Sunteți pe pagina 1din 25

Proiect de investitii

Cuprins
Prezentarea firmei SC BERMAS SA .............................................................................................. 3
Analiza economico-financiara a societatii ...................................................................................... 4
Prezentarea a 3 variante de proiecte de investiii ale firmei ............................................................ 8
Calculul indicatorii statici de evaluare a eficientei economice a investiei ...................................... 8
Calculul indicatorilor imobilizarilor k= 1 ..................................................................................... 11
Calculul indicatorii actualizati...................................................................................................... 13
Calculul indicatorilor propui de metodologia Bncii Mondiale folosind o rat de actualizare
a= 20%. .......................................................................................................................................... 18
Centralizarea indicatorilor ............................................................................................................. 24
Concluzii ....................................................................................................................................... 25

PREZENTAREA FIRMEI SC BERMAS SA


SC. BERMAS S.A. cu sediul n Scheia, str. Humorului, nr.61, judetul SUCEAVA, avnd
codul unic de nregistrare fiscal RO 723636 si numarul de nregistrare O.R.C. J33/37/1991 din
date de 20.02.1991, s-a nfiintat ca societate pe actiuni prin HG 1353/27.12.1990 prin
transformarea fostei ntreprinderi de Bere si Malt Suceava.
Domeniul de activitate:
- producerea si comercializarea berii, maltului si altor bauturi alcoolice si nealcoolice,
aderivatelor si subproduselor rezultate din procesul de fabricatie;
- realizarea de prestrari servicii pentru terti;

Actionar

Procent

PAS BERMAS SUCEAVA

20,8011%

ASOCIATIA VICTORIA BERMAS SUCEAVA

30,8681%

ALTI ACTIONARI

48,3308%

ANALIZA SWOT
Puncte tari

Mediul intern

Mediul extern

-aprovizionare
corespunzatoare cu materii
prime
-politica stabila de dividende
-beneficiaza de un
management modern
-difersificarea sortimentala

Puncte slabe
- dinamica descendenta a
vanzarilor
- marketing precar
- ractie lenta la schimbarile
survenite pe piata interna

Oportunitati
-intrarea pe noi nise de
piata
-orientare rapida spre
ambalaje de plastic
Amenintari
-emanciparea
consumatorilor
-concurenta puternica
-politicele de reducere
si eliminare a consumului
de alcool

Utilizand
reteua
de
Intrarea pe noi nise de piata
distributie si managementul si cresterea imaginii firmei pe
modern putem intra pe noi piata interna
nise de piete si orientarea spre
ambalaje de plastic

Utilizarea managementului
Imbunatatirea marketingului
modern si aprovizionarea precar pentru a combate
corespunzatoare pentru a face concurenta
fata concurentei

ANALIZA ECONOMICO -FINANCIARA A SOCIETATII


Activ

Pasiv

Conturi la banci

55000

Furnizori+creditori

9500

Casa

5000

Credite pe termen lung

6000

Stocuri

7000

Salarii si impozite

25000

Facturi emise si neachitate

10000

Total active curente

77000

Total pasive curente

40500

Active fixe

80000

Credite pe termen lung

15000

Amortizare

23000

Capital propriu

80500

Total active fixe

5700

Fond de rezerve

13000

Total pasive proprii

93500

Total pasiv

134000

Total activ

134000

Situatia veniturilor si cheltuielilor


Venituri totale=109000lei
Cheltuieli totale=64500 lei
Profit brut(Venituri totale-Cheltuieli totale)=44500 lei
Impozit pe profit=(44500*16)/100=7120 lei
Profit net=44500-7120=37380 lei
Dividende=(37380*50)/100=18690 lei

Alte date necesare pt.calcularea indicatorilor :


Cheltuieli directe =31000lei
Rate de capital scadente=5400 lei
Dobanzi aferente=2100 lei
Informatii legate de actiunii
Valoare nominala 0.7 lei
Valoare de piata 0.9 lei

1.Capacitatea de productie (Q)


Q=

350*510+310*430+285*470=178500+133300+133950=445750 mii buc

2.Numarul de salariatii(L)
250 muncitori

3.Productivitatea muncii (W)


