Sunteți pe pagina 1din 117
 
Rudolf Steiner
BAZELE SPIRITUAL-
ŞTIINŢIFICE PENTRU
 PROSPERAREA AGRICULTURII
Opt conferinţe, o alocuţiune şi răspunsuri la întrebări
 
Koberwitz, lângă Breslau, 7
- 16 iunie 1924
Cu o conferinţă introductivă, Dornach, 20 iu
Traducere după:
Rudolf Steiner GEISTESWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN ZUM GEDEIHEN DER LANDWIRTSCHAFT. LANDWIRTSCHAFLICHER KURSUS
Editura Rudolf Steiner, Dornach/Elveţia 1984
, GA 327
Traducător:
Delia Popescu
Lector 
: Dr. Petre Papacostea
Coperta
: Leonte Popescu, Flaviu Cismaşiu
 
Redactor:
Agenor Crişan
 ©1997 Editura TRIADE Cluj-Napoca ISBN 973-96533-2-4 EDITURA TRIADE,
Str. Cetăţii Nr. 9
, 400166 Cluj Napoca Tel/Fax: 021.240.13.17, Mobil: 0740.216.020; 0745.086.007 edituratriade@yahoo.com COPERTA IV
Aşadar e vorba de o problemă absolut esenţială despre care aş vrea să spun că este, în sensul cel mai eminent al cuvântului, o problemă cosmic
-
pământească. Tocmai la agricultură se vede că trebuie preluate din spirit forţe cu totul necunoscute azi, care au importanţă nu numai pentru a  îmbunătăţi puţin agricultura, ci pentru ca viaţa omului să se poată desfăşura în continuare pe Pământ şi în sens fizic, deoarece omul trebuie să trăiască din ceea ce poartă Pământul.
 RUDOLF STEINER
 
CUPRINS
. Darea de seamă ulterioară a lui Rudolf Steiner despre cursul de agricultură, Dornach,
20 iunie 1924
 
 Koberwitz, 7 iunie 1924
 
Cuvânt înainte şi introducere la curs. Emanciparea vieţii umane şi animale de lumea exterioară.
 
Viaţa planetară. Viaţa terestră. Viaţa substanţei silicioase în lume. Substanţa calcaroasă. Plante
anuale. Plante perene. Ritmuri planetare.
Condiţii pentru dezvoltarea agriculturii
 
 
 Koberwitz, 10 iunie 1924
 
Forţele pământului şi ale cosmosului.
 
Solul ca adevărat organism. Gospodăria agricolă ca individualitate. Reciprocitatea proceselor vitale. Cosmicul reflectat. Vitalitatea interioară. Chimismul cosmic. Curentul c
osmic ascendent. Teluricul
nemijlocit. Căldura inflorescenţei
-
căldura rădăcinii. Forţa de cristalizare. Continuitatea individualităţii  în timp. Haosul seminţei. Formarea naturală de humus, ABC
-
ul întregii creşteri a plantelor. Acţiunea solară. Marea transformare a lăuntrului naturii. Analiza calitativă cosmică. Configurarea culorii şi formei animalului. Structura şi consistenţa substanţei sale.
 
 
 Koberwitz, 11 iunie 1924
 
O privire asupra activităţii naturii: acţiunea spiritului în natură.
 
Semnificaţia şi influenţa azotului asupra producţiei agricole în ansamblu. Activitatea azotului în univers. Acţiunea sulfului. Sulful, purtător al spiritualului. Semnificaţi
a carbonului în univers. Carbonul
ca purtător al tuturor proceselor formative din natură. Oxigenul de dedesubtul şi de deasupra pământului. Oxigenul, purtătorul eterului viu. Azotul de deasupra şi din pământ. Azotul ca purtător al simţirii. Hidrogenul ca purtător în depărtările universului. Substanţele albuminei primordiale şi haosul seminţelor. Calcarul şi silicea ca bază a creşterii vegetalelor. Leguminoasele. Argila.
 
 Koberwitz, 12 iunie 1924
 
Forţe şi substanţe care pătrund în spiritual: Problema îngrăşării solului.
 
Gunoirea în gospodărirea naturii. Modul de acţiune al substanţelor, al forţelor şi modul de acţiune al spiritualului. Fiinţa pomului în contrast cu a plantei anuale. Pământ muncelit. Fiinţa unui pământ gunoit. Raportul personal cu îngrăşământul. Acţiuni ale forţelor în lăuntrul organicului. Vivifierea pământescului însuşi. Compostul. Formarea coarnelor (animale) şi formarea coarnelor cerbului. Băligarul obişnuit de grajd. Bacteriile şi calitatea bălegarului. Forţa vivifiantă a bălegarului, concentrată în conţinutul cornului de vacă. Diluarea şi amestecarea bălegarului de corn de vacă. Păstrarea peste vară a cuarţului sau a feldspatului în pământ. Omul ca bază a oricărei cercetări.
 
