Sunteți pe pagina 1din 153

COORDONATOR DR.

NICOLAE GRDINARU

DREPTUL MUNCII I SECURITII SOCIALE

2014

CUPRINS Capitolul I. CONSIDERAII GENERALE ASUPRA DREPTULUI MUNCII 1.1. Noiunea i obiectul dreptului muncii ................... 1.2. Corelaia dintre dreptul muncii i alte ramuri de drept .. 1.3. Principiile dreptului muncii ........... 1.4. Iz oarele dreptului muncii ................................. Capitolul II. DREPTUL INTERNAIONAL AL MUNCII 2.1. Noiunea i iz oarele dreptului internaional al muncii . 2.2. Iz oarele dreptului internaional al muncii 2.3. !r"anizaia internaional# a muncii ... 2.4. Normele Con$iliului %uropei . 2.&. Normele Comunit#ii %uropene . Capitolul III. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC 3.1. 'urata contractului indi idual de munc# ... 3.2. (r#$#turi caracteri$tice ale contractului indi idual de munc# 3.3. Condiiile )nc*eierii contractului indi idual de munc# . 3.4. +eri,icarea aptitudinilor i a pre"#tirii pro,e$ionale... 3.&. %-amenul medical .. 3.6. Coninutul contractului indi idual de munc# 3... /orma contractului indi idual de munc# ... 3.8. %-ecutare contractului indi idual de munc# .. Capitolul I . MODIFICAREA INDIVIDUAL DE MUNC CONTRACTULUI 4.

6 8 9 11

12 12 13 16 18

4.1. 'ele"area . 4.2. 'etaarea 4.3. (recerea temporar# )n alt# munc#

Capitolul . SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC &.1. 0u$pendarea de drept &2 &.2. 0u$pendarea contractului indi idual de munc#1 din iniiati a $alariatului &.3. &.3. 0u$pendarea contractului indi idual de munc# din iniiati a
2

an"a2atorului . Capitolul MUNC I. NCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE

6.1. 3ncetarea de drept a contractului indi idual de munc# 6.2. 3ncetarea contractului indi idual de munc# prin acordul p#rilor ........................................................................................... 6.3. 3ncetarea contractului indi idual de munc# ca urmare a oinei unilaterale a an"a2atorului 6.4. Condiii procedurale pri ind concedierea 6.&. 3ncetarea contractului indi idual de munc# ca urmare a oinei unilaterale a $alariatului ... Capitolul II. TIMPUL DE MUNC I TIMPUL DE ODIHN ..1. (impul de munc# ... 94 ..2. 'urata redu$# a timpului de munc# ..3. 5unca )n timpul nopii ... ..4. 5unca $uplimentar# . ..&. (impul de odi*n# . Capitolul III. SLARIZAREA 8.1. 6e"lementarea $alariz#rii )n dreptul intern ... 8.2. 5odul de $tabilire i de plat# a $alariilor .. 8.3. /ondul de "arantare pentru plata creanelor $alariale 8.4. Protecia drepturilor $alariailor )n cazul tran$,erului )ntreprinderii1 al unit#ii $au al unor p#ri ale ace$teia ... 8.&. 0alariul de baz# minim brut pe ar# "arantat )n plat# 8.6. (ic*etele de ma$# . Capitolul I!. RSPUNDEREA JURIDIC 9.1. 6#$punderea $alariailor 9.2. 6#$punderea di$ciplinar# ..... 9.2.2. 7baterea di$ciplinar# 9.2.3. 0anciunile di$ciplinare 9.2.4. Procedura aplic#rii $anciunilor di$ciplinare 9.3. Cumulul r#$punderii di$ciplinare cu alte ,orme de r#$pundere . 9.4. 6#$punderea patrimonial# 9.&. 6#$punderea contra enional# ... 9.6. 6#$punderea penal# Capitolul !. CONFLICTUL DE MUNC 14.1. 6e"lementarea con,lictelor de munc# )n le"i$laia rom8nea$c# 14.2. 6#$punderea 2uridic# pentru )nc#lcarea unor pre ederi le"ale.
3

11& 118 119 124 122 12. 128 138 146

14.3. 9uri$dicia muncii Capitolul !I. SINDICATELE. 11.1. 'i$poziii )n dreptul internaional al muncii 11.2. :e"i$laia pri ind $indicatele ... 11.3. :ibertatea $indical# .. 11.4. Con$tituirea or"anizaiilor $indicale 11.&. 'ob8ndirea per$onalit#ii 2uridice 11.6. 7tribuiile or"anizaiilor $indicale ... 11... Conducerea or"anizaiilor $indicale . 11.8. 6eprezentanii $alariailor 11.9. Patronatul . Capitolul !II. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC 12.1. 'e,inirea1 $copul i natura 2uridic# a contractului colecti de munc# ... 12.2. Ne"ocierea contractului colecti de munc# . 12.3. 3nc*eierea contractului colecti de munc# ... 12.4. Coninutul contractului colecti de munc# .. 12.&. %,ectele contractului colecti de munc# .. 12.6. %-ecutarea contractului colecti de munc# . 12... 5odi,icarea contractului colecti de munc# 12.8. 0u$pendarea contractului colecti de munc# ... 12.9. 3ncetarea contractului colecti de munc# . Capitolul !III. ADULILOR FORMAREA PROFESIONAL A

Capitolul !I . O M A J U L Capitolul ! . SNTATEA I SECURITATEA N MUNC 1&.1. Noiunea de protecia muncii ... 1&.2. !bli"aiile conducerii per$oanei 2uridice i ale per$oanei ,izice 1&.3. !bli"aiile an"a2ailor .. 1&.4. Coordonarea i controlul acti it#ii de protecia muncii .. 1&.&. Normele de protecia muncii 1&.6. 7ccidentele de munc# i bolile pro,e$ionale 1&... Comitetul de $ecuritate i $#n#tate )n munc# ... 1&.8. Protecia $alariailor prin $er icii medicale .. 1&.9. 6#$punderea 2uridic# Capitolul ! I. SECURITATEA SOCIAL 16.1. 0i$temul public de pen$ii .........................................................
4

16.2. 7lte drepturi ale a$i"ur#rilor $ociale ........................................ "I"LIOGRA#IE .

&

CAPITOLUL I. CONSIDERAII GENERALE DREPTULUI MUNCII

ASUPRA

1.1. No$iu%&a 'i o(i&)tul *+&ptului ,u%)ii 'reptul muncii ca ramur# a $i$temului de drept1 e$te $tr8n$ le"at de munc#. 5unca reprezent8nd condiia natural# permanent# a iei omeneti1 toate bunurile ,olo$itoare omului $unt rodul muncii $ale. 5unca a ,o$t de,init# a$t,el; 5. %mine$cu $punea < munca reprezint legea lumii moderne, care nu are loc, pentru lenei, temeiul unui stat ,bogia unui popor. =.%. C*nnin" con$idera munca > mai mult dect o unealt ce acoper pmntul cu fertilitate i frumusee, care supune oceanul i ndoaie materia n mii de forme. 5unca reprezint# o acti itate $peci,ic# oamenilor>manual# i intelectual# > prin care acetia utilizeaz# aptitudinile ,izice i p$i*ice1 )n $copul produceri de bunuri nece$are iei lor. Dreptu !u"#$$1 ca e-pre$ie 2uridic# poate a ea mai multe $en$uri; > ramur# de drept1 adic# an$amblul normelor 2uridice prin care $e re"lementeaz# raportul 2uridic de munc# inter enit )ntre patronat i $alariai? > o di$ciplin# de drept care $tudiaz# totalitatea normelor 2uridice care "u erneaz# raportul 2uridic de munc# inter enit )ntre patronat i $alariai. > acea ramur# a $i$temului de drept din ara noa$tr# alc#tuit din an$amblul normelor 2uridice care re"lementeaz# relaiile indi iduale i colecti e de munc# dintre patroni i $alariai.1 Noul Cod al muncii )n i"oare din 2411 21 nu utilizeaz# noiunea de patron1 ci de angajator. 7$t,el1 Codul muncii )n art. 14 pre ede c# prin angajator se nelege persoana fizic sau juridic ce poate, potrivit legii, s angajeze for de munc pe baz de contract individual de munc. Per$oana 2uridic# poate )nc*eia contracte indi iduale de munc#1 )n calitate de an"a2ator1 din momentul dob8ndirii per$onalit#ii 2uridice. Per$oana ,izic# dob8ndete capacitatea de a )nc*eia contracte indi iduale de munc# )n calitate de an"a2ator1 din momentul dob8ndirii capacit#ii depline de e-erciiu. 0alariaii $unt acele per$oane obli"ate1 prin pro,e$ia $au ,uncia lor1 pe baza contractului indi idual de munc# $# de$,#oare o anumit# acti itate pentru un an"a2ator1 o anumit# perioad# de timp. 3ntre cele dou# p#ri > an"a2atori i $alariai > iau natere1 at8t relaii indi iduale ca urmare a )nc*eierii contractului indi idual de munc#1 c8t i relaii colecti e1 con$ecin# a )nc*eierii contractului colecti de munc#1 dar i ca rezultat al in$tituionaliz#rii dialo"ului $ocial1 al unor drepturi i obli"aii ale celor doi parteneri1 ca $ubiecte colecti e de drept.
1 2

0anda @*impu i 7le-andru Aiclea > 'reptul 5uncii > %d.7ll BecC > 2441. :e"ea nr.&3D2443 Codul muncii a ,o$t republicat#1 )n urma modi,ic#rii prin :e"ea nr.44D24111 )n 5.!,.nr.34&D18.4&.24111 modi,icat# prin :e"ea nr.2D2413 publicat# )n 5.!,.nr.89D12.42.2413. 6

0alariai cu ,uncii de conducere $unt1 con,orm pre ederilor art.2.. din Codul muncii < $unt cele de,inite prin le"e $au prin rel"lement#ri interne ale an"a2atorului < adic#1 $tabilii potri it le"ii $au prin contracte colecti e de munc# ori1 dup# caz1 prin re"ulamentul intern. Enitatea reprezint# cadrul or"anizatoric1 prin care an"a2atorul1 $in"ur1 ori )mpreun# cu colaboratorii $#i1 urm#rete anumite $copuri te*nice de munc#. 7$t,el $unt unit#i1 din ace$t punct de edere1 $ociet#ile comerciale1 re"iile autonome1 companii naionale1 $ociet#ile naionale1 alte or"anizaii cu $cop lucrati 1 in$tituii publice1 a$ociaii de orice ,el1 etc. O%$e#tu &reptu u$ !u"#$$. 6elaiile $ociale de munc#1 care $unt re"lementate de o norm# 2uridic# de dreptul muncii $unt1 r'p(rtur$ )ur$&$#e &e !u"#*. Noiunea de relaii de munc# cuprinde > totalitatea relaiilor care se formeaz ntre oameni n procesul muncii, pe baza aplicrii directe a forei de munc la mijloacele de producie. 'ar nu toate relaiile $ociale de munc#1 $unt re"lementate prin norme de dreptul muncii1 ci numai acelea care $e $tabile$c ca urmare a )nc*eierii unui contract indi idual de munc#. 0,era de re"lementare a dreptului muncii cuprinde i unele raporturi 2uridice cone-e > pre"#tirea pro,e$ional#1 protecia i i"iena muncii1 or"anizarea1 ,uncionarea i atribuiile or"anizaiilor $indicale i patronale1 2uri$dicia muncii > care deri # din )nc*eierea contractului indi idual de munc#1 i care $er e$c la or"anizarea muncii i la a$i"urarea condiiilor pentru de$,#urarea ei. Rapo+tul -u+i*i) *& ,u%).. 6aportul 2uridic de munc# reprezint# acele relaii $ociale re"lementat# de o norm# de drept1 ce iau natere )ntre o per$oan# ,izic#1 pe de o parte i o per$oan# 2uridic# > $ocietate comercial#1 re"ie autonom#1 unitate bu"etar# etc. > pe de alt# parte1 prin care1 prima per$oan# $e obli"# $# pre$teze munc# )n bene,iciul celeilalte1 iar cea de>a dou# $e obli"# $# o remunereze i $# creeze condiii nece$are pre$t#rii acelei muncii. Tr*+*tur$ e r'p(rtu u$ )ur$&$# &e !u"#*; > ia natere1 prin )nc*eierea unui contract indi idual de munc#? > e$te un raport 2uridic bilateral )n cadrul c#ruia1 $untem )n prezena unei per$oane ,izice care pre$teaz# )ntotdeauna munca1 pe de o parte1 i o per$oan# 2uridic# $au ,izic# pe de alt# parte? > are un caracter per$onal - intuitu personae > munca ,iind pre$tat# de per$oana ,izic#1 con,orm pre"#tirii1 aptitudinilor i calit#ilor $ale? > pre$taia o reprezint# munca an"a2atului iar contrapre$taia o reprezint# $alariul acordat de an"a2ator. > )n cadrul raportului 2uridic de munc# e$te cert# poziia de nee"alitate 2uridic# a p#rilor1 adic#1 e-i$t# o $ubordonare a per$oanei an"a2ate ,a# de per$oana an"a2atoare. F(r!e e r'p(rtur$ (r )ur$&$#e &e !u"#*. 6aporturile 2uridice indi iduale de munc# $e prezint# $ub dou# ,orme; tipice i atipice Fimper,ecteG.
.

F(r!e e t$p$#e $unt1 cele ,undamentate pe contractul indi idual de munc#. 0unt con$iderate ,orme tipice i raporturile 2uridice de munc# care pri e$c; > ,uncionarii publici > raporturile lor 2uridice de munc# $unt de natur# contractual# care implic# acordul de oin# al p#rilor3? > militarii1 cadrele permanente din 5ini$terul 7p#r#rii Naionale1 5ini$terul 7dmini$traiei i Internelor1 5ini$terul 9u$tiiei1 0er iciul 6om8n de In,ormaii1 care dei nu li $e aplic# le"i$laia muncii i nu )nc*eie contracte de munc#1 $e a,l# )n raporturi 2uridice de natur# contractual#1 cu unit#ile din care ,ac parte? > membrii cooperati elor meteu"#reti1 de con$um i de credit1 care pre$teaz# munca )n baza raporturilor de munc# cooperati$te. > membrii $ociet#ilor a"ricole > raporturile dintre $ocietate i membrii nu au la baz# contractul indi idual de munc#1 ci $ub$crierea actului de con$tituire a $ociet#ii a"ricole $au1 aprobarea $olicit#rii de intrare )n $ocietate de c#tre or"anul competent4. F(r!e e 't$p$#e $unt cele ,undamentate pe contractul de ucenicie > prin intermediul c#ruia $e ,ormeaz# un raport de munc#1 )ntr>o ,orm# atipic#1 incipient#. 1.2. Co+&la$ia *i%t+& *+&ptul ,u%)ii 'i alt& +a,u+i *& *+&pt 'reptul muncii1 ramur# a $i$temului de drept romane$c1 $e a,l# )n corelaie cu urm#toarele ramuri de drept; Cu &reptu #("+t$tu,$("' ale c#rui principii "enerale $e re"#$e$c )n toate celelalte ramuri de drept1 deci i )n dreptul muncii. 'e e-emplu1 unele principii ale dreptului muncii rezult# din re"lementarea drepturilor ,undamentale ale cet#enilor1 a$t,el; > dreptul la munc# i libertatea muncii? > dreptul la a$ociere )n $indicate? > dreptul la "re #. Cu &reptu #$-$ .$ &reptu pr(#e+u' #$-$ Prin de,iniie1 'reptul Ci il e$te Hdreptul comunI1 adic# atunci c8nd o alt# ramur# de drept nu conine norme proprii care $# re"lementeze un anumit a$pect al unui raport 2uridic1 $e apeleaz# la norm# core$punz#toare din dreptul ci il.& 7adar1 dreptul muncii )n $ituaia )n care nu re"lementeaz# printr>o di$poziie e-pre$# un a$pect al raportului 2uridic de munc#1 a apela la normele dreptului comun1 adic# ale dreptului ci il. Corelaia dreptului muncii cu dreptul proce$ual ci il $e e ideniaz# )n $,era 2uri$diciei muncii; > principiile ,undamentale ale proce$ului ci il Fpublicitatea1 oralitatea1 contradictorialitatea dezbaterilor1 rolul acti al in$taneiG $e cer re$pectate )n $oluionarea liti"iilor de munc#.
3

:e"ea nr.188D1999 pri ind 0tatutul ,uncionarilor publici > a ,o$t publicat# )n 5.!,.nr.644D8 dec.19991 republicat# )n 5.!,.nr.2&1D22.43.24441 modi,icat# prin :e"ea nr.344D24441 publicat# )n 5.!,.nr.6.4D2..4..24441 republicat# )n 5.!,.nr.2&1D22.43.2444. 4 :e"ea nr.36D1991 pri ind $ociet#ile a"ricole i alte ,orme de a$ociere )n a"ricultur# > publicat# )n 5.!,.nr.9.D46.4&.1991. & Codul ci il < :e"ea nr.28.D2449 republicat# )n 5.!,.nr.&4&D1&.4..2411. 8

C(re ',$' #u &reptu '&!$"$+tr't$-. 7$pecte comune; > )ntre iz oarele dreptului muncii $e a,l# i acte normati e emi$e de @u ern $au de c#tre 5ini$terul 5uncii1 /amiliei i Proteciei 0ociale? > raporturile de munc# ale militarilor $unt re"lementate prin di$poziii de drept admini$trati 1 dreptul muncii a 8nd calitatea de drept comun Fare deci aplicare $ub$idiar#G? > re$pectarea le"alit#ii )n raporturile 2uridice de munc# $e a$i"ur# printr> un control admini$trati e,ectuat de c#tre 5ini$terul 5uncii1 /amiliei i Proteciei 0ociale1 prin departamentele i or"anele $ale teritoriale. C(re ',$' #u &reptu #(!er#$' e$te e ident#1 )ntruc8t $ociet#ile comerciale1 re"lementate prin :e"ea nr.31D1994 $unt parte la )nc*eierea unui contract colecti $au indi idual de munc#.6 C(re ',$' #u &reptu pe"' .$ &reptu pr(#e+u' pe"' . 7tunci c8nd $e $tabilete c# o ,apt# a unui $alariat )ntrunete elementele con$tituti e ale unei in,raciuni1 di$poziiile dreptului muncii )nceteaz# $# acioneze )n ,a oarea dreptului penal1 at8t din punct de edere al normelor $ub$taniale1 c8t i $ub a$pect procedural. %$te aplicabil# re"ul# Hpenalul ine )n loc di$ciplinarulI. 1./. P+i%)ipiil& *+&ptului ,u%)ii E%u,&+a+&a )at&0o+iilo+ *& p+i%)ipii 'reptul muncii are dou# cate"orii de principii. A. P+i%)ipii 1u%*a,&%tal& 0&%&+al& al& 2i2t&,ului *+&ptului 1 con$acrate )n Con$tituia 6om8niei1 ca le"e ,undamental# a #rii i )n Coduri. 3n acea$t# cate"orie intr#; principiul democraiei1 principiul e"alit#ii )n ,aa le"ii1 principiul le"alit#ii1 principiul $eparaiei puterii )n $tat etc. 7ce$tea $e re"#$e$c )n ,iecare ramur# de drept1 deci i )n dreptul muncii. ". P+i%)ipii 1u%*a,&%tal& p+op+ii al& *+&ptului ,u%)ii 1 ace$tea $unt idei "enerale i comune pentru )ntrea"a le"i$laie a muncii i pri e$c toate in$tituiile dreptului muncii. Prin !.@. nr.13.D2444. $>a pre #zut1 c# )n 6om8nia1 ca $tat de drept1 democratic i $ocial1 demnitatea omului1 drepturile i libert#ile cet#enilor1 libera dez oltare a per$onalit#ii umane reprezint# alori $upreme i $unt "arantate. Principiul e"alit#ii )ntre cet#eni1 e-cluderea pri ile"iilor i di$crimin#rii $unt "arantate i )n e-ercitarea urm#toarelor drepturi; > dreptul la munc#1 la libera ale"ere a ocupaiei1 la condiiile de munc# ec*itabile i $ati$,#c#toare1 la protecia )mpotri a oma2ului1 la un $alariu e"al pentru o munc# e"al#? > dreptul de a )n,iina $indicate i de a $e a,ilia unor $indicate? > dreptul la educaie i pre"#tire pro,e$ional#?
6

:e"ea nr.31D1994 pri ind $ociet#ile1 republicat# )n 5.!,..nr11466D24441 modi,icat# prin :e"ea nr.242D2414 publicat# )n 5.!,.nr..14D26.14.24141 modi,icat# prin :e"ea nr..1D2411 publicat# )n 5.!,.nr.449D14.46.2411. . !.@.nr.13.D2444 pri ind pre enirea i $ancionarea tuturor ,ormelor de di$criminare1 a ,o$t publicat# )n 5.!,.nr.431D24441 aprobat# prin :e"ea nr.48D2442 publicat# )n 5.!,.nr.69D24421 modi,icat# prin!.@.nr...D2443 publicat# )n 5.!,.nr.619D34.48.24431 aprobat# prin :e"ea nr.2.D2444 publicat# )n 5.!,.nr.216D11.43.2444. 9

> dreptul de acce$ la toate locurile i $er iciile de$tinate ,olo$inei publice. !rice per$oan# ,izic# $au 2uridic# are obli"aia $# re$pecte principiile e"alit#ii i nedi$crimin#rii. 7 8nd )n edere di$poziiile menionate i an$amblul normelor dreptului muncii1 principiile ace$tuia $unt urm#toarele; aG ne)n"r#direa dreptului la munc# i libertatea muncii. 7$t,el1 potri it art.41 din Con$tituie dreptul la munc# nu poate ,i )n"r#dit1 iar ale"erea pro,e$iei i a locului de munc# $unt libere. 'reptul la munc# pre$upune libertatea oric#rei per$oane de a>i ale"e locul de munc#1 dreptul de a participa la ne"ocieri colecti e $au indi iduale1 precum i dreptul de a primi un $alariu core$punz#tor muncii depu$e. 'e a$emenea1 potri it ace$tui principiu1 nimeni nu poate ,i obli"at $# muncea$c# $au $# nu muncea$c# )ntr>un anumit loc de munc# $au )ntr>o anumit# pro,e$ie i orice contract de munc# )nc*eiat cu nere$pectarea ace$tor di$poziii e$te nul de drept. Carta $ocial# %uropean# pre ede )n art.11 )n ederea e-ercit#rii e,ecti e a dreptului la munc#1 p#rile $e an"a2eaz#;8 1. $# recunoa$c# drept unul dintre principalele obiecti e i re$pon$abilit#i realizarea i meninerea celui mai ridicat i $tabil ni el po$ibil de ocupare a ,orei de munc#1 )n ederea realiz#rii unei ocup#ri depline? 2. $# prote2eze de o maniera e,icient# dreptul lucr#torului de a>i c8ti"a e-i$tena printr>o munc# liber )ntreprin$# 3. $# $tabilea$c# $au $# menin# $er icii "ratuite de an"a2are pentru toi lucr#torii? 4. $# a$i"ure $au $# ,a orizeze o orientare1 ,ormare i readaptare pro,e$ional# core$punz#toare. bG nedi$criminarea )n raporturile de munc# are la baz# principiul e"alit#ii de tratament ,a# de toi $alariaii. !rice di$criminare direct# $au indirect# ,a# de un $alariat1 bazat# pe criterii de $e-1 orientare $e-ual#1 caracteri$tici "enetice1 8r$t#1 apartenen# naional#1 ra$#1 culoare1 etnie1 reli"ie 1 ori"ine $ocial#1 apartenen# ori acti itate $indical#1 e$te interzi$#. cG dreptul la m#$uri de protecie $ocial#1 rezult# din pre ederile art.41 alin. 2 Con$tituie i pre$upune c# orice $alariat care pre$teaz# o munc# bene,iciaz# de condiii de munc# adec ate acti it#ii de$,#urate1 de protecie $ocial#1 de $ecuritate i $#n#tate )n munc#1 precum i de re$pectarea demnit#ii i a contiinei $ale1 ,#r# nicio di$criminare. dG ne"ocierea condiiilor de munc#9? eG di$ciplina muncii? ,G per,ecionarea pre"#tirii pro,e$ionale? "G dreptul la odi*n# pre #zut )n Codul 5uncii i )n Con$tituia 6om8niei.

:e"ea nr..4D1999 pentru rati,icarea Cartei $ociale %uropene1 adoptat# la 0tra$bour" la 3 mai 19961 publicat# )n 5.!,.nr.193D44.4&.1999. 9 :e"ea nr.62D2411 a dialo"ului $ocial1 republicat# )n 5.!,.nr.62&D31.48.24121 modi,icat# prin :e"ea nr.2D2413 publicat# )n 5.!,.nr.89D12.42.2413. 14

*G dreptul la a$ociere )n $indicate pre$upune c# $alariaii i an"a2atorii $e pot a$ocia liber pentru ap#rarea drepturilor i promo area intere$elor lor pro,e$ionale1 economice i $ociale. iG dreptul la "re #1 drept care aparine $alariailor. Con,orm art.43F1G din Con$tituie > J $alariaii au dreptul la "re # pentru ap#rarea intere$elor pro,e$ionale1 economice i $ocialeI? iiG libertatea muncii )n $tr#in#tate. Potri it ace$tui principiu1 cet#enii rom8ni $unt liberi $# $e )ncadreze )n munc# )n $tatele membre ale Eniunii %uropene1 precum i )n oricare alt $tat1 cu re$pectarea normelor dreptului internaional al muncii i a tratatelor bilaterale la care 6om8nia e$te parte14 1.4. I34oa+&l& *+&ptului ,u%)ii Iz oarele de drept nu $e re,er# la e$ena dreptului1 ci la ,ormele $peci,ice )n care ace$tea )i "#$ete e-pre$ia. 7$t,el normele 2uridice pentru a>i realiza rolul lor de or"anizare a ieii $ociale1 $unt e-primate )n anumite ,orme1 proprii dreptului1 care poart# denumirea "eneric# de acte normati e1 )n ,uncie de or"anul emitent. Iz oarele dreptului muncii $e )mpart )n dou# cate"orii; > iz oare comune cu cele ale altor ramuri de drept1 cum ar ,i; Con$tituia1 le"ile1 decretele cu putere de le"e1 ordonanele i *ot#r8rile @u ernului etc. > iz oare $peci,ice dreptului muncii1 cum ar ,i; contractele colecti e de munc#1 $tatutele unor cate"orii de $alariai1 re"ulamentele de ordine interioar#1 etc. Nu pot con$titui iz or de drept al muncii; > practica 2udiciar# > 2uri$prudena? > doctrina? > cutuma > obiceiul. 7ce$ta e$te iz or de drept ci il. I/-('re e +pe#$0$#e &reptu u$ !u"#$$ a5 C("tr'#te e #( e#t$-e &e !u"#* care reprezint# un important iz or al dreptului muncii1 de ori"ine con enional#1 ne"ociat# i nu $tatal#1 cum $unt celelalte iz oare. (5 St'tute e pr(0e+$("' e .$ &$+#$p $"'re 3n ace$te $tatute $unt pre #zute anumite re"uli $peci,ice pri ind raporturile de munc#1 drepturile i )ndatoririle per$onalului1 criteriile pri ind )ncadrarea i promo area1 di$ciplina muncii1 pro"ramul de lucru1 etc. )5 Re1u '!e"te e &e (r&$"e $"ter$('r* $tabile$c obli"aiile unit#ii i ale $alariailor1 modul de or"anizare a lucrului )n unitate1 di$ciplina muncii1 recompen$ele ce $e pot acorda1 modul de aplicare a $anciunilor di$ciplinare i per$oanele care au dreptul a le aplica1 etc. *5 A te $/-('re +pe#$0$#e ' e &reptu u$ !u"#$$ . 3n acea$t# cate"orie intr#1 normele de protecia muncii > "enerale1 $peci,ice i in$truciuni > )n care $e includ i cele de i"ien# a muncii1 $tabilite )n con,ormitate cu pre ederile le"ale11.
14 11

7rt. 9 din Codul muncii republicat )n 5.!,.nr.34&D18.4&.2411 :e"ea nr. 319D 2446 pri ind $#n#tatea i $ecuritatea )n munc#1 Publicata in 5onitorul !,icial1 Partea I nr. 646 din 26D4.D2446 11

CAPITOLUL II. DREPTUL INTERNAIONAL AL MUNCII 2.1. No$iu%&a 'i i34oa+&l& *+&ptului i%t&+%a$io%al al ,u%)ii 'reptul internaional al muncii reprezint# totalitatea normelor elaborate de or"ani$mele internaionale cu atribuii )n ace$t domeniu > )n primul r8nd1 !r"anizaia Internaional# a 5uncii1 precum i Con$iliul %uropei i Comunitatea %uropean# > ce izeaz# )mbun#t#irea condiiilor de munc# i de ia# ale $alariailor1 precum i raporturile dintre an"a2ai i patroni. 'reptul internaional al muncii nu trebuie )nele$ ca un Hdrept mondialI1 )ntruc8t or"ani$mele amintite nu au competena de a impune re"uli obli"atorii pentru patronii i $alariaii din di,erite #ri ale lumii1 ci emit norme care or produce e,ecte doar ca urmare a rati,ic#rii lor de c#tre $tatele membre. Prin obiectul $#u > re"lementarea relaiilor $ociale de munc# > dreptul internaional al muncii are un caracter intern. 7u calitatea de $ubiecte ale dreptului internaional al muncii; a5 St'te e2 ca $ubiecte directe i nemi2locite1 )ntruc8t numai $tatul e$te titularul uni er$al al drepturilor i obli"aiilor ce>i "#$e$c iz orul )n raporturile 2uridice internaionale; (5 Or1'"$/',$$ e $"ter"',$("' e2 dar cu caracter deri at1 $ecundar i limitat1 )n condiiile actelor lor ,undamentale. 2.2. I34oa+&l& *+&ptului i%t&+%a$io%al al ,u%)ii. 'ac# prin obiectul $#u $punem c# e$te un drept intern1 dreptul internaional al muncii e$te un drept internaional1 "raie iz oarelor $ale. Iz oarele dreptului internaional1 )n "eneral1 reprezint# Hacele mi2loace 2uridice cu a2utorul c#rora $tatele1 pe baza acordului lor de oina1 creeaz# norme noi ale dreptului internaional1 dez olt#1 precizeaz#1 $au con,irm# normele e-i$tente1 pentru a re"lementa raporturile de cooperare dintre eleI. 0unt iz oare ale dreptului internaional al muncii; 1. 7ctele Or1'"$/',$e$ I"ter"',$("' e ' Mu"#$$6 > con eniile1 care $e introduc )n ordinea 2uridic# intern# dup# rati,icare? > recomand#rile1 care conin doar directi e ce pot in,luena coninutul di$poziiilor adoptate de $tatele membre? > Con$tituia !.I.5. care conine principii obli"atorii pentru $tatele membre ale or"anizaiei. 2. Normele C("+$ $u u$ Eur(pe$3 > 'irecti e; 'irecti a 1999D.4DC% a Con$iliului %uropei din 28 iunie 1999 pri ind munca pe durat# determinat#1 )nc*eiat )ntre Con,ederaia %uropean# a 0indicatelor1 Eniunea Con,ederaiilor din Indu$trie i a 7n"a2atorilor din %uropa i Centrul %uropean al 3ntreprinderilor cu participare public#. 'irecti a nr.98D&9DC% a Con$iliului %uropean pri ind apropierea le"i$laiilor $tatelor membre cu pri ire la concedierile colecti e.
12

'irecti a Con$iliului %uropei 91D383DC%% pri ind completarea m#$urilor ce izeaz# promo area )mbun#t#irii $ecurit#ii i $#n#t#ii muncii lucr#torilor ce au un raport de munc# pe durat# determinat# $au un raport de munc# temporar#. 'irecti a Con$iliului %uropei 99D.4DC% pri ind acordul>cadru a$upra muncii pe durata determinat#. > con enii i acorduri cum $unt; Con enia pentru protecia drepturilor omului i a libert#ilor ,undamentale1 Carta $ocial# %uropean#1 Codul %uropean de 0ecuritate 0ocial#1 Con enia %uropean# pri ind $tatutul 2uridic al muncitorului emi"rant? > unele rezoluii i recomand#ri; 6ezoluia nr..6D32 pri ind m#$urile de $ecuritate $ocial# )n ,a oarea pen$ionarilor $au a per$oanelor care r#m8n acti e dup# 8r$ta de pen$ionare1 6ecomandarea nr.91D3 pri ind protecia muncitorilor detaai1 etc. > re"ulamente. 6e"ulamentului FC%G nr. 883D2444 al Parlamentului %uropean i al Con$iliului din 29 aprilie 2444 pri ind coordonarea $i$temelor de $ecuritate $ocial# i ale 6e"ulamentului FC%G nr. 98.D2449 al Parlamentului %uropean i al Con$iliului din 16 $eptembrie 2449 de $tabilire a procedurii de punere )n aplicare a 6e"ulamentului FC%G nr. 883D2444 pri ind coordonarea $i$temelor de $ecuritate $ocial#. 3. No+,&l& Co,u%it.$ii Eu+op&%&6 > actele $ale ,undamentale; (ratatul de la 6oma1 Carta pri ind drepturile $ociale ,undamentale ale muncitorilor1 (ratatul de la 5aa$tric*t? > le"i$laia deri at#1 alc#tuit# din directi e1 re"ulamente i alte acte ale Comunit#ii %uropene. 2./. O+0a%i3a$ia i%t&+%a$io%al. a ,u%)ii Atr$%u,$$ !r"anizaia Internaional# a 5uncii F!.I.5.G a ,o$t creat# )n anul 19191 prin (ratatul de pace de la +er$aille$ Fpartea KIIIG1 ca o dorin# a ,o$telor $tate beli"erante1 de a a ea o in$tituie $pecializat# pe problemele muncii i $ecurit#ii $ociale. Principiile $ale ,undamentale au ,o$t )n$cri$e )n 'eclaraia de la P*iladelp*ia > adoptat# )n anul 1944> i izeaz# )ndeo$ebi lupta )mpotri a $#r#ciei i mizeriei1 libertatea de e-pre$ie i a$ociere1 etc12. 3n atribuiile !.I.5. $e includ urm#toarele acti it#i; > elaborarea de norme internaionale pentru )mbun#t#irea condiiilor de munc# i de ia# ale $alariailor? > acordarea de a$i$ten# te*nic# #rilor membre )n domeniul muncii i $ecurit#ii FprotecieiG $ociale? > pre"#tirea de per$onal )n di,erite domenii? > ,inanarea unor cur$uri de pre"#tire pro,e$ional# cu participare internaional#? > or"anizarea de $impozioane i con"re$e internaionale?
12

@*impu1 0anda $i (iclea1 7le-andru < H'reptul munciiI1 editia a II>a1 editura 7llbecC1 Bucure$ti1 24411 p. . 13

> elaborarea de $tudii i cercet#ri1 $intetizarea i di,uzarea le"i$laiei )n domeniul muncii i a altor materiale ce pri e$c e-periena #rilor membre din domeniul $#u de acti itate? > $upra e"*erea aplic#rii i re$pect#rii con eniilor i pactelor internaionale pri ind drepturile omului )n domeniile muncii1 $ocial i al libert#ii de a$ociere )n $indicate. C(!p("e",'. Con,orm Con$tituiei !.I.5. $unt membrii ai ace$tei or"anizaii; > $tatele care ,#ceau parte din !.I.5. la data de 1 noiembrie 194& Fmembre de dreptG? > $tatele care $unt membre ale !.N.E. i ,ormuleaz# o cerere de admitere i o declaraie de acceptare a obli"aiilor ce decur" din Con$tituie? > $tatele care $unt membre ale !.N.E. dac# cererea lor de admitere e$te acceptat# de Con,erin# > $e cere otul ,a orabil a 2D3 din num#rul dele"ailor prezeni. 3n anul 19191 la )n,iinare1 erau membre ale !.I.5. 42 de $tate1 iar )n iunie 19931 dob8ndi$er# acea$t# calitate 162 de $tate. :a lucr#rile !.I.5. $e re$pect# principiul tripartiti$mului1 adic# particip# din ,iecare ar# reprezentani ai celor trei p#ri; "u ern1 $indicate i patroni. Or1'"e e &e u#ru ' e O.I.M. +u"t456 1. Co%1&+i%$a I%t&+%a$io%al. a Mu%)ii Fadunarea "eneral#G1 ca or"an $uprem1 alc#tuit# din an$amblul dele"aiilor $tatelor membre ce $e )ntrunete )n $e$iuni cel puin o dat# pe an. 7tribuii principale; > elaboreaz# norme internaionale de munc# i controleaz# aplicarea ace$tora? > adopt# rezoluii care orienteaz# politica "eneral# a or"anizaiei i acti it#ile ace$teia? > decide admiterea de noi membrii? > ale"e Con$iliul de admini$traie? > oteaz# bu"etul or"anizaiei. 2. Co%2iliul *& a*,i%i2t+a$i&1 ca or"an e-ecuti ce conduce acti itatea !.I.5. )ntre dou# con,erine1 $e )ntrunete )n mod obinuit de 3 ori pe an. 7tribuii mai importante; > )ntocmete ordinea de zi a Con,erinei i a celorlalte reuniuni ale !.I.5.? > ine e idena actelor adoptate i ia m#$uri pentru aplicarea lor? > numete directorul "eneral al Biroului Internaional al 5uncii? > controleaz# aplicarea normelor internaionale ale muncii. /. "i+oul I%t&+%a$io%al al Mu%)ii7 cu $ediul la @ene a1 reprezint# de ,apt $ecretariatul permanent al !.I.5. . 7re urm#toarele atribuii mai importante; > elaboreaz# documentele i rapoartele pentru con,erinele i reuniunile or"anizaiei? > recruteaz# e-peri )n cooperarea te*nic#?
13

@*impu1 0anda $i (iclea1 7le-andru < H'reptul munciiI1 editia a II>a1 editura 7llbecC1 Bucure$ti1 24411 p. 6 14

> )ntreprinde lucr#ri de cercetare i adun# in,ormaii i $ituaii $tati$tice din toate #rile lumii1 cu pri ire la munc#? > $pri2in# "u ernele1 or"anizaiile patronilor i ale $alariailor din $tatele membre1 )n problemele proprii obiectului $au de acti itate. Co,p&t&%$a I.O.M.7 $e analizeaz# $ub dou# a$pecte; > competena r't$("e !'ter$'e1 ce cuprinde at8t condiiile de munc# c8t i condiiile de iaa )n "eneral? > competena r't$("e per+("'e1 ce cuprinde dup# di er$e criterii1 urm#toarele cate"orii de per$oane; muncitori manuali i intelectuali1 $alariaii i lucr#torii independeni1 lucr#torii din $ectorul pri at i pe cei din $ectorul public. C(",$"utu "(r!e (r O.I.M. 8 C("-e",$$ e au ca obiect1 problemele e$eniale ce in de condiiile de munc# Fdurat#1 $alariul minim1 concediul de odi*n#G1 de $ecuritatea i protecia muncii1 de $ecuritatea $ocial# i drepturile omului? > re#(!'"&*r$ e1 $e utilizeaz# c8nd $tatelor li $e cu ine o libertate de aciune1 $au c8nd $pri2in# aplicarea unor con enii. 7cti itatea normal# a !.I.5. > drepturile ,undamentale ale omului le"ate de munc#? > ,ora de munc#? > admini$traia i in$pecia muncii? > relaiile pro,e$ionale? > condiiile de munc# i $ecuritate $ocial#? > munca copiilor1 adole$cenilor i a ,emeilor? > munca altor cate"orii de per$oane. Pr(#e&ur' '&(pt*r$$ "(r!e (r e$te pre #zut# de Con$tituia !.I.5.1 )n care $e pre #d urm#toarele etape; > )ntocmirea unui +tu&$u #(!p'r't$- pri ind le"i$laia i practica )n $tatele membre a$upra unei probleme concret de,inite. 0tudiul $e )ntocmete de c#tre Biroul Internaional al 5uncii1 la cererea Con$iliului de admini$traie? > )n$crierea pe ordinea de zi a problemelor ce urmeaz# a ,i $upu$e dezbaterii Con,erinei? > dezbaterea problemelor )n dou# $e$iuni con$ecuti e? > adoptarea te-tului con eniei $au recomand#rii1 cu o ma2oritate de 2D3 din num#rul oturilor e-primate de Con,erina )n edina plenar#. Pu"ere' 6" 'p $#'re ' "(r!e (r e$te1 de a$emenea1 pre #zut# de Con$tituia !.I.5.; > "u ernele $tatelor membre $upun e-amin#rii autorit#ilor competente1 )n termen de 1 an F)n cazuri e-cepionale termenul e$te de 18 luniG1 con eniile $au recomand#rile adoptate1 pentru a $e decide rati,icarea ori pentru a "*ida unele aciuni )n domeniul muncii? > rati,icarea1 ,#r# nici o rezer #1 prin actul or"anului con$tituional competent. 'in ace$t moment con enia cap#t# ,or# obli"atorie )n le"i$laia intern# a $tatului membru?
1&

> $tatul membru are obli"aia $# )ntiineze B.I.5. de$pre rati,icarea con eniei i $# ia m#$urile nece$are pentru aplicarea re$pecti # a ace$teia. R(!7"$' #' !e!%r* ' O.I.M. 0emn8nd (ratatul de la +er$aille$1 6om8nia $>a )n$cri$ printre ,ondatorii !.I.5. P8n# )n anul 1944 a participat aproape la toate $e$iunile Con,erinei rati,ic8nd 1. con enii Fdin totalul de 6.G $tr#duindu>$e $# a$i"ure o concordan# )ntre le"i$laia intern# i recomand#rile !.I.5. 3n inter alul 1944 > 19&6 )nceteaz# de a mai ,i membr#1 deoarece nu>i putea ac*ita obli"aiile b#neti ce>i re eneau. 3n perioada 1966 > 19.& are o prezen# la !.I.5. deo$ebit de e,icient#1 rati,ic8nd un num#r de 16 con enii i realiz8nd pe teritoriul $#u1 )n colaborare cu !.I.5. numeroa$e centre de per,ecionare. 3ncep8nd cu anul 19.61 acti itatea $a cunoate un pronunat declin1 pentru ca )n anul 1984 $# piard# dreptul la ot i implicit participarea cu drepturi depline la acti itatea or"anizaiei Fmoti ul; timp de 3 ani nu mai pl#ti$e cotizaiaG. 'in iunie 19941 6om8nia are din nou $tatutul de membru cu drepturi depline. Pentru a>i corela le"i$laia muncii cu normele internaionale a adoptat urm#toarele acte normati e; > :e"ea nr.96D1992 prin care a rati,icat Con enia nr.144D19.6 re,eritoare la con$ult#rile tripartite? > :e"ea nr.11291992 prin care a rati,icat; > Con enia nr.1&4D1981 pri ind ne"ocierile colecti e: > Con enia nr.168D1988 pri ind protecia contra oma2ului. 2.4. No+,&l& Co%2iliului Eu+op&i S)opul 'i 2t+u)tu+a Co%2iliului Eu+op&i 0copul ace$tei or"anizaii e$t>europene de cooperare inter"u ernamental# i parlamentar# e$te e-primat )n art.1 din 0tatut; Hrealizarea unei le"#turi mai $tr8n$e )ntre membrii $#i )n $copul promo #rii idealurilor i principiilor care le $unt patrimoniu comun i $# ,a orizeze pro"re$ul lor economic i $ocialI14. Con$iliul %uropei a ,o$t )n,iinat )n anul 1949 cu 14 membrii )n componena1 pentru ca )n prezent $# reunea$c# un num#r de 33 $tate1 )ntre care i 6om8nia. 7cti itatea $# e$te realizat# de c#tre 0ecretariatul european permanent ce>i are $ediul )n oraul ,rancez 0tra$bour". Con$iliul %uropei di$pune de dou# or"ane importante; 1. Co,it&tul Mi%i't+ilo+1 compu$ de re"ul# din minitri de e-terne ai #rilor membre. %$te or"anul de decizie de la care eman# con eniile FacordurileG $au recomand#rile. 2. A*u%a+&a pa+la,&%ta+.1 e$te alc#tuit# din reprezentanii $tatelor membre1 care $e pronun# )n nume propriu. %$te un or"an con$ultati ce prezint# rapoarte i recomand#ri Con$iliului 5initrilor. A)t& %o+,ati4& &la(o+at& *& Co%2iliul Eu+op&i
14

0emnat la :ondra la & mai 1949 a intrat )n i"oare la data de 3 au"u$t 1949. 6om8nia a aderat prin :e"ea nr. 64din 4 octombrie 19931 publicat# )n 5onitorul !,icial nr. 238 din 4 octombrie 1993 16

Prezint# intere$ pentru dreptul internaional al muncii urm#toarele acte normati e; aG C("-e",$' pe"tru pr(te#,$' &reptur$ (r (!u u$ .$ $%ert*,$ (r 0u"&'!e"t' e2 intrata )n i"oare )n anul 19&3. Prin acea$ta Con enie $unt "arantate i urm#toarele cate"orii de drepturi; > libert#i ale per$oanei ,izice; dreptul la ia#1 interzicerea torturii i a tratamentelor inumane i de"radante1 interzicerea $cla iei i a muncii ,orate i obli"atorii? > protecia acti it#ii $ociale i politice; libertatea reuniunilor i de a$ociere1 dreptul la ale"eri libere politice1 etc. Pentru a urm#ri modul )n care re$pect# an"a2amentele a$umate de c#tre $tatele membre ale Con$iliului %uropei1 prin Con enie1 au ,o$t create dou# or"ane independente; Comi$ia %uropean# a 'repturilor !mului i Curtea %uropean# a 'repturilor !mului. bG C'rte' +(#$' * eur(pe'"*7 intrat# )n i"oare )n anul 196& i re izuit# la 3 mai 19961 impune $tatelor membre obli"aia de a "aranta; > dreptul la munc#? > dreptul la condiii de munc# ec*itabile? > dreptul la $ecuritate i i"iena muncii? > dreptul la remuneraie ec*itabil#? > dreptul $indical? > dreptul la ne"ociere colecti #? > dreptul la protecie a copiilor i adole$cenilor? > dreptul muncitorilor la protecie? > dreptul la orientare pro,e$ional#? > dreptul la ,ormare pro,e$ional#? > dreptul la protecie a $#n#t#ii? > dreptul la $ecuritate $ocial#? > dreptul la a$i$ten# $ocial# i medical#? > dreptul de a bene,icia de $er iciile $ociale? > dreptul per$oanelor *andicapate la ,ormare pro,e$ional# i la readaptare pro,e$ional# i $ocial#? > dreptul ,amiliei la protecie $ocial#1 2uridic# i economic#? > dreptul mamei i copilului la protecie $ocial# i economic#? > dreptul muncitorilor emi"rani i al ,amiliei lor la protecie i a$i$ten#? :a data de & mai 1988 a mai ,o$t $emnat Protocolul adiional la Carta1 care pre ede i obli"ati itatea re$pect#rii urm#toarelor drepturi; > dreptul la e"alitate de an$e i tratament )n materie de an"a2are i pro,e$ie1 ,#r# di$criminare bazat# pe $e-? > dreptul $alariailor la in,ormare i con$ultare )n cadrul )ntreprinderii? > dreptul $alariailor de a lua parte la $tabilirea i )mbun#t#irea condiiilor de munc# i a mediului de lucru? > dreptul per$oanelor )n 8r$ta la protecie $ocial#? 0e poate aprecia c# acea$t# Cart# reprezint# o $intez# a dreptului internaional al muncii elaborat de !.I.5.
1.

cG C("-e",$' eur(pe'"* pr$-$"& +t'tutu )ur$&$# ' !u"#$t(ru u$ e!$1r'"t2 adoptat# )n anul 19..1 pre ede re$pectarea e"alit#ii de tratament a muncitorului emi"rant cu cel naional1 )n condiiile aplic#rii le"ii #rii pe teritoriul c#reia muncitorii )i de$,#oar# acti itatea. 2.;. No+,&l& Co,u%it.$ii Eu+op&%& St+u)tu+a Co,u%it.$ii Eu+op&%& Comunitatea %uropeana cuprinde trei comunit#i ce ,ormeaz# o unitate prin or"anizarea politic# i 2uridic#; 1. Comunitatea %uropean# a C#rbunelui i !elului FC%C7G )n,iinat# )n anul 19&1? 2. Comunitatea %uropean# a %ner"iei 7tomice FC%%7 $au %E67(!5G? 3. Comunitatea %conomic# %uropean# FC%% $au Piaa Comun#G1 > ultimele dou# )n,iinate )n anul 19&.. Prin rezoluia din 16 ,ebruarie 19.81 Parlamentul %uropean a acceptat ca cele trei comunit#i $# ,ie denumite "eneric Comunitatea %uropean#. 3n acti itatea Comunit#ii %uropene $>au con$umat )n ultimii ani1 dou# importante e enimente; > )n anul 19861 cele 12 $tate membre au $emnat A#tu U"$# Eur(pe'" prin care $e urm#rete crearea e,ecti # a pieei unice p8n# la ,inele anului 1992? > )n anul 19921 $>a $emnat la 5aa$tric*t F!landaG Tr't'tu pr$-$"& U"$u"e' Eur(pe'"* Fintrat )n i"oare la 1 noiembrie 1993G ce a ea )ntre obiecti ele $ale i utilizarea ace$tui cadru comunitar Fcu e-cepia 5arii BritaniiG pentru implementarea m#$urilor de a$i"urare a condiiilor de munc# i de protecie a muncitorilor Fcon$ider#m pline de intere$ i alte dou# obiecti e; p8n# )n anul 1999 $# ,ie )n,iinat# Banca Central# %uropean#1 ce a emite o moned# unic#1 iar locuitorii comunit#ii1 de enii Hcet#eni ai EniuniiI $# aib# libertate de micare i drept de reziden# )n #rile C.%.G. Comunitatea %uropeana di$pune de urm#toarele in$tituii; 1. C("+$ $u alc#tuit din minitrii de e-terne ai #rilor membre. %$te or"anul le"i$lati principal? 2. C(!$tetu &e repre/e"t'",$ permaneni Famba$adoriG1 cu $arcina de a pre"#ti coninutul dezbaterilor din Con$ilii? 3. C(!$+$'1 alc#tuit# din 1. membri de$emnai de "u ernele $tatelor pentru un mandat de 4 ani. %$te or"an e-ecuti 1 cu $arcina principal# de a e"*ea la aplicarea )ntocmai a pre ederilor $tatutelor comunitare? 4. Pa+la,&%tul Eu+op&a%1;7 alc#tuit din reprezentanii popoarelor din $tatele Comunit#ii1 are un rol con$ultati e-primat )n a izarea unor propuneri ale Comi$iei. Prin (ratatul de la 5aa$tric*t1 i>au $porit competenele; are iniiati # le"i$lati # i poate adopta ordonane1 directi e1 decizii $au recomand#ri.
1&

Parlamentul %uropean e$te $in"urul or"an al Eniunii %uropene ale$ )n mod direct. Cei .36 de deputai )n Parlamentul %uropean $e a,l# aici pentru a reprezenta cet#enii. 7cetia $unt alei pe o perioad# de cinci ani de c#tre ale"#torii din cele 2. de $tate membre ale Eniunii %uropene1 )n numele a &44 de milioane de cet#eni. 18

&. Cu+t&a *& <u2ti$i&7 e$te alc#tuit# din 13 2udec#tori numii de c#tre "u ernele $tatelor membre1 pentru un mandat de 6 ani. 0arcina $a e$te a a$i"ura re$pectarea dreptului )n aplicarea tratatelor i a celorlalte acte normati e adoptate de in$tituiile comunitare. 6. Cu+t&a *& Co%tu+i )i e-ercit# atribuiile )n domeniul controlului bu"etar. .. Co,it&tul E)o%o,i) 'i So)ial e$te con$ultat de c#tre Con$iliu )n probleme cum ar ,i; libera circulaie a muncitorilor1 $ecuritatea $ocial# a emi"ranilor1 etc. D+&ptul )o,u%ita+ 3n cadrul Comunit#ii %uropene1 con$tituie iz oare de drept1 urm#toarele acte normati e; 1. Re1u '!e"te e7 ca ade #rate le"i comunitare1 a 8nd aceeai ,ora 2uridic#1 precum le"ile naionale1 ,#r# a ,i nece$ar# tran$punerea lor prealabil# )n drept intern. 2. D$re#t$-e e1 obli"# $tatele membre $# $e con,ormeze unor obiecti e1 numai dac# $unt incorporate )n le"i$laia intern#. 3. De#$/$$ e2 au un caracter indi idual1 dar obli"atoriu i1 a$emenea re"ulamentelor $e aplica direct F)n $tatele membreG. 4. Re#(!'"&*r$ e2 au ca $cop determinarea $tatelor membre de a>i or"aniza le"i$laia )n anumite domenii? &. A-$/e e2 ca elemente au-iliare ale proce$ului le"i$lati 1 $e emit de c#tre Comi$ie. 3n raportul drept comunitar > drept naional1 $e re$pect# dou# principii ,undamentale; > aplicabilitatea direct# a dreptului comunitar i1 > $upremaia F)n caz de con,lictG a dreptului comunitar. Prin (ratatul de la 6oma F2& martie 19&.G1 prin care a ,o$t )n,iinat# Comunitatea %conomic# %uropean#1 a ,o$t re"lementat# i libera circulaie a muncitorilor din Comunitate. 7cea$ta $e de,inete prin dreptul de a r#$punde la o,ertele de munc#1 de a $e depla$a pe teritoriul $tatelor membre i de a r#m8ne pe teritoriul ace$tor $tate )n $copul de$,#ur#rii unei anumite acti it#i1 precum i dup# )ncetarea ace$tei acti it#i. Pentru a$i"urarea libert#ii de circulaie a muncitorilor1 $e cere $tatelor membre $# abolea$c# orice di$criminare bazat# pe naionalitate1 cu pri ire la an"a2are1 remunerare i celelalte condiii de munc# Fart.48G. 'e a$emenea1 au ,o$t emi$e numeroa$e directi e ce pri e$c e"alitatea de tratament )ntre b#rbai i ,emei; tratament e"al )n proce$ul an"a2#rii1 plata e"al# pentru munc# e"al#1 tratament e"al )n pri ina micilor )ntreprinz#tori. :a dat# de 1 ,ebruarie 1993 a ,o$t $emnat 7cordul de a$ociere a 6om8niei la Comunitatea %uropean#1 care pre ede )n art.1 a$i"urarea unui cadru adec at pentru dialo"ul politic )ntre p#ri1 e-tinderea comerului i a unor relaii economice armonioa$e1 accentuarea dez olt#rii economice a 6om8niei1 a$i"urarea unei baze $olide pentru cooperarea economic#1 $ocial#1 ,inanciar# i cultural#1 ,inalizarea
19

con er$iei la economia de pia# i con$olidarea democraiei )n ara noa$tr#1 a$i"urarea cadrului pentru inte"rarea "radual# a 6om8niei )n Comunitate. 3n domeniul le"i$laiei $unt izate printre altele; or"anizarea pieei muncii1 modernizarea $er iciilor de pla$are i con$ultan# pro,e$ional#1 protecia muncitorilor la locul de munc#1 $ecuritatea $ocial#1 etc. En capitol al 7cordului Fart.38 > 44G e$te acordat tratamentului muncitorilor de naionalitate rom8n#1 ce $e an"a2eaz# )n mod le"al pe teritoriul unui $tat membru.

CAPITOLUL III. CONTRACTUL INDI IDUAL DE MUNC Codul muncii de,inete )n art.14 contractul indi idual de munc# ca ,iind Hcontractul n temeiul cruia o persoan fizic, denumit salariat, se oblig s presteze munc pentru i sub autoritatea unui angajator, persoan fizic sau juridic, n schimbul unei remuneraii, denumit salariuI Numai titularii de contract indi idual de munc# $unt con$iderai ca ,iind $alariai i1 de aceea1 $unt prote2ai de normele dreptului muncii.
24

'e,iniia $coate )n e iden# trei elemente e$eniale ale contractului indi idual de munc# i anume; > pre$tarea muncii1 obli"aie a $alariatului? > remunerarea1 obli"aia an"a2atorului? > e-i$tena unei le"#turi de $ubordonare )ntre $alariat i an"a2ator.16 0alariaii au dreptul la m#$uri de protecie $ocial#. 7ce$tea pri e$c $ecuritatea i $#n#tatea $alariailor1 re"imul de munc# al ,emeilor i al tinerilor1 in$tituirea unui $alariu minim brut pe ar#1 repau$ul $#pt#m8nal1 concediul de odi*n# pl#tit1 pre$tarea muncii )n condiii deo$ebite $au $peciale1 ,ormarea pro,e$ional#1 precum i alte $ituaii $peci,ice1 $tabilite de le"e. 'urata normal# a zilei de lucru e$te1 )n medie1 de cel mult 8 ore1 iar )n condiii de munc# e"ale1 ,emeile au $alariu e"al cu b#rbaii Fart.41 alin.3 i 4 din Con$tituia 6om8nieiG. 'reptul la ne"ocierii colecti e )n materie de munc# i caracterul obli"atoriu al con eniilor colecti e $unt "arantate. Clauzele contractului indi idual de munc# nu pot conine pre ederi contrare $au drepturi $ub ni elul minim $tabilit prin acte normati e ori prin contracte colecti e de munc#. 6elaiile de munc# $e bazeaz# pe principiul con$en$ualit#ii i al bunei> credine. /.1. T+.2.tu+i )a+a)t&+i2ti)& al& )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%). (r#$#turile caracteri$tice ale contractului indi idual de munc# )i de,ine$c $peci,icitatea naturii $ale 2uridice. 7$t,el1 reinem c# un contract indi idual de munc# are urm#toarele caracteri$tici; > e$te un '#t )ur$&$#1 adic# o mani,e$tare de oin# a dou# per$oane ,#cut# cu $copul $tabilirii de drepturi i obli"aii reciproce i corelati e ce alc#tuie$c coninutul raportului 2uridic de munc#1 $pre deo$ebire de contractele ci ile1 $au dintre pro,e$ioniti1 care pot a ea o pluralitate de debitori $au de creditori? > e$te un act 2uridic %$ 'ter' 1 adic# contractul indi idual de munc# are dou# p#ri; an"a2atorul i $alariatul? > e$te un contract +$"' '1!'t$#, deoarece induce drepturi i obli"aii pentru ambele p#ri. Potri it Codului ci il Jcontractul e$te $inala"matic atunci c8nd obli"aiile n#$cute din ace$tea $unt reciproce i interdependenteI < art.11.1? > e$te un contract +( e!", Codul muncii pre ede obli"atorie ,orma $cri$#1 acea$ta con,er# contractului indi idual de munc# un caracter $olemn1 ,orma $cri$# ,iind cerut# '& -' $&$t'te! adic# nu e$te alabil )nc*eiat dec8t atunci c8nd e$te )nc*eiat )n ,orm# $cri$# $un $anciunea nulit#ii ab$olute. > e$te un contract ("er(+ i #(!ut't$-1 ambele p#ri urm#rind un ,olo$ material1 patrimonial1 pre$taiile p#rilor ,iind cuno$cute de la )nceputul raportului 2uridic adic# de la )nc*eierea contractului1 e-ecutarea ace$tuia ne,iind le"at# de un e eniment incert. Potri it Codului ci il Jcontractul prin care ,iecare parte
16

Codul muncii ,olo$ete termenul de an"a2ator nu de patron1 care e$te ,olo$it )n documentele internaionale dar1 )n art.234 $e ,ace precizarea c# J patron denumit )n prezentul cod an"a2ator e$te per$oan# 2uridic# )nmatriculat# $au per$oan# ,izic# autorizat#I. (ermenul de $ubordonare > acord# an"a2atorului po$ibilitatea de a di$pune de prero"ati ele; normati #1 or"anizatoric# i di$ciplinar#. 21

urm#rete $# )i procure un a anta2 )n $c*imbul obli"aiei a$umateI> art.11.21 iar contractul comutati e$te acela )n care Jcontractul )n care1 la momentul )nc*eierii $ale1 e-i$tena drepturilor i obli"aiilor p#rilor e$te cert#1 iar )ntinderea ace$tora e$te determinat# $au determinabil#I < art.11.3? > e$te un contract per+("' 8$"tu$tu per+("'e92 ,iind e-clu$# reprezentarea i tran$miterea pentru cauz# de moarte. Caracterul per$onal $e re,er# nu numai la per$oana an"a2at#1 ci i la an"a2ator1 )ntruc8t $alariatul )nele"e $# )nc*eie contractul indi idual de munc# cu o anumit# per$oan# ,izic# $au 2uridic#. > e$te un contract cu e:e#ut're +u##e+$-*. %l e$te prin urmare $upu$ rezilierii care produce prin natura $a e,ecte e: "u"# Fpentru iitorG i nu rezoluiunii care produce e,ecte e: tu"# Fretroacti 1 adic# produce e,ecte pentru trecut i pentru iitorG. > e$te un contract "u!$t2 deoarece e$te re"lementat am#nunit de normele Codului muncii. > contractul indi idual de munc# e$te un contract prin care $alariatul )i a$um# (% $1',$' &e ;' 0'#e<. > contractul indi idual de munc# nu poate ,i )nc*eiat $ub #("&$,$e +u+pe"+$-* i nici $ub #("&$,$e re/( ut(r$e Fadic# nu poate ,i a,ectat de un e eniment iitor $au incertG. /.2. Co%*i$iil& =%)>&i&+ii )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%).. Pentru )nc*eierea le"al# i alabil# a unui contract indi idual de munc#1 trebuie$c )ntrunite un num#r de condiii. Enele dintre ace$tea $unt comune )nc*eierii unui contract6 capacitatea 2uridic#1 con$im#m8ntul1 obiectul1 i cauza. 7ltele1 )n$#1 $unt specifice dreptului muncii1 precum; e-i$tena po$tului1 pre"#tirea pro,e$ional#1 ec*imea1 $u$inerea unui e-amen1 concur$ul etc.. A. C'p'#$t'te' )ur$&$#* ' per+('"e$ #e ur!e'/* ' 0$ 6"#'&r't*. 3nc*eierea contractului indi idual de munc# pre$upune e-i$tena ambelor laturi ale capacit#ii 2uridice a unei per$oane; capacit#ii de ,olo$ina i cea de e-erciiu. Capacitatea deplin# de a )nc*eia un contract de munc# $e dob8ndete la )mplinirea 8r$tei de 16 ani > art.13 alin.F1G Codul 5uncii. (otodat#1 trebuie $# lu#m )n con$iderare di$poziia cuprin$# de art.49 alin. 4 din Con$tituia 6om8niei i art.13 alin.3 din Codul muncii1 con,orm c#reia Jminorii $ub 1& ani nu pot ,i an"a2ai ca $alariaiI. 3ncadrarea )n munc# a per$oanelor pu$e $ub interdicie 2udec#torea$c# e$te interzi$#. 5inori )ntre 1& i 16 ani di$pun de capacitate de e-erciiu re$tr8n$#1 )ncadrarea lor )n munc# $e poate ,ace numai cu )ncu iinarea p#rinilor $au a tutorelui i )n acti it#i potri ite cu dez oltarea ,izic#1 aptitudinile i cunotinele lor1 dac# a$t,el nu le $unt periclitate $#n#tatea1 dez oltarea i pre"#tirea pro,e$ional#1 con,orm art.13 alin.2. Potri it art.36 din Codul muncii1 cet#enii $tr#ini i apatrizii pot ,i an"a2ai prin contract indi idual de munc# )n baza autorizaiei de munc# $au a permi$ului de edere )n $cop de munc#1 eliberat#Deliberat potri it le"ii.
22

Cet#enii $tr#ini i apatrizii pot ,i an"a2ai prin contract indi idual de munc# )n baza !E@ nr.&6D244..1. I"#(!p't$%$ $t*,$ Potri it art.3& din Codul muncii1 orice $alariat are dreptul de a muncii la an"a2atori di,erii $au la acelai an"a2ator1 )n baza unor contracte indi iduale de munc#1 bene,iciind de $alariul core$punz#tor pentru ,iecare dintre ace$tea. /ac e-cepie1 $ituaiile )n care prin le"e $unt pre #zute incompatibilit#i pentru cumulul unor ,uncii. 3n unele $ituaii1 dei e-i$t# capacitatea de e-erciiu deplin# pentru )nc*eierea unui contract indi idual de munc#1 totui1 datorit# unor condiii re$tricti e de an"a2are )n anumite po$turi a unor per$oane1 $e creeaz# $t#ri de interdicie $au de incompatibilitate. 7$t,el de )mpre2ur#ri izeaz#; '9 pr(te#,$' 0e!e$ (r .$ ' t$"er$ (r > interzicerea ,olo$irii ,emeilor "ra ide i a celor care al#pteaz# )n locuri de munc# #t#m#toare1 "rele $au periculoa$e ori contraindicate medical? > interdicia1 de re"ul#1 a pre$t#rii muncii de noapte de c#tre ,emeile )n$#rcinate1 l#uzele i cele care al#pteaz#? > tinerii $ub 18 ani nu pot ,i )ncadrai )n locuri de munc# #t#m#toare1 "rele $au periculoa$e i nici nu pot ,i ,olo$ii la munc# )n timpul nopii. 3ncadrarea )n munc# )n locuri de munc# "rele1 #t#m#toare $au periculoa$e $e poate ,ace dup# )mplinirea 8r$tei de 18 ani1 ace$te locuri de munc# $e $tabile$c prin *ot#r8re a @u ernului? > )n cazul ucenicilor1 Jor"anizarea de$,#urarea i controlul acti it#ii de ucenicie $e re"lementeaz# prin le"e $pecial#I > art.214 > Codul muncii.18 %9 $"tere+u (#r(t$r$$ '-utu u$ pu% $# > nu pot ,i )ncadrate )n ,unciile de "e$tionar per$oanele condamnate pentru anumite in,raciuni i per$oanele care nu au )mplinit 8r$ta de 21 ani F)n unele $ituaii1 18 aniG.19 #9 6!p $"$re' #("&$,$e$ u"e$ reput',$$ "e.t$r%$te ?autoritate moral# deo$ebit#1 probitate i corectitudineG > nu poate ,i numit# ma"i$trat F2udec#tor $au procurorG per$oana care are antecedente penale $au cea care nu are un pre$ti"iu ireproabil?24 > nu pot ,ace parte din per$onalul Curii de Conturi1 $au ,uncionarii publici cei care au ,o$t condamnai pentru anumite in,raciuni?21
1.

