Sunteți pe pagina 1din 38

Operatiuni de lucru si diferite puncte de tricotare Extras din cartea Marthei M Recht, Tricotaje de mana, Ed.

Tehnica, 195 si a !nei "opescu, Ed. Tehnic#, 19$$ "entru ca aceasta carte pe care am primit%o de la o &una prietena, desi foarte 'eche este inca atat de actuala, am hotarat sa poste( cate'a capitole ce se adresea(a tuturor persoanelor cu experienta in arta tricotatului dar mai ales incepatorilor. )Tricotajele, indiferent de piesa *i modelul ce urmea(# a se tricota, cuprind diferite opera+iuni de lucru. 1. ,ta&ilirea num#rului necesar de ochiuri "entru sta&ilirea num#rului necesar de ochiuri pe cm- de tricot se execut# o mostr# de pro&# din l.n# cu andrelele cu care urmea(# a se tricota o&iectul respecti'. /n acest scop se montea(# 15 0 -1 de ochiuri *i se lucrea(# $ 0 cm din modelul sta&ilit. ,e calc# .mpletitura, dup# care se m#soar# 5 cm .n lun2ime *i 5 cm .n l#+ime 3adic# pe 'ertical#4. /n cadrul acestei m#sur#tori se num#r# ochiuriule montate *i ochiurile tricotate. 5umerele o&+inute se .mpart la 5 *i se afl# num#rul ochiurilor pe cm de lun2ime. 6e exp7 .n 5 cm- se afl# 11 ochiuri puse pe andrea *i 8 ochiuri tricotate pe 'ertical#. /n acest ca( se 'a o&+ine7 11 7 5 9 - 0 deci - ochiuri pe cm: 8 7 5 9 1,$ 0 deci un ochi *i ce'a, adic# un r.nd *i mai mult de jum#tate de 1 cm. 6e aici re(ult# c# pentru fiecare cm de l#+ime a tiparului, se 'or monta pe andrea - ochiuri, iar pentru fiecare cm de lun2ime a tiparului, se 'a socoti un r.nd *i ce'a mai mult de jum#tate, tricotat pe 'ertical#. ;a montarea ochiurilor pe andrele se 'or monta - ochiuri .n plus, .ntruc.t primul *i ultimul ochi de pe andrea nu se lucrea(#. !cestea au rolul s# men+in# mar2inea dreapt#, de aceea ele nu intr# .n calculul num#rului ochiurilor ce tre&uie montate pe andrea. !ceste ochiuri poart# numele de ochiuri m#r2ina*e. 6up# opera+iunea de montarea a ochiurilor se .ncepe lucrul. ) <ac o parante(a la acest capitol si arat si un alt procedeu de sta&ilire a numarului de ochiuri ce se montea(a pe andrea, atunci cand urmea(a sa tricotam un pulo'er. "entru inceput, sta&ilim dimensiunile pulo'erului dupa urmatoarea schema7

=n functie de dimensiunea fiecaruia si de 2rosimea firului, execut#m o mostr# de pro&# din lana si andrelele cu care urmea(# a se tricota o&iectul respecti'. /n acest scop, se montea(# 15 ochiuri *i se lucrea(# 15 randuri, dupa care, masuram lucratura re(ultata in latime si in lun2ime. !poi, prin re2ula de > simple, sta&ilim numarul necesar de ochiuri pentru circumferinta soldului, a 2atului....etc. 6e exemplu, dupa masuratori, a'em la 15 ochiuri, 8.5 cm si la 15 randuri a'em cm. ?ircumferinta soldului in cm 9 91 cm 6aca la 15 ochiuri a'em 8,5 cm

x ochiuri.......91 cm 3circumferinta soldului4 x9 315x914 7 8,59158,8 ochiuri. Rotunjim la 159 ochiuri. 6eci, 'om monta pe andrea 159 ochiuri ce repre(inta circumferinta soldului. -. )Tricotarea ochiurilor Modul de tricotare a primului r.nd de ochiuri, ca *i a r.ndurilor urm#toare, este determinat de modelul ales *i de 2radul de elasticitate ce tre&uie s# pre(inte linia de mar2ine a lun2imii o&iectului respecti'. 6ac# se cere o elasticitate redus#, tricotarea primului r.nd de ochiuri se .ncepe dup# ce se scoate una din andrelele pe care s%au montat ochiurile. ?u acest procedeu ochiurile se mic*orea(# prin .ntinderea firului de l.n# respecti'. 6ac# .ns# tricotajul respecti', cum s.nt ciorapii, m#nu*ile etc. cere o mar2ine cu o elasticitate accentuat#, tricotarea primului r.nd se face lu.nd ochiurile direct de pe am&ele andrele pe care au fost montate. "rin acest procedeu ochiurile r#m.n la m#rimea lor ini+ial#, fapt care .n2#duie o elasticitate m#rit#. Ochiurile montate pe andrele se pot tricota .n diferite feluri, .n func+ie de cerin+ele modelului repecti'. "entru tricotarea ochiurilor se procedea(# astfel7 !ndreaua cu ochiurile montate se ia .n m.na st.n2#, iar firul de l.n# ce 'ine de la 2hem se .nf#*oar# pe de2etul ar#t#tor al m.inii st.n2i. /n m.na dreapt# se +ine andreaua li&er# cu care se tricotea(#. Ochiul m#r2ina* se trece pe andreaua din m.na dreapt# f#r# s# fie tricotat. "rimul ochi este ochiul imediat urm#tor dup# ochiul m#r2ina*. Ochiurile pot fi tricotate pe fa+# sau pe dos, iar modul cum s.nt lucrate ochiurile de pe andrea imprim# un anumit aspect modelului ce se execut#. Tricotarea ochiurilor se poate face astfel7 Ochiuri lucrate pe fa+#. % Ochi pe fa+# lucrat pe dreapta 3<i2. $4. !ceste ochiuri se tricotea(# introduc.nd andreaua dreapt# prin fa+a ochiului. !cesta este procedeul o&i*nuit de tricotare a ochilor pe fa+#. % Ochi pe fa+# lucrat pe st.n2a. !ceste ochiuri se tricotea(# introduc.nd andreaua prin spatele ochiului. Ochiul tricotat se scoate de pe andreaua din m.na st.n2# *i se trece pe andreaua din m.na dreapt#. "rocedeul se repet# p.n# la terminarea r.ndului. "e andreaua din dreapta se scoate apoi ochiul m#r2ina* f#r# s# fie tricotat, apoi se repet# opera+iunea de tricotarea ochiurilor pe dos. Ochiuri lucrate pe dos. Tricotarea ochiurilor pe dos se face atfel dec.t ochiurile pe fa+#. /n acest scop se 'a +ine lucrul .n m.n# ca *i la tricotarea ochiurilor pe fa+#. "e andreaua din m.na dreapt# se scoate ochiul m#r2ina* netricotat. <irul cu care se lucrea(# se trece pe andreaua din m.na st.n2# *i se a*a(# pe fa+a ochiului urm#tor. !ndreaua din m.na dreapt# se trece prin primul ochi dinspre dreapta spre st.n2a pe su& firul cu care se lucrea(# tricot.nd ochiul dup# una din 'ariantele urm#toare7 % Ochiul pe dos lucrat pe dreapta 3<i2. 4. !ceste ochiuri se lucrea(# prin(.nd firul cu andreaua dreapt#, de sus .n jos. !cesta este procedeul o&i*nuit de tricotarea ochiurilor pe dos.

% Ochi pe dos lucrat pe st.n2a. !ceste ochiuri se execut# prin(.nd firul cu andreaua din m.na dreapt#, de jos .n sus. 6up# ce se prinde firul se tra2e *i ochiul format se scoate de pe andreaua din m.na st.n2#.

% @eteul 3<i2. se execut# .ntre dou# ochiuri 0 unul aflat pe andreaua din dreapta *i altul pe andreaua din st.n2a, proced.nd astfel7 ,e trece firul .n jurul andrelei din dreapta .nf#*ur.ndu%l o sin2ur# dat# sau de dou# ori printr%o mi*care pornind de la st.n2a spre dreapta apuc.nd firul din fa+# spre spate. /n felul acesta se reali(ea(# un jeteu simplu sau du&lu, dup# cerin+ele modelului. ,e com&in# appoi tricotarea ochiului urm#tor. "rin tricotarea jeteurilor, num#rul ochiurilor de pe andreaua din m.na dreapt# spore*te mereu. 6ac# .ns# e necesar s# se p#stre(e num#rul ini+ial de ochiuri, se tricotea(# .mpreun# dou# ochiuri .naintera jeteului *i dou# ochiuri dup# jeteu.

% Ochi ridicat. ,e ridic# un ochi proced.nd astfel7 se introduce andreaua dreapt# .n ochiul urm#tor prin patele andrelei st.n2i *i se trece ochiul f#r# a se tricota de pe andreaua st.n2# pe cea dreapt#. <irul de l.n# r#m.ne .n fa+a sau .n spatele andrelei, dup# cerin+ele modelului. % Ochi sc#(ut. !cest ochi este sc#(ut peste cel urm#tor, de pe andreaua st.n2#. /n acest scop se ridic# un ochi pe andreaua dreapt#, se tricotea(# ochiul urm#tor pe fa+# *i apoi se trece prin ochiul ridicat. % Ochi trasat. !cest ochi se execut# tricot.nd primul *i al doilea ochi pe fa+# *i apoi se trece primul ochi prin ochiul al doilea. !ceast# opera+iune se repet# .ntr%un r.nd de c.te ori o cere modelul. % Ochiuri de acoperire. ,e tricotea(# ochiurile .n forma .n care apar pe andrea, adic# ochiurile care apar pe fa+# se lucrea(# pe fa+#, iar cele care apar pe dos, se lucrea(# pe dos. "rin .m&inarea ochiurilior di'ers tricotate, se pot reali(a diferite modele de tricotaje. >. 6iferite puncte de tricotare 6i'ersitatea modelelor de tricotaje depinde, dup# cum s%a ar#tat, de o .ntrea2# 2am# de 'aria+ii .n modul de a monta *i a lucra ochiurile de pe andrele, fapt care are ca re(ultat formarea diferitelor puncte de tricotaj, cum s.nt cele descrise .n continuare. "unctul lene* 3<i2. 94 denumit *i punct simplu, se tricotea(# cu toate r.ndurile pe fa+#, adic# at.t r.ndul 1 c.t *i r.ndurile urm#toare, se lucrea(# numai cu ochiuri pe fa+#. !cest punct asi2ur# tricotajului o elasticitate special#, care permite mularea perfect# pe corp *i .mpletitura nu se rulea(#. Modelul care se formea(# este acela de Arips *i este folosit .n tricotarea 2ulerelor, man*etelor, mar2inilor etc. 6e remarcat este c# un r.nd de 0 punct lene* 0 care formea(# r.ndul este alc#tuit din - r.nduri tricotate cu ochiurile pe fa+#.

