Sunteți pe pagina 1din 108
MANEA IOANA MONALISA NEAGOE CRISTINA CULEGERE DE PROBLEME PENTRU CLASA A VI-a EDITIA XVIL revizuiti si addugit’ in conformitate cu programa scolara pentru clasa a Vi-a EDITURA LOGOS JUNIOR BUCURESTI Senior redactor : Zamfirache Mihaela Merylu. Luerarea este avizati cu numirul 74896 /2002 in cadrul Comisiei Nationale de Matematica pentru a fi utilizati in clasa sila itifie : prof, Elena Matrosenco tific: prof. Marius Modoiu Descricrea CIP a Bibliotecii Nationale a Romnieh MANEA,IOANA MONALISA. Culegere de probleme de matematici pentru clasa a Via / Manea loana Monalisa, Neagoe Cristina - Ed. 16-2, rev. ~ Bucuresti: Logos Junior, 2009 ISBN 978.973-7619-25-9 L Neagoe, Cristina } 51007533) CUPRINS | ALGEBRA Cap. I- MULTIMEA NUMERELORNATURA (Cap. II-NUMERE RATIONALE POZITIVE. (Cap, II-RAPOARTE $1 PROPOR{IL. (Cap. IV-NUMEREINTREG nn i GEOMBTRIE } Cap. V-DREAPTA.. (Cap. VIEUNGHIUL. 2 (Cap. VII-CONGRUENTA TRIUNGHIURILOR (Cap. VITI-PERPENDICULARITATE IN PLAN, Cap, DX-PARALELISM. cap. x- PROPRIETATILE-TRIUNOHIULLL. oe (Cap X1-PROBLEME PENTRUPREGATIREA CONCURSURILORSCOLARE., | SOLUTHL asupra acesteiedifii sunt rezervate editurti Logos Junior Pentru informatii si comenzi telefon 021.320.96.86.; 0722.438.539 Tiparul executat la S.C.OLIMP PRINTING SERVICES S.A. ALGEBRA Capitolul T MULTIMEA NUMERELOR NATURALE oe 1), Sd seafle citul sirestul impair primului noma la cel de-al doilea in fiecare eaz.in parte si apoi s& se faci proba : : a).126 5132). 10045117 ©).3251 $121 d). 4650851102 €). 30505115 2). Caleulati: a), 225:9+ 1024:16-2):9= — b).G12:2°+2) ).196:14+19600):7>2 © G32:24-#)-9. 9.6016: 6-3°+1):3 ~ 3), Si se caleuleze a) [15*— (2048 :4 +2" ©) {((13? +3) :2-5 4). Caleulati a). 28-28= (by. 38-37= 0), 59-5 = 5). Efectuati oO +29:5-441:3 9. [616 : 3-13) 4-6]: 2 = 3):= b) (64: #-2)-26-54]:3°= +42) 2 (625 225 d).2-4= ©). P= 8% 16= 2.5757 = b)38:3= 6).2#22P= A). dl :2 =o), 254: 125*= H. 16: 87= 6). Bfotuati a= wbl= o@sy= ale-7f= o2e- poate 7). fectuati ae-4 is b)61:25°— 11828" (1 100° +3): 9 4). 6 8248429425). 4—5= FEE EPS. IEP: 105 9. GI+9):34= 9), (G2+25°+ 1258): 5! 1). 27: 45+ 25-2): @7 +5 = 8), Aflajixc num natural: 8), [(e:T#107):2-10—106}:4=116 _b).(x—1475):25- 103 + 8008: 143—71= 6). [la+ 1881 :9)-81-+18]-9= 1763112. d). (040: x)-2+ (3700 — 1900): 100] :2 e).12R 413K +987 + 32 = 1249 1). 128-6: (282 -x) = 192 8). (6:4-3=20):7=10 Divizibilitatea oe 41), Care din numerele umitore se divid ou3 gicareeu9; 126,252; 720; 431; 117;225;3 9% 6:27 2).a), Toate numerele care se divid cu 3 se divid si cu 9? »). Dati exemple de numere pare divizibile cu 3 si care nu se divid eu 9. ). Dati exemple de numere pare divizibile ou 9. 4), Gisiti numere impare divizbile cu 3 gist nu se divide eu 9. 3). Si se sie toate numerele naturale de forma: __ ee a), 21x: by, 4y3:3 ). 34xyi30 dd), T2y!5—e), 435y' ), 2x3Ni6

S-ar putea să vă placă și