate la deshidratarea avansat a nmolurilor sunt: uscare termic i incinerarea. Uscarea asigur deshidratarea nmolului, prin evaporarea forat a apei, pn ia o umiditate de 10 - 15%, n instalaii speciale ^i cu an ort de energie exterioar. S-a calculat c pentru uscarea unui nmol cu umiditatea de circa 80%, pn. la umiditatea de circa 10%, sunt necesare circa 4.500 kcal/kg substan uscat. Pentru reducerea necesarului de cldur se
501

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

recomand deshidratarea prealabil a nmolului, de aceea deshidratarea termic este asociat cu aceea prin procedee mecanice. De asemenea, se recomand prenclzirea aerului admis n sistem i recuperarea cldurii reziduale. Dei procedeul este costisitor i puin aplicat, are totui o serie de avantaje legate, mai ales, de valorificarea agricol a nmolului, produce nmol steril, necesit suprafee de depozitare mici, nu este influenat .de prezena substanelor toxice sau inhibatoare etc. Deoarece bilanul termic este defavorabil, acest procedeu se va justifica economic numai n cazul recuperrii unei pri- de cldur. Pentru calculul necesarului de cldur ce trebuie furnizat sistemului, trebuie s se in seama, n principal, de necesarul pentru evaporarea apei de nmol, prenclzirea materialului, dezodorizarea gazelor rezultate etc. Principalele tipuri de instalaii utilizate pentru uscarea termic a nmolului sunt: usctoare cu .vetre etajate, usctoare rotative i usctoare prin atomizare. Uscarea -nmolului poate avea loc prin sisteme directe cnd. nmolul vine n contact direct cu gazele fierbini din instalaie, sau prin sisteme indirecte, uscarea avnd ioc pe suprafee nclzite cu diferii ageni termici (abur, ap fierbinte etc). Primul sistem este cei mai economic din punct de vedere energetic. Incinerarea nmolului conduce la oxidarea complet a materiei organice, produsele finale fiind apa, bioxidul de carbon, dioxidul de sulf i cenua (material inert). Acest procedeu se va aplica n cazul cnd nmolurile rezultate din epurarea apelor care conin compui organici i/sau anorganici toxici ce nu permit valorificarea agricol, depozitarea pe sol sau aplicarea procedeelor de recuperare a substanelor utile. O condiie a folosirii incinerrii este-ca nmolul s aib-o umiditate sczut (aplicarea reducerii prealabile a umiditii)-i o putere calorific suficient, iar cantitatea de-cenu s fie ct mai.mic. Puterea caloric a nmolului depinde, n special, de
\.j \J dfL,

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

cantitatea substanelor solide organice 'din compoziia *-a Din acest punct-de vedere, nmolurile proaspete conin mu miiU substan organic uscat fa de nmolurile fermentate, motiv pentru care se recomand . evitarea stabilizrii aerobe sau anaerobe a nmolurilor. Prelucrarea nmolului nainte de incme;:je. treKre sa conduc la autocambustie, deci fr aport e x t t r i o ( ce ..l-^u Pentru atingerea acestui scop, nmolurile brute M fernietua<e a cror putere caloric este de 2.000 - 4.000 kcal kgsl trebuie s fie tratate prin reducerea umiditii sub 50 - 70%. Dac umiditatea este mare, sau dac temperatura de combustie o trebuie s fie mai mare de 750 C, pentru a evita degajarea mirosurilor neplcute -' apare necesitatea combustibilului suplimentar. Incinerarea nmolului semi plastic, cu o putere caloric1 .mic i coninut ridicat de ap impune echipament special, pentru a menine un raport adecvat suprafa/volum n timpul combustiei. Toate instalaiile de incinerare trebuie echipate cu instalaii de splare sau filtrare a gazelor de ardere, pn la obinerea unui coninut de cenu la evacuare de 150 - 200 g/m'nmol. Tehnica incinerrii nmolurilor este ntr-o dezvoltare rapid, reaiizndu-se diferite procedee i instalaii n acest scop.'Ca procedee de baz, incinerarea se realizeaz n cuptoare rotative, cuptoare cu 'vetre multiple i ardere n strat (pat) fluidizat. - Cuptorul rotativ const dintr-un cilindru cptuit cu material refractar, cu axul puin nclinat n sus fa de orizontal. Nmolul este injectat la captul amonte i, n timp ce este ars, este ^ transportat la cealalt extremitate, prin micarea de rotaie a cilindrului. Pentru a obine o suprafa de
503

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

contact suficient de mare, se recomand frmiare-a- turtelor de nmol nainte de alimentare, Cuptorul c:u vetre multiple se compune din-tr-un cilindrii vertical, din oel cptuit cu crmid refractar i un ax central care se rotete cu 1,0 rot/min i pe care se monteaz braele de agitare. In acest tip de instalaii se creeaz trei zone de lucru: zona de uscare, zona de combustie i zona .de rcire. Nmolul este introdus pe la partea superioar i coboar la partea inferioar datorit braelor de agitare, care asigur i repartizarea pe vetre, pentru a se obine o suprafa de contact ct mai mare, Aerul necesar combustiei este introdus la partea inferioar; aerul rece este prencl-zit n prenclzitor unde cenua cald evacuat transfer cldura aerului, Cuptorul cu - pat fluidizat const dintr-un cilindru vertical, echipat cu dispozitive de injectare a aerului la partea-nferioar i un suport pentru susinerea stratului de nisip fin care este fluidizat cu ajutorul aerului insuflat. Nmolul se-introduce ia partea superioar. Instalaia cuprinde urmtoarele faze: pregtirea nmolului (reinerea corpurilor grosiere, mrunirea sub O mm, deshidratarea mecanic) i combustia propriu-zis a materialului la temperatura de 600 - 800 C. Apa din nmol se evapor, n timp ce substana combustibil se gazeific i arde, cu adaos, uneori, de combustibil convenional. Energia necesar unui astfel de proces este de circa 260 kWh/t material solid. Procedeul arderii nmolului pe pat fluidizat este . cunoscut i sub denumirea de procedeul "Fltio-Solid".