"unctul ) jerseu) 3<i2. 114 cunoscut *i su& numele de Apunct de ciorap se tricotea(# 1 r.nd pe fa+#, 1 r.nd pe dos, adic#7 % R.ndul 1 *i celelalte r.nduri f#r# so+ 3pe fa+a lucrului4 se tricotea(# pe fa+#. % R.ndul - *i celelalte r.nduri cu so+ 3pe dosul lucrului4 se tricotea(# pe dos. Modelul o&+inut este cel mai simplu model cu fa+a neted#, .ns# este modelul cel mai 2reu de executat, .ntruc.t solicit# mult# aten+ie .n tricotarea ochiurilor care tre&uie s# fie e2ale *i la fel de lar2 lucrate. ?ea mai ne.nsemnat# 2re*eal# .n execu+ia lor este 'i(i&il# *i stric# aspectul 2eneral al tricotului. "unctul ) jerseu) r#sucit se tricotea(# astfel7 % R.ndul 1 *i celelalte r.nduri f#r# so+ se lucrea(# pe fa+# 3ochiurile se iau din spatele andrelei4: % R.ndul - *i celelalte r.nduri cu so+ se lucrea(# pe dos. "unctul )elastic) 3<i2. 114 se tricotea(# astfel7 % R.ndul 17 1 ochi pe fa+# *i - ochiuri pe dos, p.n# la sf.r*itul r.ndului: % R.ndul - *i urm#toarele se tricotea(# ochiurile a*a cum se pre(int#, adic# ochiurile pe fa+# se lucrea(# pe fa+#, iar ochiurile pe dos se lucrea(# tot pe dos. Elasticul poate fi tricotat *i altern.nd > ochiuri pe fa+#, > ochiuri pe dos, sau > ochiuri pe fa+# *i - ochiuri pe dos. "unct ) semielastic) 3<i2. 1-4 se tricotea(# ca *i punctul de elastic, cu deose&irea c# se lucrea(# c.te 1 ochi pe fa+# *i 1 ochi pe dos.

"unctele ) elastic) *i semielastic se folosesc pentru tricotarea mar2inilor, 2ulerelor, man*etelor etc. !m&ele fe+e ale elasticului *i semielasticului s.nt identice. "unctul ) elastic) .n relief 3<i2. 1>4 se tricotea(# astfel7 % R.ndul 1 *i celelalte r.nduri f#r# so+7 - ochiuri pe fa+#, - ochiuri pe dos p.n# la sf.r*itul r.ndului: % R.ndul - *i celelalte r.nduri cu so+7 1 ochi pe dos, - ochiuri pe fa+#, - ochiuri pe dos,1 ochi pe fa+#, altern.nd p.n# la sf.r*itul r.ndului. !m&ele fe+e s.nt identice. !cest punct se folose*te la o&iectele de sport.

"unctul )&o& de ore() se tricotea(# astfel7 % R.ndul 17 1 ochi pe fa+#, 1 ochi pe dos, pana la sfar*itul randului: % R.ndul - *i cele urm#toare7 ochiul pe fa+# se lucrea(# pe dos, cel pe dos se lucrea(# pe fa+#. "unctul ) &o& de ore( alun2it ) se tricotea(# astfel7

% R.ndul 17 1 ochi pe fa+#, 1 ochi pe dos pana la sfar*itul randului : % R.ndul - *i toate r.ndurile cu so+7 deasupra ochiului pe fa+# se lucrea(# 1 ochi pe fa+#, iar deasupra ochiului pe dos se tricotea(# 1 ochi pe dos: % R.ndul > *i toate r.ndurile f#r# so+7 deasupra ochiului pe fa+# se tricotea(# 1 ochi pe dos, iar deasupra ochiului pe dos se tricotea(# 1 ochi pe fa+#. R.ndurile - *i > se repet#. "unctul de )+es#tur#) se lucrea(# astfel7 % R.ndul 17 1 ochi pe fa+#, se ridic# ochiul urm#tor, altern.nd pan# la cap#t: % R.ndul -7 pe dos, toate ochiurile: % R.ndul >7 deasupra ochiului ridicat se lucrea(# 1 ochi pe fa+#, iar deasupra ochiului pe fa+# se ridic# 1 ochi: % R.ndul B7 pe dos, toate ochiurile. !ceste B r.nduri se repet#. "unctul pentru ) &rid#) se tricotea(# peste un num#r de ochiuri. 6ac# &rida se face peste $ ochiuri, se introduce andreaua din m.na dreapt# .ntre ochiurile $ *i , se prinde firul de l.n# *i se lucrea(# 1 ochi. "rin acest ochi se scoate apoi primul ochi de pe andreaua st.n2#, ochi care se trece din nou pe aceea*i andrea, *i se lucrea(# mai departe modelul respecti'. "unctul ) fante(ie) este alc#tuit din - ochiuri *i se lucrea(# astfel7 % "rimul ochi se montea(# pe andrea lu.nd &ucla de pe de2etul mare cu andreaua introdus# dinspre interior spre exterior: % !l doilea ochi se montea(# pe andrea, lu.nd &ucla de pe de2etul mare cu andreaua introdus# din afar# spre interior. !ceste - ochiuri se repet# *i astfel se o&+ine o mar2ine frumoas# ce se face mai ales la tricotajele fine.) Tricotaje de m.n#, !na "opescu, Ed. Tehnic#, 19$$. "unctul )Ochiul de prepeli+#) se reali(ea(a astfel7 5um#rul de ochiuri tre&uie s# fie cu so+. RCndul 1 0 un ochi pe fa+#, un ochi alunecat pe dos. RCndul - 0 *i toate rndurile cu so+ se tricotea(# pe dos. RCndul > % un ochi alunecat pe dos, un ochi pe fa+#.

"Ciorapeste" Cel mai cunoscut model este cel ciorapesc, in care randurile se tricoteaza, alternativ, pe fata si pe dosul lucrului, pentru ca tricotajul sa aiba un aspect neted. Ochiuri tricotate pe fata Introdu andreaua dreapta prin fata ochiului aflat pe andreaua stanga si trage firul cu andreaua prin fata buclei.

Ochiuri tricotate pe dos Apuca ochiul cu andreaua din dreapta.

Tot pe andreaua din dreapta se afla firul cu care se tricoteaza. Apoi, se trage firul catre spatele buclei, rezultand un ochi tricotat pe dos

e retinut insa ca, in mod normal, primul ochi de pe rand nu se lucreaza. !"#CT"$ %#&$%'%(C "unctul en2le(esc este un punct interesant ce da 'olum lucrului. Mer2e foarte &ine la o jacheta de copii sau un pulo'er &ar&atesc. Tre&uie tinut cont ca intra mai mult material decat la un model de elastic simplu. =n esenta modelul este un ochi pe fata, un ochi pe dos, doar ca ochiul de pe fata se ia din randul anterior atat pe fata lucrului cat si pe dosul lucrului. ,chema de tricotat este urmatoarea7

;e2enda7 % ochi tricotat pe fata I ochi tricotat pe dos ) ochi tricotat pe fata ridicat din randul de dede&u&t * ochi de mar2ine Mai este o 'arianta pe care o putem numi jumatate de punct en2le(esc in care numai pe fata lucrului ochiul fata se ia din randul anterior iar pe dos se lucrea(a un ochi fata un ochi dos. B. ?re*terea *i mic*orarea num#rului de ochiuri Tricotarea dup# tipar ca *i tricotarea diferitelor modele necesit# cre*terea sau mic*orarea num#rului de ochiuri. ?re*terea num#rului de ochiuri se poate reali(a prin ridicarea firului ori(ontal dintre - ochiuri pe andreaua dreapt#. ,e tricotea(# lu.ndu%l din spatele andrelei st.n2i 3<i2. 1$4. <irul se suce*te ca s# nu se forme(e un 2ol. !cest procedeu se folose*te la tricotarea unor modele.

% Tricotarea primului *i a ultimului ochi de - ori, o dat# luat din fa+# *i o dat# luat din spatele andrelei din m.na st.n2# 3<i2. 1 , a *i &4, adic# o dat# lucrat pe dreapta *i o dat# spre st.n2a. !cest procedeu se folose*te c.nd e necesar s# se adau2e c.te un sin2ur ochi de fiecare parte, dup# un anumit num#r de r.nduri, sau s# se adau2e ochiuri .ntr%un r.nd, la anumite inter'ale. % Executarea unui jeteu cu andreaua dreapt# se face printr%o mi*care dinspre dreapta spre st.n2a, pe su& firul cu care se lucrea(# *i care se trece de la st.n2a spre dreapta. !poi se tricotea(# ochiul urm#tor. % Tricotarea a > ochiuri .n unul sin2ur, se face astfel7 se tricotea(# la .nceput 1 ochi pe fa+#, apoi f#r# s# se scoat# de pe andrea, se face un jeteu *i se tricotea(# din nou 1 ochi pe fa+#. ?ele > ochiuri o&+inute se scot de pe andreaua din m.na st.n2# 3<i2. 184

% Montarea pe andrea a - sau mai multe ochiuri din firul cu care se lucrea(# se 'ede .n <i2. 19. !cest procedeu se folose*te la l#r2irea tricotului cu c.te'a ochiuri pe mar2ini, dup# cerin+ele tiparului *i la tricotarea &utonierelor *i a t#ieturilor pentru &u(unare. Mic*orarea sau sc#derea num#rului de ochiuri se reali(ea(# prin7 % Tricotarea a - sau > ochiuri .mpreun#, pe fa+# sau pe dos, dup# cum cere lucrul. "entru aceasta se introduce andreaua de la dreapta spre st.n2a deodat# .n - sau > ochiuri, care se tricotea(# .mpreun#. % Tricotarea pe fa+# a ochiului m#r2ina* *i a ochiului urm#tor se face .mpreun# *i se scot de pe andreaua st.n2#. Ochiul o&+inut se trece din nou pe andreaua st.n2# *i se tricotea(# .mpreun# cu ochiul urm#tor. Opera+iunea se repet# dup# cerin+ele tiparului respecti'. !cet procedeu se aplic# *i la .ncheierea ochiurilor. 5. /ncheierea ochiurilor 6up# terminarea tricot#rii este necesar s# se .ncheie ochiurile pentru ca s# nu se de*ire. /n acest scop se tricotea(# astfel7 ,e scoate ochiul m#r2ina*, iar ochiul urm#tor se tricotea(# pe fa+# *i apoi se trece prin ochiul m#r2ina*. /n acest fel pe andreaua din m.na dreapt# r#m.ne un sin2ur ochi. ,e tricotea(# pe fa+# ochiul urm#tor care se trece *i el prin ochiul aflat pe andreaua din dreapta. Opera+iunea se repet# p.n# c.nd pe andrea r#m.ne ultimul ochi, prin care se trece firul ce 'ine de la 2hem, apoi firul se scoate de pe andrea, se .nnoad# *i se rupe. $. Mar2inea dreapt# Ochiurile de pe mar2ine nu se lucrea(# c.nd se tricotea(# diferite detalii. !ceste ochiuri, numite *i ochiuri

m#r2ina*e, se scot de pe andreaua din m.na st.n2# pe andreaua din m.na dreapt#, f#r# s# se tricote(e 3<i2. -14. Dltimul ochi din r.nd se tricotea(# .ntotdeauna pe dos. /n acest fel, mar2inile tricotului s.nt drepte. !cest procedeu se folose*te la mar2inea jachetelor, a 2ulerului etc.

