Sunteți pe pagina 1din 11

"

.-.~ -", -~~.~-~~-'"Se scoate garnitura de etanssre (simering) a arborelui S~cundar, se extrage inelul de fixare si saiba rulmentului cu role din orificiul capacului la motorul IJ-P si din capacul din dreapta. al carterului la motorul IJ-J.

Capacul cutiei de viteze sau jumatatea carterului se incalzesc la 70 - 90°C si cu ajutorul unui dorn se scoate prin presare coli via rulmentului cu role al arborelui secundar. Rolele se scot din canalul arborelui secundar, se spala si se introdue in can al pc unsocrc consistenta,

Montarea se face in ordine inversa, cu inlocuirea garniturii de etansare, Dupa introducerea coliviei, capacul in partea di.n dreapta a carterului se cherneruieste in 3-4 locuri.

Ca sa nu se indoaie marginile garniturii de etansare, la motoare, pe arborele secundar se introduce bucsa de separare VI-89 IJ-P sb 1 (fig. 24).

I! I

Figurs 24

MONTAREA MOTORULUI LA MOTOCICLETA IJ-PLANETA

Inain te de montarea motorului se vor spala cu grija toate piesele acestuia in benzina si apoi se sterg.

La jumatatile de carter se vor indeparta cu precautie stratul de lac uscat pe planele de contact si cu multa atentio se vor netezi aceste planuri. Toate piesele vor fi atent revizuite si cele deteriorate sau uzate vor fi inlocuite cu altele noi.

Daca s-a degradat numai una din [umatatilo carterului motorului, este necesara inlocuirea ambelor jumatati.

In tirnpul asarnblarii, se VOr unge cu ulei to ate elementele mobile ale pieselor. Nu se admit strimbatur! sau dezaxari ale pieselor, urrnarind stringerea uniforms a suruburilor.

18

Asamblarea motorului rr urrnatoare :

Planets se Tace in ordinea

INTRODUCEREA PRIN PRESIUNE A LAGARELOR

,

PRINCIPALEl

Pe axul arborelui co tit se introduc rulmentii i505X cu ajutorul dispozitivului P-12 IJ-P sb 1 cu presa 19. 25) sau cu ajutorul unui dorn si ciocan, astfel incit Iera de 0,1 mm sa nu treaca prin coli vii si volanti,

Ambele jumatati ale carterului inainte de intrcducerea in acestea a camasilor exterioare ale lagarelor principale, vor fi incalzite la 70 ... 90oC, asezind in prealabil in jumatatea din sting» .'1 carterului inelul opritor.

Cu ajutorul presei dispozitivului P-12 si a bucsei VI-58 IJ-P sb 1 din garnitura de scule nr. 2, se introduce prin presare .in jumatatea din dreapta, incalzita a. carterului camasa exterioara a lagarului. scotind acesta de pe semiaxul din' dreapta

al orborelui cotit.

In jumatatea din stinga a carterului incalzita se introduce prin presare capacul de etansare din sting a a arborelui cotit. Se monteaza saiba deflectoare de ulei si se introduce prin presare camasa exterioara a lagarului (fig. 26).

Figura 25

Figura 26

ASAMBLAREA CARTERULUr

Inainte de imbinarea arborelui cotit cu jumatatile de carter, vor fi bine unse rolele rulmentilor cu unsoare consistenta. Pe semiaxul din sting a se va mont a virful VI-57 IJ-P sb 1 si se va imbina arborele cotit cu jumatatea din stinga a carterului (fig. 27).

Planul de contact al jumatatii din dreapta se unge cu lac de bachelita sau cu lac VK-l in amestec cu 10-15% pudra de aluminiu si 3-5% nitroemail (fig. 28).

Se vor indeparta scurgerile de lac din interiorul carterului motorului si se vor imbina sculele jumatati ale carterului, supr apunindu-Ie dupa contur. Cu ciocanul se vor introduce doua bucse de fixare, se insurubeaza cinci suruburi, stringind bine cu ele cele doua jumatati ale carterului.

19

Se verlflca usurinta de rotire a arborelui cotit, apucind ell mina piciorul bielei. In spatiul carterului motorului, se verific) jocul intre volanti si peretii carterului care sa nu fie sub 0.5 mm.

Carterul, montat se introduce in stelaj si se va I'isa pentru 2-5 ore C2 sa se usuce lacul,

Cu ajutorul dornului si ciocanului, se introduce prin p-esare in jumatatea din stinga a carterului rulrnentul 304 pina l a sprijinirea pe inelul de fixare. Inelul de fixare se i.ntroduce in canal si se verifica jocul intre inel si partea Irontala a camasii exterioare A rulrnentului. .Iocul sa nu depaseasca 0,25 mrn. Marimea jocului se regleaza en ajutorul saibelor de reglare, montate sub corpul rulmentu]ui.

