Sunteți pe pagina 1din 60

Teste la prevenia afeciunilor stomatologice C. S. 1.

Complexul de metode i moduri de eliminare a tuturor microorganismelor vii, indiferent de ce natur sunt, de pe un obiect perfect ters i uscat, este noiunea de: A) profilaxie !) asepsie C) antisepsie ") de#infecie E) sterilizare. C. S. $. %emiarcadele din drepta a maxilei i mandibulei pentru dentiia temporar &n sistemul de notare a dinilor dup '(S )*"+) se indic cu cifrele: A) 1 i $ !) , i C) 5 i 8; ") . i / 0) - i 1. C. S. ,. Soluia de fluorur de sodiu de 2,$3 se folosete pentru cltirea cavitii bucale: A) o dat pe #i !) o dat n sptm n; C) o dat &n dou sptm4ni ") o dat &n lun 0) patru ori pe #i. C. S. -. 5a efectuarea probei 6iller 7 8isarev colorarea gingiei &n cafeniu are loc: A) tot timpul !) &n perioada rece a anului C) &n perioada cald a anului ") n cazul inflamaiei gingiei; 0) nu se colorea#. C. S. .. 9n perioada de sc:imb fi#iologic a oclu#iei proba 6iller 7 8isarev: A) este po#itiv !) este negativ C) poate fi pozitiv i negativ; ") nu se efectuia# 0) nu indic nimic. C. S. /. *orma uoar a gingivitei se constat la valorile indecelui 8(A: A) 12% !) < "#% ; C) >.2% ") ,2;/2% 0) /2% C. S. 1.8rocedeul care permite eliminarea, distrugerea sau in:ibarea microorganismelor indi#erabile &n obiectele fixate, este noiunea de: A) profilaxie !) asepsie C) antisepsie $) dezinfecie; 0) sterili#are. funcie de

C. S. <. %emiarcadele din st4nga a maxilei i mandibulei pentru dentiia temporar &n sistemul de notare a dinilor dup '(S )*"+) se indic cu cifrele: A) 1 i $ !) . i / C) , i $) % i &; 0) 1 i =. C. S. 12. *orma medie a gingivitei se constat la valorile indicelui 8(A: A) 12% !) <,2% C) >.2% $) "#'%#% ; 0) /2% C. S. 11. %emiarcadele din drepta a maxilei i mandibulei pentru dentiia permanent &n sistemul de notare a dinilor dup '(S )*"+) se indic cu cifrele: A) 1 i $ !) , i C) 1 i / $) ( i ); 0) 1 i =. C. S. 1$. *orma grav a gingivitei se constat la valorile indecelui 8(A: A) 12% !) <,2% C) >.2% ") ,2;/2% E) %#% ; C. S. 1,. %emiarcada st4ng i dreapt a mandibulei &n sistemul de notare france# a dinilor se indic cu: A) cifrele 1 i $ !) literele " i d C) cifrele . i / ") cifrele , i E) literele d i s. C. S. 1-. %emiarcadele din st4nga &n sistemul de notare france# a dinilor se indic cu: A) cifrele 1 i $ !) literele " i S C) cifrele . i / ") cifrele $ i , E) literele * i s. C. S. 1.. "inii de pe :emiarcada din st4nga a mandibulei a unui copil de v4rsta de .ani dup sistemul de notare european )aritmetic) va fi pre#entat &n modul urmtor: A) +7 ++7 +++7 +>7 >7 !) 1? $? ,? -? .? C) ?1 ?$ ?, ?- ?. $) +#( +#, +#" +#) +#5; 0) ?21 ?2$ ?2, ?2- ?2.. C. S.

1/. 8rofilaxia primar &n stomatologie include: A) msurile &ndreptate la restabilirea funciilor pierdute a aparatului dento;maxilar &n urma pierderii dinilor sau unor maladii !) complexul de metode de diagnostic a proceselor carioase cu complicaiile sale, maladiilor parodoniului, anomaliilor dento;maxilare deformaiilor i &nlturarea lor C) comple-ul de msuri ndreptate la nlturarea factorilor. ce pot provoca afeciunile dinilor. parodoniului. nlturarea deprinderilor vicioase. educaia sanitar etc.; ") sunt corecte toate rspunsurile precedente 0) nu sunt corecte nici un rspuns. C. S. 11. 8rofilaxia secundar &n stomatologie include: A) msurile &ndreptate la restabilirea funciilor pierdute a aparatului dento;maxilar &n urma pierderii dinilor sau unor maladii !) comple-ul de metode de diagnostic a proceselor carioase cu complicaiile sale. maladiilor parodoniului. anomaliilor dento'ma-ilare deformaiilor i nlturarea lor; C) complexul de msuri &ndreptate la &nlturarea factorilor, ce pot provoca afeciunile dinilor, parodoniului, &nlturarea deprinderilor vicioase, educaia sanitar etc. ") sunt corecte toate rspunsurile precedente 0) nu sunt corecte nici un rspuns. C. S. 1=. 8rofilaxia teriar &n stomatologie include: /) msurile ndreptate la resta0ilirea funciilor pierdute a aparatului dento'ma-ilar n urma pierderii dinilor sau a unor maladii; !) complexul de metode de diagnostic a proceselor carioase cu complicaiile sale, maladiilor parodoniului, anomaliilor dento;maxilare deformaiilor i &nlturarea lor C) complexul de msuri &ndreptate la &nlturarea factorilor, ce pot provoca afeciunile dinilor, parodoniului, &nlturarea deprinderilor vicioase, educaia sanitar etc. ") sunt corecte toate rspunsurile precedente 0) nu sunt corecte nici un rspuns. C. S. 1<. 'biectivele OMS recomandate pn &n anul $212: A. 5a copii de 1$ ani indicele COA s fie mai mic de 1,2 !. 5a copii de 1$ ani indicele COA s fie mai mic de $,. C. 1a copii de (, ani indicele COA s fie mai mic de (.5. ". 5a copii de 1$ ani indicele COA s fie mai mic de ,,. 0. 5a copii de 1$ ani indicele COA s fie mai mic de ,,2 C. S. $2. . 'biectivele OMS recomandate pn &n anul $222: A. 5a copii de .;/ ani co s nu depeasc ,,2 !. 5a copii de .;/ ani co s nu depeasc -,2 C. 5a -23 copii de .;/ ani s nu fie dini cariai $. 1a 8#2 copii de 5'% ani s nu fie dini cariai. 0. 5a /23 copii de .;/ ani s nu fie dini cariai C. S. $1. Copiilor p4n la v4rsta de .;/ ani mai des se recomand te:nica de peria@: A. standart !. !ass C. C:arters ". 5eonardo 0. 3oness. C. S. $$. %idrocarbonatul cu cel mai nociv potenial cariogen este: A. Amidonul !. "extrinele

C. $. 0.

Aalacto#a 4a5aroza (alto#a

C. S. $,. Acidul organic cu cel mai &nalt grad de ioni#are format &n placa bacterian este: A. Acidul formic !. Acidul propionic C. /cidul lactic ". Acidul piruvic 0. Acidul acetic C. S. $.. 8%;ul critic al plcii bacteriene este: A. p% ,,= !. p% .,. C. p6 5., ". p% -,1 0. p% -,C. S. $=. 8erioada de agresiune apare la un p% bucal de: A. Sub -,= !. Sub .,$ C. *u0 % ". Sub 1 0. Sub 1,$ C. S. $<. 9n placa bacterian procesele de deminerali#are apar la un p% mai mic de: /. 5., !. .,. C. / ". /,. 0. 1 C. S. ,2. Care este acidul organic cu rol esenial &n scderea p%;ului cavitii bucale: A. Acidul propionic !. Acidul formic C. Acidul acetic ". Acidul butiric E. /cidul lactic C. S. ,1. Care este mi@locul principal de peria@ dentar: A. 8ulberile dentare !. 8asta de dini C. Apele de gur ". Scobitorile E. 7eriua de dini C. S. ,$. +ndicele Areen;>ermillion, '%+;S se aprecia# &n regiunea: A. Suprafeelor vestibulare ale,/, -/, ,1 i suprafeelor linguale ale 1/, 11, $/ !. *uprafeelor vesti0ulare ale (%. )(. "( i suprafeelor linguale ale(%. ((. ,% C. Suprafeelor vestibulare ale1/, 11, $/, ,1 i suprafeelor linguale ale ,/, -/ ". Suprafeelor linguale ale ,/, -1, -/ i suprafeelor vestibulare ale 11, $/, ,/ 0. Suprafeelor vestibulare ale 1/, 11, $1, $/ i suprafeelor linguale ale -/, -1, ,1, ,/

C. S. ,,. +ndicele de plac A8+ )5ange;1<=1) se evaluea# &n regiunea: A. Suprafeelor vestibulare ale1/, 11, $/ i suprafeelor linguale ale ,/, ,1, -/ !. Spaiilor interdentare dinspre oral la :emiarcada st4ng superioar i inferioar i dinspre vestibular la :emiarcada dreapt superioar i inferioar C. *paiilor interdentare dinspre oral la 5emiarcada dreapt superioar i la cea st ng inferioar i dinspre vesti0ular la 5emiarcada st ng superioar i la cea dreapt inferioar ". Suprafeelor vestibulare ale,/, -/, ,1 i suprafeelor linguale ale 1/, 11, $/ 0. Spaiilor interdentare dinspre oral la :emiarcada st4ng superioar i la cea dreapt inferioar i dinspre vestibular la :emiarcada dreapt superioar i la cea st4ng inferioar

C. S. ,1. >aloarea B,C a indicelui de plac bacterian Silness Loe este acordat dac: A. 0ste pre#ent un depo#it subire cervical, greu vi#ibil care se observ dup r#uire cu v4rful rotun@it al sondei de parodontometrie !. 8laca bacterian acoper &ntre 1D, i 1D$ din suprataa dintelui C. *e o0serv un depozit gros pe aproape toat suprafaa dentar ". !anda de plac acoper de la 1 mm p4n la 1D, din suprafaa dintelui 0. Se determin depo#ite moi pe feele cervicale i aproximale C. S. ,=. >aloarea B,C a indicelui de igien oral Areen;>ermillion )'%+;S) este acordat dac: A. "epo#itele moi acoper cel puin 1D, din suprafaa dentar !. Se determin depo#ite moi pe feele cervicale i aproximale C. "epo#itele moi acoper &ntre 1D, i $D, din suprafaa dintelui ". Se observ un depo#it gros pe aproape toat suprafaa dentar E. $epozitele moi acopear m i mult de ,8" din suprafaa dintelui C. S. ,<. >aloarea 122;123 a indicelui A8+ )5ange) semnific: /. 9gien oral nesatisfctoare !. +gien oral medie C. +gien oral relativ corect ". +gien oral optim 0. +gien oral absent C. S. -2. >aloarea B$C a indicelui de plac bacterian Silness Loe este acordat dac: A. 0ste pre#ent un depo#it subire cervical, greu vi#ibil care se observ dup r#uire cu v4rful rotun@it al sondei de parodontometrie !. 8laca bacterian acoper &ntre 1D, i 1D$ din suprataa dintelui C. *e o0serv un depozit gros pe aproape toat suprafaa dentar ". !anda de plac acoper de la 1 mm p4n la 1D, din suprafaa dintelui 0. Se determin depo#ite moi pe feele cervicale i aproximale C. S. -1. >aloarea 1223 a indicelui A8+ )5ange) semnific: A. +gien oral nesatisfctoare !. +gien oral perfect C. +gien oral medie $. 9gien oral a0sent 0. +gien oral relativ corect C. S. -$. >aloarea B$C a indicelui de igien oral Areen;>ermillion )'%+;S) este acordat dac: A. "epo#itele moi acoper cel puin 1D, din suprafaa dentar !. Se determin depo#ite moi pe feele cervicale i aproximale C. $epozitele moi acoper ntre (8" i ,8" din suprafaa dintelui ". Se observ un depo#it gros pe aproape toat suprafaa dentar 0. "epo#itele moi acopear m4i mult de $D, din suprafaa dintelui

C. S. -,.>aloarea B1C a indicelui de plac bacterian Silness Loe este acordat dac: /. Este prezent un depozit su0ire cervical. greu vizi0il care se o0serv dup rzuire cu v rful rotun:it al sondei de parodontometrie !. 8laca bacterian acoper &ntre 1D, i E din suprataa dintelui C. Se observ un depo#it gros pe aproape toat suprafaa dentar ". !anda de plac acoper de la 1 mm p4n la 1D, din suprafaa dintelui 0. Se determin depo#ite moi pe feele cervicale i aproximale C. S. --. >aloarea B1C a indicelui de igien oral Areen;>ermillion )'%+;S) este acordat dac: /. $epozitele moi acoper cel puin (8" din suprafaa dentar !. Se determin depo#ite moi pe feele cervicale i aproximale C. "epo#itele moi acoper &ntre 1D, i $D, din suprafaa dintelui ". Se observ un depo#it gros pe aproape toat suprafaa dentar 0. "epo#itele moi acopear m4i mult de $D, din suprafaa dintelui C. S. -.. >aloarea ,.;$.3 a indicelui A8+ )5ange) semnific: A. +gien oral nesatisfctoare !. +gien oral perfect C. +gien oral medie ". +gien oral absent E. 9gien oral relativ corect C. S. -/. >aloarea 23 a indicelui A8+ )5ange) semnific: A. +gien oral nesatisfctoare !. 9gien oral perfect C. +gien oral medie ". +gien oral absent 0. +gien oral relativ corect

C. S. -1. >aloarea B,C a indicelui de de retenie a plcii bacteriane )5oe) este acordat dac se determin: A. Absena cariilor, a tartrului sau a reconstituirilor cu limitele cervicale defectuoase &n contact cu gingia !. Fartru supragingival, le#iune carioas sau reconstituire cu limite cervicale defectuoase C. Fartru subgingival, le#iune carioas i reconstituire cu limite cervicale defectuoase $. 1eziuni dentare voluminoase. tartru a0undent sau o0turaii de0ordante 0. Gn depo#it subire cervical, greu vi#ibil care se observ dup r#uire cu v4rful rotun@it al sondei de parodontometrie C. S. -=. >aloarea 12;,.3 a indicelui A8+ )5ange) semnific: A. +gien oral nesatisfctoare !. +gien oral perfect C. 9gien oral medie ". +gien oral absent 0. +gien oral relativ corect C. S. -<. >aloarea B$C a indicelui de de retenie a plcii bacteriane )5oe) este acordat dac se determin: A. Absena cariilor, a tartrului sau a reconstituirilor cu limitele cervicale defectuoase &n contact cu gingia !. Fartru supragingival, le#iune carioas sau reconstituire cu limite cervicale defectuoase C. Tartru su0gingival. leziune carioas i reconstituire cu limite cervicale defectuoase ". le#iuni dentare voluminoase, tartru abundent sau obturaii debordante 0. Gn depo#it subire cervical, greu vi#ibil care se observ dup r#uire cu v4rful rotun@it al sondei de parodontometrie

