Sunteți pe pagina 1din 100

NORMATIV DE PROIECTARE, EXECUIE I

EVALUARE LA ACIUNI SEISMICE A


LUCRRILOR HIDROTEHNICE DIN FRONTUL
BARAT REVIZUIRE NP 076-2002
I!"#$%&#' NP 076-20(2
A)*#+#, 20(-
1
C . ) * # ! /
1. Obiectul normativului
2. Seismicitatea i parametrii seismici
3. Proiectarea i calculul seismic al lucrrilor hidrotehnice din frontul barat.
Interaciunea structur-lichid- teren de fundare
. !alculul seismic al bara"elor de beton i de umplutur
#. !alculul la cutremur al construciilor hidrotehnice au$iliare din frontul barat.
%. !alculul seismic al bara"elor i di&urilor pentru depo'itarea deeurilor
industriale.
(. )$ecuia bara"elor *n 'one seismice. +suri constructive antiseismice
,. Suprave&herea i monitori'area lucrrilor hidrotehnice din frontul barat
reali'ate *n 'one seismice.
-. .ucrri de reabilitare a construciilor hidrotehnice afectate de cutremure.
1/. 0ocumente de referin
11. 1ne$e
1ne$a 1- 2losar al terminolo&iei folosite *n pre'entul normativ.
1ne$a 3-!riterii i re&lementri seismice internaionale.
1ne$a ! -relaii de calcul *n metoda pseudostatic.
1ne$a 0-evaluarea presiunilor hidrodinamice din cutremure.
1ne$a )- evaluarea presiunilor seismice din terenul de fundare.
1ne$a 4 -anali'a seismic a unui bara" de &reutate
1ne$a 2- anali'a seismic a unui bara" de pm5nt.
2
( O0#,$&.+ !1*2%&#'.+.#
((. 6ormativul cuprinde prevederi privind proiectarea7 e$ecuia i evaluarea si&uranei
lucrrilor hidrotehnice din frontul barat 8bara"7 di&uri7 centrale-bara"7 eclu'e7 lucrri
au$iliare9 la aciunile seismice.
819 1stfel7 *n capitole succesive se pre'int seismicitatea i parametrii seismici7
principii de proiectare antiseismic7 calculul i evaluarea si&uranei seismice a lucrrilor
hidrotehnice din frontul barat7 e$ecuia acestor lucrri *n 'one seismice7 msuri
constructive antiseismice7 suprave&herea i monitori'area precum i lucrri de reabilitare
a construciilor hidrotehnice din frontul barat afectate de cutremure.
829 Prevederile se refer at5t la bara"ul propriu 'is c5t i la celelalte lucrri
hidrotehnice e$istente *n frontul barat: centrale-bara"7 pri'e de ap7 descrctori7
echipamente hidromecanice7 eclu'e7 'iduri de spri"in i de racord etc.
839 Si&urana lucrrilor din punct de vedere al aciunii seismice depinde de
rspunsul lor la combinaiile de *ncrcri compatibile cu aciunea seismic. ;n consecin
aciunea seismic nu poate fi disociat nici de alte forme de *ncrcare7 nici de starea i
condiiile specifice lucrrii respective.
89 0ei normativul tratea' numai aspecte le&ate direct de aciunea seismic7
responsabilii pentru si&urana acestor lucrri trebuie s ia *n consideraie toi factorii
implicai7 structurali i nestructurali *n acord cu practica din domeniu.
8#9 0eoarece normativul reflect *n &eneral practica in&inereasc curent va fi
necesar ca normativul s fie periodic revi'uit i completat cu practicile noi aprute *n
in&ineria seismic a construciilor de retenie.
(2 Pre'entul normativ pune la dispo'iia specialitilor care proiectea' sau
e$ecut lucrri hidrotehnice din frontul barat elementele necesare teoretice i practice
8constructive9 privind metodolo&iile de calcul i comportarea acestor lucrri la aciunile
seismice.
819 ;n pre'entul normativ se au *n vedere *n primul r5nd prescripiile tehnice
privind cerinele fundamentale aplicabile construciilor i armoni'area re&lementrilor
tehnice specifice *n vi&oare din domeniu7 cu cele a&reate pe plan intern i internaional7
respectiv !odul de proiectare seismic Indicativ P1//-17 respectiv P1//-37 )<=O!O0
,7 buletinele i con&resele I!O.0 cu tematic din domeniu i publicaiile !lubului
)uropean al rilor membre I!O.0.
(- Prevederile pre'entului normativ se aplic la lucrrile hidrotehnice din
frontul barat amplasate *n condiii &eolo&ice acceptabile *n practica din domeniu7
stabilite prin studii &eolo&ice7 hidro&eolo&ice7 &eotehnice i &eofi'ice.
819 1mplasamentele cu 'one puternic tectoni'ate7 cu falii cu risc ridicat de
producere a unor alunecri relative *ntre feele adiacente7 afectate de alunecri7 surpri
sau procese carstice7 nisipuri refulante sau cu pericol de lichefiere7 masive cu materiale
solubile 8sare7 &ips97 umpluturi recente i neconsolidate nu vor fi acceptate de re&ul
pentru lucrrile hidrotehnice din frontul barat.
(3 6ormativul se refer la lucrrile care se proiectea'7 precum i la lucrrile
e$istente care urmea' s fie e$perti'ate sau verificate7 potrivit le&islaiei specifice7
aplicabile7 *n vi&oare.
819 Pre'entul normativ se adresea' tuturor factorilor implicai *n procesul
investiional: proiectani7 verificatori de proiecte7 e$peri tehnici atestai7 e$ecutani7
responsabili tehnici cu e$ecuia7 investitori7 proprietari7 administratori i utili'atori7
3
personalului responsabil cu e$ploatarea obiectivelor7 operatori>a&eni economici din
domeniul lucrrilor hidrotehnice7 precum i autoritilor administraiei publice i
or&anismelor de verificare i control.
(4 6ormativul se compleeta' cu urmtoarele ane$e:
1ne$a 1- cuprinde &losarul terminolo&iei utili'ate *n pre'entul normativ?
1ne$a 3-cuprinde principalele re&lementri internaionale *n domeniul si&uranei
seismice a bara"elor?
1ne$ele !707) - cuprind7 cu titlu de recomandare7 relaii de calcul *n metoda
pseudostatic7 evaluarea presiunilor hidrodinamice din cutremure7 evaluarea presiunilor
seismice din terenul de fundare?
1ne$ele 472 -cuprind aplicaii privind anali'a seismic a unui bara" de &reutate i
respectiv a unui bara" din umpluturi.
2 S,#/2#$#&%&,% 5# )%*%2,&*## /,#/2#$#
2( @ria unui cutremur poate fi descris prin ma&nitudinea sau intensitatea lui.
819 +a&nitudinea este o msur a ener&iei eliberate de cutremur i *n consecin
un cutremur este caracteri'at de o ma&nitudine unic.
829 Intensitatea este o msur a efectelor distructive ale unui cutremur *ntr-o
anumit 'on i *n consecin intensitatea unui cutremur varia' *n funcie de 'ona
anali'at.
839 )valuarea triei unui cutremur poate fi fcut fie prin constatarea efectelor
asupra persoanelor construciilor sau mediului7 fie prin *nre&istrri instrumentale *n staii
seismice.
89 !ea mai utili'at scar de ma&nitudini este 2utenber&-=ichter 8+9 av5nd
nou &rade de ma&nitudine 81...-9. ;n domeniul scrilor de intensitate mai cunoscute sunt
scara +ercalli modificat 8++9 av5nd douspre'ece &rade de intensitate 8I...AII9 i
scara +edvedev Sponheur i Barnic 8+SB9 av5nd 'ece &rade de intensitate 8I...A97 *n
variantele +SB-% i +SB-(%. In <niunea )uropean s-a elaborat scara )+S -,.
8#9 ;n fi&ura 2-1 se pre'int corelaii *ntre diverse scri de trie a cutremurelor.
In ca'ul scrilor de intensitate comparaia se face pentru intensitatea epicentral a
cutremurului.
8%9 ;n =om5nia7 *n conformitate cu S@1S 3%, CScara intensitilor seismiceC
&radul de intensitate seismic se e$prim *n &rade pe scara internaional +SB-% 8scara
+edvedev-Sponheur-BarniD9.

Fig. 2.1 Corelaii ntre diverse scri seismice


22 Ealoarea de v5rf a acceleraiei seismice ori'ontale a terenului 8a
&
9 *ntr-un
amplasament corespunde unui interval mediu de recuren 8I+=9 de 22# ani
8probabilitate de depire de 2/F *n #/ de ani9 pentru 'onele influenate preponderent de
sursa seismic subcrustal Erancea i de sursele crustale din 3anat7 respectiv unui
interval mediu de recuren de 1// ani 8probabilitate de depire de /F *n #/ de ani9
pentru restul teritoriului =om5niei *n conformitate cu normativul P1//-1 8fi&. 2-29.
819 1ciunea seismic primar se definete *n mod u'ual prin doi parametri:
a
g
valoarea de v5rf a acceleraiei seismice ori'ontale a terenului pentru
cutremure cu intervalul mediu de recuren I+= conform aliniat 1 articol 2.2?
c
T
- perioada de control 8col9 caracteristic dia&ramei de compo'iie spectral a
micrii seismice din amplasament7 repre'ent5nd &rania dintre 'ona de valori ma$ime
*n spectrul de acceleraii absolute i 'ona de valori ma$ime *n spectrul de vite'e relative
8fi&. 2-39.
829 In fi&ura 2. se pre'int spectrele normali'ate de rspuns elastic pentru
acceleraii ori'ontale la nivelul fundaiei7 funcie de perioadele de col 8@
c
9. Spectrele
normali'ate se obin din spectrele de rspuns elastic pentru acceleraii absolute prin
*mprirea ordonatelor spectrale la valoarea de v5rf a acceleraiei terenului a
&
.
#
Fig.2.2 Zonarea teritoriului Romniei n funcie de valorile de vrf ale acceleraiei
terenului pentru proiectare a
g
cu !R"22# ani $i 2%& pro'a'ilitate de dep$ire n #%
de ani (linie ro$ie).
Fig. 2.* Zonarea teritoriului Romniei n funcie de perioada de col ( T
c
)
a spectrului de r+spuns.
%
839 Spectrele de rspuns elastic *n acceleraii absolute GS
a
8@9H pentru
componentele ori'ontale ale aciunii seismice se obin din spectrele normali'ate G I8@9
fi&. H corectate cu valorile de v5rf a acceleraiei terenului a
&
:
S
a
8@9 J a
&
I8@9 82.19
89 Spectrele de rspuns elastic *n vite'e relative GS
v
8@9H sau deplasri relative
GS
d
8@9H se obin din S
a
8@9 conform relaiilor dintre spectrele elastice de rspuns :
S
d
8@9 J S
v
8@9>K J S
a
8@9>K
2
unde KJ2L>@ 82.29
(
Fig. 2., -pectre normali.ate de rspuns elastic pentru acceleraii ori.ontale la nivelul
fundaiei/ funcie de perioadele de col (T
c
).
,
8#9 Spectrele de rspuns calculate conform relaiilor 82.19 si 82.29 se aplic pentru
calculele de evaluare a si&uranei lucrrilor hidrotehnice din frontul barat 8S))9.
8%9 Spectrele se aplic pentru actiuni seismice ori'ontale pe direciile 8direcia9
cele mai nefavorabile de rspuns structural specificate *n capitolele urmtoare pentru
diversele construcii hidrotehnice din frontul de retenie.
8(9 In ca'ul construciilor hidrotehnice din frontul de retenie situate *n
vecintatea relativ a epicentrelor cutremurelor se vor face verificri i la componenta
vertical a aciunii seismice. Ealoarea de v5rf a acceleraiei pentru componenta vertical
a
v&
se determin cu relaia 82.39 dac nu e$ist alte recomandri:
a
v&
J /.# a
&
82.39
8,9 Spectrul de rspuns elastic *n acceleraii pentru componenta vertical a
aciunii seismice GS
v7a
8@9H se determin cu relaia:
S
v7a
8@9 J a
v&
I8@9 82.9
8-9 In fi&ura 2.# se pre'int 'onele de ha'ard seismic datorat cutremurelor
crustale din =om5nia. In condiiile reali'rii unor spectre de rspuns specifice acestor
'one7 certificate prin documente oficiale7 ele se vor aplica *n calculele de proiectare
-
Fig. 2.# Teritoriul Romniei cu pre.entarea .onelor de 0a.ard seismic datorat
cutremurelor crustale.
81/9 In calculul dinamic al construciilor de retenie aciunea seismic se descrie
prin accelero&rame. )le pot fi artificiale7 &enerate pe ba'a unui spectru de rspuns elastic
construit funcie de a
&
si @
c
din amplasament sau pot fi accelero&rame *nre&istrate
scalate la valoarea a
&
din amplasament cu condiia unui coninut de frecvene compatibil
cu condiiile locale.
8119 6ivelul de ha'ard seismic deteminat *n conformitate cu relaiile de mai
*nainte este un nivel minim care trebuie considerat *n proiectarea construciilor
hidrotehnice de retenie.
2- ;n ca'ul bara"elor sau construciilor hidrotehnice de barare 8care creea'
retenii9 av5nd clase de importan I sau II 8S@1S 2(3-,39 sau cate&orii de importan
la lucrrile noi 8pentru fa'a proiectare9 17 37 86@.M-/219 nivelul de ha'ard seismic al
amplasamentului 8a
&
7 @
c
9 se va stabili pe ba'a unui studiu special de seismicitate a
amplasamentului7 fundamentat pe studii de teren &eolo&ice7 hidro&eolo&ice i &eofi'ice
aprofundate7 precum i pe studii i cercetri seismolo&ice statistice.
23 Studiul de seismicitate al amplasamentului se elaborea' *n scopul 'onrii
seismice de detaliu7 micro'onrii seismice a 'onei amplasamentului construciei
hidrotehnice i stabilirii parametrilor de ba' ai cutremurului.
Studiul trebuie s cuprind urmtoarele date:
819 !aracteri'area condiiilor &eolo&ice structurale i seismotectonice a 'onei
amplasamentului construciei hidrotehnice la scar re&ional 81//...3// Dm97
repre'entat pe hri7 seciuni &eolo&ice7 bloc-dia&rame &eolo&ice7 tectonice i de
electrometrie.
829 !aracteri'area condiiilor &eomorfolo&ice i &eofi'ice ale amplasamentului
construciei hidrotehnice la scar local7 repre'entate pe profile &eolo&ice i &eofi'ice pe
ba' de fora"e i *ncercri &eofi'ice asupra vite'elor undelor seismice 8
s
1
i p
1
9 i a
densitii straturilor.
839 !aracteristicile &eotehnice ale straturilor superficiale de teren 8moduli de
elasticitate dinamic lon&itudinali C
d
2
C i transversali C
d
3
C7 vite'e de propa&are C
s
1
C i C p
1
C7 amorti'are C

C9 i variaia acestora *n funcie de solicitare.


89 0escrierea condiiilor seismice locale7 precum i a 'onelor seismotectonice
care afectea' amplasamentul7 cu preci'area focarelor i epicentrelor7 a caracteristicilor
seismice ale acestora 8acceleraiile ma$ime7 intensitatea7 frecvena cutremurelor7 relaia
ma&nitudine-frecven7 &radul seismic al amplasamentului97 precum i coeficienii de
intensitate seismic ai cutremurelor de calcul 8c
&
Ja
&
>& unde & este acceleraia &ravitaiei9
al construciei hidrotehnice pentru cutremurul de ba' la e$ploatare 8O3)9 i cel mai
mare cutremur posibil 8+!)9.
1/
8#9 0ate istorice primare de observaie direct i *nre&istrri de cutremure
puternice7 medii i slabe la staiile seismice instalate *n re&iunea sau 'ona studiat sau *n
'one cu proprieti &eolo&ice i &eodinamice asemntoare:
a9 amplitudinea ma$im a acceleraiei7 vite'ei i deplasrii?
b9 caracteri'area spaial a micrii seismice 8raportul amplitudinilor
acceleraiilor dup diferite direcii7 caracteristici de corelaie spaial9?
c9 forma *nfsurtoare a istoriei *n timp a micrii pentru cele dou unde de
volum 8P i S9 i pentru undele de suprafa?
d9 durata total a evenimentului seismic: durata prii semnificative a micrii i
numrul de cicluri semnificative?
e9 perioadele celor dou fa'e principale ale micrii seismice 8 p
T
i
s
T
9?
f9 timpul de atin&ere a ma$imului de la *nceputul fa'ei pentru cele dou tipuri de
unde 80
o
S7 0
o
P9.
8%9 Predicia compo'iiei spectrale a micrii seismice puternice *n
amplasamentul studiat se face pe ba'a urmtoarelor date:
a9 determinarea perioadelor proprii ale structurii terenului? perioadele proprii ale
terenului la solicitri slabe cresc semnificativ *n ca'ul unui cutremur puternic din cau'a
de&radrii terenului? *n ca'ul unor terenuri nest5ncoase modul de evaluare cantitativ a
creterii perioadelor proprii se ba'ea' pe curbele de variaie ai modulului de deformaie
transversal C
d
3
C al terenului *n funcie de deformaia specific un&hiular CNC?
b9 *nre&istrrile de cutremure puternice *n 'on?
c9 date din literatura de specialitate.
8(9 Studiul de seismicitate trebuie sa aib *n atenie ha'ardul de apariie a unor
fenomene de seismicitate indus de lacurile de acumulare create de construciile de
retenie i modificrile unor parametri seismici *n perioadele de umplere i de e$ploatare
a acumulrilor.
24 !utremurele care se iau frecvent *n consideraie *n anali'ele seismice ale
lucrrilor hidrotehnice din frontul barat7 *n acord cu terminolo&ia internaional pot fi
+!) 8+a$imum !redible )arthOuaDe - !utremurul ma$im credibil97 S)) 8SafetP
)valuation )arthOuaDe - !utremurul de evaluarea si&uranei9 i O3) 8Operatin& 3asis
)arthOuaDe - !utremurul de ba' de e$ploatare9. 1lte cutremure tipice din terminolo&ia
internaional sunt definite *n 1ne$a 1.
819 +!) este cutremurul care ar produce cel mai *nalt nivel posibil al micrilor
pm5ntului *n amplasament *n funcie de condiiile &eolo&ice.
829 S)) este cutremurul care &enerea' cel mai *nalt nivel al micrilor
pm5ntului la care nu se produce o rupere catastrofic a bara"ului. S)) poate fi la limit
+!)7 sau o anumit proporie din +!)7 sau poate fi determinat *n funcie de perioada
de revenire a cutremurelor de o anumit intensitate *n amplasament.
839 O3) este cutremurul care este probabil s se produc pe medie nu mai mult
dec5t o dat pe durata ateptat de via a construciei 8dar nu mai puin de 1// de ani7
corespun'tor duratei de via a lucrrilor hidrotehnice din frontul barat9. Sub aciunea
O3)7 bara"ul i lucrrile au$iliare trebuie s rm5n funcionale dar ele ar putea necesita
unele reparaii.
11
89 +icarea pm5ntului poate fi caracteri'at prin valorile de v5rf sau efective
ale acceleraiei7 vite'elor sau deplasrilor.
8#9 1cceleraia de v5rf 8P21 - peaD &round acceleration9 este acceleraia
ma$im *n c5mp liber care s-a produs pe orice direcie ori'ontal *n timpul cutremurului.
1cceleraia de v5rf are o durat e$trem de scurt7 de obicei produc5ndu-se *n una sau
dou dintre oscilaiile seismice de frecvene *nalte i *n consecin conine puin
ener&ie. Semnificaia in&inereasc a P21 este discutabil. ;n &eneral7 se accept ca
parametru al acceleraiei seismice7 un parametru ba'at pe evaluarea ener&iei
cutremurului i care *n cele mai multe ca'uri este /.# P21.
8%9 1cceleraia de v5rf efectiv este acceleraia de v5rf dup ce *nre&istrarea
micrii seismice 8accelero&rama9 a fost filtrat pentru eliminarea oscilaiilor de
frecvene foarte *nalte care au influen redus asupra rspunsului structural.
26 !utremurul 8cutremurele9 de proiectare al unei construcii hidrotehnice se
stabilete 8stabilesc9 *n funcie de valoarea de v5rf a acceleraiei terenului 8a
&
9 i de
clasa7 respectiv cate&oria de importan7 a construciei hidrotehnice respective.
819 ;n ca'ul construciilor hidrotehnice de clase de importan III7 IE sau E sau
cate&orii de importan ! i 0 se stabilete un sin&ur nivel de intensitate a cutremurului
de proiectare i anume cutremurul de ba' de e$ploatare 8O3)9.
829 ;n ca'ul construciilor hidrotehnice de clase de importan I sau II sau
cate&orii de importan 1 i 3 se stabilesc dou niveluri de intensitate a cutremurelor de
proiectare i anume: cutremurul de ba' de e$ploatare 8O3)9 i cutremurul de evaluarea
si&uranei 8S))9.
839 ;n tabelul 2-1 se pre'int acceleraiile seismice ma$ime ale cutremurului de
ba' de e$ploatare 8a
O3)
9 *n funcie de valoarea de v5rf a acceleraiei terenului 8a
&
9 *n
amplasament conform normativ P1//-1 i de clasa7 respectiv cate&oria de importan7 a
construciei hidrotehnice.
@abelul 2-1
!lasa sau cate&oria de importan
a construciei hidrotehnice
1cceleraia seismic ma$im
pentru O3) 8a
O3)
9
I sau 1 pentru lucrri noi /.2, a
&
dar nu mai mic de /.12&
II sau 3 pentru lucrri noi /.2, a
&
dar nu mai mic de /.1/&
III sau ! pentru lucrri noi /.2, a
&
dar nu mai mic de /./,&
IE sau 0 pentru lucrri noi /.2 a
&
dar nu mai mic de /./%&
E /.2 a
&
dar nu mai mic de /./#&
89 ;n stabilirea acceleraiei seismice ma$ime a cutremurului de proiectare O3)
se ia valoarea cea mai mare re'ultat din cele dou estimri 8pe ba' de clas de
importan i respectiv pe ba' de cate&orie de importan9.
8#9 1cceleraia seismic ma$im a cutremurului de proiectare O3) al
construciilor hidrotehnice din frontul barat av5nd clase de importan I sau II sau
cate&orii de importan 1 sau 3 amplasate *n 'one cu valoarea de v5rf a acceleraiei
terenului 8a
&
9 *n amplasament conform normativ P1//-1 mai mare sau e&al cu /.3#& se
12
va stabili i pe ba'a unor anali'e suplimentare7 *n vederea sporirii dac este ca'ul a
valorilor re'ultate din tabelul 2-1.
27. ;n ca'ul construciilor hidrotehnice de clase de importan I sau II sau
cate&orii de importan 1 i 3 pentru care se stabilesc dou niveluri de intensiti a
cutremurului de calcul7 acceleraia ma$im a cutremurului de evaluarea si&uranei 8S))9
se stabilete *n accord cu P 1//-1 sau pe ba' de studiu de seismicitate a
amplasamentului7 conform @abel 2-2.
@abelul 2-2
!lasa>cate&oria de
importan a construciei
hidrotehnice
S))
1cceleraia seismic ma$im
I sau 1 pentru lucrri noi
II sau 3 pentru lucrri noi
a
&
conform P 1//-1 sau
acceleraia ma$im conform studiului
de seismicitate *n amplasament
- P*1#,$&%*,% 5# $%+$.+.+ /,#/2#$ %+ +.$*6*#+1* 7#"*1&,7!#$, "#! 8*1!&.+ 0%*%&
I!&,*%$9#.!,% /&*.$&.*6 +%$-&,*,! ", 8.!"%*,
-( Proiectarea antiseismic a lucrrilor hidrotehnice din frontul barat const *n
reali'area unor forme structurale care *mpreun cu fundaia i mediul *ncon"urtor s
conduc *n cele mai economice condiii la obinerea urmtoarelor performane:
a9 comportarea structural i funcional satisfctoare fr de&radri
semnificative *n condiii de solicitare inclusiv seismice considerate ca normal s se
produc pe durata de via a construciei?
b9 acceptarea unor deteriorri structurale i funcionale dar care s nu &enere'e
descrcri necontrolate din lacul de acumulare sau ruperi catastrofale sau s pun *n
pericol si&urana structural pentru condiii de solicitare e$cepionale.
819 0e&radrile care pot fi tolerate *n ca'ul bara"elor din beton7 beton cilindrat
8rolbeton97 balast stabili'at includ mici 8limitate9 deplasri remanente7 fisuri limitate de
suprafa7 anumite creteri ale debitelor de infiltraie. In ca'ul bara"elor din umpluturi
tasrile la coronament s fie mai mici dec5t &r'ile de si&uran7 eventualele fisuri sa nu
produc infiltraii concentrate cu amorsarea fenomenului de ero'iune intern7 creterile
presiunii apei din pori din 'onele saturate din corpul sau fundaia bara"ului s nu
conduc la fenomene de lichefiere 8mobilitate ciclic9 sau la pierderea stabilitii
ansamblului bara"-teren de fundare.
-2 +ana&ementul riscului i anali'a riscului se recomand a fi aplicate *n
evaluarea seismic a construciiloe din frontul de retenie. 1ceste metode pot fi aplicate
ca suport *n urmtoarele ca'uri: prioti'area evalurilor de si&uran c5nd se consider un
13
numr mare de bara"e7 evaluarea beneficiilor *n diverse alternative de msuri de
reabilitare7 selectarea nivelurilor de *ncrcare i evaluarea rspunsului structural.
+ana&ementul riscului i anali'a riscului potril de asemenea aplicate *n cadrul
evalurilor seismice &enerale pentru luarea deci'iilor finale.
-- Prin proiectarea antiseismica se urmreste limitarea de&radrilor7 avariilor7
precum si evitarea prabusirilor elementelor structurale si nestructurale7 ale
echipamentelor si instalatiilor7 pentru:
a9 evitarea pierderilor de vieti omenesti sau a rnirii oamenilor ?
b9 evitarea intreruperii activitatilor si a seviciilor eseniale pentru mentinerea
continuitii vietii sociale si economice in timpul cutremurului si imediat
dupa acesta?
c9 evitarea distru&erii sau a de&radarii unor bunuri culturale si artistice de
mare valoare ?
d9 evitarea de&a"arii unor substante periculoase 8to$ice7 e$plo'ive etc.9?
e9 limitarea pa&ubelor materiale.
-3 1le&erea metodelor de calcul al anali'elor seismice structurale trebuie s fie
corelat cu clasa i cate&oria de importan a construciei din frontul barat i cu datele de
intrare disponibile 8date seismotectonice7 parametrii micrii seismice *n c5mp liber7
investi&aiile din amplasament9. 2radul de finee al anali'elor vor crete pro&resiv7
anali'a iniial fiind ba'at pe cele mai simple metode conservative corespun'toare
problemei. 1nali'ele structurale de *nalt finee trebuie s considere date re'ultate din
investi&aii specifice *n amplasament i nu valori asumate din literatur.
-4 +surile de protecie antiseismica a constructiilor hidrotehnice din frontul
barat se au *n atenie *n toate fa'ele de reali'are a lor: proiectare7 e$ecuie7 e$ploatare.
819 ;n proiectarea antiseismica7 se vor lua urmtoarele msuri:
a9 ale&erea unor amplasamente favorabile din punct de vedere al
comportarii sistemului structura-teren la actiunea seismica si evitarea fundarii pe
terenuri defavorabile? daca un amplasament cu probleme nu poate fi evitat7 se vor lua
masuri de imbunatatire a condiiilor de fundare pe ba'a de studii speciale ?
b9 alcatuirea de ansamblu a constructiei astfel *nc5t sa se obtina o
comportare favorabila sub actiunea cutremurelor si o modelare clara pentru calcul ?
c9 reali'area structurii de re'istenta a constructiei din punct de vedere a
parametrilor de re'istent7 stabilitate7 ri&iditate si ductilitate7 conform cerintelor
pre'entului normativ ?
829 ;n timpul e$ecuiei constructiilor se vor urmri urmtoarele msuri:
a9 introducerea in opera a unor materiale de calitatea celor preva'ute *n
proiect7 calitate atestata conform prevederilor le&ale?
b9 aplicarea unor tehnolo&ii de e$ecutie corespun'atoare ?
c9 respectarea pe santier a detaliilor de alctuire prev'ute in proiect.
839 ;n e$ploatarea constructiilor7 se va avea continuu *n atenie:
a9 adoptarea de msuri de e$ploatare si de intretinere7 conform
re&ulamentelor de e$ploatare care sa asi&ure pstrarea inte&ral a capacitatii
de re'istenta a structurii
b9 urmarirea *n timp a strii construciei pentru detectarea *n timp util a
eventualelor avarii si eliminarea cau'elor si urmrilor acestora?
1
c9 intervenia operativ *n ca' de necesitate asupra constructiei sau a
re&imului de e$ploatare.
-6 Proiectarea antiseismica a constructiilor hidrotehnice urmreste s reali'e'e:
819 1lctuirea &enerala corespun'toare a constructiei prin :
a9 ale&erea unor forme favorabile ale structurii *n plan si *n elevaie cu
evitarea discontinuitilor brutale si asi&ur5nd distributia armonioas a
maselor si ri&iditilor7 corelate cu functiile constructiei hidrotehnice?
b9 dispunerea si conformarea corecta a elementelor structurale si a structurii
*n ansamblul ei7 a elementelor de constructie nestructurale7 precum si a
echipamentelor si instalatiilor adapostite de constructie ?
c9 evitarea interactiunilor necontrolate7 cu eventuale efecte defavorabile7
*ntre componentele sistemului7 *ntre elemente structurale si nestructurale
8bara" si centrala aval97 *ntre componente cu ri&iditati foarte diferite ?
d9 dispunerea si confi&urarea corecta a structurilor ane$e care conditionea'a
funcionarea i si&urana sistemului 8pri'e7 deversori7 conducte7 &alerii9.
829 1si&urarea unor ri&iditi suficiente *n masur s limite'e la valori admisibile
at5t deplasarile absolute c5t si pe cele relative *n corelaie cu interaciunea cu celelalte
componente ale sistemului.
839 Obtinerea unor mecanisme structurale favorabile de disipare a ener&iei
8i'olatori seismici7 mecanisme de plastici'are7 componente seismo-absorbante9 sub
actiuni seismice de intensitate ridicata. 1cest obiectiv implic :
a9 diri"area 'onelor susceptibile de a fi solicitate *n domeniul postelastic cu
prioritate *n 'one sau elemente care prin natura solicitarii poseda o capacitate de
ductilitate consistenta sau a caror rupere nu pune *n pericol stabilitatea &enerala a
constructiei7 si care pot fi reparate fara eforturi tehnice si costuri e$a&erate ?
b9 *n situatiile *n care nu pot fi evitate solicitri *n domeniul postelastic de
deformatie *n elemente sau 'one care nu se *ncadrea'a *n cate&oria mentionata
anterior7 aceste solicitri trebuie sa fie limitate astfel *nc5t s se evite riscul prabusirii
construciei sau al unor de&radri care ar necesita cheltuieli mari pentru lucrarile de
refacere ?
c9 evitarea ruperilor premature cu caracter casant prin modul de dimensionare
si >sau alcatuire constructiva ?
d9 'onele plastice poteniale sa fie astfel alctuite *nc5t sa se obin capaciti
suficiente de deformare postelastica si o comportare histeretic c5t mai stabila ?
e9 o atentie deosebita trebuie acordata anali'ei postelastice a terenului de
fundare si 'onei de contact teren Q structura7 *n special beton-umpluturi7 care pot
influena semnificativ comportarea si si&urana sistemului.
-7 1ctiunile seismice prin oscilatiile terenului fac parte din cate&oria celor
e$ceptionale i produc urmtoarele tipuri de *ncrcri:
819 fore de inerie datorate masei construciei precum i maselor le&ate de
construcie provenite din *ncrcri &ravitaionale permanente 8tehnolo&ice7 utile9 ?
829 presiuni hidrodinamice 8suplimentare fa de cele hidrostatice9 datorate
oscilaiei masei de lichid din re'ervor si interaciunii hidroelastice cu construcia care
oscilea' deform5ndu-se elastic?
839 *mpin&erea dinamic a terenului si umpluturilor.
1#
-: +etodele de calcul seismic care se recomand *n pre'entul normativ sunt *n
&eneral aplicabile la toate tipurile de construcii hidrotehnice.
819 Obiectul calculelor *l constituie sistemul unitar structur-lac-teren de fundare
at5t din punct de vedere al dimensionrii c5t i al verificrii.
819 ;n &eneral calculele seismice necesit utili'area unor pro&rame de calcul
specifice validate de practica in&inereasc7 normativul av5nd orientarea principal *n
aceast direcie7 calculele ba'5ndu-se u'ual pe aplicarea metodei elementelor finite.
839 0atele de intrare necesare pentru efectuarea calculelor seismice sunt
urmtoarele:
a9 caracteristicile fi'ico-mecanice statice i dinamice ale materialelor?
b9 parametrii seismici de calcul din amplasament.
c9 elementele &eometrice ale structurii?
d9 datele &eolo&ice7 hidro&eolo&ice i morfolo&ice ale amplasamentului?
-; !alculele la actiunea seismic constau *n principal din:
a9 calcule de re'isten 8stare de eforturi si deformaii9 ?
b9 calcule de stabilitate la alunecare sau rsturnare.
819 !alculele de stabilitate la alunecare se fac prin metoda echilibrului limita si
prin metoda elementelor finite ba'at pe starea de eforturi.
829 ;n ca'ul bara"elor din umpluturi calculele se refer suplimentar la evaluarea
riscului de lichefiere i a deplasrilor seismice remanente.
-(0 !alculele la aciunea seismic se pot face cu una sau mai multe din
urmtoarele metode de anali':
a9 pseudostatic?
b9 anali' spectral 8anali' modal cu spectre seismice de rspuns?
c9 anali' modal cu inte&rarea ecuaiilor decuplate?
d9 dinamic prin inte&rare numeric *n timp?
819 +etodele pseudostatica si ba'ate pe anali'a modal se folosesc *n domeniul
comportrii liniar elastice a sistemului anali'at? in metoda spectrala se pot utili'a si
spectre neliniare? metoda de inte&rare numaric *n timp este utili'abila at5t *n domeniul
liniar elastic c5t si neelastic de comportare7 pe ba' de le&i constitutive de comportare a
materialelor compatibile cu metoda si pro&ramul de calcul.
-(( +etoda de anali' pseudostatic se poate aplica *n calcule de re'isten i
de stabilitate prin metoda echilibrului limit:
819 pentru construcii de clase de importan I i II sau cate&orii de importan 1
i 3 metoda se poate aplica numai pentru evaluri preliminare *n fa'ele iniiale ale
proiectului 8prefe'abilitate7 fe'abilitate9?
829 pentru construcii clasele III7 IE i E sau cate&orii de importan ! i 0
metoda se poate aplica *n orice fa' de reali'are a proiectului.
839 pentru calculele de stabilitate la alunecare7 metoda se poate aplica *n toate
fa'ele de reali'are a proiectului indiferent de clasa sau cate&oria de importan a
construciei7 *n paralel i cu alte metode de anali'.
-(2 +etoda de anali' pseudostatic implic simplificri ma"ore *n calcul
accept5nd c acceleraia seismic de la ba'a construciei rm5ne constant pe *ntrea&a
*nlime a construciei.
1%
819 4orele de inerie induse de cutremur din masa construciei i forele
hidrodinamice sunt considerate *n calcul ca nite *ncrcri statice nelimitate *n timp.
1nali'a presupune i micarea de corp ri&id a bara"ului i apa incompresibil.
Interaciunea bara"-roc de fundaie sau efectul absorbant al materialelor din fundul sau
malurile lacului nu sunt luate *n consideraie. 4orele de inerie sunt calculate folosind
acceleraiile terenului pe direcii corespun'toare 8ori'ontal amonte-aval sau vale-vale7
vertical9 i apoi sunt aplicate *n centrele de &reutate ale volumelor *n care a fost
discreti'at structura.
829 4orele hidrodinamice sunt estimate folosind relaiile Rester&aard7 San&ar
sau altele echivalente. Stabilitatea la alunecare a bara"ului este verificat *n ipote'a c
acceleraiile ma$ime de calcul pe ori'ontal i vertical 8dac au fost considerate9 se
produc simultan.
839 +etoda de anali' pseudostatic este conservativ prin urmtoarele ipote'e:
a9 continuitatea *ncrcrii seismice 8nelimitat *n timp9?
b9 ne&li"area amorti'rii?
c9 ne&li"area absorbiei de ener&ie prin bara"7 teren de fundare7 fundul i malurile
lacului?
d9 aplicarea simultan a acceleraiilor ma$ime ori'ontale i verticale 8dac au
fost considerate *n calcul9.
89 +etoda este neconservativ datorit neconsiderrii amplificrii acceleraiilor
de rspuns pe *nlimea construciei 8*n elevaie97 care pot fi semnificative chiar pentru
bara"e de *nlimi mici.
-(- +etoda pseudostatic se va folosi numai pentru evaluarea stabilitii i
re'istenei construciilor hidrotehnice din frontul barat sub aciunea O3) 8cutremurul de
ba' de e$ploatare9.
-(3 )lemente &enerale i specifice metodei anali'ei spectrale 8anali' modal
cu spectre seiemice de rspuns9 sunt urmtoarele:
819 calculele se fac *n domeniul liniar elastic ?
829 metoda se ba'ea'a pe *nsumarea probabilistica a raspunsurilor ma$ime ale
structurii din fiecare mod propriu semnificativ de vibratie7 la un cutremur compatibil cu
amplasamentul si repre'entat prin spectrul seismic de raspuns ?
839 spectrele normali'ate scalate la acceleratia amplasamentului conform P
1//-1 se aplic pentru construciile hidrotehnice din frontul barat *n acord cu prevederile
din !apitolul 2 al normativului pre'ent. In ca'ul construciilor de retenie *ncadrate *n
clasele de importan I si II sau cate&oriile de importan 1 si 3 spectrele de calcul pot fi
obtinute prin studiul seismic de amplasament *n care ca' se utili'ea'a spectrul nete'it
*nfaurtor.
0atele de intrare necesare anali'ei spectrale sunt urmtoarele:
819 &eometria structurii cu datele semnificative 8din punct de vedere al
ri&iditilor9? modelul *n elemente finite al structurii ?
829 morfolo&ia terenului *n amplasament cu detalii care pot influena rspunsul
sistemului 8de e$. : viroa&e7 creste7 surplombe7 proeminente 9?
839 caracteristicile fi'ico-mecanice dinamice ale materialelor din bara"7 respectiv:
d
2
7
d

