Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA OV Catedra Design de Produs /i Robotic1

Simpozionul na ional cu participare interna ional PRoiectarea ASIstat de Calculator

P R A S I C ' 02
Vol. I Mecanisme /i Tribologie
7-8 Noiembrie Bra ov, Romnia ISBN 973-635-064-9

TENDIN E ACTUALE N PROPULSIA NAVELOR MODERNE. PERFORMAN E ALE SISTEMELOR DE PROPULSIE TIP PODS I AZIPOD
Mihaela AMOR RI EI
Universitatea Dunarea de Jos din Gala*i Abstract The paper presents aspects and trends in ship propulsion. Two propulsion system shave been reviewed: pod-propulsion and azimuthing thrusters. Pod propulsion is an industry standard today in passenger cruise and has been applied also for product tankers, icebreakers and offshore vessels. Space saving is obvious, big propulsion motors are moved from the tank top outside the ship. An azimuthing thruster replaces a conventional propulsion and rudder steering system, which perform both the propulsion and steering function. Cuvinte cheie: propulsia navelor moderne, Sisteme de propulsie Pods, Sisteme de propulsie Azipod 1. Introducere Dezvoltarea construc iilor navale este strns legat de evolu ia i perfec ionarea sistemelor de propulsie. Un sistem naval de propulsie realizeaz conversia unei forme primare de energie n energie mecanic , energie care se transmite propulsorului n vederea nvingerii rezistentei la naintare a navei i deplas rii acesteia pe drumul dorit, cu viteza impus . Din punct de vedere energetic, o instala ie naval de propulsie este alc tuit din sursa de energie: ma ina principal de propulsie i consumatorul de energie: propulsorul. Dintre propulsoarele navale, elicea r spunde cel mai bine tehnicii navale actuale, ea fiind cel mai utilizat i n general cel mai eficient propulsor naval [1] . Sistemul naval de propulsie are un rol determinant n realizarea unei nave econome i performere. Aprecierea eficien ei unei nave se face innd cont de criterii economice, criterii de siguran func ional , criterii de confort pentru echipaj i pasageri, etc. Analiza sistemului nav ma in principal de propulsie propulsor trebuie realizat n fazele ini iale de proiectare, tipul de sistem de propulsie utilizat trebuie ales foarte devreme n procesul de proiectare a unei nave, el avnd un impact puternic asupra proiect rii navei ns i. Alegerea instala iei de propulsie a navei presupune integrarea unui num r mare de elemente ntr-un spa iu func ional, presupune selectarea componentelor (a ma inii principale de propulsie, a transmisiei i a propulsorului), ajustarea acestora prin constrngerile impuse de celelalte elemente, aranjarea lor astfel nct s se ob in performan ele sistemului cerute, o configura ie satisf c toare i un pre de cost acceptabil [2]. Alegerea sistemului de propulsie trebuie s reflecte profilul de operare al navei, analiznd n acela i timp performan ele tehnice i economice ale instala iei navale de propulsie, n vederea reducerii costului specific al transportului i m ririi siguran ei n exploatare. Parametrii de care trebuie inut cont la alegerea unui sistem de propulsie sunt:

