Sunteți pe pagina 1din 15
Proiectul „Comuna, promotor al dezvolt ă rii spiritului antreprenorial în mediul rural”, ID 58447 Cursul

Proiectul „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”, ID 58447

Cursul „Competențe Antreprenoriale” Regiunea Nord-Est, comuna Ceahlău, județul Neamț, 10 – 15 aprilie 2011

PLAN DE AFACERI

FABRICA DE BRICHETARE SI PELETIZARE RESTURI VEGETALE

SPULBER CATALIN Comuna PODU TURCULUI județul BACAU

DE AFACERI FABRICA DE BRICHETARE SI PELETIZARE RESTURI VEGETALE SPULBER CATALIN Comuna PODU TURCULUI jude ț
DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele firmei: PLAN DE AFACERI SC SALUBRITATE CONSTRUCT SRL 2. Forma

DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele firmei:

PLAN DE AFACERI

SC SALUBRITATE CONSTRUCT SRL

2. Forma juridică de constituire: SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

3. Activitatea principală a societăţii: 4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4. Valoarea capitalului social varsat: 500 LEI

5. Adresa: LOCALITATEA PODU TURCULUI, COMUNA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU

6. Persoană de contact: SPULBER CATALIN

Obiectivele planului de afaceri: ( pentru cine/pentru ce se realizeaza planul) Din punct de vedere al conţinutului, obiectivele fundamentale se divizează în două categorii:

economice şi sociale. Obiectivele economice, sintetizează şi cuantifică scopurile avute în vedere pe termen lung de proprietarii, managementul firmei şi alte categorii de stakeholderi majori. Cele mai frecvente obiective economice se referă la: ştigul pe acţiune, valoarea acţiunii, coeficientul de eficienţă a capitalului, profitul, rata profitului, cifra de afaceri, cota parte din piaţă, productivitatea muncii, calitatea produselor. S.C. SALUBRITATE CONSTRUCT S.R.L. va urmări toate aceste obiective.

, productivitatea muncii, calitatea produselor . S.C. SALUBRITATE CONSTR UCT S.R.L. va urm ă ri toate
Obiectivele sociale sunt mai pu ţ in frecvente în strategiile unei firme, dar cu tendin

Obiectivele sociale sunt mai puţin frecvente în strategiile unei firme, dar cu tendinţă de creştere rapidă în ultimul deceniu. Aceste obiective se pot referi la:

Controlul poluării; Cooperarea cu autorităţile; Salarizarea şi condiţiile de muncă ale salariaţilor; Satisfacerea clienţilor prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea şi preţul produselor şi serviciilor oferite; Permanentizarea furnizorilor în schimbul oferirii de produse şi /sau servicii de calitate, la preţuri accesibile şi la termenele convenite prin contractele economice. A. Descrierea afacerii VIZIUNE: Ne propunem sa contribuim la reorientarea consumatorilor catre consumul energie din surse regenerabile si nepoluante MISIUNE: Oferim solutia cea mai ieftina de incalzire constand in brichete si peleti din resturi vegetale, pentru consumatori casnici si industriali, contribuind totodata la protejarea mediului inconjurator Obiectivul imediat al firmei este acela de a se extinde în sfera producţiei, prin înfiinţarea unei linii semiautomate de prelucrare a resturilor vegetale. Pentru înfiinţarea acestei linii de brichetare si peletizare a resturilor vegetale sunt necesare utilajele adecvate, care să asigure gradul de prelucrare dorit, achiziţionarea utilajelor propuse în cadrul proiectului va permite obţinerea acestui produs în conformitate cu cererea clienţilor.

propuse în cadrul proiectului va permite ob ţ inerea acestui produs în conformitate cu cererea clien
Atingerea acestui obiectiv va avea efecte be nefice asupra cifrei de afaceri, a profitului firmei,