C. S. .2. >aloarea H$.3 a indicelui A8+ )5ange) semnific: A. +gien oral nesatisfctoare !. +gien oral perfect C. +gien oral medie ". +gien oral absent E. 9gien oral optim C. S. .1. >aloarea B2C a indicelui de de retenie a plcii bacteriane )5oe) este acordat dac se determin: /. /0sena cariilor. a tartrului sau a reconstituirilor cu limitele cervicale defectuoase n contact cu gingia !. Fartru supragingival, le#iune carioas sau reconstituire cu limite cervicale defectuoase C. Fartru subgingival, le#iune carioas i reconstituire cu limite cervicale defectuoase ". le#iuni dentare voluminoase, tartru abundent sau obturaii debordante 0. Gn depo#it subire cervical, greu vi#ibil care se observ dup r#uire cu v4rful rotun@it al sondei de parodontometrie C. S. .,. >aloarea B1C a indicelui de de retenie a plcii bacteriane )5oe) este acordat dac se determin: A. Absena cariilor, a tartrului sau a reconstituirilor cu limitele cervicale defectuoase &n contact cu gingia !. Tartru supragingival. leziune carioas sau reconstituire cu limite cervicale defectuoase C. Fartru subgingival, le#iune carioas i reconstituire cu limite cervicale defectuoase ". le#iuni dentare voluminoase, tartru abundent sau obturaii debordante 0. Gn depo#it subire cervical, greu vi#ibil care se observ dup r#uire cu v4rful rotun@it al sondei de parodontometrie C. S. .-. +ndicai colorantul care evidenia# placa recent )$;, #ile) i intr &n componena soluiei $;Fone A. *ucsin ba#ic !. Eritrozina C. 0o#in ". Albastru de toluidin 0. Albastru de metil C. S. ... +ndicai colorantul care evidenia# placa vec:e )<;1= #ile) i intr &n componena soluiei /. /l0astrul 0riliant !. Albastru de toluidin C. >iolet de genian ". *ucsin ba#ic 0. 0ritro#ina C. S. ./. Festul propus de Iedinova, 5eontiev i 'vruJii,1<=$ este utili#at pentru: A. "eterminarea colorimetric a activitii metabolice a lactobacililor &n saliv !. Aprecierea rspunsului microorganismelor din plac la suplimentarea #a:rului C. "eterminarea vite#ei de acumulare a plcii bacteriene $. $eterminarea vitezei de remineralizare a smalului 0. Aprecierea re#istenei smalului la aciunea aci#ilor C. S. .1. Festul propus de 'cuJo,1<=< este utili#at pentru: A. "eterminarea colorimetric a activitii metabolice a lactobacililor &n saliv !. Aprecierea rspunsului microorganismelor din plac la suplimentarea #a:rului C. "eterminarea vite#ei de acumulare a plcii bacteriene ". "eterminarea acidului ascorbic tisular E. /precierea rezistenei smalului la aciunea acizilor C. S. .=. +ndicai formula celei mai stabile :idroxiapatite a smalului: $;Fone

/. !. C. ". 0.

Ca(#;7<))%;<6), Ca=)8'-)/)'%)Ca12)8'-).)'%), Ca=)8'-).)'%), Ca12)8'-).)'%),

C. S. .<. Care este concentraia de fluor din smal responsabil de un efect maxim carioprotector: A. 1222 ppm !. $222 ppm C. $.22 ppm $. "### ppm 0. ,.22 ppm C. S. /2. +ndicai formula fluorapatitei: A. Ca=)8'-).*$ !. Ca12)8'-).*$ C. Ca=)8'-)/*$ $. Ca(#;7<))%3, 0. Ca12)8'-).*, C. S. /1. "o#a optim de fluori#are a apei potabile constituie: A. 2,1. mg *Kl de ap !. (mg 3=l de ap C. 2,. mg *Kl de ap ". 1,. mg *Kl de ap 0. mg *Kl de ap C. S. /$. "o#a optim de fluori#are a srii de buctrie constituie: A. 122;$22 mg fluorur de sodiu la 1 Jg sare !. ,##',5# mg fluorur de sodiu la ( >g sare C. ,22;,.2 mg fluorur de sodiu la 1 Jg sare ". -22;-.2 mg fluorur de sodiu la 1 Jg sare 0. .22;..2 mg fluorur de sodiu la 1 Jg sare C. S. /,. "o#a cariopreventiv de * repre#int: A. 2,.;1 mgD#i * !. ('(." mg8zi 3 C. 1,,;$ mgD#i * ". $;$,, mgD#i * 0. $,,;, mgD#i * C. S. /-. "o#a letal de * constituie: A. , 7 - g fluorur de sodiu !. 5 '(# g fluorur de sodiu C. 12 ;1. g fluorur de sodiu ". 1. ;$2 g fluorur de sodiu 0. $2 ;$. g fluorur de sodiu C. S. /.. 8olul :idrifob al aminofluorurilor este constituit din: /. ?n lan lung de 5idrocar0oni !. 8oriunea amin C. *luoruri ". 0n#ime 0. Antiseptice C. S.

//. 8olul :idrofil al aminofluorurilor este constituit din: A. Gn lan lung de :idrocarboni !. 7oriunea amin C. *luoruri ". 0n#ime 0. Antiseptice C. S. /1. Arosimea smalului &n #ona fisurilor dentare constituie: A. 2,-;2,/ mm !. #.%'#.8 mm C. 2,=;1,2 mm ". 1,2;1,$ mm 0. 1,$;1,- mm C.(. /=. Aprecierea eficacitii sterili#rii se efectuia# cu a@utorul: /) controlului c5imic; !) controlului fi#ic C) controlului matematic ") controlului fi#ico;c:imic E) controlului 0iologic. C.(. /<. Apartenena de arcad a dinilor &n sistemul de notare european sau aritmetic )autor Haderup) se indic cu a@utorul: A) cifrelor !) literelor C) semnului@ A ; ") semnului: 3 E) semnului@ + . C.(. 12. Sistemul german de notare a dinilor mai poart denumirea de: /) sistem de notarte anglo'sa-on; !) sistem de notare american C) sistem de notare clinic; ") sistem de notare aritmetic E) sistem de notare + Szigmondy ;dup autor). C.(. 11. "inii &n sistemul american de notare se indic: A) cu cifre arabe !) cu semnele: ? i 7 C) n dentiia permanent cu cifre ara0e; ") &n dentiia de lapte cu cifre romane E) n dentiia decidual cu litere. C.(. 1$. (etodele de fluori#are general cu scop de profilaxie a cariei dentare i afeciunilor parodoniului se reali#ea# prin: /) fluorizarea apei pota0ile; !) fluorizarea srii de 0uctrie; C) fluorizarea unor alimente; ") pastele de dini 0) aplicaii topice )geluri, lacuri etc.) care conin combinaii c:imice ale fluorului. C.(. 1,. (etodele de fluori#are local cu scop de profilaxie a cariei dentare i afeciunilor parodoniului se reali#ea# prin: A) fluori#area apei potabile !) fluori#area srii de buctrie C) fluori#area unor alimente $) pastele de dini;

<

E) aplicaii topice ;geluri. lacuri etc.) care conin com0inaii c5imice ale fluorului. C.(. 1-. +ndicaiile ctre sigilarea fisurilor i gropielor dentare sunt: /) la dinii recent erupi; !) primele % luni dup erupie; C) dinii cariai; ") pentru dinii permaneni p4n la un an dup erupie 0) numai la dinii deciduali. C.(. 1.. Contraindicaiile ctrea sigilarea fisurilor i gropielor dentare sunt: A) dinii deciduali !) dinii cariai; C) c nd sunt prezeni mai mult de )'5 dini cariai; ") &n ca# de odontocla#ie 0) dinii permaneni. C.(. 1/. Alegerea corect a unei periue de dini depinde de: /) gradul inflamaiei gingivale; !) tipul gingiei@ fin. fragil; C) gradul retraciei gingivale; $) sensi0ilitatea dentar; E) incidena cariei i parodontopatiei. C.(. 11. Fe:nica de peria@ dentar CHATERS are urmtoarele reguli: /) periua de dini se va plasa pe faa vesti0ular sau oral a dinilor. paralel cu planul de ocluzie; !) micrile sunt prin vi0raie la suprafeele vesti0ulare. palatinale. linguale; C) la suprafeele ocluzale se fac micri orizontale i rotatri; ") asemntoare cu te:nica FIRU BASS; 0) te:nica de peria@ dentar CHARTERS nu exist. C.(. 1=. *losele dentare &n seciune transversal pot fi: /) rotunde; !) cerate )&mbibate cu ciar) C) triung:iulare $) plate; 0) necerate. C.(. 1<. *losele dentare pot fi: /) m0i0ate cu fluorizi; !) confecionate din pr de porcine C) necerate; ") confecionate din mas plastic 0) cu m4ner metalic. C.(. =,. Care sunt componentele unei paste de dini: A. 0lixiruri !. Fincturi C. Bndulcitori $. 1iani E. *pumani C.(. =-. 8reci#ai microorganismele acidogene care &n lipsa Str.mutans pot deveni agenl cariogeni principali: A. Leisseria

12

!. !acteroides C. Cocardia dentocariosa $. /ctinomices viscosus 0. >ibrionii anaerobi C.(. =/. 8roprietile periuelor de dini cu fire sintetice sunt: A. 7osi0ilitatea pstrrii n soluii antiseptice !. 7reul de cost redus C. Contraindicarea pstrrii &n soluii antiseptice ". 7osi0ilitatea lezrii esuturilor gingivale E. 1ipsa supleei C.(. =1. Apele de gur se caracteri#ea# prin efecte: A. ?or antiseptice !. Calmante C. $ezodorizante ". Curire excelent 0. Curire redus C.(. ==. "e#avanta@ele pudrelor dentare sunt: A. /0raziunea e-agerat a smalului !. Curarea dificil a depo#itelor colorate C. 3avorizarea formrii tartrului $. /ciune sla0 detergent comparativ cu pastele de dini 0. %ipersalivaia C.(. =<. +ngredienii speciali introdui &n formula pastelor de dini sunt repr#entai de: A. /nti0iotice !. /ntiseptice C. *ruri fluorurate $. Clorofil E. 7arasimpaticomimetice C.(. <2. *irele din smocurile periuei de dini sunt confecionate din: A. pr de porcine; !. polietilen C. mas acrilic ". oel inoxidabil 0. neilon. C.(. <1. Compo#iia gelului *luocaril: A. acid fosforic #.5g !. fluorur de sodiu (g C. acid citric 2,.g ". monofluorfosfat de sodiu (g E. fosfat trisodic neutru de sodiu ( g C.(. <$. *isurile dinilor sunt frecvent afectate prin carie la copii deoarece: /. Dineralizarea incomplet

11

!. C. $. E.

Eetenia alimentar *isurile nu sunt &nc:ise *malul este mai su0ire 3isurile sunt n form de F9G

C.(. <,. *isurile dinilor sunt frecvent afectate prin carie la copii deoarece: A. Smalul i dentina sunt mai slab minerali#ate !. Este imposi0il nlturarea perfect a plcii 0acteriene C. Hrosimea smalului este mai redus $. Concentaia mai redus a fluorului 0. Smalul este mai subire i nu re#ist la presiunea masticatorie C.(. <-. Sigilarea fisurilor dentare se recomand &n urmtoarele situaii clinice: A. 3isurile pacienilor carioreceptivi cu nivel crescut de *treptococcus mutans !. 3isurile pacienilor care consum zilnic mari cantiti de dulciuri C. 3isurile pacienilor 5andicapai fizic sau psi5ic. care nu i pot efectua igiena oral ". "up apariia primului semn de carie i apoi sigilarea tuturor suprafeelor suspecte 0. *isurile i fosetele aberante care, dei nu au indicaii de sigilare, se afl &n vecintatea altora care se restaurea#. C.(. <.. Sigilarea fisurilor dentare se recomand &n urmtoarele situaii clinice: A. Ianuri i fosete sntoase la dinii care prezint creste transversale care separ anurile i fosetele ocluzale !. $ini cu suprafee apro-imale cariate la persoanele cu multe leziuni apro-imale C. Ianuri i fosete n dinii cu defecte de dezvoltare. de coalescen ". 6anurile i fosetele molarilor temporari 0. Ianurile i fosetele dinilor permaneni la copiii cu carii multiple la nivelul dinilor temporari C.(. </. Avanta@ele sigilanilor fotopolimeri#abili fa de cei autopolimeri#abili sunt urmtoarele: A. Cu se incorporeaz 0ule de aer !. Daterialul se ntrete timp de (#',# secunde C. (aterialul se &ntrete timp de .; 12 secunde ". Se produce fotoactivarea cu lumin ultraviolet 0. Daterialul i pstreaz aceeai v scozitate pe toat perioada ptrunderii lui n porii smalului demineralizat C.(. <1. Iinile de sigilare care eliberea# fluor sunt pre#entate de: A. 6elioseal 3 !. ?ltraseal JT C. Sealite ". *u@i ++ 5C 0. 'ralin C.(. <=. Iinile de sigilare care eliberea# fluor sunt pre#entate de: A. >isio;Seal !. 3luros5ield C. *luoro;0stiseal ". Teet5mate 0. *u@i +++ C.(. <<. Iinile de sigilare care eliberea# fluor sunt pre#entate de: A. !aritone 1" !. *u@i +M C. $elton 7lus ". Sigilar 0. *u@i +++

1$

C.(. 122. Compo#iia gelului Sultan este urmtoarea: A. acid fosforic 2,.g !. fluorur de sodiu ,g C. acid ortofosforic #.K8g ". monofluorfosfat de sodiu 1g 0. :idrogen fluorat 2,,. g C.(. 121. 8astele dentare convenional se clasific &n: A) anticarioase !) igienice; C) antiseptice ") fluorate E) curativ'profilactice. C.(. 12$. Scobitorile dentare sunt confecionate din: /) mas plastic; !) oel inoxidabil C) lemn; ") neilon 0) piatr. C.(. 12,. Scobitorile dentare dup forma prii active pot fi: /) rotunde; !) dreptung:iulare C) plate; ") romboidale E) triung5iulare. C.S. 12-. Consumul alimentelor dure, limitarea consumului de glucide, consumul substituenilor de #a:r, igiena oral corect, utili#area pastelor dentare care conin calciu i fluor ; repre#int urmtoarea metod de prevenire a cariei dentare: A. endogen nemedicamentoas !. endogen medicamentoas C. e-ogen nemedicamentoas ". exogen medicamentoas 0. profilaxie secundar C.(. 12.. Stimulatoarele interdentare pot fi confecionai din: A) lemn !) mas plastic; C) poliuretan ") 0) oel inoxidabil 3) cauciuc. C.(. 12/. Stimulatoarele interdentare se utili#ea# pentru: A) &mbibarea esututilor dentare dure cu substane biologic active !) curirea suplimentar a spaiilor interdentare; C) cauteri#area papilelor interdentare $) masarea papilelor interdentare; E) anestezia gingiei.

