Sunteți pe pagina 1din 423

Tehnica poligrafului

Prefa!" Prolog Evolu!ia istoric" Aparatul Camera n care se efectueaz" examinarea Preg"tirile preliminare Observa!ii preliminare Procedura si tehnica de diagnosticare Discu!ia pretest #i preg"tirea ntreb"rilor testului Problema medica!iei Ilustr"ri de cazuri specifice Principii generale ntreb"rile testului Frazeologia ntreb"rilor relevante Limitele pertinen!ei ntreb"rilor relevante Exemple de ntreb"ri relevante adecvate ntreb"rile de control Testele Primul test Testul cartona#elor Al treilea test Testul ntreb"rilor combinate Testul da Testul complexului de vinov"!ie pentru individul prea cooperant Reexaminarea Testul vrfului de tensiune Diagnosticul ntreb"rile de control Traseele respira!iei #i tensiunii la testul de control al indivizilor sinceri Traseele respira!iei #i tensiunii la testele de control ale indivizilor care mint Testul cu cartona#e Inregistr"ri ale unor indivizi mincinosi folosind testul cartona#elor ca metod" de stimulare Utilitatea testului cu cartona#e pentru detectarea tacticilor evazive Testul ntreb"rilor combinate Testul da Reexaminarea Stimularea specific" nregistr"ri ce ilustreaz" o serie ntreag" de procedee de testare ale tehnicii Reid privind traseele respira!iei si tensiunii arteriale puls Precau!ii cu privire la folosirea ntreb"rilor de control Testul R"spunsului t"cut Explicarea valorii reac!iilor S.A.T. Eliminarea de c"tre S.A.T. a dezavantajelor procedurilor testelor obi#nuite Avantajele procedurale ale S.A.T. ului Pozi!ia alternativ" a S.A.T. ului ca prim test Canalele de nregistrare a dublei respira!ii Criteriile testelor vrf de tensiune n nregistr"rile respira!iei si tensiunii arteriale puls 9 11 12 17 26 28 29 29 30 41 42 46 48 48 51 52 54 70 70 75 78 83 84 85 87 96 102 120 122 132 138 147 158 169 179 197 204

208 212 219 220 222 229 237 242 246

Tehnica poligrafului
Exemplific"ri de cazuri reale de criterii ale testelor vrf tensiune pe traseele respira!iei #i tensiunii arteriale Vrfurile de tensiune n traseele mi#c"rilor #i presiunilor musculare, #i n traseele GSR ndrum"ri suplimentare pentru interpretarea traseelor respiratorii precum si ale tensiunii R"spunsuri anticipatorii R"spunsuri spot Folosirea unor ntreb"ri relevante minore ca ntreb"ri de control Respira!ia n general dezordonat" Evaluarea r"spunsurilor pe traseul tensiunii arteriale Fluctua!ii u#oare, ciclice ale traseului tensiunii arteriale puls Blocajele mintale Simptomele de comportament raportate la r"spunsurile mincinoase M"suri de precau!ie mpotriva ncerc"rilor de a sc"pa de detectare prin respira!ie controlat", prin mi#c"ri musculare, prin evaziune psihologic",sau prin deteriorarea mecanic" a poligrafului Respira!ia controlat" Mi#c"rile musculare Deteriorarea mecanic" a poligrafului Factori suplimentari ce influen!eaz" rezultatele testelor Lipsa de preocupare referitor la posibilitatea detect"rii Tensiune emo!ional" sau nervozitate extrem" Excesul de anxietate Sup"rarea Preocuparea n privin!a neglijen!ei n timpul serviciului sau a lipsei de responsabilitate care a f"cut posibil" s"vr#irea infrac!iunii de c"tre o persoan" str"in" Implicarea n alte fapte sau infrac!iuni asem"n"toare Disconfortul fizic n timpul testului O interogare excesiv" prealabil" testului Un num"r prea mare de ntreb"ri n cursul unui test #i n testele anterioare "Sub#oc" sau epuizarea adrenalinic" Ra!ionalizare #i auton#elare O frazeologie inadecvat" a ntreb"rilor Frazeologia inadecvat" a ntreb"rilor de control Exemple de ntreb"ri de control inadecvate Afec!iuni fizice #i psihice Afec!iuni fizice Afec!iunile psihice Precau!ii cu privire la erorile datorate afec!iunilor fizice sau psihice Testarea copiilor la poligraf Diver#i factori Simptomele de minciun" Simptomele de sinceritate Comportamentul comun al mincino#ilor #i sincerilor Utilitatea si acurate!ea tehnicii poligraf Institu!iile de aplicare a legii ntreprinderile private #i agen!iile de securitate guvernamentale de 250 263 263 263 265 266 269 275 276 279 279

280 281 295 305 306 306 307 311 312 317 317 318 320 321 321 323 324 326 330 331 332 349 355 356 359 409 411 412 414 414 421

Tehnica poligrafului
Procese ale tribunalului Acurate!ea Calificarea si preg"tirea examinatorului 423 424 425

Tehnicile si tacticile de interogare 427

Tehnica poligrafului

TEHNICA POLIGRAFULUI edi!ia a doua


"TRUTH AND DECEPTION" de John E. Reid !i Fred E. Inbau

Prefa!"

Tehnica Poligrafului, pentru determinarea adev"rului !i a minciunii, pe care o descriem n aceast" carte, !i p"rerile pe care le expunem, sunt bazate pe experien#ele noastre profesionale colective dup" testarea a peste $00.000 de indivizi n diferite cazuri n curs de cercetare. Aceste experien#e se ntind pe o perioad" de timp de 44 ani. Pentru unul din noi (Reid) aceasta a fost singura preocupare profesional" din $940. Prima noastr" publica#ie cu privire la acest subiect a ap"rut n $942 sub titlul: LIE DETECTION AND CRIMINAL INTEROGATION (Detectarea minciunii !i interogatoriul n materie penal"). O a doua edi#ie a fost publicat" n $948. Ambele edi#ii au avut drept autor pe unul dintre noi (Inbau). n $953 a ap"rut a 3-a edi#ie autorii fiind ambii subsemna#i. Dup" aceea am hot"rt s" scind"m cartea n dou" publica#ii separate. Prima "CRIMINAL INTEROGATION AND CONFESSION" (Interogatoriul penal !i m"rturisirile) de Inbau !i Reid, a ap"rut n $962, !i o a doua edi#ie n $967. Cartea era consacrat" exclusiv tacticilor !i tehnicilor unui interogatoriu n materie penal", f"r" a utiliza tehnica Poligraf. Cea de-a doua carte : TRUTH AND DECEPTION: THE POLIHRAPH (Adev"r !i minciun": poligraful) de Reid !i Inbau, se limiteaz" la tehnica Poligrafului. Ea a ap"rut prima dat" n $962, urmat", dup" $$ ani, de aceast" a doua edi#ie. Avnd n vedere infrac#iunile mpotriva publicului att de r"spndite, !i cu necesitatea de a avea un mijloc sigur de apreciere a sincerit"#ii sau nesincerit"#ii suspec#ilor penali, a nvinuitorilor sau martorilor de profesie, tehnica poligrafului, atunci cnd este adecvat folosit", poate fi de mare ajutor n multe situa#ii penale. De asemenea !i-a demonstrat marea sa utilitate n rezolvarea unor conflicte civile, n cercetarea furturilor comise de salaria#i n industria particular" !i a func#ionarilor publici, precum !i pentru trierea solicitan#ilor pentru func#ii de ncredere delicate. n activitatea

Tehnica poligrafului
foarte competent.

guvernamental" care implic" securitatea na#ional", valoarea sa a fost demonstrat" n aprecierea utilit"#ii Poligrafului, adesea se trece cu vederea faptul c" ntrebuin#area sa are de multe ori ca rezultat examinarea unor suspec!i inocen!i; !i aceasta este cauza pentru care se ntrebuin#eaz" numele de Poligraf n locul denumirii anterioare de "detector de minciuni". Noi nu sus#inem infailibilitatea tehnicii Poligrafului, dar putem afirma cu sinceritate c" este un ajutor foarte valoros pentru determinarea adev"rului sau minciunii. n plus, tehnica Poligrafului, adecvat ntrebuin#at", posed" un grad de precizie comensurabil cu - sau chiar superior - majorit"#ii formelor probate cu dovezi !tiin#ifice ct !i ne!tiin#ifice, care apar n procesele penale !i civile. Prezentnd acest material despre tehnica Poligrafului, o facem cu cea mai mare ncredere n utilitatea !i valabilitatea sa, !i suntem de p"rere c" o evaluare impar#ial" a celor ce prezent"m aici va garanta un statut mai favorabil pentru aceast" tehnic" dect cel existent. De asemenea credem c" a sosit timpul pentru aprobarea judiciar" a rezultatelor testelor, n procesele penale !i civile, cu rezerva totu!i a m"surilor de precau#ie pe care le recomand"m aici, referitoare la procedurile de examinare care trebuie folosite, referitoare la calificarea examinatorului !i la prezentarea rezultatelor n fa#a instan#elor.

Tehnica poligrafului PARTEA 1. ADEV$R SI MINCIUN$

Prolog
Oricare dintre noi are cel pu#in o n#elegere par#ial" a minciunii !i a detect"rii acesteia. ntruct faptul de a min#i este ceva care survine att de frecvent, cea mai mare parte dintre noi cunoa!tem personal tr"irile interne care nso#esc att de frecvent spunerea unei minciuni. De asemenea am nv"#at din experien#" personal", din ac#iunile obi!nuite, de fiecare zi, ale vie#ii, c" uneori este posibil s" detect"m o minciun" spus" de alte persoane prin observarea pur !i simplu a expresiei lui faciale, sau a comportamentului lor . n eforturile noastre de a ascunde adev"rul, am resim#it uneori o cre!tere surd" a b"t"ilor inimii, n"v"lirea sngelui n obraz, un impuls necontrolabil de a nghi#i, sau alte fenomene asem"n"toare rezultate din teama posibilit"#ii ca minciuna s" fie detectat". Am resim#it de asemenea un oftat de u!urare - de obicei manifestat printr-o r"suflare mai adnc" - dup" ce minciuna a fost spus" cu un succes aparent ? i am ntlnit multe ocazii n care am fost n stare s" detect"m minciuna altor persoane prin indica#ii diverse, precum: nro!irea obrajilor, contractarea buzelor, clipirea accelerat" a ochilor, evitarea de a privi pe interlocutor "drept n ochi", o monotonie special" a vocii, un rs "for#at", o contra-ntrebare: "cine eu ? ", o cerere inutil" pentru repetarea unei ntreb"ri, mi!c"ri ale minilor !i picioarelor, manifestnd o stare de nelini!te, o activitate crescut" a m"rului lui Adam, !i multe alte reac#ii de o natur" similar"? Este adev"rat, desigur, c" unele persoane mint mai bine dect altele. Ele mint mai bine, fie c" nu sunt foarte mult deranjate de spunerea unei minciuni, sau fiindc" sunt capabile s" controleze mai bine tulburarea emo#ional" produs" de spunerea unei minciuni, sau fiindc" sunt capabile s" controleze mai bine tulburarea emo#ional" produs" de spunerea unei minciuni, !i astfel s" evite o manifestare a indica#iilor exterioare manifestate de persoanele mai pu#in nzestrate cu aceste condi#ii esen#iale pentru a min#i cu succes. Totu!i, !i printre cei mai buni mincino!i (n m"sura n care este vorba de simptomele exterioare observabile), exist" un num"r considerabil care resimt unele tr"iri interne neobservabile de nelini!te sau de team" de detectare, iar

Tehnica poligrafului
infrac#iuni penale.

aceasta este deosebit de adev"rat n privin#a problemelor grave, ca n cazul unei Avnd n vedere num"rul mare de ani de experien#" al oamenilor n privin#a minciunilor !i a detect"rii minciunilor la semenii lor pe baza unor diverse indica#ii externe, ca cele men#ionate mai sus, era inevitabil ca cineva s" conceap" ideea c" ar putea fi posibil s" se fac" o determinare !tiin#ific" a minciunii sau a sincerit"#ii, prin ob#inerea de indica#ii sau de nregistr"ri ale unor fenomene fiziologice neobservabile, precum modific"ri ale tensiunii arteriale, a pulsului !i a respira#iei. Desigur c" exista o baz" pentru aceast" idee !i evident exista o necesitate practic", - mai cu seam" n domeniul cercet"rii penale - referitor la o metod" care putea face posibil s" se determine adev"rul !i minciuna mai u!or !i mai precis, dect atunci cnd lu"m n considerare numai indica#iile externe observabile.

Evolu!ia istoric"
Prima ncercare de a utiliza un instrument !tiin#ific pentru a detecta minciuna a avut loc n $895. n acel an Cesare Lombroso a publicat o dare de seam" a ctorva experien#e pe care le efectuase pe infractori b"nui#i, afla#i n curs de cercetare, a c"ror sinceritate sau nesinceritate c"uta s" o determine pe baza prezen#ei sau absen#ei modific"rilor presiunii arteriale, atunci cnd b"nui#ii erau interoga#i n leg"tur" cu
$ infrac#iunea n curs de cercetare . Instrumentul pe care l-a folosit Lombroso - un

"hydrosphygmograph" - fusese inventat !i pus la punct de al#i oameni de !tiin#" pentru scopuri medicale, !i nu a fost ini#ial destinat pentru a fi folosit ca un instrument pentru detectarea minciunii2. ntruct instrumentul exista la data la care Lombroso a efectuat experien#ele sale pentru detectarea minciunii, el nu poate fi considerat ca un "inventator al detectorului de minciuni", dar n acela!i timp trebuie s"
1 Lombrosso, C., LHomme Criminel, Ed. 2, Vol. I, pag. 336-346, 1895. Prima edi!ie (n limba italian") a acestei c"r!i a ap"rut n 1876, dar numai edi!ia a 2-a (n francez",1895) treze#te interesul deoarece este men!ionat modul de utilizare a unui instrument pentru testarea sincerit"!ii cuiva. O traducere n limba englez" a acestei c"r!i nu a ap"rut niciodat". 2 Cu ajutorul "hydrosphygmograph"- ului Lombroso a ob!inut nregistr"ri, pe un tambur afumat, ale modific"rilor pulsului #i ale tensiunii arteriale. Instrumentul se compunea n principal dintr-un mic rezervor umplut cu ap" n care se introducea mna individului. Pumnul imersat era apoi sigilat la partea de sus a rezervorului printr-o membran" de cauciuc. Probabil c" modific"rile b"t"ilor pulsului #i tensiunea arterial" a minii erau transmise apei, iar modific"rile nivelului apei erau transmise unui tub plin cu aer unui tambur rotativ afumat. O reproducere a unei schi!e a recipientului de ap" al "hydrosphygmograph" - ului apare n : Trovilla, P. V. : Istoric al detect"rii minciunilor, n "J. Crim.L. & Criminol.,29 (6), 864, 1939.

Tehnica poligrafului
scopul de a detecta minciuni.

i se recunoasc" meritul de a fi prima persoan" care a ntrebuin#at un instrument n De!i Lombroso a ob#inut rezultate ncununate de succes n experien#ele sale3, cercet"rile lui n domeniul detect"rii minciunii nu au fost foarte ample, poate din cauza interesului s"u larg pentru multe domenii ale criminologiei. Se pare c" singurele sau aproape singurele, experien#e referitoare la detectarea minciunilor au fost cele raportate n $895, !i pn" n $9$5 nu au mai fost efectuate experien#e referitoare la modific"rile tensiunii arteriale. n acest an, William Moulton Marston !i-a nceput cercet"rile. Tehnica sa consta, n principal, n folosirea unui sfigmomanometru obi!nuit - acela!i tip de instrument folosit de medici pentru determinarea tensiunii arteriale pentru bolnavi - cu ajutorul c"ruia ob#inea citirea periodic" a unei tensiuni arteriale discontinu" n cursul unui test. De asemenea, Marston a nregistrat respira#ia !i a notat timpul r"spunsurilor verbale ale individului. El a mai f"cut experien#e cu galvanometrul pentru a nregistra modific"rile de rezistent" a pielii !i cu un dispozitiv pentru a nregistra tensiunea. Tehnica de interogare pe care o folosea este oarecum neclar", fiindc" Marston f"cea experien#e !i cu testul de asociere a cuvintelor, pe care ulterior l-a abandonat n favoarea unui r"spuns de tip narativ !i a unei contra-interog"ri a individului referitor la declara#iile sale. Marston a ob#inut cu aceast" tehnic" unele rezultate foarte bune4 . n $9$4 Vittorio Benussi, un alt pionier n acest domeniu, a publicat o dare de seam" a cercet"rilor sale asupra modific"rilor de respira#ie ca simptome de n!el"ciune. n cazurile testate, el a m"surat urmele respiratorii nregistrate !i a g"sit c" dac" durata inspira#iei era mp"r#it" prin durata expira#iei, ctul era mai mare nainte de a spune adev"rul dect dup" aceasta, !i mai mare dup" spunerea unei minciuni dect

Lombrosso, C., LHomme Criminel, Ed. 2, Vol. I, pag. 336-346, 1895, #i n special imaginile 17 #i 18 din atlasul c"r!ii; de asemenea a se vedea Lombroso, C., Crime, Its Causes and Remedies cap. 137, #i Ferrero, G. L.,Criminal Man, pag. 223-225, 1911. 4 Marston, W. M., Systolic blood pressure symptoms of deception, J. Exp. Psychol., 2 (2): 117, 1917; Psychological possibilities in the deception tests, J. Crim. L. & Crim. L. & Criminol., 15 (1): 5, 1924. De asemenea a se vedea cartea lui Marston The Lie Detector Test, 1938, #i revizuirile n J. Crim. L. & Criminol., 29: 305, 1938. Marston a nceput s" lucreze n timp ce era student la profesorul Hugo Mnsterberg, autorul lucr"rii: "On the Witness Stand" (Pe banca de interogare a martorilor), 1908; n aceast" carte, la capitolul "Urmele emo!iilor", Mnsterberg discuta efectele modific"rilor emo!ionale asupra tensiunii arteriale, respira!iei, reflexele galvanice ale pielii etc. #i scotea n eviden!" posibilit"!ile de a folosi astfel de reac!ii pentru detectarea minciunilor.
3

Tehnica poligrafului

nainte de a min#i5. Ulterior, Harold E. Burt a confirmat par#ial rezultatele ob#inute de Benussi !i i-a mbun"t"#it tehnica. Totu!i, Burt considera c" aceast" metod" de analiz" a respira#iei avea o valoare diagnostic" mai mic" dect tehnica tensiunii arteriale6. ncurajat de succesele semnalate de nainta!ii s"i, John A. Larson a construit n $92$ un instrument capabil s" nregistreze n mod continuu cele trei fenomene: tensiunea arterial", pulsul !i respira#ia, n cursul ntregii perioade de testare. Cu acest instrument, Larson a efectuat un num"r de teste asupra infractorilor b"nui#i !i a raportat un procent ridicat de precizie a rezultatelor sale7. n $926, Leonarde Keeler a construit un instrument mai perfec#ionat dect cel
8 folosit de Larson . Ulterior Keeler a f"cut modific"ri suplimentare ale instrumentului s"u,

iar la data mor#ii sale, n $949, "Polygraphul Keeler" cuprindea, n afar" de dispozitive pentru nregistrarea modific"rilor tensiunii arteriale, a pulsului !i a respira#iei, un galvanometru pentru nregistrarea a ceea ce este cunoscut ca reflexul galvanic al pielii, sau r"spunsul electrodermic (denumit ulterior GSR). Lui Keeler i se recunoa!te !i introducerea testului cartona!elor (card test) pe care-l ntrebuin#a n scopuri de "control", precum !i testul specializat al vrfului de tensiune, despre care vom discuta ulterior. n $945 unul dintre autori (Reid) a g"sit c" prin diverse forme de activitate muscular" neobservabile, tensiunea arterial" a unui individ poate fi modificat" de a!a manier" nct s" afecteze n mod serios precizia diagnosticului examinatorului. Atunci el a proiectat un aparat (Poligraful Reid) care s" nregistreze activitatea muscular" mpreun" cu modific"rile tensiunii arteriale, a pulsului, a respira#iei !i GSR-ul.
Benussi, V., Die Atmungssymptome der L ge, Arch. Ges. Psychologie, 31: 244, 1914 Burtt, H. E., A pneumograph for inspiration-expiration ratios, Psychol. Bull., 15 (10): 325, 1918; The inspiration- expiration ratio during truth and falsehood. J. Exp. Psychol., 4 (1): 1 1921: Further technique for inspiration-expiration ratios, J. Exp. Psychol., 4 (2): 106, 1921. Larson, J. A., Modification of the Marston deception test, J. Crim. L. & Criminol., 12 (3): 390, 1921; The cardio-pneumo-psychogram and its use in the study of emotions, with practical applications, J. Exp. Psychol., 5 (5): 323, 1922. D asemenea a se vedea cartea acestuia Lying and its Detection, 1932. Marele interes al lui Larson #i succesul s"u n domeniul detec!iei minciunii poate fi atribuit ncuraj"rii #i suportului pe care l-a primit de la #eful poli!iei din California August Vollmer of Berkeley n perioada cnd Larson se afla sub conducerea acestuia ca ofi!er de poli!ie. Mai trziu, Larson devenind psihiatru. A se vedea Keeler, L., A method for detecting deception, Amer. J. Police Sci., 1 (1): 38, 1930.
8 7 6 5

Tehnica poligrafului

10

n $947, Reid a introdus o tehnic" complet revizuit", a c"rei tr"s"tur" cea mai semnificativ" a fost ntrebuin#area unei "ntreb"ri de control". Este indicatorul r"spunsului de baz", care a reprezentat nucleul a ceea ce a devenit cunoscut ca "tehnica Reid a ntreb"rii de control". Modul cum se ntrebuin#eaz" este descris n am"nunt dealungul acestei c"r#i. Tehnica complet" a lui Reid include urm"toarele: elaborarea ntreb"rilor !i citirea lor individului, pentru a !ti ce va fi ntrebat n cursul testului; stimularea verbal" a indivizilor care r"spund prea pu#in; metodele de stabilizare a celor ce r"spund prea mult; un test restrns numai la ntreb"ri neutre, care serve!te la identificarea persoanelor prea nervoase, prea aprehensive; teste speciale pentru a!a numi#ii "spot responders" (cei ce r"spund fragmentar); o combinare a testului cartona!elor !i a testului "da" de confirmare, pentru a stabili dac" individul coopereaz" n desf"!urarea testului; !i testul cel mai recent, acela al "r"spunsului t"cut", care elimin" unele inadverten#e care ocazional nso#esc testele care necesit" r"spunsuri verbale. Tehnica, de asemenea, furnizeaz" o evaluare complet" a simptomelor de comportament ale individului, care pot fi manifestate n cursul testului propriuzis, ct !i n cursul unei ntrevederi structurate anterior testului, care este menit" s" provoace indica#ii specifice de comportament cu privire la sinceritatea sau a nesinceritatea unui individ. Dac" evaluarea simptomelor de comportament !i rezultatele testului la poligraf nu coincid, suger"m o continuare a test"rii, n scopul de a evita apari#ia erorilor !i pentru ca examinatorul s" se asigure n privin#a preciziei rezultatelor testului s"u. S-a pus la punct, de asemenea, un interviu structural, ulterior testului, pentru acei indivizii care m"rturisesc dup" test !i pentru aceia pe care tehnica i indic" sinceri. Sugestiile oferite de aceste subiecte sunt ct se poate de utile pentru a corecta lacunele procedurii de testare, iar interviul a constituit o influen#" substan#ial" ca metod" de cercetare n dezvoltarea unor tehnici !i proceduri noi. n istoricul determin"rii !tiin#ifice a adev"rului !i a minciunii se trece de obicei cu vederea faptul c" un "Poligraf" (cel pu#in n ceea ce prive!te nregistrarea fenomenelor cardiace) exista n $906. Totu!i inventarea sa nu avea drept scop diagnosticarea adev"rului !i a minciunii, ci era folosit mai curnd pentru examene medicale. Totu!i, el con#inea tr"s"turile esen#iale ale instrumentelor folosite n zilele noastre, iar construc#ia lui era bazat" pe exact acelea!i principii. Inventatorul s"u a fost Sir James Mackenzie, un celebru cardiolog englez. Acesta a descris prima oar" instrumentul ntr-un articol

Tehnica poligrafului
Medical Journal9.

11

intitulat "Poligraful cu cerneal"", care a ap"rut ntr-un num"r din $908 al lui British Ca !i n cazul instrumentului pentru nregistrarea activit"#ii cardiace, unitatea GSR a poligrafului nu era o inven#ie pentru detectarea minciunilor. Instrumente pentru nregistrarea GSR-ului existau nainte de apari#ia ntrebuin#"rii unor aparate pentru determinarea adev"rului !i a minciunii$0. Antemerg"tor tehnicii care va fi descris" n aceasta carte, !i care uneori mai este folosit singur", este testul ntreb"rii relevante-neutre. Acest test con#ine unele ntreb"ri care apar#in problemei n curs de cercetare (ntreb"ri relevante), precum !i alte ntreb"ri care sunt neutre, dar alese a!a deoarece se !tie c" r"spunsurile sunt sincere, precum numele individului, vrsta !i domiciliul. La toate ntreb"rile trebuie s" se r"spund" cu "da" sau "nu". Apoi se compar" ntreb"rile relevante cu cele neutre, iar dac" individul r"spunde mai mult la ntreb"rile relevante (referitoare la problem") dect la cele neutre (!tiute a fi sincere), se consider" c" individul nu spune adev"rul; dar dac" nu exist" r"spunsuri semnificative att la ntreb"rile relevante ct !i la cele neutre, se consider" c" individul este sincer. Dificultatea n ntrebuin#area testului relevant - nerelevant singur este c" indivizii care mint !i care sunt n mod natural neresponsivi ar putea trece testul, fiindc" nu apare nici un r"spuns att la ntreb"rile relevante ct !i la cele neutre; !i n baza aceleia!i considera#iuni s-a determinat sinceritatea fa#" de indivizii care spuneau adev"rul. n afar" de posibilitatea erorii, tehnica ntreb"rilor relevante-neutre
9 Vol. I, pag. 1411. Aceast" informa!ie interesant" despre The Ink Polygraph ne-a atras aten!ia pentru prima dat" n articolul n care s-a f"cut urm"toarea afirma!ie: Poligraful este ntradev"r o modificare a mecanismului inventat de Sir James Mackenzie, faimosul specialist cardiolog. Gay William O., The search for truth, English Police J., 21 (4): 284, 1948. 10 n 1791, Galvani, un italian dup" al c"rui nume s-a numit galvanometrul modern, a publicat rezultatele studiului #i experien!elor sale referitoare la acest fenomen. n 1897 experien!ele lui Sticker cu galvanometrul au indicat c" r"spunsul provenea din "impresii mintale excitante". Veraguth (1907) se pare c" a fost primul care a ntrebuin!at galvanometrul n leg"tur" cu testele de asociere a cuvintelor, de#i cam n acela#i timp Mnsterberg sublinia posibilitatea aplic"rii sale n cazuri penale. Marston afirm" c" n 1917 a folosit un galvanometru n scopul de a testa minciuna. (Pentru o detaliere a evolu!iei GSR-ului vezi Trovillo, P. V., A history of a lie detection, J. Crim. L. & Criminol., 30 (1): 104, 1939. n acela#i articol, n a doua parte, de asemenea sunt con!inute interesante #i complete informa!ii cu privire la evolu!ia detectorului de minciuni pn" n 1939. Prima parte a ap"rut n J. Crim. L. & Criminol., 29 (6):848, 1939). n 1935 un nregistrator fotoelectric G.E. a fost adaptat pentru a fi folosit ca unitate poligraf de c"tre Charles M. Wilson de la Laboratorul pentru Detectarea #tiin!ific" a Infrac!iunilor de la Universitatea din Nordvest. n 1939 Keeler a ncorporat un galvanograf n poligraful s"u care m"sura tensiunea arterial", pulsul #i respira!ia. Cteva din poligrafele care au ap"rut atunci includ #i un galvanograf. Unii examinatori au ncercat s" se bazeze numai pe GSR pentru testele de detectare a minciunii. Totu#i atunci cnd este folosit singur, GSR-ul nu are practic nici o valoare pentru testarea n situa!ii reale, a#a cum se va discuta ulterior n acest text.

Tehnica poligrafului

12

prezint" de asemenea un procent ridicat de rezultate neconcludente, ntruct nu exist" nici o posibilitate ca prin aceast" tehnic" s" se poat" fac" deosebirea ntre r"spunsurile care sunt similare n natur" att ntreb"rilor relevante ct !i celor neutre, ceea ce atrage consecin#a c" o indecizie considerabil" prevaleaz" n privin#a rezultatelor testului. Cnd s-a descoperit c" testul ntreb"rilor relevante-neutre avea limit"ri importante, adic" numai un procent relativ mic de indivizi puteau fi identifica#i ca sinceri sau nesinceri, numai pe baza nregistr"rilor aparatului, examinatorii la poligraf s-au v"zut pu!i n fa#a a dou" alternative: ($) s" foloseasc" aparatul numai ca factor psihologic pentru a induce m"rturisiri da la indivizii care min#eau, sau (2) s" caute s" dezvolte o tehnic" de diagnostic pentru determinarea adev"rului sau minciunii, interogatoriul neurmnd a avea loc dect dup" ce s-a pus diagnosticul de sinceritate. Eforturile depuse n acest din urm" scop au determinat apari#ia tehnicii descris" n aceast" carte.

APARATUL
n imagina#ia popular", poligraful (detectorul de minciuni) este adesea imaginat ca un aparat care, n momentul n care un individ minte, sun" o sonerie, se aprinde o lumin", sau se produce o alt" indica#ie rapid" !i pozitiv" a unei minciuni, cnd aceasta este spus" de persoana testat". Din nefericire nu exist" actualmente nici un aparat care s" detecteze minciuna att de simplu !i de rapid. Totu!i, este un fapt demonstrabil c" dispunem de astfel de aparate ca cele deja men#ionate, care sunt n stare s" produc" nregistr"ri ale fenomenelor psihologice, care pot fi folosite drept baz" pentru aplicarea unei tehnici de ncredere pentru diagnosticarea adev"rului sau a minciunii. Mai multe tipuri de poligraf sunt folosite acum cu scopul de a diagnostica adev"rul !i minciuna. De!i calitatea structurii mecanice !i a func#ionalit"#ii pe care le au unele poligrafe pot asigura preferin#a unor aparate asupra altora, factorul cel mai important implicat n folosirea oric"rui tip de aparat este capacitatea, experien#a, instruirea !i integritatea a ns"!i examinatorului. Aparatul care a fost folosit pentru ob#inerea tuturor nregistr"rilor la poligraf ilustrate !i discutate n prezenta publica#ie este poligraful Reid. n esen#" este un aparat ac#ionat pneumatic care nregistreaz" modific"rile tensiunii arteriale, a pulsului !i a respira#iei, care are n plus fa#" de celelalte poligrafe o unitate pentru nregistrarea GSR-ului. Aceast" unitate suplimentar" permite nregistrarea unei anumite activit"#i musculare, !i n special presiunea muscular" exercitat" de corpul individului, de

Tehnica poligrafului

13

antebra#e, coapse sau picioare. Aceast" unitate const" dintr-o camer" de cauciuc fixat" pe sp"tarul scaunului, cu tuburi care duc la un sistem de foale aflat n interiorul aparatului. (Aceast" unitate va fi ulterior descris" n am"nunt). A!a cum se arat" n figurile $, 2 !i 3, poligraful se ata!eaz" n felul urm"tor de persoana care este testat". Tuburile pneumografului se leag" n jurul pieptului !i abdomenului individului. Un man!on pentru tensiune, ca cel folosit de medici, se ata!eaz" de unul din bra#ele individului, n a!a fel nct por#iunea de cauciuc a aparatului s" fie deasupra arterei brahiale a minii drepte, pentru o nregistrare mai satisf"c"toare$$. Electrozii se ata!eaz" pe degetul ar"t"tor !i cel inelar al minii stngi, sau pe suprafe#ele palmare !i dorsale ale minii stngi. Mna stng" este mai indicat", deoarece man!onul pentru tensiune este fixat pe bra#ul drept. Tuburile pneumografice constau din 2 tuburi de cauciuc ondulat de $0 inch; o extremitate a fiec"rui tub este sigilat", iar cealalt" extremitate este conectat" cu aparatul prin tuburi de cauciuc cu pere#i gro!i, care au un diametru considerabil mai mic dect tubul pneumografic nsu!i. n cursul unui test, pe m"sur" ce circumferin#a pieptului !i abdomenului individului cre!te cu fiecare expira#ie a aerului, tuburile pneumografului se extind; atunci cnd individul inspir" aerul, tuburile se contract". Aceste mi!c"ri produc modific"ri de presiune n interiorul tuburilor pneumografului, modific"ri ce sunt transmise prin tuburile mai mici sistemului de foale care este compus din tuburi sub#iri de metal ondulat, situat sub panoul instrumentului (Vezi fig. 4). Aceste modific"ri de presiune fac ca foalele fie s" se contractate, fie s" se extind", iar mi!carea extremit"#ii libere este transmis" tijelor pivotului, a c"ror extremitate superioar" poart" peni#ele nregistratoare.
n locul aparatului obi#nuit de luat tensiunea (acela#i ca cel folosit de medici), tensiunea arterial" poate fi nregistrat" cu ajutorul unui man#on ata#at la ncheietura minii. Acesta este mult mai mic dect cel ce se ata#eaz" pe bra!, iar scopul folosirii sale este de a ob!ine o nregistrare a tensiunii arteriale a ncheieturii minii cnd - pentru o cauz" oarecare aceasta nu poate fi ob!inut" n mod satisf"c"tor din bra!. Totu#i asemenea cazuri sunt rare #i implic" indivizi care au prea mult !esut gras deasupra arterei brahiale pentru a se putea ob!ine un traseu satisf"c"tor al tensiunii arteriale-puls. n asemenea cazuri un man#on fixat la ncheietura minii poate fi ntrebuin!at cu rezultate mai bune. Totu#i n general acest man#on prezint" unele dezavantaje serioase. Man#onul care se fixeaz" pe bra! necesit" mai putin" tensiune, iar reac!iile #i traseele care se ob!in cu acesta indic" mai multe am"nunte a modific"rilor tensiunii arteriale, dect cele ce pot fi ob!inute de un man#on plasat la ncheietura minii. Vezi Ansley N. "Compara!ie ntre modelele tensiunii arteriale ob!inute prin man#oane de luat tensiunea plasate unul pe bra!, cel"lalt la ncheietura minii, n graficele ob!inute la poligraf", n J. Crim. 1., C & P.S., 50 (2): 192, 1959.
11

Tehnica poligrafului

14

Un dispozitiv mecanic asem"n"tor este ntrebuin#at pentru sistemul de nregistrare a tensiunii arteriale-puls. Atunci cnd man!onul pentru tensiune este umflat, extinderea !i contractarea alternativ" a #esutului bra#ului individului, datorat" modific"rilor tensiunii arteriale (!i probabil !i volumului sngelui) cauzeaz" o cre!tere a tensiunii n interiorul man!onului !i a foalelor asociate (fig.4). Aceste modific"ri variabile ale tensiunii n interiorul foalelor determin" extinderea !i contractarea acestuia, !i ca n cazul foalelor de respira#ie mi!carea extremit"#ii libere este transferat" axului pivot al tensiunii arteriale-puls !i bra#ului peni#ei. Pulsa#iile inimii apar pe trasee ca linii verticale individuale, care de asemenea rezult" din fluctua#ii din nteriorul foalelor. Electrozii folosi#i pentru ob#inerea nregistr"rii GSR-ului, sau r"spunsul electroderdermic, se leag" de mn" sau de degete (vezi figurile $, 2 !i 3). Cu ajutorul trecerii unei cantit"#i imperceptibile de curent electric prin mna sau degetele care poart" electrozii ata!a#i, un galvanograf asigur" nregistrarea varia#iilor n scurgerea curentului electric$2. Tensiunea arterial"-pulsul, respira#ia !i GSR-ul sunt nregistrate simultan !i n mod continuu pe suprafa#a unei coli de hrtie milimetric" n mi!care, tras" de un mecanism denumit Kymograph$3. (Aceste caracteristici sunt comune tuturor poligrafelor, a!a cum se arat" n fig.5).

12 Detalii despre sistemul galvanometrului sunt discutate #i ilustrate ulterior. 13 Kymographul se compune dintr-un mecanism de ac!ionare a unei diagrame, compus dintr-un motor sincronic de orologiu cu roat" de fric!iune sau cu ac!ionare prin lan!, calibrat pentru a se desf"#ura la o vitez" uniform" de 6 inch/minut.

Tehnica poligrafului

15

Fig.1. Poligraful "Reid" n ac!iune. Observa!i tuburile pneumografului n jurul pieptului "i abdomenului individului, man"onul pentru luat tensiunea arterial# "i pulsul din jurul bra!ului drept, "i electrozii ata"a!i la dou# degete ale minii stngi. Sp#tarul scaunului "i t#bli!a scaunului sunt prev#zute cu camere de cauciuc ce pot fi umflate, n scopul de a nregistra contrac!iile musculare "i tensiunile. Subiectul este plasat ntr-o asemenea pozi!ie nct s# priveasc# nainte, avnd instrumentul "i examinatorul n partea din dreapta "i n spate...

Tehnica poligrafului

16

Fig.2 . Vedere lateral# a subiectului fa!# de aparat "i de examinator. Subiectul este al#turi de examinator, cu bra!ul s#u drept rezemat de birou "i cu bra!ul stng pe bra!ul scaunului. Individul prive"te la peretele din fa!#, fiind plasat pu!in n fa!a kimografului sau al graficului, a"a nct nu va fi distras de traseele poligrafului. Examinatorul este la dreapta "i pu!in n spatele individului, a"a nct s# poat# observa ac!iunile subiectului dintr-o parte "i n acela"i timp s# supravegheze peni!ele "i s# fac# nsemn#rile necesare pe diagram#.

Tehnica poligrafului

17

Fig.3. Prezentarea instrumentelor poligrafului "Reid" "i a pozi!iilor corespunz#toare a


leg#turilor de nregistrare pe individ. 'A' pe diagram# identific# peni!a pentru nregistrarea mi"c#rilor musculare ale individului "i tensiunea muscular#. (Semnul 'A' de pe sp#tarul scaunului reprezint# camerele de cauciuc care sunt plasate n interiorul sp#tarului "i t#bli!ei scaunului). 'B' de pe diagram# este peni!a de nregistrare pentru respira!ia abdominal#. ('B'ul de pe abdomenul individului este tubul pneumografic). 'C' de pe diagram# este peni!a de nregistrare pentru respira!ia toracic#. ('C' de pe pieptul individului este ns#"i tubul toracic). 'D'-ul de pe diagram# este peni!a pentru nregistrarea reflexului galvanic al pielii (sau r#spunsurile electrodermice), ob!inute de la electrozii 'D' ata"a!i de la mna stng# a individului. 'E' este peni!a pentru nregistrarea tensiunii arteriale "i a pulsului, ob!inute de la man"onul 'E' de pe mna dreapt# a individului...

Tehnica poligrafului

18

Fig.4. Schi!e diagramatice ale foalelor tensiunii arteriale-puls "i ale respira!iei poligrafului "Reid". La stnga, "foalele interioare" pentru nregistrarea tensiunii arterialepuls. Tubul de cauciuc de la man"onul pentru tensiunea arterial# este ata"at de tija scobit# de admisie B. Atunci cnd man"onul din jurul bra!ului este umflat, presiunea aerului (cca. 90 mm.) se egalizeaz# n man"on "i n foale "i circul# n interiorul zonei nchise K, ntre nvelitoarea M "i ntre marginea foalelor C. Foalele (care au o grosime de 0.005 inch) sunt sigilate la N "i la N$. Pe m#sur# ce presiunea aerului intr# n zona K, foalele se contract# par!ial, for!nd mpingerea nainte a tijei D. D este ata"at de o clem#, F', lng# baza tijei pivot S, care se rote"te pe un lag#r G, "i pe un lag#r asem#n#tor n interiorul unui suport de peni!# H. Mi"c#rile fluctuante ale lui D activeaz# pe S ntr-o mi"care semicircular#, care la rndul s#u produce nregistrarea de c#tre peni!# a modific#rilor pulsului "i a tensiunii arteriale. (Prghia J aga!# pe D cu F', n a"a manier# nct s# permit# mi"carea semicircular# a tijei S). Cnd sistemul de presiune al aerului este suficient de umflat pentru a efectua nregistrarea, foalele se las# pn# la aproximativ punctul X, "i cu fiecare b#taie a pulsului foalele se contract# sau se destind pu!in "i brusc. Pe m#sur# ce tensiunea arterial# a individului cre"te sau descre"te se produce o contractare sau o relaxare mai mare "i mai constant# a foalelor. Totu"i n nici un moment n timpul examin#rii foalele nu se relaxeaz# complet a"a cum se vede din diagrama de mai sus, pn# cnd man"onul pentru tensiunea arterial# nu este dezumflat de c#tre examinator.

Tehnica poligrafului

19

P este un buton de ajustare care permite o alunecare a ansamblului foalelor n fa!# "i n spate, cu ajutorul unui sistem de cremalier# "i pinion, n scopul de a centra peni!a de nregistrare pe diagrama de nregistrare. Deoarece nregistrarea presiunii arteriale se efectueaz# printr-un sistem de aer for!at cu o pan# de umflare, este nevoie s# se ntrebuin!eze foale introduse ntr-un cadru, mai curnd dect foale libere deoarece, n caz contrar, foalele ar fi extinse dincolo de limitele normale. n dreapta, "foalele libere" pentru nregistrarea respira!iei. Spre deosebire de "foalele introduse ntr-un cadru" necesare pentru nregistrarea tensiunii arteriale "i a pulsului, "foalele libere" sunt mai adecvate pentru nregistrarea respira!iei, deoarece sistemul respirator nu necesit# umflarea cu aer for!at. Acest sistem func!ioneaz# pe baza principiului deplas#rii "aerului mort". P este butonul de ajustare pentru centrarea manual# a peni!ei. B este orificiul tijei scobite pentru tubul de cauciuc care duce la pneumograf; C sunt foalele din alam# cu pere!ii sub!iri (de 0.005 inch), care se contract# atunci cnd aerul este evacuat, "i care se ntoarce la normal atunci cnd aerul este nlocuit; D este tija de ac!ionare, conectat# cu extremitatea sigilat# a foalelor. n momentul n care tubul pneumografului este ntins "i plasat n jurul pieptului individului, este nevoie de un surplus de aer din interiorul tubului pneumografului. Aerul necesar, din aceast# cauz# este extras automat din foale, determinnd prin aceasta o u"oar# contractare. Atunci cnd individul inspir# aer, o mai mare cantitate de aer este extras# din foale; iar atunci cnd individul expir#, aerul se ntoarce n mod automat n foale. Contractarea "i extinderea alternativ# a foalelor care rezult# de aici mpinge napoi "i nainte tija D. Aceast# ac!iune pune n mi"care pe S "i n cele din urm# ns#"i peni!a de respira!ie cu ajutorul pieselor F, G, S, H, "i J, n aceea"i manier# n care a fost anterior descris# pentru sistemul tensiune arterial#-puls al foalelor ncadrate. (Acela"i tip general de foale este ntrebuin!at la unitatea ulterior descris# pentru nregistrarea activit#!ii musculare). Aparatul mecanic folosit pentru a m#sura att respira!ia toracic# ct "i cea abdominal# ar trebui s# fie identic din toate punctele de vedere. Tuburile pneumografului ar trebui s# fie de aceea"i construc!ie ca material, diametru "i lungime iar tuburile care duc de la pneumograf la foale ar trebui de asemenea s# fie la o distan!# identic#. Foalele ar trebui s# fie de acela"i tip "deschis" iar sensibilit#!ile pivo!ilor nu ar trebui s# difere.

Tehnica poligrafului

20

5A. Monitorul stresului emo!ional "Stoelting" - poligraf portabil (Societatea C.H. Stoelting, Chicago). Acest poligraf portabil u"or prezint# doi parametri de respira!ie "i un singur parametru de tensiune a sngelui-puls "i un singur parametru GSR. Fotografia arat# o furnizare comun# de aplicare a cernelii cu o asamblare de transmisie cu o schem# n 6; totu"i exist# "i transmisie cu o schem# n 8 cu o furnizare individual# de aplicare a cernelii. Toate p#r!ile componente cu excep!ia GSR-ului sunt ac!ionate pneumatic. Compartimentul cu balamale de la partea de sus a aparatului este l#ca"ul

Tehnica poligrafului

21

unde se depoziteaz# man"onul pentru tensiunea arterial#, pneumografele, "nurul GSR, cordonul de pus la priz# "i celelalte accesorii. (Pentru o discu!ie a instrumentului poliscrib al lui Stolting, vezi mai jos n partea a 3-a, Cercetarea la Poligraf). 5B. Poligraf portabil Lafayette (Societatea "Lafayette Instrument", localitatea Lafayette, Statul Indiana). Acest poligraf portabil u"or prezint# doi parametri de respira!ie ac!iona!i pneumatic, o singur# unitate GSR tranzistorizat# "i un parametru cardiac intensificat electric, care folose"te un man"on standard de tensiune arterial#. La aceast# unitate, o asamblare de transmisie cu o schem# n 8 "i un sistem individual de aplicare a cernelii sunt standard. Un mic l#ca" pentru depozitarea accesoriilor se afl# n partea dreapt# a instrumentului, a"a cum se vede n fotografie. (Lafayette mai ofer# "i un aparat complet electronic, care ntrebuin!eaz# transductori "i un sistem de marcare activat prin c#ldur# pe hrtie sensibil# la c#ldur#).

Camera n care se efectueaz" examinarea


Testele la poligraf trebuie efectuate ntr-o nc"pere lini!tit", retras",

semiinsonorizant". Zgomote str"ine, precum soneria unui telefon, sau conversa#ia unor persoane n afara camerei de examinare, sau prezen#a unor anchetatori sau a altor spectatori n camer", vor induce tulbur"ri !i distrageri, care la rndul lor vor deforma diferitele nregistr"ri fiziologice !i vor influen#a n mod serios un diagnostic satisf"c"tor de poligraf. Ori de cte ori este posibil, trebuie rezervat" o camer" special mobilat" !i special utilat" pentru examinarea la poligraf. Aceast" camer" trebuie s" fie foarte sobr" n privin#a zugr"velii pere#ilor !i a mobilierului. Nu trebuie s" con#in" nici un ornament, tablouri sau alte obiecte care ar putea ntr-un fel oarecare s" abat" aten#ia persoanei n curs de examinare, sau care i-ar putea permite s" le foloseasc" pentru eforturi de evaziune psihologic", de tipul celor care vor fi descrise ulterior. Dac" sunt necesare jaluzele, ornamente, picturi, sau alte obiecte decorative, acestea nu trebuie plasate n fa#a subiectului n cursul testului. Acesta nu trebuie plasat n fa#a unei ferestre sau unei alte camere n cursul testului, din cauza distragerilor exterioare posibile, care pot afecta r"spunsurile testului. Aparatele de iluminat ale camerei trebuie astfel dispuse astfel nct s" dea o lumin" bun", dar nu excesiv" sau orbitoare. Este important ca nc"perea de examinare s" fie adecvat ventilat" !i s" aib" o temperatur" constant", confortabil".

Tehnica poligrafului

22

Dac" posibilit"#ile pe care le avem la dispozi#ie permit, ar trebui s" existe o "camer" de observare" lipit" de camera de examinare, un aranjament asem"n"tor acelora g"site n multe laboratoare psihologice. Ne gndim la o mic" nc"pere al"turat", n al c"rui perete se afl" nserat" o "oglind" cu dublu sens", un geam tratat chimic, a!a nct s" permit" cuiva aflat n interiorul unei camere relativ obscure s" vad" n camera de examinare iluminat", f"r" a fi v"zut. Apoi, n afar" de aceast" oglind", camera de examinare trebuie s" fie nzestrat" cu un microfon ascuns, a!a ca una sau mai multe persoane aflate n camera de observa#ie s" poat" s" vad" !i s" aud" ceea ce se petrece n camera de examinare$4. O camer" de examinare-observare aranjat" a!a cum a fost sugerat mai sus poate fi de o valoare considerabil". n primul rnd, deoarece testul trebuie efectuat n condi#ii de izolare, examinatorul trebuie s" se asigure mpotriva posibilit"#ii unor acuza#ii ulterioare de rea comportare, fie abuzarea fizic" a unui inculpat, fie avansuri sexuale f"cute unei inculpate. Un asistent n camera de observare va asigura aceast" protec#ie n privin#a femeilor. n al doilea rnd, deoarece singura cale satisf"c"toare de a ini#ia examinatorii la poligraf este prin instruirea pe cazuri individualizate, ei trebuie, s" aib" posibilitatea de a observa examin"ri reale la poligraf, tot a!a precum un student la medicin" trebuie s" asiste la opera#ii !i la alte procedee medicale. n plus, mai sunt !i alte avantaje derivate din existen#a unei camere de observa#ie: un individ n stare de arest poate fi supravegheat de paznicii s"i pentru a mpiedica o evadare iar observarea poate oferi protec#ie examinatorului mpotriva unei v"t"m"ri corporale, !i de asemenea s" protejeze aparatul de stric"ciunile ce pot fi aduse de c"tre un individ care ar dori s" z"d"rniceasc" un examen efectiv. Si n acest caz individul poate fi privit din camera de observa#ie de c"tre examinator sau de c"tre asocia#ii s"i pentru a surprinde simptome observabile de comportament care s" fie relevante pentru determinarea sincerit"#ii sau ncercarea de a induce n eroare. Atunci cnd folose!te facilit"#ile din camera de observare, examinatorul nu trebuie s" permit" ca nc"perea de examinare s" fie folosit" ca o "vitrin"" pentru observarea indivizilor care sunt testa#i. Accesul la camera de observare nu trebuie permis dect acelor persoane care au un interes profesional n acel caz sau n tehnica poligrafului !i care vor respecta aspectul confiden#ial al situa#iei. (Vezi anexa F, formulare de consim#"mnt pentru cele de mai sus, ca !i pentru ns"!i examinarea).
Legile locale #i de stat vor fi verificate nti, totu#i, #i se va constata dac" acestea permit ascultarea electronic"
14

Tehnica poligrafului Preg"tirile preliminare

23

n scopul de a executa satisf"c"tor un examen la poligraf, este necesar pentru examinator s" ob#in" informa#ii precise referitoare la toate faptele !i mprejur"rile disponibile, care formeaz" baza pentru b"nuial" sau pentru nvinuirea ndreptat" mpotriva persoanei de examinat. Acolo unde avem la dispozi#ie victima sau vreun alt martor ocular al vreunei ntmpl"ri, ace!tia trebuie interoga#i. Ori de cte ori au lucrat n acela!i caz mai mul#i anchetatori, este bine s" ntreb"m pe cel care este cel mai bine informat mai nti, !i apoi s" ng"duim celorlal#i s" adauge am"nuntele necesare; n caz contrar, examinatorul poate s" ob#in" numai o versiune denaturat" a faptelor cauzei. O schi#" a locului crimei, efectuat" de c"tre un anchetator priceput, este de obicei preferabil" pentru scopurile examin"rii la poligraf dect numai o descriere verbal", sau chiar dect fotografii. Pentru acest scop, acestea din urm" sunt mai pu#in relevante dect schi#ele simple, suplimentate de am"nuntele verbale ale anchetatorului. n anumite cazuri, n care trebuie parcurs un mare volum de material scris (de ex. cazuri care implic" dosarul unei instan#e) acest material trebuie pus la dispozi#ia examinatorului nainte de sosirea anchetatorului, caz n care examinatorul este mai n m"sur" s" cear" informa#ii suplimentare am"nun#ite, f"r" a mai avea nevoie de o povestire exhaustiv" a ntregului caz. Dac" examinatorul nu este rezonabil de bine informat n privin#a cazului, el nu va fi n m"sur" s" efectueze o convorbire premerg"toare testului adecvat", n cursul c"reia se formuleaz" ntreb"rile relevante, neutre !i de control. De asemenea este de ajutor pentru examinator s" !tie ct mai multe despre individ !i despre antecedentele sale. Astfel de informa#ii u!ureaz" ntrevederea premerg"toare testului, ca !i un interogatoriu post-test al unui individ care minte. Atunci cnd se testeaz" func#ionari pentru pierderi suferite de societ"#i, avem la dispozi#ie mai pu#ine cercet"ri referitoare la antecedente, dect n cazuri apar#innd poli#iei, mai cu seam" la societ"#ile care nu au personal de securitate. n astfel de cazuri de func#ionari, examinatorul trebuie s" stabileasc" informa#iile de baz" !i s" dezvolte cazul plecnd de la diferi#ii angaja#i supu!i examin"rii la poligraf. Examinatorul este de asemenea dezavantajat n acele cazuri n care un individ se supune singur unui

Tehnica poligrafului
limitat n posibilit"#ile sale$5.

24

test la poligraf, pentru c" testul se va baza pe o singur" latur" a cazului, !i deci va fi Ori de cte ori mprejur"rile permit, persoana sau persoanele care trebuie testate trebuie prevenite despre faptul c" urmeaz" s" fie examinate la poligraf, cu un interval de timp rezonabil nainte de examenul programat. O astfel de n!tiin#are prealabil" va da o !ans" persoanei sincere, dar probabil contrariate, s" se "lini!teasc"", pe cnd, n acela!i timp, acest interval poate servi la m"rirea aprehensiunii detect"rii din partea individului care minte. (n anexa B sunt date toate aranjamentele !i toate procedurile ce trebuiesc urmate ori de cte ori este nevoie de serviciile unui interpret).

Observa!ii preliminare
De!i diagramele poligrafului permit de obicei un diagnostic sigur n privin#a adev"rului !i a minciunii din partea unui examinator competent, se poate c!tiga mult din observa#iile preliminare asupra individului, din momentul cnd intr" n biroul examinatorului !i pn" este condus n camera de examinare. Observa#iile nregistrate ale unei secretare sau ale unui func#ionar ns"rcinat cu primirea unor astfel de persoane vor fi utile examinatorului. Acestea i vor furniza un indiciu sau un ghid pentru cea mai bun" comportare fa#" de individ, mai cu seam" n ceea ce prive!te resentimentul s"u posibil fa#" de test, sau alte atitudini care trebuie n#elese !i solu#ionate nainte de administrarea efectiv" a testului. n plus se pot solicita observa#ii din partea anchetatorului n privin#a comportamentului individului n intervalul dintre notificarea testului !i a sosirii la laborator. Trebuie acordat" o aten#ie deosebit" unor obiec#ii ilogice sau nerezonabile cu privire la refuzul efectu"rii testului, precum dureri fizice "misterioase", care sunt uneori n"scocite de individ, care ncearc" s" evite efectuarea testului.

Procedura si tehnica de diagnosticare


Nici un test nu trebuie efectuat f"r" o discu#ie pretest, n cursul c"reia individul este condi#ionat pentru test, iar ntreb"rile de pus au fost formulate cu grij" de examinator$6.
15 Dac" un individ face el nsu#i o cerere de a fi testat, este bine ca o alt" persoan" dect examinatorul care urmeaz" s" efectueze testul s" ob!in" faptele de la individ. Acest procedeu mpiedic" posibilitatea ca individul s"

Tehnica poligrafului

25

Discu#ia pretest implic", de asemenea, punerea ntmpl"toare a unor serii de ntreb"ri care au scopul anticipat de a provoca r"spunsuri verbale !i nonverbale care vor da examinatorului o indica#ie despre sinceritatea individului, f"r" a-l face s"-!i mic!oreze n mod inutil starea de tensiune, !i f"r" ca examinatorul s" se angajeze ntrun interogatoriu acuzator.

Discu!ia pretest #i preg"tirea ntreb"rilor testului


Examinatorul nu trebuie s" refuze individului nici o informa#ie referitor la aparat, la leg"turile sale sau la nregistr"rile sale. Acest lucru va m"ri preocuparea unui individ mincinos !i implicit teama de o posibil" detectare a minciunii, care - a!a cum se va discuta ulterior - este cerin#a cea mai important" pentru o examinare efectiv" cu ajutorul acestei tehnici. Dimpotriv", aceste informa#ii vor ndep"rta orice team" pe care o persoan" sincer" poate s" o aib" mpotriva vreunei posibile v"t"m"ri fizice datorate leg"turilor instrumentului. Cele ce urmeaz" constituie un model detaliat al unei discu#ii pretest, pe care lam g"sit ca fiind cel mai semnificativ din toate cte am folosit !i am observat. (Presupunem n exemplul pe care l-am selec#ionat c" i s-a pus deja n vedere individului faptul c" v-a fi supus unei examin"ri la poligraf iar n cazuri penale n care se afl" n stare de re#inere i s-au administrat avertismentele "MIRANDA" necesare)$7. Cnd examinatorul intr" n camera de a!teptare, el trebuie s" cear" individului s"-l, nso#easc" n camera de examinare; iar dac" individul este adus n camera de
$8 examinare de altcineva, salutul examinatorului trebuie s" fie cordial dar rezervat .

fie u#urat de tensiunea sa prin faptul c" a discutat personal problema cu examinatorul. 16 O excep!ie special" de la regula c" trebuie mai nti s" aib" loc un interviu prealabil" testului, este n cadrul utiliz"rii testului "r"spunsului t"cut" (SAT), care va fi discutat detaliat mai trziu. 17 Am"nuntele referitoare la condi!iile #i mprejur"rile n care avertismentele "Miranda" sunt necesare vor fi discutate n ultima parte a acestei c"r!i. Pentru scopurile prezente este suficient s" afirm"m c", Curtea Suprem a S.U.A., n spe!" cel din 1966 n cazul "Miranda" Statului Arizona, 384 U.S. 436, a statuat c" atunci cnd o persoan" se afl" re!inut" de poli!ie sau "lipsit" de libertatea sa n orice manier" semnificativ"" din cauza poli!iei, naintea oric"rui interogatoriu, trebuie s" i se spun", (1) C" are dreptul s" tac"; (2) C" orice ar spune poate fi folosit mpotriva sa; (3) C" are dreptul s" fie asistat de un avocat; (4) Dac" nu poate pl"ti un avocat i se va da unul din oficiu. Examinatorul trebuie s" poarte un costum civil de lucru #i binen!eles dac" este un organ de aplicare al legii el nu trebuie - din motive de factur" psihologic" - s" poarte uniform" sau un astfel de indiciu al autorit"!ii sale oficiale. Cu alte cuvinte, examinatorul trebuie s" arate ca un profesionist sau ca un om de afaceri respectabil.
18

Tehnica poligrafului
scaunul situat lng" aparat.

26

Dup" ce a intrat n camera de examinare, subiectul este invitat s" stea jos pe n afar" de cazul cnd aceasta a fost ob#inut" mai nainte, individul trebuie rugat s" semneze un formular prin care declar" c" se supune voluntar testului (!i dac" sunt necesare avertismentele "Miranda", trebuie s" se ob#in" o renun#are la drepturile sale "Miranda"). Dup" semnarea unui astfel de document, examinatorul ncepe s" plaseze leg"turile pe individ. n timp ce leag" man!onul pentru luarea presiunii arteriale, examinatorul trebuie s" ntrebe: "Ai mai fost supus unui test la detectorul de minciuni ?"$9. Examinatorul nu trebuie s" mai fac" nici un comentariu n timp ce ata!eaz" tuburile pneumografului !i electrozii G.S.R. individului, dar pentru motive ce vor fi explicate ulterior, examinatorul trebuie s" asculte atent la orice ar putea spune individul, ca rezultat al reac#iei sale fa#" de instrument sau fa#" de test20. (vezi fig.6).
De asemenea, examinatorul trebuie s" evite s" fumeze: fumatul ar putea s" jeneze pe un nefum"tor #i poate chiar s" produc" tuse n timpul testului. Ba mai mult, dac" individul testat este fum"tor, el #i va permite #i el s" fumeze, ceea ce n mod evident va stnjeni ntrevederea #i nregistr"rile testului. Dup" intrarea n camera de examinare, individul trebuie invitat s" ia loc n scaunul care se afl" la marginea aparatului. 19 Dac" nu s-a spus individului scopul prezen!ei sale n laboratorul de testare, examinatorul trebuie desigur s"-i explice c" testul este o parte dintr-o anchet" referitoare la o pierdere, infrac!iune sau incident anume, #i examinatorul trebuie s" consacre acestor explica!ii atta timp ct mprejur"rile o necesit" n mod rezonabil. Numai dup" aceasta va avea loc ata#area instrumentului de individ. 20 Dac" individul intr" n camera de examinare purtnd ochelari negri, trebuie s" fie rugat s" #i-i scoat", a#a nct examinatorul s" poat" observa mai bine ochii individului, ca s" fie sigur c" acesta coopereaz" #i c" este atent n cursul testului. De asemenea, se recomand" s" nu m"nnce chewing-gum sau caramele, pentru ca nregistr"rile testului s" nu fie afectate de o nghi!ire excesiv". Binen!eles c" fumatul trebuie interzis.

Tehnica poligrafului

27

Fig.6 . Ata"area electrozilor de reflex galvanic al pielii. Ivan A. Wemhoff, Decanul Facult#!ii de Detectare a Minciunii, ajusteaz# electrozii G.S.R. degetelor minii stngi a persoanei examinate. Aceasta este ntruchipat# de Marlene L. Jakubielski, secretara colectivului John E.Reid & Asocia!i. Atunci cnd leg"m man!onul pentru tensiunea arterial" de partea de sus a bra#ului individului, se recomand" s"-l plas"m deasupra mnecii, mai degrab" dect pe bra#ul gol (vezi fig.7). Procednd astfel, por#iunea cu transpira#ie a subsuoarei individului va fi acoperit", a!a nct man!onul nu va fi murd"rit, iar transferul unei infec#ii a pielii viitorilor examina#i va fi mpiedicat. De asemenea, este mai u!or de ata!at man!onul de tensiune arterial" deasupra mnecii, fiindc" va r"mne la locul s"u mai sigur, dect dac" ar fi plasat pe bra#ul gol. n fine, prin plasarea man!onului peste mneca ce acoper" bra#ul, un individ care ar avea aceast" tendin#" va fi mpiedicat s" fac" o fals" plngere referitor la jena produs" de presiunea man!onului !i de asemenea, va fi o piedic" pentru un individ care n mod sincer se a!teapt" la o astfel

Tehnica poligrafului
se plng" de presiunea man!onului.

28

de jen". Dac" un individ nu vede c" bra#ul s"u se nro!e!te, el va fi mai pu#in tentat s"

Fig.7. Plasarea man"onului pentru tensiunea tensiunea arterial#. Aceast# fotografie ilustreaz# plasarea corect# a man"onului de luat tensiunea pe bra!ul drept al individului. Acesta trebuie astfel plasat nct camera de cauciuc s# se afle deasupra arterei brahiale.

Tehnica poligrafului

29

Examinatorul este James J. Bobal, un examinator al colectivului lui John E. Reid & Asocia#i, iar rolul individului este jucat de c"tre Harold Bloch, examinator diplomat la St. Croix, Insulele Virgine. Dup" ata!area tuburilor pneumografului, a man!onului de luat tensiunea arterial" !i a electrozilor, comutatorul G.S.R. trebuie pus pe contact, a!a nct electrozii de metal se vor ajusta convenabil temperaturii pielii individului, nainte de nceperea efectiv" a testului. Atunci examinatorul trebuie s" se a!eze pe un scaun n fa#a individului (vezi fig.8). Din acest moment examinatorul trebuie s" fac" note scrise la orice comentarii ar fi putut face individul din momentul intr"rii n camera de examinare. De asemenea, n timpul discu#iei pretest trebuie s" se ia note referitoare la #inuta individului (de exemplu, team" sau nelini!te).

Fig.8. Convorbirea premerg#toare testului. Examinatorul care efectueaz# convorbirea premerg#toare este Stansey M. Slowik, directorul Laboratorului Poligraf al lui John E. Reid & Asocia!ii din Denver, Statul Colorado. Rolul individului examinat este jucat de Richard J. Phannenstill, membru al colectivului Laboratorului Poligrafic al lui John E. Reid & Asocia!ii din Denver.

Tehnica poligrafului

30

Trebuie s" se acorde o aten#ie special" expresiilor individului, reflectnd atitudinea sa fa#" de test, precum !i tuturor comentariilor sau ntreb"rilor provenite de la el !i referitoare la starea sa fizic", mintal" sau emo#ional". De!i examinatorul trebuie s" r"spund" ntreb"rilor pe care individul le pune referitor la aparat (de!i ct mai pe scurt posibil), el trebuie s" se opun" oric"ror comentarii sau oric"ror declara#ii ample ale individului referitor la problema sau la incidentul anchetat, sau la t"g"duirea oric"rei responsabilit"#i din partea sa. Un individ care minte !i c"ruia i se permite s" se extind" ntr-o astfel de discu#ie prelungit", poate prin aceasta s" se elibereze de tensiunea de a min#i - factor care va face mai dificil" detectarea minciunii. Examinatorul va insista pentru ob#inerea de r"spunsuri scurte, clare la ntreb"rile sale, !i va observa cu aten#ie comportamentul individului; adic" privirile !i gesturile n timpul r"spunsurilor sale. R"spunsul "da" sau "nu" n sine este comparativ f"r" importan#" pentru cele mai multe din ntreb"rile premerg"toare testului, dar ntrzierea n a r"spunde, mi!c"rile ochilor !i alte mi!c"ri corporale, precum !i atitudinea general" a individului n timp ce r"spunde ntreb"rilor sunt de o valoare considerabil". Ca regul" general", o discu#ie pretest bine planificat" trebuie terminat" n 30-40 de minute, n func#ie de natura spe#ei. Durata discu#iei pretest trebuie s" urmeze preceptul c" nu trebuie s" dureze att de mult nct s" provoace o sc"dere a tensiunii, n a!a m"sur" nct individul nu va mai reac#iona sensibil n timpul examin"rii. Din aceast" cauz" nu trebuie s" se permit" n timpul discu#iei pretest discu#ii nerelevante. Interviul nu trebuie s" fie acuzator; principalul s"u scop este s" permit" examinatorului s" fac" observa#ii !i s" formuleze ntreb"rile testului. n nici un moment din timpul interviului, examinatorul nu trebuie s# se lase ademenit de vreo ntrebare care s# aib# drept !el de a stabili sinceritatea sau nesinceritatea individului, sau de a ob!ine de la el o m#rturisire a vinov#!iei sale. Singura excep#ie la aceast" regul" este cazul n care un individ !i manifest" clar dorin#a de a m"rturisi naintea testului. Un individ care este nvinuit de c"tre examinator de a fi s"vr!it actul sau infrac#iunea n curs de cercetare sau care este interogat ca !i cnd ar fi deja considerat ca responsabil de acestea, nu mai este un individ potrivit pentru un test la poligraf de c"tre examinator. Dac" individul este sincer, el poate s" devin" att de tulburat de nvinuire sau de interogare, nct va manifesta reac#ii de minciun" n timpul testului sau traseele poligrafului vor deveni a!a de nclcite nct nu vor permite un diagnostic despre sinceritate sau nesinceritate.

Tehnica poligrafului

31

De-a lungul ntregii discu#ii pretest atitudinea examinatorului trebuie s" fie complet obiectiv" !i re#inut": el trebuie s" fie complet impar#ial n privin#a sincerit"#ii sau nesincerit"#ii individului. Adoptarea oric"rei alte atitudini va plasa examinatorul n rolul unui interogator, mai degrab" dect n acela dect al unui interviator sau examinator. Numai dup" ce testul a luat sfr!it !i numai dup" ce rezultatele au indicat minciuna, examinatorul poate s" ntreprind" orice form" de acuzare !i de interogare, n scopul de a ob#ine o recunoa!tere. Dup" ce ntreb"rile individului - dac" se formuleaz" vreuna - despre test !i despre procedura de testare au c"p"tat r"spuns, !i dup" ce examinatorul a luat note scrise referitoare la comentariile !i comportamentul individului, trebuie s" i se spun" ceva cam n genul acesta: "!tii desigur c" anchet"m n privin#a mor#ii lui Johnes din First and Main Street, din noaptea trecut" (sau orice infrac#iune sau alt incident poate fi n cercetare). Dac" ai s"vr!it aceast" fapt" (de exemplu l-ai mpu!cat pe John Jones), voi !ti aceasta imediat dup" terminarea acestei examin"ri. Dac" ai s"vr!it aceast" fapt", poveste!te-mi despre ia acum, nainte de nceperea testului." Aici examinatorul trebuie s" fac" o pauz", pentru a a!tepta orice comentariu sau orice reac#ie ce poate veni din partea individului, dar a!a cum am ar"tat mai sus, nu trebuie s" fac" nici o ncercare s"-l interogheze n aceast" privin#"! Un individ sincer, cu o inteligen#" medie sau deasupra mediei, de obicei va r"spunde imediat, f"cnd o astfel de declara#ie: "Uite ce este, nu am nimic de-a face cu asta; sunt tot att de dornic ca !i dumneata s" se descopere persoana vinovat"". Pe de alt" parte, un individ mincinos nu va manifesta o astfel de sinceritate sau de interes; mai curnd este dispus s" vorbeasc" evaziv sau n termeni generali despre problema n cauz". Spre deosebire de individul sincer, de multe ori el se va agita pe scaun, se va uita n alt" parte dect spre examinator, va pune picior peste picior, !i va agita minile ca !i cnd ar ncerca s" ndep"rteze ceva de pe hainele sale, sau va ntreprinde alte asemenea activit"#i eliberatoare de tensiune. Atunci examinatorul trebuie s" spun" individului: "n acest test am s"-#i pun urm"toarea ntrebare: '!tii cine l-a mpu!cat pe John Jones (sau cine este implicat n aceast" chestiune etc.) ?'. Dac" ai vreo b"nuial", testul va ar"ta aceasta, la fel ca !i dac" !tii efectiv cine a tras; a!a nct dac" ai vreo b"nuial", chiar dac" poate gre!e!ti, spune-mi care este acea b"nuial", acum naintea testului". Acolo unde incidentul sau cauza n curs de anchetare este de a!a natur" nct individul, chiar dac" este sincer, poate s" aib" anumite idei despre acestea, trebuie s" i se pun" ntrebarea: "Cine crezi c" a s"vr!it aceast" fapt" ?". El poate prea bine s" r"spund": "Nu-mi place s" afirm ceva dac" nu pot s"-l probez.". n acest moment

Tehnica poligrafului

32

examinatorul trebuie s"-l l"mureasc" c" orice va spune referitor la b"nuielile sale cu privire la orice persoan" nu vor fi aduse la cuno!tin#a acestei persoane, dar c" o divulgare a b"nuielilor sale este necesar", pentru ns"!i scopurile test"rii individului. Apoi trebuie s" fie ndemnat s" numeasc" persoana pe care o suspecteaz". De obicei, un individ sincer, care de#ine vreo b"nuial", va numi persoana sau persoanele pe care le suspecteaz"; individul nesincer va identifica arareori o alt" persoan" ca fiind suspectat"2$. Totu!i trebuie s" fie bine n#eles c" unii indivizi sinceri pot s" nu aib" nici o b"nuial" referitoare la colegii s"i, !i deci pot nega orice fel de b"nuieli. Binen#eles c" din aceste considerente nu se poate trage nici o concluzie clar". Dac" n cazul dat au fost l"sate amprente digitale, sau urme de pa!i la locul crimei, este recomandabil s" i se spun" individului: "Este vreun motiv pentru care amprentele dumneavoastr" digitale s" fie (de exemplu) pe o sticl" de bere sau pe un pahar n locuin#a lui John Jones, sau (de exemplu) urmele pa!ilor dumneavoastr" pe p"mnt la First and Main Street ?". Cu excep#ia cazului n care mprejur"rile indic" posibilitatea ca urmele individului sincer s" se afle acolo, acesta va spune de obicei: "Nu, nu exist" nici un motiv pentru care amprentele mele digitale (sau urmele pa!ilor mei) s" fie acolo ". Pe de alt" parte, un individ care minte este nclinat s" ofere o explica#ie n privin#a lor: "Se poate s" fi #inut n mn" o sticl" de bere sau un pahar n aceast" locuin#"" sau "Poate c" m-am plimbat recent pe First and Main Street". Cu alte cuvinte, un individ mincinos, va c"uta s" nl"ture orice concluzie incriminatoare care ar putea fi tras" dintr-o astfel de amprent" digital" sau dintr-o astfel de urm" de pa!i. El se poate sim#i ndemnat s" ofere o explica#ie. ns" o persoan" sincer" nu va sim#i o astfel de preocupare22. n timp ce examinatorul se intereseaz" de leg"tura dintre amprentele digitale sau de urmele de pa!i men#ionate mai sus ale suspectului, el trebuie s" observe reac#ia general" a individului !i, de asemenea, s" considere semnifica#ia r"spunsului verbal. O persoan" sincer" nu va fi afectat" de sugerarea implica#iilor amprentelor digitale sau a urmelor de pa!i, n timp ce un mincinos va manifesta probabil o mare preocupare prin astfel de reac#ii, ca o ntrziere a r"spunsului s"u, prin ndreptarea privirii n alt" parte
23 sau prin agita#ia sa pe scaun .

21 n cazul unui individ mincinos, ancheta va decurge altfel dect n mod obi#nuit. Vezi Inbau, f. E., and reid, J. E., Criminal Interrogation and Confession Ed. 2, pag. 95, 1967. 22 Desigur c" examinatorul trebuie s" !in" seama de acele ocazii #i situa!ii n care urmele cuiva pot s" fi fost l"sate la locul crimei n mod inocent, nainte de s"vr#irea crimei sau chiar dup" aceasta. 23

fi

fost

n cazurile n care sunt implicate documente n care un fals poate s" s"vr#it, examinatorul poate s" adreseze individului ntrebarea

Tehnica poligrafului

33

n cazul n care martorii au indicat c" cel care a s"vr!it crima seam"n" cu individul, sau n care un informator raporteaz" c" individul se afla mpreun" cu victima la scurt interval nainte de infrac#iune, individul trebuie ntrebat: "Dac" ai fost pe First and Main Street (sau alt" localizare a crimei, violului etc.) n acea noapte, la un moment oarecare, r"spunde. Se poate s" fi fost acolo, iar aceasta nu nseamn" neap"rat c" l-ai mpu!cat pe John Jones. Poate c" ai fost acolo tocmai naintea crimei sau la scurt timp dup", !i s" nu ai nimic de-a face cu ea. Se poate ca cineva s" te fi v"zut mai nainte sau dup", dar ulterior el poate s" presupun" sau s" cread" c" te-a v"zut cnd Jones a fost mpu!cat. A!a nct este important s" l"murim aceasta naintea testului. Deci spune-mi unde ai fost n acea noapte, la acea or" ?". O ntrebare alternativ", din aceea!i categorie poate fi: "Este vreun motiv pentru care un martor s" spun" c" te-a v"zut acolo n momentul cnd crima a avut loc ?". De obicei, un individ sincer va nega energic c" a fost undeva prin mprejurimi n momentul crimei, excluznd deci o situa#ie n care prezen#a sa acolo era explicabil" ca fiind inocent". Pe de alt" parte, un individ mincinos va ntrzia de obicei cu r"spunsul s"u, va face mi!c"ri corporale, !i n cele din urm" va nega c" a fost prezent n acel loc. Totu!i, dac" admite c" a fost acolo fie nainte fie dup" crim", aceast" recunoa!tere, venind dup" t"g"duielile sale ini#iale, poate fi apreciat" n mod rezonabil ca indicnd probabila sa implicare n problema aflat" n cercetare. ntrzierea de a r#spunde a unui individ mincinos (n privin#a prezen#ei sale la fa#a locului, nainte sau dup" s"vr!irea crimei) rezult# din nehot#rrea sa dac# o jum#tate de adev#r poate s#-i permit# s# scape de a fi descoperit, mai bine dect o minciun# total#. Totu!i, de obicei, el se cantoneaz" de negarea sa ini#ial" dar ntrzierea sa n a r"spunde, !i mi!c"rile sale fizice nso#itoare, precum f#irea pe scaun, vor servi totu!i unui scop util. n plus, a!a cum s-a ar"tat mai sus, orice fel de admitere mbrac" o semnifica#ie considerabil" n lumina neg"rilor sale totale ini#iale. Acolo unde linia anterioar" a ntreb"rilor produce indica#ii de ncercare de n!elare, examinatorul trebuie s" sugereze posibilitatea c" faptul care a avut loc poate s" fie rezultatul unui accident (ca n cazul unui incendiu), sau rezultatul unui comportament nedelicvent (ca ntr-un caz de viol, voin#a sau consim#"mntul din partea reclamantei). La acest stadiu, individul trebuie ntrebat, ca o ntrebare anterioar" testului: "Joe, dac" aceasta s-a ntmplat din accident " sau "Joe, dac" ea te-a l"sat s" ai raporturi sexuale cu ea iar acum este ngrijorat" c" este ns"rcinat" !i vrea s" dea
premerg"toare testului: "Este vreun motiv pentru care un grafolog poate s" spun" c" aceasta este semn"tura dvs. pe C.E.C. ?". Individul sincer r"spunde

Tehnica poligrafului

34

vina pe cineva, trebuie s"-mi spui aceasta chiar acum !". Astfel de ntreb"ri prealabile testului sunt foarte eficiente cnd avem de-a face cu un individ care minte. El poate s" considere c" este avantajos s" adopte o explica#ie, ca accidentul sau consim#"mntul, ac#ionnd pe presupunerea c" un astfel de r"spuns va satisface att pe examinator ct !i aparatul. Totu!i individul sincer !i va men#ine lini!tit pozi#ia sa ini#ial", anume c" nu a avut nici o implica#ie n fapta care a avut loc. O alt" ntrebare ajut"toare, prealabil" testului, este aceea bazat" pe faptul c" dac" individul s-a "gndit" vreodat" s" fac" ceva asem"n"tor sau identic cu fapta care este n curs de cercetare. De exemplu, n cazul unei crime n care victima a fost omort" prin mpu!care, individul trebuie ntrebat: "Te-ai gndit vreodat" s" mpu!ti sau s" omori pe cineva, chiar dac# nu ai f#cut-o ? n caz afirmativ, vreau s"-#i sco#i aceasta din minte naintea testului". R"spunsul, caracteristic al unei persoane care nu a comis omorul este: "nu m-am gndit niciodat" s" mpu!c sau s" omor pe cineva !". R"spunsul s"u este energic !i f"r" echivoc, deoarece chiar dac" a avut un gnd fugar n acest sens, el interpreteaz" ntrebarea examinatorului ca nsemnnd un gnd serios premeditat, de a omor pe cineva. Pe de alt" parte, un individ care minte probabil va r"spunde zicnd: "Desigur m-am gndit s" fac astfel de lucruri; fiecare are astfel de gnduri. Dar nu am comis crima." Pentru a mai ilustra ntrebuin#area ntreb"rii "gndului" n cursul interviului premerg"tor testului, s" presupunem c" avem de anchetat un caz de viol. Putem ntreba un suspect: "V-a#i gndit vreodat" s" for#a#i o fat" s" aib" raporturi sexuale cu dvs. ? Chiar dac" a#i avut astfel de gnduri, nu nseamn" c" dvs. a#i comis violul. Dar dac" v-a#i gndit la astfel de lucruri, r"spunde#i, n scopul de a v" scoate din cap astfel de gnduri n cursul testului". R"spunsul caracteristic al unei persoane sincere este un "nu" imediat. Pe de alt" parte, cel ce a comis violul va r"spunde de obicei, dup" o oarecare ezitare !i o preocupare vizibil", zicnd: "Da, oricine are astfel de gnduri, dar nu eu am comis violul". ntr-un caz care a implicat omorrea !i decapitarea unei tinere fete, un suspect c"ruia i s-a pus aceast" ntrebare de ce "gnde!te", a r"spuns: "Nu, dar am visat s" pun femei goale ntr-o ma!in" de cur"#at cu#ite". A urmat un test la poligraf, care a indicat clar nesinceritatea individului referitor la omor, el a m"rturisit !i a ar"tat anchetatorilor dovezi tangibile care stabileau valabilitatea m"rturisirii sale. Se mai pot pune !i alte ntreb"ri suplimentare prealabile testului, tot att de bine n cea mai mare parte a altor tipuri de cazuri. De exemplu: "Joe, cnd l vor g"si pe
foarte direct: "Nici un motiv !". R"spunsul individului mincinos este vag #i

Tehnica poligrafului

35

individul care a s"vr!it aceast" crim", ce crezi c" ar trebui s"-i fac" ?". R"spunsul unui individ sincer va fi probabil: "S"-l spnzure pe acest tic"los; mi-a f"cut destule necazuri.". Pe de alt" parte, atunci cnd se pune aceea!i ntrebare unui individ care minte, acesta se poate f#i pe scaun, s" devin" evaziv !i n cele din urm" s" spun": "Depinde de ceea ce l-a determinat s" fac" aceasta.". Cu alte cuvinte, individul care minte are o tendin#" de a scuza pe cel care a comis crima, !i de asemenea, s" fie ct mai indulgent posibil n sugerarea cuantumului pedepsei. O alt" ntrebare bun" este: "Cum crezi c" se simte persoana care a f"cut aceast" fapt" ?". (n ntrebare trebuie men#ionat faptul crimei pentru a ob#ine de la individ un r"spuns mai bun). R"spunsul unui individ sincer va fi de obicei ceva cam n felul acesta: "El trebuie s" se simt" foarte jalnic. Cum poate cineva s" mai tr"iasc" cu con!tiin#a lui dup" ce a f"cut o astfel de fapt" ? Poate c" este dement, sau ceva n felul acesta". De obicei, un individ care minte nu g"se!te repede un r"spuns sau poate c" se descrie pe sine nsu!i n starea sa actual", ca de exemplu: "Probabil c" este speriat !i ngrijorat". Dnd acest r"spuns, individul care minte se va agita probabil pe scaun !i nu va fi n stare s" se uite direct n ochii anchetatorului. O alt" ntrebare revelatoare din timpul discu#iei pretest este: "Cum te sim#i n privin#a faptului c" e!ti supus acestui test ?". Un individ sincer de obicei d" un astfel de r"spuns: "Sunt bucuros s" m" supun acestui test !i sper s" v" ajute la g"sirea persoanei vinovate". Dimpotriv", r"spunsul unui individ care minte este de obicei justificativ, el vorbe!te despre nervozitatea sa despre handicapuri fizice !i indic" foarte clar c" ar prefera s" evite testul sau cel pu#in s"-l amne deocamdat". n afar" de indica#iile ar"tate mai sus, aceast" ntrebare poate de asemenea s" eviden#ieze faptul c" individul este sup"rat, iar n caz afirmativ, el trebuie lini!tit nainte de a ncepe testul. n consecin#", este recomandabil ca aceast" ntrebarea referitoare la atitudinea individului fa#" de test s" fie adresat" devreme, n cursul interviului prealabil testului. n aceea!i privin#", individul poate fi ntrebat: "Cum crezi c" v-a fi rezultatul acestui test n privin#a dvs. ?". Individul sincer este ncrez"tor c" rezultatele vor fi n favoarea sa, pe cnd individul mincinos este evaziv !i arat" c" nu este sigur pe sine, iar uneori atac" precizia testului, ca fiind f"r" o valoare ce poate fi probat". O ntrebare ntructva similar de revelatoare poate fi: "Ti-a spus cineva cum s" te compor#i n timp ce e!ti supus acestui test ?" O persoan" sincer" care a primit sfaturi despre felul cum s" se comporte, va vorbi examinatorului despre acestea, pe cnd
evaziv.

Tehnica poligrafului

36

individul care minte, dac" a primit astfel de informa#ii, va pregeta s" recunoasc" aceasta. Totu!i, el poate fi foarte nelini!tit n timp ce neag" c" a primit "vreun sfat", iar aceast" nelini!te este o bun" indica#ie pentru un examinator atent c" individul a primit n realitate unele informa#ii, care probabil iau fost oferite pentru a "nfrnge" testul. Din faptul neg"rii nu se poate, binen#eles, trage nici o concluzie, deoarece astfel de sfaturi pot s" nu fi fost primite.

Problema medica!iei
Avnd n vedere frecven#a cu care medicamentele de diferite tipuri sunt folosite ast"zi, !i a posibilit"#ii ca unele din ele s" interfereze cu rezultatele examenului la poligraf, este bine s" ntreb"m pe individ n aceast" chestiune: "Joe ai luat vreun medicament n cursul ultimelor $2 ore - vreun medicament sau orice fel de narcotice?" Un individ care este sincer n privin#a chestiunii anchetate !i care a luat vreun fel de medicament, va spune: "Da, am luat cteva aspirine (sau tablete contra r"celii, sau doctorul mi-a dat o re#et" pentru nervii mei, !i am luat o tablet" azi diminea#")." De obicei, un astfel de individ se va oferi s" arate sticla !i re#eta !i va invita pe examinator s" vorbeasc" cu doctorul. Un alt individ sincer poate s" spun" "Aceast" doctorie o iau de obicei diminea#a, dar !tiind c" voi fi supus acestui test nu am luat-o azi". Scopul ntreb"rii despre medicamente este dublu: ($) de a afla dac" individul a luat n realitate vreun medicament care ar putea afecta nregistr"rile testului s"u, !i (2) s" afle dac" individul este de acord s" recunoasc" c" a luat ceva naintea testului. Individul sincer merge pe neocolite !i va furniza detalii dac" a luat ceva; iar dac" nu a luat nici un medicament va r"spunde f"r" echivoc printr-un "nu". Un individ mincinos care a luat vreun medicament sau vreun stupefiant poate s" par" nelini!tit !i evaziv n vorbirea sa !i n ac#iunile sale, deoarece se teme c" examinatorul va pune o ntrebare despre medicamente cu referire la test, care-i vor da de gol minciuna sa, anume c" nu a luat nimic; dar n cele din urm" el va nega c" a luat vreun medicament, chiar dac" a luat. Desigur c" un examinator trebuie s" cunoasc" faptul c" un individ nesincer care nu a consumat nici un medicament sau drog va r"spunde de o manier" pozitiv" cu "nu", tot a!a ca !i individul sincer. Totu!i cea mai bun" metod" pentru a determina dac" un individ a luat un medicament n prealabil, care va afecta testul s"u, sunt observa#iile unui examinator competent, prealabile testului. Dac" individul a luat o doz" masiv" de sedative, sau de orice alt medicament care-l fac incapabil, aceasta va deveni evident" din vorbirea

Tehnica poligrafului

37

nedeslu!it" a individului din mi!c"rile sale letargice, care vor ar"ta c" nu este n stare s" fie supus unui test. Dac" s-a luat o cantitate mai mic" de medicamente, care nu afecteaz" vorbirea sau mi!c"rile sale, puterea de a ra#iona a individului poate totu!i s" fie alterat", ceea ce va avertiza pe examinator c" r"spunsurile testului pot fi afectate, !i n consecin#" el trebuie s" #in" seama de aceasta n analiza final" a nregistr"rilor testului. (Chiar dac" nu s-a consumat dect o mic" cantitate de droguri naintea testelor, care nu afecteaz" reac#iile testului, este totu!i important ca examinatorul s" cunoasc" aceasta de la nceput, indiferent de motivele individului.

Ilustr"ri de cazuri specifice


Cazuri de furturi. Se pot pune ntreb"ri anterioare testului pline de sens, n alte situa#ii de cazuri tipice, precum cercet"rile furturilor angaja#ilor24. S" consider"m de exemplu un caz n care s-a luat de la ma!ina nregistratoare de cas" a unei societ"#i suma de $700 $; la aceast" ma!in" nu aveau acces dect !ase func#ionari. n cursul interviurilor prealabile testului, ca r"spuns la ntrebarea de b"nuial" descris" de mai sus, nici unul din cei !ase angaja#i nu au exprimat b"nuieli n privin#a vreunuia din ceilal#i cinci. n astfel de cazuri n care individul nu divulg" nici o b"nuial", trebuie s" i se spun": "Nu exist" nici o ndoial" c" unul din voi !ase a luat cei $700 $. Dvs. spune#i c" nu b"nui#i pe nimeni, atunci spune#i-mi care din ei crede#i c" nu a f"cut aceasta ?". Examinatorul poate atunci s" men#ioneze numele celorlalte cinci persoane !i din nou individul trebuie ntrebat: "Care dintre ei crezi c" nu a f"cut aceasta ?". Un individ sincer, dup" toate probabilit"#ile, va numi unul sau mai mul#i din cei cinci, ca fiind deasupra oric"rei b"nuieli, !i probabil va termina spunnd cam a!a ceva; "Pe ceilal#i b"ie#i nu-i cunosc prea bine". Se pare ca atunci cnd un individ care minte este ntrebat "Pe cine nu b"nuie!ti ?", el nu elimin" pe nimeni ca fiind n afara b"nuielii, n speran#a ca propria sa vinov"#ie s" nu fie a!a de u!or recunoscut", att timp ct to#i ceilal#i sunt nc" sub cercetare. Trebuie s" recunoa!tem c" unii indivizi sinceri nu sunt n stare s" elimine pe nimeni ca fiind n afara b"nuielii. Avantajele provenind de la ntrebare sunt similare
24 ntr-un caz de furt, trebuie f"cute eforturi pentru a ne asigura c" pierderea a avut loc. Uneori un proprietar sau un director incorect va face un raport fals despre un furt, unul care sugereaz" cu putere responsabilitatea angaja!ilor, n scopul de a-#i ascunde propria necinste. n alte cazuri, o persoan" care a fost furat" poate s" exagereze cuantumul sumei de bani ce i-a fost furat". De aceea este mai bine s" evit"m ntreb"rile n cursul testului care se refer" la cuantumul sumei de bani ce i-a fost furat". De aceea este

Tehnica poligrafului

38

celor ob#inute de la ntrebarea referitoare la b"nuial", adic" dac" nume!te pe cineva pe care "nu-l b"nuie!te", acesta este un motiv pentru a-l considera sincer. n cazul celor $700 $, singurul individ care nu a eliminat pe nimeni ca fiind n afar" de b"nuial" a m"rturisit dup" examinarea sa la poligraf c" a furat cei $700 $. O alt" ntrebare prealabil" testului plin" de sens, n exemplul de mai sus, ar fi: "Crezi c" cei $700 $ au fost fura#i ?". Cnd unui individ sincer i se pune aceast" ntrebare, el va r"spunde cam a!a: "Desigur, ei nu au luat-o singuri la plimbare". Indivizii care mint, ns", vor fi vagi n r"spunsurile lor, !i este posibil c" vor spune c" poate au fost pierdu#i, sau poate c" s-a f"cut o gre!eal", sau vreo astfel de concluzie nentemeiat". Indivizii care mint, prin aceste tipuri de declara#ii, ncearc" cu disperare s" induc" n eroare pe examinator, ca acesta s" caute alte surse, mai curnd spre o pierdere dect un furt. Atunci cnd acei salaria#i la care ne-am referit n cazul de mai sus, referitor la pierderea celor $700 $, au fost ntreba#i: "Cine crezi c" ar fi putut s" aib" cea mai bun" ocazie de a comite furtul ?", indivizii sinceri s-au inclus !i pe ei, ca cei care aveau cele mai bune !anse, fiindc" to#i foloseau ma!ina de nregistrat. Totu!i, individul mincinos nu a fost a!a de m"rinimos nct s" se includ" !i pe sine ca unul cu "cele mai bune !anse"; a r"spuns n schimb: "Nu !tiu, oricine ar fi putut s" fac" acest furt. O mul#ime de oameni umbl" cu ma!ina de nregistrat". R"spunsul a fost vag; el l"sa s" se subn#eleag" c" oricine ar fi putut s" comit" furtul, incluznd !i alte persoane dect cei !ase salaria#i b"nui#i. El gndea s" l"rgeasc" cercul suspec#ilor, a!a nct s" fie ferit n continuare. Indivizii b"nui#i de furt trebuie ntreba#i: "Ai mprumutat vreodat" bani de la societate f"r" !tirea nim"nui, bani pe care i-ai restituit mai trziu ?"25. Individul sincer spune "nu", sau va explica scuzndu-se c" odat" a luat 25 cen#i pentru tramvai pe care i-a pus napoi n diminea#a urm"toare. Individul mincinos, dup" o oarecare ntrziere n r"spuns, interval n care va cnt"ri n mintea sa avantajele sau dezavantajele unei astfel de recunoa!teri, se poate hot"r s" spun": "Da, am mprumutat bani de cteva ori, naintea salariului, cnd nu prea aveam bani". ntrebat n continuare despre am"nunte, el poate s" recunoasc" c" a mprumutat de cteva ori $0 $ sau mai mult. Individul care minte face aceast" recunoa!tere referitore la mprumuturi, deoarece
mai bine s" evit"m ntreb"rile n cursul testului care se refer" la cuantumul pierderii din cauza furtului, afar" de cazul c" exist" o certitudine. 25 Subiectul suspectat de furt de alte articole dect bani, poate fi ntrebat dac" vreodat" a mprumutat orice obiect cum ar fi radio, T.V.,

Tehnica poligrafului
actualmente n curs de cercetare.

39

crede c" va putea s" explice reac#iile testului atunci cnd va fi ntrebat despre furtul Examinatorul nu trebuie s" mearg" mai departe pe aceast" linie de cercetare prealabil" testului, fiindc" poate s" tind" s"-l lipseasc" pe examinator de avantajul r"spunsurilor n!el"toare, care ar putea astfel s" apar" n cursul examenului, cu privire la problema specific" n curs de investigare. n plus, examinatorul a aflat deja c" individul este un mprumut"tor primejdios; mprumutarea de sume substan#iale este n sine un furt. Un individ care este n permanen#" n pan" de bani, va re#ine n curnd banii pe care i-a mprumutat, !i dac" nu este descoperit, aceast" practic" va duce eventual la furturi de sume din ce n ce mai mari !i de m"rime ce poate fi observat". O alt" ntrebare foarte util" n cursul unui interviu prealabil unui test al unui b"nuit de furt este: "S-a mai ntmplat un furt a!a de mare n vreo ntreprindere unde ai lucrat mai nainte ?". Dac" individul r"spunde: "Nu, acesta este primul, !i lucrez aici de 25 de ani", aceasta este o indica#ie foarte bun" c" probabil spune adev"rul, atunci cnd t"g"duie!te furtul n cauz". O lung" perioad" de munc" la o societate care nu a avut nici un furt de mult timp este un factor foarte favorabil, fiindc" f"r" o nevoie recent" special" este pu#in probabil c" va ncepe acum s" fure. Totu!i, pe de alt" parte, dac" un individ este angajat la societate de relativ pu#in timp, !i declar" examinatorului c" au avut loc furturi la locul s"u de munc" precedent, !i poate !i n alt loc de munc" anterior, furturi care nu au fost solu#ionate, aceasta sugereaz" posibilitatea ca individul s" poat" fi implicat n furtul aflat actualmente n cercetare. Acolo unde furturile au avut loc n ocazii anterioare la societatea unde au disp"rut cei $700 $, un angajat care a nceput s" lucreze dup" ce furturile ini#iale au avut loc, dar naintea dispari#iei celor $700 $, este probabil inocent de furtul celor $700 $. De obicei furturile de bani de la patroni, care implic" acela!i modus operandi, sunt s"vr!ite de un acela!i salariat.

Cazurile de infrac!iuni sexuale. n discu#ia pretest cu un individ


nvinuit de un act homosexual, examinatorul trebuie s" ntrebe: "Te-a abordat vreodat" cineva pentru un act homosexual ?". Individul sincer poate s" zic": "Da, de vreo dou" ori, dar am spus r"spicat individului aceluia s-o ntind"". Individul sincer este foarte direct !i r"spicat atunci cnd r"spunde la aceast" ntrebare, n timp ce un individ care minte, de!i declar" c" a fost abordat de cteva ori, va spune aceasta scuzndu-se. Atunci examinatorul trebuie s"-l ntrebe pe individ: "Ai abordat vreodat" pe cineva
aparate sau echipamente casnice, unelte f"r" aprobarea prealabil" a proprietarului. Oricum, interogatoriul se va limita numai la unul din acestea.

Tehnica poligrafului

40

pentru un act homosexual ? Motivul pentru care vreau s" !tiu aceasta este c" nu vreau ca vreo alt" experien#" s" te plictiseasc" cnd #i pun ntreb"rile test referitoare la acest caz". Individul care minte poate s" ntrzie r"spunsul, !i s" fie nelini!tit !i apoi s" recunoasc" vag c" a fost nvinuit odat" de aceasta. n ceea ce prive!te un individ nvinuit de purtare indecent" fa#" de copil, examinatorul trebuie s" ntrebe: "Ai abordat vreodat" vreo persoan" tn"r" pentru un act sexual; nu m" refer la cazul pentru care e!ti aici, dar vreun altul asem"n"tor ? Motivul pentru care te ntreb aceasta este c" dac" ai f"cut a!a ceva, trebuie s" te mai gnde!ti la asta nainte de nceperea testului". Individul sincer va r"spunde imediat "nu" !i probabil el nu va permite examinatorului nici m"car s" completeze ntreaga declara#ie referitoare la motivul ntreb"rii. Individul care minte, de obicei !i va ntrzia r"spunsul, se va r"suci pe scaun, !i va ndrepta privirea n alt" direc#ie, ca !i cnd ar ncerca s"-!i aminteasc" o astfel de situa#ie; n cele din urm", dup" ceea ce pare a fi un fel de eliberare, va r"spunde "nu". De obicei un individ cu activit"#i indecente sau implicat n cazuri de acte homosexuale, care manifest" asemenea ac#iuni evazive referitor la alte situa#ii similare aceleia n curs de anchetare, minte de cele mai multe ori n ceea ce prive!te infrac#iunea prezent".

Cazurile

de

incendiere. n cazurile de incendiere, mijloacele

anchetatorului n ceea ce prive!te ntreb"rile prealabile testului sunt limitate. Totu!i, dou" ntreb"ri speciale s-au dovedit ntradev"r eficace. Una din ele este: "Cte incendii a#i v"zut n viata dvs. ?" Unii indivizi recunosc c" au v"zut un num"r mare de incendii, mult mai multe dect o persoan" obi!nuit" vede realmente n cursul unei vie#i. n asemenea cazuri incendiatorii se simt complet n siguran#" !i ntr-adev"r foarte normali cnd enumer" marele num"r de incendii la care au asistat. De!i numai astfel de experien#e nu pot fi acceptate ca o indica#ie sigur" de vinov"#ie, ele merit" desigur aten#ie serioas". Cea de-a doua ntrebare care este foarte util" la un interviu premerg"tor testului unui incendiator, este: Joe, dac" ai pus acest foc din ntmplare, trebuie s"-mi spui aceasta acum. De altfel un accident nu este o infrac#iune". De!i aceast" sugestie va avea arareori drept rezultat o recunoa!tere imediat" a unui accident, sau chiar a unei incendieri, nelini!tea, sau ntrzierea r"spunsului, !i comportamentul subiectului, pot s" constituie indica#ii utile de n!el"ciune. Indivizii sinceri nu trec prin astfel de reac#ii cnd r"spund printr-un "nu" prompt la ntrebarea dac" au dat foc accidental.

