Sunteți pe pagina 1din 26

Plan de afaceri

G Popovici Nadejda
Creterea i realizarea coaczei negre

Antreprenor: Popovici Nadejda Adresa: Satul Balasineti !"nul Briceni !epu#lica $oldova %elefon: &'(' )*('+,-. %el &'(' /+0*(+'/+ 1"2ail: popovicinadejda3ra2#ler4ru

5nfor2a6ia inclus 7n acest plan este confiden6ial i nu poate fi distri#uit fr acordul antreprenorului4

Balasineti )/,*

Cuprins

,4 8ate de identificare ale aplicantului )4 9#iectivele planului de afaceri '4 5ntroducere *4 8escrierea afacerii
*4,4 8escrierea produsului

' ' ' * * ( ( ( . 0 ,/ ,, ,) ,,+


)

*4)4 Procesul de producere -4 $isiunea +4 Clieni (4 Planul de investiii .4 Analiza pieei i descrierea 2ediului concurenial 04 Plan de 2ar:eting ,/4 Analiza S;9% a afacerii ,,4 Structura organizatoric i personalul de conducere ,)4 Planul financiar ,'4 Analiza riscurilor ,*4 Ane<e i alte docu2ente

1. Date de identificare ale aplicantului


G =Popovici Nadejda Gospodrie rneasc Creterea i realizarea coaczei negre Satul Balasineti !"nul Briceni !epu#lica $oldova

2. Obiectivele planului de afaceri

9#iectivele pe ter2en scurt:


Consolidarea cunotin6elor in do2eniul agricol Pregtirea terenului Plantarea #utailor de coacz pe o suprafa6 de -/ ari Plantarea fasolelor pe o suprafaa de '/ ari Procurarea stropitoarei i ec>ipa2entul necesar Procurarea unui frigider 8otarea cu siste2 de irigare Pro2ovarea produsele le nivelul zonei de nord !idicarea calitativ a produsului Procurarea liniei de fa#ricare a ge2ului Procurarea liniei de a2#alare !idicarea profitului 7n al '? * an cu '-@ !einvestirea profitului

9#iectivele pe ter2en lung:

3. Introducere
Gospodria rneasc va activa in profil agricol i va avea ca scop creterea i realizarea coaczei negre4 Pentru iniierea afacerii ave2 necesitate de dorin pasiune cunotine 7n do2eniu 2ijloace #neti teren 2aterial sditor4 G va se2na fasole 7ntre rinduri 7n pri2ii ' ani p7n va intra 7n rod deplin coacazul4 Gospodria va co2ercializa pe pia po2uoare 7n stare proaspt congelat i ge2 c7nd plantaia va fi 7n rod deplin4 Po2uoarele vor fi realizate pe piaa i 7n super2ar:et deoarece vor fi de calitate 7nalt i ecologice4 Gospodria va accesa su#venii va dispune de certificatul de calitate a #utailor care vor fi procurai de la G Cio#otari !aisa %udor din
'

Bli4 G pentru iniiere capitalul necesar este de ,-//// lei4 Ao2 accesa credit 7n su2 de ,-////lei pentru utilaj de irigare i frigider de congelarea po2uoarele4 %er2enul de ra2#ursare a creditului va fi - ani i perioada de graie ) ani4

4. Descrierea afacerii
G Popovici Nadejda este o gospodarie agricol care va fi creat 7n fe#ruarie )/,-4 Aceast afacere prevede ini6ierea i dezvoltarea unei planta6ii de coacz neagr de soi Golu#ca 7n satul Balasineti4 Aoi dezvolta aceast afacere 7n cola#orare cu 2e2#rii gospodariei astfel le voi oferi 2e2#rilor fa2iliei ocazia de a se 7ncadra 7n 2unc sezonier4 Planta6ia se va afla pe terenul personal de -/ ari cu #onitatea solului de .,@4 Pentru succesul afacerii 2izez pe e<perien6a profund a prin6ilor i pe cunotin6ele 2ele la nivel de a2ator4 Pentru a planta ave2 nevoie de ,-/ #utai costul unui #uta ,, lei pentru ,-/ #uci vo2 ac>ita ,+-/ lei4 Consider c aceast afacere 72i va aduce un profit 7n pri2ul an o dat cu culegerea roadei de '/*-/ lei iar 7n anul al doilea de (-/// lei care"2i va per2ite s 2 7ntre6in i s"2i realizez planurile de viitor4 %erenul de care dispune2 -/ ari sdit cu #utai de coacz de o 7nalt calitate i productivitate procurate de la G Cio#otari !aisa %udor din Bli i care ne va oferi Certificat de calitate4 Planta6ia va fi dotat cu siste2 de irigare 2odern prin picurare o pia6 de desfacere sta#il 7n raionul Briceni i 7n raioanele vecine ca: 1dine 9cnia4 Printre r7nduri voi planta fasole de soiul 8o#rojanca pe '/ ari 7n pri2ul al doilea i al treilea an de la plantarea coacazului4

