Sunteți pe pagina 1din 35

MULTIPLE CHOICE

1. 1. Care sunt caracterele juridice ale transmiterii mostenirii?

1.este o transmitere pentru cauzã de moarte;

2.este o transmitere universalã; 3.este o transmitere unitarã; 4.este indivizibilã

a.

1,2

b.

1,2,3,4

c.

3,4

d.

2,4

ANS: B

2.

Care este data deschiderii mostenirii?

a.

data mortii;

b.

data dezbaterii la notariat a mostenirii

c.

data pronuntarii hotararii judecatoresti de declarare a mortii;

d.

data emiterii certificatului de deces

ANS: A

3.

Unde se deschide mostenirea?

1.

la locul ultimului domiciliu al defunctului;

2.

la locul unde este inregistrat decesul;

3.

la locul unde se afla cel mai important bun cuprins in masa partajabila daca nu

se cunoaste domiciliul defunctului;

4.

la sediul notariatului unde se face cererea de deschidere a mostenirii.

a.

1,2,3

b.

1,2

c.

1,3

d.

1,2,3,4

ANS: C

4.

Care sunt conditiile generale ale dreptului la mostenire ?

1.

sa aiba vocatie succesorala;

2.

sa aiba capacitate succesorala;

3.

in cazul succesiunii legale sa nu fie nedemna;

4.

sa accepte succesiunea in termenul legal.

a.

1,2,3

b.

2,3

c.

3,4

d.

1,2,3,4

ANS: A

5.

Cand trebuie sa aiba capacitatea succesorala o persoana pentru a mosteni?

1.

la momentul mortii;

2.

la momentul deschiderii succesiunii;

3.

la momentul dezbaterii succesiunii;

4.

la momentul eliberarii certificatului de mostenitor

a.

1,2

b.

2,3

c.

1,3,4

d.

1,2,3,4

ANS: A

6. Care sunt persoanele care au capacitate succesorala?

1. persoanele fizice in viata;

2. persoanele disparute;

3. persoanele concepute dar nenascute la data deschiderii succesiunii;

4 persoanele juridice care au personalitate juridica;

a.

1,3

b.

1,2

c.

1,2,3

d.

1,2,3,4

ANS: D

7. Care sunt persoanele care nu au capacitate succesorala?

1. persoanele fizice predecedate;

2. persoanele juridice dizolvate;

3. comorientii;

4. codecedatii;

a. 1,2,3,4

b. 1,3,4

c. 2,3

d. 1,4

ANS: A

8.

Care sunt caracterele juridice ale nedemnitatii succesorale?

1.

se aplica faptelor expres si limitativ prevazutede lege;

2

opereaza de drept;

3.

produce efecte doar in privinta autorului faptei;

4.

mostenitorul trebuie sa fi actionat cu discernamant.

a.

1,2,3

b.

1,2,3,4

c.

1,4

d.

2,3

ANS: B

9.

Ce influenteaza data deschiderii mostenirii?

1.

capacitatea succesibilului de a mostenii;

2.

data pana la care retroactiveaza acceptarea mostenirii sau renuntarea la aceasta;

3.

legea in vigoare la data deschiderii succesiunii:

4.

compunerea si valoarea masei succesorale;

a.

1,3,4

b.

1,2,3,4

c.

1,4

d.

1,3

ANS: B

10. Care sunt cazurile de nedemnitate succesorala?

1.

atentatul la viata celui care lasa mostenirea;

2.

acuzatia capitala calomnioasa impotriva celui care lasa mostenirea;

3.

nedenuntarea omorului a carui victima a cazut cel care lasa mostenire;

4.

delicte,cruzimi sau injurii grave.

a.

1,2,3,

b.

1,2,3,4

c.

2,3

d.

1,4

ANS: A

11. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca actul de dispozitie incheiat

de un mostenitor aparent sa se mentina?

1

sa fie cu titlu particular;

2.

sa fie cu titlu oneros;

3.

sa fie de buna credinta;

4.

ambele parti sa fie in eroare comuna si invincibila

a.

1,2

b.

1,4

d.

1,3

ANS: C

12. Cine poate invoca nedemnitatea succesorala?

1.

orice persoana interesata;

2.

copii nedemnului;

3.

creditorii persoanelor care ar putea beneficia de inlatuararea de la mostenire;

4.

nedemnul.

a.

1,2,3

b.

1,3,4

c.

1,2,3,4

d.

1,3

ANS: B

13. Cine constata nedemnitatea?

a.

alti mostenitori beneficiari ai inlaturarii de la mostenire;

b.

instanta de judecata;

c.

notarul;

d.

tertele persoane interesate

ANS: B

14. Cine stabileste cazurile de nedemnitate?

a.

legea;

b.

instanta de judecata;

c. persoana cu vocatie succesorala;

d. de cuiusul

ANS: A

15. Cine beneficiaza de reprezentare?

1.

descendentii in linie dreapta nelimitat;

2.

ascendentii privilegiati;

3.

sotul supravietuitor;

4.

colateralii privilegiati

a.

1,2

b.

3,4

c.

1,2,3,4

d.

1,4

ANS: D

16.

Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru a putea opera

reprezentarea?

1. cel reprezentat sa fie decedat la data deschiderii mostenirii;

2. locul celui reprezentat sa fie un loc util;

3. reprezentatntul sa aiba capacitate succesorala;

4. reprezentantul sa aiba vocatia succesorala generala proprie la mostenirea lasata

de defunct.

a. 1,2,3,4

b. 1,4

c. 1,3

d. 1,3,4

ANS: A

17. Care sunt efectele reprezentarii?

1.

altceva---reprezentantul urca in locul si gradul celui reprezentat;

2.

reprezentantul urca in locul si gradul celui reprezentat;

3.

reprezentarea opereaza de drept si imperativ, independent de vointa

descendentilor;

4.

nu pot fi inlaturate de vointa defunctului

a.

1,2

b.

