Sunteți pe pagina 1din 165

PARTEA II.

CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE VENIT A PERSOANEI CARE PRACTIC ACTIVITATE DE ANTREPRENOR


CAPITOLUL 1. CARACTERISTICA GENERAL A IMPOZITULUI PE VENIT
Obiectivele capitolului Definirea i caracteristica impozitului pe venit Descrierea principiilor, regulilor de evaluare i constatare a veniturilor i cheltuielilor n contabilitatea financiar i n scopuri de impozitare.

1.1. No!iu"i #e"e$ale p$ivi"% i&po'itul pe ve"it


Modul de calculare a sumei impozitului pe venit de achitat sau de recuperat se determin conform prevederilor Codului fiscal nr. 1163 XIII din 24 aprilie 1 ! "i #e$ii pentru punerea %n aplicare a titlurilor I "i II ale Codului fiscal nr. 1164&XIII din 24 aprilie 1 ! cu completrile "i modificrile ulterioare. Codul fiscal prevede componen'a su(iec'ilor impoza(ili) structura o(iectului impoza(il) cotele impozitului) scutirile "i facilit'ile acordate) termenele "i modul de achitare *restituire+ "i declarare a impozitului pe venit. Subiec!i ai i&pu"e$ii cu impozitul pe venit sunt persoanele ,uridice "i fizice) cu e-cep'ia societ'ilor) specificate %n art.. * + din Codul fiscal) care o('in pe parcursul anului fiscal venit din orice surse aflate %n /epu(lica Moldova) persoanele ,uridice care o('in venit din afara /.M. precum "i persoanele fizice care o('in venit investi'ional "i financiar din surse aflate %n afara /epu(licii Moldova. 0rept su(iec'i ai impunerii se consider cet'enii) antreprenorii independen'i defini'i ca lucrtori salaria'i) a$en'ii economici reziden'i "i nereziden'i su( orice form de or$anizare ,uridic1 societ'i pe ac'iuni) & 16 &

societ'i cu rspundere limitat) cooperative) %ntreprinderi de stat "i municipale2 fonduri de investi'ii) or$aniza'ii ale avoca'ilor) inclusiv uniunile acestora2 alte or$aniza'ii prevzute de le$isla'ie) $ospodriile 'rne"ti *de fermier+) antreprenorii individuali) %ntovr"iri. Obiect i&po'abil este venitul impoza(il determinat ca diferen' dintre venitul brut *inclusiv facilit'ile+ o('inut din toate sursele de ctre orice persoan ,uridic sau fizic "i deducerile i scutirile la care are dreptul aceast persoan. 3eniturile "i cheltuielile %nre$istrate de a$en'ii economici se trateaz %n mod diferit %n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri de impozitare. 0eterminarea "i constatarea venitului "i cheltuielilor %n conta(ilitatea financiar se a-eaz pe principiile fundamentale ale conta(ilit'ii) care tre(uie s asi$ure o ima$ine fidel a patrimoniului) a situa'iei financiare "i a rezultatelor financiare o('inute. 0in aceste principii fac parte1 (peciali'a$ea e)e$ci!iilo$ & impune delimitarea "i constatarea veniturilor "i cheltuielilor %n perioadele de $estiune %n care au fost o('inute sau suportate2 co"ti"uitatea activit*!ii & cere msurarea "i %nre$istrarea veniturilor "i cheltuielilor %ntreprinderii) av4nd la (az ipoteza unei activit'i continue2 p$u%e"!a & recomand constatarea venitului %n momentul e-isten'ei unei certitudini c el este c4"ti$at) "i pierderii c%nd este pro(a(il c va fi o('inut) %n scopul de a nu ma,ora activele "i veniturile "i mic"ora pasivele "i cheltuielile2 co"co$%a"!a+ conform creia veniturile "i cheltuielile provocate de unele "i acelea"i opera'iuni economice tre(uie s fie reflectate simultan %n conta(ilitate "i %n rapoartele financiare. 5ormele fiscale pun la (aza impozitrii venitului impoza(il metodolo$ii de constatare "i calculare diferite de cele conta(ile) de aceea mrimea veniturilor "i cheltuielilor constatate %n conta(ilitate "i %n scopuri de impozitare poate s difere %n diverse perioade de $estiune. Conform prevederilor Codului fiscal %ntreprinderea poate %nre$istra at%t venituri impoza(ile c4t "i neimpoza(ile) a cror structur "i tratament fiscal "i conta(il sunt e-puse %n 62.1. 3enitul (rut care particip %n calculul (azei de impozitare include numai & 1! &

sursele de venit impoza(ile. 7n scopuri de impozitare cheltuielile sunt numite deduceri. ,e%uce$e este suma care) la calcularea venitului impoza(il) se scade din venitul (rut al contri(ua(ilului. 8na din sarcinile le$isla'iei fiscale const %n optimizarea constituirii resurselor necesare pentru asi$urarea realizrii o(iectivelor (u$etare. Cu acest scop) fiscalitatea limiteaz suma sau reduce lista cheltuielilor suportate "i constatate %n conta(ilitatea financiar) impune unele metode speciale de determinare a lor. 9ceste proceduri au ar$umente ,ustificate pentru %ncura,area anumitelor activit'i necesare %n plan social "i politic "i descura,area activit'ilor duntoare) protec'ia unor cate$orii de a$en'i economici "i popula'ie. /e$ula $eneral a deducerii cheltuielilor %n scopuri de impozitare este caracterul lor ordinar "i necesar) s fie achitate sau suportate pe parcursul anului fiscal e-clusiv %n cadrul activit'ii de antreprenor. 8tilizarea principiilor conta(ile %n raport cu normele fiscale duce la apari'ia unor deose(iri "i) respectiv) diferen'e dintre sumele venitului sau cheltuielilor constatate %n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri fiscale. Corela'iile veniturilor "i cheltuielilor constatate %n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri de impozitare conduc la apari'ia diver$en'elor la formarea rezultatelor financiare. 9stfel) conform :.5.C) rezultatul financiar se msoar "i se constat %n (aza re$ulilor "i principiilor fundamentale ale conta(ilit'ii) fiind diferit de rezultatul determinat dup normele fiscale. Tabelul 2.1 Obiectul i&po'abil -" .u"c!ie %e tipul (ubeictului i&po'abil
Tipul (ubiec!ilo$ i&pu"e$ii Cet'eni salaria'i Obiectul i&pu"e$ii 3enitul %ndreptat spre achitare %n folosul lucrtorilor *an$a,a'ilor+ su( form de salarii *inclusiv facilit'ile+) e-cept4nd scutirile la care are dreptul salariatul "i alte surse de venit impoza(ile :umele %ndreptate spre achitare de ctre patron %n folosul antreprenorilor independen'i defini'i ca salaria'i) precum "i facilit'ile) fr acordarea scutirilor 3enitul impoza(il) sumele do(4nzilor) ro;alt; achitate %n folosul a$en'ilor economici reziden'i) precum "i pl'ile pentru chirie "i alte tipuri de servicii achitate) costul crora se deduce conform art.24 din Codului fiscal

9ntreprenori independen'i defini'i ca salaria'i 9$en'i economici reziden'i

& 1< &

9$en'i economici nereziden'i 9$en'i economici reziden'i) nereziden'i Cet'eni nean$a,a'i

:umele ro;alt;) primelor de asi$urare conform contractelor de asi$urare "i reasi$urare) "i altor venituri indicate %n art. !1 al C. =.) o('inute pe teritoriul /.M. de a$en'ii economici nereziden'i 9chitrile ce reprezint surse de venit impoza(ile) cu e-cep'ia celor numite mai sus 3enitul su( form de alte pl'i achitate de a$entul economic persoanelor fizice nean$a,ate

9ctualmente se sta(ilesc diferite cote ale impozitului pe venit %n func'ie de su(iectul impunerii) tipul venitului supus impozitrii. Tabelul 2.2 Cotele i&po'itului pe ve"it
Cota i&po'itului pe ve"it 0112 0113 > <> 14> 13> /a'a i&po'abil* 3enitul anual impoza(il ce nu dep"e"te suma de 16 2?? lei anual 3enitul anual impoza(il @e dep"e"te suma de 16 2?? lei "i nu dep"e"te suma de 21 ??? lei anual 3enitul anual impoza(il ce dep"e"te suma de 21 ??? lei anual Al'ile efectuate pentru procurrile su( form de servicii. venitul impoza(il suma dividendelor achitate %n avans do(4nzile Subiectul i&pu"e$ii

Aersoanele fizice1 cet'eni an$a,a'i) antreprenori individuali) $ospodrii 'rne"ti *de fermier+

2?>

2?>

Aersoanele fizice) cu e-cep'ia antreprenorilor individuali "i $ospodriile 'rne"ti *de fermier+)1 Aersoanele ,uridice "i fizice care desf"oar activitate de antreprenor Aersoanele ,uridice "i fizice care desf"oar activitate de antreprenor Aersoanelor fizice) cu e-cep'ia antreprenori individuali "i a $ospodriilor 'rne"ti *de fermier+2 Aentru persoanele ,uridice

1<> 1<> 1.>

1.> 1.> 1.>

ro;alt;

&1 &

"i fizice *cu e-cep'ia pl'ilor efectuate ctre nereziden'i+ .> .> serviciile indicate %n articolul ? *2+ din B=1 darea %n arend a activelor materiale "i nemateriale) loca'iune) servicii de pu(licitate *reclam+) servicii de audit) de asisten' ,uridico& financiar2 servicii de mana$ement) marCetin$) consultan'2 servicii de protec'ie "i paz a persoanelor "i (unurilor2 servicii ce 'in de instalarea) deservirea "i repara'ia tehnicii de calcul2 servicii de prelucrare a datelor ro;alt; %n folosul nereziden'ilor

Aersoanele ,uridice "i fizice care desf"oar activitate de %ntreprinztor

1.>

1.>

Aersoanele ,uridice "i fizice nerezidente care desf"oar activitate de %ntreprinztor

1?>

1?>

.>

.>

Al'ile %n favoarea nereziden'ilor su( forma venitului o('inut %n /. M. inclusiv1 primele pe (aza contractelor de asi$urare sau de reasi$urare %ncheiate %n /. M. %n folosul nereziden'ilor2 do(4nzile pentru crean'ele or$anului administra'iei pu(lice din /. M. sau ale a$entului economic rezident) sau ale societ'ii rezidente2 dividendele pltite de un a$ent economic rezident2 venitul de pe urma serviciilor prestate %n /.M.2 venitul o('inut din v4nzarea propriet'ii imo(iliare aflate %n /. M.2 alte venituri *pl'i+ efectuate %n folosul persoanelor fizice) cu e-cep'ia %ntreprinderilor cu statut de persoan fizic pl'ile efectuate pentru

Aersoanele ,uridice "i fizice nerezidente care desf"oar activitate de %ntreprinztor

Aersoanele fizice

& 2? &

procurarea activelor materiale *mi,loace fi-e) produse) mrfuri+

nean$a,ate) e-cept4nd antreprenori individuali "i $ospodriile 'rne"ti *de fermier+) pe veniturile o('inute conform art.1< din C.=. Altitorul c4"ti$urilor Aersoane fizice care nu practic activitate de %ntreprinztor

& &

1?> 1?>

c4"ti$uri de la campanii de pu(licitate *la sursa de plat+ venitul de la predarea %n loca'iune) arend) leasin$ a (unurilor mo(ile "i imo(ile

1.0. P$i"cipii #e"e$ale 4i &eto%e %e co"(tata$e 4i co"tabili'a$e a i&po'itului pe ve"it


7n /epu(lica Moldova modul de constatare "i conta(ilizare a impozitului pe venit este re$lementat de prevederile #e$ii conta(ilit'ii nr. 426&XIII din 4 aprilie 1 .) cu modificrile "i completrile ulterioare) "i ale :.5.C. 12 DConta(ilitatea impozitului pe venitE intrat %n vi$oare la 1 ianuarie 1 <. Conform acestui standard datoriile *crean'ele+ privind impozitul pe venit se constat %n (aza principiului specializrii exerciiului (metodei calculrii). 7n plan interna'ional "i na'ional sistemul conta(il prevede calcularea "i reflectarea impozitului pe venit prin metoda impozitului am nat cu report variabil. Metoda impozitului am4nat cu report varia(il const %n utilizarea rezultatului financiar din conta(ilitate pentru determinarea rezultatului impoza(il "i corectarea acestuia prin a,ustrile cheltuielilor "i veniturilor. Ca urmare apar diferen'e permanente "i temporare care sunt impozitate. Impozitele calculate de la suma diferen'elor temporare reprezint impozite am4nate care s%nt reflectate fie ca o datorie de impozit de pltit %n viitor) fie ca o crean') reprezent4nd impozit pltit anticipat. Cota impozitului pe venit aplicat la calcularea datoriilor sau crean'elor privind impozitele am4nate este cota impozitului e-istent %n perioada %n care se va produce reversarea *anularea+ diferen'ei temporare. Ca urmare a acestui fapt) soldul datoriilor "i crean'elor privind impozitele am4nate este recalculat %n cazul modificrii cotei impozitului pe venit sau (azei de impozitare %n perioadele urmtoare. Conform acestei metode conta(ilizarea impozitului pe venit are loc %n cursul aceluia"i e-erci'iu conta(il la & 21 &

care se raporteaz veniturile "i cheltuielile) iar suma impozitului pe venit am4nat este reflectat %n (ilan'ul conta(il. 7n literatura de specialitate metoda reportului varia(il cunoa"te dou variante de utilizare1 - metoda reportului varia(il prin prisma /aportului privind rezultatele financiare) numit &eto%a %ato$iilo$2 - metoda reportului varia(il (azat pe Filan'ul conta(il) numit &eto%a bila"!ie$* (au activ5pa(iv. Metoda reportului varia(il a-at pe a(ordarea /aportului privind rezultatele financiare se (azeaz pe determinarea diferen'elor temporale *timin$ differences+) care reprezint diferen'ele dintre venitul conta(il "i cel impoza(il) ce apar %ntr&o perioad de $estiune "i se reverseaz %n una sau mai multe perioade ulterioare. 9ceast metod se refer la prezentarea evenimentelor economice care au avut loc) la rezultatul financiar. Informa'ia din (ilan'ul conta(il ,oac un rol secundar %n care activele reflect cheltuielile perioadelor viitoare) iar pasivele surse ale mi,loacelor utilizate. 7n le$tur cu cre"terea cerin'elor utilizatorilor fa' de informa'ia conta(il cu preferin' pentru situa'ia financiar "i nu pentru rezultatul activit'ii) (ilan'ul conta(il revine %n prim plan) fc4nd apari'ia metodei bilaniere. 7n acest caz activul este privit ca un poten'ial venit al firmei) iar pasivul & ca repartizarea lui ulterioar. Metoda a doua este a-at pe diferen'ele temporare *temporar; differences+ care reprezint diferen'e dintre (aza conta(il a unui activ sau a unui pasiv) determinat conform cerin'elor conta(ile "i (aza sa impoza(il) care reprezint valoarea atri(uit acestui activ sau pasiv %n scopuri fiscale. 7n condi'iile sistemului actual de conta(ilitate "i fiscalitate e-isten'a venitului conta(il "i impoza(il este coerent) servind drept (az pentru determinarea informa'iei economicofinanciare) necesar completrii rapoartelor financiare conta(ile "i fiscale. Modul de calculare a venitului conta(il "i impoza(il impune o corela'ie a indicatorilor /aportului financiar "i a 0eclara'iei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de antreprenor *schema 2.1+. 0econtrile %ntreprinderii cu (u$etul privind impozitul pe venit au un caracter multiplu "i divers) de aceea opera'iunile de calculare)

& 22 &

trecere %n cont "i achitare a impozitului pe venit se reflect %n conturi distincte privind datoriile "i crean'ele.
A"ali'a co"!i"utului %atelo$ evi%e"!ei p$i&a$e 7nre$istrarea datelor %n conta(ilitatea financiar Arelucrarea informa'iei conta(ile "i formarea rezultatului financiar conta(il 7nre$istrarea datelor operative analitice %n eviden'a fiscal Arelucrarea informa'iei "i formarea indicatorilor drilor de seam fiscale !enit (pierdere) contabil #$%ustarea veniturilor # $%ustarea cheltuielilor

!enituri ("heltuieli) Rapo$tul p$ivi"% $e'ultatele .i"a"cia$e &rofit (pierdere) p n la impozitare 'uma cheltuielilor (economii) privind impozitul pe venit

!enit impozabil 'uma nlesnirilor

,ecla$a!ia cu p$ivi$e la i&po'itul pe ve"it a pe$(oa"ei ce p$actic* activitate %e a"t$ep$e"o$

Bilanul Contabil

&rofit net

(mpozit pe venit al perioadei de gestiune curente

Schema 2.1. Co$ela!ia i"%icato$ilo$ %e ba'* ai Rapo$tului .i"a"cia$ 4i ,ecla$a!iei cu p$ivi$e la i&po'itul pe ve"it a pe$(oa"ei ce p$actic* activitate %e a"t$ep$e"o$ %n cont "i achitare a impozitului pe venit se reflect %n conturi distincte privind datoriile "i crean'ele. & 23 &

Aentru $eneralizarea informa'iei privind e-isten'a) %nre$istrarea "i achitarea1 creanelor aferente impozitului pe venit cuvenit %ntreprinderii din (u$et) este destinat contul de activ ))* +"reane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul,. 7n de(itul acestui cont se %nre$istreaz avansurile vrsate la (u$et privind impozitul pe venit) precum "i sumele pltite %n plus la (u$et) iar %n credit sumele trecute %n cont pentru stin$erea datoriilor aferente decontrilor cu (u$etul) realizate %n perioadele de $estiune curente sau ulterioare) precum "i pl'ile %n plus recuperate din (u$et. :oldul acestui cont este de(itor "i reprezint datoriile (u$etului de stat fa' de %ntreprindere la finele perioadei de $estiune2 datoriilor fa de buget privind impozitul pe venit este folosit contul de pasiv *-. +Datorii privind decontrile cu bugetul,. 7n creditul contului dat se reflect datoriile calculate fa' de (u$et privind impozitul pe venit) iar %n de(it & pl'ile virate efectiv "iGsau sumele impozitului pe venit trecute %n cont. :oldul este creditor "i reprezint suma datoriilor %ntreprinderii privind impozitul pe venit la sf4r"itul perioadei de $estiune. Aentru conta(ilizarea decontrilor cu (u$etul planul de conturi prevede "i alte conturi care au o utilizare mai redus datorit specificului opera'iilor economice. Crean'ele "i datoriile reflectate la aceste conturi reprezint sume conven'ionale pentru recuperare sau plat la (u$et) deoarece nu sunt e-i$i(ile. 9stfel) contul de pasiv .3. HIa-a pe valoarea adu$at "i accize de %ncasatE este destinat $eneralizrii informa'iei privind sumele impozitului pe venit calculate) dar care nu sunt o(li$atorii spre plat p4n la %ndeplinirea condi'iilor prevzute de le$isla'ia %n vi$oare. #a acest cont se reflect sumele impozitului pe venit achitate %n rate %n cursul anului. 7n momentul calculrii o(li$a'iei efective de plat a impozitului pe venit la sf4r"itul anului) sumele acestui impozit se trec la contul .34 D0atorii privind decontrile cu (u$etulE. Ae l%n$ contul men'ionat pentru reflectarea crean'elor preliminare se utilizeaz "i contul de activ 226 DIa-a pe valoare adu$at de recuperatE. 7n acest cont se reflect sumele impozitului pe venit spre recuperare de la (u$et) dar care nu sunt %nc confirmate de actele normative sau de or$anele serviciului fiscal de stat. In & 24 &

momentul confirmrii scrise sau la %ndeplinirea condi'iilor de recuperare prevzute de actele normative aceste crean'e preliminare sunt trecute %n cate$oria crean'elor e-i$i(ile la contul 22. DCrean'e pe termen scurt privind decontrile cu (u$etulE. Jviden'a analitic a datoriilor privind decontrile cu (u$etul se 'ine pe feluri de impozite "i ta-e) pe termene de recuperare a acestora din (u$et) situa'ii de apari'ie a lor. 0e aceea la conturile sintetice destinate eviden'ei decontrilor cu (u$etul pot fi deschise diferite su(conturi "i conturi analitice pentru eviden'a "i efectuarea corect a trecerilor %n cont pe tipuri de impozite "i ta-e. Aentru or$anizarea eviden'ei impozitului pe venit se recomand deschiderea la conturile artate mai sus a unor su(conturi identice ca structur "i denumire pentru trecerea %n cont "i compensarea corect a lor cum ar fi1 impozitul pe venit din activitatea de antreprenor2 impozitul pe venit re'inut din salarii "i pl'i lucrtorilor2 impozitul pe venit re'inut la sursa de plat *pe tipuri de venituri impozitate+ etc. Coresponden'a conturilor men'ionate este comple- "i poate fi prezentat prin schema 2.2.

& 2. &

Schema 2.2 Co$e(po"%e"!a $ecip$oc* a co"tu$ilo$ a.e$e"te %eco"t*$ilo$ cu bu#etul p$ivi"% i&po'itul pe ve"it Kpera'iunile de (az privind calcularea) trecerea %n cont "i achitarea impozitului pe venit sunt prezentate %n schema 2.2. prin cifre ce semnific urmtoarele1 1 calcularea datoriei efective a impozitului pe venit la sf4r"itul anului de $estiune *fiscal+2 2 %nre$istrarea crean'elor pe termen scurt privind impozitul pe venit rezultate din inversarea diferen'elor temporare2 3 calcularea *recalcularea+ datoriei am4nate privind impozitul pe venit2 4 calcularea *recalcularea+ activului am4nat privind impozitul pe venit2 . trecerea %n cont *%nchiderea reciproc+ a impozitului pe venit2 6 anularea *recalcularea+ datoriei am4nate privind impozitul pe venit2 ! anularea *recalcularea+ activului am4nat privind impozitul pe venit2 < %nre$istrarea impozitului pe venit re'inut la sursa de plat de ter'i2 re'inerea impozitului pe venit la sursa de plat ctre ter'i2 1? achitarea la (u$et a datoriei privind impozitul pe venit. :umele calculate "i achitate ale crean'elor "i datoriilor fa' de (u$et privind impozitul pe venit se %nre$istreaz %n conta(ilitate %n (aza documentelor primare1 calcule "i note conta(ile) facturi fiscale) dispozi'ii de plat trezoreriale) decizii primite de or$ane de stat etc. Informa'ia privind calcularea) trecerea %n cont "i achitarea impozitului pe venit din documentele primare se reflect ulterior %n1 dri de seam) note informative "i declara'ii fiscale lunare) trimestriale sau anuale2 re$istre sintetice la conturile ))* +"reane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul, i *-. +Datorii privind decontrile cu bugetul,, care sunt recomandate de Ministerul =inan'elor sau pot fi or$anizate independent de %ntreprinderi at4t manual c4t "i automatizat. #a sf4r"itul lunii informa'ia din aceste re$istre se trece %n Cartea mare & 26 &

"i trimestrial) dup verificare) se reflect %n Filan'ul conta(il. 6"t$eb*$i pe"t$u autoco"t$ol 1. Care este o(iectul impunerii cu impozitul pe venitL 2. J-pune'i su(iectul impunerii cu impozitul pe venit. 3. Care sunt cotele impozitului pe venit %n func'ie de o(iectul "i su(iectul impoza(ilL 4. 0efini'i deducerea. .. J-pune'i metodele de constatare "i conta(ilizare a impozitului pe venit %n /epu(lica Moldova "i %n plan interna'ional. 6. 5umi'i le$tura $eneral dintre rapoartele financiare "i declara'ia privind impozitul pe venitL !. Care sunt conturile conta(ile prin intermediul crora se reflect decontrile cu (u$etul privind impozitul pe venitL <. Care s4nt %nre$istrrile conta(ile de (az la calcularea "i achitarea impozitului pe venitL

& 2! &

CAPITOLUL 0. MO,UL ,E CALCULARE A IMPOZITULUI PE VENIT PENTRU PERSOANA CARE PRACTIC ACTIVITATE ,E ANTREPRENOR
Obiectivele capitolului /xpunerea modului de determinare a venitului contabil, impozabil i a impozitului pe venit Descrierea cauzelor de apariie a diferenelor dintre venitul contabil i cel impozabil /xaminarea tipurilor i modului de calcul a diferenelor permanente i temporare

0.1. ,e.i"i!ia 4i calcula$ea ve"itului co"tabil 4i ve"itului i&po'abil


:istemul conta(il din /epu(lica Moldova define"te dou no'iuni de (az la determinarea datoriei *crean'ei+ privind impozitul pe venit1 rezultat financiar contabil i rezultat financiar impozabil. 0iferite moduri de constatare "i determinare a mrimii veniturilor "i cheltuielilor constatate %n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri de impozitare conduc la apari'ia diver$en'elor la formarea rezultatelor financiare. 9stfel) conform :.5.C.) rezultatul financiar conta(il se msoar "i se constat %n (aza re$ulilor "i principiilor fundamentale ale conta(ilit'ii) fiind diferit de rezultatul determinat %n conformitate cu Codul fiscal. /ezultatul financiar conta(il) numit %n :.5.C. 12 DConta(ilitatea impozitului pe venitE ve"it co"tabil) reprezint profitul p4n la impozitare) determinat conform cerin'elor :.5.C. "i principiilor de (az ale conta(ilit'ii) calculat "i reflectat %n /aportul privind rezultatele financiare. 3enitul *pierderea+ conta(il este e$al cu diferen'a dintre doi indicatori economici venituri "i cheltuieli. 7n conta(ilitatea financiar venitul conta(il se determin trimestrial "i anual. #a finele fiecrei perioade de $estiune *trimestru+ rula,ele & 2< &

creditoare ale conturilor clasei 6 D3enituriE "i rula,ele de(itoare ale conturilor clasei ! DCheltuieliE se %nre$istreaz %n /aportul privind rezultatele financiare %n r4ndurile respective. /ezultatele financiare pe fiecare trimestru se determin prin calcul) fr %ntocmirea formulelor conta(ile. #a finele anului de $estiune conturile de venituri "i conturile de cheltuieli se %nchid prin trecerea veniturilor "i cheltuielilor acumulate %n contul 3.1 D/ezultat financiar totalE. 3enitul *pierderea+ conta(il se determin ca sold de(itor sau creditor intermediar al contului 3.1 D/ezultat financiar totalE cu e-cep'ia informa'iei din contul !.1 "i se reflect %n r4ndul 13? D Arofitul *pierderea+ perioadei de $estiune p4n la impozitareE din /aportul privind rezultatele financiare) modul de conta(ilizare a venitului este prezentat %n schema 2.3.
0e(it 3.1 D/ezultat financiar totalE Credit

Ct !11 DCostul v4nzrilorE Ct !12 DCheltuieli comercialeE Ct !13 DCheltuieli $enerale "i administrativeE Ct !14 D9lte cheltuieli opera'ionaleE Ct !21 DCheltuieli ale activit'ii de investi'iiE Ct !22 DCheltuieli ale activit'ii financiareE Ct !23 DAierderi e-cep'ionaleE

0t 611 D3enituri din v4nzriE 0t 612 D9lte venituri opera'ionaleE 0t 621 D3enituri din activitatea de investi'iiE 0t 622 D3enituri din activitatea financiarE 0t 623 D3enituri e-cep'ionaleE

Schema 2.3 ,ete$&i"a$ea 4i co"tabili'a$ea ve"itului co"tabil 3enitul conta(il serve"te drept (az de calcul a venitului impoza(il. 7n conformitate cu prevederile :.5.C. 12 DConta(ilitatea impozitului pe venitE rezultatul financiar impoza(il ce serve"te drept (az a impozitrii este numit ve"it i&po'abil) "i e determinat %n (aza venitului conta(il corectat cu un numr de a,ustri impuse de le$isla'ia fiscal. Ve"itul i&po'abil este mrimea %n (aza creia se determin datoria privind impozitul pe venit. Jl reprezint venitul conta(il corectat cu suma corectrilor *a,ustrilor+ veniturilor "i cheltuielilor conform le$isla'iei fiscale. &2 &

5econcordan'a dintre venitul conta(il "i cel impoza(il este determinat de diferen'ele aprute %n le$tur cu constatarea veniturilor "i cheltuielilor %n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri de impozitare. Aentru determinarea venitului impoza(il e necesar de a,ustat veniturile "i cheltuielile conform cerin'elor Codului fiscal. 0e aceea rela'ia de calcul poate fi prezentat astfel1
Ve"itul i&po'abil 7 Ve"itul co"tabil 8 A9u(t*$ile :co$ect*$ile; ve"itu$ilo$ < A9u(t*$ile :co$ect*$ile; c=eltuielilo$ :1;

Mrimea venitului conta(il difer de cea a venitului impoza(il deoarece re$ulile conta(ilit'ii financiare "i ale Codului fiscal se deose(esc. 3enitul impoza(il se corecteaz prin sumele diferen'elor permanente "i temporare. ,i.e$e"!ele pe$&a"e"te 4i te&po$a$e reprezint corectrile venitului conta(il "i se calculeaz numai %n scopuri de impozitare fr reflectare %n conta(ilitate. 0iferen'ele permanente "i temporare servesc pentru determinarea venitului impoza(il *pierderii fiscale+) prin adunarea sau scderea sumei lor la sf4r"itul anului de $estiune din venitul conta(il. Jle se reflect %n ane-ele 10 "i 20 la 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de antreprenor) %n dependen' de apartenen'a la venituri sau cheltuieli) iar %n conta(ilitate suma acestora nu se conta(ilizeaz. /ela'ia de calcul a venitului impoza(il poate fi prezentat astfel1
Ve"itul i&po'abil 7 Ve"itul co"tabil > ,i.e$e"!e pe$&a"e"te 4i te&po$a$e :0;

Arin %m(inarea formulelor de mai sus o('inem mrimea venitului impoza(il1


Ve"itul i&po'abil 7 Ve"itul co"tabil 8 ,i.e$e"!e pe$&a"e"te 4i te&po$a$e a.e$e"te ve"itu$ilo$ < ,i.e$e"!e pe$&a"e"te 4i te&po$a$e a.e$e"te c=eltuielilo$ :?;

3enitul impoza(il nu se reflect %n conta(ilitatea financiar. 9cesta se determin numai %n scopuri fiscale %n 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de antreprenor. & 3? &

Arin %nmul'irea venitului impoza(il la cota impozitului pe venit se determin datoria curent privind impozitul pe venit. 0atorit diver$en'elor dintre modurile de evaluare "i constatare a veniturilor %n conta(ilitatea financiar "i %n scopul impozitrii apar diferen'e) a cror cauze sunt urmtoarele1 0) incoincidena perioadei de gestiune n care este constatat venitul1 )) deosebirea dintre metodele de calculare i de msurare a veniturilor1 -) componena i structura veniturilor impozabile i neimpozabile1 .) diferite surse de obinere a venitului. Cauzele date arat factorul de influen' care duce la apari'ia unor diferen'e %ntre veniturile constatate %n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri de impozitare. 1. Incoincidena perioadei de gestiune n care este constatat venitul Incoinciden'a perioadei de $estiune %n care este constatat venitul rezult din aplicarea diferitelor metode de eviden' %n diferite perioade de $estiune %n conta(ilitate "i %n scopuri de impozitare. 7n sistemul fiscal e-ist urmtoarele metodele de eviden'1 metoda de cas2 metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+2 metoda procenta,ului %ndeplinit. 7n conta(ilitate este admis doar metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+. 9ceste metode sunt definite identic at4t %n conta(ilitate) c4t "i %n le$isla'ia fiscal) diferit fiind perioada de $estiune de aplicare a lor. 9stfel) %n scopuri de impozitare) prin metoda de cas se %n'ele$e metoda conform creia1 venitul este raportat la anul fiscal %n care acesta este efectiv o('inut %n numerar *sau echivalentul lui+ sau su( alt form de compensare material2 deducerea se permite %n anul fiscal pe parcursul cruia au fost suportate *achitate+ cheltuielile) cu e-cep'ia cazurilor %n care aceste cheltuieli tre(uie raportate la un alt an fiscal) %n scopul reflectrii corecte a venitului. & 31 &

Arin metoda specializrii exerciiilor (calculelor) se %n'ele$e metoda conform creia1 venitul este raportat la anul fiscal %n care a fost c4"ti$at) dac ac'iunile le$ate de o('inerea venitului au fost efectuate2 deducerea se permite %n anul fiscal %n care au fost calculate sau au fost suportate cheltuielile ori au fost efectuate alte pl'i) cu condi'ia c aceste cheltuieli "i pl'i nu tre(uie raportate la un alt an fiscal %n scopul reflectrii corecte a venitului. 7n conformitate cu concep'iile "i principiile conta(ile) pentru determinarea corect a rezultatului financiar e necesar ca veniturile s fie constatate %n perioada de $estiune %n care au fost o('inute pentru a reflecta concordan'a %ntre efectul "i efortul economic al %ntreprinderii) indiferent de mi"carea mi,loacelor (ne"ti) flu-ul crora nu arat eficien'a activit'ii %ntreprinderii. 9stfel) venitul este constatat %n perioada de $estiune %n care a fost o('inut) indiferent de momentul efectiv al intrrii mi,loacelor (ne"ti sau a altei forme de compensare. 0in aceste considerente) %n scopul aplicrii principiului coresponden'ei %n conta(ilitatea financiar) av4nd ca (az normativ :.5.C. 1< D3enitulE) este utilizat metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+) iar metoda de cas se omite. #e$isla'ia fiscal nu impune o aplicare strict a metodei calculelor) cu e-cep'ia cazului %n care a$entul economic practic afaceri de propor'ii *v4nzri nete %n sume mai mari de .???? lei+) fiind o(li$at de or$anele fiscale la practicarea acestei metode. 7n scopul impozitrii) veniturile pot fi constatate %n (aza metodelor respective1 pentru persoanele fizice & metoda de cas sau metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+2 pentru persoanele ,uridice metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+. 9stfel) utilizarea diferitelor metode de eviden') precum "i diferen'ele dintre mrimile veniturilor constatate %n conta(ilitatea financiar "i %n fiscalitate au loc numai la %ntreprinderile&persoane fizice1 %ntreprinderile individuale) societ'ile %n nume colectiv) societ'ile %n comandit) $ospodriile 'rne"ti *de fermier+.

& 32 &

E emplu. 2ntreprinderea individual "onsult "iobanu n )33. a livrat mrfuri n valoare total de )43 333 lei, (fr 5!$), i a acordat servicii n sum total de .6 333 lei, (fr 5!$). 'uma mi%loacelor bneti ncasate la stingerea creanelor comerciale n )33. a constituit )70 333 lei, iar diferena a fost achitat n )33*. "onform cerinelor '.8.". ntreprinderea a stabilit prin politica de contabilitate inerea evidenei contabile n baza metodei calculelor. De aceea n contabilitatea financiar i n 9aportul privind rezultatele financiare au fost constatate venituri n sum total de -36 333 lei ()43 333 : .6 333). 2n scopuri de impozitare ntreprinderea aplic metoda de cas, de aceea drept venituri este constatat suma creanelor achitate ; )70 333 lei. 'oldul creanelor neachitate va fi constatat n )33*, c nd va avea loc ncasarea mi%loacelor bneti. <etoda procenta%ului ndeplinit se utilizeaz %n cazul eviden'ei cheltuielilor "i veniturilor care 'in de contractele pe termen lun$. Conform acestei metode) cheltuielile "i veniturile se constat %n (aza unui procent de %ndeplinire a contractului. Metoda procenta,ului %ndeplinit se utilizeaz %n cadrul contractelor *acordurilor+ pe termen lun$ cu privire la producere) construire) instalare sau montare. :tandardele 5a'ionale de Conta(ilitate recomand utilizarea acestei metode pentru contracte cu o durat de e-ecutare mai mare de o perioad de $estiune) iar %n scopuri fiscale contractele de lun$ durat sunt cele pe un termen de cel pu'in 24 de luni. Modul de calcul a procentului de %ndeplinire a contractelor de lun$ durat %n scopul determinrii cheltuielilor "i veniturilor pentru impozitare se sta(ile"te de ctre Ministerul =inan'elor) care coincide cu metoda indicat %n :.5.C. 11 DContracte de construc'ie E"i :.5.C. 1< D3enitulE. 7n scopuri fiscale %n ultimul an de %ncheiere a contractului sunt recalcula'i impozitul pe venit conform procenta,ului de %ndeplinire a contractului) "i indicatorii reali. 9ceast recalculare se face pentru a determina suma do(4nzii "i penalit'ii pentru plata incomplet sau supraplata impozitului pe venit %n anii de e-ecutare a contractului. 9ceste momente duc la apari'ia diver$en'elor dintre veniturile constatate %n conta(ilitate "i %n scopuri de impozitare. 7n cazul %n care %ntreprinderea schim( metoda de eviden') veniturile s%nt constatate %n diferite perioade de $estiune. Modificarea & 33 &

metodei de eviden') "i anume) trecerea de la metoda de cas la metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+ duce la apari'ia veniturilor suplimentare care constituie suma soldurilor produselor) mrfurilor e-pediate) dar %nc neachitate) fr suma facturilor achitate %n anul trecerii la alt metod. 7n conta(ilitatea financiar aceast sum este constatat "i reflectat %n /aportul privind rezultatele financiare ca venituri din v4nzri) motiv care duce la ma,orarea venitului conta(il "i) ulterior) a venitului impoza(il. 7n scopuri de impozitare mrimea e-cedentului care rezult e-clusiv din schim(area metodei de eviden' se distri(uie %n pr'i e$ale pe anul fiscal curent "i pe fiecare din urmtorii doi ani. Aentru a reduce presiunea fiscal) 2G3 din venitul o('inut %n anul modificrii metodei de eviden' se report %n scopul impozitrii %n pr'i e$ale pe fiecare din urmtorii doi ani fiscali *art. 44*<+ din C. =.+. E emplu. 2ntreprinderea individual +"onsult "iobanu, a decis la -3 decembrie )33- inerea evidenei contabile pentru perioada viitoare n baza metodei specializrii exerciiilor (calculelor), renun nd la metoda de cas. =a aceast dat soldul mrfurilor expediate, dar neachitate constituia> valoarea de bilan ? 003 333 lei1 preul de v nzare ? 0*) 333 lei, (fr 5!$). &e parcursul anului )33. au fost ncasate 03) 333 lei (fr 5!$) de la cumprtori n contul achitrii creanelor comerciale pentru mrfurile expediate. 2n )33., ca urmare a trecerii de la o metod de eviden la alta, valoarea de bilan a mrfurilor expediate a fost reflectat la costul v nzrilor, iar valoarea de v nzare ; la veniturile din v nzri, obin ndu?se un profit n mrime de .) 333 lei (0*) 333 ; 003 333). !aloarea de bilan care revine mrfurilor livrate i achitate constituie 7-733 lei (003333 x 3,47), unde 3,47 (03) 333 > 0*) 333) reprezint cota achitrilor n totalul creanelor comerciale aferente mrfurilor livrate. 9eieind din aceasta, profitul determinat dup metoda de cas constituie )6-33 lei (03)333 ; 7-733), iar profitul determinat dup metoda specializrii exerciiilor (calculelor) ? .)333 lei (0*) 333 ; 003 333). 'uma profitului obinut n mod exclusiv n urma modificrii metodei de eviden constituie 0-733 lei (.) 333 ; )6-33). & 34 &

2n scopul impozitrii acest venit, obinut ca urmare a trecerii de la o metod de eviden la alta este repartizat n trei pri egale c te o treime pentru fiecare an, inclusiv anul trecerii la alt metod de eviden. (mpozitul aferent acestui venit se va calcula timp de - ani ealonat ? c te 0@- din suma venitului impozabil, inclusiv> .*44,47 lei ? )33.1 .*44,47 lei ? )33*1 .*44,4 lei ? )334. 9spectele comparative %ntre veniturile constatate %n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri de impozitare sunt artate %n ta(elul ce urmeaz. Tabelul 2.3 Co"(tata$ea ve"itului -" co"tabilitatea .i"a"cia$* 4i -" (copu$i %e i&po'ita$e -" ca'ul i"coi"ci%e"!ei pe$ioa%ei %e #e(tiu"e
Ope$a!ia eco"o&ic* Metoda de cas Metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+ /epartizarea venitului constatat la modificarea metodei de eviden' 0ividende o('inute de la a$en'ii economici nereziden'i Constatarea venitului la %nlocuirea for'at a propriet'ii 6" co"tabilitatea .i"a"cia$* 5u se utilizeaz Actul 6" (copu$i %e "o$&ativ i&po'ita$e :.5.C. 1< :e utilizeaz de D3enitulE) ctre %ntreprinderile& 613 persoane fizice 5u e-ist diferen'e :.5.C. 1< :e utilizeaz de D3enitulE) ctre %ntreprinderile 613 persoane ,uridice "iGsau fizice :.5.C. 1< 3enitul de la D3enitulE) modificarea metodei 613 de eviden' se repartizeaz pe o perioad de trei ani) c4te o 1G3 pentru fiecare an :.5.C. 1< D3enitulE) 63? :.5.C. 1< D3enitulE) 613 :e recunosc drept venit %n perioada de $estiune %n care au fost %ncasate 5u se recunoa"te venitul la %nlocuirea propriet'ii cu o proprietate de acela"i tip %n Actul "o$&ativ C.=.) art. 44 *1) 2) 3+ C.=.) art. 44 *1)2)3+ C.=.) art. 44*<+

Aentru to'i a$en'ii economici 3enitul se constat %n mrimea total a soldului produselor) mrfurilor e-pediate) dar neachitate :e constat ca venit %n perioada anun'rii oficiale a acestora :e constat ca venit %n anul %ncasrii sau calculrii sumei de %ncasat %n

C.=.) art. 1< *m+ C.=.) art. 22

& 3. &

mrimea mi,loacelor (ne"ti sau activelor nemonetare %ncasate sau de %ncasat pentru recuperarea propriet'ii pierdute for'at

pierderii ei for'ate. Aerioada de %nlocuire e-pir %n anul fiscal urmtor celui %n care s&a produs pierderea) de aceea venitul poate fi constatat %n anul al doilea dup pierderea for'at dac nu se respect cerin'ele indicate

2. !eosebirea dintre metodele de calcul "i de m#surare a veniturilor Jvaluarea venitului %n cadrul diferitelor opera'ii economice prezint unele caracteristici reie"ind din specificul rela'iilor economice cu clien'ii) statutul "i pozi'ia ,uridic a pr'ilor) practicarea unor politici de pre'uri concuren'iale) investi'ionale ".a. 0iver$en'ele dintre mrimile venitului constatat %n conta(ilitatea financiar "i %n scopul impozitrii apar ca urmare a aplicrii diferitelor metode de evaluare sau de calcul a venitului. 9"adar) %n cadrul opera'iunilor de schim() donare de active) venitul se constat la valoarea venal a activelor schim(ate) donate care tinde spre pre'ul de pia') iar pentru determinarea venitului impoza(il drept (az serve"te pre'ul de pia'. Are'ul de pia' serve"te drept (az de referin' "i %n cazul v4nzrilor cu pre'uri reduse) acordri de ra(aturi) pre'uri mai ,oase dec4t valoarea de procurare a activelor v4ndute. Kpera'iile economice %n cadrul crora venitul evaluat %n conta(ilitatea financiar este diferit de cel determinat %n scopuri de impozitare sunt prezentate %n ta(elul 2.4. Tabelul 2.$ M*(u$a$ea ve"itului -" co"tabilitatea .i"a"cia$* 4i -" (copu$i %e i&po'ita$e
N$. c$t. 1 Ope$a!ia eco"o&ic* :chim( de produse) mrfuri "i servicii neidentice Evalua$ea ve"itului -" co"tabilitatea .i"a"cia$* 3enitul se evalueaz la valoarea venal a produselor) mrfurilor "i Actul "o$< &ativ :.5.C. 1<) 6 12 Evalua$ea ve"itului -" (copu$i %e i&po'ita$e 3enitul (rut o('inut su( form nemonetar se evalueaz la pre'uri de pia' conform C.=. "i %n modul sta(ilit de Actul "o$< &ativ C.=.) art. 21

& 36 &

cu aceea"i valoare

:chim( de produse) mrfuri "i servicii identice cu aceea"i valoare 34nzarea mi,loacelor fi-e

serviciilor primite) sau a celor cedate *dac nu poate fi determinat cu certitudine valoarea celor primite %n schim(+ corectat cu suma mi,loacelor (ne"ti virate *primite+ 3enitul nu se constat

Muvern

:.5.C. 1<) 6 12

3enitul (rut o('inut su( form nemonetar se evalueaz la pre'uri de pia' conform C.=. "i %n modul sta(ilit de Muvern 3enitul se determin ca diferen'a dintre (aza valoric a cate$oriei respective de proprietate "i mi,loacele o('inute de la %nstrinarea mi,loacelor fi-e %n cazul %n care se o('ine un rezultat ne$ativ *%n caz c se o('ine un rezultat pozitiv el reprezint o pierdere+ %n /e$istrul de calcul a uzurii. 3enitul se constat ca diferen'a dintre valoarea de pia' la momentul donrii "i (aza valoric a,ustat) pentru mi,loacele fi-e "i activele de capital sau valoarea de (ilan' pentru alte active. 0onarea mi,loacelor

C.=.) art. 21

0onare a activelor *la donator+

3enitul *rezultatul+ din v4nzarea mi,loacelor fi-e se determin ca diferen'a dintre %ncasrile nete "i valoarea de (ilan' la momentul ie"irii din $estiune "i se constat ca venit %n /aportul privind rezultatele financiare 3enitul nu se constat

:.5.C. 16) 6 .< 61

C.=.) art. 2! *2+

:5C 1< Alanul de con& turi

C.=.) art. 42

& 3! &

0onare a activelor *la destinatar+ :chim(ul de mi,loace fi-e identice

3enitul se constat la valoarea venal a activelor primite 3enitul nu se constat

:.5.C. 16) 6 1.) :.5.C. 1<) 6 13 :.5.C. 16) 6 1 ) 2?

