Sunteți pe pagina 1din 159

MARELE STAT MAJOR AL ARMATEI NAIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

DIRECIA OPERAII

ATLASUL SEMNELOR CONVENIONALE

2 CHIINU 2000

4 Capitolul I PRINCIPII !" R#$uli $#%#&al# ENERALE

Semnele convenionale i abrevierile specifice domeniului militar se vor folosi pentru redarea manual sau automati!at pe documente sau ecrane a situaiei i aciunilor trupelor proprii i ale inamicului "p rii adverse#$% Semnele convenionale sunt simboluri &rafice 'ntrebuinate pentru a reda unit ile$$( te)nica i aciunile acestora pe ) ri( planuri( sc)eme sau alte suporturi de informaii% Pentru diferite nevoi de repre!entare( semnele convenionale pot fi combinate( colorate( completate cu litere( cifre i abrevieri% Semnele convenionale i abrevierile ale c ror repre!ent ri sunt stabilite pe plan internaional "Crucea Roie( Semiluna Roie( Protecia civil ( denumirea rilor etc%# se redau prin simbolurile respective% Pentru desf urarea aciunilor militare 'n cadrul O*+ i parteneriatului( se vor 'ntrebuina semnele convenionale( abrevierile i culorile ce sunt stabilite sau se vor stabili de "conveni cu# or&anismul care coordonea! aciunile% C,nd se folosesc semne convenionale( abrevieri i culori altele dec,t cele din pre!entul re&ulament( semnificaia acestora se va e-plica pe documentele respective sub form de le&end "not #% Semnele convenionale i 'nscrisurile se redau pe ) ri "sc)eme#( 'n principiu( orientate paralel cu mar&inea de sus ".os# a acestora% /radul de detaliere i m rimea semnelor convenionale care nu se repre!int la scar ( ale 'nscrisurilor( precum i num rul de situaii succesive redate pe acelai document sunt 'n funcie de scara ) rii "sc)emei#( imperativele conducerii i ale lucrului de stat ma.or( ele put,ndu0se( totodat ( stabili de comandani "state ma.ore# pentru fiecare situaie 'n parte% 11111111111111 $ Prin 2parte advers 3( 'n sensul pre!entului re&ulament( se 'nele&e forele care marc)ea! 2inamicul3 'n e-erciiile i aplicaiile tactice% $$ Prin 2unitate3( 'n sensul pre!entului re&ulament( se 'nele&e structurile militare destinate s desf oare aciuni militare%

H 2" C'(pu&il# )#(%ului *o%+#%,io%al

C,mpul repre!int un loc amplasat 'n interiorul sau 'n .urul semnului convenional( 'n care se redau informaii suplimentare printr0o combinaie de simboluri( litere( cifre i5sau abrevieri% C,mpul se caracteri!ea! prin po!iia sa fa de semnul convenional i prin lun&imea e-primat 'n num rul ma-im de caractere alfanumerice ce pot fi 'nscrise 'n acesta% Po!iia i lun&imea c,mpurilor sunt ar tate 'n dia&rama de mai .os6 cifrele repre!int num rul ma-im de caractere alfanumerice% 7 7 89 89 89 89 7 7 :n fiecare c,mp pot fi 'nscrise una sau mai multe informaii( cu condiia ca lun&imea ma-im a c,mpului s nu fie dep it % ;ipurile de informaii 'nscrise 'n acelai c,mp se separ printr0o linie oblic % <a completarea c,mpurilor laterale trebuie avut 'n vedere s nu se dep easc limita superioar a semnului convenional6 limita inferioar a acestuia poate fi dep it % Dac informaia este nesi&ur ( se pune semnul 'ntreb rii% C,mpurile semnului convenional i semnificaia informaiilor marcate prin litere sunt pre!entate 'n dia&rama de mai .os i 'n tabelul de la p% = > 8?%
D

28 28 28 28

I
@ @ B ; A

C
E A 5 / C 5 D 5 E 5 < F 5 * 5 P

S R G

<itera c,m0 pului 8 A

*r% ma-im de caractere alfanu0 merice 2 0

Destinaia 4 Indicator de rol "semn convenional( abreviere pentru arm ( specialitate( te)nic ( activit ii( lucr ri etc%#

Aplica0 bilitatea H ;oate semnele conven0 ionale

Observaii 9

E-emple 7

+nitate mecani!at

Depo!it de carburani0lubrifiani pentru aviaie


I 7 Semn convenional de ran& +nit i Permite 'ntreb rii semnul

Pluton de infanterie

+nitate de infanterie( probabil un batalion

*um r de mi.loace

;e)nic

Permite 'ntreb rii

semnul

Patru tunuri antitanc


8 D 2 7 Semn pentru special 4 convenional destinaie H +nit i 9 <a nevoie

+nitate cu alc tuire temporar "&rupare de fore#

Iatalion sub comand naional Semn convenional pentru repre!entarea unit i sub comand naional ( neafectat unei aliane E 8 Informaie nesi&ur "ne0 confirnat # +nit i( te)nic ( elemente de dispo0 !itiv Semnul 'ntreb rii% Se pune 'n c,mpul E( dac 'ntrea&a informaie este nesi&ur %

J
Iatalion mecani!at( informaie nesi&ur

?
Dac numai unele informaii sunt nesi&ure( semnul 'ntreb rii se pune 'n c,mpurile respective

4J
Compunere de infanterie( probabil Compania 4

Compania 2 infanterie( ealon superior necunoscut


8 A 2 4 4 :nt riri i deficit H +nit i 9 :ntotdeauna parante!e 7 'ntre

"K# H
Iri&ada H 'nt rit "0# 8 Compania unu cu deficit

28

Adnot ri

;oate semnele conven0 ionale

Informaiile nu se transmit la alte ealoane

82

"K# *ec lo& le&

Iri&ada 82 I%Fc( cu adnotarea c trebuie s fie

M
cerut un ofier de le& tura

28

;e-t liber% Informaii suplimentare care completea! datele din alte c,mpuri

;oate semnele conven0 ionale

Permite s fie semnul 'ntreb rii

*epotabil
Ap nepotabil

Iri&ada 8L Fecani!at ( 'nt rit cu un batalion de tancuri

8 D

2 2

4 Sursa i &radul de certitudine ale informaiei

H Pentru inamic

9 Dac este folosit i c,mpul C% informaia din c,mpul D se trece prima Dac este folosit i c,mpul C( informaia din c,mpul E se

A8 89
Iatalionul 89 infanterie( descoperit de sursa A( &rad de certitudine 8

Capacitate de lupt "combativ #% Se red prim 2C<3 "2CC3# K dou cifre

+nit i

CC7L

= care repre!int procenta.ul Pierderi% Se redau prin 2P3 K dou cifre care repre!int procenta.ul < 8 ;e)nic de lupt funciune 'n ;e)nica de lupt a inamicului Semnul e-clam rii trece prima Iatalion de infanterie motori!at ( av'nd o capacitate combativ de 7LN

P2L
Iatalion de infanterie( av'nd pierderi de 2LN

;ip nouO
Staie de radiolocaie de tip nou 'n funciune

8 F

2 28

4
Ealonul superior "numerotaia i dup ca!( natura i valoarea acestuia#

H
;oate semnele convenion ale

9
Permite semnul 'ntreb rii% Dac se repre!int mai multe ealoane( aces0tea

4H

8L FC

Iatalionul 4H( din Iri&ada 8L Fecani!at

8L
se separ prin linie oblic % C,nd se repre!int mai multe unit i 'nre&imentate( acestea se separ prin cratim % C,nd pentru o unitate se repre!int mai multe ealoane i unul din acestea este s rit( numerotaia urm to0rului ealon este redat 'n c,mpul F( iar indicatorul de ran& pentru acel ealon este trecut 'n c,mpul C%

2 "CA# 4"+S#

Iri&ada 2 Canadian subordonat Divi!iei 4 S+A

25754

Plutonul 2( din compania 2( din batalionul 7( din bri&ada 4

20M

Compania 2( din batalionul 2( din bri&ada M 8 * 2 2 4


Indic te)nica de lupt a inamicului cu literele 2I*3

H
;e)nica de lupt

9
*umai pentru repre!ent rile monocromatice( c,nd semnul convenional nu poate fi dublat%

I*
;un antitanc inamic

88

28

*um r convenit% Se atribuie pentru desemnarea arbitrar a unit ilor( atunci c,nd informaiile despre acestea sunt incomplete sau nesi&ure S &eat ce indic direcia deplas rii%

Pentru inamic

Se pune 'ntre parante!e i poate avea ma-imum trei cifre

"824#
Iatalion de tancuri denumit arbitrat 824

;oate semnele conven0 ionale

Indic direcia &eneral ( nu itinerarul e-act

2L
Punct de comand al Iri& !ii 2 Fecani!ate 'n deplasare spre est

Indicator de mobilitate

+nit i i te)nic de lupt

Compania de infanterie pe autove)icule pe roi 7

82 S 7 ;ipul punctului de comand Puncte de comand Permite semnul 'ntreb rii

:n
Punct de comand 'naintat ; 89 Denumirea abreviat "numerotaia# a unit ii% C,nd batalionul "divi!ionul# este 'nre&imentat( numerotaia se desparte de cea a ealonului superior prin cratim +nit i Permite semnul 'ntreb rii

8
Compania 8 infanterie

Ia!a 824
Ia!a 824 aprovi!ionare

8042 I
Iatalionul 8 din Iri&ada 4 infanterie "batalion 'nre&imentat# 8 2 4 H 9 7

84 B 89 Date privind specificul misiunii unit ii sau tipul te)nicii de lupt +nit i i te)nic de lupt Poate fi o informaie complementar celei pre!entate 'n c,mpul ;% Permite semnul 'ntreb rii

Pt 8

"K#

Patrula constituit din pluton 8 infanterie 'nt rit

D :nt% 2
Detaament de 'ntoarcere constituit din compania 2 infanterie

8H @ 89 /ruparea dat 0or % Se poate completa cu 2de la3( 2P,n la3 pentru a preci!a semnificaia &rupului ;oate semnele convenio0 nale Poate ocupa dou c,mpuri

L4L9L9LL
Punct de comand al Iatalionului Aprovi!ionare i ;ransport care 'ntra 'n funcie la 4 mai( ora L9%LL

L?L92LL
+nitate care 'ncepe deplasarea la ? mai( ora 2L%LL

De la 88L9LMLL P'n la 84L98MLL


pers
Punct de decontaminare personal( 'n funcie de la 88 mai( ora LM%LL p'n la 84 mai ora 8M%LL

-"

.%t&#/ui%,a&#a *ulo&ilo&

Pentru repre!entarea semnelor convenionale i abrevierilor se vor folosi urm toarele culoriP - albastru > pentru forele proprii6 - rou > pentru forele inamicului6 - &alben > pentru suprafeele contaminate( at,t la inamic( c,t i la trupele proprii6 - verde > pentru obstacole( distru&eri i c,mpuri de mine proprii sau ale inamicului6 - maro > pentru drumuri6 - 0 ne&ru > pentru 'nscrisuriP antet( caracterul documentului( titulatur ( semn turi( tabele etc% C,nd 'ntrebuinea! aceeai culoare pentru ambele p ri( conturul semnelor convenionale pentru inamic se repre!int cu linii duble% C,nd aceast repre!entare nu este posibil % <,n& semnul convenional se red 2I*3% Exemplu:

a#

;anc inamic

I*

b#

Iatalionul tancuri al inamicului

Situaia real e-istent la un moment dat "iniial # se repre!int prin semne convenionale trasate prin continue( iar aciunile planificate( )ot r,te de comandant pentru trupele proprii i apreciate de acesta ca probabile pentru inamic( se redau cu linii 'ntrerupte% :n ca!ul 'n care pe aceeai )art "sc)em # se trec mai multe situaii succesive ale forelor proprii i ale inamicului( pentru distin&erea acestora( fiecare se particulari!ea! prin sublinierea abrevierilor i dublarea conturului semnelor convenionale( prin linii 'ntrerupte( punctate( )auri etc% de aceeai culoare cu acestea sau prin tente de aceeai culoare pentru ambele p ri% Atunci c,nd un element de dispo!itiv nu 'i sc)imb locul i este necesar s se repre!inte i 'n urm toarele situaii( semnul convenional al acestuia se reliefea! ( de fiecare dat ( corespun! tor variantei alese pentru situaia respectiv ( f r s se tear& evidenierile anterioare% 0" .%t&#/ui%,a&#a a/&#+i#&ilo&

