Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE AFACERI Cmin persoane vrstnice

Munteanu Marcela-Mirabela Comuna Buciumeni, jud. Galati Mamaia, 11 februarie 2011 Programul Competente Antreprenoriale Proiect!Comuna, promotor al de"#oltarii $piritului antreprenorial in mediul rural

Numele firmei: S.C. I!A "#$NA SRL Nume camin: %"atranete cu &am'et( Forma )uri*ica: Societate cu raspun*ere limitata %i &%i #a de$f'%ura acti#itatea &n conformitate cu pre#ederile (egii nr. )1*1++0 modificat' %i republicat', a celorlalte acte normati#e ,-G 102.*200./ pri#ind acreditarea furni"orilor de $er#icii $ociale rom0ne1 %i a actului con$tituti#. +isiunea: e$te aceea de a $prijini $i de a facilita imbunatatirea calitatii #ietii per$oanelor #ar$tnice prin oferirea unui adapo$t, con$iliere, $upra#eg2ere. i&iunea: noa$tra e$te de a le crea cat mai multor per$oane in #ar$ta o #iata lini$tita, lip$ita de griji. $'iectul *e activitate: crearea $i ingrijirea per$oanelor in #ar$ta, in cadrul unui camin de batrani. Serviciile oferite: ingrijirea unui numar de 20 de per$oane in #ar$ta, in cadrul unui $patiu $pecial amenajat. $ferta noastra:
-

. dormitoare cu cate 2 paturi $i . dormitoare cu cate ) paturi, dotate cu baie, incal"ire proprie $i mobilier confortabil $i adaptat $igurantei per$oanelor in #ar$ta3

- 2 bai cu grupuri $anitare, $eparat pentru femei $i barbati3 -

bucatarie dotata cu $obe $peciale, frigider, congelator, #e$ela pentru 20 de $ala de me$e cu 4 me$e, 20 de $caune, ma$a $eparata pentru #e$ela3 $ala comuna dotata cu tele#i"or, radio, jocuri de $ocietate, fotolii $i canapele. trei me$e pe "i, plu$ gu$tare3 meniul #a fi $tabilit in functie de regimul alimentar recomandat fiecarei per$oane3
-

per$oane3

$upra#eg2ere permanenta de catre o a$i$tenta medicala $i $aptamanal a$igurat de medicul de familie din comuna3 depla$ari $i #i"ite in ora$ la mu"ee, maga"ine, bi$erica etc. Descrierea serviciilor:

con$ult general

1. Curatenia $i $c2imbarea lenjeriei e$te efectuata de catre 2 infirmiere3 ele a$igura $i $c2imbarea lenjeriei per$onale precum $i baia batranilor care nu $e pot ingriji $inguri3
2. Me$ele $unt pregatite in bucataria proprie, de catre un bucatar $i un ajutor de

bucatar3
). Acti#itatile di$tracti#e $e de$fa$oara in $ala $pecial amenajata ,radio, 56,

lectura, jocuri, dan$uri, participare la #i"ite, $pectacole, $lujbe13 .. Acti#itati $peciale! depla$ari $au e7cur$ii la bi$erici $i mana$tiri3 aducerea $aptamanala a unui preot la $ediul caminului, unde ace$ta #a $po#edi $i imparta$i per$oanele care nu $e pot depla$a. 8er#iciile de ingrijire #or fi oferite de catre per$onal calificat, iar per$oanele in #ar$ta #or fi inconjurate de multa drago$te $i caldura. 9$te $ingurul camin din "ona care ofera meniu diferentiat in functie de afectiuni

,diabet, cole$terol, afectiuni cardiace1. 8er#iciile $peciale ,e7cur$ii cu caracter religio$ $i oferirea a$i$tentei preotului de la Mana$tirea Buciumeni1 $unt elemente foarte apreciate de batrani. Puncte sla'e: e7i$ta po$ibilitatea ca odata cu inaintarea in #ar$ta, unele per$oane $a nu $e mai poata depla$a $i ingriji $ingure, fapt ce duce la nece$itatea de a$i$tenta $uplimentara ,in cadrul aceleia$i $ume lunare inca$ate1. Se,mentul *e piata vi&at:
-

Per$oanele in #ar$ta ,pe$te :4 ani1, $ingure, care nu au rude $i care au $umele nece$are care $a acopere tarifele percepute de firma noa$tra pentru o ingrijire de calitate3

- Per$oane in #ar$ta ale caror familii nu $e pot ocupa de ele, din diferite cau"e3 - Per$oanele in #ar$ta care au rama$ $ingure $i $imt ne#oia de a $e afla intr-o comunitate. Concurenta! ;n Comuna Buciumeni nu mai e7i$ta un a$tfel de camin $i nici in judetul Galati, a$adar nu #oi a#ea concurenta directa. Concurenta indirecta ar putea-o repre"enta ingrijrea contra anumitor $ume de bani a batranilor la domiciliul propriu de catre anumite per$oane din comuna $au $er#icii pre$tate la domiciliul batranilor de catre alte $ocietati.

