Sunteți pe pagina 1din 22

ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI

şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Maica Domnului – Nămăieşti


ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Sf. Spiridon

2
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Mănăstirea rupestră Cetăţuia

3
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Notă explicativă:
- Pentru identificarea exactă a bisericilor si locaţiei lor, consultaţi şi fişierele „Biserici din
Bucureşti cu Sf moaşte” şi „Biserici din Romania cu Sf moaşte”.
- Există o singură Putere, cea Divină (a lui Dumnezeu), din care El împarte acolo unde
binevoieşte şi cui binevoieşte.

 Icoana Maicii Domnului (una din cele 12 pictate de Sf. Ap. Luca şi adusă la noi de Sf.
Ap. Andrei sau copie minunată) – Mănăstirea Nămăieşti, jud. Argeş, lângă
Câmpulung
 Icoana Maicii Domnului (copie minunată din sec. IV după un original de Sf. Ap. Luca, de
la Muntele Athos) – Mănăstirea “Dintr-un Lemn”, Sat Dezrobiţi, Com. Frânceşti,
jud. Vâlcea
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Naşterea Maicii Domnului – Scaune”,
catapeteasmă (Str. Scaune Nr. 2, în spatele Spit. Colţea, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Elefterie – Biserica “Doamnei”, naos (Calea
Victoriei Nr. 28, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Olari” (Str. Olari Nr. 2, intersecţia Moşilor cu Olari,
Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Grădina Icoanei” (Str. Icoanei, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Prodromita” de la Muntele Athos) –
Schitul Darvari (Str. Schitul Darvari Nr. 3, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Prodromita” de la Muntele Athos) –
Biserica „Învierea Domnului, Icoana Maicii Domnului – Prodromiţa şi Sf. Ioan
Gură de Aur” Paraclis al Catedralei Mântuirii Neamului (din spatele Palatului
Parlamentului, intersecţia Str. Izvor cu Cal. 13 Septembrie = Piaţa Arsenalului, vizavi de
Hotelul Marriott, lângă Poşta Puişor, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului şi Icoanele (cele 2) Sf. Nicolae – Biserica “Sf. Nicolae –
Blănari / Şelari” (Universitate, Str. Blănari Nr. 16, Intr. Şelari, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Schitul “Maicilor” (lângă Măn. Antim, Str. Antim Nr. 43,
Bucureşti)
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Biserica “Sf. Vasile” (Cal. Victoriei Nr. 198,
Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului şi Icoana Adormirii Sf. Ana – Biserica Batiştei
(Universitate, Str. Batiştei Nr. 19-21, Bucureşti)
4
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Dr. Cosma şi Damian - Biserica “Sf. Trei
Ierarhi – Colţei” (Universitate, Bd. Brătianu Nr. 1, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Elefterie – Nou” (Metrou Eroilor, Operă, Str.
Sf. Elefterie Nr. 1-3, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului (“Odighitria – Îndrumătoarea”, venită în România de la Mt.
Athos pe la 1666, pictată acolo pe la 1459, soră cu icoana făcătoare de minuni omonimă de
la Mănăst. “Sf. Xenofont” din Mt. Athos) – Mănăstirea “Sf. Nicolae – Mihai Vodă”
(Metrou Izvor, Str. Sapienţei Nr. 4, Bucureşti)
 Icoana Sf. Vasile cel Mare, Icoana Sf. Nicolae ş.a. – Mănăstirea “Sf. Nicolae –
Mihai Vodă” (Metrou Izvor, Str. Sapienţei Nr. 4, Bucureşti) [în altar]
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Zlătari (vizavi de Magazinul Victoria, CEC-ul Mare,
Cal. Victoriei Nr. 12, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi – Plevna” (zona Pţa. Kogălniceanu,
Facult. Drept, Str. Sf. Constantin Nr. 33, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Catedrala Patriarhiei, Bucureşti (copie minunată după
Icoana pictată de Sf. Ap. Luca de la Măn. Kykkos din Cipru; la iconostasul stg din faţa
altarului sau în altar)
 Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi cea de la catapeteasmă) şi Icoana Sf.
Parascheva (care a plâns) – Biserica “Adormirea Maicii Domnului – Precupeţii Noi”
(Str. Gral. Broşteanu Nr. 12, vizavi de ASE - intrarea din Cal. Dorobanţi, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului şi cea a Sf. Alexie – Biserica “Sf. Alexie” (Cal. şerban Vodă
Nr. 123, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului (“Pantanassa - Vindecătoarea”, copie fidelă, făcătoare de
minuni după originalul de la Măn. Vatoped, Mt. Athos) - Biserica “Sf. Nicolae - Rusă, a
Studenţilor” (Universitate, Str. Ion Ghica Nr. 9, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului - Biserica “Dichiu” (Str. Icoanei Nr. 72, Bucureşti; copie
după “Madona Neagră” protectoarea Poloniei)
 Icoana Maicii Domnului - Catedrala Mitropolitană “Sf. Spiridon Nou” (de la Pţa.
Unirii, pe Bd. “D. Cantemir”, Cal. şerban Vodă Nr. 29, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Mănăstirea Plumbuita, Bucureşti (Str.
Plumbuita Nr. 58)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Înălţarea Domnului – Teiul Doamnei”,
Bucureşti (Str. Doamna Ghica Nr. 1)
5
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf.Gheorghe – Mărţişor”, Bucureşti (Str.