Costul investi iei ini iale Costul specific al transportului care depinde de consumul specific de combustibil ct i de num rul i nivelul de retribuire al echipajului care deserve te instala ia de propulsie. Eficien a propulsiei Spa iul aferent sistemului de propulsie Siguran a mare n exploatare i accesibilitatea pentru control n timpul func ion rii. Alegerea unui sistem naval de propulsie presupune: determinarea puterii necesare la bordul navei astfel nct s se realizeze viteza dorit , alegerea tipului de instala ie de propulsie, alegerea ma inii principale de propulsie i a propulsorului, precum i amplasarea instala iei de propulsie la bordul navei. Un sistem naval de propulsie are efect direct asupra greut ii, m rimii, vitezei, manevrabilit ii i amenaj rilor unei nave, un criteriu esen ial n alegerea acestuia fiind legat de cerin ele de spa iu i amenajare. Sistemele de propulsie conven ionale alc tuite din ma ina principal de propulsie, transmisie ( linie de axe) i elice nu reu esc ntotdeauna s ndeplineasc toate condi iile cu privire la flexibilitate, manevrabilitate i cerin ele de spa iu impuse unui sistem naval de propulsie modern. Impunerea unor reguli noi, stricte n construc iile navale i n naviga ie au determinat apari ia unor noi echipamente navale, a unor noi sisteme de propulsie care au modificat amenaj rile navei din considerente economice i de eficien . Volumul util comparat cu volumul total al navei constituie un bun indicator economic care permite analiza veniturilor i cheltuielilor de construc ie i exploatare ale navei. De exemplu, n urma analizei n ceea ce prive te utilizarea spa iului la bordul unor nave de pasageri construite n ultimii 50 de ani, raportul dintre volumul destinat instala iei de propulsie i volumul total al navei variaz n jurul valorii medii de 11.3%, ( ntre 8% i 17.5%, ajungnd n mod excep ional la 22% [3] ). O alternativ n sensul reducerii spa iului ocupat la bordul navei de sistemul de propulsie const n folosirea sistemele de propulsie tip PODS i AZIPOD. Prezenta lucrare i propune s fac un studiu al caracteristicilor tehnice i al performan elor sistemelor de propulsie tip PODS i AZIPOD. Lucrarea realizeaz o trecere n revist a principalelor avantaje i dezavantaje ale acestor noi sisteme de propulsie comparativ cu sistemele clasice de propulsie cu linii de arbori, conform datelor prezentate n literatura de tehnic de specialitate. De asemenea au fost consultate o serie de site-uri pe

internet. Sistemele de propulsie tip POD i AZIPOD au avut un impact major asupra construc iilor navale n ultimii ani fiind utilizate cu succes la nave de croazier , sp rg toare de ghea , tancuri, portcontainere, nave care deservesc sistemele off-shore, etc. 2. Sisteme de propulsie tip POD /i AZIPOD. Avantaje /i dezavantaje n raport cu sistemele de propulsie conven*ionale. O alternativ n vederea reducerii spa iului ocupat la bordul navei de instala ia de propulsie o reprezint utilizarea unui sistem la care transmiterea momentului de rota ie de la ma ina principal de propulsie la propulsor s se face printr-o transmisie mecanic n L sau n Z. Din p cate, o astfel de transmisie mecanic limiteaz puterea ce se poate transmite propulsorului de tip elice iar pierderile mecanice sunt semnificative [4]. Un sistem de propulsie care folose te ntre ma ina principal de propulsie i elice o transmisie n Z sau n L i care poate realiza i manevrarea navei prin rotirea propulsorului este cunoscut sub denumirea de propulsor azimutal steerable thruster unit . Propulsoarele azimutale realizeaz mpingere maxim n orice direc ie, indiferent de viteza navei, aceast mpingere i poate modifica direc ia func ie de necesit ile manevr rii navei. Elicele propulsoarelor azimutale nu func ioneaz doar n curent axial, ci i n curent oblic , asigurnd navei o capacitate manevrier deosebit chiar i la viteze mici ale navei, acolo unde sistemele clasice cu crma au performan e slabe.