"entru o&+inerea unei mar2ini A.n &ucle primul ochi se scoate, iar ultimul ochi se tricotea(# pe fa+#. Mar2inea o&+inut# nu se l#r2e*te u*or *i de aceea este foarte indicat# pentru mar2inile de cus#tur# 3la linia de su&ra+, la m.neci etc.4. . Mar2inea .ncheiat# !ceast# mar2ine se folose*te .ndeose&i la linia de um#r, care se lucrea(# .n linie .nclinat#. "entru o&+inerea acestei linii, se procedea(# astfel7 ;a tricotarea umerilor nu se lucrea(# toate ochiurile p.n# la sf.r*itul r.ndurilor, ci se las# netricotate > 0 5 ochiuri, dup# cerin+ele tiparului. 6up# aceasta tricotul se .ntoarce pe dos, l#s.ndu%se *i aici acela*i num#r de ochiuri netricotate. Opera+iunea se repet# de c.te ori o cere tiparul pentru formarea um#rului. ?.nd um#rul este 2ata, se tricotea(# .nc# o dat# toate ochiurile, dup# care se .ncheie. /n felul acesta se o&+ine o linie armonioas#. 6ac# s%a proceda prin .ncheierea o&i*nuit# a ochiurilor, ar re(ulta o linie .n form# de scar#, fapt care ar duce la neajunsuri .n finisarea cus#turii de pe linia de um#r. 8. Tricotarea &utonierelor Eutonierele se pot face pe linie ori(ontal# sau 'ertical#. Eutoniera ori(ontal# se execut# la o anumit# distan+# de linia de mar2ine a tricotului. /n acest scop se tricotea(# de la .nceputul mar2inii at.tea ochiuri c.t s.nt indicate .n model, apoi se .ncheie 5 0 $ ochiuri, dup# mar2inea nasturelui, dup# care se continu# tricotarea urm#toarelor ochiuri. ;a r.ndul urm#tor se montea(# pe andrea deasupra ochiurilor .ncheiate, un num#r corespun(#tor de ochiuri, iar .n continuare se tricotea(# ochiurile p.n# la mar2ine. !cest procedeu se folose*te *i la executarea &u(unarelor. Eutoniera 'ertical#7 se tricotea(# locul &utonierei .ntre - ochiuri acolo unde indic# modelul. /n locul sta&ilit se .mpart ochiurile l#s.nd la o parte pe andreaua st.n2#, iar alt# parte se trec pe o andrea de re(er'#. ,e tricotea(# apoi separat ochiurile de pe am&ele andrele, folosind alt 2hem de l.n# pentru ochiurile de pe andreaua de re(er'#. 6up# ce s%a tricotat o por+iune .nalt# c.t dimensiunea necesar# lun2imii &utonierei, se trec toate ochiurile pe o sin2ur# andrea *i se continu# lucrul dup# cerin+ele tiparului. =ndiferent de po(i+ia pe care o ocup# &utoniera, la sf.r*it ea se festonea(# de jur .mprejur cu fir de l.n# folosind Apunctul de &utonier#. "entru re(isten+# se aplic# pe dos, .n jurul &utonierei, o &enti+# pe fir drept, care s# sus+in# *i mar2inea &utonierei. <ac din nou o parante(a si 'oi arata un procedeu foarte u(itat in tricotarea &utonierelor pe ori(ontala. R17pornind de la mar2inea unde urmea(a sa tricotam &utoniera, > ochiuri pe fata, aducem firul in fata lucrului, Fluam urmatorul ochi nelucrat, luam din nou 1 ochi nelucrat, primul ochi nelucrat se trece peste al doilea, re(ultand unul sin2urF, repetam intre F pana 'om scadea >,B,5 ochiuri, in functie de dimensiunea nasturelui.Dltimul ochi sca(ut se trece de pe andreaua dreapta pe cea stan2a, ne intoarcem si continuam...

R-7cu firul in spatele lucrului, Fintroducem andreaua intre ultimele - ochiuri, scoatem firul si ase(am &ucla formata pe andreaua stan2aF. Repetam intre F pana refacem ochiurile sca(ute, ne intoarcem si luam primul ochi nelucrat iar cel anterior il trecem peste cel nelucrat, re(ultand un sin2ur ochi. ex. de la Gnittin2help http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'9ELB'E(;o%Ms Eu(unarul7 pentru executarea &u(unarului se procedea(# astfel7 se .ncheie ochiurile pe o distan+# e2al# cu deschi(#tura ce urmea(# s%o pre(inte &u(unarul. !poi separat se .ncepe c#ptu*eala &u(unarului pe un num#r de ochiuri echi'alent cu deschi(#tura &u(unarului. 6up# ce se tricotea(# o por+iune e2al# cu .n#l+imea ce urmea(# s%o pre(inte &u(unarul, se introduc ochiurile c#ptu*elii .n dreptul ochiurilor .ncheiate pentru &u(unar *i apoi se continu# lucrul. Mai explicit, 'om proceda astfel7 =mpartim ochiurile pentru &u(unare si cu ajutorul unor marGere sta&ilim locul acestora. Tricotam pana ajun2em in dreptul unde este sta&ilit &u(unarul si trecem toate ochiurile 315%-5 ochiuri 4 destinate &u(unarului pe un stitch holder . Tricotam separat, dosul &u(unarului din 15%-5 ochiuri . !se(am andreaua cu dosul &u(unarului in spatele ochiurilor de pe stitch holder si tricotam ochiurile mai departe asa cum sunt. Ochiurile de pe stitch holder se tricotea(a separat, formand o mar2ine, dupa modelul de la drops2arnstudio. http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'9 Np1G%-E'mL

9. Tricotarea modelelor Tricotarea modelelor din &orduri sau din contextul tricotajului se execut# dup# anumite modele alese dup# mod# *i 2ust. !ceste modele pot fi executate din fire uni, adic# .ntr%o sin2ur# culoare, sau din fire di'ers colorate. Modelele uni s.nt mai u*or de executat, ele cer.nd aten+ie numai la tehnica execu+iei modelului repecti'. Modelele colorate cer o du&l# aten+ie, adic# at.t la tehnica execu+iei modelului, c.t *i la .m&inarea firelor colorate dup# cerin+ele modelului. Modelele, indiferent dac# s.nt uni sau di'ers colorate, pot fi compacte sau dantelate. /n pa2inile ce urmea(# se 'or pre(enta c.te'a indica+ii .n le2#tur# cu tricotarea modelelor colorate *i a celor dantelate. Tricotarea modelelor colorate. Dnele o&iecte tricotate, mai ales articolele de sport *i cele de copii, pre(int# 2arnituri din modele executate .n di'erse culori. Tricotarea modelelor .n culori se face .n Apunct de jerseu, fiind sin2urul punct care se pretea(# la executarea modelelor .n culori. Modelele colorate care se pot tricota s.nt modelele pentru Achilim *i pentru Apuncte .n cruce. !ceste desene se copia(# pe h.rtie milimetric# sau cu p#tr#+ele mai mari *i se colorea(#. Ele pot fi .n dou# sau mai multe culori. Tricotarea modelelor .n culori se face cu fire de diferite culori, dup# cerin+ele modelului. !ceste fire se tricotea(# .n alternan+e cu firul culorii de fond, execut.nd din fiecare at.tea ochiuri c.t cere modelul. <irele ne.ntre&uin+ate se trec pe dosul lucrului mai departe, .n a*a fel .nc.t s# nu str.n2# .mpletitura. ;a schim&area culorilor se .ncruci*ea(# firele ca s# nu se forme(e 2oluri. Executarea modelului se .ncepe de la &a(# spre '.rf sau spre mar2inea superioar# a modelului. Modelele colorate pot fi *i &rodate pe ochiurile tricotate. /n acest scop fondul tricotajului se execut# cu Apunct de jerseu, iar punctul de &roderie 'a urm#ri forma ochiurilor de pa fa+a tricotajului.

Tricotarea modelelor dantelate7 modelele dantelate se o&+in din di'erse com&ina+ii a ochiurilor lucrate pe fa+# *i pe dos cu jeteurile f#cute dup# anumite modele. ;a tricotarea acestor modele e necesar# o aten+ie sporit# *i un control asupra num#rului de ochiuri, efectuat c.t mai des, ca s# nu se scad# sau s# se sporeasc# ochiurile nejustificat. !ltfel nu se poate executa modelul .n &une condi+iuni. /n 2eneral, la toate modelele, indiferent dac# s.nt compacte sau dantelate, la num#r#toarea ochiurilor nu se include ochiul cu care se .ncepe *i se sf.r*e*te r.ndul 0 adic# ochiurile m#r2ina*e. /n fiecare r.nd, la .nceput, se ridic# primul ochi f#r# a%l tricota *i urm#torul se tricotea(# pe fa+# lu.ndu%l din spatele andrelei, iar la sf.r*itul r.ndului, ultimul ochi se lucrea(# luat pe dos. ) Tricotaje de m.n#, !na "opescu, Ed. Tehnic#, 19$$ Tehnica +A&$A# "ulo'erulHjaGeta ra2lan se lucrea(a de sus de la 2uler, inmultindu%se in B puncte pentru formarea manecilor . <olosind aceasta tehnica nu ai ne'oie de cusaturi. "ulo'erulHjaGeta ra2lan se lucrea(a intr%o sin2ura piesa. "entru reali(area acestei tehnici , urmarim pasii urmatori7!asul 17 Masuram circumferinta 2atului , nu foarte strans. s 6e exemplu7 circumferinta , in ca(ul nostru este e2ala cu >$ cm 31B.- in4. !asul ,7 Tricotam un esantion cu aceleasi fire cu care urmea(a sa reali(am proiectul nostru si cu acelasi model, dupa care masuram . =n ca(ul exemplului nostru a'em, ,.- ochiuri .st/ 0cm .1.2- st0in/. !asul 27 ?alculam numarul de ochiuri necesari circumferintei 2atului. 5umarul de ochiuri 3n49 circumferinta 2atului x re(ultatul masuratorii esantionului. 5um&er of stitches 3n4 9 3the necG circumference4 x 32au2e4. n 9 >$ cm x -.5 stHcm 9 91 ochiuri 3st.4 n 9 1B.- in x $.>5 stHin 9 91.1 st 3round to 914. !asul 37 6istri&uim ochiurile re(ultate la cele B parti 3fata, spate, - maneci4. Ele sunt separate .ntre ele prin liniile ra2lan. 3! se 'edea ima2inea4. <iecare linie Ra2lan poate a'ea 1,-,> sau mai multe ochiuri in ea. =n ca(ul nostru, a'em 1 sin2ur ochi. ,cadem din num#rul total de ochiuri necesare pentru decolteu, cele B ochiuri ce repre(inta ;=5=! R!O;!5 si 'or ramane 8$ ochiuri. 91 st % Bst 9 8$ st !ceste 8$ de ochiuri le impartim .n trei p#ri e2ale7 fa#, spate i - mCneci . "artea 1% fata, partea - % spatele, partea a >%a , cele dou# mCneci. /n ca(ul .n care num#rul de ochiuri nu este di'i(i&il cu >, adau2#m ochiurile r#mase la partea din fa#. 8$ ochiuri 3st 4 H > 9 -8 ochiuri 3st4 P- ochiuri 3st4. !cum noi a'em7 % ,patele 3EacG4 % -8 ochiuri 3st4, % - maneci 3slee'es4 % - x 1B st 9 -8 ochiuri 3st4 % fata 3front4 % -8 ochiuri 3st4 P - ochiuri 3st4 9 >1 ochiuri 3st4. "artea din fa# tre&uie s# fie cu - cm % > cm 31.8in % 1.-in4 mai mare decCt partea din spate. 3- cm, pentru pulo'ere copii, >cm % pentru adulti4 .

