Sunteți pe pagina 1din 13

Tema 1: 1.conditiile care au stat la baza aparitiei F.constau in :aparitia relatiilor bani-marfa si a statului. 2.F.

reprezinta relatii ec-ce exprimate in forma baneasca. 3.F.exprima relatiile banesti dintre:1)intreprinderi,in procesul crearii valorilor materiale si realizarii bunurilor si serviciilor.2)intreprinderile si institutiile publice(ministere,agentii),in procesul formarii fondurilor centralizate de mijloace banesti si a distribuirii lor. )stat si intreprinderi,in momentul ac!itarii impozitelor si a taxelor in sistemul bugetar,si finantarii c!eltuielilor.")stat si cetateni,in momentul ac!itarii impozitelor si a altor plati.#)intreprinderi ,cetateni si fondurile bugetare,la efectuarea platilor si obtinerea resurselor banesti.$)verigile sistemului bugetar.%)companiile de asigurari,la ac!itarea primelor de asigurare si la recuperarea despagubirilor.&)fondurile banesti ale intreprinderilor cu diferite forme de proprietate.')diferiti participanti si directii de activitate in cadrul grupurilor fin-re si de productie,corporatiilor interantionale.1()diferite directii si etape de activitate ale intreprinzatorilor individuali.11)cetateni,care se ocupa cu activitatea investitionala,si emitenti. 4.)elatiile fin-re sunt parte componenta a :a)rel.banesti*rel.ec-ce.b)rel.sociale*rel.de productie. 5.)el-iile fin-re au loc organizat,adica pe baza legala si de regula cu caracter de continuitate(stabilit prin lege:obiectivitatea,cuantumul si termenul ce caracterizeaza relatia data). 6. categorii de relatii:1)relatii care exprima un transfer de resurse banesti fara ec!ivalent si cu titlu nerambursabil:acestea sint relatii clasice:impozite si taxe.2)relatii care exprima un imprumut de resurse banesti pe o perioada de timp determinata,pt care se percepe dobinda:sunt re-tii de credit. )relatii care exprima un transfer obligatoriu de resurse banesti,in sc!imbul unei contraprestatii. 7.)elatiile fin-re pot fi clasificate astfel:-re-tii fin-re publice si +re-tii fin-re private.).fin.pub.sunt :1-clasice si 2-speciale(de credit si de asigurari).).fin.priv.:a)la nivelul agentilor ec-ci,b)la nivelul populatiei. 8.Functia de repartitie cunoaste 2 faze distincte:1)constituirea fondurilor*2)distribuirea acestora. Functia de control. '.,ecesitatea functiei de control deriva din faptul ca fondurile de resurse fin-re constituite la dispozitia statului apartin intregii societati. 10.Functia de control se refera la modul de constituire a fondurilor in economie,la repartizarea acestora pe beneficiari si la eficienta cu care unitatile ec-ce cu capital de stat si institutiile publice utilizeaza resursele de care dispun. Tema 2: 1.-ecanismul fin-ar- ansamblul metodelor si instrumentelor de conducere sau reglare a aconomiei nationale,de catre factorii de decizie ai societatii,impreuna cu obiectivele ce guverneaza aceasta conducere sau reglare si intregul sistem organizational prin intermediul caruia o efectueaza. 2..tructura complexa a mecan.fin-ar:1)sistemul fin-ar*2)pirg!iile ec-co-financiare* )metodele administrative de conducere*")cadrul institutional*#)cadrul juridic. 3.functia de repartitie si de control. 4./onceptul de sistem fin-ar poate fi interpretat sub mai multe aspecte:1)ca un sistem de re-tii ec-ce,in expresie baneasca*2)ca un sistem de fonduri de resurse fin-re ce se constituie in economie la anumite esaloane* )ca un sistem de institutii care participa la organizarea rel-lor,la constituirea si distribuirea fondurilor*")ca un sistem de planuri fin-re care reflecta anumite procese prevazute a se produce in economie. 5..istemul fin-ar public cuprinde:-0. si 01*-02..*-0ugetele institutiilor publice autonome*0.institutiilor pub.finanteate integral sau partial din 0.,01 sau 02..*-0.institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii*-0.trezoreriei .tatului*-0.fondurilor externe rambursabile*-0.creditelor externe nerambursabile*-/reditul public. 6..istemul fin-ar privat cuprinde: -/reditul bancar*-2sigurari de bunuri,persoane si raspundere civila*-Finantele intreprinderilor. 7./riterii de clasificare ale sistemului fondurilor de resurse fin-re:a)dupa nivelul la care se constituie distingem fonduri:-la nivel central sau macroec.*-la nivel mediu sau

intermediar(fond.bugetare ale raioanelor,oras.)*-la nivelmicroec.(fond.proprii ale intreprinderilor)b)dupa destinatia data resurselor din fond.fin-re:-fond.de inlocuire si dezvoltare*fond.de consum*-fond.de asigurare*-de rezerva*c)dupa forma de proprietate:-fond.fin-re pub.si private*d)dupa titlu cu care se fac prelevari:-prelevari cu titlu definitiv si caracter obligatoriu(impozite si taxe)*-prelevari cu titlu rambursabil si caracter facultativ(depuneri la banci)*-transferuri externe rambursabile sau neramburs.(dotatii,ajutoare). 8.3irg!iile ec-co-fin-re-instrumente de natura ec-ca sau fin-ra,cu ajutorul carora statul actioneaza pt stimularea interesului ec-ic al unei colectivitati determinate sau al membrilor acesteialuati in mod individual pt realizarea unui obiectiv anumit stimulind evolutia in directiile dorite. 9./aracteristicile pirg!.ec-co fin-re:a)sunt concepute sa actioneze automat la producerea evenimentelor ec-ce sau la punerea lor in functiune de catre organele publice*b)metode de prelevare si de plata actioneaza ca pirg!ii numai in masura in care influenteaza pozitiv anumite laturi ale activitatii ec-ce*c)statul poate interveni in economie sub multiple forme:reglarea volumului de productie si a masei monetare,stimularea acordarii de credite,etc*d)optiunea pt o pirg!ie sau alta ori pt un complex de pirg!ii depinde de politica urmarita de guvern in domeniile cresterii ec-ce,veniturilor,preturilor,cit si faza ciclului ec-ic in care se afla. 10.-etode administrative de conducere a economiei:a)intocmirea de prognoze,programe ec-ce si planuri*b)tinerea evidentei contabile*c)stabilirea de catre stat a unor preturi si tarife*d)reglementarea imprumuturilor din fondurile publice*e)reglementarea regimului valutar*f)supraveg!erea importului si exportului*g)sanctionarea speculei ilicite si a evaziunii fiscale. Tema 3: 1.1a nivel macroec.politica fin-ra este o parte componenta a politicii generale a statului si constituie o activitate de influentare de catre autoritatile publice a proceselor ec-ce si sociale prin metode si instrumente de natura fin-ra in vederea realizarii scopurilor macroec.si obtinerii ec!ilibrului general in economie. 2.1a nivel microec.pol-ca fin-ra poate fi definita ca ansamblu de metode si instrumente cu caracter fin-ar antrenate in procurarea,alocarea si gestionarea resurselor banesti,in vederea realizarii obiectivului suprem al intreprinderii si maximizarea valorii de piata. 3.3olitica bugetar-fiscala-activitatea de influentare a proceselor ec-co sociale prin venituri si c!elt.publice pt realizarea unor scopuri macroec.si obtinerea ec!ilibrului general in economie. 4.4biectivele politicii bugetar-fiscale:-minimazarea efectelor fluctuatiilor ciclului ec-ic*stabilitatea ritmului cresterii ec-ce*-reglarea conjuncturala si relansarea economiei*-minimizarea inec!itatilor sociale*-asigurarea unui nivel optim de ocupare a forteei de munca si a unei inflatii reduse*-alocarea si repartizarea optima a resurselor intre sectorul public si privat. 5.5lementele politicii bugetar-fiscale sunt:politica fiscala si bugetara. 6./oordonatele functionale ale pol.fiscale:1)stabilirea volumului resurselor fin-re ale statului necesare realizarii functiilor si sarcinilor sale.2)provenienta resurselor fin-re. )stabilirea numarului si a modalitatilor de prelevare a contributiilor la fondurile publice.")rata fiscalitatii,nivelul careia difera in functie de o serie de factori proprii sistemului fiscal si de factori independenti de sistemul fiscal. %./oordonatele functionale ale politicii bugetare:a)ec!ilibrul bugetar.b)cresterea paralela a c!elt.publice si a 360.c)limitarea deficitului bugetar ca pondere in 360.d)alegerea metodelor si instrumentelor de repartizarea resurselor fin-re 8.6n sens larg,politica monetara poate fi definita ca activitate de influentare a proceselor ec-cosociale printr-o serie de instrumente monetare in vederea realizarii principalelor scopuri macroec.si obtinerii ec!ilibrului general in economie. 9.3olitica monetara include componente de baza:monetara,creditara si valutara.3olitica monetara include deciziile si actiunile vizind oferta de moneda si derularea circulatiei monetare in economia nationala,asigurarea ec!ilibrului monetar si mentinerea puterii de cumparare a monedei in scopul realizarii unor obiective ale politicii generale.3olitica creditara-ansamblul deciziilor,metodelor si te!nicilor care vizeaza reglementarea si supraveg!erea volumului de credite in economie si a ratei dobinzii.3olitica valutara se refera la modalitatile de procurare si

