Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Economic Administrativ, Iai

Barem pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

CONCURSUL INTERJUDEEAN DUMITRU RUSU


Etapa judeean

Seciunea: Contracte economice i Asigurri


Clasa: a XI- a

Barem de corectare i notare


Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I

10p

1. Denigrarea const in comunicarea sau raspandirea de catre un comerciant, de afirmaii


mincinoase asupra unui concurent sau a marfurilor sale.
Se acord 2,5 p pentru definirea corect a termenului i 2,5 p pentru exemplu.
2. Raspuns corect: confuzia
Se acorda 5 p
SUBIECTUL II

35p

I. Elementele de identficare a acionarilor ___________________________________ 6 p


- pentru precizarea numelui i a prenumelui, a locului i a datei naterii....1 p x 3 sit= 3p ;
- pentru precizarea CNP, a domiciliului i a ceteniei .............................. 1 p x 3 sit= 3p ;
Nota: Din data de natere a acionarilor trebuie s rezulte c au mai mult de 18 ani.
II. Forma juridic, denumirea i sediul societii ______________________________3 p
Pentru fiecare element completat corect se acord 1p........................................ 1 p x 3 sit= 3p
III. Obiectul de activitate al societii ________________________________________1 p
- pentru precizarea domeniului de activitate......................................................................0,5 p
- pentru precizarea obiectului de activitate ......................................................................0,5p
IV. Capitalul social _____________________________________________________ 8 p
Nota: Numele i prenumele acionarilor trebuie s corespund cu cele de la punctul I.
Capital social minim 90.000 lei
O aciune nu poate avea o valoare nominala mai mica de 0,1 lei ......................................1 p
Valoarea capitalului social = valoarea nominala x nr de aciuni .......................................1 p
Aporturile acionarilor .................................................................................... 1 p x 3 sit= 3p
Numrul i felul aciunilor deinute de fiecare acionar ................................. 1 p x 3 sit= 3p
V. Conducerea societii __________________________________________________3 p
VI. Administrarea i reprezentarea societatii ________________________________ 2p
Pentru fiecare element completat corect se acorda 2p
- administratorii societatii cu datele de identificare corect precizate2p
VII. Controlul gestiunii societii ___________________________________________ 2 p
- numrul cenzorilor i datele de identificare ..............................................................2 p
VIII. Durata societatii _____________________________________________________1p
IX. Calculul si repartizarea beneficiilor..3p
X. Dizolvarea i lichidarea societii_____________________________________
__4 p

Colegiul Economic Administrativ, Iai


Barem pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

- se vor preciza cel puin 3 cauze de dizolvare........................................... 1 p x 3 sit= 3p


- precizri privind lichidarea societii ...1p
XI. Dispozitii finale _______________________________________________________2 p
-pentru precizarea numrului de exemplare i a datei ncheierii actului constitutiv .............1 p
-pentru semnturile acionarilor ............................................................................................1 p
SUBIECTUL III.

8p

1. 4p
a) A
b) A
c)F
d)A
2. 4p

1. a)
2. b, c, d, e

SUBIECTUL IV

8p

1b
2a
3d
4c

SUBIECTUL V

6p

Evaluarea in vederea asigurarii.


Riscuri din cauze naturale: catastrofe cutremur, incendii, alunecari de teren, furtuna,
uragan, tornada, trasnet, inundatii s.a.
Riscurile datorate stiintei si tehnicii umane: caderea aparatelor de zbor, accidente datorate
defectiunilor tehnice ale mijloacelor de transport naval, feroviar, terestru si aerian, defectarea
radarelor, defectiuni electrice la aparatura casnica si utilaje, s.a.
SUBIECTUL VI
1. Fransiza
2. Norma de asigurare
3. Suma asigurata

8p

Colegiul Economic Administrativ, Iai


Barem pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean Dumitru Rusu

4. Lege
SUBIECTUL VII

15p

Asigurat
- este persoana fizica
sau persoana juridica
ce isi asigura
bunurile, viata
impotriva anumitor
riscuri (distrugerea
bunurilor, afectarea
vietii, sanatatii,
integritatii corporale)
sau pentru prejudiciul
pe care il poate
produce unor terte
persoane, in schimbul
primei de asigurare
platite asiguratorului.

Beneficiarul
asigurarii

Contractant

Asemanari/Deosebiri

- persoana care
are dreptul sa
incaseze
despagubirea
sau suma
asigurata.

- persoana
fizica sau
juridica ce
poate incheia
o asigurare.

- de regula asiguratul,
beneficiarul si contractantul
sunt una si aceeasi
persoana, insa intalnim
situatii cand beneficiarul
difera de persoana
asigurata (asigurarea in caz
de deces, asigurarea de
raspundere civila auto),
contractantul asigurarii
difera de asigurat (agentul
economic care incheie o
asigurare pentru angajatii
sai).