Sunteți pe pagina 1din 236

222

Rezidentiat 2004
Tema nr. 8 Antitumorale
BIBLIOGRAFIE:

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

3. Farmacoterapie practica Dumitru Dobrescu, Ed. Medicala Bucuresti, 1989, vol. 1 si 2

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1208001. Care dintre urm toarele antibiotice este utilizate ca #i citostatic: A. Doxiciclina B. Eritromicina C. Doxorubicina D. Amfotericina E. Oxacilina
(pag. 177-215)

F1208002. Care dintre urm toarele citostatice este antimetabolit al acidului folic: A. Ciclofosfamida B. Mercaptopurina C. Metotrexat D. Melfalan E. Tamoxifen
(pag. 177-215)

F1208003. Care dintre urm toarele citostatice este un analog al bazelor pirimidinice: A. Ciclofosfamida B. Fluorouracil C. Cisplatin D. Metotrexat E. Mercaptopurina
(pag. 177-215)

F1208004. Care dintre urm torii compu#i citostatici are ac&iune antiestrogenic : A. Fluorouracil B. Metotrexat C. Clorambucil D. Tamoxifen E. L-asparaginaza
(pag. 177-215)

F1208005. Cisplatina: A. Este un derivat de nitrozouree B. Se ob ine prin condensarea azotiperitei cu un compus fosfamidic C. Este un analog al bazelor purinice D. Este un complex al platinei (II) E. Se ob ine prin biosintez!
(pag. 177-215)

F1208006. Este inhibitor al fusului mitotic: A. Doxorubicina

222

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

223

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. Bleomicina Melfalan Vincristina Citarabina
(pag. 177-215)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1308007. Fac parte din grupa antitumoralelor antimetaboliti urmatoarele medicamente in afara de unul dintre acestea: A. tioguanina; B. etopozida; C. tegafur; D. citarabina; E. mercaptopurina
(pag. 177-215)

F1408008. Care din urmatoarele enzime se utilizeaza in terapia antineoplazica: A. dihidrofolatreductaza B. lipazele intestinale C. AND-polimeraza D. amileze salivare E. asparaginaza
(pag. 209, [3])

F1508009. Antibiotice anticanceroase sunt urm toarele, cu excep&ia: A. Bleomicina B. Vinblastina C. Riaval D. Doxorubicina E. Mitomicina
(pag. 183)

F1508010. Antitumorale de tip enzime sunt: A. Clorambucil B. Fluorouracil C. L - asparaginaza D. Etopozid E. Vincristina
(pag. 183)

F1508011. Azatioprina: A. nu se absoarbe digestiv B. se transform! lent n mercaptopurin! C. T1/2 este de 24 ore D. are efect imunostimulant E. se recomand! asocierea cu Alopurinol
(pag. 200)

F1508012. Ciclofosfamida: A. se absoarbe complet digestiv B. nu prezint! toxicitate medular! C. produce cistit! necrotic! hemoragic! D. se administreaz! oral 1000 mg/zi

223

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

224

Rezidentiat 2004
E. cre$te efectul digoxinei
(pag. 192,193)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1508013. Streptozocina: A. este derivat sintetic B. are efect specific asupra celulelor insulare pancreatice C. este medulotoxic D. nu produce leziuni renale E. se administreaz! oral 1 mg/s!pt!mn!
(pag. 197)

F1508014. Urm toarele afirma&ii despre Fluorouracil sunt adev rate , cu excep&ia: A. este pu in solubil n ap! B. are absorb ie digestiv! inegal! C. stimuleaz! timidilat-sintetaza D. nu difuzeaz! n l.c.r. E. produce ame eli accentuate n timpul injec iei
(pag. 201)

F2108015. Citostatice care modifica biosinteza acizilor nucleici sunt urmatoarele, cu exceptia: A. metotrexat B. 5-fluorouracil C. asparaginaza D. citarabina E. mercaptopurina
(pag. 184)

F2108016. Despre metotrexat sunt adevarate urmatoarele afirmatii, cu exceptia: A. este antagonist al acidului folic B. produce deprimare medulara C. se elimina predominant urinar D. inhiba dihidrofolat reductaza E. este antagonist al adeninei
(pag. 202-203)

F2108017. Reactiile adverse ale cisplatinei sunt urmatoarele, cu exceptia: A. renotoxicitate B. ototoxicitate C. reactii anafilactice D. hipouricemie E. neuropatie periferica
(pag. 198, [vol. 1])

F2108018. Din grupa antitumoralelor antimetaboliti fac parte urmatoarele substante, cu exceptia: A. mercaptopurin B. tioguanina C. etopozid D. citarabina E. tegafur
(pag. 209, [vol. 1])

F2108019. Hormonii estrogeni nu sunt indicati in:

224

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

225

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. boala Hodgkin cancer de san cancer de prostata cancer al vezicii urinare tulburari de climacteriu
(pag. 210-212, [vol. 1])

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2108020. Actioneaza citostatic prin metabolizare la fluorouracil: A. citarabina B. tegafur C. mercaptopurina D. tioguanina E. azatioprina
(pag. 202, [vol. 1])

F2108021. Urmatoarele afirmatii privind azatioprina sunt corecte, cu exceptia: A. citostatic activ in leucemii acute B. imunodepresor in transplant de organe C. imunodepresor in colagenoze D. inactiva in boli cronice autoimune E. antimetabolit al adeninei
(pag. 200, [vol. 1])

F2308022. Fac parte din grupa antitumoralelor antimetaboliti urmatoarele medicamente in afara de unul dintre acestea: A. tioguanina; B. etopozida; C. tegafur; D. citarabina; E. mercaptopurina
(pag. 177 - 215)

F2308023. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune antitumorala nu este medulotoxic? A. mercaptopurina; B. streptozotocina; C. lomustina; D. tiotepa; E. melfalan.
(pag. 177 - 215, vol. 1)

F2508024. Citostatice de sinteza alchilante sunt urmatoarele, cu exceptia: A. clormetina B. amsacrina C. clorambucil D. ciclofosfamida E. melfalan
(pag. 183)

F2508025. Antibiotica anticanceroase sunt urmatoarele, cu exceptia: A. doxorubicina B. epirubicina

225

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

226

Rezidentiat 2004
C. bleomicina D. riaval E. tamoxifen
(pag. 183)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2508026. Antitumorale care interfera cu structura ADN sunt urmatoarele, cu exceptia: A. streptozotocina B. nitrozouree C. cisplatin D. dacarbazina E. procarbazina
(pag. 184)

F2508027. Clorambucil : A. este insolubil in apa B. nu se absoarbe oral C. este antimitotic alchilant D. are actiune imunostimulanta E. produce hipermenoree
(pag. 190)

F2508028. Ifosfamida are urmatoarele caracteristici, cu exceptia: A. actioneaza dupa biotransformare in ficat B. metabolitii se excreta renal C. este alchilant D. este imunodepresiv E. produce leucocitoza
(pag. 193)

F2508029. Busulfan: A. este antimetabolit al bazelor purinice B. creste hematocritul C. creste numarul de trombocite D. creste acidul uric E. scade bilirubina
(pag. 196)

F2608030. Triunghiul lui Mario Spirgi este reprezentarea: A. triunghiului bicondilo-simfizar; B. situatiei de point centric; C. situatiei de wide centric; D. situatiei de freedom in centric; E. situatiei de long centric
(pag. 149)

F2608031. Long centric-ul: A. este decelabil la 10-13% dintre indivizi; B. presupune alunecarea anterioara a condililor pe pantele tuberculilor articulari, C. se caracterizeaza prin existenta pozitiei de relatie centrica realizata anterior intercuspidarii maxime; D. se caracterizeaza prin distanta sagitala ntre relatia centrica si intercuspidarea maxima de 0.2-1.75 mm E. se caracterizeaza printr-o distanta sagitala ntre relatia centrica si intercuspidarea maxima de maxim 1 mm
(pag. 148)

226

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

227

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2608032. Pozitionarea mandibulei n RC prin metoda unimanuala: A. este descrisa de Peter Dawson; B. se aplica pentru controlul contactelor dentare n RC; C. se aplica pentru controlul gutierelor ocluzale, D. este o tehnica cu trei degete; E. necesita prezenta asistentei pentru realizarea ei
(pag. 151)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1208033. Azatioprina: A. Se utilizeaz! ca citostatic n leucemii acute $i cronice B. Se utilizeaz! ca imunosupresor n transplanturi de organe C. Se comercializeaz! sub denumirea Imuran D. Este un antimetabolit al uracilului E. Se utilizeaz! n tratamentul bolilor autoimune
(pag. 177-215)

F1208034. Care dintre substan&ele urm toare sunt modificatoare ale structurii #i func&iilor ADN-ului: A. Nitrozoureea B. Cisplatina C. Doxorubicina D. Vincristina E. Asparaginaza
(pag. 177-215)

F1208035. Care dintre urm toarele substan&e se utilizeaz ca #i hormoni sau antihormoni cu propriet &i citostatice: A. Triamcinolon B. Dietilstilbestrol C. Tamoxifen D. Estramustin E. Clorotrianisen
(pag. 177-215)

F1208036. Ciclofosfamida: A. Se ob ine prin condensarea azotiperitei cu un compus fosfamidic B. Este un analog al bazelor pirimidinice C. n urma metaboliz!rii se transform! n acrolein!, lipsit! de toxicitate D. Principalul efect secundar ce impune sistarea administr!rii este cistita necrotic! hemoragic! E. Se condi ioneaz! sub form! de drajeuri $i flacoane injectabile
(pag. 177-215)

F1208037. Cisplatin: A. Este un compus cu propriet! i citostatice ce ac ioneaz! prin modificarea structurii ADN-ului B. Este un citostatic ce ac ioneaz! ca antiestrogenic C. Este putin toxic D. Este ototoxic $i nefrotoxic E. Se administreaz! exclusiv pe cale oral!
(pag. 177-215)

227

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

228

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1208038. Dintre citostaticele de sintez ac&ioneaz prin mecanism alchilant: A. Ciclofosfamida B. Cisplatin C. Melfalan D. Dietilstilbestrol E. Aminoglutetimida
(pag. 177-215)

F1208039. Etopozidul: A. Este un antibiotic cu propriet! i antitumorale B. Este un derivat de semisintez! al podofilotoxinei C. Blocheaz! faza premitotic! a ciclului celular, antrennd liza celular! D. Ac ioneaz! ca agent alchilant E. Se condi ioneaz! sub form! de unguent pentru aplica ii locale
(pag. 177-215)

F1208040. Metotrexatul: A. Este un antimetabolit al acidului folic B. Ac ioneaz! prin inhibarea dehidrofolatreductazei C. Nu produce deprimare medular! D. Se comercializeaz! sub denumirea Antifolan E. Se condi ioneaz! sub form! de unguente pentru aplica ii locale
(pag. 177-215)

F1208041. Preciza&i care dintre compu#ii urm tori cu propriet &i citostatice ac&ioneaz ca #i antimetaboli&i: A. Vinblastina B. Tamoxifen C. Mercaptopurina D. Fluorouracil E. Metotrexat
(pag. 177-215)

F1308042. Medicamentul antitumoral fluorouracil actioneaza ca citostatic prin urmatoarele mecanisme: A. anatgonist al acidului folic; B. reduce metilarea acidului deoxiuridilic in acid timidilic; C. inhibarea AND-polimerazei; D. inhibarea timidilat-sintetazei; E. antimetabolit al bazelor pirimidinice (uracil).
(pag. 177-215)

F1308043. Medicamentul antitumoral metotrexat are urmatoarele actiuni: A. inhiba dihidrofolat reductaza; B. blocheaza enzima ribonucleoziddifosfat reductaza; C. diminua acidul tetrahidrofolic D. antagonist al adeninei; E. antagonist al acidului folic.
(pag. 177-215)

F1308044. Sunt antitumorale care actioneaza prin afectarea moleculelor de ADN preformate: A. inhibitorii topoizomerazelor; B. alcaloizii toxici ai fusului de mitoza;

228

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

229

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. agenti alchilanti; D. antibiotice care se leaga de lanturile de ADN prin intercalare; E. glucocorticoizii.
(pag. 177-215)

F1308045. Sunt specifice medicamentelor antitumorale urmatoarele mecanisme de actiune: A. afectarea moleculelor de tubulina; B. stabilizarea complexului topoizomeraza-ADN; C. inhibarea biosintezei folatilor activi; D. interferarea biosintezei nucleotizilor precursori si a acizilor nucleici; E. alterarea moleculelor de ADN preformate.
(pag. 177-215)

F1308046. Urmatoarele reactii adverse sunt caracteristice vincristinei: A. alopecie; B. paralizii; C. nevralgii; D. sindrom depresiv; E. diaree.
(pag. 177-215)

F1308047. Antibiotice utilizate ca antitumorale citostatice sunt: A. bleomicina; B. dactinomicina; C. epirubicina; D. metotrexat; E. mitomicina.
(pag. 177-215)

F1308048. Antitumorale care modifica biosinteza acizilor nucleici sunt: A. metotrexat; B. bleomicina; C. fluorouracil; D. vinblastina; E. mercaptopurina.
(pag. 177-215)

F1308049. Antitumorale citostatice care actioneaza prin inhibarea mitozei sunt: A. vinblastina; B. tioguanina; C. hidroxicarbamida; D. vincristina; E. doxorubicina.
(pag. 177-215)

F1308050. Medicamente antitumorale alchilante sunt: A. ciclofosfamida; B. tamoxifen; C. metotrexat; D. cisplatina; E. clorambucil.
(pag. 177-215)

229

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

230

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1308051. Medicamente antitumorale care actioneaza ca antimetaboliti ai bazelor pirimidinice sunt: A. metotrexat; B. tegafur; C. fluorouracil; D. tioguanina; E. mercaptopurina.
(pag. 177-215)

F1308052. Medicamente antitumorale din grupa inhibitorilor topoizomerazelor sunt: A. citarabina; B. metotrexatul; C. busulfanul; D. etopozida; E. amsacrina.
(pag. 177-215)

F1308053. Medicamente antitumorale facand parte din grupa citostaticelor care modifica biosinteza acizilor nucleici sunt: A. vincristina; B. citarabina; C. fluouracil; D. metotrexat; E. cisplatin.
(pag. 177-215)

F1308054. Medicamente antitumorale hormoni esterogeni sunt: A. drostanolon; B. estramustin; C. stilbostat; D. nafoxidin E. tamoxifen.
(pag. 177-215)

F1308055. Medicamentul antitumoral citostatic tamoxifen este indicat in: A. neoplasm de endometru (rezistent la progesteron); B. neoplasm de prostata (rezistent la estrogeni); C. neoplasm gastric; D. neoplasm mamar; E. leucemii.
(pag. 177-215)

F1408056. Bleomicina: A. este un antibiotic anticanceros B. este un imunodepresor C. inhiba AND-polimeraza D. este un imunostimulant E. inhiba sinteza AND-ului
(pag. 207, [3])

F1408057. Care dintre urmatoarele substante sunt agonisti ai LHRH utilizati in terapia antineoplazica: A. leuprorelina B. buserelina

230

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

231

Rezidentiat 2004
C. aminoglutetimida D. flutamid E. flucitozina
(pag. 214, [3])

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1408058. Care dintre urmatoarele substante sunt antimetaboliti ai bazelor purinice: A. fluorouracilul B. mercaptopurina C. azatioprina D. ftorafur E. citarabina
(pag. 183, [3])

F1408059. Care dintre urmatoarele substante sunt derivati de N-nitrozouree: A. carmustina B. clorambucil C. procarbazina D. lomustin E. semustin
(pag. 183, [3])

F1408060. Care dintre urmatorii derivati prezinta o structura de beta-cloretilamina: A. dacarbazina B. clorambucilul C. melfalanul D. ciclofosfamida E. tiotepa
(pag. 190-193, [3])

F1408061. Ciclofosfamida prezinta urmatoarele caracteristici structurale: A. este un derivat de azotiperita B. este un ester metansulfonic C. este un derivat purinic D. este un derivat pirimidinic E. este un derivat de beta-cloretilamina
(pag. 183,192, [3])

F1408062. Cisplatinul prezinta urmatoarele proprietati farmacodinamice: A. inhiba sinteza AND B. imunosupresiv C. radiosensibilizant D. stimuleaza sinteza AND E. imunostimulant
(pag. 198, [3])

F1408063. Doxorubicina: A. este un derivat de naftacen B. este un derivat de antracen C. prezinta in pozitia 3 o grupare acetil D. face parte din grupa antibioticelor anticanceroase E. este un derivat benzenic
(pag. 205, [3])

231

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

232

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1408064. Epirubicina: A. prezinta o structura chimica apropiata de doxorubicina B. este un derivat de azotiperita C. este un antibiotic anticanceros D. este un derivat de N-hidroxiuree E. este un antifolic
(pag. 206, [3])

F1408065. Fluorouracilul: A. este un antimetabolit al bazelor purinice B. este un antimetabolit al bazelor pirimidinice C. este un antimetabolit al uracilului D. este un antifolic E. este un antimetabolit al adeninei
(pag. 201, [3])

F1408066. Metotrexatul: A. este un antimetabolit al bazelor purinice B. este un antimetabolit al bazelor pirimidinice C. este un antagonist al acidului para-aminobenzoic D. este un antagonist al acidului folic E. inhiba dihidrofolatreductaza
(pag. 202-203, [3])

F1408067. Procarbazina: A. este un alchilant B. prelungeste ciclul mitotic C. este un antimetabolit D. este un antifolic E. este un antiestrogen
(pag. 197, [3])

F1408068. Stilbostatul: A. este un progestativ de sinteza B. este un derivat al stilbestrolului C. este un derivat al azotiperitei D. este un antiestrogen E. este un corticosteroid de sinteza
(pag. 210, [3])

F1508069. Bleomicina: A. stimuleaz! ADN-polimeraza B. este imunodepresor C. are toxicitate medular! redus! D. este contraindicat! n epiteliomul malpighian E. este indicat! n cancerul mamar, ovarian $i de col uterin
(pag. 207)

F1508070. Busulfan: A. este activ oral B. se elimin! biliar

232

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

233

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. este activ n leucemia mieloid! cronic! D. ac iunea citostatic! este limitat! la m!duva hematoformatoare E. este contraindicat n policitemia vera
(pag. 195)

F1508071. Care dintre urm toarele substan&e sunt citostatice de sintez ? A. Clorambucil B. Procarbazina C. Vincristina D. L - asparaginaza E. Mercaptopurina
(pag. 183)

F1508072. Care dintre urm toarele substan&e sunt modificatoare ale biosintezei acizilor nucleici? A. Streptozotocina B. Daunorubicina C. Metotrexat D. Fluorouracil E. Citarabina
(pag. 184)

F1508073. Carmustina: A. nu difuzeaz! n l.c.r. B. este activ oral C. produce fibroz! pulmonar! intersti ial! D. produce trombocitoz! E. are efecte embriotoxice $i teratogene
(pag. 196,197)

F1508074. Metotrexat: A. este antagonist al acidului folic B. are efecte deprimante pe m!duva hematoformatoare C. se poate administra n insuficien a renal! D. la asocierea cu peniciline cre$te toxicitatea E. necesit! control renal s!pt!mnal
(pag. 202,203)

F1508075. Procarbazina: A. nu se absoarbe digestiv B. prelunge$te ciclul mitotic C. cre$te efectul digoxinei D. are slab efect de tip IMAO E. doza zilnic! maxim! este de 600 mg
(pag. 197,198)

F1508076. Tamoxifen: A. este antiestrogen nesteroid B. nu se absoarbe oral C. este activ n metastaze ale cancerului mamar D. produce hipocalcemie E. produce leucopenie
(pag. 212)

233

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

234

Rezidentiat 2004
F1508077. Vinblastina: A. opre$te mitoza B. nu se administreaz! n boala Hodgkin C. produce halucina ii D. se administreaz! oral E. se administreaz! strict i.v.
(pag. 208)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2108078. Principiile asocierii citostaticelor cuprind: A. se asociaza citostatice ce actioneaza specific in faza S cu citostatice nespecifice de faza B. se asociaza substante care prezinta toxicitate asupra acelorasi organe C. se asociaza anticanceroase cu acelasi mecanism de actiune D. se asociaza anticanceroase care sunt active in administrare izolata E. se folosesc serii scurte, repetate de tratament
(pag. 185)

F2108079. Substantele citostatice: A. impedica multiplicarea celulelor neoplazice B. induc intotdeauna vindecarea cancerului C. au actiune electiva si specifica D. folosite in conditii optime, in doze mari, omoara toate celulele neoplazice E. sunt active in toate fazele ciclului celular, inclusiv in faza G0
(pag. 181-182)

F2108080. Antitumorale antagonisti ai hormonilor sunt urmatoarele: A. estradiol B. ciproteron C. flutamid D. tamoxifen E. prednison
(pag. 212-213)

F2108081. Se folosesc ca citostatice urmatorii hormoni estrogeni: A. clorotrianisen B. tamoxifen C. ciproteron D. stilbostat E. esteri ai estradiolului
(pag. 210-211)

F2108082. Farmacoterapia tamoxifenului cuprinde: A. cancer mamar metastatic cu testul pentru estrogeni pozitiv B. cancer endometrial reziztent la estrogeni C. cancer endometrial rezistent la progesteron D. boala Hodgkin E. cancer prostatic rezistent la estrogeni
(pag. 212)

F2108083. Reactiile adverse ale cipsplatinei sunt urmatoarele: A. ototoxicitate B. nefrotoxicitate

234

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

235

Rezidentiat 2004
C. hipouricemie D. hiperuricemie E. neuropatie periferica
(pag. 198)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2108084. Actiunea citostatica al 5-fluorouracilului este consecinta: A. inhibarii topoizomerazei B. inhibarii timidilat sintetazei C. actiunii antimetabolit al adeninei D. actiunii antimetabolit al pirimidinei E. inhibarii ADN polimerazei
(pag. 201)

F2108085. Urmatoarele afirmatii referitoare la ciclofosfamida sunt adevarate: A. este anticanceros cu mecanism alchilant B. prezinta ca efect secundar cistita hemoragica C. nu sufera metabolizare hepatica D. are toxicitate medulara mai mare decat alte alchilante E. este activa in cancerul pulmonar
(pag. 192)

F2108086. Sunt antitumorale alchilante: A. clorambucil B. ciclofosfamida C. cisplatin D. metotrexat E. tamoxifen


(pag. 183, 184, [vol. 1])

F2108087. Sunt antitumorale modificatoare ale biosintezei acizilor nucleici: A. mercaptopurina B. fluorouracil C. metotrexat D. vinblastina E. bleomicina
(pag. 184, [vol. 1])

F2108088. Din grupa citostaticelor care modifica biosinteza acizilor nucleici fac parte: A. metotrexat B. fluorouracil C. citarabina D. cisplatin E. vincristina
(pag. 184, [vol. 1])

F2108089. Actioneaza citostatic prin inhibitia mitozei substantele: A. vincristina B. hidroxicarbamida C. vinblastina D. doxorubicina E. tioguanina
(pag. 184, [vol. 1])

235

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

236

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2108090. Hormoni estrogeni utilizati ca antitumorale sunt: A. tamoxifen B. stilbostat C. drostanolon D. estramustin E. nafoxidin
(pag. 183, [vol. 1])

F2108091. Administrarea citostaticelor este contraindicata in caz de: A. sarcina B. leucopenie sub 3000/mmc C. trombopenie sub 100 000/mmc D. hepatita acuta E. neoplasm nemetastazat
(pag. 185, [vol. 1])

F2108092. Fluorouracil actioneaza citostatic prin urmatoarele mecanisme: A. inhiba timidilat-sintetaza B. antimetabolit al adeninei C. reduce metilarea acidului deoxiuridilic in acid timidilic D. inhiba ADN polimeraza E. antagonist al acidului folic
(pag. 201, [vol. 1])

F2108093. Antitumorale care prezinta efect medulotoxic sunt: A. lomustina B. cisplatin C. mercaptopurina D. streptozocina E. metotrexat
(pag. 197, [vol. 1])

F2108094. Metotrexat are urmatoarele actiuni: A. antagonist al acidului folic B. inhiba dihidrofolat reductaza C. diminua acidul tetrahidrofolic D. antagonist al adeninei E. blocheaza ribonucleoziddifosfat reductaza
(pag. 202, [vol. 1])

F2108095. Tamoxifen poate fi indicat ca citostatic in: A. cancer mamar B. cancer prostatic rezistent la estrogeni C. cancer endometrial rezistent la progesteron D. leucemii acute si cronice E. neoplasm gastric
(pag. 212, [vol. 1])

F2208096. Care dintre urmatoarele substante au actiune specifica asupra fazelor ciclului celular? A. Carmustina B. Metotrexat

236

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

237

Rezidentiat 2004
C. Etopozid D. Tioguanina E. Ciclofosfamida
(pag. 184)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2208097. Care dintre urmatoarele substante actioneaza nespecific asupra fazelor ciclului celular? A. Vincristina B. Ciclofosfamida C. Citarabina D. Cisplatin E. Bleomicina
(pag. 184)

F2208098. Clorambucilul: A. Este un antimitotic cu actiune alchilanta B. Nu are actiune imunosupresiva C. Indicatiile majore sunt tumorile limfatice D. Se conditioneaza sub denumirea de Leukeran E. Nu prezinta efecte toxice
(pag. 190)

F2208099. Melfalanul: A. Se utilizeaza sub forma de amestec racemic B. Este un derivat clorurat al fenil-alaninei levogire C. Prin metabolizare in celulele maligne pune in libertate clormetina cu efect alchilant D. Nu prezinta mielotoxixitate E. Se utilizeaza in terapia tumorilor mamare si ovariene
(pag. 191)

F2208100. Sarcolizina: A. Se utilizeaza ca si amestec racemic B. Este izomerul dextrogir al melfalanului C. Prezinta actiune imunosupresiva D. Se utilizeaza in terapia tumorilor osoase E. Prezinta mielotoxicitate
(pag. 191)

F2208101. Ciclofosfamida: A. Este un derivat de azotiperita B. Prin metabolizare elibereaza acroleina cu proprietati citotoxice C. Se elimina sub forma nemetabolizata prin fecale D. Se metabolizeaza hepatic in aldofosfamida, inactiva E. Este insolubila in apa
(pag. 192)

F2208102. Ciclofosfamida: A. Nu prezinta actiune imunodepresiva B. Este un derivat fosfamidic al azotiperitei C. Prezinta toxicitate medulara inferioara altor alchilante D. Nu produce alopecie E. Se utilizeaza in terapia cancerului pulmonar
(pag. 192)

237

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

238

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2208103. Busulfanul: A. Este un citostatic din grupul antimetabolitilor B. Este citostatic alchilant din grupa esterilor metansulfonici C. Actiunea citostatica este limitata la nivel cerebral D. In doze mici deprima selectiv trombocitopoeza E. Se utilizeaza exclusiv pe cale parenterala
(pag. 195)

F2208104. Lomustina: A. Este un citostatic derivat de nitrozouree B. Administrat in doze repetate nu este hematotoxic C. Se utilizeaza in terapia tumorilor cerebrale D. Nu se absoarbe dupa administrare orala E. Se conditioneaza sub forma de capsule de uz oral
(pag. 196)

F2208105. Carmustina: A. Este un derivat de nitrozouree cu liposolubilitate crescuta B. Poate produce fibroza pulmonara interstitiala C. Este lipsit de efecte embriotoxice si teratogene D. Nu difuzeaza in lichidul cefalorahidian E. Nu este activ pe cale orala
(pag. 195-196)

F2208106. Streptozocina: A. Este un derivat sintetic de nitrozouree B. Face parte din grupul enzimelor cu proprietati citostatice C. Prezinta specificitate de actiune asupra celulelor insulelor pancreatice D. Nu prezinta medulotoxicitate E. Se administreaza pe cale parenterala, intravenos
(pag. 197)

F2208107. Procarbazina: A. Este un citostatic alchilant B. Prezinta actiune asemanatoare cu radiatiile ionizante C. Se utilizeaza in terapia bolii Hodkin D. Nu se absoarbe dupa administrare orala E. Nu prezinta efecte adverse digestive
(pag. 197)

F2208108. Dacarbazina: A. Este un derivat de carboxamida cu proprietati alchilante B. Actiunea citostatita este ciclodependenta C. Este indicat in terapia cancerelor pulmonare, renale si de colon D. Se utilizeaza exclusiv oral E. Se administreaza pe cale parenterala
(pag. 198)

F2208109. Cisplatinul: A. Actioneaza prin modificarea structurii AND-ului B. Este un citostatic cu proprietati imunosupresive si radiosensibilizante

238

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

239

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Se utilizeaza in terapia tumorilor testiculare D. Este renotoxic si ototoxic E. Se utilizeaza in terapia cancerului pulmonar cu celule mici
(pag. 198-199)

F2208110. Mercaptopurinul: A. Este un antimetabolit al adeninei B. Se metabolizeaza sub actiunea xantinreductazei C. Nu este activ pe cale orala D. Prezinta efecte adverse asupra maduvei hematopoetice E. Este un antimetabolit al hipoxantinei
(pag. 199)

F2208111. Azatioprina: A. Este un antimetabolit al adeninei B. Nu prezinta efecte imunodepresive C. Este utilizat in terapia leucemiilor acute si cronice D. Toxicitatea azatioprinei este redusa prin asociere cu alopurinol E. Este comercializat sub denumirea de Imuran
(pag. 200)

F2208112. Tioguanina: A. Actioneaza ca antagonist al bazelor pirimidinice B. Actiunea este potentata prin asociere cu hidroxicarbamida C. Este activ in leucemie mieloida acuta si cronica D. Se administreaza exclusiv parenteral E. Se administreaza pe cale orala
(pag. 201)

F2208113. Fluorouracilul: A. Este un antimetabolit al uracilului B. Interfera cu sinteza ADN si ARN C. Se utilizeaza in terapia cancerelor vezicii urinare D. Se utilizeaza pe cale parenterala E. Nu prezinta toxicitate hematologica
(pag. 201)

F2208114. Ftorafurul: A. Se metabolizeaza in organism in fluorouracil B. Se utilizeaza in terapia neoplamului mamar si digestiv C. Nu produce mielodepresie D. Se utilizeaza exclusiv oral E. Este medicament de electie in terapia tumorilor cerebrale
(pag. 202)

F2208115. Metotrexatul: A. Este un antagonist al acidului folic cu proprietati citostatice B. Actioneaza prin inhibarea dehidrofolatreductazei C. Actioneaza prin inhibarea dehidrofolatsintetazei D. Prezinta efect deprimant asupra maduvei hematoformatoare E. Prezinta efect stimulant asupra maduvei hematoformatoare
(pag. 202-203)

239

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

240

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2208116. Metotrexatul: A. Se prezinta sub forma unei pulberi albe, usor solubile in apa B. In corioepiteliom la femei produce frecvent vindecari definitive C. Este indicat in terapia cancerului mamar D. Nu produce deprimare medulara E. Este comercializat sub denumirea de Antifolan
(pag. 203)

F2208117. Hidroxicarbamida: A. Este un citostatic derivat de nitrozouree B. Este derivatul N-hidroxilat al ureei C. Este activa in leucemia mieloida cronica si melanom D. Este utilizata in terapia cancerelor hormonodependente E. Se administreaza exclusiv pe cale parenterala
(pag. 204)

F2208118. Doxorubicina: A. Este un antibiotic naftacenic cu proprietati citostatice B. Nu produce depresie medulara C. Este toxic miocardic D. Prezinta actiune sinergica cu cispaltina, fiind utilizat in terapia cancerelor vezicale E. Se utilizeaza exclusiv oral
(pag. 205)

F2208119. Daunorubicina: A. Blocheaza sinteza AND B. Este un citostatic alchilant C. Se utilizeaza in terapia bolii Hodkin D. Nu prezinta toxicitate hematologica si cardiaca E. Se utilizeaza exclusiv oral
(pag. 206)

F2208120. Bleomicina: A. Actioneaza prin inhibarea ADN polimerazei B. Prezinta actiune de tip radiomimetic C. Este un imunodepresor puternic D. Toxicitatea medulara este redusa E. Se utilizeaza in terapia tumorilor localizate la nivelul capului si gatului
(pag. 207)

F2208121. Vinblastina: A. Este un citostatic de sinteza B. Actioneaza citostatic prin blocarea mitozei C. Se utilizeaza in terapia bolii Hodkin D. Este citostatic de prima alegerea in leucemia acuta la copii E. Este lipsit de efecte toxice
(pag. 208)

F2208122. Vincristina: A. Este un citostatic cu efect deprimant asupra maduvei hematoformatoare B. Se utilizeaza in terapia leucemiei acute mieloide la copii

240

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

241

Rezidentiat 2004
C. Nu se utilizeaza in terapia bolii Hodkin D. Se utilizeaza sub forma de comprimate de uz oral E. Se utilizeaza strict intravenos
(pag. 208-209)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2208123. Etopozidul: A. Este etilhidrazida acidului podofilic B. Este un derivat semisintetic al podofilotoxinei C. Se utilizeaza in terapia cancerului pulmonar cu celule mici D. Realizeaza concentratii ridicate in lichidul cefalorahidian E. Nu se utilizeaza in terapia leucemiei
(pag. 209)

F2208124. Stilbostatul: A. Este un ester al acidului metansulfonic cu proprietati citostatice B. Prezinta efecte estrogenice si antimitotice C. Se utilizeaza in terapia cancerului de san dupa cel putin 5 ani de la menopauza D. Nu prezinta efecte de tip estrogenic E. Nu se utilizeaza in terapia cancerului de prostata
(pag. 210)

F2208125. Tamoxifenul: A. Este un estrogen steroidic cu proprietati citostatice B. Prezinta proprietati antiestrogenice C. Se utilizeaza in terapia metastazelor cancerului de san D. Se utilizeaza strict intravenos E. Se comercializeaza sub denumirea de Androcur
(pag. 212)

F2208126. Flutamidul: A. Este un antiestrogen cu proprietati citostatice B. Inhiba actiunea stimulanta a androgenilor asupra cresterii prostatei C. Prin metabolizare se transforma in hidroxiflutamid, inactiv D. Se utilizeaza in terapia carcinomului prostatic metastazat E. Nu produce ginecomastie si scaderea libidou-ului
(pag. 212-213)

F2208127. Ciproteronul: A. Este un compus de sinteza cu actiune estrogenica B. Este un citostatic cu actiune antiandrogena si progestativa C. Este utilizat in terapia hirsutismului D. Se comercializeaza sub denumirea de Androcur E. Nu inhiba spermatogeneza
(pag. 213)

F2208128. Aminoglutetimida: A. Stimuleaza producerea de hormoni mineralo-corticosteroizi B. Se utilizeaza in terapia cancerului mamar metastazat hormonodependent C. Este un inhibitor de aromataza D. Este inductor enzimatic E. Creste efectul anticoagulantelor
(pag. 214)

241

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

242

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2208129. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupul citostaticelor alchilante? A. Clormetina B. Vincristina C. Busulfan D. Carmustina E. Metotrexat
(pag. 183)

F2208130. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupul citostaticelor derivati de betacloretilamina? A. Melfalan B. Doxorubicina C. Ciclofosfamida D. Clorambucil E. Tamoxifen
(pag. 183)

F2208131. Care dintre urmatoarele substante nu sunt citostatice derivati de etilenimina? A. Tiotepa B. Fluorouracil C. Dacarbazina D. Tamoxifen E. Bleomicina
(pag. 183)

F2208132. Care dintre urmatoarele substante sunt derivati de nitrozouree? A. Manomustina B. Streptozocina C. Procarbazina D. Carmustina E. Azatioprina
(pag. 183)

F2208133. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupul citostaticelor ce actioneaza ca antimetaboliti? A. Stilbostat B. Tioguanina C. Citarabina D. Metotrexat E. Vinblastina
(pag. 183)

F2208134. Care dintre urmatoarele substante sunt antimetaboliti ai bazelor purinice? A. Ciclofosfamida B. Mercaptopurina C. Azatioprina D. Bleomicina E. Etopozid
(pag. 183)

F2208135. Care dintre urmatoarele substante sunt antimetaboliti ai bazelor pirimidinice? A. Carmustina

242

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

243

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. Mitomicina Metotrexat Fluorouracil Azacitidina
(pag. 183)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2208136. Care dintre urmatoarele substante nu actioneaza ca antimetaboliti ai acidului folic? A. Ftorafur B. Citarabina C. Metotrexat D. Clorambucil E. Melfalan
(pag. 183)

F2208137. Care dintre urmatoarele substante sunt antibiotice antitumorale? A. Doxiciclina B. Doxorubicina C. Bleomicina D. Ofloxacina E. Carbenicilina
(pag. 183)

F2208138. Care dintre urmatoarele substante nu fac parte din grupul enzimelor cu proprietati antitumorale? A. Dacarbazina B. L-asparaginaza C. Clormetina D. Azaserina E. Etionina
(pag. 183)

F2208139. Care dintre urmatoarele substante sunt modificatoare ale biosintezei acizilor nucleici? A. Metotrexat B. Fluorouracil C. Hidroxicarbamida D. Bleomicina E. Vinblastina
(pag. 184)

F2208140. Care dintre urmatoarele substante sunt inhibitori mitotici? A. Citarabina B. Vinblastina C. Fluorouracil D. Vincristina E. Mitomicina
(pag. 184)

F2208141. Care dintre urmatoarele substante interfera cu structura AND-ului? A. Tamoxifen B. Cisplatin C. Dacarbazina D. Aminoglutetimida

243

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

244

Rezidentiat 2004
E. L-asparaginaza
(pag. 184)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2308142. Medicamente antitumorale alchilante sunt: A. ciclofosfamida; B. tamoxifen; C. metotrexat; D. cisplatina; E. clorambucil.
(pag. 177 - 215)

F2308143. Medicamente antitumorale facand parte din grupa citostaticelor care modifica biosinteza acizilor nucleici sunt: A. vincristina; B. citarabina; C. fluouracil; D. metotrexat; E. cisplatin.
(pag. 177 - 215)

F2308144. Antitumorale care modifica biosinteza acizilor nucleici sunt: A. metotrexat; B. bleomicina; C. fluorouracil; D. vinblastina; E. mercaptopurina.
(pag. 177 - 215)

F2308145. Antitumorale citostatice care actioneaza prin inhibarea mitozei sunt: A. vinblastina; B. tioguanina; C. hidroxicarbamida; D. vincristina; E. doxorubicina.
(pag. 177 - 215)

F2308146. Medicamente antitumorale hormoni esterogeni sunt: A. drostanolon; B. estramustin; C. stilbostat; D. nafoxidin; E. tamoxifen.
(pag. 177 - 215)

F2308147. Medicamentul antitumoral fluorouracil actioneaza ca citostatic prin urmatoarele mecanisme: A. antagonist al acidului folic; B. reduce metilarea acidului deoxiuridilic in acid timidilic; C. inhibarea AND-polimerazei; D. inhibarea timidilat-sintetazei; E. antimetabolit al bazelor pirimidinice (uracil).
(pag. 177 - 215)

244

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

245

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2308148. Medicamentul antitumoral metotrexat are urmatoarele actiuni: A. inhiba dihidrofolat reductaza; B. blocheaza enzima ribonucleoziddifosfat reductaza; C. diminua acidul tetrahidrofolic; D. antagonist al adeninei; E. antagonist al acidului folic.
(pag. 177 - 215)

F2308149. Medicamente antitumorale care actioneaza ca antimetaboliti ai bazelor pirimidinice sunt: A. metotrexat; B. tegafur; C. fluorouracil; D. tioguanina; E. mercaptopurina.
(pag. 177 - 215)

F2308150. Antibiotice utilizate ca antitumorale citostatice sunt: A. bleomicina; B. dactinomicina; C. epirubicina; D. metotrexat; E. mitomicina.
(pag. 177 - 215)

F2308151. Medicamentul antitumoral citostatic tamoxifen este indicat in: A. neoplasm de endometru (rezistent la progesteron); B. neoplasm de prostata (rezistent la estrogeni); C. neoplasm gastric; D. neoplasm mamar; E. leucemii.
(pag. 177 - 215)

F2308152. Sunt specifice medicamentelor antitumorale urmatoarele mecanisme de actiune: A. afectarea moleculelor de tubulina; B. stabilizarea complexului topoizomeraza-AND; C. inhibarea biosintezei folatilor activi; D. interferarea biosintezei nucleotizilor precursori si a acizilor nucleici; E. alterarea moleculelor de AND preformate.
(pag. 177 - 215)

F2308153. Medicamente antitumorale din grupa inhibitorilor topoizomerazelor sunt: A. citarabina; B. metotrexatul; C. busulfanul; D. etopozida; E. amsacrina.
(pag. 177 - 215)

F2308154. Urmatoarele reactii adverse sunt caracteristice vincristinei: A. alopecie; B. paralizii; C. nevralgii;

245

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

246

Rezidentiat 2004
D. sindrom depresiv; E. diaree.
(pag. 177-215)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2308155. Sunt antitumorale care actioneaza prin afectarea moleculelor de AND preformate: A. inhibitorii topoizomerazelor; B. alcaloizii toxici ai fusului de mitoza; C. agenti alchilanti; D. antibiotice care se leaga de lanturile de AND prin intercalare; E. glucocorticoizii.
(pag. 177 - 215)

F2308156. Care dintre urmatoarele medicamente antitumorale interfera cu structura ADN? A. dactinomicina; B. alchilante; C. daunorubicina; D. cisplatin; E. doxorubicina.
(pag. 177 - 215, vol. 1)

F2308157. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru metotrexat? A. este un antagonist al acidului folic cu efecte stimulante asupra maduvei hematoformatoare; B. inhiba dihidrofolatsintetaza, enzima care catalizeaza reactia de formare a tetrahidrofolatului din dihidrofolat; C. inhiba dihidrofolatreductaza, enzima care catalizeaza reducerea folatului si dihidrofolatului la tetrahidrofolat; D. nu este supus proceselor de biotransformare in organism; E. hepatotoxicitatea este crescuta la alcoolicii cronici.
(pag. 177 - 215, vol. 1)

F2308158. Care dintre urmatoarele medicamente cu actiune antitumorala prezinta toxicitate la nivelul miocardului? A. lomustina; B. fluorouracil; C. doxorubicina; D. daunorubicina; E. metotrexat.
(pag. 177 - 215, vol. 1)

F2308159. Care dintre urmatoarele medicamente cu actiune antitumorala se elimina pe cale biliara? A. ciclofosfamida; B. cisplatina; C. fluorouracil; D. epirubicina; E. etopozid.
(pag. 177 - 215, vol. 1)

F2508160. Urmatoarele citostatice sunt antimitotice: A. vinblastina B. etopozid C. bleomicina D. vincristina E. tamoxifen
(pag. 183)

246

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

247

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2508161. Clorambucilul are urmatoarele influente asupra testelor de laborator: A. creste numarul de limfocite B. creste numarul de neutrofile C. scade numarul de eritrocite D. creste numarul de trombocite E. creste GPT
(pag. 191)

F2508162. Ciclofosfamida: A. are absorbtie digestiva incompleta B. este transformata enzimatic in ficat C. are excretie biliara D. diminueaza efectul digoxinei E. diminueaza efectul curarizant al succinilcolinei
(pag. 192,193)

F2508163. Busulfanul are urmatoarele proprietati: A. este insolubil in apa B. este activ oral C. are excretie biliara D. este antimetabolit al bazelor purinice E. are actiune limitata la maduva hematoformatoare
(pag. 195)

F2508164. Efectele adverse ale cisplatinului cuprind: A. renotoxicitate B. ototoxicitate C. reactii anafilactice D. hiperuricemie E. hipermagneziemie
(pag. 198)

F2508165. Urmatoarele afirmatii privind mercaptopurina sunt adevarate: A. este activ oral B. este agent alchilant C. produce hemoragii D. este indicat in leucemia mieloida cronica E. alopurinolul scade toxicitatea mercaptopurinei
(pag. 199,200)

F2508166. Indicatiile fluorouracilului sunt: A. leucemia mieloida cronica B. colagenoze C. neoplasm gastric D. adenocarcinom pulmonar E. cancer cutanat
(pag. 201)

F2508167. Indicatiile azatioprinei sunt: A. hepatita cronica B. leucemia acuta C. lupus eritematos

247

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

248

Rezidentiat 2004
D. cancer al vezicii urinare E. in transplantul de organ ca imunodepresiv
(pag. 200)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2508168. Doxorubicina: A. este agent alchilant B. este eliberat rapid din tesuturi C. se elimina renal si biliar D. este trofic hepatic E. produce frecvent alopecie
(pag. 205)

F2608169. Relatia centrica: A. nu este o pozitie ocluzala, neavnd legatura cu dintii; B. este constanta toata viata; C. poate fi uneori modificata de contactele dento-dentare; D. se determina prin teste fonetice; E. este o pozitie de referinta, dar nu are semnificatie diagnostica
(pag. 146-148)

F2608170. Tehnica de pozitionare a mandibulei n RC prin intermediul localizatorului centric: A. este unimanuala; B. este bimanuala; C. este metoda mini-planului retroincisiv; D. este o pozitionare autoghidata; E. necesita un dispozitiv plasat pe mentonul pacientului
(pag. 151-152)

F2608171. Sistemul OSU de pozitionare a mandibulei n RC: A. utilizeaza jigul anterior; B. utilizeaza jigul universal; C. se mai numeste si " tehnica cu separatorul ocluzal; D. utilizeaza o rigla curba progresiva; E. permite ghidarea neuromusculara a mandibulei n RC
(pag. 153)

F2608172. Utilizarea riglei curbe progresive pentru pozitionarea mandibulei n RC: A. presupune existenta unui suport de nregistrare; B. necesita confectionarea sabloanelor de ocluzie; C. este o metoda de electie n edentatiile frontale ntinse; D. se utilizeaza pentru deprogramare mandibulara rapida; E. permite pozitionarea bimanuala a mandibulei n RC
(pag. 153-154)

F2608173. La nregistrarea grafica a relatiei centrice, unghiul descris pe placuta mandibulara: A. este un unghi ascutit, cu deschidere spre cavitatea bucala; B. este unul obtuz, cu deschidere spre cavitatea bucala; C. se numeste "unghi Bennett; D. se numeste " unghi goniac; E. se numeste " unghi simfizar
(pag. 155-156)

248

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

249

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2608174. Prin nregistrarea grafica a relatiei centrice este posibila realizarea: A. diagramei lui Posselt; B. diagramei miscarilor lmita n plan frontal; C. diagramei miscarilor limita n plan orizontal; D. nregistrarea pozitiei neuromusculare a mandibulei fata de baza craniului; E. nregistrarea nclinatiei pantei tuberculilor articulari
(pag. 156)

F2608175. Metoda de nregistrare grafica a RC cu placa si pivot central: A. necesita prezenta ghidajelor dentare; B. necesita plasarea placutei strict paralel cu planul de la Frankfurt; C. necesita plasarea placutei strict paralel cu planul lui Camper; D. sprijina mandibula fata de baza craniului ntr-un punct central, prin intermediul pivotului; E. sprijina mandibula fata de baza craniului prin trei puncte
(pag. 156)

F2608176. Pozitia de intercuspidare maxima: A. este o pozitie diagnostica; B. se marcheaza cu hrtie de articulare rosie; C. situata oriunde n interiorul triunghiului lui Spirgi este considerata normala; D. este o pozitie foarte frecventa n cursul miscarilor functionale ale mandibulei; E. se mai numeste si pozitie de forta.
(pag. 157)

F2608177. La nregistrarea pozitiei de propulsie a mandibulei trebuie sa se aiba n vedere ca: A. ghidajul anterior trebuie sa fie sustinut de doi dinti frontali superiori mpreuna cu antagonistii lor; B. ghidajul anterior trebuie sa determine dezocluzia dintilor posteriori; C. se utilizeaza pentru programarea unghiului Bennett; D. se utilizeaza pentru programarea nclinarii pantei condiliene a articulatorului; E. nu are valoare practica
(pag. 160-161)

F2608178. n cursul miscarii de lateralitate (laterotruzie): A. ghidajul de grup se constata la majoritatea indivizilor; B. ghidajul canin determina dezocluzia imediata numai a dintilor de partea nelucratoare; C. ghidajul canin este cel mai des ntlnit; D. ghidajul canin la care participa si incisivul lateral se numeste " ghidaj lateral secvential cu dominanta canina; E. n cursul ghidajului canin se produce dezocluzia dintilor laterali att pe partea lucratoare, ct si pe cea nelucratoare.
(pag. 161-162)