Mărţişor Nr. 63, vizavi de fosta Măn. Văcăreşti, în apropiere de benzinăria Big Berceni)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Părinţi Ioachim şi Ana – a Târgului de
Afară”, Bucureşti (lângă Foişorul de Foc)
 Icoana Maicii Domnului („Kazanskaya”) – Biserica „Adormirea Maicii Domnului /
Sf. Haralambie – Flămânda”, Bucureşti, Str. Olimpului Nr. 17 (de la intersecţia Bd.
Dimitrie Cantemir cu Bd. Mărăşeşti, înspre Parcul Carol)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. Nicolae / Sf.
Cuv. Parascheva şi Sf. Grigorie Decapolitul - Hagiu”, Bucureşti (Str. Traian, Nr. 142
<lângă Hala/Piaţa Traian, intersecţia Căii Călăraşilor cu Str. Traian>)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Gheorghe – Nou” (Pţa. Sf. Gheorghe, Bd.
Brătianu Nr. 27, Km 0, Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului şi Sf Nicolae –
Radu Ceauşu”, Bucureşti (Str. Radu Ceauşu, Nr. 6)
 Icoana Maicii Domnului „Grabnic-ascultătoare” (copie în mărime naturală executată
de părinții mănăstirii de acolo, după Icoana făcătoare de minuni „Grabnic-
ascultătoare = Gorgoypikoos” din Mănăst. Dohiariu, Mt. Athos) – Biserica “Sf.
Grigorie Palama – Politehnica” (Splaiul Independenţei, Nr. 313, la circa un kilometru de
Podul Grozăveşti, pe malul drept al Dâmboviţei, lângă aleea principală de intrare în incinta
Universităţii Politehnica Bucureşti)
 Icoana Maicii Domnului (copie după „Vimatarissa = Ctitoriţa = Ocrotitoarea
Bisericii lui Hristos” de la Mt. Athos) şi Icoana Maicii Domnului (copie după
„Pantanassa” de la Mt. Athos), precum şi Icoana Maicii Domnului (copie după
„Plângătoarea” de la Boian, Ucraina) – Biserica “Sf. Ap. Petru si Pavel + Sf. Mc.
Ecaterina - Belvedere” [cartier Regie, Str. Cărvunarilor, Nr. 2 / pe strada cu maternitatea
Giuleşti, in spatele mag. Bricostore-Orhideea, Metrou “Grozăveşti” sau “Crângaşi”]
 Icoana Sf. Parascheva - Biserica “Sf. Vineri Nouă / Herasca” (Strada Olteni, nr.12;
10 min pe jos de la Pţa. Unirii, 400 m de la Biblioteca Naţională)
 Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Mina” (Cal. Călăraşilor, Str. C.F. Robescu Nr. 18 A,
Bucureşti) (cea de la catapeteasmă, din dreapta)
 Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Anton – Curtea Veche” (Hanul lui
Manuc, Bucureşti)