4.1. Descrierea produsului


Po2uoarele s7nt nite fructe dulci aro2ate care trezesc interesul cu2prtorului prin aspectul apetisant4 Coaczul B este o cultur foarte apreciat pentru valoare ali2entar i terapeutic a fructelor4 Acestea con6in cantit6i 2ari de vita2ina C i su#stan6e #iologice cu efect terapeutic pentru organiz2ul u2an4 Coaczul este o specie de po2uoare care intr 7n rod 7n al doilea an de la plantare i poate oferi 7n anii de 2aturizare i plin dezvoltare ( B ,/ tC>a4 1ste un fruct care se recolteaz uor i dup recoltare fructele se pot pstra 7n stare proaspt 7n 7ncperi cu te2peratura de p7n la + B . o C ti2p de ' B - zile4 Coaczul se 7n2ul6ete uor prin #utai verzi care sunt sdi6i4 Dnl6i2ea 2edie a unei tufe este de , - B ) 24 Estarii principali cresc de la #aza tufei 7n nu2r de )/ B )- #uc6i4 Cei 2ai #uni lstari de rod sunt la v7rsta de ," ' ani4 Perioada de rodire este 7ntre anii * B ,/ c7nd se poate o#6ine o road de ) B ' :gCtuf4 Coaczul 7ncepe perioada de vegeta6ie pri2vara devre2e4 Dnfloritul 7ncepe 7n a doua ju2tate a lunii aprilie i dureaz ,/ B ,) zile4 Fructul copt poate atinge ," ) - gr4 Coaczul poate fi cultivat 7n zone cu te2peratura 2edie anual de . B ,/oC i rezist la te2peraturi de p7n la ")."'/oC4 Planta suport u2#rirea par6ial dar se dezvolt 2ai a#undent 7n condi6ii de lu2in deplin4 Poate fi cultivat pe soluri argilo"lutoase argiloase #ogate 7n >u2us4 Gone prielnice pentru cultivare 7n 6ara noastr sunt zona de nord i centru a repu#licii4 8e pe '/ ari vo2 culege in al ) an ,)(/ :g in al ' an ,'-/ :g pretul la un :g find de '/ lei4 Fasolea " este o plant iu#itoare de cldur4 Se2in6ele ger2ineaz la te2peratura de . B ,/ C iar 7n ti2pul vegeta6iei necesit o te2peratur de )/ B )- C4 %e2peraturile joase 7ntHrzie creterea i dezvoltarea iar gerurile c>iar de / C distrug cultura4 %e2peraturile prea ridicate Ipeste )-CJ 2ai ales 7n perioada 7nfloririi nu"i sunt
-

ase2enea favora#ile4 Dn ce privete u2iditatea fasolea rezist relativ #ine la secet 7n special 7n pri2a parte a vegeta6iei4 Are 7ns nevoie de u2iditate 2oderat 7n special de u2iditate at2osferic 7n ti2pul fecundrii florilor i a for2rii #oa#elor4 K2iditatea prea 2ult este 7ns duntoare favorHnd apari6ia #olilor4 Solurile favora#ile pentru fasole sunt cele cu te<tur 2ijlocie fertile cu reac6ie neutr4