9.3. VALORIFICAREA i EVACUAREA FINAL


Valorificarea nmolurilor nu constituie un epurarea apelor uzate urbane; ea trebuie considerat nufnai ca
504

scop

EPURAREA-APELOR UZATE URBANE

fiind un mijloc de ndeprtare raional a substanelor nocive din apele uzate. Nmolul din staiie de epurare urbane conin. n afar de gazele de fermentare, unele substane care pot fi valorificate. Unele dintre-acestea, cum sunt substanele hrnitoare pentru sol i plante i-au gsit o larg utilizare. In schimb, recuperarea de metale i de alte substane utile se aplic n special la nmolurile provenite din apele uzate industriale. - Valorificarea fertilizatoare a nmolului variaz n funcie de procesul de tratare a acestuia, dei- valoarea lui ca ngrmnt este destui de .redus. Astfel, pentru nmolul proaspt proporiile ntre N:K:P sunt de l:-0,5:0,1 1, iar pentru nmolul fermentat sunt de 1:0,67:0,22, acestea fiind n general nesatisfctoare n comparaie cu cele necesare solului. In plus, nmolul furnizeaz solului substane organice i microelemente (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo etc). In-aceiai timp, el poate conine i o serie de elemente i substane nedorite, care, depind a anumit concentraie-pot deveni duntoare att pentru sol i plante, ct i pentru apele de suprafa i subterane. In aceast categorie intr metalele toxice, microorganismele patogene i compuii organici persisteni. Azotul total coninut n nmolul proaspt este de 4,5% n greutate uscat i de 1,13% -n nmolul fermentat, ei-fiind esenial pentru dezvoltarea frunzelor i ttilpinelor plantelor. Fosforul sub forma de acid fosforic (P2O5) acioneaz asupra creterii rdcinilor plantelor, fiind 2,25% n nmolul proaspt .i de 0,75% n nmolul fermentat. Potasiul sub form de oxid de potasiu (K2O) ajut la formarea clorofilei, iar coninutul lui n nmol proaspt este de 0,5% i de 0,25% n nmolul fermentat, exprimate n greutate uscat fa de cea a nmolului proaspt (Roediger 1982). - Substanele organice din nmol particip la formarea humusului cu consecine favorabile
505

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

privind capacitatea solului de a reine apa, de a rezista ia eroziune i de a constitui un substrat pentru bacterii [57]. .Analiznd valorile substanelor fertilizante din nmolul proaspt i cel fermentat, rezult c nmolul fermentat conine cu 40 - 50% mai puine substane dect nmolul proaspt, ns prezint alte avantaje n comparaie cu nmolul proaspt. Folosirea nmolului n agricultur se face sub form de nmol lichid proaspt, nmolul lichid, stabilizat aerob, nmol lichid pasteurizat, nmol deshidratat, nmol compostat, nmol uscat (granule sau pulbere) etc, n toate cazurile fiind obligatoriu a respecta . normele i restriciile ecologice recomandate de ageniile de protecia mediului. De asemenea, n aceste reglementri i norme sunt specificate i limite pentru metale toxice, fie n nmolul utilizat ca fertilizant, fie n sol, dup amestec cu nmol. Pentru eliminarea pericolului de infectare a soiului, a culturilor, apelor freatice etc, cu germeni patogeni, ou de parazii etc, trebuie iuate o serie de .msuri de diminuare a potenialului infecios. Cercetrile efectuate pe diferite tipuri de nmol pun n eviden faptul c fermentarea anaerob. i stabilizarea aerob conduc i la diminuarea potenialului patogen al nmolurilor, dar nu suficient pentru a permite utilizarea dor fr risc pentru mediul nconjurtor. In- acest scop, igienitii consider necesar, o tratare suplimentar a nmolului (lichid sau deshidratat) n vederea dezinfteiei lui recomandnd pasteurizarea, iradierea, tratare cu ageni chimici la pH limit (2 sau 12), compostarea etc. Pasteurizarea const n nclzirea nmolului la 80 - 90 *C cteva minute., nainte sau dup fermentare, utiliznd vapori de ap cald sau arztoare imersate. Procesul depinde de.durata, de contact i de temperatur, aceti doi parametri fiind ntr-o
508

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

perfect corelaie. Un alt procedeu .de dezinfecie termic i reprezint i uscarea nmolului. Dezinfecia nmolului prin iradiere cu Co-60 a fcut la nceput obiectul unor experimentri de laborator i mai apoi a fost ncercat ntr-o instalaie existent .care const dintr-un reactor (cu .surs de radiaie) -i un sisten automat care transport nmolul pentru a fi -supus tratrii. Pentru protecia mediului i a personalului de exploatare, iradierea se face ntr-un tunel .subteran cu lungime de 7,0 m, acoperit cu dale din beton masiv. Cercetrile au confirmat distrugerea practic a tuturor germenilor patogeni i.-paraziilor prin idadiere cu Co -60 sau. Ce - 137. Costul tratrii depinde, n mare msur, de preul sursei de iradiere. Din acest'motiv, procedeul devine nerentabil dac nu. se dispune de izotopi radioactivi n cantitate suficient i la pre redus [93]. O alt metod de dezinfecie a nmolului este tratarea cu var n cantiti care s asigure pH=2. Nici' un alt material special nu este necesar pentru acest procedeu. Astfel, la staia de epurare de ia Poitiers cu o capacitate de 140.000 locuitori echiv. (220 to. nmol/an) s-a aplicat acest procedeu prin utilizarea unei doze de 200 kg var nestins/to. nmol (20%), iar nmolul deshidratat (prin centrifugare, filtru band, filtru pres etc), cu aspect de past lopotabil, a devenit consistent, cu aspect de bulgri, cu un coninut, n substan uscat, de 32 ...................... 37%. Aceast eficien se explic prin faptul c varul nestins (CaO) conduce la o reacie exoterm cu apa de nmol, fapt. ce favorizeaz deshidratarea prin eliminarea unei pri din ap sub form de vapori, precum i o dezinfecie corespunztoare capabil de a. fi .utilizat n .condiii normale pe terenurile agricole. Compostarea' constituie un procedeu de mineralizare a materiei organice coninute n nmol cu ajutorul. microorganismelor, realizndu-se n final un material inoiensiv,
507