!ceste ochiuri suplimentare tre&uie s# fie luate de la mCneci. /n ca(ul .n care masura noastr# este de -,5 ochiuri 3st4 H cm, num#rul de ochiuri ce tre&uie sca(ute de la fiecare maneca7 1H- x 3>cm4 x 3-.5 stHcm4 9 >. 5 st 3round to B4 st4 ochi 6istri&utia finala a ochiurilor7 <ata 3<ront47 >8 st ,patele 3EacG47 -8 st <iecare maneca 3Each slee'e4 % 11 st ;inia Ra2lan 3Ra2lan lines47 B st Total5 67 ochiuri .st/

!asul -7 Rascroiala 2atului "entru ca jaGeta sa cada &ine si sa ai&a acel mic decolteu, tre&uie sa facem rascroiala 2atului . !ceasta se face operand la portiunea de ) fata), adica la cele >8 ochiuri ale fetei, in felul urmator7 % ochiurile pentru fata se impart in trei parti 7 a4 fata dreapta %primeste -5Q din totalul fetei deci >8 M 1.-599.5 3 rotunjim la 11 ochiuri4 &4 fata stan2a9fata dreapta 911 ochiuri c4 centrul, primeste restul ochiurilor, adica 7 total fata minus fetele st si dr.7>8%3-M114918 ochiuri . !asul 17 B4 Montam pe andrea doar ochiurile de pe portiunile din spate si maneci, separate de ;iniile Ra2lan. "ortiunea din fata se adau2a treptat crescand la sfarsitul fiecarui rand , pana ce toate ochiurile de la punctul a si & % "asul 5 , au fost adau2ate, dupa care, se montea(a ochiurile din centru 3punctul c% "asul 54, toate odata 39 ochiuri in stan2a fata si 9 ochiuri in dreapta fata4. !asul 87 +9nd 1 i r9nd ,. Tricotam - randuri dupa modelul )stocGinette stitch ) 31 rand pe fata 1 rand pe dos4. Montam marGeri inainte si dupa liniile de ra2lan . +9ndul 2. /mp#rim ochiurile .n B p#ri . /ncepCnd cu fata stan2a 'om a'ea 7 fata stan2a , 19 ochiuri, jeteu 3Jo4, 1 ochi Ra2lan linie, jeteu 3Jo4 , 11 ochiuri maneca,jeteu 3Jo4 , 1 ochi Ra2lan linie, jeteu 3Jo4 , -8 ochiuri spatele,jeteu 3Jo4 , 1 ochi Ra2lan linie , jeteu 3Jo4 , 11 ochiuri maneca,jeteu 3Jo4 , 1 ochi Ra2lan linie, jeteu 3Jo4 , 19 ochiuri fata dr. +o: 3.=n continuare, inmultim cate 1 ochi 3Jo9 jeteu4 .nainte i dup# fiecare linie ra2lan, pCn# cCnd ajun2em la axila. !asul ;7 ?and ajun2em in dreptul axilei, separam manecile de restul pulo'erului si le tricotam separat, mai multe randuri, pana ajun2em la lun2imea dorita.

modele tricotate ajurate <odelul 1 <loare de lotus 9 1. 6aisJ "attern P ochi de mar2ine: % ochi tricotat pe fata: Introducem acul prin - ochiuri , luam firul si scadem toate cele - ochiuri odata, pe dos, jeteu, introducem din nou acul prin aceleasi - ochiuri , luam firul si scadem toate cele - ochiuri odata, pe dos, jeteu, introducem din nou acul prin aceleasi ochiuri , luam firul si scadem toate cele - ochiuri odata, pe dos. !ractic, scadem cele - ochiuri odata, pe dos si in acelasi ochi refacem cele - ochiuri.

Introducem acul prin 2 ochiuri , luam firul si scadem toate cele 2 ochiuri odata, pe dos, jeteu, introducem din nou acul prin aceleasi 2 ochiuri , luam firul si scadem toate cele 2 ochiuri odata, pe dos. (cadem cele 2 ochiuri odata, pe dos si in acelasi ochi refacem cele 2 ochiuri. % numar de ochiuri % multiplu lui $ P 1 P - ochiuri de mar2ine. Randul 1,> 3spatele lucrului4 7 toate ochiurile pe dos: Randul - 3fata lucrului4 7 ochi de mar2ine, 1 ochi pe dos, F5 ochiuri lucrate impreuna pe dos si apoi refacem cele 5 ochiuri in acelasi ochi, 1 ochi pe dos, ochi de mar2ine: Randul B7 1ochi de mar2ine, 3=ntroducem acul prin > ochiuri , luam firul si scadem toate cele > ochiuri odata, pe dos, jeteu, introducem din nou acul prin aceleasi > ochiuri , luam firul si scadem toate cele > ochiuri odata, pe dos. ,cadem cele > ochiuri odata, pe dos si in acelasi ochi refacem cele > ochiuri.4, 1 ochi pe dos. F3Introducem acul prin - ochiuri , luam firul si scadem toate cele - ochiuri odata, pe dos, jeteu, introducem din nou acul prin aceleasi - ochiuri , luam firul si scadem toate cele - ochiuri odata, pe dos, jeteu, introducem din nou acul prin aceleasi - ochiuri , luam firul si scadem toate cele - ochiuri odata, pe dos. !ractic, scadem cele - ochiuri odata, pe dos si in acelasi ochi refacem cele ochiuri.4, 1 ochi pe dosF, repetam intre F pana la ultimele B ochiuri, 3=ntroducem acul prin > ochiuri , luam firul si scadem toate cele > ochiuri odata, pe dos, jeteu, introducem din nou acul prin aceleasi > ochiuri , luam firul si scadem toate cele > ochiuri odata, pe dos. ,cadem cele > ochiuri odata, pe dos si in acelasi ochi refacem cele > ochiuri.4, 1ochi de mar2ine: Repetam randurile 1%B. 3multiple of B sts plus 14 6, 3daisJ stitch4 ">to2, &ut do not let the > sts fall from ;R needle, Iind Jarn around RR needle o'er top and &acG to front a2ain, then p the same > sts to2 a2ain and let fall from needle. RoIs 1 and > 3R,4 Snit. RoI - S1, FIorG 6, o'er next > sts, G1: rep from F to end. RoI B S1, p1, G1, FIorG 6, o'er next > sts, G1: rep from F, end p1, G1. Rep roIs 1%B.

<odel , Model cu frun(e

;e2enda7 9 ochi tricotat pe dos, p o 9 jeteu 3 ochi adau2at4, Jo 9 ochi tricotat pe fata, G . 9 > ochiuri tricotate impreuna, G>to2 <odelul 2

% numar ochiuri %Multiplul lui 11 P $

+andul 1 si ,7 ochiuri pe fata: +andul 2 .fata lucrului/7 $ ochiuri pe fata, F3jeteu4 de - ori, 1 ochi de fata, 3jeteu4 > ori, 1 ochi pe fata, 3jeteu4 B ori, 1ochi pe fata, 3jeteu4 > ori, 1 ochi fata, 3jeteu4 de - ori, $ ochiuri pe fata: repetam intre F +andul 37 ochiuri pe fata si fixati toate jeteurile cu acul: +andul - si 17 ochiuri pe fata: +andul 87 1 ochi pe fata, F3jeteu4 de - ori, 1 ochi pe fata, 3jeteu4 > ori, 1 ochi pe fata, 3jeteu4 B ori, 1 ochi pe fata , 3jeteu4 de > ori, 1 ochi pe fata, 3jeteu4 de - ori, $ ochiuri pe fata: repetam intre F, pana la ultimul ochi pe care%l 'om tricota pe fata in loc de $ ochiuri pe fata: +andul ;7 Repetam randul B. <odelul 3

+17 1ochi pe fata, F ochiuri tricotate pe dosF, repetam intre F pana la sf rand: +,7 1ochi pe fata, 1ochi pe dos,Fjeteu, 3luam 1 ochi nelucrat, urmatorul ochi se lucrea(a pe fata iar cel nelucrat se trece peste cel lucrat pe fata4, 1ochi pe fata, - ochiuri lucrate impreuna de la dreapta spre stan2a si re(ulta un sin2ur ochi, jeteu, - ochiuri pe dosF, repetam intre pana la..., 1ochi pe dos, 1 ochi pe fata : +27 -ochiuri pe fata, F5 ochiuri pe dos, - ochiuri pe fataF, se repeta intre F pana la sfarsitul randului: +37 1ochi pe fata, 1ochi pe dos, F1ochi pe fata , 1 jeteu,3luam 1 ochi nelucrat pe andrea, urmatoarele ochiuri se lucrea(a impreuna pe fata iar ochiul nelucrat se trece peste cele - ochiuri lucrate impreuna4, jeteu, 1ochi pe fata, - ochiuri pe dosF, repetam intre F pana la ...1 jeteu, 3luam 1 ochi nelucrat, urmatoarele - ochiuri se lucrea(a impreuna pe fata iar ochiul nelucrat se trece peste cele - ochiuri lucrate impreuna4, jeteu, 1ochi pe fata, 1ochi pe dos, 1ochi pe fata. +-7F- ochiuri pe fata, 5 ochiuri pe dosF, repetam intre F. Repetam randurile -%5 de mai multe ori. <odelul -

<odelul 1

+andul 1 .fata lucrului/5 1 ochi pe fata, - ochiuri impreuna pe fata, jeteu, 1 ochi pe fata, jeteu, 31 ochi nelucrat, urmatorul ochi se lucrea(a pe fata iar cel nelucrat se trece peste cel lucrat4 F- ochiuri pe fata, ochiuri tricotate impreuna pe fata de la dreapta spre stan2a, jeteu, 1ochi pe fata, jeteu, 31 ochi nelucrat, urmatorul ochi se lucrea(a pe fata iar cel nelucrat se trece peste cel lucrat4F, repetam intre F pana la ultimul ochi, 1 ochi pe fata. +andul ,7 - ochiuri lucrate impreuna pe dos cu firele rasucite, crestem 1 ochi 3Larn Round 5eedle 0 Jrn4 , > ochiuri pe dos, crestem 1 ochi 3Jrn4, - ochiuri tricotate impreuna pe dosF: repetam intre F pana la sfarsitul randului. +andul 2 71 ochi pe fata, jeteu, 31 ochi nelucrat, urmatorul ochi se lucrea(a pe fata iar cel nelucrat se trece peste cel lucrat4, 1 ochi pe fata, - ochiuri impreuna pe fata, jeteu F- ochiuri pe fata, jeteu, 31 ochi nelucrat, urmatorul ochi se lucrea(a pe fata iar cel nelucrat se trece peste cel lucrat4, 1 ochi pe fata, - ochiuri impreuna pe fata, jeteuF: repetam intre F pana la..... 1 ochi pe fata. +andul 37 - ochiuri pe dos, crestem 1 ochi 3Jrn4, 31 ochi nelucrat, - ochiuri lucrate impreuna pe dos, ochiul nelucrat se trece peste cele lucrate impreuna4, crestem 1 ochi 3Jrn4, FB ochiuri pe dos, crestem 1 ochi 3Jrn4, 31 ochi nelucrat, - ochiuri lucrate impreuna pe dos, ochiul nelucrat se trece peste cele lucrate impreuna4, crestem 1 ochi 3Jrn4: repetam intre F pana la ultimele - ochiuri pe dos. Repetam randurile 1%B pana cand o&tinem lun2imea dorita. <odelul 8

#umar de ochiuri5 3 *1 +andul 17 F1 ochi pe dos, > ochiuri pe fataF, repetam intreF: +andul ,71 ochi pe fata, F1 ochi pe dos, jeteu, - ochiuri impreuna pe dos, 1 ochi pe fataF, repetam intreF:

+andul 27repetam randul 1: +andul 37ochiuri pe fata: Repetam randurile 1%B. <odelul ;

