Sunteți pe pagina 1din 8

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prezentul memoriu se refera la instalatia de iluminat din interiorul unei constructii care este alcatuita din plan subsol, plan parter si plan etaj. In cadrul acestui imobil intalnim urmatoarele incaperi: Subsolul cuprinde : depozit baie sala forta vestiar centrala hol bucatarie magazie restaurant baie separeu sala biliard sala jocuri baie separeu bar La realizea iluminari s-au folosit corpuri de iluminat cu lampa fluorescenta adecvate fiecarei incaperi din punct de vedere al gradului de protectie, al factorilor luminotehnici, a caracteristicilor

Parterul cuprinde :

Etajul cuprinde :

estetice, in scopul realizarii nivelelor de iluminare precum si a exigenelor calitative si cantitative ale iluminatului prev zute !n normele !n vigoare. "in punct de vedere cantitativ, cel mai important factor este nivelul de iluminare ales in incapere. #n alt factor cantitativ important cu implicatii asupra distributiei luminantelor in incapere este fluxul emis de sursa care este dirijat spre planul de lucru sau spre tavan. "in punct de vedere calitativ distributia luminantelor in campul central si periferic reprezinta o conditie fundamentala pentru realizarea confortului vizual. "e asemenea culoarea luminii cu aspectele sale este un aspect foarte important in obtinerea conditiilor de munca si viata corespunzatoare.

"istributia luminantelor in campul visual si pe suparafata de lucru sunt extreme de importante in aceste incaperi pentru evitarea atat a orbirii directe fiziologice si psihologice cat si a celei refectate. $vitarea orbirii directe fiziologice se realizeaza prin corpuri de iluminat de luminata scazuta,echipate cu gratare,panouri sau alte sisteme difuzante,impusede inaltimea redusa de montaj%produse $L&',(I'),(I"'*. $vitarea orbirii directe fiziologice determinate de contrastul de luminanta sursa-fond de la periferia campului vizual,care produce efecte suparatoare de oboseala vizuala in timp,poate fi evitata prin marirea luminantei plafonului,utilizand atat culori de reflectanta ridicata ,cat si iluminarea sa printr-o componenta de flux superior. +e cere,de asemenea diminuarea efectului ,grota neagra-a ferestrelor in timpul noptii prin utilizarea draperiilor sau a altor sisteme de reflectare,care vor conduce la o echilibrare a luminantelor. La intocmirea proiectului s-a tinut cont de toate aceste aspecte pe care le vom analiza si detalia in continuare odata cu prezentarea etapelor. In cadrul primei etapei care este una mai mult tabelara sunt prezentate calcule cu ajutorul carora s-a facut alegerea corpurilor de iluminat si distributia acestora in planul tavanului fiecarei incaperi. .orpurile de iluminat folosite pentru realizarea iluminari artificiale in incaperi sunt: corpuri de iluminat cu lampa fluorescenta tip FIRA !" pentru montaj aparent pe tavan intalnite !n spatiile destinate la :bucatarie,separeu,magazie..

corpuri de iluminat cu lampa fluorescenta tip FIA#S !$destinate incaperilor:baie,deposit,hol,vestiar,central. corpuri de iluminat cu lampa fluorescenta tip FIRS !% pentru montaj aparent pe tavan intalnite in spatii destinate muncii intelectuale cum ar fi:sala billiard,sala forta. corpuri de iluminat cu lampa fluorescenta tip FI&A %' care sunt montate in tavan fals intalnite in incaperile:deposit,sala jocuri,restaurant,bar.

(actori luminotehnici si formulele de calcul utilizate in cazul determinarea fluxului necesar pentru asigurarea iluminatului cl dirii sunt: ni(elul )ediu de ilu)inare care caracterizeaza cantitatea de lumina primita de planul util si care s-a ales !n funcie de destinaia fiec rei !nc peri calculul supra*etei utile +Su, a camerei in /m0 1 calculate cu formula2 +u3L4l unde: L 5 lungimea incaperii in /m1 l 5 latimea incaperii in/m1 -t .n/l0i)ea totala a incaperii care la subsol, parter si etaj este de 0,6 m cu exceptia unei singure incaperi de la etaj si anume sala de calculatoare care are o inaltime de 0,7 datorita corpurilor de iluminat care trebuie montate intr-un tavan fals. -u .n/l0i)ea utila este !n funcie de specificul 8i destinaia fiec rei !nc peri dar mai ales de obiectele 8i mobilierul din respectiva !nc pere. -a 5 lungimea de atarnare a corpului de plafon - 5 distanta in plan vertical de la corpul de iluminat la suprafata utila in /m1 si care se calculeaza cu formula: h 3 h t - ha - h u i indicele .nc/perii este dat de relaia urm toare: i3
L 4l h% L + l *

1 *actorul de )en0inere +2radul de cur/0enie din .nc/pere, are valoarea de 9,: tipul l/)pilor: s-au folosit l mpi fluorescente t - *actorul de re*le3ie al ta(anului p - *actorul de re*le3ie al pere0ilor u *actorul de utili4are valorile sale sunt !n funcie de indicele !nc perii, de factori de reflexie ai tavanului 8i ai peretelui 8i de tipul corpurilor de iluminat si se calculeaza prin interpolare.