4.2. Procesul de producere


Coaczul Planta6ia de coacz se 7nfiin6eaz pentru ,/",) ani4 $aterialul pe care"l vo2 folosi pentru planta6ie tre#uie s fie sntos cu le2nul copt 2ugurii #ine dezvolta6i i cel pu6in - rdcini la #utai4 Ao2 folosi #utaii de ) ani4 8irec6ia r7ndurilor tre#uie s fie orientat N"S4 8istan6a de sdire tre#uie s fie: 7ntre r7nduri , -") /2 i / -"/ . 7ntre #utai4 Ao2 planta #utaii 7n gropi cu di2ensiunile */C*/C*/ c24 Eucrarile de plantare se vor efectua cu 2e2#rii gospodariei4 Ea plantare se ud -"+ litri de ap pentru plant4 Principalele lucrri le constituie: sparea solului dup cderea frunzelor 7n cursul verii pritul i irigarea solului i pri2vara cultivarea i cur6irea #utailor4 Dn pri2ii doi ani de dezvoltare 7ntre r7nduri pot fi cultivate plante de talie 2ic cu2 sunt: cartoful sfecla 2orcovul 2azrea fasole pentru psti4 8e ase2enea pri2vara vo2 efectua cur6itul #utailor cu scopul de for2are 7n scurt ti2p a unei plante viguroase i capa#ile de rod vo2 6ine cont de nu2rul de lstari ce cresc anual i de capacitatea de rod a tufei4 Ao2 atrage aten6ia asupra aspectului e<terior al coaczului pentru a o#serva preventiv apari6ia unor duntori sau a unor #oli4 Cele 2ai rsp7ndite #oli sunt: finarea antracnoza i rugina coaczului care se trateaz folosind preparatul Larat>an de ,.@ sau #aileton de )-@ care se ad2inistreaz prin stropire4 Principalii duntori sunt: sfredelitorul tulpinilor pduc>ii de frunze pduc>ele de lstar pduc>ile l7nos care se ni2icesc prin stropire cu preparatul Actellic de -/@ i se 7nltur pr6ile atacate ale #utaului4 5rigarea prin picurare a coaczei este o 2etod nou renta#il pentru cultivarea ar#utilor fructiferi4 Avantajul ei se refer la faptul c are loc consu2ul 2ic de ap care se distri#uie p7n la cele 2ai ad7nci rdcini are loc eli2inarea srurilor din zona rdcinilor i pute2 folosi o surs de ap cu de#it 2ic4 !ecoltarea coaczei are loc la sf7ritul lunii iunie i acest 2o2ent se sta#ilete 7n func6ie de culoarea fructului gustul i aro2a lui4 Coacza fiind recoltat se poate pstra 7n 7ncperi rcoroase ti2p de .",/ zile iar 7n depozite frigorifice cu te2peratura de /oC 0/@
+

u2iditate ti2p de '/"'- de zile4 Fasolea este 7n general pu6in preten6ioas fa6 de planta pre2ergtoare4 Cele 2ai #une rezultate le d 7ns cHnd ur2eaz dup culturile care prsesc terenul 2ai devre2e i dau posi#ilitatea ca prin lucrrile de pregtire s se acu2uleze cHt 2ai 2ult u2iditate 7n sol Icerealele pioase i culturile pritoare ti2puriJ4 Nu sunt indicate ca plantele pre2ergtoare pentru fasolea culturile de legu2inoase 7n general de floarea soarelui rapi6 sau 7n 7ntrucHt acestea pot favoriza rspHndirea unor #oli co2une4 8e ase2enea fasolea nu poate ur2a nici dup poru2#ul tratat cu er#icide triazinice4 8ei fasolea 2erge uneori #ine i dup ea 7nsi pentru a se preveni rspHndirea #olilor specifice se reco2and s nu revin pe acelai teren decHt dup o perioad de cel pu6in * ani4 Fiind 7n acelai ti2p legu2inoas i pritoare i racoltHndu"se destul de ti2puriu fasolea este o #un pre2ergtoare pentru cele 2ai 2ulte culturi inclusiv pentru cerealele de toa2n4 Fasolea ca i alte legu2inoase pentru #oa#e reac6ioneaz 2ai sla# la aplicarea unor doze ridicate ca 7ngr2inte4 8intre 7ngr2intele c>i2ice cele cu fosfor se vor aplica toa2na odat cu artura 7n doze de '/ B +/ :ilogra2e su#stan6 activ la >ectar 7n func6ie de rezerva de fosfor din sol4 Dngr2intele cu azot se reco2and s nu se aplice 7nainte de se2nat4 Necesarul de 7ngr2inte cu azot se sta#ilete 7n func6ie de for2area nodozit6ilor produse de #acteriile si2#iotice pe rdcinile plantelor de fasole care se deter2in dup )/ B )- zile de la rsrire4 Dn cazul cHnd la 2ai 2ult de ./@ din plante se gsesc 2ini2 - nodozit6i se vor aplica / B '/ :ilogra2e la >ectar N4 Dn caz contrar se vor aplica '/ B (/ :ilogra2e la >ectar azot su#stan6 activ 7n func6ie de fertilitatea solului4 Dngr2intele cu azot 7n dozele 2en6ionate se vor ad2inistra conco2itent cu prailele 2ecanice cel 2ai tHrziu pHn la 7nflorire4 Pentru fasole sunt 7n general aceleai ca la poru2#4 %re#uie avut 7n vedere faptul c nivelarea terenului este o lucrare o#ligatorie la cultura fasolei 7n scopul asigurrii condi6iilor opti2e atHt la se2nat cHt 2ai ales pentru recoltarea 2ecanizat4 Pregtirea patului ger2inativ se efectueaz cu utilaje diferite prin care s se realizeze un strat foarte #ine afHnat pe adHnci2ea de se2nat Ifasolea are ger2ina6ie epigeicJ 7n acelai ti2p cu co2#aterea tuturor #uruienilor rsrite i cu 7ncorporarea corect a er#icidelor utilizate4
(