5umar de ochiuri7 multiplu lui 11 P 1: +1.fata lucrului/7 - ochiuri impreuna pe fata, - ochiuri pe fata, 1 ochi pe dos, jeteu, F 1 ochi pe fata, jeteu,1 ochi pe dos, - ochiuri pe fata, 31 ochi nelucrat, - ochiuri tricotate impreuna pe fata, ochiul nelucrat se trece peste cei lucrati impreuna4, - ochiuri pe fata, 1 ochi pe dos, jeteuF, repetam intre F pana la.....1 ochi pe fata, jeteu, 1 ochi pe dos, - ochiuri pe fata, - ochiuri impreuna pe fata. +,7 > ochiuri pe dos, F1 ochi pe fata, > ochiuri pe dos, 1 ochi pe fata, 5 ochiuri pe dosF, repetam intreF, pana la ...1 ochi pe fata, > ochiuri pe dos, 1 ochi pe fata, > ochiuri pe dos. +27 - ochiuri impreuna pe fata, 1 ochi pe fata, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe fata, jeteu , F1 ochi pe fata, jeteu, 1 ochi pe fata, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe fata, 3primul ochi se ia pe andrea nelucrat, urmatoarele ochiuri le lucram impreuna, pe fata, ochiul nelucrat se trece peste ochiurile lucrate impreuna4, 1 ochi pe fata, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe fata, jeteuF, repetam intre F panala la......1 ochi pe fata, jeteu, 1 ochi pe fata, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe fata, - ochiuri lucrate impreuna pe fata: +35 - ochiuri pe dos, F 1 ochi pe fata, 5 ochiuri pe dos, 1 ochi pe fata, > ochiuri pe dosF, repetam intre F pana la.....1 ochi pe fata, 5 ochiuri pe dos, 1 ochi pe fata, - ochiuri pe dos: +-7 - ochiuri impreuna pe fata, 1 ochi pe dos, - ochiuri pe fata, jeteu, F 1 ochi pe fata, jeteu, - ochiuri pe fata, 1 ochi pe dos, 3primul ochi se ia pe andrea, nelucrat, urmatoarele - ochiuri le lucram impreuna, pe fata, ochiul nelucrat se trece peste ochiurile lucrate impreuna4, 1 ochi pe dos, - ochiuri pe fata, jeteu F, repetam intre F pana la.....1 ochi pe fata, jeteu, - ochiuri pe fata, 1 ochi pe dos, - ochiuri impreuna pe fata. +171 ochi pe dos, F1 ochi pe fata, ochiuri pe dos, 1 ochi pe fata, 1 ochi pe dosF, repetam intre F.

+871 ochi pe fata, Fjeteu, 1 ochi pe dos, - ochiuri pe fata, 3primul ochi se ia pe andrea nelucrat, urmatoarele - ochiuri le lucram impreuna, pe fata, ochiul nelucrat se trece peste ochiurile lucrate impreuna4, - ochiuri pe fata, 1 ochi pe dos, jeteu, 1 ochi pe fataF, repetam intre F. +;7 - ochiuri pe dosF, 1 ochi pe fata, 5 ochiuri pe dos, 1 ochi pe fata, > ochiuri pe dosF, repetam intre Fpana la.... 1 ochi pe fata, 5 ochiuri pe dos, 1 ochi pe fata, - ochiuri pe dos. +67 1 ochi pe fata, F jeteu, 1 ochi pe fata, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe fata, 3primul ochi se ia pe andrea, nelucrat, urmatoarele - ochiuri le lucram impreuna, pe fata, ochiul nelucrat se trece peste ochiurile lucrate impreuna4, 1 ochi pe fata, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe fata, jeteu, 1 ochi pe fataF, repetam intre F.

+177 > ochiuri pe dos, F1 ochi pe fata, > ochiuri pe dos, 1 ochi pe fata, 5 ochiuri pe dosF, repetam intre F pana la ....1 ochi pe fata, > ochiuri pe dos, 1 ochi pe fata, > ochiuri pe dos. +117 1 ochi pe fata, Fjeteu, - ochiuri pe fata, 1 ochi pe dos, 3primul ochi se ia pe andrea, nelucrat, urmatoarele - ochiuri le lucram impreuna, pe fata, ochiul nelucrat se trece peste ochiurile lucrate impreuna4, 1 ochi pe dos, - ochiuri pe fata, jeteu, 1 ochi pe fataF, repetam intre F. +1,7 B ochiuri pe dos, F1 ochi pe fata, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe fata, la....1 ochi pe fata, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe fata, B ochiuri pe dos. <odelul 6 ochiuri pe dosF, repetam intre F pana

5umarul de ochiuri7 multiplu lui 18 P 1 ochi de mar2ine +15 toate ochiurile pe fata: +,5 toate ochiurile pe dos: + 27 primul ochi se ia nelucrat, F3- ochiuri tricotate .mpreun# pe fa+#4 de > ori, 31 jeteu, 1 ochi pe fa+#4 de $ ori, 3- ochiuri tricotate .mpreun# pe fa+#4 de > oriF,repetam intreF pana la sfarsitul randului. + 35 tricote(i toate ochiurile pe dos. <odelul 17

!&re'ieri7 G 9 ochi pe fata G-to2 9 - ochiuri tricotate impreuna pe fata p 9 ochi pe dos p-to2t&l 9 - ochiuri tricotate impreuna pe dos, rasucite st3s4 9 ochi 3ochiuri4 Is 9 spatele lucrului Jo 9 jeteu

+17 3fata lucrului4. S-. FJo. S . S-to2. Rep intre F pana la ultimele - sts. S-. +, 7 S-. F"-to2t&l. "$. Jo. "1. Rep intre F pana la ultimele -sts. S-. +2 7 S-. FS-. Jo. S5. S-to2. Rep intre F pana la ultimele - sts. S-. +3 7 S-. F"-to2t&l. "B. Jo. ">. Rep intre F pana la ultimele -sts. S-. +- 7 S-. FSB. Jo. S>. S-to2. Rep intre F pana la ultimele - sts. S-. +1 7 S-. F"-to2t&l. "-. Jo. "5. Rep intre F pana la ultimele -sts. S-. +8 7 S-. FS$. Jo. S1. S-to2. Rep intre F pana la ultimele - sts. S-. +; 7 S-. F"-to2t&l. Jo. " . Rep intre F pana la ultimele - sts. S-. +6 7 S-. FS-to2. S . Jo. Rep intre F pana la ultimele - sts. S-. +17 7 S-. F"1. Jo. "$. "-to2t&l. Rep intre F pana la ultimele -sts. S-. +11 7 S-. FS-to2. S5. Jo. S-. Rep intre F pana la ultimele - sts. S-. +1, 7 S-. F">. Jo. "B. "-to2t&l. Rep intre F pana la ultimele -sts. S-. +12 7 S-. FS-to2. S>. Jo. SB. Rep intre F pana la ultimele - sts. S-.+13 7 S-. F"5. Jo. "-. "-to2t&l. Rep intre F pana la ultimele -sts. S-. +1- 7 S-. FS-to2. S1. Jo. S$. Rep intre F pana la ultimele - sts. S-. +11 7 S-. F" . Jo. "-to2t&l. Rep intre F pana la ultimele - sts. S-. <odelul 11

=4 ochi pe fata (s=91 ochi se ia pe andrea nelucrat, urmatoarele - ochiuri se lucrea(a impreuna pe fata, ochiul luat nelucrat se trece peste cele doua ochiuri lucrate impreuna. (=91 ochi se ia pe andrea nelucrat, - ochiuri lucrate impreuna pe fata, ochiul luat nelucrat se trece peste cele doua ochiuri lucrate impreuna. +15 - ochiuri pe fata, Fjeteu, 3luam 1 ochi nelucrat, tricotam - ochiuri impreuna, pe fata iar ochiul nelucrat il trecem peste ochiurile lucrate impreuna% re(ulta 1 sin2ur ochi4, jeteu , 1 ochi pe fataF, repetam intre F pana la ultimul ochi pe fata. +, si toate randurile cu sot7 ochiuri pe dos

+2 si -5 $ ochiuri pe fata, jeteu, 3luam 1 ochi nelucrat, tricotam - ochiuri impreuna, pe fata iar ochiul nelucrat il trecem peste ochiurile lucrate impreuna% re(ulta 1 sin2ur ochi4, jeteu ,F 5 ochiuri pe fata, jeteu, 3luam 1 ochi nelucrat, tricotam - ochiuri impreuna, pe fata iar ochiul nelucrat il trecem peste ochiurile lucrate impreuna% re(ulta 1 sin2ur ochi4, jeteuF , repetam intre F pana la ultimele $ ochiuri pe fata. +871 ochi pe fata, jeteu, 3se ia 1 ochi nelucrat, se lucrea(a urmatorul ochi pe fata iar ochiul nelucrat se trece peste cel lucrat pe fata4, 1 ochi pe fata, - ochiuri lucrate impreuna pe fata, jeteuF, > ochiuri pe fata, 3se ia 1 ochi nelucrat, se lucrea(a urmatorul ochi pe fata iar ochiul nelucrat se trece peste cel lucrat pe fata4, 1 ochi pe fata, - ochiuri lucrate impreuna pe fata, jeteuF , repetam intreF pana la ultimul ochi pe fata. "attern

,titch pattern is a multiple of 11 P 1 ?ast on $1 stitches. RoI 1 and all odd num&er roIs 3Iron2 side47 "url RoI -7 S>, FG-to2, Jo, G1, Jo, ssG, G5 repeat from F, end last repeat G>. RoI B7 S-, FG-to2, G1, Jo, G1, Jo, G1, ssG, G>: repeat from F, end last repeat G-. RoI $7 S1, FG-to2, G-, Jo, G1, Jo, G-, ssG, G1: repeat from F to end. RoI 87 S-to2, FG>, Jo, G1, Jo, G>, sl 1, G-to2, psso: repeat from F to last 9 stitches, end last repeat G>, Jo, G1, Jo, G>, ssG. RoI 117 S1, FJo, ssG, G5, G-to2, Jo, G1: repeat from F to end. RoI 1-7 S1, FJo, G1, ssG, G>, G-to2, G1, Jo, G1: repeat from F to end. RoI 1B7 S1, FJo, G-, ssG, G1, G-to2, G-, Jo, G1: repeat from F to end. RoI 1$7 S1, FJo, G>, sl 1, G-to2, psso, G>, Jo, G1: repeat from F to end 3if JouTre Ionderin2 hoI to )sl 1, G-to2, psso), please see the detailed instructions &eloI4. Repeat roIs 1%1$ fi'e times more. !alm Tree (titch LouUll need multiple of -- P - ed2e stitches. Repeat the pattern &etIeen the arroIs until desired Iidth is reached. VorG the ri2ht side folloIin2 the dia2ram. "url all the stitches on the Iron2 side.

