Sunteți pe pagina 1din 21

297 mm

D
EM

LE NST
O
C RA
ŢI T
E IV
Ă
INTRODUCERE

Nevoia curăţeniei corporale şi dorinţa omului


de a se înfrumuseţa au origini foarte îndepărtate.
Iniţial, acestea au fost manifestări ale instinctului
de apărare faţă de acţiunile nefaste ale forţelor
supranaturale şi faţă de condiţiile naturale
vitrege. Treptat, interesul pentru întreţinere
şi înfrumuseţare s-a extins, ca urmare a
conştientizării rolului propriei imagini. Dacă
în secolele trecute grija pentru cosmetică
constituia îndeosebi o preocupare a unei
minorităţi privilegiate, în societatea modernă
aceasta a devenit o necesitate.

Femeia contemporană îşi alocă o mare parte a timpului


său tratării, îngrijirii/prevenirii şi înfrumuseţării
corpului. Tehnicile estetice s-au diversificat şi
perfecţionat foarte mult, făcând posibilă efectuarea
unor intervenţii cosmetice superficiale sau profunde
într-un timp scurt, cu rezultate uimitoare. Nici una
dintre cele trei componente ale cosmeticii (cosmetica
cu scop terapeutic, cosmetica de îngrijire-menţinere
şi cosmetica de înfrumuseţare) nu poate fi neglijată.
Fiecare perioadă din viaţa omului are avatarurile sale; în
plus, uneori, ceea ce este natural are nevoie de un plus
de corecţie. Cosmetica oferă soluţii tuturor problemelor
impuse de vârstă şi nu numai. A fi frumoasă şi sănătoasă înseamnă a şti care sunt
cele mai eficiente mijloace prin intermediul cărora poate fi atins acest deziderat.

Cursul de Cosmetică elaborat de Institutul EUROCOR reprezintă ghidul perfect în


acest sens. Sunt prezentate cele mai importante aspecte legate de îngrijirea corpului,
fiind menţionate atât aplicaţiile cosmetice tradiţionale, ce şi-au demonstrat în timp
eficacitatea, cât şi cele specifice cosmeticii moderne, aplicabile la domiciliu, dar
şi în cabinetele cosmetice. Veţi găsi în materialul acestui curs informaţii utile din
istoria cosmeticii despre structura pielii, a părului, despre îngrijirea mâinilor şi a
unghiilor, despre aromoterapie şi tehnici de machiaj, iar lista subiectelor de mare
interes pentru femeia modernă poate continua.
2 lecie demonstrativă Cosmetică

Cursul, structurat în 12 caiete (24 de lecţii), este elaborat la un nivel care satisface cerinţele
celor doritori să-şi schimbe look-ul, să fie frumoşi şi sănătoşi, oferind, în egală măsură,
cunoştinţele de bază celor care vor să se iniţieze în profesia de cosmetician. Structura
sa clară facilitează semnificativ însuşirea cunoştinţelor. În ceea ce priveşte conţinutul
său, cursul are un pronunţat caracter practic, menit să vă ajute în aplicarea corectă
a tuturor tehnicilor prezentate. Reprezentările grafice vin şi ele în sprijinul învăţării,
făcând procesul de asimilare a cunoştinţelor mai accesibil şi mai plăcut. La sfârşitul
fiecărei lecţii se află o scurtă recapitulare referitoare la cele mai importante aspecte
prezentate, având atât rolul de a sistematiza materia predată, cât şi de a verifica modul
în care au fost asimilate cunoştinţele. Pentru buna înţelegere a limbajului de specialitate,
finalul fiecărei lecţii prevede o secţiune de vocabular şi, acolo unde este cazul, anexe
cu menţionarea tipurilor de substanţe sau produse necesare îngrijirii pielii. Fiecare
lecţie se încheie cu o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre
corectare profesorului dumneavoastră personal, pe adresa Institutului EUROCOR;
acesta vă va asista pe întreg parcursul studiului, oferindu-vă recomandările necesare
pentru a vă îmbogăţi cunoştinţele de specialitate.
Lecţiile sunt elaborate astfel încât să vă faciliteze la maximum studiul şi să asigure
obţinerea cât mai rapidă a rezultatelor practice. Pentru aceasta, în lecţii au fost introduse
câteva semne grafice speciale, care vă vor ajuta să vă orientaţi mai uşor în materialele
de studiu:

i Textul tipărit cu caractere italice şi însoţit de acest semn conţine definiţii şi


informaţii esenţiale privind aspectele abordate.

În acest chenar sunt încadrate sfaturi, recomandări


utile pentru fiecare dintre dumneavoastră.

{TIAŢI CĂ?
Astfel se marchează informaţiile suplimentare, curiozităţile din curs.

TEMĂ PRACTICĂ
Sub acest titlu vă sunt propuse o serie de exerciţii, pe care vă
sugerăm să le rezolvaţi atunci când parcurgeţi fiecare lecţie.
Scopul lor este de a vă dezvolta abilităţile cosmetice corespun-
zătoare elementelor de teorie prezentate în cadrul cursului.