F2608179. nregistrarea pozitiilor de lateralitate ale mandibulei cu ceara ajuta la programarea n articulator a: A. amplitudinii miscarii Bennett de aceeasi parte; B. amplitudinii miscarii Bennett de partea contralaterala; C. unghiului Bennett de aceeasi parte; D. unghiului Bennett de partea opusa; E. traiectoriei incisive
(pag. 162)

F2608180. Intercuspidarea maxima de necesitate: A. se situeaza n interiorul triunghiului de toleranta ocluzala;

249

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

250

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

se caracterizeaza prin plasarea asimetrica a condililor n cavitatile glenoide; se mai numeste si ocluzie traumatica; se mai numeste si ocluzie habituala; se mai numeste si ocluzie de convenienta
(pag. 158)

250

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

251

Rezidentiat 2004
Tema nr. 9 Analgezice stupefiante
BIBLIOGRAFIE:

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1209001. Analgezicele stupefiante: A. stimuleaza centrul tusei B. deprima centrul vomei la doze mici C. activeaza peristaltismul intestinal D. deprima centrul respirator bulbar E. relaxeaza sfincterul Oddi
(pag. 163-174)

F1209002. Care din afirmatiile referitoare la analgezicele morfinomimetice sunt adevarate: A. au ca antagonist flumazenilul B. pot produce la supradozare respiratie Cheyne-Stokes C. nu pot produce deprimare respiratorie la nou-nascut D. tratamentul toxicomaniei se face prin administrarea initiala a unui antagonist total E. efectele sindromului de abstinenta la opioide sunt de tip colinergic
(pag. 163-174)

F1209003. Care din urmatoarele substante este cel mai puternic analgezic morfinomimetic: A. fentanylul B. morfina C. codeina D. petidina E. dextrometorfanul
(pag. 163-174)

F1209004. Morfina: A. nu traverseaza bariera placentara B. creste metabolismul bazal si consumul de oxigen al organismului C. se administreaza in dureri acute intense D. se poate administra la astmatici E. este contraindicata in infarctul miocardic acut
(pag. 163-174)

F1209005. Pentazocina: A. este un antagonist kappa, agonist miu B. este un antagonist miu, agonist kappa C. prezinta un risc ridicat de dependenta D. are o potenta analgezica superioara morfinei E. este un antagonist total al receptorilor opioizi
(pag. 163-174)

F1209006. Tramadolul: A. este un antagonist miu

251

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

252

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. este un agonist slab al receptorilor miu si kappa prezinta un risc ridicat de dependenta se asociaza frecvent cu IMAO nu se poate administra pe cale orala
(pag. 163-174)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1409007. Preciza&i care dintre urm toarele analgezice stupefiante au un mecanism de ac&iune complex (opiod #i monoaminergic): A. buprenorfina B. tramadol C. pentazocina D. petidina E. dextropropoxifen
(pag. 168)

F1409008. Toate afirma&iile referitoare la analgezicele opioide sunt corecte cu excep&ia: A. deprim! respira ia B. relaxeaz! sfincterul Oddi $i reduc presiunea n c!ile biliare C. provoac! contrac ia mu$chilor ciliari ai irisului D. stimuleaz! centrul vomei E. scad peristaltismul intestinal $i secre iile digestive
(pag. 170)

F1509009. Analgezicele morfinomimetice prezint urm toarele ac&iuni farmacodinamice la nivel SNC, cu excep&ia: A. diminu! capacitatea de concentrare B. ac iune analgezic! C. deprim! centrul vomei din aria postrema D. deprim! centrul tusei E. deprim! centrul respirator bulbar
(pag. 170)

F1509010. Analgezicele morfinomimetice prezint urm toarele ac&iuni farmacodinamice la nivelul aparatului digestiv, cu excep&ia: A. sc!derea secre iilor B. cre$terea tonusului mu$chilor netezi C. scaderea peristaltismului D. relaxarea sfincterelor piloric $i anal E. contrac ia sfincterului Oddi
(pag. 170)

F1509011. n clasificarea morfinomimeticelor, care dintre afirma&iile de mai jos nu sunt reale? A. agoni$ti medii $i slabi: sufentanil, fentanil, morfin! B. agoni$ti k antagoni$ti miu: pentazocina, nalorfina C. agoni$ti miu antagoni$ti k: buprenorfina D. antagoni$ti pe receptorii miu $i k: naloxon, naltrexon E. mecanism complex (opioid $i monoaminergic): tramadol
(pag. 168)

F1509012. n intoxica&ia acut cu opiacee pentru combaterea depresiei respiratorii se utilizeaz : A. buprenorfina B. oxicodona C. naloxon

252

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

253

Rezidentiat 2004
D. tilidina E. oximorfona
(pag. 169)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1509013. La administrarea de morfin , toleran&a nu se instaleaz pentru: A. deprimare respiratorie B. analgezie C. emez! D. constipa ie E. vagotonie
(pag. 173)

F1509014. Morfina: A. nu difuzeaz! prin placent! B. nu difuzeaz! n laptele matern C. este agonist slab (miu $i k) D. toleran a se instaleaz! pentru mioz! E. toleran a se instaleaz! la analgezie
(pag. 172, 173)

F1609015. Care dintre afirma&iile urm toare privind morfina este fals ? A. Toleran a se instaleaz! pentru efectul analgezic, deprimant resprirator, emetic B. Toleran a se instaleaz! pentru efectul miotic C. Scade metabolismul bazal $i consumul celular de oxigen D. Inhib! colinesteraza, crescnd tonusul vagal (tendin ! la vagotonie) E. Difuzeaz! prin placent! $i n laptele matern
(pag. 172-173)

F1609016. Care dintre urm toarele afirma&ii este fals ? A. Metabolizarea opioidelor endogene se face de c!tre encefalinaz! $i aminopeptidaz! B. Biosinteza proteinelor precursoare ale opioidelor endogene are loc la nivel ribozomal C. Opioidele endogene sunt recaptate prin mecanism activ cu nalt! specificitate steric! D. Neuropeptidele opioide endogene nu pot fi utilizate ca medicamente analgezice pentru c! nu traverseaz! bariera hemato-encefalic! E. Opioidele endogene provin din precursori polipeptici cu molecul! mare
(pag. 166-167)

F1609017. Sindromul de abstinen& la oprirea administr rii opioidelor se datoreaz : A. Sensibiliz!rii $i externaliz!rii receptorilor NMDA (heteroreglare de tip "up regulation") B. Sensibiliz!rii $i externaliz!rii receptorilor adrenergici (heteroreglare de tip "up regulation") C. Diminu!rii transmisiei inhibitoare glicin-ergice spinale D. Cre$terii ac iunii catalitice a acetilcolinesterazei neuronale E. Sc!derii num!rului de receptori setoninergici centrali (heteroreglare de tip "down regulation")
(pag. 171)

F1609018. Sunt agoni#ti puternici ai receptorilor miu #i kappa: A. Dextromoramida B. Codeina C. Pentazocina D. Tilidina E. Dextropropoxifenul
(pag. 168)

253

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

254

Rezidentiat 2004
F1609019. Sunt efecte ale activ rii receptorilor delta: A. Hipertensiunea arterial! B. Analgezia supraspinal! C. Sedarea D. Comportamentul de nv! are $i recompens! E. Farmacodependen a
(pag. 167)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1609020. Sunt efecte ale activ rii receptorilor kappa: A. Hipotensiunea arterial! B. Comportamentul de nv! are $i recompens! C. Sedarea D. Euforia E. Midriaza
(pag. 167)

F2109021. Medicamentele morfinomimetice au urmatoarele actiuni, cu o exceptie: A. analgezica B. antitusiva C. midriaza D. cresterea tonusului tubului digestiv si arborelui biliar E. cresterea tonusului vezicii urinare
(pag. 170)

F2109022. Nu este efect al activarii receptorilor miu: A. analgezie supraspinala B. euforie C. hipotensiune arteriala D. dependenta psihica E. deprimarea centrului respirator
(pag. 167)

F2109023. Analgezicele morfinomimetice au urmatoarele efecte adverse, cu o exceptie: A. farmacodependenta B. deprimarea respiratiei C. greturi, varsaturi D. sindrom diareic E. retentie urinara
(pag. 171)

F2109024. Notati efectul stimularii receptorilor opioizi kappa (k): A. euforie B. depresie respiratorie C. farmacodependenta D. analgezie spinala E. analgezie supraspinala
(pag. 167)

F2109025. Morfina are urmatoarele caracteristici, cu o exceptie: A. agonist al receptorilor miu si kappa B. deprimant respirator C. efect secundar vomitiv, la administrare injectabila

254

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

255

Rezidentiat 2004
D. indicatie in durerile de orice intensitate E. efect antitusiv
(pag. 168, 172, 173)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2109026. Pentazocina are urmatoarele caracteristici, cu o exceptie: A. analgezie spinala B. sedare C. doza echianalgezica cu 10 mg morfina este de cca 50 mg, s.c. D. agonist miu si antagonist kappa E. disforie
(pag. 173, 174)

F2109027. Doza minima letala de morfina, per os la indivizi neobisnuiti, este (in mg): A. 30 B. 60 C. 120 D. 240 E. 480
(pag. 173)

F2109028. Pentazocina are urmatorul profil farmacologic : A. euforizant B. deprimant al centrului respirator C. analgezic morfinomimetic puternic D. agonist miu E. agonist kappa
(pag. 173, 174)

F2209029. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la analgezicele opioide sunt adevarate: A. toleranta se instaleaza pentru toate efectele analgezicelor morfinomimetice B. dependenta fizica are la baza un mecanism de hetero down-regulation C. intoxicatia acuta cu opioide se trateaza cu metadona D. antagonistii totali opioizi au efect toxicomanogen ridicat E. caile implicate in toxicomania opioizilor sunt cai opioid-ergice si dopaminergice
(pag. 166-174)

F2209030. Care dintre urmatoarele substante se utilizeaza ca antidot in intoxicatii cu analgezice morfinomimetice? A. Pentazocina B. Petidina C. Dextropropoxifen D. Naloxona E. Tramadol
(pag. 172)

F2209031. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupul analgezicelor morfinomimetice cu structura difenilpropilaminica? A. Butorfanol B. Codeina C. Petidina D. Naloxona E. Metadona

255

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

256

Rezidentiat 2004
(pag. 168)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2209032. Alegeti dintre morfinomimetice pe cele cu structura de benzomorfan: A. Levorfanol B. Petidina C. Pentazocina D. Fentanil E. Nalorfina
(pag. 168)

F2209033. Notati afirmatiile corecte referitoare la pentazocina; A. Este substanta activa din Mialgin B. Produce deprimare respiratorie puternica. C. Este un analgezic opioid slab. D. Este un analgezic opioid puternic E. Este anatgonist opiaceu total.
(pag. 174)

F2209034. Notati afirmatiile corecte despre tramadol: A. Este substanta activa din produsul Fortral. B. Riscul de dependenta este redus. C. Asocierea cu IMAO nu creste toxicitatea. D. Se administreaza exclusiv i.v. E. Are structura fenantrenica.
(pag. 174)

F2309035. Pentazocina are urmatoarele proprietati farmacodinamice cu o exceptie: A. agonist kappa; B. agonist miu; C. produce analgezie spinala; D. antagonist miu; E. produce disforie.
(pag. 166 - 174)

F2509036. In migren se folosesc: A. analgezice opioide B. Carbamazepin! C. Ergotamin! D. antispastice E. antianginoase


(pag. 165)

F2509037. Chimic pentazocina face parte din clasa: A. Fenantrene B. Morfinani C. Fenilheptilamine D. Benzomorfani E. Fenilpiperidine
(pag. 168)

F2509038. Structura chimic de tip fenantrene este ntlnit la: A. Metadona

256

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

257

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. hidromorfon! oxicodon! codein! oximorfon!
(pag. 168)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2509039. Morfina produce urm toarele efecte cu excep&ia: A. sc!derea secre iilor digestive B. gre uri, v!rs!turi C. diaree D. contrac ia sfincterelor E. contrac ia sfincterului Oddi
(pag. 170)

F2509040. Prin eliberarea de histamin morfina produce: A. gre uri, v!rs!turi B. reten ie de urin! C. delir D. urticarie E. mioz!
(pag. 171)

F2509041. Preparate magistrale cu morfin sunt urm toarele, cu excep&ia: A. Pulbere de opiu B. extract de opiu C. tinctur! de opiu D. sirop de opiu E. ap! de opiu
(pag. 173)

F2609042. Indicatiile cimentului policarboxilat de zinc sunt urmatoarele: A. cimentarea restaurarilor de mare amploare B. cimentarea lucrarilor de mica amploare C. cimentarea n zonele de solicitari masticatorii D. cimentare unei lucrari n zona premolara-molara E. cimentari provizorii
(pag. 994)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1209043. Analgezicele opioide: A. se indica in dureri intense B. sunt numai produse de sinteza C. la om au efect excitant pe SNC D. produc toleranta si dependenta E. actioneaza exclusiv ca agonisti pe receptorii miu
(pag. 163-174)

F1209044. Analgezicele opioide: A. scad pragul perceperii durerii B. sunt eficace in durerea somatica si viscerala

257

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

258

Rezidentiat 2004
C. deprima respiratia D. cresc peristaltismul E. cresc tonusul uterului gravid
(pag. 163-174)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1209045. Care afirmatii sunt adevarate: A. activarea receptorilor miu este responsabila de farmacodependenta B. toleranta are la baza un mecanism de heteroreglare up C. toleranta nu se instaleaza pentru efectul constipant D. este interzisa asocierea unui analgezic opioid cu unul neopioid E. sindromul de abstinenta la opioide imbraca manifestari de tip adrenergic
(pag. 163-174)

F1209046. Care analgezice morfinomimetice sunt agonisti puternici pe receptorii ': A. fentanyl B. metadona C. pentazocina D. naloxona E. codeina
(pag. 163-174)

F1209047. Morfina: A. sufera intens efectul primului pasaj hepatic B. este agonist-antagonist pe receptorii opioizi C. stimuleaza respiratia D. are proprietati constipante E. are efecte antihistaminice
(pag. 163-174)

F1209048. Opiodele: A. stimuleaza centrul tusei B. produc midriaza C. produc deprimare respiratorie D. produc greata si voma E. produc retentie urinara
(pag. 163-174)

F1209049. Pentazocina: A. intra in preparatul Mialgin B. este un agonist slab pe receptorii miu si kappa C. are efect analgezic mai slab decat morfina D. produce dependenta psihica mai slaba decat morfina E. se poate administra la bolnavii cu neoplasm
(pag. 163-174)

F1209050. Se contraindica utilizarea opioizilor: A. in insuficienta respiratorie B. in hipertrofie de prostata C. postoperator D. in anestezia generala E. ca antitusive
(pag. 163-174)

258

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

259

Rezidentiat 2004
F1209051. Tramadolul: A. este un analgezic-antipiretic B. are un efect analgezic superior morfinei C. este un agonist opioid central D. prezinta un risc de dependenta mic E. intra in preparatul Fortral
(pag. 163-174)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1309052. Activarea receptorilor opioizi miu este asociata cu urmatoarele efecte: A. analgezie (la nivel supraspinal); B. midriaza; C. euforie; D. deprimare respiratorie; E. dependenta fizica.
(pag. 166 - 174)

F1309053. Agonistii fiziologici ai receptorilor opioizi sunt: A. serotonina; B. enkefaline; C. histamina; D. endorfine; E. dinorfine.
(pag. 166 - 174)

F1309054. Analgezicele opioide pot produce ca reactii adverse: A. toleranta; B. midriaza (exceptie petidina); C. dependenta psihica; D. hipertensiune arteriala; E. dependenta fizica.
(pag. 166 - 174)

F1309055. Ca antidot in intoxicatia acuta cu opioide se utilizeaza: A. codeina; B. naloxona; C. pentazocina; D. nalorfina; E. metadona.
(pag. 166 - 174)

F1309056. Caracteristicile farmacologice ale tramadolului sunt: A. are efect analgezic puternic; B. risc mic de farmacodependenta; C. induce greata si voma; D. are si mecanism analgezic monoaminergic spinal; E. are efect analgezic mediu.
(pag. 166 - 174)

F1309057. Care din urmatoarele efecte adverse sunt produse de morfina? A. toleranta; B. dependenta psihica si fizica;

259

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

260

Rezidentiat 2004
C. deprimare respiratorie; D. diaree; E. urticarie.
(pag. 166 - 174)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1309058. Care din urmatoarele efecte sunt produse de morfina? A. analgezie; B. deprimarea centrului respirator; C. bronhodilatatie; D. deprimarea centrului tusei; E. scaderea tonusului musculaturii netede a aparatului digestiv.
(pag. 166 - 174)

F1309059. Care din urmatoarele medicamente au actiune antagonista asupra receptorilor opioizi? A. naloxona; B. codeina; C. nalorfina; D. morfina; E. metadona.
(pag. 166 - 174)

F1309060. Morfina are urmatoarele contraindicatii: A. astm bronsic; B. colica hepatica, colica renala (asociat cu un spasmolitic); C. abdomen acut; D. deprimare respiratorie; E. copii sub doi ani.
(pag. 166 - 174)

F1309061. Morfina prezinta urmatoarele efecte secundare: A. hipertensiune arteriala; B. urticarie; C. greata, voma; D. deprimarea respiratiei; E. diaree, mictiuni frecvente.
(pag. 166 - 174)

F1309062. Profilul farmacocinetic al metadonei este: A. biodisponibilitate per os buna; B. biodisponibilitate per os redusa; C. durata de actiune analgezica lunga (8 - 48 ore) si risc de cumulare; D. durata de actiune analgezica medie; E. nu prezinta risc de acumulare, datorita procentului redus de legare de proteinele plasmatice.
(pag. 166 - 174)

F1309063. Profilul farmacocinetic al morfinei este: A. biodisponibilitate redusa p.o.; B. coeficient de epurare hepatica mic; C. durata de actiune analgezica medie (2 - 7 ore); D. clearance hepatic dependent de functia cardiaca, tensiunea arteriala, debitul sanguin hepatic; E. variabilitate farmacocinetica mare dependenta de activitatea enzimatica hepatica si debitul sanguin hepatic.
(pag. 166 - 174)

260

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

261

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1309064. Supradozarea si intoxicatia acuta cu analgezice opioide se manifesta prin: A. mictiuni frecvente; B. hipotensiune arteriala cu stare de soc; C. diaree; D. mioza (exceptie petidina); E. deprimarea respiratiei.
(pag. 166 - 174)

F1309065. Tipurile de actiuni farmacodinamice care pot fi produse de analgezicele opioide sunt: A. antivomitiva; B. analgezica; C. bronhodilatatoare; D. laxativ-purgativa; E. antitusiva.
(pag. 166 - 174)

F1309066. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice pentazocinei: A. agonist pe receptorii opioizi k (kappa); B. produce analgezie spinala; C. este euforizant; D. este deprimant al centrului respirator; E. agonist pe receptorii opioizi miu.
(pag. 166 - 174)

F1409067. Analgezicele morfinomimetice pot fi administrate: A. n dureri cronice intense B. postoperator C. la bolnavii cu abdomen acut D. n arsuri intense E. n patologia obstetrical!
(pag. 172-173)

F1409068. Analgezicele morfinomimetice pot provoca: A. reten ie urinar! B. hipotensiune arterial! C. diaree D. midriaz! E. irita ie gastric!
(pag. 171)

F1409069. Care dintre urm toarele efecte pot fi atribuite analgezicelor morfinomimetice: A. relaxarea sfincterului Oddi B. mioz! C. deprimarea respira iei D. midriaz! E. sc!derea secre iilor digestive
(pag. 170)

F1409070. Morfina este contraindicat n: A. epilepsie B. ulcer gastric

261

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

262

Rezidentiat 2004
C. hipertensiune arterial! D. hipertrofia de prostat! E. abdomen acut
(pag. 173)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1409071. Morfina este contraindicat n: A. patologia obstetrical! B. copii sub 2 ani C. infarct miocardic acut D. edem pulmonar acut E. hipertrofie de prostat!
(pag. 173)

F1409072. Morfina: A. provoac! midriaz! B. traverseaz! bariera feto-placentar! C. contract! sfincterul Oddi D. poate fi administrat! pe cale oral! E. diminu! contractilitatea miocardului
(pag. 172)

F1409073. Pentazocina: A. nu produce euforie B. se administreaz! exclusiv parenteral C. induce dependen ! psihic! D. nu provoac! deprimare respiratorie E. are efect antagonist pe receptorii k $i agonist pe receptorii
(pag. 174)

F1409074. Preciza&i ac&iunile farmacodinamice corecte ale analgezicelor morfinomimetice la nivelul aparatului digestiv: A. calmarea gre urilor $i vomei B. efect antidiareic C. scad tensiunea n arborele biliar D. cresc peristaltismul intestinal E. contract! sfincterul anal $i piloric
(pag. 170)

F1409075. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la morfin : A. provoac! bronhoconstric ie B. cre$te secre iile digestive C. cre$te metabolismul bazal D. difuzeaz! prin placent! $i laptele matern E. provoac! hipotensiune arterial!
(pag. 172)

F1409076. Sindromul de abstinen& la analgezicele morfinomimetice se manifest prin: A. bradicardie B. diaree C. midriaz! D. transpira ii E. tahicardie

262

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

263

Rezidentiat 2004
(pag. 171)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1409077. Sunt agoni#ti puternici ai receptorilor #i k urm toarele analgezice morfinomimetice: A. dextropropoxifen B. codeina C. metadona D. hidromorfona E. petidina
(pag. 168)

F1409078. Tramadolul poate provoca: A. tahicardie B. transpira ii C. gre uri, v!rs!turi D. bradicardie E. diaree
(pag. 174)

F1409079. Tramadolul: A. are un efect analgezic similar cu codeina $i dextropropoxifen B. se administreaz! exclusiv pe cale parenteral! C. are un risc de dependen ! mai mic dect morfina D. nu deprim! centrul respirator E. ac ioneaz! agonist la nivelul receptorilor $i k
(pag. 174)

F1509080. Analgezicele morfinomimetice antagoni#ti miu #i k sunt: A. tramadol B. naloxon C. petidina D. buprenorfina E. naltrexon
(pag. 168)

F1509081. Analgezicele morfinomimetice prezint urm toarele ac&iuni farmacodinamice: A. ac iune analgezic! B. deprimarea centrului tusei C. deprimarea centrului respirator D. deprimarea centrului vomei din aria postrema E. constipa ie
(pag. 170)

F1509082. Analgezicele morfinomimetice: A. stimuleaz! centrul respirator bulbar B. produc bronhoconstric ie C. au ac iune antitusiv! D. relaxeaz! sfincterul Oddi E. scad tonusul uterului gravid
(pag. 170)

F1509083. Care dintre urm toarele afirma&ii sunt adev rate? A. morfina difuzeaz! prin placent! $i n laptele matern

263

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

264

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

pentazocina nu deprim! centrul respirator pentazocina produce euforie pentru morfin!, toleran a se instaleaz! la analgezie $i deprimare respiratorie morfina este recomandat! n hipertrofia de prostat!
(pag. 172, 173, 174)

F1509084. n intoxica&ia acut cu opiacee, pentru combaterea depresiei respiratorii se utilizeaz medicamente antidot tip antagoni#ti miu: A. nalorfina B. buprenorfina C. naloxon D. hidromorfona E. naltrexon
(pag. 169)

F1509085. La administrarea analgezicelor morfinomimetice, ca efecte secundare pot s apar : A. stimularea respira iei B. gre uri, v!rs!turi C. diaree D. reten ie urinar! E. delir $i convulsii
(pag. 171)

F1509086. Nota&i caracteristicile farmacodinamice ale pentazocinei: A. analgezic opioid slab B. euforie C. deprim! centrul respirator D. induce dependen ! psihic! E. agonist k $i antagonist miu
(pag. 174)

F1509087. Tramadol: A. este antagonist pe receptorii miu $i k B. este agonist slab al receptorilor miu, k, delta C. prezint! risc foarte mare de dependen ! D. nu determin! grea ! $i vom! E. este indicat n durei moderate, acute $i cronice
(pag. 174)

F1609088. Au ac&iune agonist pe receptorii kappa #i antagonist pe receptorii miu: A. Naloxona B. Nalbufina C. Pentazocina D. Nalorfina E. Levorfanolul
(pag. 168)

F1609089. Care dintre afirma&iile urm toare este adev rat ? A. Concentra ia crescut! de ioni de Na conduce la o capacitate crescut! de legare a agoni$tilor B. Concentra ia crescut! de ioni de Na conduce la o capacitate crescut! de legare a antagoni$tilor C. Concentra ia sc!zut! de ioni de Na conduce la o capacitate crescut! de legare a agoni$tilor D. Concentra ia sc!zut! de ioni de Na conduce la o capacitate sc!zut! de legare a agoni$tilor

264

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

265

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. Concentra ia sc!zut! de ioni de Na conduce la o capacitate crescut! de legare a antagoni$tilor


(pag. 169)

F1609090. Efectele morfinomimeticelor prin ac&ionarea unor receptori specifici se explic la nivel molecular prin: A. Sc!derea activit! ii adenilat ciclazei (printr-o protein! Gi) B. Deschiderea canalelor de calciu, cu cre$terea influxului transmembranar de calciu C. Deschiderea canalelor de potasiu, cu cre$terea efluxului de potasiu D. Stimularea activit! ii adenilat ciclazei printr-o protein! Gs E. Stimularea guanilat ciclazei cu activarea Ca-ATP-azei, sechestrarea $i extruzia calciului
(pag. 167)

F1609091. Farmacocinetica analgezicelor morfinomimetice are urm toarele caracteristici: A. Coeficient de extrac ie hepatic! mare pentru majoritatea morfinomimeticelor B. Cleareance hepatic sc!zut C. Efect intens al primului pasaj hepatic pentru majoritatea morfinomimeticelor D. Dependen ! mare de m!rimea debitului sanguin hepatic E. Timp de njum!t! ire mediu, cu excep ia metadonei
(pag. 169)

F1609092. Intoxica&ia acut cu morfinomimetice are urm toarea simptomatologie clinic : A. Midriaz! intens!, pupile fixe, reflex fotomotor abolit B. Mioz! (cu excep ia petidinei) C. Hipertensiune arterial! marcat!, cu risc de accident vascular cerebral D. Hipotensiune arterial!, colaps E. Respira ie Cheyne Stokes, paralizia centrului respirator
(pag. 171+172)

F1609093. Mecanismele implicate n toxicomania produs de analgezicele opioide sunt: A. Favorizarea transmisiei opioidergice prin intermediul receptorilor miu B. Stimularea eliber!rii glutamatului la nivel central C. Diminuarea eliber!rii de dopamin! D. Cre$terea eliber!rii de dopamin! E. mpiedicarea hidrolizei acetilcolinei
(pag. 171)

F1609094. Mecanismul de ac&iune al tramadolului const n: A. Ac iune agonist! pe receptorii opioizi (miu, kappa, delta) B. Inhibarea recapt!rii serotoninei C. Inhibarea recapt!rii adrenalinei, cu stimularea consecutiv! a receptorilor alfa-2 presinaptici D. Poten area ac iunii inhibitoare a c!ilor monoaminergice spinale E. Stimularea receptorilor GABA-A la nivelul c!ilor nigro-striatale
(pag. 174)

F1609095. Morfinomimeticele au urm toarele ac&iuni asupra SNC: A. Deprimarea centrului tusei B. Stimularea centrului respirator bulbar C. Sc!derea sensibilit! ii centrului respirator la dioxidul de carbon D. Stimularea centrului vomei E. Analgezie
(pag. 170)

265

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

266

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1609096. Sunt antagoni#ti totali ai receptorilor opioizi, lipsi&i de ac&iune analgezic : A. Piritramida B. Naloxona C. Nalorfina D. Naltrexona E. Nalbufina
(pag. 169)

F2109097. Efectele secundare ale morfinei sunt: A. deprimarea respiratiei B. retentie urinara C. diaree D. hipotensiune arteriala E. voma
(pag. 171, 172)

F2109098. Contraindicatiile morfinei sunt: A. adenom de prostata B. astm bronsic C. depresie repiratorie D. abdomen acut E. diaree
(pag. 173)

F2109099. Pentazocina are urmatoarele caracteristici farmacologice: A. produce euforie B. nu deprima centrul respirator C. analgezic morfinomimetic puternic D. agonist kappa E. antagonist miu
(pag. 173, 174)

F2109100. Morfina are urmatoarele caracteristici: A. agonist al receptorilor miu si kappa B. deprimant respirator C. efect secundar vomitiv, la administrare injectabila D. efect antitusiv E. este indicata in dureri de orice intensitate
(pag. 172, 173)

F2109101. Sunt analgezice agonisti puternici (miu si kappa): A. levorfanol B. piritramid C. codeina D. sufentanil E. fentanil
(pag. 168)

F2109102. Analgezicele morfinomimetice pot prezenta urmatoarele tipuri de actiuni farmacodinamice: A. antivomitiva B. antitusiva C. bronhoconstrictoare

266

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

267

Rezidentiat 2004
D. laxativ-purgativa E. analgezica
(pag. 170)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2109103. Morfina are urmatoarele actiuni: A. produce eruptii cutanate B. produce degranulare mastocitara, cu eliberare de histamina C. creste metabolismul bazal D. deprima centrul tusei E. deprima centrul vomei
(pag. 170, 172, 173)

F2109104. Notati actiunile farmacodinamice corespunzatoare medicamentelor morfinomimetice: A. analgezica B. antitusiva C. cresterea tonusului tubului digestiv si arborelui biliar D. cresterea tonusului vezicii urinare E. midriaza
(pag. 170)

F2109105. Notati agonistii fiziologici ai receptorilor opioizi: A. endorfine B. dinorfine C. encefalina D. serotonina E. endomorfina
(pag. 166)

F2109106. Tramadol are urmatoarele caracteristici farmacologice: A. agonist puternic miu, kappa, delta B. stimuleaza recaptarea noradrenalinei C. stimuleaza recaptarea serotoninei D. indicatie in dureri moderate, acute si cronice E. doza maxima este 400 mg/zi
(pag. 174)

F2109107. Notati efectele activarii receptorilor opioizi kappa: A. analgezie supraspinala B. analgezie spinala C. depresie respiratorie D. disforie E. dependenta psihica
(pag. 167)

F2109108. Notati efectele activarii receptorilor opioizi miu: A. analgezie supraspinala B. deprimarea centrului respirator C. euforie D. hipotensiune arteriala E. dependenta psihica
(pag. 167)

267

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

268

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2109109. Notati morfinomimeticele agonisti puternici: A. morfina B. metadona C. fentanil D. petidina E. pentazocina
(pag. 168, 169)

F2109110. Notati efectele adverse ale analgezicelor morfinomimetice: A. farmacodependenta B. deprimarea respiratiei C. greturi, varsaturi D. sindrom diareic E. retentie urinara
(pag. 171)

F2109111. Notati efectele adverse ale morfinomimeticelor agonisti miu: A. deprimarea respiratiei B. dependenta psihica C. dependenta fizica cu sindrom de abstinenta D. disforie E. hipotensiune posturala
(pag. 167-171)

F2109112. Notati simptomele din intoxicatia acuta si supradozarea morfinomimeticelor: A. mioza B. respiratie Cheyne -Stokes C. cianoza D. incontinenta urinara E. soc
(pag. 171, 172)

F2109113. Tramadolul are urmatoarele caracteristici farmacologice: A. greata, voma B. tahicardie, transpiratie C. risc mic de farmacodependenta D. CI asocierea cu IMAO E. indicata asocierea cu antidepresive inhibitoare ale recaptarii serotoninei
(pag. 174)

F2209114. Pentru combaterea durerii pot fi utilizate: A. analgezice-antipiretice B. analgezice opioide C. anestezice locale D. antiemetice E. antihistaminice H1
(pag. 166-174)

F2209115. Care analgezice morfinomimetice sunt antagonisti miu, agonisti k: A. morfina B. petidina C. pentazocina

268

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

269

Rezidentiat 2004
D. nalorfina E. buprenorfina
(pag. 166-174)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2209116. Analgezicele opioide produc: A. deprimarea centrului tusei B. relaxarea musculaturii netede digestive C. stimularea centrului respirator D. toleranta si dependenta E. retentie urinara
(pag. 166-174)

F2209117. Analgezicele morfinomimetice se pot indica: A. in dureri acute intense postoperatorii B. in durerile din cancer C. in tratamentul tuse seci D. in tratamentul insuficientei respiratorii E. in edemul pulmonar acut
(pag. 166-174)

F2209118. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt analgezice morfinomimetice? A. Diclofenac. B. Fenilbutazona. C. Pentazocina. D. Ibuprofenul. E. Dextropropoxifena.
(pag. 168)

F2209119. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la naloxona si naltrexona sunt adevarate? A. Sunt agonisti totali miu si K ai morfinei. B. Au actiune analgezica superioara morfinei. C. Produc deprimare respiratorie si dependenta. D. Sunt antagonisti totali ai morfinei. E. Sunt utilizate in intoxicatia acuta cu opiacee pentru combaterea depresiei respiratorii.
(pag. 169)

F2209120. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de analgezicele morfinomimetice? A. Cresterea pragului de percepere a durerii si de reactie la durere, cu inlaturarea reactiilor psihice,vegetative si somatice. B. Deprimarea centrului tusei. C. Stimularea centrului respirator bulbar. D. Deprimarea centrului respirator bulbar. E. Cresterea peristaltismului intestinal si relaxarea sfincterelor.
(pag. 169,170)

F2209121. Indicatiile analgezicelor morfinomimetice sunt: A. Dureri acute intense (postoperator, traumatisme). B. Dureri dentare. C. Migrene. D. Dureri cronice intense (neoplasm). E. Poliartrita reumatoida.
(pag. 172)

269

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

270

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2209122. Morfina: A. Este un alcaloid cu structura fenantrenica. B. Este un alcaloid cu structura pirazolica. C. Are efect analgezic slab. D. Nu produce toleranta si dependenta. E. Se utilizeaza pentru tratament de scurta durata in dureri acute intense.
(pag. 168,172-173)

F2209123. Pentazocina: A. Este un agonist-antagonist al receptorilor opiacei. B. Este antagonist total al receptorilor opiacei. C. Nu prezinta efect analgezic. D. Nu produce dependenta psihica E. Este substanta activa din preparatul Fortral comprimate, fiole.
(pag. 173)

F2209124. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Tramadol sunt adevarate? A. Este un derivat de ciclohexanol. B. Riscul de dependenta este mare. C. Riscul de dependenta este mic. D. Este indicat in dureri acute moderate si cronice. E. Poate fi conditionat sub forma de capsule, solutie de uz intern, supozitoare si solutie injectabila.
(pag. 174)

F2209125. Care dintre urmatoarele analgezice morfinomimetice sunt obtinute prin sinteza? A. Morfina B. Oxicodona C. Pentazocina D. Levorfanol E. Tramadol
(pag. 168)

F2209126. Care dintre urmatoarele substante sunt derivati de fenantren: A. Pentazocina B. Fentanil C. Metadona D. Oxicodona E. Codeina
(pag. 168)

F2209127. Care dintre urmatoarele actiuni farmacodinamice corespund analgezicelor morfinomimetice? A. Antitusiv B. Antidiareic C. Vomitiv D. Cresterea secretiilor digestive. E. Bronhoconstrictie
(pag. 169-170)

F2209128. Morfina este: A. Un produs de sinteza. B. Un derivat de difenilamina.

270

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

271

Rezidentiat 2004
C. Indicata in dureri acute foarte intense. D. Se administreaza oral sau parenteral. E. Se administreaza in crize de astm
(pag. 172)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2209129. Care dintre urmatoarele contraindicatii sunt adevarate in cazul morfinei? A. Copii sub 2 ani B. Hipertrofie de prostata. C. Abdomen acut. D. Dureri neoplazice E. Preanestezie
(pag. 173)

F2209130. Care dintre urmatoarele simptome sunt caracteristice in intoxicatia acuta cu morfina? A. Mioza accentuata B. Hipotensiunea arteriala C. Respiratia Cheyne-Stokes D. Hipertensiune arteriala E. Retentie urinara
(pag. 171-172)

F2209131. Tramadol : A. Este agonist opioid, central. B. Inhiba recaptarea serotoninei. C. Are un risc de dependenta mic. D. Se asociaza cu IMAO E. Se administreaza oral, parenteral, rectal.
(pag. 174)

F2209132. Pentazocina: A. Este un analgezic opioid slab. B. Produce euforie. C. Deprima centrul respiratior. D. Este conditionat in produsul Fortral. E. Este un agonist miu si un antagonist k
(pag. 173-174)

F2209133. Alegeti dintre morfinomimetice pe cele naturale: A. Codetilina B. Codeina C. Hidromorfona D. Morfina E. Metadona
(pag. 168)

F2209134. Alegeti antagonistii opiacei totali (antidoti): A. Petidina B. Naltrexona C. Naloxona D. Tramadol E. Levorfanol
(pag. 168)

271

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

272

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2209135. Alegeti morfinomimeticele cu structura de difenilpropilamina; A. Petidina B. Pentazocina C. Piritramid D. Metadona E. Dextropropoxifen
(pag. 168)

F2209136. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia morfinomimeticelor: A. Sunt potential toxicomanogene. B. Deprima respiratia. C. Nu produc retentie urinara D. In supradozare apare midriaza accentuata. E. In supradozare apare hipotensiune arteriala.
(pag. 171)

F2209137. Notati afirmatiile corecte despre morfina: A. Nu difuzeaza prin placenta si in laptele matern. B. Este indicata in astmul bronsic C. Este contraindicata in abdomen acut. D. Favorizeaza eliberarea de histamina. E. Deprima centrul tusei si centrul respirator
(pag. 172-173)

F2209138. Alegeti indicatiile corecte pentru morfina: A. Dureri intense postoperator. B. Preanestezie. C. Abdomen acut D. Constipatie cronica E. Dureri acute in infarct miocardic.
(pag. 173)

F2209139. Simptomele frecvente in intoxicatia acuta cu morfinomimetice sunt: A. Midriaza accentuata. B. HTA C. hTA D. Diureza E. Respiratie Cheyne-Stokes
(pag. 171-172)

F2209140. Receptorii opiozi: A. pot fi de tip kapa B. sunt receptori de tip canal ionic C. sunt cuplati cu proteina G D. pot fi de tip miu E. prezinta stereospecificitate inalta
(pag. 166-174)

F2209141. Care din urmatoarele substante sunt agonisti puternici ai receptorilor opioizi: A. naloxona B. fentanilul

272

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

273

Rezidentiat 2004
C. hidromorfona D. oxicodona E. dextromoramida
(pag. 166-174)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2209142. Analgezicele morfinomimetice: A. impiedica perceptia durerii la nivel talamic si cortical B. stimuleaza centrul tusei C. produc sedare si somnolenta D. produc bronhodilatatie E. produc frecvent diaree
(pag. 166-174)

F2209143. Morfina: A. se poate elimina prin mucoasa gastrica B. nu difuzeaza prin placenta C. este histaminoeliberatoare D. creste metabolismul bazal E. se indica in dureri acute severe
(pag. 166-174)

F2209144. Tramadolul: A. este un agonist puternic al receptorilor opioizi B. are si un mecanism monoaminergic spinal C. prezinta un risc mic de dependenta D. se poate asocia cu IMAO E. se indica in dureri moderate
(pag. 166-174)

F2309145. Care din urmatoarele efecte sunt produse de morfina? A. analgezie; B. deprimarea centrului respirator; C. bronhodilatatie; D. deprimarea centrului tusei; E. scaderea tonusului musculaturii netede a aparatului digestiv.
(pag. 166 - 174)

F2309146. Activarea receptorilor opioizi miu este asociata cu urmatoarele efecte: A. analgezie (la nivel supraspinal); B. midriaza; C. euforie; D. deprimare respiratorie; E. dependenta fizica.
(pag. 166 - 174)

F2309147. Care din urmatoarele efecte adverse sunt produse de morfina? A. toleranta; B. dependenta psihica si fizica; C. deprimare respiratorie; D. diaree; E. urticarie.
(pag. 166 - 174)

273

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

274

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2309148. Care din urmatoarele medicamente au actiune antagonista asupra receptorilor opioizi? A. naloxona; B. codeina; C. nalorfina; D. morfina; E. metadona.
(pag. 166 - 174)

F2309149. Ca antidot in intoxicatia acuta cu opioide se utilizeaza: A. codeina; B. naloxona; C. pentazocina; D. nalorfina; E. metadona.
(pag. 166 - 174)

F2309150. Profilul farmacocinetic al morfinei este: A. biodisponibilitate redusa p.o.; B. coeficient de epurare hepatica mic; C. durata de actiune analgezica medie (2 - 7 ore); D. clearance hepatic dependent de functia cardiaca, tensiunea arteriala, debitul sanguin hepatic; E. variabilitate farmacocinetica mare dependenta de activitatea enzimatica hepatica si debitul sanguin hepatic.
(pag. 166 - 174)

F2309151. Profilul farmacocinetic al metadonei este: A. biodisponibilitate per os buna; B. biodisponibilitate per os redusa; C. durata de actiune analgezica lunga (8 - 48 ore) si risc de cumulare; D. durata de actiune analgezica medie; E. nu prezinta risc de acumulare, datorita procentului redus de legare de proteinele plasmatice.
(pag. 166 - 174)

F2309152. Tipurile de actiuni farmacodinamice care pot fi produse de analgezicele opioide sunt: A. antivomitiva; B. analgezica; C. bronhodilatatoare; D. laxativ-purgativa; E. antitusiva.
(pag. 166 - 174)

F2309153. Morfina prezinta urmatoarele efecte secundare: A. hipertensiune arteriala; B. urticarie; C. greata, voma; D. deprimarea respiratiei; E. diaree, mictiuni frecvente.
(pag. 166 - 174)

F2309154. Analgezicele opioide pot produce ca reactii adverse: A. toleranta; B. midriaza (exceptie petidina);

274

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

275

Rezidentiat 2004
C. dependenta psihica; D. hipertensiune arteriala; E. dependenta fizica.
(pag. 166 - 174)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2309155. Supradozarea si intoxicatia acuta cu analgezice opioide se manifesta prin: A. mictiuni frecvente; B. hipotensiune arteriala cu stare de soc; C. diaree; D. mioza (exceptie petidina); E. deprimarea respiratiei.
(pag. 166 - 174)

F2309156. Morfina are urmatoarele contraindicatii: A. astm bronsic; B. colica hepatica, colica renala (asociat cu un spasmolitic); C. abdomen acut; D. deprimare respiratorie; E. copii sub doi ani.
(pag. 166 - 174)

F2309157. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice pentazocinei: A. agonist pe receptorii opioizi k (kappa); B. produce analgezie spinala; C. este euforizant; D. este deprimant al centrului respirator; E. agonist pe receptorii opioizi miu.
(pag. 166 - 174)

F2309158. Caracteristicile farmacologice ale tramadolului sunt: A. are efect analgezic puternic; B. risc mic de farmacodependenta; C. induce greata si voma; D. are si mecanism analgezic monoaminergic spinal; E. are efect analgezic mediu.
(pag. 166 - 174)

F2309159. Agonistii fiziologici ai receptorilor opioizi sunt: A. serotonina; B. enkefaline; C. histamina; D. endorfine; E. dinorfine.
(pag. 166 - 174)

F2309160. Efecte ale stimularii receptorilor opioizi miu sunt urmatoarele: A. analgezie supraspinala; B. euforie; C. farmacodependenta; D. deprimare respiratorie; E. analgezie spinala.
(pag. 166 - 174)

275

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

276

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2309161. Care din afirmatiile in legatura cu morfina nu sunt corecte? A. agonist pe receptori miu si kappa; B. deprimant respirator; C. efect antitusiv intens; D. stimulant respirator; E. indicata in durerile de orice intensitate.
(pag. 166 - 174)

F2309162. Indicati efectul activarii receptorilor opioizi kappa: A. sedare; B. disforie; C. deprimare respiratorie; D. farmacodependenta; E. analgezie spinala.
(pag. 166 - 174)

F2309163. Care din urmatoarele opioide sunt antagonisti totali (miu si kappa) cu eficacitate analgezica mare: A. metadona; B. pentazocina; C. morfina; D. petidina; E. fentanil.
(pag. 166 - 174)

F2509164. Sunt nociceptori: A. chemoreceptori pentru mediatorii periferici ai durerii B. mecanoceptori C. adrenoreceptori D. colinoreceptori E. presoreceptori
(pag. 163)

F2509165. Mediatori algogeni la nivel periferic: A. serotonina B. histamina C. bradikinina D. substan a P E. acetilcolina
(pag. 163)

F2509166. Morfina este indicat n: A. astm bron$ic B. dureri din fracturi C. dureri din neoplasm D. hipotensiune arterial! E. preanestezie
(pag. 173)

F2509167. Morfina produce: A. Bronhoconstric ie grav! la astmatici B. sc!derea metabolismul bazal

276

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

277

Rezidentiat 2004
C. cre$terea consumul de oxigen celular D. cre$terea PCO2 E. deprimarea centrului tusei
(pag. 172, 173)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2509168. Morfina este contraindicat n: A. hipertrofie de prostat! B. astm C. abdomen acut D. neoplasm E. copii sub 2 ani
(pag. 172,173)

F2509169. Dozele letale de morfin la toxicomani: A. 60 mg B. 120 mg C. 250 mg D. 50 g E. 25 g


(pag. 173)

F2509170. Pentazocina: A. este agonist K B. antagonist miu C. analgezic opioid puternic D. produce disforie E. deprim! centrul respirator
(pag. 173,174)

F2509171. Tramadolul: A. este agonist opioid central B. are mecanism monoaminergic cortical C. inhib! recaparea noradrenalinei D. inhib! recaptarea serotoninei E. provoac! analgezie
(pag. 174)

F2509172. Neuromodulatorii sau opioide endogene: A. endorfine B. prostaglandine C. dinorfine D. endotelin! E. encefaline
(pag. 166)

F2609173. Neadaptarea cervicala a coroanelor pe bont poate fi determinata de: A. resturi de ciment provizoriu B. plusuri pe suprafata interna a componentei metalice C. metoda de slefuire a bontului dentar D. existenta unor arii de contact prea strnsa E. procese carioase multiple
(pag. 983)

277

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

278

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2609174. Pentru ca n timpul cimentarii coroana sa nu se distanteaze de suprafetele bontului trebuie tinut cont de: A. crearea de santuri pe suprafata interna a coroanei B. lacuirea bontului C. supraextensiunea masei de ambalat D. eroziunea galvanica E. presiune mare la cimentare
(pag. 986)

F2609175. Fixarea provizoriu a lucrarilor protetice n cavitatea bucala se practica din mai multe considerente: A. posibilitatea unei interpretari mai obiective a retentiei B. verificarea aspectului fizionomic si al fonatiei C. vindecarea unor posibile leziuni gingivale D. testare compatibilitatii materialului lucrarii n mediul salivar E. adaptarea la noua dimensiune vertivala de ocluzie
(pag. 988)

F2609176. Fixarea de durata se poate face cu: A. cimenturi traditionale: FOZ<, CFF, si ZOE modificat B. cimenturi polielectrolitice C. cimenturi rasini D. cimenturi "hibride" E. elastomeri de sinteza
(pag. 990)

F2609177. Criteriile de selectare a cimenturilor sunt: A. starea pulpei dintilor stlpi B. gradul de paralelism al dintilor stlpi C. retentia biomecanica a coroanei pe dintele stlpi D. marimea anticipata a fortelor care vor tinde sa desprinda restaurarea E. pretul de cost
(pag. 999)

F2609178. naintea cimantarii de durata trebuie executata urmatoarele manopere: A. testarea vitalitatii dintilor stlpi B. verificarea protezei fixe pe modelul de lucru C. ndepartarea completa a cimentului provizoriu de pe suprafetele dentare D. verificarea existentei unor arii de contact prea strnse E. verificarea formei bontului dentar
(pag. 1000)

F2609179. Pentru curatirea bontului dentare se indica: A. alcoolul B. apa oxigenata C. stergerea cu neofalina D. acid poliacrilic 30% E. cloramina
(pag. 1001)

F2609180. Uscarea cu jet de aer a bontului dentar este interzisa datorita: A. afectarii odontoblastilor

278

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

279

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

desicarea dentinei crearea unei pelicule de lichid la suprafata bontului dentar ndepartarea smearlayer-ului posibilitatii infectarii plagii dentinare
(pag. 1001)

F2609181. Cimenturile ionomere de sticla poseda: A. adeziunea crescuta la preparatii si coroana B. rata scazuta la carie secundara C. toleranta pulpara scazuta D. aspect inestetic E. viscozitate scazuta
(pag. 995)

279

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

280

Rezidentiat 2004
Tema nr. 10 Analgezice antipiretice
BIBLIOGRAFIE:

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1210001. Alege&i afirma&iile corecte: A. Benorilat este analgezic cu structur! de pirazolon! B. Metamizolul are efect analgezic, antipiretic, antispastic C. Paracetamolul se utilizeaz! ca antipiretic, antiinflamator $i antispastic D. Acidul acetilsalicilic are efecte analgezice superioare metamizolului E. Glafenina este analgezic cu structur! de pirazolon!
(pag. 175-181)

F1210002. Alege&i afirma&iile false A. n intoxica ia cu aspirin! se folose$te ca antidot specific acetilcisteina B. Metamizolul poate fi administrat i.v. ca analgezic sau antipiretic C. Paracetamolul este analgezic-antipiretic D. Pirazolonele sunt contraindicate n leucopenie E. Aspirina nu se administreaz! naintea unei interven ii chirurgicale
(pag. 175-181)

F1210003. Care afirma&ii referitoare la aspirin sunt corecte: A. La doze mari este antiagregant plachetar B. Efectul antiinflamator apare la doze mici C. Este lipsit de ac iune antipiretic! D. Inhib! biosinteza de PGE2 citoprotectoare $i sc!derea mucusului gastric E. Stimuleaz! biosinteza de PGE2 bronhodilatatoare prin acetilarea ireversibil! a COX1
(pag. 175-181)

F1210004. Care dintre compu#ii urm tori au ac&iune analgezic -antipiretic #i antiinflamatoare? A. Petidina B. Paracetamol C. Acid acetilsalicilic D. Metamizol E. Tramadol
(pag. 175-181)

F1210005. Metamizolul sodic: A. Este derivat de anilin! B. Nu se poate administra parenteral C. Este contraindicat la copii D. Nu se absoarbe prin mucoasa rectal! E. Nu este incriminat n inducerea cancerului gastric
(pag. 175-181)

F1210006. Nota&i afirma&iile corecte referitoare la paracetamol A. Este o pirazolon!

