Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT DE SPECIALITATE

TEMA

Programare in Visual Fox Pro

Coordonator lucrare: Prof. Botezan Claudia

Elev: Olariu Gladin Claudiu

STR CT RA L CRARII DE ATESTAT

Ca!"I" Ca!"II" Ca!"III" Ca!"IV" Ca!"V" Ca!"VI"

Denumirea si o#iectul lucrarii Structura #a$ei de date %usti&icarea solutiei ado!tate !entru reali$area lucrarii Descrierea #a$ei teoretice a lucrarii Descrierea structurii si a continutului lucrarii reali$ate Anexe

Ca!"I" Denumirea si o#iectul lucrarii


Titlul lucrarii este: Gestiunea echipei F.C. Valencia.Operatiile executate in acest program asupra bazelor e ate sunt cele primare! a ica "unctiile relati#e ale unui $G%& asupra bazelor e ate:

Crearea #a$ei de date' Introducerea datelor in #a$a de date' (odi&icarea unor date de)a existente in #a$a de date' Stergerea datelor din #a$a de date' Consultarea #a$elor de date"

'

Ca!"II" Structura #a$ei de date


(rogramul contine oua baze e ate: ta#le*"d#& ta#le+"d#& (rima baza e ate ta#le*"d#& este alcatuita in: )ucator: Character ') numar tricou: *umeric 2 !o$itie: Character 1) locul nasterii: Character 2) anul nasterii: *umeric + inaltime: *umeric ' greutate: *umeric ' de#ut: &ate , suma trans&er: *umeric 12 - oua baza e ate ta#le+"d#& contine: )ucator: Character ') conditia &i$ica: *umeric 2 vite$a: *umeric 2 !uterea sutului: *umeric 2 exactitatea !asei: *umeric 2 &orta: *umeric 2 re$istenta: *umeric 2 de!osedare: *umeric 2 agresivitate: *umeric 2 total: *umeric '

Ca!"III" %usti&icarea solutiei ado!tate !entru reali$area lucrarii


-m utilizat limba.ul e programare Visual Fox(ro pentru creearea lucrarii e atestat! eoarece acest limba. are un #iitor in omeniul economic / e gestiune a bazelor e ate0! ar si pentru mo ul placut e lucru. Visual Fox(ro este un $istem e Gestiune a %azelor e &ate /$G%&0! cunoscan in prezent o larga raspan ire atorita aplicatiilor ez#oltate pentru omenii in cele mai i#erse! cat si pentru inter"ata /meniuri!"erestre e ialog si alte caracteristici0 care "aciliteaza comunicarea usoara cu utilizatorul. $G%&1ul reprezinta sisteme in"ormatice specializate in stocarea si prelucrarea unui #olum mare e ate. 2n $G%& trebuie sa asigure urmatoarele "unctii elementare relati#e la bazele e ate: e"inirea structurii/crearea bazei e ate03 intro ucerea atelor in bazele e ate3 mo i"icarea unor ate e.a existente in bazele e ate3 stergerea atelor in bazele e ate3 consultarea bazelor e ate /extragerea in"ormatiilor0. O serie e "acilitatii ale $G%&1ului Visual Fox(ro sunt ate prin componentele specializate numite generatoare. -cestea o"era un mo e lucru como si rapi ! in "erestre specializate!utilizatorul acestor componente nu trebuie sa "ie neaparat specializat in in"ormatica si nu trebuie sa cunoasca "oarte multe lucruri espre bazele e ate. Cele mai utilizate generatoare sunt: generatoare e rapoarte3 generatoare e meniuri3 generatoare e ecran.

Ca!"IV" Descrierea #a$ei teoretice a lucrarii


4n construirea programelor in acest proiect am "olosit urmatoarele
proce uri! "unctii si instructiuni: #ro,se 5 a"iseaza toate inregistrarile in baza e ate3putem a#ea o "ereastra -RO.SE pentru "iecare zona e lucru cu con itia sa "ie memorie su"icienta3 modi stru 5 permite mo i"icarea campurilor in ca rul bazei e ate3 list 5 a"iseaza toate inregistrarile3 dis!la/ 5 a"iseaza inregistrarea curenta3 go 0nr1 1 pozitioneaza in icatorul e inregistrari pe inregistrarea nr3 go to! 5 pozitioneaza in icatorul e inregistrari pe prima inregistrare in %&3 go #ottom 5 pozitioneaza in icatorul e inregistrari pe ultima inregistrare in %&3 s2i! 5 muta in icatorul e inregistrari relati#e lapozitia curenta a acestuia3 record 0nr1 1 are ca e""ect selectarea inregistrarii cu nr speci"icat3 next 0nr1 1 permite selectarea unui e nr inregistrarii incepan e la cea curenta inclusi# ea3 rest 5 permite selectarea tuturor inregistrarilor ! incepan e la cea curenta inclusi# ea si pana la s"arsitul tabelului3 a!!end 5 permite a augarea e inregistrari in baza e ate3 a!!end #lan2 5 permite a augarea unei inregistrari #i e la s"arsitul bazei e ate3 a!!end #e&ore 5 permite a augarea unei inregistrari inaintea ultimei inregistrari in baza e ate3 a!!end #lan2 #e&ore 5 permite a augarea unei inregistrari #i e pe penultima pozitie in baza e ate3 insert 5 insereaza o inregistrare upa inregistrarea curenta3