. !isiunea
G =Popovici Nadejda tinde sa devin un productor recunoscut de po2uoare 7n zona de Nord a rii prin asigurarea calitii i pro2ovarea produselor ceea ce va asigura satisfacerea cerin elor clienilor fideli i atragerea de noi clieni4

". Clieni
Clien6ii 2ei vor fi 7n deose#i persoanele de genul fe2inin de diferite v7rste4 Consider c a pute avea clien6i fideli care ar fi: doa2nele cstorite care siste2atic 2erg la cu2prturi doa2nele 7n etate care atrag o 2are aten6ie asupra snt6ii i celelalte categorii de cu2prtori care"2i vor cu2pra produc6ia ocazional4

G dispune i de 7ncpere unde ii va pstra po2uoarele congelate creditul pe care il voi solicita va fi pentru lucrri de a2enajare sise2ul de irigare i frigider pentru congelarea produselor i utilaj de prit 7ntre rinduri care i2i va uura 2unca i voi avea costuri 2ai 2ici4

#. Planul de investiii

8enu2irea 2rfii $aterial sditor Aparat de stropit C>i2icale

Cost C#uc ,, leiC#uc

Cantitatea ,-/

%otal lei ,+-/

Furnizorul G Cio#otari !aisa %udor 9r4 Bli %el4 /+.,/.00( Agro"2agazin or4Briceni Str4 Prietenie ,- %el: I/)*(J ))-0' Agro"2agazin or4 Briceni Str4 Prietenie ,- %el: I/)*(J ))-0' S!E =Borinte< I/))J -'/0+( Pandas>op I/))J .,-".,0

(// lei

(//

)'/ lei

-/

,,-//

Siste2 de irigare prin picurare Frigider


Congelator ;>irlpool ;A1,..' NF %S

,/////lei ,/+0,lei

, )

,///// ),'.)

Alte c>eltuieli %otal

,*(+. "

" "

,*(+. ,-////

Alti furnizori "

$. %naliza pieei i descrierea &ediului concurenial


Aoi vinde po2uoarele pe pia6a din oraul Briceni pentru c produc6ia este solicitat i 2 aflu 7n apropierea acestui loc de realizare4 8e ase2enea 7n cola#orare cu prin6ii care dispun de transport propriu voi putea realiza po2uoarele i pe pie6ile din raioanele vecine ca: 1dine6 9cni6a4 1<ist posi#ilitatea de transportare a produc6iei la Bl6i C>iinu pentru a le realiza ANG!9 7n anii de 2aturitate a plantelor 7n care voi o#6ine o road #ogat4 Dn perspectiv prognozez s"2i dezvolt afacerea astfel voi avea posi#ilitatea de a realiza produc6ia 7nc>eind contracte cu fir2e productoare de sucuri iaurturi dulce6uri i ge2uri #uturi rcoritoare cofetrie i patiserie super2ar:ete restaurante i fir2e co2erciale de e<port4 P7n 72i voi procura propria linie de fa#ricare a ge2ului i de congelare4
0

Caracteristica Pre6ul Calitatea produsului Eocalizarea afacerii 8istri#uirea produsului 52aginea 7ntreprinderii %otal

Afacerea 2ea S!E Alfa Nistru * * * ,( ,*

55 Pocrovca * )'

S!E 8u2#rveni * * * * ' ,0

G% MGast7nca * * * ' )/

Concluzie' la 2o2entul ini6ierii afacerii cotientizez c a2 concuren6i unul dintre cei 2ai puternici fiind S!E Alfa Nistru dar nu sunte2 concuren6i direc6i deoarece ave2 diferite pie6e de desfacere4 Ca o#iectiv 2ajor r27ne a fi 2unca la ridicarea calit6ii produc6iei pentru a fi lider pe pia64

(. Plan de &ar)etin*
Dn pri2ul an de activitate nu voi aplica nici o 2etod de pro2ovare deoarece realizrile vor aprea din anul al 554 9 dat cu dezvoltarea plantaiei de po2uoare voi da un anun6 la televiziune i un anun6 7n ziarul local 9#servatorul de Nord prin care voi aduce la cunotin6 clien6ilor c dispun de ase2enea produc6ie4 %oate acestea le voi face la lansarea produselor pe pia64 Ca 2etod per2anent de pro2ovare voi folosi cr6ile de vizit discu6ia cu clientul voi edita flaNere de dou tipuri: care vor con6ine infor2a6ii succinte privitor la valoarea terapeutic i 2edicinal a po2uoarelor al doilea tip de flaNere vor con6ine recete de deserturi apetisante 7n care ca ingredient vor intra po2uoarele4 Dn realizarea produc6iei 2 voi orienta pe politica de concuren6i pentru a2"i putea realiza la ti2p po2uoarele i de ase2enea o s 6in cont de costul produc6iei pentru ca 7n ur2a realizrii s #eneficiez de profit4 Dn ur2a analizrii pie6ei locale a2 constatat c aceast produc6ie este solicitat de clien6i i analiz7nd c>eltuielile consider c aceast afacere este profita#il4
,/