!E@ nr.&6D244. pri ind )ncadrarea )n munc# i detaarea $tr#inilor pe teritoriul 6om8niei1 publicat# )n 5.!,.nr.424D26.46.244.. 18 :e"ea nr.2.9D244& pri ind ucenicia la locul de munc# republicat# )n 5.!,.nr.498D4..48.2413. 19 :e"ea nr.22D1969 pri ind an"a2area "e$tionarilor1 con$tituirea de "aranii i r#$punderea )n le"#tur# cu "e$tionarea bunurilor a"enilor economici1 autorit#ilor $au in$tituiilor publice1 publicat# )n B.!,.nr.132D18.11.1969. 24 :e"ea nr.343D2444 pri ind $tatutul ma"i$trailor1 republicat# )n 5.!,.nr.826D13.49.244&. 21 :e"ea nr.94D1992 pri ind or"anizarea i ,uncionarea Curii de Conturi1 republicat# )n 5.!,.nr.282D29.44.2449. !E@ nr.94D2411 pri ind or"anizarea i ,uncionarea in$peciei economico>,inanciare la operatorii economici1 publicat# )n 5.!,.nr..99D11.11.2411. 7rt.&4 din :e"ea nr.188D1999 pri ind $tatutul ,uncionarilor publici1 republicat# )n 5.!,.nr.36&D29.4&.244.. nu a ,o$t condamnat# pentru $# 8rirea unei in,raciuni contra umanit#ii1 contra $tatului $au contra autorit#ii1 in,raciuni de corupie i de $er iciu1 in,raciuni care )mpiedic# )n,#ptuirea 2u$tiiei1 in,raciuni de ,al$ ori a unei in,raciuni $# 8rite cu intenie care ar ,ace>o incompatibil# cu e-ercitarea ,unciei publice? 23

> nu pot ,ace parte din Poliia local# cei care nu $unt cuno$cui ca ,iind per$oane corecte $au cei care au antecedente penale.22 &9 $"#(!p't$%$ $t*,$ #'re 'u ' %'/* pre-e&er$ ' e e1$+ ',$e$ pe"' e. > pedeap$a complementar# a interzicerii e-ercit#rii unor drepturi con$t# )n interdicia e-ercit#rii1 pe o perioad# de la unu la & ani1 a unuia $au mai multor drepturi.23 C'p'#$t'te' u"$t*,$$ #'re (0er* (#u &e !u"#* 8'"1')'t(ru 9 Potri it art.14 din Codul muncii1 prin an"a2ator $e )nele"e per$oana ,izic# $au 2uridic# ce poate1 potri it le"ii1 $# an"a2eze ,or# de munc# pe baz# de contract indi idual de munc#. Per$oana 2uridic# poate )nc*eia contracte indi iduale de munc#1 )n calitate de an"a2ator1 din momentul dob8ndirii per$onalit#ii 2uridice. 7n"a2atorul poate ,i at8t o per$oan# 2uridic#1 c8t i o per$oan# ,izic#. Per$oanele 2uridice pot ,i in$tituii publice1 $ociet#i cu capital ma2oritar de $tat1 $ociet#i cu capital pri at1 $ociet#i cooperati e1 cooperati e a"ricole $au alte per$oane 2uridice < ,undaii i a$ociaii etc. Per$oana ,izic# dob8ndete capacitatea de a )nc*eia contracte indi iduale de munc# )n calitate de an"a2ator1 din momentul dob8ndirii capacit#ii depline de e-erciiu FP/71 )ntreprinderea ,amilial#1 )ntreprinderea indi idual#G.24 ". C("+$!,*!7"tu Pentru ca un contract indi idual de munc# $# ,ie )nc*eiat )n mod le"al e$te nece$ar ca oina ambelor p#ri $# ,ie e-primat# )n mod alabil1 acordul de oin# trebuind $# $e realizeze )n condiiile le"ii. Con$im#m8ntul e$te alabil numai dac# pro ine de la o per$oan# cu di$cern#m8nt1 )ntrunind1 )n plu$1 urm#toarele condiii; e$te e-primat cu intenia de a produce e,ecte 2uridice1 e$te e-teriorizat1 nu e$te a,ectat de icii de con$im#m8nt. Con$im#m8ntul e$te mani,e$tarea de oin# a p#rilor care trebuie $# ,ie liber e-primat i $# nu ,ie a,ectat de icii de con$im#m8nt. Potri it art.1244 din Codul ci il1 con$im#m8ntul p#rilor trebuie $# ,ie $erio$1 liber i e-primat )n cunotin# de cauz#.2& Con,orm pre ederilor art.1246 din Codul ci il1 con$im#m8ntul e$te iciat c8nd e$te dat din eroare1 $urprin$ prin dol1 $au $mul$ prin iolen#. 'e a$emenea1 con$im#m8ntul e$te iciat )n caz de leziune.
22 23

:e"ea nr.1&&D2414 a Poliiei locale1 publicat# )n 5.!,.nr.488D1&.4..2414. 7rt.&&1 66>68 din Codul penal. 24 !@ nr.44D2448 pri ind de$,#urarea acti it#ilor economice de c#tre P/71 )ntreprinderi indi iduale i )ntreprinderi ,amiliale1 publicat# )n 5.!,.nr.328D2&.44.24481 modi,icat# prin !E@ nr.46D2411 publicat# )n 5.!,.nr.3&4D19.4&.2411. 2& 0# pro in# de la o per$oan# cu di$cern#m8nt. 7rt.& :e"ea nr. 48.D24421 le"ea $#n#t#ii mintale i a proteciei per$oanelor cu tulbur#rii p$i*ice1 republicat# )n 5.!,.nr.6&2D13.49.2412. CG prin di$cern#m8nt $e )nele"e componenta capacit#ii p$i*ice1 care $e re,er# la o ,apt# anume i din care decur"e po$ibilitatea per$oanei re$pecti e de a aprecia coninutul i con$ecinele ace$tei ,apte. ipsa discernmntului ! art.24& din Codul ci il %$te anulabil contractul )nc*eiat de o per$oan# care1 la momentul )nc*eierii ace$tuia1 $e a,la1 ,ie i numai remelnic1 )ntr>o $tare care o punea )n neputin# de a>i da $eama de urm#rile ,aptei $ale. Contractul )nc*eiat de o per$oan# pu$# ulterior $ub interdicie poate ,i anulat dac#1 la momentul c8nd actul a ,o$t ,#cut1 cauzele punerii $ub interdicie e-i$tau i erau )ndeobte cuno$cute. 24

C. O%$e#tu #("tr'#tu u$ $"&$-$&u' &e !u"#* "biectul contractului indi idual de munc# )l con$tituie1 pre+t',$$ e re#$pr(#e ale p#rilor i anume pre$tarea muncii de c#tre $alariat i remunerarea lui de c#tre an"a2ator. !biectul contractului trebuie $# )ndeplinea$c# acele condiii pre #zute de dreptul comun i anume; $# ,ie determinat $au determinabil1 $# ,ie licit1 $# e-i$te1 $# ,ie po$ibil1 $# ,ie )n circuitul ci il i $# ,ie o ,apt# per$onal# a celui care $e obli"# Potri it art.122& din Codul ci il1 obiectul contractului )l reprezint# operaiunea 2uridic#1 con enit# de p#ri1 a$t,el cum acea$ta reie$e din an$amblul drepturilor i obli"aiilor contractuale. !biectul contractului trebuie $# ,ie determinat i licit1 $ub $anciunea nulit#ii ab$olute. !biectul e$te ilicit atunci c8nd e$te pro*ibit de le"e $au contra ine ordinii publice ori bunelor mora uri. D. Cauza contractului indi idual de munc#1 e$te un element $ubiecti ce concretizeaz# +#(pu ur!*r$t de p#ri la momentul )nc*eierii contractului indi idual de munc#1 care con$t# )n obinerea unor re$ur$e ,inanciare1 i re$pecti 1 a$i"urarea ,uncion#rii unit#ii. !biectul i cauza trebuie $# ,ie licite i morale1 orice con enie prin care o per$oan# $e obli"# $# $# 8rea$c# o ,apt# care )ncalc# pre ederile le"ale1 e$te nul de drept. Potri it art.1& din Codul muncii1 e$te interzi$#1 $ub $anciunea nulit#ii ab$olute1 )nc*eierea unui contract indi idual de munc# )n $copul pre$t#rii unei munci $au a unei acti it#i ilicite ori imorale. Cauza $au $copul contractului trebuie $# e-i$te1 $# ,ie real#1 licit# i moral#. Cauza e$te moti ul care determin# ,iecare parte $# )nc*eie contractul. Pentru a ,i alabil# $e cer )ntrunite condiiile pre #zute de dreptul comun art.123& < 1239 din Codul ci il. Cauza trebuie $# e-i$te1 $# ,ie licit# i moral#. Cauza e$te ilicit# c8nd e$te contrar# le"ii i ordinii publice. Cauza e$te imoral# c8nd e$te contrar# bunelor mora uri. Contractul e$te alabil c*iar atunci c8nd cauza nu e$te e-pre$ pre #zut#. %-i$tena unei cauze alabile $e prezum# p8n# la proba contrar#. /./. &+i1i)a+&a aptitu*i%ilo+ 'i a p+&0.ti+ii p+o1&2io%al&. Codul muncii )n art.29 pre ede ,aptul c#1 )ncadrarea )n munc# $e ,ace pe baza eri,ic#rii prealabile a aptitudinilor pro,e$ionale i per$onale ale candidatului. 5odalit#ile )n care urmeaz# $# $e realizeze acea$t# eri,icare $unt di$pu$e de c#tre an"a2ator1 )n condiiile $tabilite de contractul colecti de munc# aplicabil1 )n $tatutul de per$onal > pro,e$ional $au di$ciplinar > i de re"ulamentul intern al unit#ii. In,ormaiile cerute1 $ub orice ,orm#1 de c#tre an"a2ator per$oanei care $olicit# an"a2area cu ocazia eri,ic#rii prealabile a aptitudinilor nu pot a ea un alt
2&

$cop dec8t acela de a aprecia capacitatea de a ocupa po$tul re$pecti 1 precum i aptitudinile pro,e$ionale. 7n"a2atorul poate cere in,ormaii )n le"#tur# cu per$oana care $olicit# an"a2area de la ,otii $#i an"a2atori1 dar numai cu pri ire la acti it#ile )ndeplinite i la durata an"a2#rii i numai cu )ncunotinarea prealabil# a celui )n cauz#. 0e acord#1 a$t,el1 an"a2atorului po$ibilitatea de a eri,ica aptitudinile pro,e$ionale i per$onale la an"a2area $alariatului1 $olicit8nd in,ormaii de la ,otii an"a2atori cu pri ire la acti it#ile )ndeplinite de per$oana care $olicit# an"a2area. :a in$tituiile i autorit#ile publice i la unit#ile bu"etare e$te obli"atorie )ncadrarea prin concur$ $au e-amen dup# o procedura pre #zut# de art.34 din Codul muncii.26 Po$turile acante or ,i $coa$e la concur$1 )n raport cu nece$it#ile unit#ii. 'ac# la concur$ul or"anizat1 nu $>au prezentat mai muli candidai1 )ncadrarea )n munc# $e ,ace prin e-amen. !r"anizarea i modul de de$,#urare a concur$uluiDe-amen $unt $tabilite prin re"ulament aprobat prin *ot#r8re de @u ern. Pentru eri,icarea aptitudinilor $alariatului1 la )nc*eierea contractului indi idual de munc# $e poate $tabili o perioad# de prob# de cel mult 94 de zile calendari$tice pentru ,unciile de e-ecuie i de cel mult 124 de zile calendari$tice pentru ,unciile de conducere. +eri,icarea aptitudinilor pro,e$ionale la )ncadrarea per$oanelor cu *andicap $e realizeaz# e-clu$i prin modalitatea perioadei de prob# de ma-imum 34 de zile calendari$tice. Pe durata $au la $,8ritul perioadei de prob#1 contractul indi idual de munc# poate )nceta e-clu$i printr>o noti,icare $cri$#1 ,#r# prea iz1 la iniiati a oric#reia dintre p#ri1 ,#r# a ,i nece$ar# moti area ace$teia. Pe durata perioadei de prob# $alariatul bene,iciaz# de toate drepturile i are toate obli"aiile pre #zute )n le"i$laia muncii1 )n contractul colecti de munc# aplicabil1 )n re"ulamentul intern1 precum i )n contractul indi idual de munc#. 'ac# ulterior e-pir#rii perioadei de prob#1 $alariatul nu mai core$punde pro,e$ional locului de munc# pe care e$te )ncadrat1 an"a2atorul1 cu re$pectarea condiiilor $tabilite de Codul muncii1 )l poate concedia pe $alariat )n baza art. 61 lit. dG din Codul muncii1 adic#1 atunci c8nd $alariatul nu core$punde pro,e$ional locului de munc#. 3n ace$t caz1 an"a2atorul are obli"aia de a>i propune $alariatului alte locuri de munc# acante )n unitate1 compatibile cu pre"#tirea pro,e$ional#. % ident1 $alariul a ,i cel core$punz#tor locului de munc# propu$ de an"a2ator1 compatibil cu pre"#tirea pro,e$ional# a $alariatului. 3n $ituaia )n care1 an"a2atorul nu di$pune de locuri de munc# acante compatibile cu pre"#tirea pro,e$ional# a $alariatului1 ace$ta are obli"aia de a $olicita $pri2inul a"eniei teritoriale de ocupare a ,orei de munc# )n ederea redi$tribuirii $alariatului1 core$punz#tor pre"#tirii pro,e$ionale iD$au1 dup# caz1 capacit#ii de munc# $tabilite de medicul de medicina a muncii. 0alariatul are la di$poziie un termen de 3 zile lucr#toare de la comunicarea an"a2atorului pentru a> i mani,e$ta )n $cri$ con$im#m8ntul cu pri ire la noul loc de munc# o,erit.
26

26

3n cazul )n care $alariatul nu )i mani,e$t# con$im#m8ntul )n ace$t termen1 precum i dup# noti,icarea cazului c#tre a"enia teritorial# de ocupare a ,orei de munc#1 an"a2atorul poate di$pune concedierea $alariatului. 'ac# $alariatul )i mani,e$t# con$im#m8ntul pentru ocuparea locului de munc# propu$ de an"a2ator1 )n termen de 24 zile an"a2atorul i $alariatul or )nc*eia un act adiional la contractul indi idual de munc# prin care $tabile$c modi,icarea ,unciei i a $alariului core$punz#tor noului loc de munc#. Pentru ab$ol enii in$tituiilor de )n ##m8nt $uperior1 primele 6 luni dup# debutul )n pro,e$ie $e con$ider# perioad# de $ta"iu. /ac e-cepie acele pro,e$ii )n care $ta"iatura e$te re"lementat# prin le"i $peciale. 2. :a $,8ritul perioadei de $ta"iu1 an"a2atorul elibereaz# obli"atoriu o ade erin#1 care e$te izat# de in$pectoratul teritorial de munc# )n a c#rui raz# teritorial# de competen# ace$ta )i are $ediul. Perioada )n care $e pot ,ace an"a2#ri $ucce$i e de prob# ale mai multor per$oane pentru acelai po$t e$te de ma-imum 12 luni. Pe durata e-ecut#rii unui contract indi idual de munc# nu poate ,i $tabilit# dec8t o $in"ur# perioad# de prob#. Prin e-cepie1 $alariatul poate ,i $upu$ la o nou# perioad# de prob# )n $ituaia )n care ace$ta debuteaz# la acelai an"a2ator )ntr>o nou# ,uncie $au pro,e$ie ori urmeaz# $# pre$teze acti itatea )ntr>un loc de munc# cu condiii "rele1 #t#m#toare $au periculoa$e. Perioada de prob# con$tituie ec*ime )n munc#. /.4. E@a,&%ul ,&*i)al Per$oanele pot ,i )ncadrate )n munc# numai )n baza unui certi,icat medical pentru a $e $tabili dac# $tarea $#n#t#ii le permite $# )ndeplinea$c# munca pentru care e$te an"a2at > art.2. alin.F1G Codul 5uncii. 3nc#lcarea ace$tor pre ederi atra"e nulitatea contractului indi idual de munc#. Certi,icatul medical e$te obli"atoriu pentru toate cate"oriile de $alariai. 0olicitarea la an"a2are a te$telor de $arcin# e$te interzi$# Fart.2. alin.&G. Codul muncii pre ede )n art.28 obli"ati itatea certi,icatului medical1 i )n $ituaii cum $unt; aG la re)nceperea acti it#ii dup# o )ntrerupere mai mare de 6 luni1 pentru locurile de munc# a 8nd e-punerea la ,actori noci i pro,e$ionali1 i de un an )n celelalte $ituaii? bG )n cazul deta#rii $au trecerii )ntr>un alt loc de munc# ori )n alt# acti itate1 dac# $e $c*imb# condiiile de munc#? cG la )nceperea mi$iunii1 )n cazul $alariailor )ncadrai cu contract de munc# temporar#? dG )n cazul ucenicilor1 practicanilor1 ele ilor i $tudenilor1 )n $ituaia )n care urmeaz# $# ,ie in$truii pe me$erii i pro,e$iuni1 precum i )n $ituaia $c*imb#rii me$eriei pe parcur$ul in$truirii? eG periodic1 )n cazul celor care lucreaz# )n condiii de e-punere la ,actori noci i pro,e$ionali1 potri it re"lement#rilor 5ini$terului 0#n#t#ii?
2.

2.

,G periodic1 )n cazul celor care de$,#oar# acti it#i cu ri$c de tran$mitere a unor boli i care lucreaz# )n $ectorul alimentar1 zoote*nic1 la in$talaiile de apro izionare cu ap# potabil#1 )n colecti it#i de copii1 )n unit#i $anitare1 potri it re"lement#rilor 5ini$terului 0#n#t#ii? "G periodic1 )n cazul celor care lucreaz# )n unit#i ,#r# ,actori de ri$c1 prin e-amene medicale di,ereniate )n ,uncie de 8r$t#1 $e- i $tare de $#n#tate1 potri it re"lementarilor din contractele colecti e de munc#. :a an"a2area )n domeniile $#n#tate1 alimentaie public#1 educaie i alte domenii $tabilite prin acte normati e $e pot $olicita i te$te medicale $peci,ice. /.;. Co%$i%utul )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%). !rice contract indi idual de munc# are o parte e1' *1 ,ormat# din drepturi i obli"aii pre #zute )n le"i $au alte acte normati e1 i o parte #("-e",$("' *7 care cuprinde clauze l#$ate la liberul acord de oin# al p#rilor. Partea le"al# are caracter de ordine public#1 prin clauzele inclu$e )n ea neput8ndu>$e crea $alariatului o $ituaie mai puin ,a orabil# dec8t minimul le"al. 3n $c*imb1 p#rile pot con eni a$upra unor ,acilit#i $uplimentare ,a# de cele o,erite de le"e. 'in punct de edere al coninutului1 contractul indi idual de munc# conine clauze "enerale1 care $e re"#$e$c )n orice contract i clauze $peciale1 caracteri$tice unui anumit contract indi idual de munc#. Codul muncii pre ede )n art.1. c# anterior )nc*eierii $au modi,ic#rii contractului indi idual de munc#1 an"a2atorul are obli"aia de a in,orma per$oana $electat# )n ederea an"a2#rii ori1 dup# caz1 $alariatul cu pri ire la clauzele generale pe care intenioneaz# $# le )n$crie )n contract $au $# le modi,ice. !bli"aia de in,ormare a per$oanei $electate )n ederea an"a2#rii $au a $alariatului $e con$ider# )ndeplinit# de c#tre an"a2ator la momentul comunic#rii o,ertei $ale pri ind coninutul contractului indi idual de munc# $au al actului adiional1 dup# caz. Per$oana $electat# )n ederea an"a2#rii ori1 $alariatul a ,i in,ormat cel puin a$upra urm#toarelor elemente; aG identi,icarea p#rilor? bG locul de munc# $au1 )n lip$a unui loc de munc# ,i-1 po$ibilitatea ca $alariatul $# muncea$c# )n di er$e locuri? cG $ediul $au1 dup# caz1 domiciliul an"a2atorului? dG ,unciaDocupaia con,orm $peci,icaiei Cla$i,ic#rii ocupaiilor din 6om8nia $au altor acte normati e1 precum i ,ia po$tului1 cu $peci,icarea atribuiilor po$tului? eG criteriile de e aluare a acti it#ii pro,e$ionale a $alariatului aplicabile la ni elul an"a2atorului? ,G ri$curile $peci,ice po$tului? "G data de la care contractul urmeaz# $#>i produc# e,ectele? *G )n cazul unui contract de munc# pe durat# determinat# $au a unui contract de munc# temporar#1 durata ace$tora? iG durata concediului de odi*n# la care $alariatul are dreptul?
28

2G condiiile de acordare a prea izului de c#tre p#rile contractante i durata ace$tuia? CG $alariul de baz#1 alte elemente con$tituti e ale eniturilor $alariale1 precum i periodicitatea pl#ii $alariului la care $alariatul are dreptul? lG durat# normal# a muncii1 e-primat# )n oreDzi i oreD$#pt#m8n#? mG indicarea contractului colecti de munc# ce re"lementeaz# condiiile de munc# ale $alariatului? nG durata perioadei de prob#. %lementele menionate trebuie $# $e re"#$ea$c# i )n coninutul contractului indi idual de munc#. !rice modi,icare a unuia dintre elementele pre #zute mai $u$ )n timpul e-ecut#rii contractului indi idual de munc# impune )nc*eierea unui act adiional la contract1 )ntr>un termen de 24 de zile lucr#toare de la data apariiei modi,ic#rii1 cu e-cepia $ituaiilor )n care o a$emenea modi,icare e$te pre #zut# )n mod e-pre$ de le"e. :a ne"ocierea1 )nc*eierea $au modi,icarea contractului indi idual de munc#1 oricare dintre p#ri poate ,i a$i$tat# de c#tre teri1 con,orm propriei opiuni1 cu re$pectarea con,idenialit#ii. Cu pri ire la in,ormaiile ,urnizate $alariatului1 prealabil )nc*eierii contractului indi idual de munc#1 )ntre p#ri poate inter eni un contract de con,idenialitate. 3n cazul )n care $alariatul urmeaz# $# )i de$,#oare acti itatea )n $tr#in#tate1 an"a2atorul are obli"aia de a>i comunica )n timp util in,ormaiile pre #zute mai $u$1 precum i in,ormaii re,eritoare la; aG durata perioadei de munc# ce urmeaz# $# ,ie pre$tat# )n $tr#in#tate? bG moneda )n care or ,i pl#tite drepturile $alariale1 precum i modalit#ile de plat#? cG pre$taiile )n bani iD$au )n natur# a,erente de$,#ur#rii acti it#ii )n $tr#in#tate? dG condiiile de clim#? eG re"lement#rile principale din le"i$laia muncii din acea ar#? ,G obiceiurile locului a c#ror nere$pectare i>ar pune )n pericol iaa1 libertatea $au $i"urana per$onal#? "G condiiile de repatriere a lucr#torului. In,ormaiile pre #zute la lit. aG1 bG i cG trebuie $# ,ie )n$cri$e i )n coninutul contractului indi idual de munc#. 3n $ituaia )n care an"a2atorul nu )i e-ecut# obli"aia de in,ormare1 $alariatul e$te )n drept $# $e$izeze1 )n termen de 34 de zile de la data ne)ndeplinirii ace$tei obli"aii1 in$tana 2udec#torea$c# competent# i $# $olicite de$p#"ubiri core$punz#toare pre2udiciului pe care l>a $u,erit ca urmare a nee-ecut#rii de c#tre an"a2ator a obli"aiei de in,ormare. 3n a,ara clauzelor e$eniale pre #zute la art.1.1 )ntre p#ri pot ,i ne"ociate i cuprin$e )n contractul indi idual de munc# i alte clauze $peci,ice.

29

7$t,el1 Codul muncii pre ede po$ibilitatea cuprinderii )n contractul indi idual de munc# a unor )lau3& 2p&)i1i)&1 ,#r# ca enumerarea $# ,ie limitati #1 cum ar ,i; aG clauza cu pri ire la ,ormarea pro,e$ional#? bG clauza de neconcuren#? cG clauza de mobilitate? dG clauza de con,idenialitate. a. # 'u/' #u pr$-$re ' 0(r!'re' pr(0e+$("' *. (. # 'u/' &e "e#("#ure",* > art.21 > 241 care pre$upune1 ca la )nc*eierea contractului indi idual de munc# $au pe parcur$ul e-ecut#rii ace$tuia1 p#rile pot ne"ocia i cuprinde )n contract o clauz# de neconcuren# prin care $alariatul $# ,ie obli"at ca dup# )ncetarea contractului $# nu pre$teze1 )n intere$ul $#u propriu $au al unui ter1 o acti itate care $e a,l# )n concuren# cu cea pre$tat# la an"a2atorul $#u1 )n $c*imbul unei indemnizaii de neconcuren# lunare pe care an"a2atorul $e obli"# $# o pl#tea$c# pe toat# perioada de neconcuren#. Clauza de neconcuren# )i produce e,ectele numai dac# )n cuprin$ul contractului indi idual de munc# $unt pre #zute )n mod concret acti it#ile ce $unt interzi$e $alariatului la data )ncet#rii contractului1 cuantumul indemnizaiei de neconcuren# lunare1 perioada pentru care )i produce e,ectele clauza de neconcuren#1 terii )n ,a oarea c#rora $e interzice pre$tarea acti it#ii1 precum i aria "eo"ra,ic# unde $alariatul poate ,i )n real# competiie cu an"a2atorul. Indemnizaia de neconcuren# lunar# datorat# $alariatului nu e$te de natur# $alarial#1 $e ne"ociaz# i e$te de cel puin &4L din media eniturilor $alariale brute ale $alariatului din ultimele 6 luni anterioare datei )ncet#rii contractului indi idual de munc# $au1 )n cazul )n care durata contractului indi idual de munc# a ,o$t mai mic# de 6 luni1 din media eniturilor $alariale lunare brute cu enite ace$tuia pe durata contractului. Indemnizaia de neconcuren# reprezint# o c*eltuial# e,ectuat# de an"a2ator1 e$te deductibil# la calculul pro,itului impozabil i $e impoziteaz# la per$oana ,izic# bene,iciar#1 potri it le"ii. Clauza de neconcuren# )i poate produce e,ectele pentru o perioad# de ma-imum 2 ani de la data )ncet#rii contractului indi idual de munc#. 7ce$te pre ederi nu $unt aplicabile )n cazurile )n care )ncetarea contractului indi idual de munc# $>a produ$ de drept1 cu e-cepia cazurilor pre #zute la art.&6 lit.dG1 ,G1 "G1 *G i 2G128 Fcare ,ace re,erire la )ncetarea de drept contractul indi idual de munc#G ori a
28

7rt.&6 din Codul muncii dG ca urmare a con$tat#rii nulit#ii ab$olute a contractului indi idual de munc#1 de la data la care nulitatea a ,o$t con$tatat# prin acordul p#rilor $au prin *ot#r8re 2udec#torea$c# de,initi #? eG ca urmare a admiterii cererii de reinte"rare )n ,uncia ocupat# de $alariat a unei per$oane concediate nele"al $au pentru moti e ne)ntemeiate1 de la data r#m8nerii de,initi e a *ot#r8rii 2udec#toreti de reinte"rare? ,G ca urmare a condamn#rii la e-ecutarea unei pedep$e pri ati e de libertate1 de la data r#m8nerii de,initi e a *ot#r8rii 2udec#toreti? "G de la data retra"erii de c#tre autorit#ile $au or"ani$mele competente a a izelor1 autorizaiilor ori ate$t#rilor nece$are pentru e-ercitarea pro,e$iei? *G ca urmare a interzicerii e-ercit#rii unei pro,e$ii $au a unei ,uncii1 ca m#$ur# de $i"uran# ori pedeap$# complementar#1 de la data r#m8nerii de,initi e a *ot#r8rii 2udec#toreti prin care $>a di$pu$ interdicia? 34

inter enit din iniiati a an"a2atorului pentru moti e care nu in de per$oana $alariatului. Clauza de neconcuren# nu poate a ea ca e,ect interzicerea )n mod ab$olut a e-ercit#rii pro,e$iei $alariatului $au a $pecializ#rii pe care o deine. :a $e$izarea $alariatului $au a in$pectoratului teritorial pentru munc# in$tana competent# poate diminua e,ectele clauzei de neconcuren#. 3n cazul nere$pect#rii1 cu ino #ie1 a clauzei de neconcuren# $alariatul poate ,i obli"at la re$tituirea indemnizaiei i1 dup# caz1 la daune>intere$e core$punz#toare pre2udiciului pe care l>a produ$ an"a2atorului29. 3n practic# $>a pu$ problema dac# an"a2atorul poate renuna la clauza de neconcuren#. 5ai e-act1 dac# la )ncetarea contractului de munc# cu an"a2atul1 ace$ta poate trimite o noti,icare prin care $# )i aduc# la cunotin# c# renun# la clauza de neconcuren# i )n ce m#$ur# acea$t# procedur# e$te corect# din punct de edere le"al. Potri it Codului muncii1 clauza de neconcuren# are la baz# oina p#rilor raportului de munc#. !dat# inter enit acordul dintre an"a2ator i $alariat )n $en$ul introducerii )n contractul indi idual de munc# a clauzei de neconcuren#1 acea$ta de ine obli"atorie ,a# de p#rile raportului de munc#. 'e enind element al contractului indi idual de munc#1 renunarea la clauza de concuren# $e a putea realiza numai )n modul )n care acea$ta obli"aie a luat natere ,a# de p#ri1 adic# prin acordul p#rilor. Pentru a putea opera renunarea unilateral# la clauza de neconcuren# e$te nece$ar# o di$poziie dero"atorie e-pre$# )n ace$t $en$1 or1 cum di$poziiile Codului muncii nu pre #d o a$emenea po$ibilitate an"a2atorul nu poate renuna unilateral la clauza de neconcuren#. c. # 'u/' &e !(%$ $t'te < potri it art.2& din Codul muncii1 e$te clauza prin care $e permite an"a2atorului $# impun# o acti itate ce nu pre$upune loc $tabil de munc#1 acea$ta acti itate ,iind de e$ena ,elului muncii1 $alariatul bene,iciaz#1 )n ace$t caz1 de pre$taii $uplimentare )n bani $au )n natur#. Cuantumul pre$taiilor $uplimentare )n bani $au modalit#ile pre$taiilor $uplimentare )n natur# $unt $peci,icate )n contractul indi idual de munc#. 3n cazul )n care1 )n contractul indi idual de munc# e$te o a$t,el de clauz#1 e$te obli"atoriu $# $e $peci,ice )n contract i cuantumul pre$taiilor $uplimentare )n bani $au modalit#ile pre$taiilor $uplimentare )n natur# acordate $alariatului. *. # 'u/' &e #("0$&e",$' $t'te < potri it art.26 din Codul muncii1 e$te clauza prin care p#rile con in ca pe toat# durat# contractului i dup# )ncetarea ace$tuia $# nu tran$mit# date $au in,ormaii de care a luat cunotin# )n timpul e-ecut#rii contractului indi idual de munc#1 )n condiiile $tabilite )n re"ulamentele interne1 contractele colecti e de munc# $au contractele indi iduale de munc#. Nere$pectarea ace$tei clauze de c#tre oricare dintre p#ri atra"e obli"area celui )n culp# la plata de daune>intere$e.
2G retra"erea acordului p#rinilor $au al reprezentanilor le"ali1 )n cazul $alariailor cu 8r$ta cuprin$# )ntre 1& i 16 ani. 29 7 $e edea )n ace$t $en$ i di$poziiile art. 62 din :e"ea concurenei nr. 21 D 1996 republicat# )n 5.!. nr..42 din 16 au"u$t 244& 31

/.A. #o+,a )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%). Con,orm art.16 din Codul muncii1 contractul indi idual de munc# $e )nc*eie )n baza con$im#m8ntului p#rilor )n ,orm# $cri$#1 )n limba rom8n#. !bli"aia de )nc*eiere a contractului indi idual de munc# )n ,orm# $cri$# re ine an"a2atorului. /orma $cri$# e$te obli"atorie pentru )nc*eierea alabil# a contractului Fad aliditatemG. /orma $cri$# a contractului indi idual de munc# reprezint# o condiie ad validitatem a contractului )n lip$a ace$teia contractul e$te lo it de nulitate ab$olut#. 7cea$t# condiie trebuie re$pectat# i )n ceea ce pri ete actele $ub$ec ente ale contractului indi idual de munc#1 cum ar ,i; ,ia po$tului1 re"ulamentul de ordine interioar#1 actele adiionale i ane-ele la contract1 criterii de e aluare a acti it#ii $alariatului. 7nterior )nceperii acti it#ii1 contractul indi idual de munc# $e )nre"i$treaz# )n re"i$trul "eneral de e iden# a $alariailor1 care $e tran$mite in$pectoratului teritorial de munc#. 7n"a2atorul e$te obli"at ca1 anterior )nceperii acti it#ii1 $# )nm8neze $alariatului un e-emplar din contractul indi idual de munc#. 5unca pre$tat# )n temeiul unui contract indi idual de munc# con$tituie ec*ime )n munc#. Re1$+tru 1e"er' &e e-$&e",* ' +' 'r$',$ (r Potri it art.34 din Codul muncii1 ,iecare an"a2ator are obli"aia de a )n,iina un re"i$tru "eneral de e iden# a $alariailor. 6e"i$trul "eneral de e iden# a $alariailor $e a )nre"i$tra )n prealabil la autoritatea public# competent#1 potri it le"ii1 )n a c#rei raz# teritorial# $e a,l# domiciliul1 re$pecti $ediul an"a2atorului1 dat# de la care de ine document o,icial. 6e"i$trul "eneral de e iden# a $alariailor $e completeaz# i $e tran$mite in$pectoratului teritorial de munc# )n ordinea an"a2#rii i cuprinde elementele de identi,icare ale tuturor $alariailor1 data an"a2#rii1 ,unciaDocupaia con,orm $peci,icaiei Cla$i,ic#rii ocupaiilor din 6om8nia $au altor acte normati e1 tipul contractului indi idual de munc#1 $alariul1 $porurile i cuantumul ace$tora1 perioada i cauzele de $u$pendare a contractului indi idual de munc#1 perioada deta#rii i data )ncet#rii contractului indi idual de munc#. 6e"i$trul "eneral de e iden# a $alariailor e$te p#$trat la domiciliul1 re$pecti $ediul an"a2atorului1 urm8nd $# ,ie pu$ la di$poziie in$pectorului de munc# $au oric#rei alte autorit#i care )l $olicit#1 )n condiiile le"ii. :a $olicitarea $alariatului $au a unui ,o$t $alariat1 an"a2atorul e$te obli"at $# elibereze un document care $# ate$te acti itatea de$,#urat# de ace$ta1 durata acti it#ii1 $alariul1 ec*imea )n munc#1 )n me$erie i )n $pecialitate. 3n cazul )ncet#rii acti it#ii an"a2atorului1 re"i$trul "eneral de e iden# a $alariailor $e depune la autoritatea public# competent#1 potri it le"ii1 )n a c#rei raz# teritorial# $e a,l# $ediul $au domiciliul an"a2atorului1 dup# caz. !bli"aia an"a2atorilor de a completa 6e"i$trul "eneral de e iden# a $alariailor 6" 0(r!'t t$p$/'t a ,o$t $tabilit# la data de 14 martie 24431 data intr#rii
32

)n i"oare a M.@. nr. 24.D 24431 acea$t# obli"aie ,iind pre #zut# i de Codul muncii )n art.34. M.@. nr. 24.D2443 pri ind )ntocmirea i completarea re"i$trului de e iden# a $alariailor care pre edea )ntocmirea ace$tui re"i$tru )n ,ormat tipizat a ,o$t abro"at# de M.@ nr. 161D 24461 c8nd a ,o$t $tabilit# obli"aia an"a2atorilor de a completa 6e"i$trul "eneral de e iden# a $alariailor 6" 0(r!'t e e#tr("$#1 obli"aie $tabilit# la data de 3 ,ebruarie 24461 data intr#rii )n i"oare a M.@ nr. 161D2446. 7$t,el1 art. 3 alin. F1G din M.@. nr. 161D2446 $tabilete c# re"i$trul $e )ntocmete numai )n ,ormat electronic. 6e"i$trul "eneral de e iden# a $alariailor $e a )nre"i$tra )n prealabil la autoritatea public# competent#1 potri it le"ii1 )n a c#rei raz# teritorial# $e a,l# domiciliul1 re$pecti $ediul an"a2atorului1 dat# de la care de ine document o,icial. 6e"i$trul "eneral de e iden# a $alariailor $e completeaz# i $e tran$mite in$pectoratului teritorial de munc# )n ordinea an"a2#rii i cuprinde obli"atoriu urm#toarele elemente; aG elementele de identi,icare a tuturor $alariailor; numele1 prenumele1 codul numeric per$onal > CNP1 cet#enia i ara de pro enien# > Eniunea %uropean# > E%1 non>E%1 0paiul %conomic %uropean > 0%%? bG data an"a2#rii? cG perioada deta#rii i denumirea an"a2atorului la care $e ,ace detaarea? dG ,unciaDocupaia con,orm $peci,icaiei Cla$i,ic#rii !cupaiilor din 6om8nia FC!6G $au altor acte normati e? eG tipul contractului indi idual de munc# Fpe durat# nedeterminat#D determinat#G? ,G durata normal# a timpului de munc# i repartizarea ace$tuia Fcu norm# )ntrea"#1 cu timp parialG? "G $alariul1 $porurile i cuantumul ace$tora? *G concediu pentru creterea copilului p8n# la )mplinirea copilului a 8r$tei de 11 2 re$pecti 3 ani )n cazul copilului cu *andicap? iG concediu paternal? 2G data )ncet#rii contractului indi idual de munc#. Nu $e )nre"i$treaz# )n 6%+I07:; aG atribuiile po$tului? bG criteriile de e aluare? cG concediul de odi*n#? dG concediile medicale pentru incapacitate temporar# de munc#? eG data la care $e pl#tete +' 'r$u ? ,G perioada de prob#? "G perioada de prea iz. Completarea elementului re,eritor la $alariu $e realizeaz# i pentru contractele de2a )nre"i$trate1 )n termen de 94 de zile de la data intr#rii )n i"oare a Mot#r8rii de @u ern34. 6e"i$trul $e completeaz# de c#tre an"a2atori cu a2utorul aplicaiei in,ormatice di$tribuit# "ratuit de In$pecia 5uncii $au cu a2utorul
34

M@ &44D2411 pri ind re"i$trul "eneral de e iden# a $alariailor publicat# )n 5onitorul !,icial1 Partea I nr. 3.2 din 2. mai 2411 33

aplicaiilor in,ormatice proprii ale an"a2atorilor. Completarea re"i$trului $e ,ace de c#tre una $au mai multe per$oane nominalizate prin decizie $cri$# de c#tre an"a2ator. 5etodolo"ia de )ntocmire a re"i$trului "eneral de e iden# a $alariailor1 )nre"i$tr#rile care $e e,ectueaz#1 precum i orice alte elemente )n le"#tur# cu )ntocmirea ace$tora $>au $tabilit prin *ot#r8re a @u ernului. Con,orm M.@. nr. &44D 2411311 )n $copul combaterii muncii nedeclarate materializat# prin ne)nre"i$trarea contractelor indi iduale de munc# )n re"i$tru1 In$pecia 5uncii bene,iciaz# de acce$ul la bazele de date deinute de autorit#i i in$tituii publice1 pri ind e idena populaiei1 declaraii i )nre"i$tr#ri ,i$caleD amale1 a$i"ur#ri i pre$taii $ociale1 precum i orice date i in,ormaii utile acti it#ii de control. 7adar1 )n con,ormitate cu articolul nr. 2981 alineatul 3 din Codul muncii1 de la 1 ianuarie 2411 nu $>au mai p#$trat i completat carnete de munc#. P8n# la data de 31 decembrie 2414 ec*imea )n munc# e$te dat# de carnetele de munc#1 dup# acea$t# dat# nu au mai ,o$t completate1 iar ec*imea )n munc#1 me$erie i )n $pecialitate $e or do edi cu a2utorul documentelor eliberate de an"a2ator1 )ntruc8t e4i*&%$a ,u%)ii 4a 1i $i%ut. p+i% i%t&+,&*iul +&0i2t+ului 0&%&+al *& &4i*&%$. a 2ala+ia$ilo+ t+a%2,i2 =% 1o+,at &l&)t+o%i) *& ).t+& a%0a-ato+i. /.B. Du+ata )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%).. '9 C("tr'#tu $"&$-$&u' &e !u"#* pe &ur't* &eter!$"'t* Codul muncii reine1 ca re"ul#1 )nc*eierea contractelor indi iduale de munc# pe durat# "e&eter!$"'t* art.12 alin. F1G1 iar alin.F2G pre ede1 ca e-cepie1 po$ibilitatea )nc*eierii de contracte indi iduale de munc# pe durat# &eter!$"'t*. 7$t,el c# prin dero"are de la re"ula pre #zut# la art. 12 alin. F1G1 an"a2atorii au po$ibilitatea de a an"a2a per$onal $alariat cu contract indi idual de munc# pe durata determinat# Fart.82 alin.1 din Codul munciiG. Codul muncii menioneaz# )n mod e-pre$ o $erie de $ituaii1 i anume cele enumerate la art.83 din Codul muncii1 )n care $e poate recur"e la )nc*eierea unui contract indi idual de munc# pe perioada determinat#6 aG )nlocuirea unui $alariat )n cazul $u$pend#rii contractului $#u de munc#1 cu e-cepia $ituaiei )n care acel $alariat particip# la "re #. Participarea la "re a ,ace parte dintre $ituaiile )n care1 potri it art. &1 din Codul muncii contractul de munc# $e $u$pend# din iniiati a $alariatului. Enitatea a,lat# )n a$emenea $ituaie nu poate an"a2a ali $alariai cu contract de munc# pe perioad# determinat# care $# )i )nlocuia$c# pe cei a,lai )n "re # i acti itatea $# continue. Iar potri it art.93 din Codul muncii1 utilizatorul nu poate bene,icia de $er iciile $alariatului temporar1 dac# urm#rete $# )nlocuia$c# a$t,el un $alariat al $#u al c#rui contract de munc# e$te $u$pendat ca urmare a particip#rii la "re #.
31

M@ nr.&44D2411 a intrat )n i"oare la data de 1 au"u$t 2411. :a data intr#rii )n i"oare a ace$tei *ot#r8ri $e abro"# Mot#r8rea @u ernului nr. 161D2446 pri ind )ntocmirea i completarea re"i$trului "eneral de e iden# a $alariailor1 publicat# )n 5onitorul !,icial al 6om8niei1 Partea I1 nr. 1.2 din 22 ,ebruarie 24461 cu modi,ic#rile i complet#rile ulterioare. 34

bG creterea iD$au modi,icarea temporar# a $tructurii acti it#ii an"a2atorului. Potri it ace$tui te-t unit#ile or putea )nc*eia contract pe durat# determinat# i ca in$trument pentru minimizarea e,ectelor crizei1 mai ale$ atunci c8nd elaborarea unui plan de a,aceri nu $e poate realiza pe un termen lun"? cG de$,#urarea unor acti it#i cu caracter $ezonier. 0unt anumite acti it#i ale unor unit#i care nu $e pot de$,#ura )n tot timpul anului1 an"a2atorul nu crete olumul acti it#ii dar )n anumite $ezoane de$,#oar# acti itate i an"a2eaz# $alariai cu contract de munc# pe perioad# determinat#1 cum ar ,i; )n a"ricultur#1 con$trucii1 )n $taiuni )n anumite $ezoane1 la munte1 la mare1 pentru di,erite acti it#i1 ace$tea neput8ndu>$e e-ercita )n tot cur$ul anului? dG )n $ituaia )n care e$te )nc*eiat )n temeiul unor di$poziii le"ale emi$e cu $copul de a ,a oriza temporar anumite cate"orii de per$oane ,#r# loc de munc#. Prin anumite politici publice1 @u ernul urm#rete reducerea oma2ului )ntr>o anumit# zon# prin m#$uri cu caracter temporar1 cre8nd an"a2atorilor unele ,acilit#i. 7$t,el1 potri it art. .9 din :e"ea nr. .6D2442 pri ind $i$temul a$i"ur#rilor pentru oma2 i $timularea ocup#rii ,orei de munc#1 $e pre ede $ub enionarea an"a2atorilor care )nc*eie contracte indi iduale de munc# cu per$oane din r8ndul omerilor1 pentru o perioad# ce nu a dep#i 12 luni? eG an"a2area unei per$oane a,late )n c#utarea unui loc de munc#1 care )n termen de & ani de la data an"a2#rii )ndeplinete condiiile de pen$ionare pentru limit# de 8r$t#. %$te $ituaia per$oanelor a,late la $,8rit de carier# pro,e$ional# i nu )ndepline$c condiiile pre #zute de :e"ea nr.263D2414 pri ind $i$temul unitar de pen$ii publice1 pentru a iei la pen$ie pentru limit# de 8r$t#32? ,G ocuparea unei ,uncii eli"ibile )n cadrul or"anizaiilor $indicale1 patronale $au al or"anizaiilor ne"u ernamentale1 pe perioada mandatului? "G an"a2area pen$ionarilor care1 )n condiiile le"ii1 pot cumula pen$ia cu $alariul. Potri it art.118 din :e"ea nr.263D24141 )n $i$temul public de pen$ii1 pot cumula pen$ia cu enituri pro enite din $ituaii pentru care a$i"urarea e$te obli"atorie1 urm#toarele cate"orii de pen$ionari; > pen$ionarii pentru limit# de 8r$t#? > ne #z#torii? > pen$ionarii de in aliditate "radul III1 precum i copiii1 pen$ionari de urma1 )ncadrai )n "radul III de in aliditate? > copiii1 pen$ionari de urma. P8n# la 8r$ta de 16 ani1 iar dac# )i continu# $tudiile )ntr>o ,orma de )n ##m8nt or"anizata potri it le"ii1 p8n# la terminarea ace$tora1 ,#r# a dep#i 8r$ta de 26 de ani. 0oul $upra ieuitor1 bene,iciar al unei pen$ii de urma1 poate cumula pen$ia cu enituri din acti it#i pro,e$ionale pentru care a$i"urarea e$te obli"atorie1 contribuia indi idual# la a$i"ur#ri $ociale $e calculeaz# potri it :e"ii nr.&.1D2443 > Codul ,i$cal. 7ce$tor per$oane li $e )nc*eie un contract indi idual de munc# pe perioad# determinat#. /ac e-cepie1 potri it art.1. din :e"ea nr. 329D24491 bene,iciarii dreptului la pen$ie aparin8nd at8t $i$temului public de pen$ii1 c8t i $i$temelor neinte"rate $i$temului public care realizeaz# enituri $alariale $au1 dup# caz1 a$imilate $alariilor1 potri it le"ii1 realizate din e-ercitarea unei acti it#i pe
32

:e"ea nr.263D2414 pri ind $i$temul unitar de pen$ii publice1 publicat# )n 5.!,.nr.8&2D24.12.2414. 3&

baz# de contract indi idual de munc#1 raport de $er iciu $au )n baza actului de numire1 potri it le"ii1 )n cadrul autorit#ilor i in$tituiilor publice centrale i locale1 indi,erent de modul de ,inanare i $ubordonare1 precum i )n cadrul re"iilor autonome1 $ociet#ilor naionale1 companiilor naionale i $ociet#ilor comerciale la care capitalul $ocial e$te deinut inte"ral $au ma2oritar de $tat ori de o unitate admini$trati >teritorial#1 pot cumula pen$ia net# cu eniturile a$t,el realizate1 dac# ni elul ace$teia nu dep#ete ni elul c8ti"ului $alarial mediu brut utilizat la ,undamentarea bu"etului a$i"ur#rilor $ociale de $tat i aprobat prin le"ea bu"etului a$i"ur#rilor $ociale de $tat33? *G )n alte cazuri pre #zute e-pre$ de le"i $peciale ori pentru de$,#urarea unor lucr#ri1 proiecte $au pro"rame. 7n"a2atorul a,lat )n a$t,el de $ituaii poate an"a2a ,#r# acordul $indicatului1 $alariai cu contract de munc# pe perioad# determinat#. Contractul indi idual de munc# pe perioad# determinat#1 ca i )n cazul celui pe perioad# nedeterminat#1 $e a )nc*eia numai )n ,orm# $cri$# )n limba rom8n#1 cu precizarea e-pre$# a duratei pentru care $e )nc*eie. !bli"aia de )nc*eiere a contractului indi idual de munc# re ine an"a2atorului1 iar ,orma $cri$# e$te obli"atorie pentru )nc*eierea alabil# a contractului. 7nterior )nceperii acti it#ii1 contractul indi idual de munc# $e )nre"i$treaz# )n re"i$trul "eneral de e iden# al $alariailor1 care $e tran$mite in$pectoratului teritorial de munc#. 7n"a2atorul e$te obli"at ca1 anterior )nceperii acti it#ii1 $# )nm8neze $alariatului un e-emplar din contractul indi idual de munc#. 5unca pre$tat# )n temeiul unui contract de munc# con$tituie ec*ime )n munc#. Contractul indi idual de munc# pe durat# determinat# nu poate ,i )nc*eiat pe o perioad# mai mare de 36 de luni. :e"ea pre ede c# el poate ,i prelun"it1 i dup# e-pirarea termenului iniial1 cu acordul $cri$ al p#rilor1 pentru perioada realiz#rii unui proiect1 pro"ram $au a unei lucr#ri. (ermenul )ntr>un contract indi idual de munc# cu durat# determinat# e$te $tabilit pe zile calendari$tice1 dar $e poate ,i-a i prin precizarea unei lucr#ri $au a unui e eniment > momentul re)ntoarcerii la po$t a titularului po$tului < art.84 alin. F2G J 3n cazul )n care contractul indi idual de munc# pe durat# determinat# e$te )nc*eiat pentru a )nlocui un $alariat al c#rui contract indi idual de munc# e$te $u$pendat1 durata contractului a e-pira la momentul )ncet#rii moti elor ce au determinat $u$pendarea contractului indi idual de munc# al $alariatului titularI. (otodat#1 $alariatul )ncadrat cu contract indi idual de munc# pe perioad# determinat# poate ,i $upu$ unei perioade de prob#. Perioada de prob# reprezint# acele zile )n care an"a2atorul ar trebui $# ob$er e )ndeaproape )n ce m#$ur# e$te noul $alariat potri it pentru ,uncia re$pecti #. 7ce$te zile $unt1 de re"ul#1 )n num#r de cinci pentru contractele cu perioad# determinat# de trei luni. (rebuie $tabilit )n$#1 )n ,uncie de baza le"al#1 )n ce condiii $e poate $tabili un num#r de a$t,el de zile i dac# e-i$t# re$tricii )n ceea ce pri ete $tabilirea unei perioade de prob# mai mare. 7$t,el1 potri it art. 8& din Codul muncii1 perioada de prob# nu poate dep#i;
33

:e"ea nr.329D2449 publicat# )n 5.!,.nr..61D49.11.2449. 36

aG & zile lucr#toare pentru o durat# a contractului indi idual de munc# mai mic# de 3 luni? bG 1& zile lucr#toare pentru o durat# a contractului indi idual de munc# cuprin$# )ntre 3 i 6 luni? cG 34 de zile lucr#toare pentru o durat# a contractului indi idual de munc# mai mare de 6 luni? dG 4& de zile lucr#toare )n cazul $alariailor )ncadrai )n ,uncii de conducere1 pentru o durat# a contractului indi idual de munc# mai mare de 6 luni. Potri it art. 32 din Codul muncii1 pe durata e-ecut#rii unui contract indi idual de munc# nu poate ,i $tabilit# dec8t o $in"ur# perioad# de prob#. Prin e-cepie1 $alariatul poate ,i $upu$ la o nou# perioad# de prob# )n $ituaia )n care ace$ta debuteaz# la acelai an"a2ator )ntr>o nou# ,uncie $au pro,e$ie ori urmeaz# $# pre$teze acti itatea )ntr>un loc de munc# cu condiii "rele1 #t#m#toare $au periculoa$e34. Perioada de prob# con$tituie ec*ime )n munc#. Contractele indi iduale de munc# pe durat# determinat# )nc*eiate )n termen de 3 luni de la )ncetarea unui contract de munc# pe durat# determinat# $unt con$iderate contracte $ucce$i e i nu pot a ea o durat# mai mare de 12 luni ,iecare3&. Codul muncii )n art. 82 alin. F4G pre ede c# )ntre aceleai p#ri $e pot )nc*eia $ucce$i cel mult 3 contracte indi iduale de munc# pe durat# determinat#. Prelun"irile nu pot dep#i durata ma-im# de 36 de luni. 3n ace$t caz1 apreciem c# e$te nece$ar $# inter enim cu anumite e-plicaii pri ind interpretarea art. 82 i 84 din Codul muncii. C*iar dac# di,erena dintre prelungirea unui contract i ncheierea unui contract pri ete mai mult ,orma documentelor Fact adiional $. contractG dec8t ,ondul1 )n$ui te-tul le"ii pre ede di$tinct prelun"irea unui contract Fart. 82 alin.3G i contractele $ucce$i e Fart. 82 alin.&G. Concret1 interpretarea potri it# a articolelor 82 i 84 ar ,i; primul contract poate a ea o durat# ma-im# de 36 de luni Fart. 84 alin.1G? > dac# durata iniial# e$te mai mic# de 36 de luni1 contractul poate ,i prelun"it Fart. 82 alin.3G1 c*iar i din lun# )n lun# Fle"ea nu limiteaz# num#rul prelun"irilorG1 p8n# la atin"erea duratei ma-ime? > dac# durata iniial# e$te c*iar de 36 de luni1 nu ar mai putea opera prelun"irea )ntruc8t $>ar dep#i durata ma-im# pentru un $in"ur contract?
34

%-i$t#1 aadar1 po$ibilitatea le"al# a $tabilirii unei noi perioade de prob# )n $ituaia )n care $alariatul debuteaz# la acelai an"a2ator )ntr>o nou# ,uncie $au pro,e$ie. 0e pune problema cum a proceda an"a2atorul )n cazul )n care pe parcur$ul perioadei de prob#1 a con$tata c# $alariatul nu e$te pre"#tit pentru atribuiile a,erente noii ,uncii. Con,orm art.31 alin. F3G din Codul muncii republicat1 pe durata $au la $,8ritul perioadei de prob#1 contractul indi idual de munc# poate )nceta printr>o $impl# noti,icare $cri$#1 ,#r# prea iz1 din iniiati a oric#reia dintre p#ri1 ,#r# a ,i nece$ar# moti area ace$teia. 6e,erindu>$e la perioada de prob#1 pro,. uni . dr. 7le-andru Aiclea F(ratat de dreptul muncii > %d. a III>a1 Eni er$ul 9uridic1 Bucureti 2412G aprecia ca poate ridica unele probleme "enerate de di er$e $ituaii1 ca i aceea dac# $alariatul care nu core$punde pro,e$ional )n noua ,uncie $au pro,e$ie a ,i concediat $au a re eni la ec*iul $#u loc de munc#1 concluzion8nd )n $en$ul potri it c#ruia1 cum nicio di$poziie a Codului muncii nu r#$punde la )ntrebare1 urmeaz# ca p#rile1 printr>o clauz# contractual#1 $# l#murea$c# ace$t a$pect. 3& 'irecti a 1999D.4DC% a Con$iliului %uropei din 28 iunie 1999 pri ind munca pe durat# determinat#1 )nc*eiat )ntre Con,ederaia %uropean# a 0indicatelor1 Eniunea Con,ederaiilor din Indu$trie i a 7n"a2atorilor din %uropa i Centrul %uropean al 3ntreprinderilor cu participare public#. 3.

> dup# )ncetarea primului contract1 dac# )ntr>un inter al de ma-im 3 luni p#rile )nc*eie un nou contract pe durat# determinat#1 ace$ta e$te con$iderat contract $ucce$i Fart. 82 alin.&G i nu poate a ea o durat# mai mare de 12 luni? e$te aplicabil acelai raionament ca mai $u$ )n pri ina prelun"irii; dac# al doilea contract are o durat# iniial# mai mic# dec8t cea ma-im# permi$# F12 luniG1 el poate ,i prelun"it p8n# la atin"erea celor 12 luni. 3n cazul celui de>al treilea contract dintre cele 3 $ucce$i e permi$e de le"e Fart. 82 alin.4G tratamentul e$te identic cu cel pentru al doilea contract. 7n"a2atorii $unt obli"ai $# in,ormeze $alariaii an"a2ai cu contract indi idual de munc# pe durat# determinat# de$pre locurile de munc# acante $au care or de eni acante1 core$punz#toare pre"#tirii lor pro,e$ionale1 i $# le a$i"ure acce$ul la ace$te locuri de munc# )n condiii e"ale cu cele ale $alariailor an"a2ai cu contract indi idual de munc# pe perioad# nedeterminat#. 7cea$t# in,ormare $e ,ace printr>un anun a,iat la $ediul an"a2atorului. 'i,erena e$enial#1 pe plan 2uridic1 )ntre contractele de munc# cu durat# nedeterminat# i cele cu durat# determinat# con$t# )n condiiile de )ncetare. Contractul de munc# cu durat# nedeterminat# poate ,i de$,iinat )n orice moment de c#tre p#ri1 an"a2ator $au $alariat Ftotui1 an"a2atorul care liceniaz# un $alariat trebuie $# re$pecte unele re"uli1 pe c8nd $alariatul care demi$ioneaz# trebuie doar $# re$pecte obli"aia prea izuluiG. Contractul de munc# cu durat# determinat# )i )mplinete de re"ul# termenul i1 la dat# re$pecti #1 el e-pir# ,#r# $# e-i$te liceniere $au demi$ie1 ne mai ,iind ne oie de emiterea unei decizii de de$,acere a contractului indi idual de munc#. 7n"a2atorul poate di$pune o a$t,el de m#$ur# )naintea a2un"erii la termen pentru moti ele pre #zute de art.61 din Codul muncii.36 0alariatul poate de$,ace contractul indi idual de munc# din iniiati a $a1 pentru moti e temeinice care $# e-clud# culpa $a1 alt,el a pl#ti de$p#"ubiri unit#ii pentru pre2udiciile produ$e. Cu e-cepia di$poziiilor contrare pre #zute )n codul muncii1 precum i cele cuprin$e )n contractele colecti e de munc# aplicabile $alariailor cu contract indi idual de munc# pe durat# nedeterminat# $e aplic# )n e"al# m#$ur# i $alariailor cu contract indi idual de munc# pe durat# determinat#. Prin Mot#r8rea pronunat# )n cauza C>&86D14 Bianca NOcOC1 Curtea de 9u$tiie a Eniunii %uropene a $tatuat c# re)nnoirea contractelor de munc# pe durat# determinat# poate ,i 2u$ti,icat# prin ne oia de a e,ectua o )nlocuire i )n condiiile )n care acea$t# ne oie e$te ,rec ent# $au c*iar permanent#. 7cea$ta ,iind poziia de
36

7rt.61 din Codul muncii 7n"a2atorul poate di$pune concedierea pentru moti e care in de per$oana $alariatului )n urm#toarele $ituaii; aG )n cazul )n care $alariatul a $# 8rit o abatere "ra # $au abateri repetate de la re"ulile de di$ciplin# a muncii ori de la cele $tabilite prin contractul indi idual de munc#1 contractul colecti de munc# aplicabil $au re"ulamentul intern1 ca $anciune di$ciplinar#? b5 )n cazul )n care $alariatul e$te are$tat pre enti pentru o perioad# mai mare de 34 de zile1 )n condiiile Codului de procedur# penal#? c5 )n cazul )n care1 prin decizie a or"anelor competente de e-pertiz# medical#1 $e con$tat# inaptitudinea ,izic# iD$au p$i*ic# a $alariatului1 ,apt ce nu permite ace$tuia $# )i )ndeplinea$c# atribuiile core$punz#toare locului de munc# ocupat? dG )n cazul )n care $alariatul nu core$punde pro,e$ional locului de munc# )n care e$te )ncadrat. 38

principiu1 Curtea a,irm# totodat# dreptul de a $e eri,ica dac# ace$te contracte $ucce$i e pe durat# determinat# nu $unt ,olo$ite abuzi 1 in8nd $eama de num#rul i de durata lor cumulat#. 'reptul Eniunii13. care pune )n aplicare un acord>cadru )nc*eiat de partenerii $ociali europeni cu pri ire la munca pe durat# determinat#1 con$ider# c# contractele de munc# pe durat# nedeterminat# con$tituie ,orma "eneral# a raporturilor de munc#. Prin urmare1 $tatele membre $unt obli"ate $# ia m#$uri de pre enire a oric#rei utiliz#ri abuzi e a contractelor de munc# pe durat# determinat#1 $ucce$i e. 3n cadrul ace$tor m#$uri1 ele pot $tabili1 )ntre altele1 Jmoti e obiecti eI1 care pot 2u$ti,ica re)nnoirea unor a$emenea contracte. 'reptul "erman pre ede c# )nlocuirea temporar# a unui lucr#tor con$tituie un a$t,el de moti obiecti 1 )n $pecial )n caz de re)nnoire din moti e de concediu de maternitate $au pentru creterea copilului. 'oamna Bianca NOcOC a ,o$t an"a2at#1 )n :andul 6enania de Nord> =e$t,alia1 @ermania1 )n calitate de a$i$tent# )n cadrul "re,ei (ribunalului Cantonal din NPln pentru o perioad# de un$prezece ani. 7n"a2area a ,o$t ,#cut# prin trei$prezece contracte de munc# pe durat# determinat#. (oate ace$te contracte au ,o$t )nc*eiate pentru )nlocuirea unor a$i$teni1 an"a2ai pe durat# nedeterminat#1 care intra$er# )n concedii temporare F$pre e-emplu1 )n concediu pentru creterea copiluluiG. :a (ribunalul pentru :iti"ii de 5unc# din NPln1 doamna NOcOC a ar#tat c# ultimul $#u contract de munc# a de enit contract pe durat# nedeterminat# ca urmare a ine-i$tenei unui moti obiecti care $# 2u$ti,ice limitarea lui )n timp. 7$t,el1 un num#r total de trei$prezece contracte de munc# pe durat# determinat# )nc*eiate con$ecuti )n decur$ de un$prezece ani nu pot core$punde )n niciun caz unei ne oi temporare de per$onal de )nlocuire. Curtea /ederal# pentru :iti"ii de 5unc#1 cea care a trebuit $# $oluioneze ace$t liti"iu )n calitate de in$tan# de ultim "rad de 2uri$dicie1 a $olicitat Curii de 9u$tiie a Eniunii %uropene $# $e pronune cu pri ire la interpretarea di$poziiilor rele ante din dreptul Eniunii. 3n *ot#r8rea pronunat#1 Curtea a con$tatat c# ne oia temporar# de per$onal de )nlocuire < a$t,el cum e$te pre #zut# de dreptul "erman < poate1 )n principiu1 $# con$tituie un moti obiecti )n $en$ul dreptului Eniunii1 care 2u$ti,ic# at8t caracterul determinat al duratei contractelor )nc*eiate cu per$onalul de )nlocuire1 c8t i re)nnoirea ace$tor contracte. 0implul ,apt c# un an"a2ator e$te obli"at $# ,olo$ea$c# ,rec ent $au c*iar permanent )nlocuiri temporare1 iar ace$te )nlocuiri pot ,i realizate i prin an"a2area unor $alariai )n temeiul unor contracte de munc# pe durat# nedeterminat# nu implic# ab$ena unui a$t,el de moti obiecti i nici e-i$tena unui abuz. 7$t,el1 impunerea )n mod automat a )nc*eierii unor contracte pe durat# nedeterminat# < )n cazul )n care m#rimea )ntreprinderii $au a entit#ii izate i compunerea per$onalului ace$teia determin# e-i$tena unei ne oi ,rec ente $au permanente de
3.

6e"lementare>cadru (rimiterea1 din te-tul *ot#r8rii1 la dreptul Eniunii %uropene $e re,er# la 'irecti a 1999D.4DC% a Con$iliului din 28 iunie 1999 pri ind 7cordul cadru cu pri ire la munca pe durat# determinat#1 )nc*eiat )ntre C%01 ENIC% i C%%P F9urnalul !,icial : 1.&1 p. 431 %diie $pecial#1 4&D ol. &1 p. 129G. 39

per$onal de )nlocuire cu care $e con,runt# an"a2atorul < ar dep#i $,era obiecti elor urm#rite prin acordul>cadru al partenerilor $ociali europeni1 pu$ )n aplicare prin dreptul Eniunii1 i ar )nc#lca a$t,el mar2a de apreciere acordat# $tatelor membre i partenerilor $ociali. Cu toate ace$tea1 cu ocazia aprecierii1 )ntr>un caz particular1 a a$pectului dac# re)nnoirea unui contract pe durat# determinat# e$te 2u$ti,icat# de un moti obiecti 1 precum ne oia temporar# de per$onal de )nlocuire1 autorit#ile naionale trebuie $# ia )n con$iderare toate )mpre2ur#rile ace$tui caz particular1 inclu$i num#rul i durata cumulat# a contractelor pe durat# determinat# )nc*eiate )n trecut cu acelai an"a2ator. %9 C("tr'#tu $"&$-$&u' &e !u"#* #u t$!p p'r,$' . Codul muncii re"lementeaz# trei modalit#i de derulare a raporturilor de munc#1 i anume munc# cu timp parial1 munc# prin a"ent de munc# temporar# i munc# la domiciliu. Codul muncii re"lementeaz# contractul indi idual de munc# cu timp parial )n cuprin$ul articolelor 141 > 144. 3n ace$t caz1 $alariatul e$te denumit salariat cu fraciune de norm. 0alariatul cu ,raciune de norm# e$te $alariatul al c#rui num#r de ore normale de lucru1 calculate $#pt#m8nal $au ca medie lunar#1 e$te in,erior num#rului de ore normale de lucru al unui $alariat cu norm# )ntrea"# comparabil. 7$t,el1 num#rul de ore normale de lucru $unt calculate $#pt#m8nal $au ca medie lunar#1 nu zilnic. 7n"a2atorul poate )ncadra $alariai cu ,raciune de norm# prin contracte indi iduale de munc# pe durat# nedeterminat# $au pe durat# determinat#1 denumite contracte indi iduale de munc# cu timp parial. Contractul indi idual de munc# cu timp parial $e )nc*eie numai )n ,orm# $cri$#. 'urata $#pt#m8nal# de lucru a unui $alariat an"a2at cu contract de munc# cu timp parial e$te in,erioar# celei a unui $alariat cu norm# )ntrea"# comparabil. 0alariatul comparabil e$te $alariatul cu norm# )ntrea"# al aceluiai an"a2ator1 care pre$teaz# aceeai acti itate $au una $imilar# cu cea a $alariatului an"a2at cu contract indi idual de munc# cu timp parial. 7tunci c8nd nu e-i$t# un $alariat comparabil $e au )n edere di$poziiile din contractul colecti de munc# aplicabil acelui an"a2ator $au di$poziiile le"i$laiei )n i"oare38. 7n"a2atorul poate )ncadra $alariai cu pro"ram de lucru core$punz#tor unei ,raciuni de norm# de cel puin o or# pe zi. 7nterior1 p8n# la modi,icarea Codului muncii art. 141 alin. F1G $tabilea c# an"a2atorul poate )ncadra $alariai cu pro"ram de lucru core$punz#tor unei ,raciuni de norm# de cel puin dou# ore pe zi1 )n prezent1 le"iuitorul a renunat la orice limit# minim# de timp. 0in"ura re$tricie e$te aceea de a nu $e pre$ta munca 44 ore pe $#pt#m8n#1 ci mai puin1 )ntruc8t )n cazul $alariailor cu norm# )ntrea"#1 durata normal# a timpului de lucru e$te de 8 ore pe zi i de 44 de ore pe $#pt#m8n#.