insert #lan2 5 insereaza o inregistrare #i a upa inregistrarea curenta3 insert #e&ore 5 insereaza o inregistrare inaintea inregistrarii curente3 insert #lan2 #e&ore 5 insereaza o inregistrare #i a inaintea inregistrarii curente3 re!lace 5 termina executia unui program!pre an controlul programului apelant! e pe ni#elul anterior sau e pe cel mai inalt ni#el! altui program sau "ereastra e coman a3 delete 5 sterge logic o inregistrare3 delete all 5 sterge logic toata baza e ate3 recall 5 permite recuperarea inregistrarilor sterse logic3 !ac2 5 sterge "izic toate inregistrarile sterse logic3 $a! 5 sterge toata baza e ate3 3recno45 6 a"iseaza numarul inregistrarii curente3 3reccount45 6 a"iseaza cate inregistrari sunt in %&3 3date45 6 a"iseaza ata curenta3 7ear4datan5 6 a"iseaza anul current3 (ont84datan5 6 a"iseaza luna curenta3 Da/4datan5 6 a"iseaza ziua curenta3

Ca!"V" Descrierea structurii si a continutului lucrarii reali$ate


Forma principala contine 8 butoane e coman a: Des!re ' Vi$uali$are 6 vi$uali$are )ucatori ' vi$uali$are calitati ' Adaugare 6 adaugare )ucatori ' adaugare calitati ' Cautare 6 cautare )ucatori ' cautare calitati ' Valoare ' Iesire " %utonul des!re contine comenzile: thisform.release do form gladyinapoi si ne uce in "orma glad/ina!oi"scx care contine: 9 la#el:uri si * #uton si o"era ate espre cel care a conceput acest proiect. %utonul adaugare )ucator contine comenzile: thisform.release do form adaugare1 si ne uce in "orma adaugare*"scx care contine: ; la#el:uri< ; text #ox:uri si = #utoane si in care putem a auga noi .ucatori si ate espre acestia in prima baza e ate. %utonul adaugare calitati contine comenzile: thisform.release do form adaugare2

si ne uce in "orma adaugare+"scx care contine: *> la#el:uri< *> text #ox: uri si = #utoane si in care putem a auga noi .ucatori si ate espre acestia in a oua baza e ate. %utonul vi$uali$are )ucatori contine comenzile: thisform.release do form vizualizare1 si ne uce in "orma vi$uali$are*"scx care contine: ; la#el:uri< ; text #ox: uri si ? #utoane si care permite #izualizarea tuturor in"ormatiilor espre .ucatori! intro use in prima baza e ate. %utonul vi$uali$are calitati contine comenzile: thisform.release do form vizualizare2 si ne uce in "orma vi$uali$are+"scx care contine: *> la#el:uri< *> text #ox: uri si ? #utoane si care permite #izualizarea tuturor in "ormatiilor espre .ucatori! intro use in a oua baza e ate. %utonul cautare )ucatori contine comenzile: thisform.release do form cautare1 si ne uce in "orma cautare*"scx care contine: ; la#el:uri< @ text #ox:uri< * com#o #ox si 9 #utoane si care permite cautarea oricarui .ucator upa in"ormatiile o"erite e prima baza e ate! upa anumiti algoritmi bine stabiliti. %utonul cautare calitati contine comenzile: thisform.release do form cautare2 si ne uce in "orma cautare+"scx care contine: *> la#el:uri< ; text #ox:uri< * com#o #ox si 9 #utoane si care permite cautarea oricarui .ucator upa in"ormatiile o"erite e a oua baza e ate! upa anumiti algoritmi bine stabiliti. %utonul VALOAREA este particular proiectului meu si contine comenzile: thisform.release do form VALOAREA si ne uce in "orma VALOAREA"scx care contine: 9 la#el:uri< + text #ox: uri si = #utoane si care permite #izualizarea sumei e trans"er a "iecarui .ucator! precum si #aloarea totala a clubului F.C. Valencia. %utonul iesire contine coman a: thisform.release si prin apasarea lui iesim in proiect.