? &reutatea volumetrica a materialelor din structur? amorti'area ca fractiune


sau procent din amorti'area critica 8T9? *ntruc5t T se poate determina numai e$perimental
1(
Ua posteriori7V *n fa'a de proiectare se vor folosi valori din literatura sau din e$perienta
altor lucrari similare? *n lipsa unor astfel de date se pot folosi valorile din tabelul 3-1:
@abelul 3-1
4ractiune din amorti'area critica 8T9
Sistem anali'at O3) S))
3ara" de beton /./2 - /./# /./ - /./(
3ara" de materiale locale /./# - /.12 /./( - /.1#
@eren de fundare /./# - /.12 /./, - /.2/
89 pentru beton7 *n lipsa unor determinari pe probe de laborator sau U*n situV se
accepta pentru
d
2
valori *n domeniul 2%#/// - 3(//// da6>cm
2
8corespun'5nd
valorilor statice 2///// - 2#//// da6>cm
2
9 iar pentru coeficientul Poisson dinamic 8
d

9 /.22 - /.2% ?
8#9 pentru materialele din umplutura de pm5nt7 *n lipsa determinarilor de
laborator sau teren se pot folosi datele care s-au obinut din simularea e$ecuiei 8calcul
static neliniar97 corectate 8multiplicate9 cu coeficieni care iau *n consideraie caracterul
dinamic al solicitrii? se poate folosi si modulul dinamic mediu daca acesta a fost
determinat prin metode &eofi'ice ?
8%9 pentru construcii de clasele de importan I si II sau cate&oriile de
importan 1 i 3 se pot folosi date indicative 8
d
2
7
d

9 numai pentru fa'ele de


prefe'abilitate i fe'abilitate7 pentru fa'ele urmtoare sunt obli&atorii studii de teren si
de laborator specifice pentru preci'area datelor de calcul?
8(9 terenul de fundare se introduce *n calcule numai prin ri&iditatea lui7 masele
terenului de fundare fiind considerate nule.
-(4 +etoda inte&rarii numerice directe *n timp const *n evaluarea succesiv pas
cu pas *n timp a raspunsului structurii la actiunea seismic introdusa ca functie discret
*n timp 8de obicei acceleraii la intervale foarte scurte de timp9.
819 +etoda inte&rrii numerice directe *n timp este *n e&al masur aplicabila *n
ca'ul comportarii liniar elastice c5t si neliniare a materialelor.
829 ;n ca'ul calculelor liniar elastice7 aplicabile *n special structurilor de beton
sau metalice fundate pe teren normal sau ri&id7 sunt necesare urmatoarele date de intrare:
a9 discreti'area modelului *n elemente finite ?
b9 caracteristicile elastice dinamice ale materialelor care alctuiesc sistemul
8bara"7 teren de fundare7 etc9 respectiv modulul de elasticitate dinamic 8
d
2
97
coeficientul Poisson dinamic 8
d

97 amorti'area care poate fi evaluat din rata


amorti'rii 8
d

9 pentru diverse moduri proprii folosind modelul =aPlei&h?


c9 &reuti volumetrice pentru materiale ?
d9 mase adiionale calculate din presiuni hidrodinamice si concentrate *n
nodurile *n contact cu lichidul7 cu componente pe directiile a$elor sistemului &lobal ?
e9 directiile de actiune a accelero&ramei?
f9 accelero&rama artificial 8sintetic9 sau *nre&istrat7 compatibil cu
amplasamentul7 scalata la nivelul de calcul cerut7 care poate fi O3)>S)) ?
&9 accelero&rama poate fi dat la suprafaa rocii de ba'a sau la nivelul
terenului? se recomand a se utili'a accelero&rama corespun'atoare ba'ei terenului de
fundare modelat *n calcul7 stabilit pentru modelul *n elemente finite ca si *n ca'ul
calculului static. In ca'ul accelero&ramei de la nivelul terenului se va proceda la
1,
deconvoluionarea ei prin terenul de fundare pentru evaluarea ei la ba'a discreti'rii
terenului de fundare.
-(6 Interaciunea structur-lichid *n metoda anali'ei spectrale se va considera
conform principiului maselor adiionale7 ceea ce *nseamn acceptarea ipote'ei lichidului
ideal i incompresibil. ;n metoda inte&rrii numerice directe7 interaciunea structur-
lichid se poate considera at5t conform principiului maselor adiionale dar i prin
procedeul anali'ei pe subsisteme. Interaciunea structur-lichid-teren de fundare se
recomand a fi considerat prin procedeul anali'ei pe subsisteme.
819 Procedeul anali'ei pe subsisteme presupune discreti'area fiecrui subsistem
8bara"7 lac de acumulare7 teren de fundare9 al sistemului unitar structur-lichid-teren de
fundare conform cu metode numerice specifice 8elemente finite7 diferene finite7
elemente de &rani9 i anali'a comportrii seismice a subsistemului dup le&ile lui
proprii de comportare.
829 In particular unele subsisteme pot fi tratate analitic. <nitatea sistemului se
obine pun5nd condiiile de e&alitate simultan *n timp a rspunsului din diversele
subsisteme *n nodurile de cone$iune dintre ele. Procedeul de lucru este iterativ i se
aplic *n cadrul metodei de inte&rare numeric *n timp.
3 C%+$.+.+ /,#/2#$ %+ 0%*%<,+1* ", 0,&1! 5# "#! 2%&,*#%+, +1$%+,
3( !ele mai importante probleme de si&uran a bara"elor de beton solicitate de
cutremure sunt &enerate de fisurarea e$cesiv care poate conduce la instabilitate
potenial prin alunecare sau rsturnare 8di'locare9. 1lunecarea poate s se produc pe
suprafeele e$istente cu re'istene mai reduse din corpul sau fundaia bara"ului sau
re'ultate *n urma fisurrii e$cesive a betonului respectiv a interfeei beton Q fundaie
indus de cutremure. In ca'ul bara"elor arcuite instabilitatea prin alunecare este mai
probabil s apar la nateri7 *n 'ona de re'emare a bara"ului *n versani.
32 In ca'ul bara"elor din umpluturi si&urana lor seismic este condiionat *n
principal de mrimea tasrilor la coronament indus de cutremure care s nu provoace
deversarea bara"ului si erodarea lui i de producerea crpturi 8fisuri9 transversale care
s &enere'e infiltraii concentrate i erodarea corpului bara"ului.
3- ;n calculul seismic al bara"elor de beton i din materiale locale se pot aplica
toate metodele de calcul seismic pre'entate *n capitolul 3 precum i alte metode
specifice pentru tipuri de bara"e 8deplasri remanente7 anali'e de lichefiere etc.9
819 1le&erea metodei de calcul se face *n funcie de clasa sau cate&oria de
importan a bara"ului7 stadiul lui de reali'are sau e$isten 8studii7 proiect7 e$ploatare7
post seism9 i tipul bara"ului. In fi&urile .1 i .2 sunt pre'entate scheme bloc asupra
calculelor care trebuie efectuate *n proiectarea antiseismic a bara"elor de beton i din
umpluturi.
33 0irecia de aciune a cutremurului de calcul va fi *n mod obinuit pe
ori'ontal7 amonte-aval. Pentru bara"ele situate *n vecintatea relativ a focarelor
seismice 8
2
4
1.#
F
5
7 unde
2
4
este distana *ntre amplasamentul bara"ului i
1-
epicentrul focarului7 iar
F
5
ad5ncimea focarului9 se va considera i componenta
vertical a cutremurului7 care va fi e&al cu #/F din componenta ori'ontal.
819 ;n ca'ul bara"elor cu contrafori sau arcuite se va considera i componenta
ori'ontal7 vale-vale 8perpendicular pe a$ul vii9 care ca mrime va fi e&al cu
componenta ori'ontal7 amonte-aval 8*n lun&ul vii9.
829 ;n ca'ul c5nd se consider mai multe direcii de aciune a cutremurului asupra
aceluiai bara"7 componentele cutremurului vor fi considerate acion5nd separat dac
metoda de calcul aplicat este pesudostatic sau anali' spectral. ;n aceste ca'uri
rspunsul structurii la fiecare component se anali'ea' independent i nu se cumulea'.
839 ;n metoda inte&rrii numerice directe *n timp7 componentele de pe diverse
direcii ale cutremurului de calcul 8accelero&rame7 taho&rame7 seismo&rame9 se pot
aplica i simultan.
Fig.,.1 -c0em 'loc privind anali.ele pentru proiectarea 'ara6elor de 'eton n .one seismice.
34 !alculele seismice se vor efectua obli&atoriu *n ipote'a Clac plinC
consider5nd nivelul *n lac la cota normal de retenie 866=9. ;n situaii "ustificate
calculele se vor efectua i *n ipote'ele Clac &olC sau lac la niveluri intermediare7 *ntre &ol
i plin.
819 ;n calculele liniar-elastice rspunsul la aciunea seismic se va adu&a
rspunsului la celelalte *ncrcri 8statice7 dinamice9 conform combinaiilor de *ncrcri
stabilite prin re&lmentrile specifice. ;n calculele neliniare rspunsul la toate *ncrcrile
din combinaia respectiv inclu'5nd aciunea seismic7 se va evalua in5nd cont de
istoria *n timp a *ncrcrilor.
2/
Fig.,.2 -c0em 'loc privind anali.ele pentru proiectarea 'ara6elor din umpluturi n .one
seismice.
36 ;n mod obinuit aciunea seismic se va considera o aciune sincron 8*n toate
nodurile discreti'rii *n care se consider aciunea seismic7 ea este simultan identic7
adic se accept c vite'a de propa&are a undelor seismice este infinit9. ;n ca'ul
bara"elor de clase de importan I7 II sau cate&orii de importan 17 3 care se *ntind pe
ampri'e mari 8lun&ime la coronament
c
7
#// m sau lime la ba' 3

3// m9 se
recomand *n mod suplimentar considerarea caracterului nesincron *n aplicarea undelor
seismice 8ipote'a vite'elor finite de propa&are a undelor seismice *n amplasament9.
37 3ara"ele i alte construcii din frontul barat7 indiferent de clasa sau cate&oria
de importan *n care sunt clasificate vor fi din punct de vedere al si&uranei seismice
calculate la aciunea O3) 8cutremurul de ba' de e$ploatare9.
819 3ara"ele de clase de importan I7 II sau cate&orii de importan 17 3 aflate
*n stadiul de proiect tehnic sau *n e$ploatare *n ca'uri de e$perti'are pentru acordarea
autori'aiei de e$ploatare *n condiii de si&uran vor fi verificate din punct de vedere al
si&uranei lor seismice i la aciunea S)) 8cutremurul de evaluare a si&uranei9.
3: 3ara"ele rectilinii 8e$cept5nd bara"ele evidate i cu contrafori9 reali'ate *n
vi relativ lar&i 8raport *ntre deschiderea vii la coronament
c
7
i *nlimea bara"ului
8
5
7
c
7
>
8
5
3...9 vor fi anali'ate din punct de vedere seismic7 *n profilul lor
transversal 8anali' bidimensional97 de re&ul profilul de *nlime ma$im.
21
819 3ara"ele evidate i cu contrafori vor fi anali'ate i la aciunea cutremurului
lon&itudinal pe bara"7 paralel cu a$ul coronamentului.
829 3ara"ele arcuite7 datorit confi&uraiei lor specifice7 vor fi anali'ate numai
tridimensional.
839 3ara"ele din beton i din umpluturi reali'ate *n vi relativ *n&uste 8
c
7
>
8
5
3...9 se recomand a fi anali'ate din punct de vedere al comportrii seismice i *n
anali'a tridimensional pentru a evalua efectul versanilor asupra rspunsului structural.
3; =spunsul seismic la O3) se calculea' cu metoda pseudostatic pentru
bara"ele de clase de importan III7 IE. E sau cate&orii de importan !7 0 indiferent de
stadiul lor de reali'are 8proiectare9 sau e$isten 8*n e$ploatare7 *n curs de e$perti'are7
anali' postseism9.
819 =spunsul seismic la O3) pentru bara"ele de beton de clase de importan I7
II sau cate&orii de importan 17 3 se calculea' cu metoda pseudostatic numai pentru
fa'ele iniiale 8prefe'abilitate7 fe'abilitate9 de reali'are a bara"ului. Pentru bara"ele de
beton *n fa'a de proiect tehnic sau *n ca' de e$perti'7 anali'-postseism a bara"elor
e$istente rspunsul la O3) se va calcula cu metoda anali'ei spectrale sau a inte&rrii
numerice directe *n timp. Pentru bara"ele de umpluturi de clas de importan I7 II sau
cate&orii de importan 17 3 metoda pseudostatic se poate aplica indiferent de stadiul
lor de reali'are sau e$isten.
829 =spunsul seismic al bara"elor de beton la S)) se calculea' numai cu
metodele anali'ei spectrale sau a inte&rrii numerice directe *n timp7 utili'5nd pe c5t
posibil spectre neliniare *n metoda anali'ei spectrale sau le&i neliniare elasto-plastice de
comportare a materialelor *n metoda inte&rrii numerice directe.
W 839 In ca'ul bara"elor din materiale locale rspunsul seismic la S)) se calculea'
at5t cu metodele anali'ei spectrale sau a inte&rrii numerice pas cu pas *n timp dar i cu
procedeie specifice de evaluare a deplasrilor seismice remanente7 riscului de lichefiere7
stabilitii la alunecare a talu'elor.
89 In ca'ul bara"elor cu *nlimi ma$ime de peste ,/ m se va avea *n vedere
riscul de apariie *n amplasament a seismicitii induse de lacurile de acumulare7 vor fi
supuse unei e$perti'e tehnice.
3(0 =elaii statistice sau simplificate pentru evaluarea perioadelor fundamentale
proprii ale bara"elor funcie de tipul lor sau ale unor structuri au$iliare bara"elor se
pre'int *n tabelul -1. Ealorile sunt orientative pentru selectarea modurilor proprii cu
efecte semnificative *n rspuns *n metoda anali'ei spectrale sau pentru ale&erea pasului
de calcul 8
t
9 *n metodele de inte&rare numeric direct.
@abelul -1
@ipul
!onstruciei
Perioade fundamentale
@1 8s9 6otatii
3ara"e de
&reutate
g 2 8
5
T
'
' '

12
9 %3( 7 1 ... %-# 7 1 8
2
1
'
5
- *naltime bara"
3 - latimea la ba'a a profilului

b
- &reutatea volumetrica a betonului
)
b
- modulul de elasticitate al
betonului
& - acceleratia &ravitatiei -.,1 m>s
2
3ara"e cu
contraforti
'
'
2
4 T


1
0 - latimea contrafortului la fata
amonte
)
b
- modulul de elasticitate al
betonului
22
'