38

7lin. F 4 G art. 141 Codul muncii 44

7adar1 dac# durata timpului de lucru e$te $ub 44 de ore pe $#pt#m8n#1 contractul indi idual de munc# e$te cu timp parial c*iar dac#1 durata zilnic# e$te de 8 ore pe zi1 dac# $#pt#m8nal nu dep#ete 44 de ore. Contractul indi idual de munc# cu timp parial cuprinde1 )n a,ara elementelor pre #zute la art.1. din Codul muncii i urm#toarele; aG durata muncii i repartizarea pro"ramului de lucru? bG condiiile )n care $e poate modi,ica pro"ramul de lucru? cG interdicia de a e,ectua ore $uplimentare1 cu e-cepia cazurilor de ,or# ma2or# $au pentru alte lucr#ri ur"ente de$tinate pre enirii producerii unor accidente ori )nl#tur#rii con$ecinelor ace$tora. 3n $ituaia )n care )ntr>un contract indi idual de munc# cu timp parial nu $unt precizate elementele pre #zute mai $u$1 contractul $e con$ider# a ,i )nc*eiat pentru norm# )ntrea"#. 0alariatul )ncadrat cu contract de munc# cu timp parial $e bucur# de drepturile $alariailor cu norm# )ntrea"#1 )n condiiile $tabilite de le"e i de contractele colecti e de munc# aplicabile. 'e a$emenea1 drepturile $alariale $e acord# proporional cu timpul e,ecti lucrat1 raportat la drepturile $tabilite pentru pro"ramul normal de lucru. 7n"a2atorul e$te obli"at ca1 )n m#$ura )n care e$te po$ibil1 $# ia )n con$iderare cererile $alariailor de a $e tran$,era ,ie de la un loc de munc# cu norm# )ntrea"# la unul cu ,raciune de norm#1 ,ie de la un loc de munc# cu ,raciune de norm# la un loc de munc# cu norm# )ntrea"# $au de a>i m#ri pro"ramul de lucru1 )n cazul )n care apare acea$t# oportunitate. 7n"a2atorul e$te obli"at $# in,ormeze la timp cu pri ire la apariia unor locuri de munc# cu ,raciune de norm# $au cu norm# )ntrea"#1 pentru a ,acilita tran$,erurile de la norm# )ntrea"# la ,raciune de norm# i in er$. 7cea$t# in,ormare $e ,ace printr>un anun a,iat la $ediul an"a2atorului. 7n"a2atorul a$i"ur#1 )n m#$ura )n care e$te po$ibil1 acce$ul la locuri de munc# cu ,raciune de norm# la toate ni elurile. #9 Mu"#' pr$" '1e"t &e !u"#* te!p(r'r* 5unc# prin a"ent de munc# temporar# 8 e$te re"lementat# de art.88 >141 din Codul muncii1 i e$te munca pre$tat# de un $alariat temporar care a )nc*eiat un contract de munc# temporar# cu un a"ent de munc# temporar# i care e$te pu$ la di$poziia utilizatorului pentru a lucra temporar $ub $upra e"*erea i conducerea ace$tuia din urm#. S' 'r$'tu te!p(r'r e$te per$oana care a )nc*eiat un contract de munc# temporar# cu un a"ent de munc# temporar#1 )n ederea punerii $ale la di$poziia unui utilizator pentru a lucra temporar $ub $upra e"*erea i conducerea ace$tuia din urm#. A1e"tu &e !u"#* te!p(r'r* e$te per$oana 2uridic#1 autorizat# de 5ini$terul 5uncii1 /amiliei i Proteciei 0ociale1 care )nc*eie contracte de munc# temporar# cu $alariai temporari1 pentru a>i pune la di$poziia utilizatorului1 pentru a lucra pe perioada $tabilit# de contractul de punere la di$poziie $ub $upra e"*erea
41

i conducerea ace$tuia. Condiiile de ,uncionare a a"entului de munc# temporar#1 precum i procedura de autorizare $e $tabile$c prin *ot#r8re a @u ernului.39 Ut$ $/'t(ru e$te per$oana ,izic# $au 2uridic# pentru care i $ub $upra e"*erea i conducerea c#reia muncete temporar un $alariat temporar pu$ la di$poziie de a"entul de munc# temporar#. 5i$iunea de munc# temporar# )n$eamn# acea perioad# )n care $alariatul temporar e$te pu$ la di$poziia utilizatorului pentru a lucra temporar $ub $upra e"*erea i conducerea ace$tuia1 pentru e-ecutarea unei $arcini preci$e i cu caracter temporar. En utilizator poate apela la a"eni de munc# temporar# pentru e-ecutarea unei $arcini preci$e i cu caracter temporar1 )n$# art. 94 din Codul muncii pre ede c# utilizatorul nu poate bene,icia de $er iciile $alariatului temporar1 dac# urm#rete $# )nlocuia$c# a$t,el un $alariat al $#u al c#rui contract de munc# e$te $u$pendat ca urmare a particip#rii la "re #. 5i$iunea de munc# temporar# $e $tabilete pentru un termen care nu poate ,i mai mare de 24 de luni. 'urata mi$iunii de munc# temporar# poate ,i prelun"it# pe perioade $ucce$i e care1 ad#u"ate la durata iniial# a mi$iunii1 nu poate conduce la dep#irea unei perioade de 36 de luni. Condiiile )n care durata unei mi$iuni de munc# temporar# poate ,i prelun"it# $unt pre #zute )n contractul de munc# temporar# $au pot ,ace obiectul unui act adiional la ace$t contract. 7adar1 a"entul de munc# temporar# pune la di$poziia utilizatorului un $alariat an"a2at prin contract de munc# temporar#1 )n baza unui contract de punere la di$poziie )nc*eiat )n ,orm# $cri$#. 7ce$t contract trebuie $# cuprind#; aG durata mi$iunii?
39

#$ nr. %&'()&*%% privind condiiile de funcionare, precum i procedura de autorizare a agentului de munc temporar a ,o$t publicat# )n 5onitorul !,icial al 6om8niei1 Partea I1 Nr. &1 din 4 ianuarie 2412. 7ctul normati clari,ic# domeniile )n care )i pot de$,#ura acti itatea a"enii de munc# temporar#1 pun8nd )n aplicare pre ederile Codului muncii i ale 'irecti ei 2448D144DC% a Parlamentului %uropean i a Con$iliului din 19 noiembrie 2448 pri ind munca prin a"ent de munc# temporar#. Potri it noilor re"lement#ri1 pentru a obine autorizaia de ,uncionare ca a"ent de munc# temporar#1 per$oanele 2uridice trebuie $# )ndeplinea$c# cumulati urm#toarele condiii; > $# ,ie per$oane 2uridice con$tituite potri it le"ii i $# aib# pre #zut )n actul con$tituti 1 ca obiect principal de acti itate1 J+ctiviti de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului C+,-I? > $# nu )nre"i$treze debite la bu"etul de $tat $au la bu"etele locale? > $# nu ,i"ureze )n e idenele cazierului ,i$cal cu ,apte $ancionate de re"lement#rile ,inanciare1 amale i nici cu cele care pri e$c di$ciplina ,inanciar#? > $# nu ,i ,o$t $ancionate contra enional1 )n ultimele 24 de luni anterioare datei ,ormul#rii cererii de autorizare1 pentru )nc#lcarea pre ederilor le"i$laiei muncii1 comerciale i ,i$cale? contra eniile cu pri ire la care e-i$ta o aciune pe rolul in$tanelor de 2udecat# or ,i luate )n con$iderare numai dac# p8n# la data $oluion#rii cererii de autorizare $>a pronunat cu pri ire la ace$tea o *ot#r8re 2udec#torea$c# de,initi # i ire ocabil#? > $# con$tituie "arania ,inanciar#1 care $# acopere contra aloarea a 2& < 44 de $alarii de baz# minime brute pe ar#1 "arantate )n plat#1 la care $e adau"# contribuiile datorate de c#tre an"a2ator bu"etului a$i"ur#rilor $ociale de $tat1 bu"etului a$i"ur#rilor pentru oma2 i bu"etului /ondului naional unic de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate. 5ini$terul 5uncii1 /amiliei i Proteciei 0ociale )n,iineaz# 6e"i$trul naional de e iden# a a"enilor de munc# temporar# autorizai pentru )nre"i$trarea ace$tora. 3nre"i$trarea $e ,ace de c#tre 5ini$terul 5uncii1 )n termen de ma-im 1& de zile calendari$tice de la data autoriz#rii. 7utorizaia de ,uncionare e$te alabil# 2 ani1 put8nd ,i prelun"it# din 2 in 2 ani. 'e$,#urarea acti it#ilor $peci,ice a"entului de munc# temporar# ,#r# autorizaie con$tituie contra enie i $e $ancioneaz# cu amend# de la 14.444 lei la 34.444 lei. 42

bG caracteri$ticile $peci,ice po$tului1 )n $pecial cali,icarea nece$ar#1 locul e-ecut#rii mi$iunii i pro"ramul de lucru? cG condiiile concrete de munc#? dG ec*ipamentele indi iduale de protecie i de munc# pe care $alariatul temporar trebuie $# le utilizeze? eG orice alte $er icii i ,acilit#i )n ,a oarea $alariatului temporar? ,G aloarea comi$ionului de care bene,iciaz# a"entul de munc# temporar#1 precum i remuneraia la care are dreptul $alariatul? "G condiiile )n care utilizatorul poate re,uza un $alariat temporar pu$ la di$poziie de un a"ent de munc# temporar#. !rice clauz# prin care $e interzice an"a2area de c#tre utilizator a $alariatului temporar dup# )ndeplinirea mi$iunii e$te nul#. 0alariaii temporari au acce$ la toate $er iciile i ,acilit#ile acordate de utilizator1 )n aceleai condiii ca i ceilali $alariai ai ace$tuia. Etilizatorul e$te obli"at $# a$i"ure $alariatului temporar dotarea cu ec*ipamente indi iduale de protecie i de munc#1 cu e-cepia $ituaiei )n care prin contractul de punere la di$poziie dotarea e$te )n $arcina a"entului de munc# temporar#. 'e a$emenea1 )ntre a"entul de munc# temporar# i un an"a2at temporar $e )nc*eie1 de re"ul# pe durat# unei mi$iuni1 contract de munc# temporar#. 3n contractul de munc# temporar# $e precizeaz#1 )n a,ara elementelor pre #zute la art. 1. i art. 18 alin. F1G din Codul muncii1 condiiile )n care urmeaz# $# $e de$,#oare mi$iunea1 durata mi$iunii1 identitatea i $ediul utilizatorului1 precum i cuantumul i modalit#ile remuneraiei $alariatului temporar. Contractul de munc# temporar# $e poate )nc*eia i pentru mai multe mi$iuni1 cu re$pectarea termenului pre #zut la art. 94 alin. F2G din Codul muncii. 7"entul de munc# temporar# poate )nc*eia cu $alariatul temporar un contract de munc# pe durat# nedeterminat#1 $ituaie )n care )n perioada dintre dou# mi$iuni $alariatul temporar $e a,l# la di$poziia a"entului de munc# temporar#1 iar pentru ,iecare nou# mi$iune )ntre p#ri $e )nc*eie un contract de munc# temporar#. Contractul de munc# temporar# )nceteaz# la terminarea mi$iunii pentru care a ,o$t )nc*eiat $au dac# utilizatorul renun# la $er iciile $ale )nainte de )nc*eierea mi$iunii1 )n condiiile contractului de punere la di$poziie. Pe toat# durata mi$iunii $alariatul temporar bene,iciaz# de $alariul pl#tit de a"entul de munc# temporar#. 0alariul primit de $alariatul temporar pentru ,iecare mi$iune $e $tabilete prin ne"ociere direct# cu a"entul de munc# temporar# i nu poate ,i mai mic dec8t $alariul minim brut pe ar# "arantat )n plat#. 3n cazul )n care )n termen de 1& zile calendari$tice de la data la care obli"aiile pri ind plata $alariului i cele pri ind contribuiile i impozitele au de enit $cadente i e-i"ibile1 iar a"entul de munc# temporar# nu le e-ecut#1 ele or ,i pl#tite de utilizator1 )n baza $olicit#rii $alariatului temporar. Prin contractul de munc# temporar# $e poate $tabili o perioad# de prob# pentru realizarea mi$iunii1 a c#rei durat# nu poate ,i mai mare de;
43

aG dou# zile lucr#toare1 )n cazul )n care contractul de munc# temporar# e$te )nc*eiat pentru o perioad# mai mic# $au e"al# cu o lun#? bG & zile lucr#toare1 )n cazul )n care contractul de munc# temporar# e$te )nc*eiat pentru o perioad# cuprin$# )ntre o lun# i 3 luni? cG 1& zile lucr#toare1 )n cazul )n care contractul de munc# temporar# e$te )nc*eiat pentru o perioad# cuprin$# )ntre 3 i 6 luni? dG 24 de zile lucr#toare1 )n cazul )n care contractul de munc# temporar# e$te )nc*eiat pentru o perioad# mai mare de 6 luni? eG 34 de zile lucr#toare1 )n cazul $alariailor )ncadrai )n ,uncii de conducere1 pentru o durat# a contractului de munc# temporar# mai mare de 6 luni. Pe parcur$ul mi$iunii utilizatorul r#$punde pentru a$i"urarea condiiilor de munc# pentru $alariatul temporar1 )n con,ormitate cu le"i$laia )n i"oare i are obli"aia de a noti,ica de )ndat# a"entului de munc# temporar# orice accident de munc# $au )mboln# ire pro,e$ional# de care a luat cunotin# i a c#rei ictim# a ,o$t un $alariat temporar pu$ la di$poziie de a"entul de munc# temporar#. 7"entul de munc# temporar# care concediaz# $alariatul )nainte de termenul pre #zut )n contractul de munc# temporar# pentru alte moti e dec8t cele di$ciplinare are obli"aia de a re$pecta re"lement#rile pri ind )ncetarea contractului indi idual de munc#1 pentru moti e care nu in de per$oana $alariatului. 7"enii de munc# temporar# nu percep nicio ta-# $alariailor temporari )n $c*imbul demer$urilor )n ederea recrut#rii ace$tora de c#tre utilizator $au pentru )nc*eierea unui contract de munc# temporar#. &9 Mu"#* ' &(!$#$ $u 0unt con$iderai $alariai cu munc# la domiciliu $alariaii care )ndepline$c atribuiile $peci,ice po$tului la domiciliul lor1 $tabilindu>i $in"uri pro"ramul de lucru1 )n ederea )ndeplinirii $arcinilor de $er iciu impu$e de an"a2ator > art.148 din Codul muncii. 3n ederea )ndeplinirii $arcinilor de $er iciu ce le re in1 $alariaii cu munca la domiciliu )i $tabile$c $in"uri pro"ramul de lucru. 7n"a2atorul e$te )n drept $# eri,ice acti itatea $alariatului cu munca la domiciliu1 )n condiiile $tabilite prin contractul indi idual de munc#. Contractele de munc# ale $alariailor cu munc# la domiciliu or conine1 pe l8n"# clauzele comune oric#rui contract de munc#1 precizarea e-pre$# ca $alariatul lucreaz# la domiciliu1 precum i pro"ramul )n cadrul c#ruia an"a2atorul e$te )n drept $# controleze acti itatea $alariatului $au i modalitatea concreta de realizare a controlului > art.149 din Codul muncii. Contractul indi idual de munc# la domiciliu $e )nc*eie )n ,orm# $cri$# i conine1 )n a,ara elementelor pre #zute de art.1. alin.F2G1 urm#toarele; > precizarea e-pre$# c# $alariatul lucreaz# la domiciliu? > pro"ramul )n cadrul c#ruia an"a2atorul e$te )n drept $# controleze acti itatea $alariatului $#u i modalitatea concret# de realizare a controlului? > obli"aia an"a2atorului de a a$i"ura tran$portul la i de la domiciliul $alariatului1 dup# caz1 al materiilor prime i materialelor pe care le utilizeaz# )n acti itate1 precum i al produ$elor ,inite pe care le realizeaz#.
44

0alariatul cu munca la domiciliu $e bucur# de toate drepturile recuno$cute prin le"e i prin contractele colecti e de munc# aplicabile $alariailor al c#ror loc de munc# e$te la $ediul an"a2atorului. Prin contractele colecti e de munc# iD$au prin contractele indi iduale de munc# $e pot $tabili i alte condiii $peci,ice pri ind munca la domiciliu1 )n con,ormitate cu le"i$laia )n i"oare. /.C. E@&)uta+& )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%).. 'repturile i obli"aiile pri ind relaiile de munc# dintre an"a2ator i $alariat $e $tabile$c1 prin ne"ociere1 )n cadrul contractelor colecti e de munc# i al contractelor indi iduale de munc#. 0alariaii nu pot renuna la drepturile recuno$cute de le"e1 orice tranzacie prin care $e urm#rete renunarea $au limitarea drepturilor1 e$te lo it# de nulitate. 0alariatul are urm#toarele principalele &reptur$; aG dreptul la $alarizare pentru munca depu$#1 bG dreptul la repau$ zilnic i $#pt#m8nal? 44 cG dreptul la concediu de odi*n# anual ? dG dreptul la e"alitate de an$e i de tratament? eG dreptul la demnitate )n munc#? ,G dreptul la $ecuritate i $#n#tate )n munc#? "G dreptul la acce$ la ,ormare pro,e$ional#? *G dreptul la in,ormare i con$ultare? iG dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc# 2G dreptul la protecie )n caz de concediere? CG dreptul la ne"ociere colecti # i indi idual#? lG dreptul de a participa la aciunii colecti e? mG dreptul de a con$titui $au1 de a adera la un $indicat? nG alte drepturi pre #zute de le"e $au de contractele colecti e de munc# aplicabile. Con,orm :e"ii nr. 242D24421 pri ind e"alitatea de an$e i tratament )ntre ,emei i b#rbai )n relaiile de munc#41 $e )nele"e acce$ul nedi$criminatoriu la; aG ale"erea ori e-ercitarea liber# a unei pro,e$ii $au acti it#i? bG an"a2are )n toate po$turile $au locurile de munc# acante i la toate ni elurile ierar*iei pro,e$ionale? cG enituri e"ale pentru munc# de aloare e"al#? dG in,ormare i con$iliere pro,e$ional#1 pro"rame de iniiere1 cali,icare1 per,ecionare1 $pecializare i recali,icare pro,e$ional#? eG promo are la orice ni el ierar*ic i pro,e$ional? ,G condiii de munc# ce re$pect# normele de $#n#tate i $ecuritate )n munc#?
44

'e reinut c# dreptul la concediu de odi*n# anual nu poate ,orma obiectul reunei ce$iuni1 renun#ri $au limit#ri Fart. 144 alin. F2G din Codul munciiG. 7$t,el1 c*iar dac# $alariatul ar dori ca1 )n locul concediului de odi*n#1 $# primea$c# un ec*i alent )n bani1 an"a2atorul nu are oie $# accepte acea$t# $ituaie. /ace e-cepie cazul )n care1 din moti e obiecti e1 concediul nu poate ,i e,ectuat )n natur#. 41 :e"ea nr.242D2442 pri ind e"alitatea de an$e i tratament )ntre ,emei i b#rbai1 republicat# )n 5.!,.nr.1&4D41.43.244.. 4&

"G bene,icii1 altele dec8t cele de natur# $alarial# i m#$uri de protecie i a$i"ur#ri $ociale. Potri it le"ii1 an"a2atorul e$te obli"at la a$i"urarea e"alit#ii de an$e i tratament )ntre an"a2ai1 )n cadrul relaiilor de munc#1 inclu$i prin introducerea de di$poziii pentru interzicerea di$crimin#rilor prin re"ulamentul intern. 'e a$emenea1 orice $alariat are dreptul de a cumula mai multe ,uncii1 la an"a2atori di,erii $au la acelai an"a2ator1 )n baza unor contracte indi iduale de munc#1 bene,iciind de $alariul core$punz#tor pentru ,iecare dintre ace$tea1 cu e-cepia $ituaiilor c8nd prin le"e $unt pre #zute incompatibilit#i pentru cumulul de ,uncii42. Practic1 acea$t# modi,icare )n$emn# c# de acum )ncolo cumulul de ,uncii e$te permi$ pe deplin1 inclu$i la acelai an"a2ator. Nu $e impune condiia ca al doilea contract $# ,ie )nc*eiat cu ,raciune de norm#. % drept1 i p8n# acum1 din punct de edere $trict 2uridic1 ace$t lucru $e putea. Nu e-i$ta baza le"al# pentru a $e conte$ta dreptul con$tituional al $alariatului de a )nc*eia contracte de munc# )n re"im de cumul de ,uncii nu numai pentru an"a2atori di,erii1 dar c*iar i pentru acelai an"a2ator. (otui1 cele mai multe in$pectorate teritoriale de munc# re,uzau )nre"i$trarea unui al doilea contract de munc# )nc*eiat )n paralel )ntre aceleai p#ri Facelai an"a2ator i acelai $alariatG. Qi acea$ta c*iar dac# re$pecti ele contracte de munc# $e )nc*eiau pentru acti it#i di,erite. 5oti ul declarat $au nu1 era urm#torul; potri it art. 114 alin. F1G din Codul muncii1 Jdurata ma-im# le"al# a timpului de munc# nu poate dep#i 48 de ore pe $#pt#m8n#1 inclu$i orele $uplimentareH. In$pectoratele teritoriale de munca $ocoteau c#1 dac# ar admite po$ibilitatea )nc*eierii de contracte de munc# )n re"im de cumul de ,uncii la acelai an"a2ator1 atunci ace$te di$poziii le"ale1 e-trem de re$tricti e1 puteau ,i eludate. 0alariatul ar ,i putut lucra1 )n ,inal1 pentru an"a2atorul $#u1 mai mult de 48 de ore pe $#pt#m8n#. 3n Codul 5uncii a ,o$t modi,icat i art. 114 alin. 21 31 41 care p#$treaz# durata $#pt#m8nal# ma-im# a timpului de munc#1 inclu$i orele $uplimentare1 de 48 de ore1 dar $c*imb# perioada de re,erin#1 care $e prelun"ete de la 4 luni1 re$pecti la 6 $au 12 luni potri it contractului colecti de munc#. 3n pri ina cumulului de ,uncii mai e-i$t# o modi,icare important# e,ectuat# de Codul 5uncii. 7rt. 3& alin.3 din Codul muncii ec*i a ,o$t abro"at. 6e$pecti ul articol pre edea c# J$alariaii care cumuleaz# mai multe ,uncii $unt obli"ai $# declare ,iec#rui an"a2ator locul unde e-ercit# ,uncia pe care o con$ider# de baz#R. Prin abro"area $a1 conceptul de J,uncie de baz#I )i pierde rele ana. 0in"ura limit# a cumulului de ,uncii o con$tituie incompatibilit#ile. .n plan individual1 $alariatul are dreptul de a ,i in,ormat; > la an"a2are1 cu pri ire la elementele e$eniale ale iitorului $#u contract de munc# Fart. 1. din Codul munciiG?
42

:e"ea nr.161D2443 pri ind unele m#$uri pentru a$i"urarea tran$parenei )n e-ercitarea demnit#ii publice a ,unciilor publice i )n mediul de a,aceri1 pre enirea i $ancionarea corupiei1 a ,o$t publicat# )n 5.!,.nr.2.9D21.44.24431 modi,icat# prin :e"ea nr.1.1D2444 publicat# )n 5.!,.nr.4&6D24.4&.2444. 46

> dac# e$te )ncadrat cu contract de munc# pe durat# determinat#1 cu pri ire la locurile de munc# acante $au care or de eni acante1 core$punz#toare pre"#tirii lui pro,e$ionale Fart. 86 din Codul munciiG? > cu pri ire la pro"ramarea indi idual# a concediului de odi*n# Fart. 148 din Codul munciiG? > cu pri ire la ri$curile pro,e$ionale Fart. 1.. din Codul munciiG etc. .n plan colectiv1 $alariaii au dreptul de a ,i in,ormai i con$ultai1 )ntre altele1 cu pri ire la; > coninutul 6e"ulamentului intern Fart. 242 din Codul munciiG? > m#$urile $ociale luate )n cazul concedierilor colecti e Fart. 69 din Codul munciiG? > pro"ramarea colecti # a concediilor de odi*n# Fart. 148 din Codul munciiG? > elaborarea planurilor de ,ormare pro,e$ional# Fart. 19& din Codul munciiG? > elaborarea normelor de munc# Fart. 132 din Codul munciiG? > acordarea zilelor de repau$ $#pt#m8nal )n mod cumulat Fde a$emenea1 e$te nece$ar c*iar acordul > art. 13. din Codul munciiG. 7lte drepturi ale $alariatului le con$tituie dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc# i a mediului de munc# i dreptul la protecie )n caz de concediere. Cet#enii $tr#ini $au apatrizi pot ,i an"a2ai prin contract indi idual de munc# )n baza permi$ului de munc# eliberat potri it le"ii. 0alariatul are urm#toarele principale (% $1',$$; aG obli"aia de a realiza norma de munc# $au1 dup# caz1 de a )ndeplini atribuiile ce )i re in con,orm ,iei po$tului? bG obli"aia de a re$pecta di$ciplina muncii? cG obli"aia de a re$pecta pre ederile cuprin$e )n re"ulamentul intern1 )n contractul colecti de munc#1 precum i )n contractul indi idual de munc#? dG obli"aia de ,idelitate ,a# de an"a2ator )n e-ercitarea atribuiilor de $er iciu? eG obli"aia de a re$pecta m#$urile de $ecuritate i $#n#tate a muncii? ,G obli"aia de a re$pecta $ecretul de $er iciu? "G alte obli"aii pre #zute de le"e $au de contractele colecti e de munc# aplicabile. Principalele &reptur$ ' e '"1')'t(ru u$ $unt; aG $# $tabilea$c# or"anizarea i ,uncionarea unit#ii1 bG $# $tabilea$c# atribuiile core$punz#toare pentru ,iecare $alariat1 )n condiiile le"ii? cG $# dea di$poziii cu caracter obli"atoriu pentru $alariat $ub rezer a le"alit#ii lor? dG $# e-ercite controlul a$upra modului de )ndeplinire a $arcinilor de $er iciu? eG $# con$tate $# 8rirea abaterilor di$ciplinare i $# aplice $anciunile core$punz#toare?
4.

,G $# $tabilea$c# obiecti ele de per,orman# indi idual#1 precum i criteriile de e aluare a realiz#rii ace$tora. Principalele (% $1',$$ ' e '"1')'t(ru u$ $unt; aG $# in,ormeze $alariaii a$upra condiiilor de munc# i a$upra elementelor care pri e$c de$,#urarea relaiilor de munc#? bG $# a$i"ure permanent condiii te*nice i or"anizatorice a ute )n edere la elaborarea normelor de munc# i condiii core$punz#toare de munc#? cG $# acorde $alariailor toate drepturile ce decur" din le"e1 din contractul colecti de munc# aplicabil i contractul indi idual de munc#? dG $# comunice periodic $alariailor $ituaia economic# i ,inanciar# a unit#ii. Periodicitatea comunic#rilor $e $tabilete prin ne"ociere )n contractul colecti de munc# aplicabil? eG $# $e con$ulte cu $indicatul $au1 dup# caz1 cu reprezentanii $alariailor )n pri ina deciziilor $u$ceptibile $# a,ecteze $ub$tanial drepturile i intere$ele ace$tora? "G $# pl#tea$c# toate contribuiile i impozitele a,late )n $arcina $a1 precum i $# rein# i $# ireze contribuiile i impozitele datorate de $alariai? *G $# )n,iineze re"i$trul "eneral de e iden# a $alariailor i $# opereze )nre"i$tr#rile pre #zute de le"e? iG $# elibereze la cerere1 toate documentele care ate$t# calitatea de $alariat a $olicitantului? 2G $# a$i"ure con,idenialitatea datelor cu caracter per$onal ale $alariailor.

CAPITOLUL I . MODI#ICAREA CONTRACTULUI INDI IDUAL DE MUNC Pentru a $e a$i"ura o protecie $alariailor i pentru aplicarea principiului $tabilit#ii )n munc#1 Codul muncii pre ede )n art.41 c#1 nu poate ,i modi,icat contractul indi idual de munc# dec8t prin acordul p#rilor1 $au1 cu titlu de e-cepie )n mod unilateral1 )n cazurile i condiiile pre #zute )n cuprin$ul ace$tuia.

48

5odi,icarea contractului indi idual de munc# $e re,er# la oricare dintre urm#toare elemente; aG durata contractului? bG locul muncii? cG ,elul muncii? dG condiiile de munc#? eG $alariul? ,G timpul de munc# i timpul de odi*n#. Potri it alin. F4G al art. 1. din Codul muncii1 orice modi,icare a unuia dintre elementele contractului indi idual de munc# )n timpul e-ecut#rii contractului indi idual de munc# impune )nc*eierea unui act adiional la contract1 )ntr>un termen de 24 de zile lucr#toare de la data apariiei modi,ic#rii1 cu e-cepia $ituaiilor )n care o a$emenea modi,icare e$te pre #zut# )n mod e-pre$ de le"e.43 Codul muncii reine ca $ituaii de modi,icare unilateral# a contractului indi idual de munc#1 la iniiati a an"a2atorului1 obli"atorii pentru $alariai1 dele"area i detaarea44. 4.1. D&l&0a+&a. %$te re"lementat# de Codul muncii )n art.43 > 44 i1 con$t# )n e-ercitarea temporar# de c#tre $alariat1 din di$poziia an"a2atorului1 a unor lucr#ri $au $arcini core$punz#toare atribuiilor de $er iciu1 )n a,ara locului $#u de munc#. (r#$#turile caracteri$tice ale dele"#rii $unt; > dele"area e$te o m#$ur# luat# de unitate. 5#$ura trebuie $# $e )ncadreze )n condiiile pre #zute de le"e? > dele"area poate ,i di$pu$# pentru o perioad# de cel mult 64 de zile calendari$tice )n 12 luni i $e poate prelun"i pentru perioade $ucce$i e de ma-imum 64 de zile calendari$tice1 numai cu acordul $alariatului. 6e,uzul $alariatului de prelun"ire a dele"#rii nu poate con$titui moti pentru $ancionarea di$ciplinar# a ace$tuia. > elementul $upu$ modi,ic#rii e$te locul muncii.
43

7rt.1. alin.3 din Codul muncii Per$oana $electat# )n ederea an"a2#rii ori $alariatul1 dup# caz1 a ,i in,ormat# cu pri ire la cel puin urm#toarele elemente; aGidentitatea p#rilor? bGlocul de munc# $au1 )n lip$a unui loc de munc# ,i-1 po$ibilitatea ca $alariatul $# muncea$c# )n di er$e locuri? cG$ediul $au1 dup# caz1 domiciliul an"a2atorului? dG,unciaDocupaia con,orm $peci,icaiei Cla$i,ic#rii ocupaiilor din 6om8nia $au altor acte normati e1 precum i ,ia po$tului1 cu $peci,icarea atribuiilor po$tului? eGcriteriile de e aluare a acti it#ii pro,e$ionale a $alariatului aplicabile la ni elul an"a2atorului? ,Gri$curile $peci,ice po$tului? "Gdata de la care contractul urmeaz# $# )i produc# e,ectele? *G)n cazul unui contract de munc# pe durat# determinat# $au al unui contract de munc# temporar#1 durata ace$tora? iGdurata concediului de odi*n# la care $alariatul are dreptul? 2Gcondiiile de acordare a prea izului de c#tre p#rile contractante i durata ace$tuia? C5$alariul de baz#1 alte elemente con$tituti e ale eniturilor $alariale1 precum i periodicitatea pl#ii $alariului la care $alariatul are dreptul? lGdurata normal# a muncii1 e-primat# )n oreDzi i oreD$#pt#m8n#? mGindicarea contractului colecti de munc# ce re"lementeaz# condiiile de munc# ale $alariatului? nGdurata perioadei de prob#. 44 6e"lementare $tabilit# prin art. 41 alin.F2G din Codul muncii. 49

'ele"area pre$upune $c*imbarea unui $in"ur element al contractului indi idual de munca1 re$pecti locul muncii. Prin urmare1 durata timpului de lucru1 ca de alt,el orice alt element al contractului indi idual de munc#1 nu $e poate modi,ica prin e,ectul dele"#rii. 'e a$emenea1 pre ederile Codului muncii re,eritoare la repau$ul $#pt#m8nal trebuie re$pectate i )n perioada )n care $alariatul $e a,la )n dele"aie. E0e#te &e e1*r$$. Pe timpul dele"#rii $alariatul r#m8ne le"at prin raportul 2uridic de munc# numai cu unitatea care l>a dele"at1 ,iindu>i $ubordonat numai ace$teia nu i unit#ii unde e,ectueaz# dele"area1 el p#$treaz# ,uncia1 "radul1 $alariul a ute anterior. Cel dele"at trebuie $# re$pecte normele de di$ciplin# i de protecia muncii )n unitatea unde )i e-ecut# $arcinile. 6#$punderea di$ciplinar# e$te an"a2at# numai ,a# de unitatea unde dele"atul e$te )ncadrat. Pentru pre2udiciile produ$e )n timpul e-ecut#rii dele"#rii1 $alariatul a,lat )n acea$t# $ituaie1 nu r#$punde material ,a# de unitatea p#"ubit#. Per$oana dele"at# are dreptul la plata c*eltuielilor de tran$port i cazare precum i la o indemnizaie de dele"are1 )n condiiile pre #zute de le"e $au de contractul colecti de munc# aplicabil.
Potrivit art. 119 din Codul muncii, republicat, angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat. Asadar, angajatorul are obligatia de a tine evidenta timpului de munca al salariatilor. Timpul de munca este definit la art. 111 din Codul muncii , republicat, ca fiind orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare. Astfel, constituie timp de lucru intervalul de timp in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale. Pe cale de consecinta nu constituie timp de lucru, zilele libere de care salariatul beneficiaza in perioada in care este delegat cum este cazul zilelor de repaus saptamanal. In cazul in car, repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal va fi acordat in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern situatie, in care, salariatul va beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca. Prin urmare, zilele de sambata si duminica din perioada de delegare constituie zile de repaus saptamanal daca salariatului i se acorda repaus saptamanal in aceste doua zile. aca insa in zilele de sambata si duminica, salariatul aflat in delegatie presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, aceasta perioada constituie timp de lucru. In concluzie, in cazul in care salariatul este delegat din pontaj trebuie sa reiasa orele de munca prestate in delegatie, in speta, inclusiv in zilele de sambata si duminica daca acesta constituie timp de lucru in sensul dispozitiilor art. 111 din Codul muncii, republicat.

4.2. D&ta'a+&a Con$t# )n $c*imbarea temporar# a locului de munc#1 din di$poziia an"a2atorului1 la un alt an"a2ator1 )n $copul e-ecut#rii unor lucr#ri )n intere$ul ace$tuia1 )n mod e-cepional1 $e poate modi,ica i ,elul muncii1 dar numai cu consimmntul scris al $alariatului > art.4& < 4. din Codul muncii. 3n ,apt1 re$pon$abilit#ile )n cazul deta#rii )i re in prin le"e $ociet#ii la care $>a di$pu$ detaarea. Ca urmare a ace$tei proceduri1 obli"aiile i documentele
&4

nece$are re in a$t,el an"a2atorului care trebuie $# re$pecte drepturile care )i re in $alariatului1 ace$tea ,iind re"lementate prin Codul muncii. Cu pri ire la procedura de detaare1 de,iniia din le"e $tabilete c# e$te un act prin care $e di$pune $c*imbarea temporar# a locului de munc#1 din di$poziia an"a2atorului FcedentG1 la un alt an"a2ator Fce$ionarG1 )n $copul e-ecut#rii unor lucr#ri )n intere$ul ace$tuia din urm#4&. 'etaarea poate ,i di$pu$# de unitatea an"a2atoare dac# e-i$t# o $olicitare )n ace$t $en$ din partea unei alte unit#i care dorete $# bene,icieze de $er iciile i competenele pro,e$ionale ale $alariailor unit#ii an"a2atoare. 'e detaarea bene,iciaz#1 prin urmare1 $ociet#ii la care $e detaeaz# re$pecti ul $alariat i e$te di$pu$# prin decizia $cri$# emi$# de an"a2atorul unde $alariatul e$te an"a2at1 cu care a )nc*eiat contractul de munc#. Prin le"e1 decizia emi$# de an"a2atorul cedent trebuie $# aib# la baz# )nele"erea anterioar# a celor doi an"a2atori )n pri ina deta#rii $alariatului de la un an"a2ator la altul1 )n practic# )ntocmindu>$e o con enie )ntre cei doi an"a2atori )n ace$t $en$. 'etaarea are un caracter temporar1 ea put8nd ,i di$pu$# pe o perioad# de cel mult u% a%. 3n mod e-cepional1 perioada deta#rii poate ,i prelun"it#1 pentru moti e obiecti e ce impun prezenta $alariatului la an"a2atorul la care $>a di$pu$ detaarea1 cu acordul ambelor p#ri1 din 6 )n 6 luni. 'ei nu e$te e-pre$ menionat1 acordul $alariatului a ,o$t dat prin acceptarea autorit#ii an"a2atorului la momentul )nc*eierii contractului indi idual de munc#. Po$ibilitatea lui de a $e opune di$poziiei de detaare e$te limitat# 0alariatul poate re,uza detaarea di$pu$# de an"a2atorul $#u numai )n mod e-cepional i pentru moti e per$onale temeinice. 0unt totui cate"orii de per$oane care nu pot ,i detaate1 c*iar dac# ar con$imi )n ace$t $en$. 'e e-emplu1 cazul ucenicilor1 care1 potri it art. 12 alin. F2G din M.@. nr. 234D2446 pentru aprobarea Normelor metodolo"ice de aplicare a pre ederilor :e"ii nr. 2.9D244& pri ind ucenicia la locul de munc#1 nu pot ,i detaai $ub niciun moti .46 (rebuie menionat c# )n toat# perioada deta#rii1 contractul indi idual de munc# al $alariatului $e $u$pend# din iniiati a an"a2atorului cedent )n con,ormitate cu art. &2 alin. F1G lit. eG pe durata detarii1 din Codul muncii. 0u$pendarea contractului indi idual de munc# are ca e,ect $u$pendarea pre$t#rii muncii de c#tre $alariat i a pl#ii drepturilor de natur# $alarial# de c#tre an"a2atorul cedent1 potri it di$poziiilor art. 49 alin. F2G din Codul muncii1 iar drepturile cu enite $alariatului detaat1 $e acord# de an"a2atorul la care $>a di$pu$ detaarea1 pe durata deta#rii1 $alariatul bene,iciaz# de drepturile care )i $unt mai ,a orabile1 ,ie de drepturile de la an"a2atorul care a di$pu$ detaarea1 ,ie de drepturile de la an"a2atorul la care e$te detaat. 'ac# an"a2atorul la care $>a di$pu$ detaarea nu )i )ndeplinete inte"ral i la timp toate obli"aiile ,a# de $alariatul
4&

7 $e edea )n ace$t $en$ i :e"ea nr. 344D2446 pri ind detaarea $alariailor )n cadrul pre$t#rii de $er icii tran$naionale1 act normati care a intrat )n i"oare la 1 ianuarie 244.1 data ader#rii 6om8niei la Eniunea %uropean#. 46 M.@. nr. 234D2446 pentru aprobarea Normelor metodolo"ice de aplicare a pre ederilor :e"ii nr. 2.9D244& pri ind ucenicia la locul de munc#1 publicat# )n 5.!,. nr. 196D42.43.2446. &1

detaat1 ace$tea or ,i )ndeplinite de an"a2atorul care a di$pu$ detaarea > art.4. din Codul muncii. Pe durata deta#rii $alariatul are dreptul la plata c*eltuielilor de tran$port i cazare1 precum i la o indemnizaie de detaare1 )n condiiile pre #zute de le"e $au de contractul colecti de munc# aplicabil. Pe durata deta#rii $alariatul bene,iciaz# de drepturile care )i $unt mai ,a orabile1 ,ie de drepturile de la an"a2atorul care a di$pu$ detaarea1 ,ie de drepturile de la an"a2atorul la care e$te detaat. 'repturile cu enite $alariatului detaat $e acord# de an"a2atorul la care $>a di$pu$ detaarea. 7n"a2atorul care detaeaz# are obli"aia de a lua toate m#$urile nece$are pentru ca an"a2atorul la care $>a di$pu$ detaarea $# )i )ndeplinea$c# inte"ral i la timp toate obli"aiile ,a# de $alariatul detaat. 'ac# an"a2atorul la care $>a di$pu$ detaarea nu )i )ndeplinete inte"ral i la timp toate obli"aiile ,a# de $alariatul detaat1 ace$tea or ,i )ndeplinite de an"a2atorul care a di$pu$ detaarea. 3n cazul )n care e-i$t# di er"en# )ntre cei doi an"a2atori $au niciunul dintre ei nu )i )ndeplinete obli"aiile1 $alariatul detaat are dreptul de a re eni la locul $#u de munc# de la an"a2atorul care l>a detaat1 de a $e )ndrepta )mpotri a oric#ruia dintre cei doi an"a2atori i de a cere e-ecutarea $ilit# a obli"aiilor ne)ndeplinite. 7n"a2atorul poate modi,ica temporar locul i ,elul muncii1 ,#r# con$im#m8ntul $alariatului1 i )n cazul unor $ituaii de ,or# ma2or#1 cu titlu de $anciune di$ciplinar# $au ca m#$ur# de protecie a $alariatului. Pe durata deta#rii1 cel detaat e$te $ubordonat unit#ii unde e$te detaat i care e-ercit# i puterea di$ciplinar#1 dar unele $anciuni nu pot dep#i durata deta#ri1 dec8t cu acordul unit#ii care a di$pu$ detaarea. 3n con$ecin#1 $alariatul detaat a ,i obli"at $# re$pecte normele de di$ciplin# i de protecia muncii )n unitatea )n care )i e-ecut# $arcinile. 3n ace$t $cop1 unitatea la care e$te detaat trebuie $# )i aduc# la cunotin# ace$te norme1 iar an"a2atorul ce$ionar $# a$i"ure in$truirea $alariatului )n domeniul $ecurit#ii i $#n#t#ii )n munc#. 3n acelai timp1 an"a2atorul la care $e di$pune detaarea trebuie $# a$i"ure e-aminarea medical# a $alariatului detaat prin $er iciile medicale de medicina muncii de la ni elul unit#ii. Potri it di$poziiilor art. 1& lit. bG din M@ 3&&D244. pri ind $upra e"*erea $#n#t#ii lucr#torilor14. e-amenul medical la an"a2area )n munc# $e e,ectueaz# pentru lucr#torii care )i $c*imb# locul de munc# $au $unt detaai )n alte locuri de munc# ori alte acti it#i. 5ai mult1 con,orm art. 2. alin. F3G din Codul muncii1 competena i procedura de eliberare a certi,icatului medical1 precum i $anciunile aplicabile an"a2atorului )n cazul an"a2#rii $au $c*imb#rii locului ori ,elului muncii ,#r# certi,icat medical $unt $tabilite prin le"i $peciale. Cu pri ire la de$,acerea contractului de munc#1 numai unitatea care a di$pu$ detaarea1 are dreptul $# di$pun# de$,acerea di$ciplinar# a contractului indi idual de munc#.
4.

M@ nr.3&&D244. pri ind $upra e"*erea $#n#t#ii lucr#torilor1 publicat# )n 5.!,.nr.332D1..4&.244.. &2

4./. T+&)&+&a t&,po+a+. =% alt. ,u%). 7n"a2atorul poate modi,ica temporar locul i ,elul muncii1 ,#r# con$im#m8ntul $alariatului1 cu condiia re$pect#rii pre"#tirii pro,e$ionale a $alariatului i a a$i"ur#rii cel puin a aceluiai $alariu de la locul de munc# anterior i )n cazul unor $ituaii de ,or# ma2or#1 cu titlu de $anciune $au ca m#$ura de protecie a $alariatului1 )n cazurile i condiiile pre #zute de Codul muncii )n art.48 din Codul muncii48. 0ituaii de trecere temporar# )n alt# munc# pot ,i1 cu titlu de e-emplu; > )nlocuirea unor per$oane care lip$e$c temporar de la $er iciu i c#rora unitatea e$te obli"at# $# le p#$treze po$tul? > trecerea )ntr>o alt# munc# din pricina producerii repetate de rebuturi? > trecerea )n locuri de munc# core$punz#toare a pen$ionarilor cu in aliditate de "radul trei? > trecerea temporar# )ntr>o alt# ,uncie a ,emeilor "ra ide i a celor care al#pteaz#1 ace$tea neput8nd ,i ,olo$ite )n condiii de munc# "rele1 periculoa$e i #t#m#toare ori contraindicate medical. 0c*imbarea temporar# a locului i a $peci,icului muncii $e poate ,ace i )n urm#toarele $ituaii; > pentru e,ectuarea lucr#rilor nece$are pentru ap#rarea #rii1 pentru pre)nt8mpinarea unor a arii de producie ori pentru )nl#turarea con$ecinelor unei a arii de producie $au a unei calamit#i naturale? > pentru e,ectuarea lucr#rilor nece$are )nl#tur#rii unor $ituaii1 care ar putea periclita buna ,uncionare a $er iciilor de apro izionare cu ap#1 ener"ie electric#1 de canalizare1 potale1 de telecomunicaii i in,ormatic#1 a c#ilor de comunicaii i a mi2loacelor de tran$port )n comun1 a in$talaiilor de di$tribuire a combu$tibilului49. (recerea temporar# )n alt# munc# e$te obli"atorie dac# pe baza unei recomand#ri medicale $alariatul trebuie $# p#$treze o munc# mai uoar#. Problema care $e pune e$te aceea dac# $alariatul poate ,i trecut c*iar i numai temporar )ntr>o alt# munc# prin actul unilateral al an"a2atorului. ! a$t,el de m#$ur#1 )n anumite $ituaii1 e$te c*iar obli"atorie pentru $alariat F$pre e-emplu; accident de munc#1 boli pro,e$ionale1 pentru cei pen$ionai pentru in aliditate de "radul III1 dac# $e impune )n $ituaii deo$ebite pentru a $e a$i"ura buna ,uncionare a unit#iiG. 3n cazul retro"rad#rii din ,uncie e$te aplicat# ca m#$ur# di$ciplinar#. 3n practica 2udiciar#1 in$tanele 2udec#toreti au *ot#r8t c# )n a,ara ace$tor $ituaii e$te po$ibil# trecerea temporar# )ntr>o alt# munc# prin actul unilateral al an"a2atorului dac# $e re$pect# cali,icarea pro,e$ional# i $alariatului nu i $e diminueaz# $alariul. 4.4. T+a%21&+ul. (ran$,erul reprezint# o modi,icare a contractului indi idual de munc#. (otui Codul muncii nu a mai re"lementat tran$,erul prin care un an"a2ator era )nlocuit cu un alt an"a2ator prin ce$iunea re$pecti ului contract de munc#.
48 49

Ion (raian Qte,#ne$cu > 5odi,ic#rile Codului muncii > comentate1 %ditura :umina :e-1 Bucureti1 2446. 7le-andru Aiclea > (ratat de dreptul muncii1 %ditura Eni er$ul 9uridic1 Bucureti1 244.. &3

Codul muncii pre ede urm#toarele cate"orii de tran$,er $pecial1 care nu $e re,er# la ec*iul tran$,er; > potri it art.14. din Codul muncii1 an"a2atorul e$te obli"at ca1 )n m#$ura )n care e$te po$ibil1 $# ia )n con$iderare cererile $alariailor de a $e tran$,era ,ie de la un loc de munc# cu norm# )ntrea"# la unul cu ,raciune de norm#1 ,ie de la un loc de munc# cu ,raciune de norm# la un loc de munc# cu norm# )ntrea"# $au de a>i m#ri pro"ramul de lucru1 )n cazul )n care apare acea$t# oportunitate. 7n"a2atorul e$te obli"at $# in,ormeze la timp cu pri ire la apariia unor locuri de munc# cu ,raciune de norm# $au cu norm# )ntrea"#1 pentru a ,acilita tran$,erurile de la norm# )ntrea"# la ,raciune de norm# i in er$. 7cea$t# in,ormare $e ,ace printr>un anun a,iat la $ediul an"a2atorului. ! copie a anunului $e tran$mite de )ndat# $indicatului $au reprezentanilor $alariailor. 7n"a2atorul a$i"ur#1 )n m#$ura )n care e$te po$ibil1 acce$ul la locuri de munc# cu ,raciune de norm# la toate ni elurile. > con,orm pre ederilor art.1.3 din Codul muncii1 $alariaii bene,iciaz# de protecia drepturilor lor )n cazul )n care $e produce un tran$,er al )ntreprinderii1 al unit#ii $au al unor p#ri ale ace$teia c#tre un alt an"a2ator1 potri it le"ii. 'repturile i obli"aiile cedentului1 care decur" dintr>un contract $au raport de munc# e-i$tent la data tran$,erului1 or ,i tran$,erate inte"ral ce$ionarului. (ran$,erul )ntreprinderii1 al unit#ii $au al unor p#ri ale ace$teia nu poate con$titui moti de concediere indi idual# $au colecti # a $alariailor de c#tre cedent ori de c#tre ce$ionar. Cedentul i ce$ionarul au obli"aia de a in,orma i de a con$ulta1 anterior tran$,erului1 $indicatul $au1 dup# caz1 reprezentanii $alariailor cu pri ire la implicaiile 2uridice1 economice i $ociale a$upra $alariailor1 decur"8nd din tran$,erul dreptului de proprietate.

CAPITOLUL DE MUNC

. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDI IDUAL

0u$pendarea contractului indi idual de munc# reprezint# )ncetarea temporar# a producerii e,ectelor contractului indi idual de munc#. 0u$pendarea reprezint# un rezultat determinat de aplicarea i ,uncionarea a doua principii ,undamentale din dreptul muncii1 i anume; > $tabilitatea raporturilor de munc#1 care impun cu nece$itate meninerea )n ,iina a contractului? > caracterul $inala"matic al ace$tui contract care pre$upune pre$taii $ucce$i e1 ce obli"ii ca atunci c8nd o parte )nceteaz#1 in mod temporar1 e-ecutarea obli"aiilor a$umate1 cealalt# $a procedeze1 in mod $imetric1 la $i$tarea temporara a )ndatoririlor $ale.
&4

Nu toate $ituaiile pot con$titui cauze de $u$pendare1 printre ace$te $ituaii menionam; > an"a2atorul nu>$i )ndeplinete obli"aia de plat# a $alariului? > concediul de odi*n#? > repau$ul $#pt#m8nal? > pauza de ma$#? > zilele de $#rb#tori le"ale? > timpul de odi*n# )ntre dou# zile de munc#&4. Contractul indi idual de munc# e$te prin e-celen# un contract cu e-ecutare $ucce$i #. Potri it art.49 alin.1 din Codul muncii1 $u$pendarea contractului indi idual de munc# poate inter eni de drept1 prin acordul p#rilor $au prin actul unilateral al uneia dintre p#ri. 0u$pendarea contractului indi idual de munc# are ca e,ect $u$pendarea pre$t#rii muncii de c#tre $alariat i a pl#ii drepturilor de natur# $alarial# de c#tre an"a2ator > art.49 alin.F2G din Codul muncii. Pe durata $u$pend#rii pot continua $# e-i$te alte drepturi i obli"aii ale p#rilor dec8t cele pre #zute la alin.F2G1 dac# ace$tea $unt pre #zute prin le"i $peciale1 prin contractul colecti de munc# aplicabil1 prin contracte indi iduale de munc# $au prin re"ulamente interne. 3n cazul $u$pend#rii contractului indi idual de munc# din cauza unei ,apte imputabile $alariatului1 pe durata $u$pend#rii ace$ta nu a bene,icia de nici un drept care rezult# din calitatea $a de $alariat. 'e ,iecare dat# c8nd )n timpul perioadei de $u$pendare a contractului inter ine o cauz# de )ncetare de drept a contractului indi idual de munc#1 cauza de )ncetare de drept pre aleaz#. 3n cazul $u$pend#rii contractului indi idual de munc# $e $u$pend# toate termenele care au le"#tur# cu )nc*eierea1 modi,icarea1 e-ecutarea $au )ncetarea contractului indi idual de munc#1 cu e-cepia $ituaiilor )n care contractul indi idual de munc# )nceteaz# de drept. ;.1. Su2p&%*a+&a *& *+&pt Con,orm art.&4 din Codul muncii1 contractul indi idual de munc# $e $u$pend# de drept )n urm#toarele $ituaii; aG concediu de maternitate? bG incapacitate temporar# de munc#? cG carantin#? dG e-ercitarea unei ,uncii )n cadru unei autorit#i e-ecuti e1 le"i$lati e ori 2udec#toreti1 pe toat# durat# mandatului dac# le"ea nu pre ede alt,el&1? eG e-ercitarea unei ,uncii de conducere $alarizate )n $indicat? ,G ,ora ma2or#? "G )n cazul )n care $alariatul e$te are$tat pre enti 1 )n condiiile Codului de procedur# penal#?
&4 &1

7le-andru Aiclea > (ratat de dreptul muncii1 %ditura Eni er$ul 9uridic1 Bucureti1 244.. :e"ea nr.484D2443 publicat# )n 5.!,.nr.814D18.14.2443. &&

*G de la data e-pir#ri perioadei pentru care au ,o$t emi$e a izele1 autorizaiile ori ate$t#rile nece$are pentru e-ercitarea pro,e$iei. 'ac# )n termen de 6 luni $alariatul nu i>a re)nnoit a izele1 autorizaiile ori ate$t#rile nece$are pentru e-ercitarea pro,e$iei1 contractul indi idual de munc# )nceteaz# de drept? iG )n alte cazuri pre #zute de le"e. '9 C("#e&$u &e !'ter"$t'te %$te pre #zut de art. 23 din !E@ nr. 1&8D244& &2 pri ind concediile i indemnizaiile de a$i"ur#rile $ociale de $#n#tate1 )n temeiul c#rora ,emeile $alariate au dreptul1 pe o perioad# de 126 de zile calendari$tice1 la un concediu pentru $arcin# i l#uzie1 perioad# )n care bene,iciaz# de indemnizaie de maternitate. 'e aceleai drepturi bene,iciaz# i ,emeile care nu $e mai a,l#1 din moti e neimputabile lor1 )n una dintre $ituaiile pre #zute la art. 1 alin. F1G1 dac# na$c )n termen de 9 luni de la data pierderii calit#ii de a$i"urat. /aptul ca pierderea calit#ii de a$i"urat nu $>a produ$ din moti e imputabile per$oanei )n cauza $e do edete cu acte o,iciale eliberate de c#tre an"a2atori $au a$imilaii ace$tora.&3 3n acea$t# $ituaie1 baza de calcul a indemnizaiei de maternitate $e con$tituie din media eniturilor lunare pe baza c#rora $>a calculat contribuia pentru concedii i indemnizaii1 din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calit#ii de a$i"urat. Concediul pentru $arcin# $e acord# pe o perioad# de 63 de zile )nainte de natere1 iar concediul pentru l#uzie pentru o perioad# de 63 de zile dup# natere. Concediile pentru $arcin# i l#uzie $e compen$eaz# )ntre ele1 )n ,uncie de recomandarea medicului i de opiunea per$oanei bene,iciare. Concediile pentru $arcina i l#uzie $e pot compen$a )ntre ele1 )n ,uncie de recomandarea medicului i de opiunea per$oanei bene,iciare1 )n aa ,el )nc8t durata minima obli"atorie a concediului de l#uzie $# ,ie de 42 de zile calendari$tice. Per$oanele cu *andicap a$i"urate bene,iciaz#1 la cerere1 de concediu pentru $arcina1 )ncep8nd cu luna a 6>a de $arcin#. 3n $ituaia copilului n#$cut mort $au )n $ituaia )n care ace$ta moare )n perioada concediului de l#uzie1 indemnizaia de maternitate $e acord# pe toat# durata ace$tuia. Cuantumul brut lunar al indemnizaiei de maternitate e$te de 8&L din baza de calcul $tabilit#.
&2

!E@ 1&8D244& pri ind concediile i indemnizaiile de a$i"ur#rile $ociale de $#n#tate1 publicat# )n 5. !,. nr. 14.4D24 noi. 244&. &3 7rt.1.alin.1 din !E@ nr.1&8D244& Per$oanele a$i"urate pentru concedii i indemnizaii de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate )n $i$temul de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate1 denumite )n continuare a$i"urai1 au dreptul1 )n condiiile prezentei ordonane de ur"en#1 pe perioada )n care au domiciliul $au reedina pe teritoriul 6om8niei1 la concedii medicale i indemnizaii de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate1 dac#; 7. de$,#oar# acti it#i pe baza de contract indi idual de munc# $au )n baza raportului de $er iciu1 precum i orice alte acti it#i dependente? B. de$,#oar# acti it#i )n ,uncii electi e $au $unt numite )n cadrul autorit#ii e-ecuti e1 le"i$lati e ori 2udec#toreti1 pe durata mandatului1 precum i membrii cooperatori dintr>o or"anizaie a cooperaiei meteu"#reti1 ale c#ror drepturi i obli"aii $unt a$imilate1 )n condiiile prezentei le"i1 cu ale per$oanelor pre #zute la lit. 7? C. bene,iciaz# de drepturi b#neti lunare ce $e $uport# din bu"etul a$i"ur#rilor pentru $oma21 )n condiiile le"ii. &6

Indemnizaia de maternitate $e $uport# inte"ral din bu"etul /ondului naional unic de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate. (5 I"#'p'#$t'te' te!p(r'r* &e !u"#* 3n acea$t# $ituaie1 contractul de munc# $e $u$pend# pe perioada )n care $alariatul $e a,l# )n incapacitate temporar# de munc#1 datorit# unei boli obinuite $au pro,e$ionale1 ori a unui accident de munc# $au )n a,ara muncii. 0tarea de ,apt determin# impo$ibilitatea pre$t#rii muncii1 dar i neplata $alariului pe perioada re$pecti #. 3n $c*imb1 cel )n cauz# primete un concediu medical i o indemnizaie de a$i"urare $ocial# )n baza art.2 din !E@ nr.1&8D244&1 precum i art.32>38 din :e"ea nr.346D2442&4. Potri it art.2 din !E@ nr.1&8D244&1 concediile medicale i indemnizaiile de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate1 la care au dreptul a$i"uraii $unt&&; aG concedii medicale i indemnizaii pentru incapacitate temporara de munca1 cauzata de boli obinuite $au de accidente )n a,ara muncii? bG concedii medicale i indemnizaii pentru pre enirea )mboln# irilor i recuperarea capacit#ii de munc#1 e-clu$i pentru $ituaiile rezultate ca urmare a unor accidente de munc# $au boli pro,e$ionale? cG concedii medicale i indemnizaii pentru maternitate? dG concedii medicale i indemnizaii pentru )n"ri2irea copilului bolna ? eG concedii medicale i indemnizaii de ri$c maternal. Indemnizaia pentru incapacitate temporar# de munc# $e $uport# dup# cum urmeaz#; 7. de c#tre an"a2ator1 din prima zi p8n# )n a &>a zi de incapacitate temporar# de munc#. B. din bu"etul /ondului naional unic de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate1 )ncep8nd cu; aG ziua urm#toare celor $uportate de an"a2ator1 con,orm lit. 71 i p8n# la data )ncet#rii incapacit#ii temporare de munc# a a$i"uratului $au a pen$ion#rii ace$tuia? bG prima zi de incapacitate temporar# de munc#1 )n cazul per$oanelor a$i"urate care bene,iciaz# de drepturi b#neti lunare ce $e $uport# din bu"etul a$i"ur#rilor pentru oma2.
&4

:e"ea nr.346D2442 pri ind a$i"urarea pentru accidente de munc# i boli pro,e$ionale > a ,o$t republicat# )n 5.!,.nr...2D12.11.2449. && 7rt.3 din !E@ nr.1&8D244& 'reptul la concediile i indemnizaiile pre #zute la art. 2 alin. F1G e$te condiionat de plata contribuiei de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate de$tinat# $uport#rii ace$tor indemnizaii1 denumita )n continuare contribuie pentru concedii i indemnizaii. 7rt. 31 Pentru a bene,icia de concedii $i indemnizaii de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate1 per$oanele pre #zute la art. 1 trebuie $# )ndeplinea$c# cumulati urm#toarele condiii; aG$# )ndeplinea$c# $ta"iul minim de cotizare pre #zut de prezenta ordonan# de ur"en#? bG$# prezinte ade erina de la pl#titorul de indemnizaii din care $# reia$# num#rul de zile de concediu de incapacitate temporar# de munc# a ute )n ultimele 12 luni1 cu e-cepia ur"enelor medico>c*irur"icale $au a bolilor in,ectoconta"ioa$e din "rupa 7? cG $# ,ie prezente la domiciliu $au la adre$a indicat#1 dup# caz1 )n inter alul de timp i )n condiiile $tabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonane de ur"en#1 )n ederea e-ercit#rii eri,ic#rii de c#tre reprezentanii pl#titorilor de indemnizaii de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate. &.

Potri it art.13 din !E@ nr.1&8D244&1 durata de acordare a indemnizaiei pentru incapacitate temporar# de munc# e$te de cel mult 183 de zile )n inter al de un an1 $ocotit# din prima zi de )mboln# ire. 3ncep8nd cu a 91>a zi1 concediul $e poate prelun"i de c#tre medicul $peciali$t p8n# la 183 de zile1 cu aprobarea medicului e-pert al a$i"ur#rilor $ociale. 'urata de acordare a concediului i a indemnizaiei pentru incapacitate temporar# de munc# e$te mai mare )n cazul unor boli $peciale i $e di,ereniaz# dup# cum urmeaz#; aG un an1 )n inter alul ultimilor 2 ani1 pentru tuberculoz# pulmonar# i unele boli cardio a$culare1 $tabilite de Ca$a Naionala de 7$i"ur#ri de 0#n#tate FCN70G cu acordul 5ini$terului 0#n#t#ii? bG un an1 cu drept de prelun"ire p8n# la un an i 6 luni de c#tre medicul e-pert al a$i"ur#rilor $ociale1 )n inter alul ultimilor 2 ani1 pentru tuberculoz# menin"eal#1 peritoneal# i uro"enital#1 inclu$i a "landelor $uprarenale1 pentru 0I'7 i neoplazii1 )n ,uncie de $tadiul bolii? cG un an i 6 luni1 )n inter alul ultimilor 2 ani1 pentru tuberculoz# pulmonar# operat# i o$teoarticular#? dG 6 luni1 cu po$ibilitatea de prelun"ire p8n# la ma-imum un an1 )n inter alul ultimilor 2 ani1 pentru alte ,orme de tuberculoz# e-trapulmonar#1 cu a izul medicului e-pert al a$i"ur#rilor $ociale. Cuantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar# de munc# $e determin# prin aplicarea unui procent de .&L la baza de calcul care $e determin# ca medie a eniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza c#rora $>a $tabilit contribuia indi idual# de a$i"ur#ri $ociale )n lunile re$pecti e. Cuantumul brut lunar al indemnizaiei pentru incapacitate temporar# de munc# $e determina prin aplicarea procentului de .&L a$upra bazei de calcul.&6 Cuantumul brut lunar al indemnizaiei pentru incapacitate temporar# de munc#1 determinat# de tuberculoz#1 0I'71 neoplazii1 precum i de o boal# in,ectoconta"ioa$# din "rupa 7 i de ur"ene medico>c*irur"icale1 e$te de 144L din baza de calcul $tabilit#. Potri it art.21 din !E@ nr.1&8D244&1 a$i"uraii a,lai )n incapacitate temporar# de munc# pe o perioada mai mare de 94 de zile con$ecuti e bene,iciaz# de tratament balnear i de recuperare a capacit#ii de munc#1 pe baza biletului de trimitere1 )n condiiile pre #zute )n Contractul>cadru pri ind condiiile acord#rii a$i$tenei medicale )n cadrul $i$temului de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate. (ratamentul balnear i de recuperare a capacit#ii de munc# $e de$,#oar# )n con,ormitate cu pre ederile pro"ramului indi idual de recuperare )ntocmit de medicul $peciali$t1 cu aprobarea medicului e-pert al a$i"ur#rilor $ociale1 )n ,uncie de natura1 $tadiul $i pro"no$ticul bolii1 $tructurat pe etape. 3n ,uncie de tipul a,eciunii i de natura tratamentului1 durata tratamentului balnear e$te de 1&>21 de zile i $e $tabilete de medicul curant.
&6

7rt.14 din !E@ nr.1&8D244& Baza de calcul a indemnizaiilor $e determin# ca medie a eniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care $e con$tituie $ta"iul de cotizare1 p8n# la limita a 12 $alarii minime brute pe ar# lunar1 pe baza c#rora $e calculeaz# contribuia pentru concedii i indemnizaii. &8

Pro"ramul indi idual de recuperare e$te obli"atoriu i $e realizeaz# )n unit#i $anitare $pecializate a,late )n relaie contractual# cu ca$ele de a$i"ur#ri de $#n#tate. 'up# ,iecare etap# pre #zut# )n pro"ramul indi idual de recuperare1 a$i"uraii $unt $upui ree-amin#rii medicale1 )n ,uncie de rezultatele ace$teia1 medicul e-pert al a$i"ur#rilor $ociale poate propune medicului curant actualizarea pro"ramului indi idual de recuperare $au1 dup# caz1 recomand# reluarea acti it#ii pro,e$ionale ori propune pen$ionarea de in aliditate. Plata indemnizaiilor nu $e cu ine pe perioadele )n care a$i"uratul1 din moti e imputabile lui1 nu )i )ndeplinete obli"aia de a urma i de a re$pecta pro"ramul indi idual de recuperare. Controlul recomand#rilor medicului $peciali$t i al pro"ramului indi idual de recuperare1 precum i re$pectarea ace$tora de c#tre a$i"urat $e realizeaz# de c#tre or"anele $pecializate din $tructura CN701 re$pecti ca$ele de a$i"ur#ri de $#n#tate. #9 C'r'"t$"' 0ediul materiei )l reprezint# art.&4 lit. cG din Codul 5uncii i art. 24 din !E@ 1&8D244&. Contractele indi iduale de munc# $e $u$pend# atunci c8nd e$te pre #zut# interzicerea continu#rii acti it#ii de c#tre or"anele medicale din cauza unei boli conta"ioa$e pe o perioad# determinat# $au nedeterminat#. Concediul i indemnizaia pentru carantin# $e acord# a$i"urailor c#rora li $e interzice continuarea acti it#ii din cauza unei boli conta"ioa$e1 pe durata $tabilit# prin certi,icatul eliberat de direcia de $#n#tate public#. 3n acea$t# $ituaie1 $e acord# $alariailor o indemnizaie pentru carantin#1 pe durata $tabilit# prin certi,icatul eliberat de in$pectoratul de $#n#tate public#. Cuantumul lunar al indemnizaiei pentru carantin# reprezint# .&L din baza de calcul $tabilit# con,orm le"ii.&. &9 E:er#$t're' u"e$ 0u"#,$$ 6" #'&ru u"e$ 'ut(r$t*,$ e:e#ut$-e2 e1$+ 't$-e (r$ )u&e#*t(re.t$2 pe t('t* &ur't* !'"&'tu u$. Potri it art.46 din :e"ea nr.96D24461 perioada de e-ercitare a mandatului de parlamentar con$tituie ec*ime )n munc# i )n $pecialitate1 cu toate drepturile pre #zute de le"e. Pe durata e-ercit#rii mandatului de deputat $au de $enator1 contractul de munc# $au raportul de $er iciu al titularului $e $u$pend# i e$te $upu$ re"ulilor pre #zute de Codul muncii i de 0tatutul ,uncionarilor publici1 dup# caz.&8 Potri it art.28 din :e"ea nr.393D2444 pri ind 0tatutul aleilor locali1 &9 pe timpul e-ercit#rii mandatului de primar1 iceprimar1 preedinte $au icepreedinte al con$iliului 2udeean $e $u$pend# contractul de munc# $au actul de numire a ace$tora )n cadrul unei in$tituii ori autorit#i publice1 re$pecti la re"ii autonome
&.

7rt.24 din !E@ nr.1&8D244& Concediul i indemnizaia pentru carantin# $e acord# a$i"urailor c#rora li $e interzice continuarea acti it#ii din cauza unei boli conta"ioa$e1 pe durata $tabilit# prin certi,icatul eliberat de direcia de $#n#tate public#. Cuantumul brut lunar al indemnizaiei pentru carantin# reprezint# .&L din baza de calcul $tabilit# con,orm art. 14. &8 :e"ea nr.96D2446 pri ind 0tatutul deputailor i $enatorilor1 publicat# )n 5.!,.nr.384D43.4&.2446. &9 :e"ea nr.393D2444 pri ind 0tatutul aleilor locali1 publicat# )n 5.!,.nr.912D4..14.2444. &9

$au la $ociet#i comerciale cu capital inte"ral ori ma2oritar de $tat $au ale unit#ilor admini$trati >teritoriale. e9 "&ep $"$re' u"e$ 0u"#,$$ &e #("&u#ere +' 'r$/'te 6" +$"&$#'t. Contractul indi idual de munc# al an"a2ailor care )ndepline$c ,uncii de conducere )n $indicat e$te $u$pendat pe perioada c8t e-ercit# ace$te ,uncii. Protecia ace$tor per$oane e$te re"lementat# de :e"ea dialo"ului $ocial 64. 'up# )ncetarea ,unciei $indicale1 per$oana )i a relua po$tul bene,iciind de un $alariu care nu poate ,i mai mic dec8t cel obinut )n condiii de continuitate )n munc#. 09 F(r,' !')(r* 0e re,er# la acele $ituaii )n care proce$ul de producie nu $e poate de$,#ura datorit# unor )mpre2ur#ri de ,apt impre izibile i de ne)nl#turat care ,ac impo$ibil# derularea raporturilor de munc#. Codul ci il de,inete1 )n art.13&1 alin.21 ,ora ma2or# ca ,iind1 orice e eniment e-tern1 impre izibil1 ab$olut in incibil i ine itabil. 19 " #'/u 6" #'re +' 'r$'tu e+te 're+t't pre-e"t$-. 0u$pendarea de drept a contractului indi idual de munc# e$te menit# $# e ite e entuale daune pe care le>ar putea $uporta an"a2atorul a 8nd )n edere tocmai temeiul trimiterii )n 2udecat#. 7ce$ta $e realizeaz# potri it Codului de procedur# penal#. =9 De ' &'t' e:p$r*r$ per$('&e$ pe"tru #'re 'u 0(+t e!$+e '-$/e e2 'ut(r$/',$$ e (r$ 'te+t*r$ e "e#e+'re pe"tru e:er#$t're' pr(0e+$e$. D'#* 6" ter!e" &e > u"$ +' 'r$'tu "u .$?' re6""($t '-$/e e2 'ut(r$/',$$ e (r$ 'te+t*r$ e "e#e+'re pe"tru e:er#$t're' pr(0e+$e$2 #("tr'#tu $"&$-$&u' &e !u"#* 6"#ete'/* &e &rept@ 0u$pendarea de drept a contractului indi idual de munc# inter ine i atunci c8nd $alariatul nu i>a obinut a izele1 autorizaiile ori ate$tatele nece$are e-ercit#rii ,unciei1 )n ace$te cazuri $unt piloii de a ioane i aerona e1 in$talatori de "aze1 in$tructori coal# de o,eri1 in$pectori I(P1 o,eri ta-i1 per$oane ate$tate $# conduc# acti itatea de tran$port rutier1 tran$port m#r,uri periculoa$e etc.1 ,#r# ace$te ate$t#ri acetia nu )i pot de$,#ura acti itatea zilnic# i duc la blocarea po$tului re$pecti . A9 " ' te #'/ur$ pre-*/ute &e e1e Cazuri de $u$pendare a contractelor de munc# re"lementate de le"i $peciale.
64

:e"ea nr.62D2411 pri ind dialo"ul $ocial1 publicat# )n 5.!,.nr.322D14.4&.2411. 7rt.8. Pot ,i ale$e )n or"anele de conducere ale or"anizaiilor $indicale per$oane care au capacitate de e-erciiu deplin# i nu e-ecut# pedeap$a complementar# a interzicerii dreptului de a ocupa o ,uncie $au de a e-ercita o pro,e$iune de natura aceleia de care $>au ,olo$it pentru $# 8rirea in,raciunii. 7rt.9 5embrilor or"anelor de conducere ale$e ale or"anizaiilor $indicale li $e a$i"ur# protecia le"ii contra oric#ror ,orme de condiionare1 con$tr8n"ere $au limitare )n e-ercitarea ,unciilor lor. 7rt.14. 0unt interzi$e modi,icarea iD$au de$,acerea contractelor indi iduale de munc# ale membrilor or"anizaiilor $indicale pentru moti e care pri e$c apartenena la $indicat i acti itatea $indical#. 'i$poziiile $e aplic# )n mod core$punz#tor i raporturilor de $er iciu ale ,uncionarilor publici i ,uncionarilor publici cu $tatut $pecial. Perioada )n care per$oana alea$# )n or"anul de conducere e$te $alarizat# de or"anizaia $indical# con$tituie ec*ime )n munc#. 64

7. 0u$pendarea contractelor de munc# inter ine )n cazul )n care $e )nre"i$treaz# temperaturi e-treme. 7$t,el1 !E@ nr.99D2444 pri ind m#$urile ce pot ,i aplicate )n perioadele cu temperaturi e-treme pentru protecia per$oanelor )ncadrate )n munc#1 )n art.1 $tipuleaz# c#1 )n cazul )n care1 $e )nre"i$treaz# temperaturi e-treme Fpe$te S 3. "rade C $au $ub > 24 "rade CG. an"a2atorul are obli"aia de a lua m#$uri de ameliorare a condiiilor de munc# i de meninere a $t#rii de $#n#tate a $alariailor.61 3n perioadele cu temperaturi ridicate e-treme1 an"a2atorii trebuie $# a$i"ure urm#toarele m#$uri minimale; 7. Pentru ameliorarea condiiilor de munc#; aG reducerea inten$it#ii i ritmului acti it#ilor ,izice? bG a$i"urarea entilaiei la locurile de munc#? cG alternarea e,ortului dinamic cu cel $tatic? dG alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repau$ )n locuri umbrite1 cu cureni de aer. B. Pentru meninerea $t#rii de $#n#tate a an"a2ailor; aG a$i"urarea apei minerale adec ate1 c8te 2>4 litriDper$oan#D$c*imb? bG a$i"urarea ec*ipamentului indi idual de protecie? cG a$i"urarea de duuri. 3n perioadele cu temperaturi $c#zute e-treme an"a2atorii trebuie $# a$i"ure urm#toarele m#$uri minimale pentru meninerea $t#rii de $#n#tate a $alariailor care lucreaz# in aer liber; aG di$tribuirea de ceai ,ierbinte )n cantitate de 41&>1litruDper$oan#D$c*imb? bG acordarea de pauze pentru re,acerea capacit#ii de termore"lare1 $cop )n care $e or a$i"ura $paii ,i-e $au mobile cu microclimat core$punz#tor? cG a$i"urarea ec*ipamentului indi idual de protecie. 7n"a2atorii care nu pot a$i"ura condiiile de comun acord cu reprezentanii $indicatelor $au cu reprezentanii alei ai $alariailor1 dup# caz1 urm#toarele m#$uri; aG reducerea duratei zilei de lucru? bG ealonarea pe doua perioade a zilei de lucru; p8n# la ora 11144 i dup# ora 1.144? cG )ntreruperea colecti # a lucrului cu a$i"urarea continuit#ii acti it#ii )n locurile )n care acea$ta nu poate ,i )ntrerupt#. B. En alt caz $pecial de $u$pendare de drept a contractului de munc# e$te cel care decur"e din re"lementarea $u$pend#rii per$oanei 2uridice1 ca pedeap$# complementar# pentru $# 8rirea de c#tre acea$ta a unei in,raciuni. 7$t,el1 potri it art.13& din noul Cod penal162 per$oana 2uridic#1 cu e-cepia $tatului i a autorit#ilor publice1 r#$punde penal pentru in,raciunile $# 8rite )n realizarea obiectului de acti itate $au )n intere$ul ori )n numele per$oanei 2uridice. In$tituiile publice nu r#$pund penal pentru in,raciunile $# 8rite )n e-ercitarea unei acti it#i ce nu poate ,ace obiectul domeniului pri at.
61

!E@ nr.99D2444 pri ind m#$urile ce pot ,i aplicate )n perioadele cu temperaturi e-treme pentru protecia per$oanelor )ncadrate )n munc# publicat# )n 5.!,.nr.344D44.4..2444. 62 :e"ea nr.286D2449 Codul penal publicat# )n 5.!,.nr.&14D24.4..2449. 61

6#$punderea penal# a per$oanei 2uridice nu e-clude r#$punderea penal# a per$oanei ,izice care a contribuit la $# 8rirea aceleiai ,apte. Potri it art.136 din noul Cod penal F:e"ea nr.286D2449G1 pedep$ele aplicabile per$oanei 2uridice $unt principale i complementare. Pedeap$a principal# e$te amenda. Pedep$ele complementare $unt; aG dizol area per$oanei 2uridice? bG $u$pendarea acti it#ii $au a uneia dintre acti it#ile per$oanei 2uridice pe o durat# de la 3 luni la 3 ani? cG )nc*iderea unor puncte de lucru ale per$oanei 2uridice pe o durat# de la 3 luni la 3 ani? dG interzicerea de a participa la procedurile de ac*iziii publice pe o durat# de la unu la 3 ani? eG pla$area $ub $upra e"*ere 2udiciar#? ,G a,iarea $au publicarea *ot#r8rii de condamnare. /uspendarea activitii persoanei juridice Pedeap$a complementar# a $u$pend#rii acti it#ii per$oanei 2uridice con$t# )n interzicerea de$,#ur#rii acti it#ii $au a uneia dintre acti it#ile per$oanei 2uridice )n realizarea c#reia a ,o$t $# 8rit# in,raciunea1 3n caz de nee-ecutare1 cu rea>credin#1 a pedep$ei complementare pre #zute la lit. ,G1 in$tana di$pune $u$pendarea acti it#ii $au a uneia dintre acti it#ile per$oanei 2uridice p8n# la punerea )n e-ecutare a pedep$ei complementare1 dar nu mai mult de 3 luni. 'ac# p8n# la )mplinirea termenului pedeap$a complementar# nu a ,o$t pu$# )n e-ecutare1 in$tana di$pune dizol area per$oanei 2uridice. -eaplicarea dizolvrii sau suspendrii activitii persoanei juridice Pedep$ele complementare pre #zute la lit. aG i lit. bG nu pot ,i aplicate in$tituiilor publice1 partidelor politice1 $indicatelor1 patronatelor i or"anizaiilor reli"ioa$e ori aparin8nd minorit#ilor naionale1 con$tituite potri it le"ii. 7ce$te di$poziii $e aplic# i per$oanelor 2uridice care )i de$,#oar# acti itatea )n domeniul pre$ei. .nchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice Pedeap$a complementar# a )nc*iderii unor puncte de lucru ale per$oanei 2uridice con$t# )n )nc*iderea unuia $au mai multora dintre punctele de lucru aparin8nd per$oanei 2uridice cu $cop lucrati 1 )n care $>a de$,#urat acti itatea )n realizarea c#reia a ,o$t $# 8rit# in,raciunea. 7ce$te di$poziii nu $e aplic# per$oanelor 2uridice care )i de$,#oar# acti itatea )n domeniul pre$ei. C. En alt caz de $u$pendare a contractului indi idual de munc# )l )nt8lnim )n pri ina admini$tratorilor $ociet#ilor comerciale1 potri it art. 13. 1 din :e"ea $ociet#ilor comerciale nr. 31D1994. 7$t,el1 admini$tratorii $unt de$emnai de c#tre adunarea "eneral# ordinar# a acionarilor1 cu e-cepia primilor admini$tratori1 care $unt numii prin actul con$tituti . Candidaii pentru po$turile de admini$trator $unt nominalizai de c#tre membrii actuali ai con$iliului de admini$traie $au de c#tre acionari.
62

Pe durata )ndeplinirii mandatului1 admini$tratorii nu pot )nc*eia cu $ocietatea un contract de munc#. 3n cazul )n care admini$tratorii au ,o$t de$emnai dintre $alariaii $ociet#ii1 contractul indi idual de munc# e$te $u$pendat pe perioada mandatului. 7dmini$tratorii pot ,i re ocai oric8nd de c#tre adunarea "eneral# ordinar# a acionarilor. 3n cazul )n care re ocarea $ur ine ,#r# 2u$t# cauz#1 admini$tratorul e$te )ndrept#it la plata unor daune>intere$e. ;.2. Su2p&%*a+&a )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%).7 *i% i%i$iati4a 2ala+iatului Cazurile de $u$pendare din iniiati a $alariatului $unt pre #zute de art.&1 al Codului muncii; aG concediul pentru creterea copilului )n 8r$t# de p8n# la 2 ani i1 )n cazul copilului cu *andicap1 p8n# la )mplinirea 8r$tei de 3 ani? bG concediu pentru )n"ri2irea copilului bolna )n 8r$t# de p8n# la . ani i1 )n cazul copilului cu *andicap1 pentru a,eciuni intercurente1 p8n# la )mplinirea 8r$tei de 18 ani? cG concediu paternal? dG concediu pentru ,ormare pro,e$ional#? eG e-ercitarea unor ,uncii electi e )n cadrul or"ani$melor pro,e$ionale con$tituite la ni el local $au central1 pe toat# durat# mandatului? ,G participarea la "re #? 7cea$t# re"lementare "rupeaz# $ituaiile de $u$pendare a contractului indi idual de munc# din iniiati a $alariatului1 ce erau inclu$e1 p8n# la adoptarea Codului muncii1 )n acte normati e di$parate. '9 #("#e&$u pe"tru #re.tere' #(p$ u u$ 6" -7r+t* &e p7"* ' B '"$ .$2 6" #'/u #(p$ u u$ #u ='"&$#'p2 p7"* ' 6!p $"$re' -7r+te$ &e 5 '"$. 7cea$t# $ituaie e$te re"lementat# de art.2 din !E@ nr.111D24141 a$t,el c#1 )ncep8nd cu data de 1 ianuarie 24111 per$oanele care1 )n ultimul an anterior datei naterii copilului1 au realizat timp de 12 luni enituri din $alarii1 enituri din acti it#i independente1 enituri din acti it#i a"ricole $upu$e impozitului pe enit potri it pre ederilor :e"ii nr. &.1D2443 pri ind Codul ,i$cal1 cu modi,ic#rile i complet#rile ulterioare1 denumite )n continuare enituri $upu$e impozitului1 pot bene,icia opional de urm#toarele drepturi;63 aG concediu pentru creterea copilului )n 8r$t# de p8n# la un an1 precum i de o indemnizaie lunar#? bG concediu pentru creterea copilului )n 8r$t# de p8n# la 2 ani1 precum i de o indemnizaie lunar#. Indemnizaia lunar# pre #zuta la lit. aG $e $tabilete )n cuantum de .&L din media eniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni i nu poate ,i mai mic# de 644 lei i nici mai mare de 3.444 lei.

