Sunteți pe pagina 1din 60

Partea a II-a

CARTEA CAİİ SPRE CER Sİ PUTERE


TEXT IN LB.CHINEZA, TRANSLİTERARE IN PİNYİN, DICTIONAR
CHINEZ-ROMÂN AL TUTUROR IDEOGRAMELOR UTILIZATE IN TAO TE CHING,
TRADUCERE IN LB.ROMÂNA, COMENTARII , NOTE SI INREGISTRARE AUDIO PENTRU
TOATE CELE 81 DE CAPITOLE, REALIZATA DE TREI MAESTRII CHINEZI DE QIGONG
DE:
DAN OLARU MIRAHORIAN
老子 道德經
Lao Zi Dao De Jing
Lao Tzu Tao Te Ching
Lao Tseu Tao Te King
(in Wade Giles :Lao Tzu; in pinyin: Lao zi;
in EFEO: Lao Tseu)

Intelepciunea Orientului antic in opera lui Lao Tseu


si rezonantele sale actuale
"Intregul univers este in tine " (Lao tzu cap 47)
CAPITOLUL 39 VEDETI REALITATEA CA PE UN INTREG
TEXT ÎN L.CHİNEZĂ TEXT TRANSLİTERAT ÎN PİNYİN

39.(第三十九章) (di4 san1 shi2 jiu3 zhang1 )


昔之得一者:天得一以清; xi1 zhi1 de2 yi1 zhe3 : tian1 de2 yi1 yi3 qing1;
地得一以寧; 神得一以靈; di4 de2 yi1 yi3 nin2 ; shen2 de2 yi1 yi3 ling2 ;
谷得一以盈; 萬物得一以生; gu3 de2yi1 yi3 ying2 ; wan4 wu4 de2 yi1 yi3 sheng1;
侯王得一以為天下正 [貞]。 hou4 wang2 de2 yi1 yi3 wei2 tian1 xia4 zheng1 [zhen1].
其致之也, qi2 zhi4 zhi1 ye3,
謂天無以清,將恐裂; wei4 tian1 wu2 yi3 qing1,jiang1 kong3 lie4 ;
地無以寧,將恐發; di4 wu2 yi3 nin2 , jiang1 kong3 fa1 ;
神無以靈,將恐歇; shen2 wu2 yi3 ling2 , jiang1 kong3 xie1 ;
谷無以盈,將恐竭; gu3 wu2 yi3 ying2,jiang1 kong3 jie2;
萬物無以生,將恐滅; wan4 wu4 wu2 yi3 sheng1 , jiang1 kong3 mie2;
侯王無以正 [貞],將恐蹶。 hou4 wang2 wu2 yi3 zheng1 [zhen1] ,jiang1 kong3 jue2.
故貴以賤為本, gu4 gui4 yi3 jian4 wei2 ben3 ,
高以下為基。 gao1 yi3 xia4 wei2 ji1 .
是以侯王自稱[謂] 孤, shi4 yi3 hou4 wang2 zi4 chen4 [wei4] gu1,
寡, 不榖。 gua3 ,bu4 gu3.
此非以賤為本邪[耶]? ci3 fei1 yi3 jian4 wei2 ben3 xie2 ?
非乎? fei1 hu1 ?
故至[致]數譽無譽。 gu4 zhi4 [zhi4]shu4 yu4 wu2 yu4 .
是故不欲琭琭如玉, shi4 gu4 bu4 yu4 lu4 lu4 ru2 yu4,
珞珞如石。 luo4 luo4 ru2 shi2 .
caracterele lipsă sau care diferă în unele variantele transmise sunt în albastru

TRADUCEREA CONVERGENTA
TITLU:Lucrurile care din cele mai vechi timpuri au ajuns la unitate

