Sunteți pe pagina 1din 35

MULTIPLE CHOICE 1. 1. Care sunt caracterele juridice ale transmiterii mostenirii? 1.este o transmitere pentru cauz de moarte; 2.

este o transmitere universal; 3.este o transmitere unitar; 4.este indivizibil a. 1,2 b. 1,2,3,4 c. 3, d. 2, !"#$ % 2. Care este data desc&iderii mostenirii? a. data mortii; '. data de('aterii la notariat a mostenirii c. data )ronuntarii &otararii judecatoresti de declarare a mortii* d. data emiterii certi+icatului de deces !"#$ ! 3. Unde se desc&ide mostenirea? 1. la locul ultimului domiciliu al defunctului; 2. la locul unde este inre,istrat decesul* 3. la locul unde se afla cel mai important bun cuprins in masa partajabila daca nu se cunoaste domiciliul defunctului; . la sediul notariatului unde se +ace cererea de desc&idere a mostenirii. a. 1,2,3 '. 1,2 c. 1,3 d. 1,2,3, !"#$ C . Care sunt conditiile ,enerale ale dre)tului la mostenire ? 1. sa aiba vocatie succesorala; 2. sa aiba capacitate succesorala; 3. in cazul succesiunii legale sa nu fie nedemna; . sa acce)te succesiunea in termenul le,al. a. 1,2,3 '. 2,3 c. 3, d. 1,2,3,

!"#$ !

-. Cand tre'uie sa ai'a ca)acitatea succesorala o )ersoana )entru a mosteni? 1. la momentul mortii; 2. la momentul deschiderii succesiunii* 3. la momentul de('aterii succesiunii* . la momentul eli'erarii certi+icatului de mostenitor a. 1,2 '. 2,3 c. 1,3, d. 1,2,3, !"#$ ! .. Care sunt )ersoanele care au ca)acitate succesorala? 1. persoanele fizice in viata; 2. persoanele disparute; 3. persoanele concepute dar nenascute la data deschiderii succesiunii; 4 persoanele juridice care au personalitate juridica; a. 1,3 '. 1,2 c. 1,2,3 d. 1,2,3,4 !"#$ / 0. Care sunt )ersoanele care nu au ca)acitate succesorala? 1. persoanele fizice predecedate; 2. persoanele juridice dizolvate; 3. comorientii; 4. codecedatii; a. 1,2,3,4 '. 1,3, c. 2,3 d. 1, !"#$ !

1. Care sunt caracterele juridice ale nedemnitatii succesorale? 1. se aplica faptelor expres si limitativ prevazutede lege; 2 opereaza de drept; 3. produce efecte doar in privinta autorului faptei; 4. mostenitorul trebuie sa fi actionat cu discernamant. a. 1,2,3 b. 1,2,3,4 c. 1, d. 2,3 !"#$ % 2. Ce in+luentea(a data desc&iderii mostenirii? 1. capacitatea succesibilului de a mostenii; 2. data pana la care retroactiveaza acceptarea mostenirii sau renuntarea la aceasta; 3. legea in vigoare la data deschiderii succesiunii 4. compunerea si valoarea masei succesorale; a. 1,3, b. 1,2,3,4 c. 1, d. 1,3 !"#$ % 13. Care sunt ca(urile de nedemnitate succesorala? 1. atentatul la viata celui care lasa mostenirea; 2. acuzatia capitala calomnioasa impotriva celui care lasa mostenirea; 3. nedenuntarea omorului a carui victima a cazut cel care lasa mostenire; . delicte,cru(imi sau injurii ,ra4e. a. 1,2,3, '. 1,2,3, c. 2,3 d. 1, !"#$ ! 11. Care sunt conditiile ce tre'uie inde)linite )entru ca actul de dis)o(itie inc&eiat de un mostenitor a)arent sa se mentina? 1 sa fie cu titlu particular; 2. sa fie cu titlu oneros; 3. sa fie de buna credinta; 4. ambele parti sa fie in eroare comuna si invincibila a. 1,2 '. 1, c. 1,2,3,4

d. 1,3 !"#$ C 12. Cine )oate in4oca nedemnitatea succesorala? 1. orice persoana interesata; 2. copii nedemnului; 3. creditorii persoanelor care ar putea beneficia de inlatuararea de la mostenire; . nedemnul. a. 1,2,3 b. 1,3,4 c. 1,2,3, d. 1,3 !"#$ % 13. Cine constata nedemnitatea? a. alti mostenitori 'ene+iciari ai inlaturarii de la mostenire* b. instanta de judecata; c. notarul* d. tertele )ersoane interesate !"#$ % 1 . Cine sta'ileste ca(urile de nedemnitate? a. legea; '. instanta de judecata* c. )ersoana cu 4ocatie succesorala* d. de cuiusul !"#$ ! 1-. Cine 'ene+icia(a de re)re(entare? 1. descendentii in linie dreapta nelimitat; 2. ascendentii )ri4ile,iati* 3. sotul su)ra4ietuitor* 4. colateralii privilegiati a. 1,2 '. 3, c. 1,2,3, d. 1,4 !"#$ /

1.. Care sunt conditiile care tre'uie inde)linite )entru a )utea o)era re)re(entarea? 1. cel reprezentat sa fie decedat la data deschiderii mostenirii; 2. locul celui reprezentat sa fie un loc util; 3. reprezentatntul sa aiba capacitate succesorala; 4. reprezentantul sa aiba vocatia succesorala generala proprie la mostenirea lasata de defunct. a. 1,2,3,4 '. 1, c. 1,3 d. 1,3, !"#$ ! 10. Care sunt e+ectele re)re(entarii? 1. altce4a555re)re(entantul urca in locul si ,radul celui re)re(entat* 2. reprezentantul urca in locul si gradul celui reprezentat; 3. reprezentarea opereaza de drept si imperativ, independent de vointa descendentilor; . nu )ot +i inlaturate de 4ointa de+unctului a. 1,2 b. 2,3 c. 2,3, d. 1,2,3, !"#$ % 11. Care sunt conditiile )e care tre'uie sa le inde)lineasca cel care re)re(inta, in ca(ul re)re(entarii succesorale? 1. sa +ie ascendent in linie drea)ta cu cel re)re(entat* 2. sa fie descendent in linie dreapta cu cel reprezentat; 3. sa aiba vocatie proprie la mostenirea defunctului. . sa nu +ie nedemn +ata de cel )e care il re)re(inta. a. 1,2 b. 2,3 c. 1,2,3, d. 1, !"#$ %