Cre"terea de capital

Cre"terea de capital este numit profit din v4nzarea) schim(ul sau alt form de %nstrinare *scoatere din uz+ e$al cu diferen'a dintre valoarea venal sau de pia' "i valoarea de (ilan' a activelor de capital %nstrinate) "i se constat ca venit %n /aportul privind rezultatele

:.5.C. 2) 16) 2. %n func& 'ie de felul acti& velor de capital

(ne"ti se constat ca venit %n sum total. 3enitul %n urma donrii de active) sta(ilite conform Notr4rii Muvernului /. M.) nu se constat. Aierderea determinat %n urma donrii nu se constat 3enitul nu se constat *pentru persoane fizice) cet'eni+ venitul se constat la valoarea de pia' *pentru persoane ,uridice+ 3enitul se determin ca diferen'a dintre (aza valoric a cate$oriei respective de proprietate "i mi,loacele o('inute de la %nstrinarea mi,loacelor fi-e %n cazul %n care se o('ine un rezultat ne$ativ *%n caz c se o('ine un rezultat pozitiv el reprezint o pierdere+ 3enitul impoza(il se constat ca o mrime e$al cu .?> din suma e-cedentar a cre"terii de capital recunoscute peste nivelul oricror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal

C.=.) art. 2? *i+

C.=.) art. 2! *2+

C.=.) art. 3! *!+

& 3< &

financiare %n mrime deplin

Aersoana care face o dona'ie *inclusiv or$aniza'iilor indicate %n art. 36 din C. =.+ se considera c a v4ndut (unul donat la un pre' ce reprezint mrimea ma-im dintre (aza lui valoric a,ustat "i pre'ul lui de pia' la momentul donrii. 3enitul rezultat din efectuarea dona'iilor "i supus impozitrii) se determin %n func'ie de cate$oria activelor donate. E emplu. '.$. ABloare, a donat unei case de copii un autoturism, valoare de bilan a crui constituia )) 033 lei, baza valoric ? )0 333 lei, iar valoarea de pia ? )4 333 lei. 2n contabilitatea financiar nu sunt constatate venituri. !aloarea de bilan a autoturismului este trecut la cheltuielile perioadei, ntreprinderea nregistr nd o pierdere n urma acestei operaiuni economice n mrime de )) 033 lei. 2n scopuri de impozitare automobilul donat se consider ca fiind vndut la preul de pia de )4 333 lei i ca urmare se constat ca profit diferena dintre preul de pia i baza valoric a autoturismului ; * 333 lei ()4 333 ; )0 333). Deci, utilizarea diferitelor moduri de msurare a veniturilor a condiionat apariia diferenei dintre suma evaluat n contabilitate (zero lei) i suma profitului constatat n scopuri de impozitare ; * 333 lei. 3. Componena "i structura veniturilor impo%abile "i neim& po%abile Mrimea venitului constatat %n conta(ilitate difer de cea a venitului recunoscut %n scopuri de impozitare %n func'ie de componen'a lui. :tatul prin le$isla'ia fiscal poate urmri scopuri de stimulare sau inhi(are a unor activit'i) zone $eo$rafice) echitate social) a repartizrii veniturilor %n societate) evitarea du(lei impuneri. Ca urmare le$isla'ia fiscal re$lementeaz "i $rupeaz veniturile %n1 impoza(ile2 neimpoza(ile. #ista veniturilor neimpoza(ile este prezentat %n art. 2? din C.=. %n ta(elul de mai ,os fiind indicate doar unele care se refer la persoanele care practic activitate de antreprenor. 0iferen'ele apar din &3 &

cauz c veniturile nerecunoscute de Codul fiscal %n scopuri de impozitare) sunt constatate %n conta(ilitate. Tabelul 2.' Su$(e %e ve"it "ei&po'abile
N$. c$t. 1 Ve"itu$i "ei&po'abile co".o$& le#i(la!iei .i(cale 0o(4nzile de la h4rtiile de valoare de stat p4n la 1 ianuarie 2?1. 3eniturile de la primirea $ratuit a propriet'ii) mi,loacelor (ne"ti) conform deciziei Muvernului sau a autorit'ilor competente ale administra'iei pu(lice locale 9,utoarele primite de la or$aniza'ii filantropice & funda'ii "i asocia'ii o("te"ti & %n conformitate cu prevederile statutului acestor or$aniza'ii "i ale le$isla'iei 3eniturile o('inute %n urma utilizrii facilit'ilor fiscale la impozitul pe venit Mi,loacele (ne"ti o('inute din fondurile speciale "i utilizate %n conformitate cu destina'ia fondurilor Contri(u'iile la capitalul unui a$ent economic) prevzute %n art... din C.=.2 9ctivit'ile su( forma indemniza'iilor de asi$urare social "i reasi$urare 3eniturile or$aniza'iilor statelor strine) or$aniza'iilor interna'ionale "i personalului acestora) dac sunt P$oce%u$a co"tabil* p$ivi"% ve"itu$ile "ei&po'abile :e constat ca venituri ale activit'ii investi'ionale financiare :e constat ca venituri ale activit'ii investi'ionale financiare

:e constat ca venituri ale activit'ii financiare sau ca datorii %n componen'a finan'rilor cu destina'ie special :e constat ca venituri ale activit'ii financiare :e constat ca %ncasri "i finan'ri cu destina'ie special) care la utilizare se trec la venituri pe tipuri de activit'i :e constat ca activ su( forma investi'iilor financiare %n mrime total :e constat ca venituri e-cep'ionale :e constat pe tipuri de activit'i

<

& 4? &

%ncheiate conven'ii cu aceste state

E emplu. '.$. +"ontabil, a calculat dob nzi de la bonurile de tezaur n mrime de . 433 lei, ce urmeaz a fi primite la scaden de la Canca 8aional a <oldovei. 2n contabilitatea financiar i n 9aportul privind rezultatele financiare al '.$. +"ontabil, dob nzile calculate se vor constata ca venituri din activitatea de investiii n mrime total de . 433 lei. 2n scopuri de impozitare dob nzile de la h rtiile de valoare de stat p n la 0 ianuarie )30* se consider surse de venituri neimpozabile, de aceea venitul nu este constatat. =a calcularea venitului impozabil suma dob nzilor (. 433 lei), neconstatat n scopuri fiscale este dedus din venitul contabil. $. !i(erite surse de obinere a venitului 3eniturile pot fi $rupate %n func'ie de 'ara pe teritoriul creia sunt c4"ti$ate. 7n le$tur cu aceasta se deose(e"te1 venit o('inut pe teritoriul /. M2 venit o('inut peste hotarele /. M. Codul fiscal prevede cerin'e speciale la determinarea sumei impozitului pe venit spre deducere) achitat peste hotarele /. M.) calculat de la suma venitului o('inut %n strintate. Mruparea veniturilor dup acest criteriu este important pentru impozitarea veniturilor persoanelor rezidente "i nerezidente. Conform art. !. *1+ din C.=. venitul impoza(il al unui nerezident se consider venitul o('inut din sursele aflate pe teritoriul /. M. 9ceast $rupare a veniturilor are importan' %n cadrul sta(ilirii sursei de venit pentru evitarea du(lei impuneri "i respectarea conven'iilor interna'ionale %ncheiate %n acest domeniu. 0atorit diver$en'elor dintre sumele cheltuielilor constatate %n conta(ilitatea financiar "i cele recunoscute %n scopuri de impozitare apar diferen'e) a cror cauze sunt urmtoarele1 a+ incoincidena perioadei de gestiune la constatarea cheltuielilor1 (+ limitarea sumei cheltuielilor constatate n scopul impozitrii1 & 41 &

c+ divergena metodelor de calcul i evaluare a cheltuielilor1 d+ componena i structura cheltuielilor nedeductibile fiscal. a) Incoincidena perioadei de gestiune la constatarea cheltuielilor Constatarea cheltuielilor %n scopuri de impozitare "i %n conta(ilitatea financiar %n diferite perioade de $estiune este influen'at de metodele de eviden' utilizate de %ntreprinderi) a cror definire "i posi(ilitate de utilizare a fost e-pus la e-aminarea cauzelor de constatare a veniturilor. :pre e-emplu) dac contri(ua(ilul ce utilizeaz metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+ are datorii fa' de o persoan interdependent) care folose"te metoda de cas) acestea se constat ca cheltuieli %n /aportul privind rezultatele financiare %n perioada de $estiune %n care cheltuielile au aprut. 7n scopuri fiscale) cheltuielile nu pot fi atri(uite acestui e-erci'iu conta(il) dec4t numai %n perioada de $estiune a achitrii lor. Conform C.=.) persoan interdependent este considerat mem(rul familiei contri(ua(ilului sau persoana care controleaz contri(ua(ilul) este controlat de contri(ua(il sau se afl %mpreun cu acesta su( controlul unui ter'. 7n art. . *12) a+ s4nt indicate $radele de rudenie calificate ca mem(ri ai familiei. Arin control se %n'ele$e posesia direct sau indirect) prin una sau mai multe persoane interdependente) a cel pu'in .?> din capitalul statutar sau din drepturile de vot ale unei persoane. E emplu. '.$., A"ontabil, care recunoate cheltuielile i veniturile n baza metodei specializrii exerciiilor (calculelor), a beneficiat de servicii de audit de la ntreprinderea individual A"iobanu, (.(., ce utilizeaz n contabilitate metoda de cas. 2ntreprinderea A"iobanu, este fondatorul '.$ A"ontabil, i deine 60D din capitalul statutar al acesteia, fapt ce calific prile contractante ca persoane interdependente. !aloarea contractual a serviciilor este egal cu .633 lei (inclusiv 5!$). 'erviciile au fost acordate n decembrie )33., ncas nd numai *3D din valoarea acestora. Diferena a fost pltit ntreprinderii A"iobanu, n ianuarie )33*.

& 42 &

2n contabilitatea financiar i n 9aportul privind rezultatele financiare a anului )33. n '.$. A"ontabil, au fost constatate cheltuieli n suma serviciilor primite de . 333 lei (fr 5!$). 2n scopuri de impozitare ca cheltuieli au fost constatate sumele achitate> )333 lei n )33. i )333 lei n )33*. Diferena dintre sumele cheltuielilor constatate n contabilitatea financiar i n scopuri de impozitare a fost adunat la venitul contabil a anului )33. i sczut la calcularea venitului impozabil n anul urmtor. Kpera'iunile cu persoanele interdependente pot avea "i un caracter invers) c4nd %n scopuri fiscale cheltuielile s4nt recunoscute) iar conform cerin'elor :.5.C. nu pot fi constatate ca cheltuieli. 9"adar) achitarea %n avans a cheltuielilor fa' de o persoan interdependent) care folose"te metoda de cas) %n conta(ilitate se reflect ca activ "i se include %n componen'a cheltuielilor anticipate pe termen scurt sau lun$) iar %n scopuri de impozitare se constat ca cheltuieli. Constatarea cheltuielilor %n cazul incoinciden'ei perioadei de $estiune la constatarea cheltuielilor se prezint %n ta(elul 2.6. Tabelul 2.* Co"(tata$ea c=eltuielilo$ -" ca'ul i"coi"ci%e"!ei pe$ioa%ei %e #e(tiu"e
Ope$a!ia eco"o&ic* Kpera'ii economice cu o persoan interdependent Cheltuieli suportate) dar neachitate 6" co"tabilitatea .i"a"cia$* :e constat "i se reflect ca cheltuieli %n conta(ilitate "i /apoartele financiare %n (aza metodei specializrii e-erci'iilor *calculelor+ %n perioada %n care s&au suportat Actul "o$&ativ :.5.C 3) 614 I" (copu$i %e i&po'ita$e Contri(ua(ilul care folose"te metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+ nu are dreptul s fac nici un fel de deduceri p4n la momentul efecturii pl'ilor dac are o(li$a'ii fa' de o Actul "o$&ativ C.=.) art. 44 *.+

& 43 &

Ope$a!ia eco"o&ic*

6" co"tabilitatea .i"a"cia$*

Actul "o$&ativ

I" (copu$i %e i&po'ita$e persoan interdependent care folose"te metoda de cas In scopuri de impozitare contri(ua(ilul care folose"te metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+ are dreptul la deduceri dac are o(li$a'ii fa' de o persoan interdependent care folose"te metoda de cas Aoate fi utilizat la %ntreprinderile persoane fizice. Cheltuielile se constat %n perioada de $estiune c4nd a avut loc plata efectiv a lor

Actul "o$&ativ

Cheltuieli achitate) dar nesuportat e

:e constat "i se reflect %n conta(ilitate ca active pe termen lun$ sau curente %n perioada %n care au fost achitate

:.5.C 3) Alanul de conturi

C.=.) art. 44 *.+

Kpera'ii economice %n (aza metodei de cas

:e utilizeaz numai metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+. Cheltuielile se constat %n perioada suportrii lor) indiferent de momentul achitrii

#e$ea conta(ilit'ii

C.=.) art. 44 *1+

b) +imitarea sumei cheltuielilor constatate n scopul impo%it#rii 7n condi'iile unei economii de concuren' "i de pia') %ntreprinderile) fiind $hidate de ideea unei dezvoltri economice li(ere) nu plafoneaz cheltuielile efectuate) dac acestea au avut scopul prosperrii afacerilor efectuate %n scopuri de %ntreprinztor. 9stfel) cheltuielile suportate %n activitatea de %ntreprinztor sunt

& 44 &

constatate "i reflectate %n /aportul privind rezultatele financiare %n mrime total) fr a limita suma unui sau altui fel de cheltuieli. #e$isla'ia fiscal limiteaz suma unor articole de cheltuieli %n scopuri de impozitare. Alafonul acestor cheltuieli este sta(ilit %n procente fa' de o (az de calcul) %n sum fi- indicat sau sum de calculat. 5omenclatorul) cuantumul "i condi'iile de limitare "i confirmare sunt e-puse %n ta(elul urmtor. Tabelul 2., Co&po"e"!a c=eltuielilo$ li&itate .i(cal
A$ticolele %e c=eltuieli li&itate Cheltuieli de deplasare a lucrtorilor *art.24 *3+) din C.=1+) sta(ilite de Notr4rea Muvernului /. M.2 M*$i&ea 4i co"%i!iile %e li&ita$e 4i co".i$&a$e

Cheltuieli de reprezentan' *art. 24*3+) din C.=.+ sta(ilite de Notr4rea Muvernului /. M. DCu privire la limitarea unor

"heltuieli de deplasare sunt cheltuielile suportate de personalul dele$at pentru e-ecutarea unor sarcini de serviciu. Cheltuielile de deplasare includ1 - cheltuieli de cltorie *costul (iletelor de cltorie tur& retur+2 - cheltuieli privind cazarea2 - diurn2 - altele. Mrimea acestor cheltuieli se limiteaz %n func'ie de localitatea de dele$are) func'ia de serviciu a persoanelor dele$ate) scopul "i caracterul deplasrii) importan'a deplasrii la nivel micro "i macroeconomic "i sunt $rupate %n cate$orii1 diurna 3 cate$orii) cheltuielile pentru cazare & 2 cate$orii1 9 "i F %n dependen' de clasificarea diurnei. #a cate$oria 9 se refer primele dou $rupe ale clasificrii diurnei) la cate$oria F $rupa a treia. :umele la care se limiteaz cheltuielile de deplasare sunt (azate pe pre'urile %n vi$oare la serviciile de transport) cazare) alimentare ".a) %n func'ie de localitate. Ca documente ce ,ustific suportarea acestor cheltuieli este decontul de avans al titularului de avans la care se ane-eaz toate chitan'ele) facturile) (iletele) (onurile de plat etc. %n (aza crora au fost suportate cheltuielile de deplasare. "heltuieli de reprezentan sunt cheltuielile activit'ii de antreprenor a %ntreprinderii le$ate de primirea "i deservirea reprezentan'ilor altor %ntreprinderi) or$aniza'ii "i institu'ii *inclusiv cele strine+) %n scop de ne$ocieri) men'inerea rela'iilor de afaceri "i cola(orare) precum "i a participan'ilor la adunarea Consiliului de conducere al %ntreprinderii "i Comisiei de revizie. Mrimea limit a acestor cheltuieli se determin %n procente

& 4. &

A$ticolele %e c=eltuieli li&itate tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul (rutE) nr. 13? din 6.?2. 1 <

M*$i&ea 4i co"%i!iile %e li&ita$e 4i co".i$&a$e

Cheltuieli neconfirmate documentar *art. 24 *1+) din C.=.+ re$lementate de Notr4rea Muvernului /. M. DCu privire la modul "i cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contri(ua(ili documentarE) nr. 4<. din 4.?..1 < 0ona'ii %n scopuri filantropice sau de sponsorizare *art. 36) C.=.+ re$lementate de Notr4rea Muvernului /. M. D0espre apro(area /e$ulamentului cu privire la modul de confirmare a dona'iilor %n

din suma1 venitului din v4nzarea mrfurilor *rula,ul creditor al su(contului 6112 fr I39 "i accize+ ?..>2 altor venituri *diferen'a dintre suma total a venitului (rut "i suma venitului de la v4nzarea mrfurilor+ 1>. Ca documente care confirm primirea dele$a'iilor *reprezentan'ilor+ "i efectuarea cheltuielilor de reprezentan' sunt considerate ordinul conductorului %ntreprinderii emis %n (aza acordului preventiv %ntre pr'i) pro$ramele %nt4lnirii) scrisori) darea de seam privind cheltuielile de reprezentan') dispozi'ii de plat) facturi) (onuri de plat) le$ate de efectuarea cheltuielilor de reprezentan' ".a. :e permite deducerea cheltuielilor neconfirmate documentar suportate cu condi'ia c sunt1 - le$ate de activitatea de antreprenor a %ntreprinderii2 - %n mrime de ?)1> din venitul impoza(il 9cestea sunt cheltuieli care fie c nu sunt ,ustificate prin documente sau documentele e-istente nu corespund cerin'elor prevzute de le$isla'ia %n vi$oare.

Donaiile n scopuri filantropice reprezint acordarea (enevol) impar'ial "i necondi'ionat de spri,in material sau servicii $ratuite unei persoane *unui $rup de persoane+) fr a cere %n schim( vreo recompens) plat sau onorarea vreunor o(li$a'iuni "i fr a o('ine din aceasta vreun profit. Aentru confirmarea acestor cheltuieli sunt necesare urmtoarele cerin'e1 mrimea lor s nu fie mai mare de 1?> din venitul impoza(il) fr a se lua %n considerare scutirile acordate de Codul fiscal2 s existe baza documentar> cererea %n scris a (eneficiarului) contractul de dona'ie) autentificat notarial) dele$a'ia (eneficiarului) factura de e-pedi'ie sau fiscal) dispozi'ia de plat "i confirmarea %n scris a

& 46 &

A$ticolele %e c=eltuieli li&itate scopuri filantropice E) nr. 4< din 4.?..1 < Cheltuielile suportate pe parcursul anului fiscal pentru repara'ia mi,loacelor fi-e *art.2! *<+ din C.=.+

M*$i&ea 4i co"%i!iile %e li&ita$e 4i co".i$&a$e

(eneficiarului despre faptul (ne"ti cu titlu $ratuit) etc.

primirii

mi,loacelor

Cheltuieli le$ate de %ntre'inerea activit'ilor "i o(iectelor nele$ate de activitatea de %ntreprinztor *o(iecte social culturale+ *art. 24*1+) din C.=.+ Cheltuieli le$ate de e-trac'ia resurselor naturale *art. 2 ) din C.=.+

0ac cheltuielile pentru repara'ia mi,loacelor fi-e reflectate %n conta(ilitate1 nu dep"esc 1?> din (aza valoric a cate$oriei respective de proprietate la %nceputul anului fiscal) aceste cheltuieli se permit ca deduceri2 dep"esc 1?> din (aza valoric a cate$oriei respective de proprietate la %nceputul anului fiscal) aceste cheltuieli ma,oreaz (aza valoric a cate$oriei respective de proprietate "i se constat drept corec'ii pozitive %n /e$istrul eviden'ei mi"crii mi,loacelor fi-e conform cate$oriilor de proprietate "i uzurii lor %n scopul impozitrii Cheltuielile se constat %n mrimea veniturilor) primite sau de primit su( form de %ncasri din v4nzarea foilor de odihn la casele de odihn) sanatorii etc. cu e-cep'ia cheltuielile de %ntre'inere a punctului medical) care se recunosc fiscal) %n cazul %n care acestea sunt le$ate de necesitatea efecturii controlului medical al lucrtorilor conform art. 161 al Codului Muncii.

:unt admise %n mrimea determinat prin produsul dintre (aza valoric a resurselor naturale la %nceputul perioadei de $estiune "i rezultatul o('inut din raportul volumului e-trac'iei resurselor naturale pe parcursul perioadei de $estiune la volumul total de e-trac'ie pro$nozat pentru zcm4ntul dat %n e-presie natural

J-ist "i alte deduceri limitate fiscal1 cheltuieli privind asi$urrile) defalcri %n fondurile de rezerv) repara'ia mi,loacelor fi-e arendate etc. Ca rezultat al limitrii cheltuielilor) din punct de vedere fiscal) se formeaz diferen'e e$ale cu suma dep"irii plafoanelor indicate de le$is& la'ia %n vi$oare. 0ep"irile men'ionate reprezint corectri ale venitului calculat %n conta(ilitate pentru determinarea corect a venitului impoza(il. & 4! &

E emplu. '.$ ABloare, n )33. a suportat cheltuieli n sum total de )03333 lei, inclusiv> cheltuieli de reprezentan ; .E33 lei1 cheltuieli de delegare ; 0* )33 lei1 alte cheltuieli ; 06E E33 lei. 'uma total a veniturilor constatate n cursul anului de gestiune a constituit ).3333 lei, inclusiv venituri din v nzarea mrfurilor ; 06E 333 lei. "oreciile veniturilor n scopuri de impozitare au fost egale cu zero. 2n contabilitatea financiar i n 9aportul privind rezultatele financiare cheltuielile de reprezentan i de delegare au fost constatate n mrime integral. =imita cheltuielilor de reprezentan n scopuri de impozitare constituie>
3,*D din venitul de la v nzarea mrfurilor ; E.* lei (06E333 x 3,* > 033) 0D de la suma altor venituri ? *03 lei ().3333 ; 06E333) x 0 > 033) 5otal ? 0.** lei (E.* : *03)

' admitem c limita cheltuielilor de delegare calculat n anul de gestiune n fiecare decont de avans i fiecare articol de cheltuieli> cheltuieli de cazare, diurn etc., a constituit 0. 733 lei. 2n scopuri de impozitare au fost constatate cheltuielile numai n limitele stabilite> cheltuielile de reprezentan n sum de 0.** lei, cheltuielile de delegare ; 0. 733 lei. 'umele ce depesc limitele de -..* lei (.E33 ; 0.**) i *33 lei (0*)33?0.733) snt diferene care corecteaz venitul contabil i se adun la sf ritul anului de gestiune. c) Componena "i structura cheltuielilor nedeductibile (iscal 7n conformitate cu prevederile Codului fiscal este sta(ilit compo& nen'a cheltuielilor care nu se permit spre deducere din venit la calculul venitului impoza(il. 9stfel) din punct de vedere fiscal cheltuielile sunt1 deducti(ile2 nededucti(ile.

& 4< &

#e$isla'ia fiscal indic o re$ul de (az a deducti(ilit'ii cheltuielilor conform creia cheltuielile tre(uie s fie ordinare "i necesare) achitate sau suportate de contri(ua(il pe parcursul anului fiscal) e-clusiv %n cadrul activit'ii de antreprenor. Cheltuielile nededucti(ile la calculul venitului impoza(il s4nt prezentate %n ta(elul de mai ,os.

&4 &

Tabelul 2.Co&po"e"!a c=eltuielilo$ "e%e%uctibile .i(cal


C=eltuieli "e%e%uctibile .i(cal Cheltuieli personale "i fami& liale. Actul "o$&ativ C.=.) art. 23 P$oce%u$a co"tabil* p$ivi"% c=eltuielile "e%e%uctibile .i(cal :e constat drept chel& tuieli ale perioadei %n /aportul privind rezul& tatele financiare %n m& sura %n care ele s4nt le$ate de desf"urarea activit'ii de antrepre& nor. :e constat drept activ "i se reflect %n compo& nen'a activelor materiale pe termen lun$ la contul de activ 122 DIerenuriE *fr I39+. :e constat drept activ "i se reflect %n compo& nen'a activelor materiale pe termen lun$ la con& turile de activ 121 D9ctive materiale %n curs de e-ecu'ieE) 123 DMi,loace fi-eE) *fr I39+) 111 H9ctive nematerialeE :e constat drept chel& tuieli ale perioadei %n /aportul privind rezul& tatele financiare Actul "o$&ativ :.5.C 3) 62?) 23

:umele pltite la procurarea te& renurilor

C.=.) art. 24 *.+

:.5.C 16) 6 !2

:umele pltite la procurarea propriet'ii asupra creia se calculeaz uzura *amortizarea+ "i fa' de care se aplic prevederile art. 26)2< "i 2 din C. =. sau la procurarea mi,& loacelor fi-e cu un termen de e-ploatare mai mare de un an :umele compensa'iilor) remu& nera'iilor) do(4nzilor) pl'ii pentru %nchirierea (unurilor "i altor cheltuieli efectuate %n interesul unui mem(ru al familiei contri(ua(ilului) al unei persoane cu func'ie de rspundere sau al unui conductor de %ntreprindere) al unui mem(ru al societ'ii sau al altei persoane interdependente) dac nu e-ist ,ustificarea pl'ii unei astfel de sume. Aierderile %n urma v4nzrii sau schim(ului propriet'ii) %nde& plinirii lucrrilor "i prestrii serviciilor) efectuate %n mod direct sau mi,locit) %ntre per& soanele interdependente

C.=.) art. 24 *6+

:.5.C. 16) 6<)

C.=.) art. 24*!+

:.5.C. 16) 62? :.5.C 2) 6 32

C.=.) art. 24*<+

:e constat drept chel& tuieli ale perioadei %n /aportul privind rezul& tatele financiare

:.5.C. 3) 62?)23.

& .? &

C=eltuieli "e%e%uctibile .i(cal Cheltuielile le$ate de o('inerea venitului scutit de impozitare

Actul "o$&ativ C.=.) art. 24* +

P$oce%u$a co"tabil* p$ivi"% c=eltuielile "e%e%uctibile .i(cal :e constat drept chel& tuieli ale perioadei %n /aportul privind rezul& tatele financiare

Actul "o$&ativ :.5.C 2) 6 )2 :.5.C. 16) 6 ! & 13 :.5.C 3 6 2?&23 :.5.C 3) 6 23 *f+

Impozitul pe venit) penalit'ile "i amenzile aferente lui) pre& cum "i amenzile "i penalit'ile aferente altor impozite) ta-e "i pl'i o(li$atorii la (u$et Impozitele achitate %n numele unei persoane) alta dec4t contri(ua(ilul

C.=.) art. 3?*1+

:e constat drept chel& tuieli ale perioadei

C.=.) art. 3?*2+

Cheltuielile de asi$urare a persoanelor ,uridice) care nu sunt indicate %n Notr4rea Muvernului /. M. DCu privire la limitele cheltuielilor de asi$urare ale persoanelor ,uri& dice permise ca deduceri de cheltuieli aferente activit'ii de antreprenor pentru scopuri fiscaleE nr. 4<4 din 4.?..1 <. Ca cheltuieli de asi$urare nein& cluse %n Notr4rea men'ionat poate fi asi$urarea1 riscurilor financiare2 via$er2 profesional etc. 0efalcrile %n fondurile de rezerv) cu e-cep'ia defalc& rilor de reduceri pentru pierderi la credite *%n fondul de risc al institu'iilor financiare+ conform art. 31 *3+ din C. =.

C.=.) art. 24*3+

9chitarea impozitului se reflect ca o crean' a a$entului economic %n numele cruia a fost fcut plata p4n la momentul stin$erii crean'ei Cheltuielile de asi$urare efectuate de %ntreprin& dere pe toate tipurile de asi$urare conform #e$ii asi$urrilor %n /. M. nr. 1.?< XII din 1..?6.1 3 *cu modi& ficrile ulterioare+ sunt constatate ca cheltuieli ale perioadei %n /apor& tul privind rezultatele financiare

Alanul de conturi

:.5.C. 3) 6 2? *23+)

C.=.) art. 31*2+

=ormarea provizioanelor *rezervelor+ cu caracter de datorii are loc pe (aza cheltuielilor peri& oadei %n mrimea sta(ilit de %ntreprindere

:.5.C. 3

& .1 &

E emplu. '.$. +Baur, n )33* a calculat penaliti n favoarea> bugetului de stat privind taxa pe valoarea adugat ; )433 lei1 furnizorului pentru nendeplinirea condiiilor contractuale ; - 033 lei. 2n contabilitatea financiar penalitile calculate sunt constatate drept cheltuieli ale perioadei anului )33*, c nd a fost emis decizia 'erviciul Biscal de 'tat i a fost acceptat scrisoarea (pretenia) furnizorului. 2n scopuri de impozitare este constatat ca deduceri numai suma penalitilor calculate n legtur cu ne ndeplinirea obligaiilor comerciale ; -033 lei, iar penalitile aferente impozitelor i taxelor nu sunt recunoscute. 'uma penalitii calculate bugetului de stat privind taxa pe valoarea adugat reprezint o corectare a venitului contabil care la sf ritul anului de gestiune se adun la suma acestuia pentru determinarea venitului impozabil. 0elimitarea cheltuielilor %n conta(ilitate "i %n scopuri de impozitare apare "i %n situa'ii inverse1 le$isla'ia fiscal recunoa"te un anumit tip de deduceri) iar conform cerin'elor conta(ile ele s4nt constatate nu ca cheltuieli) ci ca activ. 9"a ar putea fi e-emplificate cheltuielile privind dob nzile calculate asupra mprumuturilor . Conform Codului fiscal se permite deducerea do(4nzilor calculate asupra %mprumuturilor utilizate %n activitatea de antreprenor *art. 2.*1++ sau suma dob nzilor se include %n valoarea de intrare a mi,loacelor fi-e nou procurate p4n la punerea %n e-ploatare *art.2!*1++. 7n conformitate cu :.5.C. 23 DCheltuieli privind %mprumuturileE *6 )1?+ acestea din urm1 1+ se constat drept cheltuieli ale perioadei2 2+ se capitalizeaz) adic se includ %n valoarea de (ilan' a activelor calificate *inclusiv mi,loacele fi-e+) respect4nd condi'iile 6 1? al :.5.C. 23.

& .2 &

7n cazurile %n care %n conta(ilitatea financiar cheltuielile privind %mprumuturile sunt capitalizate) iar %n scopuri de impozitare se recunosc ca deduceri apar diferen'e %ntre mrimile cheltuielilor constatate. c) !ivergena dintre metodele de calculare a cheltuielilor 0eose(irea dintre metodele "i procedeele de determinare a sumei cheltuielilor %n conta(ilitate "i %n scopuri fiscale %ntr&o perioad de $estiune condi'ioneaz apari'ia a(aterilor dintre rezultatele financiare calculate. 7n politica de conta(ilitate %ntreprinderile sta(ilesc metode de evaluare) calculare a amortizrii "i uzurii activelor fr s fie preocupate de minimizarea profitului) respectiv a impozitului pe venit) reie"ind doar din avanta,ele economice care le $enereaz activele "i din interesele proprii. #e$isla'ia fiscal) %ns) impune anumite metode fi-e de evaluare a activelor) amortizrii "i uzurii lor) care sunt diferite de cele conta(ile) fapt care duce la apari'ia diver$en'elor dintre indicatorii calcula'i %n conta(ilitate "i %n fiscalitate. Metode de calculare a cheltuielilor) al$oritmul crora %n conta(ilitate este diferit de cel indicat %n Codul fiscal) se reduc la calcularea1 amortizrii activelor nemateriale2 uzurii mi,loacelor fi-e2 epuizrii resurselor naturale. 8n punct de diver$en' %ntre conta(ilitate "i fiscalitate vizeaz calcularea amortizrii activelor nemateriale. 7n conta(ilitate amortizarea activelor nemateriale se calculeaz %n (aza cerin'elor :.5.C. 13 DConta(ilitatea activelor nematerialeE conform1 metodei casrii liniare2 metodei propor'ional volumului produselor *serviciilor+2 metodei soldului de$resiv. 7n scopuri de impozitare se permite deducerea amortizrii fiecrei unit'i de proprietate nematerial amortiza(il *(revete de inven'ie) drepturi de autor) desene "i modele industriale) contracte) drepturi speciale etc.+ cu termen de e-ploatare limitat) perioada de e-ploatare fiind calculat prin metoda liniar. 0ac %n conta(ilitate sunt selectate ultimele dou metode & metoda propor'ional volumului produselor *serviciilor+ sau metoda

& .3 &

soldului de$resiv & suma amortizrii calculate difer de cea deter& minat %n scopuri de impozitare. Modul de calculare a uzurii mi,loacelor fi-e stipulat %n :.5.C. 16 DConta(ilitatea activelor materiale pe termen lun$ E se deose(e"te de cerin'ele impuse de le$isla'ia fiscal *vezi 6 3..+. 8n alt domeniu de apari'ie a diver$en'elor privind metodele de calculare sau evaluare a cheltuielilor este calculul epuizrii resurselor naturale care se efectueaz dup acela"i al$oritm %n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri de impozitare. 9supra mrimii epuizrii influen'eaz valoarea pro(a(il rmas ce duce la rezultate diferite la calcularea cheltuielilor le$ate de e-trac'ia resurselor naturale.

0.0 Ca$acte$i(tica+ cla(i.ica$ea 4i calcula$ea %i.e$e"!elo$ pe$&a"e"te 4i te&po$a$e


0iver$en'ele dintre re$ulile de constatare "i msurare a cheltuielilor "i veniturilor condi'ioneaz apari'ia unor diferen'e dintre sumele veniturilor "i cheltuielilor recunoscute de le$isla'ia fiscal "i cele constatate %n conta(ilitatea financiar. ,i.e$e"!ele reprezint suma a(aterilor dintre mrimea veniturilor "iGsau cheltuielilor) reflectate %n conta(ilitatea financiar "i mrimea acelora"i venituri sau cheltuieli) constatate %n scopul impozitrii. 7n func'ie de influen'a pe care o e-ercit asupra venitului impoza(il *pierderii fiscale+ al perioadelor de $estiune curent "i viitoare) sunt diferen'e permanente2 temporare . Ca$acte$i(tica 4i cla(i.ica$ea %i.e$e"!elo$ pe$&a"e"te ,i.e$e"!ele pe$&a"e"te apar %n cazul %n care unele articole de venituri sau cheltuieli luate %n calculul venitului *pierderii+ conta(il conform :.5.C. nu se constat sau se limiteaz de Codul fiscal. 0iferen'ele permanente influen'eaz numai asupra venitului impoza(il "i rapoartelor financiare ale perioadei de $estiune curente) fr a avea un impact asupra rezultatelor perioadelor viitoare. & .4 &

E emplu. '.$. +'teaua, a obinut n )33. dob nzi de la h rtiile de valoarea de stat emise de C.8.<. n sum de .*33 lei. !enitul contabil calculat la sf ritul anului a constituit 06433 lei. 2n contabilitatea financiar i n 9aportul privind rezultatele financiare aceste dob nzi au fost reflectate ca venituri din activitatea de investiii. 2n scopuri de impozitare conform art. ). (7) din =egea pentru punerea n aplicare a titlurilor ( i (( al ".B. dob nzile de la h rtiile de valoarea de stat primite sau care urmeaz a fi primite, sunt considerate ca venituri neimpozabile. "a urmare, se obine o diferen privind dob nzile constatate n contabilitatea financiar i n scopuri fiscale, care la determinarea venitului impozabil al ntreprinderii se deduc din venitul contabil. !enitul impozabil determinat n )33. a constituit 0. 033 lei (06 433 ; .*33). Diferena de .*33 lei este permanent, aferent veniturilor, deoarece ea influeneaz mrimea venitului impozabil numai n anul de gestiune curent n care au fost calculate dob nzile. 0iferen'ele permanente sunt aferente1 veniturilor cheltuielilor. Clasificarea diferen'elor permanente este prezentat %n schema 2.4.
,i.e$e"!e pe$&a"e"te a.e$e"te ve"itu$ilo$ Constatate %n conta(ilitate "i nerecunoscute de le$isla'ia fiscal Constatate %n scopuri de impozitare "i nerecunoscute %n conta(ilitate a.e$e"te c=eltuielilo$ Constatate %n conta(ilitate "i nerecunoscute de le$isla'ia fiscal Constatate %n scopuri de impozitare "i nerecunoscute %n conta(ilitate

Schema 2.$. Cla(i.ica$ea 4i ca$acte$i(tica %i.e$e"!elo$ pe$&a"e"te

& .. &

Componen'a diferen'elor permanente e-istente %n /epu(lica Moldova este prezentat %n ta(elul urmtor1 Tabelul 2.. Co&po"e"!a %i.e$e"!elo$ pe$&a"e"te
,i.e$e"!e pe$&a"e"te a.e$e"te ve"itu$ilo$ a.e$e"te c=eltuielilo$ &a9o$ea'* &ic4o$ea'* &a9o$ea'* &ic4o$ea'* ve"itul ve"itul ve"itul ve"itul i&po'abil i&po'abil i&po'abil i&po'abil :&ic4o$ea'* :&a9o$ea'* :&ic4o$ea'* :&a9o$ea'* pie$%e$ea pie$%e$ea pie$%e$ea pie$%e$ea .i(cal*; .i(cal*; .i(cal*; .i(cal*;

N$. c$t.