280

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

281

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Este metabolitul activ al fenacetinei Fenacetina este metabolitul s!u activ Nu se poate asocia cu alte analgezice deoarece cre$te riscul reac iilor adverse Nu se asociaz! cu acidul ascorbic datorit! pH-lui acid creat de acesta
(pag. 175-181)

F1210007. Nota&i afirma&iile corecte: A. Antipireticele sunt substan e hipotermizante B. Analgezicele ac ioneaz! numai prin mecanism periferic C. Unele prostaglandine (PGE1) cresc sensibilitatea termina iilor nervoase senzitive $i eliberarea de substan ! P, provocnd hiperalgie D. Analgezicele-antipiretice nu sunt eficiente n durerile somatice E. Antipireticele inhib! mecanismele de termoliz! (transpira ie, vasodilata ie periferic!)
(pag. 175-181)

F1210008. Nota&i afirma&iile corecte: A. Analgezicele-antipiretice produc euforie B. Analgezicele-antipiretice deprim! respira ia C. Paracetamolul nu are efecte metemoglobinizante D. Paracetamolul se poate administra $i n caz de insuficien ! hepatic! $i renal! E. Pirazolonele pot produce tulbur!ri sanguine: leucopenie, agranulocitoz!, anemie aplastic!.
(pag. 175-181)

F1310009. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii in afara de una dintre acestea: A. astm bronsic; B. cardiopatie ischemica; C. ulcer gastro-duodenal; D. alergie la salicilati; E. diateza hemoragica.
(pag. 175 - 181)

F1310010. Metamizolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. alergizant; B. antispastic musculotrop; C. cancerigen gastric; D. leucopenizant; E. analgezic.
(pag. 175 - 181)

F1310011. Paracetamolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. methemoglobinizant; B. antipiretic; C. analgezic; D. antiinflamator; E. hepatotoxic.
(pag. 175 - 181)

F1410012. Antidotul specific utilizat la bolnavii cu intoxica&ie acut la paracetamol este: A. deferoxamina B. acidul edetic C. acetilcistein! D. acidul cromoglicic

281

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

282

Rezidentiat 2004
E. protamin!
(pag. 181)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1410013. Toxicitatea principal a paracetamolului n caz de intoxica&ie acut este: A. renal! B. hematologic! C. hepatic! D. neurologic! E. gastric!
(pag. 181)

F1510014. Acidul acetilsalicilic are urm toarele contraindica&ii, cu excep&ia: A. diatez! hemoragic! B. astm bron$ic C. luxa ii D. alergii la salicila i E. ulcer gastroduodenal
(pag. 179)

F1510015. Acidul acetilsalicilic: A. nu are efect analgezic B. are efect antiinflamator slab C. are efect antiinflamator prin acetilare ireversibil! a ciclooxigenazei inductibile tip COX-2 D. este hiperglicemiant E. este hipercolesterolemiant
(pag. 178)

F1510016. Aminofenazona: A. este derivat de anilin! B. este derivat de acid salicilic C. produce frecvent hematurie D. prezint! efect antispastic musculotrop E. este analgezic mai slab ca acidul acetilsalicilic
(pag. 180)

F1510017. Efectele secundare ce apar la administrarea de analgezice - antipiretice se explic prin: A. stimularea ciclooxigenazei COX B. inhibarea de COX-1 constitutiv! C. stimularea COX-2 inductibil! D. stimularea COX-1 constitutiv! E. efect central talamic
(pag. 177)

F1510018. Intoxica&ia acut cu paracetamol produce: A. toleran ! B. euforie C. deprimare respiratorie D. necroz! acut! hepatic! E. leucopenie
(pag. 181)

F1510019. Reac&iile alergice la administrarea de acid acetilsalicilic sunt urm toarele, cu excep&ia:

282

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

283

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. eritem nodos purpur! porfirie microhemoragii gastrice edem angioneurotic
(pag. 179)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1610020. Aminofenazona este un analgetic antipiretic, din punct de vedere chimic fiind un derivat de: A. Acid salicilic B. Pirazolon! C. Anilin! D. Chinolin! E. Fenil-etilamin!
(pag. 176)

F1610021. Antidotul specific intoxica&iei cu paracetamol este: A. Administrarea imediat! a furosemidului B. Edetatul disodic monocalcic (edetamina) C. Acetilcisteina administrat! n primele 12 ore D. Fenobarbitalul E. Fenitoina
(pag. 181)

F1610022. Doza antiinflamatorie medie a acidului acetilsalicilic este de: A. 0,5 g/ zi B. ntre 1-2 g/zi C. 2 x 1,5 g/zi D. Sub 0,5 g/zi E. ntre 0,5-1 g/zi
(pag. 179)

F1610023. Efectele secundare ale acidului acetilsalicilic apar la nivelul: A. Aparatului respirator tuse prin stimularea biosintezei de PGE2 B. Aparatului digestiv efect ulcerigen prin inhibarea biosintezei PGE2 C. SNC- depresie D. Analizatori tulbur!ri de vedere a culorilor E. Snge antiagregant plachetar la doza de 3 g/zi
(pag. 179)

F1610024. Fenacetina face parte din deriva&ii de: A. Pirazolon! B. Anilin! C. Acid acetilsalicilic D. Chinolin! E. Acetilamin!
(pag. 176)

F1610025. Urm toarele afirma&ii nu sunt adev rate pentru paracetamol A. Este antiinflamator B. Este analgezic C. Este antipiretic D. Are efect metemoglobizant

283

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

284

Rezidentiat 2004
E. Este hepatotoxic
(pag. 180-181)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2110026. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele actiuni farmacodinamice, cu o exceptie: A. analgezica antipiretica B. antiinflamatoare C. antiagreganta plachetara D. uricozurica E. hiperglicemianta
(pag. 178)

F2110027. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii, cu o exceptie: A. ulcer gastro-duodenal B. diateza hemoragica C. astm bronsic D. alergie la salicilati E. diabet
(pag. 178, 179)

F2110028. Mecanismele actiunii antiagregant plachetare a acidului acetilsalicilic sunt: A. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei COX -2 B. acetilarea cicloxigenazei COX-1 din trombocite C. acetilarea ciclooxigenazei COX - 1 din endoteliul vascular D. stimularea biosintezei plachetare de TXA2 E. inhibarea biosintezei de PGI2
(pag. 178)

F2110029. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii, cu o exceptie: A. ulcer gastro-duodenal B. diateza hemoragica C. alergie la salicilati D. cardiopatie ischemica E. astm bronsic
(pag. 179)

F2110030. Paracetamolul are urmatoarele efecte, cu o exceptie: A. anlgezic B. antipiretic C. antiinflamator D. methemoglobinizant E. toxic hepatic
(pag. 180, 181)

F2110031. Doza zilnica medie de acid acetilsalicilic ca antiagregant plachetar este (in grame): A. 0,050 B. 0,200 C. 0,500 D. 1,000 E. 1,500
(pag. 180)

F2110032. Metamizol are urmatoarele efecte, cu o exceptie:

284

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

285

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. analgezic antispastic musculotrop leucopenizant alergizant cancerigen gastric
(pag. 179)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2110033. In nevralgia de trigemen este medicament de electie: A. acid acetilsalicilic B. paracetamol C. sumatriptan D. carbamazepina E. tramadol
(pag. 165)

F2210034. Metamizolul: A. este un antiinflamator steroidian B. are si proprietati antispastice musculotrope C. poate induce cancerul gastric D. se administreaza exclusiv oral E. nu se poate administra la copii
(pag. 175-181)

F2210035. Care afirmatii referitoare la analgezicele-antipiretice sunt adevarate: A. efectul analgezic are exclusiv mecanism central B. sunt eficace in principal in durerile viscerale C. produc hipotermie D. pot avea proprietati antiinflamatoare E. pot avea proprietati antispastice de tip anticolinergic
(pag. 175-181)

F2210036. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de pirazolona ? A. Metamizol B. Fenacetina C. Benorilat D. Paracetamol E. Salicilamida
(pag. 176)

F2210037. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de anilina ? A. Paracetamol B. Metamizol C. Glafenina D. Salipirina E. Propifenazona
(pag. 176)

F2210038. Care dintre urmatoarele analgezice antipiretice poseda si actiune antispastica musculotropa? A. Paracetamol B. Acidul acetilsalicilic C. Metamizol

285

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

286

Rezidentiat 2004
D. Salipirina E. Fenacetina
(pag. 176)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2210039. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase se administreaza ca antidot in intoxicatii cu paracetamol? A. Mesna B. Bromhexin C. Ambroxol D. Carbocisteina E. Acetilcisteina
(pag. 181)

F2210040. Notati afirmatiile corecte despre acidul acetilsalicilic: A. Modul de conditionare nu influenteaza biodisponibilitatea. B. Este un analgezic puternic. C. La doze mari este antiagregant plachetar. D. Nu are efecte antipiretice. E. Biodisponibilitatea este dependenta de forma de cristalizare.
(pag. 178)

F2210041. Acetilcisteina este antidot specific in intoxicatie cu: A. Aminofenazaona B. Metamizol C. Paracetamol D. Acid acetilsalicilic E. Codeina.
(pag. 181)

F2210042. Nu este indicata depasirea duratei de 5 zile in utilizarea : A. Metamizol B. Paracetamol C. Acid acetilsalicilic D. Fenobarbital E. Acid ascorbic
(pag. 181)

F2310043. Acidul acetilsalicilic nu este conraindicat in: A. ulcer duodenal; B. angina pectorala (cardiopatie ischemica); C. diateza hemoragica; D. astm bronsic alergic; E. ulcer gastric.
(pag. 175 - 181)

F2310044. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii in afara de una dintre acestea: A. astm bronsic; B. cardiopatie ischemica; C. ulcer gastro-duodenal; D. alergie la salicilati; E. diateza hemoragica.
(pag. 175 - 181)

286

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

287

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2310045. Paracetamolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. methemoglobinizant; B. antipiretic; C. analgezic; D. antiinflamator; E. hepatotoxic.
(pag. 175 - 181)

F2310046. Metamizolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. alergizant; B. antispastic musculotrop; C. cancerigen gastric; D. leucopenizant; E. analgezic.
(pag. 175 - 181)

F2510047. Derivati de acid salicilic sunt: A. salipirina B. benorilat C. glafenina D. metamizol E. fenacetina
(pag. 176)

F2510048. Noraminofenazona: A. este incriminata in producerea cancerului gastric B. este utilizata p.o. si i.m. C. nu produce alergii D. este analgezic si antispastic mai slab decat aminofenazona E. metabolitul sau activ este acidul rubazonic
(pag. 180)

F2510049. Acidul acetilsalicilic se asociaza frecvent in produsele farmaceutice cu: A. piroxicam B. morfina C. adrenalina D. cafeina E. metamizol
(pag. 178)

F2510050. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la acidul acetilsalicilic: A. poate produce bronhoconstrictie B. nu poate fi administrat mai mult de 5 zile consecutive C. efectele digestive nedorite apar numai la doze mari (4-6g/zi) D. are efecte analgezice superioare metamizolului E. stimuleaza biosinteza PGE2 bronhodilatatoare prin acetilarea ireversibila a COX-1
(pag. 178-179)

F2510051. Intoxicatia acuta cu paracetamol se manifesta prin: A. alergii B. necroza acuta hepatica C. leucopenie

287

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

288

Rezidentiat 2004
D. rabdomioliza E. spasm piloric
(pag. 180)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2510052. Care din urmatorii compusi au actiune analgezica- antipiretica si antiinflamatoare? A. metamizol B. tramadol C. aminofenazona D. paracetamol E. petidina
(pag. 176)

F2610053. Care dintre urm toarele afirma&ii este fals ? A. Antiacidele alcalinizante scad absorb ia gastric! a substan elor bazice B. Parasimpatoliticele ntrzie absob ia medicamentelor luate concomitent prin influen area motilit! ii gastrice C. Substan ele mucilaginoase reduc absorb ia medicamentelor prin reducerea contactului cu mucoasa D. Cre$terea secre iei acide a stomacului favorizeaz! absorb ia substan elor cu caracter acid E. Parasimpatomimeticele gr!besc evacuarea stomacului $i modific! viteza absorb iei intestinale a medicamentelor
(pag. 63)

F2610054. Sunt reac&ii metabolice de oxidare nemicrozomial (citoplasmatice): A. Oxidarea alcoolilor $i aldehidelor B. Dezaminarea oxidativ! C. S-oxidarea D. N-oxidarea aminelor secundare E. Hidroxilarea alifatic! $i aromatic!
(pag. 127)

F2610055. Care dintre afirma&iile urm toare este incorect ? A. Eliminarea substan elor prin bil! are loc la nivelul hepatocitelor prin mecanisme fiziologice active B. Exist! sisteme specializate de transport activ la nivel biliar pentru acizi, baze, glucurono-conjuga i C. Circuitul entero-hepatic conduce la sc!derea timpului de njum!t! ire a medicamentelor, datorit! elimin!rii biliare D. Eliminarea biliar! a antibioticelor este util! n infec ii ale colecistului E. Eliminarea biliar! este dependent! de mecanismele de transport activ
(pag. 141-142)

F2610056. Sunt medicamente cu capacitate inhibitoare enzimatic : A. Paracetamol B. Eritromicina C. Griseofulvina D. Petidina E. Meprobamatul
(pag. 123)

F2610057. Consecin&ele inhibi&iei enzimatice sunt: A. Apari ia tahifilaxiei B. Instalarea brusc! a sindromului de abstinen ! la toxicomani C. Cre$terea inciden ei $i gravit! ii efectelor adverse D. Cre$terea elimin!rii renale a medicamentelor E. Sc!derea timpului de njum!t! ire a medicamentelor

288

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

289

Rezidentiat 2004
(pag. 123)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2610058. Care dintre medicamentele urm toare este metabolit activ? A. Enalapril B. Primidona C. Paracetamolul D. Carbidopa E. Levodopa
(pag. 107)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1210059. Acidul acetilsalicilic se asociaza frecvent in produsele farmaceutice cu: A. Piroxicam. B. Cafeina C. Metamizol sodi D. Acid ascorbic E. Paracetamol.
(pag. 174-181)

F1210060. Alege&i afirma&iile corecte referitoare la acidul acetilsalicilic: A. n intoxica ia acut! produce convulsii, delir B. Poate produce bronhoconstric ie C. Produce acelea$i efecte terapeutice $i adverse la doze mici $i la doze mari D. Nu poate fi administrat mai mult de 5 zile consecutive E. Efectele digestive nedorite apar numai la doze mari (4-6 g/zi).
(pag. 175-181)

F1210061. Analgezicele neopioide se pot asocia n preparate farmaceutice cu A. Codeina B. Cafeina C. Fenobarbital D. Morfina E. Adrenalina
(pag. 175-181)

F1210062. Care dintre afirmatiile referitoare la medicamentele analgezice antipiretice sunt corecte? A. Unele analgezice-antipiretice au si efecte antiinflamatoare B. Antipireticele produc vasodilatatie periferica, transpiratie, scaderea metabolismului. C. La dozele analgezice produc somnolenta si somn D. Actioneaza ca analgezice ridicand pragul perceperii durerii fara a influenta reactia la durere. E. Antipireticele reduc atat temperatura crescuta (in febra) cat si temperatura normala a organismului
(pag. 175-181)

F1210063. Care dintre afirmatiile referitoare la Metamizol sodic sunt corecte? A. Este contraindicata administrarea la copiii de orice varsta B. Are efecte analgezice, antipiretice si antispastice bune C. Se conditioneaza sub forma de comprimate, supozitoare, fiole D. Poate produce alergii cutanate si leucopenie E. Nu poate fi administrat pe cale i.v
(pag. 174-181)

289

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

290

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1210064. Care dintre produsele farmaceutice date au ca substanta activa paracetamolul? A. Acesol B. Panadol C. Tylenol D. Tramadol E. Eferalgan.
(pag. 175-181)

F1210065. Clasele structurale de analgezice anitipiretice sunt: A. Anilide B. Pirazolone C. Deriva i de acid salicilic D. Dihidropiridine E. Fenotiazine
(pag. 175-181)

F1310066. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii: A. ulcer gastro-duodenal; B. altralgii, mialgii; C. boli hemoragice; D. cefalee; E. alergie la salicilati.
(pag. 175 - 181)

F1310067. Acidul acetilsalicilic este: A. sinonim cu aspirina; B. acid 2-acetoxibenzoic; C. analgezic, antipiretic, antiinflamator; D. antialergic; E. antiagregant plachetar.
(pag. 175 - 181)

F1310068. Actiunea antiagreganta plachetara a acidului acetilsalicilic are ca mecanism: A. acetilarea ciclooxigenazai-1 (COX-1) din trombocite; B. acetilarea ciclooxigenazei-1 (COX-1) din endoteliul vascular; C. inhibarea biosintezei plachetare de tromboxan A2 (TxA2); D. inhibarea biosintezei de prostaciclina (PGI2); E. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei-2 (COX-2).
(pag. 175 - 181)

F1310069. Aminofenazona poate produce urmatoarele reactii adverse: A. efect proulcerogen gastric; B. microhemoragii; C. eruptii cutanate alergice; D. leucopenie si agranulocitoza; E. neoplasm gastric.
(pag. 175 - 181)

F1310070. Analgezice antipiretice derivati de acid salicilic (salicilati) sunt: A. diflunisalul; B. fenacetina; C. benorilatul;

290

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

291

Rezidentiat 2004
D. propifenazona; E. acidul acetilsalicilic.
(pag. 175 - 181)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1310071. Care sunt formele sub care acidul acetilsalicilic prezinta o biodisponibilitate ridicata? A. forma de acid; B. omprimate efervescente (cu NaHCO3); C. forma cristalizata din etanol; D. sarea de sodiu; E. forma cristalizata din n-hexan.
(pag. 175 - 181)

F1310072. Mecanismele de actiune care stau la baza actiunilor analgezica - antipiretica sunt: A. mecanism periferic antinociceptiv (antihiperalgezic); B. mecanism central talamic (ridicarea pragului perceperii durerii); C. inhibarea biosintezei de prostaglandine citoprotectoare la nivelul mucoasei gastrice; D. inhibarea biosintezei de prostaglandine implicate in nociceptie; E. inhibarea biosintezei de prostaglandina E2 (PGE2) cu efect pirogen la nivel hipotalamic.
(pag. 175 - 181)

F1310073. Metamizolul (noraminofenazona) poate produce urmatoarele reactii adverse: A. hepatotoxicitate; B. tulburari sanguine (leucopenie, agranulocitoza); C. neoplasm gastric; D. reactii alergice cutanate; E. methemoglobinemie.
(pag. 175 - 181)

F1310074. Metamizolul (noraminofenazona) prezinta urmatoarele contraindicatii: A. insuficienta hepatica; B. alergie la pirazolone; C. ulcer gastric; D. leucopenie; E. neoplasm gastric.
(pag. 175 - 181)

F1310075. Paracetamolul este: A. p-acetilaminofenol; B. antiagregant plachetar; C. analgezic; D. antipiretic; E. antiseptic-dezinfectant.


(pag. 175 - 181)

F1310076. Precizati medicamentele analgezice - antipiretice: A. pitofenona; B. propifenazona; C. paracetamol; D. metamizol; E. fenpipramida.
(pag. 175 - 181)

291

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

292

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1310077. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de paracetamol: A. icter; B. methemoglobinemie; C. efect proulcerogen gastric; D. citoliza hepatica; E. eruptie cutanata.
(pag. 175 - 181)

F1410078. Acidul acetilsalicilic este indicat n: A. artralgii B. infec ii acute febrile C. dureri preoperatorii moderate D. tromboflebit! acut! E. dismenoree
(pag. 178)

F1410079. Acidul acetilsalicilic: A. la doze mari are efect hipoprotrombinizant B. este antipireticul recomandat la pacien ii cu teren atopic C. este contraindicat nainte de o interven ie chirurgical! D. poate provoca citoliz! hepatic! E. are efect uricozuric
(pag. 178-179)

F1410080. Ac&iunea farmacodinamic a acidului acetilsalicilic se caracterizeaz prin: A. analgezie intens! B. bronhoconstric ie C. efect uricozuric D. efect antiagregant plachetar la doze mari E. efect ulcerigen
(pag. 178-179)

F1410081. Analgezicele antipiretice: A. prezinta efect euforizant B. au ac iune analgezic! n principal la nivelul talamusului ridicnd pragul perceperii durerii C. efectul analgezic este mai intens n afec iunile viscerale D. unele au $i efect antiinflamator E. au efect hipotermizant
(pag. 176)

F1410082. Metamizolul poate provoca: A. leucopenie B. cancer gastric C. erup ii alergice cutanate D. necroz! hepatic! E. reten ie urinar!
(pag. 180)

F1410083. Paracetamolul este contraindicat n: A. insuficien ! respiratorie B. insuficien ! renal! C. insuficien ! hepatic!

292

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

293

Rezidentiat 2004
D. insuficien ! coronarian! E. insuficien ! cardiac!
(pag. 181)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1410084. Paracetamolul poate provoca urm toarele efecte adverse: A. hipotensiune arterial! B. rabdomiolize C. reten ie urinar! D. necroz! hepatic! E. microhemoragie gastric!
(pag. 180-181)

F1410085. Paracetamolul: A. are efect antipiretic $i analgezic moderat B. la doze mici, subanalgezice, are ac iune antiinflamatoare moderat! C. la doze mari este hepatotoxic D. are efect methemoglobinizant E. poate provoca microhemoragii gastrice
(pag. 180)

F1410086. Paracetamolul: A. este contraindicat la pacien ii trata i cu antivitamine K B. este antipireticul preferat la astmatici C. poate fi folosit n cursul sarcinii D. poate determina citoliz! hepatic! n caz de supradozaj E. este contraindicat la sugari
(pag. 181)

F1410087. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la acidul acetilsalicilic: A. provoac! bronhoconstric ie B. se indic! n ob inerea preoperatorie a analgeziei C. la doze mari are efect antiagregant plachetar D. are ac iune antipiretic! mai intens! dect paracetamolul E. are efect uricozuric
(pag. 178)

F1410088. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la noraminofenazon : A. la doze mari are $i efect antiinflamator B. poate induce cancer gastric C. este un analgezic mai intens dect aminofenazona D. poate provoca leucopenie E. intr! n compozi ia preparatului Antinevralgic
(pag. 180)

F1410089. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la paracetamol: A. are efect methemoglobinizant B. este contraindicat n insuficien ! respiratorie C. poate provoca rabdomiolize D. este metabolitul activ al fenacetinei E. poate induce cancer gastric
(pag. 180-181)

293

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

294

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1510090. Acidul acetilsalicilic are urm toarele ac&iuni farmacodinamice: A. analgezic!, antipiretic! B. antiinflamatoare puternic! C. antiagragant! plachetar la doze subanalgezice D. hipercolesterolemiant! E. hiperglicemiant!
(pag. 178)

F1510091. Acidul acetilsalicilic are urm toarele efecte adverse: A. bronhoconstric ie B. favorizarea accidentelor trombotice la doze mici C. acufene D. edem angioneurotic E. farmacodependen !
(pag. 179)

F1510092. Ac&iunea analgezic antipiretic a AINS se realizeaz prin: A. mecanism central la nivel talamic B. inhibarea biosintezei de prostaglandine implicate n nocicep ie C. inhibarea COX-2 inductibil! D. inhibarea biosintezei de PGE-2 cu efect pirogen la nivel hipotalamic E. inhibarea COX-1 constitutiv!
(pag. 176, 177)

F1510093. Ac&iunea antispastic musculotrop este caracteristic pentru: A. metamizol B. fenacetin! C. acid acetilsalicilic D. paracetamol E. aminofenazon!
(pag. 176)

F1510094. Care dintre afirma&iile de mai jos sunt reale: A. benorilat derivat de pirazolon! B. diflunisal derivat de anilin! C. noraminofenazon! derivat de pirazolon! D. paracetamol derivat de chinolin! E. fenacetina derivat de p-aminofenol
(pag. 176)

F1510095. La doze foarte mari antiinflamatoare, acidul acetilsalicilic: A. stimuleaz! COX-1 din endoteliul vascular B. inhib! biosinteza de PGI-2 antiagregant! C. este antiagregant plachetar D. favorizeaz! accidente trombotice E. favorizeaz! microhemoragii
(pag. 179)

F1510096. Paracetamolul prezint urm toarele caracteristici farmacologice: A. antiinflamator puternic B. analgezic moderat C. antipiretic moderat

294

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

295

Rezidentiat 2004
D. toxicitate hepatic! la doze mari E. methemoglobinizant
(pag. 180)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1510097. Paracetamolul: A. este derivat de pirazolon! B. este derivat de anilin! C. este antiinflamator D. are toxicitate hepatic! E. este methemoglobinizant
(pag. 180)

F1510098. Reac&iile alergice mai frecvente la administrarea de acid acetilsalicilic sunt: A. purpur! B. insuficien ! hepatic! C. eritem nodos D. eritem pigmentat fix E. edem angioneurotic
(pag. 179)

F1610099. Acidul acetilsalicilic se caracterizeaz prin: A. Efect analgezic moderat B. Efect antipiretic mai slab dect aminofenazona C. Uricozuric D. Antiagregant plachetar E. Efect antiinflamator, antireumatic slab
(pag. 178)

F1610100. Aminofenazona se caracterizeaz prin: A. Analgezic $i antipiretic mai intens dect acidul acetilsalicilic B. Antispastic miotrop C. Antiinflamator moderat la doze mari D. Efect antigaregant plachetar E. Efect vasodilatator la nivel periferic $i cerebral
(pag. 180)

F1610101. Care dintre afirma&ii este adev rat ? A. Intoxica ia acut! cu paracetamol apare la doze de cc6 g/zi B. Noraminofenazona este incriminat! n producerea cancerului gastric, prin favorizarea nitrozaminelor cancerigene C. Acidul acetilsalicilic este contraindicat n diatez! hemoragic! D. Acidul salicilic se prezint! n 2 forme cristaline, ntre care exist! diferen e de biodisponibilitate E. Acidul salicilic are ac iune antiagregant! plachetar! numai la doze mari
(pag. 178-180)

F1610102. Clasa medicamentelor analgezice-antipiretice nu produce: A. Sedare B. Euforie C. Hipotermie D. Sc!derea febrei E. Cre$terea diurezei
(pag. 178-179)

295

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

296

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1610103. Contraindica&iile administr rii paracetamolului sunt: A. Insuficien ! renal! B. Copii pre$colari C. Insuficien ! hepatic! D. Alergie la salicila i E. Hipertensiune arterial!
(pag. 181)

F1610104. Intoxica&ia acut cu acid salicilic produce: A. Alcaloz! metabolic! (ini ial), datorit! inhib!rii elimin!rii ionilor de bicarbonat (competi ie) B. Alcaloz! respiratorie (ini ial), prin hiperventila ie C. Acidoz! metabolic!, prin formare de metaboli i acizi D. Acidoz! respiratorie (prin reten ie de dioxid de carbon) E. Convulsii, delir (be ie salicilic!)
(pag. 179)

F1610105. Paracetamolul are urm toarele efecte adverse: A. Metemoglobinemie B. Rabdomioliz! C. Eritem pigmentar fix D. Hipotensiune cu caracter ortostatic E. Bronhoconstric ie
(pag. 180-181)

F1610106. Reac&iile adverse ale aminofenazonei sunt: A. Leucopenie B. Anemie aplastic! C. Alergii D. Ulcer gastric E. Cancer gastric
(pag. 180)

F1610107. Reac&iile alergice posibile la aministrarea paracetamolului constau n: A. Erup ii cutanate B. Edem angioneurotic C. Lezarea endoteliului vascular D. Glomerulonefrit! E. Trombocitopenie
(pag. 179)

F2110108. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele reactii adverse: A. iritatii gastro-duodenale B. microhemoragii C. bronhodilatatie D. euforie E. reactii alergice
(pag. 179)

F2110109. Metamizol are urmatoarele reactii adverse: A. tulburari sangvine B. reactii alergice C. toxicitate hepatica

296

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

297

Rezidentiat 2004
D. toxicitate renala E. cancer gastric
(pag. 180)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2110110. Paracetamolul poate provoca urmatoarele reactii adverse: A. citoliza hepatica B. methemoglobinemie C. rabdomiolize D. hemoragii gastrice E. eruptii cutanate
(pag. 180)

F2110111. Precizati cauza pentru care acidul acetilsalicilic trebuie evitat la bolnavii sub tratament cu heparina: A. inhiba sinteza de tromboxan A2 B. interfera cu metabolismul heparinei C. este fibrinolitic D. este antiagregant plachetar E. este hipoprotrombinizant
(pag. 179)

F2110112. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii: A. ulcer gastro-duodenal B. diateza hemoragica C. alergie la salicilati D. astm bronsic E. cardiopatie ischemica
(pag. 179)

F2110113. Paracetamolul are urmatoarele efecte: A. analgezic B. antipiretic C. antispastic D. antiinflamator E. methemoglobinizant
(pag. 180, 181)

F2110114. Sunt analgezice-antipiretice derivati de acid salicilic: A. acid acetilsalicilic B. aminofenazona C. fenacetina D. diflunisal E. benorilat
(pag. 176)

F2110115. Notati efectele acidului acetilsalicilic A. analgezic - antipiretic B. antiinflamator C. antiagregant plachetar D. hiperuricemiant E. hipercolesterolemiant
(pag. 178)

297

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

298

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2110116. Notati tipurile de efecte terapeutice ale analgezicelor antipiretice: A. analgezica - antipiretica B. antiinflamatoare C. antispastica D. antitusiva E. hipotermizanta
(pag. 176, 177, 178)

F2110117. Notati efectele adverse ale aminofenazonei: A. eruptii cutanate B. leucopenie si agranulocitoza C. creste incidenta cancerului gastric D. methemoglobinemie E. colaps
(pag. 180)

F2110118. Precizati efectele adverse ale acidului acetilsalicilic: A. microhemoragii gastrice B. eruptii cutanate C. agravarea astmului bronsic D. acidoza respiratorie E. diminuarea acuitatii auditive
(pag. 179)

F2110119. Notati efectele adverse ale metamizolului (noraminofenazona): A. eruptii cutanate B. crize astmatiforme C. agranulocitoza D. methemoglobinemie E. inducerea cancerului gastric
(pag. 180)

F2110120. Precizati mecanismul de actiune al acidului acetilsalicilic, ca antiagregant plachetar: A. inhiba biosinteza TXA2 in plachete B. inhiba biosinteza PGI2 in endoteliul vascular C. inhiba ciclooxigenaza din trombocite D. inhiba ciclooxigenaza din endoteliul vascular E. inhiba lipooxigenaza
(pag. 178)

F2110121. Notati efectele adverse ale paracetamolului: A. methemoglobinemie B. citoliza hepatica C. eruptii cutanate D. rabdomiolize E. nefrita interstitiala cronica
(pag. 180, 181)

F2110122. Precizati cauza ce explica actiunea antiagreganta plachetara a aspirinei la doze mici: A. dozele mici inhiba biogeneza PGI2 din endoteliul vascular B. dozele mici inhiba biogeneza TXA2 din trombocite C. dozele mici inhiba fosfolipaza A2

298

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

299

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. ciclooxigenaza din trombocite este mai sensibila E. ciclooxigenaza din endoteliul vascular este mai sensibila
(pag. 178)

F2110123. Precizati cauza pentru care acidul acetilsalicilic trebuie evitat la bolnavii sub tratament cu heparina: A. inhiba sinteza vitaminei k B. interfera cu metabolismul heparinei C. este fibrinolitic D. inhiba agregarea plachetara E. beste hipoprotrombinizant
(pag. 179)

F2110124. Paracetamol are urmatoarele contraindicatii: A. insuficienta hepatica B. atopie C. deficit de NADH-methemoglobin-reductaza D. leucopenie E. diateza hemoragica
(pag. 181)

F2210125. Care din urmatorii compusi sunt analgezice-antipiretice: A. butilscopolamina B. acidul acetilsalicilic C. paracetamolul D. metamizolul E. proclorperazina
(pag. 175-181)

F2210126. Paracetamolul: A. se metabolizeaza la fenacetina B. are proprietati analgezice-antipiretice C. are proprietati antiinflamatoare D. produce citoliza hepatica la doze mari E. nu se poate asocia cu alte analgezice-antipiretice
(pag. 175-181)

F2210127. Aspirina: A. blocheaza reversibil ciclooxigenaza prin acetilare B. nu are proprietati uricozurice C. are proprietati antiagregante plachetare la doze mici D. produce bronhoconstrictie cu agravarea astmului E. doza pentru toate efectele sale: analgezic, antipiretic, antiinflamator, antiagregant plachetar este de 1,5-2 g / zi
(pag. 175-181)

F2210128. Care din urmatorii compusi sunt analgezice neopioide: A. paracetamolul B. metamizolul C. naloxonul D. petidina E. propifenazona

299

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

300

Rezidentiat 2004
(pag. 175-181)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2210129. Metamizolul: A. este un derivat de anilina B. este noraminofenazona C. are proprietati analgezice D. nu se poate administra parenteral E. intra in produsul Algocalmin
(pag. 175-181)

F2210130. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de acid salicilic? A. Paracetamol. B. Diflunisal. C. Acid acetilsalicilic. D. Propifenazona. E. Salicilamida.
(pag. 176)

F2210131. Analgezicele-antipiretice pot fi utilizate in asociere cu alte substante medicamentoase cum ar fi: A. Codeina B. Fenobarbital C. Mexiletina D. Tolazolina E. Cafeina
(pag. 178)

F2210132. Care dintre afirmatiile referitoare la acidul acetilsalicilic sunt corecte ? A. Are efect analgezic comparativ cu al morfinei B. Are efect antipiretic mai intens decat al Aminofenazonei C. Are efect antiinflamator prin acetilarea ireversibila a ciclooxigenazei D. Are efect antiagregant plachetar la doze mici E. Are efect uricozuric
(pag. 178)

F2210133. Care dintre afirmatiile referitoare la posologia acidului acetilsalicilic sunt corecte ? A. Ca analgezic-antipiretic se utilizeza la adulti in doze de 0,5 g de 4 ori pe zi B. Ca analgezic-antipiretic se utilizeza la adulti in doze de 0,5 g la 2-3 zile C. Ca antiinflamator se utilizeaza in doze mari timp indelungat D. Ca antiinflamator se utilizeaza in doze mici pe perioade scurte E. Ca antiagregant plachetar se utilizeza in doze de 0,5 g la 2-3 zile
(pag. 179)

F2210134. Care dintre afirmatiile referitoare la aminofenazona sunt corecte ? A. Este un derivat de pirazolona B. Este un derivat de acid salicilic C. Este analgezic si antipiretic mai intens decat acidul acetilsalicilic D. Este antiinflamator moderat E. Este antispastic miotrop
(pag. 180)

F2210135. Metamizolul: A. Este sinonim cu Noraminofenazona

300

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

301

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Este derivat de anilina Are proprietati analgezice si antispastice Este conditionat sub forma de comprimate, supozitoare si solutie injectabila Este conditionat numai sub forma de comprimate
(pag. 180)

F2210136. Paracetamolul: A. Este metabolitul activ al fenacetinei B. Este un analgezic-antipiretic moderat C. Are efect antiinflamator intens D. Nu are proprietati antiinflamatoare E. Este methemoglobinizant
(pag. 180-181)

F2210137. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la acidul acetilsalicilic sunt adevarate ? A. Prezinta doua forme polimorfe B. Proprietatile farmacocinetice nu sunt influentate de forma polimorfa C. Biodisponibilitatea este influentata de forma farmaceutica D. Efectul analgezic se realizeaza exclusiv prin mecanism central talamic E. Efectul analgezic se realizeaza prin mecanism central talamic si periferic de inhibare a biosintezei prostaglandinelor
(pag. 178)

F2210138. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt derivati de anilina? A. Paracetamol B. Fenacetina C. Metamizol D. Salicilamida E. Propifenazona
(pag. 176)

F2210139. Care dintre afirmatiile referitoare la paracetamol sunt adevarate? A. Este un compus cu proprietati antiinflamatoare bune. B. Este metabolitul activ al fenacetinei. C. Are proprietati analgezice si antipiretice. D. Poate produce methemoglobinemie. E. Se administreaza si in cazul pacientilor cu insuficienta hepatica si renala.
(pag. 180)

F2210140. Care dintre afirmatiile referitoare la metamizol sunt adevarate? A. Este antispastic musculotrop. B. Are actiune analgezica. C. Are actiune antipiretica. D. Este mucolitic. E. Este antispastic prin mecanism colinomimetic.
(pag. 180)

F2210141. Precizati care afirmatii sunt corecte: A. Aminofenazona este sinonim cu metamizol. B. Acidul acetilsalicilic este un antiinflamator si antireumatic puternic. C. Paracetamolul poate produce rabdomioliza. D. Paracetamolul are proprietati antiinflamatoare.

301

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

302

Rezidentiat 2004
E. Acidul acetilsalicilic poate produce bronhoconstrictie.
(pag. 179-181)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2210142. Acidul acetilsalicilic este contraindicat in: A. Ulcer gastro-duodenal. B. Astm bronsic C. Dureri moderate D. Diateza hemoragica. E. Cu o saptamana inainte de interventii chirurgicale.
(pag. 179)

F2210143. Acidul acetilsalicilic: A. Poate produce bronhoconstrictie. B. Se administreaza ca antiagregant plachetar in doze de 0.5g/2-3 zile. C. Este antipiretic prin mecanism hipotalamic. D. Se administreaza in doze de 1,5g de 2 ori/zi ca antialgic. E. In intoxicatia acuta produce initial alcaloza respiratorie.
(pag. 179)

F2210144. Paracetamolul se gaseste asociat in diverse medicamente cu: A. Alte analgezice neopioide. B. Codeina C. Cafeina D. Fenobarbital E. Tramadol
(pag. 178)

F2210145. Metamizolul se poate adminstra ca: A. Analgezic B. Antipiretic C. Antihipertensiv D. Antispastic E. Euforizant
(pag. 180)

F2210146. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase fac parte din clasa derivatilor de pirazolona? A. Metamizol B. Paracetamol C. Propifenazona D. Fenacetina E. Salicilamida
(pag. 176)

F2210147. Care dintre urmatoarele actiuni sunt prezente in cazul acidului acetilsalicilic? A. Antiinflamator, antireumatic. B. Uricozuric C. Hipocolesterolemiant D. Antiulceros E. Bronhodilatator
(pag. 178)

302

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

303

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2210148. Notati afirmatiile corecte referitoare la analgezice-antipiretice: A. De prima alegere sunt acidul acetilsalicilic si paracetamolul. B. Acestea nu se pot asocia cu alte substante medicamentoase cu efect sinergic. C. Se pot asocia cu cafeina, mai ales in cefalee. D. Nu se asociaza cu codeina. E. Nu se administreaza in infectii microbiene cu febra mare.
(pag. 178)

F2210149. Efectele acidului acetilsalicilic sunt: A. Influentate semnificativ de posologie. B. Analgezic moderat. C. Antiagregant plachetar la doze mici. D. Antiinflamator la doze mici. E. Antireumatic la doze mari.
(pag. 178)

F2210150. Efectele secundare posibile la administrarea acidului acetilsalicilic sunt: A. Efect ulcerigen B. Microhemoragii gastrice C. Bronhodilatatie D. Tulburari de echilibru E. Tulburari de vedere.
(pag. 179)

F2210151. Acidul acetilsalicilic este contraindicat in: A. Alergie la salicilati B. Dupa infarct miocardic C. Ulcer gastro-duodenal D. Astm bronsic E. Artrita reumatoida.
(pag. 179)

F2210152. Mecanismele de actiune ale acidului acetilsalicilic sunt: A. Acetilarea ireversibila a ciclooxigenazei B. Inhibarea biosintezei de PGE1 C. Inhibarea biosintezei plachetare de TXA2 D. Inhibarea biosintezei histaminei E. Inhibarea biosintezei de PGE2.
(pag. 179)

F2210153. In dureri sau febra acidul acetilsalicilic poate fi asociat cu: A. Acid ascorbic. B. Paracetamol C. Cafeina D. Un antiinflamator puternic. E. Un antiagregant plachetar.
(pag. 178)

F2210154. Paracetamolul este: A. Antiinflamator eficient B. Analgezic moderat C. Antipiretic bun.

303

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

304

Rezidentiat 2004
D. Metabolitul activ al Fenazonei E. Antiagregant plachetar.
(pag. 180)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2210155. Analgezicele-antipiretice pot avea actiune: A. analgezica B. antipiretica C. spastica musculotropa D. antiinflamatoare E. diuretica
(pag. 175-181)

F2210156. Aspirina: A. este un derivat de pirazolona B. are efect analgezic C. este lipsita de actiune antipiretica D. efectul antiinflamator apare la doze mari (3g pe zi) E. la doze mari are efect antiagregant plachetar
(pag. 175-181)

F2210157. Paracetamolul: A. este analgezic-antipiretic B. are proprietati antiinflamatoare marcate C. este metabolitul fenacetinei D. se poate indica in nevralgii, mialgii E. prezinta toxicitate hepatica
(pag. 175-181)

F2310158. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii: A. ulcer gastro-duodenal; B. altralgii, mialgii; C. boli hemoragice; D. cefalee; E. alergie la salicilati.
(pag. 175 - 181)

F2310159. Paracetamolul este: A. p-acetilaminofenol; B. antiagregant plachetar; C. analgezic; D. antipiretic; E. antiseptic-dezinfectant.