Fig.1 Sistem de propulsie azimutal cu elice contrarotative

n fig.1 este prezentat un propulsor azimutal cu elice contrarotative, sistem de propulsie care mbin dou idei: ideea elicelor contrarotative de a mp r i puterea de propulsie pe dou discuri active f r pierderile de randament ale corpului care apar la o nav conven ional cu dou elice, cu ideea sistemului azimutal care inoveaz puternic att mane-vrabilitatea ct i compartimentarea navei prin mic orarea substan ial a compartimentului de ma ini. Exist o variant de propulsoare azimutale retractabile, care n pozi ie normal de func ionare pot dezvolta mpingere maxim n orice direc ie, propulsorul avnd capacitatea de a se roti cu 360 o. Elicea amplasat ntr-o duz Kort, poate fi retras ntr-un tunel amplasat n corpul navei, propulsorul ac ionnd n aceast pozi ie ca un propulsor transversal Bowthruster [5]. Propulsorul azimutal (orientabil) este considerat ca fiind cel mai r spndit i mai b trn produs din categoria sistemelor de propulsie i guvernare [6] dar care se caracterizeaz prin puteri mici. Un concept distinct, nou l constituie sistemul de propulsie tip AZIPOD, care a l rgit gama de puteri utilizate. Neajunsuri transmisiei n Z i L legate de limitarea puterii transmise propulsorului i de pierderile mecanice pot fi evitate prin montarea unui motor electric ntr-un corp hidrodinamic ( bulb pod ) plasat sub nav . Aici, energia electric produs la bordul navei este transferat motorului electric de curent alternativ care transmite direct momentul de rota ie propulsorului de tip elice [4]. Astfel, n industria construc iilor navale a ap rut un sistem de propulsie revolu ionar cunoscut sub numele PODs podded drive n care linia de arbori a fost nlocuit cu o unitate de propulsie compact , amplasat ntr-un bulb cu forme hidrodinamice, sub nav . Aceste unit i de propulsie compacte prezint o serie de avantaje legate de spa iul mic ocupat de sistem la bordul navei, flexibilitatea propulsiei diesel electrice, posibilitatea controlului continuu a vitezei, u oara reversibilitate. Un sistem modern de propulsie care reu e te s ndeplineasc cu succes cerin ele cu privire la flexibilitate, spa iu minim ocupat i care ofer n plus navei o capacitate manevrier deosebit , l constituie sistemul de propulsie AZIPOD ( Azimuthing Podded Drive ). Sistemul de propulsie este nglobat ntr-un modul hidrodinamic optimizat amplasat sub carena navei care are posibilitatea de a se roti la 360o. Motorul electric de curent alternativ de mare putere este amplasat n acest modul i transmite direct mi carea de rota ie la una sau doua elice. Acest

sistem nlocuie te sistemele clasice de propulsie i guvernare, asigurnd att propulsia navei ct i manevrarea acesteia.

Fig.2 Sistem de propulsie AZIPOD [10] Sistemele de propulsie tip POD i AZIPOD combin avantajele diferitelor tipuri sisteme de propulsie: Elimin componentele clasice ale unei instala ii de propulsie: linii de arbori lungi, reductor, elice cu pas reglabil, etc. Reducerea spa iului ocupat de instala ia de propulsie la bordul navei, reducerea spa iului ocupat de compartimentul de ma ini n favoarea spa iilor pentru marf sau pasageri, Reducerea nivelului de zgomote i vibra ii Siguran n exploatare Consum redus de combustibil, cost redus al opera iilor de ntre inere Construc ie simpl i solid , montaj simplu. Sistemele de propulsie tip AZIPOD prezint n plus o serie de avantaje legate de buna manevrabilitate a navei: Asigur att propulsia ct i guvernarea navei, Asigur navei o capacitate manevrier deosebit n condi ii de mare rea precum i la viteze mici ale navei, acolo unde sistemele clasice cu crm au eficien sc zut , Elimin componentele clasice ale unei instala ii de guvernare: crm , ma in de crm , bowthruster, etc. Principalul dezavantaj al acestor sisteme de propulsie l constituie pre ul ridicat. n ceea ce privesc cerin*e de spa*iu /i amenajare sistemele de propulsie tip POD i AZIPOD sunt unit i de propulsie compacte care prezint o serie de avantaje legate de spa iul mic ocupat de sistem la bordul navei. Motorul electric este amplasat n afara corpului navei, ceea ce elimin necesitatea liniilor de arbori lungi, spa iul adi ional aferent instala iei de