Co"!i"utul %i.e$e"!elo$

3 4

6 !

:uma e$al cu .?> din dep& "irea cre"terii de capital fa' de orice pierderi su& portate %n anul fiscal 3enitul primit su( form de procente) do(4n& zi de la h4rtiile de valoare de stat emise pe teri& toriul /epu(licii Moldova 3enitul su( for& ma dona'iilor pri& mite *acordate+ #imitarea cheltu& ielilor de dele& $a'ie "i de repre& zentare #imitarea sume& lor dona'iilor %n scopuri filantro& pice "i sponso& rizri #imitarea cheltu& ielilor neconfir& mate documentar 3eniturile anilor preceden'i depis&

) )

& .6 &

tate %n anul cu& rent < Cheltuielile ani& lor preceden'i ) depistate %n anul curent Cheltuielile pen& tru asi$urrile ) nepermise spre deducere 1? Cheltuieli perso& ) nale "i familiale Not* Se&"ul @)A e)p$i&* apa$te"e"!a la tipul %i.e$e"!ei

Ca$acte$i(tica 4i cla(i.ica$ea %i.e$e"!elo$ te&po$a$e ,i.e$e"!ele te&po$a$e apar c4nd perioada de $estiune %n care unele articole *posturi+ de cheltuieli "i venituri) incluse %n venitul conta(il "i reflectate %n /aportul privind rezultatele financiare) nu coincide cu perioada %n care aceste articole sunt recunoscute de le$isla'ia fiscal pentru determinarea venitului impoza(il. 0iferen'ele temporare apar %ntr&o perioad de $estiune "i se anuleaz %n alta sau pe parcursul mai multor perioade de $estiune %n care se %ndeplinesc prevederile Codului fiscal de constatare a veniturilor "i cheltuielilor. 0iferen'ele temporare influen'eaz mrimea venitului impoza(il at4t al perioadei de $estiune curente) c4t "i al perioadelor de $estiune viitoare. 0iferen'ele date %n func'ie de prevederile Codului fiscal) pot fi adunate sau sczute din venitul conta(il %ntr&o perioad de timp) ma,or4nd sau mic"or4nd astfel venitul impoza(il. E emplu. 2n )33. '.$. +Bloare, a calculat dividende n mrime de -E33 lei, ce urmeaz a fi primite de la societatea comercial +'idex Frup, ('.9.=), rezident al 9om niei. Dividendele date au fost primite sub form de mi%loace bneti la contul valutar n )33*. 2n )33. n contabilitatea financiar i n 9aportul privind rezultatele financiare dividendele calculate au fost reflectate ca venituri din activitatea de investiii, indiferent de statutul %uridic al pltitorului. 2n scopuri de impozitare dividendele de la nerezideni se constat ca venituri numai la suma primit i numai n anul ncasrii lor. "a urmare, n )33. suma dividendelor de -E33 lei nu constituie & .! &

un venit impozabil i reprezint o diferen care se deduce din venitul contabil la calcularea venitului impozabil. 2n )33* dividendele sunt ncasate la contul bancar, de aceea n contabilitatea financiar nu se vor reflecta venituri, ci numai micri de mi%loace bneti, iar n scopuri fiscale suma dividendelor ncasat se recunoate ca venit i se adun la venitul contabil. Diferena dat este temporar, deoarece ntr?o perioad de doi ani ea a influenat mrimea venitului impozabil, fiind dedus n primul an i adunat n anul urmtor, c nd au fost ndeplinite cerinele "odului fiscal. 7n dependen' de influen'a pe care o e-ercit asupra venitului impoza(il *pierderii fiscale+ al perioadelor de $estiune viitoare e-ist1 diferen'e temporare impoza(ile2 diferen'e temporare deducti(ile. 0iferen'ele temporare impoza(ile ma,oreaz venitul impoza(il *mic"oreaz pierderea fiscal+ al perioadelor de $estiune viitoare. 7n (aza datelor e-emplului precedent se poate concluziona c diferen'a e$al cu mrimea dividendelor calculate de la nereziden'i este o diferen' temporar impoza(il aferent veniturilor deoarece %n anul al doilea 2??.) suma diferen'ei a fost adunat la venitul conta(il) astfel ma,or4nd (aza impoza(il. :e distin$ diferen'e temporare impoza(ile aferente1 veniturilor2 cheltuielilor. ,i.e$e"!ele te&po$a$e i&po'abile a.e$e"te ve"itu$ilo$ reprezint sumele veniturilor care %n conta(ilitatea financiar sunt constatate %n perioada de $estiune curent) iar %n scopuri de impozitare se recunosc %n perioadele de $estiune viitoare. ,i.e$e"!ele te&po$a$e i&po'abile a.e$e"te c=eltuielilo$ sunt e$ale cu suma dep"irii cheltuielilor constatate %n scopuri fiscale asupra cheltuielilor constatate %n conta(ilitatea financiar %n perioada de $estiune curent. 9ceast sum se reporteaz %n perioadele de $estiune viitoare. E emplu. '.9.=. A"ontabil, dispune de mi%loace fixe procurate n )33. cu valoarea de intrare de 6E 733 lei. &olitica de contabilitate stabilete o valoare probabil rmas egal cu 0 )33 lei, metoda de calcul a uzurii este liniar, durata de funcionare util ; 03 ani. & .< &

'uma uzurii calculat anual este egal cu 6 6*3 lei ((6E 733 ; 0)33) > 03). 2n scopuri de impozitare mi%loacele fixe se raporteaz la categoria a patra de proprietate, cu norma de uzur )3D. 'uma uzurii calculat spre deducere n scopuri fiscale este egal cu 07 E.3 lei i este mai mare dec t cea din contabilitatea financiar cu E 3E3 lei (07 E.3 ; 6 6*3). /a reprezint o diferen temporar impozabil aferent cheltuielilor care n primul an de gestiune se scade din venitul contabil i se raporteaz n perioadele de gestiune viitoare, n care va fi adunat. ,i.e$e"!ele te&po$a$e %e%uctibile %n perioadele de $estiune viitoare mic"oreaz venitul impoza(il *ma,oreaz pierderea fiscal+ prin deducere din mrimea acestuia. E emplu. 2n )33. '.9.=.+Bloare, n baza politicii de contabilitate a constituit un provizion (rezerva) pentru reparaia mi%loacelor fixe n mrime de 06 *33 lei, din care au fost utilizate numai 0. 033 lei. 2n urma efecturii inventarierii anuale a provizioanelor, soldul acestuia a fost rectificat i reflectat n rapoartele financiare n mrime de . .33 lei (06*33 ; 0.033). &rovizionul dat a fost utilizat n anul de gestiune urmtor. 2n contabilitatea financiar cheltuielile privind constituirea provizionului (rezervei) au fost constatate n mrime de 06 *33 lei. 2n scopuri de impozitare conform art. -0 ()) din ".B. deducerea defalcrilor n fondurile de rezerv nu se permite, dec t numai n mrimea utilizrii lor i, ca urmare, au fost recunoscute ca deduceri numai 0. 033 lei (06 *33 ; ..33). 'oldul provizionului neutilizat ; ..33 lei constituie o diferen temporar deductibil deoarece n anul )33. aceast sum a fost adunat la venitul impozabil, iar n anul urmtor, dac provizionul n aceast m?rime va fi utilizat, va fi dedus, micor nd mrimea venitului impozabil. #a r4ndul su se distin$ diferen'e temporare deducti(ile aferente1 veniturilor2 cheltuielilor. ,i.e$e"!ele te&po$a$e %e%uctibile a.e$e"te ve"itu$ilo$ apar c4nd veniturile %n scopuri de impozitare sunt constatate %n perioada de &. &

$estiune curent) iar %n conta(ilitatea financiar %n perioadele de $estiune viitoare. ,i.e$e"!ele te&po$a$e %e%uctibile a.e$e"te c=eltuielilo$ sunt e$ale cu suma dep"irii cheltuielilor constatate %n conta(ilitatea financiar %n perioada de $estiune curent asupra celor constatate %n scopuri fiscale. :uma dep"irii se reporteaz spre deducere %n perioadele de $estiune viitoare. E emplu. 2n decembrie )33. '.$ A'te%arul, care utilizeaz n contabilitate metoda specializrii exerciiilor (calculelor), a ncheiat un contract de acordare a serviciilor de consultan n mrime de 4 .33 lei (inclusiv 5!$) cu 2.(. A"iobanu "onsult,, care folosete n eviden metoda de cas. $chitarea pentru aceste servicii a fost efectuat n ianuarie )33*. 2n scopuri de impozitare prile contractante sunt considerate ca persoane interdependente deoarece conductorii ambelor ntreprinderi au relaii de rudenie (membri ai unei familii). "onform art. .. (*) din ".B. contribuabilul care folosete metoda specializrii exerciiilor (calculelor) nu are dreptul s fac nici un fel de deduceri p n la momentul efecturii plilor dac el are obligaii fa de o persoan interdependent care folosete metoda de cas. 2n contabilitatea financiar i n 9aportul privind rezultatele financiare a ntreprinderii G'te%arulH valoarea serviciilor (fr 5!$) ?*---,-- lei (4.33 ; 0344,47) ? este constatat ca cheltuieli ale perioadei n decembrie )33.. 2n scopuri de impozitare serviciile date nu pot fi recunoscute ca deduceri n anul )33., deoarece n?a fost achitat datoria privind serviciile date, de aceea ele se adun la venitul contabil i se scad n anul urmtor. 'uma de *---,-- lei reprezint o diferen temporar deductibil aferent cheltuielilor care n anul achitrii datoriei fa de persoana interdependent se va scdea n scopuri fiscale din venitul contabil. Mruparea diferen'elor temporare este prezentat %n ta(elul 2.1?. Componen'a diferen'elor temporare este mai mare "i poate varia %n func'ie de modificrile le$isla'iei. & 6? &

0iferen'ele temporare apar %ntr&o perioad de $estiune "i se reverseaz %n una sau mai multe perioade de $estiune viitoare) %n care se %ndeplinesc cerin'ele Codului fiscal. Tabelul 2.1/ Co&po"e"!a 4i cla(i.ica$ea %i.e$e"!elo$ te&po$a$e
,i.e$e"!ele te&po$a$e a.e$e"te ve"itu$ilo$ a.e$e"te c=eltuielilo$ N$. c$t. Co"!i"utul %i.e$e"!elo$
&a9o$ea< '* ve"itul i&po'abil :&ic4o< $ea'* pie$%e$ea .i(cal*; &ic4o$ea'* ve"itul i&po'abil :&a9o$ea'* pie$%e$ea .i(cal*; &a9o$ea'* ve"itul i&< po'abil :&ic4o$ea< '* pie$%e< $ea .i(ca< l*; &ic4o$ea'* ve"itul i&po'abil :&a9o$ea'* pie$%e$ea .i(cal*;

0 1

$ 3enitul o('inut %n rezultatul modificrii metodei de eviden' *de la metoda de cas la cea a specializrii e-erci'iilor *calculelor++ :uma uzurii mi,loa& celor fi-e) permise ca deduceri %n scopuri de impozitare %n perioada de $estiune) dep"e"te suma uzurii) constatate %n conta(ilitate :uma cheltuielilor nea& chitate) aprute %n (aza datoriilor fa' de o persoan interdepen& dent) care utilizeaz metoda de cas) iar contri(ua(ilul utilizea& z metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+ 0ep"irea sumei uzurii mi,loacelor fi-e) con& statat %n conta(ilitatea financiar) fa' de suma uzurii calculate %n scopuri de impo& zitare

& 61 &

6 ! <

1? 11

:uma dep"irii pier& derii de capital fa' de cre"terea de capital al perioadei de $estiune) constatat %n conta& (ilitatea financiar "i nerecunoscut %n sco& puri de impozitare 0iferen'e privind amor& tizarea activelor nema& teriale #imitarea cheltuielilor de repara'ie a mi,loa& celor fi-e 0iferen'e privind veni& turile "i cheltuielile le$ate de contractele de lun$ durat Cheltuieli privind cre& an'ele du(ioase Cheltuieli le$ate de investi$a'ii "i cercetri "tiin'ifice :uma pierderii din acti& vitatea de investi'ii) reflectat %n conta& (ilitatea financiar) dar nerecunoscut %n sco& puri de impozitare

E emplu. 2n baza datelor exemplului precedent s presupunem c '.$. G'te%arulH a achitat datoria fa de persoana interdependent n dou trane> )333 lei ? n anul )33* i ----,-- lei ? n anul )334. "a urmare, n )33* i )334 n contabilitatea financiar nu vor fi constatate cheltuieli, ci numai micri de mi%loace bneti n vederea stingerii creanelor. 2n scopuri de impozitare> 0. n )33* suma serviciilor achitate n mrime de )333 lei se va constata ca deduceri, i se va scdea din venitul contabil la determinarea venitului impozabil1 ). n )334 se va constata ca cheltuieli suma achitat ? ----,-lei ? care se va deduce la calcularea venitului impozabil.

& 62 &

Deci, diferena n sum de *---,-- lei aprut n )33. a fost reversat n decursul a doi ani, n care ntreprinderea a respectat prevederile legislaiei fiscale. 7n conta(ilitatea financiar nu e-ist conturi pentru eviden'a diferen'elor permanente "i temporare. 7ns) %n decursul anului de $estiune) pentru calcularea "i eviden'a veniturilor neimpoza(ile "i cheltuielilor limitate sau nededucti(ile fiscal pot fi utilizate %n eviden'a analitic su(conturi distincte) fi"e sau (orderouri speciale) dac %ntreprinderea poate determina diferen'a la data apari'iei ei. 7n conta(ilitate diferen'ele men'ionate sunt analizate separat pe tipuri) pentru a avea posi(ilitatea de a1 $rupa diferen'ele %n diferen'e permanente "i temporare aferente cheltuielilor "i veniturilor2 impozita diferen'ele temporare impoza(ile "i deducti(ile2 conta(iliza impozitul pe venit am4nat calculat de la suma diferen'elor) care reprezint datorii "i active am4nate privind impozitul pe venit2 recalcula datoriile "i activele am4nate privind impozitul pe venit la modificarea cotei impozitului pe venit sau a (azei de impozitare2 anula datoriile "i activele am4nate privind impozitul pe venit la reversarea diferen'elor temporare.

0.? Mo%ul %e %ete$&i"a$e a %ato$iei :c$ea"!ei; p$ivi"% i&po'itul pe ve"it


:uma impozitului pe venit de achitat *recuperat+ se determin la sf4r"itul anului de $estiune) lu4nd %n considera'ie1 soldul datoriei sau crean'ei privind impozitul pe venit la %nceputul anului de $estiune2 suma datoriei sau crean'ei curente privind impozitul pe venit calculat la sf4r"itul anului de $estiune %n 0eclara'ie2 suma facilit'ilor calculat din suma calculat a impozitului pe venit sau acordate su( form de scutire de impozitare a venitului2 & 63 &

suma trecerilor %n cont "i achitat %n timpul anului. /eie"ind din cele men'ionate modul de calculare a sumei impozi& tului pe venit de achitat *recuperat+ la (u$et este prezentat %n schema 2...
Su&a i&po'itului pe ve"it 7 Ve"it i&po'abil ) Cota i&po'itului pe ve"it &i"u( Su&a .acilit*!ilo$ la i&po'itul pe ve"it &i"u( Su&a i&po'itului pe ve"it ac=itat -" $ate -" cu$(ul a"ului -" !a$* 4i cel ac=itat pe(te =ota$e &i"u( Su&a i&po'itului pe ve"it $e!i"ut la (u$(a %e plat*+ i"clu(iv la plata p$ealabil* a %ivi%e"%elo$ &i"u( Su&a i&po'itului pe ve"it t$ecut -" co"t

I&po'itul pe ve"it (p$e plat*

I&po'itul pe ve"it ac=itat -" plu(

Schema 2.'. ,ete$&i"a$ea (u&ei i&po'itului pe ve"it %e ac=itat :$ecupe$at; E emplu. 2n )33. '. $. +Bloare, a achitat impozitul pe venit n rate n mrime total de 00.33 lei i a nregistrat suma impozitului pe venit reinut la sursa de plat de ctre ntreprinderea ter ; *73 lei. 2n ianuarie )33. ntreprinderea a stins datoria privind impozitul pe venit a anului precedent n sum de 0)33 lei. =a sf ritul anului )33. a calculat n Declaraia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de ntreprinztor datoria privind impozitul pe venit n mrime de 03 333 lei. <odul de calculare a datoriei (creanei) privind impozitul pe venit este prezentat n tabelul ce urmeaz. & 64 &

Tabelul 2.11 Calcula$ea %ato$iei :c$ea"!ei; p$ivi"% i&po'itul pe ve"it


0r. 1 2 3 4 . 6 ! < 1? 11 Coninutul operaiei economice :oldul la %nceputul anului de $estiune) inclusiv datorie privind impozitul pe venit crean'e privind impozitul pe venit /eflectarea crean'elor privind impozitul pe venit) Iotal Inclusiv1 pl'i trimestriale *%n avans+ a impozitului pe venit re'inerea la sursa de plat a impozitului pe venit de la suma serviciilor acordate %n mrime de .> 9chitarea datoriei privind impozitul pe venit a anului precedent Calcularea datoriei curente privind impozitul pe venit *conform 0eclara'iei+ :oldul la sf4r"itul anului de $estiune) inclusiv1 datorie privind impozitul pe venit crean'e privind impozitul pe venit Su&a+ lei 12?? 12?? *11 !?+ *114??+ *.!?+ *12??+ 14??? 2?3? 2?3?

6"t$eb*$i pe"t$u autoco"t$ol 1. 0efini'i venitul conta(il "i modul lui de calculare. 2. Caracteriza'i venitul impoza(il "i le$tura cu venitul conta(il. 3. J-plica'i de ce incoinciden'a perioadei de $estiune la constatarea veniturilor duce la apari'ia diferen'elor. 4. 9rta'i componen'a "i structura veniturilor impoza(ile "i neimpoza(ile. .. 0e ce diver$en'a de metode de calculare "i evaluare a veniturilor influen'eaz mrimea venitului conta(il "i impoza(ilL 6. 9rta'i sursele de o('inere a venitului "i modul de impozitare a lor. !. 0a'i caracteristica $eneral a deducerilor %n scopuri de impozitare. <. Cum are loc deducerea cheltuielilor de dele$are "i de reprezentan'L . 9rta'i restric'iile privind deducerea anumitor cheltuieli. & 6. &

1?. 0efini'i metoda de cas) metoda specializrii e-erci'iilor *calculelor+ "i metoda procenta,ului %ndeplinit. J-plica'i %n ce mod utilizarea lor influen'eaz venitul conta(il "i impoza(il. 11. 0escrie'i veniturile constatate %n conta(ilitatea financiar) dar a,ustate %n scopul impozitrii. 12. Care sunt cheltuielile constatate %n conta(ilitatea financiar dar a,ustate %n scopul impozitriiL 13. J-plica'i de ce incoinciden'a perioadei de $estiune la constatarea cheltuielilor duce la apari'ia diferen'elor. 14. 9rta'i %n ce mod limitarea sumei unor cheltuieli constatate %n scopul impozitrii cauzeaz diferen'e. 1.. 0e ce diver$en'a de metode de calculare "i evaluare a cheltuielilor influen'eaz mrimea venitului conta(il "i impoza(ilL 16. 9rta'i componen'a "i structura cheltuielilor nededucti(ile fiscal %n compara'ie cu prevederile sistemului conta(il. 1!. 0efini'i "i e-emplifica'i diferen'ele permanente. 1<. 0efini'i "i e-emplifica'i diferen'ele temporare. 1 . Care sunt "i cum apar diferen'ele temporare impoza(ileL 2?. Care sunt "i cum apar diferen'ele temporare deducti(ileL 21. Cum se determin impozitul pe venit spre plat *de recuperat+L

& 66 &

CAPITOLUL ?. CONTA/ILITATEA IMPOZITULUI PE VENIT A PERSOANEI CE PRACTIC ACTIVITATE ,E 6NTREPRINZTOR


Obiectivele capitolului &rezentarea structurii i modului de contabilizare a cheltuielilor (economiei) privind impozitul pe venit Dezvluirea modului de impozitare i contabilizare a operaiunilor cu active de capital Descrierea modului de impozitare i contabilizare a operaiunilor cu active uzurabile 9eflectarea modului de calcul, impozitare i contabilizare a pierderii fiscale Descrierea modului de contabilizare a impozitului pe venit reinut la sursa de plat /xpunerea contabilizrii impozitului pe venit trecut n cont i a datoriei (creanei) fa de buget

?.1. Co"!i"utul eco"o&ic+ (t$uctu$a 4i co"tabilitatea c=eltuielilo$ :eco"o&iei; p$ivi"% i&po'itul pe ve"it
C=eltuielile :eco"o&iile; p$ivi"% i&po'itul pe ve"it reprezint suma total a cheltuielilor *economiei+ privind impozitul pe venit curent "i am4nat luat %n considerare la calcularea profitului *pierderii+ net al perioadei de $estiune. "heltuielile (economia) privind impozitul pe venit curent sunt sumele impozitului pe venit care urmeaz a fi achitate *recuperate+ %n anul curent de $estiune. Cheltuielile *economiile+ privind impozitul pe venit curent includ1 & datorii curente privind impozitul pe venit2 & crean'e curente privind impozitul pe venit. "heltuielile (economia) privind impozitul pe venit am nat reprezint sumele impozitului pe venit de achitat sau de recuperat %n perioadele de $estiune viitoare. & 6! &

Cheltuielile *economia+ am4nate privind impozitul pe venit cuprind1 & datorii am4nate privind impozitul pe venit2 & crean'e *active+ am4nate privind impozitul pe venit. 0atoriile "i activele curente urmeaz a fi achitate *recuperate+ la (u$etul de stat %n perioada curent) iar datoriile "i activele am4nate %n perioadele viitoare) %ns %n (aza principiului specializrii e-erci'iilor acestea se constat "i se reflect ca cheltuieli privind impozitul pe venit ale perioadei curente %n care ele au fost calculate "i se iau %n calcul la determinarea profitului *pierderii+ net al perioadei de $estiune curente. Aentru conta(ilizarea cheltuielilor *economiei+ privind impozitul pe venit este destinat contul 7-0 +"heltuieli (economii) privind impozitul pe venit,. 7n de(itul contului dat se reflect calcularea *recalculare+ datoriilor curente "i am4nate privind impozitul pe venit) iar %n credit calcularea *recalculare+ activelor am4nate privind impozitul pe venit "i trecerea la finele anului de $estiune a cheltuielilor privind impozitul pe venit la rezultatul financiar total. Contul !31 DCheltuieli *economii+ privind impozitul pe venitE este un cont de activ) %ns el poate avea un sold intermediar at4t %n credit c4t "i %n de(it. :oldul creditor al contului dat este numit economie privind impozitul pe venit "i reprezint suma impozitului pe venit care urmeaz a fi recuperat %ntreprinderii %n perioada curent sau viitoare. Jconomia privind impozitul pe venit poate fi tratat ca un venit "i se reflect %n /aportul privind rezultatele financiare %n paranteze) adun4ndu&se la profitul *pierderea+ p4n la impozitare. :tructura cheltuielilor *economiilor+ privind impozitul pe venit este prezentat %n schema 2.6. ,ato$ia cu$e"t* p$ivi"% i&po'itul pe ve"it reprezint suma impozitului pe venit calculat %n perioada de $estiune curent. 9ceast datorie se determin prin produsul dintre suma venitului impoza(il al perioadei de $estiune curente "i cota impozitului pe venit a anului de $estiune1 ,ato$ia cu$e"t* p$ivi"% i&po'itul pe ve"it 7 Ve"itul i&po'abil ) Cota i&po'itului pe ve"it a pe$ioa%ei %e #e(tiu"e cu$e"te

& 6< &

C=eltuieli :eco"o&ie; p$ivi"% i&po'itul pe ve"it

Cheltuieli *economie+ privind impozitul pe venit curent

Cheltuieli *economii+ privind impozitul pe venit am4nat

0atorii curente privind impozitul pe venit

Crean'e curente privind impozitul pe venit

0atorii am4nate privind impozitul pe venit

9ctive *crean'e+ am4nate privind impozitul pe venit

Schema 2.*. St$uctu$a c=eltuielilo$ :eco"o&iei; p$ivi"% i&po'itul pe ve"it 0atoria curent privind impozitul pe venit se calculeaz la sf4r"itul anului de $estiune "i se reflect la contul de pasiv *-. +Datorii privind decontrile cu bugetul,, subcontul *-.0 +Datorii privind impozitul pe venit al persoanelor %uridice,, %ntocmindu&se formula conta(il1 !ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3. E emplu. 2n )33. '.9.= +"ontabil, a nregistrat venituri n sum total de 00.333 lei, din care veniturile sub forma dob nzi de la h rtiile de valoare de stat constituie -0)3 lei, i cheltuieli n sum total de E7 333 lei, inclusiv penaliti privind taxele locale ? 0E* lei. !eniturile sub form dob nzi de la h rtiile de valoarea de stat constituie venituri neimpozabile, de aceea suma de -0)3 lei reprezint o diferen permanent aferent veniturilor, care este sczut din venitul contabil la sf ritul anului de gestiune. &6 &

&enalitile privind impozitele la buget nu sunt recunoscute de "odul fiscal ca deduceri, de aceea ele reprezint diferene permanente aferente cheltuielilor care sunt nsumate la calcularea venitului impozabil. $lte a%ustri ale veniturilor i cheltuielilor n scopuri fiscale nu au fost nregistrate. !enitul contabil a fost calculat n mrime de 07 333 lei (00. 333 ; E7 333). 2n scopul impozitrii venitul contabil este corectat cu suma diferenelor menionate. "a urmare a coreciilor (diferenelor) privind veniturile i cheltuielile, venitul impozabil al ntreprinderii n )33. a alctuit 0. 37* lei (07 333 ;-0)3 : 0E*). Datoria curent privind impozitul pe venit calculat n baza cotei impozitului pe venit ()3D), av nd ca baz de impozitare venitul impozabil, a constituit )60* lei (0.37* x )3 > 033). Datoria curent privind impozitul pe venit calculat se reflect prin formula contabil>
!ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 4 2-1' lei Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 4 2-1' lei.

2n cazul lipsei altor calcule i pli la buget a impozitului pe venit n cursul anului, achitarea datoriei curente privind impozitul pe venit se reflect prin formula contabil>
!ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 4 2-1' lei Credit 2$2 1Cont de decontare3 4 2-1' lei.

C$ea"!e cu$e"te p$ivi"% i&po'itul pe ve"it reprezint suma crean'ei (u$etului de stat aferent impozitului pe venit) care urmeaz s fie recuperat %ntreprinderii %n perioada de $estiune curent. Aentru conta(ilizarea crean'ei curente privind impozitul pe venit este destinat contul de activ ))* +"reane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul,, subcontul ))*0 I"reane pe termen scurt privind impozitul pe venitI. Crean'ele curente privind impozitul pe venit reprezint crean'e pe termen scurt ale (u$etului "i se conta(ilizeaz cu1 suma impozitului pe venit) achitat %n cazul pl'ii anticipate a dividendelor1
!ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit '3$ 1 !atorii privind decont#rile cu bugetul35

& !? &

"i !ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 Credit 2$2 6Cont de decontare65

suma impozitului pe venit achitat %n orice 'ar strin) care este confirmat de or$anele respective ale 'rii date cu traducere %n lim(a de stat.
!ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit 2$3 6Cont valutar65

suma impozitului pe venit) re'inut la sursa de plat1


!ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit 221 6Creane pe termen scurt a(erente (acturilor comerciale6 Credit '1' 67enituri anticipate curente6 sau Credit 22- 6Creane pe termen scurt privind veniturile calculate65

suma impozitului pe venit) achitat %n avans %n cursul anului de $estiune1


!ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 "i !ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 Credit 2$2 6Cont de decontare65

suma impozitului pe venit ca rezultat al reversrii diferen'ei temporare deducti(ile %n cazul o('inerii pierderii fiscale1
!ebit 22' 6Creane pe termen scurt privind impo%itul pe venit6 Credit ,31 6Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit65

suma impozitului pe venit) achitat %n plus la (u$et1


!ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit '3$ 1 !atorii privind decont#rile cu bugetul3.

& !1 &

#a sf4r"itul anului de $estiune are loc stin$erea reciproc a crean& 'elor "i datoriei privind impozitul pe venit) %ntocmindu&se formula conta(il1
!ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 Credit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3.

0iferen'ele temporare) datorit reversrii lor par'iale sau totale %n viitor) au impact asupra venitului conta(il %n perioadele de $estiune ulterioare) p4n c4nd nu este recuperat activul sau pasivul am4nat ce 'ine de aceast diferen'. 7n le$tur cu acest fapt) impozitarea diferen'elor temporare condi'ioneaz apari'ia impozitelor pe venit am4nate care constituie datorii "i active am4nate privind impozitul pe venit. ,ato$ia a&B"at* p$ivi"% i&po'itul pe ve"it reprezint suma impozitului pe venit care urmeaz a fi pltit de %ntreprindere %n perioadele de $estiune viitoare. 0atoria am4nat privind impozitul pe venit se determin de la suma diferen'elor temporare impoza(ile) 'in4nd cont de cota impozitului pe venit la momentul %ntocmirii (ilan'ului conta(il. 9ceast datorie se determin prin produsul dintre suma diferen'elor temporare impoza(ile "i cota impozitului pe venit.
,ato$ia a&B"at* p$ivi"% i&po'itul pe ve"it ,i.e$e"!a te&po$a$* i&po'abil* Cota i&po'itului pe ve"it

0atoria am4nat privind impozitul pe venit reprezint cheltuielile privind impozitul pe venit al perioadei de $estiune curente "i se reflect %n contul de pasiv .)* +Datorii am nate privind impozitul pe venit, . 7n creditul acestui cont se reflect datoria privind impozitul pe venit ce urmeaz a fi pltit %n perioadele de $estiune viitoare) iar %n de(itul contului & anularea datoriei am4nate. 9nularea datoriei am4nate are loc %n perioadele de $estiune viitoare) c4nd se efectueaz reversarea diferen'ei temporare impoza(ile propor'ional diferen'ei reversate. Calcularea datoriei am4nate privind impozitul pe venit se reflect prin formula conta(il1
!ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 Credit $2' 1!atorii am8nate privind impo%itul pe venit3

9nularea datoriei am4nate privind impozitul pe venit se reflect prin formula conta(il1 & !2 &

Credit $2' 1!atorii am8nate privind impo%itul pe venit3 !ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3

E emplu. 2n )33. 2.(. +G'te%arulH, a obinut un venit supli? mentar de la modificarea metodei de eviden n mrime de 00 )3) lei. 2ntreprinderea a nregistrat n contabilitatea financiar n perioada anilor )33. ; )334 urmtoarele rezultate financiare> *lei+
I"%icato$ii Iotal venituri Iotal cheltuieli *cu e-cep'ia cheltuielilor privind impozitul pe venit+ 3enit conta(il *pierdere conta(il+ 011C 4.6 ??? 44< ??? < ??? A"ul 0112 3<< ??? 3 ? ??? *2 ???+ 0113 4?. ??? 3 1 ??? 14 ???

2n contabilitatea financiar i n 9aportul privind rezultatele financiare a anului )33. venitul obinut n urma modificrii metodei de eviden se constat n mrime total. 2n scopuri de impozitare venitul obinut din modificarea metodei de eviden se repartizeaz pentru a fi impozitat n urmtorii trei ani, respectiv c te -7-. lei (00 )3) > -). $stfel, n anii urmtori )33* i )334, n contabilitate venitul primit din modificarea metodei de eviden nu va fi reflectat, iar n scopuri de impozitare se va constata ca venit c te o treime din acest venit n mrime de -7-. lei n fiecare an. Deci, suma de 7 .46 lei (00)3) x )@-) reprezint o diferen care corecteaz venitul contabil, micor ndu;l n primul an i se restabilete c te o treime n anii urmtori prin nsumarea la venitul contabil. 2n cursul a trei ani alte corecii ale veniturilor i cheltuielilor n scopuri de impozitare nu au fost calculate. <odul de calculare a venitului impozabil, datoriei curente i am nate privind impozitul pe venit este prezentat n tabelul ).0). &entru simplificarea calculelor se admite o cota unic a impozitului pe venit egal cu ))D n fiecare an. Diferena de 7 .46 lei care a aprut n )33. este o diferen temporar impozabil deoarece ma%oreaz venitul impozabil al anilor )33* i )334. De la suma acestei diferene se calculeaz & !3 &

datorie am nat privind impozitul pe venit aplic nd cota impozitului pe venit n vigoare ; 04.),E4 lei (7 .46 x )) > 033). 2n al doilea an de Tabelul 2.12
N$. 1 2 I"%icato$ii 3enitul conta(il *pierdere+ Corec'ia aferent venitului o('inut ca rezultat al modificrii metodei de eviden' *diferen'a temporar impoza(il+ Corec'ia aferent venitului o(&'inut la modificarea metodei de eviden' *resta(ilirea a 2G3 din venit+ reversat 3enitul impoza(il 0atoria curent privind impo&zitul pe venit calculat 0atoria am4nat privind impo&zitul pe venit calculat 0atoria am4nat privind impo&zitul pe venit anulat Arofitul net *pierderi+ 011C < ??? A"ul 0112 *2 ???+ (lei) Total 0113 14 ??? 2? ???

*!46<+

&

&

*! 46<+

&

3 !34

3 !34

! 46<

4 . 6 ! <

.32 11!)?4 1642)

1 !34 3<1)4

1! !34 3 ?1)4

2? ??? 44?? 1642) 6

<21)4 624? *1.6?+

<21)4< 1? 2?

1642) 6 1.6??

gestiune diferena dat se restabilete n sum de - 7-. lei, adun ndu?se la venitul contabil, de aceea datoria am nat privind impozitul pe venit se anuleaz proporional sumei reversate i este egal cu 6)0,.6 lei (- 7-. x )) > 033). 2n al treilea an se restabilete ultima treime a diferenei temporare impozabile prin & !4 &

ma%orarea venitului contabil cu -7-. lei. 'oldul datoriei am nate privind impozitul pe venit se anuleaz proporional diferenei reversate 6)0,.6 lei (- 7-. x )) > 033). <rimea total a indicatorilor calculai n tabelul de mai sus demonstreaz c contul .)* +Datorii am nate privind impozitul pe venit, s?a nchis, avnd rula%ele egale i soldul zero (total rd.4 J total rd. 7), iar diferena temporar impozabil a fost restabilit (total rd.) J total rd. -). 2n contabilitatea financiar au fost ntocmite urmtoarele formule contabile> (lei)
0r. crt.

Coninutul

5recerea venitu? rilor acumulate la rezultatul finan? ciar total la sf r? itul anului de gestiune 5recerea cheltu? ielilor acumulate la rezultatul fi? nanciar total la sf ritul anului de gestiune "alcularea dato? riei curente pri? vind impozitul pe venit "alcularea dato? riei am nate pri? vind impozitul pe venit de la suma diferenei tempo? rare privind veni? tul obinut din modificarea me? todei de eviden (7.46 x )) > 033)) $nularea datoriei

Corespondena cont urilo r !ebit Credit "onturile -*0 clasei 4 +!enituri

9nul

2//$ .*4 333

2//' -66 333

2//* .3* 333

-*0

"onturile clasei 7 A"heltuieli,

..6 333

-E3 333

-E0 333

7-0

*-.

007,3.

-60,.6

-E30,.

7-0

.)*

04.),E4

& !. &

6 E

am nate privind impozitul pe ve?nit Decontarea chel? tuielilor privind impozitul pe venit la rezultatul finan? ciar total Decontarea eco? nomiei privind impozitul pe venit la rezultatul finan? ciar total 9eflectarea profi? tului net al anului de gestiune 9eflectarea pier? derii anului de gestiune

.)*

7-0

??

6)0,.6

6)0,.6

-*0

7-0

0743

-363

7-0

-*0

..3

-*0 ---

---*0

4).3 0*43

03E)3

2n baza datelor din acest tabel se poate meniona c suma cheltuielilor privind impozitul pe venit a anului )33. este egal cu 0743 lei i este compus din> impozite curente, reflectate ca datorii curente privind impozitul pe venit ; 007,3. lei1 impozite am nate, reflectate ca datorii am nate privind impozitul pe venit ? 04.),E4 lei. 2n )33* cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind datoria curent privind impozitul pe venit ? -60,.6 lei ? i suma datoriei am nate privind impozitul pe venit anulat ? 6)0,.6 lei, deoarece aceasta se transform n datorie curent fa de buget n urma restabilirii prin adunare a diferenei temporare impozabile. "a urmare a anulrii datoriei am nate privind impozitul pe venit, compar nd rula%ele contului 7-0 +"heltuieli (economii) privind impozitul pe venit,, se obine un sold creditor n sum de ..3 lei care reprezint o economie a impozitului pe venit. $cest sold se trece n creditul contului -*0 +9ezultat financiar total,. /conomia privind impozitul pe venit se reflect pe r ndul 0.3 al 9aportului privind rezultatele financiare n paranteze, ea micoreaz pierderea acestui an. Activul :c$ea"!e; a&B"at p$ivi"% i&po'itul pe ve"it reprezint suma impozitului pe venit care urmeaz s fie recuperat %ntreprinderii %n perioadele de $estiune ulterioare %n le$tur cu1 & !6 &

reversarea diferen'elor temporare deducti(ile2 reportarea pe perioadele viitoare a pierderilor fiscale nereclamate. 9ctivul *crean'e+ am4nat privind impozitul pe venit este determinat de cota impozitului pe venit la data %ntocmirii (ilan'ului conta(il "i mrimea diferen'ei temporare deducti(ile.
Activul a&B"at p$ivi"% i&po'itul pe ve"it 7 ,i.e$e"!a te&po$a$* %e%uctibil* ) Cota i&po'itului pe ve"it

Aentru conta(ilizarea activului am4nat privind impozitul pe venit este destinat contul de activ 0-* +$ctive am nate privind impozitul pe venit,. 7n de(itul lui se reflect e-isten'a "i calcularea activelor am4nate privind impozitul pe venit) iar %n credit & anularea acestora. :oldul acestui cont este de(itor "i reprezint suma activelor am4nate privind impozitul pe venit la finele perioadei de $estiune. 9ctivul *crean'e+ am4nat privind impozitul pe venit este o economie a impozitului pe venit al perioadei de $estiune curente) mic"or4nd suma acestuia) "i se reflect %n conta(ilitate %n analitic pe tipuri de diferen'e temporare deducti(ile care au dus la apari'ia acestor active) prin formula conta(il1
!ebit 13' 19ctive am8nate privind impo%itul pe venit3 Credit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3.

9nularea activului am4nat privind impozitul pe venit.


!ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 Credit 13' 19ctive am8nate privind impo%itul pe venit3.