12. Cine +ace )arte din clasa descendentilor? 1. copiii defunctului din aceeasi casatorie; 2. copiii defunctului din casatorii diferite; 3.copiii defunctului din afara casatoriei 4. copiii adoptati. a. 1,2 '. 2,3 c. 1,2,3,4 d. 1,3 !"#$ C 23. Care sunt caracterele juridice ale dre)tului la mostenire al descendentilor? 1. vin la mostenire in nume propriu* 2. nu sunt mostenitori re(er4atari* 3. sunt mostenitori sezinari; . nu sunt o'li,ati la ra)ortul donatiilor a. 1,2 '. 2,3, c. 1,2,3, d. 1,3 !"#$ / 21. Cine +ace )arte din clasa a doua de mostenitori le,ali? 1. parintii defunctului; 2. 'unicii de+unctului* 3. fratii si surorile defunctului; . unic&ii si matusile. a. 1,2 '. 1,2,3 c. 1,3 d. 1, !"#$ C 22. Cum se im)arte mostenirea daca sunt c&emati doar ascendentii )ri4ile,iati? 1. in mod egal; 2. )e tul)ini* 3. in functie de numarul acestora; . )e cote )resta'ilite de le,e. a. 1,2 '. 3, c. 1, d. 1,3

!"#$ / 23. Care sunt caracterele juridice ale dre)tului la mostenire ale ascendentilor )ri4ile,iati? 1. 4in la mostenire in nume )ro)riu* 2. sunt mostenitori re(er4atari si se(inari* 3. )ot 4eni la mostenire )rin re)re(entare* . sunt o'li,ati la ra)ortul donatiilor a. 1,2 '. 2,3 c. 3, d. 1,2,3, !"#$ ! 2 . Cum se +ace im)arteala intre colateralii )ri4ile,iati? 1. in mod e,al, in +unctie de numarul lor* 2. daca 4in la mostenire )rin re)re(entare, im)arteala se +ace )e tul)ini* 3. im)arteala )e linii in ca(ul in care +ratii si surorile de+unctului nu sunt din aceeasi )arinti* . in cote )resta'ilite de dis)o(itiile le,ale. a. 1, '. 1,2 c. 1,2,3 d. 1,2,3, !"#$ C 2-. Care sunt caracterele juridice ale dre)tului la mostenire al colateralilor )ri4ile,iati? 1. )ot 4eni la mostenire in nume )ro)riu* 2. )ot 4eni la mostenire )rin re)re(entare* 3. sunt o'li,ati la ra)ortul donatiilor* . nu sunt mostenitori re(er4atari. a. 1, '. 1,2,3 c. 1,2,3, d. 1,2, !"#$ / 2.. Cine +ace )arte din clasa ascendentilor ordinari? 1. )arintii de+unctului* 2. 'unicii de+unctului*

3. stra'unicii de+unctului* . +ratii de+unctului a. 1,2 '. 2,3 c. 1,2,3, d. 1, !"#$ % 20. Cum se +ace im)arteala intre ascendentii ordinari? 1. in mod e,al, in ca(ul ascendentilor de ,rad e,al* 2. cel mai a)ro)iat in ,rad inlatura de la mostenire )e ceilalti ascendenti ordinari* 3. in mod e,al, indi+erent de ,radele de rudenie* . )e tul)ini. a. 1,2 '. 2,3 c. 2,3, d. 1,2,3, !"#$ ! 21. Care sunt conditiile )entru 4enirea la mostenire a sotului mostenitor? 1. sa +ie in 4iata la data desc&iderii succesiunii* 2. sa nu +ie nedemn* 3. sa ai'a calitatea de sot la data desc&iderii mostenirii* . sa +i a4ut calitatea de sot inainte de data desc&iderii succesiunii c&iar daca intre tim), )ana la data desc&iderii succesiunii inter4enit &otararea de di4ort. a. 1,2,3 '. 1,2,3, c. 3, d. 1,3 !"#$ ! 22. Care sunt dre)turile succesorale ale sotului su)ra4ietuitor? 1. are un dre)t de mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori le,ali* 2. are un dre)t tem)orar de a'itatie asu)ra casei de locuit* 3. are dre)tul la 6 din mottenire cand 4ine in concurs cu alte clase de mostenitori* . un dre)t de mostenire s)ecial asu)ra mo'ilelor si o'iectelor a)artinand ,os)odariei a. 1,2 '. 1, c. 1,2, d. 1,2,3,

!"#$ ! 33. Care este cota sotului su)ra4ietuitor in ra)ort cu clasa I? a. 17 '. 173 c. 172 d. 8 !"#$ ! 31. Cum se sta'ileste )artea din mostenire ce se cu4ine sotului su)ra4ietuitor? a. in toate ca(urile,mai intai tre'uie sa se atri'uie sotului su)ra4ietuitor cota ce se cu4ine* '. intai se calculea(a cota )entru mostenitorii re(er4atari, restul urmand a se im)artii intre sotul su)ra4ietuitor si ceilalti mostenitori care nu sunt re(er4atari* c. intai se calculea(a cota descendentilor, iar restul a)artine sotului mostenitor d. in )arti e,ale cu ceilalti mostenitori. !"#$ ! 32. Care sunt conditiile necesare )entru ca sotul su)ra4ietuitor sa se 'ucure de dre)tul de a'itatie? 1. la data desc&iderii mostenirii acesta sa locuiasca in casa ce +ormea(a o'iectul dre)tului de a'itatie* 2. sa nu ai'a alta locuinta )ro)rie* 3. )rin mostenire de4ine )ro)rietarul e9clusi4 al locuintei* . casa +ace )arte din mostenire a. 1,2,3 '. 1,2, c. 1,2,3, d. 1,3, !"#$ % 33. Care sunt caracterele juridice ale dre)tului de a'itatie al sotului su)ra4ietuitor? 1. este un dre)t real* 2. este un dre)t tem)orar* 3. este un dre)t strict )ersonal* . este un dre)t cu titlu ,ratuit. a. 1,2 '. 1,3, c. 1,2,3, d. 1,3

!"#$ C 3 . Cum se )oate transmite )atrimoniul succesoral? a. )rin con4entia )artilor* '. numai in temeiul le,ii* c. numai )rin 4ointa celui care lasa mostenirea* d. in temeiul le,ii dar si in temeiul 4ointei celui care lasa mostenirea. !"#$ / 3-. Care sunt caracterele juridice ale testamentului? 1. este un act juridic unilateral* 2. este un act juridic 'ilateral intrucat )roduce e+ecte juridice atat in ceea ce5l )ri4este )e testator, cat si )e 'ene+iciarul testamentului* 3. )oate +i inc&eiat doar )ersonal* . )oate +i inc&eiat atat )ersonal cat si )rin re)re(entare, a. 1,2,3 '. 1,3 c. 1,2,3, d. 1, !"#$ % 3.. Cand tre'uie sa e9iste ca)acitatea de a dis)une )rin testament? a. la momentul desc&iderii succesiunii* '. la momentul intocmirii testamentului* c. )e toata )erioada de la momentul testarii )ana la momentul desc&iderii succesiunii. d. )e )erioada anterioara momentului testarii. !"#$ % 30. Cine se 'ucura de inca)acitate totala de a dis)une )rin testament? 1. minorul care nu a im)linit 4arsta de 1. ani* 2. minorul intre 1. si 11 ani* 3. )ersoanele )use su' interdictie* . minorul care a im)linit 1. ani in +a4oarea tutorelui sau cat tim) nu s5a dat descarcare de ,estiune a. 1,2 '. 3, c. 1,3, d. 2