Tehnica poligrafului Principii generale

41

De asemenea este util", n cea mai mare parte a cazurilor, ntrebarea n cursul discu#iei pretest: "Ai spus so#iei (so#ului), p"rin#ilor sau cuiva c" vei fi supus ast"zi acestui test ?". Deoarece este ceva natural a discuta o experien#" att de neobi!nuit" cu cineva, mai cu seam" cu o rud" apropiat" sau cu un prieten, o t"g"duire poate fi considerat" ca un simptom posibil de nesinceritate. n general, am constat c" un individ sincer are un bun contact de la ochi la ochi, se agit" foarte pu#in, vorbe!te direct !i degajat !i pare complet n apele sale n cursul discu#iei pretest. Pe de alt" parte, individul nesincer este evaziv n vorbire !i ac#iuni; este oarecum agitat prin aceea c" !i combin" r"spunsurile cu mi!c"ri inutile, !i ncearc" s" evite, s" priveasc" n ochii examinatorului. n plus, la simptomele de comportament de mai sus, examinatorul trebuie s" acorde o aten#ie deosebit" faptului dac" individul tu!e!te sau trage aer pe nas, sau dac" se angajeaz" n oricare activitate similar" n cursul discu#iei pretest. n acela!i timp, examinatorul trebuie s" observe dac" individul respir" normal, deoarece dac" respir" normal iar n timpul testului !i permite o respira#ie special", aceast" este o indica#ie posibil" a unei ncerc"ri de a "bate ma!ina". Dac" individul tu!e!te sau trage aer pe nas n timpul discu#iei pretest, este recomandabil s" se cear" individului s" se ab#in" de la aceast" activitate n cursul testului. Dac" individul face un efort con!tient pentru a se conforma, acesta trebuie considerat ca o indica#ie suplimentar" a sincerit"#ii sale. Totu!i, dac" individul continu" s" tu!easc" !i s" trag" aer pe nas n cursul testului, nseamn" c" probabil aceste activit"#i nu pot fi evitate !i trebuie luate n considerare n timpul testului. Concluzia este c" acestea sunt obiceiuri sau activit"#i naturale, !i c" nu reprezint" tactici evazive. Ori de cte ori un individ care nu a tu!it !i nici nu a tras aer pe nas n cursul discu#iei pretest, ncepe s" fac" aceasta n cursul primului s"u test, se recomand" s" i se spun" s" se ab#in" de la asemenea activit"#i deoarece pot s" influen#eze nefavorabil testul. Dac" atunci individul se ab#ine de la aceste activit"#i, aceasta este o indica#ie c" ncearc" s" coopereze. Dac" el nu se ab#ine dup" ce a fost prevenit, nseamn" c" individul probabil continu" ac#iunile sale n ncercarea de a denatura testul. n afar" de ntreb"rile de mai sus, n cursul discu#iei pretest !i a preg"tirii ntreb"rilor, examinatorul ncearc" s" preg"teasc" o ntrebare de control, a c"rei natur" !i semnifica#ie vor fi explicate mai departe n capitolul "ntreb"rile testului".

Tehnica poligrafului

42

Nu trebuie tras" nici o concluzie definitiv" din r"spunsurile sau reac#iile individului pe care le-am scos n eviden#" ca indica#ii de sinceritate sau nesinceritate probabile. Totu!i ele sunt de mare ajutor ca factori care trebuiesc lua#i n considerare n decizia final" pe care o avem de f"cut referitor la sinceritatea sau nesinceritatea individului examinat. n cel mai r"u caz, acestea pot s" pun" pe examinator n gard" mpotriva unei opinii pozitive bazat" numai pe rezultatele testului, ori de cte ori aceste diverse r"spunsuri !i reac#ii prealabile testului tind spre o indica#ie contrar". Avnd n vedere valoarea r"spunsurilor !i comportamentului individului din timpul interviului anterior testului, pentru scopurile testului !i al diagnosticului final, este
26 important ca examinatorul s# ia noti!e adecvate, pe m#sur# ce se desf#"oar# interviul .

Este nerealist s" ne a!tept"m s" ne baz"m numai pe memorie. Mai mult, se va realiza concomitent un sacrificiu al datelor de cercetare !i poate !i o pierdere de informa#ii care pot fi importante pentru dezbaterile judiciare subsecvente. Discu#ia pretest, n afar" de faptul c" permite s" se fac" observa#ii asupra simptomelor de comportament, mai are !i alte cteva avantaje, precum evaluarea inteligen#ei individului, nf"#i!area sa fizic" n general, atitudinea sa (de exemplu: sup"rat, impertinent, arogant sau deprimat), !i de asemenea d" posibilitatea de a observa timpul de reac#ie al individului atunci cnd r"spunde ntreb"rilor, n m"sura n care ofer" un indiciu n privin#a posibilit"#ii ca el s" fi consumat droguri sau medicamente ca o tactic" evaziv". n sfr!it, interviul prealabil testului condi#ioneaz" individul pentru test !i define!te zonele de anchetare prin punerea sa n cuno!tin#" cu ntreb"rile ce i se vor pune, f"r" a releva un am"nunt important care ar distruge posibilitatea de a ntrebuin#a testul "vrfului de tensiune", care va fi descris ulterior. Nu numai c" trebuie s" existe o discu#ie pretest, dar !i procedura testului trebuie s" fie mai mult sau mai pu#in standardizat", n maniera n care a fost anterior schi#at". O astfel de standardizare ar face posibil ca un examinator la poligraf care nu a efectuat el nsu!i o examinare, s" treac" n revist" nregistr"rile ob#inute !i s" fac" propriul s"u diagnostic independent. Aceasta este deosebit de util" n cazurile n care mai mul#i elevi-examinatori efectueaz" examene sub ndrumarea unui examinator instructor, sau n care un num"r de persoane sunt examinate ntr-o singur" anchet" de c#iva examinatori, al c"ror lucru este coordonat de un examinator superior. n afar" de motivele specificate mai sus cu privire la discu#ia pretest, trebuie s" men#ion"m punerea n practic" a informa#iilor furnizate examinatorului de c"tre
Foaia tabel pe care examinatorul o va folosi mai trziu pentru ntreb"rile testului, poate fi folosit" pentru a verifica simptomele de comportament #i declara!iile individului.
26

Tehnica poligrafului

43

persoanele care sunt presupuse c" ar cunoa!te toate faptele esen#iale. De multe ori ns"!i individul poate s" fac" corecturi faptelor sau s" dea mai mult sens celor deja raportate. Un interviu prealabil testului, bine condus, are efectul de a diminua temerile unui individ sincer, a neutraliza ostilitatea unui individ ostil, !i de a stimula pe mincinosul letargic n a fi reactiv la ntreb"rile adresate n timpul test"rii poligraf. Discu#ia pretest d" posibilitatea examinatorului de a "clasa" individul !i prin aceasta s" preg"teasc" ntreb"ri ale testului mai pline de n#eles !i mai u!or de priceput, dect dac" examenul ar fi efectuat de rutin", f"r" referire la individul anume
27 care trebuie testat .

Justificarea n scopurile diagnosticului final al lu"rii n considerare a simptomelor exterioare anterior descrise de adev"r sau de minciun", este strns nrudit" cu procedeul folosit de un medic cnd ncearc" s" pun" un diagnostic de boal" sau de s"n"tate. i medicul ia n considerare simptomele observabile relevate de nf"#i!area extern" a bolnavului !i de vorbirea acestuia. (O discutare am"nun#it" a simptomelor de comportament n timpul !i dup" un examen la poligraf, ca !i unele observa#ii ulterioare cu privire la simptomele anterioare testului, vor fi prezentate mai trziu n aceast" carte).

ntreb"rile testului Frazeologia ntreb"rilor relevante


Frazeologia ntreb"rilor testului constituie un aspect extrem de important al examin"rii. ntreb"rile, !i fiecare cuvnt folosit n ntreb"ri, nu trebuie s" fie ambigue, f"r" echivoc, !i s" fie perfect n#elese de individ. De exemplu, ntr-un caz de viol sau de copil ilegitim, dac" individul este needucat !i nu cunoa!te dect vorbe !i expresii care sunt echivalente triviale pentru "raport sexual", acestea trebuie folosite n ntreb"rile testului. De asemenea, dac" actul sexual n curs de anchetare este unul de "felatio" (stimulare oral" a penisului), ar fi inoperant atunci cnd test"m un individ care nu cunoa!te sensul cuvntului, s" denumim actul n orice alt" manier" dect aceea a terminologiei obi!nuite.

Vezi Horvath, F. S., Verbal and nonverbal clues to truth and deception during Polygraph examinations, J. Pol. Sci. & Adm., 2 (1): March, 1974 pentru o analiz" superioar" discu!iei pretest.

27

Tehnica poligrafului

44

Cele ce urmeaz" constituie o ilustrare a ceea ce poate s" rezulte dintr-o terminologie inadecvat". O tn"r" martor" reclamant" ntr-un caz de viol a spus examinatorului c" individul nvinuit "!i-a b"gat p..a n p...a ei". Prin aceasta n#elegea c" nvinuitul !i introdusese penisul n vaginul ei. De aceea n cursul examenului la poligraf al reclamantei, examinatorul !i-a formulat ntreb"rile cu termenii de "p.."" !i de "p..."", n loc de penis !i vagin. Pe de alt" parte, ntr-un astfel de caz nvinuitul poate fi complet nefamiliarizat cu terminologia vulgar" a reclamantei, iar la testarea acestuia poate s" fie mai adecvat sau chiar esen#ial, s" se ntrebuin#eze alte vorbe !i al#i termeni pentru a descrie faptul pretins. ntreb"rile trebuie formulate ct mai simplu posibil, evitndu-se complet ntreb"ri duble, precum: "L-ai mpu!cat !i apoi ai fugit n cas" ?" sau "L-ai lovit sau i-ai furat banii ?", care combin" dou" seturi de fapte sau de evenimente, dintre care unul poate fi r"spuns sincer prin "da" !i cel"lalt prin "nu". Toate ntreb"rile trebuie s" aib" un singur n#eles, neambiguu. De exemplu, acolo unde victima unei crime este o femeie, iar cel ce urmeaz" este o cuno!tin#" de sex b"rb"tesc, trebuie s" se formuleze n ntrebare numele complet al femeii sau alt" identificare specific". Altfel, ntrebarea !i pierde impactul complet, !i de asemenea ofer" individului posibilitatea de a se concentra asupra unei alte femei numite "Mary" atunci cnd i se pune ntrebarea relevant". Un exemplu n plus al necesit"#ii de specificare poate fi g"sit ntr-un caz n care un so#, acuzat de a-!i fi lovit so#ia Helen, avea o fiic" numit" Helen, fapt care nu era cunoscut de examinator. Cnd so#ul a fost testat !i ntrebat: "Ai lovit-o pe Helen ?", el se poate gndi la o ocazie cnd !i-a lovit fiica sa pe nume Helen, proces de gndire care poate s" produc" o indica#ie eronat" de n!el"ciune cu privire la t"g"duirea nvinuirii so#iei. Acest incovenient poate fi evitat !i formulnd ntrebarea: "Ai lovit-o pe so!ia d-tale Helen?". Trebuie evitate ntreb"rile lungi. Timpul ntrebuin#at pentru expunerea unei ntreb"ri lungi minimalizeaz" impactul pe care ar trebui s"-l aib" asupra unui individ care minte. O ntrebare lung" poate s" fie una care poate produce confuzie, !i aceasta de asemenea poate avea drept rezultat o pierdere a impactului asupra unui individ mincinos; n plus, poate s" provoace o reac#ie de derutare la un individ care spune adev"rul. Cnd totu!i este nevoie de o ntrebare lung", n scopul de a-i da un n#eles deplin !i complet, aceasta trebuie citit" !i explicat" clar naintea testului, ocazie cu care el va fi avertizat c" o versiune mai prescurtat" a ntreb"rii i va fi pus" n timpul testului. De exemplu, dac" ntrebarea complet" este: "Ai mpu!cat pe Marilyn Ridgeway n sala

Tehnica poligrafului

45

de baie a unui apartament situat la 2$32 East Superior Street n Chicago ? ". Individul va fi informat despre aceasta, dar i se va spune c" n timpul testului ntrebarea se va reduce numai la : "Ai mpu!cat-o pe Marilyn Ridgeway ?". Cuvinte ca "omucidere", "viol" !i "delapidare" nu ar trebui ntrebuin#ate n ntreb"rile testului, fiindc" nu au un sens destul de precis. Ar trebui folosite n loc de "omucidere" cuvinte ca "mpu!ca" sau "njunghia". Pentru "viol" termenul de "obligat s" aib" raporturi sexuale de bun" voie", descrie n mod mai precis evenimentul n cauz" !i sunt de asemenea lipsi#i de conota#ie legal". Acela!i avantaj l are cuvntul "a fura" asupra cuvntului "a delapida"28. De fapt, n cele mai multe situa#ii o prezentare mai detaliat" a evenimentului este preferabil" la o ntrebare din timpul testului dect un singur cuvnt care nu descrie dect n mod general ns"!i infrac#iunea. Experien#a noastr" ne-a ar"tat c" cei ce s"vr!esc infrac#iuni au putut s"-!i analizeze ndeajuns comportamentul, a!a nct pentru ei faptul de a omor nu este "omucidere", insisten#a lor excesiv" nu este "viol", iar faptul de a fura bani n timp ce lucreaz" pentru un salariu inadecvat nu este "delapidare"29. ntreb"rile testului la poligraf trebuie s" se refere la informa#ii de fapt; ele nu trebuie s" fie bazate pe opinii. R"spunsurile unor ntreb"ri referitoare la opinii nu pot constitui o baz" pentru evaluarea adev"rului sau n!el"ciunii. De exemplu dac" se pune o astfel de ntrebare: "Ai fost beat n ziua de $6 august ?". aceasta va necesita o interpretare personal" a individului asupra st"rii sale, iar concluzia pe care o poate trage poate fi foarte diferit" de ceea ce se afl" n mintea examinatorului cnd a folosit cuvntul "beat". Acela!i lucru ar fi valabil pentru o ntrebare ca: "O iube!ti pe Mary ?". n mintea individului, cuvntul "iubire" poate fi foarte departe de n#elesul pe care examinatorul l-a acordat cuvntului "iubire". Erori similare sunt inerente la ntreb"rile care se refer" la "dorin#e" sau la "inten#ii". Este impropriu din punct de vedere tehnic, !i uneori chiar neloial fa#" de individ, s" se pun" o ntrebare de tipul: "nainte de 5 decembrie !tiai c" John Jones furase ace!ti bani ?". Se poate s" fie foarte greu pentru individ s" separe n mintea sa ceea ce !tia nainte de 5 decembrie, de ceea ce !tia dup" 5 decembrie. Chiar dac" nu !tia
Se ntrebuin!eaz" cuvntul "a fura" n locul cuvntului "a lua", pentru c" "a fura" este un cuvnt pe care toat" lumea l n!elege #i nu este supus ambiguit"!ii implicate n folosirea unor astfel de cuvinte ca "omucidere", "viol" sau "delapidare", despre care am sugerat deja c" nu sunt adecvate pentru o ntrebare de test. n plus, "a fura" deosebe#te n mod clar o fapt" de o simpl" "luare" a unui articol de la un loc la altul, pe care un individ nevinovat ar fi putut efectua. 29 Cu privire la aten!ia ce trebuie acordat" semanticii ntreb"rilor a se vedea Dienstein, W., Techniques for the Crime Investigator, pag. 104, 1952, unde se face referire la importan!a cuvintelor folosite n elaborarea chestionarului.
28

Tehnica poligrafului

46

acest fapt nainte de 5 decembrie, s-ar putea totu!i ca s" apar" un r"spuns la poligraf din cauza con!tiin#ei sale actuale, care ar putea fi gre!it interpretat ca indicatoar de minciun". Lipsa oric"rui r"spuns ar putea fi interpretat" ca indicatoare de sinceritate. Este de asemenea riscant, ct !i neloial fa#" de individ de a-i pune ntrebarea: "L-ai omort pe John Jones ntre 9.30 a.m. !i $.00 p.m. n ziua de 3 ianuarie ?", sau "Lai omort pe John Jones cu un instrument neascu#it ?". Aceste ntreb"ri presupun c" individul l-a omort pe John Jones !i nu sugereaz" dect c" singura informa#ie necesar" n aceast" faz" este cum !i cnd l-a omort pe Jones. ntrebarea relevant" trebuie s" fie de sine st"t"toare !i s" nu depind" de vreo alt" ntrebare care s"-i completeze sensul. De exemplu dac" s-a pus individului ntrebarea, ca o ntrebare specific" de test: "I-ai dat lui Smith 40.000 dolari ?", este inadecvat ca o alt" ntrebare s" fie: "Suma a fost mai mic" de 40.000 dolari ?".

Limitele pertinen!ei ntreb"rilor relevante


ntreb"rile relevante ale unui test ntrebuin#ate n orice examinare trebuie s" se limiteze la anchetarea unui singur caz. Tehnica poligrafului nu este eficace pentru testarea simultan" a dou" sau mai multe evenimente f"r" leg"tur" ntre ele. n plus, exist" o limitare important" referitor la problemele care pot fi explorate chiar cu privire la un singur incident. Explica#ia psihologic" pentru aceasta este faptul c" ntre un incident (sau chestiune controversat") !i alt incident, un individ care minte n ambele cazuri, poate s" aib" o preocupare mult mai mare pentru unul din aceste incidente dect pentru cel"lalt, nct nu se vor produce dect reac#ii fiziologice foarte mici, sau poate chiar deloc, cnd individul va fi interogat despre unul din incidente. n consecin#", se poate ivi riscul de a se concluziona despre individ c" a spus adev"rul despre cel"lalt incident, cnd de fapt a min#it n ambele. De exemplu, s" presupunem c" un individ a s"vr!it trei tlh"rii. ntr-una nu a ob#inut dect 5$ sub amenin#area pistolului, f"r" a v"t"ma fizic victima; n cea de-a doua a ob#inut 5$ dup" ce a lovit victima n cap cu un pistol; iar n cea de-a treia a omort victima. Dac" individul este examinat n acela!i timp pentru toate cele trei tlh"rii, dup" toate probabilit"#ile el va fi preocupat cel mai mult de aceea n care victima a fost omort". n cursul unei examin"ri la poligraf, frica sa mult mai mare de a fi detectat pentru tlh"ria soldat" cu un omor, va masca probabil r"spunsurile pe care le-ar fi dat ntreb"rilor privind celelalte dou" tlh"rii dac" ar fi fost testat pentru fiecare dintre ele. Cu alte cuvinte, examinatorul ar gre!i dac" ar raporta c" individul a min#it n privin#a unei singure tlh"rii, n timp ce le s"vr!ise pe toate trei.

Tehnica poligrafului

47

Aceea!i explica#ie ar fi valabil" cu privire la mai multe probleme incluse ntr-un singur eveniment. De exemplu, ntr-un caz de omucidere, asasinul poate s" aib" reac#ii specifice la ntreb"rile referitoare la omorrea victimei de c"tre el !i la luarea banilor, !i totu!i s" nu dea nici un r"spuns semnificativ atunci cnd este ntrebat: ""tii cine a omort pe ...?". Aceasta poate s" par" contradictorie, prin aceea c" dac" el a omort victima, el ar trebui s" r"spund" !i la ntrebarea "!tii cine ?". Totu!i, n realitate, n timpul testului, ntrebarea "!tii cine ?", este n general mult mai pu#in jenant" pentru adev"ratul uciga! dect ntrebarea dac" el nsu!i a s"vr!it omorul. Totu!i ntrebarea "!tii cine ?" este o ntrebare necesar" n seria de ntreb"ri a testului, fiindc" individul, chiar dac" el este nevinovat, poate s" !tie cine a s"vr!it omorul, sau s" aib" vreo b"nuial" n aceast" privin#", iar r"spunsul s"u la ntrebarea "!tii cine ?" mpreun" cu lipsa de r"spuns (sau cu un r"spuns mai nensemnat) la ntrebarea "Cine a omort ?", vor servi la eliminarea lui ca uciga!.

Exemple de ntreb"ri relevante adecvate


Cu privire la formularea ntreb"rilor practice ale unui test, folosirea unei situa#ii ipotetice poate s" serveasc" mai bine pentru a exemplifica procedeul pe care-l recomand"m. S" presupunem c" individul care trebuie testat este Joe "Red" Blake, !i c" este b"nuit de asasinarea smb"t" noaptea a lui John Jones, n cursul unei tlh"rii narmate, n care ceasul pre#ios al Jones i-a fost luat. Se mai presupune c" Blake cunoa!te identitatea victimei ca fiind John Jones. Examinatorul spune individului n timpul discu#iei pretest c" n cursul testului va fi ntrebat: "L-ai omort pe John Jones ?". n acest moment examinatorul scrie ntrebarea pe o coal" de hrtie, coal" care n cele din urm" va con#ine toate ntreb"rile ce vor fi puse n cursul testului. Aceast" ntrebare trebuie s" fie n pozi#ia a 5-a, printre celelalte ntreb"ri ale testului care vor fi puse n cursul acestuia. Experien#a arat" c" aceast" pozi#ie este centrul testului !i c" n acel moment individul a fost suficient aclimatizat cu ntreb"rile testului a!a nct s" fie condi#ionat pentru un r"spuns sau pentru o lips" de r"spuns. Aceast" ntrebare este pus" destul de devreme n cursul testului, a!a nct individul nu va ntmpina jen" datorat" presiunii asupra bra#ului creat" de man!onul pentru tensiunea arterial". A!a nct pozi#ia ntreb"rii a 5-a nu trebuie irosit". De exemplu n cazul furtului celor $700$, ar fi convenabil s" punem ntrebarea: "Ai furat vreo sum" de bani de la societate ?" n pozi#ia a 5-a; n locul s"u, ntrebarea a 5-a ar

Tehnica poligrafului

48

trebui s" fie: "Ai furat cei $700$ ?". ntrebarea "Ai furat vreodat" bani de la societate ?" este prea general", !i dac", cumva este pus", aceasta trebuie s" se fac" la sfr!itul testului. Natura general" a acestei ntreb"ri, "vreo sum" de bani" poate s" nu fie destul de specific" pentru a face ca un individ nesincer s" dea un r"spuns, pe cnd dac" ntrebarea a 5-a se refer" direct la cei $700$, ea va determina un individ mincinos s" r"spund". Individul este de asemenea prevenit c" va fi ntrebat: "Smb"ta trecut", noaptea, l-ai mpu!cat pe John Jones ?". (De obicei aceast" ntrebare va fi n pozi#ia a 3-a pe lista ntreb"rilor). Apoi i se spune c" i se va pune ntrebarea: "Ai furat ceasul lui John Jones smb"t" noaptea ?" (De obicei aceast" ntrebare va fi n pozi#ia a 8-a pe lista ntreb"rilor)30. Apoi individul este informat c" i se va pune ntrebarea: "!tii cine l-a mpu!cat pe John Jones ?". (De obicei aceast" ntrebare se va afla n pozi#ia a 9-a a testului).

30 n ntrebarea de mai sus se presupune c" individul #tie c" obiectul furat este un ceas; n caz contrar orice ntrebare despre ceas va fi rezervat" pentru testul vrfului de tensiune, care va fi ulterior discutat. n anumite cazuri, o ntrebare referitoare la corpul delict specific g"sit la locul crimei va fi substituit" ntreb"rii referitoare la furt (cea de-a 8-a), pentru c" va constitui o ntrebare mai plin" de sens #i mai stimulativ". De exemplu dac" la locul crimei s-a g"sit o p"l"rie care nu apar!inea victimei, o ntrebare despre acea p"l"rie poate fi atunci formulat". Ea poate s" sune: "P"l"ria g"sit" lng" cadavrul lui John Jones era a d-tale ?". Aceasta este o ntrebare "n leg"tur" cu dovada", care s-a constat c" este foarte valoroas" din cauza faptului c" este mai tulbur"toare uneori pentru un individ mincinos, din cauza semnifica!iei incriminatoare mai mare a unei astfel de dovezi, dect problema general" a tlh"riei din cauz" #i a mpu#c"rii, referitor la care poate s" nu existe o astfel de leg"tur" direct" de prob". Pe de alt" parte, o ntrebare n leg"tur" cu dovada de aceast" natur" nu are nici o important" pentru un individ sincer. Exemplul urm"tor arat" utilitatea unei ntreb"ri n leg"tur" cu o dovad": ntr-un caz de spargere n care fusese spart" o fereastr" a localului societ"!ii Grant, un b"nuit avea cteva zgrieturi pe spatele minii sale. Cnd a fost ntrebat despre ele, el a spus c" sunt rezultatele unghiilor unei prietene, cu care se certase. n cursul testului s"u la poligraf, la ntrebarea a 8-a a fost ntrebat: "Te-ai zgriat la mn" la fereastra spart" de la fabrica Grant ?". Reac!ia individului supus testului atunci cnd a spus "nu" la aceast" ntrebare a fost mai pronun!at dect cnd a spus "nu" la ntrebarea specific" referitoare la ns"#i spargerea. ntr-o convorbire ulterioar" m"rturisirii, individul a recunoscut c" ntrebarea n leg"tur" cu dovada l-a ngrijorat mai mult dect ntrebarea specific". Stratagema ntreb"rii n leg"tur" cu dovada poate fi folosit" atunci cnd nu exist" n realitate nici o dovad" n leg"tur" cu crima. De exemplu, dac" exist" vreo posibilitate ca urmele picioarelor unui ho! s" fi r"mas la locul unei crime, de#i aceasta a fost c"lcat" de un public curios, se poate totu#i folosi #i o ntrebare referitoare la urmele de pa#i. Un individ care minte poate s" mai aib" unele griji referitoare la aceast" ntrebare, pe cnd aceasta nu ngrijoreaz" deloc un individ sincer. Atunci cnd examinatorul folose#te o ntrebare n leg"tur" cu dovada, el trebuie s" fie ntotdeauna sigur c" individul #tie ceva despre metoda prin care poate fi stabilit" leg"tura cu el. De exemplu, ntr-o situa!ie de urme de pa#i, trebuie s" i se spun" c" exist" diverse metode de laborator pentru a determina dac" urma de pa#i de la locul crimei este sau nu a lui, sau dac" p"mntul de pe ghetele sale provine sau nu de la locul crimei.

Tehnica poligrafului ntreb"rile de control

49

n acest stadiu, spre sfr!itul discu#iei pretest, examinatorul va c"uta s" formuleze o ntrebare de control, o ntrebare referitoare la o infrac#iune de aceea"i natur# general# cu incidentul principal aflat n cercetare, !i anume o ntrebare la care individul, dup" toate probabilit"#ile, va min#i sau pentru care r"spunsul s"u va avea o valabilitate dubioas" n mintea sa3$. Am"nuntele formul"rii ntreb"rii de control !i ale aplic"rii sale vor fi discutate !i exemplificate ulterior; pentru scopurile actuale, tot ceea ce este necesar de f"cut este de a-i explica pe scurt modul de ntrebuin#are ntr-un astfel de caz, n care Joe Black este implicat ca suspect. Deoarece tlh"ria este o form" a furtului, o bun" ntrebare cu care s" nceap" discu#ia pretest este: "Ai furat vreodat" ?". ntrebarea de control trebuie s" fie ct mai cuprinz"toare, att n timp ct !i n sfera de activitate. Examinatorul trebuie s" foloseasc" n scopuri de control astfel de cuvinte ca: "vreodat"" (cel mai larg interval de timp), sau "oricine" (cea mai larg" sfer" de activitate). Apoi, dac" individul zice : "nu" unor astfel de ntreb"ri largi, examinatorul, n scopul de a stimula maximul de interes pentru ntrebarea de control, trebuie s" ntrebe pu#in mai ap"sat : "Vrei s" spui c" niciodat" n via#a ta? ", ntrebare care de

31 Este extrem de important existe o leg"tur" ntre ntrebarea de control #i incidentul aflat n cercetare. Deci, n nici o mprejurare ntrebarea de control dintr-un caz de furt sau de furt #i crim", nu se va referi la sex. Pe de alt" parte, totu#i, ntr-un caz care implic" o infrac!iune sexual", sau o crim" motivat" de sex, ntrebarea de control trebuie bazat" pe perversiune sexual". n cazurile n care mobilul crimei nu este bine cunoscut, de exemplu n cazul n care o femeie a fost omort", #i nu este sigur dac" uciderea a fost rezultatul unei ncerc"ri de furt, sau al unei agresiuni sexuale, este bine s" se pun" dou" ntreb"ri de control, una referitoare la furt #i una referitoare la sex. A folosi o situa!ie de natur" sexual" drept baz" a unei ntreb"ri de control, ntr-un caz n care se cerceteaz" un furt, sau orice alt" problem" n afar" de o infrac!iune sexual", poate s" stimuleze un r"spuns emo!ional mai mare dect o ntrebare care nu se refer" la sex, avnd o leg"tur" cu modul de comportare actualmente complicat n acest caz. Prin urmare, un examinator va fi indus n eroare la evaluarea ntreb"rii de control. n diferite cazuri, ntrebarea de control trebuie s" se bazeze pe via!a sexual" a individului; de exemplu doi indivizi trebuie testa!i pentru un furt de lenjerie de la un magazin, unul fiind b"rbat iar cel"lalt o femeie. ntrebarea de control pentru b"rbat trebuie s" fac" referire la sex, deoarece un furt de lenjerie de c"tre un b"rbat este cauzat n mare parte de anumite disfunc!ii de natur" sexual". ntrebarea de control pentru femeie va privi furtul, o fapt" rea sau o r"zbunare f"cut" din r"utate, dar nu se va referi la sex. De asemenea, n cazurile de stabilire a paternit"!ii, ntrebarea de control nu va face referire la via!a sexual" a individului, deoarece rela!ia sexual", ca act n sine, nu se pedepse#te, ci mai degrab" rezultatul actului, r"spunderea de ntre!inere a copilului. Astfel c", o ntrebare de control cu privire la o posibil" n#elare, am"gire este acceptabil". De asemenea, nu este necesar a se folosi o ntrebare de control cu referire la sex atunci cnd victima unei infrac!iuni sexuale este o femeie.

Tehnica poligrafului

50

obicei produce un astfel de r"spuns: "Poate copil fiind, dar niciodat" de atunci.". (Desigur c" acesta poate s" fi fost r"spunsul de la bun nceput la ntrebarea ini#ial": "Ai furat vreodat" ceva ?"). Apoi, examinatorul, trebuie s" ntrebe ce a furat !i de asemenea cnd, ca de exemplu: "Ce ai furat cnd erai mic ?" !i "Ce vrst" aveai cnd ai luat acel lucru ?". Urmnd astfel limitarea ntreb"rii, examinatorul trebuie atunci s" ntrebuin#eze, ca ntrebare de control ntrebarea: "n afar" de timpul cnd erai copil, ai mai furat ceva "?32. n cazurile n care individul insist" c" nu a furat niciodat" nimic n nici un moment din via#a sa, examinatorul trebuie s" ntrebe atunci: "Ai ncercat vreodat" s" furi ceva ?". Dac" zice "nu", atunci trebuie s" fie ntrebat: "Te-ai gndit vreodat" s" furi ceva ?". Dac" r"spunsul este "nu", aceast" ntrebare va servi ca ntrebare de control. Pe de alt" parte, dac" individul recunoa!te c" s-a gndit s" fure, atunci examinatorul trebuie s" revin" la ntrebarea "Ai ncercat s" furi ?" ca ntrebare de control. Dac" examinatorul este nevoit n cele din urm" s" ntrebe individul dac" s-a gndit vreodat" s" fure ceva dintr-un loc oarecare, iar individul zice "nu", suger"m ca examinatorul s" zic" pe un ton de ndoial": "Vrei s" spui c" nu te-ai gndit niciodat" n ntreaga ta via#" s" furi ceva ?". Ori de cte ori, ca r"spuns la ntrebarea de control din discu#ia pretest un individ recunoa!te c" a furat mai multe lucruri !i spune care au fost acelea, ntrebarea trebuie atunci reformulat" astfel: "n afar" de ceea ce mi-ai spus, ai mai furat !i altceva?" (Dac" men#ioneaz" ceva extrem de f"r" importan#", ca "c#iva cen#i de la mama mea", ntrebarea de control ar trebui s" fie: "n afar" de cei c#iva cen#i de la mama, ai mai furat vreodat" altceva ?"). Examinatorul trebuie s" acorde importan#" faptului recunoa!terii individului la ntrebarea de control, indiferent ct de mici ar fi recunoa!terile. Dac" examinatorul las" impresia c" nu acord" importan#" recunoa!terilor individului !i trece peste el, se poate
32 Un individ care t"g"duie#te c" a furat vreodat" ceva n toat" via!a sa (dup" ce i s-a pus aceast" ntrebare, a#a cum am mai ar"tat mai sus) de obicei se dovede#te prin ns"#i testul, c" minte n privin!a infrac!iunii principale care este n curs de cercetare. O persoan" sincer" va recunoa#te aproape ntotdeauna vreo form" oarecare de "furt" n timpul vie!ii sale, sau cum a ncercat, sau cum s-a gndit s" fure ceva n cursul vie!ii sale. n unele cazuri, examinatorul poate s" aib" norocul s" de!in" unele informa!ii referitoare la individ privind un incident mai pu!in grav dect cel n curs de cercetare, iar examinatorul #tie, sau se simte destul de sigur c" individul v-a min!i n privin!a sa. O ntrebare bazat" pe o astfel de informa!ie, la care s-a primit un r"spuns mincinos, va servi foarte bine pentru a indica natura r"spunsurilor mincinoase ale individului, n caz c" exist" unele; iar nregistr"rile din aceast" faz" vor reprezenta o baz" pentru a evalua acea por!iune din nregistrarea ob!inut" atunci cnd i se pun ntreb"ri referitoare la problema sau la incidentul n curs de cercetare.

Tehnica poligrafului
cursul testului, cnd vor fi puse ntreb"rile de control.

51

ntmpla ca individul s" nu le acorde importan#", !i prin urmare, nu va r"spunde n Ori de cte ori individul zice "nu" oric"reia din ncerc"rile de a formula o ntrebare de control satisf"c"toare !i - bazat pe comportamentul individului - examinatorul simte c" r"spunsul "nu" este fie fals, sau c" poate s" existe o oarecare ndoial" n mintea individului n privin#a exactit"#ii r"spunsului, (sau c" n orice caz are o oarecare preocupare n aceast" privin#"), atunci examinatorul !i-a atins scopul de a-!i asigura o ntrebare de control33. Dac" individul spune adev"rul n privin#a problemei n curs de cercetare, minciuna sa la ntrebarea de control, sau ngrijorarea sa cu privire la exactitatea r"spunsului s"u, vor produce de obicei un r"spuns pe graficul s"u, mai mare dect orice r"spuns care poate s" apar" cnd spune "nu" la ntrebarea referitoare la incidentul principal. Totu!i, n cazul unui individ care minte, ngrijorarea sa va fi mult mai mare n privin#a incidentului principal, dect n privin#a chestiunii relativ minore prezentat" n ntrebarea de control. De fapt, minciuna la ntrebrea de control sau nevalabilitatea probabil" a r"spunsului de obicei nu-l va preocupa deloc. A!a nct r"spunsul s"u nregistrat trebuie s" fie mult mai intens atunci cnd este ntrebat despre incidentul principal. (A!a cum va fi exemplificat !i explicat mai trziu, eficacitatea ntreb"rii de control este de obicei manifestat" numai la al 3-lea test al individului, sau la testele ulterioare, dup" folosirea procedurilor de "stimulare", care vor fi ulterior descrise)34. n afar" de ntrebarea general" de control, care se afl" n pozi#ia a 6-a a ntreb"rilor testului, trebuie preg"tit" nc" una similar". Aceasta poate fi folosit" ca ultima ntrebare a testului. ntr-un caz asem"n"tor celui de fa#", ipotetic, cea de a 2-a ntrebare de control, (n pozi#ia a $0-a) poate s" sune: "Ai furat vreodat" ceva de la locul t"u de munc" ?". Dac" individul recunoa!te c" a furat ceva de la locul s"u de munc", binen#eles c" ntrebarea trebuie reformulat", cam n genul urm"tor : " n afar" de ceea ce mi-ai spus, ai mai furat vreodat" ceva de la un loc de munc" ?"35.
Este foarte important ca individul s" r"spund" "nu" la ntrebarea de control. Dac" n preg"tirea ntreb"rii de control individul manifest" oarecare ndoial" n privin!a r"spunsului s"u "nu", aceast" ndoial" trebuie rezolvat" naintea nceperii testului, iar examinatorul trebuie s" fie sigur c" individul va r"spunde "nu" la ntrebarea de control. 34 Vezi subcapitolul Al treilea test ce va fi prezentat ulterior. 35 n cazurile n care "furtul de la locul de munc"" nu este aplicabil (de exemplu individul nu a fost angajat niciodat", sau a fost angajat pentru o perioad" de timp foarte scurt", sau pentru alte scopuri), examinatorul poate s" pun" o a doua ntrebare de control: "Ai n#elat vreodat" pe cineva n vreo privin!" oarecare ?". n timpul preg"tirii unei ntreb"ri de "controlul n#el"ciunii" se recomand" s" i se descrie individului diversele maniere n care n#elarea poate s" aib" loc de obicei, ca de exemplu la jocurile de noroc, sau n cursul examenelor #colare, sau n timpul lucrului, sau n tranzac!ii de afaceri, sau n privin!a impozitelor pe venit etc. Pentru motive
33

Tehnica poligrafului

52

care vor fi discutate mai trziu, un "card test" (testul cartona#elor) d" rezultate nesatisf"c"toare pentru scopurile de control.

Tehnica poligrafului ntreb"rile neutre

53

Dup" elaborarea !i formularea ntreb"rilor de control, ca !i a ntreb"rilor relevante anterior exemplificate, individul (din cazul nostru ipotetic) este avizat c" celelalte ntreb"ri ale testului vor fi: "%i se spune Red" (nr. $); "Ai peste 2$ ani" (nr.2) sau se face referire la vreo alt" vrst" incontestabil - dar rezonabil !i nu ridicol - mai mic" dect a individului; "Te afli la Chicago / sau n oricare alt ora! / acum ?" (nr.4); "Ai mers vreodat" la !coal" ?" (nr.7); !i "Ai b"ut vreodat" lapte ?". (Ultima ntrebare va servi ca o ntrebare neutr" de rezerv", dac" vom avea nevoie mai trziu de o astfel de ntrebare). Apoi individul este prevenit c" aceste ntreb"ri (pe care examinatorul le nume!te "neutre") vor fi amestecate cu celelalte ntreb"ri deja men#ionate. Scopul principal al ntreb"rilor neutre este de a verifica reac#iile normale ale individului - "normalitatea" sa - n condi#ii de testare. Motive suplimentare pentru ntrebuin#area ntreb"rilor neutre sunt: $. pune cap"t tipului de reac#ie !ov"itor care poate s" apar" la ntreb"rile relevante, fie la cele de control (reac#iile !ov"itoare sunt datorate fie extinderii proceselor gndirii normale, fie preocup"rii r"spunsului dat anterior); 2. s" anuleze sau s" pun" cap"t unor reac#ii de !oc datorate unor zgomote care au loc n afara camerei de examinare !i care sunt auzite de individ n timpul testului; 3. s" furnizeze o sc"pare pentru un r"spuns de u!urare, dup" ntreb"ri relevante (dac" de exemplu individul a manifestat cre!tere mare a tensiunii arteriale, sau o suprimare a respira#iei, n urma ntreb"rii relevante, punerea unei ntreb"ri neutre dup" aceea poate s" determine sc"derea tensiunii arteriale !i de asemenea s" produc" n respira#ie un "oftat de u!urare". Aceste modific"ri accentueaz" r"spunsurile nesincere care survin la ntreb"rile relevante). 4. s" se fac" o distinc#ie ntre reac#iile la ntreb"rile relevante, ntrebuin#nd ntre ele o ntrebare neutr"; 5. de a accentua un r"spuns mincinos la o ntrebare relevant" prin imposibilitatea individului de a r"spunde, sau prin darea unui r"spuns ntrziat urm"toarei ntreb"ri neutre. (Aceast" imposibilitate de a r"spunde, sau de a r"spunde cu ntrziere, are loc de obicei la ntrebarea neutr" nr.4 cnd este pus" prima dat". Cauza acestei ntrzieri este starea de !oc a individului, care se gnde!te a!a de adnc la minciuna sa n privin#a ntreb"rii cu nr.3, nct nu poate r"spunde, sau r"spunde cu ntrziere la ntrebarea nr.4); 6. s" invite pe individul care face planuri pentru inducerea n eroare s" provoace reac#ii false sau frauduloase la ntreb"ri neutre, n scopul de induce n eroare pe

Tehnica poligrafului
comparare - dect reac#iile la ntreb"rile relevante.

54

examinator pentru a-l face s" cread" c" aceste reac#ii sunt mai mari - prin Fiecare dintre ntreb"rile neutre ($, 2, 4 !i 7) trebuie s" se refere la un fapt cunoscut, !i nu la o situa#ie bazat" numai pe o probabilitate pe care examinatorul o presupune c" este adev"rat". De exemplu este o certitudine c" ntr-un moment sau altul individul, din spe#a noastr" de tlh"rie-omor, era numit "Red", dar poate s" nu existe o certitudine c" numele s"u este ntr-adev"r Joe sau Blacke. O ntrebare n aceast" privin#" este deci mult mai bun" dect o ntrebare ca: " Ai avut ceva de mncare ast"zi ?", al c"rui r"spuns corect nu este cunoscut cu certitudine de examinator. Aceste recomand"ri sunt bazate pe experien#e care demonstreaz" c" unii indivizi ncearc" s" pun" la ncercare eficacitatea tehnicii min#ind deliberat la unele ntreb"ri neutre, ale c"ror r"spunsuri nu sunt cunoscute cu siguran#" de examinator ca fiind adev"rate. Dac" individul nu este aten#ionat cu privire la aceast" minciun" (ceea ce este justificat, deoarece ntreb"rile neutre nu sunt folosite dect pentru scopul limitat de a stabili starea de normalitate), examinatorul poate s" ntmpine unele dificult"#i, dup" terminarea testului, n ob#inerea de recunoa!teri din partea individului prin confruntarea sa cu faptul minciunii sale referitor la ns"!i crima n cauz". Aceast" experien#" poate de asemenea s" nt"reasc" individului credin#a c" poate s" scape de detectarea minciunii sale referitoare la ntreb"ri relevante puse n testele ulterioare, n cazul n care nu se atrage aten#ia asupra minciunii sale la ntrebarea neutr" de la primul test. Dup" ce s-au preg"tit ntreb"rile testului, acestea trebuie citite individului (nu neap"rat n ordinea n care au fost scrise). ntreb"rile relevante trebuie citite individului la nceput, apoi ntreb"rile de control, !i n cele din urm" ntreb"rile neutre. Individul va fi ntrebat dac" a n#eles bine ntreb"rile, iar examinatorul trebuie s" se conving" c" individul nu are nici o ndoial" asupra sensului nici uneia dintre ntreb"ri. Apoi, trebuie s" se comunice individului c" nu i se vor pune dect aceste ntreb"ri n cursul testului, !i nu altele. Scopul principal al inform"rii individului n prealabil asupra ntreb"rilor testului ce i se vor pune, este de a risipi orice team" c" i se vor pune !i ntreb"ri care se refer" la alte chestiuni f"r" leg"tur" cu cazul ce se cerceteaz", !i care pot s"-l nelini!teasc". n plus, prin comunicarea ntreb"rilor, examinatorul poate s" se conving" c" individul l n#elege. n#elegerea clar" din partea individului a ntreb"rilor n acest stadiu va minimaliza de asemenea riscul unui n#eles fals transmis de diverse inflexiuni sau

Tehnica poligrafului
testului nsu!i. n cazul nostru ipotetic, ntreb"rile testului vor fi a!adar urm"toarele:

55

pauze care pot s" survin" pe m"sur" ce ntreb"rile sunt puse de examinator n timpul

$. %i se spune "Red" ? [ n cazul n care interviul prealabil testului a relevat c" n general i se spune "Red".] 2. Ai peste 2$ de ani ? [ sau se face referire la vreo alt" vrst", n mod nendoielnic dar rezonabil !i nu ridicol - mai mic" dect cea a individului. ] 3. Smb"t" noaptea l-ai mpu!cat pe John Jones ? 4. E!ti n Chicago [sau vreun alt ora!] acum ? 5. L-ai omort pe John Jones ? 6. n afar" de ceea ce mi-ai spus, ai mai furat vreodat" altceva ? 7. Ai mers vreodat" la !coal" ? 8. I-ai furat ceasul lui John Jones smb"t" noaptea ? 9. tii cine l-a mpu!cat pe John Jones ? $0. Ai furat vreodat" ceva de la un loc de munc" ? Cazul ipotetic al lui Joe "Red" Black pe care l-am folosit este mai complicat dect cazurile obi!nuite ntlnite de un examinator. De obicei, chestiunile sunt mult mai simple !i nu implic" dect una sau dou" ntreb"ri fundamentale, precum: "L-ai mpu!cat pe John Jones ?" sau "tii cine l-a mpu!cat pe John Jones ?". Diversele exemple de cazuri reale care apar mai trziu n aceast" carte vor demonstra natura !i pozi#ia ntreb"rilor puse n tipul obi!nuit de cazuri. Folosirea noastr" n mod deliberat a cazului ipotetic mai complicat al lui John "Red" Black a fost de a da ocazia s" cuprindem toate procedeele majore ale unui test ntr-o singur" dat", mai degrab" dect a face aceasta din buc"#i. Dup# discu!ia pretest cu individul, acesta trebuie avizat c# dup# primul test va mai fi supus "i altora, dar c# fiecare test i va fi explicat n prealabil. Totu!i examinatorul trebuie s" precizeze clar c" la primul test nu i se vor pune alte ntreb"ri dect cele deja discutate de dnsul. De asemenea, trebuie s" i se spun" c" fiecare test nu va dura dect aproximativ 3 minute.

Tehnica poligrafului

56

Ajustarea final" a aparatului


Vom reaminti c" tuburile pneumografului, man!onul de tensiune !i electrozii pentru G.S.R. au fost deja fixa#i individului de!i nu au fost pu!i n func#iune. La acest stadiu al preg"tirii testului, individul trebuie informat c" pulsul !i tensiunea sngelui vor fi nregistrate cu man!onul pentru luat tensiunea !i respira#ia sa va fi nregistrat" cu ajutorul tuburilor pneumografe. Subiectul trebuie de asemenea informat c" electrozii de pe mna sa vor nregistra schimb"rile rezistentei pielii sale. Dac" va fi folosit poligraful Reid echipat cu man!on pentru luat tensiunea situat pe sp"tarul scaunului, examinatorul va trebui s" pozi#ioneze subiectul pe scaun n a!a fel nct picioarele s" cad" drept pe du!umea iar spatele s" fie rezemat de sp"tar. Man!onul pentru tensiune, pozi#ionat pe sp"tar !i conectat la unitatea de foale n instrument, este umflat la o presiune de aproximativ 50 mm. Mi!carea ciclic", dup" modelul simul"rii nregistr"rii respira#iei, va fi ob#inut" dac" senzorul scaunului este umflat corespunz"tor !i subiectul este pozi#ionat corect n scaun. n unele cazuri, datorit" lipsei de mi!care a subiectului, sau a obezit"#ii, este ob#inut" doar o linie dreapt" n nregistrarea mi!c"rii. Pentru a fi siguri n privin#a ajust"rii corecte a tuburilor, !i n special la femei, examinatorul va trebui s" ntreb"m: Aceste tuburi din jurul pieptului !i abdomenului, v" jeneaz" ?. Dac" subiectul manifest" o stare de discomfort, tuburile trebuie
36 reajustate . Chiar dac" individul nu se plnge c" este prea strns, dac" amplitudinea

traseului respira#iei pare s" fie prea mare, examinatorul trebuie s" sl"beasc" leg"turile tubului pneumografului. Experien#a a ar"tat c" unii indivizi evit" s" se plng" de strnsoarea pneumografului din cauza presupunerii c" aceasta este o condi#ie inevitabil", a!a nct, de-a lungul ntregului test, individul va recurge la o inspira#ie anormal de grea pentru a compensa strnsoarea tuburilor penumograf37.
n unele cazuri, n special cu subiec!ii obezi, examinatorul poate s" aib" dificult"!i n ob!inerea unei amplitudini adecvate a respira!iei, cazuri n care se recomand" s" se plaseze o rigl" obi#nuit", sau un alt obiect asem"n"tor sub tubul pneumografului ntr-o pozi!ie vertical". De obicei aceasta va servi la dublarea amplitudinii de#i s-ar putea ivi cazuri cnd totu#i nu se va ob!ine o amplitudine satisf"c"toare.
36 37 Este nevoie de o mare aten!ie n privin!a ajust"rii tubului pneumograf la femei, deoarece unele dintre ele sunt extrem de sensibile la presiunea tubului n timpul menstrua!iei. Din cauza repulsiei lor naturale de a se plnge unui examinator de acest factor, ele pot s" suporte acest discomfort de-a lungul ntregului test, f"r" s" men!ioneze nimic. Ocazional, un examinator poate s" ntlneasc" o astfel de situa!ie: o tn"r" femeie a fost foarte deranjat" n timpul unui test, cu deform"rile aferente ale traseului respirator, deoarece tubul pneumografului exercita o presiune asupra sutien-ului f"cnd ca bretelele s" intre n piele.

Tehnica poligrafului

57

Cu to#i subiec#ii, femei sau b"rba#i, este important ca tubul situat n partea de sus a pneumografului, care nregistreaz" mi!c"rile pieptului n timpul respira#iei, s" fie plasat ct mai sus posibil pe piept; !i cel de-al doilea tub al pneumografului care nregistreaz" respira#ia abdominal", s" fie plasat pu#in mai jos de suprafa#a frontal" a coastei !i deasupra !oldului38. Totu!i, ca o linie de conduit" general", examinatorul trebuie s" observe mi!c"rile respiratorii ale pieptului !i abdomenului n timpul discu#iei cu individul, iar atunci cnd va plasa tubul, s" aleag" pozi#ia care d" un maxim de amplitudine cu un minim de discomfort. (Vezi figurile 9 !i $0)
De cnd corsetele strnse ale femeilor nu mai sunt la mod", se pot face cu u#urin!" nregistr"ri ale respira!iei femeilor att din regiunea diafragmei ct #i din cea a pieptului. Ideea ini!ial" de a nregistra respira!ia femeilor la piept se baza pe faptul c" un corset strns ac!iona oarecum ca o prghie, #i n timp ce o femeie respir", rigiditatea corsetului va mpiedica orice mi#care lateral", iar singura mi#care ce putea fi ob!inut" n scopul de a fi nregistrat", ar fi fost n partea de sus a pieptului.
38 Trebuie s" i se cear" individului s" scoat" din buzunarele sale orice obiecte care ar mpiedica o nregistrare normal". Pneumograful nu trebuie plasat peste pandative sau coliere #i nici peste un cordon lat strns pe care individul poate s"-l poarte. De asemenea, mbr"c"mintea excesiv" trebuie scoas" pentru a se putea ob!ine o mai bun" amplitudine a respira!iei.

Tehnica poligrafului

58

Fig.9 Ajustarea final# "i pozi!ia subiectului. Examinatorul efectueaz# preg#tirile finale pentru administrarea testului. I se spune subiectului s# stea lini"tit, s# priveasc# nainte "i s#-"i !in# picioarele pe podea. Spatele subiectului trebuie s# fie lipit de sp#tar iar bra!ul drept pe care este aplicat man"onul pentru m#surat tensiunea este a"ezat confortabil pe mnerul scaunului cu degetele atrnnd u"or peste marginea mnerului. Bra!ul stng este a"ezat pe mnerul scaunului, iar degetele cu electrozii ata"a!i stau a"ezate pe mnerul scaunului. La sfr"it, examinatorul se asigur# de tensiunea "i pozi!ia tuburilor pneumografului.

Tehnica poligrafului

59

Fig.10. Dup# ce au fost ajustate tuburile pneumografului, subiectul va fi ntrebat despre efectele restrictive ale pneumografului asupra pieptului. Examinatorul va sl#bi leg#turile tuburilor. Dup" ce s-a ob#inut un model satisf"c"tor de nregistrare a respira#iei pe un grafic de aproximativ 6 inch - !i de obicei o amplitudine a respira#iei de la la $ inch este n"l#imea unei nregistr"ri corecte - galvanometrul trebuie echilibrat !i sensibilitatea
39 sa trebuie redus" a!a nct peni#a s" nu nregistreze dect modific"rile majore .

39 n ajustarea nregistr"rii GSR-ului, examinatorul va trebui s" consulte cartea tehnic" a instrumentului pe care-l folose#te. n general, controlul sensibilit"!ii trebuie s" fie la nivelul cel mai de jos cnd leg"turile electrozilor sunt plasate pe individ, sau atunci cnd scoase. Ulterior se vor face ajust"ri ale controlului sensibilit"!ii, astfel nct s" ob!inem abateri observabile de grafic atunci cnd au modific"ri ale poten!ialului dintre electrozi. Totu#i, sensibilitatea nu trebuie s" fie a#a de nalt" nct s" cauzeze abateri extreme ale acului. Un model satisf"c"tor este acela n care limitele abaterilor acului se afl" n treimea central" a colii grafului. Cnd a avut loc o ajustare important" pentru a ob!ine sensibilitatea cea mai satisf"c"toare, examinatorul trebuie s" ajusteze controlul de centrare. Menirea controlului de centrare este de a aduce poten!iometrul n echilibru cu nivelul general de rezisten!" a individului. Cele mai multe poligrafe ofer" la alegere centr"ri automate #i centr"ri manuale. Sistemul de centrare automat" corecteaz" descre#terile #i cre#terile sensibilit"!ii generale, aducnd astfel acul napoi n pozi!ie central" dup"

Tehnica poligrafului

60

Dac" examinatorul b"nuie!te c" individul are o infirmitate oarecare n bra#ul drept, pe care a fost plasat man!onul pentru nregistrat tensiunea, el se va interesa despre aceasta, iar dac" subiectul recunoa!te infirmitatea, man!onul trebuie mutat pe cel"lalt bra# (vezi fig. $$). n aceste caz, electrozii GSR trebuie muta#i pe mna dreapt".

Fig.11. n aceast# fotografie, examinatorul va umfla man"onul pentru nregistrat tensiunea arterial#, ntre timp, subiectul l va informa despre efectele restrictive. Examinatorul explic# necesitatea presiunii aerului n man"on care produce o m#rire a presiunii sngelui. Acum, man!onul pentru tensiunea arterial", trebuie umflat la o presiune de aproape 90 mm, a!a cum se arat" la sfigmomanometrul situat pe masa instrumentului, iar, dup" aceea, trebuie s" se fac" un control pentru a fi sigur c" acul de nregistrare este bine echilibrat40.
fiecare abatere semnificativ". Sistemul de centrare manual" dirijeaz" rezisten!a galvanic" actual" a individului, cu referire la echilibrul galvanic, ini!ial fiind preferabil sistemului centr"rii automate, deoarece sistemul centr"rii automate restrnge mi#carea natural" a acului. 40 Este foarte important de stabilit dac" acul ce indic" tensiune arterial" exercit" sau nu o frecare prea mare asupra hrtiei diagramei. Pentru a verifica aceast" situa!ie, vrful acului trebuie ridicat de pe hrtie #i apoi l"sat s" cad". Dac" sare, acul este bine echilibrat. Dac" acul de tensiune exercit" o frecare prea mare asupra hrtiei, r"spunsurile individului pot fi reduse mecanic, iar aceasta poate mpiedica o reflectare adev"rat" a ceea ce se ntmpl" n realitate.

Tehnica poligrafului

61

Dac" nivelul dicrotic al traseului pulsului (v"zut ca o deviere abrupt" cu b"taia orientat" n jos), apare la vrful sau lng" vrful b"t"ii pulsului, aceasta constituie o indica#ie c" man!onul de tensiune este prea slab pentru o nregistrare adecvat", trebuind umflat cu nc" 5 sau $0 mm. Pe de alt" parte, dac" nivelul dicrotic apare n partea de jos a b"t"ii pulsului, aceasta este o indica#ie c" presiunea man!onului trebuie sc"zut" cu circa 5mm. La unii indivizi nu se poate ob#ine nici o eviden#iere a crest"turii dicrotice indiferent de ridicarea sau coborrea tensiunii, iar n asemenea cazuri examinatorul trebuie s" stabileasc" cea mai mare amplitudine ce poate fi ob#inut" la traseul pulsului, la cea mai joas" presiune de nregistrare posibil", ce va men#ine o
4$ b"taie a pulsului constant" !i stabil", indiferent de nivelul dicrotic .

n cazul n care traseul pulsului la presiunea de 90 mm are o amplitudine foarte mare, de!i crest"tura dicrotic" este aproximativ la centru, se recomand" s" se reduc" presiunea man!onului att de mult nct crest"tura dicrotic" s" r"mn", totu!i, aproximativ n centrul traseului. Aceast" reducere efectiv" a tensiunii este mult mai preferabil" dect ntrebuin#area unei valve de reducere a amplitudinii, care reduce mult amplitudinea traseului, f"r" a efectua nici o modificare a tensiunii man!onului42. De!i am recomandat anterior ca examinatorul s" se intereseze, n special n cazul femeilor, n privin#a unui eventual discomfort provenind de la tuburile pneumografului, nici o astfel de ntrebare nu trebuie f"cut" cu privire la vreo posibil" jen" ce ar proveni de la man!onul de tensiune. n caz contrar, aceasta nu ar servi dect s" invite la plngeri referitoare la unele jene imaginare din partea unor subiec#i, sau s" suscite griji nefondate despre o posibil" v"t"mare cauzat" de presiunea man!onului, presiune care nu este dect normal". n plus, observarea de c"tre examinator a bra#ului individului va fi o garan#ie mpotriva vreunei jene exagerate produs" de man!on43.
Nivelul dicrotic rezult" din urm"toarele fenomene: atunci cnd inima se contract" (sistol"), iar sngele este mpins n aort", acul de nregistrare face o mi#care abrupt" n sus. Apoi, cnd inima se dilat" (diastol"), iar for!a fluxului sanguin a luat sfr#it, acul de nregistrare se deplaseaz" n jos. n cursul scurtei perioade de relaxare a inimii, sngele ncepe s" curg" napoi n inim", dar este mpiedicat de valvele semilunare aortice. Sngele care curge napoi, for!eaz" valvele #i ncepe s" curg" din nou nainte. Aceast" mi#care temporar" nainte a sngelui este reflectat" de diagram" ca o linie orizontal" foarte scurt", care este nivelul dicrotic.
41 42 Butonul de reducere sau valva de reducere este aceea care reduce scurgerea aerului din man#onul pentru tensiunea arterial" spre instrument, #i prin aceasta determinnd reducerea amplitudinii pulsului, dar modelul (dicrotic etc.) r"mne acela#i. n opinia noastr", asemenea element este indezirabil #i necesar. 43 S-a observat c" indivizii albi se plng mai mult de jena produs" de man#onul pentru nregistrare tensiunii arteriale dect cei de culoare. Aceasta, probabil, se datoreaz" faptului c" albii #i v"d bra!ul nro#indu-se, iar ei asociaz" aceast" nro#ire cu durerea #i de aceea se plng de v"t"mare cnd n realitate ea nu exist". Astfel de situa!ii pot fi mpiedicate dac" !inem mneca c"m"#ii l"sat" n jos.

Tehnica poligrafului

62

Dup" terminarea ajust"rilor ar"tate mai sus, examinatorul va lua cu aten#ie bra#ul subiectului pe care se afl" man!onul pentru tensiune arterial", l va ntinde, l va scutura delicat pentru a fi sigur c" se afl" ntr-o pozi#ie relaxat", !i va sugera subiectului s" se relaxeze (vezi fig. $2). Apoi, bra#ul s"u va fi plasat din nou pe mas" sau pe bra#ul fotoliului ntr-o pozi#ie relaxat". n timp ce efectueaz" acestea, examinatorul trebuie s" observe joja de presiune care n mod normal scade cu 5 - $5 mm, indicnd prin aceasta c" man!onul a fost convenabil ajustat pe bra#. Dac" amplitudinea b"t"ii pulsului este ntre !i $ inch, cu crest"tura dicrotic" r"mnnd aproximativ n centrul al b"t"ii pulsului, nu mai este nevoie de nici o ajustare a presiunii man!onului. Dac" crest"tura dicrotic" nu este centrat", uneori poate fi nevoie de o m"rire sau o sc"dere a presiunii man!onului.( n ambele cazuri, este bine s" not"m pe schem" tensiunea man!onului la care testul trebuie efectuat.) n cazul n care nu survine nici o sc"dere n joja de presiune dup" ajustarea la bra# mai sus descris", aceasta poate fi datorat" unei contract"ri sau ncord"ri a mu!chilor piciorului. O instruc#iune cu privire la relaxarea mu!chilor picioarelor va produce, de obicei, modificarea de presiune dorit". n cursul deplas"rii bra#ului individului ntr-o pozi#ie de repaus, joja de presiune, uneori, se va ridica pn" la $0 mm. Ori de cte ori are loc aceasta, examinatorul ar trebui s" fie n stare s" recunoasc" c" aceast" ridicare este rezultatul contract"rii mu!chilor din bra#ul individului. Dac" bra#ul r"mne contractat, nu se va putea ob#ine nici o nregistrare satisf"c"toare. De aceea examinatorul trebuie din nou s" ntind" bra#ul individului, s"-l scuture u!or, !i s" realizeze nc" odat" instructajul pentru realizarea relax"rii. De obicei, aceast" a doua ncercare va fi de ajuns. n caz contrar, man!onul trebuie dezumflat !i ntreaga procedur" trebuie repetat".

Tehnica poligrafului

63

Fig.12. Faza final# de preg#tire a testului. Dup# umflarea man"onului pentru tensiunea arterial#, bra!ul subiectului este scuturat u"or pentru a ob!ine o relaxare deplin# de-a lungul duratei testului. Contractarea !i tensiunea la care ne-am referit poate s" fie rezultatul temerii continue a unei persoane sincere, care se teme de o v"t"mare fizic" sau de vreun alt factor. Dar, n cazurile n care aceast" situa#ie persist" n ciuda procedeului descris mai sus al ajust"rii bra#ului, examinatorul trebuie s" o considere ca o manifestare a minciunii probabile din partea persoanei care nu se poate relaxa, sau care se teme s" se relaxeze de fric" c" aparatul va nregistra implica#iile r"spunsurilor mincinoase la

Tehnica poligrafului

64

ntreb"ri. Spre deosebire, un individ care spune adev"rul, va coopera !i va urma instruc#iunile examinatorului a!a nct n cele din urm", se va ob#ine o nregistrare satisf"c"toare. Ori de cte ori joja de presiune sau diafragma aparatului indic" o descre!tere persistent", treptat" a presiunii, examinatorul va controla sistemul de tensiune arterial" pentru a stabili dac" este o scurgere mecanic". Binen#eles c" orice testare a individului trebuie amnat" pn" se corecteaz" scurgerea44. Scopul procedeului de mai sus, referitor la ridicarea !i ndreptarea bra#ului care poart" man!onul este de a verifica c" nu exist" nici o tensiune muscular". n caz contrar, tensiunea arterial" ar fi mai ridicat" n mod artificial dect ar trebui s" fie n mod normal cu riscuri consecutive de a masca r"spunsurile mincinoase. Cu alte cuvinte, nivelul ridicat creat artificial la nceputul testului poate s" mpiedice apari#ia de nregistrare a cre!terilor specifice ale tensiunii, care n caz contrar ar putea s" apar", atunci cnd individul minte la anumite ntreb"ri ale testului. Deoarece procedurile de mai sus pentru o ajustare adecvat" a man!onului pot dura ntre 30 - 60, iar acesta poate creea un oarecare discomfort fizic, examinatorul trebuie s" dezumfle man!onul pentru cteva minute, iar apoi s"-l umfle din nou la presiunea dorit" !i din nou s" relaxeze bra#ul nainte de nceperea testului propriu-zis. Aceast" eliberare temporar" a presiunii va permite sngelui s" circule liber n bra# !i s" risipeasc" orice discomfort ce ar fi rezultat din presiunea man!onului. Apoi, testarea poate s" continue f"r" a fi afectat de factorul extern al unui discomfort fizic continuu a
45 bra#ului .

n scopul de a verifica aparatul pentru nregistrat tensiunea, atunci cnd b"nuim o scurgere, examinatorul va nf"#ura de bra! n jurul unui obiect inflexibil ca de exemplu piciorul unei mese, iar apoi va presuriza sistemul pn" la o presiune de aproximativ 100 mm. Apoi man#onul va fi masat pentru a ndep"rta orice bul" de aer care ar putea exista n nvelitoare, ceea ce va cauza o sc"dere a tensiunii. Atunci man#onul trebuie presurizat la 100 mm. Cu acul centrat nu ar trebui s" fie nici o pierdere de presiune n sistem. Pentru a verifica pierderile de presiune trebuie nchis" valva de ie#ire a aerului, iar acul trebuie centrat. O extremitate a ansamblului tubului pneumograf trebuie !inut" ntr-o pozi!ie fix", iar extremitatea liber" trebuie u#or nchis" n scopul de a determina o mi#care n sus #i n jos acului. Dac" sistemul este etan#, #i exist" o scurgere de aer n sistem, acul va cobor treptat spre peni!a oprit" de jos. 45 Din cele de mai sus reiese clar c" poligraful nu nregistreaz" dect schimb"rile relative ale tensiunii, mai degrab" dect tensiunea absolut" care binen!eles nu este necesar" pentru scopurile examin"rii.

44

Tehnica poligrafului Testele Primul test

65

Dup" completarea ajust"rilor ntregului aparat, examinatorul trebuie s"-i spun" din nou individului: "Dac" ai spus adev"rul detectorul va ar"ta aceasta; dac" vei min#i !i acest lucru va fi ar"tat". Individul va trebui apoi instruit astfel: "Stai drept #ine ambele picioare rezemate complet pe podea, uit"-te direct nainte, stai lini!tit !i r"spunde la toate ntreb"rile numai prin da sau nu". Imediat dup" aceasta !i f"r" efectuarea unei norme de ntrebare prealabil" i se adreseaz" prima ntrebare.(n cazul nostru ipotetic Joe Red Blake) (%i se spune Red?)46. Dup" aproximativ $0 secunde trebuie pus" cea de-a doua ntrebare neutr" (de exemplu "Ai mai mult de 2$ ani?"). Apoi dup" alte $5 secunde se pune prima ntrebare relevant" (de exemplu: Smb"t" noaptea l-ai mpu!cat pe John Jones?")47. De aici nainte, intervalul de timp dintre diversele ntreb"ri r"mase trebuie s" fie ntre $5 !i 20 secunde. Totu!i, dac" individul tu!e!te sau ofteaz" n cursul intervalului dintre ntreb"ri sau aproape la o ntrebare crucial", dup" aceasta trebuie folosit" o ntrebare neutr", iar dac" va fi necesar chiar peste rnd. Acest procedeu nu ajut" la stabilizarea r"spunsurilor individului a!a nct, aceea!i ntrebare crucial" poate fi pus" din nou nainte de a merge mai departe cu ntreb"rile preg"tite din timp. Motivul intervalului de timp mai scurt ntre ntreb"rile $ !i 2 !i ntre 2 !i 3 este faptul c" prima ntrebare nu este destinat" dect s" condi#ioneze individul pentru test, iar cea de-a doua pentru a stabili un model pentru r"spunsurile adev"rate pentru partea ini#ial" a nregistr"rii. In plus, o perioad" mai scurt" va minimaliza jena pe care poate s" o resimt" un individ din cauza presiunii man!onului de tensiune.
Prin eliminarea normei conven!ionale a ntreb"rii prealabile, examinatorul va minimaliza jena obi#nuit" produs" de man#on #i n acela#i timp se va asigura n mod rezonabil ca r"spunsul la ultima ntrebare a testului nu va fi afectat de oboseala produs" individului de presiunea man#onului. Dac" din orice cauz" va fi o ntrziere n punerea primelor ntreb"ri ale testului, de exemplu, dac" individul se intereseaz" dac" mai poate face unele declara!ii suplimentare sau dac" poate face unele mi#c"ri corporale, man#onul de tensiune va fi dezumflat pn" cnd totul este din nou gata. Cu alte cuvinte, timpul n cursul c"ruia tensiunea man#onului se exercit" trebuie s" fie ct mai scurt posibil, pentru perioada ntreb"rilor testului #i nu pentru mai mult timp. 47 Trebuie bine n!eles faptul c" examinatorul trebuie s" spun" ntreb"rile testului cu un ton sau voce egal", bine modulat", f"r" nici o inflexiune special" pe nici ntrebare sau pe nici o expresie la nici una din ntreb"ri. Accentu"rile vocii pot s" determine individul s" dea r"spunsuri false la ntreb"ri.
46

Tehnica poligrafului

66

Dup" adresarea fiec"rei ntreb"ri, trebuie pus un num"r pe diagrama de nregistrare care s" corespund" cu num"rul ntreb"rii. De asemenea, la punctul de pe diagram" la care individul d" r"spunsul, examinatorul trebuie sa pun" un (+) sau (-) sau alt simbol, pentru a indica r"spunsurile da respectiv nu. Cu alte cuvinte, cnd se d" r"spunsul, simbolul pentru da sau nu trebuie plasat exact la punctul de pe traseu unde a avut loc r"spunsul. Dac" exist" o ntrziere a r"spunsului, simbolul trebuie plasat la punctul precis la care se d" r"spunsul. Ori de cte ori individul tu!e!te sau mi!c" sau efectueaz" o activitate care denatureaz" nregistrarea, se va face pe diagram" o notare adecvat" la punctul unde a avut loc aceasta pentru a indica faptul. n plus, va fi nevoie s" se centreze acele de nregistrare deoarece tusa sau mi!c"rile individului fac ca acele s"-!i schimbe linia de baz", n a!a m"sur" nct mi!carea acelor este restrns". n acele cazuri n care tensiunea cre!te treptat iar acul de nregistrare se plimb" de la partea de sus la partea de jos a diagramei, se sugereaz" ca examinatorul s" centreze imediat acul de tensiune pentru a putea permite ca tensiunea arterial" s" fie nregistrat" chiar dac" aceasta a crescut la un nivel mai nalt. Binen#eles c" trebuie f"cut" o adnotare adecvat" pentru a indica ajustarea n jos. Trebuie bine n#eles c" dac" se utilizeaz" o unitate dubl" de respira#ie, trebuie f"cut" o corectare imediat" dac" cele dou" ace ce nregistreaz" respira#ia se suprapun sau se blocheaz", sau dac" se ating unul de altul determinnd prin aceasta nregistr"ri eronate. (Binen#eles c" aceea!i ajustare este necesar" ori de cte ori acele se suprapun sau se lovesc). Dup" ce a fost adresat" !i ultima ntrebare, !i dup" un interval de timp de $5 secunde, pentru a elimina posibilitatea unui alt r"spuns la care ar putea s" se gndeasc" subiectul dup" terminarea ntreb"rilor, i se va spune: Acestea sunt toate ntreb"rile care am vrut s" #i le adresez, dar stai nemi!cat !i r"mi lini!tit pentru cteva secunde. Apoi, timp de $0 secunde, se va continua nregistrarea att a respira#iei ct !i a tensiunii arteriale, dup" care se va dezumfla man!onul, dar nregistrarea va continua nc" $0 secunde. Nu este ceva neobi!nuit ca nregistrarea tensiunii arteriale a subiectului s" scad" c#iva milimetri dup" ce i se comunic" la sfr!itul testului c" nu i se vor mai pune ntreb"ri, !i s" stea lini!tit cteva secunde pn" cnd examinatorul va scoate din func#iune poligraful. n acest moment, dac" are loc o sc"dere abrupt" a tensiunii arteriale, aceasta constituie o indica#ie clar" c" individul s-a aflat sub tensiune n timpul

Tehnica poligrafului
lungul examin"rii. (Vezi fig. 262)

67

testului, iar acest factor poate s" explice lipsa vreunui r"spuns al tensiunii arteriale de-a Ridicarea anormal" a nivelului tensiunii arteriale poate fi datorat" unuia dintre factorii urm"tori: $. O cre!tere treptat", natural", a tensiunii musculare, sau ncordarea musculaturii corporale la nceputul testului va determina o cre!tere a amplitudinii tensiunii arteriale nc" de la nceput, !i va continua s" creasc" pn" la terminarea testului, sau pn" cnd i se va comunica subiectului c" nu i se vor mai pune ntreb"ri. De obicei, acest tip de cre!tere a tensiunii arteriale nu este datorat minciunii, chiar dac" primele experien#e la poligraf p"reau s" indice contrariul. Trebuie notat faptul c", acolo unde exist" cazuri de subiec#i mincino!i, totu!i, tensiunea arterial" poate s" creasc" treptat de-a lungul testului !i din cauza cre!terii treptate a tensiunii musculare naturale, sau ncord"rii musculaturii corporale. 2. ntreaga tensiune re#inut" de la nceputul testului prin ncordarea imediat" a mu!chilor bra#elor sau picioarelor !i continuarea cre!terii acestei presiuni a tensiunii musculare pn" la sfr!itul testului sau pn" cnd examinatorul va anun#a c" nu-i va adresa ntreb"ri, este de obicei o tensiune fals provocat" de individ cu inten#ia de a denatura rezultatele testului, de a nvinge ma!ina. Este foarte important n testarea unor astfel de indivizi s" li s" spun" s" stea lini!ti#i nc" cteva secunde pn" cnd aparatul va fi deconectat. Dac" atunci are loc o sc"dere brusc" a tensiunii, examinatorul poate fi convins c" aceast" presiune a fost fals provocat". 3. Hipertensiunea cronic" poate fi cauza citirii unei presiuni arteriale anormal de ridicate, dar ntr-un asemenea caz, la sfr!itul testului, sau cnd se dau obi!nuitele instruc#iuni, sc"derea presiunii va fi minim" sau nu se va indica nici o varia#ie. Uneori, cnd examinatorul comunic" individului c" nu i se vor mai pune ntreb"ri !i cere s" r"mn" lini!tit cteva momente, individul poate s" arate o schimbare complet" a modului de respira#ie fie prin reducerea amplitudinii fie prin cre!terea sau descre!terea ciclurilor spre o vitez" mai normal". Aceast" schimbare poate s" indice clar c" individul !i controla respira#ia n timpul testului !i c" probabil f"cea aceasta pentru a nu se realiza o detectare corect". Se pot observa indica#ii suplimentare chiar dup" ce examinatorul depresurizeaz" man!onul !i cere individului s" mai stea lini!tit cteva momente. Mai mult, dac" nregistrarea individului nu a indicat nici o modificare a respira#iei din momentul primei interven#ii pn" la sfr!itul testului, aceasta poate s" aib" loc dup" depresurizarea man!onului !i dup" al doilea instructaj.

Tehnica poligrafului

68

Dac" individul !i permite mi!c"ri corporale importante ca, privirea n jur, oftatul, cnd se pun primele ntreb"ri, testul trebuie oprit imediat !i i se va atrage aten#ia individului c" trebuie s" coopereze complet, s" stea nemi!cat !i s" priveasc" drept nainte. Totu!i nu trebuie dat un astfel de avertisment dac" individul se mi!c" numai la unele ntreb"ri, spre exemplu cnd se pun ntreb"rile neutre, sau numai cnd se pun cele relevante. Ori de cte ori examinatorul crede c" individul ncearc" voit s" denatureze rezultatele test"rii prin mi!c"ri subtile sau prin controlarea respira#iei, acesta nu va fi avertizat s" se ab#in" de la acele mi!c"ri, dect dup" testul da, dar nainte de testul ntreb"rilor combinate (ambele teste vor fi ulterior descrise, deoarece aceste ac#iuni inten#ionate sunt n sine indica#ii clare de minciun". Ra#iunea acestui procedeu de ntrziere este faptul c" dac" se d" un avertisment prematur individului, s" renun#e la o astfel de activitate inten#ionat", el poate s" adopte o atitudine fatalist", caz n care devine mai pu#in sensibil la ntreb"rile adresate. Consecin#a ar putea fi ca examinatorul s" nu ob#in" dect un r"spuns neconcludent. Cnd mprejur"rile indic" un avertisment naintea testului ntreb"rilor combinate, trebuie s" se spun" individului c" nu este necesar s" fac" nimic pentru a ajuta aparatul !i c" trebuie s"-!i dea ntreaga cooperare n cursul testului. Dar examinatorul nu trebuie s" dezv"luie nici o metod" sau nici un mijloc prin care un individ poate s" denatureze rezultatele. Ori de cte ori un individ d" un r"spuns cu ntrziere ntreb"rilor testului, aceasta este de obicei o indica#ie c" el nu spune adev"rul !i c" se angajeaz" ntr-un fel de gimnastic" mintal" nainte de a r"spunde. Aceasta se poate corecta prin ntreruperea testului dup" r"spunsul la ntrebarea de control num"rul 6, moment n care examinatorul comunic" individului c" trebuie s" r"spund" imediat. Trebuie s" se reaminteasc" individului c" el nu !i-a ntrziat r"spunsurile n timpul discu#iei pretest !i ntruct ntreb"rile au fost trecute n revist" cu el, nu exist" nici un motiv pentru a ntrzia cu r"spunsul n timpul testului. Dac" un individ !i nchide ochii n cursul unui test, examinatorul trebuie s" opreasc" testul dup" ce s-a r"spuns ntreb"rii nr. 6 !i s" pun" n vedere individului s"!i #in" ochii deschi!i. Cnd un individ nchide ochii n cursul testului el o face de obicei pentru a evita detec#ia fie prin transferarea gndurilor, fie prin ncercarea de a nu se gndi la nimic ce are leg"tur" cu motivul examin"rii. Exist" cazuri cnd un individ nchide ochii pentru a spune rug"ciuni, putnd deforma astfel nregistr"rile poligrafului. Binen#eles c" o parte din ace!ti indivizi pot fi sinceri !i c" !i permit s" spun" rug"ciuni numai pentru a fi siguri de un rezultat care s" le ateste sinceritatea. n orice mprejurare

Tehnica poligrafului
urmare trebuie comb"tut".

69

!i oricare ar fi ra#iunea, acest comportament poate afecta o nregistrare normal" !i prin Dac" individul r"spunde ntreb"rilor testului cu o voce tare !i care pare sup"rat, examinatorul trebuie s" opreasc" testarea dup" ntrebarea num"rul 3, s" se a!eze n fa#a individului !i s" declare: Atunci cnd pun aceste ntreb"ri, nu te acuz; nu sunt interesat dect n a ob#ine reac#iile dumneavoastr" normale atunci cnd r"spunde#i la ntreb"rile testului. R"spunsurile dumneavoastr" cu voce ridicat" vor influen#a testul n mod nejustificat ducnd la nregistr"ri anormale ale aparatului; deci r"spunde pe un ton normal al vocii, fii corect cu tine nsu#i pentru c" dac" spui adev"rul testul va ar"ta aceasta !i eu voi raporta n acest sens. Individul care r"spunde la nceputul inspira#iei, adic" trage aer adnc n piept, d" r"spunsul !i apoi expir", va determina apari#ia unor distorsiuni n nregistr"rile respira#iei !i, n cazul n care nu va fi aten#ionat se vor ob#ine nregistr"ri eronate. De obicei aceste eforturi sunt evazive !i sunt f"cute de indivizi mincino!i. De aceea este bine s" permitem individului s" r"spund" n momentul inspira#iei la primele !ase ntreb"ri, apoi dac" el persist" n a r"spunde la nceputul ciclului respiratoriu de-a lungul acestor ntreb"ri, el ar trebui s" fie avertizat s" r"spund" a!a cum a f"cut-o n convorbirea anterioar" testului cnd a dat r"spunsuri normale la ntreb"rile care i s-au pus48. Dac" individul persist" s" r"spund" n timpul inspira#iei examinatorul are o dovad" n plus c" acesta ncearc" s" evite detectarea. Pentru a determina acest lucru, trebuie s" i se administreze testul r"spunsului t"cut. Dac" individul continu" s" inspire profund n momentul cnd r"spunde, aceasta este o indica#ie cert" c" o face n scopul elud"rii. Totu!i, chiar dac" individul nu mai face astfel de ncerc"ri n timpul testului r"spunsului t"cut, el nu trebuie considerat absolvit de eforturile anterioare de a nvinge ma!ina, deoarece el se poate considera ncol#it !i deci s" abandoneze astfel de tactici evazive. Totu!i, n aceast" din urm" situa#ie, individul va manifesta, probabil, adev"rate r"spunsuri mincinoase n timpul testului r"spunsului t"cut

Motivul care determin" ntreruperea testului dup" ntrebarea num"rul 6 n cazul n care individul r"spunde fie mai trziu fie nchiznd ochii fie la nceputul ciclului respirator , este de a vedea dac" individul face unul din aceste lucruri atunci cnd sunt adresate ntreb"rile neutre sau numai atunci cnd sunt puse ntreb"rile relevante sau cele de control sau dac" face aceasta pentru toate tipurile de ntreb"ri. Dac" individul #i permite asemenea practici la ntreb"rile neutre sau la ntreb"rile relevante, el ar putea face aceasta pentru a bate ma#ina #i prin urmare el minte n privin!a chestiunii n curs de cercetare. Acest lucru poate s" fie adev"rat dac" r"spunde astfel la oricare din ntreb"ri.
48

Tehnica poligrafului Testul cartona#elor

70

Imediat dup" terminarea primului test cu man!onul de tensiune arterial" nc" nedezumflat, examinatorul spune individului: Aici este o alt" parte a testului, dup" care examinatorul arat" individului !apte cartoane purtnd diverse numere, a!ezate cu fa#a n jos, spunndu-i s" ia una, s" se uite la ea !i s" o pun" la loc n pachetul cu cartona!e f"r" a o ar"ta examinatorului, sau f"r" a o identifica n altfel de num"r. Examinatorul trebuie s" observe individul pentru a putea fi sigur c" el s-a uitat ntradev"r la num"r. Dup" ce s-a f"cut alegerea, examinatorul amestec" c"r#ile !i spune individului s" r"spund" cu nu la fiecare ntrebare referitoare le cartona!e, chiar atunci cnd este ntrebat de pe cartona!ul ales. Cu alte cuvinte, r"spunsul individului la una din ntreb"ri va fi o minciun". n scopul de a face testul cu cartona!e pe deplin eficace, este foarte important ca examinatorul s" fie sigur c" individul pricepe sensul testului !i c" realizeaz" c" trebuie s" r"spund" cu nu la toate c"r#ile, inclusiv cea aleas". Examinatorul va spune individului c" testul cu cartona!e este tot att de important ca !i celelalte !i c" dac" poligraful poate s" aleag" cartea tras", atunci examinatorul va !ti c" instrumentul func#ioneaz" bine. n timpul testului cu cartona!e, examinatorul scoate fiecare carte !i pentru fiecare pune ntrebarea: Ai tras num"rul . 49.
49 n acest scop sunt recomandate cartona#e care au dimensiuni de aproximativ 6/9 cm, avnd nscrise pe ele numere ca 15, 8, 5, 3, 4, 14, 12, evitnd numerele norocoase ale juc"torilor de c"r!i ca 7 #i 11 #i num"rul ghinionist 13. De asemenea, examinatorul trebuie s" evite numerele 6 #i 9 pentru a nu fi confundate. C"r!ile sunt astfel aranjate #i prezentate individului a#a nct examinatorul va #ti imediat care carte a fost tras" de individ. Motivele sunt urm"toarele: (1) nregistrarea testului cu cartona#e nu poate s" dezv"luie minciuna; (2) scopul principal al testului este efectul de stimulare care rezult" din al treilea test, deoarece subiectul crede c", cartona#ul minciun" al testului a fost detectat, #i normal, doar dac", cartona#ul ales nu a fost identificat corect din punctul de vedere al testului cu cartona#e, efectul de stimulare al testului este pierdut complet; (3) cartona#ul ales trebuie s" fie precis cunoscut n cazurile n care unii indivizi ncearc" s" scape de detectare fie prin devierea diagramei n respira!ie, fie prin mi#c"ri musculare sau alte tactici. Amplific"rile acestor motive va fi ulterior explicat". Este foarte important ca examinatorul s" fie sigur c" individul se uit" ntr-adev"r la cartea extras". Se #tie c" unii indivizi au evitat s" se uite la cartea extras" c"utnd prin aceasta s" evite orice reac!ie de minciun" n cursul testului. Experimentele indic" faptul c", chiar dac" individul #i d" seama c" examinatorul cunoa#te cartea pe care a extras-o se va nregistra pe poligraf un r"spuns suficient sau chiar o fals" reac!ie .

Tehnica poligrafului
intervale de circa $5 secunde ntre fiecare ntrebare.

71

Testul cu cartona!e se va desf"!ura cam n acela!i mod ca un test obi!nuit, cu Dup" ce individul a r"spuns la ntrebarea referitoare la num"rul ales, ntrebare ce trebuie s" fie a treia sau a patra, trebuie s" nu se mai pun" dect o singur" ntrebare referitor la un num"r neales, dup" care examinatorul trebuie s" repete ntrebarea referitoare la num"rul ales. Aceasta va avea drept scop de a mai verifica odat" posibila inten#ie a vreunei devieri care poate s" fi ap"rut anterior n grafic cnd a fost pus" ntrebarea referitoare la num"rul ales. Dac" nu a ap"rut n diagram" nici o deviere a traseelor, atunci cnd num"rul ales a fost detectat a doua oar", testul cu cartona!e trebuie considerat ncheiat !i trebuie s" i se spun" individului care este cartea pe care a ales-o. Totu!i, pe de alt" parte, dac" individul !i permite eforturi pentru a devia traseele, atunci cnd i s-a prezentat cartea aleas" prima sau a doua oar", examinatorul trebuie s" mai pun" o ntrebare referitoare la o carte neextras" !i apoi s" repete pentru a treia oar" ntrebarea critic". n cazurile n care un individ deformeaz" nregistrarea cnd i se pune o ntrebare referitoare la o alt" carte dect cea extras", atunci ntrebarea referitoare la aceea!i carte trebuie repetat" n maniera descris" mai sus. n aceast" privin#", dac" individul a deviat cu inten#ie r"spunsurile la testul cu cartona!e, nu se recomand" s" fie confruntat cu eforturile sale eviden#iate pe diagram" dect dup" ce examinarea s-a terminat !i el este interogat n scopul de a ob#ine m"rturisire. Acela!i procedeu trebuie s" fie adoptat cnd un individ ncearc" voit s" denatureze r"spunsurile sale n cursul testului da, test ce va fi descris n paginile urm"toare. De fiecare dat" cnd un individ spune da cnd i se prezint" cartea extras", acest lucru indic" faptul c" instructajul testului nu a fost clar sau c" individul a r"spuns inten#ionat da, cu inten#ia de-l mpiedica pe examinator s"-!i ating" scopul pe care individul l atribuie acestuia. n aceast" situa#ie, va fi aten#ionat c" va avea loc un al doilea test cu cartona!e !i i se va spune s" aleag" o carte din acela!i set. Atunci i se va spune foarte clar c" n acest din urm" al doilea test trebuie s" r"spund" cu nu la fiecare ntrebare. (I se va spune c" dac" extrage aceea!i carte ca prima dat", va trebui s" extrag" o alt" carte). La terminarea testului cu cartona!e, examinatorul va dezumfla man!onul pentru tensiune, va deconecta motorul poligrafului !i va comunica individului cartea aleas". Apoi, dup" ce individul confirm" aceasta, examinatorul va spune: Acum !tim c" detectorul de minciuni este bine reglat pentru dumneata. Avem o imagine clar" a ceea ce se petrece cnd spui adev"rul. Apoi, examinatorul, #innd foaia cu ntreb"rile n

Tehnica poligrafului

72

mn", va atrage aten#ia asupra lor !i va spune: Am s" p"r"sesc camera pentru cteva minute timp n care bra#ul dumneavoastr" se va odihni, iar dumneata s" te gnde!ti la ntreb"rile pe care #i le-am pus n primul test; dac" la unele ntreb"ri nu ai spus adev"rul sau dac" vrei s" dai explica#ii n leg"tur" cu vreuna, s"-mi spui aceasta cnd m" ntorc, nainte de a-#i spune acelea!i ntreb"ri la testul viitor50. A!a cum se va explica mai trziu, principala valoare a testului cu cartona!e este: ($) de a stimula indivizii n a da r"spunsuri responsabile la ntreb"rile urm"toare, datorit" faptului c" eficacitatea !i acurate#ea tehnicii poligrafului a fost demonstrat", ca !i cea a testului cu cartona!e; (2) s" asigure indivizii sinceri de seriozitatea testului !i s" stimuleze concentrarea asupra r"spunsurilor ce vor fi date ntreb"rilor de control din testul urm"tor; (3) s" ofere unui individ mincinos ocazia de a ncerca s" deformeze diagramele poligrafului !i prin aceasta s"-!i dea n vileag minciuna n ceea ce prive!te
5$ problema n curs de cercetare .

50 Chiar dac" individul ncepe s" spun" ceva nainte ca examinatorul s" p"r"seasc" nc"perea, i se va cere s" tac" pn" la ntoarcerea examinatorului. Amnnd, astfel, orice fel de comentarii, individul va avea mai mult timp s" cnt"reasc" instruc!iunile examinatorului, #i dup" toate probabilit"!ile va spune dup" aceea mult mai mult. n plus, un individ care minte #i va face mult mai multe griji cu privire la orice minciun" pe care de gnd s" o spun" la testul urm"tor. Precau!ie: Procedeul de stimulare pe care l-am descris mai sus, cu privire la orice ntrebare la care nu a spus adev"rul, nu va trebui totu#i folosit n nici un caz n care individul a manifestat o nervozitate considerabil" sau team". Ai vorbi astfel, nu va face dect s" m"reasc" tensiunea care exist" deja #i s" fac" mult mai dificil" diagnosticarea minciunii n testele urm"toare. n asemenea cazuri, faptul c" examinatorul va p"r"si camera sau va continua testarea, va fi determinat pe baza nevoii aparente de repaus a individului. 51 Discu!iile pretest au indicat importan!a testului cu cartona#e. Unii indivizi au afirmat c" testul cu cartona#e era cel mai impresionant din tot grupul, iar al!ii au declarat c" atunci cnd testul a indicat corect cartea aleas" ei #i-au reevaluat pozi!ia #i au fost mult mai ngrijora!i de viitorul test. Este clar c" dup" testul cu cartona#e att indivizii sinceri, ct #i cei mincino#i au dat r"spunsuri mai clare.

Tehnica poligrafului Al treilea test

73

Dup" ce examinatorul se ntoarce n camera de examinare dup" o absen#" de cteva minute el trebuie s" se a!eze n fa#a individului !i cu foaia cu ntreb"ri n mn", privind-o va ntreba: Exist" vre-o ntrebare la care nu ai spus adev"rul ? dac" individul spune c" nu a spus adev"rul cu privire la ntrebarea de control !i continu" s" fac" unele recunoa!teri n aceast" privin#", examinatorul va preciza: Foarte bine, la viitorul test te voi ntreba: <<Pe lng" ce mi-ai spus ai mai furat ceva ?>>. (Aceasta n cazul n care cauza cercetat" este o tlh"rie, sau furt). Dac" individul spune c" este nesigur cu privire la r"spunsul s"u la ntrebarea de control (nr. 6), examinatorul va clarifica atunci chestiunea, putnd ap"rea ca necesar reformularea ntreb"rii. La acest stadiu, ori de cte ori un individ recunoa!te c" are unele b"nuieli n privin#a persoanei care a s"vr!it fapta !i declar" c" aceasta la preocupat cnd a fost ntrebat: tii cine l-a mpu!cat pe John, examinatorul trebuie s"-i spun": Atunci, la viitorul test te voi ntreba: <<tii cu siguran#" cine l-a mpu!cat pe John ?>>. Experien#a a ar"tat c" un individ care face unele recunoa!teri sau corecturi cu privire la r"spunsul s"u, la ntrebarea de control sau la ntrebarea de cunoa!tere, sau care !i-a exprimat ngrijorarea despre incertitudinea r"spunsurilor sale la astfel de ntreb"ri, de obicei spune adev"rul cu privire la ntrebarea relevant". Pe de alt" parte, dac" la ntrebarea examinatorului referitoare la sinceritatea r"spunsurilor la primul test individul neag" c" ar fi min#it sau refuz" orice fel de explica#ie, acest lucru este un indicator de minciun" privind problema n cercetare. Aceast" conduit" serve!te numai ca titlu de ncercare pentru a exonera dar nu pentru a implica. n cazurile n care un individ nu face nici o corectur" !i nici o modificare la r"spunsurile sale !i nu d" nici o explica#ie r"spunsurilor sale, va fi n!tiin#at c" la viitorul test i se vor pune acelea!i ntreb"ri. n cazurile n care ntreb"rile au fost modificate ca rezultat al celor afirmate de individ, trebuie n!tiin#at c" n forma lor modificat" ntreb"rile din primul test vor fi repetate mai trziu. Apoi, al treilea test este efectuat n acela!i mod ca primul. Dac" r"spunsul la ntrebarea de control este mai intens (de exemplu, cre!terea tensiunii arteriale ori #inerea respira#iei) dect r"spunsul la ntreb"rile relevante, se poate considera c" individul spune adev"rul cu privire la cauza n cercetare, mai ales acolo unde exist" dovada cert" c" r"spunsul s"u la ntrebarea de control a constituit o minciun". Pe de alt" parte, dac" r"spunsurile la ntreb"rile relevante sunt semnificativ

Tehnica poligrafului
la problema n cauz".

74

mai mari dect r"spunsul la ntrebarea de control, aceasta sugereaz" minciuna referitor Ori de cte ori nregistr"rile testelor $ !i 3 indic# n mod clar sinceritatea n raport cu criteriile mai sus descrise, iar comportamentul general al individului se coroboreaz" cu aceast" indica#ie, investigarea individului poate fi socotit" ncheiat" !i se va putea afirma c" individul spune adev"rul. De asemenea, dac" nregistr"rile $ !i 3 indic# n mod clar minciuna, iar comportamentul se coroboreaz" cu aceast" indica#ie, individul poate fi interogat n scopul de o ob#ine o m"rturie la problema n cauz". Totu"i, indica!ii clare de sinceritate sau de minciun# la nregistr#rile testelor $ "i 3, nu sunt prezente dect n 25% din cazurile pe care le ntlne"te un examinator, restul necesitnd testarea n continuare, tinzndu-se spre un diagnostic cert, de sinceritate sau minciun#. nainte de a ncepe interogarea unui individ n scopul de a ob#ine o m"rturisire, examinatorul trebuie s" fie sigur c" a ob#inut suficiente date din diagrame !i comportament pentru a fi mul#umit cu diagnosticul de minciun". O interogare va termina, de obicei, ntr-un mod favorabil, o testare suplimentar" n cursul aceleia!i perioade de examinare. Natura !i tipul testelor adi#ionale pe care un anume caz poate s" le cear", vor fi determinate de modul de colaborare observat n primele trei teste. Examinatorul se poate confrunta astfel cu mai multe situa#ii . Testare suplimentar# pentru individul care r#spunde moderat att la ntreb#rile relevante ct "i la cele de control ($), (2) individul distrat sau inconsecvent n r#spunsuri, (3) individul neimpresionabil, (4) individul ale c#rui simptome de comportament nu concord# cu indica!iile diagramelor. n privin#a indivizilor din categoria ($), examinatorul trebuie s" procedeze n modul urm"tor: n timp ce st" n fa#a lui, dup" cel de-al treilea test, va spune: Spune-mi la ce te gndeai cnd te-am ntrebat . Uneori individul moderat va afirma: ntradev"r, nu m" gndeam la ceva anume, mi ziceam: << Ce fac eu aici, de ce m" aflu aici la acest test? Nu puteau s" g"seasc" o alt" metod" n afar" de folosirea unui test de detectare a minciunii ? >> , Este posibil ca acest mod de a gndi s" stea la baza reac#iilor mediocre ce se produc. Se recomand" atunci ca examinatorul s" explice individului c" poligraful este mijlocul cel mai rapid pentru descoperirea adev"rului !i c" dac" spune adev"rul el trebuie s" coopereze, s" asculte ntreb"rile !i s" r"spund" prin da sau nu. Dup" ce examinatorul se convinge c" individul va consim#i s" coopereze, se poate administra testul ntreb"rilor combinate (ce va fi descris ulterior).

Tehnica poligrafului

75

Indivizilor din categoria (2) li se va adresa ntrebarea: La ce te gnde!ti cnd te afli aici ?. Se poate prea bine ca r"spunsul s" fie cu referire la o problem" personal" care afecteaz" familia sau c"minul !i c" aceast" problem" l fr"mnt". n acest caz, examinatorul va ncerca s"-l lini!teasc" putndu-i f"g"dui chiar ajutorul. De exemplu, n cazul unui subiect ale c"rui nregistr"ri poligraf erau distorsionate iar r"spunsurile discordante, purtndu-se o discu#ie cu el cu privire la acestea, a afirmat c" se gndea la faptul c" familia sa a fost evacuat" !i scoas" n strad" cu tot cu mobil". A afirmat de asemenea c" n timpul test"rii nu s-a gndit dect la aceasta, avnd imaginea so#iei sale !i a familiei sale stnd n strad" cu mobila sa. n acest caz, examinatorul a fost nevoit s"-l lini!teasc" promi#ndu-i c"-l va ajuta n problema locuin#ei. Astfel, subiectul, la testul ntreb"rilor combinate a ie!it nevinovat cu privire la problema investigat". Ca o alt" situa#ie, cnd individul a fost ntrebat La ce te-ai gndit n timpul testului cnd eu #i-am pus aceste ntreb"ri ?, el ar putea s" r"spund" c" nu s-a gndit la nimic. n cazul n care un individ ncearc" s"-!i p"streze mintea alb", examinatorul i va atrage aten#ia c" nu este corect !i c" trebuie s" se gndeasc" la ntreb"rile care i se pun. n acest caz, examinatorul va observa pe diagram" c" traseul respira#iei s-a redus de la valoarea normal" de 20 cicluri/minut la 8 cicluri acest tip de traseu purtnd denumirea de roller coaster trenule# suspendat, avnd aspectul unor valuri. Subiectul, din cazul de mai sus, a afirmat c" s-a gndit la ntreb"rile testului !i i se pare absurd s" ncerce s"-!i #in" mintea alb". De obicei, individul care minte, nu va da examinatorului nici o explica#ie n privin#a con#inutului gndurilor n momentul testului. De obicei, mincinosul !i schimb" deliberat gndurile n cursul unui test, pentru a evita detectarea, ap"rnd n consecin#" devieri ale modelului respirator. Atunci cnd avem de a face cu indivizi din categoria (3) (neimpresonabil), trebuie folosit" o tehnic" de stimulare pentru a-l sensibiliza. I se va spune: Vreau s" reiau fiecare din aceste ntreb"ri, pentru a vedea care te tulbur". Dup" cum #i aminte!ti nainte de a ncepe ultimul test (al treilea) #i-am spus c" dac" este ceva care te preocup", trebuia s"-mi spui nainte de a ncepe testul urm"tor. Nu ai dat nici un fel de explica#ie; dar dac" nu ar fi fost nevoie de nici o explica#ie ultimul dumneavoastr" test ar fi fost clar. O s" te ntreb din nou !i s"-mi explici pe m"sur" ce #i voi citi fiecare ntrebare. Atunci examinatorul trebuie s" citeasc" din nou ntreb"rile relevante !i cele de control, dup" fiecare ntrebare interesndu-se preocupat: i acum cum st"m cu ntrebarea?.

