Sunteți pe pagina 1din 8

KINETOTERAPIA IN PARALIZIA CEREBRALA INFANTILA Dupa provenienta, sunt 3 tipuri de parali ii:

!" Parali ia data de le area #elulei nervoase $otorii din $aduva spinarii" Parali ia va %i li$itata la $us#&ii inervati de a#el eta' al $aduvei" (" Parali ia data de le area %as#i#ulului pira$idal din s#oarta #ere)rala" Poate %i pe 'u$atate din #orp *&e$iple+ie,, %iind a%e#tata $is#area voluntara" -is#arile re%le.e *retra+erea pi#iorului intepat, sunt )une" 3" Parali ia data de alterarea %un#tionala a unor nervi" De e.e$plu, in&i)itia unor #entri $otori *in isterii, #are la un e.#itant ele#tri# #edea a" Parali iile pot %i dupa lo#ali are, partiale *&e$iple+ii / pe !0( #orp,, paraple+ii *partea in%erioara a #orpului,, $onople+ii *a unui sin+ur $e$)ru," Este insotita de o intarire *ri+iditate, a $us#&ilor ne%un#tionali, dureroasa sau nu si du#e la atro%ie $us#ulara" Obiectivele kinetoterapiei: Core#tarea posturilor vi#ioase 1i %or$area deprinderii de a se rela.a 2n po i3ii #o$ode Co$)aterea 1i prevenirea retra#turilor 1i #ontra#turilor, Co$)aterea &ipertoniei0&ipotonii $us#ulare, Reedu#area )u#o/%a#ial4, A$eliorarea $otri#it43ii +enerale"

Mijloace folosite: exercitii de gimnastica medicala Relaxarea musculaturii contracturate se realizeaza prin:

e.tensia e.tre$it43ilor5 6inetoterapeutul su%l4 asupra %e3ei #opilului iar a#esta va 2ntinde )ra3ele 1i pi#ioarele 7 o u1oar4 e.tensie a trun#&iului8 le+4narea #u #apul 2n 'os a #opilului5 6inetoterapeutul apu#4 #opilul de +le ne, $e$)rele in%erioare %iind 2n#ru#i1ate8 po i3ia %etal45 *#opilul este 2n de#u)it dorsal pe o saltea $oale, 6inetoterapeutul 2l apu#4 #u o $9n4 de +a$)e *$e$)rele in%erioare %iind 2n#ru#i1ate, 1i du#e +enun#&iul 1i 1oldul 2n %le.ie8 $e$)rele superioare sunt 2n#ru#i1ate pe piept iar #u #ealalt4 $9n4 sus3ine #opilul *#apul #opilului %iind pe )ra3ul 1i ante)ra3ul 6inetoterapeutului, iar a#esta #u $9na #uprinde )ra3ul #opilului,8 2n a#east4 po i3ie 6inetoterapeutul e.e#ut4 #9teva le+4n4ri" Reflexul pentru sritura Din ortostatis$ Kinetoterapeutul este po i3ionat 2n spatele #opilului 1i $en3ine po i3ia ortostati#4 prin presiune pe +enun#&i #u o $9n4, iar #ealalt4 $9n4 sus3ine #opilul de la nivelul tora#elui8 6inetoterapeutul ia $9na de pe tora#e 1i las4 #opilul s4 #ad4 2n %a34 p9n4 atin+e #u pal$ele solul sau i$pri$4 un i$puls la nivelul 1oldurilor proie#t9nd #opilul 2nainte8 ridi#area se %a#e a#tiv sau a'utat" Din de#u)it ventral -9na dreapt4 a 6inetoterapeutului este plasat4 pe piept su) a.ile, iar $9na st9n+4 prinde )a inul pe partea opus4, #opilul este ridi#at la o oare#are 2n4l3i$e de saltea0pat 1i este proie#tat 2n %a34 2n pi#a', #opilul du#9nd $9inile 2n %a34 pentru a se ap4ra de #4dere" Rostogolirea Din de#u)it dorsal