6
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Gheorghe – Vechi” (în spatele Mag.
Cocor, Cal. Moşilor Nr. 36, Bucureşti)
 Icoana Sf. Spiridon – Biserica “Sf. Spiridon Vechi-Operetă”, Bucureşti
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Mărcuţa (din şos. Pantelimon, vizavi de Spit. „Sf.
Pantelimon”, Str. Mănăstirii Mărcuţa - fostă Genţianei)
 Icoana Sf. Filofteia – Biserica “Buna Vestire, Sf. Parascheva şi Sf. Filofteia -
Dobroteasa”, Bucureşti (Bd. Mircea Vodă Nr. 35A, lângă Camera de Comerţ)
 Icoana Sf. Filofteia – Mănăstirea “Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti (Str. Antim Nr.
29)
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea „Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti (Str. Antim Nr. 29,
în muzeul mănăstirii)
 Icoana Sf. Nectarie - Paraclisul Centrului „Patriarh Justinian Marina”, Bucureşti
(Str. Pajurei, Nr. 3 B; staţia „Piaţa Pajura” pe linia trolee 65, 86 luate de la Gară sau
Universitate sau din Pţa. Chibrit - capăt 300 / Metrou 1Mai ori de la Metrou “Jiului”: de la
Pţa. Pajura 200 m, înapoi pe partea pieţii, troiţă de lemn între 2 blocuri cu 4 etaje)
 Icoana Sf. Fanurie – Biserica „Grecească - Buna Vestire” (Bd. Pache Protopopescu
Nr. 1, in vecinătatea Ambasadei Greciei)
 Icoana Sf. Nicolae – Biserica „Bunavestire şi Sf. Nicolae - Cărămidarii de Sus”
(Șos. Grozăveşti, Nr. 7, lângă Metrou „Grozăveşti”)
 Icoanele (izvorâtoare de mir) Sf. Efrem cel Nou, Mc. Paraschevi, Maicii Domnului şi
Mântuitorului - Paraclisul Sf. Efrem cel Nou (Str. Bodeşti, Nr. 3, Bl. K7, Sc. A, Parter,
Ap.1, Interfon 01C, lângă Parcul Morarilor, aproape de Metrou ”Costin Georgian”, aduse
periodic de la Mănăstirea Sihăstria Rarăului sau Str. Mizil, Nr. 50 K , staţia de tramvai
IOR 2, Tramvaie 40, 27, 23 / icoane autentice, dar preot caterisit !)
 Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Biserica “Sf. Petru şi Pavel - Basarab”,
Ploieşti (Str. M. Basarab, Cartier “M. Bravu”, capătul autobuz 5, luat de la Hale)
 Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Biserica “Maica Precista”, Ploieşti (Str.
Armoniei, lângă Teatrul de Copii şi Hotelul Prahova)
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare, “Siriaca” <prăznuită în Vinerea
Izvorului Tămăduirii> şi din paraclis) – Mănăstirea Ghighiu, Sat Ghighiu, Com.
Bărcăneşti, jud. Prahova
 Icoana Maicii Domnului (de la iconostasul din faţa altarului, stg.) – Mănăstirea
Pissiota (Crivina), Com. Poienarii Burchii, jud. Prahova (lângă Ploieşti)
7
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului (adusă de la Sf. Mormânt) – Schitul “Sf. Maria Cricov –
Jercălăi”, lângă Urlaţi, jud. Prahova
 Icoana Maicii Domnului – Comuna Măneciu Pămînteni, jud. Prahova
 Icoana Maicii Domnului (a „Milostivirii”) – Mănăstirea Suzana, Com. Măneciu,
jud. Prahova
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Crasna, Com. Crasna, jud. Prahova (lângă
Slănic)
 Troiţă şi Paraclisul „Sf. Nectarie”(pe locul unor Teofanii din 1935 – D-zeu. S-a arătat
Mariei Petre <1923-1996>, “fecioara de la Parepa”) – în incinta Mănăstirii “Sf. Treime”,
Sat Parepa-Ruşani, Com. Colceag, jud. Prahova
 Mănăstirea Caraiman – Buşteni, jud. Prahova (loc tămăduitor - copacul candelabru,
apariţie a Maicii Domnului)
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Cernica, Com. Cernica, jud. Ilfov (în Biserica „Sf.
Nicolae”, de pe insulă)
 Icoana Sf. Mercurie – Mănăstirea Plătăreşti, Com. Plătăreşti, jud. Ilfov
 Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Parascheva - Mănăstirea ţigăneşti, Com.
Ciolpani, jud. Ilfov
 Icoana Maicii Domnului (din naos) – Mănăstirea Căldăruşani, Sat Lipa, Com.
Gruiu, jud. Ilfov
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2: cea din biserica mare şi „Apărătoarea Mănăstirii”
din scorbura stejarului secular de pe malul lacului / loc de Putere) şi Icoana
Mântuitorului („Domnul Minunat”) – Mănăstirea Pasărea, Com. Brăneşti, jud.
Ilfov
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Cimitirului din Comuna Gruiu, Sat Siliştea
Snagovului, jud. Ilfov
 Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, Com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa
 Mănăstirea Peştera Ialomiţei – Com. Moroieni, jud. Dâmboviţa (loc tămăduitor)
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2 : cea ortodoxă şi cea catolică) – Mănăstirea
Cetăţuia, Com. Cetăţeni, jud. Argeş
 Peştera Moşului, Stânca Dorinţelor ş.a. – Mănăstirea Cetăţuia, Com. Cetăţeni,
jud. Argeş (locuri tămăduitoare şi de Putere din vremuri predacice)
 Peştera Cuv. Ioanichie Schimonahul (sec. XVII) – Sihăstria “Valea Chiliilor”
Muscel, jud. Argeş (loc tămăduitor pe versantul muntelui de la Mănăstirea Cetăţuia)
8
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Schitul rupestru Corbii de Piatră – Sat Corbi, jud. Argeş (lângă Domneşti, locuri
tămăduitoare şi de Putere din vremuri predacice)
 Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi o a 2-a, mică, în raclă) – Mănăstirea
“Negru Vodă”, Câmpulung, jud. Argeş
 Troiţa (apariţie a Maicii Domnului şi a chipului lui Iisus) – Mănăstirea „Sf.
Treime/Înfricoşata Judecată”, Sat Prodăneşti, Com. Ioneşti/Buzoieşti, jud.
Argeş
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Glavacioc, Com. ştefan cel Mare, jud. Argeş
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Cotmeana, Com. Cotmeana, jud. Argeş
 Icoana Maicii Domnului („Zastupniţa – Ocrotitoarea”) – Mănăstirea Robaia, Com.
Muşăteşti, jud. Argeş
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Trivale, Piteşti (str. Trivale, nr. 71, lângă
Parcul Trivale), jud. Argeş
 Icoana Maicii Domnului – “Schitul Sf. Treime - Beştelei”, Piteşti (str. Scoroboaia,
lângă Muzeul Judeţean), jud. Argeş
 Icoana Maicii Domnului – Schitul „Sfinţii Ioan şi Nectarie”, Sat Brădetu, Com.
Brăduleţ, jud. Argeş
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Madona Dudu”, Craiova
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Brâncoveni, Com. Brâncoveni, jud. Olt
 Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Căluiu, sat Călui, com. Oboga, jud. Olt
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Alexandria, jud.
Teleorman
 Icoanele: Maicii Domnului, Mântuitorului, Sfinţilor Pantelimon, Ioan Botezătorul,
Andrei, Nicolae, Dimitrie, Haralambie ş.a. , crucea din altar (izvorâtoare de mir) –
Mănăstirea “Sf. Pantelimon”, Com. Siliştea-Gumeşti, jud. Teleorman (lângă Roşiorii
de Vede)
 Icoana Maicii Domnului (“Mângâietoarea”) – Biserica Satului Balaci, jud.
Teleorman
 Icoana Maicii Domnului (“Smolenskaya”) – Mănăstirea Surpatele, Com.
Frânceşti, Sat Surpatele, jud. Vâlcea
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Govora, Com. Mihăieşti, jud. Vâlcea
 Icoana Maicii Domnului – Schit Ostrov, Călimăneşti, jud. Vâlcea

