Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea : Al. I.

Cuza, Iasi Facultatea : Filosofie si Stiinte Social Politice Specializarea : Asistenta Sociala Disciplina : Metodologia Elaborarii Proiectelor de Interventie An II Grupa II

Operationalizarea obiectivelor in activitati detaliate

Profesor:Carmen Pala !ia

Student:Po"ariu Ioana

IASI #$%#

1.Crearea unui centru de recuperare pentru 20 de femei victime ale violentei domestice , cu varsta cuprinsa intre 35-45 de ani din comuna Miroslovesti, judetul Iasi cu o capacitate de 30 de locuri, in 12 luni de la demararea proiectului. Activitati: A.1.1. Stabilirea echipei care se va implica in programul de creare a unui centru de recuperare pentru femeile victime ale violentei domestice; &c!ipa "e proiect va fi formata "in urmatorii specialisti: un "irector "e proiect,un sociolo 'coor"onatorul "e proiect(,un asistent social,un psi!olo ,un me"ic, un a"ministrator, cola)oratori "in partea structurilor partenere'in ineri,muncitori calificati(etc. Acestia vor avea intalniri ce presupun :sta)ilirea conferintei "e presa pentru lansarea proiectului, pre atirea lo isticii necesare pentru realizarea proiectului etc.*esponsa)ilul va fi "irectorul "e proiect. A.1.2.Stabilirea relatiilor de parteneriat cu diferite institutii si ONG-uri atat din judetul Iasi cat si din judetele vecine precum :Neamt( iatra Neamt!"argul Neamt!#oman$% +or fi inc!eiate o serie "e parteneriate cu : %. Primaria comunei ,iroslovesti-acest parteneriat va fi una "intre cele mai importante actiuni intreprinse "eoarece se va avea in ve"ere contactarea acesteia ,prezentarea proiectului,semnarea contractului cu primaria si cererea unei cla"iri sau a unei portiuni "e pamant pentru a construi centrul "e recuperare'primul pas in realizarea o)iectivului propus(.In"eplinirea acestei sarcini va fi realizata "e catre "irectorul "e proiect. #. Firma "e comercializare mo)ilier .&,/S Iasi- parteneriatul cu aceasta firma va fi inc!eiat pentru a "ota centrul "e recuperare cu mo)ilierul necesar. 0. Politia .ocala-in urma acestui parteneriat se va avea in ve"ere cola)orarea cu "irectorul "e proiect in eventualitatea in care sotii victimelor vor folosi in1urii sau vor intra intr-un mo" violent in cla"irea centrului'vor interveni si se vor lua masurile prevazute "e le e( 2. 3 firma "e paza si protectie-cu scopul "e a asi ura paza si protectia victimelor,personalului centrului'vor fi an a1ati 2 paznici in # ture-# pe timp "e zi si # pe timpul noptii(. 4. Firma "e "istri)utie si comercializare "e pro"use I5 *o6al Computers Iasi- ce are in ve"ere o)tinerea "e ec!ipamente necesare centrului si activitatilor "esfasurate in ca"rul acestuia'calculatoare7laptop-uri, scanner, imprimanta, aparat 8ero8, vi"eoproiector etc.("ar si a eventualelor piese "e sc!im) sau a componentelor'placa "e )aza, placa vi"eo, placa au"io, c"-9riter, procesor etc(.