- densitatea betonului
3ara"e *n arc
@
1
J/.1X/.2 $ 8
'
5
>1//97
@
1&
J /.# $ @
1
@
1
- perioada fundamental la lac plin
'
5
- *naltime bara"
@
1&
- perioada fundamental lac &ol
3ara"e de
piatra
0irecia
amonte-
- aval
0irecia
normal pe
vale
0irecia
vertical
@
1
J /.# $
'
5
>1//
@
1
J /.# $
'
5
>1//
@
1
J /.3% $
'
5
>1//
'
5
- *naltime bara"
3ara"e de
pam5nt
@
1
J 27%2 $
'
5
>E
S '
5
- *naltime bara"
E
S
- vite'a undelor secundare
prin umplutur.
@urnuri de
pri'7
0escrctori
p5lnie
@
1
J 2 8+>B9
/.#
@
1
J 2 88+ X +
h
9>B9
/.#
+ - masa concentrata *n centrul
de &reutate
B - ri&iditatea la *ncovoiere a
structurii
+
h
- masa aditional a apei
819 ;n metoda anali'ei spectrale se recomand a fi selectate modurile proprii ai
cror coeficieni de participare sunt de minimum /./# pe una din direciile &radelor de
libertate dinamic considerate. ;n mod obinuit aceast condiie poate conduce la
selectarea a 1/...2/ moduri proprii *n ca'ul bara"elor de umpluturi sau de beton de
&reutate i 2/...#/ moduri proprii *n ca'ul bara"elor arcuite.
829 ;n metoda inte&rrii numerice directe pasul de calcul 8
t
9 nu trebuie s
depeasc /.1/.../.12 din valoarea celei mai scurte perioade proprii a bara"ului
considerat a avea influen semnificativ *n rspuns. 1ceast condiie conduce la valori
orientative ale pailor de calcul
t
J/7/1.../7/2 s *n ca'ul bara"elor de beton i
t
J/7/2.../71/ s *n ca'ul bara"elor din umpluturi.
3(( Interaciunea structur-lichid *n ca'ul bara"elor de beton se recomand a se
considera dup principiul maselor adiionale pentru anali'a O3).
819 ;n ca'ul bara"elor din umpluturi efectul presiunilor hidrodinamice asupra
rspunsului seismic este neimportant i se poate ne&li"a.
829 Presiunile dinamice7 din terenul de fundare 8active>pasive9 pot fi de asemenea
modelate ca mase adiionale ataate nodurilor comune structur-teren de fundare7
proiectate pe direciile &radelor de libertate din nodurile respective.
839 ;n ane$ele !707) se pre'int e$emplificri privind relaiile de calcul *n
metoda pseudostatic 8ane$a !97 a relaiilor de evaluare a presiunilor hidrodinamice din
cutremure 8ane$a 09 i respectiv a presiunilor seismice din terenul de fundare 8ane$a )9.
89 )le au caracter de informare7 personalul care aplic pre'entul normativ av5nd
libertatea de a aplica orice metode sau pro&rame de calcul atestate care rspund
cerinelor normativului.
8#9 0e asemenea e$emplele de anali'e seiemice pre'entate *n ane$ele 472 au
scopul s a"ute persoanele interesate *n aplicarea normativului.
23
3(2 !alculele seismice de ba' *n ca'ul aciunii O3) sunt cele pre'entate la
articolul .-. ;n ca'ul bara"elor de beton se vor anali'a stabilitatea la alunecare i starea
de deformaii-eforturi. ;n ca'ul bara"elor de umpluturi prioritate va avea stabilitatea la
alunecare i deplasrile 8tasrile9 permanente produse de cutremur. 1nali'a va fi e$tins
i asupra stabilitii la alunecare a fundaiei i a versanilor din amplasamentul bara"ului
i a chiuvetei lacului.
819 ;n ca'ul aciunii S))7 parametrii de rspuns care se recomand a fi evaluai
sunt urmtorii:
a9 *n ca'ul bara"elor de beton: riscul de producere a unor fisuri 8crpturi9 care la
limit s strpun& seciunea bara"ului i s di'loce elemente din corpul bara"ului7
deschiderea 8fisurarea9 rosturilor in"ectate de la bara"ele arcuite i *n final fracturarea
consolelor7 di'locarea versanilor7 fisurarea 'onelor *n care apar modificri brute de
ri&iditate 8coluri de &alerii7 caverne din corpul bara"ului7 contactul bara"-fundaie etc.97
alunecri relative *ntre pachete de roc din fundaia bara"ului separate de falii activate de
cutremur.
b9 *n ca'ul bara"elor din umpluturi: riscul de producere a unor tasri 8di'locri9 la
coronament mai mari dec5t &r'ile de si&uran care vor &enera deversarea bara"ului i
distru&erea lui prin erodare7 riscul de producere a unor crpturi *n special transversale
pe bara" prin care s produc descrcri necontrolate de ap din lac i *n final erodarea
bara"ului7 alunecri-di'locri de talu'e7 versani7 pe falii activate de cutremur.
3(- 3ara"ele de pm5nt fundate pe terenuri nisipoase7 saturate cu ap7 sau
constituite din materiale necoe'ive &ranulare cu dimensiuni ale particulelor *ntre
/./2...2.// mm sau reali'ate prin sedimentare hidraulic7 *n mod obli&atoriu at5t la
aciunea O3) c5t i S)) vor fi calculate la lichefiere.
819 .ichefierea este un fenomen de pierdere a capacitii portante a materialelor
&ranulare nisipoase saturate cu ap sub aciunea unor *ncrcri dinamice ciclice ca
urmare a creterii presiunii apei din pori.
829 4actorii principali de care depinde lichefierea sunt urmtorii: curba
&ranulometric a materialului7 densitatea relativ7 starea iniial de efort.
839 1nali'ele se vor efectua cu pro&rame de calcul specifice7 validate de practica
in&inereasc i se vor ba'a pe teste de laborator privind numrul de cicluri *n care se
produce lichefierea i>sau pe teste standard de penetrare *n teren.
a9 Stabilitatea la alunecare a bara"ului sau7 dup ca'7 a ansamblului bara"-teren de
fundaie se aprecia' *n prim instan prin metoda echilibrului limit? calculele de
stabilitate se fac *n condiii post seism7 pentru *ncrcrile statice? *n 'onele *n care s-a
pro&no'at lichefierea materialelor7 re'istena la forfecare a acestora se atribuie7 *n
calcule7 e&al cu re'istena re'idual din condiii nedrenate.
b9 0ac factorii de stabilitate evaluai *n conformitate cu recomandrile de la
punctul 8a9 re'ult subunitari7 aprecierea stabilitii se va relua prin metoda dinamic
complet7 de inte&rare *n timp a ecuaiilor cuplate de micare *n re&im neliniar i de
re&im tran'itoriu a evoluiei presiunii apei din pori? aprecierea stabilitii bara"ului se
face *n funcie de deformaiile remanente induse.
3(3 !alculele trebuie s confirme dac bara"ele anali'ate *ndeplinesc criteriile
de performan *n funcie de combinaiile de *ncrcri considerate. ;n ca'ul aciunii O3)
se admit uoare avarii 8fisuri7 mici deplasri remanente7 uoare creteri ale infiltraiilor9
care ar putea necesita lucrri de reparaii fr costuri importante7 dar bara"ul trebuie s
2
rm5n funcional. ;n ca'ul aciunii S)) se admit avarii necesit5nd reparaii dar ele nu
trebuie s provoace descrcri necontrolate de ap din lac sau cedarea bara"ului.
819 ;n ca'ul bara"elor de beton7 criteriile de ba' care servesc la evaluarea
performanelor la aciunea cutremurelor de calcul sunt urmtoarele: nedepsirea
re'istenelor admisibile la compresiune i *ntindere din *ncovoiere7 reali'area unor
coeficieni de si&uran supraunitari *n calculele de stabilitate la alunecare.
829 =e'istena admisibil a betonului la compresiune din *ncovoiere la *ncrcri
dinamice 8seismice9
cd
R
se va considera cu #/F mai mare dec5t re'istena admisibil
echivalent a betonului la *ncrcri statice
cs
R
? dar mai mare de 2/ +Pa:
cd
R
J min 81.#/
cs
R
7 2/ +Pa9
839 =e'istena admisibil a betonului la *ntinderi din *ncovoiere la *ncrcri
dinamice 8
id
R
9 se consider 1/F din
cd
R
id
R
J /.1/
cd
R
89 !oeficienii de si&uran la alunecare pentru suprafeele de alunecare critice
8cele mai e$puse alunecrii9 se recomand s se *ncadre'e *n limitele 1.//...1./#.
8#9 ;n ca'ul bara"elor din umpluturi7 criteriile de ba' care servesc la evaluarea
performanelor la aciunea cutremurelor de calcul sunt: reali'area unor coeficieni de
si&uran supraunitari *n calculele de stabilitate la alunecare7 nedepsirea &r'ilor de
si&uran de ctre tasrile la coronament provocate de cutremure.
8%9 Pentru bara"e de pm5nt sau amplasamente care pre'int potenial de
lichefiere7 criteriul de preforman de ba' va fi de evitare a producerii lichefierii la
aciunea O3). ;n ca'ul SS) criteriul de performan se stabilete *n conformitate cu
prevederile de la .13 8a9 i 8b9.
8(9 !oeficienii de si&uran la alunecare pentru suprafeele de alunecare critice
8cele mai e$puse alunecrii97 at5t prin corpul bara"ului din umpluturi c5t i prin fundaie
se recomand s se *ncadre'e *n limitele 1.//...1.1/.
8,9 @asrile ma$ime la coronament provocate de cutremurele de calcul nu trebuie
s depeasc ,/F din mrimea &r'ilor de si&uran prev'ute.
8-9 ;n ca'ul unor suprafee de alunecare de ad5ncime redus fa de paramentul
bara"elor de umpluturi 8suprafee de alunecare superficiale9 se accept i coeficieni de
si&uran subunitari7 dar nu mai mici de /.-/
3(4 0epiri locale i i'olate ale eforturilor admisibile *n calculele prin
procedeul elementelor finite *n metodele anali'ei spectrale sau inte&rrii numerice
directe *n domeniul liniar-elastic de comportare a materialelor sunt acceptabile dac ele
se pot redistribui *n 'onele *nvecinate sau fisurile pe care eventual le-ar &enera nu
afectea' semnificativ si&urana structural. 1cceptarea lor se face printr-o anali'
practic in&inereasc a consecinelor7 pe ba'a ca'urilor istorice i a e$perienei e$istente.
3(6 ;n anali'ele seismice prev'ute *n normativ se vor folosi numai pro&rame de
calcul autori'ate pe plan naional sau pro&rame de calcul verificate i lar& aplicate pe
plan internaional.
2#
4 C%+$.+.+ +% $.&*,2.* %+ $1!/&*.$9##+1* 7#"*1&,7!#$, %.=#+#%*, "#! 8*1!&.+
0%*%&
4( E+,2,!&, #!&*1".$&#',
819 0istru&erea structurilor hidrotehnice au$iliare din frontul barat aa cum sunt
descrctorii de ape mari7 pri'ele de ap7 &olirile de fund7 conductele forate7 stavilele7
eclu'ele pentru navi&aie pot conduce la descrcri necontrolate de ap *n bieful aval. 0e
aceea aceste construcii hidrotehnice au$iliare trebuie anali'ate cu deosebit atenie din
punct de vedere al si&uranei lor seismice.
829 !el mai important factor *n stabilirea &radului de protecie antiseismic a
construciilor hidrotehnice au$iliare din frontul barat este funcie de consecinele
distru&erii unei astfel de structuri7 respectiv dac distru&erea ei conduce la pierderea
necontrolat a apei din lacul de acumulare.
839 +etodele de anali' seismic tradiionale - pseudostatic7 spectral7 inte&rare
numeric *n timp7 care au fost pre'entate *n capitolul 3 se aplic i *n ca'ul construciilor
hidrotehnice au$iliare din frontul barat. ;n ca'urile *n care pstrarea funcionalitii este
esenial7 cum sunt echipamentele mecanice i electrice7 calificarea seismic prin testare
este necesar.
89 Independent de metoda de anali' selectat7 evaluarea final a si&uranei
seismice se recomand a se ba'a pe "udecata in&inereasc i e$periena unor structuri
similare7 av5nd *n vedere c fiecare structur i mediul ei ambiant au un caracter de
unicitate.
42 C%+$.+.+ +% $.&*,2.* %+ ",/$6*$6&1*#+1* ", %), 2%*#
819 ;n mod obinuit7 descrctorii de ape mari sunt structuri de beton armat.
;ncrcrile seismice de obicei intr *n combinaiile de *ncrcri cele mai defavorabile
care condiionea' proiectarea unor asemenea structuri. <n descrctor de ape mari este
alctuit *n principal din trei tipuri de structuri: admisia 8deversor frontal7 circular97
structura de transport 8canal7 caset7 &alerie9 structura terminal 8 ba'in disipator de
ener&ie7 pra& terminal7 ba'in *n contrapant7 trambulin9.
829 !ombinaia de *ncrcri care include *ncrcarea seismic va include:
*ncrcrile hidrostatice i hidrodinamice corespun'5nd 66= *n lac7 *ncrcrile din
temperatur din lunile e$treme 8februarie7 iulie9 dar corespun'5nd mediilor termice
multianuale din aer i ap7 presiunea dinamic a pm5ntului din umpluturile adiacente
structurilor.
839 4raciunea din amorti'area critic 8rata amorti'rii9 se recomand a fi
considerat *n calcule cu valori *ntre 2...#F.
89 ;n ca'ul structurilor hidraulice factorii locali de si&uran se ba'ea' pe
compararea eforturilor ma$ime efective *n raport cu eforturile limit at5t pentru beton
c5t i pentru armturi. ;n ca'ul considerrii *ncrcrii seismice7 eforturile admisibile pot
fi cu #/...,/ F mai mari dec5t eforturile normale admisibile pentru combinaii de
*ncrcri fundamentale.
8#9 4actorii de si&uran pentru verificri de stabilitate la alunecare i>sau
rsturnare7 *n ca'ul considerrii *ncrcrilor seismice se recomand a se situa *n
domeniul 1.//...1.1#.
8%9 !omponentele structurale ale descrctorilor de ape mari care prin distru&ere
ar putea provoca pierderi necontrolate de ap din lac7 trebuie verificate la S)). ;n toate
celelalte ca'uri componentele structurale ale descrctorilor de ape mari se verific la
2%
O3). 4actorii de si&uran ba'ai pe compararea eforturilor ma$ime efective *n raport cu
eforturile admisibile pentru stavilele de pe deversoare se recomand s fie minimum 1.1
pentru S)) i minimum 1.# pentru O3). Stavilele trebuie verificate de asemenea la
deformaii limit pentru a se evita blocarea lor *n c5mpurile deversorului.
4- C1!".$&, ),!&*. &*%!/)1*&.+ %),#, /&%'#+, 5# '%!,
819 !onductele pentru transportul apei aa cum sunt aduciunile7 conductele
forate7 &aleriile7 &olirile cu cur&eri la presiuni "oase trebuie s fie fiabile i s asi&ure
&olirea rapid7 controlat a lacului *n ca' de necesitate.
829 !onductele pentru transportul apei trebuie proiectate astfel *nc5t s nu induc
ruperi sau s compromit e$ploatarea normal a bara"ului sau a fundaiei. Suplimentar7
*n ca'ul lacurilor cu folosin *n alimentarea cu ap potabil a 'onelor populate7
si&urana *n funcionare a sistemului de conducte7 stavile7 vane constituie un factor
esenial pentru alimentarea cu ap potabil ca i pentru livrarea apei pentru stin&erea
incendiilor i alte activiti de recuperare post-seismice.
839 )$periena tunelelor solicitate de mari cutremure a reliefat comportarea lor
foarte bun. !hiar tunelele *n terenuri slabe s-au comportat foarte bine dac au fost
prev'ute *n lun&ul lor cu un anumit &rad de fle$ibilitate i de articulaii. ;n ca'ul
tunelelor7 avariile cele mai frecvente s-au produs la portale.
89 ;n situaiile c5nd avariile conductelor pentru transportul apei7 ale stavilelor
sau ale vanelor nu provoac pierderi necontrolate ale apei din lac ele se vor verifica din
punct de vedere seismic la O3)7 aplic5nd criteriul eforturilor admisibile. 1plicarea
prevederilor din normativul P1//7 este recomandabil.
8#9 ;n proiectarea antiseismic a stavilelor7 vanelor se va ine cont de
amplificarea micrii seismice pe *nlimea bara"ului i de cone$iunile cu echipamentul
mecanic i electric. 1stfel7 pe interfeele dintre fundaie i echipamente ca i *ntre
diverse piese ale echipamentului mecanic i electric7 trebuie s se accepte unele
deplasri difereniate datorit vibraiilor seismice. 1ceste echipamente trebuie s rm5n
funcionale chiar dac s-au produs anumite deplasri permanente7 re'iduale *n urma
cutremurului. Sursele de alimentare cu ener&ie *n situaii de ur&en ca i panourile de
comand trebuie s fie puse pe fundaii sau perei si&uri care s re'iste cutremurului de
calcul.
8%9 ;n 'onele cu seismicitate foarte ridicat7 este recomandabil prevederea unor
sisteme automate de *nchidere a stavilelor sau vanelor de control al cur&erii *n sistemele
pentru transportul 8descrcarea9 apei din lac.
43 P*#>, &.*! D,/$6*$6&1*# )?+!#,
819 Pri'ele turn cuprind *n &eneral urmtoarele elemente structurale: turnul
propriu 'is de captare a apei7 tunelul 8conducta9 sau &aleria de transport a apei7 structura
terminal7 podul de acces la turn. 0escrctorii p5lnii cu turnuri *nalte cuprind structural
aceleai elemente ca pri'ele turn i sunt comparabile din punct de vedere al prescripiilor
de proiectare antiseismic.
829 @urnurile *n&ropate *n corpul bara"elor de pm5nt se interacionea' dinamic
cu materialul *n care sunt *n&lobate. !ele mai multe turnuri se afl pe o mare parte din
*nlimea lor *n apa din lac. )fectele interaciunii hidrodinamice sunt foarte importante.
<neori turnurile conin ap i *n interiorul lor care de asemenea afectea' rspunsul
seismic.
2(
839 1nali'a seismic a turnurilor de pri' depinde de caracteristicile proprii de
vibraie. @urnurile de &olire de *nlime mic7 cu diametre relativ mari i perei &roi
8frecvena fundamental
1
f
33 M'9 rspund ca nite corpuri Ouasi-ri&ide i rspunsul
lor seismic poate fi convenabil evaluat dup metoda pseudostatic. Perioada
fundamental a turnurilor *nalte sau fle$ibile se afl de obicei *ntr-un domeniu *n care se
produc amplificri spectrale ma$ime7 care impun aplicarea unei metode de anali'
dinamic 8anali' spectral sau inte&rare numeric *n timp9.
44 E$+.>, ", !%'#@%9#,
819 )clu'ele de navi&aie dintr-un front barat cuprind urmtoarele elemente
eseniale: porturile de ateptare amonte i aval7 capetele amonte i aval7 camera de
eclu'are7 sistemele hidraulice de umplere i &olire inclu'5nd vane7 porile amonte i
aval7 sistemul hidromecanic i electric de comand. )clu'ele moderne sunt *n &eneral
structuri din beton armat.
829 0in punct de vedere al calculului seismic camera de lucru a eclu'ei 8camera
de eclu'are9 poate fi echivalat cu un ba'in rectan&ular plin cu ap. ;n acest mod
metodele dinamice de calcul seismic al re'ervoarelor rectan&ulare de stocat apa pot fi
aplicate i *n ca'ul camerelor de lucru ale eclu'elor.
839 Problema interaciunii structur-lichid este important. 1mbele tipuri de
presiuni hidrodinamice - impulsive &enerate de rspunsul *n acceleraii i convective
&enerate de rspunsul *n deplasri - trebuie s fie considerate *n proiectare.
89 Interaciunea structur-lichid pentru rspunsul *n acceleraii 8masa impulsiv9
poate fi considerat dup principiul maselor adiionale. 0up determinarea maselor
adiionale anali'a poate fi continuat dup metoda anali'ei spectrale sau a inte&rrii
numerice directe. ;n ca'ul rspunsului *n deplasri 8masa convectiv9 anali'a se poate
afecta numai prin metoda inte&rrii numerice *n timp.
8#9 Procedee de calcul similare celor pentru structuri metalice se pot aplica i
pentru calculul seismic al porilor eclu'ei. Porile pot fi considerate ca nite bare sau
plci plane cu condiii de re'emare corespun'toare.
8%9 )chipamentul electromecanic din dotarea eclu'ei 8vane7 circuite hidraulice7
panouri electrice de comand9 av5nd *n vedere c este esenial pentru funcionalitatea
eclu'ei trebuie s fie calificat seismic. )chipamentul trebuie s fie ancorat corespun'tor
de pardoseal sau perei i s re'iste *ncrcrilor seismice de calcul.
6 C%+$.+.+ /,#/2#$ %+ 0%*%<,+1* 5# "#@.*#+1* ),!&*. ",)1>#&%*,%
",5,.*#+1* #!"./&*#%+,
6( !omportarea bara"elor i di&urilor pentru depo'itarea deeurilor industriale
*nlate spre aval sau central se aseamn cu cea a bara"elor din umpluturi pentru
acumulri de ap. 3ara"ele pentru depo'itarea deeurilor *nlate spre amonte sunt cele
mai vulnerabile la aciunea cutremurelor.
62 4actorii principali care influenea' comportarea la cutremure a bara"elor i
di&urilor pentru depo'itarea deeurilor industriale sunt:
a9 distana epicentral i ma&nitudinea cutremurului. Solicitrile pot fi puternic
amplificate dac perioadele dominante ale cutremurului filtrate prin teren coincid cu
frecvenele naturale ale bara"ului sau ale fundaiei lui?
b9 pantele talu'elor?
2,
c9 po'iia curbei de infiltraie *n corpul i umerii bara"ului?
d9 limea pla"ei de materiale depuse care separ bara"ul de apa limpe'it de la
suprafa dup decantarea deeurilor?
e9 caracteristicile i &radul de consolidare a deeurilor cu coninut &ranulometric
caracteristic nisipurilor?
f9 coninutul de frecvene7 numrul de v5rfuri cu acceleraii mari i durata
cutremurului.
819 Pre'ena unui pond 8lac9 mic la suprafaa depunerilor sau absena lui reduce
riscul cedrii bara"ului i de asemenea minimi'ea' distru&erile din aval *n ca'ul cedrii
bara"ului.
829 !obor5rea po'iiei curbei de infiltraie *n corpul bara"ului prin sisteme
adecvate de drena"7 creterea &radului de consolidare a depunerilor7 creterea potenial a
re'istenei la forfecare a materialelor din ansamblul depo'it-bara" datorit *mbtr5nirii
sunt factori care *mbuntesc performanele seismice ale bara"elor i di&urilor pentru
depo'itarea deeurilor industriale.
%.3. 1nali'a comportrii seismice a bara"elor i di&urilor pentru depo'itarea
deeurilor industriale trebuie s cuprind:
a9 evaluarea tasrilor i deplasrilor ori'ontale remanente produse de
aciunea seismic?
b9 calculul creterii presiunii apei din pori i a riscului de lichefiere?
c9 evaluarea oscilaiilor apei cantonate la suprafaa depo'itului i>sau a
deeurilor neconsolidate?
d9 calculul stabilitii la alunecri profunde i superficiale ale talu'elor?
e9 evaluarea riscului de ero'iuni interne i e$terne 8prin deversare9?
f9 evaluarea creterii debitelor de infiltraie?
&9 evaluarea viiturilor produse de bree prin corpul bara"ului.
63 @oate bara"ele i di&urile pentru depo'itarea deeurilor industriale vor fi
calculate la cutremurul de ba' de e$ploatare 8O3)9. a
O3)7@0
va corespunde cu cea mai
mare valoare re'ultat dintre /. a
&
8identic cu a
O3)
pentru bara"ele pentru acumulri
de ap97 cutremurul cu probabilitatea de depire de 1/F pentru o perioad de #/ ani i
respectiv cutremurul cu perioada anual de depire de 1 la (#. 3ara"ele i di&urile
pentru depo'itarea deeurilor industriale trebuie s rm5n funcionale dup solicitarea
O3)7 fiind admise numai deran"amente superficiale care s nu necesite intervenii
costisitoare.
64 3ara"ele i di&urile pentru depo'itarea deeurilor industriale *ncadrate *n
clasele de importan I i II sau cate&oriile de importan 1 i 3 vor fi calculate i la
cutremurul de evaluare a si&uranei 8S))9. a
S))7@0
va corespunde cu cea mai mare
valoare re'ultat dintre a
&
i acceleraia ma$im evaluat prin studiile seismice *n
amplasament care sunt obli&atorii *n aceste ca'uri. ;n ca'ul solicitrii cu S)) se accept
unele avarii cu condiia meninerii stabilitii i inte&ritii bara"ului i a evitrii unor
descrcri necontrolate de ap sau deeuri cur&toare 8neconsolidate9 *n bieful aval.
66 ;n ca'ul bara"elor pentru depo'itarea deeurilor industriale cu *nlimi mai
mari de ,/ m reali'ate *n amplasamente cu mari deran"amente tectonice 8falii7 diacla'e7
brecii etc9 se va evalua riscul de producere a unor fenomene de seismicitate indus prin
depo'itarea deeurilor industriale.
2-
67 In ca'ul bara"elor i di&urilor pentru depo'itarea deeurilor industriale
construite din anrocamente7 pm5nturi coe'ive7 nisipuri dense bine compactate 80
r
Y/.,9
care *nre&istrea' pierderi mici a capacitii de re'isten la aciunea seismic7 anali'a
stabilitii seismice conform metodei pseudostatice este acceptat. 0eplasrile
remanente produse de cutremure pot fi evaluate conform metodei 6eZmarD 81-%#9 G13H.
6: 3ara"ele i di&urile pentru depo'itarea deeurilor industriale care implic
nisipuri de densitate medie 80
r
[ /.,9 *n corpul sau fundaia bara"ului necesit anali'e
speciale aprofundate care pro&resea' de la anali'e mai simple la anali'e mai rafinate *n
funcie de importana lucrrii i de re'ultatele obinute *n etapele succesive de anali'. ;n
ordine ascendent de cost i comple$itate aceste anali'e pot fi urmtoarele:
a9 anali'e de stabilitate pe ba' de echilibru limit i metoda
pseudostatic?
b9 anali' simplificat de stabilitate seismic G13H?
c9 anali' de stabilitate seismic prin procedeul elementelor finite.
;n aceste anali'e o atenie special se va acorda riscului de pierdere a stabilitii
bara"ului 8di&ului9 din cau'a lichefierii totale 8pariale9 a unor 'one din ansamblul bara"-
teren de fundare7 depo'it de deeuri.
7 E=,$.9#% 0%*%<,+1* A! >1!, /,/#2#$, M6/.*# $1!/&*.$&#', %!&#/,#/2#$,
7( )$ecutarea lucrrilor de construcii se va face cu *ndeplinirea inte&ral a
prevederilor din proiectele i normele tehnice *n vi&oare. +odificrile din proiectele *n
e$ecuie a care ar putea s afecte'e re'istena7 stabilitatea sau si&urana *n e$ploatare nu
pot fi fcute dec5t cu acordul prealabil scris al proiectantului i al verificatorului de
proiect.
72 0up e$ecutarea lucrrilor de decopertare i e$cavaii7 beneficiarul lucrrii
va face demersurile necesare pentru o reverificare final Cla vedereC a condiiilor
seismotectonice ale amplasamentului7 dac ele corespund cu pro&no'ele din etapele
anterioare de investi&aii. 1mplasamentele care pre'int falii cu riscuri ma"ore de
activare din aciunea cutremurelor7 care ar putea periclita si&urana construciei vor
putea fi eliminate chiar i *n aceast fa'.
7- .ucrrile de construcii 8betonare7 umpluturi9 vor putea fi *ncepute numai
dup recepionarea terenului de fundare aferent lucrrii respective de ctre o comisie de
recepie alctuit din repre'entantul beneficiarului7 &eolo&7 proiectant7 control tehnic de
calitate al e$ecutantului. =ecepia va fi consemnat prin proces-verbal care va rm5ne
document pentru !artea !onstruciei.
819 =epre'entanii beneficiarului i e$ecutanii vor verifica continuu calitatea
lucrrilor7 conform caietelor de sarcini i re&lementrilor *n vi&oare i vor *ntocmi
procese verbale pentru lucrrile ascunse.
829 ;n ca'ul betoanelor pentru corpul bara"ului se va urmri reali'area unor
betoane re'istente7 impermeabile7 ne&elive7 fr defeciuni de turnare 8&oluri7 se&re&ri9.
!ontrolul calitii betoanelor din punct de vedere al tipurilor de *ncercri 8de laborator i
in situ9 i a frecvenei lor se va face cu respectarea strict a prevederilor le&ale.
3/
839 3etonarea lamelelor se va face numai sub suprave&herea conductorului
tehnic al lucrrii i al repre'entantului beneficiarului7 care vor consemna desfurarea
lucrrilor *n fia de betonare a lamelei.
89 ;n ca'ul lucrrilor de umpluturi se va urmri reali'area compo'iiei
&ranulometrice7 a &radului lor de compactare prev'ut7 respectarea tehnolo&iilor de
compactare i de avansare a umpluturilor. !ontrolul calitativ al materialelor se va face
de e$ecutant prin prelevarea sistematic de probe conform caietului de sarcini. 0erularea
lucrrilor de e$ecuie va fi consemnat *n fie 'ilnice care vor constitui documente
pentru !artea !ontruciei.
8#9 +onta"ul construciilor metalice se va face numai pe ba'a proiectului de
monta" *ntocmit de firma de specialitate7 care va cuprinde: cotele principale ale
construciei 8cotele de control97 ordinea *n care se face monta"ul i se e$ecut *mbinrile7
dispo'itivele i utila"ele folosite etc.
(3 Personalul care lucrea' la construcii de retenie amplasate *n 'one seismice
va fi instruit *n mod special asupra modului cum trebuie s se comporte *n ca'ul unor
evenimente seismice ma"ore. ;n planul de aciune *n ca' de ur&en se va prevedea i
situaia &enerat de un eveniment seismic ma"or.
74 +surile constructive antiseismice se pot &rupa *n msuri cu caracter &eneral
i msuri cu caracter specific.
819 ;n cadrul msurilor cu caracter &eneral se includ procedurile de selectare a
amplasamentului7 a tipului de bara" i de reali'are a unei caliti foarte bune a lucrrilor
de e$ecuie7 care au fost de"a menionate.
(6 +surile constructive antiseismice cu caracter specific depind *n mare
msur de tipul de bara".
819 ;n ca'ul bara"elor de beton se vor selecta forme c5t mai armonioase evit5ndu-
se modificrile brute de pante la paramente7 &eometrii7 ri&iditi. 2aleriile i cavernele
din corpul bara"ului vor fi reduse la minimum ca numr i arii ale seciunilor
transversale7 iar colurile lor vor fi rotun"ite.
829 !entrul de &reutate al profilului transversal al bara"elor de &reutate se
recomand s fie c5t mai cobor5t7 prin optimi'area adecvat a seciunii7 *n vederea
reducerii momentelor de rsturnare provocate de forele seismice de inerie din masa
bara"ului.
839 ;n ca'ul bara"elor cu contrafori msuri constructive speciale trebuie s
conduc la mrirea stabilitii lon&itudinale a bara"ului. ;n aceast direcie pot fi
menionate msuri ca: *nchiderea contraforilor *n aval7 fundarea contraforilor pe tlpi
"oantive independente7 prevederea de butoni adiaceni la piciorul aval al contraforilor7
casetarea contraforilor7 prevederea de diafra&me sau &rin'i lon&itudinale de
contrav5ntuire.
89 3ara"ele arcuite sunt structuri hiperstatice cu o comportare foarte bun la
solicitrile seismice. ;n ca'ul lor *n cate&oria msurilor constructive specifice se
menionea' reali'area unor elemente disipative speciale const5nd din rosturi de
contracie parial nein"ectate i solidari'ate cu centur de beton armat la coronament7
precomprimarea unor 'one din corpul bara"ului7 culeilor de *nchidere *n versani7
versanilor7 pentru limitarea riscului de fisurare.
8#9 ;n ca'ul bara"elor de umpluturi msurile specifice au scopul de a pstra
funcionalitatea elementelor de etanare7 vitale pentru si&urana bara"elor. 4isurarea
31
elementelor de etanare poate conduce la pierderi necontrolate de ap i amorsarea unor
fenomene &rave de ero'iune. +tile din beton armat pot fi reali'ate din mai multe
straturi cu rosturi decalate. 6ucleele de material ar&ilos se recomand a avea caliti
plastice superioare i a fi relativ &roase pentru a se evita strpun&erea lor prin fisurare.
8%9 ;mbuntirea stabilitii la alunecare a bara"elor din umpluturi se reali'ea'
prin micorarea *nclinrii paramentelor7 fra&mentarea talu'elor cu berme stabili'atoare7
lestarea parial sau total a talu'elor cu 'idrie uscat din blocuri de piatr7 prevederea
de banchete stabili'atoare la picioarele amonte i aval ale bara"ului.
8(9 ;n scopul evitrii deversrii bara"ului ca urmare a unor tasri e$cesive la
coronament provocate de cutremure7 &r'ile de si&uran la coronament vor fi sporite cu
2#...#/F pentru bara"ele de umpluturi amplasate *n 'one cu seismicitate ridicat.
8,9 +aterialele lichefiabile nu se admit *n &eneral *n fundaia sau corpul bara"elor
din umpluturi. 0ac eliminarea lor este prea costisitoare7 ele vor fi aduse la un &rad de
*ndesare ridicat 8
r
4 /.,7
r
4
- densitate relativ9 prin msuri constructive adecvate.
8-9 ;n concepia noilor bara"e de umpluturi se vor avea *n vedere folosirea de
i'olatori seismici i straturi seismoabsorbante. 1ceste dispo'iii constructive au funcia
s absoarb o cot parte mai mare din ener&ia cutremurului cu reducerea concomitent a
ener&iei din cutremur care acionea' asupra corpului bara"ului.
81/9 1lte msuri constructive specifice pentru lucrrile hidrotehnice au$iliare din
frontul barat au fost pre'entate *n capitolul #.
: S.)*%',@7,*,% 5# 21!#&1*#>%*,% +.$*6*#+1* 7#"*1&,7!#$, "#! 8*1!&.+ 0%*%&
*,%+#>%&, A! >1!, /,#/2#$,
:( 3ara"ele de clase de importan I i II respectiv de cate&orii de importan 1
i 3 reali'ate *n amplasamente cu &rad de intensitate seismic +SB e&al cu EIII sau mai
mare vor fi dotate cu aparatur seismic de monitori'are cu funcionare continu *n
vederea str5n&erii de informaii privind rspunsul seismic al acestor construcii.
,2 )valuarea si&uranei *n e$ploatare inclu'5nd si&urana seismic a lucrrilor
hidrotehnice din frontul barat pentru bara"e de clase de importan I i II respectiv
cate&orii de importan 1 i 3 se va face periodic7 la intervale de ma$imum ( ani7 lu5nd
*n consideraie *mbtr5nirea structurii7 modificrile structurale i nestructurale produse
*n intervalul de timp trecut de la ultima evaluare7 pro&resele *n metodele i metodolo&iile
de evaluare a si&uranei seismice.
819 )valurile si&uranei seismice se vor efectua at5t prin modele de calcul c5t i
prin msurtori dinamice *n amplasament 8caracteristici de vibraii libere7 amorti'ri7
vite'e unde elastice7 rspuns la solicitri dinamice9.
819 Pentru toate celelalte lucrri hidrotehnice din frontul barat evaluarea
si&uranei *n e$ploatare inclu'5nd si&urana seismic se va face la intervale de ma$imum
1/ ani. Pentru bara"ele i di&urile pentru depo'itarea deeurilor industriale evaluarea
si&uranei *n e$ploatare inclu'5nd si&urana seismic se va face la intervale de ma$imum
# ani.
:- .ucrrile hidrotehnice din frontul barat care au fost solicitate de un cutremur
de intensitate de cel puin E &rade +SB vor fi inspectate *n perioada imediat urmtoare
cutremurului pentru a se evalua efectele lui asupra construciilor i a se lua dac este
ca'ul msuri de reparare-consolidare.
32
:3 Pe toat durata de e$ploatare a lucrrilor hidrotehnice din frontul barat sunt
inter'ise a se efectua modificri structurale sau funcionale care s influene'e ne&ativ
re'istena7 stabilitatea7 si&urana sau funcionalitatea lucrrii respective. Orice intervenie
tehnic asupra lucrrilor hidrotehnice din frontul barat va fi proiectat i e$ecutat
numai de personal cu calificare corespun'toare7 reali'area ei fiind condiionat de
*ndeplinirea tuturor re&lementrilor *n vi&oare la data respectiv.
:4 )lementele structurale 8de re'isten97 nestructurale 8perei despritori7
elemente secundare97 echipamentele i instalaiile aferente lucrrilor hidrotehnice din
frontul barat vor fi ri&uros anali'ate pentru a se evita distru&erea sau avarierea lor din
cau'a cutremurelor. Obiectele7 echipamentele7 instalaiile7 reelele care prin deplasri sau
cderi ar putea produce deran"amente funcionale sau chiar pierderi de viei omeneti vor
fi ancorate *n mod corespun'tor de elemente fi$e si&ure.
:6 ;n planurile de averti'are-alarmare pentru situaii de ur&en e$istente la
construciile hidrotehnice de retenie *n ca'urile *n care ele sunt amplasate *n 'one cu
seismicitate de minimum EII +SB vor fi incluse i msurile care trebuiesc luate *n
timpul unor evenimente seismice de intensitate ridicat c5t i imediat dup producerea
lor.
; L.$*6*# ", *,%0#+#&%*, % $1!/&*.$9##+1* 7#"*1&,7!#$, %8,$&%&, ", $.&*,2.*,
;(. .ucrrile de reabilitare a construciilor hidrotehnice afectate de cutremure au
obiectivul de a readuce construciile hidrotehnice reabilitate la nivele de si&uran
apropiate cu cele la care s-au situat *nainte de a fi afectate de cutremure.
819 O metod simpl7 rapid i nedistructiv de a verifica eficiena lucrrilor de
reabilitare este prin msurtori *n teren a caracteristicilor de vibraii libere 8perioade
proprii X forme proprii9 ale structurii reabilitate.
829 Primele moduri proprii 8perioade proprii X forme proprii9 ale structurii
reabilitate trebuie s fie c5t mai apropiate de cele corespondente structurii *nainte de
producerea cutremurului. 1cestea din urm se cunosc ca urmare a identificrilor
dinamice din timpul e$ploatrii construciei respective fcute *n ba'a articolului ,.2 din
normativ.
;2 0eci'ia de reabilitare a unor construcii hidrotehnice din frontul barat
afectate de cutremure se ia pe ba'a conclu'iilor i recomandrilor din e$perti'a tehnic.
;n ca'urile c5nd costurile ar fi prea mari i ne"ustificate economic7 construciile
hidrotehnice &rav afectate de cutremure pot fi demolate 8scoase din sarcin9.
;- .ucrrile de reabilitare sunt de o lar& diversitate depin'5nd de tipul avariei.
!ele mai frecvente lucrri de reabilitare sunt menionate *n continuare.
819 Infiltraiile e$cesive care apar prin fundaiile de roc st5ncoas se reduc prin
in"ecii de etanare cu lapte de ciment sau alte substane verificate7 dup ce prin
procedeie specifice s-au determinat cile principale de infiltraie.
829 4isurile din corpul bara"elor de beton sau a structurilor de beton aferente
bara"elor din umpluturi7 dac pre'int pericol pentru si&urana bara"ului sau &enerea'
deran"amente funcionale 8infiltraii9 se in"ectea' cu rini epo$idice sau alte substane
care s creasc re'istena pe fisur 8forfecare7 *ntindere9 la nivelul din masa betonului. ;n
ca'ul fisurilor mari 8crpturi97 *n special a celor ori'ontale din 'ona superioar a
33
bara"elor de beton se pot aplica soluii de precomprimare pe direcia normal suprafeei
fisurilor7 cu ancore pretensionate.
839 Pachetele de roc din versani di'locate sau alunecate vor fi *ndeprtate prin
rn&uire sau vor fi ancorate dac cea de a doua soluie este mai economic i ofer o
si&uran satisfctoare.
89 Stabilitatea la alunecare a bara"elor de &reutate poate fi *mbuntit prin
lucrri de ranforsare la paramentul 8piciorul9 aval al bara"ului. Stabilitatea lon&itudinal
a bara"elor cu contrafori poate fi *mbuntit cu radiere sau diafra&me "oantive la
contrafori.
8#9 Stabilitatea la alunecare a talu'elor bara"elor din umpluturi poate fi
*mbuntit prin *ndulcirea pantei lor7 prevederea unor berme suplimentare sau a unor
banchete stabili'atoare la piciorul talu'ului.
8%9 Sonele de umplutur alunecate sau di'locate vor fi *ndeprtate i umplutura
va fi apoi refcut cu tehnolo&ie de e$ecuie adecvat.
8(9 Punerea la uscat a unor 'one din corpul bara"elor de umpluturi prin scderea
cotei curbei de infiltraie poate fi reali'at prin lucrri speciale de drena" *n 'ona
piciorului aval 8&alerii de drena"7 conducte de drena"7 contracanale ad5nci *n 'ona
adiacent piciorului aval al bara"ului7 etc9.
8,9 )lementele de etanare sub form de mti de etanare la bara"ele de
umpluturi7 care i-au pierdut funcionalitatea din cau'a fisurrii lor pot fi reabilitate prin
aplicarea unei membrane etane din materiale sintetice pe faa lor amonte. 1ceiai
soluie poate fi aplicat i pentru bara"ele din beton sau beton cilindrat 8rolcret9 puternic
fisurate la care au aprut infiltraii e$cesive.
;3 ;n ca'ul construciilor hidrotehnice din frontul barat sau a elementelor lor
structurale din beton armat sau metalice care pot fi asimilate construciilor sau
elementelor structurale conform normativului P 1//-37 lucrrile de reabilitare dup
cutremur se vor efectua *n conformitate cu prevederile din normativul respectiv.
(0D1$.2,!&, ", *,8,*#!96
819 1plicarea pre'entului normativ se face *n corelare cu prevederile actelor normative
din domeniile apelor7 proteciei mediului7 construciilor7 *mbuntilor funciare7 precum
i cu re&lementrile tehnice specifice7 aplicabile7 *n vi&oare7 dup cum urmea':
6r.
crt.
Standardul roman identic cu
Standardul )uropean
@itlu
1 S= )6 1--,-1:2//
S= )6 1--,-1:2//>1!:2/1/
S= )6 1--,-1:2//>61:2//,
S= )6 1--,-2:2//%
S= )6 1--,-2:2//%>1!:2/1/
S= )6 1--,-2:2//%>11:2//-
S= )6 1--,-2:2//%>61:2/1/
S= )6 1--,-3:2//#
S= )6 1--,-3:2//#>1!:2/1/
S= )6 1--,-3:2//#>61:2/1/
)urocod ,: Proiectarea structurilor pentru re'istena la cutremur
Partea 1: =e&uli &enerale7 aciuni seismice i re&uli pentru cldiri
1ne$ naional
)urocod ,: Proiectarea structurilor pentru re'istena la cutremur.
Partea 2: Poduri
)urocod ,: Proiectarea structurilor pentru re'istena la cutremur.
Partea 2: Poduri. 1mendament 1.
1ne$ naional
)urocod ,: Proiectarea structurilor pentru re'istena la cutremur.
Partea 3: )valuarea i consolidarea construciilor
1ne$ naional
3
S= )6 1--,-:2//(
S= )6 1--,-:2//(>63:2//,
S= )6 1--,-#:2//
S= )6 1--,-#:2//>61:2//(
S= )6 1--,-%:2//#
S= )6 1--,-%:2//#>63:2//,
)urocod ,: Proiectarea structurilor pentru re'istena la cutremur.
Partea . Silo'uri7 re'ervoare i conducte
1ne$ naional
)urocod ,: Proiectarea structurilor pentru re'istena la cutremur.
Partea #: 4undaii7 structuri de susinere i aspecte &eotehnice
1ne$ naional
)urocod ,: Proiectarea structurilor pentru re'istena la cutremur.
Partea %: @urnuri7 piloni i couri
1ne$ naional
2. S@1S 2(3-1-,3 !onstrucii hidrotehnice. ;ncadrarea *n clase de
importan
N*
$*&
A$&, !1*2%&#',
Publicaia
1.
!od de proiectare seismic -
Partea I Q Prevederi de proiectare
pentru cldiriV7 Indicativ P (00-
(B20(2
proiect de re&lementare tehnica notificat la
!omisia )uropean cu numerele
2/12>%(->=O7 2/12>%,2>=O7 2/12>%,3>=O7
2/12>%,>=O
2.
!od de proiectare seismic. Partea a
III a. Prevederi pentru evaluarea
seismic a cldirilor e$istenteC7
Indicativ P (00--B200:, aprobat prin
Ordinul +0=. nr. 703B200;
+onitorul Oficial al =om5niei7 Partea I nr.%(
i nr.%(bis din /1 octombrie 2//-
3.
.e&ea nr.(0B(;;4 privind calitatea *n
construcii7 cu modificrile ulterioare
+onitorul Oficial al =om5niei7 Partea I7 nr. 12
din 2 ianuarie 1--#.
.
Ordonana de ur&en a 2uvernului
nr.(;4B2004 privind protecia
mediului7 cu modificrile i
completrile ulterioare
+onitorul Oficial al =om5niei7 Partea I nr.
11-% din 3/ decembrie 2//#
#.
.e&ea apelor nr.(07B(;;6, cu
modificrile i completrile
ulterioare
+onitorul Oficial al =om5niei7 Partea I nr. 2
din /, octombrie 1--%
%.
+etodolo&ia privind stabilirea
cate&oriilor de importan a bara"elor
- 6@.M-/217 aprobat prin Ordinul
+1P+>+.P.@ nr.((4B2::B2002
+onitorul Oficial al =om5niei7 Partea I nr. 2(
din 1- iunie 2//2
(.
Motr5rea 2uvernului nr.766B(;;7
pentru aprobarea unor re&ulamente
privind calitatea *n construcii7 cu
modificrile i completrile
ulterioare
+onitorul Oficial al =om5niei7 Partea I7 nr.
3#2 din 1/ decembrie 1--(
,.
Motr5rea 2uvernului nr.27-B(;;3
privind aprobarea =e&ulamentului de
recepie a lucrrilor de construcii i
instalaii aferente acestora7 cu
+onitorul Oficial al =om5niei7 Partea I nr. 1-3
din 2, Iulie 1--
3#
modificrile i completrile
ulterioare
-.
6orme &enerale de aprare *mpotriva
incendiilor7 aprobate prin Ordinul
+1I nr.(6-B2007
+onitorul Oficial al =om5niei7 Partea I nr. 21%
din 2- martie 2//(
1/.
Ordonana de ur&en a 2uvernului
nr.233B2000 privind si&urana
bara"elor7 republicat
+onitorul Oficial al =om5niei7 Partea I nr. -%
din / februarie 2//2
11.
=e&ulamentului privind &estionarea
situaiilor de ur&en &enerate de
inundaii7 fenomene meteorolo&ice
periculoase7 accidente la construcii
hidrotehnice7 poluri accidentale pe
cursurile de ap i poluri marine *n
'ona costier7 aprobat prin Ordinul
++P>+1I nr.(322B(;2B20(2
+onitorul Oficial al =om5niei7 Partea I nr. %-
din 12 septembrie 2/12
R,8,*#!9, 0#0+#1@*%8#$, @,!,*%+,
1. $
A
$