W= =

lei/muncitor

4.Costul de productie
9000 lei

5.Rentabilitatea(rata rentabilitatii)
in functie de costul de productie
r=

= 494,44 %

in functie de cifra de afaceri


r=

40,82 %

in functie de capitalul utilizat


r=

= 55,28 %

INDICATORII DE ACTIVITATE
1) Rata de capital de lucru
RCL=

= 102,41%

Capital de lucru= Active curente Pasive curente = 77000 40500 = 36500

2) Rata de eficenta a stocurilor


RES=

* 100= 442.86%

INDICATRORI DE RENTABILITATE
1) Rata profitului calculata la cifra de afaceri
RPV=

* 100=

*100 =34,29%

2)Ratat profitului calculata la total active


RPA=

*100 =

*100 = 27,89%

INDICATORI DE LICHIDITATE
1) Rata rapida a lichiditatii
RPL=

= 1,73%

2) Rata rapida a recuperariicreantelor


RRC =

*365 =

*365 = 33,49 zile

3) Rata de plata a debitelor


RPD =

*365 =

*365 = 111,85 zile

4)Rata de acoperire a creditelor


RAC =

5)Rata de autofinantare
RA =

0,69%

Analiza ALTMAN

ZA= 0,012*X1 + 0,014*X2+ 0,033*X3+ 0,006*X4+ 0,999*X5

X1=

X2 =

=0,27

*100 = 27,89

= 5,56%

X3 =

*100 =

*100 = 33,20

X4 =

X5 =

*100 =

*100 = 492,86

= 0,81

ZA=0,012*0,27+0,014*27,89+0,033*33,20+0,006*492,89+0,999*0,81=
=0.003+0,99+1,09+2,95+0,08= 4,51 (situatie favorabila)

Analzia CONAN- HOLDER

ZCH= -0,16*R1 -0,22*R2+0,87*R3+0,10*R4-0,24*R5


R1 =

R2 =

R3 =

= 0,52

= 0,6

= 0,59

R4 =

R5 =

= 0,68

= 0,52

RCH = -0,16*0,52 - 0,22*0,6 + 0,87*0,59 + 0,10*0,68 - 0,24*0,52 =


= -0,08 0,13 + 0,51 +0,06 0,12 = 0,24 (situatie nefavorabila)

PREZENTAREA A 3 VARIANTE DE PROIECTE DE INVESTIII ALE FIRMEI


SC. BERMAS SA isi propune sa achizitioneze echipamente tehnologice respective
maini, utilaje, instalaii de lucru. Motivul realizarii acestui proiect de investitii este acela de a
imbunatatii productia de bere si de o mai rigoraosa supraveghere a intregului proces de
productie.
Pentru achizitionarea acestor echipamente tehnologice(masini,utilaje,instalatii de lucru)
se vor realiza investitii interne.
n acest sens firma supune analizei urmtoarele 3 variante de proiect de investiii ce se
caracterizeaza prin urmatorii indicatori tehnico-economici:

NR.
CRT.
1

INDICATORI

U.M.

It din care:
-anul 1
-anul 2
-anul 3
qh
Qh(Vh)
Ch
D
d
Ph

2
3
4
5
6.
7.

P1

Mil lei

P2
860
300
300
260
510
1200
580
10
3
620

buc
Mil lei
Mil lei
Ani
Ani
Mil lei

P3
800
400
400
430
1180
580
10
2
600

900
460
440
470
1290
580
10
3
710

CALCULUL INDICATORII STATICI DE EVALUARE A EFICIENTEI ECONOMICE A


INVESTIEI

1) Investiia specific
n funcie de producia fizic: s=
s1 =

860millei
= 1,69 lei investit/buc
510milbuc

s2 =

800millei
1,86 lei investit/buc
430milbuc

s3 =

900millei
1,91 lei investiti/buc
470milbuc

It
qh

n funcie de valoarea produciei: s =

It
Qh

s1=

860millei
0,72 lei investii/1 leu producie obtinuta
1200millei

s2=

800millei
= 0.68 lei investii/1 leu producie obtinuta
1180millei

s3=

900millei
= 0.70 lei investii/1 leu producie obtinuta
1290millei

2)Termenul de recuperare a investiiei (T)