!"#$ C 31. Care sunt )ersoanele care nu )ot )rimi )rin testament? a. medicii si +armacistii care l5au tratat )e testator de 'oala de care su+era, '. )ersoanele nenascute la momentul intocmirii testamentului c. )eroanele inca)a'ile d. minorii intre 1 51. ani !"#$ ! 32. Care este +orma )e care tre'uie sa o im'race testamentul )entru a +i 4ala'il? a. +orma scrisa* '. este su+icienta si +orma 4er'ala* c. )oate im'raca atat +orma scrisa, cat si +orma 4er'ala d. +orma autentica !"#$ ! 3. Care este sanctiunea ce inter4ine in ca(ul neres)ectarii conditiilor de +orma ale testamentului? a. nulitate a'soluta, '. nulitatea relati4a* c. nu este su)usa nici unei sanctiuni d. re(olutiunea. !"#$ ! 1. Care sunt testamentele ordinare? 1. testamentul olo,ra+* 2. testamentul autentic* 3. testamentul mistic. . testamentul secret a. 1,2 '. 1,3 c. 1,3, d. 1,2,3, !"#$ / 2. Care sunt conditiile )e care tre'uie sa le inde)lineasca testamentul olo,ra+ )entru a +i 4ala'il? a. sa +ie scris in tot, datat si semnat de mana testatorului '. c&iar daca este scris de o alta )oersoana, este su+icient sa +ie semnat de testator,

c. sa ai'a mentiunea : 'un si a)ro'at; d. sa +ie inc&eiat in +ata notarului !"#$ ! 3. <n +unctie de o'iectul lor de cate +eluri )ot +i le,atele? 1. le,atul uni4ersal, care con+era le,atarului c&emare la o +ractiune din mostenire sau la o masa de 'unuri determinate* 2. le,atul cu titlu uni4ersal, care con+era le,atarului c&emare sau 4ocatie la intrea,a mostenire* 3. le,atul cu titlu )articular, care con+era 4ocatie la unul sau mai multe 'unuri succesorale sin,ulare, )ri4ite ut sin,uli a. 1,2,3 '. 1 c. 2,3 !"#$ ! . Prin ce )oate +i determinata ine+icacitatea le,atelor? 1. )rin 4ointa le,iuitorului* 2. )rin 4ointa testatorului* 3. )rin &otarare judecatoreasca$ . )rin 4ointa mostenitorilor. a. 1,2 '. !ltce4a )lus 2,3 c. 1,2,3, d. 2,3 !"#$ / -. Care sunt cau(ele care determina re4ocarea judecatoreasca a le,atelor? 1. nee9ecutarea sarcinii de catre le,atarul ,rati+icat )rintr5un le,at cu sarcina* 2. atentat la 4iata testatorului* 3. delicte, cru(imi sau injurii ,ra4e la adrsa testatorului* . injurie ,ra4a +acuta memoriei testatorului. a. 1,2,3 '. 1,2,3, c. 1, d. 1,3 !"#$ ! .. Care sunt cau(ele de ine+icacitate a le,atelor? 1. nulitatea relati4a* 2. nulitatea a'soluta*

3. re4ocarea* . caducitatea. a. 1,2 '. 1,2,3, c. 1, d. 1,3 !"#$ % 0. Cine sunt mostenitorii re(er4atari? 1. descendentii* 2. ascendentii )ri4ile,iati* 3. colateralii )ri4ile,iati* . sotul su)ra4ietiuitor a. 2,3 '. 1,3 c. 2, d. 1,2, !"#$ / 1. Care este re(er4a sotului su)ra4ietuitor in ra)ort cu descendentii? 1. 171 din mostenire* 2. = din cota le,ala de 6* 3. 6* . 17.. a. 1,2 '. 2,3 c. 3 d. 1,2,3, !"#$ C 2. Care este sanctiunea de)asirii cotitatii dis)oni'ile? a. nulitatea * '. caducitatea, c. reductiunea d. decaderea. !"#$ C -3. Cum se reali(ea(a reductiunea li'eralitatilor e9cesi4e? 1. )rin le,e* 2. )rin 4ointa testatorului*

3. )rin 'una in4oiala intre mostenitori* . )e cale judecatoreasca. a. 1,2 '. 3, c. 1,2,3 d. 1, !"#$ % -1. Cine are dre)tul de a cere ra)ortul donatiilor? 1. descendentii* 2. sotul su)ra4ietuitor, daca 4ine in concurs cu descendentii* 3. ascendentii )ri4ile,iati* . creditorii )ersoanali ai descendentilor. a. 1,2 '. 3, c. 1,2, d. 1,2,3, !"#$ C -2. Care sunt conditiile ce tre'uie inde)linite )entru a e9ista o'li,atia le,ala de ra)ort al donatiilor? 1. sa e9iste doi sau mai multi mostenitori cu 4ocatie le,ala la mostenire in calitate de descendenti ai de+unctului sau de sot su)ra4ietuitor* 2. mostenitorul o'li,at la ra)ort sa +i acce)tat mostenirea* 3. mostenitorul le,al sa ai'a si calitatea de donatar* . donatia sa nu +i +ost scutita de ra)ort. a. 1,2 '. 3, c. 3, d. 1,2,3, !"#$ / -3. Care sunt caracteristicile actiunii de ra)ort al donatiilor? 1. este o actiune reala* 2. este o actiune )ersoanala* 3. este o actiune )rescri)ti'ila* . este o actiune im)rescri)ti'ila. a. 1,2 '. 3, c. 1,2, d. 2,3

!"#$ C - . Care este termenul in care )oate +i e9ercitat dre)tul de o)tiune succesorala? a. in termenul ,eneral de )rescri)tie* '. in . luni de la data desc&iderii mostenirii* c. in termen de un an de la data desc&iderii mostenirii. d. oricand,+ara limitare in tim). !"#$ C 5 am modi+icat asa scrie in carte --. Cum se )oate reali(a ra)ortul donatiilor? 1. )rin 'una5in4oiala* 2. )rin 4ointa testatorului* 3. )rin 4ointa le,atarului* . )e cale judecatoreasca. a. 1,3 '. 1, c. 1,2, d. 1,3, !"#$ / -.. Pot e9ercita creditorii succesi'ilului ne,lijent dre)tul de o)tiune? a. da, )e calea actiunii o'lice '. in nici o situatie c. da, cu acordul succesi'ilului d. da, )e calea actiunii o'lice, cu conditia ca acest dre)t sa +ie e9ercitat in termenul de . luni de la data desc&iderii mostenirii !"#$ / -0. <n ca(ul renuntarii la mostenire a succesi'ilului care este actiunea )usa la dis)o(itia creditorilor acestuia de dis)o(itiile le,ale? 1. actiunea o'lica* 2. actiunea )auliana* 3. re4ocarea renuntarii, . nulitatea a'soluta. a. 1,2 '. 2,3 c. 3, !"#$ !