87 Abrevierile se 'ntrebuinea! pentru completare informaiilor i a datelor referitoare la un semn convenional sau la redactarea unor documente sub form de te-t% Abrevierile "si&lele# care completea! semnul convenional se 'nscriu cu culoarea acestuia( f r 'ns a repre!enta punctul care marc)ea! sf,ritul prescurt rii% Abrevierile sunt aceleai at,t pentru sin&ular i plural( c,t i pentru cuvintele cu aceeai r d cin ( cu condiia ca sensul acestora s fie clar% Exemplu: Iatalion( batalioaneP I% Denumirile date &rup rilor de fore constituite temporar i cele onorifice ale unit ilor nu se abrevia! % Exemple: /ruparea tactic 2AQCQRAR3P /%;a% 2AQCQRAR3% Iri&ada H Fotori!at 2FICAI BI;EAS+<3P I&% 8L Fc% 2FICAI BI;EAS+<3% Pentru a indica mai multe unit i ale unui ealon( acestea se redau sub form de fracie( 'nscriindu0se la num r tordenumirea acestora( iar la numitor( denumirea ealonului din care fac parte% Exemple: Iatalioanele 2 i 4 infanterie din Iri&ada H infanterie I%2(4 I%I&% H I%6 Indicarea num rului de unit i de aceeai valoare se red prin cifre% Exemplu: Dou batalioane din Iri&ada 9 infanterie motoP 2I%5I&%9 I%Fo% :n situaia 'n care se indic valoarea apro-imativ a unor fore se scrie abrevierea 2Ap-%3% Exemplu: Apro-imativ dou batalioane de tancuriP Ap-% 2 I%;c%

1"

.%)*&i#&#a t#&(#%ilo& *al#%2a&i)ti*i

8? Siua( luna( ora i minutul se redau &rupat( prin c,te dou cifre( 'nscriindu0 se( pentru numerele p,n la 8L( cifra L 'n fa fiec rui num r% Anul se repre!int printr0o &rup de H cifre% /rupele de cifre se separ astfelP 0 prin punct( 'ntre cele care repre!int !iua i luna( precum i 'ntre cele care repre!int ora i minutul6 0 printr0un spaiu de m rimea unui caracter( 'ntre &rupurile de cifre care repre!int data "!iua i luna#i timpul "ora i minutul#( precum i 'ntre acestea i cele care repre!int anul% Exemple: M martie( ora 8L i 4L de minuteP LM%L4 8L%4L 89 mai 2LLL% ora 8H i 89 minuteP 89%L9 2LLL 8H%89% Pentru indica o noapte( se 'nscriu numerele ambelor !ile 'ntre care este cuprins aceasta( desp rite printr0o linie oblic % Exemple: *oaptea de spre 7 au&ustP L95L7%LM% :n ca!ul repre!ent rilor &rafice( c,nd se completea! c,mpul @ al unui semn convenional( se elimin punctele i spaiile dinte numerele care indic !iua i luna( ora minutul% Exemple: M martie( ora 8L i 4L de minuteP LML48L4L5 :n unele situaii( c,nd aciunile se petrec 'n aceeai lun ( aceasta nu se mai red % Exemple: Aliniament antitanc care urmea! s fie ocupat 'n !iua de 89 a lunii curente( la ora LH%4L 89%LH%4L

3"

Pa&ti*ula&it4,i 2# &#p&#5#%ta&#

a# Pentru semnele convenionale care nu se repre!int la scara ) rii( dispunerea "amplasarea# e-act este dat de mi.locul laturii inferioare sau a p rii inferioare a acestora%

8M Dac situaia nu permite s se redea semnul convenional 'n locul e-act( acesta se red 'n alt loc i se trasea! o linie dreapt sau fr,nt "curb # p,n la locul real de dispunere% Exemple:

b# elementele componente ale unei unit i "&rup ri# se pot repre!enta 'n interiorul unei casete( 'n acolad sau 'n a-a de aciune% Exemple: /rupare de fore av,nd 'n compunereP 'n batalion de infanterie( o companie de trupe teritoriale( o baterie de artilerie antitanc( o baterie de artilerie i un pluton de &eniu

Iri&ad mecani!at av,nd 'n compunereP dou batalioane mecani!ate( dou batalioane de tancuri( un divi!ion de artilerie i o baterie de artilerie antiaerian 6

8= Aore navale compuse dinP un divi!ion de fre&ate( un divi!ion de vedere torpiloare i un divi!ion de vedete purt toare de rac)ete( care acionea! pe direciaT

Aore de infanterie motori!at compuse din o bri&ad de infanterie motori!ar ( o &rup tactic de batalion i o companie de cercetare care acionea! pe direcia

2L Capitolul II

SEMNE CONVENIONALE PENTRU REPRE6ENTAREA UNITILOR7 ARMELOR7 SPECIALITILOR7 CATE ORIILOR DE MILITARI I 8UNCIILOR ACESTORA !" S#(%# *o%+#%,io%al# 2# /a54 Ce repre!int +nitate

Semnul convenional

Punct de comand

Punct "loc# 'n care se desf oar activit i de verificare( adunare( 'nt,lnire( re&rupare( odi)n ( precum i activit i care in de domeniul lo&istic Filitar "persoan #

/rupare de fore constituit temporar

Post de observare

Punct "loc# pentru instalaii i aciuni electronice

28 Semnul convenional de ba! construirea( prin combin ri( a altor semne% Exemple: +nitate motori!at "mecani!at #6 repre!int elementul primar pentru

Punct de comand de bri&ad de artilerie%

Comandamentele forelor armate( Farele Stat Fa.or( or&anele de transporturi militare( statele ma.ore de carabinieri( &r niceri protecie civil i alte or&anisme militare cu rol de conducere "coordonare# pentru care nu s0au stabilit semne de ran& se repre!int prin 'nscrierea si&lei acestora 'n interiorul semnului convenional de punct de comand % Exemple: Farele Stat Fa.or6

F%St%F%
Centru militar .udeean%

C%F%D%
Pentru a se ar ta destinaia punctului "locului# 'n care se desf oar diferite activit i( se combin semnul convenional de ba! de punct "loc# cu abrevieri i5sau cu semne specifice armei "specialit ii#% Exemple: Punct de adunare6
Ad n

Punct de odi)n al cercetailor 'n dispo!itivul inamicului6


Od )

22 Punct de 'nt,lnire6

Punct de aprovi!ionare% 2% Semne convenionale pentru repre!entarea ran&ului unit ilor Ce repre!int Ec)ip "similar# /rup "similar# Pluton "similar# Companie "similar# Iatalion "similar# Re&iment "similar#

Semnul convenional

-------

Iri&ad "similar# Divi!ie "similar# Corp de armat "similar# Armat "similar#

24 Exemple: Pluton6

Iri&ad %

Baloarea &rup rilor de forme constituite temporar se repre!int simbolul de ran& al unit ilor de m rime similar % Exemplu: /rupare de fore de valoare bri&ad %

prin

Instituiilor de 'nv m,nt( de cercetare( formaiunilor( detaamentelor( centrelor i laboratoarelor nu li se atribuie semne pentru ran&% Exemple: Ia! de reparaie%

4%

UUUU A%*% Semne convenionale pentru repre!entarea funciei( specialit ii( misiunii i st rii militarilor "persoanelor#

Ia!a 824

Auncia de comandant "ef# se repre!int printr0un simbol sub form de un&)i( iar cea de ef de stat ma.or "lociitor#( printr0o linie ori!ontal redate deasupra semnului convenional de militar% C,nd trebuie preci!at i ealonul comandat( deasupra semnului convenional care repre!int comandantul "eful de stat ma.or# se trece ran&ul unit ii comandate%

Exemple: Comandant de bri&ad 6

<ociitorii comandantului de batalion%

Pentru a repre!enta arma "specialitatea( misiunea# unui militar( 'n interiorul semnului convenional se trece simbolul specific armei "specialit ii( misiunii#% Exemple: CercetaP Sanitar6 A&ent de le& tur %

29

Starea unui militar "persoane# > pri!onier( r nit( mort etc% > se repre!int printr0o abreviere care se 'nscrie 'n c,mpul C% Exemple: Cerceta r nit6

Rnt%
Pri!onier6

P!n%
Infractor%

Infr%

H%

Semne convenionale specifice armei sau specialit'ii$ Ce repre!int Infanterie

Semnul convenional

27

Infanterie moto

Fecani!ate

;ancuri

;rupe teritoriale Cercetare

Cercetare 'n dispo!itiv

;ransmisiuni

2?

Radio

@
Radioreleu $ :n acest subcapitol( semnele convenionale specifice armei sau specialit ii sunt 'nscrise 'n interiorul semnului convenional de ba! de unitate% Ce repre!int Semnul convenional ;roposferice

;elefonie > ;ele&rafie

Construcii linii

2M Secreti!are

S
Pot

<upt electronic

<E

Interceptare

Emisie

/oniometrare

Iruia.

2= Informatic

Fsc%

Fascare

Semnul convenional

Ce repre!int ;ransporturi i comunicaii

;opo&eode!ie

Protecia informaiilor Asi&urare )idrometeorolo&ic Protecie psi)olo&ic

4L

Comenduire :ndrumarea circulaiei Artilerie Antitanc Rac)ete

/eniu Pionieri C i ferate

48

Semnul convenional Poduri

Ce repre!int

Drumuri

Pontonieri

Construcii "lucru#

C)imie militar

Protecie *%I%C%

Fi.loace incendiare

42 Decontaminare

Aviaie i ap rare antiaerian

Aviaie

Ap rare antiaerian

Parautiti

;rupe aeromobile

Semnul convenional

Ce repre!int Artilerie antiaerian

44

Rac)ete antiaeriene

Radiolocaie

;e)nic de rac)ete

<o&istic

Aprovi!ionare

;ransport

4H

Asi&urare te)nic

:ntreinere i reparaii

Semnul convenional Evacuare

Ce repre!int

Fedical

Beterinar

49 Salvare

Carburani0lubrifiani

Funiie

Contraspiona.

CSp IRP
Informare i relaii publice

Poliie

Pol
Carabinieri

/r niceri

47

Pompieri Paapoarte i poliie de frontier

Semnul convenional <e& tur

Ce repre!int

Fobili!are

Serviciu de informaii

SI
Instrucie

I%)t
Completare

Cplt

4?