1,

C.(. 121. 0numerai indicaiile pentru sigilarea fisurelor: A. fisuri profunde intacte. termen minim dup erupia dintelui. mineralizarea incomplet a suprafeei masticatorii a dintelui !. orice fisur, termen minim dup erupia dintelui, minerali#area incomplet a suprafeei masticatorii a dintelui C. fisur profund, igien oral nesatisfctoare, carie multipl ". dac nu suntem siguri c fisura nu este afectat de carie, se efectuea# ermeti#area fiisurei 0. dac nu suntem siguri c fisura nu este afectat de carie. nu se efectueaz ermetizarea fiisurei

C.(. 12=. 8eria@ul dinilor: /) se efectuiaz n mediu timp de "'5 minute; !) pe fiecare suprafa nu mai puin de 8'(# micri a periuei; C) pe toate suprafeele n mediu "##')## micri a periuei; $) <D* recomand dup fiecare primire a mesei; E) zilnic. dimineaa dup mas i seara nainte de somn. C.(. 12<. Copiilor p4n la v4rsta de , ani se recomand peria@ul dentar: A) cu past de dini !) cu prafuri dentare C) cu paste dentare ce conin fluor $) fr utilizarea prafurilor dentare; E) fr utilizarea pastelor de dini. C.(. 112. %idrocarbonatele cu cel mai nociv potenial cariogen sunt: A. Aluco#a !. 3ructoza C. 5acto#a ". (alto#a E. 4a5aroza C.(. 11.. 8rincipalii aci#i organici care se formea#a &n timpul fermentatiei acide a :idratilor de carbon sunt: A. Acidul butiric !. /cidul lactic C. Acidul succinic $. /cidul acetic E. /cidul propionic C.(. 11/. Care sunt mi@loace auxiliare de igien cu aciune local de combatere a factorilor cariogeni: /. /tomizorul 0ucal. !. 8asta de dini C. 3irele dentare $. *co0itorile E. *timulatoarele gingivale C.(. 111. Care factori menin timp &ndelungat p%;ul critic: /. Hradul de ionizare c t mai nalt al acizilor !. Concentraia salivar a za5arozei peste #.52 C. Concentraia sc#ut a ionilor de calciu i fosfat din placa bacterian ". Concentraia crescut a ionilor de calciu i fosfat din placa bacterian 0. Concentraia salivar a #a:aro#ei peste 2,2.3 C.(.

1-

11=. Care este explicaia potenialului cariogen al #a:aro#ei: A. 0ste un di#a:arid !. Este su0stratul esenial al sintezei de poliza5aride 0acteriene insolu0ile e-tracelulare C. Este uor fermenta0il de ctre microorganisme $. $ o producie masiv i rapid de acizi organici 0. Capacitatea lactobacililor de a fermenta o mare varietate de :idrocarbonate C.(. 11<. 8rin ce se explic capacitatea patogen a plcii bacteriene dentare: /. *inteza de poliza5arizi 0acterienei intracelulari !. Capacitatea *tr.mutans de a fermenta o mare varietate de 5idrocar0onate C. Capacitatea lactobacililor de a fermenta o mare varietate de :idrocarbonate $. Concentrarea pe o suprafa mic a unui numr imens de microorganisme E. *cderea ndelungat a p6'ului plcii su0 cel critic C.(. 1$2. +ndicai soluiile utili#ate pentru evidenierea plcii bacteriene: /. *ol. fucsin 0azic #.,'#."2 !. *ol.eritrozin 52 C. Sol. violet de toluidin 13 $. *ol. al0astru de metil ,2 E. *ol. violet de genian (2 C.(. 1$1. +ndicai soluiile utili#ate pentru evidenierea plcii bacteriene: /. *ol. al0astru de toluidin !. *ol. 5emato-ilin urmat de sol. Eozin C. *ol. iodo'iodurat ". Sol. Iapp E. *ol. al0astrul 0riliant C.(. 1$$. +ndicai soluiile utili#ate pentru diferenierea plcii bacteriene recent formate de placa vec:e A. Sol. C:aNes !eta;Iose !. *ol. !utler C. *ol. ,'Tone ". Sol. SnNder 0. Sol. Iapp C.(. 1$,. +ndicai soluiile utili#ate pentru diferenierea plcii bacteriene recent formate de placa vec:e A. Sol. de fluoroscein "C galben nr.= se evidenia# lampa de lumin 8lacJ;5ite !. *ol. $is'7laLue C. Sol. :ematoxilin urmat de sol. eo#in ". Sol. iodo;iodurat E. *ol. !utler C.(. 1$-. Care sunt avanta@ele fluori#rii apei potabile: /. 7osi0ilitatea administrrii timp ndelungat !. ?or de aplicat n centre cu surs unic de ap C. Detod ieftin ". 8osibilitatea utili#rii &n industrie E. $ozare uoar i precis C.(. 1$.. Care sunt mecanismele aciunii anticarioase a fluorului dup erupia dinilor: /. /ciune 0acteriostatic i 0actericid !. Eeducerea v scozitatii salivei C. *ormarea de fluorapatit &n smal pe calea circulaiei sanguine ". "epunerea fluorului &n smal simultan cu calciul i fosforul

1.

E.

9n5i0area 5idrolazelor salivare

C.(. 1$/. Avanta@ele fluori#rii apei potabile sunt: A. (etod ieftin !. Gor de aplicat C. "o#are exact ". Administrarea difereniat 0. Administrarea timp &ndelungat C.(. 1$1. "e#avanta@ele fluori#rii apei potabile constau &n: /. Cecesitatea unei surse de ap centralizate !. 8ericolul suprado#rii la copiii mici C. 7ierderea inutil de fluor n instalaiile din industrie $. $eteriorarea conductelor n instalaiile industriale E. Mariaiile de consum individuale C.(. 1$=. Controlul eficienei terapiei de reminerali#are a cariei dentare poate fi reali#at prin: /. $ispariia maculei carioase !. /pariia luciului suprafeei afectate C. Detoda colorimetric $. ?scarea suprafeei 0. 0lectroodontodiagnostic C.(. 1$<. Captarea * se reali#ea# prin urmtoarele mecanisme: A. "isoluie !. *c5im0 ionic C. Iesorbie $. /0sor0ie 0. Sc:imb molecular C.(. 1,2. Aradul de ptrundere a * &n smal dup aplicarea lui local este &n funcie de: /. Concentraia ionilor de 3 n timpul interaciunii ntre smal i su0stana activ !. Componena substanelor auxiliare C. 75'ul remediului aplicat $. Temperatura agentului de fluorare 0. Fipul agentului de fluorare C.(. 1,1. *luorurile organice se deosebesc de fluorurile minerale prin: /. Capacitatea de a eli0era 3 din molecula sa !. 8:;ul remediului aplicat C. 7roprietatea moleculei de a lega 3 $. *tructura tensio'activ a moleculei 0. Concentraia ionilor de *

C.(. 1,$. +onii de * sunt legai de restul moleculei printr;o legtur ionic, care reali#ea# uor eliberarea * &n compuii: /. 3luorura de sodiu !. (onofluorfosfatul de sodiu C. 3luorura de staniu $. /minofluorurile E. 3luorurile fosfatice acidulate C.(.

1/

1,,. +ncorporarea * &n smalul posteruptiv este preponderent determinat de urmtorii factori: /. *tarea dintelui !. 8%;ul bucal C. 7roprietile agentului de fluorare topic $. Dodul ;metoda) de aplicare a compuilor 3 0. Concentraia srurilor minerale &n saliv C.(. 1,-. 8entrun fluori#area apei potabile se utili#ea#: /. Catriufluoridul !. Catriusilicofluoridul C. (onofluorfosfatul de sodiu $. Dagneziusilicofluoridul E. Calciufluorid C.(. 1,.. 5a nivelul oaselor i al dinilor coninutul * crete &n funcie de: /. Concentraia din aport !. Consumul lactatelor C. 7erioada de timp c nd se face administrarea 3 $. M rsta la care se face administrarea 3 0. Absorbia * C.(. 1,/. 6anurile oclu#ale care ofer cel mai bun mediu pentru de#voltatea proceselor carioase sunt: A. 9n form de B>C !. Bn form de Fg t de sticlG C. 9n form de BGC $. Bn form de F9G 0. 9n form de BOC C.(. 1,1. Sigilarea fisurilor dentare se recomand &n urmtoarele situaii clinice: /. Ianuri i fosete ad nci n form de F9G. amfor. pictur !. *onda aga. dar nu sunt alte semne de carie dentar C. $inii sunt suficient erupi pentru a o0ine o suprafa uscat ". Foate fisurile, indiferent de v4rsta posteruptiv a dinilor 0. *isurile largi la persoanele care pre#int carii aproximale, indiferent de v4rsta posteruptiv a dinilor C.(. 1,=. 9n vederea stabilirii situaiilor de sigilat, se iau &n consideraie urmtoarele criterii: /. <0iceiurile alimentare ale pacienilor !. 8re#ena le#iunilor carioase aproximale C. Concentraia 3 n apa pota0il $. Eeceptivitatea pacienului de a veni la controlul periodic 0. 8re#ena le#iunilor carioase &n fisurile dinilor de pe :emiarcada opus C.(. 1,<. 9n legarea materialului de sigilare la suprafaa smalului deminerali#at cu aci#i au rol important urmtorii factori: A. Topografia suprafaei de smal demineralizat !. Timpul de demineralizare C. /gentul de demineralizare ". 'biceiurile alimentare ale pacienilor 0. Concentraia * &n apa potabil C.(. 1-2. 9n legarea materialului de sigilare la suprafaa smalului deminerali#at cu aci#i au rol important urmtorii factori: A. Ieceptivitatea pacienului de a veni la controlul periodic !. Concentraia demineralizantului C. 0fectuarea fluori#rii locale ". Hradul de curenie i de uscare a smalului

11

0.

Contaminarea cu saliv n momentul aplicrii sigilantului

C.(. 1-1. 8rogramul Laional de Sntate 'ral la Copii &n Iepublica (oldova include urmtoarele strategii: A. Educaia sanitar !. Gtili#area mi@loacelor c:imice de in:ibare a plcii bacteriene C. 9giena oral ". Eaionalizarea alimentaiei 0. *luori#area apei potabile C.(. 1-$. 8rogramul Laional de Sntate 'ral la Copii &n Iepublica (oldova include urmtoarele strategii: A."efluori#area apei potabile !.3luorizarea ;pentru copii care locuiesc n localitile cu concentraia sczut a fluorului n apa pota0il) C.*igilarea fisurilor dentare ".<ptimizarea concentraiei fluorului n apa pota0il din localitile cu concentraii nalte de fluor ;mai mult de (.5 mg8dm") 0.Fratamentul anomaliilor dento;maxilare C.(. 1-,. 0tapele de reali#are a 8rogramului Laional de Sntate 'ral la Copii &n Iepublica (oldova sunt: A. Etap 9 ' programul minim n perioada de tranziie n (KK8',##, !. 0tap + ; programul minim &n perioada 1<<1;1<<< C. Etapa 99 ' de realizare optim n ,##"',##& ". 0tapa ++ ; de reali#are optim &n 1<<<;$22,;$221 0. 0tapa +++ ; de evaluare &n $22,;$221 C.(. 1--. 9n vederea stabilirii situaiilor de sigilat, se iau &n consideraie urmtoarele criterii: /. Calitatea efecturii peria:ului dentar !. 0fectuarea fluori#rii locale C. Dorfologia ocluzal $. Tipul de activitate carioas E. M rsta pacientului C.(. 1-/. Iemediile pentru reminerali#area smalului: A. Calmecina !. Calcina C. *ol. gluconat de calciu (#2 $. 3luorur de sodiu ,2 0. Sol. >itaftor C.(. 1-1. Iemediile pentru reminerali#area smalului: /. 3luorlac !. 3luorgelurile C. Sol. clorur de sodiu $3 $. 1acul@ 3luorprotector ;Mivadent) E. *ol. /minofluorur (2 C.(. 1-=. Iemediile pentru reminerali#area smalului: A. Comprimate glicerofosfat de calciu 2,. !. Clorur de sodiu $3 C. 3luorur de sodiu , ". Clor:exidina 2,2/3

1=

E. 1acul@ $urap5at C.(. 1-<. Compo#iia gelului 0lmex: A. acid fosforic #.5g !. fluorur de sodiu 1g C. acid citric 2,.g ". fluorur de amin ,g 0. monofluorfosfat de sodiu 1g C.(. 1.2. Compo#iia gelului 'donte ), (): A. acid fosforic #.5g !. fluorur de sodiu 1g C. acid citric 2,.g ". monofluorfosfat de sodiu 1g 0. fosfat trisodic neutru de sodiu ( g C.(. 1-<. Compo#iia gelului 0lmex: A. acid fosforic #.5g !. fluorur de sodiu 1g C. acid citric 2,.g ". fluorur de amin ,g 0. monofluorfosfat de sodiu 1g C.(. 1.2. Compo#iia gelului 'donte ), (): A. acid fosforic #.5g !. fluorur de sodiu 1g C. acid citric 2,.g ". monofluorfosfat de sodiu 1g 0. fosfat trisodic neutru de sodiu ( g

$ezvoltarea dintelui C. S. 1.1. "in ce esut a mugurelui dentar se formea# smalul: A . "in celulele me#enc:imale ale sacului dentar. ! . "in celulele me#enc:imale ale papilei dentare. C . "in celulele epiteliale ale stratului extern a organului smalului. " . $in celulele epiteliale ale stratului intern a organului smalului. 0 . "in straturile intermediar i stelat a organului smalului. C. S. 1.$. "in ce esut a mugurelui dentar se formea# dentina: A . "in celulele me#enc:imale ale sacului dentar. ! . $in celulele mezenc5imale ale papilei dentare. C . "in celulele epiteliale ale stratului extern a organului smalului. " . "in celulele epiteliale ale stratului intern a organului smalului. 0 . "in placa dentar. C. S. 1.,. "in ce esut a mugurelui dentar se formea# pulpa: A . "in celulele me#enc:imale ale sacului dentar. ! . $in celulele mezenc5imale ale papilei dentare. C . "in celulele epiteliale ale stratului extern a organului smalului. " . "in celulele epiteliale ale stratului intern a organului smalului.