-1. Ce +el de act este o)tiunea succesorala? a. act de administrare '. act de dis)o(itie c. act de conser4are !"#$ % -2. Care sunt conditiile de +orma )e care tre'uie sa le inde)lineasca acce)tarea su' 'ene+iciu de in4entar )entru a +i 4ala'ila? a. nici o conditie '. este un act consensul +iind necesar doar acordul de 4ointa c. tre'uie sa inde)lineasca +orma solemna, res)ecti4 conditiile de +orma )re4a(ute de le,e )entru +iecare act in )arte d. tre'uie sa inde)lineasca +orma autentica. !"#$ C .3. Care sunt conditiile o'li,atiei le,ale de ra)ort al donatiilor? 1. sa e9iste doi sau mai multi mostenitori cu 4ocatie le,ala in calitate de descendenti aide+unctului sau de sot su)ra4ietuitor* 2. mostenitorul o'li,at la ra)ort sa +i acce)tat mostenirea, )ur si sim)lu ori su' 'ene+iciu de in4entar* 3. donatia sa nu +i +ost scutita de ra)ort*mostenitorul sa ai'a si calitatea de donatar. a. 1,2,3 '. 1,3 c. 1,2 !"#$ ! .1. Cine )oate cere ra)ortul? 1.descendentii* 2.sotul su)ra4ietuitor* 3.creditorii )ersonali ai descendentilor si ai sotului su)ra4ietuitor* .creditorii succesiunii a. 1,3 '. 1,2,3 c. 1, d. 1,2,3, !"#$ % .2. Care sunt caracterele juridice ale actului de o)tiune succesorala? 1.este un act juridic unilateral* 2.este un act juridic o'li,atoriu*

3.este un act juridic 4oluntar* .este un act juridic ire4oca'il a. 1,2 '. 2,3 c. 1,3, d. 1,2,3, !"#$ C .3. Cand )oate +i e9ercitat dre)tul de o)tiune succesorala? a. la momentul desc&iderii succesiunii '. inainte de data decesului de+unctului, c. )e toata )erioada de . luni de la data desc&iderii succesiunii d. in termen de . luni de la data cunoasterii decesului de cuiusului !"#$ C . . <n ca(ul declararii judecatoresti a mortii, de cand ince)e sa cur,a dre)tul de o)tiune succesorala? a. de la data sta'ilita de instanta ca +iind data mortii '. de la data ramanerii ire4oca'ile a &otarii judecatoresti de declarare a mortii c. de la data introducerii cererii de declarare judecatoreasca a mortii* d. de la data la care mostenitorii au cunoscut +a)tul mortii !"#$ % .-. <n ce termen )oate re4eni renuntatorul asu)ra deci(iei de renuntare la mostenire? a. nu se )oate re4eni asu)ra renuntarii la mostenire '. in termen de . luni de la data renuntarii c. in termen de . luni de la data desc&iderii succesiunii d. in teremenul ,eneral de )escri)tie !"#$ C ... Cine )oate dis)une re)unerea in termenul de o)tiune succesorala? a. notarul '. or,anele administrati4e de stat c. instanta judecatoreasca d. ceilalti mostenitori cu 4ocatie la succesiune !"#$ C

.0. Care sunt conditiile de +ond )e care tre'uie sa le inde)lineasca renuntarea la mostenire? 1.tre'uie sa +ie tacita* 2.tre'uie sa +ie e9)resa* 3.este un act juridic di4i(i'il* .este un act juridic indi4i(i'il a. 2, '. 1,3 c. 1,2,3 d. 1, !"#$ ! .1. Care sunt conditiile de +orma ale renuntarii la mostenire? 1.este un act juridic solemn* 2.tre'uie sa +ie data in +ata notarului* 3. tre'uie sa +ie inscrisa in re,istrul s)ecial de renuntari * . tre'uie +acuta in +ata instantei judecatoresti a. 1,2,3 '. 2,3 c. 2, d. 1,2,3, !"#$ ! .2. Care sunt e+ectele renuntarii la mostenire? 1. renuntatorul nu 'ene+iciea(a de nici un dre)t succesoral* 2. renuntatorul este o'li,at sa su)orte datoriile mostenirii alaturi de ceilalti mostenitori* 3. renuntatorul 4a +i o'li,at la ra)ortul donatiilor . renuntatorul nu 4a +i o'li,at la ra)ortul donatiilor, cu e9ce)tia situatiiei in care 4ine la mostenire im)reuna cu mostenitorii re(er4atari a. 1, '. 2,3 c. 3, d. 1,2,3, !"#$ ! 03. Care sunt conditiile )e care tre'uie sa le inde)lineasca retractarea renuntarii la mostenire )entru a5si )roduce e+ecte? 1.sa nu se +i inde)linit termenul de o)tiune succesorala* 2.sa nu +i acce)tat mostenirea 4reun alt succesi'il* 3.sa +ie +acuta su' 'ene+iciu de in4entar* .sa +ie +acuta su' conditie sus)ensi4a

a. 1,2 '. 1,2,3 c. 3, d. 1,2, !"#$ ! 01. Care sunt e+ectele acce)tarii mostenirii su' 'ene+iciu de in4entar? 1.datorile mostenitorului +ata de de cuius nu se stin, )rin con+u(iune* 2.se stin,e de+initi4 dre)tul de o)tiune succesorala, 3.mostenitorul )ierde dre)tul de a renunta la mostenire* .creantele mostenitorului +ata de de cuius se stin, )rin con+u(iune a. 3, '. 1,2 c. 1,2,3 d. 1,2,3, !"#$ C 02. Care sunt dre)turile ce +ac )arte din acti4ul succesoral? 1. dre)turile reale 2. dre)turile de creanta 3. actiunile )atrimoniale . dre)turile )ersonal ne)atrimonial a. 1,2 '. 3, c. 2,3 d. 1,2,3 !"#$ / 03. Care sunt +elurile transmiterii acti4ului si )asi4ului succesoral? 1. uni4ersala 2. cu titlu uni4ersal 3. cu titlu )articular . )entru cau(a de moarte a. 1,2 '. 1,2,3, c. 2,3 d. 1, !"#$ % 0 . Caror mostenitori le re4ine o'li,atia de a su)orta )asi4ul succesoral?

