Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

CONCURSUL INTERJUDEEAN DUMITRU RUSU Etapa judeean


Seciunea: Planificare operaional i Organizarea resurselor umane Clasa: a XI- a

Barem de corectare i notare


Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. 30puncte

Subiectul I

A. 20 itemi x 1 punct = 20 puncte Itemul 1 2 3 4 5 6 7 Rasp. a c a a c b c corect

8 c

9 b

10 b

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 c d b d b b b d a b

B. 10 itemi x 1 punct = 10 puncte Itemul 1 2 3 4 5 6 7 Rasp. F A F F A A A corect


Subiectul II A. (5 itemi x 2 p = 10 puncte)

8 F

9 F

10 A

20puncte

Itemul 1 Rasp. c corect


B.

2 e

3 d

4 f

5 a

5 x 2p = 10 puncte Factorii care influenteaza aria de control: a. Complexitatea sarcinilor b. Experienta si capacitatea celor condusi c. Filozofia conducerii d. Capacitatile si experienta conducerii e. Cererea pentru produsul/serviciul oferit
40 puncte

Subiectul III A. 20p

1. Nr.pers.functii conducere=10%*100= 10 persoane 2. Nr.pers.angajate pe per.determinata=20%*100= 20 persoane Interpretare : 80 angajati au contract pe perioada nedeterminata 3. Nr.pers cu vechime mai mare de 10 ani=40%*100= 40 persoane 4. Nr.pers cu varsta intre 25-40 ani=50%*100= 50 persoane 5 Sporul absolut al nr. de salariati N=N1-N0=80-100= - 20 6. Indicele de evolutie al nr.salariati IN = N1/N0 * 100=80% Interpretare: Numarul salariatilor a scazut cu 20%
1

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

Punctaj : 6 x 3 puncte = 18 puncte Interpretare 2 puncte


B. 20p a. -10 puncte Manager general

Director tehnic

Director comercial

Director economic

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10

11

1. 2. 3. 4. 5. 6.

biroul productie serviciul desfacere serviciul aprovizionare biroul marketing biroul financiar-contabil biroul calcul salarii

b. 5 puncte (5 x 1punct) 7-sectia 1 8- sectia 2 9 atelier 10- depozit 11- magazin c. 2 puncte - structura ierarhic-functionala d. 3 puncte (3 x 1 punct ) - director economic si director comercial- relatie de cooperare - director comercial si birou marketing- relatie de autoritate ierarhica; - birou marketing si serviciul aprovizionare- relatie functionala