9
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului („Odighitria”) (?) şi Peştera Sf. Grigorie


Decapolitul/Vânturariţa (loc de Putere) – Mănăstirea Bistriţa, Sat Bistriţa, Com.
Costeşti, jud. Vâlcea
 Icoana Mântuitorului (pe stâncă) – Schit Pahomie, Com. Bărbăteşti, jud. Vâlcea
 Peştera (Paraclis) Sf. Antonie de la Iezeru – Schit Iezeru, Sat Cheia, Băile
Olăneşti (loc tămăduitor)
 Crucea de pe Muntele Cozia - (loc tămăduitor)
 Peşterile Cuv. Daniil şi Misail – Mănăstirea Turnu, Călimăneşti, jud. Vâlcea (locuri
tămăduitoare)
 Peştera Cuv. Neofit Sihastrul şi cea a Cuv. Meletie Sihastrul (cu un izvor
tămăduitor) – Mănăstirea Stânişoara – Nucet, Sat Păusa (gara Jiblea), lângă
Mănăstirea Turnu – Călimăneşti, jud. Vâlcea (locuri tămăduitoare)
 Icoana Maicii Domnului (”Grabnic Ascultătoare”, copie minunată după originalul de la
Mt. Athos, Măn. Dochiariu) – Mănăstirea Lainici, comuna Schela, sat Sâmbotin, jud.
Gorj
 Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Muşeteşti, jud. Gorj
 Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Nicodim de la Tismana (loc tămăduitor) –
Mănăstirea Tismana, Com. Tismana, jud. Gorj
 Peştera Muierilor, Com. Baia de Fier, jud. Gorj - loc tămăduitor
 Mănăstirea Maglavit – Com. Maglavit (lângă Calafat), jud. Dolj (loc de Putere,
teofanie a “Moşului - Cel Vechi de Zile” în faţa lui Petrache Lupu, 1938; aici aflându-se şi
mormântul acestuia)
 Icoana Sf. Nicolae - Com. Melineşti, jud. Dolj [?]
 Icoana Mântuitorului (Chipul de pe Sf. Mahramă care închide / deschide ochii,
soră cu cea aflată în Biserica „Sf. Elefterie - Nou” din Bucureşti) şi Icoana Sf.
Nicolae – Schitul „Sf. Nicolae” din Giurgiu (str. Mircea cel Bătrân, nr. 38-40), jud.
Giurgiu
 Icoana Maicii Domnului şi cea a Învierii – Biserica din Letca Nouă, jud. Giurgiu
(lângă Ghimpaţi)
 Icoana Maicii Domnului – Schitul „Sf. Ioan Rusul”, Com. Slobozia, jud. Giurgiu
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Comana, Com. Comana, jud. Giurgiu
 Biserica satului – Sat Dimitrie Cantemir, jud. Giurgiu (loc tămăduitor)

10
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Biserica Satului Drăgănescu, jud. Giurgiu (loc de Putere), pictată de Părintele Arsenie
Boca, maxitaxi luat de la capătul Căii Rahova [tramvaiul 32] (intersectia cu Antiaeriană)
spre Mihăileşti (trecand prin Bragadiru, apoi Cornetu), de aici la dreapta pe jos cam 1 km
 Crucea de la Coslogeni (din 1620, pe locul unei “pietre de credinţă”) – Schitul „Izvorul
Tămăduirii”, Sat Coslogeni, Com. Dichiseni, jud. Călăraşi (pe şos. Călăraşi – Feteşti;
loc tămăduitor)
 Icoanele Sf. Ioan Botezătorul (cele 2) – Bis. “Sf. Împăraţi”, Sat Răzvani, jud.
Călăraşi (lângă Lehliu)
 Icoana Maicii Domnului şi cea a Mântuitorului – Com. Tăuşani, jud. Călăraşi
 Icoana Sf. Nicolae – Sat Biţina, Com. Moviliţa, jud. Ialomiţa (lângă Urziceni)
 Icoana Maicii Domnului – Catedrala Episcopiei din Constanţa (Str. Arhiepiscopiei Nr.
35, lângă Cazinou)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Sf. Nicolae” din localitatea 23 August, jud.
Constanţa [?]
 Crucile (cele 2) şi Icoana Maicii Domnului (din pronaos) – Mănăstirea Dervent,
Com. Ostrov, jud. Constanţa
 Icoana Maicii Domnului (copie făcătoare de minuni după Icoana „Maica Domnului –
Potoleşte întristările noastre” din Rusia) - Mănăstirea “Sf. Ioan Botezătorul – Lipniţa”,
Com. Lipniţa, jud. Constanţa (între Măn. Dervent şi Măn. Peştera Sf. Andrei)
 Icoana Maicii Domnului (copie făcătoare de minuni după Icoana „Maica Domnului –
Grabnic Ascultătoare” de la Mănăst. Dohiariu din Mt. Athos - Mănăstirea „Sf. Cuv.
Dionisie cel Smerit”, com. Târguşor, jud. Constanţa
 Icoana Maicii Domnului (copie făcătoare de minuni după icoana de la Mănăstirea Mihai
Vodă din Bucureşti) – Schitul Strunga, Sat Strunga, Com. Oltina, jud. Constanta
 Icoana Sf. Xenia – Mănăstirea Colilia, Sat Colelia, jud. Constanţa
 Peştera Sf. Ap. Andrei – Mănăstirea “Peştera Sf. Andrei”, Com. Ion Corvin, jud.
Constanţa (loc tămăduitor)
 Peştera Sf. Ioan Casian – Mănăstirea “Peştera Sf. Ioan Casian”, Com. Târguşor,
Sat Casieni, jud. Constanţa (loc tămăduitor, “Dealul Casienilor” din Cheile Dobrogei)
 Bisericuţele rupestre “din cretă” – Basarabi, Com. Murfatlar, jud. Constanţa
(locuri de Putere şi tămăduitoare)
 Complexul rupestru – Com. Dumbrăveni, jud. Constanţa (locuri de Putere şi
tămăduitoare)
11
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoanele Maicii Domnului (“Eleusa”, din biserica mare şi “A Soldatului


