Sunteți pe pagina 1din 7

Produse cosmetice si de parfumerie sunt amestecuri de substante chimice naturale sau sintetice, care se folosesc in scopul ingrijirii corpului

omenesc,in vederea asigurarii mentinerii echilibrului fiziologic si a starii de sanatate corespunzatoare. Denumirea lor deriva de la cuvantul grecesc Kosmeticos,ce inseamna igiena pielii. Progresele stiintei si tehnicii au precizat si fundamentat factorii care intervin in fizilogia pielii.Acesta a determinat o largire a gamei de materii prime si implicit a sortimentelor care sa acopere necesitatile de utilizare. Notiunea cuprinde o sfera mai larga si anume de !"osmetica fiziologica bazata pe ingrijirea pielii, fetei, corpului, a parului etc., pentru a le asigura functii de nutritie si dezvoltare normala. !"osmetica decorativa bazata pe obtinerea unui aspect cat mai placut,curat si atragator. #ehnologia obtinerii produselor cosmetice si de parfumerie consta in procese de conditionare. $btinerea in faza pilot productiv %pentru produsele noi lansate in vederea prospectarii pietii si a formulelor proprii&, dar mai ales la scara industraiala a produselor cosmetice realizeaza un dublu scop , si anume valorificarea resurselor de materii prime naturale, prin transformarea in produse de larga si eficienta utilitate, dar si producerea bunurilor de larg consum. 'nainte de a introduce in consum un produs cosmetic, dupa ce cercetarile si probele de laborator au dat completa satisfactie, se efectueaza aplicatii sistematice si teste epicutanale in clinici de specialitate,atat cu produsul respectiv,cat si ! dupa caz ( cu unii componenti ai retetei spre a verifica eficienta produselor si respectiv inofensivitatea acestora sau a componentilor pe care ii contin. )a avantul industriei cosmetice a contribuit chimia.

CLASIFICAREA PRODUSELOR COSMETICE


Pentru clasificarea produselor cosmetice, ca si in alte domenii ale tehnologiei chimice, sunt utilizate urmatoarele criterii, si anume modul de intrebuintare si efect , modul de prezentare etc. * insa cel mai frecvent intalnit este modul de clasificare in functie de finalitate si respectiv de scopul utilizarii ( scopuri de fapt pentru care sunt create toate produsele cosmetice.

A. Produsele de igien+ 1. Spunurile de toalet, spumante i ampoane de baie


! con,in substan,e grase %-.!./0& 1i ap+ %apro2.340&

a. Spunurile de toalet ! gama sortimental+: ! s+punuri de toalet+ obi1nuite


! s+punuri de toalet+ fine 1i e2trafine ! s+punuri medicinale 1i dezodorizante ! s+pun cu sulf 3/0 ! s+pun cu bora2 50 ! s+pun cu gudron de fag 60 ! s+pun special cu vitamina 7 ! s+punuri transparente cu alcool !8 pentru tenuri grase ! s+punuri pentru copii %materii prime de calitate e2cep,ional+& ! s+punuri dezodorizante %pt. 9ndep+rtarea florei microbiene nocive la nivelul pielii&

b. Spumante: ! pe baz+ de detergen,i cu putere mare de spumare : e2tracte de n+mol sau


plante

c. ampoane: ! concentra,ie redus+ de detergen,i Caracteristici de calitate:


Aspect: produsul se e2amineaza vizual , urmarndu!se starea suprafetei.$mogenitatea produsului ,calitatea stantarii si inscriptiilie aplicate pentru produsul in cauza. Consistenta se determina prin pipaire si apasare normala a suprafetei,tendinte de sfarmare. Mirosul: ;e observa daca este placut,specific sortimentului si adaosurilor. "uloarea se e2amineaza vizual si se compara cu mostra etalon.<ste un indice de calitate important in ceea ce priveste estetica produsului ,dand indicatii asupra materiei prime folosite. Prosusul se ambaleaza in invelitoare de hartie velina,apoi se introduc in hartii de carton colectiv sau in pachete de =,35,3.,54 bucati. "utiile se asigura cu banderola."utiile la randul lor se ambaleaza in lazi sau containere. Marcarea se face pe bucatile de produs prin stantare cu sepcificatiile denumirea comerciala,marca de fabrica,pretul,masa si norma tehnica sau ;#A;,pret si masa. Depozitarea se face in incaperi uscate ,racoroase ferite de razele solare si de sursele de caldura.Patrearea se face la o temperatura cuprinsa intre !6 " pina la 56 " si umiditate relativa a aerului ./ 0 Transportul se face cu mijloace curate,acoperite ,uscate si fara mirosuri straine.#ermenul de garantie nu depaseste 35 luni.