1n en&ineerin& &uide to seismic risD to dams in the <nited Bin&dom7 1--/.
2. 3ulletinI!O.0 6o.#2 )arthOuaDe1nalPsisProcedures for 0ams. State of the 1rt.7
Paris7 1-,%.
3. 3ulletin I!O.0 6o. (2 Selectin& Seismic Parameters for .ar&e 0ams. Paris71-,-.
. 3ulletin I!O.0 6o. 112 6eotectonics and 0ams7 Paris7 1--,.
(. 3ulletin I!O.0 6o.113 Seismicobservationsof dams-2uidelines and case studies7
Paris7 1---
#. 3ulletin I!O.0 6o. 12/ 0esi&n features of dams to resist seismic &roundmotion7
Paris7 2///.
%. 3ulletin I!O.0 6o. 122 !omputational procedures for dam en&ineerin&7 Paris7
2///.
(. $
A
$

<S3= Q 0esi&n of 2ravitP 0ams. 0enver-!olorado7 1-,3
,.Popovici717Popescu7!. 3ara"e pentru acumulri de ap
vol.1.)ditura@ehnic73ucureti71--2.
-. Popovici7 1.7 Ilinca7 !. 0inamica structurilor i In&ineria Seismic. 1plicaii vol. I7
)ditura !onspress7 3ucureti7 2/11.
1/. $
A
$ I!O.0 )uropean !lub 4inal =eport of RorDin& 2roup on 2uidelines for
the Seismic 1ssessment of 0ams. !o-ordinator: 6. =eillP 8<nited Bin&dom97 +adrid7
2//.
11. $
A
$

SZiss 2uidelines on the 1ssessment of the )arthOuaDe 3ehaviour of 0ams.
4ederal Office for Rater and 2eolo&P7 0am SafetP7 3ienne7 SZit'erland7 2//3.
12. $
A
$

4ederal 2uidelines for 0am SafetP. )arthOuaDe 1nalPses and 0esi&n of
0ams. 4)+1 Q S.<.1.7 2//#.
13. 2uidelines for Seismic 0esi&n of )arth 0ams and )mbanDments. Indian Institute of
@echnolo&P Banpur. 2u"arat State 0isaster +ana&ement 1uthoritP7 India7 1u&ust
2//# Q =evised +aP 2//(.
1. AAI-st I!O.0 !on&ress. Seismic 1spects of 0ams \,37 +ontreal 2//3.
1#. +arcuson7 R.4.7 MPnes7 +.).7 4ranDlin7 1.2. Seismic 0esi&n and 1nalPsis of
)mbanDment 0ams: @he State of Practice. )n&ineerin&. =esearch and 0evelopment
!enter7 EicDsbur&7 S.<.1.7 2//.
3%
N1&%9## A0*,'#,*#
I...AII 2rade de intensitate seismic?
1...- 2rade de ma&nitudine seismic?
+ - Scara de ma&nitudini 2utenber& =ichter?
++ - Scara de intensiti +ercalli +odificat?
+SB - Scara de intensiti +edvedev-Sponheur-BarniD?
3(
@
3
7@
!
7@
0
- perioade de col caracteristice dia&ramelor de compo'iie spectral a
micrii seismice pe direcie ori'ontal dintr-un amplasament?
)
d
- modul de elasticitate dinamic?

d
- coeficient Poisson dinamic?
2
d
- modul de deformaie dinamic la forfecare?
- rata amorti'rii 8fraciune din amorti'are critic9?
E
p
- vite'e unde seismice primare
E
s
- vite'e unde seismice secundare?
O3) - cutremurul de ba' de e$ploatare?
+!) - cutremurul ma$im credibil?
S)) - cutremurul de evaluare a si&uranei?
+0) - cutremurul de proiectare ma$im?
03) - cutremurul de ba' de proiectare?
P21 - acceleraia de v5rf a unui cutremur?
P2E - vite'a seismic de v5rf a unui cutremur?
B
O3)
- coeficient de intensitate sesimic al O3) 8cutremurul
de ba' de e$ploatare9?

- factor adimensional de amplificare dinamic e&al cu


raportul *ntre acceleraia ma$im de rspuns a
oscilatorului i acceleraia ma$im a terenului?
17 37 !7 0 - cate&orii de importan a construciilor hidrotehnice
0
)
- distana *ntre amplasamentul bara"ului i epicentrul
focarului unui cutremur?
M
4
- ad5ncimea focarului unui cutremur?
t
- pas de calcul 8secunde9 *n metoda inte&rrii numerice
directe *n timp?
cd
R
- re'istena betonului la compresiune din *ncovoiere la
*ncrcri dinamice?
cs
R
- re'istena betonului la compresiune din *ncovoiere la
*ncrcri statice?
id
R
- re'istena betonului la *ntindere din *ncovoiere la
*ncrcri dinamice?
r
4
densitatea relativ a unui material &ranular?
a
&
valoare de v5rf a acceleraiei terenului pentru proiectare?
I+= interval mediu de recuren de referin al aciunii seismice
corespun'tor calculului la S)) 8starea limit ultim *n P 1//-19?
@ perioada proprie a oscilatorului 8secunde9?
A!,=% A
CLOSAR
Absorbie: un proces *n care ener&ia unei unde seismice *ncl'ete mediul prin care se
propa&.
1cceleraie de v5rf efectiv: ve'i 1cceleraie de v5rf 8ma$im9 a terenului.
3,
1cceleraie de v5rf a terenului 8P21
1
9: acceleraia ma$im *n c5mp liber produs *n
timpul unui seism *n orice direcie ori'ontal. )ste e$primat7 de re&ul7 *n raport cu
acceleraia &ravitaional.
1cceleraia efectiv de v5rf a terenului este acceleraia de v5rf obinut dup
filtrarea frecvenelor *nalte7 care au o influen redus asupra rspunsului
structural.
1ccelero&ram: o *nre&istrare a micrii vibratorii7 repre'ent5nd acceleraia *n funcie de
timp.
1ccelero&raf: instrument de msurare a acceleraiilor din timpul micrilor vibratorii.
1d5ncime focal: distana radial 8vertical9 *ntre epicentru i focar 8hipocentru9 pentru
un anumit cutremur.
1morti'are: fenomen de atenuare a vibraiilor datorit absorbiei ener&etice.
1morti'are critic: amorti'area minim la care oscilaia liber a unui *ntr-un
sistem cu un &rad de libertate dinamic. devine aperiodic
4raciunea din amorti'area critic 8rata amorti'rii7 9: raportul dintre valorile
amorti'rii i ale amorti'rii critice.
4actor de calitate 8\9: \J1>829.
4actor de amorti'are: 1>\.
1mplificare: creterea parametrilor micrii-surs7 din stratul de ba'7 *n straturile
superioare7 datorit consolidrii mai reduse a acestora7 c5t i datorit rspunsului unei
structuri e$istente.
1mplitudine: devierea ma$im fa de medie sau fa de linia de referin7 central7 a
unei unde.
1nali' pseudostatic: o anali' de echilibru limit de stabilitate *n care efectul
cutremurului este repre'entat de o acceleraie a&7 unde a este coeficientul de intensitate
seismic iar & repre'int acceleraia &ravitaional. ;n cele mai simple forme7 se
consider c a& acionea' ori'ontal7 produc5nd o for de inerie e&al cu aR7 R fiind
&reutatea masei cu potenial de alunecare. 1ceast for se aplic static7 nu dinamic.
1tenuare: scderea amplitudinii i modificarea coninutului frecvenial al undelor
seismice pe o anumit distan7 datorit *mprtierii7 fenomenelor disipative7 absorbiei
ener&etice etc. =epre'int7 de asemenea7 819 scderea ma&nitudinii semnalului *n timpul
transmisiei i 829 reducerea amplitudinii sau ener&iei cu sau fr modificarea formei
undelor.
C5mp liber: re&iuni ale mediului neinfluenate de construcii artificiale7 sau un mediu
care nu conine astfel de construcii 8se refer de asemenea la acele re&iuni *n care
condiiile de mar&ine nu influenea' semnificativ comportarea mediului9.
!utremur: vibraii ale scoarei pm5ntului datorate deformaiilor e$cesive din interiorul
1
P21JPeaD 2round 1cceleration7 *n lb. en&le'.
3-
acesteia. Pentru studii7 se pot defini parametrii corespun'tori anali'elor de proiectare
sau de evaluare a si&uranei 8de e$. acceleraia9. ;n anali'a comportrii seismice a
bara"elor se pot defini urmtoarele tipuri de cutremure:
!utremur de ba' de proiectare 803)
2
9: repre'int cutremurul posibil a se
produce7 *n medie7 cel mult o sin&ur dat pe durata ateptat de via a structurii
8de re&ul nu mai puin de 1// ani9 i *n timpul cruia nu ar trebui s se produc
distru&eri 8avarii9 importante 8ve'i O3)9.
!utremur ma$im credibil 8+!)
3
9: cutremurul care ar putea produce cel mai
ridicat nivel de micare a terenului *n amplasamentul studiat i care apare ca
posibil din punct de vedere al condiiilor &eolo&ice.
!utremur ma$im de proiectare 8+0)

9: cutremurul care produce nivelul ma$im


de micare a terenului pentru care se proiectea' sau anali'ea' un anumit bara".
!utremur de ba' de e$ploatare 8O3)
#
9: cutremurul posibil s se produc7 *n
medie7 cel mult o sin&ur dat pe durata ateptat de via a structurii 8de re&ul
minim 1// ani9 i *n timpul cruia bara"ul i lucrrile ane$e ar rm5ne operaionale
dar ar putea necesita o serie de reparaii 8ve'i 03)9.
!utremur pentru evaluarea si&uranei 8S))
%
9:cutremurul care produce cel mai
sever nivel de micare a terenului pentru care trebuie satisfcute condiiile de
si&uran a bara"ului la cedarea catastrofal 8poate fi +!)7 o fraciune din +!)
sau se poate stabili *n funcie de perioada de revenire9.
!utremur de ba' de proiectare 803)9: ve'i !utremur.
!utremur de ba' de e$ploatare 8O3)9: ve'i !utremur.
!utremur ma$im credibil 8+!)9: ve'i !utremur.
!utremur ma$im de proiectare 8+0)9: ve'i !utremur.
!utremur pentru evaluarea si&uranei 8S))9: ve'i !utremur.
Epicentru: punctul de pe suprafaa Pm5ntului care corespunde proieciei radiale
8verticale9 a focarului 8hipocentrului9 unui cutremur.
Factor de calitate 8\9: ve'i 1morti'are.
4actor de si&uran 849: se poate defini *n orice mod convenabil at5t timp c5t se aplic
consecvent. Spre e$emplu7 poate repre'enta factorul cu care trebuie redus re'istena
pentru Ua aduceV structura la o stare de echilibru limit.
4alie: o fractur sau o 'on fracturat a scoarei terestre *n lun&ul creia s-au produs
micri relative ale fra&mentelor adiacente.
4alie activ: falie despre care se cunoate c a produs cutremure istorice i care7
datorit condiiilor tectonice7 poate suferi micri *n viitorul previ'ibil.
2
03)J0esi&n 3asis )arthOuaDe7 *n lb. en&le'.
3
+!)J+a$imum !redible )arthOuaDe *n lb. en&le'.

