Sunteți pe pagina 1din 15

Complement simplu 1.

Stadiul III in clasificarea Goligher a hemoroizilor interni semnifica: a) hemoroizi interni congestivi, fara prolaps b) prolaps permanent si ierductibil c) prolaps reductibil spontan d) prolaps reductibil manual e) prolaps ireductibil 2. Tumorile cerebrale intraparenchimatoase: a) Sunt n principal benigne b) Situate mai ales n fosa cranian! medie la copil c) Situate mai ales n emisferele cerebeloase la adult d) "strocitomul este o tumor! cu grad sc!zut de malignitate e) #u pot fi metastaze $. %espre hematoamele cerebrale intraparenchimatoase ap!rute sub tratament anticoagulant sunt adev!rate urm!toarele, cu e&cepia: a) "par n cazul supradoz!rii i'sau al unui puseu de (T" b) Se trateaz! fie prin oprirea anticoagulantului sau continuarea cu heparin! i.v. pe sering! automat! c) %ac! hematomul apare sub tratament cu antivitaminice ), fie se administreaz! vitamina ), fie concentrat de factori protrombinici, funcie de balana risc*beneficiu al fiec!rui caz n parte d) (ematoamele sunt cel mai adesea localizate pe teritoriul arterei cerebrale medii e) +n cazul hematoamelor ap!rute sub tratament cu heparin!, administrarea de sulfat de protamin! este discutabil! ,. -rm!toarele afirmaii sunt adev!rate despre cauzele infarctului cerebral la subiectul t.n!r, /- 01/02I": a) 0ndocardita infecioas! cu emboli cerebrali trebuie suspicionat! n cazurile de "3/ febril b) 2oate s! fie cauzat de cardiopatii emboligene c) 2oate s! fie cauzat de disecii ale arterelor vertebrale sau carotide d) 2oate avea cauze imunologice e) +n cazul diseciei de arter! carotid! se poate nt.lni semnul /laude*4ernard*(orner, prin compresia ple&ului simpatic pericarotidian, contralateral diseciei 5. In cazul unui pacient cu fibrilatie ventriculara aparuta de mai mult de , minute se recomanda ca prima manevra : a) soc electric e&tern, ulterior masa6 cardiac * ventilatie b) administrare de lidocaina c) masa6 cardiac 7 ventilatie, ulterior soc electric e&tern d) amiodarona $88mg iv, ulterior soc electric e) adrenalina 18 mg iv 9. /onduita in cazul infectiilor cu transmitere se&uala :IST) cuprinde urmatoarele, cu e&ceptia a) se vor cauta intotdeauna alte IST b) se vor depista si trata partenerii

c) se va insista asupra masurilor de profila&ie d) prescrierea tratamentului se va face in urma e&amenului clinic e) pacientul va fi chemat la control dupa tratament ;.In cazul stopului cardio respirator se administreaza amiodarona $88 mg iv : a) inaintea primului soc electric bifazic b) dupa primul soc electric bifazic c) inaintea celui de*al doilea soc electric bifazic d) dupa al doilea soc electric bifazic e) dupa al patrulea soc electric bifazic <. =eziunea caracteristica in boala /rohn este: a) granulom )oster b) granulom epiteloid gigantocelular c) granulom =offstein d) necroza cazoasa e) b si d >. 4oala inflamatorie transmurala, care poate afecta tubul digestiv in ansamblu, de la cavitatea bucala pana la anus: a) boala /rohn b) boala ?enetrier c) enterocolita ulcero hemoragica d) sindromul 2eutz*@egers e) diverticuloza ?ecAel 18. Tehnica =ongo in tratamentul chirurgical al hemoroizilor reprezinta: a) herodoidectomie clasica b) ligatura sub control %oppler c) ligatura clasica d) hemoroidope&ie e) ligatura el&atica 11.In clasificarea Borrester a hemoragiilor digestive superioare, gradul II " inseamna: a) hemoragie in 6et b) cheag aderent c) vas vizibil nehemoragic d) fond alb e) hemoragie in panza 12.Semnul radiologic pe care se bazeaza diagnosticul pneumopatiilor infectioase este: a) Cpacitati pulmonare recent aparute b) (ipertransparente pulmonare recent aparute c) /resterea localizata a grosimii peretului toracic d) /alcificari parietale e) =anghete de volum aerat nedecolat 1$. ?asurile profilactice pentru combaterea infectiilor nosocomiale sunt urmatoarele, cu e&ceptia: a) Informarea si formarea personalului sanitar b) Despectarea regulilor de igiena c) -tilizarea corecta a antibioticelor

d) ?asurile de combatere a bacteriilor multirezistente e) Screening*ul periodic in cadrul unitatilor sanitare 1,. -rm!toarele sunt m!suri necesare de management al ischemiilor cerebrale, /- 01/02I": a) Depaus la pat b) /ombaterea hipo&iei i hipotermiei c) ?eninerea poziiei orizontale p.n! la efectuarea unui e&amen %oppler de trunchiuri supraaortice d) Tratarea (T" dac! valorile dep!esc 1<5'118 mm(g e) Didicarea precoce din pat, n m!sura posibilit!ilor 15. In patologia colonului, ttunul poate fi: a) Bactor de risc pentru rectocolita hemoragica b) Bactor de risc pentru boala /rohn c) Bactor protector pentru boala /rohn d) #iciun raspuns corect e) " si 4 19. 2reventia mecanica a trombozei venoase profunde se realizeaza prin : a) administrare de heparinana fractionata b) administrarea de inhibitor selectiv al factorului 1a c) administrarea de anticoagulante orale d) administrarea de heparina calcica e) ridicare precoce din pat dupa operatie 1;. -rmatorii sunt factori de risc pentru IST, cu e&ceptia: a) se&ul masculin b) primele 2 decenii ale vietii se&uale c) nivelul socio*economic nefavorabil d) antecedente de IST e) raporturi se&uale precoce 1<. 0lementul cheie in sindromul hepatopulmonar este: a) platipneea b) dispneea c) tusea d) vomica e) hemoptizia 1>. Sindromul Bitz*(ugh*/urtis: a) este cauzat de infectarea barbatilor cu /hlamEdia trachomatis b) este o colecistita acuta c) este cauzat de infectarea femeilor cu /hlamEdia trachomatis d) este o perihepatita e) este produs de /hlamEdia pneumoniae 28. -rmatoarele afirmatii despre virusul hepatitic " sunt false, cu e&ceptia: a) 0ste virus "D# b) Incubatie 18 saptamani c) Trece la cronicizare d) 0&ista tratament specfic e) Infectia este cel mai adesea simptomatica 21. Infectiile cu #eisseria gonorrhoeae se prefera a fi tratate cu : a) penicilina G

b) c) d) e)

cicline ceftria&ona fluorochinolone aminoglicozide

22. ?E&ovirus influentza / infectaza: a) 2asarile b) /aii c) 2orcii d) ?amiferele marine e) #ici unul de mai sus 2$. Crice deficit neurologic central focal instalat brusc se va considera p.n! la proba contrarie: a) Tumor! cu grad crescut de malignitate b) Tumor! cu grad sc!zut de malignitate c) "ccident vascular cerebral d) "bces cerebral e) Bractur! de baz! de craniu 2,. In cazul socului septic tratamentul ad6uvant este reprezentat de : a) reumplere vasculara b) proteina / activata c) dobutamina d) adrenalina e) noradrelina 25. In scorul /hild* pugh de apreciere a gravitatii cirozei, ciroza /hild 4 are scorul: a) 18*15 puncte b) 5*9 c) ;*> d) ,*5 e) $*, 29. In clasificarea Borrester a hemoragiilor digestive superioare, gradul I 4 inseamna: a) hemoragie in 6et b) cheag aderent c) vas vizibil nehemoragic d) fond alb e) hemoragie in panza 2;. Stopul cardiac prin asistolie este o indicatie a administrarii de : a) adrenalina 1mg im b) adrenalina 18 mg iv c) adrenalina 1mg iv d) amiodarona $88 mg iv e) amiodarona $8 mg im 2<. Starea de soc este caracterizata de : a) cresterea lactatemiei venoase si arteriale b) cresterea lactatemiei arteriale c) cresterea lactatemiei venoase d) alcaloza metabolica e) hipertensiune