-Nerosaiscaia”, din paraclis) şi cea a Mântuitorului “care se curăţă singură” (din
biserica mare) – Mănăstirea Celic Dere, Sat Teliţa, Com. Frecăţei, jud. Tulcea
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Saon, Com. Niculiţel, jud. Tulcea (din
biserica veche, a paraclisului)
 Icoana Maicii Domnului („Kazanskaya”) – Mănăstirea Ortodoxă Lipovenească
„Vovidenia = Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” (de rit vechi; de maici), com.
Slava Rusă, jud. Tulcea
 Icoană minunată - Mănăstirea ”Izvorul Tămăduirii - Măcin”, lângă oraşul Măcin
(pe drumul spre Cerna), jud. Tulcea
 Martiriconul de la Niculiţel – sat Niculiţel, jud. Tulcea (loc de Putere unde au fost
descoperiţi în 1971 cei 4 Sfinţi Martiri aflaţi azi la Măn. Cocoşu, alături de alţi 2 Sfinţi Martiri,
mai vechi), tot aici în sat aflându-se şi Biserica „Sf. Atanasie cel Mare” (loc de Putere),
precum şi alte Locuri de Putere, întreaga zonă fiind numită din vechime ”Grădina lui
Dumnezeu”
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Săraca, Com. şemlacu Mic, jud. Timiş
 Icoana Maicii Domnului (din tronul de lemn aurit) – Mănăstirea “Sf. Gheorghe”
(ortodoxă sârbă), Sat Birda, Com. Gătaia, jud. Timiş (lângă Deta)
 Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Ilie – Schitul Călugăra, Com. Ciclova
Montană (lângă Oraviţa), jud. Caraş-Severin
 Icoana Sf. Treimi – Schit “Piatra Scrisă”, Com. Armeniş, jud. Caraş-Severin
 Icoana Maicii Domnului (Odighitria) – Biserica Satului Măru, jud. Caraş-Severin
(lângă Caransebeş)
 Icoana Maicii Domnului („Semenica”) – Mănăstirea “Sf. Ilie” din Semenic, jud.
Caraş-Severin
 Icoana Maicii Domnului - Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ersig, jud.
Caraş-Severin (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie minunată după icoana de
acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica [greco-catolică] Satului Scăiuş, Com. Fârliug,
jud. Caraş-Severin
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Izbuc, Sat Călugări (Ponoarele), Com.
Cărpineţ, jud. Bihor

12
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului (copie modernă litografiată după icoana “Kazanskaya”)


– Schitul “Sf. Ioan Botezătorul şi Sf. Teodora de la Sihla - Huta”, Com. Huta /
Finiş, jud. Bihor (lângă Beiuş)
 şimian, jud. Bihor – loc de Putere (apariţii Marianice şi Teofanice, pe linia şumuleu,
Fatima, Mejdugorje)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Nicula, Com. Fizeşu Gherlii, jud. Cluj
 Icoana Maicii Domnului (“Dulcele Sărut” sau „Sora Geamănă” [a icoanei de la
Măn. Nicula]) – Mănăstirea Strâmba, Sat Stupini - Păduriş, Com. Hida, jud. Sălaj
(lângă Zalău)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bic, jud. Sălaj (lângă şimleul Silvaniei)
 Nuşfalău, jud. Sălaj – „Muntele Sf. Treimi” / loc de Putere (apariţii Marianice şi
Teofanice, pe linia şumuleu, Fatima, Mejdugorje)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomireşti, Com. Dragomireşti, jud.
Maramureş
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Rohia (Paraclisul Bisericii Noi), Sat Rohia (Tg.
Lăpuş), jud. Maramureş
 Icoana Maicii Domnului (Eleusa) – Mănăstirea Parva, jud. Bistriţa-Năsăud
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Sat Uioara de Sus, jud. Mureş
 Mănăstirea Sânmartinu de Câmpie – Com. Răciu, jud. Mureş (loc de Putere, tradiţia
cere ca biserica să fie înconjurată de 3 ori)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Hodoş – Bodrog, Com. Felnac, jud. Arad
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bezdin, Sat Munar, jud. Arad (?)
 Icoana Maicii Domnului (1668) – Biserica catolică „Sf. Maria” din Com. Radna
(lângă Lipova), jud. Arad
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lupşa, Com. Lupşa, jud. Alba (adusă de la
Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie minunată după icoana de acolo, “Paramythia –
Mângâietoarea”)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Oaşa, Sat Tău-Bistra, Com. şugag, jud. Alba
(adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie minunată după icoana de acolo,
“Pantanassa - Vindecătoarea”)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râmeţ, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped –
Mt. Athos, copie minunată după icoana de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bixad, Com. Bixad, jud. Satu Mare
13
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Statuia Mântuitorului şi a Maicii Domnului – Mânăstirea Catolică Franciscană,