Se monteaza capacul de etansare din dreapta a arborelui cotit impreuna cu garnitura, de preferinta noua si cu ajutorul suruburilor aceasta se f'ixeaza bine de carter. Se monteaza suruburile de fixare a motorului la cadrul din spate.

Figura 27

Figura 28

.J\SAMBLAREA CUTlEI DE VITEZE

Daca placa opritoare si axele de ghidaj ale furcilor de schimbare a vitezelor n-au fost demontate de pe carter, atunci asamblarea cutiei de viteze se face astfel :

- se verifica daca reglarea axului de schimbare a vitezelor s-a Iacut bine fata de carter, in care scop, la capatul din. sting:;! a acestuia se introduc 2-3 saibe de reglare si la capatul din dreapta - 0 saiba opritoare;

- axul se introduce in orificiul jumatatii din strnga, iar g'lrnitura capacului cutiei de schimbare a vitezclor - in eel al jurnatatii din drepata.

C'J ajutorul calibrului K-7 si deplasindu-l in sus ~l In jos se procedeaza Iii reglare, adaugirid sau scotind saibele de 1'2- glare pin a in mornentul cind saiba opritoare intr-o pozitie a calibrului va deveni bine aderenta, iar in alta pozitie a calibru-

20

~

I \

I

~

lui se va roti libel'. In felul acesta se va asigura jocul Intre saiba opritoare si bosajul capacului de 0.2-0,4 mm (fig. 29).

Figura 29

,

Se scoate axul de schimbare a vitezclor impreuna cu saibele. Pinionul vitezei I se introduce in carter si se alatura de jumatatea din stinga. Mecanismul de schimbare se va introduce cu axul in orificiul opritorului, iar capetele arcului schirnbator se vor indoi dupa icsindul opritorului, apoi se VOl' stringe clichetii de schimbare a vitezei,

Furca de schimbare a vitezelor I-III se introduce in canalul rotii dintate a arborelui interrnediar si S2 introduce pe axul inferior de ghidare. In aceasta situatie, roata dintata se lasa pe Iundul carterului.

Furca de schimbare a vitezelor II-IV se introduce in canalul rotii dintate al arborelui primal' si se introduce pe axul superior de ghidare, iar r oata dintata - pe capatul neted al arborelui primal'.

Axul de schimbare 8. vitozelor se introduce in carter astfel, incit iesindur ile de Iixare a Iurcilor sa intre in eanalul axului.

Deplasind roata dintata a arborelui primal', aceasta se introduce in canelur i indepartind in acelasi timp spre stinga fixatorul, ceea ce va permite ca axul de schimbare a vitezelor sa fie asezat la loc.

Axul intermediar, prin canelurile sale va fi introdus in roata dintata a vitezelor I--III si cu oapatul neted - in fouta dintata a vitezelor I si in colivia interioara a rulmentului, apoi sa fie impins pina .Ia urrna eu lovituri usoare de ciocan.

/' La capa~'Yl arborelui primar se intr~duce saiba de reazem, De pe axul de schimbare a vitezelor se scoate provizoriu saiba opritoare. La capatul axului mecanismului de schimbare se in .. troduce sectorul de schimbare, astfel incit un dinte al acestuia prevazut cu un semn sa intre in golul rotii dintate al axului cu punctul poansonat, apoi pe acest ax se introduce,?aiba de

reazem.

Dupa ce s-a verificat ca toat.e piesele sint bine introduse in cutie, se introduce capetele axelor si a bucselor de fix are in capacul cutiei de viteze si, asezind acest capac la locul lui cu

&!1

I ~ ,f L..

-o-o~-~~-o · __ ~ ~ __ = .. :=-=:::.:::o::::::::: .. ::::.:,='11' •••• 71111112.' ~i.· Ii • .... iI_ .. _

lovituri de ciocan de lemn. Se string eele opt suruburi, iar sub capetele a doua suruburi, care se introduo prin bucsele de fixa-

re, se aseaza saibelo de etansaro, .

Pentru ca sa se eontroleze ea asamblarea cutiei de viteze S-a f'acut bine trebuie verif'icata si schimbaren vitezelor. In A.;-:,~st scop, pe axul mecanismului de schimbare si capatul axulUI sectorului se monteaza maneta schimbarii cu picior (si cu mina) a vitezelor si pe arborele primar se rnonteaza tamburul interior al ambreiajului.

Rotind eu rnina roata de lant si tamburul se verifica daca schimbarea vitezelor se face nor~~l.

ASAMBLAREA MOTORUL ur 1J -JUPITER ASAMBLAREA JUMATATILOR DE CARTER CU MECANISMUL BIELA-MANIVELA

Rulmentii ~i spatiul intre rulmenti ~i garniturile de etan~are se umple eu unsoare consistenta.