:. .U;oil'statia

<anul

Ancutei(-inc!eierea

acestui

parteneriat

are

in

ve"ere

aprovizionarea continua cu motorina7)enzina a masinii pentru "eplasarile ce vor urma in ve"erea in"eplinirii o)iectivelor. =. A entia "e Ca"astru si 5opo rafie Iasi-in ve"erea realizarii planului "e constructie a centrului "e recuperare. >. Constructii Grup S.*... Iasi. ?. Presa .ocala Pascani'@iarul .ocal,inpascani.ro , *a"io Pascani(. %$. *omtelecom- este li"er in servicii "e telecomunicatie, oferin" prin acest parteneriat telefonie fi8a si mo)ila, internet )roa")an" si mo)il, televiziune "i itala si <D. %%. A.5&A-cu scopul "e a o)tine electrocasnice necesare centrului "e recuperare, precum:0 masini "e spalat,0 fri i"ere,2 ara azuri,% televizor,# cuptoare cu microun"e etc. De asemenea,"irectorul "e proiect va incerca o cola)orare cu firmele "e ener ie electrica ,apa si canalizare "in zona comunei ,iroslovesti, cu scopul "e a racor"a centrul la toate utilitatile mentionate. A.1.3. Identificarea surselor de finantare pentru crearea centrului de recuperare; Sursele "e finantare sunt urmatoarele: %. Guvernul *omaniei. #. UniCre"it .easin -este o forma speciala "e realizare a operatiei "e cre"itare pe termen me"iu pentru procurarea, "e re ula, "e ec!ipament in"ustrial,in acest caz a unei masini, marca Dacia .o an.Contractul "e leasin se inc!eie apoi intre societatea "e leasin si solicitant'"irectorul "e proiect(si prin acest contract, "irectorul "e proiect primeste in folosinta masina cu scopul "eplasarii pentru in"eplinirea o)iectivelor. A.1.4. &laborarea planului de constructie al cladirii% Aici putem vor)i "espre pozitia eo rafica a cla"irii,"espre i"entificarea unui specialist in constructii pentru ela)orarea planului "e constructie'in inerul "e la Firma "e Ca"astru cu care am realizat parteneriatul(precum si "espre i"entificarea unui numar "e voluntari "in comuna ,iroslovesti'muncitori necalificati( care sunt "ispusi sa a1ute la construirea centrului. A.1.5. . Stabilirea materialelor necesare pentru ridicarea cladirii% &c!ipa proiectului se va consulta cu specialistul in constructii care, impreuna cu "irectorul "e proiect vor mer e in orasul *oman, la De"eman'fiin" cel mai e8pansiv retailer "e materiale "e constructii(pentru a cumpara materialele "e constructie necesare ri"icarii centrului:tevi

metalice,pro"use "in lemn, ta)la, termoizolanti, pro"use "e zi"arie, ca)luri si con"uctori, prize, intrerupatoare, corpuri si surse "e iluminat, o)iecte si instalatii sanitare, parc!et, etc. A.1. . . Inceperea activitatii propriu-'ise de ridicare a cladirii% Aceasta activitate se va "esfasura pe o perioa"a "e # luni. Centrul "e recuperare pentru femeile victime ale violentei "oestice va contine urmatoarele:o sala "e se"inte, un )irou al asistentului social si al psi!olo ului, o )ucatarie, o )aie, un !ol, o sala un"e vor fi "esfasurate "iferite activitati, o "e)ara, un ca)inet me"ical,un )irou al a"ministratorului si %$ camere-"ormitoare'cate 2 in camera( pentru femeile )eneficiare "e acest pro ram. A.1.!. #acordarea centrului de reabilitare la utilitatile publice% In ca"rul acestei activitati, vor fi inc!eiate contractele cu furnizorii "e servicii pu)lice'apa, az, ener ie electrica, ca)lu 5.+., internet( si se vor realiza racor"arile necesare pentru a )eneficia "e aceste utilitati. A.1.". Stabilirea dotarilor si echipamentelor necesare centrului de recuperare; In primul ran", se va intocmi un inventar cu :mo)ilierul necesar,electrocasnicele si pro"usele I5.Dupa care, se vor cumpara mo)ilierul si a ec!ipamentul necesar functionarii centrului "e recuperare iar persoanele responsa)ile vor monta ec!ipamentele ac!izitionate si mo)ilierul. A.1.#.Amenajarea si deschiderea centrului de recuperare% Spre final! se vor pune la punct ultimele detalii ale sediului si se va organi'a o deschidere oficiala a centrului de recuperare a victimelor violentei domestice unde vor fi invitati atat partenerii centrului cat si localnicii comunei (iroslovesti% 2. $e%voltarea unei retele de voluntari formata din 20-30 de studenti practicanti, cu varste cuprinse intre 1"-2 de ani,din judetul Iasi, care doresc sa se implice in sprijinirea victimelor violentei domestice pe durata desfasurarii proiectului. Activitati: A.1.1.#ecrutarea voluntarilor% Bumarul voluntarilor va fi "e #4,iar responsa)il "e aceastC activitate va fi sociolo ul,cu participarea Dntre ii ec!ipe "e proiect. +oluntarii vor presta activitCti "e informare prin Dmpartirea materialelor informative in intrea a comunitate:pliante,afise,or anizarea unei campanii "e informare-e"ucare etc. A.1.2.Semnarea contractelor de voluntariat% Contractele vor fi vala)ile pe intrea a perioa"a a "erularii proiectului "e interventie-%# luni. A.1.3.Instruirea voluntarilor%

