Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea Fi de evaluare a performanelor individuale

Numele i prenumele persoanei evaluate: Postul: Departament: CONDUCERE Nr. de Marc: PERFORMAN E Se noteaz de la 1 la 5 ! " Foarte bine # " $ine % " Mediu & " 'ati(fctor ) " Ne(ati(fctor

Nr. crt.

Obiective individuale

Criterii de performan

A* A*)* A* 1.1.

A* 1.$. A* 1.&. A* 1.(.

+radul de ,ndeplinire a (arcinilor individuale Comunicare profe(ional Obine informaii prin receptarea de mesaje orale/scrise le!ate de "ndeplinirea de sarcini de serviciu "n conte#te profesionale semnificative %#prim mesaje orale/scrise "n limbaj comple# "n conte#te profesionale semnificative "n scopul "ndeplinirii sarcinilor de serviciu %laborea' mesaje scrise speciali'ate "n conte#te profesionale semnificative "n scopul "ndeplinirii sarcinilor de serviciu Particip la interaciuni orale i "n scris le!ate de "ndeplinirea de sarcini de serviciu "n conte#te profesionale semnificative Total: _____pct. (din total maxim de 20 puncte posibile)

A*&* A* $.1. A* $.$.

Mana-ementul calitii )cionea' pentru implementarea i buna funcionare a sistemelor de mana!ement al calitii )plic aciuni corective i preventive pentru "mbuntirea continu a calitii Total: _____pct. (din total maxim de 10 puncte posibile)

A*%* A*%.1. A*%.$. A*%.&. A*%.(.

Re(pecta intocmai atributiile (i re(pon(abilitatile po(tului ocupat De'volta relatii po'itive cu persoane*c+eie in vederea intaririi po'itiei firmei De'volta mijloace de motivare a personalului din subordine )si!ura un climat de incurajare a initiativei care sa contribuie la atin!erea obiectivelor stabilite )nali'ea'a respectarea clau'elor contractuale si urmareste indeplinirea tuturor conditiilor impuse in contractele semnate cu beneficiarii . Total: _____pct. (din total maxim de 20 puncte posibile)

A*#* A*#.1. A*#.$.

Atributii privind mediul Participa activ la mentinerea inte!ritatii mediului )juta ori de cate ori este nevoie la inlaturarea eventualelor surse de poluare ale mediului Total: _____pct. (din total maxim de 10 puncte posibile)

A*!* A*!.1. A*!.$.

Atrbutiile privind (anatate (i (ecuritatea ocupationala ,a toate masurile necesare pentru desfasurarea tuturor activitatilor in conditii de securitate deplina )duce la cunostinta sefului ierar+ic orice defectiune te+nica constatata sau alta situatie care constituie un pericol Total: _____pct. (din total maxim de 10 puncte posibile)

$* $*1.

$*$.

Munca ,n ec.ip )daptea'a formele de comunicare "n ec+ip activitilor specifice i procedurilor interne pentru transmiterea rapid i corect a informaiilor. -omunic cu promptitudine i claritate propunerile de "mbuntire a

$*&. $*(.

$*/. $*0.

activitii "n ec+ip. ,dentific rolurile specifice muncii "n ec+ip "n funcie de sarcina specific ce este reali'at de ec+ip i de indicaiile efului ierar+ic. .e "ncadrea' "n activitile ec+ipei "n normele de lucru i de timp prin respectarea rolurilor specifice i a responsabilitilor individuale ale membrilor ec+ipei. Ofer prompt i corect informaii altor an!ajai prin mijloace specifice. Particip "mpreun cu membrii ec+ipei la activitile manevrele i manipulrile necesare pentru re'olvarea problemelor comune. Total: _____pct. (din total maxim de 30 puncte posibile)