(pag. 175 - 181)

F2310160. Acidul acetilsalicilic este: A. sinonim cu aspirina; B. acid 2-acetoxibenzoic; C. analgezic, antipiretic, antiinflamator; D. antialergic; E. antiagregant plachetar.
(pag. 175 - 181)

304

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

305

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2310161. Analgezice antipiretice derivati de acid salicilic (salicilati) sunt: A. diflunisalul; B. fenacetina; C. benorilatul; D. propifenazona; E. acidul acetilsalicilic.
(pag. 175 - 181)

F2310162. Care sunt formele sub care acidul acetilsalicilic prezinta o biodisponibilitate ridicata? A. forma de acid; B. comprimate efervescente (cu NaHCO3); C. forma cristalizata din etanol; D. sarea de sodiu; E. forma cristalizata din n-hexan.
(pag. 175 - 181)

F2310163. Actiunea antiagreganta plachetara a acidului acetilsalicilic are ca mecanism: A. acetilarea ciclooxigenazai-1 (COX-1) din trombocite; B. acetilarea ciclooxigenazei-1 (COX-1) din endoteliul vascular; C. inhibarea biosintezei plachetare de tromboxan A2 (TxA2); D. inhibarea biosintezei de prostaciclina (PGI2); E. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei-2 (COX-2).
(pag. 175 - 181)

F2310164. Medicamentele analgezice - antipiretice au urmatoarele tipuri de efecte terapeutice: A. antispastica; B. analgezica - antipiretica; C. hipotermizanta; D. antiinflamatoare; E. antitusiva.
(pag. 175 - 181)

F2310165. Urmatoarele sunt contraindicatii pentru administrarea paracetamolului: A. leucopenie; B. deficit de NADH - methemoglobin - reductaza; C. atopie; D. diateza hemoragica; E. insuficienta hepatica.
(pag. 175 - 181)

F2310166. Acidul acetilsalicilic si paracetamolul au urmatoarele actiuni farmacodinamice comune: A. antiinflamatoare; B. uricozurica; C. analgezica; D. antispastica; E. antipiretica.
(pag. 175 - 181)

F2310167. Metamizolul si aminofenazona au urmatoarele actiuni farmacodinamice comune: A. antispastica; B. antiagreganta plachetara; C. antipiretica;

305

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

306

Rezidentiat 2004
D. analgezica; E. antiinflamatoare.
(pag. 175 - 181)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2310168. Mecanismele de actiune care stau la baza actiunilor analgezica - antipiretica sunt: A. mecanism periferic antinociceptiv (antihiperalgezic); B. mecanism central talamic (ridicarea pragului perceperii durerii); C. inhibarea biosintezei de prostaglandine citoprotectoare la nivelul mucoasei gastrice; D. inhibarea biosintezei de prostaglandine implicate in nociceptie; E. inhibarea biosintezei de prostaglandina E2 (PGE2) cu efect pirogen la nivel hipotalamic.
(pag. 175 - 181)

F2310169. Actiunea antiagreganta plachetara a acidului acetilsalicilic are ca mecanism: A. acetilarea ciclooxigenazai-1 (COX-1) din trombocite; B. acetilarea ciclooxigenazei-1 (COX-1) din endoteliul vascular; C. inhibarea biosintezei plachetare de tromboxan A2 (TxA2); D. inhibarea biosintezei de prostaciclina (PGI2); E. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei-2 (COX-2).
(pag. 175 - 181)

F2310170. Metamizolul (noraminofenazona) poate produce urmatoarele reactii adverse: A. hepatotoxicitate; B. tulburari sanguine (leucopenie, agranulocitoza); C. neoplasm gastric; D. reactii alergice cutanate; E. methemoglobinemie.
(pag. 175 - 181)

F2310171. Aminofenazona poate produce urmatoarele reactii adverse: A. efect proulcerogen gastric; B. microhemoragii; C. eruptii cutanate alergice; D. leucopenie si agranulocitoza; E. neoplasm gastric.
(pag. 175 - 181)

F2310172. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de paracetamol: A. icter; B. methemoglobinemie; C. efect proulcerogen gastric; D. citoliza hepatica; E. eruptie cutanata.
(pag. 175 - 181)

F2310173. Metamizolul (noraminofenazona) prezinta urmatoarele contraindicatii: A. insuficienta hepatica; B. alergie la pirazolone; C. ulcer gastric; D. leucopenie; E. neoplasm gastric.
(pag. 175 - 181)

306

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

307

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2510174. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la metamizol: A. este contraindicata administrarea la copiii de orice varsta B. se conditioneaza sub forma de comprimate, supozitoare, fiole C. nu poate fi administrat pe cale intravenoasa D. poate produce alergii cutanate si leucopenie E. este analgezic si antispastic mai slab decat aminofenazona
(pag. 180)

F2510175. Medicamentele analgezice-antipiretice apartin urmatoarelor clase structurale: A. dihidropiridine B. pirazinoazepine C. anilide D. chinoline E. pirazolone
(pag. 176)

F2510176. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la paracetamol: A. fenacetina este metabolitul sau activ B. este analgezic-antipiretic si antiinflamator C. antidotul in intoxicatia acuta este acetilcisteina D. este o pirazolona E. administrarea pste 5 zile consecutive necesita precautii
(pag. 180-181)

F2510177. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii: A. astm bronsic B. cardiopatie ischemica C. ulcer gastro-duodenal D. diateza hemoragica E. artralgii, mialgii
(pag. 178-179)

F2510178. Acidul acetilsalicilic este: A. antialergic B. antiagregant plachetar la doze de 0,5g de 2-3 ori/zi C. administrat inaintea unei interventii chirurgicale D. proagregant la doze mari, prin inhibarea biosintezei de PGI2 antiagregante E. antipiretic mai slab decat aminofenazona
(pag. 178-179)

F2510179. Actiunea antiagreganta plachetara a acidului salicilic are ca mecanism: A. acetilarea COX-1 din edoteliul vascular B. inhibarea ireversibila a COX-2 C. inhibarea biosintezei plachetare de TXA2 proagregant, prin acetilarea ireversibila a COX-1 constitutive D. inhibarea biosintezei de prostaciclina PGI2 E. acetilarea COX-1 din trombocite
(pag. 175-181)

F2510180. Analgezice-antipiretice derivati de acid salicilic sunt: A. diflunisalul B. fenacetina C. benorilatul

307

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

308

Rezidentiat 2004
D. propifenazona E. acidul acetilsalicilic
(pag. 176)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2510181. Benorilatul: A. este esterul acidului acetisalicilic cu paracetamolul B. este esterul acidului acetilsalicilic cu fenacetina C. are actiune analgezica-antipiretica D. produce euforie E. produce deprimarea respiratiei
(pag. 176-177)

F2510182. Care sunt formele sub care acidul acetisalicilic prezinta o biodisponibiliate ridicata? A. forma cristalizata din n-hexan B. forma cristalizata din metanol C. comprimate efervescente D. forma de acid E. forma de sare de sodiu
(pag. 178)

F2510183. Notati afirmatiile corecte: A. antipireticele sunt substante hipotermizante B. PGF1alfa si PGE1 au rol hiperalgic C. COX-1 este constitutiva si inductibila D. mecanismul actiunii antiinflamatoare a analgezicelor-antipiretice este inhibarea COX-2 E. analgezicele actioneaza prin mecanism central si periferic
(pag. 176-177)

F2610184. Procesul de absorb&ie a medicamentelor decurge dupa o cinetica de ordinul 0 n cazul: A. Administr!rii orale a medicamentelor B. Perfuziei i.v. cu debit constant C. Administr!rii medicamentelor pe cale rectal! D. Anesteziei generale cu debit constant de gaze E. Administr!rii intrarahidiene
(pag. 58)

F2610185. Care dintre urm toarele medicamente pot produce induc&ie enzimatic ? A. Rifampicina B. Griseofulvina C. Piracetamul D. Tolbutamida E. Eritromicina
(pag. 120)

F2610186. Care sunt consecin&ele induc&iei enzimatice? A. Posologia insuficient! a medicamentelor administrate concomitent B. Favorizarea reac iilor adverse de tip imunologic C. Cre$terea efectului terapeutic n timp D. Tendin a de cre$tere a dozei cu cre$terea frecven ei efectelor adverse E. Sc!derea efectului terapeutic n timp
(pag. 122)

308

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

309

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2610187. Trec n secre&ia lactant : A. Compu$ii cuaternari de amoniu, datorit! solubilit! ii lor crescute B. Medicamente bazice, care se pot concentra n lapte C. Medicamente hidrofile, cu molecul! mare D. Medicamente lipofile neionizate E. Compu$i macromoleculari
(pag. 95)

F2610188. Calea sublingual : A. Permite numai administrarea substan elor liposolubile $i active la doze mici B. Asigur! o absorb ie lent! $i durabil!, datorit! unei cinetici de ordinul 0 C. Se poate utiliza numai pentru substan ele hidrosolubile care se dizolv! lent n saliv! D. Asigur! o absorb ie prompt! E. Este util! pentru medicamentele cu procent mare de extrac ie hepatic! sau degradate de sucurile digestive
(pag. 67-68)

F2610189. Se pot administra intravenos: A. Saponine expectorante n tusea chinuitoare nocturn! B. Substan e iritante pentru esuturi C. Suspensii apoase sterile $i apirogene D. Solu ii sterile $i apirogene cu con inut de substan e tensioactive E. Solu ii apoase sau emulsii ulei/ap! foarte fine
(pag. 78-79)

F2610190. Calea intraarterial : A. Este o cale de referin ! absolut! B. Exclude primul pasaj hepaj hepatic $i pulmonar C. Se utilizeaz! n tulbur!ri circulatorii periferice grave D. Se preteaz! la administrarea substan elor citotoxice n tumori canceroase E. Nu evit! inactivarea la primul pasaj hepatic
(pag. 79)

F2610191. Sunt reac&ii de biotransformare de faz II (conjug ri): A. Glucuronoconjugarea B. Hidroxilarea aromatic! C. O-, S-, N-metilarea D. N-dezalchilarea aminelor secundare E. Decarboxilarea
(pag. 128)

F2610192. Care dintre afirma&iile urm toare este fals ? A. Legarea de proteine scade hidrosolubitatea medicamentelor liposolubile B. Prin legare de proteine, medicamentele pot deveni antigenice C. Substituen ii de plasm! au distribu ie preponderent intracelular! D. Cinetica distributiei este influen at! chiar la valori mici ale leg!rii de proteinele plasmatice E. La administrarea concomitent! a dou! medicamente care se leag! de proteine pe acela$i situs, apar interac iuni de deplasare
(pag. 85-87)

F2610193. Fenomenul de induc&ie enzimatic se caracterizeaz prin: A. Existen a unui medicament care scade rata sintezei enzimelor microzomiale hepatice B. Diminuarea efectului unui medicament administrat concomitent cu inductorul

309

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

310

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Efecte favorabile n icterul nuclear prin inducerea UDP-glucuroniltransferazei D. Efecte favorabile n porfiria hepatic! prin induc ia ALA-sintetazei E. Cre$terea efectelor medicamentelor administrate concomitent (sinergism medicamentos supraaditiv)
(pag. 120,122)

310

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

311

Rezidentiat 2004
Tema nr. 11 Neuroleptice, antidepresive
BIBLIOGRAFIE:

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1211001. Care dintre urm toarele neuroleptice au structur benzamidic : A. Metoclopramid B. Haloperidol C. Droperidol D. Sulpirid E. Pimozid
(pag. 117-128; 143-152)

F1211002. n pozi&ia 10 a neurolepticelor tioxantenice se afl un atom de: A. Azot B. Oxigen C. Carbon D. Sulf E. Clor
(pag. 117-128; 143-152)

F1311003. Precizati neurolepticul sedativ: A. haloperidol; B. flufenazina; C. proclorperazina; D. levomepromazina; E. fluspirilen.


(pag. 117-127; 143-151.)

F1511004. Care dintre urm toarele antidepresive ac&ioneaz ca blocant al receptorilor alfa-2 presinaptici: A. citalopram B. mirtazepin C. maprotilina D. fenelzina E. fluoxetin
(pag. 146)

F1511005. Haloperidolul: A. are ac iune neuroleptic! sedativ! B. ac ioneaz! prin deple ia depozitelor de catecolamine C. ac ioneaz! prin antagonism predominant dopaminergic D. nu determin! tulbur!ri extrapiramidale E. este contraindicat n st!ri halucinatorii $i delir acut
(pag. 120, 126)

F1511006. Neuroleptice "incisive (dezinhibitorii) sunt urm toarele, cu excep&ia:

311

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

312

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. sulpirid haloperidol clorpromazina flufenazina pimozid
(pag. 119)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1511007. Urm toarele antidepresive sunt inhibitoare ale recapt rii NA #i/sau 5-HT, cu excep&ia: A. amitriptilina B. imipramina C. doxepina D. citalopram E. moclobemid
(pag. 146)

F1511008. Urm toarele interac&iuni sunt ntlnite n grupa antidepresivelor, cu excep&ia: A. antidepresivele poten eaz! efectele amfetaminei B. antidepresivele poten eaz! efectul hipertensiv al catecolaminelor C. IMAO-A provoac! crize hipertensive la consumul brnzeturilor fermentate D. amitriptilina poten eaz! efectele anticolinergice ale antiparkinsonienelor E. antidepresivele poten eaz! efectele analgezicelor opioide
(pag. 149)

F1511009. Urm torii compu#i sunt neuroleptice fenotiazinice, cu excep&ia: A. levomepromazina B. tioridazina C. flufenazina D. flupentixol E. proclorperazina
(pag. 125, 126)

F1611010. Ac&ioneaz ca antidepresiv prin blocarea receptorilor alfa-2-presinaptici: A. Fluoxetina B. Moclobemida C. Mirtazepina D. Doxepina E. Citalopramul
(pag. 146)

F1611011. Ac&ioneaz prin inhibarea selectiv a MAO de tip A: A. Mirtazepina B. Selegilina C. Entacapona D. Moclobemida E. Metaqualona
(pag. 146)

F1611012. Care dintre afirma&ii nu este adev rat ? A. Antidepresivele triciclice poten aeaz! efectele stimulatoare ale amfetaminei B. Antidepresivele triciclice antagonizeaz! efectele reserpinei C. Antidepresivele triciclice au efect anticataleptic experimental D. Miaserina poten eaz! efectele excitant-centrale ale amfetaminei

312

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

313

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. n depresia agitat! timolepticele de tip activator sunt contraindicate


(pag. 147,148,150)

F1611013. Care dintre afirma&iile urm toare este fals ? A. Antidepresivele poten eaz! efectele amfetaminei B. Antidepresivele poten eaz! efectele presoare ale catecolaminelor C. Asocierea antidepresivelor triciclice cu IMAO provooac! efecte de tip atropinic D. IMAO neselective provoac! reac ii hipertensive la pacien ii care consum ! alimente bogate n tiramin! E. Barbituricele cresc efectele antidepresivelor triciclice prin sinergism de ac iune de tip farmacodinamic
(pag. 149)

F1611014. Sunt inhibitoare selective ale recapt rii noradrenalinei: A. Citalopram B. Fluoxetina C. Nialamida D. Maprotilina E. Moclobemida
(pag. 146)

F1611015. Sunt neuroleptice cu structur benzamidic : A. Clopentixol B. Pimozid C. Sulpirid D. Clozapina E. Oxipertina
(pag. 127)

F2111016. Risperidon are indicatie expresa in: A. psihoze cu manifestari negative autistice B. halucinatii C. delir D. boala Parkinson E. sindroame depresive
(pag. 120)

F2111017. Neurolepticele clasice au urmatoarele efecte, cu exceptia: A. tranchilizant major B. antipsihotic C. miorelaxant D. cresterea secretiei de prolactina E. extrapiramidal
(pag. 119-123)

F2111018. Flufenazina decanoat are durata de actiune: A. 8 ore B. 12 ore C. 24 ore D. 3 - 4 saptamani E. 1 - 2 luni
(pag. 118)

F2111019. Risperidon este neuroleptic prin urmatorul mecanism de actiune:

313

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

314

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. depletia depozitelor de catecolamine agonist predominant dopaminergic D2 antagonist predominant D2 agonist predominant serotoninergic 5 - HT2 antagonist predominant 5 - HT2
(pag. 118)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2111020. Moclobemid este antidepresiv cu mecanism de actiune: A. inhibitor neselectiv al recaptarii monoaminelor B. inhibitor selectiv al recaptarii serotoninei C. IMAO neselectiv $i ireversibil D. IMAO- A selectiv $i reversibil E. blocant al receptorilor alfa - 2 presinaptici
(pag. 146)

F2111021. Mirtazapin este antidepresiv cu mecanism de actiune: A. inhibitor neselectiv al recaptarii monoaminelor B. inhibitor selectiv al recaptarii noradrenalinei C. inhibitor selectiv al recaptarii serotoninei D. blocant al receptorilor alfa-2 presinaptici E. IMAO-A selectiv $i ireversibil
(pag. 146)

F2111022. Notati singurul mecanism corespunzator, pentru antidepresivul modern paroxetin: A. inhibitor neselectiv al MAO (IMAO) B. inhibitor selectiv al MAO-A (IMAO-A) C. inhibitor selectiv al recaptarii NA $i ADR D. inhibitor selectiv al recaptarii 5HT E. antagonist alfa-2 presinaptic
(pag. 146)

F2211023. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la sarurile de litiu sunt corecte? A. Se utilizeaza numai saruri organice ale Li. B. Se utilizeaza numai saruri anorganice ale Li. C. Se utilizeaza saruri organice si anorganice ale Li: carbonat, sulfat, citrat, glutamat, etc. D. Nu au actiune normotimica. E. Pot fi asociate cu neuroleptice de tip Haloperidol.
(pag. 151)

F2211024. Care dintre antidepresive sunt de electie in depresia severa? A. Antidepresivele triciclice. B. Antidepresivele tetraciclice. C. IMAO D. Inhibitoarele selective ale recaptarii serotoninei. E. Neurolepticele hipnoinductoare
(pag. 148)

F2211025. Alegeti neurolepticele butirofenonice: A. Tiotixen B. Haloperidol C. Pimozid D. Sulpirid

314

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

315

Rezidentiat 2004
E. Tioridazin
(pag. 124)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2211026. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. butirofenonele se comporta asemanator cu fenotiazinele alchilice B. tioxantenele se comporta asemanator cu fenotiazinele piperazinice C. tioxantenele sunt neuroleptice atipice D. fenotiazinele alchilice sunt neuroleptice incisive E. difenilbutilpiperidinele sunt antipsihotice cu durata lunga de actiune
(pag. 117-127,143-151)

F2211027. Care din urmatoarele neuroleptice sunt fenotiazine piperidinice: A. levomepromazina B. pipotiazina C. clorpromazina D. flufenazina E. fluvoxamina
(pag. 117-127,143-151)

F2311028. Precizati neurolepticul sedativ: A. haloperidol; B. flufenazina; C. proclorperazina; D. levomepromazina; E. fluspirilen.


(pag. 117-127; 143-151.)

F2311029. Levomepromazina prezinta urmatoarele proprietati cu o exceptie: A. neuroleptic sedativ; B. antipsihotic; C. neuroleptic incisiv; D. anticolinergic; E. anxiolotic.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311030. Durata de actiune a flufenazinei decanoat este: A. 8 ore; B. 3 - 4 saptamani; C. 24 ore; D. 1 - 2 luni; E. 12 ore.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311031. Care este mecanismul de actiune corespunzator paroxetinei: A. antagonist al receptorilor alfa -2 adrenergici (presinaptici); B. inhibitor selectiv al recaptarii noradrenalinei; C. inhibitor selectiv al recaptarii serotoninei (5 hidroxi-triptaminei); D. inhibitor selectiv al MAO de tip A; E. inhibitor neselectiv al MAO.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311032. Care din urmatoarele medicamente antidepresive este un inhibitor selectiv al MAO tip A

315

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

316

Rezidentiat 2004
(reversibil): A. B. C. D. E. tranilcipromina; fenelzina; nialamida; mirtazepam; moclobemid.
(pag. 117-127; 143-151.)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2511033. Urmatoarele neuroleptice au structura benzamidica: A. Haloperidol B. Rispolept C. Sulpirid D. Pimozid E. Penfluridol
(pag. 118)

F2511034. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate, cu exceptia: A. Sulpiridul este antagonist pur D2 B. Antagonistii predominant 5-HT2 actioneaza in special pe simptomele negative ale shizofreniei C. Rispolept este antagonist predominant 5-HT2 D. La administrarea neurolepticelor poate sa apara simdromul muscarinic E. In timpul tratamentului cu neuroleptice pot aparea tulburari ale functiilor sexuale
(pag. 120-122)

F2511035. Prezinta actiune prelungita: A. Clorprotixen B. Flupentixol decanoat C. Haloperidol D. Trifluoperidol E. Droperidol
(pag. 118)

F2511036. Neurolepticele incisive: A. prezinta structura de fenotiazine piperazinilalchilice B. au efect sedativ C. au efect antipsihotic moderat asupra simptomatologiei pozitive ale schizofreniei D. actioneaza intens pe simptomele negative ale schizofreniei E. sunt indicate in stari de agitatie psihomotorie acuta
(pag. 119)

F2511037. Care din urmatoarele antidepresive sunt IMAO-A? A. fenelzina B. tranilcipromina C. mirtazepin D. moclobemid E. sertralin
(pag. 146)

F2511038. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate, cu exceptia: A. Amitriptilina prezinta efect anticolinergic B. Barbituricele diminua efectul antidepresivelor C. Antidepresivele scad efectul antihipertensivelor

316

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

317

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. Antidepresivele diminua efectele amfetaminei cu exceptia mianserinei E. Antidepresivele au ca indicatie principala depresia endogena
(pag. 148-149)

F2611039. Antagonistul competitiv se caracterizeaz prin: A. Competi ie cu mediatorul fiziologic pentru acela$i situs de legare la nivel receptorial B. Activitate intrinsec! submaximal! C. Lipsa afinit! ii fa ! de receptor D. pD2 prim - logaritmul negativ al concentra iei molare de antagonist care reduce la jum!tate efectul agonistului E. Favorizarea leg!rii mediatorului, antagonistul legndu-se de acela$i receptor, dar pe un alt situs
(pag. 226-227)

F2611040. Este antagonism farmacodinamic utilizat n terapeutic ca medica&ie antidot: A. Neostigmin! + Succinilcolin! B. Neostigmin! + Atracuriu C. Spironolacton! + Clorur! de potasiu i.v. D. Droperidol + Alfentanil E. Tonicardiace + s!ruri de Ca i.v
(pag. 210-212)

F2611041. Este sinergism de poten&are utilizat n terapeutic : A. S!ruri de Ca i.v. n insuficien a cardiac! acut! + tonicardiace B. Antidiabetice orale + -adrenolitice C. Sulfamide + Procainbenzilpenicilin! D. Antihipertensive + diuretice E. Neostigmin! + suxametoniu
(pag. 210)

F2611042. Un antagonist necompetitiv se caracterizeaz prin: A. Legarea de receptor pe un alt situs, mpiedicnd legarea normal! a mediatorului fiziologic B. Activitate intrinsec! maxim! C. pA2 - logaritmul concentra iei pentru care trebuie dublat! doza de agonist pentru a produce acela$i efect D. Afinitate pentru situsul de legare a mediatorului E. Favorizarea leg!rii mediatorului prin modific!ri sterice la nivelul receptorului
(pag. 226-228)

F2611043. Fenomenul "up regulation" este consecin&a: A. Favoriz!rii degrad!rii metabolice a mediatorului B. Stimul!rii continue a receptorilor C. Cre$terii eliber!rii de mediator n fanta sinaptic! D. Inhib!rii recapt!rii mediatorului E. Bloc!rii continue a receptorilor
(pag. 199)

F2611044. Care dintre urm toarele afirma&ii este adev rat ? A. Esterii pseudotropanolului (pseudotropinei) au ac iune parasimpatolitic!, iar ai tropanolului (tropinei) au ac iune anestezic! local!. B. nlocuirea radicalului metil de la atomul de azot heterociclic al deriva ilor de morfinan (morfin!, oximorfon!) cu radicalul alil coonduce la ob inerea de antagoni$ti ai receptorilor opioizi. C. Introducerea unor grup!ri hidrofile (-OH) pe nucleul sterolic al digitoxinei cre$te durata ac iunii farmacodinamice D. Aminoacizii dextrogiri sunt utiliza i preponderent pentru ob inerea aminelor biogene, n defavoarea celor

317

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

318

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

levogiri E. Dopamina fiind o amin! biogen! penetreaz! u$or bariera hemato-encefalic!, folosind sisteme transportoare specifice pentru amine biogene
(pag. 183-187)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1211045. Care afirmatii sunt corecte? A. Clorpromazina este un neuroleptic derivat de fenotiazina cu catena laterala alifatica B. Clorpromazina este conditionata in preparatele Clordelazin drajeuri, Plegomazin drajeuri si fiole. C. Levomepromazina este un antidepresiv benzoxazepinic D. Levomepromazina este indicata in stari de agitatie, excitatii psihomotorii cu halucinatii, delir cronic, psihoze senile E. Levomepromazina este un hipnogen
(pag. 117-128; 143-152)

F1211046. Care afirmatii sunt corecte? A. Haloperidol este un neuroleptic butirofenonic B. Haloperidol este un neuroleptic benzamidic C. Flupentixolul indicat in schizofrenie este conditionat sub forma "depot". D. Zyprexa este un antipsihotic indicat in tratamentul schizofreniei E. Metoclopramid este un neuroleptic triciclic
(pag. 1178-128; 143-152)

F1211047. Care dintre afirma&iile referitoare la butirofenone sunt adev rate: A. Cei mai importan i reprezentan i sunt Flupentixolul $i clopentixolul B. Sunt neuroleptice incisive C. Nu prezint! efecte extrapiramidale D. Sunt indicate n delir, halucina ii E. Se administreaz! numai pe cale oral!
(pag. 117-128; 143-152)

F1211048. Care dintre urmatoarele antidepresive actioneaza ca inhibitoare selective ale recaptarii serotoninei: A. Amitriptilina B. Fluoxetina C. Paroxetina D. Doxepina E. Sertralina
(pag. 117-128; 143-152)

F1211049. Care dintre urm toarele efecte pot apare la administrarea neurolepticelor A. Antipsihotic! B. Sindrom extrapiramidal C. Muscarinic D. Alfa-1 adrenomimetic E. Antihistaminic H1
(pag. 117-128; 143-152)

F1211050. Care dintre urm toarele substan&e fac parte din grupul neurolepticelor cu structur fenotiazinic : A. Haloperidol

318

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

319

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. Sulpirid Clorpromazina Reserpina Levomepromazina
(pag. 117-128; 143-152)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1211051. Care sunt avantajele la administrarea neurolepticelor depot: A. Se administreaz! numai oral B. Se pot administra n ambulator C. Asigur! o mai bun! complian ! D. Sunt diminuate reac iile adverse E. Doza global! este crescut!
(pag. 117-128; 143-152)

F1211052. Din clasa psiholepticelor fac parte substantele medicamentoase cu actiune: A. Antidepresiv B. Neuroleptica C. Hipnotica D. Psihostimulenta E. Anxiolitica.
(pag. 117-128; 143-152)

F1211053. Din grupa neurolepticelor inciseive fac parte urm toarele substan&e A. Tioridazina B. Sulpirid C. Flufenazina D. Levomepromazina E. Pimozid
(pag. 117-128; 143-152)

F1211054. Efectul tranchilizant major al neurolepticelor se manifest prin: A. Sc!derea tensiunii nervoase B. Suprimarea anxiet! ii C. Inducerea anxiet! ii D. Nervozitate E. Neutralitate afectiv!
(pag. 117-128; 143-152)

F1211055. Neurolepticele incisive prezint urm toarele caracteristici: A. Produc somnolen ! accentuat! B. Ac ioneaz! asupra simptomelor positive ale schizofreniei C. Nu ac ioneaz! asupra simptomelor negative din schizofrenie. D. Efectul antipsihotic este intens. E. Efectul antipsihotic apare numai la doze crescut
(pag. 117-128; 143-152)

F1211056. Neurolepticele sunt indicate n: A. Schizofrenie B. Gre uri $i vomismente intense C. Parkinson D. Anesteziologie E. Hipotensiune

319

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

320

Rezidentiat 2004
(pag. 117-128; 143-152)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1211057. Neurolepticele sunt substante medicamentoase derivati de: A. Acid fenil acetic B. Fenotiazina. C. Butirofenona D. Benzamida E. Xantina.
(pag. 117-128; 143-152)

F1311058. Antidepresive inhibitoare selective ale recaptarii serotoninei sunt: A. maprotilina; B. fluoxetin; C. paroxetin; D. sertralin; E. desimipramina.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311059. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) au urmatorul profil farmacologic: A. efectul timoanaleptic scade odata cu cresterea efectului sedativ; B. potenteaza efectele reserpinei; C. potenteaza efectele noradrenalinei si serotoninei; D. potenteaza efectele stimulatoare ale SNC ale amfetaminei (cu exceptia mianserinei); E. prezinta efecte colinergice centrale.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311060. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice) prezinta frecvent urmatoarele reactii adverse: A. insomnie sau somnolenta; B. psihoza deliranta, maniacala; C. efecte secundare de tip colinergic; D. efecte secundare anticolinergice; E. anxietate.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311061. Care din urmatoarele actiuni sunt in legatura cu antidepresivele de tip triciclic? A. blocarea recaptarii noradrenalinei; B. actiune anticolinergica centrala; C. actiune anticolinergica periferica; D. efect inhibitor asupra monoaminoxidazei (MAO); E. blocarea recaptarii serotoninei (5-HT).
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311062. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de medicamentele neuroleptice? A. scad tensiunea nervoasa; B. calmeaza starile de hiperexcitabilitate; C. actiune antipsihotica; D. actiune antiparkinsoniana; E. produc neutralitate afectiva si emotionala.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311063. Care din urmatoarele indicatii sunt in legatura cu neurolepticele? A. parkinsonismul;

320

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

321

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. schizofrenia; psihoza maniaco-depresiva; tulburari psihotice (stari paranoide); grata si voma (intense).
(pag. 117-127; 143-151.)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1311064. Care din urmatoarele neuroleptice sunt incisive? A. clorpromazina; B. haloperidol; C. flufenazina; D. levomepromazina; E. sulpirid.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311065. Care din urmatoarele neuroleptice sunt sedative? A. flufenazina; B. clorpromazina; C. levomepromazina; D. haloperidol; E. tioridazina.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311066. Efectul antidepresiv al fenelzinei si tranilciprominei (IMAO) este dat de: A. cresterea concentratiei catecolaminelor libere in SNC; B. activarea receptorilor colinergici nicotinici din SNC; C. blocarea enzimei monoaminooxidaza; D. inhibarea enzimei fosfodiesteraza; E. blocarea receptorilor adenozinei.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311067. Indicatiile pentru sarurile de litiu cuprind: A. mania acuta (cand neurolepticele sunt contraindicate); B. convulsii; C. psihoza maniaco-depresiva; D. depresii (refractare la imipramina); E. insuficienta cardiaca grava.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311068. Medicamentele antidepresive de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) potenteaza efectele: A. hipertensive ale simpatomimeticelor; B. anticolinergice ale atropinei, trihexifenidilului; C. antihipertensivelor; D. psihostimulantelor amfetaminice; E. antiepilepticelor.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311069. Neurolepticele pot induce urmatoarele reactii adverse: A. astenie, somnolenta; B. tulburari extrapiramidale (sindrom neuroleptic); C. miastenie (efect miorelaxant); D. fenomene parkinsoniene;

321

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

322

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. tulburari endocrine (cresterea secretiei de prolactina).


(pag. 117-127; 143-151.)

F1311070. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice neurolepticelor sedative: A. induc somnolenta; B. efect sedativ; C. reactii adverse neurologice intense; D. efect anxiolitic intens; E. actiune antihalucinanta (halucinolitica) intensa.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311071. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de haloperidol: A. efecte vegetative simpatolitice (hipotensiune arteriala si bradicardie); B. dificultati de mictiune, constipatie; C. reactii adverse extrapiramidale intense (sindrom parkinsonian); D. dislepsii (miscari involuntare ale gurii, limbii, gatului, membrelor); E. tahicardia.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1411072. Acatisia produs de neuroleptice se caracterizeaz prin: A. mi$c!ri involuntare ale gurii, limbii $i gtului B. stare de nelini$te subiectiv! asociat! cu nevoia imperioas! de mi$care C. crize oculogire D. mi$c!ri constante $i necontrolate ale picioarelor E. contracturi musculare regionale
(pag. 122)

F1411073. Antidepresivele poten&eaz efectele: A. clonidinei B. amfetaminei C. analgezicelor opioide D. antiepilepticelor E. guanetidinei
(pag. 149)

F1411074. Antidepresivele triciclice sunt contraindicate n: A. boala Parkinson B. sarcin! C. glaucom D. hipertrofia de prostat! E. miastenie
(pag. 147-148)

F1411075. Antidepresivele triciclice: A. pot provoca relativ frecvent reac ii adverse de tip anticolinergic B. toxicitatea lor este poten at! de diureticele saluretice C. au o laten ! scurt! (2-3 zile) D. eficien a lor terapeutic! poate fi verificat! dup! minim 4 s!pt!mni de la ini ierea tratamentului E. impun monitorizarea terapiei
(pag. 148-149)

F1411076. Clorpromazina are ac&iune:

322

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

323

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. anticonvulsivant! sedativ! $i deprimant! psihomotorie antipsihotic! moderat! timoanaleptic! miorelaxant!
(pag. 124)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1411077. Fac parte din grupul antidepresivelor triciclice: A. amitriptilina B. doxepina C. mianserina D. moclobemid E. imipramina
(pag. 145)

F1411078. Fac parte din grupul neurolepticelor butirofenonice: A. sulpirid B. flufenazina C. droperidol D. pimozid E. haloperidol
(pag. 118)

F1411079. Flufenazina: A. poate provoca tulbur!ri extrapiramidale de tip diskinetic B. are ac iune antiemetic! C. prezint! un efect antipsihotic intens D. este un neuroleptic butirofenonic E. antagonizeaz! hipokinezia $i rigiditatea n boala Parkinson
(pag. 124-125)

F1411080. Haloperidolul: A. este un neuroleptic fenotiazinic B. poate provoca tulbur!ri extrapiramidale intense C. are o ac iune neuroleptic! incisiv! D. prezint! un efect sedativ $i hipnogen E. se administreaz! exclusiv parenteral
(pag. 126)

F1411081. Neurolepticele incisive: A. au efect sedativ $i anxiolitic intens B. au efect favorabil la bolnavii schizofreni cu autism C. au un puternic efect antihalucinator $i antidelirant D. provoac! somnolen ! E. sunt preferate n st!rile de agita ie psihomotorie acut!
(pag. 119)

F1411082. Preciza&i care sunt afirma&iile corecte referitoare la litiu: A. este contraindicat n sarcin! B. toxicitatea litiului este poten at! de diureticele saluretice C. nu se recomand! la bolnavii cu insuficien ! respiratorie D. poate provoca fotosensibilizare

323

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

324

Rezidentiat 2004
E. impune monitorizarea periodic! a litemiei
(pag. 151)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1411083. Preciza&i medicamentele incluse n grupa antidepresivelor: A. zopiclona B. fluoxetina C. pimozidul D. piracetam E. doxepina
(pag. 146)

F1411084. Sindromul neuroleptic malign se caracterizeaz prin: A. relaxarea accentuat! a musculaturii striate B. hipertermie C. rigiditate muscular! D. tahiaritmii E. mortalitate ridicat!
(pag. 122)

F1411085. Sindromul parkinsonian provocat de neuroleptice nu este corelat cu ac&iunea antipsihotic a neurolepticelor clasice: A. nu este corelat cu ac iunea antipsihotic! a neurolepticelor clasice B. este mai frecvent $i mai intens la neurolepticele clasice sedative C. se caracterizeaz! prin hipertonie $i hiperkinezie D. apare dup! administrarea prelungit! a neurolepticelor E. este mai redus ca intensitate pentru neurolepticele clasice dezinhibitorii
(pag. 121)

F1411086. Sunt neuroleptice incisive: A. sulpirid B. tioridazina C. pimozid D. clorpromazina E. haloperidol


(pag. 119)

F1511087. Care dintre urm toarele afirma&ii sunt adev rate? A. antidepresivele au ca indica ie principal! depresia endogen! B. n depresia anxioas!, antidepresivele se pot asocia cu anxiolitice benzodiazepinice C. la vrstnici, aminele triciclice nu produc efecte adverse D. antidepresivele triciclice nu trec n laptele matern E. trecerea la IMAO se poate face imediat dup! ntreruperea aminelor triciclice
(pag. 148)

F1511088. Droperidolul: A. la administrarea i.v. prezint! laten ! $i durata de ac iune lungi B. la administrarea i.v. prezint! laten ! $i durata de ac iune scurte C. este indicat n urgen e psihiatrice D. este utilizat n neuroleptanalgezie E. sinonim cu haloperidol
(pag. 126)

324

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

325

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1511089. Enumera&i gre#elile din clasificarea neurolepticelor dup structura chimic : A. fenotiazine: levomepromazina B. tioxantene: clopentixol C. dibenzodiazepine: clozapina D. benzamide: periciazina E. butirofenone: penfluridol
(pag. 118)

F1511090. Grupa neurolepticelor incisive dezinhibitorii include: A. haloperidol B. sulpirid C. clorpromazina D. tioridazina E. pimozid
(pag. 119)

F1511091. Mecanismele ac&iunii neuroleptice: A. deple ia catecolaminelor (dopamin!, noradrenalin!, adrenalin!): rezerpina B. antagonism predominant dopaminergic pe receptorii D2 $i D1 n raport de 500:1 pentru clorpromazin! C. antagonism predominat dopaminergic pe receptorii D2 $i D1 n raport de 5:1 pentru haloperidol D. antagonist pur D2: sulpirid E. antagonism predominant serotoninergic: risperidona (5-HT2/D2 = 25:1)
(pag. 118, 120)

F1511092. Neurolepticele ac&ioneaz prin: A. deple ia depozitelor de catecolamine B. agonism predominant dopaminergic C. agonism predominant serotoninergic D. antagonism predominant dopaminergic E. antagonism predominant serotoninergic
(pag. 120)

F1511093. Neurolepticele clasice, antagoni#ti predominant dopaminergici, prezint reac&ii adverse de tip neurologic: A. ginecomastie B. sindrom Parkinson C. dischinezii D. acatizia E. tendin ! la sinucidere
(pag. 121, 122)

F1511094. Reac&iile adverse frecvente ale antidepresivelor tip amine triciclice sunt: A. anxietatea B. hipotensiunea arterial! C. psihoza delirant! D. neperceperea culorilor ro$u, verde E. efecte secundare de tip anticolinergic
(pag. 147)

F1511095. Sunt antidepresive inhibitoare selective ale recapt rii serotoninei, cu excep&ia: A. citalopram B. mirtazepin

325

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

326

Rezidentiat 2004
C. maprotilina D. paroxetin E. sertralin
(pag. 146)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1611096. Efectele adverse ale litiului sunt poten&ate de: A. Diuretice saluretice B. Dieta hiperproteic! C. Dieta hiposodat! D. Haloperidol E. Antiacide de tip bicarbonat de sodiu
(pag. 151)

F1611097. Inhib selectiv recaptarea serotoninei: A. Fluvoxamina B. Paroxetina C. Imipramina D. Tranilcipromina E. Mirtazepina
(pag. 146)

F1611098. Mecanismul de ac&iune al neurolepticelor const n: A. Deple ia depozitelor de catecolamine B. Antagonizarea receptorilor dopaminergici D1 $i D2 C. Antagonizarea predominant! a receptorilor serotoninergici 5-HT2 D. Stimularea eliber!rii presinaptice a catecolaminelor E. Inhibarea recapt!rii dopaminei la nivelul sistemului limbic
(pag. 118)

F1611099. Neurolepticele butirofenonice se caracterizeaz prin: A. Ac iune neuroleptic! incisiv! B. Tulbur!ri extrapiramidale intense C. Efecte vegetative de tip simpatolitic D. Efecte de stimulare cardiac! marcat! E. Hipertensiune arterial!
(pag. 126)

F1611100. Sunt ac&iuni farmacodinamice specifice timolepticelor: A. Poten area efectelor catecolaminelor B. Poten area efectelor stimulatoare ale amfetaminei C. Stimularea receptorilor dopaminergici D2 din nigrostriat D. Stimularea receptorilor colinergici centrali (ac iune colinergic! central!) n m!sur! diferit!, n func ie de substan ! E. Blocarea receptorilor NMDA pentru acidul glutamic
(pag. 146-147)

F1611101. Sunt ac&iuni neurologice, specifice neurolepticelor: A. Diskinezia tardiv! B. Akatizia C. Sindromul extrapiramidal D. Coreea E. Sc!derea secre iei de prolactin!

326

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

327

Rezidentiat 2004
(pag. 120)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1611102. Sunt ac&iuni psiho-fiziologice de tip neuroleptic: A. Efectul tranchilizant major B. Ac iunea antiamfetaminic! C. Ac iunea miorelaxant! central! D. Efectul hipnogen E. Stimularea contrac iei musculaturii netede vezicale $i biliare
(pag. 119)

F1611103. Sunt efecte endocrine produse de neuroleptice: A. Cre$terea secre iei de prolactin! B. Ginecomastia C. Cre$terea sintezei de gonadoreline D. Apari ia rezisten ei periferice la ac iunea hormonilor tiroidieni E. Modificarea ciclului menstrual (amenoree-galactoree)
(pag. 123)

F1611104. Sunt neuroleptice piperazinilalchilice: A. Triflupromazina B. Trifluoperazina C. Perimetazina D. Proclorperazina E. Flufenazina


(pag. 124)

F2111105. Sunt neuroleptice fenotiazinice aminoalchilice: A. tioridazina B. clorpromazina C. trifluoperazina D. flufenazina E. levomepromazina
(pag. 124)

F2111106. Sunt neuroleptice cu efecte secundare vegetative de tip anticolinergic: A. clorpromazina B. pimozid C. haloperidol D. risperidon E. sulpirid
(pag. 122)

F2111107. Haloperidolul poate provoca urmatoarele reactii adverse: A. sindrom parkinsonian B. retentie urinara C. hipotensiune arteriala D. dislepsii E. hiposalivatie
(pag. 121, 122)

F2111108. Sunt antidepresive cu componenta psihomotorie sedativa: A. doxepina

327

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

328

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. nortriptilina amitriptilina desipramina imipramina
(pag. 146)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2111109. Sunt antidepresive inhibitoare selective ale recaptarii serotoninei: A. sertralin B. maprotilina C. paroxetin D. fluoxetin E. moclobemid
(pag. 146)

F2111110. Antidepresivele amine triciclice au relativ frecvent urmatoarele reactii adverse si contraindicatii: A. glaucom B. hipertrofie de prostata, C. diaree D. psihoza deliranta, maniacala E. anxietate
(pag. 147)

F2111111. Doxepina este antidepresiv de tip: A. inhibitor selectiv al recaptarii noradrenalinei B. sedativ C. amina triciclica D. inhibitor MAO E. stabilizator
(pag. 146)

F2111112. Sunt timeretice: A. fenelzina B. mirtazapin C. doxepina D. tranilcipromina E. desipramina


(pag. 145)

F2111113. Sunt neuroleptice cu efecte secundare neurologice marcate (sindrom parkinsonian, acatizie, diskinezie): A. butirofenone B. diazepine si oxazepine C. fenotiazine piperazinilalchilice D. fenotiazine aminoalchilice E. fenotiazine piperidilalchilice
(pag. 121-122)

F2111114. Clorpromazina poate induce urmatoarele RA: A. somnolenta B. efecte toxice hepatice C. reactii alergice

328

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

329

Rezidentiat 2004
D. tulburari extrapiramidale intense E. reactivarea crizelor epileptice
(pag. 123-125)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2111115. Notati afirmatiile adevarate pentru medicamentul modern risperidon: A. efect antidepresiv B. efect antiparkinsonian C. efect antivomitiv D. antagonist 5 HT-2/D2 E. efect neuroleptic intens pe simptomele negative autistice ale schizofreniei
(pag. 118)

F2111116. Neurolepticele au urmatoarele efecte adverse: A. miastenie B. tulburari ale functiilor sexuale C. sindrom de tip parkinsonian D. acatizie E. diskinezii
(pag. 121-122)

F2111117. Neurolepticele clasice au urmatoarele caracteristici: A. efect antipsihotic B. efecte adverse neurologice C. efecte secundare vegetative D. agonisti ai receptorilor D2 E. actiune antiamfetaminica
(pag. 119-122)

F2111118. Notati afirmatiile corecte pentru profilul farmacologic al antidepresivelor amine triciclice si tetraciclice: A. latenta scurta (1 - 5 zile) B. eficienta la minim 4 saptamani de tratament C. asocierea cu antidepresive IMAO este indicata D. intre tratamentul cu triciclice si IMAO este obligatorie o pauza de 2 saptamani E. antagonizeaza efectul anticolinergicelor
(pag. 149)

F2111119. Notati afirmatiile corecte pentru profilul farmacologic al sarurilor de litiu: A. indicele terapeutic este mare B. RA pot sa apara chiar in zona terapeutica a concentratiilor plasmatice C. asocierea cu haloperidol este indicata D. efectele sunt diminuate de Na+ E. RA sunt potentate de dieta hiposodata
(pag. 151)

F2111120. Moclobemid are urmatorul profil farmacologic: A. inhibitor de MAO B. inhibitor selectiv si reversibil al MAO-A C. antidepresiv D. neuroleptic E. efectul branzei (cheese effect) absent
(pag. 150)

329

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

330

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2111121. Nortriptilina are urmatoarele caracteristici farmacologice: A. antidepresiv B. inhibitor predominant al recaptarii noradrenalinei C. contraindicatie in depresiile agitate D. componenta psihomotorie sedativa E. amina triciclica
(pag. 145-148)

F2111122. Notati afirmatiile corecte privind farmacoterapia depresiilor: A. formele usoare nu necesita antidepresive B. antidepresivele sunt indicate in depresiile endogene C. in depresia agitata, cu hiposomnie, sunt indicate antidepresive IMAO D. in depresia endogena schizofrenica sunt indicate levomepromazina sau tioridazina E. la varstnici, aminele triciclice se prescriu in doze mai mari, fata de adult
(pag. 148-149)

F2211123. Antidepresivele pot actiona: A. inhiband recaptarea serotoninei B. favorizand recaptarea noradrenalinei C. blocand receptorii GABA D. inhiband selectiv MAO-B E. blocand receptorii alfa2 presinaptici
(pag. 117-127,143-151)

F2211124. Antidepresivele triciclice: A. au latenta lunga B. tratamentul nu dureaza mai mult de o saptamana C. au efecte colinergice D. inhiba MAO-A E. pot avea efecte sedative
(pag. 117-127,143-151)

F2211125. Antidepresivele: A. antagonizeaza efectele amfetaminei B. amitriptilina potenteaza efectele antiparkinsonienelor anticolinergice C. antidepresivele IMAO pot da "efectul branzei" D. scad efectele analgezicelor opioide E. cresc efectele antiepilepticelor
(pag. 117-127,143-151)

F2211126. Care dintre clasele structurale enumerate mai jos prezinta compusi cu actiune neuroleptica? A. Fenotiazine B. Tioxantene C. Butirofenone D. Compusi cuaternari de amoniu E. Alcooli tertiari
(pag. 118)

F2211127. Care dintre efectele enumerate sunt produse de neuroleptice? A. Scad tensiunea nervoasa, calmeaza hiperexcitabilitatea. B. Actiune antipsihotica in psihoze acute si cronice. C. Actiune antihistaminica H2

330

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

331

Rezidentiat 2004
D. Actiune alfa-adrenolitica centrala. E. Actiune excitanta SNC.
(pag. 119-120)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2211128. Care dintre urmatoarele neuroleptice sunt neuroleptice incisive? A. Haloperidol. B. Levomepromazina. C. Flufenazina. D. Clorpromazina. E. Pimozidul.
(pag. 119)

F2211129. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Droperidol sunt corecte? A. Este un derivat de butirofenona. B. Este un derivat de tioxantena. C. Se administreaza intravenos, are actiune rapida si de scurta durata. D. Se administreaza numai oral si are timp lung de actiune. E. Este indicat in neuroleptanalgezie si urgente psihiatrice.
(pag. 126)

F2211130. Care dintre urmatoarele caracteristici structurale enumerate sunt importante pentru actiunea neurolepticelor fenotiazinice? A. Prezenta unei catene cu azot in pozitia 10 a nucleului fenotiazinic. B. Azotul din catena trebuie sa fie la 3 atomi de carbon distanta fata de cel din pozitia 10. C. Azotul din catena trebuie sa fie la 2 atomi de carbon distanta fata de cel din pozitia 10. D. Prezenta unui substituent adecvat in pozitia 2 ( Cl, Br, CF3 ). E. Prezenta unei catene alchilice ramificate in pozitia 2.
(pag. 124)

F2211131. Neurolepticele fenotiazinice prezinta urmatoarele tipuri de actiuni: A. Actiune neuroleptica. B. Actiune antiemetica C. Actiune hipotermizanta D. Actiune simpatomimetica E. Actiune vegetativa, simpatolitica si parasimpatolitica.
(pag. 124)

F2211132. Care dintre urmatoarele clase structurale prezinta actiune antidepresiva? A. Dibenzoazepine. B. Dibenzocicloheptadiene. C. Pirazinoazepine. D. Butirofenone. E. Fenotiazine.
(pag. 145)

F2211133. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt inhibitoare MAO? A. Fenelzina. B. Nialamida. C. Amitriptilina. D. Imipramina. E. Moclobemidul.
(pag. 146)

331

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

332

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2211134. Care dintre urmatoarele afirmatii rerferitoare la amitriptilina sunt corecte? A. Este derivat de dibenzocicloheptadiena. B. Face parte din clasa timolepticelor. C. Face parte din clasa timereticelor. D. Are efect psihomotor sedativ si anxiolitic,de diminuare a agitatiei. E. Are efecte anticolinergice centrale si periferice.
(pag. 145-147)

F2211135. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase fac parte din grupul neurolepticelor butirofenonice? A. Clorprotixen B. Fluspirilen C. Haloperidol D. Droperidol E. Reserpina
(pag. 126)

F2211136. Care dintre urmatoarele substante sunt neuroleptice fenotiazinice? A. Periciazina B. Flufenazina C. Tioridazina D. Pimozid E. Trifluoperidol
(pag. 126)

F2211137. Care dintre urmatoarele neuroleptice fac parte din seria fenotiazinelor cu catena piperazinalchilica? A. Levomepromazina B. Pipotiazina C. Proclorperazina D. Flufenazina E. Prometazina
(pag. 124)

F2211138. Neurolepticele fenotiazinice piperazinilalchilice au urmatorul profil farmacologic: A. Sunt slab sedative. B. Au efecte vegetative evidente C. Sunt antiemetice. D. Au efect antipsihotic intens E. Efectele extrapiramidale sunt reduse.
(pag. 125)

F2211139. Clorpromazina: A. Este un neuroleptic cu structura butirofenonica. B. Are efect sedativ, hipnogen. C. Este indicat in stari de excitatie psihotica. D. Nu prezinta efecte vegetative. E. Sidromul extrapiramidal este redus
(pag. 125)

F2211140. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase fac parte din grupa antidepresivelor cu structura de amina triciclica ?

332

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

333

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. Imipramina Sertralina Doxepina Tranilcipramina Maprotilin
(pag. 145)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2211141. Care dintre urmatoarele antidepresive actioneaza prin inhibarea recaptarii noradrenalinei si serotoninei? A. Nortriptilina B. Amitriptilina C. Citalopram D. Moclobemid E. Imipramina
(pag. 146)

F2211142. Care dintre urmatoarele reactii adverse apar relativ frecvent la administrarea antidepresivelor triciclice? A. Anxietate B. Efecte de tip anticolinergic C. Insomnie sau somnolenta D. Dependenta fizica E. Agranulocitoza
(pag. 147)

F2211143. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. Antidepresivele potenteaza efectele analgezicelor opioide B. IMAO neselective pot provoca crize hipertensive la pacientii care consuma alimente bogate in tiramina. C. Antidepresivele diminua efectele antiepilepticelor. D. Barbituricele potenteaza efectele antidepresivelor. E. Antidepresivele cresc efectul antihipertensiv al Clonidinei.
(pag. 149)

F2211144. Mentionati afirmatiile corecte referitoare la Moclobemid: A. Este substanta activa din produsul Aurorix. B. Este o amina triciclica. C. Face parte din grupul IMAO-A selectiv. D. Este un IMAO-B selectiv. E. Este un antidepresiv la care "cheese efect" este puternic.
(pag. 150)

F2211145. Mianserin este: A. Un neuroleptic butirofenonic. B. Un antidepresiv triciclic. C. Un antidepresiv tetraciclic. D. Un antidepresiv ce inhiba efectele stimulatoare ale amfetaminei. E. Este un antidepresiv cu efect psihomotor stabilizator.
(pag. 145, 150)

F2211146. Litiul: A. Se utilizeaza sub forma de carbonat, sulfat sau glutamat. B. Are actiune normotimica.