1. mostenitorilor cu titlu )articular 2. mostenitorilor uni4ersali 3. mostenitorii cu titlu uni4ersal . sotul su)ra4ietuitor a. 1,2 '. 3, c. 2,3, d. 1,2,3, !"#$ C 0-. Care dintre mottenitori se 'ucura de se(ina? 1. descendentii 2. ascendentii )ri4ile,iati 3. colateralii )ri4ile,iati . sotul su)ra4ietuitor a. 1,2 '. 3 c. d. 2,3 !"#$ ! 0.. Care sunt caracterele juridice ale )etitiei de ereditate? 1. este o actiune reala 2. este o actiune di4i(i'ila 3. este o actiune im)rescri)ti'ila . este o actiune )rescri)ti'ila a. 1,2 '. 2,3 c. 1,2,3, d. 1,2, !"#$ / 00. Cine )oate a4ea calitatea de reclamant intr5o )etitie de ereditate? 1. )ersoana care se )retinde le,atar cu titlu )articular 2. )ersoana care se )retinde le,atar uni4ersal 3. )ersoana care se )retinde le,atar cu titlu uni4ersal . orice )ersoana interesata a. 1,2 '. 2,3 c. 1,2,3, d. 1,3

!"#$ % 01. Certi+icatul de mostenitor cu )ri4ire la ce dace do4ada de)lina? 1. la calitatea de mostenitor 2. la cota ce re4ine +iecarui mostenitor 3. la 'unurile ce se cu4in +iecarui mostenitor . la )ersoanele care au renuntat la succesiune a. 1,2 '. 2,3 c. 1,2,3, d. 2, !"#$ C 02. Care autoritate )oate dis)une anularea certi+icatului de mostenitor? 1. notarul )u'lic care l5a eli'erat 2. orice notar )u'lic in +ata caruia se in4oca moti4ul de nulitate 3. instanta judecatoreasca . se+ul o+iciului de stare ci4ila de la ultimul domiciliu al de+unctului a. 1,2 '. 2,3 c. 2, d. 3 !"#$ / 13. Care este termenul in care se )oate cere iesirea din indi4i(iune? a. de . luni de la data desc&iderii succesiunii '. de . luni de la data eli'erarii certi+icatului de mostenitor c. este o actiune im)rescri)ti'ila d. in termenul ,eneral de )rescri)tie !"#$ C 11. Care sunt )ersoanele care )ot cere im)arteala mostenirii? 1. mostenitorii le,ali 2. mostenitorii uni4ersali 3. mostenitorii cu titlu uni4ersal . mostenitorul cu titlu )articular a. 1,2 '. 2,3 c. 3, d. 1,2,3

!"#$ / 12. Care este e+ectul juridic al im)artelii mostenirii? a. constituti4 '. translati4 c. declarati4 !"#$ C 13. Cand este o'li,atorie im)arteala mostenirii )e cale judecatoreasca? 1. daca la de('aterea succesiunii nu sunt )re(enti toti coindi4i(arii 2. daca intre coindi4i(ari e9ista )eroane li)site de ca)acitate de e9ercitiu 3. daca in masa succesorala sunt cu)rinse terenuri . daca coindi4i(arii nu au +ost de acord cu im)arteala )rin 'una5in4oiala a. 1,2 '. 3, c. 1,2, !"#$ C 1 . Care este termenul )entru care coindi4i(arii )ot &otara sa ramana in indi4i(iune? a. termenul de trei ani '. termenul de - ani c. nu este admisi'ila o ast+el de con4entie d. termenul de . luni de la data emiterii certi+icatului de succesor !"#$ % 1-. Care sunt conditiile )entru ca mostenitorul care a atentat la 4iata de+unctului sa +ie inlaturat de la mostenire )entru ndemnitate? 1.mostenitorul sa5l +i omorat cu intentie 2. mostenitorul sa5l +i omorat din cul)a, 3. mostenitorul sa +i +ost condamnat )enal )entru omor, iar &otararea )enala sa +i ramas de+initi4a* . mostenitorul sa +i +ost condamnat )enal )entru omor, c&iar daca sanctiunea a. 1,2 '. 2, c. 1,3 d. 1,2,3, !"#$ C

1.. >e,ulile care ,u4ernea(? mostenirea se )ot a)lica$ a. numai @n ca(ul mortii unei )ersoane +i(ice '. @n ca(ul @ncet?rii e9istentei unei )ersoane juridice c. numai dac? la moartea unei )ersoane +i(ice e9ist? mostenitori, )ersoane +i(ice. !"#$ ! 10. <n urma desc&iderii unei succesiuni )oate e9ista$ a. mostenitori re(er4atari cu titlu )articular '. mostenitori le,ali cu titlu )articular c. mostenitori testamentari cu titlu )articular !"#$ C 11. #e )ot transmite )rin acte @ntre 4ii$ a. )atrimoniul unei )ersoane +i(ice '. o'li,atiile unei )ersoane +i(ice c. dre)turile succesorale !"#$ C 12. !u ca)acitate de a mosteni$ a. )ersoanele +i(ice @n 4iat? la data desc&iderii succesiunii, numai dac? au cet?tenia sau nationalitatea romAn? '. )ersoana dis)?rut?, c&iar dac? ulterior, )rin &ot?rAre judec?toreasc? se sta'ileste o dat? a mortii acesteia care este ulterioar? datei desc&iderii mostenirii c. )ersoana conce)ut?, dar nen?scut? la data desc&iderii succesiunii, numai dac? se naste 4ia'il? !"#$ % 23. Este nedemn de a mosteni$ a. cel care a s?4Arsit o tentati4? de omor asu)ra celui care las? mostenirea, dac? a +ost condamnat de+initi4 @ns? e9ecutarea )ede)sei s5a )rescris '. mostenitorul care a omorAt )e cel care las? mostenirea, c&iar dac? nu a +ost condamnat )enal @ntrucAt inter4enise )rescri)tia r?s)underii )enale c. mostenitorul care a omorAt )e cel care las? mostenirea, c&ia dac? nu a +ost condamnat deoarece a sucom'at @n cursul )rocesului !"#$ !