Indică faptul că tema respectivă a mai fost abordată într-o lecţie anterioară (în
2 (15)
acest caz, tema respectivă a mai fost prezentată în lecţia 2, la pagina 15).

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze


cu metoda de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini,
ea reprezintă aproape jumătate din conţinutul unui modul de studiu. Veţi găsi aici
fragmente din structura lecţiilor acestui curs, recomandări, teme practice, precum
şi un model de recapitulare, de vocabular şi de temă pentru acasă.
Cosmetică lecţie demonstrativă 3

Programa cursului de COSMETICĂ

Lecţia 1 O scurtă istorie a cosmeticii


Lecţia 2 Structura şi caracteristicile pielii

Lecţia 3 Îngrijirea tenului acasă


Lecţia 4 Metode de îngrijire a tenului într-un salon de cosmetică

Lecţia 5 Îngrijirea ochilor


Lecţia 6 Îngrijirea corpului

Lecţia 7 Tratamente peeling de profunzime (I) – peeling chimic şi


mecanic
Lecţia 8 Tratamente peeling de profunzime (II) – peeling biologic şi fizic

Lecţia 9 Îngrijirea mâinilor


Lecţia 10 Îngrijirea picioarelor

Lecţia 11 Principalele tratamente de întreţinere a părului


Lecţia 12 Vopsirea, oxigenarea, ondularea părului; îndepărtarea părului de
prisos

Lecţia 13 Muşchii feţei şi ai gâtului


Lecţia 14 Masajul

Lecţia 15 Aromoterapia în cosmetică


Lecţia 16 Folosirea uleiurilor esenţiale la domiciliu

Lecţia 17 Corecţia feţei


Lecţia 18 Sprâncenele şi genele

Lecţia 19 Alegerea machiajului în funcţie de trăsăturile proprii (I) – tipurile


vară şi iarnă
Lecţia 20 Alegerea machiajului în funcţie de trăsăturile proprii (II) – tipurile
toamnă şi primăvară

Lecţia 21 Machiajul pentru femeile care poartă ochelari


Lecţia 22 Machiajul permanent

Lecţia 23 Plante folosite în cosmetică


Lecţia 24 Utilizarea plantelor la domiciliu
4 lecie demonstrativă Cosmetică

Din lecţia 2, unde vă sunt prezentate câteva elemente teoretice de bază


referitoare la structura pielii, am selectat câteva fragmente ce conţin
definiţii, informaţii şi recomandări importante.

Structura (histologia) pielii

Pielea este alcătuită din trei niveluri:

i epidermul
dermul
hipodermul

În ceea ce priveşte grosimea Structura pielii


pielii, aceasta nu este uniformă,
ci variază între câţiva milimetri
(pielea de pe călcâie, genunchi
sau coate) şi câteva zecimi de epidermul

milimetru (pielea de pe faţă – dermul


(stratul papilar)
tenul – sau de pe tâmple). În
glandele sebacee
jurul ochilor, grosimea pielii este
de numai 0,3 mm, de aceea este
dermul
nevoie de o îngrijire specială.
(stratul reticular)
rădăcina părului

Suprafaţa pielii unei persoane


adulte se ridică la aproximativ
hipodermul
2m2, dacă se ia în considerare
glandele sudoripare
fiecare strat.
mastocitele

Pielea
Epidermul

1. stratul bazal Dermul


fibre celule substanţă
Hipodermul
2. stratul spinos
intracelulară
3. stratul granulos 1. de colagen 1. fibroblaste

4. lucidum 2. de elastină 2. histiocite

5. stratul cornos 3. de reticulină 3. mastocite

4. monocite şi
6. stratul exfoliativ
limfocite
Cosmetică lecţie demonstrativă 5

Epidermul

Epidermul este nivelul exterior, periferic al pielii; este un epiteliu stratificat,


alcătuit la rândul lui din şase straturi suprapuse:

stratul bazal Este stratul cel mai profund dinspre interiorul epidermei, format dintr-un rând
germinativ de celule cilindrice dispuse paralel, cu nuclei alungiţi; acest strat este poziţionat
perpendicular pe membrana bazală, care îl desparte de derm.

Stratul bazal îndeplineşte două funcţii:

i
– creează celule noi (keratocite) prin diviziunea celulelor existente;

– contribuie la formarea pigmentului pielii prin intermediul


melanocitelor, celule care au capacitatea de a forma pigmentul
melanic.

Stratul bazal este despărţit de nivelul de bază al pielii printr-o membrană.

stratul Este cel mai gros strat al epidermei, alcătuit din câteva rânduri de celule, care se
filamentos aplatizează pe măsură ce se apropie de stratul granulos. Celulele din acest strat au
(spinos, mucos, câte un apendice protoplasmatic, alcătuind aşa-numitele „poduri intercelulare”,
al lui Malpighi) care pătrund în protoplasma celulelor învecinate. Între aceste celule rămân şi mici
spaţii libere (spaţiile intercelulare), prin care circulă limfa. Limfa este cea care
îndeplineşte funcţia de nutriţie a acestui strat.