2,3

c.

2,3,4

d.

1,2,3,4

ANS: B

18. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cel care reprezinta, in

cazul reprezentarii succesorale?

1.

sa fie ascendent in linie dreapta cu cel reprezentat;

2.

sa fie descendent in linie dreapta cu cel reprezentat;

3.

sa aiba vocatie proprie la mostenirea defunctului.

4.

sa nu fie nedemn fata de cel pe care il reprezinta.

a.

1,2

b.

2,3

c.

1,2,3,4

d.

1,4

ANS: B

19.

Cine face parte din clasa descendentilor?

1. copiii defunctului din aceeasi casatorie;

2. copiii defunctului din casatorii diferite;

3.copiii defunctului din afara casatoriei

4. copiii adoptati.

a. 1,2

b. 2,3

c. 1,2,3,4

d. 1,3

ANS: C

20. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la mostenire al descendentilor?

1.

vin la mostenire in nume propriu;

2.

nu sunt mostenitori rezervatari;

3.

sunt mostenitori sezinari;

4.

nu sunt obligati la raportul donatiilor

a.

1,2

b.

2,3,4

c.

1,2,3,4

d.

1,3

ANS: D

21. Cine face parte din clasa a doua de mostenitori legali?

1.

parintii defunctului;

2.

bunicii defunctului;

3.

fratii si surorile defunctului;

4.

unichii si matusile.

a.

1,2

b.

1,2,3

c.

1,3

d.

1,4

ANS: C

22. Cum se imparte mostenirea daca sunt chemati doar ascendentii privilegiati?

1.

in mod egal;

2.

pe tulpini;

3.

in functie de numarul acestora;

4.

pe cote prestabilite de lege.

a.

1,2

b.

3,4

c.

1,4

ANS: D

23. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la mostenire ale ascendentilor

privilegiati?

1. vin la mostenire in nume propriu;

2. sunt mostenitori rezervatari si sezinari;

3. pot veni la mostenire prin reprezentare;

4. sunt obligati la raportul donatiilor

a. 1,2

b. 2,3

c. 3,4

d. 1,2,3,4

ANS: A

24. Cum se face imparteala intre colateralii privilegiati?

1. in mod egal, in functie de numarul lor;

2. daca vin la mostenire prin reprezentare, imparteala se face pe tulpini;

3. imparteala pe linii in cazul in care fratii si surorile defunctului nu sunt din

aceeasi parinti;

4. in cote prestabilite de dispozitiile legale.

a. 1,4

b. 1,2

c. 1,2,3

d. 1,2,3,4

ANS: C

25. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la mostenire al colateralilor

privilegiati?

1. pot veni la mostenire in nume propriu;

2. pot veni la mostenire prin reprezentare;

3. sunt obligati la raportul donatiilor;

4. nu sunt mostenitori rezervatari.

a. 1,4

b. 1,2,3

c. 1,2,3,4

d. 1,2,4

ANS: D

26. Cine face parte din clasa ascendentilor ordinari?

1. parintii defunctului;

3.

strabunicii defunctului;

4. fratii defunctului

a. 1,2

b. 2,3

c. 1,2,3,4

d. 1,4

ANS: B

27. Cum se face imparteala intre ascendentii ordinari?

1. in mod egal, in cazul ascendentilor de grad egal;

2. cel mai apropiat in grad inlatura de la mostenire pe ceilalti ascendenti ordinari;

3. in mod egal, indiferent de gradele de rudenie;

4. pe tulpini.

a. 1,2

b. 2,3

c. 2,3,4

d. 1,2,3,4

ANS: A

28. Care sunt conditiile pentru venirea la mostenire a sotului mostenitor?

1. sa fie in viata la data deschiderii succesiunii;

2. sa nu fie nedemn;

3. sa aiba calitatea de sot la data deschiderii mostenirii;

4. sa fi avut calitatea de sot inainte de data deschiderii succesiunii chiar daca intre

timp, pana la data deschiderii succesiunii intervenit hotararea de divort.

a. 1,2,3

b. 1,2,3,4

c. 3,4

d. 1,3

ANS: A

29. Care sunt drepturile succesorale ale sotului supravietuitor?

1. are un drept de mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori

legali;

2. are un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit;

3. are dreptul la ¼ din mottenire cand vine in concurs cu alte clase de mostenitori;

4. un drept de mostenire special asupra mobilelor si obiectelor apartinand

gospodariei

a. 1,2

b. 1,4

c. 1,2,4

ANS: A

30. Care este cota sotului supravietuitor in raport cu clasa I?

a. 1/4

b. 1/3

c. 1/2

d. ¾

ANS: A

31. Cum se stabileste partea din mostenire ce se cuvine sotului supravietuitor?

a. in toate cazurile,mai intai trebuie sa se atribuie sotului supravietuitor cota ce se cuvine;

b. intai se calculeaza cota pentru mostenitorii rezervatari, restul urmand a se

impartii intre sotul supravietuitor si ceilalti mostenitori care nu sunt rezervatari;

c. intai se calculeaza cota descendentilor, iar restul apartine sotului mostenitor

d. in parti egale cu ceilalti mostenitori.

ANS: A

32. Care sunt conditiile necesare pentru ca sotul supravietuitor sa se bucure de

dreptul de abitatie?

1. la data deschiderii mostenirii acesta sa locuiasca in casa ce formeaza obiectul

dreptului de abitatie;

2. sa nu aiba alta locuinta proprie;

3. prin mostenire devine proprietarul exclusiv al locuintei;

4. casa face parte din mostenire

a. 1,2,3

b. 1,2,4

c. 1,2,3,4

d. 1,3,4

ANS: B

33. Care sunt caracterele juridice ale dreptului de abitatie al sotului supravietuitor?

1. este un drept real;

2. este un drept temporar;

3. este un drept strict personal;

4. este un drept cu titlu gratuit.

a. 1,2

b. 1,3,4

c. 1,2,3,4

ANS: C

34. Cum se poate transmite patrimoniul succesoral?

a. prin conventia partilor;

b. numai in temeiul legii;

c. numai prin vointa celui care lasa mostenirea;

d. in temeiul legii dar si in temeiul vointei celui care lasa mostenirea.