RoI 17 ed2e st, F Jo, G5, 3sl1 GIise, G next st, psso4, G5, G-to2, G5, Jo, G> F Repeat &etIeen Fs to last stitch, ed2e st RoI - and all e'en roIs7 "url all the stitches RoI >7 ed2e st, F G1, Jo, G5, 3sl1 GIise, G next st, psso4, G>, G-to2, G5, Jo, GB F Repeat &etIeen Fs to last stitch, ed2e st RoI 57 ed2e st, F G-, Jo, G5, 3sl1 GIise, G next st, psso4, G1, G-to2, G5, Jo, G5 F Repeat &etIeen Fs to last stitch, ed2e st RoI 7 ed2e st, F G>, Jo, G5, 3sl1 GIise, G next st, psso4, G5, G-to2, G5, Jo F Repeat &etIeen Fs to last stitch, ed2e st RoI 97 ed2e st, F GB, Jo, G5, 3sl1 GIise, G next st, psso4, G>, G-to2, G5, Jo, G1 F Repeat &etIeen Fs to last stitch, ed2e st RoI 117 ed2e st, F G5, Jo, G5, 3sl1 GIise, G next st, psso4, G1, G-to2, G5, Jo, G- F Repeat &etIeen Fs to last stitch, ed2e st Repeat roIs 1 throu2h 1- to continue the pattern. Model cu frun(e

Multiple of 15 sts P 8 +o:1.+(/5 G-, ssG, Jo, F G> to2, G1, Jo, 3G1%t&l, Jo4 > times, G1, 3ssG4 tIice, G>: rep from F to last B sts, Jo, G-to2, G-: +o: , and all >( ro:s7 G-, purl tolast - sts, G-: +o: 27G-, ssG, Jo, F ssG, G-, Jo, G>, Jo, G1%t&l, Jo, G1, 3ssG4 tIice, G-: rep from F to last B sts, Jo, G-to2, G-: +o: -7 G-, ssG, Jo, F ssG, G1, Jo, G5, Jo, G1%t&l, Jo, G1, 3ssG4 tIice, G1: rep from F to last B sts, Jo, G-to2, G-: +o: 87 G-, ssG, Jo, F ssG, Jo, G>, G-to2, G1, Jo, 3G1%t&l, Jo4 tIice, G1, 3ssG4 tIice: rep from F to last B sts, Jo G-to2, G-: +o: 67 G-, ssG, Jo, F G> , 3G-to24 tIice, G1, Jo, 3G1%t&l, Jo4 > times, G1, sG-p: rep from F to last B sts, Jo, G-to2, G-: +o: 117 G-, ssG, Jo, F G- , 3G-to24 tIice, G1, Jo, G1%t&l, Jo, G>, Jo, G-, G-to2: rep from F to last B sts, Jo, G-to2, G-: +o: 127 G-, ssG, Jo, F G1 , 3G-to24 tIice, G1, Jo, G1%t&l, Jo, G5, Jo, G1, G-to2: rep from F to last B sts, Jo, G-to2, G-: +o: 1-7 G-, ssG, Jo, F 3G-to24 tIice, G1, Jo, 3G1%t&l, Jo4 tIice, G1, ssG,G>, Jo, G-to2: rep from F to last B sts, Jo, G-to2, G-: +o: 117 G-, purl to last - sts, GAbbreviations5 =9 Gnit9ochi pe fata p9 purl 9ochi pe dos =,tog9- sts to2ether9 - ochiuri lucrate impreuna, pe fata:8http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK '9ptWs!T 1i8

ss=9http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'91iiu9Ej%;Oo =2tog9http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'91ue"Nsx!eG2 s=,p9http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'9r?<SIfdl-&8 =1?tbl9http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'9;8&>&R8Rsx! modele tricotate % torsade <odelul 1 <a2ure de miere

% 'om monta pe andrea un numar de ochiuri multiplu cu B P 1 : +andul 1, 2 si - 3spatele lucrului47 ochiuri tricotate pe dos: +andul , si 37 1 ochi pe fata, Faducem firul in fata lucrului, alunecam > ochiuri pe cealalta andrea, dupa care, trecem firul prin fata celor > ochiuri alunecate si%l ducem in spatele lucrului, 1ochi pe fataF, repetam intre F +o: 15 - ochiuri pe fata, Fintroducem acul drept su& toate firele alunecate 3cusatura de mai jos4 si tricotam pe fata, > ochiuri pe fataF, repetam intre F, pana la ultimele - ochiuri pe care le tricotam pe fata: +o:s 8, 6 si 117 ochiuri tricotate pe dos: +o:s ; si 177 > ochiuri pe fata, Faducem firul in fata lucrului, alunecam > ochiuri pe cealalta andrea, dupa care, trecem firul prin fata celor > ochiuri alunecate si%l ducem in spatele lucrului, 1ochi pe fataF, repetam intre F, pana la ultimele - ochiuri care 'or fi tricotate pe fata: +o: 1,7 GB, Fintroducem acul drept su& toate firele alunecate 3cusatura de mai jos4 si tricotam pe fata ochiul luat, > ochiuri pe fataF, repetam intre F, pana la ultimul ochi care 'a fi tricotat pe fata. <odelul ,

% numar de ochiuri % multiplu lui B : Randul 1 3fata lucrului47 FB ochiuri incrucisate spre stan2a: repetam intre F pana la sfarsitul randului: Randul - si B7 Tricotam toate ochiurile pe dos: Randul >7 - ochiuri pe fata, FBochiuri incrucisate spre dreapta, repetam intre F pana la ultimele - ochiuri pe care le tricotam pe fata. Repetam randurile 1 0 B de mai multe ori pana ajun2em la lun2imea dorita. B ochiuri incrucisate spre dreapta9 primele - ochiuri sunt puse pe un stitch marGer, in asteptare, in spatele lucrului, tricotam pe fata urmatoarele - ochiuri, dupa care, reluam ochiurile aflate in asteptare si le tricotam tot pe fata: B ochiuri incrucisate spre stan2a9 primele - ochiuri sunt puse pe un stitch marGer, in asteptare, in fata lucrului, tricotam pe fata urmatoarele - ochiuri, dupa care, reluam ochiurile aflate in asteptare si le tricotam tot pe fata: <odelul 2

% ochi tricotat pe dos: l ochi tricotat pe fata: P ochi de mar2ine:

primele > ochiuri sunt puse pe un stitch marGer, in asteptare, in fata lucrului, tricotam pe fata urmatoarele > ochiuri, dupa care, reluam ochiurile aflate in asteptare si le tricotam tot pe fata:

primele > ochiuri sunt puse pe un stitch marGer, in asteptare, in spatele lucrului, tricotam pe fata urmatoarele > ochiuri, dupa care, reluam ochiurile aflate in asteptare si le tricotam tot pe fata: "e dos ochiurile se lucrea(a asa cum 'in. 5um#rul de ochiuri 7 di'i(i&il cu $, plus ochiurile pentru mar2ini.

<odelul 3

? numar de ochiuri ? muultiplu lui 3 * ochiul de margine + 1 .fata lucrului/7 1 ochi de mar2ine, F- ochiuri incrucisate spre dreapta, - ochiuri incrucisate spre stan2a F, repetam intre F de mai multe ori pana ajun2em la sfarsitul randului . +, si toate randurile cu sot se lucrea(a pe dos.

+ 2 7 1 ochi de mar2ine, F - ochiuri incrucisate spre stan2a, - ochiuri incrucisate spre dreapta F , repetam intre F de mai multe ori pana ajun2em la sfarsitul celor >1 ochiuri . Repetam randurile 1 % B de mai multe ori. , ochiuri incrucisate spre dreapta9primul ochi se lasa pe o andrea ajutatoare, in fata lucrului, tricotam urmatorul ochi pe fata, dupa care , tricotam ochiul lasat pe andreaua ajutatoare, tot pe fata. , ochiuri incrucisate spre stanga9 primul ochi se lasa pe o andrea ajutatoare, in spatele lucrului, tricotam urmatorul ochi pe fata, dupa care , tricotam ochiul lasat pe andreaua ajutatoare, tot pe fata. <odelul -

? numar de ochiuri? 21 ochiuri * 1 ochiuri. + 1 3fata lucrului47 > ochiuri pe dos , 1- ochiuri pe fata, $ ochiuri incrucisate spre dreapta, $ ochiuri incrucisate spre stan2a, 1- ochiuri pe fata, > ochiuri pe dos. + , si toate randurile cu sot 7 > ochiuri pe fata, >$ ochiuri pe dos, > ochiuri pe fata. + 27 > ochiuri pe dos, 9 ochiuri pe fata, $ ochiuri incrucisate spre dreapta, $ ochiuri pe fata, $ ochiuri incrucisate spre stan2a, 9 ochiuri pe fata, > ochiuri pe dos. + -7 > ochiuri pe dos, $ ochiuri pe fata, $ ochiuri incrucisate spre dreapta, 1- ochiuri pe fata, $ ochiuri incrucisate spre stan2a, $ ochiuri pe fata, > ochiuri pe dos. + 85 > ochiuri pe dos, > ochiuri pe fata, $ ochiuri incrucisate spre dreapta,18 ochiuri pe fata, $ ochiuri incrucisate spre stan2a, > ochiuri pe fata, > ochiuri pe dos. + 67 > ochiuri pe dos, $ ochiuri incrucisate spre dreapta, -B ochiuri pe fata, $ ochiuri incrucisate spre stan2a, > ochiuri pe dos. + 117 > ochiuri pe dos, >$ ochiuri pe fata, > ochiuri pe dos. Repetam randurile 1 %1- de mai multe ori pana ajun2em la lun2imea dorita. 1 ochiuri incrucisate spre dreapta9 primele trei ochiuri se lasa pe o andrea ajutatoare, in fata lucrului, tricotam urmatoarele > ochiuri pe fata, dupa care , tricotam cele > ochiuri lasate pe andreaua ajutatoare, tot pe fata. 1 ochiuri incrucisate spre stanga9 primele trei ochiuri se lasa pe o andrea ajutatoare, in spatele lucrului, tricotam urmatoarele > ochiuri pe fata, dupa care , tricotam cele > ochiuri lasate pe andreaua ajutatoare, tot pe fata. <odelul 1

+andul 1 2,-, 8 5 B ochiuri pe dos, $ ochiuri pe fata, B ochiuri pe dos: +andul ,, 3 ,1, ;, 175 B ochiuri pe fata, $ ochiuri pe dos, B ochiuri pe fata: +andul -7 B ochiuri pe dos, $ ochiuri incrucisate spre stan2a 3primele trei ochiuri se lasa pe o andrea ajutatoare, in spatele lucrului, tricotam urmatoarele > ochiuri pe fata, dupa care , tricotam cele > ochiuri lasate pe andreaua ajutatoare, tot pe fata.4, B ochiuri pe dos: +andul 67 B ochiuri pe dos, $ ochiuri incrucisate spre dreapta 3primele trei ochiuri se lasa pe o andrea ajutatoare, in fata lucrului, tricotam urmatoarele > ochiuri pe fata, dupa care , tricotam cele > ochiuri lasate pe andreaua ajutatoare, tot pe fata.4, B ochiuri pe dos: Modelul "attern X ,mocGin2 % ;es smocGs au tricot http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'9EBd162ah!<1Yfeature9plaJerZdetailpa2e

R1 3Iron2 side47 G>, F p-,G-F, repeat to last G1 R-7 G1, p-, FG-,p-F, repeat to last G1 R>7 G>, F p-, G- F repeat to last G1 RB7 G1, p-, LE 3insert ri2ht needle &etIeen $th and th st on left , draI loop throu2h and sl onto left, Gto2 Iith 1 st st on left 4, G1, p-, G-, p-, repeat to last G1 R57 repeat roI 1 R$7 repeat roI R 7 repeat roI > R87 G1, p-, G-, F p-, LE 3insert ri2ht needle &etIeen $th and th sts on left , draI loop throu2h and sl onto left, Gto2 Iith 1 st st on left 4, G1, p-, G-, repeat fromF endin2 Iith pe,p-, G-, p-, G1 . Repeat roIs 1%8. "attern