Epiderma nu este vascularizată, ci este hrănită cu ajutorul lichidului

i limfatic – un lichid interstiţial, care transportă substanţele nutritive


şi energizante de care au nevoie celulele epidermei. Printre altele,
lichidul limfatic conţine proteine, lipide, aminoacizi şi vitamine.

Pâna la vârsta de zece ani, nu doar stratul bazal, ci şi stratul spinos are capacitatea
de a crea celule noi. În schimb, la adulţi, stratul bazal este singurul strat care are
capacitatea de reproducere. În cazul deteriorării epidermei, stratul spinos poate
ajuta la refacerea celulelor, indiferent de vârstă.

În procesul de reînnoire a celulelor, se înregistrează o mişcare pe verticală


a celulelor proaspăt create în stratul bazal, care urcă spre stratul granulos;
concomitent cu această mişcare pe verticală, ele se aplatizează şi mor, luându-le
locul celulele nou formate.
6 lecie demonstrativă Cosmetică

stratul Este format din unul, două, iar câteodată chiar patru şiruri de celule alungite,
granulos fusiforme, amplasate paralel cu suprafaţa pielii. Nucleul unei astfel de celule nu
este compact, ci disipat. În substanţa protoplasmatică a acestei celule, exceptând
marginea exterioară a acesteia, este răspândită keratohialina, un compus lipido-
proteic, care joacă un rol important în procesul de cornificare.

Datorită numărului mare de granule, stratul granulos se constituie ca o membrană


opacă, numită bariera Rein.

i
Bariera Rein nu este un strat al epidermei, ci doar o barieră
care protejează celulele vii de sub ea. Această barieră împiedică
pierderea apei din piele, dar şi absorbţia excesivă de apă.

Întrucât bariera Rein este penetrabilă doar pentru gaze, apa poate trece prin aceasta
doar sub formă de vapori.

În afară de gaze, prin bariera Rein mai pot pătrunde unele lipide şi compuşi
solvabili în lipide, cum ar fi vitaminele A, D, E, F, K şi provitaminele lor, precum
şi enzime, aminoacizi, hormoni sexuali, substanţe bioactive (cum ar fi lipozomii),
radiaţii şi glucoză, dar şi substanţe nocive (acizi, săruri, substanţe alcaline), unele
metale grele (mercur, plumb) şi nicotina. Aceste substanţe nocive distrug bariera
Rein şi ajung la celulele vii ale pielii. Dacă ajung la vasele capilare, intră în
circulaţia sângelui şi produc otrăvirea întregului organism.

De aceea, chiar dacă nu fumaţi, dar staţi în aceeaşi încăpere cu o


persoană care fumează, nicotina vă poate intra în sânge. Aşa că,
pentru binele organismului dumneavoastră, încercaţi să evitaţi
încăperile în care se fumează.

stratul lucid Este alcătuit din două-trei rânduri de celule lipsite de nucleu, conţinând eleidină,
(lucidum) un derivat al keratohialinei. Eleidina face ca acest strat să fie transparent şi îi
conferă proprietăţi hidrofile (de atragere a moleculelor de apă) şi hidroscopice
(de absorbţie a moleculelor de apă).

Proprietăţile de hidrofilie şi hidroscopie sunt deosebit de importante

i pentru crearea unei emulsii naturale la suprafaţa epidermei,


precum şi pentru păstrarea gradului adecvat de hidratare în
interiorul acesteia, graţie căruia pielea este fermă şi catifelată.
Cosmetică lecţie demonstrativă 7

Din lecţia 3, ce prezintă elementele definitorii pentru îngrijirea


corespunzătoare a tenului la domiciliu, vă prezentăm un fragment care vă
oferă informaţii deosebit de utile privitoare la modul de preparare a unor
produse cosmetice acasă, pentru un anumit tip de ten. În finalul acestui
fragment se găseşte o temă practică, având rolul de a vă determina să
puneţi în aplicare cunoştinţele asimilate.

Reţete pentru prepararea unor produse cosmetice

În ciuda faptului că există pe piaţă o gamă variată de produse cosmetice, vă


recomandăm ca pe unele dintre acestea să le preparaţi chiar dumneavoastră.
Este adevărat, prepararea lor durează ceva timp, dar veţi obţine produse la fel de
bune ca cele de pe piaţă, şi, în plus, veţi fi sigură că ele nu conţin conservanţi.
Vă recomandăm să pregătiţi în casă în special măştile, care trebuie să fie cât mai
variate, întrucât ele oferă pielii agenţii biologici nutritivi şi hidratanţi.

Ten gras şi acneic

lapte Reţeta 1 Lapte demachiant din lapte bătut şi mărar


demachiant
Se amestecă un pahar şi jumătate de lapte bătut cu două linguri
de seminţe de mărar măcinate. Se încălzeşte amestecul în baie de
abur timp de 30 de minute. Se lasă două ore, după care se strecoară
şi se toarnă într-o sticlă. Se păstrează la frigider şi se foloseşte în
aceeaşi săptămână.