A 1. Iată lucrurile care din cele mai vechi timpuri au ajuns la unitate [simplitate; reîntoarcerea la
unitatea şi simplitatea primordială conferă puritate, calm (vidul; repausul), eficienţa (armonia),
plinul inepuizabil, viaţa, forţa de creaţie.]
2. Cerul ajuns la unitate a devenit pur [neprihănit; senin; luminos]
3. Pământul ajuns la unitate a devenit calm [stabil; ferm; solid; de nezdruncinat]
4. Spiritul [puterea creativă universală] ajuns la unitate a devenit eficient [activ; sensibil; conştient]
5. Valea [golul; spaţiul median] ajunsă la unitate a devenit plină [fecundă; înfloritoare; a născut
viaţa]
6. Făpturile ajunse la unitate renasc [împlinite se reproduc,fructifică,trăiesc; desãvârşirea unităţii
păstrează viaţa]
7. Prinţii şi suveranii ajunşi la unitate [simplitatea primordială] devin pildă pentru univers [au
putere, faimă şi viaţă] (Acestea sunt efectele împlinirii unităţii)
B 8. Dacă Cerul şi-ar pierde puritatea [unitatea; simplitatea], el s-ar deşira [întuneca; ar cădea]
9. Dacă Pământul şi-ar pierde stabilitatea [calmul], el s-ar prăbuşi [s-ar ruina; fragmenta; s-ar
balansa, s-ar cutremura]
11. Dacă Valea [spaţiul median] nu s-ar umple [permanent], s-ar epuiza [ar seca; ar fi inutilă]
12. Dacă făpturile [vii] nu s-ar mai reproduce [n-ar mai păstra viaţa]
13. Toate fiinţele vii ar dispărea [pieri]
14. Dacă prinţii şi suveranii [nobilii] (din orgoliu) ar înceta să mai fie o pildă [de nobleţe]
15. Ei ar fi răsturnaţi [şi-ar pierde puterea şi faima (demnitatea)]
C 16. Nobleţea [demnitatea] are drept temelie umilinţa [la rădăcina înaltului se află josul
(simplitatea;umilinţa, oamenii de jos; obişnuitul)]
17. Iar ceea ce este jos este baza a ceea ce este sus [a înaltului; puterii, faimei; măririi] (cel din urmă
este fundamentul celui dintâi)
18. De aceea prinţii şi suveranii nu se înalţă singuri [căci nu ar avea o situaţie solidă]
19. Şi se numesc ei înşişi slujitori [se consideră oameni fără însemnătate; văd în cei lipsiţi de nobleţe
baza şi rostul lor]
20. [Numindu-se] "orfani", "văduvi", şi nedemni de a mânca.
D 21. Oare nu procedează astfel pentru că ei consideră umilinţa ca propria lor rădăcină? [că mărirea
lor este rezemată pe cei de jos]
22. Onoarea supremă este fără onoare [dacă desfacem un car nu rămâne nimic din el; înţeleptul
aplică principiul simplităţii în guvernare şi reduce multiplicitatea supuşilor săi la unitate,
considerându-i ca un organism indivizibil, cu imparţialitate senină; el nu face distincţii, separând
ceea ce este preţios ca jadul şi lăsând pe ceilalţi deoparte ca sterilul (pietrele)]
23. De aceea sfântul [înţeleptul suveran], care nu vrea să fie tăiat ca jadul [pietrele preţioase], preferă
să rămână simplu ca piatra [preferă să fie dispersat (împrăştiat; răspândit) ca pietrele; nelocalizat
(neataşat; să se afle pretutindeni); nebăgat în seamă; obişnuit]]
Notă:
In propoziţia (21) unde începe zona de text notată cu "D", textul prezentat de noi cuprinde 7 caractere, în
timp ce variantele [1], [4] şi [7] includ 6 caractere delimitate de puncte, atât la început cât şi la sfârşit. In plus
în varianta care circulă azi în China [45] întâlnim şi o modificare a mesajului.
CAPITOLUL ..40.
TEXT ÎN L.CHİNEZĂ TEXT TRANSLİTERAT ÎN PİNYİN
40.(第四十章) (di4 si4 shi2 zhang1)
40.1反者道之動; fan3 zhe3 dao4 zhi1 dong4 ;
40.2弱者道之用。 ruo4 zhe3 dao4 zhi1 yong4 .
40.3天下萬物;生於有 tian1 xia4 wan4 wu4; sheng1 yu2 you3
40.4有生於無。 you3 sheng1 yu2 wu2 .