,l1 GnitIise 3introducem andreaua de la stan2a spre dreapta si luam ochiul nelucrat4 ,l1 purlIise 34 ?O >9 sts. 3V,4 "1, FG-, p5, rep from F to > sts &efore end, G-, p1. ,l1 GnitIise, Fp-, G5, rep from F to > sts &efore end, p-, G1. ,l1 purlIise, FG-, p5, rep from F to > sts &efore end, G-, p1. ,l1 GnitIise, Fp-, ca&le5, rep from F to > sts &efore end, p-, G1. Encode Letter: RoI 1 3V,47 ,l1 purlIise, FG-, p5, rep from F to > sts &efore end, G-, p1. RoI -7 ,l1 GnitIise, Fp-, G5, rep from F to > sts &efore end, p-, G1. RoIs >, 5, 7 Rep roI 1. RoIs B, $7 Rep roI -. RoI 87 ,l1 GnitIise, Fp-, ca&le5, rep from F to > sts &efore end, p-, G1. RoI 97 Rep roI 1. RoI 11 3encodin2 roI47 ,l1 GnitIise, Fp-, G5 for a 1 OR ca&le 5 for a 1, rep from F to > sts &efore end, p-, G1. RoI 117 Rep roI 1. RoI 1-7 Rep roI 8. Rep these 1- roIs, IorGin2 roI 11 as appropriate for each different letter in Jour messa2e, until scarf is desired len2th andHor Jour messa2e is completed. =f Jou run out of messa2e letters and still Iant more len2th, just encode 11111s for the rest of the scarf. ,l1 purlIise, FG-, p5, rep from F to > sts &efore end, G-, p1. ,l1 GnitIise, Fp-, G5, rep from F to > sts &efore end, p-, G1. Rep pre'ious - roIs - more times, $ roIs total. ,l1 purlIise, FG-, p5, rep from F to > sts &efore end, G-, p1. ,l1 GnitIise, Fp-, ca&le5, rep from F to > sts &efore end, p-, G1. ,l1 purlIise, FG-, p5, rep from F to > sts &efore end, G-, p1. ,l1 GnitIise, Fp-, G5, rep from F to > sts &efore end, p-, G1. EO in pattern, ti2htlJ 3so the ed2e doesnUt flare4. Modele tricotate compacte 1. <odelul camp de flori

5umarul de ochiuri 7 di'i(i&il cu 11 P ochiurile de mar2ine. +andul 1, 2, 8 % ochiuri pe fata: +andul ,, 3, ; % ochiuri tricotate pe dos: +andul - % 5 ochiuri pe fata, Fintroduceti acul drept in al treilea ochi din randul 1 , scoateti firul si formati o &ucla, - ochiuri pe fata, introduceti din nou acul drept in acelasi ochi din randul 1, scoatem firul si formam a doua &ucla, > ochiuri pe fata si introducem pentru a treia oara andreaua dreapta in acelasi ochi din randul 1, scoatem firul si formam a treia &ucla, 5 ochiuri tricotate pe fataF, repetam intre F pana la sfarsitul randului. +andul 1 % F5 ochiuri pe dos, tricotam impreuna, pe dos, a >%a &ucla cu ochiul urmator, 1 ochi pe dos, tricotam impreuna, pe dos, a -%a &ucla cu ochiul urmator, 1 ochi tricotat pe dos, tricotam impreuna, pe dos, prima &ucla cu ochiul urmatorF, repetam intre F pana la sfarsitul randului. +andul 6 % 8 ochiuri pe fata, Fintroduceti acul drept in al treilea ochi din randul 1 , scoateti firul si formati o &ucla, - ochiuri pe fata, introduceti din nou acul drept in acelasi ochi din randul 1, scoatem firul si formam a doua &ucla, > ochiuri pe fata si introducem pentru a treia oara andreaua dreapta in acelasi ochi din randul 1, scoatem firul si formam a treia &ucla, 5 ochiuri tricotate pe fataF, repetam intre F.

+andul 17 % Ftricotam impreuna, pe dos, a >%a &ucla cu ochiul urmator, 1 ochi pe dos, tricotam impreuna, pe dos, a -%a &ucla cu ochiul urmator, 1 ochi tricotat pe dos, tricotam impreuna, pe dos, prima &ucla cu ochiul urmator, 5 ochiuri pe dosF, repetam intre F, 8 ochiuri pe dos. Repetam randurile 1%11 de mai multe ori pana ajun2em la lun2imea dorita. http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'9M5i@8Nu&OVMYfeature9endscreen 1. @utterflA (titch <odelul fluture

5umarul de ochiuri 7 multiplu lui 11 plus 9 ochiuri. +andul 1, 2, -, 8 si 67 1 ochi de mar2ine, Faducem firul in fata lucrului si alunecam 5 ochiuri de pe andreaua stan2a pe cea dreapta, trecem firul prin fata celor 5 ochiuri nelucrate , il ducem in spatele lucrului si continum sa tricotam 5 ochiuri pe fataF. Repetam intre Fde mai multe ori, aducem firul in fata lucrului si alunecam 5 ochiuri de pe andreaua stan2a pe cea dreapta, trecem firul prin fata celor 5 ochiuri nelucrate , il ducem in spatele lucrului si continum sa tricotam 1 ochi pe fata : +andul ,, 3, 1 si ;5 ochiuri tricotate pe dos. +andul 177 > ochiuri pe dos, Fintroducem andreaua dreapta prin cele 5 fire de pe fata lucrului, de jos in sus si din fata spre spatele firelor, luam firul principal si%l scoatem prin cele 5 fire , apoi il ase(am pe andreaua stan2a si%l scadem cu urmatorul ochi , ochiuri pe dosF. Repetam intre F, introducem andreaua dreapta prin cele 5 fire de pe fata lucrului, de jos in sus si din fata spre spatele firelor, luam firul principal si%l scoatem prin cele 5 fire , apoi il ase(am pe andreaua stan2a si%l scadem cu urmatorul ochi ,> ochiuri pe dos. +andul 11, 12, 1-, 18, si 165 $ ochiuri tricotate pe fata, Faducem firul in fata lucrului si alunecam 5 ochiuri de pe andreaua stan2a pe cea dreapta, trecem firul prin fata celor 5 ochiuri nelucrate , il ducem in spatele lucrului si continum sa tricotam 5 ochiuri pe fataF. Repetam intre Fde mai multe ori, aducem firul in fata lucrului si alunecam 5 ochiuri de pe andreaua stan2a pe cea dreapta, trecem firul prin fata celor 5 ochiuri nelucrate , il ducem in spatele lucrului si continum sa tricotam $ ochiuri pe fata : . +andul 1,, 13, 11 si 1;7 ochiuri lucrate pe dos:

+andul ,77 $ ochiuri pe dos, Fintroducem andreaua dreapta prin cele 5 fire de pe fata lucrului, de jos in sus si din fata spre spatele firelor, luam firul principal si%l scoatem prin cele 5 fire , apoi il ase(am pe andreaua stan2a si%l scadem cu urmatorul ochi , ochiuri pe dosF. Repetam intre F, introducem andreaua dreapta prin cele 5 fire de pe fata lucrului, de jos in sus si din fata spre spatele firelor, luam firul principal si%l scoatem prin cele 5 fire , apoi il ase(am pe andreaua stan2a si%l scadem cu urmatorul ochi , $ ochiuri pe dos. Repetam randurile 1%-1 de mai multe ori pana ajun2em la lun2imea dorita. http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'9Mhe L-puN[[ 3multiple of 11 sts plus 94 5ote On roIs 11 and -1, IorG &utterflJ stitch looselJ. RoIs 1, >, 5, and 9 3R,4 S-, FIJif sl 5, G5: rep from F, end IJif sl 5, G-. RoIs -, B, $ and 8 "url. RoI 11 "B, Finsert ;R needle doIn throu2h the 5 loose strands &eloI next st, p these 5 strands to2 Iith next st on needle, p9: rep from F, end last rep pB. RoIs 11, 1>, 15, 1 and 19 S , FIJif sl 5, G5: rep from F, end IJif sl 5, G . RoIs 1-, 1B, 1$ and 18 "url. RoI -1 "9, Finsert ;R needle doIn throu2h the 5 loose strands &eloI next st, p these 5 strands to2 Iith next st on needle, p9: rep from F to end. Rep roIs 1%-1. <odelul 1

,e tricotea(#7 Randul 17 1 ochi pe fa+#, 1 ochi pe dos. Randul -7 se lucrea(# ochiurile a*a cum apar ele pe andrea, adic# 1 ochi pe dos, 1 ochi pe fata. Randul > *i B7 se lucrea(# toate ochiurile pe fa+#. !ceste B randuri se repet#. <odelul , ,e tricotea(#7

+andul 151 ochi se tricotea(a pe fata, F - ochiuri se trec pe o andrea de re(er'# *i se las# firul .n fa+a lucrului, - ochiuri se lucrea(# pe fa+#, apoi ochiurile de pe andreaua de re(er'# se lucrea(# tot pe fa+#F, repetam intre pana la sfarsitul randului. +andul ,7 1 ochi se tricotea(a pe dos, F- ochiuri se trec pe andreaua de re(er'# *i se las# .n dosul lucrului, apoi se lucrea(# - ochiuri pe dos, iar ochiurile de pe andreaua de re(er'# se trec pe andreaua stan2# *i se lucrea(# tot pe dosF, repetam intre pana la sfarsitul randului. <odelul ; ..&rape seed / ? %mbossed Bnitting !atterns/

+andul 15ochiuri tricotate pe fata: +andul ,5C1 ochi pe fata, in acelasi ochi tricotam 1 ochi pe dos, 1 jeteu, 1 ochi pe dos, 1 jeteu, 1 ochi pe dosF, repetam intre F: +andul 27 toate ochiurile pe dos: +andul 37 F1 ochi pe fata, cu firul in fata,luam 1 ochi nelucrat, > ochiuri lucrate impreuna pe dos, cele ochiuri anterioare se trec peste cele > ochiuri lucrate impreunaF, repetam intre F1 ochi pe fata: +andul -7toate ochiurile pe fata: +andul 17 1 ochi pe fata, repetam randul +andul 87toate ochiurile pe dos: +andul ;7 1 ochi pe fata, repetam randul B Repetam randurile 1%8 <odelul 6

+andul 1 .+(/51 ochi pe fata, Fjeteu, 3luam 1 ochi nelucrat, tricotam urmatorul ochi pe fata iar ochiul nelucrat il trecem peste cel lucrat4, - ochiuri impreuna pe fata, jeteu, $ ochiuri pe fata, repetam intreF pana la ultimele $ ochiuri, jeteu, 3luam 1 ochi nelucrat, tricotam urmatorul ochi pe fata iar ochiul nelucrat il trecem peste cel lucrat4, 1 ochi pe fata, - ochiuri impreuna pe fata, jeteu, 1 ochi pe fata +andul ,, 3, 1, si ;7 ochiuri pe dos: +andul 27- ochiuri pe fata, Fjeteu,3luam 1 ochi nelucrat pe andrea, - ochiuri impreuna pe fata, ochiul nelucrat il trecem peste cei lucrati impreuna4, jeteu, 8 ochiuri pe fataF, repetam intre Fpana la ultimele 5 ochiuri..., jeteu, 3luam 1 ochi nelucrat pe andrea, - ochiuri impreuna pe fata, ochiul nelucrat il trecem peste cei lucrati impreuna4, jeteu, - ochiuri pe fata, +andul -71 ochi pe fata, F jeteu, 3luam 1 ochi nelucrat, tricotam urmatorul ochi pe fata iar ochiul nelucrat il trecem peste cel lucrat4, 1 ochi pe fata, - ochiuri tricotate impreuna pe fata, jeteu, $ ochiuri pe fataF , repetam intre Fpana la ultimele $ ochiuri, jeteu, 3luam 1 ochi nelucrat, tricotam urmatorul ochi pe fata iar ochiul nelucrat il trecem peste cel lucrat4, 1 ochi pe fata, - ochiuri tricotate impreuna pe fata, jeteu, 1 ochi pe fata. +andul 87- ochiuri pe fata, F jeteu,3luam 1 ochi nelucrat pe andrea, - ochiuri impreuna pe fata, ochiul nelucrat il trecem peste cei lucrati impreuna4, jeteu, 1 ochi pe fata, torsada% >H> ochiuri 3luam primele > ochiuri nelucrate si le lasam pe un stitch marGer in spatele lucrului, lucram urmatoarele > ochiuri pe fata, dupa care, re'enim la ochiurile aflate pe stitch marGer si le lucram tot pe fata 4, 1 ochi pe fataF repetam intre F pana la ultimele 5 ochiuri....jeteu, 3luam 1 ochi nelucrat pe andrea, - ochiuri impreuna pe fata, ochiul nelucrat il trecem peste cei lucrati impreuna4, jeteu, - ochiuri pe fata: Repetam randurile 1%8. En2lish LouUll need multiple of 11 P - ed2e stitches. VorG the ri2ht side folloIin2 the dia2ram. "url the first roI and all the stitches on the Iron2 side. The first roI is on the Iron2 side. Repeat the pattern &etIeen the arroIs until desired Iidth is reached.