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

cix vo-iiti i 2reu*,o,xc reduse^ ce p o site I ii tiiizs., iO.ro. u-iiLcititcii, din punct de vedere igienic, ca ngrmnt agricol. Nmolul se preteaz mult mai bine la compostare dac este amestecat cu gunoi menajer. Parte din umiditatea nmolului este trecut gunoiului menajer, realizndu-se un amestec cu umiditatea medie de 40 - 50% i o proporie favorabil a raportului ntre carbon i azot de.10/1 - 15/1, furniznd carbonul.care este lips n nmol. Cnd se adopt soluia de compostare numai a nmolului, atunci trebuie s se adauge materii uscate (turb) pentru a favoriza trecerea aerului prin stratul de compost. Se urmrete s fie sificient oxigen din aerul atmosferic pentru ca procesul s se desfoare n condiii aerobe, fr degajare de mirosuri neplcute.' Compostarea se poate realiza pe cale natural sau pe cale artificial. In primul caz, materialul (nmolul + reziduuri uscate menajere) se composteaz n. grmezi - depozite de dimensiuni adecvate. In interiorul acestor grmezi temperatura se ridic spontan la circa 70VC avnd Ioc o diminuare avansat a potenialului patogen, i o igienizare a materialului. Procesul dureaz n anotimpul clduros, circa 2 -3 luni. Compostarea artificial, se realizeaz ntr-un tambur
r f o f a + ' S ' f I alilvOlVVUi nincfonilnatAf I ~fi-r\ a o m ppfpAii 1 irvi o~n $"* ^~\vt n'-t -nnm-f/a 1 U LULi V U.U.UW ill A vliliUllOL l.iicti. 111 CI -iir 1 ii tiA hV

^ UX \J O lUUliil-U i,KJ 1 J

este nclzit la temperatura de 60 C timp de 6 - 7 zile, dup care materialul rezultat este aezat n grmezi de 1,50 m nlime, unde dup cteva zile de fermentare'anaerob poate fi folosit ca ngrmnt. In principiu, .o uzin de compostare a nmolurilor i gunoaielor menajere, comport doua faze principale: de preparare i de mineralizare. In prima faz, deeurile sunt sortate, sfrmate, omogenizate, umidificate (deeurile urbane), adic sunt preparate astfel nct s se asigure cele mai bune condiii pentru desfurarea procesului de mineralizare. In faza a doua,
508

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

are ioc. procesul de compostare propriu-zis, care '-se poate desfura fie n grmad (sau celule), fie dup o amorsare prealabil n instalaii speciale cu nclzire i umidificare convenabil. Pentru nmoluri, ce nu se preteaz la valorificare sau pentru cele ce nu. an nc create condiii de valorificare, se pune problema unei depozitri finale, n condiii corespunztoare de protecie a mediului nconjurtor. In acest scop, se pot folosi iazurile de nmol, halde speciale de depozitare, n. subteran (mine i galerii prsite), evacuarea n mare la distane convenabile fa de rm i la o anumit adncime etc. Iazurile de nmol, se realizeaz n depresiuni sau prin ndiguirea terenurilor .destinate depozitrii, unde nmolul staioneaz un timp ndelungat. Adncimea iazului se face ct mai mare, dar nu mai mic de 2,0 m, astfel nct s se creeze un spaiu ct mai mic de depozitare. Modul 'de transport al nmolului ia locui de depozitare prezint o mare importan, ntruct cheltuielile de transport pot fi ridicate, ns't r e b u i e evitat amplasarea iazului n imediata apropiere a centrului populat. Haldele de depozitare se utilizeaz pentru materialul deshidratat, uscat sau cenua de incinerare.-Amplasarea acestor halde se face la o distan de 2 - 3 km de centrele populate, folosind terenuri inapte altor folosine, dimensionarea lor viznd perioade' de depozitare de 10 - 15 ani. Sistemul de transport trebuie analizat cu cea mai mare grij, ntruct constituie cea. mai mare surs de cheltuieli.Transportul nmolului uscat se face n vrac sau n saci, cu calea ferat sau cu autocamioane, n funcie de condiiile locale i de rezultatele calculelor tehnico-economice comparative. Procedeul de'evacuare n mare, mult aplicat n urm, este acum restns n urma studiilor ecologice care "arat influena
509

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

nmolurilor evacuate asupra calitii se resimte, pe o raz destul de mare.