+oluntarii vor fi instruiti cu privire la activitatile pe care le vor "esfasura.:Dn ce locuri vor fi Dmpartite materialele informative,ce tre)uie sa spuna fiecarei persoane care primeste un astfel "e material,cum tre)uie sa se comporte cEn" se "esfasoara activitatile "in ca"rul pro ramului.Cel mai important Dnsa,este fatul ca voluntarii tre)uie sC fie constienti ca ei reprezinta unul "in punctele forte ale campaniei proiectului.*esponsa)il-sociolo ul,cu participarea restului "e mem)rii ai ec!ipei. A.1.4..Stabilirea partenerilor pentru desfasurarea campaniei de informare-educare% Informare cu privire la persoanele si7sau institutiile interesate sa participe la "esfasurarea campaniei "e informare privin" ravitatea si amploarea fenomenului "e violenta in familieFConvin erea acestora pentru a cola)ora in ve"erea realizarii campaniei "e informare-e"ucare privin" ravitatea si amploarea fenomenului "e violenta in familieF Acestia pot fi :Primaria comunei ,iroslovesti(Acest parteneriat se va face pentru a Dnlesni "iferite actiuni ce tre)uiesc Dntreprinse Dn ve"erea realizarii o)iectivelor propuse,"ar si Primaria va avea "e cEsti at "atorita pu)licitatii si multumirilor facute "e reprezentantii proiectului,Dn mass-me"ia.*esponsa)il-"irectorul "e proiect(, Primaria ,unicipiului Pascani, Centrul "e Plasament +erseni, Giserica, Scoala De Arte Si ,eserii ,iroslovesti,A"6Center. A.1.5. Stabilirea canalelor de comunicare! a informatiilor despre violenta domestica% .uarea "eciziilor cu privire la mi1loacelor "e comunicare a informatiilor 'pliante, emisiuni ra"io si 5+, intalniri cu rupul tinta, crearea unui site(F %.Campania "e informare-e"ucare se poate realiza si la ra"io si televiziune,pentru a sensi)iliza opinia pu)lica si autoritatile comunitatii locale.Spoturile pu)licitare vor prezenta pro ramul si o)iectivele proiectului si vor fi "ifuzate la orele "e ma8ima au"ienta pentru a putea fi receptionate "e toata lumea si pentru a avea efect asupra unei populatii cat mai lar i. 'la ra"io-o "ata pe zi,sapte zile pe saptamanaFla televizor-spoturile vor fi "ifuzate la sfarsitul fiecarei saptamani,pe parcursul celor %# luni(*esponsa)il-coor"onatorul "e proiect. #.Pe site-ul centrului, vor fi prezentate activitCtile centrului,persoanele care sunt incluse Dn pro ram si informatii "espre violenta "omestica, cu toate aspectele ei.A"resa site-ului va fi trecuta si pe materialele informative pentru ca persoanele interesate sa o poata accesa.Site-ul va fi realizat cu a1utorul ec!ipei "e proiect si cu informatiile primite "e la mem)rii centrului.*esponsa)il-coor"onatorul "e proiect. A.1. . % &laborarea mesajelor de campanieF