333

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

334

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Efectele sale sunt potentate de ionii de sodiu. D. Este un antidepresiv indicat in manie acuta cand neurolepticele sunt contraindicate. E. Se poate administra in sarcina si alaptare.
(pag. 151)

F2211147. Neurolepticele au ca actiuni psihofiziologice: A. Scaderea tonusului bazal al SNC B. Efect tranchilizant major C. Imbunatatirea facultatilor intelectuale si a gandirii. D. Efect hipnoinductor. E. Accentueaza agresivitatea si agitatia.
(pag. 119)

F2211148. Neurolepticele au ca actiuni neurologice nedorite: A. Sindrom extrapiramidal B. Actiune antipsihotica C. Diskinezie D. Efect de echilibrare psihomotorie. E. Akatizie.
(pag. 119-120)

F2211149. Farmacotoxicologia neurolepticelor cuprinde: A. Obisnuinta si dependenta fizica. B. Efecte de tip extrapiramidal. C. Hipotensiune si hipotermie. D. Hipertensiune arteriala marcata. E. Efecte antimuscarinice.
(pag. 120-121)

F2211150. Indicatiile terapeutice ale neurolepticelor sunt: A. Ca neuroleptice in psihoze. B. Ca vomitive in intoxicatii acute. C. In neuroleptanalgezie. D. Ca tranchilizante in doze mici. E. In sindrom parkinsonian.
(pag. 121,123)

F2211151. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la neuroleptice: A. Cele incisive se indica in simptomele pozitive ale schizofreniei (halucinatii). B. Cele sedative se administreaza preferabil seara, in stari de agitatie psihomotorie. C. Formele depot se preferea in psihoze cronice. D. Droperidolul nu este indicat in neuroleptanalgezie. E. Formele depot si retard nu au avantajul unor reactii adverse diminuate.
(pag. 123)

F2211152. Alegeti neurolepticele fenotiazinice: A. Levomepromazina B. Trifluoperazina C. Flupentixol D. Droperidol E. Sulpirid


(pag. 124)

334

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

335

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2211153. Notati neurolepticele conditionate in formele retard pentru administrare i.m. A. Droperidol B. Haloperidol C. Clopentixol D. Flupentixol E. Levomepromazina
(pag. 126)

F2211154. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la utilizarea litiului in terapie: A. Are actiune normotimica B. Farmacoterapia se optimizeaza prin monitorizarea concentratiilor plasmatice, a functiei renale. C. Nu da interactiuni de tip sinergism sau antagonism cu alte medicamente. D. Reactiile adverse pot sa apara la dozele terapeutice. E. Este indicat in mania acuta.
(pag. 151)

F2211155. Antidepresivele: A. Potenteaza efectul hipertensiv al catecolaminelor B. Potenteaza efectele amfetaminei. C. Potenteaza efectele analgezicelor opioide. D. Nu influenteaza efectele anticolinergicelor. E. Se pot administra concomitent cu IMAO
(pag. 149)

F2211156. Care neuroleptice sunt prezente in preparate retard: A. flupentixolul B. haloperidolul C. levomepromazina D. flufenazina E. olanzapina
(pag. 117-127,143-151)

F2211157. Neurolepticele pot produce: A. diskinezie tardiva B. sindrom parkinsonian C. scaderea prolactinei D. acatizie E. efecte simpatomimetice
(pag. 117-127,143-151)

F2211158. Neurolepticele se indica in: A. parkinson B. voma C. neuroleptanalgezie D. rahianestezie E. psihoze


(pag. 117-127,143-151)

F2211159. Neurolepticele pot fi: A. agonisti dopaminergici B. agonisti GABA-ergici

335

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

336

Rezidentiat 2004
C. antagonisti predominant D2 D. antagonisti predominant 5HT2 E. agonisti colinergici
(pag. 117-127,143-151)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2211160. Care din urmatoarele antidepresive fac parte din grupul celor triciclice: A. sertralina B. amitriptilina C. moclobemida D. imipramina E. pimozidul
(pag. 117-127,143-151)

F2311161. Neurolepticele pot induce urmatoarele reactii adverse: A. astenie, somnolenta; B. tulburari extrapiramidale (sindrom neuroleptic); C. miastenie (efect miorelaxant); D. fenomene parkinsoniene; E. tulburari endocrine (cresterea secretiei de prolactina).
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311162. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de medicamentele neuroleptice? A. scad tensiunea nervoasa; B. calmeaza starile de hiperexcitabilitate; C. actiune antipsihotica; D. actiune antiparkinsoniana; E. produc neutralitate afectiva si emotionala.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311163. Care din urmatoarele actiuni sunt in legatura cu antidepresivele de tip triciclic? A. blocarea recaptarii noradrenalinei; B. actiune anticolinergica centrala; C. actiune anticolinergica periferica; D. efect inhibitor asupra monoaminoxidazei (MAO); E. blocarea recaptarii serotoninei (5-HT).
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311164. Efectul antidepresiv al fenelzinei si tranilciprominei (IMAO) este dat de: A. cresterea concentratiei catecolaminelor libere in SNC; B. activarea receptorilor colinergici nicotinici din SNC; C. blocarea enzimei monoaminooxidaza; D. inhibarea enzimei fosfodiesteraza; E. blocarea receptorilor adenozinei.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311165. Care din urmatoarele neuroleptice sunt incisive? A. clorpromazina; B. haloperidol; C. flufenazina; D. levomepromazina; E. sulpirid.
(pag. 117-127; 143-151.)

336

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

337

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2311166. Care din urmatoarele neuroleptice sunt sedative? A. flufenazina; B. clorpromazina; C. levomepromazina; D. haloperidol; E. tioridazina.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311167. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice neurolepticelor sedative: A. induc somnolenta; B. efect sedativ; C. reactii adverse neurologice intense; D. efect anxiolitic intens; E. actiune antihalucinanta (halucinolitica) intensa.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311168. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de haloperidol: A. efecte vegetative simpatolitice (hipotensiune arteriala si bradicardie); B. dificultati de mictiune, constipatie; C. reactii adverse extrapiramidale intense (sindrom parkinsonian); D. dislepsii (miscari involuntare ale gurii, limbii, gatului, membrelor); E. tahicardia.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311169. Antidepresive inhibitoare selective ale recaptarii serotoninei sunt: A. maprotilina; B. fluoxetin; C. paroxetin; D. sertralin; E. desimipramina.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311170. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) au urmatorul profil farmacologic: A. efectul timoanaleptic scade odata cu cresterea efectului sedativ; B. potenteaza efectele reserpinei; C. potenteaza efectele noradrenalinei si serotoninei; D. potenteaza efectele stimulatoare ale SNC ale amfetaminei (cu exceptia mianserinei); E. prezinta efecte colinergice centrale.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311171. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice) prezinta frecvent urmatoarele reactii adverse: A. insomnie sau somnolenta; B. psihoza deliranta, maniacala; C. efecte secundare de tip colinergic; D. efecte secundare anticolinergice; E. anxietate.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311172. Medicamentele antidepresive de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) potenteaza efectele: A. hipertensive ale simpatomimeticelor;

337

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

338

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. anticolinergice ale atropinei, trihexifenidilului; antihipertensivelor; psihostimulantelor amfetaminice; antiepilepticelor.
(pag. 117-127; 143-151.)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2311173. Indicatiile pentru sarurile de litiu cuprind: A. mania acuta (cand neurolepticele sunt contraindicate) B. convulsii; C. psihoza maniaco-depresiva; D. depresii (refractare la imipramina); E. insuficienta cardiaca grava.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311174. Urmatoarele reactii adverse pot fi induse de clorpromazina: A. reactii alergice (fotoalergii); B. efecte hepatotoxice; C. reactivarea crizelor de epilepsie; D. tulburari extrapiramidale intense; E. somnolenta.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311175. Care din urmatoarele indicatii sunt in legatura cu neurolepticele? A. parkinsonismul; B. schizofrenia; C. psihoza maniaco-depresiva; D. tulburari psihotice (stari paranoide); E. greata si voma (intense).
(pag. 117-127; 143-151.)

F2511176. Urmatoarele neuroleptice sunt fenotiazine aminoalchilice: A. Proclorperazina B. Levomepromazina C. Tioridazina D. Flufenazina E. Triflupromazina
(pag. 124)

F2511177. Care afirmatii sunt adevarate? A. Neurolepticele sedative au actiune antipsihotica slaba B. Neurolepticele incisive au efect antipsihotic intens asupra simptomatologiei pozitive ale schizofreniei C. Neurolepticele fenotiazinice prezinta sinergism de actiune cu antiparkinsonienele D. Antidepresivele potenteaza efectele stimulatoare ale amfetaminei cu exceptia mianserinei care antagonizeaza E. Mirtazepin blocheaza receptorii postsinaptici 5-HT3
(pag. 119,150)

F2511178. Avantaje la administrarea neurolepticelor depot sunt: A. asigurarea a unei bune compliante B. se administreaza numai pe cale orala C. doza globala este crescuta D. se pot administra in ambulator

338

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

339

Rezidentiat 2004
E. sunt diminuate reactiile adverse
(pag. 123)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2511179. Clasa psiholepticelor cuprinde substante medicamentoase cu actiune: A. antidepresiva B. neuroleptica C. psihostimulanta D. anxiolitica E. neurotonice
(pag. 119,145)

F2511180. Sunt neuroleptice incisive: A. Sulpirid B. Tioridazina C. Flufenazina D. Levomepromazina E. Pimozid


(pag. 119)

F2511181. Urmatoarele afirmatii sunt corecte: A. neurolepticele fenotiazinice prezinta radicali in pozitiile 2 si 10 B. radicalul trifluormetil induce intensitatea cea mai mare de actiune neuroleptica antipsihotica C. levomepromazina este indicata in preanestezie D. neurolepticele tioxantenice prezinta in pozitia 10 un atom de S E. clorprotixenul are actiune antidepresiva
(pag. 124-126)

F2511182. Neurolepticele sunt indicate in: A. schiozofrenie B. hipotensiune C. greturi si voma intensa D. anesteziologie E. depresie anxioasa ca adjuvante ale antidepresivelor
(pag. 125)

F2511183. Neurolepticele sunt derivati de: A. Xantina B. Butirofenona C. Fenotiazina D. Difenilbutilpiperidina E. Dihidropiridina
(pag. 124-127)

F2511184. Antidepresivele de tip triciclic prezinta urmatoarele actiuni: A. blocarea recaptarii serotoninei (5-HT) B. actiune anticolinergica periferica C. blocarea recaptarii noradrenalinei (NA) D. actiune anticolinergica centrala E. efect inhibitor asupra monoaminooxidazei
(pag. 146-147)

F2611185. Un agonist complet se caracterizeaz prin:

339

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

340

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. Afinitate fa ! de receptori Efect farmacologic submaximal Efect farmacologic maxim Activitate intrinsec! Lipsa activit! ii intrinseci
(pag. 224-225)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2611186. Sunt interac&iuni medicamentoase produse prin mecanism farmacodinamic (sinergism de poten&are) cu semnifica&ie clinic (risc crescut de reac&ii adverse): A. Guanedidina + antidepresive triciclice B. Antibiotice bactericide n faza de multiplicare + antibiotice bacteriostatice C. Inhibitori de enzim! de conversie + spironolacton! D. Antidiabetice orale + -adrenolitice E. Antidiabetice orale + diuretice tiazidice
(pag. 214)

F2611187. Sunt boli autoimune ale receptorilor: A. Boala Conn B. Miastenia gravis C. Reumatismul poliarticular acut poststreptococic D. Diabetul zaharat insulino-rezistent E. Sindromul adreno-genital
(pag. 200)

F2611188. Cauzele posibile ale reactivit &ii particulare la medica&ia SNC la vrstnici sunt: A. Cre$trea eliber!rii endogene de endorfine B. Sc!derea num!rului de neuroni colinergici centrali (sensibilitate crescut! la anticolinergice centrale) C. Cre$terea cantit! ii de mediatori (catecolamine, serotonin!, acetilcolin!) D. Cre$terea afinit! ii $i a num !rului receptorilor -adrenergici E. Sc!derea num!rului de neuroni dopaminergici din nigro-striat (reac ii extrapiramidale frecvente la neuroleptice)
(pag. 195-196)

F2611189. Concentra&ia ionilor de Na influen&eaz capacitatea de legare a receptorilor opioizi astfel: A. Cre$terea concentra iei ionilor de Na cre$te afinitatea pentru agoni$ti B. Cre$terea concentra iei ionilor de Na scade afinitatea pentru agoni$ti C. Cre$terea concentra iei ionilor de Na cre$te afinitatea pentru antagoni$ti D. Sc!derea concentra iei ionilor de Na cre$te afinitatea pentru agoni$ti E. Sc!derea concentra iei ionilor de Na cre$te afinitatea pentru antagoni$ti
(pag. 198)

F2611190. Care dintre urm toarele afirma&ii este adev rat ? A. Reglarea descendent! ("down regulation") este consecin a stimul!rii continue a receptorilor B. Reglarea descendent! ("down regulation") este consecin a internaliz!rii receptorilor n membran! C. Reglarea descendent! ("down regulation") este procesul de sc!dere a num!rului de receptori D. Reglarea descendent! ("down regulation") este consecin a bloc!rii continue a receptorilor E. Reglarea descendent! ("down regulation") este consecin a externaliz!rii receptorilor n membran!
(pag. 199)

F2611191. Care dintre urm toarele afirma&ii este adev rat ? A. Hormonii estrogeni cresc cmpul receptorial pentru receptorii oxitocinici B. Hormonii tiroidieni cresc cmpul receptorial 1-adrenergic

340

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

341

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Hormonii estrogeni scad cmpul receptorial pentru receptorii oxitocinici D. Hormonii tiroidieni scad cmpul receptorial 1-adrenergic E. Progesteronul scade num!rul receptorilor oxitocinici
(pag. 199)

F2611192. Consecin&ele farmacologice ale fenomenului "up regulation" sunt: A. Efect rebound la oprirea administr!rii medica iei B. Apari ia intoleran ei dobndite C. Apari ia sindromului de abstinen ! la oprirea administr!rii medica iei D. Cre$terea capacit! ii de metabolizare a enzimelor microzomiale E. Instalarea toleran ei (obi$nuin ei)
(pag. 199)

F2611193. Sunt boli genetice ale receptorilor cu consecin&e farmacodinamice: A. Hipercolesterolemia ereditar! B. Feminizarea f!tului masculin C. Fenilcetonuria D. Acatalazia E. Porfiria hepatic!
(pag. 200)

341

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

342

Rezidentiat 2004
Tema nr. 12 Hipnotice
BIBLIOGRAFIE:

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1212001. Care dintre urm toarele afirma&ii nu sunt corecte? A. Deriva ii barbiturici nu sunt indica i n insuficien ! hepatic! grav! B. Fenobarbitalul este indicat $i n unele forme de epilepsie. C. In anestezia general! se administreaza ciclobarbital i.v. D. Tiopentalul este un derivat tiobarbituric E. Barbituricele produc dependen !.
(pag. 99-100)

F1212002. Care dintre urm toarele hipnotice fac parte din grupul ciclopirolonelor: A. Nitrazepam B. Amobarbital C. Zolpidem D. Triclofos E. Zopiclon
(pag. 99-100)

F1212003. Care dintre urm toarele substan&e se utilizeaz ca hipnoinductoare A. Fenobarbital B. Ciclobarbital C. Tiopental D. Cloralhidrat E. Flunitrazepam
(pag. 99-100)

F1312004. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. au efecte gradate in functie de doza; B. produc datorie de somn paradoxal; C. deprimare selectiva a SNC; D. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri); E. produc inductie enzimatica.
(pag. 99 - 109)

F1312005. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea> A. inhibitie enzimatica; B. obisnuinta; C. deprimarea respiratiei; D. "datorie" de somn paradoxal; E. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri).
(pag. 99 - 109)

F1312006. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. nitrazepam;

342

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

343

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. fenobarbital; indometacina; flunitrazepam; ciclobarbital.
(pag. 99 - 109)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1312007. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. hiperpolarizare postsinaptica; B. potentarea transmisiei GABA-ergice; C. scaderea pragului excitabilitatii neuronale; D. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor; E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare.
(pag. 99 - 109)

F1312008. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. amobarbital; B. ciclobarbital; C. pentobarbital; D. fenobarbital; E. tiopental.
(pag. 99 - 109)

F1312009. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. inductie enzimatica; B. inhibitie enzimatica; C. deplasarea de pe proteinele plasmatice; D. mecanism farmacodinamic; E. mecanism farmacotoxicologic.
(pag. 99 - 109)

F1512010. Care dintre barbituricele hipnotice urm toare are durat lung de ac&iune (8 - 10 ore)? A. hexobarbital B. pentobarbital C. secobarbital D. amobarbital E. fenobarbital
(pag. 106)

F1512011. Care dintre urm torii compu#i este barbituric cu durat ultrascurt (10 - 20 min) de ac&iune? A. secobarbital B. hexobarbital C. ciclobarbital D. amobarbital E. fenobarbital
(pag. 106)

F1512012. Forma grav a sindromului de abstinen& la ntreruperea brusc a tratamentului ndelungat cu barbiturice este caracterizat de: A. insuficien ! renal! acut! B. crize convulsivante de mare r!u epileptic C. coma hepatic!

343

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

344

Rezidentiat 2004
D. accident cerebral hemoragic E. sc!derea acuit! ii vizuale
(pag. 106)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1512013. Indica&iile barbituricelor sunt urm toarele, cu excep&ia: A. anestezia general! B. epilepsie C. insomnii D. insuficien ! renal! sever! E. preanestezie
(pag. 107)

F1512014. La ntreruperea brusc a unui tratament ndelungat cu barbiturice se declan#eaz : A. toleran ! ncruci$at! cu alte medicamente B. induc ie enzimatic! C. inhibi ie enzimal! D. sindrom de abstinen ! E. insuficien ! hepatic!
(pag. 106)

F1512015. Sc derea treptat a dozelor la ntreruperea tratamentului ndelungat cu barbiturice se face pentru a preveni: A. toleran a dobndit! B. toleran a ncruci$at! cu alte medicamente C. sindromul de abstinen ! D. insuficien a hepatic! E. insuficien a renal!
(pag. 106)

F1612016. Eliminarea renal a barbituricelor este favorizat de: A. Alcalinizante urinare B. Acidifiante urinare C. Hormon antidiuretic D. Vasoconstric ia la nivel renal E. Administrarea de clorur! de amoniu perfuzabil
(pag. 107)

F1612017. Este ciclopirolon hipnoinductoare: A. Metaqualona B. Zopiclona C. Amfepramona D. Naloxona E. Canrenona


(pag. 103)

F1612018. Este derivat imidazopiridinic hipnoinductor: A. Meropenem B. Zolpidem C. Imipenem D. Carumonam E. Tigemonam
(pag. 103)

344

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

345

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1612019. Este hipnocoercitiv cu structur chinazolonic : A. Buspirona B. Nalbufina C. Butorfanolul D. Metaqualona E. Zopiclona
(pag. 103)

F1612020. Mecanismele instal rii sindromului de abstinen& la barbiturice sunt. A. Cre$terea afinit! ii GABA pentru situsul receptorial B. Sensibilizarea receptorilor glutamat-ergici C. Diminuarea transmisiei inhibitoare prin glicin! D. Cre$terea activit! ii aminopeptidazei M E. Cre$terea transmisiei inhibitoare prin glicin!
(pag. 106)

F1612021. Sunt efecte adverse specifice dup utilizarea bromurilor: A. Excita ie central! B. Convulsii epileptiforme C. Impoten ! sexual! la b!rba i D. Hipertensiune arterial! E. Toleran a
(pag. 109)

F1612022. Sunt ureide aciclice utilizate ca hipnotice: A. Zolpidemul B. Barbitalul C. Hidroxidiona D. Bromizovalul E. Carbamida
(pag. 103)

F2112023. Hipnoticele barbiturice provoaca dupa administrare repetata urmatoarele reactii adverse, cu exceptia: A. dependenta fizica si convulsii n abstinenta B. cresterea consumului de oxigen si glucoza al creierului C. obisnuinta D. inductie enzimatica E. efect rebound cu vise neplacute, la oprire brusca
(pag. 102-105)

F2112024. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice: A. instalarea inhibitiei enzimatice B. sensibilizarea receptorilor glutamatergici C. hetero "down" reglare D. sensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici E. internalizarea receptorilor GABA-A postsinaptici
(pag. 106)

F2112025. Efectele hipnocoercitivelor barbiturice sunt urmatoarele, cu exceptia: A. deprima selectiv SNC B. au efecte gradate n functie de doza

345

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

346

Rezidentiat 2004
C. reduc somnul paradoxal REM D. produc "datorie" de somn paradoxal E. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile
(pag. 102)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2112026. Barbituricele nu au ca mecanism de actiune: A. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. potentarea transmisiei GABA C. marirea timpului de deschidere a canalelor de Cl D. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. hiperpolarizare postsinaptica
(pag. 105)

F2112027. Hipnocoercitivele au urmatoarele efecte adverse, cu o exceptie: A. deprimarea respiratiei B. obisnuinta C. inhibitie enzimatica D. "datorie" de somn paradoxal E. efect rebound, cu vise dezagreabile
(pag. 102)

F2112028. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. farmacodinamic B. farmacotoxicologic C. deplasare de pe proteinele plasmatice D. inhibitie enzimatica E. inductie enzimatica
(pag. 102,108)

F2112029. Hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele efecte de tip hipnocoercitiv, cu o exceptie: A. efectele deprimante SNC cresc gradat doza-dependent B. forteaza somnul si la indivizi fara hiposomnie C. reduc durata de somn N REM D. produc "datorie de somn paradoxal" E. deprima gradat doza-dependent respiratia, aparatul cardio-vascular si temperatura
(pag. 102)

F2112030. Notati eroarea din tratamentul intoxicatiei acute cu barbiturice: A. analeptice respiratorii B. analeptice cardiovasculare C. perfuzie cu NH4Cl pentru acidifierea urinii si reducerea reabsorbtiei renale tubulare D. diureza osmotica cu solutie de manitol 5%, i.v. E. ventilatie respiratorie cu administrare de oxigen
(pag. 107)

F2112031. Precizati hipnoinductoarele: A. nitrazepam B. clordiazepoxid C. flunitrazepam D. medazepam E. oxazepam

346

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

347

Rezidentiat 2004
(pag. 103)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2212032. Nitrazepamul: A. este hipnocoercitiv B. este hipnoinductor C. are un timp de injumatatire scurt (2-3 ore) D. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice E. nu sufera efectul primului pasaj hepatic
(pag. 99-109)

F2212033. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnoinductoare? A. Barbiturice. B. Bromuri. C. Benzodiazepine. D. Chinazolone. E. Compusi cuaternari de amoniu.
(pag. 103)

F2212034. Care dintre urmatoarele barbiturice au durata scurta de actiune? A. Ciclobarbital. B. Fenobarbital. C. Amobarbital. D. Pentobarbital. E. Barbital.
(pag. 106)

F2212035. Care dintre urmatoarele hipnotice fac parte din grupul aldehidelor? A. Secobarbitalul B. Triclofos C. Glutetimida D. Cloralhidrat E. Diazepam
(pag. 103)

F2212036. Alegeti dintre hipnotice pe cele cu structura de imidazo-piridina: A. Glutetimid B. Zolpidem C. Metaqualona D. Secobarbital E. Nitrazepam
(pag. 103)

F2212037. Alegeti hipnoticul cu structura de ciclopirolona: A. Zopiclon B. Metaqualona C. Ciclobarbital D. Zolpidem E. Glutetimid
(pag. 103)

F2212038. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnoticele barbiturice: A. Sunt derivati ai acidului tiobarbituric.

347

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

348

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. Sunt derivati N-alchilati ai acidului barbituric. Sunt disubstituiti la carbonul 5 din acidul barbituric. Nu prezinta efecte sedative. Nu provoaca inductie enzimatica.
(pag. 102-103)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2312039. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. nitrazepam; B. fenobarbital; C. indometacina; D. flunitrazepam; E. ciclobarbital.
(pag. 99 - 109)

F2312040. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. amobarbital; B. ciclobarbital; C. pentobarbital; D. fenobarbital; E. tiopental.
(pag. 99 - 109)

F2312041. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. hiperpolarizare postsinaptica; B. potentarea transmisiei GABA-ergice; C. scaderea pragului excitabilitatii neuronale; D. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor; E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare.
(pag. 99 - 109)

F2312042. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. au efecte gradate in functie de doza; B. produc datorie de somn paradoxal; C. deprimare selectiva a SNC; D. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri); E. produc inductie enzimatica.
(pag. 99 - 109)

F2312043. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea: A. inhibitie enzimatica; B. obisnuinta; C. deprimarea respiratiei; D. "datorie" de somn paradoxal; E. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri).
(pag. 99 - 109)

F2312044. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. inductie enzimatica; B. inhibitie enzimatica; C. deplasarea de pe proteinele plasmatice; D. mecanism farmacodinamic;

348

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

349

Rezidentiat 2004
E. mecanism farmacotoxicologic.
(pag. 99 - 109)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2312045. Medicamentul zopiclon are urmatoarele caracteristici: A. tranchilizanta; B. benzodiazepina; C. hipnoinductoare; D. miorelaxanta; E. ciclopirolona.
(pag. 99 - 109)

F2512046. Alegeti afirmatiile corecte: A. derivatii acidului barbituric substituiti la C5 sunt barbiturice hipnotice B. derivatii N-alchilati sunt barbiturice hipnotice C. amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general D. fenobarbitalul are caracter slab bazic E. actiunea hipnotica este scazuta in intensitate de substituentii asimetrici
(pag. 103-106)

F2512047. Care afirmatii sunt false? A. La intreruperea brusca a unui tratament indelungat cu barbiturice se declanseaza sindrom de abstinenta B. Nitrazepamul este derivat din 7-nitro-1,4-benzodiazepina C. Cloramfenicolul creste efectul barbituricelor administrate concomitent D. Amobarbitalul este utilizat in preanestezie E. Ciclobarbitalul este indicat in marele rau epileptic
(pag. 103-107)

F2512048. Tratamentul intoxicatiei acute cu hipnotice consta in: A. Perfuzie cu NaHCO3 pentru alcalinizarea urinii si reducerea reabsorbtiei tubulare B. Administrarea de furosemid i.v. C. Administrare de excitante ale SNC D. Perfuzie cu glucoza hipertona E. Administrarea de metoclopramid i.v.
(pag. 107)

F2512049. Hipnocoercitive cu structura de ureide aciclice sunt: A. Glutetimida B. Metilpentinolul C. Benzactizina D. Bromizovalul E. Meprobamatul
(pag. 103)

F2512050. Hipnoinductoare sunt: A. Zopiclona B. Metaqualona C. Naloxona D. Imipenem E. Metilprilona


(pag. 103)

F2512051. Nitrazepamul:

349

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

350

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. este derivat din 7-nitro-1,4-benzodiazepina are actiune tranchilizanta are durata scurta de actiune se leaga de proteinele plasmatice in procent redus efect al primului pasaj hepatic redus
(pag. 108-109)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2612052. Care dintre urm toarele reac&ii alergice sunt de tip citolitic-citotoxic? A. Trombocitopenia, granulocitopenia; B. 'ocul anafilactic; C. Dermatita exfoliativ!; D. Edemul Quinque; E. Reac ia anafilactoid!
(pag. 251)

F2612053. Urm toarele reac&ii adverse au baz procese imune: A. Alergia medicamentoas! B. Idiosincrazia C. Efectul rebound D. Toleran a cronic! E. Reac iile de tip toxic
(pag. 249)

F2612054. La baza producerii toleran&ei cronice st : A. Competi ia de substrat la nivelul enzimelor metabolizante hepatice B. Fenomenul de reglare descendent! ("down regulation) C. Fenomenul de reglare ascendent! ("up regulation) D. Inhibarea recapt!rii mediatorului E. Externalizarea receptorilor
(pag. 259-260)

F2612055. Sunt reac&ii adverse de tip idiosincrazic: A. 'ocul anafilactic B. Boala serului C. Criza de porfirie acut! prin induc ia ALA-sintetazei D. Glomerulonefrita E. Tahifilaxia
(pag. 245)

F2612056. Sunt substan&e incriminate n apari&ia unor efecte adverse cancerigene: A. Acidul ascorbic B. Corticosteroizii C. Tiamina D. Citostaticele alchilante E. Antibioticele -lactamice
(pag. 242)

350

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

351

Rezidentiat 2004
INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1212057. Care afirmatii sunt corecte? A. Amobarbitalul are efect sedativ, hipnotic, cu durata lunga de actiune. B. Ciclobarbitalul este activ in marele rau epileptic C. Amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general de scurta durata D. Ciclobarbitalul este un barbituric cu durata scurta de actiune E. Fenobarbitalul este un hipnotic cu durata lunga de actiune
(pag. 99-100)

F1212058. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la barbiturice sunt adevarate? A. Sunt derivati ai acidului barbituric disubstituiti la carbonul 5. B. Sunt derivati ai acidului barbituric substituiti numai la unul dintre atomii de azot C. Actiunea hipnotica este mai intensa la derivatii substituiti in pozitia 5 cu resturi diferite. D. Sunt inductori enzimatici. E. Compusii substituiti in pozitia 5 cu resturi nesaturate sau ramificate au o durata a actiunii hipnotice de mai scurta durata.
(pag. 99-100)

F1212059. Ce modific ri ale func&iilor fiziologice pot apare n timpul somnului fiziologic? A. Starea de con$tien ! este suprimat! B. Motilitatea voluntar! nu este abolit! C. Motilitatea reflex! este diminuat! D. Pragul reflex este sc!zut E. Metabolismul bazal este crescut
(pag. 99-100)

F1212060. Deriva&ii barbiturici determin A. Deprimarea respira iei celulare B. Accentueaz! oxidarea glucozei C. Blocheaz! sinteza de ATP D. Cre$te consumul de oxigen la nivelul creierului E. Scade consumul de oxigen la nivelul creierului.
(pag. 99-100)

F1212061. Hipnocoecitivele: A. Sunt deprimante selective ale sistemului nervos central B. n func ie de doz! produc: sedare-somn-somn hipnotic-somn narcoti-com!-moarte C. Deprim! respira ia D. Nu modific! EEG nocturn E. Reduc durata somnului paradoxa REM
(pag. 99-100)

F1212062. Hipnoinductoarele A. Nu produc somn narcotic B. Ac ioneaz! selectiv pe receptorii specifici (GABA) C. Trezirea din somn se face greu cu st!ri de obnubilare D. Efectele asupra SNV, circula ie $i respira ie sunt intense E. Produc o induc ie enzimatic! marcat!.
(pag. 99-100)

351

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

352

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1212063. Hipnoinductoarele fac parte din urm toarele clase structurale A. Ureide ciclice B. Aldehide C. Alcooli D. Benzodiazepine E. Imidazopiridine
(pag. 99-100)

F1212064. Indicati afirmatiile corecte: A. Amitalul este un medicament indicat ca sedativ-hipnotic B. Ciclobarbitalul este substanta activa din produsul Extraveral. C. Zopiclon (Imovane) este un preparat indicat in insomnii D. Midazolam este o benzodiazepina si este conditionat sub forma de fiole si comprimate in produsul Dormicum E. Ramnolax este un hipnotic cu actiune de lunga durata.
(pag. 99-100)

F1212065. Somnul lent (NREM) are urm toarele caracteristici: A. Are unde EEG rapide $i de amplitudine mare B. Ocup! 75% din totalul timpului de somn C. Durata $i profunzimea sa este mai mare n prima jum!tate a nop ii D. Predomin! n a 2-a jum!tate a nop ii. E. Se caracterizeaz! prin mi$c!ri oculare rapide
(pag. 99-100)

F1212066. Substantele medicamentoase cu actiune hipnotica si sedativa fac parte din urmatoarele clase structurale: A. Barbiturice B. Benzodiazepine. C. Ciclopirolone D. Imidazopiridine. E. Pirazolon
(pag. 99-100)

F1212067. Terapia insomniilor const n administrarea de A. Nootrope B. Sedative C. Hipnotice D. Psihostimulente E. Anxiolitice
(pag. 99-100)

F1312068. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate; B. actiunea deprimanta gradata asupra SNC; C. potentarea efectului bauturilor alcoolice; D. durata lunga de actiune; E. toleranta prin mecanism farmacocinetic.
(pag. 99 - 109)

F1312069. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. contraceptive orale;

352

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

353

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. propranolol; anticoagulante cumarinice; teofilina; medicamente antiacide.
(pag. 99 - 109)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1312070. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. pentobarbital; B. fenobarbital; C. amobarbital; D. hexobarbital; E. ciclobarbital.
(pag. 99 - 109)

F1312071. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. latenta si durata a efectului scurte; B. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce); C. este hipnocoercitiv (nu hipnogen); D. este indicata administrarea timp indelungat; E. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic.
(pag. 99 - 109)

F1312072. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri), la oprirea brusca a tratamentului; B. obisnuinta; C. cresterea metabolismului bazal; D. inhibitie enzimatica; E. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii).
(pag. 99 - 109)

F1312073. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. flumazenil; B. un diuretic osmotic; C. haloperidol; D. alcalinizarea urinii; E. alcool etilic.
(pag. 99 - 109)

F1312074. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. blocarea receptorilor dopaminergici; B. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor; C. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA); D. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare; E. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO).
(pag. 99 - 109)

F1312075. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. alcool etilic; B. diazepam; C. anticoagulante cumarinice; D. rifampicina; E. cimetidina.

353

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

354

Rezidentiat 2004
(pag. 99 - 109)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1312076. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. are actiune hipnotica; B. are durata scurta de actiune; C. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic; D. reduce durata somnului paradoxal (REM); E. este derivat de 7-nitro-1,4-benzodiazepina;
(pag. 99 - 109)

F1412077. Bromurile: A. administrate prelungit pot provoca impoten ! sexual! B. administrarea de NaCl le ncetine$te eliminarea C. nu au risc alergizant D. se recomand! frecvent n prescrip ii magistrale E. sunt indicate n enurezisul nocturn
(pag. 109)

F1412078. Care dintre afirma&iile de mai jos referitoare la fenobarbital o considera&i corect : A. produce somnolen ! diurn! rezidual! B. la doze mari provoac! convulsii C. are $i efect inhibitor enzimatic D. se administreaz! exclusiv oral E. dezvolt! farmacodependen !
(pag. 106)

F1412079. Care dintre urm toarele benzodiazepine sunt utilizate ca hipnotice? A. medazepam B. lorazepam C. nitrazepam D. flunitrazepam E. bromazepam
(pag. 108)

F1412080. Care dintre urm toarele medicamente au ac&iune hipnotic : A. maprotilina B. moclobemida C. cloralhidratul D. nitrazepam E. selegilina
(pag. 108-109)

F1412081. Ciclobarbitalul: A. este un hipnotic cu durat! de ac iune ultrascurt! B. este indicat n insomnia incipient! datorat! hiperexcitabilit! ii nervoase C. are laten ! $i durat! scurt! D. sufer! intens efectul de prim pasaj hepatic E. se administreaz! exclusiv parenteral
(pag. 108)

F1412082. Cloralhidratul: A. are efect timoanaleptic

354

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

355

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

se administreaz! n asociere cu mucilagiul de gum! arabic! este o substan ! cu efect hipnotic are efect iritant pe mucoas! nu se recomand! la bolnavii cu hipertrofie de prostat!
(pag. 109)

F1412083. Hipnoticele barbiturice sunt contraindicate: A. la bolnavii cu insuficien ! hepatic! grav! B. n preanestezie C. la conduc!torii auto D. la pacien ii epileptici E. n insuficien a renal! sever!
(pag. 107)

F1412084. Hipnoticele barbiturice sunt indicate n: A. preanestezie B. enurezis nocturn C. epilepsie D. anestezie general! E. atacul de panic!
(pag. 107)

F1412085. Hipnoticele hipnoinductoare: A. ac ioneaz! selectiv asupra unor receptori specifici B. nu induc somn narcotic nici la doze mari C. trezirea din somn este dificil! $i nso it! de somnolen ! rezidual! D. declan$eaz! efectul de "rebound cu vise nepl!cute la oprirea brusc! a tratamentului E. nu reduc durata de somn paradoxal (REM)
(pag. 102-103)

F1412086. Hipnoticele hipocoercitive: A. la oprirea brusc! a tratamentului nu produc "rebound cu vise nepl!cute B. provoac! induc ie enzimatic! ncruci$at! C. reduc durata somnului paradoxal (REM) D. trezirea din somn este u$oar! E. supradozarea nu poate fi utilizat! n scop suicidar
(pag. 102-103)

F1412087. Nitrazepamul: A. are un T1/2 scurt (6-8 ore) B. produce un somn apropiat de somnul fiziologic, pe o durat! de 6-8 ore C. prezint! $i activitate timoanaleptic! D. are un efect de prim pasaj hepatic ridicat E. se leag! n propor ie mare de proteinele plasmatice
(pag. 108)

F1412088. Simptomele intoxica&iei acute cu barbiturice sunt: A. febr! B. cianoz! tegumentar! C. midriaz! D. hipotensiune arterial! pn! la colaps E. deprimare respiratorie

355

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

356

Rezidentiat 2004
(pag. 107)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1412089. Sindromul de abstinen& la hipnoticele barbiturice se manifest prin: A. hipotensiune B. halucina ii C. insomnie D. diaree E. stare de agita ie psihic!
(pag. 106)

F1412090. Sunt barbiturice cu durat scurt de ac&iune: A. tiopental B. ciclobarbital C. fenobarbital D. amobarbital E. pentobarbital
(pag. 106)

F1412091. Tratamentul intoxica&iei acute cu barbiturice se face cu: A. furosemid iv B. perfuzie cu NaHCO3 C. perfuzie cu glucoz! hiperton! D. solu ie de manitol 5% E. metoclopramid iv
(pag. 107)

F1512092. Care dintre urm torii compu#i sunt barbiturice narcotice? A. tiopental B. amobarbital C. flunitrazepam D. barbital E. hexobarbital
(pag. 106)

F1512093. Care dintre urm torii compu#i sunt hipnotice benzodiazepine? A. fenobarbital B. nitrazepam C. cloralhidrat D. triclofos E. flunitrazepam
(pag. 108)

F1512094. Ciclobarbitalul: A. are laten ! $i durat! de ac iune scurt! B. se administreaz! pe termen nelimitat C. este lipsit de efecte adverse D. se utilizeaz! ca anestezic general E. indicat n insomnii incipiente datorate hiperexcitabilit! ii nervoase
(pag. 108)

F1512095. Fenobarbitalul: A. este barbituric cu durat! scurt! de ac iune

356

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

357

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

este barbituric cu durat! lung! de ac iune este utilizat ca antiepileptic este puternic inductor enzimatic se asociaz! cu alte medicamente pentru a le cre$te eficacitatea
(pag. 106, 137)

F1512096. Hipnoticele barbiturice determin : A. activarea unui situs specific de pe complexul receptor GABA-A postsinaptic efector B. cresc frecven a deschiderii canalelor de clor C. cresc timpul de deschidere al canalelor de clor D. determin! hiperpolarizare $i inhibi ie neuronal! E. inhib! eliberarea de GABA
(pag. 105)

F1512097. Hipnoticele benzodiazepine: A. sunt reprezentate de cloralhidrat B. modific! structura somnului C. poten eaz! transmisia inhibitoare GABA-ergic! D. cresc frecven a de deschidere a canalelor de clor E. scad frecven a de deschidere a canalelor de clor
(pag. 108)

F1512098. Indica&iile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. preanestezie B. insomnii C. miastenia gravis D. glaucom E. anestezia general!
(pag. 107)

F1512099. Nitrazepamul: A. nu se absoarbe digestiv B. are T 1/2 lung, peste 20 de ore C. induce somn de 6-8 ore foarte apropiat de somnul fiziologic D. modific! structura somnului E. nu se mai utilizeaz! ca hipnotic
(pag. 108, 109)

F1512100. Reac&iile adverse la administrarea de hipnotice barbiturice sunt: A. toleran ! dobndit! (obi$nuin a) pentru ac iunea hipnotic! B. sindrom de abstinen ! la ntreruperea brusc! a unui tratament ndelungat C. sindrom de abstinen ! la sc!derea treptat! a dozelor D. hipertensiune arterial! E. toleran ! ncruci$at! cu alte medicamente
(pag. 106)

F1612101. Ac&iunea hipnotic a barbituricelor este crescut n intensitate de urm toarele configura&ii structurale: A. Substituen i simetrici la C5 B. Halogeni C. Substituen i ramifica i la C5 D. Desfacerea nucleului pirimidinic

357

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

358

Rezidentiat 2004
E. Lipsa substituen ilor la C5
(pag. 104)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1612102. Hipnocoercitivele: A. Sunt deprimante SNC neselective care inhib! difuz diferitele segmente ale SNC B. Produc somn n orice condi ii $i la indivizii normali C. Reduc perioadele somnului paradoxal D. Produc obi$nuin ! cu tendin a de cre$tere a dozelor E. Cresc perioadele somnului paradoxal
(pag. 102)

F1612103. Hipnoticele: A. Sunt deprimante selective ale SNC B. Sunt deprimante neselective ale SNC C. Favorizeaz! instalarea unui somn asem!n!tor celui fiziologic D. La doze terapeutice au efect antipsihotic E. Produc sc!derea func iilor fiziologice centrale $i periferice la nivel bazal11
(pag. 101)

F1612104. Mecanismul de ac&iune a benzodiazepinelor const n: A. Ac ionarea unor receptori specifici B. Poten area ac iunii GABA C. Blocarea receptorilor NMDA D. Stimularea transmisiei icosanoidergice E. Blocarea receptorilor glicinergici spinali
(pag. 103)

F1612105. Medicamentele sedative: A. Sunt deprimante neselective ale SNC B. n doze terapeutice produc o stare de lini$tire C. Diminu! hiperexcitabilitatea senzitiv! $i psihomotorie D. n doze terapeutice produc o deprimare selectiv! a SNC $i SNV E. Produc reac ii vegetative marcate
(pag. 101)

F1612106. Sindromul de abstinen& la barbiturice se manifest prin: A. Excita ie SNC B. Convulsii de tip epileptiform C. Stupoare D. Aritmii cardiace E. Hipotermie sever!
(pag. 106)

F1612107. Sunt hipnocoercitive: A. Ciclobarbitalul B. Amobarbitalul C. Glutetimida D. Zopiclona E. Zolpidemul


(pag. 102-103)

F1612108. Sunt hipnoinductoare:

358

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

359

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. Nitrazepam Flunitrazepam Metaqualona Zolpidem Glutetimida
(pag. 103)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2112109. Sunt hipnocoercitive: A. flunitrazepam B. fenobarbital C. zolpidem D. glutetimida E. bromizoval


(pag. 103)

F2112110. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. hipnocoercitiv B. derivat de 7- nitro-1,4-benzodiazepina C. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. se biotransforma la metaboliti activi E. nu reduce durata somnului de tip REM
(pag. 108)

F2112111. Zopiclon este: A. imidazopiridina B. ciclopirolona C. hipnoinductor D. hipnocoercitiv E. antiepileptic


(pag. 103)

F2112112. Actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului sunt A. hipnoinductoare B. sedativa C. anticonvulsivanta D. antipsihotica E. antidepresiva
(pag. 105)

F2112113. Barbituricele au ca mecanism de actiune: A. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. inhibarea transmisiei GABA C. marirea timpului de deschidere a canalelor de ClD. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. hiperpolarizare postsinaptica
(pag. 105)

F2112114. Sunt barbiturice utilizate ca anestezice generale: A. fenobarbital B. ciclobarbital C. amobarbital D. metohexital

359

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

360

Rezidentiat 2004
E. tiopental
(pag. 106)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2112115. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. farmacocinetic B. inductie enzimatica C. deplasare de pe proteinele plasmatice D. inhibitie enzimatica E. stimularea activitatii SOMH
(pag. 108)

F2112116. Precizati hipnocoercitivele: A. hipnoticele piperidindione B. tranchilizantele dicarbamati C. hipnoticele barbiturice D. antidepresivele sedative E. neurolepticele fenotiazine
(pag. 103)

F2112117. Notati efectele hipnocoercitivelor barbiturice: A. deprima selectiv SNC B. au efecte gradate in functie de doza C. reduc somnul paradoxal REM D. produc "datorie" de somn paradoxal E. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile
(pag. 102)

F2112118. Notati actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului: A. hipnotica B. sedativa C. anticonvulsivanta D. antipsihotica E. miorelaxanta
(pag. 105)

F2112119. Zopiclona este: A. benzodiazepina B. ciclopirolona C. tranchilizanta D. hipnoinductoare E. miorelaxanta


(pag. 103)

F2112120. Zolpidem este: A. imidazopiridina B. ciclopirolona C. hipnoinductor D. hipnocoercitiv E. antiepileptic


(pag. 103)

360

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

361

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2112121. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice sunt: A. sensibilizarea receptorilor glutamatergici B. desensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici C. hetero-reglare "up" D. auto-reglare "down" E. instalarea inductiei enzimatice
(pag. 106)

F2112122. Apar interactiuni cu potentarea efectelor barbituricelor, la asocierea cu: A. diazepam B. alcool C. cimetidina D. rifampicina E. anticoagulante cumarinice
(pag. 107-108)

F2112123. Barbituricele administrate timp indelungat induc antagonism farmacocinetic cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. beta-adrenolitice B. digoxina C. anticoagulante cumarinice D. teofilina E. contraceptive orale
(pag. 108)

F2112124. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. derivat de 7- nitro-1,4-benzodiazepina B. hipnoinductor C. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. T1/2 scurt si durata scurta E. reduce durata somnului de tip REM
(pag. 108-109)

F2212125. Barbituricele: A. potenteaza neurotransmisia glutamat-ergica B. sunt hipnocoercitive C. pot deprima sistemul nervos central in functie de doza D. sunt hipnoinductoare E. au un mecanism de actiune GABA-ergic
(pag. 99-109)

F2212126. Hipnoticele: A. produc intotdeauna un somn asemanator celui fiziologic B. produc pierderea temporara a cunostintei C. in doze mici au efect sedativ D. produc analgezie E. se utilizeaza in tratamentul insomniilor
(pag. 99-109)

F2212127. Care din urmatoarele substante pot avea actiune hipnotica: A. zolpidem B. nitrazepam

361

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

362

Rezidentiat 2004
C. lidocaina D. clorpromazina E. loratadina
(pag. 99-109)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2212128. Bromurile: A. au eliminare rapida B. administrarea clorurii de sodiu creste eliminarea bromurilor C. pot produce impotenta D. sunt sedative la doze de 1-3 g pe zi E. au ca mecanism inlocuirea GABA in creier
(pag. 99-109)

F2212129. Nitrazepamul: A. are un timp de injumatatire de peste 20 ore B. nu sufera un circuit enterohepatic C. absorbtia sa prezinta o variabilitate interindividuala mare D. este un hipnocoercitiv E. induce un somn de 6-8 ore
(pag. 99-109)

F2212130. Barbituricele: A. potenteaza transmisia glutamatergica B. deprima formatiunea reticulata ascendenta activatoare C. blocheaza enzimele flavoproteice din lantul citocromilor D. sunt hipnocoercitive E. favorizeaza sinteza de ATP
(pag. 99-109)

F2212131. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. Hipnoticele sunt deprimante neselective aleSNC. B. Hipnoticele, la doze mici au efect sedativ. C. Hipnoticele, la doze mici au efect stimulant SNC. D. La doze terapeutice hipnotice favorizeaza instalarea unui somn asemanator celui fiziologic. E. La doze terapeutice hipnotice prezinta efect hipotermizant.
(pag. 101-102)

F2212132. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnocoercitive? A. Barbituricele. B. Ureidele aciclice. C. Aldehidele si alcoolii cu actiune hipnotica. D. Bromurile E. Benzodiazepinele.
(pag. 103)