apei

de

mare

care

9.3.1, Aspecte legislative privind valorificarea nmolului n agricultur Prin Legea Proteciei Mediului nr. 13771995 s-a stabilit cadrul legislativ global n cadrul creia urmeaz s se emit ordine, directive i instruciuni specifice pe domeniu, ntre care se va detalia i problema reciclrii nmolurilor provenite de la staiile de epurare urbane n general i a valorificrii n agricultur, n particular, n strns corelare cu parametrii fizico - chimici ai nmolului, ntre care foarte important rmne, coninutul n ap, concentraia n substane organice biodegradabile, concentraia n metale grele i ageni patogeni. Aceste instruciuni devin absolut necesare n momentul de fa, deoarece pn la nivelul anului 1990 problema evacurii nmolului din staiile de epurare din ara noastr nu era soluionat n nici un fel prin acordurile i avizele de funcionare. In prezent, n condiiile n care proprietatea privat asupra terenurilor n generai, i agricole, n special, s-a stabilit prin lege, evacuarea nnioiului pe terenuri trebuie s se fac conform unor norme tehnic* i condiii legislative convenabile pentru staiile de epurare i cu att mai mult pentru deintorii de terenuri. In acest context, livrarea nmolului ctre agricultori se va face n condiiile respectrii actelor normative ce se refer la calitatea i controlul acesteia (Meglei, V. - Tez de doctorat, 1996). Pentru a avea o vedere de ansamblu asupra, acestei probleme, se vor prezenta unele aspecte legislative din rile cu mare experien n acest domeniu, care vor servi ca elemente orientative ia elaborarea normelor tehnice de depozitare i
510

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

valorificare a nmolului rezultat din staiile de eptirare din Romnia. la Statele Unite ale Americii depozitarea nmolurilor este reglementat de Legea privind Recuperarea i Conservarea Resurselor i de'Decretul pentru Ap Curat (Clear Water Act), aprobate de Congresul S.U.A, i aplicat n toate statele. In conformitate cu aceste legi Agenia pentru Protecia Mediului (Environmental Protection Agency - EPA), a editat Reglementrile finale privind depozitarea .nmolului, care din punctul de vedere al sntii publice are n vedere existena a trei feluri de nmoluri: - nmoluri brute nestabilizate, care, potrivit reglementrilor, nu se folosesc pe terenuri agricole, ci sunt ngropate, incinerate sau uscate ia cald; - nmoluri prelucrate prin digestie aerobic sau anaerobic, dezinfecie cu clor sau var, compostare i tratament termic, toate procesele urmrind reducerea agenilor patogeni. Dup mprtierea pe sol a nmolurilor respective, punatul este interzis timp de 6 luni, iar terenurile arabile nu. se folosesc timp de 3 ani pentru, recolte care vin n contact cu culturile ce sunt destinate consumului uman; nmoluri prelucrate pentru o nou reducere a agenilor patogeni i care nu au nici un fel de restricie privind folosirea n agricultur. Procedeele de tratare pentru aceast categorie de nmoluri, constau n iradiere Ia energii nalte sau. procese termice de pasteurizare, tratare termic, digestie termofil (50 55C). De regul n aceste nmoluri sunt adugate anumite doze de ngrminte chimice.. Nmolul se aplic pe teren din aprilie pn n octombrie, prin ncorporare n sol, dozele ajungnd pn la 70 t SU/ha, pentru terenuri cultivate cu porumb.
'511

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

Ca regul principal se urmrete s se evite contaminarea lanurilor alimentare, astfel nct cerealele recoltate de pe terenurile pe care s-a administrat nmol s fie folosite numai la hrnirea animalelor. La nivel european, valorificarea n agricultur a nmolului din staiile de epurare urbane a fcut obiectul unei reglementri comune (Consiliul European - 1986) cunoscut sub denumirea Directiva CEE, 86/278- care are roiul de a reglementa utilizarea nmolului n agricultur n aa fel nct s se evite efectele-nocive asupra .soiului, vegetaiei, animalelor i omului, ncurajnd, totodat, utilizarea lui de ctre agricultori tocmai pentru a coordona legislaia intern a rilor componente, astfel nct s nu apar dis-funcionaliti n comercializarea produselor agricole. Conform aceste Directive a CEE, nmolurile furnizate pentru agricultur trebuie s fie nsoite de un document n care s se precizeze: originea nmolului cu identificarea responsabilului pentru producerea i livrarea lui, inclusiv indicarea tehnologiei de tratare; caracteristica sari ei livrate, resoectiv greutatea, starea fizica, coninutul n substane uscate, n elemente fertilizante i concentraia n metale grele; prescripii i recomandri de utilizare (doze), frecvena de aplicare n funcie de concentraia n metale grele). Directiva 86/278 CEE, mai prevede, pentru protecie sanitar, ca nmolul s fie tratat pe cale biologic, chimic sau termic, prin stocaj pe termen lung sau prin orice procedeu care s conduc la reducerea semnificativ a puterii de fermentare, ct i a concentraiei n ageni patogeni. Cu privire la modul de aplicare pe terenuri,-se recomand s se pstreze o'distan de 35 m fa de puuri, surse de ap, aduciuni i de 200 m fa de

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

cursurile de ap dac panta terenului "este'' mai mari de 7%. Pentru puni i culturi furajere s se pstreze 30 zile ntre mprtiere i recoltare, iar pentru terenuri destinate legumelor i fructelor proaspete s se respecte un ari, dau au mai puin de 10 luni ntre mprtiere i recoltare. Se interzice aeroaspersiunea, cu excepia unor. planuri speciale'de aplicare a.nmolului, iar n cazul, nmolurilor solide sau sub form de past este obligatorie ncorporarea n sol n maximum 24 ore, n. afara cazurilor de for major. Situaia practicilor de producere i valorificare n agricultur a nmolurilor din cteva ri din Comunitatea European se prezint dup cum urmeaz: - In Danemarca legislaia privind depozitarea i valorificarea nmolurilor este decis de autoritile locale din domeniul sanitar."Regulile din. celelalte ri scandinave au fost . stabilite prin ' aete normative proprii, asemntoare celor practicate n Danemarca. In general, n aceste ri din Nordul Europei, s-au promovat norme extrem, de severe comparativ cu cele din Directiva CCE, de exemplu, anumite limite pentru metale grele fiind de zece ori mai mici. La nivelul anului 1979 legislaia prevedea c nmolul poate fi aplicat 'pe sol numai dup depozitarea iui timp de 6 luni, sau dup.o igienizare. Igienizarea era definit sub forma unei tratri termice la 70C de 25 minute (pasteurizarea). Nmolul trebuia stabilizat n aa manier nct s nu produc mirosuri n timpul aplicrii pe sol. Nu se permitea folosirea nmolului ca ngrmnt pentru recolte .de fructe, legume sau vegetale destinate consumului uman fr prelucrare termic. Era interzis mprtierea sau pulverizarea nmolului pe teren i normele obliga, de asemenea, ca nmolul s
513