- 5nec - *lu3ul necesar a fost calculat cu urm toarea relaie:

nec =

E med 4 S u 4u

5l *lu3ul unei l/)pi valorile acestui flux depind de tipul 8i puterea respectivei l mpi. 5c- *lu3ul unui corp este dat de produsul dintre num rul de l mpi al respectivului corp 8i fluxul unei l mpi. nc - este num rul de corpuri dintr-o !nc pere. 5inst - *lu3ul instalat este egal cu produsul dintre num rul de corpuri din acea camer 8i fluxul unui corp. (luxul instalat trebuie s fie mai mare dec;t fluxul necesar. Pinst. - puterea instalata in incapere este suma puterilor tuturor lampilor din incapere Pentru etapa a II-a avem de efectuat urm toarele calcule 8i m sur tori: d este distanta !n plan orizontal de la corp la punctul !n care se calculeaz iluminarea2 un2-iul 6 este unghiul dintre corpul de iluminat si directia distantei d 7 este unghiul f cut !ntre verticala ce trece prin mijlocul corpului si dreapta ce une8te corpul 8i punctul respectiv2 %7T 8i I79 valorile intensitatilor luminoase care se aproximeaz din curbele de distribuie a intensit ii luminoase ale fiec rui tip de corp2 I76 se calculeaz cu formula: I<=:

I %>9 * + I >9

ilu)inarea local/ !n punctul respectiv se calculeaz cu formula:

I 4 cos @ 4 c e3 h 0 4 4?999
In continuare voi prezenta un exemplu de calcul de pe fiecare nivel iar restul pot si gasite in tabele anexate:

+ala jocuri -spatiu destinat centralei termice are o suprafata de A7m0,cu lungimea de >.0m si latimea de Bm
-nivelul mediu de iluminare este:$med3@99/lx1 -inaltimea camerei este:ht30.6m,inaltimea planului util este:hu3?.9m - distanta de atarnare a corpului de iluminat este: ha3 9.9:?m -indicele incaperiii calculat cu formula : i3L4lCh%LDl* are valoarea ?.> -factorul de mentinere,care exprima gradul de curatenie :E39.: -tipul lampii este (L-0@7 -tipul de corp este (I"'-?0 -factorul de reflexive al tavanului: Ft 39.69 -factorul de reflexive al peretelui :Fp39.B9 -factorul de utilizare ,calculat prin interpolare este :u39.BA -fluxul necesar ,calculat cu formula :Gnec3$medH+uCuHE30?697/lm1 -fluxul instalat ,calculate cu formula :Giinst3GcHnc30@099/lm1 -fluxul lampii ,s-a luat in functie de lampa instalata si este:Gl30>99/lm1 -fluxul corpului de iluminat, Gc3B:99/lm1 -numarul de corpuri din incapere,nc3 Abuc. -puterea instalata in incapere este:Pinst30::/I1

In cadrul etapei a II-a s-a efectuat verificarea instalatie prin calcularea iluminarii locale care ne ajuta la determinarea graficului de variatie a nivelului iluminarii intr-o incapere. $xemplu de calcul pentru determinarea nivelului de iluminare !n punctul ?,? ce reprezint unul din colurile biroului este urm torul: -distana de la punct la corpul ? este ;<") -unghiul dintre dreapta ce une8te punctul 8i corpul cu orizontala pe plan8 este =3 ?>J -se va calcula unghiul < facut !ntre verticala ce trece prin mijlocul corpului si dreapta ce une8te corpul 8i punctul respectiv2 <36?

- valorile I<K si I<L care se aproximeaza din curbele de distributie a intensitatii luminoase ale corpului de iluminat cu lampa fluorescenta tip (I"'-?0-0@7 sunt: I<K3>9 I<L3?9 - I<= care se calculeaza cu formula
T l :9%>9 ?>* + ?9 I %>9 * + I I< 3 3 3@@ >9 >9 =

- iluminarea locala in punctul respectiv se calculeaza cu formula:

e=

I cos @ c h 0 ?999

e30 /lm1 +e efectueaza calculul nivelului de iluminare si pentru celelalte @ lampi dupa care se sumeaza cele patru valori. Kotalul rezultat reprezinta nivelul de iluminare in punctual respective. +e procedeaza la fel si pentru celelalte puncte iar cu valorile obtinute se intocmeste graficul de variatie a nivelului de iluminare. Pentru comanda instalatie de iluminat s-au folosit: - intrerupatoare monopolare, care asigura comanda unei singure lampi electrice sau a unui grup care se aprind simultan, fara a depasi sarcina admisibila - comutatoare cu intrerupere in serie care se utilizeaza pentru comanda corpurile de iluminat cu mai multe lampi pentru a permite aprinderea selectiva a acestora - comutatoare de scara care permite comanda din doua puncte a unei lampi - comutatoare cruce care asigura comanda dintr-un numar nelimitat de puncte a unei lampi sau a unui grup de lampi. +e poate utiliza si asociat cu comutatoare de scara. .ircuitele de iluminat s-au realizat din conductoare cu o siguranta marita in caz de incendiu, care sunt introduse in interiorul unor tuburi care se monteaza in tencuiala peretilor si sub finisajele tavanelor, iar pe holuri aparent pe pereti urmand a fi mascate conform detaliului de arhitectura . +-au prev zut urm toarele m suri de protecie: - protecia !mpotriva atingerilor directe se va realiza prin izolarea p rilor active 5 amplasarea p rilor active ale instalaiilor !n firide !nchise, prin izolaiile corespunz toare ale circuitelor electrice

%conductoare izolate !n tuburi izolante, cabluri cu izolaie 8i manta din PL.*, 8i prin carcasele izolante ale aparatelor electrice2 protecia !mpotriva atingerilor indirecte se va realiza prin !ntreruperea automat a legarea, cu banda Ml-7Nn 0BxAmm !ntre bara de nul de protecie 8i borna de nul de legarea rameler metalice ale tablourilor %dac nu se monteaz carcase din materiale aliment rii prin dispozitive difereniale de protecie a tablourilor 2 izolante* , prin conductor flexibil de cupru de ?7 mmp, la borna de nul de protecie a tabloului respectiv2

&ibliografie ?. Luminotehnica vol I si II

0. .atalog si program $lba