1+.%naliza ,-O. a afacerii

,,

Puncte tari Cunoaterea procesului de cretere a po2uoarelor Aplicarea unui 2anagi2ent 2odern4 Proprietatea terenului i 7ncperilor Bonitatea 7nalt a terenului4 $ecanizarea unor lucrri agricole4 Activitatea 72preun cu 2e2#rii fa2iliei4 Studii 7n 2anage2ent agricultur i econo2ie4 9portunit6i 1<tinderea suprafeelor cu plantaie4 Crearea unor noi locuri de 2unc4 Sursa de ap a2plasat 7n apropierea4 Produc6ia solicitat pe pia64 Cola#orarea cu fa#rici productoare de iaurturi4 Accesarea su#veniilor4

Puncte sla#e Eipsa e<perien6ei de antreprenor4 Kzura utilajului 5nsuficiena resurselor financiare4

!iscuri Cala2it6ile naturale4 Apari6ia unor duntori4 Produc6ia este altera#il4 Apariia concurenilor4

11. ,tructura or*anizatoric i personalul de conducere


,)

Funcia 8irector conta#il Popovici Nadejda

!esponsa#iliti "sta#ilirea organigra2ei "angajarea personalului "7nc>eierea contractelor "sta#ilirea preurilor de co2ercializare "evidena conta#il a activitii "calcularea salariilor angajailor "7ntoc2irea rapoartelor "prezentarea drilor de sea2a Agrono2 "aplicarea te>nologiilor Popovici "2onitorizarea lucrrilor de c72p 5lie "2onitorizarea lucrrilor de procesare %ractorist "efectuarea lucrrilor 2ecanizate Popovici "efectuarea lucrrilor de Aictor reparaie "7ntreinerea te>nicii i utilajelor Ainztor "s ai# grij de producie Popovici "s ai# grij de culegerea roadei Ana "se realizeze producia

A7rsta )/

Se2ntura

-(

).

-'

,'

12. Planul financiar


)enumire Pro/ucerea coaca%ei 2015 Pro/ucerea coaca%ei 2016 Pro/ucerea coaca%ei 2017 Pro/ucerea coaca%ei 2018 Pro/ucerea coaca%ei 2019
Articol A.Co tul materialelor ngr. minerale Substane chimice Cutii si cosulete ".#$eraiile mecani%ate !iscuirea Culti"area Stropitul cu chimicale $ertili%area solului &ransport 'ructe C.#$eraii manuale (ritul pe r)n*uri &iatul )n uscat &aiatul in "er*e -egatul .ecoltarea 'ructelor /lte cheltuieli '#'A( co turi

*u$ra+aa, ha 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5


U/M kg Stropituri buc lei ha ha ha ha rute lei +m,%i 0m,%i +m,%i +m,%i +m,%i lei lei

,ecolta la hectar, -. & 000 5 500 6 000 6 500 7 000

Pro/ucia 0lo1al2, -. 1050 2 500 2 800 ! 750 & 000


2015 9 290 490 5 800 000 7 !90

Pre unitar, lei 29 !0 !! !! !5


2016 9!90 590 5800 000 7&00 800 #000 1600 1500 1500 5900 800 800 800 800 1400 1 00 22690

201& 3nca 2ri 12ne4ti, lei !0&50 75 000 92 &00 12! 750 1&0 000
2017 9990 690 5800 500 7680 850 #000 1700 1570 1560 58!0 800 800 800 800 14 0 1#00 2!500 2018 10590 790 5800 4000 78&2 890 #000 1750 1600 160# 5850 8#0 8#0 8#0 8#0 1470 1100 2&282 2019 11190 890 5800 4500 8000 900 #000 1800 1650 1650 5900 850 850 850 850 1500 1000 25090

Norma la 0.5 ha 7 4 000

Pre unitar, lei 70 1 450 1

1 4 4 1 1 4 4 4 4 7 1

790 500 400 1 500 1 500 #00 #00 #00 #00 #00 1 500

790 # 000 1 600 1 500 1 500 6 100 800 800 800 800 1 400 1 500 22 780

)enumire Pro/ucerea +a olei 2015 Pro/ucerea +a olei 2016 Pro/ucerea +a olei 2017

*u$ra+aa, ha 0.! 0.! 0.!

