Sunteți pe pagina 1din 9

1. Cea mai frecventa manifestare extraarticulara in spondilita anchilozanta este: (pag. 2095) . insuficienta aortica !. colita ulceroasa C.

uveita acuta anterioara ". pericardita constrictiva #. nefropatia cu $g %aspuns: C 2. Care este valoarea normala a testului &cho'er (pag. 2095) . 5 cm !. ( cm C. ) cm ". 2 cm #. 1 cm %aspuns: ). Care este cea mai frecventa manifestare extraarticulara la pacientii cu & * (pag. 2095) . insuficienta aortica !. uveita acuta anterioara C. 'oala inflamatorie intestinala ". uretrita #. pleurezie %aspuns: ! (. $ntre manifestarile precoce ale spondilitei anchilozante se numara: (pag. 209() . fi'roza pulmonara !. sacroileita C. rash+ul cutanat ". limitarea flexiei coloanei crevicale #. eritemul nodos %aspuns: ! 5. ,etotrexatul administrat in spondilita anchilozanta este eficient in ameliorarea: (pag. 209-) . sacroileitei !. artritei periferice C. manifestarilor oculare ". complicatiilor renale #. prevenirea complicatiilor pulmonare %aspuns: ! -. Care e grupa de varsta cel mai frecvent afectata de artritele reactive * (pag. 209.) . 5+1/ ani 0 !. 1/+(0 ani 0 C. peste (0 ani 0 ". su' 5 ani 0 #. 1u exista o grupa de varsta mai frecvent implicata %aspuns: ! .. fectarea renala in spondilita anchilozanta consta din: (pag. 2095) . nefropatie mezangiala cu imunoglo'uline !. necroza papilara

C. litiaza oxalica ". insuficienta renala acuta #. necroza corticala acuta %aspuns: /. "upa atacuri recurente irisul prezinta urmatoarele modificari2 cu exceptia: (p.2095) . hemoragii in flacara !. cicatrici C. modificari inflamatorii nespecifice ". hipervascularizatie #. macrofage incarcate cu pigment %aspuns: 9. $n & postura pacientului sufera urmatoarele modificari: (pag. 209-) . nchiloza in flexie a articulatiilor coxofemurale !. &pre deose'ire de artrita reumatoida2 nu apare flexum de genunchi C. 3iperlordoza cervicala ". &tergerea cifozei dorsale #. ccentuarea lordozei lom'are %aspuns: dministrarea de glucocorticoizi local in spondilita anchilozanta este recomandata in cazul: (pag. 209.) . entezopatiilor persistente !. fracturilor pe osteoporoza C. formarii sindesmofitelor ". simfizarii articulatiilor sacroiliace #. su'luxatiei atlantoaxiale %aspuns: 11. Care sunt cele mai precoce modificari radiologice ale articulatiilor sacroiliace in spondilita anchilozanta* (pag. 209-) . voalarea marginilor corticale ale osului su'condral !. eroziunile C. scleroza ". pseudolargirea spatiului articular #. stergerea articulatiei %aspuns: 12. Cel mai frecvent implicata in cazurile de artrita reactiva sporadice si endemice a fost (pg.209.) . &. sonnei !. &. flexneri C. &. 'o4dii ". &. disenteriae #. ltele %aspuns: ! 1). rtrita reactiva se defineste astfel: (p209.) . sindrom %eiter !. triada artrita uretrita si con5unctivita 10.

C. sindrom clinic aparut la un organism gazda cu suscepti'ilitate genetica si initiat de un agent etiologic ". spondilartropatie nediferentiata #. o'ligatoriu asociata cu 36 +!2. %aspuns: C 1(. &pondilartropatia nediferentiata este diagnosticata la pacientii2 cu exceptia: (p.2099) . care au uretrita gonococica in antecedente !. care nu au o infectie in antecedente care ar putea declansa artrita reactiva C. care nu intrunesc criteriile pentru & ". care au manifestari specifice de 'oala (spondilartropatie) #. care nu au enterita in antecedente %aspuns: 15. Care dintre urmatoarele manifestari clinice 17 se intalneste in artitele reactive* (pag.209/) . !alanita circinata 0 !. $nsuficienta aortica 0 C. $nfiltratele pleuropulmonare 0 ". 3epatita autoimuna 0 #. !locurile atrioventriculare %aspuns: " 1-. Caracteristic pentru artrita reactiva din punct de vedere radiologic este : (pg 209/) . pintenii la insertia fasciei plantare !. sindesmofitele marginale C. periostita cu formarea reactiva de os ". osteoporoza difuza #. eroziuni marginale cu pastrarea spatiului articular %aspuns: C 1.. $n & : (pag. 209-) . 1ivelul seric de $g normal !. #xpansiunea cutiei toracice 85 cm C. Creste capacitatea vitala ". &cade capacitatea functionala reziduala #. "istanta occiput perete creste %aspuns: # 1/. Care dintre afirmatiile privind testul &cho'er este adevarata * (pag. 2095) . reprezinta o metoda de evaluare a expansiunii toracice !. reprezinta o metoda de apreciere a flexiei coloanei lom'are C. reprezinta metoda de evaluare a mo'ilitatii si durerii la nivelul articulatiei soldului ". reprezinta metoda de evaluare semicantitativa a secretiei lacrimale #. reprezinta o manevra de provocare a durerii la nivelul articulatiilor sacroiliace %aspuns: ! 19. "oza de sulfasalazina utilizata in spondilita anchilozanta este: (pag. 209-) . 025 g9zi !. 1 g9zi C. 2+) g9zi ". 2+) g9saptamana