Rulmerrti] si garniturile de etansare vor fi introduse prin presare pina 1a refuz. Taietura inelelor opritoare din capacele carterelor motorului trebuie pusa in coincidenta cu canalul pentru ungere.

Suruburrle capacelor de Ia carterele motorului si a capacelor garniturii de etansare se introduc eu aplicarea unui efort maxim. Rotirea arborilor cotiti este Iibera lara frecare de peretii carterelor.

Jumatatilo de carter si capacele carterelor inainte de introducerea lor in lagare se incalzesc pina la 60-S0ac.

Garnitura de vetansare se introduce in orificiul pentru semiaxul arborelui cotit din partea planului de separate, in jumatatea din stinga a carterului. Arborele cotit se introduce in carter (fig. 30). Cu ajutorul impingatorulut VI-3 (fig. 31) se introduce prin presare capacul asamblat eu rulmentul seria 205.

~-----

Figura 30

Figura 31

22

"0

Capacul se p-inde cu patru suruburi, care apoi se cherneruiesc. Prin virful VI-4 montat pe semiaxul arborelui cotit se introduce garnitura de etansarr, cu ajutorul dornului 0 VI~5 in orificiul capacului, apoi se monteaza inelul opritor. Dupa aceasta S2 introduce rulrneritul seria 205 in jumatatea din dreapta a carterului si rulmentul seria 304'= in jumataton din stinga a carterului pe semiaxul arborelui cotit (fig. 32).

In jumatatea din dreapta a car terului se introduce pe semiaxul aborelui cotit irielul de etansare cu capac, introducind in prealabil sub aceasta garnitura respectiva, dupa care capaoul so prindo in patru suruburi.

ASAMBLAREA MECANISMULUI DE SCHIMBARE

(-- . fLYI.,"'J,;,.,..6;'&'ZUF.,bI,'<';O)£Rlr--· -----

---. ::-0'

Arcul si oprit orul se introduc in orificiul suportul ui boltului transver sal. Arcul mecanismului de schimbare a vitezelor se Iixeaza cu eapetele peste suportul boltului transversal astfel, incit axa orificiulul arcului sa coiricida cu axa orificiului pentru arborele mecrnismului de schimbare a vitezelor.

Arborele se introduce in orificiul carterului astfel incit boltul suportului cursor sa intre intre capetele arcului (fig. 33), apoi pe arbore se aseaza sectorul, iar boltul pe cursorul ~- pana transversals cu caneluri in exterior.

Din partea opusa a carterului se introduce pe arborele de schimbare a vitezelor 0 saiba din textolit, precum si cama dispozitivului automat, asezind in prealabil pana in canalul respectiv. In orificiul camei se introduce surubul si la capatul iesind al acestuia se insurubeaza piulita, blocind-o apoi cu 9Urubul.

DU!Ja aceasta se verifica functionarea mecanismului de schimbare a vitezei ; arborelc mecanismului sub actiuriea arcului trebuie sa revina de indata 1.11. pozitia initiala,

ASAlVIBLAREA CARTERULUI

Pana transversal a S2 introduce in canalul arborelui cotit din dreapta, apoi se rnonteaza volantul.

Pe capatul frontal al arborelui secundar se introduce saiba opritoare, iar sub arborele melcat - saiba de reazem.

23

In orificiui coliviei rulmentului cu bile se introduce ar~orele intermediar, scotind in prealabil de pe acesta roata dintata a vitezei I si roata dintata a vitezelor I-III.

. Scotind de' P? arborele primar roata dintata a vit.ezelor II-IV se ac;eaza pe furcile corespunzatoarev ~le arborelm melcat, introdu~ind pe a~esta .in orificiul jum~t~~ilor de ~arte~:~~= fel incit roata dint-ita a vitezelor I-III sa fie asezata p~ . rele intermediar, far roata dintata a v~tezelor II-IV sa fie la oapatul frontal al arborelui secundaI' (fig. 34).

Figura 32

Figura 33

Figura 34

La montarea arborelui melcat in orificiul jum;'ita1;ii. di~ dreapta a carterului, punctele de control poansonate ~~ dm~ll sectorului si arborelui trebuie suprapuse .. Arborele prrmar se introduce in orificiul arborelui secundar (fig. 35).

~ ibele de reglare se pun la capatul frontal al. arborel~i melca~. Planul de imbinare al jumata1;~l~r carterulm se yte: ~ cu un servet, se unge cu lac de baeh~hta. sau lac V~-l in ~

t· 10-150/ pudra de alummm ~l 3-5% nitroernail.

mes ee cu 0 . ti . t duce

In canelura de pana a arborelui eotit d~n s :nga s.e i~.ro di

paria resp2ctiva. Tinind pe loc roata dintata a vlt:zei. Iv .~n spatiul jumataW din stings a earterului ~f~g:. 36), se tmbina ~omatatile de carter. suprapunind axele orificllior cu axele a:- - rilor 'si a penei pe semiaxul din stinga cu canalul respectrv a

volantului.