63

!E@ nr.111D2414 pri ind concediul i indemnizaia lunar# pentru creterea copiilor1 publicat# )n 5.!,.nr.834D14.12.2414. 63

Indemnizaia lunar# pre #zut# la lit. bG $e $tabilete )n cuantum de .&L din media eniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni i nu poate ,i mai mic# de 644 lei i nici mai mare de 1.244 lei. Pentru copilul cu *andicap concediul pentru creterea copilului $e acord# p8n# la )mplinirea de c#tre ace$ta a 8r$tei de 3 ani1 iar indemnizaia a,erent# $e acord# )n cuantum de .&L din media eniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni i nu poate ,i mai mic# de 644 lei i nici mai mare de 3.444 lei. %9 #("#e&$u pe"tru 6"1r$)$re' #(p$ u u$ %( "'- 6" -7r+t* &e p7"* ' C '"$ .$2 6" #'/u #(p$ u u$ #u ='"&$#'p2 pe"tru '0e#,$u"$ $"ter#ure"te2 p7"* ' 6!p $"$re' -7r+te$ &e 4D '"$. 7ce$te $ituaii $unt re"lementate )n art.26>34 din !E@ nr.1&8D244&. 7$i"uraii au dreptul la concediu i indemnizaie pentru )n"ri2irea copilului bolna )n 8r$ta de p8n# la . ani1 iar )n cazul copilului cu *andicap1 pentru a,eciunile intercurente1 p8n# la )mplinirea 8r$tei de 18 ani. Indemnizaia $e $uporta inte"ral din bu"etul /ondului naional unic de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate. Bene,iciaz# de indemnizaia pentru )n"ri2irea copilului bolna 1 opional1 unul dintre p#rini1 dac# $olicitantul )ndeplinete condiiile de $ta"iu de cotizare. Bene,iciaz# de aceleai drepturi1 dac# )ndeplinete condiiile cerute pentru acordarea ace$tora1 i a$i"uratul care1 )n condiiile le"ii1 a adoptat1 a ,o$t numit tutore1 c#ruia i $>au )ncredinat copii )n ederea adopiei $au i>au ,o$t dai )n pla$ament. Indemnizaia pentru )n"ri2irea copilului bolna )n 8r$ta de p8n# la . ani $au a copilului cu *andicap cu a,eciuni intercurente p8n# la )mplinirea 8r$tei de 18 ani $e acord# pe baza certi,icatului de concediu medical eliberat de medicul de ,amilie i a certi,icatului pentru per$oanele cu *andicap1 dup# caz. Du+ata *& a)o+*a+& a i%*&,%i3a$i&i &2t& *& ,a@i,u, 4; *& 3il& )al&%*a+i2ti)& p& a% p&%t+u u% )opil7 )u &@)&p$ia 2itua$iilo+ =% )a+& )opilul &2t& *ia0%o2ti)at )u (oli i%1&)to)o%ta0ioa2&7 %&opla3ii7 &2t& i,o(ili3at =% apa+at 0ip2at7 &2t& 2upu2 u%o+ i%t&+4&%$ii )>i+u+0i)al&: *u+ata )o%)&*iului ,&*i)al =% a)&2t& )a3u+i 4a 1i 2ta(ilit. *& ,&*i)ul )u+a%t7 ia+ *up. *&p.'i+&a t&+,&%ului *& D0 *& 3il&7 *& ).t+& ,&*i)ul 2p&)iali2t7 )u ap+o(a+&a ,&*i)ului &@p&+t al a2i0u+.+ilo+ 2o)ial&. Cuantumul brut lunar al indemnizaiei pentru )n"ri2irea copilului bolna e$te de 8&L din baza de calcul. #9 C("#e&$u p'ter"' Con,orm :e"ii nr.214D1999641 $e acord# un concediu paternal de & zile lucr#toare )n $copul de a a$i"ura participarea e,ecti # a tat#lui la )n"ri2irea noului> n#$cut. 7ce$t concediu $e acord# la cerere1 )n primele 8 $#pt#m8ni de la naterea copilului1 i e$te pl#tit dac# titularul dreptului de concediu paternal e$te a$i"urat )n cadrul $i$temului a$i"ur#rilor $ociale de $tat. 3n cazul )n care tat#l copilului nou>n#$cut a obinut ate$tatul de ab$ol ire a cur$ului de puericultur#1 durata concediului paternal1 $e ma2oreaz# cu 14 zile lucr#toare.
64

:e"ea nr.214D1999 pri ind concediul paternal > a ,o$t publicat# )n 5.!,.nr.6&4D1999. 64

(at#l poate bene,icia de pre ederea menionat# numai o $in"ur# dat#. 3n cazul dece$ului mamei copilului )n timpul naterii $au )n perioada concediului de l#uzie1 tat#l copilului bene,iciaz# de re$tul concediului nee,ectuat de c#tre mam#. Pe perioada concediului acordat tat#l copilului bene,iciaz# de o indemnizaie e"al# cu a2utorul pentru $arcin# i l#uzie cu enit mamei $au de o indemnizaie calculat# dup# $alariul de baza i ec*imea )n munc# ale ace$tuia1 acordat# de unitatea la care tat#l )i de$,#oar# acti itatea1 la ale"ere. &9 C("#e&$u pe"tru 0(r!'re pr(0e+$("' * 7cordarea concediului pentru ,ormare pro,e$ional# e$te re"lementat# de art.1&4>1&8 din Codul muncii1 a$t,el1 potri it art.1&4 din Codul muncii1 $alariaii au dreptul $# bene,icieze1 la cerere1 de concedii pentru ,ormare pro,e$ional#. Concediile pentru ,ormare pro,e$ional# $e pot acorda cu $au ,#r# plat#. Concediile ,#r# plat# pentru ,ormare pro,e$ional# $e acord# la $olicitarea $alariatului1 pe perioada ,orm#rii pro,e$ionale pe care $alariatul o urmeaz# din iniiati a $a. 7n"a2atorul poate re$pin"e $olicitarea $alariatului numai dac# ab$ena $alariatului ar pre2udicia "ra de$,#urarea acti it#ii. Cererea de concediu ,#r# plat# pentru ,ormare pro,e$ional# trebuie $# ,ie )naintat# an"a2atorului cu cel puin o lun# )nainte de e,ectuarea ace$tuia i trebuie $# precizeze data de )ncepere a $ta"iului de ,ormare pro,e$ional#1 domeniul i durata ace$tuia1 precum i denumirea in$tituiei de ,ormare pro,e$ional#. %,ectuarea concediului ,#r# plat# pentru ,ormare pro,e$ional# $e poate realiza i ,racionat )n cur$ul unui an calendari$tic1 pentru $u$inerea e-amenelor de ab$ol ire a unor ,orme de )n ##m8nt $au pentru $u$inerea e-amenelor de promo are )n anul urm#tor )n cadrul in$tituiilor de )n ##m8nt $uperior. Con,orm pre ederilor art.1&. din Codul muncii1 )n cazul )n care an"a2atorul nu i>a re$pectat obli"aia de a a$i"ura pe c*eltuiala $a participarea unui $alariat la ,ormare pro,e$ional# )n condiiile pre #zute de le"e1 $alariatul are dreptul la un concediu pentru ,ormare pro,e$ional#1 pl#tit de an"a2ator1 de p8n# la 14 zile lucr#toare $au de p8n# la 84 de ore. 3n acea$t# $ituaie indemnizaia de concediu a ,i $tabilit# ca i )n cazul indemnizaiei pentru concediul de odi*n#. Perioada )n care $alariatul bene,iciaz# de concediul pl#tit $e $tabilete de comun acord cu an"a2atorul. Cererea de concediu pl#tit pentru ,ormare pro,e$ional# a ,i )naintat# an"a2atorului. 'urata concediului pentru ,ormare pro,e$ional# nu poate ,i dedu$# din durata concediului de odi*n# anual i e$te a$imilat# unei perioade de munc# e,ecti # )n ceea ce pri ete drepturile cu enite $alariatului1 altele dec8t $alariul. e0 E:er#$t're' u"(r 0u"#,$$ e e#t$-e 6" #'&ru (r1'"$+!e (r pr(0e+$("' e #("+t$tu$te ' "$-e (#' +'u #e"tr' 2 pe t('t* &ur't' !'"&'tu u$. 7$t,el de $ituaii )nt8lnim )n domeniul medical1 potri it :e"ii nr.9&D24461 e-empli,ic#m6&;
6&

:e"ea nr.9&D2446 pri ind re,orma )n domeniul $#n#t#ii1 publicat# )n 5.!,.nr.3.2D28.44.2446. 6&

> art.111 alin.91 contractul indi idual de munc# al per$oanelor care ocup# ,uncia de mana"er "eneral )n cadrul $er iciului de ambulan# 2udeean1 re$pecti al municipiului Bucureti1 $e $u$pend# de drept pe perioada e-ercit#rii mandatului. Pe perioada e-ecut#rii contractului de mana"ement1 mana"erul "eneral bene,iciaz# de un $alariu de baz# i de alte drepturi $alariale $tabilite potri it pre ederilor le"ale )n i"oare1 precum i de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate1 pen$ii i alte drepturi de a$i"ur#ri $ociale de $tat1 )n condiiile pl#ii contribuiilor pre #zute de le"e. > art. 1.8 alin.&1 contractul indi idual de munc# al per$oanelor care ocup# ,uncia de mana"er de $pital $e $u$pend# de drept pe perioada e-ercit#rii mandatului. > art.1831 membrii comitetului director care au ocupat po$tul prin concur$1 or )nc*eia cu mana"erul $pitalului public un contract de admini$trare pe o perioad# de ma-imum 3 ani1 )n cuprin$ul c#ruia $unt pre #zui indicatorii de per,orman# a$umai. Contractul indi idual de munc# $au al per$oanelor an"a2ate )n unit#ile $anitare publice care ocup# ,uncii de conducere $peci,ice comitetului director $e $u$pend# de drept pe perioada e-ercit#rii mandatului. > art.2..1 Preedintele1 icepreedinii i directorul "eneral al CN70 $e $u$pend# de drept din ,unciile deinute anterior1 pe perioada e-ecut#rii mandatului. Pe timpul e-ecut#rii mandatului preedintele i icepreedinii $unt numii pe o perioad# de 4 ani. 7cetia nu pot e-ercita pe durata mandatului nici o alt# ,uncie $au demnitate public#1 cu e-cepia ,unciilor didactice din )n ##m8ntul $uperior. > art.288 alin.3. 'irectorul "eneral al ca$ei de a$i"ur#ri de $#n#tate1 $e numete pentru un mandat de 4 ani1 dup# alidarea concur$ului1 i $e $u$pend# de drept din ,unciile deinute anterior1 cu e-cepia ,unciilor didactice din )n ##m8ntul $uperior. 'irectorul "eneral are obli"aia de a depune declaraie de intere$e i declaraie de a ere. 5odelul declaraiei de intere$e $e aprob# prin ordin al preedintelui CN70. > art.3831 %-ercitarea pro,e$iei de medic e$te incompatibil# cu; aG calitatea de an"a2at $au colaborator al unit#ilor de producie ori de di$tribuie de produ$e ,armaceutice $au materiale $anitare? bG $tarea de $#n#tate ,izic# $au p$i*ic# necore$punz#toare pentru e-ercitarea pro,e$iei medicale. Pe timpul $t#rii de incompatibilitate $e $u$pend# dreptul de e-ercitare a pro,e$iei. 3n termen de 14 zile de la apariia $ituaiei de incompatibilitate1 medicul e$te obli"at $# anune cole"iul al c#rui membru e$te. :a $olicitarea medicului1 la $e$izarea oric#rei per$oane1 in$tituii $au autorit#i intere$ate1 preedintele cole"iului din care ,ace parte medicul poate con$titui o comi$ie $pecial#1 pentru ,iecare caz )n parte1 alc#tuit# din 3 medici primari1 pentru a con,irma $au a in,irma $ituaia de incompatibilitate. > art.6121 nu pot primi $au e-ercita mandatul de membru al or"anelor de conducere ale Cole"iului /armacitilor din 6om8nia1 at8t la ni el naional1 c8t i
66

teritorial1 ,armacitii care dein ,uncii de conducere )n cadrul 5ini$terului 0#n#t#ii Publice1 re$pecti al mini$terelor i in$tituiilor cu reea $anitar# proprie1 al $tructurilor deconcentrate ale ace$tuia ori )n cadrul Ca$ei Naionale de 7$i"ur#ri de 0#n#tate1 al ca$elor 2udeene de a$i"ur#ri de $#n#tate i a municipiului Bucureti1 al patronatelor i $indicatelor pro,e$ionale1 precum i orice ,el de ,uncii de demnitate public#. /armacitii pentru care pe timpul e-ercit#rii mandatului de membru al or"anelor de conducere a $ur enit $ituaia de incompatibilitate pierd de drept mandatul )ncredinat1 urm8nd ca locul r#ma$ acant $# ,ie ocupat1 dup# caz1 de primul membru a,lat pe li$ta $upleanilor $au prin or"anizarea unei noi ale"eri. 09 P'rt$#$p're' ' 1re-*. Potri it art.233 din Codul muncii1 $alariaii au dreptul la "re # pentru ap#rarea intere$elor pro,e$ionale1 economice i $ociale. @re a reprezint# )ncetarea oluntar# i colecti # a lucrului de c#tre $alariai. Participarea $alariailor la "re # e$te liber#. Niciun $alariat nu poate ,i con$tr8n$ $# participe $au $# nu participe la o "re #. :imitarea $au interzicerea dreptului la "re # poate inter eni numai )n cazurile i pentru cate"oriile de $alariai pre #zute e-pre$ de le"e. Participarea la "re #1 precum i or"anizarea ace$teia cu re$pectarea le"ii nu reprezint# o )nc#lcare a obli"aiilor $alariailor i nu pot a ea drept con$ecin# $ancionarea di$ciplinar# a $alariailor "re iti $au a or"anizatorilor "re ei. Pe durata "re ei $alariaii )i menin toate drepturile ce decur" din contractul colecti de munc#1 cu e-cepia drepturilor $alariale. Potri it art.19& din :e"ea nr.62D24111 pe toat# durata particip#rii la "re # contractul indi idual de munc# $au raportul de $er iciu1 dup# caz1 al an"a2atului $e $u$pend# de drept. Pe perioada $u$pend#rii $e menin doar drepturile de a$i"ur#ri de $#n#tate. 3n orice moment al "re ei oricare parte poate $olicita participarea unui reprezentant al in$pectoratului teritorial de munc# pentru con$tatarea e entualelor contra enii. 05 Contractul indi idual de munc# poate ,i $u$pendat )n $ituaia '%+e",e (r "e!(t$-'te ale $alariatului1 )n condiiile $tabilite prin contractul colecti de munc# aplicabil1 contractul indi idual de munc#1 precum i prin re"ulamentul intern. >5 un alt caz de $u$pendare a contractului indi idual de munc#1 la cererea $alariatului e$te i $ituaia concediului de ri$c maternal. 7$t,el1 potri it art.31 din !E@ nr.1&8D244&1 dreptul la concediul de ri$c maternal $e acord# )n condiiile pre #zute de !E@ nr.96D2443 pri ind protecia maternit#ii la locurile de munc#.66 Pe durata concediului de ri$c maternal $e acord# o indemnizaie de ri$c maternal care $e $uport# inte"ral din bu"etul /ondului naional unic de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate. Concediul i indemnizaia de ri$c maternal $e acord# ,#r# condiie de $ta"iu de cotizare. Cuantumul indemnizaiei reprezint# .&L din baza de calcul $tabilit#.
66

!E@ nr.96D2443 pri ind protecia maternit#ii la locurilor de munc#1 publicat# )n 5.!,.nr..&4D2..14.2443. 6.

Concediul de ri$c maternal $e acord# ,emeilor care $e a,l# )n $ituaiile; aG $alariata "ra id# e$te ,emeia care anun# )n $cri$ an"a2atorul a$upra $t#rii $ale ,iziolo"ice de "ra iditate i ane-eaz# un document medical eliberat de medicul de ,amilie $au de medicul $peciali$t care $# )i ate$te acea$t# $tare? bG $alariata care a n#$cut recent e$te ,emeia care i>a reluat acti itatea dup# e,ectuarea concediului de l#uzie i $olicit# an"a2atorului )n $cri$ m#$urile de protecie pre #zute de le"e1 ane-8nd un document medical eliberat de medicul de ,amilie1 dar nu mai t8rziu de 6 luni de la data la care a n#$cut? cG $alariata care al#pteaz# e$te ,emeia care1 la reluarea acti it#ii dup# e,ectuarea concediului de l#uzie1 )i al#pteaz# copilul i anun# an"a2atorul )n $cri$ cu pri ire la )nceputul i $,8ritul prezumat al perioadei de al#ptare1 ane-8nd documente medicale eliberate de medicul de ,amilie )n ace$t $en$? Potri it art.. din !E@ nr.96D24431 )n termen de 14 zile lucr#toare de la data la care an"a2atorul a ,o$t anunat )n $cri$ de c#tre o $alariat# c# $e a,l# )n una dintre $ituaiile pre #zute la lit. aG>cG1 ace$ta are obli"aia $# )ntiineze medicul de medicina muncii1 precum i in$pectoratul teritorial de munc# pe a c#rui raz# )i de$,#oar# acti itatea. 'e la data primirii )ntiin#rii medicul de medicina muncii i in$pectoratul teritorial de munc# or eri,ica condiiile de munc# ale $alariatei la termenele i )n condiiile $tabilite. 7n"a2atorul are obli"aia $# p#$treze con,idenialitatea a$upra $t#rii de "ra iditate a $alariatei i nu a anuna ali an"a2ai dec8t cu acordul $cri$ al ace$teia i doar )n intere$ul bunei de$,#ur#ri a proce$ului de munc#1 c8nd $tarea de "ra iditate nu e$te izibil#. 3n cazul )n care o $alariat# $e a,l# )n una dintre $ituaiile pre #zute la lit. aG> cG i de$,#oar# la locul de munc# o acti itate care prezint# ri$curi pentru $#n#tatea $au $ecuritatea $a ori cu repercu$iuni a$upra $arcinii i al#pt#rii1 an"a2atorul e$te obli"at $# )i modi,ice )n mod core$punz#tor condiiile iD$au orarul de munc# ori1 dac# nu e$te po$ibil1 $# o repartizeze la alt loc de munc# ,#r# ri$curi pentru $#n#tatea $au $ecuritatea $a1 con,orm recomand#rii medicului de medicina muncii $au a medicului de ,amilie1 cu meninerea eniturilor $alariale. 3n cazul )n care an"a2atorul1 din moti e 2u$ti,icate )n mod obiecti 1 nu poate $# )ndeplinea$c# obli"aia menionat#1 $alariatele pre #zute la lit. aG>cG au dreptul la concediu de ri$c maternal1 dup# cum urmeaz#; > )nainte de data $olicit#rii concediului de maternitate1 $tabilit potri it re"lement#rilor le"ale pri ind $i$temul public de pen$ii i alte drepturi de a$i"ur#ri $ociale1 $alariatele pre #zute la lit. aG? > dup# data re enirii din concediul po$tnatal obli"atoriu1 $alariatele pre #zute la lit. bG i cG1 )n cazul )n care nu $olicit# concediul i indemnizaia pentru creterea i )n"ri2irea copilului p8n# la )mplinirea 8r$tei de 2 ani $au1 )n cazul copilului cu *andicap1 p8n# la 3 ani. Concediul de ri$c maternal $e poate acorda1 )n )ntre"ime $au ,racionat1 pe o perioad# ce nu poate dep#i 124 de zile1 de c#tre medicul de ,amilie $au de medicul $peciali$t1 care a elibera un certi,icat medical )n ace$t $en$1 dar nu poate
68

,i acordat $imultan cu alte concedii pre #zute de le"i$laia pri ind $i$temul public de pen$ii i alte drepturi de a$i"ur#ri $ociale. %liberarea certi,icatului medical $e a ,ace )n condiiile )n care $alariata $>a prezentat la con$ultaiile prenatale i po$tnatale1 con,orm normelor 5ini$terului 0#n#t#ii. ;./. Su2p&%*a+&a )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%). *i% i%i$iati4a a%0a-ato+ului. Codul 5uncii pre ede )n art.&2 $ituaiile )n care contractul indi idual de munc# poate ,i $u$pendat din iniiati a an"a2atorului. aG pe durata cercet#rii di$ciplinare prealabile1 )n condiiile le"ii? bG )n cazul )n care an"a2atorul a ,ormulat pl8n"ere penal# )mpotri a $alariatului $au ace$ta a ,o$t trimi$ )n 2udecat# pentru ,apte penale incompatibile cu ,uncia deinut#1 p8n# la r#m8nerea de,initi # a *ot#r8rii 2udec#toreti? cG )n cazul )ntreruperii $au reducerii temporare a acti it#ii1 ,#r# )ncetarea raportului de munc#1 pentru moti e economice1 te*nolo"ice1 $tructurale $au $imilare? dG pe durata deta#rii. eG pe durata $u$pend#rii de c#tre autorit#ile competente a a izelor1 autorizaiilor $au ate$t#rilor nece$are pentru e-ercitarea pro,e$iilor. '9 Su+pe"&'re' pe &ur't' #er#et*r$$ &$+#$p $"'re .$ #' +'"#,$u"e &$+#$p $"'r*. 7 ,o$t abro"at# pre ederea din Codul muncii1 care pre edea $u$pendarea de c#tre an"a2ator a $alariatului1 ca $anciune di$ciplinar#1 elimin8nd a$t,el1 abuzurile $# 8rite de c#tre an"a2atori1 r#m8n8nd doar $u$pendarea pe durata cercet#rii di$ciplinare. 0u$pendarea contractului indi idual de munc# al $alariatului e$te po$ibil# la iniiati a an"a2atorului pe durata cercet#rii di$ciplinare prealabile e,ectuat# )n condiiile le"ii. :e"iuitorul nu a pre #zut nici un termen minim1 ma-im $au reun termen ,i- )n care $# opereze acea$t# $u$pendare a contractului de munc#. 3n atare $ituaie1 $u$pendarea opereaz# at8t timp c8t dureaz# cercetarea prealabil#1 adic# pe toat# durata de timp )n care an"a2atorul a,l# toate a$pectele )n le"#tur# cu ,apta ce con$tituie abatere di$ciplinar#1 )n le"#tur# cu care e$te cercetat $alariatul. 7cea$t# perioad# de timp1 )n$#1 nu poate ,i l#$at# la aprecierea e-clu$i # a an"a2atorului1 pentru c# o a$t,el de $ituaie ar permite abuzul. 0e pune deci problema dac# an"a2atorul e-ercit# toate atribuiile $ale )n le"#tur# cu cercetarea prealabil#1 )n mod le"al1 cu re$pectarea timpului rezonabil1 a$t,el )nc8t $# nu ,ie creat# $alariatului o $ituaie )mpo #r#toare1 adic# lip$irea prelun"it# i ne2u$ti,icat# de enituri $alariale.AB
6.

'ecizia nr.86D6D2448 a Curii de 7pel Bucureti. 0ecia a +II>a ci il#. Prin cererea )nre"i$trat# la data de 28 martie 244. pe rolul (ribunalul Bucureti1 $ecia a +III>a con,licte de munc# i a$i"ur#ri $ociale1 $ub nr. 11214D3D244.1 conte$tatoarea 5.I.%. a c*emat )n 2udecat# pe intimata 0C 6.I. 06:1 $olicit8nd anularea deciziilor nr. 444 din 2. ,ebruarie 244. i 442 din 2. ,ebruarie 244.1 precum i a deciziilor ulterioare )n ceea ce pri ete contractul indi idual de munc# nr. 28&6 din 2 martie 1999. Prin $entina ci il# nr. 189 din 13 iunie 244.1 (ribunalul Bucureti a re$pin$ ca inadmi$ibil# conte$taia ,ormulat# de conte$tatoarea 5.I.%. )n contradictoriu cu 0C 6.I. 06: i ca ne)ntemeiat# conte$taia ,ormulat# )mpotri a deciziei 69

%9 '"1')'t(ru ' 0(r!u 't p 7"1ere pe"' * 6!p(tr$-' +' 'r$'tu u$ +'u '#e+t' ' 0(+t tr$!$+ 6" )u&e#'t* pe"tru 0'pte pe"' e $"#(!p't$%$ e #u 0u"#,$' &e,$"ut*2 p7"* ' r*!7"ere' &e0$"$t$-* ' =(t*r7r$$ )u&e#*t(re.t$. 7n"a2atorul are opiunea $# $u$pende din ,uncie $alariatul )n cazul )n care; > a ,ormulat pl8n"ere penal# )mpotri a ace$tuia pentru o ,apt# incompatibil# cu po$tul deinut? > $alariatul a ,o$t trimi$ )n 2udecat# pentru o ,apt#1 independent de pl8n"erea unit#ii1 incompatibil# cu ,uncia deinut#? 0u$pendarea )n ace$t caz pre$upune mani,e$tarea de oin# a unit#ii.
nr. 444 din 2. ,ebruarie 244.. Pentru a *ot#r) a$t,el1 tribunalul a reinut urm#toarele; Potri it contractului indi idual de munc# nr. 28&6 din 2 martie 19991 conte$tatoarea e$te an"a2ata intimatei 0C 6.I. 06:1 pe durat# nedeterminat#1 )ndeplinind ,uncia de director economic p8n# la data de 9 ,ebruarie 24461 c8nd prin actul adiional nr. 123 i $>a modi,icat contractul indi idual de munc#1 pri ind ,elul muncii1 )ndeplinind ,uncia de director "eneral ad2unct. Prin decizia nr. 444 din 2. ,ebruarie 244.1 emi$# de intimat# $>a di$pu$ $u$pendarea contractului indi idual de munc# nr. 28&6 din 2 martie 19991 al conte$tatoarei1 )n temeiul di$poziiilor art. &2 alin. F1G lit. aG C. muncii. (ribunalul1 analiz8nd decizia nr. 444 din 2. ,ebruarie 244.1 $ub a$pectul le"alit#ii i temeiniciei1 a aprecia c# acea$ta a ,o$t emi$# cu re$pectarea di$poziiilor art. &2 alin. F1G lit. aG1 C. muncii. 7$t,el1 in$tana de ,ond a reinut c# potri it te-tului re$pecti contractul indi idual de munc# poate ,i $u$pendat din iniiati a an"a2atorului1 pe durata cercet#rii di$ciplinare. (e-tul nu pre ede un anumit termen1 re,erindu>$e doar la durata cercet#rii di$ciplinare prealabile. Potri it di$poziiilor art. 266 C. muncii1 2uri$dicia muncii are ca obiect $oluionarea con,lictelor de munc# cu pri ire la )nc*eierea1 e-ecutarea1 modi,icarea1 $u$pendarea i )ncetarea contractului indi idual de munc#1 $au dup# caz1 colecti e de munc#1 precum i a cererilor pri ind raporturile 2uridice dintre partenerii $ociali. 'ecizia nr. 442 din 2. ,ebruarie 244.1 emi$# de intimat# $e re,er# la )nceperea cercet#rii prealabile di$ciplinare a conte$tatoarei i con$tituirea comi$iei de cercetare di$ciplinare prealabil#1 )mpre2urare ,a# de care in$tana con$tat# ine-i$tena unui con,lict de munc#1 aa cum e$te de,init de di$poziiile art. 266 C. muncii. /a# de ace$te con$iderente1 (ribunalul1 )n temeiul te-telor menionate1 a re$pin$ conte$taia ,ormulat# )mpotri a deciziei nr. 442 din 2. ,ebruarie 244.1 ca inadmi$ibil# i ca ne)ntemeiat# conte$taia ,ormulat# )mpotri a deciziei nr. 444 din 2. ,ebruarie 244.. 3mpotri a ace$tei *ot#r8ri a declarat recur$ conte$tatoarea 5.I.%.1 la data de 23 iulie 244.1 recur$ )nre"i$trat pe rolul Curii de 7pel Bucureti1 $ecia a +II a ci il# i pentru cauze pri ind con,licte de munc# i a$i"ur#ri $ociale la data de 1 au"u$t 244.1 $ub nr. 11214D3D244.. Prin moti ele de recur$ ,ormulate recurenta>conte$tatoare a $olicitat admiterea recur$ului1 modi,icarea $entinei de ,ond care e$te nele"al# i netemeinic# )n $en$ul admiterii conte$taiei1 a$t,el cum a ,o$t ,ormulat#. 0u$ine recurenta c# e$te "reit# concluzia in$tanei de ,ond1 potri it c#reia cercetarea di$ciplinar# poate $# dureze sine die1 iar contractul indi idual de munc# poate r#m8ne $u$pendat la ne$,8rit1 c*iar i )n $ituaia )n care nu $>a luat nici o m#$ur# de c#tre an"a2ator ca urmare a cercet#rii di$ciplinare. 6ecurenta prezint# $ituaia de ,apt i arat# c# prin decizia nr. 444 din 2. ,ebruarie 244. dat# de an"a2ator $>a pre #zut durata $u$pend#rii contractului $#u indi idual de munc# pe durata cercet#rii di$ciplinare prealabile1 m#$ur# permi$# de art. &2 alin. F1G lit. aG C. muncii. 0u$pendarea contractului din data de 2. ,ebruarie 244. ca urmare a cercet#rii prealabile1 $u$pendare care dureaz# i )n prezent pentru e,ectuarea ace$tei cercet#ri1 dei nu $>a luat nici o m#$ur# )mpotri a recurentei1 )n$eamn# de ,apt o $anciune di$ciplinar# ce e-cede le"ii1 ,iind lo it# de nulitate ab$olut# con,orm art. 2&1 alin. F1G C. muncii. 6ecurenta>conte$tatoare concluzioneaz# )n $en$ul corobor#rii di$poziiilor re,eritoare la cercetarea di$ciplinar# i cele re,eritoare la $u$pendarea contractului indi idual de munc# $ub a$pectul termenului ma-im. 'ei la prima edere $e poate con$idera c# $u$pendarea poate a ea o durat# nedeterminat# )n lip$a unui te-t le"al e-pre$1 din coroborarea art. &2 alin. F1G lit. aG teza I1 rezult# c# $u$pendarea contractului poate dura ma-im 34 de zile $ub $anciunea anul#rii $u$pend#rii. 7cea$ta )n$eamn# c# la data de 12 martie 244.1 cercetarea di$ciplinar# prealabil# $>a )nc*eiat con,orm proce$uluiu> erbal de e,ectuare a cercet#rii di$ciplinare prealabile1 nelu8ndu>$e nici o m#$ur#. 7$t,el1 e,ectele deciziei nr. 444 din 2. ,ebruarie 244. au )ncetat1 iar $u$pendarea contractului indi idual de munc# nu $e mai 2u$ti,ic#1 recurenta> conte$tatoare trebuind $#>i reia acti itatea. 3n cuprin$ul cererii de recur$ $e menioneaz# a$pecte care )n opinia recurentei e ideniaz# abuzul an"a2atorului1 re,eritoare la ,aptul c#1 la data $tabilit# pentru cercetarea di$ciplinar# nu $e prezenta$e nimeni din partea an"a2atorului1 re,eritoare la ,aptul c# recurenta e$te i a$ociat cu 34L )n ,irma conte$tatoare. 3n ace$te limite1 recur$ul e$te ne,ondat. .4

0u$pendarea dureaz# p8n# la; > condamnarea r#ma$# de,initi # a celui )n cauz#? > ac*itarea $au )ncetarea proce$ului penal *ot#r8t# de in$tan#. 3n prima $ituaie1 $e de$,ace contractul indi idual de munc# al $alariatului. 3n a dou# $ituaie1 )n m#$ura )n care e-i$t# o ino #ie penal# $au e-trapenal#1 unitatea e$te )n drept $# aplice o $anciune di$ciplinar# care poate ,i c*iar de$,acerea contractului indi idual de munc#. 3n cazurile pre #zute la lit. aG i bG1 dac# $e con$tat# ne ino #ia celui )n cauz#1 $alariatul )i reia acti itatea anterioar# i i $e pl#tete1 )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii ci ile contractuale1 o de$p#"ubire e"al# cu $alariul i celelalte drepturi de care a ,o$t lip$it pe perioada $u$pend#rii contractului. #9 6"treruper$$ te!p(r're ' '#t$-$t*,$$2 0*r* 6"#et're' r'p(rtu u$ &e !u"#*2 pe"tru !(t$-e e#("(!$#e2 te="( (1$#e2 +tru#tur' e +'u +$!$ 're. 7cea$ta cauz# de $u$pendare acoper# $ituaiile )n care un e eniment de ,or# ma2or# paralizeaz# temporar ,uncionarea unei )ntreprinderi1 precum i $ituaiile )n care1 datorit# circum$tanelor economice obiecti e1 )ntreprinderea $e ede ne oit# $# $u$pende )n mod temporar acti itatea $a. Intrarea )n oma2 te*nic o,er# )n ace$te $ituaii o alternati # la concedierile economice1 care1 alt,el1 ar putea ,i ine itabile.
Principalele critici ale recurentei>conte$tatoare izeaz# ,aptul c# raionamentul in$tanei de ,ond e$te inacceptabil1 )ntruc8t1 dei C. muncii nu pre ede un termen )n interiorul c#ruia $# poat# ,i $u$pendat contractul indi idual de munc# pe temeiul art. &2 alin. F1G lit. aG1 nu e$te po$ibil# o $u$pendare sine die1 pentru c# ar ,ace po$ibil un abuz de drept din partea an"a2atorului1 iar pe de alt# parte1 e-i$t# norme de drept )n C. muncii1 ce pot ,i aplicate prin analo"ie. Nici unul din ar"umentele recurentei nu poate ,i primit de Curte. Con,orm re"lement#rii de lege lata, $u$pendarea contractului indi idual de munc# al $alariatului e$te po$ibil# la iniiati a an"a2atorului pe durata cercet#rii di$ciplinare prealabile e,ectuat# )n condiiile le"ii. :e"iuitorul nu a pre #zut nici un termen minim1 ma-im $au reun termen ,i- )n care $# opereze acea$t# $u$pendare a contractului de munc#. 3n atare $ituaie1 $u$pendarea opereaz# at8t timp c8t dureaz# cercetarea prealabil#1 adic# pe toat# durata de timp )n care an"a2atorul a,l# toate a$pectele )n le"#tur# cu ,apta ce con$tituie abatere di$ciplinar#1 )n le"#tur# cu care e$te cercetat $alariatul. 7cea$t# perioad# de timp1 )n$#1 nu poate ,i l#$at# la aprecierea e-clu$i # a an"a2atorului1 pentru c# o a$t,el de $ituaie ar permite abuzul. 0e pune deci problema dac# an"a2atorul e-ercit# toate atribuiile $ale )n le"#tur# cu cercetarea prealabil#1 )n mod le"al1 cu re$pectarea timpului rezonabil1 a$t,el )nc8t $# nu ,ie creat# $alariatului o $ituaie )mpo #r#toare1 adic# lip$irea prelun"it# i ne2u$ti,icat# de enituri $alariale. 3n le"#tur# cu ace$te a$pecte1 Curtea con$tat# c# decizia nr. 444 din 2. ,ebruarie 244. a ,o$t comunicat# $alariatei recurente la data de 2 martie 244.1 aduc8ndu>i>$e a$t,el la cunotin# *ot#r8rea an"a2atorului de a $u$penda contractul indi idual de munc# pe durata cercet#rii di$ciplinare prealabile1 )n temeiul art. &2 alin. F1G lit. aG C. muncii. 3n recur$1 $>a )n ederat i $>a do edit ,aptul c# $ocietatea intimat# a emi$ la 34 martie 244. decizia nr. 1&3 pri ind $u$pendarea contractului indi idual de munc# al $alariatei 5.I.%. pe temeiul art. &2 alin. F1G lit. cG C. muncii. 3n acea$t# decizie $e menioneaz# ,aptul c# $ocietatea a ,ormulat pl8n"ere penal# )mpotri a $alariatei pentru ,apte a 8nd le"#tur# cu $er iciul i cu ,uncia deinut#1 )nre"i$trat# la In$pectoratul @eneral al Poliiei $ub nr. 7D364 din 34 martie 244.. 7adar1 din actele emi$e de intimat#1 rezult# c# $u$pendarea contractului indi idual de munc# al recurentei nu a operat sine die1 dup# cum $>a $u$inut )n recur$1 ci1 de la data de 2. ,ebruarie 244. p8n# la data de 34 martie 244.1 c8nd $>a meninut $u$pendarea )n$# $>a $c*imbat temeiul ace$teia. 7cea$t# durat# de timp trebuie con$iderat# rezonabil# i prin urmare1 e-clu$ un abuz de drept al an"a2atorului F)n limitele )n ederate )n recur$1 adic# $u$pendarea ,#r# termen a contractuluiG1 ,iind lip$it de rele an# )n cadrul proce$ual de ,a#1 ,aptul c# decizia nr. 1&3 nu ar ,i ,o$t comunicat# an"a2atei i nici ,aptul c# cercetarea di$ciplinar# prealabil# $>a ,inalizat $au nu1 $>a aplicat $au nu reo $anciune di$ciplinar#. Cum in$tana nu a ,o$t in e$tit# i cu cercetarea le"alit#ii deciziei nr. 1&3 din 34 martie 244.1 a$pectele ar#tate mai $u$ nu pot ,i cercetate )n aciunea de ,a#1 in$tana rein8nd doar actul 2uridic ca atare emi$ de intimat# i care $emni,ic# )ncetarea $u$pend#rii contractului recurentei pe temeiul di$pu$ prin decizia nr. 444 din 2. ,ebruarie 244.. Pentru ace$te con$iderente1 Curtea a re$pin"e recur$ul ca ne,ondat )n temeiul art. 312 C. pr. ci . .1

3n cazul reducerii temporare a acti it#ii1 pentru moti e economice1 te*nolo"ice1 $tructurale $au $imilare1 pe perioade care dep#e$c 34 de zile lucr#toare1 an"a2atorul a a ea po$ibilitatea reducerii pro"ramului de lucru de la & zile la 4 zile pe $#pt#m8n#1 cu reducerea core$punz#toare a $alariului1 p8n# la remedierea $ituaiei care a cauzat reducerea pro"ramului1 dup# con$ultarea prealabil# a $indicatului reprezentati de la ni elul unit#ii $au a reprezentanilor $alariailor1 dup# caz. Potri it art.&3 din Codul muncii1 pe durata reducerii iD$au a )ntreruperii temporare a acti it#ii1 $alariaii implicai )n acti itatea redu$# $au )ntrerupt#1 care nu mai de$,#oar# acti itate1 bene,iciaz# de o indemnizaie1 pl#tit# din ,ondul de $alarii1 ce nu poate ,i mai mic# de .&L din $alariul de baz# core$punz#tor locului de munc# ocupat1 cu e-cepia $ituaiilor pre #zute la art. &2 alin. F3G.68 Pe durata reducerii iD$au a )ntreruperii temporare pre #zute mai $u$1 $alariaii $e or a,la la di$poziia an"a2atorului1 ace$ta a 8nd oric8nd po$ibilitatea $# di$pun# re)nceperea acti it#ii. &9 pe &ur't' &et'.*r$$. 0alariaii pot ,i detaai $# )ndeplinea$c# anumite lucr#ri )n cadrul unei unit#i. 3n perioada de detaare an"a2atul e$te $alarizat de c#tre unitatea la care a ,o$t detaat. Contractul de munc# cu unitatea care l>a detaat prin actul unilateral $e $u$pend#. e9 pe &ur't' +u+pe"&*r$$ &e #*tre 'ut(r$t*,$ e #(!pete"te ' '-$/e (r2 'ut(r$/',$$ (r +'u 'te+t*r$ (r "e#e+'re pe"tru e:er#$t're' pr(0e+$$ (r.69
68

7rt.&2 alin.2 din Codul muncii 3n cazul reducerii temporare a acti it#ii1 pentru moti e economice1 te*nolo"ice1 $tructurale $au $imilare1 pe perioade care dep#e$c 34 de zile lucr#toare1 an"a2atorul a a ea po$ibilitatea reducerii pro"ramului de lucru de la & zile la 4 zile pe $#pt#m8n#1 cu reducerea core$punz#toare a $alariului1 p8n# la remedierea $ituaiei care a cauzat reducerea pro"ramului1 dup# con$ultarea prealabil# a $indicatului reprezentati de la ni elul unit#ii $au a reprezentanilor $alariailor1 dup# caz. 69 3n ace$t $en$ mai e-empli,ic#m 7. :e"ea nr.38D2443 pri ind tran$portul )n re"im de ta-i i )n re"im de )nc*iriere1 publicat# )n 5.!,.nr.4&D28.41.2443. 0er iciile de tran$port )n re"im de ta-i $au )n re"im de )nc*iriere pot ,i e-ecutate numai de c#tre tran$portatorii autorizai1 )n baza contractelor de atribuire )n "e$tiunea dele"at# a ace$tor $er icii. (ran$portatorii autorizai $unt per$oane ,izice autorizate1 )ntreprinderi ,amiliale autorizate1 )ntreprinderi indi iduale i per$oane 2uridice autorizate1 )nre"i$trate la 6e"i$trul comerului ca tran$portatori1 re$pecti ali operatori economici autorizai $# e-ecute acti it#i de tran$port rutier1 care )n baza autorizaiei de tran$port emi$e de c#tre autoritatea de autorizare pot participa la operaiunea de atribuire )n "e$tiune dele"at# a $er iciului de tran$port )n re"im de ta-i $au )n re"im de )nc*iriere. Potri it art.6& din :e"ea nr38D24431 pe l8n"# $anciunile contra enionale $tabilite de le"e1 or"anele de control or aplica i urm#toarele $anciuni admini$trati e; 1. 6einerea autorizaiei ta-i $au a copiei con,orme1 ma-im 34 de zile1 p8n# la rezol area moti elor reinerii1 de c#tre per$oana de$emnat#1 ca urmare a noti,ic#rii ace$teia imediat dup# reinere. 6einerea $e realizeaz# de c#tre orice or"an de control1 emitent a cel puin unul din documentele enumerate. 2. 0u$pendarea autorizaiei $au a copiei con,orme1 pentru o perioad# de 1>3 luni1 $e realizeaz# de c#tre autoritatea de autorizare1 la $e$izarea or"anului de control implicat. 3. 6einerea ate$tatului pro,e$ional1 de c#tre or"anele de control. 6einerea $e realizeaz# )n $copul ur"ent#rii lu#rii m#$urilor care $e impun1 dar nu poate dep#i & zile. 4. 6etra"erea autorizaie de tran$port $e realizeaz# la propunerea autorit#ii de autorizare1 prin di$poziia primarului. &. 6etra"erea autorizaiei ta-i $au a copiei con,orme $e realizeaz# la propunerea autorit#ii de autorizare1 prin di$poziie a primarului. 6. 6etra"erea autorizaiei pentru di$pecerat ta-i $e realizeaz# la propunerea autorit#ii de autorizare1 prin di$poziie a primarului. .2

7$t,el1 e-empli,ic#m ,aptul c#1 permi$ul de conducere nu mai e$te $u,icient pentru a ea acce$ la pro,e$ia de conduc#tor auto? acea$ta trebuie $# ,ie completat# printr>un certi,icat de aptitudini pro,e$ionale obinut )n urma unui e-amen. /ormarea con$ta )ntr>o actualizare a cunotinelor )n $pecial din domeniul $i"uranei rutiere i a raionaliz#rii con$umului de combu$tibil. 3n $ituaia admiterii e-amenului $e pot obine ate$tate pro,e$ionale o,eri de tir7 ate$tate tran$port mar,# intern i internaional1 tran$port a"abaritic1 tran$porturi $peciale 7'6 ate$tate 766 3n cazul )n care ace$te ate$tate $unt $u$pendate de autorit#ile competente1 $e $u$pend# i contractul indi idual de munc#1 pe care )l are conduc#t o+ul auto )u u%itat&a u%*& &2t& a%0a-at. 09 C("tr'#tu $"&$-$&u' &e !u"#* p('te 0$ +u+pe"&'t2 pr$" '#(r&u p*r,$ (r2 6" #'/u #("#e&$$ (r 0*r* p 't* pe"tru +tu&$$ +'u $"tere+e per+("' e Fart.&4 din Codul munciiG. :a )nc*eierea contractului indi idual de munc# $au pe parcur$ul e-ecut#rii ace$tuia p#rile pot con eni prin unele clauze $u$pendarea e,ectelor contractului indi idual de munc#. Pentru rezol area unor $ituaii per$onale $alariaii au dreptul la concedii ,#r# plat#. 'urat# concediului ,#r# plata $e $tabilete prin re"ulamentul intern $au contractul colecti de munc# aplicabil > art.1&3 din Codul muncii. Codul muncii nu precizeaz# durata i cazurile de acordare a concediului ,#r# plata ci precizeaz# ca ,iind $olicitate doar pentru $tudii $au intere$e per$onale1 pe perioada c8t $alariatul e$te )n ace$t concediu1 contractul indi idual de munc# $e $u$pend#..4 Potri it art.1 para"ra,ul 4 din Carta 0ocial# %uropean#1 obli"# $tatele de a $e an"a2a )n a$i"urarea $au ,acilitarea orient#rii1 ,orm#rii i readapt#rii pro,e$ionale core$punz#toare.1. Pentru a "aranta real ace$t drept1 $tatul trebuie $# a$i"ure 0er icii apte $# o,ere orientare i pre"#tire pro,e$ional#1 precum i po$ibilitatea recon er$iei i $# "aranteze acce$ul la ace$te $er icii. Potri it art. 14 din Carta1 dreptul la ,ormare pro,e$ional# e$te o condiie prealabil# a e-ercit#rii ace$tor drepturi1 )n $pecial dreptul la munc#. Dreptur$ e +' 'r$' e pe per$('&' +u+pe"&*r$$ 3n ,uncie de temeiul $u$pend#rii1 $alariatul are uneori dreptul la plata unor drepturi b#neti1 alteori nu. 3n toate cazurile )n$#1 drepturi b#neti primite nu con$tituie $alariu1 deoarece potri it art.1&9 alin.1 din Codul muncii1 $alariul reprezint# contrapre$taia muncii depu$e de $alariat )n baza contractului indi idual de munc#1 ori pe
B. Condiiile impu$e )n ederea ate$t#rii in$pectorilor I(P $unt $tabilite prin art. 111 art. 2& i 7ne-a nr 16 la re"lement#rile 6N(6 1 Faprobate prin !5(C( nr. 2.133D244&1 modi,icat $i completat prin !5( nr. 1.442D2448G. Condiiile impu$e )n ederea reate$t#rii in$pectorilor I(P $unt $tabilite prin art. 26 din re"lement#rile 6N(6 1 Faprobate prin !5(C( nr. 2.133D244&1 modi,icat i completat prin !5( nr. 1.442D2448G. .4 7le-andru Aiclea > (ratat de dreptul muncii1 %ditura Eni er$ul 9uridic1 Bucureti1 244.. .1 :e"ea nr..4D1999 pentru rati,icarea Cartei $ociale %uropene1 adoptat# la 0tra$bour" la 3 mai 19961 publicat# )n 5.!,.nr.193D44.4&.1999. .3

parcur$ul $u$pend#rii1 $alariatul nu lucreaz#. 7$t,el1 )n anumite cazuri1 $alariatul bene,iciaz# de o $erie de indemnizaii1 de natur# $# )nlocuia$c# $alariul de care e$te lip$it1 pl#tite ,ie din ,ondul de $alarii $au de la bu"etul a$i"ur#rilor $ociale; > concediul de maternitate? > concediul de cretere a copilului? > perioadele de oma2 te*nic? > concediul paternal etc. 3n alte $ituaii1 $alariatul bene,iciaz# pe durata $u$pend#rii c*iar de $alariu1 doar c# ace$ta nu e$te pl#tit de c#tre an"a2atorul iniial1 ci de c#tre un alt an"a2ator1 la care )i de$,#oar# acti itatea; > detaarea? > e-ercitarea unei ,uncii )n cadrul unei autorit#i electi e1 le"i$lati e ori 2udec#toreti. 0unt i $ituaii de $u$pendare )n care $alariatul nu bene,iciaz# de drepturi b#neti1 cum ar ,i; > "re a? > are$tul pre enti ? > perioada de cercetare di$ciplinar#? > concediul ,#r# plat# etc. 3n anumite cazuri1 dei $alariatul nu a bene,iciat de drepturi b#neti pe parcur$ul $u$pend#rii1 el a ,i )ndrept#it1 la plata ace$tor drepturi retroacti 1 cu titlu de de$p#"ubire. 7$t,el1 dac# an"a2atorul ,ormuleaz# o pl8n"ere penal# )mpotri a $alariatului $#u1 contractul indi idual de munc# a ,i $u$pendat. 3n cazul )n care1 $e con$tat# ne ino #ia $alariatului1 ace$ta are dreptul la de$p#"ubiri e"ale cu $alariul de care a ,o$t lip$it pe durata $u$pend#rii. 3n cazul )n care $>a deci$ $coaterea de $ub urm#rirea penal# a $alariatului dar nu ca urmarea a ne ino #iei ci a con$tat#rii unui "rad redu$ de pericol $ocial al ,aptei aplic8ndu>$e $alariatului o $anciune admini$trati #1 an"a2atorul nu a ,i obli"at la de$p#"ubiri pentru perioada $u$pend#rii1 deoarece $alariatul e$te ino at c*iar dac# nu a ,o$t $ancionat penal1 ,iind $ancionat cu o $anciune admini$trati #.

.4

CAPITOLUL I. ENCETAREA CONTRACTULUI INDI IDUAL DE MUNC 3ncetarea contractului indi idual de munc# e$te dominat# de principiul le"alit#ii > modurile i cazurile )n care poate inter eni1 moti ele1 condiiile1 procedura i e,ectele )ncet#rii ace$tui contract1 precum i r#$punderile p#rilor. Con,orm pre ederilor art.&& Codul 5uncii contractul indi idual de munc# poate )nceta a$t,el; aG de drept? bG ca urmare a con eniei p#rilor1 la data con enit# de ace$tea? cG ca urmare a oinei unilaterale a uneia dintre p#ri1 )n cazurile i )n condiiile limitati pre #zute de le"e. A.1. E%)&ta+&a *& *+&pt a )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%). Codul muncii pre ede )n art.&61 cauzele de )ncetare de drept a contractului indi idual de munc#1 i anume; aG la data dece$ului $alariatului $au a an"a2atorului per$oan# ,izic#1 precum i )n cazul dizol #rii an"a2atorului per$oan# 2uridic#1 de la data la care an"a2atorul i>a )ncetat e-i$tena con,orm le"ii. Codul muncii introduce a$t,el1 noi $ituaii de )ncetare de drept a contractului indi idual de munc# e-i$tent i $e re,er# la dece$ul an"a2atorului per$oan# ,izic#1 dizol area an"a2atorului per$oan# 2uridic#1 declararea 2udec#torea$c# a morii $au punerea per$oanei ,izice1 $ub interdicie? bG la data r#m8nerii ire ocabile a *ot#r8rii 2udec#toreti de declarare a morii $au a punerii $ub interdicie a $alariatului $au a an"a2atorului per$oan# ,izic#?
.&

cG la data )ndeplinirii cumulati e a condiiilor de 8r$t# $tandard i a $ta"iului minim de cotizare pentru pen$ionare1 la data comunic#rii deciziei de pen$ie )n cazul pen$iei de in aliditate1 pen$iei anticipate pariale1 pen$ie anticipate1 pen$iei pentru limit# de 8r$t# cu reducerea 8r$tei $tandard de pen$ionare? dG ca urmare a con$tat#rii nulit#ii ab$olute a contractului1 de la data la care nulitatea a ,o$t con$tatat# prin acordul p#rilor $au prin *ot#r8re 2udec#torea$c# de,initi #? eG ca urmare a admiterii cererii de reinte"rare )n ,uncia ocupat# de $alariat a unei per$oane concediate nele"al1 de la data r#m8nerii de,initi e a *ot#r8rii 2udec#toreti de reinte"rare? ,G ca urmare a condamn#rii penale la e-ecutarea unei pedep$e pri ati e de libertate1 de la data r#m8nerii de,initi e a *ot#r8rii 2udec#toreti? "G de la data retra"erii1 de c#tre autorit#ile $au or"ani$mele competente1 a a izelor1 autorizaiilor $au ate$t#rilor nece$are pentru e-ercitarea pro,e$iei? *G ca urmare a interzicerii e-ercit#rii unei pro,e$ii $au a unei ,uncii1 ca m#$ur# de $i"uran# $au pedeap$a complementar#1 de la data r#m8nerii de,initi e a *ot#r8rii 2udec#toreti prin care $>a di$pu$ interdicia? iG la data e-pir#rii termenului contractului indi idual de munc#1 )nc*eiat pe durat# determinat#? 2G retra"erea acordului p#rinilor $au a reprezentanilor le"ali1 )n cazul $alariailor cu 8r$t# cuprin$# )ntre 1& i 16 ani. Pentru $ituaiile pre #zute la lit. cG> 2G1 con$tatarea cazului de )ncetare de drept a contractului indi idual de munc# $e ,ace )n termen de & zile lucr#toare de la inter enirea ace$tuia1 )n $cri$1 prin decizie a an"a2atorului1 i $e comunic# per$oanelor a,late )n $ituaiile re$pecti e )n termen de & zile lucr#toare. A.2. E%)&ta+&a )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%). p+i% a)o+*ul p.+$ilo+ Potri it art.12.4 Cod ci il JContractul alabil )nc*eiat are putere de le"e )ntre p#rile contractante. Contractul $e modi,ic# $au )nceteaz# numai prin acordul p#rilor ori din cauze autorizate de le"eI. Codul muncii ,ace o aplicare a ace$tui principiu )n art.&& lit.bG ca urmare a acordului p#rilor1 la data con enit# de ace$tea. 3n baza ace$tei pre ederi1 contractele indi iduale de munc#1 indi,erent dac# $unt )nc*eiate pe durat# nedeterminat# $au pe durat# determinat#1 pot )nceta prin acordul p#rilor1 la data con enit# de ace$tea. 3ncetarea contractului de munc# pe acea$t# cale nu e$te $upu$# altor condiii1 cu e-cepia urm#toarelor e-i"ene cerute de e-primarea alabil# a acordului p#rilor; aG $# emane de la p#rile contractului indi idual de munc#? bG $# ,ie dat cu intenia $pecial# de a produce e,ecte 2uridice? cG $# ,ie $erio$1 preci$1 nealterat de reun iciu de con$im#m8nt > eroare1 dol $au iolen#? dG $# ,ie e-primat e-pre$ i e-plicit1 adic# acordul p#rilor $# ,ie )nc*eiat )n ,orm# $cri$#1 $ub $anciunea nulit#ii ab$olute.
.6

A./. E%)&ta+&a )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%). )a u+,a+& a 4oi%$&i u%ilat&+al& a a%0a-ato+ului. A. C("#e&$ere' Concedierea reprezint# )ncetarea contractului indi idual de munc# din iniiati a an"a2atorului. Con,orm Codului muncii1 )ncetarea contractului indi idual de munc# din iniiati a an"a2atorului1 numit# concediere1 poate ,i di$pu$# pentru moti e ce in de per$oana $alariatului $au pentru moti e care nu in de per$oana $alariatului > art.&8 din Codul muncii. %$te interzis concedierea $alariailor; > pe criterii de $e-1 orientare $e-ual#1 caracteri$tici "enetice1 8r$t#1 apartenen# naional#1 ra$#1 culoare1 etnie1 reli"ie1 opiune politic#1 ori"ine $ocial#1 *andicap1 $ituaie $au re$pon$abilitate ,amilial#1 apartenen# ori acti itate $indical#? > pentru e-ercitarea1 )n condiiile le"ii1 a dreptului la "re # i a drepturilor $indicale. C("#e&$ere' "u p('te 0$ &$+pu+* Con,orm pre ederilor art.64 alin.F1G din Codul muncii1 concedierea $alariailor nu poate ,i di$pu$# )n urm#toarele $ituaii; aG pe durata incapacit#ii temporare de munc#1 $tabilit# prin certi,icat medical con,orm le"ii? bG pe durata $u$pend#rii acti it#ii ca urmare a in$tituirii carantinei? cG pe durata )n care ,emeia $alariat# e$te "ra id#1 .2 )n m#$ura )n care an"a2atorul a luat cunotin# de ace$t ,apt anterior emiterii deciziei de concediere?.3 dG pe durata concediului de maternitate? eG pe durata concediului pentru creterea copilului )n 8r$t# de p8n# la 2 ani $au1 )n cazul copilului cu *andicap1 p8n# la )mplinirea 8r$tei de 3 ani? ,G pe durata concediului pentru )n"ri2irea copilului bolna )n 8r$t# de p8n# la . ani $au1 )n cazul copilului cu *andicap1 p8n# la )mplinirea 8r$tei de 18 ani? "G pe durata e-ercit#rii unei ,uncii eli"ibile )ntr>un or"ani$m $indical1 cu e-cepia $ituaiei )n care concedierea e$te di$pu$# pentru o abatere di$ciplinar# "ra # $au pentru abateri di$ciplinare repetate $# 8rite de acel $alariat? *G pe durata e,ectu#rii concediului de odi*n#.
.2

Potri it art.2 din !E@ nr.96D2443 > $alariata "ra id# e$te ,emeia care anun# )n $cri$ an"a2atorul a$upra $t#rii $ale ,iziolo"ice de "ra iditate i ane-eaz# un document medical eliberat de medicul de ,amilie $au de medicul $peciali$t care $# )i ate$te acea$t# $tare? > $alariata care a n#$cut recent e$te ,emeia care i>a reluat acti itatea dup# e,ectuarea concediului de l#uzie i $olicit# an"a2atorului )n $cri$ m#$urile de protecie pre #zute de le"e1 ane-8nd un document medical eliberat de medicul de ,amilie1 dar nu mai t8rziu de 6 luni de la data la care a n#$cut? 8 $alariata care al#pteaz# e$te ,emeia care1 la reluarea acti it#ii dup# e,ectuarea concediului de l#uzie1 )i al#pteaz# copilul i anun# an"a2atorul )n $cri$ cu pri ire la )nceputul i $,8ritul prezumat al perioadei de al#ptare1 ane-8nd documente medicale eliberate de medicul de ,amilie )n ace$t $en$. .3 7$t,el1 dac# an"a2atorul a ,o$t anunat1 printr>o noti,icare $cri$# i do ada medical#1 pri ind $tarea $alariatei1 ace$ta nu poate )nceta raportul de munc# din iniiati a $a1 nici m#car )n timpul perioadei de prob#. 0alariatele )n$#rcinate bene,iciaz# de anumite drepturi1 printre care i acela de a nu ,i concediat# pe perioada $arcinii cu e-cepia $ituaiei )n care an"a2atorul e$te $upu$ reor"aniz#rii 2udiciare $au intr# )n ,aliment. ..

7ce$te pre ederi nu $e aplic# )n cazul concedierii pentru moti e ce inter in ca urmare a reor"aniz#rii 2udiciare1 a ,alimentului an"a2atorului $au a dizol #rii an"a2atorului..4 O pr$!* '"' $/* ,acem a$upra prote2#rii cu pri ire la concediere a $alariailor alei )n or"anele de conducere ale $indicatelor i a reprezentanilor $alariailor. 0alariatul ale$ )n or"anele de conducere ale $indicatelor e$te prote2at pe perioada c8t e-ercit# o a$t,el de ,uncie eli"ibil#1 a$t,el potri it art. 224 din Codul muncii1 reprezentanilor alei )n or"anele de conducere ale $indicatelor li $e a$i"ur# protecia le"ii contra oric#ror ,orme de condiionare1 con$tr8n"ere $au limitare a e-ercit#rii ,unciilor lor. Pe toat# durata e-ercit#rii mandatului1 reprezentanii alei )n or"anele de conducere ale $indicatelor nu pot ,i concediai pentru moti e ce in de )ndeplinirea mandatului pe care l>au primit de la $alariaii din unitate. 7lte m#$uri de protecie a celor alei )n or"anele de conducere ale $indicatelor $unt pre #zute )n le"i $peciale i )n contractul colecti de munc# aplicabil..& (otodat#1 concedierea $alariailor nu poate ,i di$pu$#1 potri it art.64 lit."1 pe durata e-ercit#rii unei ,uncii eli"ibile )ntr>un or"ani$m $indical1 cu e-cepia $ituaiei )n care concedierea e$te di$pu$# pentru o abatere di$ciplinar# "ra # $au pentru abateri di$ciplinare repetate1 $# 8rite de c#tre acel $alariat. 7celai re"im $e aplic# i reprezentanilor $alariailor1 a$t,el1 potri it art.226 din Codul muncii1 pe toat# durata e-ercit#rii mandatului1 reprezentanii $alariailor nu pot ,i concediai pentru moti e ce in de )ndeplinirea mandatului pe care l>au primit de la $alariai. 'e analiza te-tului rezult# ,aptul c# i )n cazul reprezentanilor $alariailor e-i$t# e-cepia $ituaiei )n care concedierea e$te di$pu$# pentru o abatere di$ciplinar# "ra # $au pentru abateri di$ciplinare repetate1 $# 8rite de c#tre acel $alariat. Problema proteciei a $alariailor alei )n or"anele de conducere ale $indicatelor i a reprezentanilor $alariailor e$te re"lementat# )n Con enia !r"anizaiei Internaionale a 5uncii nr.13&D19.1 pri ind protecia reprezentanilor lucr#torilor )n cadrul )ntreprinderii i ,acilit#ile de acordat ace$tora..6 7$t,el1 potri it art.1 din Con enie1 reprezentanii lucr#torilor din )ntreprinderi trebuie $# bene,icieze de o protecie e,icace )mpotri a oric#ror m#$uri care i>ar putea
.4 .&

:e"ea nr.8&D2446 pri ind procedura in$ol enei a ,o$t publicat# )n 5.!,.nr. 3&9 din 21D44D2446. :e"ea nr.62D2411 pri ind dialo"ul $ocial1 republicat# )n 5.!,.nr. 62&D31.48.2412 modi,icat# prin :e"ea nr.2D2413 publicat# )n 5.!,.nr.89D12.42.2413. .6 Con enia !I5 nr. 13&D19.1 pri ind protecia reprezentanilor lucr#torilor )n )ntreprinderi i )nle$nirile ce $e acord# ace$tora Con,erina "eneral# a !r"anizaiei Internaionale a 5uncii1 con ocat# la @ene a de c#tre Con$iliul de 7dmini$traie al Biroului Internaional al 5uncii1 i )ntrunit# la 2 iunie 19.11 )n cea de a cincizeci $i a$ea $e$iune a $a1 lu8nd not# de di$poziiile Con eniei a$upra dreptului1 de or"anizare i ne"ociere colecti #1 19491 care acord# protecie lucr#torilor )mpotri a tuturor actelor de di$criminare ce aduc atin"ere libert#ii $indicale )n materie de an"a2are1 con$ider8nd c# e$te de dorit $# $e adopte di$poziii complementare pri ind reprezentanii lucr#torilor1 dup# ce a *ot#r8t $# adopte di er$e propuneri )n le"#tur# cu prote2area reprezentanilor lucr#torilor )n )ntreprinderi i cu )nle$nirile ce trebuie $# li $e acorde ace$tora1 problem# care con$tituie al cincilea punct al ordinii de zi a $e$iunii1 dup# ce a *ot#r8t ca ace$te propuneri $# capete ,orma unei con enii internaionale1 adopt#1 la 23 iunie 19.11 urm#toarea con enie1 care $e a numi JCon enia pri ind reprezentanii lucr#torilor 19.1I. .8

pre2udicia1 inclu$i de$,acerea contractului de munc#1 i care ar a ea drept cauz# calitatea $au acti it#ile lor de reprezentani ai lucr#torilor1 apartenena $indical# $au participarea la acti it#i $indicale1 )n m#$ura )n care acioneaz# potri it le"ilor1 con eniilor colecti e $au altor aran2amente con enionale )n i"oare. Potri it art.3 din Con enie1 $unt reprezentani ai lucr#torilor1 urm#toarele per$oane1 recuno$cute ca atare de le"i$laia $au practica naional#; aG reprezentanii $indicali1 care $unt numii $au alei de $indicate $au de membrii $indicatelor? bG reprezentanii alei1 care $unt liber alei de lucr#torii din )ntreprindere1 )n con,ormitate cu di$poziiile le"i$laiei naionale $au ale con eniilor colecti e i ale c#ror ,uncii nu $e e-tind la acti it#i care1 )n #rile intere$ate1 $unt recuno$cute ca aparin8nd prero"ati elor e-clu$i e ale $indicatelor. Potri it art.& din Con enie1 c8nd1 )ntr>o )ntreprindere1 e-i$t#1 )n acelai timp1 reprezentani $indicali i reprezentani alei1 trebuie luate m#$uri core$punz#toare de "aranie pentru ca prezena reprezentanilor alei $# nu ,ie ,olo$it# pentru a $l#bi $ituaia $indicatelor intere$ate $au a reprezentanilor ace$tora1 i pentru )ncura2area cooper#rii1 )n toate problemele care )i pri e$c1 )ntre reprezentanii alei1 pe de o parte1 i $indicatele intere$ate $i reprezentanii ace$tora1 pe de alt# parte. 7plicarea di$poziiilor con eniei a ,i a$i"urat# pe calea le"i$laiei naionale1 a con eniilor colecti e $au pe orice alt# cale con,orm# cu practica naional#. 1rotecia privind concedierea salariatelor aflate n anumite situaii. Potri it art.21 din !E@ nr.96D24431 e$te interzi$ an"a2atorului $# di$pun# )ncetarea raporturilor de munc# $au de $er iciu )n cazul;.. aG $alariatei pre #zute la art. 2 lit. cG>eG1 din moti e care au le"#tur# direct# cu $tarea $a?.8 bG $alariatei care $e a,l# )n concediu de ri$c maternal? cG $alariatei care $e a,l# )n concediu de maternitate? dG $alariatei care $e a,l# )n concediu pentru creterea copilului )n 8r$t# de p8n# la 2 ani $au1 )n cazul copilului cu *andicap1 )n 8r$t# de p8n# la 3 ani? eG $alariatei care $e a,l# )n concediu pentru )n"ri2irea copilului bolna )n 8r$t# de p8n# la . ani $au1 )n cazul copilului cu *andicap1 )n 8r$t# de p8n# la 18 ani. Interdicia pre #zut# la lit. bG $e e-tinde1 o $in"ur# dat#1 cu p8n# la 6 luni dup# re enirea $alariatei )n unitate.
.. .8

!E@ nr.96D2443 pri ind protecia maternit#ii la locurilor de munc#1 publicat# )n 5.!,.nr..&4D2..14.2443. 7rt.2 din !E@ nr.96D2443 cG $alariata "ra id# e$te ,emeia care anun# )n $cri$ an"a2atorul a$upra $t#rii $ale ,iziolo"ice de "ra iditate i ane-eaz# un document medical eliberat de medicul de ,amilie $au de medicul $peciali$t care $# )i ate$te acea$t# $tare? dG $alariata care a n#$cut recent e$te ,emeia care i>a reluat acti itatea dup# e,ectuarea concediului de l#uzie i $olicit# an"a2atorului )n $cri$ m#$urile de protecie pre #zute de le"e1 ane-8nd un document medical eliberat de medicul de ,amilie1 dar nu mai t8rziu de 6 luni de la data la care a n#$cut? eG $alariata care al#pteaz# e$te ,emeia care1 la reluarea acti it#ii dup# e,ectuarea concediului de l#uzie1 )i al#pteaz# copilul i anun# an"a2atorul )n $cri$ cu pri ire la )nceputul i $,8ritul prezumat al perioadei de al#ptare1 ane-8nd documente medicale eliberate de medicul de ,amilie )n ace$t $en$? .9

7ce$te di$poziii nu $e aplic# )n cazul concedierii pentru moti e ce inter in ca urmare a reor"aniz#rii 2udiciare $au a ,alimentului an"a2atorului1 )n condiiile le"ii. 0alariatele pre #zute mai $u$1 ale c#ror raporturi de munc# $au raporturi de $er iciu au )ncetat din moti e pe care le con$ider# ca ,iind le"ate de $tarea lor1 au dreptul $# conte$te decizia an"a2atorului la in$tana 2udec#torea$c# competent#1 )n termen de 34 de zile de la data comunic#rii ace$teia1 con,orm le"ii. 7ciunea )n 2u$tiie a $alariatei e$te $cutit# de ta-a 2udiciar# de timbru i de timbru 2udiciar. Potri it art.23 din !E@ nr.96D24431 )n cazul )n care o $alariat# conte$t# o decizie a an"a2atorului1 $arcina probei re ine ace$tuia1 el ,iind obli"at $# depun# do ezile )n ap#rarea $a p8n# la prima zi de )n,#iare. 7n"a2atorul care a )ncetat raportul de munc# $au de $er iciu cu o $alariat# a,lat# )n a$t,el de $ituaii1 are obli"aia ca1 )n termen de . zile de la data comunic#rii ace$tei decizii )n $cri$ c#tre $alariat#1 $# tran$mit# o copie a ace$tui document $indicatului $au reprezentanilor $alariailor din unitate1 precum i in$pectoratului teritorial de munc# ori1 dup# caz1 7"eniei Naionale a /uncionarilor Publici. Copia deciziei $e )n$oete de copiile documentelor 2u$ti,icati e pentru m#$ura luat#. Con,orm pre ederilor art.2& din !E@ nr.96D24431 in$pectoratul teritorial de munc# pe a c#rui raz# )i de$,#oar# acti itatea an"a2atorul $au1 dup# caz1 7"enia Naional# a /uncionarilor Publici1 )n termen de . zile de la data primirii deciziei1 are obli"aia $# emit# a iz con$ultati core$punz#tor $ituaiei con$tatate. In$pectoratul teritorial de munc# $au1 dup# caz1 7"enia Naional# a /uncionarilor Publici a tran$mite a izul an"a2atorului1 an"a2atei1 precum i $indicatului $au reprezentanilor $alariailor din unitate. C("#e&$ere' pe"tru !(t$-e #'re ,$" &e per+('"' +' 'r$'tu u$ Potri it art.61 din Codul muncii1 an"a2atorul poate di$pune concedierea pentru moti e care in de per$oana $alariatului )n $ituaiile; aG )n cazul )n care $alariatul a $# 8rit o abatere "ra # $au abateri repetate de la re"ulile de di$ciplina muncii $au de la cele $tabilite prin contractul indi idual de munc#1 contractul colecti de munc# aplicabil $au re"ulamentul intern1 ca $anciune di$ciplinar#? bG )n cazul )n care $alariatul e$te are$tat pre enti pentru o perioad# mai mare de 34 de zile1 )n condiiile Codului de procedur# penal#? cG )n cazul )n care prin decizie a or"anelor competente de e-pertiz# medical# $e con$tat# inaptitudinea ,izic# iD$au p$i*ic# a $alariatului1 ,apt ce nu permite ace$tuia $#>i )ndeplinea$c# atribuiile core$punz#toare po$tului ocupat? dG )n cazul )n care $alariatul nu core$punde pro,e$ional po$tului )n care e$te )ncadrat. 3n $ituaiile )n care concedierea inter ine pentru unul dintre moti ele pre #zute la lit.bG < dG1 an"a2atorul are obli"aia de a emite decizia de concediere )n termen de 34 de zile calendari$tice de la data con$tat#rii cauzei concedierii.
84

3n cazul )n care concedierea inter ine pentru moti ul pre #zut la art.61 lit.aG1 an"a2atorul poate emite decizia de concediere numai cu re$pectarea di$poziiilor art.24. > 2&2 pri ind r#$punderea di$ciplinar# din Codul muncii. 'ecizia $e emite1 )n $cri$ i1 $ub $anciunea nulit#ii ab$olute1 trebuie $# ,ie moti at# )n ,apt i )n drept i $# cuprind# preciz#ri cu pri ire la termenul )n care poate ,i conte$tat# i la in$tana 2udec#torea$c# la care $e conte$t#. a0 salariatul a svrit o abatere grav sau abateri repetate de la regulile de disciplina muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de munc, contractul colectiv de munc aplicabil sau regulamentul intern, ca sanciune disciplinar. 7baterea di$ciplinar# $e poate )n,#ptui ,ie printr>o aciune comi$i #1 ,ie omi$i # $au mi-t#. 3n practica 2udec#torea$c# $>au con$iderat cazuri )ntemeiate de de$,acerea contractului de munc# $ituaii cum $unt; > )nt8rzierea re"ulat# de la pro"ram1 lip$a repetat# i nemoti at# de la $er iciu1 dac# nu $unt determinate de cauze care e-clud culpa per$oanei re$pecti e? > re,uzul ne2u$ti,icat al per$oanei de a e-ecuta un ordin de detaare? > prezena la $er iciu )n $tare de ebrietate1 $au con$umul de b#uturi alcoolice )n timpul $er iciului? > )nc#lcarea normelor de conduit# )n a,ara unit#ii1 dar pentru ,apte le"ate de $er iciul per$oanei )ncadrate > lo irea e,ului ierar*ic. Concedierea pentru $# 8rirea unei abateri "ra e $au a unor abateri repetate de la re"ulile de di$ciplin# a muncii poate ,i di$pu$# numai dup# )ndeplinirea de c#tre an"a2ator a cercet#rii di$ciplinare prealabil# i )n termenele $tabilite de Codul muncii. ! a$t,el de abatere poate $ta la baza de$,acerii contractului indi idual de munc# dac# nu a e-pirat termenul de 34 de zile calendari$tice de la dat# lu#rii la cunotin# de$pre $# 8rirea ei de c#tre conducerea unit#ii1 dar nu mai t8rziu de 6 luni de la dat# $# 8ririi ,aptei > art.2&2 alin.F1G Codul muncii. 3n interpretarea i aplicarea art. 2&2 alin. F1G din Codul muncii1 angajatorul dispune aplicarea sanciunii disciplinare printr-o decizie emis n form scris, n termen de 2* de zile calendaristice de la data lurii la cunotin despre svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de ( luni de la data svririi faptei, momentul de la care )ncepe $# cur"# termenul de 34 de zile calendari$tice pentru aplicarea $anciunii di$ciplinare e$te data )nre"i$tr#rii raportului ,inal al cercet#rii di$ciplinare prealabile la re"i$tratura unit#ii..9 c0 prin decizia organelor competente de e3pertiza medical se constat inaptitudinea fizic i)sau psihic a salariatului, fapt ce nu permite acestuia s-i ndeplineasc atribuiile corespunztoare postului ocupat? 3n acea$t# $ituaie1 an"a2atorul are obli"aia de a>i propune $alariatului alte locuri de munc# acante )n unitate1 compatibile cu pre"#tirea pro,e$ional# i capacitatea de munc# con$tatat# de medicul de medicina muncii.