ANS: D

35. Care sunt caracterele juridice ale testamentului?

1. este un act juridic unilateral;

2. este un act juridic bilateral intrucat produce efecte juridice atat in ceea ce-l

priveste pe testator, cat si pe beneficiarul testamentului;

3. poate fi incheiat doar personal;

4. poate fi incheiat atat personal cat si prin reprezentare,

a. 1,2,3

b. 1,3

c. 1,2,3,4

d. 1,4

ANS: B

36. Cand trebuie sa existe capacitatea de a dispune prin testament?

a. la momentul deschiderii succesiunii;

b. la momentul intocmirii testamentului;

c. pe toata perioada de la momentul testarii pana la momentul deschiderii

succesiunii.

d. pe perioada anterioara momentului testarii.

ANS: B

37. Cine se bucura de incapacitate totala de a dispune prin testament?

1. minorul care nu a implinit varsta de 16 ani;

2. minorul intre 16 si 18 ani;

3. persoanele puse sub interdictie;

4. minorul care a implinit 16 ani in favoarea tutorelui sau cat timp nu s-a dat

descarcare de gestiune

a. 1,2

b. 3,4

c. 1,3,4

ANS: C

38. Care sunt persoanele care nu pot primi prin testament?

a. medicii si farmacistii care l-au tratat pe testator de boala de care sufera,

b. persoanele nenascute la momentul intocmirii testamentului

c. peroanele incapabile

d. minorii intre 14-16 ani

ANS: A

39. Care este forma pe care trebuie sa o imbrace testamentul pentru a fi valabil?

a. forma scrisa;

b. este suficienta si forma verbala;

c. poate imbraca atat forma scrisa, cat si forma verbala

d. forma autentica

ANS: A

40. Care este sanctiunea ce intervine in cazul nerespectarii conditiilor de forma ale

testamentului?

a. nulitate absoluta,

b. nulitatea relativa;

c. nu este supusa nici unei sanctiuni

d. rezolutiunea.

ANS: A

41. Care sunt testamentele ordinare?

1. testamentul olograf;

2. testamentul autentic;

3. testamentul mistic.

4. testamentul secret

a. 1,2

b. 1,3

c. 1,3,4

d. 1,2,3,4

ANS: D

42. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca testamentul olograf

pentru a fi valabil?

a. sa fie scris in tot, datat si semnat de mana testatorului

b. chiar daca este scris de o alta poersoana, este suficient sa fie semnat de testator,

c.

sa aiba mentiunea „ bun si aprobat”

d. sa fie incheiat in fata notarului

ANS: A

43. În functie de obiectul lor de cate feluri pot fi legatele?

1. legatul universal, care confera legatarului chemare la o fractiune din mostenire

sau la o masa de bunuri determinate;

2. legatul cu titlu universal, care confera legatarului chemare sau vocatie la

intreaga mostenire;

3. legatul cu titlu particular, care confera vocatie la unul sau mai multe bunuri

succesorale singulare, privite ut singuli

a. 1,2,3

b. 1

c. 2,3

ANS: A

44. Prin ce poate fi determinata ineficacitatea legatelor?

1. prin vointa legiuitorului;

2. prin vointa testatorului;

3. prin hotarare judecatoreasca:

4. prin vointa mostenitorilor.

a. 1,2

b. Altceva plus 2,3

c. 1,2,3,4

d. 2,3

ANS: D

45. Care sunt cauzele care determina revocarea judecatoreasca a legatelor?

1. neexecutarea sarcinii de catre legatarul gratificat printr-un legat cu sarcina;

2. atentat la viata testatorului;

3. delicte, cruzimi sau injurii grave la adrsa testatorului;

4. injurie grava facuta memoriei testatorului.

a. 1,2,3

b. 1,2,3,4

c. 1,4

d. 1,3

ANS: A

46. Care sunt cauzele de ineficacitate a legatelor?

1. nulitatea relativa;

3.

revocarea;

4. caducitatea.

a. 1,2

b. 1,2,3,4

c. 1,4

d. 1,3

ANS: B

47. Cine sunt mostenitorii rezervatari?

1. descendentii;

2. ascendentii privilegiati;

3. colateralii privilegiati;

4. sotul supravietiuitor

a. 2,3

b. 1,3

c. 2,4

d. 1,2,4

ANS: D

48. Care este rezerva sotului supravietuitor in raport cu descendentii?

1. 1/8 din mostenire;

2. ½ din cota legala de ¼;

3. ¼;

4. 1/6.

a. 1,2

b. 2,3

c. 3

d. 1,2,3,4

ANS: C

49. Care este sanctiunea depasirii cotitatii disponibile?

a. nulitatea ;

b. caducitatea,

c. reductiunea

d. decaderea.

ANS: C

50. Cum se realizeaza reductiunea liberalitatilor excesive?

1. prin lege;

3.

prin buna invoiala intre mostenitori;

4. pe cale judecatoreasca.

a. 1,2

b. 3,4

c. 1,2,3

d. 1,4

ANS: B

51. Cine are dreptul de a cere raportul donatiilor?

1. descendentii;

2. sotul supravietuitor, daca vine in concurs cu descendentii;

3. ascendentii privilegiati;

4. creditorii persoanali ai descendentilor.

a. 1,2

b. 3,4

c. 1,2,4

d. 1,2,3,4

ANS: C

52. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a exista obligatia legala de

raport al donatiilor?