1<

0.

"in placa dentar.

C. S. 1.-. "in ce esut a mugurelui dentar se formea# cementul: A . $in celulele mezenc5imale ale sacului dentar. ! . "in celulele me#enc:imale ale papilei dentare. C . "in celulele epiteliale ale stratului intern a organului smalului. " . "in sectorul anterior al plcii dentare. 0 . "in teaca epitelial Hertwi . C. S. 1... "in ce esut a mugurelui dentar se formea# periodoniul: A . $in celulele mezenc5imale ale sacului dentar. ! . "in celulele me#enc:imale ale papilei dentare. C . "in celulele epiteliale ale stratului intern i extern al organului smalului. " . "in sectorul anterior al plcii dentare. 0 . "in teaca epitelial Hertwi . C. S. 1./. "in ce esut a mugurelui dentar se formea# osul alveolar: A . $in mezenc5imul care ncon:oar sacul dentar. ! . "in celulele me#enc:imale ale papilei dentare. C . "in celulele epiteliale ale stratului intern i extern al organului smalului. " . "in sectorul anterior al plcii dentare. 0 . "in teaca epitelial Hertwi . C. S. 1.1. "in ce esut a mugurelui dentar se formea# membrana !as"#t$: A . "in celulele me#enc:imale ale sacului dentar. ! . "in celulele me#enc:imale ale papilei dentare. C . "in celulele epiteliale ale stratului intern al organului smalului. " . $in celulele epiteliale ale stratului e-tern al organului smalului. 0 . "in sectorul anterior al plcii dentare. C. S. 1.=. "in ce esut a mugurelui dentar se formea# vestibulul cavitii bucale: A . "in celulele me#enc:imale ale sacului dentar. ! . "in celulele epiteliale ale stratului intern i extern al organului smalului. C . $in sectorul anterior al plcii dentare. " . "in teaca epitelial Hertwi . 0 . "in sectorul posterior al plcii dentare. C. S. 1.<. 5a ce etap de de#voltare a dintelui se deosebete fa#a de clopot: A . 8roliferare. ! . 6istiodifereniere. C . (orfodifereniere. " . Calcifiere. 0 . 0rupere. C. S. 1/2. 9n procesul de :istiogene# la &nceput se formea#:

$2

A. !. C. ". 0.

Smalul. $entina. Cementul. 8ulpa. 'rganul smalului.

C. S. 1/1. +nsuliele )resturile) Malasse% provin din: A . 8laca dentar. ! . "in epiteliul organului smalului. C . "in sacul dentar. " . $in teaca Hertwig. 0 . "in inelul precoletar. C. S. 1/$. Ce elemente sunt implicate &n procesul de formare a rdcinii: A . Celulele epiteliale ale stratului intern. ! . Stratul intermediar al organului smalului. C . Celulele me#enc:imale ale sacului dentar. " . $iafragma epitelial. 0 . 8apila dentar. C. S. 1/,. 5a etapa de capsul mugurele dentar este compus din: A . Celule epiteliale de diferite dimensiuni. ! . Stratul epitelial intern i extern. C . Stratul intermediar i reticular. " . Stratul epitelial intern i extern situate pe membrana ba#al. 0 . Celule epiteliale de aceleai dimensiuni. C. S. 1/-. 9n formarea smalului particip: A. Cementoblati. !. 'dontoblati. C. *ibroblati. $. Enamelo0lati. 0. 'steoblati. C. S. 1/.. 9n formarea dentinei particip: A. Cementoblati. !. <donto0lati. C. *ibroblati. ". 0nameloblati. 0. 'steoblati. C. S. 1//. 9n formarea cementului particip: /. Cemento0lati. !. 'dontoblati. C. *ibroblati. ". 0nameloblati.

$1

0. 'steoblati. C. S. 1/1. &erlele Serres provin din: A . 8apila dentar. ! . Sacul dentar. C . Feaca Hertwi . " . 8laca dentar. 0 . 7ediculul epitelial. C. S. 1/=. Stratul intermediar se caracteri#ea# prin: A . *e situeaz ntre stratul stelar i epiteliul e-tern al organului smalului. ! . 0ste alctuit din $;, r4nduri de celule &nalte. C . Conine mult fosfata# alcalin. " . +nduce formarea smalului. 0 . +nduce formarea rdcinei. C. S. 1/<. C4nd &ncepe minerali#area incisivilor temporari: A . 5a sptm4na a / de de#voltare intrauterin. ! . 5a sptm4na a 12 de de#voltare intrauterin. C . 1a (%'(& sptm ni de dezvoltare intrauterin. " . 5a $-;$. sptm4ni de de#voltare intrauterin. 0 . 5a ,.;,/ sptm4ni de de#voltare intrauterin. C. S. 112. C4nd &ncepe minerali#area molarilor temporari: A . 5a sptm4na a 12 de de#voltare intrauterin. ! . 5a 1/;11 sptm4ni de de#voltare intrauterin. C . 5a $-;$. sptm4ni de de#voltare intrauterin. " . 1a ,&',8 sptm ni de dezvoltare intrauterin. 0 . 9n sptm4na $;- dup naterea copilului. C. S. 111. C4nd &ncepe eruperea incisivilor temporari centrali: A . 5a -;. luni de via a copilului. ! . 5a .;/ luni. C . 1a %'8 luni. " . 5a <;12 luni. 0 . 5a 11;1$ luni. C. S. 11$. C4nd &ncepe eruperea incisivilor temporari laterali: A . 5a -;. luni de via a copilului. ! . 5a .;/ luni. C . 5a /;= luni. " . 1a 8'(, luni. 0 . 5a 1$;1/ luni. C. S. 11,. C4nd &ncepe eruperea caninilor temporari:

$$

A . 5a /;= luni de via a copilului. ! . 5a <;1$ luni. C . 5a 1$;1/ luni. " . 1a (%',# luni. 0 . 5a $2;,2 luni.
C. S. 11-. C4nd &ncepe eruperea dinilor +> temporari: A . 5a =;1$ luni de via a copilului. ! . 1a (,'(% luni. C . 5a 1/;$2 luni. " . 5a $2;,2 luni. 0 . 5a ,2;,/ luni. C. S. 11.. C4nd &ncepe eruperea dinilor > temporari: A . 5a =;1$ luni de via a copilului. ! . 5a 1$;1/ luni. C . 5a 1/;$2 luni. " . 1a ,#'"# luni. 0 . 5a ,2;,/ luni. C. S. 11/. C4nd se termin formarea rdcinilor dintelui + temporar: A . 1a , ani. ! . 5a $,. ani. C . 5a , ani. " . 5a - ani. 0 . 5a . ani. C. S. (&&. C4nd se termin formarea rdcinilor dintelui ++ temporar: A . 1a , ani. ! . 5a , ani. C . 5a - ani. " . 5a . ani. 0 . 5a / ani. C. S. 11=. C4nd se termin formarea rdcinilor dintelui +++ temporar: A . 5a $;, ani. ! . 5a - ani. C . 1a 5 ani. " . 5a / ani. 0 . 5a 1 ani. C. S. 11<. C4nd se termin formarea rdcinilor dintelui +> temporar: A . 5a $;, ani. ! . 1a ) ani. C . 5a . ani. " . 5a / ani.

$,

0.

5a 1 ani.

C. S. 1=2. C4nd se termin formarea rdcinilor dintelui > temporar: A . 5a , ani. ! . 1a ) ani. C . 5a . ani. " . 5a / ani. 0 . 5a 1 ani. C. S. 1=1. Ce re#orbie a rdcinilor molarilor temporari este fi#iologic: A . Ie#orbie uniform a tuturor rdcinilor. ! . Ie#orbia predomin &n regiunea unei rdcini. C . Ie#orbia predomin &n regiunea bifurcaiei rdcinilor. " . Ie#orbie ca consecin a unui proces inflamator cronic. 0 . Tipurile 9. 99 i 999 de rezor0ie a rdcinilor. C. S. 1=$. Ce re#orbie a rdcinilor dinilor temporari poate fi &n ca#ul unui proces inflamator cronic apical: A . Fipul + de re#orbie radicular. ! . Fipul ++ de re#orbie radicular. C . Fipul +++ de re#orbie radicular. " . Eezor0ie patologic. 0 . Ie#orbie fi#iologic. C. S. 1=,. Fermenii de fondare a mugurilor dinilor /: A . Sptm4na +> de de#voltare intrauterin. ! . Sptm4na M de de#voltare intrauterin. C . 1una ) de dezvoltare intrauterin. " . 5una = de de#voltare intrauterin. 0 . 5una / dup natere. C. S. 1=-. Fermenii de fondare a mugurilor incisivilor permaneni: A . Sptm4na M de de#voltare intrauterin. ! . 5una . de de#voltare intrauterin. C . 1una 8 de dezvoltare intrauterin. " . 5una / dup natere. 0 . 5una 1$ de via. C. S. 1=.. Fermenii de fondare a mugurilor dinilor - permaneni: A . 5una a / de via. ! . 5a 1 an. C . 1a , ani. " . 5a , ani. 0 . 5a - ani. C. S. 1=/. Fermenii de fondare a mugurilor dinilor . permaneni:

$-

A . 1a " ani. ! . 5a - ani. C . 5a . an. " . 5a / ani. 0 . 5a 1 ani.


C. S. 1=1. Fermenii de fondare a mugurilor dinilor 1 permaneni: A . 1a " ani. ! . 5a - ani. C . 5a . an. " . 5a / ani. 0 . 5a 1 ani. C. S. 1==. Fermenii de fondare a mugurilor dinilor = permaneni: A . "up - ani. ! . $up 5 ani. C . "up / ani. " . "up 1 ani. 0 . "up = ani. C. S. 1=<. "e la ce v4rst &ncepe minerali#area incisivilor permaneni: A . "e la luna / de de#voltare intrauterin. ! . "e la luna < de de#voltare intrauterin. C . "e la luna $ de via. " . $e la luna % de via. 0 . "e la luna 1$ de via. C. S. 1<2. "e la ce v4rst &ncepe minerali#area dinilor /: A . "e la luna . de de#voltare intrauterin. ! . $e la luna K de dezvoltare intrauterin. C . "e la ,;- luni de via. " . "e la luna 1$ de via 0 . "e la $ ani. C. S. 1<1. "e la ce v4rst &ncepe minerali#area dinilor - permaneni: A . "e la luna . de de#voltare intrauterin. ! . "e la luna < de de#voltare intrauterin. C . "e la luna 1$ de via. " . "e la $ ani 0 . $e la ,.5 ani.

C. S. 1<$. "e la ce v4rst &ncepe minerali#area dinilor . permaneni: A . "e la luna < de de#voltare intrauterin. ! . "e la luna / de via. C . "e la luna 1$ de via.

$.

" . "e la $,. ani 0 . $e la ".5 ani.


C. S. 1<,. "e la ce v4rst &ncepe minerali#area dinilor 1 permaneni: A . "e la luna < de de#voltare intrauterin. ! . "e la luna 1$ de via. C . "e la $ ani. " . $e la ".5 ani 0 . "e la -,. ani. C. S. 1<-. 5a ce v4rst erup incisivii centrali permaneni: A . "e la .;/ ani. ! . $e la %'8 ani. C . "e la 1;< ani. " . "e la = ani. 0 . "e la < ani. C. S. 1<.. 5a ce v4rst erup incisivii laterali permaneni: A . "e la .;/ ani. ! . "e la /;= ani. C . $e la 8'K ani. " . "e la 1;< ani. 0 . "e la <;12 ani. C. S. 1</. 5a ce v4rst erup caninii permaneni: A . "e la .;1 ani. ! . "e la 1;< ani. C . "e la =;12 ani. " . $e la (#'(( ani. 0 . "e la <;1$ ani. C. S. 1<1. 5a ce v4rst erup dinii - permaneni: A . "e la 1;= ani. ! . "e la =;< ani. C . $e la K'(# ani. " . "e la 12;11 ani. 0 . "e la 11;1$ ani. C. S. 1<=. 5a ce v4rst erup dinii . permaneni: A . "e la =;< ani. ! . "e la <;12 ani. C . "e la 12;11 ani. " . $e la (('(, ani. 0 . "e la 1$;1, ani. C. S.

$/

1<<. 5a ce v4rst erup dinii / permaneni: A . $e la 5'% ani. ! . "e la /;= ani. C . "e la =;< ani. " . "e la <;12 ani. 0 . "e la 12;11 ani. C. S. $22. 5a ce v4rst erup dinii 1 permaneni: A . "e la 1-;1. ani. ! . "e la =;< ani. C . "e la <;12 ani. " . "e la 11;1$ ani. 0 . $e la (,'(" ani. C. S. $21. 5a ce v4rst se termin formarea rdcinilor incisivilor centrali permaneni: A . la = ani. ! . la < ani. C . la (# ani " . la 1$ ani 0 . la 1, ani. C. S. $2$. 5a ce v4rst se termin formarea rdcinilor incisivilor laterali permaneni: A. la = ani. !. la < ani. C. la (# ani ". la 1$ ani 0. la 1, ani. C. S. $2,. 5a ce v4rst se termin formarea rdcinilor caninilor permaneni: A . la < ani. ! . la 12 ani. C . la 1$ ani. " . la (" ani. 0 . la 1. ani. C. S. $2-. 5a ce v4rst se termin formarea rdcinilor dinilor - permaneni: A . la < ani. ! . la 12 ani. C . la 11 ani. " . la (, ani. 0 . la 1. ani. C. S. $2.. 5a ce v4rst se termin formarea rdcinilor dinilor . permaneni: A . la = ani. ! . la < ani. C . la 12 ani.

$1

" . la 11 ani. 0 . la (, ani.


C. S. $2/. 5a ce v4rst se termin formarea rdcinilor dinilor / permaneni: A . la (# ani. ! . la 11 ani. C . la 1$ ani. " . la 1, ani. 0 . la 1. ani. C. S. $21. 5a ce v4rst se termin formarea rdcinilor dinilor 1 permaneni: A . 5a 12 ani. ! . 5a 11 ani. C . 5a 1$ ani. " . 5a 1, ani. 0 . 1a (5 ani.