utilizare a resurselor valutare si ec!ilibrarea balantei de plati externe,crearea rezervelor de valute,etc. 10.6nstrumentele politicii monetar-creditare:a)operatiuni pe piata desc!isa cu 78.*b)rata dobinzii*c)rata rezervelor obligatorii*d)interventia valutarae)crearea monedei so controlul masei monetare. 11.8inzarea 78. conduce la diminuarea ofertei de bani rezultata din din retragerea unei parti din masa monetara din circulatie,ca rezultat rata dobinzii creste,creste puterea de cumparare a valutei nationale si se diminueaza volumul investitiilor in economia nationala. 12.0anca /entrala micsorind rata rezervelor obligatorii influenteaza direct volumul creditelor acordate de bancile comerciale si ca rezultat micsorea oferta de bani. 13.3rin interventia valutara. 14.prin operatiuni pe piata desc!isa cu 78.. Tema 4: 1./a veriga centrala a sistemului fin-ar,bugetul public-expresia sintetizata a rel-lor ec-ce ce se manifesta in procesele formarii si utilizarii fondului de mijloace banesti al statului si a fondurilor unitatilor administrativ-teritoriale,in vederea finantarii activitatilor destinate cresterii calitatii vietii,cercetarea stiintifica,constituirea rezervelor de stat,apararea nationala,etc. /a principala balanta fin-ra,bugetul public este documentul de baza,cu putere de lege,care stabileste natura si marimea veniturilor ce se mobilizeaza la dispozitia statului si felul si volumul alocatiilor bugetare ce se vor dirija de catre stat pt finantarea diverselor activitati. 2./ategorii de legi:a)legea anuala sau leagea bugetului initial,in care se prevede si se autorizeaza ansamblul resurselor si c!elt.statului.b)legile rectificatoare ale finantelor sau ale bugetului rectificat au ca obiect rectificarea a dispozitiilor legii bugetului initial.c)legea de reglementare a finantelor prin care se constata executia reala a bugetului si aproba diferentele dintre rezultatele pe care le-a inregistrat,etc 3.9in punct de vedere ec-ic,bugetul reprezinta o pondere semnificativa de 360 si ca,prin impozitele prelevate si c!elt.efectuate,statul dispune de instrumente previlegiate de interventie in viata ec-ca si sociala. 4.Functiile bugetului:1)controlul c!elt.,prin care este supraveg!eata executia bugetului de catre autoritatile publice care au conceput limitele si conditiile si c!iar in mod indirect,de catre cetateni,care sunt si finantatori si beneficiarii bugetului.2)gestiunea eficace a activitatii publice prin care executantii se asigura de utilizarea eficace a resurselor fin-re si a personalului pus la dispozitia pt a conduce si realiza activitatile prevazute si autorizate prin buget. )proiectarea activitatilor statului prin care obiectivele urmarite sunt formulate in diferite programe alternative,fiind evaluate si insotite de posibilitatile de finantare. 5..istemul bug-ar cuprinde ansamblul relatiilor si al formelor organizatorice prin care se asigura formarea,repartizarea si utilizarea fondurilor bugetare.9eosebim sistemu bug-ar de tip federal si de tip unitar..istemul bugetar de tip federal este constituit din verigi:-bug.federatiei*bug.unitatilor teritoriale constituente al federatiei*-bug.local.istemul de tip unitar are 2 verigi:bug.administratiei centrale de stat*-bug.local al unitatilor administrativ-teritoriale. 6. .istemul bug.al )- este de tip unitar.6n legatura cu 1egea )-::privind sistemul bug.si procesul bug.::,,r.&"% din:'$ mentioneaza:,,.istemul bug.este un sistem unitar de bugete si fonduri,care constituie bugetul public national,cuprinzind:a)bug.de stat*b)bug.asigurarilor sociale de stat*c)bug.unitatilor administrativ-teritoriale*d)fondurile asigurarilor obligatorii de asistenta medicala. 7.3rocesul bug.poate fi definit ca ansamlu de activitati si operatiuni,integrate coerent si convergent orientate,derulate stadial si cuprinzind:elaborarea proiectului de buget*adoptarea acestuia*executia bugetului*inc!eierea si aprobarea contului de executie bugetara*controlul bugetar. 8.;rasaturile procesului bug.:30 este unul de decizie care consta in ordonarea prioritatilor si in alocarea resurselor necesare finantarii obiectivelor vizate,avind utilitate publica.30 este predominant politic intrucit deciziile privind alocarea resurselor bugetare mobilizabile au la baza obiectivele din programul de guvernare,fixate de partidul care detine majoritatea