1. sa existe doi sau mai multi mostenitori cu vocatie legala la mostenire in calitate

de descendenti ai defunctului sau de sot supravietuitor;

2. mostenitorul obligat la raport sa fi acceptat mostenirea;

3. mostenitorul legal sa aiba si calitatea de donatar;

4. donatia sa nu fi fost scutita de raport.

a. 1,2

b. 3,4

c. 3,4

d. 1,2,3,4

ANS: D

53. Care sunt caracteristicile actiunii de raport al donatiilor?

1. este o actiune reala;

2. este o actiune persoanala;

3. este o actiune prescriptibila;

4. este o actiune imprescriptibila.

a. 1,2

b. 3,4

c. 1,2,4

ANS: C

54. Care este termenul in care poate fi exercitat dreptul de optiune succesorala?

a. in termenul general de prescriptie;

b. in 6 luni de la data deschiderii mostenirii;

c. in termen de un an de la data deschiderii mostenirii.

d. oricand,fara limitare in timp.

ANS: C - am modificat asa scrie in carte

55. Cum se poate realiza raportul donatiilor?

1. prin buna-invoiala;

2. prin vointa testatorului;

3. prin vointa legatarului;

4. pe cale judecatoreasca.

a. 1,3

b. 1,4

c. 1,2,4

d. 1,3,4

ANS: D

56. Pot exercita creditorii succesibilului neglijent dreptul de optiune?

a. da, pe calea actiunii oblice

b. in nici o situatie

c. da, cu acordul succesibilului

d. da, pe calea actiunii oblice, cu conditia ca acest drept sa fie exercitat in termenul de 6 luni

de la data deschiderii mostenirii

ANS: D

57. În cazul renuntarii la mostenire a succesibilului care este actiunea pusa la

dispozitia creditorilor acestuia de dispozitiile legale?

1. actiunea oblica;

2. actiunea pauliana;

3. revocarea renuntarii,

4. nulitatea absoluta.

a. 1,2

b. 2,3

c. 3,4

ANS: A

58. Ce fel de act este optiunea succesorala?

a. act de administrare

b. act de dispozitie

c. act de conservare

ANS: B

59. Care sunt conditiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca acceptarea sub

beneficiu de inventar pentru a fi valabila?

a. nici o conditie

b. este un act consensul fiind necesar doar acordul de vointa

c. trebuie sa indeplineasca forma solemna, respectiv conditiile de forma prevazute de lege

pentru fiecare act in parte

d. trebuie sa indeplineasca forma autentica.

ANS: C

60. Care sunt conditiile obligatiei legale de raport al donatiilor?

1. sa existe doi sau mai multi mostenitori cu vocatie legala in calitate de

descendenti aidefunctului sau de sot supravietuitor;

2. mostenitorul obligat la raport sa fi acceptat mostenirea, pur si simplu ori sub

beneficiu de inventar;

3. donatia sa nu fi fost scutita de raport;mostenitorul sa aiba si calitatea de donatar.

a. 1,2,3

b. 1,3

c. 1,2

ANS: A

61. Cine poate cere raportul?

1.descendentii;

2.sotul supravietuitor; 3.creditorii personali ai descendentilor si ai sotului supravietuitor; 4.creditorii succesiunii

a. 1,3

b. 1,2,3

c. 1,4

d. 1,2,3,4

ANS: B

62. Care sunt caracterele juridice ale actului de optiune succesorala?

1.este un act juridic unilateral; 2.este un act juridic obligatoriu;

3.este un act juridic voluntar; 4.este un act juridic irevocabil

a. 1,2

b. 2,3

c. 1,3,4

d. 1,2,3,4

ANS: C

63. Cand poate fi exercitat dreptul de optiune succesorala?

a. la momentul deschiderii succesiunii

b. inainte de data decesului defunctului,

c. pe toata perioada de 6 luni de la data deschiderii succesiunii

d. in termen de 6 luni de la data cunoasterii decesului de cuiusului

ANS: C

64. În cazul declararii judecatoresti a mortii, de cand incepe sa curga dreptul de

optiune succesorala?

a. de la data stabilita de instanta ca fiind data mortii

b. de la data ramanerii irevocabile a hotarii judecatoresti de declarare a mortii

c. de la data introducerii cererii de declarare judecatoreasca a mortii;

d. de la data la care mostenitorii au cunoscut faptul mortii

ANS: B

65. În ce termen poate reveni renuntatorul asupra deciziei de renuntare la

mostenire?

a. nu se poate reveni asupra renuntarii la mostenire

b. in termen de 6 luni de la data renuntarii

c. in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii

d. in teremenul general de pescriptie

ANS: C

66. Cine poate dispune repunerea in termenul de optiune succesorala?

a. notarul

b. organele administrative de stat

c. instanta judecatoreasca

d. ceilalti mostenitori cu vocatie la succesiune

ANS: C

67. Care sunt conditiile de fond pe care trebuie sa le indeplineasca renuntarea la

mostenire? 1.trebuie sa fie tacita; 2.trebuie sa fie expresa; 3.este un act juridic divizibil; 4.este un act juridic indivizibil

a. 2,4

b. 1,3

c. 1,2,3

d. 1,4

ANS: A

68. Care sunt conditiile de forma ale renuntarii la mostenire?

1.este un act juridic solemn; 2.trebuie sa fie data in fata notarului;

3. trebuie sa fie inscrisa in registrul special de renuntari ;

4. trebuie facuta in fata instantei judecatoresti

a. 1,2,3

b. 2,3

c. 2,4

d. 1,2,3,4

ANS: A

69. Care sunt efectele renuntarii la mostenire?

1. renuntatorul nu beneficieaza de nici un drept succesoral;

2. renuntatorul este obligat sa suporte datoriile mostenirii alaturi de ceilalti

mostenitori;

3. renuntatorul va fi obligat la raportul donatiilor

4. renuntatorul nu va fi obligat la raportul donatiilor, cu exceptia situatiiei in care

vine la mostenire impreuna cu mostenitorii rezervatari

a. 1,4

b. 2,3

c. 3,4

d. 1,2,3,4

ANS: A

70. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca retractarea renuntarii la

mostenire pentru a-si produce efecte? 1.sa nu se fi indeplinit termenul de optiune succesorala; 2.sa nu fi acceptat mostenirea vreun alt succesibil; 3.sa fie facuta sub beneficiu de inventar; 4.sa fie facuta sub conditie suspensiva

a.

