Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA BUCURETI FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I ASISTEN SOCIAL

Imigranii i refugiaii

Voinescu Aura-Florentina Seria 2, Grupa 3

Profesor: Eugen Blaga

*Anul Universitar 2013 -2014*

Sociologia isi propune sa studieze societatea , adica problemele oamenilor , viata lor in societate , structurile , institutiile sociale si evolutia lor.Toti avem o anumita perceptie asupra societatii si asupra raporturilor acesteia cu indivizii. Termenii de indivizi si societate au un sens destul de precis in cunoasterea comuna. Pe de alta parte , sociologia mai poate fi definita , ca fiind lumea larga , dar si accesul la alte culturi si o experienta diversificata. Teorii si tipologii ale migratiei Migratia este un proces complex determinat de o serie de factori de natura economica , sociala sau politica ce se regasesc atat in tara de origine , cat si in tara de destinatie. Pe termen scurt migratia poate fi folosita pentru ameliorarea fortei de munca , iar pe termen lung pentru scaderea ritmului de imbatranire a populatiei cu care se confrunta anumita tari. In abordarea temei privind asistenta imigrantilor si a refugiatilor, vom lua in calcul mai multe aspecte sau perspective: 1. Perspectiva individuala fiecare individ trebuie luat in considerare intr-un context personal, si nu cel al grupului din care face parte.Chiar daca uneori grupul are un rol determinant in modul de a actiona , de a se adapta unui nou context social , acesta trebuie vazut insa doar ca unul dintre factorii care pot explica situatia unui undivid. 2. Sprijin formal sprijin informal atat refugiatii , cat si imigrantii , in pofida statului juridic pe care il au in tara de rezidenta , au acces la drepturi socioeconomic. 3. Experienta de migratie se refera la faptul ca factorii care au determinat procesul de migratie vor produce rezultate observabile diferite din punct de vedere economic , social si cultural. Integrarea in societatea-gazda devine mai dificila pentru un refugiat spre deosebire de un migrant economic , mai ales in conditiile in care acesta a suferit trauma sau a fost fortat sa isi paraseasca o parte a familiei in tara de origine. Integrarea imigrantilor si refugiatilor in tara de destinatie Integrarea in tara de destinatie a imigrantilor si refugiatilor este un proces important, deoarece prin intermediul acesteia se pot asigura atat o mai buna adaptare la specificul societatii-gazda , cat si o ma buna relationare cu populatia majoritara.

Programele de introducere ( in noua societate n.a ) reprezinta o investitie pentru viitorul imigrantului si al societatii.Acestea ofera o prima achizitie de deprinderi personale si de aceea sunt valoroase.In urma acestor achizitii imigrantul devine mai bine pregatit pentru a contribui in societate. (Niessen, Schibel, 2004). Aceste programe cuprind in general trei mari componente:cursuri de limba , orientare civica si cursuri de calificare profesionala.

Imigrantii trebuie sa se adapteze la un context nou din punct de vedere psihologic, institutional si sociocultural infruntand schimbarea privind normele sociale si valorile tarii-gazda , care difera de cele existente in societatea de origine . Migratia modifica de asemenea statutul social si professional al individului. (Hernandez-Plaza et al.,2005,p.3) Aspecte socioculturale ale asistentei refugiatilor si imigrantilor Protectia sociala are ca scopuri asigurarea bunastarii individului si rezolvarea/eliminarea problemelor sociale in vederea obtinerii a unui standard minim de trai:vizeaza mai multe domenii , categorii de persoane si presupune accesul la beneficii noncontributorii(de asistenta sociala) si contributorii (asigurarile sociale). Scopul interventiei asistentului social vizeaza realizarea integrarii imigrantului si refugiatului in noua societate.De aceea un rol important il are perspectiva tara de origine/tara de destinatie. Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a introdus urmatoarele principii generale in asistenta persoanelor cu o forma de protective: 1. Persoanele cu o forma de protectie reprezinta o categorie distincta de straini , datorita faptului ca au fost fortate , in urma persecutiilor, sa-si paraseasca tarile de origine. 2. Persoanele cu o forma de protectie au acces la drepturile economice si sociale in aceleasi conditii ca si cetatenii romani. 3. Persoanele cu o forma de protectie au dreptul sa beneficieze de servicii adaptate nevoilor si situatiei special cu care se confrunta , servicii oferite de institutiile statului si /sau de organizatii nonguvernamentale.