F2212133. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnocoercitive sunt adevarate? A. Hipnocoercitivele sunt deprimante neselective ale SNC, care inhiba difuz diferite segmente ale SNC. B. Efectele deprimante SNC nu depind de doza. C. Nu au efecte deprimante asupra respiratiei, aparatului cardiovascular si temperaturii. D. Produc obisnuinta, cu tendinta de marire a dozelor. E. Produc inductie enzimatica.
(pag. 102)

362

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

363

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2212134. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnoinductoare sunt adevarate? A. Actioneaza selectiv asupra unor receptori specifici. B. Efectul hipnogen este mai evident in hiposomnie. C. Fenomenele de inductie enzimatica sunt reduse sau absente. D. Produc inductie enzimatica. E. Efectele deprimante SNC nu sunt doza-dependente.
(pag. 102-103)

F2212135. Care din afirmatiile urmatoare sunt corecte? A. Derivatii acidului tiobarbituric sunt barbiturice narcotice. B. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab bazic. C. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu acizii minerali. D. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab acid. E. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu hidroxizii alcalini.
(pag. 104)

F2212136. Hipnoticele barbiturice prezinta urmatoarele caracteristici structurale: A. Sunt derivati ai acidului barbituric. B. Prezinta doi substituenti la C5 (simetrici sau diferiti). C. Prezinta un singur substituent la C5. D. Actiunea hipnotica creste in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati, dubla si tripla legatura. E. Actiunea hipnotica scade in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati, dubla si tripla legatura.
(pag. 104)

F2212137. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la fenobarbital sunt adevarate? A. Are durata lunga de actiune si latenta lunga. B. Are durata scurta de actiune si latenta scurta. C. Nu se utilizeaza ca hipnotic datorita somnolentei reziduale. D. Principala indicatie este ca hipnotic datorita duratei lungi de somn provocate. E. Se utilizeaza ca sedativ (la doze mici) si ca antiepileptic.
(pag. 106)

F2212138. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la benzodiazepinele hipnotice sunt adevarate? A. Sunt derivati de 7nitro 1,4 benzodiazepina B. Se metabolizeaza in ficat cu obtinerea de metaboliti mai activi. C. Sunt hipnotice moderne preferate hipnoticelor clasice hipnocoercitive. D. Mecanismul de actiune este potentarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice. E. Au ca dezavantaj modificarea structurii somnului cu reducerea somnului REM.
(pag. 108)

F2212139. Terapia insomniilor consta in: A. Tratarea cauzelor (anxietate, depresie, durere) B. Administrarea de sedative. C. Adimistrarea de hipnotice ca prima alegere. D. Psihoterapie E. Masuri igieno-dietetice
(pag. 101)

F2212140. In functie de etiologie hiposomniile pot fi: A. Simptomatica

363

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

364

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. Toxica Cronica Pasagera Neurologica
(pag. 101)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2212141. Mentionati afirmatiile corecte A. Barbituricele se administreaza ca sedative, in doze mici. B. In epilepsie este recomandat ciclobarbitalul. C. In preanestezie se pot utiliza barbituricele cu durata medie. D. In anestezia generala se administreaza fenobarbital. E. Fenobarbitalul este utilizat ce hipnotic de prima alegere.
(pag. 107)

F2212142. Care dintre urmatoarele substane sunt benzodiazepine indicate ca hipnotice? A. Medazepam B. Nitrazepam C. Amobarbital D. Flunitrazepam E. Meprobamat
(pag. 108)

F2212143. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt hipnoinductoare? A. Zolpidem B. Nitrazepam C. Zopiclon D. Ciclobarbital E. Bromura de sodiu
(pag. 103)

F2212144. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupa barbituricelor cu durata scurta de actiune? A. Pentobarbital B. Barbital C. Hexobarbital D. Secobarbital E. Tiopental
(pag. 106)

F2212145. Care dintre afirmatii sunt corecte? A. Nitrazepamul este un hipnotic modern care induce un somn de 6-8 ore. B. Diazepamul este un hipnocoercitiv. C. Hexobarbitalul este indicat in criza din marele rau epileptic. D. Flunitrazepamul are la baza o structura de 7-cloro-1,5-benzodiazepina. E. Nitrazepamul se leaga de proteinele plasmatice in proportie ridicata (87%).
(pag. 106, 108,109)

F2212146. Care dintre urmatoarele substante fac parte din clasa barbituricelor cu efecte ultrascurte? A. Ciclobarbital B. Tiopental C. Tiobutabarbital D. Ketamina

364

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

365

Rezidentiat 2004
E. Midazolam
(pag. 106)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2212147. Indicati afirmatiile corecte: A. Metabolizarea barbituricelor consta in hidroxilare alifatica sau aromatica. B. Toleranta proprie si incrucisata, in cazul derivatilor barbiturici, se poate explica prin fenomenul de inductie enzimatica. C. Barbituricele sunt hipnocoercitive. D. Barbituricele sunt inhibitoare enzimatice. E. Eliminarea renala a barbituricelor se grabeste prin acidularea urinii.
(pag. 104, 105)

F2212148. Indicati afirmatiile corecte: A. Metabolizarea barbituricelor se realizeaza prin alchilare aromatica. B. Barbituricele produc inductie enzimatica. C. Durata scurta a actiunii barbituricelor este datorata prezentei catenelor ramificate la C1. D. Barbituricele sunt hipnoinductoare. E. Toleranta proprie si incrucisata este datorata inductiei enzimatice.
(pag. 104, 105)

F2212149. Alegeti hipnoticele din clasa benzodiazepinelor: A. Triclofos B. Nitrazepam C. Ciclobarbital D. Flunitrazepam E. Barbital
(pag. 99)

F2212150. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la hipnoticele benzodiazepinice: A. Nu modifica structura somnului. B. Somnul este apropiat de cel fiziologic (6-8 ore) C. Au timp de injumatatire scurt. D. Sunt derivati de 7-nitro-1,4-benzodiazepina. E. Actioneaza prin cresterea frecventei de deschidere a canalelor de clor.
(pag. 108)

F2212151. Alegeti hipnocoercitivele din clasa derivatilor barbiturici: A. Glutetimida B. Pentobarbital C. Diazepam D. Fenobarbital E. Ciclobarbital
(pag. 103)

F2212152. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la structura derivatilor barbiturici: A. Sunt derivati de 2,4,6-tricetohexahidropirimidina. B. Sunt disubstituiti la carbonul din pozitia 5. C. Cu hidroxizii alcalini formeaza saruri solubile in apa. D. Actiunea hipnotica este mai scazuta in intensitate cand substituientii de la carbonul 5 sunt asimetrici. E. Gruparile hipnofore din pozitia 5 sunt: legaturile duble, triple, halogeni, substitienti ramificati
(pag. 103-104)

365

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

366

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2212153. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnotice: A. Barbituricele sunt hipnoinductoare. B. Metaqualona este hipnocoercitiv C. Ciclobarbitalul este hipnocoercitiv D. Zoplicone este hipnoinductor. E. Nitrazepam este hipnoinductor.
(pag. 102-103)

F2212154. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la barbiturice: A. Sunt hipnocoercitive B. Difuzeaza prin placenta. C. Produc inductie enzimatica D. Nu dau toleranta E. Durata de actiune nu este influentata de structura.
(pag. 103-104)

F2212155. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia barbituricelor: A. Pot da toleranta la utilizare de 10-12 zile. B. Nu apare sindromul de abstinenta la intreruperea brusca a unui tratament indelugat. C. Dozele toxice sunt de cca 5 ori dozele hipnotice. D. Profilaxia sindromului de abstinenta se face prin cresterea treptata a dozelor. E. Cianoza tegumentelor este semn al intoxicatiei acute.
(pag. 106-107)

F2212156. Barbituricele: A. sunt inhibitori enzimatici B. pot produce anestezie generala C. inhiba actiunea GABA D. deprima respiratia la doze mari E. nu se pot administra intravenos
(pag. 99-109)

F2212157. Barbituricele se pot indica in: A. insomnii B. epilepsie C. hipertensiune arteriala D. intoxicatia acuta cu alcool E. preanestezie
(pag. 99-109)

F2212158. Hipnocoercitivele: A. modifica EEG nocturna B. cresc durata somului REM C. pot declansa efecte rebound la oprirea brusca a tratamentului D. forteaza somnul si la indivizii normali E. stimuleaza respiratia
(pag. 99-109)

F2312159. Care din urmatoarele medicamente sunt hipnocoercitive: A. ciclobarbital; B. zolpidem; C. glutetimida;

366

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

367

Rezidentiat 2004
D. bromizoval; E. zopiclona.
(pag. 99 - 109)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2312160. Medicamentul zolpidem are urmatoarele caracteristici: A. hipnocoercitiv; B. anticonvulsivant (antiepileptic); C. imidazopiridina; D. ciclopirolona; E. hipnoinductor.
(pag. 99 - 109)

F2312161. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza ca hipnotice: A. fenobarbital; B. amobarbital; C. nitrazepam; D. ciclobarbital; E. tiopental.
(pag. 99 - 109)

F2312162. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. blocarea receptorilor dopaminergici; B. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor; C. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA); D. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare; E. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO).
(pag. 99 - 109)

F2312163. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate; B. actiunea deprimanta gradata asupra SNC; C. potentarea efectului bauturilor alcoolice; D. durata lunga de actiune; E. toleranta prin mecanism farmacocinetic.
(pag. 99 - 109)

F2312164. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. flumazenil; B. un diuretic osmotic; C. haloperidol; D. alcalinizarea urinii; E. alcool etilic.
(pag. 99 - 109)

F2312165. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri), la oprirea brusca a tratamentului; B. obisnuinta; C. cresterea metabolismului bazal; D. inhibitie enzimatica; E. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii).
(pag. 99 - 109)

367

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

368

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2312166. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. latenta si durata a efectului scurte; B. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce); C. este hipnocoercitiv (nu hipnogen); D. este indicata administrarea timp indelungat; E. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic.
(pag. 99 - 109)

F2312167. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. pentobarbital; B. fenobarbital; C. amobarbital; D. hexobarbital; E. ciclobarbital.
(pag. 99 - 109)

F2312168. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. alcool etilic; B. diazepam; C. anticoagulante cumarinice; D. rifampicina; E. cimetidina.
(pag. 99 - 109)

F2312169. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. contraceptive orale; B. propranolol; C. anticoagulante cumarinice; D. teofilina; E. medicamente antiacide.
(pag. 99 - 109)

F2312170. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. are actiune hipnotica; B. are durata scurta de actiune; C. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic; D. reduce durata somnului paradoxal (REM); E. este derivat de 7-nitro-1,4-benzodiazepina;
(pag. 99 - 109)

F2312171. Fenobarbitalul prezinta urmatoarele actiuni farmacodinamice: A. anticonvulsivanta (antiepileptica); B. miorelaxanta; C. sedativa; D. antipsihotica; E. hipnotica.
(pag. 99 - 109)

F2512172. Indicatiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. enurezis nocturn B. insomnii

368

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

369

Rezidentiat 2004
C. preanestezie D. epilepsie E. incontinenta urinara
(pag. 107)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2512173. Semnele intoxicatiei cu barbiturice sunt: A. insomnia B. cianoza tegumentelor C. mioza D. HTA E. deprimarea respiratiei
(pag. 107)

F2512174. Hipnocoercitivele: A. sunt deprimante SNC selective B. actiunea deprimanta se manifesta doza-dependent C. forteaza somnul si la indivizii normali care nu sufera de insomnie D. reduc durata somnului NREM E. reduc durata somnului REM
(pag. 102)

F2512175. Bromurile: A. provoaca impotenta sexuala la tratament prelungit B. administrarea de NaCl le grabeste eliminarea C. nu prezinta potential alergizant D. se administreaza i.v., p.o. si intrarectal E. se elimina lent
(pag. 109)

F2512176. Efectele barbituricelor sunt potentate la asociere cu: A. alcool etilic B. branzeturi fermentate C. cimetidina D. fenotiazine E. rifampicina
(pag. 107-108)

F2512177. Hipnoinductoarele: A. produc somn narcotic la doze mari B. reduc durata somnului REM C. supradozarea poate fi utilizata in scop suicidal D. efectul hipnogen este mai evident in hiposomnii E. efectele asupra circulatiei si respiratiei sunt reduse
(pag. 102-103)

F2512178. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta ultrascurta sunt: A. secobarbital B. hexobarbital C. pentobarbital D. metohexital E. tiobutabarbital
(pag. 106)

369

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

370

Rezidentiat 2004
F2512179. In tratamentul hiposomniilor sunt utilizate: A. anxiolitice B. neuroleptice C. nootrope D. psihostimulente E. hipnotice
(pag. 101)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2512180. Alegeti afirmatiile corecte: A. somnul lent (NREM) ocupa cca 75% din timpul total de somn B. somnul rapid (REM) este un proces de reechilibrare psihica C. insomnia este extrem de frecventa D. hiposomnia apare frecvent in bolile psihice E. nitrazepamul produce rebound cu vise neplacute
(pag. 100-103)

F2612181. Toleran&a la medicamente prin mecanism farmacocinetic are la baz : A. nstalarea induc iei enzimatice B. Fenomenul de reglare ascendent! ("up regulation) C. Modificarea densit! ii receptoriale prin externalizare D. Sc!derea filtr!rii glomerulare E. Fenomenul de reglare descendent! ("down regulation)
(pag. 260)

F2612182. Toleran&a medicamentoas poate avea drept cauz : A. Epuizarea stocurilor de mediatori B. Fenomenul de "down regulation C. Fenomenul de "up regulation D. Induc ia enzimatic! E. Sc!derea elimin!rii renale
(pag. 260)

F2612183. Tratamentul reac&iilor adverse grave de tip alergic se face: A. Prin administrarea de histamin!, pentru desenbilizare B. Prin administrare de corticosteroizi i.v. C. Diminund treptat dozele de medicament, pentru desensibilizare D. Prin administrare de adrenalin! i.v. E. Prin administrare de H 2 - blocante
(pag. 254)

F2612184. Sunt reac&ii adverse de tip idiosincrazic: A. Acatalazia B. Tulbur!rile de acetilare datorate polismporfismului N-acetil-transferazei C. Sindromul Gray la nou-n!scut D. Deficien a de glucozo-6-fosfat dehidrogenaz! E. Dermatita exfoliativ!
(pag. 244, 246, 247)

F2612185. Reac&iile adverse de tip toxic se caracterizeaz prin: A. Apari ia lor numai la doze toxice B. Apari ia lor cauzat! de fenomene imunologice

370

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

371

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Determinare de tip farmacogenetic (anomalii inn!scute de metabolism) D. Efecte toxice la doze terapeutice E. Relatie de tip doz!-dependent
(pag. 235)

F2612186. Care dintre urmatoarele medicamente produc reactii de tip idiosincrazic? A. Succinilcolina B. Eritromicina C. Izoniazida D. Clorochina E. Mafenidul
(pag. 244, 247)

F2612187. Reactiile adverse de tip alergic: A. Sunt efecte secundare datorate actiunilor farmacodinamice care pot aparea la unii indivizi, in urma supradozarii B. Apar numai la indivizi cu anomalii enzimatice nn!scute C. Sunt independente de doz! D. Au la baz! mecanisme imune E. Se datoreaz! metaboliz!rii pe c!i alternative la nivelul citocromului P450
(pag. 249-250)

F2612188. Reac&iile alergice pot ap rea n urma administr rii urm toarelor medicamente: A. Ampicilina B. Procaina C. Astemizolul D. Adrenalin! E. Hemisuccinat de hidrocortizon
(pag. 251)

F2612189. Mecanismele implicate n apari&ia imunodeficien&ei latente sunt: A. Cre$terea chemotactismului $i a migr!rii macrofagelor B. Inhibarea mieloperoxidazei C. Cre$terea sintezei de anticorpi D. Hipoplazia medular! indus! E. Stimularea secre iei de eritropoetin!
(pag. 257)

F2612190. La ntrerupere brusc , urm toarele grupe de medicamente pot declan#a efect rebound: A. Anticolinesterazicele B. -blocante C. antihistaminice H2-blocante D. Parasimpatomimetice directe E. Antidiareice
(pag. 264)

371

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

372

Rezidentiat 2004
Tema nr. 13 Tranchilizante
BIBLIOGRAFIE:

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1213001. Care dintre urm toarele afirma&ii referitoare la benzodiazepine nu sunt adev rate? A. Sunt indicate n miastenia gravis B. Au ac iune anxiolitic! C. Nu se recomand! conduc!torilor auto. D. Au efect anticonvulsivant E. Sunt indicate n tulbur!ri neuro-vegetativ
(pag. 110-116)

F1213002. Care dintre urm toarele benzodiazepine prezint o ac&iune de scurt durat ? A. Diazepam B. Clorazepat C. Oxazepam D. Flunitrazepam E. Nitrazepam
(pag. 110-116)

F1213003. Care dintre urm toarele substan&e au n structura lor nucleul 1-5 benzodiazepinic? A. Meprobamat B. Hidroxizin C. Tofisopam D. Clobazam E. Alprazolam
(pag. 110-116)

F1213004. Care dintre urm toarele substan&e nu fac parte din grupul tranchilizantelor benzodiazepinice? A. Diazepam B. Meprobamat C. Nitrazepam D. Midazolam E. Clobazam
(pag. 110-116)

F1213005. Care dintre urmatoarele substante se utilizeaza ca antidot in intoxicatii cu benzodiazepine: A. Flunitrazepamul B. Lorazepamul C. Tofisopamul D. Flumazenilul E. Bromazepamul
(pag. 110-116)

F1213006. Care dintre urm toarele tranchilizante sunt deriva&i difenilmetanici?

372

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

373

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. Meprobamat Hidroxizin Buspirona Benzoctamina Tofisopam
(pag. 110-116)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1313007. Diazepamul nu este conditionat in: A. comprimate 50 mg; B. fiole; C. comprimate 2 mg; D. comprimate 10 mg; E. solutie rectala;
(pag. 110 - 116)

F1313008. Diazepamul nu este indicat in: A. ca hipnogen; B. alcoolism; C. status epilepticus; D. miastenie; E. anesteziologie.
(pag. 110 - 116)

F1413009. Efectele teratogene produse de benzodiazepinele administrate n primul trimestru de sarcin se caracterizeaz prin: A. malforma ii cardiace B. fisuri labio-palatine C. spina bifida D. malforma ii ale membrelor E. moartea f!tului n uter
(pag. 115)

F1513010. Care dintre urm toarele afirma&ii nu este adev rat ? A. tranchilizantele reduc starea de tensiune psihic! B. meprobamatul are ac iune miorelaxant! C. diazepamul are ac iune anticonvulsivant! D. tranchilizantele modific! intens facult! ile intelectuale $i func iile senzoriale E. tranchilizantele tempereaz! reac iile emo ionale
(pag. 111)

F1513011. Care dintre urm toarele benzodiazepine are ac&iune miorelaxant intens ? A. medazepam B. bromazepam C. lorazepam D. diazepam E. clordiazepoxid
(pag. 115)

F1513012. Care dintre urm toarele efecte adverse sunt proprii benzodiazepinelor #i nu caracterizeaz toate tranchilizantele: A. somnolen ! B. tulbur!ri de coordonare motorie

373

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

374

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. obi$nuin a $i dependen a fizic! D. efecte teratogene la administrarea n primul trimestru de sarcin! E. sindrom de abstinen !
(pag. 115)

F1513013. n intoxica&ia cu benzodiazepine se utilizeaz ca antidot: A. manitol B. furosemid C. flumazenil D. oxazepam E. alcool
(pag. 115)

F1513014. n starea de r u epileptic se administreaz i.v.: A. hidoxizin B. meprobamat C. clonazepam D. buspirona E. midazolam
(pag. 113)

F1513015. Meprobamatul este contraindicat n: A. st!ri spastice ale mu$chilor stria i B. miastenia gravis C. sindrom anxios D. sindrom nevrotic E. insomnii psihogene
(pag. 112, 113)

F1613016. Antidotul specific n intoxica&ia acut cu benzodiazepine este: A. Bemegridul B. Flumazenilul C. Nicetamida D. Cafeina E. Amfetamina
(pag. 115)

F1613017. Au timp de njum t &ire foarte lung (peste 50 h): A. Clordiazepoxidul B. Oxazepamul C. Midazolamul D. Lorazepamul E. Nitrazepamul
(pag. 113)

F1613018. Care dintre urm toarele medicamente se utilizeaz n induc&ia anesteiei generale #i preanestezie: A. Clonazepamul B. Flumazenil C. Midazolam D. Doxapram E. Pimeclona

374

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

375

Rezidentiat 2004
(pag. 115)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1613019. Dintre benzodiazepine, au timp de njum t &ire scurt: A. Diazepamul B. Clordiazepoxidul C. Nitrazepamul D. Oxazepam E. Clobazamul
(pag. 113)

F1613020. n st rile spastice ale musculaturii striate se utilizeaz : A. Papaverina B. Drotaverina C. Trimebutina D. Diazepamul E. Oxifenoniu
(pag. 115)

F1613021. Pot produce supradozare relativ a barbituricelor prin inhibarea metaboliz rii lor hepatice: A. Rifampicina B. Insecticidele organo-clorurate C. Cimetidina D. Griseofulvina E. Nistatina
(pag. 107)

F1613022. Sunt benzodiazepine hipnoinductoare: A. Diazepamul B. Clordiazepoxidul C. Nitrazepam D. Flumazenil E. Clobazam


(pag. 113, 115)

F2113023. Despre hidroxizina sunt valabile urmatoarele afirmatii, cu exceptia: A. este tranchilizant B. este antiserotoninic C. este antihistaminic H1 D. este anticonvulsivant E. este antispastic
(pag. 116)

F2113024. Benzodiazepinele au urmatoarele indicatii farmacoterapeutice, cu exceptia: A. anxiolitica B. miorelaxanta C. anticonvulsivanta D. inductoare ale anesteziei generale E. hipnocoercitiva
(pag. 112, 113)

F2113025. Meprobamatul are urmatoarele proprietati farmacologice, cu o exceptie: A. tranchilizant

375

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

376

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. antispastic miorelaxant potentat de alcool contraindicat in miastenia gravis
(pag. 116)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2113026. Notati benzodiazepina cu semiviata eliminarii scurta: A. diazepam B. clordiazepoxid C. clonazepam D. nitrazepam E. oxazepam
(pag. 113)

F2113027. Cimetidina poate potenta efectul diazepamului, prin urmatorul mecanism: A. favorizarea absorbtiei B. inductie enzimatica C. inhibitie enzimatica D. modificarea pH-ului acid gastric E. diminuarea eliminarii
(pag. 116)

F2113028. Antidotul in intoxicatia acuta cu benzodiazepine este: A. naloxon B. flumazenil C. neostigmina D. obidoxima E. protamina
(pag. 115)

F2113029. Precizati diazepina utilizata in terapeutica, ca inductor in anestezie: A. clordiazepoxid B. medazepam C. nitrazepam D. midazolam E. tiopental
(pag. 98,115)

F2213030. Benzodiazepinele pot prezenta actiune: A. tranchilizanta B. hipnocoercitiva C. antispastica D. antipsihotica E. analgezica
(pag. 110-116)

F2213031. Care este antidotul specific in intoxicatia acuta cu benzodiazepine: A. diazepam i.v. B. adrenalina s.c. C. plasma proaspata D. flumazenil i.v. E. naloxona i.v.

376

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

377

Rezidentiat 2004
(pag. 110-116)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2213032. Care din urmatoarele tranchilizante nu actioneaza prin mecanism GABA-ergic: A. alprazolam B. buspirona C. clorazepat dipotasic D. clobazam E. lorazepam
(pag. 110-116)

F2213033. Tranchilizantele produc frecvent urmatoarele reactii adverse: A. psihoze B. reactii adverse extrapiramidale C. somnolenta D. hipertensiune arteriala E. diaree
(pag. 110-116)

F2213034. Tranchilizantele se contraindica in: A. inductia anesteziei generale B. sindromul anxios C. insomnii psihogene D. miastenia gravis E. stari convulsivante
(pag. 110-116)

F2213035. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la meprobamat sunt adevarate? A. Este un tranchilizant. B. Este un inhibitor MAO C. Este un neuroleptic D. Se indica in miastenia gravis. E. Actiunea deprimanta SNC nu este potentata de alcool.
(pag. 116)

F2213036. Care dintre urmatoarele tranchilizante fac parte din grupa azaspirodecandionelor? A. Meprobamat B. Hidroxizin C. Tofizopam D. Oxazolam E. Buspirona
(pag. 112)

F2313037. Diazepamul nu este indicat: A. ca hipnogen; B. in alcoolism; C. in status epilepticus; D. in miastenie; E. in anesteziologie.
(pag. 110 - 116)

F2313038. Diazepamul nu este conditionat in: A. comprimate 50 mg;

377

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

378

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. fiole; comprimate 2 mg; comprimate 10 mg; solutie rectala;
(pag. 110 - 116)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2313039. Ca antidot in intoxicatiile cu tranchilizante benzodiazepine se foloseste: A. un medicament cu actiune vasoconstrictoare generala in perfuzie; B. flumazenil i.v. bolus sau diluat in perfuzie; C. manitol in perfuzie; D. stimulante cardiace in perfuzie; E. o benzodiazepina cu t1/2 scurt in perfuzie.
(pag. 110 - 116)

F2313040. Care dintre urmatoarele reactii adverse sunt proprii benzodiazepinelor? A. somnolenta; B. tulburari de coordonare motorie; C. teratogenitatea (spina bifida) la administrare in primul trimestru de sarcina; D. obisnuinta; E. dependenta fizica cu sindrom de abstinenta redus.
(pag. 110 - 116)

F2513041. Anxietatea se caracterizeaz prin urm toarele, cu excep&ia: A. somnolen ! B. nelini$te psiho motorie C. team! nedeslu$it! D. team! pentru un presupus pericol iminent E. reac ii vegetative
(pag. 110)

F2513042. In ac&iunea tranchilizant nu ntlnim: A. reducerea st!rii de tensiune psihic! B. temperarea reac iilor emo ionale C. echilibrarea comportamentului afectiv D. nl!turarea halucina iilor E. dimunarea anxiet! ii
(pag. 111)

F2513043. Tranchilizantele au urm toarele ac&iuni, cu excep&ia: A. ac iune miorelaxant! B. ac iune anticonvulsivant! C. hipnoinductoare D. ac iune antidepresiv! E. ac iune inductoare a anesteziei generale
(pag. 111)

F2513044. Alprazolam face parte din grupa chimic : A. tiazolbenzodiazepine B. oxazolobenzodiazepine C. 1,5 benzodiazepine D. 2,3 benzodiazepine E. 7-nitro-1,4-benzodiazepin!

378

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

379

Rezidentiat 2004
(pag. 113)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2513045. Care dintre benzodiazepine face parte din grup hipnoticelor: A. alprazolam B. nitrazepam C. oxazepam D. triazolam E. clobazam
(pag. 113)

F2513046. Meprobamat face parte din gupa chimic : A. difenilmetani B. propandioli dicarbama i C. dibenzooctadiene D. benzodiazepine E. azaspirodecandione
(pag. 112)

F2513047. Care dintre urm toarele benzodiazepine sunt eliminate redus la fum tori: A. diazepam B. clobazam C. oxazepam D. alprazolam E. triazolam
(pag. 114)

F2613048. Este rezistent la majoritatea -lactamazelor #i are structur monobactamic : A. Aztreonam B. Tazobactam C. Cilostatina D. Spectinomicina E. Ceftriaxona
(pag. 61)

F2613049. Sunt izoxazolilpeniciline, rezistente la penicilinaz : A. Cloxacilina B. Ticarcilina C. Ampicilina D. Acidul clavulanic E. Carindacilina
(pag. 47)

F2613050. n furunculoza cu stafilococ auriu penicilinazo-secretor se pot utiliza urm toarele peniciline: A. Oxacilina B. Amoxicilina C. Benzilpenicilina D. Benzatinbenzilpenicilina E. Fenoximetilpenicilina
(pag. 47)

F2613051. Sunt particularit &i care caracterizeaz amoxicilina: A. Are spectrul de activitate asem!n!tor cu al benzilpenicilinei

379

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

380

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Ac ioneaz! bacteriostatic, dar influen eaz! $i germenii n repaus metabolic Este activ! pe Pseudomonas aeruginosa Are absorb ie digestiv! $i difuziune tisular! foarte bune Asocierea cu tetracicline este avantajoas!, mai ales n infec ii cu bacili gram-negativ
(pag. 50, 51)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1213052. Benzodiazepine nu sunt recomandate: A. Conduc!torilor auto B. n st!ri anxioase C. n miastenia gravis D. n anesteziologie E. n insomnii
(pag. 110-116)

F1213053. Benzodiazepinele pot actiona prin urmatoarele mecanisme de actiune A. Inhibarea neurotransmisiei excitatoare mediata de GAB B. Potentarea neurotransmisiei inhibitoare mediata de GABA. C. Potentarea recaptarii adenozinei in neuroni D. Inhibarea recaptarii adenozinei in neuroni. E. Inhibarea recaptarii serotoninei.
(pag. 110-116)

F1213054. Care dintre afirmatiile referitoare la Diazepam sunt adevarate: A. Este o substanta cu structura benzamidica B. Este conditionat sub forma de comprimate si fiole in produsul Valium C. Are actiune anxiolitica, miorelaxanta, antiepileptica D. Poate conduce la instalarea farmacodependentei. E. Se poate utiliza ca premedicatie in anesteziologi
(pag. 110-116)

F1213055. Care dintre urm toarele afirma&ii referitoare la benzodiazepine sunt adev rate? A. Se absorb bine la administrare oral! B. Se metabolizeaz! la compu$i activi C. Nu trec bariera hematoencefalic! D. Prin metabolizare se ob in $i compu$i 3-hidroxila i E. La administrarea i.m. absorb ia este mai crescut! comparativ cu cea oral!.
(pag. 110-116)

F1213056. Care dintre urm toarele benzodiazepine au la baz nucleul 1-4 benzodiazepinic? A. Clobazam B. Tofisofam C. Alprazolam D. Medazepam E. Clordiazepoxid
(pag. 110-116)

F1213057. Care dintre urm toarele efecte pot apare n cazul benzodiazepinelor? A. Tranchilizant B. Anticonvulsivant

380

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

381

Rezidentiat 2004
C. Psihostimulent D. Miorelaxant E. Antiagregant plachetar
(pag. 110-116)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1213058. Care dintre urmatoarele preparate sunt indicate ca anxiolitice? A. Tranxene. B. Xanax. C. Diclotard. D. Rudotel. E. Aerius.
(pag. 110-116)

F1213059. Mentionati afirmatiile corecte: A. Alprazolam este o benzodiazepina indicata in anxietate si este foarte eficienta in atacul de panic B. Medazepamul este indicat in sindromul psihoneurovegetativ si este conditionat in produsul Rudotel comprimate C. Tranxene contine ca substanta activa o benzodiazepina cu efect anxiolitic, hipnogen. D. Alprazolam este o substanta anxiolitica cu structra difenilmetanica E. Diazepamul este un tranchilizant cu structura dibenzotiazepinica.
(pag. 110-116)

F1213060. Tranchilizantele A. Diminu! anxietatea B. Cresc starea de tensiune psihic! C. Tempereaz! reac iile emo ionale D. Poten eaz! deprimantele SNC E. Se pot asocia cu alcoolul
(pag. 110-116)

F1313061. Activitatea farmacodinamica a tranchilizantelor cuprinde urmatoarele actiuni: A. anxiolitica; B. anticonvulsivanta; C. stimulanta a SNC; D. miorelaxanta; E. hipnoinductoare.
(pag. 110 - 116)

F1313062. Benzodiazepinele: A. actioneaza pe receptorii dopaminergici; B. actioneaza pe receptorii benzodiazepinici cuplati cu receptorii GABA; C. actioneaza pe receptorii histaminergici; D. cresc frecventa deschiderii canalelor de clor; E. cresc timpul de deschidere a canalelor de clor.
(pag. 110 - 116)

F1313063. Care din urmatoarele substante apartin grupei benzodiazepinelor? A. diazepam; B. clorpromazina; C. medazepam; D. lorazepam; E. meprobamat

381

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

382

Rezidentiat 2004
(pag. 110 - 116)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1313064. Diazepamul este indicat in: A. stari anxioase; B. anesteziologie ca premedicatie; C. starea de rau epileptic; D. primul trimestru de sarcina; E. miastenie.
(pag. 110 - 116)

F1313065. Medazepamul se contraindica la: A. conducatorii auto: B. cei cu anxietate; C. bolnavii cu insomnie; D. in climacterium; E. cei ce consuma bauturi alcoolice.
(pag. 110 - 116)

F1313066. Care din proprietatile farmacocinetice ale diazepamului sunt false? A. se absoarbe bine digestiv; B. absorbtia este marita prin alcool; C. nu se elimina prin lapte; D. se metabolizeaza mai repede la batrani; E. principalul metabolit este desmetildiazepam;
(pag. 110 - 116)

F1313067. Care din proprietatile farmacocinetice ale oxazepamului sunt false? A. absorbtie digestiva buna; B. apar metaboliti activi; C. T 1/2 este scurt; D. cumularea este intensa; E. absorbtia este marita prin alcool.
(pag. 110 - 116)

F1313068. Care din urmatoarele afirmatii privind tranchilizantele sunt false? A. potenteaza alte deprimante SNC; B. stimuleaza musculatura striata; C. sunt agonisti pe receptorii GABA-ergici; D. pot agrava disfunctia respiratorie; E. nu provoaca toleranta si dependenta;
(pag. 110 - 116)

F1313069. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru hidroxizin? A. este un tranchilizant; B. este un spasmogen musculotrop; C. se recomanda in prurit rebel; D. diminua anxietatea din alcoolism; E. la doze mari da hiperexcitabilitate.
(pag. 110 - 116)

F1313070. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind reactiile adverse la benzodiazepine? A. produc somnolenta;

382

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

383

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. reactiile adverse sunt mai intense la varstnici; nu produc toleranta; nu produc sindrom de abstinenta; cresc riscul malformatiilor la nou-nascut.
(pag. 110 - 116)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1313071. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru diazepam? A. creste tonusul miometrului; B. creste agresivitatea; C. este miorelaxant; D. diminua atentia; E. induce somnul.
(pag. 110 - 116)

F1313072. Mecanismul de actiune al tranchilizantelor consta in: A. activarea receptorilor GABA A; B. activarea receptorilor GABA B; C. cresterea frecventei deschiderii canalelor de clor; D. blocarea canalelor de sodiu; E. inhibarea recaptarii noradrenalinei;
(pag. 110 - 116)

F1413073. Benzodiazepinele au ac&iune: A. antipsihotic! B. miorelaxant! C. anxiolitic! D. antiemetic! E. sedativ-hipnoinductoare


(pag. 115)

F1413074. Benzodiazepinele au urm toarele indica&ii terapeutice: A. curele de dezintoxicare n alcoolism B. miastenia gravis C. induc ia anesteziei generale D. enurezis nocturn E. convulsii de diverse etiologii
(pag. 115)

F1413075. Benzodiazepinele sunt contraindicate n urm toarele situa&ii clinice: A. primul trimestru de sarcin! B. preanestezie C. hipertiroidie D. miastenie gravis E. tetanos
(pag. 115)

F1413076. Care dintre afec&iunile de mai jos sunt ameliorate prin administrare de diazepam: A. depresia endogen! B. sindromul anxios C. starile spastice ale musculaturii striate D. nevralgia de trigemen E. epilepsia

383

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

384

Rezidentiat 2004
(pag. 115)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1413077. Din punct de vedere farmacocinetic, benzodiazepinele din grupul A (tip diazepam) se caracterizeaz prin: A. metabolizare n propor ii mari prin dou! c!i oxidative B. absorb ie oral! nalt!, cu diferen e privind viteza absorb iei C. glicuronoconjugare n procent ridicat (80%) n metaboli i inactivi D. eliminare mai accelerat! la fum !tori E. semivia a elimin!rii mare
(pag. 114)

F1413078. Efectele benzodiazepinelor pot fi crescute de: A. cimetidin! B. antiacide gastrice C. alcoolul etilic D. disulfiram E. cafein!
(pag. 116)

F1413079. Fac parte din grupul benzodiazepinelor cu T1/2 intermediar (10-15 ore): A. oxazepamul B. nitrazepamul C. clonazepam D. diazepam E. clordiazepoxid
(pag. 113)

F1413080. Meprobramatul: A. poate induce obi$nuin ! $i dependen ! fizic! B. are efect miorelaxant intens C. prezint! efect anticolinergic D. poate fi administrat pe cale oral! $i parenteral! E. la doze mari are $i propriet! i neuroleptice
(pag. 116)

F1413081. Meprobramatul: A. are ac iune antispastic! musculotrop! B. este contraindicat la persoanele care necesit! integritatea func iilor psihomotorii C. are efect antiserotoninic D. accentueaz! deprimarea SNC indus! de alcool E. nu dezvolt! farmacodependen !
(pag. 116)

F1413082. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la benzodiazepine: A. traversarea barierei hematoencefalice este mai rapid! pentru substan ele mai lipofile (diazepam) B. pe cale intramuscular! rata absorb iei este mai mare dect per os C. se leag! slab de proteinele plasmatice D. multe benzodiazepine sunt metabolizate n compu$i activi E. propriet! ile farmacocinetice difer! n func ie de structura chimic! a benzodiazepinei
(pag. 114)

F1413083. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la Hidroxizin: A. are ac iune antispastic! musculotrop!

384

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

385

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

este un tranchilizant eficient diminu! starea de anxietate din alcoolism are $i efect inhibitor enzimatic nu se recomand! a fi asociat cu antidepresivele triciclice
(pag. 116)

F1413084. Sunt incluse n grupa benzodiazepinelor cu T1/2 lung (> 50 ore): A. flunitrazepam B. diazepam C. oxazepam D. clordiazepoxid E. clorazepat
(pag. 113)

F1413085. Urm toarele afirma&ii referitoare la hidroxizin sunt corecte: A. are efect antihistaminic H1 B. la doze mari are $i efect antipsihotic C. este un anxiolitic D. poate dezvolta farmacodependen ! E. se administreaza exclusiv oral
(pag. 116)

F1513086. Ac&iunile farmacodinamice ale benzodiazepinelor sunt: A. anxiolitic! B. antipsihotic! C. antiparkinsonian! D. anticonvulsivant! E. miorelaxant!
(pag. 115)

F1513087. Benzodiazepinele tip diazepam (grupul 1) sunt biotransformate n metaboli&ii activi: A. nordazepam B. lorazepam C. oxazolam D. clorazepat E. oxazepam
(pag. 114)

F1513088. Benzodiazepinele tranchilizante sunt utilizate n: A. sindromul anxios B. st!ri spastice ale mu$chilor stria i C. Parkinson D. schizofrenie E. convulsii $i epilepsie
(pag. 115)

F1513089. Benzodiazepinele tranchilizante: A. nu se administreaz! pe cale oral! B. au difuziune bun! prin bariera hematoencefalic! C. se leag! n procent mare de proteinele plasmatice D. sunt lipsite de efecte adverse E. n caz de intoxica ie nu exist! antidot

385

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

386

Rezidentiat 2004
(pag. 114, 115)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1513090. Care dintre urm torii compu#i sunt tranchilizante benzodiazepine? A. buspirona B. meprobamat C. bromazepam D. medazepam E. alprazolam
(pag. 112)

F1513091. Diazepamul este utilizat n: A. sindromul anxios B. miastenia gravis C. st!ri spastice ale mu$chilor stria i D. induc ia anesteziei generale E. convulsii $i epilepsie
(pag. 115)

F1513092. Dintre urm toarele tranchilizante, ac&iune miorelaxant intens prezint : A. flunitrazepam B. diazepam C. meprobamat D. hidroxizin E. lorazepam
(pag. 112)

F1513093. n convulsii #i epilepsie se administreaz : A. clonazepam B. midazolam C. nitrazepam D. oxazolam E. diazepam


(pag. 115)

F1513094. Tranchilizantele benzodiazepine: A. au situsul de legare localizat pe subunitatea alfa a complexului receptor postsinaptic GABA-A B. au situsul de legare localizat pe subunitatea beta a complexului receptor postsinaptic GABA-A C. sunt metabolizate n metaboli ii activi nordazepam $i oxazepam D. produc hiperpolarizare $i inhibi ie neuronal! E. scad frecven a de deschidere a canalelor de clor
(pag. 114)

F1613095. Ac&iunea tranchilizant const n: A. Diminuarea anxiet! ii B. Reducerea st!rii de tensiune psihic! C. Temperarea reac iilor emo ionale D. Diminuarea facult! ilor intelectuale E. Efecte vegetative marcate
(pag. 111)

F1613096. Care dintre urm toarele afirma&ii este adev rat ? A. Inhibitoarele enzimatice cresc efectele benzodiazepinelor care se metabolizeaz! prin oxidare

386

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

387

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Nu se recomand! asocierea benzodiazepinelor ntre ele, datorit! competi iei pentru situsurile de leagre Asocierea benzodiazepinelor permite folosirea de doze mai mici, cu reducerea efectelor adverse Benzodiazepinele au efecte de tip antipsihotic, utile la bolnavii agresivi La doze mari, benzodiazepinele produc reac ii extrapiramidale
(pag. 116)

F1613097. Mecanismul de ac&iune a benzodiazepinelor const n: A. Poten area efectelor glicinei la nivel spinal B. Poten area neurotransmisiei GABA-ergice C. Inhibarea recapt!rii adenozinei D. Blocarea receptorilor NMDA E. Stimularea receptorilor domaninergici la nivel mezolimbic-mezocortical
(pag. 114)

F1613098. Meprobamatul: A. Are efect miorelaxant intens B. Este un potent inhibitor enzimatic C. Este contraindicat n miastenia gravis D. Este indicat pentru diagnosticarea $i tratamentul miasteniei gravis E. Este un antidepresiv triciclic cu efecte sedative
(pag. 116)

F1613099. Reac&iile adverse comune ale anxioliticelor sunt: A. Somnolen ! B. Obi$nuin ! C. Tulbur!ri de cooordonare motorie D. Sindrom de abstinen ! marcat la oprirea tratamentului E. Induc ia enzimatic! marcat!
(pag. 112)

F1613100. Sunt anxiolitice nebenzodiazepinice: A. Hidroxizina B. Benzoctamina C. Fenilpropanolamina D. Amfetamina E. Buspirona


(pag. 112)

F1613101. Sunt metaboli&i activi: A. Nordazepamul B. Clobazamul C. Oxazepamul D. Flunitrazepamul E. Alprazolamul


(pag. 114)

F1613102. Tranchilizantele minore au urm toarele efecte: A. Miorelaxant B. Anxiolitic C. Antipsihotic D. Hipnoinductor E. Analgezie supraspinal!

387

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

388

Rezidentiat 2004
(pag. 111)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2113103. Buspirona este: A. agonist al receptorilor GABA-A B. hipnoinductor C. anxiolitic D. agonist al receptorilor 5-HT1A presinaptici E. benzodiazepina
(pag. 112)

F2113104. Meprobamatul este: A. tranchilizant B. miorelaxant C. hipnocoercitiv D. anticonvulsivant E. un propandiol dicarbamat


(pag. 112, 116)

F2113105. Diazepamul are profilul farmacocinetic caracterizat prin: A. absorbtie per os scazuta B. biotransformare la metaboliti activi C. variabilitate interindividuala mare D. procent mare de legare de proteinele plasmatice E. semiviata eliminarii lunga
(pag. 114)

F2113106. Benzodiazepinele actioneaza prin urmatoarele mecanisme: A. activarea unui situs de pe subunitatea alfa a complexului receptor postsinaptic GABA-A B. cresc frecventa de deschidere a canalelor de clor C. hiperpolarizare neuronala D. inhibarea recaptarii adenozinei n neuroni E. cresc durata de deschidere a canalelor de clor
(pag. 114)

F2113107. Sunt 1, 4-benzodiazepine: A. diazepam B. oxazepam C. alprazolam D. tofisopam E. clobazam


(pag. 113)

F2113108. Meprobamatul are urmatoarele proprietati farmacologice: A. tranchilizant B. antispastic C. miorelaxant D. este potentat de alcool E. este contraindicat n miastenia gravis
(pag. 116)

F2113109. Tranchilizantele au urmatoarele actiuni: A. diminuarea anxietatii

388

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

389

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. excitatie psihomotorie temperarea reactiilor emotionale potentarea altor deprimante SNC echilibrarea comportamentului afectiv
(pag. 111)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2113110. Au actiune anxiolitica A. tioridazina B. fenobarbital C. buspirona D. diazepam E. meprobamat


(pag. 112, 125)

F2113111. Precizati actiunile farmacodinamice prezente la buspirona: A. anxiolitica B. miorelaxanta C. tranchilizanta D. anticonvulsivanta E. hipnotica
(pag. 112)

F2113112. Precizati tranchilizantele utilizate in terapeutica ca miorelaxante: A. meprobamat B. midazolam C. clonazepam D. diazepam E. nitrazepam
(pag. 111,112,115,116,141)

F2113113. Notati actiunile farmacodinamice pe care le pot avea tranchilizantele, dintre urmatoarele actiuni: A. miorelaxanta B. anxiolitica C. anticonvulsivanta D. inductoare a anesteziei generale E. hipnocoercitiva
(pag. 111-113)

F2113114. Notati mecanismele de actiune ale benzodiazepinelor tranchilizante: A. potentarea neurotransmiterii GABA-ergice B. cresc frecventa deschiderii canalelor de clor C. inhiba recaptarea adenozinei D. inhiba recaptarea serotoninei E. inhiba recaptarea noradrenalinei
(pag. 114-115)

F2113115. Notati efectele ce diferentiaza tranchilizantele de neuroleptice: A. efectul tranchilizant este minor B. nu au actiune antipsihotica C. nu au efecte extrapiramidale D. produc stare cataleptica

389

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

390

Rezidentiat 2004
E. nu au actiune antiamfetaminica
(pag. 111,119-120)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2113116. Diazepamul are urmatoarele caracteristici: A. metabolit activ este nordazepam B. metabolit activ este oxazepam C. T1/2 este lung D. T1/2 este mediu E. efect teratogen, cu fisuri labio-palatine
(pag. 114-115)

F2113117. Indicatiile tranchilizantelor pot fi: A. sindrom nevrotic B. hiposomnii psihotice C. stari de contractura a muschilor striati D. stare de rau epileptic E. inductia anesteziei generale
(pag. 112-113)

F2113118. Sunt 1, 4 - benzodiazepine din grupul 1, cu timp de injumatatire (T1/2) lung, tip diazepam: A. medazepam B. clordiazepoxid C. clorazepat D. bromazepam E. tofisopam
(pag. 113)

F2113119. Buspirona este : A. azaspirodecandiona B. tranchilizant C. agonist 5HT 1A presinaptic D. stimulator al transmisiei GABA E. stimulator al transmisiei serotoninergice
(pag. 112)

F2113120. Benzodiazepine anxiolitice cu durata lunga de actiune, sunt : A. oxazepam B. clobazam C. diazepam D. clorazepat E. clordiazepoxid
(pag. 113)

F2213121. Care din urmatoarele substante au actiune tranchilizanta: A. hidroxizina B. hidroclorotiazida C. fenobarbitalul D. alprazolamul E. fenitoina
(pag. 110-116)

F2213122. Benzodiazepinele se indica in:

390

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

391

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. nevroze miastenia gravis preanestezie epilepsie cure de dezintoxicare la alcoolici
(pag. 110-116)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2213123. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la mecanismele de actiune ale tranchilizantelor sunt adevarate: A. pot actiona prin facilitarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice B. pot accentua transmisia glutamat-ergica C. se pot fixa pe receptorii opioizi kapa D. pot actiona agonist pe autoreceptorii serotoninergici 5HT1 presinaptici E. pot actiona agonist asupra receptorilor dopaminergici D2
(pag. 110-116)

F2213124. Care din afirmatiile referitoare la structura chimica a tranchilizantelor sunt adevarate: A. clobazamul este un derivat difenilmetanic B. buspirona este o azaspirodecandiona C. tofizopamul este un derivat benzodiazepinic D. meprobamatul este un derivat fenotiazinic E. medazepamul este un derivat tioxantenic
(pag. 110-116)

F2213125. Care din afirmatiile referitoare la indicatiile benzodiazepinelor sunt adevarate: A. midazolamul se poate administra in inductia anesteziei generale B. diazepamul se administreaza preferential in depresii C. clonazepamul se poate administra in epilepsie D. nitrazepamul se prefera in tratamentul narcolepsiei E. diazepamul i.v. se administreaza in miastenia gravis
(pag. 110-116)

F2213126. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la substantele tranchilizante sunt adevarate? A. Diminua anxietatea. B. Reduc starea de tensiune psihica. C. Echlibreaza comportamentul afectiv. D. Au actiune antidepresiva. E. Au actiune excitanta SNC.
(pag. 111)

F2213127. Tranchilizantele potenteaza efectul altor clase de substante medicamentoase, cum ar fi: A. Anestezice generale. B. Hipnotice. C. Anticonvulsivante. D. Analgezice. E. Anestezice locale.
(pag. 111)

F2213128. Care dintre urmatoarele clase structurale au actiune tranchilizanta? A. Barbiturice. B. Benzodiazepine. C. Azaspirodecandione.