Tehnica poligrafului

76

De asemenea, cnd avem de-a face cu un individ neimpresionabil se poate recomanda n continuare s" se ntrebuin#eze un titlu de simulare prin deduc#ie, nainte de a administra testul ntreb"rilor combinate. I se poate spune individului c" ntrebarea de control 6 va fi schimbat" astfel: n afar" de aceasta, cnd erai copil, ai mai furat vreodat" ceva?. Se pune aceast" ntrebare pentru a deduce c" era posibil s" fi avut o reac#ie cnd ntrebarea pus" n testul anterior a fost: Ai furat vreodat" ceva n via#a dumitale?52. Este de la sine n#eles c" dac" ace!ti indivizi !i modific" r"spunsul anterior, examinatorul trebuie s" revizuiasc" ntreb"rile testului !i s" informeze individul despre aceasta. Apoi examinatorul declar" c" n esen#" vor fi puse acelea!i ntreb"ri ca la testul al treilea (ntr-o form" revizuit", dac" este necesar). Indivizilor din categoria (4) (neconcordan#" ntre comportament !i diagrame) trebuie s" fie ntreba#i: La ce te gnde!ti cnd e!ti n curs de testare?. El poate s" zic": M-am sim#it bine n privin#a efectu"rii acestui test pn" cnd a#i nceput s"-mi pune#i ntreb"rile, iar atunci m-am gndit ce s-ar putea ntmpla ca acest aparat, care nu este dect un aparat, indic" minciun". A! putea s"-mi pierd mijloacele de existen#" numai ncrezndu-m" ntr-un astfel de test. Atunci trebuie s" i se explice c" poligraful are o marj" de eroare mai mic" de $% !i c" pu#inele erori care au loc sunt de interpretare referitoare la indivizi care mint, mai degrab" dect interpret"ri d"un"toare pentru sinceri. Indivizii care dau explica#ii plauzibile pentru c" se gndesc aiurea n cursul testelor sunt de obicei sinceri n problema cercetat". Indivizii care nu dau astfel de explica#ii ori ale c"ror explica#ii sunt lipsite de sens sau u!uratice, de obicei nu sunt sinceri n problema cercetat". Indivizii care nu dau nici o explica#ie examinatorului, ori ale c"rui explica#ii sunt f"r" sens sau naive, de obicei ace!tia nu sunt sinceri cu privire la cauza investigat". Cnd nregistrarea unui individ con#ine un r"spuns pronun#at la o anumit" ntrebare, examinatorul trebuie s" ntrebe n mod specific: Ce ntrebare te preocup" cel mai mult?. Dac" individul indic" o ntrebare la care a dat un astfel de r"spuns, iar aceasta este fie de control fie una de importan#" secundar", ne sugereaz" c" individul spune adev"rul fa#" de problema n cauz". Pe de alt" parte, dac" individul indic" alt"
52 Se recomand" ca atunci cnd s-a f"cut o corectur" unei ntreb"ri a testului, ca ntrebarea corect" s" fie scris" din nou n linia urm"toare a foii cu ntreb"ri #i s" se schimbe num"rul, de exemplu: de la 6 la 6A. Ra!iunea acestor modific"ri este de a ajuta examinatorul sau un coleg al s"u, s" #tie mai trziu c" s-a efectuat recunoa#terea sau o corectare cu ocazia testului. Este de asemenea important pentru ca nsu#i examinatorul s" #tie

Tehnica poligrafului

77

ntrebare dect cea pentru care a dat r"spunsul cel mai mare, ne sugereaz" c" minte n problema cercetat". De exemplu, ntr-un caz real care implic" cump"rarea unui televizor furat, individul a fost ntrebat naintea testului ntreb"rilor combinate: Ce ntreb"ri te preocup" cel mai mult?; individul a afirmat c" este ntrebarea de control (n ultimii $2 ani ai n!elat pe cineva cu ceva?). n realitate individul nu r"spunsese deloc la ntrebarea de control, dar a r"spuns semnificativ la ntreb"rile referitoare la cump"rarea televizorului. Ulterior s-a dovedit c" se !tia c" televizorul era furat n momentul cnd l-a cump"rat. Dac" r"spunsurile individului sunt semnificative n privin#a ntreb"rilor relevante, dar afirm" c" nici una nu-l incomodeaz", el probabil minte n problema cercetat". Dac" individul r"spunde consecvent ntreb"rilor relevante, !i spune examinatorului c" ntreb"rile care l-au jenat au fost cele relevante, se poate ca individul s" fie numai tem"tor !i nu mincinos n privin#a problemei cercetate. n consecin#", examinatorul trebuie s" fie cu b"gare de seam" cnd !i formeaz" diagnosticul !i n fapt s"-l amne pn" se efectueaz" o reexaminare. Dac" un individ nu prezint" nici o reac#ie semnificativ" fa#" de ntreb"rile cruciale, dar spune c" toate ntreb"rile l plictisesc, nu se poate trage nici o concluzie. Experien#a a ar"tat c", dup" o procedur" de stimulare general" !i naintea testului ntreb"rilor combinate (care urmeaz"), un individ care spune adev"rul n privin#a problemei cercetate, se va concentra asupra ntreb"rii de control n testul urm"tor (al patrulea). El !i d" seama c" dac" testele anterioare au relevat o minciun" sau incertitudine n privin#a exactit"#ii r"spunsurilor sale, aceasta nu ar putea fi dect rezultatul al unei preocup"ri asupra ntreb"rilor de control ntruct el !tie c" spune adev"rul n privin#a problemei cercetate. Pe de alt" parte, un individ care minte se va concentra asupra ntreb"rilor relevante n testul urm"tor. El !tie c" a min#it la aceste ntreb"ri !i va c"uta s" eludeze. ntreb"rile de control i vor pricinui n compara#ie cu cele relevante o preocupare redus"53.

aceasta n cazul n care este chemat s" explice fundamentul diagnosticului s"u. 53 Din experien!" rezult" c" dac" n acest stadiu al test"rii, individul declar" pentru prima dat" o incapacitate fizic" (de exemplu, suferin!" a inimii, a pl"mnilor pentru care a fost tratat), dup" toate probabilit"!ile el spune adev"rul n problema n cauz". Deduc!ia contrar" este ndrept"!it" ori de cte ori un individ, la nceperea test"rii, men!ioneaz" o astfel de incapacitate, mai cu seam" dac" aceasta este o incapacitate vag", ca de exemplu, tensiunea arterial" ridicat", #i nu poate s" dovedeasc" sau nu d" nici o indica!ie c" vreun doctor i-a prescris un tratament medical sau i-a f"cut analize.

Tehnica poligrafului Testul ntreb"rilor combinate

78

Aranjarea ntreb"rilor n testul ntreb"rilor combinate trebuie s" se bazeze pe tipul r"spunsurilor care s-au formulat n testele precedente. De exemplu, dac" au fost reac#ii la ntrebarea 3, ele pot fi cauzate de faptul c" n ntrebarea 3 a fost prima ntrebare relevant" a testului !i nu constituie dect un r"spuns dat ntr-o situa#ie dificil" !i nu o reac#ie de minciun" (r"spunsurile date n situa#ii dificile vor fi discutate ulterior). Pentru a ne asigura, recomand"m s" plas"m o alt" ntrebare, de exemplu ntrebarea (9) n pozi#ia 3, dar o ntrebare la care nu a fost dect o reac#ie mic", sau chiar nici una. Dac" cealalt" ntrebare selec#ionat" (9) produce o reac#ie cnd este plasat" n pozi#ia a treia, n timp ce ntrebarea (3) care este plasat" n pozi#ia 9 nu are dect o reac#ie mic" sau chiar nici una, atunci r"spunsul din testele anterioare la ntrebarea 3 trebuie considerat ca un r"spuns dat ntr-o situa#ie dificil" dect ca indica#ie de minciun". Lund n considerare ajust"rile de mai sus (!i folosind acela!i caz ipotetic a lui Joe Red Blake, care este b"nuit de tlh"ria !i omorul lui John Jones), ntreb"rile combinate ar trebui s" arate n modul urm"tor: 4. E!ti (de exemplu n Chicago) acum? $. %i se spune Red? 9. tii cine l-a mpu!cat pe John? 5. L-ai omort pe John? 6. n afar" de ceea ce mi-ai spus ai mai furat vreodat" ceva? 2. Ai peste 2$ de ani? 3. Smb"t" noaptea l-ai mpu!cat pe John? $0. Ai furat vreodat" ceva de la locul de munc"? 7. Ai mers vreodat" la !coal"? 5. D-ta l-ai omort pe John? $0. Ai furat vreodat" ceva de la locul de munc"? Exist" 4 avantaje diferite ce pot fi ob#inute prin folosirea testului ntreb"rilor combinate: $. Permite mperecheri suplimentare exacte ale r"spunsurilor la ntreb"rile relevante !i de control. (De exemplu, n lista de mai sus ntrebarea 5 pare juxtapus" nu numai cu ntrebarea 6 !i cu a $0-a, iar ntrebarea 3 este !i ea mperecheat" cu a $0-a). 2. O modificare a pozi#iei ntreb"rilor va servi ca un control al posibilit"#ii r"spunsurilor date ntr-o situa#ie dificil".

Tehnica poligrafului

79

3. Se poate ca un individ s" fi anticipat punerea anumitor ntreb"ri de obicei prima ntrebare relevant", la primul !i al treilea test, !i se poate s" fi dat un r"spuns anticipat chiar dac" el spune adev"rul cu privire la acea ntrebare. Amestecarea ntreb"rilor v-a asigura evitarea acestei eventualit"#i derutante. 4. Individul poate s" fi dat un r"spuns la sfr!itul testului (de exemplu, la ntreb"rile 9 !i $0) din cauza jenei rezultate de la man!on. Prin schimbarea n test a pozi#iei ultimelor ntreb"ri, examinatorul va avea posibilitatea de a elimina factorul unei posibile jene produse de man!on. Trebuie notat c" n testul ntreb"rilor combinate propus n cazul nostru ipotetic s-a omis ntrebarea relevant" num"rul 8. Ra#iunea pentru acest lucru este de a reduce problemele n acest test asupra problemei dac" individul l-a mpu!cat pe Jones sau dac" !tie cine l-a mpu!cat pe Jones. n afar" de avantajul psihologic al unei concentr"ri asupra acestor dou" probleme testul este scurtat n mod considerabil. Binen#eles c" acolo unde ntrebarea !tii cine (nr. 9) de la testele $ !i 3 a produs un r"spuns mai intens dect ntrebarea de control (nr. 6) !i de asemenea un r"spuns mai intens dect acela al ntreb"rii referitoare la implica#ia individului nsu!i (5), ntrebarea !tii cine trebuie plasat" n testul ntreb"rilor combinate n locul ntreb"rii dac" individul nsu!i a s"vr!it fapta sau dac" a fost implicat n incidentul n curs de cercetare. Regulile care trebuie urmate cu privire la testul ntreb"rilor combinate, sunt: ($) S" se omit" oricare din ntreb"rile relevante anterioare care nu primiser" r"spunsuri semnificative sau (2) dac" individul a fost n general pu#in cooperant, s" se restrng" ntreb"rile relevante la problemele cele mai importante implicate n cercetarea cazului. n cele mai multe cazuri testul ntreb"rilor combinate va indica examinatorului sinceritatea sau minciuna individului. De exemplu, dac" r"spunsurile la ntreb"rile de control sunt mai intense dect r"spunsurile la ntreb"rile relevante, examinatorul poate trage concluzia c" individul spune adev"rul. Dac", din contr", r"spunsul la ntreb"rile relevante este semnificativ mai mare fa#" de r"spunsul la ntreb"rile de control se poate presupune c" individul minte. n acest din urm" caz examinatorul trebuie s" treac" la interogarea individului n scopul de a ob#ine o m"rturie.

Testul da
n cazurile n care au avut loc devieri ale diagramei (ca de exemplu cele datorate respira#iei controlate, sau unor mi!c"ri subtile ale mu!chilor) la primul test, la testul

Tehnica poligrafului
ntreb"rilor combinate.

80

cartona!elor, sau la al treilea test, testul da trebuie administrat naintea testului Testul da se efectueaz" prin instruirea individului s" r"spund" da tuturor ntreb"rilor care i se pun acum, inclusiv acelora care se refer" la problema n curs de cercetare. ntr-un astfel de test indivizii care mint vor ncerca adesea s" devieze nregistr"rile for#ndu-se s" fac" astfel ca r"spunsurile lor da s" aib" nf"#i!area unor minciuni. Instructajul pe care examinatorul l face naintea testului da va fi: Acum vei fi supus unui altui test, n cursul c"ruia dorim s" r"spunzi da la diversele ntreb"ri asupra acestei cercet"ri. ntreb"rile vor fi acelea!i ca cele din primul test cnd ai r"spuns prin nu. tim care au fost r"spunsurile dumitale atunci, acum vrem s" vedem ce se ntmpl" cnd r"spunzi da la acelea!i ntreb"ri. Examinatorul va citi !i ntreb"rile de control, dar va spune individului c" aceste ntreb"ri nu vor fi puse n cursul testului da. ntreb"rile de control sunt eliminate ca o m"sur" de precau#ie, pentru a mpiedica individul s" fie preocupat de ele, !i apoi s" existe posibilitatea de a distorsiona nregistrarea din cauza acestui factor. Dup" ce s-au dat instruc#iunile !i nainte de administrarea testului da, se sugereaz" ca examinatorul s" p"r"seasc" camera de examinare pentru cteva minute, pentru a permite individului s" reflecteze la noua sa procedur" de r"spuns.

Testul complexului de vinov"!ie pentru individul prea cooperant


Ori de cte ori la testele $ !i 3 !i la testul ntreb"rilor combinate, un individ d" un r"spuns pronun#at, specific, tuturor ntreb"rilor relevante !i de control, sau dac" nu r"spunde ntreb"rilor relevante, iar comportamentul este dubios sau n contradic#ie cu r"spunsurile nregistrate, devine necesar s" efectu"m texte suplimentare, la fel ca !i cu grupurile anterioare de indivizi. n asemenea cazuri, examinatorul trebuie s" recurg" la testul complexului de vinov"#ie. Acesta const" n preg"tirea !i punerea anumitor ntreb"ri cu privire la un incident fictiv, de o natur" asem"n"toare, dar care pare real n m"sura n care prive!te pe individ. Pentru preg"tirea testului complexului de vinov"#ie examinatorul va spune individului: Mi s-a cerut s" te ntreb !i n privin#a altei chestiuni n afar" de aceea pentru care te-am testat deja. Este foarte asem"n"toare cu cealalt". Apoi examinatorul descrie incidentul fictiv !i efectueaz" procedura testului n aceia!i

Tehnica poligrafului
cercetare54.

81

manier" conving"toare ca cea pe care a efectuat-o pentru incidentul real n curs de n cursul testului complexului de vinov"#ie al cincilea pentru persoana exuberant" se pun individului numai ntreb"ri referitoare la incidentul fictiv; nu i se pune nici o ntrebare despre problema real" n curs de cercetare. Dac" individul r"spunde ntreb"rilor referitoare la incidentul fictiv, la un grad comparabil aceluia al testelor anterioare, referitoare la faptul real, aceasta indic" sinceritatea posibil" a individului. Totu!i recomand"m s" i se mai administreze un test n care s" se foloseasc" att ntreb"ri referitoare la cazul real ct !i la cel fictiv. Dac" individul !i de data aceasta r"spunde ntreb"rilor cu privire la incidentul fictiv la acela!i grad cu ntreb"rile la cazul real, el trebuie avizat c" ntreb"rile referitoare la complexul de vinov"#ie sunt bazate pe un caz fictiv. Dup" aceast" relevare examinatorul trebuie s" mai administreze odat" testul complexului de vinov"#ie. Dac" individul continu" s" r"spund" ca mai nainte, examinatorul poate, n mod justificat, s" raporteze despre el c" este sincer, sau poate c" raportul ar trebui s" fie unul neconcludent. n cazurile n care un individ, n aparen#" prea exuberant, nu r"spunde la vreuna din ntreb"rile complexului de vinov"#ie acest fapt indic" cu putere c" el minte n privin#a incidentului real. Testul complexului de vinov"#ie pentru un individ prea exuberant de obicei va determina dac" are sau nu complex de vinov"#ie sau dac" actualmente minte cu privire
55 la problema principal" n curs de cercetare .

54 ntrebarea complexului de vinov"!ie trebuie s" apar" individului ca o ntrebare real". Totu#i, n cazuri extreme n care este imposibil s" ajungem la o ntrebare de complex de vinov"!ie convenabil" fie datorit" refuzului individului de a r"spunde la o alt" ntrebare suplimentar" asupra unei alte infrac!iuni sau pentru vreun alt motiv, examinatorul poate informa individul n privin!a naturii fictive a ntreb"rii #i s"-i spun" care este rostul ei. Aceast" dezv"luire poate fi f"cut" #i unui individ care este prea exuberant chiar #i n testul complexului de vinov"!ie. n scopul de a testa mai departe reac!iile complexului de vinov"!ie, i se poate spune individului c" infrac!iunea este fictiv" #i s" i se mai administreze din nou testul. Dac" individul r"spunde din nou la ntrebarea testului complexului de vinov"!ie, nseamn" c" individul r"spunde ntr-adev"r la acest complex de vinov"!ie. n acest caz rezultatele examin"rii sale la poligraf trebuie raportate ca neconcludente. Un individ care refuz" s" r"spund" la ntreb"rile testului complexului de vinov"!ie este probabil sincer n ce prive#te problema n curs de cercetare. Nu este neobi#nuit ca un asemenea individ s" comenteze Oare ncearc" s"-mi pun" #i asta n spinare !. 55 ntr-un caz, nregistr"rile la poligraf ale unui individ indicau reac!ii att la ntreb"rile relevante referitoare la mpu#carea unui agent de poli!ie ct #i la ntreb"rile de control. Individul a dat explica!ii c" era tulburat ori de cte ori era men!ionat numele agentului victim". n scopul de a verifica dac" acest fapt era real, examinatorul a aranjat un test de complex de vinov"!ie n care numele agentului de poli!ie era ntrebuin!at n contextul unui caz fictiv, care se pretindea c" implic" o ncercare nereu#it" de a mpu#ca acest agent de poli!ie. nregistr"rile individului au fost din nou tulburate n mod egal att n cazul ntreb"rilor referitoare la complexul de vinov"!ie ct #i n cazul ntreb"rilor de control, stabilind c" afirma!ia

Tehnica poligrafului

82

n afar" de valoarea pentru scopul de diagnostic a testului complexului de vinov"#ie, acest test poate fi util n discu#ia posttest n cazul unui individ care minte. De exemplu, i se poate spune c" rezultatele testului indic" n mod concludent c" el spune adev"rul n privin#a incidentului real care este n curs de cercetare. I se pot chiar ar"ta nregistr"rile care indic" reac#ii specifice la incidentul real dar nici un fel de reac#ie la incidentul fictiv. Un alt exemplu al valorii testului complexului de vinov"#ie este cazul n care un suspect de furt, dup" ce a fost examinat, a consim#it s" restituie banii sau obiectul implicat. El poate s" fie atunci ntrebat s" restituie furtul fictiv. n mod invariabil el va refuza, dup" care examinatorul poate s" spun": De ce nu ? Ai convenit s" restitui cealalt", de ce nu !i pe aceasta ? Individul va spune adesea: Pentru c" nu am luat-o ! R"spuns prin care el releveaz" clar c" motivul pentru care s-a oferit s" restituie suma efectiv furat", este datorat responsabilit"#ii sale pentru acest furt.

Reexaminarea
Dac" dup" testul ntreb"rilor combinate, sau dup" testul da, examinatorul nu a putut s" elaboreze un diagnostic precis, referitor la tipul care r"spunde moderat, distrat, necooperant sau la cei cu un comportament n contradic#ie cu nregistr"rile aceasta se va ntmpla n $0% din cazurile r"mase nerezolvate pn" n acest moment al examin"rii - nu se va efectua nici un test n continuare, ci se vor face aranjamente pentru reexaminarea individului la o dat" ulterioar". nainte de desp"r#ire trebuie s" i se spun" individului, ca o stimulare pentru reexaminare: Testul dumneavoastr" indic" reac#ii; pentru a fi loial, o s"-#i cer s" te rentorci (sau voi aranja s" te rentorci) pentru o reexaminare (se va fixa o dat" precis" dac" este posibil). Pn" atunci gnde!te-te la ntreb"rile pe care #i le-am pus !i cnd te vei ntoarce s"-mi spui ce te preocup". De exemplu, n cazul nostru ipotetic de tlh"rie !i omor, fraza de desp"r#ire ar putea fi: Dac" ai mai furat ceva (n afar" de ceea ce el a declarat deja), poveste!te-mi despre aceasta cnd te ntorci. Dac" acesta este singurul subiect care te preocup", voi putea s" te eliberez de faptul principal (de exemplu mpu!carea lui Jones), sau dac" este ceva cu totul deosebit !i nu are nimic de-a face cu ceea ce te-am ntrebat deja, poveste!te-mi despre aceasta cnd te ntorci !i te asigur c" dac" aceasta nu are de-a
individului cu referire la tulbur"rile provocate de numele agentului victim" era realmente cauza r"spunsurilor.

Tehnica poligrafului

83

face cu cazul (mpu!carea lui Jones), voi p"stra acest secret56. Nu se va administra un astfel de stimul individului exuberant, sau prea nervos, dac# acesta are nevoie de reexaminare. n timpul discu#iei cu suspectul, referitor la necesitatea reexamin"rii, este bine s"-i observ"m cu aten#ie comportamentul s"u general !i s" ascult"m comentariile sale. Experien#a a dovedit c" n comportament !i comentarii, un individ sincer difer" mult de cel hot"rt s" mint" pn" la cap"t. Exemplele urm"toare sunt modele de comportament !i comentarii observate, specifice fiec"rui grup de indivizi: De obicei, mincino!ii par mai gr"bi#i s" p"r"seasc" camera de examinare, dar n acela!i timp se pot opri pentru o rapid" strngere de mn" cu examinatorul, sau chiar s" se scuze c" au produs attea necazuri. Pe de alt" parte, sincerilor nu le vine s" plece, ei p"rnd c" prefer" s" stea pn" cnd vor fi g"si#i nevinova#i, iar aceasta este mai cu seam" adev"rat atunci cnd au fost interoga#i ca !i cnd ar min#i n realitate. Individul sincer poate chiar s" se ofere s" ia un ser al adev"rului, sau orice ar putea demonstra sinceritatea sa. Informa#iile ce se ob#in pn" la data cnd individul este reprogramat pentru o reexaminare !i pot s" fie relevante n privin#a sincerit"#ii sau minciunii. Experien#a arat" c" persoanele sincere vor adera aproape ntotdeauna la consim#"mntul lor anterior de a fi reexaminate, !i chiar dac" nu sunt re#inute de poli#ie rar se ntmpl" s" nu-!i respecte data stabilit" pentru reexaminare. Pe de alt" parte, mincino!ii sunt foarte predispu!i s" f"g"duiasc" consim#"mntul pentru reexaminare, iar dac" nu sunt aresta#i este foarte probabil c" se vor interesa pentru acele explica#ii n privin#a necesit"#ii reexamin"rii sau pot s" invoce vreo scuz" n schimbarea hot"rrii lor cu privire la reexaminare. Mai mult, mincino!ii care nu se afl" n stare de arest !i !i men#in consim#"mntul dat, de obicei vin cu ntrziere la ziua programat" pentru reexaminarea lor. Un alt model caracteristic de comportament specific mincino!ilor, const" n eforturile pe care le fac prin alte persoane de a influen#a p"rerea examinatorului n privin#a sincerit"#ii lor. Ei pot s" cear" unui prieten apropiat sau vreunei alte persoane s" intre n contact cu examinatorul din partea lor, s"-i povesteasc" despre buna lui familie, bunul s"u caracter sau reputa#ie. Un individ sincer, rareori va face un astfel de efort.
Ori de cte ori face o astfel de f"g"duial", el trebuie s" fac" toate eforturile pentru a o !ine. Totu#i pot fi excep!ii extrem de rare, cnd
56

Tehnica poligrafului

84

Orice al#i factori pot ajuta foarte mult examinatorul n ceea ce prive!te diagnosticarea unui subiect ca sincer sau mincinos. Un alt avantaj al program"rii unei reexamin"ri cu acest grup de indivizi dificili, este, ivirea ntre timp, n min#ile unor mincino!i, a ideii de eludare a poligrafului, fapt care n sine, este un criteriu foarte sigur de minciun". Ei pot s" se hot"rasc" s" fac" aceasta printr-o respira#ie dezordonat" ori printr-o activitate muscular". De exemplu, ac#ionnd n baza prezum#iei c" testul cartona!elor este efectuat n scop de control, un mincinos poate s" ncerce printr-o respira#ie dezordonat" sau mi!c"ri musculare s" formeze o reac#ie de minciun" substan#ial", dup" ce a r"spuns nu la cartea pe care a ales-o. Prin aceasta el caut" s" produc" o reac#ie mai mare la minciuna ce prive!te cartea aleas", dect aceea referitoare la ntreb"rile din test, !i prin aceasta s" determine pe examinator s" minimalizeze importan#a acesteia din urm". Asemenea eforturi, vor fi rareori f"cute de un individ sincer. Intervalul dintre examinarea ini#ial" !i reexaminare, poate determina o persoan" nesincer", s" se sf"tuiasc" cu prieteni, rude ori cu preo#i care s-o sf"tuiasc" s" spun" adev"rul. Cnd survine a!a ceva, individul poate s" recunoasc" minciuna de ndat" ce se prezint" la reexaminare dac" nu a f"cut-o deja la poli#ie. Atunci cnd rezultatele unei prime examin"ri, sunt nedefinite sau neconcludente, intervalul dintre aceast" prim" examinare !i reexaminare, va furniza posibilitatea de a testa n cazurile adecvate al#i suspec#i sau chiar persoane care au acuzat individul sau care au descoperit fapta. Dac" se stabile!te c" o alt" persoan" este responsabil" de accident sau c" nvinuirea este fals" ori nefondat", aceasta va face util" necesitatea reexamin"rii, cu excep#ia valorii de studiu a unei astfel de reexamin"ri. Apoi dac" toate posibilit"#ile suspecte au fost eliminate, examinatorul va fi mai ndrept"#it s" efectueze un interogatoriu suspectului ini#ial chiar dac" rezultatele examin"rii sale, r"mn neconcludente. Recurgerea la reexaminare este foarte recomandat" n acele cazuri n care reexaminarea este efectuat" la un scurt interval dup" survenirea faptului n curs de cercetare, asupra unui individ care se stabile!te c" a fost prezent la acea fapt". De exemplu, s" lu"m cazul unui casier de banc", b"nuit c" a ajutat la pl"nuirea unei spargeri n care el era victima. Un alt exemplu este acela al unei so#ii care este nvinuit" c" !i-ar fi ucis so#ul, despre care ea a raportat c" s-a mpu!cat n prezen#a ei. Asemenea persoane pot fi sincere sau nu, ns", ele se pot afla ntr-o stare de !oc o
confiden!ele unui individ l indic" ca pe o amenin!are colectivit"!ii, cum ar fi un incendiator obsedat sexual. foarte grav" a

Tehnica poligrafului
poligraf. n multe din aceste cazuri, o reexaminare este desigur binevenit".

85

perioad" timp dup" fapt", timp n care ele nu pot fi subiecte adecvate examin"rii la O persoan" foarte nervoas" sau furioas", constituie un alt tip pentru care reexaminarea este recomandabil". La data reexamin"rii nervozitatea sau furia pot fi sc"zute considerabil. Dac" un individ, sincer n celelalte privin#e, a ascuns vreo informa#ie semnificativ" referitoare la problema n curs de cercetare, sau dac" el nsu!i este responsabil de producerea vreunui alt incident care a ap"sat din greu pe con!tiin#a sa, de obicei la nceputul prezent"rii sale pentru reexaminare va da n mod voluntar aceste informa#ii sau se va interesa dac" examinatorul va p"stra secretul n privin#a celor ce vrea s" declare. De la un mincinos nu vom ob#ine astfel de comentarii. nainte de a ncepe reexaminarea, examinatorul va revedea ntreb"rile de control, puse n cursul examin"rii ini#iale, pentru a vedea dac" au nevoie de unele ad"ugiri sau corecturi. Se recomand" s" se modifice ntreb"rile de control, dac" nu au ob#inut nici un fel de r"spunsuri n timpul test"rii ini#iale, sau dac" examinatorul se ndoie!te de eficacitatea lor. De asemenea, se recomand" ca ntreb"rile testului s" se limiteze la principala problem" n curs de cercetare. Ele nu trebuie s" se refere la probleme secundare precum simple cuno!tin#e referitoare la infractor.

Procedura

test"rii. De ndat" ce individul intr" n camera de

reexaminare, el trebuie invitat s" ia loc pe fotoliul de examinare, dup" care examinatorul ncepe s" ata!eze leg"turile. La acest stadiu, dac" individul face unele comentarii care sugereaz" o viitoare m"rturisire, examinatorul va continua totu!i legarea aparatului, iar apoi se va a!eza n fa#a individului !i l va asculta. n acele cazuri, n care nu au avut loc comentarii sau m"rturisiri ale individului n timpul conect"rii la aparat, examinatorul va proceda la efectuarea testului cartona!elor, similar cu cele efectuate la examinarea ini#ial", cu excep#ia c" de data aceasta, atunci cnd individul spune nu la cartea aleas", examinatorul trebuie s" opreasc" testarea
57 f"r" a mai ntreba de restul c"r#ilor .

Aceasta serve!te la condi#ionarea individului mai mult dect dac" se men#ioneaz" !i restul de c"r#i, deoarece produce o mai mare certitudine referitor la eficacitatea aparatului. Totu!i, dac" individul !i permite vreun efort pentru devierea
n cazul n care individul ncearc" s" devieze traseul biodiagramei la orice ntrebare referitoare la vreo carte, trebuie s" se urmeze procedura descris" anterior. Dac" se ntrebuin!eaz" acela#i set de c"r!i, individul trebuie avizat, c" dac" a tras aceea#i carte ca n primul test, el trebuie s" extrag" o alt" carte.
57

Tehnica poligrafului

86

traseelor, atunci cnd se prezint" cartea tras", trebuie s" i se pun" o ntrebare referitoare la alt" carte !i apoi ntrebarea referitoare la cartea tras", din nou. Acela!i procedeu trebuie repetat ori de cte ori un individ reexaminat ncearc" o deviere a traseului cu privire la ntrebarea referitoare la o carte care nu a fost aleas". Cu alte cuvinte, !i aceast" ntrebare trebuie repetat". Dup" testul cartona!elor !i dup" identificarea num"rului ales, examinatorul p"r"se!te camera cteva minute pentru a permite individului s" se mai gndeasc" la sinceritatea sau nesinceritatea sa cu privire la problema n curs de cercetare. Cnd examinatorul se ntoarce va relua ntreb"rile testului n curs, acelea!i care au fost puse la examinarea ini#ial". n cazurile n care un individ n curs de reexaminare nu d" nici o explica#ie referitor la ntrebarea de control, sau nu sugereaz" c" ar trebui schimbat" ntr-un fel oarecare, testul trebuie revizuit de c"tre examinator pentru a-l accentua !i mai mult !i ca un procedeu de stimulare. De exemplu, dac" ntrebarea de control la examinarea ini#ial" era: A#i furat vreodat" ceva n via#a dumneavoastr". Examinatorul poate s" spun": Doresc s" schimb aceast" ntrebare, deoarece nu vreau ca dumneata s" fii preocupat de amintirea vreunui furt din copil"rie, a!a c" am s" te ntreb: n afar" de copil"rie, ai furat vreodat" ceva ?. Aceast" ntrebare poate s" te ajute s"-#i reduc" preocuparea n cursul acestui test. Examinatorul poate s" schimbe complet ntrebarea secundar" de control cu alta care s" aib" mai mult n#eles. Apoi primul test este repetat, sau efectuat cu orice fel de modific"ri pot fi considerate necesare. Testul urm"tor trebuie s" fie testul ntreb"rilor combinate, deja descris. Este recomandat ca dup" terminarea testului ntreb"rilor combinate, examinatorul s" scoat" diagramele din aparat, s" le identifice corect !i apoi s" spun" individului: M" duc s" examinez nregistr"rile dumneavoastr" la detectorul de minciuni, !i dac" va fi nevoie m" voi ntoarce !i voi mai efectua cteva teste. Apoi examinatorul se a!eaz" n fa#a individului cu diagramele n mna sa !i i spune: Vrei s"-mi dai vreo explica#ie nainte ca eu s" examinez aceste diagrame ? Indiferent de r"spunsul individului, examinatorul va p"r"si camera unde s-au efectuat nregistr"rile. Exist" cazuri n care procedeul de stimulare mai sus descris, determin" pe unii indivizi inocen#i, s" mai dea explica#ii referitor la ntrebarea control. Totu!i nu se poate lua nici o hot"rre referitoare la adev"r sau minciun" dac" individul nu mai d" alte explica#ii. Tipul de r"spunsuri indicate pe nregistr"rile de reexaminare efectuate pn" la acest stadiu, va determina care din procedeele urm"toare vor fi folosite de examinator.

Tehnica poligrafului
ncheiat" !i examinatorul va raporta c" individul spune adev"rul.

87

$. Dac" n aceast" faz" nregistr"rile indic" sinceritatea, testarea trebuie considerat" 2. Dac" exist" indica#ii de necooperare voit" n cursul testului cartona!elor, sau dac" mai exist" !i alte indica#ii de r"spunsuri denaturate, a!a cum sunt demonstrate de cele ale mi!c"rilor controlate ale respira#iei sau mu!chilor n cursul testului obi!nuit al ntreb"rilor de control, se recomand" s" se administreze testul da descris anterior. nainte de administrarea acestui test, trebuie totu!i s" se spun" individului motivul pentru care se va efectua acest test a!a cum s-a descris anterior, iar apoi examinatorul va trebui s" p"r"seasc" sala pentru a da r"gaz individului s" se gndeasc" la viitoarele r"spunsuri da la testul ce va avea loc. 3. Dac" r"spunsurile individului au fost distrate sau contradictorii, dup" ntoarcerea n camer", examinatorul va spune n timp ce #ine n mn" foaia de ntreb"ri: La ce te gndeai cnd #i spuneam aceste ntreb"ri ale testului ? Individul poate s" explice, de exemplu, c" dup" ce i s-a cerut s" revin" pentru o reexaminare, el a nceput s" fie ngrijorat n privin#a preciziei examin"rii, ntru-ct aceasta ar fi trebuit s" indice sinceritatea sa nc" din prima examinare. n asemenea cazuri examinatorul trebuie s" explice c" reexamin"rile nu sunt lucru neobi!nuit, tot a!a cum reexamin"rile pot fi necesare la testele medicale. Un avertisment c" acum el trebuie s" se gndeasc" numai la ntreb"rile ce i se pun, !i c" poligraful va indica adev"rul, este de obicei un instructaj suficient pentru a ndep"rta ngrijorarea unui individ sincer n cursul viitorului s"u test. A!a cum am afirmat mai devreme n discutarea procedurii ini#iale de examinare, un individ care prezint" o explica#ie plauzibil" dup" ntrebarea La ce te gnde!ti ?, de obicei spune adev"rul. Mincinosul, nu va da nici un fel de explica#ie plauzibil". n cazurile n care s-a dat o explica#ie, suger"m s" se administreze un test SAT. n acest test se spune individului numai s" asculte ntreb"rile ce i se pun dar s" li se r"spund" n gnd. (Am"nunte despre testul SAT n paginile urm"toare). Dup" terminarea lui dac" va fi necesar se va putea efectua un alt test al ntreb"rilor combinate. n acele cazuri rare n care incertitudinea nu a fost eliminat" dup" urmarea procedurii de examinare descris" mai sus (iar aceste cazuri de obicei implic" indivizii care nu coopereaz"), examinatorul trebuie s" stimuleze individul n modul urm"tor. De fapt el poate s" recurg" la acest procedeu ca la o ultim" posibilitate n cursul examin"rii ini#iale, ori de cte ori se pare c" nu va mai exista nici o posibilitate pentru o reexaminare la o dat" mai trzie.

Tehnica poligrafului

88

Stimularea specific". Procedeul stimul"rii specifice este menit s"


stimuleze individul, de a-l face mult mai tem"tor !i mai reactiv n cazul n care spune o minciun" n timpul viitoarele teste. Pentru atingerea acestui scop, examinatorul va spune individului, ntr-un caz de furt ca cel ipotetic ales de noi, care-l implic" pe Joe Red Blake n care ntrebarea de control se va referi la furt: Detectorul de minciuni arat" c" nu spui ntreg adev"rul. Spune-mi ce ai furat n ntreaga ta via#" (sau n afar" de ce mi-ai spus, ce ai mai furat). Sunt sigur c" nu-mi spui adev"rul, cel pu#in n privin#a acestei ntreb"ri. Dac" individul ezit" s" r"spund", examinatorul trebuie s"-i spun" n scopul de a ncuraja un r"spuns sincer: Spune-mi despre ce este vorba, iar dac" asta este tot ce ai pe suflet, viitoarele dumneavoastr" nregistr"ri vor fi clare. Se poate ca ab#inerea dumneavoastr" de a spune adev"rul despre vreun furt oarecare, poate s" fie cauza pentru care ntregul test #i este defavorabil. Ei bine ce ai mai f"cut?. Dac" individul men#ioneaz" vreun alt obiect pe care l-a furat i se va pune n vedere c" la viitorul test va fi ntrebat printre altele: n afar" de ce mi-ai spus, ai mai furat ceva ?. Dup" procedeul de stimulare specific" unii indivizi vor ncepe s" coopereze fie la ntrebarea de control, fie la ntreb"rile relevante, fie la ambele n grade variate. Procedeul de stimulare specific" nu este folositor examinatorului dect atunci cnd determin" r"spunsul !i la alte ntreb"ri dect la aceea care a format obiectivul stimul"rii specifice. Cu alte cuvinte, cnd stimularea este ndreptat" mpotriva unei ntreb"ri de control, un r"spuns ulterior la aceast" ntrebare este de valoare ndoielnic", fiindc" se poate ca numai stimularea specific" s" fi produs acest r"spuns mai degrab" dect o minciun". Totu!i dac" dup" stimularea unei ntreb"ri de control, individul ncepe s" r"spund" la alt" ntrebare de control sau la ntreb"rile relevante n acest caz acel r"spuns poate fi considerat semnificativ. Deci, dac" un individ care a fost stimulat cu privire la o ntrebare de control, r"spunde mai trziu la aceast" ntrebare, dar nu r"spunde la cele relevante, acest fapt nu face dect s" sugereze o sinceritate posibil" !i nu trebuie s"-i acord"m prea mare importan#". Mai important" !i mai sugestiv" cu privire la sinceritatea unui individ este acea nregistrare n care un individ stimulat r"spunde unei alte ntreb"ri de control !i anume uneia noi, ntr-un grad mai mare dect a f"cut-o cu privire la ntrebarea de control care a constituit baza pentru stimularea specific". i de importan#" !i mai mare este nregistrarea unui individ stimulat care acum d" r"spunsuri specifice la ntrebarea de control. Cu alte cuvinte, procedeul de stimulare specific" este mult mai eficace n producerea de indica#ii serioase de minciun", dect de adev"r.

Tehnica poligrafului

89

Principii generale n cazul reexamin"rii. n acele cazuri


n care examinatorul se afl" n imposibilitatea de a da un rezultat chiar dup" o reexaminare, el trebuie s" procedeze, ca o m"sur" final" n interogarea individului, ca !i cnd rezultatele testului ar fi stabilit minciuna sa. Ceea ce examinatorul urm"re!te n acest stadiu este o manifestare a individului, o unei atitudine sau o divulgare de informa#ii sau de comentarii care pot fi n sine indicatoare de minciun" sau de adev"r. O persoan" care spune adev"rul !i este supus" unei reexamin"ri v-a reac#iona aproape ntotdeauna la o nvinuire de minciun" ca fiind o jignire. Spre deosebire, un individ care minte !i va p"stra de obicei o atitudine pasiv" ntr-o a!a m"sur" nct nu va reac#iona nici cnd examinatorul l n!tiin#eaz" c" raportul pe care l va redacta n privin#a sa este c" nu spune adev"rul. Ca o consecin#" a acestei acuza#ii finale de minciun", un individ sincer care a fost preocupat de o chestiune f"r" leg"tur" cu cea n curs de cercetare, va ntreba foarte probabil, dac" examinatorul va trata ca pe ceva confiden#ial problema care l deranjeaz". Cu alte cuvinte acum, c" individul se afl" n fa#a dilemei de a fi considerat mincinos n privin#a cauzei cercetate sau de a releva chestiunea care poate produce reac#ii false, el va prefera riscul implicat n relevarea acestei chestiuni diferite de cea cercetat". n astfel de situa#ii examinatorul trebuie s"-!i dea cuvntul n privin#a
58 chestiunii diferite !i n realitate s"-!i #in" aceast" f"g"duial" pe ct posibil .

Dup" ce individul a m"rturisit o alt" abatere f"r" vreo leg"tur" cu actuala cauz" cercetat", examinatorul i va comunica c" va fi nevoie s" mai programeze o alt" reexaminare, la o dat" ulterioar" cu privire la chestiunea pentru care individul a fost ini#ial b"nuit. n aceast" faz" nu mai trebuie efectuate alte teste de ntreb"ri de control, fiindc" r"spunsurile individului la testele efectuate n aceste condi#ii au fost g"site c" nu inspir" ncredere. Oricum, la sec#iunea vrful de tensiune se va ar"ta faptul c" testul vrfului de tensiune este o excep#ie prin aceea c" s-a constatat c" este demn de ncredere chiar n aceast" faz" a procedurii test"rii. Aproape ntotdeauna o a doua reexaminare va produce rezultate clare ale testului ar"tnd c" individul este sincer. Totu!i persoanele a c"ror reexaminare nu permite un diagnostic precis din cauza naturii nehot"rte sau neprecise a r"spunsurilor lor sau care nu conving pe examinator n privin#a sincerit"#ii lor probabile s-au dovedit n cele mai multe cazuri c" mint. Acesta este motivul pentru care recomand"m m"sura de ultim" instan#" a unui interogator bazat pe o prezum#ie de minciun".
58

A se revedea nota de subsol 56

Tehnica poligrafului

90

Dac" dup" o reexaminare complet", individul r"mne neresponsiv att la ntreb"rile relevante ct !i la cele de control, recomand"m raportarea r"spunsurilor individului ca fiind neconcludente; cu alte cuvinte decizia cu privire la adev"rul sau minciuna unui individ va fi doar o presupunere.

Tehnica poligrafului Testul vrfului de tensiune

91

n afar" de testele descrise anterior se poate folosi un tip de test, distinct, dar care nu poate fi ntrebuin#at dect n acele cazuri n care individul nu a fost informat de c"tre investigatori (sau ziare, etc.) cu privire la detaliile cele mai importante n cazul infrac#iunii cercetate. n astfel de cazuri, examinatorul poate recurge la folosirea a ceea ce este cunoscut sub numele de test vrf de tensiune. Testul se aseam"n" oarecum cu testul cu cartona!e, deoarece const" n punerea unei serii de ntreb#ri din care numai una are o leg#tur# cu chestiunea n curs de cercetare. Aceast" unic" ntrebare relevant", se refer" la un am"nunt al incidentului (de exemplu caracteristici ale obiectului furat, modul cum a fost s"vr!it" crima etc.) care nu poate fi cunoscut de o persoan# nevinovat#, sau de cineva care nu fusese informat cu privire la aceasta. Dar cnd aceast" ntrebare este men#ionat" n cursul unui test se poate s" apar" un vrf de tensiune n unul sau mai multe din traseele diagramelor. Un test vrf de tensiune continu" s" fie un indicator valoros de minciun" dup" un interogatoriu intensiv, sau dup" un set complet de teste asupra ntreb"rilor de control. De aceea este recomandabil ori de cte ori mprejur"rile permit s" administr"m un test de vrf de tensiune, chiar dac" num"rul de teste efectuat dep"!e!te 5-6. Urm"torul caz ipotetic este un exemplu de aplicare a testului vrfului de tensiune. S" presupunem c" la o anumit" spargere singurul obiect furat, de valoare, a fost un inel cu diamant !i c" suspectul care trebuie examinat nu a fost informat de acest lucru chiar dac" el !tie c" este b"nuit de o spargere la acel loc. Deci mprejur"rile sunt de a!a natur" nct singura cale prin care individul poate s" !tie c" obiectul furat este un inel cu diamant, este fie ca el s" fi participat la o spargere fie s" fi aflat despre aceasta de la o persoan" care a participat la spargere. ntr-o astfel de situa#ie examinatorul va proceda astfel: $. S" preg"teasc" o list" cu !apte articole de bijuterie - de exemplu, ceas de aur, colier de perle etc. incluznd !i articolul furat. Pentru motivele cunoscute se recomand" plasarea numelui articolului n discu#ie undeva aproape de mijlocul listei. 2. Va explica individului c" la viitorul test i se vor pune cteva ntreb"ri despre diverse articole de bijuterie, !i anume care din aceste articole este luat n timpul spargerii. Examinatorul poate s"-l ntrebe pe individ: Pretinzi c" nu ai fost n acel loc n aceea noapte. Dac" nu ai fost acolo !i dac" nimeni nu #i-a spus ce s-a furat, nseamn" c" nu !tii ce obiect de bijuterie s-a luat. De aceea n cursul testului am s"-#i pun !apte ntreb"ri, bazate pe !apte articole de bijuterie. Una din cele !apte ntreb"ri se refer"

Tehnica poligrafului

92

la articolul care a fost furat. Vei r"spunde cu nu la toate ntreb"rile. Aceasta va nsemna c" nu !tii ce s-a furat. Dac" !tii ntr-adev"r ce s-a furat tensiunea dumneavoastr" va cre!te n mod continuu pn" ce ajunge la acea ntrebare ce face referire chiar la obiectul furat, !i apoi va reveni ncet la normal. (Pentru accentuare este bine ca examinatorul s" demonstreze afectiv cu mna ntr-o manier" ascendent" cum cre!te tensiunea ajungnd la un vrf, apoi scade treptat pn" la normal.) Acum stai lini!tit !i acord"-mi ntreaga cooperare !i r"spunde-mi nu la fiecare din ntreb"rile mele. nainte de nceperea primului test al vrfului de tensiune, individul nu este prevenit n privin#a ordinii n care ntreb"rile referitoare la diversele articole vor fi puse !i nici m"car nu i se spune numele acestora. Obiectivul acestei nedivulg"ri este de a se ob#ine un efect de surpriz" la primul test de vrf de tensiune, dar numai la acest prim test; la urm"toarele teste vrf de tensiune (care nu trebuie s" fie mai multe de 3) ordinea ini#ial" a ntreb"rilor va fi men#inut" iar individul va fi ntrebat despre aceast" ordine naintea fiec"rui test. n func#ie de prezen#a sau de absen#a unui vrf de tensiune, pe diagram", la punctul la care se d" r"spunsul la ntrebarea cu articolul furat, examinatorul poate fi n m"sur" s" determine dac" individul recunoa!te sau nu care din obiectivele enumerate reprezint" pe acela furat. Prin aceasta el poate s" dea o indica#ie n privin#a implic"rii sale la spargere. Orice mi!c"ri musculare din partea unui individ vor influen#a negativ, din punct de vedere al relevan#ei, rezultatele testului. n consecin#", ori de cte ori un individ se mi!c", testul trebuie ntrerupt, iar individul trebuie avizat c" mi!carea sa face necesar" un nou test, apoi i se spune: Dac" spui adev"rul ai nevoie ca acest test s" o dovedeasc". Dac" nu spui adev"rul, atunci poate c" vrei s" denaturezi rezultatele detectorului. Dac" faci acest lucru nseamn" c" nu spui adev"rul. Ar fi indicat, spre binele dumneavoastr", s" sta#i lini!tit. Cel de-al doilea test de vrf de tensiune poate fi administrat la foarte scurt interval de primul. Totu!i, nainte de al doilea test, examinatorul va aviza pe individ c" testul va fi repetat cu ntreb"rile n aceea!i ordine, apoi individul va fi prevenit: Motivul acestui al doilea test este de a dovedi ceea ce a rezultat din primul test. Acum stai nemi!cat !i coopereaz" cu mine. Apoi examinatorul trece la administrarea celui de-al doilea test de vrf de tensiune. Dup" cel de-al doilea test de vrf de tensiune examinatorul va spune: Voi efectua acela!i test a treia oar", dar nainte de aceasta voi p"r"si camera pentru a putea s"-#i odihne!ti bra#ul. Cnd m" ntorc !i cnd voi efectua testul viitor s" nu mi!ti

Tehnica poligrafului

93

n timpul administr"rii. Dup" aceasta examinatorul p"r"se!te camera. Scopul pentru care p"r"se!te camera este de a permite individului mincinos s" revad" n minte testul anterior !i s" se gndeasc" n continuare la pozi#ia ntreb"rii referitoare la articolul furat printre celelalte ntreb"ri. Un astfel de interval de timp ntre teste reprezint" !i o u!urare n ceea ce prive!te jena produs" de man!on. Dup" ce examinatorul se ntoarce nu i se vor mai da individului alte instruc#iuni, doar i se va spune: Foarte bine, reaminte!te-#i s" stai lini!tit pe toat" durata testului. Dac" individul r"spunde: Am stat lini!tit, examinatorul i va spune: Dac" ai stat lini!tit stai a!a mai departe, iar testul va ar"ta c" spui adev"rul, dac" ntr-adev"r l spui. Experien#a a ar"tat c" dac" un individ persist" s" mi!te n cursul testelor vrf de tensiune, prin aceasta el desf"!oar" o activitate de ap"rare !i de obicei minte n privin#a problemei n curs de cercetare. Pe de alt" parte nu se poate trage totu!i nici o concluzie de sinceritate prin faptul c" nu mi!c". Testul vrfului de tensiune este un test care necesit" neap"rat cooperarea complet" a individului n ceea ce prive!te mi!c"rile musculare. Totu!i, a!a cum s-a semnalat mai nainte, mi!c"rile musculare !i presiunile n cursul altor teste pot fi efectiv utile pentru indicarea minciunii. Pentru a asigura seriozitatea testului vrfului de tensiune, trebuie avute n vedere de examinator urm"toarele precau#ii: $. S" fie sigur c" individul nu a fost deja informat de c"tre anchetator sau prin alte mijloace cum ar fi presa privitor la detaliile pe care examinatorul are inten#ia s" le foloseasc" n testele vrfului de tensiune; n caz contrar, testul ar fi complet nesigur !i ar induce n eroare, ntruct o persoan" nevinovat", astfel informat", ar atinge, poate, probabil un vrf de tensiune la ntrebarea crucial". Pentru a ne feri de aceast" posibil" eroare, nici un test de vrf de tensiune nu trebuie administrat atta vreme ct examinatorul nu s-a convins din chestionarea att a anchetatorilor ct !i a individului c" singura cale prin care individul ar fi putut c"p"ta vreo informa#ie despre acest am"nunt special era din propria lui implicare n incidentul n cauz". 2. S" nu foloseasc" pentru am"nuntul din ntrebarea crucial" dect un obiect sau o mprejurare, care este posibil s" fi fost trecut cu vederea de c"tre cel care a s"vr!it infrac#iunea. De exemplu, dac" lng" capul zdrobit al victimei s-a g"sit un baston de oin" plin de snge, uciga!ul este n mod evident n con!tiin#" de faptul c" s-a ntrebuin#at un baston de oin". A!a nct, baston de oin" este un am"nunt adecvat de ntrebare crucial", pentru a fi ntrebuin#at mpreun" cu alte obiecte, ca #eav" de fier, topor etc. De asemenea, dac" s-a luat un inel de pe degetul victimei unei

Tehnica poligrafului

94

tlh"rii, ho#ul !tie cu siguran#" n ce const" acel obiect, a!a nct inel este un bun obiect pentru ntrebarea crucial". Totu!i, pe de alt" parte, un ho# care a furat un pachet cu br"#"ri din automobilul unui vnz"tor de bijuterii, poate c" a ascuns pachetul f"r" s"-l fi deschis pn" n momentul arest"rii sale. Dac" i se administreaz" un test de vrf de tensiune cu am"nuntul br"#"ri ca baz" pentru ntrebarea crucial" acesta ar putea s" duc", n mod evident, la un diagnostic eronat. Acela!i lucru ar fi adev"rat ntr-un caz cnd unul din doi ho#i a luat un obiect sau o sum" de bani, pe care nu l-a mp"r#it cu complicele s"u; ntrebuin#area unui asemenea obiect drept baz" unei ntreb"ri cruciale pus" complicelui nu ar avea nici un fel de relevan#". De asemenea, la furtul unui revolver Smith & Wesson de calibrul 38, ar fi inutil s" ntreb"m n cursul unui test vrf de tensiune, despre marca !i calibrul revolverului furat sau despre marca !i calibrul altor revolvere, ntruct ho#ul s-ar putea s" nu cunoasc" aceste caracteristici ale obiectului furat. 3. n cazurile de furt s" ntrebuin#eze ca obiecte nerelevante, ce nu fac subiectul ntreb"rilor cruciale de vrf de tensiune, numai acele categorii de obiecte care sunt bine cunoscute, c" nu au fost furate n cursul infrac#iunii cercetate. De exemplu, ntrun caz real de spargere, n care s-au furat $0$ dintr-un birou, dac" se ntrebuin#eaz" cuvntul cu#it ca obiect nerelavant, un individ care minte poate s" aib" vrf de tensiune la acest cuvnt, n locul cuvntului $0$, eroare care poate s" rezulte din faptul c" att examinatorul ct !i victima pot s" nu !tie c" individul le-a luat pe ambele, cu#itul !i cei $0$. Examinatorul trebuie s" fie destul de sigur c" obiectul raportat furat, a fost realmente furat, deoarece poate s" gre!easc" cu bun" credin#" n privin#a pierderii obiectului, sau poate s" fi falsificat n mod voit raportul n privin#a lucrurilor furate n scopul de a c!tiga un beneficiu fraudulos, ca de exemplu ncasarea unei poli#e de asigurare care s"-i acopere pierderea. 4. Ori de cte ori testul vrfului de tensiune este ntrebuin#at ntr-un caz care implic" pierderi acumulate, ca n situa#iile de delapidare, iar obiectivul testului este de a stabili cuantumul sumelor, experien#a arat" c" testul nu are nici o valoarea real", afar" de cazul c" salariatul a admis deja c" a luat o parte din bani sau din m"rfurile lips". Cu alte cuvinte testul este util n privin#a unui individ care a negat orice fel de prelev"ri. Atunci cnd se folose!te un test referitor la cuantum se recomand" s" se stabileasc" cu individul suma cea mai mare pe care recunoa!te c" a furat-o, iar apoi s" se urmeze cu urm"toarele instruc#iuni: Joe, ai spus c" ai luat m"rfuri n valoarea de

Tehnica poligrafului

95

200$, de la magazin (dac" aceast" sum" este recunoscut"), a!a nct am s"-#i spun aceast" ntrebare la nceputul testului vrfului de tensiune !i anume << Ai furat m"rfuri n valoare mai mare de 200$ de la magazinul (XYZ) ?>> ntruct afirmi c" aceasta este tot ceea ce ai furat ar trebui s" r"spunzi nu. Apoi te voi ntreba !ase alte sume progresive la care vei r"spunde tot nu, iar ultima ntrebare va fi: << Ai furat m"rfuri n valoare de 5000$ de la magazin ? >> Cu alte cuvinte te voi ntreba o sum" ce variaz" de la 200$ la 5000$ valoarea m"rfurilor furate. Dac" spui adev"rul n privin#a sumei de 200$, r"spunsurile dumneavoastr" nu se vor schimba niciodat" n cursul testului, dar dac" nu spui adev"rul n privin#a vreunei sume dincolo de ntrebarea referitoare la 200$, tensiunea dumneavoastr" va cre!te, iar cnd vei r"spunde nu, la aceast" ntrebare, va atinge maximum dup" care va cobor pn" la sfr!itul testului. De notat c" nu se vor divulga individului toate ntreb"rile primului test, mai cu seam" acelea dintre ntreb"rile referitoare la cei 200$ !i la 5000$. Ra#iunea pentru care nu se spune individului suma !i ordinea ntreb"rilor este de a folosi factorul surpriz" n primul test de vrf de tensiune. Totu!i, n urm"toarele dou" teste de vrf de tensiune, trebuie s" se spun" individului sumele reale care vor fi ntrebate. 5. Atunci cnd folosim un test ce prive!te o pierdere a unei sume de bani, trebuie s" lu"m n considerare posibilitatea ca ho#ul s" nu !tie cuantumul exact al banilor sau m"rfurilor pe care le-a luat. Cu alte cuvinte, se poate s" fi pus banii n buzunar sau s"-i fi cheltuit f"r" s"-i fi num"rat sau f"r" s"-!i aduc" aminte ct a cheltuit. 6. Obiectele f"r" relevan#" utilizate n ntreb"rile din testul vrfului de tensiune, vor trebui s" fie de acela!i tip general sau de aceea!i categorie ca !i cele cruciale. Cu alte cuvinte, ntr-un caz implicnd un inel furat, articolele necruciale vor trebui s" fie tot piese de bijuterie !i nu altfel de obiecte f"r" valoare; n caz contrar marea diferen#" de valoare sau importan#" a inelului furat fa#" de celelalte obiecte, poate s" creeze un vrf de tensiune artificial n momentul ntreb"rii, chiar la nregistrarea unui individ nevinovat. 7. Obiectul din ntrebarea crucial" nu trebuie descris sau anchetat cu o particularitate sau cu o accentuare mai mare dect cele mai pu#in cruciale. De exemplu, atunci cnd cercet"m furtul unui colier de perle, o stimulare artificial" va rezulta din identificarea obiectului ca fiind colier de perle, n timp ce ne-am referit la obiectele f"r" relevan#" numai ca ceas, br"#ar", inel; Toate obiectele trebuie descrise la fel colier de perle, ceas de aur, br"#ar" de argint, inel cu diamant etc.

Tehnica poligrafului

96

Examinatorul trebuie s" fie foarte atent cnd nvinov"#e!te un subiect sau cnd ntocme!te raportul acestuia pe baza testului vrf de tensiune cu excep#ia n care subiectul nu a spus c" obiectul furat a fost pierdut sau b"nuie!te c" a fost furat. De!i testele vrf de tensiune sunt utile ca parte a tehnicii poligrafului, nu se recomand" s" elimin"m un individ ca b"nuit pe baza lipsei unui r"spuns semnificativ. Totu!i, dac" individul coopereaz" din plin, !i de asemenea, r"spunde la o ntrebare str"in" de evenimentul n curs de cercetare, acest r"spuns poate fi luat n considerare !i folosit ca nc" o indica#ie a nevinov"#iei posibile a individului. De exemplu, n timpul examin"rii unui individ foarte sensibil ntr-un caz de omucidere, testele ntreb"rii de control erau prea bizare pentru a fi evaluate. Totu!i, poli#ia a t"inuit anumite am"nunte ale crimei, iar aceste am"nunte au fost folosite n testele vrf de tensiune. Individul a cooperat din plin n cursul testelor, dar n mod constant, a r"spuns la una din ntreb"ri gre!it. Dup" ce s-a stabilit neimplicarea sa n aceast" infrac#iune, a fost pus s" explice de ce una din ntreb"rile vrfului de tensiune l preocupa mai mult dect celelalte. El a spus c" aceasta se datora faptului c" el a presupus c" acea ntrebare, releva cauza mor#ii. Mai mult, nu trebuie s" ne baz"m prea mult pe testul vrfului de tensiune n acele cazuri n care trebuie stabilite sumele de bani sau m"rfurile ce au fost furate. Se cunosc cazuri n care nregistr"rile nu au reu!it s" stabileasc" cu precizie cuantumul real implicat. Aceasta poate !i datorit" faptului c" indivizii examina#i nu cuno!teau cu precizie cuantumul. O sugestie pentru investigator. A!a cum am mai ar"tat, pentru ca un examinator s" ntrebuin#eze testele de vrf de tensiune este esen#ial ca individul s" nu cunoasc" am"nuntul special al evenimentului care formeaz" baza ntreb"rilor testului. Din aceast" cauz", cei care ancheteaz" trebuie s" se ab#in" de la a spune unui suspect, ce urmeaz" s" fie testat la poligraf, nici un fel de am"nunt, ca de exemplu, instrumentul folosit n timpul infrac#iunii, obiectul furat etc. Dar mai este nc" un motiv, n afar" de testarea la poligraf, pentru nedivulgarea unor astfel de am"nunte !i anume: poate s" se iveasc" o situa#ie n care valabilitatea unei m"rturisiri ulterioare va fi pus" la ndoial" de ns"!i anchetatori, mai cu seam" n cazurile n care exist" b"nuieli c" cel ce a m"rturisit este un mincinos patologic, n realitate nevinovat de crima pe care a m"rturisit-o.

Tehnica poligrafului Diagnosticul

97

ntruct criteriile cele mai generale ntrebuin#ate (!i care n mod obi!nuit sunt considerate cele mai serioase) pot fi ob#inute din nregistr"ri continue !i simultane a modific"rilor de respira#ie !i a tensiunii arteriale !i a pulsului, cea mai mare parte a acestei discu#ii referitoare la r"spunsurile mincinoase, va fi consacrat" r"spunsurilor care pot fi reflectate numai n aceste dou" fenomene fiziologice. Exemplele de modific"ri ale G.S.R. sunt rezervate unei prezent"ri ulterioare. n scopul de a u!ura n#elegerea indicatorilor de minciun" care pot fi detecta#i din traseele respira#iei !i a tensiunii arteriale puls, am f"cut ca fiecare set de exemple, s" fie precedat de mostre de modele obi!nuite, normale, sincere, ale unor astfel de trasee (vezi fig. $3 pentru respira#ie !i fig. 23 pentru tensiune-puls).

Fig. 13. Modele normale (sincere) de respira!ie. A, cicluri respiratorii, $2/minut; amplitudinea in. B, cicluri respiratorii, $2/minut; amplitudinea
7 16

in. A se observa

dovada nervozit#!ii partea descendent# (expira!ie) a ciclului respirator. C, cicluri respiratorii, $6/minut; amplitudinea
7 16

in. D, cicluri respiratorii, 22/minut; amplitudinea


3 8

in. E, cicluri respiratorii, $8/minut; amplitudinea amplitudinea


5 8

in. F, cicluri respiratorii, $2/minut;

in. A se observa traseul respira!iei datorat nervozit#!ii. G, cicluri


5 8

respiratorii, $4/minut; amplitudinea descendent# a ciclului

in. A se observa evidenta nervozitate pe latura (expira!ie). H, cicluri respiratorii, 20/minut;

respirator

Tehnica poligrafului

98

amplitudinea in. U"oarele ridic#ri ale liniei de baz# nu au nici o semnifica!ie dect dac# apar n mod constant n punctele n care se pun ntreb#rile relevante ale testului "i nu n alte momente. Sunt prezentate o serie de exemple de diverse tipuri de r"spunsuri ale respira#iei !i ale tensiunii, care sunt considerate ca fiind criterii valabile de minciun" (vezi fig. $422 pentru respira#ie; fig. 24 !i 25 pentru tensiune !i fig. 26 pentru r"spunsurile duble ale respira#iei !i tensiunii). Mai trziu, vor apare reproduceri de nregistr"ri de cazuri care vor exemplifica toate fazele tehnicii poligrafului. n privin!a celor dou# trasee principale, cel al respira!iei "i cel al tensiunii-puls, traseul cel mai demn de ncredere este respira!ia. De fapt (a!a cum vom vedea n capitolele urm"toare), la examinarea unor indivizi inteligen#i, dac" modific"rile de tensiune la ntreb"rile relevante, nu sunt nso#ite de modific"ri ale respira#iei, modific"rile tensiunii-puls nu pot fi apreciate ca adev"rate r"spunsuri mincinoase. Totu!i, dac" are loc o modificare a tensiunii arteriale la ntrebarea de control, f"r" a fi nso#it" de o modificare a respira#iei, aceasta poate fi de ajuns pentru a scoate pe individ din rndul suspec#ilor. Acest rezultat este datorat faptului c" r"spunsul la o ntrebare de control, pentru a fi semnificativ, nu trebuie s" se datoreze minciunii; un astfel de r"spuns !i va fi ndeplinit scopul chiar dac" este rezultatul numai al unei preocup"ri sau al unui gnd n privin#a juste#ei sau suficien#ei r"spunsului dat. Pe de alt" parte, n cazurile n care sunt implica#i indivizi mai pu#in inteligen#i, minciuna lor poate fi descoperit" numai n modific"rile tensiunii-puls, f"r" alte modific"ri nso#itoare ale respira#iei. Spre deosebire de traseul tensiunii-puls, respira#ia este mai pu#in apt" de a fi afectat" de asemenea factori str"ini, ca nervozitatea unei persoane sincere, sau preocuparea sa n privin#a unei alte chestiuni, f"r" leg"tur" cu cea n curs de cercetare. Apoi, eforturile de a sc"pa de detectare prin devierea nregistr"rilor poligrafului sunt mai u!or detectabile sau reflectate n traseul respira#iei. Totu!i, ambele trasee sunt absolut esen#iale n orice examinare la poligraf. n interpretarea diagramelor ob#inute la poligraf, examinatorul trebuie s" caute modele pentru r"spunsuri generale, !i apoi s"-!i pun" urm"toarele ntreb"ri: $. Care este modelul normal de respira#ie al individului ? 2. A cooperat total individul n cursul testului ? 3. Care ntrebare indic" r"spunsul cel mai intens al respira#iei ? 4. Care ntrebare indic" r"spunsul cel mai intens al tensiunii ?

Tehnica poligrafului
sunt necesare ntreb"ri de control diferite ?

99

5. Dac" individul indic" vreun r"spuns la ntrebarea de control ? n caz contrar dac" 6. Cum se compar" r"spunsurile individului cu r"spunsurile la ntrebarea de control? 7. Care r"spunsuri sunt mai intense !i mai consecvente, cele la ntreb"rile relevante sau la ntreb"rile de control ? 8. Dac" individul a r"spuns prea mult, este recomandabil un test al complexului de vinov"#ie ? Dac" r"spunsurile nu sunt destul de clare, neputnd stabili dac" individul spune adev"rul sau nu, este necesar" o reexaminare ? 9. Dac" r"spunsurile nu sunt destul de clare, neputnd stabili dac" individul spune adev"rul sau nu, este necesar" o reexaminare ? $0. Dac" individul a ncercat cu inten#ie s" r"spund" prea mult, sau !i-a permis mi!c"ri evidente atunci cnd i s-a prezentat cartona!ul ales sau atunci cnd a r"spuns cu da la testul da.

Fig. 14. Respira!ia la un r#spuns mincinos: $. Blocuri respiratorii. O blocare (o oprire) a respira!iei care survine imediat dup# r#spunsul la o ntrebare a testului "i dureaz# cteva secunde (aproximativ de la 5 la $5 sau chiar 20 secunde) este un simptom serios de minciun#. Aceast# form# de suprimare a respira!iei poate s# apar# la sfr"itul expira!iei a"a cum se vede n A sau la sfr"itul inspira!iei a"a cum se vede n B, sau ntre cele dou# momente, ca n C. Partea orizontal# a traseului, ntre s#ge!i, reprezint# n A un stop respirator de circa $0 secunde. Stopul respirator n B a fost de aproximativ 7 secunde. Chiar dac# un stop respirator are loc la sfr"itul unei inspira!ii "i foarte rar la sfr"itul expira!iei (ca n traseul A), este tot att de semnificativ ca r#spuns mincinos. C exemplific# o suprimare a respira!iei care se apropie dar care nu este chiar egal# cu stopurile respiratorii tipice din A "i din B. Totu"i, are aceea"i semnifica!ie de minciun#.

Tehnica poligrafului

100

Fig. 15. Respira!ie la un r#spuns mincinos: 2. Suprimarea n form# de scar#. O suprimare a respira!iei care ia forma unei sc#ri care urc# "i care ncepe imediat coboare dup# ce s-a r#spuns unei ntreb#ri, este un alt criteriu foarte serios de minciun#. Poate s# survin# n mai multe forme a"a cum se arat# mai sus "i a"a cum este indicat "i prin s#ge!i.

Tehnica poligrafului

101

Fig. 16. Respira!ia la un r#spuns mincinos. 3. Linia de baz# a respira!iei se ridic#. O ridicare a liniei de baz# a respira!iei (a"a cum se arat# prin s#ge!i) n momentul cnd se pune o ntrebare a testului, este un alt simptom foarte serios de minciun#. A"a cum se arat# "i n acest exemplu, de obicei ridicarea dureaz# $5 20 secunde, dup# care linia de baz#, de obicei, revine la nivelul s#u normal.

Fig. 17. Respira!ia la un r#spuns mincinos. 4. Suprimarea obi"nuit#. Tot att de semnificativ# ca r#spunsurile de mai sus este o form# de suprimare a respira!iei, care nu poate fi caracterizat# dect ca obi"nuit#. Nu are nici o caracteristic# specific# de

Tehnica poligrafului
minciun#.

102

bloc, scar#, sau de ridicare a liniei de baz#, dar totu"i, constituie un criteriu serios de Observa!i c# unele din trasee combin# caracteristici la o scar# minor# a blocurilor, sc#rii "i ridic#rii liniei de baz#, dar singura calitate distinctiv# adev#rat# este o form# general# de suprimare a respira!iei.

Fig. 18. Respira!ia la un r#spuns mincinos. 5. Modificarea ciclului respira!iei (mai ncet, mai rapid sau respira!ie mai grea). O modificare a ciclului respirator, dup# punerea unei ntreb#ri relevante (de exemplu n timpul intervalului indicat ntre s#ge!i), este un alt criteriu serios de minciun#. A, l#rgirea ciclului indic# o respira!ie mai nceat# n timpul ntreb#rii relevante. B, criteriul de minciun# apare aici sub forma unui traseu al respira!iei ncet, alunecos. C, aici ciclurile sunt mai frecvente din cauza unei respira!ii mai rapide. D, ciclurile mai lungi indic# o respira!ie mai grea de-a lungul intervalului ntreb#rii relevante.

Tehnica poligrafului

103

Fig. 19. Respira!ie la un r#spuns mincinos. 6. U"urarea respira!iei dup# minciun#. O respira!ie mai grea (adic# un oftat de u"urare) dup# o ntrebare relevant#, sau chiar la sfr"itul testului "i f#r# a fi precedat de vreo suprimare evident#, este un alt criteriu serios de minciun#. A, este, n acest caz, traseul respirator al unui individ, dea lungul primelor trei ntreb#ri, care apare complet normal, dar dup# a patra ntrebare (o ntrebare neutr# ce urmeaz# dup# ntrebarea relevant# din pozi!ia 3), individul a avut un oftat de u"urare, sub forma a trei respira!ii grele. Ori de cte ori acest fenomen are loc de mai multe ori n cursul unui test, el poate fi considerat ca un criteriu de minciun#. B, este r#spunsul caracteristic al acestui individ caracterizat printr-o respira!ie mai grea (oftat de u"urare) la punctele marcate cu s#ge!i, circa 20 secunde dup# r#spunsul la o ntrebare relevant# (viol omor). C, fenomenul de u"urare a respira!iei ar putea fi descris ca o recuperare a unei insuficien!e de oxigen creat# n perioada de suprimare a respira!iei. Uneori, de"i foarte rar, recuperarea de oxigen poate mbr#ca forma unei respira!ii mai rapide, ca n C (la ntrebarea num#rul 4), mai degrab# dect n forma unei respira!ii mai grele ca n A "i n B.

Tehnica poligrafului

104

Fig. 20. Respira!ia la un r#spuns mincinos. 7. R#spunsuri nehot#rte specifice. n afar# de setul anterior exemplificat de r#spunsuri specifice, minciuna mai poate fi reflectat# prin diverse forme de respira!ie dezordonat# n cursul intervalului dintre ntreb#rile relevante ale testului. Spre deosebire de ceea ce se presupune uneori, respira!iile dezordonate de tipurile ar#tate aici nu sunt datorate de obicei unui efort voit din partea individului; n aparen!# acestea rezult# numai din propria sa tulburare natural" datorat" faptului c" minte.

Fig. 21. R#spuns pseudomincinos anticipator, al respira!iei. R#spunsurile specifice, anterior exemplificate, ale respira!iei, nu devin semnificative dect dac# apar "i continu# dup# ce s-a r#spuns la o ntrebare, sau n orice caz, nu mai devreme dect la un interval de un ciclu nainte ca s# fi r#spuns la ntrebare. Dac# r#spunsul are loc

Tehnica poligrafului
considerat ca un r#spuns anticipat pseudomincinos.

105

naintea acestui eveniment (ca n fig. 2$) de obicei nu indic# o minciun# "i poate fi Binen#eles, o excep#ie la aceast" regul" trebuie f"cut" n acele cazuri n care individul !i permite ncerc"ri deliberate de a devia traseul respira#iei. Pentru o alt" excep#ie, vezi fig. $80. De asemenea, este important de notat c" aceast" regul" se aplic" numai traseului respira#iei !i nu tensiunii. Totu!i, o modificare a tensiunii care survine n cursul punerii unei ntreb"ri !i nainte de r"spunsul individului, poate fi semnificativ" ca un r"spuns de minciun". Poate c" diferen#a de semnifica#ie rezult" din faptul c" r"spunsurile respira#iei la o minciun" sunt uneori datorate unui efort controlat de a exercita un control asupra unor tulbur"ri interne n momentul n care s-a spus o minciun", n timp ce modific"rile de tensiune implic" un fenomen necontrolabil, care reflect" tensiunea n momentul spunerii unei minciuni, dar !i ca anticipare la minciuna ns"!i. Totu!i, cea mai mare parte a r"spunsurilor respira#iei la o minciun" sunt naturale !i necontrolate. Examinatorul a nceput s" pun" o ntrebare relevant" n Q; aceasta nu s-a terminat sau nu i s-a dat r"spuns dect la punctul marcat A. n afar" de cazul n care un r"spuns de tipul ar"tat ntre Q !i A survine dup" r"spunsul individului, acest r"spuns nu trebuie socotit ca !i criteriu de minciun".

Fig. 22. R#spunsul respira!iei la o minciun#. 8. Respira!ia n general dezordonat#. Exist# cazuri n care minciuna nu este reflectat# n respira!ie dect printrun model n general dezordonat, mai degrab# sub forma de modific#ri specifice, a"a cum s-a mai ar#tat mai sus. Asemenea modele n general dezordonate pot s# rezulte

Tehnica poligrafului

106

dintr-o respira!ie excesiv de nceat# sau de rapid# ca n A "i n B. Cnd se prezint# n aceast# form#, ele sunt de obicei rezultatul unui efort deliberat, din partea individului, de a induce n eroare pe examinator. O alt" indica#ie cu caracter general de minciun", pe traseul respira#iei, este o linie de baz" fluctuant" de-a lungul ntregii nregistr"ri, !i f"r" nici o leg"tur" cu ntreb"rile adresate. Cu alte cuvinte, tipul de modific"ri ar"tate n fig. $6 !i 20 pot fi g"site de-a lungul nregistr"rii !i nu numai ca r"spuns la o ntrebare specific" (un exemplu real este cel din fig. $77). Un model general de inspira#ie n form" de din#i de ferestr"u este o alt" indica#ie de minciun", ori de cte ori o compara#ie cu traseul respira#iei individului cnd nu este n curs de testare, arat" c" aceasta nu este o caracteristic" normal" a respira#iei sale (vezi C2). Totu!i, trebuie s" avem grij" s" verific"m faptul c" por#iunea de inspira#ie n form" de ferestr"u a traseului ciclului respirator s" nu fie rezultatul vreunei scurgeri a sistemului mecanic al poligrafului, posibilitate pe care o vom discuta ulterior n capitolul Factori care influen#eaz" rezultatele testelor. O respira#ie foarte nceat" ca n A (circa 6 cicluri/minut) de-a lungul ntregului test arat" eforturile inten#ionate ale unui individ mincinos de a eluda detectarea. n B avem o respira#ie extrem de rapid" (aproximativ 38 cicluri/minut) de-a lungul testului, ce indic" un alt fel de efort de a eluda detectarea. Traseul din stnga, C$, a fost f"cut n acel moment al test"rii cnd individul nu a
2 cunoscut ce ntreb"ri i vor fi adresate. Traseul din dreapta C , a fost f"cut n acel

moment al testului cnd subiectul a recunoscut c" a deviat n mod voit modul lui de a respira. De obicei, nregistrarea att a respira#iei abdominale ct !i a celei toracice, are modele similare; Aceasta nseamn" c" traseele de inspira#ie din pl"mni !i din abdomen se suprapun. Totu!i, amplitudinea unui traseu poate fi mai mare dect a celuilalt. n cea mai mare parte a cazurilor, traseul abdominal al respira#iei atinge o amplitudine mai mare dect traseul pulmonar.

Tehnica poligrafului

107

Fig. 23. Traseele normale (sincere) de tensiune arterial# -puls. A, Fiecare b#taie individual# din acest traseu reprezint# o b#taie de inim#, n limite normale, de 80 b#t#i/minut. O b#taie de aceast# amplitudine ( 3 4 in), cu o crest#tur# dicrotic# lng# centru, este ideal# pentru scopul de a testa minciuna; ea indic# faptul c# presiunea man"onului este aproximativ la jum#tatea drumului ntre tensiunea aterial# sistolic# "i diastolic#. B, pulsul acestui individ este foarte rapid, aproximativ $00 b#t#i/minut. Crest#tura dicrotic# apare n modelul normal, central, dar este de a"a natur# nct s# dea fiec#rei b#t#i aspectul unui os iade". C, observa!i amplitudinea neregulat# dar constant# a traseului acestui individ, stare descris# de medici ca echtopic#. Totu"i, aceast# stare nu interfereaz# cu un examen satisf#c#tor la poligraf. D, aici pulsul este de circa $$0 b#t#i/minut. De"i amplitudinea traseului este relativ mic# ( 1 4 in), ea este suficient# pentru testarea minciunii. Un puls de amplitudine mic# este caracteristic pentru indivizii obezi. De asemenea, la ace"ti indivizi poate s# fie nevoie de o presiune a man"onului $00 pn# la $30 mm, n scopul de a ob!ine un traseu satisf#c#tor, cu crest#tura dicrotic# lng# centrul b#t#ii. E, modelul unui puls foarte ncet, circa 50

Tehnica poligrafului

108

b#t#i/minut Un astfel de puls este numit n termeni medicali ca puls vagatonic. F, un puls excep!ional de ncet, circa 34 b#t#i/minut. Cnd pulsul unui individ este att de ncet ca cel ar#tat la E "i n F, el va resim!i numai n rare cazuri modific#ri semnificative ale tensiunii. Persoanele care mint "i care au un puls mare sunt indivizi mult mai buni pentru examinare, n m#sura n care este implicat traseul tensiunii. G, fluctuarea nivelului liniei de baz# a tensiunii indic# nervozitate. Totu"i, astfel de indivizi sunt adecva!i pentru scopurile unui test. H, observa!i dovada ivirii rare a dou# crest#turi dicrotice la fiecare puls. Totu"i, se pot face asupra unor astfel de indivizi, examin#ri satisf#c#toare. Ca regul" general", orice neregularitate a tensiunii, a pulsului sau a respira#iei, care este n mod constant neregulat", nu va mpiedica realizarea unui diagnostic la poligraf. Totu!i, dac" aceste neregularit"#i sunt sporadice, ele vor stnjeni ob#inerea unui test satisf"c"tor.

Tehnica poligrafului

109

Fig. 24. Indicatori de minciun# pe traseul tensiunii. A, r#spuns tipic de minciun# indicat de o ridicare a nivelului de baz# al traseului. Aceast# ridicare reflect# o cre"tere a tensiunii arteriale, cnd s-a dat un r#spuns ntreb#rii, aici ar#tat la nceputul traseului. Observa!i, de asemenea, reducerea amplitudinii pulsului. B, o ridicare a nivelului de baz# a tensiunii arteriale nu este nso!it# n mod necesar de o sc#dere a amplitudinii pulsului ca n A. C, criteriile de minciun# pot s# apar# n forme mai pu!in dramatice dect n A "i B. Acest traseu este al unei persoane obeze. Este tot att de semnificativ ca cele din A "i B. D, observa!i c# n acest r#spuns de minciun#, nivelul tensiuni arteriale era mai ridicat nainte de ntrebarea relevant# (linia punctat# "i s#geata) dect dup# intervalul r#spunsului la ntrebarea relevant#. Tensiunea arterial# a sc#zut la linia de baz# fa!# de linia ini!ial# a"a cum se arat# cu cel de-al doilea rnd de linii punctate. Aceasta este probabil datorat# anticip#rii ntreb#rii de c#tre individ, ori de u"urarea de tensiune dup# r#spunsul s#u. E, exemplificarea unui caz destul de rar al unui r#spuns mincinos care apare n traseul minciunii al unui individ cu un puls extrem de ncet (34 cicluri/minut). F, un r#spuns al tensiunii arteriale n form# de cale ferat#. n afar# de indica!iile r#spunsurilor specifice de mai sus de minciun#, un examinator va ntlni uneori o indica!ie general# sub forma unei cre"teri treptate a tensiunii arteriale, sau o men!inere a tensiunii care este reflectat# printr-o ridicare a traseului pn# la ntrebarea relevant# (5) "i o c#dere a tensiunii cnd se pune ntrebarea urm#toare (6). Totu"i, trebuie s# avem grij# s# evit#m o cre"tere accidental# a traseului ca rezultat al unei presiuni inadecvate n man"on a"a cum se vede n fig. 25 B. Un principiu conduc"tor n privin#a modific"rilor tensiunii ar"tate n fig. 24 este c" atunci cnd avem de-a face cu indivizi inteligen#i, instrui#i, nu ne putem baza pe astfel de modific"ri ca reprezentnd criterii valabile de minciun", dect dac" sunt nso#ite de modific"ri sau neregularit"#i ale respira#ie, chiar dac" acestea pot fi u!oare !i chiar dac" le lipse!te calitatea de indici de minciun" pe respira#ie. Totu!i, n privin#a unor indivizi mai pu#in inteligen#i, neinstrui#i, minciuna lor poate fi stabilit" numai prin modific"rile tensiunii, f"r" vreo modificare nso#itoare a respira#iei.

Tehnica poligrafului

110

Fig. 25. Exemple ale efectului unei presiuni inadecvate ale man"onului asupra tensiunii arteriale. A, localizarea crest#turii dicrotice lng# baza traseului, n ambele trasee de mai sus indicndu-se o presiune prea mare n man"on. O dezumflare a tensiunii man"onului circa 5 mm, va centra crest#tura dicrotic# "i va furniza un traseu mult mai convenabil pentru scopurile testului. De asemenea, va u"ura jena individului. Cnd presiunea man"onului este prea ridicat#, ea tinde s# mascheze criteriile de minciun#, care de obicei sunt relevante dac# presiunea a fost ajustat# n mod adecvat. De aceea este important ca examinatorul s# caute s# umfle man"onul la presiunea adecvat# cu crest#tura dicrotic# la centrul b#t#ii. B, jena fizic# produs# de o presiune prea ridicat# poate s# provoace a"a cum se arat# aici, o cre"tere treptat#, totu"i, uneori specific# liniei bazale, pe care un examinator f#r# experien!# poate s# o interpreteze gre"it ca o indica!ie de minciun#. C, traseul tensiunii arteriale ale unei femei obeze. Pentru a ob!ine un traseu chiar att de bun ca cel de fa!#, presiunea man"onului ar trebui s# fie de cca. $30 unit#!i, presiune care inhib# valoarea traseului tensiunii-puls. Totu"i, traseul respira!iei unui astfel de individ poate s# furnizeze examinatorului criteriile necesare

Tehnica poligrafului

111

pentru minciun#. D, o amplitudine att de mare ca aceasta a traseului tensiunii arteriale trebuie redus# prin sc#derea presiunii man"onului, men!innd n acela"i timp crest#tura dicrotic# n centrul b#t#ii pulsului. E, n acest exemplu presiunea man"onului este prea sc#zut#, avnd ca rezultat apari!ia crest#turii dicrotice la partea de sus a b#t#ii pulsului. O m#rire a presiunii cu cca. 5 $0 mm va remedia situa!ia. n cazurile n care crest"tura dicrotic" nu poate fi centrat" printr-o modificare a presiunii man!onului, n sus sau n jos, examinatorul trebuie s" se opreasc" la o amplitudine medie indiferent de pozi#ia crest"turii dicrotice.

Fig. 26. R#spuns dublu de minciun# a respira!iei "i a tensiunii. R#spunsul specific mincinos apare aici n ambele trasee.

Factori fundamentali care stau la baza r"spunsurilor mincinoase


Preocuparea de o posibil" detectare pare s" fie factorul principal, responsabil de schimb"rile fiziologice care sunt nregistrate !i interpretate ca simptome de minciun" (a se vedea n special figurile 27 !i 28). De fapt, toate exemplele urm"toare de cazuri referitoare la aplicarea diverselor procedee de stimulare stabilesc c" n afar" de cazul cnd o persoan" este preocupat" de posibilitatea ca minciuna s" fie detectat", nregistr"rile sale la poligraf nu vor releva aceast" minciun".

Tehnica poligrafului

112

Con!tiin#a unei infrac#iuni sau remu!carea, pot servi ca factori auxiliari, dar efectul lor asupra modific"rilor fiziologice pare s" fie de importan#" minor" n compara#ie cu frica de detectare 59. Desigur, c" exist" posibilitatea ca modific"rile fiziologice care indic" minciuna la o nregistrare la poligraf s" nu fie dect simplul rezultat al proceselor de gndire ale individului, atunci cnd sunt stimulate de ntreb"rile testului, de exemplu, atunci cnd un individ r"spunde sincer nu la ntrebarea de control de exemplu Ai furat vreodat" ceva n via#a dumitale ? - adeseori va avea loc o reac#ie, ca rezultat al ncerc"rii individului de a-!i aminti dac" a uitat ceva, sau ca rezultat al ndoielii pe care o poate avea n privin#a adev"rului total al r"spunsului s"u, n contrast cu o minciun" adev"rat".

Vezi Limitele detectorului de minciuni de Floch, M. n J. Crim. L. & Criminol., 40 (5): 651, 1950. A se vedea n special pag. 652 unde se afirm" c", con#tiin!a trebuie pus" n aceea#i categorie cu teama de detectare deoarece din punct de vedere psihologic con#tiin!a este o astfel de team". Numai c" teama este de superego sau de principiile morale, care reprezint" autoritatea n general. n concluzie, con#tiin!a este teama de detectare #i de pedeaps" #i nu un concept abstract. Experien!a #i observa!iile noastre au ar"tat c" func!ionarii ns"rcina!i cu aplicarea legii ntr-o colectivitate n care poligraful #i-a dovedit valoarea, ca un auxiliar de cercetare, sunt foarte vulnerabili atunci cnd sunt supu#i unei reexamin"ri. Respectul lor pentru eficacitatea tehnicii, bazat" chiar pe ntrebuin!area de c"tre ei a aparatului pe diferi!i suspec!i n diferite infrac!iuni, ct #i cuno#tin!ele lor provenind din alte surse cu privire la eficacitatea aparatului, creeaz" o team" de detectare mult mai mare dect a mediei celor interoga!i, care nu au acela#i respect fa!" de eficacitatea acestei tehnici. Aceasta s-a adeverit ori de cte ori func!ionarii ns"rcina!i cu aplicarea legii au fost testa!i ca suspec!i de infrac!iuni sau n cazul unor cercet"ri de personal.

59

Tehnica poligrafului

113

Fig. 27. Un exemplu a ceea ce pare a fi efectul unei lipse de griji iar apoi al prezen!ei unei griji referitoare la o posibil# detectare. Individul n cauz# de la care au fost ob!inute traseele A "i B, era b#nuit c# a dinamitat un imobil. Prima nregistrare a testului s#u nu con!ine nici o indica!ie de minciun#, afar# poate de natura, n general dezordonat#, a traseului respira!iei. Dup# dou# zile a fost din nou examinat (traseele B), dup# ce complicele s#u a fost examinat "i a m#rturisit vinov#!ia. De"i individul nu "tia de m#rturisirea complicelui, el "tia c# acesta fusese examinat "i c# se afla n stare de arest. Cunoa"terea acestui fapt se pare c# strnise preocuparea individului c# propria sa minciun# putea fi detectat#, fapt ce pare s# explice r#spunsurile mincinoase de la ntreb#rile 3 "i 5, n privin!a implic#rii sale n infrac!iune. (Acest caz s-a ivit naintea apari!iei tehnicii de control a lui Reid. n momentul de fa!#, cnd avem la dispozi!ie tehnica Reid, aceea"i preocupare, n privin!a unei detect#ri posibile, poate fi produs# prin diversele proceduri de stimulare care vor fi discutate "i exemplificate ulterior).

Tehnica poligrafului

114

Fig. 28. Un exemplu al efectului posibil, a lipsei de preocupare n privin!a vreunei detect#ri, concomitent cu realizarea aparent# a individului, a z#d#rniciei de a fi n stare s# resping# dovada faptic# zdrobitoare a vinov#!iei sale. Individul era un fost condamnat care a fost prins ie"ind dintr-un imobil care tocmai fusese pr#dat. Cu ocazia testului a spus examinatorului: Mai bine poli!i"tii m-ar fi mpu"cat. Nu m# voi ntoarce niciodat# la nchisoare !. S-a sinucis nainte de nceperea procesului. Aceast" analiz" este bazat" pe faptul c" poligraful nu este un detector de minciuni n sine, prin aceea c" ponderea emo#ional" a ntreb"rilor puse este cauza principal" pentru amplitudinea r"spunsului fiziologic. Experien#a noastr" a dovedit n mod constant c" un individ va prezenta cea mai mare reac#ie la ntrebarea care n contextul situa#iei n curs de testare nseamn" cel mai mult pentru el, de!i el poate s" mint" la cteva ntreb"ri ale testului. De exemplu, n cazul unui furt de 500$ individul care minte va r"spunde cu o mai mare intensitate !i cu o mai mare constan#" atunci cnd spune nu la ntrebarea: Dumneata ai furat cei 500$ care lipsesc ? dect la ntrebarea de control Ai furat vreodat" ceva n via#a dumitale ?, chiar dac" minte n ambele cazuri. Se fac uneori declara#ii ocazionale cum c" tehnica poligrafului detecteaz" pe indivizii mai pu#in inteligen#i, neinstrui#i, sau handicapa#i din punct de vedere social, n timp ce indivizii mai bine nzestra#i, precum spionul unui student str"in pot u!or s" nving" ma!ina. Aceasta este o pur" fic#iune. n realitate, de obicei prevaleaz" situa#ia contrar". Primul tip de indivizi va aprecia probabil posibilitatea ca atunci cnd minte s" apar" modific"ri fiziologice (!i care s" fie nregistrate). Indiferen#a sa social" referitor la minciun", este un alt factor mai pu#in semnificativ; n consecin#", asemenea indivizi pot s" nu prezinte o reac#ie la minciun" n testele lor. Pe de alt" parte, cel de-al doilea tip de indivizi are de obicei o apreciere mai mare a efectelor de natur" fiziologic" a faptului de a min#i, !i de asemenea, o mai mare sensibilitate !i o mai mare preocupare cu

Tehnica poligrafului

115

privire la aceasta. n plus, astfel de indivizi pot chiar s" ncerce s" deruteze pe examinator prin tactici evazive, menite s" nving" ma!ina, care vor fi discutate ulterior.

ILUSTR$RI DE CAZURI, DE NREGISTR$RI ALE RESPIRA%IEI SI A TENSIUNII ATUNCI CND SE NTREBUIN%EAZ$ TEHNICA NTREB$RII DE CONTROL
Cele ce urmeaz" sunt cteva reproduceri de nregistr"ri de cazuri reale, care ilustreaz" aplicarea tehnicii ntreb"rii de control. A!a cum am ar"tat anterior, tehnica pe care am g"sit-o c" este cea mai eficace, este aceea n care se ntrebuin#eaz" una sau dou" ntreb"ri de control, formulate cu grij", printre cele $0 ntreb"ri din care sunt constituite fiecare din testele principale n seria de teste care cuprinde ntreaga procedur" de examinare. n principiu, o ntrebare de control este aceea care are o sfer" !i o adncime mare n privin#a infrac#iunilor de aceea!i natur" general" cu aceea n curs de cercetare, !i una la care dup" toate probabilit"#ile individul va min#i, sau la care r"spunsul s"u poate s" aib" o valabilitate dubioas" chiar n propria sa minte. Figurile 29 44 sunt exemple de cazuri n care procedura ntreb"rii de control a stabilit sinceritatea unor persoane b"nuite. Figurile 45 56, reprezint" trasee provenind de la indivizi a c"ror minciun" a fost detectat" cu ajutorul procedeului ntreb"rii de control. Cele mai multe nregistr"ri de cazuri ilustrate n fig. 29 56 au fost ob#inute n cursul celei de-a treia sau ulterior test"rii individului, care a fost supus unui examen complet la poligraf. Cu alte cuvinte, acestea sunt nregistr"rile testelor care au fost ob#inute dup# testul cu cartona!e, !i dup" stimularea psihologic" asociat" cu aceasta, sau dup# folosirea diverselor altor procedee de stimulare. n multe din aceste cazuri nici un astfel de r"spuns nu a ap"rut la primul test sau nainte de procedeele de stimulare. Este foarte important ca examinatorul s" nu uite acest fapt, pentru a nu fi indus n eroare, presupunnd c" ntrebarea de control singur" este suficient" pentru diagnostic, pe baza unui singur test. Dup" prezentarea nregistr"rilor testelor individuale indicate n fig. 29 56, vom ar"ta o serie de nregistr"ri de teste care cuprind examinarea complet" ntr-un num"r de cazuri diferite. Ele vor ilustra aplicarea ntregii tehnici Reid care const" n diverse procedee de stimulare !i alte caracteristici semnificative ale acestei tehnici.

Tehnica poligrafului

116

Tehnica poligrafului

117

Traseele respira!iei #i tensiunii la testul de control al indivizilor sinceri


n afar" de cazurile n care se indic" contrariul, n toate cazurile prin care au fost ob#inute urm"toarele reproduceri de trasee de respira#ie !i tensiune (fig. 29 44), diagnosticul examinatorului a fost verificat de evenimentele ulterioare. A!a cum am ar"tat mai sus, cea mai mare parte din aceste nregistr"ri au fost ob#inute n cursul celui de-al treilea test sau unuia ulterior, care au cuprins examinarea complet" la poligraf a individului; cu alte cuvinte, ele au fost ob#inute dup" ntrebuin#area uneia sau mai multor procedee de stimulare !i asupra c"rora vom mai reveni. n scopul de a exemplifica mai clar func#ia !i valoarea tehnicii ntreb"rii de control, reproducerile din fig. 29 44, omit capetele nregistr"rilor; cu alte cuvinte, traseele ntreb"rilor $ !i 2, !i por#iunea ce urmeaz" dup" ntrebarea 7 nu apar n cele mai multe dintre imagini. (Imaginile sunt de obicei la dimensiunile naturale)

Fig. 29. ntreb#rile 3 "i 5 se refereau la delapidarea unei mari sume de bani, 3 fiind: tii cine a furat banii care lipsesc ?; ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre. Observa!i stopul respirator "i cre"terea tensiunii arteriale la ntrebarea 6, cnd a fost ntrebat: Ai furat vreodat# ceva ?, al c#rui r#spuns constituie o minciun#, n conformitate cu recunoa"terea ulterioar# a individului.

Tehnica poligrafului

118

n acest caz, nregistrarea individului la testul cu cartona!e, nu con#ine nici un r"spuns la ntrebarea referitoare la num"rul ales, iar dac" s-ar fi pus baz" pe acest test pentru scopurile de control, individul ar fi fost clasificat ca necooperant. Dar pe baza nregistr"rii testului la ntrebarea de control de mai sus, examinatorul a putut s" raporteze c" individul spune cu siguran#" adev"rul n privin#a sumei de bani lips".

Fig. 30. ntreb#rile 3 "i 5 se refereau la delapidare; 4 "i 7 erau neutre; 6 este ntrebarea de control: Ai furat vreodat# ceva ?. Observa!i re!inerea respira!iei "i cre"terea tensiunii la 6. De asemenea, nota!i modific#rile ciclice ale tensiunii de la 3 la 6 "i din nou dup# 7, n contrast cu lipsa relativ# de modific#ri ntre 6 "i 7. Avnd n vedere r#spunsurile la ntrebarea 6, n privin!a c#reia a recunoscut c# a min!it, "i de lipsa vreunui r#spuns semnificativ ntre 3 "i 5, concluzia examinatorului a fost aceea c#, individul spunea adev#rul n privin!a problemei n curs de cercetare. Totu"i, n privin!a nregistr#rilor de acest fel, examinatorul trebuie s# fie pus n gard# mpotriva posibilit#!ii, ca aceast# hiperventila!ie s# fie voit#, putnd astfel masca criteriile de minciun# referitoare la problema n curs de cercetare, l#snd n acela"i timp indica!ii de minciun# cu privire la ntrebarea de control.

Tehnica poligrafului

119

Fig. 31. Observa!i c# r#spunsul mincinos la ntrebarea 6 nu apare dect pe traseul respira!iei. Totu"i, aceasta este tot att de semnificativ ca "i r#spunsurile duble ale respira!iei "i tensiunii din fig. 29 "i 30. n acest caz, persoana examinat# era reclamanta unei tentative de viol, iar examenul la poligraf era efectuat la cererea procurorului, pentru a stabili dac# acuza!ia mpotriva a doi tineri era justificat#. ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre; la 3 "i 5 a fost ntrebat# dac# a consim!it, a"a cum sus!ineau cei doi tineri. R#spunsurile sale negative nu au produs nici o reac!ie semnificativ# n timp ce la ntrebarea 6 s-au produs. La ntrebarea 6 a fost ntrebat# dac# a mai avut vreodat# raporturi sexuale cu altcineva naintea pretinsului viol. R#spunsul s#u nu, a indicat clar c# este o minciun#. Bazat pe lipsa unui r#spuns comparabil la 3 "i 5 concluzia examinatorului nu putea fi verificat#, procurorul a fost totu"i satisf#cut c# va putea continua acuzarea f#r# a exista un risc serios de a condamna persoane nevinovate.

Fig. 32. n acest caz individul era b#nuit c# a furat o cantitate considerabil# de m#rfuri de la patronul s#u. Nu au fost reac!ii semnificative la ntreb#rile 3 "i 5 cnd a fost ntrebat despre marfa furat#, dar observa!i dramatica oprire a respira!iei cnd a r#spuns nu la ntrebarea 6: Ai furat vreodat# ceva?

Tehnica poligrafului

120

Fig. 33. ntreb#rile 3 "i 5 se refereau la un incendiu pus, al c#rui scop era distrugerea registrelor patronului n scopul de a masca o delapidare; ntreb#rile 4 "i 7 erau neutre; 6 este ntrebare de control: Ai furat vreodat# ceva ?. Singurul r#spuns semnificativ apare la ntrebarea 6 iar la scurt timp dup# test individul a recunoscut c# a furat bani n diferite rnduri "i n diverse locuri. Avnd n vedere reac!ia la 6 "i lipsa vreunui r#spuns la ntreb#rile 3 "i 5 referitoare la punerea incendiului, interpretarea corect# este aceea de sinceritate referitoare la incendiu.

Fig. 34. nregistrare care arat# sinceritatea unui suspect de omor cu motivare sexual#. ntrebarea 6, ntrebare de control, a fost: De cnd ai cunoscut-o pe so!ia dumitale ai ncercat s# ai rela!ii sexuale cu vreo alt# femeie ?. Observa!i schimbarea modelului respirator cnd a zis nu. ntreb#rile 3 "i 5 sunt relevante; 4 "i 7 neutre.

Tehnica poligrafului

121

Fig. 35. nregistr#rile a doi casieri de banc# b#nui!i a fi implica!i n furtul a 9000$ de la banc#. La fiecare nregistrare se observ# modific#ri pe traseul respira!iei la ntrebarea de control 6 (Ai furat vreodat# ceva ?). Aceast# reac!ie, atunci cnd este comparat# cu lipsa vreunei reac!ii la ntreb#rile relevante 3 "i 5 "i de asemenea 5 "i 8 n #2, la r#spunsul celui de-al doilea casier, este o indica!ie foarte clar# a sincerit#!ii individului cu privire la suma de 9000$. ntreb#rile 4 "i 8 sunt neutre. Ulterior s-a descoperit minciuna unui alt func!ionar "i acesta a restituit ntreaga sum#.

Tehnica poligrafului

122

Fig. 36. nregistr#rile a doi suspec!i nevinova!i diferi!i implica!i n omorul a trei femei, al c#rui mobil a fost de factur# sexual#. Observa!i la #$ modificarea traseului respira!iei la ntrebarea de control 6 cnd subiectul a fost ntrebat: Ai participat vreodat# la un act sexual anormal ?. ntreb#rile relevante 3 "i 5 se refer# la omor; ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre. Observa!i la #2 modificarea ritmului b#t#ilor inimii tot la ntrebarea de control 6. Aceasta este o b#taie a inimii ectopic#, anterior prezentat# "i discutat# n fig. 23C Apari#ia b"t"ii ectopice neregulate la ntrebarea de control 6 la al doilea individ nu este neap"rat datorat" minciunii; o astfel de reac#ie poate fi cauzat" de o mai mare preocupare referitor la precizia !i oportunitatea r"spunsului, dar oricare ar fi cauza r"spunsul este suficient pentru a elimina pe individ din rndul suspec#ilor.