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

fie ncorporat n sol ntr-un interval de 24 ore de la aplicare.. In Frana, pe baza normelor NF - U - 44 - 041 i a Regulamentelor Ministerului Sntii, folosirea nmolului n agricultur nu este permis dect n urma procedeelor de tratare a cror eficien vor avea n vedere modul de utilizare a terenului agricol n raport cu cerinele sntii umane i animale. Printre alte procedee se recomand digestia termofil anaerob la 50 - 55C. Este interzis mprtierea nmolului i de : asemenea utilizarea pe terenuri cultivate cu legume, indiferent dac acestea sunt folosite proaspete sau. gtite. Un studiu al Ministerului Mediului arat c la. nivelul anului 1992, 60% din nmolul staiilor de epurare era valorificat n agricultur. In Germania reglementrile cu privire ia tratarea i valorificarea nmolului . s u n t departamentale i se-sprijin pe directive la nivel naional. Restriciile de utilizare a nmolului n agricultur au la baz normele Comunitii Europene. Dac la nceput, n agricultur se utiliza numai nmolul de la staiile de enurare de mic capacitate, n prezent sunt valorificate, n procent de circa 54% i nmolurile din marile staii de epurare urbane (Herbert Hruschka - 1996). - In Elveia standardul microbiologic este extrem de sever impunnd pentru toate instalaiilccu o producie de nmol luai mare de 50 to SU/an, s se prevad dezinfecia nmolului pe tot timpul anului. Aceast cerin este considerat drept singura msur capabil s ntrerup 'ciclurile de salmoneloz ntre puni, anumale i om. De asemenea, se prevede ca n cazul folosirii nmolului n producia de furaje i n. horticultura, nmolul s conin maximum 100 -

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

enterobacterii/gram. Ca un 'caz' particular pentru localitile turistice montane s-a interzis aplicarea de nmoluri pe terenuri acoperite cu zpad sau ngheate, pentru a preveni poluarea zpezii topite. In Anglia, pe baza unor reglementri sub form de directive publicate n anul 1977 de ctre un Grup de lucru privind depozitarea nmolurilor tratate pe teren, cele 10 Comisii regionale din Anglia. Tara Galilor i 9 Consilii regionale din Scoia au .coordonat operaiile de depozitare a nmolului care prevedeau in esen c nmolul brut poate fi- folosit pe teren arabii dac este ncorporat n scurt timp sub brazd pentru a evita mirosul i dac terenul este cultivat pentru recolte ce se conserv sau se gtesc nainte de consum. De asemenea, nmolul .poate fi folosit ca ngrmnt n pduri, ct i ca material de umplutur. Cnd se folosete pe puni, ca msur de protecie, trebuie ca timp de 6 luni dup mprtiere s- fie- interzis punatul. In cazul cnd nmolul a fost supus unor procese de tratare corespunztoare, dup aplicare, punatul. poate ncepe la un interval de 3 sptmni cu condiia- de a. se pasteuriza laptele de consum. Conform statisticilor ntocmite n anul 1992, din cantitatea total, de nmoluri rezultate din staiile de epurare, situaia se prezenta astfel: 74% erau folosite n agricultur i ca material de umplutur, 23% a fost evacuat n mare i 3% incinerat. Avnd n vedere prevederile legislative n continu perfecionare -la nivel mondial, asupra depozitrii i valorificrii nmolurilor, se impun unele precizri: - fiecare staie de epurare poate oferi nmol care reprezint o surs de substane fertilizante pentru terenurile agricole limitrofe, n funcie de planta

EPURAREA APELOR UZATE URBANE

cultivat, nsuirile solului i agrotehnica aplicat; nmolul, ca substituient al ngrmintelor chimice, are o valoare economic capabil s compenseze cheltuielile de transport i de manipulare necesare punerii n oper. In consecin, pe lng tehnologia specific fiecrei staii de epurare este necesar s se dimensioneze depozitele intermediare pentru acumularea nmolurilor tratate i s se stabileasc terenurile agricole ce vor fi amendate, n limita unei distane economice de transport pentru care cheltuielile sunt mai mici fa de valoarea intrinsec a substanelor fertilizante coninute; dac staiile mici.de epurare (pn la 200 dm"7s) nu ridic probleme ecologice n ceea ce privete aglomerarea unor cantiti mari de nmol, staiile mari de epurare produc volume importante de nmol tratat i de aceea sunt necesare studii suplimentare pentru proiectarea unui lan de reintegrare ecologic a. nmolului n circuitul natural.