:nv m,nt

.%+
Comand

;eritorial "de teritoriu#

Repre!entarea altor arme "specialit i# se face prin combinarea semnelor sau ad u&area abrevierilor la semnele convenionale de ba! sau la cele specifice% Exemple: Aviaie de v,n toare > bombardament6

Cercetare *%I%C%6

4M

Decontaminare personal6

Poliie militar 6

P#&) PM

+nitate de infanterie care se mobili!ea! %

4=

Capitolul

III

SEF*E CO*BE*IO*A<E PE*;R+ REPRESE*;AREA ;EC*ICII FI<I;ARE 8% Infanterie Ce repre!int Puc mitralier

Semnul convenional

Puc cu lunet

Fitralier

HL

Armament de infanterie prev !ut cu arunc tor de &renade

Arunc tor de &renade antitanc portativ "tip A/0?#

Arunc tor de &renade antitanc "tun f r ( recul# "tip A/0=#

2%

Ilindate Ce repre!int

Semnul convenional

H8 ;anc Fain de lupt "F<I( F<D# ;ransport blindat "transportor amfibiu blindat# Autove)icul blindat

4%

Artilerie i rac)ete Ce repre!int Arunc tor de bombe

Semnul convenional

;un

;un0obu!ier

H2

;un antitanc

Obu!ier

Arunc tor de proiectile reactive

Semnul convenional

Ce repre!int Instalaie de lansare a rac)etelor

Instalaie de lansare a rac)etelor antitanc

Artilerie autopropulsat ( aici obu!ier autopropulsat

H4

H% /eniu Semnul convenional Ce repre!int Pod mobil de asalt pe asiu de tanc

Instalaie de filtroventilaie

Indicator pentru utila. de &eniu

Ponton

Porti

Iac

HH

Fi.loc improvi!at de trecere

Semnul convenional Puncte suspendat

Ce repre!int

Reflector poliedric

Fin P a# antipersonal6

b# antiblindate6 c# curs "surpri! #6

d# cu aciune comandat 6 e# direcional

H9

f#

ancorat 6

&# de fund6 )# 'n deriv i# .# E-emple de te)nic de &eniuP ;anc cu dra&or6 D& Id! de protecie a bara.elor6 de tip necunoscut

Autove)icul blindat cu lam de buldo!er6 Fain de s pat tranee

FS;

9% C)imie militar

H7 Semnul convenional Ce repre!int Arunc tor de flanc ri

Arunc tor de &renade incendiare

Staie de calcul analitic

Au&as

/enerator de fum

7% ;ransmisiuni Semnul convenional Ce repre!int

H? Staie radio

Staie radioreleu

Receptor radio

Semnul convenional Radiotelefon

Ce repre!int

9
Central telefonic

;erminalP a# a# ;elefonic6

HM

b# c# AAU d#
DA;E

b# ;ele&rafic( aici cu dispo!itiv de secreti!are6 c# Aa-6

d# Date "monitor( imprimant ( ;v#

?%

<upt electronic Ce repre!int Staie de interceptare "cercetare#

Semnul convenional

Staie de &oniometrare

Staie de bruia. electronic

H=

Semnul convenional

Ce repre!int Staie pentru determinarea compatibilitate electroma&netic Capcan termic condiiilor de

Reflector dipol

Sen!or

Farcator radio de obiectiv

9L

M%

Informatic Ce repre!int Calcul electronic

Semnul convenional

=%

Protecia informaiilor Ce repre!int Dispo!itiv pentru protecia informaiilor

Semnul convenional

Comple- de protecie a informaiilor

8L% Protecie psi)olo&ic Semnul convenional Ce repre!int

98

Difu!or

Staie de amplificare

Staie de radiodifu!iune

Staie de televi!iune teritorial

Studio pentru monta. emisiuni

E
Fain de reporta.

;ipo&rafie

92

Fateriale scrise

/enerator "imitator# de sunet

88% Aviaie Semnul convenional Avion Ce repre!int

Avion de v,n toare

94

Avion de bombardament

Avion de cercetare

Avion f r pilot

Cidroavion

Elicopter

Satelit militar

Aerostat

9H

82% Ap rare antiaerian Semnul convenional Ce repre!int Fitralier antiaerian

;un antiaerian

Instalaie de lansare a rac)etelor antiaeriene

Staie de radiolocaie

99

Radioaltimetru

Staie de recunoatere prin radiolocaie

Staie de conducere a focului

Staie de diri.are a rac)etelor antiaeriene

84% ;ransporturi i comunicaii Semnul convenional Ce repre!int

97

;ren "va&on#

Ba&on platform

8H% <o&istic Semnul convenional AbatorP a# de campanie6 Ce repre!int

b# de teritoriu Irut rie de campanie Iuc t rie Iuc t rie rulant

9?

Car Staie de alimentare "pompare# Sp l torie "baie# de campanie Automobil "main # Autoturism Semnul convenional Autocamion

Ce repre!int

Autospecial

;ractor

9M

;railer

Remorc

89% Protecie civil Semnul convenional Cidrant Ce repre!int

Fi.loc de stins incendiu

Siren

9=

Dispo!itiv de 'ntrerupere a iluminatului e-terior

Semnul convenional

Ce repre!int Central de alarmare

Staie de control a radioactivit ii mediului 'ncon.ur tor

87% Particularit i de repre!entare a# Repre!entarea te)nicii pentru care nu s0au stabilit semne convenionale 'n cuprinsul capitolului III se face prin combinarea semnelor convenionale i5sau abrevierilor care definesc elementele componente "destinaia# ale te)nicii respective% Exemple: Arunc tor de bombe instalat pe transportor

7L blindat6 Elicopter antitanc6

Autospecial autoturism6

de cercetare *%I%C% instalat

pe

Staie de interceptare de radiolocaie6 diurna Staie de interceptare radio

b# Repre!entarea unor caracteristici ale te)nicii militare se reali!ea! prin bararea semnelor convenionale ale acesteia( cu linii( astfelP ;e)nic militar ;unuri( tunuri0obu!iere( obu!iere( arunc toare Iararea semnului convenionalP cu dou cu trei linii linii Calibrul p,n la Calibrul Calibrul 8LL mm 8LL089L peste Cu o linie cu patru linii 0

78 mm I taie p,n la 4 Vm Calibru mi.lociu I taie mic Fi.locii 89L mm I taie p,n la 9 Vm Calibru mare I taie medie /rele

Instalaii de lansare rac)etelor antitanc ;unuri antiaeriene Instalaii de lansare rac)etelor antiaeriene

I taie p,n la 2 Vm Calibru mic

0 0 I taie mare 0

I taie apropiat +oare

;ancuri( tractoare de artilerie( avioane "elicoptere#( de transport Aparatur electronic funcionare 'n &ama undelor Avioane de "bombardament# cu

Fetrice

Decimetric e Operativ Fedie

Centimetrice

Filimetric e 0 0

cercetare cu

;actic Fic

Strate&ic Fare

aparatur electronic putere de emisie Exemple:

;un calibrul 8LL > 89L mm6

72

Instalaie de lansare a rac)etelor tactice

Instalaie de lansare a rac)etelor antiaeriene cu b taie medie6

;anc mi.lociu6

;ractor de artilerie mi.lociu6

Staie de radiolocaie 'n &ama undelor decimetrice(

74

Elicopter &reu de transport

Capitolul

IB

SEF*E CO*BE*IO*A<E PE*;R+ REPRESE*;AREA ACI+*I<OR( E<EFE*;E<OR DE DISPOSI;IB RI FISI+*I<OR

7H

8%

Probleme &enerale

Informaiile referitoare la semnele convenionale care repre!int aciuni( elemente de dispo!itiv i misiuni se redau prin abrevieri( caractere alfanumerice sau prin alte semne convenionale 'nscrise 'n c,mpurile respective% Denumirea( lun&imea i semnificaia c,mpurilor se pre!int 'n tabelul de mai .osP <itera c,m0 pului A *r% ma-im de caractere alfanumerice 0 Destinaia Aplicabilitatea Observaii

Indicator de rol

;oate semnele convenionale

Semn conveni0 onal "observare# pentru arm ( specialitate( te)nic ( aciuni( elemente de dispo!itiv( misiuni etc%

Semn convenional ran&

de

Raioane de ap rare( puncte de spri.in( po!iii( aliniamentele misiunilor( direc0 ii( linii de desp rire etc% Aciuni de foc i

*um rul

"codul#

79 obiectivului / 28 Adnot ri Indicativ prioritate <itera c,m0 pului G *r% ma-im de caractere alfanumerice 0 Destinaia de lovire( elemente de bara.e ;oate semnele convenionale Aciuni de foc i lovire Aplicabilitatea Observaii Informaiile nu se transmit la alte ealoane

Direcia v,ntului

<ovituri *%I%C%

Indic direcia probabil a contamin rii *%I%C%

89

;ipul armei sau mi.locului de folosire a A%*%F% /ruparea dat or >

<ovituri *%I%C%

89

;oate semnele convenionale cu e-cepia celor pentru limite

77

2%

<imite( aliniamente( misiuni

<imitele f,iilor "!onelor de responsabilitate# unit ilor se repre!int prin linii de desp rire 'ntrerupte la anumite intervale de semnul convenional al ran&ului ealonului la care se refer ( iar dac este ca!ul( 'n dreptul "l,n& # acestuia se trece numerotaia unit ilor% :n situaia 'n care linia desparte dou unit i aparin,nd unor state diferite din cadrul Parteneriatului pentru Pace se poate reda abreviat i numele acestora% Po!iionarea c,mpurilorP Exemple: <inie de desp rire 'ntre Iri& !ile 4 i 96 4 U 9 ; I ;

:n situaia 'n care este necesar s se redea i natura unit ii( aceasta se 'nscrie abreviat dup numerotaie% Exemple: <inii de desp rire 'n baterie situaii

7? 8%:ntre bri& !ile 2 i 4 de infanterie moto I&% 2 I%Fo% U I&% 4 I%Fo% 2% :n dispo!itivul I&% I%Fo% U U U ! 2 ! 4% :n dispo!itivul Cp%I%Fo%

:n situaia c,nd se repre!int unit i de valoare diferit ( pe linia de desp rire se red semnul convenional al ran&ului unit ii cu valoarea mai mare( cu e-cepia limitei de spate( unde( 'ntotdeauna( se folosete semnul convenional al ran&ului unit ii din fa % <inia de desp rire se pre!int de la pluton 'n sus% Aliniamentele de desf urare "ap rare( atac( coordonare etc%# se redau printr0o linie al c rei traseu urmea! coordonatele sau punctele reale din teren% <inia poate fi 'ntrerupt de abrevieri sau alte semne convenionale care s 0i evidenie!e clar destinaia% Po!iionarea c,mpurilorP Exemple: "A# @ A C "A#

7M Aliniamentul de desf urare pe coloane de companii( care va fi atins la ora 88%89 'n !iua de 89 octombrie

Aliniamentul antitanc nr%8 al Iri& !ii Artilerie 85I&% Art% Aliniamentul de contact se repre!int ( 'n &eneral( prin semicercuri care au concavitatea 'ndreptat spre dispo!itivul propriu( respectiv( al inamicului% Exemplu: Aliniament de contact%

7= :n situaia c,nd se or&ani!ea! f,ie de si&uran "po!iie 'naintat sau si&uran de lupt #( limita dinainte a ap r rii se red prun semnul convenional de aliniament( iar limita dinainte a celor mai 'naintate elemente( prin semicercuri care au concavitatea orientat spre dispo!itivul propriu% Exemplu: <imita dinainte a f,iei de si&uran i limita dinainte a ap r rii Iri& !ii 9 infanterie

LDA

1U U Aliniamentele "limitele# p,n la care se e-ecut misiuni specifice armelor i specialit ilor "artilerie( cercetare( lupt electronic etc%# se repre!int printr0o linie pe care se red ( 'n funcie de situaie( semnul convenional sau denumirea abreviat a armei "specialit ii# respective% Exemple:
U

?L Aliniamentul distanei ma-ime de tra&ere cu armamentul de artilerie6 aliniamentul p,n la care se asi&ur cercetarea *%I%C%

<imita ma-im a !onei de neutra0li!are prin bruia. a mi.loacelor electronice Aliniamentele misiunilor urmea! punctele reale din teren i se redau prin linii 'ntrerupte la anumite intervale de semnul convenional al ran&ului ealonului la care se refer % Po!iionarea c,mpurilorP @ I C Exemplu: Fisiunea bri& !ii de infanterie U

:n situaia 'n care misiunea unit ii este 'mp rit 'n misiune imediat i urm toare sau pe etape( aliniamentul misiunii imediate "etapei# se repre!int cu semnul convenional al ran&ului unit ii i abrevierea 2Im3 sau 2EtT3%

?8

Exemplu: Fisiunea imediat a bri& !ii 4% Raioane "!one#( puncte de spri.in( po!iii

X I(

Conturul raioanelor se red printr0o linie care urmea! coordonatele sau punctele reale din teren% Po!iionarea c,mpurilorP 9

A
T H

Coninutul c,mpului C se poate reda( dup ca!( 'n interiorul sau 'n e-teriorul raionului% Exemple:

?2

Raion pre& tit pentru lupta antidesant de c tre Compania 8 Infanterie( &ata la 8H%L=( ora 82%LL6

8HL=82LL

U Cp 88 Raion 'n care acionea! elemente teroriste 'narmate

;ero
Informai

:n unele situaii( 'n interiorul raionului se poate reda semnul convenional de unitate sau denumirea abreviat a acesteia% Exemple: Raionul de desantare prin parautare al Companiei 8 Destinaie Special