Tehnica poligrafului

123

Fig. 37. La nregistrarea acestui suspect de omor, observa!i ca imediat nainte de ntrebarea de control 6, individul a avut dou# respira!ii relativ rapide, iar apoi trei respira!ii ncete n timp ce i se punea ntrebarea, dup# care la ntrebarea 7 a avut trei respira!ii mai rapide. Nici una din aceste modific#ri nu apare la ntreb#rile relevante 3 "i 5, aceasta reprezentnd o indica!ie referitoare la sinceritatea individului cu privire la aceste ntreb#ri. ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre.

Fig. 38. nregistrarea unui suspect n furtul unui bun expediat ntre dou# state. Observa!i cre"terea "i apoi sc#derea traseului tensiunii la ntrebarea de control 6. Sc#derea este probabil rezultatul u"ur#rii tensiunii musculare dup# minciuna de la aceast# ntrebare: Ai furat vreodat# ceva ?. Compara!ia dintre reac!ia la ntrebarea de control 6 "i lipsa de reac!ie la ntrebarea relevant# 5 referitoare la furtul m#rfii, a indicat sinceritatea individului referitor la aceasta.

Tehnica poligrafului

124

Fig. 39. Observa!i la aceast# nregistrare a unui individ b#nuit de omor cu motiva!ie sexual#, reac!ia la ntrebarea de control 6 sub forma unui stop respirator urmat de un oftat de u"urare la ntrebarea neutr# 7. Oprirea respira!iei dup# aceasta este o oprire de compensare datorat# inhal#rii considerabile de aer, reflectat# n traseul de la ntrebarea 7. ntrebarea neutr# 4 a fost repetat# dup# ntrebarea 7 pentru a permite respira!iei s# revin# la normal nainte de a mai pune o ntrebare relevant#.

Fig. 40. n acest caz individul a fost testat cu privire la sinceritatea declara!iei sale prin care confirma alibiul unui individ nvinuit de viol. Observa!i ciclurile traseului respira!iei, mai lungi, mai extinse la ntrebarea de control 6, urmate de u"urarea respira!iei la ntrebarea neutr# 7. Nici o astfel de modificare nu a ap#rut la ntreb#rile relevante 3 "i 5, ceea ce constituie o indica!ie a sincerit#!ii sale cu privire la aceste dou# ntreb#ri. Starea ectopic" a b"t"ilor inimii individului, ar fi f"cut dificil diagnosticul sincerit"#ii sale, dac" ar fi trebuit s" ne baz"m numai pe traseul tensiunii arteriale-puls.

Tehnica poligrafului

125

Fig. 41. La ntrebarea de control 6 observa!i respira!ia dezordonat# n compara!ie cu traseele respira!iei la ntreb#rile relevante 3 "i 5 cu privire la distrugerea unui imobil de care individul este b#nuit. ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre. ntrebarea 6 a fost: "Ai n"elat vreodat# pe cineva ?.

Fig. 42. ntreb#rile 5, 8 "i 9 se refereau la o spargere; 7 este ntrebare neutr#; 6 este ntrebare de control: De cnd nu mai e"ti copil, ai furat vreodat# ceva ? (ntrebarea a fost formulat# astfel deoarece n discu!ia pretest a declarat c# nu a furat dect c!iva bani cnd era copil). El a recunoscut c# r#spunsul s#u nu la ntrebarea 6 a fost o minciun#. R#spunsul la ntrebarea 6 a fost att de mare nct a necesitat o ajustare apozi!iei acului (notat# cu A). R#spunsul de la 6 "i lipsa vreunui r#spuns semnificativ la ntreb#rile 5,8 sau 9 au indicat foarte clar sinceritatea individului cu privire la spargere. Tipul neobi"nuit de reac!ie a tensiunii arteriale la ntrebarea de control 6 este, aparent, rezultatul extrasistolelor ap#rute datorit# efectului deranjant al minciunii la aceast# ntrebare.

Tehnica poligrafului

126

Fig. 43. De"i ridicarea general# a nivelului de baz# a traseului respira!iei sugereaz# o minciun# posibil# cu privire la cauza n curs de cercetare, un r#spuns specific la ntrebarea de control 6 va compensa semnifica!ia obi"nuit# a ridic#rii generale a liniei de baz#. ntrebarea 6 a fost: Ai furat vreodat# ceva ?. nregistrarea se refer# la un posibil furt al unui individ, dar despre care s-a raportat c# spune adev"rul dat fiind r#spunsul specific la ntrebarea 6. (Un motiv de natur# fiziologic# a mpiedicat ob!inerea unui traseu mai bun al tensiunii-puls).

Fig. 44. nregistrarea ncasatorului de impozite dintr-un or#"el care recunoscuse delapidarea a 4500$ din ncas#ri dar care acum era testat pentru a stabili dac# "i al!i func!ionari fuseser# n combina!ie cu el. ntreb#rile referitoare la implicarea "i a altor func!ionari au fost 3, 5 "i 5a. ntreb#rile 4 "i 7 au fost neutre. (Litera A dintre ntreb#rile 4 "i 5a reprezint# marcarea ajust#rii acului traseului tensiunii-puls). ntrebarea de control 6 a fost: Ai furat mai mult de 4500$ din ncas#ri ? Dup# testare a recunoscut c# a mai luat $000$.

Tehnica poligrafului
corect" c" nici o alt" persoan" nu era implicat" n delapid"rile sale.

127

Datorit" lipsei relative de r"spuns la ntreb"rile 3, 5 !i 5a, s-a ajuns la concluzia

Traseele respira!iei #i tensiunii la testele de control ale indivizilor care mint


A!a cum am afirmat anterior cu privire la fig. 29 44, cea mai mare parte a nregistr"rilor din exemplele urm"toare (fig. 45 66) au fost ob#inute dup" cel de-al treilea test sau dup" teste ulterioare care cuprindeau examinarea complet" la poligraf a individului; cu alte cuvinte, acestea au fost ob#inute dup" ntrebuin#area unuia sau mai multor procedee de stimulare. Toate reproducerile sunt aproximativ n m"rime natural", de!i por#iuni din ambele extremit"#i ale nregistr"rii sunt de obicei omise. i n toate cazurile diagnosticul examinatorului a fost verificat prin desf"!urarea ulterioar" a faptelor.

Fig. 45. ntreb#rile 3 "i 5 se refereau la spargere; 4 este ntrebare neutr#; 6 este ntrebarea de control: Ai furat vreodat# ceva ? la care r#spunsul nu al individului era o minciun# Minciuna referitoare la spargere era de cea mai mare importan#" pentru individ, n timp ce furturile sale n general nu aveau nici o nsemn"tate. Aceast" situa#ie este inversul aceleia unei persoane care spune adev"rul n privin#a cauzei n curs de

Tehnica poligrafului
la ntrebarea de control.

128

cercetare; principala preocupare a acestuia n timpul testului este minciuna referitoare

Fig. 46. Individul din acest caz a fost acuzat de atentat la bunele moravuri. Observa!i suprimarea pronun!at# a respira!iei la ntreb#rile relevante 3 "i 5. ntreb#rile 4 "i 6 sunt neutre, iar 6 este ntrebarea de control: n ultimul an ai ncercat s# ai raporturi sexuale cu vreo fat# sau femeie ?, la care a r#spuns nu, dar dup# test a recunoscut c# r#spunsul s#u ar fi trebuit s# fie da. Aceast" nregistrare este un bun exemplu al valorii mai mari a traseului respira#iei fa#" de traseul tensiunii. Un examinator care s-ar fi bazat numai pe tensiune ar fi putut fi indus n eroare de ridicarea tensiunii arteriale la ntrebarea neutr" 4 !i de lipsa unei ridic"ri comparabile sau mai mari la ntreb"rile relevante 3 !i 5.

Fig. 47. ntreb#rile relevante 3 "i 5 se refer# la furturi de m#rfuri; 6 este ntrebarea de control: n afar# de cele ce ai spus, ai mai furat vreodat# ceva n via!a dumitale ?. 4 este ntrebare neutr#. R#spunsurile pe traseul respira!iei la ntreb#rile 3 "i 5 indic# minciuna.

Tehnica poligrafului

129

Fig. 48. nregistrarea unui b#rbat suspectat de o agresiune grav# mpotriva unei femei. ntreb#rile 3 "i 5 sunt relevante; ntreb#rile 2, 4 "i 7 sunt neutre; 6 este ntrebarea de control: Din luna noiembrie te-ai mai gndit s# ai vreo ntlnire cu alt# femeie dect cu so!ia dumitale ?. Observa!i la traseul respira!iei, o respira!ie normal# la ntrebarea 2, ridicarea liniei de baz# ncepnd cu 3, u"urarea respira!iei la ntrebarea 4, o nou# ridicare a liniei de baz# la ntrebarea 5, iar apoi coborrea la scurt interval dup# ntrebarea 6 "i o rentoarcere la nivelul ini!ial la ntrebarea 7. Modific#rile specifice ct "i cele generale ale liniei de baz# sunt indica!ii serioase de minciun# la ntreb#rile 3 "i 5.

Fig. 49. ntreb#rile 3 "i 5 se refer# le o delapidare; ntreb#rile 2, 4 "i 7 sunt neutre;
6 este ntrebarea de control: n afar# de cele ce mi-ai spus ai mai furat "i altceva ?. R#spunsurile specifice la ntreb#rile 3 "i 5 "i r#spunsul mult mai slab la ntrebarea 6 indicau minciuna cu privire la delapidare.

Tehnica poligrafului

130

Fig. 50. ntreb#rile 3 "i 5 se refereau la luarea unei sume de bani care era lips#; 4 este neutr#; 6 este ntrebarea de control: Ai furat vreodat# ceva ? Chiar dac# r#spunsul la ntrebarea 6 este o minciun# "tiut#, nu a existat totu"i un r#spuns apreciabil, n timp ce r#spunsurile au avut loc atunci cnd individul a negat c# a luat banii care lipseau. Nota!i n special r#spunsul la ntrebarea 3 att pe traseul tensiunii ct "i pe cel al respira!iei. Luarea sumei de bani "i minciuna sa n aceast# privin!# au fost singura preocupare a individului. Obiceiul lui general de a fura, precum "i minciuna sa n aceast# privin!# la ntrebarea 6 erau lucruri relativ f#r# importan!# pentru el la fel cnd i s-a pus ntrebarea neutr# 4.

Fig. 51. nregistrarea unei func!ionare b#nuite c# a furat o sum# de bani "i de a fi c#utat s# ascund# furtul prin scoaterea "i distrugerea a dou# din cecurile sale de vnz#ri. ntrebarea 3 se refer# la o tranzac!ie iar ntrebarea 5 la alta; 6 este ntrebarea de control: n afar# de cele ce mi-ai spus, ai mai furat vreodat# ceva ?. natura

Tehnica poligrafului
specific# a respira!iei la ntreb#rile 3 "i 5.

131

dezordonat# a traseului respira!iei sugereaz# minciuna, dar mai observa!i "i suprimarea

Fig. 52. nregistrarea unui b#nuit nvinuit de furtul unui cec "i de falsificarea acestuia. ntrebarea 3 se refer# la furt; ntrebarea 5 se refer# la falsificare; 6 este ntrebarea de control: n afar# de ce mi-ai spus ai mai furat vreodat# ceva ?. Observa!i sc#derea amplitudinii traseului tensiunii dup# ntrebarea 3 "i cre"terea acesteia dup# ntrebarea 4. La ntrebarea 6 traseul ncepe s# revin# la nivelul ini!ial iar la 7 revenirea este complet#. De asemenea observa!i la traseul respira!iei, re!inerea "i sc#derea nivelului respira!iei la ntrebarea 3 "i natura dezordonat# la ntrebarea 5. De"i exist# o oarecare re!inere a respira!iei la ntrebarea 6, este considerabil mai mic# dect la 3 "i 5.

Fig. 53. nregistrarea unui salariat care lucra pe un camion blindat (cu care se livrau bani) suspectat c# a furat 5750$ dintr-un sac cu bani sigilat. Observa!i pe traseul respira!iei (o ridicare a nivelului de baz#) r#spunsul la ntrebarea 3 cnd a fost ntrebat; Ai deschis sacul sigilat al b#ncii ? "i de asemenea la 5 cnd a fost ntrebat: Ai furat

Tehnica poligrafului
ceea ce mi-ai spus ai mai furat vreodat# altceva ?

132

cei 5750 dolari din sacul sigilat al b#ncii ?. ntrebarea de control 6 a fost: n afar# de

Fig. 54. nregistrarea unui individ b#nuit de viol cu violen!#. ntrebarea 3 a fost: Ai trntit-o pe Rosemary la podea ?; iar ntrebarea 5 a fost: Ai for!at-o pe Rosemary s# aib# raport sexual cu dumneata ?. La ambele ntreb#ri observa!i r#spunsul pe traseul respira!iei. ntrebarea de control 6 a fost: Te-ai gndit vreodat# s# sile"ti o fat# s# aib# raporturi sexuale cu dumneata ? Schimbarea ritmului pulsului la ntrebarea 5 nu poate constitui baz# pentru un criteriu serios de minciun# chiar dac# n cazul de fa!# a survenit la un r#spuns mincinos.

Fig. 55. n acest caz, problema era dac# persoana n cauz# era sau nu singura proprietar# a unui restaurant. Ea a fost testat# n cursul unei anchete pentru a stabili dac# adev#ra!ii proprietari ai localului erau c!iva fo"ti condamna!i, motiv pentru care nu ar fi putut primi autoriza!ia de func!ionare pe numele lor. ntrebarea 3 a fost: Sunte!i singura proprietar# a restaurantului ?; ntrebarea 5 a fost: Este vreunul din urm#torul grup adev#ratul proprietar al localului ?; ntrebarea 6 a fost: Ai n"elat vreodat# pe

Tehnica poligrafului
"i mai mare la ntrebarea 5 nso!it "i de cre"terea tensiunii.

133

cineva ?. Observa!i pe traseul respira!iei r#spunsul la ntrebarea 3, dar nota!i r#spunsul

Fig. 56. nregistrarea unui salariat b#nuit c# ar fi furat o cantitate apreciabil# de m#rfuri. ntrebarea 3 a fost: tii pe vreun salariat al firmei care fur# m#rfuri ?. ntrebarea 5 a fost: Ai furat vreunul din mixerele electrice care lipsesc ?.ntrebarea de control 6 a fost: n afar# de mulinet# ai mai furat vreodat# "i altceva de la locul de munc# ?

Testul cu cartona#e
Dintre diversele procedee de stimulare la care ne-am referit n prima parte a acestei c"r#i, testul cu cartona!e este cel mai frecvent ntrebuin#at. De fapt, n cadrul tehnicii lui Reid, este al doilea test de rutin", n seria administrat" tuturor indivizilor. nregistr"rile de cazuri, indicate n fig. 57 77, arat" valoarea testului cu cartona!e la toate categoriile de indivizi, att sinceri ct !i mincino!i. n cazurile n care individul testat este unul sincer, testul cu cartona! serve!te la stimularea r#spunsurilor la ntrebarea de control folosit" n cadrul celui de-al treilea test care va fi ulterior administrat, care este de fapt o repetare a primului test. Aceast" stimulare a r"spunsului la ntrebarea de control, rezult" din identificarea corect" de c"tre examinator, a num"rului pe care l-a tras individul la testul cu cartona!e administrat naintea celui de-al treilea test, identificare ce are efectul de a convinge pe individ c" minciuna este detectabil" cu ajutorul tehnicii. De aici nainte, el devine mai preocupat n privin#a minciunilor sale, n timp ce nainte de aplicarea testului cu cartona!e, poate se ndoia de eficacitatea procedurii testului, sau era indiferent fa#" de acesta. n consecin#", minciuna la ntrebarea de control din testele urm"toare, poate s"

Tehnica poligrafului
primul test.

134

produc" !i foarte probabil va produce un r"spuns care poate s" fi lipsit n ntregime la Acela!i efect binevenit al testului cu cartona!e l va avea !i asupra indivizilor care mint !i la ntreb#rile relevante. Cu alte cuvinte, dup" testul cu cartona!e !i dup" identificarea corect" a num"rului ales, un individ nesincer poate s" resimt" pentru prima dat" o team" c" minciuna sa n privin#a chestiunii n curs de cercetare poate s" fie detectat", n timp ce aceast" preocupare poate s" nu fi existat sau cel pu#in ntr-un grad adecvat la primul test. Un alt merit al testului cu cartona!e, n afar" de a stimula r"spunsurile n cazul n care nu ap"ruse anterior nici un r"spuns, este func#iunea pe care o presteaz" n anumite cazuri, de a face ca reac#iile unui mincinos, n cadrul celui de-al treilea test, s" fie mai specifice !i mai precise, dect au fost la primul test, chiar dac" ele au fost specifice !i precise chiar de la nceput60. (A se vedea nregistr"rile prezentate n fig. 6$ !i 62 ale unor indivizi sinceri !i nregistr"rile prezentat n fig. 64 !i 67 ale unor indivizi mincino!i).

Un studiu foarte recent asupra valorii testului cu cartona#e, n scopuri de stimulare, arat" c" r"spunsurile din cadrul celui de-al treilea test sunt mai semnificative n ceea ce prive#te indica!iile lor, dect cele din primul test. Senese, L., Accuracy of the Poligraph Technique with and without card test stimulation, J. Pol. Sci. & Adm., 4 (3), 274, 1976.
60

Tehnica poligrafului

135

TRASEE ALE RESPIRA%IEI SI TENSIUNII CARE ILUSTREAZ$ VALOAREA PROCEDEULUI DE STIMULARE A TESTULUI CU CARTONASE:NREGISTR$RI ALE UNOR INDIVIZI SINCERI FOLOSIND PROCEDEUL DE STIMULARE CU TESTUL CU CARTONASE
Figurile 57 62 ilustreaz" nregistr"ri ale unor indivizi sinceri dup" ce s-a utilizat procedeul de stimulare cu testul cartona!elor. (Toate reproducerile sunt prezentate aproximativ la dimensiunile originale).

Tehnica poligrafului

136

Fig. 57. Individul era b#nuit c# a furat ni"te metal pre!ios. La primul test, A, nu au existat nici un fel de r#spunsuri; nici m#car la ntrebarea de control 6: Pe lng# cele ce mi-ai spus, ai mai furat vreodat# ceva ?. De asemenea, nu a existat vreun r#spuns la testul B, cu cartona"e. dar dup# ce examinatorul a identificat cartea aleas#, cea cu num#rul 8, individul a avut un r#spuns foarte specific la ntrebarea de control 6 n cadrul testului C, neexistnd r#spunsuri specifice la ntreb#rile relevante 3 "i 5. Aceasta a indicat sinceritatea individului n privin!a furtului de metal.

Tehnica poligrafului

137

Fig. 58. n acest caz, individul era b#nuit de comportament violent ntr-o banc# unde era angajat. Sinceritatea sa este clar indicat# n testul C, prin lipsa de r#spunsuri semnificative la ntreb#rile relevante 3 "i 5 "i prin r#spunsul foarte specific la ntrebarea de control 6 (Ai n"elat vreodat# pe cineva ?), manifestat prin modificarea liniei de baz# a traseului respira!iei "i prin cre"terea tensiunii arteriale. Nici o astfel de indica!ie nu a ap#rut n testul A, mai nainte de aplicarea testului cu cartona"e "i de identificare a num#rului ales, 8.

Tehnica poligrafului

138

Fig. 59. nregistr#rile unui individ b#nuit de spargere. De"i r#spunsul n cadrul testului A la ntrebarea de control 6 (n afar# de ce mi-ai spus, ai mai furat ceva ?), sunt specifice unui individ sincer cu privire la spargere, r#spunsul foarte pronun!at "i dramatic al respira!iei la ntrebarea 6 din testul C nel#snd nici o ndoial# cu privire la sinceritatea sa la ntreb#rile relevante 3 "i 5. La testul B cartea aleas# a fost $0. (CT la num#rul5 la testul A reprezint# marcarea momentului cnd individul si-a cur#!at gtul; SN la traseul B reprezint# marcarea momentului n care individul a pufnit pe nas.)

Tehnica poligrafului

139

Fig. 60. nregistr#rile unui func!ionar public b#nuit c# a furat din banii municipiului. La A nu a fost dect un r#spuns u"or la ntrebarea de control 6, (n afar# de ce mi-ai spus, ai mai furat ceva ?). Dar dup# aplicarea testului cartona"elor B "i dup# identificarea num#rului $0, individul a avut la testul C, la ntrebarea 6, un r#spuns foarte specific pe traseul respira!iei. Acest r#spuns la ntrebarea 6 "i lipsa de r#spuns la ntreb#rile relevante 3 "i 5 este un indicator al sincerit#!ii individului cu privire la fondurile municipiului. (R#spunsul foarte pronun!at la B la cartea aleas#, num#rul $0, este foarte neobi"nuit pentru un individ sincer. A"a cum se va sublinia mai trziu, asemenea r#spunsuri pronun!ate se g#sesc mult mai frecvent la indivizii care mint).

Tehnica poligrafului

140

Fig. 61. n acest caz, o femeie era b#nuit# c# a furat bani din portofelul altei femei. La C, care a urmat testului cu cartona"e B "i identificarea num#rului 5, persoana examinat# a avut la ntrebarea de control 6 un indice de minciun# mult mai pronun!at dect r#spunsul la aceea"i ntrebare la primul ei test A (Ai furat vreodat# ceva ?). Acest r#spuns contrasteaz# clar cu modelul de u"urare al respira!iei la ntrebarea neutr# 4 care urmeaz# ntreb#rii relevante 3, indicnd sinceritatea persoanei care a negat luarea banilor lips#.

Tehnica poligrafului

141

Fig. 62. nregistr"rile unui individ b"nuit c" ar fi furat $300$. R"spunsul foarte pronun#at n testului C la ntrebarea de control 6 (n afar" de ce mi-ai spus, ai mai furat !i altceva ?) a indicat sinceritatea individului. Aceast" indica#ie nu se afl", ns", !i la testul A, naintea identific"rii num"rului $0 la testul B, testul cu cartona!e. (R"spunsul la ntrebarea 6 n cadrul testului C implic" ceva mi!c"ri musculare precum !i ridicarea tensiunii.)

Tehnica poligrafului

142

NREGISTR$RI ALE UNOR INDIVIZI MINCINOSI FOLOSIND TESTUL CARTONASELOR CA METOD$ DE STIMULARE
Figurile 63 69 sunt nregistr"ri ale unor indivizi mincino!i folosind testul cartona!elor ca metod" de stimulare. (Toate reproducerile sunt aproximativ la dimensiunile originale)

Fig. 63. nregistr#rile unui individ b#nuit c# ar fi furat bani de la ni"te femei. La testul A nu este dect o u"oar# indica!ie (pe traseul respira!iei) la ntreb#rile relevante 3 "i 5.

Tehnica poligrafului

143

Observa!i ns# indica!iile de minciun# foarte precise "i clare la acelea"i ntreb#ri n cadrul testului C, care a urmat testului cu cartona"e B, dup# ce i s-a spus individului c# a ales num#rul 4.

Fig. 64. nregistr#rile unui individ suspectat de tlh#rie. De"i nregistrarea primului test, indic# un r#spuns specific pe traseul tensiunii arteriale la ntrebarea relevant# 3, un

Tehnica poligrafului

144

r#spuns similar lipsea la ntrebarea relevant# 5. (Litera C ntre ntreb#rile 5 "i 6 indic# o u"oar# tuse.) Testul cu cartona"e B nu are nici un r#spuns semnificativ la num#rul $0 tras, chiar "i atunci cnd a fost repetat, dar totu"i examinatorul a identificat num#rul ales. Observa!i efectul de stimulare pe care acest test l-a avut asupra individului n timpul celui de-al treilea test. De asemenea, observa!i r#spunsurile foarte specifice la ntreb#rile 3 "i 5 pe traseul tensiunii.

Fig. 65. nregistr#rile unui t#inuitor de bunuri furate. La testul A la ntrebarea 3 a fost
ntrebat: %i-a spus Pete (ho!ul) c# el a furat cauciucurile pe care !i le-a adus ?; iar la 5: tiai c# anvelopele erau furate ?; 6: n afar# de ce mi-ai spus, ai mai n"elat vreodat# pe cineva cu ceva ?. Observa!i lipsa vreunui r#spuns semnificativ la testul A "i la testul cu

Tehnica poligrafului

145

cartona"e B. Dar dup# ce num#rul ales, $2, a fost identificat, individul a devenit cooperant la testul C. ntreb#rile 3 "i 5 de la testul C sunt acelea"i ca de la testul A. (Sc#derea amplitudinii traseului tensiunii arteriale n A s-a datorat faptului c# examinatorul nu a observat la nceputul testului u"oara ridicare a bra!ului individului, crendu-se astfel, o tensiune artificial# n bra!ul individului. Acest lucru ar putea avea ca rezultat mascarea r#spunsurilor semnificative. Cu toate acestea, minciuna individului a fost clar eviden!iat# n testul C.

Tehnica poligrafului

146

Fig. 66. nregistr#rile unui individ, ntr-o spe!# n care poli!ia c#uta s# stabileasc# dac# era
singurul proprietar al unui restaurant sau numai o fa!ad# pentru interesele unor infractori.

La testul A ntreb"rile 3 !i 5 sunt relevante cu privire la cauza propriet"#ii restaurantului; 4 !i 7 sunt neutre; 6 este ntrebare de control: Ai p"c"lit vreodat" pe cineva cu ceva ? De!i A con#ine ceva modific"ri pe traseul respira#iei la ntrebarea 3 (E!ti singurul proprietar al restaurantului ?), exist" totu!i modific"ri mai pu#in semnificative la ntrebarea 5 (Ai cerut autoriza#ie pentru restaurant pentru John ... ?). Dar observa#i indicatorii de minciun" la ambele aceste ntreb"ri la testul C, dup" testul cartona!elor !i dup" ce i se spusese corect c" el alesese num"rul $0.

Fig. 67. nregistr#rile unui individ b#nuit c# a furat bani. De"i r#spunsurile pe traseul
respira!iei "i natura dezordonat# a traseului respirator din primul test A indic# minciuna la ntreb#rile 3 "i 5, care se refer# la furt, r#spunsurile pe traseul respira!iei foarte specifice "i dramatice la acelea"i ntreb#ri de la cel de-al treilea test C, care a urmat testului cu cartona"e (aceste nregistr#ri nu sunt prezentate n aceast# figur#), nu las# nici o ndoial# n privin!a minciunii individului. ntrebarea de control 6 a fost: Ai furat vreodat# ceva ?

Tehnica poligrafului

147

Fig. 68. nregistrarea unui individ suspectat c# ar fi furat bani "i m#rfuri. Observa!i pe
traseele testului A ngrijorare generalizat# dar f#r# a lua forma unor modific#ri specifice la ntreb#rile relevante 3 "i 5 care se refereau la furt respectiv m#rfuri. La testul B cu cartona"e, exist# un r#spuns specific la num#rul ales, $3. Apoi, la cel de-al treilea test C, observa!i efectele stimul#rii la r#spunsurile foarte specifice la ntreb#rile 3 "i 5, n special pe

Tehnica poligrafului

148

traseul respira!iei. (Nota!ia X ntre 3 "i 5 reprezint# o ajustare efectuat# de examinator). Respira!ia foarte rapid# la testul C, la ntrebarea neutr# 4, "i traseul respira!iei n general dezordonat, sunt indicii c# individul a inten!ionat s# influen!eze traseul.

Am ntlnit cteva cazuri n care testul cu cartona!e are efectul de a-l determina pe individ s" renun#e la r"spunsurile mincinoase n timpul celui de-al treilea test. Totu!i, aceste situa#ii sunt extrem de rare (Vezi fig. 69 !i 70).

Fig. 69. nregistr#ri ale unui individ, care a implicat o renun!are la r#spunsurile mincinoase dup# testul cu cartona"e. La primul test A, individul suspect de o infrac!iune sexual# a dat r#spunsuri mincinoase foarte specifice la ntreb#rile relevante 3 "i 5, dar nota!i pr#bu"irea r#spunsurilor sale mincinoase la testul C care a urmat unui test cu cartona"e. Dac# except#m faptul c# examinatorul avea cuno"tin!# c# o asemenea atitudine putea s# aib# loc (care este foarte rar#), precum "i practica de a efectua test#ri suplimentare n astfel de cazuri, minciuna individului ar fi r#mas nedetectat#. Factorul care a explicat aceast# pr#bu"irea a r#spunsurilor mincinoase a fost, probabil, convingerea individului care a urmat testului cu cartona"e c#

Tehnica poligrafului

149

minciuna sa a fost descoperit# "i n consecin!#, el a cedat psihic. Cu alte cuvinte, n cel de-al treilea test, el nu mai a fost preocupat de vreo posibil# detectare, deoarece era convins c# detectarea avusese deja loc "i c# examinatorul nu f#cea dect s# completeze seria de teste de rutin#.

Tehnica poligrafului

150

Fig. 70. nregistr#rile unui caz neobi"nuit n care r#spunsurile mincinoase s-au
pr#bu"it dup# testul cu cartona"e. Un alt exemplu al unui caz rar de pr#bu"ire a r#spunsurilor mincinoase la nregistr#rile celui de-al treilea test al unui individ care minte, test ce a urmat celui cu cartona"e. Observa!i n A r#spunsurile specifice de minciun# att la tensiune ct "i la respira!ie la ntreb#rile relevante 3 "i 5, referitoare la furtul unei sume de bani (386$ "i 3545$). Testul C, dup# testul cu cartona"e a produs un r#spuns mai mic, de"i nc# mai apar o u"oar# modificare a nivelului de baz# pe traseul respira!iei, ct "i o modificare a traseului tensiunii arteriale la ntrebarea 5. S-a notat efectul unei tuse ntre ntreb#rile 5 "i 6 cu CT pe nregistr#rile testului A "i la testul C ntre ntreb#rile 3 "i 4 cnd a tras aer pe nas (SN).

n unele cazuri, efectul stimulator al testului cu cartona!e !i identificarea num"rului ales produc unele indica#ii unice !i dramatice ale minciunii n timpul celui deal treilea test, n ceea ce prive!te fir ntreb"rile relevante, fie ntreb"rile de control (vezi fig. 7$ !i 72).

Tehnica poligrafului

151

Fig. 71. Rezultate neobi"nuite dar foarte folositoare ale procedeului de stimulare cu
testul cu cartona"e. nregistr#rile unui individ b#nuit - "i dovedit ulterior test#rii ca fiind mincinos de fals la jocurile de noroc. Observa!i evidenta neregularitate a b#t#ilor inimii pe traseul pulsului la cel de-al treilea test C care urmeaz# testului B cel cu cartona"e. U"oara ntrerupere de la A, este asociat# n aparen!# cu ceea ce pare a fi o mi"care muscular#, cteva secunde nainte ca ntrebarea de control 6 s# fie adresat#. La testul B, num#rul ales a fost 8. Compara!i nregistr#rile acestui individ cu cele din fig. 72 unde modific#rile inverse au ap#rut la nregistr#rile unui individ sincer.

Tehnica poligrafului

152

Tehnica poligrafului

153

Fig. 72. Rezultatele neobi"nuite dar foarte utile folosindu-se ca procedur# de stimulare testul cu cartona"e. nregistr#rile unui individ sincer suspectat de o spargere. Observa!i evidenta neregularitate pe traseul pulsului la primul test A, "i la testul cu cartona"e B, dar lipsa oric#ror activit#!i similare a inimii pe traseul C. Aparent, testul cu cartona"e "i identificarea num#rului ales a avut efectul de a-l elibera pe individ de tensiunea datorat# incertitudinii sale cu privire la precizia testului. Dup# ce s-a convins de precizia aparatului dup# testul cu cartona"e, b#t#ile inimii au revenit la normal. Observa!i la testul C, pe traseul respira!iei r#spunsul la ntrebarea de control 6, indicator clar al sincerit#!ii individului cu privire la cauza cercetat#.

Utilitatea testului cu cartona#e pentru detectarea tacticilor evazive


n afar" de valoarea de stimulare, testul cu cartona!e, poate uneori s" produc" o indica#ie foarte serioas" de minciun" cu privire la cazul n curs de cercetare. Ne referim la eforturile deliberate ale unui individ de a devia unul sau mai multe din traseele sale, n timpul testului cu cartona!e de obicei sub forma unor mi!c"ri musculare sau a unei respira#ii dezordonate n momentul n care el minte cu privire la num"rul ales (vezi fig. 73 !i 74). Cauza care st" la baza acestor devieri, este de obicei, credin#a gre!it" c" testul cu cartona!e este folosit n scopul de control !i compara#ie, !i c" dac" individul produce n mod artificial un r"spuns mincinos la num"rul ales care s" fie mai mare dect r"spunsurile mincinoase la ntreb"rile relevante, examinatorul va considera c" acestea din urm" nu sunt semnificative ca indica#ii de minciun".

Tehnica poligrafului

154

Fig. 73. nregistrarea testului cu cartona"e a unui locotenent de poli!ie b#nuit c# ar fi


acceptat mit#. Num#rul ale a fost $2. A se observa dovada ncord#rii bicepsului pe care se afla man"onul pentru tensiunea arterial#, ori de cte ori era ntrebat de num#rul $2. Aceasta reprezint# un efort inten!ionat de a sc#pa de detectare, iar acesta este bazat pe gre"ita n!elegere, de c#tre individ, a scopului testului cu cartona"e. El presupunea c# r#spunsul mincinos la testul cu cartona"e va fi comparat cu r#spunsurile mincinoase de la ntreb#rile relevante, dorind astfel s# produc# o reac!ie mai mare la minciuna cu privire la num#rul ales. El spera prin aceasta s# induc# n eroare pe examinator nct acesta s# cread# c# reac!iile mai mici la ntreb#rile relevante nu sunt dovezi de minciun#. Motivul repet#rii ntreb#rii referitoare la num#rul $2 de dou# sau trei ori, este de a elimina posibilitatea unei mi"c#ri accidentale neinten!ionate. Repetarea acestor mi"c#ri este o dovad# clar# de inten!ie.

Uneori, devieri inten#ionate de aceast" natur" vor apare atunci cnd individul r"spunde la o ntrebare referitoare la alt num"r dect acela pe care l-a ales. n asemenea cazuri, scopul s"u este de a induce n eroare pe examinator astfel nct acesta s" se opreasc" asupra unui num"r gre!it.

Tehnica poligrafului

155

Fig. 74. Observa!i ncerc#rile unui ho! de a denatura nregistr#rile pe traseul respira!iei la cartea care i-a fost ar#tat# de trei ori n cursul testului. De"i nregistr#rile distorsionate la testele cu cartona"e ilustrate n fig. 73 "i 74 trebuie considerate, n general, c# indic# evident minciuna cu privire la cauza cercetat#, examinatorul trebuie s# !in# cont c# pot surveni, n rare excep!ii, devieri similare n nregistr#rile unor indivizi sinceri. n unele ocazii mai rar ntlnite, unii indivizi mincino!i ncearc" inten#ionat s"-!i denatureze traseul tensiunii !i/sau respira#iei prin controlul reac#iilor la testele $ !i 3, dar !i dau ntreaga cooperare la testul cu cartona!e. Nu se cunoa!te nici o explica#ie pentru acest tip de comportament contradictoriu exceptnd cazul c" ace!ti indivizi ar fi ne!tiutori n ceea ce prive!te scopul real al testului cu cartona!e. Testul cu cartona!e, mai poate avea efectul de a ncuraja un individ mincinos de a m"rturisi minciuna prin ncercarea de a denatura traseele la testul al treilea sau

Tehnica poligrafului

156

urm"toarele, prin mi!c"ri musculare sau distorsiuni ale respira#iei (vezi fig. 75-77).

Fig. 75. nregistr#rile unui b#iat de $2 ani, b#nuit c# ar fi omort un copil de $ an n


timp ce-l supraveghea. La testul A al b#iatului, la ntreb#rile relevante 3 "i 5 nu a existat dect o u"oar# modificare pe traseul respira!iei. La testul cu cartona"e (care lipse"te aici) nu a prezentat nici o modificare; dar att la acest test ct "i la A modelul general al respira!iei era normal. Observa!i totu"i ce s-a ntmplat cu modelul respira!iei la testele 3 "i 4, C "i C$, care au urmat identific#rii num#rului ales. Dup# ce a m#rturisit c# a omort pe copil, b#iatul a declarat c# la cel de-al treilea test, C, el a f#cut o for!are voit# de a sc#pa de detectare printr-o respira!ie neregulat# "i c#, n timpul testului C$, o repetare a testului C, el "i-a contractat stomacul n tot timpul testului. Dac# nu ar fi existat efectul stimulator al testului cu cartona"e, care l-a determinat s# ncerce eludarea, minciuna sa n privin!a omorului ar fi putut r#mne nedetectat#.

Tehnica poligrafului

157

Fig. 76. nregistr#rile unui individ b#nuit de furt de mbr#c#minte. La primul test A, nu apar dect slabe indica!ii de minciun# la ntreb#rile relevante 3 "i 5. (ntrebarea 3 a fost: Ai cump#rat mbr#c#mintea ?; 5 a fost: Ai furat mbr#c#mintea ?). Dup# identificarea num#rului ales, 4 n testul B, se pare c# s-a hot#rt s# ncerce eludarea n traseul tensiunii la testul C. El a recurs la mi"c#ri musculare ale bra!ului pe ntreb#rile neutre 4 "i 7. Dac# nu ar fi procedat astfel, minciuna sa ar fi putut r#mne nedetectat#.

Tehnica poligrafului

158

Fig. 77. Acest individ, delapidator, a ncercat s# devieze traseul respirator la testul C, care a urmat identific#rii num#rului ales n cadrul testului cu cartona"e, care lipse"te aici, prin falsificarea r#spunsului la ntreb#rile neutre 4 "i 7, "i de asemenea, prin mi"c#ri musculare la ntrebarea 7 "i la ntrebarea relevant# 5. nregistrarea primului test, A, nu indic# minciuna sa "i cu excep!ia efectului testului cu cartona"e, el ar fi putut r#mne indiferent de-a lungul celui de-al treilea test, C. Cu alte cuvinte, dac# nu ar fi existat devierea traseului la testul C, inten!ionat#, minciuna sa ar fi putut r#mne nedetectat#. n nici un caz individul nu trebuie consultat cu privire la eforturile sale de a distorsiona nregistr"rile la testul cu cartona!e, nainte de administrarea testului 3, deoarece o astfel de discu#ie poate cauza subiectului o desc"rcare a tensiunii sale !i s" se ob#in" o atitudine fatalist". Dac" aceast" situa#ie are loc, r"spunsurile individului vor fi practic reduse sau el nu va r"spunde deloc ntreb"rilor la al treilea test. De aceea recomand"m s" se continue cu administrarea testului 3, !i, cu scopul de a verifica, s" se administreze ca test 4, testul da.

Tehnica poligrafului

159

Alte indica#ii posibile de minciun" produse de ns"!i testul cu cartona!e: ($) un r"spuns da n timpul testului, cnd i s-a prezentat cartea aleas", de!i individul primise instruc#iuni clare !i insistente nainte de nceperea testului c" trebuie s" zic" nu, la toate p"r#ile prezentate; !i (2) refuzul individului, dup" test de a recunoa!te c" num"rul identificat este acela!i cu cel ales anterior6$. n unele ocazii rare individul va prezenta r"spunsuri mai mari n privin#a altei c"r#i dect acea pe care a ales-o n realitate. Cnd se ntlne!te o astfel de situa#ie n care individul ncearc" s" induc" n eroare pe examinator, pentru ca acesta s" identifice cartea gre!it". De obicei, indivizii care se angajeaz" ntr-o astfel de activitate mint !i n privin#a cauzei n curs de cercetare. n afar" de unele mprejur"ri excep#ionale, un individ sincer nu va recurge la astfel de stratageme. De aceea, ncerc"rile de deviere n cursul unui test cu cartona!e, refuzul de a recunoa!te num"rul ales, r"spunsul da la cartea aleas" sau afirma#ia c" ar fi ales o alt" carte, pot fi considerate ca fiind o indica#ie serioas" de minciun"62. Totu!i, nu recomand"m ca singura baz" s" fie pus" pe vreuna din aceste tactici de obicei evazive; de!i extrem de rare, se cunosc !i excep#ii. n zilele de nceput ale tehnicii poligraf, testul cartona!elor a fost folosit n scop de control la testarea subiec#ilor responsivi. Aceast" metod" se baza pe presupunerea c" dac" individul va avea modific"ri, cnd minte, la testul cu cartona!e, el va avea modific"ri, cnd minte, !i la testul cu privire la cauza investigat", iar dac" nu va avea reac#ii acest lucru nseamn" c" individul spunea adev"rul. Experien#a acumulat" de-a lungul anilor, totu!i, a stabilit falsitatea acestei presupuneri !i s-a verificat c" r"spunsurile la testul cartona!elor nu pot fi folosite n scop de control. De fapt, subiectul care a avut o modificare marcant" la cartea aleas", n cadrul testului cu cartona!e, sau mult mai mare la ntreb"rile relevante de la testele urm"toare, de obicei
61 Ori de cte ori un individ refuz" s" recunoasc" c" examinatorul a identificat bine num"rul, testul cu cartona#e trebuie repetat. Dup" toate probabilit"!ile, un astfel de individ, va t"g"dui din nou c" ales num"rul identificat de examinator, #i ca #i data precedent", va men!iona alt num"r ca fiind cel ales. Acest al doilea test, nu numai c" exclude posibilitatea vreunei erori a examinatorului referitoare la distingerea sau la amintirea c"r!ii ce a fost efectiv aleas", dar va m"ri #i riscul individului de a indica un num"r care nici nu exist" n pachetul cu cartona#e ce i-a fost prezentat n momentul cnd #i-a ales cartona#ul. Dup" cel de-al doilea test, cnd un individ indic" drept num"r ales unul inexistent, examinatorul l va confrunta, binen!eles, cu acest fapt. Acest fapt va avea un efect stimulator asupra viitorului test, #i de asemenea, va fi de mare ajutor n ob!inerea unei recunoa#teri a minciunii din partea individului. 62 O alt" mic" stratagem" pe care un examinator o poate ntlni uneori, este refuzul individului de a se supune testului cu cartona#e pe motivul c" principiile sale l mpiedic" s" mint". Foarte rar, o astfel de declara!ie provine de la o persoan" sincer". Totu#i, cnd survine un astfel de refuz, examinatorul trebuie s" se gndeasc" la administrarea testului cu cartona#e sub forma r"spunsului t"cut (Vezi nota de subsol 67).

Tehnica poligrafului

160

individul nu spune adev"rul cu privire la ntreb"rile relevante. (Vezi fig. 78 ce ilustreaz" acest punct de vedere, cnd individul r"spunde cu da cnd este ntrebat despre cartea aleas". De asemenea , a se vedea fig. 79 inadverten#ele folosirii testului cartona!elor ca test de control.)

Fig. 78. Nesiguran!a testului cu cartona"e pentru scopuri de control. nregistr#rile de mai sus ale unui c#m#tar eviden!iaz# gre"eala de a ne baza pe testul cu cartona"e n scop de control. Dac# am fi f#cut acest lucru, n acest caz de mai sus, oprirea pronun!at# a respira!iei la num#rul ales, 5, la testul cu cartona"e B$, r#spuns care ar fi f#cut nesemnificative r#spunsurile mai mici la ntreb#rile relevante 3 "i 5 ale

Tehnica poligrafului

161

testelor A "i C. n acest caz s-ar fi raportat c# individul, de altfel mincinos, spune adev#rul. Experien!a ne-a ar#tat c# un r#spuns semnificativ mai mare la ntrebarea de control, sugereaz# minciuna la ntreb#rile relevante. O alt# tr#s#tur# caracteristic# a acestui caz este faptul c# la primul s#u test cu cartona"e, B, individul a zis da "i apoi nu la ntrebarea cu privire la num#rul ales, 2, de"i i se spusese insistent s# zic# nu la toate ntreb#rile cu referire la cartona"e. i acest fapt sugereaz# c# individul minte.

Tehnica poligrafului

162

Fig. 79. Nesiguran!a testului cu cartona"e n scop de control. nregistr#rile unui individ b#nuit c# ar fi delapidat 3000$. Observa!i la nregistrarea celui de-al treilea test, C, evidenta mi"care muscular# la ntreb#rile relevante 3 "i 5. De asemenea, nota!i respira!ia anormal de grea "i cre"terea tensiunii la testul cu cartona"e, B, la ntrebarea 3, cea referitoare la num#rul ales, "i mai ales cnd ea a fost repetat#. Acest set de nregistr#ri ilustreaz# n continuarea constatarea f#cut# anterior c#, dac# testul cu

Tehnica poligrafului

163

cartona"e este ntrebuin!at n scop de control, r#spunsul dat la ntrebarea privind num#rul ales, poate s# fie considerat ca o contrazicere a r#spunsului la ntrebarea relevant# 5 de la primul test, A. Atunci cnd un individ r"spunde ntr-o m"sur" mai mare la testul cu cartona!e dect la testul propriu-zis, atunci cnd i se pun ntreb"rile relevante, se pare c", mincinos fiind, se concentreaz" deliberat asupra testului cu cartona!e, dorind s" verifice instrumentul. n consecin#", r"spunsul va fi semnificativ dect cel de la ntrebarea relevant" de la testul propriu-zis. Pe de alt" parte, un sincer poate s" nu r"spund" dect cu u!urin#" la testul cu cartona!e, datorit" convingerii c" sinceritatea sa n privin#a chestiunii n curs de cercetare va fi demonstrat" cnd toate testele au fost efectuate !i apoi comparate. Un alt motiv pentru care un individ nesincer r"spunde mai intens la testul cu cartona!e dect la ntreb"rile relevante ale testului propriu-zis, este c" el poate s" exercite o presiune asupra mu!chilor antebra#ului, sau poate s"-!i ncordeze mu!chii picioarelor cnd i se men#ioneaz" cartea aleas". Aceast" ac#iune va face ca tensiunea s" creasc", iar ap"sarea degetelor asupra electrozilor poate duce la apari#ia unor modific"ri pe traseul GSR. Aceast" mi!care poate avea, de asemenea, drept consecin#" o ridicare a liniei de baz" a traseului respira#iei63. n plus, fa#" de avantajele ar"tate mai sus ale testului cu cartona!e, este util s" ar"t"m c" n cursul testelor propriu-zise individul poate s" se for#eze s" eludeze prin inspira#ii puternice pe nas !i tuse, dar totodat" poate s" nu se angajeze n astfel de activit"#i n cursul testului.

De exemplu, s" consider"m cazul unui profesor de psihologie care era b"nuit de homosexualitate. Individul a f"cut ncerc"ri evidente s" bat" ma#ina la fiecare test la care a fost supus. I s-a spus s" aleag" un num"r n timpul testului cu cartona#e #i s" r"spund" nu la toate ntreb"rile ce i se vor pune n timpul testului inclusiv la num"rul ales. Fiind profesor de psihologie #i ncercnd s"-#i asigure un raport de sinceritate cu privire la reclama!ie, individul #i-a mi#cat mna ori de cte ori i s-a ar"tat cartea aleas", deviindu-#i complet #i traseul respira!iei. El avut o imagine gre#it" cu privire la faptul c" dac" r"spunsurile sale la testul cu cartona#e indic" n mod evident o minciun", atunci examinatorul va fi indus n eroare cnd va compara aceste r"spunsuri cu cele referitoare la reclama!ie. Grosol"nia eforturilor individului n timpul testului cu cartona#e a constituit o indica!ie n plus a minciunii sale, tot a#a cum #i r"spunsurile sale la ntreb"rile neutre au fost excesiv de accentuate. Un individ instruit nu face astfel de eforturi. El nu are o preocupare special" n acest sens, #i deci nu va c"dea n cursa n care cade adesea un individ inteligent.
63

Tehnica poligrafului Testul ntreb"rilor combinate

164

A!a cum s-a ar"tat mai sus, testul ntreb"rilor combinate, (al patrulea sau al cincilea din seria care se aplic" n majoritatea examin"rilor), const" n principal ntr-o rearanjare a ntreb"rilor testului. Acest test este administrat n principal n scopul de a elimina factorul posibil al unor r"spunsuri accidentale n cursul testelor anterioare, de!i mai sunt !i alte avantaje. Figurile 80 88 sunt exemplific"ri ale valorii testului ntreb"rilor combinate n situa#ii reale. Figurile 80 84 se refer" la b"nui#i sinceri; figurile 85 88 se refer" la b"nui#i care mint.

Tehnica poligrafului

165

Fig. 80. Exemplificarea valorii testului ntreb#rilor combinate folosind la examinarea unui individ b#nuit de a fi implicat n furtul unei cantit#!i considerabile de m#rfuri, prima sa nregistrare, A, este lipsit# de orice reac!ie semnificativ# att la ntreb#rile relevante 3 "i 5 ct "i la ntrebarea de control 6. La al treilea test, C, (administrat dup# testul cu cartona"e care nu este prezentat aici), r#spunsul pe traseul respira!iei la ntrebarea relevant# 5 (Ai furat cele 400 l#zi de scule ?) este greu de interpretat. De"i un examinator f#r# experien!# ar putea aprecia traseul respira!iei la ntrebarea 5 ca pe un indicator de minciun#, un examinator prudent "i va rezerva opinia pn# cnd va administra alte teste suplimentare, mai ales un test al ntreb#rilor combinate, cum este ilustrat la traseul D (prezentat aici n dou# fragmente, din lips# de
$ spa!iu). La ntrebarea 3 pe traseul D , individul a fost ntrebat: Ai f#cut vreun

aranjament cu cineva pentru a fura m#rfurile societ#!ii ?; ntrebarea 6 a fost: n afar# de ce mi-ai spus ai mai furat vreodat# ceva n via!a dumitale ?; iar $ este o ntrebare neutr#. La D2, ntrebarea 9 a fost: Ai livrat vreodat# truse cu scule furate de la societate ?; "i ntrebarea $$ a fost: n afar# de ce mi-ai spus ai mai furat vreodat# ceva de la un loc de munc# ?. nregistrarea testului ntreb#rilor combinate (D$ "i
2 D ) a rezolvat problema; r#spunsurile mai ample (ale respira!iei) la ntreb#rile 6 "i $$,

fa!# de ntreb#rile relevante 3 "i 9 au indicat definitiv sinceritatea individului cu privire la marfa furat#.

Tehnica poligrafului

166

Fig. 81. Subiectul din acest caz este o femeie de o reputa!ie discutabil# care acuza
un b#rbat c# a agresat-o. Scopul testului a fost de a stabili cu siguran!# adev#rul sau falsitatea acuza!iei. Primul test, A, a dat indica!ii mai pu!in precise. Testul C, urm#tor testului cu cartona"e, con!ine un r#spuns specific la ntrebarea de control 6, care arat# sinceritatea individului cu privire la acuza!ia adus# (la aceasta se face referire n ntreb#rile relevante 3 "i 5). Exactitatea acestei indica!ii este asigurat# mai departe prin r#spunsurile la nregistrarea D a testului ntreb#rilor combinate (prezentat# aici n dou# sec!iuni D$ "i D2 din lips# de spa!iu). ntrebarea 5 la D$ a fost: Dac# te-a trntit jos ? "i 9 a fost: Ai p#c#lit vreodat# pe cineva cu ceva ? ntrebarea 8 la D2 a fost: Dac# te-a lovit n obraz ? "i 6: Ai min!it vreodat# n fa!a unei instan!e de judecat# ? (Motivul pentru alegerea

Tehnica poligrafului

167

acestei ntreb#ri de control a fost datorat faptului c# persoana fusese ea ns#"i implicat# ca inculpat# n cteva cazuri anterioare "i se "tia c# min!ise). Observa!i r#spunsurile foarte specifice ale respira!iei la ntreb#rile 6 "i 9, care indic# sinceritatea reclamantei privind cazurile de fa!#. n astfel de cazuri, este destul de greu de a selec!iona ntreb#ri de control. Motivul pentru a folosi expresia a min!i n instan!# "i de a n"ela este leg#tura lor cu natura nvinuirii; cu alte cuvinte, dac# nvinuirea era fals#, inculpatul, n cel mai bun caz, ar fi fost atins n reputa!ia sa, iar acuza!ia reclamantei ar fi constituit un sperjur.

Fig. 82. nregistrarea primului test, A, a acestui individ suspectat de furtul a $988$,
sugereaz# posibila minciun# eviden!iat# prin cre"terea tensiunii la ntrebarea relevant# 3 (Ai furat ceva din cei $988$ care lipsesc ?), prin modificarea traseului respira!iei la

Tehnica poligrafului

168

ntrebarea 5 (Ai furat cei $988$ ?) "i prin lipsa de r#spuns la ntrebarea de control 6 (n afar# de clien!ii despre care mi-ai vorbit ai mai n"elat pe altcineva cu ceva ?). Dar la al treilea test, C, care a urmat celui cu cartona"e, r#spunsul pe traseul respira!iei la ntrebarea de control 6, mpreun# cu lipsa de r#spuns la ntrebarea 5, a f#cut ca rezultatele testului s# fie incerte pn# la acest punct al examin#rii. Totu"i, orice ndoial# a fost eliminat# dup# aplicarea testului ntreb#rilor combinate D, atunci cnd modific#rile au fost mai mari la ntrebarea de control $0 (n afar# de ceea ce mi-ai spus, ai mai furat vreodat# ceva ?) dect la ntreb#rile 5, 8 "i 3. La testul D ntrebarea 5 a fost: Ai furat cei $988$ ?; ntrebarea 8 a fost: Ai ajutat pe cineva s# fure cei $988$ ?, iar ntrebarea 3 a fost: Ai furat ceva din cei $988$ lips# ?

Tehnica poligrafului

169

Fig. 83. nregistr#rile unui agent de poli!ie care luase parte la anchetarea unei spargeri, dar care printre altele era b#nuit de a fi furat o pereche de cercei de aur de care proprietarul "tia c# se aflau n cas# dup# spargere nainte de intrarea agen!ilor de poli!ie. Dup# nceperea anchet#rii personalului de poli!ie, cerceii au fost restitui!i anonim. Prima "i a treia nregistrare, A "i C, ale subiectului sunt neclare n ceea ce prive"te indica!iile pe care le ofer# privind adev#rul "i minciuna. (ntrebarea 5 se refer#

Tehnica poligrafului

170

la furt; ntrebarea 6 a fost de control; ntrebarea 7 a fost neutr#; ntrebarea 8 a fost: tii cine a furat cerceii ?; iar ntrebarea 9 a fost: tii cine a restituit cerceii ?). Testul ntreb#rilor combinate D a rezolvat problema. Observa!i n special reac!ia mai mare la acest test la ntrebarea de control 6 dect la ntreb#rile relevante 9 "i 5, ceea ce arat# sinceritatea cu privire la furtul cerceilor.

Fig. 84. nregistr#rile de la primul test, al treilea "i testul ntreb#rilor combinate ale unui
individ suspectat de o distrugere deliberat# a unui imobil. ntreb#rile 3, 5, 8 "i 9 au fost relevante. ntrebarea 6 a fost: n afar# de ce mi-ai spus ai mai p#c#lit pe cineva referitor la

Tehnica poligrafului

171

vreun alt obiect ? iar ntrebarea $$ a fost: n afar# de ce mi-ai spus ai min!it vreodat# pe vreun func!ionar public ? Observa!i la testul D o modificare mai mare pe traseul respira!iei (blocarea cutiei toracice) la ntreb#rile de control 6 "i $$ dect la ntreb#rile relevante, indicnd clar sinceritatea individului cu privire la distrugerea imobilului.

Tehnica poligrafului

172

Fig. 85. n acest caz, individul era b#nuit de a fi furat cecuri "i de a le fi ncasat. Modelul general al respira!iei din nregistrarea A "i r#spunsurile specific moderate la ntreb#rile relevante 3 "i 5 la nregistrarea C, dup# testul cu cartona"e, indic# minciuna. Totu"i, orice ndoial# asupra exactit#!ii acestei indica!ii a fost spulberat# de rezultatele testului ntreb#rilor combinate D, naintea c#ruia i s-a spus individului c# ntreb#rile vor fi amestecate, de"i n realitate au fost puse n aceea"i ordine. Observa!i la D r#spunsul foarte semnificativ pe traseul respira!iei la ntreb#rile relevante 3 "i 5 "i lipsa oric#rui r#spuns la ntrebarea de control 6. Acesta este un indiciu al nesincerit#!ii individului cu privire la problema n curs de cercetare. De"i ntreb#rile de la testul D nu au fost amestecate, subiectul asteptndu-se s# fie amestecate, efectul a fost totu"i acela"i.

Fig. 86. Acest individ era b#nuit era b#nuit c# furase dou# sume de bani separat, 500$ "i 200$, din aceea"i surs#. La primul test, A, ntrebarea 3 se refer# la

Tehnica poligrafului

173

suma de 500$ iar ntrebarea 5 la suma de 200$; ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre; ntrebarea de control 6 a fost: n afar# de ce mi-ai spus, ai mai furat ceva ? Acelea"i ntreb#ri i-au fost puse "i la cel de-al treilea test C, ce a urmat testului cu cartona"e. La testul D, ntreb#rile i-au fost puse combinat. La testul A exist# un r#spuns specific pronun!at la ntrebarea 3, cu privirea la suma de 500$, att pe traseul respira!iei ct "i pe cel al tensiunii "i de asemenea, exist# un r#spuns specific pe traseul tensiunii la ntrebarea 5, referitoare la suma de 200$. La testul C reac!ia individului a continuat s# fie mai mare la ntrebarea 3 dect la ntrebarea 5, sugernd minciuna individului cu privire la furtul sumei de 500$, dar "i sinceritatea sa cu privire la furtul sumei de 200$. Toate ndoielile au fost risipite de rezultatele testului ntreb#rilor combinate, D. O comparare a traseelor la ntreb#rile 3 "i 6 cu ntreb#rile 5 "i 6 au eviden!iat un r#spuns mincinos clar pe traseul respira!iei la ntrebarea 3 (cnd a fost verificat# cu ntrebarea de control 6). Cu alte cuvinte, individul furase cei 500$ dar nu furase !i cei 200$.

Fig. 87. Biodiagrama testului ntreb#rilor combinate unui individ b#nuit de delapidare, ale c#rui nregistr#ri anterioare sugerau dar nu indicau cu siguran!# minciuna sa. ntreb#rile puse au fost: 8: S-a ntmplat s# nu emite!i zvonul pentru livr#rile pe care le f#ceai ?; 6: Afar# de ce mi-ai spus, ai mai furat vreodat# ceva ?; 3: n afar# de cei 9$ ai mai furat "i al!i bani de la firm# ?; 2: Locuie"ti n Illinois ?; 5: Ai furat mai mult de la firm# dect cei 9$ de care mi-ai vorbit ? Observa!i r#spunsul considerabil mai mare la ntrebarea 8 dect ntrebarea de control 6, "i de asemenea, r#spunsul mai mare la ntreb#rile de control 3 "i 5 dect la ntrebarea de control 6. Acest test al ntreb#rilor combinate a indicat clar minciuna referitoare la delapidare.

Tehnica poligrafului

174

Fig. 88. Por!iunea din nregistrarea testului combinat al unei persoane care pretinde c# fostul ei so! i-ar fi furat $500$ din po"et# dup# desp#r!ire. ntrebarea 3 fost: Mar!ea trecut# aveai cel pu!in $500$ n po"et# cnd ai fost la apartamentul so!ului dumitale, Vincent ? ntrebarea 5 a fost: Ai v#zut pe so!ul dumitale Vincent sco!nd cei $500 din po"eta dumitale ? ntrebarea de control 6 a fost: n afar# de banii de la sora dumitale, ai mai furat ceva n via!a dumitale ? ntrebarea de control $$ a fost: n afar# de ce mi-ai spus ai mai p#c#lit vreodat# pe cineva n privin!a vreunui alt lucru n via!a dumitale ? Suprimarea respira!iei ct "i ridicarea traseului tensiunii la ntreb#rile 3 "i 5 n compara!ie cu lipsa de r#spuns la ntreb#rile de control, arat# clar minciuna reclamantei, rezultat care s-a confirmat ulterior.

Testul da
Testul da este deosebit de util n situa#iile n care individul a ncercat s" scape de detectare, prin devierea traseelor n cursul testelor cu cartona!e sau n alte teste anterioare. A!a cum s-a ar"tat anterior, individul este instruit naintea acestui test, spun" da la toate ntreb"rile, inclusiv la ntreb"rile ce privesc cauza n curs de cercetare. La testul Da, indivizii care anterior min#iser" atunci cnd au spus nu la acelea!i ntreb"ri, vor ncerca adesea s" devieze traseele ntr-un efort de a face ca r"spunsurile lor da, s" aib" aspectul unor minciuni (vezi fig. 89-95). A!a cum vom ar"ta, se poate utiliza inversul testului da, n cazul n care un individ pretinde c" un anumit eveniment a avut loc, de exemplu o spargere sau un viol, cerndu-se individului s" r"spund" prin nu atunci cnd este ntrebat dac" acel eveniment a avut loc.

Tehnica poligrafului

175

De!i cea mai mare parte a exemplelor de teste da ce urmeaz" a fi prezentate con#in ntreb"ri de control, experien#a mai recent" a ar"tat c" este preferabil s" se exclud" aceste ntreb"ri din cadrul acestui test. Recomand"m aceast" variant" pentru a risipi orice semne de ntrebare din mintea examinatorului cu privire la faptul dac" individul !i deviaz" traseele sau nu n timpul testului da, din cauza minciunii sale n privin#a ntreb"rilor relevante sau a celor de control. Odat" cu eliminarea ntreb"rilor de control din structura testului da, examinatorul poate fi sigur dac" individul testat ncearc" s" devieze rezultatul testului, el f"cnd acest lucru n scopul de a-!i ascunde minciuna cu privire la cauza n curs de cercetare. Ca regul" general", un individ care ncearc" s" devieze traseele atunci cnd spune da la ntreb"rile relevante, a min#it !i cnd a r"spuns nu la aceste ntreb"ri n cursul testelor anterioare. Totu!i, cunoa!tem cteva cazuri, din mii de cazuri, care confirm" acest diagnostic, care face excep#ie !i n care, o persoan" care spune adev"rul cu privire la infrac#iunea n curs de cercetare, a deviat traseele dup" ce a r"spuns da la ntreb"rile relevante, n cursul testului da, De aceea, ca !i la celelalte prezent"ri de diagnostic, nu trebuie s" i se acorde nici acestuia o infailibilitate absolut". Pu#inele persoane care au denaturat n mod voit testele lor cu cartona!e !i testele lor da, !i care totu!i, ulterior s-au dovedit a fi sincere, au avut n dou" atitudini specifice comune: ($) la testele fiec"rui individ, ntrebarea de control a indicat clar c" spune adev"rul n privin#a cauzei n curs de cercetare; (2) pe lng" testele cu cartona!e !i cel de da, fiecare individ a cooperat din plin n cursul testelor ce se refereau la problema n curs de cercetare. Este foarte important s" not"m, c" atunci cnd un individ care min#it la testele sale anterioare r"spunde da (deci adev"rat) la testul da, el poate totu!i s" aib" o reac#ie pe traseul tensiunii !i respira#iei ca atunci cnd ar min#i n realitate. Aparent, cauza este faptul c" el consider" r"spunsul s"u da ca un r"spuns incriminator, !i de aceea l deranjeaz". Pe de alt" parte, !i contrar a ceea ce ne putem a!tepta n mod normal, un individ care a spus adev"rul la testele anterioare, poate s" nu aib" nici o reac#ie de minciun" cnd spune da la ntreb"rile relevante ale testului da. Acea persoan" !tia c" a spus adev"rul !i n aparen#" presupune c" testul da este o parte dintr-o procedur" de rutin" astfel nct el nu este tulburat de r"spunsurile mincinoase date conform instructajului f"cut (vezi fig. 94 !i 95). Totu!i exist" !i excep#ii, a!a nct un mincinos nu poate s" nu aib" nici o modificare cnd da la ntreb"rile relevante (fig. 97), n timp ce un sincer poate s" dea un r"spuns (fig. 98).

Tehnica poligrafului

176

n unele cazuri, persoana interogat" poate s" pretind" c" a avut loc un eveniment !i r"spunde da ntreb"rile relevante, ca de exemplu, n cazul unei persoane care pretinde c" a fost victima unui viol, ntrebarea Te-a obligat John Jones s" ai raporturi sexuale cu el ?. n asemenea cazuri, dac" persoana interogat" a ncercat cu inten#ie s" denatureze nregistr"rile la testul cu cartona!e, sau la alte teste, trebuie s" i se administreze un test nu. n acest test nu, individul trebuie instruit s" r"spund" nu la ntreb"rile relevante. Atunci cnd i se administreaz" un test nu, ntreb"rile neutre trebuie concepute din nou, a!a nct individul s" poat" r"spunde nu n mod sincer acestor noi ntreb"ri, astfel nct s" men#inem o uniformitate ntre r"spunsurile individului, f"r" a-l face s" mint" la ntreb"rile neutre (vezi fig. $47). Valoarea testului da !i a testului nu se m"rgine!te la ajutorul pe care l d" diagnosticului, prin tendin#a pe care o are un individ care minte, de a ncerca s" scape prin devierea traseelor, eviden#iind prin aceasta minciuna.

Fig. 89. Un exemplu al valorii testului da tenta!ia unui individ mincinos de a


ncerca s# devieze traseele, "i n consecin!# relevarea minciunii. Individul al c#rui test da este prezentat mai sus, era un agent de poli!ie b#nuit de mit#. Observa!i eforturile v#dite de a devia att traseul tensiunii ct "i al respira!iei, ori de cte ori r#spundea cu da la ntreb#rile relevante 3 "i 5 "i la ntrebarea de control 6. O astfel de nregistrare poate fi o indica!ie foarte sigur# de minciun#. n toat# experien!a noastr#, foarte rar s-a ntlnit o astfel de situa!ie la persoanele sincere.

Tehnica poligrafului

177

Fig. 90. nregistrarea testului da a unui individ b#nuit de delapidare. Observa!i devierea general# a traseului respira!iei de-a lungul ntregului test, dar observa!i n special ciclurile foarte rapide, anormale la ntreb#rile relevante 3 "i 5 "i la ntrebarea de control 6, indicnd efortul de a sc#pa cu minciuna nedetectat#.

Fig. 91. nregistrarea testului da a unui b#rbat suspectat de a avea rela!ii sexuale cu o alt# femeie dect so!ia sa. Observa!i ncerc#rile individului de a induce n eroare pe examinator prin !inerea respira!iei observabil# pe traseul respira!iei abdominale la ntreb#rile neutre 7 "i 4, ncercnd totodat# s# aib# o respira!ie normal# la ntreb#rile relevante 5, 8 "i 9. ncercarea individului de a denatura nregistr#rile la testul da, eviden!iaz# cu certitudine minciuna individului.

Tehnica poligrafului

178

Fig. 92. nregistr#rile testelor anterioare, obi"nuite ale acestui individ, care era b#nuit de furtul a 800$, erau lipsite de orice indica!ii de minciun#. Chiar la testul ntreb#rilor combinate, D, nu a existat nici un r#spuns semnificativ la ntreb#rile relevante 5, $$ "i 3; observa!i n special c# nu exist# nici o deosebire ntre reac!ia sa la ntrebarea 3 "i cea de la ntrebarea de control $0. Totu"i, traseul E, al testului da, indic# foarte clar minciuna sa, din cauza eforturilor voite, evidente de a devia traseul s#u respirator.

Tehnica poligrafului

179

Fig. 93. Compara!i traseul respira!iei la testul D, nregistrarea testului ntreb#rilor combinate a unui individ b#nuit de furt, cu traseul respira!iei din E, nregistrarea testului da. nregistr#rile testelor anterioare, chiar "i testului D, nu indicau cu certitudine minciuna individului. ns#, traseul deviat al respira!iei n E (o respira!ie greoaie, accelerat#) a constituit o indica!ie cert# de minciun#.

Tehnica poligrafului

180

Fig. 94. nregistr#rile testului da ale unui individ care minte, vor con!ine adesea r#spunsuri specifice de minciun# la ntreb#rile relevante, chiar dac# r#spunde sincer la aceste ntreb#ri. De exemplu, nregistr#rile de mai sus, de la #$, sunt ale unui individ

Tehnica poligrafului

181

care nscenat o tlh#rie pentru a camufla fondurile delapidate. nregistrarea #$ A a fost primul test al individului; nregistrarea #$ E este nregistrarea testului da. La ntrebarea 3 a fost ntrebat: Vinerea trecut# ai aranjat cu cineva s# te lege ?; ntrebarea 5 a fost: Vinerea trecut# ai nscenat tlh#rirea magazinului ? ntrebarea 4 este neutr# iar 6 este de control. Observa!i c# n acest exemplu, la #$ E, testul da, r#spunsurile la ntreb#rile relevante care au fost sincere, sunt mai mari chiar dect r#spunsurile din nregistrarea testului A, cnd individul min!ea.
Pe de alt# parte, un individ poate s# nu prezinte nici o modificare la testul da, chiar atunci cnd spune da la ntreb#rile referitoare la infrac!iunea n curs de cercetare. De exemplu, la #2, nregistr#rile unui individ sincer suspectat de delapidare, nu prezint# un r#spuns mai mare la nregistrarea E, a testului da, atunci cnd a min!it n privin!a furtului banilor dect atunci cnd a spus adev#rul pe nregistrarea A a testului s#u anterior. De obicei, un b#nuit nevinovat, nu este preocupat de r#spunsurile sale mincinoase n timpul testului da, deoarece este pe deplin con"tient c# nu a s#vr"it infrac!iunea "i este convins n timpul testului da, c# rezultatele de pn# acum au stabilit acest fapt. Pe de alt# parte, un individ care minte, poate s# continue s# aib# reac!ii n timpul testului da, deoarece el poate s# con"tientizeze semnifica!ia incriminant# a r#spunsurilor sale afirmative.

Fig. 95. Traseele respiratorii ale unui individ b#nuit c# a furat bani. Primul "i al treilea test,
C, nu au dat nici o indica!ie clar# de minciun#. Totu"i, la testul da , E, devierea inten!ionat# a respira!iei atunci cnd individul a r#spuns da la ntreb#rile relevante 3, 5 "i 8 a indicat clar ncercarea individului de a induce n eroare pe examinator.

Tehnica poligrafului

182

Fig. 96. Alte exemplific#ri ale faptului c#, chiar atunci cnd un mincinos spune
adev#rul n timpul testului da, el poate totu"i s# aib# modific#ri specifice unui r#spuns mincinos, datorat se pare efectului tulbur#tor al unei recunoa"teri att de incriminatoare; cu alte cuvinte, el poate fi tot att de tulburat cnd spune de fapt: Am s#vr"it infrac!iunea, ca atunci cnd minte n aceast# privin!#. La #$ de mai sus, care este doar o por!iune a nregistr#rii la un test da a unui individ care minte "i care este examinat cu privire la furtul unei sume de $$30$, observa!i r#spunsul pe traseul respira!iei cnd a spus da la ntrebarea relevant# num#rul 5, un r#spuns sincer. La #2, E este o por!iune dintr-o nregistrare folosindu-se testul da, fiind testat un individ sincer, care era b#nuit de spargere. Ca r#spuns la ntrebarea de control 6 (n afar# de ce mi-ai spus ai mai furat "i altceva ?), individul a zis da, care era nso!it de acela"i tip de r#spuns ca n testul A, "i care era sincer; totu"i, modific#rile au fost cam acelea"i. (Nota!ia a dintre 6 "i 7 pe traseul

Tehnica poligrafului
tensiune.)

183

#2, de la testul E, indic# o ajustarea f#cut# de examinator, a linie de baz# a traseului puls-

Fig. 97. La primul s#u test A, subiectul, un agent de poli!ie, a fost ntrebat la 3 dac#
a acceptat bani de la un juc#tor de c#r!i pentru a-i proteja activit#!ile de joc de noroc; ntrebarea 5 a fost: %i-a dat ... ni"te bani ca s#-i protejezi activit#!ile de joc de noroc ?. ntreb#rile 2, 4 "i7 sunt neutre; 6 este ntrebarea de control: Ai n"elat vreodat# pe cineva cu ceva ? Observa!i r#spunsurile specifice la 3 "i 5, ca indici de minciun#. (Nota!ie C de la ntrebarea 4 marcheaz# momentul cnd individul a tu"it.). Lipsa oric#rui r#spuns specific la testul da, E, ilustrat aici, este foarte neobi"nuit pentru un individ care minte. De obicei exist# unele reac!ii, sau nregistrarea are un aspect dezordonat, sau individul ncearc# s# devieze traseele atunci cnd zice da la ntreb#rile relevante, sau va recurge la alte mijloace pentru a sc#pa de detectare, a"a cum am exemplificat nainte.

Tehnica poligrafului

184

Fig. 98. nregistrare ilustrnd faptul c# un individ sincer poate s# dea un r#spuns
foarte pronun!at ntreb#rilor relevante n cursul testului s#u da (E). Totu"i, asemenea nregistr#ri sunt foarte rare; de obicei r#spunsurile da ale unor persoane nevinovate nu vor con!ine asemenea modific#ri. De obicei ele nu sunt preocupate de faptul c# mint.

Testul complexului de vinov"!ie


A!a cum s-a mai ar"tat mai sus, testul complexului de vinov"#ie, care este folosit n primul rnd pentru indivizi care sunt foarte responsivi, este un test ce investigheaz" un incident pur fictiv, de natur" asem"n"toare cu cel care este n curs de cercetare, dar incident pe care examinatorul l face s" fie real pentru individ. Scopul acestui test este de a compara r"spunsurile ob#inute la acest test cu cele ob#inute de la testarea propriuzis", cnd au fost puse ntreb"ri cu privire la cauza real" aflat" n curs de cercetare. Testul complexului de vinov"#ie este alc"tuit din dou" p"r#i !i este de obicei administrat unor indivizi prea sensibili, dup" ce s-a administrat testul ntreb"rilor combinate. nainte de nceperea acestui test, i se va spune individului c" v-a fi testat n leg"tur" cu alt incident, care i se va prezenta ca fiind real. Apoi se va efectua un test care nu se va referi dect incidentul fictiv. Dup" aceasta, individul va fi ncuno!tiin#at c" la viitorul test i se vor pune ntreb"ri referitoare la ambele incidente (fictiv !i real). ntreb"rile sunt astfel aranjate, nct cele relevante referitoare la incidentul real s" apar" juxtapuse ntreb"rilor incidentului fictiv. Dac" individul r"spunde n acela!i grad ntreb"rilor testului complexului de vinov"#ie, ca la ntreb"rile relevante de la testul real, suger"m s" i se administreze un al treilea test de complex de vinov"#ie, combinat, n care se mai pun nc" odat" ntreb"rile reale !i cele ale complexului de vinov"#ie. Totu!i, de data aceasta, se va

Tehnica poligrafului

185

spune individului c" ntreb"rile testului complexului de vinov"#ie sunt fictive, adic" situa#ia investigat" nu a avut loc, !i c" testul a fost preg"tit pentru a evalua n continuare r"spunsurile sale la test. Dac" dup" testul n care individul a luat la cuno!tin#" c" ntreb"rile se refer" la un caz fictiv, individul tot mai are modific"ri specifice de minciun", nregistr"rile sale trebuie raportate ca neconcludente. (Pentru a exemplifica valoarea acestui test a se vedea figurile 99 $06).

Fig. 99. nregistr#rile unui individ b#nuit de asasinat, care fusese testat anterior de un
examinator f#r# experien!#, "i care a fost de p#rere c# individul era mincinos. n primul test al celui de-al doilea examinator, nregistrarea A, individul a avut din nou un r#spuns specific pe traseul tensiunii, la ntrebarea 5: Ai omort-o pe ... ?. Totu"i, observa!i c# el a avut un r#spuns similar "i cnd a fost ntrebat despre o crim# fictiv# la 5a, la testul F, rezultatul

Tehnica poligrafului

186

acestui din urm# test anulnd r#spunsul anterior dat la ntrebarea 7 a testului A.

Fig. 100. nregistr#rile unui individ b#nuit de tlh#rie, n care victima a fost b#tut# "i
njunghiat#. Prima nregistrare A, a individului, con!ine r#spunsuri specifice pe traseul tensiunii, la ntreb#rile relevante 3, 5 "i 8, r#spunsuri care sugerau minciuna. Cel de-al treilea test (care nu este prezentat aici) con!ine indicatori similari. Din cauza lipsei oric#ror modific#ri specifice pe traseul respira!iei "i avnd n vedere simptomele de comportament ale individului care sugerau nevinov#!ia sa, examinatorul a trecut la administrarea unui test de complex de vinov#!ie. La acest test, F, cnd individul a fost ntrebat n privin!a unei

Tehnica poligrafului

187

infrac!iuni pur fictive (o tlh#rie "i o b#taie), observa!i modific#rile specifice pe traseul tensiunii la ntreb#rile 5a "i 8a, ct "i unele modific#ri pe traseul respira!iei la ntreb#rile 3a "i 5a, cu toate c# aceste ntreb#ri f#ceau referire la un eveniment fictiv. La urm#torul test, F$, individul a fost ntrebat cu privire la ambele infrac!iuni, att cea real# ct "i cea fictiv#. La 3 a fost ntrebat: LA data de 4 februarie anul trecut ai lovit pe ... (victima real#) ?; la 3a: n luna februarie anul trecut ai lovit un om pe Str. 45 (infrac!iune fictiv#) ?; la 5 : Ai luat cu for!a 60$ de la ... (victima real#) la 4 februarie ?; la 5a: Ai furat 45$ de la un individ trntit la p#mnt n Str. 45 n luna februarie trecut ? Observa!i pe nregistrarea F$, c# r#spunsul la ntreb#rile referitoare la infrac!iunea fictiv# (3a "i 5a) sunt tot att de mari ca acela referitoare la infrac!iunea real# (3 "i 5). Dup# administrarea testului complexului de vinov#!ie, subiectul a fost raportat ca fiind sincer.

Fig. 101. Persoana din aceast# spe!#, acuza pe un b#rbat oarecare c# ar fi tat#l copilului ei
"i indica drept dat# a concep!iei luna februarie $956. B#rbatul nu recuno"tea c# ar fi avut vreodat# rela!ii sexuale cu ea. A fost testat# pentru a se stabili veridicitatea afirma!iilor sale. La primul ei test, A, observa!i modific#rile specifice pe traseul respira!iei la 3 (Ai avut raporturi sexuale "i cu altcineva n afar# de acuzat n ianuarie $956 ?), "i 5 (Ai mai avut rela!ii sexuale cu altcineva n afar# de acuzat n februarie $956 ?), "i de asemenea la ntrebarea de control (Ai n"elat vreodat# pe cineva ?). Datorit# r#spunsurilor specifice att la ntreb#rile relevante ct "i la cele de control, "i de asemenea datorit# simptomelor de comportament specifice unui individ sincer, ale reclamantei, examinatorul a administrat

Tehnica poligrafului

188

testul F, al complexului de vinov#!ie, dup# ce i s-a spus c# un b#rbat numit ... (un nume fictiv), pretindea c# a avut rela!ii sexuale cu ea n februarie $956. Observa!i r#spunsul specific la ntreb#rile relevante fictive 3a "i 5a, care au dus la anularea semnifica!iilor r#spunsurilor la ntreb#rile relevante 3 "i 5 de la testarea A. Ulterior a fost testat "i acuzatul care, dup# terminarea test#rii, a recunoscut c# n februarie $956 a avut rela!ii sexuale cu reclamanta, confirmnd prin aceasta interpretarea dat# nregistr#rilor testelor de mai sus.

Fig. 102. nregistr#rile unui individ b#nuit de furtul a dou# sume separate de bani. La C, cel de-al treilea test al individului, observa!i r#spunsurile pe traseul tensiunii arteriale la ntreb#rile relevante 3 "i 5. La testul complexului de vinov#!ie, F, observa!i n continuare r#spunsurile la ntreb#rile relevante 3 "i 5 "i absen!a oric#rui r#spuns specific la ntreb#rile relevante 3a "i 5a, care f#ceau referire la furturi fictive. Rezultatele testului F au fost confirmate de modific#rile ob!inute la primele teste, specifice unui individ mincinos.

Tehnica poligrafului

189

Fig. 103. nregistr#rile unui individ b#nuit de un furt de bijuterii. Primul "i al treilea test al individului con!in modific#ri att la ntrebarea de control 6 ct "i la ntreb#rile de control 3 "i 5. Acest lucru a persistat "i n timpul testului ntreb#rilor combinate, D. Incertitudinea a fost eliminat# de testarea F, testul complexului de vinov#!ie, (prezentat# aici n trei segmente) unde s-au ob!inut modific#ri specifice pe traseul respira!iei la ntreb#rile relevante 3, 8 "i 9 "i practic nici o modificare la ntreb#rile relevante ale testului complexului de vinov#!ie, 3a, 8a "i 9a. Observa!i, totu"i, dovada unei mi"c#ri musculare deliberate pe traseul tensiunii la ntreb#rile 3a, 8a "i 9a, element relevant pentru o diagnosticare. Toate aceste ncerc#ri de a devia traseele nregistr#rii la ntreb#rile infrac!iunii fictive, indic# foarte clar minciuna cu privire cauza cercetat#.

Tehnica poligrafului

190

Fig. 104. nregistr#rile reexamin#rii unei persoane b#nuit c# a furat o sum# de bani dintr-o
banc#. La nregistr#rile primelor teste au fost r#spunsuri semnificative de minciun# la ntreb#rile relevante 3 "i 5, dar din cauza simptomelor de comportament, indecise, ale individului, s-a hot#rt s# i se administreze un test al complexului de nevinov#!ie. La testul F, ntreb#rile 3a "i 5a se refer# la un furt n ntregime fictiv. ntrebarea 6a este de control,

Tehnica poligrafului

191

Pe lng# ceea ce mi-ai spus ai mai furat vreodat# ceva n via!a dumitale ? Observa!i lipsa oric#rui r#spuns semnificativ la 3a "i 5a, "i nota!i totodat# stopul respirator prelungit la ntrebarea 6a (M reprezint# traseul ce corespunde senzorului de mi"care). La F$, atunci cnd individul a fost ntrebat att cu privire la infrac!iunea real# ct "i cu privire la infrac!iunea fictiv#, observa!i r#spunsurile semnificative de minciun# pe traseul respira!iei la ntreb#rile relevante 3 "i 5, precum "i absen!a modific#rilor specifice pe traseul respira!iei, la ntreb#rile relevante 3a "i 5a, cu privire la incidentul fictiv. Ridicarea nivelului de baz# al traseului tensiunii la ntreb#rile 3a "i 5a la testul complexului de vinov#!ie, "i la ntrebarea neutr# 4, este datorat# presiunii musculare false exercitat# de individ (a"a cum se vede pe traseul descendent M), ntr-o ncercare de a bate ma"ina prin crearea inten!ionat# a unei modific#ri, n timp modific#rile ob!inute pe traseul tensiunii arteriale la ntreb#rile 3 "i 5 sunt datorate minciunii individului cu privire la furtul banilor din banc#. Dac# individul ar fi avut modific#ri "i la ntreb#rile 3a "i 5a ale testului complexului de vinov#!ie, acestea ar fi trebuit s# fie similare cu cele de la ntreb#rile 3 "i 5.

Fig. 105. nregistr#rile unui individ b#nuit de furt din buzunare. De"i primele sale
nregistr#ri, ca de exemplu A, ap#reau clare n ceea ce prive"te nesinceritatea individului, simptomele eviden!iate de analiza comportamental# erau mai compatibile cu sinceritatea. Testul complexului de vinov#!ie, F, a eliminat orice dubiu cu privire la sinceritatea sau

Tehnica poligrafului

192

nesinceritatea individului, ob!inndu-se modific#ri mult mai mari la ntreb#rile 3 "i 5 dect la ntreb#rile 3a "i 5a referitoare la infrac!iunea fictiv#, acest lucru indicnd categoric nesinceritatea individului.

Fig. 106. nregistrarea unui c#m#tar care ilustreaz# eficacitatea testului complexului
de vinov#!ie. Observa!i lipsa oric#rui r#spuns specific de minciun# att pe traseul tensiunii ct "i pe traseul respira!iei la ntreb#rile 3a "i 5a ale testului complexului de vinov#!ie. Totu"i, la ntrebarea relevant# 8, cu privire la problema real# n curs de cercetare, observa!i stopul respirator "i ridicarea nivelului de baz# a traseului tensiunii arteriale indicnd clar minciuna referitoare la acuza!ia de c#m#t#rie. De asemenea, observa!i stopul respirator "i ridicarea nivelului de baz# a traseului tensiunii arteriale la ntrebarea de control 6 care relev# faptul c# individul este sincer la ntreb#rile testului complexului de vinov#!ie.

Reexaminarea
Valoarea unei reexamin"ri n cazurile incerte este exemplificat" prin nregistr"rile indicate n figurile $07 $$2. Ori de cte ori un individ a fost interogat dup" ce a fost supus unei examin"ri complete la poligraf, iar examinatorul are o ndoial" cu privire la diagnosticul sincerit"#ii individului !i consider" c" este recomandabil" o reexaminare, ca o regul" general", aceasta trebuie la o alt" dat" dect imediat dup" interogatoriu. n caz contrar, interogatoriul ar putea s" mic!oreze cooperarea unui individ care minte, sau s" m"reasc" preocuparea unui individ care spune adev"rul, existnd posibilitatea ca prin acest lucru s" induc" reac#ii specifice de minciun". Totu!i, pe de alt" parte, dac" tot ce se are dup" interogatoriu este un test vrf de tensiune, acolo unde mprejur"rile l fac posibil, experien#a a ar"tat c" un astfel de test poate s" ofere chiar un poten#ial mai mare de r"spuns dect atunci cnd este aplicat testul ca parte a primei test"ri.

Tehnica poligrafului

193

Fig. 107. nregistr#ri care explic# valoarea unei reexamin#ri, ale unui individ b#nuit de delapidare "i a c#rui prim# examinare, nu a rezolvat problema vinov#!iei sau a nevinov#!iei sale. nregistrarea celui de-al treilea test ini!ial, C, nu d#dea nici o indica!ie precis#, de"i natura traseului tensiunii dup# ntrebarea 5 sugerea posibilitatea unei minciuni. La primul test cu cartona!e din carul primei examin"ri, individul nu a f"cut nici un efort de a exagera r"spunsurile sale la cartea pe care o alesese, cu alte cuvinte, el nu a ncercat s" devieze traseul normal. Observa#i totu!i dovada unor astfel de eforturi la testul RB, testul cu cartona!e din cadrul reexamin"rii. Observa#i de asemenea, c" la nregistrarea celui de-al treilea test al reexamin"rii, RC, individul are de data aceast" dat" un r"spuns specific de minciun", att pe traseul respira#iei ct !i pe traseul tensiunii la ntrebarea relevant" 3. Dac" nu s-ar fi efectuat reexaminarea, minciuna individului ar fi r"mas nedetectat", ob#inndu-se, n cel mai bun caz, dup" prima examinare, un raport de incertitudine.

Tehnica poligrafului

194

Fig. 108. La acest subiect, nregistr#rile examin#rii ini!iale nu au prezentat indici de


minciun# privitor la furtul de care era suspectat nici la testul ntreb#rilor combinate, D. Totu"i, cnd individul a fost reexaminat, s-a observat ncercarea individului de a distorsiona nregistr#rile testului pe traseul respira!iei n timpul testului cu cartona"e, a"a cum se vede pe nregistrarea RB, unde num#rul ales a fost 6. La urm#torul test, RC, (aici sunt prezentate doar dou# fragmente) se pot observa foarte clar modific#ri foarte clare specifice unui individ mincinos.

Tehnica poligrafului

195

Fig. 109. nregistr#rile unui individ suspect de crim#, unde la prima examinarea nu au fost eviden!ia!i foarte clar indici de minciun#, dar care au ap#rut n timpul reexamin#rii. La testul A de la prima examinare, de-a lungul r#spunsurilor la ntreb#rile 3 "i 5 pe traseul tensiunii, se poate observa o hiperventila!ie, n mod evident inten!ionat# care poate fi interpretate ca o indica!ie de minciun#, dar varia!ia nregistr#rilor examin#rii ini!iale, luate n ansamblu nu au fost suficient de clare pentru a ne putea permite s# d#m un diagnostic. nainte de a se efectua reexaminarea, RA, subiectului i s-a spus s# fie cooperant n timpul testului. Observa!i acum r#spunsul foarte specific pe traseul tensiunii arteriale la ntreb#rile relevante 3 "i 5, care indic# minciuna individului.

Tehnica poligrafului

196

Fig. 110. Reexaminarea este recomandabil# ori de cte ori un examinator ntlne"te
un set de nregistr#ri care se aseam#n# cu unul asem#n#tor cu cel de sus, C. n acest caz, individul era controlorul unei mari societ#!i. El a fost examinat n leg#tur# cu dispari!ia unei mari sume de bani din fondul societ#!ii. nregistrarea C a fost ob!inut# dup# ce individul fusese examinat de c#tre un examinator ncep#tor, pe care individul l alesese personal pentru examinare, n ciuda faptului c# societatea aranjase deja ca salariatul s#u s# fie examinat la laboratorul poligraf al unuia dintre autori (Reid). To!i ceilal!i salaria!i, astfel

Tehnica poligrafului

197

examina!i, au fost g#si!i sinceri, iar societatea de asigurare a insistat n cele din urm# ca "i controlorul unit#!ii s# fie examinat la acela"i laborator la care fuseser# "i ceilal!i. Dup# testul C, care a fost ob!inut n cursul examin#rii ini!iale a controlorului la laboratorul Reid, el a spus examinatorului c# singurul lucru care-l preocupa era faptul avea un antecedent penal, care era "tiut numai de un singur func!ionar al societ#!ii. Aceasta era o condamnare pentru furt, executat# ntr-o nchisoare federal# pentru care ob!inuse o gra!iere preziden!ial#, n mare parte datorit# aceluia"i func!ionar al societ#!ii care "tia despre condamnare "i despre nchiderea lui. Din cauza explica!iilor individului "i a naturii incerte a nregistr#rilor pn# la acest punct, s-au f#cut preg#tiri pentru o reexaminare. RD (testul ntreb#rilor combinate) "i RE (testul da) sunt nregistr#ri ob!inute cu ocazia reexamin#rii controlorului. Acestea indic# foarte clar ncercarea de a devia traseele, bine n!eles din cauz# recunoscut# ulterior c# el delapidase fondurile lips#.

Fig. 111. Exemplificarea valorii efectu#rii unui test da n timpul unei reexamin#ri. Acestea sunt nregistr#rile unui individ b#nuit a fi incendiator, ale c#rui prime nregistr#ri

Tehnica poligrafului

198

erau mai pu!in relevante, n mare parte din cauza naturii lor dezordonate. La nregistrarea E, testul da din cadrul primei examin#ri, observa!i natura dezordonat# a traseului respira!iei. De"i aceasta p#rea s# fie rezultatul unui efort deliberat de eludare, examinatorul nu a avut certitudinea. Reexaminarea a solu!ionat dilema. naintea reexamin#rii, cteva zile dup# prima examinare, i s-a spus individului c# la primul s#u test nu a cooperat "i i s-a cerut s# coopereze acum. Se pare c# aceast# invita!ie a avut ca efect ncercarea de a bate ma"ina "i de a sc#pa, astfel, de detectare prin devierea traseelor. nregistrarea repet#rii testului da, traseul RD, releveaz# asemenea indica!ii n mod categoric. Observa!i n mod special traseul respira!iei la ntreb#rile relevante 3, 5 "i 6 n compara!ie cu ntreb#rile neutre $, 2 "i 4.

Fig. 112. Un alt exemplu referitor la valoarea unui test da n timpul reexamin#rii. Traseul E este nregistrarea unui test da n cadrul primei examin#ri, a unui individ b#nuit de delapidare, unde exist# oarecum c!iva indici specifici de efort de deviere a traseelor prin mi"c#ri "i presiuni musculare, dar comportamentul s#u din timpul reexamin#rii, la testul da, RE a eviden!iat faptul c# individul f#cea eforturi deliberate

Tehnica poligrafului
respira!iei.

199

pentru a eluda rezultatele test#rii, fapt observabil att pe traseul tensiunii ct "i pe cel al

Stimularea specific"
Valoarea acestei ultime m"suri de stimulare specific" a unor indiviz care nu au fost cooperan#i n timpul diferitelor teste, este exemplificat" n figurile $$3 $$9. R"spunsurile utile din aceste nregistr"ri au rezultat din afirma#ia precedent" a examinatorului c"tre individ, c" traseele sale anterioare indicau c" el nu spune adev"rul n privin#a ntreb"rii de control, provocnd prin aceasta o ngrijorare a individului referitor la minciunile sale n privin#a ntreb"rilor relevante, sau n privin#a altor ntreb"ri de control ce vor urma. De!i procedeul stimul"rii specifice poate fi de mare ajutor pentru examinator, el trebuie s" fie foarte prudent n diagnosticul ce va urma; n special, examinatorul trebuie s" evite s" fie indus n eroare de r"spunsurile specifice ce pot ap"rea la ntrebarea care a fost ea ns"!i obiectul stimul"rii.

Fig. 113. O exemplificare a valorii procedeului de stimulare specific# de ultim# instan!#, care a constat din afirma!ia f#cut# de examinator c#tre individ, c# acesta nu spune adev#rul n privin!a ntreb#rii 6 de la testele anterioare. nregistr#rile anterioare erau foarte neclare n privin!a indica!iilor lor, existnd doar mici modific#ri u"oare "i nesemnificative la diversele ntreb#ri puse. De"i stimularea specific# cu privire la ntrebarea de control 6, tot nu a produs r#spunsuri semnificative, la ntreb#rile relevante 3 "i 5 (cu privire la cei 3000$ fura!i) a determinat pe acest individ s# ncerce s# bat# ma"ina la testul de mai sus, prin mi"c#ri musculare deliberate la toate ntreb#rile neutre ($, 2, 4 "i 7), ct "i la ntrebarea 8 a complexului de nevinov#!ie.

Tehnica poligrafului

200

Fig. 114. nregistrarea de mai sus care apar!ine unui individ care a comis un viol, arat# valoarea procedeului de stimulare specific# "i efectul pe care-l are asupra individului ale c#rui nregistr#ri anterioare d#deau indica!ii neconcludente. Ulterior stimul#rii cu privire la ntrebarea de control 6, individul a nceput s# aib# r#spunsuri foarte specifice la testul ntreb#rilor combinate prezentat mai sus la ntreb#rile relevante 9, 5, 8 "i 3 (ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre iar $0 este de control suplimentar#).

Fig. 115. Aceasta este nregistrarea ulterioar# stimul#rii specifice a unui individ acuzat de agresiune, care preciza c# a s#vr"it aceast# fapt# datorit# faptului c# reclamantul avea un revolver ndreptat asupra sa. nregistr#rile precedente nu aveau nici un r#spuns semnificativ. naintea testului de mai sus, examinatorul a anun!at pe individ c# nu spune adev#rul la ntrebarea de control, dar c# spune adev#rul la ntrebarea 8 a complexului de nevinov#!ie. Observa!i acum r#spunsurile specifice "i foarte semnificative la ntreb#rile relevante "i foarte semnificative la ntreb#rile relevante 3, 5 "i 9, atunci cnd spune da la ntreb#rile referitoare la faptul dac# reclamantul era sau nu narmat (ntreb#rile 2, 4 "i 7 sunt neutre).

Tehnica poligrafului

201

Fig. 116. Stimularea specific# a unui individ acuzat de viol. Stimularea se referea la ntrebarea de control. Observa!i efectul pe care l-a avut n apari!ia modific#rilor specifice la ntrebarea de control $$ (Te-ai gndit vreodat# s# obligi o fat# s# aib# raporturi sexuale cu dumneata ?). Lipsa modific#rilor specifice la ntreb#rile relevante 3, 5 "i 9 indicau sinceritatea individului, ceea ce s-a stabilit ulterior a fi adev#rat, atunci cnd reclamanta a recunoscut c# a consim!it s# aib# raporturi sexuale cu individul respectiv.

Fig. 117. nregistrarea unei test#ri efectuat# dup# stimularea specific# a unui individ b#nuit de spargere "i care sugereaz# (dar numai sugereaz#) sinceritatea. Stimularea anterioar# f#cea referire la ntreb#rile de control 6 "i $0. Observa!i acum r#spunsurile specifice la ambele ntreb#ri de control nso!ite de lipsa oric#rui r#spuns la ntreb#rile relevante 3 "i 9. A"a cum s-a ar#tat, trebuie procedat cu mare pruden!# n astfel de cazuri (chiar dac# sugestia de sinceritate din nregistrarea de mai sus a fost verificat#), ntruct numai stimularea singur# poate fi responsabil# de r#spuns, mai degrab# dect numai faptul de a spune o minciun#.

Tehnica poligrafului

202

Fig. 118. nregistrarea unei test#ri efectuat# dup# stimularea specific# a unui individ
b#nuit c# ar fi furat un num#r de aparate de filmat de la patronul s#u. naintea acestui test el a fost stimulat specific cu privire la ntrebarea de control 6. Observa!i lipsa oric#rui r#spuns semnificativ la ntrebarea relevant# 3, cu privire la furtul de aparate de filmat. Nota!i, de asemenea, r#spunsul foarte semnificativ la ntrebarea 9 referitoare la furtul de articole fotografice de la un patron anterior. Aceast# nregistrare a dus la interpretarea exact# c# individul spune adev#rul atunci cnd afirm# c# nu a furat aparatele de filmat.

Fig. 119. Sec!iune din nregistrarea unui test al ntreb#rilor combinate al unui
individ care min!ea cu privire la de!inerea de marijuana. La testele anterioare, individul nu avea nici o modificare specific# la ntreb#rile relevante nici la cele de control. nainte de a se administra testul de mai sus, i s-a f#cut individului o stimulare specific# prin verificarea sincerit#!ii sale la ambele ntreb#ri de control 6 "i $0, f#cndu-se un efort pentru a-l face s# reac!ioneze ntr-un mod oarecare la testele urm#toare. Observa!i suprimarea respira!iei la ambele ntreb#ri relevante 3 "i 5 "i lipsa de r#spuns la ambele ntreb#ri de control 6 "i $0. (ntrebarea $ este neutr#). Acest caz ilustreaz# eficacitatea tehnici stimul#rii specifice prin aceea c# n urma stimul#rii specifice, individul a devenit mai tem#tor la acele ntreb#ri la care min!ea "i anume ntreb#rile relevante 3 "i 5, spre deosebire de ntreb#rile de control care aveau un caracter mai general "i asupra c#rora era orientat# stimularea. Cauza probabil# care st# n spatele acestei reac!ii, pare a fi c# stimularea specific# a servit la trezirea preocup#rii individului "i a

Tehnica poligrafului
cauza importan!ei lor relativ minore pe care o acorda individul.

203

fricii de detectare a minciunilor sale la ntreb#rile relevante "i nu a ntreb#rilor de control, din

NREGISTR$RI CE ILUSTREAZ$ O SERIE NTREAG$ DE PROCEDEE DE TESTARE ALE TEHNICII REID PRIVIND TRASEELE RESPIRA%IEI SI TENSIUNII ARTERIALE PULS
Cea mai mare parte a exemplelor prezentate anterior au implicat numai unul sau dou" din procedeele de testare care compun tehnica Reid. Figurile $20 !i $2$ arat" procedeele suplimentare de testare referitoare la traseele respira#iei !i tensiunii arteriale. Ele constau din combinarea diverselor cum ar fi testul cu cartona!e, testul ntreb"rilor combinate, testul da. Studiind aceste dou" seturi de nregistr"ri amintite, cititorul trebuie s"-!i revizuiasc" explica#iile ntlnite la testele anterioare cu privire la diversele procedee de testare.