2. Spunuri i creme de ras


! s+punurile de ras sunt ob,inute din s+pun superior obi1nuit cu adaos de ulei de cocos ! cremele de ras sunt pe baz+ de glicerin+ ! se clasific+ 9n ! spumoase ! nespumoase %con,in acid stearic, ulei de cocos, parafin+&

Caracteristici de calitate:
Din punct de vedere calitativ cremele de ras trebuie sa aiba o consistenta moale,omogena ,onctuoasa* culoare uniforma ,alb!galbuie, sau verzuie*miros placut,specific adaosurilor folosite, actiune emolienta rapida. Se ambaleaza in tuburi de aluminiu sau flacon tip aerosoli. Transportul se face cu mijloace curate,acoperite ,uscate si fara mirosuri straine.#ermenul de garantie nu depaseste 35 luni.

3. Produse pentru ngrijirea gurii Pasta de din,i suspensie de substan,e abrazive 9ntr!un gel aromatizant
! con,inut de baz+ ! glicerin+ ! agen,i de spumare ! pero2id de magneziu ( pentru albirea din,ilor ! compu1i de aluminiu ( combaterea cariilor ! agen,i de 9ndulcire 1i aromatizan,i ( 9mbun+t+,irea gustului ! chelatizan,i ( 9mpotriva depunerii tartrului

! clasificare sortimental+: - past de dini cu florur de Na - past de dini cu fosfai - past de dini pentru fumtori 'ndicii de calitate

Din punct de vedere calitativ pasta de dinti trebuie sa aiba o consistenta moale ,onctuoasa,omogena.,gustul si miros placut,racoritaore si persistenta,un grad de alb corespunzator,iar nuantele sa fie uniforme. Se ambaleaza in tuburi de aluminiu%pasta de dinti&, in cutii de aluminiu%praful de dinti&,flacoane de sticla sau aerosol%apa de gura&, introduse in cutii individuale de carton si apoi in ambalaje colective.

4. Deodorante i antisudoripante
! pentru combaterea transpira,iei ! con,inut substan,e bactericide, e2tracte din diferite plante 1i substan,e chimice protectoare ! rolul ( de a faces+ scad+ p>!ul pielii 1i de a reduce secre,ia glandelor sudoripare ! produse din aceast+ categorie ! lo,iuni, ! spra?!uri, ! emulsii, ! pudre, ! creme.

@. Produse cosmetice propriu!zise 1. roduse pentru !n"ri#irea prului


! 1ampoane ( sub form+ lichid+, crem+ sau praf ! balsamuri pentru condi,ionarea p+rului !vopsele ! lacuri fi2ative ( solu,ii de polimeri sintetici pentru men,inerea formei !lotiuni Produsele pt ingrijirea parului din puncte de vedere calitativ sunt analizate astfel - sa spumeze abundent,sa aiba putere detergenta,sa fie produs neutru pentru aproteja epiderma capului* sa confere parului stralucire si suplete*omogen din punct de vedere al consistentei si culorii ;e ambaleaza in flacoane de material plastic sau sticla,sau plicuri de material plastic. $otiunile ( sa aiba aspectul unor lichide limpezi ,fara depuneri sau particule de suspensie *transparente*culoare uniforma*miros placut* ambalajul sa fie protector,utilitar si estetic. %opsele-sa sa aiba culoare sau nunta inscrisa pe ambalaj*consistena,crema sau lichid omogen in functie de tip*culoare uniforma.;e ambaleaza in tuburi metalice sau flacoane de sticla introdu!se individual in cutii de carton.

2. roduse pentru !n"ri#irea pielii &i !nfrumusearea ei Cremele cosmetice = preparate semifluide care au rolul de a suplini lipsa gr+simii
naturale a pielii, de a 9ndep+rta substan,ele de secre,ie 1i de a restabili mediul acid optim al acesteia, contribuind la 9ndeplinirea fuc,iilor sale.

