Sunteți pe pagina 1din 132

CUPRINS 1. Introducere .. 4 1.1.Bara de instrumente . 5 1.2.Meniul de acces rapid . 5 1.3.Ecranul cu scurtaturi 6 1.4.Taste rapide . 6 2. 3. Oglinda hotel .. 7 e!er"ari ..

3.1.$autarea unei re!er"ari .. # 3.2.$rearea unei noi re!er"ari . 12 3.3.Editarea unei re!er"ari 15 3.4.Optiunile unei re!er"ari . 1# 3.4.1.%in ecranul de editare al re!er"arilor .. 1# 3.4.2.%in ecranul principal al re!er"arilor . 27 3.5. e!er"are de grup . 3& 3.6.'roceduri .. 32 3.6.1.$rearea unei re!er"ari pe pro(il indi"idual 32 3.6.2.'arta)area re!er"arilor . 36 3.6.3. e!er"ari de grup 3# 3.6.4. e!er"ari de grup cu camere in parta).. 45 4. eceptie . 5& 4.1.*osiri 5& 4.2.Blocare camere .. 51 4.3.$a!are . 54 4.3.1.$a!are . 54 4.3.2.+nulare ca!are 55 4.4.*tatus hotel .. 56 5. $asierie .. 5# 5.1.'lata . 6& 5.2.$onturi (inanciare . 61 5.3.%eschiderea unei note de plata .. 62 5.3.1.*er"icii 63 5.3.2.'lati .. 66 5.3.3.Impartire 67 5.3.4.Trans(eruri 67 5.3.4.1. 'rocedura de plati restante. 6,

5.3.5. e!er"ari .. 72 5.3.6.Optiuni plata 73 5.3.6.1. etiparire (actura .. 74 5.3.6.2.-isa cont in(ormati"a 74 5.3.6.3.'rocedura *tornare -actura .. 74 5.3.6.4.Imprumut .. 75 5.3.6.5.'ro(il 75 5.3.6.6. elatii de plata 76 5.3.6.6.1. 5.3.6.6.2. E.ercitiul 1 / elatii pe aceeasi camera.. 77 E.ercitiul 2 / elatii pe camere di(erite ,&

5.3.6.7. einstalare ,4 5.3.6.,.Istoric01iitor .. ,4 5.3.7. 5.3.,. 5.3.#. Optiuni eli2erare ,5 Eli2erare ,5 3urnal ser"icii .. ,6

5.3.1&. -unctii $asier .. ,6 5.3.11. Inchidere casier .. ,7 5.3.12. 4'asser 256 ,, 6. elatii clienti ,, 6.1.'ro(ile .. ,# 6.1.1.'ro(ile client . #& 6.1.2.+(isare pro(il #1 6.1.3.$reare pro(il . #1 6.1.3.1. 6.1.3.2. 'ro(il indi"idual .. #2 'ro(il de companie7agentie sau sursa #7

6.1.4.Modi(icare pro(ile 1&3 6.2.$alendar .. 1&3 6.3. apoarte si diagrame .. 1&4 7. +dministrare camere .. 1&5 7.1.*er"iciu de eta) . 1&6 7.2.%e!a(ectata . 1&# 7.3.Istoric camere 1&# 7.4.*tatut hotel .. 1&# ,. #. 1&. %i"erse . 111 *etari . 112 -erestre . 112

11.

+ne.e. 112

1. INTRODUCERE
'entru a incepe o noua sesiune de lucru8 1.%u2lu clic pe iconita de -idelio 1ersiunea , de pe des9top

2.1a aparea ecranul de autenti(icare:

: : :

*e introduce numele de utili!ator in campul Utilizator *i Tab pentru a introduce parola in campul Parola *e apasa pe 2utonul Acces

In acest moment se "a deschide ecranul principal al programului8

+cest ecran este impartit in trei campuri importante8 1.1 BARA DE INSTRUMENTE

%e aici se pot accesa toate (unctiile programului. 'entru a accesa (unctia dorita; apasati pe categoria din care (ace parte; apoi selectati:o din su2 meniul a(isat. %e e.emplu pentru o re!er"are noua apasati pe <Rezervare6 apoi pe < e!er"are noua6

1.2 MENIUL DE ACCES RAPID %e aici se pot accesa ma)oritatea (unctiilor u!uale ca 8 re!er"ari unde se pot cauta; "i!uali!a si crea re!er"ari; pro(ile; se3 pot administra camerele; se poate intra in modulul casierie unde se pot (ace plati; se pot "edea rapoarte si diagrame ale hotelului; se poate "edea acti"itatea receptionerului =utili!atorului>. Bara de acces rapid este impartita pe sectiuni; (iecare 2uton contine mai multe module.

+cest meniu se a(la in partea dreapta a ecranului. 'entru a:l accesa se (oloseste Butonul < Scurtatura6 din ecranul principal. 'entru a selecta o categorie apasati pe iconita corespun!atoare. %e e.emplu; pentru a (ace o re!er"are apasati pe iconita < e!er"are6 si ecranul de re!er"ari se deschide. 1.3 ECRANUL SCURTATURI Este ecranul principal al optiunii selectate; asa cum este in imaginea de mai sus; dupa ce s:a selectat 2utonul <Rezervare6 (ie din 2ara de meniul; (ie din meniul din dreapta "or aparea in(ormatii despre re!er"arile e.istente si optiuni legate de re!er"ari cum ar (i8 cautarea; editarea sau crearea. 1.4 TASTE RAPIDE %e aici se pot apela direct di"erse (unctii u!uale (ara sa mai deschidem meniurile speci(ice. -unctia <Maximum Disponi i!6 ne a(isea!a disponi2ilul de "an!are pentru inter"alul de timp selectat. estul (unctiilor se regasesc in celelalte meniuri. +ceasta (unctie sa gaseste numai in acest meniu.

*e poate na"iga prin meniu (olosind tastele de accelerare; care ne permit un acces mult mai rapid in anumite campuri prin apasarea tastei $T ?@ litera su2liniata din meniu. Tas"a Rapi#a -3 -4 $T ?@+ $T ?@B $T ?@% $T ?@E $T ?@A $T ?@B $T ?@I $T ?@? $T ?@M $T ?@C $T ?@' D$s%&i$&$ 3urnalul de con(erinte $alendar *osiri 'lati %isponi2ilul 'ostari Arupuri *tatut hotel In hotel Tari(e Mesa)e e!er"are noua 'ro(ile

$T ?@D $T ?@ $T ?@* $T ?@T $T ?@E *BI-T@+?T@

e!er"are apida Interogare tari(e $autare camera $arte de tele(oane +ctuali!are re!er"are $alculator "aluta

'entru a deschide meniul de taste rapide se accesea!a optiunea <Taste apide6 din 2ara meniu.

2. O'LINDA (OTELULUI
Ecranul implicit la pornire "a (i <Oglinda Botelului6. %aca nu apare implicit la logarea in aplicatie se (oloseste com2inatia de taste $T ? @ ?. Inchiderea (erestrelor se (ace cu -1&.

%in acest ecran se "i!uali!ea!a toate re!er"arile asteptate; ca!ate; eli2erate din hotel; se "i!uali!ea!a starea camerelor =murdara; curata; de!a(ectata>; din acest ecran se pot (ace re!er"ari pe camere; se pot ca!a si eli2era; muta si parta)a re!er"arile. In partea stanga sunt a(isate in(ormatii re(eritoare la camerele din hotel8

numar camera tip camera

statut camera ="erdeFcurata; gal2enaFmurdara; rosie F murdara ocupata; negruFde!a(ectata>. 'entru schim2area statutului se (ace clic cu 2utonul din dreapta de la Mouse pe casuta colorata si apare meniul8

In partea de )os a (erestrei sunt campuri de cautare selecti"a si optiuni de a(isare.

O scurta e.plicatie a campurilor este pre!entata in cele ce urmea!a8 D$ !a ) Pana !a8 de aici se aleg data de la care si pana la care sa a(ise!e pe ecran camerele din hotel. Cam$&a / se poate alege a(isare numai a unei anumite camere din hotel; un numar de camere sau toate camerele. Tip %am$&a / a(isea!a numai un tip de camera; mai multe tipuri sau toate. Ca&a%"$&is"i%i Cam / a(isea!a numai camerele care contin acele caracteristici. Num$ / cautarea unui turist din hotel (olosind numele lui. Bu"oan$ / se schim2a (orma su2 care sunt a(isate camerele ocupate din hotel. D$"a!ii / daca se 2i(ea!a aceasta optiune; in partea dreapta a ecranului apar in(ormatii despre re!er"area din camera selectata. L$*$n#a / daca se 2i(ea!a aceasta optiune in partea dreapta a ecranului este a(isata legenda ecranului. +ici se poate "i!uali!a descrierea imaginilor asociate re!er"arilor =ca!ata; eli2erata; mutate; parta)ata> A+isa&$ no&ma!a / este a(isarea care tine seama de optiunea <de la / pana la6 A+isa&$ sap"amana!a / se a(isea!a camerele numai pe o saptamana. Ca"$,a %am$&$ / sunt a(isate un numar mai mic de camere. Mu!"$ %am$&$ / sunt a(isate mai multe camere. Ma&i&$-Mi%so&a&$ / se schim2a dimensiunile coloanelor si linilor de pe ecran. $oloana gri inchis repre!inta data economica in care se lucrea!a. $amerele ocupate sunt a(isate su2 (orma unor 2en!i colorate pe care sunt trecute numele si prenumele turistului ca!at si dupa ca! o 2i(a "erde =daca este ca!at> sau o 2i(a rosie =daca este eli2erata>. O re!er"are neca!ata nu are trecuta nici o 2i(a. 'entru a (ace o re!er"are noua sau o ca!are noua puneti Mouse:ul pe data sosirii apoi trageti pana pe

data plecarii. *e "a deschide automat un meniu din care selectam < Rezervare noua6; <Cazare sau <%G / %E6 =schim2are status camera in %e!a(ectata sau cu %e(ectiuni / "e!i cap. +dministrare camere>. %aca se alege re!er"are noua se deschide meniul de editare al re!er"arii ="e!i capitolul R$.$&,a&i> %aca alegem ca!are =numai pentru re!er"ari e.istente> se (ace ca!area. +cest lucru este semnalat printr:o 2i(a de culoare "erde pusa pe camera respecti"a. %aca 2i(a este de culoare rosie inseamna ca acea camera a (ost eli2erata. 'entru camerele ca!ate meniul mai contine 8 editare / se pot modi(ica datele pro(ilului ="e!i cap. R$.$&,a&i> anulare ca!are / se poate anula ca!area numai daca nu au (ost postate ser"icii sau plati.

eli2erare / se deschide meniul de note de plata pentru a (ace eli2erarea ="e!i cap. Casi$&i$> mutare in alta camera / se poate muta in alta camera. Atentie pe ce coloana va aflati (data) pentru ca mutarea se va face incepand cu data respectiva.

3. RE/ER0ARI
-unctia <Rezervari6 poate (i accesata (ie din 2ara de instrumente de la iconita <Rezervari6; (ie din meniul de acces rapid din stanga ecranului; iconita cheie <Rezervari6="e!i cap. In"&o#u%$&$> %upa ce se selectea!a aceasta optiune "a aparea ecranul principal al re!er"arilor de unde se "i!uali!ea!a; se editea!a si se creea!a re!er"ari. Cau"a&$ &$.$&,a&$ Ecranul principal al re!er"arilor este impartit in patru sectiuni distincte8 Campu! #$ %au"a&$ / consta in mai multe criterii de 2a!a in cautarea re!er"arii; ca Cume; 'renume; Cumar de con(irmare; Tipul re!er"arii; Cr. camerei;$ompania; +gentia; Arupul; $aracteristici si un camp a"ansat de cautare. R$.u!"a"$!$ %au"a&ii / sunt returnate in ta2el; inclu!and numai numarul de camere; sosirea; plecarea; tipul; starea re!er"arii; numarul camerei; tipul de camera; agentul; compania sau sursa de in(ormatie; numarul grupul si codul 2locului. R$p&$.$n"a&$a a& o&$s%$n"a / +cest ecran apare numai cand este selectata o re!er"are si pre!inta o lista cu toate detaliile unei re!er"ari ca tipul de camera; codul de piata; sursa; plati (i.e; pachete atasate; pro(il / adresa; contact; legaturi; istorie si re!er"ari "iitoare. Pa*ina (TML / o pagina edita2ila unde se gasesc detaliile generale ale unei re!er"ari. 3.1 CAUTAREA UNEI RE/ER0ARI Cau"a&$a #$ a.a In mare parte cautarea este intuiti"a; se pot introduce date in mai multe campuri ca8 nume; prenume; numarul con(irmarii pentru a restrange cautarea. %aca nu este completat nici un camp atunci "or (i a(isate toate re!er"arile in ordine al(a2etica. Ta2elul 1 e.plica campurile din cautarea de 2a!a. Tabel 1: Camp Cume cranul de cautare al rezervarii In+o&ma"i$ Cumele pro(ilului asociat =turistului>

'renume

'renume pro(ilului asociat =turistului>

$on(irmare Cr. $autarea dupa numarul con(irmarii. Tip re!. $amera Cr. $autare +"n. $autare dupa un anumit tip de re!er"are; ca re!er"ari de(initi"e; preliminare; sau se poate alege dintr:o lista de re!er"ari pre:de(inite. $autarea unei re!er"ari asociate unei anumite camere. *e pot alege dintr:o lista derulanta campurile de cautare disponi2ile. %e e.emplu se alege <Sosire6 <Egala cu6 si apoi se selectea!a o data in calendar. *e "a returna o lista de sosiri in !iua respecti"a. $autare dupa caracteristicile speci(ice re!er"arii. *e selectea!a din lista atri2utele de(inite. $aracteristicile unei re!er"ari sunt tratamente speciale pe care le clientul le doreste sa (ie plasate in camera lui. %e e.emplu HsampanieI; H!iareI sau H(loriI. $ompania de care apartine turistul; daca este ca!ul. *e poate alege dintr:o lista daca se "rea cautarea dupa pro(ilele de companii e.istente sau crearea unui nou pro(il. +gentia de turism. *e poate alege dintr:o lista daca se "rea cautarea dupa pro(ilele de agentii e.istente.

$aracteristici

$ompanie

+gentia Arup

$autarea dupa un anumit grup; lista derulanta permite alegerea dupa tipurile de grup e.istente. Cau"a&$a a,ansa"a a un$i &$.$&,a&i E.ista mai multe campuri de cautare in < Cautare avn!6. $autarea a"ansata este (ormata din 3 campuri de selectie8 'rimul da posi2ilitate de alegere dintr:o lista derulanta. +l doilea limitea!a campul de cautare la un al doilea ni"el sau da posi2ilitatea alegerii conditiilor. +l treilea necesita o "aloare care corespunde conditiei. Simboluri $autarea se poate utili!a si (olosind sim2olul =J>. +cestea sunt de a)utor in campul de nume. %e e.emplu ; MJller "a returna Miller; Muller; JBan9 "a returna In"estment Ban9; +merican Ban9. In%$p$&$a %au"a&ii 'entru acti"area cautarii; tre2uie apasat 2utonul <Cautare6 plasat in dreapta sus. %atorita timpilor de cautare in 2a!e de date mari; s:au implementat doua optiuni de cautare. 'rima este atunci cand se apasa 2utonul <Cautare6; cautarea returnea!a re!er"arile care corespund campului de interogare; iar a doua apasand 2utonul <Cautare "enerala6 care "a returna toate re!er"arile e.istente. -ormularul de interogare poate (i sters apasand 2utonul <Curata6. S$%"iun$a #$ a+isa&$ a &$.$&,a&i!o& *ectiunea de a(isare a re!er"arilor este repre!entata de un ta2el in care sunt returnate re!ultatele cautarii. +ceasta pre!inta in partea de sus mai multe (erestre =ta2uri>. -iecare ta2 permite selectarea re!er"arilor dupa starea lor. +ceasta sectiune este aratata in imaginea de mai )os.

Ta2elul 2 e.plica aceste ecrane. Tabelul #: $erestrele de selectie a rezervarilor!

Ta *osire

Op"iun$ -ereastra de sosiri a(isea!a toate sosirile asteptate intr:o anumita data. Implicit este data curenta si sosirile asteptate. *e poate schim2a a(isarea; selectand o anumita data si de asemenea re!er"arile pentru acea data. Butoanele din partea dreapta permit editarea; ca!area sau re"ocarea re!er"arii sau accesarea optiunilor ei =copiere; plata; parta); istoric; etc.>. +cest ecran "a arata toate re!er"arile care "or (i in casa la o anumita data. +ici re!er"arile pot (i asteptate; ca!ate sau neonorate. *e pot modi(ica cu 2utonul < ditare6 sau se pot accesa optiunile re!er"arii cu 2utonul <'ptiuni6. %epin!and de starea re!er"arii; se poate ca!a sau anula. Toate re!er"arile a"and data de plecare la data selectata. *tarea lor poate (i e.pirata =neonorate>. Butoanele disponi2ile < ditare6 si <'ptiuni6. *e pot "edea toate re!er"arile inclusi" istoric oaspeti care au stat la inainte la proprietate. *e pot "edea re!er"arile re"ocate. *e pot "edea re!er"arile neonorate dar care nu au (ost anulate; etc. $autarea poate (i acti"ata apasand $autare Aen. +ceasta (ereastra "a returna toate re!er"arile care corespund criteriului de cautare. %aca re!er"arile au starea Ceonorat sau +nulate "a (i disponi2il inca un 2uton einitia!a.

S%u&"a&$a %au"a&ii *e poate cauta si in ta2elul

In hotel

'lecare

Tot

$onturi (inanciare

+ceasta (ereastra "a arata toate conturile (inanciare. Butoane ca < ditare6 permit editarea contului (inanciar sau ca <'ptiuni6 / selectarea postarilor ser"iciilor. Butonul Cou creea!a un nou cont (inanciar. re!ultatelor a(isate cu a)utorul 2utonului <Cauta in Tabel6 3.2 CREAREA UNEI NOI RE/ER0ARI Inainte de a (ace o noua re!er"are tre2uie "eri(icat tari(ul pe camera si disponi2ilitatea camerelor. +cest lucru se poate (ace apasand tasta rapida CTRL 1 R pentru disponi2ilitate tari( pe camera sau CTRL 1 D pentru tipul de camere sau se "eri(ica <O*!in#a (o"$!6. %upa ce s:a "eri(icat se poate (ace o noua re!er"are apasand tasta < %ou6 din ecranul de cautare al re!er"arii sau (olosind tasta rapida CTRL 1 N. -iecare re!er"are tre2uie sa ai2a un pro(il atasat; de aceea selectand o noua re!er"are *uite, "a arata ecranul de cautare al pro(ilului; de acolo se poate cauta pro(ilul dupa criteriile enuntate mai sus sau se poate crea unul nou din ecranul de re!ultate. %ota: &ntotdeauna o rezervare va fi asociata unui profil dar nu mereu unei camere! 'bs!: (a crearea unei noi rezervari se introduce mereu in ecranul de cautare al profilului numele turistului) pentru a nu crea profile identice in cazul in care turistul a mai fost cazat inainte in *otel ++ Profilele nu se pot ster,e++! %in ecranul principal al cautarii pro(ilului se poate cauta; crea sau edita un pro(il e.istent.

Tabel -:

'ptiunile de Profil %ou In+o&ma"i$ 'ersoana (i!ica 'ro(il particular de anga)at al unei (irme prestatoare de ser"icii sau proprietara a hotelului. 'ro(il de companie *ursa re!er"arii de e.emplu Biroul $entral de e!er"ari 'ro(il de agentie de turism 'ro(il particular de anga)at al hotelului.

Camp Indi"idual +nga)at 'etrom -irma *ursa +gentie de turism E! intern

%ota: Tipurile profilelor disponibile sunt dependente de confi,uratia *otelului! *e poate introduce numai numele; restul de in(ormatii se pot introduce mai tar!iu. In ta2elul de mai )os se e.plica pe rand campurile tuturor optiunilor care pot (i completate; cu mentiunea %ampu&i!$ in*&osa"$ sun" o !i*a"o&ii. Ecranul de introducere al unui pro(il indi"idual este pre!entat in imaginea de mai )os8

Tabelul .: Camp Cume

$ereastra de profil: &ndividual Exp!i%a"i$ Introducerea numelui turistului =daca sunt sta2ilite reguli de scriere se "or respecta; de e.emplu capitali!area / scrierea cu litere mari de tipar>. +sa cum este introdus numele in Ecranul de pro(il asa "a aparea pe scrisori si (acturi. $autarile nu sunt a(ectate de capitali!area literelor. 'renumele turistului. *e poate alege dintr:o lista derulanta; este lim2a care i se adresea!a si in care primeste corespondenta. Este (olosita de asemenea la tele(oanele de tre!ire si mesageria "ocala. +dresa turistului. *e pot asocia un numar nelimitat de adrese. Butoanele asociate adresei sunt <Salvare6; <%ou6; < ditare6 si <Ster,ere6 Bi(area acestui 2uton daca adresa este primara. Implicit prima adresa introdusa este primara. *electarea codului tarii dintr:o lista derulanta.