Selectarea mesa1elor "e campanie "in multitu"inea "e su estii realizate "e ec!ipa implicata in realizarea acestei campanii "e informare-e"ucare're"ucerea violentei "omestice.( A.1.!. &laborarea unor pliante!afise privind amploarea si gravitatea fenomenului de violenta in familieF *ealizarea propriu-zisa a pliantelor si afiselor si listarea acestora la o firma specializata'A"6Center(. A.1.". (onitori'area si supervi'area modului de distribuire al pliantelor de catre voluntari cu ajutorul observatiei *ealizarea )ilantului "e activitate a voluntarilorF

A.1.#%&valuarea efectelor pe care le are campania de informare -educare organi'ata in cadrul proiectului% Se va urmari: %. Sensi)ilizarea comunitCtii locale ,cu privire la efectele violentei "omestice ,Dn scopul implicCrii lor Dn "iverse activitCti pentru re"ucerea acesteia. 3.$e%voltarea a&ilitatilor de comunicare a celor 20 de femei victime ale violentei domestice cu varsta cuprinsa intre 35-45 de ani,din com.Miroslovesti,jud.Iasi, din 3 in 3 luni de la demararea proiectului. Activitati: A.1.1.Stabilirea echipei care va lucra cu femeile victime ale violentei domestice% I"entificarea persoanelor specializate in "omeniu:un asistent social,un psi!olo ,un me"ic specialist, "ar si un rup "e voluntari format "in:profesorii scolilor enerale "in comuna ,iroslovesti, preotii "in satele comunei, politistii locali, elevii etc. 3r anizarea unor intalniri in ve"erea cola)orarii, cu scopul "e a in"eplini o)iectivul mai sus mentionat,"ar si pentru sta)ilirea sarcinilor pentru fiecare mem)ru in parte. A.1.2.Identificarea si selectia grupului-tinta +a fi selectat un numar "e #$ "e femei cele mai afectate "e fenomenul violentei "omestice.Pentru realizarea acestei activitati, asistentul social va lua le atura cu Politia .ocala pentru a afla numarul "e plan eri "epuse,cate femei au "epus aceste plan eri etc.De asemenea,vor fi contactati vecinii,profesorii,preotii "in satele comunei pentru a afla cat mai multe "ate conclu"ente cu privire la femeile a resate in mo" repetat. A.1.3.Identificarea problemelor pe care le au femeile din grupul-tinta%