518

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE
1. ANDRONE, I. .a.: "Epurarea apelor uzate industriale", voi. II. Ed.Tehnic, Bucureti, 1989 2. ANTONIU, RADU, .a.: "Epurarea apelor uzate industriale", voi. I, Ed. Tehnic, Bucureti, 1987 3. AZEVEDO, NETTO, J.: "Filtracao Biologia", XI, Cursor de Tratamiento Da Aquas Residuarias. Revista DAE del Brasii, Nr. 55,1964 4. BABBIT, H.E.; BAUMANN, E.R.: "Sewarege and Sewage Treatment", NewYork, Ed. John Willey and Sons Inc., London. Chappman and Hali Ltd., 1958 5. BEUNZA, GOMEZ, A.: "Metodo de la Fraccion Remanente para Estimar ei Valor de las Constantes K y Lo de la Curva de eiTiaiicio -tKQQuimico oe Oxi^eno eti sii riimero

ri-tapo Publicacion de la Universidad Nacional de Ingenieria, Lima, 1956 6. BOSSET, E.: "Eliminarea materiilor eutrofizante - a treia treapt de epurare a apelor uzate", La Technique de L'Eatt, ar. 6,1970 7. BGTNARIUC, N.; VADINEANU A.: "Ecologie", Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1982
' 5 1 7

BIBLIOGRAFIE

8. BRAHA, A.: "Cercetri asupra cineticii procesului de ngroare a nmolurilor n condiii statice", partea I-a, Kerrespondenz Abwasser, nr. 3, 1984, p. 171-177 9. BRAHA, A.: "Cercetri asupra cineticii procesului de ngroare static a nmolurilor", partea a Ii-a, Korrespondenz Abwasser, nr.
A +, 1AO/1 T)1 I-J i ?Ot, [J. z,Z,z,-_i-_> J

10.CMP, T.R.: "Sedimentation and the Design of Settling Tanks", A.S.C.E, paper Nr.228'5, vol.l 11, 1946, p. 895-930 ll.CERTOUSOV, D.M.: "Hidraulica", Ed. Tehnic, Bucureti, 1966 CICEI, A.: "Canalizarea i epurarea apelor din localiti mici i mijlocii", Sintez documentar, MAIASA, Bucureti, 1970 12. CICEI, A.: "Canalizarea i epurarea apelor din localiti mici i mijlocii", Sintez documentar, MAIASA, Bucureti, 1970; 13.CRNGA GABRIEL - ADRIAN .a.: "Dispozitive moderne pentru aerarea pneumatic a apelor uzate", n voi. III Simpozion "Retehnologizarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizri", UTC, bucureti, 1996; 14.DAUTHUILLE, P. .a.: "Association de reacteurs a cultures fixees pour l'elimination de la pollution carbonee et azotee", T.M.S. L'Eau, voi. 87, nr.4,1992, p. 177-185. 15.DAVIAUD, J. .a.: "Comerciaiitarea compostului urban i nmolului de epurare", Techniques et Science Municipales, nr.l 1, 1984,p.527-532
518

BIBLIOGRAFIE

16.DEGREM0NT "Memento tcchnique de i'Eau", PJ(.<. 1 !;K8; 17.DIDAS, U, .a.: "Incinerarea nmolului n pat Qu.dizd*. Perspective pentru Germania, experiene din SUA", Wassc and Boden. nr.4, 1992,p.200-204 18.DIMA, M.: "Aspecte economice privind valorificarea energetic a reziduurilor organice", Iai, 1981, p. 217-221 19.DIMA, M.: "Canalizri", voi, I i II, Lito I.P.Iai, 971 20.DIMA, privind proiectarea M.: "Consideraii economice Simpozionul Naional SINCOTC,

rezervoarelor de fermentaie metanic din cadrul, staiilor de epurare", Hidrotehnica, nr.2, 1983, p.60-62 21.DIMA, M.: "Contribuii la studiul i dimensionarea ngrotoarelor de nmol", Tez de doctorat, Iai, 1976 22.DIMA, M.: "Posibilitatea creterii cantitii de gaze disponibile din staiile de epurare prin reconsiderarea soluiilor de proiectare", Hidrotehnica, rrr.7,1982, p. 216-220 23.DIMA, M.: "Proiectarea.staiilor de epurare", Lito I.P.Iai, 1981 24.DIMA M.i "Unele aspecte privind proiectarea rezervoarelor de fermentare n dou trepte", Hidrotehnica, nr. 5, 1986, p. 154 157; 2S.ECKENPELDER, W.W.: "Water Pollution Control", New-York, 1.970 26.FAIR, G.M.; GEYER, I: "Water Supply and

Waste-Water Treatment", cap. 25,1956


519

!
BIBLIOGRAFIE f

27.FAYET, G.: "Hydraulique", Ed, Erolles, Paris, 1991 28.FUJIMOTO, YOSHIMORI: "Graphical Use of First Stage BOD Equation", Journal of the Water Pollution control Federation, voi. 36, nr.l, 1964, p. 69-71

f j
i

| !

. 29.GENTER, A.L.: "Conditioning and Vacuum Filtration of Sludge",

j 30.GHEDERIM, V.: "Contribuii la tehnologia de deshidratare a nmolurilor provenite din epurarea apelor uzate".. Tez de doctorat, Bucureti, 1971 31.GHEDER1M, V.: "Noi orientri n prelucrarea i valorificarea \ |

j nmolurilor rezultate din tratarea i epurarea apelor", Timioara, 1982 32.GIURCOMU, M.: "Hidraulic, . lucrri edilitare i instalaii ! j j

sanitare", Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1973

1 33.GLOYNA, E.F.: "Bassins de stabilisation des eaux usees",

Organisation Mondiale de ia Snte, Geneva, 1972

* 34.GGUSAILLES, M. .a.: "L'elimination de l'azote dans une grande

i station d'epuration urbaine: Valenton", T.S.M. - L'Eau, voi. 87, nr.4, 1992,-p.201-204 ..35.GROGNET, G.: "Epurarea apelor uzate..menajere", Tribune de L'Eau, nr. 38, 1989, p. 3-20 '