+0)J+a$imum 0esi&n )arthOuaDe *n lb. en&le'.


#
O3)JOperatin& 3asis )arthOuaDe *n lb. en&le'.
%
S))JSafetP )valuation )arthOuaDe *n lb. en&le'.
/
4alie capabil: falie cu potenial de a suferi micri viitoare de suprafa. O falie
se consider capabil dac are cel puin una din urmtoarele caracteristici:
1. a avut o micare *n perioada de la !uaternar p5n *n pre'ent
2. a avut asociat activitate macroseismic
3. se afl *n relaie structural cu o alt falie capabil7 astfel *nc5t micarea uneia
poate iniia micarea celeilalte.
4alie normal: falie *n care componenta principal a deplasrii relative a fost
vertical.
4alie tectonic: falie *nclinat *n lun&ul creia rocile situate deasupra
discontinuitii s-au ridicat fa de rocile situate sub discontinuitate.
4alie activ: ve'i 4alie.
4alie capabil: ve'i 4alie.
4alie normal: ve'i 4alie.
4alie tectonic: ve'i 4alie.
4ocar: ve'i Mipocentru.
4recven: numr de cicluri raportat la unitatea de timp 8se msoar *n Mert' GM'H sau *n
cicli pe secund9.
4recven natural: proprietate a sistemului elastic aflat *n vibraie liber. Eibraia liber
se produce7 *n mod natural7 la o frecven discret7 c5nd un sistem elastic vibrea' sub
aciunea forelor interne7 *n absena vreunei fore e$terioare.
4recven de re'onan: o frecven la care apare re'onana.
Ceofon: dispo'itiv sen'itiv pentru msurarea electronic a vite'ei de propa&are prin
teren a sunetului sau a undelor provocate de o surs cunoscut.
2eolo&ie tectonic: studiul dispunerii &lobale a plcilor ma"ore *n scoara terestr7 al
ori&inii i evoluiei micrilor verticale i ori'ontale care au condus7 *n timp7 la aceast
dispunere.
Ha'ard: o situaie cu potenial de a produce rnirea sau moartea unor oameni i>sau
distru&erea unor valori materiale.
Mipocentru: punctul din interiorul Pm5ntului care este sursa unui cutremur i ori&inea
undelor elastice asociate acestuia.
Impedan acustic: e&al numeric cu produsul dintre vite'a undei seismice i
densitatea mediului de propa&are.
Intensitate: un indicator numeric care descrie efectele unui seism asupra oamenilor7
1
construciilor i asupra terenului.
Intensitate spectral: suprafaa de sub &raficul spectrului de rspuns *n vite'e *ntre
perioadele /.1]2.# secunde. =epre'int o msur a intensitii vibraiilor terenului7 util
*n studiile in&inereti.
Lichefiere: pierdere temporar a re'istenei la forfecare care determin comportarea
pm5ntului asemeni lichidelor. Pm5nturile nisipoase af5nate sunt cele mai vulnerabile
la lichefierea indus de producerea unor cutremure.
Ma&nitudine: cantitate caracteri'5nd ener&ia total eliberat *n urma producerii unui
cutremur. )$ist mai multe tipuri de ma&nitudini7 calculate *n moduri diferite i utili'5nd
instrumente diferite.
+
.
se ba'ea' pe amplitudinea ma$im a undelor locale7 msurate de un
seismometru Rood-1nderson.
+
S
se ba'ea' pe amplitudinea undelor de suprafa.
m
b
se ba'ea' pe amplitudinea undelor de volum.
+
/
8momentul seismic9 msoar mrimea cutremurului pe ba'a ener&iei
eliberate7 conform e$presiei !
%
"3947 unde 2 este modulul de forfecare al
mediului 8de re&ul se ia 3$1/
11
dPne>cm
2
9? 1 este mrimea suprafeei de di'locare
sau suprafaa faliei 8fracturii9? 0 este alunecarea medie pe suprafaa respectiv.
+
R
8momentul ma&nitudinii9 este derivat din momentul seismic:
+
R
J82>39lo& +
/
-1/.(7 unde +
/
este momentul seismic 8dPn.cm9
+a&nitudinea =ichter trebuie aplicat strict *n ca'ul +
.
7 dei *n practic se folosete i
*n ca'ul +
S
.
=elaiile dintre +
S
7 +
.
i m
b
nu sunt unice i au fost publicate diverse variante7 uneori
inconsistente. 1mbrasePs propune urmtoarele e$presii:
+
S
J/.-3+
.
X/./-
+
S
J1./#m
b
Q/.,
+icare *n c5mp apropiat: micare a terenului *nre&istrat *n vecintatea unei falii7 pe un
teritoriu pe a crui ra' intensitatea pe scara +ercalli modificat este mai mare de E.
+icare puternic: micare a terenului av5nd o amplitudine suficient de mare pentru a fi
considerat semnificativ din punct de vedere in&ineresc *n evaluarea distru&erilor
provocate seismic.
+odul de forfecare 829: raportul dintre efortul de forfecare i deformaia specific de
forfecare.
2J/.#)>81X9
unde ) este modulul ^oun& iar este coeficientul Poisson.
+odulul de forfecare al unui pm5nt este funcie de deformaia specific de forfecare i
scade pe msur ce deformaia crete. 2
ma$
este modulul de forfecare al pm5ntului la
deformaii ciclice de forfecare foarte mici 81/
-%
9.
2
ma$
JE
S
2
unde este densitatea masic a pm5ntului iar E
S
este vite'a undei de
forfecare.
2
+oment: pentru momentul seismic 8+
/
9 ve'i +a&nitudine.
Perioada de revenire: intervalul mediu de timp *ntre apariiile unor evenimente care s
depeasc un anumit nivel *ntr-un amplasament dat. )ste inversa probabilitii anuale
de depire. !onform definiiei7 cutremurele se consider evenimente stochastice
independente7 ipote' care nu coincide *ntrutotul cu realitatea. Probabilitatea P
r
ca un
eveniment cu o perioad de revenire cel puin e&al cu @ ani s se produc cel puin o
dat *n urmtorii r ani poate fi e$primat prin relaia:
P
r
>1//J1Q81Q1>@9
r
Perioad: intervalul de timp al unui ciclu de vibraie.
Probabilitate de depire: probabilitatea 8e$primat procentual9 calculat *ntr-un interval
de timp7 ca un cutremur s &enere'e un nivel de micare a terenului mai mare dec5t o
anumit limit.
Replici: micri seismice secundare7 produse dup ocul principal al unui cutremur.
=e'onan: rspunsul amplificat al unuia din modurile proprii de vibraie ale unui sistem
dinamic e$citat la o frecven apropiat de frecvena natural.
=isc: probabilitatea ca un anumit eveniment nedorit sau ha'ard s se produc *ntr-un
anumit interval de timp.
Seismic: care se refer la cutremure.
!oeficient de intensitate seismic. =aportul *ntre acceleraia ma$im a
cutremurului i acceleraia &ravitaiei.
+oment seismic: ve'i +a&nitudine.
Seismo&ram: o *nre&istrare a micrii terenului sau a vibraiilor unei structuri7
provocate de o cau' perturbatoare 8de e$emplu7 un cutremur9. Ee'i 1ccelero&ram.
Seismo&raf: un sistem de amplificare i *nre&istrare a semnalelor de la seismometre.
Seismometru: un instrument utili'at pentru a transforma ener&ia undei seismice *n
tensiune electric. !ele mai multe seismometre sunt detectoare de vite'7 valorile
msurate de acestea fiind proporionale cu vite'a masei ineriale *n raport cu carcasa
seismometrului 8care este proporional cu vite'a de micare a terenului9. Sub
frecvenele naturale7 rspunsul celor mai multe &eofoane scade liniar cu frecvena7 astfel
*nc5t ele vor funciona ca accelerometre.
Spectru de rspuns: =spunsul ma$im al unui numr infinit de oscilatori armonici cu
diferite perioade proprii de vibraie i amorti'ri supui 8matematic9 unei aciuni de tip
seismic.
Spectre de proiectare: spectre utili'ate pentru proiectarea antiseismic. Spectrele de
proiectare sunt obinute prin modificarea unor familii de spectre de cutremure istorice
pentru a ine seama de caracteristicile particulare ale unei re&iuni sau ale unui anumit
amplasament. Spectrele de proiectare nu includ efectele interaciunii teren-structur.
3
Transformat 4ourier: formule matematice care transform o funcie din domeniul timp
8form de und7 seismo&ram etc.9 *ntr-o funcie din domeniul frecvenelor i invers.
Und =aPlei&h: ve'i <nde seismice.
<nd seismic: o und elastic &enerat de un cutremur sau de o e$plo'ie care provoac
doar o deplasare temporar a mediului7 revenirea *n po'iia iniial fiind *nsoit de
vibraiile terenului. <ndele volumice sunt de dou tipuri:
de compresiune sau lon&itudinale 8P97 la care direcia de micare a particulelor
mediului coincide cu direcia de propa&are a undei. Eite'a de propa&are este
notat E
P
.
de forfecare sau transversale 8S97 la care direcia de micare a particulelor
mediului este perpendicular pe direcia de propa&are a undei. Eite'a de propa&are
este notat E
S
.
<ndele de suprafa se propa& *n vecintatea suprafeei scoarei i sunt de dou tipuri:
undele =aPlei&h produc o micare a particulelor mediului pe o traiectorie eliptic
i retro&rad *ntr-un plan vertical format cu direcia de propa&are. Eite'a de
propa&are este notat E
=
.
undele .ove produc o micare a particulelor mediului transversal pe direcia de
propa&are7 fr vreo micare *n plan vertical.
<nde de compresiune: ve'i <nde seismice.
<nde .ove: ve'i <nde seismice.
<nde volumice: ve'i <nde seismice? pentru ma&nitudinea undelor volumice 8m
b
9 ve'i
+a&nitudine.
Vibraii forate: vibraii produse dac rspunsul este impus de o e$citaie. 0ac
e$citaia este periodic i continu ca durat7 oscilaia este *n re&im staionar.
Eibraie liber: vibraie care se produce *n absena forei perturbatoare.
Eiscoelastic: o relaie efort-deformaie conin5nd termeni proporionali at5t cu
deformaia specific c5t i cu incrementul acesteia. Poate conduce la le&i de atenuare a
undelor seismice dependente de frecven.
Eite' de v5rf efectiv: ve'i Eite' de v5rf 8ma$im9 a terenului.
Eite'a de v5rf a terenului 8P2E
(
9: vite'a ma$im *n c5mp liber a terenului7 produs *n
timpul unui seism.
Eite'a efectiv de v5rf a terenului repre'int vite'a de v5rf obinut dup
filtrarea frecvenelor *nalte.
Eite'a undei de forefecare 8E
S
9: ve'i <nd seismic.
((
P2E Q PeaD 2round EelocitP7 *n lb. enle'.

Zon seismotectonic: ve'i Son tectonic.


Son tectonic: o 'on caracteri'at de omo&enitatea structurii &eolo&ice i seismice.
Sonare seismic: sinte' a informaiilor seismice dintr-un teritoriu pe ba'a crora se
delimitea' 'onele caracteri'ate de acelai risc seismic. +icro'onarea seismic
evidenia' influena condiiilor locale naturale asupra seismicitii unei arii limitate 8de
e$emplu un ora9.
A!,=% B
CRITERII I RECLEMENTRI SEISMICE INTERNATIONALE
E.*1$1" : pentru proiectarea i construcia cldirilor i structurilor in&inereti
civile *n 'one seismice nu face referiri si la marile bara"e. @otui )urocod-ul
influenea' modul de abordare *n anali'a si&uranei seismice a bara"elor. 1cesta
fi&urea' teritoriile naionale clasificate *n 'one seismice7 pe ba'a caracteristicilor
#
tectonice &enerale i a activitii seismice anterioare. <n parametru potrivit pentru
caracteri'area fiecrei 'one este considerat a fi acceleraia de v5rf 8ma$im9 a terenului.
In )urocod , se arat c: UPentru structurile obinuite situate *n 'one cu seismicitate
foarte sc'ut7 cerinele &enerale de robustee ar putea fi suficiente pentru &arantarea
unei protecii 8anti9seismice adecvateV.
1sociaia Internaional pentru In&inerie Seismic 8I1))9 a publicat o colecie
de coduri i re&lementri ale unor ri situate *n re&iuni active seismic ale lumii. !ele
mai multe dintre aceste re&lementri nu au scopul de a acoperi domeniul bara"elor.
Standardul 1ustralian pentru proiectarea antiseismic a cldirilor e$clude *n mod
e$plicit bara"ele. @otui7 at5t standardul indian U!riterii pentru proiectarea antiseismic a
structurilorV 8IS: 1,-3-1-(#9 c5t i UStandardele pentru construcii civile re'istente
seismicV "apone'e7 includ bara"ele. 1r trebui specificat c standardele de evaluare a
si&uranei pentru bara"ele e$istente nu este necesar s fie aceleai ca pentru bara"ele noi
care se proiectea'.
;n India7 un standard iniial a fost publicat *n 1-%2 i a fost revi'uit *n 1-%%.
Standardul din 1-%% include factorii de 'onare seismic pe o ba' mult mai raional.
!lau'ele pentru bara"ele din beton i din 'idrie au fost modificate7 in5ndu-se cont de
comportarea lor dinamic *n timpul cutremurelor. ;n funcie de problem7 poate fi
folosit una dintre urmtoarele dou metode pentru evaluarea forelor seismice:
metoda coeficientului seismic?
metoda spectrului de rspuns.
Marta Indiei este divi'at *n cinci 'one seismice. 4iecrei dintre aceste 'one *i este
asociat un coeficient ori'ontal seismic de ba' i un factor de 'onare seismic. ;n
proiectarea bara"elor din beton i 'idrie7 fora seismic este considerat suplimentar fa
de presiunile hidrodinamice datorate lacului de acumulare? metoda coeficientului
seismic este utili'at *n ca'ul bara"elor cu *nlimi de p5n la 1// m7 iar metoda
spectrului de rspuns este folosit pentru bara"e mai *nalte de 1// m. 0e asemenea este
luat *n considerare i efectul acceleraiei seismice verticale.
In anul 2//# a aprut un &hid pentru proiectarea seismic a bara"elor de pm5nt
si a rambleielor elaborat de Institutul Indian de @ehnolo&ie din Banpur si 1utoritatea de
+ana&ement a 0e'astrelor din statul 2u"arat. 2hidul a fost revi'uit *n anul 2//(.
!riteriile pentru msurile de protecie antiseismic pentru sistemele de
alimentare cu ap7 reali'ate de _apan Rater RorDs 1ssociation7 includ i bara"ele. )ste
utili'at metoda coeficientului seismic. !omitetul 6aional _apone' al +arilor 3ara"e
are7 la r5ndul su7 criterii de proiectare pentru bara"e. 1cestea folosesc7 de asemenea7
metoda coeficientului seismic. !oeficientul seismic depinde de re&iune7 de tipul de
teren7 de tipul bara"ului i de importana bara"ului.
;n S.<.1.7 cele mai multe dintre a&eniile federale i statale utili'ea' hri de
'onare seismic atunci c5nd se decide luarea *n calcul a factorilor seismici *n proiectarea
bara"elor. !orpul In&inerilor utili'ea' urmtorii coeficieni seismici:
Sona seismic !oeficient minim
/ /
1 /./#
2 /.1/
%
3 /.1#
/.2/
In anul 2//# a aprut 2hidul 4ederal pentru Si&urana 3ara"elor care cuprinde
informaii complete asupra proiectrii si evalurii bara"elor *n 'one seismice.
;n 1n&lia7 Institutul de !ercetri *n !onstrucii 83uildin& =esearch
)stablishment9 a elaborat C2hid in&ineresc privind riscul seismic al bara"elor din
=e&atul <nitC
!lubul )uropean al unor ri din )uropa membre ale I!O.07 club la care a
aderat i =om5nia7 a publicat *n anul 2// un &hid de sinte' a re&lementrilor asupra
proiectrii si evalurii seismice a bara"elor *n vi&oare *n mai multe ri europene.
+ai multe buletine elaborate de comisiile de specialitate din cadrul I!O.0 sunt
relevante asupra concepiilor pe plan internaional privind evaluarea si&uranei seismice
a bara"elor. 6umerele acestor buletine I!O.0 sunt urmtoarele: 2( 81-(#9 % 81-,39 #2
81-,%9 #- 81-,(97 %1 81-,,97 %2 81-,,97 (2 81-,-97 112 81--,97 113 81---97 12/ 82///97
122 82///9. ;n parante' este trecut anul *n care au aprut aceste 3uletine I!O.0. In
anul 2//3 la !on&resul I!O.0 de la +ontreal una din cele patru teme din a&enda
con&resului s-a referit la aspecte seismice ale bara"elor.
A!,=% C
RELAII DE CALCUL DN METODA PSEUDOSTATIC
;n metoda pseudostatic se accept c acceleraia seismic de la ba'a construciei
rm5ne constanta pe *ntrea&a *nlime a construciei. +etoda se aplic numai pentru
evaluarea rspunsului seismic la O3) 8cutremurul de ba' de e$ploatare9.
(
!utremurul &enerea' fore de inerie din masa construciei7 av5nd direcie i
sens contrar acceleraiei seismice i presiuni hidrodinamice din lac av5nd sens contrar
acceleraii seismice i orientare perpendicular pe suprafaa de aplicare.
4orele de inerie 8
i
F
97 aferente unei mase 8
i
!
9 din structur se calculea' cu
relaia:
i :82 C i
! g ; F
7

819
unde :82 c
;
7 este coeficientul corectat de intensitate seismic al :82 iar g - accelaraia
&ravitaiei. 4ora
i
F
se aplic *n centrul de &reutate al masei
i
!
.
Presiunile hidrodinamice pe un parament rectiliniu vertical 8 v .
p
7 9 i solicitat de
un cutremur ori'ontal se pot calcula cu relaia Rester&aard:
# 7 /
7 7
9 8 ,(# . / . 5 ; p
l a :82 C v .

829
unde
a

este &reutatea volumetric a apei7 5


l
- ad5ncimea lacului *n amonte de bara" i
. - ad5ncimea punctului *n care se calculea' presiunea hidrodinamic.
Presiunea hidrodinamic pe un parament rectiliniu *nclinat 8p
.7

9 solicitat de un
cutremur ori'ontal se determin cu relaia:

2
7 7
cos
v . .
p p
839
unde

este un&hiul format de direcia vertical cu direcia paramentului. Presiunea p


.7

este orientat perpendicular pe parament.


4orele de inerie i forele hidrodinamice se aplic static pe structur7 nelimitat
*n timp.
A!,=% D
EVALUAREA PRESIUNILOR HIDRODINAMICE DIN CUTREMURE
;n timpul seismului construciile hidrotehnice suporta pe faa *n contact cu apa7
din cau'a interaciuniii lichid-structur7 o presiune suplimentar fa de cea hidrostatic
denumit presiune hidrodinamic7 normal la suprafaa de contact.
Ealoarea presiunii hidrodinamice *ntr-un punct *n contact cu apa depinde de
ad5ncimea coloanei de ap7 *nclinarea suprafeei fa de vertical7 forma *n plan a
suprafeei7 morfolo&ia terenului7 ri&iditatea fundului lacului7 mrimea i direcia
acceleraiei seismice.
,
Presiunile hidrodinamice sunt orientate perpendicular pe suprafaa de aplicare la
fel ca presiunile hidrostatice i sunt de sens contrar acceleraiei cutremurului 8*n opo'iie
de fa'9.
Presiunile hidrodinamice se evaluea' *n dou ipote'e privind lichidul i anume:
lichid incompresibil 8ca'ul frecvent acceptat9 i lichid compresibil? *ntre cele dou ca'uri
pot e$ista diferene semnificative.
Pre'enta ane$ tratea' ca'ul lichidului incompresibil.
Pentru construcii de importan deosebit se recomand efectuarea de anali'e i
*n ipote'a lichidului compresibil.
;n metoda anali'ei spectrale sau a inte&rrii numerice *n timp7 c5t i a ipote'ei
apei incompresibile7 efectul presiunilor hidrodinamice respectiv a interaciunii structur-
lichid asupra rspunsului seismic se modelea' de obicei prin mase adiionale. +asele
adiionale sunt nite mase virtuale care echivalea' efectul presiunilor hidrodinamice
asupra rspunsului structurii hidrotehnice. )le se calculea' din presiunile
hidrodinamice i se ataea' maselor proprii ale structurii. ;n ca'ul particular c5nd
direcia forelor hidrodinamice 8normale pe suprafaa de aplicare97 direcia cutremrului i
direcia &radelor de libertate dinamic sunt identice7 matricea maselor adiionale G
0
!
H
se determin cu relaia:
{ } [ ] { }
< 0 <
a ! =
unde
{ }
<
= este vectorul forelor hidrodinamice iar
{ }
<
a acceleraiile totale pe normal
*n nodurile de contact cu apa din discreti'area sistemului. +asele adiionale sunt
po'itive i *n ca'ul &eneral depind de direcia cutremurului i direciile &radelor de
libertate dinamic.
;n metoda pseudostatic *n calcule se folosesc direct forele hidrodinamice care
se consider ca nite *ncrcri statice.
!alculul presiunilor hidrodinamice pe suprafeele plane ale lucrrilor de barare7
c5nd raportul lun&ime liber lac>deschidere vale *n amplasament este mai mare ca 3 se
poate face cu urmtoarele relaii:
Ca.ul paramentului amonte vertical (

"%)
` !a'ul acceleraiei seismice ori'ontale 8fi&. 0.19:
0 > R ; > p
a s <
9 8 (3 . / 9 8
2
# . / 0 ; =
a s <

0 0 #-( . / a
2
# . / 0 m
a <

unde
9 8 > p
<
este mrimea presiunii hidrodinamice la ad5ncimea P 8DPa9?
<
=
- re'ultanta presiunilor hidrodinamice 8D6>m9?
a

- &reutatea volumetric a apei 8D6>m


3
9?
a

- densitatea apei 8t>m


3
9?
0 - ad5ncimea lacului 8m9?
-
0? - ad5ncimea apei *n punctul unde se aplic re'ultanta
presiunilor hidrodinamice
s
;
- coeficient de intensitate seismic?
<
m
- masa adiional pe direcia $?
9 8 > R
- funcie adimensional conform tabelului ).1
9 8 > R

'

,
_

,
_


0
>
0
>
0
>
0
>
2 2
2
1
@abelul 0.1
P>h /.// /.1/ /.2/ /.3/ /./ /.#/ /.%/ /.(/ /.,/ /.-/ 1.//
=8P9 /.//
//
/.31
2-
/.,
1/
/.%1
21
/.(2
//
/.,1
,/
/.,(
,3
/.-3
2/
/.-%
--
/.--
2#
1.//
//
` !a'ul acceleraiei seismice verticale
;n ca'ul acceleraiei seismice verticale presiunile hidrodinamice au o distribuie
liniar conform relaiilor:
> ; > p
a v s <

7
9 8
2
7
2
1
0 ; =
a v s <

0? "
3
2
< 0
2
2
1
0 m
a <

unde v s
;
7 este coeficientul de intensitate seismic pe vertical iar celelalte notaii au
fost e$plicate mai *nainte.
Ca.ul paramentului amonte nclinat cu ung0iul

n raport cu verticala.
` !a'ul acceleraiei sesimice ori'ontale 8fi&. 0.29:
0 > R ; ; > p
a -
9 8 9 8 9 7 8
unde:
9 7 8 > p
este presiunea hidrodinamic orientat normal pe parament la
ad5ncimea P?
9 8 ;
- coeficient adimensional funcie de un&hiul

conform tabelului 0. 2.
!elelalte notaii au fost e$plicate mai *nainte.
@abelul 0.2

/
/
1#
/
3/
/
/
/
%/
/
(#
/
-/
/
9 8 ;
/.(3 /.%12 /.#11 /., /.2-2 /.1%, /.///
` !a'ul acceleraiei seismice verticale
#/
;n ca'ul acceleraiei sesimice verticale presiunile hidrodinamice au o distribuie
liniar conform relaiilor:
> ; > p
a v s

7
9 8


cos 2
1
9 8
2
7
0
; =
a v s
0 0
3
2
9 8 a
2
7
2
1
9 8 0 ; =
a v s <

tg 0 ; =
a v s >
2
7
2
1
9 8
unde:
9 8
<
=
este fora hidrodinamic pe direcie ori'ontal iar
9 8
>
=
fora
hidrodinamic pe direcie vertical. !elelalte notaii au fost e$plicate mai *nainte.
@n ca.ul 'ara6elor arcuite calculul apro<imativ al presiunilor 0idrodinamice se
poate face conform relaiilor:
` !a'ul acceleraiei seismice ori'ontale *n lun&ul vii 8fi&. 0.3a9
cos
,
(
9 7 8 > 0 ; > p
a s
unde P este ad5ncimea apei iar

un&hiul *ntre direcia cutremurului i normala la


suprafaa arcului *n punctul unde se calculea' presiunea hidrodinamic. !elelalte notaii
au fost e$plicate mai *nainte.
` !a'ul acceleraiei seismice ori'ontale orientate transversal
pe vale 8fi&. 0.37b9
7
<
> 0 ; > p
a s


2
9 7 8
unde lun&imile $ i . sunt marcate pe fi&ura 03.b iar celelalte notaii au fost e$plicate
mai *nainte.
#1
#2
A!,=% E
EVALUAREA PRESIUNILOR SEISMICE DIN TERENULDE FUNDARE
;n calculul stabilitatii seismice a constructiilor partial sau total *n&ropate 8'iduri
de spri"in7 &alerii7 constructii subterane7 bara"e7 centrale9 *n afara fortelor seismice
inertiale din &reutatea proprie a constructiei7 se considera si presiunea seismica
suplimentara7 activa sau pasiva7 a terenului.
;n mod obinuit presiunea seismic din teren pe constructii tip 'iduri de spri"in se
detrmin pentru un cutremur ori'ontal iar presiunea seismic din teren pe bolta 8planeul
acoperi9 unor construcii hidrotehnice *n&ropate 8subterane9 se determin pentru un
cutremur vertical.
Presiunea seismica activa se poate evalua *n urmtoarele dou ca'uri:
a. Presiunea seismica activa a terenului acion5nd asupra sistemului structur-
fundaie c5nd *n teren nu se produc dec5t deformatii elastice?
b. Presiunea seismica activa a terenului c5nd *n sistemul structur-fundaie se
produc deformaii plastice ale terenului.
Presiunea seismica pasiva a terenului apare numai c5nd *n sistemul structur-
fundaie se produc deformaii plastice ale terenului.
=resiunea seismica activa a terenului.
% 0eformatii elastice ale terenului.
.a constructiile de tipul 'idurilor de spri"in c5nd *nca nu s-a atins situatia
echilibrului limita7 presiunea activa a terenului se determina cu relaiile 819 8fi&.%.1 a9:
Situaia de echilibru limit corespunde ca'ului c5nd coeficientul de si&uran la
alunecare pe fundaie este 1./


tg
0
>
0
>
0
>
0
>
> R
0
tg
tg
0
0 ;
tg
=
0 ;
tg
!
> R 0 ; > p
a
. a
. s a
. s a
-

1
]
1

,
_

'

1
1
]
1

+
,
_


,
_

,
_

+
+


+


1 3 - 1/

1
1 9 7 8
2 3
, 1#
12
1

2 3
,
1% 21
9 7 8 9 8
2
a
2
3
819
unde:
s
;
- coeficient de intensitate seismic?
a - indice presiune activa ?
0 - *naltime totala a umpluturii l5n&a 'id 8m9?
- un&hiul umpluturii 8suprafetei9 din spatele 'idului de spri"in?
#3
.