'renume ?im2a

+dresa

'rima Tara

$od '. Oras 3udet *trada $ontact

$odul postal. $ampul unde se introduce orasul. Introducerea )udetului. *e alege dintr:o lista derulanta. *trada si numarul pro(ilului =turistului> En numar nelimitat de contacte pot (i asociate unui pro(il Optiunile sunt8 <%ou6; < ditare6; <Ster,e con!6

Tip 1aloare

*e selectea!a tipul de contact dintr:o lista derulanta Introducerea "alorii tipului de contact; de e.emplu numarul de tele(on; adresa de posta electronica; pagina de internet %ota: /aca e0ista o cone0iune la internet) posta electronica poate fi transmisa direct din 12 (cu 3S 'utloo4).

'rima

*e selectea!a acest 2uton daca se "rea ca metoda de contact sa (ie primara. Metoda de contact primara poate (i de(inita pentru (iecare tip de comunicatie; de e.emplu tele(on primar; (a.; email primar; etc.

$ontact primar +cti"

Este a(isat numai daca indi"idul este legat de o companie. %e(ineste indi"idul ca principala persoana de contact a companiei. Implicit 2utonul este 2i(at; pro(ilul este acti". %aca se de:2i(ea!a pro(ilul este inacti" =opus stergerii>; se introduce un moti" pentru a seta pro(ilul ca inacti". 'ro(ilul "a e.ista; dar (i marcat cu rosu; ca inacti". %ata de nastere a oaspetelui. ?ocul de nastere al turistului *e selectea!a dintr:o lista derulanta *electare camerelor sau categoriilor pre(erate de oaspete dintr:o lista derulanta. 'ot (i de asemenea e.cluse camere sau categorii. *electarile "or (i luate in considerare atunci cand se (ace cautarea in ecranul de cautare al camerei pe re!er"are. *e alege caracteristica dintr:o lista derulanta; de e.emplu camere pentru (umatori7ne(umatori; eta)ul pre(erat; langa li(t; etc. ?ista se poate con(igura dupa pre(erinte. $and se 2lochea!a camera sau se

%ata de nastere ?ocul Casterii Cationalitatea 're(erinte

$aracteristici camera

ca!ea!a; -idelio 1, cauta camerele cu aceste caracteristici. *tatus credit $ / 2ani lichi!i : Oaspetele poate (i acceptat numai cu 2ani lichi!i. En mesa) de a"erti!are "a (i a(isat cand se "a (ace re!er"area pentru acest oaspete. *e poate introduce un moti" pentru starea de plata. : estrictionat Oaspetele este pus intr:o lista restrictionata +ceasta indica ca hotelul nu doreste sa primeasca acest oaspete. *e "a a(isa un mesa) de a"erti!are cand se selectea!a un pro(il restrictionat pentru camere noi sau re!er"are de con(erinta. *e poate introduce un moti" pentru restrictionare. + / $ont conta2il : Oaspetelui i s:a apro2at (acturarea prin cont conta2il. *e poate da si un moti" pentru contul conta2il. In(o card turist Tip Cumar $ard de credit Tipul cardului Cr. $ard E.pira Cume titular +pasati Cou pentru a introduce un nou card turist; Editea!a pentru a edita un card e.istent sau stergere card pentru a:l sterge. Tipul cardului turist; se selectea!a dintr:o lista derulanta. Cumarul cardului. +pasati Cou pentru a introduce un nou card de credit; Editea!a pentru a edita un card e.istent sau stergere card pentru a:l sterge. *e selectea!a tipul cardului dintr:o lista derulanta Cumarul cardului Cumarul cardului de credit. %ata de e.pirare a cardului. Cumele de pe cardul de credit.

*e mai pot adauga In(ormatii *uplimentare =Ta2el 5>; Cote sau ?egaturi 'ro(ile Tabelul 5: cranul de &nformatii suplimentare Camp $od 1I' D$s%&i$&$ 1I' indica tratarea speciala a unui oaspete. %i(erite ni"ele de 1I' se pot asocia cu culori; in (ereastra cu camere oaspetii care 2ene(icia!a de tratament special apar in culori di(erite. %aca este selectata culoarea unei re!er"ari aceasta "a a"ea o prioritate mai mare in (ereastra de camere; si ast(el oaspetele "a (i a(isat in culoarea respecti"a chiar daca are o alta culoare asociata tratamentului 1I'. %aca oaspetele are tari( special; tre2uie introdus aici. Tari(ul este sugerat de (iecare data cand se (ace o noua re!er"are si se "eri(ica tari(ele. *e 2i(ea!a pentru inregistrarea pro(ilului.

$oduri tari(

*al"are pro(il

%ocumente 'ersonale Tipul de document Cume turist Cume in %oc. Cumar Tara Cationalitatea

Optiunile care apar sunt <%ou6; < ditare6 si <Ster,e6. *e selectea!a dintr:o lista derulanta. Cumele oaspetelui Cumele turistului cum tre2uie sa apara in document Cumarul documentului; e.g. I% K sau 'asaport K *e selectea!a dintr:o lista derulanta. *e selectea!a dintr:o lista derulanta.

1alid de la : 1alid 'ana la %atele de "aliditate ale documentului Emis de ?ocul Emiterii Tara7+utoritate ?ocul unde a (ost emis documentul

3.3 EDITAREA UNEI RE/ER0ARI %upa ce a (ost creat pro(ilul "a aparea ecranul de editare al re!er"arii pentru a introduce detaliile. %e asemenea campurile ingrosate sunt o2ligatorii. -ereastra de editare a unei re!er"ari este impartita in 2 sectiuni8 1. 'artea de sus arata toata in(ormatia unui pro(il. %aca se apasa 2utonul *electare din partea dreapta a pro(ilului se "a deschide (ereastra principala de cautare a pro(ilului. *e poate edita pro(ilul; se pot adauga sau schim2a in(ormatii; se pot "eri(ica pre(erintele. %aca se 2i(ea!a 2utonul BTM?; se pot "edea detaliile in (ormat de pagina Le2. 2. 'artea de )os permite sa se adauge detaliile re!er"arii cum are (i !ilele se)urului; ora de sosire si ora de plecare; tipul camerei; numarul de persoane din camera. Ecranul principal de editare al unei re!er"ari este pre!entat in imaginea de mai )os 8

+cest ecran cuprinde in partea de sus mai multe ta2uri. +ceste ta2uri =(erestre> sunt pre!entate in ta2elul 6. Tabel 6: Ta e!er"are 'ro(ile Arila $aracteristici $redit $ards Cote ditarea unei rezervari In+o&ma"i$ In(ormatii despre pro(il si detaliile re!er"arii 'ro(ilele atasate %etaliile re!er"arii in (orma de ta2el Ende se pot posta ser"icii speciale Ende se pot introduce in(ormatii legate de cartile de credit ale oaspetelui +ici se pot introduce note pentru re!er"are; pro(il sau alte pro(ile asociate

Ta $!u! %u #$"a!ii!$ &$.$&,a&ii Tabelul 7: Campurile din editarea rezervarii

Camp *osire Copti

In+o&ma"i$ %ata implicita de sosire este data curenta. %ata poate (i selectata din calendar. +cesta este un camp o2ligatoriu Cumarul de nopti pentru ca!are; se poate introduce data de plecare in campul din dreapta; 1, calculand noptile. 'entru camerele de !i se poate introduce & ca nopti %ata de plecare a turistului. %aca s:a introdus numarul de nopti; se "a a(isa automat. Este un camp o2ligatoriu %oua campuri unde se introduce ora sosirii; respecti" plecarii turistului Cumarul de camere pe re!er"are. %aca este ne"oie de mai multe camere de acelasi tip; se poate pune pe aceasta re!er"are si apoi se poate imparti re!er"area inainte de ca!are. %aca oaspetele "rea sa re!er"e doua camere du2le si una single tre2uie ca se re!er"e cele 2 camere du2le pe aceasta re!er"are si apoi sa se mai adauge o noua re!er"are din optiuni cu tipul de camera single. Cumarul de adulti pe camera. Cumarul de copii pe camera *e alege tipul de camera sau se selectea!a dintr:o lista derulanta. +cest camp este o2ligatoriu. Introducerea unui tari(; sau selectarea lui dintr:o lista de tari(e disponi2ile pentru (iecare tip de camera. *e poate scrie numarul camerei; daca oaspetele doreste o anumita camera si se stie ca acea camera este disponi2ila. 'entru a "eri(ica disponi2ilitatea se apasa pe 2utonul de langa numarul camerei si se deschide ecranul de cautare al camerelor. %aca se alege o camera care nu corespunde criteriilor de alegere; *uite, "a intre2a daca se doreste schim2area tipului de camera cu cel corespun!ator numarului de camera ales.

'lecare Ora Cumarul de camere

+dulti $opii Tipul de camera Tip tari( $amera

1aloare

1aloarea este introdus automat daca a (ost ales un tari( din lista de tari(e disponi2ile. %aca nu s:a introdus un tari(; *uite, permite adaugarea pretului manual. %ota: daca s8a introdus un tarif din lista) acesta se poate rescrie manual si acesta va aparea pe factura

'ret manual

%aca a (ost introdus un pret in tari(are (ara sa se scrie un cod de tari(are sau prin suprascrierea pretului calculat din codul de tari(are; tre2uie sa se 2i(e!e aceasta optiune pentru a indica ca tari(ul este introdus manual. %aca un cod tari(ar a (ost introdus si apoi schim2at

manual (ara ca <'ret manual6 sa (ie selectat; atunci pretul calculat din codul tari(ar "a (i a(isat si nu pretul manual introdus. Tipul de re!er"are +ici se poate introduce daca re!er"area este garantata sau negarantata. $ele garantate "or (i deduse din ecranul de disponi2ilitati; in timp ce cele negarantate nu "or (i scoase. *e poate introduce segmentul de piata sau se poate alege dintr:o lista derulanta *e aleg dintr:o lista derulanta. %aca asupra pro(ilului s:au aplicat caracteristici ale camerei; acestea "or (i copiate in ecranul de editare al re!er"arii. $e culoare a re!er"arii sa (ie a(isata in (ereastra cu camere $T ? @ ?. +ceasta poate (olosi la grupuri sau la oaspeti speciali. $amp de te.t care poate apare in ecranul de (acturare in pagina BTM?. +cest camp permite sa se introduca o suma de reducere. *uma introdusa se "a deduce din pretul camerei; tari(ul si pretul nou calculat (or (i a(isate in coltul din stanga )os al ecranului. %aca se introduce o "aloare cu semnul minus; aceasta "a (i adaugata tari(ului. In acest camp se poate introduce o "aloare procentuala a reducerii. %aca se completea!a am2ele campuri; se "a aplica reducerea am2elor. Moti"ul pentru reducere. *e poate selecta dintr:o lista derulanta.

*egmentul de piata $aracteristici camera

$uloare O2ser"atii %iscount

%iscount J

Moti"ul

*electarea unui tari( din lista de tari(e 'entru a selecta un tari( re!er"arii *e apasa 2utonul de langa campul de tari(. 1a aparea urmatorul ecran8

+cest ecran este di"i!at in 4 sectiuni8 1. 'artea de sus arata tipul de camere disponi2ile; numarul de camere disponi2ile pe tipul de camera; tari(ele si codul tari(elor. En indicator arata carui pro(il apartine tari(ul. 2. 'artea de )os a ecranului arata urmatoarea in(ormatie8 *ectiunea cu In(ormatii Aenerale arata o descriere o tari(ului; a tipului de camera si pretul cu T1+ si (ara al camerei pe intreg se)urul si pe noapte. In(ormatii estrictie Tari( a(isea!a di"erse restrictionari ca aproape de sosire sau durata minima de se)ur. +ceste restrictionari pot (i setate manual sau printr:o inter(ata automata. 3. -iltru e!er"are poate (i (olosit pentru (iltrarea codurilor de tari(. -iltrul poate (i schim2at selectand unul din 2utoanele radio disponi2ile 4. In partea de )os a ecranului este a(isata data re!er"arii pentru o noapte implicit. %aca re!er"area este pentru mai multe nopti apare 2utonul Ermatorul cu a)utorul caruia se poate na"iga pe !ile. P!a"a &$.$&,a&ii ) ,$.i %api"o!u! Casi$&i$ 3.4 OPTIUNI UNEI RE/ER0ARI 3.4.1 %in ecranul principal de editare al re!er"arii. +cest 2uton se a(la in partea dreapta de )os a ecranului

%ota: Aceste optiuni depind de starea rezervarii) unele fiind indisponibile! /e e0emplu daca se selecteaza o rezervare cu statusul 9cazat optiunea /epozite solicitate va fi indisponibila! Aceasta optiune este disponibila numai la rezervarile Asteptate Copi$&$ +ici se creea!a o copie a re!er"arii deschise; dar cu alt nume. *uite , "a a(isa o copie a re!er"arii si se poate selecta un alt pro(il. Toate detaliile re!er"arii e.ceptand pro(ilul oaspetelui si notele re!er"arii si cartile de credit ale turistului si re!er"arii "or (i copiate noii re!er"ari. Au"o&i.a"i$ sup!im$n"a&a +ceasta optiune este "ala2ila numai cand este conectata o inter(ata de citire a cardurilor. $u un cititor de carduri; numit si inter(ata E-T; este posi2il sa se (aca reguli de apro2are a platii. $alculul poate (i de e.emplu durata de sedere multiplicata cu tari(ul pe camera. %epin!and de cheltuielile pe care oaspetele le poate (ace in timpul sederii la hotel; poate (i necesara o2tinerea unei apro2ari de plata de la compania emitenta a cardului de credit. *e selectea!a aceasta optiune daca se doreste aceasta autori!atie. Ermatoarele optiuni 8 P!a"a R$!a"ii #$ p!a"a *unt discutate in capitolul $asierie S%&isoa&$ #$ %on+i&ma&$ +ceasta optiune "a deschide un ecran ca cel pre!entat mai )os. +cest ecran este impartit in trei sectiuni.

'rima sectiune este alegerea dintr:o lista a sa2loanelor pre:de(inite de scrisori.

+ doua sectiune o(era in(ormatii despre pro(ilele asociate. Ecranul cu detalii arata toate adresele pro(ilului; adresa primara; si ce contact este selectat. %aca e.ista mai multe pro(ile atasate; se poate selecta pro(ilul caruia i se adresea!a scrisoarea. + treia sectiune da in(ormatii despre istoricul scrisorilor trimise acestei re!er"ari. 'entru a trimite o scrisoare de con(irmare se selectea!a un model; lim2a si in(ormatiile despre pro(il care tre2uiesc (olosite in scrisoare. 'entru a edita scrisoarea se (oloseste < ditare6. *crisoarea este generata si a(isata pe ecran. S$&,i%ii %u ,a!oa&$ +ixa *e selectea!a aceasta optiune daca se doreste adaugarea unui ser"iciu cu "aloare (i.a in re!er"are. +ceste ser"icii sunt (olosite pentru a posta cheltuielile !ilnice pe camera; ta.a pachetelor; de e.emplu un animal de casa; parcarea sau un pat in plus. *uite , postea!a aceste cheltuieli (i.e automat in timpul inchiderii de !i sau cand se alege optiunea de plata a cheltuielilor !ilnice in modulul casierie. 'entru a adauga ser"icii cu "aloare (i.a; se selectea!a din meniu; "a aparea ecranul cu ser"icii (i.e. Adau,area unui serviciu fi0 *e (oloseste 2utonul <Adau,a6 *e selectea!a codul departamentului dorit. *e introduce cantitatea *e introduce suma *i <':6 pentru a sal"a.

Adau,area serviciilor fi0e pe zile +tasarea ser"iciilor (i.e pe !ile poate de"eni necesara daca anumite cheltuieli se aplica numai pentru cate"a !ile ale sederii oaspetelui. %e e.emplu; daca oaspetele a inchiriat o masina pentru cate"a !ile si ar "rea sa inchirie!e un loc de parcare pentru aceste !ile. 'entru a adauga ser"iciile (i.e pentru anumite !ile. *e selectea!a !ilele din partea in(erioara a ecranului Toate zilele / pentru a adauga ser"iciile cu "aloare (i.a pe toata perioada sederii turistului ;ilele dupa / pentru a adauga ser"iciile cu "aloare (i.a numai dupa o !i speci(ica sau dupa o data speci(ica a re!er"atiei lasand:o legata de ea pana la s(arsitul sederii. ' zi / daca se selectea!a aceasta; ser"iciul este legat de re!er"are pentru o singura !i care poate (i speci(icata in calendar. %upa ce s:au speci(icat !ilele se (oloseste 2utonul +dauga si se urmea!a pasii descrisi mai sus la adaugarea ser"iciului (i..

Is"o&i% 2 0ii"o& *electarea optiunii Istoric 0 1iitor pentru a se "edea re!er"arile trecute si "iitoare ale turistului. Ecranul care "a apare este pre!entat mai )os8

Optiunile a(isate depind de starea re!er"arilor trecute si "iitoare. *e pot a(isa urmatoarele optiuni8 Istoricul arata toate re!er"arile trecute pentru oaspete daca a mai stat la proprietate. *e arata si re!er"arile cu starea Ceonorat In hotel arata toate re!er"arile turistului pe !iua curenta sau re!er"arile ca!ate. 1iitor arata "iitoarele re!er"ari. Remarca: Coloana de venit nu este calculata pe rezervarile viitoare +nulari "a arata toate re!er"arile anulate ale turistului Butoanele de < 0tindere6 si <Restran,ere6 pot (i (olosite pentru a schim2a modul de a(isare. P!an masa *e selectea!a aceasta optiune pentru a introduce numarul de mese de mic de)un; pran! sau cina pe !ilele re!er"arii. 3isa #$ in&$*is"&a&$ *e (oloseste pentru printarea unei (ise de inregistrare pentru turist. *e pot selecta dupa modele pre: de(inite dintr:o lista derulanta. +ceasta (unctie este (olositoare atunci cand re!er"area si ca!area se petrec in acelasi timp; atunci cand oaspetele apare la hotel (ara re!er"are.

Pa&"a4a&$ &$.$&,a&i 'arta)area re!er"arilor este (olosita pentru ca!ul in care 2 turisti ca!ati in acelasi hotel dar a"and re!er"ari pe camere di(erite doresc sa se ca!e!e in aceeasi camera sau daca se "rea impartirea platii ser"iciilor pe turistii ca!ati intr:o camera. %e e.emplu; daca pe o re!er"are sunt ca!ati doi turisti intr:o

camera; iar acestia doresc ca (actura sa iasa pentru (iecare in parte; atunci se (oloseste parta)ul; se introduc cele 2 pro(ile in parta); se (ace distri2uirea pretului tari(elor per oaspete si se emite (actura separat. Pa&"a4a&$a %u o &$.$&,a&$ noua *e selectea!a aceasta optiune daca se "rea parta)area re!er"arii e.istente cu o noua re!er"are. 1a aparea ecranul de pro(ile; de unde se poate alege; crea sau modi(ica un pro(il. *uite, "a arata un mesa) de con(irmare intre2and daca re!er"area parta)ata "a de"eni re!er"area pe numele careia "a aparea nota de plata.

%aca se selectea!a <<es6 re!er"area originala "a (i <Master6 iar cea de a doua <*la"e6. %aca se selectea!a <%o6 sistemul "a considera cele doua re!er"ari parta)ate independente. e!er"arile 4master6 si 4sla"e6 "or (i identi(icate ca o singura re!er"are dar cu doua nume di(erite. In (unctie de drepturile utili!atorului se pot schim2a dependintele. *electand 2utonul <Parta= a(lat in coltul din stanga )os al ecranului de editare al re!er"ari "a aparea urmatorul ecran8

-idelio "a arata toate re!er"arile parta)ate corespun!atoare. Cumele re!er"arii in modul de editare este a(isat in culoarea rosie. In partea de )os a ecranului sunt (iltrele de a(isare si legenda %aca este selectat 2utonul radio <Parta=e; in partea din dreapta "or aparea urmatoarele 2utoane8 Tabelul 2: >utoanele de parta=are

Bu"on Editare e!.