Reţeta 2 Lapte demachiant din lapte bătut şi panseluţă sălbatică


Două linguri de floare se amestecă cu un pahar şi jumătate de lapte
bătut. Se procedează ca în reţeta de mai sus. Se aplică pe faţă cu
ajutorul unui tampon de vată, îndepărtându-se surplusul.

loţiune tonică Reţeta 1 Se amestecă un pahar şi jumătate de zeamă de varză acră


(murată) cu un litru şi jumătate de apă minerală. Se păstrează la
frigider.

Reţeta 2 Pentru spălarea feţei se foloseşte un amestec de apă şi zeamă de


lămâie (o linguriţă de zeamă de lămâie la un litru de apă).

Reţeta 3 Se fierbe o cană de apă cu două frunze de mentă. Se strecoară


după ce s-a răcit complet. Se păstrează la frigider.

Reţeta 4 Se aplică aceeaşi procedură ca mai sus, folosindu-se două frunze


de urzică.
8 lecie demonstrativă Cosmetică

Reţeta 5 Se foloseşte tinctura de crin, a cărei reţetă a fost prezentată an-


terior; se diluează însă în proporţia de o parte tinctură la o parte
de apă.

Reţeta 6 Un pahar de apă călduţă


se toarnă peste coji de
portocală sau de grape-
fruit, după ce au fost
spălate bine şi curăţate
de pieliţa albă. După
câteva ore, se strecoară
şi se toarnă într-o sticlă.
Se păstrează la frigider.

măşti Reţeta 1 Se aplică pe faţă felii sau coji de castravete. Se ţin timp de 20 de
minute, după care se îndepărtează. Nu se clăteşte faţa.

Reţeta 2 Se amestecă o lingură de drojdie de bere proaspătă şi zeama de


la un castravete. Se aplică pe faţă. Se clăteşte cu apă caldă după
20 de minute. Nu se recomandă pentru ten acneic.

Reţeta 3 Se toacă o legătură de pătrunjel verde şi se amestecă cu o lingură


de brânză de vaci omogenizată şi o linguriţă de ulei de măsline.
Se aplică pe faţă. Se clăteşte cu apă călduţă după 20 de minute.

Reţeta 4 Stoarceţi o mână de coacăze negre. Amestecaţi zeama cu o linguriţă


de făină de cartofi. Clătiţi-vă după 20 de minute şi ştergeţi-vă bine
pe faţă.

Reţeta 5 Se aplică pe faţă felii de portocală. Se clăteşte faţa după 15 minute.


Se şterge bine faţa.

Reţeta 6 Se amestecă zeama unei portocale, două linguri de făină de cartofi


şi o mână de fulgi de ovăz. Se aplică pe faţă. Se clăteşte după 20
de minute şi se şterge bine faţa.

Reţeta 7 Se dă un morcov prin răzătoare. Se aplică pe faţă, acoperindu-se


cu tampoane de vată pentru a evita scurgerea sucului. Se clăteşte
cu apă caldă după 20 de minute.
Cosmetică lecţie demonstrativă 9

Reţeta 8 Se aplică pe faţă felii


de roşie. Se clăteşte şi
se şterge faţa după 20
de minute.

Măşti similare se pot prepara folosind


dovleac, cartof fiert, la care se adaugă
trei picături de vitamina A + D3, brânză
de vaci omogenizată, sămânţă de in,
recomandate pentru ten sensibil.

Pentru aplicarea măştilor, trebuie să respectaţi următoarele


reguli:
1. masca se aplică pe o faţă perfect demachiată;
2. se evită zona ochilor şi a gurii;
3. după clătirea cu apă caldă şi uscarea feţei, se aplică
o cremă hidratantă sau nutritivă.

TEMĂ PRACTICĂ
1. Aplicaţi o mască adecvată tipului de ten
pe care îl aveţi. Relaxaţi-vă timp de 20 de
minute. Observaţi ce diferenţe sesizaţi şi fe-
lul cum vă simţiţi şi arătaţi după ce înlăturaţi
masca şi vă clătiţi.
2. Preparaţi o mască pentru o prietenă sau un
membru al familiei. Aplicaţi-o. Ce rezultate
observaţi?
3. Preparaţi o loţiune tonică adecvată tenului dumneavoastră. Aplicaţi-o.
Comparaţi rezultatele cu cele obţinute după folosirea unei loţiuni
cumpărate din comerţ.
10 lecie demonstrativă Cosmetică

„Ceea ce e neplăcut trebuie mascat, ceea ce e frumos trebuie evidenţiat”


– iată principiul de bază al cosmeticii. Ilustrativ este fragmentul următor
al lecţiei 18, ce surprinde modul în care poate fi schimbată radical estetica
feţei prin conturarea corespunzătoare a sprâncenelor. Veţi remarca şi de
această dată prezentările grafice atractive, menite a facilita înţelegerea
materialului prezentat.

Îngrijirea sprâncenelor

Tipul şi forma sprâncenelor sunt importante pentru echilibrul feţei şi pentru


evidenţierea caracterului personal al fiecărei feţe. Linia sprâncenelor este adesea
neglijată, deşi constituie un element important de frumuseţe.

Forma şi grosimea sprâncenelor sunt frecvent supuse schimbării în modă. S-au impus
de-a lungul timpului o multitudine de tipuri: sprâncene complet nepensate, sprâncene
atât de subţiri încât sunt aproape invizibile, sprâncene drepte, arcuite etc.