Jviden'a analitic a activelor am4nate privind impozitul pe venit se 'ine pe tipurile acestora) anii de apari'ie "i anulare. E emplu. '.$. A!iitorul, care ine evidena contabil n baza metodei specializrii exerciiilor, a beneficiat n decembrie )33. de serviciile de arend ale 2.(. A<oraru, care utilizeaz metoda de cas, n sum de *33 lei (fr 5!$). &rile examinate sunt persoane interdependente datorit faptului c 2.(. A<oraru, deine 43D din capitalul statutar al ntreprinderii A!iitorul,. !enitul contabil al ntreprinderii '.$. A!iitorul, a constituit & !! &

0*.33 lei n )33. i 06)33 lei n )33*. $chitarea pentru serviciile primite a avut loc n ianuarie, )33*. 2n contabilitatea financiar serviciile primite au fost constatate ca cheltuieli n )33., c nd au fost primite aceste servicii. 2n scopuri de impozitare acestea se deduc n anul urmtor n care are loc achitarea datoriei comerciale. Diferena care a aprut este o diferen temporar deductibil n sum de *33 lei, deoarece mrimea ei va micora venitul contabil n anul al doilea. 2n decursul anilor )33. i )33* alte corecii ale veniturilor i cheltuielilor n scopuri de impozitare nu au fost calculate. <odul de calculare a venitului impozabil, datoriei curente i activului am nat privind impozitul pe venit este prezentat n tabelul de ma %os. &entru simplificarea calculelor se admite o cot a impozitului pe venit egal cu ))D n fiecare an. (lei)
0r 0 ) Coninutul operaiei economice "alcularea venitului contabil "orecia aferent datoriilor fa de o persoan interdependent, neachitate (diferena temporar deductibil) 9eversarea (restabilirea) coreciei aferent datoriilor fa de o persoan inter? dependent, neachitate Determinarea venitului impozabil "alcularea datoriei curente privind impo? zitul pe venit "alcularea activului am nat privind impo?zitul pe venit $nularea activului am nat privind impo? zitul pe venit "alcularea profitului net (pierderii) 2//$ 0*.33 *33 9nul 2//' 06)33 ? Total -- 433 *33

(*33)

(*33)

. * 4 7 6

0*E33 -.E6 003

07733 -6E.

--433 7-E) 003

003 0)30) 0.0E4

003 )4)36

2n contabilitatea financiar au fost ntocmite urmtoarele formule contabile. (lei)


0r. crt. Coninutul operaiei economice Corespondena c 9nul

& !< &

0 )

. *

"alcularea datoriei curente privind impozitul pe venit "alcularea activului am nat privind impozitul pe venit de la suma diferenei temporare K*33 x )) > 033) $nularea activului am nat privind impozitul pe venit 5recerea cheltuielilor privind impozitul pe venit la rezultatul financiar total 9eflectarea profitului net (pierderii) al anului de gestiune

!ebit 7-0

o n t u ri l o r Credit *-.

2//$ -.E6

2//' -6E.

0-* 7-0 -*0 -*0

7-0 0-* 7-0 ---

003 ?? --66 0)30) 003 .33. 0.0E4

2n baza datelor din tabel se poate meniona c suma cheltuielilor privind impozitul pe venit a anului )33. este egal cu --66 lei i este format din componentele> datoria curent privind impozitul pe venit ; -.E6 lei1 activul am nat privind impozitul pe venit ; (003) lei, care, fiind reflectate n creditul contului 7-0 +"heltuieli (economii) privind impozitul pe venit,, se scade la calcularea soldului intermediar al acestuia. 2n )33* cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind datoria curent privind impozitul pe venit ? -6E. lei i suma activului am nat privind impozitul pe venit anulat de 003 lei. 2n urma reversrii (restabilirii) diferenei temporare deductibile i anulrii activului am nat privind impozitul pe venit contul 0-* +$ctive am nate privind impozitul pe venit, s?a nchis, soldul fiind egal cu zero. 7n perioadele de $estiune ulterioare diferen'ele temporare se reverseaz deoarece se modific condi'iile "i cerin'ele privind &! &

constatarea venitului "i cheltuielilor %n conta(ilitate "i fiscalitate fa' de perioadele precedente. Reve$(a$ea %i.e$e"!ei te&po$a$e reprezint resta(ilirea inte$ral sau par'ial a sumei corectrii venitului *pierderii+ conta(il) efectuate anterior) cu suma diferen'ei temporare. /eversarea diferen'ei temporare se manifest prin modificarea semnului *plus sau minus+ acesteia %n compara'ie cu perioadele de $estiune precedente. 7n cazul %n care %n perioadele de $estiune ulterioare se reverseaz1 diferen'a temporar impoza(il) venitul impoza(il al %ntreprinderii se ma,oreaz *pierderea fiscal se mic"oreaz+) iar datoria am4nat privind impozitul pe venit se anuleaz) %ntocmindu&se formula conta(il invers1
!ebit $2' 1!atorii am8nate privind impo%itul pe venit3 Credit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit35

diferen'a temporar deducti(il) venitul impoza(il al %ntreprinderii se mic"oreaz *pierderea fiscal se mre"te+) iar activul am4nat privind impozitul pe venit se anuleaz) %nre$istr4ndu&se %n conta(ilitate1
!ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 Credit 13' 19ctive am8nate privind impo%itul pe venit3.

0atoria "i activul am4nat privind impozitul pe venit se anuleaz propor'ional cu mrimea diferen'ei temporare reversate. 7n conformitate cu art. 26 din :.5.C. 12) soldurile conturilor 42. D0atorii am4nate privind impozitul pe venitE "i 13. D9ctive am4nate privind impozitul pe venitE pot fi recalculate %n cazul modificrii %n perioadele viitoare a1 cotei impozitului pe venit2 (azei de impozitare *soldului diferen'ei temporare+. 7n cazul cre"terii cotei impozitului pe venit) suma datoriei "i activului am4nat privind impozitul pe venit se ma,oreaz "i se reflect prin acelea"i formule conta(ile ca "i la calcularea acestora1 la suma cre"terii datoriei am4nate privind impozitul pe venit1
!ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 Credit $2' 1!atorii am8nate privind impo%itul pe venit35

la suma ma,orrii activelor am4nate privind impozitul pe venit1 & <? &

!ebit 13' 19ctive am8nate privind impo%itul pe venit3 Credit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3.

E emplu. Ltiliz nd datele exemplului precedent, presupunem c prin =egea modificrilor la "odul fiscal n )33* cota impozitului pe venit a fost ma%orat de la ))D la ).D. "onform '.8.". 0), ntreprinderea analizat a recalculat soldul activului am nat privind impozitul pe venit> (lei)
9nul de gestiun e 0 )33. )33* Suma serviciilor constatat# n n contabilitat scopur e i de impo%i &ta re ) *33 3 3 *33 Calculare :ecalculare a activelor a activelor am8nate am8nate privind privind impo%itul impo%itul pe venit pe venit * 003 ?? 4 (. x 3,3)) ?? 03 9nulare a activelor am8nate privind impo%itul pe venit 7 (. x3,).) ?? 0)3

!i(eren a

. (-?)) (*33) *33

"a urmare a operaiunilor de recalculare i anulare a datoriilor i activelor am nate privind impozitul pe venit soldul contului 0-* +$ctive am nate privind impozitul pe venit, s?a nchis, diferena dat fiind anulat timp de doi ani. =ormulele conta(ile %ntocmite pe parcursul a doi ani consecutivi sunt prezentate %n re$istrul %nre$istrrilor cronolo$ice1 (lei)
0r. crt. 0 Corespondena Coninutul operaiei economice !ebit "alcularea activului am nat privind impozitul pe venit de la suma diferenei temporare K*33 x )) > 033) 9ecalcularea activului am nat privind impozitul pe venit $nularea activului am nat privind impozitul pe venit Credit 2//$ 2//' 9nul

0-* 0-* 7-0

7-0 7-0 0-*

003 ?? ??

?? 03 0)3

) -

& <1 &

7n cazul mic"orrii cotei impozitului pe venit are loc reducerea sumei datoriei "i activului am4nat privind impozitul pe venit) %ntocmindu&se formulele conta(ile inverse1 la suma reducerii datoriei am4nate privind impozitul pe venit1 !ebit $2' 1!atorii am8nate privind impo%itul pe venit3 Credit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit35 la suma reducerii activelor am4nate privind impozitul pe venit1 !ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 Credit 13' 19ctive am8nate privind impo%itul pe venit3. E emplu. 2n baza datelor exemplului de la pag. 70 admitem c prin Decizia &arlamentului n )33* cota impozitului pe venit s?a micorat de la )) la )3D. <odificarea cotei impozitului pe venit a condiionat recalcularea soldurilor activelor i datoriilor am nate privind impozitul pe venit. =a 0 ianuarie )33. soldul datoriei am nate privind impozitul pe venit era egal cu 04.),E4 lei. 9ecalcularea datoriei privind impozitul pe venit este prezentat n tabelul urmtor>
lei)
A"ul Cota i&po'i tului pe ve"it Sol%ul %ato$iei a&B"ate p$ivi"% i&po'itul pe ve"it la -"ceputul a"ului 3 04.),E4 7.4,6 Calcula$ea %ato$iei a&B"ate p$ivi"% i&po'itul pe ve"it Recalcula< $ea p$i" %i&i"u< a$e Sol%ul %up* $ecal< cu< la$e A"ula$ea %ato$iei a&B"ate p$ivi"% i&po'i< tul pe ve"it ? 7.4,6 (-7-. 3,)3) 7.4,6 x 3 Sol%ul la (.B$4i< tul a"ului %e #e(ti< u"e 04.),E4 7.4,6

)33. )33* )334

))D )3D )3D

04.),E4 (7.46 x 3,))) ? ?

? 0.E,-4 (7.46 3,3)) ? x

? 0.E-,4 ?

Bormulele contabile ntocmite n perioada analizat sunt prezentate n registrul nregistrrilor cronologice> 2lei) & <2 &

0r crt
0 )

Coninutul operaiei econo mice


"alcularea datoriei curente privind impozitul pe venit "alcularea datoriei am nate privind impozitul pe venit de la suma diferenei temporare privind venitul primit din modificarea metodei de eviden K7.46 x )) > 033) 9ecalcularea datoriei am nate privind impozitul pe venit $nularea datoriei am nate privind impozitul pe venit 5recerea cheltuielilor privind impozitul pe venit la rezultatul financiar total 5recerea economiei privind impozitul pe venit la rezultatul financiar total 9eflectarea profitului net al anului de gestiune 9eflectarea pierderii anului de gestiune

Coresponden !ebit
7-0

9nul 2//$
007,3.

Credi t
*-.

2//'
-.4,6 (07-.x 3,))

2//*
-*.4,6 (077-.x 3,))

04.),E4 7-0 .)* .)* -*0 7-0 -*0 --.)* 7-0 7-0 7-0 -*0 ---*0 4).3 (0.*3,4.) ? ?? 0743 *.E,-4 00)33 ? 0.E,-4 7.4,6 ? ? 7.4,6 )633

. * 4 7 6

Datoria privind impozitul pe venit recalculat a fost determinat prin produsul abaterii cotei impozitului la suma diferenei i este egal cu 0.E,-4 lei K7.46 x ()) ? )3) > 033M. "a urmare, soldul datoriei privind impozitul pe venit s?a redus p n la0.E-,43 lei. $ceast sum a fost anulat n ultimii doi ani proporional diferenei reversate. Modificarea cotei impozitului pe venit influen'eaz mrimea cheltuielilor *economiei+ privind impozitul pe venit "i a profitului net al %ntreprinderii. Mic"orarea cotei impozitului pe venit cu dou puncte a condi'ionat cre"terea economiei privind impozitul pe venit *reducerea cheltuielilor privind impozitul pe venit+ "i reducerea pierderii nete a 7.I. O:te,arulP a cror mod de calcul este prezentat %n urmtorul ta(el1 *lei+
A"ul N$. I"%icato$ii 011C 0112 PB"* la &o%i.i< ,up* &o%i< 0113 PB"* la &o%i.i< ,up* &o%i.i<

& <3 &

ca$e 1 Arofitul *pierderea+ p4 n la im po zit ar e Cheltuieli *e co no mi i+ pri vi nd im po zit ul pe ve nit ) in cl usi v1 &datoria curent pri vi nd im po zit ul pe ve nit &datoria am4nat pri vi nd

.ica$e

ca$e

ca$e

6 333

() 333)

()333)

0. 333

0.333

0743

(..3)N

(*.E,-4)N

-363

)633

007,3.

-60,.6

-.4,6 (07-. x 3,))

-E30,.

-*.4,6 (077-. x 3,))

04.),E

& <4 &

im po zit ul pe ve nit /ecalcularea da tor iei a m 4n ate pri vi nd im po zit ul pe ve nit pri n di mi nu ar e 9nularea datoriei a m 4n ate pri vi nd im po zit ul pe ve

(0.E,-4)

6)0,.6

7.4,6

6)0,.6

7.4,6

& <. &

nit Arofitul net *pi er de re a ne t+

4).3

(0*43)

(0.*3,4.)

03E)3

00)33

D 6" pa$a"te'e (e $e.lect* eco"o&iile p$ivi"% i&po'itul pe ve"it

/eie"ind din structura "i componen'a cheltuielilor *economiei+ privind impozitul pe venit prezentate mai sus) contul !31 DCheltuieli *economii+ privind impozitul pe venitE are urmtoarea coresponden'1
,ebit E?1 @C=eltuieli :eco"o&ii; p$ivi"% i&po'itul pe ve"itA C$e%it

Calcularea datoriei curente privind impozitul pe venit "redit *-. +Datorii privind decontrile cu bugetul, Calcularea *recalcularea+ datoriei am4nate privind impozitul pe venit "redit .)* +Datorii am nate privind impozitul pe venit, 9nularea activelor am4nate privind impozitul pe venit "redit 0-* +$ctive am nate privind impozitul pe venit,

Calcularea crean'ei pe termen scurt privind impozitul pe venit Debit ))* +"reane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul, Calcularea *recalcularea+ activelor am4nate privind impozitul pe venit Debit 0-* +$ctive am nate privind impozitul pe venit, 9nularea datoriei am4nate privind impozitul pe venit Debit .)* +Datorii am nate privind impozitul pe venit,

Conform :.5.C. 12 DConta(ilitatea impozitului pe venitE suma datoriei "i crean'ei privind impozitul pe venit se determin "i se reflect la sf4r"itul anului de $estiune care coincide cu anul fiscal "i cel calendaristic. :umele impozitului pe venit achitate %n avans se reflect %n decursul anului de asemenea ca cheltuieli privind impozitul pe venit %n coresponden' cu contul .3. HIa-a pe valoarea adu$at "i accize de %ncasatE . #a sf4r"itul anului de & <6 &

$estiune dup determinarea efectiv a cheltuielilor privind impozitul pe venit sumele reflectate %n decursul anului se anuleaz prin formule conta(ile inverse. Conform art. 2!) 2< din :.5.C. cheltuielile curente "i am4nate privind impozitul pe venit pot fi reflectate nu ca cheltuieli ale perioadei) ci ca elemente ale capitalului propriu %n cazul %n care impozitul se refer la articolele care %n una "i aceea"i perioad sau %n cele ulterioare se vor raporta la cre"terea sau mic"orarea capitalului propriu.

?.0 Co"tabilitatea i&po'itului pe ve"it $e!i"ut la (u$(a %e plat*


7n conformitate cu art. << 1 din Codul fiscal "i Instruc'iunea cu privire la re'inerea impozitului pe venit la sursa de plata nr. 14 din 1 decem(rie 2??1 a$en'ii economici&contri(ua(ili) care desf"oar activitate de antreprenor) sunt o(li$a'i s re'in la sursa de plat "i s achite la (u$et %n termenii sta(ili'i impozitul pe venit %n func'ie de tipul venitului sau pl'ii care a fost efectuat. Impozitul pe venit se re'ine de la (eneficiarul pl'ii "i se achit la (u$et pentru acesta. :u(iec'i ai impunerii la sursa de plat sunt1 & cet'enii /epu(licii Moldova2 & cet'enii strini "i apatrizii2 & antreprenorii independen'i2 & a$en'ii economici reziden'i "i nereziden'i. K(iectul impunerii la sursa de plat sunt1 & pentru ceteni venitul %ndreptat spre achitare %n folosul lor su( form de salarii *inclusiv prime "i facilit'i+) e-cept4nd scutirile la care au dreptul salaria'ii "i contri(u'ii la asi$urri sociale "i medicale) precum "i venitul %ndreptat spre achitare su( form de alte surse de venit impoza(ile) indicate %n art. 1< din C. =.2 & pentru antreprenorii independeni) definii ca lucrtori salariai) sumele %ndreptate spre achitare de ctre patron %n folosul acestora pentru prestarea serviciilor sau efectuarea lucrrilor) precum "i facilit'ile acordate2 & pentru agenii economici rezideni sumele redeven'elor "i pl'ilor pentru serviciile indicate %n art. ? *2+ din C.=.) achitate %n folosul lor) costul crora se deduce de & <! &

pltitor conform art. 24 din C =2 pentru persoanele nerezidente sumele veniturilor indicate %n art. !1 din C =) cu e-cep'ia veniturilor o('inute pe urma drii %n folosin' a propriet'ii mo(iliare "i imo(iliare %n /. M. %n (aza contractului de leasin$) precum "i a venitului o('inut din v4nzarea propriet'ii mo(iliare2 & pentru acionari (participani) sumele dividendelor achitate pe parcursul anului fiscal. 5u se re'ine impozit pe venit la sursa de plat din1 veniturile nereziden'ilor dac e-ist un acord *o conven'ie+ interna'ional*+ privind evitarea du(lei impuneri sau alte acorduri *conven'ii+ interna'ionale %n ce prive"te normele impozitrii) la care /.M. ea parte "i care sunt ratificate %n modul sta(ilit. 0ac ele prevd alte re$uli de impozitare dec4t cele prevzute de C.=. al /.M. la re'inerea impozitului pe venit la sursa de plat se aplic re$ulile "i prevederile acestor acorduri *conven'ii+2 plata serviciilor prestate de ctre persoanele scutite de plata la (u$et a impozitului pe venit %n conformitate cu Codul fiscal) #e$ea pentru punerea %n aplicare a titlurilor I "i II ale Codului fiscal) #e$ea (u$etului pe anul respectiv. 7ntreprinderile furnizoare de servicii sunt o(li$ate s prezinte (eneficiarilor de servicii documentele ce servesc ca (az pentru nere'inerea impozitului pe venit %n mrime de .>) care pot fi1 decizii) adeverin'e) acorduri de scutire a impozitului pe venit etc. 8nit'ile economice %n favoarea crora se transfer pl'ile pentru servicii %n mrime complet) fr re'inerea impozitului pe venit cuprind1 & autorit'ile "i institu'iile pu(lice finan'ate din (u$etul de stat) (u$etele unit'ilor teritorial administrative "i al asi$urrilor sociale de stat2 & or$aniza'iile necomerciale2 & %ntreprinderile %n capitalul crora investi'iile efectuate p%n la 1 ianuarie 2??? dep"esc suma de 1 mln. dolari :892 & a$en'ii micului (usiness care au %ncheiat acorduri %ncep4nd cu 1 ianuarie 2??1 cu or$anele fiscale & & << &

teritoriale de stat privind scutirea de la plata impozitului pe venit pe o perioad de 3 ani2 & Fanca pentru 0ezvoltare "i Investi'ii a Moldovei2 & persoanele care practic activitate de antreprenor) dar sunt scutite de plata impozitului pe venit conform #e$ii (u$etului pentru anul respectiv2 & institu'iile penitenciare) ale Ministerului :nt'ii "i Ministerului Muncii conform #e$ii pentru punerea %n aplicare a titlurilor I "i II ale C.=.) *art. 24) .2) .3+2 plata pentru serviciile prestate de ctre titularii patentei de antreprenor) av4nd ca (az copia patentei de antreprenor pentru desf"urarea activit'ii %n domeniul serviciilor pentru care se efectueaz plata) cu condi'ia c patenta de antreprenor este vala(il2 plata do(4nzilor "i ro;alt; %n folosul persoanelor fizice %n v4rst de 6? de ani "i mai mult dac ace"tia prezint un document care atest v4rsta lor. Modul de determinare) plat "i declarare a impozitului pe venit re'inut la sursa de plat are urmtoarele particularit'i1 impozitul pe venit se re'ine numai la momentul *perioada+ %n care a avut loc plata venitului supus impunerii) indiferent de perioada calculrii "i conta(ilizrii acestui venit sau pl'i2 mrimea impozitului se calculeaz %n func'ie de cotele impozitului pe venit sta(ilite de le$isla'ia %n vi$oare %n anul re'inerii) de tipul venitului "iGsau pl'ii efectuate "i pozi'ia de rezident sau nerezident a (eneficiarului2 impozitul pe venit se re'ine din pl'ile efectuate %n favoarea (eneficiarului care le consider ca impozit pe venit achitat la (u$etul de stat %n avans %n cursul anului de $estiune2 o(li$a'ia de a calcula) re'ine la sursa de plat "i de a achita corect "i %n termen impozitul pe venit este a pltitorului) indiferent dac au fost sau nu stipulate %n contracte) facturi sau note de plat mrimea acestui impozit de re'inut2 impozitul pe venit se re'ine la sursa de plat din pl'ile efectuate at4t %n favoarea reziden'ilor) c4t "i nereziden'ilor "i se deose(e"te %n func'ie de cota "i (aza impoza(il2 %n cazul achitrii venitului su( form nemonetar) impozitul pe venit se re'ine la sursa de plat av4nd ca (az evaluarea &< &

venitului la pre'uri de pia' conform Codului fiscal "i modului sta(ilit de Muvernul /.M. Impozitul pe venit se re'ine la sursa de plat din urmtoarele pl'i1 dividende achitate %n avans ac'ionarilor *asocia'ilor+ si2 do(4nzi "i ro;alt;2 servicii acordate conform art. ? din C.=2 pl'ile efectuate %n folosul persoanei fizice rezidente) cu e-cep'ia antreprenorilor individuali "i $ospodriilor 'rne"ti *de fermier+2 - salarii "i alte venituri *inclusiv primele "i facilit'ile acordate+ achitate de patron an$a,a'ilor2 - pl'i %n favoarea nereziden'ilor. Impozitul pe venit re'inut la sursa de plat) se vars la (u$et la locul de re"edin' al persoanei care efectueaz aceste re'ineri) dac #e$ea (u$etului de stat pe anul respectiv nu prevede altele. Impozitul pe venit re'inut la sursa de plat tre(uie achitat "i declarat la or$anele fiscale de stat teritoriale p4n la sf4r"itul lunii urmtoare dup e-pirarea lunii %n care s&a efectuat plata venitului "i re'inerea impozitului pe venit. Jviden'a sintetic a impozitului pe venit re'inut la sursa de plat se conta(ilizeaz %n mod diferit la (eneficiar "i pltitor. Impozitul pe venit re'inut la sursa de plat la pltitor se conta(ilizeaz ca datorii fa' de (u$et %n creditul contului de pasiv .34 D0atorii privind decontrile cu (u$etulE) iar la (eneficiarul pl'ii ca crean'e ale (u$etului %n de(itul contului 22. DCrean'e pe termen scurt privind decontrile cu (u$etulE. Jviden'a analitic a datoriilor "i crean'elor privind impozitul pe venit re'inut la sursa de plat se 'ine pe tipuri de re'ineri "i pe (eneficiari *pltitori+ ai pl'ilor din care s&au efectuat re'inerile. -

& ?&

Co"tabilitatea i&po'itului pe ve"it $e!i"ut la plata %ivi%e"%elo$ -" ava"( #a achitarea dividendelor intermediare %n cursul anului de $estiune de la suma %ndreptat spre plat se re'ine impozitul pe venit la cota e-istent %n anul fiscal %n care se face re'inerea conform art.<? din C.=. Cota impozitului pe venit re'inut la achitarea dividendelor intermediare %n anul 2??. este e$al cu 1<> *%n 2??6 cota este e$al cu 1.>+. 0ac dividendele se achit %n avans nereziden'ilor /.M. dup re'inerea impozitului %n mrime de 1<>) suplimentar se re'ine un impozit pe venit %n mrime de 1?> din suma dividendelor. /ecunoa"terea pl'ii ca dividende se efectueaz indiferent de faptul) a avut persoana ,uridic venit %n anul fiscal curent sau %n anii preceden'i. Impozitul pe venit nu se re'ine la plata dividendelor %n avans dac dividende se achit su( form de ac'iuni care nu modific %n nici un fel cotele de participa'ie ale ac'ionarilor %n capitalul social al a$entului economic) precum "i su( form de pl'i efectuate %n cazul lichidrii complete a a$entului economic. 0ac %ntreprinderea de'ine 2?> "i mai mult din capitalul statutar al altui a$ent economic ea poate deschide un cont de dividende %n care se acumuleaz dividendele primite de la acesta. #a achitarea ulterioar a dividendelor din acest cont reziden'ilor /.M. re'inerea impozitului pe venit nu se efectueaz. 0in dividendele achitate reziden'ilor /.M. din contul venitului rmas dup impozitare) precum "i din contul de dividende) a$entul economic nu re'ine impozitul pe venit la sursa de plat. Calcularea impozitului pe venit re'inut la plata dividendelor %n avans se efectueaz %n mod diferit1 %n cazul determinrii sumei *sumei+ calculate a dividendelor intermediare) cota impozitului se determin prin %nmul'ire la suma calculat a dividendelor2 dac se ea decizia de plat a dividendelor intermediare la suma net *la m4n+ impozitul pe venit se calculeaz reie"ind din faptul c suma dividendelor efectiv achitate constituie <2>) iar impozitul pe venit la cota de 1<> este o constant de determinat. Impozitul pe venit re'inut la plata dividendelor pe parcursul anului fiscal ac'ionarilor *asocia'ilor+ se reflect astfel1 & 1&

!ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3. Iransferarea la (u$et a impozitului pe venit re'inut la plata dividendelor intermediare p4n %n ultima zi a lunii urmtoare celei %n care s&a efectuat re'inerea se reflect prin formula conta(il1 !ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 Credit 2$2 1Cont de decontare3. #a sf4r"itul anului fiscal suma impozitului pe venit trecut %n cont se reflect prin reducerea datoriei curente privind impozitul pe venit1 !ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 Credit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3. 0ac suma impozitului pe venit re'inut din suma dividendelor achi& tate %n avans dep"e"te datoria fiscal a %ntreprinderii privind impozitul pe venit) determinat la sf4r"itul anului fiscal ea se reflect %n de(itul contului 22. DCrean'e pe termen scurt privind decontrile cu (u$etulE "i se reporteaz %n anul viitor pentru trecere %n cont %n perioadele viitoare. E emplu. "onsiliul de administraie al '.$.+$lfa, a decis n august )33* plata dividendelor intermediare sub form de mi%loace bneti n sum de 4 333 lei. =a plata dividendelor a fost reinut impozitul pe venit n sum de 0-07,37 lei ca plat prealabil a impozitului pe venit 0-07,37 lei (4333 x 06 > 6)). 2n baza datelor prezentate se ntocmesc urmtoarele nregistrri contabile;
N$. c$t. Co"!i"utul ope$a!iilo$ eco"o&ice Corespondena conturilor !ebit 1 2 3 4 . /eflectarea sumei dividendelor calculate *anun'ate+ %n avans 9chitarea %n luna au$ust a dividendelor intermediare /eflectarea sumei impozitului pe venit re'inut din suma dividendelor intermediare Iransferarea sumei impozitului pe venit %n (u$et Irecerea %n cont la sf4r"itul anului de --. *-7 ))* *-. Credit *-7 ).0,).) *-. ).) 4333 4333 0-07,37 0-07,37 Suma< lei

& 2&

$estiune a sumei impozitului pe venit re'inut din dividendele intermediare

*-.

))*

0-07,37

7ntreprinderea nu re'ine impozitul pe venit la achitarea dividendelor intermediare %n cursul anului de $estiune dac este scutit total de impozitul pe venit conform le$isla'iei) deoarece %n asemenea caz nu apare necesitatea trecerii %n cont a sumei respective. Co"tabilitatea i&po'itului pe ve"it $e!i"ut la (u$(a %e plat* %i" (u&a %obB"'ii 4i $e%eve"!elo$ -" .olo(ul $e'i%e"!ilo$ 7n conformitate cu art. < din C. =. la plata do(4nzii %n favoarea persoanelor fizice) cu e-cep'ia antreprenorilor individuali "i a $ospodriilor 'rne"ti *de fermier+ "i redeven'elor se re'ine impozitul pe venit la sursa de plat %n mrime de 1.>. 5u se re'ine impozitul pe venit din sumele do(4nzilor "i redeven'elor) achitate %n folosul persoanelor fizice %n v4rst de 6? ani "i mai mare dac ace"tia prezint pltitorului un document care ,ustific v4rsta lor *(uletinul de identitate) pa"aportul sau adeverin'a de na"tere+. Impozitul pe venit re'inut la sursa de plat din suma do(4nzii "i redeven'elor conform art. < *1+ din C.=. se reflect prin formulele conta(ile1 la (eneficiar & ca crean'e ale (u$etului1 !ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit 22- 1Creane pe termen scurt privind veniturile calculate35 la pltitor & ca datorii fa' de (u$et1 !ebit '3. 19lte datorii pe termen scurt3 !ebit '13 1=mprumuturi pe termen scurt 3 Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3. 0ac suma impozitului pe venit re'inut din suma do(4nzii "i redeven'elor %n cursul anului fiscal dep"e"te suma impozitului pe venit calculat la sf4r"itul anului) suma dep"irii se restituie a$entului economic de ctre or$anele fiscale %n urma prezentrii unei cereri "i efecturii unui control care s confirme corectitudinea calculului) "i se %nre$istreaz1 !ebit 2$2 1Cont de decontare3 Credit 22'1Creane pe termen scurt privind decont#rile & 3&

cu bugetul3. E emplu. 2ntreprinderea '.9.=. A$lfa, a ncheiat un contract de locaiune a unei programe de contabilitate pe o perioad de 4 luni. "onform condiiilor contractuale, plata lunar a redevenelor constituie *.3 lei, inclusiv 5!$. "a rezultat au fost ntocmite urmtoarele nregistrri contabile privind operaiile de acordare a serviciilor de locaiune, reinere i plat a impozitului pe venit (la beneficiar)>
0r. crt. 0. ). -. Coninutul operaiei economice 2nregistrarea valorii serviciilor fr 5!$ 9eflectarea sumei 5!$ aferente serviciilor 9eflectarea sumei impozitului pe venit n mrime de 0* D din valoarea serviciilor efectiv pltit K(*.3 ; E3) x 0* > 033M $chitarea efectiv a sumei serviciilor (*.3 ; 47,*) 5ransferarea n buget a sumei impozitului pe venit n mrime de 0* D din valoarea serviciilor efectiv pltite Corespondena conturilor !ebit Credit 70- (70), 70., 600, 60), 60-) *-. *)0(*)), *-E) *)0(*)), *-E) Suma< lei .*3 E3

*)0(*)), *-E) *)0(*)), *-E)

*-. ).) ().0, ).-)

47,* .7),*

.. *.

*-.

).)

47,*

Co"tabilitatea i&po'itului pe ve"it $e!i"ut %i" pl*!ile e.ectuate -" .olo(ul pe$(oa"ei .i'ice $e'i%e"te 9$en'ii economici care desf"oar activitate de antreprenor) orice institu'ie) or$aniza'ie) inclusiv orice autoritate pu(lic "i institu'ie pu(lic care achit venituri impoza(ile conform art. 1< al C.=. %n folosul persoanei fizice rezidente) cu e-cep'ia antreprenorilor individuali "i $ospodriilor 'rne"ti *de fermier+) re'in impozit pe venit la sursa de plat %n mrime de .>. & 4&

Impozitul pe venit se re'ine din orice plat efectuat %n folosul persoanei fizice rezidente cu e-cep'ia pl'ilor su( form de1 salarii *inclusiv prime) facilit'i+) dividende) do(4nzi) redeven'e "i alte venituri) impozitarea crora se efectueaz conform art. <<) < "i 1 din C.=.) precum "i din veniturile o('inute de ctre persoana fizic de la predarea maculaturii2 venituri neimpoza(ile conform art. 2? al C.=. /e'inerea impozitului pe venit la sursa de plat are loc %n mrime de .> dac au loc achizi'ii de la persoane fizice care nu s4nt %nre$istrate %n calitate de su(iect al antreprenoriatului numai a activelor materiale *mrfuri) produse) mi,loace fi-e+ %n (aza procesului ver(al de achizi'ie "iGsau contractului de v4nzare&cumprare. 7n cazul (eneficierii de servicii *repara'ie etc.+ de la persoane fizice care nu s4nt %nre$istrate %n calitate de su(iect al antreprenoriatului re'inerea impozitului pe venit are loc conform art. << al C.=. "i s4nt calificate ca salariu asupra cruia se aplic cotele impozitului reie"ind din tran"ele e-istente. Contri(ua(ilii care re'in impozitul pe venit din pl'ile efectuate %n folosul persoanei fizice rezidente reflect sumele re'inute ca datorii fa' de (u$etul de stat %n creditul contului .34 D0atorii privind decontrile cu (u$etulE "i le achit la (u$etul de stat p4n la sf4r"itul lunii urmtoare celei %n care s&a efectuat re'inerea. Aentru persoana fizic sumele re'inute se consider ca impozit pe venit achitat %n avans "i se scad la sf4r"itul anului din datoria privind impozitul pe venit determinat "i prezentat %n 0eclara'ia privind impozitul pe venit. Indiferent de suma impozitului pe venit re'inut efectiv) persoana fizic trece la scderi suma impozitului pe venit indicat %n (nformaia privind veniturile calculate n folosul persoanei fizice (%uridice) i privind impozitul pe venit reinut din aceste venituri pe care contri(ua(ilii ce au efectuat re'inerea sunt o(li$a'i s o prezinte acestora p4n la 1 martie a anului fiscal urmtor su( semntur sau prin intermediul po"tei prin scrisoare cu aviz de recomandare.

& .&

E emplu. 2n iulie )33* ntreprinderea a procurat de la ceteanul "iobanu (., n baza contractului de cumprare ? v nzare i actului de achiziie, gr u n valoare de 04 333 lei. =a achitarea plii ntreprinderea a reinut i a achitat la buget impozitul pe venit de *D, ce a constituit 633 lei (04 333 x * > 033). 'uma achitat persoanei fizice a constituit 0* )33 lei (04 333 ; 633). 2n contabilitate au fost ntocmite formulele contabile> nregistrarea la intrri a gr ului> !ebit 211 1>ateriale3 4 1* /// lei Credit '3. 19lte datorii pe termen scurt3 4 1* /// lei5 9einerea impozitului pe venit la momentul plii n folosul persoanei fizice> !ebit '3. 19lte datorii pe termen scurt3 4 -// lei Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 4 -// lei5 achitarea datoriei fa de ceteanul "iobanu (.> !ebit '3. 19lte datorii pe termen scurt3 4 1' 2// lei Credit 2$1 1Casa3 sau Credit 2$2 1Cont de decontare3 sau Credit 22, 1Creane pe termen scurt ale personalului3 4 1' 2// lei. Co"tabilitatea i&po'itului pe ve"it $e!i"ut la (u$(a %e plat* a (e$viciilo$ Aersoanele care desf"oar activitate de antreprenor) institu'iile) or$aniza'iile) inclusiv autorit'ile "i institu'iile pu(lice care achit persoanelor rezidente) inclusiv antreprenorilor individuali "i $ospodriilor 'rne"ti) pl'i pentru serviciile acordate conform art. ? din C.=. a cror mrime se deduce conform art. 24 din C.=.) re'in la surs impozitul pe venit %n mrime de .>. Impozitul pe venit de .> se re'ine numai la plata urmtoarelor tipuri de servicii1 a) darea n arend a activelor materiale i nemateriale, locaiune2 b) servicii de publicitate (reclam)> pu(licitatea prin intermediul pu(lica'iilor periodice) la radio "i televiziune) pu(licitatea *reclama+ e-terioar "i pe mi,loacele de transport) pu(licitatea %n locul de comercializare a & 6&

mrfurilor "i de desf"urare a manifesta'iilor cultural& teatrale "i sportive) alte $enuri de pu(licitate 2 c) servicii de audit1 or$anizarea) resta(ilirea "i 'inerea eviden'ei conta(ile) %ntocmirea rapoartelor financiare "i a declara'iilor fiscale) estimarea situa'iei financiare) analiza activit'ii economico&financiare) or$anizarea eviden'ei computerizate) evaluarea patrimoniului2 asisten'a %n domeniul impozitrii "i $estiunii2 asisten %uridico ? financiar2 d) servicii de management, marOeting, consultan1 ela(orarea de noi concep'ii de $estiune) prospectarea pie'ei) a cererilor "i necesit'ilor reale ale cumprtorului) cercetarea "i pro$noza pie'ei interne "i mondiale de mrfuri) servicii) ela(orarea tehnolo$iilor noi) ela(orarea studiilor de feza(ilitate pentru o(iectivele de cola(orare interna'ional) crearea %ntreprinderilor mi-te etc.2 e) servicii de protecie i paz a persoanelor i bunurilor ) prestate de ctre or$aniza'iile "i persoanele care practic activitate de depistare&protec'ie) conform le$isla'iei2 f) servicii ce in de instalarea, exploatarea i reparaia tehnicii de calcul) a utila,ului de comunica'ie "i de re'ea) a mecanismelor periferice2 servicii de prelucrare a datelor) creare "i %ntre'inere a (azelor de date "i alte servicii %n domeniul informaticii. :umele impozitului pe venit se determin de la valoarea serviciilor care nu includ ta-a pe valoarea adu$at "i alte pl'i o(li$atorii la (u$et "i fondurile e-tra(u$etare "i se pltesc de ctre consumatorii de servicii pe seama mi,loacelor furnizorilor de servicii. :umele impozitului pe venit re'inut la sursa de plat se reflect la furnizorul de servicii ca impozit achitat %n avans la contul ))* +"reane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul, "i se scad la sf4r"itul anului la calcularea sumei de achitat la (u$et. Aersoanele ,uridice) (eneficiari ai serviciilor) reflect datoria *plata+ pentru servicii %n mrime de o sut procente %n de(itul conturilor respective de cheltuieli sau consumuri "i %n creditul conturilor *)0 +Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale, sau *)) +Datorii pe termen scurt fa de prile legate,, sau *-) +Datorii fa de personal privind alte operaii,, & !&

sau *-E +$lte datorii pe termen scurt, . :umele impozitului pe venit re'inut la sursa de plat se reflect la (eneficiarul de servicii ca datorie fa' de (u$et la contul .34 D0atorii privind decontrile cu (u$etulE "i se transfer la (u$et p4n la sf4r"itul lunii urmtoare celei %n care s&a efectuat re'inerea. Indiferent de suma re'inut efectiv se trece %n cont numai suma impozitului pe venit indicat %n (nformaia privind veniturile calculate n folosul persoanei fizice (%uridice) i privind impozitul pe venit reinut din aceste venituri pe care (eneficiarul de servicii care a efectuat re'inerea impozitului este o(li$at s o prezinte furnizorului de servicii p4n la 1 martie a anului urmtor celui %n care au avut loc re'inerile. Feneficiarul de servicii este o(li$at s indice %n documentele de plat "iGsau decontare *dispozi'ia de plat) factura fiscal+ suma impozitului pe venit re'inut la sursa de plat. Kpera'iile de acordare *primire+ a serviciilor) achitare "i re'inere a impozitului pe venit la plata acestora se reflect diferit la furnizorul "i (eneficiarul de servicii. E emplu. 2n iulie )33* '.9.= +Pmega, a acordat ntreprinderii GCetaH servicii de audit, a cror valoare contractual a constituit - 433 lei, inclusiv 5!$. "onform condiiilor contractuale, plata pentru aceste servicii a fost efectuat n contul curent n dou trane> 0)33 lei n iulie, ).33 lei n august. Pperaiile economice menionate au fost contabilizate n fiecare lun. "onform condiiilor prezentate, vor fi ntocmite nregistrrile contabile privind operaiile de acordare a serviciilor de audit, reinere i plat a impozitului pe venit la sursa de plat>
0r. Coninutul crt. operaiilor economice 0 0. ). Suma< lei luna luna august iulie ) . * 4 Contabilitatea operaiunilor la bene(iciarul de servicii 2nregistrarea valorii serviciilor de audit la 70- (70), 70., *)0(*)), valoarea fr 5!$ 600, 60), 60-) *-E) -333 ? 9eflectarea sumei *-. 433 ? 5!$ aferente *)0(*)), Corespondena conturilor !ebit Credit

& <&

0r. Coninutul Corespondena conturilor Suma< lei crt. serviciilor operaiilor economice *-E) -. 9eflectarea sumei impozitului pe venit n mrime de * D din valoarea serviciilor efectiv pltit> *)0 (*)), *-E) *-. *3 033 ? iulie ? *3 lei K(0)33 ; )33) x * > 033M ? august ? 033 lei K().33 ;.33) x * > 033M .. $chitarea efectiv pentru serviciile de audit ? iulie ? 00*3 lei(0)33 ;*3) ? august ? )-33 ).) ().0, lei().33 ;033) *)0(*)), *-E) ).-) 00*3 )-33 *. 5ransferarea n buget a sumei impozitului pe venit n mrime de * D din valoarea serviciilor efectiv pltite *-. ).) *3 033 Contabilitatea operaiilor la (urni%orul de servicii 4. 9eflectarea valorii serviciilor acordate, ))6 ())0, ))-, 40) (400) fr 5!$ ))E) -333 ? 7. =a suma 5!$ aferent ))6 ())0, ))-, serviciilor de audit ))E) *-. 433 ? 6. 2ncasarea efectiv a valorii serviciilor de audit, exclusiv impozitul pe venit ))6 ())0, reinut ).) ().0, ).-) ))-, ))E) 00*3 )-33 E. 9eflectarea impozitului pe venit n mrime de * D reinut ))6 ())0, de ctre beneficiar ))* ))-, ))E) *3 033 03. 5recerea la diminuri a datoriilor fa de buget la finele anului de gestiune la sumele impozitului pe venit reinute *-. ))* *3 033