Sa&%ini *electarea re!er"arii=lor> care se "or editate (ie cu sagetile sus7)os (ie plasand cursorul deasupra uneia. +cest 2uton "a deschide ecranul de editare al re!er"arii. *e (oloseste daca se "rea ruperea parta)arii %aca se "rea com2inarea parta)arilor. %e e.emplu daca 2 re!er"ari sunt parta)ate pentru 2 nopti dar nu si pentru a treia noapte se poate (olosi 2utonul 'arta) pentru a com2ina parta)ul pentru cea de a treia noapte. 'entru a schim2a ordinea re!er"atiilor parta)ate Intoarcere la ecranul de editare al re!er"arii

-ara parta) 'arta)

*us; 3os Inchide

' e n t r u a

s c h i m 2 a s a u a " e d e a p r e t u l p e n t r u t o a t e r e ! e r " a r i l e p

a r t a ) a t e s e 2 i ( e a ! a 2 u t o n u l < P r e t 6 . + c e s t a " a a r a t a p r

e t u l p e n t r u ( i e c a r e r e ! e r " a r e . %ota: Pentru a defini parta=arile se foloseste optiunea 9Afisare Parta=e de la butonul 9'ptiuni din ecranul principal al rezervarilor!

Ecranul care se "a deschide este cel aratat precedent. Tabelul ?: Bu"on Editare re!. -ara parta) 'arta) 'ret cranul de parta=are cand este selectat pretul Sa&%ini 1e!i ta2elul ,. 1e!i ta2elul ,. 1e!i ta2elul ,. Introducerea unui pret manual sau selectarea lui prin po!itionarea cursorului pe numele si data dorita. 'entru o selectare multipla se tine apasata tasta $T ? sau se selectea!a cu Mouse:ul. +plicarea pretului re!er"arilor selectate. *electarea numelor si datelor pentru care sa nu se aplice cheltuieli. %e e.emplu daca o re!er"are "a (i (acturata cu intregul tari( pe camera iar la re!er"area parta)ata nu se aplica plata

+plicare pret 'ret !ero

tari(ului de camera. 'ret calculat *e selectea!a numele si se (oloseste acest 2uton pentru a "edea pretul e.act calculat. +cest pret cuprinde tari(ele in timpul sederii. %e e.emplu doua re!er"ari sunt parta)ate pe 2 nopti. 'rimul parta) are un pachet ce calculea!a micul de)un pe persoana iar parta)area este pentru prima noapte. +tunci pretul calculat pentru aceasta re!er"are in cea de a doua noapte "a adauga mic de)unul numai pentru o persoana. *e (oloseste acest 2uton pentru a distri2ui pretul intre toate re!er"arile parta)ate selectate. %e e.emplu daca pretul intrat este de 2&&.&& OC; se selectea!a toate !ilele si numele si apoi se apasa <'ret distri2uit6. %aca e.istau 2 pro(ile; pretul (iecarei re!er"ari este 1&&.&& OC. 1e!i ta2el ,. 1e!i ta2el ,. 1e!i ta2el ,.

'ret distri2uit

*us 3os Inchide

Ecranul cu 'ret calculat are aceleasi 2utoane si aceleasi (unctionalitate ca in Ta2elul ,. Pa&"a4a&$a %u o &$.$&,a&$ $xis"$n"a $and se selectea!a aceasta parta)are *uite , "a a(isa ecranul cu re!er"ari de unde se poate selecta una e.istenta. %upa ce selectea!a re!er"area care se "rea parta)ata; "or urma aceleasi optiuni

ca Pa&"a4a&$a %u o noua &$.$&,a&$. Sa&%ini *arcinile sunt mesa)e adresate departamentelor din hotel. *unt (olosite pentru a reaminti acelor departamente sau personalului masuri de luat sau in(ormatii legate de re!er"are. O sarcina poate (i pusa de e.emplu departamentului *er"iciu eta) pentru a pune un pat in plus in camera oaspetelui in timpul sederii lui. *arcinile necesita o instructiune =te.t> si instructiune data. Tabelul 1@ : >utoanele de sarcini Bu"on Cou Editare esol"e *terge Inchide Is"o&i% u"i!i.a"o& D$s%&i$&$ O nou sarcina Editarea unei sarcini e.istente. e!ol"area unei sarcini sau nere!ol"area ei *tergerea unei sarcini. Intoarcerea la ecranul principal.

+ ( i s a r

e a i s t o r i c u l u i s c h i m 2 a r i l o r ( a c u t e r e ! e r " a r i i . Ecranul este impartit in 2 sectiuni. 'artea de sus arata numele turistului si data de sosire si de plecare. 'artea de )os da in(ormatii detaliate cu pri"ire la schim2ari Tabelul 11: %umele coloanelor in &storic utilizator Camp %ata In+o&ma"ii %ata si ora la care a (ost (acuta modi(icarea. Este data statiei unde s:a

(acut modi(icarea. Te.t Etili!ator *tatie Pa&"a4a&$a p&in%ipa!a *e poate schim2a starea unei re!er"ari parta)ate. Pa&"a4 in#$p$n#$n" %aca o re!er"are este 'rincipala sau *ecundara se poate schim2a starea ei intr:o re!er"are independenta 3.4.2 Op"iuni!$ &$.$&,a&ii #in $%&anu! p&in%ipa! Meniul de re!er"ari din ecranul este usor di(erit de cel din ecranul de editare O scurta descriere a schim2arilor Cumele utili!atorului care (ace modi(icarea Cumele calculatorului pe care s:au (acut modi(icarile.

Copi$&$ +re acelasi rol cu cel din ecranul de con(igurare; di(erenta consta in lipsa ecranului de selectare a unui pro(il nou. +ceasta optiune este (olositoare daca turistul cere o re!er"are identica pentru alta perioada sau daca are ne"oie de 2 camere dar nu stie numele celei de a doua. $elelalte optiuni din meniu au (ost e.plicate in (ereastra de editare a unei re!er"ari. Optiunile in plus: R$ins"a!a&$ +ceasta optiune "a (i acti"a numai in ca!ul re!er"arilor anulate sau neonorate

Impa&"i&$ +ceasta optiune este "ala2ila numai daca se selectea!a o re!er"are cu mai multe camere. Inainte de ca!area oaspetelui; re!er"arile cu mai multe camere tre2uie impartite la singura camera per re!er"are pentru a desemna numarul camerei. E.ista 2 optiuni8 Impartire una Impartire toate

*e selectea!a <&mpartire una6 daca se "rea impartirea numai a unei camere. +ceasta "a crea o copie a re!er"arii selectate. *e poate selecta un alt pro(il daca se stie numele turistului sau lasa numele original daca nu se stie. *e selectea!a <&mpartire toate6 daca se "rea impartirea tuturor camerelor din re!er"area originala. %e e.emplu daca re!er"area originala are 5 camere single pe numele 'opescu; se "or gasi 5 re!er"ari identice pe acest nume. Anu!a&$ %a.a&$ +ceasta optiune este "ala2ila numai in ca!ul re!er"arilor ca!ate in !iua respecti"a si daca nu au (ost adaugate ser"icii in contul turistului. $and se anulea!a ca!area; *uite, "a da utili!atorului situatia camerei. %aca oaspetele a mai (ost in camera poate de"eni necesar schim2area starii camerei. Anu!a&$ E!i $&a&$ +ceasta optiune este acti"a numai la re!er"arile eli2erate in !iua respecti"a. 'ermite utili!atorului sa re:ca!e!e oaspetele. E.plicarea optiunilor ce apar in ecranul cu comen!i rapide din partea dreapta Mu"a&$ %am$&a *e selectea!a acest ecran daca se "rea sa se "ada camerele programate pentru a (i mutate. Mutarea de camera poate (i programata din meniul de editare al unei re!er"ari selectand un numar de camera di(erit. %aca oaspetele are statusul ca!at *uite , "a intre2a daca se "a muta si oaspetele in acelasi timp. *e selectea!a </a6 daca oaspetele se muta direct in camera respecti"a sau < %u6 daca se doreste re!er"area camerei pentru oaspete care "ine mai tar!iu in timpul !ilei.

+cest ecran este impartit in doua sectiuni $ea de sus arata in(ormatii despre re!er"arile care au (ost programate pentru mutarea de camera. *ectiunea de )os a ecranului arata in(ormatii despre re!er"area pre!enta in camera programata spre mutare. Con"u&i +inan%ia&$ $onturile (inanciare nu in(luentea!a disponi2ilitatea hotelului si pot (i (olosite pentru a posta ser"icii conturilor care nu sunt de oaspeti. %e e.emplu conturi permanente ca conturile de persoana; conturile 'O* sau alte conturi interne (olosite la postarea corectiilor sau altor ser"icii pentru cei ce "in si cer ser"icii (ara a se ca!a; pentru plati restante sau pentru cei care au eli2erat camera dar au postata o inter(ata automata de plata. $onturile (inanciare sunt (olosite pentru re!er"area de con(erinte si plati ale (acturii tele(onice de la con(erinta; pentru "an!area de produse sau ser"icii la receptie. -ereastra principala a conturilor (inanciare are aceeasi structura ca cea a re!er"arilor. $ampul de interogare; re!ultatele cautarii si pagina BTM?. $ampurile sunt intuiti"e. Tabelul 1#: cranul de cautare al conturilor financiare Camp Cume; 'renume %ata de Inceput %ata de s(arsit Cr. $ont In+o&ma"i$ Cumele si prenumele pro(ilului atasat contului (inanciar %ata de la care contul este ca!at %ata de la care contul este eli2erat. Cumarul de cont

%escriere $ompania +gentie *ursa

%escrierea contului (inanciar arata contul grupului si7sau numarul contului. Introducerea numelui companiei atasat contului. *e poate introduce manual sau se poate selecta dintr:o lista de pro(ile e.istente. Cumele agentiei atasat contului (inanciar. *e poate introduce manual sau se poate selecta dintr:o lista de pro(ile e.istente. Cumele sursei atasat contului (inanciar. *e poate introduce manual sau se poate selecta dintr:o lista de pro(ile e.istente.

Con" +inan%ia& nou 'entru a introduce un cont (inanciar nou se (oloseste 2utonul <%ou6. Este a(isat urmatorul ecran8

Toate campurile tre2uiesc completate. +ceasta optiune este disponi2ila si din modulul de casierie la 'lata unde este si pre!entata. 3.5 R$.$&,a&$ #$ *&up 'entru a accesa aceasta optiune se selectea!a 2utonul <Rezervari "rup6. *e "a deschide ecranul principal de cautare al re!er"arilor de grup. +cest modul este (olosit pentru a introduce si administra re!er"ari similare; ca un grup de turisti care "ine pentru acelasi lucru in acelasi timp si sta aceeasi perioada de timp. Cau"a&$a &$.$&,a&ii #$ *&up Ecranul principal este di"i!at in 4 sectiuni e.act ca cel de cautare al re!er"arii simple. R$.$&,a&$ noua #$ *&up

'e ntru ada uga rea unei noi re!e r"ari de gru p se apa sa 2uto nul <%o u6 Ecranul pentru grup nou consta in trei sectiuni; (iecare (iind repre!entata de o (ereastra. Tabel 1-: cranul de rezervare ,rup S$%"iun$ $autare e!ultate 'agina BTM? In+o&ma"i$ Ende se introduce date ca Cume Arup; $ontact; etc. si se pasa 2utonul <Cautare6 Ende se a(isea!a re!ultatele cautarii. *ectiune unde se gasesc detaliile despre re!er"are

?a crearea unui nou grup "a aparea unu ecran ale carui campuri sunt e.plicate in Ta2elul 12 Tabelul 1.: 'ptiunile de editare a unui ,rup nou Camp In+o&ma"i$ Cumele modelului de grup. *e apasa selecta un sa2lon sau a crea unul nou. Cume $ontact ?im2a Tara %ata de inceput Copti %ata de s(arsit pentru a

Cumele grupului este completat automat cu numele modelului. Cumele persoanei de contact. *electarea lim2ii dintr:o lista derulanta Tara persoanei de contact *e poate introduce manual sau din calendar. Implicit este data curenta. Cumarul de nopti pentru se)ur; sau se poate selecta data de plecare; iar *uite, "a calcula numarul de nopti. %ata de plecare a grupului. *e poate introduce manual

sau din calendar. +cti" Este selectat implicit. %aca se de:2i(ea!a acest grup "a (i inacti". *e poate seta un grup ca inacti" numai daca toate re!er"arile au (ost anulate. %e unde se pot alege camerele re!er"ate grupului *e pot adauga comentarii aditionale.

?ista camere $omentariu

*a2lonul de grup este pro(ilul grupului. -iecare grup tre2uie sa ai2a un sa2lon atasat; dar un sa2lon poate (i (olosit de mai multe ori. In campul de sa2lon se selectea!a de cautare al pro(ilului. +daugarea; editarea si stergerea au aceleasi (unctii in ecranul de pro(ile. 3.6 PROCEDURI 3.6.1 Crearea unei rezervari pe un profil individual $rearea unei noi re!er"ari se poate (ace (ie din <Oglinda Botel6 (ie din ecranul principal al re!er"arilor. +tunci cand se "rea creata o noua re!er"are din <Oglinda Botel6 se procedea!a in (elul urmator *e selectea!a camera pe care se "rea re!er"area; se tine apasat 2utonul din stanga al Mouse:ului si se trage pe cate !ile se doreste se)urul. In momentul in care se termina cu selectarea !ilelor "a aparea un ecran cu optiuni din care se alege <Rezervare %oua6 ; "a (i a(isat ecranul

%aca se creea!a din ecranul principal al re!er"arii; pasii care tre2uiesc urmati sunt putin di(eriti. *e introduc in sectiunea de cautare datele numelui re!er"arii =se pot introduce numai primele litere din nume>; pentru a se asigura ca acea re!er"are sa mai e.iste; se apasa 2utonul < Cautare6. %aca nu s:a gasit nici o re!er"are cu acel nume se creea!a una noua apasand 2utonul <%ou6.

%ota: %upa (olosirea (ie a 2utonului < e!er"are noua6 din <Oglinda Botel6 (ie a 2utonului <Cou6 din ecranul principal al re!er"arii ecranul care "a apare este cel al cautarii pro(ilului.

Ecranul de cautare al pro(ilului este structurat la (el cu cel al re!er"arii. +re trei sectiuni distincte; cea de sus a"and campurile de interogare; cea din mi)loc a(isand re!ultatele cautarii iar cea de )os; pagina BTM? a(isand detaliile pro(ilului selectat. 'asii care tre2uiesc urmati sunt aceeasi cu cei de creare a unei re!er"ari noi =cautare; daca e.ista se selectea!a din ta2elul de re!ultate daca nu e.ista se creea!a unul nou cu a)utorul 2utonului <%ou6>. ++Atentie: Totdeauna se cauta profilul si apoi se creeaza unul nou daca nu este ,asit! Acest lucru permite sa nu se creeze profile identice! Profilele din $idelio nu se mai pot ster,e++.

%upa apasarea 2utonului <Cou6 =3 in imaginea de mai sus> "a aparea urmatorul ecran.

%e aici se selectea!a tipul de pro(il dorit; in acest ca! indi"idual; se apasa 2utonul <OM6 pentru con(irmare. %ota: Crearea celorlalte profile decur,e la fel numai ca trebuiesc completate alte campuri! Ecranul ce se "a deschide este cel al pro(ilului indi"idual; unde tre2uie completate campurile cu in(ormatii despre turist. $ampurile au (ost e.plicate in sectiunea <'ro(il nou6. +ici se pot introduce date cu pri"ire la adresa oaspetelui; date de contact; ca tele(on; e:mail.; (a.; in(ormatii despre numarul 2uletinului sau a pasaportului; etc.

%upa ce au (ost completate toate campurile necesare se apasa 2utonul <':6 pentru con(irmare. Ermatorul ecran care "a apare "a (i cel de editare al re!er"arii.

+ici se pot introduce detalii despre re!er"are ca durata se)urului; ora de "enire sau plecare; numarul camerelor re!er"ate; numarul de persoane dintr:o camera; tipul camerei; tari(ul; tipul re!er"arii si segmentul de piata. %aca pro(ilul apartine de o companie sau de o agentie de turism se poate asocia acesteia. %in acest ecran se mai pot de(ini relatiile de plata si se poate (ace plata. O s$&,a"ii: $ampurile in*&osa"$ sunt o2ligatorii %ota: /aca se intra in acest ecran plecand din 9',linda Aotel campurile %r! !camerelor si Camera vor fi completate inainte! %upa ce s:au completat toate campurile se apasa 2utonul < ':6. In momentul acesta re!er"area "a aparea in ecranul principal al re!er"arilor si in ecranul <',linda Aotel6 unde "a (i repre!entata ca o 2ara colorata ce acopera !ilele se)urului. %e aici se poate (ace ca!area =momentul in care turistul isi ia in primire camera> sau anularea re!er"arii =numai in ca!ul in care nu s:au postat ser"icii>. $a!area unei re!er"ari se (ace (ie apasand 2utonul din dreapta al Mouse:ului pe ea din < ',linda Aotel6; (ie din ecranul re!er"arilor (olosind 2utonul <$a!are6 din partea dreapta a ta2elului cu re!ultate. In acelasi mod se poate (ace si eli2erarea numai in ca!ul in care s:a e(ectuat plata. %aca plata ser"iciilor se "a (ace in a"ans; se (oloseste 2utonul <Editea!a6 pentru a intra din nou in ecranul de editare al re!er"arii; de unde se "a (olosi 2utonul < Plata6. 'lata si relatiile de plata sunt tratate ulterior.

3.6.2

Partajarea a doua rezervari.

e!er"arile se pot parta)a tot din doua locatii8 < ',linda Aotel6 sau din ecranul principal <Rezervari6. 'arta)ul este (olosit pentru a scoate cheltuielile separate pe (iecare oaspete din camera. Ecranul principal al re!er"arilor8

+par 2 situatii8 a. 2. $and se (ace parta)area cu o re!er"are noua $and se (ace parta)area cu o re!er"are e.istenta.

'entru primul ca! se (ace prima re!er"are dupa care din ecranul de re!er"ari se alege 'ptiuniBParta= cu o noua re!er"are. 'asii care tre2uiesc urmati sunt aceiasi cu cei de creare al re!er"arilor discutati mai sus; cu preci!area ca re!er"arile nou create "or (i parta)ate si "or imparti aceeasi camera=e>. $ealalta modalitate de parta)are a re!er"arilor este cea din < ',linda Aotel6. *e creea!a cele doua re!er"ari si apoi se trage una peste alta daca sunt in camere di(erite. +ici poate (i ca!ul in care 2 turisti

a"and re!er"ari pe camere di(erite; se hotarasc la receptie sa stea impreuna. +l doilea ca! in care cele 2 re!er"ari e.ista; din ecranul re!er"ari se alege acelasi 2uton si se selectea!a <Parta= cu rez! e0istenta6. *e cauta re!er"area si se selectea!a. In ecranul de detalii al re!er"ari "a aparea scris cu rosu <Parta=6. %in <Oglinda Botel6 se selectea!a re!er"area cu 2utonul din stanga al Mouse:ului si tragand:o peste cealalta re!er"are. 1or aparea 2 mesa)e de con(irmare. Enul dintre ele "a intre2a daca re!er"area parta)ata "a (i si re!er"area principala; adica pe numele careia "a aparea (actura.

'ot aparea ca!uri cand parta)ul celor 2 re!er"ari sa (ie pe !ile di(erite. +tunci se sta2ilesc relatiile de parta) numai in !ilele in care re!er"arile sunt parta)ate. Inca un pas important care tre2uie urmat este cel al parta)arii ser"iciilor. 'entru a (ace acest lucru se (oloseste optiunea <Afisare parta=e6 din meniul Optiuni din ecranul principal cu re!er"ari. %ota: %u se foloseste butonul 9Parta=e din ecranul de editare al rezervarii!

%in ecranul care "a aparea se "a (olosi din sectiunea <+(isare6 2utonul < Pret6. *e "or selecta !ilele in care sunt parta)ate re!er"arile si apoi se "a selecta 2utonul < Pret distribuit6 pentru a imparti plata la (iecare oaspete din camera. %e e.emplu; daca pretul pe camera este 16& OC si parta)area este pe 2 nopti; cealalta re!er"are a"and o noapte in plus; daca se selectea!a cele doua nopti de parta) si se (oloseste 2utonul <Pret distribuit6 pretul se "a modi(ica in ,& OC pentru (iecare pro(il ca!at in camera.