- &reutatea volumetrica a terenului 8D&>m


3
9?
9 8 > p
a
- intensitatea presiunii seismice active la nivelul 8P9 8DPa9?
=
a
- re'ultanta presiunii seismice active 8D6>m9?
0?
a
- po'itia re'ultantei fata de a$a $ 8m9?
!
a
- momentul de *ncoovoiere *n sectiunea de la ba'a 'idului 8P
ma$
J h9
8D6m>m9?
R (>/) - functie adimensionala 8conform tabelului ).19

- coeficient de reducere a presiunii active

J /.(#?
Ealorile functiei = 8P79
@abelul ).1
R EF, G

1
y/h
0
1
(0
1
(4
1
20
1
24
1
-0
1
-4
1
/.// 1. //// 1.1(%3 1.2%(- 1.3%/ 1.%%3 1.#(( 2. ////
/.1/ /.-#/ 1.1/3( 1.1,%2 1.2(2% 1.3%( 1.%% 1.,#/
/.2/ /.-2// 1./%11 1.13 1.2112 1.2-3/ 1.3,1- 1.(2//
/.3/ /.-1// 1./33 1./-(% 1.1%, 1.23% 1.311 1.%1//
/./ /.-/// 1.//#, 1./%/, 1.11, 1.1(-, 1.2% 1.#///
/.#/ /.,(#/ /.-%32 1.//-/ 1./#(/ 1.1/,2 1.1%3( 1.3(#/
/.%/ /.,2// /.,-/# /.-2(2 /.-%#% 1.//%# 1./#/- 1.22//
/.(/ /.(2// /.((2- /.,// /.,2-2 /.,#-- /.,-32 1./2//
/.,/ /.#%// /.#-#3 /.%13% /.%32, /.%#33 /.%(## /.(%//
/.-/ /.32#/ /.32% /.3#1, /.3(1% /.3(1% /.3,2( /.2#/
1. // /. /// /. /// /. /// /. /// /. /// /. //// /. ///
Presiunea seismica activa determinata astfel este numai acea presiune activa care
este consecinta actiunii seismice7 asa *nc5t7 la verificarea stabilitatii construciei trebuie
sa se adau&e si actiunea presiunii active statice a terenului.
0 0eformatii plastice ale terenului
.a constructii de tipul 'iduri de spri"in *n acest ca' se admite ca au aparut si
deformatii plastice *n teren. Presiunea activa a terenului7 *n aceasta ipote'a7 este
determinat ca presiune totala7 statica plus seismica7 *nsumate direct.
Se calculea'a *nt5i re'ultanta presiunii active totale a terenului 8
a
=
97 apoi
re'ultanta presiunii statice active 8 st a
=
7 9. ;n final presiunea seismica activa a terenului 8
d a
=
7 9 re'ult din diferena *ntre
a
=
.i st a
=
7 8fi&. 41.b9.
st a a d a
= = =
7 7

829
=elaiile de calcul sunt urmtoarele:
2
2
1
0 ; =
. a a

0
;
; ;
0
a
as a
a

+

%
3
7
839
#
2
7
2
1
0 ; =
. as st a

0 0
st a

3
2
a
7
( )
2
7
2
1
0 ; ; =
. as a d a

0 0
d a

2
1
a
7
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
2
2
2
2
2
2
cos cos
sin sin
1 cos cos
cos
cos cos
sin sin
1 cos cos cos
cos
1
]
1

+
+
+ +

1
]
1

+ +
+
+ + +

as
a
;
;
unde:
este un&hiul av5nd tan&enta e&al cu

s
;
unde
s
;
- este coeficientul de intensitate seismic iar J/.(# un coeficient de
reducere a presiunii active?
a - indice presiune activa?
0 - *naltimea totala a umpluturii l5n&a 'id?
- un&hiul *nclinarii suprafetei umpluturii din spatele 'idului de spri"in?
- un&hiul fetei 'idului cu verticala la contactul cu umplutura?

- un&hiul de frecare interna a umpluturii 8*n &rade9?


J un&hiul de frecare la contactul dintre 'id si umplutura
8

2
1
sau

3
2
9 ?
a
;
- functie adimensionala care defineste presiunea activa totala 8suma9 a
umpluturii 8statica X seismica9?
as
;
- funcie adimensional care definete presiunea activ static a
umpluturii
a as
; ;
pentru
/
s
;
a
=
- re'ultanta presiunii active totale7 statica X seismica a terenului 8D6>m9?
st a
=
7 - re'ultanta pesiunii active statice a terenului 8D6>m9?
d a
=
7 - re'ultanta presiunii active seismice a terenului 8D6>m9?
a a
7
a
7
7 ?
a d a st a
0 0 0
- coordonatele > ale po'itiei re'ultantei presiunii active statice7
seismice 8dinamice9 si respectiv totale a terenului 8fi&. )1 b9
=resiunea seismica pasiva a terenului
##
Presiunea pasiva a pm5ntului se calculea'a numai pentru starea de echilibru
limita cu deformatii plastice *n teren repre'inta presiunea pasiva totala statica X seismica
8dinamica9.
;n etape succesive se calculea' la *nceput presiunea pasiv total a terenului 8
p
=
97 apoi re'ultanta presiunii pasive statice 8 st p
=
7 9 iar diferenta dintre ele este
presiunea seismica pasiva 8
9
7d p
=
st p p d p
= = =
7 7

89
=elaiile de calcul sunt urmtoarele:
2
7
2
1
3
a
0 ; =
;
; ;
0
. p p
p
st p p
p

+

2
7 7
2
1
0 ; =
. st p st p

8#9
0 0
st p

3
2
a
7
( )
2
7 7
2
1
0 ; ; =
. st p p d p

0 0
d p

3
1
a
7
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
2
2
2
7
2
2
2
cos cos
sin sin
1 cos cos
cos
cos cos
sin sin
1 cos cos cos
cos
1
]
1


+ +

+

1
]
1

+
+ +
+
+

st p
p
;
;
unde
este un&hiul a crui tan&ent este

s
;
unde
s
;
este coeficientul de
intensitate seismic iar J /.(# un coeficient de reducere a presiunii pasive?
p - indicele pentru presiunea pasiva a terenului?
p
;
- functie adimensionala care defineste presiunea pasiva totala a terenului
8statica X dinamica9?
st p
;
7 - funcie adimensional care definete presiunea pasiv static
a terenului?
st p p
; ;
7

pentru
/
s
;
p d p st p
= = = ? ?
7 7 - re'ultantele presiunilor pasive statice7 dinamice si respectiv
totale ale terenului 8fi&. ).29 ?
#%
a a
7
a
7
? ?
p d p st p
0 0 0
- coordonatele > ale po'itiei re'ultantei presiunii pasive statice7
dinamice si respectiv totale a terenului 8fi&. ).29
0aca e$ista apa *n porii terenului din spatele 'idului de spri"in7 aceasta
influentea'a prin mrirea presiunii seismice active si pasive a terenului. Presiunile
seismice inertiale active si pasive se calculea' consider5nd &reutatea volumetrica a
terenului saturat 8
?
.
9 *n locul &reutatii volumetrice uscate 8
.

97 conform relaiei:
?
.
J
.

X n
a

unde:
.

este &reutatea volumetric a terenului uscat 8B&>m


3
9?
n
- poro'itatea?
a
.
- &reutatea volumetric a terenului saturat 8B&>m
3
i
a

- &reutatea
volumetric a apei 8
3
> m ;
g 9?
;n ca'ul c5nd *n calcule presiunile hidrostatice i hidrodinamice din ap freatic
s-au considerat distinct7 presiunile din pm5nt se vor calcula pentru &reutatea
volumetric submersat.
=resiunea seismica activa suplimentara a terenului din sarcini utile pe suprafata
umpluturii din spatele .idului de spri6in.
.a 'idurile de spri"in7 consolidari de maluri etc.7 pe suprafata libera a umpluturii
e$ista si sarcini verticale utile cu intensitate mare care produc presiuni seismice active
suplimentare asupra fetei verticale a 'idului la contactul cu umplutura.
;n conformitate cu fi&ura ).3 se consider un 'id de spri"in cu lun&ime nelimitat
*n lun&ul a$ei '7 pe suprafaa terenului din spatele 'idului acion5nd sarcina vertical
uniform distribuit7 O.
Intensitatea presiunii seismice active ori'ontale p
a
(</>) si re'ultanta acestei
presiuni =
a
(<)/ po'itia re'ultantei se determina prin relaiile 8calculul este fcut pentru
lun&imea unitar a 'idului lJ19:
A ; p
s

8%9
( )
( )
( )
( )
1
1
]
1

,
_

,
_

,
_1
1
]
1

,
_

,
_

,
_


2
a
a
3 2
, 3- 2#
%/
1
1
9 3 . . 8 2, . /
12
#
ma$
12
#
9 8
/ 9 7 8 ma$
1 9 7 8
0
<
0
<
0
<
< a
F fig ve.i 0 0
0 < a p 0 p < =
> pentru < a p > < p unde de
0
>
0
>
0
>
< a p > < p
a
a a
a
a
pentru / 3
'
<
8fi&. 4.9
unde:
#(
a este indice cu care se notea' presiunea seismica activa?
</>/. - coordonate tridimensionale *n sistem carte'ian?
0 - *naltimea totala a umpluturii din spatele 'idului 8m9?
a
a
0 - po'itia re'ultantei presiunii seismice active 8m9?
l - lun&imea 'idului dupa a$a 8.9? formulele sunt date pentru l J 1 8m9?
s
;
- coeficient de intensitate seismic?
- coeficient de reducere a presiunii active J /.(#?
A - sarcina verticala utila de intensitate constanta la distanta 8$9 de mar&inea
'idului 8fi&. ).39 8D6>ml9?
p - sarcina inertiala ori'ontala de intensitate constanta care actionea'a asupra
suprafetei libere a umpluturii la distanta 8$9 de limita 'idului 8fi&. ).39
8D6>ml9?
p
a
(</>) - intensitatea presiunii seismice active ori'ontale action5nd asupra fetei
'idului *n punctul de coordonate 8</>9 8D6>m
2
9 ?
ma< p
a
- intensitatea ma$ima a presiunii seismice active ori'ontale care
actionea'a asupra fetei 'idului *n punctul P J / 8D6>m
2
9?
=
a
(<) - re'ultanta presiunii seismice active ori'ontale 8D6>ml9?
a(<) - functie adimensionala repre'ent5nd linia de influenta pentru
a
p ma$
7
respectiv pentru P
a
8$9 ca urmare a actiunii sarcinii utile
i
A
la distanta
i
<
de 'id.
0 <
i
3 /
? fi&. ). i @abelul ).2
@abelul ).2
=B7 %E=G =B7 %E=G =B7 %E=G
/.// 1.////
/.1/ 1./3#3 1.1/ /.,-3 2.1/ /.233
/.2/ 1./#, 1.2/ /.(- 2.2/ /.1-/
/.3/ 1./(/1 1.3/ /.(3%1 2.3/ /.121
/./ 1./(12 1./ /.%(#2 2./ /./--2
/.#/ 1./%2# 1.#/ /.%12# 2.#/ /./%2#
/.%/ 1./, 1.%/ /.#,, 2.%/ /./32,
/.(/ 1./1,- 1.(/ /.,- 2.(/ /./1/-
/.,/ /.-,#% 1.,/ /.21% 2.,/ -/.//2
/.-/ /.-#( 1.-/ /.3#-( 2.-/ -/.//%
1.// /.-/// 2. // /.3/// 3.// /. ///
Procedeul de determinare a presiunii seismice active totale pe peretele 'idului de
spri"in 8
a
p ma$
si
a
=
8$99 din actiunea concomitenta a *ncarcarilor utile verticale
diferite folosind linia de influenta a8$9 se desfoar conform relaiilor urmtoare 8fi&.
).#9:
(# . /
3 3 2 2 1 1
A ; p A ; p A ; p
s s s

3
1
9 8 ma$
i
i i a
< a p p
pentru P J /
#,

+ +

3
3 2 2 1 1
9 8 9 8 9 8 ma$
<
<
a
d< < a p < a p < a p p
8(9
0 p < =
a a
ma$
12
#
9 8
0 0
a
2, . /
a
#-
%/
%1
A!,=% F
ANALIZA SEISMIC A UNUI BARAH DE CREUTATE
Se cere s se efectue'e anali'a seismic la solicitarea O3) 8Operatin& 3asis
)arthOuaDe9 a profilului transversal al bara"ului de &reutate din fi&ura 31 *n conformitate
cu normativul 6P /(%>/2.
Suplimentar fa de elementele &eometrice din fi&ur se vor considera
urmtoarele:
!aracteristicile mecanice ale betonului din corpul bara"ului:
)
b
J2/// +Pa7 J/.1%7 N
b
J2 D6>m
3
Structura se va considera cu 3 &rade de libertate dinamic pe direcie ori'ontal.
Interaciunea seismic bara" Q lac se va considera conform procedeului maselor
aditionale.
3ara"ul se *ncadrea' *n clasa de importan II 8S@1S 2(3-,39 i cate&oria de
importan 3 86@.M-/219.
;n conformitate cu normativul P1//-2//% bara"ul este amplasat *n 'ona seismic
cu valoarea de v5rf a acceleraiei terenului *n amplasament a
&
J/.2& i perioade de col
@
3
J/.1 s7 @
!
J1./ s. Studiul special de seismicitate al amplasamentului a confirmat
valorile din P1//-2//%.
!utremurul se aplic pe direcia ori'ontal7 transversal pe bara".
Spectrul sesimic de rspuns se pre'int *n fi&ura 42.
;n ca'ul aplicrii metodei pseudostatice a
O3)
J /./ a
&
dar nu mai mic de /.1&.
;n ca'ul metodei de anali' spectral a
O3)
J /./ a
&
dar nu mai mic de /.1&.
;n ca'ul anali'ei prin +)4 )
d
J 1.3# )
b7s

J 1.3# $ 2// J 32/ +Pa i
d

J/.22

J /./# 8

- fraciunea din amorti'area critic9.


!oeficientul de frecare de alunecare beton-roc *n ca'ul considerrii aciunii
seismice f J /.(/
)forturi ma$ime admise de *ntindere>compresiune din *ncovoiere *n ca'ul
considerrii aciunii seismice Q 2// DPa > X3/// DPa 8X compresiuni9.
1nali'a seismic se va efectua *n ipote'ele lac plin cu nivelul *n lac la 66= i
lac &ol.
Fig .F1 2lemente geometrice i sc0em de discreti.are a profilului 'ara6ului de
greutate.
%2
Fig. F2 -pectru normali.at de rspuns elastic conform = 1%%B2%%C
A A!%+#>% '#0*%9##+1* +#0,*,
S-a notat: d J 1# m7 b J % m7 J /.,/
a. !alculul maselor proprii i adiionale prin descompunerea *n elemente &eometrice
simple:
!alculele se fac pe 1 m pe direcia lon&itudinal a bara"ului.
!alculul maselor proprii:
m
1
J
3, . 11-
1#
# . 2
# . ( % # . 2
%
1
2
1
2

,
_

,
_

+
d
d
'
d
'
g
D

t
m
2
J


,
_

+ +
,
_

+ +

,
_

+
2
3
1
2 2
1
2 2
%
#
2 2
1
2
d
d
d
'
d d
'
d
d
d
'
d
'
g
D

2( . #/
1#
#
1# 12
2
1
# . ( 12
1#
# . 12
# . ( . %
2
1
# . ( % # . 2
,
_

+ + +
m
3
J
2
3
1
2 2
1
2
2
2
3
2
2 2
1
2 2
d
d
d
'
d
d
d
d
d
'
d d
'
g
D

,
_

+ + +

,
_

+ +

,
_

J 2.#
,,2
1#
#
1# 12
2
1
# . ( 2
1#
1/
1# 12
2
1
# . ( 12
,
_

+ + +
t
m
*ncastrare
J

,
_

,
_

+ +
1#
1/
1# 12
2
1
# . ( 2 # . 2
2
3
2
2 2
1
2
2
d
d
d
'
d
d
g
D

J #,, t
+atricea maselor
[ ] !
*n ipote'a lac &ol:
[ ]
1
1
1
]
1

/// . ,,2 / /
/ 2( . #/ /
/ / 3, . 11-
!
t
%3
!alculul maselor adiionale:
. 5
g
m
l
D
ad


,
(
unde este &reutatea volumetric a apei D6>m
3
& - acceleraia &ravitaiei m>s
2
m
ad1
J
( ) [ ] ,# . 1( 1/ /
,1 . -
1/
,
(
,
(

l ' l
D
5 5 d 5
g

t>m
2
m
ad2
J
( ) [ ] 21# . 2, 2# /
,1 . -
1/
,
(
2
,
(

l ' l
D
5 5 d 5
g

t>m
2
m
ad3
J
( ) [ ] %-/ . 3# / /
,1 . -
1/
,
(
,
(

l ' ' l
D
5 5 5 5
g

t>m
2
+ase adiionale concentrate:
m
c1
J
( ) [ ]
( ) [ ]
(2# . 31
#
2
3
2
1d
5 5 d
5 5 d m
l '
l ' ad
t
m
c2
J
( ) [ ]
( ) [ ]
( )
3
1
2 2
#
2
3
2
1 2 1 1
+ +


d
m m
d
m
d
5 5 d d
5 5 d m
ad ad ad
l '
l ' ad
J 2(.//% t
m
c3
J
( ) ( )
3
1
2 2 3
2
2 2
2 3 2 1 2 1
+ + +
d
m m
d
m
d
m m
d
m
ad ad ad ad ad ad
J 1#.--3 t
m
c *ncastrare
J m
ad2

( ) +
3
2
2 2
2 3
d
m m
d
ad ad
22,.-,- t
Eerificare:
Suprafaa total a parabolei:
3
3
2
ad l
m 5
J -#1.(3# t

+ + +
incastrare c ad ad ad c
m m m m m
3 2 1 J -3.(12 t
Suma maselor adiionale concentrate este diferit de suprafaa total a parabolei
deoarece calculul maselor adiionale concentrate s-a efectuat prin descompunerea *n
fi&uri &eometrice simple 8dreptun&hiuri i triun&hiuri97 de aceea se impune o corecie
redat mai "os:
m
c1
J

1#

-2( . 11,
31.(1 t
m
c2
J
3
1
#,, . ,3 (-2 . 133
1#
11
-2( . 11, + +
J 2,.,%, t
m
c3
J
+ + +
3
1
223 . #, # . 211
3
2
#,, . ,3 (-2 . 133
2/.%# t
m
c *ncastrare
J
+
3
2
223 . #, # . 211
2#/.3## t
Eerificare:

+ + + 3# . 2#/ %# . 2/ ,%, . 2, (2# . 31


c
m
-#1.13 t
+atricea maselor adiionale:
%
[ ]
1
1
1
]
1

%# . 2/ / /
/ ,%, . 2, /
/ / (1 . 31
0
!
b. !alculul maselor proprii i adiionale prin inte&rare direct:
Profilul bara"ului este definit prin funcia urmtoare:
( ) + ' 0 5 8
' ampri.a

3%./# m
( ) ( ) 0 5 . 5 5 . f i 8 . >
' ' ' ampri.a p
7 7
7

!alculul centrelor de mas:


c
m1
J
( )
( )
-- . % 2
2
2

d
d. . >
d. . . >
'
'
5
d
p
5
d
p
m
c
m2
J
( )
( )
%%( . %
2
2

d
d. . >
d. . . >
d
d
p
d
d
p
m
c
m3
J
( )
( )
// . (
/
/

d
d. . >
d. . . >
d
p
d
p
m
!alculul maselor proprii:
m
c1
J
( )


'
5
d
p
' m
d. . >
g d
c
2
1
3-- . 11-

t
m
c2
J
( ) ( )

+
'
5
d
d
d
p
' m
p
' m
d. . >
g d
c
d. . >
g d
c d
2
2
2 1
2# . #/

t
m
c3
J
( ) ( )

+

d
d
d
p
' m
p
' m
d. . >
g d
c
d. . >
g d
c d
2
/
3 2
13% . ,,2

t
m
c *ncastrare
J
( )

d
p
' m
d. . >
g d
c d
/
3
/-1 . #,,

t
Eerificare:

+ + +
incastare c c c c c
m m m m m
3 2 1 2/3-.,(1 t
+
bara"
J
( )


'
5
p
'
d. . >
g
/
,(2 . 2/3-

t
+atricea maselor
[ ] !
*n ipote'a lac &ol:
[ ]
1
1
1
]
1

13% . ,,2 / /
/ 2# . #/ /
/ / 3-- . 11-
!
t
!alculul centrelor de mas adiionale:
c
m1
J
( )
( )
( )
// .
,
(
,
(
/
/l '
l '
5 5 d
l
D
5 5 d
l
D
l '
d. . 5
g
d. . . 5
g
5 5 d

m
%#
c
m2
J
( )
( )
( )
( )
( )
-#2 . %
,
(
,
(
2
2
2

l '
l '
l '
l '
5 5 d
5 5 d
l
D
5 5 d
5 5 d
l
D
l '
d. . 5
g
d. . . 5
g
5 5 d

m
c
m3
J
( )
( )
21/ . (
,
(
,
(
2
2l
l '
l
l '
5
5 5 d
l
D
5
5 5 d
l
D
l
d. . 5
g
d. . . 5
g
5

m
+ase adiionale concentrate:
m
c1s
J
( )l '
5 5 d
l
E m
d. . 5
g d
c
/
1
(2# . 31
,
(
t
m
c2s
J
( )
( ) ( )+
,
_

l ' l '
l '
5 5 d 5 5 d
5 5 d
l
E m
l
E m
d. . 5
g d
c
d. . 5
g d
c
/
2
2 1
,
(
,
(
1

J 2#/./#% t
m
c3s
J
( ) ( )
( )+
,
_

l '
l '
l
l '
5 5 d
5 5 d
5
5 5 d
l
E m
l
E m
d. . 5
g d
c
d. . 5
g d
c
2
2
3 2
,
(
,
(
1

J 1-.,-, t
m
c *ncastrare s
J
( ),
_

l
l '
5
5 5 d
l
E m
d. . 5
g d
c
2
3
,
(
1

2#/./#%
Eerificare:
Suprafaa total a parabolei :
3
3
2
ad l
m 5
J -#1.(3# t

+ + +
s incastrare c s c s c s c p
m m m m m
3 2 1 -#1.(3# t
+atricea maselor adiionale:
[ ]
1
1
1
]
1

,-, . 1- / /
/ /#% . 2#/ /
/ / (2# . 31
0
!
t
+atricea maselor proprii X adiionale *n ipote'a lac plin:
[ ]
1
1
1
]
1

+
/3 . 13/2 / /
/ 3/2 . (// /
/ / 123 . 1#1
0
! !
!alculul matricei de fle$ibilitate:
[ ]
1
1
1
]
1

33 32 31
23 22 21
13 12 11
f f f
f f f
f f f
F
( )


+

'
a
'
a
6 i 6 i
6 i
. 39
d. t t
. 2
d. m m
f
9 8
2 . 1
%%

9 1% . / 1 8 2
2///
9 1 8 2
'
2
3

1/3# +Pa
Fig. F*. 4iagrame de momente ncovoietoare i fore tietoare din ncrcrii unitare
pedirecia gradelor de li'ertate.
( )
( )0 5
0
0 5
0
' '
' '
. 3
d.
' 3
d.
.
2
d. .
'
2
d. .
f
/ /
%
2 2
3
2
3
2
11
1/ ,/ . 2
1
2 . 1
1
2 . 1
12 12

( )' '
5
d
5
d
'
. 3
d.
.
2
d. d .
f
(
2
3
2
22
1/ %1 . 3
9 8
1
2 . 1
12
9 8

( )' '
5
d
5
d
'
. 3
d.
.
2
d. d .
f
2 2
,
2
3
2
33
1/ -, . (
9 8
1
2 . 1
12
9 2 8

( )' '
5
d
5
d
'
. 3
d.
.
2
d. d . .
f
(
2
3 12
1/ ,11 . #
9 8
1
2 . 1
12
9 8

( )' '
5
d
5
d
'
. 3
d.
.
2
d. d . .
f
2 2
(
2
3 13
1/ 2-2 . 1
9 8
1
2 . 1
12
9 2 8

( )
( )' '
5
d
5
d
'
. 3
d.
.
2
d. d . d .
f
2 2
(
2
3 23
1/ /21 . 1
9 8
1
2 . 1
12
2 9 8

[ ]
1
1
1
]
1
( ( (
( ( (
( ( %
1/ ,- . ( 1/ /21 . 1 1/ 2-2 . 1
1/ /2/ . 1 1/ %1 . 3 1/ ,11 . #
1/ 2-2 . 1 1/ ,11 . # 1/ ,/ . 2
F
!alculul matricei de ri&iditate prin inversarea matricei de fle$ibilitate :
%(
[ ] [ ]
1
1
1
]
1