2>. /ea mai frecventa infectie oportunista care afecteaza pacientii (I3 pozitiv, aflati in stadiul $ biologic, este: a) 2neumocistoza pulmonara b) Detinita produsa de infectia cu /?3 c) "fectarile neurologice produse de /?3 d) To&oplasmoza cerebrala e) /riptococoza $8. "lternanta compresiilor toracice : ventilatii gura la gura'nas in reanimare cardio pulmonara a adultului este de : a) $8:$ b) $8:2 c) 15:2 d) 188:2 e) 98:$ $1. -rmatoarele cauze ale icterului intrahepatic sunt adevarate, cu e&ceptia: a) "mpulom vaterian b) (epatita c) /iroza hepatica d) Cbstructie e&trinseca de origine tumorala a cailor intrahepatice e) /iroza biliara primitiva $2. 4ilantul biologic realizat in cadrul unei IST poate cuprinde urmatoarele cu e&ceptia: a) monitorizarea temperatura b) realizarea unui prelevat vaginal c) T2(" 7 3%D= d) realizarea unui prelevat ureteral e) serologie (I3 1 si 2 $$. Tratamentul orhiepididimitelor datorate infectiei cu /hlamEdia trachomatis este reprezentat de: a) fluorochinolone b) tetraciclina generatia a 2 a 7 21 zile c) tetraciclina generatia a 2a 7 ; zile d) aminopenicilina 7 acid clavulanic * 18 zile e) macrolid * doza unica $,. -rm!toarele afirmaii sunt adev!rate despre hemoragia meningian! nontraumatic!, /- 01/02I": a) /el mai frecvent este legat! de o ruptur! de anevrism b) 2acientul prezint! cefalee brutal!, F+n lovitur! de tr!znetG c) /efaleea este lent progresiv! d) Sindromul meningian apare inconstant e) -neori pacientul poate prezenta alterarea st!rii de contien! $5. 3irus hepatotrop cu "%#: a) 3(" b) 3(4 c) 3(/ d) 3(% e) 3(0 $9. Sindromul de hipertensiune intracranian!:

a) 2oate provoca decesul prin anga6are cerebral! b) /efaleea este predominant nocturn! c) Tulbur!rile de vedere se manifest! cel mai frecvent prin hemianopsie bitemporal! d) =a e&aminarea fundului de ochi cel mai frecvent nu e&ista modific!ri patologice e) 3!rs!turile sunt n 6et, f!r! efect asupra cefaleei $;. /onform clasificarii /%/, infectia cu (I3 prezinta $ stadii clinice. Stadiul 4 include urmatoarele: a) 288*,>> /%,'mm$ b) H 288mm$ c) primo*infectia d) simptome definind SI%" e) nici una de mai sus $<. In cadrul e&amenului clinic al infectiilor urinare, semnele urinare functionale sunt urmatoarele, cu e&ceptia: a) 2olachiurie b) (ematurie c) Imperiozitate mictionala d) "rsuri mictionale e) %ureri pelviene $>. %urata ferestrei serologice in cazul infectiei cu (I3 este de: a) $*9 saptamani dupa primo*infectie b) 9*< saptamani dupa primo*infectie c) <*18 saptamani dupa primo*infectie d) 18*12 saptamani dupa primo infectie e) mai putin de $ saptamani dupa primo*infectie ,8. 2rincipalacauza a stopului cardiac este : a) into&icatie cu /C b) inec c) infarct miocardic d) into&icatie cu antidepresive triciclice e) traumatism toracic ,1. /are din urmatoarele patologii nu este cauza a hemoragiei digestive superioare: a) -lcerul gastroduodenal b) Sindromul ?allorE*Ieiss c) -lceratii %ieulafoE d) (ipertensiunea portala e) "ngiodisplaziie ,2. +n cazul infarctului cerebral, urm!toarele e&amin!ri trebuie realizate n urgen!, cu e&cepia: a) Dadiografie toracic! b) 0cografie cardiac! i transtoracic!, uneori cu ecografie transesofagian! c) 0co*%oppler cervical d) Dadiografii craniene n inciden! antero*posterioar! i lateral! e) 0)G ,$. Tratamentul de prima intentie in eradicarea (elicobacter pElori cuprinde urmatoarele medicamente: a) inhibitori pompa protonica doza dubla

b) c) d) e)

claritromicina amo&icilina a si c a, b, c

Complement multiplu 51. In fata unei febre acute, urgentele infectioase sunt: a) purpura fulminans b) celulita e&tensiva c) malarie cu 2lasmodium falviparum d) febra la un pacient imunodeprimat e) boala trombembolica 52. Semnele clinice in cazul emboliei pulmonare sunt : a) dispnee b) bradicardie c) hemoptizii d) polipnee e) tuse 5$. Baza secundara de evolutie a =G3 se caracterizeaza prin: a) adenopatii b) tulburari de drenare limfatica c) fibroza d) febra e) alterarea starii generale 5,. Gastroenteritele acute virale: a) Survin in epidemii b) Survin sporadic c) 2ot fi produse de calicivirusuri d) /ontagiozitate scazuta :K) e) 0volutie nefavorabila 55. Tratamentul curativ in Tetanos consta in: a) /uratarea si debridarea plagii b) 3accinare c) Seroterapie d) "ntibioterapie probabilistica e) Intubare 59. In cazul unor pacienti imunodeprimati, pentru limitarea transmiterii sunt instituite urmatoarele masuri de izolare: a) =imitarea circulatiei persoanelor b) Bolosirea materialelor de protectie sterile de catre personalul de ingri6ire c) Spalarea mainilor d) =imitarea transportului pacientului e) 2ermiterea doar a vizitelor rudelor de gradul 1 5;. %ignosticul serologic al sifilisului se poate realiza prin urmatoarele teste: a) 3%D= b) T2(" c) BT" d) 2/D e) T2I 5<. -rmatoarele afirmatii in legatura cu sifilisul secundar sunt adevarate: a) apare la $ saptamani dupa aparitia sancrului b) prezenta rozeolei sifilitice c) alopecie d) hepatosplenomeglie e) adenopatii