1,2

b. 1,2,3

c. 3,4

d. 1,2,4

ANS: A

71. Care sunt efectele acceptarii mostenirii sub beneficiu de inventar?

1.datorile mostenitorului fata de de cuius nu se sting prin confuziune; 2.se stinge definitiv dreptul de optiune succesorala, 3.mostenitorul pierde dreptul de a renunta la mostenire; 4.creantele mostenitorului fata de de cuius se sting prin confuziune

a. 3,4

b. 1,2

c. 1,2,3

d. 1,2,3,4

ANS: C

72. Care sunt drepturile ce fac parte din activul succesoral?

1. drepturile reale

2. drepturile de creanta

3. actiunile patrimoniale

4. drepturile personal nepatrimonial

a. 1,2

b. 3,4

c. 2,3

d. 1,2,3

ANS: D

73. Care sunt felurile transmiterii activului si pasivului succesoral?

1. universala

2. cu titlu universal

3. cu titlu particular

4. pentru cauza de moarte

a. 1,2

b. 1,2,3,4

c. 2,3

d. 1,4

ANS: B

74. Caror mostenitori le revine obligatia de a suporta pasivul succesoral?

1.

mostenitorilor cu titlu particular

2. mostenitorilor universali

3. mostenitorii cu titlu universal

4. sotul supravietuitor

a. 1,2

b. 3,4

c. 2,3,4

d. 1,2,3,4

ANS: C

75. Care dintre mottenitori se bucura de sezina?

1. descendentii

2. ascendentii privilegiati

3. colateralii privilegiati

4. sotul supravietuitor

a. 1,2

b. 3

c. 4

d. 2,3

ANS: A

76. Care sunt caracterele juridice ale petitiei de ereditate?

1. este o actiune reala

2. este o actiune divizibila

3. este o actiune imprescriptibila

4. este o actiune prescriptibila

a. 1,2

b. 2,3

c. 1,2,3,4

d. 1,2,4

ANS: D

77. Cine poate avea calitatea de reclamant intr-o petitie de ereditate?

1. persoana care se pretinde legatar cu titlu particular

2. persoana care se pretinde legatar universal

3. persoana care se pretinde legatar cu titlu universal

4. orice persoana interesata

a. 1,2

b. 2,3

c. 1,2,3,4

ANS: B

78. Certificatul de mostenitor cu privire la ce dace dovada deplina?

1. la calitatea de mostenitor

2. la cota ce revine fiecarui mostenitor

3. la bunurile ce se cuvin fiecarui mostenitor

4. la persoanele care au renuntat la succesiune

a. 1,2

b. 2,3

c. 1,2,3,4

d. 2,4

ANS: C

79. Care autoritate poate dispune anularea certificatului de mostenitor?

1. notarul public care l-a eliberat

2. orice notar public in fata caruia se invoca motivul de nulitate

3. instanta judecatoreasca

4. seful oficiului de stare civila de la ultimul domiciliu al defunctului

a. 1,2

b. 2,3

c. 2,4

d. 3

ANS: D

80. Care este termenul in care se poate cere iesirea din indiviziune?

a. de 6 luni de la data deschiderii succesiunii

b. de 6 luni de la data eliberarii certificatului de mostenitor

c. este o actiune imprescriptibila

d. in termenul general de prescriptie

ANS: C

81. Care sunt persoanele care pot cere imparteala mostenirii?

1. mostenitorii legali

2. mostenitorii universali

3. mostenitorii cu titlu universal

4. mostenitorul cu titlu particular

a. 1,2

b. 2,3

c. 3,4

ANS: D

82. Care este efectul juridic al impartelii mostenirii?

a. constitutiv

b. translativ

c. declarativ

ANS: C

83. Cand este obligatorie imparteala mostenirii pe cale judecatoreasca?

1. daca la dezbaterea succesiunii nu sunt prezenti toti coindivizarii

2. daca intre coindivizari exista peroane lipsite de capacitate de exercitiu

3. daca in masa succesorala sunt cuprinse terenuri

4. daca coindivizarii nu au fost de acord cu imparteala prin buna-invoiala

a. 1,2

b. 3,4

c. 1,2,4

ANS: C

84. Care este termenul pentru care coindivizarii pot hotara sa ramana in

indiviziune?

a. termenul de trei ani

b. termenul de 5 ani

c. nu este admisibila o astfel de conventie

d. termenul de 6 luni de la data emiterii certificatului de succesor

ANS: B

85. Care sunt conditiile pentru ca mostenitorul care a atentat la viata defunctului sa

fie inlaturat de la mostenire pentru ndemnitate?

1.mostenitorul sa-l fi omorat cu intentie

2. mostenitorul sa-l fi omorat din culpa,

3. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, iar hotararea penala sa fi

ramas definitiva;

4. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, chiar daca sanctiunea

a. 1,2

b. 2,4

c. 1,3

d. 1,2,3,4

ANS: C

86. Regulile care guvernează mostenirea se pot aplica:

a. numai în cazul mortii unei persoane fizice

b. în cazul încetării existentei unei persoane juridice

c. numai dacă la moartea unei persoane fizice există mostenitori, persoane

fizice.