,ecolta la hectar, -. & 000 & 000 & 000

Pro/ucia 0lo1al2, -. 1 500 1 500 1 500

Pre unitar, lei 15 15 15

201& 3nca 2ri 12ne4ti, lei 22 500 22 500 22 500

,*

Articol A.Co tul materialelor ngr. minerale Substane chimice Cutii si cosulete ".#$eraiile mecani%ate !iscuirea Culti"area &ransport C.#$eraii manuale

U/M

Norma Pre la 0.! unitar, ha lei

2015

2016 !80 #70

2017 &60 00

!05 kg Stropitu ri buc lei ha ha rute lei 100 6 100 1 # 1 50 100 #50 8 1 15 0 #0 #40 #0 45 800 50 #00 #50 900 00 600 2 005

50 60 870 60 #10 00 1050 50 700 2!00

70 90 900 70 # 0 00 1150 400 750 2510

(ritul pe r)n*uri +m,%i .ecoltarea '#'A( co turi


Activ 1le2ente de activ Butai Active curente C>i2icale Costu2 pentru stropire Aparat de stropit Siste2 de irigare 5nstalarea siste2ului de irigare Frigider Pregtirea terenului Servicii de inregistrare Se2natul fasolelor Eucrarea terenului Alte c>eltuieli %otal activ Su2a IleiJ ,+-/

+m,%i lei

Pasiv 1le2ente Su2a de pasiv IleiJ

Credit 0/// )-// (// 0//// ,//// ),'.) .// )// ,/// ,-// ,,)+. ,-//// %otal pasiv

,-////

,-////

,-

Perioad a Credit Dobinda Total

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 37500 15723,2 9 53223,2 9

2018 37500 11864,3 8 49364,3 8

2019 75000 7750,68 5 82750,6 8

,+

Luna

Nr.de zile Soldul platiinitial Rambursarea al creditului Soldul creditului final Dobinda al creditului Rambursarea lunara Soldul dobinzii final Valoarea a dobinzii platii + dobinda
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 137500 125000 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 10000 87500 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 62500 50000 37500 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12500 12500 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12500 12500 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 12500 12500 12500 12500 25000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 137500 125000 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 10000 87500 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 62500 50000 37500 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1528,767 1380,822 1528,767 1479,452 1528,767 1479,452 1528,767 1528,767 1356,164 1273,973 1109,589 1146,575 1146,575 1035,616 1146,575 1109,589 1146,575 1109,589 1146,575 1146,575 98,63014 891,7808 739,726 764,3836 764,3836 690,411 764,3836 739,726 764,3836 739,726 764,3836 636,9863 493,1507 382,1918 246,5753 5 !" # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10454,79 14028,77 13856,16 13773,97 0 0 0 0 0 0 0 0 10097,26 13646,58 12598,63 13391,78 0 0 0 0 0 0 0 5967,123 13264,38 13136,99 12993,15 12882,19 25246,58 1!5 !"$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1528,767 2909,589 4438,356 5917,808 7446,575 8926,027 0 0 0 0 1109,589 2256,164 3402,74 4438,356 5584,932 6694,521 7841,096 8950,685 0 0 0 0 739,726 1504,11 2268,493 2958,904 3723,288 4463,014 5227,397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10454,79452 14028,76712 13856,16438 13773,9726 0 0 0 0 0 0 0 0 10097,26027 13646,57534 12598,63014 13391,78082 0 0 0 0 0 0 0 5967,123288 13264,38356 13136,9863 12993,15068 12882,19178 25246,57534 1!5 !" 5#%

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Au u!t "epte#brie $%to#brie &oie#brie De%e#brie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Au u!t "epte#brie $%to#brie &oie#brie De%e#brie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Au u!t "epte#brie $%to#brie &oie#brie De%e#brie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Au u!t "epte#brie $%to#brie &oie#brie De%e#brie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Au u!t "epte#brie $%to#brie &oie#brie De%e#brie Total:

,(

Raport financiar Venituri din (inzari )ostul (inzarilor *rofitul brut +lte (enituri operationale ),eltuieli comerciale ),eltuieli -enerale si administrati(e +lte c,eltuieli operationale R+. R+/ R+0 R+10 Re2ceptional **/ ),eltuili pri(ind plata impozitului *net

%015 52950 24785 28165 25000 500 34290 0 18375 0 0 18375 '1000 17375 0 17375

%01# 97500 24990 72510 0 500 34920 0 37090 0 0 37090 '100 36990 2589,3 34400, 7

%01& 114900 26010 88890 0 500 34920 15723 37746,7 1 0 0 37746,7 1 0 37746,7 1 2642,27 35104,4 4

%01! 123750 24282 99468 0 500 34290 11864 52813,6 2 0 0 52813,6 2 '1000 51813,6 2 3626,95 3 48186,6 6

%01' 140000 25090 114910 0 700 34290 7751 72169,3 2 0 0 72169,3 2 '1000 71169,3 2 4981,85 2 66187,4 6

13. %naliza riscurilor


Cala2it6ile naturale Apari6ia unor duntori Produc6ia este altera#il
,.