&

&

Informa'ia privind calcularea) re'inerea "i achitarea impozitului pe venit se reflect %n re$istre sintetice la conturile ))* +"reane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul, i *-. +Datorii privind decontrile cu bugetul,, care sunt recomandate de Ministerul =inan'elor sau pot fi or$anizate independent de %ntreprinderi at4t manual c4t "i automatizat. #a sf4r"itul lunii informa'ia din aceste re$istre se trece %n Cartea mare "i trimestrial) dup verificare) se reflect %n Filan'ul conta(il. Contabilitatea impo%itului pe venit reinut din salarii. Krice a$ent economic care an$a,eaz "i plte"te an$a,a'ilor salariu *inclusiv primele "i facilit'ile acordate+) este o(li$at s calculeze "i s re'in din aceste pl'i impozitul pe venit. Jl se re'ine din suma total a veniturilor calculate "i %ndreptate spre achitare care includ1 salarii, sporuri la salariu, prime, recompense, indemnizaii, onorarii, comisioane, retribuii, a%utoare materiale i alte achitri n folosul anga%atului, cu excepia veniturilor neimpozabile conform legislaiei n vigoare, anuitile, cu excepia indemnizaiilor de asigurri sociale ; pensii, compensaii etc., primite n baza acordurilor (conveniilor) interstatale, primele i premiile care nu sunt specificate ca neimpozabile, facilitile acordate de patron. 7n componen'a facilit'ilor acordate an$a,atului de ctre patron se includ1 a+ pl'ile pentru recuperarea cheltuielilor personale) precum "i pl'ile %n favoarea lucrtorului) efectuate altor persoane cu e-cep'ia pl'ilor la (u$etul asi$urrilor sociale de stat "i a primelor de asi$urare o(li$atorie de stat *plata pentru %nv'tur) tratamentul salariatului sau a unei rude a lui) %ntre'inerea copiilor salariatului %ntr&o institu'ie pre"colar *sau "colar+) compensarea cheltuielilor pentru procurarea sau %ntre'inerea de ctre lucrtor a locuin'ei) automo(ilului) altor (unuri etc2 (+ suma anulat a datoriei salariatului fa' de patron2 c+ suma pltit suplimentar de patron la orice plat a salariatului pentru locuin'a acordat de ctre patron2 d+ suma do(4nzii) o('inut ca rezultat al dep"irii ratei de (az *ma,orat sau diminuat cu o mar,+ sta(ilit de F.5.M. %n luna noiem(rie a anului ce precede anul fiscal & 1?? &

de $estiune la creditele pe termen scurt) mediu "i lun$ *rotun,ite p4n la urmtorul procent %ntre$+) fa' de rata do(4nzii calculat pentru %mprumuturile acordate de ctre patron salariatului) %n func'ie de termenul lor de acordare2 e+ cheltuielile patronului pentru darea propriet'ii %n folosin' salariatului %n scopuri personale2 f+ cheltuielile patronului pentru achitarea primelor de asi$urare (enevol a lucrtorului2 $+ sumele altor cheltuieli ale patronului) ce constituie venituri directe sau indirecte ale lucrtorului care includ1 sumele achitate din contul patronului pentru (iletele de cltorie) care se utilizeaz de an$a,at %n scopuri personale) hran) a(onamente la ziare) reviste "i cr'i) transportul p4n "i de la locul de munc) compensa'ia costului e-amenului medical *cu e-cep'ia cazurilor %n care e-amenul medical conform le$isla'iei) este o(li$atoriu pentru $enul de activitate a %ntreprinderii+) tratament %n sta'ionar) procurarea medicamentelor) (iletelor de tratament (alneo& sanatorial "i de asanare) inclusiv "i la (azele de odihn) care se afl la (ilan'ul patronului2 h+ vrsmintele %n fondurile de pensii) cu e-cep'ia celor efectuate %n fondurile de pensii calificate) prevzute de art. 64 "i 6 ale C.=. 5u constituie surse de venit impoza(ile "i nu se includ %n venitul (rut al an$a,atului urmtoarele tipuri de venit1 a+ sumele "i desp$u(irile de asi$urare *cu e-cep'ia anuit'ilor+ %n (aza contractelor de asi$urare "i reasi$urare2 (+ desp$u(irile primite pentru repararea daunelor %n caz de vtmare a snt'ii) inclusiv consecin'ele creia au dus la invaliditate2 c+ compensarea cheltuielilor an$a,a'ilor le$ate de %ndeplinirea o(li$a'iunilor de serviciu) %n limitele "i modul sta(ilite de Muvernul /.M.2 d+ pensiile alimentare "i indemniza'iile pentru copii2 e+ indemniza'iile de concediere sta(ilite conform le$isla'iei2 f+ compensa'iile nominative achitate de ctre patron pturilor insuficient asi$urate) social vulnera(ile ale popula'iei2 $+ patrimoniul primit ca dona'ie sau titlu de mo"tenire2 & 1?1 &

h+ a,utorul material o('inut de persoanele fizice din fondurile de rezerv ale Muvernului) ale autorit'ilor administra'iei pu(lice locale) din mi,loacele =ondului repu(lican "i fondurilor locale de sus'inere social a popula'iei) precum "i din mi,loacele sindicatelor) %n conformitate cu re$ulamentele care prevd acordarea unui astfel de a,utor) dac pl'ile respective se achit prin intermediul patronului2 i+ alte surse de venituri stipulate %n art.2? din C.=. ca neimpoza(ile) dac acestea sunt achitate de ctre patron) sau prin intermediul lui. #a calcularea impozitului pe venit din suma veniturilor %ndreptate spre plat an$a,a'ilor se iau %n considera'ie tipurile "i mrimea scutirilor la impozitul pe venit de care (eneficiaz an$a,a'ii. :cutirea reprezint mrimea minim a venitului unui rezident al /. M. care nu se supune impunerii cu impozitul pe venit "i se acord la locul de munc de (az al lucrtorilor reziden'i ai /. M. unde se 'ine eviden'a carnetului de munc al acestora. Iipurile) mrimea "i (eneficiarul scutirilor sunt prezentate %n ta(elul urmtor1
Tipul (cuti$ii Aersonal Co%ul (cuti$ii A Su&a (cuti$ii+ lei 0112 0113 a"ual* lu"a$* a"ual* lu"a$* 3 6? 33? 4.?? 3!. /e"e.icia$ul 9n$a,atul rezident al /epu(licii Moldova la locul de munc de (az 9n$a,atul care1 a+ s&a %m(olnvit "i a suferit de (oala actinic sau este invalid ca urmarea a avariei de la C.9.J. Cerno(4l2 (+ este printele sau so'ia *so'ul+ unui participant czut sau dat disprut %n ac'iunile de lupt pentru aprarea inte$rit'ii teritoriale "i independen'ei /.M.) c4t "i %n ac'iunile de lupt din /epu(lica 9f$anistan sau este

Aersonal ma,or

1? ???

<33)33

1? ???

<33)33

& 1?2 &

Aentru so' *so'ie+

3 6?

33?

4.??

3!.

Aentru persoanele %ntre'inute) cu e-cep'ia invalizilor din copilrie

5Q

5 - .?

5 - 6??

5 - !?

5 <4?

invalid ca urmare a participrii la ac'iunile de lupt men'ionate mai sus) c+ este invalid de rz&(oi) invalid din copilrie) invalid de $radul I "i II. sau pensionar&victim a represiunilor politice) ul&terior rea(ilitat #ucrtorul aflat %n rela'ii de cstorie cu condi'ia c so'ul *so'ia+ este rezident al /.M. "i nu (eneficiaz de scutire personal. 7n cazul %n care so'ul *so'ia+ (eneficiaz de scutirea personal ma,or %n mrime de 1? ??? lei) scutirea se transmite so'ului *so'iei+ %n limita scutirii personale %n mrime de 3 6? *4.??+ lei. #ucrtorul care %ntre'ine o persoan care1 se afl %n rela'ii de rudenie ascendent sau descenden' *prin'i) copii) inclusiv %nfia'ii sau %nfiitorii+ cu acesta sau so'ia *so'ul+ lui2 locuie"te %mpreun cu acesta sau nu) dar %nva' la sec'ia de zi cu frecven' a unei institu'ii de %nv'm4nt mai mult de . luni pe parcursul anului fiscal2 este %ntre'inut de con&tri(ua(il2 prime"te venit anual mai mic de 3 6? *4.??+ lei

& 1?3 &

Aentru persoanele %ntre'inute & invalizi din copilrie

NQQ

3 6?

33?

4.??

3!.

#ucrtorul care %ntre'ine o persoan & invalid din copilrie

5Q & numrul de persoane %ntre'inute) cu e-cep'ia persoanelor invalizi din copilrie2 NQQ codul persoanei %ntre'inute invalid din copilrie *la aprecierea cate$oriei scutirilor litera N se indic at4tea ori c4te persoaneinvalizi din copilrie se afl la %ntre'inerea an$a,atului+.

Aentru a (eneficia de scutire %n anul fiscal respectiv an$a,atul prezint a$entului economic o cerere privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reinut din salariu. Cererea se prezint nu mai t4rziu de data) sta(ilit pentru %nceperea lucrului %n calitate de an$a,at) ane-4nd la ea documentele *copiile) e-trasele+ ce ,ustific dreptul la tipul "i mrimea scutirii cerute care tre(uie autentificate de %ntreprindere sau de notar. 0ocumentele indicate nu se mai prezint ulterior %n fiecare an cu e-cep'ia cazurilor %n care1 & an$a,atul %"i schim( locul de munc de (az2 & o('ine sau pierde dreptul la unele scutiri2 & intervin unele modificri %n datele $enerale privind an$a,atul *modificarea numelui) codului fiscal) domiciliului permanent etc.+. =iecrui lucrtor) care a depus cererea privind acordarea scutirilor) i se atri(uie cate$oria scutirilor solicitate prin %m(inarea tuturor codurilor scutirilor acordate lucrtorului. :cutirile se acord sau se anuleaz din luna urmtoare dup luna %n care este depus *retras+ cererea. #ucrtorul care nu "i&a folosit %n anul fiscal precedent scutirile la care a avut dreptul) din cauza neachitrii de ctre patron a salariului) (eneficiaz de aceste scutiri la data achitrii restan'elor la salariu %n anul urmtor. :uma scutirilor nefolosite pe parcursul anului fiscal se trec %n contul scutirilor pentru urmtorul an fiscal %n (aza cererii an$a,atului fiind utilizate astfel1 %n limita ce nu dep"e"te suma salariului calculat "i neachitat) dac suma total a scutirilor nefolosite este mai mare dec4t suma salariului calculat "i neachitat2

& 1?4 &

%n limita sumei totale a scutirilor nefolosite) dac suma total a scutirilor nefolosite este mai mic dec4t suma salariului calculat "i neachitat2 0ac suma total a scutirilor folosite pe parcursul anului fiscal $estionar la locul de munc de (az "i celor trecute) %n (aza cererii an$a,atului) %n contul anului fiscal urmtor celui de $estiune este mai mic dec4t suma scutirilor la care salariatul are dreptul conform le$isla'iei) el poate (eneficia de restul sumei scutirii %n (aza 0eclara'iei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit depuse pentru anul respectiv) dac o('ine alte venituri dec4t cele primite la locul de munc de (az. #a efectuarea pl'ilor an$a,atului) dup eli(erarea lui din serviciu) pe parcursul anului fiscal %n care acesta a fost eli(erat) indiferent de perioada de calculare a acestora *p4n sau dup eli(erare+) suma impozitului pe venit se calculeaz prin metoda calculului cumulativ) 'in4nd cont de numrul de luni) pe parcursul crora acesta s&a considerat an$a,at "i de suma total a scutirilor) care urmau a fi acordate p4n la eli(erare. 7n cazurile) %n care impozitul pe venit la momentul %ndreptrii venitului spre plat n&a fost re'inut %n rezultatul efecturii pl'ilor su( form de avans "i altele fr re'inerea impozitului pe venit) pentru determinarea sumei venitului) %ndreptat spre plat) "i %n scopul calculrii corecte a impozitului pe venit) ce urmeaz a fi re'inut din aceste pl'i) este necesar de a aplica anumite formule prevzute de le$isla'ia %n vi$oare. Impozitul pe venit la sursa de plat se calculeaz "i se re'ine la momentul %ndreptrii venitului spre plat din venitul impoza(il) apreciat ca diferen'a dintre venitul o('inut de lucrtor "i suma scutirilor acordate "i contri(u'iilor individuale la asi$urri sociale "i medicale calculate cumulativ) prin rela'ia1 Vi&p. 7 Vb$ut F S(cuti$e F CAS:0G; FCAM:0G;+ unde
C9: contri(u'ii individuale la asi$urri sociale C9M contri(u'ii individuale la asi$urri medicale

Impozitul pe venit se re'ine la sursa de plat din salariu *inclusiv prime) facilit'i etc.+ %n mrime de1 > %n 2??. *<> 2??6+ din suma venitului impoza(il anual) care nu dep"e"te 162?? lei2 & 1?. &

14 > %n 2??. *13> 2??6+ din suma venitului impoza(il anual) care dep"e"te 162?? lei) dar nu dep"e"te 21 ??? lei2 2? > din suma venitului impoza(il anual) care dep"e"te 21 ??? lei. #ucrtorul are dreptul s cear ca patronul s re'in din pl'ile achitate %n folosul lui impozitul %n mrime de 2?>. 9ceasta tre(uie s fie confirmat prin cererea an$a,atului) perfectat pe numele patronului %n form ar(itrar. Aentru determinarea venitului impoza(il) sumei scutirilor) numrului de luni de la %nceputul perioadei de c4nd lucrtorul se consider an$a,at "i impozitului pe venit ce urmeaz a fi re'inut pentru fiecare lucrtor an$a,at se deschide o Bi personal de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte pli efectuate de ctre patron n folosul anga%atului pe anul gestionar, precum i a impozitului pe venit reinut din aceste pli. Calculele %n fi"a personal au unele particularit'i1 calcularea impozitului pe venit se efectueaz de ctre patron lunar prin metoda calculului cumulativ de la %nceputul anului fiscal sau %n cazurile %n care lucrtorul s&a an$a,at pe parcursul anului fiscal curent & de la data an$a,rii) indiferent de faptul dac a fost sau nu achitat venitul %n luna $estionar2 acordarea scutirilor "i calcularea impozitului pe venit au loc lunar) indiferent de faptul au fost sau nu achitate venituri %n luna $estionar2 acordarea scutirilor se efectueaz prin metoda calculului cumulativ din luna urmtoare dup luna %n care a fost depus cererea privind acordarea scutirilor2 dac pe parcursul lunii sau %n aceea"i zi patronul achit an$a,atului c4teva tipuri de pl'i salariale) inclusiv "i pl'i %n avans) %n =i"a personal fiecare plat se indic separat cu acordarea scutirii care revine lunii date) respect4nd metoda calculului cumulativ2 dac pe parcursul anului fiscal impozitul pe venit a fost re'inut %n plus) supraplata se restituie an$a,atului sau) cu acordul acestuia se trece %n contul mic"orrii sumei impozitului destinat re'inerii %n perioadele ulterioare2 & 1?6 &

numrul de luni %n anul fiscal) pe parcursul crora lucrtorul se consider an$a,at) %n scopul impozitrii) se determin %ncep4nd cu luna ianuarie dac lucrtorul este an$a,at din anul fiscal precedent sau %ncep4nd cu luna urmtoare dup luna %n care el s&a an$a,at dac lucrtorul s&a an$a,at pe parcursul anului fiscal. #una %n care an$a,atul se eli(ereaz se ia %n calcul la determinarea numrului de luni %n anul de $estiune %n care el este an$a,at2 venitul impoza(il "i impozitul pe venit pe parcursul anului de $estiune se reflect %n lei) fr (ani) iar ultima %nscriere se efectueaz %n lei "i (ani. E emplu. "eteanul "iobanu (on n baza ordinului administraiei, a fost anga%at la '.9.=. +Pmega, la 7 ianuarie )33* n calitate de ofer. =a data anga%rii el a depus o cerere privind scutirea personal i scutirea pentru o persoan ntreinut, dat fiind faptul c avea un fiu. 'uma lunar a scutirilor a constituit -63 lei i corespunde categoriei &08. De la momentul anga%rii p n la sf ritul anului "iobanu a primit urmtoarele venituri prezentate n tabel>
Data achitrii venitului 3*.3).3* 3..3-.3* 3).3*.3* 03.3*.3* 34.34.3* 3).37.3* 3..37.3* 3*.36.3* 3).3E.3* 34.3E.3* 03.3E.3* 3*.03.3* 3..00.3* 3*.0).3* 34.0).3* 5ipul venitului 'alariu 'alariu 'alariu $%utor financiar 'alariu &rima 'alariu 'alariu 'alariu 'alariu &lata serviciilor comunale 'alariu 'alariu &remiu 'alariu 'uma, lei 0)*3 0)-3 ).03 )33 0)03 -33 0)*3 0)3* 0-33 0)63 -)3 0-33 )333 **33 0-0)

"alcularea venitului impozabil i a impozitului pe venit a fost efectuat n fia de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte pli n folosul anga%atului, precum i a impozitului pe venit reinut> & 1?! &

(lei)
0ata efecturii pl'ii %n folosul an$a,atului :uma venitului %ndreptat spre achitare sau pl'ii efectuate %n folosul an$a,atului curent cumula& tiv de la %ncepu& tul anului sau activit'ii 2 3 12.? 12.? 123? 24<? ? 24<? 241? 4< ? 2?? .? ? 121? 63?? 3?? 66?? 12.? !<.? 12?. ?.. 13?? 1?3.. 12<? 1163. 32? 11 .. 13?? 132.. 2??? 1.2.. ..?? 2?!.. 1312 22?6! 5u m& rul de luni :uma scutiri& lor Arime de asi$u& rare o(li$a& torie de asisten &' medi& cal 6 2. 4 )6 4 )6 !)< 1?1)< 126 132 1.! 1<1)1 2?!)1 232)! 23 )1 26.)1 3?.)1 41.)1 441)34 Contri(u& 'ii individu& ale de asi$urri sociale de stat o(li$ato& rii ! 2. 4 )6 4 )6 !)< 1?1)< 126 132 1.! 1<1)1 2?!)1 232)! 23 )1 26.)1 3?.)1 41.)1 441)34 3enitul impo& za(il Impo& zitul calculat din venitul impo& za(il Impozi& tul pe venit aferent re'ineriiG restitu& irii *R)&+

1 ?..?2.?. ?4.?3.?. .?4.?. ?2.?..?. 1?.?..?. ?6.?6.?. ?2.?!.?. ?4.?!.?. ?..?<.?. ?2.? .?. ?6.? .?. 1?.? .?. ?..1?.?. ?4.11.?. ?..12.?. ?6.12.?.

4 ?1 ?2 ?3 ?4 ?4 ?. ?6 ?6 ?! ?< ?< ?< ? 1? 11 11

. 3 ? !<? 11!? 1.6? 1.6? 1 .? 234? 234? 2!3? 312? 312? 312? 3.1? 3 ?? 42 ? 42 ?

< <1? 16??)< 121?)< 3134)4 3326)4 4? < 3 6 .1 6 . 62)< 6<2?)< <?4 )6 <3.6)< 214)< 1?!44)< 1.634)< 16< 4)32

!2) ? 144)?! 1?<) ! 2<2)1? 2 )3< 36<)<2 3. )64 46!)64 .36)6. 613)<! !24)46 !.2)11 <2 )33 6!)?3 1446)3 1622)!2

1? !2) ? !1)1! &3.)1? 1!3)12 1!)2< 6 )44 & )1< 1?<)?? 6 )?1 !!)22 11?). 2!)6. !!)22 13!)!? 4! )36 1!6)33

!enitul impozabil s?a determinat prin scdere din venitul ndreptat spre plat a mrimii scutirilor. 2n ianuarie impozitul pe venit a fost calculat prin nmulirea venitului impozabil la cota de ED i este egal cu 7),E lei (603 x E > 033). 2n decembrie pentru plata efectuat la data de 3* impozitul pe venit a fost calculat prin sumarea a dou mrimi a impozitului pe venit corespunztoare tranelor de calculare a impozitului> 0-*3 x 00 (numrul de luni) x E > 033 J 0--4,* lei1 (0*4-.,6 > 00) ; 0-*3) x 00) x 0. > 033 J 03E,6E lei. 'uma total a impozitului pe venit reinut la prima plat din decembrie a constituit 0..4,-E lei (0--4,* : 03E,6E). =a plata a doua din decembrie impozitul pe venit a fost calculat ca i la cea precedent, toate mrimile tranelor i scutirilor fiind luate pentru unsprezece luni n care este anga%at salariatul> 0-*3 x E x 00 > 033 J0--4,* lei1 (046E.,-) > 00) ; 0-*3) x 00) x 0. > 033 J )64,)) lei. 'uma total a impozitului pe venit reinut n decembrie a constituit 04)),7) lei (0--4,* : )64,))).

& 1?< &

'umele impozitului pe venit reinut n plus n aprilie (-*,0 lei), iulie (E,06 lei) se restituie anga%atului, sau cu acordul acestuia se trece n contul micorrii sumei impozitului destinat reinerii n perioadele ulterioare. Impozitul pe venit re'inut din pl'ile salariale calculat "i re'inut conform fi"ei personale de eviden' a veniturilor su( form de salariu "i alte pl'i %n folosul an$a,atului) precum "i a impozitului pe venit re'inut la sursa de plat se reflect la suma total a re'inerilor %n luna de $estiune prin formula conta(il1 !ebit '31 1!atorii privind retribuirea muncii3 Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3. Aatronul este o(li$at p4n la 1 martie a anului fiscal urmtor celui %n care au fost efectuate pl'ile s remit an$a,atului) %n folosul cruia au fost achitate pl'i salariale) (nformaia privind veniturile calculate n folosul persoanei fizice (%uridice) i privind impozitul pe venit reinut din aceste venituri. Contabilitatea impo%itului reinut din veniturile nere%identului Krice persoan care desf"oar activitate de antreprenor) orice institu'ie) or$aniza'ie) inclusiv orice autoritate "i institu'ie pu(lic) sunt o(li$ate s re'in din veniturile %ndreptate spre plat nerezidentului un impozit %n mrime de1 1.> din suma redeven'elor2 1?> din suma1 a+ primelor de la contractele de asi$urare sau de reasi$urare %ncheiate %n /.M.2 (+ do(4nzilor pentru crean'ele or$anului administra'iei pu(lice din /.M. sau ale a$entului economic rezident) sau ale societ'ii rezidente2 c+ dividendelor pltite de un a$ent economic rezident2 d+ venitului de pe urma serviciilor prestate %n /epu(lica Moldova dac1 locul de acordare a serviciilor este teritoriul vamal al repu(licii2 serviciile se acord nu de reprezentan'a permanent a nerezidentului %n /.M.2

& 1? &

nerezidentul nu prezint certificatul de re"edin' al 'rii de ori$ine cu care /epu(lica Moldova a %ncheiat un acord interna'ional privind evitarea du(lei impuneri. e+ veniturilor de pe urma drii %n folosin' a propriet'ii mo(iliare "i imo(iliare %n /.M.) cu e-cep'ia veniturilor o('inute %n (aza contractului de leasin$2 f+ veniturilor o('inute din v4nzarea propriet'ii imo(iliare aflate %n / M.2 $+ altor venituri *pl'i+ efectuate %n folosul persoanelor fizice) cu e-cep'ia %ntreprinderilor cu statut de persoan fizic. 7ntreprinderile care au efectuat re'inerea impozitului re'inut din veniturile nerezidentului nu au dreptul trecerii %n cont a impozitului. E emplu. '.$. +!iitorul, ? rezident al 9.<., conform contractu? lui ncheiat cu agentul economic nerezident, a beneficiat de servicii de consultan n mrime de ).33 lei =a achitarea plii ntreprinderea a reinut i a achitat la buget impozitul pe venit de 03D, ce a constituit ).3 lei () .33 x 03 > 033). "a urmare suma achitat persoanei?nerezidente a constituit )043 lei () .33 ; ).3). 2n contabilitatea rezidentului au fost ntocmite urmtoarele formule contabile>
0r Co"!i"utul ope$a!iei . eco"o&ice crt . 0. 2nregistrarea valorii serviciilor de consultan, fr 5!$ ). 9eflectarea sumei 5!$ aferente serviciilor -. 9einerea sumei impozitului pe venit n mrime de 03 D din valoarea serviciilor efectiv pltit () .33 x 03 > 033) .. $chitarea serviciilor () .33 ; ).3) *. 5ransferarea n buget a sumei impozitului pe venit reinut Corespondena conturilor !ebit Credit 70- (70), 70., 600, 60), 60-) ))* *)0(*)), *-E) *)0(*)), *-E) *-. *)0(*)), *-E) *-. *-. Suma< lei

) .33 .63 ).3

).) ().0, ) 043 ).-) ).) ).3

& 11? &

Impozitul pe venit nu se re'ine la sursa de plat din veniturile nerezidentului dac1 locul de acordare a serviciilor de ctre nerezident %n favoarea rezidentului nu este teritoriul vamal al /.M2 veniturile nerezidentului rezult din activitatea reprezentan'ei permanente a acestuia %n /.M2 veniturile sunt o('inute su( form de salariu) re'inerea din care se efectueaz conform art. << al C.=.2 (eneficiarul pl'ii *nerezidentul+1 este rezident al unei 'ri cu care /.M. %ncheiat un acord interna'ional privind evitarea du(lei impuneri sau alte acorduri interna'ionale %n ce prive"te normele impozitrii) conform crora re'inerea impozitului pe venit la sursa de plat se aplic re$ulile "i prevederile acestor acorduri *conven'ii+2 dispune "i prezint pltitorului Certificatul de re"edin' eli(erat de or$anele competente care ,ustific statutul de rezident al 'rii respective. ,ecla$a$ea i&po'itului pe ve"it $e!i"ut la (u$(a %e plat* Aersoanele o(li$ate s re'in impozitul pe venit la sursa de plat tre(uie s prezinte %n termen de o lun de la %ncheierea1 - lunii %n care au fost efectuate pl'ile darea de seam privind suma venitului achitat "i impozitul pe venit re'inut din acesta *forma I/3+2 - anului fiscal not de informare %n care tre(uie indicate numele "i prenumele *denumirea+) adresa "i codul fiscal al persoanei fizice sau ,uridice %n folosul creia au fost efectuate pl'ile) precum "i suma total a pl'ii "i a impozitului pe venit re'inut. 9ceast dare de seam tre(uie s includ "i datele despre persoanele "iGsau veniturile scutite de impozitare preala(il conform art. < *2+ "i art. ? *2) a din C.=.+) precum "i sumele veniturilor achitate %n folosul lor.

& 111 &

Tabelul 2.13 Rapoa$tele .i(cale p$e'e"tate la %ecla$a$ea i&po'itului pe ve"it $e!i"ut la (u$(a %e plat*
Tipul ve"itului %i" ca$e (e e.ectuea'* $e!i"e$ea la (u$(a %e plat* ,e"u&i$ea $apo$tului .i(cal 4i te$&e"ul %e p$e'e"ta$e lu"a$ a"ual

Al'ile salariale

5ot de informare privind pl'ile salariale "i alte pl'i efectuate de ctre patron %n folosul an$a,a'ilor "i privind impozitul pe venit re'inut din aceste pl'i *I9# ?4+ 5ota de informare privind pl'ile achitate reziden'ilor din sursele de venit) altele dec4t pl'ile salariale) "i privind impozitul pe venit re'inut din aceste pl'i pentru anul $estionar *I9: ?4+

3enitul din surse diferite de pl'ile salariale) achitate %n folosul persoanelor rezidente *do(4nzi) ro;alt;) pl'i conform art. ? din C.=.+2

0area de seam privind suma venitului achitat "i impozitul pe venit re'inut din acesta *forma I/3+

7n termen de 3? zile dup e-pirarea lunii %n care s&a efectuat re'inerea impozitului pe venit

7n termen de 3? zile dup e-pirarea anului %n care s&a efectuat re'inerea impozitului pe venit sau de la data %ncetrii activit'ii

3enitul din surse altele dec4t pl'ile salariale) achitate %n folosul persoanelor nerezidente *do(4nzi) ro;lt;) dividende etc+2

5ota de informare privind impozitul re'inut din sursele de venit) altele dec4t pl'ile salariale) achitate persoanelor nerezidente pentru *I5/ ?4+

0rile de seam privind suma venitului achitat "i impozitul pe venit re'inut din acesta este prezentat de %ntreprinderea de (az la or$anul fiscal teritorial %n raza cruia aceasta se deserve"te. & 112 &

/apoartele fiscale men'ionate se prezint numai %n cazul %n care au fost efectuate pl'ile respective.

?.? Co"tabilitatea 4i i&po'ita$ea activelo$ %e capital


Ca$acte$i(tica 4i cla(i.ica$ea activelo$ %e capital. 8nele elemente patrimoniale) constatate %n conta(ilitatea financiar ca active materiale pe termen lun$ sau investi'ii financiare) %n scopuri de impozitare sunt tratate ca o cate$orie separat numite active %e capital. 9ctivele de capital cuprind urmtoarele elemente1 & titlurile de proprietate utilizate %n activitatea de antreprenor2 & titlurile de crean'2 & proprietatea privat nefolosit %n activitatea de antreprenor care este v4ndut la un pre' ce dep"e"te (aza ei valoric a,ustat2 & terenurile2 & op'ionul la procurarea sau v4nzarea activelor de capital. Titlu$ile %e p$op$ietate includ1 & ac'iuni) caracteristica) clasificarea "i circula'ia crora sunt re$lementate de prevederile #e$ii cu privire la societ'ile pe ac'iuni nr. 134&XIII din 2. ?4. 1 !) cu modificrile "i completrile ulterioare2 & cote de participa'ie %n capitalul statutar al altor %ntreprinderi) a cror circula'ie este re$lementat de /e$ulamentul societ'ilor economice din Moldova) apro(at prin Notr4rea Muvernului /.M. nr. .?? din 1?.? .1 1) cu modificrile "i completrile ulterioare. Titlu$ile %e c$ea"!* cuprind1 & cam(iile are cror definire "i procedurile ,uridico& economice privind cam(iile s%nt re$lementate de #e$ea cam(iei nr. 1.2!&XII din 23.?6. 3) cu modificrile "i completrile ulterioare2 & o(li$a'iuni) re$lementate conform art. 16 al #e$ii privind societ'ile pe ac'iuni nr.1134&XIII din ?2.?4.1 !2 & 113 &

&

certificate de depozit "i economii "i alte h4rtii de valoare ce confirm dreptul creditorului. Modul "i procedura emiterii "i %nre$istrrii lor sunt prevzute de /e$ulamentul cu privire la emiterea "i circula'ia certificatelor de depozit si economii) apro(at de Consiliul de 9dministrare al Fncii 5a'ionale prin procesul & ver(al nr. 6? din 2..12.1 2) cu modificrile "i completrile ulterioare.

P$op$ietatea p$ivat* "e.olo(it* -" activitatea %e a"t$ep$e"o$+ care este v4ndut la un pre' ce dep"e"te (aza ei valoric a,ustat) include toate mi,loacele fi-e) cu e-cep'ia pm4ntului. Te$e"u$ile se evalueaz %n conformitate cu tarifele) indicate %n ane-a la #e$ea privind pre'ul normativ "i modul de v4nzare & cumprare al pm4ntului nr.13?<&XIII din 2. iunie 1 ! "i alte acte normative. Op!io"ul :op!iu"ea; la p$ocu$a$ea (au vB"'a$ea activelo$ %e capital. Kp'ionul reprezint un instrument financiar) care permite s se sta(ileasc) la momentul curent) pre'ul la care activul de capital va fi cumprat sau v4ndut %ntr&o perioad viitoare. Kp'ionul este un drept sta(ilit printr&un contract de cumprare sau v4nzare a unui numr anumit de active de capital la un pre' sta(ilit la momentul curent pentru un interval de timp sta(ilit pe viitor. Cu a,utorul op'ionului v4nztorul are posi(ilitate s accepte) la ziua de azi) pre'ul la care activul de capital va fi v4ndut peste patru) "ase luni) un an. 9stfel) el o('ine %n preala(il pre'ul minim de v4nzare a activului su "i) ca rezultat) dispare necesitatea de a monitoriza varia'iile pre'urilor la acest activ. ,$eptul %e a ob!i"e ve"itu$i %i" activele %e capital pe parcursul unei perioade ce dep"e"te 1? ani se considera activ de capital) daca este tratat separat. 7n scopuri de impozitare sunt necesare determinarea "i constatarea rezultatului financiar %n urma %nstrinrii activelor de capital.

& 114 &

Co"tabilitatea 4i i&po'ita$ea c$e4te$ilo$ :pie$%e$ilo$; %e capital Kpera'iile cu activele de capital pot fi separate %n1 opera'ii de %nstrinare a activelor de capital1 v4nzare) schim( contra alte active) donare "i alte forme2 opera'ii care pot $enera venituri diferite de cele men'ionate %n punctul precedent. 7nstrinarea activelor de capital presupune scoaterea din uz sau trecerea dreptului de proprietate asupra activelor de capital de la o persoan la alta "i poate avea loc prin1 v4nzare2 schim( cu alte active2 dona'ie. 7n urma opera'iilor de %nstrinare a activelor de capital se poate o('ine1 & cre"tere de capital2 & pierdere de capital2 & rezultat financiar nul. C$e4te$ea %e capital reprezint un rezultat financiar pozitiv "i este e$al cu dep"irea sumei %ncasate fa' de (aza valoric a activelor de capital. Pie$%e$ea %e capital reprezint e-cedentul (azei valorice a activelor fa' de suma %ncasat. Su&a -"ca(at* ca urmare a v4nzrii) schim(ului sau a altui mod de %nstrinare a activelor de capital este e$al cu suma mi,loacelor (ne"ti sau valoarea de pia' a formelor de compensare. I&po'ita$ea c$e4te$ii %e capital -" ca'ul vB"'*$ii activelo$ %e capital 7n scopuri de impozitare suma c$e4te$ii %e capital %n anul de $estiune) care se include %n venitul impoza(il) este e$al cu .?> din suma cu care cre"terea de capital recunoscut dep"e"te suma pierderilor de capital suportate pe parcursul anului de $estiune. E emplu. '.9.= +Bloare, a procurat .)3 aciuni ale '.$. GCetaH n valoare de 6. 333 lei. &reul de cumprare a unei aciuni constituie )33 lei. &este apte luni '.9.=. +Bloare, a v ndut -33 aciuni la un pre de pia egal cu )*3 lei, ncas nd 7* 333 lei. & 11. &

2n urma acestei operaii de vnzare a aciunilor a fost nregistrat o cretere de capital n sum de 0* 333 lei (7* 333 ; 43 333) sau c te *3 lei pentru o aciune. 2n contabilitatea financiar a fost nregistrat un venit din activitatea de investiii n sum de 7* 333 lei, iar rezultatul financiar din activitatea de investiii a constituit 0* 333 lei. 2n scopuri de impozitare rezultatul financiar din activitatea de investiii ? 0*333 lei ? este numit cretere de capital, din care numai *3D este inclus n venitul impozabil. $stfel, venitul sub form de cretere de capital inclus n venitul impozabil a constituit 7 *33 lei (0* 333 x *3 > 033). Diferena n sum de 7 *33 lei reprezint o diferen permanent aferent venitului i diminueaz venitul impozabil al anului de gestiune. :umele cre"terii *pierderii+ de capital %n anul fiscal se determin ca suma cre"terilor *pierderilor+) o('inute din toate opera'iile cu activele de capital) efectuate pe parcursul anului fiscal. E emplu. 2n )33* '.$.,Bloare, a nregistrat urmtoarele rezultate din operaiile cu activele de capital> & la v nzarea aciunilor ? cretere de capital n mrime de 0)333 lei1 & la schimbul obligaiunilor ? cretere de capital n mrime de -333 lei1 & la transmiterea aciunilor ga%ate n proprietatea bncii comerciale n contul creditului neachitat ? pierderi de capital n mrime de 4333 lei1 & la v nzarea certificatelor de depozite i economii ; pierderi de capital n mrime de .333 lei. 'uma total a creterii de capital constituie 0*333 lei (0)333 : -333), a pierderii de capital ; 03333 lei (4333 : .333), iar suma total a creterii de capital peste pierderile de capital, ce urmeaz a fi inclus n venitul impozabil, constituie )*33 lei (0*333 ? 03333) x *3> 033). Aierderile de capital conform art.3 ) *l+ "i *2+ din C.=. pot fi deduse doar %n limita cre"terii de capital. Aotrivit :.5.C. 12 SConta(ilitatea impozitului pe venitS sumele pierderilor de capital) nededucti(ile %n anul de $estiune) ma,oreaz venitul impoza(il "i) prin urmare) datoria curent privind impozitul pe venit. Jle & 116 &

reprezint o diferen' temporar deducti(il) %ntruc4t sunt tratate ca pierderi de capital ale anului urmtor "i pot fi deduse %n anul fiscal urmtor) dac se vor o('ine cre"teri de capital. 0in suma diferen'ei temporare deducti(ile se calculeaz activul am4nat privind impozitul pe venit) cu alte cuvinte) impozitul care poate fi recuperat de %ntreprindere. E emplu. 2ntreprinderea a procurat -*3 obligaiuni ale '.$. AFama, n valoare de -*333 lei, preul unei obligaii fiind de 033 lei. &este un an investitorul a v ndut toate obligaiunile la un pre de 63 lei, n valoare total de )6333 lei. 2n urma acestei operaii de v nzare au fost nregistrate pierderi de capital n sum de 7333 lei sau c te )3 lei pentru o obligaiune. 2n contabilitatea financiar a fost constatat pierdere din activitatea de investiii n sum de 7333 lei, reflectat n 9aportul privind rezultatele financiare. 2n scopuri de impozitare suma pierderilor din v nzarea obligaiunilor nu va fi constatat spre deducere n anul fiscal curent, dar se trateaz ca o pierdere de capital a anului urmtor. 'uma de 7 333 lei reprezint o diferen temporar deductibil de la care se calculeaz activul am nat privind impozitul pe venit n sum de 0.33 lei (7 333 x )3 > 033), care se reflect prin formula contabil> !ebit 13' 69ctive am8nate privind impo%itul pe venit3 4 1$// lei Credit ,31 6Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit6 4 1$// lei. Aierderile de capital) nededucti(ile %n anul de $estiune curent) se trateaz ca pierderi de capital) suportate %n anul fiscal urmtor. Aierderea de capital poate fi utilizat %n anul urmtor prin reducerea cre"terii de capital %n cazul %n care %ntreprinderea %l va %nre$istra. 7n acest caz diferen'a temporar deducti(il se reverseaz "i activul am4nat privind impozitul pe venit se anuleaz. E emplu. 2n baza condiiilor exemplului precedent s admitem c n anul urmtor ntreprinderea a nregistrat o cretere de capital rezultat din v nzarea unui teren n sum de 6433 lei. 2n scopuri de impozitare pierderile de capital ale anului precedent (7 333 lei) se trateaz ca pierderi de capital ale anului fiscal & 11! &

curent, de aceea suma final a creterii de capital a anului curent constatat peste nivelul pierderilor de capital a constituit 0 433 lei (6 433 ? 7333). 'uma diferenei temporare deductibile anulate va fi de 7 333 lei, iar mrimea activului am nat anulat privind impozitul pe venit ; 0.33 lei. $nularea activului am nat privind impozitul pe venit se reflect prin formula contabil> !ebit ,31 6Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit6 4 1$// lei Credit 13' 69ctive am8nate privind impo%itul pe venit6 4 1$// lei. 7n conta(ilitatea financiar proprietatea privat nefolosit %n activitatea de antreprenor este numit proprietate investi'ional. Conform art. < al :.5.C. 2. SConta(ilitatea investi'iilorS proprietatea investi'ional reprezint investi'iile %n terenuri) cldiri care nu se utilizeaz "i nu se e-ploateaz la %ntreprinderea investitoare sau la o alt %ntreprindere din acela"i $rup *e-cluz4nd terenurile) cldirile) e-aminate %n :.5.C. 16 SConta(ilitatea activelor materiale pe termen lun$S+. #a aceste cate$orii de active se atri(uie "i investi'iile pe termen lun$ %n o(iecte pre'ioase) crea'iile de art) proprietatea utilizat %n sfera social&cultural. E emplu. '.$. Fama a procurat o cldire cu destinaie administrativ n scopul obinerii veniturilor n urma transmiterii n arend. $ceast cldire este proprietate investiional cu o valoarea de intrare de 0 )33 333 lei. Llterior, cldirea a fost v ndut la un pre de pia de 633 333 lei. =a data v nzrii uzura acumulat constituia *33 333 lei, valoarea de bilan ? 733 333 lei. 2n rezultatul v nzrii cldirii n contabilitate a fost obinut un profit n sum de 033 333 lei, reflectat n 9aportul privind rezultatele financiare al ntreprinderii. 2n scopul impozitrii cldirea este considerat ca activ de capital, de aceea profitul dat reprezint o cretere de capital. Din suma acestei creteri de capital n venitul impozabil vor fi incluse numai *3D sau *3333 lei (033 333 x *3 > 033). 'uma creterii de capital neimpozabil (*3 333 lei) reprezint diferena permanent aferent venitului. & 11< &

Sc=i&bul activelo$ %e capital. Cre"terea sau pierderea de capital se constat "i %n rezultatul schim(ului activelor de capital. :chim(ul activelor de capital poate fi efectuat cu sau fr plat suplimentar. 7n cazul achitrii unor pl'i suplimentare venitul o('inut %n urma schim(ului activelor de capital este e$al cu valoarea de pia' a activelor primite %n schim( corectat cu suma pl'ii suplimentare a mi,loacelor (ne"ti. 0ac valoarea de pia' a activului intrat prin schim( nu coincide cu valoarea venal *contractual+ la momentul schim(ului) suma cre"terii *pierderilor+ de capital se determin) av4nd ca (az pre'ul de pia' al activului) determinat %n modul sta(ilit de Muvernul /.M. E emplu. 2n rezultatul unei tranzacii de barter, ntreprinderea '.$. A$lfa, a transmis ntreprinderii GCetaH 033 de aciuni, a cror baz valoric constituie 4333 lei (valoarea de pia ; 7 033 lei), n schimbul a 63 de obligaiuni cu baza valoric de .-33 lei (valoarea de pia ; .633 lei) i o compensaie bneasc n sum de )033 lei. "onform rezultatelor schimbului efectuat, indicatorii, ce reflect suma ncasat, baza valoric a activelor de capital supuse schimbului i suma creterii (pierderii) de capital se prezint tabelul de mai %os>
(lei) (ndicatorii A$lfa, 'uma ncasat Caza valoric "reterea (pierderea) de capital 4E33 (.633 : )033) 4333 E33 2ntreprinderea ACeta, 7033 6033 (4333 : )033) (0333)

,o"a$ea activelo$ %e capital. 9ctivele de capital pot fi donate. Aotrivit art.42 din C.=. activele donate sunt considerate ca v4ndute la un pre' ce reprezint mrimea ma-im din pre'ul de pia' al acestora la momentul dona'iei "i (aza valoric a,ustat a activului de capital. 7n cazul %n care modul de determinare a & 11 &

pre'ului de pia' nu este sta(ilit) activul este considerat v4ndut la un pre' e$al cu (aza lui valoric a,ustat. Faza valoric a,ustat a activului de capital se determin %n conformitate cu art.3! din C.=. "i poate s nu coincid cu valoarea de (ilan' a activului de capital donat. E emplu. '.$. A$lfa, a transmis cu titlu gratuit un teren cu suprafaa de - ha gospodriei rneti IFospodarulI. Caza valoric a%ustat a terenului constituie -3333 lei, iar preul de pia n momentul donrii ? -)333 lei. 2n scopul determinrii creterii sau pierderilor de capital pentru A$lfa, suma ncasat va constitui -)333 lei. 3eniturile o('inute ca urmare a opera'iilor cu active de capital care nu s%nt constatate ca cre"teri *pierderi+ de capital includ1 dividendele de la nereziden'i) constatate ca venituri %n scopuri de impozitare %n anul %ncasrii efective a acestora2 do(4nzile la o(li$a'iuni) constatate ca venituri %n conformitate cu art.1< .*$+ dinC.=.2 do(4nzile de la h4rtiile de valoare de stat2 do(4nzile aferente depozitelor (ancare ale pesoanelor fizice *cu e-cep'ia antreprenorilor individuali "i $ospodriilor 'rne"ti+ "i de la depunerile mem(rilor pe conturile de economii personale %n asocia'iile de economii "i %mprumut ale cet'enilor amplasate pe teritoriul /.M. p4n la 1 ianuarie 2?1.. comisionul pentru intermedierea tranzac'iilor de v4nzare a ac'iunilor ce se include inte$ral %n venitul impoza(il.