Nu urmaţi orbeşte tendinţele modei. Adaptaţi forma şi grosimea


sprâncenelor la tipul de frumuseţe care vă caracterizează şi la forma
feţei dumneavoastră.

Această lecţie vă va ajuta să obţineţi o serie de informaţii utile legate de acest aspect.
Este bine să ţineţi cont de următoarele reguli, înainte de a decide să vă aranjaţi
sprâncenele:

1. Alegeţi forma sprâncenelor care se potriveşte feţei dumneavoastră. Vă sfătuim


să urmaţi recomandările unei cosmeticiene atunci când le aranjaţi pentru
prima oară.

2. Sprâncenele ascendente, care au o formă curbată delicată, fac ca faţa să arate


mai tânără şi mai senină.

3. Sprâncenele drepte, groase sau mult curbate, dau feţei o impresie de


duritate.

4. Sprâncenele descendente, arcuite în jos (pe pleoape) la colţurile exterioare


ale ochilor fac ca faţa să arate tristă sau nepăsătoare.

Se consideră că forma ideală a sprâncenelor este aceea în care baza se găseşte pe


aceeaşi linie orizontală cu vârful (linia orizontală porneşte de la rădăcina nasului
spre tâmple), iar intervalul dintre pleoapa deschisă şi arcada sprâncenoasă este
egală cu diametrul irisului.

Culoarea sprâncenelor trebuie armonizată cu cea a părului şi se va evita folosirea


culorilor contrastante, de exemplu sprâncene negre la un păr platinat.
Cosmetică lecţie demonstrativă 11

ajustarea for- După cum am precizat deja, forma sprâncenelor trebuie ajustată în funcţie de
mei forma feţei.
sprâncenelor
după forma Faţa ovală Faţa pătrată
feţei

Sprâncenele unei feţe ovale trebuie să Sprâncenele unei feţe pătrate trebuie să
fie delicat curbate fie lungi, ridicate mult şi delicat curbate

Faţa rotundă Faţa triunghiulară

Sprâncenele feţei rotunde trebuie să fie Sprâncenele feţei triunghiulare


uşor ridicate şi puţin rotunjite la capete nu trebuie să fie niciodată drepte, ci,
dimpotrivă, trebuie să fie ridicate şi
rotunjite

Faţa hexagonală Faţa alungită

Sprâncenele feţei hexagonale nu Sprâncenele feţei alungite trebuie să


trebuie să fie drepte, ci ridicate, fie drepte şi depărtate faţă de rădăcina
dar nu atât de mult ca în cazul feţei nasului
triunghiulare
12 lecie demonstrativă Cosmetică

alegerea unei Lungimea şi grosimea sprâncenelor sunt factori


linii importanţi. Punctul din care începe şi cel în care se
corespunzătoare termină linia sprâncenelor trebuie stabilite cu foarte
a sprâncenelor multă grijă. Imaginile arată diferite tipuri de aranjare
a sprâncenelor; foarte importante pentru un aspect
estetic sunt locul care marchează punctul din care
începe a fi trasată linia sprâncenelor, modalitatea în
care stabilim înălţimea corespunzătoare şi lungimea
sprâncenelor.
1. Linia de început a sprâncenelor
2. Înălţimea sprâncenelor
3. Linia de terminare a sprâncenelor

Trasarea liniei de început a sprâncenelor


Pentru a marca punctul de start al liniei sprâncenelor,
aşezaţi un creion imediat lângă baza nasului, astfel
încât creionul să unească trei puncte: baza nasului,
colţul interior al ochiului şi sprânceana. Sprânceana
trebuie să înceapă de la punctul pe care l-a indicat
creionul (adică de deasupra colţului interior al
ochiului).
Atenţie: pentru a nu smulge mai mult decât este
necesar, marcaţi punctul respectiv cu un creion cu
mină albă. Firele de păr care se pot vedea dincolo
de această linie (în apropierea mijlocului feţei) sunt
de prisos şi trebuie să fie
Trasarea liniei de terminare a sprâncenelor
Aşezaţi un creion sau o pensulă lângă laterala nasului,
astfel încât aceasta să unească baza nasului, colţul
exterior al ochiului şi colţul exterior al sprâncenei.
Dacă sprânceana este mai lungă decât punctul indicat,
va trebui scurtată prin pensare. În cazul în care
sprânceana este mai scurtă, va trebui lungită cu un
creion pentru sprâncene de culoare cât mai apropiată
de cea naturală.

Înălţimea sprâncenelor
Cel mai înalt punct al sprâncenelor trebuie să
fie plasat pe prelungirea liniei trasate din centrul
buzei superioare, trecând prin pupila ochiului, spre
sprânceană.

Distanţa potrivită dintre sprâncene şi ochi


Distanţa trebuie să fie egală cu diametrul irisului
(măsurat pe ochiul deschis).
Cosmetică lecţie demonstrativă 13

Tabelele sintetice reprezintă un alt element deosebit de util pentru găsirea


rapidă a soluţiilor optime. Iată, de exemplu, cum puteţi stabili machiajul
corespunzător persoanelor aparţinând diferitelor tipuri de frumuseţe, cu
ajutorul prezentărilor făcute în lecţia 21.