Figura 35

Figura 36

, 2 7 mm fixatorui

Cu jocul intre jumataWe de carter ae . - . .' . v

se trage inapoi, asigurind intrarea arborelm melcat m jumata-

tea din stinga (fig. 37).

d f· introduce prin presare in partea ante-

Bucsa e ixare se

rioara a carterului.

Inainte de stringerea Iaolalta a jumata~ilor d~ car~er ~e face rotirea cu mina a arborelui cotit si 0 usoara lovire ~ ~uma-

v" + sa v coincida nv'~l" o,ccs(o::,j v Se va face venfiearea

ta~ll pensu ca - a C'""~ '- - "_ -.

" "jp insot,iF, si de

schimbarii de viteza (aceast> .

. 0 Iixare clara).

24

Se rastoarna carterul ~l se stdng C'l suruburi Jljmata~11E! accstuia.

In spatiul volantului se toarna 100-150 em? de ulei, apoi capacul deschizatur ii se fixeaza cu suruburi

~- _.----------- " ---~--

MONTAREA MECANISMULUI DE PORNIRE, ROTH DE LANT A ARBORELUI COTIT, A TOBEI EXTERIOARE A A_MBREIAJULUI ~I A_ LANTULUI DE MOTOR

LA MOTOARELE IJ

Arborele mecanismului de pornire se introduce pe arborele mecanismului de schimbare a vitezelor. Ochiul capatului arcului spiral de 10. mecanismul de porn ire se introduce in adincitura carterului, se stringe arcul cu 2,5 invirtituri, apoi arborele si sectorul se pun la loc, iar manivela se scoate de pe arborele demarorului (fig. 38).

Figura 37

Figura 38

In canalul de pana a semiaxului din stinga se introduce pana respectiva. Se aseaza si se Iixeaza cu surubul roata de lant a arbor elui cotit. Apoi, pe arborele primar se imbraca tamburul exterior al ambreiajului, introducind in butuc bucsa de distantare.

Stringind bine cu mina tamburul exterior de coli via interioara a rulmentului cu bile 111 arborelui primar, S2 verifica daca asezarea Yci . cle lar.t 2.1 arborelui co tit si al tamburului ambreiajului ' c: ':','--:lroleaza dupa planele lateralc exterio[i'.''2c -utcrul unei rigle).

Abaterea ~"u va :i~'rX,:;;l 0,4 mrn. Daca abaterea este mai mare, se va face reglarea pr in introducerea saibelor de 0,5- 0,3 mm pe arb ore le primar, intre capetele camasii interioare R rulmentului cu bile si butucul tamburului exterior si a bucsei de distantare, Se desface surubul, se scoate roata de lant de pe semiaxul arborelui cotit. apoi pe acest semiax se aseaza a saiba plata si doua saibe ondulate .

25

Lantul de motor se aseaza pe dintii tamburuiui si rotile de lant ale ~rborelui cotit si Impingind tamburul exterior si introducind surubul rotii de Iant, acestea se aseaza Ia locul lor. Dupa ac~asta, roata' de Iant se Iixeaza cu lovituri puternice de

eiocan pe cheie.

ASAMBLAREA AMBREIAJUL DI

La capatul canelat al arborelui primar se introduce prin prcsare, cu ajutorul dornului VI-3D IJ-P sb 1, tamburul interior al ambreiajului pina ajunge la bucsa de distan~are (fig. 39)

Pe dintii exter-iori ai tamburului interior se aseaza discul opritor. In' canalele tamburului exterior se inb'oduce dis cul conducator a1 ambreiaju1ui, iar pe dintii tamburu1ui interior se introduce discul condus dupa care alternind discur ile conduca-toare cu cele conduse se monteaza inca cite cinci discuri.

In orifieiu1 arborelui primm' se introduce impingatoru1 am breiaiu1ui. Discu1 de presare se monteaza cu capacele si arcu~i si "se se introduce cu orificiile capacele1e pe su rubur ile tambl~rului interior. lm'ingind rezistenta arcurilor, se introduc pe suruburile tobei interioare piulite fasonate. Pentru presarea uniforma a discu1ui, piulitele fasonate VOl' fi astfel introduse, incit capetele lor sa iasa deasupra planului discului eel

mult cu 4-4,5 mm.

Pe surubul de fix are a rotii de Iant al arborelui cotit se aseaz'i c~lDacelul opritor (de slguranta), indreptat sau altul nou si se fixe<1z:1 pe butucul rotii de lant cu ajutorul capuitorului

P-4 IJ -1' sb 1 (fig. 40).