4. Persoanele cu o forma de protective au dreptul la servicii specializate-orientare culturala , consiliere si cursuri de invatare a limbii romane , in prima faza a sederii lor in Romania , servicii reunite in programe de integrare. 5. Integrarea este un proces individual care presupune eforturile si participarea activa ale refugiatilor , dar , pentru ca acest proces sa aiba o finalitate pozitiva, este necesar sa existe un cadru general legal , economic , social si cultural care sa faciliteze si sa sprijine eforturile individuale. 6. Crearea cadrului general care sa faciliteze integrarea refugiatilor presupune realizarea unui parteneriat intre autoritatile publice de la nivel central si local, societatea civila si persoanele cu o forma de protective. 7. Activitatile intreprinse in vederea facilitarii integrarii persoanelor cu o forma de protectie in societatea romaneasca urmaresc promovarea unei societati multiculturale. Comparativ cu alte categorii de straini , persoanele cu o forma de protectie (refugiatii , persoanele cu protectie subsidiara, persoanele cu protective temporara) reprezinta o categorie speciala de straini , prin faptul ca au fost fortate sa paraseasca tara de origine din cauza unor factori care le-au pus in pericol existenta , de aceea solicita si primesc protective international. In Romania , imigratia are un caracter selectiv , in sensul ca predomina barbatii , acest lucru fiind determinat de cerinta de pe piata fortei de munca a calificarilor ocupate in general de barbati , iar in cazul migratiei fortate , barbatii sunt mai putin expusi decat femeile la problemele care pot aparea pe traseul catre tara de azil. Oficiul Roman pentru Imigrari institutie guvernamentala care coordoneaza activitatile privind facilitarea integrarii strainilor in Romania, din cadrul Ministerului Administratiei sin Internelor-ofera la cerere si gratuit urmatoarele servicii: informare si consiliere privind drepturile strainilor in Romania si modalitatile concrete de exercitare a acestor drepturi; sesiuni de acomodare culturala la specificul societatii romanesti;

curs de invatare a limbii romane pentru incepatori-adulti si copii(an pregatitor) organizate de structurile specializate din Ministerul Educatiei si Cercetarii in colaborare cu ORI, care pune la dispozitie spatiile necesare organizarii si desfasurarii cursurilor; cazare in centrele regionale pentru persoanele beneficiare ale unei forme de protective , pe perioada participarii la programul de integrare, iar pentru cazurile special(persoane cu handicap, familii monoparentale,victim ale torturii,persoane varstnice care nu beneficiaza de pensie) cazare permanenta sau pana la depasirea starii de vulnerabilitate sau risc; subventionarea chiriei locuintei cu pana la 50% din valoarea chiriei in masura fondurilor disponibile , pe o perioada de maximum un an pentru persoanele cu o forma de protective. Evolutia politicilor si a legislatiei privind imigratia in Romania In ultimii ani , Romania a incercat si a reusit in mare masura sa adopte acqis-ul comunitar , cele mai mari progrese inregistrandu-se in ceea ce priveste modificarea legislatiei existente si adoptarea noii legislatii. Strategia nationala privind migratia-scopul acestei strategii este stabilirea unei politici unitare in domeniul migratiei,azilului si integrarii sociale a strainilor , in vederea armonizarii cadrului legal intern cu dreptul international.Strategia descrie noul cadru institutional necesar pentru implementarea politicilor in domeniu, precum si adoptarea unui management modern in domeniul resurselor umane,material si financiare. Este prevazuta si necesitatea unei coordonari unitare a actiunilor institutiilor cu atributii in domeniu, in vederea atribuirii eliminarii suprapunerilor de competente si utilizarii eficiente a resurselor. Strategia nationala privind migratia subliniaza importanta integrarii strainilor care domiciliaza sau au resedinta legala in Romania prin participarea activa la viata economica,sociala si culturala,respectand in acelasi timp identitatea culturala a acestora care va conduce la dezvoltarea unei relatii bazate pe incredere reciproca si responsabilitate intre acestia si societatea romaneasca.