21. Este nedemn de a mosteni mostenitorul care$ a. a omorAt din cul)? )e cel des)re a c?rui mostenire este 4or'a '. nu a s?4Arsit in+ractiunea de lo4iri sau 4?t?m?ri cau(atoare de moarte, asu)ra celui des)re a c?rui mostenire este 4or'a c. du)? ce a +ost condamnat )entru s?4Arsirea in+ractiunii de omor, a4And calitatea de com)lice, asu)ra celui des)re a c?rui mostenire este 4or'a, a +ost amnistiat sau rea'ilitat !"#$ C 22. "edemnitatea succesoral? )oate +i in4ocat? @m)otri4a$ a. nedemnului, cAt tim) este @n 4iat? '. numai mostenitorilori le,ali ai nedemnului, dac? nedemnul a @ncetat din 4iat? c. le,atarilor uni4ersali sau cu titlu uni4ersal, indi+erent de 'una sau reaua lor credint? si @m)otri4a le,atarului cu titlu )articular al nedemnului, numai dac? a +ost de rea credint? !"#$ ! 23. <n ca(ul constat?rii nedemnit?tii unui mostenitor$ a. acesta este @nl?turat de la mostenire, dar )oate cule,e re(er4a '. renasc cu e+ect retroacti4 dre)turile si o'li,atiile nedemnului +at? de mostenire, ce +useser? considerate stinse )rin con+u(iune sau consolidare c. acesta )ierde i dre)tul asu)ra cotei5)?rti din 'unurile do'Andite @m)reun? cu de+unctul !"#$ % 2 . "edemnitatea )oate +i in4ocat? si constatat? de instanB?$ a. numai du)? desc&iderea mostenirii '. si @nainte de desc&iderea mostenirii c. numai dac? 4ocaBia succesoral? le,al? a nedemnului este ,eneral? !"#$ ! 2-. "edemnul care a @ncasat sume de 'ani de la de'itorii mostenirii$ a. tre'uie s? )l?teasc? do'An(i )entru sumele @ncasate din momentul desc&iderii succesiunii '. tre'uie s? )l?teasc? do'An(i )entru sumele @ncasate din momentul )unerii @n @ntAr(iere c. tre'uie s? )l?teasc? do'An(i )ertru sumele @ncasate din (iua @ncas?rii

!"#$ C 2.. "edemnul care a intrat deja @n )osesia unor 'unuri din masa succesoral?, @nainte de a se desc&ide succesiunea$ a. este )ri4it ca un )osesor de rea5credint? de la data constat?rii nedemnit?tii '. este )ri4it ca un )osesor de rea5credint? de la data desc&iderii succesiunii c. tre'uie s? restituie celor @ndre)t?titi contra4aloarea acestora, c&iar dac? s5ar )utea restitui @n natur? !"#$ % 20. Pot 4eni la mostenirea lui de cuius$ a. co)iii mostenitorului nedemn, )rin re)re(entare '. co)iii mostenitorului nedemn, @n nume )ro)riu c. ceilalti ascendenti ai nedemnului, @n nume )ro)riu sau )rin re)re(entare !"#$ % 21. Con+orm teoriei mostenitorului a)arent, actul @nc&eiat de c?tre un tert cu mostenitorul nedemn se mentine dac? sunt @nde)linite conditiile$ a. este cu titlu uni4ersal '. este cu titlu )articular c. este cu titlu ,ratuit !"#$ % 22. !)artin clasei a IC5a de mostenitori le,ali$ a. 4erii )rimari '. str?ne)otii de +rate c. str?'unicii de+unctului !"#$ ! 133. Dac )arte din clasa a II5a de mostenitori le,ali$ a. )?rintii de+unctului '. +ratii si 'unicii de+unctului c. co)iii de+unctului !"#$ ! 131. #otul su)ra4ietuitor al de+unctului$

a. este considerat rud? cu de+unctul '. a)artine clasei I de mostenitori c. 4ine @n concurs cu +iecare clas? de mostenitori !"#$ C 132. Princi)iul )ro9imit?tii ,radului de rudenie @ntre mostenitorii de aceeasi clas? admite e9ce)tii$ a. @n ca(ul clasei a III5a de mostenitori cAnd unc&ii nu @nl?tur? de la mostenire )e 4erii )rimari ai de+unctului '. @n ca(ul re)re(ent?rii succesorale c. @n ca(ul 4enirii la mostenire a sotului su)ra4ietuitor @m)reun? cu 'unicii de+unctului !"#$ % 133. >e)re(entarea succesoral? este admis?$ a. @n )ri4inta descendentilor co)iilor de+unctului '. @n )ri4inta sotului su)ra4ietuitor c. @n )ri4inta descendentilor unc&ilor si m?tusilor de+unctului !"#$ ! 13 . Poate +i re)re(entat? la cule,erea unei mosteniri$ a. )ersoana decedat? la data desc&iderii succesiunii '. )ersoana dis)?rut? la data desc&iderii succesiunii c. )ersoana care a renuntat la mostenire !"#$ ! 13-. !u 4ocatie succesoral? ,eneral? la desc&iderea unei succesiuni$ a. +ratii si surorile str?'unicilor '. +ratii si surorile 'unicilor c. str?ne)otii +ratilor de+unctului !"#$ % 13.. <n ca(ul e9&ered?rii de c?tre de+unct a unui co)il al s?u, decedat la data desc&iderii succesiunii$ a. re)re(entarea nu )oare o)era @n )ri4inta descendentilor mostenitorului e9&eredat

'. re)re(entarea )oate o)era @n )ri4inta descendentilor celui e9&eredat, cu )ri4ire la @nrea,a cot? ce i s5ar +i cu4enit dac? nu era e9&eredat c. re)re(entarea o)erea(? @n )ri4inta descendentilor celui e9&eredat, cu )ri4ire la re(er4a succesoral? ce i s5ar +i cu4enit e9&aredatului !"#$ C 130. /ac? +ratele de+unctului +usese e9&eredat de c?tre de cuius$ a. descendentii e9&eredatului )ot in4oca re)re(entarea @n )ri4inta cotei din mostenire cAt re)re(int? re(er4a '. descendentii e9&eredatului nu )ot in4oca re)re(entarea c. descendentii e9&eredatului nu )ot 4eni la mostenire @n nume )ro)riu c&iar dac? ar +i @nde)linite celelalte conditii le,ale !"#$ % 131. <n ca(ul concursului dintre descendenti de acelasi ,rad, ai c?ror )?rinti erau decedati la data desc&iderii succesiunii @m)?rtirea mostenirii se 4a +ace$ a. )e ca)ete '. )e tul)ini, dac? sunt @nde)linite conditiile re)re(ent?riioa c. )e tul)ini, c&iar dac? nu sunt @nde)linite conditiile re)re(ent?rii !"#$ % 132. >e)re(entarea$ a. este admis? la in+init @n toate ca(urile '. o)erea(? de dre)t si im)erati4 c. o)erea(? de dre)t, dar e+ectele ei )ot +i modi+icate )rin 4ointa lui de cuius !"#$ % 113. >e)re(entarea$ a. o)erea(? mostenirii @n +a4oarea unor rude mai @nde)?rtate de ,rad c?rora le )ermite s? urce @n locul, ,radul si dre)turile lui de cuius '. )roduce e+ecte la @m)?rtirea mostenirii )e tul)ini c. )roduce e+ecte la @m)?rtirea mostenirii )e ca)ete !"#$ % 111. Cel care do'Andeste mostenirea )rin re)re(entare$ a. do'Andeste numai dre)turi nu si o'li,atii '. este o'li,at s? acce)te mostenirea