,,. /ea mai importanta consecinta a perforatiei unui ulcer gastroduodenal este: a) 2eritonita b) Stenoza c) Sangerare d) 2ancreatita e) (epatita ,5. 2erioada de incubatie in tetanos este in medie de: a) 1 saptamana b) 2 saptamani c) $ saptamani d) , saptamani e) ?ai putin de o saptamana ,9. =eziunea cardiaca aparuta precoce secundar traumatismelor toracice este : a) fractura costala b) volet costal c) pneumotorace d) disectia coronara e) ruptura cupolei diafragmatice ,;. -rm!toarele semne fac parte din semiologia infarctului lacunar multiplu, /- 01/02I": a) Tulbur!ri sfincteriene b) Sindrom piramidal unilateral c) Tulbur!ri de fonaie i deglutiie d) %emen! e) D.s i pl.ns spasmodic ,<. =egat de vaccinul anti (23 sunt adevarate urmatoarele: a) este recomandat tuturor fetelor in varsta de 1, ani b) este recomandat tuturor tinerelor a caror viata se&uala a debutat de mai putin de 5 ani c) tinrelor in varsta de 15*2$ ani d) tinerelor care nu au avut raporturi se&uale, indiferent de varsta e) tinerilor activi se&uali ,>. 2robabilitatea clinica ridicata de tromboza venoasa profunda este in cazul unui scor Iells : a) J8 b) J1 c) J2 d) J$ e) J, 58. 2rofila&ia secundara a IST include urmatoarele cu e&ceptia: a) informarea asupra IST si a factorilor de risc b) depistarea si tratarea partenerilor pacientului c) vaccinarea contra virusului hepatitei 4 d) respectarea tratamentului e) identificarea sistematica a IST asociate

5>. %espre aspectul imagistic al hematoamelor intraparenchimatoase sunt adev!rate urm!toarele: a) =a /T apare o hiperdensitate spontan! b) =a D?# se constat! hiposemnal in T2L c) =a D?# n secvena B="ID se constat! hiposemnal d) (ematoamele sunt rar vizualizabile pe /T din cauza artefactelor osoase e) (ematoamele se vizualizeaza pe radiografia de craniu inciden! anterio*posterioar! sau lateral 98. Infectiile gonococice se caracterizeaza prin urmatoarele: a) perioada de incubatie de 2*; zile b) sunt IST foarte contagioase c) perioada de incubatie de ;*1, zile d) se asociaza cu chlamidioza :coinfectie frecventa) e) au incidenta crescuta in randul bise&ualilor 91. Istoria naturala a hepatitei cronice 4 prezinta schematic urmatoarele faze: a) Imunoeliminarea b) Baza non*replicativa c) Baza replicativa d) Baza de incubatie e) Imunotoleranta 92. %espre hepatita cu virus %elta sunt false, cu e&ceptia: a) 3irus defectiv b) 3irus cu "%# c) Infectia acuta cel mai adesea simptomatica d) %iagnosticul se bazeaza pe detectarea de "c anti* %elta in serul pacientilor "g (4s pozitivi e) Infectia acuta cel mai adesea asimptomatica 9$. Baza secundara de evolutie a =G3 se caracterizeaza prin: a) leziuni cutaneo*mucoase papulare la nivel faringian b) leziuni cutaneo*mucoase la nivel anal c) adenopatii inghinale d) febra e) alterarea starii generale 9,. 2ricipalele masuri de igiena, in cadrul masurilor profilactice de prevenire a aparitiei infectiilor nosocomiale, cuprind: a) Igiena mainilor b) 2urtarea manusilor c) 2urtarea mastii d) Sterilizarea instrumentelor e) Informarea populatiei in legatura cu masurilede igiena de baza 95. Sindromul hepatopulmonar se caracterizeaza prin urmatoarele, cu e&ceptia: a) hipo&emie b) platipnee c) dispnee accentuata in clinostatism d) dilatatii vasculare pulmonare e) constrictii vasculare pulmonare

99. Sindromul locAed*in: a) 2acientul prezint! diplegie b) 2acientul prezint! stare de contien! alterat! c) 2ersist! clipitul pleoapelor d) 2ersist! mic!rile verticale ale globilor oculari e) 2acientul prezint! anestezia hemifeei 9;. -rm!toarele semne pot face parte din semiologia infarctelor lacunare: a) ?ic!ri coreice b) (emiparez! i ata&ie n cazul afect!rii coronei radiata c) (emianestezie izolat! n cazul afect!rii talamusului d) (emiplegie pur! n cazul afect!rii capsulei interne e) Dedoare de ceaf! 9<. %iagnosticul diferential al socului septic se realizeaza cu: a) socul cardiogen b) embolia pulmonara c) socul hipovolemic d) limfoame e) leucemii 9>. "firmatii adevarate despre soc a) adrenalina este indicata in socul anafilactic b) adrenalina poate inlocului perechea noradrenalina cu dobutamina c) dobutamina este suficienta pentru a restabili presiunea arteriala d) noradrenalina este mai eficienta ca dopamina in lipsa bradicardiei e) dobutamina este inotrop pozitiv de prima intentie ;8. To&icitatea antiretroviralelor consta in : a) lipodistrofie b) tulburari ale metabolismului proteic c) to&icitate mitocondriala d) to&icitate cutanata e) hemoto&icitate ;1. %iagnosticul serologic al hepatitei cu virus 4 vizeaza dozarea: a) "g anti*(4s prezent de indata ce subiectul a fost infectat b) "c anti*(4c prezent de indata ce subiectul a fost infectat c) "c anti*(4c indica infectarea d) Ig ? anti*(4c este semn de infectie acuta e) Ig ? anti*(4c este semn de infectie cronica ;2. Tromboliza intravenoasa in cazul emboliei pulmonare : a) indicata in forme cu hipertensiune arteriala b) indicata in emboli confirmate cu stare de soc c) se poate realiza cu alteplaza d) necesita confirmareprealabila a diagnosticului e) indicata in forme cu hipotensiune arteriala ;$. Infectia gripala se caracterizeaza prin:

a)

perioada de contagiozitate ce se intinde de la 2 zile inainte de aparitia semnelor clinice la 9 zile dupa aparitia acestora b) perioada de incubatie de 2*5 zile c) prodroame cu aparitie lenta d) febra ridicata : $> 7 ,8) e) semne care se atenueaza in mod spontan in ,*; zile ;,. Termenul de Ffebra acutaG desemneaza: a) o temperatura centrala mai mare de $< grade, seara b) o febra care evolueaza de mai putin de 28 zile c) o febra care evolueaza de mai mult de 28 zile d) o disfunctie a termoreglarii e) implicit o infectie ;5. 0mbolia pulmonara masiva: a) prezinta rasunet hemodinamic cand e&ista obstructie la $8*58M din patul arterial b) prezinta rasunet hemodinamic cand e&ista obstructie la <8*>8M din patul arterial c) are ca tratament simptomatic de prima intentie e&pansiunea volemica d) are ca tratament simptomatic de prima intentie administrare de diuretice e) beneficiaza de o&igenoterapie cu debit scazut ;9. -rmatoarele pot fi manifestari clinice ale infectiei cu #eisseiria gonorrhoeae: a) faringita b) anorectita c) orhiepididimita unilaterala d) trahom e) metroragii ;;. Tratamentul antibiotic din septicemii: a) se face intravenos b) cel mai adesea in biterapie c) are o durata in general de ; zile d) este initiat dupa recoltarea probelor microbiologiece e) este initial probabilistic ;<. 2robele pentru hemoculturi pentru identificarea agentului patogen bacteriemiei din endocardita respecta urmatoarele principii: a) Se recolteaza inainte de instituirea oricarei antibioterapii b) Se recolteaza in timpul varfurilor febrile c) Se recolteaza in orice moment d) Se realizeaza minim $ serii de hemoculturi'2,h, deoarece peste acest nivel cresc sansele de a identifica bacterii circulante e) Se realizeaza culturi pe mediu aerob si anaerob ;>. In cazul unui pacient cu suspiciune clinica scazuta de tromboza venoasa profunda : a) se determina intitial %*dimeri si daca sunt pozitivi se e&amineaza membrul inferior eco*%oppler b) se e&amineaza membrul inferior eco*%opler si daca rezultatul este pozitiv se determina %*dimeri c) dupa pozitivitatea %*dimerilor se instituie tratament d) dupa pozitivitatea eco*%oppler membru inferior se instituie tratament