R$&
Raionul Iri& !ii de H re&rupare al Infanterie

?4 Fotori!at I&% H I%Fo%

Raion ce 2OIIEC;IB3( aici nr% 8L9

constituie Obv 8L9

Raioanele de ap rare( po!iiile( punctele de spri.in se repre!int la scar sau sc)ematic% Pentru a se deosebi de alte tipuri de raioane( conturul este 'ntrerupt de semnul convenional al ran&ului unit ii( redat 'ntotdeauna pe partea opus contactului cu adversarul% Po!iionarea c,mpurilorP 9

:T;

T H

I
Exemple:

?H Raionul de ap rare al Iatalionului 4 Infanterie( ocupat la 29 octombrie( ora 8?%LL6

4I

Punctul de spri.in al Companiei 8 Infanterie( repre!entat pe plutoane% 4 2 Raioanele( punctele de spri.in( po!iiile de ap rare fortificate se redau prin amplasarea unor se&mente scurte ae!ate perpendicular pe conturul e-terior al aceastora% Exemplu Raionul fortificat al Iatalionului 2 Infanterie% 8

C,mpul ; din afara raionului se completea! 'n situaia 'n care se impune cunoaterea unit ii care reali!ea! lucrarea "amena.are &enistic ( aprovi!ionare( transport etc%#%

28 I

?9 Exemplu: Raionul fortificat al Iatalionului 4 Infanterie( amena.at &enistic de Plutonul 2 Pionieri% Pl 2Pi

4I

Po!iiile de ap rare "tra&ere# se repre!int la scar sau sc)ematic printr0o linie av,nd capetele orientate 'n un&)i spre 'napoi( la care se adau& semnul convenional de unitate sau ran&ul i5sau mi.locul de foc% Exemple: Po!iia de ap rare a /rupei 4 Infanterie6 4

Raionul batalionului 'n ap rare( unde sunt reflectate sectoarele de tra&ere i sacul de foc "S%Ac%# -

S"8*" -

?7 o!iia de tra&ere a Iateriei 2 Obu!iere6 Raionul po!iiilor de tra&ere al Divi!ionului Artilerie din Iri&ada 9 Fotori!at % dispus pe baterii 1 2 Sonele contamin rii radioactive se repre!int prin linii al c ror traseu corespunde punctelor cu acelai nivel de radiaie% :n locul valorilor nivelurilor de radiaie se pot reda codurile "culorile sau literele#corespun! toare nivelurilor de radiaie% :n punctul de pornire al !onei se poate reda simbolul sursei contamin rii "e-plo!ie nuclear ( a&ent economic etc%#
! C,mpurile !onei contamin rii radioactiveP

! 1Mo

C2 C-

C0

??

H%

Direcii Semnul convenional Ce repre!int Indicator pentruP a# atac6

a%

b%

b# atac principal

Direcie de atac

Direcie principal de atac

?M

Semnul convenional

Ce repre!int A-a de atac "'naintare#

A-a principal de atac "'naintare# < Indicator pentruP a a# direcie de inter!is6

b%

b# direcie principal de inter!is

Direcie pe care unit i din A%A%+% urmea! i spri.in A%A%I% direcie pe care unit i din A%A%+% se deplasea! i se introduc 'n operaie "lupt #( aici preiau efortul principal

?=

Primele dou semne convenionale se folosesc c,nd forele au libertatea de a aciona 'n 'ntrea&a f,ie "!on #% Direcia de atac se folosete( de re&ul ( pentru ealoane de valoare batalion i mai mici i condiionea! e-ecutarea aciunii numai 'n lun&ul direciei respective% A-a de atac permite atacul i manevra numai 'n spaiul corespun! tor a-ei6 aciunile 'n afara a-ei se e-ecut numai cu aprobarea ealonului superior% B,rful s &eii se red pe aliniamentul "obiectivul( reperul# care repre!int "definete# misiunea( iar linia care marc)ea! direcia "a-a# poate fi 'ntrerupt de semnul de ran& al unit ii care e-ecut misiunea% 9% Deplasare Semnul convenional Ce repre!int Indicator pentru mobilitateP a% ! b% ! c% ! c# pe roi pentru orice fel de teren6 ! b# pe roi6 a# pe .os6

ML d% d# pe enile6

e%

e#

mi-t "pe roi i enile#6

f%

f#

tractat6

&%

&# pe calea ferat 6

)%

)# aeropurtat

Semnul convenional

Ce repre!int Itinerar de deplasare% :n ca!ul deplas rii 'n ambele sensuri( nu se

M8 pune s &eata% semnul convenional se poate completa cu un simbol de unitate( te)nic ( nume de cod sau num r% Coloan P a% b% a# 'n deplasare6

b# oprit % Indicator de impracticabilitate% :n interiorul acestuia se red simbolul sau abrevierea cate&oriei de te)nic pentru care nu este practicabil% Indicatorul se lea& cu o linie de elementul la care se refer "raion( itinerar etc%#% OcolireP

a% b% c%

a#

uoar 6

b# dificil 6 c# imposibil %

M2

sector de comenduire i 'ndrumare a circulaiei% Exemple: Iatalionul 4 Fecani!at 'n mar pe autove)icule pe roi6 O coloan de 8L F<I 'n deplasare c tre FA<I*A( la 8? iulie( ora 8L%L96 8?L?8LL9 8L F<I FA<I*A Itinerar de deplasare impracticabil pentru autove)icule pe roi6 IC<OD ROR+ Raion inaccesibil autove)iculelor pe roi i pe enile6

M4

Bad cu dificultate la intrare i la ieire%

9%

Puncte( posturi( locuri Ce repre!int Punct de control


PC

Semnul convenional

PC Punct iniial
PT

PI

SC+<E*I

Semnul convenional Punct final P8

Ce repre!int

P8

MH Punct de coordonare Post de comenduire i 'ndrumare a circulaiei

Post de dispeceri i control al circulaiei

Indicator militar de 'ndrumare a circulaiei

?% Aciuni de foc i lovire Semnul convenional Ce repre!int Sector de tra&ere "lansare( observare( bruia. etc%#

Aoc pe obiectiv punctiform Aoc pe obiectiv de suprafa

M9

Aoc liniar Semnul convenional Ce repre!int Bal de foc( aici un aliniament 2FAR;IE3 Aoc masat

Concentrare succesiv a focului( aici un aliniament <ovitur e-ecutat de aviaie

<ovituri cu mi.loacele de foc( aici cu artileria% Conturul semnului convenional 'ncer0cuiete obiectivul "suprafaa de teren# asupra c ruia s0a e-ecutat focul% C,nd situaia impune( 'n locul semnului convenional de artilerie se red tipul mi.locului folositP tun( obu!ier( rac)et etc% Distrus "nimicit#

M7 Se aplic peste semnul convenional al obiectivului Incendiu i!olat% S &eata indic direcia v,ntului <upt pe aliniamente intermediare <DA II

!
II

Aciuni de fi-are

!
Semnul convenional

Contralovitur "contraatac#

Aciuni de 'nt,r!iere Aore care 'ncercuiesc

II

!
Ce repre!int

M?

Aore 'ncercuite

Ambuscad % B,rful s &eii indic locul precis al aciunii P,nd Infiltrare Cercetare prin lupt

+rm rire Procedeu de lupt prin surprindere "raid( incursiune( sond etc%# Sector de rupere LDA U "'n bri&ad #

MM

Po!iionarea c,mpurilor focului pe obiectiv punctiform

I @ /

Exemplu: Aoc pe obiectiv punctiform( obiectivul nr% 4L( e-ecutat la 8H mai( ora 8L%LL

4L 8HL98LLL

Po!iionarea c,mpurilor focului pe obiectiv de suprafa

I
@ /

Exemplu: Aoc pe obiectiv de suprafa ( obiectivul "sectorul# nr% 9L( planificat a se e-ecuta la 8H mai( ora 8L%4L Po!iionarea c,mpurilor pentru focul liniarP

9L 8HL98L4L @ I /

M=

Exemplu: Aoc liniar( foc de bara. de ba! ( obiectivul codificat 2A<+*3( planificat s se e-ecute la 89 mai( ora LH%9L

2A3 89L9LH9L

Po!iionarea c,mpurilor pentru procedeul de lupt prin surprindereP

Exemplu: Raid e-ecutat de Plutonul 4 Infanterie din Compania 2 Infanterie6 'nceperea misiunii la 88%HL( ora 22%9L

@ ;

DE <A 88LH229L

45Cp%2I
Exemple de fie i sector de tragere:

RAID

=L A,ie de tra&ere pentru un pluton de infanterie moto

Sector de tra&ere pentru maina de lupt a infanteriei

Exemplu de aciune de ntrziere: Aciune de 'nt,r!iere e-ecutat de c tre Compania 2 Infanterie 02I M% Aciuni specifice M%8% Cercetare terestr Semnul convenional 02I

Ce repre!int Direcie de cercetare

=8

Suprave&)ere Ec)ip de destinaie special a Armatei *aionale "A%*%# &rup de cercetare "/r%Cc% predat de la unitate# Patrul de cercetare i timpul 'nceperii Ec)ip de cercetare 'n dispo!utivul inamicului Sursa a&enturii cu indicarea ordinii i timpul 'nceperii aciunilor

A*

*r%8 L4%LL 8H%L9 /r%Cc%*r%8% I%D%S% Pt%Cc%*r%2 I&%8 I%Fo L9%LL 87%L4 L4%LL 2?%L9

*r%H L?%LL 8?%L4 Exemple: Compania 2 Infanterie 'n cercetarea unei f,ii de batalion

II 2

Direcie de cercetare *%I%C% M%2% Desantare

II

=2 Semnul convenional Ce repre!int Desantare prin parautare Desantare prin ateri!are

Semnul convenional

Ce repre!int A,ie 'n care se neutrali!ea! antiaeriene ale inamicului mi.loacele

Element de diri.are a paraut rii

M%4% Artilerie i rac)ete Semnul convenional Ce repre!int

=4

/rupare de artilerie( aici de bri&ad ( format din dou divi!ioane

Post de ascultare Ia! P a% b% a# de intersecie

b# acustic

C,nd nu se cunoate sau nu este nevoie s se redea locul real de dispunere al fiec rui divi!ion( &ruparea de artilerie se poate repre!enta prin 'nscrierea abreviat a denumirii acesteia 'n semnul convenional de raion% Exemplu: /rupare de artilerie de bri&ad

/%A% I&%

=H

M%H% /eniu Semnul convenional ;ranee Ce repre!int

Ad postP a% b% c% d% a# la suprafa 6

b# de tip 'n&ropat6 c# subteran6

d# sub parapet Ran ad postP

a% b%

a#

acoperit6

b# neacoperit

=9

Semnul convenional

Ce repre!int <ucrare pentru e-ecutarea loculuiP

a% b% c% d e%

a#

din lemn i p m,nt6

b# din prefabricate de beton6 c# de tip &reu "permanent #6

d# cu cupol blindat 6 e# cu cupol escamotabil

Punct de e-ploatare i prelucrare a lemnului Punct de fabricare betoane

=7 Obstacol punctiform Abati! Capcan e-plo!iv Obstacol antitanc nee-plo!iv Obstacol de s,rm ( asi&urat cu mine cu percuie la traciune Semnul convenional Ce repre!int Obstacol liniar nedefinit Obstacol puin vi!ibil Obstacol 'mpotriva desantului aerian Iaricad

=?