& 12? &

?.C Co"tabilitatea 4i i&po'ita$ea ope$a!iilo$ p$ivi"% pie$%e$ea 4i -"locui$ea .o$!at* a activelo$


Ca urmare a unor situa'ii "i evenimente independente de voin'a contri(ua(ilului pot fi pierdute for'at) total sau par'ial activele pe termen lun$ "i curente. Pie$%e$ea .o$!at* este %n cazurile distru$erii involuntare a activelor %n urma incendiilor) inunda'iilor) furtului) sechestrrii sau demolrii ori dac contri(ua(ilul este for'at %ntr&un oarecare mod s&"i a(andoneze proprietatea din cauza pericolului sau iminen'ei uneia din ac'iunile sau evenimentele men'ionate. 7n urma evenimentelor e-cep'ionale care au ca rezultat pierderea for'at a activelor poate avea loc -"locui$ea .o$!at* care se e-prim prin construirea) repara'ia sau procurarea propriet'ii %n locul celei pierdute. Aierderea for'at a propriet'ii cauzeaz rezultate financiare ne$ative suportate de %ntreprindere care pot fi compensate %n diferite moduri. Compensa'ia o('inut ca urmare a pierderii for'ate a propriet'ii poate fi drept1 desp$u(iri primite de la companiile de asi$urare2 %ncasri din v4nzarea resturilor din proprietatea distrus2 su(ven'ii de stat primite %n acest scop2 desp$u(iri de la persoanele vinovate de pierderea activelor2 alte compensri primite %n acest scop su( form de dona'ii de la alte persoane fizice "i ,uridice. 7n urma opera'iilor de pierdere "i %nlocuire for'at a activelor pot fi %nre$istrate pierderi sau profit. 7n conta(ilitate activele pierdute for'at se constat "i se reflect %n /aportul privind rezultatele financiare ca cheltuieli ale perioadei la valoarea de (ilan' a acestor active) iar desp$u(irile primite sau care urmeaz a fi primite ca venituri. 7n scopuri de impozitare compensa'ia primit se consider ca venit care poate fi sau nu fi impoza(il %n func'ie de anumite condi'ii men'ionate %n le$isla'ia fiscal. 9stfel) acest venit su( form de compensa'ie o('inut %n urma %nlocuirii for'ate a activelor nu se & 121 &

recunoa"te ca venit impoza(il cu condi'ia respectrii urmtoarelor cerin'e1 compensa'ia o('inut se reinveste"te pentru resta(ilirea sau repararea activelor pierdute sau deteriorate par'ial2 proprietatea de %nlocuit este de acela"i tip) consider4ndu& se ca av4nd acelea"i %nsu"iri sau de aceea"i natur ca "i proprietatea %nlocuit *indiferent de faptul dac este sau nu o proprietate de acela"i nivel sau calitate+2 perioada de %nlocuire e-pir %n anul fiscal urmtor celui %n care s&a produs pierderea sau deteriorarea par'ial. 0ac nu sunt respectate aceste cerin'e venitul o('inut %n urma %nlocuirii for'ate a activelor este constatat ca venit impoza(il. 3enitul o('inut %n urma %nlocuirii for'ate a propriet'ii se impoziteaz dac1 desp$u(irea nu a fost utilizat pentru %nlocuirea activelor pe parcursul a doi ani) inclusiv anul %n care s&a produs pierderea2 pentru %nlocuirea activelor de acela"i tip s&a %ndreptat o sum mai mic dec4t compensa'ia primit. 3enitul o('inut %n urma %nlocuirii for'ate a activelor este determinat %n dependen' de mrimea desp$u(irii utilizate "i suma investi'iilor suplimentare efectuate de contri(ua(il. Contri(ua(ilul poate decide asupra sumei compensa'iei primite astfel1 s investeasc total suma compensa'iei primite2 s investeasc par'ial suma compensa'iei primite2 s nu efectueze %nlocuirea sau repararea activelor pierdute for'at. @I"ve(ti$ea total* a (u&ei co&pe"(a!iei p$i&iteA 7n cazul %n care pentru %nlocuirea activelor pierdute sau repara'ia celor deteriorate contri(ua(ilul %ndreapt suma total a compensa'iei pri&mite) %n scopuri de impozitare sumele %ncasate nu se constat ca venituri. E emplu. 2n )33. n urma inundaiei a fost distrus depozitul ntreprinderii ABloare,. Caza valoric (valoarea n scopuri fiscale) a depozitului la aceast dat constituia 4E 333 lei, valoarea de & 122 &

bilan ? 73 333 lei. "onstrucia era asigurat la compania de asigurri. Dup perfectarea tuturor documentelor a fost calculat i ncasat suma despgubirilor de asigurare n mrime de 70 333 lei. Deeurile rmase dup inundaie au fost v ndute la valoarea de )-33 lei. 2n )33* n contabilitatea financiar au fost constatate venituri extraordinare n sum de 70 333 lei, venituri din v nzarea altor active ? ) -33 lei i cheltuieli extraordinare ; 73333 lei, nregistr nd un profit egal cu --33 lei (70333 ? 73333 : )-33). 2n scopuri de impozitare nu vor fi constatate venituri deoarece ntre?prinderea a hotr t s reinvesteasc toat suma compensaiei primite. Dac presupunem c ntreprinderea nu a investit despgubirea primit nici n primul, nici n al doilea an, venitul n sum de .-33 lei (70333 ; 4E 333 : )-33) va fi constatat n scopul impozitrii i impozitat n al doilea an de gestiune, deoarece n primul an nu a fost declarat. @I"ve(ti$ea pa$!ial* a (u&ei co&pe"(a!iei p$i&iteA 7n cazul %n care pentru %nlocuirea activelor pierdute de acela"i fel sau repara'ia celor deteriorate contri(ua(ilul %ndreapt o sum mai mic dec4t suma desp$u(irilor primite) diferen'a se adun la venitul impoza(il %n anul %n care a avut loc %nlocuirea *repara'ia+ activelor %n limita diferen'ei dintre suma desp$u(irii primite "i (aza valoric *valoarea de (ilan'+ a mi,loacelor fi-e pierdute *valoarea propriet'ii par'ial deteriorate+. E emplu. 2n urma calamitii naturale n )33. construcia fermei ce aparine gospodriei rneti a fost nimicit. 2ntreprinderea a primit ca compensaie de la organele de stat mi%loace bneti n sum de .63333 lei. Caza valoric a construciei constituia .-3 333 lei. 2ntreprinderea a utilizat pentru construirea unei noi ncperi numai .43333 lei. 2n scopuri de impozitare suma compensaiei neutilizate ; )3 333 lei este inclus n venitul impozabil. Dac contribuabilul ar utiliza numai .0* 333 lei din compensaia primit, adic mai puin dec t baza valoric, atunci & 123 &

drept venit impozabil va fi recunoscut diferena dintre suma compensaiei primite i baza valoric a ncperii pierdute n mrime de *3 333 lei (.63 333 ; .-3 333). @Nu (u"t -"locuite (au $epa$ate activele pie$%ute .o$!atA 0ac contri(ua(ilul decide %n primul an s nu efectueze %nlocuirea sau repara'ia activelor pierdute) iar suma compensa'iei dep"e"te (aza valoric a propriet'ii pierdute *valoarea deteriorrilor+) dep"irea dat urmeaz a fi inclus %n componen'a venitului impoza(il %n primul an fiscal sau %n anul primirii compensa'iei) dac aceste perioade difer. E emplu. 2n urma incendiului a fost deteriorat (ars) utila%ul tipografic al '.$. A"artea,. 2n anul pierderii forate a utila%ului ntreprinderea a primit o compensaie de la organizaie filantropic n sum de 4*333 lei. Caza valoric a utila%ului constituia 40333 lei. 2ntreprinderea a decis s utilizeze aceast compensaie nu pentru procurarea unui utila% nou, ci pentru achiziionarea a dou computere. 2n scopuri de impozitare venitul n sum de . 333 lei este inclus n venitul impozabil n primul an. &resupunem c contribuabilul a recunoscut aceast sum ca venit impozabil n al doilea an (termenul permis spre nlocuire), atunci vor fi aplicate sanciunile respective (penalitate, amenda) ncep nd cu primul an. 7n cazul utilizrii par'iale sau totale a compensa'iei primite contri(ua(ilul poate investi mi,loace proprii pentru %nlocuirea propriet'ii pierdute. Faza valoric a propriet'ii %nlocuite *noi+ se determin prin urmtoarea rela'ie1 /V". 7 /Vp. 8 Sve".$ec. 8 Si"v.(upl. < C"ei"v.+ H1I unde1 F3n .& (aza valoric a propriet'ii %nlocuite *noi+2 F3p. & (aza valoric a propriet'ii pierdute %n mod for'at2 :ven. rec. & suma venitului recunoscut spre impozitare2 :inv. supl. & suma investi'iilor suplimentare %ndreptate pentru procurarea sau construc'ia altei proprietti2 & 124 &

Cneinv. & suma compensa'iei neinvestite care reprezint diferen' dintre suma compensa'iei primite "i investi'iile efectuate pentru procurarea propriet'ii noi. Aentru determinarea (azei valorice a propriet'ii noi este necesar de calculat (aza valoric a propriet'ii pierdute for'at. 7n scopuri de impozitare venitul de la %nlocuirea for'at a propriet'ii poate fi o('inut %n cazul) %n care suma compensa'iei primite dep"e"te valoarea activelor pierdute sau deteriorate. 3aloarea activelor pierdute sau deteriorate este determinat %n func'ie de tipul activelor "i este e$al cu1 (aza valoric %n cazul pierderii mi,loacelor fi-e2 valoarea de (ilan' la pierderea altor active2 valoarea deteriorat %n cazul deteriorrii par'iale a activului. Modul de determinare a valorii activelor pierdute este prezentat %n ta(elul 2.14. Tabelul 2.1$ Valoa$ea activelo$ pie$%ute (au %ete$io$ate la calcula$ea ve"itului %e la -"locui$ea .o$!at* a ace(to$a
Tipul activului Mi,loace fi-e pierdute total care apar'in cate$oriei I de proprietate Valoa$ea activului Faza valoric a mi,loacelor fi-e pierdute la %nceputul anului de $estiune Faza valoric a mi,loacelor fi-e pierdute for'at determinat prin calcul) reie"ind din norma de uzur) suma corectrilor aferente acestui mi,loc fi- "i valoarea ini'ial care poate fi1 a+ valoarea de (ilan' a (+ valoarea de procurare a activului la ?1.?1.1 < activului & %n caz c conform datelor conta(ilit'ii mi,locul fi- a intrat dup financiare & %n cazul c4nd 1.?1.1 <. mi,locul fi- a intrat p4n la punerea %n vi$oare a titlului II al C. =. SImpozitul pe venitS) adic p4n la 1.?1.1 < sau) 3aloarea estimat de un e-pert independent) an$a,at de contri(ua(il) care dispune de dreptul de a practica asemenea activitate 3aloarea de (ilan' a activelor

Mi,loace fi-e pierdute total care apar'in celorlalte cate$orii de proprietate *II&3+

9ctive pierdute par'ial *deteriorate+ care pot fi reparate 9lte active pe termen lun$ "i curente pierdute

& 12. &

total

7n cazul pierderii for'ate a mi,loacelor fi-e %n cursul anului de $estiune %n scopuri de impozitare are loc o mic"orare a (azei valorice a cate$oriei de proprietate creia %i apar'ine acest mi,loc fi-. Cu aceast ocazie se determin (aza valoric corectat a o(iectului casat prin calcul separat) av4nd ca reper valoarea ini'ial) norma de uzur "i suma corectrilor) dac au e-istat %n perioada p4n la momentul casrii. Aentru mi,loacele fi-e e-istente la ?1 ianuarie 1 < valoarea ini'ial este e$al cu valoarea de (ilan' la aceast dat) pentru cele procurate dup aceast dat & cu valoarea de intrare. Aentru determinarea sumei corectrilor ce revine o(iectului casat este necesar de calculat ponderea corectrilor *A.C+ %n total (aza valoric1
Su&a co$ect*$ilo$ :Sc; Pc 7 /a'a valo$ic* a cate#o$iei %e p$op$ietate la -"ceputul a"ului %e #e(tiu"e :/v; J 111

:uma corectrilor aferente o(iectului casat se calculeaz prin %nmul'irea cotei corectrilor la (aza valoric a acestuia la %nceputul anului de $estiune %n care acesta este casat.
Sci 7 Cota co$ect*$ilo$ :Pc; ) /a'a valo$ic* a obiectului ca(at la -"ceputul a"ului %e #e(tiu"e :/v; 111

Faza valoric a o(iectului casat la %nceputul anului de $estiune se determin separat prin %ntocmirea /e$istrului de eviden' a mi,loacelor fi-e pe cate$orii de proprietate "i a uzurii acestora %n scopul impozitrii numai pentru acest mi,loc fi- pe toat perioada de func'ionare. E emplu. =a ntreprinderea G'te%arulH '.$. n iulie )33- a fost casat un fax ca urmare a furtului, fapt care s?a constatat i documentat de organele de stat respective. Baxul aparine categoriei de proprietate (! baz valoric a crei la nceputul anului de gestiune 0EE6 este egal cu 06. *33 lei i include 0* obiecte. 2n )330 a fost efectuat reparaia unui utila% frigorific care aparine aceleai categorii de proprietate, cheltuielile constituind )).43 lei. 2n scopuri de impozitare uzura a fost calculat n 9egistrul de eviden a mi%loacelor fixe pe categorii de proprietate i a uzurii, & 126 &

lundu?se n consideraie limita cheltuielilor de reparaie i ieirea unui obiect aferent acestei grupe. Tabelul 2.1' Mo%ul %e calcula$e a u'u$ii -" (copu$i .i(cale a cate#o$iei %e p$op$ietate IV pe"t$u pe$ioa%a 1KKL F 011? (lei)
Pe$ioa%a %e #e(tiu"e /a'a valo$ic* la -"ce< putul pe< $ioa%ei %e #e(tiu"e 1<4.??G1. 14!6??G1. 11<?<?G1. 4464G1. <.< 2G1. 6<6 6G1. I"t$*$i Co$ect*$i Ie4i$i /a'a valo$ic* la .i"ele pe$ioa%ei %e #e(< tiu"e 1<4.??G1. 14!6??G1. 11<?<?G1. 1?!4!<G1. <.< 2G1. 66.!4G14 U'u$a /a'a calculat* valo$ic* la -" cu$(ul -"ceputul pe$ioa%ei pe$ioa%ei %e %e #e(ti< #e(tiu"e u"e u$&*toa$e 36 ?? 14!6??G1. 2 .2? 11<?<?G1. 23616 4464G1. 214 6 <.< 2G1. 1!1 6 6<6 6G1. 1331. .32.

1 < 1 2??? 2??1 2??2 2??3

13?14 1 42G1

'uma corectrilor reprezint depirea cheltuielilor de reparaie fa de limita calculat n scopuri de impozitare. suma cheltuielilor de reparaie constatat n contabilitatea financiar ? )) .43 lei suma cheltuielilor de reparaie constatat n scopuri de impozitare ? E..4 lei (E..4. x 3,03)1 sau (E..4.J03>033) diferena ? 0-30. lei ()) .43 ; E..4). 'uma ieirilor ? 0E.) lei ? reprezint baza valoric a faxului la nceputul anului )33- determinat n 9egistrul de eviden a mi%loacelor fixe pe categorii de proprietate i a uzurii acestora n scopul impozitrii pentru perioada 30.30.0EE6 ; 30.30.)33- numai pentru acest obiect prezentat n tabelul ).04. Baxul a fost procurat n anul 0EE4 de aceea baza valoric la 0.30.0EE6 a lui este egal cu valoarea de bilan ; (*)03 lei) la aceast dat. 'uma corectrilor care revine faxului constituie -46 lei determinat n baza cotei pri a corectrilor totale care revine faxului casat> ponderea corectrilor constituie 0-,76D (0-30. > E..4. x 033)1 suma corectrilor este egal cu -46 lei ()447 x 0-,76 > 033). & 12! &

Tabelul 2.1* >odul de calculare a u%urii "i ba%ei valorice a (a ului *lei+
Pe$ioa% /a'a a valo$ic* %e #e(< la -"ce< tiu"e putul pe$ioa%ei %e #e(ti< u"e 0EE6 *)03 0EEE .046 )333 ---. )330 )447 )33) ).)6 I"t$*$i Co$ect*$ Ie4i$i /a'a i valo$ic* la .i"ele pe$ioa%ei %e #e(< tiu"e *)03 .046 ---. -3-* ).)6 U'u$a /a'a calculat* valo$ic* la -" cu$(ul -"ceputul pe$ioa%ei pe$ioa%ei %e #e(< %e #e(< tiu"e tiu"e u$&*toa$e 03.) .046 6-. ---. 447 )447 437 ).)6 .64 0E.)

-46

&atrimoniul ntreprinderii a fost asigurat casco i ca urmare ntreprinderea a primit despgubire de asigurare n sum de ))33 lei. Caza valoric a faxului calculat mai sus constituia 0E.) lei. 2ntreprinderea poate utiliza compensaia i mi%loacele proprii pentru cumprarea unui nou autoturism n mod diferit, folosind una din urmtoarele variante> (lei)
Va$ia"ta I II III I3 Su&a co&pe"(a!iei utili'ate ? 21?? 24?? 1<?? Su&a i"ve(ti!iilo$ (upli&e"ta$e ? ? 2?? ?

:uma venitului recunoscut pentru impozitare calculat %n coloana 4 nu poate fi mai mare dec4t 2.< lei) adic dec4t diferen'a dintre suma compensa'iei "i (aza valoric a activului ie"it %n mod for'at. 0eci sumele indicate %n coloana 4 tre(uie s corespund rela'iei ? T col. 4 T col. 1 & col. 2. Caza valoric a autoturismului procurat (nlocuit) n scopuri de impozitare se calculeaz n baza formulei de calcul (0) n tabelul de mai %os.

& 12< &

*lei+
activ Suma mi?loacelor ndreptate pentru procurarea unui nou Suma investiiilor suplimentare 2S.inv.supl.) Ba%a valoric# a activului ie"it n mod (orat 2B7p.) Suma venitului recunoscut pentru impo%itare 2Sven. rec.) Suma compensaiei neinvestite 2Cneinv.) 7arianta Suma compensaiei Ba%a valoric# a activului nou 2B7n.) 7J):.:*?4 Q 0E.) -0.) 0633

$ ( (( ((( (!

0 ))33 ))33 ))33 ))33

) 0E.) 0E.) 0E.) 0E.)

3 )033 ).33 0633

.J0?)*6 033 3 )*6

*J-?0 3 3 )33 3

4J0?))33 033 3 .33

7n cazurile pierderii for'ate par'iale) adic a deteriorrii activelor) acestea din urm nu se %nlocuiesc cu altele) ci se repar. 7n func'ie de valoarea pa$u(elor) suma compensa'iei utilizate "i suma investi'iilor suplimentare efectuate de a$entul economic) (aza valoric a activelor deteriorate se corecteaz. :uma cu care se a,usteaz (aza valoric a cate$oriei respective de proprietate) la care se atri(uie activul reparat) se calculeaz dup urmtoarea rela'ie1 Sc. 7 Vp. 8 Sve".i&p. 8 Si"v.(upl. < C"ei"v.+ :0; unde Sc. & suma corectrilor) cu care urmeaz a fi ma,orat (aza valoric a cate$oriei respective de proprietate) la care se atri(uie activul reparat2 Vp. & valoarea pa$u(elor2 Sve". i&p. & suma venitului recunoscut spre impozitare2 & 12 &

Si"v. (upl. & suma investi'iilor suplimentare %ndreptate pentru repararea propriet'ii deteriorate2 C"ei"v. & suma compensa'iei neinvestite) care se determin ca diferen' dintre suma compensa'iei primite "i investi'iile efectuate pentru repararea propriet'ii par'ial deteriorate. E emplu. Din cauza ploilor toreniale a fost distrus parial acoperiul depozitului central al '.$. +Baur, 2n baza estimrilor efectuate de ntreprinderi specializate n evaluri valoarea pierderilor cauzate de ploi a constituit *7)33 lei. &atrimoniul a fost asigurat la compania de asigurare. Despgubirea de asigurare sub form de mi%loace bneti constituie 40-33 lei. 2ntreprinderea poate utiliza compensaia i mi%loacele proprii pen? tru reparaia depozitului n mod diferit. &ot exista urmtoarele variante> 2lei)
7arianta ( (( ((( (! Suma compensaiei utili%ate 3 43*33 4..33 *4333 Suma investiiilor suplimentare 3 3 -033 3

"ldirea depozitului n scopuri de impozitare se raporteaz la prima categorie de proprietate. Caza valoric a acestei cldiri va fi corectat cu suma determinat n tabelul de mai %os, av nd ca baz formula de calcul K)M. !eterminarea sumei corect#rilor ba%ei valorice a depo%itului reparat (lei)
Suma venitului recunoscut pentru impo%itare 2Sven. rec.) @ Suma mi?loacelor ndreptate Suma investiii lor suplimentare 2S.inv.supl.) Suma compensaiei neinvestite 7arianta Ba%a pagubelor 27p.) Suma compensaiei Ba%a corect#rilor 2Sc.)

& 13? &

$ 0 ) ( 40-33 *7)33 3 (( 40-33 *7)33 43*33 ((( 40-33 *7)33 4..33 (! 40-33 *7)33 *4333 N3 R col. . R col. 0 ? col. ).

pentru reparaia activelor

.J0?.033 633 3 .033

*J-?0 3 3 -033 3

4J0?40-33 633 3 *-33

2Cneinv.) 7J):.:*?4 Q *7)33 43-33 *4333

& 131 &

?.2 Co"tabilitatea i&po'itelo$ a&B"ate a.e$e"te ope$a!iilo$ cu active u'u$abile


K etap important la calcularea "i conta(ilizarea impozitului pe venit este determinarea corect a diferen'elor privind activele uzura(ile *epuiza(ile+. 9ctivele uzura(ile includ1 active nemateriale2 mi,loace fi-e2 resurse naturale. 7n conta(ilitatea financiar "i %n scopuri de impozitare se folosesc diferite moduri de calculare a uzurii *amortizrii) epuizrii+. Aolitica %ntreprinderii %n domeniul calculrii uzurii *amortizrii) epuizrii+ activelor uzura(ile) care rezid %n luarea deciziilor privind ale$erea metodelor de calculare a uzurii) este %n corela'ie cu scopul formrii unui rezultat financiar adecvat) asi$urarea unui poten'ial tehnic asi$urat "i unei capacit'i tehnice %n stare de utilitate. Metodolo$ia de calculare a uzurii %n conta(ilitate corespunde intereselor economice "i situa'iei financiare a %ntreprinderii. Modul de calculare "i conta(ilizare a uzurii mi,loacelor fi-e este re$lementat de 6 3 4< ale S.N.C. 13 @Co"tabilitatea activelo$ &ate$iale pe te$&e" lu"#A "i se deose(e"te de cerin'ele impuse de le$isla'ia fiscal. 7n scopul determinrii uzurii anuale %n conta(ilitate "i %n scopuri de impozitare sunt defini'i "i calcula'i diferi'i indicatori. Tabelul 2.1, Mo%ul %e calcula$e a u'u$ii &i9loacelo$ .i)e -" co"tabilitate 4i -" (copu$i %e i&po'ita$e
I"%ica< to$ul 9ctul normativ de re$le& mentare K(iectul de calculare a uzurii Co".o$& co"tabilit*!ii .i"a"cia$e :.5.C 16) 6 3 4<) Comentarii cu privire la aplicarea :.5.C. 16 8zura se calculeaz pentru fiecare o(iect de inventar %n parte sau pentru %ntrea$a $rup de mi,loace fi-e *dac au caracteristici comune+ Co".o$& le#i(la!iei .i(cale Codul fiscal) art. 26) 2! /e$ulamentul cu privire la modul de eviden' "i calculare a uzurii mi,loacelor fi-e %n scopul impozitrii din 2 .?1.2??1 8zura se calculeaz pentru mi,loacele fi-e $rupate %n cinci cate$orii de proprietate1 I cate$orie pentru fiecare o(iect %n parte

& 132 &

Metoda de calculare a uzurii

5orma de uzur 0urata de func'iona &re util 7nceputul perioadei de calcula& re a uzurii :f4r"itul perioadei de calculare a uzurii 3aloarea rmas pro(a(il

Conform :.5.C 16 uzura poate fi calculat prin metoda1 casrii liniare2 propor'ional volumului produselor *serviciilor+2 soldului de$resiv2 de$resiv cu rat descresctoare 7ntreprinderea determin de sine stttor) reie"ind din durata de func'ionare util :e determin de sine stttor de ctre %ntreprindere %n func'ie de mai multe criterii 7ncep4nd cu prima zi a lunii urmtoare celei) %n care a fost dat %n e-ploatare mi,locul fi=inaliz4nd cu ultima zi a lunii %n care a fost scos din e-ploatare mi,locul fi7ntreprinderea determin de sine stttor valoarea rmas pro(a(il care reprezint valoarea net util a materialelor) resturilor) de"eurilor ce vor rm4ne la sf4r"itul duratei de func'ionare util. :e sta(ile"te pentru determinarea valorii uzura(ile a mi,loacelor fi-e "i influen'eaz mrimea uzurii calculate Influen'eaz asupra uzurii. Conform :.5.C 16) 63!) rezultatul reevalurii mi,loacelor fi-e se reflect ca ma,orare sau mic"orare a capitalului propriu la postul

II 3 cate$orii pentru toat cate$oria :uma uzurii se determin prin %nmul'irea (azei valorice a mi,loacelor fi-e la sf4r"itul anului a fiecrei cate$orii de proprietate la norma de uzur corespunztoare cate$oriei

:e sta(ile"te pentru fiecare cate$orie de proprietate1 I .> ) II <> ) 3 3?> III 1?>) I3 2?> :e sta(ile"te prin Catalo$ul mi,loacelor fi-e "i activelor nemateriale "i serve"te la determinarea cate$oriei de proprietate la care se atri(uie mi,locul fiAentru un an %ntre$ indiferent de momentul drii %n e-ploatare a mi,locului fi- cu condi'ia c a fost dat %n e-ploatare A4n %n anul) %n care (aza valoric la %nceputul anului de $estiune este mai mic de 1??? lei 5u se sta(ile"te. :uma valorii rmase efective a mi,loacelor fi-e casate %n le$tur cu uzura total %n conta(ilitatea financiar reprezint %n scopuri de impozitare o corectare a (azei valorice a mi,loacelor fi-e

/eeva& luarea mi,loa& celor fi-e) intrate dup

5u se constat "i nu influen'eaz asupra uzurii

& 133 &

<

/epara'ia mi,loa& celor fi-e

D0iferen'e din reevaluarea activelor pe termen lun$E Cheltuielile privind repara'iile se $rupeaz %n cheltuieli care1 se constat ca cheltuieli ale perioadei sau consumuri %n func'ie de locul efecturii repara'iei) dac scopul "i efectul acestora a fost de a men'ine mi,locul fi- %n stare de utilitate "i ser& viciu2 se capitalizeaz) dac %n urma efecturii repara'iei s&au ma,orat "i %m(unt'it caracteristicile tehnice) tehnolo$ice) func'ionale) calitative) durata de fun& c'ionare util ale mi,loa& celor fi-e %n compara'ie cu parametrii e-isten'i sau planifica'i

Cheltuielile de repara'ie suportate se permit spre deducere astfel1 dac cheltuielile suportate) pe parcursul anului fiscal pentru repara'ia mi,loacelor fi-e) nu dep"esc 1?> din (aza valoric a cate$oriei respective de proprietate *determinat fr a lua %n considerare schim(rile de pe parcursul anului fiscal respectiv+) cheltuielile %n cauz vor fi permise spre deducere %n anul respectiv) dac cheltuielile indicate mai sus la %nceputul anului dep"esc 1? > din (aza valoric a mi,loacelor fi-e) mrimea acestui surplus se consider drept cheltuieli pentru recondi'ionare "i se ia %n eviden' pe contul mi,loacelor fi-e. 0ac la %nceputul perioadei de $estiune nu e-istau mi,loace fi-e) ele fiind procurate %n decursul anului de $estiune) "i (aza valoric era e$al respectiv cu zero lei) cheltuielile de repara'ie suportate nu se permit spre deducere "i se capitalizeaz %n mrime total prin /e$istrul de calcul a uzurii la compartimentul D:uma corectrilorE

Metoda de calculare a uzurii utilizat %n conta(ilitatea financiar este ar$umentat economic de ctre %ntreprindere) fiind %n corespundere cu schema de o('inere a avanta,ului economic din utilizarea mi,loacelor fi-e) %n func'ie de intensitatea pro$ramului de utilizare a mi,loacelor fi-e. 7n dependen' de caracterul utilizrii mi,loacelor fi-e) de totalitatea de resurse economico&tehnice %ntruchipate %n mi,loacele fi-e) la calcularea uzurii %ntreprinderea ale$e una din metodele enumerate1 metoda liniar) dac venitul o('inut ca utilizare a mi,locului fi-) %n (aza principiului corespunderii & 134 &

veniturilor "i cheltuielilor perioadei) e constatat uniform pe durata de func'ionare util2 metoda %n raport cu volumul de lucru) produse fa(ricate) dac dinamica venitului e %n corespundere cu volumul produselor fa(ricate) serviciilor prestate prin intermediul mi,loacelor fi-e2 metoda accelerat) %n cazul %n care avanta,ele economice) o('inute ca urmare a utilizrii mi,locului fi-) sunt mai mari la %nceputul duratei de func'ionare util fa' de sf4r"itul ei) cum ar fi metoda soldului de$resiv) metoda de$resiv cu rat descresctoare *cumulativ+. 7n conta(ilitate suma uzurii mi,loacelor fi-e se determin %n (orderoul de calculare a uzurii mi,loacelor fi-e pentru fiecare o(iect %n parte) %ncep4nd cu prima zi a lunii urmtoare celei %n care a fost dat %n e-ploatare mi,locul fi-. Calculul uzurii %n scopuri de impozitare are loc o sin$ur dat la sf4r"itul anului de $estiune) %n conformitate cu cerin'ele1 Codului fiscal al /.M. nr. 5r.1163&XIII din 24.?4.1 !2 /e$ulamentul cu privire la modul de eviden' "i calculare a uzurii mi,loacelor fi-e %n scopul impozitrii din 2 .?1.2??1. 7n scopuri de impozitare ca o(iect de calculare a uzurii servesc mi,loacele fi-e folosite %n activitatea de %ntreprinztor "i supuse uzurii. 5u se calculeaz uzura loturilor de pm4nt) vitelor productive "i de munc *cu e-cep'ia cailor de munc+) planta'iilor perene) care n& au intrat pe rod) mi,loacelor fi-e) care sunt conservate) construc'iilor capitale %n curs de e-ecu'ie. 8zura nu se calculeaz %n timpul reconstruc'iei sau reutilrii tehnice a mi,loacelor fi-e la suspendarea complet a func'ionrii %ntreprinderii) precum "i pentru mi,loacele fi-e lichidate. Aentru autoturismul) valoarea cruia nu dep"e"te 1????? lei) uzura este determinat de la valoarea de intrare efectiv a acestuia) iar dac valoarea unitar a autoturismului dep"e"te 1?? ??? lei) uzura se calculeaz de la 1?? ??? lei. 8zura autoturismelor utilizate %n calitate de mi,loace fi-e cu destina'ie productiv) al cror cost constituie parte component a costului v4nzrilor se calculeaz pe principii $enerale) indiferent de valoare. Conform /e$ulamentului cu privire la modul de eviden' "i calculare a uzurii mi,loacelor fi-e %n scopul impozitrii + mi,loacele & 13. &

fi-e supuse uzurii se $rupeaz %n cinci cate$orii de proprietate) fiecreia din ele fiind atri(uit o norm a uzurii1 I .>) II <>) III 1?>) I3 2?>) 3 3?>. =iecare cate$orie de proprietate reprezint o totalitate de mi,loace fi-e asemntoare dup durata de func'ionare util $rupate conform Catalo$ului mi,loacelor fi-e "i activelor nemateriale nr. 33< din 21.?3.2??3. Aentru atri(uirea o(iectului *activului+ la una din cate$oriile de proprietate men'ionate este necesar de a determina un coeficient Ca care reprezint valoarea criteriului de atri(uire a mi,locului fi- la cate$oriile de proprietate. Ca 7 011 :a"i; ,u+ unde1 ,u este durata de func'ionare util a mi,loacelor fi-e conform Catalo$ului mi,loacelor fi-e "i activelor nemateriale e-primat %n ani. 0urata de func'ionare util a mi,loacelor fi-e de toate cate$oriile poate fi sporit sau redus p4n la 2.> fa' de durata sta(ilit %n Catalo$. 9ceast decizie se ia de ctre conducerea %ntreprinderii %n func'ie de intensitatea "i condi'iile de e-ploatare a activului) de repara'iile ulterioare pentru %m(unt'irea strii acestuia) de modificrile tehnolo$ice care influen'eaz asupra duratei de func'ionare util a o(iectelor) de uzura moral a activului respectiv etc. 7n (aza acestui coeficient se sta(ile"te cate$oria de proprietate la care se atri(uie mi,loacele fi-e1 daca Ca este mai mare dec4t 5*i&1+) dar nu mai mare dec4t 5i1) mi,loacele fi-e se atri(uie la cate$oria i) ceea ce reprezint numrul cate$oriei de proprietate2 daca Ca este mai mare dec4t 5.) atunci mi,loacele fi-e se atri(uie la cate$oria 3. :pre e-emplu) %ntreprinderea a procurat un automo(il "i o ma"in de cas cu memorie fiscal. Conform catalo$ului men'ionat) durata de func'ionare util a acestor mi,loace fi-e este1 pentru automo(il 4? ani *pozi'ia 11???4?2???+)
1

8i ; norma de uzur n D pentru categoria de proprietate +i, stabilit n "odul fiscal. 83J3.