( % #
% % %
# % #
1
1/ 1-2 . 2 1/ -/, . % 1/ (%2 .
1/ -/, . % 1/ #%3 . % 1/ 1(, . 1
1/ (%2 . 1/ 1(, . 1 1/ # . %
; F
!alculul perioadelor proprii i formelor proprii *n ipote'a .1! 2O.:
[ ] [ ] ( ) { } { } /
2

i
9 ! ;
/
13% . ,,2 1/ 1-2 . 2 1/ -/, . % 1/ (%2 .
1/ -/, . % 2# . #/ 1/ #%3 . % 1/ 1(, . 1
1/ (%2 . 1/ 1(, . 1 3-, . 11- 1/ # . %
2 ( % #
% 2 # %
# % 2 #

Soluiile ecuaiei caracteristice sunt urmtoarele:


( ) ( ) ( )
( )
s T s T s T
rad rad rad
rad rad rad
- - -
- - -
/3# . / /%3 . / 12# . /
2
> /3 . 1,/ > ,2 . -- > 31# . #/
> %% . 321# > -#- . -%% > %, . 2#31
2 2
1
1
3 2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
)valuarea formelor proprii:
4orma proprie fundamental:
/ 1-%-/1// %-/,1%/ (%2,-
/ %-/,1%/ #2/2/ 11(,//
/ (%2,- 11(,// 3#21,
31 21 11
31 21 11
31 21 11
+
+
+
9 9 9
9 9 9
9 9 9
1
11
11
11

9
9

33( . /
21
/- . /
31

4orma proprie numrul 2:
%,
/ 13133/// %-/,1%/ (%2,-
/ %-/,1%/ 2/((2// 11(,//
/ (%2,- 11(,// #2#3(-
32 22 12
32 22 12
32 22 12
+
+
+
9 9 9
9 9 9
9 9 9
1
12
12
12

9
9

#-% . /
22
3#/ . /
31

4orma proprie numrul 3:
/ %%(1#/ %-/,1%/ (%2,-
/ %-/,1%/ ,/31// 11(,//
/ (%2,- 11(,// 321#-2
33 23 13
33 23 13
33 23 13


+
9 9 9
9 9 9
9 9 9
1
13
13
13

9
9
-/ . 1
23
/3 . 2
33

!alculul perioadelor proprii i formelor proprii *n ipote'a .1! P.I6:
/
/3 . 13/2 1/ 1-2 . 2 1/ -/, . % 1/ (%2 .
1/ -/, . % 3/1 . (// 1/ #%3 . % 1/ 1(, . 1
1/ (%2 . 1/ 1(, . 1 123 . 1#1 1/ # . %
2 ( % #
% 2 % %
# % 2 #

Soluiile ecuaiei caracteristice sunt urmtoarele:


( ) ( ) ( )
s T s T s T
rad rad rad
rad rad rad
- - -
- - -
/3 . / /(# . / 1% . /
> 33# . 1( > 1 . ,3 > 11 . 3
> %(- . 21(/( > %/, . %-( > ,# . 1,#,
2 2 1
3 2 1
2
2
3
2
2
2
2
2
1

)valuarea formelor proprii:
4orma proprie fundamental:
/ 1-#/31// %-/,1%/ (%2,-
/ %-/,1%/ #2%213/ 11(,//
/ (%2,- 11(,// 3(3#/,
31 21 11
31 21 11
31 21 11
+
+
+
9 9 9
9 9 9
9 9 9
%-
1
11
11
11

9
9

3#- . /
21
1/3 . /
31

4orma proprie numrul 2:
/ 12,22// %-/,1%/ (%2,-
/ %-/,1%/ 1%(-##/ 11(,//
/ (%2,- 11(,// 3--%/2
32 22 12
32 22 12
32 22 12
+
+
+
9 9 9
9 9 9
9 9 9
1
12
12
12

9
9

#3 . /
22
2,1 . /
31

4orma proprie numrul 3:
/ %3/(/ %-/,1%/ (%2,-
/ %-/,1%/ ,%3,/#/ 11(,//
/ (%2,- 11(,// 2%2%11/
33 23 13
33 23 13
33 23 13


+
9 9 9
9 9 9
9 9 9
1
13
13
13

9
9
#2% . 1
23
(3, . 1
33

Fig. F., !oduri proprii n ipote.a lac gol.
Fig. F.# !oduri proprii n ipote.a lac plin.
3. =e'olvare prin +.).4. cu pro&ramul S1P 2/// :
Profilul bara"ului se discreti'ea' *n elemente finite P.16) cu moduri
incompatibile. !alculele se fac *n ipote'a strii de deformaie plan.
!licD pe 4I.) i Select a 6eZ +odel.
(/
1le&e unitile de msur: D67 m7 !
Selectea' din modelele @emplate: 2rid onlP
Stabilete urmtoarele date *n 6eZ !oord>2rid SPstem:
6umber of 2rid .ines: A direction 13
^ direction 1
S direction 13
2rid Spacin&: A direction 3
^ direction 1
S direction 3.(# OBb
;n cadranul de vedere *n plan selectea' Set A-S vieZ.
!licD pe 0efine c+aterials Q1dd 6eZ +aterials.
;n +aterial PropertP 0ata scrie :
+aterial 6ame: 3eton
@Ppe of 0esi&n: !oncrete
;n 1nalPsis PropertP 0ata scrie :
+ass per unit Eolume: 2.#
Rei&ht per unit Eolume: 2
+odulus of )lasticitP: 2//////
Poissonds =atio: /.1%
;n @Ppe of +aterial ale&e Isotropic
Pro&ramul calculea' Shear +odulus 1/3,2,OBb OBb
!licD pe 0efine >1rea Section.
;n Select Section @Ppe to 1ddselectea' Plane.
!licD pe: 1dd 6eZ Section.
;n Plane Section 0ata *n Section 6ame scrie 3ara".
;n seciunea @Ppe selectea' Plane-Strain i Incompatible +odes.
;n +aterial 6ame selectea' 3eton.
;n seciunea @hicDness scrie 1. OBb OBb
!licD pe Set Select +ode.
!licD pe 0raZ>0raZ PolP 1rea. ;n Properties of Ob"ect *n Section clicD pe 1S)!1
i ale&e 3ara".
0esenea' *n reeaua format profilul discreti'at al bara"ului alctuit din elemente
de form dreptun&hiular sau triun&hiular.
6odurile unui element finit se trasea' *n sens orar 8i7 "7 D7 l9. Schema de
discreti'are conine (- de elemente P.16) i - de noduri.
;nchide PropertP of Ob"ect.
Set Select mode8Pointer9.
Selectea' nodurile de la ba'a profilului 8clicD pe fiecare nod9.
!licD pe 1ssi&n>_oint>=estraints.
;n _oint =estraints *n seciunea =estraints *n _oint .ocal 0irection anulea'
pe l5n& cele 3 translaii i cele 3 rotiri prin clicD *n csuele corespondente.
Selectea' toate nodurile profilului cu e$cepia celor de la ba' *n care s-au
impus restricii totale 83 translaiiX3 rotiri9.
!licD pe 1ssi&n>_oint>=estraints.
;n _oint =estraints *n seciunea =estraints *n _oint .ocal 0irection anulea'
translaia 2 i rotirile 17 2 i 3. ;n fiecare dintre nodurile selectate vor fi astfel dou
&rade de libertate de translaie pe direciile locale 1 i 3 care corespund cu a$ele &lobale
A i S. OBb
(1
!licD pe 0efine>+ass Source.
;n 0efine +ass Source *n seciunea +ass 0efinition verific dac este
selectat 4rom )lement and 1dditional +asses. OBb
Selectea' nodul 1 8 $J/7 'J#9.
!licD pe 1ssi&n>_oint>+asses.
;n _oint +asses *n seciunea !oordinate SPstem selectea' 2lobal.
;n seciunea +asses *n 2lobal 0irections pe 0irection A scrie 31.(1
;n seciunea Options selectea' 1dd to )$istin& +asses. OBb
Selectea' nodul 1 8 $J/7 'J3/9.
=epet operaiunile de la nodul 1 i pe 0irection A scrie 2,.,%, OBb
Selectea' nodul / 8 $J/7 'J1#9.
=epet operaiile de la nodul 1 i pe 0irection A scrie 2/.%# OBb
;n acest stadiu sunt introduse toate datele necesare pentru calculul modurilor
proprii *n ipote'a .1! P.I6.
!licD pe 1nalP'e>Set 1nalPsis !ases to =un>=un 6oZ.
1pare pe ecran Save +odel 4ile 1s>Save *n: +P 0ocument.
;n 4ile 6ame scrie de e$emplu Problema 2.1/ .ac Plin c Save.
Eerific re'ultatele afiate.
Se constat c discreti'area profilului are - de noduri i (- de elemente SO.I0-
20. Sistemul discreti'at are *n total 1%2 de &rade de libertate de translaie pe direciile A
i S.
Iniial se face anali'a static la *ncrcarea din &reutate proprie i apoi se face
anali'a vibraiilor libere. Se determin primele 12 moduri proprii 8perioade proprii X
forme proprii corespondente9. OBb
!licD pe 0isplaP i selectea' re'ultatele dorite pentru vi'uali'are7 salvare7
stocare7 printare.
;n ca'ul anali'ei *n ipote'a .1! 2O. anulea' masele adiionale din nodurile 17
1 i / prin selectarea succesiv a fiecrui nod i anularea masei corespondente.
Ta'elul F.1. =erioade proprii
(s).
6umrul perioadeiproprii
Ipote'
1 2 3 # %
.ac &ol /.12/1 /./#3# /./2% /./3/ /./2/( /./1-2
.ac plin /.1% /./%, /./#2 /./1- /./2#- /./21#
;n fi&ura 4.2 se pre'int schema de discreti'are a profilului. ;n fi&urile 4.3 i 4.
se pre'int confi&uraiile &eometrice ale primelor forme proprii *n ipote'ele lac &ol i
lac plin.
;n acest calcul sistemul a avut *n total 1%2 de &rade de libertate dinamic 8,1 de
translaii pe direcia A i respectiv ,1 de translaii pe direcia S9.
Se poate observa c vibraiile libere 8perioade proprii7 forme proprii9 calculate *n
ca'ul 1 8sistem cu 3 &rade de libertate9 se re&sesc *ntre modurile proprii calculate *n
ipote'a sistemului discreti'at *n elemente finite 8ca'ul 39. 4ormele proprii 1 i 2 au
confi&uraii &eometrice identice *n ca'urile 1 i 3. ;n ipote'a lac &ol modul propriu 3
din ca'ul 1 se re&ete *n modul propriu din ca'ul 3. ;n ca'ul 3 modul propriu 3 se
de'volt preponderent pe direcia S 8vertical97 care era blocat *n ca'ul 1 8sistemul
avea numai 3 &rade de libertate de translaie pe ori'ontal9.
(2
;n ipote'a lac plin modul propriu 3 din ca'ul 1 se re&sete *n modul propriu 3 din
ca'ul 3. +asele adiionale introduse pe direcia ori'ontal 8A9 au fcut ca modul
propriu 3 s se de'volte preponderent pe direcia A i modul propriu s se de'volte
preponderent pe direcia S.
Fig. F.C. -c0ema de discreti.are a profilului.
T
1
"%.12%1 s T
2
"%.%#*# s T
*
"%.%,2C s T
,
"%.%*%, s
Fig. F.F. Configuraiile geometrice ale primelor , forme proprii n ipote.a lac gol.
T
1
"%.1,,Cs T
2
"%.%CG, s T
*
"%.%,#2 s T
,
"%.%,1H s
Fig. F.G Configuraiile geometrice ale primelor , forme proprii n ipote.ele lac plin si
lac gol
B M,&1"% )/,."1/&%&#$6
Se aplic numai pentru evaluri preliminare la bara"e de clas II i cate&orie de
importan 3 8studii de prefe'abilitate7 fe'abilitate9
a
O3)
J /./ $ /.2& J /./-%& se consider a
O3)
J/.1&

a
O3)
J /.1 $ -.,1 J 1 m>s
2
a
O3)
Q acceleraia ma$im a cutremurului de calcul se consider constant pe *nlimea
bara"ului
(3
Fig. F.H ncrcri n profilul 'ara6ului de greutate $i eforturi I
v
n ipote.ele lac plin (a)
si lac gol (') calculate prin metoda pseudostatic.
0enumire
*ncrcare
+rimea fortei D6 3ra
m
+omente *ncovoietoare
Eertical Ori'ontal X -
2
1
1-./ %.// 11%%/
2
2
#/ 1.// (#%/
P
h
,/// 13.33 1/%%/
S -3,,/ .-3 1-12,.
4
i71
1- 1#.// 2-1%/
4
i72
# 2.#/ 22-#
P
c
,(%., 1%.// 1/2-.
1%.1// 1/,(., 1(12#2., 122//
'

J 2 D6>m
3
a

J 1/ D6>m
3
!
p
J
3 3
2
%
2
%
22 . ,
/
1/
(# . (
1
1( . ,
1/
(# . (
1
1( . ,
m
JK
m
JK
T
5

,
_

!alcule de stabilitate i re'isten la solicitrile statice 8fr considerarea aciunii


seismice9
- .ac plin
-( . /
3,,/ #/ 1-/
,///

+
tg
c
si&
J
/, . 1
-( . /
(/ . /

2
7
> -%1 . 3-
21%
. 1#%,
3%
1%1//
m JK
plin lac
am v

2
7
> ,3 . #
21%
. 1#%,
3%
1%1//
m JK
plin lac
av v
+
- .ac &ol
6u e$ist *ncrcri pe direcie ori'ontal i subpresiune
(
2
7
> 113/
21%
122//
3%
1--,/
m JK
gol lac
am v
+
2
7
> 2/
21%
122//
3%
1--,/
m JK
gol lac
aval v

!alcule *n ipote'a lac plin:
t&
%(# . /
1%1//
, . 1/,(
3,,/ #/ 1-/
, . ,(% # 1- ,///

+
+ + +

ef
ef
1
5

c
si&
J
/3( . 1
%(# . /
(/ . /

tg
f
t&

- coeficient de alunecare al construciei


c
si&
- coeficient de si&uran la alunecare
1
f
J 1 $ 3% J 3% m
2
R
f
J 21%
%
3% . 1
2
m
3
2
7
3, . 22-
21%
, . (/#2
3%
1%1//
m
JK
D
!
9
1
f f
plin lac
am v

2
7
/% . %%#
21%
, . (/#2
3%
1%1//
m
JK
D
!
9
1
f f
plin lac
av v
+ +

!alcule *n ipote'a lac &ol


Situaia mai periculoas este *n momentul c5nd sensul acceleraiei seismice este
de la amonte spre aval.
(/ . / 1/ . /
#/ 1-/
# 1-
<<<
+
+
tg
2
7
> %2 . 12(#
21%
9 22-# 2-1%/ (#%/ 11%%/ 8
3%
1--,/
m JK
gol lac
am v2
7
> %2 . 1%#
21%
9 22-# 2-1%/ (#%/ 11%%/ 8
3%
1--,/
m JK
gol lac
av v


+
!onclu'ie: Parametrii de rspuns la aciunea seismic 8c
si&
7 av v am v 7 7

9 se
*nscriu *n limitele admise prin datele din aplicaie *n calculul seismic conform metodei
pseudostatice.
C A!%+#>6 /),$&*%+6
a
O3)
J /./ $ /.2& J /./-%& se consider a
O3)
J /.1& a
O3)
J /.1 $ -.,1 J 1./m>s
2
Perioade proprii lac plin:
@
1
J /.1% s @
2
J /./(# s @
3
J /./3 s
Perioade proprii lac &ol:
@
1
J /.12# s @
2
J /./%3 s @
3
J /./3# s
1mplificri spectrale funcie de perioada oscilatorului
.ac plin @
1
S
a.1 l p
J 2.(#/ $ 1. J 2.(#/ m>s
2
@
2
S
a.2 l p
J 2.312 $ 1. J 2.312 m>s
2
@
3
S
a.3 l p
J 1.(#2 $ 1. J 1.(#2 m>s
2
(#
.ac &ol @
1
S
a.1 l &
J 2.(#/ $ 1. J 2.(#/ m>s
2
@
2
S
a.2 l &
J 2.1/2 $ 1. J 2.1/2 m>s
2
@
3
S
a.3 l &
J 1.%12 $ 1. J 1.%12 m>s
2
!alculul matricei coeficienilor de form G)H
{ } { }
;
i
;
i
e
{ } { }
{ } { }
;
T
;
T
;
!
r !

H G
H G
unde indicele i se refer la &radul de libertate al structurii i indicele D la forma
proprie.
C( I)1&,>% +%$ )+#!
!alculul coeficienilor matricei G)H *n ipote'a lac plin :
{ }
{ }
{ }

'

1
1
1
]
1

'

1
1
1
]
1

'

1/3 . /
3#- . /
1
/3 . 13/2
3/2 . (//
123 . 1#1
1/3 . / 3#- . / 1
1
1
1
/3 . 13/2
3/2 . (//
123 . 1#1
1/3 . / 3#- . / 1
1/3 . /
3#- . /
1
1
i
e
{ }
{ }
{ }

'

1
1
1
]
1

'

1
1
1
]
1

'


2,1 . /
#3 . /
1
/3 . 13/2
3/2 . (//
123 . 1#1
2,1 . / #3 . / 1
1
1
1
/3 . 13/2
3/2 . (//
123 . 1#1
2,1 . / #3 . / 1
2,1 . /
#3 . /
1
2
i
e
{ }
{ }
{ }

'

1
1
1
]
1

'

1
1
1
]
1

'

+

(3, . 1
#2% . 1
1
/3 . 13/2
3/2 . (//
123 . 1#1
(3, . 1 #2% . 1 1
1
1
1
/3 . 13/2
3/2 . (//
123 . 1#1
(3, . 1 #2% . 1 1
(3, . 1
#2% . 1
1
3
i
e
G)H J
1
1
1
]
1

/- . / 3(% . / 21( . /
3#- . / %/% . / (## . /
23# . / 33, . 1 1/3 . 2
(%
!ondiie de verificare pentru G)H :

n
J
J i
e
1
7
1

+
3
1
7 1
1 23# . / 33, . 1 1/3 . 2
J
J
e

3
1
7 2
//2 . 1
J
J
e

3
1
7 3
//2 . 1
J
J
e
!alculul forelor de inerie ma$ime
{ }
ma$ 7 J
i
F
*n diverse moduri proprii pe
direciile &radelor de libertate *n ipote'a lac plin:
{ } [ ] { } ( )
J J J i a
J
i
J
i
- e ! F 7
ma$

iJ172...n iJ172...n iJ172...n
{ }

'

'

1
1
1
]
1

-,, . ((%
//2 . 1#
-,2 . ,(3
(#/ . 2
21( . /
(## . /
1/3 . 2
/3 . 13/2
3/2 . (//
123 . 1#1
ma$
1 i
F
D6
{ }

'

'

1
1
1
]
1

,( . 1131
1( . -,1
-3 . %(
312 . 2
3(% . /
%/% . /
33, . 1
/3 . 13/2
3/2 . (//
123 . 1#1
ma$
2 i
F
D6
{ }

'

'

1
1
1
]
1

--% . -32
%, . /
221 . %2
(#2 . 1
/- . /
3#- . /
23# . /
/3 . 13/2
3/2 . (//
123 . 1#1
ma$
3 i
F
D6
Fig F.1% .Repre.entarea grafic a forelor de inerie n JK n diverse moduri proprii
n ipote.a lac plin.
((
!alculul eforturilor verticale spectrale *n diverse moduri proprii la ba'a
profilului:
( )
D
d F
i J i
J
am
av v


ma$ 7
7

iJ1...n
( )
+ +

%
3% . 1
1# -,, . ((% 3/ //2 . 1# # -,2 . ,(3
2 ma$ 7 1
7

am
av v

3(.-,2
D6>m
2
( ) ,2 . 11(
ma$ 7 2
7

am
av v

D6>m
2
( )
2 3
7
#(, . 1%
m
JK
am
av v

!alculul forelor tietoare spectrale *n diverse moduri proprii la ba'a profilului
( ) ( )

n
i
J
i t J
F FT
1
( ) ( ) -(2 . 31/ -,, . ((% /12 . 1# -,2 . ,(3
ma$ 7 1
+ + T F
D6
( ) ### . 1%#
ma$ 7 2
+ T F
D6
( ) (- . ##
ma$ 7 3
T F
D6
!alculul eforturilor verticale spectrale i al forelor tietoare spectrale la ba'a
profilului conform relaiei =osenblueth 8=SS9:
( )
2
1
1
2
7 7
ma$
7

'

n
J
am
; i v
am
iav v
av

( )
2
2 2 2 2
ma$7 7
(%, . #3 #(, . 1% ,2 . 11( ,-2 . 3(
m
JK
R--
am
av v
+ +
( )
2
2 2 2 2
ma$ 7
#-/ . 3##( (- . ## ### . 1%# -(2 . 31/
m
JK
T F
R--
'a.a
+ +
(,
Fig. F11 Com'inarea eforturilorI
v
din ncrcrile statice cu eforturile spectrale
din aciunea seismic.
Eerificarea strii de eforturi i a stabilitii la alunecare - ipote'a lac plin:
(1( . /
1// . 1%
#-/ . 3##( ,///

+
tg
-(% . /
(1( . /
( . /

sig
c
)forturile ma$ime de *ntindere>compresiune din *ncovoiere cu considerarea
aciunii seismice se *nscriu *n limitele admise.
Profilul nu *ndeplinete condiia de stabilitate la alunecare *n ipote'a aciunii
seismice. Se recomand *nclinarea spre amonte a tlpii bara"ului sau *ndulcirea pantelor
paramentelor profilului.
!alculul deplasrilor ma$ime produse de aciunea seismic *n diverse moduri
proprii pe direciile &radelor de libertate.
{ } { } ( )
J J d
J
i
J
i
- e 7
ma$

iJ1...n iJ1...n
S
d
J
2

a v
- -

S
d
7 S
v
7 S
a
- valori spectrale *n deplasri relative7 vite'e relative respectiv
acceleraii absolute
s
rad
s
rad
s
rad
T
/# . 1% (3 . ,3 .... /1 . 3
1% . /
2, . % 2
3 2
1
1

{ } { } { }
m
i
m
i
m
i

'

'

'

////3- . /
////3 . /
////22 . /
///1/ . /
///22# . /
///-( . /
///3% . /
//12# . /
//3# . /
ma$
3
ma$
2
ma$
1

!alculul deplasrii ma$ime amonte-aval la coronament7 ipote'a lac plin
( ) 3#1 . / //22 . / /-( . / 3, . /
2 2 2
ma$7
+ +
R--
coron

cm
0eplasrile produse de cutremur sunt foarte mici ca urmare a ri&iditii mari a
profilului bara"ului.
C2 I)1&,>% +%$ @1+
!alculul coeficienilor matricei G)H *n ipote'a lac &ol:
G)H
lac &ol
J
1
1
1
]
1

// . / 13 . / 1,( . /
3(3 . / (/ . / %%- . /
1-% . / 1,1 . 1 -,# . 1
Eerificarea corectitudinii coeficienilor e
i D
din matricea G)H:

3
1
7 1
1
J
J
e

3
1
7 2
1
J
J
e

3
1
7 3
1
J
J
e
(-
!alculul forelor de inerie ma$ime
{ }
ma$ 7 J
i
F
*n diverse moduri proprii pe
direciile &radelor de libertate *n ipote'a lac &ol
{ } JK F
i
.
#%, . #3
%( . ,2,
-,1 . %#1
ma$
1

'

{ } JK F
i
.
%,( . (%#
#( . %%%
#// . 2-%
ma$
2

'

{ } JK F
i
.
(1 . #%,
,3/ . 2(/
(/ . 3(
ma$
3

'


Fig. F12 Repre.entarea grafic a forelor de inerie n JK n diverse moduri proprii
n ipote.a lac gol.
!alculul eforturilor verticale spectrale *n diverse moduri proprii la ba'a
profilului *n ipote'a lac &ol:
( )
2
ma$7
7 1
7
21 . 2,2
m
JK
gol lac
am
av v
( )
2
ma$7
7 2
7
-(, . ,3
m
JK
gol lac
am
av v

( )
2
ma$7
7 3
7
(1 . -
m
JK
gol lac
am
av v

!alculul forelor tietoare spectrale *n diverse moduri proprii la ba'a profilului *n
ipote'a lac &ol:
( ) 223 . 1-3
ma$ 7 1
T F
JK
( ) (3 . 113#
ma$ 7 2
T F
JK
( ) %2 . 33#
ma$ 7 3
T F
D6
!alculul eforturilor spectrale i al forelor tietoare spectrale la ba'a profilului
conform relaiei =osenblueth 8=SS9:
,/
( )
2
ma$ 7
,13 . 2-
m
JK
R--
v

( ) -,# . 22%(
ma$

R--
T F
JK
Fig. F1* Com'inarea eforturilor I
v
din ncrcrile statice cu eforturile spectrale
din aciunea seismic.
Eerificarea strii de eforturi i a stabilitii la alunecare *n ipote'a lac &ol:
113 . /
1--,/
-,# . 22%(
9 8
gol lac
tg
1- . %
113 . /
(/ . /
9 8
gol lac sig
c
6u sunt probleme de stabilitate la alunecare *n ipote'a lac &ol. )forturile
verticale de *ntindere din *ncovoiere 8
v

9 depesc local la piciorul aval eforturile


admise7 dar av5nd *n vedere c ipote'a lac &ol apare doar pe perioada construciei
bara"ului ele pot fi acceptate.
!alculul deplasrilor ma$ime produse de aciunea seismic *n diverse moduri
proprii pe direciile &radelor de libertate:
{ } { } { }
m
i
m
i
m
i

'

'

'

////23 . /
////22 . /
////11 . /
////-- . /
///1(/ . /
///2,3 . /
///23 . /
///,1 . /
//21 . /
ma$
3
ma$
2
ma$
1

!alculul deplasrii ma$ime amonte-aval la coronament7 ipote'a lac &ol:
( ) 23 . /
ma$7

R--
coron

cm
0eplasrile produse de cutremur sunt foarte mici ca urmare a ri&iditii mari a
profilului bara"ului.
C- A!%+#>6 /),$&*%+6 )*#! 2,&1"% ,+,2,!&,+1* 8#!#&, $. SAP 2000
,1
Se continu instruciunile din anali'a vibraiilor libere prin +)4 8punctul 12 Q
pa&.((9.
Se definete spectrul seismic de rspuns conform P1//-2//% 8fi&. 429.
!licD pe 0efine > 4unctions > =esponse spectrum.
In 0efine =esponse Spectrum 4unctions *n !hoose 4unction @Ppe to 1dd Q
1le&e <ser In =esponse Spectra scrie P1//-2//%+ediu.
!licD pe 1dd 6eZ 4unction.
In =esponse Spectrum 4unction 0efinition in 4unction 6ame apare P1//-2//%
+ediu
In 4unction 0empin& =atio scrie /.
In 0efine 4unction scrie urmtorul tabel:
Period 1cceleration
/
/.1
1
1.#
2
2.#
3
3.#