Se introduce garnitura cap'l.cului din stinga al carterului, preferabil una noua. Se stringe bine capacul din stinga al carterului, fixindu-1. cu cinci suruburi.

Figura 39

Figura 40

26

MONT AREA PIstON'ULtJl $1 CILlNDRULUt

Montarea pistonului si cilindrului se face conform metodei descrise in capitolele "Alegerea boltului de piston si montarea pistonului", "Montarea cilindrului, si a chiulasei" (fig. 41).

MONTAREA ROTORULUI $1 STATORULUI GENERATORULUI

Pe semiaxul din dreapta al arborelui cotit se monteaza rotorul generatorului, introducind in prealabil in canalul semiaxei pana respectiva, Pe surubul de fixare a rotorului se aseaza saiba elastica si cama ruptorului. Surubul se introduc~ in semiax prin orificiul central al rotorului urmarind ca sa se introduca canalul camei dupa iesindul din dreapta frontala a rotorului: dupa care surubul se fixeaza prin lovituri puternice de eiocan pe cheie.

Inainte de montarea statorului, oonductorii din fascicolul generato.rului se trec prin orificiul carterului. Statorul generatorului se aseaza pe rotor, si prin indepartarea periilor, st 1- torul se introduce in degajarea carterului astfel incit stiftul a-

cestuia sa intre in taietura corpului generatorului. .

I~ orifici~le stat~rului se introduc doua suruburi (fig. 7) cu saibe elastice, apoi statorul se fixeaza cu ajutorul unei sur~b~lr:i~e. In or~fic~u~ arborelui primal' se introduce tija, iar' pe piulita se aseaza capacelul de caueiuc.

D~ca faseicolul generatorului a fost separat de panoul statorului, acesta trebuie legat conform schemei echipamentului electric.

Capacul din dreapta al carterului se monteaza fixindu-l in acelasi timp cu un surub. Se desprinde busonul orificiului de umplere si cutia de viteze se aprovizioneaza cu 1 Iitru de ulei de autotractoare, dupa care busonul se introduce la loc,

MONTAREA MOTORULUI PE CADRU

Inaintea montarii motorului, este necesar ca de pe cadru sa se indeparteze consola de fix are a motorului din partea anterioara.

27

Motorul se monteaza pe cadrul motocicletei, introduclndu-l in partea sting a astfel, incif suruburile de fixare din partea posterioara sa intre in taietura consolei. Se monteaza consola anterioara si, ridicind partea anterioara a motorului din partea sttnga se introduc suruburile in orificiul din partea dreapta, stringind suruburile cu piulita si introducind in prealabil pe ele saibele elastice, dupa care motorul S2 Iixeaza in parte a dinapoi.

Se seoate capacul din dreapta al carterului, se tree capetele de lant prin mansoane, capatul de jos se imbraca pe roata de lant si lantul se incuie cu incuietoarea resnectiva. Taietura sigurantei de 'l::m1; se o-ienteaza In partea opusa a miscarii Iantului, Se imbr aca invelitoarele de cauciuc pe mansoanele carterului. Fascicolul de conductor! ai generatorului se conecteaza la releul regulator si la bobinele de aprinedere, iar conductorul contactului punctului neutru se conecteaza la contactul de pe carter.

Se verifica si se realizeaza jocul intre contactele ruptorului si momentul de avans al aprinderii conform metodicei descrise in capitolul .Reglarea avansului de aprindere". Se aseaza capacul din dreapta a carterului, fixindu-l cu suruburi. Se Iixeaza maneta schimbarii manuale a vitezelor. Se leaga la racordurile cilindrului tevile de esapament, iar cablul decempresorului - la corp. Se monteaza rezervorul de benzina si seaua, apoi pe mansonul de aspirare se imbraca carburatorul si filtrul de aer, legind robinetul de benzina cu camera cu flotor a carburatorului printr-o conducta de benzina, Dupa aceasta, se monteaza mantalele de protectie ale carburatorului.

Figura 41

ECHIP AlVIENTUL MOTOCICLETEI

Cadrul motocicletelor IJ este din otel tubular, sudat. Pe cadru se fixeaza toate subansamblele masinii.

l i L

DEMONTAREA ROrII DIN FATA

Pcntru scoaterea rotii din fa',a treb.rio elibsrat surubul c re fixeaz i axul iotii in virful din stingr, al bratului Iurcii si ell ajutorul unui dorn se desfacc axul rotii din acest brat (filet stinga) (fig. 42).

28

Roata 1mpreuna''; "'. c P I' t b' 1 d ~' ,

leU a acu am uru ut e IrIna se scoate

din furca, apoi capacul se despartn de roata, care ramine pe cablul frinei de mina.