#. 025 g9:gc9zi %aspuns: C 20. Care segment al coloanei verte'rale este cel mai frecvent afectat de fractura la pacientii cu spondilita anchilozanta* (pag. 209-) . cervical !. toracic superior C. toracic inferior ". lom'ar #. sacrat %aspuns: 21. Care din urmatoarele preparate nu are un rol terapeutic in spondilita anchilozanta: (pag. 209.) . sulfasalazina !. metotrexat C. diclofenac ". glucocorticoizii sistemici #. aspirina %aspuns: " 22. %eferitor la diagnosticul & prin analize de la'orator2 sunt adevarate2 cu exceptia: (p.209-) . anemie usoara normocroma2 normocitara !. fosfataza alcalina crescuta2 la pacientii cu forma severa de 'oala C. scaderea capacitatii vitale ". 36 2. este prezent la aproximativ /0;din pacienti #. masuratorile fluxului aerian sunt normale %aspuns: " 2). precierea flexiei coloanei lom'are se poate face prin: (pag. 2095) . presiune directa !. testul &cho'er C. testul ,e4en'urg ". testul %ose #. testul 3eller %aspuns: ! 2(. #ntezita din spondilita anchilozanta apare ca: (pag 2095) . modificari inflamatorii nespecifice2 cicatrici si hipervascularizatie !. leziuni inflamatorii2 erozive care se pot osifica C. manifestari inflamatorii clinice ca 'oala intestinala ". tesut cicatriceal #. simptom initial %aspuns: ! 25. $n tratamentul non+medicamentos al spondilizei anchilozante2 cel mai important mi5loc este: (pag. 209-) . repausul !. drena5ul postural C. regimul hipolipidic ". exercitiul fizic

#. corectia cu aparat gipsat %aspuns: " 2-. Care este cea mai frecventa manifestare extraarticulara in & (pag. 2095) . uveita anterioara acuta !. insuficienta aortica C. pleurezia ". con5unctivita #. uretrita %aspuns: 2.. &pecia cea mai frecvent implicata in artrita reactiva este: (pag. 209.) . &higella t4ph4 !. &higella sonnei C. &higella flexneri ". &higella d4senteriae #. &higella 'o4dii %aspuns: C 2/. &pondilita anchilozanta se asociaza cu antigenul de histocompati'ilitate (pag.209() . 36 "% ( !. 36 "% ) C. 36 !2. ". 36 !2#. 36 "< 1%aspuns: C 29. &unt complicatii rare ale & cu evolutie indelungata: (p.2095) . prostatita !. anchiloza totala de coloana C. sindromul de coada de cal si fi'roza progresiva a lo'ului superior pulmonar ". uveita anterioara acuta #. sacroileita %aspuns: C )0. =entru diagnosticul & se folosesc in mod curent criteriile: (pag.209-) . ,anchester modificate !. 1e< >or: modificate C. %oma modificate ". =aris modificate #. &toc:holm modificate %aspuns: ! )1. =acientii cu 3$? si %e2 multi dintre acestia avand leziuni tegumentare severe2 acestea in special2 raspund la tratamentul sistemic cu: (pag 2100) . indometacin !. fenil'utazona C. azatioprina ". zidovudina #. metotrexat %aspuns: "