e)

incazul in care rezultatul %*dimerieste negative se e&clude diagnosticul de T32

<8. Tratamentul cervicitelor chlamidiozice este reprezentat de: a) tetraciclina generatia a2a 7 21 zile b) aminopenicilina* acid clavulanic 7 18 zile c) fluorochinolone* 21 zile d) macrolide e) tetraciclina generatia a 2 a 7 ; zile <1. -n e&amen citobacteriologic pozitiv al urinei presupune e&istenta urmatoarelor elemente, cu e&ceptia: a) /ultura J 1888 /B-'ml K leucociturie J 18888'ml b) /ultura J 18888 /B-'ml K leucociturie J 1888'ml c) /ultura negativa pentru colonii urinare sau leucociturie J 18888'ml d) =eucociturie J 28888'ml e) /ultura J 5888 /B-'ml <2. Tratamentul in infectia (I3 este recomandat in urmatoarele situatii: a) /%, H $58'mm$ b) /%, H 588'mm$ c) intre $58 si 588 /%,'mm$, cu scadere lenta a /%, d) intre $58*588'mm$ si co*infectie cu 3(4 sau 3(/ e) nefropatie (I3 <$. %espre profila&ia secundar! infarctelor cerebrale sunt adev!rate urm!toarele: a) 0ndarterectomia caridian! se practic! n caz de stenoz! de carotid! intern! simptomatic! mai mare de 58M b) Cbiectivul terapiei anti*(T" este sc!derea cu <*18 mm(g a tensiunii arteriale c) "ctivitatea fizic! regulat! este indicat! d) "spirina este rar indicat! e) Statinele se folosesc doar n caz de infarct lacunar <,. 2acient care se prezinta la camera de garda cu durere spontana la nivelul gambei cu semn (omans pozitiv cu edem local si cu tahicardie progresiva. "firmatiile adevaratesunt : a) diagnostic cel mai probabil este tromboza venoasa profunda b) diagnosticul cel mai probabil este monoartrita c) seinstituie tratament cu heparina d) se asociaza si anticoagulant cu o doza din prima zi e) se instituie tratament cu antiinflamator nesteroidian <5. 0&amenul coproparazitologic este indicat in caz de: a) %iaree J $ zile b) %iaree J ; zile in ciuda unui tratament antibiotic specific c) %iaree la revenirea dintr*un se6ur in zona tropicaNa d) %iaree cu deshidratare severa e) %iaree la un subiect imunodeprimat <9. %intre criteriile clinico*biologice ale colitei acute grave sunt false urmatoarele, cu e&ceptia: a) #umar de evacuari pe 2,h J9, cu sange b) Temperatura vesperala O$;,5/

c) Brecventa cardiaca P<8'min d) (emoglobina P 18,5g'dl e) 3S(O $8 <;. =a e&plorarile biologice in caz de ciroza, ca rezultat poate reiesi: a) anemie b) leucopenie c) scaderea "S"T d) QGT scazut e) hiperalbuminemie <<. Semne de hipertensiune portala sunt: a) splenomegalia b) ascita c) tromboza portala d) dilatarea trunchiului portal e) cresterea vitezei flu&ului portal <>. /riteriile scoruluilui Iells sunt : a) cancer b) hemoptizie c) hematemeza d) imobilizare e) frecventa cardiac aH188batai'min >8. /hlamEdia trachomatis este responsabila de urmatoarele infectii, cu e&ceptia a) uretrite b) prostatite c) salpingite d) anorectite e) cervicite >1. 0&amenul direct din prelevat ureteral' vaginal este concludent pentru diagnosticul infectiei cu #eisseria gonorrhoeae doar la barbati deoarece: a) flora vaginala normala contine coci gram pozitivi b) apar diplococi gram negativ Fin boabe de cafeaG in interiorul polinuclearelor c) flora vaginala contine coci gram negativi d) apar diplococi gram pozitiv Fin boabe de cafeaG in interiorul polinuclearelor e) flora vaginala este bogata in lactobacili

>,. -rmatoarele afirmatii legate de 2neumocistoza pulmonara sunt adevarate: a) este produsa de 2numocistis 6iroveci b) raspunde la tratament cu antibiotice clasice c) determina o afectare bronsiolara, vizibila la D& d) durata tratamentului este de $ saptamani e) diagnosticul pozitiv este dat de evidentierea trofozoitilor in lava6ul bronhoalveolar >5. %espre etiologia hemtoamelor intraparenchimatoase sunt adev!rate urm!toarele: a) Sunt uneori legate de ruperea arterelor mici:lipohialinoz!) b) -n hematom cu localizare profund! este de e&emplu unul localizat n capsula intern! c) Sunt asociate cu lacune vechi i micros.nger!ri la imagistica cerebral! d) +n faza acut! se scade tensiunea arterial! per os e) Dareori pacienii prezint! asociere cu complicaii ale (T" >9. -rm!toarele sunt e&amin!ri paraclinice necesare n infarctul cerebral: a) ?anevra 4rudzinsAi b) %ozarea troponinei c) Dadiografie cranian! d) (emoculturi n cazul suspiciunii de endocardit! e) 2uncie lombar! pentru suspiciunea de meningit! >;. 2acientii cu febra tifoida se pot prezenta cu: a) 2ete lenticulare b) 2uls disociat c) 2erioade lungi de scaunde diareice ce alterneaza cu episoade de constipatie d) Scaune diareice cu aspect galbui e) Scaune diareice cu aspect de suc de pepene ><. Semne de insuficienta hepatocelulara sunt urmatoarele: a) leuconichie b) hipocratism digital c) asteri&is d) angioame stelare predominant in 6umatatea inferioara a corpului e) eritroza palmara >>. %espre tumorile intracraniene intraparenchimatoase sunt adev!rate urm!toarele: a) Sunt situate mai ales n emisferele cerebrale la adult b) Glioblastomul are progrnostic nefavorabil c) /el mai frecvent, cancerul renal metastazeaz! cerebral d) Se impune /T toracoabdominopelvin i mamografie dac! e&ist! suspiciunea de metastaze e) Tratamentul este eminamente chirurgical, tumorile ner!spunz.nd la chimioterapie sau radioterapie 188. Tratamentul simptomatic in diareea acuta infectioasa consta in: a) Inhibitori de enAefalinze b) Topice adsorbante c) "ntibioterapie