Reea de s,rm &)impat ( aici pe dou r,nduri de pari( conectat la reeaua electric Ran antitanc 'n curs de e-ecuie% Dac anul este terminat( triun&)iurilor se )aurea! a% b% c% d% Distru&ereP a# planificat 6 b# pre& tit 'n stadiul 8 "de si&uran #6 c# pre& tit 'n stadiul 2 "armat#6 interiorul

d# e-ecutat Semnul convenional se red peste simbolul elementului distrus "de distrus# sau 'n afara acestuia% C,nd nu este necesar s se redea stadiul distru&erii( se repre!int numai stadiul 2 Semnul convenional Ce repre!int

=M

/rup "banc# de mine

C,mp de mineP a% a# e-ecutat manual sau mecani!at6

b%

b# e-ecutat prin lansare la distan aviaia( artileria etc%#

"cu

S
Son de bara.e

F F F F

Son minat nedeterminat topo&rafic i ne'n&r dit ( aici conin,nd mine de tip necunoscut

== DrumP a# de ba! 6 b# de re!erv 6 R! c% R! c# de varientare

a% b%

Semnul convenional

Ce repre!int <oc de 'ntoarcere pe drum "platform 'ncruciare# de

Culoar "de trecere( de intrare( de ieire( de recuperare# Bad Punct de trecere% :n interior se red simbolul "abrevierea# mi.loacelor de trecere i( c,nd este necesar( num rul acestora

8LL

Sector de forare "trecere#

Post de foto&rafiere terestr

Po!iionarea c,mpurilor obstacolului punctiform

@ ;

A C

Exemplu: Abati! e-ecutat de c tre Plutonul 8 Pionieri la 22 decembrie( ora L=%LL

2282L=LL Pl% 8 Pi%

Po!iionarea c,mpurilor elementelor de bara.e( aici( c,mp de mineP

I @ A ; C

8L8

Exemplu: C,mpul de mine antiblindate nr% 89( reali!at de Plutonul 8 Pionieri p,n la 82 martie( ora 8?%LL( av,nd plantate 2LL de mine( prin care este e-ecutat un culoar de trecere6 Son de bara.e 'n care sunt e-ecutate c,mpuri de mine i obstacole nee-plo!ive

89 82L48?LL Pl% 8Pi 2LL

Semnul convenional

Ce repre!int <ovitur c)imic "biolo&ic #

Punct de m surare a nivelului debitului do!ei de radiaie Perdea de fum

8UM

8L2

Po!iionarea c,mpurilor c)imic "biolo&ic # Exemplu:

pentru lovitura

9 V = 4LL=8H8L Ip% H

Atac c)imic cu iperit ( produs la 4L%L=( ora 8H%8L( av,nd norul 'n deplasare 'n direcia s &eii

M%7% ;ransmisiuni Semnul convenional Ce repre!int Centru de transmisiuni% ;ipul centrului se red 'n c,mpul C prin abrevierileP * > nodal6 S > spri.in6 / > de &arni!oan <inie de transmisiuni% *um rul c ilor "canalelor# se poate repre!enta 'ntrerup,nd linia cu &rupe de cifre desp rite prin punct( 'n ordineaP - telefonice pe dou fire6 - telefonice pe patru fire6

8L4 tele&rafice pe dou fire6 tele&rafice pe patru fire6 transmiteri de date

Staie intermediar Staie de adunare i e-pediere a documentelor

S A E D

Staie potal militar Centru de telecomunicaii teritorial

E-empleP

8LH Centrul de transmisiuni al punctului de comand al unei bri& !ii de infanterie av,nd 'n compunereP - staie telefonic central 6 0 staie tele&rafic 6 - staie de secreti!are6 - staie de comutare i verificare a c ilor "liniilor#6 - staie de frecven 6 - staie de alimentare electric 6 - &rup de receptoare radio i telecomand 6 <inie radioreleu care se e-ploatea! P 0 M c i telefonice pe dou fire6 0 2 c i telefonice pe patru fire6 0 H c i tele&rafice pe dou fire6 0 L c i tele&rafice pe patru fire6 0 una cale pentru transmiteri de date

B M%2%H%L%8%

2%2%8%8%L% 7%2%4%2%8%

a#

2%2% 8%8% L%

Centru de telecomunicaii teritorial av,ndP a# .onciuni de abonare6 b# tran!it de c i6

L%2% L%2% L%

2%2%8%8%L% H%8%2%L%L%

8L9 c# ramificarea c ilor pe o direcie b# c#

M%? <upt electronic Semnul convenional Ce repre!int Centru de lupt electronic

< E
Centru de interceptare 0 &oniometrare

Post de bruia. electronic

Centru de conducere i diri.are a focului din sistemul de cercetare0lovire

8L7 Sistem inte&rat de lupt electronic

Ia! de &oniometrare

Son de &oniometrare

M%M% cercetare radio Semnul convenional Ce repre!int Centru de cercetare radio

8L?

Punct de interceptare radio

Punct "post# de interceptare emisiuni radioreleu

M%=% Informatic Semnul convenional Ce repre!int Reea de calculatoare electronice

M%8L% Protecia informaiilor Semnul convenional Ce repre!int

8LM <e& tur prote.at

M%88% Fascare Semnul convenional Ce repre!int Aciune "lucrare# de 'nelare

<ucrare de ascundere

E-empleP <ucrare de 'nelare amplasament > tanc 'n

<ucrare de ascundere a unui pod

8L=

M%82% ;ransporturi i comunicaii Semnul convenional Ce repre!int Indicator pentru activit i de transporturi i comunicaii a# 'mbarcare6 b# debarcare6 c# transbordare

a% b% c%

Semnul convenional

Ce repre!int Staie de cale ferat 'n care se e-ecut activit i militare( aici de 'mbarcare

Sector de cale ferat % :n caset se trec caracteristicile acestuia i alte detalii

88L

Ealon militar transportat( aici pe calea ferat % B,rful s &eii se trasea! 'n locul prin care trece i 'n care sosete ealonul de transportat

M%84% Aviaie i ap rare antiaerian Semnul convenional Ce repre!int Aerodrom% Aelul pistelor se red 'n c,mpul C prinP A > asfaltat 6 I > betonat 6 C > consolidat 6 F > metalic 6 * 0 natural Elidrom

;eren de ateri!are

888 Semnul convenional Ce repre!int *od de aerodromuri

Centru de conducere a aciunilor aviaiei

Punct de conducere a aviaiei 'n lupt

Punct de diri.are i indicare a obiectivelor

<upt aerian

Raion 'n care se e-ecut aciuni ale aviaiei% *atura aciunii "cercetare foto&rafiere etc%# se red prin semnul convenional al aeronavei sau prin abreviere

882 Culoar de aciune al aviaiei( aici de ieire

Aliniament pentru aviaie

Sona de foc a rac)etelor i artileriei antiaeriene Semnul convenional Ce repre!int Direcie de atac a aviaiei A- de atac a aviaiei ;raiect de !bor

M%8H% Asi&urare )idrometeorolo&ic Semnul convenional Ce repre!int

884

Direcia v,ntului i &radul de acoperire cu nori% :n c,mpul C se red vite!a v,ntului 'n m5s( &radul de acoperire cu nori i altitudinea 'n metri Centru meteorolo&ic

Punct "post# meteorolo&ic

M%89% <o&istic Semnul convenional Depo!it teritorial Ce repre!int

Semnul convenional

Ce repre!int

88H A&ent economic de aprovi!ionare

A&ent economic prestator de servicii

Conduct de campanie pentru produse petroliere A- de evacuare0reparare a te)nicii militare

Staie te)nic % Destinaia acesteia se red 'n c,mpul C Surs de ap

<oc de adunare a te)nicii deteriorate

889 Spital de campanie

Cimitir

Exemple: Depo!it de alimente

Ali(
Depo!it de muniie al Iri& !ii 4 Infanterie Depo!it de lo&istic 'n care se & sesc materiale de &eniu( c)imice i de transmisiuni Ge.Ch.Trs. M%87% Protecie civil Semnul convenional Ce repre!int Ad post de protecie civil

U 3I

887

A&ent economic cu componente nucleare( c)imice sau e-plo!ive D r,m turi( demol ri Obiectiv de importan deosebit

Obiectiv de patrimoniu

Aormaiune de pompieri

Semnul convenional

Ce repre!int Sector i raioane de intervenie pentru protecia civil % *umerotarea sectorului de intervenie se face cu cifre romane( aici nr% II( iar a raioanelor( cu cifre arabe( aici 8(2(4% :n c,mpul C se scrie sub form de fracieP la num r tor >

8 4 II 2

88? num rul de locuitori( iar la numitor > eful sectorului de intervenie Raion 'n "din# care se evacuea! populaie civil i bunurile materiale% :n c,mpul C se trece num rul raionului( iar sub form de fracie( la num r tor > num rul persoanelor evacuate( iar la numitor > num rul locuitorilor cu domiciliul stabil 'n raionul respectiv% Sub caset se red s &eata care indic intrarea "ieirea# din raion( aici ieirea

Ev% pop

M%8?% Drept internaional umanitar Semnul convenional Ce repre!int Indicator pentru or&ani!aiile internaionale i societ ile naionale de Cruce Roie% Crucea se red cu culoarea roie Indicator pentru serviciile medicale militare i civile( personalul reli&ios civil care particip la serviciile medicale sau de protecie civil % Crucea i semiluna se redau cu culoarea roie Indicator internaional pentru protecia civil % ;riun&)iul este colorat 'n albastru pe fond portocaliu Ce repre!int

Semnul convenional

88M Indicator pentru obiectiv cultural aflat sub protecie &eneral % ;riun&)iul i rombul 'nne&rite se colorea! 'n albastru Indicator pentru obiectiv cultural aflat sub protecie special % ;riun&)iurile i romburile 'nne&rite se colorea! 'n albastru Indicator pentru lucr ri i instalaii foarte periculoase "bara.e( di&uri( centrale nucleare etc%#% Interiorul cercurilor se colorea! 'n portocaliu M%8M% Informare i relaii publice Semnul convenional RT v mil Pre s mil M%8=% Pa! i ordine Semnul convenional Ce repre!int Redacie de radio0televi!iune emisiuni militare Redacie pres militar

Ce repre!int

88=

Post de pa! cu c,ine de serviciu Patrul de pa! cu c,ine de serviciu Semnul convenional 0700 1800 SC; Ce repre!int Punct de control trecere frontier ( aici desc)is 'ntre orele L?%LL i 8M%LL Scotocire Captur

PC;A

Control special "filtru# Escort ( aici pentru 2LL de persoane escortate% Dreptun&)iul i num rul de persoane escortate se redau cu culoarea specific forelor din care provin

2LL

Cordon de ordineP

82L a% a# simplu( aici cu autove)icule6

b%

b# dublu( aici cu personal

CAPI;O<+< B AIREBIERI AIREBIEREA DE*+FIRI<OR FARI<OR +*I;QI( +*I;QI<OR RI S+I+*I;QI<OR Denumire complet Abrevierea 8 2 Armata *aional A%*% Armat A% 8%

828 Academia militar Iatalion Iaterie Ia!a Iri&ada Comandament Comandament teritorial Companie Corp de armat Corp aerian "de aviaie# Detaament Direcie divi!ie Divi!ion Ec)ip Escadril Alotil Aorele Armate Aront /rup /rupare /rup /rup operativ A%F% I% It% I!% I&% Cmd% C%;% Cp% C%A% C%Aer% "Av%# Dt% Dir% D% Dn% Ec)% E% Al% A%A% A% /p% /% /r% /r%Op%

822

Fare unitate Farele Stat Fa.or 8 Finisterul Ap r rii Finisterul Afacerilor Interne Iatalion de tancuri Divi!ion de artilerie Divi!ion de artilerie antitanc Divi!ion de artilerie antiaerian Divi!ionul 8 tunuri "obu!iere# Divi!ion de artilerie reactiv Divi!ionul 8 rac)ete antiaeriene Escadril de elicoptere de lupt Escadril aviaie de v,n toare Escadril de elicoptere de transport i lupt Subunit i de asi&urare Secie &ospod rie "&rup &ospod rie# Direcia operaii a Farelui Stat Fa.or Departamentul Administrativ0militar "al Republicii Foldova# Centru de anali! Centru de instruire Depo!it de carburani *od de transmisiuni al F%St%F% /rupare de artilerie a bri& !ii 8 infanterie motori!at +nit i de infanterie +nit i speciale

F%+% F%St%F% 2 F%Ap% F%A%I% I%;c% Dn%A% Dn%A%;% Dn%A%A% Dn%I%;% Dn%Re% Dn%8 R%A%A% E%El%<% E%Av%B% E%El%;r%<% Sub%As&% Sc%/s% "/r%/s%# Dir%Op%F%St%F% D%A%F% "R%F%# C%Anl% C%Ins% Dp%C% *%;%F%St%F% /%A%I&% 8 I%Fo% +%I% +%Sp%