T=

It
, unde Ph= Qh- Ch
Ph

Ph1=120-580=620 mil lei/an


Ph2 =1180-580=600 mil lei/an
Ph3 = 1290-580=710 mil lei/an

T1 =

860millei
= 1.32 ani
650lei / an

T2 =

800millei
= 1.33 ani
600lei / an

T3 =

900millei
= 1.26 ani
710lei / an

3) Coeficientul de eficien economic a investiiei (e)


e=

Ph
1
=
It
T

1
= 0,76 leiPh/1leu investit
1,32
1
e2 =
= 0,75 leiPh/1leu investit
1.33
1
e3 =
= 0,79 leiPh/1leu investit
1,26

e1 =

4)Cheltuieli echivalente sau recalculate(K)


K = It + Ch D

K1 = 860 mil lei + 580 mil lei*10ani = 14400 mil lei efort total
K2 = 800 mil lei + 580 mil lei*10 ani =13800 mil lei efort total
K3 = 900 mil lei + 580 mil lei*10ani = 14800 mil lei efort total
5)Cheltuieli specifice recalculate (k)
n funcie de capacitatea de producie: k =

K
qh D

k1 =

14400millei
14400
= 2,82 lei efort total /buc.

510milbuc 10ani 5100

k2 =

13800millei
13800
= 3,21 lei efort total /buc

430milbuc 10ani 4300

k3 =

14800millei
14800 = 3,15 lei efort total /buc

470milbuc 10ani 4700

n funcie de valoarea produciei: k=


k1 =

K
Qh D

14400millei
14400
= 1,2 lei efort total/1 leu producie

1200millei 10ani 12000

k2 =

13800millei
13800
= 1,17 lei efort total/1 leu producie

1800millei 10ani 18000

k3 =

14800millei
14800
= 1,15 lei efort total/1 leu producie

1290millei 10ani 12900

6) Randamentul economic(R)
R=
R1=

Ph D
1
It

650millei 10ani
6500
1
1 = 6,56 lei profit total/1 leu investit
860millei
860

R2 =

600millei 10ani
6000
1
1 = 6,5 lei profit total/1 leu investit
800millei
800

R3 =

710millei 10ani
7100
1
1 = 6,89 lei profit total/1 leu investit
900millei
900

10

CALCULUL INDICATORILOR IMOBILIZARILOR K= 1


a) Mrimea imobilizrilor totale(Mi)
d

Mi = Ih (d h k )
h 1

Mi1 = 300(3-1+1) + 300(3-2+1) + 260(3-3+1) =


= 900 + 600 + 260 = 1760 mil lei imobilizati total
Mi2 = 400(2-1+1) + 400(2-2+1) =
=800 + 400 = 1200 mil lei imoblizati total
Mi3 = 460(3-1+1) + 440(3-3+1) =
=1380 + 440= 1820 mil lei imoblizati total

b) Imobilizarea specific (mi)


n funcie de capacitatea de producie
mi1 =

mi =

Mi
qh

1760millei
= 3,45 lei imobilizai/buc
510milbuc

mi2 =

1200millei
= 2,79 lei imobilizai/buc
430milbuc

mi3 =

1820millei
=3,87 lei imobilizai/buc
470milbuc

n funcie de valoarea produciei:

mi =

Mi
Qh

mi1=

1760millei
=1,47 lei imobilizai/1 leu producie obinut
1200millei

mi2=

1200millei
= 1,02 lei imobilizai/1 leu producie obinut
1180millei

mi3 =

1820millei
=1,41 lei imobilizai/1 leu producie obinut
1290millei

11

c)Imobilizarea medie anual (ma)


ma=

Mi
d

ma1 =

1760millei
= 586,67 mil lei imobiliz./an
3ani

ma2 =

1200millei
= 600 mil lei imobiliz./an
2ani

ma3 =

1820millei
= 606,67 mil lei imobiliz./an
3ani

d) Pierderi din imobilizri(efectul economic al imobilizrilor)


Ei =Mi e
E1 = 1760 mil lei * 0.76 lei Ph/1 leu investit = 1337,6 mil lei pierderi din imobilizri
E2 = 1200 mil lei * 0.75 lei Ph/1 leu investit = 900 mil lei pierderi din imobilizri
E3 = 1820 mil lei * 0.79 lei Ph/1 leu investit = 1437,8 mil lei pierderi din imobilizri
e) Efectul economic specific imobilizrilor
n funcie de capacitatea de producie: =
1=