& 136 &

pentru ma"ina de cas cu memorie fiscal < ani *pozi'ia 14<!?13????+. 3aloarea coeficientului de atri(uire la cate$oriile de proprietate Ca a constituit . pentru automo(il *2?? 1 4?+ "i 2. pentru ma"ina de cas cu memorie fiscal *2?? 1 <+. 0eoarece pentru automo(il Ca este e$al cu .) el se atri(uie la cate$oria de proprietate I cu norma de uzur de .>. Aentru ma"ina de cas cu memorie fiscal Ca este e$al cu 2. "i este mai mare dec4t 54 U 2?>) dar nu mai mare dec4t 5. U 3?> "i de aceea ma"ina de cas cu memorie fiscal se atri(uie la cate$oria de proprietate 3 cu norma de uzur de 3?>. Aentru mi,loacele fi-e raportate la cate$oria de proprietate I calcularea uzurii se face pentru fiecare o(iect %n parte) iar pentru mi,loacele fi-e raportate la cate$oriile de proprietate II 3 calcularea uzurii se efectueaz prin aplicarea normei de uzur la %ntrea$a (az valoric a cate$oriei respective. :uma uzurii %n scopuri fiscale se determin prin %nmul'irea (azei valorice a mi,loacelor fi-e la sf4r"itul anului de $estiune la norma de uzur respectiv1 U. 7 /. ) Nu 111+ unde U. uzura calculat %n scopuri fiscale) /. (aza valoric a mi,loacelor fi-e la sf4r"itul anului de $estiune2 Nu norma de uzur a cate$oriei de proprietate) >. 7n desf"urarea acestei formule tre(uie calculat corect (aza valoric a mi,loacelor fi-e la sf4r"itul anului de $estiune dup urmtoarea rela'ie1 /. 7 /- 8 Si"t$. Sc. F Sie4i$.+ unde /- < (aza valoric a mi,loacelor fi-e la %nceputul anului de $estiune a cate$oriei de proprietate respective) se determin prin diferen'a dintre (aza valoric a mi,loacelor fi-e la sf4r"itul anului de $estiune precedent "i suma uzurii anului precedent1 F%i U Ffi&1 8fi&12 Si"t$. suma intrrilor de mi,loace fi-e2 Sc. suma corectrilor2 Sie4i$. suma mi,loacelor fi-e ie"ite. 7n scopuri de impozitare uzura se determin %ntr&un document de form tipizat sta(ilit prin /e$ulamentul men'ionat numit & 13! &

Re#i(t$ul %e evi%e"!* a &i9loacelo$ .i)e pe cate#o$ii %e p$o< p$ietate 4i a u'u$ii ace(to$a -" (copul i&po'it*$ii. Aentru facilitarea completrii /e$istrului pot fi deschise (orderouri suplimentare) care permit acumularea detaliat a informa'iei privind mi"crile mi,loacelor fi-e1 1+ (orderoul privind intrrile mi,loacelor fi-e pentru reflectarea datei de intrare) valorii mi,loacelor fi-e intrate pe $rupe etc.2 2+ (orderoul privind corectrile2 3+ (orderoul privind ie"irile mi,loacelor fi-e pentru reflectarea momentului de ie"ire) direc'iei ie"irii) valorii mi,loacelor fi-e ie"ite pe $rupe etc. :uma diferen'ei aferente uzurii calculate %n conta(ilitate "i %n scopuri de impozitare este o diferen' comple-) deoarece prin uzur se determin ca deduceri "i celelalte influen'e *intrri) ie"iri) corectri+ asupra mi,loacelor fi-e. :uma diferen'elor temporare cu privire la uzura mi,loacelor fi-e este format din diferen'ele privind1 suma uzurii mi,loacelor fi-e2 cheltuielile privind repara'ia lor2 venitul de la v4nzarea mi,loacelor fi-e2 pierderile din v4nzarea mi,loacelor fi-e2 pierderile din ie"irea mi,loacelor fi-e) neindicate mai sus. 0ac suma diferen'ei totale e ne$ativ) adic suma uzurii %n scopuri fiscale e mai mare dec4t %n conta(ilitatea financiar se va o('ine o diferen' temporar impoza(il de la care se determin datoria am4nat privind impozitul pe venit) dac diferen'a este pozitiv) se %nre$istreaz o diferen' temporar deducti(il) reflect4ndu & se activul am4nat privind impozitul pe venit. /eflectarea %n conta(ilitate a impozitului pe venit calculat de la suma diferen'ei are loc lu4nd %n considera'ie soldul impozitului pe venit am4nat) reflectat %n perioada precedent. Calcula$ea %i.e$e"!elo$ p$ivi"% u'u$a &i9loacelo$ .i)e la i"t$a$ea lo$ 4i co"tabilitatea i&po'itelo$ a&-"ate a.e$e"te ace(to$a :uma intrrilor mi,loacelor fi-e include1

& 13< &

valoarea de intrare a mi,loacelor fi-e procurate sau create de %ntreprindere2 valoarea cea mai mic dintre pre'ul de pia' "i (aza valoric a mi,loacelor fi-e primite cu titlu $ratuit2 (aza valoric a mi,loacelor fi-e primite pentru %nlocuirea celor ie"ite for'at) determinat la data pierderii for'ate ma,orat cu suma venitului neutilizat pentru %nlocuirea propriet'ii) constatat ca impoza(il) cu suma investi'iilor suplimentare utilizate pentru proprietatea %nlocuit "i redus cu desp$u(irea neutilizat2 (aza valoric a mi,loacelor fi-e din conservare la data ie"irii din conservare. Intrrile de autoturisme cu valoare mai mare de 1????? lei se evalueaz astfel1 - dac la data 1.?1.1 < %n (ilan'ul conta(il erau reflectate asemenea autoturisme) intrarea lor se reflect ca Halte intrriE) reie"ind din valoarea fiecrui automo(il de 1?? ??? lei2 - dac autoturismele cu valoarea mai mare de 1?? ??? lei au intrat %n perioada de $estiune dup 1.?1.1 <) intrarea lor se reflect ca DprocurriE) reie"ind din valoarea automo(ilului de 1?? ??? lei) iar dac acesta se utilizeaz %n procesul de producere la valoarea efectiv. E emplu. =a 03 octombrie )333 ntreprinderea +Cilan, a procurat utila% n valoare de 030 663 lei, inclusiv 5!$. 2n politica de contabilitate a fost stabilit durata de funcionare util de * ani, iar metoda de calculare a uzurii depinde de volumul produselor fabricate, valoarea probabil rmas egal cu zero. "apacitatea de fabricare a utila%ului constituie 433 333 uniti. !olumul efectiv fabricat de ntreprindere n fiecare an i uzura calculat sunt prezentate n tabelul ce urmeaz>
$nul de gestiune )333 )330 )33) !aloarea de intrare 6. E33 6. E33 6. E33 "antitatea de articole produse 033 333 003 333 0-3 333 'uma uzurii anuale 0. 0*3 0* *4* 06 -E* 'uma uzurii acumulat e 0. 0*3 )E 70* .6 003 (lei) !aloarea de bilan la sf ritul anului 73 7*3 ** 06* -4 7E3

& 13 &

)33)33. 5otal

6. E33 6. E33 x

0.3 333 0)3 333 433 333

0E 603 04 E63 6. E33

47 E)3 6. E33 x

04 E63 3 x

"onform "atalogului mi%loacelor fixe i activelor nemateriale acest utila% se atribuie categoriei (! de proprietate cu norma de uzur anual de )3D. !aloarea utila%ului, fr 5!$, procurat n cursul anului de gestiune este trecut, n scopul impozitrii, la ma%orarea bazei valorice a acelei categorii de proprietate, la care se refer. /xtras din 9egistrul de eviden a mi%loacelor fixe pe categorii de proprietate i a uzurii acestora n scopul impozitrii pentru toat durata de funcionare util a mi%loacelor fixe> (lei)
&erioada de gestiune Caza valoric a mi%loacelor fixe la nceputul perioadei de gestiune (C) Lzura calculat Caza valoric a mi%loacelor fixe la nceputul perioadei de gestiune urmtoare 47 E)3@0 *. --4@0 .-.46,6@0 -.77*,3.@0 )76)3,3.@0 )))*4@0 0763.,6@0 0.).-,6.@0 00-E*,37@0 E004,3*@0 7)E),6.@0 *6-.,)7@0 .447,.)@0 -7--,E.@0 )E67,0*@0 )-6E,7)@0 0E00,76@0 0*)E,.)@0 ('intr.) 'uma intrrilor tate "ategoria de proprie? ('ieir.) 'uma ieirilor Caza valoric a mi%loacelor fixe la finele perioadei de gestiune 6.E33@0 47 E)3@0 *. --4@0 .-.46,6@0 -.77*,3.@0 )76)3,3.@0 )))*4@0 0763.,6@0 0.).-,6.@0 00-E*,37@0 E004,3*@0 7)E),6.@0 *6-.,)7@0 .447,.)@0 -7--,E.@0 )E67,0*@0 )-6E,7)@0 0E00,76@0

)333 )330 )33) )33)33. )33* )334 )337 )336 )33E )303 )300 )30) )30)30. )30* )304 )307

(! (! (! (! (! (! (! (! (! (! (! (! (! (! (! (! (! (!

6.E33@0 47 E)3@0 *. --4@0 .-.46,6@0 -.77*,3.@0 )76)3,3.@0 )))*4@0 0763.,6@0 0.).-,6.@0 00-E*,37@0 E004,3*@0 7)E),6.@0 *6-.,)7@0 .447,.)@0 -7--,E.@0 )E67,0*@0 )-6E,7)@0 0E00,76@0

04 E63 0- *6. 03647,) 64E-,74 4E**,3 **4.,3 ..*0,) -*43,E4 )6.6,77 ))7E,3) 06)-,)0 0.*6,*7 0044,6* E--,.6 7.4,7E *E7,..77,E. -6),-4

& 14? &

)306 )30E )3)3

(! (! (!

0*)E,.)@0 0))-,*.@0 E76,6-@0

0*)E,.)@0 0))-,*.@0 E76,6-@0

-3*,66 0))-,*.@0 )..,70 E76,6-@0 E76,6- 3

"onform calculelor efectuate se poate constata c n contabilitatea financiar uzura a fost calculat timp de * ani, iar n scopuri de impozitare ; )0 ani, p n n )3)3, n care baza valoric a categoriei de proprietate este mai mic de 0333 lei. Determinarea sumelor i tipurilor diferenelor privind uzura mi%loacelor fixe este prezentat n urmtorul tabel>
Suma u%urii Suma u%urii re(lectat# n calculat# n contabilitatea scopul (inanciar# impo%it#rii ) 0. 0*3 04 E63 0* *4* 0- *6. 06 -E* 03647,) Suma di(erenei . J )??) 6-3,33 0 E60,33 ( lei) Tipul di(erenei@ * "alcularea D5( 9eversarea D5( 9eversarea D5( "alcularea D5D "alcularea D5D "alcularea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D 9eversarea D5D x

9nul 0 )333 )330 )33)

7 *)7,63 )330E 603 64E-,74 00 004,). )33. 04 E63 4E**,3 03 3)*,33 )33* 3 **4.,3 ?* *4.,33 )334 3 ..*0,) ?. .*0,)3 )337 3 -*43,E4 ?- *43,E4 )336 3 )6.6,77 ?) 6.6,77 )33E 3 ))7E,3) ?) )7E,3) )303 3 06)-,)0 ?0 6)-,)0 )300 3 0.*6,*7 ?0 .*6,*7 )30) 3 0044,6* ?0 044,6* )303 E--,.6 ?E--,.6 )30. 3 7.4,7E ?7.4,7E )30* 3 *E7,.?*E7,.)304 3 .77,E. ?.77,E. )307 3 -6),-4 ?-6),-4 )306 3 -3*,66 ?-3*,66 )30E 3 )..,70 ?)..,70 )3)3 3 E76,6?E76,65otal 6. E33 6. E33 3 N D5( ; diferen temporar impozabil D5D ; diferen temporar deductibil

"alcularea i anularea impozitelor am nate conform cotei impozitului pe venit de )3 D, sunt prezentate n tabelul ).06. & 141 &

& 142 &

Tabelul 2.1-

& 143 &

Calcula$ea %i.e$e"!elo$ p$ivi"% u'u$a &i9loacelo$ .i)e+ !i"B"% co"t %e co$ect*$ile ba'ei valo$ice a ace(to$a #a determinarea uzurii %n scopuri de impozitare tre(uie luat %n considera'ie suma corectrilor *:c.+ care poate ma,ora sau mic"ora (aza valoric a cate$oriei de proprietate la sf%r"itul anului de $estiune. :uma corectrilor const din1 a+ suma cheltuielilor privind repara'iile mi,loacelor fi-e supuse repara'iei care dep"esc 1?> din (aza valoric a mi,loacelor fi-e la %nceputul anului de $estiune2 (+ suma I39) trecut %n cont calculat de la valoarea de (ilan' a mi,loacelor fi-e v4ndute) %n valoarea crora a fost inclus suma I39 la procurare) artat separat %n documentele de intrare2 c+ suma valorii pro(a(ile rmase reflectat %n conta(ilitate la casarea mi,loacelor fi-e cu ocazia uzurii totale. :umele acestor corectri influen'eaz %n mod diferit (aza valoric a cat$oriei de proprietate) de aceea mrimea lor total poate fi calculat astfel1 Sc 7 S% F Stva F Sv$ + unde1 S% F suma dep"irii cheltuielilor suportate pe parcursul anului fiscal pentru repara'ia mi,loacelor fi-e2 Stva suma ta-ei pe valoarea adu$at) ce urmeaz a fi trecut %n cont %n conformitate cu Codul fiscal) calculat din valoarea de (ilan' a mi,loacelor fi-e v4ndute) la care suma I39 a fost inclus %n valoarea de intrare a mi,locului fi-2 Sv$ suma valorii pro(a(ile rmase a mi,loacelor fi-e %n cazul lichidrii lor %n conta(ilitatea financiar) %n le$tura cu uzura total. 7n scopuri de impozitare1 se permit spre deducere cheltuielile de repara'ie a mi,loacelor fi-e proprii %n mrime de 1? > din (aza valoric a cate$oriei de proprietate respective la %nceputul anului de $estiune) precum "i 1?> la pl'ile de arend efectuate cazul repara'iei mi,loacelor fi-e arendate2 suma cheltuielilor de repara'ie) care dep"e"te 1?> din (aza valoric a cate$oriei de proprietate) se reflect ca ma,orare a (azei valorice a acestei cate$orii de proprietate. 5u se limiteaz cheltuielile pentru repara'ia drumurilor. & 144 &

0ac la %nceputul perioadei de $estiune nu e-ist mi,loace fi-e) acestea fiind cumprate "i reparate %n cursul anului de $estiune) cheltuielile de repara'ie nu se recunosc la deducere. Jle vor ma,ora venitul impoza(il) fiind incluse %n (aza valoric a mi,loacelor fi-e la finele perioadei de $estiune. 7ntruc4t dep"irea cheltuielilor pentru repara'ia mi,loacelor fi-e se raporteaz la ma,orarea (azei valorice a cate$oriei respective de proprietate) la determinarea venitului impoza(il) aceasta se deduce prin uzura) calculat %n scopul impozitrii. Arin urmare) la determinarea datoriei sau activului am4nat privind impozitul pe venit) diferen'ele privind uzura) repara'ia mi,loacelor fi-e sunt tratate ca o diferen' temporar unic aferent uzurii mi,loacelor fi-e. #a determinarea uzurii %n scopuri de impozitare se ia %n considera'ie "i valoa$ea p$obabil* $*&a(* care este determinat de %ntreprindere "i reprezint valoarea util a materialelor) pe care ea prevede s le o('in la e-pirarea duratei de utilizare a mi,loacelor fi-e. 7n conformitate cu /e$ulamentul cu privire la modul de eviden' "i calculare a uzurii mi,loacelor fi-e %n scopul impozitrii din 2 .?1.2??1 la ie"irea mi,loacelor fi-e %n le$tur cu uzura total *lichidare+) (aza valoric a cate$oriei de proprietate respective se mic"oreaz cu suma valorii rmase a mi,loacelor fi-e casate. 3aloarea pro(a(il rmas se %nre$istreaz %n conta(ilitate %n procesul&ver(al de lichidare a mi,loacelor fi-e "i %n fi"a de inventar a mi,locului fi- ie"it "i se reflect prin formula conta(il1 !ebit 211 1>ateriale3 Credit 123 1>i?loace (i e3 Su&a TVA+ t$ecut* -" co"t) calculat de la valoarea de (ilan' a mi,loacelor fi-e v4ndute) %n valoarea crora a fost inclus suma I39 la procurare) tre(uie s fie artat separat %n documentele de intrare. E emplu. =a 03 martie 0EEE ntreprinderea +Baur, a procurat * computere la valoarea de intrare de .-)3 lei fiecare, inclusiv 5!$. "onform politicii de contabilitate a fost stabilit valoarea rmas probabil a unui computer n mrime de )D din valoarea lui de intrare. Durata de funcionare util constituie * ani, iar metoda de calculare a uzurii este liniar. 2n scopri de impozitare computerele se atribuie la categoria a ! de proprietate, cu norma de uzur de -3 D. & 14. &

"alcularea uzurii mi%loacelor fixe n contabilitatea financiar se efectueaz pentru toat grupa, deoarece aceste obiecte sunt identice ca valoare i ca perioad de punere n funciune> (lei)
9nul de gestiune 0EEE )333 )330 )33) )33)33. 5otal 7aloarea de intrare 06 333 06 333 06 333 06 333 06 333 06 333 x Suma u%urii anuale )4.4 -*)6 -*)6 -*)6 -*)6 66) x Suma u%urii acumulate ) 4.4 407. E73) 0-)-3 047*6 074.3 7aloarea de bilan la (inele anului 0*-*. 006)4 6)E6 .773 0).) -43

2n anul )33) ntreprinderea a efectuat reparaia a dou computere suport nd cheltuieli n sum de E*3 lei, care au fost constatate n contabilitatea financiar ca cheltuieli ale perioadei n debitul contului 70- A"heltuieli generale i administrative,. 2n )33. ntreprinderea a casat toate computerele, nregistr nd materiale utile la valoarea efectiv de -43 lei, care au fost reflectate n procesul?verbal de lichidare a mi%loacelor fixe i n fia de inventar a acestor computere. 'uma dat se reflect drept corectare n scopuri de impozitare i se scade din baza valoric a categoriei de proprietate. &entru a calcula uzura mi%loacelor fixe n scopul impozitrii se completeaz 9egistrul de eviden a mi%loacelor fixe pe categorii de proprietate i a uzurii acestora n scopul impozitrii>
Aerioada de gestiune Ba%a valoric# a mi?loacelor (i e la nceputul perioadei de gestiune 2B)< lei Ba%a valoric# a mi?loacelor (i e la (inele perioadei de gestiune< lei 2Sie"ir.)< lei Suma ie"irilor Ba%a valoric# a mi?loacelor (i e la nceputul perioadei de gestiune urm#toare< lei 0)433@* 2Sintr.)< lei Suma intr#rilor 2Sc.)< lei Suma corect#rilor proprietate Categoria de B%ura calculat#< lei

0EEE

06333@ *

06333@* *.33

& 146 &

)333 )330 )33) )33)33.

! ! ! ! !

0)433@* 66)3@* 407.@* .***@* -066@*

--(-43)@*

0)433@* 66)3@* 4*37@* .***@* )6)6@3

-763 )4.4 0E*) 0-47 3

66)3@* 407.@* .***@* -066@* 3@3

&entru a calcula uzura e necesar s se determine mrimea corectrilor. $stfel, suma cheltuielilor privind reparaia computerelor, permis spre deducere n scopuri de impozitare n )33), este egal cu 407 lei (407. x 3,0). 'uma depirii cheltuielilor de reparaie este egal cu --- lei (E*3 ? 407) i se reflect drept corectare prin ma%orarea bazei valorice a categoriei ! de proprietate n acest an. Lzura n scopuri de impozitare se calculeaz p n n )33., deoarece n urma casrii computerelor numrul de obiecte a categoriei de proprietate este egal cu zero. Caza valoric la sf ritul anului )33. reprezint pierderi din ie? irea mi%loacelor fixe n scopuri de impozitare. 2n acest an uzura nu se calculeaz deoarece nu exist obiecte la aceast categorie de proprietate. Diferenele privind uzura mi%loacelor fixe sunt calculate n tabelul de mai %os> (lei)
9nul Suma Suma u%urii Suma Aierderi !i(eren Tipul u%urii calculat# n cheltuielilor din ie"irea a di(erenei@ re(lectat# scopul de reparaie mi?loacelo n impo%it#rii peste limit# r (i e contabilita& tea (inanciar# "alcularea )4.4 *.33 ()7*.) D5( "alcularea -*)6 -763 ()*)) D5( 9eversare -*)6 )4.4 66) a D5( 9eversare -*)6 0E*) --0E3E a D5( 9eversare a D5( -*)6 0-47 )040 "alcularea D5D $nularea 66) 3 ()6)6) (0E.4) D5D

0EEE )333 )330 )33) )33)33.

N D5( ; diferen temporar impozabil D5D ; diferen temporar deductibil

& 14! &

0eterminarea sumelor "i tipurilor diferen'elor) calcularea "i anularea impozitelor am4nate) calculate conform cotei impozitului pe venit de 2? > sunt prezentate %n e-trasul din re$istrul %nre$istrrilor cronolo$ice pe perioada anilor 1 2??41 :lei;
Corespondena 0r. crt. 0 Coninutul !ebit "alcularea datoriei am nate privind impozitul pe venit $nularea datoriei am nate privind impozitul pe venit "alcularea activului am nat privind impozitul pe venit $nularea activului am nat privind impozitul pe venit Credit 1... 2// / 2//1 2//2 2//3 2//$ 9nul 5P5$=

7-0

.)*

**3, 6

*3,.

430,)

.)*

7-0

074, .

-60, 6

.-), )

074,.

430,)

0-*

7-0

-6E, )

-6E,)

7-0

0-*

-6E,)

-6E,)

7ncep4nd cu 1 iulie 1 <) dat intrrii %n vi$oare a Iitlului III a Codului fiscal) I39 aferent procurrii activelor materiale "i nemateriale pe termen lun$ se trece %n cont. Mi,loacele fi-e procurate p4n la 1.?!.1 < sau procurate de contri(ua(il p%n a deveni pltitor a I39 au fost trecute la intrri "i reflectate %n conta(ilitate %n acea perioad la valoarea de intrare %mpreun cu suma I39. :uma I39) trecut %n cont) calculat de la valoarea de (ilan' a mi,loacelor fi-e v4ndute) %n valoarea crora a fost inclus suma I39 la procurare) tre(uie s fie artat separat %n documentele de intrare. Conform Codului fiscal %ntreprinderea are dreptul la trecerea %n cont a sumei I39 %n cazul v4nzrii mi,loacelor fi-e dup data de 1 & 14< &

iulie 1 <) cu condi'ia c suma I39 a fost reflectat %ntr&un r4nd separat %n documentele de procurare *facturi de e-pedi'ie) fiscale etc.+) decontare "i de plat la cumprarea lor. 7n acest caz suma I39 reprezint 16)6!> din valoarea de (ilan' la momentul v4nzrii. Ca urmare) valoarea de (ilan' fr I39 se trece la cheltuielile activit'ii investi'ionale) iar suma I39 se trece %n cont reflect4ndu&se %n de(itul contului .34. E emplu. 2ntreprinderea ABuel, la 03 februarie i 0* mai )33) a v ndut 0) uniti de utila% de care dispunea i un autoturism la valori de pia egale respectiv cu 74 E)3 lei i ). 333 lei. 2n contabilitatea financiar a ntreprinderii aceste mi%loace fixe au fost nregistrate la intrri p n la 0 iulie 0EE6, de aceea includ suma 5!$. !aloarea iniial, uzura acumulat i baza valoric a categoriei de proprietate sunt prezentate n tabel>
Categoria de proprietate Ba%a valoric# a categoriei de proprietate la nceputul anului 2//2< lei B%ura acumulat# la data v8n%#rii< lei 7aloarea iniial#< lei 0um#rul de obiecte !enumirea mi?loacelor (i e 7aloarea de v8n%are< inclusiv T79< lei 74E)3 ).333 6**33

Ltila% $utoturism 5otal

(! ! Q

0) x

4-333 .0333 03. 333

64033 -E-43 .7E73

-4633 0))33 0*663

=a data v nzrii mi%loacelor fixe 5!$ din valoarea de bilan i valoarea de bilan sunt determinate n urmtorul tabel> (lei)
!enumirea mi?loacelor (i e 7aloarea iniial# B%ura acumulat# la data v8n%#rii -4633 0))33 .E333 7aloarea de bilan Suma T79 7aloarea din valoarea de bilan de bilan la (#r# data v8n%#rii suma T79 6)04,47 .036-,-.*)4,47 ))4--,-0)7.-,-. 4-704,44

Ltila% $utoturism 5otal

64033 -E-43 0)*.43

.E-33 )7043 74.43

& 14 &

! nzarea mi%loacelor fixe a fost reflectat n contabilitatea financiar n modul urmtor>


0r. Coninutul operaiei economice Corespondena conturilor crt. !ebit Credit 0. "asarea sumei uzurii acumulate a 0). 0)utila%uluii ). "asarea sumei uzurii acumulate a 0). 0)autoturismului -. "asarea valorii de bilan a utila%ului 7) 0)v ndut, fr 5!$ 0 . *0)9eflectarea sumei 5!$ trecute n cont . *. 7) "asarea valorii de bilan a 0)0 autoturismului v ndut fr 5!$ 4. 9eflectarea sumei 5!$ din valoarea *de bilan a autoturismului trecut n 0). cont 7. 9eflectarea valorii de v nzare a )) 4)0 autoturismului, fr 5!$ E 6. 9eflectarea 5!$ aferente utila%ului )) *-. v ndut E E. 9eflectarea valorii de v nzare a )) 4)0 autoturismului, fr 5!$ E 03. 9eflectarea 5!$ aferente a autoturis? )) *-. mului v ndut E Suma< lei - 4633 0) )33 . 036-,-6)04,47 )) 4--,-. *)4,47 4.033 0)6)3 )3333 .333

'uma uzurii mi%loacelor fixe i rezultatul din v nzarea lor n scopul impozitrii se determin complet nd 9egistrul evidenei micrii mi%loacelor fixe conform categoriilor de proprietate i uzurii lor n scopul impozitrii. 5!$ calculat din valoarea de bilan a mi%loacelor fixe se trece n cont i reprezint o corectare care se reflect cu semnul minus n registru, micor nd baza valoric a categoriei de proprietate. =a sf ritul anului la categoria (! de proprietate s?a obinut o mrime negativ a bazei valorice, de aceea acest rezultat se trece la venituri n scopuri de impozitare, iar baza valoric a categoriei respective de proprietate la nceputul perioadei de gestiune urmtoare se egaleaz cu zero. /xtras din 9egistrul evidenei micrii mi%loacelor fixe conform categoriilor de proprietate i uzurii lor n scopul impozitrii pentru anul )33)> (lei) & 1.? &

2Sc.) Suma corect#rilor

2Sie"ir.) Suma ie"irilor

Categoria de proprietate "i norma u%urii

Ba%a valoric# a mi?loacelor (i e la nceputul perioadei de gestiune 2B)

Ba%a valoric# a mi?loacelor (i e la (inele perioadei de gestiune

B%ura calculat# 3 . E.) . E.)

(! ! 5otal

4- 333@0) (6)07) .0 333@- (. *)7) 03. 333 (0)7..)

4.033@00 )3 333@0 6. 033

(E-07)@0 04 .7-@) 70*4

3 00 *-0@) 00 *-0

,ete$&i"a$ea 4i i&po'ita$ea %i.e$e"!elo$ la ie4i$ea &i9loacelo$ .i)e %i" #e(tiu"ea -"t$ep$i"%e$ii :uma ie"irilor *:ie"ir.+ la calcularea uzurii este e$al cu1 %ncasrile su( form de mi,loace (ne"ti sau alt fel de com& pensare primit sau de primit din v4nzarea mi,loacelor fi-e2 (aza valoric corectat determinat la momentul donrii) pierderii for'ate) conservrii sau casrii mi,locului fi-. 7n procesul desf"urrii activit'ii economice a %ntreprinderii) mi,loacele fi-e pot fi scoase din $estiunea %ntreprinderii ca urmare a v4nzrii) transferului cu titlu $ratuit) schim(ului contra alte active) lichidrii) ie"irii for'ate) conservrii) delapidrilor %n rezultatul calamit'ilor naturale) scoaterii din func'iune din cauza uzurii totale etc. 3eniturile "i pierderile din opera'iile de ie"ire a mi,loacelor fi-e se determin %n conta(ilitatea financiar conform :.5.C. 16 SConta(ilitatea activelor pe termen lun$S. Modul de conta(ilizare a scoaterii din func'iune a mi,loacelor fi-e depinde de motivul ie"irii lor "i este e-pus %n manualul HConta(ilitate financiarE. 7n scopuri de impozitare opera'iile de ie"ire a mi,loacelor fi-e influen'eaz mrimea uzurii calculate %n perioada de $estiune deoarece suma ie"irii lor se reflect ca mic"orare a (azei valorice a cate$oriilor de proprietate respective. 7n urma reducerii (azei valorice a cate$oriei de proprietate poate fi o('inut un rezultat nul) ne$ativ sau pozitiv. 0ac %n urma ie"irii se o('ine o mrime "e#ativ* a (azei valorice a cate$oriei de proprietate) rezultatul se trece la venituri) iar (aza valoric a cate$oriei de proprietate respective la %nceputul perioadei de $estiune urmtoare se e$aleaz cu zero.

& 1.1 &

Ba%a valoric# a mi?loacelor (i e la nceputul perioadei de gestiune urm#toare

0ac %n urma ie"irii se o('ine o mrime po'itiv* a (azei valorice a cate$oriei de proprietate) se procedeaz %n felul urmtor1 %n cazul c la cate$oria de proprietate respectiv nu se %nre$istreaz nici un o(iect) rezultatul se trece la mic"orarea venitului) iar valoarea cate$oriei respective la %nceputul perioadei de $estiune urmtoare se e$aleaz cu zero2 %n cazul c la cate$oria respectiv se %nre$istreaz cel pu'in un o(iect) %n scopuri de impozitare nu se constat nici venit) nici pierderi "i uzura cate$oriei date de proprietate se calculeaz reie"ind din principiile $enerale. E emplu. '.9.=. A"ontabil, dispune de urmtoarele date privind soldul de mi%loace fixe la 0 ianuarie )33.>
Cantitatea< unit#i B%ura calculat# pentru anul 2//$< Ca Categoria de proprietate n scopuri de impo%itare ! (! Q Suma< lei . )33 7aloarea de intrare< lei 7aloarea de bilan la data vn%#ri< lei Ba%a valoric# la nceputul anului< lei 7 633 7) .33 !enumirea mi?loacelor (i e

"omputere "azane de metal 5otal

0.

)* 433 0.3 333 04* 433

* 333 E 433 0. 433

lei

0- 333 6) 433 E* 433

)4 06 Q

2n cursul anului de gestiune ntreprinderea a v ndut> ?0) cazane de metal la valoarea de pia n sum de E* )63 lei, inclusiv 5!$. Lzura acumulat a unui cazan la data v nzrii constituia .033 lei1 ?un computer la un pre de 4 003 lei inclusiv 5!$. Lzura acumulat la data v nzrii constituia .)33 lei. ! nzarea mi%loacelor fixe a fost reflectat n contabilitatea financiar n modul urmtor>
Coninutul operaiei economice 0r. crt 0 "asarea sumei uzurii acumulate a Corespondena conturilor Debit "redit 0). 0)-

& 1.2 &

) * 7 6 E 03

computerului "asarea sumei uzurii acumulate a cazanelor "asarea valorii de bilan a computerului v ndut "asarea valorii de bilan a cazanelor v ndute 9eflectarea valorii de v nzare a computerului, fr 5!$ 9eflectarea 5!$ aferente computerului v ndut 9eflectarea valorii de v nzare a cazanelor, fr 5!$ 9eflectarea 5!$ aferente cazanelor v ndute

0). 7)0 7)0 ))E ))E ))E ))E

0)0)0)4)0 *-. 4)0 *-.

.E )33 .---,-73 633 *3E0,47 0306,-7E .33 0* 663

'uma uzurii mi%loacelor fixe i rezultatul din v nzarea lor n scopul impozitrii se determin complet nd 9egistrul evidenei micrii mi%loacelor fixe conform categoriilor de proprietate i uzurii lor n scopul impozitrii pentru anul )33.> (lei)
Categoria de proprietate "i norma u%urii Ba%a valoric# a mi?loacelor (i e la nceputul perioadei de gestiune 2B) Ba%a valoric# a mi?loacelor (i e la (inele perioadei de gestiune B%ura calculat# Ba%a valoric# a mi?loacelor (i e la nceputul perioadei de gestiune urm#toare 3,3 06E*,6.@) 06E*,6. 2Sintr.) Suma intr#rilor 2Sc.) Suma corect#rilor 2Sie"ir.) Suma ie"irilor

(! ! 5otal

7).33@0. 7633@63 )33

7E .33@0 ?7333@) 3,3 ) *3E0,47@ )736,--@) 60),* 0 6..E0,47 )736,-- 60),*

=a sf ritul anului la categoria (! de proprietate s?a obinut o mrime negativ a bazei valorice. "a urmare, acest rezultat se trece la venituri, iar baza valoric a categoriei de proprietate respective la nceputul perioadei de gestiune urmtoare se egaleaz cu zero.

& 1.3 &

Pperaia de v nzare a mi%loacelor fixe influeneaz mrimea bazei valorice a categoriei respective de proprietate, din care cauz suma uzurii determinat n scopul impozitrii este mai mic. Diferena privind uzura i diferena n urma ieirii mi%loacelor fixe se trateaz ca o diferen temporar unic aferent uzurii mi%loacelor fixe. 2lei)
Indicator Suma constatat# n contabilitatea n scopuri de (inanciar# impo%itare
2 3

!i(erene

!enitul din v nzarea mi%loacelor fixe (col.-; col.)) 'uma uzurii mi%loace lor fixe (col.) ? col.-) 'uma total a diferenei

E-*6,-. 0. 433 x

7333 60),* x

()-*6,-.) 0-767, * 00.)E,04

2n scopuri de impozitare venitul din v nzarea mi%loacelor fixe reprezint profitul obinut n urma acestor operaii este egal cu mrimea negativ calculat n 9egistrul menionat ; 7 333 lei, iar n contabilitatea financiar mrimea profitului este egal cu suma obinut de la vnzarea computerului ; 7*6,-. lei (*3E0,47 ; .---, --), i de la vnzarea cazanelor ; 6433 lei (7E.33 ; 73 633). Diferena total, calculat n acest an de gestiune, este pozitiv i reprezint o diferen temporar deductibil, care genereaz apariia activului am nat privind impozitul pe venit. 2n urma produsului dintre mrimea diferenei temporare deductibile i cota impozitului pe venit se calculez i se reflect n contabilitate activul am nat privind impozitul pe venit> !ebit 13' 69ctiv am8nat privind impo%itul pe venit6 4 22-'<-3 lei. Credit ,31 6Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit6 4 22-'<-3 lei. ,ete$&i"a$ea %i.e$e"!elo$ 4i i&po'itelo$ a&B"ate p$ivi"% ope$a!iile cu activele "e&ate$iale 7n conta(ilitatea financiar amortizarea activelor nemateriale se calculeaz %n (aza cerin'elor :.5.C. 13 DConta(ilitatea activelor nematerialeE conform uneia din cele trei metode1 & 1.4 &

metoda casrii liniare2 metoda propor'ionale uzurii volumului produselor *serviciilor+2 metoda soldului de$resiv.

7n scopuri de impozitare se permite deducerea amortizrii fiecrei unit'i de proprietate nematerial amortiza(il *(revete de inven'ie) drepturi de autor) desene "i modele industriale) contracte) drepturi speciale etc.+ cu termen de e-ploatare limitat) calcul4nd perioada ei de e-ploatare prin aplicarea metodei liniare. Aentru determinarea amortizrii %n scopuri de impozitare e necesar de sta(ilit1 componen'a activelor nemateriale care prezint o(iect de calculare a amortizrii2 durata de func'ionare util a acestor active nemateriale. Componen'a "i durata de func'ionare util a activelor nemateriale sunt sta(ilite de Catalo$ul mi,loacelor fi-e si activelor nemateriale nr. 33< din 21.?3.2??3. Conform acestuia) %n componen'a activelor nemateriale se includ activele care nu %m(rac forma material) sunt controlate de %ntreprindere "i utilizate mai mult de un an %n activitatea de producere) comercial "i %n alte activit'i) precum "i %n scopuri administrative sau sunt destinate predrii %n folosin' *chirie+ persoanelor ,uridice "i fizice. 9ctive nemateriale nu se consider1 licen'ele o('inute pe o perioad de p4n la un an "i pro$ramele informatice) ela(orate de %ntreprindere) copiate pentru v4nzare "i conta(ilizate ca produse %n conformitate cu cerin'ele :.5.C. 2 S:tocurile de mrfuri "i materialeS2 fondul comercial) (revetele) em(lemele comerciale "i alte active) incluse %n componen'a propriet'ii investi'ionale %n conformitate cu :.5.C. 2. SConta(ilitatea investi'iilorS. 0urata de func'ionare util se sta(ile"te prin acela"i Catalo$1 pentru (revete) de e-emplu < ani) CnoV&hoV 1? ani) cop;ri$ht 12 ani) desene "i mostre industriale 6 ani) em(leme comerciale

& 1.. &

"i mrci de deservire 4? ani) licen'e p4n la 2? ani) cheltuieli de or$anizare) $oodVill *fondul comercial+ p4n la 1? ani. 0urata de func'ionare util a activelor nemateriale este e$al cu cea prevzut de prezentul Catalo$ sau nu e mai mare dec4t cea prevzut %n contracte sau de termenul de vala(ilitate a licen'ei. 0iferen'ele care apar %n le$tur cu calcularea amortizrii sunt diferen'e temporare impoza(ile sau deducti(ile. 9cestea se %nre$istreaz %n cazul %n care1 %n conta(ilitate se utilizeaz metodele de calculare a amortizrii conform metodei de produc'ie sau metodei soldului de$resiv2 activele nemateriale se reevalueaz2 consumurile privind activele nemateriale se capitalizeaz. 0eterminarea sumelor "i tipurilor de diferen'e temporare privind activele nemateriale) calcularea "i anularea impozitelor am%nate sunt analo$ice celor e-puse pentru mi,loacele fi-e.

?.3. Co"tabilitatea 4i .i(calitatea pie$%e$ilo$ .i(cale


/ezultatele financiare ne$ative ale %ntreprinderii %n (aza prevederilor :.5.C. 12 DConta(ilitatea impozitului pe venitE "i a Codului fiscal pot fi clasificate %n1 Aierderea conta(il se determin %n conta(ilitate prin %nchiderea conturilor claselor 3I D3enituriE "i 3II DCheltuieliE) cu e-cep'ia contului !31 DCheltuieli *economii+ privind impozitul pe venitE) %n /aportul privind rezultatele financiare pe r4ndul 13? DArofitul *pierderea+ perioadei de $estiune p4n la impozitareE. Aierderea neacoperit se determin %n /aportul privind rezultatele financiare dup %nchiderea contului !31 DCheltuieli *economii+ privind impozitul pe venitE. Ja se determin la contul 3.1 D/ezultat financiar totalE prin %nchiderea la contul 333 DArofitul net *pierderea neacoperit+ al perioadei de $estiuneE pe r4ndul 1.? DArofit net *pierdere neacoperit+E.

& 1.6 &

Aierderea fiscal se determin %n 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de %ntreprinztor care se o('ine e-clusiv %n urma corectrilor venitului sau pierderii conta(ile cu a,ustrile veniturilor "i cheltuielilor %n scopuri de impozitare sau reversrii diferen'elor temporare deducti(ile. A4n la utilizare pierderea fiscal se nume"te "e$ecla&at*. Mruparea) definirea "i corela'ia pierderilor este prezentat %n schema 2.!. Aentru determinarea venitului impoza(il al anului de $estiune %n 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de %ntreprinztor) %ntreprinderea ia %n calcul opera'iile privind pierderile fiscale calculate "i reflectate %n anii de $estiune preceden'i. Aierderea fiscal se formeaz ca urmare a corectrii venitului conta(il *pierderii conta(ile+ cu suma1 veniturilor "i cheltuielilor a,ustate %n scopuri de impozitare la apari'ia diferen'elor permanente "i temporare2 diferen'elor temporare deducti(ile la reversarea acestora. Aierderea fiscal poate fi %nre$istrat %n urmtoarele situa'ii1 Situa!ia I 1. /ezultatul financiar determinat %n conta(ilitate p4n la impozitare este o mrime ne$ativ numit pierdere conta(il *rd.13? din /aportul privind rezultatele financiare+ *4??? lei+. 2. :uma total a a,ustrilor veniturilor "i cheltuielilor %n scopuri de impozitare este e$al cu zero *? lei+. 3. Aierderea fiscal constituie *4???+ lei. W*4???+R?X Situa!ia II 1. 7n conta(ilitate se %nre$istreaz pierdere conta(il *rd.13? din /aportul privind rezultatele financiare+ *2???+ lei. 2. :uma total a a,ustrilor veniturilor "i cheltuielilor %n scopuri de impozitare este o mrime pozitiv care nu dep"e"te pierderea conta(il 1??? lei 3. Aierderea fiscal constituie *1???+ lei. W*2???+R1???X Situa!ia III & 1.! &

1. /ezultatul financiar %n conta(ilitate este o mrime ne$ativ numit pierdere conta(il *rd. 13? din /aportul privind rezultatele financiare+ *2???+ lei. 2. :uma total a a,ustrilor veniturilor "i cheltuielilor este o mrime ne$ativ & *.???+ lei. 3. Aierderea fiscal constituie *!???+ lei. W*2???+R.???X Situa!ia IV 1. 7n conta(ilitate se %nre$istreaz venit conta(il *rd.13? din /aportul privind rezultatele financiare+ 4??? lei. 2. :uma total a a,ustrilor veniturilor "i cheltuielilor %n scopuri de impozitare este o mrime ne$ativ mai mare dec4t venitul conta(il *.???+ lei. 3. Aierderea fiscal constituie *1???+ lei W4???R*.???+X Situa!ia V 1. /ezultatul financiar %n conta(ilitate este e$al cu zero *rd.13? din /aportul privind rezultatele financiare+ ? lei. 2. :uma total a a,ustrilor veniturilor "i cheltuielilor %n scopuri de impozitare este o mrime ne$ativ *1???+ lei. 3. Aierderea fiscal constituie *1???+ lei. W?R*1???+X

& 1.< &

Tipul pie$%e$ii

Co"tabil* Pie$%e$ea co"tabil* se determin %n conta(ilitate prin %nchiderea conturilor claselor 3I D3enituriE "i 3II DCheltuieliE) cu e-cep'ia contului !31 DCheltuieli *economii+ privind impozitul pe venitE) %n /aportul privind rezultatele financiare pe r4ndul 13? DArofitul *pierderea+ perioadei de $estiune p4n la impozitareE

3enituri totale Cheltuieli totale *e-cep'ie cheltuieli privind impozitul pe venit+ Y ?

Neacope$it* Pie$%e$ea "eacope$it* se determin %n /aportul privind rezultatele financiare dup %nchiderea contului !31 DCheltuieli *economii+ privind impozitul pe venitE. Ja se determin la contul 3.1 D/ezultat financiar totalE prin %nchiderea la contul 333 DArofitul net *pierderea neacoperit+ al perioadei de $estiuneE pe r4ndul 1.? DArofit net *pierdere net+E

3enit *pierdere+ conta(il & cheltuieli privind impozitul pe venit Y ?

Mi(cal* Pie$%e$ea .i(cal* se determin %n 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de antreprenor care se o('ine e-clusiv %n urma corectrilor venitului sau pierderii conta(ile cu a,ustrile veniturilor "i cheltuielilor %n scopuri de impozitare sau reversrii diferen'elor temporare deducti(ile. A4n la utilizare pierderea fiscal se nume"te "e$ecla&at*.

3enit *pierdere+ conta(il 9,ustrile veniturilor "i cheltuielilor conform le$isla'iei fiscale Y ?