C* C*1 C*$ C*& C*( C*/ C*0

Calitatea re/ultatelor obinute -unoate i respect instruciunile de lucru aplicabile -olaborea' eficient cu alte departamente pe probleme de calitate Demonstrea' responsabilitatea calitii "n activitatea desfurat 1ratea' corespun'tor neconformitile constatate "n activitate -2nd intuiete o posibil problem de calitate acionea' prompt pentru evitarea apariiei acesteia -ompletea' corespun'tor documentele de calitate aplicabile Total: _____pct. (din total maxim de 30 puncte posibile)

D* D*1 D*$ D*& D*( D*/ D*0

Di(ciplina ,n munc Menine "n bun stare ec+ipamentele din dotare ,si anuna absena motivat din timp i corect 3espect pro!ramul de lucru 4tili'ea' "n mod responsabil documentaia de lucru %ste onest cu cole!ii i superiorii %ste receptiv la un pro!ram de lucru fle#ibil

Total: _____pct. (din total maxim de 30 puncte posibile) 0O0A1 +ENERA12 333333333 (din total maxim de 160 puncte posibile)

CONC1U45E2
)* )!6 " )76 puncte " Foarte bine &* )#6 " )!6 puncte " $ine %* )66 8 )#6 puncte " Mediu #* 96 8 )66 puncte " 'ati(fctor !* (ub 96 puncte " Ne(ati(fctor

AN+A:A0 N4M%: Data : .emntura: Data :

E;A1UA0OR

;54A0 5ef 3esurse 4mane

.emntura:

Data : .emntura:

CONC1U455 PUNC0A: O$05NU0 ,ntre )!6 i )76 * %#cepional "n raport cu cerinele postului - Nivel rar de performan. - Depete ateptrile obiectivele i cerinele pentru postul respectiv. - 6i asum responsabiliti suplimentare i demonstrea' re'ultate e#cepionale "n "ndeplinirea lor. - .e detaea' clar fa de alte persoane "n po'iii similare i are iniiative de "mbuntire a performanei "n plus fa de cerine. - Demonstrea' un ec+ilibru e#cepional "ntre re'ultate i comportamentul profesional. - -olaborator e#trem de valoros pentru activitatea companiei. PUNC0A: O$05NU0 ,ntre )#6")!6 * Depete cerinele postului - Depete oca'ional ateptrile obiectivele i cerinele pentru postul respectiv. - 6i asum responsabiliti suplimentare i demonstrea' re'ultate peste medie "n "ndeplinirea lor. - Demonstrea' un ec+ilibru ludabil "ntre re'ultate i comportamentul profesional. - -olaborator cu contribuie puternic la activitatea companiei. PUNC0A: O$05NU0 ,ntre )66")#6 * -orespunde cerinelor postului - )tin!e "n mod constant ateptrile obiectivele i cerinele postului. - 6i asum responsabiliti suplimentare i demonstrea' re'ultate medii "n "ndeplinirea lor. - )re motivaia i abilitile necesare po'iiei ocupate. - Depete ateptrile "n unele domenii de responsabilitate. - Performana !eneral este una "n conformitate cu ateptrile. - Demonstrea' un ec+ilibru bun "ntre re'ultate i comportament profesional. - -olaborator cu constribuie medie la activitatea companiei. PUNC0A: O$05NU0 ,ntre 96")66 * De cele mai multe ori este sub cerinele postului - Performanele nu "ndeplinesc de cele mai multe ori ateptrile obiectivele i cerinele postului respectiv. - 7ipsete consecvena "n obinerea re'ultatelor ateptate. - Demonstrea' un ec+ilibru inconsecvent "ntre re'ultate i comportamentul profesional. - Necesit documentarea unui plan de de'voltare care s produc re'ultate imediate consistente i consecvente "n conformitate cu cerinele postului. - Poate fi subiectul unei retro!radri sau concedieri. PUNC0A: O$05NU0 (ub 96 * Mult sub cerinele postului - Performana este frecvent sub ateptrile obiectivele i cerinele postului. - Demonstrea' un eec "n meninerea unui ec+ilibru consecvent "ntre re'ultate i comportamentul profesional. - Poate fi subiectul unei retro!radri sau concedieri