%upa ce s:a sta2ilit pretul; se inchide (ereastra si se "eri(ica plata. +r tre2ui ca (iecare din oaspeti sa ai2a )umate din tari( a(isat in ecranul de plati. +(isarea platii si a (acturilor este discutata in capitolul Casi$&i$. 3.6.3 Crearea unei rezervari de grup 'entru a crea o re!er"are de grup se (oloseste iconita 4 Rezervare "rup6 din 2ara de 4*curtaturi6 din partea stanga a ecranului.

1a aparea ecranul de re!er"are pentru grupuri; unde se pot cauta re!er"arile de grup e.istente sau sa2loanele de grup.

$ampurile de cautare sunt e.plicite. 'rocedura de lucru8 a. *e cauta grupul respecti"; dupa nume sau persoana de contact; daca nu se gaseste

2.

*e creea!a unul nou cu 2utonul 4%ou6 a(lat in partea dreapta a ecranului.

%upa ce am (olosit acest 2uton -idelio "a arata ecranul de creare al grupului 4CeL group6 ca cel aratat mai )os8

'rimul lucru care il (acem; este sa2lonul de grup; acest lucru se reali!ea!a apasand 2utonul pre!entat mai )os8 din partea dreapta al campului 4*a2lon6. Ecranul de editare al sa2lonului este

+ici se cauta *a2lonul; iar daca nu e.ista se creea!a unul nou; (olosind 2utonul 4%ou6.

Ecranul de creare al unui sa2lon 4"roup template6 nou 8

Ende8 1 / Cumele sa2lonului 2 / 'ersoana de contact a grupului : -olosind 2utonul -idelio ne "a arata ecranul de 4$autare 'ro(il6; unde se poate selecta un pro(il e.istent sau se poate crea unul nou. 3 / ?im2a / lim2a de origine a grupului 4 / Tara / tara de origine a grupului 5 / *tate / *tatul; )udetul tarii grupului. +ceste campuri sunt o2ligatorii; dupa ce au (ost completate se apasa 2utonul 4Salvare6 c. %upa ce s:a creat sa2lonul grupului; se selectea!a din ecranul de re!er"ari a grupului (olosind 2utonul 4Editare6; -idelio a(isand ecranul de editare a grupului 4Edit group6

+cesta este ecranul in care se pot (ace re!er"arile grupului; se poate seta data de inceput si de s(arsit a re!er"arii pentru grupul respecti"; numar de nopti de se)ur; se pot aloca camerele. 'entru a (ace o re!er"are pentru grupul respecti" se urmea!a urmatorii pasi8 d. *e (oloseste 2utonul 4%ou6 din partea dreapta mi)loc a ecranului; "a aprea ecranul de editare al re!er"arii. +cest ecran este aproape identic cu cel de editare al unei re!er"ari pe pro(il indi"idual. %e aici se poate alege perioada se)urului; numarul camerelor; numarul de adulti pe camera; tipul de camera; tari(ul; tipul re!er"arii; segmentul de piata si aici campurile ingrosate (iind o2ligatorii. Ecranul acesta este repre!entat mai )os8

%upa ce toate campurile o2ligatorii au (ost completate se apasa 2utonul 4OM6; aceasta (ereastra inchi!andu:se si re"enind in ecranul de editare al grupului. e!er"area nou creata o sa apara in partea de mi)loc a ecranului.

e. In momentul acesta a"em re!er"area de grup creata. 'entru a imparti pe camere persoanele grupului tre2uie selectata si (olosit 2utonul 4Impart6 din dreapta ecranului. In momentul acesta -idelio ne "a intre2a in cate re!er"ari sa impartim re!er"area grupului. In ca!ul de (ata in care a"em 5 camere alocate grupului "om imparti in 5 re!er"ari.

%upa ce con(irmam; -idelio "a crea 5 re!er"ari cu nume generice; pe care le putem edita (ie in acest moment; (ie cand se ca!ea!a grupul. In genere; acum putem numai aloca camerele; ca la ca!area grupului cand a"em toate datele despre pro(ilele indi"iduale sa putem sa completam in(ormatiile.

%e aici putem anula o re!er"are sau putem edita re!er"area respecti"a. In momentul in care se apasa 4*al"are6 si daca s:au ales camerele pentru (iecare re!er"are in parte; "om "edea in 4Oglinda Botel6 re!er"arile de grup nou:create.

3.6.4 I.

Pro edura azare grup u amere in partaj 1. *e (ace re!er"area de grup8 N Meniul principal N e!er"are Arup N

2. *e creea!a *a2lonul grupului8 N *a2loane N N Cou N

3. *e introduc datele grupului8 N Arupuri N N Cou N ; se alege sa2lonul grupului creat la pct. 2 N *a2lonN

si se completea!a automat toate datele de identi(icare ale grupului.

4. *e atasea!a numarul de camere re!er"ate de grup8 N COE N

5. *e completea!a datele re!er"arii. +tentie la numarul de persoane din camere <+dulti6. *e trece numarul de persoane care "or sta intr:o camera si nu numarul total de turisti din grup.

'entru mai multe tipuri de camere se (ac mai multe re!er"ari; respectand procedura de la pct. 4; 5.

6. In !iua sosirii grupului se selectea!a tipul de camere re!er"ate si se apasa pe NIM'+ TN

In (ereastra din partea de )os "or aparea re!er"arile detaliate. +legem re!er"area dorita apoi apasam N E%IT+ E ' O-I?N si introducem datele turistului. %upa aceea selectam NO'TIECIN N$+G+ EN si selectam camera dorita. *e repeta procedura de la pct. 6 pana sunt ca!ati toti turistii. ATENTIE777 P$n"&u &$.$&,a&i!$ n$ono&a"$ s$ s$!$%"$a.a &$.$&,a&$a si s$ a!$*$ op"iun$a 8 ANULARE RE/8. Da%a nu s$ +a%$ a%$s" !u%&u9 un ,$"i pu"$a +a%$ in%:i#$&$a #$ .i. 7. *e (ace legatura cu o camera teoretica / camera platitoare :

*e alege N$OCT -IC+C$I+ N N?EA. COE+N N$- COEN apoi se continua cu procedura standard de creare a unei camere teoretice noi.

%upa ce a (ost (acuta camera teoretica se sal"ea!a grupul N*+?1+ EN

,. *e (ace relatia de plata dintre camerele grupului si camera platitoare. *e selectea!a o camera apoi se selectea!a NO'TIECIN N E?+TII %E '?+T+N si se urmea!a procedura de creare a unei relatii de plata. %upa ce se (ace relatia de plata ne intrea2a daca dorim sa aplicam relatia pentru toate camerele. II. 'entru introducerea celui de:al doilea turist se procedea!a ast(el. 1. *e introduce o re!er"are noua =pentru al doilea turist> con(orm procedurii de la pct. 5;6;,. 2. *e deschide (ereastra de re!er"ari =$trl @ +> apoi se selectea!a turistul de)a ca!at si se alege N OTIECIN N'+ T+3 $E O EG. EOI*TECT+N; se selectea!a re!er"area de la grup. *e completea!a restul datelor cerute apoi se alege optiunea N'+ T+3N

*e selectea!a toate !ilele pentru am2ele camere; se alege optiunea N' ETN; se introduce pretul dorit pentru (iecare turist si se apasa pe N+'?I$+ E ' ETN. In acest moment tari(ul camerelor se modi(ica la "aloarea introdusa.

3. $a!area camerei se (ace de la grup NO'TIECIN N$+G+ EN


4. RECEPTIE

'entru a deschide >ara /e &nstrumente din meniul Receptie; clic pe 2utonul Receptie O alta metoda de accesare a modulului Receptie este (olosirea optiunii <Receptie direct din 2ara de meniu a ecranului principal.

4.1. Sosi&i

-idelio , "a permite sa "i!uali!ati sosirile; oaspetii ca!ati inclu!and pe cei (ara re!er"are si re!er"arile anulate. 'entru a deschide ecranul de sosiri8 *e (oloseste iconita <Sosiri din meniul <+cces rapid6 pentru a deschide ecranul principal de re!er"ari. $riteriile de cautare sunt identice cu cele de la re!er"ari si sunt descrise in capitolul R$.$&,a&i. Ta2:ul <Sosiri arata toate sosirile din data speci(icata. %ata implicita data reala din sistem. $u a)utorul 2utoanelor din partea dreapta se pot e(ectua urmatoarele operatiuni8

Tabelul 15: cranul rezervari 'ptiunile din pa,ina de 9Sosiri Bu"on Cou Editare $a!are +nulare e! Optiuni Op"iun$ %eschide ecranul de cautare 7 introducere pro(ile Editea!a o re!er"are sau "i!uali!ea!a detaliile re!er"arii. $a!ea!a un oaspete. +nulea!a o re!er"are. %e aici se pot adauga re!er"ari; introduce instructiuni re(eritoare la plata; mesa)e si comentarii.

4.2. B!o%a&$ Cam$&$

*electea!a <blocare camera pentru a re!er"a numerele de camera rapid inainte ca oaspetele sa se ca!e!e. *e poate (olosi aceasta (unctionalitate de asemenea pentru orice data in "iitor. Este posi2il sa se re!er"e numere doar pentru un grup speci(ic de oaspeti. E.emplu este ca!ul cand se re!er"a un numar de camere pentru un grup care "a "eni pe "iitor; iar pentru asta tre2uie sa se stie disponi2ilul hotelului in acea !i pentru a mai (ace ca!area.

Ecranul este impartit in trei sectiuni8 'artea din stanga contine criteriile de cautare pri"ind re!er"arileP 'artea din mi)loc este (olosita pentru cautarea camerelor in (unctie de anumite criteriiP 'artea de sus este listat *tatusul hotelului. Implicit starea camerelor este setata <curata6.

'artea de )os a ecranului a(isea!a re!ultatele cautarii8 In partea stanga sunt listate re!er"arile ce indeplinesc criteriile de cautare = butonul actualizeaza lista de rezervari>. In partea dreapta sunt listate camerele disponi2ile care indeplinesc conditiile sta2ilite actualizeaza lista camerelor>. In+o&ma"i$ *e introduce data de inceput pentru care dorim 2locarea camerelor. %ata de s(arsit pana la care se pastrea!a camera 2locata. Cumele grupului daca se doreste 2locarea camerelor pentru grup. Cumele oaspetelui daca se doreste 2locarea unei camere pentru un turist.

=>utonul Camp %ata de inceput 'ana la data Cume Arup Cume Turist

Tabelul 16: Campurile de intero,are ale camerelor blocate

Cumai re!er"arile ne2locate Tip camera $aracteristici camera Eta) 'lecari camere Ignora $aract. $am. 'ro(il Ignor caract. $am. e!er"are

*e 2i(ea!a aceasta optiune pentru a "i!uali!a doar re!er"arile ce nu au re!er"ate camere. *e selectea!a tipul de camera *e selectea!a pre(erintele camerei din cele de(inite in sistem. *e introduce numarul de eta). *e 2i(ea!a daca se doreste sa apara in lista si camerele care urmea!a sa se eli2ere!e a!i. *e 2i(ea!a daca se doreste sa se ignore pre(erintele pentru o camera din pro(ilul oaspetelui. *e 2i(ea!a daca se doreste sa se ignore pre(erintele pentru o camera din re!er"area turistului. *e 2i(ea!a daca se doreste ca in lista sa apara si camerele scoase din (olosinta.

Incl. out o( ser"ice

+(isea!a doar cam. pre(erate 7 *e 2i(ea!a doar daca se doreste ca in lista sa tipurile de cam. pt. tipul de camera apara si camerele7tipurile de camera din pro(il care re!er"at se potri"esc cu cele din re!er"are. +(isea!a doar camerele pre(erate7tipuri de camere *e 2i(ea!a doar daca se doreste listarea camerelor7tipurilor de camere din pro(ilul re!er"arii selectate /&TAR

'e linia de )os a ecranului mai gasim cate"a 2utoane; %'T ) /&TAR PR'$&() R ; R1AR ) CA;AR ) AS&"% A;A CA3! AUT'3ATe.plicate in ta2elul de mai )os. Tabelul 17: >utoanele care apar in partea de =os a ecranului C>locare Camere %'T /&TAR PR'$&( /&TAR R ; R1AR CA;AR AS&"% A;A CA3! AUT'3AT 'entru a "i!uali!a notele atasate la un pro(il. Editea!a pro(ilul si "i!uali!ea!a detaliile pro(ilului. Editea!a re!er"area si "i!uali!ea!a detaliile re!er"arii. $a!ea!a re!er"area curenta. e!er"a automat un numar de camera la re!er"area curenta.

$um se 2lochea!a automat o camera8 +pasand pe 2utonul >('CA A;A CA3! AUT'3AT apare urmatorul dialog8

Iar urmatoarele criterii din ecran se pot (olosi la 2locarea automata a camerelor. Tabel 12 ta= &ncepand cu camera Camere libere noaptea trecuta Camere eliberate azi Camerele curate doar &nclude si camerele scoase din folosinta
4.3. CA/ARE

%aca se doreste asignarea camerelor pe un anumit eta). *e introduce numarul de la care se incepe asignarea camerelor. *e selectea!a pentru a (i sigur ca se 2lochea!a numai camerele li2ere. *e selectea!a dace se doreste sa se 2loche!e si camere care se "or eli2era a!i. %oar camerele cu statutul de camere curate *e selectea!a camerele care sunt scoase din (olosire.

4.3.1. Ca.a&$ 'entru a e(ectua o ca!are din re!er"are8 *e selectea!a re!er"area respecti"a si se apasa 2utonul < Cazeaza6 din partea dreapta a ecranului. %aca nu a (ost atri2uit un numar de camera in re!er"are "a aparea ecranul < /ialo, de cautare camere:

Implicit datele din re!er"are sunt introduse in ecranul de cautare. *unt setate ca atare numai camerele care au statutul de <camere curate. *e poate restrange aria de cautare prin introducerea numarului de camera sau selectand anumite caracteristici ale camerei din lista disponi2ila. %aca oaspetele are pre(erinte pentru un anumit eta); acesta poate (i selectat din lista cu eta)ele disponi2ile. %aca nu a (ost gasita nici o camera care sa indeplineasca criteriile de cautare se pot include camerele care urmea!a sa se eli2ere!e si camerele scoase din u!. 'entru a e.tinde cautarea pot (i incluse si camerele cu statut de <camere murdare! Odata ce unei re!er"ari a (ost asignat un numar de camera; oaspetele este ca!at in sistem. %aca o nota a (ost introdusa; ea "a (i a(isata in momentul ca!arii. 4.3.2. Anu!a&$a %a.a&ii %aca se doreste anularea ca!arii =numai pentru camere (ara postari>; din meniul < 'PT&U%& se selectea!a <A%U( A;A CA;AR si se deschide urmatorul dialog pentru a:i re!er"a un nou statut camerei respecti"e.

%upa selectarea statutului unei camere; se con(irma anularea ca!arii8

!nularea azarii este permisa numai in ziua sosirii si da a nu s"a postat nimi pe a ea amera

'entru a ca!a o persoana (ara re!er"are8 %aca un oaspete intra in hotelul nostru (ara re!er"are; poti apasa 2utonul <$ARA R ; R1AR ! +cesta "a deschide ecranul de cautat pro(ile. Odata ce a (ost selectat un pro(il sau creat; se "a lansa ecranul de editat re!er"area pentru a ne permite introducerea detaliilor. e!er"area unui numar de camera si ca!area oaspetelui. #oate rezervarile mar ate prin $!%! %&'&%(!%& se vor numara e ranul Starea )otelului Oaspeti din Botel =In:house Auests> *electea!a 'aspetii din *otel pentru a "i!uali!a si a modi(ica in(ormatia din re!er"are ori pro(ilele oaspetilor din hotel. $riteriile de selectie si optiunile sunt identice cu na"igatorul de re!er"ari; cu e.ceptia %E'O*IT EDEE*TE% si (&STA / AST PTAR ! +ceste doua optiuni nu sunt disponi2ile in 'aspetii din *otel! 4.4. STATUS (OTEL 'entru a "i!uali!a statutul hotelului8 %in 2ara de instrumente pentru Taste rapide Statut Aotel sau =$T ?@B> a $!%! %&'&%(!%& in

*e "a deschide urmatoarea (ereastra8

'entru a reactuali!a statutul hotelului se (oloseste 2utonul Actualizeaza Tabel 1?: cranul de Status Aotel

Cumar total de camere

+(isea!a numarul total de camere din hotel.

Cumar total de cam. pt. "an!are *osiri asteptate $am. '+O *osiri actuale $am. '+O *osiri cam. asignate $am. '+O 'lecari asteptate $am. '+O 'lecarile actuale $am. '+O $amere de !i $am. '+O -ara re!er"are $am.

%isponi2ilul de camere pentru "an!are. Cumarul de camere care se asteapta sa se ocupe a!i. Cumarul de persoane care tre2uie sa soseasca a!i. Cumarul de camere care au sosit a!i. Cumarul de persoane care au sosit a!i. Cumarul de camere care sunt asteptate a!i si au in re!er"are asignate o camera. Cumarul de persoane care sunt asteptate a!i si au de)a re!er"ata o camera. Cumarul de camere care se asteapta sa se eli2ere!e a!i. Cumarul de persoane care sunt asteptate sa eli2ere!e camerele a!i. Cumarul de camere care au (ost eli2erate pana acum. Cumarul de persoane care au plecat pana acum. Cumarul de camere care au (ost ocupate in timpul !ilei nu si peste noapte. Cumarul de persoane care au stat in hotel in timpul !ilei dar nu si peste noapte. Cumarul de camere care nu au (ost re!er"are si au (ost ca!ate. Cumarul de persoane care nu au a"ut re!er"are si au (ost ca!ate.

e!er"are in aceeasi !i

$am. '+O.

Cumarul de camere care au (ost re!er"ate si ca!ate in aceeasi !i. Cumarul de persoane care au a"ut re!er"are si s:au ca!at in aceeasi !i. Cumarul camerelor care sunt programate

$amere de mutat

$am.

pentru mutare. '+O Aradul de ocupare $am. '+O J ICT ETICE E+ BOTE?E?EI $amere curate Total Ocupate ?i2ere $amere murdare Total Ocupate ?i2ere Total Ocupate ?i2ere %e!a(ectate Total Ocupate ?i2ere *coase din (olosinta Total Ocupate ?i2ere *T+TETE? BOTE?E?EI Media tari(elor de camere Media tari(elor de camere Cumarul total de camere curate Cumarul total de camere ocupate curate Cumarul total de camere li2ere curate Cumarul total de camere murdare Cumarul total de camere ocupate murdare. Cumarul total de camere murdare li2ere. Cumarul total de camere curate si murdare ocupate Cumarul total de camere curate si murdare li2ere Cumarul total de camere de!a(ectate +cest numar este mereu & pentru ca o camera de!a(ectata nu poate (i ocupata. Cumarul total de camere de!a(ectate li2ere. Cumarul total de camere li2ere scoase din (olosinta. Cumarul total de camere ocupate scoase din (olosinta. Cumarul total de camere li2ere scoase din (olosinta Cumarul persoanelor care sunt programate pentru schim2area camerelor. Cumarul de camere ocupate din hotel. Cumarul de oaspeti din hotel. 'rocentul camerelor ocupate in acest moment.

%isponi2ile la noapte eparti!ari $am. '+O Arupuri $am.

Cumarul de camere disponi2ile pentru la noapte. Cumarul de camere ocupate de turisti ce (ac parte dintr:un 2loc. Cumarul de turisti care (ac parte dintr:un grup. Cumarul de camere care sunt ocupate de persoane prin intermediul unei re!er"ari de grup. Cumarul de persoane ca!ate prin intermediul unei re!er"ari de grup Cumarul de camere care sunt ocupate de persoane ce apartin unui grup

'+O Arupuri si reparti!ari $am. '+O Indi"iduali $am. '+O Oaspeti in hotel $am.

Cumarul de camere ce sunt ocupate de turisti ce nu (ac parte dintr:un 2loc. Cumarul de persoane ca!ate care nu (ac parte dintr:un 2loc. Cumarul total de camere care sunt ocupate peste noapte; inclu!and grupurile; turisti; si reparti!arile. Cumarul total de oaspeti care raman peste noapte; inclu!and grupurile; turisti; si reparti!arile.