ANS: A

87. În urma deschiderii unei succesiuni poate exista:

a. mostenitori rezervatari cu titlu particular

b. mostenitori legali cu titlu particular

c. mostenitori testamentari cu titlu particular

ANS: C

88. Se pot transmite prin acte între vii:

a. patrimoniul unei persoane fizice

b. obligatiile unei persoane fizice

c. drepturile succesorale

ANS: C

89. Au capacitate de a mosteni:

a. persoanele fizice în viată la data deschiderii succesiunii, numai dacă au cetătenia sau nationalitatea română

b. persoana dispărută, chiar dacă ulterior, prin hotărâre judecătorească se

stabileste o dată a mortii acesteia care este ulterioară datei deschiderii mostenirii

c. persoana concepută, dar nenăscută la data deschiderii succesiunii, numai dacă se naste viabilă

ANS: B

90. Este nedemn de a mosteni:

a. cel care a săvârsit o tentativă de omor asupra celui care lasă mostenirea, dacă a fost condamnat definitiv însă executarea pedepsei s-a prescris

b. mostenitorul care a omorât pe cel care lasă mostenirea, chiar dacă nu a fost

condamnat penal întrucât intervenise prescriptia răspunderii penale

c. mostenitorul care a omorât pe cel care lasă mostenirea, chia dacă nu a fost condamnat deoarece a sucombat în cursul procesului

ANS: A

91. Este nedemn de a mosteni mostenitorul care:

a. a omorât din culpă pe cel despre a cărui mostenire este vorba

b. nu a săvârsit infractiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte,

asupra celui despre a cărui mostenire este vorba

c. după ce a fost condamnat pentru săvârsirea infractiunii de omor, având

calitatea de complice, asupra celui despre a cărui mostenire este vorba, a fost amnistiat sau reabilitat

ANS: C

92. Nedemnitatea succesorală poate fi invocată împotriva:

a. nedemnului, cât timp este în viată

b. numai mostenitorilori legali ai nedemnului, dacă nedemnul a încetat din

viată

c. legatarilor universali sau cu titlu universal, indiferent de buna sau reaua lor

credintă si împotriva legatarului cu titlu particular al nedemnului, numai dacă a fost de rea

credintă

ANS: A

93. În cazul constatării nedemnitătii unui mostenitor:

a. acesta este înlăturat de la mostenire, dar poate culege rezerva

b. renasc cu efect retroactiv drepturile si obligatiile nedemnului fată de

mostenire, ce fuseseră considerate stinse prin confuziune sau consolidare

c. acesta pierde i dreptul asupra cotei-părti din bunurile dobândite împreună cu defunctul

ANS: B

94. Nedemnitatea poate fi invocată si constatată de instanŃă:

a. numai după deschiderea mostenirii

b. si înainte de deschiderea mostenirii

c. numai dacă vocaŃia succesorală legală a nedemnului este generală

ANS: A

95. Nedemnul care a încasat sume de bani de la debitorii mostenirii:

a. trebuie să plătească dobânzi pentru sumele încasate din momentul deschiderii succesiunii

b. trebuie să plătească dobânzi pentru sumele încasate din momentul punerii în

întârziere

ANS: C

96. Nedemnul care a intrat deja în posesia unor bunuri din masa succesorală,

înainte de a se deschide succesiunea:

a. este privit ca un posesor de rea-credintă de la data constatării nedemnitătii

b. este privit ca un posesor de rea-credintă de la data deschiderii succesiunii

c. trebuie să restituie celor îndreptătiti contravaloarea acestora, chiar dacă s-ar putea restitui în natură

ANS: B

97. Pot veni la mostenirea lui de cuius:

a. copiii mostenitorului nedemn, prin reprezentare

b. copiii mostenitorului nedemn, în nume propriu

c. ceilalti ascendenti ai nedemnului, în nume propriu sau prin reprezentare

ANS: B

98. Conform teoriei mostenitorului aparent, actul încheiat de către un tert cu

mostenitorul nedemn se mentine dacă sunt îndeplinite conditiile:

a. este cu titlu universal

b. este cu titlu particular

c. este cu titlu gratuit

ANS: B

99. Apartin clasei a IV-a de mostenitori legali:

a. verii primari

b. strănepotii de frate

c. străbunicii defunctului

ANS: A

100. Fac parte din clasa a II-a de mostenitori legali:

a. părintii defunctului

b. fratii si bunicii defunctului

c. copiii defunctului

ANS: A

101. Sotul supravietuitor al defunctului:

a. este considerat rudă cu defunctul

b. apartine clasei I de mostenitori

c. vine în concurs cu fiecare clasă de mostenitori

ANS: C

102. Principiul proximitătii gradului de rudenie între mostenitorii de aceeasi clasă

admite exceptii:

a. în cazul clasei a III-a de mostenitori când unchii nu înlătură de la mostenire pe verii primari ai defunctului

b. în cazul reprezentării succesorale

c. în cazul venirii la mostenire a sotului supravietuitor împreună cu bunicii

defunctului

ANS: B

103. Reprezentarea succesorală este admisă:

a. în privinta descendentilor copiilor defunctului

b. în privinta sotului supravietuitor

c. în privinta descendentilor unchilor si mătusilor defunctului

ANS: A

104. Poate fi reprezentată la culegerea unei mosteniri:

a. persoana decedată la data deschiderii succesiunii

b. persoana dispărută la data deschiderii succesiunii

c. persoana care a renuntat la mostenire

ANS: A

105. Au vocatie succesorală generală la deschiderea unei succesiuni:

a. fratii si surorile străbunicilor

b. fratii si surorile bunicilor

c. strănepotii fratilor defunctului

ANS: B

106. În cazul exheredării de către defunct a unui copil al său, decedat la data

deschiderii succesiunii:

a. reprezentarea nu poare opera în privinta descendentilor mostenitorului exheredat

b. reprezentarea poate opera în privinta descendentilor celui exheredat, cu

privire la înreaga cotă ce i s-ar fi cuvenit dacă nu era exheredat

c. reprezentarea operează în privinta descendentilor celui exheredat, cu privire la rezerva succesorală ce i s-ar fi cuvenit exharedatului

ANS: C

107. Dacă fratele defunctului fusese exheredat de către de cuius:

a. descendentii exheredatului pot invoca reprezentarea în privinta cotei din mostenire cât reprezintă rezerva

b. descendentii exheredatului nu pot invoca reprezentarea

c. descendentii exheredatului nu pot veni la mostenire în nume propriu chiar dacă ar fi îndeplinite celelalte conditii legale