CARACTERISTICILE CULORILOR PENTRU HAINELE {I MACHIA-


JUL PERSOANELOR APARŢINÂND DIFERITELOR TIPURI DE
FRUMUSEŢE

TIPUL PRIMĂVARĂ

fard de pleoape
culoarea hainelor ruj de buze fard de obraz
luminos accentuat
pastel cald, roz,
roz-coral, roz roz cald, roz cald,
roz cald verde cald, violet
foarte deschis, roz-coral roz pur
violet mediu
miere, albastru cu
roz-portocaliu roz-portocaliu roz-portocaliu roz cald nuanţe de verde
sau verde cald
roz-portocaliu, maroniu-auriu,
coral-luminos coral piersică-pală
roşu mac delicat arămiu-deschis
maroniu-auriu,
toate nuanţele de verde-albastru,
piersică, caisă,
piersică, porto- piersică, caisă piersică-pală verde cald, aramă
portocaliu deschis
caliu deschis viu colorată sau
arămiu deschis

roşu-portocaliu, maroniu-auriu,
roşu-portocaliu, piersică-pală,
roşu foarte de- roşu-mac discret prună, arămiu-
roşu de mac verde-albastru
schis deschis, turcoaz
galben-cafeniu,
piersică, roz- maroniu-deschis,
auriu-deschis, piersică, roz-por- ivoriu, galben-
portocaliu, roşu prună, verde-al-
galben-auriu tocaliu, coral auriu pal
intens (mac) bastru sau albastru
deschis

toate nuanţele culoarea maroniu-auriu,


de verde-galben, orice culoare în ton cu buzele şampaniei, verde cald sau
verde-delicat galben-auriu palid verde pin, prună

toate nuanţele de culoarea miere, albăstrui


orice culoare în ton cu buzele
albastru şampaniei sau violet
smarald, verde- miere, verde-al-
transparent,
turcoaz, verde- orice culoare în ton cu buzele bastru sau albastru
albastru
albastru delicat ca apa
ivoriu, bej cald
ivoriu, culoarea miere sau orice
delicat, brun- orice culoare în ton cu buzele
şampaniei altă culoare
ciocolată
verde cald delicat,
verde cald mediu, culoarea cenuşiu cald sau
orice culoare în ton cu buzele
bleumarin delicat, şampaniei orice altă culoare
bleumarin deschis
14 lecie demonstrativă Cosmetică

PRIMĂVARA

Toate liniile de cosmetice prezentate în lecţia 19 oferă


o gamă vastă de culori, care permite oricărei femei,
indiferent de tipul căruia îi aparţine, să aleagă diverse
cosmetice în culorile care se asortează tipului ei. Tipul
PRIMĂVARĂ are o faţă deschis colorată, care necesită
culori delicate: fard de obraz de culoarea piersicii, ruj
de culoarea naturală sau deschisă a piersicii, fard de
pleoape ivoriu, maroniu-auriu, de culoarea caisei sau
verde-turcoaz şters.

VARA

Nu trebuie neapărat să aveţi o trusă de frumuseţe


conţinând cosmetice de la o singură firmă. Compuneţi-
vă trusa personalizată, folosind de la fiecare firmă
articolul potrivit. Femeia de tip VARĂ are, de regulă,
tenul roz; prin urmare, i se recomandă următoarele
culori: fard de obraz ciclamen, ruj roz-deschis, fard
de pleoape alb-fin, gri-albastru deschis, roz-violet,
gri-verde.
Cosmetică lecţie demonstrativă 15

TIPUL VARĂ

culoarea fard de pleoape


ruj de buze fard de obraz
hainelor
luminos accentuat
toate nuanţele
de roz şi de cenuşiu rece,
roz delicat, roz
roşu, lavandă, roz, roşu roz palid strugure sau
mediu
violet mediu, lavandă
orhidee
cenuşiu rece,
roşu-pepene,
roşu-pepene, culoarea albastru oţel,
roşu delicat cu roşu-pepene
roşu-albastru şampaniei verde pin sau
nuanţe albastre
verde-albastru
cenuşiu rece,
fucsie delicată
fucsie delicată fucsie delicată roz-pal strugure, verde
(roz-roşu)
pin, albastru oţel
cenuşiu rece,
prună, căpşună, prună delicată
strugure, verde
burgundia, roşu- sau căpşună,
prună delicată roz-pal pin sau albastru
lilá, orice nuanţă roşu ca vinul,
oţel, argintiu,
de roz închis roz închis
roz închis
cacao, verde-
galben deschis, roşu-pepene, roz galben pal, cu- albastru, verde
roşu-pepene, roz
lămâie mediu loarea şampaniei mentă sau
albastru-verde
cenuşiu rece sau
albastru ca culoarea
albastru rece,
cerul, albastru orice culoare în ton cu buzele şampaniei,
albastru oţel,
mediu, albăstrea cenuşiu palid
strugure
cacao sau
toate nuanţele culoarea
cenuşiu rece,
de albastru orice culoare în ton cu buzele şampaniei,
albastru-verde
marin nuanţe marine
marin, strugure
cacao, verde
toate nuanţele culoarea
mentă, verde
de verde-albas- orice culoare în ton cu buzele şampaniei, verde
pin, verde-albas-
tru, verde pin mentă
tru, strugure
cenuşiu-albastru
cenuşiu rece,
marin, albastru culoarea
albastru-oţel,
cenuşiu, verde- orice culoare în ton cu buzele şampaniei,
strugure, roz-
albastru delicat, cenuşiu palid
argintiu închis
verde-albastru