'+O

CONTURI 3INANCIARE 1e!i cap. Casi$&i$


5. CASIERIE

Modulul de CAS& R& din -idelio permite (olosirea tuturor (unctiilor de casa ale unui hotel. +ceasta (unctie permite "i!uali!area istoricului platilor; permite e(ectuarea schim2ului "alutar; mentinerea ratelor de schim2; postarea de ser"icii si inchiderea casei. Modulul de casierie permite totodata selectare oricarui turist ca!at prin accesarea ecranului de plata si postarea; modi(icarea sau trans(erul platilor; "i!uali!area (acturilor; imprimarea chitantelor in(ormati"e sau eli2erarea turistului. 'entru a a"ea un control mai 2un; (iecare receptionist sau casier are un numar de casa sau (iecare casier poate a"ea un sertar de 2ani. 'entru a administra acest lucru -idelio 1,; arata un ecran de conectare al casierului de (iecare data cand se postea!a ser"icii sau se schim2a lucruri legate de

sertarul de 2ani. *uite, o(era posi2ilitatea con(igurarii (ondurilor de casa in di(erite monede cu (unctionalitatea de administra casa per moneda; este posi2il de asemenea de a schim2a intr:o alta moneda decat cea locala. $u inchiderea casei *uite, o(era raportul detaliat al tran!actiilor (iecarui casier in !iua respecti"a. Optiunile din meniul CAS& R& sunt pre!entate in imaginea urmatoare8

5.1. PLATA +ccesarea ecranului pentru note de plata8 %in meniul CAS& R& se alege optiunea P(ATA

sau $T ?@B din meniul <Taste Rapide6

Imediat "i se "a cere sa introduceti numarul de casier si parola

*e apasa pe P(ATA pentru a posta nota de plata unei camere ocupate. Este de asemenea posi2il de a "i!uali!a; modi(ica; trans(era plati sau eli2era chitanta din meniul de plata. %upa ce se "a introduce un numar de casier si o parola "alida se "a deschide ecranul principal de cautare a platilor. 'entru a accelera cautarea este posi2ila adaugarea numarului de camera care "a deschide direct nota de plata a turistului ca!at in aceea camera. %aca nu s:a introdus nici un numar de camera se "a deschide ecranul cu notele de plata ale tuturor turistilor ca!ati. Ecranul de cautare note de plata Ecranul principal este impartit in 2 !one8 e!ultate cautare si (iltre Gona unde sunt a(isate (iltrele este la randul ei; alcatuita din 5 grupe8 1. Aeneral : unde cautarea se poate (ace dupa numarul de camera; numele oaspetelui sau numele grupuluiP 2. 3. 4. 5. e!er"are / se cauta dupa statut8 ca!at; eli2erat; asteptat; asteptat sa pleceP $ont (inanciar / ca!at; eli2erat; asteptat; asteptat sa pleceP *old / sold !ero; deschis; totP -iltru data / dupa o anumita data sau perioada.

*e 2i(ea!a 4Aplica $iltru si se apasa 4Actualizeaza Tabel #@: >utoanele de cautare din ecranul de %ote *electea!a *e selectea!a un oaspete sau un cont si se

apasaselecteaza pentru a deschide nota respecti"a $ont (inanciar nou +ctuali!ea!a Eli2. toate soldurile & %eschide o camera teoretica noua eactuali!ea!a ecranul de note de plata. Eli2. toate soldurile egale cu &

%ota: Aceste optiuni pot fi accesate selectand o rezervare sau un cont financiar si apasand butonul dreapta al 3ouse8ului. 5.2. CONTURI 3INANCIARE %in meniul de re!er"ari se alege C$ %'U pentru a ca!a o noua camera teoretica. $amerele teoretice nu a(ectea!a disponi2ilul hotelului si sunt (olosite pentru a posta di"erse ser"icii si plati pentru clientii care nu sunt ca!ati in hotel =trecere in plati restante> sau pentru a posta ser"icii si plati in a"ans. Trecerea in plati restante inseamna scoaterea unui turist din diagrama hotelului cu tot cu solduri =indi(erent daca sunt pe plus sau minus> si pastrarea acestuia pe o camera teoretica pana la stingerea soldului. In momentul in care alegem sa cream o camera teoretica noua se "a deschide ecranul de dialog pentru de(inirea camerei teoretice8

%aca data de inceput este identica cu data reala se poate ca!a camera prin apasarea 2utonului ':! Tabel #1 : cranul de cont financiar! "rup *e selectea!a din lista pre:de(inita tipul camerei teoretice. 'entru trecerea in plati restante se selectea!a <'M $onturi Teoretice6 'erioada in care este "ala2ila camera teoretica =cat timp se pastrea!a soldul camerei> 'ro(ilul de care este legata camera. In general se (oloseste pro(ilul clientului de la care pro"ine soldul.

&nterval date Profil

E.ista si e.ceptii pentru sumele ramase pe camera si pentru care nu e.ista un platitor imediat. +cestea se trec pe camera #5&& Internal / ?ost 'ostings Contul %r! %umar /esc! Piata /escriere $ontul de care este legata camera. %escrierea numarului de cont. *e alege codul de piata =OO / Teoretice> %escrierea camerei teoretice si a numarului de cont. *e trec cat mai multe detalii re(eritoare la trecerea in plati restante.

5.3. DESC(IDEREA UNEI NOTE DE PLATA In momentul in care un oaspete este ca!at in hotel sau se deschide un nou cont =camera teoretica> in hotel; -idelio , aloca acestuia o nota de plata. Oricum in aceasta nota de plata se pot deschide nenumarate (erestre. %epinde de relatiile de plata; nota poate (i impartita in mai multe (erestre. E.emplu8 un client ca!at in hotel "a plati pentru mini2ar si tele(on iar restul il "a plati compania la care lucrea!a; in acest ca! "om a"ea 2 (erestre8 una cu ser"iciile mini2ar si tele(on iar alta cu restul ser"iciilor pe care compania le "a achita.

Ecranul este impartit in trei !one8 1.Gona de sus =poate (i con(igurata de utili!ator in (ormat BTM?> pre!inta in(ormatii despre re!er"are; instructiunile de plata; note; soldP 2.Gona de mi)loc arata toate (erestrele care au (ost create cu in(ormatia respecti"a. $ereastra noua pentru a crea o noua (ereastra. 3.Gona de )os ne permite sa adaugam ser"icii; sa impartim nota; sa platim; sau sa trans(eram si ne permite sa accesam re!er"arile; optiunile pentru eli2erare; si eli2erarea clientului. Tabel #1: 'ptiunile campului inferior Postari Plati &mpartire Transfer Rezervare 'ptiuni 'ermite postarea manuala a unor ser"iciiP E(ectuea!a o plataP Imparte nota selectataP Trans(era postarile selectate catre o alta (ereastra; camera sau contP %eschide ecranul de re!er"ariP 'entru retiparirea (acturilor; In(ormatii despre nota; platile e(ectuate; introducerea instructiunilor de plata; postea!a

platile !ilniceP 'ptiuni (> Optiuni eli2erare. Eli2erea!a (ereastra; (actura clientului sau contului respecti". $reea!a o nota de plata pro"i!orie; se postea!a in a"ansP Eli2erea!a clientul sau o camera teoretica

liberare 5.3.1. SER0ICII

In momentul in care a (ost selectata o (actura; utili!atorul tre2uie sa aleaga o (ereastra pentru a posta ser"icii. *e selectea!a (ereastra in care se "rea postarea ser"iciilor si se apasa pe 2utonul Servicii pentru a posta manual. %aca e.ista instructiuni de rutare; *uite, "a intre2a daca se "or adauga si aceste instructiuni de plata si apoi "a distri2ui platile in (erestrele corecte. *e "a deschide ecranul de postare manuala a ser"iciului.

Ecranul este impartit in 4 sectiuni8 1.'artea de sus a(isea!a in(ormatii despre postarile e(ectuateP 2.'artea din mi)loc contine in(ormatii re(eritoare la client; numar camera; nume; data sosirii si a plecarii; soldul total al clientuluiP 3.'artea din mi)loc a(isea!a in(ormatii despre departamentul selectat. Pretul si cantitatea se introduc manual; totalul este calculat automat. %e e.emplu daca dorim sa postam un ser"iciu de mini2ar; alegem din campul <D$p".6 ser"iciul <mini2ar6 apoi trecem pretul in campul < P&$"6; cantitatea =daca este ca!ul> in campul < Can"i"a"$6. In acest moment in campul < Suma6 "a aparea totalul calculat automat. %aca dorim sa apara si un comentariu in dreptul postarii; scriem comentariul in campul <Com$n"a&iu6. %in campul <A&an4am$n"6 putem selecta numele su2 care sa apara pe nota de plata ser"iciul respecti". +tentie; acesta <masca6 este (olosita numai pentru tiparirea pe nota de plata. *er"iciul este inregistrat in rapoarte la departamentul din care (ace parte. %in campul <3$&$as"&a6 alegem in care (ereastra a notei de plata sa se poste!e acest ser"iciu 4.In partea in(erioara se poate introduce un comentariu re(eritor la ser"iciu si alegerea unei

(erestre de care apartine ser"iciul. Tabelul #-: Campurile ecranului de postare manuala Num$ 'ona 1 Camera %ume /epartament Serviciu Cumarul de camera al clientuluiP Cumele clientului sau al contuluiP $odul departamentuluiP *uma postata pe un departament =In (unctie de cum au (ost con(igurate ta.ele suma poate sa includa ta.a sau sa o e.cluda>. %aca ta.a a (ost con(igurata sa apara ca linie separata atunci ea "a (i listata imediat su2 departamentul respecti"P $odul "aluteiP $omentariul introdus in ecranul de postare manualaP Cumarul (erestrei in care este directionata postareaP *uma totalaP $antitatea O *ectia D$s%&i$&$

Curs 'bservatii $ereastra Pret Cantitate Cuvere Aran=ament 'ona 2 Camera Total Servicii %ume Sosire Plecare /epartament /escriere

Cumarul de cameraP Totalul ser"iciilor postate Cumele clientuluiP %ata sosiriiP %ata plecariiP $odul departamentului. *e selectea!a dintr:o lista derulanta %escrierea departamentului. +ceasta poate (i schim2ata

de utili!ator Campul suplimentar de descriere >alanta Pret Cantitate Total Curs Curs valutar Pret baza curs Pret total curs Comentariu Aran=ament $ereastra %ou Pre8sosiri >loc*eaza &nfo client +cesta contine codul QR si descrierea codului de departament. +cesta nu poate sa (ie schim2at *oldul tuturor (erestrelorP 'retul ser"iciului. %aca s:a adaugat pretul pe unitate departamentului selectat; acesta "a (i a(isat automat. $antitatea *uma totala calculata automatP %aca se plateste intr:o alta moneda se poate selecta din lista cursul dorit. $ursul de schim2 =completat automat> *uma in "aluta pe unitateP *uma totala in "aluta. $omentariu la li2era alegereP Te.tul care apare pe (actura pentru departamentul respecti". *e alege dintr:o lista derulanta -ereastra catre care este directionata postarea respecti"aP $reea!a o noua (ereastra de plata Cu este (olosit inca *e 2i(ea!a daca se doreste 2locarea in(ormatiei despre client =doar "i!uali!are>

>loc*eaza info! /epartament *e 2i(ea!a daca se doreste 2locarea in(ormatiei despre departament =doar "i!uali!are> 5.3.2. PLATI %upa ce se postea!a ser"iciile dorite cu 2utonul &ncarca se (oloseste 2utonul &nc*ideDSalvare ecranul se "a inchide aducand in prim:plan ecranul principal de la P(AT&. *e selectea!a re!er"area sau contul (inanciar dupa care se apasa Selectare. *e "a deschide urmatorul ecran8

%in acest ecran se alege ser"iciul care se "rea platit din (ereastra dorita si se apasa 2utonul Plati. *e "a deschide urmatorul ecran8

*electea!a modalitatea de plata din lista. Implicit; soldul din (ereastra respecti"a este a(isat in campul Suma. %aca se doreste alta suma de plata se introduce tot in acest camp suma respecti"a. *e apasa 2utonul &ncarca. 'entru a curata ecranul; Curata! Carti de credit daca se doreste acti"area ecranului pentru carti de credit si legarea unei carti de credit de re!er"area respecti"a. Tabel #.: 'ptiunile pentru plata /epartament Plata *e alege catre ce departament de plata

=mod plata> se (ace plataP Suma Suma in valuta Comentariu 5.3.3. IMPARTIRE *e alege o postare si se apasa 2utonul 4&mpart *uma de plataP %aca plata este in "aluta in acest camp "a (i a(isata "aloarea ei in "alutaP Te.t la li2era alegereP

+ceasta optiune este (olosita pentru a impartii o postare in mai multe parti. 5.3.4. TRANS3ERURI *e pot trans(era di"erse ser"icii catre alta camera. +cest lucru se poate (ace si apasand 2utonul din dreapta al Mouse:ului.

Este posi2ila o trans(erarea mai multor departamente catre o camera. Tabel #5: 'ptiunile transferului de servicii! Camp Camera selectata D$s%&i$&$ +(isea!a numarul camerei; numele clientului;

nr. (erestrei =doar "i!uali!are>P (a camera (a fereastra %ume Transfer serviciile select! pe ecran *e alege camera catre care se trans(era ser"iciileP In ca!ul mai multor (erestre este posi2il sa ne alegem una din eleP Este completat automat in momentul in care se alege camera7contul unde "rem sa trans(eram. *e selectea!a aceasta optiune daca se doreste trans(erarea postarilor selectate pe ecran si deschide nota pentru contul oaspetelui unde este trans(erata plata ser"iciului. *e selectea!a departamentul pentru trans(erP *e trans(era toate departamenteleP *e selectea!a dintr:o lista derulantaP *e alege data de la care se doreste trans(erarea ser"iciilor.

Cod depart! Toate Codurile / Cod Aran=amente &nterval date

5.3.4.1. P&o%$#u&a #$ p!a"i &$s"an"$ +tunci cand o persoana pleaca din hotel (ara sa plateasca sau plateste in a"ans pentru ser"iciile hotelului se (oloseste contul (inanciar =$->. 'asii care tre2uiesc urmati in momentul in care o persoana a plecat (ara sa plateasca sunt8 1. *e creea!a o re!er"are a unui cont (inanciar pe o camera "irtuala; camerele "irtuale care corespund camerelor reale ale hotelului sunt notate cu ,&&&. %e e.emplu camera 1&1 a plecat (ara sa plateasca; atunci se "a crea in camera ,1&1 corespun!atoare o re!er"are a unui cont (inanciar nou cu numele pro(ilului asociat re!er"arii camerei 1&1.

*e creea!a un cont (inanciar nou =$- Coua> cu numele celui care a stat in camera 1&1 in acest ca!.

Ecranul de $ont -inanciar Cou este repre!entat mai )os8

'entru a selecta pro(ilul dorit se (oloseste 2utonul din dreapta campului 4'ro(il6. +pasand acest 2uton ni se "a deschide ecranul de 4$autare 'ro(il6 de unde se gaseste pro(ilul cautat si se selectea!a (olosind 2utonul din dreapta 4*electare6

Ecranul de creare a unui pro(il nou "a (i completat cu numele pro(ilului.

In momentul acesta se apasa 2utonul 4OM6 creandu:se ast(el re!er"area pe camera "irtuala.

2. %upa ce am creat aceasta re!er"are; pentru a eli2era camera reala; in ca!ul nostru 1&1 tre2uie sa intram in ecranul de plata al camerei respecti"e si sa trans(eram toate ser"iciile catre camera "irtuala. 'entru a (ace acest lucru tre2uie sa (olosim 2utonul 4Trans(er6 a(lat in partea de )os a ecranului.

Ecranul de trans(er este repre!entat mai )os8

'asii care tre2uiesc urmati sunt 8 1. *e alege camera catre care "rem sa trans(eram ser"iciile. -olosim 2utonul pentru a a"ea o lista de camere disponi2ile. 77 A"$n"i$8 daca nu am (acut pasul 1 / crearea re!er"arii pe camera "irtuala. nu "a aparea camera "irtuala in lista SS.

%upa ce am gasit aceasta camera se apasa 2utonul 4*electare6 2. *e aleg codurile de departament pe care "rem sa le trans(eram =ser"iciile ne achitate> (ie pe categorii; (ie toate 2i(and optiunea 4Toate $odurile %6. *i 3. *e con(irma apasand 2utonul 4OM6. In momentul acesta tre2uie sa a"em (ereastra de plata a camerei respecti"e (ara nici un ser"iciu; toate ser"iciile (iind trans(erate camerei ,1&1 =cea "irtuala>. +cum putem eli2era camera reala; atentie ca la inchiderea de !i -idelio o sa ne reaminteasca ca re!er"area din camera ,1&1 (ie tre2uie prelungita (ie soldul ei tre2uie platit. In momentul inchiderii de !i in camera "irtuala -idelio nu "a posta ser"icii

automat; soldul initial trans(erat ramanand pana la achitarea lui. 5.3.5. RE/ER0ARI Butonul Rezervari din ecranul notei de plata ne permite editarea re!er"arii notei selectate. In (unctie de drepturile utili!atorului pot (i disponi2ile toate meniurile din ecranul editorului de re!er"ari. 5.3.6 OPTIUNI PLATA Butonul Optiuni permite accesarea optiunilor din nota de plata.

5.3.6.1. R$"ipa&i&$ 3a%"u&a +ceasta optiune se (oloseste doar daca s:a mai tiparit (actura. Este (olosita pentru a copia o nota de plata (ara a genera alt numar de (actura. 5.3.6.1. 3isa %on" in+o&ma"i,a *e (oloseste pentru eli2erarea unei (isa cont cu caracter in(ormati".

Tabel #6: 'ptiunile ecranului pentru forma facturii! Camp Client $ereastra >alanta Stil Afiseaza detalii telefoane pe factura Tiparire D$s%&i$&$ Cumele clientului de pe (acturaP Cumarul (erestrei din (acturaP *oldul (erestreiP *e alege stilul de printare al in(ormatieiP +(isea!a detalii despre tele(oanele clientului =numar apelat>P Tipareste (acturaP

Afis! &nainte $ara tiparire 5.3.6.3. P&o%$#u&a S"o&na&$ +a%"u&a

1i!uali!are (actura pe ecranP *e eli2erea!a (actura dar nu este tiparita.

'entru corectarea unei (acturi intocmita gresit se procedea!a in (elul urmator8 1.%in ecranul P!a"a =-isa $ontului> se anulea!a ser"iciile incarcate in a"ans cu 'ptiuni Anulare Servicii in Avans! (> D

2 *e selectea!a toate celelalte ser"iciile (acturate (olosind 2utonul din partea stanga Mouse:ului si tasta S:i+" ;dupa care apasam clic9 dreapta si din meniul a(isat alegem (unctia Anulare Servicii7Anulare Servicii Selectate; ca in imaginea de mai )os. Tre2uie sa completati moti"ul anularii ser"iciilor deoarece este o2ligatoriu.

3. %upa ce au (ost corectate toate ser"iciile; se selectea!a aceeasi (orma de plata cu care s:a inchis nota gresita din 'ptiuni (> D %ota &ntermediara si se emite3a%"u&a S"o&no =cu minus>. Moti"ul platii negati"e este de asemenea o2ligatoriu.

4. a. 'entru incarcarea ser"iciilor in a"ans =e.8 ca!are;ta.e> "eti (olosi pt. !ilele de ca!are ulterioare datei economice &ncarcare Servicii in Avans P 2. 't. ca!area din data curenta si ser"icii pe care doriti sa le incarcati mai repede "a tre2ui sa le selectati din -actura *torno (olosind tasta S:i+" si 2utonul din stanga Mouse:lui ;dupa care apasam clic9 dreapta si din meniul a(isat alegem (unctia Anulare Servicii.. +ceste ser"icii se "or incarca inapoi in (isa contului ; ast(el incat dupa ce "eti (i (acut modi(icarile =E.8 s:a gresit denumirea societatii sau (orma de plata; etc.> sa puteti sa inchideti nota de plata corect.

5.3.6.4. Imp&umu" *e (oloseste aceasta optiune daca s:au scos 2ani din sertar pentru oaspete. %e e.emplu; daca un oaspete a a)uns cu ta.iul si nu a a"ut 2ani lichi!i sa:l plateasca; receptionerul sau casierul poate plati ta.iul. +ceasta plata este postata pe camera oaspetelui in cau!a; dar ne(iind un "enit al hotelului tre2uie sa (ie pus intr:un departament non:pro(it. %e (iecare data cand este postat un imprumut pe nota de plata a oaspetelui; suma este sca!uta din 2anii casei care (ace plata. 5.3.6.5. P&o+i! *e poate modi(ica pro(ilul e.istent. %aca e.ista mai multe (erestre cu pro(ile di(erite; tre2uie selectata mai intai (ereastra cu pro(ilul cautat. *e pot (ace di"erse legaturi intre postarile si platile de la mai multe camere. +dica o camera poate prelua o parte din plata soldului altei camere sau il poate prelua integral. In prima (ereastra care se deschide se selectea!a ser"iciile care "or (i platite de alta camera. %e e.emplu oaspetele poate (i intr:o calatorie de a(aceri si compania "a plati pentru ca!are si mic de)un. +ceste instructiuni de plata "or (i adaugate codurilor de departamente speci(ice si apoi "or (i rutate automat altei (erestre. $and oaspetele este eli2erat; el "a plati numai pentru cheltuielile indi"iduale si nu "a "edea (actura pentru ca!are si mic de)un. 5.3.6.6.R$!a"ii #$ p!a"a Ecranul pentru instructiunile de plata.