ANS: B

108. În cazul concursului dintre descendenti de acelasi grad, ai căror părinti erau

decedati la data deschiderii succesiunii împărtirea mostenirii se va face:

a. pe capete

b. pe tulpini, dacă sunt îndeplinite conditiile reprezentăriioa

c. pe tulpini, chiar dacă nu sunt îndeplinite conditiile reprezentării

ANS: B

109. Reprezentarea:

a. este admisă la infinit în toate cazurile

b. operează de drept si imperativ

c. operează de drept, dar efectele ei pot fi modificate prin vointa lui de cuius

ANS: B

110. Reprezentarea:

a. operează mostenirii în favoarea unor rude mai îndepărtate de grad cărora le permite să urce în locul, gradul si drepturile lui de cuius

b. produce efecte la împărtirea mostenirii pe tulpini

c. produce efecte la împărtirea mostenirii pe capete

ANS: B

111. Cel care dobândeste mostenirea prin reprezentare:

a. dobândeste numai drepturi nu si obligatii

b. este obligat să accepte mostenirea

c.

are calitatea de mostenitor legal

ANS: C

112. Reprezentantul care a acceptat mostenirea lui de cuius:

a. nu poate răspunde pentru pasivul mostenirii

b. răspunde pentru pasivul mostenirii ultra vires hereditatis dacă a acceptat-o

pur si simplu

c. răspunde pentru pasivul mostenirii ultra vires hereditatis

ANS: B

113. Fac parte din clasa I de mostenitori legali:

a. descendentii din căsătorie

b. descendentii din afara căsătoriei, chiar dacă filiatia nu este stabilită

conform legii

c. descendentii care au fost adoptati de către fratele defunctului

ANS: A

114. Fratii si surorile defunctului:

a. sunt mostenitori rezervatari

b. sunt mostenitori sezinari

c. nu sunt tinuti de raportul donatilor

ANS: C

115. Fac parte din categoria colateralilor privilegiati:

a. numai fratii buni

b. niciodată fratii consangvini

c. fratii uterini

ANS: C

116. Dacă la mostenirea defunctului sunt chemati sotul supravietuitor , părintii, un

frate bun, doi frati consangvini si trei frati uterini, atunci:

a. sotul supravietuitor va lua 1/3 din mostenire

b. fiecare părinte va lua o cotă de 1/8 din mostenire

c. fiecare frate consangvin va lua o cotă de 1/16 din mostenire

ANS: A

117. Ascendentii ordinari:

a. pot veni la mostenire prin reprezentare

b. sunt mostenitori rezervatari

c. sunt mostenitori sezinari

ANS: C

118. Colateralii ordinari:

a. sunt mostenitori sezinari

b. sunt mostenitori rezervatari

c. nu sunt obligati la raportul donatilor

ANS: C

119. Sotul supravietuitor poate veni la mostenirea defunctului:

a. numai dacă din căsătorie au rezultat copii

b. numai dacă au fost căsătoriti cel putin 7 zile

c. dacă decesul defunctului a intervenit la 7 zile după data pronuntării

divortului în apel

ANS: C

120. Potrivit legii, sotul supravietuitor:

a. are un drept de mostenire în concurs cu oricare clasă de mostenitori

b. are un drept de ¼ din mostenire în plină prioritate, când vine în concurs cu

alte rude decât descendentii

c. nu are un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit

ANS: A

121. Potrivit legii, sotul supravietuitor are următoarele drepturi:

a. un drept de mostenire cu oricare dintre clasele de mostenitori legali sau, în lipsa rudelor din cele patru clase, dacă îndeplineste conditiile legii

b. un drept special de mostenire asupra mobilelor si obiectelor apartinând

gospodăriei casnice, chiar dacă defunctul ar fi dispus prin testament de toată partea sa din aceste bunuri, în favoarea altei persoane

c. un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit, chiar dacă ar avea o

locuintă proprie, dar pe care a închiriat-o înainte de moartea defunctului

ANS: A

122. Sotul supravietuitor:

a. poate fi înlăturat de la mostenire de către rudele defunctului

b. poate înlătura de la mostenire rudele defunctului

c. nu poate înlătura de la mostenire rudele defunctului, indiferent din ca clasă

fac parte

ANS: C

123. Cota de mostenire a sotului supravietuitor este de:

a. 1/3 din mostenire când vine în concurs cu un singur mostenitor apartinând clasei I

b. ¼ din mostenire când vine în concurs cu doi sau mai multi mostenitori din

clasa I

c. ¾ din mostenire când nu există mostenitori din cele patru clase

ANS: B

124. Dacă sotul supravietuitor vine la mostenire împreună cu rudele defunctului:

a. stabilirea cotei ce i se cuvine se face după deducerea corespunzătoare a cotei mostenitorilor din clasa I

b. stabilirea cotei ce i se cuvine se face cu întâietate fată de stabilirea cotelor

mostenitorilor cu care concurează

c. se tine seama – pentru stabilirea părtii succesorale a sotului supravietuitor –

numai de rudele cu care el „vine la mostenire” , chiar dacă printre acestia se află mostenitori

nedemni sau exheredati

ANS: B

125. În caz de bigamie, mostenirea lăsată de către defunctul bigam sau cota parte

din această mostenire prevăzută de lege în favoarea sotului supravietuitor în concurs cu

diferitele clase de mostenitori legali:

a. se împarte în mod egal între sotul din căsnicia valabilă si sotul inocent din cadrul căsătoriei nule

b. revine numai sotului supravietuitor din cadrul căsătoriei valabile

c. se împarte în mod egal între cei doi soti supravietuitori, indiferent de buna sau reaua-credintă a sotului supravietuitor din cadrul căsătoriei nule