TRADUCEREA CONVERGENTĂ
Reîntoarcerea [ciclul] este caracteristica mişcării lui Tao
1.Cel ce se reîntoarce acţionează precum Tao
[Reîntoarcerea (ciclul; feedback-ul) este caracteristica mişcării lui Tao].
2.Cel flexibil (moale,relaxat,slab,care alege poziţia stabilă-inferioară si invinge fără să lupte,fără să
apeleze la forţa exterioară) utilizează Calea(Tao)
În slăbiciune [în lipsa luptei,opozitiei, a forţei exterioare] se afla eficacitatea lui Tao [modul de
acţiune al lui Tao este neutralitatea(nonacţiunea ;Wu-Wei)]
3. In univers(sub Cer) toate făpturile (萬物"cele zece mii de lucruri") se nasc din Manifestat
[Existenţă;Văzut (有;You);ceea ce fiintează]
4. Iar Manifestatul [Existenţă;Văzutul;Plinul;ceea ce fiinţează;materializarea] se naste din
Nemanifestat [Nonexistenţă;Nevăzut;Vid (Wu);polarizarea a ceea ce nu fiinţează].
Note
Reîntoarcerea acasă care are loc inconstient [în cursul somnului profund] nu produce trezirea, botezul in
lumina Santului Duh. Doar reîntoarcerea constienta[în cursul stării paradoxale de veghe (în
lb.sanskrită:"turiya";lit.:"a patra")] în lumea sursa a universului manifestat eliberează,metamorfozează.
Nemanifestatul (în lb.sanskrită:"akasha") apropiat cuvantului "acasă"- este elementul cel mai subtil care
penetrează totul si umple întreg universul; "akasha" desemneaza spatiul,eterul,substanta care este suportul
vietii si al sunetului.
Iisus se referă la reîntoarcere cand spune:"Reîntoarceti-vă [în lb.aramaică:"teshuwar"] căci Impărăţia
Cerurilor este aproape"(Matei 3.2;4.17: în locul traducerii deformate:"Pocăiţi-vă căci Impărăţia Cerurilor este
aproape"). Iisus se referă si la "reîntoarcerea Stăpanului" pentru cel ce se află în starea de veghe paradoxală
(Matei 24.46)
47. Intregul se afla in fiecare parte a sa (Universul Holografic)
.
TEXT ÎN L.CHİNEZĂ TEXT TRANSLİTERAT ÎN PİNYİN
(第四十七章) (di4 si4 shi2 qi1 zhang1 )
47. 1.不出戶, bu4 chu1 hu4 ,
47. 2.知天下; zhi1 tian1 xia4 ;
47. 3.不闚牖, bu4 kui1 you1,3,
47. 4.見天道。 jian4 tian1 dao4 .
47. 5.其出彌遠, qi2 chu1 mi2 yuan3 ,
47. 6.其知彌少。 qi2 zhi1 mi2 shao3 .
47. 7.是以聖人不行而知, shi4 yi3 sheng4 ren2 bu4 xing2 er2 zhi1 ,
47. 8.不見而明, bu4 jian4 er2 ming2 ,
47. 9. 無[不]為而成. wu2[bu4] wei2 er2 cheng2 .

Numerele folosite după termenii transliteraţi în pinyin au rol de tonuri:


a1=ā ; a2= á; a3=ă; a4=à

TRADUCEREA CONVERGENTA
TITLU: UNIVERSUL HOLOGRAFIC
Fără să treci pragul uşii poţi cunoaşte întreg universul*
Fără să treci pragul uşii[fără să ieşi din corp] **
Se poate cunoaşte [întreg] universul,
Fără să priveşti pe fereastră fără să foloseşti ferestrele simţurilor,
Se poate afla Calea Cerului [poţi descoperi principiile ce guvernează toate lucrurile*]
Cu cât mergi mai departe [cu cât cauţi mai mult în afară (cu cât te risipeşti; te exteriorizezi)],
Cu atât mai puţin cunoşti [cu atât te îndepărtezi de adevărata cunoaştere].
De aceea sfântul [înţeleptul], fără să călătorească, cunoaşte [fără să caute în exterior, află;el nu merge
şi ajunge (la omnicunoaştere)], ***
Fără să privească vede [înţelege;realizează vederea nemijlocită din Iluminare; fără să caute găseşte]
Fără să acţioneze duce totul la bun sfârşit [practicând nefăptuirea, nonacţiunea (Wu-Wei) realizează].
Nota:
* În practica mistică taoistă şi Zen (Ch'an) contactul cu realitatea suport (Temelia Informaţională;Banca de Date a
Universului) este realizat experimental în interior[acum şi aici ].Doar într-un univers holografic, adică invariant cu scara
la care este cercetat , contactul experimental cu realitatea prezentă,acum şi aici, ne dezvăluie ceea ce se află oricând
şi oriunde.
Doar într-un univers holografic autocunoaşterea înseamnă simultan omnicunoaştere, iar autocontrolul înseamnă
omnicontrol sau omnipotenţă.
"Doar cel ce se cunoaşte pe sine însuşi, poate cunoaşte întreg universul;
Doar cel ce controlează centrul roţii poate controla periferia."
Calea antică cunoscută sub numele de Ştiinţa şi Tehnologia Centrării, era odinioară era aplicată de reprezentanţii
civilizaţiilor precedente, pentru a ajunge la vindecare, la «trezire», la «deşteptare» sau la «eliberare», adică la
autocunoaştere (omnicunoaştere) şi autocontrol(omnipotenţă).
Mesajul lui Iisus,în care se pune în aplicare reîntoarcerea fluxului atenţiei, reprezintă şi o «Cale către Dumnezeu»,
fiindcă se cere practicantului să intre în starea de împăcare cu lumea şi cu noi înşine din adevărata «Rugăciune», să
intre în starea de «predare sau dăruire către Dumnezeu»,în starea de «renunţare sau de detaşare de comorile
efemere din lumea de afară»,pentru a reveni la «veghere», la «ascultarea în tăcere» ;Doar respectarea simultană a
tuturor acestor condiţii face posibilă "Trezirea" sau descoperirea adevăratei noastre identităţi , deschide calea
«Însămânţării Cuvântului» , face posibilă aşezarea,încetarea rătăcirii,centrarea,interiorizarea şi reîntoarcerea fluxului
atenţiei. Iisus spunea: «Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se poate zice: Uite-o aici!
sau: "Uite-o acolo!" Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru"» (Luca 17.20-21; Rom.144.17;
Vers.23)].
Hermes Trimegistrul , în «Tablele de Smarald»,care-i sunt atribuite, încearcă să ne transmită că trăim într-un univers
holografic atunci când afirmă că: „ceea ce este sus[în Cer şi macrocosmos]este asemenea cu ceea ce este jos[pe
Pământ şi în microcosmos]”.Dacă vrei să cunoşti universul este suficient să te cunoşti pe tine însuţi. Nu căuta în afară
ceea ce ai deja înăuntrul tău.Iisus spune: «Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se
poate zice: Uite-o aici! sau: "Uite-o acolo!" Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru"» (Luca 17.20-
21; Rom.144.17; Vers.23).Partea şi întregul sunt identice într-un univers holografic.
Universul holografic este acela care conţine întreaga informaţie în fiecare parte a sa.
Tot la fel se întâmplă şi într-o înregistrare holografică a unei imagini – dacă spargem înregistrarea holografică
iniţială,găsim întreaga imagine în fiecare ciob sau în fiecare fragment al său.Acelaşi lucru s-a descoperit şi la fiinţele vii
care pot fi regenerate fidel din oricare dintre celulele lor.Clonarea nu ar fi posibilă dacă nu ar exista întreaga informaţie
,necesară reconstituirii întregului organism ,în fiecare dintre celulele sale componente;în fiecare dintre celulele,care
alcătuiesc un organism pluricelular,găsim ca într-o sămânţă,toată informaţia necesară reconstituirii întregului organism.
Într-un univers holografic oul şi găina,partea şi întregul sunt identice şi simultane.
**Ideograma hu[戶]fără virgula de deasupra înseamnă “corp”.De aici traducerea alternativă: « Fără să ieşi din corp se
poate cunoaşte [întreg] universul»
Fără să ieşi din corp 1. voluntar ,[prin tehnicile de călătorie astrală- OBE(Out of Body Experience) , CCM(Centrul de
Contiinţă Mobil)sau RV(Remote Viewing) ] ori 2. involuntar prin moarte -subiecţii reanimaţi au relatat cu lux de
amănunte că în clipa morţii, în timp ce s-au aflat în moarte clinică -când toate funcţiile vitale au fost suspendate –s-au
descoperit în afara corpului OBE(Out of Body Experience),de unde au văzut şi au auzit tot ce s-a petrecut; denumirea
anglo-saxonă a experienţei din clipele din apropierea morţii este NDE (Near Death Experience ) se referă la
perceperea a tot ce petrece, în timp ce subiectul se află în moarte clinică ].
***Calea firescului Tao este interioară.Lao Tzu se referă şi în cap.10. la cunoaşterea[şi acţiunea] nemijlocită :«Mintea
iluminată penetrează totul, ştie şi înfăptuieşte totul, rămânând în repaus absolut »;
CAPITOLUL 48 Depasirea limitarilor care ne-au fost implantate
TEXT ÎN L.CHİNEZĂ TEXT TRANSLİTERAT ÎN PİNYİN