! Aama sortimental+:
! dup+ compozi,ia de baz+ ! pe baz+ de cear+ de albine %coldcreme& ! pe baz+ de lanolin+ ! pe baz+ de steara,i ! pe baz+ de vaselin+ ! pe baz+ de substan,e vegetale grase ! dup+ structura fizic+ ! creme de tipul emulsie de ulei 9n ap+ BCA ! creme de tipul emulsie de ap+ 9n ulei ACB ! creme de tipul emulsie comple2+ ! dup+ con,inutul 9n gr+simi ! creme uscate ( 3!3- 0 subst. grase

! creme semigrase ( 3.!DD 0 subst. grase ! creme grase ( cu peste DD 0 subst. grase ! dup+ tipul de ten pentru care au fost fabricate ! creme pentru ten gras ! creme pentru ten normal ! creme pentru ten uscat ! creme pentru ten gras 1i normal ! creme pentru ten uscat 1i normal ! creme pentru ten sensibil 1i hipersensibil ! creme pentru toate tipurile de ten ! dup+ destina,ia lor ! creme pentru adul,i %pentru fa,+, mEini, ochi, corp& ! creme pentru copii ! dup+ scopul %efectul& 9n utilizare ! creme demachiante ! creme nutritive ! creme antirid ! creme hidratante ! creme emoliente ! creme cheratolitice ! creme terapeutice %calmante, antiacneice, anticelulitice etc.& ! creme pentru masaje ! creme antisolare 1i pentru bronzare ! creme pentru scopuri speciale %pt. albire etc.& ! Ac,iunea nutritiv+, tonic+, emolient+, hidratant+, calmant+ etc. a cremelor cosmetice depinde de compozi,ia chimic+ a acestora ! Au o structur+ fizic+ specific+ de emulsie 9n care materiile prime de baz+ 1i au2iliare se afl+ dispersate ca particule foarte fine 9nlesnind absorb,ia 1i asimilarea substan,elor active 9n profunzimea pielii ! 7actorul principal de diversificare ( materiile prime 1i au2iliare %substan,e active 1i ingredien,i speciali& ! Fateriile prime determin+ hot+rEtor calitatea final+ a cremelor Materii prime de baz: e2cipien,i, substan,e active, umectan,i a. Excipieni: - materii prime grase ( baza cremelor cosmetice ele 9nglobEnd celelalte com ponente ! cerin,e de calitate ! consisten,+ semisolid+ cu punct de topire la cca. 4// " ! permit reac,ii au2iliare cu substan,ele cu care se amestec+ pt. ob,. cremelor ! prezint+ afinitate fa,+ de epiderm+ ! asigur+ cremelor o bun+ stabilitate fizico!chimic+ ! s+ se conserve bine f+r+ s+ se rEncezeasc+ ! s+ asigure men,inerea p>!ului acid al pielii %4,6!=,6& ! <2cipien,i utiliza,i ! lanolina ( produs de origine animal+ %ob,. prin purificarrea gr+simii din lEna oilor& ! colesterolul ( sterol de origine animal+ cu permeabilitate celular+, cu ac,iune antito2ic+ 1i regenerant+ a pielii ! ceara de albine ( 9n special pentru cremele pentru ten gras ! vaselina ( de origine mineral+ ob,inut+ din reziduurile rezutate la distilarea ,i,eiului ! parafina %ceara de petrol& ( utilizat+ pentru a m+rii consisten,a cremelor %9n cantitate mic+&

! uleiul de avocado %Guleiul cu 1apte vitamine& ( bogat 9n fitostearin+, lecitin+ 1i vitamine %A, @, ", D, <, K, PP& ! uleiul de ro1cove ( e2tras din semin,e de ro1cove bogat 9n vitamine < 1i 7 ! uleiul de migdale ( din semin,ele migdalului pentru creme destinate tenurilor uscate b. Substane acti e: ! componenta cea mai important+ de diferen,iere sortimental+ ! cel mai utilizate sunt ! polenul ( con,ine un comple2 de aminoacizi, vitamine %A, @ 35 , ", D, < etc.&, enzime, coloran,i vegetali ( pentru 9ntre,inerea 1i cre1terea rezisten,ei cutanate* ! l+pti1or de matc+ ( con,ine un mare num+r de substan,e biologic active* ! vitaminele ( pentru creme nutritive, liposulibile %A,D,<,K& 1i hidrosolubile %",@,7& ! e2tractele din plante ( nectar de flori, de castrave,i, de sun+toare, de Ainseng ! alte substan,e active laptele 1i produsele din lapte, lecitin+ de origine animal+ %albu1 de ou& sau vegetal+ %boabe de soia&, aminoacizi c. 'mectani ! 9n special glicerina 1i sorbitolul %mai bine absorbit de piele& d. Materiale auxiliare: ! emulgatori, aglutizan,i, conservan,i, substan,e antiseptice 1i dezinfectante, substan,e colorante 1i parfumate

