Sunteți pe pagina 1din 27

0 E C D P U P I A C C E S D P I I H P A N A

PolIstIren extrudat (210 cm)


PolIstIren extrudat (210 cm)
PolIstIren expandat (210 cm)
PolIstIren expandat (210 cm)
PolIstIren expandat (210 cm)
PatIna culorI acrIlIce
La cerere se pot executa decorurI care depasesc In adancImea relIefuluI grosImea de 10 cm, prIn suprapunerea maI multor placI.
PatIna culorI acrIlIce
CIment patInat
CIment patInat
CIment patInat
LamInare
cu rasInI epoxIdIce
LamInare
cu rasInI epoxIdIce
LamInare
cu rasInI epoxIdIce
LamInare
cu rasInI epoxIdIce
FuzIune cu nIsIp
FuzIune cu nIsIp
PolIstIren expandat (210 cm)
CIment patInat
0ecorurI clasIce dIn polIstIren expandat cu densItate sporIta, acoperIt cu J straturI de cIment patInat.
Se realIzeaza In functIe de comanda dIntro bucata sau modular dIn 2 sau maI multe bucatI.
PrInderea de fundalul acvarIuluI este foarte usoara, sI se realIzeaza cu aquasIlIcone 0en 8raven.
Formele dIfera In functIe de tematIca, Iar conturul decoruluI poate avea suprafata dreapta
sau decupata pe contur In functIe de cotele sI cerIntele clIentuluI.
PolIstIren extrudat (210 cm)
PatIna culorI acrIlIce
LamInare
cu rasInI epoxIdIce 0ecorurI dIn polIstIren extrudat cu elemente relIefate, aplIcate pe placa de baza prIn lIpIre cu aquasIlIcone rezIstent la apa,
patInate cu vopsele acrIlIce sI lamInate cu rasInI epoxIdIce (CLDSS).
mbInarea dIntre module se poate executa In lInIe dreapta sau pe o lInIe de contur, In functIe de cerInte.
PolIstIren expandat (210 cm)
CIment patInat
CImentul patInat se aplIca pe ultImul strat al decoruluI sI este realIzat prIn
colorarea cImentuluI grI cu oxIzI de fIer, care nu dauneaza plantelor sI pestIlor.
Aderenta algelor pe acest tIp de decor se realIzeaza In 2J lunI de la submersIa
totala In acvarIu, oferInd un aspect patInat, natural, fundaluluI ales.
0ecor personalIzat, realIzat pe o tema data, dIn polIstIren extrudat, patInat cu vopsele acrIlIce, lamInat cu rasInI epoxIdIce sI fuzIonat cu nIsIp fIn.
Tema decor ANTCHTATE
PolIstIren extrudat (210 cm)
PatIna culorI acrIlIce
LamInare
cu rasInI epoxIdIce
FuzIune cu nIsIp
PolIstIren extrudat (210 cm)
PatIna culorI acrIlIce
LamInare
cu rasInI epoxIdIce
Se comercIalIzeaza In doua varIante:

