Sunteți pe pagina 1din 8

Primria Valea Mare Compartiment de Audit

REGISTRUL DE RISCURI
Responsabilul cu gestionarea riscului Instrumentele de control Riscurile reziduale intern (aciunile prin care se trateaz riscurile)

Circumstanele care favorizeaz apariia riscului

Eventuale Riscuri secundare

Riscurile inerente

Data pn la care instrumentul de control intern trebuie Implementat

Riscurile reziduale Data ultimei revizuiri

"trategia adoptat

robabilitate

E!punere

"

&

'
(

(
)

)
)

*
"

+
*orme de aplicare a codului de etic #i Deontologie profesional

#"

##

#$
*u e!ist deoarec e compar timent ul este la +nceput de drum

#%

E!puneri

Impact

Impact

Standardul

Obiecti

Ri!curi

robabilitate

#&

#'

#(

Standardul # , Realizarea unui Eticaclimat de inte.ritate colaborare #i respectare a principiilor eticii de ctre toi reprezentanii entitilor asociate

$ nerespectarea de $ conflicte de interese% &odescu ctre toi incompatibiliti 'aria reprezentanii $ neprofesionalism entitilor asociate $ venituri salariale considerate a normelor de insuficiente etic

$ *erespectarea regulamentului intern

$ insuficienta motivare in munc $ *ecunoa#terea regulamentului intern

"

Dezvoltarea unui Insuficienta motivare in munc climat de $ conflicte de interese neimplicare a $ lipsa de profesionalism sau membrilor responsabilitate% compartimentului $ inegalitatea de #anse% +n activitile $ conflicte de munc

$ Regulament intern $ Identifica rea valorilor organizaiona le motivante .isa postului Regulament privind acordarea gradaiei de merit%

Observaii

acestuia sau de soluionate neadecvat rezolvare neconform cu etica a sarcinilor primite $ *erespectarea normelor de conduit $ /nsu#irea deficitar a normelor de conduit , $ ) E

Respectarea normelor legislative +n vigoare

*ecunoa#terea legislaiei +n vigoare

"

Identificarea valorilor organizaion ale motivante Regulament intern .isa postului% *orme de aplicare a codului e etic #i deontologie profesional $ 1egea 23,4,55, modificat #i republicat $ 6edine de informare $ .i#a postului $ Identificarea valorilor organizaion ale motivante

Standardul $ , Dezvoltarea unui "upra+ncrcarea $ dorine personale de 7ecucean 0 Atribu/iisistem bazat pe unor membri ai evideniere u 'ircea 0unc/ii- !arcini competen% compartimentului $ dorine personale de &uiculesc cooperare centralizare a atribuiilor u Ion $ lipsa de implicare a celorlali colegi

*epunerea +n $ conflicte colegiale rezolvate valoare a inadecvat +n trecut competenelor $ insuficienta cunoa#tere a tuturor membrilor competenelor colegilor compartimentului Standardul % , Cre#terea $ "cderea Competen/a- nivelului de nivelului de per0orman/a competen #i performan performan a individual tuturor membrilor compartimentulu i

$ lipsa de motivare +n munc &uiculesc , datorat salariului (inadecvat u Ion fa de cerinele postului)% modificrii frecvente a standardelor de promovare% obiectivelor organizaionale care nu corespund cu cele personale

Standardul & , 1unc/ii !en!ibile

Standardul ' , Dele.area

Standardul ( , Structura or.ani2atoric

Standardul ) , Obiecti e

$ lipsa resurselor financiare pt9 +mbuntirea pregtirii $ lipsa motivrii +n munc Reducerea $ Cre#terea rolului $ conflicte de interese importanei persoanelor cu $ fi#e ale posturilor incomplet 4 7ecucean factorilor de risc funcii sensibile #i incorect definite u 'ircea +n cazul a posibilitii ca $ comisii ce funcioneaz funciilor acestea s decid deficitar sensibile +n mod autoritar Dezvoltarea unui $ Dezvoltarea 7ecucean sistem unui sistem u 'ircea democratic de autoritar de &odescu conducere conducere% bazat 'aria pe decizia e!clusiv a conductorului de departament Dezvoltarea de $ Realizarea unei $ regulamente +ntocmite sau &uiculesc structuri structuri aplicate deficitar u Ion organizatorice nefle!ibile% $ rara actualizare a atribuiilor &odescu conforme incapabile s 'aria reacioneze rapid la modificrile ambientale $ "tructur organizatoric neconform cu obiectivele $ "tabilirea unui $ circuite informaionale flu! greoi de inadecvat proiectate (prea informare lungi% prea +ncrcate) $ folosirea de supori informaionali inadecvai $ netransmiterea la timp a informaiilor $ lipsa feedbac<$ului Dezvoltarea unui $ *eidentificarea $ insuficienta e!perien +n 7ecucean sistem coerent de real #i managementul administraiei u 'ircea obiective +n cuantificarea publice locale domeniul incorect a $ obiective ale structurilor care organizatoric msurilor ce nu sunt congruente cu cele ale trebuie luate prin administraiei publice locale planul managerial $ sc=imbarea frecvent a