Com. şumuleu, lângă Miercurea Ciuc, jud. Harghita (şi loc de Putere)
 Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Ioan de la Prislop (loc de Putere) –
Mănăstirea Prislop, Sat Silvaşu de Sus (Haţeg), Com. Prislop, jud. Hunedoara
 Biserica din Comuna Densuş, jud. Hunedoara (loc de Putere din vremuri predacice;
cea mai veche biserică din România)
 Icoana Maicii Domnului (Rugătoarea) - Biserica “Sf. Treime – Pe Tocile / Șchei”
din Braşov, jud. Braşov (str. Dr. V. Saftu, nr. 57)
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Predeal, jud. Braşov
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Com. Voila, Sat Sâmbăta
de Sus, jud. Braşov
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dejani, Sat Dejani, Com. Recea, jud. Braşov
(lângă Făgăraş)
 Peştera «Templului Ursitelor» – Mănăstirea «Săpată în Piatră», Dealul Pleşu, Sat
şinca Veche, jud. Braşov (loc tămăduitor şi de Putere din vremuri predacice; între Braşov
şi Făgăraş, lângă Perşani)
 Icoana Maicii Domnului (copie făcătoare de minuni după icoana de la Măn. Mihai Vodă
din Bucureşti) – Biserica “Sf. Ioan Iacob Hozevitul” din Sibiu (str. Dealului), jud.
Sibiu
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Vovidenia, Sat Luncani, Com. Vânători, jud.
Bacău
 Icoana Maicii Domnului (“Zburătoarea – Care a Zburat”) – Mănăstirea Măgura
Ocnei, jud. Bacău
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2) - Mănăstirea Runc din Buhuşi (str. Runc, nr. 7),
jud. Bacău
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea ”Răducanu - Buna Vestire” din Târgu Ocna,
jud. Bacău
 Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Ciolpani din Buhuşi (str. Ciolpani, nr. 9), jud. Bacău
 Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Catedrala Episcopiei Buzău
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Banului”, Buzău, jud. Buzău
 Biserica “Sf. Filofteia”, Buzău (loc tămăduitor)
 Icoana Maicii Domnului – Schitul Cetăţuia (lângă Măn. Ciolanu), Com. Tisău, jud.
Buzău
14
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoanele Maicii Domnului (cele 2: cea mare - copie minunată după cea de la Dălhăuţi şi
cea mai mică din altar) – Mănăstirea Răteşti, Sat Răteşti, Com. Berca, jud. Buzău
 Icoana Maicii Domnului – Biserica din Satul Aluniş, jud. Buzău
 Bisericuţele rupestre – Zona Aluniş, Fişti, Colţi, Bozioru, Nucu, Colţii Tainiţei,
Lacul Goteş, Crucea Spătarului, Peştera lui Iosif, Chilia lui Dionisie Torcătorul,
Agatonul Nou, Agatonul Vechi, ţara Luanei etc jud. Buzău (străvechi locuri
tămăduitoare şi de Putere din vremuri predacice)
 Crucea “Manafului” (loc de Putere precreştin, templu al Soarelui, inscripţii nedescifrate,
menţionat de Densuşianu în “Dacia preistorică”, creştinat prin resculptare parţială la 1857)
– Sat Greceanca, jud. Buzău, lângă Com. Breaza
 Chilia lui Ambrozie din Dealul Mare zona Piatra şoimului (loc de Putere precreştin) – Sat
Năeni, jud. Buzău
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Com. Cuca, jud. Vaslui
 Icoana Maicii Domnului (“Tânguirea Maicii Domnului”) – Mănăstirea
“Acoperământul Maicii Domnului”, Sat Gârceni, Com. Mălineşti - Gârceni, jud.
Vaslui (lângă Vaslui)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Floreşti, Sat Floreşti, Com. Poieneşti, jud.
Vaslui
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bujoreni, Com. Zorleni, jud. Vaslui
 Icoana Maicii Domnului (“Lidianca” sau “Închinătoarea”, icoană de tipul
„Îndrumătoarea / Odighitria”, prăznuită pe 9 iulie) şi a Sf. Gheorghe de pe versoul
celei dintâi – Mănăstirea Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului “Cu 3 Mâini-Trihirusa” – Biserica „Sf. Gheorghe” din
incinta Mănăstirii Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Giurgeni, Roman, jud. Neamţ
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Pângăraţi, Com. Pângăraţi, jud.
Neamţ
 Icoana Sf. Ana cu Maica Domnului – Mănăstirea Bistriţa, Sat Bistriţa, Com.
Alexandru cel Bun, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului (“Iconiţa”) – Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, Sat
Scăricica, jud. Neamţ
 Peştera Sf. Chiriac de la Bisericani (prăznuit pe 31 decembrie) şi cea a Sf. Iosif –
Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. Neamţ (locuri tămăduitoare)
15
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului (sec. XVI) – Mănăstirea Văratec, Com. Agapia, Sat Văratec
jud. Neamţ
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserică şi “Tânguirea” de la fântână) şi Icoana
Mântuitorului (cea mică) – Mănăstirea Agapia, Com. Agapia, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului (“Axionita”)– Mănăstirea Sihăstria, Com. Pipirig, jud.
Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Trifeşti-Roman, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Durău, Com. Ceahlău, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Petru Vodă, Com. Poiana Teiului, jud.
Neamţ
 Icoana Maicii Domnului (“Cipriota”) – Mănăstirea Secu, Com. Vânători, jud.
Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Horaiţa, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului – Schitul Horăicioara, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului - Schitul Icoana, Com. Vânători, jud. Neamţ
 Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portăriţa” de la Mt. Athos) –
Biserica “Sf. Spiridon” a spitalului judeţean din Piatra Neamţ, jud. Neamţ
 Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Almaş, Sat Almaş, Com. Gârcina, jud. Neamţ
 Icoana Sf. Zenovie – Mănăstirea Nechit, Com. Borleşti, jud. Neamţ
 Peştera Sf. Teodora de la Sihla – Schitul Sihla, Com. Vânători, jud. Neamţ (loc
tămăduitor)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi”, Gura Humorului, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului (“Madona Neagră”, copie minunată după „Czestochowa”
Polonia) – Biserica Catolică Minor din Cacica (Gura Humorului), jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Greco Catolică din Cacica (Gura Humorului),
jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Putnei (biserica veche, cea mică din
piatră), Com. Putna, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (copie) – Mănăstirea Sihăstria Putnei (la
subsolul bisericii noi, cea mare din piatră, în Paraclisul „Sf. Ioachim şi Ana”), Com. Putna,
jud. Suceava