391

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

392

Rezidentiat 2004
D. Pirazolidindione. E. Propandioli.
(pag. 112)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2213129. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune tranchilizanta? A. Buspirona. B. Fenobarbitalul. C. Diazepamul. D. Meprobamatul. E. Amitriptilina.
(pag. 112)

F2213130. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la diazepam sunt corecte?l A. Este o 1,4 benzodiazepina. B. Are o durata scurta de actiune. C. Difuzeaza prin bariera hemato-encefalica. D. Sufera biotransformare cu obtinerea de metaboliti activi. E. Eliminarea din organism este mai rapida la fumatori.
(pag. 113,114)

F2213131. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la diazepam sunt corecte? A. Nu se absoarbe dupa administrare per os. B. Se absoarbe bine dupa administrare per os. C. Este indicat ca miorelaxant in stari spastice ale muschilor striati. D. Este indicat ca anticonvulsivant in starea de rau epileptic. E. Este indicat in miastenia gravis.
(pag. 112,113,114)

F2213132. Actiunile farmacodinamice proprii benzodiazepinelor tranchilizante sunt: A. Anxiolitica. B. Sedativ-hipnoinductoare. C. Miorelaxanta. D. Anticonvulsivanta. E. Analgezica.
(pag. 115)

F2213133. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la oxazepam sunt corecte? A. Este derivat de 3 hidroxi 1,4 benzodiazepina. B. Este derivat de 7 nitro 1,4 benzodiazepina C. Are semiviata eliminarii scurta. D. Este biotransformat prin gluconoconjugare la metaboliti inactivi. E. Este biotransformat in metaboliti activi ceea ce-I confera un T1/2 lung.
(pag. 113,114)

F2213134. Care dintre afirmatiile referitoare la hidroxizin sunt adevarete? A. Din punct de vedere structural este o benzodiazepina. B. Din punct de vedere structural este un derivat difenilmetanic. C. Este un tranchilizant. D. Are proprietati antispastice musculotrope si anticolinergice. E. Are proprietati antihistaminiceH1 si antiserotoninice.
(pag. 112,116)

392

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

393

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2213135. Care dintre urmatoarele actiuni sunt caracteristice tranchilizantelor? A. Miorelaxanta B. Echilibrant al comportamentului afectiv C. Hipnocoercitiva D. Reducerea efectelor altor deprimante SNC E. Calmarea excitatiei psiho-motorii
(pag. 111)

F2213136. Tranchilizantele sunt indicate ca: A. Anxiolitice B. Hipnoinductoare C. Inductoare ale anesteziei generale D. Antidepresive E. Antialergice
(pag. 112,113)

F2213137. Care dintre urmatoarele tranchilizante sunt benzodiazepine cu semiviata a eliminarii lunga? A. Oxazepam B. Clonazepam C. Clorazepat D. Diazepam E. Meprobamat
(pag. 113)

F2213138. Care dintre urmatoarele substante sunt derivati de 1,4-benzodiazepine? A. Clobazam B. Tofisopam C. Bromazepam D. Alprazolam E. Triflubazam
(pag. 113)

F2213139. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de 3-hidroxi-1,4-benzodiazepina? A. Diazepam B. Meprobamat C. Clordiazepoxid D. Oxazepam E. Lorazepam
(pag. 113)

F2213140. Care dintre urmatorii compusi au un timp de injumatatire lung? A. Medazepam B. Flurazepam C. Oxazepam D. Clobazam E. Tofisopam
(pag. 113)

F2213141. Care dintre compusi sunt benzodiazepine cu actiune anticonvulsivanta? A. Diazepam B. Clonazepam C. Fenobarbital

393

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

394

Rezidentiat 2004
D. Acid valproic E. Madazepam
(pag. 115)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2213142. Care dintre urmatoarele actiuni sunt proprii Hidroxizinului? A. Antispastica B. Antihistaminica H2 C. Antiserotoninica D. Antiagreganta plachetara E. Tranchilizanta
(pag. 116)

F2213143. Meprobamatul este: A. Un derivat difenilmetanic B. Indicat in miastenia gravis C. Un tranchilizant benzodiazepinic. D. O substanta medicamentoasa ce nu se asociaza cu alcool. E. Un tranchilizant cu actiune miorelaxanta.
(pag. 111, 112, 116)

F2313144. Mecanismul de actiune al tranchilizantelor consta in: A. activarea receptorilor GABA A; B. activarea receptorilor GABA B; C. cresterea frecventei deschiderii canalelor de clor; D. blocarea canalelor de sodiu; E. inhibarea recaptarii noradrenalinei;
(pag. 110 - 116)

F2313145. Care din urmatoarele afirmatii privind tranchilizantele sunt false? A. potenteaza alte deprimante SNC; B. stimuleaza musculatura striata; C. sunt agonisti pe receptorii GABA-ergici; D. pot agrava disfunctia respiratorie; E. nu provoaca toleranta si dependenta;
(pag. 110 - 116)

F2313146. Care din proprietatile farmacocinetice ale diazepamului sunt false? A. se absoarbe bine digestiv; B. absorbtia este marita prin alcool; C. nu se elimina prin lapte; D. se metabolizeaza mai repede la batrani; E. principalul metabolit este desmetildiazepam;
(pag. 110 - 116)

F2313147. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru clordiazepoxid? A. este un antidepresiv; B. produce agitatie psihomotorie; C. diminua performantele intelectuale; D. antagonizeaza deprimantele SNC; E. se indica in stress.
(pag. 110 - 116)

394

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

395

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2313148. Care din proprietatile farmacocinetice ale oxazepamului sunt false? A. absorbtie digestiva buna; B. apar metaboliti activi; C. T 1/2 este scurt; D. cumularea este intensa; E. absorbtia este marita prin alcool.
(pag. 110 - 116)

F2313149. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru hidroxizin? A. este un tranchilizant; B. este un spasmogen musculotrop; C. se recomanda in prurit rebel; D. diminua anxietatea din alcoolism; E. la doze mari da hiperexcitabilitate.
(pag. 110 - 116)

F2313150. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru diazepam? A. creste tonusul miometrului; B. creste agresivitatea; C. este miorelaxant; D. diminua atentia; E. induce somnul.
(pag. 110 - 116)

F2313151. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind reactiile adverse la benzodiazepine? A. produc somnolenta; B. reactiile adverse sunt mai intense; C. nu produc toleranta la varstnici; D. nu produc sindrom de abstinenta; E. cresc riscul malformatiilor la nou-nascu
(pag. 110 - 116)

F2313152. Care din urmatoarele substante apartin grupei benzodiazepinelor? A. diazepam; B. clorpromazina; C. medazepam; D. lorazepam; E. meprobamat.
(pag. meprobamat)

F2313153. Diazepamul este indicat in: A. stari anxioase; B. anesteziologie ca premedicatie; C. starea de rau epileptic; D. primul trimestru de sarcina; E. miastenie.
(pag. 110 - 116)

F2313154. Benzodiazepinele: A. actioneaza pe receptorii dopaminergici; B. actioneaza pe receptorii benzodiazepinici cuplati cu receptorii GABA; C. actioneaza pe receptorii histaminergici;

395

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

396

Rezidentiat 2004
D. cresc frecventa deschiderii canalelor de clor; E. cresc timpul de deschidere a canalelor de clor.
(pag. 110 - 116)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2313155. Medazepamul se contraindica la: A. conducatorii auto: B. cei cu anxietate; C. bolnavii cu insomnie; D. in climacterium; E. cei ce consuma bauturi alcoolice.
(pag. 110 - 116)

F2313156. Activitatea farmacodinamica a tranchilizantelor cuprinde urmatoarele ac A. anxiolitica; B. anticonvulsivanta; C. stimulanta a SNC; D. miorelaxanta; E. hipnoinductoare.
(pag. 110 - 116)

F2313157. Care dintre urmatoarele tranchilizante apartin clasei 1-4-benzodiazepine? A. diazepam; B. oxazepam; C. alprazolam; D. clobazam; E. oxazapam.
(pag. 110 - 116)

F2313158. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru tranchilizante benzodiazepine? A. difuziune prin bariera hematoencefalica scazuta; B. difuziune prin bariera hematoencefalica buna (mai rapida pentru cele lipofile); C. se leaga in procent mare de proteinele plasmatice; D. eliminarea este lenta; E. prin biotransformare rezulta in toate cazurile metaboliti inactivi.
(pag. 110 - 116)

F2313159. In functie de structura chimica tranchilizantele apartin urmatoarelor clase: A. propandioli; B. benzodiazepine; C. difenilmetani; D. butirofenone; E. tioxantene.
(pag. 110 - 116)

F2513160. Tranchilizantele produc: A. obi$nuin ! B. sindrom de abstinen ! redus C. dependen ! fizic! D. tulbur!ri de coordonare motorie E. convulsii
(pag. 112)

396

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

397

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2513161. Oxazepam: A. Are efecte poten ate prin cimetidin! B. are efecte poten ate prin disulfiram C. la asocierea cu alte benzodiazepine efectele sunt poten ate D. nu se asociaz! cu alte benzodiazepine E. este metabolit activ al diazepamului
(pag. 116, 114)

F2513162. Hidroxizin are efecte proprii: A. antispastic! musculotrop! B. antihistaminic! H1 C. antiserotoninic! D. antispastic! anticolinergic! E. antipiretic!
(pag. 116, 114)

F2513163. Farmacoterapia benzodiazepinelor: A. Sindrom anxios B. hiposomnii nevrotice C. miastenia gravis D. convulsii E. tratamentul alcoolismului
(pag. 116, 114)

F2513164. Tranchilizantele se clasific func&ie de mecanismul de ac&iune n: A. stimulator al transmisiei GABA B. simpatolitic central: beta-adrenolitic C. muscarincolinolitic D. agonist presinaptic alfa-2 E. agonist pe autoreceptorii 5-HT1A.
(pag. 111,112)

F2513165. Benzodiazepine cu semivia&a elimin rii lung : A. diazepam B. oxazepam C. clonazepam D. clorazepat E. clordiazepoxid
(pag. 113)

F2513166. Benzodiazepine cu semivia& de eliminare intermediar A. nitrazepam B. flunitrazepam C. oxazepam D. diazepam E. clordiazepoxid
(pag. 113)

F2513167. Nordazepamul este metabolitul activ pentru: A. Diazepam B. flurazepam C. oxazolam

397

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

398

Rezidentiat 2004
D. tofisopam E. medazepam
(pag. 113,114)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2513168. Tranchilizantele se contraindic la conduc torii auto deoarece: A. produc somnolen ! B. produc dependen ! fizic! C. produc tulbur!ri de coordonare motorie D. produc efect miorelaxant E. produc obi$nuin !
(pag. 112,113)

F2613169. Care dintre urm toarele afirma&ii nu caracterizeaz ticarcilina: A. Este inactiv! fa ! de stafilocul auriu penicilinazo-pozitiv B. Se utilizeaz! n micobacterioze, inclusiv tuberculoza $i lepra C. Nu se asociaz! cu aminoglicozide datorit! efectelor antagonice D. Are spectru de tip benzilpenicilinic E. Este activ! pe bacili gram-negativ
(pag. 50, 54)

F2613170. Care dintre urm toarele afirma&ii este adev rat ? A. Cefalosporinele ac ioneaz! prin blocarea ARN-polimerazei bacteriene B. Cefalosporinele produc tulbur!ri de permeabilitate la nivelul membranei citoplasmatice $i induc pierederea unor metaboli i esen iali pentru metabolismul bacteriilor C. Cefsulodinul are ac iune foarte intens! pe Pseudomonas D. Cefoperazon se utilizeaz! n meningite cu germeni gram-negativi, datorit! penetr!rii eficiente a barierei hemato-encefalice; E. Ceftriaxona este cefalosporina cu timpul de njum!t! ire foarte scurt
(pag. 56-59)

F2613171. Care dintre urm toarele antibiotice sunt deriva&i structurali cu nucleu -lactamic? A. Azlocilina B. Aztreonamul C. Lincomicina D. Bacitracina E. Ticarcilina
(pag. 53, 54, 61)

F2613172. Sunt inhibitori de -lactamaz : A. Acidul clavulanic B. Acidul tranexamic C. Acidul etacrinic D. Acidul niflumic E. Sulbactamul
(pag. 60-61)

F2613173. Sunt cefalosporine care se administreaz pe cale oral : A. Cefalotina B. Cefazolina C. Cefalexina D. Ceftriaxona E. Cefadroxil

398

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

399

Rezidentiat 2004
(pag. 57-60)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2613174. Stafilococul auriu penicilinazo-secretor nu este sensibil la urm toarele antibiotice: A. Benzilpenicilina B. Vancomicina C. Carbenicilina D. Cloxacilina E. Oxacilin!
(pag. 47, 49, 85)

F2613175. Nu se pot administra pe cale oral , datorit absorb&iei reduse sau inactiv rii: A. Amikacina B. Meticilina C. Fenoximetilpenicilina D. Ampicilina E. Ceftriaxona
(pag. 41-60)

F2613176. Benzilpenicilina: A. Este antibioticul de elec ie n lues B. Este antibioticul de elec ie n infec ii cu Psedomonas aeruginosa C. Prezint! ototoxicitate marcat! D. Prezint! nefrotoxicitate doz!-dependent! E. Prezint! sinergism de ac iune cu aminoglicozidele
(pag. 46)

F2613177. Benzilpenicilina potasic : A. Se administreaz! numai parenteral B. Se administreaz! numai n aplica ii topice C. Are timp de njum!t! ire foarte lung, necesitnd administrarea n perfuzie i.v. D. Inhib! ARN-polimeraza bacterian! E. Este activ! fa ! de actinomicete
(pag. 42)

F2613178. Carbenicilina se caracterizeaz prin: A. Spectru larg de activitate B. Ac iune fa ! de piocianic C. Ac iune electiv! pe stafilocul auriu penicilinazo-pozitiv D. Efect bactericid n infec ii cauzate de Chlamydii $i Ricketsii E. Toxicitate marcat! la nivelul aparatului vestibular
(pag. 53)

F2613179. Care dintre urm toarele propriet &i sunt caracteristice ampicilinei? A. Este inactivat! de -lactamaze B. n esuturile inflamate difuzibilitatea ei diminu! pe m!sur! ce survine procesul de vindecare C. Se administreaz! numai parenteral sub form! de sare sodic! D. Se poate asocia cu sulbactam E. Este activ! pe Mycobacterium tuberculosis
(pag. 50, 61)

F2613180. Care dintre urm toarele proprie &i caracterizeaz fenoximetilpenicilina? A. Este gastrorezistent!

399

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

400

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. Este penicilinazo-rezistent! Este util! n infec ii streptococice u$oare Este indicat! n osteomielita cu stafilococ auriu Este antibiotic de elec ie n ornitoz!
(pag. 46)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

400

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

401

Rezidentiat 2004
Tema nr. 14 Anticonvulsivante
BIBLIOGRAFIE:

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1214001. Care din urm toarele afirma&ii referitoare la mecanismul de ac&iune al antiepilepticelor sunt corecte: A. acidul valproic cre$te influxul de calciu la nivel neuronal B. acidul valproic inhib! ireversibil GABA-aminotransferaza C. acetazolamida stimuleaz! anhidraza carbonic! D. trimetadiona deschide canalele de clor E. lamotrigina favorizeaz! eliberarea glutamatului
(pag. 134-139)

F1214002. Care din urm toarele afirma&ii sunt adev rate: A. starea de rau epileptic nu este considerat! o urgen ! medical! B. antiepilepticele se administreaz! n func ie de tipul crizei epileptice C. in starea de rau epileptic antiepilepticele se administreaz! numai pe cale orala D. in status epilepticus nu se intervine medicamentos E. starea de rau epileptic apare numai la copii
(pag. 134-139)

F1214003. Fenitoina: A. are un poten ial farmacotoxicologic redus B. se indic! n micul r!u epileptic C. are $i propriet! i antiaritmice D. ac ioneaz! prin cre$terea influxului de sodiu la nivel neuronal E. poate da anemie feripriva
(pag. 134-139)

F1214004. Fenobarbitalul: A. se administrez! oral n status epilepticus B. este un inhibitor enzimatic C. este anticonvulsivant de elec ie la copii mici D. asociat cu contraceptivele orale le cre$te eficacitatea E. in cazul ob inerii unor efecte terapeutice reduse, tratamentul se ntrerupe brusc
(pag. 134-139)

F1214005. Principii de tratament n epilepsie: A. scheme de tratament generalizate pentru grupe mari de pacienti B. initial se administreaza doze crescute care ulterior vor fi reduse treptat C. se monitorizeaza reactiile adverse pe parcursul tratamentului D. pentru un efect terapeutic bun antiepilepticele se administreaza numai parenteral E. in cazul unui esec terapeutic, intreruperea brusca a tratamentului este benefica de cele mai multe ori.
(pag. 134-139)

F1414006. Acidul valproic are ac&iune:

401

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

402

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. antihalucinatorie timoanaleptic! anxiolitic! anticonvulsivant! antimigrenoas!
(pag. 139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1414007. Printre efectele adverse produse de fenitoin se num r : A. alopecia B. tulbur!rile de ritm ventricular C. hipertrofia gingival! D. sindromul de hipertermie malign! E. afectarea cartilajelor articulare
(pag. 138)

F1414008. Sindromul de abstinen& cu convulsii clonico-tonice apare: A. la ntreruperea tratamentului cu acid valproic B. la ntreruperea brusc! a tratamentului cronic cu fenobarbital C. la cteva zile de la ini ierea tratamentului anticonvulsivant cu fenitoin! D. n primele ore de la ini ierea tratamentului anticonvulsivant cu fenobarbital E. mai frecvent dac! se utilizeaz! anticonvulsivantele la copii mici
(pag. 138)

F1514009. Care dintre urm toarele afirma&ii nu este adev rat ? A. fenobarbitalul se utilizeaz! n marele r!u epileptic B. carbamazepina este contraindicat! n sarcin! C. clonazepam se administreaz! i.v. lent n status epilepticus D. sindromul de abstinen ! apare la ntreruperea tratamentului cronic cu fenitoin! E. sindromul de abstinen ! apare la ntreruperea tratamentului cronic cu fenobarbital
(pag. 138, 139)

F1514010. Care dintre urm toarele substan&e nu are eficacitate n micul r u epileptic? A. trimetadiona B. acetazolamida C. etosuximida D. acidul valproic E. vigabatrina
(pag. 136)

F1514011. Fenitoina poate provoca urm toarele efecte adverse, cu excep&ia: A. nistagmus B. halucina ii C. agresivitate D. icter E. anemie megaloblastic!
(pag. 138)

F1514012. n starea de r u epileptic se administreaz intravenos: A. acid valproic B. lamotrigin C. diazepam D. fenobarbital

402

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

403

Rezidentiat 2004
E. primidona
(pag. 136)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1514013. Urm toarele mecanisme de ac&iune moleculare sunt descrise n cadrul clasei de anticonvulsivante, cu excep&ia: A. blocarea canalelor de sodiu B. blocarea canalelor de calciu de tip L C. activarea complexului receptor postsinaptic GABA-A D. inhibarea anhidrazei carbonice cerebrale E. mpiedicarea eliber!rii neuromediatorului excitator glutamat
(pag. 137)

F1514014. Urm toarele medicamente sunt anticonvulsivante - antiepileptice, cu excep&ia: A. vigabatrina B. gabapentin C. levodopa D. acid valproic E. primidona
(pag. 136)

F1614015. Ac&ioneaz prin inhibarea anhidrazei carbonice cerebrale: A. Metoclopramida B. Acetazolamida C. Etosuximida D. Clorpropamida E. Clortalidona
(pag. 137)

F1614016. Ac&ioneaz prin inhibarea ireversibil a GABA-aminotransferazei: A. Fenobarbitalul B. Primidona C. Etosuximida D. Etotoina E. Vigabatrina
(pag. 137)

F1614017. Are ac&iune analgezic util n nevralgia de trigemen: A. Fenobarbitalul B. Primidona C. Fenitoina D. Carbamazepina E. Picrotoxina
(pag. 139)

F1614018. Gabapentinul: A. Este un derivat benzodiazepinic, care blocheaz! canalele de Na B. Este un analog structural al GABA, dar nu fixeaz! pe receptorii GABA C. Inhib! eliberarea glutamatului D. Este utilizat n marele r!u epileptic E. Se administreaz! i.v. n status epilepticus
(pag. 139)

403

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

404

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1614019. mpiedic eliberarea acidului glutamic, neurotransmi& tor cu rol excitator n SNC: A. Carbamazepina B. Fenitoina C. Trimetadiona D. Sultiamul E. Lamotrigina
(pag. 137)

F1614020. Pe ac&iunea anticonvulsivant , carbamazepina prezint : A. Efect antihipertensiv B. Efect diuretic C. Efect antidiuretic n diabetul insipid D. Efect antianginos E. Efect hipoglicemiat
(pag. 139)

F2114021. Fenobarbitalul are urmatorul profil farmacologic, cu o exceptie: A. indicatie n micul rau epileptic B. de electie la copii mici C. induce anemie megaloblastica D. poate provoca sindrom de abstinenta, cu convulsii clonico-tonice E. este un puternic inductor enzimatic
(pag. 137, 138)

F2114022. Fenitoina are urmatoarele reactii adverse, cu exceptia: A. icter B. gingivita hipertrofica C. anemie feripriva D. anemie megaloblastica E. efecte toxice cutanate
(pag. 138)

F2114023. Notati reactia adversa ce apartine fenitoinei: A. crize convulsive B. dislepsie C. sindrom extrapiramidal D. gingivita hipertrofica E. anemie feripriva
(pag. 138)

F2114024. Este benzodiazepina cu actiune anticonvulsivanta: A. medazepam B. flunitrazepam C. clordiazepoxid D. clonazepam E. oxazepam
(pag. 136)

F2114025. Notati barbituricul utilizat ca antiepileptic: A. fenobarbital B. ciclobarbital C. tiopental

404

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

405

Rezidentiat 2004
D. hexobarbital E. amobarbital
(pag. 136)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2114026. Este anticonvulsivant utilizat si in nevralgia de trigemen: A. paracetamol B. acid valproic C. carbamazepina D. metamizol E. fenitoina
(pag. 138-139)

F2114027. Urmatoarele medicamente sunt utilizate in epilepsie, cu exceptia: A. lidocaina B. diazepam C. clonazepam D. amobarbital E. etosuximida
(pag. 136)

F2214028. Care din urmatoarele antiepileptice inhiba degradarea GABA: A. Carbamazepina B. Fenitoina C. Lamotrigina D. Vigabatrina E. Etosuximida
(pag. 134-139)

F2214029. Care din afirmatiile referitoare la fenitoina nu sunt adevarate: A. Poate produce hiperplazie gingivala B. Produce anemie megaloblastica prin deficit folic C. Administrata i.v. rapid poate produce oprirea inimii D. Nu se poate administra in epilepsia psihomotorie E. Se administreaza in marele rau epileptic
(pag. 134-139)

F2214030. Clonazepamul: A. Este un derivat dibenzoazepinic B. Este un derivat barbituric C. Este util in micul rau epileptic si in statusul epileptic (administrat intravenos) D. Se administreaza exclusiv per os E. Nu este utilizat ca antiepileptic
(pag. 139)

F2214031. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au structura dibenzazepinica si se utilizeaza ca anticonvulsivant? A. Vigabatrina B. Lamotrigen C. Clobazam D. Carbamazepina E. Acetazolamida
(pag. 136)

405

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

406

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2514032. Gabapentin este: A. derivat de feniltriazina B. pentapeptid asemanator structural cu acidul gama-aminobutiric C. benzodiazepina D. barbituric E. inhibitor al anhiodrazei carbonice
(pag. 136)

F2514033. Sultiamul este: A. hidantoina B. barbituric C. pirimidindiona D. inhibitor al anhidrazei carbonice E. derivat de feniltriazina
(pag. 136)

F2514034. Principiile de tratament in epilepsie sunt urmatoarele, cu exceptia: A. monitorizarea concentratiei plasmatice a antiepilepticului B. monitorizarea efectelor adverse C. calea de administrare i.v.in status epilepticus D. intreruperea brusca a tratamentului E. anestezia generala pentru cazurile grave refractare la antiepileptice
(pag. 137)

F2514035. Notati benzodiazepina cu actiune anticonvulsivanta: A. flunitrazepam B. clonazepam C. sultiam D. oxazepam E. clordiazepoxid
(pag. 136)

F2514036. Notati barbituricul utilizat ca antiepileptic: A. tiopental B. fenitoina C. fenobarbital D. ciclobarbital E. amobarbital
(pag. 136)

F2514037. Acidul valproic actioneaza prin: A. blocarea canalelor de sodiu B. deschiderea canalelor de clor C. deschiderea canalelor de calciu de tip T D. inhibarea ireversibila a enzimei GABA- T E. inhibarea eliberarii glutamatului
(pag. 137)

F2614038. Sunt utile n meningite cu germeni sensibili urm toarele antibiotice: A. Neomicina B. Fenoximetilpenicilina C. Cloramfenicolul

406

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

407

Rezidentiat 2004
D. Colistin sulfat E. Polimixina B
(pag. 62, 66, 81, 88)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2614039. Care dintre urm toarele propriet &i caracterizeaz bacitracina? A. Are efect bactericid fa ! de germenii gram pozitivi B. Produce frecvent leziuni renale C. Se administreaz! oral, fiind foarte bine tolerat! D. Nu se recomand! n aplica ii locale, produce frecvent reac ii alergice, inclusiv dermatit! exfoliativ! E. Are o absorb ie oral! bun!, d! concentra ii tisulare ridicate, inclusiv n LCR
(pag. 88)

F2614040. Doxiciclina: A. Este un antibiotic contraindicat n perioada gravidit! ii B. Poate produce aplazie medular! ireversibil! C. Se administreaz! numai parenteral i.m. D. Prezint! sinergism de ac iune cu antibioticele -lactamice E. Fenobarbitalul i poten eaz! efectul
(pag. 80)

F2614041. Care dintre urm toarele antibiotice permite administrarea unei singure prize zilnice? A. Tetraciclina B. Doxiciclina C. Oxitretraciclina D. Clortetraciclina E. Rolitetraciclina
(pag. 77)

F2614042. Colistina (Colimicina): A. Are biodisponibilitate oral! de cca. 65% B. Ac ioneaz! bactericid asupra bacililor gram negativ C. Este folosit! doar topic D. Se asociaz! cu aminoglicozidele datorit! sinergismului de poten are E. Are ac iune tuberculostatic! minor! (antituberculos de alternativ!)
(pag. 87)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU


F1214043. Ac&iunea anticonvulsivanta se realizeaz prin urmatoarele mecanisme: A. stabilizarea membranei neuronale B. scaderea pragului de excitabilitate C. cresterea pragului de excitabilitate D. cresterea tendin ei la descarcari repetate a neuronilor modificati patologic E. scaderea tendin ei de iradiere a excita iei in afara focarului epileptogen
(pag. 134-139)

F1214044. Anticonvulsivantele: A. cresc pragul convulsivant B. scad pragul de excitabilitate neuronala C. diminua tendinta de iradiere a excitatiei D. deschid canalele de sodiu si calciu

407

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

408

Rezidentiat 2004
E. faciliteaza inhibitia GABA-ergica
(pag. 134-139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1214045. Carbamazepina: A. se indic! n micul r!u epileptic B. se indic! n marele r!u epileptic C. nu se folose$te n epilepsia par ial! psihomotorie D. ac ioneaz! ca antiepileptic prin blocarea canalelor de sodiu la nivel neuronal E. ac ioneaz! ca antiepileptic prin inchiderea canalelor de clor la nivel neuronal
(pag. 134-139)

F1214046. Care anticonvulsivante se utilizeaza in criza de petit mal: A. primidona B. trimetadiona C. etosuximida D. acidul valproic E. vincamina
(pag. 134-139)

F1214047. Care anticonvulsivante se utilizeaza in crizele de grand mal: A. fenilbutazona B. fenitoina C. fenobarbitalul D. acidul valproic E. fentolamina
(pag. 134-139)

F1214048. Care din urm toarele antiepileptice sunt indicate in micul r u epileptic: A. fenobarbitalul B. acetazolamida C. trimetadiona D. carbamazepin! E. fenitoina
(pag. 134-139)

F1214049. Care din urmatoarele substan&e au propriet &i antiepileptice: A. tolperisonul B. sultiamul C. primidona D. amantadina E. selegilina
(pag. 134-139)

F1214050. Fenitoina: A. blocheaza canalele membranare de sodiu B. se indica in marele rau epileptic C. are proprietati aritmogene D. poate produce hiperplazie gingivala E. are potential farmacotoxicologic redus
(pag. 134-139)

F1214051. Fenobarbitalul:

408

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

409

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. este un inductor enzimatic puternic este un anticonvulsivant de electie la copii mici se poate administra in marele rau epileptic blocheaza receptorii muscarinici inhiba anhidraza carbonica
(pag. 134-139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1314052. Antiepilepticele actioneaza prin: A. blocarea canalelor de sodiu; B. stimularea anhidrazei carbonice; C. cresc inhibarea sinaptica mediata de GABA; D. inhiba GABA-transaminaza; E. stimularea monoaminooxidazei.
(pag. 134 -139)

F1314053. Care din urmatoaree afirmatii sunt corecte pentru diazepam? A. indicat in status epilepticus; B. nu se administreaza in dismenoree; C. este tranchilizant; D. se administreaza i.v. repede; E. doza activa este de 10 mg.
(pag. 134 -139)

F1314054. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru fenitoina? A. este eficace in epilepsia psihomotorie; B. nu produce deprimarea SNC; C. nu este inductor enzimatic; D. blocheaza canalele de sodiu; E. este antiaritmic.
(pag. 134 -139)

F1314055. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru primidona? A. derivat de difenilhidantoina; B. se metabolizeaza in fenobarbital; C. inactiva in micul rau epileptic; D. eficace in marele rau epileptic; E. creste efectul contraceptivelor orale.
(pag. 134 -139)

F1314056. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru vigabatrin? A. este un analog GABA; B. inhiba GABA - transaminaza; C. scade nivelul GABA in creier; D. antiepileptic; E. stimuleaza eliberarea glutamatului ca neurotransmitator inhibitor;
(pag. 134 -139)

F1314057. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru acidul valproic? A. eficace in convulsii febrile la copii; B. creste continutul GABA in creier; C. stimuleaza GABA - transaminaza; D. este hepatotoxic;

409

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

410

Rezidentiat 2004
E. scade transaminazele serice GOT si GPT.
(pag. 134 -139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1314058. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru carbamazepina? A. puternic inductor enzimatic; B. indicat in nevralgia de trigemen; C. antiepileptic; D. se administreaza la gravide; E. stimuleaza agresivitatea intre crize.
(pag. 134 -139)

F1314059. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru fenobarbital? A. inductor enzimatic; B. inactiv in marele rau epileptic; C. antiepileptic de electie la copii; D. intreruperea administrarii se face gradat; E. eliminare mai mare in urina acida.
(pag. 134 -139)

F1314060. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza in tratamentul epilepsiei? A. carbamazepina; B. amantadina; C. primidona; D. fenitoina; E. pentazocina.
(pag. 134 -139)

F1314061. Care din urmatoarele medicamente sunt active in micul rau epileptic? A. trimetadiona; B. levodopa; C. metadona; D. fenilbutazona; E. etosuximida.
(pag. 134 -139)

F1314062. Care interactiuni ale fenitoinei sunt corecte? A. efectul fenitoinei scade in alcoolism; B. scade efectul contraceptivelor orale; C. scade efectul carbamazepinei; D. scade efectul furosemidului; E. cimetidina scade efectul fenitoinei.
(pag. 134 -139)

F1314063. Fenitoina poate produce urmatoarele reactii adverse: A. anemie megaloblastica; B. osteomalacie prin hipovitaminoza D; C. inductie enzimatica asupra vitaminei K; D. sedare excesiva; E. tulburari extrapiramidale.
(pag. 134 -139)

F1314064. Indicatiile fenitoinei cuprind:

410

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

411

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. marele rau epileptic (epilepsia majora); micul rau epileptic (epilepsia minora); epilepsia psihomotorie; aritmii cardiace; stop cardiac.
(pag. 134 -139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1314065. Tratamentul corect al epilepsiei se face cu: A. tratament individualizat; B. tratamentul se incepe cu doze mari ce se scad gradat; C. se controleaza periodic bolnavul; D. tratamentul se intrerupe brusc daca bolnavul nu mai are crize; E. nu se injecteaza prea repede.
(pag. 134 -139)

F1414066. Ac&iunea anticonvulsivant se caracterizeaz prin: A. stabilizarea membranei celulare B. stabilizarea membranei neuronale C. cre$terea pragului de excitabilitate D. cre$te pragul de desc!rcare a impulsului nervos E. prelunge$te durata poten ialului de ac iune
(pag. 136)

F1414067. Carbamazepina este indicat n: A. miastenie B. nevralgia de trigemen C. marele r!u epileptic D. epilepsia psihomotorie E. parkinsonism medicamentos
(pag. 138-139)

F1414068. Carbamazepina: A. are o absorb ie oral! bun! B. este eficace n marele r!u epileptic C. este inhibitor enzimatic D. produce efecte teratogene (spina bifida) E. este eficace $i n aritmiile cardiace
(pag. 138)

F1414069. Care dintre urm toarele afirma&ii reprezint principii de tratament n epilepsie: A. se ncepe cu doze mari ce se scad progresiv B. este necesar! individualizarea antiepilepticului $i a dozelor C. este necesar! monitorizarea concentra iei plasmatice a antiepilepticului D. durata tratamentului este de 3-6 luni E. ntreruperea tratamentului se face prin reducerea treptat! a dozelor
(pag. 137)

F1414070. Care dintre urm toarele efecte adverse se pot ntlni n cursul terapiei cu anticonvulsivante: A. anemia megaloblastic! B. efect teratogen C. hiperplazia gingiilor D. sindrom lupoid

411

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

412

Rezidentiat 2004
E. edem glotic
(pag. 138)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1414071. Care dintre urm toarele medicamente sunt cu eficacitate predominant n marele r u epileptic: A. fenitoina B. lidocaina C. carbamazepina D. carbonatul de litiu E. acidul valproic
(pag. 136)

F1414072. Fac parte din grupul medicamentelor anticonvulsivante: A. selegilina B. pimozidul C. primidona D. acidul valproic E. fenitoina
(pag. 136)

F1414073. Fenitoina este indicat n: A. miastenia gravis B. nevralgia de trigemen C. epilepsia psihomotorie D. aritmii cardiace E. marele r!u epileptic
(pag. 138)

F1414074. Fenitoina: A. produce osteomalacie B. hiperplazia gingiilor C. este indicat! $i n aritmii cardiace D. are o eficacitate foarte bun! n nevralgia de trigemen E. administrat! n doze mari, intravenos, rapid, poate declan$a hipotensiune arterial!, deprimare respiratorie etc.
(pag. 138)

F1414075. n cursul tratamentului cronic cu fenobarbital din epilepsie pot ap rea urm toarele efecte adverse: A. anemie feripriv! B. anemie megaloblastic! C. marele r!u epileptic D. osteomalacie E. ulcer gastro-duodenal
(pag. 138)

F1414076. Mecanismul la nivel molecular al anticonvulsivantelor se realizeaz prin: A. blocarea canalelor de sodiu B. blocarea canalelor de potasiu C. blocarea canalelor de calciu tip L D. deschiderea canalelor de clor E. cresterea nivelului de GABA in creier

412

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

413

Rezidentiat 2004
(pag. 137)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1414077. Preciza&i afirma&iile corecte referitoare la carbamazepin : A. este comercializat! sub numele de Convulex sau Depakine B. blocheaz! canalele de sodiu C. este eficient! n nevralgia de trigemen D. blocheaz! canalele de calciu de tip T E. deschide canalele de clor
(pag. 137-139)

F1514078. Carbamazepina este indicat n: A. marele r!u epileptic B. micul r!u epileptic C. status epilepticus D. aritmii cardiace E. nevralgia de trigemen
(pag. 138, 139)

F1514079. Care dintre urm toarele afirma&ii sunt adev rate? A. fenobarbitalul activeaz! complexul receptor postsinaptic - GABA B. lamotrigin stimuleaz! eliberea neuromediatorului excitator glutamatul C. vigabatrina cre$te nivelui GABA n creier D. acetazolamida stimuleaz! anhidraza carbonic! cerebral! E. carbamazepina blocheaz! canalele de sodiu
(pag. 137)

F1514080. Fenitoina este indicat n: A. marele r!u epileptic B. epilepsie psihomotorie C. aritmii cardiace D. micul r!u epileptic E. nevralgia de trigemen
(pag. 138)

F1514081. Fenobarbitalul: A. este indicat n marele r!u epileptic B. este antiepilepticul cel mai toxic C. este inhibitor enzimatic D. se asociaz! cu anticoncep ionale orale pentru a le spori eficacitatea E. poate produce osteomalacie
(pag. 137, 138)

F1514082. Gabapentin: A. este indicat n status epilepticus B. este indicat n epilepsia par ial! a adultului C. structural este analog cu GABA D. inhib! anhidraza carbonic! cerebral! E. stimuleaz! anhidraza carbonic! cerebral!
(pag. 139)

F1514083. n starea de r u epileptic se pot administra i.v.: A. diazepam

413

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

414

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. fenobarbital primidona acid valproic clonazepam
(pag. 136)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1514084. n tratamentul cronic cu fenobarbital pot s apar urm toarele efecte adverse: A. anemie megaloblastic! B. hiperplazie gingival! C. osteomalacie D. sindrom lupoid E. sindrom de abstinen ! la ntreruperea brusc!
(pag. 138)

F1514085. Nota&i medicamentele antiepileptice utile #i n convulsii neepileptice: A. fenobarbital B. diazepam C. carbamazepina D. gabapentin E. acidul valproic
(pag. 105,115,138)

F1514086. Urm torii compu#i sunt anticonvulsivante (antiepileptice): A. etosuximida B. primidina C. trihexifenidil D. levodopa E. vigabatrina
(pag. 136)

F1614087. Acidul valproic ac&ioneaz prin: A. Blocarea canalelor de Na B. Inhibarea ireversibil! GABA-aminotransferazei C. mpiedicarea eliber!rii glutamatului D. Inhibarea anhidrazei carbonice E. Blocarea canalelor de calciu de tip T
(pag. 137)

F1614088. Ac&ioneaz ca blocante ale canalelor de calciu de tip T: A. Clonazepamul B. Diazepamul C. Acetazolamida D. Trimetadiona E. Etosuximida
(pag. 137)

F1614089. Actioneaz ca blocante ale canalelor de sodiu: A. Vigabatrina B. Fenobarbitalul C. Carbamazepina D. Fenitoina E. Acidul valproic

414

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

415

Rezidentiat 2004
(pag. 137)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1614090. Ac&iunea anticonvulsivant se realizeaz prin: A. Stabilizarea membranei neuronale B. Cre$terea pragului de excitabilitate C. Cre$terea pragului convulsivant D. Sc!derea pragului de excitabilitate E. Sc!derea pragului convulsivant
(pag. 136)

F1614091. Cresc activitatea GABA-ergic central , favorizeaz influxul de clorur : A. Carbamazepina B. Clonazepamul C. Fenobarbitalul D. Sultiamul E. Picrotoxina
(pag. 137)

F1614092. n marele r u epileptic se utilizeaz : A. Fenobarbitalul B. Fenitoina C. Carbamazepina D. Acidul valproic E. Etosuximida
(pag. 136)

F1614093. Oprirea brusc a a tratamentului cronic cu fenobarbital poate produce: A. Convulsii B. Sensibilizarea receptorilor pentru acid glutamic C. Toleran ! D. Hipertensiune arterial! E. Crize anginoase
(pag. 138)

F1614094. Reac&&ile advrese produse de fenitoin sunt: A. Hiperplazie gingival! B. Hipertensiune arterial! C. Hirsutism D. Sindrom lupoid E. Sedare marcat!
(pag. 138)

F1614095. Tratamentul cronic cu fenobarbital poate produce: A. Sindrom lupoid B. Osteomalacie C. Anemie megaloblastic! D. Anemie feripriv! E. Depozite corneene cu afectarea acuit! ii vizuale
(pag. 138)

F2114096. Sunt antiepileptice folosite in marele rau epileptic A. fenobarbital

415

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

416

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. carbamazepina fenitoina acid valproic trimetadiona
(pag. 136)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2114097. Sunt antiepileptice folodite in micul rau epileptic A. trimetadiona B. fenobarbilat C. etosuximida D. acid valproic E. carbamazepina
(pag. 136)

F2114098. Sunt benzodiazepine cu actiune anticonvulsivanta: A. clonazepam B. medazepam C. alprazolam D. flunitrazepam E. diazepam
(pag. 136)

F2114099. Sunt medicamente utilizate n epilepsie: A. lamotrigin B. meprobamat C. etosuximida D. fenobarbital E. vigabatrina
(pag. 136)

F2114100. Carbamazepina are urmatorul profil farmacologic: A. indicatie in micul rau epileptic B. indicatie in diabet insipid hipofizar C. indicatie in nevralgia de trigemen D. contraindicata in sarcina E. blocheaza canalele de sodiu
(pag. 137-139)

F2114101. Sunt mecanisme de actiune anticonvulsivanta: A. blocarea canalelor de calciu B. blocarea canalelor de clor C. blocarea canalelor de sodiu D. inhibarea eliberarii glutamatului E. inhibarea metabolizarii GABA
(pag. 136, 137)

F2114102. Actiunea anticonvulsivanta se datoreaza: A. stabilizarii membranei neuronale B. ridicarii pragului convulsivant C. favorizarii depolarizarii neuronale D. hiperpolarizarii membranei neuronale E. diminuarii tendintei la iradiere a excitatiei in afara focarului epileptogen

416

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

417

Rezidentiat 2004
(pag. 136)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2114103. Sunt anticonvulsivante: A. fenobarbital B. amobarbital C. diazepam D. clonazepam E. clordiazepoxid


(pag. 136)

F2114104. Fenobarbitalul are urmatorul profil farmacologic: A. indicatie in marele rau epileptic B. de electie la copii mici C. induce anemie megaloblastica D. poate provoca sindrom de abstinenta, cu convulsii clonico-tonice E. este un puternic inhibitor enzimatic
(pag. 137-138)

F2114105. Fenitoina are urmatoarele reactii adverse: A. sindrom lupoid B. nistagmus C. dizartrie D. hiperplazie gingivala E. anemie feripriva
(pag. 138)

F2114106. Carbamazepina are urmatorul profil farmacologic: A. indicatie in marele rau epileptic B. contraindicatie in diabet insipid hipofizar C. indicatie in nevralgia de trigemen D. contraindicata in sarcina E. efect teratogen tip spina bifida
(pag. 138-139)

F2114107. Notati medicamentele antiepileptice: A. fenobarbital B. acid valproic C. fenitoina D. baclofen E. primidona
(pag. 136)

F2114108. Acidul valproic nu are urmatoarele actiuni: A. analgezic antipiretic B. antiinflamator C. miorelaxant D. antiepileptic E. diuretic
(pag. 136-139)

F2114109. Carbamazepina este indicata in: A. marele rau epileptic

417

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

418

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. epilepsia psihomotorie nevralgia de trigemen micul rau epileptic status epilepticus
(pag. 138-139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2114110. Fenobarbitalul are urmatorul profil farmacologic: A. indicatie in marele rau epileptic B. de electie la copiii mici C. poate induce anemie megaloblastica D. este un puternic inhibitor enzimatic E. induce efecte de supradozare a anticoagulantelor orale cumarinice
(pag. 137-138)

F2114111. Fenitoina poate provoca urmatoarele R.A.: A. ataxie, dizartrie B. nistagmus, cataracta C. hiperplazie gingivala D. anemie feripriva E. ileus mecanic letal
(pag. 138)

F2114112. Medicamente folosite in micul rau epileptic, sunt : A. trimetadiona B. etosuximida C. lidocaina i.v D. diazepam i.v E. carbamazepina
(pag. 136)

F2114113. Inhiba GABA aminotransferaza, anticonvulsivantele : A. fenobarbital B. acid valproic C. vigabatrina D. lamotrigina E. acetazolamida
(pag. 137)

F2214114. Carbamazepina: A. Este o benzodiazepina B. Blocheaza canalele de K C. Are efect antiparkinsonian D. Se indica in nevralgie de trigemen E. Se contraindica la gravide
(pag. 134-139)

F2214115. Care din urmatoarele efecte sunt caracteristice fenitoinei: A. nistagmus B. alopecie C. ataxie D. anemie megaloblastica E. sedare

418

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

419

Rezidentiat 2004
(pag. 134-139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2214116. Care compusi au proprietati antiepileptice si antiaritmice: A. Chinidina B. Fenitoina C. Atenololul D. Lidocaina E. Fenobarbitalul
(pag. 134-139)

F2214117. Care din afirmatiile referitoare la tratamentul epilepsiei sunt adevarate: A. Tratamentul se incepe cu doze mari ce se scad treptat B. Posologia poate fi optimizata prin monitorizarea concentratiei plasmatice a antiepilepticului C. Tratamentul se poate intrerupe brusc fara urmari deosebite D. In status epilepticus medicamentele se administreaza oral E. Intervalul dintre doze depinde de timpul de injumatatire
(pag. 134-139)

F2214118. Fenobarbitalul: A. Este un puternic inductor al SOMH B. Este de electie in micul rau epileptic C. La intreruperea brusca a tratamentului pot sa apara convulsii tonico-clonice D. Este contraindicat in marele rau epileptic E. Este de electie la copii mici
(pag. 134-139)

F2214119. Carbamazepina: A. este o hidantoina B. este un derivat iminostilbenic C. prezinta efecte teratogene D. se indica in marele rau epileptic E. este contraindicata in epilepsia psihomotorie
(pag. 134-139)

F2214120. Antiepilepticele: A. Scad pragul de excitabilitate si pragul convulsivant B. Stabilizeaza membrana neuronala C. Blocheaza canalele de calciu de tip L (trimetadiona) D. Scad nivelele GABA in creier (vigabatrina) E. Blocheaza canalele de sodiu (carbamazepina)
(pag. 134-139)

F2214121. Gabapentinul: A. Este un analog GABA B. Se indica in epilepsia partiala a adultului C. Este un derivat barbituric D. Se indica in status epilepticus E. Intra in preparatul Depakine
(pag. 134-139)

F2214122. Substantele medicamentoase anticonvulsivante pot sa apartina urmatoarelor clase structurale: A. Barbiturice

419

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

420

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. Pirimidindione Benzodiazepine Fenotiazine Butirofenone
(pag. 136)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2214123. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase prezinta actiune anticonvulsivanta ? A. Levomepromazina B. Carbamazepina C. Acidul valproic D. Acidul mefenamic E. Fenitoina
(pag. 136)

F2214124. Alegeti dintre urmatoarele denumiri comune internationale pe cele care apartin unor substante medicamentoase cu actiune anticonvulsivanta. A. Gabapentin B. Acid acetilsalicilic C. Trimetadiona D. Diazepam E. Amantadina
(pag. 136)

F2214125. Care dintre afirmatiile referitoare la fenobarbital sunt adevarate ? A. Este un anticonvulsivant din clasa barbituricelor B. Este util in marele rau epileptic C. Este contraindicat la copii mici D. Este de electie ca anticonvusivant la copii mici E. La intreruperea brusca a tratamentului cronic apare sindromul de abstinenta cu convulsii tonico-clonice
(pag. 136, 138)

F2214126. Fenitoina: A. Este un derivat hidantoinic B. Este un derivat benzodiazepinic C. Este indicata in marele rau epileptic, epilepsia psihomotorie D. Are si efect antiaritmic E. Este foarte bine tolerata, nu da reactii adverse
(pag. 136, 138)