parlamentara.30 are caracter complex ca urmare a faptului ca este realizat prin participarea unui numar mare de subiecti,de natura diferita,fiecare cu interesele si nevoile sale. 9.30,in )-,este reglementat prin legea &"%din :'$ care defineste in articolul ,30 ca ,,procesul care incepe cu elaborarea bugetului si se termina cu aprobarea darii de seama despre executarea lui pt anul bug.respectiv.2nul bug. 6n )- incepe la 1 ianuarie si se termina la 1 decembrie al fiecarui an. 10.-inisterul Finantelor este responsabil de elaborarea proiectului bugetului de stat. 11.3arlamentul este responsabil de examinarea si aprobarea legii bugetare anuale. 12.Examinarea in I lectura:3arlamentul audiaza raportul <uvernului si coraportul /omisiei pt buget si finante asupra proiectului legii bugetare anuale si examineaza:a)directiile principale ale politicii bug.-fiscale.b)conceptiile de baza ale proiectului.3arlam.adopta proiectul legii bug.anuale si il remite /omisiei pt buget si finante.Examinarea in a II lectura:3arlamentul examineaza:a)veniturile estimate sub forma de calcule si structura lor*b)c!elt.estimate,structura si destinatia lor*c)deficitul sau excedentul bugetului de stat.3arlamentul aproba proiectul legii bugetare anuale si il remite /omisiei pt buget si finante pt pregatirea pt a lectura.Examinarea in a III lectura:3arlam.:a)examineaza alocatiile detaliate pt autoritatile publice*b)stabileste alocatiile care vor fi finantate in mod prioritar*c)examineaza alte detalii din legea bugetara anuala.3ina la # decembrie al fiecarui an,3arlam. 2dopta legea bugetara anuala. 13. /ontrolul asupra executarii bugetului de stat reprezinta o etapa a procesului bug.,a carei necesitate se bazeaza pe restrictiile ce trebuie luate in considerare in alocarea pe destinatii si utilizarea resurselor bugetare,avindu-se in vedere caracterul limitat al acestora. 14.Controlul politic se exercita de catre 3arlament prin dezbaterea si aprobarea proiectelor de buget impreuna cu anexele lor.Controlul jurisdictional se efectueaza de organismele specializate ale statului in scopul stabilirii raspunderii juridice a subiectilor implicati in procesul executiei bugetare in cazul administrarii defectuoase a fondurilor politice.Controlul administrativ include atit controlul exercitat de organele specializate ale -6,.F6,,cit si controlul realizat in interiorul fiecarei institutii sub forma controlului ierar!ic exercitat de ordonatorii principali de credite bugetare asupra modului cum aceste credite sunt consumate de subordonati.6n functie de momentul efectuarii sale,contr.bug.poate fi:C.preventiv este cel mai eficient deoarece se poate opri derularea operatiunilor ilegale sau a celor apreciate a fi inoportune si ineficiente.C.concomitent are o eficienta limitata,dar nu trebuie de subestimat,deoarece se preintimpina initierea unor actiuni similare in viitor.C.post-operativ nu mai poate repara ceea ce s-a realizat,dar se pot institui masuri de recuperari ale prejudiciilor aduse statului. Tema 5: 1./!elt publ.exprima relatii ec-co-sociale in forma baneasca,care se manifesta intre stat,pe de o parte si persoane fizice si juridice pe de alta parte,cu ocazia repartizarii si utilizarii resurselor finre ale statului,in scopul indeplinirii functiilor acestuia. 2.9istinctiile dintre c!elt.publ. si bug.vizeaza:1)modul de efectuare:c!el.publ.-in baza fondurilor constituente*/!el.bug.-conditionate de prevederile din buget.2)modul de aprobare:c!el.pub.-de catre ordonatorii de credite*c!el.bug.-de catre 3arlam.sau consiliile locale. 3.Clasificarea administrativa:1)criteriul institutional(structura c!el.pub.se va intocmi in dependenta de ministere)2)administrativ teritorial(distributia c!el.publ.intre judete,orase raioane)Clasificarea ec-ca :1)c!elt.de capital(procurarea localurilor pt scoli,spitale,cladiri ) 2)c!elt.curente(cuprind c!elt.de personal:salarii,premii*c!elt.materiale pt prestarea de servicii si intretinere:manuale medicamente*transferuri:subventii,pensii,burse) .Clasificarea finra:1)c!elt.definitive*2)c!elt.temporare:acordare de imprumuturi* )c!elt.virtuale sau posibile:in cazul acordarii unor garantii pt imprumuturi.Clasificarea folosita de institutiile specializate ale ONU criterii:1)functionala-grupeaza c!elt.pe actiuni si obiective-servicii publice,aparare,educatie* 2)ec-ca-c!el.privind consumul de venit national*dobinzi aferente datoriei publice*transferuri de capital. 4.Factorii ce influenteaza cresterea c!elt.publ.:a)f.demografici,care se manifesta prin cresterea populatiei si modificarea structurii acestuia pe virste si categorii social-profesionale.b)f.ec-ci,ce tin de obligatiile ec-ce ale statului de a finanta actiunile ec-ce costisitoare,intretine infrastructura

de productie*c)f.sociali,care se manifesta prin largirea finantarii catre stat a actiunilor socialculturale si asistenta si asigurarile sociale,invatamintul,sanatatea.d)f.militari,ce tin de cercetari si producerea noilor genuri de arme si te!nica militara,distrugerea si lic!idarea cantitatilor de arme nucleare,c!imice si biologice.e)f.istorici,care actioneaza prin transmiterea de la o perioada la alta a nevoilor sporite de c!elt.si de suportarea poverii facute in anii anteriori,prin imprumuturi interne si externe.f)f.politici,care se refera la cresterea sarcinilor statului contemporan datorita transformarii conceptiei politice cu privire la rolul si functiile autoritatilor publ.in conditiile actuale. 5. /!elt.pub.curente include:b)c!elt.pt plata salariilor si premiilor*c)c!elt.pt prestare de servicii si intretinere. 6./lasificarea ec-ca a c!elt pub delimiteaza in:a)c!elt.de capital*d)c!elt.curente. 7./are factori nu influenteaza cresterea c!elt.pub:c)etnici si religiosi. 8./!elt.de capital se caracterizeaza prin faptul ca:a)se materializeaza in bunuri de folosinta indelungata. 9./!elt.curente se caracterizeaza prin faptul ca:b)asigura functionarea si intretinerea institutiilor publice*c)trebuie reinoite permanent. Tema 6: 1.)esursele fin-re- totaltatea mijloacelor banesti necesare realizarii anumitor obiective ecce,sociale sau de alta natura. 2.)es.fin-re pub include:1)res.fin-re ale administartiei centrale de stat*2)res.fin-re ale administratiei de stat locale* )resursele intreprinderii publice*")resursele asigurarilor sociale de stat. 3.Factorii care determina cresterea finantelor pub:1)f.ec-ci care determina cresterea 360 si pe aceasta baza sporirea veniturilor impozabile.2)f.monetari(dobinda creditul)care isi transmit influenta lor prin pret. )f.sociali implica redistribuirea resurselor in scopul satisfacerii nevoilor de educatie,sanatate si securitate sociala.")f.demografici prezinta sporirea numarului contribuabililor.#)f.politici si militari care pot genera cresterea productiei si a veniturilor,cresterea contributiilor la asigurari sociale si a fiscalitatii.$)f.de natura fin-ra care generalizeaza influenta celorlalti factori exprimata prin modificarea marimii c!elt.pub. 4.9upa regularizarea cu care se incaseaza la buget,resurs.fin-re se impart in:a)resurse ordinare si extraordinare. 5.9in punct de vedere al provenientei lor,resurs.fin-re pub se pot grupa:b)resur.interne si externe. 6.3rincipala categorie de resur.fin-re pub o constituie:c)impozitele si taxele. 7./are din acesti factori nu determina cresterea res.fin-re pub:e)toate categoriile de factori mentionati determina cresterea lor. 8./are din urmatoarele modalitati de constituire a res.fin-re pub au ca efect aparitia inflatiei:e)finantarea prin emisiune monetara fara acoperire. 9.)esursele ordinare cuprind:a)veniturile fiscale*b)veniturile nefiscale. Tema 7: 7.1 Definitia impozitelor. Numiti trasaturile specifice impozitului . Impozitul este o plata obligatorie cu titlu gratuit, care nu =ine de efectuarea unor actiuni determinate >i concrete de catre organul imputernicit sau de catre persoana cu func=ii de raspundere a acestuia pentru sau in raport cu contribuabilul care a ac!itat aceasta plata.Principalele trasaturi ale impozitelor: Legalitatea impozitelor. Aceasta presupune ca institurea de impozite se face in baza autorizrii conferite prin lege.Obligativitatea impozitelor. Aceasta inseamna ca plata nu este benevol, ci are caracter obligatoriu pentru toate persoanele care obin venituri sau dein bunuri din categoria celor supuseimpozitarii,conform legilor in vigoare.Nerestituire impozitelor. Prevede ca prelevarile de impozite la fondurile publice de resurse financiare se fac cu titlu definitiv si nerambursabil.Nonechivalena impozitelor. Poate fi inteleasa, pe