C. S. $2<. Consecutivitatea eruperii dinilor temporari: A . +ncisivul central, incisivul lateral, caninul, primul molar, al doilea molar. ! . 9ncisivul central. incisivul lateral. primul molar. caninul. al doilea molar. C . +ncisivul central, caninul, incisivul lateral, primul molar, al doilea molar. " . +ncisivul central, primul molar, incisivul lateral, caninul, al doilea molar. 0 . +ncisivul central, incisivul lateral, primul molar, al doilea molar, caninul. C. S. $12. Ie#orbia rdcinilor dinilor temporari &ncepe: A . +mediat dup formarea rdcinii. ! . 1a " ani dup formarea rdcinilor. C . Cu un an mai &nainte de termenul sc:imbului fi#iologic a dintelui. " . Cu ,;- ani mai &nainte de termenul sc:imbului fi#iologic a dintelui. 0 . +mediat dup eruperea dintelui /. C. S. $11. Fuberculul 'uc(er(andel se locali#ea# pe suprafaa: A . 8alatinal a .., /.. ! . 8alatinal a .-, /-. C . Pugal a 1/, $/, ,/,-/. " . 5ingual a 1., =.. 0 . Nugal a &5. 85. C. S. $1$. Fuberculul Cara)elli se locali#ea# pe suprafaa: A . Pugal a ,1, -1. ! . 5ingual a 1-, =-. C . 7alatinal a (%. ,%. " . 5ingual a 1., =.. 0 . Suprafaa @ugal a ,/, -/.

$=

C. S. $1,. Fuberculul Bol( se locali#ea# pe suprafaa: A . Pugal a 1/, $/. ! . Nugal a "&. )&. C . 8alatinal a 1/, $/. " . 5ingual a ,/, -/. 0 . 5ingual a ,1, -1. C. S. $1-. 5a microscopia seciunii transversale a dentinei se depistea#: A . !en#ile Ret%ius. ! . 3i0rele Ebner. C . *ibrele To"es. " . *ibrele Sc$ape#. 0 . *ibrele Sic$er. C. S. $1.. 9n canaliculele dentinare se afl fibrele: A . Sc$ape#. ! . Tomes. C . Ieticulare. " . E)ner. 0 . Sic$er. C. S. $1/. 5iniile Owen pre#int: A . Qon de minerali#are sc#ut, datorit perioadelor de &ncetinire a de#voltrii. ! . 4one de mineralizare neuniform. ritmic. C . Ie#ultatul dereglrilor metabolismului &n perioada neonatal. " . Qon de dentin :iperminerali#at. 0 . Sector de transparen. C. S. $11. Ca re#ultat a dereglrii procesului de unire a calcisferitelor se formea#: A . 5iniile Owen. ! . *paiile interglo0ulare Czernac. C . Spaiile E)ner. " . "entina interglobular To"es. 0 . Stratul globular To"es. C. S. $1=. 5a v4rsta de 11 luni &n cavitatea oral la copii trebuie s fie pre#eni urmtorii dini temporari: A . .$. .1. /1. /$. 11. =1. ! . Foi incisivii. C . +ncisivii i caninii inferiori. " . 9ncisivii. caninii i primii molari. 0 . +ncisivii i primii molari. C. S. $1<. 8redentina se afl &n nemi@locita apropiere de: A . Cement. ! . Smal.

$<

C . Ponciunea smal;dentin. " . Ponciunea smal;cement. 0 . 7ulpa dintelui.


C. S. $$2. 8ulpa dinilor permaneni tineri se caracteri#ea# prin: A . Lumr mare de fibrocite. ! . Livel @os de :idratare a substanei de ba#. C . +ncapacitatea ctre aprarea anticarioas. " . Iidicarea presiunii intrapulpare &n ca#ul proceselor inflamatorii. 0 . Eegiunea apical este 0ogat cu celule. av nd un potenial nalt de aprare. C. S. $$1. Cementul celular preponderent se locali#ea#: A . 9n regiunea apical. ! . 9n regiunea @onciunii smal;dentin. C . 8e toat lungimea rdcinii. " . 9n treimea medie a rdcinii. 0 . Bn regiunea 0i' i trifurcaiei radiculare. C. S. $$$. "inii natali se caracteri#ea#: A . 0rup &n primele ,2 de #ile dup naterea copilului. ! . Copilul se nate cu dini erupi n cavitatea oral. C . 8ot fi dini supranumerari. " . Au inserie superficial. 0 . 8ot avea sc:imbri structurale. C. S. $$,. 9nc:iderea orificiului apical radicular la dinii permaneni are loc peste: A . 1 an dup eruperea dintelui. ! . 1;$ ani dup eruperea dintelui. C . ( an dup formarea rdcinii dintelui. " . $;, ani dup eruperea dintelui. 0 . $ ani dup formarea rdcinii dintelui. C. S. $$-. Suprafaa coroanei dintelui &n erupie este acoperit cu: A . *ibrele To"es. ! . Dem0rana Nasmyth. C . 8rismele smalului. " . Cuticula secundar. 0 . *ibrele Sc$arpe#. C. S. $$.. Fora"en caecu" se afl pe suprafaa: A . (asticatorie a molarilor. ! . (asticatorie a premolarilor. C . >estibular a molarilor i premolarilor. " . <ral a dinilor frontali. 0 . 8e suprafeele aproximale ale dinilor frontali.

,2

C. S. $$/. Smalul conine: A . 1.3 elemente minerale. ! . =13 elemente minerale. C . <13 elemente minerale. " . K52 elemente minerale. 0 . =.3 elemente minerale. C. S. $$1. 5a v4rsta de 1< luni de via la copil &n cavitatea oral sunt: A . +ncisivii centrali superiori i inferiori, incisivi laterali superiori. ! . Foi incisivii. C . +ncisivii inferiori i caninii. " . 9ncisivii. caninii i primii molari. 0 . +ncisivii i primii molari. C. S. $$=. (ugurii cror dini permaneni &ncep fondarea &n perioada antenatal: A . 8rimii molari. ! . 8rimii molari i incisivii centrali. C . 8rimii molari, incisivii centrali superiori i inferiori, incisivii laterali inferiori. " . 7rimii molari i incisivii. 0 . 8rimii molari, incisivii i caninii.

C. S. $$<. Gnitatea structural a smalului: A . *ibrele To"es. ! . *ibrele Sc$arpe#. C . 5iniile Ret%ius. " . 7rismele. 0 . *ibrele smalului. C. S. $,2. 5iniile Ret%ius se reparti#ea#: A . Fransversal. ! . Circular. C . Fransversal. " . Gndulat. 0 . "e la marginea inci#al &n direcia apexului radicular. C. S. $,1. Qonele cu minerali#are slab pre#int: A . >4rfurile cuspi#ilor. ! . 8lcile. C . 8ara#onele. " . *ascicolele. 0 . 3isurile. C. S. $,$. "entina conine: A . <.3 substane minerale.

,1

!. C. ". 0.

=.3 substane minerale. <,3 substane minerale. =23 substane minerale. %&2 su0stane minerale.

C. S. $,,. 8erioada neonatal: A . 7rimele ) sptm ni dup naterea copilului. ! . 8rimele $ sptm4ni dup naterea copilului. C . 8rimele / sptm4ni dup naterea copilului. " . 9n luna +M intrauterin. 0 . Se determin individual. C. S. $,-. 8erioada precolar: A . la "'% ani. ! . 1;, ani. C . $;. ani. " . 2,.;,,. ani. 0 . 1,.;-,. ani. C. S. $,.. Feoriile resorbiei radiculare a dinilor temporari: A . Aenetic, radicular, pulpar, endocrin. ! . Iadicular, endocrin, pulpar, de R&mbtr4nireS. C . $e Om0tr nireP. endocrin. genetic. " . "e R&mbtr4nireS, vascular, endocrin. 0 . A influienei sistemului nervos. C. S. $,/. 5ipsa calciului este &n dentina: /. 9nterglo0ular. !. Alobular. C. Fransparent. ". "e &nlocuire )substituie). 0. 8repulpar C. S. $,1. Stratul de dentin relativ mai subire &n dinii temporari se explic prin: A. Structura dentinei. !. (icorarea dentinogene#ei &n perioada de involuie dentar. C. Cavitatea pulpar este relativ mai mare. ". Calcifierea mai slab a dentinei. 0. Concentraia redus a substanelor minerale &n smal. C. S. $,=. 8rocesul alveolar &ncepe creterea &n &nlime: /. 1a v rsta de %'& luni. odat cu eruperea primilor dini. !. 9n perioada formrii dentaiei temporare. C. 9n perioada formrii dentaiei permanente. ". 9n perioada intrauterin. 0. 9n prima @umtate a primului an de via a copilului.

,$

C. S. $,<. 9nceputul formrii procesului alveolar: /. Bn perioada intrauterin. !. 9n prima @umtate a primului an de via a copilului. *. 9n perioada formrii dentaiei temporare. C. 9n @umtatea a doua a primului an de via a copilului. ". 9n perioada neonatal. C. S. $-2. *ormarea esuturilor parodoniului la copii se termin: A. 'dat cu formarea complet a rdcinei. !. 8este un an dup eruperea dintelui. C. 7este %'(, luni dup formarea complet a rdcinei. ". 'dat cu eruperea dintelui. 0. 8este $ ani dup eruperea dintelui. C.(. $-1. Smalul dinilor temporari are urmtoarele particulariti: A . Comparativ cu dinii permaneni este mai su0ire. ! . /re culoare mai al0. C . (ai puin penetrabil comparativ cu dinii permaneni. " . 8e suprafaa smalului predomin sectoare aprismatice. 0 . 4ona de trecere n cement frecvent este acoperit cu cement. C.(. $-$. Calcifierea dentinei se caracteri#ea# prin: A . Se &ncepe dup &nceperea minerali#rii smalului. ! . Se &ncepe dup formarea deplin a tramei organice a smalului. C . Eitmicitate. cu alternarea perioadelor de activitate i pauze. " . Dineralizare de la suprafa spre profunzime. 0 . Se termin c4nd &ncepe formarea rdcinii. C.(. $-,. 0rupia fi#iologic a primilor dini &n cavitatea oral se caracteri#ea# prin: A . 6ipersalivaie. ! . 7ruritul mucoasei procesului alveolar. C . 6ipertermie. " . Dicorarea poftei de m ncare. 0 . +nflamaie a mucoasei &n regiunea eruperii dinilor. C.(. $--. 0ruperea &nt4r#iat a dinilor temporari este posibil &n ca#ul: A . ?nor maladii genetice. ! . 6ipofunciei glandei tiroide. C . Avitamino#ei C. " . Ea5itei. 0 . %iperfunciei glandei tiroide. C.(. $-.. Iesorbia fi#iologic a rdcinilor dinilor temporari se caracteri#ea#: A . Este provocat de presiunea dintelui permanent.

,,

! . *e ncepe cu , ani nainte de termenii medii de sc5im0 fiziologic al dintelui. C . *e realizeaz de osteoclati. " . Ie#orbia se &ncepe de la cavitatea dintelui spre suprafa. 0 . Frama organic se descompune p4n la colagen ca urmare a fenomenului de endocitoli#.
C.(. $-/. "in papila dentar se formea#: A . $entina radicular. ! . 5igamentul dento;alveolar. C . Cementul radicular. " . Feaca Hertwi * 0 . 7ulpa dintelui. C.(. $-1. 9n perioada embrionar deosebesc perioadele critice: A . ('(, zile. ! . 1$;$- #ile. C . 1;, sptm4ni. " . "'% sptm ni. 0 . /;< sptm4ni. C.(. $-<. 'dat cu v4rsta &n smal au loc procesele: /. Dicorarea permia0ilitii. !. (icorarea cantitii de microelemente. C. (a@orarea permiabilitii. $. Condensarea reelei cristaline. E. Da:orarea cantitii de microelemente. C.(. $.2. 5inia neonatal se determin la urmtorii dini: A . +ncisivii i caninii temporari. ! . +ncisivii, caninii i primii molari temporari. C . Toi dinii temporari. " . 9ncisivii i primii molari permaneni. 0 . +ncisivii, caninii i primii molari permaneni. C.(. $.1. 9n perioada placentar deosebesc perioadele critice: A . /;< sptm4ni. ! . 7e parcursul lunii 999. C . 9n lunile +>;>. " . Bn lunile M'M9. 0 . 9n lunile >+;>++. C.(. $.$. 'rganul smalului este alctuit din: A . *traturile epiteliale intern i e-tern. ! . 8ulp. C . *tratul intermediar. " . *tratul reticular.

,-

0. *.

(embrana ba#al.

C.(. $.,. +ndicarea tetraciclinei timp de o sptm4n unui copil de - luni poate duce ulterior la afectarea esuturilor dure: A . Bn regiunea central a coroanelor dentare ale (%. ,%. "%. )%. ! . 9n regiunea coletului coroanelor 11, $1, ,1, -1. C . 7arii tietoare a ((. ,(. " . 9n regiunea coroanelor .., /., 1., =.. 0 . 9n regiunea 1=, $=, ,=, -=. C.(. $.-. 0lementele structurale ale mugurelui dentar: A . Ieticulul stelar. ! . 7apila dentar. C . *acul dentar. " . Stratul intermediar. 0 . <rganul smalului. C.(. $... 0lementele structurale ale mugurelui dentar: /. 7apila dentar. !. Feaca Hertwi . C. Straturile epiteliale interne i externe. $. <rganul smalului. E. *acul dentar. C.(. $./. *actorii patologici, care pot &ncetini erupia dentar: A . *ifilisul congenital. ! . Eugeola. C . "i#osto#a cleio;cranian. " . Iidicarea temperaturii corpului &n ca#ul erupiei dentare. 0 . Frisomia $1. C.(. $.1. "ereglrile la etapa de difereniere morfologic pot duce la: A . %ipodenie. ! . 0rupie precoce. C . Dicrodonia. " . 0rupie tardiv. 0 . Dacrodonie. C.(. $.<. Care din situaiile clinice enumerate sunt provocate de dereglri la etapa de morfodifereniere: A . Adamantinom. ! . Dicrodonia. C . $intele Hutchinson. " . Adenia. 0 . "inte supranumerar.

,.