Ei
qh

1337,6millei
= 2,62 lei pierderi/buc
510milbuc

2=

900millei
=2,09 lei pierderi/buc
430milbuc

3=

1437,8millei
= 3,06 lei pierderi/buc
470milbuc

n funcie de valoarea produciei:


1=

1337,6millei
=1,11 lei pierderi/1 leu producie
1200millei

2 =
3 =

900millei
= 0,76 lei pierderi/1 leu producie
1180millei

1437,8millei
= 1,11 lei pierderi/1 leu producie
1290millei

12

Ei
Qh

n funcie de valoarea investiiilor totale


1=

Ei
It

1337,6millei
= 1,55 lei pierderi/1 leu investit
860millei

2 =
3 =

900millei
= 1,12 lei pierderi/1 leu investit
800millei

1437,8millei
= 1,6 lei pierderi/1 leu investit
900millei

CALCULUL

INDICATORII ACTUALIZATI

m=0
Ita1m =

= 300*

+ 300*

+ 260*

=300*0,694+300*0,579+260*0,482 = 208,2 + 173,7 + 155,3 = 507,18 lei


Ita2m =

= 400*

+ 400*

= 400*0,694 +400*0,579=

+ 440*

=460*0,694+440*0,482=

=277,6+231,6=509,2 lei
Ita3m =

=460*

=319,24+212,08=531,32 lei

Pta1m=Ph

= 620*

= 620*0,482*4,192=1252,74 lei

Pta2m=Ph

= 600*

= 600*0,579*4,192=1211,9 lei

Pta3m=Ph

=710*

= 710*0,482*4,192=1434,59 lei

Ra1m =

-1 =

-1 = 1,47 lei Ptam/ 1 leu Itam

Ra2m =

-1 =

-1 = 1,38 lei Ptam/ 1 leu Itam

Ra3m =

-1 =

-1= 1,7 lei Ptam/ 1 leu Itam

13

Ta1m =

=
=

= 2,53 ani

Ta2m =

=
=

= 1,9 ani

Ta3m =

=
=

= 2,02 ani

n=0
Ita1n=

= 300*

+ 300*

+ 260*

=300*,0833+ 300*0,694+260*0,579=249,9+208,2+150,54= 507,18 lei


Ita2n=

= 400*

+ 400*

400*0,833+400*0,694=333,2+277,6= 610,8 lei


Ita3n=

= 460*

+ 440*

=460*0,833+440*0,579=383,18+254,76= 533,34 lei

Pta1n=

= 620*

= 620*0,488*4,192=1252,74 lei

Pta2n=

= 600*

=600*0,579*4,192=1456,3lei

Pta1n=

= 710*

=710*0,482,4,192=1434,58lei

Ra1n =

-1 =

-1=1,47 lei Ptan/ 1 leu Itan

Ra2n =

-1 =

-1=1,38 lei Ptan/ 1 leu Itan

Ra3n =

-1 =

-1=1,7 lei Ptan/ 1 leu Itan

14

Ta1n=
=

=
=

=
=

=
=

= 1,9 ani

Ta3n=
=

= 2,53 ani

Ta2n=
=

= 2,02 ani

Kta1n= Itan + Ctan =507,18 +1407,7=1914,88 lei Ktan


Cta1n=Ch*

= 580

=580*0,579*4,192=1407,7

=580*0,694*4,192=1687,36

Kta2n= Itan + Ctan= 610,8+1687,7=2298,5


Cta2n=Ch*

= 580

Kta3n= Itan + Ctan= 533,34+1707,7=2241,04


Cta3n=Ch*

= 580

=580*0,579*4,192=1407,7

p=0
Ita1p =

(1+a)h =300*(1+0,2)2+300*(1+0,2)1 + 260(1+0,2)0=

=300*1,44+300*1,2+260=432+360+260=1052 lei
Ita2p =

(1+a)h =400*(1+0,2)2+400*(1+0,2)1 =

=400*1,44+400*1,2=576+480=1056 lei
Ita3p =

(1+a)h =460*(1+0,2)2+ 440(1+0,2)0=

=460*1,44+440=662,4+440=1102,4 lei

15

Pta1p=Ph

= 620*

=620*4,192=2599,4 lei

Pta2p=Ph

= 600*

= 600*4,192=2515,1 lei

Pta3p=Ph

= 710*

= 710*4,192=2976,32 lei

Ra1p =

-1=

-1=1,47 lei Ptap/ 1 leu Itap

Ra2p =

-1=

-1=1,38 lei Ptap/ 1 leu Itap

Ra3p =

-1=

-1=1,7 lei Ptap/ 1 leu Itap