Caracteristici de calitate
! grupate 9n ! caracteristici organoleptice %aspect, miros, culoare& ! caracteristici fizico!chimice %p>!ul, con,inut de ap+, de substan,e volatile, stabilitate la D4/ " con,inut 9n substan,e grase totale,indicele de saponificare& ! Aspectul ! se apreciaz+ prin 9ntinderea unui strat sub,ire pe epiderm+, sau 9n condi,ii de laborator, prin presare 9ntre dou+ pl+ci de sticl+ ! stratul de crem+ nu trebuie s+ con,in+ particule cristaline sau aglomeran,i %grunji& ! nu sunt admise pic+turi de ulei, ap+ sau gr+sime ( indic+ lipsa de stabilitate ! Firosul ! trebuie s+ fie caracteristic mostrei etalon ! f+r+ miros de mucegai sau rEnced ! dintre caracteristicile organoleptice este principala care permite diversificarea sortimental+ ! p>!ul ! determin+ 9n mod hot+rEtor calitatea acestora 1i efectul 9n utilizare ! influen,eaz+ stabilitatea emulsiei, gradul de dispersie 1i vEscozitatea cremelor ! ac,ioneaz+ numai 9ntr!un interval, avEnd caracter acid 1i antiseptic 6!! "on,inut de ap+ 1i substan,e volatile ! depinde de tipul de emulsie 1i con,inutul de substan,e alcoolice 1i de parfumare utilizate 9n intervalul 54!-60 ! "on,inutul de substan,e grase totale ( variaz+ func,ie de tipul cremelor %uscate, semigrase, grase& 3!DD0 ! 'ndicele de saponificare ( cant. de Na$> %9n mg& necesar+ pentru neutrilizarea acizilor liberi 1i a celor rezulta,i din saponificarea unui gram de produs ! "on,inutul de substan,e nesaponificabile se refer+ la acele substan,e din gr+simi sau uleiuri, care sunt insolubile 9n ap+ 1i nu sunt saponificabile de hidro2izi alcalini ! ;tabilitatea la D4/ se apreciaz+ prin intervalul de timp e2primat 9n ore 9n care cremele 91i p+streaz+ omogenitatea ! 'ndicele de pero2id ( indic+ gradul de rEncezire o2idativ+ a gr+similor ! se calculeaz+ luEnd 9n considerare volumul solu,iei de tiosulfat de sodiu /,/3 N 9ntrebuin,at pentru titrarea iodului pus 9n libertate din iodura de potasiu de c+tre pero2izii dintr!un gram de gr+sime ! caracteristicile fizico!chimice determin+ semnificativ caracteristicile 9n utilizare ale cremelor cosmetice ! important evaluarea

efectelor negative 9n utilizarea cremelor cosmetice %iritarea pielii, to2icitatea unor componen,i, 9nc+rc+tura microbian+ etc.& ! Pudrele produse pentru protejarea epidermei 1i 9nfrumuse,are ! con,in ! corpul pudrei %talc, caolin, "a"$D, Fg"$D, amidon de orez, de grEu, Hn$, #i$& ! coloran,i naturali %carmin, lemn de santal& 1i sintetici %rodamin+, flu2in+& ! compozi,ie de parfum ! substan,e grase pentru protec,ia tenului %lanolin+, ulei de fazolin+&