propulsie fiind substan ial redus. Motorul electric este amplasat n bulb, n linie cu propulsorul de tip elice, ceea ce reduce problemele specifice unei linii de arbori conven ionale legate de lag re, pierderi mecanice, etc. n general la o nav cu sistem de propulsie clasic, lungimea liniei de arbori depinde de pozi ionarea ma inii principale de propulsie innd cont de pescajul navei i de unghiul de asiet a navei goale. Amplasarea ma inii principale de propulsie este definit de pozi ia co ului de fum i a pere ilor structurali. La navele la care valorile pescajului i ale unghiului de asiet pot fi ajustate cu ajutorul balastului, este posibil montarea motorului ct mai n pupa navei, lungimea liniei de arbori fiind mic . ncercarea de a scurta lungimea liniei de arbori duce la sc derea costului acesteia, dat n acela i timp determin cre terea unghiului de nclinare a liniei de arbori, determinnd nclinarea planului discului elicei cu un unghi nefavorabil din punct de vedere hidrodinamic. n acest caz elicea func ioneaz n curent oblic, fenomen care este nso it de apari ia unor for e hidrodinamice pe pal , variabile n timp odat cu rotirea ei. Aceste componente nesta ionare care solicit pala sunt preluate de linia de arbori i sunt cunoscute sub denumirea de for e de lag r. Trebuie precizat c fluctua iile de mpingere i moment, precum i excentricitatea mpingerii devin tot mai mari odat cu cre terea unghiului de nclinare, cu efect nefavorabil n ceea ce prive te nivelul de zgomote i vibra ii. Dup stabilirea pozi iei ma inii principale de propulsie, restul compartimentului de ma ini se construie te n jurul acesteia. n cazul alegerii unui sistem de propulsie tip POD, problema pozi ion rii motoarelor de propulsie i a liniei de arbori nu exist , se reduce substan ial spa iul ocupat la bordul navei de compartimentul de ma ini n favoarea spa iului util ocupat de m rfuri sau pasageri. Libertatea de a amplasa componentele instala iei de propulsie reduce cheltuielile de proiectare i costurile de construc ie. Utilizarea unui sistem de propulsie POD i a unei instala ii de propulsie combinate CODES ( combina ie motor diesel i turbin cu aburi) la o nav de croazier de tip Panamax de 80.000 TR (fig.3) a permis ad ugarea a nc 100 cabine pentru pasageri, comparativ cu aceea i nav dotat cu sistem de propulsie conven ional (diesel electric) [3]. Lungimea magaziilor pentru marf a crescut pn la 61% Lpp n cazul utiliz rii sistemului de propulsie POD comparativ cu 48% n cazul propulsiei Diesel cu transmisie mecanic i 56% n cazul propulsiei diesel electrice [7].

Fig.3 Amplasarea unui sistem de propulsie PODs n pupa navei [3], n cazul sistemelor POD, spa iul ocupat de instala ia de propulsie este situat deasupra sistemului, pe vertical . Prin eliminarea instala iei de guvernare cu crm se elibereaz compartimentul ma inii de crm , locul acesteia fiind luat de dispozitive de rotire, r cire, alimentare cu putere a sistemului de propulsie Pod, etc. Spa iul ocupat de aceste dispozitive n raport cu ma ina crmei este dublu [8]. n ceea ce prive te greutatea instala*iei de propulsie, prin nlocuirea sistemului de propulsie conven ional diesel electric cu sisteme AZIPOD la navele de croazier Fantasy [ 8 ] s-au c tigat 9.8 16.5 t/MW n condi iile men inerii acela i tip de generator (greutatea generatorului depinde de tura ie). Folosirea sistemelor de propulsie POD conduce la cre/terea eficien*ei propulsiei cu cca. 8 -10 %, acest coeficient putnd fi m rit printr-o optimizare corespunz toare a formelor corpului navei. Prin utilizarea sistemelor de propulsie POD la navele de croazier linia Elation s-a constatat o cre tere a eficien ei propulsiei cu 8% ceea ce a condus la o economie de combustibil de cca. 40t / s pt mn [9], iar cstigul de spa iu util a fost de cca. 100t. Avantajele hidrodinamice sunt ob inute din a ezarea elicei propulsorului n raport cu unghiul de