 Koberwitz, 12 iunie 1924
Diluarea, amestecarea şi distribuirea bălegarului de corn de vacă. Păstrarea şi folosirea co
arnelor de
vacă. Împingerea în haos a seminţei. Capacitatea de reproducere şi valoarea nutritivă a cerealelor.
 
Observarea macrocosului ca sarcină a ştiinţei spirituale: Dezvoltarea pământului şi a
plantelor
 
 Koberwitz, 13 iunie 1924
 
Corecta integrare de substanţe aduse îngrăşământului.
 
Tratarea cu compuşi de substanţe anorganice. Vivifierea directă a pământului cu substanţe organice. Dozarea homeopatică provenită din ambianţa cosmică. Forţe substanţiale vii şi radiante. Coada şoricelului în procesele naturale ale creşterii plantelor. Cerbul şi forţele cosmice. Acţiunile calciului şi matricaria chamomilla. Urzica, cea mai mare binefăcătoare a creşterii plantelor. Capacitarea cu raţiune a solului. Natura plantei şi bolile plantelor. Stejarul. Absorbirea de acid silicic de către pământ. Raportul calitativ reciproc în procesele organice. Acţiunea reciprocă a acidului silicic şi potasiului.
Valeriana officinalis.
 
 Koberwitz, 13 iunie 1924
Întreţinerea în general a îngrăşământului. Amănunte privind preparatele pentru îngrăşământ. Preluarea hranei din atmosferă.
 
Indi
vidualizarea măsurilor întreprinse în agricultură
 
 
 Koberwitz, 14 iunie 1924
 
Caracterul buruienii, al dăunătorilor animali şi al aşa
-numitelor boli ale plant 
elor în faţa forumului naturii.
 
Acţiunile calcar şi siliciu ale pământului. Acţiunile planetelor. Influenţa Lunii şi activitatea de germinare din pământ. Forţele care favorizează formarea fructelor. Întreruperea acţiunii Lunii asupra buruienilor. Cenuşa. Sistemul planetar şi zodiacul. Acţiunile Lunii şi ale lui Venus asupra regnului animal. Exemplu caracteristic: şoarecele de câmp. Influenţele cosmice asupra insectelor şi animalelor inferioare. Nematoza sfeclei. Soarele în zodiac. Normalul şi maladivul la plante şi animale. Acţiunea Lunii şi formarea parazitară de ciuperci. Equisetum arvense.
 
 Koberwitz, 14 iunie 1924
Despre buruienile acvatice. Hernia rădăcinii de varză. Micoza viţei de vie. Rugina. Asupra problemei constelaţiilor. Îngrăşământul mineral.
 
 
 Koberwitz, 15 iunie 1924
 
 Acţiuni mutuale intime în natură: relaţia dintre agricultură, pomicultură şi creşterea animalelor.
 
Pomul în gospodărirea totală a naturii. Plante erbacee şi cereale. Cambiul. Mirosul plantelor de pe pământ şi mirosul pomilor. Caracterul rădăcinii. Înrudirea plantelor cu lumea insect
elor. Râmele.
Lumea păsărilor. Relaţie reciprocă între pădure, ogor şi pajişte: reglementarea pădurii. Afinitate intrinsecă între arbuşti şi mamifere. Interdependenţe intime între toate ciupercile şi lumea animalelor inferioare. Relaţia plantelor cu animalele şi a animalelor cu plantele. Dăruirea şi primirea în natură.
 
 
 Koberwitz, 16 iunie 1924
 
Despre esenţa furajării.
 
Bipartiţia în organismul animal. Substanţă pământească şi substanţă cosmică. Forţe terestre şi forţe cosmice. Agricultura ca organism. Potenţialul de Eu în gunoi. Forţa de devenire a Eului în pământ. Agricultura ca individualitate. Interacţiunea curenţilor de substanţe şi de forţe la animalele de
 lapte, de
povară şi de îngrăşat. Alimentaţia cu rădăcinoase. Sămânţa de in. Fânul. Soiurile de trifoi. Fierberea alimentelor. Sarea. Pătlăgelele roşii şi cartofii. Agricultura în relaţia cea mai strânsă cu viaţa socială.
 
 Koberwitz, 16 iunie 1924
Bălegarul şi mustul de bălegar. Asupra problemei constelaţiilor. Rolul electricităţii în natură. Fermentarea nutreţului. Îngrăşământul verde. Folosirea îngrăşământului uman. Moralitate şi
mentalitate.
 Koberwitz, 11 iunie 1924
referitoare la desfăşurarea lucrului.
 

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505