.9

'ecizia 3naltei Curi de Ca$aie i 9u$tiie nr. 16D2412 )n do$arul nr. 1&D2412 a ,o$t publicat# )n 5.!,. nr. 81.D& decembrie 2412. 81

3n cazul concedierii pentru ace$t moti $alariatul bene,iciaz# de o compen$aie1 )n condiiile $tabilite )n contractul colecti de munc# aplicabil $au )n contractul indi idual de munc#1 dup# caz. d0 salariatul nu corespunde profesional postului n care este ncadrat 7ce$t caz pornete de la realitatea c# ade #rata eri,icare a cunotinelor pro,e$ionale nu poate a ea loc cu ocazia an"a2#rii1 ci numai )n acti itatea practic#. Concedierea $alariatului pentru ace$t moti poate ,i di$pu$# numai dup# e aluarea prealabil# a $alariatului1 con,orm procedurii de e aluare $tabilite prin contractul colecti de munc# aplicabil $au )n lip$a ace$tuia1 prin re"ulamentul intern. 3n cazul )n care concedierea $e di$pune pentru moti ele pre #zute la lit. cG i dG1 precum i )n cazul )n care contractul indi idual de munc# a )ncetat de drept #' ur!'re ' #("+t't*r$$ "u $t*,$$ '%+( ute ' #("tr'#tu u$ $"&$-$&u' &e !u"#*2 &e ' &'t' ' #'re "u $t'te' ' 0(+t #("+t't't* pr$" '#(r&u p*r,$ (r +'u pr$" =(t*r7re )u&e#*t(re'+#* &e0$"$t$-*2 an"a2atorul are obli"aia de a>i propune $alariatului alte locuri de munc# acante )n unitate1 compatibile cu pre"#tirea pro,e$ional# $au1 dup# caz1 cu capacitatea de munc# $tabilit# de medicul de medicin# a muncii. 3n $ituaia )n care an"a2atorul nu di$pune de locuri de munc# acante1 ace$ta are obli"aia de a $olicita $pri2inul a"eniei teritoriale de ocupare a ,orei de munc# )n ederea redi$tribuirii $alariatului1 core$punz#tor pre"#tirii pro,e$ionale iD$au1 dup# caz1 capacit#ii de munc# $tabilite de medicul de medicin# a muncii. 0alariatul are la di$poziie un termen de 3 zile lucr#toare de la comunicarea an"a2atorului1 pentru a>i mani,e$ta )n $cri$ con$im#m8ntul cu pri ire la noul loc de munc# o,erit. 3n cazul )n care $alariatul nu )i mani,e$t# con$im#m8ntul )n termenul de 3 zile1 precum i dup# noti,icarea cazului c#tre a"enia teritorial# de ocupare a ,orei de munc#1 an"a2atorul poate di$pune concedierea $alariatului. C("#e&$ere' pe"tru !(t$-e #'re "u ,$" &e per+('"' +' 'r$'tu u$ Con,orm art.6& alin.F1G din Codul muncii1 concedierea pentru moti e care nu in de per$oana $alariatului reprezint# )ncetarea contractului indi idual de munc#1 determinat# de de$,iinarea locului de munc# ocupat de $alariat1 din unul $au mai multe moti e ,#r# le"#tur# cu per$oana $alariatului1 cum ar ,i; urmare a di,icult#ilor economice1 a tran$,orm#rilor te*nolo"ice $au a reor"aniz#rii acti it#ii. 'e$,iinarea locului de munc# trebuie $# ,ie e,ecti # i $# aib# o cauz# real# i $erioa$#. 3n ace$te $ituaii1 concedierea poate ,i indi idual# $au colecti #1 $alariaii bene,iciind de m#$uri acti e de combatere a oma2ului1 precum i compen$aii )n condiiile pre #zute de le"e i de contractul colecti de munc# aplicabil. Condiii de aplicabilitate; > de$,iinarea e,ecti # a unor po$turi i nu numai $c*imbarea denumirii lor? > $uprimarea po$tului $# ,ie o m#$ur# de,initi #1 $impla $u$pendare a po$tului ne,iind o 2u$ti,icare?
82

> de$,iinarea $# pri ea$c# po$turi ocupate i de aceeai natur# cu cel deinut de per$oana ce urmeaz# a i $e de$,ace contractul de munc#. ". C("#e&$er$ e #( e#t$-e Codul muncii di$pune )n art.68 > .4 o $erie de pre ederi principale pri ind concedierile colecti e1 modi,ic8nd1 totodat#1 unele cuantumuri inclu$e )n actele normati e anterioare. 7$t,el1 con,orm art.68 din Codul muncii1 prin concediere colecti # $e )nele"e concedierea1 )ntr>o perioada de 34 de zile calendari$tice1 di$pu$# dintr> unul $au mai multe moti e dintre cele pre #zute la art.6& alin.F1G Codul muncii care nu in de per$oana $alariatului > a unui num#r de; aG cel puin 14 $alariai1 dac# an"a2atorul care di$ponibilizeaz# are )ncadrai mai mult de 24 de $alariai i mai puin de 144 de $alariai? bG cel puin 14L din $alariai1 dac# an"a2atorul care di$ponibilizeaz# are )ncadrai cel puin 144 de $alariai dar nu mai puin de 344? cG cel puin 34 de $alariai dac# an"a2atorul care di$ponibilizeaz# are )ncadrai cel puin 344 de $alariai. :a $tabilirea num#rului e,ecti de $alariai concediai colecti 1 $e iau )n calcul i acei $alariai c#rora le>au )ncetat contractele indi iduale de munc# din iniiati a an"a2atorului1 din unul $au mai multe moti e1 ,#r# le"#tur# cu per$oana $alariatului1 cu condiia e-i$tenei a cel puin & concedieri. 'e a$emenea1 $unt pre #zute o $erie de (% $1',$$ 6" +'r#$"' '"1')'t(r$ (r. aG $# iniieze1 )n timp util1 )n $copul punerii de acord1 adic# a2un"erii la o )nele"ere1 con$ult#ri cu $indicatul $au1 dup# caz1 cu reprezentanii $alariailor1 re,eritoare la; > metodele i mi2loacele de e itare a concedierilor colecti e $au de reducere a num#rului de $alariai care or ,i concediai? > atenuarea con$ecinelor concedierii prin recur"erea la m#$uri $ociale ce izeaz#1 )n $pecial1 $pri2inul pentru recali,icare $au recon er$ie pro,e$ional# a $alariailor concediai? bG $# pun# la di$poziie $indicatului care are membri )n unitate $au1 dup# caz1 reprezentanilor $alariailor toate in,ormaiile rele ante )n le"#tur# cu concedierea colecti #1 )n ederea ,ormul#rii propunerilor din partea ace$tora. 3n perioada )n care au loc con$ult#ri1 pentru a permite $indicatului $au reprezentanilor $alariailor $# ,ormuleze propuneri )n timp util1 an"a2atorul are obli"aia $# le ,urnizeze toate in,ormaiile rele ante i $# le noti,ice1 )n $cri$1 urm#toarele; aG num#rul total i cate"oriile de $alariai? bG moti ele care determin# concedierea? cG num#rul i cate"oriile de $alariai care or ,i a,ectai de concediere? dG criteriile a ute )n edere1 potri it le"ii iD$au contractelor colecti e de munc#1 pentru $tabilirea ordinii de prioritate la concediere. 7ce$te criterii $e aplic# pentru departa2area $alariailor dup# e aluarea realiz#rii obiecti elor de per,orman#? eG m#$urile a ute )n edere pentru limitarea num#rului concedierilor?
83

,G m#$urile pentru atenuarea con$ecinelor concedierii i compen$aiile ce urmeaz# $# ,ie acordate $alariailor $upui concedierii1 con,orm di$poziiilor le"ale iD$au contractului colecti de munc# aplicabil? "G data de la care $au perioada )n care or a ea loc concedierile? *G termenul )n#untrul c#ruia $indicatul $au1 dup# caz1 reprezentanii $alariailor pot ,ace propuneri pentru e itarea ori diminuarea num#rului $alariailor concediai. !bli"aiile menionate $e menin indi,erent dac# decizia care determin# concedierile colecti e e$te luat# de c#tre an"a2ator $au de o )ntreprindere care deine controlul a$upra an"a2atorului. 3n $ituaia )n care decizia care determin# concedierile colecti e e$te luat# de o )ntreprindere care deine controlul a$upra an"a2atorului1 ace$ta nu $e poate pre ala1 )n nere$pectarea obli"aiilor de ,aptul c# )ntreprinderea re$pecti # nu i>a ,urnizat in,ormaiile nece$are. Criteriul principal ce trebuie a ut )n edere de c#tre an"a2ator la $tabilirea ordinii de prioritate la concediere1 i anume realizarea obiecti elor de per,orman# de c#tre $alariai1 iar criteriile de natur# $ocial# or ,i a ute )n edere )n $ub$idiar. 7ce$t criteriu e$te luat )n con$iderare atunci c8nd1 obiecti ele de per,orman# au ,o$t $tabilite i re"lementate )n contractul indi idual de munc#1 )n re"ulamentul intern1 )n ,ia po$tului1 )n caz contrar $e aplic# criteriile $tabilite de le"e $au de contractele colecti e de munc#. 7n"a2atorul are obli"aia $# comunice noti,icarea in$pectoratului teritorial de munc# i a"eniei teritoriale de ocupare a ,orei de munc# la aceeai dat# la care a comunicat>o $indicatului $au1 dup# caz1 reprezentanilor $alariailor. 0indicatul $au1 dup# caz1 reprezentanii $alariailor p(t pr(pu"e '"1')'t(ru u$ !*+ur$ )n ederea e it#rii concedierilor ori diminu#rii num#rului $alariailor concediai1 )ntr>un termen de 14 zile calendari$tice de la data primirii noti,ic#rii. 7n"a2atorul are obli"aia de a r#$punde )n $cri$ i moti at la propunerile ,ormulate1 )n termen de & zile calendari$tice de la primirea ace$tora. 3n $ituaia )n care1 ulterior con$ult#rilor cu $indicatul $au reprezentanii $alariailor1 an"a2atorul decide aplicarea m#$urii de concediere colecti #1 ace$ta are obli"aia de a noti,ica )n $cri$ in$pectoratul teritorial de munc# i a"enia teritorial# de ocupare a ,orei de munc#1 cu cel puin 34 de zile calendari$tice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. Noti,icarea trebuie $# cuprind# toate in,ormaiile rele ante cu pri ire la intenia de concediere colecti #1 precum i rezultatele con$ult#rilor cu $indicatul $au reprezentanii $alariailor1 )n $pecial moti ele concedierilor1 num#rul total al $alariailor1 num#rul $alariailor a,ectai de concediere i data de la care $au perioada )n care or a ea loc ace$te concedieri. 7n"a2atorul are obli"aia $# comunice o copie a noti,ic#rii $indicatului $au reprezentanilor $alariailor1 la aceeai dat# la care a comunicat>o in$pectoratului teritorial de munc# i a"eniei teritoriale de ocupare a ,orei de munc#. 0indicatul $au reprezentanii $alariailor pot tran$mite e entuale puncte de edere in$pectoratului teritorial de munc#.
84

:a $olicitarea moti at# a oric#reia dintre p#ri1 in$pectoratul teritorial de munc#1 cu a izul a"eniei teritoriale de ocupare a ,orei de munc#1 poate di$pune reducerea perioadei de 34 de zile1 ,#r# a aduce atin"ere drepturilor indi iduale cu pri ire la perioada de prea iz.84 In$pectoratul teritorial de munc# are obli"aia de a in,orma )n termen de 3 zile lucr#toare an"a2atorul i $indicatul $au reprezentanii $alariailor1 dup# caz1 a$upra reducerii $au prelun"irii perioadei de 34 de zile1 precum i cu pri ire la moti ele care au $tat la baza ace$tei decizii. 3n perioada de 34 de zile1 a"enia teritorial# de ocupare a ,orei de munc# trebuie $# caute $oluii la problemele ridicate de concedierile colecti e preconizate i $# le comunice )n timp util an"a2atorului i $indicatului ori1 dup# caz1 reprezentanilor $alariailor. :a $olicitarea moti at# a oric#reia dintre p#ri1 in$pectoratul teritorial de munc#1 cu con$ultarea a"eniei teritoriale de ocupare a ,orei de munc#1 poate di$pune am8narea momentului emiterii deciziilor de concediere cu ma-imum 14 zile calendari$tice1 )n cazul )n care a$pectele le"ate de concedierea colecti # a ut# )n edere nu pot ,i $oluionate p8n# la data $tabilit# )n noti,icarea de concediere colecti # ca ,iind data emiterii deciziilor de concediere. In$pectoratul teritorial de munc# are obli"aia de a in,orma )n $cri$ an"a2atorul i $indicatul $au reprezentanii $alariailor1 dup# caz1 a$upra am8n#rii momentului emiterii deciziilor de concediere1 precum i de$pre moti ele care au $tat la baza ace$tei decizii1 )nainte de e-pirarea perioadei iniiale de 34 de zile. 3n cazul )n care )n acea$t# perioad# an"a2atorul reia acti it#ile a c#ror )ncetare a condu$ la concedieri colecti e1 ace$ta are obli"aia de a tran$mite $alariailor care au ,o$t concediai o comunicare $cri$# )n ace$t $en$ i de a>i rean"a2a pe aceleai locuri de munc# pe care le>au ocupat anterior1 ,#r# e-amen $au concur$ ori perioad# de prob#. 3n ec*ea re"lementare a Codului muncii1 an"a2atorul care ,#cea concedieri colecti e1 nu putea ,ace noi an"a2#ri timp de 9 luni de la data concedierii. 7cea$t# re"lementare a ,o$t abro"at# cu moti area de nece$itatea cre#rii premi$elor de
84

Codul muncii nu $tabilete o procedur# pri ind acordarea prea izului1 )n practic# $e )nt8lne$c dou# modalit#i de comunicare a prea izului1 re$pecti ; > noti,icarea anterioar# a prea izului i ulterior comunicarea deciziei de concediere? > comunicarea deciziei de concediere )n coninutul c#reia $e noti,ic# i prea izul. 'urata prea izului trebuie $# $e re"#$ea$c# )n coninutul deciziei de concediere i )n $ituaia )n care1 prea izul e$te comunicat $alariatul printr>un act di$tinct1 anterior emiterii deciziei de concediere. Con,orm art. .2 alin.1 din Codul muncii1 an"a2atorul care decide1 ulterior con$ult#rii cu $indicatul $au reprezentanii $alariailor1 aplicarea m#$urii de concediere colecti #1 are obli"aia de a noti,ica )n $cri$ in$pectoratul teritorial de munc# i a"eniei teritoriale de ocupare a ,orei de munc#1 cu cel puin 34 de zile calendari$tice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. Potri it art..2 alin.& din Codul muncii1 la $olicitarea moti ata a oric#reia dintre p#ri1 in$pectoratul teritorial de munc#1 cu a izul a"eniei teritoriale de ocupare a ,orei de munc#1 poate di$pune reducerea perioadei de 34 de zile1 ,#r# a aduce atin"ere drepturilor indi iduale cu pri ire la perioada de prea iz. 7cea$t# pre edere ne duce la concluzia c# le"iuitorul a a ut )n edere ,aptul c# prea izul e$te anterior datei emiterii deciziei de concediere )ntruc8t numai )ntr>o a$t,el de $ituaie reducerea perioadei de 34 de zile ar putea aduce atin"ere drepturilor indi iduale cu pri ire la perioada de prea iz. 3n concluzie1 )n $ituaia )n care prea izul e$te noti,icat printr>un act di$tinct anterior deciziei de concediere con$ideram c# termenul de 34 de zile calendari$tice pre #zut de art. .2 alin.1 din Codul muncii a ,i calculat p8n# la data emiterii deciziei de concediere i nu p8n# la data comunic#rii prea izului. 8&

dez oltare economic# i de ,le-ibilitate a acti it#ii an"a2atorului1 cu $copul creterii num#rului de locuri de munc#. 3n termen de 4& de zile calendari$tice de la data concedierii1 $alariatul concediat prin concediere colecti # are dreptul de a ,i rean"a2at cu prioritate pe po$tul re)n,iinat )n aceeai acti itate1 ,#r# e-amen1 concur$ $au perioad# de prob#. 3n $ituaia )n care )n perioada de 4& de zile $e reiau aceleai acti it#i1 an"a2atorul a tran$mite $alariailor care au ,o$t concediai de pe po$turile a c#ror acti itate e$te reluat# )n aceleai condiii de competen# pro,e$ional# o comunicare $cri$#1 prin care $unt in,ormai a$upra relu#rii acti it#ii. 0alariaii au la di$poziie un termen de ma-imum & zile calendari$tice de la data comunic#rii an"a2atorului1 pentru a>i mani,e$ta )n $cri$ con$im#m8ntul cu pri ire la locul de munc# o,erit. 3n $ituaia )n care $alariaii care au dreptul de a ,i rean"a2ai nu )i mani,e$t# )n $cri$ con$im#m8ntul )n termenul de & zile $au re,uz# locul de munc# o,erit1 an"a2atorul poate ,ace noi )ncadr#ri pe locurile de munc# r#ma$e acante. Pre ederile pri ind concedierile colecti e nu $e aplic# $alariailor din in$tituiile publice i autorit#ile publice1 aplic8ndu>$e a$t,el di$poziiile 'irecti ei nr.98D&9DC% a Con$iliului %uropean1 care $tipuleaz# e-pre$ c# pre ederile re,eritoare la concedierea colecti # nu $e aplic# $alariailor din in$tituiile publice i nici contractelor indi iduale de munc# )nc*eiate pe perioad# determinat#. 7$t,el1 c# pre ederile art. 68>.3 nu $e aplic# )n cazul contractelor indi iduale de munc# )nc*eiate pe durat# determinat#1 cu e-cepia cazurilor )n care ace$te concedieri au loc )nainte de data e-pir#rii ace$tor contracte. A.4. Co%*i$ii p+o)&*u+al& p+i4i%* )o%)&*i&+&a p&%t+u ,oti4& )a+& $i% *& p&+2oa%a 2ala+iatului. Potri it art.62 din Codul muncii1 concedierea pentru moti e care in de per$oana $alariatului $e ,ace prin decizie de concediere care $e emite )n $cri$ i1 $ub $anciunea nulit#ii ab$olute1 trebuie $# ,ie moti at# )n ,apt i )n drept i $# cuprind# preciz#ri cu pri ire la termenul i in$tana 2udec#torea$c# la care poate ,i conte$tat#. 'e a$emenea1 decizia de concediere $e comunic# )n $cri$ )n termen de 1& zile calendari$tice de c#tre an"a2ator. %a )i produce e,ecte de la data comunic#rii. Comunicarea ulterioar# a moti elor1 ca i modi,icarea ace$tora de c#tre unitate $au or"anul de 2uri$dicie e$te inadmi$ibil#1 acea$ta put8nd )n$# recti,ica )ncadrarea le"al# a de$,acerii contractului de munc#. '9 Cer#et're' pre' '%$ * Concedierea pentru $# 8rirea unei abateri "ra e $au a unor abateri repetate de la re"ulile de di$ciplin# a muncii ori pentru c# $alariatul nu core$pundere pro,e$ional1 poate ,i di$pu$# numai dup# )ndeplinirea de c#tre an"a2ator a cercet#rii di$ciplinare prealabile obli"atorii i )n termenele $tabilite de Codul muncii. Nici o m#$ur# nu poate ,i di$pu$# mai )nainte de e,ectuarea unei cercet#rii di$ciplinare prealabile1 )n caz contrar m#$ura e$te lo it# de nulitate ab$olut#1 ,ace e-cepie $anciunea - avertismentul scris.
86

3n ederea )ndeplinirii cercet#rii prealabile1 per$oana )mputernicit# de an"a2ator a con oca )n $cri$ $alariatul1 indic8nd )n cuprin$ul con oc#rii data1 ora1 locul )ntre ederii1 moti ul con oc#rii1 precum i po$ibilitatea $alariatului de a ,i a$i$tat de c#tre un reprezentant al $indicatului al c#rui membru e$te. Neprezentarea $alariatului la con ocarea ,#cut#1 ,#r# moti obiecti d# dreptul an"a2atorului $# di$pun# $ancionarea1 ,#r# e,ectuarea cercet#rii di$ciplinare prealabil# <art.26. din codul muncii. %9 Ter!e"e pr(#e&ur' e Potri it art.62 alin.F1G din Codul muncii1 an"a2atorul are obli"aia de a emite decizia de concediere )n termen de 34 de zile calendari$tice de la data con$tat#rii cauzei concedierii. 3n ace$t $en$ trebuie $# e-i$te o not# de con$tatare $au un re,erat )nre"i$trate la re"i$tratura unit#ii. 7ce$t termen e$te unul de pre$cripie1 ,iind $u$ceptibil de $u$pendare i )ntrerupere. Codul muncii pre ede )n art.2&2 c# > an"a2atorul di$pune aplicarea $anciunii di$ciplinare printr>o decizie emi$# )n ,orm# $cri$#1 )n termen de 34 de zile calendari$tice de la data lu#rii la cunotin# de$pre $# 8rirea abaterii di$ciplinare1 dar nu mai t8rziu de 6 luni de la data $# 8ririi ,aptei. 3n interpretarea i aplicarea art. 2&2 alin. F1G din Codul muncii1 angajatorul dispune aplicarea sanciunii disciplinare printr-o decizie emis n form scris, n termen de 2* de zile calendaristice de la data lurii la cunotin despre svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de ( luni de la data svririi faptei, momentul de la care )ncepe $# cur"# termenul de 34 de zile calendari$tice pentru aplicarea $anciunii di$ciplinare e$te data )nre"i$tr#rii raportului ,inal al cercet#rii di$ciplinare prealabile la re"i$tratura unit#ii.81 'ecizia de de$,acere a contractului de munc#1 a$emenea tuturor deciziilor de $ancionare1 $e comunic# $alariatului )n termen de & zile calendari$tice de la data emiterii i produce e,ecte de la data comunic#rii. 7ce$t termen e$te unul de recomandare i nu de dec#dere. Comunicarea $e pred# per$onal $alariatului1 cu $emn#tur# de primire1 ori1 )n caz de re,uz al primirii1 prin $cri$oare recomandat#1 la domiciliu $au reedina comunicat# de ace$ta. Conte$taia la decizia de de$,acere a contractului indi idual de munc#1 ca i conte$taiile la toate deciziile de $ancionare1 trebuie depu$# la in$tana de 2udecat# )n termen de 34 de zile calendari$tice de la data comunic#rii ace$teia. #9 O0er$re' u"e$ ' te !u"#$$ #(re+pu"/*t('re. Codul muncii pre ede )n art.64 c# < .n cazul n care concedierea se dispune pentru motivele prevzute n art.(% lit.c0 i d0, precum i n cazul n care contractul individual de munc a ncetat de drept n temeiul art.'( lit.f0, angajatorul are obligaia de a-i propune salariatului alte locuri de munc vacante n unitate, compatibile cu pregtirea profesional sau, dup caz cu capacitatea de munc stabilit de medicul de medicina muncii.
81

'ecizia 3naltei Curi de Ca$aie i 9u$tiie nr. 16D2412 )n do$arul nr. 1&D2412 a ,o$t publicat# )n 5.!,. nr. 81.D& decembrie 2412. 8.

!bli"aia de a o,eri $alariatului un alt loc de munc# core$punz#tor1 e$te prealabil# aplic#rii m#$urii de$,acerii contractului indi idual de munc# i1 rezult# c# ne)ndeplinirea ace$teia atra"e nulitatea de$,acerii contractului indi idual de munc#. 3n $ituaia )n care an"a2atorul nu di$pune de locuri de munc# acante1 ace$ta are obli"aia de a $olicita $pri2inul a"eniei teritoriale de ocupare a ,orei de munc# )n ederea redi$tribuirii $alariatului1 core$punz#tor pre"#tirii pro,e$ionale $au1 dup# caz1 capacit#ii de munc# $tabilite de medicul de medicin# a muncii. 0alariatul are la di$poziie un termen de 3 zile lucr#toare de la comunicarea an"a2atorului pentru a>i mani,e$ta e-pre$ con$im#m8ntul cu pri ire la noul loc de munc# o,erit. 3n cazul )n care $alariatul nu )i mani,e$t# e-pre$ con$im#m8ntul1 precum i dup# noti,icarea cazului c#tre a"enia teritorial# de ocupare a ,orei de munc#1 an"a2atorul poate di$pune concedierea $alariatului. &9 Pre'-$/u Codul muncii pre ede )n art..& dreptul de prea iz. 7$t,el1 e$te )n $arcina p#rii care denun# contractul de munc# obli"aia )ntiin#rii prealabile. 3n cazul de$,acerii contractului de munc# pentru unul din moti ele pre #zute de Codul muncii )n art.61 lit.cG < )n cazul )n care prin decizia or"anelor competente de e-pertiz# medical#1 $e con$tat# inaptitudine ,izic# i p$i*ic# a $alariatului i dG > necore$pundere pro,e$ional#1 precum i art.6& i art.66 > concedierea pentru moti e care nu in de per$oana $alariatului1 per$oanele concediate bene,iciaz# de dreptul la un prea iz ce "u p('te 0$ !'$ !$# &e BE /$ e u#r*t('re. /ac e-cepie de la ace$te pre ederii per$oanele concediate con,orm art.61 lit.dG1 'tu"#$ #7"& +' 'r$'tu "u #(re+pu"&e pr(0e+$("' 1 care $e a,l# )n perioad# de prob#. Codul muncii nu $tabilete o procedur# pri ind acordarea prea izului1 )n practic# $e )nt8lne$c dou# modalit#i de comunicare a prea izului1 re$pecti ; > noti,icarea anterioar# a prea izului i ulterior comunicarea deciziei de concediere? > comunicarea deciziei de concediere )n coninutul c#reia $e noti,ic# i prea izul. 'urata prea izului trebuie $# $e re"#$ea$c# )n coninutul deciziei de concediere i )n $ituaia )n care1 prea izul e$te comunicat $alariatul printr>un act di$tinct1 anterior emiterii deciziei de concediere. 3n $ituaia )n care )n perioada de prea iz contractul indi idual de munc# e$te $u$pendat1 termenul de prea iz a ,i $u$pendat core$punz#tor1 cu e-cepia cazului pre #zut la art.&1 alin.F2G. RContractul individual de munc poate fi suspendat n situaia absenelor nemotivate ale salariatului, n condiiile stabilite prin contractul colectiv de munc aplicabil, contractul individual de munc, precum i prin regulamentul intern4. Pe durat# prea izului1 $alariatul )i )ndeplinete obli"aiile de $er iciu. 3n caz contrar $e poate aplica ace$tuia o $anciune di$ciplinar#.

88

Prin contractele colecti e de munc# p#rile pot con eni ca )n perioada prea izului $alariatul )n cauz# $# poat# ab$enta un num#r de ore pe zi pentru a>i c#uta un loc de munc#1 ,#r# ca ab$enele $# a,ecteze $alariul i celelalte drepturi. Pot e-i$ta $ituaii )n care1 pentru raiuni de oportunitate1 an"a2atorul dorete $# concedieze imediat $alariatul i $#>l di$pen$eze a$t,el de e-ecutarea muncii $ale. 3n acea$t# $ituaie1 neacordarea prea izului $au acordarea unui prea iz cu o durat# mai mic# atra"e )n $arcina unit#ii obli"aia de a pl#ti o indemnizaie e"al# cu $alariul de baz# pe perioada prea izului. e9 F(r!' .$ #(",$"utu &e#$/$e$ &e #("#e&$ere Codul muncii pre ede )n art..6 c# > decizia de concediere $e comunic# $alariatului )n $cri$ i trebuie $# conin# )n mod obli"atoriu; aG moti ele care determin# concedierea? bG durata prea izului? cG criteriile de $tabilire a ordinii de priorit#i1 con,orm art.69 alin.F2G lit.dG1 numai )n cazul concedierilor colecti e > criteriile a ute )n edere1 potri it le"ii iD$au contractelor colecti e de munc#1 pentru $tabilirea ordinii de prioritate la concediere? dG li$ta tuturor locurilor de munc# di$ponibile )n unitate i termenul )n care $alariaii urmeaz# $# opteze pentru a ocupa un loc de munc# acant. 'ecizia de concediere produce e,ecte de la data comunic#rii ace$teia1 $alariatului. Potri it art.2&2 din Codul muncii1 an"a2atorul di$pune aplicarea $anciunii di$ciplinare printr>o decizie emi$# )n ,orm# $cri$#1 )n termen de 34 de zile calendari$tice de la data lu#rii la cunotin# de$pre $# 8rirea abaterii di$ciplinare1 dar nu mai t8rziu de 6 luni de la data $# 8ririi ,aptei. 0ub $anciunea nulit#ii ab$olute1 )n decizie $e cuprind )n mod obli"atoriu; aG de$crierea ,aptei care con$tituie abatere di$ciplinar#? bG precizarea pre ederilor din $tatutul de per$onal1 re"ulamentul intern1 contractul indi idual de munc# $au contractul colecti de munc# aplicabil care au ,o$t )nc#lcate de $alariat? cG moti ele pentru care au ,o$t )nl#turate ap#r#rile ,ormulate de $alariat )n timpul cercet#rii di$ciplinare prealabile $au moti ele pentru care1 nu a ,o$t e,ectuat# cercetarea? dG temeiul de drept )n baza c#ruia $anciunea di$ciplinar# $e aplic#? eG termenul )n care $anciunea poate ,i conte$tat#? ,G in$tana competent# la care $anciunea poate ,i conte$tat#. 'ecizia de $ancionare $e comunic# $alariatului )n cel mult & zile calendari$tice de la data emiterii i produce e,ecte de la data comunic#rii. Comunicarea $e pred# per$onal $alariatului821 cu $emn#tur# de primire1 ori1 )n caz de re,uz al primirii1 prin $cri$oare recomandat#1 la domiciliul $au reedina comunicat# de ace$ta.
82

Comunicarea $e pred# per$onal $alariatului < ,ace inaplicabil# comunicarea prin e>mail a deciziei1 c*iar dac# decizia $e comunic# $ub $emn#tur# electronic# potri it :e"ii nr.4&&D2441 pri ind $emn#tura electronic#. 89

5omentul comunic#rii e$te momentul din care cur"e termenul de 34 de zile )n care $anciunea a putea ,i conte$tat#. 'ecizia de $ancionare poate ,i conte$tat# de $alariat la in$tanele 2udec#toreti competente )n termen de 34 de zile calendari$tice de la data comunic#rii. 09 Co%t+olul 'i 2a%)$io%a+&a )o%)&*i&+ilo+ %&l&0al&. Nu $t'te' &e#$/$e$ &e #("#e&$ere Potri it art..8 din Codul muncii1 concedierea di$pu$# cu nere$pectarea procedurii pre #zute de le"e e$te lo it# de nulitate ab$olut#. 3n caz de con,lict de munc# an"a2atorul nu poate in oca )n ,aa in$tanei alte moti e de ,apt $au de drept dec8t cele precizate )n decizia de concediere. Con,orm pre ederilor art.84 din Codul muncii1 )n cazul )n care concedierea a ,o$t e,ectuat# )n mod netemeinic $au nele"al1 in$tana a di$pune anularea ei i a obli"a an"a2atorul la plata unei de$p#"ubiri e"ale cu $alariile inde-ate1 ma2orate i reactualizate i cu celelalte drepturi de care ar ,i bene,iciat $alariatul. 7nularea deciziei de concediere con$t# )n $anciunea le"al# pronunat# de c#tre in$tana de 2udecat# FtribunalulG )n cazul con$tat#rii nulit#ii m#$urii1 datorit# )nc#lc#rii unor pre ederi e$eniale pentru aliditatea ace$teia. 5oti e de ,ond care atra" anularea deciziei de concediere; > ile"alitatea de$,acerii contractului de munc#? > netemeinicia de$,acerii contractului de munc#? > caracterul abuzi al de$,acerii contractului de munc#? +icii de ,orm# ce atra" anularea deciziei; > ine-i$tena deciziei $cri$e? > nemoti area deciziei. Cauze procedurale care atra" anularea deciziei; > lip$a cercet#rii prealabile )n cazul de$,acerii di$ciplinare a contractului de munc#? > luarea m#$urii de$,acerii contractului de c#tre un or"an necompetent. :a $olicitarea $alariatului in$tana care a di$pu$ anularea concedierii a repune p#rile )n $ituaia anterioar# emiterii actului de concediere. 3n cazul )n care $alariatul nu $olicit# repunerea )n $ituaia anterioar# emiterii actului de concediere1 contractul indi idual de munc# a )nceta de drept la data r#m8nerii de,initi e i ire ocabile a *ot#r8rii 2udec#toreti. 09 E0e#te e '"u 'r$$ &e#$/$e$ &e #("#e&$ere 6einte"rarea )n ,uncie reprezint# ( re+t$tut$( =% $"te1ru!1 re$pecti o repunere deplin# a an"a2atului )n $ituaia anterioar# de$,acerii contractului indi idual de munc#. Codul muncii pre ede c#1 nee-ecutarea unei *ot#r8ri 2udec#toreti de,initi e pri ind reinte"rarea )n munc# a unui $alariat con$tituie in,raciune i $e pedep$ete cu )nc*i$oare de la 6 luni la 1 an $au cu amend# > art.262 Codul muncii. Perioada nelucrat# con$tituie ec*ime )n munc#. Enitatea e$te obli"at# a de$p#"ubi $alariatul care a $u,erit o pa"ub# din culpa ace$teia. 6einte"rarea trebuie
94

$# ,ie e,ectuat# )n aceeai ,uncie $au po$t1 nu )ntr>una core$punz#toare $au $imilar#. 3n cazul )n care din moti e obiecti e1 cum ar ,i > de$,iinarea ulterioar# a po$tului unic ce a ,o$t ocupat de per$oana )n cauz# > nu $e realizeaz# re enirea )n ,uncia anterioar# dar1 reinte"rarea a a ea loc. 3n cazul )n care concedierea a ,o$t e,ectuat# )n mod netemeinic $au nele"al1 in$tan# a di$pune anularea ei i a obli"a an"a2atorul la plata unei de$p#"ubiri e"ale cu $alariile inde-ate1 ma2orate i reactualizate i cu celelalte drepturi de care ar ,i bene,iciat $alariatul al c#rui contract indi idual de munc# a ,o$t de$,#cut nele"al > art..8 din Codul muncii. :a $olicitarea $alariatului in$tana care a di$pu$ anularea concedierii a repune p#rile )n $ituaia anterioar# emiterii actului de concediere. 3n cazul )n care per$oana )n cauz# $>a )ncadrat )ntre timp )ntr>o ,uncie cu un $alariu in,erior $au a realizat alte c8ti"uri mai mici1 de$p#"ubirea a con$ta1 pentru perioada re$pecti # )n di,erena dintre $alariul mediu realizat anterior de$,acerii contractului de munc# i c8ti"ul realizat. A.;. E%)&ta+&a )o%t+a)tului i%*i4i*ual *& ,u%). )a u+,a+& a 4oi%$&i u%ilat&+al& a 2ala+iatului. 3ncetarea contractului de munc# din iniiati a per$oanei )ncadrate )n munc# $e ,ace1 con,orm pre ederilor art.81 din Codul muncii1 prin &e!$+$e1 )nelea$# ca ,iind actul unilateral de oin# a $alariatului care1 printr>o noti,icare $cri$#1 comunic# an"a2atorului )ncetarea contractului indi idual de munc#1 dup# )mplinirea unui termen de prea iz. 'e$,acerea contractului indi idual de munc# din iniiati a celui )ncadrat poate opera a$upra ambelor cate"orii de contracte > pe durat# nedeterminat# $au pe durat# determinat# > )n baza principiului libert#ii muncii i a$upra ambelor cate"orii de per$onal > cu ,uncii de e-ecuie $au cu ,uncii de conducere. 0alariatul are dreptul de a nu moti a demi$ia. 7n"a2atorul e$te obli"at $# )nre"i$treze demi$ia $alariatului. 6e,uzul an"a2atorului de a )nre"i$tra demi$ia d# dreptul $alariatului de a ,ace do ada ace$teia prin orice mi2loace de prob#. Nere$pectarea obli"aiei pri ind )nre"i$trarea de c#tre an"a2ator a demi$iei $e $ancioneaz# contra enional cu amend# de la 1.&44 de lei la 3444 de lei. 'ata )ncet#rii contractului indi idual de munc# e$te data e-pir#rii termenului de prea iz1 $au la data renun#rii totale ori pariale de c#tre an"a2ator la termenul re$pecti 1 pe durata prea izului contractul indi idual de munc# poate continua $# )i produc# toate e,ectele. (ermenul de prea iz e$te cel con enit de p#ri )n contractul indi idual de munc# $au1 dup# caz1 cel pre #zut )n contractele colecti e de munc# aplicabile i nu poate ,i mai mare de 24 zile calendari$tice pentru $alariaii cu ,uncii de e-ecuie1 re$pecti 4& de zile calendari$tice pentru $alariaii care ocup# ,uncii de conducere. Pe durata prea izului contractul indi idual de munc# continu# $# )i produc# toate e,ectele.
91

3n $ituaia )n care )n perioada de prea iz contractul indi idual de munc# e$te $u$pendat1 termenul de prea iz a ,i $u$pendat core$punz#tor. 0alariatul are po$ibilitatea de a demi$iona ,#r# prea iz dac# an"a2atorul nu )i )ndeplinete obli"aiile a$umate prin contractul indi idual de munc#.

CAPITOLUL II. TIMPUL DE MUNC I TIMPUL DE ODIFN B.1. Du+ata ti,pului *& ,u%). (impul de munc# reprezint# timpul pe care $alariatul )l ,olo$ete pentru )ndeplinirea $arcinilor $ale de munc#. (impul de munc# reprezint# orice perioad# )n care $alariatul pre$teaz# munca1 $e a,l# la di$poziia an"a2atorului i )ndeplinete $arcinile i atribuiile $ale1 con,orm pre ederilor contractului indi idual de munc#1 contractului colecti de munc# aplicabil iD$au ale le"i$laiei )n i"oare.
92

Con,orm pre ederilor art.112 din Codul 5uncii1 pentru $alariaii an"a2ai cu norm# )ntrea"#1 durat# normal# a timpului de munc# e$te de 8 ore pe zi i de 44 de ore pe $#pt#m8n#. 'e alt,el1 i Con$tituia 6om8niei pre ede la art.41 alin.F3G c# Jdurata normal# a zilei de lucru e$te1 )n medie1 de cel mult 8 oreI. 3n cazul tinerilor )n 8r$t# de p8n# la 18 ani1 durata timpului de munc# e$te de 6 ore pe zi i de 34 de ore pe $#pt#m8n#. 6epartizarea timpului de munc# )n cadrul $#pt#m8nii e$te1 de re"ul#1 uni,orm#1 de 8 ore pe zi timp de & zile1 cu dou# zile de repau$. 7adar1 durata medie lunar# a timpului de munc# e$te de 211 2& de zile1 re$pecti circa 1.4 de ore. 3n ,uncie de $peci,icul unit#ii $au al muncii pre$tate1 $e poate opta i pentru o repartizare ine"al# a timpului de munc#1 cu re$pectarea duratei normale a timpului de munc# de 44 de ore pe $#pt#m8n#. Potri it art.114 alin.F1G din Codul muncii1 durata ma-im# le"al# a timpului de munc# nu poate dep#i 48 de ore pe $#pt#m8n#1 inclu$i orele $uplimentare. Prin e-cepie1 durata timpului de munc#1 ce include i orele $uplimentare1 p('te 0$ pre u"1$t* pe$te 48 de ore pe $#pt#m8n#1 cu condiia ca media orelor de munc#1 calculat# pe o perioad# de re,erin# de 4 luni calendari$tice1 $# nu dep#ea$c# 48 de ore pe $#pt#m8n#. Prin ace$te pre ederi le"i$laia rom8n# e$te )n con$onan# cu pre ederile 'irecti ei nr.2443D88DC% pri ind anumite a$pecte ale or"aniz#rii timpului de lucru. Pentru anumite acti it#i $au pro,e$ii $tabilite prin contractul colecti de munc# aplicabil1 $e pot ne"ocia1 prin contractul colecti de munc# re$pecti 1 perioade de re,erin# mai mari de 4 luni1 dar care $# nu dep#ea$c# 6 luni. Patronatele i $indicatele pot $tabili prin contractele colecti e de munc# perioade de re,erin# de cel mult 6 luni pentru acti it#i i pro,e$ii. 7cea$ta poate ,i util# )n acti it#ile $ezoniere1 atunci c8nd )n anumite perioade1 cu ar ,i $ezonul de 8r, 1 e$te ne oie de ,or# de munc# mult mai mare ca de obicei. 0ub rezer a re$pect#rii re"lement#rilor pri ind protecia $#n#t#ii i $ecurit#ii )n munc# a $alariailor1 din moti e obiecti e1 te*nice $au pri ind or"anizarea muncii1 contractele colecti e de munc# pot pre edea dero"#ri de la durata perioadei de re,erin#1 dar pentru perioade de re,erin# care )n niciun caz $# nu dep#ea$c# 12 luni. :e"iuitorul d# po$ibilitatea prelun"irii $uplimentare a perioadei de re,erin#1 de p8n# la 12 luni1 condiionat# ,iind de a ,i con enit# )n contractul colecti de munc# dar i de re$pectarea normelor pri ind $#n#tatea i $ecuritatea )n munc# a $alariailor i e-i$tena unor moti e obiecti e. :a $tabilirea perioadelor de re,erin# nu $e iau )n calcul durata concediului de odi*n# anual i $ituaiile de $u$pendare a contractului indi idual de munc#. 7ce$te pre ederi nu $e aplic# tinerilor care nu au )mplinit 8r$ta de 18 ani. 3n ,uncie de $peci,icul unit#ii $au al muncii pre$tate $e poate opta i pentru o repartizare ine"al# a timpului de munc#1 cu re$pectarea duratei normale a timpului de munc# de 44 de ore pe $#pt#m8n#. Pentru anumite $ectoare de acti itate1 unit#i $au pro,e$ii $e poate $tabili prin ne"ocieri colecti e $au indi iduale ori acte normati e $peci,ice o durat# zilnic# a timpului de munc# mai mic# $au mai mare de 8 ore.
93

'urata zilnic# a timpului de munc# de 12 ore a ,i urmat# de o perioad# de repau$ de 24 de ore. 5odul concret de $tabilire a pro"ramului de lucru ine"al )n cadrul $#pt#m8nii de lucru de 44 de ore1 precum i )n cadrul $#pt#m8nii de lucru comprimate a ,i ne"ociat prin contractul colecti de munc# la ni elul an"a2atorului $au1 )n ab$ena ace$tuia1 a ,i pre #zut )n re"ulamentul intern. Pro"ramul de lucru ine"al poate ,unciona numai dac# e$te $peci,icat e-pre$ )n contractul indi idual de munc#. Pro"ramul de munc# i modul de repartizare a ace$tuia pe zile $unt adu$e la cunotin# $alariailor i $unt a,iate la $ediul an"a2atorului. (otodat#1 Codul muncii acord# po$ibilitatea an"a2atorului de a $tabili pro"rame indi idualizate de munc#1 ce pre$upun un mod de or"anizare ,le-ibil al timpului de munc#1 cu acordul $alariatului )n cauz#. 3n acea$t# $ituaie1 durata zilnic# a timpului de munc# e$te )mp#rit# )n dou# $e"mente; o perioad# ,i-# )n care per$onalul $e a,l# $imultan la locul de munc# i o perioad# ariabil#1 mobil#1 )n care $alariatul )i ale"e orele de $o$ire i plecare1 cu re$pectarea timpului de munc# zilnic. 0e acord# a$t,el1 po$ibilitatea p#rilor implicate )n relaia de munc# i )i coreleze intere$ele i $# $tabilea$c# un pro"ram indi idualizat de munc#1 )n m#$ura )n care e$te po$ibil i )n ,uncie de tipul acti it#ii pre$tate1 dar care $# nu a,ecteze $au in,luena durata normal#1 ma-ima pre #zut# de le"e a timpului de munc#. 3n lip$a acordului $alariatului1 an"a2atorul nu poate impune un alt pro"ram de munc#. 7n"a2atorul are obli"aia de a ine e idena orelor de munc# pre$tate de ,iecare $alariat i de a $upune controlului in$peciei muncii acea$t# e iden# ori de c8te ori e$te $olicitat. 0ociet#ile comerciale1 re"iile autonome1 in$tituiile bu"etare i alte per$oane 2uridice a c#ror acti itate nu $e poate )ncadra )n durata zilei de munc# de 8 ore1 pot $tabili ,orme $peci,ice de or"anizare a timpului de lucru1 cum $unt; tura1 tura continu#1 turnu$ul1 pro"ramul de e-ploatare1 pro"ramul ine"al $peci,ic acti it#ii de re izie > )ntreinere i reparaie i pro"ramul ,racionat. Prin munc# )n tur# $e )nele"e acti itatea de$,#urat# )n $c*imburi1 ce $e $ucced pe )ntrea"a durat# a zilei de lucru. 7$t,el munca poate ,i or"anizat# )n 2 $c*imburi > dimineaa i dup# < amiaza > $au )n 3 $c*imburi1 inclu$i )n timpul nopii. 5unca )n tur# continu# $e practic# )n acele unit#i )n care $e lucreaz# ne)ntrerupt > ,oc continuu >1 pe parcur$ul a trei $c*imburi > metalur"ie1 $iderur"ie1 etc. > $au )n cele )n care $e lucreaz# ne)ntrerupt )n $c*imburi de 12 ore1 urmate de 24 ore libere > e-ploatare tran$porturi pe calea ,erata1 per$onal nelocalnic1 acti it#i cu caracter $ezonier $au cu accentuate perioade de 8r,. 5unc# )n turnu$ pre$upune o acti itate de$,#urat# )n $c*imburi ine"ale > )n unele zile $ub 8 ore1 )n altele pe$te 8 ore > )n $copul de$er irii ,#r# )ntrerupere a mi2loacelor de tran$port pentru c#l#tori i m#r,uri1 a c#ror circulaie $e de$,#oar# )n baza planurilor de mer$ $tabilite anticipat.
94

Pro"ramul de e-ploatare caracterizeaz# acti itatea din tran$porturi c#i ,erate1 auto1 na ale i de condiiile pre #zute de comenzile bene,iciarului1 durata de lucru neput8nd ,i $tabilit# anticipat. 7cti itatea de re izie1 )ntreinere i reparaie care $e de$,#oar# )n depla$are $e caracterizeaz# printr>un pro"ram de lucru ine"al )n le"#tur# cu un $i$tem de in$talaii ampla$at pe o anumita zon# teritorial#. Pro"ramul de lucru ,racionat pre$upune or"anizarea acti it#ii pe baza unor orare a$t,el $tabilite )nc8t )ntre $,8ritul primei p#ri a pro"ramului i )nceputul celei de>a dou# p#ri a ace$tuia $# ,ie un inter al liber de 3>4 ore > ma"azine comerciale1 b#nci1 unit#i alimentaie public#1 etc. 5unca )n tur#1 tura continu#1 turnu$1 pro"ram de e-ploatare i pro"ram ine"al $peci,ic acti it#ii de re izie $e or"anizeaz# pe baz# de "ra,ice lunare )ntocmite de $ociet#ile comerciale1 re"iile autonome $au unit#ile bu"etare intere$ate. 5unc# )n pro"ram ,racionat $e or"anizeaz# prin re"ulamentul de ordine interioar# al unit#ii. 7n"a2atorul are obli"aia de a ine e idena orelor de munc# pre$tate de ,iecare $alariat i de a $upune controlului in$peciei muncii acea$t# e iden#. No+,a *& ,u%).. Codul muncii )n art.1291 de,inete noiunea de "(r!* &e !u"#*, i care1 )n accepiunea $a e-prim# Jcantitatea de munc# nece$ar# pentru e,ectuarea operaiunilor $au lucr#rilor de c#tre o per$oan# cu cali,icare core$punz#toare1 care lucreaz# cu inten$itate normal# )n condiiile unor proce$e te*nolo"ice i de munc# determinate. Norma de munc# cuprinde timpul producti 1 timpul pentru )ntreruperi impu$e de de$,#urarea proce$ului te*nolo"ic1 timpul pentru pauze le"ale )n cadrul pro"ramului de munc#I. Norma de munc# $e e-prim#1 $ub ,orm# de norme de timp1 norme de producie1 norme de per$onal1 $,era de atribuii $au $ub ,orme core$punz#toare $peci,ice ,iec#rei acti it#i. Normarea muncii $e aplic# tuturor cate"oriilor de $alariai. Con,orm pre ederilor art.132 din Codul muncii1 normele de munc# $e elaboreaz# de c#tre an"a2ator1 con,orm normati elor )n i"oare1 $au1 )n cazul )n care nu e-i$t# normati e1 normele de munc# $e elaboreaz# de c#tre an"a2ator dup# con$ultarea $indicatului reprezentati ori1 dup# caz1 al reprezentanilor $alariailor. 3n cazul unui dezacord cu pri ire la normele de munc#1 p#rile or apela la arbitra2ul unui ter ale$ de comun acord. 3n $ituaia )n care normele de munc# nu mai core$pund condiiilor te*nice )n care au ,o$t adoptate $au nu a$i"ur# un "rad complet de ocupare a timpului normal de munc#1 ace$tea or ,i $upu$e unei ree-amin#ri. Procedura de ree-aminare1 precum i $ituaiile concrete )n care poate inter eni $e $tabile$c prin contractul colecti de munc# aplicabil $au prin re"ulamentul intern. B.2. Du+ata +&*u2. a ti,pului *& ,u%)..

9&

7numite cate"orii de $alariai au dreptul le"al de a de$,#ura o munc# cu durat# redu$#. 3n ace$t $en$1 a ,o$t adoptat# :e"ea nr.31D199183 pri ind $tabilirea duratei timpului de munc# $ub 8 ore pe zi pentru $alariaii care lucreaz# )n condiii deo$ebite < #t#m#toare1 "rele $au periculoa$e. 3n temeiul ace$tei le"i1 $alariaii care de$,#oar# e,ecti i permanent acti itatea )n locuri de munc# )n a$t,el de condiii bene,iciaz# de reducerea duratei timpului de munc# $ub 8 ore pe zi1 reducere ce nu a,ecteaz# nici $alariul1 nici ec*imea )n munc#. 3n $ectoarele de acti itate )n care munc# e$te or"anizat# )n tur#1 tur# continu# $au alt# ,orm# de or"anizare a timpului de lucru1 durata $c*imbului a ,i a$t,el $tabilit# )nc8t $# $e a$i"ure pentru $alariaii care lucreaz# )n condiii deo$ebite < #t#m#toare1 "rele $au periculoa$e1 condiii de meninere a $t#rii de $#n#tate i de re,acere a capacit#ii de munc#. 0tabilirea cate"oriilor de per$onal1 a acti it#ilor i locurilor de munc# pentru care durata timpului de munc# $e reduce $ub 8 ore pe zi $e ,ace pe baza urm#toarelor criterii; aG natura ,actorilor noci i > ,izici1 c*imici $au biolo"ici i mecani$mul de aciune a ace$tora a$upra or"ani$mului? bG inten$itatea de aciune a ,actorilor noci i $au a$ocierea ace$tor ,actori? cG durata de e-punere la aciunea ,actorilor noci i? dG e-i$tena unor condiii de munc# ce implic# un e,ort ,izic mare1 )n condiii ne,a orabile de microclimat1 z"omot inten$ $au ibraii? eG e-i$tena unor condiii de munc# ce implic# o $olicitare ner oa$# deo$ebit#1 atenie ,oarte )ncordat# i multilateral# $au concentrarea inten$# i ritm de lucru inten$? ,G e-i$tena unor condiii de munc# ce implic# o $upra$olicitare ner oa$#1 determinat# de un ri$c de accidente $au de )mboln# ire? "G $tructura i ni elul morbidit#ii )n raport cu $peci,icul locului de munc#? *G alte condiii de munc# #t#m#toare1 "rele $au periculoa$e1 care pot duce la uzura prematur# a or"ani$mului. %-i$tena condiiilor deo$ebite > #t#m#toare1 "rele $au periculoa$e la locurile de munc# $e $tabilete1 pentru ,iecare unitate1 de in$pectoratele teritoriale pentru protecia muncii1 pe baza determin#rilor e,ectuate de c#tre per$onalul )ncadrat )n unit#ile $pecializate ale 5ini$terului 0#n#t#ii din care rezult# dep#irea limitelor pre #zute de normele naionale de protecie a muncii. In$pectoratele teritoriale pentru protecia muncii au obli"aia de a eri,ica dac# la data e,ectu#rii determin#rilor $>au aplicat toate m#$urile pentru normalizarea condiiilor de munc# i daca in$talaiile de protecie a muncii ,uncioneaz# normal.

83

:e"ea nr.31D1991 pri ind $tabilirea duratei timpului de munc# $ub 8 ore pe zi pentru $alariaii care lucreaz# )n condiii deo$ebite > #t#m#toare1 "rele $au periculoa$e1 a ,o$t publicat# )n 5.!,.nr.64D2..43.1991. !rdinul nr.24&D2443 al 5ini$trului 0#n#t#ii pri ind aprobarea cate"oriilor de per$onal i a locurilor de munc# pentru care durata zilnic# a timpului de munc# e$te mai mic# de 8 ore1 publicat )n 5.!,.nr.21.D42.44.2443 96

'urata reducerii timpului de munc# i normalizarea per$onalului care bene,iciaz# de pro"ram de munc# $ub 8 ore pe zi $e $tabile$c prin ne"ocieri )ntre an"a2atori i $indicate $au1 dup# caz1 reprezentanii $alariailor. ! $erie de cate"orii de $alariai bene,iciaz# i ele de reducerea timpului de munc#1 a$t,el1 Carta $ocial# %uropean# )n art.. re"lementeaz#1 dreptul copiilor i al tinerilor la protecie. 3n ederea a$i"ur#rii e-ercit#rii e,ecti e a dreptului copiilor i al tinerilor la protecie1 p#rile $e an"a2eaz#; 1. $# ,i-eze la 1& ani 8r$ta minim# de an"a2are1 ,iind totui admi$e dero"#ri pentru copiii an"a2ai )n munci uoare1 determinate1 care nu ri$c# $# aduc# atin"ere $#n#t#ii1 moralit#ii $au educaiei ace$tora? 2. $# ,i-eze la 18 ani 8r$ta minim# de an"a2are pentru anumite ocupaii determinate1 con$iderate periculoa$e $au in$alubre? 3. $# interzic# an"a2area copiilor1 care $unt )nc# $upui in$truciei obli"atorii1 )n munci care )i pri eaz# de bene,iciul deplin al ace$tei in$trucii? 4. $# limiteze durata muncii lucratorilor $ub 18 ani1 pentru ca acea$ta $# core$pund# e-i"enelor dez olt#rii lor i1 mai ale$1 ne oilor lor de ,ormare pro,e$ional#? &. $# recunoa$c# dreptul tinerilor lucr#tori i ucenici la o $alarizare ec*itabil# $au la o alocaie core$punz#toare? 6. $# pre ad# ca orele pe care tinerii le con$acr# ,orm#rii pro,e$ionale pe durata timpului normal de munc#1 cu con$im#m8ntul patronului1 $# ,ie con$iderate ca ,iind inclu$e )n ziua de munc#? .. $# ,i-eze la cel puin 4 $#pt#m8ni durata concediilor anuale pl#tite ale lucr#torilor $ub 18 ani? 8. $# interzic# an"a2area lucr#torilor $ub 18 ani )n munci de noapte1 cu e-cepia anumitor locuri de munc# determinate prin le"i$laia $au prin re"lementarea naional#? 9. $# pre ad# ca lucr#torii $ub 18 ani1 an"a2ai )n locuri de munc# determinate prin le"i$laia $au prin re"lementarea naional#1 $# ,ie $upui unui control medical periodic? 14. $# a$i"ure o protecie $pecial# )mpotri a ri$curilor ,izice i morale la care copiii i tinerii $unt e-pui i1 )n $pecial1 )mpotri a ri$curilor care rezult#1 intr> o maniera direct# $au indirect#1 din munca lor. Potri it art.112 alin.2 din Codul muncii1 tinerii p8n# la 18 ani lucreaz# 6 ore pe zi i de 34 de ore pe $#pt#m8n#1 ,#r# ca prin acea$ta $# ,ie a,ectat $alariul de baz# i ec*imea )n munc# a,erente unei norme )ntre"i. Carta $ocial# %uropean# re"lementeaz# )n art.81 dreptul lucr#toarelor la protecia maternit#ii1 )n ederea a$i"ur#rii e-ercit#rii e,ecti e a dreptului lucr#toarelor la protecia maternit#ii1 p#rile $e an"a2eaz#; 1. $# a$i"ure lucratoarelor1 )nainte i dup# natere1 un repau$ cu o durat# total# de cel puin 14 $#pt#m8ni1 ,ie prin concediu pl#tit1 ,ie prin pre$taii adec ate de $ecuritate $ocial# $au prin pre$taii din ,onduri publice? 2. $# con$idere ile"al ca un patron $# anune concedierea unei ,emei )n perioada cuprin$# )ntre momentul )n care acea$ta a noti,icat $tarea $a de "ra iditate
9.

i )nc*eierea concediului $#u de maternitate $au la o a$t,el de dat# )nc8t termenul de prea iz $# e-pire )n cur$ul ace$tei perioade? 3. $# a$i"ure mamelor care )i al#pteaz# copiii pauze $u,iciente )n ace$t $cop? 4. $# re"lementeze munca de noapte a ,emeilor )n$#rcinate1 a ,emeilor care au n#$cut recent $au a celor care )i al#pteaz# copiii? &. $# interzic# an"a2area1 )n munci $ubterane )n mine i )n orice alte munci cu caracter periculo$1 in$alubru $au penibil1 a ,emeilor )n$#rcinate1 a ,emeilor care au n#$cut recent $au a celor care )i al#pteaz# copiii i $# ia m#$uri core$punz#toare pentru prote2area drepturilor ace$tor ,emei )n materie de an"a2are. Potri it art.12 din !E@ nr.96D2443841 pentru $alariatele care $e a,l# )n una dintre $ituaiile pre #zute la art. 2 lit. cG i dG i )i de$,#oar# acti itatea numai )n poziia orto$tatic# $au )n poziia aezat1 an"a2atorii au obli"aia de a le modi,ica locul de munc# re$pecti 1 a$t,el )nc8t $# li $e a$i"ure1 la inter ale re"ulate de timp1 pauze i amena2#ri pentru repau$ )n poziie ez8nd# $au1 re$pecti 1 pentru micare. 5edicul de medicina muncii $tabilete inter alele de timp la care e$te nece$ar# $c*imbarea poziiei de lucru1 perioadele de acti itate1 precum i durata perioadelor pentru repau$ )n poziie ez8nd# $au1 re$pecti 1 pentru micare. 'ac# amena2area condiiilor de munc# iD$au a pro"ramului de lucru nu e$te din punct de edere te*nic iD$au obiecti po$ibil# $au nu poate ,i cerut# din moti e bine )ntemeiate1 an"a2atorul a lua m#$urile nece$are pentru a $c*imba locul de munc# al $alariatei re$pecti e. Con,orm pre ederilor art.13 din !E@ nr.96D24431 )n baza recomand#rii medicului de ,amilie1 $alariata "ra id# care nu poate )ndeplini durata normal# de munc# din moti e de $#n#tate1 a $a $au a ,#tului $#u1 are dreptul la reducerea cu T a duratei normale de munc#1 cu meninerea eniturilor $alariale1 $uportate inte"ral din ,ondul de $alarii al an"a2atorului1 potri it re"lement#rilor le"ale pri ind $i$temul public de pen$ii i alte drepturi de a$i"ur#ri $ociale. > 0alariatele "ra ide1 care a n#$cut recent i care al#pteaz#1 8& nu pot ,i obli"ate de c#tre an"a2ator $# realizeze acti it#i pentru care e aluarea a e ideniat ri$cul de e-punere la a"eni $au condiii de munc# "rele. > 7n"a2atorii au obli"aia de a acorda $alariatelor "ra ide di$pen$# pentru con$ultaii prenatale )n limita a ma-imum 16 ore pe lun#1 )n condiiile pre #zute la art. 2 lit. ,G186 )n cazul )n care in e$ti"aiile $e pot e,ectua numai )n timpul pro"ramului de lucru1 ,#r# diminuarea drepturilor $alariale.
84 8&

!E@ nr.96D2443 pri ind protecia maternit#ii la locurile de munc#1 publicat# )n 5.!,.nr..&4D2..14.2443. 7rt.2 din !E@ nr.96D2443. 8 $alariata "ra id# e$te ,emeia care anun# )n $cri$ an"a2atorul a$upra $t#rii $ale ,iziolo"ice de "ra iditate i ane-eaz# un document medical eliberat de medicul de ,amilie $au de medicul $peciali$t care $# )i ate$te acea$t# $tare? 8 $alariata care a n#$cut recent e$te ,emeia care i>a reluat acti itatea dup# e,ectuarea concediului de l#uzie i $olicit# an"a2atorului )n $cri$ m#$urile de protecie pre #zute de le"e1 ane-8nd un document medical eliberat de medicul de ,amilie1 dar nu mai t8rziu de 6 luni de la data la care a n#$cut? 8 $alariata care al#pteaz# e$te ,emeia care1 la reluarea acti it#ii dup# e,ectuarea concediului de l#uzie1 )i al#pteaz# copilul i anun# an"a2atorul )n $cri$ cu pri ire la )nceputul i $,8ritul prezumat al perioadei de al#ptare1 ane-8nd documente medicale eliberate de medicul de ,amilie )n ace$t $en$. 86 di$pen$a pentru con$ultaii prenatale reprezint# un num#r de ore libere pl#tite $alariatei de c#tre an"a2ator1 pe durata pro"ramului normal de lucru1 pentru e,ectuarea con$ultaiilor i e-amenelor prenatale pe baza recomand#rii medicului de ,amilie $au a medicului $peciali$t. 98

> 7n"a2atorii $unt obli"ai $# acorde $alariatelor care al#pteaz#1 )n cur$ul pro"ramului de lucru1 dou# pauze pentru al#ptare de c8te o or# ,iecare1 p8n# la )mplinirea 8r$tei de un an a copilului. 3n ace$te pauze $e include i timpul nece$ar depla$#rii du$>)ntor$ de la locul )n care $e "#$ete copilul. :a cererea mamei1 pauzele pentru al#ptare or ,i )nlocuite cu reducerea duratei normale a timpului $#u de munc# cu dou# ore zilnic. Pauzele i reducerea duratei normale a timpului de munc#1 acordate pentru al#ptare1 $e includ )n timpul de munc# i nu diminueaz# eniturile $alariale i $unt $uportate inte"ral din ,ondul de $alarii al an"a2atorului. 3n cazul )n care an"a2atorul a$i"ur# )n cadrul unit#ii )nc#peri $peciale pentru al#ptat1 ace$tea or )ndeplini condiiile de i"ien# core$punz#toare normelor $anitare )n i"oare. Pentru a$i"urarea $ecurit#ii i $#n#t#ii )n munc# a $alariatelor "ra ide iD$au mame1 l#uze $au care al#pteaz#1 re"ulamentele interne ale unit#ilor trebuie $# conin# m#$uri pri ind i"iena1 protecia $#n#t#ii i $ecuritatea )n munc# a ace$tora1 )n con,ormitate cu pre ederile prezentei ordonane de ur"en# i ale celorlalte acte normati e )n i"oare. > 0alariatele nu pot ,i obli"ate $# de$,#oare munc# de noapte. 3n cazul )n care $#n#tatea $alariatelor menionate e$te a,ectat# de munca de noapte1 an"a2atorul e$te obli"at ca1 pe baza $olicit#rii $cri$e a $alariatei1 $# o tran$,ere la un loc de munc# de zi1 cu meninerea $alariului de baz# brut lunar. 0olicitarea $alariatei $e )n$oete de un document medical care menioneaz# perioada )n care $#n#tatea ace$teia e$te a,ectat# de munca de noapte. 3n cazul )n care1 din moti e 2u$ti,icate )n mod obiecti 1 tran$,erul nu e$te po$ibil1 $alariata a bene,icia de concediul i indemnizaia de ri$c maternal > 0alariatele nu pot de$,#ura munc# )n condiii cu caracter in$alubru $au "reu de $uportat. 3n cazul )n care o $alariat# care de$,#oar# )n mod curent munc# cu caracter in$alubru $au "reu de $uportat1 an"a2atorul are obli"aia ca1 pe baza $olicit#rii $cri$e a $alariatei1 $# o tran$,ere la un alt loc de munc#1 cu meninerea $alariului de baz# brut lunar. B./. Mu%)a =% ti,pul %op$ii 0e con$ider# munc# )n timpul nopii aceea care $e pre$teaz# )n inter alul cuprin$ )ntre orele 22.44 > 6.44. 'urata normal# a muncii de noapte nu a dep#i 8 ore )ntr>o perioad# de 24 de ore. 7n"a2atorul care1 )n mod ,rec ent1 utilizeaz# munca de noapte e$te obli"at $# in,ormeze de$pre acea$ta in$pectoratul teritorial de munc#. 0alariatul de noapte reprezint#1 dup# caz; aG $alariatul care e,ectueaz# munc# de noapte cel puin 3 ore din timpul $#u zilnic de lucru? bG $alariatul care e,ectueaz# munc# de noapte )n proporie de cel puin 34L din timpul $#u lunar de lucru. 'urata normal# a timpului de lucru1 pentru $alariatul de noapte1 nu a dep#i o medie de 8 ore pe zi1 calculat# pe o perioad# de re,erin# de ma-imum 3
99

luni calendari$tice1 cu re$pectarea pre ederilor le"ale cu pri ire la repau$ul $#pt#m8nal. 'urata normal# a timpului de lucru pentru $alariaii de noapte a c#ror acti itate $e de$,#oar# )n condiii $peciale $au deo$ebite de munc# nu a dep#i 8 ore pe parcur$ul oric#rei perioade de 24 de ore dec8t )n cazul )n care ma2orarea ace$tei durate e$te pre #zut# )n contractul colecti de munc# aplicabil i numai )n $ituaia )n care o a$t,el de pre edere nu contra ine unor pre ederi e-pre$e $tabilite )n contractul colecti de munc# )nc*eiat la ni el $uperior. 3n acea$t# $ituaie an"a2atorul e$te obli"at $# acorde perioade de repau$ compen$atorii ec*i alente $au compen$are )n bani a orelor de noapte lucrate pe$te durata de 8 ore. :e"ea nr.263D2414 de,inete locurile de munc#8.; > locuri de munc# )n condiii deo$ebite > locurile de munc# unde "radul de e-punere la ,actorii de ri$c pro,e$ional $au la condiiile $peci,ice unor cate"orii de $er icii publice1 pe toat# durata timpului normal de munc#1 poate conduce )n timp la )mboln# iri pro,e$ionale1 la comportamente ri$cante )n acti itate1 cu con$ecine a$upra $ecurit#ii i $#n#t#ii )n munc# a a$i"urailor? > locuri de munc# )n condiii $peciale > locurile de munc# unde "radul de e-punere la ,actorii de ri$c pro,e$ional $au la condiiile $peci,ice unor cate"orii de $er icii publice1 pe durata a cel puin &4L din timpul normal de munc#1 poate conduce )n timp la )mboln# iri pro,e$ionale1 la comportamente ri$cante )n acti itate1 cu con$ecine "ra e a$upra $ecurit#ii i $#n#t#ii )n munc# a a$i"urailor? > locuri de munc# )n alte condiii > locurile de munc# i acti it#i din domeniul ap#r#rii naionale1 ordinii publice i $i"uranei naionale care implic# pericol permanent de #t#mare corporal# "ra #1 in aliditate1 mutilare1 $uprimare a ieii ori de pierdere a libert#ii > capti itate1 terori$m1 r#piri1 lu#ri ca o$tatici ori alte a$emenea $ituaii > i pentru care nu $e pot lua m#$uri de pre enire $au de protecie. Potri it art.126 din Codul muncii1 $alariaii de noapte bene,iciaz#; aG ,ie de pro"ram de lucru redu$ cu o or# ,a# de durata normal# a zilei de munc#1 pentru zilele )n care e,ectueaz# cel puin 3 ore de munc# de noapte1 ,#r# ca acea$ta $# duc# la $c#derea $alariului de baz#? bG ,ie de un $por pentru munca pre$tat# )n timpul nopii de 2&L din $alariul de baz#1 dac# timpul a$t,el lucrat reprezint# cel puin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. Potri it art.12. din Codul muncii1 $alariaii care urmeaz# $# de$,#oare munc# de noapte )n condiiile art. 12& alin. F2G $unt $upui unui e-amen medical "ratuit )nainte de )nceperea acti it#ii i1 dup# aceea1 periodic. Condiiile de e,ectuare a e-amenului medical i periodicitatea ace$tuia $e $tabile$c prin re"ulament aprobat prin ordin comun al mini$trului muncii1 ,amiliei i proteciei $ociale i al mini$trului $#n#t#ii. 0alariaii care de$,#oar# munc# de noapte i au probleme de $#n#tate recuno$cute ca a 8nd le"#tur# cu acea$ta or ,i trecui la o munc# de zi pentru care $unt api.
8.