Apariia concurenilor Pentru a le depi consider c e necesar s"2i asigur terenul agricol pentru a evita pierderile 7n cazul unor 2anifestri ale for6elor naturii4 Pentru a evita apari6ia unor duntori voi folosi dezinfectarea planta6iei4 Pentru a evita alterarea produselor voi inc>eia contracte cu restaurante super2ar:et voi vinde angro4 5n caz de apar noi concurenti voi lupta prin o#tinerea calitatica a po2usoarelor4 8e ase2enea pe parcursul dezvoltrii afacerii vo2 6ine cont de noile inova6ii care apar 7n do2eniul agriculturii pentru a ne dota cu noi utilaje necesare care ne"ar ajuta s depi2 aceste o#stacole4 Concluzii: Consider c aceast afacere este una profita#il deoarece 7n pri2ul an de rod voi avea un venit de -)0-/ lei iar profitul va fi de ,('(- lei iar 7n al doilea an de rod c7nd plantele vor fi 7n plin dezvoltare venitul va fi de 0(-// lei iar profitul de '**//4 Pentru viitor preconizez s 2resc teritoriul sdit cu #utai ca in ti2pul recoltrii culegerea s se efectueze pe etape4 Aceast oportunitate 72i va aduce venituri 2ai 2ari 72i va da posi#ilitatea ca av7nd o cantitate 2ai 2are de produc6ie s 7nc>ei contracte de v7nzare"cu2prare cu diferite super2ar:eturi cofetrii fa#rici de lactate4 Dnfiin67nd aceast afacere 72i vd viitorul 7n ea i posi#ilitatea de dezvoltare 7n continuare4

,0

Flu<ul 2ijloacelor #neti 5 an


Nr4 Flu<ul 2ijloacelor #neti Su2a de #ani la 7nceputul perioadei Aenituri #neti C>eltuieli #neti !ezultat financiar: profit sau pierdere Su2a de #ani la sf7ritul perioadei Eunile Aprilie $ai 5unie 5ulie August )'+/ / -*/ " -*/ '+// / -,/ " -,/ '/0/ / -*/ " -*/ )--/ / ,0/ " ,0/ )'+/ / ))/ " ))/ ),*/ Septe2#rie ),*/ / *)/ " *)/ ,()/ 9cto2#rie ,()/ / ,// " ,// ,+)/ Noie2#rie ,+)/ / ,// " ,// ,-)/ 8ece2#rie ,-)/ / ,// " ,// ,**/

, ) ' * -

Flu<ul 2ijloacelor #neti al 55"lea an

Nr4

Flu<ul 2ijloacelor #neti Su2a de #ani la 7nceputul perioadei Aenituri #neti C>eltuieli #neti !ezultat financiar: profit sau pierdere Su2a de #ani la sf7ritul perioadei

Eunile $artie ,**/ / *)/ " *)/ ,)// Aprilie ,)// / ,// " ,// ,,// $ai ,,// / *)/ " *)/ +./ 5unie +./ '/-/ '+/ )+0/ ''(/ 5ulie ''(/ '/-/ '0/ )++/ +/'/ August +/'/ '/-/ '+/ )+0/ .()/ Septe2#rie .()/ '/-/ '+/ )+0/ ,,*,/ 9cto2#rie Noie2#rie 8ece2#rie ,,*,/ / '*/ " ')/ ,,/(/ ,,/(/ / ,// " ,// ,/0(/ ,/0// / ,// " ,// ,/.(/

, ) ' * -

Plan opera6ional pentru 5 an de activitate4


8enu2irea activit6ii4 1la#orarea i depunerea proiectului spre finan6are 5nregistrarea afacerii IpatentaJ Pregtirea terenului "cultivarea "ac>izi6ionarea #utailor aparatului de stropit4 ', zile & Aolu2ul de 2unca Izile oreJ 2artie aprilie 2ai iunie 5ulie august septe2#rie octo2#rie noie2#rie dece2#rie

-zile ,zi ))zile

& & &

"trasarea "gaurirea Sadirea #utailor Pritul 5 dat Pritul a 55 oar Sparea terenului