824 ;rupe de ap rare teritorial Iatalionul de infanterie motori!at Iatalion tancuri Divi!ion de obu!iere Divi!ion antiaerian Iaterie de artilerie antiaerian Iaterie de rac)ete antiaeriene Iaterie cercetare i transmisiuni antiartilerie companie cercetare Companie transmisiuni Pluton comand Companie &eniu Companie protecie antic)imic Companie deservire material 8 Companie de reparat te)nica militar Companie de pa! Pluton de drumuri i comenduire Punct medical /rup pre& tire desant0parautat Companie Stat Fa.or i deservire Pluton puc 0mitralier antitanc Pluton antitanc Iaterie arunc toare de mine Serviciu armament de rac)ete i artilerie Serviciu automobile( transportare( amfibii( blindate i tancuri Serviciu ec)ipament Serviciu alimentar Serviciu carburani lubrifiani ;r%Ap%;% I%I%Fo% I%;c% Dn%Ob% Dn%A%A% It%A%A% It%R%A%A% Dt%Cc%;rs%A%Art% Cp%Cc% Cp%;rs% Pl%Cd % Cp%/e% Cp%Pr%A%C)% Cp%D%F% 2 Cp%Rp%;%F% Cp%P!% Pl%Dr%Cmd% P%Fed% /r%P&%Ds%Pt% Cp%St%F%D% Pl%P%F%A%;% Pl%A%A% It%Ar%Fn% S%Arm%R%A% S%Au%;%A%I%;c% S%E)% S%Al% S%C%<%

82H Serviciu ca!are i e-ploatare a locuinelor Iri&ada 8 infanterie motori!at Iri&ada de artilerie Iri&ada de rac)ete antiaeriene Iri&ada de aviaie mi-t Escadril de aviaie mi-t independent Re&iment de transmisiuni independent Iatalion destinaiei special Iatalion de pa! i asi&urare Iatalion &eniu Ia!a reparaie restabiliri Iatalion de asi&urare material independent Companie de lupt redioelectronic independent Companie de ap rare c)imic independent Detaament topo&eode!ic Companie cercetare radio i radiote)nic independent Centru !onal de instruire Depo!it central a patrimoniului te)nic <aborator te)nic de m sur independent Spital militar central Spital militar Iatalion de conducte independent Policlinic militar central Depo!it medical independent 8 /rup veterinar !oolo&ic Depo!it de p strare i transportare a combustibilului Depo!it ec)ipament Depo!it combustibil S%C!%E-pl% I&% 8 I%Fo% I&%A% I&%R%A%A% I&%Av%F% E%Av%F%Ind% R%;rs%Ind% I%D%S% I%P!%As&% I%/e% I!%Rp%Rs% I%As&%Ft%Ind% Cp%<%Rd%Elc%Ind% Cp%Ap%C)%Ind% Dt%;opo%/eo% Cp%Cc%Rd%;)%Ind% C%Sn%Inst% Dp%C%Patr%;)% <b%;)%F s%Ind% Sp%Filit%C% Sp%Filit% I%Cd%Ind% Pol%Filit%C% Dp%Fd%Ind% 2 /r%Bet%0Sool% Dp%P str%;r %Com% Dp%Ec)% Dp%Cb%

829

Comenduire de comunicaii( militare la staii feroviare Comenduire de comunicaii militare( sectorului feroviar( staiei i aeroportului Depo!it de carburani i lubrifiani Departamentul protecie civil i situaii e-cepionale Centru de instruire al specialitilor pentru Armata *aional Centru de instruire de aviaie a Armatei *aionale Rcoala te)nico0militar din T a centrului pre& tirii specialitilor Armatei *aionale Centru sportiv al Armatei *aionale Direcia armament Direcia asi&urare material0te)nic Direcia operaii Direcia lo&istic Direcia transmisiuni Secia de serviciu a trupelor Secia topo&eode!ic /rupa de &ospod rie /rupa de finane "secia de finane# Cancelaria F%St%F% direcia pre& tire de lupt Direcia artilerie Secia ap rare spaiului aerian Secia asi&urare &enistic i protecie antic)imic a trupelor Direcia politic militar i relaii e-terne Armament i lo&istic Direcia medico0militar Punct medical

C%Com%F%St%C%A% C%Com%F%Sec%A%St%Aerop% Dp%C%<% D%Prt%Civ%Sit%E-p% C%Inst%Spc%A%*% C%Inst%Av%A%*% Rl%;)%0Filit% T C%P&%Spc%A%*% C%Sr%A%*% Dir%Arm% Dir%As&%Ft%;)% Dir%Op% Dir%<o&% Dir%;% Sc%S%;r% Sc%;opo/eo% /r%/s% /r%Ain% "Sc%Ain%# Cnl%F%St%F% Dir%Pr%<% Dir%A% Sc%Ap%Sp%Aer% Sc%As&%/e%Pr%A%C)%;r% Dir%Pol%Filit%Re%E-t% Arm%<o&% Dir%Fd%Filit% P%Fd%

827 Direcia cadre i 'nv m,nt militar Direcia educaie 8 2% /RADE<E FI<I;ARE Soldat Caporal Ser&ent interior Ser&ent Ser&ent ma.or Plutonier Plutonier ma.or Plutonier ad.utant <ocotenent <ocotenent0ma.or C pitan Sold% Cap% Ser&%inf% Ser&% Ser&%ma.% Plt% Plt%ma.% Plt%ad.% <t% <t%ma.% Cpt% Dir% C%Inv%Fil% Dir%Ed% 2

82?

Faior <ocotenent0colonel colonel /eneral de bri&ad /eneral de divi!ie /eneral de corp

Fr% <t%Col% Col% /l%I&% /l%D% /l%C%

8 4 AIREBIEREA REAERI;OARE <A SERBICI+< :* +*I;A;E O%S%+% O%S%Op%

Ofier de serviciu de unitate Ofier de serviciu operativ Ofier "ser&ent# de serviciu pe parc

O%S%Pc% "Ser&%S%Pc%#

82M Ofier "ser&ent# de serviciu pe tab r A.utorul ofierului de serviciu pe unitate A.utorul ofierului "ser&entului# de serviciu pe parc pentru control te)nic A.utorul ser&entului de serviciu pe punctul de control Ser&ent de serviciu pe companie "batalion( baterie# Ser&ent de serviciu pe punct de control Ser&ent de serviciu pe buc t rie Planton pe companie "parc( punct de control# /ornist de serviciu Pompier de serviciu Electrician "instalator# de serviciu O%S%;br% "Ser&%S%;br%# A.%O%S%+% A.%O%S%Pc%Ctr%;)% A.%Serv%S%P%Ctr% Ser&%S%Op% "I%( It%# Serv%S%P%Ctr% Serv%S%Ict% Pn%Cp% "Pc%P%pCtr%# /rn%S% Pomp%S% Ectr% "Inst%# S%

82=

8 H% AIREBIEREA +*OR EUPRESII RI ;ERFE*I W A W Abati! Ac)i!iie( ac)i!iionar Acoperire Activ( activitate Aciune( de aciune Acustic Acvatic Ad post( ad postire Ad post pentru ap rare Ad post de tip &reu Ad post de tip 'nt rit Ad post de tip uor Ad,nc( ad,ncime Administraie Adunare Aerian( aerian Aerodrom Aeroport A&ent( a&enie A&entur A&resor( a&resiune Ab!% Ac!% Acp% Ac% Ac% Acs% Acv% Adp% A%S%P% A%;%/% A%;%: A%;%+% Ad% Adm% Adn% Aer% Adr% Aerp% A&% A&t% A&r%

84L A.utor( a.ut tor A.utor pentru e-ploatare "Reparaie( dotare# Alarm Alimente( de alimente( alimentare Aliniament Aliniament iniial Ambuscad Amena.are( amena.at Amfibie "transport# 8 Amplasament Amplificator( amplificare Anali! ( analitic Animal Antiaerian Antic)imic Antidesant Antiepidemic Antiinfanterie Antirac)et Antitanc Antiteroriti Aparatur de pre& tire i transmitere a datelor Ap rare Ap rare antiaerian a teritoriului "trupelor# Ap rare antidesant "antirac)et # Ap rare naional "civil # Aplicaie A.% A.%E-pl% Rp%( Dot% Alr% Al% Aln% Aln%I% Amb% Am.% Amf% 2 Ampl% Ampf% Anl% Anm% A%A% A%C)% A%Ds% A%Ep% A%I% A%R% A%;% A%;er% A%P%;%D% Ap% Ap%A%A%;% ";r%# Ap%A%Ds% "A%R%# Ap%*% "C%# Apl%

848 Aprovi!ionare Apro-imativ Arier&ard Armament( arm Armament i muniie Arme de *imicire 'n mas Arme sub ap Arm nuclear "c)imic ( biolo&ic # Artilerie Arunc tor de fl c ri Arunc tor de &renade antitanc portativ > A%/%0? "A%/%0=# Arunc tor de &renade incendiare Arunc tor de proiectile reactive Asalt( de asalt Ascultare Asi&urare Asi&urare material ( te)nic i medical Asi&urare te)nic de tancuri i autotractoare Ateptare Atelier Atelier de reparat te)nic militar Autoatelier 8 Autoba! Automobil( autove)icul( auto Autotractor Auto&reider Automat( automati!at Automati!area conducerii trupelor Apr% Ap-% Ar&% Arm% A%F% A%*%F% A%s%A% Arm%*% "C)%( Il&%# Art% Ar%Alc% A%/%0? "A%/%0=# Ar%/%Inc% Ar%P%R% As% Asc% As&% As&%Ft%;)%Fd% As&%;%A% A% Atl% A%R%;%F% Auatl% 2 Aub!% Au% Aut% Au&r% Autm% A%C%;%

842 Autopropulsat Autosanitar Autoservire Autospecial Autostaie Autotun Autove)icul de lupt Au-iliar Avan&ard Avarie( avariat Aviaie( avion "de v,n toare > bombardament6 de bombardament6 de cercetare tactic ( operativ sau strate&ic ( de cercetare > corectare( de transport6 sanitar de le& tur # Avion proiectul A!imut "ma&netic# W I W Iara. Iatalion "Cp%6 Pl%6 &r%# de protecie civil Iatalion aprovi!ionare i transport Iatalion "Cp%6 Pl%# arunc toare de fl c ri Iatalion autosanitar de evacuare Iatalion "Cp%6 Pl%6 &r%# bruia. radioelectronic "radiote)nic# Iatalion c i ferate Iatalion "Cp%6 Pl% &r%# cercetare "bruia.# radio Iatalion cercetare I.% I%Pr%C% I%Apr%;r% I%Ar%Alc% I%Ausan%Ev% I%Ir%Rd%Elc% "Rd%;)%# I%C%A% I%Cc% "Ir%# Rd% I%Cc% Aupr% Ausan% Aus% Ausp% Aust% Atu% A%<% Au-% Av&% Avr% Av% "B6 B%I6 I%6 Cc%;a%6Cc%Op%6 Cc%Str%6 Cc%Co%6 ;p%6 San%6 <&%# Av%Pr% A!% "F&%#