Tehnica poligrafului

204

F ig. 120. nregistr#rile unui individ b#nuit de asasinarea a trei femei (toate cu acela"i prilej)
n timp ce-"i petreceau concediul ntr-o sta!iune de var#. nregistr#rile ilustreaz# valoarea efectu#rii unei serii complete de teste, incluznd n special testul cu cartona"e "i testul da. Acest individ a fost examinat la scurt interval de timp dup# s#vr"irea asasinatelor, de c#tre un agent de poli!ie, care nu a folosit dect procedee de testare nvechite, ale ntreb#rilor relevante "i neutre, "i care nu a utilizat nici testul ntreb#rii de control, nici pe cel cu cartona"e "i nici testul da, raportnd c# individul spune adev#rul. Dup# cteva luni, un alt examinator (Stephen Kinding, unul din asocia!ii lui John E. Reid) a procedat la reexaminarea aceluia"i individ (salariat al sta!iunii atunci cnd fost s#vr"it omorul), mpreun# cu alte persoane. Pe baza noilor nregistr#ri s-a raportat c# individul minte. Ulterior, el a m#rturisit triplul asasinat, actualmente isp#"ind o condamnare pe via!#. Observa!i pe traseul A lipsa oric#ror r#spunsuri specifice la ntreb#rile relevante 3, 5, 8 "i 9.

Tehnica poligrafului

205

Nota!i, de asemenea, c# nregistrarea nu are nici un r#spuns specific nici la ntrebarea de control 6. La testul cu cartona"e (care nu este ilustrat aici), individul "i-a permis mi"c#ri musculare atunci cnd i s-a prezentat num#rul ales, ori de cte ori a fost ntrebat. Apoi, la cel de-al treilea test, C, o repetare a testului A, el "i-a permis mi"c#ri ale bra!ului pe ntreb#rile neutre 2, 4 "i 7 "i la ntrebarea relevant# 8. La acest test el a avut "i un r#spuns semnificativ pe traseul respira!iei la ntrebarea 3, "i pe traseul tensiunii arteriale la ntrebarea 5. D este nregistrarea testului ntreb#rilor combinate, la care individul a recurs la mi"c#ri musculare la ntreb#rile neutre $, 2, 4 "i 7. E este nregistrarea testului da, la care individul a recurs la mi"c#ri musculare atunci cnd i s-au pus ntreb#rile relevante 3, 5, 8 "i 9, precum "i la ntrebarea de control 6. El a avut r#spunsuri specifice "i pe traseul respira!iei la ntreb#rile 3, 5 "i 8. Nota!i totu"i, n contrast, traseele relativ normale ale respira!iei la ntreb#rile neutre 2, 4 "i 7, de"i cu o ntrziere a r#spunsurilor.

Tehnica poligrafului

206

Fig. 121. Serie de nregistr#ri de teste efectuate asupra unui individ b#nuit de fi furat radiouri portabile "i televizoare de la patronul s#u. La nregistrarea A, a primului test, la 3 individul a ntrebat dac# a furat aparatele de radio; la 5 a fost ntrebat dac# restituise televizorul pe care recunoscuse c# l luase din magazinul patronului; la 8 a fost ntrebat: n afar# de televizor, ai mai furat "i altceva de la magazinul unde lucrezi ?; la 9 a fost ntrebat: n afar# de televizor, ai mai furat "i altceva de la magazinul unde lucrezi ?; 4 "i 7 sunt ntreb#ri neutre, "i 6 este ntrebare de control: n afar# de ce miai spus ai mai furat vreodat# ceva n via!a dumitale ?. Cel de-al treilea test, C, este o repetare a primului. La ambele nregistr#ri, observa!i indica!iile foarte specifice de minciun# la ntreb#rile relevante. D este nregistrarea testului ntreb#rilor combinate, unde avem r#spunsuri foarte specifice de minciun# la ntreb#rile 3, 5 "i 8, ct "i o

Tehnica poligrafului

207

indica!ie clar# a eforturilor individului de a sc#pa de detectare prin respira!ia sa exagerat# sau prin hiperventila!ie la ntreb#rile neutre $ "i 2. ntrebarea $0 se referea la faptul dac# "tie c# "i al!i salaria!i fur#, iar r#spunsul s#u nu pare s# fie sincer. Re!inerea prematur# a respira!iei la ntreb#rile 5 "i 8, este o ilustrare a excep!iei, anterior descris#, de la regula general# c# pentru a fi semnificativ, un r#spuns pe traseul respira!iei, trebuie s# aib# loc la punctul la care s-a r#spuns. n acest caz, individul face un efort de sc#pa de detectare, prin hiperventila!ie. E este nregistrarea testului da. Observa!i eviden!a mi"c#rilor musculare deliberate la ntreb#rile relevante 3, 8 "i 9. Scopul individului a fost de a crea pe biodiagram# o modificare specific# unui r#spuns mincinos, atunci cnd a r#spuns da la aceste ntreb#ri ce f#ceau referire la furtul aparatelor de radio, a televizoarelor "i a altor m#rfuri. Nici un astfel de efort nu a fost f#cut la ntrebarea 5, deoarece individul dorea, binen!eles, ca acest r#spuns mincinos s# arat ca un r#spuns sincer; aceast# ntrebare se referea la faptul dac# el restituise televizorul pe care recunoscuse c#-l luase.

Precau!ii cu privire la folosirea ntreb"rilor de control


De!i folosirea ntreb"rii de control n tehnica poligraf a fost anterior descris" !i exemplificat", mai sunt o serie de am"nunte suplimentare cu care examinatorii trebuie s" fie familiariza#i. Acestea se refer" la teoria, alegerea !i aplicarea ntreb"rilor de control !i la diversele precau#ii referitoare la ntrebuin#area lor. Teoria care st" la baza folosirii ntreb"rilor de control de tipul celor pe care le-am recomandat, este urm"toarea: atunci cnd o persoan" care a min#it n privin#a cauzei n curs de cercetare, ea este preocupat" aproape exclusiv de ntreb"rile relevante cu privire la aceast" problem"; celelalte ntreb"ri, printre care !i cele de control, nu au nici o importan#". Pe de alt" parte, un individ care a spus adev"rul n privin#a chestiunii aflate n anchet", va fi mai pu#in preocupat de ntreb"rile relevante dect de ntreb"rile de control la care el minte sau al c"ror r"spuns sincer este ndoielnic. Prin urmare, fiecare individ !i va oglindi propria sa preocupare specific" prin r"spunsuri mincinoase fie la ntreb"rile relevante fie la ntreb"rile de control. O ilustrare a factorilor psihologici de baz" ce apar ca o caracteristic" a folosirii ntreb"rilor de control, este cazul unii avocat care cnd i s-a pus o ntrebare de control referitoare la furt, a exclamat: Doamne, oricine poate s" n!ele vreodat" de-a lungul vie#ii lui, !i chiar dac" nu-mi amintesc vreun asemenea caz, sunt sigur c" testul va

Tehnica poligrafului

208

indica minciuna la aceast" ntrebare !. De fapt, individul nu a r"spuns ntreb"rii de control n timpul testului, dar a r"spuns semnificativ ntreb"rilor relevante. nc"rc"tura emo#ional" a ntreb"rilor referitoare la cauza cercetat", ap"sa att de mult asupra min#ii avocatului care min#ea, nct orice preocupare cu privire la ntrebarea de control ca ap"rut n timpul testului a fost cople!it" de teama de nu fi detectat n privin#a cauzei anchetate. (Vezi fig. $22)

Fig. 122. nregistrarea unui avocat suspectat c# a instruit clien!ii unui func!ionar
public de a depune m#rturie mincinoas# n fa!a unor jura!i. Aceast# nregistrare ilustreaz# foarte clar eficacitatea tehnicii ntreb#rii de control, prin aceea c# individul se consum# att din cauza vinov#!iei sale, nct el a avut r#spunsuri specifice numai la ntreb#rile relevante 3 "i 5, chiar dac# la discu!ia pretest, atunci cnd i se preg#tea ntrebarea de control a zis: Doamne, oricine poate s# n"ele vreodat# de-a lungul vie!ii lui, "i chiar dac# nu-mi amintesc vreun asemenea caz, sunt sigur c# testul va indica minciuna la aceast# ntrebare !. Observa!i absen!a vreunui r#spuns specific la ntrebarea de control 6: n afar# de mi-ai spus, dup# cte "tii, ai p#c#lit vreodat# pe cineva ?; observa!i, totu"i, modificarea dramatic# a traseului tensiunii arteriale la ntrebarea relevant# 3 "i stopul respirator la ntreb#rile relevante 3 "i 5. Nota!i, de asemenea, cre"terea tensiunii arteriale la ntrebarea 5 care continu# pn# la ntrebarea de control, punct n care traseul ncepe s# revin# la nivelul ini!ial. Aceste r#spunsuri indic# foarte clar minciuna individului cu privire la cauza cercetat#, indiferent de pretinsa team# a individului c# poligraful va nregistra o minciun# la ntrebarea de control 6.

Tehnica poligrafului

209

O ntrebare de control eficient" nu poate fi preg"tit" sau selec#ionat" ntr-un mod rutinat sau ntmpl"tor. Aceasta trebuie pus" la punct !i preg"tit" pentru fiecare caz n parte. Nu poate fi realizat" dect n cursul discu#iei pretest, n timp ce examinatorul se afl" n fa#a individului. Pentru a elabora o ntrebare de control eficient", examinatorul va #ine seama de comportamentul pe care individul l poate avea n timp ce este ntrebat n leg"tur" cu ntreb"rile de control ce pot fi luate n considerare pentru a putea fi folosite n timpul testului. De exemplu, dac" o ntrebare pe care examinatorul o are n minte, este pus" unui individ, iar el ezit" cu r"spunsul s"u nu, sau se uit" n alt" parte sau se mi!c" pe scaun, !i pune picior peste picior, !i desface picioarele, sau !i perie hainele cu mna, oricare din aceste ac#iuni va sugera c" acea ntrebare este bun" a fi folosit" n scop de control; cu alte cuvinte este o ntrebare sup"r"toare. Pentru a ilustra mult mai clar acest fapt, s" revenim la cazul ipotetic descris anterior, referitor la o tlh"rie !i un omor n care este implicat Joe Red Blake. Pentru el, desigur, este nevoie de o ntrebare referitoare la un furt, ca ntrebare de control. C"utnd o ntrebare eficient", examinatorul l va ntreba n timpul discu#iei pretest: Ai furat vreodat" ceva ?. Individul poate s" r"spund" nu, f"r" a avea vreun simptom de minciun": el probabil c" presupune c" ntrebarea nu are nici o semnifica#ie sau nici o importan#" special", a!a nct el nu se preocup" n privin#a ei, de!i r"spunsul s"u nu reprezint" o minciun". Atunci, examinatorul, trebuie s" ntrebe pe un ton serios: Vrei s" spui c" niciodat" n ntreaga ta via#" ?. De data aceasta individul este posibil s" ezite pn" a r"spunde nu, sau poate s" manifeste unul sau mai multe din tipologiile comportamentale prezentate mai sus. Aceasta va indica examinatorului c" este aproape de finalizarea unei ntreb"ri de control eficient". Atunci examinatorul va continua tot pe un ton serios: Ai ncercat vreodat" s" furi ceva n via#a dumitale ? Individul poate s" r"spund" din nou nu manifestnd simptome de comportament specifice celor de minciun". n sfr!it, va fi ntrebat ntr-un mod foarte serios: Te-ai gndit vreodat" s" furi ceva ?. Este foarte probabil ca individul s" r"spund" da. Prin urmare, ntrebarea care trebuie folosit" n timpul testului ca ntrebare de control este cea precedent", !i anume: Ai ncercat vreodat" s" furi ceva ? n unele situa#ii cnd cauza investigat" este un furt, individul poate s" recunoasc" cu u!urin#" c" a furat ntruna sau mai multe mprejur"ri. Atunci, examinatorul, va cere o enumerare a acestor furturi; dup" aceea va ntreba: n afar" de ce mi-ai spus, ai mai furat ceva ?. Cnd se ajunge la punctul la care individul r"spunde nu, examinatorul poate considera c" !i-a atins obiectivul, acela al formul"rii

Tehnica poligrafului

210

unei ntreb"ri de control eficiente. Ca o m"sur" de precau#ie, este recomandabil ca individul care a f"cut unele recunoa!teri n timpul preg"tirii ntreb"rii de control, s" fie oprit de a mai face !i alte recunoa!teri, spunndu-i-se: Foarte bine Joe, dar fiindc" asta este totul, atunci te voi ntreba n afar" de ce mi-ai spus, ai mai furat vreodat" ceva ? Trebuie s" se !tie c" multe recunoa!teri f"cute n timpul preg"tirii ntreb"rii de control, pot s"-i distrug" valoarea !i s" reduc" preocuparea individului n privin#a ei. Ori de cte ori un individ investigat n leg"tur" cu un furt nu recunoa!te dect un singur furt de exemplu 5$ de locul de munc" ntrebarea de control, trebuie s" fie s" fac" referire la aceast" unic" experien#"; de exemplu: n afar" de cei 5$ de care mi-ai spus, ai mai furat vreodat" ceva ?. Sau ori de cte ori individul recunoa!te mai multe furturi de la aceea!i persoan" sau firm" !i spune c" aceasta este totul, ntrebarea de control trebuie s" fac" referire la aceast" m"rturisire; de exemplu: n afar" de banii pe care i-ai luat de la ..., ai mai furat vreodat" ceva ?. Motivul pentru care folosim procedeul de mai sus pentru elaborarea ntreb"rii de control este acela de a ajunge la o ntrebare care va primi un r"spuns nu categoric, dar care este cu siguran#" o minciun", sau cel pu#in un r"spuns de o sinceritate ndoielnic" !i care, n timpul testului, l va preocupa pe individ. Dac" individul consider" c" ntrebarea nu are nici o consecin#" !i este lipsit" de importan#", atunci ntreg obiectivul pe care l urm"rim cu ntrebarea de control va fi pierdut. Acesta este motivul pentru care examinatorul va depune efort, n timpul discu#iei pretest, pentru c"utarea unei ntreb"ri de control, !i va da dovad" de seriozitate profesional". n plus, pentru a dezvolta !i men#ine aceast" atitudine, examinatorul va trebui s" se prefac", la aceast" faz" a procedurii, c" l crede pe individ c" spune adev"rul n privin#a cauzei n curs de cercetare; n caz contrar el va crea, involuntar, impresia c" ntrebarea de control, nu are nici o importan#". Un individ care r"spunde nu pe un ton normal la cele mai multe dintre ntreb"rile de control, !i care prezint" unul sau mai multe din simptomele comportamentale de minciun", men#ionate anterior, la aceste ntreb"ri, este de obicei sincer, n privin#a cauzei cercetate. Pe de alt" parte, un individ care r"spunde cu un nu indiferent, nepoliticos la ntreb"rile de control !i are simptome comportamentale specifice de minciun", se dovede!te c" de obicei minte cu privire la cauza anchetat". Totu!i, n privin#a ntreb"rilor relevante, mul#i indivizi care mint vor prezenta simptome observabile de minciun".

Tehnica poligrafului

211

Ocazional, un examinator poate s" aib" posibilitatea s" foloseasc" n scopuri de control o ntrebare privind un anume incident sau o anumit" fapt" n privin#a c"reia s" aib" motive serioase s" cread" c" individul va min#i. De exemplu, dac" s" !tie c" un individ b"nuit de o spargere a mai fost arestat, cu ani n urm", iar el neag" vreo arestare anterioar", o bun" ntrebare de control va fi: Ai mai fost arestat vreodat" ?. Un alt exemplu, este un caz n care este anchetat" uciderea unui copil al c"rui cadavru a fost dezmembrat n subsolul unui imobil cu mai multe apartamente. Printre suspec#i se afla un portar al unui imobil vecin, care lucrase anterior actualului loc de munc", n imobilul n care avusese loc dezmembrarea, !i despre care se !tia c" mai avea o cheie de la acest imobil. De aceea, o bun" ntrebare de control a fost: Ai o cheie a acelui imobil ?. R"spunsul s"u mincinos la aceast" ntrebarea !i lipsa vreunui r"spuns specific la ntreb"rile referitoare la omorrea !i dezmembrarea copilului, au fost indica#ii certe a sincerit"#ii individului, evenimentele ulterioare dovedindu-i nevinov"#ia. El a spus examinatorului c" se temea s" recunoasc" de#inerea acelei chei, poli#ia putndu-l considera vinovat de crim". Uneori, examinatorii pot s" ntlneasc" indivizi care , n timpul discu#iei pretest, refuz" s" r"spund" la ntrebarea de control. Se poate ca individul care este responsabil de incident sau de infrac#iunea anchetat" s" adopte aceast" atitudine, n speran#a c" examinatorul va abandona examinarea, presupunnd c" ntreb"rile de control fiind o component" indispensabil" a test"rii, examinatorul nu-!i va mai continua examinarea f"r" acestea. Pe de alt" parte, o persoan" care spune adev"rul poate refuza s" r"spund" la ntreb"rile de control, dar pentru un motiv cu totul diferit; el poate aprecia c" se face referire !i la o alt" cercetare dect problema anchetat". Ori de cte ori survin refuzuri, examinatorul trebuie s" explice individului necesitatea ntreb"rii de control, pentru atingerea unei concluzii precise, !i c" aceasta este n avantajul individului pentru realizarea unei interpret"ri corecte a r"spunsurilor. n continuare, se poate explica c" ntrebarea de control este folosit" pentru a elimina din mintea individului, n timpul testului, orice preocupare la o alt" infrac#iune anterioar". Examinatorul trebuie s"-i explice foarte clar individului, c" el nu vrea ca n timpul test"rii s" fie preocupat de alte infrac#iuni dect cea cercetat", astfel nct el s" manifeste r"spunsuri specifice la ntreb"rile privind cauza n curs de cercetare, !i c" ntrebarea de control este folosit" pentru a exclude aceast" posibilitate. n unele cazuri, solicit" asigur"ri suplimentare n privin#a motivului folosirii ntreb"rii de control. De exemplu, un agent de poli#ie a obiectat mpotriva ntreb"rii de control culminnd cu refuzul efectu"rii examin"rii, dac" aceasta nu se elimin". n cele

Tehnica poligrafului

212

din urm", examinatorul i-a m"rturisit c" ntrebarea respectiv" nu este dect o ntrebarea de control !i c" nu era ntrebuin#at" de examinator dect ca atare !i c" o va include n raport. Individul a acceptat cu greu aceast" explica#ie !i examinarea a putut fi finalizat". Prezint" un interes special faptul c" de!i s-a dat individului aceast" explica#ie complet", acesta a avut un r"spuns specific la ntrebarea de control !i s-a raportat c" spune adev"rul referitor la cauza cercetat", constatare care ulterior s-a confirmat. (Vezi fig. $23).

Fig. 123. Un traseu al respira!iei ce indic# un r#spuns specific la ntrebarea de control 6, de"i examinatorul fusese pus ntr-o situa!ie n care trebuit s# m#rturiseasc# individului scopul ntreb#rii. ntr-o situa#ie asem"n"toare, n care era implicat un agent de poli#ie, examinatorul a fost nevoit s"-i explice c" ntrebarea de control nu era folosit" dect n scop de control. Dup" aceast" explica#ie, individul a deviat inten#ionat nregistr"rile r"spunsurilor la ntrebarea de control, de fiecare dat" cnd era adresat". Maniera n care devia traseul r"spunsurilor sale era foarte grosolan" !i indica faptul c" se folosea din plin de ceea ce aflase de la examinator !i anume c" ntrebarea de control nu era folosit" dect n scopul de a realiza compara#ii. Prin acest comportament a eviden#iat minciuna sa cu privire la cauza cercetat". (Vezi fig. $24).

Fig. 124. Observa!i modelul deviat al traseului respira!iei la ntrebarea de control 6 la un test al ntreb#rilor combinate al unui agent de poli!ie suspectat c# ar fi luat mit#. n cursul discu!iei pretest, examinatorul a explicat individului c# ntrebarea de control este folosit# n scop de control, de comparare. Individul, avnd avantajul acestei informa!ii a ncercat s# eludeze nregistr#rile r#spunsului, ncercnd s# induc# n eroare pe examinator. Aceast# activitate evaziv# "i stopul respirator la ntreb#rile relevante 3 "i 5, au indicat clar minciuna.

Tehnica poligrafului

213

O alt" categorie de indivizi n privin#a c"rora examinatorul va ntmpina greut"#i n folosirea ntreb"rilor de control, va fi aceea a persoanelor prea scrupuloase !i care sunt prea responsive, !i care vor dep"na tot ceea ce au f"cut vreodat" referitor la subiectul ntreb"rii de control. O alt" categorie este cea a ho#ului cronic lipsit de scrupule, care va recunoa!te de bun" voie furturile anterioare deoarece vrea s" se u!ureze de orice preocupare din timpul testului; fiind sincer n privin#a cauzei cercetate, el vrea s" fie sigur c" rezultatele testului vor stabili acest fapt !i c" nu vor fi afectate de faptul c" nu a min#it n leg"tur" cu alte fapte. Ceea ce urmeaz", sunt cteva sugestii de ntreb"ri de control !i categoriile de indivizi la care pot fi folosite: Furt: Ai furat vreodat" ceva n via#a dumitale ? n"el#torie: Ai n!elat vreodat" pe cineva cu ceva ? Mituire: Ai acceptat vreodat" gratuit"#i ? (pentru func#ionar public) Incendiere: Te-ai masturbat vreodat" ? (dac" motiva#ia este de factur" sexual"); dac" motiva#ia a fost un beneficiu, se va folosi ntrebarea specific" n!el"toriei. Acte de r#utate sau neglijen!#: Ai r"nit vreodat" pe cineva ? Perversiuni: Te-ai gndit vreodat" s" ai raporturi sexuale cu o persoan" necunoscut" ? (Se face referire implicit" la viol). Narcomani: Ai f"cut vreodat" ceva pentru care ai fi putut fi arestat ? (pentru persoana suspectat" de vnzare de droguri); Ai luat vreodat" vreun medicament f"r" prescrip#ia medicului ? (pentru persoana suspectat" pentru consum de droguri). Complice: Ai comis vreodat" vreo infrac#iune de care poli#ia nu !tie ?; sau, Dup" ce ai ie!it din penitenciar te-ai gndit vreodat" s" comi#i vreo infrac#iune ? Copil: Te-ai gndit vreodat" s" spui o minciun" ? (vrste ntre 7 !i $2 ani); Ai f"cut vreodat" ceva de care s"-#i fie fric" s" afle p"rin#ii t"i ? (pentru adolescen#i). A!a cum s-a specificat mai sus, aceste ntreb"ri sunt orientative; dac" se fac unele recunoa!teri n timpul preg"tirii ntreb"rilor, trebuie s" se #in" cont de acestea atunci cnd formul"m ntrebarea de control. De exemplu, dac", n timpul preg"tirii ntreb"rii de control Ai luat vreodat" vreun medicament f"r" o prescrip#ie de la medic ? individul declar" c" a luat cteva tranchilizante f"r" prescrip#ie medical", ntrebarea trebuie reformulat": n afar" de tranchilizante, ai mai luat vreodat" vreun medicament f"r" o prescrip#ie de la medic ?

Tehnica poligrafului

214

Exemplele prezentate mai sus nu sunt dect cteva pentru fiecare categorie de cazuri. Pot fi prezentate multe alte exemple, dar dac", totu!i, examinatorul urmeaz" aceste ndrum"ri, va putea foarte bine s" preg"teasc" ntreb"ri tot att de acceptabile.

Testul R"spunsului t"cut64


Progresul cel mai semnificativ al tehnicii de interogare cu ajutorul poligrafului, de la apari#ia tehnicii ntreb"rii de control este testul r"spunsului t"cut, S.A.T. n cadrul acestui test, individul este instruit de examinator s" se ab#in" de a da vreun r"spuns ce poate fi auzit, la ntreb"rile ce i se vor pune65. Instructajul folosit pentru administrarea S.A.T. este acela ca individul s" asculte fiecare ntrebare a testului, !i s" r"spund" pentru sine, pe t"cute. Cu alte cuvinte, individul este instruit s"-!i subvocalizeze r"spunsurile, la fel cum procedeaz" cineva care cite!te n gnd; !i n plus el trebuie s" se gndeasc" la r"spunsul adev"rat !i s" dea acest r"spuns, dar n t"cere. S.A.T.-ul a fost conceput ca rezultat al testului da anterior prezentat - unul dintro serie de teste ce pot fi descrise ca teste de afirmare. A!a cum s-a ar"tat, testul da este acela n care individul este instruit s" r"spund" cu da la toate ntreb"rile, inclusiv la cele relevante la care, n testele anterioare, spusese nu. S-a constat c" un num"r mare dintre indivizii ce min#eau cnd r"spundeau da la ntreb"rile relevante aveau r"spunsuri la fel de specifice cnd r"spundea nu la acelea!i ntreb"ri. Cu alte cuvinte, atunci cnd au fost comparate r"spunsurile de da !i de nu la acelea!i ntreb"ri din cadrul celor dou" teste diferite a rezultat acela!i tip de reac#ie emo#ional". Cauza
O mare parte din informa!iile ce vor fi prezentate n acest capitol sunt preluate din The Polygraph silent answer test de Horvath, F. S., #i Reid, J. E. ap"rut" la J. Crim. L., C., & P.S., 63 (2): 285, 1972. 65 S-au efectuat unele studii anterioare n care indivizii erau instrui!i s" nu r"spund". Totu#i acestea erau experimentale #i foloseau situa!ii simulate, de laborator. A se vedea Gustafson, L. A., #i Orne, M., T., Efectele r"spunsului verbal n laboratorul de detec!ie a minciunii, Psychophysiology, 2: 10 13, 1956. ntr-un experiment de detectare a minciunii, s-au folosit 3 grupuri diferite. Primului grup i s-a spus s" nu r"spund" la nici o ntrebare, celui de-al doilea grup s" r"spund" cu nu la fiecare ntrebare, iar celui de-al treilea grup s" dea un r"spuns la fiecare ntrebare. ntreb"rile au fost alese n mod aleator #i prezentate n aceea#i ordine. S-au observat diferen!e ntre cele trei grupuri, n acelea#i condi!ii de prezentare a ntreb"rilor. Cele de-al doilea grup a fost cel mai des detectat, iar primul #i al treilea grup mai pu!in. Vezi de asemenea, Biderman #i Zimmer, Manipularea comportamentului uman, p. 155, 1961: Unele rezultate experimentale duc la presupunerea general" c" dac" este nevoie de un r"spuns f"!i#, se produc reac!ii autonome #i musculare mai mari fa!" de un stimul dat. Cu r"spunsuri mai accentuate ne-am putea a#tepta ca diferen!ierea dintre adev"r #i minciun" s" fie mai mare. Un experiment realizat pe baza unui studiu efectuat n statul Indiana, a confirmat a#tept"rile cu privirea la detectarea
64

Tehnica poligrafului

215

acestui fapt poate fi c" unii dintre indivizii mincino!i consider" r"spunsurile lor de da ca incriminatoare, !i de aceea i tulbur" chiar dac" spun adev"rul. Referitor la acest caz, Dr. Martin T. Orne a spus, Este tentant s" explic"m aceste discrepan#e indicnd c" este mai curnd inten#ia de a min#i, dect o minciun" pe fa#", care este responsabil" pentru r"spunsul fiziologic crescut66. Acest fenomen este ceea ce a determinat explorarea testului r"spunsului t"cut. S.A.T. ul se administreaz" de obicei spre sfr!itul seriei de teste, n acele cazuri n care, primele cteva teste nu indic" foarte clar sinceritatea sau nesinceritatea individului, sau n care eforturile individului de a r"spunde verbal determin" unele devieri ale traseelor (de exemplu cnd se r"spunde pe un vrf de inspira#ie, mi!c"ri etc.). Totu!i, a!a cum vom discuta mai trziu, poate fi folosit ca prim test n cadrul examin"rii67.

Explicarea valorii reac!iilor S.A.T.


n societatea noastr" se obi!nuie!te s" se r"spund" politicos ntreb"rilor puse de cineva, iar a nu #i se permite s" r"spunzi unor astfel de ntreb"ri, constituie un disconfort emo#ional. De aceea se presupune c" individul se va afla ntr-un dezavantaj evident dac" i se va spune s" nu r"spund" la o ntrebare, n special n timpul unei test"ri poligraf. Astfel, un individ care minte la ntreb"rile relevante, poate s" devin" foarte b"nuitor atunci cnd i se spune s" nu r"spund" la nici o ntrebare; prin urmare este posibil ca el s" se gndeasc" mai mult la ntreb"rile la care el minte pe t"cute. El este l"sat singur cu gndurile sale, !i ncercnd n secret s" mascheze adev"rul se produce un conflict mintal, care produce o reac#ie emo#ional" nregistrabil". Se pare c" unii indivizi, atunci cnd r"spund cu voce tare la ntreb"ri, n realitate se ap"r" de examinator, iar prin vorbire li se permite s" se u!ureze de o parte din tensiunea ce poate fi creat" prin adresarea ntreb"rii. Totu!i, n timpul S.A.T. ului, ace!ti indivizi nu se mai ap"r" de examinator; ei nu se mai afl" n competi#ie cu el, n schimb trebuie s" se mint" pe ei n"i"i. n timpul unor astfel de perioade de minciun"
minciunilor. Subiec!ii care au r"spuns cu da sau nu ntreb"rilor, au dat r"spunsuri diferen!iate pe traseul GSR. 66 Orne, M. T., Thackaray, R. I., #i Paskewitz, D. A., On the detection of deception, n Handbook of Psychophysiology, editura Greenfield, N. S. #i Sternback, p. 762, 1972. 67 Procedeul S.A.T. ului s-a dovedit a fi avantajos #i n acele cazuri n care individul refuz" s" r"spund" nu la testul cu cartona#e. I se va spune individului s" nu spun" nimic n timp ce i se prezint" numerele n timpul test"rii. n pu!inele cazuri n care s-a folosit acest procedeu testul a indicat reac!ii semnificative la num"rul ales de individ.

Tehnica poligrafului
rndul lor accentueaz" r"spunsurile specifice la poligraf.

216

t"cut", se pare c" ei ncearc" !i mai mult s"-!i ascund" minciuna, eforturi care la Este foarte dificil pentru un individ care minte, s" nu #in" cont de frica lui de detectare, fric" ce determin" la rndul ei un conflict mintal care face s" se eviden#ieze pe trasee o reac#ie fiziologic". Chiar dac" nu r"spunde, el va avea un conflict mintal !i mai mare la ntreb"rile relevante, pe cnd un individ sincer nu va fi preocupat dect de ntrebarea de control. Se presupune c" atunci cnd un individ este instruit s" r"spund" verbal, el nu trebuie s" mai revad" r"spunsurile n mintea sa, nainte de a r"spunde n timpul testului, iar singura presupus" preocupare este dac" va ar"ta sau nu minciuna atunci cnd r"spunde la ntreb"ri, astfel nct are loc un r"spuns specific atunci cnd individul d" r"spunsul. n S.A.T., ns", se spune individului s" dea r"spunsuri conforme cu adev"rul, n mintea sa, nu cu glas tare, atunci cnd i se pun ntreb"rile. Un individ care minte ncepe s" se gndeasc" la ntreb"ri, iar r"spunsurile ncep s" fie eviden#iate pe diagram" n timp ce se pun aceste ntreb"ri, ceea ce nseamn" c" au loc naintea momentului n care a avut loc r"spunsul verbal. Discu#ii posttest purtate ci indivizii care mint au dus la emiterea teoriei c" individul ncepe s" se gndeasc" la r"spuns de ndat" ce recunoa!te ntrebarea !i uneori chiar repet" ntrebarea de mai multe ori nainte ca examinatorul s" o fi terminat. Aceast" activitate mintal" determin" apari#ia unui conflict n mintea individului care constituie ra#iunea normal", fundamental" pentru care minciuna este eviden#iat" pe diagram", n special pe traseele respira#iei. Atunci cnd s-a ini#iat aplicarea S.A.T. ului, s-a descoperit, ca de altfel !i la alte teste, c" prezentarea instruc#iunilor are o mare influen#" asupra rezultatelor finale. S-a observat c" pentru ca acest test s" aib" o mare eficacitate, trebuiau atinse dou" puncte semnificative: primul, individul trebuie s" aib" foarte clar n minte c" n timpul S.A.T. ului i se vor pune exact acelea-!i ntreb"ri ca n testele precedente !i exact n aceea!i ordine; al doilea, este foarte important ca individul s" n#eleag" faptul c" de!i el nu trebuie s" r"spund" cu voce tare la nici una din ntreb"ri, el trebuie totu!i s" r"spund" mintal la toate ntreb"rile testului !i numai cu r"spunsuri reale. Dup" unele ncerc"ri !i erori s-a decis c" urm"toarele instruc#iuni sunt cele mai eficiente: Joe, am s" efectuez un alt test. Totu!i, acesta va fi pu#in diferit de testele precedente. #i voi pune acelea!i ntreb"ri ca mai nainte, exact n aceea!i ordine, dar n loc s" r"spunzi ntreb"rilor mele cu voce tare, doresc ca dumneata s" ascul#i cu

Tehnica poligrafului
reale. Cu alte cuvinte, nu r"spunde la nici una din ntreb"ri cu voce tare

217

aten#ie, !i apoi s" r"spunzi la fiecare ntrebare n gnd, pentru dumneata, cu r"spunsuri Ai n#eles ce trebuie s" faci cnd eu #i voi pune aceste ntreb"ri [i se arat" ntreb"rile scrise pe o coal" de hrtie]? Cnd individul confirm" c" a n#eles instruc#iunile, examinatorul poate s" nceap" testarea.

Eliminarea de c"tre S.A.T. a dezavantajelor procedurilor testelor obi#nuite


nainte de prezenta o analiz" detaliat", cu exemplific"ri a avantajelor specifice S.A.T. ului, se va acorda o aten#ie deosebit" dezavantajelor inerente ale procedeului de testare cu r"spunsuri date cu voce tare (vezi fig. $25):

Tehnica poligrafului

218

Fig. 125. A este un segment de diagram# a unei test#ri de tipul da nu, ilustrnd un fragment din traseul respira!iei, al unui individ care s-a dovedit a fi sincer. ntrebarea 4 la care r#spunde da (notat pe diagram# cu semnul +), a fost o ntrebare neutr#; ntrebarea 5,

Tehnica poligrafului

219

la care a r#spuns cu nu (notat pe diagram# cu semnul -), a fost o ntrebare relevant#. Observa!i stopul respirator la jum#tatea traseului ntre 4 "i 5; acesta este un r#spuns anticipativ "i care nu indic# minciuna. Acesta a fost cauzat probabil de preg#tirea individului pentru r#spunsul cu voce tare la ntrebarea ce urma s# i fie adresat#. B este o por!iune a unui traseu respirator unde individul are o inhalare adnc# n momentul cnd i se pune o ntrebare, a"a cum se arat# prin s#geat#, urmnd apoi, n compensare, o re!inere a respira!iei. Inspira!ia adnc# distruge valoarea nregistr#rii respira!iei ce urmeaz# re!inerii acesteia, "i prin urmare, nu poate fi considerat ca indice de r#spuns mincinos. C este traseul unei test#ri experimentale care ilustreaz# ce se ntmpl# cnd r#spunsul individului survine n vrful momentului inspira!iei. D este un segment de diagram# a unui teste efectuat in scop experimental, care arat# tipurile de mi"c#ri ce au loc atunci cnd un individ obez r#spunde ntreb#rilor. Notat# cu s#ge!i este respira!ia profund# a individului "i durata mi"c#rii pe traseul tensiunii arteriale (traseul de jos). E este o diagram# experimental# care indic#, pe traseul respira!iei, un oftat adnc ori de cte ori individul r#spunde (vezi s#ge!ile). Dac# acelea"i oftaturi apar "i cnd nu i se cere individului s# r#spund# ntreb#rilor, aceasta ar fi o dovad# c# individul ncearc# s# eludeze nregistrarea. $. n preg#tirea pentru un r#spuns cu glas tare la o ntrebare a unui test, individul poate (a) s#-"i !in# respira!ia (fig. $25A); sau (b) s# inhaleze o cantitate excesiv# de aer, ce va avea drept efect o re!inere ulterioare compensatorie care s# semene cu un r#spuns specific de minciun# (fig. $25B). 2. Un r#spuns dat la vrful de inspira!ie poate s# produc# o deviere substan!ial# a modelului respirator (fig. $25). 3. Mul!i indivizi obezi sunt nevoi!i s# fac# mi"c#ri corporale manifeste atunci cnd r#spund cu voce tare la o ntrebare, deviind astfel, fie traseul tensiunii arteriale fie cel al respira!iei, sau chiar pe ambele. Aceast# situa!ie poate s# apar# "i la un individ care nu este obez dar care sufer# de vreo deficien!# de natur# organic#, cum ar fi o afec!iune cardiac# ce cauzeaz# insuficien!a coronarian# de oxigen. 4. Un individ care ncearc# s# se preg#teasc# fizic cu suficient aer n pl#mni nainte de a r#spunde, va devia traseul respira!iei (fig. $25E), "i tot a"a va face un individ care "i va striga r#spunsul, pentru a rezulta o dezmin!ire mai accentuat#, sau care se simte obligat s# vorbeasc# n plus pe lng# r#spunsul de da sau nu, sau al c#rui gt devine iritat de fiecare dat# cnd trebuie s# r#spund# cu glas tare unei ntreb#ri (vezi fig. $26)

Tehnica poligrafului

220

Fig. 126. Traseele respiratorii ale unui individ sincer cercetat n cazul dispari!iei misterioase a 5.500$ din ma"ina blindat# a unei societ#!i. ntreb#rile relevante 5, 8 "i 9 se refer# la pierdere; ntrebarea 7 este neutr#; "i ntrebarea 6 "i $0 sunt ntreb#ri de control. Plusul sau minusul notat sub fiecare num#r indic# un r#spuns da sau nu. La testul A nota!i modelul dezordonat al respira!iei cauzat de faptul c# individul "i-a cur#!at gtul (notat pe diagram# cu C.T.) "i a tras aer pe nas (notat pe diagram# cu Sn.). La testul H, individul a fost instruit s# nu r#spund# tare la nici una din ntreb#rile testului. Nota!i la acesta absen!a cur#!irii gtului sau trasului aerului pe nas. Chiar dac# individul "i-a cur#!at gtul "i a tras aer pe nas, el a avut, totu"i, modific#ri la ntreb#rile 6 "i $0 la testul A (cnd el a dat r#spunsul), "i de asemenea, a avut o u"oar# modificare specific# la ntrebarea 6 (u"oar# oprire a respira!iei) "i un r#spuns specific (stopul respirator) la ntrebarea $0, n testul H, la care individul nu a r#spuns cu voce tare. Chiar dac# la testul A apare un r#spuns specific semnificativ la ntreb#rile de control 6 "i $0, modelul respira!iei este a"a de nclcit nct s# nu putem fi siguri de ceea ce reprezint#. Indica!iile de minciun# sunt mult mai evidente la testul H, unde r#spunsurile le-a dat n gnd - n special la ntrebarea de control $0. 5. Eforturile deliberate ale unui individ care minte, de a bate ma!ina prin devieri ale traseului respirator, sunt mai greu de detectat din cauza posibilelor asem"n"ri cu unele devieri neinten#ionate datorate efortului necesar ce trebuie depus pentru ca un r"spuns s" poat" fi auzit. Multe din dezavantajele enumerate mai sus, ale procedurii r"spunsului cu voce tare, pot fi eliminate prin S.A.T. care n acela!i timp va releva adev"rul sau minciuna, tot att de clar ca !i testul ntreb"rii de control la care se r"spunde cu voce tare. (Vezi fig. $27 $32).

Tehnica poligrafului

221

Fig. 127. Traseele respiratorii ale unui individ mincinos, referitor la divulgarea ilegal# a unor informa!ii confiden!iale. La A, observa!i c#derea liniei de baz# a traseului respira!iei dup# ntrebarea neutr# 4 "i nainte de ntrebarea relevant# 5. De asemenea, observa!i stopul respirator la ntreb#rile 5 "i 8. Observa!i linia de baz# pozi!ionat# normal naintea ntreb#rii 4 "i la ntreb#rile 6 "i 7; la celelalte ntreb#ri linia de baz# este sub pozi!ia normal#. La testul H s-a spus individului c# i se vor pune acelea"i ntreb#ri, dar c# nu trebuie s# r#spund# cu voce tare la nici una din ele. Observa!i linia de baz# mai constant# "i mai semnificativ# a traseului respira!iei ceea ce indic# minciuna la ntreb#rile relevante 5 "i 8. (ntrebarea de control 6 nu a primit r#spunsuri mincinoase nici n cadrul testului A nici n cadrul testului H).

Fig. 128. Traseele respiratorii ale unui individ suspectat de sabotaj industrial. ntreb#rile 5, 8 "i 9 se refer# la sabotaj. ntrebarea 7 este neutr#. ntrebarea 6 este ntrebare de control: Ai furat vreodat# ceva n via!a dumitale ? La testul A subiectul a r#spuns cu glas tare la toate ntreb#rile (notndu-se cu plus sau minus sub numere). La testul H subiectului i s-a f#cut instructajul s# nu r#spund# cu voce tare. Observa!i stopul respirator la ntrebarea 6 la ambele teste A "i H, ceea ce reprezint# faptul c# individul nu spunea adev#rul la ntrebarea de control. Totu"i, deoarece nu a

Tehnica poligrafului
privire la acuza!ia de sabotaj, rezultat confirmat ulterior

222

avut nici un r#spuns la ntreb#rile relevante 5, 8, "i 9, s-a raportat c# a spus adev#rul cu Acest caz demonstreaz# c# r#spunsurile cu voce tare ale individului nu sunt neap#rat necesare pentru a ob!ine acelea"i rezultate.

Fig. 129. Traseele respiratorii ale unui individ, care s-a dovedit ulterior vinovat de furt de benzin#. ntreb#rile 3 "i 5 f#ceau referire la furt; ntrebarea 4 este neutr#; ntrebarea 6 a fost de control: n afar# de perioada copil#riei, ai mai furat vreodat# "i altceva ? La testul A subiectul a r#spuns, la toate ntreb#rile cu glas tare (indicat cu plus sau minus sub fiecare num#r). La testul H a fost instruit s# dea r#spunsul n gnd. Nota!i n ambele teste stopurile respiratorii de durat# la ntreb#rile 3 "i 5, "i mai scurte la ntrebarea de control 6. Aceasta dovede"te nc# odat# c# nu este nevoie s# se r#spund# cu glas tare, ntreb#rilor, pentru a indica minciuna.

Fig. 130. Traseul respirator al unui test S.A.T., al unui individ b#nuit c# a furat marf# de la patronul s#u. Observa!i stopul respirator la ntrebarea de control 6, n afar# de mostre !i mai aminte"ti s# fi furat "i altceva n via!a dumitale ?, ceea ce indic# minciuna la aceast# ntrebare, dar sinceritatea la ntrebarea relevant# 5. ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre. Aceasta dovede"te c# nu este nevoie s# se r#spund# cu glas tare, ntreb#rilor, pentru a indica minciuna.

Tehnica poligrafului

223

Fig. 131. Observa!i la ntrebarea relevant# 5, la nregistr#rile acestui test S.A.T. al unui individ suspectat c# ar fi comis o infrac!iune sexual# mpotriva unei fete, stopul respirator abdominal (R) "i toracic (R$) "i ridicarea liniei de baz# a traseului tensiunii arteriale, ceea ce indic# clar minciuna individului. De asemenea nota!i oftatul de u"urare la ntrebarea de control 6, n afar# de momentul de fa!#, te-ai mai gndit s# ai raporturi sexuale cu o fat# sub 2$ de ani?.

Fig. 132. nregistr#rile S.A.T. ului unui individ b#nuit c# a furat echipament radio dintrun studio de radio. Testele anterioare au indicat minciuna, dar deoarece se dovedise c# individul ncerca n mod inten!ionat s# devieze traseele, examinatorul nu era sigur la care ntrebare se min!ea. Dup# o admonestare sever#, prin care invitat s# coopereze, i

Tehnica poligrafului

224

s-a administrat S.A.T. ul. Observa!i r#spunsul specific de minciun# la ntreb#rile relevante 3 "i 5. ntrebarea 4 este neutr#, iar 6 este ntrebare de control, n afar# de mi-ai spus ai mai ncercat vreodat# s# furi ceva ?. n acest caz, S.A.T. ul a relevat clar la ce ntrebare se min!ea.

Avantajele procedurale ale S.A.T. ului


Experimentele efectuate pn" n prezent, indic" urm"toarele avantaje: $. Este mai pu#in greoi !i mai u!or de explicat individului dect alte teste. 2. Necesit" mai pu#ine eforturi din partea individului, prin eliminarea factorilor care interferau n timpul test"rii, cum ar fi tusa, oftatul, cur"#irea gtului, trasul aerului pe nas etc. 3. Nu este nevoie ca individul ntr-o alert" mintal" ca la un test la care trebuie s" r"spund" cu da sau nu. n acest fel, S.A.T. ul ajut" la reducerea r"spunsurilor de anticipare. 4. Este mai u!or de testat un individ care are o deficien#" de vorbire, cum ar fi blbiala sau gng"via care l solicit" foarte mult pe individ s" articuleze cuvintele. 5. O persoan" care are tendin#a de a gesticula atunci cnd vorbe!te, nu se va sim#i tentat" s" gesticuleze dac" nu trebuie s" rosteasc" r"spunsurile la ntreb"ri. 6. O persoan" care este timid" cnd vorbe!te, va fi astfel scutit" de acest dezavantaj. 7. Un individ deosebit de nervos, pare s" fie mai lini!tit dac" nu va avea de r"spuns ntreb"rilor testului. 8. S.A.T. ul ajut" efectiv pe examinator n cazurile indivizilor care refuz" cu nc"p"#nare s" r"spund" la ntreb"rile de control. n plus fa#" de avantajele prezentate mai sus, ale S.A.T. ului, s-a mai ob#inut: $. Folosirea mai frecvent" a nregistr"rilor reac#iei electrodermice (GSR), ce vor fi discutate ulterior mai detaliat. Anterior acestui lucru, nregistr"rile GSR erau considerate ca indicatori nesiguri ai adev"rului !i minciunii cnd se cereau r"spunsuri date cu glas tare, dar a!a cum se va ar"ta mai trziu, GSR ul furnizeaz" indica#ii foarte utile cnd se folose!te procedeul S.A.T. 2. O extindere a utiliz"rii testelor vrf de tensiune (POT). Cnd se folose!te procedeul S.A.T. la testul ntreb"rii de control, probabilitatea este mai mare s" apar" un vrf de tensiune la ntrebarea de control, la o persoan" sincer", dect atunci cnd se folose!te procedeul testului cu r"spuns cu glas tare. (Vezi figurile $33 !i $34).

Tehnica poligrafului

225

Fig. 133. nregistr#rile unui S.A.T. ale unui individ nevinovat implicat ntr-un furt de platin# n valoare de $ milion $. Observa!i cre"terea treptat# a nivelului de baz# a traseului tensiunii arteriale pn# la ntrebarea de control 6A "i o descre"tere treptat#, indicnd un vrf al traseului tensiunii la acest punct. De asemenea, observa!i stopul respirator la 6A. (ntreb#rile 3 "i 5 sunt relevante "i fac referire la cauza cercetat#; ntreb#rile 2, 4 "i 7 sunt neutre. Nevinov#!ia individului a fost ulterior demonstrat# "i el a m#rturisit examinatorului c# min!ise la ntrebarea de control).

Fig. 134. nregistrarea unui S.A.T. a unui individ sincer, b#nuit c# ar fi avariat bun al
statului, nregistrare ce ilustreaz# utilitatea principiului vrfului de tensiune. Observa!i cre"terea constant# a liniei de baz# a traseului tensiunii arteriale pn# la ntrebarea de control 6, Ai furat vreodat# ceva n via!a dumitale ?, "i, dup# aceea, sc#derea treptat# a nivelului de baz#, indicnd un vrf de tensiune arterial# la acest punct. ntreb#rile relevante 3 "i 5 se refer# la cauza cercetat#, ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre. Acest test a fost administrat naintea discu!iei pretest, ntreb#rile nefiind discutate n prealabil cu individul.

3. Efectul stimulator al S.A.T. ului. O a treia inova#ie descoperit" atunci cnd se efectuau experien#e cu S.A.T. ul, a fost efectul stimulant pe care l are asupra rezultatelor testelor efectuate ulterior. S-a constat faptul c", chiar dac" un individ nu reac#ioneaz" semnificativ la S.A.T., el are tendin#a s" aib" r"spunsuri specifice de minciun" mult mai pronun#ate la textele ulterioare. De!i nu se !tie cu precizie de ce

Tehnica poligrafului

226

S.A.T. ul are aceast" influen#" de stimulare, se b"nuie!te c" in cursul lui, individul !i analizeaz" gndurile mult mai profund dect atunci cnd r"spunde cu voce tare. Aceasta pare s"-l fac" s" aleag" mintal numai acele ntreb"ri care i cauzeaz" o dificultate. Se mai b"nuie!te c" valoarea de stimulator a S.A.T. ului poate fi rezultatul unui sentiment de neputin#" pe care l resimte individul mincinos. n timpul acestui test i se spune individului s" asculte atent fiecare cuvnt al ntreb"rilor, el putndu-se totu!i ntreba ce va face n timpul testului. El con!tientizeaz" faptul c" nu este obligat s" r"spund" sincer, dar totodat" se teme c" dac" va da r"spunsuri sincere, reac#iile nregistrate nu vor fi la fel cu cele de la testele la care a r"spuns cu voce tare. Cu alte cuvinte, indiferent de ceea ce un individ mincinos !i r"spunde sie!i n timpul S.A.T. ului, el poate s" aib" o team" de detectare mai mare. Aceasta cauzeaz" un conflict psihic, a!a nct, atunci cnd este supus testului urm"tor, la care din nou va r"spunde cu voce tare, el este mult mai con!tient de minciuna, !i mai preocupat de faptul dac" r"spunsurile sale n timpul S.A.T. ului au dat nregistr"ri asem"n"toare cu cele ale testului n lucru. Aceast" preocupare determin" un conflict psihic, care la rndul s"u stimuleaz" pe individ s" nu reac#ioneze dect la ntreb"rile ce fac referire la cauza cercetat". (Vezi figurile $35 !i $36).

Fig. 135. Diagramele traseelor respira!iei al unei femei sincer# b#nuit# de spionaj
economic. Observa!i la testul A traseul dezordonat al respira!iei. La testul H, S.A.T. al individei, se pare c# traseul respira!iei continu# s# fie dezordonat, dar prezint# un r#spuns mai semnificativ la ntrebarea de control 6. Testul D, testul ntreb#rilor combinate ilustreaz# efectul stimulator al testului H. Observa!i stopul respirator la ambele ntreb#ri de

Tehnica poligrafului

227

control 6 "i $$, referitoare la spionaj. ntrebarea de control $$ de la testul D a testului ntreb#rilor combinate a fost pus# de asemenea "i la testul A "i la testul H, dar din lips# de spa!iu nu apare n aceste segmente de nregistr#ri. R#spunsurile la ntreb#rile de control 6 "i $$ ale acestei femei, nu au l#sat nici o urm# de ndoial# cu privire la sinceritatea sa. Rezultatele ulterioare ale cercet#rii au dovedit veridicitatea m#rturisirilor sale.

Fig. 136. Traseul respira!iei unui subiect suspectat c# a furat $.000$ de la patronul s#u. Pe traseul testului C observa!i lipsa oric#ror r#spunsuri specifice la vreuna din ntreb#ri. Acest test a fost aplicat dup# testul cu cartona"e, care de cele mai multe ori serve"te la stimularea individului s# r#spund#, dar n cazul de fa!# nu s-a observat nici un efect stimulator, iar nregistr#rile au fost tot att de lipsite de r#spunsuri specifice ca "i nainte. Pe traseul testului H, al S.A.T. ului, r#spunsuri specifice apar la ntreb#rile relevante 3 "i 5 referitoare la furtul celor $000$, ceea ce ar putea s#-l determine pe un examinator s# trag# concluzia gre"it# de minciun#. nregistrarea testului D nt#re"te, ns#, acest diagnostic. Testul D, este testul ntreb#rilor combinate, la care apar mai multe opriri ale respira!iei la ntreb#rile relevante 3 "i 5. Mai trziu, subiectul a m#rturisit c# a furat cei $000$. Este posibil ca eficacitatea testului s" fie sporit" dac" individul ajunge s" cread" c" pn" !i gndurile sale sunt nregistrate n timpul S.A.T. ului. Aceast" convingere ar putea fi o posibil" stimulare pentru testele urm"toare care necesit" r"spunsuri verbale. 4. Controlul respira#iei. Uneori, un individ care minte devine ngrijorat cnd se propune efectuarea S.A.T. ului, iar n timpul administr"rii acestuia el va ncerca pentru prima oar" s"-!i controleze respira#ia. Dac" testele anterioare, indic" un ritm anormal al

Tehnica poligrafului
relevarea minciunii. (Vezi fig. $37 $40).

228

respira#iei, atunci cnd n S.A.T. intervine o respira#ie controlat" acest fapt ne ajut" la

Fig. 137. nregistr#rile unui agent de poli!ie nvinuit de a fi lovit pe nedrept un cet#!ean. A este primul test al subiectului, "i H este al patrulea. ntreb#rile 5, 8 "i 9 se refereau la acuza!ia de lovire, 7 este neutr#, "i 6 este ntrebare de control. La testul A observa!i nregistr#rile normale ale traseului mi"c#rii (M) "i a ambelor nregistr#ri ale respira!iei (R "i R$). Totu"i, de"i individul "i-a ncordat mu"chiul biceps de cteva ori, a"a cum se vede pe traseul tensiunii, o cre"tere a tensiunii arteriale apare la ambele ntreb#ri 5 "i 8. La nregistrarea H, a S.A.T. ului, observa!i traseul mi"c#rii inten!ionat

Tehnica poligrafului

229

deviat "i hiperventila!ia pe traseul respira!iei, care au indicat clar nesinceritatea individului. Respira!ia voit accelerat# a determinat un traseul inconstant al tensiunii arteriale. S.A.T. ul a fost momentul n care individul "i-a modificat, pentru prima dat# n aceast# examinare, cnd "i-a modificat ritmul respirator. Aceast# nregistrare exemplific# unul din avantajele folosirii S.A.T. ului, determinndu-l pe individul mincinos, n anumite ocazii, s#-"i devieze traseele n timpul testului.

Fig. 138. nregistr#rile unui individ unui individ b#nuit c# ar fu furat m#rfuri de la firma la care era angajat. La primul test, A, al individului, este indicat# minciuna pe traseele respira!iei (R "i R$) la ntreb#rile relevante 3 "i 5. Pa traseul H al S.A.T., individul "i-a modificat ritmul respirator, ncercnd astfel, s# eludeze detectarea cu privire la cauza anchetat#, "i aceasta pentru prima dat# de-a lungul examin#rii sale, eviden!iindu-se faptul c# min!ea. ntreb#rile 2 "i 4 sunt neutre, "i 6 este ntrebare de control, n afar# de ce mi-ai spus, ai mai furat vreodat# ceva ?

Fig. 139. nregistrarea unui S.A.T. a unui individ b#nuit de furt care min!ea. Observa!i mic"orarea deliberat# a ritmului respirator, abdominal "i toracic (R "i R$) la

Tehnica poligrafului

230

ntrebarea relevant# 5, "i ntrebarea de control 6, precum "i cre"terea ritmului respirator la ntreb#rile neutre 4 "i 7. Aceasta a fost pentru prima dat# n timpul examin#rii cnd sa ncercat falsificarea r#spunsului, prin aceasta sco!nd n eviden!# nesinceritatea individului. Se pare c# S.A.T. a z#p#cit "i a speriat pe individ for!ndu-l s# ncerce aceste tactici evazive pentru a sc#pa de detectare.

Fig. 140. Cele dou# trasee respiratorii provin de la dou# nregistr#ri diferite ale unui individ suspectat de a fi furat $800$. Prima nregistrare, a S.A.T. reprezint# respira!ia sa normal# (aproximativ $5 clicluri pe minut), dar nu con!ine nici un r#spuns specific de minciun# la nici una din ntreb#rile relevante 3 "i 5. La testul urm#tor, D, observa!i dovada unei respira!ii mai accelerate. Aceast# respira!ie anormal de rapid# din D, indic# un individ care ncearc# s# evite detectarea minciunii. Deoarece ntre testele H "i D nu s-a spus nimic individului, se pare c# S.A.T. ul este cel care a stimulat individul pentru a falsifica r#spunsurile testului prin accelerarea ritmului respirator. Invers, n cazul unor indivizi sinceri, ale c#ror trasee erau dezordonate de-a lungul ntregii examin#ri, aceast# stare va dispare dup# efectuarea S.A.T. ului, iar nregistr#rile lor vor deveni normale, iar sinceritatea sa va rezulta n mod cert. (Vezi fig. $4$).

Tehnica poligrafului

231

Fig. 141. Acestea sunt nregistr#rile unui individ care pretindea c# a fost lovit pe nedrept de un agent de poli!ie. ntreb#rile 3, 5 "i 8 (ntrebarea 8 nu este ilustrat# n A) sunt relevante; ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre; "i 6 este ntrebare de control. n primul test A, observa!i natura dezorganizat# "i neregulat# a tuturor nregistr#rilor mi"c#rii musculare (M), respira!iei (R "i R$) "i GSR (G). Pe nregistrarea H, S.A.T., observa!i regularizarea "i uniformizarea traseului respira!iei "i mi"c#rilor musculare (M). De asemenea, nota!i un stop respiratoriu "i un r#spuns electrogalvanic (GSR) la ntrebarea de control 6, indicnd sinceritatea individului. Natura dezordonat# a traseelor respira!iei

Tehnica poligrafului

232

n A, s-a datorat faptului, eviden!iat n discu!ia posttest, c# individul suferise recent o leziune a "irei spin#rii, care i cauza dureri ori de cte ori era mi"cat# atunci cnd vorbea. Aceast# jen#, a fost eliminat#, ns#, la S.A.T.

Pozi!ia alternativ" a S.A.T. ului ca prim test


De curnd, s-a ntrebuin#at, experimental, S.A.T. ul ca prim test, chiar naintea discu#iei pretest, !i s-a dovedit c" are o valoarea important" n aceast" pozi#ie. Totu!i, trebuie avute n vedere unele precau#ii atunci cnd folosim S.A.T. ul ca prim test: ($) Pentru efectua S.A.T. ul naintea discu#iei pretest, este necesar ca examinatorul s" se asigure c" individul !tie pentru ce este testat !i c" a luat cuno!tin#" de problemele implicate. (2) Individul nu trebuie s" fie excesiv de nervos, sau prea speriat, sau s" dea dovad" c" este furios sau afectat de faptul c" este supus la poligraf. (Este neap"rat necesar ca un astfel de individ s" fie calmat, s" se ncerce eliminarea temerii, nervozit"#ii sau furia individului n timpul discu#iei pretest, iar dac" nu se reu!e!te, trebuie reprogramat pentru o alt" dat".) (3) Dac" ntreb"rile ce trebuie formulate sunt complicate !i necesit" unele explica#ii sau l"muriri, atunci va fi nevoie s" se amne aplicarea S.A.T. ul ca prim test, pn" spre sfr!itul seriei de teste, a!a cum s-a ar"tat anterior. Ori de cte ori se hot"r"!te s" se foloseasc" S.A.T. ul ca prim test, mai degrab" de ct unul dintre ultimele, dup" ce examinatorul ntr" n camera de examinare !i a!eaz" pe individ leg"turile aparatului, el trebuie s" se a!eze n fa#a individului !i s" completeze datele biografice (nume, adres", vrst" etc.). Binen#eles, n acest timp examinatorul trebuie s" observe atitudinea !i comportamentul individului. n timpul acestei scurte convorbiri, examinatorul poate s"-!i schimbe p"rerea n privin#a ntrebuin#"rii S.A.T. ul naintea discu#iei pretest, deoarece o atitudine refractar" din partea individului face ca un S.A.T. s" nu fie recomandabil n acest moment. Dac" hot"rrea de a administra S.A.T. ul ca prim test r"mne neschimbat", trebuie s" se fac" individului urm"torul instructaj: Joe, voi efectua acum un test n care #i voi pune cteva ntreb"ri cu privire la acest caz [examinatorul spune ce caz; de exemplu lipsa banilor, furt din magazin etc.] precum !i cteva alte ntreb"ri care sunt importante pentru test. Doresc ca dumneata s" r"spunzi acestor ntreb"ri, prin da sau nu, dar s" le r"spunzi n gnd, pentru

Tehnica poligrafului
discuta aceste ntreb"ri mai detaliat, !i apoi vor mai urma !i alte teste68.

233

dumneata. Nu doresc s" r"spunzi cu glas tare. Dup" terminarea acestui test, vom ntreb"rile nu sunt rev"zute cu individul naintea S.A.T. ului, dar deoarece individul nu este obligat s" dea un r"spuns, regula recomandat" anterior de a prezenta ntreb"rile naintea test"rii nu este nc"lcat". Atunci cnd este ntrebuin#at ca test ini#ial, S.A.T. ul are acelea!i avantaje ca cele ob#inute atunci cnd este ntrebuin#at, n cadrul seriei de teste, mai trziu. Mai are ns" !i urm"toarele avantaje suplimentare: S-a constat c" n cea mai mare parte a examin"rilor n care S.A.T. ul este efectuat naintea discu#iei pretest, r"spunsurile mincinoase au corespuns riguros cu
69 rezultatele celorlalte teste n care individul r"spunde verbal . Aceast" exactitate a

r"spunsurilor la S.A.T. permite examinatorului s" aib" o indica#ie cu privire la sinceritatea sau nesinceritatea individului, naintea finaliz"rii discu#iei pretest, !i l va ajuta s" elaboreze alte c"i de anchetare n tipul convorbirii. Unul din celelalte avantaje pe care l ofer" folosirea S.A.T. ului naintea discu#iei pretest, este acela c" pare s" obi!nuiasc" pe individ att cu condi#iile de testare ct !i cu ntreb"rile de control, preg"tindu-l prin aceasta pentru testele viitoare. Individul sincer poate fi lini!tit atunci cnd afl" durata de aplicare a unui test, pe cnd un individ care minte este luat pe nepreg"tite !i este l"sat singur cu gndurile sale n timpul S.A.T. ului. Un alt avantaj este c" S.A.T. ul, n aceast" situa#ie, poate s" determine individul s"-!i releveze adev"rata natur" prin simptomele sale de comportament din timpul discu#iei pretest. Se pare c" S.A.T. ul face ca un individ ce minte s" fie mai preocupat de situa#ia sa, datorit" faptului c" este nesigur de ceea ce S.A.T. ul releveaz" deja examinatorului. Pe de alt" parte, indivizii sinceri sunt preocupa#i de ntreb"rile de control !i uneori, imediat dup" S.A.T. ei fac anumite
68 n afar" de punerea ntreb"rilor cu privire la problema n cauz", precum #i obi#nuitele ntreb"ri neutre, examinatorul mai pune #i cele dou" ntreb"ri la care s-a convenit s" fie folosite cu titlu de ncercare n seria de teste obi#nuite. 69 Se pare c" faptul c" examinatorul nu preg"te#te #i nu cite#te ntreb"rile naintea testului, mpreun" cu individul, nu mic#oreaz" eficacitatea r"spunsurilor S.A.T. Individul care minte este profund preocupat de minciuna sa #i se teme c" va fi detectat. Aceast" preocupare #i aceast" team" sunt reflectate n schimb"rile fiziologice care sunt nregistrate. Pe de alt" parte, individul sincer nu are nici o ndoial" n privin!a adev"rului r"spunsurilor sale, dar pus n fa!a unui r"spuns sincer la ntreb"rile de control, el trebuie s" se opreasc" #i s" se gndeasc" pentru a-#i reaminti dac" a fost sau nu angajat ntr-o astfel de activitate (de exemplu dac" a furat cndva). Aceast" perioad" de gndire din partea individului, creeaz" un r"spuns la ntrebarea de control, iar n cea mai mare parte a cazurilor acest r"spuns este cel mai specific ce poate ap"rea la un individ sincer, la ntreb"rile relevante.

Tehnica poligrafului
chestiunea n anchet".

234

recunoa!teri care indic" n continuare sinceritatea individului n ceea ce prive!te De obicei, cnd S.A.T. ul este efectuat naintea discu#iei pretest, indic" trasee normale att ale respira#iei ct !i ale tensiunii arteriale. Acest fapt devine foarte important n cazurile n care un individ care minte ncearc" s" devieze traseele la testele urm"toare. n afar" de faptul c" exist" op#iunea de a folosi S.A.T. ul fie ca prim test fie ca unul ce urmeaz" testelor obi!nuite cu ntreb"ri de control, S.A.T. ul poate fi folosit, n cadrul aceleia!i test"ri, naintea discu#iei pretest !i dup" testele obi!nuite cu ntreb"ri de control. (Vezi figurile $42 $45).

Fig. 142. Por!iune din nregistrarea unui S.A.T. a unui individ b#nuit c# a furat 7549$. ntreb#rile 3 "i 5 se refer# la furt; ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre; "i 6 este ntrebarea de control: Ai furat vreodat# ceva n via!a dumitale ?. Acest test a fost administrat primul, naintea discu!iei pretest. Observa!i la ntrebarea de control 6 ridicarea liniei de baz# a traseului tensiunii arteriale "i stopul respirator. R#spunsul la ntrebarea de control, nso!it de absen!a r#spunsurilor specifice la ntreb#rile relevante; indic# sinceritatea individului cu privire la furtul banilor. Aceast# nregistrare ilustreaz# faptul c# de"i individul nu a r#spuns ntreb#rilor, el for totu"i mai preocupat de ntrebarea 6 dect de ntreb#rile ce se refereau la furtul celor 7549$. Aceast# preocupare a f#cut ca individul s# se gndeasc# mai mult la ntrebarea de control 6, ceea ce a avut ca rezultat, un conflict psihic cu privire la adev#rul despre aceast# ntrebare, factor ce a dus la stopul respirator "i la ridicarea nivelului de baz# a traseului tensiunii arteriale la ntrebarea de control 6.

Tehnica poligrafului

235

Fig. 143. nregistrarea unui S.A.T. la un individ b#nuit de furtul a $800$, ce ilustreaz# seriozitatea r#spunsurilor testului efectuat naintea prezent#rii ntreb#rilor individului. Acest test a fost administrat naintea discu!iei pretest. Observa!i stopul respirator n trepte la ntrebarea relevant# 5, ce indic# foarte clar minciuna individului. ntrebarea 3 se refer# la furt; ntrebarea 4 este neutr#; "i 6 este ntrebarea de control, Ai furat vreodat# ceva n via!a dumitale ? Dup# terminarea examin#rii, individul a recunoscut furtul celor $800$.

Fig. 144. Por!iune din nregistrarea unui S.A.T. a unui individ b#nuit de furt ce ilustreaz# ntrebuin!area unei ntreb#ri relevante minore, ca un substitut al ntreb#rii de control. ntreb#rile 5 "i 8 se refer# la cantit#!ile specifice de bani fura!i de la banc#; ntreb#rile 6 "i $0 sunt ntreb#ri de control. Nici ntreb#rile relevante nici cele de control nu con!ineau vreun r#spuns specific de minciun#. Totu"i, observa!i cre"terea dramatic# a liniei de baz# a traseului tensiunii arteriale "i stopul respirator la ntrebarea 9, ntrebare relevant# minor#, Ai furat vreo sum# de bani care s# cauzeze vreuna din lipsurile casierului ?. Bazndu-se pe r#spunsul la aceast# ntrebare "i pe m#rturisirea c# furase un total de 20$ din fondul casierului, examinatorul a raportat c# acest individ este sincer n privin!a furtului (ntreb#rile 5 "i 8). Ulterior un alt individ a m#rturisit c# a furat sumele de bani la care se f#cea referire n ntreb#rile 5 "i 8. Acest test al r"spunsului t"cut, S.A.T. a fost administrat primul, naintea discu#iei pretest, ilustrnd valabilitatea !i acurate#ea r"spunsurilor la acest cnd este aplicat naintea discu#iei pretest.

Tehnica poligrafului

236

Fig. 145. nregistr#rile reexamin#rii unui agent de poli!ie b#nuit c# a silit o femeie s# ntre!in# sex oral cu el. HA este testul r#spunsului t#cut S.A.T. "i a fost administrat primul. Urm#torul test a fost testul cartona"elor, HB. HC a fost al "aselea "i ultimul din cadrul acestei reexamin#ri, fiind tot un S.A.T. Aceste nregistr"ri ilustreaz" faptul c" S.A.T.- ul poate fi folosit n unele situa#ii att ca prim ct !i ca ultim test, n cadrul aceleia!i examin"ri, f"r" a mic!ora intensitatea r"spunsurilor individului. Observa#i n HA !i HC modificarea specific" a traseului respira#iei la ntrebarea relevant" 5, indicnd nesinceritatea individului.

Tehnica poligrafului
testul cu cartona!e, r"spunsul 5 la HB.

237

Aceast" interpretare a fost nt"rit" de ncercarea individului de a falsifica r"spunsul la Observa#i la r"spunsul 5 din nregistrarea HB, devia#ia brusc" a traseului tensiunii, cauzat" de ncordarea bra#ului s"u drept, !i relaxarea bra#ului ntre r"spunsurile $0 !i $2.

Canalele de nregistrare a dublei respira!ii70


De la apari#ia primei edi#ii a Truth and Deception, nregistrarea simultan" a dou" respira#ii a fost supus" unei vaste investiga#ii. n anul $953, autorii c"r#ii Lie Detection and Criminal Interrogation, au fost prezentate posibilit"#ile unor noi criterii de minciun", dar au fost eliminate deoarece influen#eaz" foarte rar nregistrarea unei singure respira#ii. De-a lungul acestei perioade de timp, n special n $966, a fost descoperit" o posibilitate adi#ionale de detectare a minciunii folosindu-se dou" pneumografe. Cele mai multe din aceste posibilit"#i au fost prezentate n nregistr"rile indivizilor mincino!i, ale c"ror trasee respiratorii au fost deliberat denaturate de c"tre subiect, n timp ce alt traseu al respira#iei era normal. n acest caz, dac" numai un traseul al respira#iei indic" o eludarea a nregistr"rii, iar cel"lalt este normal, atunci acest individ !i-a imaginat c" ar fi putu s" scape de detec#ie; cu alte cuvinte, eludarea nregistr"rii respira#iei, pn" n acest moment, nu s-a putut face iar examinatorul era lipsit de posibilitatea indic"rii minciunii individului. n cazul n care nu avem indica#ii c" subiectul ar fi ncercat s" distorsioneze nregistr"rile respira#iei, cele dou" trasee ale nregistr"rii respira#iei, toracic" !i abdominal", de obicei se afl" una lng" alta. n mod obi!nuit, mici diferen#e ntre vrful u!or rotunjit al ciclului respirator !i sc"derea amplitudinii traseului nregistr"rii traseului respira#iei toracice sunt comparate cu nregistr"rile respira#iei abdominale care con#in vrf ascu#it al ciclului respirator !i o amplitudine mare7$.Totu!i, ntr-un procent mai mic de situa#ii, modific"rile specifice de pe unul din traseele respira#iei toracice pot indica
Originalele cercet"ri cu privire la diferen!ele dintre r"spunsurile specifice la cele dou" respira!ii abdominale #i toracice, au fost conduse de Stanley M. Slowick #i Joseph P. Buckley, ambii membri de conducere ai John E. Reid #i Asocia!ii. Vezi J. Amer. Polygrah Assoc., 2 (1): 12-37. 1973. Analizelor statistice ale cercet"rile au fost compilate de Leonard Kroeker, Ph. D., #i Philip Ash, Ph. D., al Universit"!ii Ilinois.
70 71 Uneori, examinatorii observ" n general amplitudinea sc"zut" a nregistr"rii respira!iei toracice care ncearc" s" compenseze aceast" nregistrare prin mi#carea n diferite moduri a tubului pneumograf. Acest lucru nu se va putea ntmpla, cei mai mul!i indivizi avnd amplitudinea

Tehnica poligrafului

238

contrariul modific"rilor de pe cel"lalt traseu; de exemplu, dac" el are o amplitudine mare !i un vrf al amplitudinii ascu#it al traseului respira#iei toracice, pe traseul respira#iei abdominale avem o amplitudine sc"zut" !i un vrf al amplitudinii mai rotunjit72. Acestea sunt doar cteva situa#ii cnd minciuna este eviden#iat" pe o nregistrare a respira#iei !i nu este eviden#iat" !i pe cel"lalt traseu. n unele cazuri, linia de baz", a traseului respira#iei toracice, se ridic" la ntrebarea de control 6, iar linia de baz" a traseului respira#iei abdominale neschimbat". n acest caz, individul respectiv sa dovedit a fi sincer, n urma m"rturisirilor unui alt individ. ntr-un alt caz, nregistrarea respira#iei toracice indic" o respira#ie n trepte la ntrebarea relevant" 3, inclusiv o modificare treptat" a liniei de baz" la ntrebarea relevant" 5, !i n afar" de acest lucru nregistrarea respira#iei abdominale nu a indicat minciuna la nici una din celelalte ntreb"ri. Aceste individ, la discu#ie posttest a recunoscut c" a min#it la ntreb"rile 3 !i 5. Avantajul principal al nregistr"rii a dou" canale ale respira#iei este de aprinde n curs" indivizii care sunt n stare s" devieze un canal al respira#iei, dar nu si pe cel"lalt. (Vezi figurile $46 $48).
respira!iei abdominale mai mare, acest fenomen putnd fi foarte u#or interpretate gre#it prin apari!ia unei variabile mecanice nedorite. 72 Cele mai multe aparate sunt proiectate ntr-o astfel de manier" nct s" se !in" seama mai mult de spa!iul sau de distan!a mare dintre peni!e de marginea de sus a diagramei, relativa amplasare a traseului respira!iei abdominale care trebuie s" fie deasupra traseului respira!iei toracice. Totu#i, cnd examinatorul observ" o amplitudine mare a traseului respira!iei toracice, el va verifica pentru a fi sigur dac" pneumograful respira!iei toracice este amplasat bine pe subiect, dac" tuburile nu sunt accidental inversate sau dac" subiectul nsu#i nu a inversat tuburile atunci cnd examinatorul a p"r"sit camera de examinare.)

Tehnica poligrafului

239

Fig. 146. Testul cartona"elor, B, "i testul ntreb#rilor combinate, D, au fost f#cute asupra unui agent de poli!ie b#nuit c# a lovit pe nedrept un civil. Observa!i la
$ nregistrarea B devierile semnificative al traseului respira!iei toracice (R ) ori de cte ori

cartea aleas#, $6, era prezentat#, n timp ce pe traseul respira!iei abdominale (R) nu apare nici un fel de deviere. Dac# nu s-ar fi nregistrat "i respira!ia toracic#, ncercarea individului de a falsifica r#spunsurile sale la testul cartona"elor nu ar fi fost detectat#. La testul D, cel al ntreb#rilor intercalate, modelul respira!iei toracice (R$) releveaz# clar ncercarea individului de crea un r#spuns la ntrebarea de control 6: n afar# de mi-ai spus, ai n"elat vreodat# pe cineva n via!a dumitale ? ns# traseul respira!iei abdominale (R) nu releveaz# nici un fel de deviere nici la testul B, testul cartona"elor, nici la testul D, testul ntreb#rilor combinate. Aceste nregistr#ri indic# pregnant importan!a nregistr#rii ambelor modele respiratorii, att cea abdominal# ct "i cea toracic#.

Tehnica poligrafului

240

Fig. 147. nregistrarea testului nu al unui individ care pretindea c# un agent de


$ poli!ie i furase$500$. Observa!i traseul deviat al respira!iei toracice (R ) ori de cte ori

individul a r#spuns nu ntreb#rilor relevante 3, 5 "i 8. Dac# nu s-a fi nregistrat dect modelul respirator abdominal (R), ncercarea individului de a-"i devia r#spunsurile ar fi putu trece nedetectat#. ntreb#rile 2A, 4A "i 7A sunt ntreb#ri nerelevante, dar s-a convenit ca s# fie astfel preg#tite nct individul s# poat# s# le r#spund# n mod cinstit prin nu. De exemplu, ntrebarea 4A a fost Te afli acum n Washington D.C. ? (n realitate se afla la Chicago); ntrebarea 2A a fost: %i se spune Jack ? (Individul se numea Bill.); "i 7a fost: Por!i acum ghete ro"ii ? (Individul purta ghete negre.)

Fig. 148. nregistrarea testului unei femei b#nuit# c# a furat bani de la patronul ei. ntreb#rile 3 "i 5 f#ceau referire la furt; ntreb#rile 4 "i 7 erau nerelevante; iar 6 a fost ntrebarea de control, Te-ai gndit vreodat# n via!a dumitale s# furi ceva? Observa!i traseul respira!iei toracice (R$) care este deviat n mod deliberat, "i care indic# foarte clar minciuna. Devierea apare, de"i mai pu!in dramatic "i mai pu!in concludent, "i pe traseul respira!iei abdominale (R). Aceasta este nc# o nregistrare care ilustreaz# importan!a nregistr#rii ambelor modele respiratorii, "i cel abdominal "i cel toracic.

Tehnica poligrafului

241

Ca regul" general", diferen#ele ntre tipurile de r"spunsuri mincinoase, pe traseele respira#iei abdominale !i toracice sunt foarte pu#ine; durata r"spunsurilor mincinoase este egal, iar num"rul de cicluri respiratorii cuprinse ntr-un r"spuns mincinos este acela!i att n cazul unei respira#ii toracice ct !i abdominale. Cu alte cuvinte, respira#ia abdominal" n trepte la r"spunsurile mincinoase este asem"n"toare cu respira#ia abdominal" n trepte la acelea!i r"spunsuri. De!i tipul de organism al unui individ (obez, slab etc.) cteodat" ngreuneaz" ob#inerea unor nregistr"ri adecvate, ace!ti factori influen#eaz" ob#inerea unor nregistr"ri uniforme al traseului respira#iei abdominale !i toracice !i nu n mod special efectele ar putea fi diferen#ele dintre cele dou" m"sur"tori pe diferite tipuri de organisme.

CRITERIILE TESTELOR VRF DE TENSIUNE N NREGISTR$RILE RESPIRA%IEI SI TENSIUNII ARTERIALE PULS


Un vrf de tensiune poate ap"rea ntr-un num"r de forme diferite. Vrful de tensiune pe traseul tensiunii arteriale poate ar"ta ca n urm"toarele diagrame: $. O cre!tere treptat" pn" la ntrebarea critic" urmat" apoi de o descre!tere fie treptat", fie brusc".

2. O cre!tere treptat" pn" la ntrebarea critic" !i o continuare a traseului la acest nivel ridicat.

Tehnica poligrafului
3. O linie de baz" normal" pn" la ntrebarea nivel inferior. critic", !i o descre!tere treptat" sau brusc", ulterioar" pn" la un

242

n unele trasee de vrf de tensiune, nivelul ridicat al tensiunii arteriale, atins la ntrebarea critic" (ca la $) va continua mai departe pn" se pune urm"toarea ntrebare dup" care va urma descre!terea. De asemenea (ca la 3) de la o linie de baz" normal" poate s" nu survin" dect dup" punerea ntreb"rii urm"toare celei critice. n asemenea cazuri, examinatorul trebuie s" repete testul vrfului de tensiune, cu ntrebarea critic" urmat" de o alt" ntrebare, alta dect folosit" anterior. Aceast" rearanjare va permite examinatorului s" se conving" dac" modific"rile traseului la ultima ntrebare constituie o reac#ie ntrziat" la ntrebarea critic", sau o ntrebarea ce nu avea nici o semnifica#ie pentru individ.

Tehnica poligrafului
Vrful de tensiune al pulsului poate ar"ta ca n urm"toarele diagrame: O modificare a frecven#ei un aspect pulsului, general amplitudinii critic". sau

243

neregulat al b"t"ii pulsului la ntrebarea

Vrful de tensiune al respira!iei poate ar"ta ca n urm"toarele diagrame: $.Un stop respirator la ntrebarea critic".

2. O re#inere general" a respira#iei la ntrebarea critic", urmat" apoi de o respira#ie normal".

Tehnica poligrafului

244

3. O cre!tere treptat" a liniei de baz" pn" la !i incluznd ntrebarea critic", urmat" apoi de o revenire la normal.

4. O descre!tere treptat" a liniei de baz" pn" la ntrebarea critic", urmat" apoi de o revenire la normal.

5. O cre!tere specific a liniei de baz" la ntrebarea critic".

6. O neregularitate pn" la !i incluznd ntrebarea critic" normalizarea a traseului respira#iei.

Tehnica poligrafului

245

Exemplific"ri de cazuri reale de criterii ale testelor vrf de tensiune pe traseele respira!iei #i tensiunii arteriale.
Vrful de tensiune pe traseul tensiunii arteriale poate ap"rea ca ($) o cre!tere general", sau gradual" !i neregulat" pn" la !i incluznd ntrebarea critic", urmat" apoi de o descre!tere fie treptat", fi brusc" (vezi figurile $49 $54); sau (2) o cre!tere treptat" pn" la ntrebarea critic" urmat" apoi de o men#inere la acest nivel ridicat (Figurile $55 $56).

Fig. 149. n acest caz, o femeie a fost atacat# "i i s-a furat po"eta n care avea 47$. Nu se spusese celui b#nuit, a c#rui nregistrare este prezentat# aici, suma care se afla n po"et#. La testul s#u vrf de tensiune a fost ntrebat dac# po"eta con!inea $0$, 20$, "i a"a mai departe, a"a cum se arat# pe nregistrarea de aici. Observa!i vrful s#u de tensiune, pe traseul tensiunii arteriale exact nainte de 50$. (S-ar putea chiar sugerea c# vrful de tensiune este exact la suma de 47$.) Dup" ce examinatorul a ar"tat individului nregistrarea cu numerele descoperite, i-a cerut s" arate punctul cel mai ridicat (adic" vrful de tensiune) al traseului tensiunii arteriale, el ar"tnd care este acel punct, iar dup" ce i s-au ar"tat numerele, individul a exclamat: Doamne sfinte, exact 47$ ! Ce mai ma!in" ! Apoi a m"rturisit repede tlh"ria !i furtul sumei de bani.

Tehnica poligrafului

246

Fig. 150. Istoricul cazului n care s-a f#cut aceast# examinare este, pe scurt, urm#torul. Directorul unui club numai pentru b#rba!i, care era obi"nuit s# aib# asupra sa cteva sute de dolari n scopul de a servi pe membrii ce doreau s# ncaseze CEC ul sau s# ob!in# bani numerar, a neglijat odat# s# scoat# banii din buzunar cnd a dat pantalonii ngrijitorului s#-i perie "i s#-i calce. Descoperind a doua zi lipsa banilor el a cerut ngrijitorului s#-i caute. Spre surprinderea directorului, ngrijitorul a spus c# n loc de a peria "i c#lca chiar el pantalonii cum f#cea de obicei, de data aceasta a trimis pantalonii la o cur#!#torie din apropiere. Neg#sindu-se banii la aceast# cur#!#torie, b#nuiala a c#zut asupra ngrijitorului. Astfel, i s-a administrat un test poligraf, care a indicat sinceritatea sa atunci cnd a negat luarea banilor. Atunci directorul a sugerat examinarea comisionarului care dusese pantalonii la pr#v#lie. De asemenea, nici nregistr#rile sale nu indicau nici o minciun#. n cele din urm# s-a propus examinarea proprietarului cur#!#toriei. nregistr#rile sale au indicat un puls foarte rapid "i au prezentat r#spunsuri specifice de minciun# la ntrebarea care f#cea referire la faptul dac# g#sise "i p#strase banii care se aflau n pantaloni. ntruct individul nu fusese informat de nimeni n privin!a sumei de bani, examinatorul s-a hot#rt s# fac# un test de cuantum De"i directorul nu "tia cu exactitate ce sum# avea n buzunar, el a apreciat ca fiind ntre 700$ "i 800$. La primul test vrf de tensiune, individul a atins vrful de tensiune ntre sumele de 700$ "i 800$. I s-a administrat apoi un test de cuantumuri limitate, ntre 650$ "i 85$, indicndu-se diverse cuantumuri intermediare. La aceast# nregistrare observa!i vrful de tensiune la 765$. Observa!i de asemenea tusa la C imediat dup# ce i s-a pus ntrebarea referitoare la suma de 765$. Dup# terminarea examin#rii, patronul cur#!#toriei a m#rturisit c# a g#sit "i c# a p#strat banii "i c# suma exact# era 765$ pe care i-a restituit imediat.

Tehnica poligrafului

247

Fig. 151. nregistrarea primelor teste ale ntreb#rii de control ale acestui individ, au ar#tat minciuna sa cu privire la furtul de bani de la locul de munc#, o farmacie, unde avuseser# loc mai multe furturi. Dup# ce a fost interogat, a recunoscut c# a furat 2000$. Din cauza preocup#rii vizibile ale individului cu privire la furt i din cauza recunoa"terii sale prea u"oare, examinatorul a hot#rt s# amne pentru mai trziu testului vrfului de tensiune, cnd va putea fi mai u"or de n!eles "i mai sigur. Dup# dou# zile s-a ob!inut nregistrarea de mai sus. La $ individul a fost ntrebat: Ai furat mai mult de 2000$ ?; ntrebarea 2 se referea la o sum# mai mare de 3000$; ntrebarea 3 se referea la o sum# mai mare de 4000$; ntrebarea 4 se referea la o sum# mai mare de 5000$; ntrebarea 5 se referea la o sum# mai mare de $0000$; ntrebarea 6 se referea la o sum# mai mare de 20.000$; Observa!i vrful de tensiune ntre ntreb#rile 4 "i 5. n urma acestui test individul a recunoscut c# a furat 7500$.

Fig. 152. Individul a c#rui nregistrare apare aici era b#nuit c# a primit $0000$ de la
o camerist# ce furase banii de la patronul s#u. Pn# n momentul testului, nici un anchetator nu-i dezv#luise suma de bani care fusese furat#. Dup# efectuarea celui de-al treilea test, cnd a fost ntrebat# dect dac# primise doar o sum# de bani de la fat#, individul a

Tehnica poligrafului

248

recunoscut c# a primit 4000$ de la ea pretinznd c# aceast# sum# a fost tot. La testul vrf de tensiune ar#tat mai sus, individul a fost ntrebat dac# suma era de 4500$ ($), 5000$ (2), 6000$ (3), 7000$ (4), 8000$ (5), $0000$ (6) "i $5000$ (7). Observa!i vrful de tensiune la ntrebarea 6. Dup# efectuarea testului individul a m#rturisit c# suma primit# de la fat# a fost de $0000$ "i a consim!it s# restituie p#guba"ului ntreaga sum#.

Fig. 153. nregistrarea unui test vrf de tensiune a unui individ care a recunoscut
examinatorului c# furase 350$ de la patronul s#u. Obiectivul testului de mai sus a fost de a stabili dac# aceast# sum# fusese tot ceea ce furase, iar n caz contrar aflarea cuantumului sumei ce fusese furate. I s-au pus urm#toarele ntreb#ri: $, Ai furat mai mult de 350$ ?; 2 se referea la suma de 450$; 3 se referea la suma de 600$; 4 se referea la suma de 700$; 5 se referea la suma de 850$; 6 se referea la suma de $000$; 7 se referea la suma de $500$. Observa!i cre"terea treptat# a liniei de baz# a traseului tensiunii arteriale pn# la ntrebarea 5 "i sc#derea brusc# dup# aceast# ntrebare. Dup# finalizarea examin#rii individul a recunoscut c# a furat aproximativ 850$.

Fig. 154. nregistrarea unui vrf de tensiune al unui individ b#nuit c# a furat dou#
l#zi cu sandale b#rb#te"ti de la o societate de nc#l!#minte, unde era angajat. Cele dou# l#zi au fost descoperite ntr-un loc ntunecos de c#tre inginerul mecanic al firmei, dar n timp ce acest se dusese s# raporteze g#sirea lor, cele dou# l#zi au fost scoase din subsol. Deoarece individul a c#rui nregistrare este prezentat# mai sus fusese informat de ceea ce se furase examinatorul s-a hot#rt s#-l supun# unui test vrf de tensiune ca prim

Tehnica poligrafului

249

test. I s-au pus urm#toarele ntreb#ri: $, Acum dou# s#pt#mni ai furat dou# l#zi de crem# de ghete neagr# de la firm# ? 2: Acum trei s#pt#mni ai furat trei l#zi de crem# de ghete neagr# ? 3 se referea la la o leg#tur# de 50 Kg de curele de piele ?, 4: dou# l#zi cu ghete pentru copii; 5: dou# l#zi cu sandale b#rb#te"ti, 6: dou# l#zi cu pantofi de dam#; "i 7: trei l#zi cu pantofi de tenis. Observa!i vrful de tensiune la ntrebarea 5, ntrebarea ce f#cea referire la obiectul critic. Dup# finalizarea examin#rii, individul a m#rturisit furtul

sandalelor.

Fig. 155. Acest individ era b#nuit c# a delapidat o sum# de bani pe o perioad# de c!iva ani. nregistrarea testului de mai sus a fost ob!inut# nainte de a se fi realizat o anchet# complet#. Observa!i cre"terea treptat# a tensiunii arteriale pn# la ntrebarea 2 "i continuarea traseului la acela"i nivel de-a lungul nregistr#rii. n cursul testului au fost puse urm#toarele ntreb#ri referitoare la urm#toarele sume: 4650$ ($), 5500$ (2), 7500$ (3), 8500$ (4), "i $0000$ (5). Dup# finalizarea examin#rii individul a recunoscut c# a furat cei 5500$.

Fig. 156. Ocazional, va apare un vrf de tensiune n nregistrarea unui test obi"nuit, cu ntrebare de control, al unui individ care minte dect la una din ntreb#rile testului. De exemplu, observa!i la nregistrarea de mai sus a unui b#nuit de a fi furat cteva sume de bani specificate, cre"terea treptat# a traseului tensiunii pn# la ntrebarea de control

Tehnica poligrafului

250

6, urmat# apoi de o normalizare. Aceasta a fost corect interpretat# ca indicnd sinceritatea individului cu privire la ntreb#rile relevante 3, 5, 8 "i 9, dar min!ind la ntrebarea de control 6 (n afar# de ceea ce mi-ai spus, ai mai furat vreodat# ceva ?). Vrful de tensiune al pulsului apare ca o modificare a frecven!ei amplitudinii sau ca o neregularitate general# a b#t#ii pulsului, la ntrebarea crucial#. (Vezi fig. $57.)

Fig. 157. nregistr#rile a dou# teste vrf de tensiune ale unui individ b#nuit c# ar fi furat un num#r de l#zi de whiskey de la patronul s#u al unui magazin de b#uturi alcoolice. Observa!i pe ambele nregistr#ri modificarea frecven!ei pulsului "i a modelului pulsului la $00, care reprezint# num#rul de l#zi pe care individul a m#rturisit ulterior c# le-a furat. Vrful de tensiune al respira!iei poate ap#rea ca ($) o re!inere la ntrebarea critic# (Fig. $58); (2) o re!inere general# sau o respira!ie neregulat# pn# la "i inclusiv punctul critic urmat# dup# aceea de o respira!ie normal# (Fig. $59); (3) o cre"terea treptat# a liniei de baz# pn# la "i incluznd punctul critic urmat# apoi de o coborre la normal (Fig. $60); sau (4) o descre"tere treptat# a liniei de baz# pn# la punctul critic iar dup# aceea o cre"tere la normal (Fig. $6$).

Tehnica poligrafului

251

Fig. 158. Dou# nregistr#ri ale testelor vrf de tensiune ale unui individ b#nuit de delapidare. naintea acestor teste, dar dup# ce au fost efectuate testele obi"nuite cu ntreb#ri de control, el admis faptul c# realizat delapidarea a 300$. Scopul testului G era de a stabili dac# furturile sale totale nu dep#"iser# 300$, iar n caz afirmativ totalul sumelor delapidate. ntrebarea $ a fost: Ai furat mai mult de 300$ ?; 2: mai mult de 750$ ?; 3: mai mult de $200$ ?; 4: mai mult de 2000$ ?; 5: mai mult de 3000$ ?; 6: mai mult de 4000$ ?. Observa!i un vrf de tensiune pe traseul tensiunii arteriale ntre ntreb#rile 3 "i 4, precum "i re!inerea respira!iei. Ca urmare a testului G individul a m#rturisit c# a furat $200$, dar din aceast# sum# el nu luase n ultimii doi ani dect
$ 75$. n testul G i s-a administrat un test vrf de tensiune n scopul de a se stabili dac#

luase mai mult de 75 $ n cursul ultimilor 2 ani, iar n caz afirmativ ce sum#. Observa!i re!inerea respira!iei nso!it# de vrful de tensiune la ntrebarea 4 a testului G$ cnd a fost ntrebat: Ai furat mai mult de 500$ n cursul ultimilor 2 ani ? ntrebarea $ se referea la mai mult de 75$; 2, $50$; 3, 300$, 5, 750$; "i 6, $200$. n urma testului a m#rturisit furtul a 500$ n decursul ultimilor 2 ani.

Tehnica poligrafului

252

Fig. 159. Pe nregistrarea acestui delapidator se pot observa reac!iile la ntreb#rile cu privire la sumele variabile care constituiau totalul sumelor delapidate de el: 5500$ ($); 6000$ (2); 6500$ (3); 7000$ (4); 7500$ (5); 8000$ (6). Observa!i re!inerea general# a respira!iei pn# la "i inclusiv ntrebarea 3 referitor la suma de 6500$ sum# pe care a recunoscut-o ulterior.

Fig. 160. n acest caz, individul era un salariat al unei mari firme de mpachetat carne. El era b#nuit c# s-a folosit de produsele de carne ale societ#!ii n propriul s#u beneficiu. n testul de mai sus s-a f#cut un efort pentru a se stabili cuantumul cumulativ al furturilor. La ntrebarea 3 a fost ntrebat dac# totalul era de $00$; la 4, 500$, la 5, $000$, la 6, 5000$, la 7, $0000$. Observa!i ridicarea nivelului de baz# al traseului respira!iei sale pn# la "i inclusiv ntrebarea 6 referitoare la suma de 5000$. Nota!i, de asemenea, c# punctul cel mai nalt al tensiunii arteriale a survenit la ntrebarea 6. Ca urmare a testului, a m#rturisit c# furturile sale totalizau 5000$. (Linia de sub traseul respira!iei a fost inserat# n aceast# imagine pentru a indica extinderea pn# la care traseul deviaz# de la linia de baz# normal#.)

Tehnica poligrafului

253

Fig. 161. n aceast# nregistrare a unui test vrf de tensiune, observa!i sc#derea treptat# a liniei de baz# pn# la X, la ntrebarea 5, urmat# de o revenire la normal. Linia A a fost inserat# pentru a indica linia de baz# a respira!iei pn# la ntrebarea 5, iar linia B pentru a indica linia de baz# de la acest punct mai departe. Ulterior individul a m#rturisit c# suma la care f#cea referire ntrebarea reprezenta cuantumul materialelor furate. Vrful de tensiune att pe traseul respira#iei ct !i pe traseul tensiunii arteriale, sau pe traseul respira#iei !i pe traseul pulsului, sunt ilustrate n figurile $62-$65.

Fig. 162. Cei doi indivizi ale c#ror nregistr#ri apar aici erau b#nui!i de a fi mpu"cat
un "erif. Testele lor anterioare indicau minciuna. Testele $ "i 2 de vrf de tensiune ilustrate mai sus au fost efectuate n scopul de a se stabili, cine din $0 persoane posibile a condus automobilul din care s-a tras. n fiecare test au fost incluse numele persoanelor, incluznd "i

Tehnica poligrafului

254

numele celor doi suspec!i principali n cadrul ntreb#rilor: A condus ... automobilul ? Observa!i la #$ cum b#nuitul Tony G. a avut un vrf de tensiune la ntrebarea 8, unde a fost ntrebat: Dumneata, Tony G., ai condus automobilul ?. Observa!i, apoi, la testul #2 cum suspectul Cecil L. a avut un vrf de tensiune la aceea"i ntrebare: Stii c# Tony G. a condus automobilul ?. Dup# condamnarea lor, unul din ei a scris o scrisoare judec#torului care-i condamnase, recunoscnd implicarea lor n asasinarea "erifului "i confirmnd acest am#nunt al infrac!iunii, "i anume c# Tony G. condusese automobilul. (Cu privire la cine a mpu"cat pe "erif, a se vedea fig. $63.)

Fig. 163. Aceasta este o por!iune a unui test vrf de tensiune n acela"i caz prezentat anterior "i ilustrat n fig. $62. n acest test, numele a $0 persoane, inclusiv individul aflat n curs de cercetare au fost inclu"i n ntrebarea: A mpu"cat ... pe "erif ?. Observa!i modificarea frecven!ei pulsului la ntrebarea 5, nso!it# de re!inerea respira!iei, cnd a fost ntrebat: "Dumneata, Cecil, ai mpu"cat pe "erif ? (litera C reprezent# o tuse a individului la ntrebarea 6).

Tehnica poligrafului

255

Fig. 164. Un test vrf de tensiune al unui delapidator. Dup# testele obi"nuite cu ntrebare de control, individul a m#rturisit c# a delapidat $000$. Scopul acestui test a fost de a verifica dac# a furat mai mult de $000$. La $ a fost ntrebat dac# a furat mai mult de $000$; la 2 mai mult de 2000$; la 3 mai mult de 5000$; la 4 mai mult de $0000$; la 5 mai mult de 20000$; la 6 mai mult de 30000$; la 7 mai mult de 40000$. Observa!i respira!ia dezordonat# de-a lungul testului, ceea ce indic# efortul de a sc#pa de detectare, dar nota!i "i vrful de tensiune la ntrebarea 5 pe traseul tensiunii arteriale. Dup test, individul a m#rturisit c# totalul sumei furate a fost de aproximativ 22000$. Ceea ce urmeaz", sunt faptele implicate n cazul de tlh"rie-crim" , n fig. $65 fiind ilustrate nregistr"rile unor vrfuri de tensiune.