:e"ea nr.263D2414 pri ind $i$temul unitar de pen$ii publice1 publicat# )n 5.!,.nr.8&2D24.12.2414. 144

(inerii care nu au )mplinit 8r$ta de 18 ani nu pot pre$ta munc# de noapte. /emeile "ra ide1 l#uzele i cele care al#pteaz# nu pot ,i obli"ate $# pre$teze munc# de noapte. B.4. Mu%)a 2upli,&%ta+. 5unca pre$tat# )n a,ara duratei normale a timpului de munc# $#pt#m8nal e$te con$iderat# munc# $uplimentar#. 5unca $uplimentar# nu poate ,i e,ectuat# ,#r# acordul $alariatului1 cu e-cepia cazului de ,or# ma2or# $au pentru alte lucr#ri ur"ente de$tinate pre enirii producerii unor accidente $au )nl#tur#rii con$ecinelor unui accident Fart.124 din Codul munciiG. :a $olicitarea an"a2atorului $alariaii pot e,ectua munc# $uplimentar#1 cu re$pectarea pre ederilor art.111 $au art.1121 dup# caz.88 %,ectuarea muncii $uplimentare pe$te limita $tabilit#1 e$te interzi$#1 cu e-cepia cazului de ,or# ma2or# $au pentru alte lucr#ri ur"ente de$tinate pre enirii producerii unor accidente ori )nl#tur#rii con$ecinelor unui accident. Potri it art.122 din Codul muncii1 munca $uplimentar# $e compen$eaz# prin ore libere pl#tite )n urm#toarele 64 de zile calendari$tice dup# e,ectuarea ace$teia. 3n ace$te condiii $alariatul bene,iciaz# de $alariul core$punz#tor pentru orele pre$tate pe$te pro"ramul normal de lucru. 3n perioadele de reducere a acti it#ii an"a2atorul are po$ibilitatea de a acorda zile libere pl#tite din care pot ,i compen$ate orele $uplimentare ce or ,i pre$tate )n urm#toarele 12 luni. 3n cazul )n care compen$area prin ore libere pl#tite nu e$te po$ibil# )n termenul de 64 de zile )n luna urm#toare1 munca $uplimentar# a ,i pl#tit# $alariatului prin ad#u"area unui $por la $alariu core$punz#tor duratei ace$teia. 0porul pentru munc# $uplimentar#1 $e $tabilete prin ne"ociere1 )n cadrul contractului colecti de munc# $au1 dup# caz1 al contractului indi idual de munc#1 i nu poate ,i mai mic de .&L din $alariul de baz#. (inerii )n 8r$t# de p8n# la 18 ani nu pot pre$ta munc# $uplimentar#. Potri it art.264 lit.* din Codul muncii1 nere$pectarea di$poziiilor pri ind munca $uplimentar# con$tituie contra enie i $e $ancioneaz# cu amend# de la 1 &44 lei la 3444 lei. B.;. Ti,pul *& o*i>%. (impul de odi*n# e$te alc#tuit din repau$uri periodice i concediile. Perioada de repau$ reprezint# orice perioad# care nu e$te timp de munc#.
88

7rt.111 din Codul muncii (impul de munc# reprezint# orice perioad# )n care $alariatul pre$teaz# munca1 $e a,l# la di$poziia an"a2atorului i )ndeplinete $arcinile i atribuiile $ale1 con,orm pre ederilor contractului indi idual de munc#1 contractului colecti de munc# aplicabil iD$au ale le"i$laiei )n i"oare. 7rt.112 Pentru $alariaii an"a2ai cu norm# )ntrea"# durata normal# a timpului de munc# e$te de 8 ore pe zi i de 44 de ore pe $#pt#m8n#. 3n cazul tinerilor )n 8r$t# de p8n# la 18 ani durata timpului de munc# e$te de 6 ore pe zi i de 34 de ore pe $#pt#m8n#. 141

A. Rep'u+ur$ e per$(&$#e3 P'u/' &e !'+* .$ rep'u+u /$ "$#. 3n cazurile )n care durata zilnic# a timpului de munc# e$te mai mare de 6 ore1 $alariaii au dreptul la pauz# de ma$#1 )n condiiile $tabilite prin contractul colecti de munc# aplicabil $au prin re"ulamentul intern > art.134 alin.F1G Codul muncii. (inerii )n 8r$t# de p8n# la 18 ani bene,iciaz# de o pauz# de ma$# de cel puin 34 de minute1 )n cazul )n care durata zilnic# a timpului de munc# e$te mai mare de 4 ore i 2um#tate. Pauzele1 cu e-cepia di$poziiilor contrare din contractul colecti de munc# aplicabil i din re"ulamentul intern1 nu $e or include )n durata zilnic# normat# a timpului de munc#. :a in$tituiile publice1 unit#ile bu"etare i re"iile autonome cu $peci,ic deo$ebit1 )n cur$ul pro"ramului de lucru $e poate acorda1 cu con$ultarea reprezentanilor $alariailor o pauza de ma$# de cel mult 1D2 or#1 care nu $e include )n durata timpului de munc#. Inter alul dintre dou# zile de lucru e$te de cel puin 12 ore con$ecuti e1 cuprin$e )ntre $,8ritul pro"ramului de lucru dintr>o zi i )nceputul pro"ramului de lucru din ziua urm#toare. 7ce$t inter al poate ,i mai mic la $c*imbarea turelor1 dar ace$ta nu poate ,i mai mic de 8 ore. 5unca )n $c*imburi reprezint# orice mod de or"anizare a pro"ramului de lucru1 potri it c#ruia $alariaii $e $ucced unul pe altul la acelai po$t de munc#1 potri it unui anumit pro"ram1 inclu$i pro"ram rotati 1 i care poate ,i de tip continuu $au di$continuu1 implic8nd pentru $alariat nece$itatea realiz#rii unei acti it#i )n inter ale orare di,erite )n raport cu o perioad# zilnic# $au $#pt#m8nal#1 $tabilit# prin contractul indi idual de munc#. 0alariat )n $c*imburi reprezint# orice $alariat al c#rui pro"ram de lucru $e )n$crie )n cadrul pro"ramului de munc# )n $c*imburi. Rep'u+u +*pt*!7"' > $e acord# )n dou# zile con$ecuti e1 de re"ul#1 $8mb#ta i duminica. 3n cazul )n care repau$ul )n zilele de $8mb#t# i duminic# ar pre2udicia intere$ul public $au de$,#urarea normal# a acti it#ii1 repau$ul $#pt#m8nal poate ,i acordat i )n alte zile $tabilite prin contractul colecti de munc# aplicabil $au prin re"ulamentul intern. 7colo unde acti itatea e$te ne)ntrerupt#1 $peci,icul $er iciului impun8nd de$,#urarea muncii i )n zilele de $8mb#t# i duminic#1 $e pot $tabili alte zile din $#pt#m8n# ca zile de repau$ $#pt#m8nal1 $tabilite )n contractul colecti de munc# $au )n re"ulamentul intern al unit#ii. 3n acea$t# $ituaie1 $alariaii or bene,icia de un $por de $alariu $tabilit prin contractul colecti de munc# $au1 dup# caz1 prin contractul indi idual de munc#. 3n $ituaii de e-cepie zilele de repau$ $#pt#m8nal $unt acordate cumulat1 dup# o perioad# de acti itate continu# ce nu poate dep#i 14 zile calendari$tice1 cu autorizarea in$pectoratului teritorial de munc# i cu acordul $indicatului $au1 dup# caz1 al reprezentanilor $alariailor. 0alariaii al c#ror repau$ $#pt#m8nal $e acord# cumulat au dreptul la dublul compen$aiilor cu enite.
142

3n cazul unor lucr#rii ur"ente1 a c#ror e-ecutare imediat# e$te nece$ar# pentru or"anizarea unor m#$uri de $al are a per$oanelor $au bunurilor an"a2atorului1 pentru e itarea unor accidente iminente $au pentru )nl#turarea e,ectelor pe care ace$te accidente le>au produ$ a$upra materialelor1 in$talaiilor $au cl#dirilor unit#ii1 repau$ul $#pt#m8nal poate ,i $u$pendat pentru per$onalul nece$ar )n ederea e-ecut#rii ace$tor lucr#rii. 0alariaii al c#ror repau$ $#pt#m8nal a ,o$t $u$pendat1 au dreptul la dublul compen$aiilor cu enite. S*r%*t(r$ e e1' e. Potri it art.139 din Codul muncii1 $unt con$iderate zile de $#rb#toare i1 ca atare1 nu $e lucreaz#; > 1 i 2 ianuarie1 anul nou? > prima i a doua zi de Pati? > 1 mai1 Uiua Internaional# a muncii? > 3 i 4 iunie1 prima i a doua zi de 6u$alii? > 1& au"u$t. 7dormirea 5aicii 'omnului? > 34 noiembrie. 0,8ntul 7ndrei?89 > 1 'ecembrie1 Uiua naional# a 6om8niei? > 2& i 26 decembrie1 prima i a dou# zi de Cr#ciun? > 2 zile pentru ,iecare dintre cele trei $#rb#tori reli"ioa$e anuale1 declarate a$t,el de cultele reli"ioa$e le"ale1 altele dec8t cele cretine1 pentru per$oanele aparin8nd ace$tora. 7cordarea zilelor libere $e ,ace de c#tre an"a2ator. 7ce$te pre ederi nu $e aplic# )n locurile de munc# )n care acti itatea nu poate ,i )ntrerupt# datorit# proce$ului de producie $au $peci,icului acti it#ii. @u ernul $tabilete prin *ot#r8re un pro"ram de lucru adec at pentru unit#ile $anitare i pentru alimentaie public#1 pentru acea$t# perioad#1 care e$te obli"atorie. 0alariailor a,lai )n ace$te $ituaii1 li $e a$i"ur# compen$area cu timp liber core$punz#tor )n urm#toarele 34 de zile. 'ac# din moti e 2u$ti,icate nu $e acord# zile libere1 $alariaii bene,iciaz#1 pentru munca pre$tat# )n zilele de $#rb#toare le"al#1 de un $por la $alariul de baz# ce nu poate ,i mai mic de 144L. Prin contractul colecti de munc# $e pot $tabili i alte zile libere. ". Co%)&*iil&6 C("#e&$u &e (&$="* Principiul ,undamental )n materie e$te acela con,orm c#ruia durata e,ecti # a concediului de odi*n#1 $e $tabilete prin ne"ociere1 e$te pre #zut# )n contractul indi idual de munc# i $e acord# proporional cu acti itatea pre$tat# )ntr>un an calendari$tic. 'reptul la concediu de odi*n# anual pl#tit e$te "arantat tuturor $alariailor. 'reptul la concediu de odi*n# nu poate ,orma obiectul reunei ce$iuni1 renun#ri $au limit#ri > art.144 din Codul muncii. 'urat# minim# a concediului anual de odi*n# pl#tit e$te de 24 zile lucr#toare.
89

:e"ea nr. 14.D2412 publicat# )n 5onitorul !,icial nr. &49 din 24 iulie 2412 143

'urata e,ecti # a concediului de odi*n# anual $e $tabilete prin contractul indi idual de munc#1 cu re$pectarea le"ii i a contractelor colecti e aplicabile i $e acord# proporional cu acti itatea pre$tat# )ntr>un an calendari$tic. 0#rb#torile le"ale )n care nu $e lucreaz#1 precum i zilele libere pl#tite $tabilite prin contractul colecti de munc#1 nu $unt inclu$e )n durata concediului de odi*n# anual. Concediul de odi*n# $e e,ectueaz# )n ,iecare an cu e-cepia cazurilor pre #zute e-pre$ de le"e $au )n cazurile pre #zute )n contractul colecti de munc#1 c8nd e,ectuarea concediului de odi*n# e$te permi$# )n anul urm#tor. 7n"a2atorul e$te obli"at $# acorde concediul de odi*n#1 p8n# la $,8ritul anului urm#tor1 tuturor $alariailor care nu au e,ectuat inte"ral concediul de odi*n# la care a eau dreptul )ntr>un an calendari$tic. Concediul de odi*n# nee,ectuat poate ,i compen$at )n bani numai )n cazul )ncet#rii contractului indi idual de munc#94. %,ectuarea concediului de odi*n# $e realizeaz# )n baza unei pro"ram#ri colecti e $au indi iduale $tabilite de an"a2ator cu con$ultarea $indicatului $au1 dup# caz1 a reprezentanilor $alariailor1 pentru pro"ram#rile colecti e1 ori cu con$ultarea $alariatului1 pentru pro"ram#rile indi iduale. Pro"ramarea $e ,ace p8n# la $,8ritul anului calendari$tic pentru anul urm#tor. Prin pro"ram#rile colecti e $e pot $tabili perioade de concediu care nu pot ,i mai mici de 3 luni pe cate"orii de per$onal $au locuri de munc#. Prin pro"ramare indi idual# $e poate $tabili data e,ectu#rii concediului $au1 dup# caz1 perioada )n care $alariatul are dreptul de a e,ectua concediul1 perioad# care nu poate ,i mai mare de 3 luni. 3n cadrul perioadelor de concediu $tabilite $alariatul poate $olicita e,ectuarea concediului cu cel puin 64 de zile anterioare e,ectu#rii ace$tuia. 3n cazul )n care pro"ramarea concediilor $e ,ace ,racionat1 an"a2atorul e$te obli"at $# $tabilea$c# pro"ramarea a$t,el )nc8t ,iecare $alariat $# e,ectueze )ntr>un an calendari$tic cel puin 14 zile lucr#toare de concediu ne)ntrerupt. 7$t,el c# an"a2atorul poate re,uza $olicitarea $alariatului de a e,ectua o perioad# ne)ntrerupt# de concediu de odi*n# mai mic# de 14 zile1 ,#r# a a ea moti e temeinice. 0alariatul e$te obli"at $# e,ectueze )n natur# concediul de odi*n# )n perioada )n care a ,o$t pro"ramat1 cu e-cepia $ituaiilor e-pre$ pre #zute de le"e $au atunci c8nd1 din moti e obiecti e1 concediul nu poate ,i e,ectuat. Potri it art.1&4 din Codul muncii1 pentru perioada concediului de odi*n# $alariatul bene,iciaz# de o $"&e!"$/',$e &e #("#e&$u1 care nu poate ,i mai mic# dec8t $alariul de baz#1 indemnizaiile i $porurile cu caracter permanent cu enite pentru perioada re$pecti #1 pre #zute )n contractul indi idual de munc#. Indemnizaia de concediu de odi*n# reprezint# media zilnic# a drepturilor $alariale din ultimele 3 luni anterioare celei )n care e$te e,ectuat concediul1 multiplicat# cu num#rul de zile de concediu.
94

!.@.nr.29D199& pri ind plata drepturilor cu enite $alariailor din admini$traia public#1 alte unit#ii bu"etare i din re"iile autonome cu $peci,ic deo$ebit1 pentru concediul de odi*n# nee,ectuat1 a ,o$t publicat# )n 5.!,.nr.244D34.48.199&1 aprobat# prin :e"ea nr.133D199& publicat# )n 5.!,.nr.341D29.12.199&. 144

Indemnizaia de concediu de odi*n# $e pl#tete cu cel puin & zile )naintea plec#rii )n concediu. Concediul de odi*n# poate ,i )ntrerupt1 la cererea $alariatului1 pentru moti e obiecti e. 7n"a2atorul poate rec*ema $alariatul din concediul de odi*n# )n caz de ,or# ma2or# $au pentru intere$e ur"ente care impun prezena $alariatului la locul de munc#. 3n ace$t caz an"a2atorul are obli"aia de a $uporta toate c*eltuielile $alariatului i ale ,amiliei $ale1 nece$are )n ederea re enirii la locul de munc#1 precum i e entualele pre2udicii $u,erite de ace$ta ca urmare a )ntreruperii concediului de odi*n#. 3n cazul unor e-e"$!e"te 0'!$ $' e &e(+e%$te1 $alariaii au dreptul la zile libere pl#tite1 care nu $e includ )n durata concediului de odi*n#. % enimentele ,amiliale deo$ebite i num#rul zilelor libere pl#tite $unt $tabilite prin le"e1 prin contractul colecti de munc# aplicabil $au prin re"ulamentul intern. Pentru tinerii )n 8r$t# de 18 ani1 durata concediului de odi*n# e$te de 24 de zile lucr#toare. :a $tabilirea duratei concediului de odi*n# $e ia )n con$iderare 8r$ta pe care aceti tineri au a ut>o la data de 1 ianuarie din anul calendari$tic re$pecti . 0alariaii care )mpline$c prin cumul1 pe l8n"# ,uncia de baz#1 cu o norm# )ntrea"#1 o alt# ,uncie1 au dreptul la concediu de odi*n# pl#tit numai de la unitatea )n care au ,uncia de baz#. Enitatea )n care $alariaii cumuleaz#1 le acord#1 la cerere1 un concediu ,#r# plat# pentru zilele de concediu de odi*n# primite de la cealalt# unitate. 0alariaii )ncadrai cu 2um#tate de norm# la dou# unit#i au dreptul la concediu de odi*n# la ambele unit#i1 proporional cu timpul lucrat. 'ac# ,raciunile de norm#1 la unit#i di,erite1 dep#e$c o norm# )ntrea"#1 $alariaii ce cumuleaz# ,unciile )i ale" unit#ile de la care bene,iciaz# de concediu de odi*n#1 a$t,el )nc8t drepturile cu enite1 potri it ace$tuia $# nu dep#ea$c# pe cele cu enite $alariailor )ncadrai cu norm# )ntrea"#. Pentru $alariaii care $e )ncadreaz# )n munc# )n timpul anului1 durata concediului de odi*n# $e $tabilete proporional cu perioada lucrat# de la )ncadrare p8n# la $,8ritul anului calendari$tic re$pecti 1 )n raport cu ec*imea total# )n munc# > art.4 alin.F2G1 M.@. nr.2&4D199291. 'e a$emenea1 $alariaii care au lip$it de la $er iciu )ntre"ul an calendari$tic1 ,iind )n concediu medical $au )n concediu ,#r# plat# nu au dreptul la concediu de odi*n# pentru acel an > art.&1 alin.F1G1 M@ nr.2&4D1992. %,ectuarea concediului de odi*n# $e realizeaz# )n baza unor pro"ram#ri colecti e $au indi iduale $tabilite de an"a2ator cu con$ultarea $indicatului $au a reprezentailor $alariailor dup# caz1 pentru pro"ram#rile colecti e1 ori cu con$ultarea $alariatului1 pentru pro"ram#rile indi iduale.
91

M.@.nr.2&4D1992 pri ind concediul de odi*n# i alte concedii ale $alariailor din admini$traia public#1 din re"iile autonome cu $peci,ic deo$ebit i din unit#ile bu"etare1 a ,o$t republicat# )n 5.!,.nr.118D13.46.199&1 modi,icat# prin !.@.nr.29D199& publicat# )n 5.!,.nr244D34.48.199& aprobat# prin :e"ea nr.133D199& publicat# )n 5.!,.nr.341D29.12.199& i !.E.@.nr.123D2443 publicat# )n 5.!,.nr.919D22.12.2443. 14&

3n cazul )n care pro"ramarea concediilor $e ,ace ,racionat1 an"a2atorul e$te obli"at $# $tabilea$c# pro"ramarea a$t,el )nc8t ,iecare $alariat $# e,ectueze )ntr>un an calendari$tic cel puin 1& zile lucr#toare de concediu ne)ntrerupt. 3n ace$t $en$1 M.@. nr.2&4D1992 acord# $alariailor din admini$traia public#1 din re"iile autonome cu $peci,ic deo$ebit i din unit#ile bu"etare1 dreptul la zile de concediu pl#tite )n cazul unor e enimente ,amiliale deo$ebite1 dup# cum urmeaz#; aG c#$#toria $alariatului > & zile? bG naterea $au c#$#toria unui copil > 3 zile? cG dece$ul $oului $au al unei rude de p8n# la "r.II. a $alariatului > 3 zile? C("#e&$u &e (&$="* +up $!e"t'r. Concediul de odi*n# $uplimentar reprezint# un adao$ la concediul de odi*n# de baz#1 $tabilit potri it le"ii i contractelor colecti e1 a 8ndu>$e )n edere 8r$ta1 $tarea de $#n#tate a $alariatului i a condiiilor de munc# )n care lucreaz#. Potri it art. 14. din Codul muncii1 bene,iciaz# de un concediu de odi*n# $uplimentar de cel puin 3 zile lucratoare; aG $alariaii care lucreaz# )n condiii "rele1 periculoa$e $au #t#m#toare? bG ne #z#torii i alte per$oane cu *andicap? cG tinerii )n 8r$t# de p8n# la 18 ani. Num#rul de zile lucr#toare a,erent concediului de odi*n# $uplimentar pentru cate"oriile de $alariai menionate $e $tabilete prin contractul colecti de munc# aplicabil i a ,i de cel puin 3 zile lucr#toare. 3n cazul )n care1 acelai $alariat $e )ncadreaz# )n dou# $ituaii pentru care le"ea pre ede concediu de odi*n# $uplimentar1 cuantumul ace$tuia a reprezenta cel puin $uma minimelor pre #zute de le"e pentru ,iecare dintre $ituaii. %-emplu; pentru un t8n#r cu 8r$ta de p8n# la 18 ani i care $u,er# i de un *andicap1 bene,iciaz# de un concediu de odi*n# $uplimentar de cel puin 6 zile1 adic# 3S3 V 6 zile. Concediul de odi*n# $uplimentar nu $e acord# proporional cu timpul e,ecti lucrat ci ace$ta $e acord# pentru $alariatul care $e a,l# )n ace$te $ituaii pe care le>am menionat1 indi,erent dac# ace$te condiii $>au $c*imbat )n timpul anului1 )ntruc8t protecia muncii i $ecuritatea per$oanei nu $e limiteaz# la durata c8t a lucrat )n condiii deo$ebite $au dac# a dob8ndit *andicapul )n timpul anului c8nd contractul indi idual de munc# era )n e-ecutare. C("#e&$u 0*r* p 't* Pentru rezol area unor $ituaii per$onale $alariaii au dreptul la concedii ,#r# plat#. 'urat# concediului ,#r# plata $e $tabilete prin re"ulamentul intern $au contractul colecti de munc# aplicabil > art.1&3 din Codul muncii. Cei care lucreaz# )n $i$temul admini$traiei publice1 )n re"iile autonome cu $peci,ic deo$ebit $au )n unit#ile bu"etare pot bene,icia1 con,orm M.@. nr.2&4D19921 de concediu ,#r# plat# a c#ror durat# )n$umat# nu poate dep#i 94 zile lucr#toare anual )n $ituaia $u$inerii e-amenelor de bacalaureat1 admitere
146

)n ##m8nt uni er$itar1 e-amenelor uni er$itare1 admitere la doctorat1 a e-amenelor de doctorat $au pentru prezentarea la concur$ )n ederea ocup#rii unui po$t )n alt# unitate. Concedii ,#r# plat#1 ,#r# limit# de 94 zile lucr#toare anual1 pot ,i acordate $alariailor pentru )n"ri2irea copilului bolna )n 8r$t# de p8n# la 3 ani $au pentru e,ectuarea unui tratament medical )n $tr#in#tate pe durata recomandat# de medic ori pentru )n$oirea $oului F$oieiG ori unei rude apropiate )n timpul c8t acetia $e a,l# )n tratament )n $tr#in#tate. Concedii ,#r# plat# pot ,i acordate i pentru intere$e per$onale1 altele dec8t cele menionate )n actul normati . C("#e&$u pe"tru 0(r!'re pr(0e+$("' * Potri it art.14 din Carta $ocial# %uropean#192 )n ederea e-ercit#rii e,ecti e a dreptului la ,ormare pro,e$ional#1 p#rile $e an"a2eaz#; 1. $# a$i"ure $au $# ,a orizeze1 )n ,uncie de nece$it#i1 ,ormarea te*nic# i pro,e$ional# a tuturor per$oanelor1 inclu$i a celor *andicapate1 )n con$ultare cu or"anizaiile pro,e$ionale ale lucr#torilor i patronilor1 i $# acorde mi2loacele care $# permit# acce$ul la )n ##m8ntul te*nic $uperior i la )n ##m8ntul uni er$itar numai )n con,ormitate cu criteriul aptitudinii indi iduale? 2. $# a$i"ure $au $# ,a orizeze un $i$tem de ucenicie i alte $i$teme de ,ormare a tinerilor la locurile de munc# 3. $# a$i"ure $au $# ,a orizeze1 )n ,uncie de nece$it#i; aG m#$uri core$punz#toare i uor acce$ibile1 )n ederea ,orm#rii lucr#torilor aduli? bG m#$uri $peciale )n ederea recali,ic#rii pro,e$ionale a lucr#torilor aduli1 nece$are ca urmare a e oluiei te*nice $au a unei noi orient#ri a pieei muncii? 4. $# a$i"ure $au $# ,a orizeze1 )n ,uncie de nece$it#i1 m#$uri $peciale de recali,icare i de reinte"rare a omerilor de lun"# durat# &. $# )ncura2eze deplina utilizare a mi2loacelor pre #zute prin m#$uri core$punz#toare1 cum ar ,i; aG reducerea $au de$,iinarea tuturor ta-elor i c*eltuielilor? bG acordarea unei a$i$tene ,inanciare )n cazurile adec ate? cG includerea )n pro"ramul normal de lucru a timpului con$acrat cur$urilor $uplimentare de ,ormare1 urmate de un lucr#tor pe durata an"a2#rii1 la cererea patronului $#u? dG "arantarea1 printr>un control core$punz#tor1 )n con$ultare cu or"anizaiile pro,e$ionale ale lucr#torilor i patronilor1 a e,icienei $i$temului de ucenicie i a oric#rui alt $i$tem de ,ormare pentru tinerii lucr#tori i1 la modul "eneral1 a unei protecii adec ate a tinerilor lucr#tori. Codul muncii acord# o atenie deo$ebit# a$i"ur#rii po$ibilit#ii $alariailor de a accede la pro"rame de ,ormare pro,e$ional#. 7$t,el art.1&4 acord# ace$tora dreptul $# bene,icieze1 la cerere1 de concedii pentru ,ormarea pro,e$ional#. Concediile pentru ,ormare pro,e$ional# $e pot acord# cu $au ,#r# plat#.
92

:e"ea nr..4D1999 pentru rati,icarea Cartei $ociale %uropene1 adoptat# la 0tra$bour" la 3 mai 19961 publicat# )n 5.!,.nr.193D44.4&.1999. 14.

Concediile ,#r# plat# pentru ,ormare pro,e$ional# $e acord# la $olicitarea $alariatului1 pentru o perioada de ,ormare pro,e$ional# pe care $alariatul o urmeaz# din iniiati a $a. 7n"a2atorul poate re$pin"e $olicitarea $alariatului numai cu acordul $indicatului reprezentati $au1 dup# caz1 acordul reprezentanilor $alariailor i numai dac# ab$ena $alariatului ar pre2udicia "ra de$,#urarea acti it#ii > art.1&& din Codul muncii. 7n"a2atorul poate re,uza concediul ,#r# plat# $olicitat1 2u$ti,ic8nd e entualul pre2udiciul ce $>ar produce unit#ii din lip$a ace$tui $alariat. 6e,uzul nu poate ,i e-ercitat abuzi 1 deoarece $alariatul are dreptul1 )n caz contrar1 $# $e adre$eze in$tanei de 2udecat# )n ederea obinerii de de$p#"ubiri de la an"a2ator )n temeiul art.2&3 din Codul muncii.93 Cererea de concediu ,#r# plat# pentru ,ormare pro,e$ional# trebuie depu$# cu cel puin o lun# )nainte de e,ectuarea ace$tui $ta"iu de pre"#tire pro,e$ional#. %,ectuarea concediului ,#r# plat# pentru ,ormare pro,e$ional# $e poate realiza i ,racionat )n cur$ul unui an calendari$tic1 pentru $u$inerea e-amenelor de ab$ol ire a unor ,orme de )n ##m8nt $au pentru $u$inerea e-amenelor de promo are )n anul urm#tor )n cadrul in$tituiilor de )n ##m8nt $uperior1 cu re$pectarea condiiilor menionate mai $u$. Pre ederile art.1&. din codul muncii $tipuleaz# c#1 )n cazul )n care an"a2atorul nu i>a re$pectat obli"aia de a a$i"ura pe c*eltuiala $a participarea unui $alariat la ,ormare pro,e$ional# )n condiiile pre #zute de le"e1 $alariatul are dreptul la un concediu pentru ,ormare pro,e$ional#1 pl#tit de an"a2ator1 de p8n# la 14 zile lucr#toare $au de p8n# la 84 de ore. 3n $ituaia pre #zut# mai $u$1 indemnizaia de concediu a ,i $tabilit# con,orm art.1&4 din Codul muncii.94 Perioada )n care $alariatul bene,iciaz# de concediul pl#tit1 $e $tabilete de comun acord cu an"a2atorul. Cererea de concediu pl#tit pentru ,ormare pro,e$ional# a ,i )naintat# an"a2atorului cu cel puin o lun# )nainte de )nceperea pre"#tirii. 'urata concediului pentru ,ormare pro,e$ional# nu poate ,i dedu$# din durata concediului de odi*n# anual i e$te a$imilat# unei perioade de munc# e,ecti # )n ceea ce pri ete drepturile cu enite $alariatului1 altele dec8t $alariul.
93

7rt.2&3 din Codul muncii 7n"a2atorul e$te obli"at1 )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii ci ile contractuale1 $# )l de$p#"ubea$c# pe $alariat )n $ituaia )n care ace$ta a $u,erit un pre2udiciu material $au moral din culpa an"a2atorului )n timpul )ndeplinirii obli"aiilor de $er iciu $au )n le"#tur# cu $er iciul. 3n cazul )n care an"a2atorul re,uz# $# )l de$p#"ubea$c# pe $alariat1 ace$ta $e poate adre$a cu pl8n"ere in$tanelor 2udec#toreti competente. 7n"a2atorul care a pl#tit de$p#"ubirea )i a recupera $uma a,erent# de la $alariatul ino at de producerea pa"ubei. 94 7rt.1&4 Pentru perioada concediului de odi*n# $alariatul bene,iciaz# de o indemnizaie de concediu1 care nu poate ,i mai mic# dec8t $alariul de baz#1 indemnizaiile i $porurile cu caracter permanent cu enite pentru perioada re$pecti #1 pre #zute )n contractul indi idual de munc#. Indemnizaia de concediu de odi*n# reprezint# media zilnic# a drepturilor $alariale pre #zute la alin. F1G din ultimele 3 luni anterioare celei )n care e$te e,ectuat concediul1 multiplicat# cu num#rul de zile de concediu. Indemnizaia de concediu de odi*n# $e pl#tete de c#tre an"a2ator cu cel puin & zile lucr#toare )nainte de plecarea )n concediu. 148

Co%)&*iil& 'i i%*&,%i3a$iil& p&%t+u p+&4&%i+&a =,(ol%.4i+ilo+ 'i +&)up&+a+&a )apa)it.$ii *& ,u%). Potri it art.18 din !E@ nr.1&8D244&1 )n $copul pre enirii )mboln# irilor i recuper#rii capacit#ii de munc#1 a$i"uraii pot bene,icia de; aG indemnizaie pentru reducerea timpului de munc#? bG concediu i indemnizaie pentru carantin#? cG tratament balnear1 )n con,ormitate cu pro"ramul indi idual de recuperare. Indemnizaiile pre #zute la lit. aG $i bG $e $uport# inte"ral din bu"etul /ondului naional unic de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate. Co$turile tratamentului balnear1 precum i cele ale aciunilor de recuperare a capacit#ii de munc#1 pre #zute la lit. cG1 $e $uport# din bu"etul /ondului naional unic de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate )n condiiile pre #zute de Contractul>cadru pri ind condiiile acord#rii a$i$tenei medicale )n cadrul $i$temului de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate i de normele metodolo"ice de aplicare a ace$tuia. Indemnizaia pentru reducerea timpului de munc# cu o p#trime din durata normal# $e acord# a$i"urailor care1 din moti e de $#n#tate1 nu mai pot realiza durata normal# de munc#.9& Indemnizaia $e acord#1 la propunerea medicului curant1 cu a izul medicului e-pert al a$i"ur#rilor $ociale1 pentru cel mult 94 de zile )n ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu1 )n una $au mai multe etape. Cuantumul brut lunar al indemnizaiei pentru reducerea timpului de munc# e$te e"al cu di,erena dintre baza de calcul i enitul $alarial brut realizat de a$i"urat prin reducerea timpului normal de munc#1 ,#r# a dep#i 2&L din baza de calcul. Concediul i indemnizaia pentru carantin# $e acord# a$i"urailor c#rora li $e interzice continuarea acti it#ii din cauza unei boli conta"ioa$e1 pe durata $tabilit# prin certi,icatul eliberat de direcia de $#n#tate public#. Cuantumul brut lunar al indemnizaiei pentru carantin# reprezint# .&L din baza de calcul.96 7$i"uraii a,lai )n incapacitate temporar# de munc# pe o perioada mai mare de 94 de zile con$ecuti e bene,iciaz# de tratament balnear i de recuperare a capacit#ii de munc#1 pe baza biletului de trimitere1 )n condiiile pre #zute )n Contractul>cadru pri ind condiiile acord#rii a$i$tenei medicale )n cadrul $i$temului de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate.
9&

7rt.1 din !E@ nr.1&8D244& Per$oanele a$i"urate pentru concedii i indemnizaii de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate )n $i$temul de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate1 denumite )n continuare a$i"urai1 au dreptul1 )n condiiile prezentei ordonane de ur"en#1 pe perioada )n care au domiciliul $au reedina pe teritoriul 6om8niei1 la concedii medicale i indemnizaii de a$i"ur#ri $ociale de $#n#tate1 dac#; 7. de$,#oar# acti it#i pe baza de contract indi idual de munc# $au )n baza raportului de $er iciu1 precum i orice alte acti it#i dependente? ". de$,#oar# acti it#i )n ,uncii electi e $au $unt numite )n cadrul autorit#ii e-ecuti e1 le"i$lati e ori 2udec#toreti1 pe durata mandatului1 precum i membrii cooperatori dintr>o or"anizaie a cooperaiei meteu"#reti1 ale c#ror drepturi i obli"aii $unt a$imilate1 )n condiiile prezentei le"i1 cu ale per$oanelor pre #zute la lit. 7? 96 Baza de calcul a indemnizatiilor pre azute la art. 2 $e determina ca medie a eniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care $e con$tituie $ta"iul de cotizare1 p8na la limita a 12 $alarii minime brute pe tara lunar1 pe baza carora $e calculeaza contributia pentru concedii $i indemnizatii. 149

(ratamentul balnear i de recuperare a capacit#ii de munc# $e de$,#oar# )n con,ormitate cu pre ederile pro"ramului indi idual de recuperare )ntocmit de medicul $peciali$t1 cu aprobarea medicului e-pert al a$i"ur#rilor $ociale1 )n ,uncie de natura1 $tadiul $i pro"no$ticul bolii1 $tructurat pe etape. 3n ,uncie de tipul a,eciunii i de natura tratamentului1 durata tratamentului balnear e$te de 1&>21 de zile i $e $tabilete de medicul curant. Pro"ramul indi idual de recuperare e$te obli"atoriu i $e realizeaz# )n unit#i $anitare $pecializate a,late )n relaie contractual# cu ca$ele de a$i"ur#ri de $#n#tate. 'up# ,iecare etap# pre #zut# )n pro"ramul indi idual de recuperare1 a$i"uraii $unt $upui ree-amin#rii medicale1 )n ,uncie de rezultatele ace$teia1 medicul e-pert al a$i"ur#rilor $ociale poate propune medicului curant actualizarea pro"ramului indi idual de recuperare $au1 dup# caz1 recomand# reluarea acti it#ii pro,e$ionale ori propune pen$ionarea de in aliditate. Plata indemnizaiilor nu $e cu ine pe perioadele )n care a$i"uratul1 din moti e imputabile lui1 nu )i )ndeplinete obli"aia de a urma i de a re$pecta pro"ramul indi idual de recuperare. Controlul recomand#rilor medicului $peciali$t i al pro"ramului indi idual de recuperare1 precum i re$pectarea ace$tora de c#tre a$i"urat $e realizeaz# de c#tre or"anele $pecializate din $tructura CN701 re$pecti ca$ele de a$i"ur#ri de $#n#tate.

iar pentru $alariaii din admini$traia public#1 din re"iile autonome cu $peci,ic deo$ebit i bu"etare1 de Mot#r8rea @u ernului nr.2&4D1992 pri ind concediul de odi*n# i alte concedii ale $alariailor din admini$traia public#1 din re"iile autonome cu $peci,ic deo$ebit i din unit#ile bu"etare.9.

CAPITOLUL III. SALARIGAREA

9.

M@ nr.2&4D1992 pri ind concediul de odi*n# i alte concedii ale $alariailor din admini$traia public#1 din re"iile autonome cu $peci,ic deo$ebit i din unit#ile bu"etare1 publicat# )n 5.!,.nr.118D13.46.199&. 114

0alariul reprezint# contrapre$taia muncii depu$# de $alariat )n baza contractului indi idual de munc#. %l e$te unul dintre elementele e$eniale ale contractului indi idual de munc#. Pentru munca pre$tat#1 ,iecare $alariat are dreptul la un $alariu e-primat )n bani. 0alariul e$te nu numai o contrapartid# la munca $alariatului1 dar totodat# i o crean# alimentar#1 ca enit e$enial i unic al marii ma2orit#i a $alariailor1 pentru care el e$te mi2locul de $ubzi$ten# pentru ei i ,amilia lor < de aici rezult# i caracterul $#u $ocial. Pe de alt# parte1 $alariul apare totodat# ca ,iind un element al co$tului de producie. 0alariul reprezint# o important# component# a ,ondului de con$um1 el repartiz8ndu>$e $alariailor i membrilor lor de ,amilie1 pe urm#toarele c#i; > $alariul )n bani1 con enit la )nc*eierea contractului de munc# cuprinde > $alariul de baz#1 indemnizaiile1 adao$urile i $porurile > el $e pl#tete )naintea oric#ror obli"aii b#neti ale an"a2atorilor i nu poate ,i urm#rit $au reinut dec8t )n cazurile i )n condiiile pre #zute de le"e? >$alariul $ocial1 de care bene,iciaz# $alariaii i membrii lor de ,amilie din ,ondurile de$tinate c*eltuielilor $ociale; )n ##m8ntul de toate "radele1 ocrotirea $#n#t#ii1 pen$ii1 a$i"ur#ri $ociale1 a2utoare ,amiliale1 trimiteri la tratament balnear i odi*n#1 )ntreinerea creelor i "r#dinielor1 c*eltuieli cultural $porti e i altele. 0alariile $e pl#te$c )naintea oric#ror alte obli"aii b#neti ale an"a2atorilor. Carta $ocial# %uropean# re"lementeaz# )n art.41 Dreptu ' ( +' 'r$/'re e#=$t'%$ *2 a$t,el1 )n ederea a$i"ur#rii e-ercit#rii e,ecti e a dreptului la o $alarizare ec*itabil#1 p#rile $e an"a2eaz#; 1. $# recunoa$c# dreptul lucr#torilor la o $alarizare $u,icient#1 care $# le a$i"ure ace$tora1 precum i ,amiliilor lor un ni el de trai decent? 2. $# recunoa$c# dreptul lucr#torilor la o rat# ma2orat# a $alariz#rii pentru orele $uplimentare de munc#1 cu e-cepia unor cazuri $peciale? 3. $# recunoa$c# dreptul lucr#torilor i al lucr#toarelor la $alarizare e"al# pentru munc# de aloare e"al# 4. $# recunoa$c# dreptul tuturor lucr#torilor la o perioad# de prea iz1 )n ederea )ncet#rii an"a2#rii? &. $# nu autorizeze reinerile din $alarii dec8t )n condiiile i )n limitele pre$cri$e de le"i$laia $au de re"lementarea naional# ori ,i-ate prin con enii colecti e $au prin $entine de arbitra2. %-ercitarea ace$tor drepturi trebuie $# ,ie a$i"urat# ,ie prin intermediul con eniilor colecti e )nc*eiate )n mod liber1 ,ie prin metodele le"ale de ,i-are a $alariilor1 ,ie prin orice alt# modalitate adec at# condiiilor naionale. C.1. R&0l&,&%ta+&a 2ala+i3.+ii =% *+&ptul i%t&+% Codul muncii re"lementeaz# in$tituia $alariz#rii )n cuprin$ul (itlului I+. Con,orm pre ederilor art.1&9 alin.F2G din Codul muncii1 pentru munca pre$tat# )n baza contractului indi idual de munc#1 ,iecare $alariat are dreptul la un $alariu e-primat )n bani.
111

0alariul1 care cuprinde $alariul de baz#1 indemnizaiile1 $porurile1 precum i alte adao$uri1 $e $tabilete pentru ,iecare $alariat )n raport cu cali,icarea1 importana1 comple-itatea lucr#rilor ce re in po$tului )n care e$te )ncadrat1 cu pre"#tirea i competena pro,e$ional#. C.2. Mo*ul *& 2ta(ili+& 'i *& plat. a 2ala+iilo+ Potri it art.162 din Codul muncii1 ni elurile $alariale minime $e $tabile$c prin contractele colecti e de munc# aplicabile. 0alariul indi idual $e $tabilete prin ne"ocieri indi iduale )ntre an"a2ator i $alariat. 0i$temul de $alarizare a per$onalului din autorit#ile i in$tituiile publice ,inanate inte"ral $au )n ma2oritate de la bu"etul de $tat1 bu"etul a$i"ur#rilor $ociale de $tat1 bu"etele locale i bu"etele ,ondurilor $peciale $e $tabilete prin le"e1 cu con$ultarea or"anizaiilor $indicale reprezentati e. :a $tabilirea i acordarea $alariului1 e$te interzi$# orice di$criminare pe criterii de $e-1 8r$t#1 *andicap1 ori"ine $ocial#1 $ituaie ,amilial#1 apartenena la o etnie1 culoare1 ra$# $au popor1 orientare $e-ual#1 opiuni politice $au con in"eri reli"ioa$e1 apartenen# $au acti itate $indical#. 3n practic# $e $tabile$c $alarii minime )n urma ne"ocierilor colecti e dar ace$tea $unt mai mari dec8t ni elul $alariului minim brut pe ar# $tabilit prin M@. 0alariul $e pl#tete )n bani cel puin o dat# pe lun#1 la data $tabilit# )n contractul indi idual de munc#1 )n contractul colecti de munc# $au )n re"ulamentul intern dup# caz. Plata )n natur# a unei p#ri din $alariu1 e$te po$ibil# numai dac# e$te pre #zut# e-pre$ )n contractul colecti $au indi idual de munc#1 dup# caz. Plata $alariului $e poate e,ectua prin irament )ntr>un cont bancar.98 0alariul e$te con,idenial1 an"a2atorul a 8nd obli"aia de a lua m#$urile nece$are pentru a$i"urarea con,idenialit#ii. 3n $copul promo #rii intere$elor i ap#r#rii drepturilor $alariailor1 con,idenialitatea $alariilor nu poate ,i opu$# $indicatelor $au1 dup# caz1 reprezentanilor $alariailor1 )n $trict# le"#tur# cu intere$ele ace$tora i )n relaia lor direct# cu an"a2atorul. 3n baza art.1661 alin.F4G din Codul muncii orice )nt8rziere ne2u$ti,icat# la plata $alariului $au neplata ace$tuia poate determina obli"area an"a2atorului la plata de daune intere$e pentru repararea pre2udiciului produ$ $alariatului. 'reptul la aciune cu pri ire la drepturile $alariale1 precum i cu pri ire la daunele rezultate din nee-ecutarea )n tot $au )n parte a obli"aiilor pri ind plata $alariilor1 $e pre$crie )n termen de 3 ani de la data la care drepturile re$pecti e erau datorate > art.1.1 alin.F1G1 Codul muncii.
98

'ecizia Curii Con$tituionale nr.8&9D2449 prin care a ,o$t declarate necon$tituionale art.&>8 din !E@ nr.149D244. prin care an"a2atorii erau obli"ai ca plata $alariilor $# $e ,ac# prin intermediul cardurilor. 7dmite e-cepia de necon$tituionalitate ridicat# direct de 7 ocatul Poporului i con$tat# c# pre ederile art.&>8 din !rdonana de ur"en# a @u ernului nr.149D244. pri ind aprobarea unor m#$uri )n domeniul ,inanelor publice $unt necon$tituionale )n m#$ura )n care din ace$tea $e )nele"e c# plata drepturilor $alariale prin card e$te obli"atorie . 112

(ermenul de pre$cripie e$te )ntrerupt )n cazul )n care inter ine o recunoatere din partea debitorului cu pri ire la drepturile $alariale $au deri 8nd din plata $alariului. 3n ederea "arant#rii dreptului la $alariu1 art.261 din Codului muncii pre ede c# nee-ecutarea unei *ot#r8ri 2udec#toreti de,initi e pri ind plata $alariilor1 )n termen de 1& zile calculate de la data cererii de e-ecutare adre$ate unit#ii #("+t$tu$e $"0r'#,$u"e i $e pedep$ete cu )nc*i$oare de la 3 luni la 6 luni $au cu amend#. 0alariul $e pl#tete direct titularului $au per$oanei )mputernicite de ace$ta. 3n caz de dece$ al $alariatului1 drepturile $alariale datorate p8n# la data dece$ului $unt pl#tite1 )n ordine1 $oului $upra ieuitor1 copiilor ma2ori ai de,unctului $au p#rinilor ace$tuia. 'ac# nu e-i$t# nici una dintre ace$te cate"orii de per$oane1 drepturile $alariale $unt pl#tite altor motenitori1 )n condiiile dreptului comun. Plata $alariului $e do edete prin $emnarea $tatelor de plat#1 precum i prin orice alte documente 2u$ti,icati e care demon$treaz# e,ectuarea pl#ii c#tre $alariatul )ndrept#it. 0tatele de plat#1 precum i celelalte documente 2u$ti,icati e $e p#$treaz# i $e ar*i eaz# de c#tre an"a2ator )n aceleai condiii i termene ca )n cazul actelor contabile1 con,orm le"ii. 0alariul nu poate ,i urm#rit $au reinut dec8t )n cazurile i condiiile pre #zute de le"e. Potri it art.1691 alin.F2G din Codul muncii1 reinerile cu titlu de daune cauzate an"a2atorului1 per$oan# 2uridic# $au ,izic#1 nu pot ,i e-ecutate dec8t dac# datoria $alariatului e$te $cadent#1 lic*id# i e-i"ibil# i a ,o$t con$tatat# ca atare printr>o *ot#r8re 2udec#torea$c# de,initi # i ire ocabil#. Potri it art. 169 alin. F4G din Codul muncii1 reinerile din $alariu cumulate nu pot dep#i )n ,iecare lun# 2um#tate din $alariul net. Codul de procedur# ci il#1 care completeaz# Codul muncii1 detaliaz# ace$t a$pect. Con,orm art. 449 alin. F1G Cod procedur# ci il#1 $alariile i alte enituri periodice realizate din munc#1 pen$iile acordate )n cadrul a$i"ur#rilor $ociale1 precum i alte $ume ce $e pl#te$c periodic debitorului i $unt de$tinate a$i"ur#rii mi2loacelor de e-i$ten# ale ace$tuia pot ,i urm#rite; aG p8n# la 1D2 din enitul lunar net1 pentru $umele datorate cu titlu de obli"aie de )ntreinere $au de alocaie pentru copii? bG p8n# la 1D3 din enitul lunar net1 pentru orice alte datorii. Prin urmare1 )n cazul pluralit#ii de creditori1 a ,i re$pectat# urm#toarea ordine; aG obli"aiile de )ntreinere1 con,orm art.&13>&34 din Codul Ci il? bG contribuiile i impozitele datorate c#tre $tat? cG daunele cauzate propriet#ii publice prin ,apte ilicite? dG acoperirea altor datorii. 6einerile din $alariu1 cumulate1 nu pot dep#i )n ,iecare lun#1 2um#tate din $alariul net.
113

7cceptarea ,#r# rezer e a unei p#ri din drepturile $alariale $au $emnarea actelor de plat# )n a$t,el de $ituaii nu poate a ea $emni,icaia unei renun#ri din partea $alariatului la drepturile $alariale ce i $e cu in )n inte"ralitatea lor1 potri it di$poziiilor le"ale $au contractuale. C./. #o%*ul *& 0a+a%ta+& p&%t+u plata )+&a%$&lo+ 2ala+ial&. Creanele $alariale reprezint# drepturile $alariale i alte drepturi b#neti datorate i nepl#tite $alariatului1 care au ,o$t $tabilite )n contractul indi idual de munc# iD$au )n contractul colecti de munc#1 i anume99; aG $alariile re$tante? bG compen$aiile b#neti re$tante1 datorate de an"a2atori pentru concediul de odi*n# nee,ectuat de $alariai1 dar numai pentru ma-imum un an de munc#? cG pl#ile compen$atorii re$tante1 )n cuantumul $tabilit )n contractul colecti de munc# iD$au )n contractul indi idual de munc#1 )n cazul )ncet#rii raporturilor de munc#? dG compen$aiile re$tante pe care an"a2atorii au obli"aia de a le pl#ti1 potri it contractului colecti de munc# iD$au contractului indi idual de munc#1 )n cazul accidentelor de munc# $au al bolilor pro,e$ionale? eG indemnizaiile re$tante1 pe care an"a2atorii au obli"aia1 potri it le"ii1 de a le pl#ti pe durata )ntreruperii temporare a acti it#ii. 'e a$emenea1 din /ondul de "arantare $e a$i"ur# plata creanelor $alariale ce rezult# din contractele indi iduale de munc# i din contractele colecti e de munc# )nc*eiate de $alariai cu an"a2atorii )mpotri a c#rora au ,o$t pronunate *ot#r8ri 2udec#toreti de,initi e de de$c*idere a procedurii in$ol enei i ,a# de care a ,o$t di$pu$# m#$ura ridic#rii totale $au pariale a dreptului de admini$trare1 denumii an"a2atori )n $tare de in$ol en#. 7n"a2atorii au obli"aia de a pl#ti lunar o contribuie la ace$t ,ond. 7adar1 potri it art.1.2 din Codul muncii1 con$tituirea i utilizarea ,ondului de "arantare pentru plata creanelor $alariale $unt re"lementate prin le"e $pecial#1 acea$ta ,iind :e"ea nr. 244D2446 pentru modi,icarea i completarea unor acte normati e din domeniul proteciei $ociale. 3n plan european1 actul normati de baz# e$te 'irecti a 2448D94DC%% a Parlamentului %uropean i a Con$iliului din 22 octombrie 2448 C.4. P+ot&)$ia *+&ptu+ilo+ 2ala+ia$ilo+ =% )a3ul t+a%21&+ului =%t+&p+i%*&+ii7 al u%it.$ii 2au al u%o+ p.+$i al& a)&2t&ia. Codul muncii pre ede la articolele 1.3 > 1.4 c# $alariaii bene,iciaz# de protecia drepturilor )n cazul )n care $e produce un tran$,er al )ntreprinderii1 al unit#ii $au a unor p#ri ale ace$teia c#tre un alt an"a2ator. 'repturile i obli"aiile cedentului1 care decur" dintr>un contract $au raport de munc# e-i$tent la data tran$,erului1 or ,i tran$,erate inte"ral ce$ionarului.
99

:e"ea nr. 244D24461 le"e ce tran$pune 'irecti a Con$iliului nr. 84D98.DC%% pri ind apropierea le"i$laiilor $tatelor membre re,eritoare la protecia $alariailor in cazul in$ol abilit#ii an"a2atorului1 cu modi,ic#rile adu$e prin 'irecti a Parlamentului %uropean $i a Con$iliului nr. 2442D.4DC%1 modi,icat# prin !E@ nr.91D244.. 114

'up# data tran$,erului1 cedentul a continua $# ,ie r#$punz#tor )n pri ina obli"aiilor iz or8te din raporturile de munc# $tabilite )nainte de data tran$,erului i nee-ecutarea la termen. 'e a$emenea1 tran$,erul )ntreprinderii1 al unit#ii $au al unei p#ri ale ace$teia nu poate con$titui moti de concediere indi idual# $au colecti # a $alariailor de c#tre cedent $au ce$ionar. (otodat#1 cedentul i ce$ionarul au obli"aia de a in,orma concret i de a con$ulta $indicatele $au1 dup# caz1 reprezentanii $alariailor cu pri ire la implicaiile 2uridice1 economice i $ociale a$upra $alariailor decur"8nd din tran$,erul dreptului de proprietate. C.;. Sala+iul *& (a3. ,i%i, (+ut p& $a+. 0a+a%tat =% plat. Con,orm pre ederilor art.164 din Codul muncii1 $alariul de baz# minim brut pe ar# "arantat )n plat#1 core$punz#tor pro"ramului normal de munc#1 $e $tabilete prin *ot#r8re a @u ernului1 dup# con$ultarea $indicatului i patronatelor. 7$t,el1 @u ernul a $tabilit aloarea $alariului de baz# minim brut pe ar# "arantat )n plat# la .44 lei lunar1 )ncep8nd cu 1 ianuarie 2412.144 3n cazul )n care pro"ramul normal de munc# e$te1 mai mic de 8 ore zilnic1 $alariul de baz# minim brut orar $e calculeaz# prin raportarea $alariului de baz# minim brut pe ar# la num#rul mediu de ore lunar potri it pro"ramului le"al de lucru aprobat. 7n"a2atorul care an"a2eaz# per$onal $alariat cu pro"ram complet $au pro"ram parial nu pot ne"ocia i $tabili $alarii de baz# prin contractul indi idual de munc# $ub $alariul de baz# minim brut orar pe ar#. 7n"a2atorul e$te obli"at $# "aranteze )n plat# un $alariu brut lunar cel puin e"al cu $alariul de baz# minim brut pe ar#. 7ce$te di$poziii $e aplic# i )n cazul )n care $alariatul e$te prezent la lucru1 )n cadrul pro"ramului1 dar nu poate $# )i de$,#oare acti itatea din moti e neimputabile ace$tuia1 cu e-cepia "re ei. 0alariul de baz# minim brut pe ar# "arantat )n plat# e$te adu$ la cunotin# $alariailor prin "ri2a an"a2atorului. Pentru $alariaii c#rora an"a2atorul1 con,orm contractului colecti $au indi idual de munc#1 le a$i"ur# *ran#1 cazare $au alte ,acilit#i1 $uma )n bani cu enit# pentru munca pre$tat# nu poate ,i mai mic# dec8t $alariul minim brut pe ar# pre #zut de le"e. C.A. Ti)>&t&l& *& ,a2.

144

M@ nr.122&D2411 publicat# )n 5.!,.nr.922D2..12.2411. Con,orm c#reia1 )ncep8nd cu data de 1 ianuarie 24121 $alariul de baza minim brut pe ar# "arantat )n plat# $e $tabilete la .44 lei lunar1 pentru un pro"ram complet de lucru de 1691333 ore in medie pe luna )n anul 24121 reprezent8nd 4113 leiDor#. 11&

3n completarea drepturilor $alariale a ,o$t adoptat# :e"ea nr.142D1998 141 pri ind acordarea tic*etelor de ma$#1 ale c#rei Norme de aplicare au ,o$t $tabilite prin Mot#r8rea @u ernului nr.&D1999142. 3n baza ace$tei le"i1 an"a2atorul trebuie $# di$tribuie $alariailor tic*ete de ma$# lunar1 )n ultima decad# a ,iec#rei luni1 pentru luna urm#toare. (ic*etul de ma$# reprezint# $uma de bani ce poate ,i utilizat# de $alariat pentru ac*itarea me$ei $au ac*iziionarea de produ$e alimentare1 $um# $cutit# de plata impozitului pe enitul $ub ,orm# de $alariu1 i deductibil# la calculul impozitului pe pro,it datorat de an"a2ator1 p8n# la o limit# inde-at# $eme$trial. Companiile care au datorii re$tante c#tre bu"etul de $tat nu pot acorda tic*ete de ma$# $alariailor. 0alariatul poate utiliza1 lunar1 un num#r de tic*ete cel mult e"al cu num#rul de zile )n care e$te prezent la lucru )n unitate. 'ac# $alariatul pre$teaz# acti itate $uplimentar )n zilele de repau$ $#pt#m8nal nu poate primi mai multe tic*ete de ma$# dec8t num#rul zilelor lucr#toare din luna pentru care $e ,ace di$tribuirea1 iar $alaritului nu i $e acorda tic*ete de ma$# )n zilele )n care bene,iciaz# de timp liber )n compen$area orelor $uplimentare. (ic*etele pot ,i utilizate numai pentru ac*itarea me$ei $au pentru ac*iziionarea de produ$e alimentare. 3ntr>o zi $alariatul poate utiliza ma-imum dou# tic*ete de ma$#. (ic*etele de ma$# pot ,i utilizate )n unit#i de alimentaie public#1 cantine>re$taurant1 bu,ete1 cu care unit#ile emitente au contractat pre$tarea $er iciilor re$pecti e.

141

:e"ea nr.142D1998 pri ind acordarea tic*etelor de ma$#1 a ,o$t publicat# )n 5.!,.nr.264D19981 modi,icat# prin :e"ea nr.36D1999 pri ind bu"etul de $tat pe anul 19991 modi,icat# prin :e"ea nr..6D2444 pri ind bu"etul de $tat pe anul 24441 !rdin nr. 9&9D2411 > pentru $tabilirea alorii nominale inde-ate a unui tic*et de ma$# pentru $eme$trul I al anului 24111 11 ,ebruarie 2411 5onitorul !,icial 111D2411 142 M.@.nr.&D1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a :e"ii nr.142D19981 a ,o$t publicat# )n 5.!,.nr.26D2&.41.1999. 116

CAPITOLUL I!. RSPUNDEREA <URIDIC D.1. R.2pu%*&+&a 2ala+ia$ilo+ :e"i$laia muncii obli"# $alariaii la re$pectarea ordinii i di$ciplinei la locul de munc#. Prin )nc*eierea contractului de munc# $alariatul urmeaz# a $e $upune di$ciplinei impu$e la locul $#u de munc#1 ,iind $tabilit# a$t,el o $ubordonare $peci,ic# )ntre an"a2at i an"a2atorul $#u. 'i$ciplina muncii1 in$tituie $peci,ic# dreptului muncii e$te de,init# ca ,iind ordinea nece$ar# e-ecut#rii raportului de munc#1 de re"ul# )n cadrul unui colecti determinat1 ce rezult# din re$pectarea de c#tre cei ce compun colecti ul a unor re"uli de conduit# obli"atorii pentru de$,#urarea e,icient# a proce$ului muncii. 7ctele normati e care re"lementeaz# )n prezent acea$t# in$tituie pot ,i cla$i,icate )n; > iz oare comune; Codul muncii F(itlul KI1 Capitolul IIG? > iz oare $peci,ice; $tatutele pro,e$ionale Fpri ind per$onalul didactic1 per$onalul medical etc.G1 $tatutele di$ciplinare Fpri ind per$onalul din unit#ile de tran$porturi1 per$onalul din unit#ile de pot# i telecomunicaii1 per$onalul din a iaia ci il#1 etc.G. 'e a$emenea1 prin contractele colecti e de munc#1 an"a2atorii i reprezentanii $alariailor pot $tabili de comun acord re"uli pentru a$i"urarea di$ciplinei muncii )n unit#ile lor. 7ce$te re"uli or ,i detaliate )n 6e"ulamentul intern al unit#ii. Re1u '!e"tu $"ter" 6e"ulamentul intern $e )ntocmete de c#tre an"a2ator1 cu con$ultarea $indicatului $au a reprezentanilor $alariailor1 dup# caz. Codul muncii in$tituie1 prin art.2421 obli"ati itatea )ntocmirii de c#tre an"a2ator a unui 6e"ulament intern1 cu con$ultarea $indicatelor reprezentati e $au al reprezentanilor $alariailor care trebuie $# cuprind#1 al#turi de alte di$poziii obli"atorii1 i urm#toarele di$poziii; aG re"uli pri ind protecia1 i"iena i $ecuritatea )n munc# )n cadrul unit#ii? bG re"uli pri ind re$pectarea principiului nedi$crimin#rii i al )nl#tur#rii oric#rei ,orme de )nc#lcare a demnit#ii? cG drepturile i obli"aiile an"a2atorului i ale $alariailor? dG procedura de $oluionare a cererilor $au reclamaiilor indi iduale ale $alariailor? eG re"uli concrete pri ind di$ciplina muncii )n unitate? ,G abaterile di$ciplinare i $anciunile aplicabile? "G re"uli re,eritoare la procedura di$ciplinar#? *G modalit#ile de aplicare a altor di$poziii le"ale $au contractuale $peci,ice?
11.

iG criteriile i procedurile de e aluare pro,e$ional# a $alariailor. Criteriile i procedurile de e aluare pro,e$ional# a $alariailor $e aduc la cunotina $alariailor prin a,iarea re"ulamentului intern i prin contractul indi idual de munc#1 potri it art.1. alin.3 lit.e. Preciz#m c# abaterile di$ciplinare1 ca de alt,el i $anciunile aplicabile trebuie cuprin$e1 con,orm art. 242 lit. ,G abaterile di$ciplinare i $anciunile aplicabile1 din Codul muncii )n re"ulamentul intern. 0unt i unele abateri di$ciplinare la care le"ea $e re,er# e-pre$ cum ar ,i cele le"ate )nc#lcarea demnit#ii per$onale a an"a2ailor prin crearea de medii de"radante1 de intimidare1 de o$tilitate1 de umilire $au o,en$atoare1 prin aciuni de di$criminare aa cum $unt ele de,inite prin le"e1 pentru care trebuie $tabilite $anciuni core$punz#toare1 )n con,ormitate cu art. 12 din :e"ea nr. 242D2442 pri ind e"alitatea de an$e )ntre ,emei i b#rbai.143 7lte ,aptele concrete ar putea ,i catalo"ate ca abateri di$ciplinare; )nt8rzierile $au ab$enele de la pro"ram1 con$umul de b#uturi alcoolice )n timpul pro"ramului $au prezentarea la $er iciu $ub in,luena alcoolului1 ,umatul )n locurile nepermi$e1 nere$pectarea re"ulilor pri ind $#n#tatea i $ecuritatea )n munc#1 in$ubordonarea etc. 7n"a2atorul a putea cali,ica1 prin re"ulament1 unele abateri ca ,iind "ra e1 i c*iar a putea pre$tabili prin re"ulamentul intern o anumit# $anciune di$ciplinar# pentru o anumit# abatere di$ciplinar#144. 3n$# dac# abaterile di$ciplinare $e pre$tabile$c de c#tre an"a2ator i $e cuprind )n 6e"ulamentul intern1 nu la ,el $tau lucrurile )n cazul $anciunilor di$ciplinare. 7n"a2atorul nu poate aplica o alt# $anciune di$ciplinar# )n a,ara celor pre #zute de art.248 alin.1 din Codul muncii14& i nici nu poate )n$crie )n re"ulamentul intern alte a$emenea $anciuni. En alt re"im $ancionator $e poate $tabili doar prin $tatute pro,e$ionale aprobate prin le"e $pecial#1 con,orm art. 248 alin. F2G din Codul munci. 6e"ulamentul intern $e aduce la cunotina $alariailor prin "ri2a conduc#torului unit#ii i )i produce e,ectele ,a# de $alariai din momentul )ncunotin#rii ace$tora. !bli"aia de in,ormare a $alariailor cu pri ire la coninutul re"ulamentului intern trebuie )ndeplinit# de an"a2ator.
143 144

:e"ea nr.242D2442 pri ind e"alitatea de an$e )ntre ,emei i b#rbai1 republicat# )n 5.!,.nr.1&4D41.43.244.. Ion (raian Qte,#ne$cu > 5reptul muncii, %ditura =olter$CluWer1 Bucureti1 244.. 14& 7rt.248 din Codul muncii 0anciunile di$ciplinare pe care le poate aplica an"a2atorul )n cazul )n care $alariatul $# 8rete o abatere di$ciplinar# $unt; aG a erti$mentul $cri$? bG retro"radarea din ,uncie1 cu acordarea $alariului core$punz#tor ,unciei )n care $>a di$pu$ retro"radarea1 pentru o durat# ce nu poate dep#i 64 de zile? cG reducerea $alariului de baz# pe o durat# de 1>3 luni cu &>14 L? dG reducerea $alariului de baz# iD$au1 dup# caz1 i a indemnizaiei de conducere pe o perioad# de 1>3 luni cu &>14 L? eG de$,acerea di$ciplinar# a contractului indi idual de munc#. 2G 3n cazul )n care1 prin $tatute pro,e$ionale aprobate prin le"e $pecial#1 $e $tabilete un alt re"im $ancionator1 a ,i aplicat ace$ta. 118

5odul concret de in,ormare a ,iec#rui $alariat cu pri ire la coninutul re"ulamentului intern $e $tabilete prin contractul colecti de munc# aplicabil $au1 dup# caz1 prin coninutul re"ulamentului intern. 6e"ulamentul intern $e a,ieaz# la $ediul an"a2atorului. !rice modi,icare ce inter ine )n coninutul re"ulamentului intern e$te $upu$# procedurilor de in,ormare. !rice $alariat intere$at poate $e$iza an"a2atorul cu pri ire la di$poziiile re"ulamentului intern1 )n m#$ura )n care ,ace do ada )nc#lc#rii unui drept al $#u. Controlul le"alit#ii di$poziiilor cuprin$e )n re"ulamentul intern e$te de competena in$tanelor 2udec#toreti1 care pot ,i $e$izate )n termen de 34 de zile de la data comunic#rii de c#tre an"a2ator a modului de $oluionare a $e$iz#rii ,ormulate. 3ntocmirea re"ulamentului intern la ni elul ,iec#rui an"a2ator $e realizeaz# )n termen de 64 de zile de la data intr#rii )n i"oare a prezentului cod. Potri it art.12 din :e"ea nr.242D24421 pentru pre enirea i eliminarea oric#ror comportamente1 de,inite drept di$criminare bazat# pe criteriul de $e-1 an"a2atorul are urm#toarele obli"aii;146 aG $# pre ad# )n re"ulamentele interne ale unit#ilor $anciuni di$ciplinare1 )n condiiile pre #zute de le"e1 pentru an"a2aii care )ncalc# demnitatea per$onal# a altor an"a2ai prin crearea de medii de"radante1 de intimidare1 de o$tilitate1 de umilire $au o,en$atoare1 prin aciuni de di$criminare1 de,inite la art. 4 lit. aG>eG i la art. 11? 14. bG $# a$i"ure in,ormarea tuturor an"a2ailor cu pri ire la interzicerea *#ruirii i a *#ruirii $e-uale la locul de munc#1 inclu$i prin a,iarea )n locuri izibile a pre ederilor re"ulamentelor interne ale unit#ilor pentru pre enirea oric#rui act de di$criminare bazat pe criteriul de $e-? cG $# in,ormeze imediat dup# ce a ,o$t $e$izat autorit#ile publice abilitate cu aplicarea i controlul aplic#rii le"i$laiei pri ind e"alitatea de an$e i de tratament )ntre ,emei i b#rbai.
146 14.