#
(
1/
1.
2.(#
2.(#
1.,33
1.3(#
1.1
/.#1(
/.%(3
/.#1%
/.33/
/.1%,
/./-
OBb OBb
!licD pe 0efine > .oad Patern
In 0efine .oad Patern clicD pe 1dd 6eZ .oad Patern
In coloana .oad Patern 6ame serie Rater4orce
In coloana @Ppe selectea' O@M)=
In Self Rei&ht +ultiplier scrie /. OBb
!licD pe 0efine > .oad !ases
!licD pe 0)10 si +odifP > ShoZ .oad !ase
In .oad !ase 0ata - .oad !ase 6ame 0)10
In .oads 1pplied coloana .oad @Ppe scrie .oad Pattern? in coloana .oad 6ame
scrie 0)10? in coloana Scale 4actor scrie 1. OBb
!licD pe +O01. i +odifP>ShoZ .oad !ase
In .oad !ase 0ata > .oad !ase 6ame +O01.
Eerific *n Stiffness to <se Q Sero Initial !onditions
in @Ppe of +odel Q )i&en Eectors
in 6umber of +odes Q +a$imum 6umber of +odes 12
+inimum 6umber of +odes 1
1lloZ 1utomatic 4reOuencP Shiftin& OBb
,2
!licD pe 1dd 6eZ .oad !ase
In coloana .oad !ase 6ame scrie Rater4orce1? in .oad !ase @Ppe scrie .inear
Static
!licD pe 1dd 6eZ .oad !ase
In coloana .oad !ase 6ame scrie Spectral 1nalPsis? in .oad !ase @Ppe scrie
=esponseSpectrum.
!licD pe Rater4orce1 Q +odifP > ShoZ .oad !ase
In .oad !ase 0ata Q .oad !ase 6ame Rater4orce1
In .oad 1pplied coloana .oad @Ppe scrie .oad Patern? in coloana .oad 6ame
scrie Rater4orce? in coloana Scale 4actor scrie 1. OBb
!licD pe Spectral 1nalPsis Q +odifP >ShoZ .oad !ase
In +odel !ombination ale&e !\!? 2+! f
1
1.? 2+! f
2
/.?
PeriodicX=i&id @Ppe S=SS
In 0irectional !ombination ale&e S=SS
In +odel .oad !ase ale&e +O01.
In .oads 1pplied coloana .oad @Ppe ale&e 1ccel? in .oad 6ame ale&e <1? in
4unction selectea' P1//Q2//%+ediu? in coloana Scale 4actor scrie 1. OBb OBb
!licD pe 0efine > .oad !ombinations
In 0efine .oad !ombinations in .oad !ombinations scrie !utremur0RM.
!licD pe +odifP>ShoZ !ombo
In .oad !ombination 0ata>!utremur0RM7 in .oad !ombination @Ppe
selectea' .inear 1dd.
In 0efine !ombination of .oad !ase =esults selectea' datele din urmtorul
tabel:
.oad !ase 6ame .oad !ase @Ppe Scale 4actor
Spectral 1nalPsis
0)10
Rater4orce1
=esponse Spectrum
.inear Static
.inear Static
1.
1.
1.
O.Bb
In 0efine .oad !ombinations7 in .oad !ombinations scrie 4ull =eservoir.
!licD pe +odifP > ShoZ !ombo
In .oad !ombination 0ata> 4ull =eservoir in .oad !ombination @Ppe
selectea': .inear 1dd.
In 0efine !ombination of .oad !ase =esults selectea' datele din urmtorul tabel:
.oad !ase 6ame .oad !ase @Ppe Scale 4actor
0)10
Rater4orce1
.inear Static
.inear Static
1.
1.
O.Bb O.Bb
,3
Pentru anali'a spectral *n ipote'a lac plin se introduce presiunea hidrostatic cu
nivelul *n lac la /.// m prin fore hidrostatice *n nodurile de la paramentul amonte.
!licD pe Select > Select Pointer RindoZ
!licD pe nodul ( 8 A J /.7 S J 3(.#/ 9
!licD pe 1ssi&n > _oint .oads > 4orces
In _oint 4orces > .oad Patern 6ame selectea' Rater4orce
In !oordinate SPstem selectea' 2.O31.
In .oads in 4orce 2lobal A scrie 1/1.#%
In Options selectea' =eplace )$istin& .oads.
Se repet operaiile din nodul (7 *n celelalte noduri de pe paramentul amonte al
profilului discreti'at7 solicitate de fore hidrostatice conform tabelului urmtor:
6umrul nodului
*n discreti'are
!oordonata
A m
!oordonata
S m
4ora pe direcia A
D6
1/ /. 33.(# 23.3(#
1 /. 3/ 3(#.
1- /. 2%.2# #1#.%2#
2# /. 22.#/ %#%.2#
32 /. 1,.(# (-%.,(#
/ /. 1#. -3(.#
- /. 11.2# 1/(,.12#
#- /. (.#/ 121,.(#
(/ /. 3.(# 13#-.3(#
Eerificare: 4ora hidrostatic total 1>2 $ 1/ $ /
2
J ,/// D6
4ora pe direcia A *n nodul ,2 8blocat9 de coordonate 8AJ/7 SJ/9 re'ult de
(33.3 D6

+ + +
11
1
7 ,% . ,//% 3 . (33 .... 3(# . 23 #% . 1/1 L i
i
F
D6
!licD pe 1nalP'e > Set .oad !ases to =un
In coloana 1 !ase 6ame apar cele patru .oad !ases :
+O01.7 0)107 Spectral 1nalPsis si Rater4orce1.
In 1nalPsis +onitor Options selectea' 1lZaPs ShoZ
!licD pe =un 6oZ
!licD pe 0isplaP i ale&e succesiv afiarea pe monitor a re'ultatelor anali'elor.
=e'ultatele calculelor la combinaiile de ca'uri de *ncrcare 84ull=eservoir7
!utremur0RM9 apar direct *n 0isplaP.
+odelul de anali' aplicat corespunde unui bara" de &reutate cu fundaie de
ri&iditate infinit. 1ceast simplificare influenea' *ntr-o anumit msur re'ultatele
anali'ei.
;n fi&ura 41 se pre'int liniile de e&al efort
v

8sau
.

9 i . <

din &reutate
proprie X presiune hidrostatic cu lacul la 66= 8 / m9. Se poate constata c *n tot
corpul bara"ului 8cu e$cepia unei 'one locale de la coronament9 eforturile
v

sunt
compresiuni iar eforturile . <

au sensul de la aval spre amonte. )fortul ma$im de


,
compresiune atin&e valoarea de %%2 DPa pe contactul bara"-fundaie *ntr-o 'on din
vecintatea piciorului amonte al bara"ului.

Fig. F1,. 7inii de egal efort
.

$i . <

din greutate proprie $i presiune 0idrostatic cu


lacul la KKR ( ,% m).
Stabilitatea la alunecare pe contactul bara"-fundaie se verific prin inte&rarea pe
contact a eforturilor
.

8eforturi verticale9 i . <

8ve'i fig. F1F9 conform relaiei:


t& e J
- d9
9 d
- 1
5
.
s
. <
s
ef
ef

unde t&

este coeficientul de alunecare al construciei iar S Q fora din


re'ultanta subpresiunilor pe contact.
!oeficientul de si&uran la alunecare 8J9 este determinat cu relaia:
J J
tg
f
unde f este coeficientul de frecare la alunecare pe contact.
;n ipote'a lac plin re'ult:
#/ . /
3,,/ 1,,/2
(%/

tg
/ . 1
#/ . /
(/ . /

plin lac
;
,#
Fig. F1#. 7inii de egal efort
.

$i . <

din anali.a spectral pentru un cutremur


ori.ontal de %.1 g considerat conform spectrului =1%%B2%%C!ediu.
;n fi&ura F1# se pre'int liniile de e&al efort
.

i . <

calculate prin anali'


spectral pentru un cutremur ori'ontal de /.1 & conform spectrului P1//-2//%+ediu.
;n anali'7 *n nodurile profilului discreti'at s-au considerat &radele de libertate de
translaie pe ambele direcii *n plan 8ori'ontal i vertical9 *n total 1%2 &rade de libertate i
12 moduri proprii.
2radele de libertate pe vertical au avut o influen semnificativ *n rspuns
astfel c eforturile
.

sunt de *ntindere *n *ntre& corpul bara"ului a"un&5nd de ,/ DPa


la piciorul amonte.
;n tabelul urmtor se pre'int factorii de participare ai modurilor proprii *n
rspuns. Se observ c modurile 3 i au factori de participare importani pe direcie
vertical 8'9.
4actori de participare modal
6umrul
modului propriu
Perioada
secunde
<
$
<
'
1
2
3

#
%
(
,
-
1/
11
/.1#
/./%,
/./#2
/./1,
/./2#-
/./21#
/./2/%
/./1-/
/./1,
/./1
/./13(
3,.,2
-2%.%
1(.21
-/.(
-.1#
-(.32
-11./
3.(1
#.1%
-3.12
#.3
#./,
-1-.,
-1(.3
-3/.1%
(.-3
%.
-(.32
-13.2
2./1
-#.1%
-.2-
,%
12 /./122 2.-# -2.(3
Fig. F1C. 7inii de egal efort
.

$i . <

din greutate proprieMpresiune 0idrostatic cu


lacul la KKR M cutremur ori.ontal de %.1g conform spectrului =1%%B2%%C!ediu
;n fi&ura F1C se pre'int liniile de e&al efort
.

i . <

din &reutate proprie X


presiune hidrostatic la 66= X cutremur ori'ontal de /.1& aplicat conform spectrului
P1//-2//%+ediu. Se constat c eforturile
.

*n corpul profilului sunt *n &eneral de


compresiune 8efort ma$im %/1 DPa9 cu e$cepia unei 'one pe paramentul aval *n
"umtatea superioar unde apar *ntinderi 8efort ma$im 2- DPa9.
0ia&ramele de eforturi
.

i . <

pe suprafaa de contact bara" Q fundaie din


*ncrcrile cu &reutate proprieXpresiune hidrostatic la 66= i respectiv din &reutate
proprie X presiune hidrostatic la 66= X cutremur ori'ontal de /.1& aplicat conform
spectrului de rspuns P1//-2//% +ediu se pre'int *n fi&ura F1F.
,(

Fig. F1F. 4iagrame de eforturi . <

$i
.

din ncrcrile cu greutate proprie M


presiune 0idrostatic la KKR $i respectiv din greutate proprie M presiune 0idrostatic
la KKR M cutremur ori.ontal de %.1g conform spectrului =1%%B2%%C!ediu.
;n scopul determinrii coeficientului de stabilitate la alunecare pe suprafaa de
contact bara"-fundaie *n ipote'a aciunii seismice se inte&rea' dia&ramele
corespondente
.

i . <

pe suprafaa de contact7 conform relaiilor pre'entate mai


*nainte. =e'ult:
(3( . /
-(%
3%(,
3,,/ ,,#%
3%(,

tg
!
si&./.1&
J
-# . /
(3( . /
(/ . /

!oeficientul se si&uran la alunecare consider5nd cutremurul O3) 8/.1 &9 este


subunitar i profilul trebuie corectat pentru *ndeplinirea condiiei de stabilitate la
alunecare 8coeficientul de si&uran la alunecare trebuie s se *ncadre'e *n intervalul
1.//...1.1/9. 1ceiai conclu'ie a re'ultat i din anali'a pseudostatic.
A!,=% C
ANALIZA SEISMIC A UNUI BARAH DE PMINT
Se cere s se efectue'e anali'a seismic la solicitarea O3) 8Operatin& 3asis
)arthOuaDe9 a profilului transversal al bara"ului de pm5nt din fi&ura 21 *n conformitate
cu normativul 6P /(%>/2.
,,
Fig. 31. =rofilul 'ara6ului de pmnt cu elemente geometrice $i .onare materiale
Suplimentar fa de datele din fi&ur se vor considera urmtoarele:
3ara"ul se *ncadrea' *n clasa de importan II 8S@1S 2(3-,39 i cate&oria de
importan 3 86@.M-/219.
;n conformitate cu normativul P1//-2//% bara"ul este amplasat *n 'ona seismic
cu valoarea de v5rf a acceleraiei terenului *n amplasament a
&
J /.2& i perioade de col
@
3
J /.1 secunde @
!
J 1./ secunde. Studiul de seismicitate al amplasamentului a
confirmat valorile din P1//-2//%.
Spectrul seismic de rspuns s-a pre'entat *n fi&ura 4.2.81ne$a 49
;n ca'ul aplicrii metodei pseudostatice a
O3)
J /./& dar nu mai mic de /.1&.
;n ca'ul aplicrii metodei de anali' spectral a
O3)
J/./& dar nu mai mic de
/.1&.
1nali'a sesimic se va efectua *n ipote'a lac plin cu nivelul *n lac la 66=. !urba
de infiltraie prin corpul bara"ului este pre'entat *n fi&ura 2 1.
!omponenta vertical a acceleraiei cutremurului nu se consider
A M,&1"% )/,."1/&%&#$6
Se aplic numai pentru evaluri preliminare la bara"e de clasa II i cate&oria de
importan 3 8studii de prefe'abilitate7 fe'abilitate9.
a
O3)
J /./ $ /.2& J /./-% 1 m>s
2
82-19
a
O3)
Q acceleraia ma$im a cutremurului de calcul se consider constant pe
*nlimea bara"ului. ;n anali'a seismic a stabilitii talu'ului aval sensul cutremurului
ori'ontal spre amonte care produce fore de inerie de rspun s cu sens spre aval este cel
periculos care trebuie considerat *n anali'.
Se trasea' succesiv suprafee de alunecare la paramentele aval i amonte i se
stabilesc f5iile de calcul 8iJ1...n9. Se calculea' coeficientul de si&uran la alunecare
84S9 pentru fiecare suprafa de alunecare cu relaia:
,-
4S J

+ +

n
i i i i i i
n
i i i i i i
l c F 3 i
tg F N 3 i
1
1
9 cos sin 8
9 sin cos 8


82-29
unde 2
i
este &reutatea f5iei? *n 'ona situat sub curba de infiltraie se consider
+
sat E u sat
n 8
&reutatea volumetric *n stare saturat7
u

- &reutatea
volumetric *n stare uscat7 n Q poro'itatea7

&reutatea volumetric a apei9?


i

- un&hiul *ntre normala din mi"locul f5iei i a suprafeei de alunecare i


verticala?
<
i
Q re'ultanta presiunii din apa de infiltraie pe f5ia i?
4
i
Q fora de inerie produs de cutremur pe f5ia i?
i

- un&hiul de frecare pe f5ia i a suprafeei de alunecare?


c
i
Q coe'iunea pe f5ia i a suprafeei de alunecare?
l
i
Q lun&imea suprafeei de alunecare de-a lun&ul f5iei i.
Fig. 32. -c0em de calcul cu metoda Fellenius a coeficientului de siguran la
alunecare pentru o suprafa de alunecare n metoda pseudostatic.
;n tabelul urmtor se pre'int calculele efectuate pentru suprafaa de alunecare
din fi&ura 22.
@abelul 2-1
6r.
45
iei
i

cos
i
sin 2
i
D6
2
i
cos
i


D6
2
i
i
sin

D6
4
i
D6
4
i
sin
i

D6
4
i
cos
i

D6
<
i
D6
!
i
D6
>m
l
i
m
t&
i

1 %3
/
/.#3-
-
/.,-1/
1
22./# 1/./1 1-.%# 2.2/ 1.-% 1.// - / 2 /.%(
#1
2 #
/
/.#,(( /.,/-/ #((.# 33-. %(.2 #(.( %.(2 33.- - / - /.%(
-/
- 2 / # 1 # #1
3 2
/
3
/d
/.(3(2
,
/.%(##
-
-1,.(
#
%((.3
,
%2/.(
/
-1.,
(
%2./( %(.(3 - / ( /.%(
#1
32
/
3
/W
/.,33
-
/.#3(3
/
1/23.
(#
,%3.
2
##/./
%
1/2.
3(
##.// ,%.3 - / % /.%(
#1
# 23
/
/.-2/#
/
/.3-/(
3
1/%3.
%#
-(-./
-
1#.%
/
1/%.
3%
1.#% -(.-/ - / #.(
#
/.%(
#1
% 1
/
/.-(/3
/
/.21-
2
-(1.2
#
-2.
/
23.-
%
-(.1
2
23.- -.2 %2.
#/
/ #.#
/
/.%/2
3-
( %
/
/.--#
2
/.1/#
3
,13.(
#
,/-.2
-
,#./% ,1.3
(
,.#/ ,/.-2 1//
./
/ #.2
#
/.##
31
, -2
/
/.---3
-
-
/./3-
/
##1.2
#
##/.-
1
-
1-.23
##.1
2
-1.-2 ##./- 1//
./
/ # /.##
31
- -1/
/
/.-,,
1
-
/.1(3%
#
23%.2
#
232.%
%
-
1./2
23.%
2
-.1/ 23.2% #/.
//
/ #.%
/
/.##
31
;n ba'a relaiei 82-29 i a datelor din @abelul 82-19 4S pentru suprafaa de
alunecare din fi&ura 22 re'ult:
(% . 1( ,% . 3# -, . 1%# 2/ . 32- #/ . #13 / . %3% 3 . %,, 1# . (1 %# . 2/
#23 . 1/3 //, . 2#1 # . 3,, ,,# . #1# 3( . %32 2,, . ## /33 . 1# - . 1-( 3 . #
+ + + + + + +
+ + + + + + + +
F-
/( . 1
1 . 2,3
. 3/#
F-
82-39
;n vederea determinrii factorului de si&uran minim 84S
min
9 se fac evaluri ale
lui 4S i pentru alte suprafee de alunecare dup aceiai metodolo&ie.
Se recomand efectuarea calculelor cu pro&rame pe calculator.
B M,&1"% )/,."1/&%&#$6 $. %)+#$%*,% )*1@*%2.+.# C,1S&."#1
!alculul de stabilitate al profilului bara"ului de pm5nt se efectuea' cu
pro&ramul 2eoStudio7 respectiv modulele Slope si Seep pentru un calcul bidimensional.
In modulul Seep se determin po'iia curbei de infiltraie pentru structura
discreti'at in elemente finite de tipul fStructured \uad - Inte&ration order V 8fi&. 239.
Fig. 3*. -c0ema de discreti.are $i po.iia cur'ei de infiltraie.
-1
In 2eoStudio fiecarei re&iuni desenate i-a fost asociat un tip de material. 0atele
introduse sunt in SI. In fereastra f=e&ion PropertiesV 8fi&. 29 s-a efectuat discreti'area
re&iunilor astfel inc5t fiecare re&iune s conin elemente patrulatere conve$e cu
un&hiuri foarte apropiate de un&hiul drept si raportul laturilor apro$imativ unitar.
Fig. 3,. Fereastr cu sta'ilirea caracteristicilor materialelor.
In modulul Seep necunoscutele din noduri sunt nivelurile pie'ometrice.
!ondiiile de mar&ine pe paramentul amonte al bara"ului si fundul lacului au corespuns
cu cotele pie'ometrice echivalente lacului plin la 66= iar *n aval nivelurile
pie'ometrice s-au considerat la cota terenului.
!onductivitatea hidraulica a materialelor s-a considerat constant7 ne&li"5ndu-se
influena termic 8fi&. 2#9
Fig. 3#. Fereastr cu caracteristicile conductivitii 0idraulice.
1stfel s-a determinat po'iia curbei de infiltraie si debitul infiltrat 84lu$
Sections9 prin masca de etansare si prin ecranul de etansare.
In modulul Slope7 pentru fiecare re&iune s-a stabilit modul de comportare a
materialulului 8+ohr-!oulomb9 si caracteristicile de material 8fi&. 2%9
-2
Fig. 3C. !odului -lope cu caracteristicile de materiale pe regiuni.
!alculul s-a efectuat prin metoda pseudostatic cu acceleraia seismic de /.1&.
pe direcie ori'ontal 8fi&. 2(9.
Fig. 3F. Fereastr cu caracteristicile aciunii seismice.
Pro&ramul Slope calculea' coeficienii minimi de si&uran la alunecare a
talu'elor prin diverse metode *n ipote'a metodei pseudostatice 8fi&. 2,9.
-3
Fig. 3G. Coeficieni de sta'ilitate la alunecare pentru un cutremur ori.ontal de %.1g.
In fi&urile 2- i 21/ se pre'int suprafaele de alunecare la paramentele aval i
amonte corespun'toare coeficientilor de si&uran minimi la actiunea unui cutremur
ori'ontal de /.1& determinate prin metoda _ambu.
Fig. 3H. -uprafaa de alunecare la talu.ul aval corespun.toare coeficientului de
siguran minim determinat prin metoda Oam'u (cutremur de %.1g)
.
-
Fig. 31%. -uprafaa de alunecare la talu.ul amonte corespun.toare coeficientului de
siguran minim determinat prin metoda Oam'u (cutremur de %.1g)
1nali'a seismic prin metoda pseudostatic efectuat cu pro&ramul 2eoStudio a condus la
coeficieni de si&uran subunitari 8DJ/.-1/9 la alunecarea talu'ului aval7 ceea ce impune
reproiectarea profilului astfel ca valorile coeficienilor sa se situe'e in domeniul 1.//...1.1/.
C A!%+#>6 /),$&*%+6 )*#! 2,&1"% ,+,2,!&,+1* 8#!#&, $. SAP 2000
Instruciunile pentru efectuarea anali'ei spectrale sunt similare cu cele pre'entate
*n 1ne$a 2 i nu se vor mai repeta.
Schema de discreti'are a ansamblului bara" de pm5nt-teren de fundare *n planul
^-S se pre'int *n fi&ura 211 !orpul bara"ului este discreti'at *n 3# elemente P.16)
cu moduri incompatibile incluse i *n ipote'a strii de deformaie plane. @erenul de
fundare p5n la nivelul rocii de ba' este discreti'at *n 3 elemente P.16) similare cu
cele din corpul bara"ului. 6odurile situate la limitele laterale i inferioare ale discreti'rii
terenului de fundare au fost blocate.
Sistemul are 12( &rade de libertate de translaie.
!aracteristicile materialelor din ansamblul bara" de pam5nt-teren de fundare se
pre'int *n tabelul urmtor:
0enumire
material
m

D6>m
3
)
DPa

Po'iia
materialului
)arth1
)arth2
4ace
!utoff
21
-
2
-
////
2#////
2//////
21//////
/.3
/.3
/.2
/.2
!orp bara"
teren de fundare
masc beton armat
ecran de etanare
8perete mulat9
Fig.311. -c0ema de discreti.are n elemente finite.
-#
+asele adiionale punctuale 8m
0i
9 *n ipote'a lac plin cu cote la 66= 8 1%.// m9
s-au calculat din presiunile hidrodinamice 8p
0i
9 evaluate cu relaia Rester&aard pentru
paramente *nclinate:
m
0i
J J
g
. 5
E

,
(
82 Q 9
unde J J /.22% este un coeficient care consider *nclinarea paramentului 81:2.#/9?
E

- &reutatea volumetric a apei? & Q acceleraia &ravitaiei? M - ad5ncimea lacului?


' Q ad5ncimea punctului unde se calculea' masa adiional punctual.
+asele adiionale concentrate *n noduri au orientare identic cu forele
hidrodinamice corespondente i sunt pre'entate *n tabelul urmtor:
6umrul
nodului
+as concentrat pe
direcia ^
t
+as concentrat pe
direcia S
t
1
(
13
21
33
1.(2
%.2#
-./1
11.12
%.1%
.3/
1#.%2
22.#/
2(.,/
1#./
;n tabelul urmtor se pre'int forele hidrostatice din noduri calculate pentru
ipote'a lac plin 866= 1%.// m9
6umrul
nodului
4ora hidrostatic pe
direcia ^
D6
4ora hidrostatic pe
direcia S
D6
1
(
13
21
33
2%.%(
1%/.
32/.
,/.
2-3.33
-%%.%(
-//.
-,//.
-12//
-(33.33
Primele ase perioade proprii ale profilului bara"ului de pm5nt *n ipote'ele lac
&ol i lac plin sunt pre'entate *n tabelul care urmea'. ;n fi&ura 212 se pre'int primele
patru moduri proprii *n ipote'a lac plin.
Perioade proprii *n secunde
6umr
perioad
proprie
Ipote'a
@
1
@
2
@
3
@

@
#
@
%
.ac &ol /.32# /.23/2 /.1-#, /.1%-% /.1#32 /.13
.ac plin /.32%/ /.23/, /.1-, /.1(21 /.1##2 /.1,3
Se constat c perioadele proprii *n ipote'a lac plin au practic aceleai valori ca
*n ipote'a lac &ol.
-%
Fig.312. =rimele patru moduri proprii n ipote.a lac plin.
;n fi&ura 213 se pre'int liniile de e&al efort
Z

8efort vertical
v

9 i . <

din
*ncrcarea cu &reutate proprie X presiune hidrostatic cu nivelul *n lac la 66=.
)forturile verticale *n *ntre& corpul bara"ului sunt compresiuni i a"un& la valori ma$ime
de 3%1 DPa la contactul cu fundaia7 sub coronament. )forturile tan&eniale . <

au
valori mici7 cele mai mari sunt pe contactul cu fundaia av5nd valori de 3( DPa.
-(
Fig. 31*. 7inii de egal efort
Z

$i >

din ncrcrile cu greutate proprie $i presiune


0idrostatic cu lacul la KKR ( M1C.%% m).
;n fi&ura 21 se pre'int liniile de e&al efort >

?
Z

i . <

calculate prin
anali' spectral pentru un cutremur ori'ontal de /.1& conform spectrului de rspuns
P1//-2//% +ediu. )forturile >

a"un& p5n la valori de (- DPa la paramentul aval al


bara"ului. )forturile
Z

sunt mici nedepind (. DPa *n 'ona central pe contactul


bara"-fundaie. @ot *n aceast 'on sunt i eforturile ma$ime . <

de % DPa.
-,
Fig. 31,. 7inii de egal efort >

/
Z

$i . <

din anali. spectral la solicitarea cu un


cutremur ori.ontal de %.1 g conform spectrului seismic de rspuns =1%%B2%%C!ediu.
;n tabelul care urmea' se pre'int factorii de participare ai modurilor proprii *n rspuns.
4actori de participare modal Q ipote'a lac plin
6umrul modulului
propriu
<
P
<
'
1
2
3

#
%
(
,
-
1/
11
12
.,1
-1.,12/
/.#(,#
/.33(
-1.22
%.1-%
-2.23-
-(.3-
1.,--#
-1.//33
-2.-3-2
-1.1/(
-1.2#21
-3.3((2
-3.%(21
-21.2%-
-1./%%-
-2.3#,
-11.22,1
#.#,3(
-2./1(
-%./((
-2.#,(
-#.3#
--
Se constat c modurile proprii 1 i % au factorii de participare prioritari pe
direcie ori'ontal iar modurile 27 7 #7 ( au factorii de participare prioritari pe direcie
vertical.
;n fi&ura 21# se pre'int liniile de e&al efort
Z

i . <

din &reutate
proprieXpresiune hidrostatic la 66= X cutremur ori'ontal de /.1& aplicat conform
spectrului seismic de rspuns P1//-2//%+ediu. )forturile
Z

sunt compresiuni
a"un&5nd la valori ma$ime de 31 DPa *n 'ona central a interfeei bara"-fundaie. .a
coronament pe faa amonte e$ist o 'on local unde apar eforturi
Z

de mici *ntinderi
cu valori ma$ime p5n la 12 DPa. )forturile . <

a"un& p5n la valori ma$ime de %1


DPa pe contactul bara"-fundaie *n vecintatea spre amonte a 'onei de sub coronament.
Fig. 31#. 7inii de egal
Z

$i . <

din greutate proprie M presiune 0idrostatic cu


lacul la KKR M cutremur ori.ontal de %.1 g conform spectrului =1%%B2%%C !ediu.
Starea de eforturi *n ansamblul bara"-teren de fundare la solicitarea cu
cutremurul ori'ontal de /.1& se *nscrie *n limite acceptabile. Spectrele de eforturi
Z

i
. <

pot fi folosite pentru determinarea coeficienilor de stabilitate la alunecare pentru


diverse suprafee de alunecare prin bara" G2H.
1//

S-ar putea să vă placă și