$ regtire deficitar

( 0

: )

: (,

E 7 *orme de aplicare a codului de etic #i deontologie profesional $ Organigrama

"

$ Organigrama compartimen tului $ 1egea ;dministrai ei ublice 1ocale

$ "isteme informatice

lanul managerial al compartimen tului lanul strategic #i

structurii organizaionale sau a ec=ipei de conducere Standardul * , ;sigurarea $ *umr $ prevederi legale referitoare la &odescu Plani0icarea programrii insuficient de ocuparea posturilor 'aria activitilor persoane $ surmena> #i +mbolnviri curente implicate +n datorate supraaglomerrii cu activiti curente activiti Standardul + 3 "incronizarea $ *ecunoa#terea $ lipsa de comunicare a 7ecucean Coordonarea deciziilor luate la gradului de realizrilor la nivelul +ntregii u 'ircea nivelul realizare a comuniti &uiculesc compartimentulu obiectivelor la $ concurena neloial +ntre u Ion i cu cele luate la nivelul entitii structuri nivelul altor publice locale $ comportament neetic al unor structuri $ *estabilirea uneimembri ai comunitii cooperri constructive #i reale cu celelalte structuri $ Obinerea de $ structuri de Standardul Realizarea 7ecucean informaii culegere a #" tuturor u 'ircea incomplete% datelor ,Monitori2area obiectivelor &uiculesc incorecte privind inadecvate per0orman/elor u Ion gradul $ lipsa de de realizare a motivaie +n diferitelor oferirea obiective informaiilor Identificarea cu $ control #i +ntrziere a feedbac< abaterilor de la realizate doar la realizarea final% nu #i pe obiectivelor parcurs propuse Standardul ## , @estionarea $ *eluarea la timp $ ine!istena unui sistem de &odescu Mana.ementul riscurilor a unor msuri de management al riscurilor 'aria ri!cului diminuare a riscurilor

operaional , : (5 7 $ "tat de funciuni

$ Dispoziii Consilii locale $ ? ale 6edinelor Consiliilor locale

$ Dispoziii Consilii locale $ ? ale 6edinelor Consiliilor locale

*4; *4; *4; *4; $ "istem de '* al riscurilor $ Registrul riscurilor Standardul #$ , Informarea Comunicarea cu $ sistem de informare &odescu ( 0 0 " $ 6edine de In0ormarea membrilor +ntrziere a inadecvat proiectat% construit 'aria informare ale compartimentulu informaiilor care sau utilizat 7ecucean compartimen i stau la dispoziia u 'ircea tului membrilor compartimentului ;plicarea legii /ntrzierea $ proceduri de rspuns , , ) " $Registrul de

informaiilor publice

Standardul #% 3 Cre#terea Comunicarea eficienei comunicrii in interiorul compartimentulu i Cre#terea Dezvoltarea unei eficienei +n comunicri e!teriorul ineficiente cu ai compartimentulu altor structuri i

transmiterii rspunsului la problemele semnalate *easumarea documentelor transmise +n format electronic

incomplet formulate sau aplicate $ lipsa de implicare a personalului $ proceduri de comunicare inadecvate $ carene +n dezvoltarea #i utilizarea sistemului informatic

sesizri al compartimen tului &uiculesc ( u Ion 0 0 " $ "isteme informatice

$ lipsa de motivare +n comunicare $ folosirea neprofesionist a informaiilor obinute $ insuficienta cunoa#tere a intereselor reciproce Standardul #& , Dezvoltarea ierderea $ insuficiena spaiului pentru Core!ponden/a sistemului de documentelor ar=ivarea fizic a 4i ar5i area comunicare pe emise de documentelor suport electronic% compartiment $ proceduri de manipularea complementar *easumarea documentelor insuficient celui pe =rtie responsabilitii cunoscute 4 +nsu#ite anga>ailor $ lipsa 4 necunoa#terea privind emiterea% procedurilor de transmitere #i transmiterea #i ar=ivare a doc9 electronice ar=ivarea documentelor Standardul #' , Dezvoltarea de $ "tabilirea unor $ cunoa#terea deficitar a Ipote2eactiviti +n msuri stadiului actual al dezvoltrii ree aluri conformitate cu neconforme cu +n domeniu stadiul actual al stadiul actual al dezvoltrii #i dezvoltrii #i cunoa#terii +n cunoa#terii +n domeniu domeniu Standardul #( , Reducerea *eraportarea $ motivaie insuficient pentru Semnalarea impactului neregularitilor implicarea +n activitile nere.ularit/ilo neregularitilor compartimentului r $ cultura organizaional nu pune suficient accentul pe conformitate% adecvare la norme% etc9 Standardul #) , ;plicarea *eaplicarea $ procedurile nu au fost

$ "isteme informatice

7ecucean u 'ircea &odescu 'aria

$ "uport electronic pentru transmisie #i stocare baze de date $ "isteme informatice

&uiculesc , u Ion

$ Informri de pe site$ urile autoritilor publice naionale roceduri de semnalare #i tratare neregulariti la nivelul compartimen tului $ Dispoziii

7ecucean u 'ircea

"