16
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei, în prezent în paraclis) – Mănăstirea


Moldoviţa, Com. Vatra Moldoviţei, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei) – Mănăstirea Suceviţa, jud.
Suceava
 Icoana Maicii Domnului şi icoana Sf. Ap. Ev. Ioan şi alte icoane minunate –
Mănăstirea Rarău, Sat Chiril, Com. Crucea, jud. Suceava (lângă Câmpulung
Moldovenesc, pe Mt. Rarău)
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2) + Icoanele (izvorâtoare de mir) Sf. Efrem cel Nou,
Mc. Paraschevi, Maicii Domnului şi Mântuitorului – Mănăstirea Sihăstria
Rarăului, Sat Chiril, Com. Crucea, jud. Suceava (lângă Câmpulung Moldovenesc, pe
Mt. Rarău)
 Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portăriţa” de la Mt. Athos) –
Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Com. Rădăşeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomirna, comuna Dragomirna, jud.
Suceava
 Icoanele Catapetesmei – Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Ioan de la Râşca – Mănăstirea Râşca, Com.
Râşca, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Spitalului Judeţean din Suceava, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Slatina, jud. Suceava
 Icoana Mântuitorului (din muzeul mănăstirii) – Mănăstirea Moldoviţa, jud. Suceava
 Troiţă (pe locul unde S-a arătat Sf. Treime) – Schitul Pojorâta (Corlăţeni), Com.
Pojorâta, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului (copie după cea de la Poceaev) – Biserica din Com.
Ulma, jud. Suceava
 Icoanele din Muzeul din Pronaos – Mănăstirea Bogdana, Rădăuţi, jud. Suceava
 Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Cămârzani, Sat Cămârzani, Com. Vadu
Moldovei/Ciumuleşti, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
 Chilia peşteră a Sf. Daniil Sihastrul – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud.
Suceava (loc de Putere)
 Mănăstirea Hagigadar (“a Dorinţelor”) – Suceava, jud. Suceava (biserică
armenească, loc tămăduitor)
 Icoana Maicii Domnului – Schitul Cozancea, Com. Suliţa, jud. Botoşani
17
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului - Mănăstirea Vorona, comuna Vorona, jud. Botoşani