Tehnica poligrafului

256

Fig. 165. naintea testului G, s-a spus individului c# uciga"ul f#cuse un anumit lucru dup# ce victima fusese mpu"cat#. Apoi s-au citit individului urm#toarele ntreb#ri ce f#ceau referire la diferite ac!iuni pe care le-ar fi f#cut uciga"ul, dup# care a fost ntrebat dac# "tie, sau dac# i se spusese care din aceste lucruri fusese f#cut. Dup# ce a negat c# ar fi avut vre-o cuno"tin!# sau b#nuial# n ceea ce prive"te ac!iunea individului, i s-a spus s# r#spund# cu nu la toate ntreb#rile ce i se vor citi: $: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a spart oglinda dup# ce l-a mpu"cat ?; 2: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a l#sat jaluzelele dup# ce l-a mpu"cat ?; 3: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a deschis u"a de la closet dup# ce l-a mpu"cat ?; 4: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a stins lumina din magazin dup# ce l-a mpu"cat

Tehnica poligrafului

257

?; 5: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a pus n func!iune radioul foarte tare dup# ce l-a mpu"cat ?; 6: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a aruncat asupra sa o fa!# de mas# dup# ce l-a mpu"cat ?; 7: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a t#iat o gaur# ntr-un tablou dup# ce l-a mpu"cat ?. Observa!i la G c# punctul cel mai nalt atins de traseul tensiunii a avut loc la ntrebarea 4, ntrebarea critic#, "i nota!i de asemenea re!inerea respira!iei la acest punct. G$ este cel de-al doilea test vrf de tensiune la care s-au pus acelea"i ntreb#ri. Nota!i re!inerea respira!iei la ntrebarea 4 "i sc#derea nivelului traseului tensiunii la sfr"itul perioadei ntreb#rii 4. Reac!iile din G "i G$ indicau c# individul "tia c# luminile fuseser# stinse dup mpu"care. naintea testului G2 i s-a spus individului c# uciga"ul se informase anterior de cump#rarea unui anumit obiect, "i c# acel obiect va fi inclus n una din cele 7 ntreb#ri ce i se vor pune n viitorul test. Din nou individul a asigurat pe examinator c# nici nu "tia, "i nici nu b#nuia despre ce obiect era vorba. Apoi s-a efectuat testul G2 cu urm#toarele ntreb#ri: $: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a cerut s# cumpere un scaun ?; 2: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a cerut s# cumpere un bufet ?; 3: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a cerut s# cumpere un frigider ?; 4: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a cerut s# cumpere un pat ?; 5: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a cerut s# cumpere o sob# ?; 6: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a cerut s# cumpere o canapea ?; 7: Dac# cel care l-a mpu"cat pe Chipley a
2 cerut s# cumpere o saltea ?. Observa!i la G vrful de tensiune pe traseul tensiunii

arteriale la ntrebarea 5 "i de asemenea re!inerea respira!iei. Acelea"i reac!ii le-a avut si la G3. Aceste nregistr#ri ale testelor vrf de tensiune indic# foarte clar c# individul "tia c# obiectul pe care-l dorea s#-l achizi!ioneze uciga"ul era o sob#. Bazat pe rezultatul testelor vrf de tensiune examinatorul a concluzionat cu ncredere c# individul min!ea atunci cnd nega mpu"carea victimei, Chipley. Fapta a fost s#vr"it# ntr-un magazin de produse secondhand situat n spatele magazinului proprietarului. Asasinul venise la locuin!# dup# nchiderea magazinului. El a spus so!iei proprietarului c# dore"te s# cumpere o sob#. Dnsa i-a spus c# so!ul va redeschide magazinul pentru a-l servi. Dup# ce a deschis magazinul, proprietarul a ac!ionat comutatorul care a aprins o lumin# n magazin "i una la intrare. Curnd dup# aceea s-au auzit dou# mpu"c#turi. So!ia proprietarului care r#m#sese n cas# a fugit la ie"irea din spate "i de acolo l-a observat pe client ie"ind afar# din magazin, intrnd napoi, "i apoi fugind imediat dup# ce stins lumina magazinului.

Tehnica poligrafului

258

n relat#rile ap#rute n ziare cu privire la aceast# crim#, nu s-a men!ionat nici faptul c# uciga"ul s-a prezentat ca un poten!ial cump#r#tor al unei sobe, nici c# s-a ntors n magazin pentru a stinge luminile. Mai mult, dup# ce poli!ia a arestat pe cel b#nuit, acestuia nu i s-au adus la cuno"tin!# nici unul din aceste am#nunte de mai sus. Era deci logic s# se deduc# faptul c# singura explica!ie a cunoa"terii acestor am#nunte era ca individul care cunoa"te acest am#nunt s# fi s#vr"it crima. Arestarea efectuat# n urma aplic#rii celor dou# teste, explic# natura "i semnifica!ia lor.

Vrfurile de tensiune n traseele mi#c"rilor #i presiunilor musculare, #i n traseele GSR.


De!i se pot ob#ine vrfuri de tensiune pe traseele mi!c"rilor musculare !i pe cele ale GSR-ului, o discu#ie mai detaliat" !i o exemplificare a acestor criterii vor fi rezervate pentru o abordare a lor ulterioar" a principiilor care stau la baza lor.

NDRUM$RI SUPLIMENTARE PENTRU INTERPRETAREA TRASEELOR RESPIRATORII PRECUM SI ALE TENSIUNII R"spunsuri anticipatorii.
A!a cum am afirmat anterior !i cum am exemplificat (Fig. 2$), o re#inere a respira#iei, sau orice alt" deviere a traseului, de obicei nu este semnificativ" dect dac" are loc dup" r"spunsul la o ntrebare sau cel mult nu mai devreme dect dup" un interval de un ciclu. Dac" acestea apar mai devreme ca n fig. $66 !i $67, nu au nici o semnifica#ie ca !i criterii de minciun", n afar" de cazul c" alte por#iuni ale nregistr"rilor individului con#in indica#ii de eforturi de deviere. Totu!i, cnd un r"spuns la poligraf are loc naintea r"spunsului verbal !i continu" dup" acest r"spuns poate fi considerat ca indice de minciun".

Fig. 166. O exemplificare a nesemnifica!iei unui r#spuns pe traseul respira!iei care


precede completarea unei ntreb#ri, n compara!ie cu semnifica!ia pe care o are un r#spuns care survine dup# ce ntrebarea a fost adresat# "i a primit r#spuns. Pe traseul respira!iei al

Tehnica poligrafului

259

unui individ b#nuit de furt, observa!i cum r#spunsurile la ntreb#rile relevante 3 "i 5 au precedat sfr"itul ntreb#rilor, n timp ce r#spunsurile pe traseul respira!iei la ntrebarea de control 6 au avut loc dup# sfr"itul ntreb#rii "i primirii r#spunsului. Individul spune adev#rul cu privire la ntreb#rile 3 "i 5 "i minte la ntrebarea 6.

Fig. 167. O alt# exemplificare a nesemnifica!iei r#spunsurilor respiratorii premature pe traseelor unui individ sincer b#nuit de furt. n nregistr#rile primului "i celui de-al treilea test (neilustrat aici) individul ncepe, pe traseul respira!iei cu un r#spuns specific chiar la nceputul momentului cnd examinatorul ncepe s#-i adreseze fiecare ntrebare relevant#. La testul cu cartona"e (nu este ilustrat aici), nu au existat astfel de r#spunsuri specifice premature cnd s-au pus oricare din ntreb#rile referitoare la num#rul ales. Observa#i la testul ntreb"rilor combinate, D, stopul respirator care a avut loc ori de cte ori examinatorul ncepea s" pun" ntreb"rile relevante 8, 9 !i $0. La testul X examinatorul a procedat la punerea ctorva ntreb"ri lungi, ntreb"rile neutre 2a !i 5a, de fiecare dat" individul a avut un stop respirator cnd examinatorul ncepea ntrebarea. Dup" acest test, individul a fost ntrebat la ce se gndea atunci cnd i s-au pus ntreb"rile 8, 9 !i $0 la testul D, !i de asemenea cnd i s-au pus ntreb"rile lungi neutre la testul X. Individul a declarat c" asculta foarte atent pentru a n#elege foarte bine ntreb"rile !i pentru a fi sigur c" r"spunsurile sale erau corecte. A!a cum afirmat !i exemplificat anterior (Fig. 2$), un r"spuns specific pe traseul respira#iei nu este semnificativ dect atunci cnd are loc dup" terminarea ntreb"rii !i r"spunsului, sau cel mult nu mai devreme de un interval de un ciclu nainte s" se fi r"spuns ntreb"rii.

Tehnica poligrafului R"spunsuri spot

260

Uneori, examinatorul ntlne!te un individ sincer care va r"spunde la ntreb"rile diverselor teste cu o suprimare a respira#iei ori de cte ori i se pune prima ntrebare relevant", indiferent care din ele; sau poate au modific"ri la dou" ntreb"ri diferite, datorate pozi#iei lor fa#" de celelalte ntreb"ri, !i nu datorate importan#ei lor. Testul ntreb"rilor combinate va eviden#ia faptul c" un astfel de individ are r"spunsuri spot. (Vezi figurile $68 !i $69).

Fig. 168. Ilustrarea unui caz al unui individ sincer care d#dea r#spunsuri spot primei ntreb#ri relevante a oric#rui test. La prima nregistrare, A, a acestui individ (prezentat# aici n dou# sec!iuni), ea a avut un r#spuns specific pe traseul respira!iei la prima ntrebare relevant# 3, dar nu a avut nici un r#spuns specific pe ntrebarea relevant# similar# 9. La testul D al ntreb#rilor combinate , observa!i r#spunsul specific pe traseul respira!iei la ntrebarea relevant# 9, acum fiind prima ntrebare relevant#, "i lipsa oric#rui r#spuns specific la cea de-a doua ntrebarea relevant#, de data aceasta ntrebarea 3. Prin urmare, persoana examinat# trebuie considerat# c# are r#spunsuri spot, mai curnd dect un r#spuns mincinos cu privire la cauza cercetat#.

Tehnica poligrafului

261

Fig. 169. nregistr#rile unui individ sincer care are r#spunsuri spot, b#nuit de furt. Observa!i la nregistrarea primului s#u test A, r#spunsurile specifice pe traseul respira!iei la ntreb#rile relevante 3 "i 5. Totu"i, la testul D individul are din nou r#spunsuri specifice la ntrebarea a treia "i a cincia (4 "i 8) dar care sunt ntreb#ri neutre. Cu alte cuvinte, acest individ are r#spunsuri spot la orice ntrebarea care se afl# pe aceste pozi!ii. Un alt factor care trebuie s# atrag# aten!ia examinatorului n privin!a falsit#!ii indica!iilor la 3 "i 5 este stopul respirator nainte de sfr"itul primei ntreb#ri neutre la testul a "i nainte de a r#spunde la ntrebarea neutr# $ de la testul D.

Folosirea unor ntreb"ri relevante minore ca ntreb"ri de control


n cazurile n care ntreb"rile de control obi!nuite nu-!i ating scopul, examinatorul poate s" foloseasc", n scop de control, o ntrebare relevant" de o mai mic" semnifica#ie dect ntreb"rile referitoare la evenimentul principal. De exemplu, dac" un

Tehnica poligrafului

262

salariat este b"nuit de a fi furat $0 ceasuri de aur de la patronul s"u, al magazinului Ace, el poate fi ntrebat: Ai furat vreodat" ceva de la magazinul Ace ? Un r"spuns specific la aceast" ntrebare !i absen#a r"spunsului la ntrebarea referitoare la ceasuri, ar indica sinceritatea cu privire la furtul ceasurilor. S" consider"m acest caz real, al unui salariat suspectat c" ar fi furat $300$ din casa de bani a patronului s"u. El nu a avut nici un r"spuns specific la ntrebarea relevant" referitoare la cei $300$, !i nici la ntrebarea obi!nuit" de control. Atunci a fost ntrebat: Crezi c" firma a pierdut aproximativ $300$ ? La aceast" ntrebare a avut un r"spuns specific, iar dup" test, cnd a fost ntrebat de aceast" ntrebare l preocup", el a r"spuns c" b"nuia c" societatea avea cam aceast" sum" n casa de bani. R"spunsul mai mare de la aceast" ntrebare relevant" minor", care a fost de fapt folosit" ca ntrebare de control, a eviden#iat sinceritatea cnd a negat furtul celor $300$. (Pentru nregistr"ri de cazuri care ilustreaz" valoarea unei ntreb"ri relevante mai pu#in semnificative, vezi figurile $70 !i $7$.

Fig. 170. O exemplificare a utilit#!ii unei ntreb#ri relevante minore, cu privire la cauza n curs de cercetare, folosit# ca ntrebare de control, unde ntrebarea de control ini!ial# nu "i-a atins scopul. n acest caz, individul era un "ofer de camion b#nuit c# a furat de la o firm# o sob# cu gaze. La 8 a fost ntrebat dac# a furat vreodat# ceva de la firm# la care lucreaz#. Ulterior a recunoscut c# a luat de la societate m#rfuri n valoarea de aproximativ $0$. R#spunsul specific la ntrebarea 8 "i absen!a r#spunsului la 5 a indicat clar sinceritatea individului cu privire la furtul sobei. (M ntre 8 "i $$ semnific# mi"carea minii.)

Tehnica poligrafului

263

Fig. 171. nregistrarea unui individ nvinuit c# a participat la un act sexual n dou# ocazii separate. ntreb#rile 5 "i 9 se refer# la cauza n curs de cercetare, iar ntrebarea 8 este: Ai luat vreodat# parte la un act sexual cu Smitty ? ntrebarea 6 este ntrebare de control iar 7 este neutr#. Observa!i la 8 suprimarea n trepte a respira!iei "i ridicarea linie de baz# a traseului tensiunii arteriale, fapt ce indic# minciuna individului. Ulterior, individul a recunoscut c# a luat parte la acte homosexuale cu persoana numit# dar nu la cele dou# aflate n cercetare. R#spunsul specific la 8 "i lipsa de r#spuns la 5 a indicat clar sinceritatea individului cu privire la datele specificate. Motivul pentru care ntreb"ri relevante minore pot fi folosite ca nlocuitoare de ntreb"ri de control, se bazeaz" ideea ntreb"rii nc"rcate emo#ional la care ne-am referit anterior. Este bazat" pe premisa c", un gnd al unui individ supus test"rii poate fi mai nc"rcat de sens dect altul !i c" acel gnd fi att de important pentru subiect, nct acest gnd s"-l preocupe foarte mult excluznd !i alte gnduri din mintea sa. De aceea, dac" apare un r"spuns mai mare la o ntrebare mai pu#in important" (Crezi c" societatea a pierdut aproximativ $300$ ?), !i dac" subiectul explic" faptul c" se gndea mai mult la acea ntrebare, acest r"spuns trebuie s" predomine n compara#ie cu ntreb"rile mai importante, dar cu r"spunsuri specifice mai mici (Dumneata ai furat $300$ din casa de bani a firmei ?). Pe de alt" parte, gndurile unui individ care minte n timpul test"rii poligraf, sunt de fapt preocup"ri n ceea ce prive!te teama de a fi detectat la ntreb"rile relevante principale, astfel nct el este nc"rcat emo#ional !i nu se preocup" de ntreb"rile de control sau de ntreb"rile relevante minore.

Tehnica poligrafului

264

Atunci cnd se ntrebuin#eaz" o ntrebare relevant" mai pu#in semnificativ", n scop de control, examinatorul trebuie s" fie atent ca acea ntrebare s" fie ntr-adev"r cu semnifica#ie mai mic" pentru individ. Posibila capcan" cu privire la acest fapt este foarte bine ilustrat" n fig. $72.

Fig. 172. nregistrarea testului unui individ care minte, ilustrnd importan!a folosirii ca ntrebare de control, o ntrebare relevant# de o mai mic# importan!# "i care este efectiv considerat# de individ ca fiind de o importan!# mai mic#. ntreb#rile 3 "i 5 se refereau la accidentarea unui individ de c#tre un automobil care a fugit de la locul accidentului. 6 este ntrebarea de control obi"nuit#, iar 8 a fost: Ai p#r#sit locul unui accident n ziua de 22 august ?. Observa!i r#spunsul mult mai specific la ntrebarea 8 dect la 3 "i 5, de"i 8 poate fi considerat# n general minor# fa!# de lovirea efectiv# a unui pieton. Totu"i, pentru acest individ, faptul de a fi p#r#sit locul accidentului, a"a cum a f#cut el, era considerat de o importan!# mai mare, fapt care, desigur, ar fi adev#rat n cazul n care conduc#torul auto nu se considera vinovat de accident. n plus, indiferent de lipsa de responsabilitate pentru accident, el "tie c# fapta de a p#r#si locul accidentului constituie o infrac!iune.

Respira!ia n general dezordonat"


Semnifica#ia unui traseu al respira#iei n general dezordonat, este de obicei trecut" cu vederea ca un criteriu de minciun" de c"tre examinatorii neexperimenta#i. Aceasta poate s" apar" sub mai multe forme precum modific"ri ale liniei de baz" a traseului, modific"ri ale frecven#ei ciclului respirator, modific"ri att ale liniei de baz" ct !i a frecven#ei ciclului respirator. (Vezi fig. $73 $78)

Tehnica poligrafului

265

Fig. 173. Indicatori de minciun# eviden!iai de natura n general dezordonat# a traseului respirator, al primului test al unui individ, A, al testului B, cu cartona"e, "i al celui de-al treilea test, C.

Fig. 174. Traseele respiratorii a trei indivizi mincino"i, n trei cazuri diferite, f#r# leg#tur# ntre ele, care demonstreaz# criteriul al unui model de respira!ie n general dezordonat#, sub forma unei lini de baz# variabil#.

Tehnica poligrafului

266

Fig. 175. Pe A, traseul respira!iei al unui individ b#nuit de furt, observa!i diferen!a de ciclu respirator pn# la s#geat#, de 30 cicluri pe minut, "i accelerarea ritmului de la acest punct mai departe, 40 cicluri pe minut. Traseul X indic# ciclul respirator normal al individului, cnd nu i se punea nici o ntrebare.

Fig. 176. Pe traseul respira!iei al unui individ suspectat de n"el#torie, nota!i respira!ia mai accelerat# la ntreb#rile neutre 2 "i 7 n contrast cu modelul respira!iei de la ntrebarea 6. Ciclurile mai pu!ine la 5 "i 3 au fost, aparent, rezultatul unei compens#ri dup# respira!ie accelerat# de la ntreb#rile 2 "i 7. Ulterior, individul a recunoscut c# a recurs la acest tip de respira!ie pentru a ncerca s# scape de detectare.

Fig. 177. Traseele respira!iei unui individ b#nuit de o spargere ($) "i de ale unui alt individ b#nuit de tlh#rie (2), care eviden!iaz# semnifica!ia unui model respirator dezordonat. Pe nregistrarea individului b#nuit de spargere ($), nota!i respira!ie mai nceat# la ntreb#rile relevante 3 "i 5. Pe traseul (2), nota!i respira!ia mai rapid# la ntreb#rile neutre 4 "i 7. Ambii suspec!i min!eau.

Tehnica poligrafului

267

Fig. 178. Un segment din nregistrarea unui test cu ntreb#ri combinate al unui individ b#nui c# ar fi s#vr"it o infrac!iune sexual#. Din cauza naturii dezordonate a traseelor respira!iei, pn# la "i n timpul ntreb#rii 8, examinatorul l-a ntrebat pe individ, la s#geat#: Faci ceva prin care s# ncerci derutarea aparatului ?. De la acest punct modelul respira!iei al individului a devenit normal, eviden!iindu-se astfel ncercarea inten!ionat# a individului de a-"i devia traseul respira!iei, anterior adres#rii acestei ntreb#ri. Din punctul de vedere al interpret"rii, este mult mai u!or de stabilit sinceritatea dect minciuna unui individ, deoarece, n general, individul sincer este mult mai lini!tit din punct de vedere psihic !i coopereaz" mai mult n timpul test"rii. Individul care minte probabil c" va fi nelini!tit !i se poate angaja considerabil n evaziune psihologic". Acest cadru psihic poate s" produc" nregistr"ri derutante ale testelor !i pot s" necesite un num"r mai mare de teste nainte de a-l diagnostica ca mincinos. Dac" examinatorul b"nuie!te c" individul ncearc" n mod inten#ionat s" bat" ma!ina, el trebuie s" fac" tot ceea ce este posibil, pentru a se convinge c" tulbur"rile care stau la baza nregistr"rilor dezordonate sunt induse deliberat !i nu sunt cauzate de vreun factor emo#ional sau fizic neidentificabil. Experien#a ne-a ar"tat c" n aproximativ 75% din cazurile n care nregistr"rile unui individ sunt dificil de diagnosticat !i c" nu exist" deficien#e mintale, fizice sau emo#ionale, astfel de indivizi mint cu privire la cauza cercetat". Precau!ii referitoare la compara!ia ntre r"spunsurile la ntreb"rile de control #i r"spunsurile la ntreb"rile relevante A!a cum am afirmat anterior, dac" r"spunsul la o ntrebare de control este mai mare dect acela la ntreb"rile relevante, acest fapt indic" sinceritatea. Totu!i, acolo r"spunsurile la ambele tipuri de ntreb"ri sunt foarte specifice, un r"spuns pu#in mai

Tehnica poligrafului
privire la cauza cercetat". (Vezi figurile $79 !i $80.)

268

mare la ntrebarea de control nu trebuie interpretat c" un indicator de sinceritate cu

Fig. 179. nregistrarea unui casier la o banc# b#nuit c# a delapidat 26000$. ntreb#rile 3 "i 5 sunt relevante, 6 este de control, "i 4 "i 7 sunt neutre. n astfel de cazuri care indic# r#spunsuri specifice att la ntreb#rile relevante ct "i la cele de control ("i n special, cum este cazul de fa!#, unde exist# r#spunsuri specifice "i la ntreb#rile neutre), examinatorul nu trebuie s# priveasc# r#spunsul cu pu!in mai mare la ntrebarea 6 ca indicnd sinceritatea fa!# de ntreb#rile 3 "i 5. Compara!ia nu poate fi att de fin#. Natura n general dezordonat# a traseului respirator mpreun# cu cre"terea tensiunii pn# la ntrebarea 5 "i sc#derea brusc# dup# aceea, pot fi considerate ca indica!ii de minciun#, referitor la cauza cercetat#. Suspectul era cel care a luat cei 26000$.

Fig. 180. O alt# ilustrare a faptului c# ori de cte ori r#spunsurile att la ntreb#rile de control ct "i la cele relevante sunt specifice, un r#spuns cu pu!in mai mare sau egal sau egal la ntrebarea de control nu trebuie interpretat ca dovad# de sinceritate cu privire la cauza n curs de cercetare. n cazul de fa!#, avem de-a face nregistrarea unui agent de poli!ie nvinuit de a fi luat mit#. 5 este ntrebare relevant#, 6 este ntrebare de control: Ai primit vreodat# vreun cadou ? [violnd regulamentul poli!iei]. Agentul a min!it referitor la ambele ntreb#ri. Dar dac# examinatorul ar fi

Tehnica poligrafului
5, "i ar fi raportat c# individul spune adev#rul la ntrebarea 5, ar fi gre"it.

269

acordat aten!ie faptului c# r#spunsul la 6 este egal sau pu!in mai mare ca r#spunsul la

Un examinator nu trebuie s" compare r"spunsurile care apa n teste separate, !i n special nu trebuie s" ncerce s" compare r"spunsurile date la examin"ri diferite, n scopul de a stabili adev"rul sau minciuna. De exemplu, n $939 un individ a m"rturisit un viol dup" o examinare la poligraf. Dup" 4 ani, a fost din nou supus unei examin"ri pentru o alt" nvinuire de viol. n cursul acestei a doua examin"ri, r"spunsurile sale au fost practic mai mici n compara#ie cu cele ob#inute n examinarea anterioar". Baznduse pe aceast" diferen#" s-a raportat c" individul spune adev"rul. Evenimentele ulterioare au stabilit totu!i c" min#ise cu privire la ambele nvinuiri de viol. Explica#ia verificat" a fost c" la data celei de-a doua examin"ri el era convins c" nregistr"rile vor ar"ta vinov"#ia sa, iar atitudinea sa fatalist" a produs o stare de apatie. Trebuie s" fim extrem de precau#i atunci cnd facem o compara#ie ntre ntreb"rile relevante !i cele de control, n acele cazuri n care exist" vreo indica#ie a unei ncerc"ri posibile de devia traseele. Asemenea ncerc"ri de sc"pare pot avea drept rezultat o accentuarea a r"spunsului la ntrebarea de control, !i deci un diagnostic eronat. (Vezi Fig. $8$.) n asemenea cazuri, nu trebuie f"cut" nici o ncercare pentru a identifica cu exactitate care din r"spunsurile individului la ntreb"rile examinatorului sunt sincere !i care sunt mincinoase. De aceea suger"m s" se raporteze c" individul nu spune adev"rul cu privire la cauza n curs de cercetare, f"r" nici o precizare.

Fig. 181. O ilustrare a principiului c# acolo unde un individ ncearc# prin diferite mijloace s# scape de detectare, ca n cazul de hiperventilare, examinatorul trebuie s# fie foarte prudent n compara!ia pe care o face ntre r#spunsurile la ntreb#rile relevante

Tehnica poligrafului
eludeze examinarea. Evaluarea r"spunsurilor pe traseul tensiunii arteriale

270

"i la cele de control. Acest individ mincinos a recunoscut ulterior c# ncercase s#

Pentru a avea un indiciu pe care s" ne putem baza, un r"spuns specific pe traseul tensiunii la nregistrarea unei persoane cu o inteligen#" medie, cu o oarecare educa#ie, trebuie s" fie nso#it de un r"spuns specific orict de mic pe traseul respira#iei, sau traseul respira#iei trebuie s" aib" un aspect general dezordonat, chiar dac" numai ntr-o mic" m"sur" (Vezi Fig. $82 !i $83).

Fig. 182. R#spunsurile specifice pe traseul tensiunii din nregistrarea de mai sus, ale unei femei inteligente, b#nuit# de un furt, nu au fost nso!ite de nici un r#spuns specific pe traseul respira!iei corespunz#tor celui de pe traseul tensiunii, "i n consecin!# nu au fost considerate ca indicnd minciuna. n realitate ea era nevinovat#.

Fig. 183. Aceast# figur# este o alt# exemplificare a faptului c# trebuie s# existe un r#spuns specific pe traseul respira!iei care s# nso!easc# un alt r#spuns de pe alt traseu, n cazul examin#rii unui individ cu o inteligen!# medie, nainte de a putea acorda o semnifica!ie cert#, unui r#spuns specific al tensiunii precum celor indicate la ntreb#rile relevante 5 "i $0 ale nregistr#rii de mai sus, ale unui individ nevinovat b#nuit de furt.

Tehnica poligrafului

271

Totu!i atunci cnd individul este mai pu#in inteligent, lipsit de cultur", este mai pu#in probabil ca traseul respirator s" con#in" vreun astfel de r"spuns nso#itor. Cu astfel de indivizi minciuna va fi de obicei relevat" n cazul c" exist" numai pe traseul tensiunii73. n evaluarea unui r"spuns specific pe traseul tensiunii, este necesar ca acest r"spuns s" nceap" nainte sau imediat dup" r"spunsul individului la ntrebarea adresat". Dac" r"spunsul ncepe cu cteva secunde nainte sau cu cteva secunde dup" r"spunsul individului, r"spunsul specific este probabil nerelevant !i nu trebuie considerat ca !i criteriu de minciun".

Fluctua!ii u#oare, ciclice ale traseului tensiunii arteriale puls


Atunci cnd un traseu al tensiunii se ridic" !i se coboar", dar numai pu#in, la intervale regulate de aproximativ 5 secunde, aceasta se poate datora nervozit"#ii fire!ti a individului, sau poate fi efectul unei hiperventila#ii naturale ori inten#ionate a individului. Dac" aceasta din urm" este cauza, att nregistrarea tensiunii ct !i a respira#iei pot fi nl"turate, deoarece hiperventila#ia va masca orice r"spuns semnificativ n oricare din nregistr"ri. De aceea este important s" se ia mostre de respira#ie normal" a individului, f"r" ca el s" !tie, n timpul perioadelor de repaus sau ntre teste. De exemplu, a!a cum se va vedea n fig. $96, dac" amplitudinea traseului respira#iei normale este considerabil mai mic" dect amplitudinea traseului respira#iei din timpul testului propriu-zis, se poate presupune c" individul ncearc" s" eludeze examinarea. Ori de cte ori modific"rile ciclice ale tensiunii arteriale nu sunt nso#ite de hiperventila#ie, ele sunt datorate doar nervozit"#ii indivului. n asemenea cazuri examinatorul trebuie s"-l lini!teasc" pe subiect asigurndu-l n privin#a eficacit"#ii tehnicii, nainte de a continua testarea. n unele cazuri, se va cere o reexaminare n scopul de a ob#ine o calmare a unui individ sincer nervos. (Pentru a ilustra modul n care hiperventila#ia unui individ poate produce u!oare fluctua#ii ciclice pe traseul tensiunii, a se vedea fig. $84 $86).

73 Datorit" eficacit"!ii mai mari a tehnicii poligraf asupra persoanelor inteligente, sugernd c" ori de cte ori trebuie testate dou" sau mai multe persoane n aceea#i spe!", examinatorul trebuie s" nceap" cu indivizii mai inteligen!i #i apoi s"-i testeze pe cei mai pu!in inteligen!i sau needuca!i.

Tehnica poligrafului

272

Fig. 184. nregistrarea experimental# a unui test f#cut# pe unul din autori, care ilustreaz# felul n care hiperventila!ia poate produce u"oare fluctua!ii ciclice n traseul tensiunii.

Fig. 185. O por#iunea din nregistrarea unui test al ntreb"rilor combinate al unui salariat b"nuit de fi furat ma!ini unelte grele de la patronul s"u. ntrebarea 8 a fost: "Ai furat vreo ma!in" unealt" de la firma XYZ ?"; ntrebarea 3: "Ai furat ieri ciocanul rotativ Black and Decker care lipse!te din magazia firmei XYZ ?"; ntrebarea 5 a fost: "Ai furat ieri cele dou" ciocane electrice care lipsesc?". ntrebarea $ este neutr" iar ntreb"rile 6 !i $$ sunt ntreb"ri de control. Observa#i n ambele trasee respiratorii, toracic (R) !i abdominal (R$) ncercarea individului de a p"c"li pe examinator prin hiperventilare.

Tehnica poligrafului
hiperventila#ie.

273

Nota#i, de asemenea, fluctua#iile ciclice ale traseului tensiunii, produse de aceast" ntr-un asemenea caz, examinatorul nu poate s" ajung" la o concluzie cu privire la sinceritatea sau nesinceritatea individului, dar trebuie s" raporteze, c" individul s-a angajat n acte deliberate de necooperare, indicnd c" nu este sincer n privin#a uneia sau mai multor chestiuni n anchet". n acest exemplu special, la sfr!itul test"rii, individul a m"rturisit c" furase ni!te ma!ini unelte grele de la firma XYZ (ntrebarea 8), dar a negat (conform adev"rului stabilit ulterior) c" ar fi furat cele dou" ciocane electrice !i ciocanul rotativ. Acest caz ilustreaz" faptul c" individul s-a hiperventilat de-a lungul tuturor ntreb"rilor, dar totu!i spune adev"rul n privin#a ntreb"rilor 3 !i 5. Este sarcina examinatorului n astfel de cazuri s" fie moderat n raportul s"u.

Fig. 186. nregistrarea unui individ b#nuit de asasinat. ntreb#rile 5, 8, "i 9 se refer# la omor, ntrebarea 7 este neutr#, iar 6 este de ntrebare control: "n afar# de testele "colare ai mai n"elat vreodat# pe cineva?". Observa!i eforturile individului de a sc#pa prin hipervenitlare pn# la ntrebarea 8: "Ai aranjat cu cineva ca Gabriela s# fie omort#?". La acest punct activitatea evaziv# a individului dispare temporar, mai cu seam# pe traseul respira!iei toracice (R$). (De"i nu s-a discutat nc# mai detaliat, nota!i totu"i r#spunsul GSR la ntrebarea 8).

Tehnica poligrafului

274

Ulterior individul a m"rturisit c" pl"nuise omorrea victimei. Ca regul" general", un diagnostic de nesinceritate la ntreb"rile specifice nu trebuie dat atunci cnd un individ !i deviaz" n mod inten#ionat nregistr"rile. Totu!i, n acest caz, imposibilitatea individului de a-!i continua eforturile de eludare n cursul ntreb"rii 8, a survenit n toate testele, indicnd prin aceasta r"spunsul specific al minciunii. Individul ncerca s"-!i ascund" minciuna prin hiperventilare n cursul tuturor celorlalte ntreb"ri, exceptnd ntrebarea 8. Nota#i, de asemenea, schimbarea ciclic" a modelului tensiunii la toate ntreb"rile, cu excep#ia ntreb"rii 8. Acest model ciclic al tensiunii, este efectul hiperventil"rii.

Blocajele mintale
Blocajul mintal aparent al unui individ, sau incapacitatea psiho-fizic" temporar" de a r"spunde prompt, sau de a r"spunde corect da, ntreb"rii neutre, care urmeaz" dup" prima ntrebare relevant", este un fenomen care indic" minciuna n privin#a chestiunii relevante74. S-a mai observat, de asemenea, c" un individ normal din punct de vedere fizic !i psihologic, care pare incapabil s" vorbeasc" cu examinatorul n cursul discu#iei pretest, este de obicei un mincinos.

Simptomele de comportament raportate la r"spunsurile mincinoase


A!a cum am afirmat anterior, atunci cnd ajungem la un diagnostic de minciun", trebuie s" lu"m n considerare !i simptomele de comportament ale individului. Totu!i, trebuie s" fim precau#i n aceast" privin#". Dac" nregistr"rile la poligraf indic" foarte clar minciuna, ca n fig. $87, trebuie s" li se acorde ntietate fa#" de simptomele de comportament.

74 Trebuie s" except"m totu#i persoanele care se blbie. Pentru ele este greu de a ntrebuin!a un singur cuvnt #i cel pu!in unele dintre ele au o greutate deosebit" n pronun!area cuvntului da. A#a nct, acest factor, poate s" justifice ntrzierea unui individ blbit sincer atunci cnd r"spunde ntreb"rilor unui test #i n special cnd se a#teapt" r"spunsul da.

Tehnica poligrafului

275

Fig. 187. O exemplificare a principiului c#, ori de cte ori nregistr#rile indic# foarte clar minciuna trebuie s# fie prioritare simptomelor de comportament sincer ale individului. n acest caz, n ciuda r#spunsurilor foarte specifice la ntreb#rile relevante 5 "i 8, examinatorul a fost precaut n a pune un diagnostic de minciun#, din cauza puternicelor simptome de comportament sincer al individului. Programarea unei reexamin#ri este cea mai bun# solu!ie n astfel de cazuri. Cnd individul a revenit pentru reexaminare, el a recunoscut minciuna anterioar# imediat dup# intrarea n camera de examinare.

M$SURI DE PRECAU%IE MPOTRIVA NCERC$RILOR DE A SC$PA DE DETECTARE PRIN RESPIRA%IE CONTROLAT$, PRIN MIC$RI MUSCULARE, PRIN EVAZIUNE PSIHOLOGIC$, SAU PRIN DETERIORAREA MECANIC$ A POLIGRAFULUI
Un individ care minte cu privire l cauza aflat" n curs de cercetare, va adopta una sau mai multe din aceste atitudini n cursul examin"rii sale la poligraf. El poate s" urmeze instruc#iunile examinatorului referitoare la modalitatea de desf"!urare a testului !i s" nu fac" nici o ncercare de a interveni n administrarea testului, ori de a-!i devia nregistr"rile. n astfel de cazuri, minciuna este diagnosticat" pe baza diversele r"spunsuri fiziologice, care au fost anterior descrise !i exemplificate. Cealalt" cale de ac#iune care poate fi luat" de individ, este de a nu coopera n timpul desf"!ur"rii testului, ori de a ncerca devierea traseelor printr-o metod" oarecare. Ceea ce astfel de indivizi nu realizeaz" este faptul, c" nsu!i comportamentul lor evaziv este tot att de semnificativ n privin#a eviden#ierii minciunilor, ca !i r"spunsurile care sunt relevate n traseele indivizilor mincino!i care nu ncearc" s" scape de descoperire prin aceste procedee.

Tehnica poligrafului

276

Ceea ce este de asemenea caracteristic pentru indivizii de tip evaziv este c" recurg la diverse tactici de ap"rare nainte de a se prezenta la o examinare. De exemplu, ei pot s" se dedea la activit"#i fizice sau mintale solicitante prin care ncearc" s" se epuizeze. De exemplu, un agent de poli#ie dup" ce a ncercat s"-!i falsifice r"spunsurile a m"rturisit c" nu a dormit toat" noaptea !i c" a mers pe jos 8 mile pn" la laborator pentru a se obosi !i mai mult. Nu a fost de nici un folos. Un individ poate s" consume alcool sau droguri n scopul de a se preg"ti pentru un rezultat favorabil. Unii indivizi caut" s" evite chiar testarea propriu-zis", invocnd diverse motive de natur" religioas", moral" sau de alt" natur" pe care le consider" posibile motive pentru amnarea examin"rii. Unii indivizi merg pn" la mijloace extreme de a se r"ni fizic pentru a evita testarea. De exemplu, a!a numitul "sugrum"torul din Boston" a consim#it s" fie examinat, dar n ajunul zilei programate !i-a t"iat venele de la mini cu o lam" de ras. A!a cum am ilustrat printr-un num"r de nregistr"ri, unii indivizi mincino!i ncearc" s" scape de detectare prin respira#ie controlat", sau prin mi!c"ri !i contrac#ii musculare. De aceea, mai sus, am sf"tuit s" se ia scurte mostre de trasee ale respira#iei !i ale tensiunii individului, nainte de a se pune ntreb"rile testului, ct !i terminarea fiec"rui test. Un astfel de procedeu este desigur esen#ial n privin#a oric"ror teste n cursul c"rora un individ a recurs la o respira#ie controlat" sau la mi!c"ri sau ncord"ri musculare.

Respira!ia controlat"
Un model respirator n general deviat n timpul testului normal, nenso#it de o deviere similar" n cursul testului cu cartona!e sau pe o mostr" a traseului respirator (!i anume atunci cnd man!onul de luat tensiunea nu este umflat !i cnd nu se pune nici o ntrebare, iar individul nu !i d" seama c" aparatul i nregistreaz" respira#ia), constituie o indica#ie de minciun". (Vezi fig. $88 - $98 !i de asemenea $99 unde individul !i-a continuat eforturile evazive n timpul reexamin"rii). Dac" totu!i, devierea respira#iei persist" n timpul testului cu cartona!e, !i n traseul mostr" a respira#iei, ct !i n testul 3, acest fapt poat" s" sugereze posibilitatea ca devierea s" fie datorat" fie vreunui disfunc#ionalit"#i fiziologice, sau individul este consecvent n eludarea nregistr"rii traseului respira#iei. Individul trebuie prevenit s"-!i dea ntreg concursul !i s" nu se ncerce s"-!i influen#eze r"spunsurile. De asemenea trebuie s" i se spun" c" dac" !i va continua ac#iunile evazive, examinatorul va raporta c" el nu spune adev"rul.

Tehnica poligrafului

277

Dac" dup" aceast" avertizare el se ab#ine de a se mai angaja ntr-o astfel de activitate !i realmente minte, criteriile obi!nuite de minciun" ar trebui s" fie evidente pe nregistr"rile viitoarelor teste. Dac" dup" avertizare nregistr"rile testelor individului apar la fel ca acele alte testelor anterioare, examinatorul poate s" trag" concluzia fie c" individul continu" deliberat ac#iunile sale evazive, fie c" sufer" vreo disfunc#ionalitate de natur" fiziologic". Pentru a evalua mai departe cauza acestei activit"#i persistente, trebuie programat" o reexaminare. n unele cazuri, indivizii mincino!i care au evitat detectarea n cursul primei examin"ri, !i schimb" tactica evaziv" n cursul reexamin"rii, fapt ce eviden#iaz" foarte clar c" au min#it.

Fig. 188. Aceasta este nregistrarea unui individ care era examinat n leg#tur# cu dispari!ia unor cecuri de state de plat#. ntreb#rile 2 "i 4 sunt neutre; 3 "i 5 se refer# la dispari!ia cecurilor; 6 este ntrebarea de control ("Ai furat vreodat# ceva?"). Observa!i pe toat# durata testului, traseul deviat al respira!iei, o indica!ie clar# de minciun#.

Tehnica poligrafului

278

Fig. 189. nregistrarea unui individ b#nuit de spargere, urmat# de furt "i falsificarea unor cecuri ce apar!ineau unei fabrici n care lucra. ntreb#rile 2, 4 "i 7 sunt neutre; 3 "i 5 se refer# la spargere "i la falsificare; iar 6 este ntrebarea de control. Observa!i devierea respira!iei de-a lungul testului, ceea ce indic# n mod clar minciuna.

Fig. 190. Aceasta este nregistrarea unui individ b#nuit de n"el#torie, care a m#rturisit dup# test c# a ncercat s# n"ele pe examinator, ncercnd s# respire ct mai ncet posibil. Observa!i, din aspectul general al traseului respira!iei, dovada unei astfel de ncerc#ri de eludare. Totu"i, nota!i de asemenea, r#spunsul specific att pe traseul respira!iei ct "i pe traseul tensiunii arteriale la ntreb#rile relevante 3 "i 5.

Tehnica poligrafului

279

Fig. 191. O exemplificare clar# a unei respira!ii inten!ionat accelerate a unui individ b#nuit de viol, care a declarat mai trziu c# a citit undeva c# un individ "i ncetinea respira!ia atunci cnd min!ea n cursul unui test, a"a c# el s-a hot#rt s# respire repede tot timpul testului.

Fig. 192. Traseele de mai sus, provin de la trei nregistr#ri diferite ale unui individ b#nuit c# a furat 5.000$. nregistrarea primului test, A, reprezint# respira!ia sa normal# (25 cicluri pe minut) "i con!ine un r#spuns specific de minciun# la o ntrebare relevant# la punctul nsemnat cu o s#geat#. La nregistrarea B, nregistrarea testului cu cartona"e, observa!i dovada respira!iei mai rapide (60 cicluri pe minut), iar la C de 50 cicluri pe minut. Respira!ia anormal de rapid# din B "i C indic# minciuna cu privire la cauza aflat# n curs de cercetare.

Tehnica poligrafului

280

Fig. 193. nregistrarea unui test combinat a unui individ b#nuit de furt, ale c#rui ncerc#ri de a p#c#li pe examinator prin devierea traseului s#u respirator dup# ce a r#spuns le ntrebarea neutr# 4 "i la ntrebarea relevant# 8. Respira!ia anormal de grea a afectat traseul tensiunii dup# ntrebarea 8. (Devia!ia ascu!it# ntre ntreb#rile 8 "i $indic# o contrac!ie muscular# a bra!ului).

Fig. 194. Por!iuni din traseul respira!iei al unui infractor sexual, n timpul cnd sau pus ntreb#rile testului (A), "i cnd nu se puneau ntreb#ri, iar man"onul de tensiune era dezumflat (X). Compara!ia eviden!iaz# clar pe nregistrarea A eforturile individului de evaziune prin hiperventilare.

Tehnica poligrafului

281

Fig. 195. nregistr#rile unui individ b#nuit c# "i-a ucis so!ia "i trei copii. n primul s#u test, A, observa!i devierea att a traseului respira!iei ct "i al tensiunii. X, este o por!iune a modelului respira!iei sale normale, nregistrat# ntre primul test "i testul cu cartona"e, ntr-o perioad# cnd nu i s-a pus nici o ntrebare "i n timpul c#reia man"onul de tensiune era dezumflat. Pe traseul B, o por!iune din nregistrarea respira!iei individului n timpul testului cu cartona"e, se poate observa respira!ia anormal# "i re!inerea exagerat# a respira!iei la cartea pe care o alesese, marcat# prin s#geat#. La C, traseul respira!iei pe nregistrarea celui de al treilea test, observa!i respira!ia anormal de grea "i de rapid# de-a lungul testului. Toate acestea au indicat clar minciuna sa, n privin!a omorurilor.

Tehnica poligrafului

282

Fig. 196. nregistrarea unui preot care min!ea n privin!a unui omor cu motiva!ie sexual#, pentru care era b#nuit. Observa!i pe traseul D, nregistrarea testului combinat, diferen!ele dintre traseul respira!iei sale normale la $$, n contrast cu celelalte por!iuni ale traseului. ntrebarea $$ era o ntrebare la care r#spunsese adev#rat; se referea la faptul dac# v#zuse pe defunct# la scurt timp naintea dispari!iei sale, fapt pe care l recunoscuse anterior. La D, nota!i de asemenea, cu excep!ia lui $$, maniera n care traseul tensiunii individului a fost afectat de c#tre respira!ia anormal# la care recursese individul, n ncercarea sa de a p#c#li pe examinator. Ca dovad# c# modelul respirator din D este anormal, observa!i ce s-a ntmplat cu respira!ia aceluia"i individ, pe nregistrarea X cnd a fost l#sat singur n camer# cu man"onul pentru tensiune dezumflat# dar cu aparatul care continua s# nregistreze respira!ia sa. Profilul n din!i de fer#str#u a traseului respirator n D, a rezultat probabil din u"oara tremur#tur# pe care o resim!ea n timp ce "i concentra eforturile pentru a-"i controla respira!ia.

Tehnica poligrafului

283

Fig. 197. nregistr#rile unui individ b#nuit c# a dat marijuana unui b#iat de $$ ani.
$ Pe nregistrarea A traseul respira!iei abdominale (R) "i respira!iei toracice (R ) nu pot fi

interpretate. Devierile au continuat astfel "i de-a lungul urm#toarelor dou# teste. n acel moment individul a fost interogat n privin!a respira!iei sale, "i a m#rturisit examinatorului c# practic# un exerci!iu de respira!ie controlat# pe care l efectueaz# de c!iva ani pentru a-"i men!ine s#n#tatea. I s-au dat instruc!iuni individului s# se ab!in# de la aceast# activitate, iar la D testul combinat, care a urmat, el a prezentat r#spunsuri specifice pe traseul respira!iei la ntreb#rile relevante 3 "i 5, indicnd minciuna.

Tehnica poligrafului

284

Fig. 198. Traseele respiratorii a dou# nregistr#ri ale unui b#iat, b#nuit de a fi
condus cteva ma"ini furate. Pe nregistrarea C, cel de al treilea test, natura dezordonat# a modelului respirator a indicat examinatorului, posibilitatea ncerc#rii inten!ionate a individului, de a devia r#spunsurile. Dup# acest test, examinatorul i-a atras aten!ia s#-"i dea ntreg concursul. La testul SAT care a urmat (nu este prezentat aici), natura dezordonat# a traseului respira!iei a persistat, din nou individul a fost instruit s# fie cooperant, s# respire normal pe toat# durata testului, "i i s-a spus s# nu ncerce n nici un fel s# ajute aparatul. Dar, deoarece devierile pe traseul respira!iei au continuat, examinatorul a administrat un test numai cu ntreb#ri neutre, n scopul de a se convinge n privin!a modelului normal de respira!ie a individului. Traseul respirator dezordonat a persistat. Imediat naintea testului D examinatorul a explicat detaliat individului c# pn# n acest moment nu "i d#duse ntreg concursul "i c# erau indica!ii puternice c# "i devia singur respira!ia. Dup# ctva timp individul a r#spuns n cele din urm# c# i p#rea r#u "i c# acum "i va da ntreg concursul. La nregistrarea D, testul combinat, observa!i re!inerile n form# de trepte la ambele ntreb#ri relevante 3 "i 5, care indic# foarte clar minciuna individului, "i de asemenea eviden!iaz# eforturilor sale inten!ionate de a-"i devia modelul respirator la testele precedente. Acest caz exemplific# calea corect# de urmat, prin avertizarea unui individ s#-"i dea concursul, n cazurile n care primele teste indic# devieri inten!ionate. Totu"i, examinatorul nu trebuie s# admonesteze pe individ la nceputul examin#rii deoarece acesta poate deveni fatalist "i s# nceteze s# mai r#spund#.

Tehnica poligrafului

285

Fig. 199. n acest caz individul, b#nuit de furt, "i-a continuat eforturile de deviere a respira!iei "i la testele efectuate n cadrul reexamin#rii CR, la fel ca la nregistrarea testului ini!ial C.

Tehnica poligrafului
cu traseul Z al testului efectuat dup# ce a m#rturisit furtul.

286

Observa!i eforturile individului de a eluda nregistr#rile(C "i CR), n compara!ie

Una din metodele cele mai obi!nuite de a-!i controla respira#ia n cursul unui test, este de a inspira ncet !i de a expira brusc. Acest model este opusul respira#iei normale, de a inspira brusc !i de a expira ncet. Totu!i acest model poate s" fie datorat !i unui disfunc#ionalit"#i de natur" fiziologic" a individului sau chiar a unei valve de respira#ie defect" la aparat (vezi fig. 200).

Fig. 200. Dou# trasee respiratorii ale nregistr#rilor unui individ b#nuit de a fi s#vr"it o infrac!iune sexual#. Observa!i pe traseul A modelul respirator neregulat "i deviat. Aceasta s-a datorat unei defec!iuni mecanice a valvei de eliberare a aerului din pneumograf. Compara!i traseul A cu B n care s-a ob!inut un model de respira!ie normal dup# repararea defec!iunii. Aceste nregistr#ri ilustreaz# consecin!ele unei unit#!i erori de nregistrare a respira!iei. Un astfel de defect distruge modelul normal iar nregistr#rile rezultate nu pot fi interpretate n termeni de adev#r sau minciun#. Ca o alternativ" a efortului de a realiza o respira#ie n general deviat", unii indivizi care mint ncearc" s" scape de detectare printr-o deviere localizat", cum ar fi inspira#ia adnc" ori de cte ori se pune o ntrebare neutr", sau ori de cte ori se pune o ntrebare, sau numai atunci cnd se pune o ntrebare relevant". (Vezi fig. 20$ 203). Ocazional pot s" aib" loc stopuri respiratorii foarte extinse, ca cel de 60 de secunde indicate n fig. 204, care este clar un stop creat n mod inten#ionat. Totu!i bloc"rile

Tehnica poligrafului
putem baza, create n mod incon!tient.

287

scurte de la 5 la $5 secunde pot s" reprezinte r"spunsuri mincinoase pe care s" ne

Fig. 201. Traseul respira!iei unui func!ionar nvinuit de luare de mit# care a ncercat s# scape de detectare prin inspira!ie adnc#, atunci cnd i s-au pus ntreb#rile neutre $, 2 "i 4.

Fig. 202. nregistrarea unui tn#r, nvinuit de violarea unei legi referitoare la b#uturile alcoolice, care a ncercat s# scape de detectare inspirnd adnc ori de cte ori i se punea o ntrebare.

Tehnica poligrafului

288

Fig. 203. Traseele respiratorii de la dou# nregistr#ri ale unei func!ionare b#nuit# de delapidare. La primul s#u test A, observa!i c# "i-a deviat respira!ia la ntreb#rile neutre 4 "i 7. La testul s#u da, E, observa!i devieri similare ori de cte ori a r#spuns da, la fiecare din ntreb#rile relevante 3, 5, "i 8.

Fig. 204. Traseul respirator al unui absolvent de universitate, acuzat de a-"i permite libert#!i indecente cu un copil. La ntrebarea relevant# 3, individul "i-a re!inut respira!ia timp de exact 60 de secunde !. Este cel mai lung stop respirator care s-a observat vreodat# la o testare poligraf. Durata stopurilor respiratorii indic# foarte clar evaziunea deliberat# a nregistr#rii. Totu"i, stopurile respiratorii de la 5 la $5 secunde pot s# reprezinte r#spunsuri reale de minciun#, create incon"tient. Unul din modele respiratorii cele mai sup"r"toare este acela care implic" hiperventila#ii. Ra#iunea acestui fapt este c" starea de hiperventila#ie poate fi datorat" unei tensiuni nervoase extreme sau unei st"ri psihice anormale, care face n mod natural ca un individ sincer s" respire n exces. Pe de alt" parte, un individ poate s"
75 hiperventileze n mod inten#ionat, ncercnd astfel s" evite detectarea . A!a nct

75 Examinatorul consider" hiperventilarea drept contrac!iile #i relax"rile musculare #i ale scheletului, n aparen!" excesive, care nso!esc respira!ia extern". O astfel de hiperventilare este de obicei nso!it" de

Tehnica poligrafului
inten#ionat sau nu.

289

problema pentru examinator este de determina dac" individul hiperventileaz" Dac" se poate ajunge la concluzia c" hiperventila#ia este deliberat", minciuna este eviden#iat"76. Totu!i, dac" nu se poate stabili dac" hiperventila#ia individului este inten#ionat", nu se poate trage nici o concluzie de minciun". Pentru a stabili dac" individul se hiperventileaz" inten#ionat examinatorul trebuie s" observe simptomele de comportament n timpul discu#iei pretest. Dac" individul respir" adnc, dac" are minile reci !i transpirate, este palid, transpir" !i este extrem de nelini!tit, pare sup"rat, pare extenuat sau ngrijorat !i se hiperventilez" n cursul examin"rii la poligraf, aceasta constituie o bun" indica#ie c" individul nu respir" excesiv n mod inten#ionat. Pe de alt" parte, dac" un individ nu manifest" nici un simptom de hiperventilare n cursul discu#iei pretest, ci numai n cursul examenului, hiperventilarea sa este, cu o probabilitate mai mare, inten#ionat". Pentru a confirma aceast" b"nuial", examinatorul trebuie s" ob#in" o mostr" a modelului respira#iei normale a individului, nainte, dup" sau ntre diversele teste. Examinatorul trebuie s" fie con!tient de faptul c" exist" diverse st"ri fizice, psihice sau emo#ionale, care pot face ca un individ s" se hiperventileze. Alcoolul, stimulentele, graviditatea, bolile respiratorii sau alte boli pot s" determine un individ s" se hiperventileze. Indivizii care sunt instabili emo#ionali, frico!i sau sufer" de epuizare nervoas" (neuroastenie), sau care au tensiuni excesive sau ira#ionale (psihastenie), sunt de asemenea predispu!i la hiperventilare. Dac" n timpul discu#iei pretest, individul pretinde c" sufer" din cauza unei afec#iuni de natur" fiziologic" sau psihic", examinatorul trebuie s" ncerce, s" verifice aceast" problem", lund contact cu doctorul individului (cu permisiunea individului) sau prin ob#inerea unui aviz medical n privin#a simptomelor declarate. Totu!i trebuie procedat cu pruden#" referitor la semnifica#ia complet" !i precis" care poate fi ata!at" oric"ror eforturi de deviere; acestea pot fi rezultatul ncerc"rii de a sc"pa fie de acuza#ia principal" a cauzei cercetate, fie de anumite aspecte particulare (fig. 205).
u#oare modific"ri tipice ale traseului tensiunii, care urm"resc ciclul respirator. ) 76 n acele cazuri se ajunge la concluzia hiperventila!iei deliberate, nu se poate stabili adev"rul sau minciuna n privin!a fiec"rei ntreb"ri. Totu#i, examinatorul poate ajunge n mod rezonabil la concluzia c" individul nu este sincer n privin!a uneia sau a mai multor chestiuni n anchet". Adesea convorbirile post-test #i reexamin"rile ulterioare vor ajuta la solu!ionarea problemei implic"rii individului.

Tehnica poligrafului

290

Fig. 205. nregistrarea unui tn#r, cercetat n cauza dispari!iei unei fete de $3 ani pe care o cuno"tea. n momentul examin#rii nu se "tia dac# fata tr#ie"te sau nu. Nota!i neregularitatea general# a respira!iei "i r#spunsurile destul de specifice la ntreb#rile 5, 8, 9 "i $0. ntrebarea 5 a fost: "Ai v#zut-o pe Jackie ... de mar!i diminea!a?"; 8: "tii unde se afl# Jackie .... ?"; 9: "Ai mai vorbit cu Jackie de mar!i diminea!a?"; $0: "Ai omort-o pe Jackie ... ?". Examinatorul ar fi f#cut o gre"eal# grav#, dac# ar fi tras concluzia c# traseul deviat al respira!iei plus r#spunsurile specifice la aceste ntreb#ri, ar fi indicat c# individul ar fi omort fata. n realitate fata tr#ia, dar el o ascunsese. A"a nct cauza devierii inten!ionate a traseului nu era dect datorat# eforturilor sale de a-"i ascunde minciuna referitor la locul unde se afla fata.

Mi#c"rile musculare
Mi!c"rile musculare prelungite sau survenirea ctorva mi!c"ri musculare n cursul primei p"r#i a unui test sau de-a lungul ntregului test, sunt adesea rezultatul efortului deliberat al unui individ care minte, de a mpiedica o nregistrare la poligraf, satisf"c"toare. A!a cum ne-a ar"tat experien#a noastr", plngerile verbale referitoare la jena produs" de man!on ce survin n prima parte a testului (sau pn" la ntrebarea 6), provin mult mai probabil de la un individ care minte, dect de la unul care spune adev"rul. De obicei un individ sincer va accepta jena man!onului !i se va ab#ine de la mi!c"ri musculare sau de la plngeri pn" la ultima parte a testului sau pn" spre sfr!itul acestuia. Unele metode cunoscute ntrebuin#ate de indivizii care ncearc" s" eludeze prin mi!c"ri musculare sunt: contractarea, ntinderea sau ndoirea mu!chilor bra#ului sau ai

Tehnica poligrafului

291

piciorului; contractarea mu!chiului sfincterului; presarea degetelor picioarelor n nc"l#"minte; ap"sarea n jos a picioarelor sau mpingerea de spatele scaunului; ap"sarea n jos a degetelor de la mini sau ncle!tarea degetelor de marginea sp"tarului scaunului sau de marginea mesei. De asemenea, indivizii care mint vor ncerca s" evite detec#ia prin agitarea degetelor de la picioare sau prin scr!nitul din din#i. ntr-un caz, dup" ce individul a fost ntrebat, n privin#a devierilor nregistr"rilor sale, el a declarat c" a pus o #int" n pantof !i c" ap"sa cu piciorul pe aceasta de fiecare dat" cnd i era pus" o ntrebare. n multe cazuri eforturile individului de deviere prin activitate muscular", vor fi detectate de examinator prin observarea direct" a mi!c"rilor; n alte cazuri, aceste eforturi vor putea fi observate de c"tre examinator prin mi!c"rile dezordonate de pe traseul respira#iei sau de pe traseul tensiunii arteriale. Totu!i mai sunt !i alte eforturi de o natur" subtil" care nu pot fi detectate dect printr-o unitate auxiliar" special", fixat" de scaunul individului. Aceast" unitate va fi discutat" ulterior. Uneori prima nregistrare a unui individ poate s" devin" de la bun nceput att de grosolan deviat", din cauza activit"#ii musculare, nct devine inutil de a mai continua nregistrarea, caz n care examinatorul trebuie s" opreasc" testarea !i s" admonesteze pe individ pentru a-l face s" coopereze. Totu!i, cu excep#ia unor astfel de cazuri extreme, cnd devierile sunt prezente din primul test, examinatorul trebuie s" continue cu administrarea testului cu cartona!e, cu repetarea primului test, !i cu un test "da", nainte de a formula vreo admonestare n privin#a cooper"rii. Dup" ce i s-a atras aten#ia ar trebui s" vin" un test cu ntreb"ri combinate. Un individ care s-a mi!cat n cursul primelor teste, fie c" se va ab#ine de la aceasta n cursul testului cu ntreb"ri combinate, !i va permite astfel o nregistrare satisf"c"toare, fie c" !i va m"ri eforturile de eludare. Aceast" cre!tere va nt"ri convingerea examinatorului c" individul minte. Pe de alt" pare, dac" se ab#ine de la continuarea mi!c"rilor musculare, iar n realitate minte, criteriile obi!nuite de minciun" vor deveni clar evidente pe nregistrarea testului cu ntreb"ri combinate. Totu!i, o continuare a mi!c"rilor musculare n cursul testului cu ntreb"ri combinate, de un grad comparabil cu mi!c"rile primelor teste, trebuie privit cu pruden#" !i poate s" justifice un raport neconcludent. Un exemplu de devieri musculare la care ne referim este ilustrat n fig. 206, care con#ine de asemenea dovada unor ncerc"ri de devieri respiratorii. (De asemenea, vezi figurile 207 209).

Tehnica poligrafului

292

Fig. 206. Dou# nregistr#ri ale unui agent de poli!ie b#nuit c# a solicitat mit#. Observa!ia la nregistrarea A ncercarea individului de a-"i modifica r#spunsurile la ntreb#rile neutre 4 "i 7. Aceasta s-a realizat prin ncordarea "i apoi relaxarea bicepsului de la mna pe care era prins man"onul. Observa!i de asemenea traseul
$ controlat al respira!iei abdominale (R) "i toracice (R ).

Pe nregistrarea E, testul "da", care a urmat nregistr#rii A, observa!i schimbarea tacticii. n acest test individul a ncercat s# devieze nregistr#rile prin ncordarea "i apoi relaxarea bicepsului bra!ului drept la ntreb#rile relevante 3 "i 5. Nota!i, de asemenea,

Tehnica poligrafului
spre deosebire de o vitez# normal# a respira!iei la ntreb#rile relevante 3 "i 5.

293

devierea nregistr#rii respira!iei, datorit# respira!iei lente la ntreb#rile neutre 2, 4 "i 7, Actele de deviere inten!ionat#, indic# clar nesinceritatea individului cu privire la cauza aflat# n curs de cercetare.

Fig. 207. Observa!i pe nregistrarea D, testul cu ntreb#ri combinate, ncerc#rile sale de a devia nregistr#rile prin ncordarea bicepsului numai pe ntreb#rile neutre 2 "i 7. ntrebarea 8 se refer# la pretinsa mit#, iar 6 este ntrebarea de control. Dup# acest test individul "i-a m#rturisit implicarea n nvinuirea de mit# iar pe RD, o por!iune a unui test din reexaminarea individului, nu exist# nici o indica!ie a unei noi ncerc#ri de eludare prin mi"c#ri musculare.

Tehnica poligrafului

294

Fig. 208. O exemplificare a efectelor asupra testelor administrate dup# ce un individ care min!ea a fost confruntat cu faptul c# examinatorul "tia de eforturile sale de deviere. Observa!i pe nregistrarea C absen!a oric#rui r#spuns specific, chiar dac# individul a continuat s# mint#.

Tehnica poligrafului

295

Fig. 209. n cursul examin#rii acestui individ care era interogat cu privire la moartea so!iei sale, examinatorul a observat o ncordare a bicepsului "i o respira!ie anormal de grea n diverse momente ale testului. O repetare a testului a fost nso!it# de aceea"i comportare din partea individului. nregistr#rile ns#"i (vezi A), con!ineau trasee ale respira!iei "i ale tensiunii foarte dezordonate. P#rea nendoielnic c# acest comportament reprezenta un efort inten!ionat de a evita detectarea. Ulterior individul a recunoscut c# a ncercat s#-"i devieze nregistrarea n scopul de a induce n eroare pe examinator. B este o nregistrare ob!inut# dup# m#rturisirea individului, cnd i s-au pus ntreb#ri incriminatorii la care r#spundea sincer. Ori de cte ori devierile au crescut n amplitudine pe nregistrarea testului ntreb"rilor combinate, examinatorul trebuie s"-l informeze pe individ de faptul c" el !i !tie de eforturile de deviere, !i s" nceap" un interogatoriu pentru a ob#ine informa#ii sincere. Atunci cnd administr"m testul de "da" n cazuri suspectate de deviere inten#ionat", recomand"m s" se omit" ntreb"rile de control n scopul de a rezolva rarele situa#ii n care eforturile de deviere pot s" fi fost motivate de faptul c" un individ min#ea numai la ntrebarea de control, mai degrab" dect la ntreb"rile relevante.

Tehnica poligrafului

296

Un examinator trebuie s" #in" cont de faptul c" dup" o admonestare a unui individ mincinos, referitoare la devierea muscular", el poate deveni fatalist n privin#a situa#iei sale disperate !i n consecin#" s" devin" inert la testele urm"toare. O alt" m"sur" de precau#ie foarte important" care trebuie luat" este c" nu trebuie niciodat" s" tragem o concluzie de voin#" deliberat" !i de minciun" numai pe baza a ceea ce pare a fi efortul de mi!care numai dup" o singur" nregistrare a unui test. (Vezi fig. 2$0).

Fig. 210. Traseele de pe acest prim test al acestui individ au aparen!a unor eforturi deliberate de deviere, totu"i nregistr#rile unor teste ulterioare, ob!inute dup# o admonestarea "i o solicitare de a coopera, nu mai cuprindeau nici una din aceste indica!ii "i con!ineau ntre-adev#r indica!ii clare de sinceritate.

Evaziunea psihologic"
Ca o alternativ" a eforturilor fizice pentru a evita detec#ia, unii indivizi, vor recurge la eforturi de evaziune psihologic". Un astfel de efort poate s" implice ncercarea unui individ de a-!i transfera procesele de gndire de la ntreb"rile relevante

Tehnica poligrafului

297

la cele neutre, sau de la infrac#iunea n curs de cercetare la o alt" infrac#iune sau delict de o natur" asem"n"toare. De exemplu, atunci cnd i se pune o ntrebare relevant", individul poate s" se concentreze asupra uneia din ntreb"rile neutre, sau atunci cnd este ntrebat despre violul !i asasinarea unei anume femei el se va concentra asupra unei experien#e pe care a avut-o cu o alt" femeie, cu care a avut un raport sexual sexual" deviant. Un individ care p"rea s" aib" o mare capacitate de a practica o astfel de evaziune psihologic" a fost Jerry Thompson, care a s"vr!it un num"r de violuri, ca !i violul !i asasinarea lui Mildred Hallmark din Peoria, Illinois la jum"tatea deceniului $930 $940. nregistr"rile la poligraf ale lui Thomson, care au fost ob#inute nainte de ntrebuin#area tehnicii ntreb"rilor de control, d"deau indica#ii destul de imprecise, dar din cauza diverselor indica#ii care convergeau spre vinov"#ia posibil" a lui Thomson, examinatorul (unul dintre autori) l-a interogat pe baza prezum#iei c" actualmente el min#ea, iar din aceasta a rezultat o m"rturisire complet". Cu cteva zile naintea execu#iei, examinatorul a stat de vorb" cu el, n primul rnd pentru a afla care a fost atitudinea sa n cursul examin"rii la poligraf. El a spus c" ori de cte ori era ntrebat n cursul unui test dac" a violat !i a omort pe Mildred, el se concentra !i reproducea n gnd diverse experien#e sexuale deviante pe care le avusese cu o alt" fat" cu acela!i prenume (Mildred). El a declarat c" f"cnd aceasta de cte ori era pus" aceast" ntrebare el era capabil s" elimine temporar din mintea sa violul !i uciderea lui Mildred. Cazurile n care tactici evazive de acest fel sunt ncununate de succes, sunt foarte rare, deoarece, n primul rnd, este extrem de greu de a !terge din mintea sa faptul c" a comis o infrac#iune grav" n curs de cercetare, !i n al doilea rnd, fiindc" eforturile de a realiza aceasta vor produce de obicei unele devieri ale traseului respirator ca n figura 2$$.

Tehnica poligrafului

298

Fig. 211. Acest individ a fost examinat n privin!a unei infrac!iuni sexuale, care implica un copil. ntreb#rile relevante sunt 3 "i 5, cele neutre $, 2 "i 4. Stopul respirator, ncetinit, la ntreb#rile neutre a sugerat posibilitatea unei ncerc#ri de a sc#pa de detectare, fie printr-un efort respirator fie prin reprezentare "i atitudini mintale. Ca urmare a unui interogatoriu bazat pe prezum!ia c# min!ea, individul a m#rturisit infrac!iunea "i de asemenea a recunoscut c# atunci cnd i s-au pus ntreb#rile neutre el se concentra asupra celor relevante "i invers. n afar# de m#rturisirea acestei infrac!iuni individul a mai m#rturisit "i alte $7 infrac!iuni sexuale s#vr"ite pe copii. n acest caz individul era un savant din domeniul energie atomice, renumit a fi o personalitate str#lucit#. La acea dat# s-a crezut c# nivelul s#u intelectual l-a ajutat la inversarea r#spunsurilor, pn# ce n alt caz, un "ofer cu foarte pu!in# preg#tire, a fost n stare s# realizeze acela"i lucru. Ori de cte ori r"spunsurile unui individ sunt mai mari la ntreb"rile neutre dect la cele relevante, aceasta indic" ncercarea deliberat" de a eluda prin evaziune psihologic". O tactic" de eludare psihologic" care a fost uneori ntrebuin#at", este aceea n care individul examinat s" presteze anumite activit"#i intelectuale n timpul test"rii f"r" nici o leg"tur" cu cauza investigat", cum ar fi num"r"toarea g"urilor instala#iei acustice din pere#ii camerei, num"r"toarea !ipcilor jaluzelelor, num"r"toarea faldurilor de la draperie. Din aceast" cauz" pere#ii camerei de examinare trebuie s" fie netezi !i nu trebuie s" existe jaluzele sau alte obiecte compuse din multe unit"#i n fa#a individului. O modalitate involuntar" de evaziune psihologic" poate s" fie rezultatul convingerii individului c" dac" face ceva de natur" fizic" sau medical" aceasta va mpiedica o manifestare a criteriilor de minciun" n cursul testului. De exemplu, dac" a luat un sedativ sau vreun alt medicament, chiar o aspirin", de care este convins c" este suficient pentru a-i permite eludarea, el poate fi prin aceasta u!urat de o parte din preocuparea sa n privin#a unei detect"ri posibile, !i prin aceasta s" mpiedice un diagnostic categoric de minciun". Totu!i aceast" lips" de preocupare se va reflecta asupra r"spunsurilor la ntreb"rile de control, fapt care trebuie s" serveasc" la aten#ionare examinatorului mpotriva raport"rii eronate a individului ca spunnd adev"rul. Dup" experien#a autorilor, persoanele care au sc"pat n realitate de detectarea poligrafului sunt acelea care nu au f"cut nici un fel de ncercare pentru a evita detectarea, fie din cauza nivelului de inteligen#" foarte sc"zut, nen#elegnd astfel

Tehnica poligrafului

299

penalizarea pentru minciun" din cauza dezinteresului fa#" de rezultatele testului. Totu!i n aceste cazuri examinatorul, este pus n gard" prin aceea c" ace!ti indivizi nu r"spund nici la ntreb"rile de control, a!a c" se va emite un raport neconcludent (nu r"spund din punct de vedere emo#ional). Au ap"rut cazuri n care un individ care min#ea a recurs la rug"ciuni religioase ncercnd prin aceasta s" treac" un test f"r" ca minciuna s"-i fie detectat". Se pare totu!i c" un astfel de subterfugiu psihologic are mai curnd drept rezultat de a face mai categoric" indica#ia de minciun". (vezi fig. 2$2). Pe de alt" pare, se pare c" faptul de a se ruga al unei persoane sincere, are drept efect de a ncurca a!a de mult traseele testului nct s" mpiedice complet diagnosticul, rezultatul fiind un raport neconcludent. (vezi fig. 2$3).

Fig. 212. nregistrarea testului cu ntreb#ri combinate, a unui individ b#nuit de furt care min!ea, "i care a recurs la evaziune psihologic#, rugndu-se n timpul testului. Totu"i, ncercarea sa, pe care a recunoscut-o, nu "i-a atins scopul, a"a cum se poate observa la r#spunsurile sale al ntreb#rile relevante 3 "i 5.

Fig. 213. nregistrarea unei femei b#nuit#, dar nevinovat#, de furtul a 3.000$ care s-a rugat n timpul testului. Chiar de la nceputul testului examinatorul a observat c# avea ochii nchi"i. Dup# ntrebarea neutr# 4, a fost ntrebat# la X: "La ce te

Tehnica poligrafului

300

gnde"ti?" Ea nu a dat nici un r#spuns dar a deschis ochii. ntrebarea 4 a fost repetat#. La Y s-a observat c# "i nchide din nou ochii. La Z i s-a spus s#-"i deschid# ochii, ceea ce a "i f#cut. Dup# test, femeia a declarat c# se ruga n timpul testului ca rezultatul s# fie corect. Acest caz este un exemplu de necesitate a unui spirit de observa!ie ascu!it din partea examinatorului att n privin!a subiectului, ct "i a traseelor. Cu privire la ncerc"rile de detectare a subterfugiilor care consist" n devierea traseelor, sau a celor de evaziune psihologic", examinatorul trebuie s" considere acest factor ca indicnd numai minciuna cu privire la vreun aspect important al cazului, dar nu n mod necesar fa#" de aspectul cel mai crucial. Vede#i de exemplu fig. 205, n care un individ s-a dedat la asemenea eforturi, dar numai din cauza minciunii sale n privin#a locului unde se afla o fat" care lipsea, !i nu !i n privin#a presupusei sale asasin"ri.

Deteriorarea mecanic" a poligrafului


Exist" un num"r de exemple cunoscute n care indivizii au ncercat, atunci cnd au fost l"sa#i singuri cu poligraful, s" deterioreze prin g"urire, tubul pneumografului, sau man!onul de tensiune, s" ndoiasc" lamelele galvanografului, sau s" ndoiasc" sau chiar s" rup" acele de nregistrare. Cea mai mare parte a acestor ncerc"ri au fost detectate prin #inerea individului sub observa#ie din camera al"turat", fapt care constituie un motiv n plus de a avea un accesoriu la camera de examinare. Totu!i, chiar dac" ncercarea de deteriorare nu a fost observat", examinatorul !i va da seama curnd c" instrumentul nu func#ioneaz" normal !i trebuie s" ia n considerare posibilitatea responsabilit"#ii individului pentru proasta sa func#ionare. Unii indivizi pot s" ncerce s" deterioreze aparatul prin plasarea unor mici obiecte sub man!onul de tensiune sau sub unul din tuburile pneumografului. De exemplu un agent de poli#ie ce trebuia examinat, !i care avea o inteligen#" foarte sc"zut", a fost observat plasnd cartu!e !i sub man!on !i sub un tub pneumograf. Se pare c" el credea c" prin aceasta va suprima orice indica#ie de minciun" ce ar putea astfel s" se manifeste n cursul testului. nregistr"rile sale (fie din cauz" c" a!a credea fie din alt" cauz"), nu con#ineau criterii de minciun" atunci cnd i s-au pus ntreb"rile relevante sau cele de control, a!a nct minciuna sa ar fi putut r"mne nedetectat", dac" examinatorul nu ar fi !tiut despre introducerea cartu!elor. ntr-o alt" situa#ie asem"n"toare, s-a observat c" un individ mincinos plasa o batist" sub c"ma!" sub tubul pneumografului. Totu!i, minciuna sa a fost eviden#iat" pe traseele sale. n alt caz,

Tehnica poligrafului

301

un mincinos care a plasat pe ascuns un stilou n mneca c"m"!ii sub man!onul de tensiune. Dup" ncerc"ri repetate de a ob#ine o nregistrare satisf"c"toare, s-a cerut individului s" scoat" c"ma!a !i astfel stiloul a fost descoperit. Binen#eles, c" atunci cnd se descoper" eforturi de deteriorare a aparatului, aceasta indic" n mod evident minciuna, !i sunt de mare ajutor pentru ob#inerea de m"rturisiri cu privire la cauza aflat" n curs de cercetare.

FACTORI SUPLIMENTARI CE INFLUEN%EAZ$ REZULTATELE TESTELOR Lipsa de preocupare referitor la posibilitatea detect"rii
A!a cum s-a ar"tat mai sus, preocuparea unui individ n privin#a posibilit"#ii detect"rii pare a fi principalul factor care poate explica modific"rile psihologice ce sunt nregistrate !i interpretate ca simptome de minciuni. Aceast" preocupare explic" ncerc"rile de a sc"pa de detectare printr-o deviere a traseelor poligrafului. Invers, o lips" de preocupare n privin#a posibilit"#ii detec#iei poate s" mpiedice un diagnostic de minciun". Procedeele de stimulare descrise anterior, vor servi pentru a mic!ora factorul lipsei de preocupare n privin#a detect"rii. Va r"mne totu!i un mic procent de indivizi asupra c"rora procedeul de stimulare va r"mne f"r" efect, iar n aceste cazuri rezultatele testelor vor fi neconcludente. Marea majoritate a acestor indivizi sunt mai pu#in inteligen#i !i instrui#i, !i prin urmare, incapabili de a aprecia posibilitatea ca minciuna lor s" fie detectat" prin aceste mijloace. C#iva din ceilal#i indivizi se afl" n categoria rar" a persoanelor f"r" nici o responsabilitate social". i a!a cum s-a exemplificat deja exist" excep#ia care, din cauza dovezii pozitive mpotriva sa, a adoptat o atitudine lipsit" de orice speran#". i n acest caz rezultatele testelor pot fi neconcludente. Trebuie de asemenea s" n#elegem c" un mic procent de indivizi sinceri nu r"spund la ntreb"rile testelor, n special la cele de control, la care ne a!tept"m s" r"spund". Explica#ia este c" ei nu au nici o preocupare n privin#a sincerit"#ii lor !i au ncredere n faptul c" testul va indica adev"rul. O astfel de atitudine anuleaz" valoarea ntreb"rii de control !i mpiedic" examinatorul de a pune un diagnostic cert.

Tehnica poligrafului

302

A fost semnalat aten#iei autorilor un caz n care examinatorul (evident unul incompetent), a spus unui individ s" nu se gndeasc" la nimic n timpul test"rii. n nici o mprejurare o astfel de instruc#iune nu trebuie dat".

Tensiune emo!ional" sau nervozitate extrem"


Atunci cnd efectu"m un diagnostic la poligraf, trebuie s" acord"m o aten#ie sporit" efectelor posibile ale tensiunii emo#ionale sau nervozit"#ii unei persoane sincere. Tensiunea emo#ional" extrem" sau nervozitatea extrem" a unei persoane de obicei este vizibil" iar reac#iile sale nregistrate se pot deosebi de criteriile de minciun" prin natura uniform neregulat" a traseelor, n care exist" o absen#" a oric"ror r"spunsuri specifice, constatate la ntreb"rile relevante. (Vezi figurile 2$4 2$7, n contrast cu figurile 2$8 !i 2$9). Cu alte cuvinte, modific"rile sau tulbur"rile fiziologice induse de nervozitate apar de obicei n nregistr"rile poligrafului f"r" vreo leg"tur" cu o ntrebare anume. De obicei, acestea nu au o amploare mai mare sau nu sunt la fel de consecvente atunci cnd se pun ntreb"ri relevante, dect atunci cnd se pun ntreb"ri neutre sau de control. n plus, procedeul de testare descris anterior, care implic" o discu#ie pretest, iar al doilea test este testul cu cartona!e, va minimaliza num"rul de cazuri n care nervozitatea va persista ca factor perturbator n cursul test"rii persoanelor sincere.

Fig. 214. Observa!i natura uniform neregulat# a traseului tensiunii acestui individ nevinovat b#nuit de o spargere, n care exist# o absen!# a vreunui r#spuns specific. ntreb#rile 5 "i 9 sunt neutre; celelalte se refer# la infrac!iune. (n acest test nu s-au ntrebuin!at ntreb#ri de control fiind efectuat naintea punerii la punct a acestei tehnici cu ntreb#rile de control). Individul fusese arestat !i nvinuit de infrac#iune pe baza faptului c", cinii poli#i!ti au condus pe anchetatori de la scena spargerii la domiciliul individului. Cnd a fost interogat la poli#ie, suspectul nu a putut da o explica#ie satisf"c"toare a locului unde se afla n momentul spargerii. n scopul de a se convinge de sinceritatea declara#iilor sale, procurorul a solicitat o examinare la poligraf a individului. Testele au fost efectuate la 9 noiembrie $935. De!i nregistr"rile, a!a cum sunt exemplificate mai sus, au indicat o

Tehnica poligrafului

303

tensiune nervoas" general", ele nu con#ineau nici un r"spuns specific semnificativ. Examinatorul a raportat c" dup" p"rerea sa individul spune adev"rul. La scurt timp el a fost pus n libertate. Nu s-a mai descoperit nimic pn" la data de $8 februarie $936, cnd acela!i procuror a solicitat ajutor ntr-o alt" spargere. Se aflau aresta#i doi tineri pe care dorea s" fie examina#i la poligraf. Nici unul din ei nu cuno!teau pe b"nuitul ini#ial, !i nici unul din ei nu fusese n casa acestuia. nregistr"rile au indicat minciuna, n timpul discu#iei posttest ambii indivizi au recunoscut c" au s"vr!it o serie de spargeri printre care !i aceea pentru care individul fusese examinat n $935, fiind identificat de cinii poli#i!ti. Se pare c" b"nuitul ini#ial cel de la 9 noiembrie mngiase de cteva ori cinii poli#i!ti care apar#ineau unui cet"#ean ce locuia n apropiere de el. Mai mult, individul vizitase odat" acas" pe proprietarul cinilor. Se pare c" aceste fapte ar pute s" explice de ce cinii poli#i!ti au condus anchetatorii la domiciliul omului nevinovat, chiar dac" acesta din urm" nu trecuse recent pe lng" imobilul jefuit.

Fig. 215. nregistrarea unui individ nervos, nevinovat, b#nuit de s#vr"irea unei n"el#ciuni n cursul acestei nregistr#ri punndu-se dect ntreb#ri relevante. Observa!i natura uniform neregulat# a traseului tensiunii arteriale "i lipsa oric#ror r#spunsuri semnificative pe traseul respira!iei. (La 7, C indic# o tuse a individului).

Tehnica poligrafului

304

Fig. 216. nregistrarea unei femei b#nuit# a fi implicat# ntr-o spargere dar care era nevinovat#. Observa!i indica!iile de nervozitate n natura oarecum uniform neregulat# a modific#rilor tensiunii, de-a lungul ntregii nregistr#ri cu excep!ia ntreb#rii de control 6, la care a avut un r#spuns specific att pe traseul tensiunii ct "i pe cel al respira!iei.

Fig. 217. nregistrarea unei persoane nervoase, nevinovat#, b#nuit# de furt. Observa!i indica!iile de nervozitate n ondularea traseului respira!iei. R#spunsul la ntrebarea de control 6 "i la ntreb#rile relevante 3 "i 5 au relevat sinceritatea sa.

Fig. 218. nregistrarea unui individ nervos, care minte, a c#rui nervozitate ct "i minciuna cu privire la o delapidare, sunt clar relevate pe traseul respira!iei. Nota!i n special re!inerea stopul respirator la 3, "u"urarea" la 4 "i stopul respirator la 5. Dup# experien!a noastr#, predominan!a unei respira!ii din!ate ca n acest caz constituie ea ns#"i o indica!ie de minciun#.

Tehnica poligrafului

305

Fig. 219. nregistr#rile a doi indivizi nervo"i care mint. Observa!i neregularit#!ile generale ale traseelor tensiunii, dar nota!i de asemenea r#spunsurile specifice pe aceste trasee la ntreb#rile relevante 3 "i 5. Traseul tensiunii individului #$, care era b#nuit de n"el#ciune, este nso!it de r#spunsuri respiratorii, dar nregistrarea individului #2, b#nuit de un furt nu prezint# nici o neregularitate "i nici un r#spuns pe traseul respira!iei. Aceasta se coroboreaz# cu ceea ce a fost afirmat anterior cu privire la indivizii inteligen!i, neinteligen!i, incul!i, care mint (a"a cum este individul # 2), a c#rui minciun# poate s# apar# numai pe traseul tensiunii "i f#r# nici un r#spuns specific nso!itor sau f#r# nici o neregularitate nso!itoare a traseului respira!iei. Odat" ce un individ sincer !tie cum se va desf"!ura examinarea la poligraf !i odat" ce devine satisf"cut de precizia tehnicii !i de competen#a examinatorului, teama sa va disp"rea sau va sc"dea foarte mult. O reducere a tensiunii emo#ionale la un

Tehnica poligrafului

306

individ sincer este de asemenea ob#inut" prin ns"!i condi#iile !i mediul ambiant n care se desf"!oar" examinarea (lini!te, intimitate, ncredere). Punerea tuturor ntreb"rilor testului pe un ton moderat !i uniform al vocii poate de asemenea s" ajute, prin aceea c" nu va exista nici o varia#ie a stimulului ce poate avea loc numai prin voce. Se mai poate ob#ine un efect favorabil dac" asigur"m pe o persoan" sincer" care se intereseaz" dac" nervozitatea sa nu va produce reac#ii care s" indice minciuna. n acest stadiu un alt factor relevant este problema prezen#ei n camera de examinare a unei alte persoane n afar" de examinator !i de examinat n cursul administr"rii testelor. Prezen#a unei a treia persoane este d"un"toare, prin aceea c" individul se poate preocupa de ceea ce gnde!te a treia persoan", sau se poate sim#i stnjenit datorit" acestei prezen#e. De fapt, n mod ideal, dar imposibil, s-ar putea efectua o mai bun" testare dac" nsu!i examinatorul !i-ar putea efectua examinarea dintr-o camer" al"turat".

Excesul de anxietate
Un exces de anxietate a unui individ n privin#a cooper"rii n scopul de a fi sigur c" rezultatele testului vor fi corecte, poate s" devin" evident nu numai din analiza comportamentului sau ct !i din ceea ce spune n acest scop, dar ns"!i nregistr"rile pot s" indice acest fapt. O ridicare a traseului tensiunii poate s" survin" pe m"sur" ce se pune fiecare ntrebare. n alte cazuri individul se va ag"#a de fiecare ntrebare, ascultnd cu aten#ie, fiind preocupat de a r"spunde prompt !i precis, aceasta cauznd o deviere a traseului respira#iei. Ori de cte ori exist" indica#ii ale unui exces de anxietate de aceast" natur", trebuie efectuat un test n care s" se pun" ntreb"ri lungi, neutre. Existen#a unui exces de anxietate la un nevinovat va fi eviden#iat" de natura r"spunsurilor la un astfel de test, ntruct efectul anxiet"#ii se va releva att la ntreb"rile neutre ct !i la cele relevante (Vezi fig. $67 cu referire la r"spunsurile anticipate). Excesul de anxietate a unui individ cu privire la o problem" sau la mai multe probleme str"ine de cauza n curs de cercetare, pot s" influen#eze efectuarea unui examen satisf"c"tor la poligraf. Examinatorul poate s" nu ia cuno!tin#" de acest factor dect dup" prima sau a doua nregistrare, n general dezordonat", !i atunci numai dup" ce a cerut individului s"-i spun" ce problem" l preocup". Acordarea unui individ a posibilit"#ii de explicare !i de discutare cu un examinator n#eleg"tor !i simpatic va contribui n mare m"sur" la ob#inerea unei

Tehnica poligrafului

307

nregistr"ri mai bune la urm"torul test. n unele cazuri, nregistrarea dezordonat" a unui individ sincer se poate datora faptului c" exact n timpul testului el !i familia sa erau evacua#i din locuin#" pentru neplata chiriei. Un efect tulbur"tor asem"n"tor poate s" provin" din astfel de factori ca preocuparea unui individ b"nuit de delapidare n privin#a faptului c" o coleg" cu care avusese rela#ii intime r"m"sese gravid". Numai printr-o convorbire adecvat" !i numai prin solicitarea unei explica#ii se poate stabili factorul deranjat !i prin aceasta s" se creeze condi#ii optime pentru ob#inerea unor nregistr"ri satisf"c"toare n testele urm"toare77.

Sup"rarea
Sup"rarea sau resentimentul puternic al unei persoane datorat examin"rii sale cu detectorul de minciuni este un factor de importan#" considerabil". Dac" examinatorul nu-!i d" seama de acest resentiment !i dac" nu #ine seama de el atunci cnd ajunge la un diagnostic exist" riscul de a interpreta gre!it nregistr"rile individului, ca dovezi de minciun". Exemplific"ri excelente ale acestei situa#ii apar n figurile 220222. Totu!i, cu excep#ia unui foarte mic procent de cazuri, discu#ia pretest pe care un examinator competent o va avea cu individul va elimina sup"rarea sau resentimentul, ca factor care s" afecteze rezultatele testului, prin ar"tarea individului c" toate p"r#ile au !anse egale, prin eliminarea indivizilor sinceri care nu vor mai fi b"nui#i. Dac" un individ nu poate fi astfel convins iar sup"rarea sau resentimentul s"u persist" , recomand"m s" se renun#e la efectuarea testului, sau n cel mai r"u caz s" se
78 evalueze rezultatele cu extrem" precau#ie !i rezerv" .

n cazurile n care individul dezv"luie informa!ii referitoare la problemele sale personale, acestea trebuie tratate ca o chestiune confiden!ial" #i nu trebuie incluse n raportul ce-l va face examinatorul n privin!a infrac!iunii n curs de cercetare. Aceste confiden!e nu trebuie incluse n raport, dect atunci cnd problema personal" este n strns" leg"tur" cu cauza cercetat".
77 78 Vezi Hunter, F. L., Anger and the Polygraph technique, J. Amer. Poly. Assoc., 3 (4): 381, 1974.

Tehnica poligrafului

308

Fig. 220. nregistr#rile a doi indivizi nevinova!i b#nui!i n dou# cazuri diferite, ce ilustreaz# situa!ia n care sup#rarea "i resentimentul de a fi b#nui!i au afectat traseele respiratorii. La #$ observa!i hiperventilarea n timpul punerii ntreb#rilor testului, ca "i (de la X mai departe), cnd nu s-a mai pus nici o ntrebare, iar man"onul de tensiune a fost dezumflat. Dac# examinatorul nu "i-ar fi dat seama de resentimentul individului, acest traseu respirator ar fi putut fi luat n mod gre"it drept un traseu deviat n mod inten!ionat. A"a cum s-a subliniat anterior, o continuare a unei respira!ii neregulate, dup# ntreb#rile testului, va anula de obicei interpretarea unei devieri inten!ionate. Individul #$ era salariatul unei societ#!i, b#nuit de a fi s#vr"it o n"el#ciune n dauna societ#!ii. De la primul contact cu examinatorul, el "i-a manifestat sup#rarea "i resentimentul prin comportarea sa general#, prin comentariile sale, chiar printr-o "fa!#

Tehnica poligrafului

309

mbujorat#". El a afirmat c# nu va mai lucra niciodat# pentru o societate care pretinde angaja!ilor s#i s# se supun# la teste de poligraf. Chiar dup# ce i s-a spus dup# cel de al treilea test, c# n testele urm#toare se va elimina ntrebarea de control, neregularit#!ile de respira!ie au continuat. n astfel de cazuri, care implica indivizi sup"ra#i, care au resentimente, examinatorul trebuie s" fie extrem de precaut, deoarece, poate s" interpreteze n mod gre!it rezultatele testului drept indica#ii de minciun". nregistrarea individului #2 este un exemplu excelent al modului cum atitudinea unui individ poate s" provoace indicatori fal!i de minciun". Individul #2 era un paznic de noapte b"nuit de furtul de 2.500$ de la societatea unde era angajat. naintea testului el a mp"rt"!it examinatorului sup"rarea !i resentimentul s"u pentru a fi ales ca suspect n timp ce erau !i al#i salaria#i care aveau un acces mult mai u!or la locul de unde au disp"rut banii. Sup"rarea !i resentimentul s"u nu au produs numai respira#ia n din#i de ferestr"u ci !i r"spunsuri specifice pe traseul respira#iei la ntreb"rile relevante 3 !i 5. Mai mult, aceste r"spunsuri specifice au persistat de a lungul tuturor testelor. De!i cazurile de tipul individului #2 sunt foarte rare, examinatorii trebuie s" #in" seama de astfel de posibilit"#i.

Tehnica poligrafului

310

Fig. 221. Un alt exemplu al faptului c# sup#rarea sau resentimentul puternic al unor persoane sincere pot s# produc# r#spunsuri care pot fi gre"it interpretate drept criterii de minciun#. n acest caz individul este directorul unui magazin n care se furase o caset# de bani ascuns#. ntruct numai proprietarul "i directorul "tiau unde era ascuns# caseta, proprietarul nu numai c# l-a b#nuit ci l-a "i nvinuit formal c# ar fi luat-o. Cnd directorul s-a prezentat pentru examinarea sa la poligraf sup#rarea "i resentimentul s#u erau u"or vizibile. Pentru scopurile anchetei examinatorul s-a hot#rt s# efectueze un test f#r# a ncerca mai nti s# elimine atitudinea ofensat# a individului. Observa!i pe A r#spunsurile specifice pe traseul tensiunii la ntreb#rile relevate 3 "i 5. Apoi face!i diferen!e ntre nregistr#rile A cu nregistr#rile celui de-al treilea test C al individului, naintea c#ruia examinatorul a acordat ceva timp pentru a elimina atitudinea ofensat# a individului. Nota!i pe C r#spunsul specific pe traseul respira!iei "i al tensiunii la ntrebarea de control 6, ct "i lipsa vreunei indica!ii asem#n#toare de minciun# la

Tehnica poligrafului
avut ca rezultat restituirea banilor.

311

ntreb#rile 3 "i 5. Un examen ulterior al portarului magazinului a relevat minciuna sa "i a

Fig. 222. O exemplificare a faptului c# sup#rarea sau resentimentul puternic al unui individ sincer pot s# produc# r#spunsuri care ar putea fi gre"it interpretate drept criterii de minciun#. n acest caz individul era un salariat b#nuit c# a furat marf# de la patronul s#u. La nceput, individul "i-a manifestat resentimentul n privin!a efectu#rii testului atunci cnd a refuzat s# r#spund# la ntreb#rile de control, dar dup# o convorbire ndelungat#, a fost n cele din urm# convins s# r#spund#. naintea testului D

Tehnica poligrafului

312

al ntreb#rilor combinate, individul a devenit furios din cauza duratei examenului "i a spus: "Nu ave!i destule teste pentru a ar#ta acum c# sunt nevinovat!". Observa!i la D r#spunsurile specifice pe traseul respira!iei la ntreb#rile relevante 5 "i 8. Compara!i aceste nregistr#ri cu RA, o nregistrare a reexamin#rii individului, dup# ce atitudinea sa de resentiment a fost eliminat#. Nota!i pe RA stopul respirator la ntrebarea de control 6, precum "i lipsa oric#rui r#spuns la ntrebarea 55. Un examen ulterior la poligraf al unui alt angajat, care a m#rturisit furtul m#rfurilor, a adeverit sinceritatea acestui individ.

Preocuparea n privin!a neglijen!ei n timpul serviciului sau a lipsei de responsabilitate care a f"cut posibil" s"vr#irea infrac!iunii de c"tre o persoan" str"in"
Un examinator trebuie s" #in" ntotdeauna seama de faptul c" un paznic sau vreun alt membru al serviciului de paz" care este b"nuit de vreo infrac#iune, poate s" fie foarte preocupat referitor la neglijen#a sa n serviciu, sau a lipsei sale de responsabilitate, care au f"cut posibile s"vr!irea infrac#iunii de c"tre o persoan" str"in". Procedeul ntreb"rii de control, discu#ia pretest !i celelalte procedee diverse din timpul test"rii, ar trebui s" solu#ioneze dificultatea, !i s" permit" n cele din urm" un diagnostic clar !i precis. Dar acest factor al preocup"rii unui individ nevinovat n privin#a neglijen#ei sale n timpul serviciului, sau a lipsei sale de responsabilitate, este un factor care prezint" o capcan" primejdioas" pentru un examinator care se bazeaz" exclusiv pe tehnica testului ntreb"rilor "relevante neutre" sau care nu #ine seama de efectele posibile ale acestei preocup"ri asupra rezultatelor testului.

Implicarea n alte fapte sau infrac!iuni asem"n"toare


Implicarea unei persoane sincere n vreo alt" fapt" sau infrac#iune similar" celei n curs de cercetare poate s" creeze o problem" foarte serioas" !i s" aib" drept rezultat un diagnostic gre!it, cu excep#ia cazului n care se ntrebuin#eaz" un procedeu adecvat de testare. De exemplu, un individ b"nuit de o spargere, n timp ce este examinat pentru o anumit" infrac#iune pe care nu a s"vr!it-o, poate s" manifeste o tensiune emo#ional" considerabil" datorat" temerii sale de a fi detectat ca fiind individul care a s"vr!it o alt" spargere, sau din cauza complexului s"u de vinov"#ie n aceast" privin#". De asemenea un func#ionar de banc", care a luat de la banc" mici sume de

Tehnica poligrafului

313

bani, poate s" fie a!a de preocupat n aceast" privin#" nct s" manifeste o tensiune emo#ional" considerabil" n cursul unui test referitor la furtul unei mari sume de bani. Reac#iile sale pot fi prea bine gre!it interpretate de c"tre un examinator lipsit de experien#", sau de c"tre unul care folose!te o tehnic" de examinare neadecvat". Acestea sunt categoriile de cazuri n care tehnica anterior descris", a ntreb"rilor de control, este de o valoare deosebit" fa#" de procedeul nvechit al testului ntreb"rilor relevante neutre. Cu aceast" tehnic" avansat" individul este informat c", n afara ntreb"rii generale de control, ntreb"rile relevante ale testului se vor m"rgini la problema anume n curs de cercetare, teoria fiind c" aceast" comunicare va avea drept rezultat diminuarea efectului tulbur"tor al oric"ror alte infrac#iuni posibile. Totu!i, chiar !i atunci, unii indivizi sinceri vor continua s" produc" o nregistrare la poligraf n general tulburat". n asemenea cazuri ntrebuin#area testului complexului de vinov"#ie, descris anterior, este de mare ajutor.

Disconfortul fizic n timpul testului


Persoanele care se pot teme n privin#a vreunei v"t"m"ri din partea aparatului, pot fi u!or lini!tite de c"tre examinator asigurndu-l c" singurul disconfort fizic va fi o jen" temporar" n bra#, ca rezultat al presiunii man!onului pentru tensiunea arterial" !i puls. Uneori, atunci cnd examinatorul observ" c" un individ timid, nc" se mai teme de o v"t"mare fizic", este bine s" se umfle man!onul de luat tensiunea arterial", a!a nct individul s" resimt" u!oara jen" nainte de a efectua testul propriu-zis. Uneori este, de asemenea, recomandabil s" se nceap" cu testul cartona!elor n scopul de a-l asigura pe un individ timid n privin#a lipsei efectelor fizice d"un"toare. Disconfortul fizic" ce rezult" din presiunea exercitat" de man!onul de luat tensiunea arterial" asupra bra#ului individului, sau de presiunea tuburilor pneumografului asupra abdomenului sau toracelui (!i mai cu seam" n regiunea pieptului lng" snii unei femei interogate) poate s" produc" trasee la poligraf care s" induc" n eroare, sau care vor face s" nu se poat" ob#ine un diagnostic. De aceea este extrem de important ca dup" ce tuburile pneumografului sunt a!ezate pe individ, examinatorul s" ntrebe dac" produc vreo jen"; iar atunci cnd man!onul de luat tensiunea arterial" este plasat pe bra#ul individului, trebuie s" se pun" aceea!i ntrebare. Asemenea ntreb"ri sunt importante deoarece mul#i indivizi, mai cu seam" aceia care au spus adev"rul n privin#a cauzei n curs de cercetare, ezit" s" se plng" de o asemenea jen". De exemplu, o femeie al c"rui piept este sensibil din cauza

Tehnica poligrafului

314

ciclului menstrual, va pregeta s" dezv"luie aceast" sensibilitate, n timp ce ea poate face aceast" confiden#" dac" este ntrebat" de jena produs" de tubul pneumografului. Alte persoane care pot avea contuzii pe bra#, r"ni sau deficien#e fizice neobservabile, pot s" nu dezv"luie asemenea situa#ii, dect dac" sunt invitate s" fac" aceasta printr-o ntrebare cu privire la jena produs" de leg"turile aparatului. Atunci cnd un individ arat" c" unul din tuburile pneumografului l jeneaz", acesta poate fi plasat ntr-o pozi#ie mai confortabil". Dac" man!onul de luat tensiunea arterial" a fost plasat pe un bra# avnd o ran" sau o deficien#", sau jeneaz" din alte motive, man!onul trebuie mutat pe cel"lalt bra#. Cu alte cuvinte, trebuie s" #inem cont de disconfortul reclamat de individ !i s" facem modific"ri care s" le elimine. Uneori un individ care minte se va plnge n cursul testului de jena produs" de aparat (n special n privin#a man!onului pentru tensiunea arterial"), n scopul de a mpiedica pe examinator s" ob#in" trasee satisf"c"toare. O modalitate de a face deosebirea ntre o afirma#ie fals" a jenei produs" de man!onul pentru tensiunea arterial", afirma#ie f"cut" de un individ care minte, !i o plngere ndrept"#it" a unui individ sincer este de a efectua un test n care man!onul s" r"mn" dezumflat, !i n care s" nu se ob#in" dect traseul respira#iei. Avantajul procedeului este clar exemplificat n fig. 223.