Masurile luate in domeniul integrarii strainilor , urmaresc , in principal, angajarea in munca , accesul la sistemul de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate, accesul la o locuinta , accesul la servicii medicale , la educatie si invatarea limbii romane si facilitarea integrarii culturale. Totodata , aceasta specifica faptul ca integrarea se realizeaza atat prin efortul si interesul persoanelor imigrante de a devein membri active ai comunitatilor locale , cat si prin punerea la dispozitie de catre institutiile abilitate ale statului a programelor de integrare si a personalului pregatit adecvat pentru a respecta diferentele de limba , culturale , relogioase , fizice si psihologice ale acestor persoane. Persoanelor vulnerabile (victim ale persecutiei de baza de gen/sex , minori neinsotiti , victime ale torturii , persoane in varsta) li se va oferi un tratament special. Gradul de integrare a strainilor in societatea romaneasca va avea un impact considerabil asupra atitudinii publicului fata de actualii si viitorii imigranti. Ordonanta de Urgenta nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania , republicata in Monitorul Oficial, nr.201/8.03.2004, cu modificarile si complementarile ulterioare:reglementeaza in primul rand drepturile si obligatiile persoanelor straine din Romania care au un drept de sedere temporar sau permanent sau se afla sub protectia statului roman (refugiatii). Ordonanta nr.44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European , publicata in Monitorul Oficial , nr.93/31.01.2004, cu modificarile si completarile ulterioare:defineste procesul de integrare sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania (persoanele refugiate ) , sau un drept de sedere in Romania , a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European , precum si etapele implementarii acestuia prin intermediul institutiilor abilitate si participarea activa la activitatile cu acest scop ale acestei categorii de persoane. Strainii cu o forma de protectie in Romania beneficiaza de acces pe piata fortei de munca si de conditii de munca in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.

Concluzii Prin urmare,in ceea ce priveste situatia solicitantilor de azil si a strainilor cu o forma de protectie , Romania a fost o tara de tranzit pentru solicitantii de azil , nu numai datorita situatiei economice , ci si a perspectivei reduse de integrare in societatea romaneasca. Comparativ cu imigrantii economici, refugiatii sunt mai supusi riscului si situatiei de vulnerabilitate din cauza conditiilor care au determinat plecarea fortata din tara de origine. Integrarea imigrantilor si refugiatilor in societatea romaneasca a fost inteleasa ca un proces de participare active la viata economica , sociala si culturala prin facilitarea accesului acestora la activitati care vizeaza aceste niveluri , prin pastrarea activitatii culturale si acordarea de drepturi corespunzatoare si comparabile cu cele ale cetatenilor romani. Masurile luate in domeniul integrarii imigrantilor si refugiatilor urmaresc, in principal , accesul pe piata muncii,accesul la sistemul de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate,accesul la o locuinta,servicii medicale,la asistenta sociala,educatie,cursuri de limba romana si acomodare culturala, precum si servicii de consiliere scolara si juridical. Prin accesul la mecanismele de finantare la nivel European incepand cu anul 2007/2008 (Fondul European pentru Refugiati,Fondul European pentru Integrare);se vor putea crea premisele prin care se va facilita integrarea in societatea romaneasca a imigrantilor si refugiatilor , in concordanta cu Principiile comune de baza pentru privind integrarea imigrantilor in Uniunea Europeana, dar si implementarea unor proiecte ale caror activitati va avea rolul de a preveni unele dintre problemele sociale cu care s-au confruntat alte tari europene cu istoric migrationist. n concluzie la cele prezentate mai sus, putem spune c politica social ndomeniul imigraiei i azilului dimensiunea care vizeaz integrarea imigranilor si refugiatilor,urmareste sa sprijine participarea ativa a strainilor care domiciliaza sau au resedinta pe teritoriul tarii-gazda la viata sociala , economica si culturala a societatii respective si , prin aceasta,sa contribuie la dezvoltarea unei relatii reciproce bazate pe incredere si responsabilitate intre straini si comunitate.

Msurile luate n domeniul integrrii imigranilor i refugiailor urmresc, n principal, angajarea n munc, accesul la sistemul de asigurri sociale si asigurri sociale de sanatate , accesul la o locuinta , accesul la servicii medicale de asistenta sociala , la educatie si la invatarea limbii societatii-gazda si , intr-o anumita masura facilitarea integrarii culturale (aceasta dimensiune nefiind foarte vizibila). social, la educaie i la nvarea limbii societii-gazd i, ntr-o anumit msur, facilitarea integrrii culturale (aceast dimensiune nu este foarte vizibil)

Bibliografie

1. Asistenta grupurilor de risc , Doru Buzducea Polirom 2010 2. Studiu de opinie Perceptia populatiei cu privire la refugiatii din Romani(2008), realizat de Totem Communication la cererea Oficiul Roman pentru Imigrari.

3. Hotararea nr. 1577/2009 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2010 , publicata in Monitorul Oficial, nr. 894/21.12.2009 4. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Publicata in Monitorul Oficial , nr. 372/2006 5. Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala , publicata in Monitorul Oficial , nr. 239/2006