-ore (ore ) zile ,zi ,zi -zile

& & & & & &

Plan opera6ional pentru al 55 an de activitate


8enu2irea activit6ii Afinarea solului Cur6irea #utailor Pritul 5 data Stropirea plantelor contra duntorilor Pritul a 55 oar Pro2ovarea " lansare Ianun6 in ziar spot pu#licitarJ "periodic Iparticiparea la e<pozi6ii Giua AinuluiJ "per2anenteIdiscu6ii cu clientul carte de vizita flaNere cu Aolu2ul de 2unc ianuarie fe#ruarie 2artie Izile oreJ ,zi & ' zile & ,zi ) ore ,zi ', zile ,zi ) oreCzi & & dece2 #rie

aprilie

2ai

iunie

iulie

august

septe2#rie octo2#rie

noie2#rie

& & & & & & & &

descrierea produc6iei cu recete de deserturi 7n care se includ fructele realizate degusta6iiJ Culegerea roadei i realizarea coacaza !ealizarea Sparea terenului

( ore * ore

& &

& &

& & &

& &

&

' zile

&

!aport privind rezultatele financiare pentru 5 an de activitate4


,J A7nzri Ilunare de produse i serviciiJ Costul 2ateriei pri2e 1nergie electrica Salariile Pu#licitate 5ntre6inere Altele )J%otal c>eltuieli curente Profit #rut ,") %a<ele i i2pozitele Profit net '"* Profit cu2ulat !enta#ilitatea profitului Net -C,O,//@ )/(*-,/ +*/ ,// -/ )*/ ')/ *)/ ,// ,// %nul I
ianuarie

fe#ruarie

2artie

aprilie

2ai

iunie

iulie

august

septe2#rie

octo2#rie

noie2#rie

8ece2#rie

)/)/,)/ ')/ 0/ ')/

'/ 0/ ')/ 0/

'/ 0/ ')/

!aport privind rezultatele financiare pentru al 55 an de activitate4


,J A7nzri Ilunare de produse i serviciiJ Costul 2ateriei pri2e Arend / *>a 1nergie electrica Salariile Pu#licitate 5ntre6inere Altele )J %otal c>eltuieli curente Profit #rut ,") %a<ele i i2pozitele Profit net '"* Profit acu2ulat !enta#ilitatea profitului Net -C,O,//@ )// ")// )// ")// '+/ "'+/ 0,/ "0,/ -'/ "-'/ './ ,/0/ ,*(/ / -, -/ (// )+(/ './ *-)/ +'(/ / (0 '-/ -+./ './ *+(/ ,,*)/ / .* ,0/ .-'/ './ */'/ ,-.'/ / .,0/ ,,))/ './ -''/ ),-*/ / .. *)/ ,/+-/ './ ',// )-/)/ / (( ,+/ 0/ ,)/ %nul II
ianuarie

fe#ruarie

2artie

aprilie

2ai

iunie ''(/

iulie +/'/ '/

august .()/

septe2#rie ,,*,/

octo2#rie ,,/(/

noie2#rie ,/0(/

8ece2#rie ,/.(/

-//

'/ ,// 0/ ,+/ ,-/ ,// 0/ ,+/ '//

,// ,)/

,// 0/

,// 0/

,//

')/

,//

Indicatori Eic>iditatea general Eic>iditatea curent Eic>iditatea i2ediat !enta#ilitatea capitalului propriu !enta#ilitatea activelor !enta#ilitatea econo2ic $arja #rut $arja net a profitului Eevierul financiar !ata de acoperire a do#7nziii Pragul de ranta#ilitate

For&ula de calcul AC C %otal datorii AC C 8%S IS$$ & $BJ C 8%S Pnet C capital propriu Pnet C %atal activ Pnet C %otal c>eltuieli P#rut C A7nzri nete Pnet C A7nzri nete 8atorii totale C Capital propriu P#rut C do#7nda #ancar Cons4 i c>4 fi<eC AA &Con4 i c>4 varia#ile

2+1 ( -+ ( -+ ( -+ , )) / *0 / ./ / +0 / -/ )-

2+1" ( +( ( +( ( +( , '/ / -' / .( / +0 / +/ )-

2+1# . ,/ . ,/ . ,/ , */ / -0 , ,. / () / -( / '. )* /-

2+1$ . .0 . .0 . .0 ) , , '/ / ./ +' / *' '/ -'//:g

2+1( 0 0 0 ), , /, -, / ./ +0 / *0 */ (0 '-/:g

,-/ :g

)//:g

)-/:g

/ecuperarea investiiei %nul 2+1 ,u&a iniial ,-//// Profit net ,('(,old ",')+)-

2+1" ",')+)'**// "0.))-

2+1# "0.))'-,/* "+',),

2+1$ "+',), *.,.( ",*0'*

2+1( ",*0'* ++,.( -,)-'