Ta1p =
=

=1,9 ani

Ta3p =
=

=2,53 ani

Ta2p =
=

=
=

=2,02 ani

v=o
Ita1v =

(1+a)h=300*(1+0,2)12+300*(1+0,2)11 + 260(1+0,2)10=

=300*8,916+300*7,43+260*6,192=2674,8+2229+1609,92=6513,72 lei
Ita2v =

(1+a)h=400*(1+0,2)12+400*(1+0,2)11=

=400*8,916+400*7,43=3566,4+2972=6538,4 lei
Ita3v =

(1+a)h=460*(1+0,2)12+440(1+0,2)10=

=460*8,916+440*6,192=4101,36+2724,48=6825,84 lei

16

Pta1v=Ph

= 620*

= 620*25,959=16094,58 lei

Pta2v=Ph

= 600*

= 600*25,959=15575,4 lei

Pta3v=Ph

= 710*

= 710*25,959=18430,89 lei

Ra1v =

-1 =

-1=1,47 lei Ptav/ 1 leu Itav

Ra2v =

-1 =

-1=1,38 lei Ptav/ 1 leu Itav

Ra3v =

-1 =

-1= 1,7 lei Ptav/ 1 leu Itav

Ta1v =
=

=
=

Ta2v =
=
Ta3v =
=

=
=

= 2,53 ani

= 1,9 ani

17

= 2,02 ani

CALCULUL INDICATORILOR PROPUI DE METODOLOGIA BNCII MONDIALE


FOLOSIND O RAT DE ACTUALIZARE A= 20%.
PROIECTUL 1
h=d+D=3+10=13 ani
a=20%
h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ih
300
300
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch
0
0
0
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

Kh
300
300
260
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

1/(1+0.2)h
0,833
0.694
0,578
0,482
0,401
0,334
0,279
0,232
0,193
0,161
0,134
0,112
0,093

Kha

249,9
208,2
150,28
279,56
232,58
193,72
161,82
134,56
111,94
93,38
77,72
64,96
53,94

Vh
0
0
0
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Vha
0
0
0

578,4
482,4
402
334,8
278,4
232,8
193,2
160,8
134,4
111,6

Kta
2012.56

TOTAL

Vta
2908,8

1/(1+0.4)h

VNha2

1/(1*0.45)h

Vnha3

0,714
0,51
0,364
0,26
0,186
0,133
0,095
0,068
0,048
0,034
0,025
0,018
0,012

-214,2
-153
-94,64
161,2
115,32
82,46
58,9
42,16
29,76
21,08
15,5
11,16
7,44
VNta
83.14

0,9
0,476
0,328
0,226
0,156
0,107
0,074
0,051
0,035
0,024
0,017
0,011
0,007

-270
-142,8
-85,28
140,12
96,72
66,34
45,88
31,62
21,7
14,88
10,54
6,82
4,34
VNta
-59.12

Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate.

Vta
K ta

2908 ,8
1,44 > 1 proiectul este admis
2012 ,56

18

VNh
-300
-300
-260
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620

VNha
-2665
-2250
-1622,4
3310,8
2827,2
2418
2064,6
1767
1506,6
1289,6
1103,6
942,4
806
VNta
892,64

Avantajul net actualizat


AN ta Vta K ta mil lei
AN ta 2908 ,8 - 2012,56= 892,64 mil lei > 0 analiza continua

Indicele de profitabilitate
a) in functie de volumul investiei totale
k

VN ta
892,64
100 = k
100 103,79
It
860

b)in functie de valoarea investiei totale actualizate


k'

VN ta
892 ,64
x100 = k '
x100 = 146,72
I ta
249 ,9 208 ,2 150 ,28

c)in forma actualizata sau absoluta


ka

VN ta
892 ,64
1=
1 = 2,46
I ta
249 ,9 208 ,2 150 ,28

Rata interna de rentabilitate


RIR a m in (a m ax a m in )