CLDSS (polIstIren extrudat, patIna cu vopsele acrIlIce sI lamInare cu rasInI epoxIdIce)
|AT (polIstIren extrudat, patIna cu vopsele acrIlIce, lamInare cu rasInI epoxIdIce sI fuzIune cu nIsIp)
0ecor ULTPA SL| cu zone de relIef care nu depasesc 2 cm, Ideal pentru acvarIIle cu adancIme mIca.
ECDNDhISITI SPATIU CU 0ECDPUPILE ULTPA SLIh!
PolIstIren extrudat (210 cm)
PatIna culorI acrIlIce
LamInare
cu rasInI epoxIdIce
FuzIune cu nIsIp
PolIstIren extrudat (210 cm)
PatIna culorI acrIlIce
LamInare
cu rasInI epoxIdIce
FuzIune cu nIsIp
0ecorurIle cu grosImI pana la 10 cm se executa dIntro sIngura bucata, fara elemente de relIef lIpIte. Aceasta tehnIca ofera lucrarII o rezIstenta
mult maI mare, Iar fuzIunea fInala cu nIsIp creeaza un aspect natural.
hAI PEZISTENT, hAI NATUPAL!
SCULPTAT INTP-D SINCUPA PLACA, FAPA ELEhENTE LIPITE!
PolIstIren expandat (210 cm)
CIment patInat
LamInare
cu rasInI epoxIdIce
FuzIune cu nIsIp
SDLUTII PENTPU TDATE CUSTUPILE!
TexturI sI culorI de fundalurI In functIe de cerIntele clIentuluI.
PolIstIren expandat (210 cm)
CIment patInat
LamInare
cu rasInI epoxIdIce
FuzIune cu nIsIp
PolIstIren expandat (210 cm)
CIment patInat
LamInare
cu rasInI epoxIdIce
PolIstIren expandat (210 cm)
CIment patInat
DferIm o gama dIversIfIcata de accesorII, lucrate pe comanda,In treI tehnIcI de lucru dIferIte.
PadacInI, ascunzIsurI, rocI dIn cIment sau polIstIren cu cIment, toate au rolul de a Infrumuseta sI de a pune In valoare sI maI mult acvarIul dumneavoastra.
PrIn folosIrea acestor accesorII, oferItI pestIlor zone sIgure pentru depunerea Icrelor sI cresterea alevInIlor, sI aplanatI eventualele conflIcte Intre pestI,
care pot aparea In perIoada de Imperechere sau la Introducerea unor membrI noI In comunItatea dIn acvarIu.
PolIstIren expandat (210 cm)
CIment patInat
ENCHITPAEUS UCHDLTZI
ContIne:
CuIturI vII de vIermI grIndaI pe substrat de muschI de padure naturaI,
fara tratamente chImIce, sterIIIzat prIn fIerbere (bIansare).
CutIe polIpropIlena 600 ml.
Cultura de vIermI de tIp STAPTUP
(Inoclu pornIre)
Substrat dIn muschI de padure
(sterIlIzat prIn blansare)
StIcla pentru recoltare
(grosIme 2mm)
+Prospect tIparIt cu IntretInere sI InmuItIre cuItura.
ENCHITPAEUS ALI0US
PANACPELLUS NEhATD0E
CulturI vII de vIermI albI de pamant (STAPTUP).
Cultura se transfera la achIzItIonare Intrun recIpIent
maI mare cu pamant afanat de gradIna.
ContIne prospect tIparIt cu IntretInere sI InmultIre cultura.
FDLDSIPEA VIEPhILDP VII IN ALIhENTATIA PESTILDP 0E ACVAPIU, 0UCE LA D CPESTEPE APhDNIDASA SI UN CDLDPIT INTENS!
CulturI vII de mIcrovIermI pe substrat de fulgI de ovaz InmuIatI In lapte.
Se recomanda pentru hranIrea alevInIlor sI a puIlor eclozatI.
ContIne prospect tIparIt cu IntretInere sI InmultIre cultura.
Pasta dIn melcI de gradIna.
SuplIment pentru pestII de acvarIu.
Se pot hranI dIrect cu produsul sau In mIxturI.
|odalItate de ambalare: pungI 100g, 250g, 500g.
Pasta dIn rame (hIbrId rosu de calIfornIa).
SuplIment pentru pestII de acvarIu.
Se pot hranI dIrect cu produsul sau In mIxturI.
|odalItate de ambalare: pungI 100g, 250g, 500g.
SoarecI fatatI de 1J zIle.
SuplIment pentru cIchlIdele amerIcane
de talIe medIe sI mare.
|odalItate de ambalare: pungI cu 10 buc./pInky
HPANA FUPAJEPA PENTPU CPESCATDPIILE PISCICDLE,
CDhPATIILA CU PESTII 0E ACVAPIU.
Cranule 2J mm
contInut proteIc rIdIcat:
faIna de peste, faIna de sange,
extras de soIa sI mazare,
uleI vegetal, vItamIne sI mInerale
|D0ALTATE 0E A|8ALAPE: pungI de 250g.
FaIna furajera pentru puIet
contInut proteIc rIdIcat:
faIna de peste, faIna de sange,
extras de soIa sI mazare,
uleI vegetal, vItamIne sI mInerale
|D0ALTATE 0E A|8ALAPE: pungI de 250g.
0ECDJ0 este o marca a S.C. CASSYS CD| S.P.L.
PIatra Neamt, Neamt, PD|ANA, tel.:07J2.22.77.97
emaIl:offIce@cassysdesIgn.ro, Ionclass@yahoo.com
www.cassysgroup.ro

S-ar putea să vă placă și