de o parte, ca o plata in schimbul careia contribuabilii nu beneficiaza de contraservicii imediate i directe din partea statului, pe de alta parte, ca o diferen intre cuantumul impozitelor platite i valoarea serviciilor primite in schimb in viitor.Taxa constitue plata efectuata de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora de instituiile publice care primesc, intocmesc sau elibereaza diferite acte, presteaza servicii i rezolv alte interese legitime. 7.2. Definitia ta elor. !are sunt trasaturile specifice ta elor. Taxa este o plata obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit. Trsturile specifice ale taxelor sunt: Plata neechivalenta pentru servicii sau lucrari efectuate de organe sau institu=ii care primesc, ?ntocmesc sau eliberez@ diferite acte, presteaz@ servicii >i rezolv@ alte interese legitime ale persoanelor fizice sau juridice. u!iectul pla"ilor este determinat precis din momentul cind aceasta solicit@ efectuarea unei activit@=i din partea unei institu=ii de stat.Ta#ele reprezint$ o contribu=ie de acoperire a c!eltuielilor necesare serviciilor solicitate de diferite persoane ?n mod direct >i imediat. 7.3. Func=iile impozitelor si specificul fiecarei functii %unc"ia &iscal$ a impozitelor se manifest@ prin contribu=ia permanent@ >i sistematic@ a impozitelor la formarea resurselor financiare ale statului.2ceast@ func=ie contribuie la redistribuirea venitului na=ional ?n folosul p@turilor sociale. %unc"ia 'e stimulare a impozitelor se manifest@ at?t prin favorizare, c?t >i prin pedepsirea contribuabililor. 3rin intermediul ei, impozitul devine un instrument viabil al politicii sociale a statului. %unc"ia 'e re'estri!uire a impozitelor comport@ un caracter obiectiv >i porne>te de la func=iile de baz@ ale statutului.2ceast@ func=ie asigur@ procesul de redistribuire a unei p@r=i a produsului intern brut.Redistribuirea unor venituri primare sau derivate reprezint@ opera=iunea de preluare a unor resurse in vederea repartiz@rii lor pentru satisfacerea unor trebuin>e acceptate ?n folosul altora, dec?t posesorii ini=iali al resurselor. %unc"ia 'e re(lare a impozitelor a ap@rut din necesitatea reglement@rii de c@tre stat a unor procese economice >i sociale .Re larea unor fenomene economice sau sociale ac=ioneaz@, ?n mod diferit, ?n cazul unit@=ilor economice sau a persoanelor fizice. An procesul de reglementare fiscal@, statul efectueaz@ o analiz@ multilateral@ a activit@=ii economice. %unc"ia 'e control a impozitelor, care reflect@ corectitudinea derul@rii, din punct de vedere cantitativ >i calitativ, a procesului de distribu=ie, permite de a verifica dac@ ?ncas@rile fiscale sunt colectate la timp, corect >i complet >i, ?n consecin=@, poate determina necesitatea >i direc=iile efectu@rii reformei fiscale. 7.4. /lasificarea impozitelor. 6mpozitele sunt caracterizate prin eterogenitatea lor, determinat@ de deosebirile care privesc at?t tr@s@turile de form@, c?t >i de fond. !up" principalele tr"s"rturi de fond #i de form"$ impozitele se %mpart in impozite: directe* indirecte* 2ceasta este cea mai important@ grupare a impozitelor. !up" obiectul impunerii$ deosebim: impozite pe venit, care afecteaz@ veniturile persoanelor fizice sau juridice* impoBite pe avere, care afecteaz@ bunurile mobiliare sau imobiliare ale contribuabilului* impozite pe consum, care afecteaz@ c!eltuielile de consum (;82, accizele)* !up" scopul urm"rit la instituirea lor impozitele se rupeaz" %n: impozite cu caracter fiscal* impozite cu caracter de ordine* 6mpozitele cu caracter fiscal sunt instituite ?n vederea realiz@rii de venituri pentru acoperirea c!eltuielilor statului. 6mpozitele de ordine sunt introduse, ?n primul rind, pentru limitarea unei ac=iuni sau in vederea atingerii unui scop, care nu are caracter fiscal !up" frecven&a care se %ncaseaz" la bu et$ impozitele pot fi:

a) permanente, c?nd se ?ncaseaz@ periodic ( de regul@,anual )* b) incidentale, cind se instituie >i se ?ncaseaz@ o singur@ dat@ ( de regul@, de situa=ii excep=ionale ). !up" institu&ia care le administreaz": 1) ?n statele de timp federal, deosebim: a) impozite federale * b) impozite ale statelor membre ale federa=iei* c) impozite locale. 2) ?n statele de tip unitar, distingem: a) impozite gestionate de administra=ia central@ de stat* b) impozite gestionate de administra=iile locale* 7.5. 3rincipalele caracteristici ale impozitelor directe. 6mpozitele directe se stabilesc nominal ?n sarcina unor persoane fizice sau juridice, ?n func=ie de veniturile >i averea acestora >i pe baza cotelor de impozit prev@zute de lege.6mpozitele directe se pot grupa in impozite reale >i impozite personale. )mpozitele reale se caracterizeaz@ prin faptul c@ se stabilesc ?n leg@tur@ cu anumite obiecte materiale, f@c?ndu-se abstrac=ie de la situa=ia personal@ a subiectului impunerii. )mpozitele personale =in cont, ?n primul r?nd, de situa=ia personal@ a pl@titorului, motiv pentru care se mai numesc >i impozite subiective.6mpozitele personale sunt ?nt?lnite sub forma impozitelor pe venit >i pe avere. Impozitele pe venit se impart in dou" rupe: 1) impozitul pe veniturile persoanelor fizice* 2) impozitul pe veniturile persoanelor juridice* Impozitele pe avere se %mpart$la r%ndul lor$ %n: 1) impozite pe averea propriu-zisa a) impozite asupra avierii* b) impozite din substan=a avierii. 2) impozite pe circula=ia avierii a) impozite pe succesiuni* b) impozite pe dona=ii. ) impozite asupra cre>terii avierii a) impozite pe plusul de valoare imobiliar@* b) impozite pe sporul de avere dob?ndit@ ?n razboi. 7.6. 3rincipalele /aracteristici ale impozitelor indirecte. 6mpozitele indirecte sunt acelea impozite care se stabilesc asupra v?nz@rii bunurilor sau a prest@rii unor servicii. 5le nu se stabilesc direct >i normativ asupra contribuabililor.9in categoria impozitelor indirecte, fac parte: taxele de consuma&ie$ monopolurile fiscale$ taxele vamale$ taxele de timbru #i %nre istrare. ;axele de consumatie sunt impozite cuprinse in pretul de vinzare al marfurilor produse si realizate in interiorul tarii. 5le se intilnescsub diverse forme: taxe de consumatie pe produs(speciale)si taxe generale pe vinzari. taxe de consumatie pe produs ' (accizele) se aseaza asupra unor produse care se consuma in cantitati mari si care nu pot fi inlocuite cu altele. taxe enerale pe vinzari se intilnesc sub forma impozitului pe cifra de afaceri. 6n practica internationala se cunosc forme de asezare a impozitului pe cifra de asezare: forma impozitului cumulativ, forma impozitului unic (monofazic) si forma impozitului unic cu plata fractionala.;82 se poate calcula prin dou@ metode: 1) prin aplicarea cotei asupra valorii ad@ugate, calculat@ ca diferen=a dintre pre=ul de v?nzare >i pre=ul de cump@rare, la fiecare stadiu pe care ?l parcurge marfa* 2) prin aplicarea cotei asupra pre=ului de v?nzare din stadiul respectiv, ob=in?ndu-se, astfel, colectat@, din care se deduce taxa deductibil@, calculat@ prin aplicarea cotei la pre=ul de v?nzare din stadiu anterior.*onopolurile &iscale sunt instituite asupra produc=iei >i v?nz@rii anumitor produse .5le,?n sfera de cump@rare pot fi depline >i par=iale. -onopolurile fiscale depline se instituie de c@tre stat at?t asupra produc=iei, c?t >i asupra comer=ului cu ridicata

>i am@nuntul. -onopolurile fiscale par=iale se instituie fie numai asupra produc=iei >i comer=ului cu ridicata. 7. 7. 5lementele impozitului . 1.Obiectul impozitului, reprezint@ concret care st@ la baza a>ez@rii acestuia >i poate fi diferit ?n func=ie de provenien=a impozitului, scopul urm@rit,natura pl@titorului.2stfel,ca obiect al impozitului poate ap@rea: 8enitul, care poate fi profitul agen=ilor economici >i veniturile persoanelor fizice* 2verea, care este reprezentat@ de cl@diri, terenuri, mijloace de transport* /!eltuielile, care constituie produsul sau bunul importat ?n cazul impozitelor indirecte* 2ctele >i faptele realizate de organele statului pentru care datoreaz@ taxe de timbru >i ?nregistrare. 2. Baza de calcul reprezint@ elementul pe care se fundamenteaz@ evaluarea impozitului . 3. Subiectul impozitului este persoana fizic@ sau juridic@ de=in@toare sau realizatoare a obictului impozabil >i care potrivit legii este obligat de plata acestuia. 4. Suportatorul impozitului este persoana care suport@ ?n ultima instan=@ impozitul. 5. Sursa impozitului arat@ din ce anume se pl@te>te impozitul. 6. Unitatea de impunere reprezint@ unitatea ?n care se exprim@ obiectul sau materia impozabil@ . 7. Cota impozabil reprezint@ impozitul aferent unei unit@=i de impunere. 6mpozitul poate fi stabilit ?ntr-o cot@ fix@ sau ?n cote procentuale. /ota fix@ este o sum@ absolut@, invariabil@ pe unitatea de masur@ /ota procentual@ este un procent de impozit asupra bazei de calcul. /ota procentual@ poate fi : - propor=ional@ - progresiv@ - regresiv@ 8. Asieta impozitului reprezint@ ansamblu m@surilor privind identificarea subiectelor >i obiectelor impozitului,evaluarea obiectului impozabil, determinarea impozitului datorat statului. 9.Termenul de plat indic@ data la care sau p?n@ la care impozitul trebuie ac!itat fa=@ de stat . 5l apare ca : interval de timp ?n care sumele trebuie v@rsate la buget data fix@ la care obliga=iunile trebuie ac!itate 10. Perioada fiscal este perioada de timp pe parcursul c@reia se calculeaz@ obliga=ia fiscal@. 11. nlesnirile fiscale reprezint@ un alt element prev@zut de actele normative fiscale >i se refer@ la reduceri, scutiri, bonifica=ii, am?n@ri >i e>alon@ri ale pl@=ii la buget . *cutirile se aplic@ ?n vederea favoriz@rii anumitor activit@=i care folosesc for=a de munc@ cu randament sc@zut. Reducerile vizeaz@ at?t scopuri sociale c?t >i economice, cum este cazul reducerii bazei impozabile la impozitul pe venit reinvestit ?n anumite scopuri prev@zute de lege. +onofica&iile se acord@ pentru a stimula anumi=i pl@titori de impozite >i taxe s@->i ac!ite obliga=iile ?nainte de expirarea termenelor prev@zute de lege, de regul@, p?n@ la primul termen de plat@. ,m%n"rile #i e#alon"rile au ?n vedere decalarea termenelor de plat@ respective, fragmentarea sumei de plat@ ?n mai multe tran>e ce urmeaz@ s@ fie v@rsate la buget. 12. Sanctiunile sunt un element pe care legea fiscal@ ?l cuprinde, av?nd scopul de a ?nt@ri, odat@ ?n plus, caracteru obligatoriu al ac!it@rii impozitelor >i taxelor, preciz?ndu-se totodat@ penaliz@rile aplicate pl@titorilor ce se abat de la aceast@ ?ndatorire legal@. 7.8. 3rincipiile impunerii. 6mpunerea reprezint@ un complex de m@suri >i opera=ii, efectuate ?n baza legii, care au drept scop stabilirea impozitului ce revine ?n sarcina unui contribuabil. Principiile clasice ale impunerii 1. Custe=ea: egalitatea ?n fa=a impozitului, adic@ fiecare trebuie s@ contribuie la formarea veniturilor bugetului de stat cu o parte di veniturile sau averea sa.