TEMĂ PRACTICĂ
1. În cazul în care purtaţi ochelari, trebuie să
stabiliţi dacă forma şi culoarea ramei pe care o
folosiţi se potrivesc feţei dumneavoastră. Dacă
observaţi că regulile enunţate în lecţie nu sunt
respectate, schimbaţi-vă ochelarii.
2. Stabiliţi dacă bijuteriile preferate se asortează
ramei ochelarilor. Dacă nu, operaţi schimbările
necesare.
16 lecie demonstrativă Cosmetică

În încheierea lecţiei demonstrative am selectat un fragment al lecţiei 23,


care prezintă câteva produse naturale ale unor renumite game cosmetice,
un model de recapitulare şi de vocabular de specialitate.

Gama Galenic
Este o gamă ce cuprinde produse pentru îngrijirea atât a tenului, cât şi a corpului
în general. Produsele acestei game au texturi care permit asimilarea rapidă prin
piele, fiind realizate pe baza unor principii active naturale.

Produsele demachiante conţin extracte vegetale de agud alb de Japonia, care


intensifică oxigenarea şi microcirculaţia cutanată, extracte de bace sălbatice
bogate în alfa hidroxi-acizi, tanini, pectine, vitaminele A şi P, apă de trandafiri,
roze şi albăstrele, care tonifiază tenul.
Cremele şi loţiunile hidratante conţin, în afară de elementele prezente şi în
produsele demachiante, acidul hialuronic (moleculă naturală de hidratare),
care are rolul de asimila apa, pe care o depozitează în straturile superioare
ale epidermei.
Măştile şi loţiunile purificatoare din aceeaşi gamă sunt realizate pe bază de
apă termală de Cauterets din Munţii Pirinei, care este un remediu natural
bio-echilibrant. Acestea reglează producţia de sebum, calmează iritaţiile
tenului şi combat acţiunea radicalilor liberi.
Secretul cremelor nutritive Galenic îl constituie extractul vegetal de soia,
folosit datorită conţinutului bogat de fosfolipide purtătoare de acizi graşi
esenţiali, care se absorb în piele cu mare uşurinţă şi reduc pierderile de apă
din epidermă.

Gama La Prairie
Această gamă pune la dispoziţie produse cu ingredienţi bio-activi extraşi din
diferite plante cu acţiune terapeutică de calmare a tenului iritat, alergic. Plantele
folosite sunt, în mare parte, de origine marină (alge marine şi extract de Shiso), dar
şi multe alte plante despre care s-a vorbit anterior: extracte de ginseng şi coada-
Cosmetică lecţie demonstrativă 17

calului pentru hidratarea, energizarea şi hrănirea tenului; echinaceea, aloe, balsam


de lămâie, roze, muşeţel care calmează tenul stresat; ceai verde pentru reducerea
roşeţei; ananas şi papaia pentru producerea exfolierii naturale a pielii; extract de
măr pentru a conferi fermitate tenului.
Produsele acestei game au fost concepute atât pe baza formulelor cosmetice
moderne, cât şi pe baza celor tradiţionale. Gama conţine produse de demachiere,
măşti exfoliante, creme nutritive, loţiuni calmante şi fluide cu SPF 15.
Emulsia demachiantă este astfel concepută încât să nu irite tenul. Extractul
de aloe vera are rolul de a calma şi decongestiona tenul în timpul curăţării.
Loţiunea calmantă, sub formă de spray, are rolul unei loţiuni tonice fără
coloranţi, conservanţi sau parfum, care combate roşeaţa tenului şi formează
un strat fin de umezeală la suprafaţa pielii, refăcând astfel echilibrul hidric.
Crema nutritivă contribuie la refacerea echilibrului hidric al tenului, îl hrăneşte
şi îi redă fermitatea.
Fluidul protector asigură un strat de protecţie care nu permite agenţilor de
mediu să ajungă la ten.

Cosmeticele L’Angelica Istituto Erboristico


Produsele oferite de această companie sunt realizate pe baza principiului combinării
plantelor medicinale. Cele mai importante produse sunt:
– şampoane cu extracte de muşeţel, coada calului, mesteacăn, ginseng, germeni
de grâu, urzică, brusture sau genţiană, concepute pentru fiecare tip de păr;
– gel de duş cu extracte de ceai verde, eucalipt, ginseng, lapte de ovăz, nalbă,
melisă, ienupăr – în funcţie de tipurile de piele;
– spumante de baie cu extracte de ceai verde, eucalipt, ginseng, nalbă, flori de
portocal, melisă;
– pastă de dinţi şi ape de gură cu mentă şi salvie (antitartru) sau cu nalbă şi
salvie (împotriva inflamaţiei gingivale).