Capul este 2ntors spre dire#3ia 2n #are se va %a#e rosto+olirea, $e$)rul superior de partea 2n #are se %a#e rosto+olirea este 2n %le.ie de !:;< pe l9n+4 #apul #opilului, #el4lalt $e$)ru superior este 2n %le.ie 1i a)du#3ie la =;<, $e$)rul in%erior de partea rosto+olirii este 2n e.tensie, #el4lalt $e$)ru in%erior 2n %le.ie5 6inetoterapeutul apu#4 #opilul de +le ne du#9ndu/l 2n de#u)it ventral" Postura ppuii Din de#u)it ventral Pe $in+ea Bo)at&8 #opilul este pus 2n de#u)it ventral pe $in+e, pal$ele sunt pe sol, 6inetoterapeutul 2l 3ine de +le ne 1i 2l tra+e spre el, #opilul 3ine trun#&iul 2n u1oar4 e.tensie pun9nd $9inile pe $in+e" Pe saltea #u spri'in pe ante)ra3e, pal$ele 1i de+etele sunt e.tinse8 #opilul tre)uie s4/1i $en3in4 #apul ridi#at *$e$)rele in%erioare tre)uie s4 %ie 2n u1oar4 e.tensie din 1olduri, da#4 nu este posi)il atun#i se %a#e o u1oar4 rota3ie e.tern4 2n arti#ula3ia #o.o%e$ural4 #u %le.ia +enun#&ilor," Trrea Din de#u)it ventral Pe un plan 2n#linat, #apul %iind orientat spre partea $ai 2n#linat4 a )4n#u3ei, 6inetoterapeutul lateral de a#esta plasea 4 o $9n4 pe spatele #opilului, iar #ealalt4 $9n4 2l a'ut4 eventual la %le#tarea $e$)relor in%erioare de la nivelul plantelor8 $e$)rele superioare ale #opilului prind $ar+inile )4n#u3ei tr4+9ndu/se 2nainte8 #opilul va privi 2n per$anen34 2nainte" Pe o saltea, $e$)rul in%erior 1i #el superior de a#eia1i parte se %le#tea 4, 2n ti$p #ealalt4 parte este #u $e$)rele e.tinse, 6inetoterapeutul a'ut4

#opilul s4 %le#te e $e$)rul in%erior prin +9dilat 2n talp4 sau printr/un u1or tapota$ent" Mobilizri pasive i active Din de#u)it dorsal Cu $e$)rele in%erioare ridi#ate pe un o)ie#t sta)il la 2n#eput *o #anapea0)4n#u34,, apoi insta)il *$in+e,, se e.e#ut45 > ridi#area %eselor de pe sol #u $en3inerea po i3iei #9teva se#unde, > deplas4ri laterale ale )a inului, > ridi#area a #9te un $e$)ru in%erior 1i $en3inerea po i3iei" Cu t4lpile pe sol, ridi#area %eselor de pe sol" T4lpile pe un plan din #e 2n #e $ai 2nalt, ridi#area %eselor de pe sol" Din a1e at Pe s#aun, #u $e$)rele superioare 2n#ru#i1ate *rota3ie intern4 1i addu#3ie,, 6inetoterapeutul po i3ionat 2n spatele #opilului, 2l apu#4 pe a#esta de la nivelul #oatelor spre !03 superioar4 a ante)ra3elor, )ra3ele 6inetoterapeutului spri'in4 #apul #opilului, 1i e.e#ut4 %le.ia, rota3ia e.tern4, a)du#3ia $e$)relor superioare #u #oatele 2n %le.ie, #opilul du#e #apul 2n e.tensie" Pe s#aun, 6inetoterapeutul 2n spatele #opilului apu#4 $e$)rul superior *rota3ie intern4 1i addu#3ie, de la nivelul #oatelor 1i e.e#ut4 #er#uri $i#i, $i1#4ri de %le.ie #u rota3ie intern40rota3ie e.tern4, a)du#3ie #u rota3ie intern40rota3ie e.tern4, addu#3ie #u rota3ie e.tern40rota3ie intern4" Din patrupedie *la 2n#eput 6inetoterapeutul va sus3ine #opilul de su) tora#e,

Kinetoterapeutul e.e#ut4 o rota3ie spre dreapta a trun#&iului %avori 9nd %le#tarea $e$)rului in%erior drept 1i du#erea a#estuia 2n %a34 *apoi se e.e#ut4 1i pe partea st9n+4," Copilul ridi#4 alternativ $e$)rele superioare 1i 21i a1ea 4 pal$a pe o $in+e sau pe pri$a 1ip#4 a spalierului" Copilul ridi#4 si$ultan $e$)rul in%erior st9n+ 1i #el superior drept *apoi invers," Kinetoterapeutul apli#4 #opilului de e#&ili)r4ri" -ersul 2n patrupedie *da#4 #opilul nu poate, se va %a#e la 2n#eput sus3inut,, 2nainte02napoi02n lateral" Copilul 21i spri'in4 $9inile de ante)ra3ul 6inetoterapeutului, iar a#esta 21i ridi#4 ante)ra3ul p9n4 #opilul a'un+e 2n po i3ia pe +enun#&i8 #u #ealalt4 $9n4 6inetoterapeutul va orienta din spate )a inul #opilului" Din po i3ia ?pe +enun#&i@ Cu %a3a la spalier, prinde 1ip#a de la nivelul u$erilor, 6inetoterapeutul 2n spatele #opilului8 #opilul $er+e 2n lateral" Kinetoterapeutul asist4 #opilul din spate5 se e.e#ut4 2$pin/+erea unei $in+i Bo)at& de #4tre #opil" A1e at pe #oapsa 6inetoterapeutului8 #opilul se ridi#4 1i proie#tea 4 )a inul 2nainte" C4lare pe un se$i#ilindru8 #opilul 21i $ut4 +reutatea de pe un +enun#&i pe #el4lalt, 6inetoterapeutul 2l a'ut4" -ers #u 2$pin+erea unei $in+e sau a unui #4ru#ior #u rotile" Cu %a3a la spalier, prinde 1ip#a de la nivelul u$erilor8 %le#tea 4 un $e$)ru in%erior reali 9nd po i3ia ?#avaler servant@"