Dupa selectia rupului-tinta, vor fi i"entificate pro)lemele cu care se confrunta femeile maltratate.Aceasta presupune o evaluarea a lor "in punct "e ve"ere fizic'vor fi e8aminate fiecare in parte, "e catre un me"ic specialist(, psi!ic 'e8amenul psi!olo ic(, intelectual'se "oreste a se afla nivelul "e inteli enta al fiecarei femei a)uzate pentru a putea or aniza se"intele "e consiliere in concor"anta cu nivelul fiecareia "e intele ere(. A.1.4.Stabilirea partenerilor pentru o buna desfasurare a activitatilor organi'ate pe tema violentei domestice% &c!ipa proiectului tre)uie sa se informeze cu privire la institutiile si 3BG-urile "in apropierea comunei ,iroslovesti care sunt "ispuse si7sau cu care ar putea cola)ora in ve"erea atin erii o)iectivului propus-Cole iul Bational,,,i!ail Sa"oveanuPascani, Casa De Cultura Pascani, Asociatia,,Familia si +iataBeamt etc. A.1.5.Stabilirea unor activitati desfasurate in vederea de'voltarii abilitatilor de comunicare a femeilor victime ale violentei domestice! in centrul de recuperare din comuna (iroslovesti% 3r anizarea unor se"inte la care sa participe intrea a ec!ipa a proiectului..a aceasta se"inta se va avea in ve"ere:"ez)aterea unui plan "etaliat al activitatilor un"e mem)rii ec!ipei vor veni cu "iferite propuneri,su estii: seminarii,intalniri cu or anizarea "e activitati specifice "ezvoltarii a)ilitatilor "e comunicare etc. A.1. .)e'bateri pe tema violentei domestice ,em)rii ec!ipei vor intocmi o serie "e "ez)ateri in rup, cu scopul atat a "ezvoltarii personale, cat si a "ezvoltarii a)ilitatilor "e comunicare.Pentru realizarea acestei activitati,este imperios necesara cola)orarea tuturor mem)rilor ec!ipei pentru ca rezultatul o)tinut sa ec!ivaleze cu in"eplinirea o)iectivului.Astfel, voluntarii pot a"uce informatii,filmulete cu privire la "iferite cazuri in care, femeile a)uzate au reusit sa-si "epaseasca con"itia "e victima a violentei "omestice.De asemenea,se poate crea un 1oc "enumit,,Cercul confesiunilor-prin interme"iul caruia femeile sa vor)easca "esc!is "espre pro)lema lor:)ataile primite,starile sufletesti prin care a trecut fiecare in parte,motivele ne"espartirii "e sot etc.-acest 1oc avan" rolul "e a re"uce "in povara sufleteasca. A.1.!.)esfasurarea unor activitati de consiliere cu fiecare membru al grupului-tinta in parte% Pentru in"eplinirea cu succes a acestei activitati,femeile vor fi consiliate in"ivi"ual "e catre un psi!olo cu scopul "e a li se arata o noua perspectiva asupra vietii,solutii pentru "epasirea pro)lemei.Astfel,psi!olo ul, mem)ru al ec!ipei proiectului, va i"entifica rupul-tinta,

cauzele,motivele care au con"us la aparitia violentei in familiile femeilor victime ale violentei "omestice,efectele psi!olo ice,relatiile "intre sot si copii'"aca e8ista( etc. A.1.".&valuarea activitatilor de consiliere In"eplinirea acestei activitati va a1uta ec!ipa proiectului sa o)tina o ima ine reala cu privire la a)ilitatile si competentele femeilor , o)tinute la finele proiectului "e interventie. 4.'ea&ilitarea psi(osociala a 20 de femei victime ale violentei domestice,cu varsta cuprinsa intre 35-45 de ani din com.Miroslovesti, jud.Iasi, din 2 in 2 luni de la demararea proiectului. Activitati: A.1.1. Stabilirea echipei care se va implica in programul de reabilitare psihosociala a femeilor agresate% I"entificarea persoanelor specializate in "omeniu: un asistent social, un psi!olo precum si voluntarii care "oresc implicarea in ceea ce priveste rea)ilitarea victimelor violentei in familie.Cooptarea acestora in ve"erea cola)orarii pentru in"eplinirea o)iectivului mai sus mentionatF A.1.2.Identificarea si selectia grupului-tinta caruia ii este adresat programul proiectului% +or fi selectate un numar "e #$ "e femei victime ale violentei "omestice care prezinta emotii ne ative "e neputinta,culpa)ilitate,"epresie etc% A.1.3. *i+area partenerilor pentru desfasurarea activitatilor% I"entificarea institutiilor si 3BG-urilor "in 1u"etul Iasi care ar putea cola)ora pentru in"eplinirea o)iectivului mai sus mentionat:Fun"atia UmanitaraColumnaPiatra-Beamt, Centrul "e Plasament +erseni'asistentul social "in ca"rul acestui centru poate veni in a1utorul asistentului social "in ca"rul proiectului in cazul in care acesta nu mai face fata(,Fun"atia ProHomenIasi etc. A.1.4.,rearea unui program pentru sedinte de consiliere% Ps!i!olo ul si asistentul social vor concepe un plan "etaliat si structurat prin care sa confere ca"ru specific "e si uranta si confi"entialitate pentru femeile victime ale violentei "omestice. Astfel,cei "oi specialisti vor efectua atat se"inte "e consiliere psi!olo ica cat si se"inte "e psi!oterapie: %. Consilierea psi(olo)ica se va centra pe pro)lemele punctuale, pe nevoia "e clarificare, "e a lua o "ecizie. De o)icei, este nevoie "e apro8.:-> se"inte in care se va "iscuta "espre pro)lema in sine. Specialistii le vor a1uta pe femeile victime ale violentei "omestice sa intelea a mai )ine cu ce se confrunta, le vor spri1ini in a cauta