2. /ertitudenea: realizarea unei asiete fiscale obiective, care sa elimine arbitrajul ?n stabilirea impozitului >i care s@ fie viabil@. . /omoditatea: stabilirea unor reguli simple din punct de vedere al ?n=elegerii pentru contribuabil, deci pentru a favoriza acceptabilitatea social@ a sistemului fiscal. ". 5ficacitatea: finan=area c!eltuielilor publice cu cel mai mic cost, adic@ c!eltuielile de ?ntre=inere a aparatului fiscal trebuie s@ fie cu mult mai mici dec?t ?ncas@rile din impozite. Principii mo'erne 'e impunere 1.Principiul impunerii echita!ile presupune egalitatea ?n materie fiscal@. .e cunoa>te egalitatea ?n fa=a impozitelor >i egalitate prin impozit. 5galitatea ?n fata impozitelor presupune c@ impunerea s@ se fac@ ?n acela>i mod pentru toate persoanele fizice sau juridice, indiferent de locul unde domicilizeaz@ sau ?>i au sediul, deci s@ nu existe deosebiri de tratament fiscal de la o zon@ la alta a )epublicii. 5galitatea prin impozit presupune diferen=ierea sarcinii fiscale, de la o persoan@ la alta, ?n func=ie de: m@rimea absolut@ a materiei impozabile, natura >i provenien=a veniturilor >i altele. 2. Principiul politicii &inanciare. 9e acest principiu =ine stabilitatea >i elasticitatea impozitului. Dn impozit este considerat sta!il c?nd nu se modific@, adic@ nu cre>te ?n raport cu sporirea produc=iei >i nu scade ?n fazele de criz@, c?nd se reduce materia impozabil@. Dn impozit este considerat elastic+ atunci, c?nd este capabil de a se adapta nevoilor bugetare, s@ poat@ fi majorat sau diminuat c?nd c!eltuielile bugetare cresc sau se reduc. 3. Principiul politicii economice. Ancurajarea dezvolt@rii unei ramuri sau subramuri economice poate fi efectuate prin m@suri de ordin fiscal, cum sunt: stabilirea unor taxe vamale ridicate la import* reducerea sau scutirea mErfurilor auto!tone de plata impozitelor indirecte* acordarea facilit@=ilor fiscale ?ntreprinz@torilor care ?>i plaseaz@ capitalurile ?n ramurile sau subramurile strategice >.a. 7.9. /e impozite si taxe formeaza sistemul impozitelor si taxelor generale de stat: a) impozitul privat* b) ;82* d) taxele rutiere 7.10./e impozite si taxe unt surse de reglementare a veniturilor bugetelor unitatilor administrativ-teritorialeF 7.11. /e organe cu atributiii de administrare fiscala sunt in ).- b) curtea de conturi* d) posturile fiscale* e) organele fiscale Tema8 8.1 9efinitia asigurarilor. 2bordarea juridica si economica. ,e&ini"ia asi(ur$rilor + asigurarea reprezint@ constituirea, pe principiul mutualit@=ii, de c@tre un asigur@tor, a unui fond de asigurare, prin contribu=ia unui num@r de asigura=i, expu>i la producerea anumitor riscuri >i indemnizarea celor care sufer@ un prejudiciu in urma producerii riscurilor asigurate -!or'area .uri'ica este frecvent@ >i justificat@, ?ntrucGt asigurarea, pentru a fi operant@, trebuie s@ ?mbrace forma juridic@. 4 asemenea form@ i-o confer@ HcontractulI, care constituie Hlegea p@r=ilorI, precum >i Hlegea propriu-zis@I. /ontractul de asigurare >i 1egea cu privire la activitatea de asigurare, ?n calitate de izvoare de drepturi >i obliga=ii ?n materie de asigur@ri, se completeaza reciproc. 9in defini=ia contractului de asigurare se pot desprinde caracterele juridice ale acestuia: contract personal deoarece c!iar dac@ obiectul asigur@rii poate fi o proprietate, un bun sau un interes, prin contractul de asigurare se asigur@ persoan@Jpersoanele >i nu proprietatea* contract cu caracter consensual deoarece se formeaz@ Hsolo consensuI, este valabil ?nc!eiat prin simplul acord de voin=@ al par=ilor, f@r@ s@ fie nevoie de vreo form@ special@ de manifestare a voin=ei p@r=ilor* contract cu caracter unic pentru ?ntreaga sa durat@* contract cu executare succesiv@, e>alonare ?n timp a pl@=ii primei de asigurare*

contract cu caracter aleatoriu deoarece efectele sale depind de un Heveniment viitor >i incertI care pot duce la ob=inerea de cGstig sau pierdere pentru oricare dintre p@r=i, etc -!or'area economic$ a asigur@rii pune accentul pe modul de acoperire al pagubelor datorate producerii anumitor fenomene sau evenimente, de unde rezult@ tr@s@turile caracteristice ale asigur@rii: existen=a asigur@rii este indisolubil legat@ de necesitatea constituirii unui fond de resurse bane>ti destinat acoperirii pagubelor provocate de anumite fenomene. asigurarea presupune existen=a unei Hcomunit@=i de riscI, oferind astfel avantajul ca membrii comunit@=ii, afecta=i de producerea riscului asigurat, primesc de la fondul de asigurare, cu titlu de indemniza=ie de asigurare, sume care pot ?ntrece de cGteva ori cuantumul contribu=iei acestora la fondul respectiv (acest lucru fiind posibil datorit@ principiului mutualit@=ii pe care se bazeaz@ asigurarea ?n primul rGnd), ?mp@r=indu-se paguba provocat@ de producerea riscului asigurat la to=i membrii comunit@=ii* asigurarea exprim@ rela=ii de distribuire >i redistribuire a valorii adaugate brute, rela=ii ce apar ?n procesul constituirii >i utiliz@rii fondului de asigurare ?n vederea desf@>ur@rii ne?ntrerupte a activit@=ii economice, p@str@rii integrit@=ii bunurilor asigurate, protej@rii persoanelor fizice, ?mpotriva anumitor evenimente ce le-ar putea afecta via=a ori integritatea corporal@, precum >i onorarea obliga=iilor de raspundere civil@ ce revin persoanelor fizice >i juridice fa=@ de ter=i* 8.2 /ele mai utilizate forme de cedare a riscului sunt: -utoasi(urarea+ denumit@ asigurarea individual@, reprezint@ o form@ de constituire descentralizat@ a fondurilor de rezerv@ de c@tre unii dintre agen=ii economici, potrivit c@reia, asiguratul >i asigur@torul sunt una >i aceiea>i persoan@. 2ceast@ modalitate de cedare a riscului se folose>te de c@tre unit@=ile agricole pentru constituirea unor fonduri de rezerv@, de semin=e, de furaje, alimente, materii prime. -si(urarea+ este o activitate specific@ domeniului prest@rilor de servicii. An acest domeniu de activitate se vinde o marf@ care nu se vede, nu se palpeaz@. .e vinde o promisiune: K!ac" vei avea un accident de munc@, te voi desp@gubi ?n func=ie de gradul de invaliditate ce va fi stabilitLI, K9ac@ ?=i love>ti automobilul te voi desp@gubi cu contravaloarea repara=iilorI etc. 2cest Kdac@I are un rol crucial ?n asigur@ri, pentru c@ el certific@ caracterul aleator, viitor >i nesigur al aperi=iei evenimentului. An asigur@ri, se lucreaz@ cu nesiguran=a asupra apari=iei evenimentului. /o0asi(urarea+ reprezint@ o modalitate de cedare a riscului potrivit c@reia, datorit@ valorii mari a bunurilor asigurate, riscul este subscris de mai mul=i asigur@tori. 2siguratul ?nc!eie contracte de co-asigurare cu c?teva companii care accept@ preluare a unei p@r=i din valoarea riscului. 1easi(urarea constituie un mijloc de egalizare, de divizare, a r@spunderilor ?ntre mai mul=i asigur@tori, dispersa=i pe arii geografice c?t mai ?ntinse, de men=inerre a unui ec!ilibru ?ntre primele ?ncasate >i desp@gubirile datorate la fiecare asigur@tor ?n parte. 1etrocesiunea 2retroce'area3 este o divizare >i mai mare a riscului, potrivit c@ruia reasigur@torul poate >i el s@ cedeze o parte din riscul pe care >i la asumat prin reasigurare. )easigur@torul se nume>te retrocedent, iar societatea care preia riscul se nume>te retrocesionar. 8.3 6n ce consta principiul mutalitatii. 3rincipiul mutalitatii este specific asigurarilor, numarul asiguratilor la care s-a produs riscul asigurat este mult mai mic de cit numarul total de asigurati care au participat la formarea fondului de asigurare 8.4 Functiile asigurarilor. &unc"ia 'e reparti"ie + compensarea financiar@ a pierderilor cauzate de producerea unui anumit risc asigurat este prima >i cea mai important@ func=ie a asigur@rii, manifestGndu-se sub forma fondului de asigurare la dispozi=ia societ@=ilor de asigurare pe seama primelor de asigurare pl@tite de asigura=i, >i ?n procesul de dirijare a fondului de asigurare c@tre destina=iile sale legale (constituirea rezervelor, acoperirea unor c!eltuieli, finan=area unor m@suri de prevenire). &unc"ia 'e control + urm@re>te modul cum se constituie fondul de asigurare pe baza primelor de asigurare ?ncasate, modul cum se ?ncaseaza alte venituri ale societatilor de asigurare, modul ?n care se efectueaza plata (indemnizatiile de asigurare, c!eltuielile de prevenire