:e"ea nr.242D2442 pri ind e"alitatea de an$e )ntre ,emei i b#rbai1 republicat# )n 5.!,.nr.1&4D41.43.244.. 7rt. 4. > (ermenii $i e-pre$iile de mai 2o$1 )n $en$ul prezentei le"i1 au urm#toarele de,iniii; aG prin di$criminare direct# $e )nele"e $ituaia )n care o per$oana e$te tratat# mai puin ,a orabil1 pe criterii de $e-1 dec8t e$te1 a ,o$t $au ar ,i tratat# alt# per$oan# )ntr>o $ituaie comparabil#? bG prin di$criminare indirect# $e )nele"e $ituaia )n care o di$poziie1 un criteriu $au o practic#1 aparent neutr#1 ar deza anta2a )n $pecial per$oanele de un anumit $e- )n raport cu per$oanele de alt $e-1 cu e-cepia cazului )n care acea$ta di$poziie1 ace$t criteriu $au acea$t# practic# e$te 2u$ti,icat# obiecti de un $cop le"itim1 iar mi2loacele de atin"ere a ace$tui $cop $unt core$punz#toare i nece$are? cG prin *#ruire $e )nele"e $ituaia )n care $e mani,e$t# un comportament nedorit1 le"at de $e-ul per$oanei1 a 8nd ca obiect $au ca e,ect lezarea demnit#ii per$oanei )n cauza i crearea unui mediu de intimidare1 o$til1 de"radant1 umilitor $au 2i"nitor? dG prin *#ruire $e-ual# $e )nele"e $ituaia )n care $e mani,e$t# un comportament nedorit cu conotaie $e-ual#1 e-primat ,izic1 erbal $au non erbal1 a 8nd ca obiect $au ca e,ect lezarea demnit#ii unei per$oane i1 )n $pecial1 crearea unui mediu de intimidare1 o$til1 de"radant1 umilitor $au 2i"nitor? eG prin aciuni poziti e $e )nele"e acele aciuni $peciale care $unt )ntreprin$e temporar pentru a accelera realizarea )n ,apt a e"alit#ii de an$e intre ,emei i b#rbai i care nu $unt con$iderate aciuni de di$criminare. 7rt. 11. > Con$tituie di$criminare bazat# pe criteriul de $e- orice comportament nedorit1 de,init drept *#ruire $au *#ruire $e-ual#1 a 8nd ca $cop $au e,ect; aG de a crea la locul de munc# o atmo$,era de intimidare1 de o$tilitate $au de de$cura2are pentru per$oana a,ectat#? bG de a in,luena ne"ati $ituaia per$oanei an"a2ate )n ceea ce pri ete promo area pro,e$ional#1 remuneraia $au eniturile de orice natur# ori acce$ul la ,ormarea i per,ecionarea pro,e$ional#1 )n cazul re,uzului ace$teia de a accepta un comportament nedorit1 ce ine de iaa $e-ual#. 119

D.2. R.2pu%*&+&a *i2)ipli%a+. a 2ala+iatului !bli"aiei $alariatului de a re$pecta di$ciplina muncii )i core$punde dreptul an"a2atorului de a aplica $anciuni di$ciplinare ori de c8te ori con$tat# c# $alariatul a $# 8rit abateri di$ciplinare. /a# de an"a2ator $alariatul r#$punde di$ciplinar1 an"a2atorul a 8nd po$ibilitatea aplic#rii unor $anciuni.148 0ancionarea di$ciplinar# $e de$,#oar# potri it unor re"uli procedurale al c#ror $cop e$te a$i"urarea1 pe de o parte a e,icienei combaterii unor acte i comport#ri d#un#toare proce$ului muncii1 iar pe de alta parte1 "arantarea $tabilirii e-acte a ,aptelor $# 8rite i re$pectarea dreptului la ap#rare al per$oanelor a,late )n acea$t# $ituaie1 e it8ndu>$e a$t,el aplicarea unor $anciuni ile"ale. Cercetarea abaterii di$ciplinare con$tituie prima ,aza a aciunii di$ciplinare. 7cea$ta e$te o prero"ati a a an"a2atorului1 e$te $in"urul )n m#$ura $# con$tate $# 8rirea abaterilor di$ciplinare de c#tre $alariaii $#i i $# aplice c#tre core$punz#toare. Potri it art.44 lit.e din Codul muncii1 an"a2atorul are dreptul $# con$tate $# 8rirea abaterilor di$ciplinare i $# aplice $anciunile core$punz#toare1 potri it le"ii1 contractului colecti de munc# aplicabil i re"ulamentului intern.149 0ub $anciunea nulit#ii ab$olute1 nici o $anciune di$ciplinar# nu a putea ,i di$pu$# mai )nainte de e,ectuarea cercet#rii di$ciplinare prealabile. Potri it art.2&1 din Codul muncii1 $ub $anciunea nulit#ii ab$olute1 nici o m#$ur#1 cu e-cepia celei pre #zute la art. 248 alin. F1G lit. aG a erti$mentul $cri$1 nu poate ,i di$pu$# mai )nainte de e,ectuarea unei cercet#ri di$ciplinare prealabile. 6#$punderea di$ciplinar# $e caracterizeaz# prin urm#toarele tr*+*tur$; > e$te de natur# contractual#. 6#$punderea di$ciplinar# are o natur# contractual#1 )ntemeindu>$e pe e-i$tena unui contract indi idual de munc#. (ipul contractului de munc# nu con,er# particularit#i r#$punderii di$ciplinare? > con$tituie o con$tr8n"ere. 0anciunea di$ciplinar# aplicat# are un caracter moral1 dar obli"atoriu i unul pecuniar deoarece autorul abaterii $u,er# i o diminuare a $alariului? > are caracter e-clu$i per$onal determinat de caracterul Jintuitu persone4 al contractului indi idual de munc#114? > e-ercit# at8t o ,uncie $ancionatoare c8t i una pre enti # i educati #.
148

7rt.39 alin.2 din Codul muncii cuprinde obli"aiile $alariatului 0alariatului )i re in1 )n principal1 urm#toarele obli"aii; aG obli"aia de a realiza norma de munc# $au1 dup# caz1 de a )ndeplini atribuiile ce )i re in con,orm ,iei po$tului? bG obli"aia de a re$pecta di$ciplina muncii? cG obli"aia de a re$pecta pre ederile cuprin$e )n re"ulamentul intern1 )n contractul colecti de munc# aplicabil1 precum i )n contractul indi idual de munc#? dG obli"aia de ,idelitate ,a# de an"a2ator )n e-ecutarea atribuiilor de $er iciu? eG obli"aia de a re$pecta m#$urile de $ecuritate i $#n#tate a muncii )n unitate? ,G obli"aia de a re$pecta $ecretul de $er iciu? "G alte obli"aii pre #zute de le"e $au de contractele colecti e de munc# aplicabile. 149 :e"ea nr.&3D2443 Codul muncii1 republicat )n 5.!,.nr.34&D18.4&.2411. 114 JIntuitu per$onaeI )n con$iderarea unei anumite per$oane1 e-pre$ie latin# care de,inete actele 2uridice la )nc*eierea c#rora elementul determinant l>au con$tituit aptitudinile1 calit#ile $au pre"#tirea pro,e$ional# a unei per$oane1 de e-emplu contractul de munc#1 contractul de )ntreinere1 contractul de editare1 contractul pentru e-ecutarea unei picturi1 a unei $culpturi etc. 'atorit# ace$tei caracteri$tici1 obli"aiile a$umate de c#tre per$oana re$pecti # nu pot ,i )ndeplinite prin reprezentant $i nu $unt tran$mi$ibile. 124

Codul muncii nu de,inete r#$punderea di$ciplinar#. Condiia nece$ar# i $u,icient# pentru declanarea r#$punderii di$ciplinare e$te abaterea di$ciplinar#. 'in coroborarea te-telor le"ale care re"lementeaz# acea$t# ,orm# de r#$pundere rezult# c# r#$punderea di$ciplinar# pre$upune )ntrunirea cumulati # a urm#toarelor condiii; > e-i$tena unor abateri de la obli"aiile de $er iciu ale $alariatului1 inclu$i )nc#lcarea normelor de comportare? > ,apta $alariatului $# ,ie $# 8rit# cu ino #ie? > prin ,apta $a $alariatul $# ,i adu$ atin"ere ordinii nece$are bunei de$,#ur#rii a acti it#ii )n unitate. Natura 2uridic# a r#$punderii di$ciplinare e$te contractual#1 temeiul ace$tei r#$punderi iz or8nd din contractul indi idual de munc#. D.2.1. A(at&+&a *i2)ipli%a+. Potri it art.24. din Codul muncii1 an"a2atorul di$pune de prero"ati a de a aplica1 $anciuni di$ciplinare $alariailor $#i ori de c8te ori con$tat# c# acetia au $# 8rit o abatere di$ciplinar#. 7baterea di$ciplinar# e$te o ,apt# )n le"#tur# cu munca i care con$t# )ntr>o aciune $au inaciune $# 8rit# cu ino #ie de c#tre $alariat1 prin care ace$ta a )nc#lcat normele le"ale1 re"ulamentul intern1 contractul indi idual de munc# $au contratul colecti de munc# aplicabil1 ordinele i di$poziiile conduc#torilor ierar*ici. 0pre deo$ebire de in,raciuni $au contra enii e-pre$ enumerate i indi idualizate )n actele normati e1 Codul muncii $e limiteaz# $# dea de,iniia "eneral# a abaterii di$ciplinare1 acea$ta ,iind o )nc#lcare cu ino #ie a obli"aiilor de $er iciu ale $alariatului. %lementele con$tituti e ale abaterii di$ciplinare $unt; > obiectul abaterii? > latura obiecti #? > $ubiectul abaterii? > latura $ubiecti #? > le"#tura de cauzalitate. !biectul abaterii di$ciplinare1 reprezentat de alorile $ociale )nc#lcate prin $# 8rirea unei a$emenea abateri1 $unt relaiile de munc#1 ordinea i di$ciplina nece$are la locul de munc#1 care printr>o ,apt# a $alariatului au ,o$t )nc#lcate. :atura obiecti # reprezint# ,apta necon,orm# obli"aiilor de $er iciu a$umate prin contractul indi idual de munc#1 $# 8rit# de $alariat1 prin care ace$ta aduce atin"ere relaiei de munc#. 0# 8rirea unei a$t,el de ,apte1 comi$i e $au omi$i e are ca ,inalitate un rezultat d#un#tor relaiei de munc# prin )nc#lcarea normelor le"ale1 a re"ulamentului intern1 contractului indi idual de munc# $au contractului colecti de munc# aplicabil ordinele i di$poziiile le"ale ale conduc#torilor ierar*ici. 0untem )n prezena unei abateri di$ciplinare )n m#$ura )n care e-i$t# raportul de cauzalitate )ntre ,apt# i ace$t rezultat d#un#tor.
121

0ubiectul abaterii di$ciplinare e$te )ntotdeauna o per$oana ,izic#1 $alariatul )n calitate de $ubiect de drept1 e$te unul cali,icat i anume $alariatul )ncadrat cu contract indi idual de munc#. 7adar1 antrenarea r#$punderii di$ciplinare poate a ea loc numai dac# abaterea a ,o$t $# 8rit# de un $alariat1 deci de o per$oan# care $e a,l# )n raport de munc# cu unitatea1 )n baza unui contract de munc#. %le ii i $tudenii care e,ectueaz# practica pot ,i $ancionai di$ciplinar pentru ,apte ce )ncalc# ordinea dintr>o unitate1 $anciunea ,iind )n$# aplicat# potri it re"ulamentelor colare. :atura $ubiecti # reprezint# ino #ia1 ca atitudine contient# i oit# a autorului ,a# de ,apta $a i urm#rile ace$teia1 care trebuie $# $e aprecieze concret )n ,uncie de pre"#tirea pro,e$ional#1 capacitatea1 aptitudinile i e-periena $alariatului. :e"#tura de cauzalitate dintre ,apta ilicit# i rezultatul d#un#tor. Cauzele care )nl#tur# caracterul ilicit al ,aptei $unt acele $ituaii )n care1 dei ,apta $# 8rit# pro oac# un pre2udiciu1 r#$punderea nu e$te an"a2at#1 )ntruc8t caracterul ilicit al ,aptei e$te )nl#turat. 7$t,el1 caracterul ilicit al ,aptei cauzatoare de pre2udicii e$te )nl#turat de urm#toarele cauze; > le"itima ap#rare? > $tarea de nece$itate? > con$tr8n"erea ,izic# $au moral#? > cazul ,ortuit i ,ora ma2or#? > eroarea de ,apt? > e-ecutarea ordinului de $er iciu. D.2.2. Sa%)$iu%il& *i2)ipli%a+& Potri it art.248 alin.F1G Codul 5uncii1 $anciunile di$ciplinare pe care le poate aplica an"a2atorul )n cazul )n care $alariatul $# 8rete o abatere di$ciplinar# $unt; aG a erti$mentul $cri$? bG retro"radarea din ,uncie cu acordarea $alariului core$punz#tor ,unciei )n care $>a di$pu$ retro"radarea1 pentru o durat# ce nu poate dep#i 64 de zile? cG reducerea $alariului de baza pe o durat# de 1 > 3 luni cu & > 14L? dG reducerea $alariului de baz# i1 dup# caz1 i a indemnizaiei de conducere pe o perioada de 1 > 3 luni cu & > 14L? eG de$,acerea di$ciplinar# a contractului de munc#. 7ce$te $anciuni $unt limitati pre #zute de le"e1 )n $en$ul c# an"a2atorul nu poate aplica $au pre edea )n 6e"ulamentul intern alte $anciuni dec8t cele enumerate. 3n cazul )n care1 prin $tatute pro,e$ionale1 aprobate prin le"e $pecial#1 $e $tabilete un alt re"im $ancionator1 a ,i aplicat ace$ta. '9 A-ert$+!e"tu +#r$+ 7 erti$mentul e$te $anciunea cea mai uoar# i $e aplica pentru abateri minore.
122

%$te o $anciune precump#nitor moral# i con$t# )n noti,icarea $alariatului ino at prin atra"erea ateniei c# a $# 8rit o abatere di$ciplinar#. %$te cea mai uoar# $anciune di$ciplinar# aplicabil#1 utilizat# )n cazul unor ,apte de o "ra itate redu$#. 7 erti$mentul e$te o comunicarea ,#cut# )n $cri$ $alariatului prin care ace$tuia i $e atra"e atenia a$upra ,aptei $# 8rite i i $e pune )n edere c#1 )n cazul $# 8ririi altei abateri1 a ,i $ancionat di$ciplinar mai "ra . %miterea unui a erti$ment poate pre eni $# 8rirea altor abateri1 dar poate con$titui o do ad# a nere$pect#rii di$ciplinei muncii )n cazul aplic#rii unor $anciuni mai $e ere. %9 Retr(1r'&'re' &$" 0u"#,$e2 cu acordarea salariului corespunztor funciei n care s-a dispus retrogradarea, pentru o durat ce nu poate depi (* de zile. 7cea$t# $anciune $e aplic# pentru )nc#lc#ri "ra e ale ordinii i di$ciplinei muncii1 pentru aducerea unor )n$emnate pre2udicii unit#ii1 pentru abateri repetate $# 8rite de c#tre $alariat7 abateri pentru care an"a2atorul con$ider# totui c# nu $e impune de$,acerea contractului de munc# din moti e di$ciplinare. %a con$t# )n trecerea temporar# )ntr>o alt# munc#1 )ntr>o poziie ierar*ic# in,erioar# a $alariatului1 cu con$ecina Fimplicit#1 dei nu e$te e-pre$ pre #zut# de Codul munciiG acord#rii unui $alariu diminuat1 core$punz#tor ,unciei in,erioare. 6etro"radarea are caracter temporar1 ea neput8nd ,i di$pu$# pe o perioad# mai mare de 64 de zile. 3n practic#1 dac# cel retro"radat a deinut o ,uncie de conducere a ,i trecut )ntr>o ,uncie de e-ecuie. Prin aplicarea unei a$t,el de $anciuni are loc o modi,icare unilateral# temporar# i le"al# a contractului indi idual de munc#. #9 Re&u#ere' +' 'r$u u$ &e %'/* pe ( &ur't* &e 4 ? 5 u"$ #u F ? 4EG. %$te o $anciune di$ciplinar# cu caracter precump#nitor patrimonial i izeaz# $alariul de baz# nu i indemnizaiile1 $porurile $au alte adao$uri la $alariu. %a $e aplic# $alariailor care )ndepline$c ,uncii de e-ecuie. &9 Re&u#ere' +' 'r$u u$ &e %'/* .$2 &up* #'/2 .$ ' $"&e!"$/',$e$ &e #("&u#ere pe ( per$('&' &e 4 ? 5 u"$ #u F ? 4EG. %$te o $anciune care )i are )n edere pe $alariaii cu ,uncii de conducere i bene,iciaz# de indemnizaie de conducere. Prin $alariai cu ,uncie de conducere $e )nele"e admini$tratorii>$alariai1 inclu$i preedintele con$iliului de admini$traie dac# e$te i $alariat1 directorii "enerali i directorii1 directorii "enerali ad2unci i directorii ad2unci1 e,ii compartimentelor de munc# > di izii1 departamente1 $ecii1 ateliere1 $er icii1 birouri >1 precum i a$imilaii lor $tabilii potri it le"ii $au prin contractele colecti e de munc# ori1 dup# caz1 prin re"ulamentul intern. e9 De+0'#ere' &$+#$p $"'r* ' #("tr'#tu u$ &e !u"#*. %$te cea mai "ra # $anciune di$ciplinar#1 pre #zut# de art.248 alin.F1G lit. eG din Codul muncii i are ca e,ect )ncetarea raporturilor de munc# )ntre $alariat i an"a2ator. %a $e aplic# atunci c8nd $alariatul $# 8rete o abatere "ra # $au abateri repetate de la re"ulile de di$ciplin# a muncii $au de la cele $tabilite prin contractul indi idual de munc#1 contractul colecti de munc# aplicabil $au re"ulamentul intern Fart.61 lit. aG din Codul munciiG. 3n cazul )n care1 prin $tatute pro,e$ionale aprobate prin le"e $pecial#1 $e $tabilete un alt re"im $ancionator1 a ,i aplicat ace$ta.
123

0anciunea di$ciplinar# $e radiaz# de drept )n termen de 12 luni de la aplicare1 dac# $alariatului nu i $e aplic# o nou# $anciune di$ciplinar# )n ace$t termen. 6adierea $anciunilor di$ciplinare $e con$tat# prin decizie a an"a2atorului emi$# )n ,orm# $cri$#. Prin introducerea ace$tui aliniat1 $e in$tituie un cazier di$ciplinar. 0alariatul e$te reabilitat1 )n m#$ura )n care1 ace$tuia timp de 12 luni nu i $e mai aplic# o $anciune di$ciplinar#. 6eabilitarea $e ,ace prin radierea $anciunii di$ciplinare aplicate care1 dei opereaz# de drept trebuie con$tatat# de an"a2ator prin decizie emi$# )n ,orm# $cri$#1 ceea ce poate "enera unele abuzuri din partea an"a2atorului1 codul muncii nu pre ede pentru an"a2ator o $anciune )n ace$t $en$1 dar totui $alariatul $e poate adre$a in$tanei de 2udecat# pentru a con$tata reabilitarea. Importana reabilit#rii are rele an# atunci c8nd promo area $alariatului e$te condiionat# de lip$a abaterilor di$ciplinare1 $au poate ,i opu$# an"a2atorului atunci c8nd $e in oc# $# 8rirea de abateri repetate1 $au atunci c8nd $e 2u$ti,ic# $anciunea concedierii colecti e. Potri it art.249 din Codul muncii1 amenzile di$ciplinare $unt interzi$e. Pentru aceeai abatere di$ciplinar# $e poate aplica numai o $in"ur# $anciune. D.2./. P+o)&*u+a apli).+ii 2a%)$iu%ilo+ *i2)ipli%a+& 7n"a2atorul $tabilete $anciunea di$ciplinar# aplicabil# )n raport cu "ra itatea abaterii di$ciplinare $# 8rite de $alariat1 a 8ndu>$e )n edere1 pentru indi idualizarea $anciunii1 elementele reinute la art.2&4 din Codul muncii1 i anume; aG )mpre2ur#rile )n care ,apta a ,o$t $# 8rit#? bG "radul de ino #ie a $alariatului? cG con$ecinele abaterii di$ciplinare? dG comportarea "eneral# )n $er iciu a $alariatului? eG e entualele $anciuni di$ciplinare $u,erite anterior de c#tre ace$ta. 0e di$tin" urm#toarele 0'/e ' e '#,$u"$$ &$+#$p $"'re; > $e$izarea or"anului competent )n le"#tura cu $# 8rirea unei abateri? > cercetarea ,aptei i con$tatarea $# 8ririi abaterii? > aplicarea $anciunii di$ciplinare? > comunicarea deciziei de $ancionare. !rice per$oan# care are cunotin# de ,aptul c# $>a $# 8rit o abatere di$ciplinar# poate +e+$/' conducerea unit#ii de$pre acea$ta. Cercetarea abaterii di$ciplinare con$tituie pr$!' 0'/* a aciunii di$ciplinare i are $copul de a$i"ura at8t dreptul la ap#rare al $alariatului c8t i de a ,urniza an"a2atorului date i in,ormaii care $# conduc# la o e aluare obiecti # a $ituaiei. Cer#et're' 0'pte$ e$te o etap# cu caracter obli"atoriu1 a c#rei nee,ectuare atra"e nulitatea ab$olut# a deciziei de $ancionare. Potri it art.2&1 alin.F1G din Codul muncii1 nici o $anciune di$ciplinar#1 cu e-cepia a erti$mentului $cri$1 nu poate ,i di$pu$# mai )nainte de e,ectuarea #er#et*r$$ &$+#$p $"'re pre' '%$ e.
124

7cea$t# di$poziie are un rol de protecie a $alariatului )mpotri a $ancion#rii $ale )n mod abuzi . In$tanele 2udec#toreti au deci$ )n mod con$tant c# nee,ectuarea cercet#rii di$ciplinare prealabile atra"e nulitatea ab$olut# a deciziei de $ancionare.111 Pentru cercetarea abaterii di$ciplinare i propunerea $anciunii1 an"a2atorul con$tituie o comi$ie.112 3n ederea de$,#ur#rii cercet#rii di$ciplinare prealabile1 $alariatul a ,i con ocat )n $cri$ de per$oana )mputernicit# de c#tre an"a2ator $# realizeze cercetarea1 preciz8ndu>$e obiectul1 data1 ora i locul )ntre ederii.
111

'ecizia ci il# nr. 2&1 din 8 ,ebruarie 24111 dr. C.P. Curtea de 7pel (imioara1 0ecia liti"ii de munc# i a$i"ur#ri $ociale. Prin $entina ci il# nr. 1.36D26.14.24141 pronunat# de (ribunalul Cara>0e erin )n do$arul nr. 414&D248D24491 a ,o$t admi$# aciunea ci il# ,ormulat# de reclamantul C.0. )mpotri a 'eciziei de concediere nr. 984>BD24491 emi$# de p8r8tul Protopopiatul B#ile Merculane1 $>a di$pu$ anularea 'eciziei de concediere nr. 984>BD2449 i reinte"rarea reclamantului )n ,uncia deinut# anterior concedierii1 re$pecti cea de c8nt#re. (otodat#1 p8r8tul a ,o$t obli"at la plata c#tre reclamant a unei de$p#"ubiri e"ale cu $alariile inde-ate1 ma2orate i reactualizate i cu celelalte drepturi de care ar ,i bene,iciat reclamantul1 )n baza contractului indi idual de munc#1 de la data concedierii i p8n# la reinte"rarea e,ecti #. Pentru a pronuna acea$t# *ot#r8re1 prima in$tan# a reinut c#1 potri it carnetului de munc# cu 0eria B.%. nr.414389.1 reclamantul a ,o$t an"a2at )n cadrul p8r8tului1 )ncep8nd cu data de 41.43.24481 )n ,uncia de c8nt#re1 iar prin 'ecizia de concediere nr. 984>BD24491 emi$# de p8r8t1 $>a di$pu$ )ncetarea contractului de munc# al reclamantului1 )n temeiul di$poziiilor art. 61 lit. aG din Codul muncii1 )ncep8nd cu data de 41.4..2449. 'in cuprin$ul deciziei conte$tate rezult# c# ea a ,o$t emi$# )n baza proce$ului> erbal )ntocmit de Paro*ia !rtodo-a 5e*adia1 prin care $>a reinut c# reclamantul a $# 8rit1 )n mod repetat1 abateri di$ciplinare1 prin )nc#lcarea normelor de etic# pro,e$ional#1 nere$pectarea pro"ramului de lucru i ne)ndeplinirea $arcinilor tra$ate de preotul paro* i con$iliul paro*ial. 6ein8nd di$poziiile art. 61 lit. aG i art. 24. alin. F2G din Codul muncii1 prima in$tan) a con$tatat c# $anciunea di$ciplinar# a ,o$t di$pu$# ,#r# re$pectarea di$poziiilor art. 2&1 alin. F1G din Codul muncii1 re,eritoare la e,ectuarea cercet#rii di$ciplinare pentru ,aptele ce au con$tituit temei al emiterii deciziei de concediere1 i ,#r# ca )n cuprin$ul deciziei de concediere $# ,ie precizate1 )n concret1 abaterile di$ciplinare de care reclamantul $e ,ace ino at1 precum i moti ele pentru care au ,o$t )nl#turate ap#r#rile $ale $au moti ul pentru care nu $>a e,ectuat cercetare di$ciplinar#1 aa cum $tipuleaz# imperati art. 2&2 alin. F2G lit. aG i lit. cG din Codul muncii. 0anciunea )nc#lc#rii di$poziiilor art. 2&1 i art. 2&2 din Codul muncii e$te nulitatea ab$olut# a procedurii di$ciplinare i a deciziei prin care $>a aplicat $anciunea di$ciplinar#. Pe de alta parte1 dei $arcina probei )i re enea1 potri it di$poziiilor art. 2.2 din Codul muncii1 i in$tana de ,ond i>a pu$ )n edere1 de mai multe ori1 p8r8tul nu a ,#cut do ada c# ar ,i comunicat )n $cri$ reclamantului 'ecizia de concediere nr. 984>BD2449. 7 8nd )n edere con$iderentele e-pu$e anterior1 tribunalul a reinut c#1 )n $pe#1 $unt incidente di$poziiile art. .8 alin. F1G $i alin. F2G din Codul muncii1 potri it c#rora1 )n cazul )n care concedierea a ,o$t e,ectuat# )n mod nele"al1 in$tana trebuie $# di$pun# anularea deciziei1 cu obli"area an"a2atorului la plata unei de$p#"ubiri e"ale cu $alariile inde-ate1 ma2orate1 reactualizate i cu celelalte drepturi de care ar ,i bene,iciat $alariatul. 3mpotri a ace$te *ot#r8ri a declarat recur$ p8r8tul Protopopiatul B#ile Merculane1 $olicit8nd admiterea recur$ului i modi,icarea *ot#r8rii1 )n $en$ul re$pin"erii cererii ca tardi #1 iar )n $ub$idiar ca$area cu trimitere $pre re2udecare pentru admini$trarea de probe. 3n moti ele de recur$ $e arat# ca in$tana nu a analizat e-cepia tardi it#ii introducerii cererii1 rein8ndu>$e doar ca decizia de concediere e$te lo it# de nulitate ab$olut#1 ,#r# a $e moti a )n ,apt i )n drept acea$t# e-cepie1 ceea ce ec*i aleaz# cu necercetarea ,ondului1 con,orm art. 312 Cod de procedur# ci il#. 6e,eritor la comunicarea deciziei conte$tate1 $e $u$ine c# ea a ,o$t comunicat# reclamantului )n aceeai zi cu r#$pun$ul la $e$izarea )nre"i$trat# $ub nr. 241D2449 de c#tre Protopopiatul B#ile Merculane1 iar1 con,orm normelor bi$ericeti1 comunicarea $>a realizat i de c#tre !,iciul Paro*ial 5e*adica1 care1 prin proce$ul> erbal1 a comunicat>o i el reclamantului )n aceeai zi1 ,iind a,iat la domiciliul ace$tuia. 7 8nd in edere c# reclamantul a luat la cunotin# de decizia de concediere )n termen de & zile de la emiterea ace$teia1 a ea obli"aia de a o conte$ta )n termen de 34 de zile1 potri it art. 2&2 alin. F&G din Codul muncii1 termen care nu a ,o$t re$pectat1 )n$# prima in$tan# nu a analizat cu prioritate ace$t a$pect. 12&

Neprezentarea $alariatului la con ocarea ,#cut#1 ,#r# un moti obiecti d# dreptul an"a2atorului $# di$pun# $ancionarea1 ,#r# e,ectuarea cercet#rii di$ciplinare prealabile. 3n cur$ul cercet#rii di$ciplinare prealabile $alariatul are dreptul $# ,ormuleze i $# $u$in# toate ap#r#rile )n ,a oarea $a i $# o,ere per$oanei )mputernicite $# realizeze cercetarea toate probele i moti aiile pe care le con$ider# nece$are1 precum i dreptul $# ,ie a$i$tat1 la cererea $a1 de c#tre un reprezentant al $indicatului al c#rui membru e$te.
'ecizia de concediere a ,o$t emi$# cu re$pectarea art. 2&1 din Codul muncii1 dup# e,ectuarea cercet#rii di$ciplinare prealabile1 iar )n coninutul ace$teia $unt cuprin$e toate elementele pre #zute de art. 2&2 alin. F2G Codul muncii. Prin cererea )nre"i$trat# la 31.41.24111 p8r8tul a depu$ o completare a cererii de recur$1 potri it c#reia $e menioneaz# c# nu pot ,i reinute cele con$tatate de prima in$tan# cu pri ire la nere$pectarea di$poziiilor art. 26. Codul muncii1 a$t,el )nc8t nu e$te aplicabil# $anciunea nulit#ii deciziei de concediere. Proce$ul> erbal din 2..46.24491 )ntocmit )n edina Con$iliului Paro*ial 5e*adica1 i>a ,o$t tran$mi$ reclamantului )n data de 2&.46.24491 prin adre$a nr. 243D24491 dar ace$ta a re,uzat $# $emneze de primire1 iar1 prin proce$ul> erbal nr. 4D2..46.24491 Con$iliul Paro*ial 5e*adica a deci$ a,iarea deciziei la ua imobilului )n care locuiete reclamantul1 ,iind a$t,el re$pectate pre ederile art. .4 i art. .& Codul muncii. 3n concluzie1 recurentul arat# c# prima in$tan# a omi$ $# cerceteze cauza $ub a$pectul tardi it#ii1 dei trebuia $# mani,e$te rol acti )n ace$t $en$1 $# eri,ice cu prioritate ace$t a$pect1 )nainte de $oluionarea ,ondului. 3n drept1 $>au in ocat di$poziiile art. 344 pct. 61 .1 8 $i 9 Cod de procedur# ci il#. %-amin8nd recur$ul declarat prin pri$ma di$poziiilor le"ale in ocate i ale art. 3441 Cod procedur# ci il#1 Curtea a con$tatat ca recur$ul e$te ne)ntemeiat1 pentru urm#toarele con$iderente; 'ecizia de concediere nr. 984>BD2449 nu a ,o$t comunicat# reclamantului con,orm pre ederilor le"ale re,eritoare la comunicarea unui a$t,el de act de c#tre an"a2ator1 iar cele in ocate de c#tre recurent )n moti ele de recur$ nu pot ,i apreciate drept compliniri la omi$iunea pre #zut# de le"e. 7$t,el1 )mpre2urarea c# decizia de concediere Ja ,o$t tran$mi$#I )mpreun# cu alt# adre$#1 la data de 2&.46.24491 reclamantului1 iar ace$ta ar ,i re,uzat $# $emneze de primire nu a ,o$t do edit#. 3n e$en#1 acea$ta nu reprezint# o modalitate le"al# de comunicare1 aa cum pre #d di$poziiile art. 81 Codul muncii. Nici proce$ul> erbal nr. 4D2..46.24491 prin care $>a deci$ de c#tre Con$iliul Paro*ial 5e*adica c# decizia de concediere $# ,ie a,iat# la ua imobilului nr. 311 din 5e*adica1 nu reprezint# un act procedural de comunicare le"al# a deciziei de concediere. 3n con$ecin#1 e-cepia tardi it#ii ,ormul#rii conte$taiei a ,o$t corect $oluionat# de c#tre in$tana de ,ond i nu reprezint# un moti de ca$are cu trimitere pentru re2udecare pe moti c# in$tana nu $>ar ,i pronunat a$upra unei cereri $au nu ar ,i cercetat ,ondul1 aa cum "reit in oc# recurentul. 5oti ele de recur$ care izeaz# e-cepia nulit#ii ab$olute a deciziei de concediere $unt ne,ondate1 )ntruc8t prima in$tana a $tabilit temeinic i le"al ca m#$ura de$,acerii di$ciplinare a contractului indi idual de munc#1 pre #zut# de art. 61 lit. aG Codul muncii1 a ,o$t di$pu$# de c#tre p8r8t cu nere$pectarea di$poziiilor art. 2&1 alin. F1G Codul muncii raportate la cele ale art. 2&2 alin. F2G lit. aG $i cG din Codul muncii1 in $en$ul ca anterior aplic#rii unei a$t,el de $anciuni nu $>a e,ectuat cercetarea di$ciplinar# prealabil#. Cele ar#tate de c#tre recurent cu pri ire la dele"area con$ilierului cultural din cadrul Centrului %par*ial Caran$ebe pentru eri,icarea $ituaiei reclamantului nu reprezint# un act de e,ectuare a cercet#rii di$ciplinare )n )nele$ul le"ii1 iar reclamantul nu a ,o$t con ocat in con,ormitate cu pre ederile le"ale pentru a $e prezenta la cercetarea di$ciplinar#. 3n con$iderarea celor de mai $u$1 con$tat8nd c# nu e-i$t# nici un moti de ca$are a *ot#r8rii recurate1 prin pri$ma di$poziiilor art. 312 alin. F&G Cod procedur# ci il#1 i nici de modi,icare pentru moti ele de netemeinicie $au nele"alitate de "enul celor in ocate de c#tre recurent1 con,orm art. 344 pct. .1 8 $i 9 Cod procedur# ci il#1 Curtea a re$pin$ recur$ul p8r8tului De#$/$' #$-$ * "r.HCBIJBEED ' Cur,$$ &e Ape Ku#ure.t$ < 0ecia a +II>a ci il# i pentru cauze pri ind con,licte de munc# i a$i"ur#ri $ociale. Fart.61F1G lit.a din Codul munciiG 7n"a2atorul poate di$pune concedierea pentru moti e care in de per$oana $alariatului1 )n cazul c8nd ace$ta din urma1 a $# 8rit o abatere "ra #1 $au abateri repetate de la re"ulile de di$ciplin# a muncii $au de la cele $tabilite prin contractul indi idual de munc#1 contractul colecti de munc# aplicabil $au re"ulamentului intern1 ca $anciune di$ciplinar#. Necon ocarea $alariatului )n con,ormitate cu di$poziiile art.2&1 alin.2 din Codul muncii i nere$pectarea cerinelor di$poziiilor art.2&2 F1G lit.c din Codul muncii1 duce la con$tatarea nulit#ii deciziei de $ancionare. Prin $entina ci il# nr.32&8 din data de 16.44.24481 pronunat# de c#tre (ribunalul Bucureti > 0ecia a +III a Con,licte de 5unc# i 7$i"ur#ri 0ociale $>a admi$ conte$taia ,ormulat# de conte$tatorul P.C.7.1 )n contradictoriu cu 126

3n cadrul cercet#rii $e or $tabili ,aptele i urm#rile ace$tora1 )mpre2ur#rile )n care au ,o$t $# 8rite1 precum i orice date concludente pe baza c#rora $# $e poat# $tabili e-i$tena $au ine-i$tena ino #iei. 7$cultarea i eri,icarea ap#r#rilor $alariatului cercetat $unt obli"atorii. 0alariatul are dreptul $# cunoa$c# toate actele i ,aptele cercet#rii i $# $olicite )n ap#rare probele pe care le con$ider# nece$are. 3n e$ena procedura cercet#rii admini$trati e con$t# )n; aG audierea per$oanei care a ,ormulat $e$izarea i a $alariatului a c#rui ,apt# a ,o$t $e$izat# ca abatere di$ciplinar#1 a altor per$oane care pot o,eri in,ormaii cu
intimata 0C 7.6. 06:? $>a anulat decizia nr.3.D1.46.244.1 emi$# de intimat#? $>a di$pu$ reinte"rarea conte$tatorului )n ,uncia deinut# anterior? $>a obli"at intimata $# pl#tea$c# conte$tatorului o de$p#"ubire e"al# cu $alariile inde-ate1 ma2orate i reactualizate i cu celelalte drepturi de care ar ,i bene,iciat conte$tatorul de la data concedierii1 p8n# la data reinte"r#rii e,ecti e i $>a luat act c# nu $>au $olicitat c*eltuieli de 2udecat#. Pentru a pronuna acea$ta *ot#r8re1 prima in$tan# a reinut c#1 petentul P.C.7. a ,o$t an"a2atul intimatei 0C 7.6. 06: i a deinut ,uncia de in"iner )n baza contractului indi idual de munc# )nre"i$trat $ub nr.31&D19.41.24461 iar raporturile de munc# e-i$tente )ntre p#ri au )ncetat din iniiati a an"a2atorului1 care1 prin 'ecizia nr.3.D1.46.244. a de$,#cut contractul de munc# al conte$tatorului )n baza art.61 litera aG din Codul muncii. 0>a a ut )n edere ca )n cuprin$ul deciziei nu $unt menionate moti ele pentru care au ,o$t )nl#turate ap#r#rile ,ormulate de $alariat )n timpul cercet#rii di$ciplinare prealabile con,orm di$poziiilor art.2&21 alin.21 lit.c Codul muncii i ca )n cuprin$ul con oc#rii pentru cercetarea di$ciplinar# a ,o$t menionat ca obiect al )ntre ederii di$cutarea modalit#ilor de )ntrerupere a contractului de munc# al conte$tatorului1 ne,#c8ndu>$e nici o re,erire la cercetarea abaterii pentru care a ,o$t de$,#cut contractul de munc#1 re$pecti ab$enele nemoti ate. 7$t,el1 $>a apreciat1 pe de o parte1 c# pentru cercetarea prealabil# a ab$enelor nemoti ate care a reprezentat unicul moti al concedierii petentul nu a ,o$t con ocat )n con,ormitate cu di$poziiile art.2&1 alin.2 Codul muncii1 iar pe de alt# parte1 din coninutul proce$ului> erbal de cercetare di$ciplinar# nr.112D3.4&.244.1 nu reie$e ,aptul c# petentul ar ,i ,o$t a$cultat )n le"#tur# cu abaterile ce i $>au imputat i nu $unt indicate moti ele pentru care au ,o$t )nl#turate ap#r#rile ace$tuia ,#c8ndu>$e re,erire doar la comportarea inacceptabil# a $alariatului. 0>a con$tatat c# decizia conte$tat# a ,o$t emi$# de intimat# cu )nc#lcarea di$poziiilor art.2&1 alin.21 art.2&21 alin.21 litera cG Codul muncii1 iar nere$pectarea di$poziiilor art.2&11 art.2&2 Codul muncii e$te $ancionat# cu nulitatea ab$olut#1 caz )n care (ribunalul nu a mai analizat temeinicia deciziei conte$tate. 3mpotri a ace$tei *ot#r8ri $>a ,ormulat recur$ de c#tre intimata 0C 7.6.06:1 care a criticat>o pentru nele"alitate pentru urm#toarele con$iderente; In$tana de ,ond a con$iderat )n mod "reit c# recurenta intimat# nu a ,#cut o con ocare le"al# a intimatului conte$tator la cercetare prealabil#1 de reme ce prin probele admini$trate )n cauz# F)n$cri$uri1 intero"atoriu1 martorG1 $>a do edit c# a a ut loc cercetarea di$ciplinar# prealabil#1 iar conte$tatorul a ,o$t prezent la acea$ta. 0>a ar#tat ca art. 2&1 al. 2 Codul 5uncii pre ede c# R$alariatul a ,i con ocat )n $cri$... preciz8ndu>$e obiectul1 data1 ora i locul )ntre ederiiR i $>a $u$inut c# le"ea nu impune deci modul )n care trebuie precizat obiectul cercet#rii1 ci doar e-i$tena ace$tei meniuni1 lucru realizat )n cauza. 3n ce pri ete proce$ul> erbal de e,ectuare a cercet#rii prealabile1 recurenta a )n ederat c# doctrina e$te )n $en$ul c# dac# $alariatul d# cur$ con oc#rii1 dar re,uz# ap#rarea $au $# $crie nota e-plicati #1 an"a2atorul poate di$pune $ancionarea $alariatului1 ,#r# a mai ,i nece$ar# e,ectuarea cercet#rii di$ciplinare. !r1 )n $pe#1 prin re,uzul de a $emna proce$ul> erbal1 probat cu martor1 conte$tatorul a renunat implicit i la dreptul de a>i ,ace ap#r#rile. Prin )nt8mpinarea ,ormulat#1 intimatul P.C.7.1 a $olicitat re$pin"erea recur$ului ca ne,ondat. 7naliz8nd )ntre"ul material probator admini$trat )n cauza1 prin pri$ma criticilor in ocate de c#tre recurent#1 )ncadrate )n moti ul de recur$ pre #zut de art.344 pct.9 Cod procedur# ci il#1 c8t i din o,iciu1 con,orm art.344 1 Cod procedur# ci il#1 Curtea reine urm#toarele; Prin 'ecizia nr.3.D1.46.244. emi$# de c#tre recurenta intimata 0C 7. 6.06:1 conte$tat# )n cauz#1 $>a di$pu$ de$,acerea contractului de munc# al intimatului conte$tator1 )n baza art.61 litera aG Codul muncii. Prima in$tan# a interpretat i aplicat corect le"ea atunci c8nd a con$tatat nulitatea ab$olut# a deciziei de concediere )ntocmite nele"al de c#tre recurent#. 7$t,el1 art. 2&1 din Codul muncii impune1 $ub $anciunea nulit#ii ab$olute1 e,ectuarea unei cercet#ri di$ciplinare prealabile1 ,#r# de care nu poate ,i di$pu$# m#$ura $ancion#rii $alariatului i re"lementeaz# procedura e,ectu#rii ace$tei cercet#ri. Cercetarea pre #zut# de ace$t te-t de le"e e$te menit# $# a$i"ure $tabilirea corect# a abaterii di$ciplinare1 a )mpre2ur#rilor concrete )n care a ,o$t $# 8rit#1 a "ra it#ii $ale i a ino #iei1 )n raport cu care $e poate aprecia i a$upra $anciunii aplicabile1 dar1 )n acelai timp1 i a e-ercit#rii dreptului de ap#rare al $alariatului )n cadrul ace$tei proceduri. 12.

pri ire la $oluionarea cazului $au a per$oanelor de$emnate $# e,ectueze cercetarea di$ciplinar#? bG admini$trarea probelor propu$e de p#ri1 precum i1 dac# e$te cazul1 a celor $olicitate de per$oana1 de comi$ia )n$#rcinat# cu e,ectuarea cercet#rii? cG dezbaterea cazului. Paii nece$ari e,ectu#rii cercet#rii di$ciplinare $unt; aG re,eratul de $e$izare? bG decizia de numire a comi$iei )n$#rcinate cu e,ectuarea cercet#rii? cG con ocarea autorului ,aptei la e,ectuarea cercet#rii di$ciplinare? dG a$cultarea $alariatului? eG )ntocmirea raportului e,ectu#rii cercet#rii di$ciplinare? ,G emiterea deciziei de $ancionare. Re0er'tu &e +e+$/'re Punctul de pornire al e,ectu#rii di$ciplinare )l con$tituie re,eratul de $e$izare.

7rt. 2&2 din Codul muncii $tabilete termenul )n care poate ,i emi$# )n ,orma $cri$# decizia de $ancionare1 precum i elementele i meniunile pe care trebuie $# le cuprind# decizia1 $ub $anciunea nulit#ii. 5eniunile $i preciz#rile pe care trebuie $# le cuprind# decizia $unt ab$olut nece$are at8t $alariatului $ancionat1 ca ace$ta $# )i poat# pre"#ti1 or"aniza i e-ercita ap#rarea1 dar i in$tanei 2udec#toreti1 c*emat# $# *ot#ra$c# )n pri ina le"alit#ii i a temeiniciei m#$urii conte$tate. Curtea Con$tituional# a $tatuat )n 2uri$prudena $a c# raporturile 2uridice de munc# trebuie $# $e de$,#oare )ntr>un cadru le"al1 pentru a ,i re$pectate drepturile i )ndatoririle1 precum i intere$ele le"itime ale ambelor p#ri. 3n ace$t cadru1 cercetarea di$ciplinar# prealabil# aplic#rii $anciunii contribuie )n mare m#$ura la pre enirea unor m#$uri abuzi e1 nele"ale $au netemeinice1 di$pu$e de an"a2ator1 pro,it8nd de $ituaia $a dominant#. Corobor8nd di$poziiile alin.1 $i 2 din art.2&1 Codul muncii1 rezult# ,aptul c# le"iuitorul a dorit $# $upun# nulit#ii ab$olute e-clu$i $ituaiile )n care luarea m#$urii de $ancionare $>a ,#cut )n mod abuzi 1 )nc#lc8ndu>i>$e )n ace$t $en$ dreptul ,undamental al $alariatului la ap#rare. 'in probatoriile admini$trate )n cauz# rezult# c# recurenta nu a re$pectat condiiile de ,orm# i de ,ond ale cercet#rii admini$trati e prealabile emiterii deciziei de $ancionare. 7$t,el1 )n noti,icarea $cri$# )ntocmit# de c#tre recurent# $>a adu$ la cunotina $alariatului intimat $# $e prezinte )n ziua de 3>4&>244.1 orele 141 la $ediul ,irmei1 pentru Rdi$cutarea modalit#ilor de )ntrerupere a contractului indi idual de munc#R1 ,#r# a $e ,ace reo re,erire la ,aptul c# a a ea loc o cercetare di$ciplinar# prealabil#. !r1 raiunea pentru care le"iuitorul1 )n art. 2&1 din Codul muncii1 a )n$erat cerina noti,ic#rii $cri$e1 prin precizarea obiectului1 datei1 orei i locului )ntre ederii a ,o$t aceea de a da po$ibilitatea $alariatului $#>i pre"#tea$c# ap#r#rile i probele1 )n cunotin# de cauza ,a# de ,apta care )i e$te imputat# i care trebuie $# )i ,ie comunicat#. Ca atare1 )n mod corect prima in$tan# a apreciat c# a ,o$t )nc#lcat dreptul conte$tatorului la ap#rare1 )n $en$ul art. 2&1 alin.4 din Codul muncii1 )nc#lcare $ancionat# cu nulitatea ab$olut# a deciziei de concediere emi$# )n atare condiii. 7naliza le"alit#ii deciziei de concediere conte$tate pre aleaz# e-amin#rii temeiniciei ace$teia1 a$t,el )nc8t in$tana de ,ond a procedat 2udicio$ la e-aminarea condiiilor cerute pentru alabilitatea deciziei $ub a$pectul )ndeplinirii condiiilor de ,orm# i de ,ond iz8nd le"alitatea deciziei1 con$tat8nd c# an"a2atorul a emi$ actul de concediere ,#r# re$pectarea ace$tora. 6e,uzul $alariatului de a $e prezenta la cercetarea prealabil# )ndrept#ete pe an"a2ator $# di$pun# concedierea $a ,#r# )ntocmirea cercet#rii prealabile. )n$#1 )n $pe#1 intimatul conte$tator nu a ,o$t le"al con ocat )n ederea e,ectu#rii cercet#rii prealabile cu pri ire la abaterea di$ciplinar# reinut# )n $arcina $a1 obiectul con oc#rii ,iind di$cutarea modalit#ilor de )ntrerupere a contractului de munc# al conte$tatorului1 ,#r# nici o re,erire la e,ectuarea cercet#rii prealabile cu pri ire la abaterea imputat#. 3n ceea ce pri ete proce$ul> erbal nr.112D3.4&.244. in ocat de c#tre recurent#1 Curtea con$tata ca i in$tana de ,ond c# )n cuprin$ul $#u nu $e con$emneaz# dac# intimatul conte$tator a ,o$t a$cultat )n le"#tur# cu abaterile ce i $>au imputat i nici nu $e indic# moti ele pentru care au ,o$t )nl#turate ap#r#rile ace$tuia1 ,#c8ndu>$e re,erire doar la atitudinea necore$punz#toare a $alariatului1 caz )n care corect $>a reinut prin *ot#r8rea recurat# )ncalcarea pre ederilor art.2&2 alin.2 lit.c Codul muncii. Pentru toate con$iderentele ar#tate1 Curtea a re$pin$ ca ne,ondat recur$ul1 )n baza art.312 Cod procedur# ci il#. 112 N.@r#dinaru < 'reptul muncii i $ecurit#ii $ociale1 %d.Independena %conomic#1 Piteti1 244&. 128

7n"a2atorul $e poate $e$iza i din o,iciu1 caz )n care locul re,eratului de $e$izare )l ia nota de $er iciu. Prin re,eratul de $e$izare orice alt $alariat Fde obicei e,ul ierar*ic al autorului abateriiG $e$izeaz# an"a2atorul )n le"#tur# cu $# 8rirea unei ,apte con$iderat# a ,i o abatere di$ciplinar#. 6e,eratul de $e$izare trebuie depu$ la re"i$tratura unit#ii )n cel mult 6 luni de la data $# 8ririi ,aptei. Pe re,eratul de $e$izare $e d# ori rezoluia re,eritoare la e,ectuarea cercet#rii1 ori cea re,eritoare la cla$area $e$iz#rii1 re$pecti $e menioneaz# prin nota de $er iciu1 decizia cu pri ire la cele dou# m#$uri.113 3n baza re,eratului pe care $>a di$pu$ rezoluia Fobli"atoriuG1 re$pecti )n baza notei de $er iciu $e )ntocmete decizia de numire a comi$iei )n$#rcinate cu e,ectuarea cercet#rii care a propune $au nu1 )n ,inal1 $anciunea. :ip$a deciziei de numire a comi$iei )n$#rcinate cu e,ectuarea cercet#rii atra"e nulitatea ab$olut# de deciziei de $ancionare. !biectul $cri$orii de con ocare )l con$tituie aducerea la cunotina a $alariatului a ,aptei Fmoti uluiG care ,ace obiectul cercet#rii prealabile di$ciplinare. 0cri$oarea de con ocare $e pred# $alariatului1 cu $emn#tura de primire1 ori1 dup# caz1 prin recomandat#1 la domiciliul $au reedina comunicat# de ace$ta1 e,ectele produc8ndu>$e de la data comunic#rii. Con ocarea $alariatului la o alta adre$# dec8t cea corect#1 cu con$ecina nee,ectu#rii cercet#rii prealabile1 atra"e anularea deciziei de $ancionare.114 %lementul e$enial al e,ectu#rii cercet#rii di$ciplinare prealabile )l con$tituie audierea $alariatului. 3n cur$ul cercet#rii di$ciplinare prealabile $alariatul are dreptul $# ,ormuleze i $# $u$in# toate ap#r#rile )n ,a oarea $a i $# o,ere per$oanei )mputernicite $# realizeze cercetarea toate probele i moti aiile pe care le con$ider# nece$are1 precum i dreptul $# ,ie a$i$tat1 la cererea $a1 de c#tre un reprezentant al $indicatului al c#rui membru e$te. 'i$cuiile purtate )ntre reprezentatul an"a2atorului de$emnat $# e,ectueze cercetarea prealabil# i $alariat $e con$emneaz# )ntr>un proce$ erbal ce are rolul de a reda )mpre2ur#rile i condiiile )n care a ,o$t $# 8rit# abaterea1 precum i declaraiile autorului ace$teia. 7$cultarea $alariatului $e ,inalizeaz# prin Jnota e-plicati #R pe care ace$ta o da. 7udierea $e con$emneaz# )ntr>un proce$> erbal di$tinct1 care conine )ntreb#rile ,ormulate de membrii comi$iei i r#$pun$urile $alariatului. 7n"a2atorul are po$ibilitatea ca pe perioada c8t dureaz# cercetarea menionat# $# $u$pende contractul celui )n cauz#1 )n temeiul art. &2 alin. F1G lit. aG din Codul muncii.

113 114

Ion (raian Qte,#ne$cu > 5reptul muncii, %ditura =olter$CluWer1 Bucureti1 244.. Curtea de 7pel Bucureti1 0ecia .a +II>a ci il# i pentru cauze pri ind con,lictele de munc# i a$i"ur#ri $ociale1 decizia nr 336D6D24461 6.6.'.5. nr 4D2446. C. @ilc#1 Codul muncii; adnotat1 %ditura1 C.M. BecC1 24481 Bucureti1 p. &&6. 129

Neprezentarea $alariatului la con ocarea ,#cut# )n condiiile menionate ,#r# un moti obiecti d# dreptul an"a2atorului $# di$pun# $ancionarea1 ,#r# e,ectuarea cercet#rii di$ciplinare prealabile. 6e,uzul $alariatului de a ,ace declaraii cu pri ire la ,apta $# 8rit#1 $au neprezentarea ace$tuia potri it noti,ic#rii1 $e con$emneaz#1 de a$emenea1 )ntr>un proce$ erbal. 0>a apreciat c# aceeai $oluie $e impune i atunci c8nd $alariatul d# cur$ con oc#rii1 dar re,uz# ap#rarea ori $# $crie Jnota e-plicati #I.11& 0>a pu$ problema dac# neprezentarea $alariatului con ocat pentru cercetarea prealabil# ,#r# moti obiecti con$tituie1 prin ea )n$#i1 abatere di$ciplinar# care 2u$ti,ic# aplicarea unei $anciuni celui )n cauz#. Con$ecina imediat# a ace$tei neprezent#ri e$te pre #zut# de art. 2&1 alin. F3G din Codul muncii; an"a2atorul are dreptul $# di$pun# $ancionarea1 ,#r# e,ectuarea cercet#rii prealabile. 'e reme ce $alariatul nu a dat cur$ con oc#rii1 nu $e mai 2u$ti,ica meniunea din decizia de $ancionare cerut# imperati de art. 2&2 alin. F2G lit. cG din Codul muncii1 re,eritoare la moti ele pentru care au ,o$t )nl#turate ap#r#rile ,ormulate de $alariat )n timpul cercet#rii prealabile. Bine)nele$ ca )ntr>un atare caz $e a meniona de ce nu $>a putut e,ectua cercetarea i $e a meniona acea$ta )ntr>un proce$> erbal. Cercetarea di$ciplinar# prealabil# $e a ,inaliza cu un proce$> erbal $au re,erat ori raport )ntocmit de comi$ia )mputernicit#1 la ace$ta $e ataeaz# nota e-plicati # a $alariatului. 6aportul poate cuprinde o recapitulaie a etapelor parcur$e1 )n$# el poate con$titui indi idualizarea $anciunii. 3n raport $e con$emneaz# prezentarea pe $curt a ,aptei $e$izate i a circum$tanelor )n care a ,o$t $# 8rit#1 rezultatele cercet#rii1 inclu$i 1 dup# caz1 re,uzul ne2u$ti,icat al $alariatului de a $e prezenta i de a>i moti a poziia ori1 moti area pentru care ap#r#rile $ale au ,o$t )nl#turate1 probele admini$trate1 propunerea pri ind $anciunea di$ciplinar# aplicabil# $au1 dup# caz1 propunerea de cla$are a $e$iz#rii1 moti area propunerii. :ucr#rile comi$iei de di$ciplin# $e con$emneaz# )ntr>un re"i$tru de proce$e> erbale. :a $tabilirea $anciunii $e a ine $eama de cauzele i "ra itatea ,aptei1 de )mpre2ur#rile )n care ,apta a ,o$t comi$#1 de "radul de ino #ie a $alariatului1 de e entualele $anciuni di$ciplinare $u,erite anterior de c#tre ace$ta. 3n baza propunerii comi$iei de di$ciplin# an"a2atorul a emite decizia de $ancionare. Ap $#'re' +'"#,$u"$$ Potri it art.2&2 din Codul muncii1 an"a2atorul di$pune aplicarea $anciunii di$ciplinare printr>o decizie )ntocmit# )n ,orm# $cri$#1 )n termen de 34 de zile de la momentul )n care a luat cunotin# de $# 8rirea abaterii di$ciplinare1 dar nu mai t8rziu de 6 luni de la data $# 8ririi ,aptei. 3n interpretarea i aplicarea art. 2&2 alin. F1G din Codul muncii1 angajatorul dispune aplicarea sanciunii disciplinare printr-o decizie emis n form scris, n
11&

7le-andru Aiclea > 6ratat de dreptul muncii1 %ditura Eni er$ul 9uridic1 Bucureti1 244.1 p. ..2. 134

termen de 2* de zile calendaristice de la data lurii la cunotin despre svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de ( luni de la data svririi faptei, momentul de la care )ncepe $# cur"# termenul de 34 de zile calendari$tice pentru aplicarea $anciunii di$ciplinare e$te data )nre"i$tr#rii raportului ,inal al cercet#rii di$ciplinare prealabile la re"i$tratura unit#ii.116 (ermenul de 34 de zile e$te un termen de pre$cripie1 ce poate ,i )ntrerupt $au $u$pendat. (ermenul de 6 luni cur"e de la un moment obiecti ; data $# 8ririi ,aptei. 7ce$t termen e$te un termen de dec#dere. 'up# )mplinirea ace$tuia1 $alariatul nu mai poate ,i $ancionat di$ciplinar. (oate ,azele procedurale pri ind aplicarea $anciunii trebuie $# $e con$ume1 inte"ral1 )n#untrul perioadei de 6 luni. 3n interpretarea i aplicarea art. 2&2 alin. F1G din Codul muncii1 angajatorul dispune aplicarea sanciunii disciplinare printr-o decizie emis n form scris, n termen de 2* de zile calendaristice de la data lurii la cunotin despre svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de ( luni de la data svririi faptei, momentul de la care )ncepe $# cur"# termenul de 34 de zile calendari$tice pentru aplicarea $anciunii di$ciplinare e$te data )nre"i$tr#rii raportului ,inal al cercet#rii di$ciplinare prealabile la re"i$tratura unit#ii.11. 5ecizia de sancionare 0ub $anciunea nulit#ii ab$olute1 )n decizie $e cuprind1 )n mod obli"atoriu; aG de$crierea ,aptei care con$tituie abatere di$ciplinar#? bG precizarea pre ederilor din $tatutul de per$onal1 re"ulamentul intern1 contractul indi idual de munc# $au contractul colecti de munc# aplicabil care au ,o$t )nc#lcate de $alariat? cG moti ele pentru care au ,o$t )nl#turate ap#r#rile ,ormulate de $alariat )n timpul cercet#rii di$ciplinare prealabile $au moti ele pentru care1 )n condiiile art.2&1 alin.3 > -eprezentarea salariatului la convocarea fcut n condiiile menionate fr un motiv obiectiv d dreptul angajatorului s dispun sancionarea, fr efectuarea cercetrii disciplinare prealabile - nu a ,o$t e,ectuat# cercetarea? dG temeiul de drept )n baza c#ruia $anciunea di$ciplinar# $e aplic#? eG termenul )n care $anciunea poate ,i conte$tat#? ,G in$tan# competent# la care $anciunea poate ,i conte$tat#. C(!u"$#'re' &e#$/$e$ &e +'"#,$("'re 'ecizia de $ancionare $e comunic# $alariatului )n cel mult & zile de la momentul )n care a ,o$t emi$# i )i produce e,ectele de la momentul comunic#rii. Comunicarea $e poate ,ace; > per$onal $alariatului $ancionat1 cu $emn#tur# de primire? > prin $cri$oare recomandat# cu con,irmare de primire la domiciliul $au reedina $alariatului1 )n cazul re,uzului primirii de c#tre ace$ta?

116

'ecizia 3naltei Curi de Ca$aie i 9u$tiie nr. 16D2412 )n do$arul nr. 1&D2412 a ,o$t publicat# )n 5.!,. nr. 81.D& decembrie 2412. 11. 'ecizia 3naltei Curi de Ca$aie i 9u$tiie nr. 16D2412 )n do$arul nr. 1&D2412 a ,o$t publicat# )n 5.!,. nr. 81.D& decembrie 2412. 131

En e entual re,uz de a $emna de primire al $alariatului trebuie1 de a$emenea1 indicat de per$oana )n$#rcinat# $# ,ac# comunicarea1 acea$ta din urm# )nc*eind un proce$> erbal )n ace$t $en$. 3n cazul )n care an"a2atorul emite decizia de aplicare a $anciunii di$ciplinare1 inclu$i cea a de$,acerii contractului de munc#1 pe$te termenul pre #zut de art. 2&2 alin. 1 din Codul muncii1 in$tana poate in oca din o,iciu e-cepia tardi it#ii emiterii deciziei. (ardi itatea emiterii deciziei de $ancionare de c#tre an"a2ator1 e$te o e-cepie peremtorie i ab$olut#.118 Comunicarea $e pred# per$onal $alariatului1191 cu $emn#tur# de primire1 ori1 )n caz de re,uz al primirii1 prin $cri$oare recomandat#1 la domiciliul $au reedina comunicat# de ace$ta. 5omentul comunic#rii e$te momentul din care cur"e termenul de 34 de zile )n care $anciunea a putea ,i conte$tat#. 'ecizia de $ancionare poate ,i conte$tat# de $alariat la in$tanele 2udec#toreti competente )n termen de 34 de zile calendari$tice de la data comunic#rii. C("te+t're' &$+p(/$,$e$ &e +'"#,$("'re Calea de atac )mpotri a $anciunii di$ciplinare e$te conte$taia adre$at# in$tanei 2udec#toreti.
118

'ecizia nr.1.D12.41.244. a Curii de 7pel Iai. Conte$tatorul 0.+. a c*emat )n 2udecat# pe intimata 0.C. ..0.6.:. $olicit8nd anularea deciziei de de$,acere di$ciplinar# a contractului indi idual de munc#1 in oc8nd ,aptul c# neprezentarea la $er iciu )n zilele de 22.44. i 2&.44. nu reprezentau o abatere di$ciplinar# "ra # care $# conduc# automat la concedierea $a. (ribunalul Iai1 prin $entina nr. 236.D41.11.2446 a admi$ conte$taia i a di$pu$ anularea deciziei de concediere1 in oc8nd din o,iciu e-cepia tardi it#ii emiterii ace$tei decizii )n raport de di$poziiile art. 2&2 alin. 1 C. muncii. 6ecur8nd *ot#r8rea a$t,el pronunat#1 an"a2atorul a $u$inut c# )n mod "reit in$tana de ,ond a in ocat din o,iciu acea$t# e-cepie )ntruc8t $anciunea ,iind nulitatea relati #1 e-cepia poate ,i in ocat# doar de partea c#reia i $>a pricinuit o #t#mare. 6ecur$ul e$te ne,ondat. 7$t,el1 decizia de concediere nr. 169D23.46.2446 a ,o$t comunicat# conte$tatorului 0.+. la data de 14.4..24461 aa cum rezult# din con,irmarea de primire a,lat# la ,ila 62 do$ar ,ond. :a termenul din 49.48.2446 ace$ta a precizat )n ,aa in$tanei c# )nele"e $# conte$te i decizia de de$,acere a contractului de munc# emi$# pe parcur$ul de$,#ur#rii proce$ului1 cererea $cri$# )n ace$t $en$ ,iind depu$# ulterior1 la 4..49.2446. 3n atare condiii1 nu $e poate reine tardi itatea ,ormul#rii conte$taiei )mpotri a deciziei de concediere1 acea$ta )ncadr8ndu>$e )n termenul de 34 zile pre #zut de art. 268 al. 1 lit. a Cod muncii. C8t pri ete tardi itatea emiterii deciziei de concediere acea$ta a ,o$t corect in ocat# din o,iciu de c#tre prima in$tan#. Con,orm art. 2&2 al. 1 Codul muncii1 an"a2atorul di$pune aplicarea $anciunii di$ciplinare Finclu$i cea pre #zut# de art. 248 al. 1 lit. , Codul muncii < de$,acerea di$ciplinar# a contractului de munc#G printr>o decizie )n ,orm# $cri$#1 )n termen de 34 zile calendari$tice de la data lu#rii la cunotin# de$pre $# 8rirea abaterii di$ciplinare1 dar nu mai t8rziu de 6 luni de la data $# 8ririi ,aptei. %$te ade #rat c# )n alin. 2 al art. 2&2 Codul muncii1 $e pre #d meniunile obli"atorii din decizia de $ancionare di$ciplinar# $ub $anciunea nulit#ii ab$olute. (ermenul pre #zut de art. 2&2 al. 1 Codul muncii e$te )n$# un termen de pre$cripie1 a$t,el )nc8t "reit in oc# recurenta nulitatea relati # a ace$tei di$poziii le"ale i incidena pre ederilor art. 344 pct. & i 9 Cod procedur# ci il#. Cur"erea termenului de 34 de zile calendari$tice1 calculate )n con,ormitate cu art. 141 alin. 1 Cod procedur# ci il#1 conduce la pre$crierea dreptului an"a2atorului de a aplica $anciuni di$ciplinare. 119 Comunicarea $e pred# per$onal $alariatului < ,ace inaplicabil# comunicarea prin e>mail a deciziei1 c*iar dac# decizia $e comunic# $ub $emn#tur# electronic# potri it :e"ii nr.4&&D2441 pri ind $emn#tura electronic#. 132

Potri it art.2&2 alin.F&G din Codului muncii decizia de $ancionare poate ,i conte$tat# de $alariat la in$tanele 2udec#toreti competente )n termen de 34 de zile de la data comunic#rii. Con,orm pre ederilor art.211 din :e"ea nr.62D24111241 cererile pot ,i ,ormulate de cei ale c#ror drepturi au ,o$t )nc#lcate dup# cum urmeaz#; aG m#$urile unilaterale de e-ecutare1 modi,icare1 $u$pendare $au )ncetare a contractului indi idual de munc#1 inclu$i an"a2amentele de plat# a unor $ume de bani1 pot ,i conte$tate )n termen de 4& de zile calendari$tice de la data la care cel intere$at a luat cunotin# de m#$ura di$pu$#. bG con$tatarea nulit#ii unui contract indi idual de munc# poate ,i cerut# de p#ri pe )ntrea"a perioad# )n care contractul re$pecti $e aplic#? cG plata de$p#"ubirilor pentru pa"ubele cauzate i re$tituirea unor $ume care au ,ormat obiectul unor pl#i nedatorate pot ,i cerute )n termen de 3 ani de la data producerii pa"ubei. 'in punct de edere teritorial $unt competente in$tanele 2udec#toreti )n a c#ror circum$cripie $e a,l# domiciliul $au locul de munc# al reclamantului F$alariatuluiG1 con,orm art.269 din Codul muncii1 2udecarea con,lictelor de munca e$te de competena in$tanelor 2udec#toreti1 $tabilite potri it le"ii.121 Potri it art.248 din :e"ea nr.62D24111 con,lictele indi iduale de munc# $e $oluioneaz# )n prim# in$tan# de c#tre tribunal. Con,orm pre ederilor art.214 din :e"ea nr.62D24111 cererile re,eritoare la $oluionarea con,lictelor indi iduale de munc# $e adre$eaz# tribunalului )n a c#rui circum$cripie )i are domiciliul $au locul de munc# reclamantul. Conte$taia e$te $cutit# de ta-# de timbru i de timbru 2udiciar. 7$t,el1 potri it art.2.4 din Codul muncii1 cauzele pri ind soluionarea conflictelor de munc cu privire la ncheierea, e3ecutarea, modificarea, suspendarea i ncetarea contractelor individuale sau, dup caz, colective de munc prevzute de prezentul cod, precum i a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, $unt $cutite de ta-a 2udiciar# de timbru i de timbrul 2udiciar. Con,orm pre ederilor art.212 din :e"ea nr.62D24111 cererile re,eritoare la $oluionarea con,lictelor indi iduale de munc# or ,i 2udecate cu celeritate. (ermenele de 2udecat# nu pot ,i mai mari de 14 zile. P#rile $unt le"al citate dac# citaia le>a ,o$t )nm8nat# cel puin cu & zile )naintea 2udec#rii. Potri it art.214 din :e"ea nr.62D24111 *ot#r8rile in$tanei de ,ond $unt $upu$e numai apelului. 7$t,el1 *ot#r8rile in$tanei de ,ond nu mai $unt $upu$e recur$ului ci doar apelului. (ot )n ace$t $en$ $unt i di$poziiile art.483 alin.2 din Codul de procedur# ci il#1 Jnu $unt $upu$e recur$ului *ot#r8rile pronunate )n cererile...1 con,lictele de munc# i a$i"ur#ri $ociale.... (ermenul de apel e$te de 14 zile de la data comunic#rii *ot#r8rii.

124

:e"ea nr.62D2411 pri ind dialo"ul $ocial1 republicat# )n 5.!,.nr.62&D31.48.2412 modi,icat# prin :e"ea nr.2D2413 publicat# )n 5.!,.nr.89D12.42.2413. 121 :e"ea nr.&3D2443 Codul muncii republicat# )n 5.!,.nr.34&D18.4&.24111 modi,icat prin :e"ea nr.2D2413 publicat# )n 5.!,.nr.89D12.42.2413. 133

'i$poziiile re,eritoare la procedura de $oluionare a con,lictelor indi iduale de munc# $e completeaz# )n mod core$punz#tor cu pre ederile Codului de procedur# ci il#. D./. Cu,ulul +.2pu%*&+ii *i2)ipli%a+& )u alt& 1o+,& *& +.2pu%*&+&. 6#$punderea di$ciplinar# poate ,i cumulat# cu r#$punderea penal# c8nd abaterea di$ciplinar# $# 8rit# de $alariat prezint# caracteri$ticile unei in,raciuni. 3ntr>o a$emenea $ituaie $tabilirea $# 8ririi ,aptei precum i a ino #iei ,#ptuitorului e$te de competena in$tanei penale1 e-ercitarea aciunii di$ciplinare ,iind $u$pendat# p8n# la $oluionarea cauzei penale1 ,iind aplicabil principiul Hpenalul ine )n loc di$ciplinarulI. 6#$punderea di$ciplinar# poate ,i cumulat# cu r#$punderea contra enional#1 )n $ituaia )n care abaterea di$ciplinar# con$tituie contra enie i e$te $ancionat# de le"e ca atare. D.4. R.2pu%*&+&a pat+i,o%ial. 3n $i$temul dreptului1 termenul de Jr#$pundereI are o $emni,icaie deo$ebit# de cea din limba2ul obinuit1 i anume; e ideniaz# con$ecinele ne"ati e1 $ur enite )n cazul comiterii unor ,apte ile"ale de c#tre o per$oan# ,izic# $au o per$oan# 2uridic#. Potri it Codului muncii1 $alariaii r#$pund patrimonial1 )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii ci ile contractuale1 pentru pa"ubele materiale produ$e an"a2atorului din ina i )n le"#tur# cu munca lor. 7 8nd )n edere re"lement#rile :e"ii nr. &3D2443 potri it c#rora r#$punderea patrimonial# a $alariailor > pentru pa"ubele materiale produ$e de acetia an"a2atorului > e$te an"a2at# )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii ci ile contractuale1 e$te nece$ar# o $uccint# prezentare a le"i$laiei )n materie.122 Potri it di$poziiilor Codului ci il1 contractul e$te acordul de oine dintre dou# $au mai multe per$oane cu intenia de a con$titui1 modi,ica $au a $tin"e un raport 2uridic concret Fart.1166 din Codul ci ilG1 con eniile le"al ,#cute a 8nd putere de le"e )ntre p#rile contractante Fart.12.4 din Codul ci ilG.123 Contractul $e caracterizeaz# prin natura $a bilateral# i prin e,ectul de a da natere unor obli"aii reciproce1 concepia Codului ci il a$upra rolului contractului ,iind re,lectat# )n cele dou# principii ,undamentale e-primate prin autonomia oinei contractuale i con$en$uali$mul contractual. Contractul indi idual de munc# e$te un contract $pecial1 $upu$ unei duble re"lement#ri; > re"lementarea de drept comun1 care a$i"ur# naterea i aliditatea $a? > re"lementarea prin le"e $pecial# care completeaz# $au c*iar modi,ic# normele de drept comun.