c. are calitatea de mostenitor le,al !"#$ C 112. >e)re(entantul care a acce)tat mostenirea lui de cuius$ a. nu )oate r?s)unde )entru )asi4ul mostenirii '. r?s)unde )entru )asi4ul mostenirii ultra 4ires &ereditatis dac? a acce)tat5o )ur si sim)lu c. r?s)unde )entru )asi4ul mostenirii ultra 4ires &ereditatis !"#$ % 113. Dac )arte din clasa I de mostenitori le,ali$ a. descendentii din c?s?torie '. descendentii din a+ara c?s?toriei, c&iar dac? +iliatia nu este sta'ilit? con+orm le,ii c. descendentii care au +ost ado)tati de c?tre +ratele de+unctului !"#$ ! 11 . Dratii si surorile de+unctului$ a. sunt mostenitori re(er4atari '. sunt mostenitori se(inari c. nu sunt tinuti de ra)ortul donatilor !"#$ C 11-. Dac )arte din cate,oria colateralilor )ri4ile,iati$ a. numai +ratii 'uni '. niciodat? +ratii consan,4ini c. +ratii uterini !"#$ C 11.. /ac? la mostenirea de+unctului sunt c&emati sotul su)ra4ietuitor , )?rintii, un +rate 'un, doi +rati consan,4ini si trei +rati uterini, atunci$ a. sotul su)ra4ietuitor 4a lua 173 din mostenire '. +iecare )?rinte 4a lua o cot? de 171 din mostenire c. +iecare +rate consan,4in 4a lua o cot? de 171. din mostenire !"#$ !

110. !scendentii ordinari$ a. )ot 4eni la mostenire )rin re)re(entare '. sunt mostenitori re(er4atari c. sunt mostenitori se(inari !"#$ C 111. Colateralii ordinari$ a. sunt mostenitori se(inari '. sunt mostenitori re(er4atari c. nu sunt o'li,ati la ra)ortul donatilor !"#$ C 112. #otul su)ra4ietuitor )oate 4eni la mostenirea de+unctului$ a. numai dac? din c?s?torie au re(ultat co)ii '. numai dac? au +ost c?s?toriti cel )utin 0 (ile c. dac? decesul de+unctului a inter4enit la 0 (ile du)? data )ronunt?rii di4ortului @n a)el !"#$ C 123. Potri4it le,ii, sotul su)ra4ietuitor$ a. are un dre)t de mostenire @n concurs cu oricare clas? de mostenitori '. are un dre)t de 6 din mostenire @n )lin? )rioritate, cAnd 4ine @n concurs cu alte rude decAt descendentii c. nu are un dre)t tem)orar de a'itatie asu)ra casei de locuit !"#$ ! 121. Potri4it le,ii, sotul su)ra4ietuitor are urm?toarele dre)turi$ a. un dre)t de mostenire cu oricare dintre clasele de mostenitori le,ali sau, @n li)sa rudelor din cele )atru clase, dac? @nde)lineste conditiile le,ii '. un dre)t s)ecial de mostenire asu)ra mo'ilelor si o'iectelor a)artinAnd ,os)od?riei casnice, c&iar dac? de+unctul ar +i dis)us )rin testament de toat? )artea sa din aceste 'unuri, @n +a4oarea altei )ersoane c. un dre)t tem)orar de a'itatie asu)ra casei de locuit, c&iar dac? ar a4ea o locuint? )ro)rie, dar )e care a @nc&iriat5o @nainte de moartea de+unctului !"#$ !

122. #otul su)ra4ietuitor$ a. )oate +i @nl?turat de la mostenire de c?tre rudele de+unctului '. )oate @nl?tura de la mostenire rudele de+unctului c. nu )oate @nl?tura de la mostenire rudele de+unctului, indi+erent din ca clas? +ac )arte !"#$ C 123. Cota de mostenire a sotului su)ra4ietuitor este de$ a. 173 din mostenire cAnd 4ine @n concurs cu un sin,ur mostenitor a)artinAnd clasei I '. 6 din mostenire cAnd 4ine @n concurs cu doi sau mai multi mostenitori din clasa I c. 8 din mostenire cAnd nu e9ist? mostenitori din cele )atru clase !"#$ % 12 . /ac? sotul su)ra4ietuitor 4ine la mostenire @m)reun? cu rudele de+unctului$ a. sta'ilirea cotei ce i se cu4ine se +ace du)? deducerea cores)un(?toare a cotei mostenitorilor din clasa I '. sta'ilirea cotei ce i se cu4ine se +ace cu @ntAietate +at? de sta'ilirea cotelor mostenitorilor cu care concurea(? c. se tine seama E )entru sta'ilirea )?rtii succesorale a sotului su)ra4ietuitor E numai de rudele cu care el :4ine la mostenire; , c&iar dac? )rintre acestia se a+l? mostenitori nedemni sau e9&eredati !"#$ % 12-. <n ca( de 'i,amie, mostenirea l?sat? de c?tre de+unctul 'i,am sau cota )arte din aceast? mostenire )re4?(ut? de le,e @n +a4oarea sotului su)ra4ietuitor @n concurs cu di+eritele clase de mostenitori le,ali$ a. se @m)arte @n mod e,al @ntre sotul din c?snicia 4ala'il? si sotul inocent din cadrul c?s?toriei nule '. re4ine numai sotului su)ra4ietuitor din cadrul c?s?toriei 4ala'ile c. se @m)arte @n mod e,al @ntre cei doi soti su)ra4ietuitori, indi+erent de 'una sau reaua5credint? a sotului su)ra4ietuitor din cadrul c?s?toriei nule !"#$ ! 12.. <n ca( de concurs la cule,erea unei mosteniri @ntre sotul su)ra4ietuitor, doi )?rinti ai de+unctului si un colateral )ri4ile,iat$ a. cota colateralului )ri4ile,iat se im)ut? asu)ra @ntre,ii mosteniri '. cota )?rintilor se im)ut? asu)ra unei jum?t?ti din mostenire