Fig. 223. nregistr#ri care ilustreaz# procedura pentru detectarea unei afirma!ii false de jen# provocat# de man"onul de tensiune arterial#. La A, prima nregistrare a testului al unui individ n suspectat ntr-un caz de incest, individul a nceput s# se plng# de jena provocat# de man"onul pentru tensiunea arterial# la scurt timp dup# punerea ntreb#rii relevante 3. Man"onul a fost imediat dezumflat "i reumflat apoi, n

Tehnica poligrafului

315

timp ce testul continua la A$. Dup# ntrebarea relevant# 5, individul "i-a rennoit plngerea cu privire la jena produs# de man"on, care a fost din nou dezumflat. Testul urm#tor, X a fost efectuat f#r# a se mai umfla man"onul, numai cu o nregistrare a traseului respira!iei. Observa!i reac!iile foarte specifice la ntreb#rile relevante 3 "i 5, care eviden!iaz# clar minciuna individului "i probabil falsitatea plngerii referitor la jena produs# de man"on n cursul testului A. O alt" metod" de a face distinc#ia ntre o plngere fals" de jen" !i o plngere ntemeiat", este de a ob#ine avizul medical al unui doctor. De exemplu, un individ b"nuit de un furt a pretins naintea testului c" sufer" de colit" !i a insistat c" va fi nevoit s" stea ntr-o pozi#ie incomod" n timpul testului. Examinatorul a luat leg"tura cu un medic !i a aflat c", colita nu afecteaz" pozi#ia de !edere a individului, dar c" poate s" afecteze regiunea abdominal" a individului. Ulterior individul a recunoscut c" a s"vr!it furtul !i c" a "inventat" povestea cu colita. Ori de cte ori un individ se plnge n cursul unui test de jena produs" de un tub al pneumografului, testul trebuie oprit, iar tubul sl"bit sau ajustat spre satisfacerea dorin#ei individului, nainte de a efectua mai departe teste. Un alt fel de jen" fizic" - !i una perfect legitim" poate s" rezulte dintr-un test prelungit, care s" consiste din punerea a prea multe ntreb"ri. Dac" aceast" situa#ie are loc, un individ sincer poate n cele din urm" s" manifeste indicatori fal!i de minciun", numai din cauza acestui factor. Al#i factori importan#i care pot s" afecteze rezultatele testului se refer" la buna stare fizic" a individului. De ex. dac" nu s-a dat individului de mncat !i de b"ut, sau nu a avut acces la instala#iile sanitare, sau dac" nu a dormit de mai mult timp, testul trebuie amnat pn" cnd aceste condi#ii vor fi ndeplinite. n caz contrar, nu se poate pune baz" pe rezultatele testului.

O interogare excesiv" prealabil" testului


Un interogatoriu obi!nuit, de rutin", luat de un anchetator naintea convorbirii examinatorului la poligraf nu stnjene!te n mod serios eficacitatea tehnicii. Totu!i o interogare ndelungat" bazat" pe nvinuiri frecvente !i constatate, poate s" afecteze negativ precizia sau concluden#a testului, mai cu seam" dac" testul urmeaz" la scurt interval. Aceasta este mai cu seam" adev"rat dac" interogatoriul anterior prelungit a

Tehnica poligrafului
scopul de a ob#ine o m"rturie.

316

fost nso#it de practici fizice ilegale sau de amenin#"ri de v"t"mare fizic" administrate n nvinuirile de vinov"#ie f"cute naintea testului, mai cu seam" atunci cnd sunt f"cute la scurt timp nainte de examenul la poligraf, pot s" produc" reac#ii n timpul testului din partea unui individ sincer, care vor ar"ta ca adev"rate criterii de minciun". Mai mult, o experien#" de aceast" natur", prealabil" testului, poate s" fac" un individ care minte s" nu mai aib" r"spunsuri specifice la ntreb"rile relevante ale testului. Pentru un test la poligraf, n care se acord" a!a de mare importan#" prezen#ei sau absen#ei unor modific"ri fiziologice detectate delicat, o persoan" care a trecut printr-o astfel de experien#" nu este ntr-o stare adecvat" pentru a i se stabili un diagnostic79. El este un subiect tot att de nesatisf"c"tor pentru acest fel de diagnostic ca !i un bolnav care s-ar prezenta la un cabinet medical pentru un examen cardiac dup" ce a urcat n goan" $0 etaje.

Un num"r prea mare de ntreb"ri n cursul unui test #i n testele anterioare


O persoan" c"reia i se pune un num"r mare de ntreb"ri n cursul unui test la poligraf, poate s" devin" n cele din urm" nereactiv" atunci cnd minte. Acela!i fenomen poate s" apar" n cazul mai multor reexamin"ri de c"tre examinatori diferi#i, n scopul de a verifica exactitatea diagnosticului examinatorului anterior.

"Sub#oc" sau epuizarea adrenalinic"


O stare de sub!oc sau de epuizare adrenalinic" este un alt factor care poate explica starea de instabilitate a unui individ care minte, n cursul examin"rii la poligraf. Aceast" stare este cel mai frecvent ntlnit" cnd individul este examinat la cteva ore dup" s"vr!irea infrac#iunii de care este b"nuit. Un casier de banc", care a raportat c" a fost obligat s" dea $0.000$ unui individ care amenin#a s" arunce banca n aer a fost supus unui test la poligraf n decurs de cteva ore de la pretinsa tlh"rie. nregistr"rile sale erau absolut lipsite de orice indica#ie de minciun" atunci cnd a fost ntrebat dac" tlh"ria era sau nu adev"rat" !i dac" el era sau nu implicat. Totu!i s-a stabilit" c" individul c"ruia i d"duse cei $0.000$ era un prieten cu care pusese la cale furtul. n

Tehnica poligrafului

317

urma arest"rii !i m"rturisirii sale individul a fost ntrebat de examinator care s-a str"duit s" g"seasc" explica#ia insensibilit"#ii individului n timpul examin"rii la poligraf. De bun" voie, individul a dat urm"toarele informa#ii. Imediat dup" ce a raportat furtul a nceput s" tremure ca o frunz", continund s" tremure pn" aproximativ cu 5 minute nainte de a intra n camera de examinare. Atunci tremurul s"u a disp"rut brusc !i s-a sim#it foarte calm !i recules, de!i nc" mai era preocupat de faptul c" minciuna sa va fi detectat" prin tehnica poligrafului. El a raportat c" n timpul testului se gndea c" minciuna sa va fi detectat" !i c" s-a mirat dup" terminarea testului c" el nu a fost nvinuit, fiindc" nu s-a continuat interogatoriul. El !i-a explicat prin faptul c" tremurase !i se agitate att de mult naintea testului "nct totul disp"ruse din mintea sa n timpul testului". El a ad"ugat totu!i c" tremuratul a revenit cteva ore mai trziu !i c" a fost foarte preocupat !i ngrijorat din acel moment pn" n timpul arest"rii !i al m"rturisirii. El a comentat c" dac" ar fi fost chemat din nou pentru o reexaminare la poligraf n orice moment dup" testul ini#ial, crede cu siguran#" c" minciuna sa ar fi fost detectat". El a mers att de departe nct s" afirme c" probabil ar fi m"rturisit nainte de a efectua o reexaminare. Acest caz a avut loc naintea ntrebuin#"rii actualei tehnici a ntreb"rii de control, care ar fi relevat sensibilitatea individului, dar se pune problema dac" el ar fi putut fi stimulat n scopul sensibiliz"rii prin una din metodele de stimulare anterior discutate. n asemenea situa#ii, singura alternativ" pare a fi o reexaminare ulterioar". Nu !tim cu certitudine cum se explic" starea de insensibilitate !i de neconcentrare a acestui casier de banc" n momentul testului, dar avem motive s" presupunem c" el se afla ntr-o stare de sub!oc sau de epuizare adrenalinic". ntr-o asemenea stare nu ar fi rezonabil s" ne a!tept"m s" a!tept"m apari#ia modific"rilor fiziologice care n alte mprejur"ri ar fi putut produce indicatori de minciun". Principiul tehnicii poligraf este bazat pe faptul c" o tensiune emo#ional" intern", are efectul de a produce temporar un exces de adrenalin" n snge, de la glandele suprarenale ceea ce produce un moment de tulburare metabolic", adrenalin" care s-a demonstrat c" afecteaz" activitatea regulat" a inimii !i pl"mnilor. Spre deosebire de glanda tiroid", suprarenalele nu au un stoc de rezerv" disponibil; ele produc adrenalin" din moment n moment, dup" nevoile organismului. Datorit" unei spaime acute sau continue sau a vreunui stres emotiv, celulele suprarenale pot deveni att de epuizate nct s" nu mai
A se vedea n leg"tur" cu aceast" interesant" problem" articolul Trovillo, P. V. What the-lie detector cant do. J. Crim. L. & Criminol., 23 (1): 121, 1941.
79

Tehnica poligrafului
epuizare adrenalinic"80.

318

fie n stare s" satisfac" ntreaga cerere a organismului; de aici starea de sub!oc sau de

Ra!ionalizare #i auton#elare
naintea apari#iei tehnicii ntreb"rilor de control, exista o oarecare baz" pentru punctul de vedere c" o persoan" ar putea fi capabil" s"-!i ra#ionalizeze att de mult comportamentul s"u trecut infrac#ional, mai cu seam" de a lungul unei perioade de timp, nct nu vor exista indicatori de minciun" cnd va r"spunde negativ ntreb"rilor relevante. Un exemplu de ra#ionalizare sau de auton!elare efectiv" poate s" existe n cazul unui criminal condamnat la moarte. El devine att de obsedat de situa#ia grea n care se afl" nct amintirile sale despre infrac#iunile comise devin oarecum !terse. Dac" o astfel de persoan" aflat" ntr-o astfel de stare psihic" este supus" la un test poligraf, se poate ca ea s" nu dea nici un r"spuns specific de minciun". Teama sa de execu#ie ar fi un factor mult mai dominant dect teama c" minciuna sa va fi detectat". n mod asem"n"tor o asemenea nervozitate general" !i teama de execu#ie a unui individ, ar putea s" fac" nesigure orice rezultate ale unei persoane sincere. O ra#ionalizare !i o auton!elare efectiv" ar putea foarte bine s" survin" n cazul unui condamnat care !i-a strigat sus !i tare nevinov"#ia de a lungul unei perioade de timp !i care ncearc" s" conving" autorit"#ile c" trebuie pus n libertate. El poate s"-!i fi ra#ionalizat a!a de mult infrac#iunea, nct minciuna sa poate fi foarte greu de detectat
8$ la un examen la poligraf .

(N.S. 80. Avnd n vedere unele experien!e medicale, conduse de Dr. daniel J. Condon, arizona, and Dr. Richard Ford din Boston, Massachusets, problema implic"rii sau a gradului de implicare a activit"!ii suprarenalelor n criteriile de minciun", a devenit una foarte controversat". Dr. Condon #i Dr. Ford au efectuat teste la poligraf de natur" experimental" asupra a doi indivizi care suferiser" suprarenalotomie bilateral" complet", din cauza unei hipertensiuni de natur" malign". Ambii indivizi au dat r"spunsuri de minciun" pronun!ate. ntr-o comunicare doctor Condon a afirmat: "Din punct de vedere #tiin!ific nu am studiat suficient aceast" chestiune pentru a trage vreo concluzie dar cred c" va trebui s" ne reevalu"m conceptele referitoare la fiziologia implicat" n minciun"").
80

Maurice Floch prezint" urm"toarea explica!ie psihologic" pentru aceast" stare de "amnezie circumscris"": infrac!iunea condamnatului devine att de complet inancceptabil" #i reprobabil" pentru con#tiin!a sa sau pentru super-ego-ul s"u, nct el parcurge un proces incon#tient de regresiune, care i creeaz" o stare complet" de uitare, amnezie n privin!a evenimentelor crimei. O astfel de persoan" poate s" fie supus" unui test la poligraf #i s" mint" f"r" a manifesta nici o modificare psihologic", cu att mai mult cu ct tehnica nu sondeaz" incon#tientul. Limitele detectorului de minciuni, J. Crim. & Criminol., 40 (5): 653, 1950.
81

Tehnica poligrafului

319

Pentru motive oarecum asem"n"toare exist" posibilitatea ca o spovedanie f"cut" unui preot, naintea unui test de poligraf, s" u!ureze n a!a m"sur" pe un individ de conflictele sale mintale, nct minciuna sa s" nu fie detectabil". Autorii cunosc un caz real care vine n sprijinul punctului de vedere c" o spovedanie f"cut" unui preot, cu dou" zile naintea unui examen la poligraf este responsabil" de insensibilitatea individului n cursul examin"rii sale. Nu cunoa!tem nici un caz n care tehnica actual" a ntreb"rilor de control s" fi fost ntrebuin#ate n aceste situa#ii !i credem c" aceste ra#ionaliz"ri !i auton!el"ri pot produce cel mult un rezultat ambiguu dar nu un rezultat eronat. A!a cum am ar"tat anterior, sugestiile pozitive de vinov"#ie constituind parte dintr-o procedur" de "gradul III" ar putea produce reac#ii n cursul unui test asupra unei persoane sincere care ar putea simula criterii de minciun" adev"rate dnd na!tere prin aceasta posibilit"#ii unei diagnostice eronate de minciun". Aceia!i experien#" prealabil" testului ar putea s" condi#ioneze astfel pe un individ mincinos, nct antipatia sa fa#" de anchetatori s" devin" centrul gndirii sale, mai curnd dect ns"!i infrac#iunea. n orice, caz ori de cte ori un examinator !tie sau este destul de sigur c" s-a abuzat fizic de un individ sau c" acesta a fost amenin#at cu v"t"mare fizic" de anchetatorii cazului, el trebuie s" refuze s" administreze un test la poligraf.

O frazeologie inadecvat" a ntreb"rilor


n timpul efectu"rii unui examen la poligraf este extrem de important ca ntreb"rile testului s" fie dirijate n mod specific spre problema sau chestiunea n curs de cercetare. n caz contrar ele nu vor fi suficient de importante pentru individ nct s" produc" r"spunsuri mincinoase. Dou" cazuri reale vor servi pentru exemplificare. n timpul anchet"rii unei pierderi de 2$.000$ la o banc", i s-a spus unei func#ionare care trebuia s" fie examinat" la poligraf de c"tre anchetatorul unei societ"#i financiare c" nu i se va pune nici o ntrebare cu privire la faptul dac" ea a luat banii; ea va fi ntrebat" dect dac" lucra n colaborare cu persoanele pentru care ea a ncasat cecurile false, ducnd la pierderea celor 2$000$. Binen#eles c" examinatorul era legat de aceast" ngr"dire stipulat", a!a nct nu i s-a pus niciodat" ntrebarea dac" ea ns"!i a luat banii. nregistr"rile testului nu au con#inut nici un r"spuns mincinos cu privire la colaborarea ei cu alte persoane raportndu-se c" spune adev"rul. Evenimentele ulterioare au demonstrat c" ea ns"!i era delapidatoarea !i c" folosise stratagema cu cecurile false pentru a camufla propriile sale fapte de delapidare.

Tehnica poligrafului

320

Concluzia care trebuie tras" din cazul de mai sus este c" un examinator la poligraf nu trebuie s" efectueze un examen ngr"dit de anchetator sau dac" ntreprinde un astfel de examen el trebuie s" fie foarte circumspect n privin#a raport"rii rezultatelor. ntr-un test la poligraf, referitor la paternitatea unui copil, ntrebarea relevant" se referea, desigur, la faptul dac" pretinsul tat", a avut raporturi sexuale cu mama copilului la data concep#iei. ntr-un caz, data folosit" de examinator era cu un an decalat" fa#" de data exact"; dac" gre!eala nu ar fi fost descoperit" nainte de terminarea examin"rii, s-ar fi raportat c" pretinsul tat" spune adev"rul, deoarece nregistr"rile ob#inute n baza datei gre!ite nu au relevat dovada minciunii n privin#a actului sexual. De aceea este foarte important ca examinatorii s" aib" am"nunte precise pe baza c"rora s"-!i conceap" ntreb"rile. (Pentru ilustrarea necesit"#ii respect"rii am"nuntelor folosite n ntreb"rile relevante, vezi fig. 224).

Fig. 224. nregistr"rile unei persoane b"nuite de delapidare, ale c"rei nregistr"ri ale examenului ini#ial nu erau concludente, n aparen#" din cauza ntreb"rilor relevante ale testului care aveau un caracter prea general". D a fost nregistrarea testului cu ntreb"ri

Tehnica poligrafului

321

combinate, n setul ini#ial, cnd persoana a fost ntrebat" la 3 !i 5 cu privire la furtul de bani de la patronul s"u, dar f"r" a se specifica suma sau locul de unde au fost lua#i. n timpul testului, patronul nu !tia dect c" se luase o sum" de bani din magazinul s"u, dar nu !tia suma !i nici locul. Totu!i, atunci cnd salariata a fost reexaminat", n testul RA, aceasta !tia !i suma exact" !i locul de unde au fost lua#i. Observa#i r"spunsurile specifice la RA la ntreb"rile relevante 3a !i 5a, spre deosebirea de lipsa vreunui r"spuns specific la D. Pe nregistrarea RA ntrebarea 3a a fost: "Ai furat la 20 martie s"cule#ul b"ncii cu 245$ n monede de argint?"; iar 5a a fost: "Ai furat la 20 martie 600$ din arhiv"?"

Frazeologia inadecvat" a ntreb"rilor de control


ntreb"rile de control trebuie s" fac" referire la problema n curs de cercetare; adic", ntr-o cercetare a unei infrac#iuni sexuale, ntrebarea de control trebuie s" se refere la un comportament sexual deviant; n cazul unui furt, ntrebarea de control trebuie s" fac" referire la un furt. (Vezi fig. 225)

Tehnica poligrafului

322

Fig. 225. nregistr#rile unui individ nevinovat b#nuit de furt, care demonstreaz# importan!a alegerii unei ntreb#ri de control adecvate. Infrac!iunea de care era b#nuit individul era o tentativ# de jaf, n care victima furtului pl#nuit a fost amenin!at# cu un cu!it. n testul A ntrebarea de control 6 a fost: "Ai amenin!at vreodat# pe cineva n via!a dumitale?" Aceast# ntrebare nu avea o leg#tur# destul de strns# cu problema n curs de cercetare - o tentativ# de furt pentru a servi n mod adecvat drept ntrebare de control, ceea ce a avut drept consecin!# c# rezultatele primei serii de teste ale individului au fost neconcludente n indica!iile lor. Observa!i, n contrast, indica!ia clar# a sincerit#!ii referitor la tentativa de jaf cnd n timpul reexamin#rii RA s-a folosit o ntrebare de control mai adecvat#: "Ai furat vreodat# ceva n vi!a dumitale?". Aici

Tehnica poligrafului
ntrebarea 5 referitoare la tentativa de jaf.

323

r#spunsul specific 6a, eviden!iind minciuna, a stabilit sinceritatea individului la n cazul n care motiva#ia unei crime este necunoscut", de exemplu n cazul omorrii unei femei, iar anchetatorii nu !tiu dac" motivul uciderii a fost jaful sau violul, este bine s" se pun" dou" ntreb"ri de control, una referitoare la furt !i cealalt" referitoare la sex. (Vezi fig. 226).

Fig. 226. O alt# exemplificare a importan!ei selec!ion#rii unei ntreb#ri de control adecvate, care s# aib# leg#tur# cu cauza aflat# n curs de cercetare. Individul ale c#rui nregistr#ri sunt ar#tate aici era unul din cei cinci tineri b#nui!i de a fi participat mpreun# la violarea "i jefuirea unei tinere femei. Ea a fost r#pit# "i dus# ntr-o cas# la !ar# unde a fost violat# de c#tre trei din cei cinci furndu-i-se "i $7$. La nregistrarea A ntrebarea de control 6 a fost: "Te-ai gndit vreodat# s# sile"ti o fat# s# aib# raporturi sexuale cu dumneata?". Observa!i absen!a unui r#spuns la

Tehnica poligrafului
5, referitoare la viol, indicnd participarea individului la viol.

324

aceast# ntrebare, spre deosebire de r#spunsurile specifice la ntreb#rile relevante 3 "i La nregistrarea A$ ntrebarea de control 6a, a fost: "Pe lng# ce mi-ai spus, ai mai furat vreodat# ceva?" iar ntreb#rile relevante 3a "i 5a, se refereau la furtul banilor
$ victimei. Indica!iile din A sunt c# individul nu a luat bani, fapt care a fost verificat

ulterior, cnd doi din cei mai tineri, din cei 5 indivizi care nu au participat la viol, au recunoscut c# au luat banii. Dac# acest individ ar fi fost testat numai cu privire la furt pe baza prezum!iei c# el ca "i ceilal!i au luat banii "i au "i violat victima s-ar fi raportat c# spune adev#rul. Totu"i prin efectuarea testului separat cu privire la viol A, examinatorul a putut s# ajung# la un diagnostic corect, anume c# individul, violase victima, dar c# nu o jefuise. Binen#eles, ntrebarea de control trebuie preg"tit" pe baza prezum#iei c" individul este ntr-adev"r nevinovat n ceea ce prive!te cauza aflat" n curs de cercetare !i c" n consecin#" el trebuie s" aib" r"spunsuri mai specifice la ntrebarea de control dect la ntreb"rile referitoare la cauza n curs de cercetare. Totu!i orice ntrebare de control necorespunz"toare poate s" aib" drept rezultat o lips" de r"spuns sau un r"spuns nesemnificativ. Aceasta poate s" aib" ca efect un raport neconcludent, sau mult mai regretabil un raport de minciun" pentru un individ nevinovat. Motivul apari#iei acestei situa#ii este c" mul#i indivizi, de!i nevinova#i, pot n mod normal s" aib" un r"spuns specific ntr-o mic" m"sur" la problema n curs de cercetare, din cauza nervozit"#ii sau a temerii sale. Dac" individul spune realmente adev"rul cnd r"spunde nu la ntrebarea de control, datorit" inadecven#ei acesteia, el nu va avea r"spuns specific la aceast" ntrebare. Teoretic, cea mai mic" reac#ie la ntrebarea referitoare la cauza cercetat", atunci cnd este comparat" cu lipsa de r"spuns la ntrebarea de control, poate duce la concluzia c" individul minte la problema principal" n curs de cercetare. De exemplu, s" presupunem c" un individ nevinovat este testat cu privire la violarea !i agresarea unei femei. Dac" i se pune ca ntrebare de control: "Ai lovit vreodat" o femeie?", aceast" ntrebare ar avea un caracter prea general !i exist" posibilitatea c" individul s" r"spund" nu !i totu!i s" spun" adev"rul. n cazul n care a fost arestat pe baza identific"rii de c"tre victim" !i interogat excesiv de c"tre poli#ie naintea testului, nregistr"rile la poligraf vor cuprinde f"r" ndoial" unele r"spunsuri referitoare la viol !i la agresare; !i va fi un r"spuns mic dac" nu deloc, la ntrebarea de control, "Ai lovit vreodat" o femeie?". O astfel de ntrebare de control, poate s" fie

Tehnica poligrafului
se poate s" aib" r"spunsuri specifice cnd i se pune o astfel de ntrebare.

325

inadecvat", deoarece este posibil ca individul s" nu fi lovit niciodat" o femeie a!a nct

Exemple de ntreb"ri de control inadecvate


$. Dac" n cursul discu#iei pretest, un individ face recunoa!teri excesive cu privire la o ntrebare de control, aceast" ntrebare de control devine inadecvat". De exemplu, s" presupunem c" un individ b"nuit de viol, este ntrebat, n scop de control, dac" s-a masturbat vreodat", !i recunoa!te c" da. n acest caz, dac" examinatorul, ncercnd s" ajung" la un punct cu un r"spuns nu, a!a cum trebuie s" fac", prime!te din partea individului o recunoa!tere c" s-a masturbarea de 75 de ori sau de mai multe ori, ntrebarea de control nu va mai avea nici o eficien#". Ra#iunea acestui efect se datoreaz" faptului c" teama individului de a fi detectat n privin#a unei masturba#ii adi#ionale devine f"r" importan#". n plus, f"cnd o astfel de recunoa!tere complet" el poate s" spun" adev"rul, sau cel pu#in s" cread" c" l spune. 2. ntrebarea de control "Ai furat vreodat" ceva de la locul de munc"?" poate de asemenea s" fie inadecvat" n anumite mprejur"ri. De exemplu, dac" test"m o v"duv" de 55 de ani, care a nceput s" lucreze pe un post de salariat pentru prima dat" n via#a sa, este neindicat s" folosim aceast" ntrebare de control, deoarece un r"spuns nu ar fi purul adev"r. 3. O judec"toare, care pentru prima oar" lucra la procedura alegerilor, a fost b"nuit" de a fi falsificat buletinele de vot. n cazul s"u o ntrebare de control ca "Ai f"cut vreodat" ceva pentru care ai fi putut s"-#i pierzi slujba?" ar fi improprie pentru c" este prea strict", ntruct este foarte posibil ca ea s" nu fi f"cut niciodat" o fapt" datorit" c"reia s"-!i piard" slujba, din cauza faptului c" ea a avut ntotdeauna posturi de subaltern pn" n acest moment cnd a fost aleas" judec"toare de alegeri. Se poate foarte bine ca ea s"-!i fi efectuat anterior ndatoririle de serviciu, f"r" s" fi comis vreun fapt care s" atrag" pierderea postului. Exemplele de mai sus arat" importan#a preg"tirii unor ntreb"ri de control adecvate, nu numai pentru a reduce num"rul de raportare neconcludente ci !i ceea ce este !i mai important pentru a mpiedica posibilitatea de a identifica o persoan" sincer" ca fiind mincinoas".

Tehnica poligrafului Afec!iuni fizice #i psihice

326

n ceea ce prive!te influen#a afec#iunile fizice !i psihice, se poate afirma ca regul" general", c" dac" afec#iunile sunt destul de grave nct s" afecteze rezultatele testului, ele pot fi de obicei recunoscute ca atare, fie dup" tipul nregistr"ri pe care le produc, fie dup" nf"#i!area sau comportamentul persoanei ce urmeaz" s" fie testat". Datorit" experien#ei sale n observarea a unui num"r mare de indivizi ale c"ror nregistr"ri la poligraf au fost considerate normale, examinatorul poate de obicei s" se bazeze pe observa#iile sale !i pe nregistr"rile testului pentru a trage concluzia c" individul este suficient de normal !i deci apt pentru a fi supus unui test la poligraf. Numai n mprejur"ri neobi!nuite el va trebui s" se informeze despre antecedentele fizice sau fiziologice manifestate de individ. Un exemplu ar fi un caz n care exist" unele indica#ii c" individul poate fi sub influen#a unui medicament sau poate a unor stupefiante ilicite. Urm"toarele observa#ii sesizate n discu#ie pretest, pot fi considerate c" indicnd incompatibilitatea, mintal" !i emo#ional" a unei persoane, pentru un test la poligraf: $. Nu r"spunde la timp ntreb"rilor !i nu este capabil s" ra#ioneze mpreun" cu examinatorul. 2. R"spunde ntreb"rilor !i le discut" de o manier" mai pu#in inteligent". 3. Este de o nervozitate inexplicabil". 4. R"spunde ntreb"rilor ntr-un mod dezordonat. 5. Nu este ager din punct de vedere mintal. 6. Nu !i coordoneaz" mi!c"rile. R"spunsurile individului indic" faptul c" individul se afl" n limitele fizice normale pentru efectuarea unui test la poligraf atunci cnd: $. nregistr"rile tensiunii arteriale au un ritm uniform al pulsului, iar ciclul pulsului este constant !i regulat. 2. Respira#ia se produce la intervale regulate de timp, amplitudine !i ritm. Indiferent de limit"rile tehnicii poligraf, chiar atunci cnd aceasta este efectuat" n cele mai bune condi#ii !i mprejur"ri, experien#a practic" a ar"tat c" examin"rile fiziologice !i psihologice naintea testelor sunt de obicei inutile. Poate c" cercet"rile ulterioare n domeniul test"rii la poligraf, pot s" reveleze criterii suplimentare, care vor depinde de interpretarea lor adecvat", de luarea atent n considera#ie a altor factori dect aceia care sunt actualmente considera#i esen#iali; totu!i pn" atunci necesitatea unor examin"ri fiziologice sau psihologice este minimal". n general, cnd un individ se

Tehnica poligrafului

327

plnge de o durere fizic" grav", precum dureri n piept, care pot fi n leg"tur" cu o afec#iune cardiac", se recomand" s" se consulte un doctor nainte de a administra un test. Suger"m n continuare c" dac" durerile ale pieptului vor fi g"site nentemeiate din punct de vedere medical, atunci examinatorul va trebui s" ob#in" o declara#ie scris", semnat" de medic n acest sens, nainte de a continua examenul la poligraf. Principala limitare a actualei tehnici a poligrafului este incapacitatea de a detecta minciuna la anumite persoane, din cauza lipsei unei reactivit"#i adecvate la ntreb"rile relevante, n compara#ie cu reactivitatea la ntreb"rile de control; cu alte cuvinte reac#iile lor la ntreb"rile relevante 3 !i 5 pot s" fie pu#in mai mari dect reac#iile la ntrebarea de control 6, n timp ce tehnica nu permite un diagnostic de minciun", dect dac" deosebirea este considerabil". Numai acest tip de indivizi reprezint" cauza tuturor rezultatelor neconcludente sau incerte ale testelor efectuate de examinatori competen#i. Totu!i, n aceste cazuri, examinatorul poate s" determine nereactivitatea individului numai pe baza nregistr"rilor sale !i f"r" a recurge la o examinare fiziologic" sau psihologic".

Afec!iuni fizice
De obicei tensiunea arterial" mare sau mic", nu mpiedic" un diagnostic poligrafic precis. n primul rnd, nregistrarea respira#iei r"mne disponibil" pentru a fi luat" n considerare. n al doilea rnd, n ciuda tensiunii arteriale mari sau mici (n limite rezonabile), r"spunsurile mincinoase nc" mai pot s"-!i fac" apari#ia pe traseul tensiunii arteriale-puls. n plus, o tensiune arterial" anormal" nu produce prin ea ns"!i r"spunsuri specifice care s" simuleze adev"rate criterii de minciun". Tipul de caz n care o tensiune arterial" anormal" este foarte probabil s" afecteze rezultatele testului, este exemplificat" de cazul care a avut loc ntr-un ora! din Vestul Mijlociu, acum c#iva ani. O femeie n vrst" de aproximativ 48 de ani era b"nuit" c" a asasinat pe nevasta amantului ei; ea a fost interogat" aproape f"r" ntrerupere timp de dou" zile de c"tre diversele institu#ii de aplicare a legii din acel or"!el (institu#iile au refuzat s" coopereze una cu alta din cauza unei situa#ii politice regretabile), iar la sfr!itul acestor dou" zile poli#ia a cerut un examen la poligraf al b"nuitei. Tensiunea ei arterial" era clar peste 200 mm coloan" de mercur, !i inutil de spus c" era ntr-o stare de oboseal" generalizat". Din cauza acestor fapte, examinatorul a refuzat s" efectueze un test la poligraf !i a pus n gard" pe anchetatori n privin#a inoportunit"#ii de a persista n interogarea acestei persoane. Totu!i ei au

Tehnica poligrafului

328

continuat interogatoriul !i dup" circa 2 ore femeia a c"zut ntr-o stare de incon!tien#". Astfel nct a fost nevoie de ngrijiri medicale, !i pn" la sosirea medicului anchetatorii erau foarte ngrijora#i, n privin#a propriei lor situa#ii, dac" persoana b"nuit" ar fi murit n timp ce se afla n arestul lor. Spre norocul lor, femeia a r"spuns la tratament, iar medicul a recomandat cteva zile de repaus absolut !i netulburat pentru bolnav". n mprejur"rile cazului de mai sus, nu era recomandabil s" se efectueze un test la poligraf. n primul rnd, chiar dac" persoana n cauz" ar fi min#it, orice tulbur"ri emo#ionale poten#iale ar fi fost mascate sau umbrite de ncordarea emo#ional" sau de tensiunea, deja prezente. n al doilea rnd, starea sa din punct de vedere medical era de a!a natur" nct persoana respectiv" nu trebuia supus" unui test la poligraf sau a!a cum au ar"tat evenimentele ulterioare !i la nici un fel de interogatoriu. Nu se pot stabili reguli precise n privin#a condi#iilor de tensiune arterial" n care se pot sau trebuie s" se efectueze testele la poligraf. Va fi nevoie de mult mai multe cercet"ri !i experimente nainte de a ob#ine astfel de informa#ii. n prezent, este la discre#ia examinatorului de a stabili condi#iile specifice fiec"rui caz. n cazurile dubioase, examinatorul trebuie, dac" este posibil, s" trimit" individul la un medic !i s" se ghideze dup" avizul dat de el asupra faptului dac" testul la poligraf poate fi efectuat; n caz contrar examinatorul trebuie s" refuze s" efectueze testul, sau s"-l efectueze f"r" a nregistra modific"rile tensiunii arteriale-puls, !i s"-!i bazeze interpretarea numai pe celelalte trasee (respira#ia etc.). Dac" traseele ob#inute nu reu!esc s" arate indici specifici, examinatorul trebuie s" ntocmeasc" un raport neconcludent. n ceea ce prive!te o disfunc#ionalitate a inimii, despre care individul poate s" aib" sau nu cuno!tin#", avem toat" ncrederea c" dac" aceasta este destul de grav" ca s" afecteze sau ca s" se interfereze cu rezultatele testului, acest fapt va fi eviden#iat n ns"!i traseele pulsului. n astfel de cazuri, un examinator competent se va ab#ine de a pune vreun diagnostic, sau el poate s" g"seasc" suficiente indica#ii specifice de minciun" sau de sinceritate n traseele respira#iei, astfel nct s" nu fie nevoie s" se bazeze !i pe traseul tensiunii arteriale. O alt" alternativ", pe care examinatorul o are la dispozi#ie, n scopul de a elucida dac" inregistr"rile neobi!nuite ale traseului sunt datorate unei st"ri cronice, efectului excitant al testului nsu!i, sau minciunii individului, este de a programa o reexaminare. Uneori nregistr"rile celei de a doua examin"ri nu mai con#in nici o indica#ie a unei astfel de nregistr"ri neobi!nuite, caz n care examinatorul trebuie s" fie destul de rezervat n interpretarea traseului tensiunii arteriale. Totu!i, dac" traseul tensiunii arteriale-puls a individului continu" s" fie dezordonat n timpul reexamin"rii, va fi nevoie s" plas"m individul ntr-o pozi#ie mai

Tehnica poligrafului

329

aplecat", pentru a ncerca s" ob#inem o nregistrare normal" a tensiunii arteriale. n unele situa#ii s-a observat c" schimbarea pozi#iei a f"cut ca b"taia pulsului s" se men#in" n limite normale, s" fie regulat". Figurile 227243 sunt ilustr"ri ce indic" st"ri cardiace anormale, a c"ror prezen#" este foarte clar eviden#iat" pe traseele ob#inute. Eventuala disfunc#ionalitate, se poate s" nu rezulte din trasee, iar stabilirea afec#iunii binen#eles c" nu prive!te pe examinator, !i el nici nu are competen#a sau dreptul s" fac" o astfel de determinare. Totu!i, prezen#a unei afec#iuni oarecare va fi sesizat" de el !i el va fi pus n gard" cu privire la faptul de a nu se baza pe un traseu pentru a pune un diagnostic de minciun".

Fig. 227. Compara!ia ntre o b#taie normal# a pulsului (#$) "i o b#taie anormal# pulsului (#2). Prezen!a afec!iunii este clar eviden!iat# pe traseul inferior.

Fig. 228. nregistrarea unui individ nevinovat b#nuit de un furt, a c#rui b#taie a pulsului este v#dit anormal# (o extrasistol#), impune a nu se pune nici o baz# pe traseul tensiunii arterialepuls n diagnosticarea minciunii. Totu"i, n acest caz re!inerea respira!iei la ntrebarea de control 6 (urmat# de o u"urare a respira!iei la ntrebarea neutr# 7) indic# faptul c# individul minte la aceast# ntrebare, iar r#spunsul specific mai mic la ntrebarea relevant# 5, indic# sinceritatea r#spunsului cu privire la cauza n curs de cercetare.

Tehnica poligrafului

330

Fig. 229. Traseul pulsului acestui individ indic# prezen!a unei afec!iuni cardiace destul de grave, ce pot afecta rezultatele unui test la poligraf. B#taia specific# a pulsului poate fi datorat# unei st#ri cunoscute sub numele de regurgita!ie aortic# (afec!iune a valvei aortice) sau a altor tulbur#ri cardiace posibile. Totu"i, indiferent de cauz#, examinatorul "i va da seama imediat, din natura nregistr#rii, c# exist# o afec!iune oarecare.

Tehnica poligrafului

331

Fig. 230. n ciuda b"t"ii anormale a pulsului (extrasistol") acestui individ b"nuit de furt, va mpiedica punerea unui diagnostic bazat !i pe interpretarea traseului tensiunii arterialepuls, sinceritatea sa cu privire cauza n curs de cercetare (ntrebarea a 3-a este cea relevant") este clar dovedit" prin stopul respirator (!i deci prin spunerea unei minciuni) la ntrebarea de control 6.

Fig. 231. nregistrarea unui individ b#nuit de un furt care suferea de o afec!iune cardiac# (diagnostic de medicul s#u ca valv# cardiac# deficient#), ceea ce a f#cut ca traseul tensiunii arterialepulsului s# nu aib# nici o valoarea n scopul diagnostic#rii minciunii. Totu"i traseul respira!iei, cu re!inerea specific# n trepte la ntrebarea de control 6, u"urarea care a urmat la ntrebarea 7 "i absen!a vreunui r#spuns specific la ntrebarea relevant# 5, indicau sinceritatea sa cu privire la acest furt.

Fig. 232. De"i examinatorul la poligraf nu cuno"tea terminologia medical# a afec!iunii cardiace a acestui individ (ulterior diagnosticat# de medicul individului ca fibrila!ie atrial#) faptul existen!ei unei afec!iuni oarecare este foarte evident din natura traseului.

Tehnica poligrafului

332

Fig. 233. nregistrarea unui suspect de spargere, individ ce suferea de o afec!iune a inimii. Totu"i, respira!ia la ntrebarea de control 6, n compara!ie cu lipsa de r#spuns specific la ntrebarea 5, a fost suficient# pentru a indica sinceritatea sa referitor la spargerea aceasta.

Fig. 234. Traseul tensiunii arterialepuls al unui individ b#nuit de furt, care indic# foarte clar o afec!iune cardiac# ce face ca acest traseu s# fie complet nesemnificativ pentru scopul de a pune un diagnostic de minciun#. Dup# spusele individului, medicul a atribuit starea sa ca fiind rezultatul unei "febre pneumatice".

Tehnica poligrafului

333

Fig. 235. nregistr#rile a doi indivizi a c#ror b#taie ectopic# a inimii survenea (sau survenea mai proeminent) atunci cnd min!eau. Aceast# stare este eviden!iat# prin apari!ia unei b#t#i "ne la locul ei". Individul #$ a min!it la 5 cnd i s-a pus o ntrebare relevant# despre o disput# referitoare la un contract. Dup# test, n timp ce examinatorul l confrunta cu indica!iile sale de minciun#, individul a ncercat s# motiveze rezultatele testului prin prezentarea unei scrisori din partea medicului s#u prin care se afirm# c# individul suferea de o b#taie ectopic# a inimii, dar ulterior el a recunoscut c# a min!it la ntrebarea 5. Individul #2, b#nuit de o spargere, a min!it la ntrebarea de control 6, dar a spus adev#rul la ntrebarea relevant# nr. 5. Prezentnd aceste dou# nregistr#ri, nu recomand#m s# se pun# baz# pe astfel de fenomene ca fiind criterii de minciun#, chiar dac# b#t#ile ectopice ale inimii nu surveneau dect atunci cnd indivizii min!eau.

Fig. 236. Traseul tensiunii arteriale-puls al unui individ de 59 de ani, care nu "tia c# are o afec!iune a inimii, de"i se sim!ea "obosit" "i care afirma c# starea sa de

Tehnica poligrafului
poate fi util pentru punerea unui diagnostic de minciun#.

334

oboseal# era rezultatul mor!ii recente a fiului s#u. Este evident c# un astfel de traseu nu

Fig. 237. nregistrarea unui func!ionar b#nuit c# trimite scrisori anonime, b#tute la ma"in#, directorului unei societ#!i. Dup# examinarea ini!ial#, individul a fost supus unei vizite medicale complete, iar raportul medical a concluzionat c# nu sufer# de nici o afec!iune cardiac#, "i c# electrocardiograma sa nu prezint# nici o indica!ie de extrasistole a"a cum se vedea din traseul s#u. S-a efectuat un nou examen la poligraf, iar de data aceasta nregistr#rile sunt cele nf#!i"ate aici, ceea ce pare s# indice deci c# situa!ia era provocat# de preocupare de ns#"i situa!ia n care se afla n timpul testului. Experien!a a demonstrat c# n astfel de situa!ii examinatorul poate s# considere c# probabil individul minte cu privire cauza aflat# n curs de cercetare, dar nici un examinator nu trebuie s# se bazeze numai pe aceasta ca baz# a raportului s#u n acest sens.

Fig. 238. Traseele tensiunii arterialepulsului a doi indivizi, ce ilustreaz# importan!a unei reexamin#ri n cazuri n care traseele primei examin#ri nu permit un diagnostic, din

Tehnica poligrafului

335

cauza indica!iilor unor afec!iuni cardiace posibile. n ambele cazuri, nregistr#rile examin#rilor nu au mai prezentat indica!iile ini!iale a unor posibile afec!iuni. Totu"i, trebuie s# fim precau!i "i s# nu punem prea mult# baz# pe rezultatele reexamin#rii; n afar# de cazul n care indica!iile de minciun# sau de adev#r sunt foarte clare, poate s# fie cazul s# ne oprim, la o concluzie de incertitudine.

Fig. 239. nregistr#rile unei fete de $7 ani b#nuit# de furt. Traseele tensiunii arterialepuls n A, prima ei nregistrare pare s# indice o afec!iune cardiac#, ce ar mpiedica un diagnostic de minciun#, numai pe baza analizei acestui traseu, de"i traseul respira!iei indic# faptul c# a min!it la ntreb#rile relevante 3 "i 5. S-a programat o reexaminare; ntre timp ea a fost reexaminat# medical, care a indicat c# n mprejur#ri normale nu exista nici o indica!ie a unei afec!iuni cardiace, dar c# dup# o activitate fizic# individa prezenta "un zgomot sistolic n apex". Medicul s#u a supus-o unui tratament cu sedative timp de 7 zile "i apoi i s-a administrat testul la poligraf RA. De"i exist# indica!ii de minciun# att n A ct "i n RA un examinator nu este ndrept#!it n mprejur#rile specifice ale acestui caz s# pun# un diagnostic de minciun#. Concluzia cea mai adecvat# este una de incertitudine. La reexaminarea RA nu exist# nici o dovad# aparent# a unei afec!iuni cardiace, iar fata a r#spuns semnificativ, indicnd c# minte la ntrebarea 3, att pe traseul tensiunii arteriale, ct "i pe cel al respira!iei, "i numai la ntrebarea 8. n acest caz, situa!ia fetei nu a fost niciodat# rezolvat#.

Tehnica poligrafului

336

Fig. 240. Efectele unui le"in care se apropie. Observa!i ncetinirea brusc# a pulsului "i c#derea liniei de baz# a traseului tensiunii arteriale. La X examinatorul a ajustat (de exemplu a centrat) peni!a de nregistrare. Nota!i de aici nainte c#derea crest#turii dicrotice spre baza traseului. Ori de cte ori un examinator ntlne"te o astfel de nregistrare, el trebuie s# dezumfle man"onul "i dac# individul pare bolnav, trebuie s# deconecteze toate leg#turile aparatului, iar individul trebuie s# stea ntins cu picioarele u"or ridicate. n acest caz, individul nu era supus dect unui examen prealabil angaj#rii sale, iar testul era unul de rutin#, f#r# nici un interogator care s# precead# testarea. Individul a spus c# de"i s#n#tatea sa era n general bun#, el le"in# aproape de fiecare dat# cnd este supus unui examen medical sau i se face orice fel de injec!ie.

Fig. 241. nregistrarea unui individ b#nuit c# a furat 579,50$ din sala de mese a unui liceu. Observa!i neregularit#!ile traseului tensiunii arteriale a acestui individ. Fiecare b#taie alungit# este denumit# n medicin# ca extrasistol#, care este o contrac!ie prematur# sau suplimentar# a inimii, independent de ritmul normal. Apari!ia neregulat#

Tehnica poligrafului

337

a acestor extrasistole mpiedic# interpretarea adev#rului sau minciunii pe baza traseului tensiunii arteriale. (Nota!i de asemenea, ridic#rile compensatorii ale tensiunii arteriale care de obicei urmeaz# unei extrasistole, aceasta putndu-se observa cel mai bine ntre ntreb#rile 5 "i 6).

Fig. 242. Por!iunea din nregistrarea unui test cu ntreb#rile combinate, al unui individ cercetat cu privire la paternitatea unui copil. Observa!i neregularit#!ile persistente ale amplitudinii b#t#ii pulsului pe traseul tensiunii arteriale, o stare denumit# n medicin# "ectopic#". Aceast# neregularitate nu mpiedic# interpretarea nregistr#rii tensiunii arteriale-puls, deoarece individul a avut r#spunsuri specifice la ntrebarea de control 6, a"a cum se arat# printr-o ridicare a liniei de baz# a traseului tensiunii arteriale, "i nu a avut r#spunsuri specifice la ntrebarea nr. 8, referitoare la problema paternit#!ii.

Fig. 243. n acest caz individul era curierul de pe un automobil blindat, care era una din persoanele b#nuite de a fi furat 4.97$$. Examinatorul nu a putut ob!ine o nregistrare adecvat# a tensiunii arteriale att timp ct man"onul a fost fixat de partea de sus a bra!ului. El a f#cut o improviza!ie "i a plasat man"onul de antebra!ul individului, ceea ce a avut drept rezultat excelentul traseu al tensiunii arterialepuls indicat mai sus. Nota#i ridicarea tensiunii arteriale la ntrebarea de control 6: "n afar" de ce mi-ai spus, ai mai furat vreodat" ceva?", la care a r"spuns "nu" !i revenirea la tensiunea

Tehnica poligrafului

338

normal" dup" aceea. R"spunsul la ntrebarea de control 6 a fost mai mare dect la ambele ntreb"ri 3 !i 5 care se refer" la furtul celor 4.97$$. (ntrebarea $ era neutr"). Sa raportat c" individul spunea adev"rul. Totu!i este necesar s" subliniem riscul pe care-l prezint" nregistrarea tensiunii arteriale prin plasarea man!onului pe antebra#. ntruct n timpul testului, antebra#ul trebuie s" fie a!ezat pe marginea unui scaun sau pe o mas", traseul va oglindi un num"r oarecare de mi!c"ri ale trupului, cauzate de procesul respira#iei. n cazul de fa#", aceste mi!c"ri sunt indicate printr-o baz" neregulat" a pulsului n form" de din#i de ferestr"u care fluctueaz" mpreun" cu modelul respira#iei. Dac" individul ar plasa o greutate suplimentar" pe antebra#ul s"u n cursul testului, traseul tensiunii arteriale ar indica cre!teri !i c"deri abrupte, iar n consecin#" aceste deform"ri vor mpiedica examinatorul de a se baza pe traseul tensiunii arteriale pulsului pentru a ajunge la un diagnostic. n cazul de fa#" individul a plasat o greutate inutil" pe nregistrarea antebra#ului. Uneori se ntlnesc pe o nregistrare la poligraf indica#iile unei afec#iuni cardiace relativ minore, caracterizate prin "extrasistole" sau "b"t"i duble ale inimii". Aceast" stare apare reflectat" pe traseu ca un puls pierdut, adic" o b"taie att de rapid" sau de o durat" att de scurt", nct ar fi nevoie de un aparat medical mai sensibil pentru a-i nregistra apari#ia ca o pulsa#ie real" a inimii. Aceasta apare pe o nregistrare mai mult sau mai pu#in ca o ntrziere pe traseul diastolic !i de obicei este urmat" imediat de o cre!tere a tensiunii arteriale. Un examinator suficient de experimentat nu risc" s" confunde o cre!tere a tensiunii arteriale care urmeaz" unei "extrasistole", ca o indica#ie de minciun". Acolo unde asemenea sistole survin la intervale rare, n cursul testului, de obicei ele nu mpiedic" un diagnostic de minciun", deoarece foarte adesea ntreb"rile testului pot fi spa#iate la intervale care sunt pu#in probabil c" vor coincide cu extrasistole; sau dac" se ntmpl" s" coincid", r"spunsul la acest punct trebuie eliminat atunci cnd se analizeaz" indicatorii ob#inu#i n scop de a diagnostica sinceritatea individului. Uneori, apari#ia la un moment dat n cursul testului a unui traseu cu extrasistole poate s" constituie ntr-adev"r o indica#ie de minciun", a!a cum s-a ar"tat anterior n fig. 42 !i $57. Totu!i, aceste exemple constituie excep#ii !i r"spunsurile specifice sunt indicate clar. De obicei r"spunsurile specifice care se produc !i pe care ne putem baza sunt mai subtile !i mai pu#in evidente. R"spunsurile specifice de o natur" subtil" nu trebuie s" fie considerate drept indicatori de minciun" chiar dac" sunt r"spunsuri ale

Tehnica poligrafului

339

ntreb"rilor care fac referire la chestiunea principal" n curs de cercetare, deoarece nu sunt suficient de sigure n aceast" privin#". Totu!i, dac" acelea!i r"spunsuri specifice apar numai la ntreb"rile de control, examinatorul poate raporta n mod ntemeiat c" individul spune adev"rul n privin#a cauzei n curs de cercetare. O alt" afec#iune fiziologic" care poate fi ntlnit" uneori de un examinator este "hipertiroidismul" - o stare care poate s" explice un puls foarte rapid care persist" pe toat" durata testelor. Deoarece un puls rapid constant nu este considerat, n sine, ca indica#ie de minciun", hipertiroidismului nu are nici o consecin#" special"; practic orice individ care are un puls rapid constituie un subiect mai bun pentru scopurile unui diagnostic la poligraf, dect un individ cu puls ncet. n afar" de cele ar"tate mai sus, mai sunt !i alte st"ri fiziologice, de natur" temporar" sau relativ minore, care influen#eaz" rezultatele testelor, sau fac ca administrarea unor asemenea teste s" nu fie recomandabil". De exemplu, o persoan" grav r"cit", care tu!e!te ntr-una n timpul testului, nu este apt" pentru un test la acea dat" !i, de asemenea, nici o persoan" care are un guturai puternic sau este suferind de astme sau de alte afec#iuni asem"n"toare. Acela!i lucru este adev"rat pentru o persoan" aflat" sub influen#a alcoolului. Atunci cnd se testeaz" un individ care a b"ut, dar care actualmente nu este n stare de ebrietate, examinatorul trebuie s" recunoasc" c" r"spunsurile individului pot fi de o natur" mic!orat". Faptul c" starea fiziologic" a unui individ este de a!a natur" nct s" nu poat" efectua un test serios, nu constituie binen#eles un motiv pentru a elimina acea persoan" ca fiind cea responsabil" pentru fapta sau pentru chestiunea n curs de cercetare. Autorii cunosc un num"r de cazuri n care persoane considerate ca indivizi inadecva#i pentru teste erau de fapt responsabile de fapta sau cauza n curs de anchetare. n toate cazurile de aceast" natur", ori de cte ori este posibil, trebuie ncercat" o reexaminare la o dat" ulterioar". Adesea examenul ulterior poate construi baza pentru un diagnostic definitiv la poligraf. Stimulan#i ca amfetaminele nu sunt considera#i o problem" pentru examinatorul la poligraf, fiindc" individul nu dore!te s"-!i amplifice sau s"-!i m"reasc" r"spunsurile specifice indiferent de rolul s"u n acel caz. Totu!i autorii au fost avertiza#i c" ntrebuin#area unui stimulent de c"tre unele persoane poate n realitate s" ac#ioneze asupra lor ca un sedativ, !i c" dimpotriv" ntrebuin#area unui sedativ poate s" determine stimularea unor persoane. De asemenea s-a observat c" uneori folosirea de

Tehnica poligrafului
specifice excesive, ceea ce poate avea drept rezultat un raport neconcludent.

340

amfetamine n mod anticipat face ca reac#iile individului s" fie deformate prin r"spunsuri Unii indivizi nevinova#i care iau n mod regulat sedative pe baz" de prescrip#ie, pot s" se ab#in" de a le lua n ajunul unui test la poligraf, ceea ce va avea drept consecin#" c" traseele testului pot fi prea dezordonate pentru a permite un diagnostic de adev"r sau minciun". Avizul medical recent n aceast" privin#" este de a permite individului s" continue cu doza obi!nuit" de medicamente naintea testului astfel nct r"spunsurile specifice se vor men#ine la nivelul special prescris. n acele cazuri n care indivizii au luat narcotice sub o form" oarecare nainte de a se prezenta la test, un examinator competent trebuie s" fie n stare s"-!i dea seama de aceasta, prin analiza comportamentului individului n timpul discu#iei pretest. Anchetatorul sau institu#iaia care trimite pe individ pentru testare trebuie ntreba#i n privin#a ac#iunilor normale ale individului pentru a le compara cu comportarea anterioar" testului. Dac" va proceda astfel examinatorul se va putea convinge n continuare c" individul se afl" sub influen#a unor narcotice, caz n care testul trebuie amnat. Examinatorul trebuie s" fie la curent cu indica#iile specifice ale efectelor consumului de narcotice. Cei ce folosesc narcoticele au de obicei ochi apo!i, au o stare de somnolen#", ca !i cnd ar fi ntr-o stare de stupoare, iar n unele cazuri au un nas care "curge" !i manifest" o atitudine pasiv" !i retras". Ori de cte ori exist" indica#ii de somnolen#" extrem", de regul", pupilele individului sunt contractate82. Uneori indivizii care mint folosesc sedative ca barbituricele !i tranchilizantele, n scopul de a evita detectarea. Desigur c" aceste medicamente pot s" ncetineasc" viteza pulsului !i a respira#iei, !i pot de asemenea s" scad" tensiunea arterial". Totu!i, experien#a a ar"tat c" dac" un medicament sau efectul s"u este suficient de puternic s" reduc" materialmente sensibilitatea unui individ, nf"#i!area sa fizic" sau comportamentul s"u, precum somnolen#a sau apatia mintal", vor indica clar faptul unei st"ri provocat" artificial. Intr-o astfel de situa#ie examinatorul trebuie s" interogheze pe individ, pentru a stabili care este factorul cauzal. n orice caz testul la poligraf trebuie amnat, iar dac" este posibil individul este #inut sub observa#ie !i examinat ulterior !i, dac" se poate, f"r" o n!tiin#are prealabil" care s" permit" individului s"-!i procure sau s" ia vreun medicament. (Vezi fig. 244 !i de asemenea pentru alte nregistr"ri pertinente figurile 245 247).
82

Illinois Drug Narcotic Manual.

Tehnica poligrafului

341

Fig. 244. nregistr#rile unui func!ionar al unei societ#!i aeriene b#nuit c# ar fi primit bani de la pasageri pentru a le trece bagajul f#r# dovad# c# au pl#tit taxele pentru greutatea suplimentar#. Cnd s-a prezentat la examenul la poligraf, p#rea s# fie de un calm ce d#dea de b#nuit. Acest fapt, precum "i lipsa vreunui r#spuns specific la nregistrarea A att la ntreb#rile de control ct "i la cele relevante a necesitat o reexaminare. Ceva mai trziu s-a cerut societ#!ii aeriene s#-l trimit# pentru o reexaminare, n timp ce erau la servici, ntr-o stare normal# "i f#r# posibilitatea de a ob!ine sau de a lua vreo doctorie. RA este nregistrarea testului din momentul reexamin#rii. Observa!i aici r#spunsurile respiratorii specifice la ntreb#rile relevante 3 "i 5, ct "i modific#rile tensiunii arteriale "i mai cu seam# c#derea tensiunii dup# ce a r#spuns ntreb#rii 5.

Tehnica poligrafului

342

Fig. 245. nregistrarea unui test cu cartona"e a unui individ care se droga "i care era "i sub influen!a alcoolului n momentul examin#rii sale (Cartea ales# a fost $5).

Fig. 246. nregistrarea unei femei care p#rea sub influen!a drogurilor dar examinatorul nici nu "tia, nici nu putea s# stabileasc# care era cauza. De asemenea nu putea s# n!eleag# de ce o femeie cu o astfel de nf#!i"are putea s# aib# o astfel de nregistrare, cu o b#taie rapid# a pulsului "i cu o respira!ie slab#. n astfel de cazuri nu trebuie s# ncerc#m s# punem vreun diagnostic.

Tehnica poligrafului

343

Fig. 247. nregistrarea testului de sus A a fost ob!inut# de la o femeie b#nuit# de furt de bijuterii, care luase cu 3 ore nainte de testare o pastil# de Preludin, deoarece urma o prescrip!ie medical# a unui regim. nregistrarea de jos RA a fost ob!inut# cteva zile mai trziu cu ocazia reexamin#rii sale, cnd s-a ab!inut de la luarea pastilei. Cnd a fost testat# prima oar#, persoana avea senza!ia de usc#ciune a limbii, care se pare c# era un efect secundar al medicamentului. Acest fapt ar putea s# explice traseul deosebit al respira!iei. (Acest fenomen al gurii uscate a mai fost observat n alte cteva cazuri de indivizi care se aflau sub aceea"i medica!ie). nregistr#rile ulterioare ale acestei femei au ar#tat c# era sincer# n privin!a furtului, dar acest diagnostic nu a fost niciodat# verificat de cercet#ri ulterioare n acest caz. Devierea traseului RA ntre 3 "i 4

Tehnica poligrafului

344

este rezultatul unei mi"c#ri a bra!ului. (R#mnem ndatora!i directorului Charles A. McInerney, de la Laboratorul pentru Detectarea Crimelor al Comitetului Allegheny, din Pittsburgh, Pennsylvania, pentru aceste nregistr#ri). n privin#a tranchilizantelor din ziua de azi, dorim s" atragem aten#ia asupra unui caz care implica un mare num"r de indivizi care se cuno!teau ntre ei !i care to#i erau b"nui#i de acela!i fel de comportare delicvent". Practic toate aceste persoane luau tranchilizante n cantit"#i moderate, dar tranchilizantele nu au avut un efect semnificativ pentru a suprima criteriile specifice ale minciunii lor. Aceste persoane !tiau c" dac" ar lua prea multe tranchilizante, aceasta ar putea afecta nf"#i!area !i comportamentul lor att de mult nct examinatorul !i-ar putea da seama de aceasta, astfel nct nu au luat dect att ct s"-i calmeze n mod moderat. Judecnd dup" indica#iile dramatice de minciun" pe care aceste persoane le-au nf"#i!at, pare rezonabil s" presupunem c" prin luarea tranchilizantelor, ei n realitate !i accentuau ngrijorarea ini#ial" de a fi detecta#i, cu consecin#a c" n loc de a-i ajuta, i-a transformat n realitate n indivizi mai sensibili, mai responsivi. ntr-un al caz un individ a luat un num"r suficient de pastile tranchilizante nainte de test pentru a-i reduce r"spunsurile la poligraf, dar convorbirea sa necoerent" !i lipsa sa de coordonare fizic", ca !i ncerc"rile sale greoaie de a sta treaz, constituiau indica#ii clare pentru examinator c" individul nu se afla ntr-o stare normal", a!a nct testul a fost amnat pentru alt" dat".

Afec!iunile psihice
Deficien!ii mintal. Tehnica poligrafului este ntemeiat" pe teoria c", indicii sincerit"#ii sau nesincerit"#ii apar pe o nregistrare datorit" tulbur"rilor de natur" emo#ional" care rezult" din con!tiin#a individului c" minte !i din cauza ngrijor"rii sale c" poate fi detectat. Este deci evident c" o persoan" cu o inteligen#" inferioar", care nu are capacitatea de a face o deosebire ntre adev"r !i minciun", de a n#elege obliga#ia moral", de a spune adev"rul !i de a se comporta n mod legal sau care s" aib" vreo ngrijorare c" ar putea fi detectat, nu este un individ apt pentru un astfel de test. (Vezi fig. 248). Deci, din aceast" cauz" persoanele cu nivel sc"zut de dezvoltare intelectual" acele categorisite ca retarda#i mintal gravi sau profunzi sunt dincolo de sfera de activitate a unui examinator care caut" s" detecteze minciuna cu ajutorul tehnicii poligrafului. Dar un examinator competent poate s"-!i dea u!or seama de aceste

Tehnica poligrafului

345

afec#iuni psihice n timpul discu#iei pretest, !i deci s" evite orice eroare datorat" acestui factor. Pe de alt" parte grupele de retardata#i mintal u!or, modera#i !i la limit", nu pot fi elimina#i att de u!or83.

Fig. 248. nregistr#ri care exemplific# faptul c# tehnica poligrafului este de o utilitate mult mai mare atunci cnd examin#m indivizi inteligen!i dect indivizi cu un nivel de dezvoltare intelectual# sc#zut. nregistr#rile de mai sus sunt ale doi indivizi nvinui!i mpreun# de extorcare. Unul dintre ei era foarte inteligent, iar cel#lalt de o inteligen!# foarte sc#zut#. Individul inteligent (#$) era foarte sensibil responsiv la testele sale, n timp ce cel#lalt individ (#2) era mai pu!in responsiv, cu excep!ia modific#rii traseului respira!iei la ntrebarea relevant# 3. (ntreb#rile 5, 8 "i 9 sunt de asemenea relevante). Ambii indivizi min!eau. Din cauza apropierii de nivelul normal de dezvoltare intelectual", un individ cu intelect de limit" sau "moron", poate uneori s" nu fi fost observat de c"tre un examinator care nu a recurs la ntrebuin#area unui test de inteligen#". Dar chiar ntr-o asemenea situa#i, individul nu va avea de suferit !i nici examinatorul nu ar putea s" dea
Frazeologia de mai sus este extras" din "Un Glosar de Psihiatrie", a Asocia!iei Psihiatrice Americane, edi!ia a 4-a 1975. Retardata!ii mintal profunzi au un coeficient de inteligen!" (Q.I.) sub 20, cei gravi de la 20 la 35, cei modera!i de la 35 la 50, cei u#or retarda!i de la 50 la 75, iar cei la limit" de la 70 la 85.
83

Tehnica poligrafului

346

o interpretare eronat" biodiagramelor . n primul rnd deficien#a mintal" a individului nu d" na!tere la r"spunsuri la poligraf care ar putea fi gre!it interpretate drept criterii de minciun", !i acest fapt ac#ioneaz" desigur ca o garan#ie adecvat" pentru indivizii nevinova#i. n al doilea rnd ns"!i tehnica ntreb"rii de control va indica insensibilitatea posibil" a unei persoane deficient" mintal care minte, !i va pune n gard" pe examinator de a nu da un raport eronat cu privire la sinceritatea individului, deoarece atunci cnd avem de a face cu o persoan" mai pu#in responsiv", diagnosticul la poligraf trebuie s" fie incert sau nedecis84. Totu!i, n asemenea cazuri, dac" dovezile anchetei indic" cu claritate faptul c" individul minte n privin#a problemei n curs de cercetare, examinatorul poate s" efectueze un interogatoriu pe baza acestei indica#ii. De exemplu, ntr-unul din cazurile noastre, un tn"r cu intelect de limit" a fost supus unui examen la poligraf cu privire la un asasinat cu motiva#ie sexual". De!i nregistr"rile au fost incerte, dovezile anchetei au justificat considerarea sa ca suspect. El a m"rturisit c" a s"vr!it crima !i a dat suficiente am"nunte n privin#a crimei nt"rite de dovezile faptice, care s" stabileasc" concludent, valabilitatea m"rturisirii sale. Psihoticii. Persoanele alienate prezint" un alt factor ce trebuie luat n considerare, atunci cnd diagnostic"m o minciun". Totu!i acest factor nu face ca, pentru examinator, testarea poligraf s" se fie mult mai dificil". n primul rnd, din cauza st"rii lor mintale anormale, numai n cazuri rare astfel de persoane i vor fi prezentate pentru examinare (de exemplu iluzia supradimension"rii, sindromul de persecu#ie etc.), persoan" care de obicei este recunoscut" de anchetatorii chiar din timpul investiga#iilor, care !i dau seama c" starea mintal" a unor astfel de persoane poate exclude, posibilitatea unui diagnostic la poligraf. Totu!i, chiar atunci cnd indivizii de acest fel ajung n aten#ia examinatorului !i adeseori se pare c" ei sunt ntlni#i mai des ca reclaman#i sau ca pretinse victime, dect ca infractori sau b"nui#i de obicei afec#iunea lor psihic" va fi evident" n timpul discu#iei pretest sau la un moment dat oarecare al examin"rii. Exist" de asemenea cazuri n care instabilitatea evident" a individului este nso#it" de trasee dezordonate la poligraf care nu pot fi explicate dect de instabilitatea
Uneori se presupune c" indivizii de culoare lua!i ca un grup sunt mai pu!in responsivi datorit" unor factori intelectuali sau sociali. De#i aceasta este adev"rat att pentru indivizii de culoare mai pu!in inteligen!i f"r" studii ct a#a ca #i pentru albii neinteligen!i, f"r" studii aceasta cu siguran!" nu este adev"rat pentru indivizii inteligen!i, suficient de cul!i. Acela#i principiu se aplic" la alte grupuri etnice, ca indienii americani .
84

Tehnica poligrafului
cu o re#inere considerabil"85.

347

emo#ional" a individului. (vezi fig. 249 25$). n unele cazuri, rezultatele vor fi raportate

Fig. 249. nregistr#rile unui individ a c#rui nf#!i"are general# "i comportament indicau o evident# instabilitate emo!ional#. Faptul c# modelul specific al respira!iei din primul test A, nu este datorat unui efort voit din partea sa, reiese din faptul c# se aseam#n# cu modelul respirator din nregistrarea X, unde nu i s-au pus dect ntreb#ri neutre. El a avut un traseu al respira!iei asem#n#tor "i atunci cnd nu i s-a pus nici o ntrebare "i f#r# ca man"onul de tensiune arterial# s# fie umflat.

Fig. 250. n acest caz persoana cercetat# era o femeie poli!ist n vrst# de 39 de ani, nem#ritat#, care era b#nuit# c# d#dea telefoane anonime, la o m#n#stire. Din cauza naturii dezordonate a primului ei set de nregistr#ri "i din cauza aspectului ei general "i a comportamentului s#u, examinatorul nu a putut da un diagnostic la poligraf a"a nct a programat o reexaminare. Cu cteva minute nainte de a ncepe reexaminarea, anchetatorii au identificat persoana care f#cea apelurile telefonice. Totu!i ncercndu-se stabilirea motivului instabilit"#ii afective a acestei femei, observate
Raskin, D. C., Psihopatia #i detectarea minciunii la de!inu!i, Psychophysiology (Abstract), 13: 162, 1976.
85

Tehnica poligrafului

348

la prima examinare s-a hot"rt n scop de cercetare efectuarea reexamin"rii. nainte de nceperea reexamin"rii, i s-a spus c" persoana care f"cea apelurile telefonice a fost arestat" (aceasta nefiind cunoscut" !i nici rud" cu femeia poli#ist), femeia poli#ist !tiind astfel c" nu mai este b"nuit". n ciuda acestor fapte, observa#i indica#iile de minciun" din nregistrarea de mai sus. Un examinator mai pu#in prudent, !i mai lipsit de experien#", ar putea foarte bine s" raporteze c" o astfel de persoan" minte, dac" s-ar baza numai pe trasee !i dac" ar trece cu vederea instabilitatea emo#ional" a persoanei examinate.

Fig. 251. nregistrarea unui func!ionar de spital b#nuit c# ar fi furat sume considerabile din fondurile spitalului. Din cauz# c# anterior fusese trecut n rezerv# din armat# cu diagnosticul de nevrotic, din cauza observa!iilor examinatorului asupra comportamentului s#u special, "i din cauza traseelor poligrafice dezordonate, examinatorul a emis un raport de incertitudine. Cercet#ri ulterioare au dus la arestarea unei alte persoane "i deci la eliminarea acestui individ din anchet#. Prezent#m nregistrarea pentru a face pe examinatori aten!i s# nu ncerce un diagnostic categoric n asemenea mprejur#ri. Dac" n asemenea cazuri se ncearc" un diagnostic la poligraf, rezultatele trebuie raportate cu mult" precau#ie. De!i exist" ntotdeauna posibilitatea ca un individ care minte s" eludeze detectarea din cauza afec#iunii sale psihice, care mpiedic" un test categoric la poligraf, autorii nu cunosc nici un caz n care o persoan" nevinovat" s" fi fost diagnosticat" c" minte din cauza indica#iilor n!el"toare produse de o afec#iune psihic" neobservat".

Tehnica poligrafului

349

Psihonevrotici #i psihopa!i. Printre indivizii cu afec#iuni psihice, psihonevroticii !i psihopa#ii, produc cele mai multe dificult"#i. Acestea sunt persoanele numite n limbaj comun "bizare", #icnite, "s"rite", de!i de obicei nu n a!a m"sur" nct s" trebuiasc" s" fie internate ntr-o clinic", a!a cum este n general cazul psihoticilor. Numai faptul c" un individ este psihonevrotic sau psihopat, nu nseamn" neap"rat c" este imposibil s" se pun" un diagnostic la poligraf. Totu!i grupul include unele tipuri de persoane asupra c"rora este imposibil s" se efectueze un examen pe care s" ne putem baza. Un exemplu izbitor al unui astfel de tip, este a!a numitul "mincinos patologic" termen folosit pentru a caracteriza pe persoana care minte f"r" nici un profit sau c!tig, !i a c"rui minciun", este compulsiv" sau incontrolabil" - un individ care va min#i indiferent de pozi#ia sa social" sau statutul s"u, !i care eventual ajunge la un stadiu n care el nsu!i nu mai este sigur de ceea ce este adev"rat !i ceea ce nu este. Datorit" acestor motive "minciuna sa" nu poate fi detectat" prin aceast" tehnic" sau prin vreo alt" metod", n afar" de descoperirea independent" a celui ce interogheaz" sau dac" este n cuno!tin#a faptelor reale n privin#a c"rora individul minte. Din fericire, asemenea indivizi sunt extrem de rari afla#i n situa#ia de a fi examina#i la poligraf; de fapt, a!a de pu#in au re#inut aten#ia noastr" nct preget"m s" recomand"m vreo procedur" pentru a stabili prezen#a sau absen#a acestei st"ri psihice. Chiar psihiatrii !i psihologii profesioni!ti ntmpin" dificult"#i atunci cnd ncearc" s" diagnosticheze aceast" afec#iune. Un psihiatru cunoscut, autor al unei c"r#i ce trateaz" acest subiect, afirm" c" "aprecierea naturii fenomenelor nu poate fi ob#inut" dect prin cunoa!terea unei ntregi cariere" !i c" "oricare dintre noi poate avea de a face cu n"scociri att de
86 consecvente nct s" lase la una sau mai multe convorbiri impresia de adev"r" .Totu!i

examinatorul la poligraf trebuie s" fie con!tient c" astfel de persoane exist", chiar dac" este pu#in probabil c" va ntlni vreodat" una din ele. Printre a!a numi#ii psihopa#i, cei cu devieri sexuale, lua#i ca un grup, nu prezint" mai multe greut"#i, n cadrul examin"rilor la poligraf, dect media indivizilor normali. Instabilitatea emo#ional" ce caracterizeaz" pe mul#i psihonevrotici !i psihopa#i produce adesea o nregistrare att de neregulat" !i dezordonat" a modific"rilor fizilogice (n particular pe traseul respira#iei), nct este practic imposibil s" ajungem la un diagnostic stabilit prin poligraf. Din fericire, totu!i un examinator experimentat nu risc" s" interpreteze gre!it o nregistrare de acest fel ca pe una ce indic" minciuna.
Healy, Pathological Lying, Accusation and Swindling, p. 3, 1915. Conform The Psychiatric Dictionary by Hinsie and Campbell (4th ed., 1970), mincino#ii patologici sunt frecvent n categoria personalit"!ilor psihopate.
86

Tehnica poligrafului

350

Principala surs" a dificult"#ilor, cnd survine un astfel de caz, este mai probabil s" rezulte din reac#iile de minciun" ale unui individ care minte, acestea fiind pierdute printre modelele de tulbur"ri dezordonate !i f"r" leg"tur" ntre ele, care survin de a lungul ntregii nregistr"ri. Greutatea pe care aceast" posibilitate o reprezint" pentru examinator este efortul pe care el trebuie s" l fac", n acest caz, de a elimina asemenea factori neesen#iali, precum tacticile evazive, !i n cele din urm" s" stabileasc" dac" instabilitatea emo#ional" este sau nu cauza naturii dezordonate a nregistr"rii. Examinatorul trebuie s" evite s" ntrebuin#eze "procedeele de stimulare" anterior descrise !i recomandate ca parte a tehnicii, la cea mai mare parte a indivizilor, persoanelor care par a fi instabile din punct de vedere emo#ional. n caz contrar, factorul interferent al instabilit"#ii, va fi accentuat !i mai mult.

Precau!ii cu privire la erorile datorate afec!iunilor fizice sau psihice


Examinatorul trebuie s" fie foarte atent la posibilitatea apari#iei unei erori datorate unei afec#iuni fizice sau psihice ale unui individ, putndu-se ob#ine, a!a cum sa descris anterior, modific"ri pe traseele respira#iei, tensiunii arteriale !i pulsului, nainte !i dup" p"r#ile cu ntreb"ri !i r"spunsuri ale testului !i ntre ns"!i diferitele teste. n aceast" privin#", testul cu cartona!e este de asemenea de mare ajutor. Dac" un individ are realmente o afec#iune fizic" sau psihic", ce a afectat nregistr"rile regulate ale testului, por#iunile traseelor sale n afara testului, precum !i nregistrarea testului cu cartona!e trebuie, de asemenea, s" con#in" dovezi ale acestui fapt. Pe de alt" parte, dac" ceea ce pare s" fie o indica#ie a unei afec#iuni este n realitate o prefacere, sau falsificarea n alt" manier", por#iunile din afara testului cu cartona!e nu vor con#ine de obicei o astfel de indica#ie. De asemenea, cu privire la indivizi pe care examinatorul i b"nuie!te c" sunt neresponsivi din cauza vreunei afec#iuni psihice b"nuial" bazat" poate pe nimic mai mult dect pe privirea "p"trunz"toare" din ochii s"i !i declara#iile sale verbale excesiv de energice examinatorul se poate baza pe o alt" precau#ie n anumite situa#ii. De exemplu, acolo unde un acuzator este disponibil pentru un examen la poligraf, el sau ea trebuie testat. Atunci dac" acuzatorul pare c" spune adev"rul, examinatorul poate s" treac" la interogarea nvinuitului "neresponsiv" plecnd de la premisa c" minte. Cu alte cuvinte, dac" examinarea altor persoane implicate n aceast" cauz" are drept

Tehnica poligrafului

351

rezultat eliminarea lor din cercul b"nui#ilor, atunci examinatorul trebuie s" efectueze un interogator al individului "neresponsiv". n acest fel se pot rezolva un num"r de cazuri, altfel ar fi r"mas nesolu#ionate din punct de vedere al examin"rii la poligraf.

Testarea copiilor la poligraf


Pentru mai multe motive, copiii foarte mici nu sunt ap#i pentru testele la poligraf. n primul rnd, jena pe care o produce man!onul pentru tensiunea arterial"puls atunci cnd este umflat poate s" reprezinte mai mult dect poate s" suporte un copil n timpul perioadei necesare pentru efectuarea testului, f"r" a-!i mi!ca bra#ul. n al doilea rnd, din cauza imaturit"#ii lor mintale, copiii pot s" con!tientizeze complet deosebirea dintre adev"r !i minciun", sau se poate ca ei s" nu-!i dea seama de obliga#ia moral" de a spune adev"rul. n consecin#", dac" pentru ei o minciun" nu nseamn" nimic !i nu constituie nimic r"u, ei vor resimi#i pu#in", sau deloc, preocupare cu privire la o posibil" detectare. Totu!i nu numai vrsta este factorul determinant. Faptul c" un tn"r este apt de a fi interogat la poligraf va depinde mai mult de inteligen#a sa !i de maturitatea sa cu privire la capacitatea sa de a rezista jenei produse de presiunea man!onului. Unii copii de $0 sau $$ ani pot s" fie ap#i, pe cnd al#ii de $2 sau chiar $5 ani pot s" nu fie. (Pentru nregistr"rile cazurilor a doi copii care au indicat efectiv minciuna sau sinceritatea lor, vezi fig. 252.)

Tehnica poligrafului

352

Tehnica poligrafului

353

(continuare Fig. 252) Fig. 252. Cazul n care nregistrarea de mai sus la poligraf "i cele de pe pagina precedent# se refer# la incendierea unei case. Un b#iat de $0 ani a fost b#nuit, iar la interogatoriul luat la poli!ie a declarat ca a v#zut un b#iat de $2 ani, men!ionndu-i "i numele, fugind din biseric# tocmai nainte de izbucnirea focului. Si alte persoane au spus c# au v#zut b#iatul de $2 ani n preajma bisericii cam n aceea"i perioad# de timp. n baza acestor informa!ii b#nuiala a c#zut pe b#iatul de $2 ani, care a fost supus unei examin#ri la poligraf. nregistr#rile sale, din care nu prezent#m dect una $-A, nu con!ineau nici o indica!ie de minciun#. Atunci aten!ia poli!iei s-a rendreptat asupra primului suspect, b#iatul de $0 ani. Reproducem aici trei din nregistr#rile sale. Ele indic# clar minciuna. Prima nregistrare a b#iatului de $0 ani 2-A con!ine u"oare indica!ii de minciun# la ntreb#rile relevante 3 "i 5. Dar observa!i la cel de al treilea test 2-C, care a urmat testului cu cartona"e devierea evident# a respira!iei "i de asemenea blocajul respirator pronun!at la ntrebarea relevant# 5. La testul ntreb#rilor combinate 2-D devierea respira!iei a devenit "i mai evident#. n urma examin#rii, b#iatul de $0 ani a recunoscut c# pusese foc bisericii "i a scos complet din cauz# pe b#iatul de $2 ani, pe care-l implicase ini!ial n scopul de a abate n alt# parte b#nuiala ce plana asupra sa. Am#nuntele pe care le-a dat n privin!a incidentului nu au l#sat nici o ndoial# asupra valabilit#!ii m#rturisirii sale. (Un alt exemplu n care o persoan# foarte tn#r# a ncercat s# scape de detectare prin mijloace asem#n#toare este ar#tat n fig. 75.). Atunci cnd testeaz" copii, examinatorul trebuie s" fie con!tient de faptul c" r"spunsurile lor specifice pot fi neglijabile, datorit" imaturit"#ii lor. De aceea este necesar s" se condi#ioneze copii pentru test, prin pantomime exagerate a unor desene din mn", ar"tnd cum arat" o minciun" pe diagram", !i cum nregistrarea merge n

Tehnica poligrafului

354

linie dreapt" pe diagram", dac" ei spun adev"rul. Se recomand" chiar s" se fac" o schi#" cu creionul pe hrtie pentru copii, astfel nct dac" mint ei vor vedea c" r"spunsurile apar a!a cum le-a exemplificat examinatorul. Se mai recomand" ca n discu#ia pretest examinatorul s" ntrebe pe copii dac" !tiu care sunt consecin#ele unei minciuni, iar dac" au ndoieli n aceast" privin#", s"-i informeze de pedepsele pentru minciuni, precum o mustrare oarecare. De asemenea este ct se poate de important ca acei copiii s" realizeze c" poligraful poate s" detecteze o minciun", dac" ea este spus". Atunci cnd test"m copii este greu s" preciz"m cu siguran#" minciuna, adic" s" identific"m un r"spuns specific ca indicator de minciun", !i un alt r"spuns ca nefiind o minciun". De aceea nregistr"rile la poligraf ale copiilor nu trebuie citite dect n termeni de minciun" general". n plus, testele nu trebuie s" dep"!easc" mai mult de 7 ntreb"ri, astfel nct s" elimine factorul posibil al durerii !i s" le #inem treaz" aten#ia. Un test mai lung poate u!or s" distrug" valabilitatea ntreb"rilor ad"ugate, din cauza incapacit"#ilor copiilor de a sta lini!ti#i n cursul unei experien#e jenante. n plus, aten#ia copiilor nu poate fi re#inut" mai mult de cteva minute. Este poate inutil s" spunem c" test"rile la poligraf ale copiilor trebuie rezervate numai pentru cazuri grave ca omuciderile !i incendierile, sau n cazurile n care ele sunt victimele care acuz" sau martorii, ca n infrac#iunile sexuale s"vr!ite mpotriva lor, sau la care au fost martori. Totu!i atunci cnd este astfel folosit", !i cu limit"rile mai sus
87 precizate, aceast" tehnic" poate fi de mare valoare n cursul cercet"rilor .

Diver#i factori
n afar" de diver!i factori anterior descri!i, care pot s" afecteze rezultatele unei examin"ri la poligraf, mai sunt ns" !i alte elemente care merit" s" fie men#ionate, de!i sunt rar ntlnite. De exemplu, o temperatur" neconfortabil" a unei camere de examinare poate s" mpiedice o nregistrare satisf"c"toare a fenomenelor fiziologice necesare (Fig. 253). ncercarea unui individ, care coopereaz", de a-!i nfrna o tuse iminent" poate s" creeze o grav" deviere a traseului respira#iei (Fig. 254). Chiar un lucru att de simplu ca o mestecare neobservat" a gumei de mestecat de c"tre un individ poate s" devieze suficient
Abrams, S., The validity of the Polygraph technique with children, J. Pol. Sci. & Adm., 3 (3): 310-311, 1975.
87

Tehnica poligrafului

355

traseul respirator nct s" mpiedice un diagnostic adecvat (Fig. 255). Un contact strns ntre man!onul de luat tensiunea arterial" !i pieptul individului poate avea drept rezultat o deviere a traseului tensiunii arteriale-puls (Fig. 256).

Fig. 253. O exemplificare a efectului unei temperaturi inadecvate a camerei de examinare, n timpul unui test. Camera era rece din cauza unui defect temporar al sistemului de nc#lzire care furniza c#ldur# camerei de examinare. Dup# testul A, individul s-a plns c#-i est frig, de"i examinatorul, care avea paltonul pe el se sim!ea
o bine. (Temperatura n acel moment era de 60 F).

A-$ este nregistrarea testului f"cut ntr-o camer" cu temperatur" adecvat". Deosebirea datorat" diferen#ei de temperatur" este evident" att pe traseul respira#iei ct !i pe cel al tensiunii arteriale-puls.

Tehnica poligrafului

356

Fig. 254. Exemplificarea unei situa!ii n care individul care se re!ine de la o tuse iminent#. Observa!i la acest test cu cartona"e blocajele respiratorii care preced tusa la $2. Unii indivizi caut# att de mult s# coopereze nct fac mari eforturi pentru a evita o tuse sau un str#nut, "i uneori eforturile lor sunt ncununate de un succes total. De aceea ori de cte ori examinatorul observ# pe diagram# o deviere de acest fel, el trebuie s# se uite la individ, sau s#-i vorbeasc# mai trziu, n scopul de a se convinge dac# aceast# deviere se datoreaz# acestui factor.

Fig. 255. Un exemplu al efectului pe care l are asupra traseului respira!iei mestecatul gumei n timpul testului. Traseul respira!iei A ar fi putut fi interpretat gre"it ca indicnd minciuna, dac# examinatorul nu ar fi observat c# individul mesteca gum#. Dup# aruncarea gumei, testul A-$ al testului urm#tor nu a mai prezentat astfel de indica!ii de minciun#. Individul spunea adev#rul la ambele teste.

Tehnica poligrafului

357

Fig. 256. Por!iuni ale unor nregistr#ri experimentale ale unui individ care arat# cum contactul dintre man"onul pentru tensiunea arterial# "i pieptul individului poate s# aib# drept rezultat un traseu deviat al tensiunii arteriale-puls. Sec!iunea $ con!ine traseele respira!iei "i ale tensiunii arterialepuls, nregistrate cnd man"onul nu era n contact cu pieptul individului. Sec!iunea 2 a fost ob!inut# cnd man"onul era n contact moderat cu pieptul. Observa!i totu"i pe acest traseu modific#rile ciclice ale tensiunii arteriale-puls produse de mi"carea pieptului, n timpul cnd individul respira; cu alte cuvinte ori de cte ori individul inhala, expansiunea pieptului s#u exercita o presiune extern# asupra man"onului "i producea o aparent# cre"tere a tensiunii arteriale. Sec!iunea 3 a fost ob!inut# cnd man"onul a fost fixat strns la subsuoara individului. Acest traseu indic# un model ciclic de tensiune arterial#puls, care este mai probabil s# se produc# n cazurile n care avem de a face cu indivizi obezi, "i n care examinatorul nu are grij# s# !in# man"onul n afara contactului cu pieptul. Uneori, un individ poate face ceva, f"r" s" vrea, care va face examinarea dificil" pentru examinator. De exemplu, ntre teste !i n timpul absen#ei temporare a examinatorului din camer", individul poate s" reajusteze tubul pneumografului, ridicndu-l sau coborndu-l, !i prin aceasta s" produc" un tip diferit de respira#ie (de exemplu de amplitudine mai mic" sau mai mare) pe nregistr"rile testelor ulterioare (Fig. 257). Sau un individ poate s" ridice bra#ul pe care este man!onul pentru tensiunea arterial" de pe sp"tarul pe care se sprijin" bra#ul !i prin aceasta s" produc" o deviere a traseului. (Printre efectele pe care o astfel de ridicare poate s" le produc", vezi fig. 258, de!i n acest caz ridicarea bra#ului a fost o ncercare voit" de a sc"pa de detectare).

Tehnica poligrafului

358

Fig. 257. Exemplificarea efectului modific#rii ajust#rii pneumografului ntre teste. Dup# testul A "i n timp ce examinatorul ie"ise din camera de examinare, lan!ul tubului pneumografului s-a desf#cut "i f#r# ca examinatorul s# "tie, individul l-a pus la loc "i l-a strns la loc, dar l-a strns prea tare, ceea ce a avut drept rezultat o respira!ie mai grea n C, datorit# strnsorii. Atunci cnd o astfel de diferen!# apare n nregistr#rile unui individ, examinatorul trebuie s# verifice posibilitatea unei eventuale modific#ri ap#rute n pozi!ia sau n gradul de strngere a tubului pneumografului. Desigur c# astfel de modific#ri ale ciclului respirator "i a amplitudinii respira!iei sunt de obicei rezultatul unor ncerc#ri de a "bate ma"ina", dar examinatorul trebuie s# !in# seama "i de posibilitatea unui astfel de accident ca cel descris aici.

Fig. 258. nregistrarea unui suspect care "i avea bra!ul cu man"onul pentru tensiunea arterial# ntr-o pozi!ie ridicat# n timpul testului "da". La ntrebarea 6 i s-a spus s# pun# bra!ul pe masa aparatului. El a pus bra!ul, dar imediat l-a ridicat din nou. Observa!i cre"terea treptat# a n#l!imii traseului, datorat# ncord#ri musculare care a rezultat din !inerea bra!ului dep#rtat de sp#tar. n acest caz individul a recunoscut c# a f#cut aceasta n mod inten!ionat, pentru a ncerca s# scape de detectare, dar acela"i fel de nregistrare ar putea s# rezulte de la un individ sincer care "i !ine bra!ul ntr-o pozi!ie ridicat#, f#r# a avea inten!ia de a eluda testarea. Examinatorul trebuie ntotdeauna c" controleze posibilitatea ca un bra# s" fie ridicat, ori de cte ori ntlne!te un astfel de traseu.

Tehnica poligrafului

359

n ceea ce prive!te defec#iunile mecanice ale aparatului, examinatorul trebuie s" fie atent, chiar pentru astfel de factori n aparen#" nesemnificativi, cu ar fi un echilibru inadecvat al peni#ei de nregistrare (Fig. 259). n plus tubul prin care cerneala ajunge la peni#" poate fi prea strns, jennd prin aceasta mi!c"rile peni#ei sau cauznd venirea a prea pu#in" cerneal" la peni#".

Fig. 259. Exemplificarea efectului unui echilibr#ri improprii a peni!ei de nregistrare: nregistrarea $ a fost f#cut# cnd peni!a era bine echilibrat#; la nregistrarea 2 echilibrarea improprie a avut drept rezultat o frecare excesiv# a peni!ei. Observa!i la 2 modificarea pozi!iei crest#turii dicrotice. Efecte asem#n#toare pot s# rezulte de la o peni!# defect#. Vrfurile peni#ei trebuie s" se mi!te liber pe hrtia diagramei, f"r" restric#ii; n caz contrar nregistr"rile testului vor fi efectiv afectate. Peni#a tensiunii arterialepuls este cea mai sensibil" n aceast" privin#" datorit" caracterului delicat al traseelor ob#inute. Examinatorul trebuie de asemenea s" verifice c" cerneala nu picur" din peni#" prin deschiderea aparatului, la axul pivotant al unit"#ii de nregistrare, fiindc" substan#a cleioas" din cerneal" reduce efectiv func#ionarea aparatului. Natura delicat" a unit"#ii care nregistreaz" tensiunea arterial"puls poate fi efectiv afectat" dac" axul pivotant al unit"#ii este ajustat fie prea strns, fie prea larg. Dac" este ajustat prea strns, mi!carea peni#ei este stnjenit" !i aceasta poate s" cauzeze tocirea rubinului rulmentului sau s" cauzeze tocirea axului pivotant. Dac" rubinul este prea pu#in strns, va fi afectat caracterul fin al nregistr"rii, iar sinusoida nregistr"rii pulsului este neregulat" sau inexistent". Dac" vreuna din conductele de aer dintre aparat !i piesele care sunt legate de individ sunt strmtorate sau r"sucite scurgerea de aer va fi redus" sau complet obturat". Binen#eles c" defec#iunea trebuie remediat" nainte ca testul s" poat" continua. n plus, dac" survine o pierdere de aer n unitatea de luat tensiunea arterial",

Tehnica poligrafului

360

se va observa o descre!tere treptat" a amplitudinii tensiunii arteriale. Este absolut necesar s" se corecteze imediat pierderea de aer !i s" se ntrerup" testul pn" la remediere. O pierdere de aer datorat" aparatului poate fi recunoscut" printr-o amplitudine redus" sau printr-o inversa#ie a modelului normal de respira#ie, cauznd prin aceasta o nclinare treptat" a modelului inspira#iei !i un declin abrupt n momentul expira#iei. (Vezi fig. 260).

Fig. 260. O exemplificare a efectului surpriz# datorat punerii unor ntreb#ri neutre individului naintea testului. Aceasta este nregistrare unui individ nvinuit a fi tat#l unui copil nelegitim. naintea examin#rii el a recunoscut examinatorului c# a avut raporturi sexuale cu mama n perioada unei posibilei concep!ii. De aceea n testul s#u r#spundea "da" la diversele ntreb#ri relevante, care "tia c# i vor fi puse, dar nu i se spusese c# i se vor pune "i ntreb#ri neutre. Faptul c" a fost luat prin surprindere cnd dou" astfel de ntreb"ri i s-au pus la $ !i 2, este dovedit prin modific"rile substan#iale ale tensiunii arteriale la fiecare ntrebare. La $0, n scopuri experimentale, i s-a pus inten#ionat o alt" ntrebare surpriz": "M-ai min#it cu ceva anume?". A!a cum am afirmat mai devreme n aceast" carte, trebuie s" evit"m ntreb"rile surpriz", !i aceasta pentru motivul att de clar exemplificat mai sus. Cnd nregistratorul reflexului galvanic al pielii func#ioneaz" prost, peni#a poate s" se nvrteasc" repede n sus !i n jos sau poate s" realizeze un model tremur"tor sau n "din#i de ferestr"u" sau poate s" nu prezinte nici un fel de fluctua#ii. Aceast" proast" func#ionare trebuie remadiat" f"r" ntrziere. De!i am subliniat anterior importan#a evit"rii unor ntreb"ri relevante care s" surprind" pe individ n cursul unui test, examinatorii trebuie s" evite de asemenea orice ntreb"ri surpriz" neutre, fiindc" !i ele pot s" aib" drept rezultat trasee nesigure. (fig. 260).

Tehnica poligrafului

361

EFECTUL SI DETECTAREA UNOR GENER$RI DE TENSIUNII MUSCULARE NEOBSERVATE


n afar" de ndoirea muscular" !i de mi!c"ri, care de obicei sunt destul de u!or de detectat fie prin observa#ie vizual", fie prin devierea brusc" a peni#ei de nregistrare a tensiunii arterialepuls, mai este posibil" o alt" form" de activitate muscular", care poate da mult" b"taie de cap, !i chiar s" produc" indica#ii eronate. Aceasta este tensiunea muscular" exercitat" fie asupra bra#elor, fie asupra picioarelor, care produce restric#ie n curgerea normal" a sngelui, !i o cre!tere n consecin#" a tensiunii arteriale. Aceast" presiune poate fi astfel exercitat" nct dovada survenirii sale nu poate fi observat" vizual, !i nici nu poate fi u!or deosebit" de tipul obi!nuit de modific"ri neinduse ale tensiunii arteriale. Este de asemenea o form" de activitate care poate s" rezulte fie dintr-un efort voit, fie dintr-unul neinten#ionat din partea individului. Ignorarea de c"tre un examinator a posibilit"#ii apari#iilor efectelor unor presiuni musculare neobservate, poate s"-l determine s" fac", ocazional, un diagnostic gre!it de sinceritate, sau s" presupun" uneori c" anumite neregularit"#i sau ambiguit"#i ale traseului tensiunii arteriale sunt rezultatul unor afec#iuni fiziologice. Ca rezultat al anumitor experien#e !i cercet"ri efectuate de c"tre unul din autori (Reid) acum c#iva ani, aceste consecin#e pot fi evitate n mare m"sur"88.Pe baza acestor experien#e !i cercet"ri, se poate afirma: ($) c" n multe cazuri n care un traseu al tensiunii arteriale pulsului se ridic" mai mult sau mai pu#in de o manier" dreapt", treptat", spre por#iunea superioar" a diagramei, factorul cauzal este o presiune muscular" neobservat", aplicat" fie inten#ionat, fie involuntar; (2) c" n multe cazuri n care un traseu al tensiunii arterialepuls ia o nclinare destul de dreapt", treptat", spre partea de jos a diagramei, aceasta este datorat" destinderii treptate, neobservate, a presiunii care era exercitat", fie inten#ionat fie involuntar, la nceputul testului89; (3) c" toate r"spunsurile specifice de minciun" de pe traseul tensiunii arteriale pot fi produse artificial prin presiune muscular" neobservat", !i c" prin acest mijloc un examinator neatent poate fi indus n eroare de nregistrarea astfel ob#inute; (4) c" r"spunsurile specifice simulate datorate unor presiuni musculare neobservate pot fi diferen#iate de adev"ratele r"spunsuri specifice numai prin folosirea unei unit"#i auxiliare pentru nregistrarea indica#iei unei
Raportul acestui studiu a ap"rut n 1945 n Crim. L. & Criminol., 36 (1): 201-215, 1945.
88

Desigur c" aceast" nclinare ar putea fi datorat" unei scurgeri n sistem, posibilitate care trebuie ntotdeauna verificat".
89

Tehnica poligrafului
s" serveasc" ocazional ca !i criteriu de minciun".

362

astfel de activit"#i musculare; !i (5) c" dovada nregistrat" a presiunii musculare poate O explica#ie adecvat" a fenomenului presiunii musculare ca factor n tehnica poligrafului poate fi u!urat" prin prezentare aici a unei expuneri a experien#elor !i cercet"rilor din care au fost trase concluziile de mai sus. Se !tia de ctva timp c" modific"rile tensiunii arteriale puteau fi induse artificial prin contactarea !i relaxarea mu!chilor90. n aparen#" necunoscut" , chiar n cadrul profesiei medicale exista totu!i posibilitatea ca singura exercitare a presiunii musculare neobservat" s" poat" produce un efect asem"n"tor9$. Presiunea muscular" ct !i contrac#iile musculare pot produce o nregistrare a modific"rilor tensiunii arteriale care se aseam"n" dup" toate aparen#ele cu nregistr"rile unor modific"ri normale, neprovocate. (Aceasta e ilustrat" clar n Fig. 26$). Prin acest mijloc se poate ca anumite persoane s" n!ele pe un examinator care nu utilizeaz" dect poligraful conven#ional prin provocarea artificial" a unor modific"ri a tensiunii arteriale la diverse momente ale examin"rii, ncercnd prin aceasta s" mascheze orice r"spuns specific ce ar putea ap"rea la ntreb"rile relevante. Mai exist"
Vezi Mulliner F. R. #i McKinzie R. T., Anatomie #i fiziologie elementar", Ed. 3, p. 328, 1931 n care se face urm"toarea afirma!ie: "Pe m"sur" ce sngele circul" prin "Arborele arterial" exist" mai mult" rezisten!" la scurgerea sa mai departe, datorit" ngust"rii re!elei. Aceasta este rezisten!a periferic", care este m"rit" sau mic#orat" prin contractarea mu#chilor sau relaxarea acestora. Cu ct este rezisten!a mai mare, cu att inima va pompa mai din greu pentru a trimite sngele la destina!ie, crescnd totodat" #i tensiunea arterial". Tensiunea arterial" sau presiunea sngelui reprezint" presiunea exercitat" de sngele pe laturile vaselor sanguine n mi#care". De asemenea, vezi #i Howell, W. H., Textbook of Physiology, Ed. 10, p. 494, 1928; Crandall, L. A., Introducere n fiziologia uman", Ed. 3, p. 134, 1943; Abramson, D. E., Vascular Responses in the Extremities of Man in Health and Disease, p. 142, 1944; #i Jacobsen, E. Relaxarea progresiv", 1938. 91 Pn" n 1945, data raportului ini!ial asupra acestui studiu, o cercetare am"nun!it" a literaturilor medicale nu a descoperit nici un comentariu direct referitor la modific"rile tensiunii arteriale datorate presiunii musculare de tipul de care ne preocup"m actualmente. n mod indirect, Barker, L. F. #i Jole N. B. au raportat n Tensiunea arterial", cauz", efect #i remediu, 1924, p. 37, c" venele de la suprafa!a corpului sunt expuse presiunii musculare n timpul mi#c"rilor corpului, #i c" o asemenea presiune din exterior este u#or exercitat", ntruct venele au nveli#uri musculare elastice sub!iri #i sunt u#or aplatizabile, spre deosebire de artere care #i men!in ntotdeauna forma lor tubular". Vezi de asemenea #i Tensiunea arterial" simplificat", un manual publicat de Societatea de Instrumente Taylor, n care se descrie metoda Katzensteim pentru testarea func!ion"rii inimii, #i care se bazeaz" pe observa!ia c" atunci cnd ambele artere femurale sunt ap"sate digital, tensiunea arterial" se va ridica de la 10 la 20 mm coloan" de mercur. De asemenea vezi Jansen W. H., Tams W. #i Achelis H. : Blutdruckstufdien I. Zur Dynsmik des Blutdrucks, Deutsch. Arch. Klin. Med., 144 (1), 1924 citat de Abramson: R"spunsuri vasculare la extremit"!ile omului, n caz de boal" #i de s"n"tate, nota 47, p. 235, 1944), care afirm" "c" legarea extremit"!ilor unor persoane normale cu bandaje elastice nu a cauzat dect o cre#tere nesemnificativ" a tensiunii arteriale".
90

Tehnica poligrafului

363

!i posibilitatea ca un individ s" aplice n mod constant o presiune muscular", !i prin aceasta s"-!i ridice tensiunea arterial" la un nivel care ar putea s" mascheze orice fel de r"spunsuri specifice care dealtfel ar putea s" apar" pe un traseu normal (Vezi fig. $62). Un num"r redus de indivizi pot chiar s" simuleze unul sau altul din cele dou" tipuri principale de trasee ale tensiunii arteriale, care ntotdeauna au cam pus n dificultate pe examinatori: ($) un traseu cu ridic"ri constante !i treptate spre partea de sus a diagramei, !i (2) un traseu care se ndreapt" constant spre partea de jos a diagramei. Primul traseu poate fi produs printr-o presiune muscular" treptat m"rit", iar cel de al doilea printr-o relaxare muscular" treptat" a presiunii musculare care a fost exercitat" la nceputul textului. (Vezi figurile 263 !i 264). n toate experien#ele de acest fel sau ori de cte ori se face o ncercare n acest sens pentru a n!ela un examinator, presiunea muscular" trebuie exercitat" pe bra#e, mini, coapse sau picioare, fiindc" dac" se ntrebuin#eaz" mu!chii toracelui pentru acest scop, nregistr"ri deviate ale respira#iei vor eviden#ia eforturile de falsificare92.