ANS: A

126. În caz de concurs la culegerea unei mosteniri între sotul supravietuitor, doi

părinti ai defunctului si un colateral privilegiat:

a. cota colateralului privilegiat se impută asupra întregii mosteniri

b. cota părintilor se impută asupra unei jumătăti din mostenire

c.

fiecare părinte va primi o cotă de 1/6 din întreaga masă succesorală

ANS: C

127. Sotul supravietuitor:

a. este mostenitor sezinar

b. este mostenitor rezervatar

c. este obligat la raportul donatiilor, în toate cazurile

ANS: B

128. Sunt obligati la raportul donatiilor primite de la defunct:

a. ascendentii ordinari

b. colateralii privilegiati

c. mostenitorii din clasa I de mostenitori legali, dacă donatia nu a fost făcută

cu scutire de raport

ANS: C

129. Sunt mostenitori sezinari:

a.

ascendentii privilegiati

b.

colateralii privilegiati

c.

colateralii ordinari

ANS: A

130. Intră în categoria bunurilor apartinând gospodăriei casnice ce se cuvin sotului

supravietuitor în virtutea unui drept special de mostenire:

a. bunurile de acest gen comune ale sotilor

b. bunurile de acest gen proprii ale defunctului, dar numai dacă au fost

dobândite în timpul căsătoriei

c. bunurile de acest gen proprii ale defunctului, dobândite de către el înainte

de încheierea căsătoriei sau prin donatie, sau testament, în timpul căsătoriei

ANS: C

131. În cazul în care există doi soti supravietuitori, bunurile apartinând

gospodăriei casnice se dobândesc astfel:

a. sotul supravietuitor din căsătoria valabilă va culege toate aceste bunuri

b. sotul supravietuitor de bună credintă din căsătoria nulă, si putativă, va

culege toate aceste bunuri

c. stabilirea drepturilor sotului supravietuitor asupra mobilelor si obiectelor

apartinând gospodăriei casnice urmează a se face în functie de afectatiunea lor concretă folosintei comune în cadrul gospodăriei casniuce

ANS: C

132. Fac parte din categoria mobilelor si obiectelor casnice:

a.

bunurile cere serveau la mobilarea locuintei

b.

autoturismul

c. creantele în despăgubire pentru stricăciuni contra mobilelor si obiectelor casnice

ANS: A

133. Fac parte din categoria darurilor de nuntă se ce cuvin sotului supravietuitor în

virtutea unui drept special de mostenire:

a.

darurile de nuntă făcute sotului predecedat de către sotul supravietuitor

b.

darurile manuale făcute sotilor, dar numai dacă au fost afectate folosintei

comune a sotilor

c. darurile de nuntă făcute ambilor soti

ANS: A

134. Sotul supravietuitor are, din momentul deschiderii succesiunii, un drept de

abitatie asupra casei în care a locuit, în următoarele situatii:

a.

sotul supravietuitor nu are o altă locuintă proprie

b.

vine în concurs numai cu clasele II – IV de mostenitori legali

c.

chiar dacă defunctul a dispus altfel

ANS: A

135. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor:

a.

este un drept alienabil

b.

este un drept real

c.

este un drept insesizabil

ANS: B

136. Când sotul supravietuitor îsi exercită dreptul de abitatie asupra casei în care a

locuit:

a.

el poate închiria partea de casă pe care nu o locuieste

b.

comostenitorii pot procura sotului supravietuitor o locuintă în altă parte

c.

sotul supravietuitor este obligat să depună o cautiune

ANS: B

137. Statul poate avea o vocatie concretă la succesiunea defunctului:

a. numai dacă nu există rude de grad succesibil, sot supravietuitor, legatari

b. când există mostenitori legali i legatari cu titlu particular

c. când nu există mostenitori legali, dar există legatari cu titlu universal, în cazurile în acre aceste legate nu epuizează întreaga masă succesorală

ANS: C

138. Statul:

a.

are drept de sezină

b.

răspunde pentru pasivul mostenirii ultra vires hereditates

c.

are un drept de optiune succesorală

ANS: A

139. În cazurile în care împărtirea succesorală se face pe tulpini, loturile se

formează:

a.

după numărul tulpinilor

b.

după numărul ramurilor

c.

după numărul capetelor

ANS: A

140. Nedemnitatea succesorală este:

a.

o incapacitate succesorală

b.

opera legii sau a vointei testatorului

c.

o sanctiune civilă

ANS: C

141. Împărtirea succesiunii pe linii se aplică, dacă este cazul:

a. descendentilor defunctului

b.

colateralilor privilegiati

c.

ascendentilor privilegiati

ANS: B

142. Sunt supuse reductiunii, în măsura în care încalcă rezerva succesorală:

a.

numai legatele

b.

numai donatiile

c.

atât legatele cât si donatiile

ANS: C

143. Nu sunt mostenitori sezinari:

a.

descendentii

b.

colateralii privilegiati

c.

statul

ANS: B

144. Au vocatie succesorală legală:

a.

rudele defunctului până la gradul IV inclusiv

b.

sotul supravietuitor

c.

legatarii

ANS: B

145. Sunt conditii speciale ale mostenirii legale:

a.

capacitatea succesorală

b.

vocatia succesorală legală

c.

nedemnitatea succesorală

ANS: B

146. Când descendentii de gradul II vin la mostenire

a.

împărtirea nu se face pe tulpini

b.

împărtirea se face pe tulpini

ANS: B

147. Sunt mostenitori sezinari:

a.

descendentii

b.

colateralii privilegiati

c.

colateralii ordinari

ANS: A

148. Sunt incapabili absolut de a primi legate:

a.

persoanele neconcepute

b.

tutorele, de la minorul aflat sub ocrotirea sa

c.

preotii, de la cei pe care îi asistă

ANS: A

149. Caducitatea intervine:

a.

în cazul predecesului legatarului

b.

în cazul pieirii bunului după deschiderea mostenirii

c.

în caz de revocare a legatului

ANS: A