! "arduri produse pentru colorarea tenului 1i 9nfrumuse,are


! gama sortimental+ ! farduri de obraz ! rujuri din cear+ de albine, ulei de vaselin+, compozi,ie de parfumare, coloran,i ! farduri pentru gene ! farduri pentru pleoape Amablarea se face in cutii de carton,pachete,rulori de de carton colective,fiecare produs fiind insoti de instructiunile de utilizare si pastrare. Marcarea se face pe amabalaj cuprinzand denumirea produsului,marca de fabrica,numarul ;#A; , masa pretul, termenul de garantie. Transportul se face in lazi si containere. Depozitarea se face in incaperi uscate,aerisite ,ferite de razele solare si o distanta respectiva de orce sursa de caldura.Periodic ,respectiv la D/ zile se face e2aminarea organoleptica a aspectului,culorii,mirosului pentru a nu se depista modificari in caracteristicile calitative.Termenul de "arantie este intre = si 35 luni, in functie de natura produsului.

D roduse antisolare &i pentru bronzare


! produsele antisolare au rolul de a absorbi razele solare ce provoac+ insola,ia simultan cu permiterea trecerii razelor pentru bronzare BI filtrEd razele ce produc 9nro1irea pielii ! con,inut lanolin+, stearin+, ueli de vaselin+, alcool etilic, Al%$>&D, al,i alcooli ! forme de prezentare ap+ 9n ulei, emulsii, lo,iuni, uleiuri

4. roduse pentru !n"ri#irea &i !nfrumusearea m(inilor


! au rol igienic 1i estetic ! prezentate sub diferite forme solu,ii apoase, emulsii, geluri, creme ! lacurile de unghii ( ob,inute din esteri celulozici ! con,inut ! substan,e ce formeaz+ pelicula %peliculogene& ! nitroceluloz+ ! solven,i %aceton+, aceta,i de etil sau metil& ! plastifian,i 1i fi2atori ce asigur+ elasticitatea 1i structura peliculei 1i aderen,a la unghii ! coloran,i ! clasifcare sortimental+ (funcie de aspect): ! lacuri transparente ! lacuri sidifante ! lacuri past+ ! lacuri pentru supraluciu Din punct de )edere calitati) lacurile trebuie sa fie lucioase* sa nu!si piarda luciul in contact cu apa* sa se intinda usor cu pensula*sa aiba o viteza de uscare rapida.* sa nu!si modifice culoarea la lumina.

". Produse de parfumerie


! sunt substan,e mirositoare 9n general dizolvante 9n amestec cu alcool etilic ! sortimentul se caracterizeaz+ dup+ ! compozi,ia de parfum specific+ ( re,et+ specific+ ! cantitatea de parfum 9n compozi,ie %9n gCl produs& ! concentra,ia alcoolului 9n care se dizolv+ ! culoare ! Produse de parfumerie ! ape de colonie ( alcool =/!-/0, 6!5/ gCl ulei volatil ! ape de toalet+ ( alcool =/!-/0, 5/!D/ gCl ulei volatil ! parfum ( alcool ./!J/0 , 6!36/ gCl ulei volatil ! parfumuri pentru toalet+ Bleiurile volatile ( substan,e chimice provenite prin e2trac,ie din plante, r+1ini sau secre,iile unor animale ! au proprietatea de volatilitatea, insolubilitate 9n ap+ 1i solubilitate 9n solven,i organici ! se clasific+ func,ie de provenien,+ 9n ! naturale bergamote %din portocale&, lamEi, cui1oare, ment+, trandafir etc. ! sintetice geramid %miros de trandafir&, engenol %garoafe&, citronelor %l+mEi&, acetat de amil %fructe&, mentol %ment+& ! 9n cazul celor naturale ob,inerea mirosului este influen1,at de procesul de macerare %3!= ani&

Ierificarea calitatii.
Din punc de vedere organoleptic, produsele de parfumerie trebuie sa fie limpezi fara sediment, fara particule de ulei* culoare specifica ,in general incolorate sau slab colorate* mirosul sa fie corespunzator denumirii comerciale. "oncentratia de ulei sau alcool sa fie stabilita conform ;#A;. Ambalarea se face diferit, in flacoane de diferite dimensiuni, ambalaje tip spra?. Marcarea se face prin etichetare pe flacoane si amablaje de prezentare, continind toate specificatiile necesare. Depozitarea se face in incaperi uscate,curate ,racoroase,ferite de razele solare,asezate pe rafturi cu busonul in sus.