Fig. 261. nregistrarea experimental# ilustrnd diverse r#spunsuri specifice simulate ale tensiunii arteriale create de presiunea muscular# "i de contrac!ia muscular#: La $, u"oar# contractare a mu"chilor coapsei; la 2 relaxarea mu"chilor coapsei; la 3 contractarea sus!inut# a mu"chilor coapsei ; la 4 relaxarea mu"chilor coapsei; la 5 u"oar# presiune exercitat# asupra antebra!ului drept; la 6 relaxare; la 7 presiune mare exercitat# asupra antebra!ului drept; la 8 sc#derea presiunii; la 9 presiune treptat# "i sus!inut# exercitat# asupra antebra!ului drept f#r# relaxare.
S-au efectuat experien!e pentru a se stabili dac" r"spunsurile specifice pe traseul tensiunii arteriale ce se pot ob!ine prin presiuni asupra antebra!ului individului, sunt rezultatul comprim"rii mu#chilor antebra!ului, sau rezultatul contract"rii a diver#ilor al!i mu#chi folosi!i pentru a produce comprimarea. Antebra!ul experimentatorului a fost plasat pe o mas" ntr-o pozi!ie relaxat", #i n timp ce se f"cea o nregistrare a tensiunii arteriale, un asistent a ap"sat o compres" de lemn pe suprafa!a antebra!ului. Aceasta a avut drept rezultat o varia!ie a tensiunii arteriale comparabile cu acea ob!inut" cnd presiunea este autoexercitat", prin aceasta stabilindu-se faptul c" cel pu!in principala parte a acestor modific"ri este datorat" n primul rnd presiunii musculare #i nu contract"rii musculare.
92

Tehnica poligrafului

364

Fig. 262. Nota!i u"orul r#spuns specific pe traseul tensiunii arteriale la ntrebarea 5, pe aceast# nregistrare a unui infractor sexual, spre deosebire de r#spunsul specific mult mai mare la 8, care a fost o repetare a aceleia"i ntreb#ri. Diferen!a dintre r#spunsuri specifice poate s# fi rezultat# dintr-o relaxare a presiunii musculare dup# ntrebarea neutr# 5, a"a cum pare s# rezulte din c#derea brusc# a liniei de baz# la acest punct.

Fig. 263. Aceste dou# nregistr#ri ilustreaz# rezultatul aplic#rii unei presiuni musculare constante. A este nregistrarea unui infractor sexual. Nota!i cre"terea treptat# a tensiunii arteriale de la 5 la $0, o cre"tere de 7 mm coloan# de mercur. X este o nregistrare experimental#, n care un examinator a fost capabil s# simuleze, n calitate de individ testat, traseul tensiunii arteriale din A. El a realizat aceasta prin

Tehnica poligrafului
s#u. Nota!iile C.P. pe nregistr#ri indic# presiunea man"onului.

365

exercitarea n mod constant a unei presiuni din ce n ce mai mare asupra antebra!ului

Fig. 264. Pe A nregistrarea testului unui infractor sexual, observa!i coborrea liniei de baz# a traseului tensiunii arteriale, "i de asemenea nota!i reducerea treptat# a amplitudinii pulsului. Un traseu asem#n#tor a fost ob!inut pe traseul experimental X de c#tre un examinator pe post de individ testat, care a exercitat, la nceputul testului, o presiune asupra bra!ului pe care se afla man"onul, "i apoi cam la jum#tatea traseului a relaxat treptat bra!ul. Cititorul trebuie s" cunoasc" faptul c" n aceste experien#e, persoana testat" !i utiliza ntreaga putere de concentrare pentru a simula reac#ii de vinov"#ie, f"r" a fi cople!it de sentimentele de culpabilitate ale unui criminal veritabil. Se crede c" simularea cu succes a unor asemenea r"spunsuri specifice pe tensiunii arteriale ar fi practic imposibil" pentru un individ neinstruit. Totu!i se crede c" un individ neinstruit poate, n mod con!tient sau incon!tient, s" influen#eze reac#iile sale pe traseul tensiunii arteriale ntr-un a!a grad, nct cel pu#in s" introduc" reac#ii ambigue, care pot s" deruteze pe examinator. Cu alte cuvinte, n cazuri reale, reac#iile ambigue ale tensiunii arteriale, care nu concord" cu indicii de minciun", dar care sunt oarecum de form"

Tehnica poligrafului

366

asem"n"toare cu exemplific"rile simulate, pot s" fie sau s" nu fie executate n mod con!tient. Cu ani n urm", cauzele acestor r"spunsuri inexplicabile pe traseul tensiunii arteriale erau de obicei atribuite unui aparat defect, sau unei st"ri fizice sau psihice anormale ale individului. Actualmente avem la dispozi#ie dovezi c" multe din aceste nregistr"ri ambigue pot fi rezultatul unor presiuni musculare !i c" n multe cazuri presiunile au fost create inten#ionat, n scopul de a sc"pa de detectare93. Acolo unde ncercarea de a devia traseul tensiunii arteriale const n mi!carea bra#ului pe care se afla man!onul, traseul rezultat era cu totul diferit ca form" de rezultatul unei devieri provocat" de ini#ierea brusc" a unei presiuni sau de ncetarea unei presiuni. n primul caz o mi!care ampl" a bra#ului pe care se afl" man!onul produce o devia#ie brusc" n sus a traseului, care imediat se ntoarce la linia de baz" (Fig. 265 A). Totu!i, atunci cnd o deviere este produs" de aplicarea prompt" a unei presiuni, traseul astfel deviat nu se va ntoarce la linia de baz" ini#ial" dect dup" ncetarea presiunii (Fig. 265 B), iar dac" devierea este produs" de ncetarea imediat" a unei presiuni, traseul nu se va ntoarce la linia de baz" anterioar" dect dac" presiunea este aplicat" din nou (Fig. 265 C).

Fig. 265. Exemplific"ri ale modific"rilor produse asupra unui traseu prin mi!c"ri obi!nuite ale bra#ului !i prin presiuni musculare bru!te. Devierea ascu#it" A a fost produs" de o mi!care rapid", nesus#inut" a minii pe care se afla man!onul. Devierea din B a rezultat din aplicarea brusc" a unei presiuni considerabile a antebra#ului pe care era man!onul, asupra rezem"toarei scaunului. Presiunea a fost men#inut" timp de circa 8 secunde !i apoi a ncetat brusc. Devierea din C a fost creat" prin exercitarea unei
ntr-un caz, un tn"r care dup" testarea sa a m"rturisit furtul unui automobil, a spus c" "n timpul testelor #i-a !inut un bra! destul de rigid". nregistr"rile tensiunii arteriale ale acestui individ erau att de neregulate nct o interpretare precis" a tensiunii arteriale a fost exclus", de#i r"spunsurile pe traseul respira!iei indicau cu claritate minciuna, pentru a-l semnala ca vinovat de acel furt. ntr-un alt caz, un individ care m"rturisise un viol a comunicat examinatorilor c" citise o publica!ie referitoare la detectarea minciunilor, #i aflase c" minciuna ncetine#te respira!ia, astfel nct se hot"rse ca n timpul testului s" respire repede. De asemenea, mai aflase c" tensiunea arterial" se ncetine#te #i merge repede n timp ce spui o minciun", astfel nct a ap"sat n jos minile cu putere pentru a nvinge aceast" reac!ie. ntr-un alt caz, un individ a recunoscut c" n timpul testului #i-a ncle#tat degetele de extremitatea scaunului.
93

Tehnica poligrafului
de circa $$ secunde, urmat" de o reaplicare a tensiunii.

367

presiuni considerabile a bra#ului de la nceputul testului !i apoi o ncetare brusc" timp

Ca rezultat al acestor experien#e !i a observa#iilor efectuate n cazuri reale, a ceea ce p"reau a fi efectele aplic"rii presiunii musculare, s-a construit o unitate auxiliar" a poligrafului, n scopul de a nregistra astfel de activit"#i musculare. Modelul original al acestei unit"#i, a!a cum este ar"tat n fig. 266, const" n principal dintr-un scaun echipat cu un set de foale de metal pentru a nregistra mi!c"rile !i presiunile din mu!chii bra#elor !i picioarelor. Tuburile de cauciuc principale !i mult mai sensibile din interiorul poligrafului fac leg"tura cu setul complet de peni#e ce nregistreaz" modific"rile de presiune din acestea94.

Fig. 266. Scaun portabil !i echipament pentru nregistrarea mi!c"rilor musculare cu poligraful "Reid". Rezem"toarele antebra#elor sunt a!ezate la partea de sus a foalelor A !i B. Bazele foalelor sunt conectate la tije scobite avnd lungimea de 6 cm,
Variatele tipuri de mi#c"ri ale corpului au fost nregistrate de mai mul!i fiziologi #i psihologi, cu toate c" nici mecanismul #i nici metoda descris" aici nu au fost folosite anterior. Vezi Jacobsen, E., Relaxarea progresiv", nota 46, #i Gaskill, H. V., Obiectivul m"sur"rii reac!iilor emo!ionale Gen. Psychol. Monog., 14: 177-280, 1933; Cason, H. V., #i Cason E. B., Afectivitatea n rela!ia dintre respira!ie #i mi#c"rile corpului. J. Gen. Psychol., 9: 130-156, 1933; #i Burtt, A., Motor concomitants in word association. . J. Exp. Psychol., 19: 51-64, 1936. Cei mai mul!i au nregistrat reac!ii motorii, n special tremur, cnd se spune o minciun". Vezi Luria, A. V., Conflictele naturii umane (traducere din limba rus" #i editat" de Horsley Gnatt, 1932), #i Runkel, J. E., Lurias motor method and word association in the study of deception. . J. Gen. Psychol., 15: 23-27, 1936;). (Noul model de aparat pentru detectarea presiunii musculare este ilustrat n fig. 267.
94

Tehnica poligrafului

368

care alunec" prin clame !i care pot fi ajustate n sus !i n jos, dup" bra#ul individului. Tubul de cauciuc care este ata!at la fiecare din tijele ascu#ite trece pe sub t"blia scaunului, !i se mpreun" cu dou" extremit"#i, ale unui fiting n form" de T, C. Un alt tub de cauciuc este conectat la o a treia extremitate a fitingului C. Prin aceast" metod", presiunea exercitat" de unul sau de ambele bra#e, va mpinge aerul prin foalele tubului de cauciuc !i spre foalele aparatului, crescnd prin urmare presiunea aerului !i ac#ionnd peni#a ce nregistreaz" modific"rile de presiune. Foalele D !i E sunt ata!ate de o scndur" mobil" !i ajustabil" decupat" din chiar !ezutul scaunului. Baza fiec"rei foale de pe scndura orizontal" este ata!at" de o prghie a!ezat" sub !ezut, care permite ajustarea acestei scnduri n sus sau jos n func#ie de individ. Tubul de cauciuc este ata!at de o panglic" metalic" a!ezat" sub cele dou" foale. Tuburile de cauciuc pleac" spre fitingul n form" de T, F, din care pleac" un singur tub spre foalele sensibile ale aparatului, nregistrndu-se astfel orice presiune sau mi!care cauzate de mu!chii coapselor !i care sunt nregistrate de peni#". Comunicarea aerului ntre foalele scaunului !i aparat lucreaz" ca un sistem pneumatic nchis. Deplasarea aerului este determinat" de presiunea exercitat" de antebra#e sau de coapse. nregistr"rile separate sunt, prin urmare, ob#inute de ($) presiunea muscular !i mi!c"rile musculare ntr-unul sau ambele bra#e, !i (2) presiunea muscular" !i mi!carea mu!chilor coapselor.

Tehnica poligrafului

369

Fig. 267. Noul model de scaun portabil !i echipament pentru nregistrarea mi!c"rilor musculare cu Poligraful Reid. Senzorii man!onului de cauciuc sunt monta#i n interiorul aparatului !i conecta#i la unitatea de foale din interiorul aparatului printr-un tub de cauciuc cu un diametru foarte mic. Tipul de traseu al tensiunii musculare ce se ob#ine cu unitatea modelului original este clar ilustrat" prin nregistr"rile experimentale indicate n fig. 268.

Tehnica poligrafului

370

Fig. 268. Modelele de mi!c"ri musculare n nregistr"ri experimentale cu L.A. reprezentnd traseul mi!c"rilor bra#ului stng; TH. reprezentnd traseul mi!c"rilor coapsei !i R.A. reprezentnd traseul mi!c"rilor bra#ului drept. Celelalte trasee sunt ale respira#iei !i ale tensiunii. A. La $, presiunea treptat" exercitat" asupra antebra#ului drept; la 2 sl"birea presiunii; la 3 presiunea treptat" exercitat" simultan pe ambele antebra#e; la 4 sl"birea presiunii. Nota#i devierea nregistr"rii R.A. la $ ;iar la 3 ambele nregistr"ri ale lui L.A. !i R.A. au deviat. Fiecare exercitare de presiune este nso#it" de o cre!tere a tensiunii arteriale. B. La $, contractare sau tensiune a mu!chilor antebra#ului drept !i a minii drepte; la 2 mu!chii sunt relaxa#i; la 3 mu!chii ambelor antebra#e !i ambelor mini sunt contracta#i simultan; la 4 mu!chii sunt relaxa#i. La $ !i 3 tensiunea arterial" cre!te. De asemenea la $ o deviere n jos a nregistr"rii R.A.; la 3 att traseul L.A. ct !i cel L.A. sunt deviate. C. La $, presiunea exercitat" de ambele picioare prin ap"sarea lor n jos pe du!umea; la 2 ncetarea presiunii; la 3 se contracteaz" mu!chii ambelor coapse; la 4 se

Tehnica poligrafului
o deviere n jos a nregistr"rii TH.

371

relaxeaz" mu!chii coapselor. La $ !i la 3 apar cre!teri ale tensiunii arteriale, nso#ite de D. La $, genunchii s-au mi!cat u!or; la 2 s-au mi!cat degetele minii drepte; la 3 s-a mi!cat mna dreapt"; la 4 s-a mi!cat piciorul drept pivotnd pe c"lci; la 5 s-au mi!cat degetele de la picioare. Nota#i devierea traseului coapsei le $, 4 !i 5 ct !i devierea nregistr"rii L.A. la 2 !i 3. n afar" de nregistrarea mi!c"rilor musculare !i a presiunilor musculare neobservate, pentru a face deosebirea ntre modific"rile provocate, ale tensiunii arteriale, !i r"spunsurile la poligraf determinate de minciun", traseele activit"#ii musculare mai pot furniza criterii de minciun" independente. De fapt exist" cazuri cnd dovada presiunilor musculare n cursul unui test furnizeaz" singura indica#ie de minciun". (A se vedea, pentru ilustrarea unor astfel de activit"#i musculare care au fost ob#inute cu aceast" unitate original", figurile 269-274; !i n plus, nregistr"rile presiunii musculare ob#inute cu noul model, vezi figurile 275-28$).

Fig. 269. De!i modificarea liniei bazale a traseului respira#iei !i cre!terea tensiunii arteriale la 5 sugereaz" c" acest individ b"nuit de furt minte, acel diagnostic fiind confirmat prin dovada activit"#ii musculare a bra#ului la MA-A, la ntreb"rile relevante 3 !i 5. Observa#i c" presiunea bra#ului aplicat" la 5 a continuat pn" la limita de nregistrare a activit"#ii, ceea ce explic" tremur"tura traseului dup" ntrebarea de control 6.

Tehnica poligrafului

372

Fig. 270. nregistrarea unui individ b"nuit c" a deteriorat o piatr" de mormnt. De!i r"spunsurile respiratorii specifice, la ntreb"rile relevante 3 !i 5, sunt prin ele nsele puternic indicatoare de minciun", acest diagnostic este confirmat !i de dovada activit"#ii musculare a bra#ului, la MA-A, la acelea!i ntreb"ri relevante 3 !i 5.

Fig. 271. nregistrarea testului cu cartona!e a unui individ b"nuit de furt, care a ncercat s" scape de detectare prin exercitarea unei presiuni a mu!chilor coapsei, ori de cte ori i se prezenta cartea pe care a ales-o, care avea nr. 8. Traseul activit"#ii musculare a coapsei MA-T, relev" clar eforturile de eludare.

Tehnica poligrafului

373

Fig. 272. Exemplificarea unui caz n care minciuna unui individ ar fi r"mas nedetectat", dac" nu ar fi existat activitatea muscular", la testul s"u "da", n cursul unei reexamin"ri. Observa#i dovada activit"#ii musculare a bra#ului !i a coapsei la ntreb"rile 9 !i $0 n ambele trasee, MA-A !i MA-T.

Tehnica poligrafului

374

Fig. 273. nregistr"rile unui individ b"nuit c" ntrebuin#a serviciile po!tale pentru a n!ela. La cel de al treilea test, C observa#i, pe traseul activit"#ii musculare a bra#ului, MA-A, dovada presiunii musculare aplicat" la ntreb"rile neutre 2, 4 !i 7. La testul "da", E, observa#i aplicarea presiunii bra#ului exercitat" ori de cte ori individul spune "da", la ntreb"rile relevante 3, 5, 8 !i 9 ca !i atunci cnd a spus "da" la ntrebarea de control 6. ncetarea acestei presiuni la ntreb"rile neutre 4 !i 7 este indicat" destul de dramatic de

Tehnica poligrafului
prezente n alte zone ale traseului atunci cnd s-a exercitat presiunea.

375

ridicarea nivelului de baz" traseului MA-A nenso#it" de u!oarele tremur"turi care sunt

Fig. 274. O alt" exemplificare a valorii de diagnostic a nregistr"rilor activit"#ii musculare. Att nregistrarea Nr.$ ct !i Nr.2 sunt ale unui individ b"nuit de furt. nregistrarea Nr.2 a fost ob#inut" f"r" a se umfla man!onul de tensiune, n scopul de a fi sigur c" dovada activit"#ii musculare a bra#ului din MA-A nu este rezultatul jenei produse de presiunea man!onului. Dac" nu ar fi existat traseele activit"#ii musculare, mai ales pe traseul Nr.2, examinatorul nu ar fi fost capabil s" pun" un diagnostic din

Tehnica poligrafului
Dovada activit"#ii musculare slabe, MA-A, a indicat minciuna.

376

cauza naturii particulare a traseului presiunii arteriale, ca !i a traseului respirator.

Urm"toarele nregistr"ri de cazuri, de la figura 275 la 28$, au fost ob#inute folosindu-se noul model de aparat pentru nregistrarea modific"rilor n presiunea muscular"

Fig. 275. nregistrarea testului cu cartona"e al unui individ b#nuit de a fi furat 500$ de la patronul s#u. Cartea pe care o alesese a fost 3. Observa!i ridicarea traseului tensiunii ncepnd cu cartea 8 "i continund pn# la prima ntrebare ce f#cea referire la cartea 3. Aceast# ridicare a tensiunii a fost cauzat# de o presiune muscular#, a"a cum se arat# de modelul treptat descendent al traseului mi"c#rii musculare (M). Acest efort special de a eluda r#spunsurile sale la testul cu cartona"e, inclusiv r#spunsurile respiratorii dramatice la cartea cu 3 de fiecare dat# cnd era prezentat#, aduce o b#nuial# puternic# n privin!a sincerit#!ii individului referitor la actuala chestiune n curs de cercetare. Ulterior individul a m#rturisit, confirmnd aceste b#nuieli.

Tehnica poligrafului

377

Fig. 276. Aceast# nregistrare a unui individ b#nuit de un furt arat# n continuare efectul pe care exercitarea unei presiuni musculare o are asupra celorlal!i parametrii nregistra!i. Presiunea muscular# indicat# n M a determinat ca linia de baz# a traseului respira!iei toracice (R$) s# se ridice constant, n timp ce linia de baz# a traseului respira!iei abdominale (R) s-a l#sat n jos treptat. Efortul individului de a-"i falsifica r#spunsurile n timpul testului prin exercitarea presiunii musculare, sugereaz# cu certitudine c# minte. ntreb#rile 3 "i 5 se refer# la furt, iar ntrebarea 4 este neutr#.

Tehnica poligrafului

378

Fig. 277. Aceast# nregistrare a unui test cu ntreb#ri combinate, a unui individ b#nuit de a fi furat m#rfuri de la patronul s#u, este ilustrativ pentru cazul unui individ care vrea s#-"i deruteze examinatorul prin "crearea" unui r#spuns specific la ntreb#rile de control. Observa!i la ntreb#rile relevante 5 "i 8, stopul respirator pe traseul respira!iei abdominale. Observa!i la ntreb#rile de control 6 "i $$, ncerc#rile individului de a crea un r#spuns, a"a cum este arat de c#tre activitatea muscular# pe traseul tensiunii. Observa!i la ntreb#rile de control 6 "i $$, traseul deviat al respira!iei "i devierea n jos a peni!ei corespunz#toare senzorului de mi"care (M), care a fost rezultatul presiunii musculare exercitate de individ. R#spunsurile specifice la ntreb#rile relevante "i ncerc#rile individului de a-"i falsifica r#spunsurile la ntreb#rile de control, au eviden!iat cu certitudine c# min!ea. n acest caz, nregistrarea (G) a reflexului galvanic al pielii (GSR) nu a fost semnificativ#.

Tehnica poligrafului

379

Fig. 278. Por!iune din nregistrarea testului r#spunsului t#cut, al unui individ b#nuit de furt. Presiunea muscular# exercitat# de c#tre individ asupra nregistratorului (M) al mi"c#rilor musculare a determinat ca traseul tensiunii arteriale "i ambele canale ale traseului respira!iei s# se ridice constant cu ncepere de la ntrebarea 5, care se refer# la furt, "i rentoarcerea lor la normal la ntrebarea 6: "n afar# de ce mi-ai povestit ai furat vreodat# ceva n via!a dumitale?". Aceast# nregistrare ilustreaz# efectul, pe care o presiune muscular# neobservat#, l poate avea asupra celorlal!i parametri nregistra!i.

Tehnica poligrafului

380

Fig. 279. nregistrarea unui individ b#nuit de furt ntreb#rile 7, 4 "i $ sunt neutre, iar ntrebarea 8 se refer# la furt. Faptul c# individul minte, este evident pe r#spunsul
$ respira!iei toracice (R ), la ntrebarea 8 iar presiunea este exercitat# a"a cum se arat#

n nregistratorul (M) al mi"c#rilor musculare. Totu"i nu exist# nici o indica!ie a vreunei schimb#ri oarecare a nregistr#rii respira!iei abdominale (R).

Tehnica poligrafului

381

Fig. 280. nregistrarea unui test cu cartona"e a unui individ acuzat de sperjur. Observa!i c# ori de cte ori i se arat# cartea aleas#, care era nr. 5, se produce o deviere n jos a traseului mi"c#rii musculare (M), ceea ce indic# faptul c# individul n mod inten!ionat a exercitat o presiune asupra sp#tarului scaunului, ncercnd prin aceasta s# falsifice r#spunsurile n cursul acestui test. Observa!i de asemenea r#spunsul ntrziat al individului atunci cnd cartea cu nr. 5 a fost prezentat# a doua oar#, o practic# obi"nuit# a indivizilor care se angajeaz# n metode de eludare. n acest exemplu merit# o aten!ie special# faptul c# f#r# nregistratorul mi"c#rilor musculare, ncercarea inten!ionat# a individului de a-"i falsifica r#spunsurile ar fi sc#pat probabil nedetectat#. Aplicarea presiunii musculare n acest caz a f#cut ca traseul tensiunii arteriale s# se ridice de fiecare dat# cnd cartea nr. 5 era prezentat#. Aplicnd aceast# presiune n cursul testului cu cartona"e, individul ncerca s#-l determine pe examinator s# cread# c# acesta era tipul de a r#spuns care se produce cnd el spunea o minciun#. Individul nu a exercitat nici un fel de tensiune la ntreb#rile relevante ale celorlalte teste, dar a f#cut aceasta la testul "da".

Tehnica poligrafului

382

Fig. 281. Pe aceast# por!iune a unui test vrf de tensiune al unui individ b#nuit de asasinat, observa!i apari!ia eforturilor de deviere pe traseul mi"c#rilor musculare, "i pe traseele respira!iei abdominale "i toracice. Toate aceste trei trasee sunt neregulate pn# la "i inclusiv ntrebarea 4, ntrebarea critic#. Regularitatea traseelor este n special remarcabil# n ambele nregistr#ri ale respira!iei cu ncepere de la ntrebarea 5 "i dup# aceea. Testul vrfului de tensiune a constat din ntreb#ri referitoare la mbr#c#mintea pe care o purta victima n momentul mor!ii sale. ntrebarea 4 a fost: "n momentul cnd Laura a fost njunghiat#, purta o bluz# neagr# "i pantaloni ro"ii?" (care era de fapt mbr#c#mintea real#). Celelalte ntreb#ri au fost ntrebarea 2: "Cu o hain# de cas# cu p#tr#!ele ?"; ntrebarea 3. Pantaloni verzi "i un pulov#r galben ?"; "i ntrebarea 5, o rochie roz ?". Individul a m#rturisit c# victima purta o bluz# neagr# "i pantaloni ro"ii n momentul cnd a njunghiat-o confirmnd indica!iile din test.

Tehnica poligrafului
REFLEXUL GALVANIC AL PIELII (GSR)

383

n afar" de traseul tensiunii !i respira#iei se mai poate face nregistrarea a nc" unui fenomen fiziologic - reflexul galvanic al pielii cunoscut !i ca r"spunsul electrodermic GSR. Instrumentele care nregistreaz" aceasta constau dintr-un dispozitiv electric pentru nregistrarea schimb"rilor sau varia#iilor de conductan#" a unui curent extern ntre doi electrozi de metal a!eza#i pe degetele de la mna stng". Peni#a de nregistrare a GSR !i accesoriile sunt ilustrate n fig. 282, iar schi#a sistemului GSR poate fi v"zut" n fig. 283. Poligraful Reid, ca de altfel !i alte aparate poligraf con#in aceast" unitate, nregistrarea GSR f"cndu-se simultan cu nregistr"rile tensiunii arteriale-puls !i ale respira#iei.

Fig. 282. Prezentarea dispozitivului de nregistrare a GSR "i peni!a D a acestei unit#!i (stnga) "i electrozii ata"a!i de degetele subiectului (dreapta).

Fig. 283. Schema unit#!ii galvanometrului pentru nregistrarea reflexului galvanic al pielii (GSR). Panoul de control const# din: ($) ntrerup#tor on/off; (2) centrul de control; (3) sensibilitate; (4) manual/automatic; (5) calibrarea impulsului electric la $K, 5K. Unitatea GSR ilustrat# aici este echipat# cu op!iunea de centrare automat# sau automat#

Tehnica poligrafului

384

Centrarea automat" a peni#ei se face cnd amplificatorul circuitului va ntoarce peni#a la centrul diagramei dup" 5-7 secunde dup" ce peni#a a ajuns la limita cursei. Totu!i, dezavantajul acestei op#iuni este acela de a-l priva pe examinator de a ob#ine r"spunsuri semnificative, fiind nevoit s" a!tepte punerea ntreb"rii pn" cnd centrarea automat" este complet". n schimb, centrarea manual" confer" examinatorului posibilitatea de a efectua centrarea atunci cnd dore!te. Odat" ce unitatea GSR este pus" n func#iune, atunci ea va fi plasat" n centru. Sensibilitatea este atunci ajustat" prin rotirea u!oar", a butonului de control al sensibilit"#ii, n sensul acelor de ceasornic, de la zero pn" la u!oara deviere de la $ la de la centrul de unde nregistreaz" peni#a. Peni#a va trebui atunci ajustat" spre centru de la butonul pentru centrare. n acest moment, dac" traseul nregistr"rii este stabil, atunci ajustarea a fost complet". Totu!i, dac" peni#a se deplaseaz" dincolo de nivelul de $ sau se abate de la centrul nregistr"rii, trebuie f"cut" o sc"dere a sensibilit"#ii. Dac" nu este ob#inut" o amplitudine satisf"c"toare, sensibilitatea trebuie m"rit" pn" cnd a fost ob#inut" amplitudinea dorit". Plasarea electrozilor convec!i de metal pe degetul ar"t"tor !i pe cel inelar, elimin" micile efecte s-ar putea produce dac" ambii electrozi s-a atinge unul de cel"lalt. Degetul mijlociu ac#ioneaz" ca un izolator ntre cei doi electrozi. (Schi#a a fost oferit" de C. H. Stoelting Company of Chicago.) Din punct de vedere istoric, GSR-ul este probabil prima metod" cunoscut" de nregistrare a leg"turii dintre emo#ie !i minciun". Totu!i, au fost ntlnite multe limit"ri n metodologia nregistr"rii, !i n consecin#", adep#ii utiliz"rii acestui parametru au devenit mai reali!ti. Multe din limit"rile mai semnificative sau datorat bateriilor care n mod constant r"mneau f"r" energie chiar dac" erau folosi#i sau nu. n plus, bure#ii scufunda#i n solu#ie de sare, de obicei, din neglijen#" erau fie prea uzi fie prea usca#i. n final unitatea GSR a fost limitat" la o capacitate a rezisten#ei de 350.000 ohm. Din $966, au fost f"cute mbun"t"#iri la unitatea GSR care au constat n cre!terea poten#ialului s"u de nregistrare. Baterile au fost eliminate, iar alimentatorul a fost folosit dup" ce instrumentul a fost f"cut compatibil cu curentul electric adecvat instrumentului. Acest lucru a crescut capacitatea aparatului la 500.000 ohmi. S-au f"cut mbun"t"#iri !i n ceea ce prive!te electrozii ei putnd fi mai stabili !i egali propor#iona#i !i r"spunsurile au fost clar indicate. Anterior acestor inova#ii mecanice, GSR-ul a atras din nou aten#ia, ap"rnd noi tehnici a!a cum este testul r"spunsului t"cut care preconiza ob#inerea unor indica#ii

Tehnica poligrafului
minciunii.

385

sigure !i demne de ncredere care pot fi folosite n diagnosticarea adev"rului !i a Adev"rata latur" a GSR-ului nu este cunoscut" n totalitate. Autorit"#ile n domeniu au opinii diferite chiar !i n explica#iile teoretice. Unii cred c" se datoreaz" unei schimb"ri a polarit"#ii #esuturilor corpului. Al#ii consider" c" este rezultatul schimb"rii activit"#ii glandelor sudoripare (de exemplu, n schimb"rile cantitative a transpira#iei de pe suprafa#a pielii). i totu!i, al#ii !i exprim" opinia c" GSR-ul este o rezultatul constric#iei pielii !i modific"rilor circulatorii. Recent, un cercet"tor a definit GSR-ul n urm"torii termeni: irul mare al modific"rilor electrice nregistrate de GSR sunt probabil de fapt o consecin#" a dou" fenomene suprapuse, unul la nivelele joase ale excita#iei ce implic" rezisten#e aparent mari !i schimb"ri ale rezisten#ei aparent mari pe suprafa#a pielii relativ neconductibil" !i altul la nivele nalte cu rezisten#e aparent sc"zute !i schimb"ri mici ale rezisten#ei, amndou" implicnd depolarizarea membranelor glandei sudoripare !i a fluxului transpira#iei n tuburile conectate la electrozi95. n prezent, interesul nostru nu este ndreptat spre explica#ia !tiin#ific" a acestui fenomen ci spre valoarea posibil" n examin"rile poligraf96. n prima edi#ie ($966) a acestei c"r#i noi ne-am exprimat opinia c" de!i GSR-ul era foarte exact n detectarea minciunii, n cazurile experimentale ca !i n testul cartona!elor (vezi fig. $24), era de o valoare mai pu#in important" n cazurile actuale, excep#ie f"cnd testele vrf de tensiune97. Totu!i, la ora actual" avnd n vedere
95 Darrow, C. W. Ra!iunea de tratare a modific"rii r"spunsului galvanic al pielii ca o modificare a conductan!ei, J. Psychophysiol. 1 (1): 31, 1964. Pentru articole mai recente ce trateaz" natura GSR-ului vezi Edelberg, R. & Wright, D. J., Dou" organe ce produc r"spunsuri galvanice ale pielii #i caracteristicile lor, J. Psychophysiol. 1 (1): 39, 1964; Holmquest, D. & Edelberg, R., Probleme n analiza r"spunsurilor galvanice endosomatice ale pielii, J. Psychophysiol. 1 (1): 48, 1964; Wilcott, R. C.. Impedan!a par!ial" a poten!ialului pielii #i a rezisten!ei pielii la transpira!ie, J. Psychophysiol. 1 (1): 55, 1964; McDonald, H. & Johnson, L. C., O reanaliz" a condi!ion"rii GSR-ului, J. Psychophysiol. 1 (3): 291, 1965. Pentru referin!a mai vechi vezi Trovillo, P. V., O istorie a detec!iei minciunii, J. Crim. L. Criminol. 30 (1): 104, 1939. 96 Pentru un raport al unui instrument nou ap"rut de m"surare a GSRului, consulta!i Marco, McLennan, Correll, Un procedeu solid de m"surare a r"spunsului galvanic al pielii, raport tehnic documentar Nr. AMRL-TDR 62-117 (Oct. 1962), Biomedical Laboratory 6570th Aerospace Medical Research Laboratories, Aerospace Medical Division, Air Force Systems Command, WrightPatterson Air Force Base, Ohio. 97 Se ncepea astfel: Pe baza cuno#tin!elor limitate cu privire la GSR putem doar s" oferim o conjunctur" ca #i n cazul motivelor ce determin" diferen!e n rezultatele ob!inute n cazurile experimentale, cazurile testelor obi#nuite #i cazurile testului vrf de tensiune. Se pare, totu#i, c" r"spunsuri importante ale GSR-ului rezult" din factorul superficial al indiferen!ei individului #i a aten!iei lui n ceea ce prive#te unele probleme n leg"tur" cu care este cercetat. ntr-un test experimental cu cartona#e, de exemplu, principalul, dac" nu singurul factor implicat, este indiferen!a #i aten!ia cerut" pentru a min!i cnd este ntrebat cu privire la cartea aleas".

Tehnica poligrafului

386

cercet"rile !i experien#a care au survenit, trebuie ar"tat c" ($) nregistr"rile GSR au o mare valoare cnd se folose!te testul r"spunsului t"cut (SAT) n cazurile reale, !i (2) exist" unele indica#ii care chiar n alte teste diferite de SAT importan#a diagnosticului GSR-ului este mai mare dect cea a tensiunii arteriale-puls, dar mai mic" dect cea a respira#iei98.

Fig. 284. nregistrarea unui test cu cartona"e n care minciuna la cartea aleas#, $4, a fost relevat# pe traseul GSR. Observa!i de asemenea r#spunsul GSR la prima
Subiectul prive#te acest test ca un joc. El nu are frica pe care o are o persoan" ce ncearc" s" mint" despre o crim" sau despre un alt incident serios. Nimic altceva nu este mai important dect indiferen!a #i aten!ia sa. n cazul unei crime sau unei alte infrac!iuni grave, se urm"re#te #i altceva n afar" de indiferen!" #i aten!ie, subiectul nutre#te o fric" instinctual" de a nu-i fi detectat" minciuna #i a consecin!elor de nu fi prins. Modific"rile emo!ionale rezultate fac ca aten!ia #i indiferen!a s" fie ni#te factori lipsi!i de importan!".. 98 Slowik, S. M., #i Buckley, J. P., Acurate!ea relativ" a diagnostic"rii pe traseul respira!iei, tensiunii arteriale #i GSR-ului, . Pol. Sci. & Adm. 3 (3): pp. 305-309, 1975, a c"rei copie este reprodus" n acest text ca o anex". Totu#i, n contradic!ie cu aceast" evaluare a GSR-ului n situa!iile actuale, Summers, W. G. & MacNitt, R. D., au considerat c" GSR-ul are o valoare mai mare dect presiunea arterial" #i respira!ie. Totu#i, raporturile lor se bazeaz" pe experien!e cu un num"r mic de cazuri actuale. Summers raporteaz" 98-100% acurate!e pentru patometrul lui #i declar" c" este aproape imposibil pentru cineva s"-#i controleze emo!iile de #i s" induc" n eroare pe examinator. Pentru m"rturia sa n cazul Kenny se va nota c" Summers a examinat doar 49 din suspec!ii cazului din cei 6000 subiec!i exprimentali. Summers a concluzionat c" instrumentul a operat cu o acurate!e de 100%. Pentru informa!ii n aceast" problem" vezi Summers, W. G., tiin!a poate ob!ine m"rturisirea, Fordham, L. Rev., 8: 334, 1939. Raportul lui MacNitt se baza pe 59 de cazuri de delapidare n care a folosit un model modificat Esterline-Angus cu un ampermetru A W, al c"rui circuit l-a considerat mai satisf"c"tor dect obi#nuitul aranjament Wheatstone Bridge. Vezi MacNitt, R. D., n sprijinul r"spunsului electrodermic #i a amplitudinii cardiace ca m"suri ale minciuni. J. Crim. L. & Criminol., 33 (3): 266, 1942. Pe lng" r"spunsul electrodermic, nregistr"rile MacNitt #i anume un stetoscop electric plasat n dreptul inimii, amplitudinea #i rata cardiac".

Tehnica poligrafului
emo!ional implicat n simplul fapt al punerii primei ntreb#ri. Pentru ilustrarea valorii GSR n teste de vrf de tensiune (POT), n SAT !i de asemenea n testele cu ntreb"ri de control, vezi figurile 285 302.

387

ntrebare, $0, ceea ce este tipic pentru orice testare, probabil din cauza impactului

Fig. 285. Aceasta este nregistrarea unei salariate care a fost prins# furnd marf# din magazinul unde era angajat#. Fiind interogat# de anchetatorul magazinului, dnsa a recunoscut c# a furat bani "i m#rfuri n valoare de 2000$. Mai trziu, dup# ce s-a consultat cu fratele ei, care era executor judec#toresc, a consim!it s# pl#teasc# magazinului $000$, pretinznd c# suma de 2000$ pe care o recunoscuse anterior, era o exagerare. Pentru a stabili cuantumul total al furturilor sale, toate p#r!ile au c#zut de acord s# se bazeze pe rezultatul unui test la poligraf. n testul de mai sus salariata a fost ntrebat# la diversele ntreb#ri numerotate: "Ai furat mai mult dect ... din magazin?" la ntrebarea $, $000$; la 2, 2000$; la 3, 3000$; la 4, 5000$; la 5, 7500$; "i la 6, $00000$. Observa!i modificarea clar# a traseului GSR dup# ntrebarea 3, dar nainte de ntrebarea 4. Dup# test "i f#r# a se spune altceva despre indica!iile testului dect c# suma furat# era mai mare dect cea pe care o recunoscuse, ea a declarat c# n realitate furase 4000$.

Tehnica poligrafului

388

Fig. 286. Dup# ce un test obi"nuit la poligraf a indicat c# acest individ b#nuit de delapidare min!ea, el a recunoscut c# a luat 500$. I s-a administrat atunci un test vrf de tensiune pentru cuantumuri cu urm#toarele ntreb#ri: "Ai furat mai mult dect?. La ntrebarea $, 500$; la 2, 700$; la 3, 900$; la 4, $$00$; la 5, $500$; la 6, 2000$. Compara!i traseul r#spunsului electrodermic de la $ la 4, cu traseul de la 4 la 6. Se pare c# ntrebarea 3 a fost centrul aten!iei individului. Dup# acest test, "i f#r# a se releva indica!iile testului, individul a recunoscut c# a delapidat $000$.

Tehnica poligrafului

389

Fig. 287. nregistr#rile unui test vrf de tensiune ntr-un caz real de furt, n care traseul GSR s-a dovedit a fi de mare folos. n realitate, nregistr#rile testelor obi"nuite al acestui individ erau lipsite de orice indica!ii de minciun#, att cu privire la ntreb#rile relevante, ct "i la cele de control. Nu s-ar fi putut pune nici un diagnostic dac# examinatorul nu ar fi efectuat testele vrf de tensiune de mai sus folosind GSR. Persoana anchetat# era o fat# n cas# la un medic c#ruia i disp#ruse un plic albastru care con!inea o sum# important# de bani. n testul de mai sus fata care pretindea c# nu v#zuse plicul "i c# nu-i "tia culoarea, a fost ntrebat# urm#toarele: $. Plicul care lipse"te era de culoare maro ?; 2. Plicul care lipse"te era de culoare ro"ie ?; 3. Plicul care lipse"te era de culoare albastr# ?; 4. Plicul care lipse"te era de culoare galben# ?; 5. Plicul care lipse"te era de culoare gri ?. Observa!i vrful de tensiune foarte pronun!at pe traseul GSR la ntrebarea 3 din ambele teste. Confruntat# cu o

Tehnica poligrafului
acela"i plic albastru.

390

expunere concret# a acestor nregistr#ri ea a recunoscut c# a luat banii "i i-a restituit n

Fig. 288. nregistrarea testului vrf de tensiune a unui vnz#tor de magazin care recunoscuse c# furase 600$ din magazin "i c#ruia i s-a administrat acest test pentru a stabili dac# furase mai mult. La ntrebarea $ a fost ntrebat: "Ai furat mai mult de 650$ ?"; la 2, mai mult de 700$ ? la 3, 850$; la 4, $000$; la 5, $200$; la 6, $500$ "i la 7, 2000$. Dup# test individul a recunoscut c# furase circa $200$, punct la care a atins vrful de tensiune pe traseul GSR. Observa!i de asemenea varia!ia pronun!at# a GSR-ului la ntrebarea $, fapt care nu este neobi"nuit la prima ntrebare pe un traseu GSR. Totu"i, o mi"care este indicat# pe traseul tensiunii, care poate s# fi contribuit la reac!ia evident# de pe traseul GSR. A"a cum am ar#tat anterior n discu!ia noastr#, n general asupra testelor cu vrf de tensiune, un test referitor la cuantumuri are de obicei valoare numai n acele cazuri ca cel de fa!# n care individul a admis anterior c# a luat ceva bani s-au obiecte de la persoana sau societatea care a suferit dauna. Nu este valabil# n acele cazuri n care nu s-a f#cut nici o m#rturisire.

Tehnica poligrafului

391

Fig. 289. nregistr#rile unui test vrf de tensiune al unui individ arestat ntr-un automobil furat, dup# ce a fost urm#rit de poli!ie. Un alt individ care se afla n automobil, fugise dup# ce automobilul fusese oprit, iar poli!ia ncerca cu ajutorul testelor vrf de tensiune s# stabileasc# de la conduc#torul arestat identitatea persoanei care fugise. n momentul efectu#rii testului, o persoan# suspect# fusese deja arestat# n alt# parte a statului, dar att aceasta ct "i persoana interogat# aici negau c# se cunosc. La punctele marcate A, B, C "i a"a mai departe pe diagrama testului de mai sus i s-au ar#tat individului diverse fotografii dintre care una era fotografia individului pe care poli!ia l b#nuia c# se afla n automobilul furat. Fotografia a fost ar#tat# la E, la care s-a atins vrful de tensiune al GSR-ului. Pe nregistrarea testului de jos, fotografiile au fost prezentate n ordine invers# "i de data aceasta vrful GSR-ului a fost atins tot la E.

Tehnica poligrafului

392

Fig. 290. nregistrarea unui test vrf de tensiune a unui individ, b#nuit c# este implicat n asasinarea unei femei, proprietara a unui magazin de antichit#!i. n testele ntreb#rilor de control individul a r#spuns semnificativ la ntreb#rile relevante, dar din cauza faptului c# avea antecedente psihice, examinatorul ezita s# raporteze c# minte. n acest stadiu s-a luat hot#rrea s# se administreze un test de vrf de tensiune, referitor la anumite am#nunte ale crimei care nu-i fuseser# relevate de poli!ie. n acest test la $ i s-a pus ntrebarea: "Dac# persoana care a omort pe Silvia a pus o cruce pe fruntea ei ?"; la 2, "Dac# persoana care a omort pe Silvia a pus n jurul minilor o cravat# b#rb#teasc# ?"; la 3, "Dac# persoana care a omort pe Silvia a pus un tablou rupt pe um#rul ei ?", la 4, "Dac# persoana care a omort pe Silvia a pus pe gtul ei un c#p#stru de cal ?"; "i la 5, "Dac# persoana care a omort pe Silvia a pus un l#n!i"or n jurul picioarelor sale ?". Observa!i vrful de tensiune pe traseul tensiunii arteriale, modificarea respira!iei "i r#spunsul GSR specific, la ntrebarea 4 care indic# foarte clar c# individul cuno"tea faptul c# victima fusese g#sit# cu un c#p#stru de cal pe gtul ei. Dup# acest test s-au mai administrat individului alte dou# teste vrf de tensiune care se refereau la diferite am#nunte ale ac!iunilor uciga"ului la locul crimei. La fiecare test r#spunsurile individului la ntreb#rile critice, n special pe traseul GSR au servit la confirmarea faptului c# min!ea, a"a cum se indica n testele anterioare. Individul a m#rturisit omorul iar m#rturisirea a fost pe deplin coroborat# prin verificarea faptelor care au fost folosite drept baz# pentru testele de vrf de tensiune.

Tehnica poligrafului

393

Fig. 291. Aceasta este por!iunea nregistr#rii unui test vrf de tensiune a unui individ b#nuit de crim#. naintea testului se spusese individului c# uciga"ul s#vr"ise un anume lucru n baia victimei, dup# ce aceasta fusese njunghiat#. Apoi individul a fost ntrebat dac# "tia sau nu, sau dac# i se spusese ce fapt# specific# fusese f#cut# de uciga". Ca urmare a neg#rii sale, i s-a spus s# r#spund# "nu" la toate ntreb#rile testului. Apoi i s-au pus astfel de ntreb#ri: la (2) "Dac# persoana care a njunghiat pe Laura a spart termometrul [din baie] ?"; la (3), "a mnjit peretele cu ruj de buze?"; la (4), "a aruncat un muc de !igar# n toalet#?"; la (5), "a v#rsat pudr# de talc pe podea?"; la (6) "a v#rsat parfum n cad#?". Observa!i c# punctul cel mai nalt atins n traseul tensiunii arteriale are loc la ntrebarea 4 ce f#cea referire la mucul de !igar# din toalet#; "i nota!i de asemenea reac!iile GSR pn# la ntrebarea 4 "i r#spunsul specific la acest punct, f#r# nici un r#spuns semnificativ dup# acesta. Nota!i de asemenea schimbarea dramatic# a liniei de baz# a respira!iei la ntrebarea 4. Dup# examen individul a m#rturisit c# a njunghiat victima "i c# a aruncat mucul de !igar# n toalet#.

Tehnica poligrafului

394

Fig. 292. nregistr#rile a dou# teste vrf de tensiune ale unui individ b#nuit c# a furat dou# ceasuri de mn# scumpe de la patronul s#u. n cursul acestui examen poligraf, patronul individului a telefonat pentru a comunica c# ceasurile au fost g#site ascunse n magazin. I s-a comunicat atunci individului c# ceasurile au fost g#site "i a fost ntrebat dac# "tia sau avea vreo b#nuial# n privin!a locului unde ceasurile furate au fost g#site. Dup# ce a negat c# "tia unde au fost g#site ceasurile, i s-a administrat testul vrf de tensiune G n cursul c#ruia a fost ntrebat la 2, "Ceasurile se aflau n

Tehnica poligrafului

395

primul etaj al dul#piorului care se ncuia ?"; la 3, "n co"ul de hrtii scrise ?"; la 4, "n spatele unei u"i de la etajul $2 ?"; la 5, "n camera n care se !inea vesela ?". Observa!i vrful de tensiune pe traseul tensiunii arteriale la ntrebarea 4, cea critic#, "i de asemenea, re!inerea respira!iei. Nota!i de asemenea faptul c# ultimul r#spuns GSR are loc la 4. (Se ntmpl# adesea ntr-un test vrf de tensiune, c# dup# ce se pune ntrebarea critic#, GSR nu mai indic# nici un alt r#spuns n cazul unui individ care minte). Pe G, testul repetat al lui G, nc# odat# avem un vrf de tensiune pe traseul tensiunii arteriale nso!it de r#spunsul final pe traseul GSR, indicnd clar vinov#!ia individului.

Fig. 293. nregistr#rile unui func!ionar b#nuit c# a furat 30$ din po"eta unei colege. A este primul test al individului, iar H este testul cu r#spunsului t#cut. ntreb#rile 5, 8 "i 9 din A se refer# la furt, de asemenea 3 "i 5 din H. 4 "i 7 sunt neutre, iar 6 este de control. "n afar# de pr#jituri de cas# ai mai furat "i altceva n via!a dumitale ?".

Tehnica poligrafului

396

Observa!i la A r#spunsurile respiratorii la 5 "i mai cu seam# la 8 n leg#tur# cu proba: "Vinerea trecut# te aflai cu mna n po"eta de piele a lui Mary Dee ?". De asemenea nota!i r#spunsul specific la ntrebarea 8 pe traseul tensiunii arteriale certificnd minciuna. La H, observa!i stopurile respiratorii "i cre"terile semnificative ale tensiunii la ntreb#rile relevante3 "i 5 care sunt indica!ii "i mai importante c# individul minte. De asemenea, nota!i r#spunsurile specifice ale GSR la ntreb#rile 3 "i 5 H "i nici un r#spuns la ntrebarea de control 6, n timp ce pe A r#spunsurile GSR au avut loc la toate ntreb#rile testului. n H o semnifica!ie important# o are faptul c# r#spunsurile pe traseul respira!iei la 3 "i 5 ncepeau nainte ca examinatorul s# fi terminat citirea ntreb#rii (a"a cum se arat# prin amplasarea num#rului ntreb#rii). n "SAT" s-a aflat prin convorbiri ulterioare testului c# individul ncepuse s# reac!ioneze de ndat# ce a recunoscut importan!a ntreb#rii "i de aceea r#spunsurile ncep nainte ca examinatorul s# fi terminat ntrebare "i s# plaseze num#rul ntreb#rii pe diagram#. De obicei cnd se d# un r#spuns verbal, ,dac# este adev#rat, la poligraf survine imediat sau o frac!iune de secund# nainte sau dup# ce individul r#spunde oral ntreb#rii.

Tehnica poligrafului

397

Fig. 294. nregistr#ri complete a por!iunii a dou# teste, incluznd traseele respiratorii mpreun# cu GSR "i tensiunea arterial#. (n imaginile anterioare prezentate, unele nregistr#ri au fost "terse deoarece erau de o mic# importan!#). n acest caz individul era nvinuit c# a primit mit#. n testul A, cnd a r#spuns oral, nu a ap#rut nici un r#spuns semnificativ nici pe traseul respira!iei nici pe traseul tensiunii, iar pe traseul GSR nu d#dea nici o indica!ie util#. n testul H, cnd individul a fost instruit s# r#spund# n gnd (SAT) au ap#rut reac!ii foarte semnificative pe traseele respira!iei "i GSR-ului. Observa!i blocajele respiratorii la 3 "i 5 att pe traseul respira!iei abdominale (R) ct "i pe traseul respira!iei toracice (R$) "i de asemenea r#spunsurile GSR la 3 "i 5. De asemenea observa!i r#spunsurile mai mici pe traseul respira!iei "i GSR-lui la ntrebarea de control 6.

Tehnica poligrafului

398

Fig. 295. n acest caz individul era b#nuit c# a furat 700$ prin falsificarea semn#turii unui client pe un formular de retragere CEC. Pe testul C care a urmat testului cu cartona"e, reflexul galvanic al pilelii, GSR, este tot att de sensibil la ntreb#rile relevante (3, 5 "i 8) ca "i la ntrebarea de control 6. ntreb#rile 4 "i 7 sunt neutre. Totu"i,

Tehnica poligrafului
relevante "i indic# foarte clar c# individul minte.

399

pe testul traseul H (SAT) r#spunsurile GSR-ului au avut loc numai la ntreb#rile

Fig. 296. n acest caz individul era b#nuit c# a furat 6000$. C este testul urm#tor celui cu cartona"e. H este (SAT) "i urm#torul test este C.

Tehnica poligrafului

400

Observa!i la C lipsa oric#rui r#spuns specific pe traseul GSR, n timp ce pe H f#r# vreo ajustare a sensibilit#!ii exist# un r#spuns semnificativ la ntrebarea de control 6 care indic# sinceritatea cu privire la furtul celor 6000$.

Fig. 297. n acest caz individul era b#nuit de a fi furat bani. 3, 5, "i 8 se refer# la furt; 6 este ntrebare de control; 4 "i 7 sunt ntreb#ri neutre. Pe A, o por!iune a nregistr#rii primului test, r#spunsurile GSR au fost cam acelea"i pentru toate

Tehnica poligrafului

401

ntreb#rile. Totu"i pe H, o por!iune a nregistr#rii testului (SAT), r#spunsurile GSR au devenit mai specifice n privin!a indica!iilor prin aceea c# au avut loc numai la ntreb#rile relevante 3, 5, "i 8 demonstrnd minciuna.

Fig. 298. Por!iune din nregistrarea primului test a unui individ b#nuit de viol. R#spunsurile pronun!ate ale reflexului galvanic la ntreb#rile relevante 3, 5, 8 "i 9 ca "i r#spunsurile dramatice pe traseul tensiunii arteriale la ntreb#rile 3 "i 5 arat# clar c# individul minte. ntrebarea 6 este de control; 4 "i 7 sunt neutre.

Fig. 299. Por!iune din nregistrarea primului test al unui individ care era b#nuit de furt "i care min!ea. Observa!i r#spunsurile semnificative ale GSR la ntreb#rile relevante 3, 5, 8 "i 9 "i compara!i cu r#spunsul minor la ntrebarea de control 6. Nota!ia x dup# ntrebarea 7 ajustarea de c#tre examinator a nregistr#rii tensiunii arteriale.

Tehnica poligrafului

402

Fig. 300. Por!iune dintr-un test care a urmat celui cu cartona"e, al unui individ b#nuit c# a furat un ceas de mn#. R#spunsurile cele mai semnificative ale GSR au loc la ntreb#rile de control 6 "i $$ indicnd sinceritatea individului. ntreb#rile 3, 5, 8, 9 "i $0 se refer# la furtul ceasului, iar 4 "i 7 sunt neutre.

Fig. 301. Por!iune din testul care a urmat celui cu cartona"e al unui individ mincinos care era b#nuit c# a furat 250$. Observa!i la ntreb#rile relevante 3 "i 5 r#spunsurile pronun!ate pe traseul GSR-ului "i lipsa de r#spuns la ntrebarea de control 6. (C#derea brusc# a traseului GSR la ntrebarea neutr# 4 se datoreaz# mi"c#rii degetelor de care erau ata"a!i electrozii). Observa!i, de asemenea, r#spunsurile

Tehnica poligrafului
pulsului.

403

specifice pe traseul tensiunii arterial la ntreb#rile 3 "i 5 odat# cu modificarea frecven!ei

Fig. 302. Por!iune din nregistrarea testului cu ntreb#ri combinate, a unei salariate sincere b#nuite de a fi furat 500$ de la patronul s#u. Observa!i r#spunsurile specifice pe traseul GSR la ntreb#rile de control 6 "i $$ n compara!ie cu r#spunsurile minore la ntreb#rile relevante 3, 5 "i $0.

SIMPTOMELE DE COMPORTAMENT ALE INDIVIZILOR EXAMINA%I LA POLIGRAF


n tot timpul expunerii noaste ne-am referit adesea la importan#a pe care o are observarea comportamentul individului ce urmeaz" a fi testat, adic" afirma#iile sale, ac#iunile sale !i atitudinea sa fa#" de test. Desigur c" aceasta nu trebuie s" ne surprind", deoarece medicii, psihiatrii, psihologii !i al#i diagnosticieni au recunoscut ntotdeauna importan#a comportamentului unei persoane ca o indica#ie util" pentru a ajunge la un diagnostic definitiv. Ast"zi, un examinator competent va recunoa!te importan#a comportamentului ca parte din tehnica sa de diagnosticare. Pionierii din domeniul poligrafului acordau pu#in" importan#" simptomelor de comportament. Trecnd cu vederea importan#a profesional" !i valoarea poten#ial" a unor asemenea caracteristici individuale, ei se bazau exclusiv pe nregistr"rile la poligraf ca indica#ii de adev"r !i de minciun". Erorile de diagnostic ce au rezultat !i propor#ia de rapoarte incerte nu erau considerate ca limit"ri ale aparatului ci erau atribuite n mod eronat lipsurilor examinatorului, care nu era n stare s" interpreteze cu precizie nregistr"rile testului. Dovada unei diferen#e de comportament ntre o persoan"

Tehnica poligrafului

404

sincer" !i una care minte, despre care se credea odinioar" c" are un trecut ndoielnic, nu era deloc luat" n considerare n primele determin"ri ale adev"rului !i minciunii, de!i cu siguran#" unii examinatori, pe baza unei lungi experien#e n examinarea persoanelor suspecte, puseser" la punct o tehnic" de diagnosticare a minciunii, f"r" a se baza numai pe nregistr"rile poligrafului. n cele din urm" s-a ajuns la con!tientizarea faptului c" tehnica poligrafului ar putea fi mbun"t"#it" prin ntrebuin#area n plus a simptomelor de comportament manifestate de indivizii examina#i la poligraf nainte, n timpul sau dup" administrarea diverselor teste. n $942, Reid s-a hot"rt s" nregistreze sistematic simptomele de comportament ale unor indivizi care erau examina#i. F"cnd o analiz" complet" a cazurilor verificate !i o analiz" statistic" a simptomelor de comportament observate n aceste cazuri, a avut surprzia s" descopere c" majoritatea indivizilor sinceri verifica#i au fost identifica#i ca atare de c"tre examinatorul la poligraf n timpul discu#iei pretest, iar un num"r considerabil de mincino!i au fost califica#i ca atare nainte de nceperea testelor. Totu!i, s-a stabilit pe cale statistic", c" indivizii sinceri erau mai u!or de recunoscut numai pe baza simptomelor de comportament !i c" cei mincino!i erau mult mai greu de identificat astfel. ncurajat de rezultatele acestor statistici, s-a structurat un tip de discu#ie pretest, care consta dintr-o metod" sistematic" de apune ntreb"ri special preg"tite care solicitau r"spunsuri ce vor releva prin inadverten#" indicii despre adev"r !i minciun". Ulterior, n afar" de structurarea discu#iei pretest, s-a pus la punct o catalogare mai vast" a tiputilor de comportament, care cuprindea att indicii spontane ct !i verbale !i neverbale, !i observa#ii generale a comportamentului general a individului, n timpul !i dup" aplicarea testelor. n $953, al 5-lea an de studiu a fost publicat tipurile de comportament !i reac#iile indivizilor ce erau supu!i test"rii la poligraf99.

Simptomele de minciun"
A!a cum se poate presupune, un individ care minte, este departe de a se teme s" se supun" unui examen la poligraf. Nici unul din indivizii mincino!i verifica#i !i examina#i n cursul studiului nu ceruse s" fie examinat la poligraf de!i n unele cazuri sUrm"toarea dezbatere cu privire la simptomele de comportament a ap"rut n articolul lui John E. Reid #i Richard O. Arther, J. Crim. L., C., & P. S., 44: 104-108, 1953). n acela#i timp, simptomele de comportament #i afirma!iile indivizilor au fost ndeaproape observate #i nregistrate.
99

Tehnica poligrafului
acela care a sugerat examinarea.

405

a ncercat s" se p"c"leasc" examinatorul f"cndu-l s" cread" chiar c" individul a fost S-a constat c" indivizii care min#eau au ncercat adesea s" amne data examin"rii propuse de examinator. Indivizii care min#eau ce nu se aflau n stare de arest dar care se aflau n cercet"ri, de asemenea au manifestat o tendin#" de a ntrzia la examinare. De asemenea au manifestat o tendin#" de a nu se prezenta la data ini#ial" fixat". Odat" afla#i n camera de examinare, mincino!ii s-au ar"tat adesea a fi foarte ngrijora#i !i foarte nervo!i. Nervozitatea a fost manifestat" n diferite moduri, de exemplu, ac#ionnd agresiv, avnd o atitudine ofensat", p"rnd a fi ntr-o stare de !oc, avnd blocaje mintale, fiind evaziv, avnd o gur" extrem de uscat", suspinnd sau c"scnd ncontinuu, refuznd s" se uite n ochii examinatorului !i instabil psihomotric. C#iva au fost excesiv de prieteno!i sau de politico!i. Adesea indivizii care mint, se sim#eau obliga#i s" explice naintea examin"rii de ce r"spunsurile lor ar putea deruta pe examinator, f"cndu-l s" cread" c" minte. De aici vine plngerea lor c" sunt nervo!i iar dac" aceasta nu pare a impresiona pe examinator, ei continu" s" insiste asupra st"rilor nervoase, sau s" men#ioneze o deficien#" fizic", pe care pot s" o aib" sau nu n realitate. De asemenea ei se simt adesea obliga#i s" asigure pe examinator c" sunt foarte religio!i, spernd c" examinatorul i va considera sinceri din cauza pretinsei lor moralit"#i. Uneori indivizii care mint se plng c" aparatul le cauzeaz" dureri fizice. Ei fac aceasta pentru c" sper" c" examinatorul va deconecta instrumentul, va ndep"rta leg"turile, se va scuza pentru durerea pentru care a cauzat-o, iar apoi va raporta anchetatorilor c" individul nu poate fi examinat din cauza sensibilit"#ii la durere. n al doilea rnd, plngerea c" i doare, le furnizeaz" scuza de a nu sta nemi!ca#i, comportament care mpiedic" pe examinator s" ob#in" o nregistrare valabil". n al treilea rnd, ei sper" ca examinatorul, atunci cnd va interpreta r"spunsurile, va decide n mod gre!it c" r"spunsurile lor de minciun" sunt r"spunsuri provocate de durere, !i c" astfel va redacta un raport n favoarea lor. n timpul perioadei de cercet"ri de 5 ani s-a stabilit c" aproximativ unul din cinci indivizi care mint, a ncercat n mod inten#ionat s" devieze nregistr"rile sale, astfel nct examinatorul s" nu poat" spune dac" este sincer sau dac" minte. Unele din metodele folosite n acest scop de mincino!i sunt mi!carea degetelor de la picioare, aplicarea presiunii musculare, mi!carea bra#elor, tu!itul, tragerea aerului pe nas, c"scatul, modificarea vitezei respira#iei !i o conversa#ie nesolicitat".

Tehnica poligrafului

406

ntruct ntreaga situa#ie n fa#a poligrafului este u!or de n#eles c" este nepl"cut" celor mai mul#i mincino!i, de obicei ei doresc s" p"r"seasc" camera de examinare ct mai curnd posibil. Astfel nct ei se intereseaz" dup" primul test, care este rezultatul, dac" examinarea nu este gata, se plng c" examinarea dureaz" prea mult, caut" s" scape repede pretextnd c" au alt" ntlnire, sau refuz" s" continue examinarea. Cnd pleac" ei strng repede mna examinatorului !i se gr"besc s" p"r"seasc" laboratorul.

Simptomele de sinceritate
ntruct fiecare persoan" c"reia i se administreaz" un test la poligraf, este b"nuit" de o infrac#iune, persoanele sincere sunt de obicei foarte bucuroase c" li se ofer" posibilitatea s"-!i dovedeasc" nevinov"#ia. Ele nsele, cer adesea s" fie examinate, a!a nct s" nu mai existe nici o b"nuial" mpotriva lor. Din atitudinea lor a rezultat adesea aceast" credin#", pe care persoanele sincere o au n precizia tehnicii poligraf, !i c" astfel vor sc"pa de acuza#ie. Atitudinea lor este una de ncredere complet" att n ceea ce prive!te aparatului ct !i examinatorul. Datorit" acestei ncrederi ei privesc examinarea ca pe o experien#" pe care vor dori s" o povesteasc" familiei !i prietenilor. Desigur c" unii indivizi sinceri pot s" se refere la nervozitatea lor, dar dup" ce examinatorul i-a asigurat c" nervozitatea nu va provoca nici o diferen#", de obicei s-au l"sat convin!i !i nu au mai f"cut nici o referire la nervozitate. Indivizii nevinova#i sunt foarte sinceri, iar onestitatea lor a ie!it la iveal" n cursul discu#iei pretest. Atitudinea indivizilor sinceri, s-a manifestat ulterior prin totala lor cooperare n cursul testului. Din cei 323 de indivizi sinceri verifica#i, nici unul din ei nu a ncercat inten#ionat s"-!i devieze nregistr"rile. Totu!i, de!i erau cooperan#i !i sinceri, indivizii nevinova#i nu erau excesiv de politico!i sau de nelini!ti#i.

Tehnica poligrafului

407

Comportamentul comun al mincino#ilor #i sincerilor


Studiul a relevat c" anumite tipuri de comportament erau ntlnite aproape n mod egal att la sinceri ct !i la mincino!i. Unul din acesta era sup"rarea. Totu!i, atunci cnd valoarea testului a fost convenabil explicat" la nceputul convorbirii, !i apoi demonstrat" printr-un test cu cartona!e, persoana sincer" devenea mult mai relaxat" !i chiar jovial". Un individ mincinos ns" devenea adesea abuziv !i ar#"gos, uneori n a!a m"sur" nct refuza s" se mai supun" n continuare test"rii. De asemenea, impertinen#a era manifestat" de ambele grupe de indivizi, dar de obicei se limita la grupul de vrst" ntre $3 !i $9 ani. Ei manifestau acest simptom din cauza resentimentului mpotriva autorit"#ii !i ca o sfidare. n consecin#", i s-a acordat pu#in" semnifica#ie ca adev"r sau minciun". Totu!i actele de impertinen#" ale unei femei care min#ea au fost socotite a fi trucuri feminine, un mecanism de ap"rare creat de c"tre situa#ie !i de c"tre prezen#a unui examinator b"rbat. Aceast" tr"s"tur" a fost uneori manifestat" de o femeie nevinovat" care era sup"rat" pe examinator fiindc" nu o crezuse cnd afirmase verbal c" este sincer". Pe de alt" parte, un b"rbat care min#ea era obraznic fiindc" !tia c" va fi prins !i c" trebuie s" arate sfidare !i c" nu se teme. Calmul era un alt simptom de comportament comun. Totu!i, individul calm care min#ea ncerca s" asorteze acest calm cu mediul nconjur"tor !i s" devin" ct mai inofensiv posibil, ncercnd adesea s" evite s" vorbeasc" pentru a nu se da de gol. Individul sincer era calm numai din cauz" de temerii sau sfielii !i fiindc" a!tepta ca interviul s" nceap". Cnd teama sa a fost eliminat" dup" interviu el devenea de obicei mai responsiv !i ncepea s" vorbeasc" ct se poate de liber, n timp ce mincinosul arareori sau chiar niciodat" nu ie!ea din starea sa de mu#enie. Adesea, ambele categorii de indivizi, !i manifestau interesul pentru poligraf. Ei se interesau despre tipurile de nregistr"ri, dac" vor primi un !oc electric, la ce serveau diversele leg"turi, !i dac" examinatorul le putea spune dac" tensiunea lor arterial" era ridicat". De asemenea ambii ntrebau uneori dac" poligraful este ntr-adev"r eficace. Cnd li se spunea c" da, cei sinceri erau de obicei satisf"cu#i, pe cnd mincino!ii adesea f"ceau un comentariu caustic, cum ar fi "Dar instan#ele sunt de alt" p"rere". De!i nu ne putem baza pe nici un tip de comportament specific, indiferent ct poate fi de caracteristic fie pentru un mincinos, fie pentru un sincer, ca prob" pentru una din cele dou" categorii, se poate totu!i ob#ine un avantaj important din observarea !i clasificarea comportamentului individului. Adev"rata valoare vine de la ajutorul pe care comportamentul unui individ l d" examinatorului pentru a stabili care este

Tehnica poligrafului

408

atitudinea unui anume individ fa#" de ntreaga situa#ie. Cnd un individ, indiferent dac" minte sau nu, manifest" un anume tip de comportament, trebuie s" i se acorde un tratament special. Dac" este o persoan" foarte nervoas" el trebuie calmat. Dac" este sup"rat, el trebuie lini!tit. Dac" aceste procedee !i altele similare sunt puse n aplicare !i unui mincinos el nu va ob#ine nici o u!urare emo#ional" cnd se va trece la examinarea la poligraf. Totu!i, dac" este sincer, aceste procedee l vor lini!ti. Examinatorul trebuie s" poat" s" recunoasc" diversele simptome de comportament ale fiec"rui individ, !i apoi s" fie n stare s" determine procedeul adecvat de urmat. Dac" aceasta se execut" convenabil vor rezulta mai pu#ine erori !i va fi o reducere substan#ial" a rapoartelor de incertitudine. De la publicarea studiului n $953 s-au mai f"cut observa#ii cu privire la comportamentul unui individ care va fi examinat la poligraf. Una din cele mai importante observa#ii a fost c" r"spunsul unui individ la o ntrebare pus" nainte sau dup" test nu este de departe att de important" ca privirile sau faptele sale n timp ce r"spunde ntreb"rii. Sincerii sunt perfect calmi !i foarte clari n timp ce r"spund ntreb"rilor, n timp ce mincino!ii sunt ca actorii pe scen", n gard" !i circumspec#i n timp ce r"spund. Tensiunea de a fi n gard" , se arat" pe tr"s"turile fe#ei sale n astfel de situa#ii !i un mincinos este foarte con!tient de contactul cu ochii s"i de team" c" privirea din ochii s"i s" nu tr"deze minciuna. Eforturile unui mincinos de a-!i ascunde minciuna, poate s" cauzeze adesea tulbur"ri fiziologice, precum sunete n stomac, iar lipsa de somn datorat" ngrijor"rii poate fi relevat" prin ochi obosi#i !i tr"s"turi ca acelea ale unei m"!ti, toate acestea fiind rezultatul preocup"rii sale c" minciuna sa va fi detectat". Cnd i se pun ntreb"ri probatorii, un mincinos poate s" fac" mi!c"ri dezordonate inutile n timp ce r"spunde, n scopul de a distrage observa#ia direct" a examinatorului !i a camufla un r"spuns neadev"rat. Mintea unui individ mincinos, poate fi ntr-un zbucium constatat !i el poate s" resimt" dificult"#i n a r"spunde unor ntreb"ri probatorii sau unor acuza#ii directe c" minte. El, fie c" !i atenueaz" r"spunsul cu o jum"tate de minciun" ca "Nu-mi amintesc", sau el poate s" fie incapabil s"-!i completeze r"spunsul cu astfel de cuvinte ca: "dac" tu crezi ... !", sau "A! face orice pentru ... !", sau "Vede#i ct este de important ... !" Dorim s" subliniem nc" o dat" c" n timp ce comportamentul unui individ poate fi de mare ajutor n diagnosticul global de minciun", exist" a!a cum este cazul cu cele mai multe reguli generale unele excep#ii cum ar fi un individ sincer care este distrat,

Tehnica poligrafului

409

tocmai fiindc" este n curs de anchetare, sau un individ nevrotic, care de!i sincer, arat" !i ac#ioneaz" ca un mincinos. n fine, un individ fricos poate de asemenea s" manifeste simptome de comportament derutante. Totu!i procentul de indivizi sinceri n aceste grupuri este mic, !i problema pe care o reprezint" este relativ minor". Totu!i, nu trebuie s" ne baz"m numai pe simptomele de comportament, ele trebuind luate n considerare numai n contextul ntregului examen psihologic la poligraf.

UTILITATEA SI ACURATE%EA TEHNICII POLIGRAF Utilitatea Institu!iile de aplicare a legii


Exemple excelente cu privire la utilitatea !i ncrederea pe care o merit" tehnica poligrafului, pot fi g"site n cazurile n care acela!i individ a fost examinat n diferite ocazii ca suspect n anchete, f"r" nici o leg"tur" cu alta, !i n care n unele spunea adev"rul, iar n altele min#ea. Exemplificatoare sunt nregistr"rile din fig. 303, ale unui individ care a fost examinat ca fiind b"nuit de asasinarea unui copil, iar apoi, cu alt" ocazie, ca b"nuit de o spargere. De!i primul caz era cu mult mai grav, nregistr"rile sale nu prezentau reac#ii de nervozitate !i n acela!i timp indicau clar sinceritatea individului. Totu!i, spre deosebire de primul, erau indica#ii clare de minciun" n nregistr"rile ob#inute la examinarea cu privire la spargere. O exemplificare asem"n"toare apare n fig. 304 care, de asemenea, con#ine nregistr"rile unui suspect n dou" infrac#iuni diferite, f"r" leg"tur" una cu alta, o tlh"rie !i un furt. Cnd a fost examinat n privin#a tlh"riei, nregistr"rile b"nuitului au indicat clar sinceritatea sa, n timp ce nregistr"rile sale pentru furt indicau precis minciuna.

Tehnica poligrafului

410

Fig. 303. O ilustrare a valorii thnicii poligraf n stabilirea sincerit#!ii unei persoane nevinovat# acuzat# de crim#. Ambele nregistr#ri sunt ale aceluia"i individ. ntr-una, nregistrarea $ a testului cu ntreb#ri combinate, individul era acuzat de asasinarea unei tinere; cea de-a doua nregistrare, 2, a unui test cu ntreb#ri combinate, individul era acuzat de comiterea unei tlh#rii, cu cteva luni n urm#. n ciuda acuza!iei mult mai grave din prima examinare, pe traseul $ nu au existat r#spunsuri specifice de minciun#. Contrar primei examin#ri, pe nregistrarea 2 au prezente r#spunsuri specifice la ntreb#rile relevante 3 "i 5 "i absen!a oric#rui r#spuns specific la ntrebarea de control 6. Examinatorul l-a diagnosticat pe individ ca sincer la prima examinare cu privire le crim# ($) "i mincinos la a doua examinare cu privire la tlh#rie (2).

Tehnica poligrafului

411

Fig. 304. nregistr#rile unui individ care era b#nuit (la $) de o tlh#rie pe care nu o s#vr"ise, "i (la 2) de un furt pe care l-a comis. Observa!i la $ r#spunsul specific pe traseul respira!iei ca "i vrful de tensiune la ntrebarea de control 6, "i lipsa r#spunsurilor specifice la ntreb#rile relevante. Aceasta indic# sinceritatea individului referitor la tlh#rie. Pe nregistrarea 2 acela"i individ a fost testat dup# cteva luni ca b#nuit de un furt a 2000$. De data aceasta eforturile sale de a evita detectarea "i de a ascunde minciuna sunt evidente, demonstrnd c# minte. Exist", de asemenea, numeroase exemple n care tehnica nu numai c" a indicat sinceritatea unor suspec#i nevinova#i, dar a !i relevat minciuna unor indivizi care erau r"spunz"tori de infrac#iunea sau incidentul n curs de cercetare. n aceast" privin#" este impresionant cazul n care un individ complet nevinovat fusese prins ntr-un p"ienjeni! de probe ntmpl"toare din care nu se putea descurca dac" nu ar fi fost examinarea la poligraf, efectuat" n primul rnd asupra sa !i apoi asupra altor suspec#i posibili. O exemplificare dramatic" a acestui caz apare n fig. 305. (Vezi de asemenea !i fig. 306). Mai sunt, de asemenea, multe cazuri n care tehnica nu numai c" determin" nevinov"#ia inculpatului, dar !i stabile!te falsitatea inten#ionat" a acuzatorului. (Vezi fig.

Tehnica poligrafului
acuza#iei pretinsei victime.)

412

307. care indic" sinceritatea unui individ nvinuit de o agresiune cu o arm" !i falsitatea

Fig. 305. nregistr#rile a doi indivizi care exemplific# (a) valoarea tehnicii poligraf pentru demonstrarea nevinov#!iei unui nevinovat ca "i detectarea vinovatului "i (b) c# dovezi puternice ntmpl#toare de vinov#!ie mpotriva unei persoane nevinovate nu determin#

Tehnica poligrafului
examin#rii.

413

reac!ii de minciun# , "i nici nu vor produce de obicei reac!ii nervoase n timpul Individul Nr. $ era un casier de banc# mpotriva c#ruia existau puternice dovezi c# delapidase banii b#ncii. nregistr#rile textelor sale, din care nr. $ este numai unul dintre ele, indic# clar sinceritatea sa. Printre alte persoane testate, a fost "i revizorul b#ncii. Cel de al treilea test al s#u (Nr. 2 C) "i testul s#u "da" (Nr. 2 E) au indicat c# el min!ea cnd a fost ntrebat dac# luase suma de bani lips#. (Observa!i n special indica!iile eforturilor sale fizice de a evita detectarea). n timpul discu!iei posttest, revizorul nu numai c# a recunoscut c# a luat banii pentru care casierul era att de puternic b#nuit, dar a recunoscu "i c# luase bani pentru care al!i casieri fuseser# concedia!i la diverse intervale de timp n trecut, din cauza puternicelor dovezi de vinov#!ia a lor.

Fig. 306. nregistrarea unuia din mai mul!i suspec!i implica!i n furtul a $6.000$ de la casieria unei administra!ii financiare. To!i principalii suspec!i au avut nregistr#ri care indicau sinceritatea lor. n cele din urm# a fost examinat un agent de poli!ie delegat la administra!ia financiar#, ca paznic. Deasupra se afl# una din nregistr#rile sale. Observa!i r#spunsurile mincinoase, clare, la ntreb#rile relevante 3, 5, "i 9. La discu!ia posttest el a recunoscut c# a luat banii "i a condus pe anchetatori la locul unde i ascunsese. S-a recuperat ntreaga sum#.

Tehnica poligrafului

414

Fig. 307. O alt# ilustrare a valorii tehnicii poligraf n inocentarea unui sincer n cazul unor acuza!ii mincinoase. nregistrarea nr. $ este traseul respirator al unui individ nvinuit c# a agresat o femeie cu o arm#. Nr. 2 este traseul respirator al acuzatoarei. Respira!ia anormal de rapid# a acuzatoarei n timpul testului 37 cicluri pe minut - a fost una din indica!iile de minciun#. Face!i deosebirea dintre traseului ei "i traseul respira!iei acuzatului (2$ cicluri pe minut). n multe cazuri s-a stabilit c" n cazul unei nvinuiri discutabile mpotriva unui individ este valabil" !i negarea falsit"#ii acesteia (fig. 308.).

Tehnica poligrafului

415

Fig. 308. nregistrarea victimei unei fraude mpreun# cu nregistrarea autorului fraudei, care exemplific# valoarea tehnicii poligrafului pentru stabilirea sincerit#!ii unei nvinuiri destul de pu!in credibile a unei persoane care altfel i-ar fi foarte greu s# scape de acuza!ia de fraud#. n acest caz un om n vrst# semnase o obliga!ie contractual# prin care se angajase s# pl#teasc# o sum# de bani pentru pretinsa cump#rare de bijuterii, n timp ce el pretindea c# documentul pe care l semnase nu avea drept scop dect s# fie o recipis# pentru cadoul unui portofel care i se spusese c# i-a fost dat de c#tre societatea pentru care lucra. Salariul omului n vrst# a fost oprit, dar conduc#torii societ#!ii aveau destul# ncredere n integritatea sa pentru a-i pune la dispozi!ie un avocat "i mijloacele de a se opune preten!iilor. Judec#torul spe!ei a propus ca att pretinsul vnz#tor ct "i pretinsul cump#r#tor s# se supun# unei examin#ri la poligraf. Face!i deosebire ntre nregistrarea nr. $, a persoanei n vrst#, cu nregistrarea nr. 2 a pretinsului vnz#tor de bijuterii. Eforturile sale fizice pentru a evita detectarea sunt evidente n traseul respirator

Tehnica poligrafului
r#mas nedovedit#.

416

la ntrebarea relevant# 3. Dac# nu ar fi existat rezultatele acestor teste frauda ar fi

Fig. 309. nregistrarea unui individ care "m#rturisise" asasinatele f#r# leg#tur# ntre ele a trei femei din Chicago. Acest individ intrase ntr-o circumscrip!ie de poli!ie din statul Ohio "i a spus c# vrea s# se predea ca fiind uciga"ul celor trei femei din Chicago. El a fost adus la Chicago "i a fost supus unui test la poligraf care a ar#tat c# minte. Nota!i stopul respirator la ntreb#rile relevante 3 "i 5 cnd a spus da, la ntreb#rile referitoare la unul din asasinate. R#spunsuri asem#n#toare s-au produs "i pe celelalte nregistr#ri cu privire la omoruri. Ulterior individul s-a retras "i a negat c# ar fi s#vr"it vreunul din asasinate. Arestarea ulterioar# a asasinului celor trei femei a nt#rit complet raportul examinatorului cu referire la individul respectiv. Individul nu era un mincinos patologic; el avea motive ra!ionale pentru comportamentul s#u; drumul gratis pn# la Chicago "i fotografia sa n ziare. Dac# nu ar fi existat rezultatele examenului poligraf, poli!ia nu ar fi avut alt# alternativ# dect s# accepte valabilitatea m#rturisirii mai cu seam# c# individul "tia "i povestea cu multe am#nunte n leg#tur# cu asasinatele, pe care le aflase din ziarele din Chicago.

ntreprinderile guvernamentale

private

#i

agen!iile

de

securitate

Cu toate c" institu#iile de aplicare a legii din Statele Unite folosesc foarte mult tehnica poligraf, a ap"rut totu!i, o re#inerea n folosirea acestei tehnici n aplicarea ei pe angaja#i, re#inere observat" att la institu#iile de stat ct !i private. De fapt, multe state a interzis aplicarea tehnicii n testarea angaja#ilor sau a solicitan#ilor de angajare
100

$00

Vezi partea a doua a acestei c"r!i.

Tehnica poligrafului

417

Aceast" opozi#ie a ap"rut n ciuda faptului c" delapid"rile angaja#ilor cost" statul aproximativ 2 miliarde $ anual$0$, !i falimentul unui num"r substan#ial de mici firme$02. Aceste pierderi ame#itoare justific" folosirea tehnicii poligraf n investigarea furtului angaja#ilor. Si, pe lng" cele ilustrate, este foarte util" n inocentarea angaja#ilor sinceri acuza#i f"r" nici un motiv. Examinarea solicitan#ilor de angajare cu tehnica poligraf este necesar" prin chiar eliminarea acelor persoane care au s"vr!it n trecut furturi importante sau au falimentat anumite firme. Urm"toarele cazuri sunt o bun" ilustrare. Tinerii b"rba#i care !i-au satisf"cut recent stagiul militar solicit" o slujb" pe o ma!in" blindat" unei firme de transport a banilor firm" a c"rei ma!in" blindat" era solicitat" de mai multe firme ce-!i transportau salariile angaja#ilor, !i deci a c"rui nc"rc"tur" nu era foarte mare. Acest tn"r a solicitat prima sa slujb", deoarece s-a nrolat n armat" imediat dup" terminarea liceului. Dup" perioada stagiului militar el s-a eliberat !i a primit referin#e favorabile. n timpul test"rii la poligraf, totu!i, individul a avut modific"ri specifice la ntrebarea dac" a furat vreodat" bani. Urm"toarele teste au eviden#iat faptul c" n perioada satisfacerii stagiului militar s"vr!it patru spargeri. Evident c" individul nu a fost prea inspirat cnd s-a hot"rt s" se angajeze la aceast" agen#ie ! Cu privire la testarea solicitan#ilor la angajare, noi dorim s" punem accentul pe cazurile mai simple cu privire la faptul dac" angaja#ii au furat bani sau bunuri la un moment dat fiind elimina#i automat dintre cei care solicit" angajarea. Aceast" testare l va descalifica, desigur, dac" purtarea lui este att de rea ca n cazul anterior sau dac" furturile anterioare au fost f"cute n anumite scopuri, ca de exemplu jocurile de noroc, !i cei care solicit" angajarea !i manifest" n continuare interesul fa#" de jocurile de noroc n timp ce lucreaz" ntr-un post n care ar avea acces la bani numerar sau la bunuri de valoare u!or transportabile Mai mult, un examinator corect va trata n mod confiden#ial, ceea ce i-a m"rturisit cel ce solicit" angajarea. n#elegerea ce ar trebui s" predomine ntre examinator !i angajat este aceea c" va exista doar o recomandare de la examinator n sensul c"
n anul 1974 Departamentul de Comer! al S.U.A. a raportat n The Cost of Crimes Against Business c" pierderile de 2,1 miliarde $ la inventarul firmelor de angro erau n cea mai mare parte rezultatul delapid"rilor angaja!ilor, clien!ii #i str"inii fiind exclu#i din zona n care este depozitat" marfa, #i c" pierderile anumitor firme au fost de peste 1 milion $. n acela#i timp, n cadrul firmelor cu vnzare cu am"nuntul, angaja!ii au furat aproximativ 20 25% din totalul m"rfii. 102 Peste 50% conform lui J. Kirk Barefoot, editorul lui The Poligraph Technique (1974) 2.
101

Tehnica poligrafului

418

cererea de angajare va fi acceptat" sau respins", recomandarea se va face avnd n vedere !i al#i factori cunoscu#i care sunt favorabili sau nu celui care solicit" angajarea. Folosirea tehnicii poligraf n selectarea solicitan#ilor la angajare este considerat" de c"tre critici ca o nc"lcare grosier" a intimit"#ii individului, dar totodat", metoda poligraf ncalc" mai pu#in intimitatea dect verific"rile conven#ionale de angajare printre vecini, prieteni !i fo!tii colegi de serviciu.

Procese ale tribunalului


n afar" de valoarea tehnicii poligrafului n anchetarea cazurilor cercetate de poli#ie !i n cazurile de investiga#ii a personalului de c"tre patroni sau institu#ii guvernamentale, exist" numeroase exemple n care tehnica poligrafului a fost foarte util" unor judec"tori care se pot afla n fa#a unor spe#e, n care trebuie s" determine dac" acuzatorul sau acuzatul spune adev"rul. De!i legea nu oblig" pe un mpricinat s" se supun" unui test la poligraf, !i chiar dac" rezultatele testului sunt inadmisibile ca dovad", n multe procese judec"torul a convins p"r#ile s" se supun" examin"rii !i s" consimt" ca rezultatele s" fie luate n considerare n pronun#area sentin#ei$03. Spe#ele n care testele la poligraf sunt deosebit de utile, sunt acelea pentru recunoa!terea paternit"#ii copiilor nelegitimi, litigiile dintre p"rin#ii divor#a#i n privin#a ncredin#"rii copiilor. Cazurile n care nu exist" martori n care este format" baza pentru o ac#iune judec"toreasc", pune judec"torul ntr-o situa#ie extrem de dificil". n multe instan#e, dac" este l"sat singur cu m"surile lui, un judec"tor poate doar s" fac" echivalentul unui determin"ri de genul dat cu banul. n cazurile de stabilire a paternit"#ii, de exemplu, un judec"tor se poate confrunta cu o misiune practic imposibil" de a determina care dintre p"r#ile litigiului spune adev"rul, excep#ie f"cnd cazul n care se efectueaz" testele de grup" de snge ale mamei, copilului !i tat"lui acuzat iar acestea l exclud ca fiind tat"l. n astfel de cazuri, examinarea la poligraf a ambelor p"r#i poate fi un ajutor nepre#uit pentru judec"tor. Ca o exemplificare a unui alt tip de spe#" n care tehnica poligrafului poate fi de mare valoare, dorim s" atragem aten#ia asupra nvinuirii federale mpotriva lui Charles Del Monico n $965, pentru jefuirea unei b"nci na#ionale n Evansville, statul Indiana, care a avut loc n $962. Baza acuz"rii era identificarea lui Del Monico de c"tre opt func#ionari ai b"ncii, dup" ce-i v"zuser" fotografia ntr-un ziar local, n care se scria
103 Acceptarea rezultatelor testului la poligraf este discutat" pe larg mai trziu.

Tehnica poligrafului

419

despre condamnarea sa din $964 n California pentru estorcarea de bani. Printre cei opt angaja#i ai b"ncii care identificaser" pe Del Monico era !i pre!edintele b"ncii, care fusese r"pit de bandit. Del Monico, nu numai c" a pretins c" era nevinovat de pr"darea b"ncii dar a insistat c" nici m"car nu fusese vreodat" n statul Indiana, pn" la data n care a fost adus pentru a fi v"zut !i identificat de c"tre func#ionarii b"ncii care f"cuser" o identificare anterioar" din fotografia ziarului. Lund n considerare faptul identific"rii ferme de c"tre pre!edintele b"ncii !i de ceilal#i func#ionari, lipsa de martori pentru un alibi, !i faptul unei condamn"ri anterioare, care ar fi fost folosit" pentru a-i contesta credibilitatea sa, dac" ar fi fost ascultat ca martor, este foarte probabil c" Del Monico ar fi fost condamnat. Avocatul s"u Edward Bennet Williams a urmat singura cale posibil" n ap"rarea clientului s"u - o testare !tiin#ific" a sincerit"#ii neg"rii vinov"#iei. S-a aranjat ca examin"rile la poligraf s" fie executate de examinatori diferi#i fiecare lucrnd independent. De asemenea s-au oferit s" supun" clientul s"u la orice examinare asem"n"toare pe care acuzarea ar dori s" o efectueze. Rezultatele examin"rii au confirmat nevinov"#ia lui Del Monico, retr"gnduse ac#iunea mpotriva lui. Am prezentat cazul Del Monico deoarece ilustreaz" faptul c" exist" instan#e n care examinarea la poligraf este singura resurs" capabil" s" inocenteze o persoan" care este nconjurat" de circumstan#e sau evenimente care l nvinuiesc direct !i fa#" de care el nu ar putea fi disculpat n nici un alt mod.

Acurate!ea
O determinare statistic" a acurate#ei tehnicii poligraf este practic imposibil", a!a cum este cazul attor domenii care testeaz" fiin#eaz" uman". De exemplu, medicii cu greu pot realiza o statistic" cu privire la num"rul pacien#ilor c"rora au reu!it s" aline durerea. Nu toate gre!elile doctorilor sunt descoperite, !i exist" multe cazuri n care lipsa de corectitudine a diagnosticelor lor nu va fi cunoscut" nici de ei. i totu!i, noi !tim c" pe lng" marele num"r de succese exist" !i un num"r de e!ecuri. n multe cazuri ce implic" folosirea tehnicii poligraf, adev"rul sau falsitatea multor concluzii trase de examinator, nu vor fi niciodat" confirmate de c"tre evenimentele sau m"rturisirile ulterioare. Dovada nu exist" de multe ori, de aceea se poate considera c" examinatorul poate lua decizii gre!ite. Nici acurate#ea tehnicii poligraf nu poate fi determinat" ntr-un laborator psihologic sau prin folosirea unor simul"ri de examin"ri n

Tehnica poligrafului

420

cazuri de crim". Aceast" limitare se datoreaz" motivului c" este practic imposibil s" se simuleze condi#iile comparabile cu acelea implicate n situa#iile reale. Ideal ar fi s" existe un examinator sau un grup de examinatori care s" testeze un num"r de persoane cu privire la o contravenien#" comis" de unul dintre ei, f"r" s" se dezv"luie examinatorului c" to!i sunt nevinova#i. Dar aceasta poate s" determine doar acurate#ea fa#" de persoanele nevinovate. Cazul nostru experimental de acum c#iva ani, a implicat n examinarea poligraf mai mult de $00.000 de persoane suspecte sau acuzate n cazuri de crim" sau implicate n investiga#ii de personal ini#iate de c"tre angaja#ii lor$04. Pe baza acestei experien#e, suntem convin!i c" tehnica, cnd este aplicat# corect de c#tre un examinator competent "i experimentat, este foarte corect" n indica#iile sale. Procentul erorilor cunoscute ale tehnicii folosite n laboratoare de John E. Reid !i Asocia#ii este mai mic de $%. Cteva studii !tiin#ifice f"cute din $97$, au relevat faptul c" tehnica poligraf are o validitate ridicat" cnd este folosit" corect. Datorit" importan#ei lor, aceste studii, de!i cunoscute n jurnalele vremii sunt reproduse ca subsoluri n paginile acestui test$05.

CALIFICAREA SI PREG$TIREA EXAMINATORULUI


Pe baza celor spus e cu privire la utilitatea !i acurate#ea tehnicii poligraf, este important" preg"tirea examinatorului. Examinatorul trebuie s" fie o persoan" inteligent" cu o educa#ie bun" preferabil absolvent de colegiu$06. El ar trebui s" fie atras de munca n sine, s" fie un bun practician n n#elegerea naturii umane, !i s" fie sociabil, ca tr"s"tur" principal" de personalitate capabil s" se n#eleag" bine cu prietenii !i colegii. Nici o experien#" nu va suplini lipsa acestor calit"#i. Multe persoane care lucreaz" ca examinatori poligraf nu au aceste calit"#i de baz". Ele nu ar trebui s" fie niciodat" ncurajate s" mbr"#i!eze o astfel de carier". Din
Unul dintre noi (Reid) s-a implicat de unul singur n efectuarea de test"ri poligraf timp de 35 de ani. ntr-un an recent, el a testat sau a supervizat personal test"rile efectuate de c"tre angaja!ii s"i (John E. Reid and Associates, Chicago) pe un num"r de 6.950 persoane implicate n cazuri de crim". 105 Vezi Horvath, F. S., The accuracy and reliability of police Polygrafic (lie detector) examiners judgments of truth and deception: The effect of selected variables, Diss. Michigan State U., 1974. O astfel de diplom" este o cerin!" obligatorie n Israel #i Japonia conform lui H. Victor Cohen #i Minoru Takahashi n scrisorile trimise la adunarea din august 1976, New Orleans a Asocia!iei Americane Poligraf.
106 104

Tehnica poligrafului

421

nefericire, cteodat", un num"r de examinatori au condus de !coli de preg"tire !i au accepta ca studen#i pe oricine care a vrut s" nve#e !i si-au pl"tit onorariul, sau care au fost selecta#i de c"tre departamentul de poli#ie sau alte agen#ii guvernamentale sau de c"tre o companie privat", s" termine !coala pe propria cheltuial". O persoana f"r" o inteligen#" mai mare dect media cu o educa#ie bun" !i o bun" practic" n n#elegerea naturii umane va face n mod inevitabil mai multe gre!eli dect un individ preg"tit care are calit"#ile de baz" necesare. Dup" p"rerea noastr", perioada necesar" pentru preg"tirea unui examinator este de 6 luni. El trebuie preg"tit n mod individual de unul sau mai mul#i examinatori competen#i !i experimenta#i cu un volum suficient de cazuri actuale pentru a permite celui care se preg"te!te s" fac" observa#ii frecvente n cadrul examin"rilor poligraf !i s" conduc" el nsu!i examinarea sub supravegherea personal" a instructorului. Pe lng" acestea, desigur, cel ce se preg"te!te trebuie s" citeasc" !i s" primeasc" informa#ii din domeniul medical !i psihologic, !i de aceea trebuie ca acesta s" fie capabil s" studieze un num"r considerabil de nregistr"ri de cazuri actuale. El trebuie s" primeasc", de asemenea, informa#ii n ceea ce prive!te aspectele legale a examin"rilor poligraf. Un exemplu de perioad" de preg"tire este oferit de Colegiul Reid de Detectare a Minciunii din Chicago, stabilit n $97$ de autorul mai n vrst" a acestei c"r#i. Programul de 6 luni este mp"r#it n mode egal ntre clasele de preg"tire de tip internat. De-a lungul primelor 3 luni, cel ce se preg"te!te prime!te informa#ii de specialitate n ceea ce prive!te tehnica interviului; simptomele de comportament; formularea ntreb"rilor, procedurile de testare; folosirea aparatului; aspecte fiziologice, psihologice !i juridice ale tehnicii poligraf; tehnici !i tactici de realizare a discu#iei posttest. n cea de-a doua perioad" de 3 luni, accentul se va pune pe modul cum s" conduc" o examinare de unul singur sub directa supraveghere a examinatorului specialist. Acest tip de preg"tire de tip internat, permite profesorului s" evalueze n mod individual progresul studentului !i s"-l critice atunci cnd gre!e!te n aplicarea tehnicii poligraf. n $973, Statul Illinois a autorizat Colegiul Reid s" acorde rangul de Master n tiin#a Detect"rii Minciunii, acelor studen#i care au absolvit colegiul !i care au sus#inut o tez" n domeniul tehnicii poligraf
107

$07

Decanul colegiului este Ivan A. Wemhoff. Adresa colegiului este 215 North Dearbon Street, Chicago, Illinois, 60601.

Tehnica poligrafului
De fapt el necesit" munc" ndelungat" !i energie.

422

Masterul n tehnica poligraf nu este u!or de ob#inut. El necesit" mult timp !i efort. Cele mai multe p"reri cu privire la tehnica poligraf afirm" faptul c", competen#a unui examinator se reflect" n succesul s"u n ob#inerea de m"rturisiri de la cei vinova#i, !i n eliminarea suspec#ilor nevinova#i pe baza informa#iilor ob#inute n timpul discu#iilor pretest sau posttest. Competen#a poate fi stabilit", totu!i, dup" abilitatea de a diagnostica adev"rul sau minciuna pe baza nregistr"rilor testului, completate (dar numai completate) de simptomele care au fost descrise pu#in mai devreme mai sus. Abilitatea de a diagnostica adev"rul !i minciuna cu tehnica poligraf este de o importan#" major" n multe situa#ii, dar n particular, n acele instan#e unde avocatul ap"r"rii vrea s" cunoasc" dac" clientul s"u spune adev"rul sau minciuna, numai examinatorul la poligraf este cel care poate s" stabileasc" adev"rul !i minciuna pe baza nregistr"rilor ob#inute. n legisla#ia unor state, s-a c"utat s" se statuteze profesia de examinator la poligraf, prescriind standardele minime de calificare !i preg"tire.

TEHNICILE SI TACTICILE DE INTEROGARE


Ori de cte ori rezultatele unei examin"ri indic" sinceritatea individului trebuie a se mul#umi la plecare, individului, pentru cooperarea sa. Pe de alt" parte, dac" rezultatele indic" minciuna !i n afar" de cazul c" n#elegerea dinaintea examin"rii s-au conven#ia prealabil" interzicea aceasta, examinatorul trebuie s" treac" la interogarea individului, n scopul de a ob#ine de la el o recunoa!tere cu privire la minciuna referitoare la problema n curs de cercetare. Totu!i naintea unui astfel de interogatoriu, examinatorul trebuie s" nl"ture toate leg"turile aparatului de pe individ, minimaliznd riscul unei acuza#ii ulterioare c" recunoa!terea i-a fost smuls" prin constrngere. (Pentru o exemplificare sugestiv" a aranjamentului pozi#iei pentru o discu#ie posttest vezi fig. 3$0.).

Tehnica poligrafului

423

Fig. 310. Sugestia pozi!ion#rii examinatorului, n cadrul discu!iei posttest, n cazul unui individ care a min!it n impul test#rii poligraf. Individul este nf#!i"at de Daniel J. Reid, vicepre"edinte la Reid - Report Reid - Survey afiliat la John E. Reid and Associates. n postura de examinator este Fred E. Inbau. Observa!i c# toate leg#turile aparatului au fost nl#turate de pe corpul individului. Motivul acestui lucru este acela de a evita o posibil# afirma!ie a subiectului c# acesta afost pus deliberat ntr-o pozi!ie inconfortabil# pentru a i se ob!ine confesiunea. n momentul cnd ncepe o discu!ie posttest, trebuie s# i se spun# individului care minte: Detectorul de minciuni arat# c# nu spui adev#rul", iar apoi, examinatorul trebuie s# ntrebe: "De ce, cum, cnd sau unde a avut loc incidentul ?". Tacticile "i tehnicile specifice de ntrebuin!at sunt descrise n manualul de specialitate, Criminal Interrogation and Confessions$08.
Edi!ia a doua a fost publicat" n 1967 de Williams & Wilkins Company, Baltimore, publicat" #i n aceast" carte.
108

S-ar putea să vă placă și