%e aici se poate crea; edita sau sterge o instructiune de plata. Ecranul pentru instructiune de plata noua 8

*uite, o(era un numar nelimitat de (erestre de instructiuni de plata. Implicit crearea unei noi instructiuni "a (i intr:o ordine sec"entiala. -ereastra 1 "a (i re!er"ata pentru ser"iciile care nu sunt rutate catre alte (erestre. $and se intra pentru prima data in instructiunile de plata; (ereastra care "a aparea este (ereastra 2. *e introduce inter"alul de timp in care este "alida instructiunea. Implicit este intreaga perioada. *e selectea!a codul7codurile de departament dintr:o lista derulanta. 4 .6 "a selecta toate codurile disponi2ile. $u 2utonul 0clud se pot e.clude anumite coduri de departament. $u 2utonul &nclud se pot adauga cate"a coduri de departament. *e 2i(ea!a urmatoarele optiuni pentru8 : +ceeasi $am. / %aca este selectat; plata "a (i rutata aceleasi camere; daca nu este 2i(at plata "a (i rutat altei camere. : +(is. Cota : %aca se (oloseste o inter(ata "ideo; 2i(area acestei optiuni "a permite oaspetelui "i!uali!area (erestrei de plata din camera lui. -ereastra 1 este (ereastra care se "ede implicit : 1ideo Eli2erare / daca se (oloseste o inter(ata "ideo; 2i(area acestei optiuni permite oaspetelui sa (aca eli2erarea acestei (erestre din camera lui; %e o2icei aceasta optiune este disponi2ila pentru oaspetii care platesc cu card de credit. *e selectea!a numele pentru (ereastra de plata. +legerea poate (i (acuta dintr:o lista de pro(ile legate.

*e pot ruta de asemenea codurile de departament altui pro(il si se pot alege numele. %aca nu este 2i(ata optiunea Aceeasi Camera; se poate selecta alta camera; cautarea "a (i implicit la sosirile din aceeasi !i si oaspetilor ca!ati la acea data. %aca este de:2i(ata aceasta optiune; plata poate (i rutata unui cont (inanciar. *e poate selecta sau crea un nou cont (inanciar. %aca este cunoscuta metoda de plata; se poate selecta dintr:o lista de metode de plata disponi2ile si "a (i ca implicit la eli2erare. %aca s:a ales un card de credit ca metoda de plata tre2uie sa se adauge un numar de card "alid. +dresa primara si contul "or (i adaugate automat. %aca pro(ilul are si un contact atasat; se poate alege din lista. *e mai poate edita pro(ilul apasand 2utonul ditare. %upa ce toate datele au (ost introduse se (oloseste 2utonul ':! %aca se schim2a o instructiune e.istenta *uite, "a intre2a daca se "or aplica aceste modi(icari. 5.3.6.6.1. Ex$&%i"iu 1. R$!a"ii #$ p!a"a p$ a%$$asi %am$&a ;&$!a"ii #$ p!a"a p$ +i&ma< $rearea unei re!er"ari care are un pro(il asociat unei companii; si eli2erarea (acturii pe aceasta companie. 'asii care tre2uie urmati8 1. $rearea unei re!er"ari ="e!i procedura de creare re!er"arilor; pag. 32>. ?a editarea pro(ilului mai apare un pas suplimentar; cel al asocierii companiei. + 'asii care tre2uie urmati sunt aceiasi ca la crearea re!er"ari; dupa ce se completea!a toate in(ormatiile pro(ilului; se (oloseste campul 4$ompanie6 din dreapta sus asa cum este aratat in (igura de mai )os8

%upa ce se apasa pe sageata din dreapta campului companie =cea semnalata printr:o sageata

rosie> "a aparea ecranul de 4$autare pro(ile6 =se "eri(ica 2ara al2astra de sus>. +ici se poate cauta si selecta un pro(il e.istent sau se poate crea unul nou. +ceste etape se cunosc de la crearea pro(ilului; cu mentiunea ca la alegerea pro(ilului se alege optiunea 4*elect T5pe6 de unde se alege 4-irma6; "e!i ecranul de mai )os.

*e apasa OM 1a aparea ecranul de editare al pro(ilului de companie; unde se completea!a datele. %upa ce s:au completat toate datele disponi2ile se apasa OM. Atentie: $iecare sectiune de date(adresa) contact) informatii companie) se completeaza cu C%ou si C':! In momentul acesta "a aparea in ecranul de editarii al re!er"arii in campul 4$ompanie6 companie pe care am introdus:o. +r tre2ui sa apara un ecran ca cel de )os. R$ma&%a8 +celasi mod se (ace si pentru 4+gentie Turism6; numai ca pro(ilul care tre2uie ales din 4*elect T5pe6 este cel de agentie de turism.

%aca a aparut compania in campul dorit se de(inesc relatiile de plata. 2. +ccesarea instructiunilor de plata. Tot din acest ecran se apasa 2utonul 4Optiuni6; "a aparea o lista

cu optiuni din care se "a alege 4 elatii de plata6. Ecranul care "a aparea este asemanator cu cel de )os8

%in acest ecran se pot de(ini relatii de plata nou sau se pot edita relatii de plata e.istente. 3. *e "rea ca (actura sa iasa pe (irma. 'entru aceasta se (ace o noua instructiune apasandu:se pe 2utonul 4Cou6. Ecranul care "a aparea este cel de )os.

In acest ecran se aleg codurile departament =ser"iciile> care se platesc de care (irma; se "eri(ica sa (ie selectata optiunea 4+ceeasi $amera6 si apoi se selectea!a din campul 4Cume6 compania asociata apasand sageata din dreapta )os =daca s:a asociat corect compania; ar tre2ui sa apara alaturi de numele re!er"arii.>. $elelalte campuri sunt optionale. *e apasa OM. In momentul acesta in ecranul de instructiuni ar tre2ui sa apara si aceasta noua relatie.

*e apasa IC$BI%E; se a)unge in ecranul de editare al re!er"arii; aici se apasa OM. *e (ace ca!area; daca nu a (ost (acuta; iar daca se (ace plata in a"ans; se incarca ser"iciile si se (ace noua. In ecranul de 'lati ar tre2ui sa a"em doua (erestre; una cu numele oaspetelui si alta cu numele (irmei.

In acest ecran se o2ser"a ca platile au (ost preluate de (irma =(ereastra din dreapta>; de aici se poate eli2era (actura. O s$&,a"i$8 In pagina de sus =pagina BTM?> cu detalii; a se remarca ca la 'lata apare relatia de plata; unde 4?-6 este codul departamentului rutat si 4:T6 este directia inspre care este rutat. In acest ca! compania care suporta plata. %ota: /aca profilului i8au mai fost adau,ate servicii care nu se vor facturate pe firma) acestea se posteaza in fereastra din dreapta (avand numele lui) si se scoate factura pe persoana fizica! 'entru detalii la eli2erarea unei (acturi; a se "edea capitolul 'lati. 5.3.6.6.2. Ex$&%i"iu! 2 : R$!a"ii #$ p!a"a in %am$&$ #i+$&i"$ ;p!a"a a mai mu!"o& %am$&$ p$ o sin*u&a %am$&a< *e "rea ca plata ser"iciilor postate unei camere sa (ie trimisa unei alteia. +ceasta din urma plateste pe langa ser"iciile postate ei si ser"iciile camerei careia ii s:au dat instructiunile de plata =relatiile de plata> 'asii care tre2uie urmati sunt 8 1.*e creea!a re!er"area ="e!i procedura de creare a unei re!er"ari>. 2.%in ecranul de editare al re!er"arii se (oloseste 2utonul 4Optiuni6; si se alege relatii de plata. 1e!i imaginea de mai )os.

In ecranul de instructiuni se procedea!a la (el ca la e.ercitiul 1. 3. %in ecranul de instructiune de plata noua se aleg departamentele de plata =ser"iciile> care se "or trans(erate; se de:selectea!a 2utonul 4+ceeasi camera6; in acest moment 2utonul din dreapta campului 4+lta $amera6 "a (i disponi2il. Ecranul care ar tre2ui sa apara este pre!entat in imaginea urmatoare8

%upa ce se apasa 2utonul de la alta camera "a aparea un ecran de cautare =ecranul de cautare a re!er"arilor; "e!i re!er"ari> de unde se poate cauta =dupa nume sau dupa camera> camera care tre2uie sa preia plata sau se poate crea o re!er"are noua. %aca se selectea!a o re!er"are e.istenta se apasa 4*electare6 din partea dreapta a ecranului din mi)loc; ecranul care "a aparea "a a"ea completat numarul camerei care preia plata ser"iciilor si numele care este asociat re!er"arii pe camera respecti"a.

*e apasa OM. In acest moment a"em de(inita relatia de plata pe camere di(erite. +cest lucru se "ede in ecranul de instructiuni de plata.

%upa apasarea 2utonului IC$BI%E; se "a re"eni in ecranul principal de editare al re!er"arii. ?a inchiderea acestui ecran prin apasarea 2utonului OM; programul "a intre2a daca doriti sa e(ectuati relatiile de plata. SAtentieS In momentul in care se de(inesc ast(el de relatii de plata pe o camera =implicit re!er"are>; codurile de departament =ser"iciile> rutate nu "or mai apare in ecranul de plata al camerei pe care s:a de(init relatia de plata ci "or apare la camera care preia plata. In acest mod se pat de(ini mai multe relatii de plata ca8 trans(er de plata pe (irma in acelasi timp trans(er de ser"icii de la o camera =sau mai multe> catre camera care are plata pe (irma. In acest ca! -idelio "a prelua ser"iciile rutate de la celelalte camere; si le "a adauga camerei care plateste. %aca unele coduri de departament au (ost rutate catre (irma; acestea "or (i preluate automat de catre (irma. 5.3.6.=. R$ins"a!a&$ +ceasta optiune "a (i "ala2ila numai pentru re!er"area sau contul (inanciar care are starea 4eli2erat6. Este posi2il sa se con(igure!e o distri2utie automata unui nou numar de (actura de (iecare data cand

este (olosit acest 2uton. 5.3.6.>. Is"o&i% 2 0ii"o&. Ende se pot "edea re!er"arile trecute; anulate si neonorate ale oaspetelui. Ecranul care "a aparea8

Tabel #7: Coloanele din ecranul de &storicE1iitor Num$ $amera nr. Tari( *osire 'lecare Copti Copti +dult 1enit In+o&ma"i$ +rata numarul camerei in care a (ost sau "a (i ca!at oaspeteleP Tari(ul la care a (ost ca!atP %ata actuala7de sosire a oaspeteluiP %ata actuala7de plecare a oaspeteluiP Cumarul de nopti cat a (ost ca!at sau "a (i ca!at oaspeteleP Cumarul de nopti inmultit cu numarul de adulti pe re!er"area oaspeteluiP 1enitul total pe care l:a produs oaspetele. +ceasta este "ala2ila numai in istoric.

5.3.= OPTIUNI ELIBERARE

&ntrerupere se=ur / se eli2erea!a camera daca are soldul &; chiar daca data plecarii nu este data curenta. *e poate selecta stilul de nota de plata dintr:o lista derulanta. %ota intermediara / se poate (ace o nota de plata partiala; totala sau in a"ans pentru o camera. %u &nc*ide $isa Cont : Eli2erarea camerei prin trecerea soldului in plati restante. *e selectea!a aceasta optiune daca oaspetele a eli2erat camera dar nu s:a emis (actura. +ceasta optiune "a eli2era camera dar nu "a inchide (isa de cont. -isele de cont deschise se "or gasi in Plecari asteptate! Servicii in avans / se pot posta ser"icii in a"ans pe o camera sau pe o re!er"are neca!ata; respecti" tari(ul de ca!are pentru tot se)urul sau pentru o !i. Anulare servicii in avans / anularea acestor ser"icii numai daca sunt in aceeasi !i. 5.3.>. ELIBERARE %e aici se (ace eli2erarea camerelor cu sold & sau se intocmeste nota de plata pentru cele cu sold di(erit de & apoi se eli2erea!a. Mesa)ul de con(irmare care apare8

In ca!ul in care camera are sold se deschide (ereastra de plati ="e!i platile>. ALTE OPTIUNI

5.3.?. @URNAL SER0ICII *e pot "edea toate ser"iciile postate pe camere; aran)ament; cod de departament; numarul casierului sau date speci(ice. 'artea in(erioara cuprinde (iltrele de a(isare.

5.3.1A. 3UNCTII CASIER8 I*TO I$ '?+TI / se "i!uali!ea!a toate platile e(ectuate asta!i de catre casier *T+TET $+*IE /statutul casierului8 deschis sau inchis. +cest ecran este numai de pre"i!uali!at si arata starea sertarelor de 2ani cu numar; starea curenta; ma.imul deschideri pe !i; (rec"enta de deschidere si daca au (ost (olosite de un singur utili!ator sau de mai multi. MO%I-I$+ E *TO$ $+*IE / se poate marii sau micsora pla(onul de casa al casierului

%E'OGITE / se pot constitui sau anula depo!ite la cerere. $E * 1+?ET+ / de aici se poate schim2a cursul "alutar si de asemenea se poate "edea cum a e"oluat cursul pe o perioada de timp. $+BIC+ TE?E-OCI$+ / se selectea!a aceasta optiune daca se "rea (acturarea apelurilor tele(onice (acute din ca2ina tele(onica sau din camera. 5.3.11. INC(IDERE CASIER *e selectea!a aceasta optiune pentru a inchide registrul de casa; se "eri(ica postarile (acute in timpul !ilei si se numara 2anii din casa. *e introduce numarul de casa care se "rea inchis.. %upa introducerea parolei apare (ereastra8

*e poate selecta un cod de departament pentru a se "edea detaliile 8

In acest ta2el putem "edea toata 2alanta casierului pe !iua in curs. +poi se tastea!a OM si putem lista =sau nu> raportul detaliat cu incasari. 'agina urmatoare "a a(isa soldul curent al casei. +cum se "eri(ica daca soldul actual per moneda in registrul de casa este egal cu cel calculat pe ecran.

SSIn acest moment se "eri(ica OBLI'ATORIU ca sumele a(isate pe ecran sa (ie si in sertar.SS %aca suma a(isata pe ecran nu corespunde sumei a(late in sertar "eri(icati inca odata platile =daca au (ost eli2erate toate notele si 2onurile (iscale> sau daca au (ost anulate anumite note si nu s:au operat in sistem. A se vedea procedura de inc*idere de zi) ane0ata manualului! 5.3.12. PASSER BB *e deschide un cont (inanciar pe care se poate (ace o incasare (ara a (i ca!at turistul in hotel. In general se (oloseste pentru a incasa ser"icii de tipul <tele(on din receptie6 de la clienti neca!ati in hotel.
6. RELATII CLIENTI

'entru a deschide >ara /e &nstrumente din meniul elatii cu clientii; clic pe 2utonul Relatii cu clientii! %e aici se pot crea sau modi(ica pro(ile; se pot organi!a sau "eri(ica e"enimente in calendar sau se pot lista rapoarte.

O alta metoda de accesare a modulului &nformatii clienti este accesarea optiuni <&nformatii clienti direct din 2ara de meniu a ecranului principal.
6.1 PRO3ILE

'ro(ilul clientului $ompaniile sunt denumita conturi de catre "an!atori si pro(ile da catre receptie; indi(erent de modul in care sunt de(inite in(ormatiile tre2uiesc (olosite de toate departamentele. 1ersiunea , a (ost proiectata ast(el incat sa e.iste o integrare ade"arata intre cele doua arii. +ceasta permite utili!atorului sa "ada nu numai in(ormatia consolidata pe total cont7pro(il cat si indi"idual daca se doreste. $aracteristici ale programului8 : $apacitatea de a stoca date despre un numar nelimitat de clienti / companii sau indi"iduali ca s prospecti : 'osi2ilitatea de a de(ini pro(ile multiple. : Optiunea de creare a unor legaturi. +ceste legaturi se pot (ace intre conturi7pro(ile si contact; conturi7pro(ile cu conturi7pro(ile si contact cu contact. : $onceptul de proprietate permite legarea unui numar nelimitat de "an!ari; catering si manager de ser"icii; cu un cont si atri2uirea de roluri distincte a acelor manageri. : *istemul urmareste in(ormatia generala cum ar (i adresa si mai speci(ic in(ormatii re(eritoare la segmentul de piata; potentialul de "enituri etc. : 'osi2ilitatea de a de(ini mai multe adrese si modalitati de comunicare pentru un client; cu posi2ilitatea de a o alege pe cea principala. : 'osi2ilitatea de creare a unor legaturi ierarhice de tip inregistrare principala; inregistrare secundara. : *pri)inirea unui concept pri"at; respecti" persoane care nu sunt legate de un pro(il de client. : O inter(ata de email care permite utili!atorului sa (aca un du2lu clic pe email si acesta este trimis imediat din suita ,.

1i!uali!area in (ormat BTM? in (ereastra de cautare pro(ile

: +2ilitatea de a crea o organigrama pe 2a!a contactelor si a relatiilor dintre ele asa cum sunt de(inite in sistem. 6.1.1. PRO3ILE CLIENT 'ro(ilul repre!inta o inregistrare de in(ormatii re(eritoare la un oaspete indi"idual companie; agentie de turism; sursa; "an!ator; organi!ator de e"enimente. 'ro(ilele cuprind in(ormatii de 2a!a constante cum ar (i8 numele oaspetelui; agentiei; companii etc.; adresa; lim2a ca si in(ormatii de mar9eting; legaturi cu alte pro(ile; o2ser"atii si in(ormatii statistice despre se)ururile trecute si "iitoare in alte hoteluri si re!er"ari pentru con(erinte. Ecranul de pro(ile este asa !isul <Ca"igator6 si este impartit in 4 !one distincte8 $autare / consta in criterii de cautare multiple pentru pro(ilul de 2a!a si o optiune de cautare a"ansata. e!ultatele cautarii / a(isate in (ormat ta2el 're!entare detaliata / o lista <ar2ore6 a tuturor detaliilor asociate pro(ilului8 adresa; comunicare; legaturi; re!er"ari; istoric. O pagina BTM? / "i!uali!are in (ormat BTM?; care prin de(initie este in (ormat lista sau in (ormat <mare6 in care in(ormatiile sunt ase!ate in (ormat neta2elat. Cautare in profile8 Introducerea unei intre2ari -ereastra de cautare este impartita in trei !one8 1. 2. 3. $riterii de cautare de 2a!a. $autare dupa criterii a"ansate =cu detalii> *electarea modului de a(isare pro(ile

'uteti sa completati mai multe campuri pentru a restrange criteriul de cautare. $autarea propriu !isa este a(isata in (ormat script intr:o (ereastra din partea dreapta a ecranului. %aca nu se introduce nici un (el de data se a(isea!a lista pro(ilelor in ordine al(a2etica. $riteriile de cautare de 2a!a se regasesc in ta2elul 2,. Tabelul #2 Cume camp Cume 'rimul nume Orasul I% Tip 'rincipale Mem2rii (amiliei %escriere Cumele clientului; prenumele pentru turisti Cumele clientului Orasul in care locuieste Cumar de ordine generat de suita , Tipul de pro(il $autare numai in inregistrari principale Mem2rii (amiliei sunt a(isati daca se 2i(ea!a acest camp

chiar daca in pro(ile este acti"ata optiunea <ascunde mem2rii (amiliei6 $autare a"ansata pentru pro(ile8 $autarea a"ansata pentru pro(ile este impartita in trei sectiuni8 1a permite sa selectati dintr:o lista de posi2ilitati. $el de:al doilea limitea!a cautarea la cel de:al doilea ni"el sau o(era posi2ilitatea de a alege anumite conditii. $el de:al treilea necesita introducerea unei "alori sau selectarea de catre utili!ator a unei "alori dintr:o lista. 6.1.2. A3ISARE PRO3IL: *electand a(isarea pro(ilului puteti sa limitati din total pro(iluri la pro(ile acti"e sau inacti"e; sau numai cele pentru receptie; sau numai pro(ilele pentru con(erinte etc. $riteriile de a(isare pro(ile se regasesc in ta2elul urmator. S"a"us Tot Cumai acti"e Cumai inacti"e Simboluri $riteriile de cautare pot (i inlocuite si cu sim2oluri =J> de e.emplu MJller si ne a(isea!a Muller; Miller sau JBan9 si o2tinem In"estment Ban9; +merican Ban9; sau -idelioJ o2tinem -idelio Am2h; -idelio Inc. 'ornirea cautarii 'ornirea catarii se (ace apasand pe 2utonul <$+ET+ E6. E.ista doua tipuri de cautare ce pot (i (olosite. 'rima cautare se (ace apasand 2utonul <cautare6 si sunt a(isate pro(ilele ce contin o parte din criteriul de cautare. +l doilea tip de cautare este cea cautare a"ansata adica sunt a(isate toate pro(ilele ce corespund criteriului de cautare. +(isarea listei cu pro(ilul speci(icat. %e e.emplu daca speci(icati sa se caute dupa prenume 86Thomas6 in lista de cautare "or aparea toate pro(ilele in care prenumele este Thomas. $riteriul de cautare poate (i (oarte usor sters apasand 2utonul <stergere6. Cautare detaliata Odata ce cautarea este pornita ea poate (i detaliata prin apasarea 2utonului <gaseste6 Butonul <gaseste6 poate (i (olosit pentru8 'entru cautare peste tot sau numai in !ona speci(icata. *a caute un te.t anume. *a caute prin toate inregistrarile un cu"ant anume. D$s%&i$&$ Toate pro(ilele indi(erent de status *e a(isea!a numai cele acti"e *e a(isea!a numai cele inacti"e