Atingerea acestui obiectiv va avea efecte benefice asupra cifrei de afaceri, a profitului firmei, dar şi asupra dezvoltării economice a localităţii şi a mediului de afaceri local. Mai mult, efectele sale se vor resimţi şi în plan social, prin crearea şi ocupare a 2 locuri de muncă cu pesonal aflat în căutarea unui loc de muncă. Efectele se vor resimţi şi prin acea că activitatea desfăşurată de firmă va genera noi venituri la bugetul local. Astfel, beneficiarii proiectului vor fi:

-cei 2 ocupanţi ai noilor locuri de muncă create -clientii, beneficiari ai contractelor pentru produsele furnizate de firma SC Salubritate Construct SRL - furnizori materii prime şi materiale -firma SC SALUBRITATE CONSTRUCT SRL, care va beneficia de creştere cifrei de afaceri şi a profitului Punerea în funcţiune a liniei de brichetare si peletizare a resturilor vegetale va consta din:

-achiziţia şi montajul utilajelor şi echipamentelor necesare (conform ofertei SC MIDOS TRADING SRL:

- Masina de brichetat capacitate 100-150 kg/h – 3950 euro

necesare (c onform ofertei SC MIDOS TRADING SRL: - Masina de brichetat ca pacitate 100-150 kg/h
necesare (c onform ofertei SC MIDOS TRADING SRL: - Masina de brichetat ca pacitate 100-150 kg/h
- Masina de peletizare – 7200 euro - Tocator resturi vegetale – 2250 euro -

- Masina de peletizare – 7200 euro

- Masina de peletizare – 7200 euro - Tocator resturi vegetale – 2250 euro - Uscator

- Tocator resturi vegetale – 2250 euro

– 7200 euro - Tocator resturi vegetale – 2250 euro - Uscator materie prima 4700 euro

- Uscator materie prima 4700 euro

vegetale – 2250 euro - Uscator materie prima 4700 euro - Instalatie de am balat in

- Instalatie de ambalat in saci de 5, 10 si 25 kg

-racordarea la utilităţile necesare;

materie prima 4700 euro - Instalatie de am balat in saci de 5, 10 si 25
-selectarea personalului, angajarea ş i transferarea know-how-ului în utilizarea tehnologiei de fabrica ţ ie a

-selectarea personalului, angajarea şi transferarea know-how-ului în utilizarea tehnologiei de fabricaţie a brichetelor si peletilor din resturi vegetale către personalul care va fi implicat în derularea procesului de producţie. Selectarea va avea loc pe baza datelor puse la dispoziţie de către Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, precum şi prin metode clasice de selectare (cerere ofertă şi interviu). Transferarea de know-how va fi realizată prin solicitarea serviciilor unei organizaţii specializate. -elaborarea unui studiu de fezabilitate care să identificile oportunităţile de extindere a afacerii, gradul optim de prelucrare resturilor vegetale, în colaborare cu consulanţi specializaţi în domeniu. Procesul tehnologic va consta dintr-o serie de operaţii de prelucrare succesivă a materiei prime: aprovizionare şi depozitare resturi vegetale, procesare, ambalare, expediere. Realizarea operaţiilor în succesiunea impusă de procesul tehnologic, la parametrii prescrişi, este posibilă utilizând echipamentele achiziţionate prin prezentul proiect. Produsele vor îndeplini toate condiţiile de calitate impuse de standardele în vigoare. Rezultatele obţinute prin prezentul proiect sunt:

-un număr de 2 locuri de muncă create şi ocupate -creşterea veniturilor la bugetul local şi bugetele speciale prin taxele şi contribuţiile plătite de agentul economic şi salariaţi -creşterea cifrei de afaceri a agentului economic se va tripla in primul an de la implementarea proiectului, si va creste cu 5 % în al doilea an şi cu 3% în cel de-al treilea an. - contracte pentru materii prime şi materiale

va creste cu 5 % în al doilea an ş i cu 3% în cel de-al
- reducerea impactului negativ asupra mediul ui inconjurator prin identificarea unei modalitati de utilizare a

- reducerea impactului negativ asupra mediului inconjurator prin identificarea unei modalitati de utilizare a deseurilor de resturi vegetale