Figura 42

DEMONTAREA BRATELOR FURCII TELESCOPICE

Demontarea bratelor furcii teleseopiee se poate face fara seoate~ea aces~eia de pe masma, La ineeput trebuio scoasa roata impreuna eu capacul tamburului de frina desurubat surub~l pentr~ golirea uleiului din bratul furcii ~i siabite su~u-

burile de strmgere ale punti] inferioare. .

, ~e de,~urubeaza busonul din puntea superioara si prin 10- V1tUrI aphcat~ peste 0 placa de lemn pe buson se seoate din conul respeetI~ teava portanta a puntii superioare astfel, iLcit la ~n efort ne1?Semnat sa fie trasa afara teava principala, se-

parind astfel 91 unul din brate, '

. In mod identic se seoate si al doilea brat. Bratul Iurcii se f1xeaza. in ~1enghina prin stringerea capatului te~ii alunecato~e. 91, ,:-otmd eorpul bucsei de etan~are, se seoate din teava principala, Se desprindo piulita eorpului bucsei de etansare se scoate ga:·~~tura de pisla si mansonn] de eau~iuc pentru' ve:ificare a st~n~ sau inloeuirii aeestuia. Dupa aeeasta, se scoate t~ava prme1pala impreuna cu pistonul. Se desprinde surubul din virf'ul tevii aluneeatoare si se elibereaza amor-tizoj-ij] hidraulic, dupa care se scoate arcul si se desurubeaza virful amortizorului hidraulic, separind tija impreuna eu pistonul

(fig. 43). -

. ~sam~:area se face in ordinea inver~a, acordind atentie introducerij amortizorului hidraulic in teava alunecatoars a furcii astfel, incit stiftul de la suportul amortizoruln] hidraulic sa intre in adineitura virfului. Umplerea cu ulei se face conform Instructiunilor respective.

29

bEMON'rAREA SABOTILOR DE FR1NA

Capacul tamburului de fr-ina se elibereaza de cablul fcinei de mina si al arborelui flexibil al reductorului vitezometrului.

Scoaterea sabotilor de Irtna se face eu ajutorul unei surubelnite. Capacul tamburului de fr ina se pune pe baneul de prcba, se introduce surubelnita intre boltul articulatiei si s]botul de frina si se intind areurile, scotind sabotul din canelura boltului articulatiei.

Asamblarea sabotilor de Irina se face eu areurile montate, apasind cu ambele miini pe saboti si introducind pe aeestea in canalul boltului articulatiei si al eamei (fig. 44).

Figura 44

INLOCUIREA RULMENTILOR LA ROTI

Rotile motocicletelor IJ sint intersehimbabile. Pentru inloeuirea rulmentului, se seoate roata, se desf'ace corpul rozetei de etansare, se indeparteaza capacul deeorativ, apoi se scoate inelul opritor si saiba de siguranta.

Roata se pune pe doi suporti si cu ajutorul axului anterior, eu lovituri usoare de ciocan peste 0 placa de lemn, se scoate rulmentul impreuna eu bucsa de distantare. Dupa aeeasta, roata se rastoarna si prin lovituri se seoate si eel de al do ilea rulment.

Piesele demontate se spala. La nevoie rulmentii uzati se inloeuiese eu altii noi. Asamblarea se faee in ordine inversa, Inainte de asamblare, rulmentii, preeum si spatiul intre bucsa de distantare si butueul rotii se ung abundent cu unsoare eonsistenta (fig. 45).

Figura 45

;;0

INLOCUIREA SPITELOR $1 VERTF1CAREA POZITIEI ROTILOR

Se scoate 0 roata de pe motocicleta, Cu ajutorul levierelor de montaj se scoate pneul, apoi capacul deeorativ. Se face inloeuirea spitelor defcete prin desurubarea niturilor.

Se face verifiearea rotii pentru bataie. Bataia admisibila

<1 rotii : .

- radiala - 1 mm

- frorrtala - 1,5 mm (se verifica la un capat)

,Se va. tine se.ama de diferenta de amplasare in plan vertical mtre janta si butucul rotii, Aceasta diterenta trebuie sa

fie de 13 ± 1,5 mm din partea eabelurilor.' -

Capetele iesinde ale spitelor se vor indeparta prin polizare.

Se introduce pneul la loc, se rnonteaza eapacul decorati Ii'

si apoi roata Ia locul ei. _

SCOA TEREA ROTH DIN SPATE

.. ~e apasa butc,nul din partes dinainte si stinga a seii, se r dica partea anter ioara a acesteia si, inpingind inainte, se seote din fixatorii posteriori, apoi se desprinde firele care due la lampa din spite (fig. 46), dupa care seaua se ia de p2 motocicleta.