C.(. $/2. "ereglrile la etapa de difereniere morfologic pot duce la: /. /damantinom. !. "intele %utc:inson. C. $inte supranumerar. $. C5ist folicular. 0. (icrodonia. C.S. $/1. Aplicarea topic a substanelor de reminerali#are ; repre#int urmtoarea metod de prevenire a cariei dentare: A. endogen nemedicamentoas !. endogen medicamentoas C. exogen nemedicamentoas ". e-ogen medicamentoas 0. profilaxie secundar C.S $/$. +ntensitatea cariei dentare se determin dup indicele: A. C8+FL !. '%+;S )Areen; >ermillion) C. C</ ". C'As 0. 8(A C.S $/,. 8entru depistarea colorimetric a maculelor carioase se utili#ea#: A. soluia S:iller;8isarev !. soluia de iodur de caliu C. soluia fucsn $. soluia ,2 metilen 0lan 0. soluia SnNder C.(. $/-. 8entru prelucrarea anticarioas a smalului dinilor erupi la copiii carioreceptivi se utili#ea#: A. soluia ,23 a#otat de argint !. soluia (#2 gluconat de calciu C. Caprofer $. soluia (', 2 fluorur de sodiu E. 3luorlac C.S. $/.. 8entru prelucrarea anticarioas a smalului dinilor erupi la copiii carioreceptivi se utili#ea#: A. soluia ,23 a#otat de argint !. soluia 123 fluorur de calciu C. Caprofer $. soluia (', 2 fluorur de staniu 0. soluia 1;$ 3 monofluotfosfat C.S. $//. 8entru prelucrarea anticarioas a smalului dinilor erupi la copiii carioreceptivi se utili#ea#: A. *issurit * !. 3luorprotector C. Caprofer ". >itaftor 0. soluia 1;$ 3 monofluotfosfat C.(. $/1. 9n scopul ma@orrii cariore#istenei smalului dentar pacienilor se indic Bper os+: A. 1actat sau Hluconat de calciu !. 3itin

,/

C. $. 0.

(etiluracil Mitaftor 5actobacterin

C.S. $/=. Aluconatul de calciu: A. ma@orea# permeabilitatea smalului !. micoreaz permea0ilitatea smalului C. nu provoac sc:imbri &n smal ". posed proprieti antimicrobiene 0. posed proprieti astringente C.(. $/<. 8arodoniul include: A. gingia !. palatul dur C. mucoasa @ugal ". esutul osos a maxilei i mandibulei 0. cementul C.(. $12. 8arodoniul include: A. esutul osos a maxilei i mandibulei !. palatul dur C. periostul i esutul osos al alveolei ". glandele salivare 0. periodontul C.S. $11. 8entru estimarea indicelui 8(A se utili#ea# soluia: A. soluia $3 metilen blan !. soluia ,23 a#otat de argint C. soluia *5iller'7isarev ". soluia +odinol 0. soluia fucsin C.S. $1$. 8entru estimarea indicelui 8(A se utili#ea# soluia: A. soluia *5iller'7isarev !. soluia SnNder C. soluia $3 metilen blan ". soluia +odinol 0. soluia eritro#in C.(. $1,. 8entru prelucrarea anticarioas a smalului dinilor erupi la copiii carioreceptivi se utili#ea#: A. Sol. clorur de sodiu $3 !. 1acul@ 3luorprotector ;Mivadent) C. soluia SnNder ". /minofluorur (2 0. soluia +odinol C.(. $1-. 8entru prelucrarea anticarioas a smalului dinilor erupi la copiii carioreceptivi se utili#ea#: /. 3luorlac !. Sol. clorur de sodiu $3 C. 3luorgelurile ". soluia SnNder 0. soluia $3 metilen blan

,1

C.S. $1.. 0ste necesar de a &ncepe efectuarea instruirii igienice de la v4sta: A. .;/ ani )c4nd erup primii molari permaneni) !. 1$;1, ani )din momentul erupiei tuturor dinilor permaneni) C. ,;- ani ". , ani 0. din momentul erupiei primilor dini temporari )se efectuea# de ctre prini) C.S. $1/. 0ste necesar de a &nltura placa bacterian de la v4sta: A. .;/ ani )c4nd erup primii molari permaneni) !. 1$;1, ani )din momentul erupiei tuturor dinilor permaneni) C. ,;- ani ". $ ani 0. din momentul erupiei primilor dini temporari ;se efectueaz de ctre prini) C.S. $11. Ce remedii de igien oral vei indica unui copil cu activitate carioas sporitT A. paste de dini cu sruri minerale !. paste de dini curativ'profilactice cu fluoruri C. paste de dini curativ;profilactice cu extracte de plante medicinale ". paste de dini igienice 0. nu are importan pasta de dini C.S. $1=. Ce remedii de igien oral vei indica unui copil cu dinii neafectai de carie, care locuete &ntr;o #on cu concentraie optimal a fluorului &n apa potabilT A. paste de dini cu sruri minerale !. paste de dini curativ;profilactice cu fluoruri C. paste de dini curativ;profilactice cu extracte de plante medicinale ". paste de dini igienice 0. nu are importan pasta de dini C.S. $1<. Ce remedii de igien oral vei indica unui copil cu dinii neafectai de carie, care locuete &ntr;o #on cu concentraie insuficient a fluorului &n apa potabilT A. paste de dini cu sruri minerale !. paste de dini curativ'profilactice cu fluoruri C. paste de dini curativ;profilactice cu extracte de plante medicinale ". paste de dini igienice 0. nu are importan pasta de dini C.S. $=2. Ce afeciune necisit efectuarea igienei profesionale &n cadrul reali#rii unui tratament complexT A. deminerali#area de focar a smalului !. activitate carioas sporit C. parodontit generali#at ". anomalii dento;maxilare 0. toate afeciunile enumerate C.S. $=1. Concentraia optimal a fluorului &n apa potabil constituie: A. 2,,;2,= mgDl !. 2,.;2,< mgDl C. #.8 '(., mg8l ". $,,;,,2 mgDl 0. mai mare de /,2 mgDl C.S. $=$. 9n prevenirea afeciunilor parodoniului sunt necesare urmtoarele msuri: A. instruirea igienic

,=

!. prevenirea anomaliilor dento;maxilare C. depistarea i corectarea inseriei esuturilor moi la oasele faciale ". indeprtarea plcii bacteriene de pe suprafeele aproximale ale dinilor ". toate msurile enumerate C.S. $=,. Cea mai important perioad pentru prevenirea afeciunilor parodoniului, condiionat de defenitivarea statutului :ormonal constituie: A. perioada de sugar !. perioada antenatal C. perioada prepu0ertar ". perioada pubertar 0. perioada colar primar C.(. $=-. "epunerile dentare neminerali#ate sunt: A. microorganismele !. placa 0acterian C. tartrul dentar supragingival ". resturile alimentare 0. tartrul dentar subgingival C.(. $=.. "epunerile dentare neminerali#ate sunt: A.pelicula do0 ndit !. Streptococcul (utans C. 5actobacilii ". tartrul dentar supragingival 0. materia al0 C.S. $=/. "epunerile dentare minerali#ate repre#int: A. microorganismele !. placa bacterian C. tartrul dentar supragingival ". resturile alimentare 0. pelicula dob4ndit C.S. $=1. "epunerile dentare minerali#ate repre#int: A. tartrul dentar su0gingival !. placa bacterian C. materia alb ". resturile alimentare 0. pelicula dob4ndit C.S. $==. ' mas dens i coerent de microorganisme &ntr;o matrice intermicrobian, care ader la dini sau la suprafeele restaurrilor repre#int: A. tartrul dentar subgingival !. placa 0acterian C. materia alb ". resturile alimentare 0. pelicula dob4ndit C.S. $=<. ' pelicul acelular format cu saliva i lic:idul gingival repre#int: A. tartrul dentar subgingival !. placa bacterian C. materia alb ". resturile alimentare

,<

0. pelicula do0 ndit C.S. $<2. Gn complex de bacterii i detritus celular aderent lax repre#int: A. tartrul dentar subgingival !. placa bacterian C. materia al0 ". resturile alimentare 0. pelicula dob4ndit C.S. $<1. 8elicula dob4ndit se poate elimina prin: A. cltire viguroas cu ap !. prin peria@ul dinilor C. prin intermediul unei profila-ii profesionale ". cu ultrasunet 0. prin intermediul activitii musculare C.(. $<$. 8laca bacterian se poate elimina prin: A. cltire viguroas cu ap !. prin peria:ul dinilor C. prin intermediul unei profila-ii profesionale ". prin intermediul irigaiilor 0. prin intermediul activitii musculare C.(. $<,. (ateria alb se poate elimina prin: /. cltire viguroas cu ap !. prin peria:ul dinilor C. prin intermediul unei profilaxii profesionale $. prin intermediul irigaiilor 0. prin intermediul activitii musculare C.(. $<-. Iesturile alimentare se pot elimina prin: /. cltire viguroas cu ap !. prin peria:ul dinilor C. prin intermediul unei profila-ii profesionale $. prin intermediul irigaiilor 0. prin intermediul activitii musculare C.(. $<.. (ateria alb se acumulea# dac: /. nu se respect igiena oral !. se consum alimente dure C. se consum alimente moi i la-e ". nu se consum alimente bogate &n fluor 0. se utili#ea# numai dentifrie igienice C.S. $<1. 8entru aprecierea frecvenei i intensitii afeciunilor parodoniului se estimea# indicele: A. co !. C'A C. 8(A ". C79TC 0. '%+;S )Areen; >ermillion) C.S. $<=. 8entru aprecierea gravitii gingivitei i estimarea ulterioar a evoluiei procesului dat se estimea# indicele:

-2

A. co !. C'A C. 7D/ ". C8+FL 0. '%+;S )Areen; >ermillion) C.S. $<<. 8entru aprecierea strii igienei orale la copii de .;/ ani se estimea# indicele: A. co !. C'A C. 8(A ". <69'* ;Hreen' Mermillion) 0. *iodor;>olodJin C.S. ,22. 8entru aprecierea plcii bacteriene i a tartrului dentar se estimea# indicele: A. co !. C'A C. 8(A ". <69'* ;Hreen' Mermillion) 0. *iodor;>olodJin U.V. ,21. Simptomele clinice ale situaiei cariogene sunt: A. igiena oral nesatisfctoare !. depunerea plcii 0acteriene n a0unden C. :alen fetid ". afectarea organelor interne 0. multiple macule cretoase U.V. ,2$. Simptomele clinice ale situaiei cariogene sunt: A. 5emaragiii gingivale !. afectarea organelor interne C. depunerea tartrului dentar n a0unden ". rezistena smalului la aciunea acizilor este sczut 0. :alen fetid U.V ,2,. *actorii generali favori#ani &n etiopatogenia cariei dentare sunt: A. tartrul dentar i placa bacterian !. sc:imbarea cantitii i calit&ii salivei C. ereditatea ". alimentaia insuficient 0. re#istena esuturilor dure U.V ,2-. *actorii generali favori#ani &n etiopatogenia cariei dentare sunt: A. starea pulpei dentare !. maladiile somatice C. dereglrile funcionale ale organelor i sistemelor n perioada de formare a esuturilor dentare ". apa potabil 0. depunerea plcii bacteriene &n abunden U.V ,2.. *actorii locali implicai &n etiopatogenia cariei dentare sunt: A. alimentaia insuficient !. igiena oral nesatisfctoare C. maladiile somatice ". rezistena esuturilor dure 0. ereditatea

-1

U.V ,2/. *actorii locali implicai &n etiopatogenia cariei dentare sunt: A. dereglrile funcionale ale organelor i sistemelor &n perioada de formare a esuturilor dentare !. apa pota0il C. influena situaiilor extremale ". ereditatea 0. depunerea plcii 0acteriene n a0unden C.S. ,21. Festul de resisten a smalului la atacul carios ; FISA )dup 'JuJo) permite aprecierea: A. gradul de activitate a procesului carios !. gradul de resisten a smalului la aciunea acizilor C. vite#a de reminerali#are a smalului ". capacitatea salivei de a reminerali#a smalul U.S. ,2=. Caria dentar i complicaiile favori#ea#: A. apariia anomaliilor dento;maxilare !. inflamarea esuturilor parodontale C. formarea deprinderilor vicioase ". ma@orarea resistenei smalului la aciunea aci#ilor 0. scderea resistenei smalului la aciunea aci#ilor C.S. ,2<. Soluia ce conine1 g iod, $ g iodur de caliu, -2 ml ap distilata este: A. sol. 1ugol !. sol. *ucsin C. soluia S:iller;8isarev ". soluia metilen blan 0. +odinol C.S. ,12. 8entru aplicaii topice se utili#ea# soluia Iemodent de: A. 2,.3 !. 13 C. $3 ". "2 0. .3 C.S. ,11. +ndicarea vitaminei ", a polivitaminelor, microelementelor, preparatelor fluorului, (etioninului ; repre#int urmtoarea metod de prevenire a cariei dentare: A. endogen nemedicamentoas !. endogen medicamentoas C. exogen nemedicamentoas ". exogen medicamentoas 0. profilaxie secundar C.S. ,1$. Alimentaia raional ; repre#int urmtoarea metod de prevenire a cariei dentare: A. endogen nemedicamentoas !. endogen medicamentoas C. exogen nemedicamentoas ". exogen medicamentoas 0. profilaxie secundar C.S. ,1,. 8entru aplicaii topice se utili#ea# soluia Iemodent de: A. 2,.3 !. 13

-$

C. $3 ". "2 0. .3 C.S. ,1-.'(S a stabilit ca sarcin p&n in anul $212 7 la copii de 1$ ani: A.C'0W$ !.C'0W$.. C.C<EQ(.5 ".C'0W$.. 0.C'0W,.2 C.S. ,1..'(S a stabilit ca sarcina pana in anul $212; la copii de / ani: A. co s nu depaeasc , !. co s nu depaeasc C. 1a 8#2 copii s nu fie dini cariai ". 5a /23 copii s nu fie dini cariai 0. 5a 123 copii s nu fie dini cariai C.S. ,1/. 8entru aprecierea intensitii cariei dentare se estimea# indicele: A. C8+FL !. '%+;S )Areen;>ermillion) C. C<E ". C'0 s 0. 8(A C.S. ,11. 8entru depistarea maculelor carioase prin metoda colorimetric se folosete: A. Sol. S:iller;8isarev !. Sol. Xaliu iodat C. Sol. *uxina ". *ol.,2 al0astru de metilen 0. Sol. SnNder C.S. ,1=. Complexul de metode si msuri care previn ptrunderea microorganismelor in ran &n timpul operaiilor sau manipulaiilor medicale este noiunea de: A. aseptic !. antiseptic C. profilaxie ". de#infecie 0. dispensari#are C.S. ,1<.Complexul de metode si msuri care duc la in:ibarea sau distrugerea microorganismelor in ran este noiunea de : A. aseptic !. antiseptic C. profilaxie ". de#infecie 0. dispensari#are C.S ,$2. 8rocesul patologic, care apare dupa erupia dinilor, insoit de deminerali#area esuturilor dentare dure , cu formarea ulterioar a defectului sub form de cavitate este: A. :ipopla#ie dentar !. deminerali#are de focar a smalului C. fluoro#

-,

". carie 0. defect cuneiform C.S. ,$1. 8rocentul persoanelor afectate prin carie este pre#entat de indicele: A. intensitii cariei !. frecvenei cariei C. ratei cariei C.S. ,$$. Lumarul dinilor afectai prin carie la o persoan exprim: A. rsp&ndirea cariei !. intensitatea cariei C. rata cariei ". stoparea procesului carios 0. procentul persoanelor afectate prin carie C.(. ,$,.0numerai obiectele igienei orale: A. periue de dini !. geluri C. elexire ". flose 0. irigatoare C.(. ,$-.0numerai obiectele igienei orale: A. paste dentare !. pudre dentare C. sco0itori ". stimulatoare interdentare 0. gume de mestecat C.(. ,$..0numerai mi@loacele igienei orale: A. pastele dentare !. pudre dentare C. periue dentare ". flose 0. geluri C.(. ,$/. 0numerai mi@loacele igienei orale: A. ele-ire !. scobitori C. stimulatoare interdentare ". irigatoare 0. gume de mestecat C.S. ,$1. 8rocesul patologic, care apare dupa erupia dintilor, insoit de deminerali#area esuturilor dentare dure , cu formarea ulterioar a defectului sub form de cavitate este: A. fluoro# !. deminerali#are de focar a smalului C. :ipopla#ie dentar ". carie 0. defect cuneiform C.S.