48.(第四十八章) (di4 si4 shi2 ba1 zhang1 )

為學日益, wei2 xue2 ri4 yi4 ,


為道日損。損之又損, wei2 dao4 ri4 sun3 . sun3 zhi1 you4 sun3 ,
以至於無為。 yi3 zhi4 yu2 wu2 wei2 .
無為,而無不為。 wu2 wei2, er2 wu2 bu4 wei2 .
取天下常以無事, qu3 tian1 xia4 chang2 yi3 wu2 shi4,
及其有事, ji2 qi2 you3 shi4 ,
不足以取 天下。 bu4 zu2 yi3 qu3 tian1 xia4 .

TRADUCEREA CONVERGENTA
TITLU:Doar cel ce stăpâneşte axul roţii poate controla periferia

48.1.Cel ce dedică studiului [învăţăturii], creşte zi de zi [cunoştinţele sale ; sporeşte zilnic: grijile,
dorinţele, căutarea, rătăcirea, agitaţia]*.
48.2.Cel ce consacră Căii (lui Tao), diminuează din zi în zi [rătăcirea; agitaţia (neliniştea sufletească);
ataşarea; perturbaţiile; impurificarea]
48.3.Diminuează continuu făptuirea (agitaţia; tulburarea inimii)],
48.4.Până când înţeleptul [sfântul] ajunge să nu mai făptuiască [ajunge la nonacţiune (Wu-Wei) în
care nu rămâne nimic să nu poată făptui].
48.5.Prin nonacţiune nu mai există nimic care să nu poată fi făcut [făptuit].
48.6.De aceea prin nefăptuire [nonacţiune (Wu-Wei)],
48.7.Se câştigă [se cucereşte] universul [lumea].
48.8.Iar cel ce făptuieşte [acţionează subiectiv] nu poate cuceri [controla] universul [cine nu posedă
vidul (calmul) este incapabil să se guverneze pe sine şi să controleze lumea (doar ce ce stăpâneşte axul
roţii poate controla periferia (circumferinţa acesteia)]**.