>2. -rm!toarele circumstane pot indica spre o tumor! intracranian!: a) 0pilepsia b) /efaleea cu caracter neobinuit c) %eficitul neurologic central instalat progresiv d) /efaleea nocturn! e) /ecitatea total! >$. /auze de hemoragie digestiva superioara sunt: a) esofagita peptica b) angiodisplazii c) sangerari bucale d) ulceratii %ieulafoE e) Rirsungoragii

d) "ntispastice e) "ntialgice 181. -na din complicatiile cirozei hepatice este hidrotora&ul, caracterizat prin: a) lichid bogat in proteine b) asociat cu ascita c) localizare stanga d) nu se face niciodata punctie pleurala e) lichid sarac in proteine 182. /auze ale hemoragiei digestive inferioare legate de intestinul subtire: a) diverticul ?ecAel b) esofagita peptica c) boala /rohn d) ulceratii %ieulafoE e) sindrom ?allroE*Ieiss 18$. 2rincipalul factor de risc pentru aparitia pneumopatiei infectioase este, cu e&ceptia: a) Interventiile chirurgicale toracice b) "ntecedentele patologice pulmonare ale pacientului c) Intubarea endotraheala d) 0pidemiile de gripa e) 2rezenta de comorbiditati 18,. 2entru hepatita cu virus / se fac urmatoarele teste serologice: a) "c anti*3(/ b) Ig ? anti (bc c) 2/D %elta d) 2/D 3(/ e) "g (4s 185. 2entru evaluarea gravitatii unei emboliI pulmonare se determina : a) Troponina I cardiaca b) Troponina / cardiac c) 2eptidul natriuretic de tip 4 d) 0Ag 7 aspect S$S1 e) Dadiografiepulmonara 7 se observa hipercondensarea unui camp pulmonar 189. In evolutia infectiei (I3 se asociaza mai frecvent: a) sarcomul )aposi b) limfoame non hodgAiniene c) cancerul de col d) cancerul de canal anal e) cancerul de san 18;. =a e&plorarile biologice in caz de ciroza, ca rezultat nu pot fi adevarate urmatoarele: a) fosfataza alcalina crescuta b) factor 3 crescut c) hipoalbuminemie d) leucocitoza e) eritrocitoza 18<. "firmatiile false despre hemoroizi sunt: a) sunt formatiuni vasculare normale prezente sub marginea anala si in canalul anal

b) c) d) e)

cei e&terni sunt deasupra liniei pectinee cei interni sunt sub linia pectinee se pot manifesta prin prolaps sunt prezenti in mod normal la fiecare individ

18>. /omplicatiile ulcerului gastro*duodenal sunt: a) disfagia b) hemoragia c) stenoza d) perforatia e) durerea 118. In cazul tratamentul socului anafilactic: a) se elimina alergenului b) se administreaza adrenalina iv bolus 8,1 mg c) se administreaza adrenalina im 8,5mg d) corticoidele sunt eficiente e) antihistaminicele sunt cele mai eficiente 111. /riterii minore in diagnosticul sindromului hepatorenal sunt: a) diurezaH 588 cc'2, ore b) natriureza H18 mmol'l c) osmolaritate urinara H osmolaritate plasmatica d) natremie H1$8 mmol'l e) proteinurie J 8,5g'2, ore 112. In faza de imunotoleranta a hepatitei cronice cu virus 4 nu au loc urmatoarele evenimente: a) Deplicare virala puternica b) =eziuni hepatice minime sau absente c) Deplicare virala nedetectabila d) Transaminaze normale e) Seroconversia in sistemul (be 11$. -rm!toarele sunt m!suri de profila&ie secundar! n cazul ischemiilor de origine cardioembolic!: a) Tratament antitrombotic pe termen lung b) "ntivitamine ) pentru riscul embolic crescut c) 2entru pacienii cu contraindicaie de antivtamin! ) se administreaz! aspirin! d) Statine, obiectiv =%=H1 g'dl e) 4iterapie anti*(T" 11,. -rm!toarele afirmaii sunt adev!rate despre sindromul Iallenberg: a) 0ste un sindrom cerebelos b) 0ste un sindrom altern c) %e partea leziunii pacienii pot prezenta anestezia hemifeei secundar! afect!rii nervului trigemen d) %e partea opus! leziunii pacienii pot prezenta anestezie termoalgezic! a hemicorpului, f!r! afectarea feei e) 0ste secundar ischemiei dorsopontine 115. %espre hemoragiile meningiene sunt adev!rate urm!toarele: a) Crice cefalee cu debut brutal este o hemoragie prin ruptur! de anevrism p.n! la proba contrarie b) 2oate surveni n conte&tul unui traumatism cranian c) %ac! e&amenul /T arat! hemoragie meningian! se practic! D?# cu contrast de urgen!

d) Sindromul meningian apare inconstant e) Se contraindic! repausul la pat, pacientul trebuie mobilizat constant 119. %espre meningiom sunt adev!rate urm!toarele: a) Tumor! malign! a meningelor b) Disc de compresie a structurilor nvecinate c) Tratamentul este cel mai adesea conservator d) %iagnosticul se pune pe /T e) "re aspect de tumor! e&tranevra&ial!, cu baz! de implantare meningian! e&tracerebral!, cu limite precise, captare intens! i omogen! dup! in6ectarea substanei de contrast la D?# 11;. %espre tratamentul antitrombotic n infarctul cerebral sunt adev!rate urm!toarele: a) "spirina are cel mai bun raport eficacitate*cost dintre opiunile terapeutice antiplachetare b) Tratamentul anticoagulant are puine indicaii c) Tratamentul trombolitic intravenos se practic! la pacienii ai c!ror atacuri au o or! de nceput bine determinat! d) Se administreaza tratament antiplachetar dac! se are n vedere tratament fibrinolitic e) +n infarctele venoase nu se administreaz! anticoagulant 11<. Istoria naturala a unei hepatite virale cuprinde urmatoarele etape: a) Baza de incubatie b) Baza icterica c) Baza de trecere la cronicizare d) Baza preicterica e) Baza previndecare 11>. /omplicatiile infectiei tetanice sunt: a) /omplicatii trombembolice b) Suprainfectii pulmonare c) %ecompensarea tarelor d) %istonie neurovegetativa e) Cpistotonus 128. ?ecanismulpatologic in cazulsoculuicardiogen nu estereprezentatde : a) crestereafunctiei de pompacardiaca b) scadereafunctiei de pompa cardiac c) scadereadebitului cardiac d) crestereadebitului cardiac e) aportul de o&igencrescut la nivelcelular 121. In caz de soc unul din pasii tratamentul simptomatic este reprezentat de e&pansiunea volemica care: a) este indicata in edeme pulmonare evidente b) se poate realiza cu serfiziologic c) se poaterealiza cu solutii cristaloide d) se poaterealiza cu solutii coloide e) se realizeaza prin administrare lenta a 588ml 122. %urerea ulceroasa tipica se caracterizeaza prin: a) sediu epigastric b) ritmata de mese c) ameliorata de alimentatie

d) sediu retrosternal e) iradiere hipocondru stang 12$. %iagnosticul diferential al gripei se realizeaza cu infectiile cu : a) "denovirusuri b) 0nterovirusuri c) 3DS d) ?E&ovirus 4 e) /o&iella burnetii 12,. %espre hepatita cu virus 0 sunt false urmatoarele afirmatii: a) 3irus cu "D# b) Incubatie 9*< saptamani c) /ontaminare feco*orala d) %iagnosticul se bazeaza pe detectia "%# viral prin 2/D in sange sau scaun e) Infectia acuta cel mai adesea asimptomatica 125. -rm!toarele m!suri se adreseaz! suspiciunii de tumor! intracranian!: a) /T cerebral, apoi /T cu contrast:sau D?#) b) Serologie (I3 n suspiciunea de abces cerebral c) Dadiografie cranian! d) /T toracoabdominopelvian e) (emoculturi 129. %espre hepatita cu virus " sunt false urmatoarele, cu e&ceptia: a) /ontaminare feco*orala b) Incubatie 18 saptamani c) Infectie cel mai adesea asimptomatica d) Trece la cronicitate e) Serologic se dozeaza Ig ? anti 3(" in faza cronica