)2. Care dintre modificarile radiologice verte'rale enumerate nu este caracteristica spondilitei anchilozante* (pag. 209-) . scleroza reactiva a marginilor anterioare a corpilor verte'rali cu eroziuni la acest nivel (aspect de verte'ra patrata) !. anchiloza osoasa a articulatiilor interapofizare posterioare. C. prezenta osteofitelor ". prezenta sindesmofitelor. #. rectitudinea coloanei verte'rale lom'are. %aspuns: C )). 6ezinile cutaneomucoase si unghiale din artrita reactiva sunt2 cu exceptia: (p.209/) . 'alanita circinata !. ulceratii orale superficiale2 tranzitorii2 asimptomatice C. :eratoderma 'lenorrhagica ". perionixis #. hipercheratoza su'unghiala %aspuns: " )(. &pondilita anchilozanta este o 'oala: (pag. 209() . degenerativa !. meta'olica C. inflamatorie ". neoplazica #. endocrina %aspuns: C )5. Ce afectiuni renale pot insoti spondilita anchilozanta* (pag. 2095) . glomerulonefrita cronica !. pusee de glomerulonefrita acuta C. nefroza ". nefropatia cu $g #. litiaza %aspuns: " )-. rtrita reactiva poate fi insotita de urmatoarele simptome generale2 cu exceptia: (pg 209/) . fe'ra !. scaderea in greutate C. o'oseala ". anorexia #. stare generala alterata %aspuns: " ).. 7rmatoarele manifestari clinice pot apare in spondilita anchilozanta2 cu exceptia: (pag. 2095) . durere surda cu de'ut insidios !. durerea se exacer'eaza in timpul zilei si se amelioreaza dupa repaus C. cea mai serioasa complicatie a afectarii coloanei verte'rale este fractura ". poate fi prezenta prostatita #. in stadiile precoce ale 'olii durerea tinde sa fie permanenta si apoi devine intermitenta %aspuns: !

)/. $n antecedentele pacientilor cu simptome de artrita reactiva poate fi prezent un episod infectios inaintea cu: (pg. 209/) . 1+( sapt !. (+/ sapt C. 1+( luni ". )+- sapt #. )+- luni %aspuns: )9. $n stadiile precoce ale spondilitei anchilozante durerea poate fi: (pag. 2095) . persistenta !. intermitenta C. a'senta ". paroxistica #. declansata de miscari %aspuns: (0. 6a 'olnavii cu & putem intilni: (pag. 209() . &tenoza aortica !. 1efropatia cu $g este exceptionala C. 7veita anterioara apare la .5; din pacienti ". 6eziuni inflamatorii microscopice ale colonului si valvei ileocecale #. @i'roza lent progresiva a lo'ului pulmonar inferior %aspuns: " (1. Care este cea mai serioasa complicatie a afectarii coloanei verte'rale in spondilita anchilozanta* (pag. 209-) . osteoporoza !. cifoza C. fractura ". luxatia #. hoperlordoza %aspuns: C (2. Care este cea mai frecventa indicatie de interventie chirurgicala la pacientii cu spondilita anchilozanta* (pag. 209.) . artrita severa de sold !. insuficienta aortica C. su'luxatia atlanto+axoidiana ". artrita de genunchi #. atacurile de irita %aspuns: (). $n & &1 raspunsul terapeutic cel mai 'un s+a o'tinut la administrarea de: (pag. 209-) . Aetoprofen !. @enil'utazona C. 1aproxen ". $ndometacin #. "iclofenac %aspuns: !

((. Cea mai serioasa complicatie a afectarii coloanei verte'rale este: (pag. 209-) . spondilolistezis !. Bcoloana de 'am'us B C. artrita inflamatorie ". anchiloza osoasa #. fractura %aspuns: # (5. $n spondilita anchilozanta este determinat frecvent antigenul de histocompati'ilitate: (pag. 209() . 36 +"%( !. 36 +"%< C. 36 +!2. ". 36 +"%1#. 36 +"%) %aspuns: C (-. Care dintre urmatoarele manifestari extraarticulare nu face parte din ta'loul clinic al spondilitei anchilozante * (pag. 2095) . uveita anterioara acuta !. manifestarile enterale C. insuficienta aortica ". sindromul sicca #. nefropatia cu $g %aspuns: " (.. fectarea coloanei cervicale in spondilita anchilozanta determina: (pag. 2095) . flectarea posterioara a gatului !. flectarea anterioara a gatului C. flectarea laterala a gatului ". distorsiunea gatului #. torticolis %aspuns: ! (/. Cesutul de granulatie la nivelul coloanei verte'rale in spondilita anchilozanta se localizeaza la: (pag. 209() . nivelul inelului fi'ros al discului cartilaginos !. la marginea corpului verte'ral C. la nivel encondral ". la 5onctiunea dintre inelul fi'ros cartilaginos si marginea corpului verte'ral #. la nivelul corpului verte'ral %aspuns: " (9. 6ichidul sinovial in artita reactiva prezinta urmatoarea caracteritica: (p.209/) . culoare gal'uie !. leucocitoza cu neutrofilie C. culoare al' murdar ". leucocitoza cu limfocite crescute #. leucopenie cu neutrofilie %aspuns: !

50. %eferitor la 3&$" (hiperostoza scheletala idiopatica difuza) sunt adevarate2 cu exceptia: (p.209-) . calcificarea importanta a ligamentelor paraspinoase !. spatiile interverte'rale nu sunt pastrate C. osificarea ligamentelor paraspinoase ". apare aspectul de Bceara prelinsaB #. articulatiile diartrodiale nu sunt afectate %aspuns: !