Nota:
* Lao Tseu, în acord cu toate doctrinele mistice (hindusă, buddhistă, creştină), este partizanul adevăratei cunoaşteri,
dobândită prin experienţă directă interioară (cunoaşterea esenţială sau verticală); în cunoaşterea exterioară (pozitivă;
orizontală) el identifică sursa unor grave perturbaţii (individuale şi sociale) ce trebuie evitate; de aceea Iisus spunea;
"fericiţi sunt cei săracă cu duhul căci vor intra în (a lor este) Împărăţia lui Dumnezeu" (Matei 5.10; 5.3 şi cu altă ocazie:
"Tată, Doamne al Cerului şi al Pământului; Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi te-
ai descoperit pruncilor" (Luca 10.21; Matei 11.25).
** În lipsa autocontrolului (calmului, stăpânirii de sine) în propiul organism şi în ţara guvernată de un astfel de suveran
apar dezordini (fiziologice; psiho-afective; sociale).
CAPITOLUL 76
Elasticitatea si adaptabilitatea reprezinta pecetea vietii
Când se nasc oamenii sunt delicaţi(fragezi, mlădioşi, supli, elastici) şi slabi (moi, fragili;sensibili;
plăpânzi;gingaşi)dar plini de viaţă.
Moartea îi face duri ,tari şi rigizi;[când devin tari şi puternici se cristalizează şi încep să moară],
Nenumaratele fire de iarba şi tinerele mlădiţe ale arborilor sunt moi şi fragile cand se nasc
Moartea le face lemnoase ,tari, uscate(fără apă) şi rigide (casante)
De aceea cei agresivi, duri şi rigizi sunt cei ce venereaza moartea(1)
Iar cei care sunt supli,flexibili şi moi sunt cei ce venereaza viata
De aceea o oaste care-si foloseste forta si rigiditatea e sortita infrangerii
[o oaste ce se întemeiază pe forţă (putere) si cantitate, nu va repurta victoria].
Asa cum un arbore mare şi rigid se va rupe [va fi doborât de furtună sau rupt de zăpada grea,
aşezată pe crengile sale].
De aceea locul duritatii [forţei: tăriei] şi rigiditatii [agresivitatii] e sub pamant
In timp ce locul supleţii ,elasticitatii şi moliciunii se afla deasupra(2)
Note:
(1) Duritatea ,agresivitatea,forta şi rigiditatea sunt pecetea plinului si a mortii;Elasticitatea,moliciunea,flexibilitatea si adaptabilitatea
reprezinta pecetea vidului si a vietii”. Duritatea ,agresivitatea,forta şi rigiditatea sunt caracteristici care conduc la moarte;cei agresivi
si rigizi încep deja să moară,fiindca se autoagreseaza.Nu întărirea forţei şi puterii ci păstrarea supleţei şi elasticităţii (somatice,
afective şi mentale) asigură prelungirea vieţii atât în yoga cât şi în alchimia interna taoista(nei tan). Această etapă ţine cont de
menţinerea receptivităţii şi vidului, care permite viului ancorarea naturală, spontană (automată) în Tao .
Toate practicile voluntare ce urmăresc ancorarea in Tao, amplificarea contactului cu izvorul vieţii, ating perfecţiunea când redevin
firesti,naturale (înconştiente, spontane; automate) şi deci permanente. Punerea fiinţei sub pilotarea lui Tao este similară branşării
omului la capitalul de informaţie şi de energie al universului Aceasta explică omnicunoaşterea şi omnipotenţa (puterile
supranaturale), ce însoţesc diferitele nivele atinse în experienţa Iluminării, despre care relatează toate tradiţiile mistice orientale şi
occidentale.
(2) „Locul supleţii ,elasticitatii şi moliciunii se afla deasupra” şi este mereu de folos atat în guvernarea organismului social şi al celui
individual ,cat si în conflictul armat sau în artele marţiale
Profilaxia tulburărilor psihosomatice şi a îmbătrânirii beneficiaza de aceasta valorizare a supleţii,elasticitatii şi moliciunii
CAPİTOLUL 77

TEXT ÎN L.CHİNEZĂ TEXT TRANSLİTERAT ÎN PİNYİN

77.(第七十七章) (di4 qi1 shi2 qi1 zhang1 )

天之道,其猶張弓與[x]。 tian1 zhi1 dao4 ,qi2 you2 zhang1 gong1 yu3?


高者抑之, gao1 zhe3 yi4 zhi1,
下者舉之; 有餘者損之, xia4 zhe3 ju3 zhi1 ; you3 yu2 zhe3 sun3 zhi1 ,
不足者補之。天之道, bu4 zu2 zhe3 bu3 zhi1 . tian1 zhi1 dao4 ,
損有餘而補不足. sun3 you3 yu2 er2 bu3 bu4 zu2 .
人之道,則不然, ren2 zhi1 dao4 , ze2 bu4 ran2 ,
損不足以奉有餘. sun3 bu4 zu2 yi3 feng4 you3 yu2 .
孰能有餘以奉天下? shu2 neng2 you3 yu2 yi3 feng4 tian1 xia4 ?
唯有道者. wei2 you3 dao4 zhe3 .
是以聖人為而不恃, shi4 yi3 sheng4 ren2 wei2 er2 bu4 shi4 ,
功成而不處, gong1cheng2 er2 bu4 chu4 ,
其不欲見賢邪! qi2 bu4 yu4 jian4/xian4 xian2 xie2 !