Se desfaee piulita axului rotii, se trage afara axul, apoi bucsa de distantare si roata se desprinde de tarnburul de Irina prin miscare spre stinga si inapoi,

DEMONTAREA CARCASEI ROTn DE LANT DE LA ROATA DIN SPATE

La inlocuirea rulmentului sau a sabotilor de frtna trebuie seos capacul din dr eapta al carterului si desfacut lantul, dupa care se seoate seaua si roata si se desprinde tija de frinare. Se desurubeaza piulita semiaxului si impreuna eu invelitoarea si lantul se separa carcasa impreuna eu semiaxul, de motocicleta.

Se desprinde ee1e 8 suruburi din eareasa rotii de lant, dupa care se scot invelitoarele ~i lantul. Se seoate roata de lant

31

impreuna eu corpul rulmentului. Piesele se spala, l antul si rulmentul se ung cu unsoare consistenta cu amestec de grafit. In cazul defectarii rulmentului sau a sabotilor de frina, acestia se inlocuiesc cu altii noi. Asamblarea se face in ordine inversa,

Figura 46

DEMONTAREA SUSPENSIEI

Se seoate seaua si roata. Se desprinde suruburile cu eare este Iixata suspensia, apoi aceasta se ia de pe motocicleta. Se indreapta capetele cuiului spintecat, tragind acesta din virful superior. Suspensia se introduce in dispozitivul special (fig. 47). Se stringe arcul suspensiei, eliberind contrapiulita si se desprinde virful de sus. Se scoate de pe corpul suspensiei mantaua de sus si de jos, precum si arcul 1. Virful de jos al suspensiei se stringe cu menghina, se desurubeaza corpul bucsei tijei,

Tija impreuna cu pistonul se desparte de corpul suspensiei. Se goleste compozitia hidraulica si se scoate cilindrul, dupa care se revizuiesc toate piesele, Daca vreo piesa este defects. se lrilocuieste cu alta noua. Asamblarea suspensiei se face in ordine inversa.

Figura 47

SCOATEREA FURCII OSCILANTE

Ii

i

,

II' ill

Iii.' II

II

Scoaterea furcii oscilante de pe motocicleta se faee in urmatoarea ordine de succesiune. Se scoate seaua, deslegind in prealabil firele care due 1a lampa din spate. Dupa aeeasta se scoate capacul din dreapta a carterului pentru dezarticularea lantului,

Se desurubeaza piulita axului rotii $i cu lovituri se scoato axul, apoi se indeparteaza bucsa de distantare si se desparte tija de frina. Carcasa posterioara a rotii de lnnt irnpreuna cu invelitoare1e se ia de pe motocicleta. Se desprind firele care

32

due spre releu. Se desface surubu-Ils si se scoate aparatoarea de norm. ~e de.sfacv suruburils cu care se fixeaza suspensiile in partea mfenoara a furcii oscilante, eliberind pe aceasta.

. Se. desurubeaza piulitelo axului furcii oscilante si prin lovituri se scoate axul, apoi furcase desparte de motocicleta. Se procedeaza la verificarea furcii oscilante. Asamb1area se face in ordinea inversa,

ECHIPAMENT ELECTRIC

Pr~cedee1e de stabilire si remedierea deranjamentelosurvemte la echipamentul electric al motocic1etelor IJ sint descri~e amanuntij in instructiunile cu privire la Intretinorsa motoclcletelor. De aceea, in prezentul capitol se dau unele lamurir] suplimentare pentru reparatii,

E~imin~r~a dera.n.i.ammtelor echipamentului electric al :.n~toc~cletel III con~ltllle, atelie:elor de reparatii se face prin In.OCUlrea cu alte piese III buna stare, verificate in prealabil.

--------- ~.---~-------------

Figura 48

Schema echipamentului electric al motocicletei IJ-p

. Acce~ul Iiber la subansamble1e instalatiel electrice si fascicolole de conductori este posibil numai dupa scoater~a seii

si a rezervorului de benzina. '

. Per:tru J?ontajul mai usor 0.1 Inst.alatiei electrice pe mo~oclCleta,. toti conductorii sint adunati in fascicole si introdusi III tuburi d~. policlorura de vinil, care protejeaza 'conductorii contra uzurn prin frecare si a degradarilor eventua1e.