7ecucean

Proceduri

procedurilor procedurilor discutate +n prealabil #i4sau elaborate la proprii #i asumate e membrii nivelul entitilor ne+ndeplinirea compartimentului publice #i corect a $ procedurile sau consecinele dezvoltarea de sarcinilor de aplicrii lor nu au fost +nelese proceduri proprii serviciu de membrii compartimentului Standardul #* , "epararea $ *edetectarea $ fisa postului incomplet 4 Separarea activitilor de problemelor incorect atribu/iilor iniiere #i datorit evaluare a unei suprapunerii operaiuni atribuiilor Standardul #+ , ;sigurarea $ Evaluarea $ conflicte anterioare Supra e.5erea funcionalitii difereniat% soluionate neadecvat prin supervizarea subiectiv a $ grila de evaluare incorect 4 activitilor membrilor incomplet derulate +n compartimentului $ evaluare unidirecional subordinea lor $ Evaluarea $ conflicte de interese direct inconstant a activitilor desf#urate Standardul $" , @estionarea $ ;pariia $ obiective nerealiste sau prea Ge!tiunea eficient a abaterilor de la ambiioase abaterilor abaterilor #i realizarea $ evaluarea se realizeaz doar reducerea obiectivelor la final% nu #i pe parcurs riscului de compartimentului apariie a $ *egestionarea la acestora timp a abaterilor Standardul $# , Reducerea Imposibilitatea $ nerecunoa#terea Continuitatea impactului pe conducerii competenelor profesionale acti it/ii care +l au entitilor publice +ntreruperile de locale de a decide activitate asupra politicii de cadre ;pariia unor elemente restrictive legislative Standardul $$ , Dezvoltarea unui $ Derularea unui $ dezvoltarea unor norme de Strate.ii de sistem de control sistem de control control foarte rigide 4 severe control pentru atingerea superficial comparativ cu cerinele obiectivelor activitii specifice Standardul $% , "tabilirea $ Restricionarea $ conflict de interese

u 'ircea

7ecucean u 'ircea

Consilii locale $ ? ale 6edinelor Consiliilor locale $ .i#a postului $Regulament intern $ Evaluare

7ecucean u 'ircea

"

&uiculesc , u Ion &odescu 'aria

roceduri de tratare a abaterilor la nivelul compartimen tului

&uiculesc 0 u Ion &odescu 'aria

(:

7r $ "tat de funciuni

&uiculesc , u Ion &odescu 'aria &odescu (

$ Regulament intern $ rogram de

Acce!ul la re!ur!e

modalitii de accesului la $ evaluri profesionale acces la resursele resurse pentru o tendenioase sau eronate compartimentulu parte din membri i compartimentului $ adoptarea unor proceduri de control #i evaluare nerelevante $ standarde de evaluare neadecvate *4;

'aria

lucru $ Regulamente de acces ( ) ) " $Raport de verificare #i evaluare

Standardul $& , .uncionarea Ineficiena Veri0icarea 4i sistemului de sistemului de e aluarea control #i control controlului evaluare Standardul $' , ;uditul intern se *u este cazul Auditul intern realizeaz la nivelul entitilor publice asociate

*4; *4; *4; *4; *4;

Indicaii pentru completare Coloana 0A condiiile care pot favoriza apariia riscului +n fiecare departament Coloana )A Responsabilul cu gestionarea risculuiA *umele persoanei desemnate Coloana :% 2% 3A Riscului inerenteA B robabilitateaA Estimarea #anselor de apariie #i repetare a riscurilorA o (9 rar% o ,9 puin probabil% o 09 posibil% o )9 foarte probabil% o :9 aproape sigur% B ImpactulA Estimarea impactului asupra risculuiA o (9nesemnificativ% o ,9minor% o 09 moderat% o )9ma>or% o :9critic B E!punereaA o ?aloarea aciunii de risc inerent ca rezultat al produsului dintre impact #i probabilitate Coloana -A "trategia adoptatA 7

C C C C C

;A ;cceptarea riscului (riscul are o e!punere redus) "A "upraveg=erea riscului (riscurile au impact semnificativ% #ansele de apariie 4 repetare foarte reduse% resurse limitate) EA Evitarea riscurilor (eliminarea% restrngerea activitilor care genereaz riscuri) 7A 7ransferarea riscurilor 7rA 7ratarea riscurilor

Coloana 8A Instrumentele de control B IA Informare% EA elaborare de proceduri% 'A monitorizare% RA reevaluarea riscurilor% Coloana (5A Data pn la care instrumentul de control intern trebuie Implementat Coloana ((A Data ultimei revizuiri D data la care a fost analizat ultima data riscul Coloana (,% (0% ()A se completeaz similar cu coloanele :%2%3 ca urmare a revizuirii riscului Coloana (:A denumirea riscurilor reziduale Coloana (2A Observaii PROPUNERE DE INTOCMIRE A HARTII RISCURILOR
unde: Impact 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 1 10 8 6 4 2 2 15 12 9 6 3 3 20 16 12 8 4 4 25 20 15 10 5 5 pr !a!i"itate A S E T Tr acceptare supraveghere evitare transfer tratare