Ca!"VI" Anexe
4n "orma adaugare* a#em butoanele: Adaugare
2$9 T-%:91.&%F #1;alltrim/this"orm.text1.#alue0 #2;this"orm.text2.#alue #';alltrim/this"orm.text'.#alue0 #+;alltrim/this"orm.text+.#alue0 #);this"orm.text).#alue #6;this"orm.text6.#alue #7;this"orm.text7.#alue #,;this"orm.text,.#alue #8;this"orm.text8.#alue appen blan< go bottom replace .ucator =ith #1 replace nr>tricou =ith #2 replace pozitie =ith #' replace locul>nasterii =ith #+ replace anul>nasterii =ith #) replace inaltime =ith #6 replace greutate =ith #7 replace ebut =ith #, replace suma>trans"er =ith #8 T?4$FO@A.T9BT1.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT2.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT'.V-:29;C C
1D

T?4$FO@A.T9BT+.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT).V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT6.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT7.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT,.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT8.V-:29;C C T?4$FO@A.@9F@9$?

Renunt
this"orm.text1.#alue;C C this"orm.text2.#alue;C C this"orm.text'.#alue;C C this"orm.text+.#alue;C C this"orm.text).#alue;C C this"orm.text6.#alue;C C this"orm.text7.#alue;C C this"orm.text,.#alue;C C this"orm.text8.#alue;C C this"orm.re"resh

Back
T?4$FO@A.@9:9-$9 o "orm gla E

4n "orma adaugare+ a#em butoanele: Adaugare


use table2. b" #1;alltrim/this"orm.text1.#alue0 #2;this"orm.text2.#alue #';this"orm.text'.#alue #+;this"orm.text+.#alue #);this"orm.text).#alue #6;this"orm.text6.#alue #7;this"orm.text7.#alue #,;this"orm.text,.#alue #8;this"orm.text8.#alue #1D;this"orm.text1D.#alue appen blan<
11

go bottom replace .ucator =ith #1 replace con itie>"izica =ith #2 replace #itaza =ith #' replace puterea>sutului =ith #+ replace exactitatea>pasei =ith #) replace "orta =ith #6 replace rezistenta =ith #7 replace epose are =ith #, replace agresi#itate =ith #8 replace total =ith #1D T?4$FO@A.T9BT1.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT2.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT'.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT+.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT).V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT6.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT7.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT,.V-:29;C C T?4$FO@A.T9BT8.V-:29;C C this"orm.text1D.#alue;C C T?4$FO@A.@9F@9$?

Renunt
this"orm.text1.#alue;C C this"orm.text2.#alue;C C this"orm.text'.#alue;C C this"orm.text+.#alue;C C this"orm.text).#alue;C C this"orm.text6.#alue;C C this"orm.text7.#alue;C C this"orm.text,.#alue;C C this"orm.text8.#alue;C C this"orm.text1D.#alue;C C this"orm.re"resh

Back
T?4$FO@A.@9:9-$9 o "orm gla E
12

4n "orma vi$uali$are* a#em butoanele: Inainte


i" eo"/0;.T. messagebox/Cs"arsit e "isierC0 else s<ip 1 this"orm.re"resh en i"

Inapoi
i" bo"/0;.T. messagebox /Cinceput e "isierC0 else s<ip 11 this"orm.re"resh en i"

Modificare
this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.text1.rea this"orm.text2.rea this"orm.text'.rea this"orm.text+.rea this"orm.text).rea this"orm.text6.rea this"orm.text7.rea this"orm.text,.rea this"orm.text8.rea 1.#isible;.F. 2.#isible;.F. '.#isible;.F. +.#isible;.T. ).#isible;.F. 6.#isible;.F. onlE;.F. onlE;.F. onlE;.F. onlE;.F. onlE;.F. onlE;.F. onlE;.F. onlE;.F. onlE;.F.

Stergere
elete pac< i" recno /0FG1
1'

s<ip 11 en i" this"orm.re"resh

Ok
this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.text1.rea this"orm.text2.rea this"orm.text'.rea this"orm.text+.rea this"orm.text).rea this"orm.text6.rea this"orm.text7.rea this"orm.text,.rea this"orm.text8.rea 1.#isible;.T. 2.#isible;.T. '.#isible;.T. +.#isible;.F. ).#isible;.T. 6.#isible;.T. onlE;.T. onlE;.T. onlE;.T. onlE;.T. onlE;.T. onlE;.T. onlE;.T. onlE;.T. onlE;.T.