CLIENTII şi PIAŢA Piaţa acestor produse este caracterizată printr-o mare flexibilitate. Cererea de brichete si peleti este în continuă creştere, iar oferta este destul de limitată pe plan national si chiar international. Sunt relativ puţine ţările care dispun de această resursă şi o valorifică. Necesitatea este deci departe de a fi satisfăcută, astfel încât potenţialul de absorbţie al produselor nu va scădea. În ceea ce priveşte exigenţele clienţilor, experienţa a demonstrat că aceştia se îndreaptă spre produse de calitate, dar sunt foarte exigenţi şi în ceea ce priveşte preţurile practicate. Astfel, condiţiile de calitate prevăzute la încheierea contractelor vor fi respectate întocmai. Însă, pe măsură ce aceasta activitate se va dezvolta, şi nu putem previziona altfel în judeţul Bacau, unde există un potenţial considerabil de deseuri vegetale vor creşte şi exigenţele în ceea ce priveşte calitatea şi se vor impune preţuri din ce în ce mai mici. Aceasta justifică obiectivul firmei de a desfăşura procesul de producţie cu utilaje performante, prin care nu numai că se vor obţine preţuri considerabil mai mici, dar se va putea influenţa şi calitatea. În momentul în care o firmă intermediază vânzarea, ea îşi asumă responsabilitatea pentru caracteristici de calitate pe care nu le poate controla sau influenţa. Desfăşurarea propriului proces de producţie va oferi posibilitatea de intervenţie în sensul îmbunătăţirii calităţii.

proces de produc ţ ie va oferi posibilitatea de interven ţ ie în sensul îmbun ă
Din punct de vedere tehnol ogic, pentru o perioad ă de cel pu ţ in

Din punct de vedere tehnologic, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani modificările intervenite pe piaţă nu vor influenţa activitatea firmei, întrucât utilajele şi echipamentele achiziţionate prin prezentul proiect sunt performante, moderne. Creşterea cererii va impune gândirea extinderii afacerii prin noi investiţii atât în ceea ce priveşte amenajarea spaţiului, cât şi în utilajele şi echipamentele necesare

Despre descreşterea cererii nu se poate vorbi, deoarece insuficienţa acestor produse determină a creştere continuă.

B. Marketing

a. Detaliaţi mixul de marketing (cei 4 P- Produs, pret, plasare, promovare) pt proiectul dumneavoastră de afacere - PRODUSELE/SERVICIILE

Ca urmare a implementării prezentului proiect vor fi oferite produse rezultate din prelucrarea deseurilor vegetale.

Peletii si brichetele reprezinta un combustibil solid, ecologic, provenit dintr-o sursa reinnoibila si sustenabila, folosit pentru producerea caldurii si a energiei, produs 100% din fibre vegetale.

Este standardizat la nivel mondial.

Peletii sunt neutrii din punct de vedere al emisiilor de carbon. La ardere, acestia emit aceiasi cantitate de dioxid de carbon care a fost absorbita in timpul cresterii.

de car bon. La ardere, acestia emit aceiasi cantitate de dioxid de carbon care a fost
Peletii ard apoape fara emisie de fum. In gazele de ardere praful este alcalin. Au

Peletii ard apoape fara emisie de fum.

In gazele de ardere praful este alcalin.

Au un continut scazut de metal, iar sulfurile sunt aproape inexistente.

Cenusa, bogata in minerale, poate fi folosita cu succes drept ingrasamant natural.

Peletii costa mai putin decat combustibilii fosili. Pretul peletilor este mult mai stabil decat cel mereu crescator al combustibililor fosili.

Peletii sunt produsi in Romania, a doua tara din Europa de Est dupa Polonia ca si potential energetic al biomasei.

Prin cresterea independentei energetice a Romaniei se micsoreaza efortul financiar al importurilor si se creaza locuri de munca in tara.atat in domeniul de profil cat si in industriile adiacente (transporturi, prelucrarea lemnului, fabricarea centralelor etc).