6.1.3. CREARE PRO3IL 'entru a crea un pro(il nou8

In (ereastra de cautare pro(ile apasa 2utonul <pro(il nou6 si alege tipul de pro(il dorit. -ereastra pro(ilului selectat este a(isata. Ecranul pro(ilelor este alcatuit din 6 (erestre si una optionala tip ta2. 'entru e.plicatii detaliate "e!i ta2elul 2#. %ota: e0ista doua tipuri distincte de profile) unul pentru individuali si vanzatori si al doilea tip pentru restul de profile Tabelul #? Campu&i Indi"idual $ompanie +gentie de turism *ursa 1an!ator Organi!ator e"enimente D$s%&i$&$ Turist indi"idual $ompania care a (acut re!er"area +gentia de turism care a (acut re!er"area +lta in a(ara de companie sau agentie de turism 1an!atorul care a re!er"at camera Organi!ator de e"enimente

%ota: tipurile de profile disponibile sunt confi,urate dupa necesitatile fiecaruia! Tabelul -@ Campu&i 'ro(ile %etalii O2ser"atii Mar9eting ?egaturi cu alte pro(ile D$s%&i$&$ Inregistrarea in(ormatiilor despre un turist indi"idual; companie; agentie de turism etc. O continuare a (erestrei pro(ile En numar nelimitat de o2ser"atii pot (i atasate acestui pro(il Inregistrarea in(ormatiilor de mar9eting In aceasta (ereastra se pot (ace legaturi intre pro(ile; pot (i "i!uali!ate legaturile e.istente; pot (i modi(icate sau sterse. In aceasta (ereastra se pot adauga documente la acest pro(il; se pot modi(ica sau chiar sterge. In aceasta (ereastra se introduc date despre mem2rii (amiliei si contacte; numele; prenumele si data nasterii. 'entru (iecare

?egaturi cu documente

-amilia

mem2ru al (amiliei se creea!a un pro(il nou. %ota: fereastra 9membrii familiei este activa doar daca este activat parametrul 9familia! 6.1.3.1 Crearea profilului pentru un lient individual 'entru a crea un pro(il pentru un client indi"idual8 %in (ereastra de cautare pro(ile apasa 2utonul <pro(il nou6 si selectea!a tipul de pro(il dorit. In ecranul de pro(ile "a aparea a(isat in 2ara de meniu din partea de sus a ecranului8 <pro(il indi"idual nou6 $ampul prenume are literele ingrosate. +cest lucru indica (aptul ca este un camp o2ligatoriu de completat. Toate celelalte campuri sunt optionale. $ompletati campurile optionale (ie introducand in(ormatiile dorite; (ie alegand in(ormatiile dintr:o lista. In celelalte campuri; adresa; comunicatii si in(ormatii client; se pot introduce mai multe inregistrari separate si care pot (i ordonate intr:un anume (el sau se pot edita sau sterge. %ota: verificati daca numele a fost scris corect! %umele introdus in fereastra de profile va aparea pe scrisori si note de plata! Pentru cautare nu conteaza daca este scris cu litere mari sau mici! Tabelul -1: $ereastra profile F clienti individuali Campu&i 'renume D$s%&i$&$ Introduceti prenumele clientului. . Cumele introdus in (ereastra de pro(ile "a aparea pe scrisori si note de plata. 'entru cautare nu contea!a daca este scris cu litere mari sau mici. Introduceti initiala numelui Introduceti numele de (amilie Introduceti numele pe care clientul il pre(era in corespondenta sau con"ersatie. %e e.emplu pe client il cheama %a"id dar pre(era sa I se spuna %a"e. Introduceti po!itia pe care o detine clientul in cadrul (irmei in care lucrea!a. Introduceti numele departamentului in care lucrea!a clientul. In acest camp lim2a este aleasa dintr:o lista . "eri(icati daca aceasta este lim2a pentru con"ersatie si pentru corespondenta. Este (olosit pentru a e"identia titlurile detinute de un client8 lord; lad5 etc. +legeti (ormula de intampinare din lista.

Initiala Cumele +2re"ierea numelui pentru scrisori

'o!itia in cadrul (irmei %epartamentul in care lucrea!a ?im2a

Titluri -ormula de intampinare

Mesa) de inceput pentru scrisori Optiuni de contact +dresa

*e completea!a automat cu (ormula de intampinare. *e poate schim2a la cerere. Optiunile de contact sunt insusi pro(ilul chiar daca e.ista legaturi cu pro(ile a(isate in lista. *e pot introduce un numar nelimitat de adrese pentru un pro(il; dar una singura pentru tipul de adresa. Ena dintre adresele introduse tre2uie de(inita ca principala. +pasati 2utonul <nou6 pentru a introduce o adresa noua; 2utonul <editare6 pentru a edita o adresa e.istenta si 2utonul <stergere adresa6 pentru a sterge o adresa e.istenta.

Tip de adresa 'rincipala

+legeti din lista a(isata +legeti aceasta optiune pentru adresa principala. +ceasta optiune este pusa implicit la prima adresa introdusa. +legeti tara din lista $odul postal +legeti orasul din lista +legeti codul statului din lista andul 1 din adresa andul 2 din adresa andul 3 din adresa En numar nelimitat de comunicatii pot (i legate de acest pro(il. +pasa 2utonul <nou6 pentru a introduce un nou tip de comunicatie; 2utonul <edit6 pentru a edita un tip de comunicatie e.istent sau 2utonul <ster,ere6 pentru a sterge un tip de comunicatie e.istent.

Tara $od postal Orasul *tatul *trada 1 *trada 2 *trada 3 $omunicatii

Tip 1aloare

+legeti un tip de comunicatie din lista Introduceti o "aloare pentru tipul de comunicatie; e.emplu8 numar de tele(on; (a.;

adresa de email etc. 'rincipal +legeti aceasta (ereastra optiune pentru metoda principala de comunicatie. Metoda principala de comunicatie poate (i de(inita pentru (iecare tip de comunicare; tele(on; (a.; email etc. Este a(isat numai daca turistul este legat de o companie. +cesta "a (i contactul principal pentru companie. Este a(isat numai daca turistul este legat de o companie. *e con(igurea!a contactul pentru a primi corespondenta. *e trece numarul de saptamani dupa care clientul sa (ie contactat. E!ual se trece 26 sau 52 adica de doua ori pe an sau o singura data. +ceasta ":a crea automat o tema in cadrul <teme si acti"itati6. %upa ce aceasta tema este completata se generea!a alta la inter"alul de saptamani sta2ilit. Implicit aceasta optiune este 2i(ata indicand (aptul ca pro(ilul este acti". %e:2i(area optiunii inseamna ca pro(ilul nu mai este acti" =dar nici sters> si introduci un moti" pentru care l: ati trecut in aceasta stare. %aca selectati 2utonul $$M adica modulul pentru con(erinte si catering atunci acest pro(il poate (i "a!ut numai in acel modul. %aca alegeti 2utonul <receptie6 atunci acesta "a (i "i!i2il numai in acel modul. 'ro(ilul este setat implicit pentru a (i a(isat in toate modulele. %aca se cunoaste alegeti din lista. %aca nu lasati spatiul gol. Introduceti data nasterii. Cota8 se poate introduce numai luna ?ocul nasterii Aenul Cationalitatea Moneda pre(erata Introduceti locul nasterii *electati genul clientului; masculin; (eminin *electati nationalitatea din lista *e poate alege din lista o moneda pre(erata

$ontact principal

+dresa de corespondenta

-rec"enta contactului

+cti"

+(isare

%irector "an!ari %ata nasterii

pentru plata. In(ormatia este doar cu titlu de propunere. $amere pre(erate 7 categorii de camere 'uteti alege din lista o camera sau un tip de camera pe care clientul o pre(era. Toate celelalte tipuri de camere "or (i e.cluse in momentul ca!arii. +legeti din lista pre(erintele clientului8 camera de (umatori sau ne(umatori; eta)ul pre(erat; sa (ie langa li(t. %upa ce a:ti inregistrat pre(erintele clientului; -idelio , "a cauta pentru ca!are numai camerele care corespund cerintelor clientului. $ / numai cash. $lientul respecti" poate achita numai cash. En mesa) de a"erti!are "a aparea cand se creea!a o comanda pentru acest client. Tre2uie introdus si un moti" pentru care clientul este pe lista cash. / restrictionat. $lientul "a (i introdus pe lista de restrictie. +cest lucru inseamna ca hotelul respecti" nu mai este dispus sa:l primeasca. En mesa) de atentionare "a (i a(isat cand selectati un pro(il restrictionat pentru o noua re!er"are de camera sau sala de con(erinte. Tre2uie introdus un moti" pentru care este trecut pe lista de restrictii. +: plata "irament prin 2anca. $lientul are apro2are sa plateasca prin O'. En moti" tre2uie introdus si aici. In(ormatii client +pasati 2utonul <nou6 pentru a introduce un act de identitate nou; <edit6 pentru a edita un act de)a e.istent si <stergere6 pentru a sterge un act e.istent. +legand unul din cele doua 2utoane client7credit ecranul se "a schim2a pentru a introduce datele din actul de identitate sau datele cartii de credit *electati tipul cardului de mem2ru din lista. Introduceti cardul clientului si numarul acestuia. +pasati 2utonul <nou6 pentru a introduce o carte de credit noua; <editare6 pentru a edita

're(erinte

Ci"elul de creditare

$lient 7 credit

Tip Cumar card $arte de credit

una de)a e.istenta si <ster,ere6 pentru a sterge una e.istenta. Tipul cardului Cumarul cardului %ata de e.pirare Cumele detinatorului In+o&ma"ii sup!im$n"a&$ in p&o+i!u! %!i$n"u!ui 'entru a adauga mai multe in(ormatii in ecranul pro(ile8 +pasati pe meniul <informatii suplimentare6. *e deschide (ereastra <informatii suplimentare6 'entru detalii "e!i ta2elul 32 Tabelul -# Campu! $od 1I' D$s%&i$&$ 1I' indica (aptul ca acel client tre2uie sa primeasca un tratament de 1I' si ni"elul acestuia sau este un client o2isnuit. 'ot (i atasate culori distincte pentru codurile 1I'. +cestea "or (i a(isate pe ecran in (ereastra <oglinda6 =$T ?@?> %aca clientul are un tari( special; acesta poate (i introdus aici. +cest tari( iti "a (i sugerat tot timpul cand "ei accesa tari(ele sau "ei (ace o re!er"are noua. +ceasta optiune este setata implicit si ne asigura ca pro(ilul nu "a (i sters dupa un numar de !ile speci(icat in con(igurari. *electati din calendar data ani"ersara pentru cununie 'ro(ilele cu acesta optiune "or (i a(isate doar in cautare pro(ile daca este 2i(ata optiunea <mem2rii (amiliei6. %aca aceasta optiune este 2i(ata iar optiunea <arata mem2rii (amiliei6 nu este 2i(ata pe ecran nu "a (i a(isat nimic. +pasati <nou6 pentru a adauga un document nou; <edit6 pentru a edita un document e.istent si <sterge6 pentru a sterge un document e.istent. +legeti tipul de document din lista *electati din lista Introduceti numarul cardului de credit Introduceti data la care e.pira cardul Introduceti numele detinatorului.

Tari(ul

*al"are pro(il

%ata nuntii +scunde mem2rii (amiliei

%ocumente personale

Tip document

Cume client Cumele din document Cumar Tara Cationalitatea 1ala2ilitatea documentului Emis de ?ocul emiterii P&o+i!$ ) O s$&,a"ii

Introduceti numele clientului Cumele clientului scris in document Cumarul documentului +legeti tara din lista +legeti nationalitatea din lista %ata emiterii si data e.pirarii $ine a emis documentul ?ocul unde a (ost emis documentul.

In meniul o2ser"atii se inregistrea!a o2ser"atii re(eritoare la client. O2ser"atiile sunt impartite in partea de sus in utili!atori si categorii de o2ser"atii si care pot (i marcate ca "i!i2ile si pentru client. En contoar a(lat in partea stanga )os ne arata cate o2ser"atii sunt pentru acel pro(il. +daugare 7 "i!uali!are o2ser"atii in (ereastra cautare pro(ile8 'entru a adauga o o2ser"atie noua; selectati meniul o2ser"atii si apasati pe 2utonul <nou6 *electati o categorie de o2ser"atii; completati o2ser"atie si 2i(ati daca este ca!ul sa poata (i "a!uta si de catre client. O2ser"atiile pot (i adaugate; editate sau "i!uali!ate din meniul <optiuni6 O2ser"atiile pot (i adaugate; editate sau "i!uali!ate din meniul <o2ser"atii6 din (ereastra <cautare pro(ile6 O2ser"atiile pot (i adaugate; editate sau "i!uali!ate si din lista pro(ile Aso%i$&$ P&o+i!$ E.ista mai multe tipuri de asocieri8 Indi"idual cu companie / un numar nelimitat de turisti7contacte pot (i asociati unei companii sau mai multor companii. Indi"idual cu indi"idual / asocierea intre aceste pro(ile este de tipul sot7sotie; copil7parinte. Manager alocari / se pot crea un numar nelimitat de manageri care pot (i legati de un pro(il indi"idual 6.1.3.2. Profilul ompaniei * agentiei de turism * sursei Ecranele de la pro(ilul companiei; pro(ilul agentiei; pro(ilul sursei sunt in mare parte identice. %e retinut; campul <Cumele intreg6 este un camp o2ligatoriu. 'entru detalii "e!i ta2elul 33. Tabelul nr! -- F e0plicatii campuri profil companie Campu&i D$s%&i$&$

'renume

Introduceti prenumele clientului. . Cumele introdus in (ereastra de pro(ile "a aparea pe scrisori si note de plata. 'entru cautare nu contea!a daca este scris cu litere mari sau mici. Introduceti initiala numelui Introduceti numele de (amilie Introduceti numele pe care clientul il pre(era in corespondenta sau con"ersatie. %e e.emplu pe client il cheama %a"id dar pre(era sa i se spuna %a"e. Introduceti po!itia pe care o detine clientul in cadrul (irmei in care lucrea!a. Introduceti numele departamentului in care lucrea!a clientul. In acest camp lim2a este aleasa dintr:o lista . "eri(icati daca aceasta este lim2a pentru con"ersatie si pentru corespondenta. Este (olosit pentru a e"identia titlurile detinute de un client8 lord; lad5 etc. +legeti (ormula de intampinare detin lista. *e completea!a automat cu (ormula de intampinare. *e poate schim2a la cerere. Optiunile de contact sunt insusi pro(ilul chiar daca e.ista legaturi cu pro(ile a(isate in lista. *e pot introduce un numar nelimitat de adrese pentru un pro(il; dar una singura pentru tipul de adresa. Ena dintre adresele introduse tre2uie de(inita ca principala. +pasati 2utonul <nou6 pentru a introduce o adresa noua; 2utonul <editare6 pentru a edita o adresa e.istenta si 2utonul <stergere adresa6 pentru a sterge o adresa e.istenta.

Initiala Cumele +2re"ierea numelui pentru scrisori

'o!itia in cadrul (irmei %epartamentul in care lucrea!a ?im2a

Titluri -ormula de intampinare Mesa) de inceput pentru scrisori Optiuni de contact +dresa

Tip de adresa 'rincipala

+legeti din lista a(isata +legeti aceasta optiune pentru adresa principala. +ceasta optiune este pusa implicit la prima adresa introdusa.

Tara $od postal Orasul *tatul *trada 1 *trada 2 *trada 3 $omunicatii

+legeti tara din lista Introduceti codul !ip sau codul postal +legeti orasul din lista +legeti codul statului din lista andul 1 din adresa andul 2 din adresa andul 3 din adresa En numar nelimitat de comunicatii pot (i legate de acest pro(il. +pasa 2utonul <nou6 pentru a introduce un nou tip de comunicatie; 2utonul <edit6 pentru a edita un tip de comunicatie e.istent sau 2utonul <stergere6 pentru a sterge un tip de comunicatie e.istent.

Tip 1aloare 'rincipal

+legeti un tip de comunicatie din lista Introduceti o "aloare pentru tipul de comunicatie; e.emplu8 numar de tele(on; (a.; adresa de email etc. +legeti aceasta (ereastra optiune pentru metoda principala de comunicatie. Metoda principala de comunicatie poate (i de(inita pentru (iecare tip de comunicare; tele(on; (a.; email etc.

$ontact principal

Este a(isat numai daca indi"idul este legat de o companie. +cesta "a (i contactul principal pentru companie. Este a(isat numai daca indi"idualul este legat de o companie. *e con(igurea!a contactul pentru a primi corespondenta. *e trece numarul de saptamani dupa care clientul sa (ie contactat. E!ual se trece 26 sau 52 adica de doua ori pe an sau o singura data. +ceasta ":a crea automat o tema in cadrul <teme si acti"itati6. %upa ce aceasta tema este completata se generea!a alta la inter"alul de saptamani sta2ilit. Implicit aceasta optiune este 2i(ata indicand (aptul ca pro(ilul este acti". %e:2i(area optiunii inseamna ca

+dresa de corespondenta

-rec"enta contactului

+cti"

pro(ilul nu mai este acti" =dar nici sters> si introduci un moti" pentru care l:ati trecut in aceasta stare. +(isare %aca selectati 2utonul $$M adica modulul pentru con(erinte si catering atunci acest pro(il poate (i "a!ut numai in acel modul. %aca alegeti 2utonul <receptie6 atunci acesta "a (i "i!i2il numai in acel modul. 'ro(ilul este setat implicit pentru a (i a(isat in toate modulele. %aca se cunoaste alegeti din lista. %aca nu lasati spatiul gol. Introduceti data nasterii. Cota8 se poate introduce numai luna ?ocul nasterii Aenul Cationalitatea Moneda pre(erata Introduceti locul nasterii *electati genul clientului; masculin; (eminin *electati nationalitatea din lista *e poate alege din lista o moneda pre(erata pentru plata. In(ormatia este doar cu titlu de propunere. $amere pre(erate 7 categorii de camere 're(erinte 'uteti alege din lista o camera sau un tip de camera pe care clientul o pre(era. Toate celelalte tipuri de camere "or (i e.cluse in momentul ca!arii. +legeti din lista pre(erintele clientului8 camera de (umatori sau ne(umatori; eta)ul pre(erat; sa (ie langa li(t. %upa ce ati inregistrat pre(erintele clientului; -idelio , "a cauta pentru ca!are numai camerele care corespund cerintelor clientului. $ / numai cash. $lientul respecti" poate achita numai cash. En mesa) de a"erti!are "a aparea cand se creea!a o comanda pentru acest client. Tre2uie introdus si un moti" pentru care clientul este pe lista cash. / restrictionat. $lientul "a (i introdus pe lista de restrictie. +cest lucru inseamna ca hotelul respecti" nu mai este dispus sa:l primeasca. En mesa) de atentionare "a (i a(isat cand selectati un pro(il restrictionat pentru o noua re!er"are de camera sau sala de con(erinte. Tre2uie introdus un moti" pentru

%irector "an!ari %ata nasterii

Ci"elul de creditare

care este trecut pe lista de restrictii. +: plata "irament prin 2anca. $lientul are apro2are sa plateasca prin O'. En moti" tre2uie introdus si aici. $omision agentie turism %aca sursa este o agentie de turism; se poate trece si comisionul cedat acesteia su2 (orma de procent. +pasati 2utonul <nou6 pentru a introduce o in(ormatie noua; <edit6 pentru a edita o in(ormatie e.istenta si <stergere6 pentru a sterge o in(ormatie e.istenta. *electati tipul cardului de mem2ru din lista. Introduceti cardul clientului si numarul acestuia. +pasati 2utonul <nou6 pentru a introduce o carte de credit noua; <editare6 pentru a edita una de)a e.istenta si <stergere6 pentru a sterge una e.istenta. *electati din lista Introduceti numarul cardului de credit Introduceti data la care e.pira cardul Introduceti numele detinatorului.