Conductorii au 0 anumita culoare, care corespunde destinatiei si anume :

- conductorii circuitu1ui rotorului sint de culoaro alba

iar cei ai circuitului statorului _ de culoare neagra ; ,

. - conductorii circuitului "masei", butonului de semna1e ~l a punctului neutru, sint de culoare maro :

,

- condectorii acu-nulatorulut si de alimentare a becului Iuminii priucipa~e, sint G.O cuioaro albastra ;

33

ANEXA Nr. 2

I[

I

GARN1TURA Nr. 2

a sculelor si dispozitivelor pentru reparatia motocicletei 1J -Planeta

Nr. Simbolizarea Denumirea
fig.
1 2 3
1 VI-47 IJ-J Cheie tubulara
sb 0 S=14 mm
2 VI-43 IJ-P Darn
sb 1 Destinatia

3 VI-3D IJ-P Darn sb 1

4 VI-69 IJ-P Bucsa de

sb 1 separaro

5 VI-57 IJ-P Virf sb 1

6 P-4 IJ -56 vr-r sb 2-37

7 P-2 1'J-J Cheia

sb 1

8 P-3 IJ-P sb 1

Dispoz itiv de stringere

Pentru scoaterea tamburulul interior a ambreajulu]

36

4

Pentru rotirea si fixarea piulitelor la prezoanele chiuloasei

Pentru introducerea fli scoaberea pr in presarc a boltului de piston din orificiul piston ul ui

Pentru introducerea prin presare a tambur-ulu] interior a arnbreajului pe arborcle prirr-ar

Pentru ansamblarea arborelui secunda- cu capul cutiei de viteze

Se introduce pe scrr.iaxu] sting al arborelui cotit pentru asamblarea acestuia cu jumatatea stinga a carterului

Pentru a:samb1area tijei suspensie posterioaro eu eorpul bucsei fli piulitei

Pen tru blocarea tamburului in ter ior a ambreajuluj 1a desprinderea piulitei care 0 fixeaza

1

2

3

4

9 P-4 IJ-J Capuitor PenLu impingerea metalului
sb 1 capacelului opritor in alveo-
le:e rotH de Iant al arborel ui
eotit
10 P-lO IJ-P Colier Pentru stringerea scgrnentilo-
sb 1 de pe piston in mo.r.en tul im-
bracar ii eilindrului de piston
Se Ioloseste Impreuna eu su-
portul P-l1 IJ-P sb. D
11 P-ll IJ-P Suport So folosesto ca spr ij in a pisto-
sb 1 nului in momentul in'rodu·
eerii cilindrului in piston
12 P-12 IJ-P Dispozitiv Pentru introdueerea prin pre-
sb 1 sare a rulmentlto- eu role pe
semiaxul arborelui cotit
13 P-13 IJ-P Dispozitiv Pentru scoaterea cap.iculu] cu-
sb 1 tic] de viteze de pe arborcle
pr imar si eel intermediar
14 P-14 IJ-P Dispozitlv Pentru seoaterea arborelul in-
sb 1 termediar din rulmentul eu
bile scr ia 203, [umat.ite s.Inga
a carterului
15 P-15 IJ-P Dispozitiv Pentru scoaterea rulment ilor
sb 1 cu role de pe axele arborelui
cotit
16 P-16 IJ-P Dispozitiv Pentru stringerea suspensilor
sb 0 posterioare in momentul d.za-
samblar ii fli a asamblarti
accstora 1 2 3 4
17 VI-58 IJ-4 Buc$ii Pentru scoaterea camasilor ex-
r:1 sb 1 ter-ioare ale r-ulmentiror cu ro-
le din jumatatile carterului
18 K-7 IJ-P Calibrul Pentru verificarea jocului a-
t) sb 1 xial a1 arborelui de schimbare
a vitezelor
19 K-2 IJ-P Calibrul Pentru verificarea morr.entului
sb 0 de aprindere, fara scoaterea
chiuloasei prin orif iciul bujie i 31

- ----_ .. -----"'--_.

--~- .. -.--,.-~ ... ~-,---

ANEXA Nr. 3

GARNITURA Nr. 3

,

a sculelor pentru reparatia motocieletelor IJ-Planeta si Ll-Jupiter

Nr. fig.

Simbolizarea

Denumirea

Destinatia

1

2

3

4

1

P~24 IJ-P sb 1

Cheia

Pentru Iixarea si despririderea surubului rotor ului generatorului si a rotirii arborelui cotit in momentu1 reglarii aprin derii

2 P-25 l'J-P Dorn
sb 1
3 VI-20 IJ-P Cheia
sb 1 S=l1 mm
4 VI-21 IJ-P Cheia
sb 1 S=17 mm Pentru scoaterea rotorului gencratorului de pe semiaxul dreapta al arborclui cotit

Pcntru Iixarca si desfaccrea surubului manetei de schimba re a vitezelor

Pentru Irxarea !Ii rotirea surubului 1a montarea si scoaterea rotii de lant a arborelui cotit

5 VI-15 IJ-P sb 0

Pentru fixarea si rotirea busoanelor furcii dinainte si piul itei semiaxului carcasei rotii de lan]

Cheia tubulara S=36 mm

6 VI-28 IJ-P Coarba
sb 0
7 VI-29 IJ-P Cheia
sb 0 tubulara
8=14 mm Pentru fixarea suruburilor din partea postcrioara a rezervoru- 1 ui de benzina

Pentr u fixarea surubului din fat a a rezervorului de benzina

39