844 Iatalion prin parautare( instrucie i completare Iatalion completare i instrucie desant parautare Iatalion "Cp%# construcii ma&istrale 8 batalion construcii linii permanente "cablu &reu( cablu tele&rafic# Iatalion construcii i e-ploatare Iatalion "Cp%6 Pl%# de&a!are teren( ec)ipament Iatalion deservire te)nic material Iatalion deservire( pa! ( lucru i ap rare Iatalion "Cp%6 Pl%# drumuri i comenduire Iatalion "Cp%6 Pl%6 &r%# de evacuare autove)icule de lupt "tancuri transportoare amfibii blindate( automobile Iatalion &eniu aerodrom Iatalion &eode!ie Iatalion "companie# infanterie "&r niceri6 pa! i ordine6 trupe teritoriale# Iatalion "companie( pluton# infanterie maritim Iatalion "Cp%# lucru Iatalion "Cp%# mascare Iatalion "Cp%# pa! aeroport Iatalion poduri i c i ferate Iatalion protecie antic)imic Iatalion radio "radioreleu# Iatalion radiote)nic Iatalion de reparaie tancuri "tractoare de artilerie6 transportoare( amfibii blindate( automobile# Iatalion topo&rafic Iatalion tratare special Iatalion transport "auto# I%Cc%Pt%I%Cpl% I%Cpl%I%De%Pt% I%C%F% 2 I%C%<%P% "C%/%# "C%;&%# I%C%E% I% "Cp%6 Pl%# D&!%;% "Ec%# I%D%;)%F% I%D%P%<%A% I% "Cp%6 Pl%# I%Dr%Cmd% I% "Cp%6 Pl%6 &r%# Ev%Al% ";c%6 ;%A%I%6 Au%# I%/e%Adr% I%/eo% I%Cp%# I% "/r%6 P!% Or%6 ;%;%# I% "Cp%( Pl%# I%F% I%<cr% I%Fsc% I%P!%Aerp% I%Pod%C%A% I%Pr%A%C)% I%Rd% "Rd%Rl%# I%Rd%;)% I%Rp%;c% ";t%A%6 ;%A%I%6 Av%# I%;opo% I%;%S% I%;r% "Au%#

84H Iatalion transmisiuni Iatalion special de evacuare Iaterie de artilerie antiaerian "calibru mare( calibru mi.lociu( calibru mic# Iaterie comand Iaterie radiote)nic Iaterie de serviciu Iaterie "pluton# te)nic Iaterie te)nic a bri& !ii de rac)ete operativ0tactice "antiaeriene# Iaterie de tunuri "tunuri obu!iere# Ia! aerian 8 I!%A%;%;%A% Ia! de asi&urare te)nic de tancuri i autotractoare Ia! de reparat te)nica militar Ia! te)nic de aerodrom Ia! te)nic rac)ete antiaeriene Ia!a &rupului de cercetare 'n ad,ncime Ien!in Iiolo&ic Iivuac Ilindate Ilocare( blocat Iolnav Iruia. Irut rie Iucat ( buc i I!%R%;%F% I!%;%A% I!%;)%R%A%A% I!%/p%Cc%Ad% Isn% Il&% Iiv% Il% Ilc% Iv% Ir% Irt% Iuc% I%;rs% I%Spc%Ev% It% A%A% "C%F%6 c%F%6 c%m%# It%Cd % It%Rd%;)% It%S% It% "Pl%# ;)% It%;)%I&%R%o%t% "A%A%# It%;% ";%Ob%# I!%Aer% 2

849 Iuc t rie Iuldo!er Iuletin W C W Calculator electronic Cale "de acces6 de aprovi!ionare6 telefonic # Cale ferat CalibruP mare( mi.lociu( mic Campanie Camufla.( camuflare Canonier Cap( de cap "se prescurtea! numai pentru formarea e-presiilor combinate# Capacitate "de lupt 6 de ap rare# Capcan Captur ( capturat Carburant0lubrifiant Cartiruire Cate&orie Ca!are( ca!armere Ca!emat C l u! 8 Central telefonic Centru antiepidemic Centru de conducere a aciunilor de lupt ale aviaiei Centru militar de calcul electronic C%E% Cl% "Acc%6 Apr%6 ;f%# C%A% C%F%6 c%F% c%m% Cmp% Cmf% Cn% C% Cpc% "<6 Ap%# Cpn% Capt% C%<% Cart% Cat&% C!% C!m% Cl!% 2 C%;f% C%A%Ep% C%C%A%<% "Av%# C%F%C%E% Ict% Id!% Iul%

847 Centru mobil de calcul electronic Centru de primire i roda. Centru de str,n&ere a pri!onierilor Centru de transmisiuni Cercetare Cerceta Cercetare 'n dispo!itiv "prin lupt ( prin sunet# Cercetare instrumental de artilerie C)emare C)imic Ciocan de foc nr% 8 circulaie( circulat C,mp de mine Coloan Comand Comandant Comandament tactic aerian Comandamentul ap r rii civile Comandamentul ap r rii antiaeriene a teritoriului Comandamentul trupelor de &r niceri Combustibil Comenduire( de comenduire Comenduire i 'ndrumare a circulaiei Comenduire transporturi militare de re&ulator de circulaie Comisie de ap rare civil Companie asi&urare de lupt punct comand Companie autosanitar de evacuare Companie cercetare de radiolocaie Companie pa! obiective C%Fb%C%E C%P%R% C%S%P!n% C%;% Cc% cc% Cc%Dp!% "<%6 S%# Cc%I%A% C)m% C)% C%A% 8 Cir% C%Fn% Cln% Cd % Cdt% Cdm%;%Aer% Cdm%Ap%C% Cdm%A%A%;% Cdm%;%/r% Cbs% Cmd% C%:%C% C%;%F%R%C% Cms%Ap%C% Cp%A%<%P%C% Cp%Ausan%Ev% Cp%Cc%Rd%<c% Cp%P!%Obv%

84? Companie str,n&ere i evacuare a r niilor Companie treceri fluviale Complet( completare Complet cartofoto&rammetric Comple8 Comunicat Comunicaie Concentrare( concentrat Concentrate alimentare Concentrare succesiv a focului Construcii linii cablu "permanente# Conta&ios Contin&ent Contraaciune Contraatac( de contraatac Contrainformaii Contralovirut ( de contralovitur Contrapre& tire Contraofensiv Control Consum( consumat Convalescent Convoi Cooperare Coordonare( de coordonare Corectare( corecie Corespondent( coresponden Cp%S%Ev%R% Cp%;rc%Al% Cpl% C%C%A% C-% 2 Cmc% Com% Conc% C%Al% C%S%A% C%<%C% "P%# Cta&% Ct&% C%Ac% C%Atc% C%I% C%<v% C%P&% C%Ofs% Ctr% Cs% Conv% Con% Coop% Crd% Co% Csp%

84M Cruci tor "&reu( uor# Curent Curent de 'nalt tensiune Curent de .oas tensiune W D W Deal Debarcare( debarcat Deci!ie Deficit Defluire Depo!it Desant Desf urare Desp rire Detaament de asi&urare a mic rii Detaament de asalt 8 Detaament de distru&eri Detaament naval "fluvial# de spri.in cu foc Detaament 'naintat Detaament de 'ntoarcere Detaament mobil de bara.e Detaament salvare0avarii Detaament tactic Detaament de salvare0evacuare De!activare De!informare Dl% Db% Dc!% Def% Dfl% Dp% Ds% Dfs% Desp% D%A%F% D%A% 2 D%D% D%*% "A%# S%A% D%:n% D%:nt% D%F%I% D%S%A% D%;a% D%S%E% D!v% De!inf% Cr% "/%+%# Crt% C%:%;% C%D%;%

84= Direcie de ofensiv Direcie de ba! Dislocare Dispo!itiv Dispo!itiv premer& tor de lupt Dispunere Distru& tor Document Dra&or de ba! "de rad # Drum( de drumuri W E W Ec)ipament Efectiv Elicopter Emisie( emisiune Epidemie Epicentru Epi!ootic Escal Escarp Escort Ealon "ealonul 'nt,i( doi# Etap Evacuare Eviden E-clusiv Ec% Ef% El% Em% Epd% Epc% Ep!% Esc% Escp% Esct% E% "E%862# Et% Ev% Evd% E-cl% D%O% D%I% Dsl% Dp!% Dp!%P%<% Dsp% Ds&% Doc% D&%I!% "Rd %# Dr%

8HL E-emplu E-istent 8 E-pediie E-plo!ie( e-plo!iv E-plo!ie aerian W A W Alanc( de flanc Alan&ard Aoc concentrat "masat# Aormaii de protecie civil Aormaiune Aormaiuni de ap rare Aormaiuni de re!isten Aormaiuni sanitare "de asi&urare te)nic # Aormaiuni de serviciu Aorare Aore principale Aracionare Arontier Aum( fumi!are W / W /arni!oan /ata de lupt "de mar( de desc)idere( a focului6 de tra&ere# /r nicer /rup de asalt /rup electro&en Ac% Al&% A%C% "F%# A%Pr%C% Arm% A%Ap% A%R!t% A%San% "As&%;)%# A%S% A% A%P% Ac% Ar% Am% /r!% /%<% "F%6 D%A%6 ;%# /r% /p%As% /%E% E-p% E-pl!% E%A% E-% E-ist% 2

8H8 /rup "&rupare# fluvial de lovire /rup "&rupare# naval de lovire /rup "Pl%# de cercetare /rup de conducere a aciunilor de lupt ale aviaiei /rupare de artilerie /rupare de cercetare > lovire W C W Calt "mare6 mic # Cran "cald 6 proasp t 6 rece# 8 W I W Inamic Incendiu Inclusiv Independent Infanterie "infanterie moto# Infirmerie Informaie Instrucie Inter!is Intervenie Inm% Inc% Incl% Ind% I% "I%Fo%# Ifm% Inf% Inst% Int!% Intv% Cl% "F%6 m%# Cr% "C%6 P%6 R%# 2 /p% "/%# A%<% /p% "C%# *%<% /r% "Pl%# Cc% /%C%A%<%Av% /%A% /%C%<%

8H2 W : W :mbarcare :nc rcare :ncercuire :ncetare :ncetarea alarmei aeriane :ncolonat( 'ncolonare :ndrumare a circulaiei :ntreprinderea de reparaii auto :ntreinere :ntreinere te)nic nr% 8 "nr% 26 silnic # :n!estrare W D W Donciune W < W <ansare <e&ale( le& tur <imita dinainte a ap r rii <inie <oc( loca 8 <oc de adunare autove)icule <oc de adunare r nii <%A%Au% <%A%R% <ns% <&% <%D%A% <n% <c% 2 Dc% :bc% :cc% :ce% :ct% :%Alr%Aer% :ncl% :nd%Cir% :%R%A% :tr% :%;)%I% "26 S%# :n!%

8H4 <oc de adunare re!erviti <oc pentru odi)n <ocuitor <ociitor <ovire( lovitur <ovitur principal <ucr ri( lucr tori( de lucru <ucr tori civili "forestieri# <unet ( lunetist W F W Fac)et Fanevr Far( de mar Fasc ( mascare Fain electronic de calcul Fain de furni!are Fain de s pat ad posturi Fain de s pat tranee Fateriale Fa-imum Fecanic conductor Fecani!at Fedic( medical Feteorolo&ic Filitar Poliie( poliiti Fin ( minare( minat Finimum Fc)% Fv% F% Fsc% F%E%C% F%An% F%S%A% F%S%;% Ft% Fa-% m%c% Fc% Fd% Feteo Filit% Pol% Fn% Fin% <%A%R!% <c%Od)% <oc% <oc% <v% <v%P% <cr% <cr%C% "Aor%# <un%

8HH Fisiune imediat "urm toare# Fitralier Fobil Fotociclet Fotorin Funiie W * W *av de debarcare 8 *ecesar *eutrali!are( neutrali!at *imicire *od de bara.e *orm de consum "aprovi!ionare# *um r W O W Obiectiv Obstacol Obu!ier Oc)itor Odi)n de !i "noapte# Ofensiv Ofier Ofier de serviciu Ofier de serviciu operativ Obv% Obst% Ob% Oct% Od)% S% "*%# Ofs% Of% O%S% O%S%Op% *ec% *!% *m% *%I.% *%C% "Apr%# *r% *%Db% 2 Fis%I% "+%# Ftr% Fob% Fct% Fot% F%

8H9 Ofier de serviciu principal Operativ( operator Ora Ordin Ordin circular "&eneral( de lupt ( de !i# Ordine de b taie "interioar ( de 'ncolonare# Or&ani!aie Ori!ont W P W Parautare( parautist Pa! Pac)et mobil de cap Pist de decolare > ateri!are Pistol0mitralier P,nd Platform Poduri Pod de 'nsoire( de asalt Politico0militar Pompier Ponton( pontonieri Populaie 8 Portavion Post "punct# de control "de observare# Post de informare de lupt Post "punct# de 'ncercare i control Post de observare contra minelor O%S%P% Op% Or% Ord% O%C% "/%6 <%6 S%# O%I% "I%6 :cln%# Or&% O!% Pt% P!% Pct%Fb%C% P%D%A% P%m% P% Plf% Pod% Pod% :ns% "As%# Pol0F% Pomp% Po% Pop% 2 P%Av% P%Ctr% "O%# P%I%<% P%:%C% P%O%C%F%