Cu %a3a la spalier, prinde 1ip#a de la nivelul u$erilor5 e.e#ut4 a)du#3ia $e$)rul in%erior" Din ortostatis$ A1e are 1i ridi#are pe un s#4unel" Ridi#4 alternativ #9te un pi#ior pe pri$a 1ip#4" Ridi#4ri pe v9r%uri" Cu pi#ioarele pe o plan1et4 de e#&ili)ru5 ini3ierea e#&ili)r4rii $ultidire#3ionale pe plan1eta se$i#ir#ular4" Aariante de $ers5 / $ers a'utat de $e$)rele superioare5 2nainte, 2napoi, 2n lateral *la spalier sau l9n+4 un perete,, / $ers 2ntre )are paralele, / $ers a'utat de la nivelul 1oldului #u o #&in+4, / $ers #u a'utorul #9r'elor #anadiene sau #u alte aparate 1i dispo itive de $ers, / $ers #u 2$pin+erea unei $in+i Bo)at&, / $ers pe plan as#endent 1i des#endent, / $ers #u ur#at 1i #o)or9t s#4ri" Reeducarea bucofacial Be un+ )u ele #u a&4r sau #ara$el pentru a o)li+a #opilul s4 s#oat4 1i s4 ridi#e0#o)oare li$)a" Be plasea 4 o a#adea 2n di%erite par3i ale )u elor pentru a o)li+a #opilul s4 du#4 li$)a spre )o$)oan4"

Masajul facial Kinetoterapeutul 2i apli#4 $anevre de $asa' la nivelul $us#ulaturii %a#iale5

/ nete iri u1oare, #u rit$ 1i intensitate redus4 *la nivelul )u elor nete irile se %a# #u de+etul ar4t4tor 2n sensul a#elor de #easorni#,8 / tapota$ent e%e#tuat u1or8 / u1oare #iupiri ale )u elor e%e#tuate #u inde.ul 1i poli#ele8 / peria'ul %e3ei, #u a'utorul unei pensule $oi8 / vi)ra3ii #u $9inile sau #u un aparat de vi)ro$asa'" Poziii reflex-inhibitorii. Manevre de decontracturare E.tensia 7 rota3ia #apului de partea $e$)rului superior a%e#tat *se o)3ine rela.area tonusului %le.orilor $e$)rului superior,8 Po i3ia %etal45 de#u)it dorsal #u $e$)rele in%erioare %le#tate din arti#ula3ia #o.o%e$ural4 1i +enun#&i, $e$)rele superioare sunt 2n#ru#i1ate pe piept *se eli$in4 spasti#itatea $e$)relor in%erioare,8 Rota3ia intern4 a )ra3elor in&i)4 e.tensorii, rota3ia e.tern4 a )ra3elor in&i)4 %le.orii8 Ridi#area )ra3elor deasupra #apului a'ut4 e.tensia 1oldului 1i a trun#&iului8 Fle.ia dorsal4 a &alu#elui in&i)4 spasti#itatea 1i %a#ilitea 4 %le.ia $e$)relor in%erioare8 Fle.ia 1i a)du#3ia 1oldului se %a#ilitea 4 re#ipro#8 Fle.ia #apului 7 a)du#3ia 1i rota3ia e.tern4 a )ra3elor in&i)4 addu#3ia #oapselor 2n ortostatis$8 Fle.ia total4 a #otului 7 retrodu#3ia )ra3ului antrenea 4 de#ontra#turarea $us#ulaturii u$4rului8 Rota3ia intern4 a u$4rului 7 prona3ie 7 %le.ie pal$ar4 7 2n#linare #u)ital4 antrenea 4 de#ontra#turarea auto$at4 a $e$)relor superioare"