12;. %espre icterul cu bilirubina con6ugata sau mi&ta sunt adevarate, cu e&ceptia: a) -rina de culoare inchisa b) -rina de culoare deschisa c) Scaune decolorate d) Scaune inchise la culoare e) "bsenta icterului 12<. %espre infarctul sElvian superficial sunt adev!rate urm!toarele: a) 2acientul poate prezenta hemianopsie omonim! lateral! b) Semnele sunt ipsilaterale leziunii c) %aca este afectat! emisfera cerebral! dominant! pacientul prezint! afazie d) 2acientul poate prezenta sindrom de emisfer! cerebral! minor!:afazie, apra&ie) e) %eficitul senzitivomotor este predominant localizat n centura pelvin! i membrele inferioare 12>. Tratamentul in infectia (I3 consta in: a) 2 inhibitori nucleozidici ai transcriptazei inverse K 1 inhibitor de proteaza

b) 1 inhibitori nucleozidici ai transcriptazei inverse K 1 inhibitor de proteaza c) 2 inhibitori nucleozidici ai transcriptazei inverse K 1 inhibitor non nucleozidic al transcriptazei inverse d) 2 inhibitori de proteaza K 1 inhibitor non* nucleozidic e) asociere a $ antiretrovirale 1$8. Bractura primei coaste in cazul traumatismului toracic a) impune evaluarea uneiposibile plagi ale arterei subclaviculare b) impune evaluarea unei rupturi de istm aortic c) impune evaluarea unei rupturi traheobronsice d) este dovada unui traumatism usor e) nu poate duce la hemopneumotorace 1$1. %espre managementul tumorilor intraparenchimatoase maligne sunt adev!rate urm!toarele: a) 0demul cerebral se combate pun.nd pacientul n poziie perfect orizontal! b) +n caz de hidrocefalie acut! se e&ecut! derivaia ventricular! e&tern! de urgen! dup! evaluarea riscului i tarelor asociate c) ?anagementul hipertensiunii intracraniene se face de urgen! d) Tratamentul simptomatic se face profilactic e) +n cazuri grave de edem cerebral se instituie tratament hiperosmolar 1$2. Tratamentul socului septic neindicat in prima ora este : a) refacerea volemica b) administrarea de inotrop pozitiv c) administrarea de vasopresoare d) corticoizi e) proteina / activata 1$$. Socul este definit prin : a) hipertensiune arterialaJ288'188 mm(g b) hipertensiune arterialaJ 158'188 mm(g c) hipotensiune cu presiune sistolicaH>8mm(g d) hipotensiune cu presiune diastolicaH>8mm(g e) semne de hipoperfuzie a organelor 1$,. %espre complicaiile pe termen lung ale hemoragiilor meningiene sunt adev!rate urm!toarele: a) 2ot r!m.ne sechele motorii sau cognitive b) Se poate institui hidrocefalie cu presiune crescut! c) Se poate institui hidrocefalie cu presiune normal! d) 2oate ap!rea epilepsie secundar! e) %iagnosticul de hidrocefalie este susinut radiologic de dilatarea sistemului ventricular cu hipodensit!i periventriculare 1$5. Tratamentul in infectia (I3 consta in asocierea unui inhibitor nucleozidic al transcriptazei inverse cu: a) 2 inhibitori non nucleozidici ai transcriptazei inverse K un inhibitor al proteazei b) un inhibitor non nucleozidic al transcriptazei inverse K 2 inhibitori de proteaza

c)

un inhibitor non nucleozidic al transcriptazei inverse K un inhibitor al proteazei d) alte 2 antiretrovirale e) alte $ antiretrovirale 1$9. (emoragia digestiva superioara se caracterizeaza prin: a) hematochezie b) hematemeza c) melena d) cauzata de patologie ulceroasa e) cauzata de hipertensiune portala 1$;. %espre tromboza hemoroidala interna sunt adevarate urmatoarele: a) dureri anale acute b) margine anala normala la palpare in absenta prolapsului c) margine anala modificata la palpare in absenta prolapsului d) prezenta de trombi e) sangerare 1$<. "firmatiile adevarate despre voletul costal sunt : a) dovada a socului violent b) apare secundar unei fracturi costala unice c) frecvent asociat unui hemotora& d) apare secundar fracturilor costale bifocale e) sunt , tipuri de grupuri costale afectate : anterior, lateral, posterior, medial 1$>. In faza non*replicativa a hepatitei cronice 4 au loc urmatoarele evenimente, cu e&ceptia: a) Deplicare virala nedetectabia b) Transaminaze normale sau crescute c) Scaderea replicarii virale d) Transaminaze normale e) =eziuni hepatice variabile 1,8. (ipotermia terapeutica in stopul cardio respirator : a) este indicata dupa recuperarea pacientului post*stop in B3 b) este indicata inaintea recuperarea pacientului din B3 c) are rolul de a prote6a creierul de aminoacizi neuroe&citanti datorati reperfuzarii cerebrale d) se realizeaza prin racirea pacientului la 18 grade e) se realizeaza prin racirea pacientului la $2 de grade 1,1. /onsecinte ma6ore ale cirozei sunt: a) insuficienta hepatocelulara b) hemoragie digestiva superioara c) hemoragie digestiva inferioara d) icter e) hipertensiune portala 1,2. %espre accidentele vasculare cerebrale sunt adev!rate urm!toarele: a) +n practic!, cele mai frecvente sunt cele ischemice b) %eficitul este brutal, central, focal c) =a suspiciunea de "3/ se practic! imagistica cerebral! de urgen! d) Se prefer! e&amenul D?# e) Se prefer! e&amenul /T