Plasament: Comuna Buciumeni $e afla la 10<m de ora$ul 5ecuci intr-o "ona de campie. Ca puncte de atractie turi$tica $unt ! Mana$tirea Buciumeni $i Padurea Buciumeni. Cladirea caminului $e afla intr-o poenita din mijlocul padurii, a#and in jur $i un parculet pentru petrecerea timpului in aer liber, prin plimbari, etc, lucrul ace$ta a#and $i a#antajul gradului $ca"ut de poluare. Mentione" ca $patiul e$te inc2iriat, pentru ace$ta platindu-$e o c2irie de .00 lei*lunar. 8er#iciile noa$tre $e #or po"itiona la un ni#el $uperior prin! calitatea ace$tora, $upra#eg2erea medicala de $pecialitate, organi"area de #i"ite $i e7cur$ii cu teme religioa$e. 5oate ace$te a$pecte #or determina #iitorii no$tri clienti $au rudele ace$tora $a $e adre$e"e firmei noa$tre. Pretul: Pretul de ca"are al unei per$oane e$te de +00lei*lunar, pret in care #or intra $i medicamentele per$oanelor care $unt pre$cri$e de un medic cu care a#em inc2eiat contract de colaborare $i care #a fi platit lunar in functie de ne#oile clientilor . Promovarea: =eclama din vorba-n vorba - prin cuno$tinte $au rudele per$oanelor ca"ate la noi, care #or informa la randul lor alte per$oane $i prieteni cu pri#ire la calitatea $er#iciilor noa$tre, pentru a atrage $i alti clienti. Prin pliante pe care le #om di$tribui la cabinetele medicale din comuna, primarie, po$ta, Ca$a locala de pen$ii 5ecuci, ora$ care $e afla la 10 <m de comuna $i care

repre"inta un loc optim de po$ibili clienti $i alte locuri frec#entate de per$oanele in #ar$ta. Anunturi pe internet. 8loganul no$tru #a fi! Incredere, credinta, bunatate, omenie! Riscuri- $portunitati: Riscuri: $unt legate de nece$itatea de a angaja per$onal $uplimentar de ingrijire / in cadrul acelora$i inca$ari / in ca"ul cre$terii numarului batranilor care nu $e pot depla$a. Oportunitati: e7i$ta multe per$oane in #ar$ta cu rude in ora$ care au po$ibilitati finaciare $i dore$c ca apartinatorii lor $a fie ingrijiti $i tratati ca la ei aca$a3 populatia imbatranita de la $ate. $r,ani,rama! 2 infirmiere 1 a$i$tenta medicala 1 bucatar 1 ajutor de bucatar 1 femeie de $er#iciu Per$onalul e$te coordonat $i $ubordonat admini$tratorului care e$te proprietarul firmei. -

Capitalul necesar! L#NA A IN ES!I!IA INI!IALA C$NS!I!#IRE A#!$RI2A!II +$"ILIER 4 D$!ARI AM9>A?A=9 @A=M;5AA=9 AM9>A?A=9 BA;C;>85A(A5;; 8A>;5A=9 BDCA5A=;9 C @A5A=; 8A(A =9C=99=9 C$S!#RI SALARII 4 C$N!RI"#!II ;>E;=M;9=9 ,21 M9@;C A8;859>5A M9@;CA(A BDCA5A= A?D5A= @9 BDCA5A= E9M9;9 @9 89=6;C;D CA>5AB;(;5A59 #!ILI!A!I ;>CA(G;=9 APA 9(9C5=;C;5A59 59(9EA> C$NS#+A"ILE L#NARE A(;M9>59 MA59=;A(9 ;G;9>A MA59=;A(9 CD=A59>;9 ;MB=ACAM;>59 * ;>CA(5AM;>59 89=6;C;; M9@;CA(9 C:IRIE L#NARA ENI!#RI PRI+#L AN @in plata $er#iciilor ,207+00 ron*luna1 PR$FI! "R#!-NE! A+$R!I2AREA IN ES!I!IEI AN ./.000 100 300 .1.500 12.B00 ..000 ..400 2.400 .6..700 50.700 2..000 1.200 1...00 1...00 +.:00 +.:00 F.200 8..70 ).000 1.200 1...0 :00 6./.980 10B.000 ).:00 ).:00 ..B00 +:0 7.500 .68.000 1.800 APR$;. 9 ANI

1.000 100 1.200 1.200 B00 B00 :00 100 120 40 +000 )00 )00 .00 B0 .00 1B.000

C @ 9