Cosmeticele Dalton
Compania Dalton
a oferit numeroase
game de cosmetice
pe bază de plante şi
extracte de plante; cele
mai eficiente produse
cosmetice conţin
ingrediente active
obţinute din extracte
din plante de mare
(plancton, alge, caviar
şi scoici).
18 lecie demonstrativă Cosmetică

Combinaţia de plante şi extracte marine din produsele gamei Body Contour Perfect
asigură următoarele efecte: stimulează procesele metabolice, elimină substanţele
toxice din ţesuturi şi reduce depunerile de apă şi grăsimi.

Produsele cosmetice conţin extracte din următoarele plante: hamei, iederă, rozmarin,
trestie de zahăr, jojoba, geranium, gălbenele, cimbru, lavandă, alge, păr de cal,
ginko şi castane.

Gama oferă, de asemenea, produse de peeling, geluri de zi şi de noapte împotriva


celulitei, loţiuni de îngrijire a sânilor şi produse adiţionale care susţin acţiunea
gelurilor anti-celulită.

Efectul calmant şi relaxant al


plantelor este evidenţiat în produsele
de baie cu paracelsus. Plantele
transformă aceste produse într-un
tip deosebit de „cură” vegetală,
cu efect relaxant, revitalizant şi de
creştere a imunităţii organismului,
de exemplu:

– plantele alpine: stimulează


procesele metabolice;

– rozmarinul şi arnica: împrospătează, revigorează şi stimulează circulaţia;

– măceşul: ajută la relaxarea muşchilor şi a corpului;

– muşeţelul şi grâul: protejează tenul sensibil, uscat sau iritat;

– băile de eucalipt şi salcie: contribuie la tratarea răcelilor.

TEMĂ PRACTICĂ
1. Estimaţi starea de sănătate a unghiilor dumnea-
voastră. Pentru aceasta, observaţi dacă nu
se rup uşor, nu sunt brăzdate sau decolorate.
În cazul apariţiei unor astfel de deteriorări,
administraţi vitaminele şi mineralele necesare,
prezentate în această lecţie.

2. Dacă observaţi că părul dumneavoastră este


mat, se rupe sau cade mai mult decât este permis, încercaţi să aflaţi
motivul şi să luaţi imediat măsuri. Nu uitaţi că părul reflectă funcţionarea
proceselor metabolice din organism. Administraţi mineralele şi
vitaminele corespunzătoare. Dacă acest lucru nu vă ajută, trebuie să
faceţi o vizită la medicul dermatolog.
Cosmetică lecţie demonstrativă 19

RECAPITULAREA LECŢIEI 23

P lantele pot fi caracterizate ca adevărate „laboratoare” foarte eficiente, care


procesează componentele solului şi aerului în diverse substanţe vitale,
necesare pentru menţinerea echilibrului în corpul omenesc.

Producerea cosmeticelor naturale pe bază de plante este acum unul dintre domeniile
cele mai dinamice ale cosmetologiei contemporane. Datorită acestui fapt, orice
persoană poate găsi cosmetice ideale, care se potrivesc tenului său şi care tratează
eventualele boli. Am reuşit să vă prezentăm doar câteva dintre aceste cosmetice,
iar factorul nostru de selecţie a fost recunoaşterea şi disponibilitatea lor pe piaţa
românească. După cum probabil aţi remarcat, pe piaţă este disponibilă o gamă
largă de cosmetice, iar posibilităţile de selecţie sunt foarte mari. Suntem siguri
că aceste cunoştinţe de cosmetică pe care le-aţi acumulat pe parcursul cursului
vă vor ajuta la alegerea cosmeticelor potrivite, dezvoltând îndeosebi abilitatea
dumneavoastră de a vă estima necesităţile şi cerinţele tenului.

Vocabular de specialitate

asulene – hidrocarburi care se află în unii vapori de ulei

flavone – compus cristalin prezent în plante; pigmenţi ai plantelor (aflaţi în cantităţi


mari în flori şi frunze)

osteoporoză – afecţiune caracteristică printr-o fragilitate mare a oaselor, din cauza unor
disfuncţii hormonale, a lipsei unei cantităţi suficiente de calciu şi vitamina
D

pectine – polizaharide care se găsesc în ţesuturile vegetale, solubile în apă, care


formează, prin fierbere, gelatine

radicali liberi – diverşi produşi metabolici caracterizaţi printr-o activitate intensă,


dăunătoare organismului uman

tanin – compus solid vegetal astringent cu compoziţie chimică complexă


20 lecie demonstrativă Cosmetică

Temele se rezolvă pe formularele speciale dispuse la mijlocul caietului.


Iată, pentru ilustrare, tema lecţiei 17.

Cu aceste fragmente ale temei pentru acasă se încheie lecţia


demonstrativă a cursului de cosmetică.

În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi


atractivitatea cursului nostru pentru toţi cei interesaţi de acest domeniu,

vă aşteptăm să deveniţi cursant al institutului nostru


înscriindu-vă la cursul de COSMETICĂ!