VN ta
38,18
= 40% +(45% -40%) x

VN ta | VN ta |
38 .14 59 ,12

40% + 5% x 0,39= 40% + 1,95% =41,95%


Cursul de revenire net actualizat
Kta= 2012,56 mil lei
Vnta = 892,64 mil lei
1 = 4,32 lei

VNta =892,64: 4,32 = 206,63

K .t..a.in.lei 2012,56
CRNA=
= 9,74 /1 => proiectul nu va fi acceptat
=
VN .t.a.in.valuta 206,63

19

PROIECTUL 2
h=D+d = 10 + 2 = 12 ani
a=20%
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ih
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch
0
0
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

Kh
400
400
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

1/(1+0.2)

Kha

0,833
0,694
0,578
0,482
0,401
0,334
0,279
0,232
0,193
0,161
0,134
0,112

333,2
277,6
335,24
279,56
232,58
193,72
161,82
134,56
111,94
93,38
77,72
64,96
Kta
2296,06

TOTAL

1/(1+0.55)h

0,645
0,416
0,268
0,173
0,112
0,072
0,046
0,03
0,019
0,012
0,008
0,005

1/(1+0.6)h

VNha2

-258
-166,4
160,8
103,8
67,2
43,2
27,6
18
11,4
7,2
4,8
3
VNta2
22,6

0,625
0,39
0,244
0,152
0,095
0,059
0,037
0,023
0,014
0,009
0,006
0,003

Vh
0
0
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180
1180

Vha
0
0

682,04
568,76
473,18
394,12
329,22
273,76
227,74
189,98
158,12
132,16
Vta
3429.08

Vnha3

-250
-156
146,4
91,2
57
35,4
22,2
13,8
8,4
5,4
3,6
1,8
VNta3
-17,12

Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate.

r
r

Vta
K ta
3429 ,08
1,49 > 1 proiectul este admis
2296 ,06

20

VNh
-400
-400
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

VNha

-333,2
-277,6
346,8
289,2
240,6
200,4
167,4
139,2
115,8
96,6
80,4
67,2
VNta
1132.8

Avantajul net actualizat


AN ta Vta K ta mil lei
AN ta 3429 ,08 2296 ,06 = 1132,8 mil lei > 0 analiza continua

Indicele de profitabilitate
a) in functie de volumul investiei totale
k

VN ta
1132,8
100 = k
100 141,51 %
It
800

b)in functie de valoarea investiei totale actualizate


k'

VN ta
1132 ,8
x100 = k '
x100 = 185,46 %
I ta
333 ,2 277 ,6

c)in forma actualizata sau absoluta


ka

VN ta
1132 ,8
1=
1 = 2,85
I ta
333 ,2 277 ,6

Rata interna de rentabilitate


RIR a m in (a m ax a m in )

VN ta
22 ,6
=55% + (60%-55%) x

VN ta | VN ta |
22 ,6 17 ,12

55% + 5% x 0,57=55% + 2,85% =57,85%


Cursul de revenire net actualizat (Testul BRUNO)
Kta = 2296,06 mil lei
Vnta = 1132,8 mil lei
1 = 4,32 lei

VNta =1132,8: 4,32 = 262,22 mil

K .t..a.in.lei 2296,06
CRNA=
= 8,76/1 => proiectul nu va fi acceptat
=
VN .t.a.in.valuta 262,22

21

PROIECTUL 3
h=D+d = 10 + 3 = 13 ani
a=20%
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ih
460
0
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch
0
0
0
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

Kh
460
0
440
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

1/(1+0.2)

Kha

0,833
0,694
0,578
0,482
0,401
0,334
0,279
0,232
0,193
0,161
0,134
0,112
0,093

383,18
0
254,32
279,56
232,58
193,72
161,82
134,56
111,94
93,38
77,72
64,96
53,94

Vh
0
0
0
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1290

Kta
2041.68

TOTAL

1/(1+0,4)h
0,714
0,51
0,364
0,26
0,186
0,133
0,095
0,068
0,048
0,034
0,025
0,018
0,012

-328,44
0
-160,16
184,6
132,06
94,43
67,45
48,28
34,08
24,14
17,75
12,78
8,52
VNta2
135,49

621,78
517,29
430,86
359,91
299,28
248,97
207,69
172,86
144,48
119,97

VNha3
0,9
0,476
0,328
0,226
0,156
0,107
0,074
0,051
0,035
0,024
0,017
0,011
0,007