10

1,$. %urata tratamentului anticoagulant dupa un episod de tromboza venoasa profunda si embolie pulmonaraeste de : a) $*9 luni fara factor favorabil b) 9*12 luni fara factor favorabil c) 1 luna 7 in caz de neoplazie activa d) 5 ani la pacientii cu factor 3 =eiden homozigot e) 2e viata 7 pacientii cu deficit de antitrombina 1,,. %iagnosticarea infectiilor cu #eisseria gonorrhoeae cuprinde urmatoarele etape a) e&aminare clinica b) recoltare prelevat ureteral, ideal dimineata, dupa prima mictiune c) recoltare prelevat vaginal d) realizarea unei culturi pe mediu specific e) izolarea bacteriei 1,5. Tratamentul simptomatic in tetanos consta in: a) /uratarea plagii b) Traheotomie c) "limentatie parenterala d) "nticoagulante profilactic e) /urarizare 1,9. %intre complicatiile acute ale bolii /rohn sunt false urmatoarele, cu e&ceptia: a) Bistule b) /olita acuta grava c) /ancer d) Tromboza venoasa profunda e) %enutritie 1,;. SIDS se caracterizeaza prin: a) Bebra sub $9 grade b) =eucopenie H ,888'mm$ c) Brecventa cardiaca peste >8'min d) Brecventa respiratorie H 28'min e) =eucopenie H $888'mm$ 1,<. %upa inregistrarea 0)G a unui pacient gasit in stop cardio*respirator se administreaza soc electric e&tern bifazic nesincron 158*288@ cu revenirea la ritm sinusal. Ditmul identificat pe 0)G a fost : a) Bibrilatie ventriculara b) "sistola c) 4radicardie d) 4loc de ramura stanga e) Tahicardie ventriculara fara puls 1,>. -rm!toarele sunt cauze de cefalee brutal!: a) ?alformaiile arteriovenoase b) %iseciile arteriale c) 4loca6ele =/D prin obstacol d) Tromboflebitele cerebrale e) SchRannomul de nerv acustic 158. -rmatoarele afirmatii legate de purpura fulminans sunt adevarate: a) 0ste o urgenta vitala absoluta b) "sociaza febra

c) "sociaza sindrom hepatic d) #ecesita administrare imediata, inainte de recoltarea probelor, a unei cefalosporine de generatia a $a e) "sociaza purpura cu e&tindere rapida 151. /riterii ma6ore in diagnosticul sindromului hepatorenal sunt urmatoarele, cu e&ceptia: a) cresterea creatininei J1$8 Tmol'l b) proteinurie J8,5g'2, ore c) natremie H1$8 mmol'l d) absenta unei infectii e) absenta hipovolemiei 152. "firmatiile corecte sunt : a) fibrilatia ventriculara poate fi spontan reversibila b) fibrilatia ventriculara nu declanseaza intotdeauna stop cardio respirator c) disociatia electromecanic aprezinta activitate electrica d) disociatia electromecanica prezinta eficacitate hemodinamica e) disociatia electromecanica se intalneste in disectia aortica 15$. In cazul tratamentul socului anafilactic: a) se elimina alergenul b) se administreazaadrenalina iv bolus 8,1 mg c) se administreaza adrenalina im 8,5mg d) corticoidele sunt eficiente e) antihistaminicele sunt cele mai eficiente

15,. Semnele de gravitate imediata ale sepsisului sunt: a) "lcaloza b) /ianoza c) Scaderea locala a temperaturii cutanate d) Cligurie e) (ipotensiune 155. Tratamentul gripei consta in urmatoarele, cu e&ceptia: a) antibiotice orale b) antalgice c) hidratare d) antipiretice e) inhibitori de neuraminidaza administrati in primele ;2 h 159. %espre tabloul clinic al trombozelor venoase cerebrale sunt adev!rate urm!toarele. a) "sociaz! cefalee b) -neori pacienii prezint! crize de epilepsie c) =a suspiciunea de tromboflebit! cerebral! se e&ecut! obligatoriu /T sau D?# cerebral de urgen!, f!r! i cu contrast d) Tratamentul simptomatic cuprinde antalgice i anticomiiale e) %eficitele neurologice se instaleaz! frecvente brutal

11

15;. %espre icterul cu bilirubina necon6ugata sunt adevarate urmatoarele: a) -rina deschisa la culoare b) Scaune normal colorate c) -rina inchisa la culoare d) Scaune decolorate e) "bsenta scaunului 15<. %espre infectia spontana a lichidului de ascita sunt adevarate urmatoarele: a) 2?# H 258'mm$ in ascita b) Brecvent culturile sunt negative c) Se face perfuzie cu albumina in zilele 1 si $ d) 2oate aparea hipotermine e) "pare constipatie 15>. Dezultate fals pozitive in utilizarea testelor non* treponemice pentru diagnosticarea sifilisului apar in: a) ciroza b) sarcina c) sclerodermie d) lupus e) scarlatina 198. %espre malformaiile arteriovenoase sunt adev!rate urm!toarele /- 01/02I": a) Deprezint! un unt ntre o arter! cu debit mare i vene de drena6, f!r! capilare interpuse b) #ecesit! consult neurochirurgical c) Sunt surs! de hematoame la subiectul t.n!r d) #u dau localiz!ri lobare e) +nchiderea untului se poate face numai neurochirurgical 191. /auze maligne de icter cu origine e&trahepatica sunt urmatoarele, cu e&ceptia: a) /ancer pancreatic cefalic b) /ancer de coada de pancres c) 2ancreatita cronica d) "mpulom vaterian e) /olangita sclerozanta primitiva 192. Semnele biologice ale socului sunt : a) acidoza metabolica b) alcaloza metabolica c) lactactemie arteriala J 1,2 mmmol'l d) semne de coagulare intravasculara diseminata e) lactactemie venoasa 19$. 4ilantul initial in infectia cu (I3 trebuie sa cuprinda urmatoarele a) serologie /?3 b) serologie to&oplasmoza c) test genotipic de rezistenta d) D& toracica e) e&amen de fund de ochi daca /%, H 158'mm$ 19,. /olonoscopia totala cu ileoscopie :in rectocolita hemoragica) este e&amenul cheie pentru diagnosticul: a) "spect eritematos, granular, posibil ulceratii b) Bara stenoze, fara fistule

c) d) e)

=eziuni continue si omogene Ileon afectat =imita superioara difuza

195. %espre infectia spontana a lichidului de ascita sunt adevarate urmatoarele, cu e&ceptia: a) este o complicatie grava b) clinic se asociaza cu febra sau hipotermie c) nu poate aparea encefalopatie d) nu se poate a6unge la sindrom hepatorenal e) apare constipatie 199. Stadiul I de encefalopatie hepatica presupune: a) asteri&is b) inversarea ritmului nictemeral c) sindrom confuzional d) coma e) semne e&trapiramidale 19;. /are dintre urmatoarele tehnici sunt tratamente instrumentale in patologia hemoroidala: a) scleroza b) hemoroidope&ia c) fotocoagularea cu infrarosii d) ligatura sub control %oppler e) ligatura elastica 19<. 0tiologii frecvente de ciroza hepatica sunt: a) alcoolul b) hepatita cronica virala c) hidatita d) steatohepatita non*alcoolica e) hemocromatoza genetica 19>. SIDS se caracterizeaza prin: a) Bebra peste $< grade b) =eucocite peste 12888'mm$ c) Brecventa respiratorie peste 28'min d) =eucopenie H ,888'mm$ e) Brecventa cardiaca peste <8'min 1;8. /auze de icter de origine e&trahepatica sunt urmatoarele: a) "mpulom vaterian b) /olangiocarcinom c) =itiaza biliara d) /iroza hepatica e) 2ancreatita cronica 1;1. Semne de hipertensiune portala sunt urmatoarele, cu e&ceptia: a) tromboza portala b) cresterea vitezei flu&ului portal c) circulatie colaterala d) constrictia trunchiului portal e) inversarea flu&ului portal 1;2. /riterii ma6ore in diagnosticul sindromului hepatorenal sunt: a) cresterea creatininei J1$8 Tmol'l b) absenta unei infectii c) prezenta hipovolemiei