atac. Pozi ia ( n plan orizontal i vertical) i unghiul de amplasare a unit ii de propulsie pot fi alese astfel nct s ob inem o distribu ie optim a cmpului de viteze n discul propulsorului. Dispunerea elicei ntr-un curent favorabil, duce la cre terea eficien ei propulsorului i are efecte pozitive asupra fluctua iilor for elor nesta ionare induse de func ionarea propulsorului, a pulsa iilor de presiune pe bolta pupa. Acest lucru conduce la reducerea nivelului de zgomote /i vibra*ii induse de func ionarea propulsorului, asigurnd un confort sporit la bordul navei pentru echipaj i pasageri, din acest punct de vedere sistemul de propulsie POD avnd avantaje certe n raport cu sistemele clasice de propulsie cu linie de arbori.

Din punct de vedere al manevrabilit ii navei, sistemele de propulsie tip AZIPOD prezint avantaje certe n raport cu sistemele de propulsie clasice, utilizarea lor cre te capacitatea de manevr a navei, reducnd consumul de combustibil. De exemplu, nlocuind la o nav sistemul de propulsie clasic existent cu un sistem de propulsie tip AZIPOD, s-a ob inut o reducere a diametrului de gira ie al navei cu 35%.

Fig.5 Amplasarea a dou sisteme de propulsie tip AZIPOD i a unui sistem POD ( fix ) n pupa navei [10] Mar ul napoi al navei se poate realiza prin schimbarea sensului de rota ie a elice sau prin rotirea azipodului. Datorit utiliz rii motoarelor electrice, schimbarea sensului de rota ie se face prin schimbarea polarit ii fiind necesare doar 20 secunde pentru trecerea de la mar nainte la mar napoi a navei. De asemenea, ntregul sistem AZIPOD se poate roti cu 180o in 22.5 secunde [8] Distan a de oprire a navei crash-stop se reduce la jum tate. Consor iul SSP format din firmele Siemens i Schottel au creat un nou sistem de propulsie azipod cu puteri cuprinse ntre 5 i 20 MW pe unitate, care poate fi folosit cu succes pentru orice tip de nav care necesit consum mare de energie electric i o manevrabilitate deosebit . Acest sistem de propulsiei poate func iona cu o energie de pn la 20Mw pe unitate i poate fi folosit pentru navele care necesit schimb ri frecvente de puteri la elice : navele de croazier , feriboturile, etc. Sistemul este prev zut cu dou elice montate pe un arbore comun, amplasate n fa a i n spatele modului hidrodinamic. Sarcina total se mparte pe cele dou elice care se rotesc n acela i sens. Acest lucru face posibil reducerea diametrului elicelor i a

Fig.4 Amplasarea a dou sisteme de propulsie tip AZIPOD n pupa navei [10] Din punct de vedere al transferului de putere PD/PB transmisia cu linie de arbori i sistemul PODs sunt aproximativ egale, (PD puterea disponibil la propulsor, PB - puterea util transmis de ma ina principal de propulsie). Sistemele de propulsie tip PODs pot fi prev zute cu una sau doua elice, elicele pot fi cu sau f r skew. Aceste sisteme lucreaz la tura ii diferite, de aceea sistemele tip pod i azipod nu necesit elice cu pas reglabil, utilizarea elicelor cu pas fix conducnd la o economie substan ial i la simplificarea construc iei propulsorului. Elicea poate fi amplasat fie nainte, fie dup bulb. O nav echipat cu un de sistem de propulsie tip AZIPOD asigur1 navei o capacitate manevrier1 deosebit1, nava nu mai necesit instala ii de guvernare clasice cu crm i instala ii de guvernare transversale: bowthruster.

dimensiunilor modului hidrodinamic care con ine motorul, cu efect pozitiv n cre terea eficien ei globale a propulsorului (fig.6).