cat mai multe solutii si "e a ale e varianta care cre"e fiecare mem)ru al rupului-tinta ca i se potriveste cel mai )ine. #. In ca"rul se"intelor "e psi(oterapie,scopul este e8plorarea interioara, scoaterea la lumina a pro)lemelor )ine ascunse, cunoasterea mai profun"a a sinelui, rezolvarea vec!ilor pro)leme, sc!im)area tipului "e raspuns comportamental ce ii pertur)a e8istenta, tratarea suferintei interioare. Ceea ce se va urmari spre finalul se"intelor este ca femeia a)uzata sa se simta multumita "e sine, sa fie fericita, sa se reec!ili)reze emotional si sa ai)a puterea sa se a"apteze optim in fata intalneste. A.1.5.&valuarea modului de r-spuns a membrilor grupului- .int- /n urma 0edin.elor de consiliere% Scopurile finale ale procesului psi!oterapeutic sunt: do)an"irea a)ilitatilor "e a"aptare creativa, confruntare si rezolvare a pro)lemelorF puterea "e asumare a responsa)ilitatii pentru "eciziile luate, atin an" astfel un nivel superior "e maturizare afectiva si spiritualaF "e)locarea ener iei psi!ice si fiziceF puterea "e autoanalizaF orientarea catre viata, propriile valori si i"ealuriF asirea fericirii interioare si ec!ili)rului emotional. A.1. .1ncurajarea particip-rii membrilor grupului-.int- la activit-.ile de grup% +oluntarii impreuna cu intrea a ec!ipa a proiectului pot or aniza activitati "e rup pe "iferite teme,su) forma unor terapii "e rup. 5erapia "e rup este o sursa )o ata "e speranta, "eoarece in rupuri se intalnesc persoane Iaflate in puncte "iferite ale unui continuum a"aptare-colapsIFDe asemenea,"e la simpla prezenta la reasi urari si intele ere, mem)rii rupului-tinta sunt "e un mare folos unul altuia intrucat impartasesc aceeasi suferinta. *olul mem)rilor rupului este "e Itovarasi "e "rumI in aceste cautari uneori "ificile. A.1.!.&valuarea modului de reali'are a terapiilor de grup /n cadrul grupului-.int-% In urma realizarii acestor terapii "e rup,specialistul a evaluat o serie "e pro)leme psi!olo ice "ar care au "us la in"eplinirea o)iectivului propus prin: scoaterea femeilor victime ale violentei "omestice "in criza e8istenJialK Dn care se aflau, "ezvoltarea la fiecare mem)ru al rupului-tinta in parte a unui sistem clar al i"entitKJii personale, "ezvoltarea relaJiilor "intre )eneficiariF "ezvoltarea sentimentului "e utilitate sociala Dn ran"ul mem)rilor rupului JintaF stimularea respectului "e sine Li a Dncre"erii Dn propria persoanK a mem)rilor rupului-Jinta.etc. A.1.".&valuarea efectelor pe care le are programul de reabilitare sociala asupra persoanelor din grupul-.inta% reutatilor pe care le