--

,$=. "imensiunile prii lucrtoare a periuei de dini pentru copii: A. lungimea (8',5 mm. limea &'K mm !. lungimea $,;,2 mm, limea 1,.;11 mm C. lungimea 11;$, mm, limea /;= mm ". lungimea $1;$= mm, limea 1;< mm C.S. ,$<. "imensiunile prii lucrtoare a periuei de dini pentru maturi: A. lungimea 1=;$. mm, limea 1;< mm !. lungimea ,"'"# mm. limea &.5'(( mm C. lungimea 11;$, mm, limea /;= mm ". lungimea $1;$= mm, limea 1;< mm C.S. ,,2. "istana optimal &ntre smocurile periuei de dini: A. $;$.. mm !. ,.,',.5 mm C. $.1;$./ mm ". $.1;,.$ mm C.S. ,,1. *losele dentare se folosesc pentru curirea: A. suprafeelor vestibulare !. suprafeelor de contact C. suprafeelor masticatorii ". toate enumerate C.S. ,,$. 8udrele dentare copiilor: A. se recomand 1 dat &n sptm&na !. se recomand 1 dat in lun C. se recomand in ca# de igien neregulat a cavitii bucale ". nu se recomand C.(. ,,,. Lumii micrile periuei de dini in metoda standart de peria@ a dinilor: A. orizontale !. verticale C. maturatoare ". circulare 0. toate enumerate C.S. ,,-. (surile &ndreptate la restabilirea funciilor pierdute a aparatului dento;maxilar &n urma pierderii dinilor sau unor maladii este: A. profilaxie primara !. profilaxie secundara C. profila-ie teriara C.S. ,,.. Complexul de metode de diagnostic a proceselor carioase cu complicaiile sale, maladiilor parodoniului, anomaliilor dento;maxilare deformaiilor i &nlturarea lor este: A. profilaxie primara !. profila-ie secundara C. profilaxie teriara C.S. ,,/.Complexul de msuri &ndreptate la &nlturarea factorilor, ce pot provoca afeciunile dinilor, parodoniului, &nlturarea deprinderilor vicioase, educaia sanitar este: A. profila-ie primar !. profilaxie secundar

-.

C. profilaxie teriar C.S. ,,1. "ieta A este indicat in regiunile: A. cu concentraie minimal a fluorului &n apa potabil !. cu concentraie optimal a fluorului &n apa potabil C. cu concentraie sporit a fluorului n apa pota0il C.S. ,,=. "ieta ! este indicat in regiunile: A. cu concentraie minimal a fluorului &n apa potabil !. cu concentraie optimal a fluorului n apa pota0il C. cu concentraie sporit a fluorului &n apa potabil C.S. ,,<. "ieta C este indicat &n regiunile: A. cu concentraie minimal a fluorului in apa pota0il !. cu concentraie optimal a fluorului in apa potabil C. cu concentraie sporit a fluorului in apa potabil C.S. ,-2. Soluia ce conine $ gr iod, - gr. Xaliu iodat, $22 ml ap distilat este: A. soluia S:iller;8isarev !. soluia Raliu iodat C. soluia 5ugol ". soluia de fuxina C.S. ,-1. +n conformitate cu metoda 5eus;!orovsc:ii pentru terapia reminerali#ant se folosete A. sol..3 gluconat de calciu, sol.1;$3 fluorur de natriu !. sol. (#2 gluconat de calciu. sol.(',2 fluorur de natriu C. sol. 123 gluconat de calciu, sol.2,1;2,$3 fluorur de natriu ". sol. .3 gluconat de calciu, sol.2,1;2,$3 fluorur de natriu C.(. ,-$. 8entru cltituri se folosete sol. fluorur de natriu in concentraie: A.(',2 !. #.('#.,2 C. 2.2.;2.1;2.$3 ".2.1;13 C.S. ,-,. 0numerai metodele de ba# de inlturare a depunerilor dentare: A. mecanic !. ultrasonor C. c:imic ". toate enumerate C.S. ,--. +nlturarea depunerilor dentare de ctre medicul stomatolog cu poleirea ulterioar a dinilor si obturaiilor, educarea pacientului in vederea efecturii corecte a metodelor de peria@ si folosirea raionala a mi@loacelor de igien este: A. peria@ul controlat al dinilor !. igiena profesional a cavitaii bucale C. metoda standart de peria@ ". toate enumerate C.(. ,-.. Ferapia reminerali#ant se efectua# sub form de: A. in@ecii !. cltituri

-/

C. aplicaii ". instilaii 0. 0ie 0ucale C.S. ,-/. Aplicaiile cu soluii 123 gluconat de calciu se efectua# timp de: A. . min. !. 12 min. C. (5',# min. ". 12;1. min. C.S. ,-1. +ndicele 8(A indic gravitatea : A. parodonto#ei !. gingivitei C. parodontitei ". evoluiei cariei C.S. ,-=. Sistemul internaional de notare a dinilor permaneni A.(8 (& (% (5 () (" (, ((S,( ,, ," ,) ,5 ,% ,& ,8 )8 )& )% )5 )) )" ), )(S"( ", "" ") "5 "% "& "8 !. .. .- ., .$ .1Y/1 /$ /, /- /. =. =- =, =$ =1Y11 1$ 1, 1- 1. C. 1? $? ,? -? .? ". ?1 ?$ ?, ?- ?. 0. 721 72$ 72, 72- 72. C.S. ,-<. Sistemul internaional de notare a dinilor temporari A. 1= 11 1/ 1. 1- 1, 1$ 11Y$1 $$ $, $- $. $/ $1 $= -= -1 -/ -. -- -, -$ -1Y,1 ,$ ,, ,- ,. ,/ ,1 ,= !. 55 5) 5" 5, 5(S%( %, %" %) %5 85 8) 8" 8, 8(S&( &, &" &) &5 C. ?21 ?2$ ?2, ?2- ?2. ". ?1 ?$ ?, ?- ?. 0. 721 72$ 72, 72- 72. C.S. ,.2. Sistemul clinic de notare a dinilor permaneni: A. > +> +++ ++ +Y+ ++ +++ +> > > +> +++ ++ +Y+ ++ +++ +> > !. 8 & % 5 ) " , (S( , " ) 5 % & 8 8 & % 5 ) " , (S( , " ) 5 % & 8 C. 1= 11 1/ 1. 1- 1, 1$ 11Y$1 $$ $, $- $. $/ $1 $= -= -1 -/ -. -- -, -$ -1Y,1 ,$ ,, ,- ,. ,/ ,1 ,= ". ?1 ?$ ?, ?- ?. 0. 721 72$ 72, 72- 72. C.S. ,.1. Sistemul clinic de notare a dinilor temporari: A. M 9M 999 99 9S9 99 999 9M M M 9M 999 99 9S9 99 999 9M M !. = 1 / . - , $ 1Y1 $ , - . / 1 =

-1

= 1 / . - , $ 1Y1 $ , - . / 1 = C. 1= 11 1/ 1. 1- 1, 1$ 11Y$1 $$ $, $- $. $/ $1 $= -= -1 -/ -. -- -, -$ -1Y,1 ,$ ,, ,- ,. ,/ ,1 ,= ". ?1 ?$ ?, ?- ?. 0. 721 72$ 72, 72- 72. C.S. ,.$.Soluia de eritro#in se folosete pentru: A. indicarea plcii dentare !. depistarea deminerali#rii de focar C. depistarea inflamaiei gingiei ". toate enumerate C.S ,.,. +ntensitatea cariei suprafeelor dinilor temporari se determin cu a@utorul indicelui: A. C'0 )s) !. C'0 )d) C. co ;s) ". co )d) 0. C'0 )d) ?co)d) C.S. ,.-. $2<. +ntensitatea cariei suprafeelor dinilor permaneni se determin cu a@utorul indicelui: A. C<E ;s) !. C'0 )d) C. co )s) ". co )d) 0. C'0 )d) ?co)d) C.S. ,... +ntensitatea cariei dinilor temporari se determin cu a@utorul indicelui: A. C'0 )s) !. C'0 )d) C. co )s) ". co ;d) 0. C'0 )d) ?co)d) C.S. ,... +ntensitatea cariei dinilor permaneni se determin cu a@utorul indicelui: A. C'0 )s) !. C<E ;d) C. co )s) ". co )d) 0. C'0 )d) ?co)d) C.S. ,./. Crui nivel de intensitate a cariei dentare dup '(S la copii de 1$ ani corespunde valoarea 1,$;$,/T A. foarte @os !. :os C. mediu ". &nalt 0. foarte &nalt C.S. ,.1. Crui nivel de intensitate a cariei dentare dupa '(S la copii de 1$ ani corespunde valoarea -,.;/,.T A. foarte @os !. @os C. mediu

-=

". nalt 0. foarte &nalt C.S. ,.=. 8entru determinarea indicelui C8+FL arcada dentar se &mparte &n : A. $ !. C. % ". = sectante C.S. ,.<. 8entru determinarea indicelui C8+FL la persoane mai tinere de $2 ani se examinea# dinii: A. (%.((.,%."%."(.)% !. 1/, 11, $/, ,1 C. 1/, 11, ,1, -/ ". 11,1/, 11, ,1,,1, -/ C.S. ,/2. 8entru determinarea indicelui C8+FL se folosete: A. sonda stomatologic &n ung:i !. sonda stomatologic dreapt C. sonda gradat ". sonda 0utonat 0. vi#ual C.S. ,/1. >aloarea ,1;/23 a indicelui 8(A corespunde urmatoarei forme de gingivit: A. uoar !. medie C. grav C.S. ,/$. 8re#ena tartrului supra; si subgingival se determin cu a@utorul: A. sondei stomatologice in ung:i !. sondei stomatologice dreapte C. sondei gradate ". sondei 0utonate 0. vi#ual C.S. ,/$. (etodele educaiei stomatologice includ: A. discuii cu parinii !. lecii de igien C. prelegeri ". @ocuri 0. toate enumerate C.S. ,/,. (etodele profilaxiei afeciunilor stomatologice includ: A.educaia sanitar a populatiei !. sanarea cavitaii bucale C. folosirea mi@loacelor de profilaxie locala ". raionali#area alimentaiei 0. instruirea cu regulele ingri@irii igienice a cavitaii bucale *. toate enumerate C.S. ,/- +giena individuala a cavitaii bucale este efectuat de: A. insui pacientul !. medicul stomatolog C. pacient in pre#ena medicului stomatolog

-<

". igienistul dentar C.S. ,/.. C&te grade de duritate au periuele dentare: A. , !. 5 C. 1 ". 0. / C.(. ,//. Aradul de duritate a periuei dentare pentru copii: A. mediu !. moale C. foarte moale ". dur 0. foarte dur C.S. ,/1. +ndicai formula :idroxiapatitei: /. Ca(#;7<))%<6, !. Ca=)8'-)/'%C. Ca12)8'-).'%, ". Ca=)8'-).'%, C.S. ,/=. Criteriile de apreciere a calitii igienei profesionale a cavitii bucale sunt: A. suprafee netede ale dinilor !. cantitate minim de plac microbian C. pre#ena tartrului dentar supragingival ". pre#ena tartrului subgingival 0. testul lingual C.S. ,/<. Cristale; ca pri componente ale smalului: A. :idroxiapatit !. fluorapatit C. clorapatit ". carbonapatit 0. apa *. toate enumerate C.S. ,12. C&te straturi are in componena sa placa microbianT A. , !. / C. & ". = 0. C.S. ,11.>aloarea ,1;=23 a indicelui de frecvena a cariei dentare la copiii de 1$ ani corespunde nivelului: A. foarte @os !. @os C. mediu ". &nalt 0. foarte &nal C.S. ,1$. "eminerali#area de focar a smalului se manifest sub forma de:

.2

A. carie superficial !. macul cretoas C. macul pigmentat ". :ipopla#ia smalului 0. fluoro# C.(. ,1,.Cu scop de profilaxie a cariei dentare se fluori#ea#: A. apa !. p inea C. laptele ". sarea 0. #a:rul C.S. ,1-. Sigilanii se folosesc pentru profilaxia: A. cariei !. fluoro#ei C. :ipopla#iei C.S. ,1.. Ieacia lic:idului bucal este acid, dac p% este: A. mai puin de & !. egal cu 1 C. mai mult de 1 C.S. ,1/. Ieacia lic:idului bucal este ba#ic, dac p% este: A. mai puin de 1 !. egal cu 1 C. mai mult de & C.S. ,11. Ieacia lic:idului bucal este neutral daca p% este: A. mai puin de 1 !. egal cu & C. mai mult de 1 C.(. ,1=. 8astele dentare ce conin fermeni se folosesc in ca# de: A. carie multipl !. gingivit C. parodontit ". parodonto# 0. fluoro# C.S. ,1<. 8astele dentare igienice se folosesc in ca# de: A. igien nesatisfacatoare a cavitaii 0ucale !. carie multipl C. fluoro# ". parodontit 0. parodonto# C.S. ,=2. Copiilor &n v&rst de $;, ani se recomand pastele dentare: A. cu coninut de fluor !. cu coninut de calciu C. igienice ". cu extracte din ierburi medicinale 0. cu fermeni