-414
0
-144,32
160,46
110,76
75,97
52,54
36,21
24,85
17,04
12,07
7,81
4,97
VNta3
-55,64

Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate.

r
r

Vta
K ta
3123 ,09
1,53 > 1 proiectul este admis
2041 ,68

22

VNh
-460
0
-440
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710

Vta
3123,09

1/(1+0,45)h

VNha2

Vha
0
0
0

VNha

-383,18
0
-254,32
342,22
284,71
237,14
198,09
164,72
137,03
114,31
95,14
79,52
66,03
VNta
1081,41

Avantajul net actualizat


AN ta Vta K ta mil lei
AN ta 3123 ,09 2041 ,68 = 1081,41 mil lei > 0 analiza continua

Indicele de profitabilitate
a) in functie de volumul investiei totale
k

VN ta
1081,41
100 = k
100 = 120,16 %
It
900

b)in functie de valoarea investiei totale actualizate


k'

VN ta
1081 ,41
x100 = k '
x100 = 169,63 %
I ta
383 ,18 254 ,32

c)in forma actualizata sau absoluta


ka

VN ta
1081 ,41
1=
1 = 2,70
I ta
383 ,18 254 ,32

Rata interna de rentabilitate


RIR a m in (a m ax a m in )

VN ta
135 ,49
=40% +(45% - 40%)
=
VN ta | VN ta |
135 ,49 55 ,64

=40% + 5% x 0,70=40% + 3,5%=43,5%


Cursul de revenire net actualizat (Testul BRUNO)
Kta = 2041,68mil lei
Vnta = 1081,41mil lei
1 = 4,32 lei

VNta = 1081,41 : 4,3 =250,33

K .t..a.in.lei 2041,68
CRNA=
= 8,15/1 => proiectul nu va fi acceptat
=
VN .t.a.in.valuta 250,33

23

CENTRALIZAREA INDICATORILOR
Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Indicatori
It
d
D
s
s
T
e
K
k
k
R
Mi
mi
mi
ma
Ei
i
i
i
m=0
Ita
Pta
Ra
Ta
n=0
Ita
Pta
Ra
Ta
Kta
p=o
Ita
Pta
Ra
Ta
v=0
Ita
Pta
Ra
Ta
Kta
r
ANta
VNta
k
k
ka
RIR
CRNA

P1
860
3
10
1,69
0,72
1,32
0,76
14400
2,83
1,2
6,56
1760
3,45
1,47
586,67
1337,6
2,62
1,11
1,55

P2
800
2
10
1,86
0,68
1,33
0,75
13800
3,21
1,17
6,5
1200
2,79
1,02
600
900
2,09
0,76
1,12

P3
900
3
10
1,91
0,7
1,26
0,79
14800
3,15
1,15
6,89
1820
3,87
1,41
606,67
1437,8
3,06
1,11
1,6

Criteriul
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MAX
MIN
MIN
MIN
MAX
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN

507,18
1252,74
1,47
2,53

509,2
1211,9
1,38
1,9

531,32
1434,59
1,7
2,02

MIN
MAX
MAX
MIN

507,18
1252,74
1,47
2,53
1914,88

610,8
1456,3
1,38
1,9
2298,5

533,34
1434,58
1,7
2,02
2241,04

MIN
MAX
MAX
MIN
MIN

1052
2599,4
1,47
2,53

1056
2515,1
1,38
1,9

1102,4
2976,32
1,7
2,02

MIN
MAX
MAX
MIN

6513
19094,58
1,47
2,53
2012,56
1,44
892,64
892,64
103,79
146,72
2,46
41,95
9,74

6538,4
15575,4
1,38
1,9
2296,06
1,49
1132,8
1132,8
141,51
185,46
2,85
57,85
8,76

6825,84
18430,89
1,7
2,02
2041,68
1,53
1081,41
1081,41
120,16
169,63
2,7
43,5
8,15

MIN
MAX
MAX
MIN
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MIN

24

CONCLUZII

In urma calcularii tuturor indicatorilor precizati cea mai avantajoasa varinata de proiect
este Proiectul 2 deoarece indicatorii calculati arata cel mai ridicat nivel de eficienta economicofinanciara.

25