5. Cresterea nivelului de independenta financiara a 20 de femei victime ale violentei domestice fata de a)resor,cu varsta cuprinsa intre 35-45 de ani,din com. Miroslovesti jud.Iasi,pe o perioada de 3 luni de la derularea proiectului. Activitati: A.1.1. Selectia si pregatirea echipei care va lucra in proiect; I"entificarea persoanelor specializate in "omeniu:asistentul social, psi!olo ul, etc.precum si alte persone "ornice sa se implice in cresterea nivelului "e in"epen"enta financiara a femeilor a resate. A.1.2.Selectia si identificarea grupului-tinta% Analiza cazurilor aflate in evi"enta institutiilor competente precum:Politia .ocala, privin" femeile cu un ra" ri"icat "e "epen"enta financiara fata "e a resorFDe asemenea, specialistii pot apela si la vecinii victimelor, rupul "e prieteni pentru a afla care sunt relatiile intre a resor si victima. A.1.3..Identificarea problemelor pe care le au femeile victime ale violentei domestice; Depen"enta financiara fata "e a resorF .ipsa impunerii punctului propriu "e ve"ereF .ipsa unui loc "e muncaF

A.1.4.Stabilirea activitatilor in cadrul carora sa se ofere sprijin privind de'voltarea autonomiei si a independentei personale; &c!ipa proiectului se va a"una in sala "e se"inte pentru a "iscuta "espre mo"alitatile prin care o)iectivul propus sa fie atins.In acest sens,fiecare mem)ru in parte va veni cu su etii privin": realizarea "e activitati specifice, promovarea unor pro rame "e reinserJie socialK,reinte rare socio-profesionalaF spri1in pentru o)Jinerea unei calificariF spri1in pentru cautarea, o)Jinerea Li pastrarea unui loc "e muncaF orientare Li in"rumare pentru estionarea )u etului familial etc. A.1.5.Stabilirea partenerilor pentru o buna desfasurare a activitatilor. ,em)rii ec!ipei "e proiect responsa)ili se vor informa cu privire la institutiile si 3BG-urile "in 1u"etul Iasi care ar putea cola)ora pentru in"eplinirea o)iectivului propus: %. AM3F, Iasi are in ve"ere: aplicarea masurilor "e protectie sociala persoanelor aflate Dn cautarea unui loc "e munca, re"ucerea soma1uluiFcreLterea ra"ului "e ocupare a forJei "e muncaF creLterea eficienJei si pon"erii masurilor activeF

#. DGASPC

Iasi-

isi

"esfasoara

activitatea

pornin"