 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Voronei, comuna Vorona, jud.
Botoşani
 Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Gorovei, Sat Gorovei, Com. Vârfu
Câmpului (lângă Dorohoi), jud. Botoşani
 Icoanele Maicii Domnului (“Prodromita” şi cea din Paraclis) – Mănăstirea Valea
Neagră, Com. Herăstrău/Nistoreşti, jud. Vrancea
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Lepşa, Com. Tulnici, jud. Vrancea
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dălhăuţi, Sat Dălhăuţi, Com. Cârligele, jud.
Vrancea (lăngă Focşani)
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare [copie minunată după cea de la
Dălhăuţi] şi cea din biserica veche [?]) – Mănăstirea Poiana Mărului, Sat Jitia de Jos,
Com. Jitia, jud. Vrancea
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Mitropoliei din Iaşi (Bd. ştefan cel Mare Nr. 16)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Golia, Iaşi (Str. Cuza Vodă Nr. 51)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Socola, Iaşi
 Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Bucium, Iaşi (Str. Păun Nr.
14)
 Icoanele (cele 2) Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, Iaşi
 Icoana Mântuitorului şi icoana Maicii Domnului (care plâng; minune neconfimată
oficial) - Biserica „Sf. Nectarie” din cartierul „Alexandru cel Bun”, Iaşi
 Icoana Sf. Spiridon - Biserica “Sf. Spiridon” (din cadrul Spit. “Sf. Spiridon”), Iaşi
(Bd. Independenţei Nr. 1, Pţa. Unirii)
 Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Andrei şi Mina”, Iaşi (lângă Palatul de Cultură)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dobrovăţ, Com. Dobrovăţ, jud. Iaşi
 Icoanele Maicii Domnului (cele 3), Icoana Mântuitorului şi Icoana Sf. Ioan
Botezătorul – Mănăstirea Hadâmbu, Com. Mogoşeşti, jud. Iaşi
 Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Pârcovaci (lângă Hârlău), jud. Iaşi
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Miclăuşeni, Com. Butea, jud. Iaşi
 Icoana Maicii Domnului („Iviriţa”) – Mănăstirea „Sf Ioan Teologul – Vlădiceni”,
Sat Vlădiceni, Com. Tomeşti, jud. Iaşi
 Icoana Sf. Nicolae – Biserica „Sf. Nicolae”, com. Valea Seacă, jud. Iaşi [sau jud.
Bacău?] (copie după o icoană minunată din Rusia)
18
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Mavromolu, Galaţi, jud. Galaţi


 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Sat Adam, Com. Drăguşeni, jud.
Galaţi
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Paşcani, Com. Vlădeşti, jud. Galaţi
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Comuna Smulţi, jud. Galaţi
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Vladimireşti, com. Tudor Vladimirescu, jud.
Galaţi
 ..,

http://www.crestinortodox.ro/Director_web-Biserici_si_parohii-6.html

http://www.util21.ro/institutii/lista-de-biserici-din-Bucuresti.htm

http://dmoz.org/World/Rom%C3%A2n%C4%83/Societate/Religie_%C5%9Fi_spiritualitate/Cre
%C5%9Ftinism/Ortodoxism/Biserici_%C5%9Fi_Parohii/Europa/Rom%C3%A2nia/Bucure
%C5%9Fti/

Patericuri:
http://www.pateric.ro/

http://www.pateric.ro/category/patericul-egiptean/

http://www.pateric.ro/category/patericul-sfintilor-batrini/

http://www.nistea.com/pateric.html

http://www.pateric.ro/category/patericul-atonit/

http://www.pateric.ro/category/patericul-de-la-optina/

19
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

http://www.pateric.ro/category/patericul-lavrei-pesterilor-de-la-kiev/

http://www.pateric.ro/category/patericul-solovetului/

http://www.pateric.ro/category/patericul-georgian/

http://www.pateric.ro/category/patericul-secolului-xx/

s.c.l.

Vietile Sfintilor:

http://www.credo.ro/proloage.php?l=Septembrie

http://paginiortodoxe.tripod.com/vieti.html

http://www.calendar-ortodox.ro/

http://bibliotecaortodoxa.blogspot.com/2009/06/stravechea-intelepciune-pustiei-citate.html

http://www.ziddu.com/download/8088870/e.VietileSfintilorOrtodoxiei.Indrumariduhovnicesti.pd
f.html

http://www.crestinism-ortodox.com/heritage/saints/

http://logos.md/category/vietile-sfintilor/

http://www.scribd.com/doc/740748/VIETILE-SFINTILOR-ROMANI

http://www.arcb.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=199

http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti
20
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Filocalia:

http://www.filocalia.ro/

http://www.pateric.ro/category/filocalia-sfintelor-nevointe-ale-desavirsirii-1/

http://logos.md/filocalia/

http://www.misiune-ortodoxa.ro/download/sfintii-parinti-si-alti-parinti-duhovnicesti/vezi-
categorie.html

http://www.sfantul-panteleimon.org/bco/Filocaliile.htm

Istoria lausiaca:

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/paladie-istoria-lausiaca

Evanghelia lui Toma:

http://www.odaiadesus.ro/toma.html

http://www.vangeloditommaso.com/romania/cat042.htm

http://www.scribd.com/doc/3685977/Evanghelii-apocrife-Evanghelia-dup-Toma

http://adicel.webs.com/evangheliadupatoma.htm

21
ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI
şi LOCURI DE PUTERE DIN ROMÂNIA

Rugaciunea inimii:

http://www.pateric.ro/category/rugaciunea-lui-iisus-vol-i-lucrarea-mintii/

http://www.pateric.ro/category/rugaciunea-lui-iisus-miezul-evlaviei-ortodoxe-vol-ii/

Everghetinosul:
Extrase:
http://vatopaidi.wordpress.com/category/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-
%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/romanesc/everghetinos/

Vol. 2:
http://www.scribd.com/doc/19023414/Everghetinos

Dogmatica:
http://www.resurse-ortodoxe.ro/carti-ortodoxe/dogmatica-sf-ioan-damaschin/

22