Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa conspect METODA DEMERITELOR

M3

Metoda demeritelor.Principiul acestei metode const in stabilirea nivelului calitativ al produselor in unc!ie de de ectele lor"nu de calit!ile pe care le au. Aceast metod se utili#ea# destul de mult"deoarece pre#int unele avanta$e a! de metodele comparative directe %i indirecte.Ast el& este rapid" u%or utili#abil" permite ob!inerea in orma!iilor asupra evolutiei calit!ii produselor inc din a#a de abrica!ie %i ast el se pot lua msuri immediate pentru remedierea de ectelor. Metoda demeritelor se mai nume%te %i metoda celor ' treiuri"deoarece& (pentru aplicarea ei sunt su iciente cuno%tin!e a trei clase elementare (sunt necesare 3 din cele ) operatiuni aritmetice (permite completarea*+,R-AL,L,I DEMERITELOR*. i%e de control/"sunt necesare 3 minute (pentru interpretarea datelor din 0+urnalul demeritelor*sunt necesare 3 secunde (0+urnalul demeritelor* permite stabilirea a trei indicatori de calitate& a/ recventa relative a de ectelor #ilnice b/ indicele demeritului c/ 1isto2rama de ectelor Pentru intocmirea 0+urnalului demeritelor*la un produs"trebuie 2rupate de ectele care pot apare la produse "in ) cate2orii &(de ecte critice (de ecte principale (de ecte secundare (de ecte minore Pentru iecare cate2orie de de ecte se va acorda un anumit numar de puncte penali#are& (pentru de ecte critice( 344 puncte (pentru de ecte principale( '4 puncte (pentru de ecte secundare 5 34 puncte (de ecte minore 5 3punct..tabelul 3/ Important este ca indicarea de ectelor intr(una din 2rupe sa nu ie modi icata"pentru a se putea compara nivelul calitativ de la o perioada la alta.6e poate calcula si un indice al demeritelor. Pentru calitate "indicele demeritului este limitat.6e intocmeste #ilnic si o 1isto2rama a de ectelor"coloanele iecarui tip de de ect se 1asurea#a proportional cu numarul de de ecte"dar la o anumita scara& (de ecte critice.A/la scara 3&3.o patratica "un de ect critic/ (de ecte principale.7/la scara 3&8 .o patratica la 8 de ecte principale/ (de ecte secundare9 "la scara 3&34 .o patratica la 34 de ecte secundare/ (de ecte minore.D/ "la scara 3&'4 .o patratica la '4 de ecte minore/

Ast el se sistea#a rapid de ectele mar urilor si se pot lua masuri imediate pentru lor.

:LA6E 6I P,-:TA+ DE PE-ALI<ARE :ATE;ORII 6tructura si unctionare De ecte critice 344 p. Impiedica unctionarea si utili#area De ecte principale '4 p. Posibil sa impiedice unctionatrea si utili#area Observabile Reclamatii probabile Reclamatii probabile De ecte secundare 34 p. A ectea#a putin unctionarea si in mica masura utili#area De ecte minore 3p. -u a ectea#a unctionarea si utili#area

Aspectul

Ambalarea si Alte de ecte

Observabile Reclamatii si2ure Reclamatii si2ure

Observabile -eobservabile cu Reclamatii usurinta putin probabile Reclamatii putin nu se vor prduce probabile reclamatii .tabelul 3/

Punctele de penali#are pe unitatea controlata se obtin prin inmultirea numarului de de ecte cu ponderea de penali#are "impartit la numarul de produse e ectiv controlate.

APLI:ATIE 3.Pentru un produs la ale2ere "identi icati&(un de ect critic"un de ect secundarsi unde ect minor. 8.:alculati indicele demeritului pentru un lot de trei#eci produse controlate"la care s(au depistat doua de ecte critice"cinci de ecte secundare"trei de ecte principale si cinci de ecte minore.