.1

C.S. ,=1. Copiilor de $;, ani se recomand s;i curee dinii: A. dimineaa !. dimineaa si seara C. 1 dat la , #ile ". seara 0. , ori in #i C.S. ,=$. Copiilor de $;, ani se recomand s foloseasc: A. periua dentar !. periua dentar si pasta de dini C. periua dentar si praful de dini ". periua dentar si elexire 0. flose C.S. ,=,. (etoda coloraiei vitale permite depistarea focarelor de deminerali#are a smalului &n ca# de: A. carie &n stadiul de macul pigmentat !. carie n stadiul de macul al0 C. :ipopla#ia smalului ". fluoro# 0. defect cuneiform C.S. ,=-. Ieminerali#area smalului este determinat de: A. microduritate !. permia0ilitate C. solubilitate C.(. ,=.. "in grupa afeciunilor necarioase fac parte: A. pulpita !. fluoroza C. 5ipoplazia smalului ". a0raziune patologic 0. periodontita C.(. ,=/. 8astele dentare ce conin fluor se folosesc in ca# de: A. carie multipla !. demineralizarea de focar a smalului C. fluoro# ". 5ipoplazia smalului 0. parodontit C.(. ,=1. 8astele de dini cu sruri minerale sunt indicate in ca# de: A. parodontit !. parodontoz C. deminerali#area de focar a smalului ". ero#iunea smalului 0. :ipopla#ia smalului C.(. ,=1. 8astele de dini cu extracte de plante medicinale sunt indicate in ca# de: A. parodontit !. parodontoz C. deminerali#area de focar a smalului ". ero#iunea smalului

.$

0. :ipopla#ia smalului C.(. ,==. 8entru reminerali#area smalului folosim: A. sol. Eemodent !. sigilante C. preparate de calciu ". glasionomere 0. preparatele fluorului C.S. ,<<. Sigilantele se folosesc pentru profilaxia: A. fluoro#ei !. :ipopla#iei smalului C. cariei ". formrii defectului cuneiform 0. ero#iunii smalului *. deminerali#rii de focar a smalului C.S. -22. 8rofilaxia cariei la copii include: A. instruirea igienei corecte a cavitii bucale !. peria@ul controlat al dinilor C. terapia reminerali#ant ". ermeti#area fisurilor 0. toate enumerate C.S. -21. +n ca# de deminerali#are de focar a smalului densitatea optic a esuturilor dentare: A. se sc5im0 !. nu se sc:imb C. rm&ne la acelai nivel C.S. -2$. 0xaminarea copiilor la medicul stomatolog e necesar de &nceput la: A. , luni ". 1,. ani !. % luni 0. $ ani C. 1 an *. / ani C.S. -2,. +ndicele cel mai informativ pentru aprecierea strii igienii cavitii bucale la gravide: A. *iodorov 7 >olodc:in !. Areen; >ermillion C. 767 ". C8+FL 0. 8(A Z.[. C.S. -2-. 8entru aprecierea indicelui 8%8 suprafaa dintelui se &mparte &n: A. $ !. , C. ". 5 0. / sectoare C.(. -2.. Cu a@utorul indicelui C8+FL se &nregistrea# urmatoarele semne clinice: A. placa 0acterian !. tartru dentar

.,

C. materia alb ". pungi parodontale 0. 5emoragii C.S. -2/. 0fect cariostatic posed: A. fluorul !. fosfor C. magne#iu ". seleniu 0. cadmiu C.(. -21. 0fect cariogen posed: A. plum0 !. fosfor C. magneziu ". seleniu 0. cadmiu C.(. -2=. Cu a@utorul indicelui C8+FL se inregistrea# urmatoarele semne clinice: A. placa 0acterian !. tartru dentar C. materia alb ". deminerali#area de focar 0. toate enumerate C.(. -2<. 8astele de dini cu sruri minerale sunt indicate &n ca# de: A. parodontit !. parodontoz C. fluoro# ". defect cuneiform 0. :ipopla#ia smalului C.(. -12. 8astele de dini cu extracte de plante medicinale sunt indicate &n ca# de: A. parodontit !. parodontoz C. deminerali#area de focar a smalului ". defect cuneiform 0. flouro#

C.(. -11. 8astele dentare ce conin fluor se folosesc &n ca# de: A. defect cuneiform !. parodonto# C. fluoro# ". parodontit 0. eroziunea smalului C.S. -1$. 8roba Cula@enco determin starea: A. re#istenei nespecifice !. capilarelor gingiei C. inflamaia gingiei C.S.

.-

-1,. 9n ca# de parodoniu intact &n anul gingival se conin: A. asociaii de microbi !. exudat C. lic5id gingival ". esut de granulaie C.(. -1-. (etodele de ba# de examinare a pacientului: A. examenul instrumental al cavitii bucale !. determinarea indicelor 8(A, C'0, ++ C. anamneza ". e-amenul e-tern 0. e-amenul cavitii 0ucale C.(. -1.. (etodele de ba# de examinare a pacientului: A. e-amenul e-tern !. examenul radiologic C. examenul imunologic ". e-amenul cavitii 0ucale 0. examenul bacteriologic C.(. -1/. 8entru terapia de reminerali#are se folosesc soluii in concentraii de: A.remodent (.52 !. remodent $3 C. remodent "2 ". fluorura de natriu #.,2 0. monofluorfosfat de natriu 2,$3 C.S. -11. 8re#ena maculelor cretoase pe suprafeele dentare se determin &n ca# de: A. :ipopla#ia smalului !. ero#iunea smalului C. caria in stadiu de macul al0 ". amelogene#a imperfect 0. fluoro#a *. defect cuneiform C.(. -1=. 8entru depistarea cariei &n stadiul de macul alba se folosesc metodele de diagnostic: A. radiografia !. sondarea C. coloraia vital ". termometria 0. uscarea *. electroodontometria C.S. -1<. 8entru depistarea deminerali#rii de focar se folosesc soluiile: A. eritro#in !. S:iller;8isarev C. fuxin -. ,2 al0astru de metilen C.S. -$2. 9n ca# de carie in stadiul de macul cretoas permiabilitatea smalului se: A. mreste !. micsorea# C. rm&ne nesc:imbat

..

C.(. -$1. 9n ca# de deminerali#are de focar maculele albe mai frecvent se locali#ea# pe: A. toate suprafeele dinilor !. suprafaa vesti0ular C. suprafata oral ". suprafaa ocluzal 0. in regiunea coletului C.(. -$$. 9n ca# de :ipopla#ie a smalului maculele albe mai frecvent se locali#ea# pe suprafeele: A. lingual !. vesti0ular C. aproximal ". de ocluzie C.(. -$,. Cau#ele apariiei :ipopla#iei locale a smalului sunt: A. microflora cavitii bucale !. alimentaia neraional C. proces inflamator n mugurele dentar ". trauma mecanica a mugurelui dentar 0. toxico#a mamei &n perioada sarcinei C.(. -$-. "eminerali#area de focar a smalului se &ntalnete: A. p&n la eruperea dintilor !. dup eruperea dinilor C. in timpul eruperii dinilor C.S. -$.. 9n ca# de fluoro# se observ pre#ena: A. maculelor unitare !. maculelor multiple C.(. -$/. 8entru terapia de reminerali#are se folosesc soluii in concentraii de: A. calciu gluconat (#2 !. remodent $3 C. fluorur de natriu ,2 ". fluorur de natriu (2 0. monofluorfosfat de natriu 2,$3 C.(. -$1. +n ca# de deminerali#are de focar se recomand de folosit pastele de dini: A. \8arodontolC !. T3torodentC C. TCarimedG ". \(iatnaiaC 0. \/Luafres5G *. TColgateG A. \*ignalG C.(. -$=. 0numerai simptomele caracteristice pentru deminerali#area de focar a smalului: A. maculele cretoase situate pesuprafeele vesti0ulare !. lipsete luciul smalului C. smalul este neted si lucete ". maculele cretoase sunt situate simetric pe suprafeele tuturor grupelor de dini: C.S. -$<. 9n ca# de fluoro# permiabilitatea smalului:

./

A. se mreste !. se sc5im0 C. rm&ne nesc:imbat C.(. -,2. *actorii de risc in apariia deminerali#rii de focar sunt: A. placa 0acterian !. microflora cavitaii 0ucale C. concentraie sporit de fluoruri in apa potabil ". folosirea in am0unden a glucidelor 0. trauma mecanic a mugurelui dentar *. concentraie micorat de fluoruri in apa pota0il C.S. -,1. 8lanul de tratament al deminerali#rii de focar include: A. instruirea igienic !. igiena profesional a cavitaii bucale C. lefuirea sectoarelor afectate ". terapia de remineralizare 0. ermeti#area sectoarelor afectate *. obturarea cosmetic

C.S. -,$. +n ca# de fluoro# maculele mai des se localiea# pe: A. suprafaa vestibular !. suprafaa lingual C. toate suprafeele coroanei dintelui ". suprafeele aproximale 0. in regiunea coletului C.(. -,,. 8entru peria@ul dinilor &n ca# de fluoro# se recomand de folosit pastele dentare: A. C(iatnaia]] !. CSignalC C. C*torodentC ". GEemodentG 0. CNemciugG *. C8arodontolC C.S. -,-. Cau#ele posibile ale apariiei fluoro#ei: A. maladiile mamei &n perioada sarcinei !. dereglrile metabolismului la copil &n primul an de via C. concentraia sc#ut de fluor &n apa potabil ". igiena nesatisfctoare a igienei cavitii bucale 0. concentraia sporit de fluor n apa pota0il C.(. -,.. "iagnosticul diferenial al fluoro#ei se efectua# cu: A. :ipopla#ia locala a smalului !. 5ipoplazia de sistem a smalului C. caria medie ". demineralizarea de focar a smalului 0. defectul cuneiform *.ero#iunea smalului C.S.

.1

-,/. Ce mi@loace de igien indicm unui copil cu dinii intaci i care locuete intr;o regiune cu concentraie sc#ut de fluor in apa potabilT A. pasta de dinti curativ'profilactica cu coninut de fluor !. prafuri de dini C. pasta de dini igienic ". pasta de dinti curativ;profilactica cu extracte de ierburi medicinale 0. pasta de dini curativ;profilactica cu coninut de sruri minerale

C.(. -,1. Ce mi@loace de igien indicm unui copil cu dinii intaci i care locuete intr;o regiune cu concentraie sporit de fluor in apa potabilT A. pasta de dini curativ;profilactica cu coninut de fluor !. prafuri de dini C. pasta de dini igienic ". pasta de dinti curativ;profilactica cu extracte de ierburi medicinale 0. pasta de dini curativ'profilactica cu coninut de sruri minerale C.(. -,=. 8astele de dini, ce conin fermeni se folosesc &n ca# de: A. parodontit !. parodonto# C. :epereste#ie ". defect cuneiform 0. depuneri de nicoton C.(. -,<. 9n timpul vi#itei primare la consultaia de femei gravidei i se efectua#: A. e-aminare stomatologic !. igiena profesional a cavitii bucale C. peria:ul controlat al dinilor $. convor0iri despre profila-ie pentru m0untirea sntii orale a gravidei. viitorului copil E. instruirea igienic

C.(. --2. 9n timpul vi#itei repetate la consultaia de femei gravidei i se efectua#: A. examinare stomatologic !. igiena profesional a cavitii 0ucale C. peria:ul controlat al dinilor $. iluminarea sanitar 0. instruirea igienic C.(. --1. 5a vi#ita a treia la consultaia de femei gavidei i se efectua#: A. instruirea igienic !. igiena profesional a cavitii 0ucale C. determinarea indicelui de igien a cavitii bucale ". peria:ul controlat al dinilor 0. motivarea meninerii sntii orale C.S. --$. 9n metoda standart de peria@ dentar durata procedurii constituie: A. 1 min. !. $ min. C. " min. ". - min.

.=

0. . min. C.S. --,. "eminerali#area de focar se determin prin metodele: A. coloraie cu sol. $3 albastru de metilen !. transiluminare C. luminiscent ". radiologic 0. toate enumerate C.(. ---. 8entru aprecierea indicelui de eficecitate a igienii cavitii bucale se folosesc soluiile: A. 5ugol !. *5iller'7isarev C. albastru de metilen ". fu-in 0. eritro#in C.(. --.. 9nrutirea statutului stomatologic al gravidei este re#ultatul: A. igienei nesatisfctoare a cavitii 0ucale !. folosirii pastei igienice de dini C. dis0alanei 5ormonale a organismului ". to-icozei C.S. --/. 9n ca# de evoluie dificil a graviditii procesele de minerali#are a dinilor temporari la ft: A. incetinesc !. se accelerea# C. rm&n la acela nivel C.S. --1. Starea igienei cavitii bucale la copii p&n la $ ani se determin: A. vizual !. cu a@utorul coloranilor C. cu a@utorul sondei stomatologice i oglin#ii ". toate enumerate C.(. --=. 0xaminarea copiilor p&n la $ ani se efectua#: /. n fotoliul stomatologic !. n 0rae la mam C. cu iluminare artificial ". acas 0. &n instituie precolar C.S. --<. +ndicai componena lacului fluorat: A. 5 gr. 3luorur de natriu. )# gr. 0alsam de cedru. (K gr. elac. (, gr. cloroform. ,) gr. alcool etilic !. 1$ gr. cloroform, 1< gr. elac, 1gr. *luorur de natriu, ,2 gr. balsam de cedru, 1- gr. alcool etilic C. 1$ gr. cloroform, 1< gr. elac, . gr. *luorur de natriu, ,2 gr. balsam de cedru, 1- gr. alcool etilic ". / gr. *luorur de natriu, -2 gr. balsam de cedru, 1< gr. elac, 1$ gr. cloroform, $- gr. alcool etilic 0. 1 gr. *luorur de natriu, -2 gr. balsam de cedru, 1< gr. elac, 1$ gr. cloroform, $- gr. alcool etilic C.S. -.2. 9n ca#ul micorrii p% lic:idului bucal solubilitatea :idroxiapatitei smalului: A. se mrete !. se micore# C. nu se sc:imb

.<

/2