Este o sursă de energie modernă, curată, ieftină. Producerea peletilor are ca rezultat utilizarea deşeurilor, astfel mediul se curăţă de materiale poluante pentru sol şi pentru aspectul general al naturii.

Cantităţile previzionate sunt: 100 tone brichete si 90 tone peleti cu caracteristici superioare de calitate, conform cerintelor internationale.

PRET Politica în domeniul preţurilor va consta în promovarea produselor la preţuri cât mai apropiate de cele de producţie, tocmai pentru a determina preţuri mai mici. Aciziţionarea

la pre ţ uri cât mai apropiate de cele de produc ţ ie, tocmai pentru a
utilajelor ş i înfiin ţ area liniei de productie au în vedere cre ş terea

utilajelor şi înfiinţarea liniei de productie au în vedere creşterea caracteristicilor de calitate ale produselor , cu menţinerea de preţuri competitive.

Lucrul va fi organizat în funcţie de cerere şi în funcţie de gradul de utilizare a capacităţilor de producţie, care va fi situat permanent la peste 80%. Cererea va determina preţurile, în sensul că se va calcula un profit mai mare (2,3 procente) la produsele la care şi cererea este mai mare.

Vor fi utilizate materii prime achiziţionate de la fermierii locali, cu preţuri atractive, fără cheltuieli mari de transport şi aprovizionare

- PLASARE

Unitatea de productie este amplasata intr-un spatiu inchiriat cu suprafata de 700 metri patrati, situat in localitatea Podu Turcului, judetul Bacau

- PROMOVARE

Produsele obţinute vor fi promovate printr-o publicitate adecvată (mass-media), prin

reclama luminoasă instalată la punctul de lucru.

Vom realiza un site in care vom promova produsele obtinute in cadrul firmei.

Vom avea in vedere realizarea de intalniri cu legumicultorii din zona pentru a le prezenta produsele noastre.

Firma va sponsoriza acţiuni şi evenimente publice la nivel local şi judeţean în scopul pomovării produselor sale.

sponsoriza ac ţ iuni ş i evenimente publice la nivel local ş i jude ţ ean
- ANALIZA SWOT: PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: Materie prima ieftina; Posibilitatea de depozitare timp indelungat;

- ANALIZA SWOT:

PUNCTE TARI:

PUNCTE SLABE:

Materie prima ieftina; Posibilitatea de depozitare timp indelungat; Existenta in cadrul societatii a utilajelor pentru transportul si recoltarea materiei prime

Imposibilitatea de a obtine credite bancare ; Lipsa personalului calificat ; Lipsa de informare a populatiei cu privire la acest tip de combustibil

OPORTUNITATI:

AMENINTARI:

Posibilitatea de a incheia contracte cu legumicultorii din zona; Cadru legislativ favorabil privind promovarea combustibililor nepoluanti Lipsa concurentei in zona;

Posibilitatea aparitiei concurentei in zona. Seceta.

C. Modulul Financiar Valoarea investitiei initiale este de 87436 RON, din care 74300,5 RON reprezinta investitia in utilaje necesare prelucrarii resturilor vegetale iar diferenta de 13135.5 RON reprezinta cheltuieli pentru amenajarea spatiului. Amortizarea investitiei se va realiza in termen de 5 ani de la inceperea derularii proiectului.

amenajarea spatiului. Amortizarea investitiei se va realiza in termen de 5 ani de la inceperea derularii
Valoarea amortizarii lunare va fi de 1457.3 RON. In calculul contului de profit si pierdere

Valoarea amortizarii lunare va fi de 1457.3 RON. In calculul contului de profit si pierdere am considerat ca afacerea incepe la inceputul anulu calendarstc. Intrucat in primul trimestru nu am posibilitatea de a ma aproviziona cu materie prima, productia incepe dn trimestrul al doilea. Din acest motiv am considerat ca nu este necesar sa facem angajari decat incepand cu luna aprilie.

CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE

- LEI -

   

Valori 1

Valori 1

Denumire Indicator

Observatii, calcule

luna

an

(+) Venituri din exploatare

 

9500

114000

 

190

tone produse x 600 ron

   

Venituri din vanzare de marfuri

tona=114000 lei

9500

114000

Venituri din productie

   

0

Alte venituri din exploatare

     

(-) Cheltuieli pentru exploatare

 

5732,3

55672

Cheltuieli privind marfurile

 

0

0

 

190

tone materie prima x50

   

Cheltuieli privind materiile prime

lei/tona=9500

791,67

9500

Cheltuieli materiale

cheltuieli cu combustibili, piese

933,33

11200

Cheltuieli cu servicii

cheltuieli utilitati

1050

12600

Cheltuieli cu personalul

2 angajati x 1000 lei/luna

1500

18000

Cheltuieli cu amortizarile

 

1457,3

4372

Alte cheltuieli de exploatare

 

0

0

(=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE

 

3767,7

58328

(+) Venituri financiare

imprumut de la actionar

833,33

10000

(-)Venituri financiare

restituire imprumut

833,33

10000

(=) REZULTATUL DIN FINANCIAR

 

0

0

REZULTATUL CURENT AL EXE

 

3767,7

58328

(+) Venituri exceptionale

     

(-) cheltuieli exceptionale

     

(=) REZULTATUL EXCEPTIONAL

 

0

0

REZULTATUL BRUT

 

3767,7

58328

(-) INPOZIT PE PROFIT

 

602,832

9332,48

REZULTATUL NET

 

3164,868

48995,52

3767,7 58328 (-) INPOZIT PE PROFIT   602,832 9332,48 REZULTATUL NET   3164,868 48995,52
CONT DE PROFIT SI PIERDERE RON Observatii, Trim Trim Denumire Indicator calcule 1 2 Trim

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

RON

Observatii, Trim Trim Denumire Indicator calcule 1 2 Trim 3 Trim 4 An 1 An
Observatii,
Trim
Trim
Denumire Indicator
calcule
1
2
Trim 3
Trim 4
An 1
An 2
an 3
A
(+) Venituri din exploatare
0
6000
60000
48000
114000
119700
123291
Venituri din vanzare de marfuri
0
6000
60000
48000
114000
119700
123291
Venituri din productie
0
0
0
0
0
Alte venituri din exploatare
0
0
0
B
(-) Cheltuieli pentru exploatare
0
15272
30372
18772
64416
65452
66103,1
Cheltuieli privind marfurile
0
0
0
1
0
Cheltuieli privind materiile prime
0
500
7500
1500
9500
9975
10274,3
Cheltuieli materiale
0
800
8000
2400
11200
11760
12112,8
Cheltuieli cu servicii
3600
4500
4500
12600
12600
12600
Cheltuieli cu personalul
0
6000
6000
6000
18000
18000
18000
Cheltuieli cu amortizarile
4372
4372
4372
13116
13116
13116
Alte cheltuieli de exploatare
0
0
0
0
0
0
0
C
(=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE
0
-9272
29628
29228
49584
54248
57188
C1
(+) Venituri financiare
10000
0
10000
C2
(-)Venituri financiare
5000
5000
10000
D
(=) REZULTATUL DIN FINANCIAR
0
10000
-5000
-5000
0
0
0
E
REZULTATUL CURENT AL EXE
0
728,1
24628
24228
49584
54248
57188
E1
(+) Venituri exceptionale
0
E2
(-) cheltuieli exceptionale
0
F
(=) REZULTATUL EXCEPTIONAL
0
0
0
0
0
0
0
G
REZULTATUL BRUT
0
728,1
24628
24228
49584
54248
57188
H
(-) INPOZIT PE PROFIT
0
116,5
3940,5
3876,5
7933,4
8679,7
9150,07
J
REZULTATUL NET
0
611,6
20688
20352
41651
45568
48037,9
RATA PROFIT OPERATIONAL
0
0,121
0,4105
0,5048
0,4349
0,4532
0,46385
RATA PROFIT NET
0
0,102
0,3448
0,424
0,3654
0,3807
0,38963