TRADUCEREA CONVERGENTA
TİTLU: INTRAREA IN TRANSA MISTICA
[Calea Cerului procedează în maniera celui care încordează un arc]
77. 1.Calea Cerului [Tao al cerului] procedează în maniera celui care încordează un arc [se
aseamănă cu un arc].
77. 2.Ea coboară ceea ce este sus (înălţat) [când partea de sus coboară] şi ridică ceea ce este jos
[partea de jos se ridică].*
77. 3.Ea preia din ceea ce este prea mult [înlătură surplusul, ia de la cei ce au prea mult]
77. 4.Şi adaugă la cei ce duc lipsă [dă celor ce n-au îndeajuns].
77. 5.Calea cerului preia excesul,
77. 6.Pentru a compensa lipsa.
77. 7.Calea omului [societăţii] este cât se poate de diferită.
77. 8.Omul ia chiar de la sărac pentru a adăuga celui bogat [pentru a spori pre plinul (prisosul,
dezechilibrul)].
77. 9.Cine poate da lumii ceva din prea plinul său?
77. 10.Dacă nu cel care posedă Tao? [care păşeşte pe Cale (Tao)].
77. 11.De aceea sfântul [înţeleptul] făptuieşte fără să aştepte nimic [nu aşteaptă răsplată, câştig,
nu acţionează în scop subiectiv]
77. 12.Şi îşi îndeplineşte opera [activitatea; faptele măreţe] fără să se ataşeze [nu caută să se
glorifice].
77. 13.[El] îşi ţine meritul ascuns [pentru că nu este ataşat de exterior (nu are pasiuni); îşi ţine
comoara ascunsă în inimă].

Nota:
* "Săgeata trasă în sus (Tao) vine înapoi; săgeata trasă orizontal (exterior) nu merge departe.
Bătaia (aruncarea; raza de acţiune) este maximă dacă coborâm săgeata pe coardă în punctul
optim (la mijloc)" [pentru unghiul de 45 de grade avem bătaia maximă] ([45] p. 211). Raportul dintre
aruncarea verticală şi cea orizontală a săgeţii este de fapt raportul sesizat de comentatorii antici
chinezi dintre "inacţiune şi acţiune"; doar nonacţiunea (Wu-Wei), păstrează echidistanţa, vidul şi
mijlocul dintre acestea şi permite obţinerea razei maxime de acţiune (acţiunea holografică).
CARTI PUBLICATE DE DAN OLARU MIRAHORIAN
Cititorii doritori sa aprofundeze calea taoista de centrae sunt invitati sa intre pe siturile autorului
Va multumesc
Dan Olaru Mirahorian
SITURI AUTOR
http://www.danmirahorian.ro/
SITE QI MAGEN
http://www.danmirahorian.com/
SITE PSI-SCIENCES
http://www.psi-sciences.com/

VEDETI PARTEA INTAI SI A TREIA (CAP 1-37) SI PARTEA A


TREIA(COMENTARII)
Cititorii sunt invitati pe siturile autorului
Dan Mirahorian
DATE DE CONTACT PE SITURILE AUTORULUI
http://www.danmirahorian.ro/
SITE QI MAGEN
http://www.danmirahorian.com/
SITE PSI-SCIENCES
http://www.psi-sciences.com/

LAO TZU-TAO TE CHING: CALEA DE TREZIRE IN TAOISM(FALLING IN TAO)


http://www.myspace.com/dmlaotzu
http://uk.360.yahoo.com/dmtao
http://laotzu1.multiply.com/
http://dmtao.blogspot.com
http://laotzutao.spaces.live.com/
http://www.flickr.com/photos/dmtao/

Group Yahoo:
http://tech.groups.yahoo.com/group/TAOCALEAINTERIOARA/
http://groups.yahoo.com/group/TAOTHEINNERWAY/

S-ar putea să vă placă și