122

:e"ea nr.&3D24441 Codul muncii a ,o$t republicat )n 5.!,.nr.34&D18.4&.24111 modi,icat prin :e"ea nr.2D2413 publicat# )n 5.!,.nr.89D12.42.2413. 123 7le-andru Aiclea < Contractul individual de munc1 %ditura :umina :e-1 Bucureti1 24431 pa". 8.. 134

6#$punderea patrimonial# Fmaterial#G e$te o ariant# a r#$punderii ci ile1 elementele $ale de baz# > pre2udiciul patrimonial1 ,apta ilicit# p#"ubitoare i raportul de cauzalitate1 ,iind elementele e$eniale ale r#$punderii ci ile. 6#$punderea ci il# contractual# deri # din nee-ecutarea unei obli"aii pe care debitorul i>a a$umat>o. Contractul d# natere unor obli"aii care trebuie e-ecutate cu bun# credin#1 nee-ecutarea )n condiiile $tabilite atr#"8nd r#$punderea ci il# contractual#1 care nu e$te altce a dec8t aplicarea unei $anciuni1 dorite i )ntre #zute de p#ri la )nc*eierea contractului. Proba1 condiiile i e,ectele nee-ecut#rii obli"aiei $unt elemente acce$orii ale r#$punderii ci ile contractuale1 care o $epar# de r#$punderea ci il# delictual#. 6#$punderea patrimonial# inter ine pentru pa"ubele materiale adu$e an"a2atorului de $alariai )n le"#tur# cu munca lor. 'ac# pa"uba a ,o$t produ$# printr>o ,apt# care nu are le"#tur# cu atribuiile de $er iciu ale per$oanei $au printr> o in,raciune1 r#$punderea $e $tabilete potri it normelor "enerale pri ind r#$punderea ci il# delictual#. Prin urmare1 condiiile an"a2#rii ace$tei ,orme de r#$pundere $unt; - calitatea de $alariat a celui ce a produ$ pa"uba an"a2atorului $#u? - ,apta ilicit# a $alariatului1 $# 8rit# )n le"#tur# cu munca $a? - pre2udiciul $u,erit de patrimoniul an"a2atorului? - raportul de cauzalitate )ntre ,apta ilicit# i pre2udiciu? - ino #ia FculpaG $alariatului )n $# 8rirea ,aptei. Condiia e$enial# pentru a atra"e r#$punderea contractual# e$te e-i$tena unui contract i alabilitatea ace$tuia1 $copul ,inal ,iind repararea unui pre2udiciu patrimonial pro ocat per$oanei 2uridice > an"a2ator1 $au lucrurilor aparin8nd ace$teia.124 3n cazul contractului de munc#1 pentru a opera r#$punderea patrimonial# a celor ino ai1 $unt precizate dou# cazuri i condiiile a,erente obli"atorii. 3n cazul pa"ubelor materiale produ$e an"a2atorului de c#tre un $alariat1 e$te obli"atoriu ca pa"uba $# ,ie din ina i )n le"#tur# cu munca an"a2atului. 'e a$emenea1 an"a2atorul e$te obli"at $# )l de$p#"ubea$c# pe $alariat )n $ituaia )n care ace$ta a $u,erit un pre2udiciu material $au moral din culpa an"a2atorului )n timpul )ndeplinirii obli"aiilor de $er iciu $au )n le"#tur# cu $er iciul1 an"a2atorul care a pl#tit de$p#"ubirea a 8nd po$ibilitatea de a>i recupera $uma a,erent# de la $alariatul ino at de producerea pa"ubei. R*+pu"&ere' p'tr$!("$' * ' +' 'r$'tu u$ !bli"aiile de reparare a pre2udiciului precum i procedura de urmat poart# denumirea de r#$pundere patrimonial# i e$te re"lementat# )n art.269>2.& din Codul muncii.12& 6#$punderea patrimonial# pri ete at8t r#$punderea $alariatului pentru pa"ubele produ$e an"a2atorului c8t i r#$punderea an"a2atorului )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii ci ile contractuale1 $# )l de$p#"ubea$c# pe $alariat )n $ituaia )n care ace$ta a $u,erit un pre2udiciu material $au moral din culpa
124 12&

Nicolae @r#dinaru 8 5reptul muncii i securitii sociale, %d. Independena %conomic#1 244&1 pa". &3 Codul 5uncii1 :e"ea nr.&3D2443 republicat# )n 5.!,.nr.34&D18.4&.24111 modi,icat# prin :e"ea nr.2D2413 publicat# )n 5.!,.nr.89D12.42.2413. 13&

an"a2atorului )n timpul )ndeplinirii obli"aiilor de $er iciu $au )n le"#tur# cu $er iciul. Potri it art.2&4 alin.1 din Codul muncii1 $alariaii r#$pund patrimonial1 )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii ci ile contractuale1 pentru pa"ubele materiale produ$e an"a2atorului din ina i )n le"#tur# cu munca lor.126 0alariaii nu r#$pund de pa"ubele pro ocate de ,ora ma2or# $au de alte cauze nepre #zute care nu puteau ,i )nl#turate i nici de pa"ubele care $e )ncadreaz# )n ri$cul normal al $er iciului. Con,orm art. 2&4 alin. F3G din Codul muncii1 )n $ituaia )n care an"a2atorul con$tat# c# $alariatul $#u a pro ocat o pa"ub# din ina i )n le"#tur# cu munca $a1 a putea $olicita $alariatului1 printr>o not# de con$tatare i e aluare a pa"ubei1 recuperarea contra alorii ace$teia1 prin acordul p#rilor1 )ntr>un termen care nu a putea ,i mai mic de 34 de zile de la data comunic#rii. Contra aloarea pa"ubei recuperate prin acordul p#rilor1 nu poate ,i mai mare dec8t ec*i alentul a & $alarii minime brute pe economie. 6#$punderea $alariatului e$te per$onal#. 6#$punderea patrimonial# a $alariatului e$te o r#$pundere per$onal#1 bazat# pe culp#1 ne,iind admi$ibil# r#$punderea pentru ,apta altuia $au pentru ,apta lucrului. 6#$punderea patrimonial# de dreptul muncii e$te )ntotdeauna o r#$pundere pentru ,apta proprie. 6#$punderea $ub$idiar#1 adic# pentru ,apta terului nu e$te )nt8lnit# )n le"i$laia muncii. 7spunderea angajatului, din gestiunea cruia s-au sustras anumite bunuri i care avea obligaia pstrrii acestora, este o rspundere subsidiar, ce poate fi atras numai n msura n care autorul direct al prejudiciului nu poate fi urmrit sau e3ecutat i doar dac se dovedete c, printr-o fapt culpabil, gestionarul a contribuit la producerea pagubei.%&8
126

'ecizia nr. 342D244& 0ecia ci il# a Curii de 7pel 0ucea a (ribunalul 0ucea a1 prin $entina ci il# nr. 14&4 din 1..11.24441 a admi$ )n parte aciunea reclamantei 0.C. HM.I 0.7. 0ucea a1 obli"8nd p8r8tul P. @. la plata $umei de 24.4641.3 lei1 cu titlu de de$p#"ubiri ci ile1 reprezent8nd lip$a unui circular ti it i a unui i,ron1 con$tatate lip$# la in entarul e,ectuat. Curtea de 7pel 0ucea a1 prin decizia ci il# nr. 342 din 21 iunie 244&1 a admi$ recur$ul p8r8tului1 cu con$ecina modi,ic#rii $entinei1 admiterea )n parte a $entinei i obli"area p8r8tului la plata c#tre reclamant# a $umei de 11.3.8149 lei cD al. unui mi2loc ,i-1 i,ron1 de 24.4641.3 lei. Potri it art. 2.4 alin. 1 din Codul muncii aprobat prin :e"ea nr. &3D24431 $alariaii r#$pund patrimonial1 )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii ci ile contractuale1 pentru pa"ubele materiale produ$e an"a2atorului din ina i )n le"#tur# cu munca lor. 'in analiza actelor i lucr#rilor do$arului rezult# c# p8r8tul a preluat )n "e$tiunea $a mi2locul ,i- > i,ron "rai,er cu lam#1 cu num#rul de in entar 44.21 con,orm ,iei de in entar de la ,ila 11 do$ar1 r#$punz8nd )n mod direct pentru lip$a ace$tuia )n condiiile $tabilite prin :e"ea nr. 22D1969 i art. 2.4 alin. 1 din Codul muncii1 la aloarea de )nlocuire1 prin luarea )n calcul i a uzurii utila2ului. 'rept con$ecin#1 con,orm $ituaiei de calcul1 r#$punderea patrimonial# urmeaz# a ,i $tabilit# doar pentru $uma de 11.3.8149 lei1 contra aloarea i,ronului menionat1 ne,iind )ntrunite condiiile r#$punderii ci ile contractuale pentru celelalte utila2e a,late )n "e$tiunea altei per$oane1 con,orm ,iei de in entar de la ,ila 12 do$ar. 3n ace$te condiii1 )n temeiul art. 344 pct. 9 C. pr. ci . recur$ul a ,o$t admi$ cu con$ecina modi,ic#rii pariale a $entinei recurate1 )n $en$ul obli"#rii p8r8tului doar la plata $umei de 11.3.8149 lei reprezent8nd cD aloarea i,ronului1 ,a# de $uma de 24.4641.3 lei. 12. Curtea de 7pel (imioara1 $ecia con,licte de munc# i a$i"ur#ri $ociale1 'ecizia ci il# nr. 86 din 13 ,ebruarie 244.. 136

'e re"ul#1 r#$punderea patrimonial# a $alariailor nu e$te $olidar#. Prin e-cepie1 )n con,ormitate cu di$poziiile art.28 din :e"ea nr. 22D19691 r#$punde $olidar cu "e$tionarul care a produ$ pa"uba i alt an"a2at.128 %$te ile"al# practica unor an"a2atori de a reine carnetul de munc# al $alariatului1 )n cazul )n care $e pretinde c# $alariatul ar ,i produ$ pre2udicii an"a2atorului. 6rsturile rspunderii 6#$punderea patrimonial# )n dreptul muncii e$te caracterizat# prin urm#toarele tr#$#turi care o indi idualizeaz# ,a# de r#$punderea ci il# contractual#1 care $e re"#$e$c at8t )n cazul r#$punderii $alariatului c8t i a an"a2atorului; > e$te o r#$pundere $pecial#1 $e poate an"a2a numai )n m#$ura )n care autorul ,aptei e$te )ncadrat )n munc# )n baza unui contract indi idual de munc#? > e$te o r#$pundere inte"ral#1 )n $en$ul c# per$oana $ancionat# e$te obli"at# $# repare at8t pre2udiciul e,ecti i actual1 c8t i cel nerealizat? > e$te o r#$pundere limitat# $ub a$pectul e-ecut#rii $ilite1 e,ectu8ndu>$e numai a$upra unei p#ri din $alariu? > are ca temei ino #ia celui )n cauz#1 )ntruc8t an"a2area r#$punderii $e ,ace pentru pre2udiciul $u,erit din culpa an"a2atorului1 $au pentru pa"ubele produ$e an"a2atorului din ina $alariailor i )n le"#tur# cu munca lor? > e$te o r#$pundere indi idual#1 e-cluz8nd1 )n principiu1 $olidaritatea. 3n cazul )n care pre2udiciul a ,o$t produ$ de mai muli $alariai1 dar nu $e poate $tabili proporia )n care ,iecare a contribuit la producerea ace$tuia1 r#$punderea patrimonial# $e $tabilete proporional cu $alariul $#u net de la data con$tat#rii pa"ubei i1 atunci c8nd e$te cazul1 i )n ,uncie de timpul e,ecti lucrat de la ultimul in entar1 )n $ituaia celor care au calitatea de "e$tionari? > recuperarea pre2udiciului cauzat $e ,ace1 de re"ul#1 prin ec*i alent b#ne$c? > e$te "u ernat# de norme le"ale cu caracter imperati . Condiiile rspunderii Pentru a e-i$ta r#$punderea patrimonial# e$te nece$ar $# ,ie )ndeplinite urm#toarele condiii; 1. Calitatea de $alariat a per$oanei care a produ$ pre2udiciul1 re$pecti per$oana care e$te parte a unui raport 2uridic de munc# tipic1 $tabilit pe perioad# nedeterminat# $au determinat#1 re$pecti pentru timp normal $au parial de munc#. 2. /apta ilicit# a $alariatului $# ,ie $# 8rit# )n le"#tur# cu munca $a. Pentru $tabilirea r#$punderii patrimoniale1 caracterul ilicit al ,aptei $e analizeaz# )n raport
128

:e"ea nr.22D1969 pri ind an"a2area "e$tionarilor1 con$tituirea de "aranii i r#$punderea )n le"#tur# cu "e$tionarea bunurilor1 publicat# )n 5.!,.nr.132D18.11.19691 modi,icat# prin :e"ea nr.&4D1994 publicat# )n 5.!,.nr.181D1&.46.1994. 7rt.28 7n"a2atul cu ,uncie de conducere1 precum i orice alt an"a2at ino at de an"a2area1 trecerea $au meninerea unei per$oane )n ,uncia de "e$tionar ,#r# re$pectarea condiiilor de 8r$t#1 $tudii i $tadiu pre #zute )n articolele 3 $i 381 precum i a di$poziiilor articolului 4 re,eritoare la antecedentele penale1 r#$pund inte"ral pentru pa"ubele cauzate de "e$tionar1 )n $olidar cu ace$ta. 7ceeai r#$pundere o are i cel ino at de nere$pectarea di$poziiilor pre #zute )n capitolul III1 )n limita "araniei necon$tituite. 13.

cu obli"aiile de $er iciu1 ce decur" din contractul indi idual de munc#1 contractul colecti de munc# aplicabil $au re"ulamentul intern. En reper e$enial e$te1 din ace$t punct de edere1 ,ia po$tului. Enitatea trebuie $# ,ac# do ada $arcinilor de $er iciu ale $alariatului a c#ror ne)ndeplinire $au )ndeplinire necore$punz#toare au cauzat pre2udicii. 0alariatul r#$punde per$onal pentru ,apta proprie. 3. Pre2udiciul1 adic# acea modi,icare a patrimoniului care $e realizeaz# at8t prin diminuarea acti ului1 urmare a $# 8ririi unei ,apte ilicite1 $au prin creterea pa$i ului. +aloarea pre2udiciului cuprinde pre2udiciul e,ecti dar i bene,iciul nerealizat.129 Pentru ca $alariatul $# r#$pund# patrimonial1 pre2udiciul trebuie $# )ndeplinea$c# urm#toarele condiii; > $# ,ie real1 adic# determinat pe baza unor analize economice concrete1 $alariatul ne,iind inut $# r#$pund# pentru alori pierdute din patrimoniul an"a2atorului din alte cauze? > $# ,ie cert1 at8t )n ceea ce pri ete e-i$tena c8t i e aluarea $a? > $# ,ie cauzat direct an"a2atorului. 3n $ituaia pre2udiciului produ$ indirect1 an"a2atorul r#$punde )n calitate de comitent pentru prepu$ul $#u1 ,a# de terul pre2udiciat? > $# ,ie material1 condiie care rezult# din cuprin$ul art. 2&4 alin. 1 din Codul muncii1 unde $e pre ede e-pre$ c# $alariaii r#$pund patrimonial pentru pa"ubele materiale produ$e an"a2atorului din ina i )n le"#tur# cu munca lor. % aluarea pre2udiciului $e ,ace potri it normelor $peciale1 acolo unde ace$tea e-i$t#1 iar )n ab$ena unor a$t,el de re"lement#ri1 pentru e aluarea pre2udiciului $e or a ea )n edere normele dreptului ci il1 )n raport de preurile la momentul )n care $e realizeaz# acordul de oin# $au $e $e$izeaz# in$tana de c#tre cel p#"ubit. 3n cazul de"rad#rii de bunuri1 e aluarea pa"ubelor $e ,ace )n toate $ituaiile in8ndu>$e $eama de "radul real de uzur# a bunului. 4. 6aportul de cauzalitate )ntre ,apta ilicit# i pre2udiciul cauzat. 6#$punderea patrimonial# pre$upune un rezultat d#un#tor care $# $e concretizeze )ntr>o pa"ub# cu aloare economic# "enerat# de $alariai din ina i )n le"#tur# cu munca lor. 3n unele $ituaii determinarea raportului de cauzalitate e$te ane oioa$#1 ,iind nece$ar# analiza1 pentru a $tabili1 de la caz la caz1 ,apta $au ,aptele care au determinat tran$,ormarea po$ibilit#ii pre2udiciului )n realitate. &.+ino #ia e$te o condiie a r#$punderii patrimoniale ,#r# de care acea$ta nu e-i$t#. +ino #ia con$tituie elementul $ubiecti al r#$punderii1 care con$t# )n atitudinea p$i*ic# a per$oanei ,a# de ,apta $a i con$ecinele ei p#"ubitoare. +ino #ia pre$upune di$cern#m8ntul $alariatului1 re$pecti capacitatea ace$tuia de a>i reprezenta ,apta i e,ectul ei p#"ubitor i oina liber#1 e-i$tent# )n momentul $# 8ririi ,aptei pre2udiciabile. 6#$punderea patrimonial# e$te an"a2at# )n e"al# m#$ur# pentru toate ,ormele ino #iei. Codul muncii $tabilete1 cu titlu de e-cepie1 $ituaiile )n care
129

Nicolae @r#dinaru 8 5reptul muncii i securitii sociale, %d. Independena %conomic#1 244&1 pa". 163. 138

"radul de ino #ie produce e,ecte di,erite1 re$pecti producerea pre2udiciului de mai muli $alariai. Cauze care nltur caracterul ilicit al faptei Potri it art.2&4 alin.2 din Codul muncii1 $alariaii nu r#$pund de pa"ubele pro ocate de ,ora ma2or# $au de alte cauze nepre #zute i care nu puteau ,i )nl#turate i nici de pa"ubele care $e )ncadreaz# )n ri$cul normal al $er iciului.134 Cauzele care )nl#tur# caracterul ilicit al ,aptei $unt acele $ituaii le"ale care e-onereaz# de r#$pundere1 dei1 )n ,apt1 pre2udiciul $>a realizat. 0alariaii nu r#$pund de pa"ubele pro ocate de ,ora ma2or# $au de alte cauze care nu puteau ,i )nl#turate i nici de pa"ubele care $e )ncadreaz# )n ri$cul normal al $er iciului. Pot ,i cauze de e-onerare; > ,ora ma2or# i cazul ,ortuit? > $tarea de nece$itate? > ri$cul normal al $er iciului? > e-ecutarea ordinului de $er iciu. Codul muncii pre ede c# $alariatul care a primit de la an"a2ator o $um# nedatorat#1 e$te obli"at $# o re$tituie. 'e a$emenea1 dac# $alariatul a primit bunuri care nu i $e cu eneau i care nu mai pot ,i re$tituite )n natur# $au i $>au pre$tat $er icii la care nu era )ndrept#it e$te obli"at $# $uporte contra aloarea lor.131 !bli"aia de re$tituire poate inter eni atunci c8nd $alariatul a primit o $um# de bani cu titlu de $alariu1 premiu $au indemnizaie la care nu era )ndrept#it1 bunuri1 ,#r# a a ea dreptul $au i $>au pre$tat $er icii1 ,#r# $# ,i ,o$t )ndrept#it. 'ac# r#$punderea patrimonial# $e )ntemeiaz# pe o ,apt# $# 8rit# cu ino #ie1 obli"aia de re$tituire are la baz# plata lucrului nedatorat. Principalele modalit#i de $tabilire i recuperare a pre2udiciului produ$ an"a2atorului1 at8t )n cazul r#$punderii patrimoniale c8t i )n cazul obli"aiei de re$tituire1 $unt; > )n oiala p#rilor? > aciunea )n 2u$tiie. Potri it art.169 din Codul muncii1 nicio reinere din $alariu nu poate ,i operat#1 )n a,ara cazurilor i condiiilor pre #zute de le"e. 6einerile cu titlu de daune cauzate an"a2atorului nu pot ,i e,ectuate dec8t dac# datoria $alariatului e$te $cadent#1 lic*id# i e-i"ibil# i a ,o$t con$tatat# ca atare printr>o *ot#r8re 2udec#torea$c# de,initi # i ire ocabil#. 3n cazul pluralit#ii de creditori ai $alariatului a ,i re$pectat# urm#toarea ordine; aG obli"aiile de )ntreinere1 con,orm art.&13>&34 din Codul ci il? bG contribuiile i impozitele datorate c#tre $tat? cG daunele cauzate propriet#ii publice prin ,apte ilicite? dG acoperirea altor datorii. 6einerile din $alariu cumulate nu pot dep#i )n ,iecare lun# 2um#tate din $alariul net.
134 131

@r#dinaru Nicolae > 5reptul muncii i proteciei sociale1 %d. 7llutu$ 24431 pa". 111. @r#dinaru Nicolae > 5reptul muncii i proteciei sociale1 %d. 7llutu$ 24431 pa". 112. 139

7cordul p#rilor trebuie con$emnat )ntr>un )n$cri$1 $emnat de ambele p#ri1 din care trebuie $# rezulte )n mod ne)ndoielnic urm#toarele; > recunoaterea $alariatului c# a produ$ o pa"ub#1 c# a primit o $um# nedatorat#1 bunuri ce nu i $e cu eneau $au $er icii la care nu era )ndrept#it? > de$crierea pa"ubei? > cuantumul i modul de $tabilire al ace$teia? > modalitatea de recuperare Fprintr>o $in"ur# plat# $au )n rate lunareG. Potri it di$poziiilor art. 2&4 alin. 1 din Codul muncii1 $alariaii r#$pund patrimonial1 )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii contractuale pentru pa"ubele materiale produ$e an"a2atorului din ina i )n le"#tur# cu munca lor. 3n practic# )n$#1 )nt8lnim $ituaii )n care $alariatul )i recunoate ina i e$te de acord cu plata daunelor ce>i $unt imputate1 caz )n care con$ider#m c# e$te $u,icient an"a2amentul de plat# al $alariatului pentru a e,ectua reineri din $alariu1 ,#r# a mai ,i nece$ar# inter enia in$tanei.132 'e a$emenea1 $alariatul1 )n mod unilateral1 poate recunoate producerea pa"ubei a$um8ndu>i un an"a2ament $cri$ de plat#1 care pentru a ,i alabil1 trebuie acceptat de an"a2ator. 0e a2un"e )n ace$t ,el1 tot la )n oiala p#rilor. 'e re"ul#1 r#$punderea patrimonial# e$te o r#$pundere per$onal#1 indi idual#1 )n $en$ul c# r#$punderea $e $tabilete )n $arcina unui $in"ur $alariat1 cel re$pon$abil de producerea pre2udiciului. Potri it art.2&& din Codul muncii1 c8nd pa"uba a ,o$t produ$# de mai muli $alariai1 cuantumul r#$punderii ,iec#ruia $e $tabilete )n raport cu m#$ura )n care a contribuit la producerea ei. 'ac# m#$ura )n care $>a contribuit la producerea pa"ubei nu poate ,i determinat#1 r#$punderea ,iec#ruia $e $tabilete proporional cu $alariul $#u net de la data con$tat#rii pa"ubei i1 atunci c8nd e$te cazul1 i )n ,uncie de timpul e,ecti lucrat de la ultimul $#u in entar. 0alariatul care a )nca$at de la an"a2ator o $um# nedatorat# e$te obli"at $# o re$tituie. 'ac# $alariatul a primit bunuri care nu i $e cu eneau i care nu mai pot ,i re$tituite )n natur# $au dac# ace$tuia i $>au pre$tat $er icii la care nu era )ndrept#it1 e$te obli"at $# $uporte contra aloarea lor. Contra aloarea bunurilor $au $er iciilor )n cauz# $e $tabilete potri it alorii ace$tora de la data pl#ii. 0uma $tabilit# pentru acoperirea daunelor $e reine )n rate lunare din drepturile $alariale care $e cu in per$oanei )n cauz# din partea an"a2atorului la care e$te )ncadrat# )n munc#. 6atele nu pot ,i mai mari de o treime din $alariul lunar net1 ,#r# a putea dep#i )mpreun# cu celelalte reineri pe care le>ar a ea cel )n cauz#1 2um#tate din $alariul re$pecti . Potri it art.2&8 din Codul muncii1 )n cazul )n care contractul indi idual de munc# )nceteaz# )nainte ca $alariatul $# )l ,i de$p#"ubit pe an"a2ator i cel )n cauz# $e )ncadreaz# la un alt an"a2ator ori de ine ,uncionar public1 reinerile din $alariu $e ,ac de c#tre noul an"a2ator $au noua in$tituie ori autoritate public#1 dup# caz1 pe baza titlului e-ecutoriu tran$mi$ )n ace$t $cop de c#tre an"a2atorul p#"ubit.
132

7le-andru Aiclea < Contractul individual de munc1 %ditura :umina :e-1 Bucureti1 24431 pa". 142. 144

'ac# per$oana )n cauz# nu $>a )ncadrat )n munc# la un alt an"a2ator1 )n temeiul unui contract indi idual de munc# ori ca ,uncionar public1 acoperirea daunei $e a ,ace prin urm#rirea bunurilor $ale1 )n condiiile Codului de procedur# ci il#. 3n cazul )n care acoperirea pre2udiciului prin reineri lunare din $alariu nu $e poate ,ace )ntr>un termen de ma-imum 3 ani de la data la care $>a e,ectuat prima rat# de reineri1 an"a2atorul $e poate adre$a e-ecutorului 2udec#tore$c )n condiiile Codului de procedur# ci il#. 'ei art. 1691 alin. 1 din Codul muncii pre ede c# nici o reinere din $alariu nu poate ,i operat#1133 e-i$t# i e-cepii1 una dintre ele ,iind reprezentat# de reinerile din $alariul "e$tionarilor pentru con$tituirea ,ondului de "aranie1 :e"ea nr. 22D1969 )n art.13 pre #z8nd c# H"arania )n numerar $e reine )n rate lunare de 1D14 din $alariul tari,ar lunar $au din c8ti"ul mediu pe o lun#1 dup# cazI. 3n ceea ce pri ete modul de recuperare a pa"ubei produ$e de $alariat1 art. 169 alin. 2 din Codul muncii pre ede c# reinerile cu titlu de daune cauzate an"a2atorului nu pot ,i e,ectuate dec8t dac# datoria $alariatului e$te $cadent#1 lic*id# i e-i"ibil# i a ,o$t con$tatat# ca atare printr>o *ot#r8re 2udec#torea$c# de,initi # i ire ocabil#. 'e alt,el i Curtea Con$tituional#1 prin 'ecizia nr. 24D24431 arat# c# Hpre ederile art. 169 alin. F2G din Codul muncii $e re,er# e-clu$i la r#$punderea ci il# delictual#1 iar nu la r#$punderea ci il# contractual#? pre ederile $ale nu e-clud )nele"erea dintre p#ri1 ci ele $e re,er# la $ituaia )n care p#rile contractuale nu $e )nele" i c8nd caracterul cert1 lic*id i e-i"ibil al creanei trebuie $tabilit de c#tre in$tana de 2udecat#. (e-tul nu e-clude nici dreptul an"a2atorului de a recur"e la procedura $omaiei de plat#1 )n cazul )n care $>a $tabilit caracterul cert1 lic*id i e-i"ibil al creanei. 7cea$t# $oluie le"i$lati # )i "#$ete $uport i )n art. 8 alin. 1 din Con enia !r"anizaiei Internaionale a 5uncii pri ind protecia $alariului nr. 9&D1949I. Interdicia reinerii din $alariu cu titlu de daune1 ,#r# ca datoria $# ,ie $cadent#1 lic*id# i e-i"ibil#1 con$tatat# ca atare printr>o *ot#r8re 2udec#torea$c# de,initi # i ire ocabil#1 pre #zut# de art. 169 alin. F2G din Codul muncii1 e$te menit# $# elimine arbitrariul din re"lement#rile anterioare1 c8nd conducerea unit#ii $tabilea e-i$tena pa"ubei1 )ntinderea ace$teia1 lua m#$uri de recuperare prin di$poziie de imputare i proceda de )ndat# la reinerea din drepturile $alariale1 urm8nd ca $alariatul $# $e adre$eze or"anelor de 2uri$dicie pentru ap#rarea intere$elor $ale le"itime. 3n condiiile statului de drept1 aloare con$acrat# prin art. 1 alin. F3G din Con$tituie1 r#$punderea patrimonial# pentru daune $e impune $#
133

7rt.169 Nici o reinere din $alariu nu poate ,i operat#1 )n a,ara cazurilor i condiiilor pre #zute de le"e. 6einerile cu titlu de daune cauzate an"a2atorului nu pot ,i e,ectuate dec8t dac# datoria $alariatului e$te $cadent#1 lic*id# i e-i"ibil# i a ,o$t con$tatat# ca atare printr>o *ot#r8re 2udec#torea$c# de,initi # i ire ocabil#. 3n cazul pluralit#ii de creditori ai $alariatului a ,i re$pectat# urm#toarea ordine; aG obli"aiile de )ntreinere1 con,orm Codului ,amiliei? bG contribuiile i impozitele datorate c#tre $tat? cG daunele cauzate propriet#ii publice prin ,apte ilicite? dG acoperirea altor datorii. 6einerile din $alariu cumulate nu pot dep#i )n ,iecare lun# 2um#tate din $alariul net. 141

$e $tabilea$c# de c#tre in$tanele de 2udecat#1 care1 potri it art. 123 alin. F1G din Con$tituie1 )n,#ptuie$c 2u$tiia )n numele le"ii. 7celai principiu con$tituional mai impune ca orice e-ecutare $ilit# $# aib# la baz# un titlu e-ecutoriu alabil. 7cea$ta )n$# nu lezeaz# libertatea contractual, deoarece p#rile contractante pot con eni de comun acord a$upra modalit#ilor de e-ecutare $au de $tin"ere a obli"aiilor lor reciproce. 'e a$emenea1 nu e$te )n"r#dit nici dreptul $alariatului $# con$imt# de bun# oie la recuperarea e entualelor daune cauzate de el1 ,#r# $# atepte pronunarea unei *ot#r8ri 2udec#toreti. Ipoteza re"lementat# de alin. F2G al di$poziiei le"ale criticate $e re,er# doar la $ituaiile )n care $alariatul nu acoper# de bun# oie dauna cauzat# an"a2atorului. 'i$poziia le"al# pro*ibiti # $e )n$crie )n cadrul m#$urilor de protecie a drepturilor $alariale1 )n con$en$ i cu pre ederile art. 8 alin. F1G din Con enia !r"anizaiei Internaionale a 5uncii pri ind protecia $alariului nr. 9&D19491 rati,icat# de 6om8nia prin 'ecretul nr. 284D19.31 pre ederi potri it c#rora J7einerile din salariu nu vor fi autorizate dect n condiiile i limitele prescrise de legislaia naional sau stabilite printr-un contract colectiv ori o hotrre arbitral4. 134 'e$i"ur c#1 )n ipoteza )n care $alariatul nu mai )nele"e $# ac*ite de bun#> oie pre2udiciul1 an"a2atorul a trebui $# promo eze o aciune )n realizare pentru repararea pre2udiciului i $# obin# o *ot#r8re 2udec#torea$c# de,initi # i ire ocabil# )n ace$t $en$. 7$t,el1 r#$punderea patrimonial# )n dreptul muncii are ca temei contractul indi idual de munc# i $e )ntemeiaz# pe normele i principiile r#$punderii ci ile contractuale. R*+pu"&ere' p'tr$!("$' * ' '"1')'t(ru u$ Potri it art.2&3 din Codul muncii1 an"a2atorul e$te obli"at1 )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii ci ile contractuale1 $# )l de$p#"ubea$c# pe $alariat )n $ituaia )n care ace$ta a $u,erit un pre2udiciu material $au moral din culpa an"a2atorului )n timpul )ndeplinirii obli"aiilor de $er iciu $au )n le"#tur# cu $er iciul. 3n cazul )n care an"a2atorul re,uz# $# )l de$p#"ubea$c# pe $alariat1 ace$ta $e poate adre$a cu pl8n"ere in$tanelor 2udec#toreti competente. 7n"a2atorul care a pl#tit de$p#"ubirea )i a recupera $uma a,erent# de la $alariatul ino at de producerea pa"ubei.13& Pentru pre2udiciul material $u,erit de $alariat din culpa an"a2atorului )n timpul )ndeplinirii obli"aiilor de $er iciu $au )n le"#tur# cu $er iciul1 ace$ta e$te obli"at $# )l de$p#"ubea$c# pe $alariat.136 Pentru an"a2area r#$punderii an"a2atorului1 trebuie )ndeplinite urm#toarele condiii; > ,apta ilicit# a an"a2atorului1 per$oan# ,izic# $au )n cazul per$oanei 2uridice1 ,apta or"anelor de conducere $au a altui $alariat1 )n calitate de prepu$ al an"a2atorului?
134 13&

'ecizia nr.24D2443 a Curii Con$tituionale Nicolae @r#dinaru 8 5reptul muncii i securitii sociale, %d. Independena %conomic#1 244&1 pa". 99. 136 7le-andru Aiclea < Contractul individual de munc1 %ditura :umina :e-1 Bucureti1 24431 pa". 14&. 142

> pre2udiciul material $u,erit de $alariat1 an"a2atorul ,iind obli"at $# acopere at8t pa"uba produ$# e,ecti 1 c8t i bene,iciul nerealizat? > raportul de cauzalitate dintre ,apta ilicit# i pre2udiciul $u,erit de $alariat. Culpa an"a2atorului e$te prezumat#1 dar ace$ta are po$ibilitatea $# do edea$c# ,aptul c# a ,o$t )mpiedicat $#>i e-ecute obli"aiile din contractul indi idual de munc# printr>o cauz# care nu>i e$te imputabil#. Cele mai )nt8lnite $ituaii )n care an"a2atorul r#$punde patrimonial $unt; > )mpiedicarea $ub orice ,orm# a $alariatului de a munci? > neacordarea concediului de odi*n# p8n# la $,8ritul anului urm#tor anului )n care $alariatul nu a bene,iciat de concediu? > re,uzul an"a2atorului de a elibera $alariatului ade erina care $# ate$te acti itatea de$,#urat# de ace$ta1 ec*imea )n munc#1 ,uncie $au $pecialitate1 ,apt ce determin# impo$ibilitatea $alariatului de a $e an"a2a la un alt an"a2ator. 'e a$emenea1 Codul muncii )l obli"# pe an"a2ator la pl#i Fde$p#"ubiriG )n cazul r#$punderii patrimoniale1 )n urm#toarele $ituaii; > )n cazul anul#rii concedierii e,ectuate )n mod netemeinic i nele"al? > c8nd $alariatul )mpotri a c#ruia an"a2atorul a ,ormulat pl8n"ere penal# $au care a ,o$t trimi$ )n 2udecat# pentru ,apte penale incompatibile cu ,uncia deinut#1 $>a do edit a ,i ne ino at? > )n $ituaia )nt8rzierii ne2u$ti,icate a pl#ii $alariilor $au neplata ace$tora. 7n"a2atorul care a ,o$t obli"at la plata unor de$p#"ubiri pentru pre2udiciile produ$e unui $alariat1 $e a putea )ndrepta )mpotri a celui care $e ,ace ino at de producerea pa"ubei. 3n ceea ce pri ete r#$punderea an"a2atorului care e$te obli"at1 )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii ci ile contractuale1 $# )l de$p#"ubea$c# pe $alariat )n $ituaia )n care ace$ta a $u,erit un pre2udiciu material $au moral din culpa an"a2atorului )n timpul )ndeplinirii obli"aiilor de $er iciu $au )n le"#tur# cu $er iciul1 $>a pronunat 3nalta Curte de Ca$aie i 9u$tiie prin 'ecizia nr.K:F44G 13. )n $oluionarea recur$ului )n intere$ul le"ii. 3n practica in$tanelor 2udec#toreti1 $>a con$tatat c# nu e-i$t# un punct de edere unitar )n le"#tur# cu aplicarea di$poziiilor art. 2&3 alin. F1G din Codul muncii )n $oluionarea liti"iilor de munc# )n cadrul c#rora $alariaii $olicit# $# le ,ie acordate daune morale. 7$t,el1 unele in$tane $>au pronunat )n $en$ul c# acordarea de daune morale )n cadrul liti"iilor de munc# e$te admi$ibil# pe moti c# pre ederile art.13&. i 13&8 din Codul ci il1 re,eritoare la r#$punderea delictual# pentru pre2udiciul cauzat1 a 8nd caracter de le"e "eneral# )n raport cu di$poziiile Codului muncii1 le completeaz# pe ace$tea. 7lte in$tane1 dimpotri #1 au con$iderat c# acordarea de daune morale e$te admi$ibil# numai )n m#$ura )n care )n cuprin$ul contractului colecti de munc# $au al contractului indi idual de munc# au ,o$t inclu$e clauze e-pre$e )n ace$t $en$. 7ce$te din urm# in$tane au interpretat i aplicat corect di$poziiile le"ii. 3n ade #r1 )n cuprin$ul cap. III din titlul KI al Codului muncii e$te re"lementat# r#$punderea patrimonial# a an"a2atorului i a $alariailor1 $tabilindu>
13.

'ecizia nr.K: F44GD244. a 3CC9 publicat# )n 5.!,.nr..63D12.11.244.. 143

$e at8t principiile care o "enereaz#1 c8t i modalit#ile concrete de recuperare a daunelor. 3n ace$t cadru de re"lementare1 prin art. 2&3 alin. F1G din Codul muncii $>a pre #zut c# Ran"a2atorul e$te obli"at1 )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii ci ile contractuale1 $# )l de$p#"ubea$c# pe $alariat )n $ituaia )n care ace$ta a $u,erit un pre2udiciu material din culpa an"a2atorului )n timpul )ndeplinirii obli"aiilor de $er iciu $au )n le"#tur# cu $er iciulR. Corelati 1 prin art. 2&4 alin. F1G din acelai cod1 )n care e$te re"lementat# r#$punderea material# a $alariailor1 $>a pre #zut c# R$alariaii r#$pund patrimonial1 )n temeiul normelor i principiilor r#$punderii ci ile contractuale1 pentru pa"ubele materiale produ$e an"a2atorului din ina i )n le"#tur# cu munca lorR. 7adar1 )n di$poziiile celor dou# te-te de le"e menionate rezult# oina neec*i oc# a le"iuitorului ca r#$punderea patrimonial# a an"a2atorului i a $alariailor $# nu poat# ,i $tabilit# dec8t pentru pa"ube materiale1 iar nu i )n cazul daunelor morale. %$te ade #rat c# prin art. 2.8 alin. F1G din Codul muncii $e pre ede c# Rdi$poziiile prezentului cod $e )ntre"e$c cu celelalte di$poziii cuprin$e )n le"i$laia muncii i1 )n m#$ura )n care nu $unt incompatibile cu $peci,icul raporturilor de munc# pre #zute de prezentul cod1 cu di$poziiile le"i$laiei ci ileR. 'ar1 pentru a ,i )ntre"ite di$poziiile $peci,ice din Codul muncii cu cele ale Codului ci il e$te nece$ar1 aa cum rezult# din te-tul menionat1 ca $ituaia particular# $# nu ,ie re"lementat# printr>o pre edere a Codului muncii i $# nu e-i$te nicio incompatibilitate determinat# de natura raporturilor de munc# at8t timp c8t ace$tea $unt )ntemeiate pe contractul colecti $au indi idual de munc#. !r1 ace$te dou# condiii nu pot ,i con$iderate )ndeplinite1 pentru a $e 2u$ti,ica aplicarea pre ederilor art.2&3 alin. F1G din Codul muncii )n corelare cu di$poziiile art. 13&. i 13&8 din Codul ci il ca temei 2uridic al repar#rii pre2udiciului moral )n cadrul raporturilor 2uridice de munc#1 c8t# reme r#$punderea patrimonial# reciproc# a p#rilor dintr>un a$emenea raport nu poate iz or) dec8t din contractul de munc#1 baz8ndu>$e pe principiile r#$punderii contractuale. 7t8t timp c8t natura 2uridic# a r#$punderii patrimoniale1 re"lementat# de Codul muncii1 e$te o arietate a r#$punderii ci ile contractuale1 cu anumite particularit#i imprimate de caracterul raporturilor de munc#1 )ntre care i aceea $tabilit# dero"atoriu1 prin art. 2&3 alin. F1G i art. 2&4 alin. F1G potri it c#reia are ca obiect numai repararea pa"ubelor materiale1 e$te e ident c# )n temeiul unei a$t,el de r#$punderi nu pot ,i acordate i daune morale1 ace$tea put8nd ,i pretin$e1 )n condiiile art. 13&. i 13&8 din Codul ci il1 numai )n cadrul r#$punderii ci ile delictuale. !r1 )n raport cu re"ula proprie dreptului comun )n materia r#$punderii contractuale1 potri it c#reia daunele morale pentru pre2udiciul nepatrimonial $u,erit nu pot ,i $tabilite1 )n cadrul unei a$emenea r#$punderi1 dec8t cu titlu de e-cepie1 )n$eamn# c# acordarea lor nu e$te po$ibil# dec8t )n cazul c8nd e-i$t# o di$poziie le"al# care le pre ede $au atunci c8nd $>a $tipulat e-pre$ )n contractul )nc*eiat.
144

7a ,iind1 $e impune $# $e con$idere c#1 )n temeiul r#$punderii patrimoniale a an"a2atorului1 a$t,el cum e$te re"lementat# )n art. 2&3 alin. F1G din Codul muncii1 pot ,i acordate daune morale $alariailor numai )n ipoteza )n care le"ea le pre ede ori au ,o$t in$erate )n contractul colecti de munc# $au )n contractul indi idual de munc# anumite clauze re,eritoare la r#$punderea an"a2atorului i pentru a$emenea daune. 3n con$ecin#1 3nalta Curte de Ca$aie i 9u$tiie a admi$ recur$ul )n intere$ul le"ii declarat de procurorul "eneral al Parc*etului de pe l8n"# 3nalta Curte de Ca$aie i 9u$tiie. 3n cadrul liti"iilor de munc# pri ind atra"erea r#$punderii patrimoniale a an"a2atorilor1 potri it art. 2&3 alin. F1G din Codul muncii1 daunele morale pot ,i acordate $alariailor numai )n cazul )n care le"ea1 contractul colecti de munc# $au contractul indi idual de munc# cuprinde clauze e-pre$e )n ace$t $en$. D.;. R.2pu%*&+&a )o%t+a4&%$io%al. Potri it art.264 din Codul muncii1 con$tituie contra enie i $e $ancioneaz# a$t,el urm#toarele ,apte; a5 %&+&2p&)ta+&a *i2po3i$iilo+ p+i4i%* 0a+a%ta+&a =% plat. a 2ala+iului ,i%i, (+ut p& $a+.7 )u a,&%*. *& la /00 l&i la 2.000 l&i:138 (5 =%).l)a+&a *& ).t+& a%0a-ato+ a p+&4&*&+ilo+ a+t. /4 ali%. ?;5 8 a solicitarea salariatului angajatorul este obligat s elibereze un document care s ateste activitatea desfurat de acesta, vechimea n munc, n meserie i n specialitate > )u a,&%*. *& la /00 l&i la 1.000 l&i: )5 =,pi&*i)a+&a 2au o(li0a+&a7 p+i% a,&%i%$.+i o+i p+i% 4iol&%$&7 a u%ui 2ala+iat 2au a u%ui 0+up *& 2ala+ia$i 2. pa+ti)ip& la 0+&4. o+i 2. ,u%)&a2). =% ti,pul 0+&4&i7 )u a,&%*. *& la 1.;00 l&i la /.000 l&i. Potri it art.2331 $alariaii au dreptul la "re # pentru ap#rarea intere$elor pro,e$ionale1 economice i $ociale. @re a reprezint# )ncetarea oluntar# i colecti # a lucrului de c#tre $alariai. Participarea $alariailor la "re # e$te liber#. Nici un $alariat nu poate ,i con$tr8n$ $# participe $au $# nu participe la o "re #. :imitarea $au interzicerea dreptului la "re # poate inter eni numai )n cazurile i pentru cate"oriile de $alariai pre #zute e-pre$ de le"e. Participarea la "re #1 precum i or"anizarea ace$teia cu re$pectarea le"ii nu reprezint# o )nc#lcare a obli"aiilor $alariailor i nu pot a ea drept con$ecin# $ancionarea di$ciplinar# a $alariailor "re iti $au a or"anizatorilor "re ei. 5odul de e-ercitare a dreptului de "re #1 or"anizarea1 declanarea i de$,#urarea "re ei1 procedurile prealabile declan#rii "re ei1 $u$pendarea i )ncetarea "re ei1 precum i orice alte a$pecte le"ate de "re # $e re"lementeaz# prin :e"ea nr.62D2411? *5 2tipula+&a =% )o%t+a)tul i%*i4i*ual *& ,u%). a u%o+ )lau3& )o%t+a+& *i2po3i$iilo+ l&0al&7 )u a,&%*. *& la 2.000 l&i la ;.000 l&i:
138

0alariul minim brut pe ar# $e $tabilete )n ,iecare an de c#tre @u ernul 6om8niei prin Mot#r8re. 14&

&5 p+i,i+&a la ,u%). a pH%. la ; p&+2oa%& 1.+. =%)>&i&+&a u%ui )o%t+a)t i%*i4i*ual *& ,u%).7 pot+i4it a+t. 1A ali%. ?15 8 C("tr'#tu $"&$-$&u' &e !u"#* +e 6"#=e$e 6" %'/' #("+$!,*!7"tu u$ p*r,$ (r2 6" 0(r!* +#r$+*2 6" $!%' r(!7"*. O% $1',$' &e 6"#=e$ere ' #("tr'#tu u$ $"&$-$&u' &e !u"#* 6" 0(r!* +#r$+* re-$"e '"1')'t(ru u$. F(r!' +#r$+* e+te (% $1't(r$e pe"tru 6"#=e$ere' -' '%$ * ' #("tr'#tu u$. 8 )u a,&%*. *& la 10.000 l&i la 20.000 l&i p&%t+u 1i&)a+& p&+2oa%. i*&%ti1i)at.: ,5 p+&2ta+&a ,u%)ii *& ).t+& o p&+2oa%. 1.+. =%)>&i&+&a u%ui )o%t+a)t i%*i4i*ual *& ,u%). 8 )u a,&%*. *& la ;00 l&i la 1000 l&i: 05 =%).l)a+&a *& ).t+& a%0a-ato+ a p+&4&*&+ilo+ a+t. 1/D 'i 1427 )u a,&%*. *& la ;.000 l&i la 10.000 l&i. Potri it art.139 din Codul muncii1 zilele de $#rb#toare le"al# )n care nu $e lucreaz# $unt; > 1 i 2 ianuarie1 anul nou? > prima i a doua zi de Pati? > 1 mai1 Uiua internaional# a muncii? > 3 i 4 iunie1 prima i a doua zi de 6u$alii? > 1& au"u$t1 7dormirea 5aicii 'omnului? > 1 decembrie1 ziua naional# a 6om8niei? > 2& i 26 decembrie1 prima i a doua zi de Cr#ciun? > 2 zile pentru ,iecare dintre cele 3 $#rb#tori reli"ioa$e anuale1 declarate a$t,el de cultele reli"ioa$e le"ale1 altele dec8t cele cretine1 pentru per$oanele aparin8nd ace$tora. 7cordarea zilelor libere $e ,ace de c#tre an"a2ator. Pre ederile de mai $u$ nu $e aplic# )n locurile de munc# )n care acti itatea nu poate ,i )ntrerupt# datorit# caracterului proce$ului de producie $au $peci,icului acti it#ii. Prin Mot#r8re a @u ernului $e or $tabili pro"rame de lucru adec ate pentru unit#ile $anitare i pentru cele de alimentaie public#1 )n $copul a$i"ur#rii a$i$tenei $anitare i1 re$pecti 1 al apro izion#rii populaiei cu produ$e alimentare de $trict# nece$itate1 a c#ror aplicare e$te obli"atorie. 0alariailor care lucreaz# )n unit#ile menionate1 precum i la locurile de munc# pre #zute la art. 142 din Codul muncii1 li $e a$i"ur# compen$area cu timp liber core$punz#tor )n urm#toarele 34 de zile.139 3n cazul )n care1 din moti e 2u$ti,icate1 nu $e acord# zile libere1 $alariaii bene,iciaz#1 pentru munca pre$tat# )n zilele de $#rb#toare le"al#1 de un $por la $alariul de baz# ce nu poate ,i mai mic de 144 L din $alariul de baz# core$punz#tor muncii pre$tate )n pro"ramul normal de lucru? 05 =%).l)a+&a o(li0a$i&i p+&4.3ut& la a+t. 140 8 1rin hotrre a $uvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitile sanitare i pentru cele de alimentaie public, n scopul asigurrii asistenei sanitare i, respectiv, al aprovizionrii populaiei cu produse alimentare de strict necesitate, a cror aplicare este obligatorie > cu amend# de la &.444 lei la 24.444 lei?
139

Nicolae @r#dinaru 8 5reptul muncii i securitii sociale, %d. Independena %conomic#1 244&1 pa". 141. 146

>5 %&+&2p&)ta+&a *i2po3i$iilo+ p+i4i%* ,u%)a 2upli,&%ta+.7 )u a,&%*. *& la 1.;00 l&i la /.000 l&i. Potri it art.124 din Codul muncii1 interdicia de a e,ectua ore $uplimentare1 a tinerilor )n 8r$t# de p8n# la 18 ani. Con,orm art.114 din Codul muncii1 durata ma-im# le"al# a timpului de munc# nu poate dep#i 48 de ore pe $#pt#m8n#1 inclu$i orele $uplimentare. Prin e-cepie1 durata timpului de munc#1 ce include i orele $uplimentare1 poate ,i prelun"it# pe$te 48 de ore pe $#pt#m8n#1 cu condiia ca media orelor de munc#1 calculat# pe o perioad# de re,erin# de 3 luni calendari$tice1 $# nu dep#ea$c# 48 de ore pe $#pt#m8n#. Pentru anumite $ectoare de acti itate1 unit#i $au pro,e$ii $e poate $tabili prin ne"ocieri colecti e $au indi iduale ori prin acte normati e $peci,ice o durat# zilnic# a timpului de munc# mai mic# $au mai mare de 8 ore. 'urata zilnic# a timpului de munc# de 12 ore a ,i urmat# de o perioad# de repau$ de 24 de ore. 5unca pre$tat# )n a,ara duratei normale a timpului de munc# $#pt#m8nal1 e$te con$iderat# munc# $uplimentar#. 5unca $uplimentar# nu poate ,i e,ectuat# ,#r# acordul $alariatului1 cu e-cepia cazului de ,or# ma2or# $au pentru lucr#ri ur"ente de$tinate pre enirii producerii unor accidente ori )nl#tur#rii con$ecinelor unui accident. :a $olicitarea an"a2atorului $alariaii pot e,ectua munc# $uplimentar#. %,ectuarea muncii $uplimentare pe$te limita $tabilit#1 dup# caz1 e$te interzi$#1 cu e-cepia cazului de ,or# ma2or# $au pentru alte lucr#ri ur"ente de$tinate pre enirii producerii unor accidente ori )nl#tur#rii con$ecinelor unui accident. 5unca $uplimentar# $e compen$eaz# prin ore libere pl#tite )n urm#toarele 34 de zile dup# e,ectuarea ace$teia. 3n ace$te condiii $alariatul bene,iciaz# de $alariul core$punz#tor pentru orele pre$tate pe$te pro"ramul normal de lucru. Potri it art.123 din Codul muncii1 )n cazul )n care compen$area prin ore libere pl#tite nu e$te po$ibil# )n termenul menionat )n luna urm#toare1 munca $uplimentar# a ,i pl#tit# $alariatului prin ad#u"area unui $por la $alariu core$punz#tor duratei ace$teia. 0porul pentru munca $uplimentar#1 acordat )n condiiile menionate1 $e $tabilete prin ne"ociere1 )n cadrul contractului colecti de munc# $au1 dup# caz1 al contractului indi idual de munc#1 i nu poate ,i mai mic de .& L din $alariul de baz#. (inerii )n 8r$t# de p8n# la 18 ani nu pot pre$ta munc# $uplimentar#. 5unca $uplimentar# $e compen$eaz# prin ore libere pl#tite )n urm#toarele 64 de zile calendari$tice dup# e,ectuarea ace$teia. 3n ace$te condiii $alariatul bene,iciaz# de $alariul core$punz#tor pentru orele pre$tate pe$te pro"ramul normal de lucru. 3n perioadele de reducere a acti it#ii an"a2atorul are po$ibilitatea de a acorda zile libere pl#tite din care pot ,i compen$ate orele $uplimentare ce or ,i pre$tate )n urm#toarele 12 luni?
14.

i5 %&+&2p&)ta+&a p+&4&*&+ilo+ l&0al& p+i4i%* a)o+*a+&a +&pau2ului 2.pt.,H%al7 )u a,&%*. *& la 1.;00 l&i la /.000 l&i. Potri it art.13. din Codul muncii1 repau$ul $#pt#m8nal $e acord# )n dou# zile con$ecuti e1 de re"ul# $8mb#ta i duminica. 3n cazul )n care repau$ul )n zilele de $8mb#t# i duminic# ar pre2udicia intere$ul public $au de$,#urarea normal# a acti it#ii1 repau$ul $#pt#m8nal poate ,i acordat i )n alte zile $tabilite prin contractul colecti de munc# aplicabil $au prin re"ulamentul intern. 3n acea$t# $ituaie $alariaii or bene,icia de un $por la $alariu $tabilit prin contractul colecti de munc# $au1 dup# caz1 prin contractul indi idual de munc#. 3n $ituaii de e-cepie zilele de repau$ $#pt#m8nal $unt acordate cumulat1 dup# o perioad# de acti itate continu# ce nu poate dep#i 14 zile calendari$tice1 cu autorizarea in$pectoratului teritorial de munc# i cu acordul $indicatului $au1 dup# caz1 al reprezentanilor $alariailor. 0alariaii al c#ror repau$ $#pt#m8nal $e acord# )n ace$te condiii au dreptul la dublul compen$aiilor cu enite. 3n cazul unor lucr#ri ur"ente1 a c#ror e-ecutare imediat# e$te nece$ar# pentru or"anizarea unor m#$uri de $al are a per$oanelor $au bunurilor an"a2atorului1 pentru e itarea unor accidente iminente $au pentru )nl#turarea e,ectelor pe care ace$te accidente le>au produ$ a$upra materialelor1 in$talaiilor $au cl#dirilor unit#ii1 repau$ul $#pt#m8nal poate ,i $u$pendat pentru per$onalul nece$ar )n ederea e-ecut#rii ace$tor lucr#ri. 0alariaii al c#ror repau$ $#pt#m8nal a ,o$t $u$pendat au dreptul la dublul compen$aiilor cu enite? -5 %&a)o+*a+&a i%*&,%i3a$i&i p+&4.3ut& la a+t. ;/ ali%. ?15 8 1e durata reducerii i)sau a ntreruperii temporare a activitii, salariaii implicai n activitatea redus sau ntrerupt, care nu mai desfoar activiti, beneficiaz de o indemnizaie, pltit din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mic de 8' 9 din salariul de baz corespunztor locului de munc ocupat, 8 =% )a3ul =% )a+& a%0a-ato+ul ='i =%t+&+up& t&,po+a+ a)ti4itat&a )u ,&%$i%&+&a +apo+tu+ilo+ *& ,u%).7 )u a,&%*. *& la 1.;00 l&i la ;.000 l&i: I5 =%).l)a+&a p+&4&*&+ilo+ l&0al& +&1&+itoa+& la ,u%)a *& %oapt&7 )u a,&%*. *& la 1.;00 l&i la /.000 l&i ?a+t.12;812C *i% Co*ul ,u%)ii5. Pot+i4it a+t.12; *i% Co*ul ,u%)ii7 munca pre$tat# )ntre orele 22144>6144 e$te con$iderat# munc# de noapte.144 0alariatul de noapte reprezint#1 dup# caz; aG $alariatul care e,ectueaz# munc# de noapte cel puin 3 ore din timpul $#u zilnic de lucru? bG $alariatul care e,ectueaz# munc# de noapte )n proporie de cel puin 34L din timpul $#u lunar de lucru. 'urata normal# a timpului de lucru1 pentru $alariatul de noapte1 nu a dep#i o medie de 8 ore pe zi1 calculat# pe o perioad# de re,erin# de ma-imum 3 luni calendari$tice1 cu re$pectarea pre ederilor le"ale cu pri ire la repau$ul $#pt#m8nal.
144

Nicolae @r#dinaru 8 5reptul muncii i securitii sociale, %d. Independena %conomic#1 244&1 pa". 141. 148

'urata normal# a timpului de lucru1 pentru $alariaii de noapte a c#ror acti itate $e de$,#oar# )n condiii $peciale $au deo$ebite de munc# nu a dep#i 8 ore pe parcur$ul oric#rei perioade de 24 de ore1 dec8t )n cazul )n care ma2orarea ace$tei durate e$te pre azut# )n contractul colecti de munc# aplicabil i numai )n $ituaia )n care o a$t,el de pre edere nu contra ine unor pre ederi e-pre$e $tabilite )n contractul colecti de munc# )nc*eiat la ni el $uperior. 3n acea$t# $ituaie1 an"a2atorul e$te obli"at $# acorde perioade de repau$ compen$atorii ec*i alente $au compen$are )n bani a orelor de noapte lucrate pe$te durata de 8 ore. 7n"a2atorul care1 )n mod ,rec ent1 utilizeaz# munca de noapte e$te obli"at $# in,ormeze de$pre acea$ta in$pectoratului teritorial de munc#. 0alariaii de noapte bene,iciaz#; aG ,ie de pro"ram de lucru redu$ cu o or# ,a# de durata normal# a zilei de munc#1 pentru zilele )n care e,ectueaz# cel puin 3 ore de munc# de noapte1 ,#r# ca acea$ta $# duc# la $c#derea $alariului de baz#? bG ,ie un $por pentru munca pre$tat# )n timpul nopii de 2&L din $alariul de baz# dac# timpul a$t,el lucrat reprezint# cel puin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 0alariaii care urmeaz# $# de$,#oare munc# de noapte $unt $upui unui e-amen medical "ratuit )nainte de )nceperea acti it#ii i dup# aceea1 periodic.141 Condiiile de e,ectuare a e-amenului medical i periodicitatea ace$tuia $e $tabile$c prin re"ulament aprobat prin ordin comun al mini$trului muncii i $olidarit#ii $ociale i al mini$trului $#n#t#ii i ,amiliei. 0alariaii care de$,#oar# munc# de noapte i au probleme de $#n#tate recuno$cute ca a 8nd le"#tur# cu acea$ta or ,i trecui la o munc# de zi pentru care $unt api. (inerii care nu au )mplinit 8r$ta de 18 ani nu pot pre$ta munc# de noapte. /emeile "ra ide1 l#uzele i cele care al#pteaz# nu pot ,i obli"ate $# pre$teze munc# de noapte. Co%2tata+&a )o%t+a4&%$iilo+ 'i apli)a+&a 2a%)$iu%ilo+ 2& 1a) *& ).t+& i%2p&)to+ii *& ,u%).. Co%t+a4&%$iilo+ li 2& apli). *i2po3i$iil& l&0i2la$i&i =% 4i0oa+&.142 lG )nc#lcarea de c#tre an"a2ator a obli"aiei pre #zute la art. 2. > " persoan poate fi angajat n munc numai n baza unui certificat medical, care constat faptul c cel n cauz este apt pentru prestarea acelei munci. -erespectarea acestor prevederi atrage nulitatea contractului individual de munc. Competena i procedura de eliberare a certificatului medical, precum i sanciunile aplicabile angajatorului n cazul angajrii sau schimbrii locului ori felului muncii fr certificat medical sunt stabilite prin legi speciale. /olicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzis. a angajarea n domeniile
141 142

7le-andru Aiclea < Contractul individual de munc1 %ditura :umina :e-1 Bucureti1 24431 pa". 111. !@ nr.2D2441 pri ind re"imul contra eniilor1 publicat# )n 5.!,.nr.414D24411 :e"ea nr.184D2442 5.!,.nr.268D24421 modi,icat# prin !E@ nr.148D2443 publicat# )n 5.!,.nr..4.D26.14.24431 :e"ea publicat# )n 5.!,.nr.1149D46.12.24441 :e"ea nr.182D2446 publicat# )n 5.!,.nr.443D23.4&.24461 :e"ea publicat# )n 5.!,.nr.644D2&.4..24461 !@ nr.8D2446 publicat# )n 5.!,.nr..8D2..41.24461 :e"ea publicat# )n 5.!,.nr.644D2&.4..2446. 149

publicat# )n nr.&26D2444 nr.3&2D2446 nr.3&3D2446

sntate, alimentaie public, educaie i n alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita i teste medicale specifice. > i art. 124 > +ngajatorul are obligaia de a ine evidena orelor de munc prestate de fiecare salariat i de a supune controlului inspeciei muncii aceast eviden ori de cte ori este solicitat. > cu amend# de la 1&44 lei la 3444 lei? mG nere$pectarea pre ederilor le"ale pri ind )nre"i$trarea de c#tre an"a2ator a demi$iei > cu amend# de la 1&44 lei la 3444 lei? nG )nc#lcarea de c#tre a"entul de munc# temporar# a obli"aiilor pre azute de art. 142 > +genii de munc temporar nu percep nici o ta3 salariailor temporari n schimbul demersurilor n vederea recrutrii acestora de ctre utilizator sau pentru ncheierea unui contract de munc temporar. > cu a,&%*. *& la ;000 l&i la 10.000 l&i7 p&%t+u 1i&)a+& p&+2oa%. i*&%ti1i)at.7 1.+. a *&p.'i 4aloa+&a )u,ulat. *& 100.000 l&i. o5 =%).l)a+&a p+&4&*&+ilo+ a+t. 1A ali% ?/5 )u a,&%*. *& la 1;00 l&i la 2000 l&i. Pot+i4it a+t. 1A ali% ?/5 *i% Co*ul Mu%)ii7 a%0a-ato+ul &2t& o(li0at )a7 a%t&+io+ =%)&p&+ii a)ti4it.$ii7 2. =%,H%&3& 2ala+iatului u% &@&,pla+ *i% )o%t+a)tul i%*i4i*ual *& ,u%).. Contravenii prevzute de egea nr.(&)&*%% Con$tituie contra enii urm#toarele ,apte i $e $ancioneaz# a$t,el; aG )nc#lcarea pre ederilor pre #zute la art. . alin. F2G1 cu amend# de la 1&.444 lei la 24.444 lei?143 bG re,uzul an"a2atorului de a )ncepe ne"ocierea contractului colecti de munc#1 cu amend# cuprin$# )ntre &.444 lei i 14.444 lei? cG nedepunerea $pre publicare de c#tre p#rile $emnatare a contractului colecti de munc# la ni el de "rup de unit#i $au $ector de acti itate1 cu amend# de 3.444 lei. 6e$pon$abilitatea re ine $olidar p#rilor? dG nere$pectarea obli"aiei pre #zute la art. 162 alin. F1G1 cu amend# de la 1.444 lei la 3.444 lei?144 eGnere$pectarea pre ederii pre #zute la art. 194 alin. F1G1 cu amend# de la &.444 lei la 14.444 lei?14& ,G)mpiedicarea )n orice mod a acce$ului in$pectorului de munc# pentru con$tatarea e entualelor contra enii1 con,orm art. 19&1 de c#tre oricare dintre p#rile a,late )n con,lict1 cu amend# de la &.444 lei la 14.444 lei.
143

7rt. . din :e"ea 62D2411 F1G!r"anizaiile $indicale au dreptul de a>i elabora re"lement#ri proprii1 de a>i ale"e liber reprezentanii1 de a>i or"aniza "e$tiunea i acti itatea i de a>i ,ormula pro"rame proprii de aciune1 cu re$pectarea le"ii. F2G%$te interzi$# orice inter enie din partea autorit#ilor publice1 a an"a2atorilor i a or"anizaiilor ace$tora de natur# $# limiteze ori $# )mpiedice e-ercitarea drepturilor pre #zute la alin. F1G. 144 7rt. 162 alin. 1 din :e"ea 62D2411 3n toate cazurile )n care e-i$t# premi$ele declan#rii unui con,lict colecti de munc#1 or"anizaiile $indicale reprezentati e $au reprezentanii an"a2ailor1 dup# caz1 or $e$iza )n $cri$ an"a2atorul1 re$pecti or"anizaia patronal# de$pre acea$t# $ituaie1 preciz8nd re endic#rile an"a2ailor1 moti area ace$tora1 precum i propunerile de $oluionare. 7n"a2atorul e$te obli"at $# primea$c# i $# )nre"i$treze $e$izarea a$t,el ,ormulat#. 14& 7rt. 194 alin. 1 din :e"ea 62D2411 Pe durata "re ei conducerea unit#ii nu poate ,i )mpiedicat# $# )i de$,#oare acti itatea de c#tre an"a2aii a,lai )n "re # $au de or"anizatorii ace$teia. 1&4

Con,orm articolului 19& din le"ea 62D24111 pe toat# durata particip#rii la "re # contractul indi idual de munc# $au raportul de $er iciu1 dup# caz1 al an"a2atului $e $u$pend# de drept. Pe perioada $u$pend#rii $e menin doar drepturile de a$i"ur#ri de $#n#tate. 3n orice moment al "re ei oricare parte poate $olicita participarea unui reprezentant al in$pectoratului teritorial de munc# pentru con$tatarea e entualelor contra enii. Con$tatarea contra eniilor i aplicarea $anciunilor $e ,ac de c#tre In$pecia 5uncii. Contra eniilor le $unt aplicabile di$poziiile !rdonanei @u ernului nr.2D2441 pri ind re"imul 2uridic al contra eniilor. D.A. R.2pu%*&+&a p&%al. Potri it art.261 din Codul muncii1 nee-ecutarea unei *ot#r8ri 2udec#toreti de,initi e pri ind plata $alariilor )n termen de 1& zile de la data cererii de e-ecutare adre$ate an"a2atorului de c#tre partea intere$at# con$tituie in,raciune i $e pedep$ete cu )nc*i$oare de la 3 la 6 luni $au cu amend#. Nee-ecutarea unei *ot#r8ri 2udec#toreti de,initi e pri ind reinte"rarea )n munc# a unui $alariat con$tituie in,raciune i $e pedep$ete cu )nc*i$oare de la 6 luni la 1 an $au cu amend#. 3n cazul ace$tor in,raciuni aciunea penal# $e pune )n micare la pl8n"erea per$oanei #t#mate. 3mp#carea p#rilor )nl#tur# r#$punderea penal#. Con,orm p+&4&*&+ilo+ a+t. 2A4 *i% Co*ul ,u%)ii7 con$tituie in,raciune i $e pedep$ete cu )nc*i$oare de la 6 luni la un an $au cu amend# penal# ,apta per$oanei care1 )n mod repetat1 $tabilete pentru $alariaii )ncadrai )n baza contractului indi idual de munc# $alarii $ub ni elul $alariului minim brut pe ar# "arantat )n plat#1 pre #zut de le"e. F2G Cu pedeap$a pre #zut# anterior1 $e $ancioneaz# i in,raciunea con$t8nd )n re,uzul repetat al unei per$oane de a permite1 potri it le"ii1 acce$ul in$pectorilor de munc# )n oricare dintre $paiile unit#ii $au de a pune la di$poziia ace$tora documentele $olicitate1 potri it le"ii. F3G Con$tituie in,raciune i $e $ancioneaz# cu )nc*i$oare de la unu la 2 ani $au cu amend# penal# primirea la munc# a mai mult de & per$oane1 indi,erent de cet#enia ace$tora1 ,#r# )nc*eierea unui contract indi idual de munc#. Pot+i4it a+t.2A; *i% Co*ul ,u%)ii7 =%)a*+a+&a =% ,u%). a ,i%o+ilo+ )u %&+&2p&)ta+&a )o%*i$iilo+ l&0al& *& 4H+2t. 2au 1olo2i+&a a)&2to+a p&%t+u p+&2ta+&a u%o+ a)ti4it.$i )u =%).l)a+&a p+&4&*&+ilo+ l&0al& +&1&+itoa+& la +&0i,ul *& ,u%). al ,i%o+ilo+ )o%2titui& $"0r'#,$u"e i $e pedep$ete cu )nc*i$oare de la 1 la 3 ani. Cu pedeap$a pre #zut# la art. 264 alin. F3G $e $ancioneaz# primirea la munc# a unei per$oane a,late )n $ituaie de edere ile"al# )n 6om8nia1 cuno$c8nd c# acea$ta e$te ictim# a tra,icului de per$oane. 'ac# munca pre$tat# e$te de natur# $# )i pun# )n pericol iaa1 inte"ritatea $au $#n#tatea1 pedeap$a e$te )nc*i$oarea de la 6 luni la 3 ani.

1&1

Potri it art.26& alin.4 din Codul muncii1 )n cazul $# 8ririi uneia dintre in,raciunile pre #zute anterior1 in$tana de 2udecat# poate di$pune i aplicarea uneia dintre urm#toarele pedep$e complementare; aG pierderea total# $au parial# a dreptului an"a2atorului de a bene,icia de pre$taii1 a2utoare $au $ub enii publice1 inclu$i ,onduri ale Eniunii %uropene "e$tionate de autorit#ile rom8ne1 pentru o perioad# de p8n# la & ani? bG interzicerea dreptului an"a2atorului de a participa la atribuirea unui contract de ac*iziii publice pentru o perioad# de p8n# la & ani? cG recuperarea inte"ral# $au parial# a pre$taiilor1 a2utoarelor $au $ub eniilor publice1 inclu$i ,onduri ale Eniunii %uropene "e$tionate de autorit#ile rom8ne1 atribuite an"a2atorului pe o perioad# de p8n# la 12 luni )nainte de comiterea in,raciunii? dG )nc*iderea temporar# $au de,initi # a punctului ori punctelor de lucru )n care $>a comi$ in,raciunea $au retra"erea temporar# ori de,initi # a unei licene de de$,#urare a acti it#ii pro,e$ionale )n cauz#1 dac# ace$t lucru e$te 2u$ti,icat de "ra itatea )nc#lc#rii. 3n cazul $# 8ririi uneia dintre in,raciunile pre #zute anterior1 an"a2atorul a ,i obli"at $# pl#tea$c# $umele reprezent8nd; aG orice remuneraie re$tant# datorat# per$oanelor an"a2ate ile"al. Cuantumul remuneraiei $e pre$upune a ,i e"al cu $alariul mediu brut pe economie1 cu e-cepia cazului )n care ,ie an"a2atorul1 ,ie an"a2atul poate do edi contrariul? bG cuantumul tuturor impozitelor1 ta-elor i contribuiilor de a$i"ur#ri $ociale pe care an"a2atorul le>ar ,i pl#tit dac# per$oana ar ,i ,o$t an"a2at# le"al1 inclu$i e penalit#ile de )nt8rziere i amenzile admini$trati e core$punz#toare? cG c*eltuielile determinate de tran$,erul pl#ilor re$tante )n ara )n care per$oana an"a2at# ile"al $>a )ntor$ de bun# oie $au a ,o$t returnat# )n condiiile le"ii. :nfraciuni prevzute de egea nr. (&)&*%% Con$tituie in,raciune i $e pedep$ete cu )nc*i$oare de la 6 luni la 2 ani $au cu amend# de la 24.444 lei la &4.444 lei ,apta per$oanei care1 prin amenin#ri ori prin iolene1 )mpiedic# ori obli"# un an"a2at $au un "rup de an"a2ai $# participe la "re # ori $# muncea$c# )n timpul "re ei. Condiionarea $au con$tr8n"erea1 )n orice mod1 a 8nd ca $cop limitarea e-ercit#rii atribuiilor ,unciei membrilor alei )n or"anele de conducere ale or"anizaiilor $indicale con$tituie in,raciune i $e pedep$ete cu )nc*i$oare de la 3 luni la 2 ani $au cu amend#. 7ciunea penal# e$te pu$# )n micare la pl8n"erea prealabil# a per$oanei #t#mate1 )n con,ormitate cu di$poziiile Codului de procedur# penal#1 cu e-cepia in,raciunii pre #zute la alin. F1G. 'eclararea "re ei de c#tre or"anizatori cu )nc#lcarea condiiilor pre #zute la art. 191 alin. F1G > 1articiparea la grev este liber. -imeni nu poate fi constrns s participe la grev sau s refuze s participe. ? ori la art. 242>246 con$tituie in,raciune i $e pedep$ete cu )nc*i$oare de la o lun# la un an $au cu amend#1 dac# ,apta nu con$tituie o in,raciune mai "ra #.
1&2

Con,orm articolului 242 din le"ea 62D24111 nu pot declara "re #; procurorii1 2udec#torii1 per$onalul militar i per$onalul cu $tatut $pecial din cadrul 5ini$terului 7p#r#rii Naionale1 al 5ini$terului 7dmini$traiei i Internelor1 al 5ini$terului 9u$tiiei i din in$tituiile i $tructurile din $ubordinea $au coordonarea ace$tora1 inclu$i al 7dmini$traiei Naionale a Penitenciarelor1 al 0er iciului 6om8n de In,ormaii1 al 0er iciului de In,ormaii %-terne1 al 0er iciului de (elecomunicaii 0peciale1 per$onalul an"a2at de ,orele armate $tr#ine $taionate pe teritoriul 6om8niei1 precum i alte cate"orii de per$onal c#rora li $e interzice e-ercitarea ace$tui drept prin le"e. Per$onalul din tran$porturile aeriene1 na ale1 tere$tre de orice ,el nu poate declara "re # din momentul plec#rii )n mi$iune i p8n# la terminarea ace$teia. Per$onalul )mbarcat pe na ele marinei comerciale $ub pa ilion rom8ne$c poate declara "re # numai cu re$pectarea normelor $tabilite prin con eniile internaionale rati,icate de $tatul rom8n1 )n condiiile art. 243. Con,orm articolului 24& din le"ea 62D24111 )n unit#ile $anitare i de a$i$ten# $ocial#1 de telecomunicaii1 ale radioului i tele iziunii publice1 )n tran$porturile pe c#ile ,erate1 )n unit#ile care a$i"ur# tran$portul )n comun i $alubritatea localit#ilor1 precum i apro izionarea populaiei cu "aze1 ener"ie electric#1 c#ldur# i ap#1 "re a e$te permi$# cu condiia ca or"anizatorii "re ei $# a$i"ure $er iciile1 dar nu mai puin de o treime din acti itatea normal#. 7n"a2aii din unit#ile $i$temului ener"etic naional1 din unit#ile operati e de la $ectoarele nucleare1 din unit#ile cu ,oc continuu pot declara "re # cu condiia a$i"ur#rii a cel puin unei treimi din acti itate1 a$t,el )nc8t $# nu pun# )n pericol iaa i $#n#tatea oamenilor i $# a$i"ure ,uncionarea in$talaiilor )n deplin# $i"uran#.

1&3