Back
T?4$FO@A.@9:9-$9 o "orm gla E

4n "orma vi$uali$are+ a#em butoanele: Inainte


i" eo"/0;.T. messagebox/Cs"arsit e "isierC0 else s<ip 1 this"orm.re"resh en i"

Inapoi
i" bo"/0;.T. messagebox /Cinceput e "isierC0 else
1+

s<ip 11 this"orm.re"resh en i"

Modificare
this"orm.comman 1.#isible;.F. this"orm.comman 2.#isible;.F. this"orm.comman '.#isible;.F. this"orm.comman +.#isible;.F. this"orm.comman ).#isible;.T. this"orm.comman 6.#isible;.F. this"orm.text1.rea onlE;.F. this"orm.text2.rea onlE;.F. this"orm.text'.rea onlE;.F. this"orm.text+.rea onlE;.F. this"orm.text).rea onlE;.F. this"orm.text6.rea onlE;.F. this"orm.text7.rea onlE;.F. this"orm.text,.rea onlE;.F. this"orm.text8.rea onlE;.F. this"orm.text1D.rea onlE;.F.

Stergere
elete pac< i" recno /0FG1 s<ip 11 en i" this"orm.re"resh

Ok
this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.comman this"orm.text1.rea this"orm.text2.rea 1.#isible;.T. 2.#isible;.T. '.#isible;.T. +.#isible;.T. ).#isible;.F. 6.#isible;.T. onlE;.T. onlE;.T.
1)

this"orm.text'.rea onlE;.T. this"orm.text+.rea onlE;.T. this"orm.text).rea onlE;.T. this"orm.text6.rea onlE;.T. this"orm.text7.rea onlE;.T. this"orm.text,.rea onlE;.T. this"orm.text8.rea onlE;.T. this"orm.text1D.rea onlE;.T.

Back
T?4$FO@A.@9:9-$9 o "orm gla E

4n "orma cautare* a#em butoanele: Modificare


this"orm.comman '.#isible;.F. this"orm.comman +.#isible;.T. this"orm.comman ).#isible;.F. this"orm.comman 6.#isible;.F. this"orm.text1.rea onlE;.F. this"orm.combo1.rea onlE;.F. this"orm.text'.rea onlE;.F. this"orm.text+.rea onlE;.F. this"orm.text).rea onlE;.F. this"orm.text6.rea onlE;.F. this"orm.text7.rea onlE;.F. this"orm.text,.rea onlE;.F. this"orm.text8.rea onlE;.F.

Stergere
elete pac< i" recno /0FG1 s<ip 11 en i" this"orm.re"resh

Ok
16

this"orm.comman '.#isible;.T. this"orm.comman +.#isible;.F. this"orm.comman ).#isible;.T. this"orm.comman 6.#isible;.T. this"orm.text1.rea onlE;.T. this"orm.combo1.rea onlE;.T. this"orm.text'.rea onlE;.T. this"orm.text+.rea onlE;.T. this"orm.text).rea onlE;.T. this"orm.text6.rea onlE;.T. this"orm.text7.rea onlE;.T. this"orm.text,.rea onlE;.T. this"orm.text8.rea onlE;.T.

Back
T?4$FO@A.@9:9-$9 o "orm gla E

4n "orma cautare+ a#em butoanele: Modificare


this"orm.comman '.#isible;.F. this"orm.comman +.#isible;.F. this"orm.comman ).#isible;.T. this"orm.comman 6.#isible;.F. this"orm.combo1.rea onlE;.F. this"orm.text2.rea onlE;.F. this"orm.text'.rea onlE;.F. this"orm.text+.rea onlE;.F. this"orm.text).rea onlE;.F. this"orm.text6.rea onlE;.F. this"orm.text7.rea onlE;.F. this"orm.text,.rea onlE;.F. this"orm.text8.rea onlE;.F. this"orm.text1D.rea onlE;.F.

Stergere
elete pac< i" recno /0FG1
17

s<ip 11 en i" this"orm.re"resh

Ok
this"orm.comman '.#isible;.T. this"orm.comman +.#isible;.T. this"orm.comman ).#isible;.F. this"orm.comman 6.#isible;.T. this"orm.combo1.rea onlE;.T. this"orm.text2.rea onlE;.T. this"orm.text'.rea onlE;.T. this"orm.text+.rea onlE;.T. this"orm.text).rea onlE;.T. this"orm.text6.rea onlE;.T. this"orm.text7.rea onlE;.T. this"orm.text,.rea onlE;.T. this"orm.text8.rea onlE;.T. this"orm.text1D.rea onlE;.T.

Back
T?4$FO@A.@9:9-$9 o "orm gla E

4n "orma VALOAREA a#em butoanele: Inainte


i" eo"/0;.T. messagebox/Cs"arsit e "isierC0 else s<ip 1 this"orm.re"resh en i"

Inapoi
i" bo"/0;.T. messagebox /Cinceput e "isierC0 else s<ip 11 this"orm.re"resh
1,

en i"

Back
T?4$FO@A.@9:9-$9 o "orm gla E
Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate

18