In(ormatii companie

Tip Cumar card $arte de credit

Tipul cardului Cumarul cardului %ata de e.pirare Cumele detinatorului

+daugare in(ormatii suplimentare in pro(ilul companiei. 'entru a adauga in(ormatii in (ereastra pro(ile8 *electati meniul <in(ormatii suplimentare6 -ereastra de adaugare in(ormatii suplimentare se deschide. 'entru detalii "e!i ta2elul nr. 34 Tabelul -. 8 &ntroducere informatii suplimentare Campu&i Optiuni nota de plata D$s%&i$&$ %aca e.ista un mod de plata personali!at pentru compania respecti"a; acesta se introduce aici. +cest mod de plata particulari!at "a ":a (i a(isat de (iecare data cand "eti (ace o re!er"are pentru compania respecti"a. %aca e.ista un tari( special pentru aceasta companie; acesta se introduce aici. +cest tari( "a ":a (i sugerat de (iecare data cand "eti (ace o re!er"are noua pentru aceasta companie.

Tari(e

*al"are pro(ile

+ceasta optiune este selectata implicit pentru a "a asigura ca pro(ilul nu ":a (i sters dupa un numar de !ile pre:con(igurat.

P&o+i!$ ) O s$&,a"ii In meniul o2ser"atii se inregistrea!a o2ser"atii re(eritoare la companie. O2ser"atiile sunt impartite in partea de sus in utili!atori si categorii de o2ser"atii si care pot (i marcate ca "i!i2ile si pentru client. En contoar a(lat in partea stanga )os ne arata cate o2ser"atii sunt pentru acel pro(il. +daugare 7 "i!uali!are o2ser"atii in (ereastra cautare pro(ile8 'entru a adauga o o2ser"atie noua; selectati meniul o2ser"atii si apasati pe 2utonul < nou6.*electati o categorie de o2ser"atii; completati o2ser"atie si 2i(ati daca este ca!ul sa poata (i "a!uta si de catre client. O2ser"atiile pot (i adaugate; editate sau "i!uali!ate din meniul <optiuni6 O2ser"atiile pot (i adaugate; editate sau "i!uali!ate din meniul <o2ser"atii6 din (ereastra <cautare pro(ile6 O2ser"atiile pot (i adaugate; editate sau "i!uali!ate si din lista pro(ile Aso%i$&$ P&o+i!$ Mai multe tipuri de legaturi se pot (ace intre mai multe tipuri de pro(ile8 Indi"iduali cu companie / un numar nelimitat de indi"iduali 7 contacte pot (i legate de una sau mai multe companii. $ompanie cu companie / se pot sta2ili legaturi intre doua sau mai multe companii. En e.emplu rele"ant este legatura dintre o agentie de turism si mai multe companii. $ompanii principale si su2 companii / se poate reali!a o legatura de tipul companie principala si su2 companie in "ersiunea ,. Indi"idual cu indi"idual / legaturile intre indi"iduali sunt de genul sot7sotie; parinte7copil. %irectori 7 anga)ati hotel cu pro(ile clienti / pentru "an!ari si inchiriere sala con(erinte este important sa se asocie!e mai multi *ta2ilirea unei legaturi intre un pro(il de indi"idual si un pro(il de companie. Indi"idualii pot (i legati de mai multe companii. %aca un indi"idual este legat de o companie sau de mai multe companii; aceasta legatura poate (i "i!uali!ata sau modi(icata din meniul <asociere la6 din (ereastra de modi(icare pro(ile indi"iduale sau in <ar2ore6 En pro(il indi"idual poate (i legat de o companie in trei (eluri8 din structura pro(ilului8 a(isare ta2el cu elementele principale ale pro(ilului

In structura pro(ilului (aceti clic cu 2utonul din dreapta al Mouseu:lui si alegeti optiunea <nou6 si <legatura indi"iduali6 -oloseste criteriile de cautare pentru a gasi pro(ilul dorit sau apasa 2utonul <pro(il nou6 pentru a crea unul nou. %aca se creea!a un pro(il nou acesta este legat in mod automat la companie. +pasati 2utonul <selectare6 pentru reali!area legaturii. %in modi(icare pro(il8

selectati pro(ile companie selectati meniul <asociere pro(ile6 apasati 2utonul <legatura noua6 si <legatura indi"idual6

-oloseste criteriile de cautare pentru a gasi pro(ilul dorit sau apasa 2utonul <pro(il nou6 pentru a crea unul nou. %aca se creea!a un pro(il nou acesta este legat in mod automat la companie. +pasati 2utonul <selectare6 pentru reali!area legaturii. %in meniul de na"igare al pro(ilului.

1. selectati <detalii pro(il6 si <indi"iduali6. O2ser"atie8 optiunea <indi"idual6 se poate a(isa numai in ca!ul in care e.ista cel putin un indi"idual legat la companie. 2. -aceti clic cu 2utonul din dreapta al Mouse:lui in cadrul listei a(isate sau pe detaliile din partea de sus si alegeti optiunea <legatura noua6. 3. -oloseste criteriile de cautare pentru a gasi pro(ilul dorit sau apasa 2utonul <pro(il nou6 pentru a crea unul nou. 4. 5. %aca se creea!a un pro(il nou acesta este legat in mod automat la companie. +pasati 2utonul <selectare6 pentru reali!area legaturii.

Observatie: daca sunt le,ati mai multi individuali la o companie) acestia vor fi ,rupati dupa rolul pe care il au in cadrul companiei! L$*a"u&i in"&$ p&o+i!$ #$ %ompanii En pro(il de companie poate (i legat de un alt pro(il de companie in trei (eluri8 din structura pro(ilului8 1. a(isare ta2el cu elementele principale ale pro(ilului 2. In structura pro(ilului (aceti clic cu 2utonul din dreapta al Mouseu:lui si alegeti optiunea <nou6 si <legatura companie6 3. -oloseste criteriile de cautare pentru a gasi pro(ilul dorit sau apasa 2utonul <pro(il nou6 pentru a crea unul nou. 4. %aca se creea!a un pro(il nou acesta este legat in mod automat la companie. 5. +pasati 2utonul <selectare6 pentru reali!area legaturii. %in modi(icare pro(il8 1. selectati pro(ile companie 2. selectati meniul <asociere pro(ile6 3. apasati 2utonul <legatura noua6 si <legatura companie6 4. -oloseste criteriile de cautare pentru a gasi pro(ilul dorit sau apasa 2utonul <pro(il nou6 pentru a crea unul nou. 5. %aca se creea!a un pro(il nou acesta este legat in mod automat la companie. 6. +pasati 2utonul <selectare6 pentru reali!area legaturii. %in meniul de na"igare al pro(ilului. 1. selectati <detalii pro(il6 si <companii6. O2ser"atie8 optiunea <companie6 se poate a(isa numai in ca!ul in care e.ista cel putin o companie legata la aceasta companie.

2. -aceti clic cu 2utonul din dreapta al Mouse:lui in cadrul listei a(isate sau pe detaliile din partea de sus si alegeti optiunea <legatura noua6. 3. -oloseste criteriile de cautare pentru a gasi pro(ilul dorit sau apasa 2utonul <pro(il nou6 pentru a crea unul nou. %aca se creea!a un pro(il nou acesta este legat in mod automat la companie. 4. +pasati 2utonul <selectare6 pentru reali!area legaturii. Observatie: daca sunt le,ate mai multe companii la o companie) acestea vor fi ,rupate dupa tipul de profil) adica sursa) a,entie turism etc! L$*a"u&a %u su C%ompanii +ceasta optiune o(era posi2ilitatea de a repre!enta a structurii unei companii mari organi!ata pe principiul <principal6 si <secundari6. Observatie: /aca o companie este le,ata de alta companie in calitate de sub companie) va fi afisat un 9S in dreptul numelui companiei in tabelul de afisare profil) iar in ecranul de modificare profil va aparea numai compania principala! (itera 93 afisata lan,a numele companiei ne indica faptul ca este compania principala (master)! din structura pro(ilului8 1. a(isare ta2el cu elementele principale ale pro(ilului 2. In structura pro(ilului (aceti clic cu 2utonul din dreapta al Mouse:lui si alegeti optiunea < nou6 si <legatura su2:companie6 3. -oloseste criteriile de cautare pentru a gasi pro(ilul dorit sau apasa 2utonul <pro(il nou6 pentru a crea unul nou. 4. %aca se creea!a un pro(il nou acesta este legat in mod automat la companie. 5. +pasati 2utonul <selectare6 pentru reali!area legaturii. %in modi(icare pro(il8 1. selectati pro(ile companie 2. selectati meniul <asociere pro(ile6 3. apasati 2utonul <legatura noua6 si <legatura su2:companie6 4. -oloseste criteriile de cautare pentru a gasi pro(ilul dorit sau apasa 2utonul <pro(il nou6 pentru a crea unul nou. 5. %aca se creea!a un pro(il nou acesta este legat in mod automat la companie. 6. +pasati 2utonul <selectare6 pentru reali!area legaturii. %in meniul de na"igare al pro(ilului. 1. selectati <detalii pro(il6 si <su2:companii6. O2ser"atie8 optiunea <su2:companie6 se poate a(isa numai in ca!ul in care e.ista cel putin o companie legata la aceasta companie. 2. -aceti clic cu 2utonul din dreapta al Mouse:lui in cadrul listei a(isate sau pe detaliile din partea de sus si alegeti optiunea <legatura noua6. 3. -oloseste criteriile de cautare pentru a gasi pro(ilul dorit sau apasa 2utonul <pro(il nou6 pentru a crea unul nou. %aca se creea!a un pro(il nou acesta este legat in mod automat la companie. 4. +pasati 2utonul <selectare6 pentru reali!area legaturii.

6.1.4. MODI3ICARE PRO3ILE Modi(icarea unui pro(il8 En pro(il poate (i modi(icat (olosind una dintre metodele de mai )os8 %in ta2elul unde este a(isat pro(ilul selectati 2utonul <modi(icare pro(il6 sau -aceti du2lu clic pe pro(il %in structura pro(ilului =<detalii pro(il6 si clic cu 2utonul din dreapta apoi alegeti <modi(icare6>

+daugarea unei adrese noi sau a unei metode noi de comunicare +daugarea unei adrese noi sau a unei metode noi de comunicare se poate (ace (olosind una din metodele de mai )os8 1. %in interiorul (erestrei pro(ile. 2. %in structura pro(ilului =<detalii pro(il6 si clic cu 2utonul din dreapta apoi alegeti <adresa noua6 sau <comunicare6> 3. %in structura pro(ilului =<detalii pro(il6 su2:meniul <adresa noua6 sau <comunicare6 si alegeti <nou6> Observatie: Toate informatiile despre o le,atura individuali) companie) a,entie etc!) pot fi adau,ate) modificate sau sterse din structura profilului! 6.2. CALENDAR $u optiunea 4Calendar6 "ersiunea , pastrea!a linia programarii acti"itatilor in "iitor si de sta2ilire a perioadelor critice; e.. 'erioada $raciunului. U"i!i.a&$ Ca!$n#a& $alendarul "a o(era posi2ilitatea sa "i!uali!ati o !i; o saptamana; o luna; apasand cu Mouse:ul in apropierea 2utoanelor din partea de sus a ecranului. $a optiune se poate con(igura scala timpului la inter"alele dorite.

$aracteristici8 1. 2. 3. 4. calendarul "a a(isea!a o !i; o saptamana; o luna utili!atorii por crea acti"itati noi; sau modi(ica7sterge acti"itati e.istente. utili!atorii por crea acti"itati indatoriri; sau modi(ica7sterge indatoriri e.istente. *e poate (olosi (unctia <drag ant trop6

5. $alendarul de e"enimente tine seama si de !ilele li2ere care pot (i introduse si "i!uali!ate din calendar. 6. +cti"itatile au culori di(erite pentru identi(icarea lor. 1i!uali!are calendar 'entru a "i!uali!a calendarul8 %in meniul clienti apasati pe <calendar6 sau tastati -4. $alendarul "a aparea pe ecran. Ca!$n#a&u! #$ $,$nim$n"$ 'entru a introduce un e"eniment nou sau modi(ica un calendar e.istent (aceti clic cu 2utonul din dreapta de la Mouse pe (ereastra cu calendarul cat mai aproape de !iua si selectati <nou6 sau <modi(icare6 calendar e"enimente. %atele ce tre2uiesc completate se gasesc in ta2elul 35. Tabelul -58 /atele calendarului de evenimente Campu! %ata de inceput %ata de s(arsit Tip %escriere $uloarea D$s%&i$&$ %ata de inceput a calendarului %ata de s(arsit a calendarului Tipul e"enimentului %escrierea pe lung a e"enimentelor *electati culoarea cu care "reti sa apara e"enimentele in calendar O2ser"atii aditionale

O2ser"atii

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Observatie: se poate introduce un eveniment nou selectand 9calendar activitati din meniul diverse 6.3. RAPOARTE SI DIA'RAME In aceasta sectiune se a(la toate rapoartele din -idelio. principale si mai multe su2grupe. apoartele sunt impartite in doua grupe

apoartele (olosite u!ual sunt cele din sectiunea < apoarte -idelio omania6. %e e.emplu pentru a lista raportul <Mic %e)un6 se procedea!a ast(el8 +legeti (unctia < elatii $lient6 din meniul rapid sau din 2ara de instrumente. *electati optiunea < apoarte si %iagrame6 *e deschide urmatoarea (ereastra8

*electam grupa < apoarte -idelio omania6; su2grupa < eceptie6; raportul < aport Mic %e)un=1>6 +pasati 2utonul <E.ecute6 din partea dreapta a ecranului apoi in (ereastra nou deschisa apasati tot pe 2utonul <E.ecute6 si raportul "a (i a(isat pe ecran. %aca doriti sa:l tipariti apasati 2utonul <Tiparire6. ?a (el se procedea!a pentru oricare dintre rapoarte.
=. ADMINISTRARE CAMERE

'entru a apela (unctia +dministrare $amere se apasa 2utonul < Administrare Camere6 din 2ara de instrumente sau 2utonul <+dm $amere6 din meniul rapid =cel din stanga>

=.1. SER0ICIUL DE ETA@ %in acest meniu se pot "edea toate camerele din hotel =sau numai o parte>; se poate modi(ica starea camerelor =curata; murdara>; se pot "edea si edita camerele de!a(ectate sau in reparatie etc.

'entru a schim2a statutul unei camere se selectea!a din lista apoi se alege de la < 3odificare Statut6 statutul nou8 $urata; Murdar Ocupata; Murdara. *tatutul camerei mai poate (i schim2at si din < ',linda Aotelului6 ="e!i cap. Oglinda Botelului> ?a <In(o. $amera6 ne a(isea!a in(ormatii legate de con(igurarea camerei.

*tatistica6 / putem "edea o statistica a hotelului pana in acest moment8

+ctiune rapida6 / se (oloseste pentru a schim2a statutul mai multor camere simultan.

%aca dorim sa schim2am statutul mai multor camere simultan; apelam (unctia <Actiune Rapida6. In (ereastra care se deschide selectam camerele din campul 8 4 Camera nr!6 alegem camerele la care schim2am statutul apoi alegem sectiunea !i sau noapte dupa care din campul 4 modificare la6 alegem statutul dorit.

%G / %E6 / de aici se schim2a statutul camerelor in de!a(ectate si cu de(ectiuni8

Este important sa alegeti corect inter"alul in care camera este scoasa din a(ara ser"iciului; precum si statutul implicit la reacti"are.

%e e.emplu pentru schim2area statutului camerei 1&2 in <$u de(ectiuni6 se procedea!a ast(el8 se alege (unctia <%G / %E6 din (ereastra <*er"iciul de eta)6 se selectea!a inter"alul de timp pentru care este scoasa din disponi2ilul hotelului in campul <Inter"al %ate6 se alege statutul <$u de(ectiuni6 din campul <*tatut6 alegem moti"ul pentru care se schim2a statutul camerei; din campul <Moti"6 in campul <O2ser"atii6 se trec e"entualele o2ser"atii. din campul <*tatut +cti"are6 se alege statutul la care re"ine in disponi2ilul hotelului. se apasa 2utonul <*al"are6

'entru a "edea doar anumite tipuri de camere se (oloseste meniul de selectare din partea stanga

'entru selectarea criteriului de cautare se (ace du2lu clic cu Mouse:ul pe tipul de camere dorite. 'entru o cautare mai restransa se (olosesc campurile

Tipuri Camere6 / se a(isea!a numai camerele care corespund criteriului de cautare Camere %r!6 / sunt a(isate in(ormatii despre camera selectata. Sectiuni6 / se selectea!a tura !i sau noapte
%upa (iecare criteriu ales tre2uie sa apasati pe 2utonul <$autare6 pentru a (i a(isate re!ultatele cautarii

in (ereastra din partea dreapta. =.2. DE/A3ECTATA +ceasta (unctie se (oloseste pentru schim2area statutului camerelor in </ezafectate6 sau <Cu /efectiuni6. 1e!i -unctia <%G / %E6 din <Serviciul de Camera6. =.3. ISTORIC CAMERE / se apelea!a (unctia de cautare re!er"ari. 1e!i cap. =.4. SITUATIA ACTUALA ;STATUT (OTEL< 'utem "edea statusul hotelului in acest moment cu disponi2ilul de camere si incasari =inclusi" gradul de ocupare> . -ereastra este impartita in 5 !one8 T'TA( Cumar total camere : este a(isat numarul de camere e.istente in hotel Total $am de "an!. / numarul de camere ce pot (i "andute. RU(AG / sunt a(isate di"erse statistici ale hotelului. S R1&C&U( / TAG / sunt a(isate date statistice despre statutul camerelor. S$ARS&TU( ;&( & / in(ormatii statistice despre incasarile din ca!are si alte statistici. 1 %&T S$ARS&T ;& / este optional si contine in(ormatii despre sumele incasate din ca!are cu T1A si fara T1A e!er"ari

>. DI0ERSE

+ici gasim o serie de (unctii utile dar mai rar (olosite8

In%:i#$&$ #$ .i / cu aceasta (unctie se (ace inchiderea !ilei hoteliere si trecerea in mod automat in urmatoarea !i hoteliera. 'entru detalii "e!i ane.a <P&o%$#u&a in%:i#$&$ .i6 Expo&" / se poate (ace e.portul unor rapoarte pre:de(inite manual catre o destinatie pre:de(inita. Rapoa&"$ / deschide lista de rapoarte ="e!i < elatii clienti6> Rapo&" p&o%$#u&i / este un raport statistic con(igura2il Ca!$n#a& a%"i,i"a"i / "e!i elatii $lienti S%:im a&$ pa&o!a / se poate schim2a parola utili!atorului 3un%"ii in"$&+a"a / se apelea!a di"erse (unctii P&o*&am$ $x"$&n$ / aici se gasesc scurtaturi =pre:con(igurate> spre alte programe din sistem. A%"i,i"a"i As"a.i / se deschide o (ereastra unde sunt a(isate toate acti"itatile programate in hotel.

S$&,i%ii D$ / se pot accesa adrese sau (unctii de internet pre de(inite. A%%$sa&i / se apelea!a di"erse (unctii
?. SETARI

%e aici se pot modi(ica di(erite setari ale programului.

Di,$&s$ / ?icenta / aici se introduce licenta Di,$&s$ / Intretinere / unelte pentru ser"ice : reparare si intretinere sistem 'entru restul (unctiilor "e!i proceduri speci(ice.
1A. 3ERESTRE

%e aici se inchid (erestrele din program sau se iese din program. 12. ANEEE +ne.a 1. $reare de re!er"ari =pro(il indi"idual si parta)are>

+ne.a 2.

elatii de plata =relatii de plata pe aceeasi camera si relatii de plata pe camere di(erite>

+ne.a 3. 'lati restante +ne.a 4. 'rocedura de stornare (actura +ne.a 5. 'rocedura de Inchidere de !i

S-ar putea să vă placă și