Schema 2.,. Cla(i.ica$ea pie$%e$ilo$ 4i co$ela!iile %i"t$e ace(tea -" co"tabilitate 4i -" (copu$i %e i&po'ita$e

& 1. &

Conform art. 32 din Codul fiscal) %ntreprinderile (eneficiaz de o facilitate pe o perioad de trei ani care const %n utilizarea pierderii fiscale la reducerea venitului impoza(il. 0ac pierderile fiscale apar mai mul'i ani consecutiv) ele se utilizeaz %n modul %n care s&au format. 9stfel) %ntreprinderea are avanta, prin reducerea impozitului pe venit e$al cu produsul dintre cota impozitului pe venit "i suma pierderii fiscale utilizate %n anul respectiv. Modul de utilizare a pierderilor fiscale are un "ir de particularit'i cu privire la perioada "i suma reportrii acestora. 9stfel) pierderile fiscale pot fi utilizate1 dac s&au format dup 1 ianuarie 1 < data de intrare %n vi$oare a Codului fiscal "i a :tandardelor 5a'ionale de Conta(ilitate. Aierderile %nre$istrate p4n la aceast dat nu cad su( inciden'a Codului fiscal "i nu pot fi reportate %n viitor2 numai dac a fost %nre$istrat un venit impoza(il %n anul utilizrii lor. 0ac s&a %nre$istrat o pierdere fiscal nou) pierderile fiscale precedente nu se utilizeaz) dar se cumuleaz) %nre$istr4ndu&se %n conta(ilitate pe anii de formare a lor2 %n termen de trei ani %ncep4nd cu anul urmtor %n care s&au format. :uma neutilizat a pierderii fiscale peste trei ani se anuleaz2 %n mrime e$al cu o treime din suma acestora corespunztor fiecrui an. 0ac partea pierderii fiscale %n mrime de o treime este mai mare dec4t venitul impoza(il %n anul utilizrii pierderii) aceasta se utilizeaz numai %n limita venitului impoza(il) fr a fi trecut pentru perioadele viitoare. E emplu. 2ntreprinderea ABaur, ('.9.=.) a nregistrat n cursul a ase ani consecutiv urmtoarele rezultate financiare i a%ustri ale veniturilor i cheltuielilor n scopuri de impozitare> 2lei)
Indicator !enitul contabil (pierderea contabil) 'uma a%ustrilor cheltuielilor i veniturilor n scopuri de im? pozitare I (.333 ) 0333 II (0433 ) ()33) 9nul III I7 E3 -33 3 03 (0*33 3 ) 7 0*3 3 )33 7I *333 (.733 )

& 16? &

<odul de formare i utilizare a pierderilor fiscale> 2lei)


Indicatorii !enitul contabil (pierderea contabil) 'uma a%ustrilor cheltuielilor i veniturilor n scopuri de impozitare !enitul impozabil (pierderea fiscal) p n la utilizarea pierderii fiscale ale perioadelor precedente &ierderea fiscal utilizat, total inclusiv a anului de gestiune> ( (( (! !enitul impozabil (pierderea fiscal) dup utilizarea pierderii fiscale a perioadelor precedente &ierderea fiscal nereclamat, total, inclusiv a anului de gestiune> ( (( (! &ierderea fiscal nereclamat anulat, inclusiv a anului de gestiune> ( (( 9nul I (.333 ) 0333 (-333 ) ? ? ? ? (-333 ) (-333 ) (-333 ) ? ? ? II (0433 ) ()33) (0633 ) ? III E33 033 0333 I7 -33 (0*33 ) (0)33 ) ? 7 0*33 )33 0733 7I *333 (.733 ) -33

(0333 ) (0333 ) ? ? 3

(0333 ) ? (433) (.33) 733

(-33)

(0633 ) (.633 ) (-333 ) (0633 ) ? ?

(0)33 ) (-333 ) ? (0633 ) (0)33 ) ()333 ) ()333 ) ?

(-33) 3

(-633 ) ()333 ) (0633 ) ? ?

(633) ? ? (633) (0)33 ) ? (0)33 )

*33 ? ? *33 (*33)

? ?

? ?

? ?

? ?

2ntreprinderea a utilizat pierderile fiscale numai n anii n care s?a nregistrat venit impozabil> & 161 &

n anul ((( a fost utilizat 0@- din pierderea anului ( n sum de 0333 lei (-333 > -)1 n anul ! s?a utilizat 0@- din pierderea anilor (( i (!, respectiv n sum de 433 lei (0633 > -) i .33 lei (0)33 > -). De asemenea, n acest an a fost anulat pierderea fiscal nereclamat a anului ((, deoarece a expirat termenul de trei ani n care poate fi utilizat pierderea fiscal1 n anul ! a fost utilizat o treime din pierderea anului (( ; 433 (0633>-) i a anului (! egal cu .33 lei (0)33 > -). 2n acest an a fost anulat pierderea fiscal nereclamat a anului (( n sum de 0)33 lei (0633 ; 433), deoarece a expirat termenul de trei ani n care poate fi utilizat pierderea fiscal. 2n baza calculelor efectuate se poate constata c ntreprinderea n ur?ma utilizrii pierderii fiscale a beneficiat de avanta%e prin reducerea dato?riei privind impozitul pe venit n cursul a trei ani corespunztor cu suma> & )63 lei (0333 x 3,)6) n anul (((1 (cota impozitului pe venit )6D) & )*3 lei (0333 x 3,)*) n anul !1 (cota impozitului pe venit )*D) & 44 lei (-33 x 3,))) n anul !(. (cota impozitului pe venit ))D) 7n conformitate cu art. 1! "i 1< din :.5.C. 12 DConta(ilitatea impozitului pe venitE) pierderile fiscale pot fi %nre$istrate %n conta(ilitate %n dou variante1 prima const %n reflectarea pierderii fiscale la conturile e-tra(ilan'iere2 a doua d posi(ilitate de a considera pierderea fiscal drept diferen' temporar deducti(il) de la care se calculeaz activul am4nat privind impozitul pe venit. Conform primei variante pierderea fiscal se reflect la contul e-tra(ilan'ier 4. DAierderi fiscale nereclamateE) %n desf"urare analitic pe ani de formare %n scopul controlului corectitudinii utilizrii pierderii %n fiecare an. 7n de(itul contului se reflect suma pierderii fiscale formate) iar %n credit suma pierderii fiscale utilizate sau anulate %n cazul e-pirrii perioadei de trei ani. 7n conta(ilitate pierderile fiscale nu se reflect.

& 162 &

E emplu. 2n baza datelor exemplului precedent formarea i utilizarea pierderilor fiscale a fost contabilizat n modul prezentat n tabelul ce urmeaz. 2lei)
9nul Coninutul operaiei economice 9eflectarea pierderii fiscale nereclamat a anului ( 2nregistrarea pierderii fiscale nereclamate a anului (( Ltilizarea pierderii fiscale nereclamate a anului ( 2nregistrarea pierderii fiscale nereclamate a anului (! $nularea pierderii fiscale nereclamate a anului ( Ltilizarea pierderii fiscale nereclamate a anului & (( & (! $nularea pierderii fiscale nereclamate a anului (( Ltilizarea pierderii fiscale nereclamate a anului (! =nregistr#ri la contul .$' 1Aierderi (iscale nereclamate3 Sold !ebit Credit Sold (inal iniial 3 -333 .633 -633 0)33(! -333( 0633(( ? ? 0333( -333 .633 -633 *333

( (( (((

(!

*333

)333(

-333

-333 )333 633

433(( .33(! 0)33(( -33(!

)333 633 *33

!(

Not*1 Indicele aferent sumelor reprezint anul %nre$istrrii pierderii fiscale.

Aierderea fiscal nu se reflect %n conta(ilitatea financiar) fiind calculat numai %n 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de %ntreprinztor. E emplu. 2n anul )33. '.9.=. +Bloare, a obinut venit contabil (profit p n la impozitare) conform evidenei contabile n mrime de 4333 lei, reflectat n rd.0-3 din 9aportul privind rezultatele financiare. $%ustrile aferente veniturilor nu au fost nregistrate, iar suma a%ustrilor aferente cheltuielilor a fost egal cu 0*333 lei, format preponderent din diferene aferente uzurii utila%ului procurat la sf ritul anului de gestiune. 2n urma corectrii venitului contabil ntreprinderea a obinut pierderi fiscale n sum de E333 lei care au fost reflectate n debitul contului E.* A&ierderi fiscale nereclamate,. & 163 &

"onform politicii de contabilitate ntreprinderea nu reflect impozit am nat de la suma pierderilor fiscale. 2n )33*, dup efectuarea tuturor corectrilor veniturilor i cheltuielilor n scopul impozitrii, ntreprinderea a obinut un venit impozabil n sum de 04333 lei, care poate fi utilizat la acoperirea pierderilor fiscale ale anilor precedeni. 2ntreprinderea analizat a obinut urmtoarele rezultate prezentate n tabelul ce urmeaz. (lei)
0r. crt. 0 ) . * 4 7 Indicatorii &rofitul (pierderea) p n la impozitare (rd. 0-3 din 9aportul privind rezultatele financiare) $%ustrile veniturilor n scopuri de impozitare $%ustrile cheltuielilor n scopuri de impozitare 'uma pierderii fiscale utilizate !enit impozabil (pierdere fiscal) "heltuieli (economii) privind impozitul pe venit (rd. 0.3 din 9aportul privind rezultatele financiare)N &rofit net (pierdere neacoperit) al perioadei de gestiune (rd. 0*3 din 9aportul privind rezultatele financiare) Q 0iferen'e temporare nu au fost %nre$istrate 9nul 2//$ 4333 ? 0*333 ? (E333) ? 4333 2//' )0333 -333 6333 -333 0-333 )-.3 06443

=a suma pierderii fiscale utilizate n contabilitate s?a creditat contul E.* +&ierderi fiscale nereclamate,. !enitul impozabil p n la utilizarea pierderii fiscale al ntreprinderii a constituit 04333 lei ()0333 : -333 ; 6333), iar dup folosirea ei venitul impozabil a constituit 0- 333 lei, obin nd avanta%e la plata impozitului pe venit n sum de *.3 lei (-333 x 06 >033). 2n contabilitatea ntreprinderii au fost efectuate urmtoarele nregistrri contabile> (lei)
0r. crt. 0 ) Coninutul operaiei economice 9eflectarea datoriei curente privind impozitul pe venit 5recerea cheltuielilor privind impozitul pe venit la rezultatul Corespondena conturilor !ebit 7-0 -*0 Credit *-. 7-0 2// $ ? ? 9nul 2//' )-.3 )-.3

& 164 &

. *

financiar total 9eflectarea profitului net al perioadei de gestiune 9eflectarea pierderii fiscale a anului )33. Ltilizarea pierderii fiscale a anului )33.

-*0 E.*

--?

433 3 E33 3 ?

0644 3 ? -333

E.*

Conform variantei a doua de conta(ilizare a pierderii fiscale aceasta se trateaz ca diferen' temporar deducti(il) de la care se calculeaz activul am4nat privind impozitul pe venit "i se reflect prin formula conta(il1 !ebit 13' 19ctiv am8nat privind impo%itul pe venit3 Credit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3. Aierderea fiscal aprut %n urma reversrii diferen'elor temporare deducti(ile nu este reportat pe perioadele de $estiune ulterioare) ci de la suma ei se determin impozitul pe venit "i se constat drept crean' privind impozitul pe venit care se reflect1 !ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3. E emplu. '.9.= AFama, a nregistrat un venit contabil n mrime de 03333 lei. $%ustrile cheltuielilor n scopuri de impozitare au constituit -)33 lei, reprezent nd soldul previzionului pentru reparaia mi%loacelor fixe care a fost creat dar neutilizat. 2n scopuri de impozitare soldul acestui previzion nu se recunoate, de aceea suma de - )33 lei este o diferen temporar deductibil, reversat n anul urmtor n care are loc utilizarea acestui previzion. 'e admite o cot a impozitului pe venit egal cu ))D. 2n primul an de la suma acestei diferene a fost calculat activul am nat privind impozitul pe venit n sum de 73. lei (-)33 x 3,))). !enitul impozabil al ntreprinderii a fost egal cu 0- )33 lei (03 333 : - )33). Datoria curent privind impozitul pe venit a fost calculat n sum de )E3. lei (0-)33 x )) > 033). 2n al doilea an previzionul dat a fost utlizat n mrime total, ca urmare diferena temporar deductibil a fost reversat. & 16. &

2n urma reversrii diferenei a fost nregistrat o pierdere fiscal n sum de )33 lei, de la care s?a calculat creane pe termen scurt privind impozitul pe venit n mrime de .. lei ()33 x )) > 033). 9ezultatele obinute se prezint n tabelul de mai %os. ( lei)
Indicator !enitul contabil $%ustrile cheltuielilor n scopuri de impozitare (soldul rezervei neutilizate) !enitul impozabil (pierderea fiscal) "heltuielile privind impozitul pe venit (rd.0.3 din 9aportul privind rezultatele financiare), inclusiv> datoria curent privind impozitul pe venit creanele pe termen scurt privind impozitul pe venit activul am nat privind impozitul pe venit &rofitul net al anului de gestiune, (rd.0*3 din 9aportul privind rezultatele financiare) 9nul I II 03 333 - 333 - )33 (- )33) 0- )33 ))33 )E3. ? (73.) 7 633 ()33) 443 ? (..) 73. ) -.3

2n al doilea an de gestiune, n urma reversrii diferenei temporare deductibile n sum de - )33 lei, are loc anularea activului am nat privind impozitul pe venit nregistrat n primul an n mrime de 73. lei. Datoria curent privind impozitul pe venit, fr a lua n consideraie suma reversrii diferenei temporare, constituie 443 lei (- 333 x )) > 033). $ctivul amnat privind impozitul pe venit reprezint o recuperare a impozitului pe venit din care este acoperit datoria curent n sum de 443 lei, diferena de .. lei fiind constatat ca creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul. 2n contabilitatea ntreprinderii au fost efectuate urmtoarele nregistrri contabile> (lei)
0r . crt . Coninutul operaiilor economice Corespondena conturilor !ebit 7-0 Credit *-.0 9nul I )E3 II ?

0 9eflectarea datoriei curente privind

& 166 &

impozitul pe venit ) 2nregistrarea activului am nat privind impozitul pe venit - $nularea activului am nat privind impozitul pe venit . 9eflectarea creanei pe termen scurt privind impozitul pe venit * 5recerea cheltuielilor privind impozitul pe venit la rezultatul financiar total 4 9eflectarea profitului net al perioadei de gestiune

. 0-* 0-* ))*0 -*0 -*0 7-0 0-* 7-0 7-0 ---0 ? 73. 73. ..

))3 443 3 763 )-. 3 3

?.E Calcula$ea 4i co"tabilitatea t$ece$ilo$ -" co"t 4i a %ato$iei :c$ea"!ei; p$ivi"% i&po'itul pe ve"it
:uma impozitului pe venit spre plat *restituire+ se determin la sf4r"itul anului de $estiune de ctre contri(ua(il de sine stttor %n func'ie de impozitul pe venit achitat %n cursul anului de $estiune care poate fi pltit %n rate "iGsau re'inut la sursa de plat. :umele impozitului pe venit achitat %n timpul anului sau re'inut la sursa de plat reprezint avansuri ale impozitului pe venit "i la sf4r"itul anului de $estiune are loc o compensare a impozitului pe venit calculat prin trecere %n cont. :uma impozitului pe venit poate fi achitat la (u$et %n cursul anului de $estiune direct) prin plata impozitului pe venit) sau indirect) prin re'inere la sursa de plat. Krice contri(ua(il %n conformitate cu art. <1 din Codul fiscal are dreptul la treceri %n cont a impozitului pe venit1 Z achitat %n avans *conform art.<4 din C.=.+2 Z re'inut la sursa de plat *potrivit art.< "i ? din C.=.+2 Z achitat %n cazul pl'ii anticipate a dividendelor *conform art.<? din C.=.+2 Z achitat peste hotarele /epu(licii Moldova pe venitul o('inut %n strintate *conform art.<2 din C.=.+.

& 16! &

T$ece$ea -" co"t reprezint sumele sczute din impozitul pe venit care urmeaz a fi achitat la sf4r"itul anului de $estiune. :umele impozitului pe venit considerate ca treceri %n cont %n cursul anului de $estiune se reflect %n conta(ilitatea financiar ca crean'e ale (u$etului %n de(itul co"tului 002 NC$ea"!e pe te$&e" (cu$t p$ivi"% %eco"t*$ile cu bu#etulN+ (ubco"tul 0021 NC$ea"!e pe te$&e" (cu$t p$ivi"% i&po'itul pe ve"itN . #a sf4r"itul anului de $estiune suma impozitului pe venit trecut %n cont se reflect prin reducerea datoriei curente privind impozitul pe venit %n coresponden' cu contul 2?C @,ato$ii p$ivi"% %eco"t*$ile cu bu#etulA+ (ubco"tul 2?C1 @,ato$ii p$ivi"% i&po'itul pe ve"it al pe$(oa"elo$ 9u$i%iceA. Co"tabilitatea i&po'itului pe ve"it ac=itat -" $ate Contri(ua(ilul) %n conformitate cu art. <4 din Codul fiscal) este o(li$at s achite %n cursul anului de $estiune impozitul pe venit %n rate. Impozitul pe venit se achit %n rate numai de contri(ua(ilii) persoanele fizice "i ,uridice) care au venit nu din munca salariat sau sunt scuti'i de impozitul pe do(4nd sau redeven'e) dac o(li$a'iile fiscale privind impozitul pe venit pentru anul precedent au dep"it 4?? lei. 9$en'ii economici achit impozitul pe venit %n cursul anului de $estiune %n rate trimestriale) respectiv p4n la 31 martie) 3? iunie) 3? septem(rie) 31 decem(rie. 0ac contri(ua(ilul "i&a %nceput activitatea pe parcursul anului fiscal) mrimea impozitului pe venit) ce urmeaz a fi achitat %n rate ctre fiecare din termenii sta(ili'i) este e$al cu raportul dintre suma venitului impoza(il pro$nozat pe anul fiscal curent "i numrul de termene %n care contri(ua(ilul urmeaz s efectueze pl'i %n rate. 7ntreprinderile a$ricole "i $ospodriile 'rne"ti *de fermier+ au dreptul de a achita impozitul pe venit %n rate %n dou etape1 1G4 din suma impozitului pe venit p4n la 31 martie "i 3G4 din aceast sum p4n la 31 decem(rie a anului fiscal. Impozitul pe venit se achit %n rate %n cursul anului fiscal conform uneia din dou metode fiind e$al cu1 suma impozitului pe venit calculat su( form de pro$noz conform Codului fiscal pentru anul respectiv2 suma impozitului pe venit spre plat conform Codului fiscal determinat %n (aza datoriei fiscale a anului precedent. & 16< &

Metoda de calculare "i mrimea pl'ilor %n avans a impozitului pe venit se determin la %nceputul anului de $estiune prin ordinul administra'iei %n politica de conta(ilitate. Conform p$i&ei &eto%e suma impozitului pe venit se pro$nozeaz la %nceputul anului de $estiune sau de la %nceputul activit'ii. 0eterminarea impozitului pe venit pro$nozat al anului de $estiune curent are loc prin %ntocmirea 0eclara'iei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de %ntreprinztor) reie"ind din sumele planificate ale venitului impoza(il) cheltuielilor "i veniturilor %n eviden'a financiar) a,ustrilor cheltuielilor "i veniturilor %n scopuri de impozitare) impozitului pe venit re'inut la diferite surse de plat "i achitat %n strintate) "i %n func'ie de al'i factori. 9ceast 0eclara'ie se completeaz numai %n scopul calculrii sumelor impozitului pe venit de achitat %n rate pro$nozat) fr necesitatea prezentrii ei or$anelor fiscale. 7ntreprinderile au dreptul la modificarea sumei pro$nozate a impozitului pe venit la fiecare termen de achitare a impozitului pe venit %n rate. E emplu. '.$. ABloare, a prognozat pentru )33. un venit impozabil, lu nd n consideraie> suma venitului contabil prognozat n contabilitatea financiar ; 0)3 333 lei1 suma a%ustrilor prognozate referitoare la venituri conform prevederilor legislaiei fiscale ; 0* 333 lei1 suma a%ustrilor prognozate referitoare la cheltuieli conform prevederilor legislaiei fiscale ; 06 333 lei1 suma venitului impozabil prognozat ; 007 333 lei (0)3 333 : 0* 333 ; 06333)). suma impozitului pe venit, total ; )- .33 lei (007 333 x )3 > 033), "ontribuabilul a planificat pentru acest an urmtoarele treceri n cont a impozitului pe venit ca urmare a operaiilor economice> impozitul pe venit reinut la sursa de plat conform art. E3 din ".B. n urma prestrii serviciilor de locaiune ; ) 333 lei1 impozitul pe venit reinut la plata prealabil a dividendelor conform art. 63 din ".B. n sum total de 0) 333 lei. & 16 &

(mpozitul pe venit total planificat spre reinere n anul urmtor constituie 0.333 lei. "a rezultat al acestor planificri, suma impozitului pe venit ce urmeaz a fi achitat n rate este de E.33 lei ()-.33 ; 0. 333), inclusiv la sf ritul fiecrui trimestru ; )-*3 lei (E.33 > .). Jroarea planificrii sumei venitului impoza(il poate fi de cel mult 2?> de la datoria fiscal efectiv calculat la sf4r"itul anului. #a dep"irea acestei limite se aplic penalitate pentru neachitarea impozitului pe venit %n rate calculat pentru fiecare trimestru. 0eci) impozitul pe venit tre(uie achitat %n rate pe parcursul anului de $estiune %n a"a mod) %nc4t suma trimestrial a acestuia s nu fie mai mic dec4t raportul dintre <?> din suma datoriei privind impozitul pe venit definitive %n anul fiscal curent *scz4ndu&se trecerile %n cont+ "i numrul de termeni) %n care urma s fie efectuat achitarea impozitului pe venit %n rate. Ca urmare) %ntreprinderea poate achita impozitul pe venit p4n la sf4r"itul fiecrui trimestru %n sum de 1<<? lei *23.? - <?>+. Impozitul pe venit ce urmeaz a fi achitat %n rate conform &eto%ei a %oua este e$al cu suma impozitului pe venit calculat conform 0eclara'iei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de %ntreprinztor %n anul fiscal precedent. Contri(ua(ilul are dreptul s modifice metoda de achitare a impozitului pe venit %n rate pe parcursul anului fiscal. :uma impozitului pe venit achitat trimestrial %n cursul anului de $estiune se reflect prin formulele conta(ile1 achitarea sumei impozitului pe venit achitat trimestrial %n rate1 !ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3. "i) concomitent !ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 Credit 2$2 1Cont de decontare3. %nre$istrarea sumei impozitului pe venit calculat %n cursul anului de $estiune1 !ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 Credit '3' CTa a pe valoarea ad#ugat# "i acci%e de ncasat3 & 1!? &

9ceste sume trimestriale se reflect %n r4ndul 14? din /aportul privind rezultatele financiare. :uma total a impozitului pe venit achitat trimestrial se anuleaz la sf4r"itul anului prin formula conta(il invers *sau sterno+1 !ebit '3' CTa a pe valoarea ad#ugat# "i acci%e de ncasat3 Credit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3. Concomitent) la sf4r"itul anului suma efectiv a impozitului pe venit se %nre$istreaz prin formula conta(il1 !ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3. Irecerea %n cont a sumelor avansurilor privind impozitul pe venit> !ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 Credit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3. E emplu. '.9.=. +$stra, a decis s calculeze i s achite n )33. impozitul pe venit n rate egal cu o ptrime din datoria fiscal a anului precedent. 2n )33-, conform Declaraiei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de ntreprinztor, datoria privind impozitul pe venit a fost egal cu -4333 lei. "onform metodei de plat a impozitului pe venit n rate pentru anul )33., indicat n politica de contabilitate, plile trimestriale sunt egale cu o ptrime din suma impozitului pe venit a anului precedent (E333 lei) i achitate pn la -0 martie, pn la -3 iunie, pn la -3 septembrie i pn la -0 decembrie. Pperaiile economice au fost nregistrate prin formulele contabile respective. =a suma impozitului pe venit achitat trimestrial n rate se ntocmesc formulele contabile> !ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 4 ./// lei Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 4 ./// lei. & 1!1 &

i, concomitent !ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 4 ./// lei Credit 2$2 1Cont de decontare3 4 ./// lei. 'uma impozitului pe venit calculat n cursul anului de gestiune se nregistreaz astfel> !ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 4 ./// lei Credit '3' CTa a pe valoarea ad#ugat# "i acci%e de ncasat3 4 ./// lei. 'uma total a impozitului pe venit calculat n cursul anului de gestiune a fost la sf ritul anului de gestiune anulat prin formula contabil invers> !ebit '3' CTa a pe valoarea ad#ugat# "i acci%e de ncasat34 3* /// lei Credit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 4 3* /// lei. =a sf ritul anului de gestiune s?a calculat suma impozitului pe venit efectiv n mrime de -7 333 lei. =a sumele impozitului pe venit calculate efectiv la sf ritul anului conform Declaraiei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de ntreprinztor, se ntocmete formula contabil> !ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 4 3, /// lei Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 4 3, /// lei. 5recerea n cont a sumelor avansurilor privind impozitul pe venit> !ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 4 3* /// lei Credit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 4 3* /// lei. "a rezultat, s?a obinut o datorie n sum de 0 333 lei care trebuia virat bugetului p n la -0 martie )33* i reflectat prin formula contabil> !ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 4 1 /// lei Credit 2$2 1Cont de decontare3 4 1 /// lei. Co"tabilitatea i&po'itului pe ve"itul ac=itat -" a.a$a R.M. & 1!2 &

Impozitul pe venit achitat %n afara /epu(licii Moldova poate fi trecut %n cont numai la respectarea urmtoarelor condi'ii1 venitul care a fost impozitat %n afara /.M. urmeaz a fi supus impozitului pe venit "i %n Moldova2 suma trecerii %n cont a impozitului pe venit achitat %ntr&o 'ar nu tre(uie sa dep"easc datoria privind impozitul pe venitul din investi'ii "i venitul financiar din surse %n alt 'ar pe aceea"i perioad2 trecerea %n cont se efectueaz %n anul %n care venitul dat este supus impozitrii %n /.M. Aentru a avea dreptul la trecerea %n cont a impozitului pe venit achitat %n afara /.M. contri(ua(ilul tre(uie s prezinte copia declara'iei fiscale prezentate or$anelor 'rii strine "i ca ane-e la declara'ia fiscal %n /.M. documentele ce ,ustific faptul c1 impozitul pe venit a fost re'inut la sursa de plat peste hotarele /.M.2 impozitul pe venit a fost achitat peste hotarele /.M. Irecerea %n cont a impozitului pe venit achitat %n afara /epu(licii Moldova are loc indiferent de faptul dac e-ist sau nu %ncheiate acorduri interna'ionale privind evitarea du(lei impuneri. 0ocumentele date tre(uie traduse notarial %n lim(a de stat. 0ac suma impozitului pe venit achitat %n afara /.M. este mai mare dec4t suma impozitului pe venit permis spre trecere %n cont) diferen'a este permis spre deducere %n scopuri de impozitare. Contri(ua(ilul) care a utilizat %n vreun an fiscal trecerea %n cont a impozitului pe venit achitat %n strintate) nu are dreptul la deducerea acestei sume %n anul trecerii %n cont. 0educerea acestui impozit are loc %n anul fiscal urmtor celui %n care a avut loc trecerea %n cont. :uma impozitului pe venit achitat %n afara /.M. se reflect prin formula conta(il1 !ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit 2$3 1Cont valutar3. #a respectarea cerin'elor indicate mai sus suma acestui impozit se trece %n cont "i se %nre$istreaz %n conta(ilitate1 & 1!3 &

!ebit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 Credit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3. :uma impozitului pe venit achitat peste hotarele /.M.) care nu este recunoscut ca trecere %n cont) se atri(uie la cheltuieli privind impozitul pe venit "i se reflect1 !ebit ,31 1Cheltuieli 2economii) privind impo%itul pe venit3 Credit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3. E emplu. 2n )33. nreprinderea a nregistrat venit din activitatea de ntreprinztor n sum de )-3 333 lei, inclusiv din activitatea n strintate ; .* 333 lei. "heltuielile suportate pentru obinerea acestor venituri au constituit 063 333 lei, din care cheltuielile aferente obinerii veniturilor n strintate ; -7 333 lei. $%ustri ale veniturilor i cheltuielilor n scopuri de impozitare nu au fost nregistrate, de aceea venitul impozabil al ntreprinderii a constituit *3 333 lei ()-3333 ; 063 333), inclusiv din activitatea n strintate ; 6 333 lei (.* 333 ; -7 333). $cest venit a fost impozitat n ara de origine achitndu?se peste hotare un impozit pe venit n sum de 0 E63 lei. =a sf ritul anului de gestiune ntreprinderea a calculat datoria privind impozitul pe venit n anul de gestiune n sum de 03 333 lei (*3 333 x )3 > 033). &onderea venitului impozabil din activitatea n strintate constituie 04D (6 333 x *3333 > 033). "a urmare, se accept spre trecere n cont suma impozitului pe venit, obinut n strintate, reieind din aceast cot ? 0433 lei (03 333 x 04 > 033). Din suma impozitului pe venit achitat peste hotare de 0 E63 lei numai 0 433 lei vor fi permise spre trecere n cont n anul curent, iar diferena de -63 lei este trecut la cheltuielile privind impozitul pe venit ca datorie curent achitat n alt ar, dar nepermis spre trecere n cont. 2nregistrri contabile privind achitarea i trecerea n cont a impozitului pe venit achitat peste hotarele 9.<.>
0r.crt . Coninutul operaiei economice Corespondena conturilor Suma< lei

& 1!4 &

!ebit 0 ) . 9eflectarea impozitului pe venit, achitat n strintate "alcularea datoriei curente privind impozitul pe venit 5recerea n cont a impozitului pe venit, achitat n strintate 5recerea la cheltuielile privind impozitul pe venit a sumei impozitului pe venit nepermis spre trecere n cont ))* 7-0 *-. 7-0

Credit ).*-. ))* ))* 0E63 03333 0433 -63

Co"tabilitatea i&po'itului pe ve"it $e!i"ut la (u$(a %e plat* %i" (u&a (e$viciilo$ aco$%ate co".o$& a$t. K1 %i" Co%ul .i(cal Modul de calculare) declarare "i conta(ilizare a impozitului pe venit re'inut la sursa de plat din suma serviciilor acordate conform art. ? din C.=. a fost e-aminat %n 6 3.2. 7n conta(ilitatea financiar impozitul pe venit re'inut la sursa de plat din suma serviciilor acordate conform art. ? din C.=. se reflect astfel1 !ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit 221 1Creane pe termen scurt a(erent (acturilor comerciale3 sau Credit 22. 19lte creane pe termen scurt3 sau Credit '1' 17enituri anticipate pe termen scurt3. E emplu. =a 03.03.)33. '.9.=. +Bloare, a transmis n arend curent altei ntreprinderi dou camioane cu capacitatea de 03 tone fiecare pe o lun. &lata de arend a fost stabilit n raport cu numrul de Oilometri parcuri n regim de ncrcare total n mrime de 3,) dol. pentru 0 Om parcurs, dar nu mai puin de 0* 333 lei lunar. =a sf ritul termenului de arend, prin verificare comun a indicatorilor camioanelor arendate, a fost ntocmit actul de verificare, conform cruia acestea au parcurs mpreun 00 *33 Om. 'uma de arend constituie ) -33 dol. sau )E 3E* lei( recalculat la cursul valutar oficial > 0),4* x )-33). =a suma de arend calculat la sf ritul lunii s?a fcut nregistrarea> & 1!. &

!ebit 22- 1Creane pe termen scurt privind veniturile calculate3 4 2./.' lei Credit *12 19lte venituri operaionale3 4 2$2$'<-3 lei Credit '3$ 1!atorii privind decont#rile cu bugetul3 4 $-$.<1, lei. $chitarea a avut loc n termen de 03 zile n sum de )7 66),70 lei, fr suma impozitului pe venit reinut la sursa de plat de 0)0),)E lei> !ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 4 1212<2. lei !ebit 2$2 1Cont de decontare3 4 2,--2<,1 lei Credit 22- 1Creane pe termen scurt privind veniturile calculate3 4 2./.' lei Co"tabilitatea i&po'itului pe ve"it $e!i"ut la (u$(a %e plat* %i" (u&a %obB"'ii 4i $e%eve"!elo$ co".o$& a$t. LK :1; %i" Co%ul .i(cal Modul de calculare) declarare "i conta(ilizare a impozitului pe venit re'inut la sursa de plat din suma do(4nzii "i redeven'elor conform art. < *1+ din C.=. a fost e-aminat %n 6 3.2. Impozitul pe venit) re'inut la sursa de plat din suma do(4nzii "i redeven'elor conform art.< *1+ din C.=.) se reflect prin formula conta(il1 !ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 Credit 22- 1Creane pe termen scurt privind veniturile calculate3. 0ac suma impozitului pe venit) re'inut din suma serviciilor) do(4nzii "i redeven'elor "i achitat %n avans %n cursul anului fiscal) dep"e"te suma impozitului pe venit calculat la sf4r"itul anului) suma dep"irii se restituie a$entului economic de ctre or$anele fiscale. Co"tabilitatea i&po'itului pe ve"it $e!i"ut la plata %ivi%e"%elo$ i"te$&e%ia$e Impozitul pe venit re'inut la plata dividendelor intermediare pe parcursul anului fiscal ac'ionarilor la cota impozitului pe venit %n anul re'inerii se reflect astfel1 !ebit 22' 1Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul3 & 1!6 &

Credit 2$2 1Cont de decontare3. 0ac suma impozitului pe venit re'inut din suma dividendelor achitate %n avans dep"e"te datoria fiscal a %ntreprinderii privind impozitul pe venit determinat la sf4r"itul anului fiscal) ea se reporteaz %n anul viitor pentru trecere %n cont %n perioadele viitoare. #a finele anului fiscal datoria privind impozitul pe venit) reflectat %n 0eclara'ia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practiv activitate de %ntreprinztor) se mic"oreaz cu sumele permise spre trecere %n cont "i se reflect prin formula conta(il1 !ebit '3$ 6!atorii privind decont#rile cu bugetul6< subcontul '3$1 6!atorii privind impo%itul pe venit al persoanelor ?uridice6 Credit 22' 6Creane pe termen scurt privind decont#rile cu bugetul6< subcontul 22'1 6 Creane pe termen scurt privind impo%itul pe venit6. 0ac are loc o dep"ire a sumei impozitului pe venit achitat %n decursul anului de $estiune fa' de suma calculat la sf4r"itul anului de $estiune) soldul de(itor se reflect %n de(itul contului 22. DCrean'e pe termen scurt privind decontrile cu (u$etulE "i %n activul (ilan'ului conta(il. E emplu. 2n cursul anului )33. '.9.=. A'teaua, a efectuat urmtoarele operaii aferente impozitului pe venit> a achitat prin transfer bancar impozitul pe venit n rate egal cu 0@. din suma prognozat ; c te ) E33 lei trimestrial1 a reinut i a achitat la buget impozitul pe venit la plata dividendelor intermediare ; . 033 lei1 a stins datoria privind impozitul pe venit a anului )33- ; .6 333 lei1 a nregistrat suma impozitului pe venit reinut la sursa de plat de ctre ntreprinderea ,'te%arul, ; 0 -33 lei1 a beneficiat de faciliti privind impozitul pe venit n legtur cu procurarea mi%loacelor fixe ; ) 333 lei1 a calculat n Declaraia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practic activitate de ntreprinztor datoria privind impozitul pe venit n mrime de 044*3 lei. 2n contabilitate s?au fcut urmtoarele nregistrri contabile privind calcularea, achitarea i trecerea n cont a impozitului pe venit>

& 1!! &

0r. crt. 0 ) . * 4 7 6 E 03 00

Coninutul operaiei economice

Corespondena conturilor !ebit Credit *-. 7-0 ))* *-. ))* *-. ))* 7-0 *-* *-. *-. ).) *-* *-. ).) *-. ).) ))6 *-. 7-0 .)))*

Suma< lei .6 333 00 433 00 433 00 433 . 033 . 033 0 -33 04 4*3 00 433 ) 333 0. 4*3

$chitarea datoriei privind impozitul pe venit a anului precedent 9eflectarea impozitului pe venit calculat n rate n cursul anului de gestiune ()E33 x .) 2nregistrarea impozitului pe venit trimestrial n rate $chitarea impozitului pe venit trimestrial n rate "alcularea impozitului pe venit reinut la plata dividendelor n avans $chitarea impozitului pe venit reinut la plata dividendelor n avans 9eflectarea impozitului pe venit reinut la sursa de plat de ctre ntreprinderea A'te%arul, "alcularea datoriei curente privind impozitul pe venit $nularea impozitului pe venit achitat trimestrial n rate 9eflectarea facilitilor privind plata impozitului pe venit 5recerea n cont a impozitului pe venit

Datoria curent privind impozitul pe venit la 0 ianuarie )33constituia .6333 lei. 0atoria *crean'a+ privind impozitul pe venit se determin la sf4r"itul anului dup compararea la sf4r"itul anului a soldurilor conturilor 22. DCrean'e pe termen scurt privind decontrile cu (u$etulE "i .34 D0atorii privind decontrile cu (u$etulE) lu4nd %n considerare soldul la %nceputul anului de $estiune a acestora. Tabelul 2.1. Calcula$ea %ato$iei :c$ea"!ei; p$ivi"% i&po'itul pe ve"it :lei;
I"%icato$ 'oldul la nceputul anului de gestiune, inclusiv datorii privind impozitul pe venit Co"tul 002 ,ebit C$e%it Co"tul 2?C ,ebit C$e%it .6 333

& 1!< &

creane privind impozitul pe venit 9chitarea datoriei privind impozitul pe venit a anului precedent 9chitarea impozitului pe venit achitat trimestrial %n rate Calcularea impozitului pe venit re'inut la plata dividendelor %n avans 9chitarea impozitului pe venit re'inut la plata dividendelor %n avans /eflectarea impozitului pe venit re'inut la sursa de plat de ctre %ntreprinderea ter' Calcularea datoriei curente privind impozitul pe venit /eflectarea facilit'ilor privind plata impozitului pe venit Iotal rula, Irecerea %n cont a impozitului pe venit 'oldul la sf ritul anului de gestiune, inclusiv datorii privind impozitul pe venit creane privind impozitul pe venit (.6 333 : )3 7*3 ; *. 033 ;07 333)

x 4< ???

11 6?? 4 1?? 4 1?? 1 3?? 16 6.? 2 ??? 1! ??? 146.? )-*3 x ) -*3 x x 3 x .4 1?? 14 6.? 2? !.? 4 1??

6"t$eb*$i pe"t$u autoco"t$ol 1. 2. 3. 4. .. 6. !. <. . Care este structura cheltuielilor *economiei+ privind impozitul pe venitL Cum se calculeaz datoria curent privind impozitul pe venitL J-plica'i apari'ia crean'elor privind impozitul pe venit. Modul de calculare "i conta(ilizare a datoriei am4nate privind impozitul pe venit. J-pune'i modul de calculare "i conta(ilizare a activului am4nat privind impozitul pe venit. Care sunt su(iec'ii impunerii la sursa de platL J-emplifica'i o(iectele impunerii la sursa de plat a veniturilor. 3enituri *pl'i+ su( form de facilit'i acordate salaria'ilor. Modul de determinare a venitului rezultat %n urma acordrii salariatului de ctre patron a creditului sau %mprumutului. & 1! &

1?. 11. 12. 13. 14. 1.. 16. 1!. 1<. 1 . 2?. 21. 22. 23. 24. 2.. 26. 2!.

Care sunt sursele de venit ce nu se includ %n venitul (rut al salariatului %n scopul impozitrii la sursa de platL :cutirile personale1 caracteristica $eneral "i modul de apreciere. Modul de folosire a scutirii matrimoniale. Care sunt mrimea "i condi'iile scutirii pentru persoanele %ntre'inuteL Modul de raportare a sumei scutirii personale ne4ntre(uin'ate ca scutire a anului viitor *%n contul scutirii din anul viitor+. 0ocumentele care permit atri(uirea scutirii personale. Care sunt cotele impozitului pe venit pentru persoanele fiziceL Modul de determinare a sumei impozitului re'inut la sursa de plat. 9rta'i modul de re'inere a impozitului din alte surse efectuate %n folosul rezidentului. 9rta'i modul de re'inere a impozitului pe venit din do(4nzi "i redeven'e. 9rta'i modul de re'inere a impozitului din venitul pltit %n folosul nerezidentului. Care sunt termenele de plat a impozitului re'inut la sursa de plat. Care sunt activele de capitalL Cum se impoziteaz cre"terile "i pierderile de capitalL Care este modul de calculare a uzurii %n scopul impozitriiL Cum se %nre$istreaz "i se utilizeaz pierderile fiscaleL Cum se conta(ilizeaz pierderile fiscaleL Cum se calculeaz "i de conta(ilizeaz la sf4r"itul anului datoria *crean'ele+ privind impozitul pe venitL

& 1<? &

S-ar putea să vă placă și