Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean DumitruRusu

CONCURSUL INTERJUDEEAN DUMITRU RUSU Etapa judetean Seciunea: Comunicare profesional Clasa: a X- a Barem de corectare i notare Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.

I 10 puncte Pentru fiecare rspuns corect se acord 1punct, pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia se acord 0 puncte. 1-d, 2-c, 3-c, 4-d, 5-c, 6-b, 7-d, 8-c, 9-b, 10-d II 10 puncte Pentru fiecare rspuns corect se acord 1punct, pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia se acord 0 puncte. 1. F 2. A 3. A 4. F 5. F 6. F 7. F 8. A 9. A 10. A III 16 puncte Pentru fiecare rspuns corect se acord 2 puncte, pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia se acord 0 puncte. A 1. c 2. a 3. d 4. b B 1. d 2. a 3. b 4. c IV 10 puncte Pentru fiecare rspuns corect se acord 1punct, pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia se acord 0 puncte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. mesajelor simbolic receptor interviul dialogului producerea difuzarea
1

Colegiul Economic Administrativ, Iai Barem pentru Etapa judeean a Concursului Interjudeean DumitruRusu

8. monologului 9. argumentarea 10. sustinerea V 14 puncte Se acorda cate 7 puncte pentru fiecare enunt corect, pentru raspuns partial corect se acorda 3 puncte iar pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 puncte. Expunerea este forma de discurs care angajeaza in mod explicit personalitatea, opiniile, sistemul de valori ale celui care vorbeste, care isi transmite opiniile cu privire la un subiect. Prelegerea este situatia comunicativa in care publicul care asista a avut posibilitatea sa sistematizeze informatii, fapte, evenimente anterioare; presupune un nivel de abordare mai ridicat. VI Cele 30 de puncte se repartizeaza astfel: - asezarea in pagina 5p - precizarea elementelor din invitatie dup cum urmeaz: - antetul documentului (numele societatii initiatoare, adresa) 3p - numele si functia celui care lanseaza invitatia 3p - denumirea documentului 2p - numele si functia destinatarului invitatiei 2p - evenimentul 3p - data , ora, locul activittii 2p - instructiuni speciale2p - finalul invitatiei 3p - se acorda 5 puncte pentru exprimare corespunzatoare. 30 puncte