! 36.GYULA; F.i "Evacuarea i valorificarea reziduurilor menajere",

j Ed. Tehnic, Bucureti, 1982

1 520

BIBLIOGRAFIE

37.HAZEN, A.: "On Sedimeatation", Transe, A.S.C.E., vol.53, 1904, p.45 38.HIHNECKER, G.H.: "Deshidratarea -nmolurilor din. staiile de epurare", Wasser-Wirtscliaft, nr.12, 1993, p. 672-675 39.IANUUL V. .a.i "Staii de epurare a apelor uzate oreneti", Partea I-a, Rotaprint, IC.Bucureti, 1983 40.IMHOFF, K.: "Taschenbuch der Stdtentwsserung", 27.Auflage, Verlag Von. R Oldenbourg, Munchen, 1990 41JONES, W.L. .a.: "Denitrificarea ntr-o instalaie de epurare cu
:

debit

discontinuu,

prin

folosirea

substanelor

organice izolate", JWPCF, vol.63, nr.3, 1992, p.259-268 42.JUKOV, N.A.; KORLIN, A.I. .a.: "Canalizaia", Moscova, 1990; 43.KALBSKOPH, K.H.: "Teoretische Grundlagen, Bemessung und Verfahrensweise der Schlamrneindicfcung", GewsserschutzWasser-Abwasser, Aachen, 1971 44.KISS, S.; STEFANIC, G.: "Enzimologia mediului nconjurtor", Ed. Ceres, Bucureti, 1991 45.K.ROGMANN, U.: "Compostarea - un proces de evacuare a deeurilor menajere", Wasser und Boden, voi. 40, nr.9, 1988, p. 492-496 46.KROISS, H.: "Importana bilanului de mas pentru exploatarea, i dimensionarea staiilor de epurare privind ebminarea azotului", Korrespondenz Abwasser, voi. 41, nr.3,1.994, p. 416-424

BIBLIOGRAFIE

47.KTAUTH, von organisch nr.5, 1973,

L.:

"Schlammbelebungsiagen

zur

Reinigung

hochbelasteten

Abwasser",

Wasser-Wi.rtsch.aft,

p, 125-130

48.LOGAN, B.E.: Transferul de oxigen n filtre biologice", Journal of Environmental Eng., nr. 6, 1993, p. 1059-1.077 .
/tOTTTTEMr'A n-\T . UT?, -,.-. -c:~ ^i.:-:s c ijiVvAj. VJ.IN.. ouij.io.iwa .utivU-Uliliiilt/a a auciui ,,,,!,. UZalc ,4. "+v.I^u

oreneti", Ed. Constr., Moscova, 1984 50.M.ATEESCU, CR.: "Hidraulica", Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1963 51MCJQNNEY, R.E.: "Microbiolog}' for Sanitary Engineers", cap. 21, 1962, p. 214 52.MEREDITH, D.W.: "Water quality monitoring", Effluent, Water Treatment Journal, nr. 4, 1972 53.MOORE, E.W.; THOMAS, H.A.JR.: "Simplified Method for ' ' "Sedimentation Basin Research and Design" Analisis of BOD Data", Sewage and Industrial Waters, voi. 22, nr. 10,, 1950, p.1343 54.MORR1L, A.B.:

JAWWA, voi. 24, nr.9, 1932, p. 14484450 55.NEGULESCU, M. .a.: "Protecia calitii apelor", Ed. Tehnic, Bucureti. 1982 56.NEGULESCU, apelor uzate oreneti", Ed. Tehnic, Bucureti, 1.978
522

M.:

"Epurarea

BIBLIOGRAFIE

57.NEGULESCU, Treatmerrt"

M.:

"Municipal

Waste

Water

Amsterdam (Oxford, New-York, Tokio), Ed. "Elsevier", 1985, Bucureti, Ed. Tehnic 1985 58.NEGULESCU, M.; SECAR, E.: "Exploatarea instalaiilor de epurare a apelor uzate", Ed. Tehnic, Bucureti, 1977 59.NEVEU, A.; SAUNIER, B: "Elimination de I'azote et du

phosphore dans Ies <eaux usees comunales recevant des effluents agro-alimentaires", T.S.M. - L'Eau, voi. 87, nr. 4, 1992, p. 205-212 60.OGNEAN, T. .a,: "Modelarea proceselor de epurare biologic", Ed. Academiei, Bucureti, 1987 61.PARSHALL, R.L.: "Trans.ASCE", voi. 89, 1926, p. 841 62.PASVEER, "Oxidationsgraben. Vortrag, gehalten beim", A.:

Seminar des Osterreichischere Wasserwirtschaftsverbandes im Roach, Wien, 1966 63.PGPEL, Gestaltung von. F.: "Leistung, Berechung und

Tauchtr5phkorperanlangen",Munchen, 1964 64.POPESCU, V.: "Prevenirea polurii i epurarea apelor uzate c-a msuri de protecia calitii apelor", Simpozion Probleme actuale ale proteciei, tratrii i epurrii apelor n Romnia, Timioara, 1984 65.REFLING, D'.R. .a.: "Eliminarea azotului i fosforului pentru a obine un efluent de calitate foarte bun i ia im cost sczut", Water Env and Technology, voi IV, nr. 12,1992, p. 46-49'

BIBLIOGRAFIE

66.RIVAS, ResiduaT.