a riscurilor sau c!eltuielile generale >i administrative etc), corecta determinare a sumelor cuvenite asigura=ilor, gestiunea fondului de asigurare, ?ndeplinirea integral@ >i la termen a obliga=iilor financiare ale asiguratorului. 8.5 3rincipiile de clasificare a asigurarilor. 2sigur@rile pot fi clasificate dup@ mai multe criterii, dintre care men=ion@m: Dup domeniul la care se refer, asigur@rile pot fi grupate astfel: asigur@ri de bunuri, asigur@ri de persoane >i asigur@ri de r@spundere civil@.2sigur@rile de bunuri au ca obiect diferite valori materiale apar=inGnd persoanelor fizice sau juridice, care pot fi supuse ac=iunii unor fenomene naturale sau accidentelor. 2sigur@rile de bunuri cuprind o gam@ variat@ de valori materiale, cum sunt: mijloacele de produc=ie fixe >i circulante, culturile agricole >i rodul viilor, animalele domestice, navele maritime >i fluviale,>i alte categorii de bunuri apar=inGnd popula=iei.2sigur@rile de persoane au ca obiect persoana fizic@ ?n sine, ele ?nc!einduse pentru diminuarea consecin=elor negative cauzate de calamit@=i naturale, accidente, boli etc. sau pentru plata sumelor asigurate ?n leg@tur@ cu producerea unor evenimente ?n via=a persoanelor (deces, ?mplinirea unei anumite vGrste, pierderea capacit@=ii de munc@ etc.). 3rin asigur@rile de r@spundere civil@, asigur@torul ?>i asum@ obliga=ia de a pl@ti desp@gubirea pentru prejudiciul adus de asigurat unor ter=e persoane. Dup obiectul de acti itate stabilit prin contractul de asi!urare, societ@=ile comerciale din domeniul asigur@rilor pot practica urm@toarele categorii de asigur@ri: asigur@ri de via=@, asigur@ri de persoane, altele decGt cele de via=@* asigur@ri de autove!icule* maritime* de incendiu >i alte pagube la bunuri* de r@spundere civil@* asigur@ri de credite >i garan=iiect. Dup forma "uridic de realizare, asigur@rile de bunuri, persoane >i r@spundere civil@ se grupeaz@ ?n asigur@ri prin efectul legii (obligatorii) >i asigur@ri facultative (contractuale). 8.6. .ursele de formare a fondului de asigurare propriu-zis sunt: b) prime de asigurare 8.7 /aracterul economic al activitatii de asigurare se manifesta prin* c) incasarea primelor de asigurare si acordarea sumelor asigurate si a despagubirilor de asigurare membrilor comunitatii de risc. 8.8 trei principii valabile la acordarea desp" ubirii: 13principiul r$spun'erii propor"ionale + desp@gubirea este stabilit@ ?n aceea>i propor=ie fa=@ de pagub@ ?n care se afl@ suma asigurat@ fa=@ de valoarea bunului asigurat. An cazul ?n care suma asigurat@ este egal@ cu valoarea real@ a bunului asigurat, desp@gubirea este >i ea egal@ cu paguba suferit@ de bunul respect. , 4 P 5 a67r unde: 9- desp@gubirea* 3- paguba* .a- suma asigurat@* 8r- valoarea real@ a bunului ?n momentul producerii riscului asigurat. 23principiul primului risc + 9esp@gubirea acoper@ paguba f@r@ a dep@>i m@rimea sumei asigurate. 8aloarea sumei asigurate este considerat@ ca reprezentGnd maximum de pagub@ previzibil@ pentru bunul respectiv. 1a acest principiu, raportul dintre suma asigurat@ >i valoarea bunului nu mai influen=eaz@ nivelul desp@gubirii, aceasta depinzGnd numai de valoarea pagubei >i a sumei asigurate. 33principiul r$spun'erii limitate 2clauza cu &ranchiz$3 + se caracterizeaz@ prin faptul c@ desp@gubirea se acord@ numai dac@ paguba dep@>e>te o anumit@ valoare prestabilit@. 2stfel, o parte din pagub@ va c@dea ?n r@spunderea asiguratului, numit@ franc-iz". 2ceasta poate fi: 0 atins$ sau simpl$ + asiguratorul acoper@ ?n ?ntregime paguba, pGn@ la nivelul sumei asigurate, dac@ aceasta este mai mare decGt franc!iza* 0'e'ucti!il$ sau a!solut$ - aceasta se scade, ?n toate cazurile, din pagub@, indiferent de volumul pagubei. 2sigur@torul asigur@ numai partea din pagub@ care dep@>e>ete franc!iza. 6ndiferent de tipul de franc!iz@, nu se acord@ desp@gubire dac@ valoarea pagubei se ?ncadreaz@ ?n limitele franc!izei. 8.9 /are sunt principalele elemente te!nice ale asigurarii: a) franciza 8.10 # aluarea $n ederea asi!urrii reprezint@ opera=ia prin care se stabile>te valoarea bunurilor, ?n vederea cuprinderii lor ?n asigurare. 2ceast@ valoare este necesar s@ fie stabilit@ ?n deplin@ concordan=@ cu valoarea real@ a bunului respectiv, deoarece orice exagerare, ?ntr-un sens