RoI 17 ed2e st, purl across, ed2e st RoI -7 ed2e st, F G$, Jo, G-to2, G1, 3sl1 GIise, G next st, psso4, Jo F, Repeat &etIeen Fs to last stitch, ed2e st RoI > and all odd roIs7 "url all the stitches RoI B7 ed2e st, F $ st ri2ht ca&le, G1, Jo, 3sl1, G-to2, psso4, Jo, G1 F Repeat &etIeen Fs to last stitch, ed2e st RoI $7 ed2e st, F G$, Jo, G-to2, G1, 3sl1 GIise, G next st, psso4, Jo F, Repeat &etIeen Fs to last stitch, ed2e st RoI 87 ed2e st, F G$, G1, Jo, 3sl1, G-to2, psso4, Jo, G1 F Repeat &etIeen Fs to last stitch, ed2e st Repeat roIs 1 throu2h 8 to continue the pattern. or +o: 17 3R,4 G1, FJo,sl1, G1, psso,, G1, G-to2, Jo, G$: repeat from F to last $ stitches, Jo, sl1, G1, psso, G1, G-to2, Jo, G1.....G1B, ..... +o:s ,,3,1,;7 Gnit +o: 27 G-, FJo, sl1, G-to2, psso, Jo, G8: repeat from F to last 5 stitches, Jo, sl1, G-to2, psso, Jo, G-.....G1B, ...... +o: -7 G1, F Jo, sl1, G1, psso, G1, G-to2, Jo, G$: repeat from F to last $ stitches, Jo, sl1, G1, psso, G1, G-to2, Jo, G1,.....G1B..... +o: 87 G-, FJo, sl1, G-to2, psso, Jo, G1, ?$E, G1: repeat fromF to last 5 stitches , Jo, sl1, G-to2, psso, Jo, G-, ..... Repeat roIs 1%8 more times. Modelul 11

!&&re'iations G9 Gnit 9 ochi pe fata p9purl9 ochi pe dos R,9 Ri2ht ,ide9 fata lucrului V,9 Vron2 ,ide9 spatele lucrului RoI 1, > 3R,47 F - Gnits, - purlsF,\ repeat &etIeen F to the end RoI -3V,47 F Gnit and purlF as theJ appear,\repeat &etIeen F to the end RoI B7 Finsert Aour right hand needle from the front in bet:een stitches 1 and 8. ra: the :or=ing Aarn through and loop it over Aour left hand needle. Bnit this together :ith the first stitch on the left hand needle , then =1, p,, =,, p, C. +epeat bet:een C. RoI 5% 7 F - Gnits, - purlsF,\ repeat &etIeen F to the end RoI 8 7 - Gnits, - purls, Finsert Aour right hand needle from the front in bet:een stitches 1 and 8. ra: the Aarn through and loop it over Aour left hand needle. Bnit this together :ith the first stitch on the left hand needle , then =1, p,, =,, p, C. +epeat bet:een C. . + 35 F sarim peste $ ochiuri 3adica peste - ochiuri pe fata, - ochiuri pe dos, - ochiuri pe fata4, de pe andreaua stan2a, apoi, andreaua dreapta o introducem intre al saselea si al saptelea ochi, luam firul si%l scoatem prin fata lucrului si%l punem pe andreaua stan2a in fata primului ochi, dupa care , primul si urmatorul ochi le lucram impreuna pe fata, al doilea ochi il lucram tot pe fata, - ochiuri pe dos, - ochiuri pe fata, - ochiuri pe dos Frepetam intre F pana la sfarsitul randului. + .spatele lucrului47 lucram ochiurile asa cum sunt. F- ochiuri pe dos, - ochiuri pe fata F, repetam intre F pana la sfarsitul randului. @+IOCD%

.se tricoteaza cu , fire diferite/ http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'9"hmSa""'6SE Modelul in doua culori 3pentru fular , patent sau orice altce'a cu lucru in linie4 <ateriale5

% andrele circulare sau andrele cu am&ele 'arfuri ascutite: % fire de doua culori care se armoni(ea(a cromatic: #OTA % % ,chema de lucru este simpla7 se ia un ochi nelucrat si apoi se lucrea(a un ochi 3pe fata sau pe dos4. ?and luam ochiul nelucrat, il luam cu firul in fata, introducand acul de la dreapta spre stan2a , firul din fata formea(a un jeteu, jeteu, pe care%l scadem in randul urmator, cand tricotam 1 oc fata sau dos. % % Ochiul pe fata il tricotam introducand acul din fata, de la stan2a spre dreapta. ,e lucrea(a ochiurile ca si cand am lucra circular. +17cu un fir ! , tricotam 1 rand pe dos. +,7 alunecam ochiurile pe partea opusa si cu un fir E, tricotam 1 oc fata, luam 1 oc nelucrat pe andrea din dreapta spre stan2a,cu firul prin fata lucrului3ochiul nelucrat este firul !4. +27 cu firul !, 1 ochi dos, F 1 oc nelucrat 3firul E4, 1 oc pe dos 3lucram impreuna, pe dos, jeteul3E4 si firul !4F, repetam intre F pana la sfarsitul randului. +37alunecam ochiurile pe partea opusa si cu firul E, 1 ochi dos, F1 ochi pe dos 3firul E si jeteul ! se lucrea(a impreuna pe dos4, 1 oc nelucrat 3firul !4, 1 F, repetam intre F pana la sfarsitul randului. +-7 cu firul !, 1 ochi fata, 1 oc nelucrat 3firul E4, 1 oc pe fata 3lucram impreuna, pe fata, jeteul3E4 si firul !4. +17alunecam ochiurile pe partea opusa si cu fireul E , 1 ochi fata, 1 oc nelucrat 3firul !4, 1 oc pe fata 3lucram impreuna, pe fata, jeteul3!4 si firul E4. Repetam randurile >,apoi, B ...5.....$ de mai multe ori pana ajun2em la lun2imea dorita. "ulo'er tricotat

#ivelul de dificultate5 intermediar: <asura5 B1 : <ateriale7 % fire de lana 111Q 3 11 de 2rame4 si un fir de culoare contrastanta 351 2rame4: % andrele circulare nr.>,5: % marGere: % croseta nr.> 3pentru nasturi4: % B nasturi: =ncepem sa tricotam de sus in jos, dupa procedeul ra2lan.

Montam 11 ochiuri 3in functie de cat de mare dorim sa reali(am decolteul4 si lucram toate randurile numai pe fata 3total 1- randuri4. =ntre timp, impartim lucrul astfel 7 a4 ,patele 'a a'ea >>Q din totalul de ochiuri, deci 11 M 1.>>9 >5,>1 ochiuri 3rotunjim la >$ ochiuri4 &4 Dmerii 'or a'ea fiecare cate -5Q din lun2imea spatelui deci >$ M1.-599 ochiuri c4 <ata 'a a'ea restul adica din circumf totala 311 4 scadem umerii si spatele 7 11 %3-M94%>$95> ochiuri. O&ser'am ca fata e mai mare decta spatele. Rascroiala 2atului "entru ca jaGeta sa ai&a acel mic decolteu, tre&uie sa facem rascroiala 2atului . !ceasta se reali(ea(a in felul urmator7 <ata se imparte in trei portiuni 7 % fata dreapta %primeste -5Q din totalul fetei deci 5>M1.-591>,-5 3rotunjit 1B ochiuri4 % fata stan2a9fata dreapta 91B ochiuri % centrul%primeste restul adica 7 total fata minus fetele st si dr.75>%3-M1B49-5 ochiuri : B4 Montarea ochiurilor Ochiurile se montea(a doar pe portiunile din spate si umeri separate prin marcatori. "ortiunea din fata se adau2a treptat, crescand la sfarsitul fiecarui rand pana toate ochiurile fetei drepte si fetei stan2i au fost adau2ate, dupa care, se montea(a ochiurile din centru, toate deodata. 6eci la montare 'om pune 7 % ochiurile pentru spate P- ochiuri marcatori adica >$P-9>8 ochiuri: % ochiurile pentru cei doi umeri P cate - ochi marcatoare, adica 9P- si inca 9P- 9-- ochiuri: % - ochiuri de mar2ine: =n total 'om a'ea de montat >8P--P-9$- ochiuri "entru formarea manecilor 'om folosi marcatori pentru a sti unde tre&uie sa inmultim . ?resterile de mai sus 'or continua pana 'om ajun2e la su&rat cand 'om separa manecile de restul pulo'arului, pe care le 'om tricota separat. ?ontinuam sa tricotam spatele si fata impreuna pana ajun2em la masura dorita. Manecile se tricotea(a separat, sca(and la B randuri cate 1 ochi stan2a si dreapta 3al -%lea si al >%lea ochi de la inceput de rand, se lucrea(a impreuna4. ?ontinuam sa scadem pana ajun2em la dimensiunea dorita. ;a final , cu o croseta nr.>, pe mar2inile pulo'arului, 'om croseta punctul )?ra& ,titch Re'erse ,in2le ?rochet Ed2in2 Eorder). 3http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'9WZ6"[I-6JG24. @utonierele , le facem dupa acest model7 http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK '9dtrl,Id?r MYfeature9autoplaJYlist9DD8 2m8-uE2i tRNV1rW[5!IYplaJnext91 #asturi crosetati ?rosetam - ochiuri de lant pe care%i inchidem intr%un inel printr%un piciorus alunecat 3slst4. +andul urmator7 1 ochi de lant, 8 picioruse mici 3sc4 in inelul format, printr%un piciorus alunecat 3slst4 unim primul si ultimul piciorus mic:

+andul urmator7 1 ochi de lant, 1 piciorus mic in slst, Fpiciorus mic in urmatorul ochi, - picioruse mici in urmatorul ochiF, repetam intre F, inchidem cercul , unind primul si ultimul ochi printr%un piciorus alunecat 391- picioruse mici4: +andul urmator7 cate un piciorus mic in fiecare ochi de lant din randul anterior: +andul urmator5 1 ochi de lant, cate - ochiuri sca(ute de $ ori. ,caderea ochiurilor se face astfel 7 http7HHIII.Joutu&e.comHIatchK'9!hd-xIVi%<B Randul urmator7 ?u un ac stran2em toate ochiurile . Taiem firul.