8H7 Po!iie Po!iie 'naintat Po!iia si&uranei de lupt Po!iie de tra&ere Prealarm Precursor Pre& tire "de foc# Premer& tor Prim a.utor Primire( primiri Pri!onier Probabil Proiectil reactiv diri.at "nediri.at# Protecie Protecia navi&aiei aeriene Psi)ic( psi)olo&ic( psi)olo&ie Plantator de mine Pun tor de plase Punct Punct de adunare r nii Punct de adunare a documentelor Punct de comand "comand 0observare# Punct de aprovi!ionare de lupt Punct de aprovi!ionare cu ap Punct de comenduire Punct de comand al serviciilor Punct de diri.are Punct iniial Punct de 'nt,mpinare autove)icule Po!% Po!%:n% Po!%S%<% P%;% Palr% Prc% P&% "A%# Pm&% P%.% Prm% P!n% Prb% P%R%D% "P%R%*%D%# Pr% P%*%A% Ps)% P%Fn% P%P% P% P%A%R% P%A%D% P%C% "C%O%# P%A%<% P%Apr%A% P%Cmd% P%C%S% P%D% P%I% P%:%Au%

8H? Punct de 'nt,mpinare re!erviti Punct de lucru Punct medical Punct de observare te)nic Punct de primire reparaie autove)icule Punct de str,n&ere pri!onieri Punct de tra&ere special 8 Puc ( puca Puc mitralier Puc semiautomat cu lunet W R W Rac)et "antiaerian ( operativ0tactic ( tactic # Rac)et antitanc diri.at Rac)et nediri.at Rac)et auto&)idat Radiaie( de radiaie Radio Radioelectronic Radiointerceptare Radiofu!iune Radiolocator Radioreleu Radiote)nic Raid Raion "de ba! 6 de bara.e6 de re!erv etc%# Raion de adunare a te)nicii deteriorate Raion de ap rare contra minelor P%:%R!% P%<cr% P%Fd% P%O%;)% P%P%R%Au% P%S%P!n% P%;%S% 2 P% P%F% P%S%<% R% "A%A%6 O%;%6 ;a%# R%A%D% R%*%D% R%A%/% Rad% Rd% Rd%Elc% Rd%Intc% Rd%Dif% Rd%<c% Rd%Rl% Rd%;)% Ra% Rn% "I!%6 I.%6 R!%6 etc%# R%A%;%D% R%A%C%F%

8HM R nit( r nii "&rav( uor# Reactiv( reacie Rec)i!iie( rec)i!iionat Recunoatere Re&rupare Releu Re&im Remorc)er Restabilire Reparaie "curent ( medie( capital # Repartiie Repre!entant Reea "de s,rm # Re!erv ( de re!erv Re!erv antitanc Re!erv de arm 'ntrunite Re!erv &eneral strate&ic Re!isten Rocad ( de rocad Rupere( de rupere 8 W S W Salvare Sanitar S rin "substan to-ic de lupt # Sector Secia ba!ei de aprovi!ionare Secia 'ntreinere i reparat te)nic electronic de conducere Rn% "/%+%# Re% Rc!% Rec% R&r% Rl% R&m% Rm% Rst% Rp% "C%6F%6 E%# Rep% Rep!% R% "S%# R!% R!%A%;% R!%A%:% R!%/%S% R!t% Roc% Rup% 2 Sv% San% Sr% Sct% S%I!%Apr% S%:%R%;%E%C%

8H= Secia pentru 'ntreineri te)nice i reparaii curente autove)iculelor Secia de reparat te)nic militar Semnal Servant Servicii Si&uran Sistem automati!at pentru conducerea trupelor sistem informaional teritorial Sistem de prelucrare automat a datelor sistem teritorial de introducere e-tra&erea datelor &rafice Somam "substan to-ic de lupt # Spate Special( specialitate( specialist Spital "c)irur&ie( de linia 'nt,i# spri.in Staie( staionare Staie de calcul analitic Staie de calcul electronic Staie de cale ferat Staie de control al radioactivit ii mediului 'ncon.ur tor Staie mobil de calcul electronic Staie de 'nc rcat acumulatori Staie radio Staie de radiolocaie pentru cercetare staie de radiolocaie pentru tra&eri Staie de radiolocaie pentru diri.are a rac)etelor Staie seismic ale S%:%R%C%A S%R%;%F% Smn% Serv% S% Si&% S%A%C%;% S%I%;% S%P%A%D% S%I%E%/% So% Spt% Spc% Sp% "C)i%<n%I%# Spr% St% S%C%A% S%C%E% St%C%A% S%C%R%F%I% S%Fb%C%E% S%:%A% S%Rd% S%R%C% S%R%;% S%R%D%R% St%Ssm%

89L Stoc 8 Strate&ie Sub ap "la suprafaa apei# Sub p m,nt "la suprafaa p m,ntului# Subsector Substane radioactive Substane to-ice de lupt "persistente6 trec toare# Subunit i i formaiuni de servicii Sub!isten Suprave&)eat Suprave&)ere de lupt Supravieuire Surprindere Surs W R W Ralup Ran adppost Ran de comunicaii Rlep W ; W ;abun "substan to-ic de lupt # ;ab r ;actic ;anc "&reu6 mi.lociu6 uor# ;eatru de aciuni militare ;e)nic( te)nic "de lupt 6 militar # ;b% ;br% ;a% ;c% "/%6 F.%6 +%# ;%A%F% ;)% "<%6 F%# Str% s%A% "S%A%# s%P% "S%P%# Ssect% S%R% S%;%<% "P%6 ;%# S%A%S% Sb!% Spv% S%<% Spv% Sur% Ss% Rlp% R%A% R%C% Rl% Stc% 2

898 ;elecomunicaie telefon( telefonist ;ele&raf( tele&rafist ;elevi!iune ;eren "numai pentru formarea e-presiilor combinate# ;erorist ;ipo&rafie ;opo&rafic ;ractor ;ra&ere( tr & tor ;ra&ere prin oc)ire direct "indirect # ;ra&ere din po!iie acoperit "neacoperit # 8 ;ransbordare ;ransmisiuni ;ransport( de transport ;ransportor amfibiu blindat ;ransva!are ;ranee ;ran!it( de tran!it ;ratare parial "total# ;recere( de trecere ;ren ;ria. ;rupe "proprii6 de uscat# ;unel W + W +lterior ;com% ;f% ;&% ;B% ;% ;er% ;ip% ;opo% ;t% ;r&% ;%O%D% "I%D%# ;%P%A% "*%A%# 2 ;sb% ;rs% ";%# ;p% ;%A%I% ;sv% ;% ;!% ;%P% ";%# ;rc% ;n% ;r.% ;r% "Pp%6 +%# ;l% +lt%

892 +nde scurte "unde ultra scurte# +nit i( subunit i i formaiuni de asi&urare te)nic +nit i i subunit i de servicii +nit i de foc +nitate de m sur +or +tila. +!ina "de reparaii# +nitate militar W B W Ba&on Bal de foc Bam Becin Bedet "blindat 6 de debarcare6 purt toare de rac)ete# Be)icul Beterinar Bite! B,n tori de tancuri "de munte# Bremelnic W S W Si Si )ran Si lupt Son S% S%C% S%<% Sn% B&% B%A% Bm% Bc% B% "Il%6 Db%6 P%R%# B)% Bet% B% B%;c% "F%# Br% +%S% "+%+%S%# +%S%A%A%;% +%S% +%A% +5F +% +t% +!% "Rp%# +%F%

894 Son interioar Son de serviciu 'n aer 9% Sn%I% S%S%A% Abrevierile punctelor cardinale i principalelor unit i de m sur a# 8% 2% 4% H% Est 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E *ord 1 1 1 1 1 1 1 1 * *ord0est 1 1 1 1 1 1 *0E *ord0vest 1 1 1 1 1 *0B 9% 7% ?% M% Punctele cardinale Sud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S Sud0est 1 1 1 1 1 1 1 1 S0E Sud0vest 1 1 1 1 1 1 1 1 S0B Best 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B

b# Principalele unit i de m sur Amper Ar Atmosfer Aarad /rad Celsius /ram Cectar Cert! Doule Eilo&ram Eilometru "Vilometru pe or # A a at A L C & )a C! D V& Em "Vm5)#

89H <itru Fetru "metru p trat6 cub# Fil marin Filimetru Finut FotoVilometru Fotoor Perec)i Procenta. la sut "la mie# Roent&en "roent&eni pe or # Secund ;on Bolt @att l m "m26 m4# Fm mm min mEm m) Per N "N# r "r5)# s t B @

899

C+PRI*S Capitolul I PRI*CIPII /E*ERA<E 8% 2% 4% Re&uli &enerale C,mpurile semnului convenional :ntrebuinarea culorilor 2 2 4 84

897 H% 9% 7% :ntrebuinarea abrevierilor :nscrierea termenilor calendaristici Particularit i de repre!entare 84 8H 89 8M 8M 2L 28 24 48 48 42 42 44 49 49 47 4? 4? 4M 4=

Capitolul II SEF*E CO*BE*IO*A<E PE*;R+ REPRESE*;AREA +*I;QI<OR( ARFE<OR( SPECIA<I;QI<OR( CA;E/ORII<OR DE FI<I;ARI RI A+*CII<OR ACES;ORA 8% 2% 4% H% Semne convenionale de ba! Semne convenionale pentru repre!entarea ran&ului unit ilor Semne convenionale pentru repre!entarea funciei( specialit ii( misiunii i st rii militarilor "persoanelor# Semne convenionale specifice armei sau specialit ii

Capitolul III SEF*E CO*BE*IO*A<E PE*;R+ REPRESE*;AREA ;EC*ICII FI<I;ARE 8% 2% 4% H% 9% 7% ?% M% =% 8L% 88% Infanterie Ilindate Artilerie i rac)ete /eniu C)imie militar ;ransmisiuni <upt electronic Informatic Protecia informaiilor Protecie psi)olo&ic Aviaie

89? 82% 84% 8H% 89% 87% Ap rare antiaerian ;ransporturi i comunicaii <o&istic Protecie civil Particularit i de repre!entare HL H8 H8 H2 H4

Capitolul IB SEF*E CO*BE*IO*A<E PE*;R+ REPRESE*;AREA E<EFE*;E<OR DE DISPOSI;IB RI FISI+*I<OR 8% 2% 4% H% 9% 7% ?% M% Probleme &enerale <imite( aliniamente( misiuni Raioane "!one#( puncte de spri.in( po!iii Direcii Deplasare Puncte( posturi( locuri Aciuni de foc i lovire Aciuni specifice M%8% Cercetare M%2% Desantare M%4% Artilerie i rac)ete M%H% /eniu M%9 C)imie militar M%7 ;ransmisiuni M%?% <upt electronic M%M% Cercetare radio M%=% Informatic

ACI+*I<OR(

H7 H7 H7 98 99 9? 9= 7L 79 79 79 77 7? ?2 ?4 ?9 ?7 ?7

89M M%8L% M%88% M%82% M%84% M%8H% M%89% M%87% M%8?% M%8M% M%8=% Capitolul B AIREBIERI 8% 2% 4% H% 9% Abrevierea denumirilor marilor unit i( unit ilor i subunit ilor /rade militare Abrevierea referitoare la serviciul pe unitate Abrevierea unor e-presii i termeni Abrevierile punctelor cardinale i principalele unit i de m sur Protecia informaiilor Fascare ;ransporturi i comunicaii Aviaie i ap rare antiaerian Asi&urare )idrometeorolo&ic <o&istic Protecie civil Drept internaional umanitar Informare i relaii publice Pa! i ordine ?7 ?? ?? ?M ML ML M2 M4 MH MH M7 M7

89=