3. Concluzii Reducerea spa iului ocupat de instala ia de propulsie la bordul navei prin mutarea motoarelor electrice de puteri mari de pe nav ntr-un modul amplasat sub nav , simplificarea formelor pupa ale navei, instalarea u oar fac ca acest sistemele de propulsie tip POD i AZIPOD s fie utilizate n prezent cu succes la navele de pasageri, tancuri, sp rg toare de ghea , etc. Absen a liniilor de arbori lungi, a crmelor i a ma inilor de crm , duc la cre terea volumului util destinat m rfii. Acest sistem de propulsie este potrivit pentru o varietate larg de forme pupa ale corpului navei, u urnd proiectarea extremit ii pupa a corpului navei i a compartimentului de ma ini. Avantajele prezentate, la care se adaug sporirea capacit ii manevriere a navei, explic atrac ia acestor sisteme de propulsie navale n ciuda costurilor ini iale ridicate. Este de a teptat ca prin cre terea productivit ii muncii i prin sporirea experien ei n domeniu proiect rii, construc iei i montajului, n viitor, pre ul sistemelor de propulsie tip POD i AZIPOD s scad i mai mult ca sigur ele vor marca o etap important n istoria construc iilor navale din ntreaga lume. Bibliografie 1. Maier V. Mecanica $i construc%ia navei. Dinamica navei. vol 2. Ed. Tehnic Bucure ti 1987 2. Editor Roy Harrington Marine Engineering. Newport News Shipbuilding 1992 3. Markku Kanerva, Developments in Passenger Cruise Shipdesigns , report Deltamarine LTD (www. Seacompanion.com) 4. Germanischer Lloyd Advantages of PODs over Conventional Drives. Annual Report 2000 5. Mihaela Amor ri ei Propulsoare navale. Solu%ii constructive. Criterii de performan%*. Direc%ii de dezvoltare. Referat doctorat 2001. Nepublicat 6. Terwisga T. Quadvlieg F. Steerable Propulsion Units. Hydrodynamic Issues and Design Wageningen. 2001 7. Marine Propulsion technologies, sept. 1995 8. Markku Hokkanen (www.Reserch.dnv.com ) 9. William F.Weldon Report on ABB Azipod Helsinki ( www. Ehis.navy.mil ) 10. www/ Dvo.free.fr/ systemsarticles 11. Mihaela Amor ri ei Aspects Regard Ship Propulsion. The anals of University Dunarea de Jos Galati 2001

Fig.6 Sistem de propulsie SSP Pe modulul hidrodinamic sunt montate aripioare care uniformizeaz curgerea, ele au rolul de a anula componentele tangen iale ale vitezelor induse de elicea 1 ( elicea amplasat spre prova la mar nainte ). Sunt evidente avantajele sistemelor de propulsie tip POD i AZIPOD n ceea ce prive te eficien a hidrodinamic , folosirea spa iului la bordul navei, etc. Principalul dezavantaj al acestor sisteme de propulsie l constituie pre ul ridicat. Comparativ cu o instala ie de propulsie clasic cu linie de arbori sistemele de propulsie tip PODS i AZIPOD sunt mult mai scumpe. Pentru a analiza pre ul unui astfel de sistem de propulsie este necesar s se analizeze costurile ini iale i costurile de exploatare. Costurile ini iale includ cheltuielile materiale, cheltuielile de fabrica ie i montaj. Un sistem PODs este o unitate de propulsie compact care are o parte semnificativ din sistemul de propulsie preasamblat n el. Un sistem PODs se caracterizeaz prin cheltuieli de proiectare i fabrica ie mai mari dect n cazul instala iilor de propulsie clasice cu linii de arbori, n schimb cheltuielile de montaj la nav sunt mai mici. Un sistem PODs transfer o mare parte din munc n atelier, fiind cunoscut faptul c activitatea n atelier este mai productiv dect cea desf urat la bordul navei. n ceea ce privesc cheltuielile de exploatare, datorit sporirii eficien ei propulsiei se poate reduce consumul de combustibil.