sau ?n altul, poate avea consecin=e negative pentru asigurat. 8aloarea de asigurare poate fi mai mic@ sau cel mult egal@ cu valoarea bunului respectiv, ?nregistrat@ ?n eviden=a contabil@ sau stabilit@ la pre=ul de vGnzare-cump@rare practicat pentru acel bun pe pia=@, ?n momentul ?nc!eierii asigur@rii. 8aloarea ?n asigurare este un element pe care ?l ?ntGlnim numai ?n asigur@rile de bunuri. 8.11. 9upa felul raporturilor ce se stabilesc intre asigurator si asigurat asigurarile pot fi: b) asigurati directe* d) asigurari indirecte 8.12. /ontractul de asigurare este: a) actul juridic prin care asiguratul se obliga sa plateasca asiguratorului prima de asigurare, iar aceasta se obliga sa plateasca, la producerea riscului asigurat, asiguratorului sau unui tert(beneficiarului asigurarii) suma asigurata ori despagubirea, in limitele si in termenele convenite Tema 13 13.1. /are sunt obiectivele financiare ale intreprinderiiF 4biectivele financiare ale intreprinderii pot fi urmarite atit pe ;. cit si pe ;1. 3e ;. obiectivul financiar trebuie sac onste in lic!iditatea, asigurarea ec!ilibrului financiar pe ;., ceea ce presupune asigurarea permanenta, el putin al unei egalitati intre incasari si plati. <estiunea permanenta a capitalului, aflat sub diverse forme:1 des toc sau de active in curs de transformare a formelor functionale, estimarea riscurilor, la care este supusa activitatea intreprinderiii, estimarea permanenta a evolutiei pietii si acomodarea intreprinderii la sc!imbarile de mediu, pe ;1 , la cresterea profitului intreprinderii, la sporirea averii actionarilor si corespunzator, la maximizarea valorii de piata a aceteia. 9e aici rezulta obiective financiare ale intreprinderii: lic!iditatea, maximizarea profitului, maximizarea valorii de piata a intreprinderii. 13.2..ursele de finantare a intreprinderii. Finantarea se poate face din surse proprii si surse atrase urse proprii de finantare se formeaza din: 13contri!utiile proprietarilor. 4 intreprindere nu poate fi finantata, daca nu dispune, initial de un capital minimu 23propria activitate pe care o desfasoara intreprinderea, reprezentind partea din prifitul obtinut din activitatea economica-financiara. 33,ezinvestitii sub forma de incasari banesti ce rezulta din vinzarea activelor ca urmare a incasarii activitatii unei sectii, neutilizarii unor te!nologii ect. 43,in rezerve constituie in limita nivelului legal 53 u!ventii 'e la stat urse atrase de finantarea a activitatilor intreprinderii cuprind: a3/re'itul !ancar 8 este creditul acordat de catre bancile comerciale intreprinderilor sub forma baneasca fiind rambusabil si purtator de dobinda. !3/re'itul comercial este creditul pe care si-l acorda intreprinzatorii la vinzarea marfurilor sub forma aminarii platii c3/re'itul leasin( presupune operatiunea prin care o institutie financiara specializata cumpara, la cererea unei intreprinderi, bunuri pentru a le inc!iria acesteia, in sc!imbul unei plati periodice '3)mprumutul o!li(atar unele intreprinderi, societati pe actiuni, pun in circulatie pe linga actiuni, si obligatiuni. 5mitentii de obligatiuni sunt agentii car edoresc sa-si procure capital pentru a finanta o investitie pe ;1. 4fertantii de capitalsunt agentii economicicare doresc sa-si valorifice propriile capitaluri, persoanele fizice. 4bligatiunea este o creanta ce da posesorului ei dreptul sa primeasca anul un venit fix sub fora de dobinda. 13.3. .tructura financiara a intreprinderii se difinaste ca raportul dintre: a) capital propriu si datorii 13.4. 6n componenta surselor interne de finantare a intreprinderii, se includ:a) profit net* b) sursele provenite din emisiuni de actiuni 13.5. -ajorarea capitalului propriu se poate realiza prin: b)emisiuni de actiuni* c) subventii* d) convertirea datoriilor in actiuni* 13.6 ./onform criteriului destinatiei fondurilor, 2;1 trebuie sa fie finantate din: a) capital propriu si 9;1

13.7 . .ursele de finantare a -F 2c!izitionarea -F fixe necesita surse de finantarea pe ;1, 2cestea pot proveni din propria activitate + autofinantare, la care se refera: a) Fond de uzura b) 3rofitul net pentru dezvoltare c) /restere de capital propriu si atragerea de noi actionari .i din finantari externe d) /redite bancare pe ;1 e) /redit obligatoriu f) 1easingul 13.8.Dzura -F contribuie la: a.)ecuperarea valorii -F* d. finantarea inlocuirii -F 13.9. 8iteza de rotatie a 2/ va fi mai accelerata in cazul cind: a) numarul de rotatii este mai mare 13.10 /e reprezinta rentabilitatea si care sunt indicatorii de calcul a acesteiaF )entabilitatea repre capacitatea intreprinderii de a realiza profit necesar reproductiei, dezvoltarii si remunerarii capitalurilor intreprinderii )ata rentabilitatii vinzarilor * )vM 3rofit brutJ8enit din vinzariN1((O )entabilitatea activelor* )a M profit pina la impozitareJ total activeN1((O )entabilitatea financiara* )f M 3rofit netJcapital propriuN1((O 13.11. /e reprezinta lic!iditatea si solvabilitatea intreprinderii, care este necesitatea calcularii indicatorilor ce exprima nivelul de lic!idate si solvabilitateF 1ic!iditatea repre capacitatea intreprinderii de a transforma activele sale in bani, iar gradul de lic!iditate caracter. /apacitatea de plata a intreprinderii. -asura in care intreprinderea poate face fata datoriilor pe ;. exprima solvabilitatea acesteia. )ata lic!iditatii imediata* 1i M -0J9;. )ata lic!iditatii relative* 1r M -0PcreanteJ9;. )ata lic!iditatii curente* 1c M 2cJ9;. 13.12. /are suntindicatorii ce caracterizeaza valoarea de piata a intreprinderiiF 6ndicatorii valorii de piata caracterizeza, in mod generalizator, performantele unei intreprinderi,intrucit ele stabilesc legatura dintre pretul actiunilor pe piata si valoarea contabila atasate acestor actiuni. 6n acest scop se calculeaza: /oeficientul de capitalizarea bursiera (/J0) /J0 M pretul actiuniJ3rofit p-ru o actiune /oeficientul 8aloarea de piata - 8aloarea contabila 8aloarea de piataJ8aloarea contabilaM3retul de piata p-ru o actiuneJ 8aloarea contabila p-ru o actiune )andamentulJactiuneMdivident pe actiuneJvaloarea bursiera a actiunii 3rofit netJactiuneMprofit net J numarul de actiuni comune

S-ar putea să vă placă și