MIJARES,

G.:

"Tratamientos

del

Aqua

Biblioteca de la Academia de Ciencias,. Fizicas, Matematicas y Naturales, Venezuela, 967 67.ROBESCU, D.; "Aspecte de similitudine a aeratoarelor mecanice utilizate n tehnica epurrii apelor uzate", Hidrotehnica, voi. 38, 4
1 AA^ Al ^1

, iyyj, p. ZI-ZJ

68.RODIGER, H.: "Die anaerobische alkalische Schlarrrmfaulung'', Verlag R.01denbourg, Munchen, 1960 69.ROJANSCHI, V.; OCNEAN, T.: "Cartea operatorului din staiile de tratare i epurare a apelor", Ed. Tehnic, Bucureti, 1982 70.SBIERA, B.; DIMA, M..a.: "Unele aspecte asupra fenomenului de eutrofizare a acumulrii .Podu-Iloaie", Hidrotehnica, vol.40, nr.6, 1995, p. 25-30 7LSKULTE, B.: Irrigation With Sewage Effieunts", SIW, voi 28, nr.l,1956,p. 38-41 ' / ^.o j, Ox/ii-sO \ i^uij ij..3.., v-'-tCuiiii I constriiCtiu cCiiips-ncriiClor CiS oxiganare a apelor", Ed. Ceres, Bucureti, 1985 73.STREETER, H.W., PHELPS, E.B.- "Studies of thepollution and natural purification of the Ohio River", Bul. 1.46, U.S. Pub. Health'Service, 1925, reprinted 1958 74.TALMADGE, W.P.; FITCH, E.B.: "Determining Thickener Unit Areas", Ind. Eng. Chem., voi. 47,-1955, p. 38-46
524

BIBLIOGRAFIE

75.TEODORESCU, calitii

I.

.a.:

"Optimizarea

supravegherii

apelor", Ed. Tehnic, Bucureti, 1984 76.THERIAU.LT, E.J.: "The Oxigen Demand of Polluted Wters", Public. Health Bulletinyl73, 1927, p.-174-185 77.THOMAS, H.A.J.: "Graphical Determination of BOD Curve

Constants'V Water and Sewage Works, vol.97, 1950, p. 123-127 78.THOMAS, H.A.J.: "The Slope Method of Evahiating the constant of the First stage BOD Curve", Sewage Works Journal, voi. 9, nr.3, 1937, p. 425-431 -79.TRIEBEL, W.D.: "Lehr-und

Handbuch der Abwassertechnik". Bnd II, III, Zweite Auflage, Verlag von W. Ernest unde Sohn, MUnchen, 1986 80.URSU, I.; DEVIA, M.; .a.: "Dezvoltarea produciei de energie", voi. III, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1984 81.VACHON, A.; .a.: "La dephosphatation biologique des eaux usees. Illustration par 1'experience de Blois", T.S.M. - L'Eau, voi.
C7 A i nm .on vin o /, iuA, i yyc, p.i-i J-z.d.v

82.VAICUM, L.M.: "Epurarea apelor uzate eu nmol activ", Ed. Academiei, Bucureti, 1981 83.VANDER, "Sisteme de epurare prin sol; BORGHT, P.:

Valorificarea 'agricol a efhienilor i dispozitive alternative" Tribune de L'Eau, nr. 6,1992, p. 67-76
525

BIBLIOGRAFIE

84.VARDUCA, A.: "Sisteme automate de prelevat probe de ap i nmoluri", Rev. "Tratarea i epurarea apelor", nr.l 1, 1973 85.VARDUCA, A.; .a.: "O nou generaie n aparatura de control automat al calitii apelor", Hidrotehnica, vo. 31, ni. 12, p. 27-35 86.VELZ, C.J.; "A basis Jaw for perforrnance of the trickling filtres", Sewage Works Journal, nr. 4, 1948 87.WUHRMANN, K.: "Hauptwirkung und Wechsel wirk Kenndaten einiger Betriebsparameter ini Belebschlammsystem. Ergebnise mehrjabiiger Grossversuche", Vortrag, Zurich, 1964 88.ZALETOVA,N.A.: "Despre eliminarea azotului i fosforului din apele uzate la staiile de epurare urbane", Vodosnabzenie i Sanit. Tehnika, nr. 9, 1993, p 3-5. 89. x x x "Catalog de proiecte tip pentru alimentri cu ap i canalizri", ISLGC, Bucureti, 1985 90.x x x Bavaria Waste Water Treatment Piant, Tecbnical Paper, Olanda, 1990; 91. x x x "Metode unificate de determinare a caracteristicile i tratabilitii nmolurilor", ICPGA, Bucureti, 1983 92. x x-x Netrierlands Agency for Energy, and Enivomment,. Amsterdam, Olanda, 1993 93. x x x "Wassefwirtschaft und 1986,

Gesundheitsingenieurwesen", Technische Universitat Munchen, 1979


526

, se BOI

Bttos- v'

Sal

SPONSORI: ADMINISTRAIA POETULUI CONSTANTA S.C. IMPACT S.R.L. CONSTANA S.C. AQUA-TECH S.R.L. BUCURETI S.C. CASS S.R.L. BOTOANI S.C. COMINCO S.R.L. BUCURETI
Filiala FRASIN Suceava S.C. FEPA S.A. BRLAD S.C. IMS S.A. BRLAD S.C. ABROM S.A. BRLAD S.C. CQOP PRODCOOP S.A. BOTOANI S.C. COMBY S.R.L. BOTOANI S.C. VINALCOOL'S.A. BOTOANI S.C. ATELIER PLUS S.R.L. BOTOANI S.C. CELHART DONARIS .A. BRILA S.C. DELBRA S.R.L. BRILA

Redactor: MARIUS CHELARIU Tehnoredactor: MIHAI BWDFJ Aprut 1998. Coli tipo 35 BUN DE TIPAR ia 20.04.1998 Editura JUNIMEA Iai B-du Copoii nr. 3-5 IAI ROMNIA Tiprit la S.C. TEHNOPRES S.A. lai Str. Zimbrului nr.ll Tei/fax : 032 239436

S-ar putea să vă placă și