c. +iecare )?rinte 4a )rimi o cot? de 17. din @ntrea,a mas? succesoral? !"#$ C 120. #otul su)ra4ietuitor$ a. este mostenitor se(inar '. este mostenitor re(er4atar c. este o'li,at la ra)ortul donatiilor, @n toate ca(urile !"#$ % 121. #unt o'li,ati la ra)ortul donatiilor )rimite de la de+unct$ a. ascendentii ordinari '. colateralii )ri4ile,iati c. mostenitorii din clasa I de mostenitori le,ali, dac? donatia nu a +ost +?cut? cu scutire de ra)ort !"#$ C 122. #unt mostenitori se(inari$ a. ascendentii privilegiati '. colateralii )ri4ile,iati c. colateralii ordinari !"#$ ! 133. Intr? @n cate,oria 'unurilor a)artinAnd ,os)od?riei casnice ce se cu4in sotului su)ra4ietuitor @n 4irtutea unui dre)t s)ecial de mostenire$ a. 'unurile de acest ,en comune ale sotilor '. 'unurile de acest ,en )ro)rii ale de+unctului, dar numai dac? au +ost do'Andite @n tim)ul c?s?toriei c. bunurile de acest gen proprii ale defunctului, dob!ndite de c"tre el #nainte de #ncheierea c"s"toriei sau prin donatie, sau testament, #n timpul c"s"toriei !"#$ C

131. <n ca(ul @n care e9ist? doi soti su)ra4ietuitori, 'unurile a)artinAnd ,os)od?riei casnice se do'Andesc ast+el$ a. sotul su)ra4ietuitor din c?s?toria 4ala'il? 4a cule,e toate aceste 'unuri '. sotul su)ra4ietuitor de 'un? credint? din c?s?toria nul?, si )utati4?, 4a cule,e toate aceste 'unuri c. stabilirea drepturilor sotului supravietuitor asupra mobilelor si obiectelor apartin!nd gospod"riei casnice urmeaz" a se face #n functie de afectatiunea lor concret" folosintei comune #n cadrul gospod"riei casniuce !"#$ C 132. Dac )arte din cate,oria mo'ilelor si o'iectelor casnice$ a. bunurile cere serveau la mobilarea locuintei '. autoturismul c. creantele @n des)?,u'ire )entru stric?ciuni contra mo'ilelor si o'iectelor casnice !"#$ ! 133. Dac )arte din cate,oria darurilor de nunt? se ce cu4in sotului su)ra4ietuitor @n 4irtutea unui dre)t s)ecial de mostenire$ a. darurile de nunt" f"cute sotului predecedat de c"tre sotul supravietuitor '. darurile manuale +?cute sotilor, dar numai dac? au +ost a+ectate +olosintei comune a sotilor c. darurile de nunt? +?cute am'ilor soti !"#$ ! 13 . #otul su)ra4ietuitor are, din momentul desc&iderii succesiunii, un dre)t de a'itatie asu)ra casei @n care a locuit, @n urm?toarele situatii$ a. sotul supravietuitor nu are o alt" locuint" proprie '. 4ine @n concurs numai cu clasele II E IC de mostenitori le,ali c. c&iar dac? de+unctul a dis)us alt+el !"#$ ! 13-. /re)tul de a'itatie al sotului su)ra4ietuitor$ a. este un dre)t aliena'il b. este un drept real c. este un dre)t insesi(a'il !"#$ %

13.. CAnd sotul su)ra4ietuitor @si e9ercit? dre)tul de a'itatie asu)ra casei @n care a locuit$ a. el )oate @nc&iria )artea de cas? )e care nu o locuieste b. comostenitorii pot procura sotului supravietuitor o locuint" #n alt" parte c. sotul su)ra4ietuitor este o'li,at s? de)un? o cautiune !"#$ % 130. #tatul )oate a4ea o 4ocatie concret? la succesiunea de+unctului$ a. numai dac? nu e9ist? rude de ,rad succesi'il, sot su)ra4ietuitor, le,atari '. cAnd e9ist? mostenitori le,ali i le,atari cu titlu )articular c. c!nd nu exist" mostenitori legali, dar exist" legatari cu titlu universal, #n cazurile #n acre aceste legate nu epuizeaz" #ntreaga mas" succesoral" !"#$ C 131. #tatul$ a. are drept de sezin" '. r?s)unde )entru )asi4ul mostenirii ultra 4ires &ereditates c. are un dre)t de o)tiune succesoral? !"#$ ! 132. <n ca(urile @n care @m)?rtirea succesoral? se +ace )e tul)ini, loturile se +ormea(?$ a. dup" num"rul tulpinilor '. du)? num?rul ramurilor c. du)? num?rul ca)etelor !"#$ ! 1 3. "edemnitatea succesoral? este$ a. o inca)acitate succesoral? '. o)era le,ii sau a 4ointei testatorului c. o sanctiune civil" !"#$ C 1 1. <m)?rtirea succesiunii )e linii se a)lic?, dac? este ca(ul$ a. descendentilor de+unctului

b. colateralilor privilegiati c. ascendentilor )ri4ile,iati !"#$ % 1 2. #unt su)use reductiunii, @n m?sura @n care @ncalc? re(er4a succesoral?$ a. numai le,atele '. numai donatiile c. at!t legatele c!t si donatiile !"#$ C

1 3. "u sunt mostenitori se(inari$ a. descendentii b. colateralii privilegiati c. statul !"#$ % 1 . !u 4ocatie succesoral? le,al?$

a. rudele de+unctului )An? la ,radul IC inclusi4 b. sotul supravietuitor c. le,atarii !"#$ % 1 -. #unt conditii s)eciale ale mostenirii le,ale$ a. ca)acitatea succesoral? b. vocatia succesoral" legal" c. nedemnitatea succesoral? !"#$ % 1 .. CAnd descendentii de ,radul II 4in la mostenire a. @m)?rtirea nu se +ace )e tul)ini b. #mp"rtirea se face pe tulpini c. @m)?rtirea se +ace )e ca)ete

!"#$ % 1 0. #unt mostenitori se(inari$ a. descendentii '. colateralii )ri4ile,iati c. colateralii ordinari !"#$ ! 1 1. #unt inca)a'ili a'solut de a )rimi le,ate$ a. persoanele neconcepute '. tutorele, de la minorul a+lat su' ocrotirea sa c. )reotii, de la cei )e care @i asist? !"#$ ! 1 2. Caducitatea inter4ine$ a. #n cazul predecesului legatarului '. @n ca(ul )ieirii 'unului du)? desc&iderea mostenirii c. @n ca( de re4ocare a le,atului !"#$ !

S-ar putea să vă placă și