"e

la

nevoile

specifice ale populatiei 1u"etului IasiFIn acest sens,va e8ista o stransa cola)orare intre aceasta institutie si ec!ipa proiectului in ve"erea in"eplinirii o)iectivului. 0. Centrul maternal ,,<ecu)aIasi- are misiunea "e a sustine incluziunea sociala a familiilor Li a tuturor mem)rilor ei, Dn spiritul respectarii "repturilor copilului. A.1. . #ecalificarea profesionala a femeilor agresate si pregatirea lor pentru gasirea unui loc de munca pentru fiecare% Femeile care "oresc sa urmeze cursuri "e recalificare pot opta pentru unul "intre acestea, in functie "e a)ilitatile personale. De aceea, asistentul social va intocmi o lista cu aceste cursuri si va face recoman"ari tanarului, urman" ca acesta sa alea a. Pentru femeile care au o meserie ceruta pe piata fortei "e munca si nu "oresc sa urmeze un alt curs "e recalificare, se vor intensifica activitatile "e i"entificare a locurilor "e munca. A.1.!. Gasirea unui loc de munca pentru femeile victime ale violentei domestice; Pentru cele care nu "oresc sa urmeze cursuri "e recalificare se va incepe activitatea "e cautare a locurilor "e munca. Pentru aceasta, femeile vor fi acompaniate "e catre asistentul social. Acesta "in urma, va pune la "ispozitie toate sursele "e informare pe care le pot folosi femeile a resate : anunturi in presa, contacte cu firme care pot an a1a tineri "in proiect, tar uri etc. Pentru cele care au urmat cursuri "e recalificare se incepe activitatea "e cautare a unui loc "e munca "in luna in care au terminat aceste cursuri. A.1.". Sprijinirea femeilor! dupa ce au inceput sa lucre'e! pentnu a se integra in mediul de munca; Asistentii sociali vor a1uta victimele violentei "omestice sa se inte reze in colectivul "e munca prin "iscutii cu personalul. Perioa"a "e a"aptare la locul "e munca va fi foarte "ificila si femeile tre)uie sa fie sustinute. A.1.#..&valuarea activitatilor destinate femeilor agresate; Aceasta se va "esfasura la niveIul fiecarei activitati in parte si va urmari sa i"entifice ra"ul "e realizare a o)iectiveior, a"ica "e atin ere a rezultatelor 'cate femei si-au asit un loc "e munca, "aca a crescut ra"ul "e autonomie in"epen"enta personala, care sunt cursurile "e recalificare urmate, "aca aceste cursuri au marit sansele pentru o)tinerea unui loc "e munca etc.(. femeii Li

$urata de derulare a proiectului va fi de 12 luni. Planul de actiune:

Luna

Activitatea

>

% $

%% %#

2%Sta)ilirea ec!ipei #.Sta)ilirea relatiilor "e parteneriat 0.I"entificarea surselor "e finantare 2.&la)orarea planului "e constructie al cla"irii 4.Sta)ilirea materialelor necesare ri"icarii cla"irii. :.Inceperea propriu-zisa "e ri"icare a cla"irii. =.*acor"area centrului "e recuperare la utilitatile pu)lice. >.Sta)ilirea "otarilor si ec!ipamentelor necesare ?.Amena1area si "esc!i"erea centrului "e recuperare. %$.*ecrutarea voluntarilor %%.Semnarea contractelor "e voluntariat. %#. Instruirea voluntarilor %0.Sta)ilirea partenerilor

%2.Sta)ilirea canalelor "e comunicare %4.&la)orarea mesa1elor "e campanie %:.&la)orarea pliantelor,afiselor pu)licitare %=.Supervizarea mo"ului "e "istri)uire al pliantelor %>.&valuarea efectelor pe care le are campania "e informare-e"ucare %?.Sta)ilirea ec!ipei #$.I"entificarea si selectia rupului-tinta #%.I"entificarea pro)lemelor victimelor ##.Sta)ilirea partenerilor #0.Sta)ilirea activitatilor privin" "ezvoltarea a)ilitatilor "e comunicare #2.Dez)ateri pe tema violentei "omestice #4.Activitati "e consiliere #:.&valuarea activitatilor "e consiliere #=.Sta)ilirea ec!ipei #>.I"entificarea si selectia ruplui-tinta #?.Fi8area partenerilor 0$.Crearea unui pro ram "e consiliere 0%. &valuarea mo"ului "e rKspuns a mem)rilor rupului- JintK. 0#.Incura1area participarii la activitati "e rup 00. &valuarea mo"ului "e realizare a terapiilor "e rup 02.&valuarea efectelor pro ramului "e rea)ilitare

04.Selectia si pre atirea ec!ipei 0:.I"entificarea rupului-tinta 0=.I"entificarea pro)lemelor 0>.Sta)ilirea activitatilor privin" "ezvoltarea autonomiei 0?.Fi8area partenerilor 2$.*einte rarea profesionala 2%.Gasirea unui loc "e munca 2#.Spri1inirea femeilor privin" inte rarea la locul "e munca 20.&valuarea activitatilor "estinate victimelor