12

d) ameliorarea functiei renale supa perfuzia cu albumina e) natriurezaH18 mmol'l 1;$. "firmatiile false despre stopul cardio*respirator sunt : a) asistolia este un ritm socabil b) amiodarona se administreaza prima data dupa al doilea soc c) adrenalina 1mg iv se administreaza la fiecare , minute d) alcalinizarea de bicarbonate se indica in caz de stop in cadrul into&catiei cu antidepresoare triciclice e) lidocaina se administreaza ca tratament antiaritmic 1;,. %espre hepatita cu virus / sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) 3irus cu "%# b) Incubatie ,*9 saptamani c) /ontaminare predominant parenterala d) 3irus cu "D# e) #iciodata hepatita fuminanta 1;5. Stadiul II de encefalopatie hepatica presupune: a) asteri&is b) inversarea ritmului nictemeral c) sindrom confuzional d) coma e) semne e&trapiramidale 1;9. In faza preicterica a unei hepatite virale au loc urmatoarele evenimente, cu e&ceptia: a) Sindrom pseudogripal b) 2rurit c) 0ruptie cutanata d) (epatomegalie sensibila la palpare e) -rticarie 1;;. In icterul cu bilirubina con6ugata sau mi&ta avem: a) scaune decolorate b) urini inchise la culoare c) scaune hipercrome d) urini deschise la culoare e) prurit 1;<. Semne de insuficienta hepatocelulara sunt urmatoarele, cu e&ceptia: a) angioame stelare b) eritroza palmara c) asteri&is d) cresterea albuminelor plasmatice e) hipercoagulabilitate 1;>. -rm!toarele afirmaii sunt adev!rate despre infarctul arterei cerebrale anterioare: a) %eficitul motor este contralateral leziunii b) 2acientul poate prezenta sindrom frontal c) 2acientul poate prezenta sindrom cerebelos d) 2acientul poate prezenta tulbur!ri de deglutiie e) 2acientul poate prezenta tulbur!ri sfincteriene

1<8. Infectiile oportuniste la pacientii cu (I3 apar atunci cand: a) /% ,H 288'mm$ b) pacientul este in faza simptomatica c) infectia (I3 este de clasa biologica 1 d) /%, intre 288*588 e) infectia (I3 este de clasa biologica 2 1<1. (emoragia digestiva inferioara se caracterizeaza prin: a) cea mai frecventa sursa este colonul b) melena c) rectoragii d) nu se poate opri spontan e) hematemeza 1<2. -rm!toarele leziuni intracerebrale pot ap!rea n conte&tul unei serologii (I3 pozitive: a) Sarcom )aposi b) Tuberculom c) "bces cu criptococ d) ?eningiom petroclival e) ?eningiom de unghi pontocerebelos 1<$. /auze de hemoragie digestiva superioara: a) ulcer gastroduodenal b) sindrom ?allorE*Ieiss c) angiodisplazii d) hipertensiune portala e) sangerari bucale

1<,. Sindromul Biessinger 7 =eroE 7 Deiter asociaza: a) uretrita b) con6unctivita c) adenopatii d) pustuloza e) poliartrita 1<5. 2entru tratamentul emboliei pulmonare : a) se poate instala un filtru de vena cava ca prima intentie b) se poate instala un filtru de vena cava doar in caz de contraindicatie absoluta pentru anticoagulante c) nu se pot folosi filter amovibile d) I#D tintaeste de 2*$ e) "nticoagulantele orale se administreaza din prima zi 1<9. Deactia (er&heimer se manifesta prin: a) febra b) eruptie cutanata c) poliadenopatii d) uretrita e) hemoliza intravasculara 1<;. In cazul identificarii unui pacient cu tuberculoza, pentru limitarea transmiterii sunt instituite urmatoarele masuri de izolare: a) ?asca pentru personal si pacient b) =imitarea iesirilor pacientului pana la sfarsitul perioadei contagioase

13

c)

=imitarea vizitelor la pacientul respectiv pana la sfarsitul perioadei contagioase d) =imitarea transportului pacientului e) Spalarea pe maini 1<<. -rm!toarele afirmaii sunt adev!rate despre imagstica D?# n cazul infarctelor cerebrale: a) (emoragia este vizualizabila pe secvenele eco de gradient:T2L) b) (iposemnal n secvenele de difuzie c) 0&amenul este ntotdeauna revelator d) Se completeaz! n general cu secvene angio*D?# cervicale:dupa in6ectarea de gadoliniu) e) Se vizualizeaza trombul vascular hiperdens 1<>. %iagnosticul diferential al hemoragiei digestive superioare se face cu: a) hemoroizi b) hemoptizie c) fisura anala d) varsatura cu continut de culoare rosie e) sangerare bucala 1>8. In faza icterica a unei hepatite virale au loc urmatoarele evenimente: a) Icter cu bilirubina con6ugata b) Icter cu bilirubina necon6ugata c) 2rurit facultativ d) %urere subcostala drapta e) =ipsa hepatomegaliei 1>1. In cazul identificarii unor bacterii multirezistente la un pacient, pentru limitarea transmiterii sunt instituie urmatoarele masuri de izolare: a) ?asca pentru pacient si personal b) Spalarea mainilor c) Izolarea pacientului d) 2urtarea manusilor e) =imitarea transportului pacientului 1>2. Tratamentul de prima intentie in eradicarea (elicobacter pElori cuprinde urmatoarele medicamente: a) inhibitori pompa protonica doza dubla b) claritromicina c) amo&icilina d) penicilina e) antiacide 1>$. /auze ale hemoragiei digestive inferioare: a) boala /rohn b) angiodisplazii c) cancer colonic d) ulceratii %ieulafoE e) sindrom ?allorE*Ieiss 1>,. %upa administrarea unuisoc electric e&tern se recomanda reluarea manevrelor D/2 de baza : a) timp de 2 minute b) timp de 5 minute c) timp de 18 minute d) inainte de a verificapetraseul 0)G

e)

dupa verificarea traseului 0)G

1>5. Infectiile netratate cu #eisseria gonorrhoeae se pot prezenta cu: a) febra b) con6unctivita c) poliartrita d) pustuloza e) limfangita 1>9. In cazul unui pacient diagnosticat cu embolie pulmonara :vizualizarea trombului ecocardiografic) si insuficienta renala cu clearance de creatininaH$8ml'min se contraindica : a) heparina calcica b) fondaparinu& c) inhibitor selectiv al factorului1a d) eno&aparina e) heparina cu greutate moleculara mica 1>;. Semnele de gravitate ale febrei acute sunt: a) socul septic b) intoarcerea dintr*o zona malarica c) situatia sociala precara d) insuficienta respiratorie cronica e) purpura

1><. Trismusul: a) 0ste permanent b) 0ste ireductibil c) "sociaza febra d) Impune spitalizare de urgenta e) 2oate fi simptomul inaugural in tetanos 1>>. ?ecanismul patologic in socul hipovolemiceste reprezentat de : a) scaderea volumui sanguin circulant b) cresterea preincarcarii cardiace c) cresterea debitului cardiac d) scaderea debitului cardiac e) aport scazut de o&igen la nivel celular 288. %espre schRannomul acustic sunt adev!rate urm!toarele, /- 01/02I": a) Tumor! beningn! a celulelor SchRann b) +n stadii tardive este afectat nervul oculomotor c) +n stadii precoce este afectat i nervul trigemen d) Discul chirurgiei este paralizia facial! postoperatorie e) +n stadiul precoce apar numai semn auditive i'sau vestibulare

14

15