F2214127. Carbamazepina: A. Are structura dibenzoazepinica B. Este derivat de acid barbituric C. Are efecte benefice in nevralgia de trigemen D. Prezinta efecte teratogene E. Este indicata in marele rau epileptic si epilepsia psihomotorie
(pag. 136, 138-139)

F2214128. Gabapentinul: A. Este un analog GABA B. Se fixeaza pe receptorii GABA C. Este utilizat in status epilepticus doar sub forma injectabila D. Este utilizat in epilepsia partiala a adultului ca tratament adjuvant altor anticonvulsivante

420

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

421

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. Se conditioneaza sub forma de capsule in preparatul Neurontin


(pag. 139)

F2214129. Care dintre urmatoarele anticonvulsivante fac parte din grupul succinimidelor? A. Fenitoina B. Sultiam C. Trimetadiona D. Morsuximida E. Etosuximida
(pag. 136)

F2214130. Carbamazepina este: A. Un compus cu efect teratogen. B. Indicat in nevralgia de trigemen C. Contraindicata in diabetul insipid. D. Activ in marele rau epileptic si epilepsie psihomotorie E. Un compus cu structura difenilmetanica.
(pag. 138, 139)

F2214131. Gabapentin este: A. Un analog structural al acidului aminocaproic B. Substanta activa din produsul Neurontin C. Compus ce actioneaza prin fixarea pe receptorii GABA D. Indicat in epilepsia partiala a adultului E. Un antiepileptic cu spetru larg.
(pag. 139)

F2214132. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase se administreaza in epilepsia partiala, focala? A. Sultiam B. Amobarbital C. Vigabatrin D. Flumazenil E. Lamotrigin
(pag. 136)

F2214133. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati in marele rau epileptic? A. Gabapentin B. Carbamazepina C. Fenitoina D. Medazepam E. Ciclobarbital
(pag. 136)

F2214134. Indicati afirmatiile corecte: A. Fenobarbitalul este un derivat hidantoinic. B. Clonazepamul este o benzodiazepina indicata in micul rau epileptic C. Fenacemida este un antiepileptic cu spectru larg utilizat numai de rezerva D. Acidul valproic este substanta activa din produsul Depakine E. Carbamazepina este un antiepileptic care se administreaza in sarcina
(pag. 137, 138)

421

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

422

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2214135. In tratamentul cronic cu fenobarbital, in doze mari pot sa apara: A. Osteomalacie B. Hiperplazia gingiilor C. Anemie megaloblastica D. Sindrom de abstinenta la intreruperea brusca a tratamentului E. Cresterea sigurantei la administrarea contraceptivelor orale
(pag. 138)

F2214136. Fenitoina este: A. Un derivat de hidantoina. B. Indicata in aritmii cardiace C. Indicata in epilepsia psihomotorie D. Un compus care se poate administrat in doze mari, i.v. fara sa apara reactii nedorite. E. Un compus care poate produce hiperplazia gingiilor.
(pag. 138)

F2214137. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt antiepileptice si fac parte din clasa sulfamidelor inhibitoare ale anhidrazei carbonice? A. Acetazolamida B. Lamotrigin C. Etosuximida D. Trimetadiona E. Sultiam
(pag. 136)

F2314138. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru fenobarbital? A. inductor enzimatic; B. inactiv in marele rau epileptic; C. antiepileptic de electie la copii; D. intreruperea administrarii se face gradat; E. eliminare mai mare in urina acida.
(pag. 134 -139)

F2314139. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru fenitoina? A. este eficace in epilepsia psihomotorie; B. nu produce deprimarea SNC; C. nu este inductor enzimatic; D. blocheaza canalele de sodiu; E. este antiaritmic.
(pag. 134 -139)

F2314140. Antiepilepticele actioneaza prin: A. blocarea canalelor de sodiu; B. stimularea anhidrazei carbonice; C. cresc inhibarea sinaptica mediata de GABA; D. inhiba GABA-transaminaza; E. stimularea monoaminooxidazei.
(pag. 134 -139)

F2314141. Tratamentul corect al epilepsiei se face cu: A. tratament individualizat; B. tratamentul se incepe cu doze mari ce se scad gradat;

422

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

423

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. se controleaza periodic bolnavul; D. tratamentul se intrerupe brusc daca bolnavul nu mai are crize; E. nu se injecteaza prea repede.
(pag. 134 -139)

F2314142. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru primidona? A. derivat de difenilhidantoina; B. se metabolizeaza in fenobarbital; C. inactiva in micul rau epileptic; D. eficace in marele rau epileptic; E. creste efectul contraceptivelor orale.
(pag. 134 -139)

F2314143. Care interactiuni ale fenitoinei sunt corecte? A. efectul fenitoinei scade in alcoolism; B. scade efectul contraceptivelor orale; C. scade efectul carbamazepinei; D. scade efectul furosemidului; E. cimetidina scade efectul fenitoinei.
(pag. 134 -139)

F2314144. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru carbamazepina? A. puternic inductor enzimatic; B. indicat in nevralgia de trigemen; C. antiepileptic; D. se administreaza la gravide; E. stimuleaza agresivitatea intre crize.
(pag. 134 -139)

F2314145. Care din urmatoaree afirmatii sunt corecte pentru diazepam? A. indicat in status epilepticus; B. nu se administreaza in dismenoree; C. este tranchilizant; D. se administreaza i.v. repede; E. doza activa este de 10 mg.
(pag. 134 -139)

F2314146. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru acidul valproic? A. eficace in convulsii febrile la copii; B. creste continutul GABA in creier; C. stimuleaza GABA - transaminaza; D. este hepatotoxic; E. scade transaminazele serice GOT si GPT.
(pag. 134 -139)

F2314147. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru vigabatrin? A. este un analog GABA; B. inhiba GABA - transaminaza; C. scade nivelul GABA in creier; D. antiepileptic; E. stimuleaza eliberarea glutamatului ca neurotransmitator inhibitor;
(pag. 134 -139)

423

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

424

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2314148. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza in tratamentul epilepsiei? A. carbamazepina; B. amantadina; C. primidona; D. fenitoina; E. pentazocina.
(pag. 134 -139)

F2314149. Fenitoina poate produce urmatoarele reactii adverse: A. anemie megaloblastica; B. osteomalacie prin hipovitaminoza D; C. inductie enzimatica asupra vitaminei K; D. sedare excesiva; E. tulburari extrapiramidale.
(pag. 134 -139)

F2314150. Care din urmatoarele forme continand fenobarbital exista in farmacie? A. comprimate a 100 mg; B. drajeuri a 500 mg; C. comprimate a 15 mg; D. fiole a 200 mg; E. capsule a 1 mg.
(pag. 134 -139)

F2314151. Care din urmatoarele medicamente sunt active in micul rau epileptic? A. trimetadiona; B. levodopa; C. metadona; D. fenilbutazona; E. etosuximida.
(pag. 134 -139)

F2314152. Indicatiile fenitoinei cuprind: A. marele rau epileptic (epilepsia majora); B. micul rau epileptic (epilepsia minora); C. epilepsia psihomotorie; D. aritmii cardiace; E. stop cardiac.
(pag. 134 -139)

F2314153. Fenitoina este indicata in: A. sindrom lupoid; B. cataracta; C. marele rau epileptic; D. aritmii cardiace; E. dermatita exfoliativa.
(pag. 134 - 139)

F2314154. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru carbamazepina? A. este indicata in marele rau epileptic; B. este indicata in micul rau epileptic;

424

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

425

Rezidentiat 2004
C. este indicata in nevralgia de trigemen; D. este indicata in diabetul insipid hipofizar; E. prezinta efecte teratogene.
(pag. 134 - 139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2314155. Care dintre urmatoarele nedicamente se utilizeaza in status epilepticus? A. acid valproic; B. clonazapam; C. gabapentin; D. acetazolamida; E. diazepam.
(pag. 134 - 139)

F2314156. Anticonvulsivantele actioneaza prin urmatoarele mecanisme de actiune: A. inhibarea anhidrazei carbonice cerebrale (ex.: sultiam); B. deschiderea canalelor de clor, prin activarea complexului receptor postsinaptic GABA-A (ex.: fenobarbital); C. blocarea canalelor de sodiu (ex.: carbamazepina); D. blocarea canalelor de calciu de tip T (ex.: etosuximida); E. activarea canalelor de sodiu (ex.: fenitoina).
(pag. 134 - 139)

F2314157. Care dintre urmatoarele anticonvulsivante antagonizeaza in conditii experimentale convulsiile produse prin electrosoc? A. fenobarbital; B. trimetadiona; C. etosuximida; D. fenitoina; E. primidona.
(pag. 134 - 139)

F2514158. Notati reactiile adverse ce apartin fenitoinei: A. hiperplazia gingiilor B. anemie feripriva C. sindrom lupoid D. alopecie E. dizartrie
(pag. 138)

F2514159. Carbamazepina este utila in: A. micul rau epileptic B. status epilepticus C. marele rau epileptic D. diabet insipid hipofizar E. nevralgia de trigemen
(pag. 138- 139)

F2514160. Gabapentin: A. se fixeaza pe receptorii GABA B. analog structural cu GABA C. este indicat in status epilepticus D. este antiepilepticul cel mai toxic E. este utilizat in epilepsia partiala la adult

425

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

426

Rezidentiat 2004
(pag. 139)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2514161. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate ? A. fenobarbitalul este un puternic inductor enzimatic B. fenitoina se utilizeaza de electie la copiii mici C. carbamazepina se utilizeaza in spina bifida D. clonazepamul se utilizeaza in status epilepticus E. fenacemida este cel mai toxic antiepileptic
(pag. 137- 139)

F2514162. Fenitoina poate provoca urmatoarele reactii adverse: A. dermatita exfoliativa B. oprirea inimii C. spina bifida D. ataxie, dizartrie, halucinatii E. paranoia, delir
(pag. 138- 139)

F2514163. Fenobarbitalul: A. potenteaza efectul anticoagulantelor orale B. este inhibitor enzimatic C. poate provoca anemie megaloblastica D. este util in marele rau epileptic E. se utilizeaza de regula la copiii mici
(pag. 137- 138)

F2514164. Notati medicamentele utilizate in epilepsie: A. fensuximida B. etotoina C. selegilina D. lamotrigin E. suxametoniu
(pag. 136)

F2514165. Clonazepam este util in: A. marele rau epileptic B. micul rau epileptic C. epilepsia partiala a adultului D. status epilepticus E. epilepsia psihomotorie
(pag. 139)

F2614166. Cresc efecte cloramfenicolului: A. Cimetidina B. Carbamazepina C. Griseofulvina D. Paracetamolul E. Meprobamatul


(pag. 83)

F2614167. Care dintre urm toarele antibiotice pot fi utilizate n infec&ii biliare? A. Amoxicilina

426

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

427

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. Fenoximetilpenicilina Eritromicina Polimixina B Neomicina
(pag. 50, 62)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2614168. Sunt aminoglicozide: A. Gentamicina B. Amikacina C. Claritromicina D. Azitromicina E. Josamicina


(pag. 66-75)

F2614169. Urm toarele propriet &i caracterizeaz aminoglicozidele: A. Nu se absorb pe cale oral! B. Travereseaz! bariera hemato-encefalic! C. Sunt nefrotoxice $i neurotoxice D. Prezint! ac iune de tip curarizant E. Se asociaz! frecvent ntre ele pentru efecte sinergice
(pag. 66, 67)

F2614170. Eritromicina este antibiotic de elec&ie n infec&iile cu: A. Mycoplasma pneumoniae B. Bordetella pertussis C. Salmonella typhi D. Mycobacterium leprae E. Bacteriodes fragilis
(pag. 62)

F2614171. Urm toarele propriet &i farmacocinetice caracterizeaz eritromicina: A. Absorb ie digestiv! foarte bun! (90%), neinfluen at! de alimente B. Concentra ii crescute n LCR C. Traversarea barierei placentare D. Concentrare n form! activ! n bil! E. Metabolizare hepatic! intens! prin desfacerea inelului lactonic
(pag. 62)

F2614172. Cresc nefrotoxitatea aminoglicozidelor: A. Cefalosporinele B. Ampicilina C. Polimixina E D. Diuretice de ans! E. Amfotericina B
(pag. 67)

F2614173. Cloramfenicolul poate induce: A. Enterit! stafilococic! sever! B. Pancitopenie C. Disurie D. Candidoze E. Hiperpotasemie

427

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

428

Rezidentiat 2004
(pag. 82)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2614174. Cloramfenicolul are efecte clinice bune n: A. Febr! tifoid! B. Meningite cu bacili gram negativ sensibili C. Rickettsioze D. Aspergiloz! pulmonar! E. Trichomoniaz!
(pag. 82-83)

F2614175. Tratamentul sifilisului se poate face cu: A. Eritromicina B. Kanamicina C. Ofloxacina D. Tetraciclinele E. Benzilpenicilin!
(pag. 42, 62, 76)

428

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

429

Rezidentiat 2004
Tema nr. 15 Antiparkinsoniene
BIBLIOGRAFIE:

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

2. Farmacologie Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU


F1215001. Anticolinergicele centrale: A. nu influenteaza sialoreea B. au o tolerabilitate redusa comparativ cu medicamentele antiparkinsoniene dopaminergice C. se indica in formele incipiente de parkinsonism, cand predomina hipertonia D. se contraindica in sindromul extrapiramidal produs de neuroleptice E. se pot administra si la bolnavii cu adenom de prostata
(pag. 128-133)

F1215002. Care din afirmatiile referitoare la tratamentul cu levodopa sunt adevarate: A. este contraindicata asocierea levodopa-carbidopa B. levodopa se asociaza in mod curent cu medicamente simpatomimetice C. levodopa prezinta efecte dopaminergice centrale D. terapia cu levodopa este lipsita de reactii adverse E. fenomenul "on-off produs de levodopa se atenueaza pe parcursul tratamentului
(pag. 128-133)

F1215003. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la parkinsonism sunt adevarate: A. este consecinta distrugerii neuronilor dopaminergici din sistemul mezolimbic B. este consecinta distrugerii neuronilor dopaminergici din substanta neagra C. in boala Parkinson apare un dezechilibru intre sistemele dopaminergice si adrenergice D. are o evolutie fulminanta E. nu poate fi produs de medicamente
(pag. 128-133)

F1215004. Levodopa: A. nu traverseaza bariera hematoencefalica B. nu poate produce miscari anormale involuntare de tip coreiform C. creste secretia hipofizara de prolactina D. poate produce fenomene on-off, care se intensifica treptat E. sufera o biotransformare hepatica la serotonina
(pag. 128-133)

F1215005. Selegilina: A. este un anticolinergic B. inhiba neselectiv monoaminoxidaza C. amelioreaza fenomenele on-off la L-dopa D. poate da efecte semnificative de tip amfetaminic la doze terapeutice E. intra in preparatul Akineton
(pag. 128-133)

F1215006. Selegilina: A. este un inhibitor selectiv al MAO-A

429

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

430

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

este un inhibitor selectiv al MAO-B nu se poate asocia cu levodopa se comercializeaza sub denumirea comerciala de Aurorix blocheaza receptorii muscarinici
(pag. 128-133)

F1215007. Tratamentul bolii Parkinson: A. se face numai cu levodopa B. dozele de medicament se cresc brusc C. in formele incipiente ale bolii se pot administra anticolinergice D. intreruperea administrarii medicamentelor se face brusc E. in parkinsonismul medicamentos se contraindica anticolinergicele
(pag. 128-133)

F1315008. Amantadina are actiune antiparkinsoniana prin urmatorul mecanism: A. creste tonusul colinergic in nucleii subcorticali; B. este agonist al receptorilor dopaminergici; C. stimuleaza biosinteza de dopamina; D. este anticolinergic; E. eliberarea dopaminei din neuronii tractului nigrostriat.
(pag. 128-133)

F1415009. Acidul homovanilic rezult din metabolizarea: A. fenobarbitalului B. dopaminei de c!tre MAO, COMT C. selegilinei D. fenitoinei E. amantadinei
(pag. 131)

F1415010. In schema de tratament a parkinsonismului medicamentos intr urm toarele medicamente: A. dopaminergicele B. anticolinergicele de tipul trihexifenidil C. amitriptilina D. selegilina E. fenitoina
(pag. 130)

F1415011. Sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice se trateaz cu: A. levodopa B. selegilina C. trihexifenidil D. amantadina E. carbidopa
(pag. 132)

F1515012. Antiparkinsoniene agoni#ti dopaminergici D2 sunt urm toarele, cu excep&ia: A. bromocriptina B. lergotril C. pergolid D. biperiden E. lisurid

430

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

431

Rezidentiat 2004
(pag. 130)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1515013. Antiparkinsoniene anticolinergice sunt urm toarele, cu excep&ia: A. levodopa B. trihexifenidil C. benzatropina D. biperiden E. prociclidina
(pag. 129)

F1515014. Antiparkinsoniene care stimuleaz transmisia dopaminergic sunt urm toarele, cu excep&ia: A. biperiden B. levodopa C. selegilina D. amantadina E. lisurid
(pag. 129)

F1515015. n formele avansate de boal Parkinson se administreaz : A. levomepromazin! B. amantadin! C. trihexifenidil D. levodopa E. tioridazina
(pag. 130)

F1515016. Sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice se trateaz cu: A. levodopa B. trihexifenidil C. benserazid D. carbidopa E. piribedil
(pag. 130)

F1515017. Trihexifenidilul: A. antagonizeaz! hipertonia B. induce hipertonie C. produce sialoree D. induce tremor E. induce hipokinezie
(pag. 132)

F1615018. Boala Parkinson are ca etiologie: A. Dezechilibrul func ional ntre sistemul dopaminergic $i colinergic, n favoarea sistemului colinergic B. Dezechilibrul func ional ntre sistemul dopaminergic $i colinergic, n favoarea sistemului dopaminergic C. Dezechilibrul func ional ntre sistemul dopaminergic $i serotoninergic, n favoarea sistemului dopaminergic D. Dezechilibrul func ional ntre sistemul colinergic $i serotoninergic, n favoarea sistemului colinergic E. Dezechilibrul func ional ntre sistemul dopaminergic $i histaminergic, n favoarea sistemului dopaminergic
(pag. 128)

F1615019. Parkinsonismul medicamentos indus de neuroleptice se trateaz cu: A. Trixefenidil

431

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

432

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. Levodopa Benserazid Carbidopa Lisurid
(pag. 130)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1615020. Stimularea receptorilor D2-dopaminergici produce: A. Inhibarea adenilat-ciclazei printr-o protein! Gi B. Cre$terea IP3 $i diacilglicerolului printr-o protein! Gq C. Cre$terea activit! ii catalitice a adenilat-ciclazei printr-o protein! Gs D. Activarea pompei calcice E. Inhibarea fosfodiesterazei
(pag. 130)

F1615021. Stimuleaz eliberarea dopaminei la nivel nigro-striatal: A. Carbidopa B. Benserazida C. Amantadina D. Ciproheptadina E. Clozapina
(pag. 129)

F1615022. Sunt agoni#ti dopaminergici, cu excep&ia: A. Bromocriptina B. Piribedilul C. Lisuridul D. Mirtazepina E. Lergotrilul
(pag. 130)

F1615023. Sunt antiparkinsoniene care inhib monoaminoxidaza de tip B: A. Carbidopa B. Levodopa C. Alfametildopa D. Selegilina E. Ajmalina
(pag. 129)

F2115024. Levodopa are urmatoarele actiuni, cu o exceptie: A. este precursor al noradrenalinei B. are efecte anticolinergice C. produce miscari coreiforme D. produce obisnuinta la tratament indelungat E. la tratament lung cu doze mari, poate produce stare paranoida
(pag. 131, 132)

F2115025. In farmacoterapia bolii Parkinson se tine seama de urmatoarele principii, cu o exceptie: A. formele incipiente se trateaza cu trihexifenidil si amantadina B. sindromul parkinsonian indus de neuroleptice se trateaza cu anticolinergice C. formele usoare se treateaza cu levodopa D. dozele se cresc treptat E. levodopa se administreaza asociat cu carbidopa sau benserazid

432

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

433

Rezidentiat 2004
(pag. 130, 131)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2115026. Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic A. colinergic B. induce sialoree C. antiglaucomatos D. antiparkinsonian in formele incipiente E. contraindicat in parkinsonismul medicamentos
(pag. 132-133)

F2115027. Levodopa are urmatorul profil farmacologic: A. transfer pasiv prin membranele biologice B. este metabolitul activ al dopaminei C. antagonism cu simpatomimeticele D. indicat in formele avansate ale bolii Parkinson E. util in psihoze paranoide
(pag. 131-132)

F2115028. Selegilina are urmatorul profil farmacologic: A. biotransformare la dopamina B. T1/2 scurt C. efecte secundare antiamfetaminice D. antiparkinsonian IMAO-B E. antagonizeaza efectele levodopei
(pag. 132)

F2115029. Precizati mecanismul de actiune antiparkinsoniana pentru amantadina: A. stimuleaza biosinteza de dopamina B. este agonist al receptorilor dopaminergici C. este anticolinergic D. elibereaza dopamina din axonii nigrostriati E. creste tonusul colinergic in nucleii subcorticali
(pag. 129)

F2115030. Urmatoarele afirmatii privind trihexifenidilul sunt corecte, cu exceptia : A. este contraindicat in glaucom B. este indicat in sindrom extrapiramidal indus de neuroleptice C. antagonizeaza hipertonia din parkinson D. anuleaza sialoreea E. adenomul de prostata reprezinta o indicatie
(pag. 132-133)

F2215031. Anticolinergicele centrale: A. au o tolerabilitate inferioara dopaminergicelor B. antagonizeaza intens hipokinezia C. accentueaza sialoreea D. au eficacitate inferioara dopaminergicelor E. se pot administra in adenomul de prostata
(pag. 128-133)

F2215032. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Trihexifenidil sunt corecte ? A. Accentueaza sialoreea din boala Parkinson

433

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

434

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Este indicat in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice Nu prezinta efecte anticolinergice periferice Se asociaza cu benzserazida si carbidopa pentru a-l proteja de actiunea decarboxilazelor Nu se asociaza cu alte antiparkinsoniene
(pag. 132-133)

F2215033. In cazul bolii Parkinson apare un dezechilibru intre sistemele: A. Dopaminergic-colinergic B. Dopaminergic-adrenergic C. Dopaminergic-serotoninergic D. Colinergic-adrenergic E. Adrenergic-serotoninergic
(pag. 129)

F2215034. Care dintre urmatoarele antiparkinsoniene prezinta si actiune antivirala? A. Levodopa B. Lergotril C. Piribedil D. Amantadina E. Lisurid
(pag. 131)

F2215035. In sindromul parkinsonian: A. tratamentul medicamentos este etiologic B. exista un dezechlibru la nivel mezolimbic si mezocortical C. exista o hiperactivitate colinergica D. apare o hiperactivitate dopaminergica E. exista un exces de nicotina la nivel central
(pag. 128-133)

F2315036. Amantadina are actine antiparkinsoniana prin urmatorul mecanism: A. creste tonusul colinergic in nucleii subcorticali; B. este agonist al receptorilor dopaminergici; C. stimuleaza biosinteza de dopamina; D. este anticolinergic; E. eliberarea dopaminei din neuronii tractului nigrostriat.
(pag. 128-133)

F2315037. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt false pentru levo-dopa? A. este precursor al dopaminei; B. produce obisnuinta cu diminuarea intensitatii si duratei efectului la tratament indelungat; C. inhiba secretia de prolactina; D. produce cresterea secretiei de hormon somatotrop; E. nu prezinta efecte dopaminergice centrale.
(pag. 128 - 133)

F2515038. Medicamentele utile in boala Parkinson sunt urmatoarele, cu exceptia: A. biperiden B. amantadina C. pergolid D. sulpirid E. piribedil

434

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

435

Rezidentiat 2004
(pag. 129- 130)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2515039. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate, cu exceptia: A. selegilina este inhibitor selectiv al enzimei MAO- B B. selegilina este precursor al dopaminei C. MAO- B este marker genetic pentru boala Parkinson D. levodopa creste biosinteza dopaminei E. amantadina stimuleaza eliberarea dopaminei
(pag. 129- 132)

F2515040. Precizati mecanismul de actiune antiparkinsoniana pentru trihexifenidil: A. stimuleaza eliberarea dopaminei B. inhiba enzima MAO- B C. este agonist dopaminergic D2 D. este anticolinergic E. stimuleaza transmisia colinergica
(pag. 129)

F2515041. Parkinsonismul medicamentos se trateaza cu: A. selegilina B. amantadina C. trihexifenidil D. levodopa E. bromocriptina
(pag. 130)

F2515042. Tratamentul in boala Parkinon are urmatoarele caracteritici, cu exceptia: A. trebuie continuat toata viata B. se administreaza doze mari de levodopa in formele incipiente C. se administreaza levodopa in formele avansate D. dozele sunt crescute treptat E. la levodopa apare efect de obisnuinta dopaminergica
(pag. 130)

F2515043. Levodopa: A. este cel mai eficace antiparkinsonian B. inhiba enzima MAO-B C. stimuleaza eliberarea dopaminei D. prezinta tranport pasiv prin membranele biologice E. nu este biotransformat la nivel hepatic
(pag. 131)

F2615044. Mecanismul de ac&iune al sulafmidelor antibacteriene const n: A. Antagonizarea competitiv! a acidului para-aminobenzoic B. Inhibarea enzimei giraz! C. mpiedicarea sintezei de ergosterol D. Blocarea reducerii dihidrofolatului E. Inhibarea sintezei proteice bacteriene
(pag. 91)

F2615045. Sulfamidele antibacteriene au urm toarele indica&ii: A. Nocardioz!

435

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

436

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. Ascita tuberculoas! Aspergiloz! pulmonar! Tifos exantematic Trichomoniaz! vaginal!
(pag. 93)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2615046. Trimetroprimul: A. Inhib! reac iile de transpeptidare implicate n sinteza peretelui celular B. Antagonizeaz! acidul para-aminobenzoic, precursor al acidului folic C. Inhib! dihidrofolat reductaza bacterian! D. Cre$te permeabilitatea membranei citoplasmatice bacteriene E. Se fixeaz! pe subunitatea ribozomal! 50S, fiind activ pe germenii n repaus metabolic
(pag. 99)

F2615047. Care dintre urm toarele propriet &i caracterizeaz sulfametoxidiazina: A. Are efecte locale la nivel intestinal, utile n colita ulceroas! B. Este o sulfamid! sistemic! cu efect retard C. Se utilizeaz! sub form! de colir n trahom D. Intr! n preparatul co-trimoxazol al!turi de trimetoprim E. Are timp de njum!t! ire scurt
(pag. 92, 95)

F2615048. Mecanismul de ac&iune al chinolonelor const n: A. Inhibarea enzimei ADN-giraza B. Inhibarea enzimei dihidrofolat-reductaza C. Inhibarea enzimei ARN-polimeraza D. Inhibarea sintezei proteice la nivel ribozomal E. Inhibarea replic!rii virale
(pag. 100)

F2615049. Urm toarele propriet &i caracterizeaz nitrofurantoina: A. Ac iune sistemic!, cu difuziune tisular! bun! B. Eliminare renal!, cu concentrare la nivel urinar C. Se metabolizeaz! intens la nivel hepatic, cu formare de metaboli i activi D. Traverseaz! bariera hematoencefalic! E. Are efect sinergic cu acidul nalidixic, util n infec ii urinare complicate
(pag. 104)

F2615050. Urm toarele propriet &i caracterizeaz furazolidona: A. Se concentreaz! n form! activ! n urin! B. Inhib! aldehid-dehidrogenaza $i produce efecte nepl!cute la asociere cu alcoolul C. Absorb ie bun! din tubul digestiv, neinfluen at! de alimente D. Se distribuie larg n esuturi, dnd nivele active antibacterian E. Poate interfera cu func ia tiroidian!, prin mpiedicarea peroxidazei tiroidiene
(pag. 105)

436

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

437

Rezidentiat 2004
INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1215051. Antiparkinsonienele care influenteaza mediatia colinergica: A. blocheaza receptorii colinergici B. antagonizeaza intens hipokinezia din parkinson C. au eficacitate superioara antiparkinsonienelor dopaminergice D. se contraindica in glaucom E. reduc tremorul si rigiditatea
(pag. 128-133)

F1215052. Antiparkinsonienele ce influenteaza transmisia dopaminergica: A. pot creste nivelul dopaminei B. favorizeaza metabolizarea dopaminei C. pot favoriza eliberarea dopaminei D. blocheaza receptorii dopaminergici E. sunt de electie in parkinsonismul medicamentos
(pag. 128-133)

F1215053. Care din afirmatiile referitoare la boala Parkinson sunt adevarate: A. au loc distrugeri de neuroni colinergici in sistemul nigrostriat B. au loc distrugeri de neuroni dopaminergici in substanta neagra C. se instaleaza o hiperactivitate dopaminergica D. se instaleaza o hiperactivitate colinergica E. are loc proliferarea neuronilor dopaminergici din nigrostriat
(pag. 128-133)

F1215054. Care din afirmatiile referitoare la antiparkinsoniene sunt adevarate: A. levodopa este un inhibitor al MAO-B B. amantadina stimuleaza eliberarea dopaminei C. carbidopa este un agonist dopaminergic D. selegilina actioneaza antiparkinsonian prin inhibarea MAO-B E. benserazidul nu se poate asocia cu levodopa
(pag. 128-133)

F1215055. Care din urmatoarele substante si produse sunt antiparkinsoniene: A. dopamina B. flufenazina C. metoclopramidul D. Madoparul E. trihexifenidilul
(pag. 128-133)

F1215056. In tratamentul bolii Parkinson: A. se pot utiliza agonisti dopaminergici B. in formele avansate se administreaza levodopa C. dozele se cresc treptat D. asocierile de antiparkinsoniene sunt contraindicate E. dopaminergicele sunt medicatia de electie in parkinsonismul medicamentos
(pag. 128-133)

F1215057. L-dopa:

437

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

438

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

poate fi un precursor al noradrenalinei nu trece bariera hemato-encefalica da efecte periferice de tip simpatomimetic se foloseste in asociere cu inhibitori de dopa-decarboxilaza periferica tratamentul se poate intrerupe brusc
(pag. 128-133)

F1215058. Trihexifenidilul: A. intensifica sialoreea B. influenteaza intens hipertonia din Parkinson C. este mai bine tolerat decat dopaminergicele antiparkinsoniene D. se poate administra in glaucom E. se poate asocia cu levodopa
(pag. 128-133)

F1315059. Care din efectele adverse sunt caracteristice pentru levodopa? A. diskinezie (miscari involuntare ale capului si extremitatilor); B. fluctuatii in eficacitate; C. efect on-off; D. hipocolesterolemie; E. bronhospasm.
(pag. 128 - 133)

F1315060. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru tratamentul cu levodopa? A. se asociaza cu neuroleptice; B. este cel mai eficace antiparkinsonian; C. se asociaza cu benserazida; D. nu se asociaza cu carbidopa; E. inhibita extracerebrala a dopa-decarboxilazei ii scade efectele adverse.
(pag. 128 - 133)

F1315061. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru trihexifenidil? A. este anticolinergic; B. anuleaza sialoreea; C. este anticonvulsivant; D. este antiparkinsonian; E. se recomanda in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice.
(pag. 128 - 133)

F1315062. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind tratamentul antiparkinsonian? A. tratamentul medicamentos este etiologic; B. tratamentul este individualizat; C. tratamentul nu se intrerupe brusc; D. medicatia se administreaza toata viata; E. se administreaza dopamina.
(pag. 128 - 133)

F1315063. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru bromocriptina? A. agonist dopaminergic; B. suprima lactatia postpartum; C. nu se recomanda la acromegali; D. antiparkinsonian;

438

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

439

Rezidentiat 2004
E. antiviral.
(pag. 128 - 133)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1315064. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru levodopa? A. nu traverseaza bariera hematoencefalica; B. in organism se transforma in dopamina; C. este precursorul catecolaminelor; D. dopa-decarboxilaza inhiba transformarea sa; E. este un medicament de substitutie.
(pag. 128 - 133)

F1315065. Care din urmatoarele medicamente sunt active in boala Parkinson? A. bromocriptina; B. azelastina; C. lovastatina; D. selegilina; E. amantadina.
(pag. 128 - 133)

F1315066. Ce manifestari caracterizeaza boala Parkinson? A. rigiditate musculara; B. tremor; C. hiperuricemie; D. afecteaza persoanele varstnice; E. are tendinta evolutiva.
(pag. 128 - 133)

F1315067. Indicati antiparkinsonienele care stimuleaza transmisia in sinapsa dopaminergica inhibitoare de la nivel nigrostriat: A. bromocriptina; B. levodopa; C. haloperidol; D. amantadina; E. trihexifenidil.
(pag. 128-133)

F1315068. Indicati medicamentele utile in boala Parkinson: A. clonazepam; B. levodopa; C. selegilina; D. ergocriptina; E. trihexifenidil.
(pag. 128-133)

F1315069. Medicamentele antiparkinsoniene actioneaza prin: A. stimularea biosintezei dopaminei; B. stimuleaza MAO-B; C. inhiba MAO-B; D. stimuleaza MAO-A; E. stimularea eliberarii dopaminei.
(pag. 128 - 133)

439

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

440

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1315070. Prin ce se caracterizeaza boala Parkinson? A. pierdere de neuroni dopaminergici; B. carenta in GABA; C. exces de acetilcolina; D. carenta de serotonina; E. carenta de dopamina.
(pag. 128 - 133)

F1315071. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza levodopa: A. fiind aminoacid, este transportata activ prin membranele biologice; B. este transformata in dopamina, metabolitul ei activ; C. este utila in psihoze; D. este indicata in formele avansate de boala Parkinson; E. la asocierea cu simpatomimetice apare un antagonism.
(pag. 128-133)

F1315072. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza trihexifenidilul: A. induce sialoree; B. este indicat in sindromul parkinsonian medicamentos; C. este antiglaucomatos; D. este indicat in formele incipiente de boala Parkinson; E. este colinergic.
(pag. 128-133)

F1415073. Asocierea selegilinei la tratamentul cu levodopa: A. cre$te biodisponibilitatea oral! a acesteia B. amelioreaz! unele din efectele adverse ale tratamentului cu levodopa( fenomenul on-off ) C. permite reducerea dozelor de selegilin! la jumatate D. cre$te T1/2 al levodopei E. permite reducerea dozelor de levodopa
(pag. 132)

F1415074. Care dintre urm toarele afirma&ii sunt adev rate: A. tratamentul cu levodopa prezint! un efect advers numit efect "on-off (fluctua ii mari ale st!rii bolnavului pe parcursul zilei) B. preparatul Madopar este o asociere de levodopa+carbidopa C. levodopa stimuleaz! secre ia hipofizar! de prolactin! D. trihexifenidilul este indicat n formele incipiente de parkinsonism, mai ales cnd predomin! hipertonia E. asocierea selegilin!+levodopa amelioreaz! unele efecte nedorite ale tratamentului cu levodopa (fenomen "on-off, obisnuinta)
(pag. 131-132-133)

F1415075. Care dintre urm toarele medicamente sunt utilizate n formele incipiente de parkinson conform principiilor de tratament: A. anticolinergice(trihexifenidil) B. fenobarbital C. fenitoin! D. carbamazepin! E. stimulatoare ale eliber!rii dopaminei(amantadina)
(pag. 130)

F1415076. La ntreruperea brusc a medica&iei antiparkinsoniene pot s apar : A. efecte de rebound adrenergic

440

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

441

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. efecte de rebound colinergic nevroze anxios depresive efect de reglare "downa receptorilor dopaminergici psihoze
(pag. 130)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1415077. Levodopa: A. este metabolizat! hepatic, prin decarboxilare, la dopamin! B. cre$te secre ia de hormon somatotrop C. produce ca efect advers hiperplazia gingiilor D. este contraindicat! n adenomul de prostat! E. d! obi$nuin ! dup! aprox. 2 ani
(pag. 131)

F1415078. Madoparul este: A. un medicament antipakinsonian B. un medicament anticonvulsivant C. o asociere de levodopa cu benserazid! D. un medicament antidepresiv E. o asociere de levodopa cu carbidopa
(pag. 132)

F1415079. Mecanismele care stau la baza ac&iunii medica&iei antiparkinsoniene sunt: A. stimularea enzimei MAO-B ce metabolizeaz! dopamina B. stimularea eliber!rii dopaminei C. cresc biosinteza dopaminei D. stabilizarea membranei neuronale E. inhib! anhidraza carbonic! cerebral!
(pag. 129)

F1415080. Mi#c rile anormale involuntare de tip coreiform: A. sunt conseci a manifest!rii unei hiperfunc ii dopaminergice n putamen n cursul tratamentului cu levodopa B. apar la ntreruperea tratamentului cu levodopa C. apar la ntreruperea tratamentului cu selegilin! D. apar la 6 luni de la ini ierea tratamentului cu levodopa E. apar dup! doi ani de tratament $i se manifest! la circa 1-4 ore de la administrarea levodopei
(pag. 131)

F1415081. Selegilina: A. are o legare de proteinele plasmatice de 90% $i fixare pe trombocite B. are o legare de proteinele plasmatice de 95% $i fixare n hematii C. este un inhibitor selectiv al MAO-B D. administrat! precoce ntrzie cu 6-9 luni necesitatea tratamentului cu levodopa E. are un T1/2 scurt
(pag. 132)

F1415082. Selegilina: A. ntrzie evolu ia bolii parkinson B. se metabolizeaz! la amfetamin! $i metamfetamin! C. se administreaz! precoce n tratamentul epilepsiei D. este cel mai eficace antiparkinsonian E. poten eaz! unele efecte secundare date de levodopa

441

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

442

Rezidentiat 2004
(pag. 131-132)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1415083. Sinemetul este: A. un medicament antiparkinsonian dopaminergic B. un medicament antiepileptic C. asociere de levodopa cu benserazid! D. asociere de levodopa cu carbidopa E. un medicament antiparkinsonian anticolinergic
(pag. 132)

F1415084. Trihexifenidilul: A. are un T1/2 lung B. antagonizeaz! intens hipertonia C. se poate recomanda $i pacien ilor ce asociaz! adenom de prostat! D. intensific! sialoreea E. se utilizeaz! n asociere cu levodopa, pentru reducerea dozelor
(pag. 132-133)

F1515085. n boala Parkinson: A. hiperactivitatea colinergic! produce tremor B. hiperactivitatea colinergic! produce hipokinezie C. hiperactivitatea dopaminergic! produce hipokinezie D. hipoactivitatea dopaminergic! produce hipokinezie E. hipoactivitatea colinergic! produce rigiditate
(pag. 129)

F1515086. n formele incipiente de boal Parkinson se administreaz : A. levodopa B. anticolinergice (trihexifenidil) C. benserazid D. carbidopa E. stimulatoare ale eliber!rii dopaminei (amantadina)
(pag. 130)

F1515087. Levodopa este contraindicat n: A. boala Parkinson B. psihoze C. asociere cu neurolepticele D. asociere cu inhibitori ai dopa-decarboxilazei E. afec iuni cardiovasculare grave
(pag. 131)

F1515088. Levodopa se asociaz cu inhibitorii dopa-decarboxilazei: A. carbidopa B. levomepromazin C. clorpromazina D. benserazida E. droperidol
(pag. 132)

F1515089. Levodopa: A. este precursor al dopaminei

442

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

443

Rezidentiat 2004
B. C. D. E. scade secre ia de hormon somatotrop cre$te secre ia de prolactin! are efecte dopaminergice centrale este precursorul noradrenalinei
(pag. 131)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1515090. Selegilina: A. are T 1/2 scurt B. sufer! biotransformare la amfetamin! $i metamfetamin! C. are T 1/2 lung (24 ore) D. nu se asociaz! cu levodopa E. poatre produce halucina ii
(pag. 132)

F1515091. Sindromul Parkinson se manifest clinic prin: A. hipertonie B. hipokinezie C. hipotonie D. tremor al extremit! ilor E. hiperkinezie
(pag. 128)

F1515092. Trihexifenidilul este contraindicat n: A. glaucom B. formele de parkinsonism n care predomin! hipertonia C. adenom de prostat! D. asociere cu levodopa E. sindrom extrapiramidal indus de neuroleptice
(pag. 133)

F1515093. Trihexifenidilul: A. este indicat n formele incipiente de parkinsonism B. este indicat n formele cu hipotonie muscular! marcat! C. nu se asociaz! cu levodopa D. este indicat n sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice E. este indicat n glaucom
(pag. 133)

F1615094. Anticolinergicele centrale utilizate n parkinsonism: A. Antagonizeaz! hipertonia B. Reduc sialoreea C. Favorizeaz! rigiditatea muscular! $i tremorul D. Produc mioz! la nivelul ochiului E. Cresc eliberarea de dopamin! n nigrostriat
(pag. 132)

F1615095. Care dintre urm toarele medicamente are ac&iune ac&iune anticolinergic central util n parkinsonism? A. Levodopa B. Biperiden C. Trihexifenidil D. Pergolid

443

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

444

Rezidentiat 2004
E. Piribedil
(pag. 129-130)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1615096. Care dintre urm toarele medicamente favorizeaz transmisia dopaminergic ? A. Haloperidolul B. Amantadina C. Selegina D. Biperiden E. Trihexifenidilul
(pag. 129-130)

F1615097. Care dintre urm torii compu#i sunt inhibitori ai DOPA-decarboxilazei? A. Selegilina B. Levodopa C. Carbidopa D. Metildopa E. Benserazida
(pag. 129)

F1615098. Levodopa: A. Este precursorul dopaminei B. Are efecte dopaminergice centrale C. Stimuleaz! secre ia hipofizar! de prolactin! D. Se asociaz! cu inhibitori periferici ai DOPA-decarboxilazei E. nl!tur! sialoreea
(pag. 131-132)

F1615099. Medica&ia antiparkinsonian , n func&ie de mecanismul de ac&iune se clasific n: A. Medica ie anticolinergic! B. Medica ie colinergic! C. Medica ie care stimuleaz! transmisia dopaminergic! D. Medica ie care blocheaz! specific receptorii D2 dopaminergici E. Medica ie care blocheaz! receptorii D1 $i D2 dopaminergici
(pag. 129)

F1615100. Sindromul Parkinson se manifest prin: A. Tremor al extremit! ilor B. Hipertonie muscular! C. Hipotonie muscular! D. Hipokinezie E. Sialoree
(pag. 128)

F1615101. Sunt agoni#ti ai receptorilor D2-dopaminergici utiliza&i n parkinsonism: A. Bromocriptina B. Lisurid C. Pimozid D. Droperidol E. Fluspirilen
(pag. 130)

F1615102. Sunt agoni#ti dopaminergici:

444

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

445

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. Pergolidul Sulpiridul Bromocriptina Piribedilul Metoclopramidul
(pag. 130)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2115103. Sunt antiparkinsoniene: A. moclobemid B. selegilina C. biperiden D. dopamina E. amantadina


(pag. 129)

F2115104. Sunt antiparkinsoniene ce stimuleaza transmisia dopaminergica: A. trihexifenidil B. levodopa C. selegilina D. piribedil E. biperiden
(pag. 129, 130)

F2115105. Sunt antiparkinsoniene anticolinergice: A. trihexifenidil B. bromocriptina C. lisurid D. amantadina E. biperiden


(pag. 129, 130)

F2115106. Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic: A. anticolinergic B. antiglaucomatos C. produce constipatie D. produce tulburari de mictiune E. antagonizeaza sialoreea
(pag. 132, 133)

F2115107. Levodopa are urmatorul profil farmacologic: A. transfer activ prin membranele biologice B. se metabolizeaza la dopamina C. este indicat in Parkinson indus de neuroleptice D. antiparkinsonian in formele incipiente E. potenteaza simpatomimeticele
(pag. 131, 132)

F2115108. Selegilina are urmatorul profil farmacologic: A. efecte secundare de tip amfetaminic B. potenteaza efectele levodopei C. biotransformare la dopamina D. inhiba dopa-decarboxilaza

445

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

446

Rezidentiat 2004
E. se leaga masiv de proteinele plasmatice
(pag. 129, 132)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2115109. Actiunea antiparkinsoniana poate avea ca mecanism: A. stimularea biosintezei de dopamina B. antagonizarea receptorilor colinergici C. stimularea enzimei MAO-B D. inhibarea enzimei MAO-A E. simularea eliberarii de dopamina
(pag. 129)

F2115110. Despre levodopa sunt adevarate urmatoarele: A. se administreaza in asociere cu benserazid B. induce obisnuinta dopaminergica C. prezinta efect "on-off" cu mari fluctuatii zilnice D. este indicata in parkinsonismul medicamentos E. tratamentul cu levodopa se incepe in stadiile incipiente ale bolii Parkinson
(pag. 131)

F2115111. Sunt antiparkinsoniene: A. biperiden B. amantadina C. pergolid D. carbidopa E. risperidona


(pag. 129-130)

F2115112. Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic: A. anticolinergic B. efect rebound colinergic C. indicat in Parkinson manifestat cu hipertonie D. indicat in formele avansate ale bolii Parkinson E. indicat in sindromul neurologic extrapiramidal indus de neuroleptice
(pag. 130,132-133)

F2115113. Levodopa are urmatorul profil farmacologic: A. indicat in asociere cu benserazid B. induce obisnuinta dopaminergica C. efect "on-off" cu mari fluctuatii zilnice D. indicat in formele incipiente ale bolii Parkinson E. indicat in parkinsonismul medicamentos
(pag. 130-132)

F2115114. Selegilina are urmatorul profil farmacologic A. biotransformare in amfetamina B. efecte de tip amfetaminic la mai mult de 10 mg/zi C. intarzie nevoia tratamentului cu levodopa D. potenteaza efectele levodopei E. induce fenomenul "on-off" si obisnuinta dopaminergica
(pag. 132)

F2115115. Notati medicamentele utile in boala Parkinson:

446

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

447

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E. levodopa selegilina trihexifenidil ergocriptina clonazepam
(pag. 129-130)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2115116. Notati antiparkinsonienele ce stimuleaza transmisia dopaminergica la nivel nigrostriat: A. amantadina B. levodopa C. bromcriptina D. trihexifenidil E. haloperidol
(pag. 129-130)

F2115117. Notati afirmatiile corecte: A. MAO-A este marker genetic pentru boala Parkinson B. trihexifenidil provoaca obisnuinta dopaminergica C. levodopa provoaca efect rebound colinergic D. amantadina este indicata in profilaxia infectiei cu virus gripal E. levodopa poate induce miscari de tip coreiform, dupa 2 ani de tratament
(pag. 130-131)

F2115118. Actiunile farmacodinamice ale levodopa, sunt : A. inhiba secretia hipofizara de prolactina B. creste secretia de hormon somatrotop C. are efecte dopaminergice centrale si periferice D. blocheaza receptorii colinergici centrali E. potenteaza neurolepticele
(pag. 131)

F2115119. Inhibitori de DOPA decarboxilaza sunt : A. selegilina B. carbidopa C. benserazid D. amantadina E. bromocriptina
(pag. 129)

F2115120. Sunt corecte afirmatiile : A. levodopa este precursorul dopaminei B. trihexifenidil este contraindicat in adenom de prostata C. carbidopa inhiba DOPA decarboxilaza D. levodopa este indicta in sindromul extrapiramidal produs de neuroleptice E. selegilina inhiba MAO B
(pag. 129-132)

F2215121. Care dintre afirmatiile referitoare la boala Parkinson sunt adevarate: A. evolueaza acut si rapid B. are la baza distrugerea neuronilor colinergici in striat C. se manifesta prin tulburari motorii caracteristice D. are la baza distrugerea neuronilor dopaminergici in substanta neagra

447

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

448

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. hipoactivitatea dopaminergica este responsabila de hipokinezie


(pag. 128-133)

F2215122. Care din afirmatiile referitoare la antiparkinsoniene sunt adevarate: A. amantadina este un inhibitor COMT B. levodopa influenteaza pozitiv nivelele dopaminei C. selegilina actioneaza anticolinergic D. pergolidul este un agonist dopaminergic D2 E. bromocriptina este un precursor al dopaminei
(pag. 128-133)

F2215123. Levodopa: A. este un precursor al serotoninei B. produce efecte dopaminergice centrale C. poate produce miscari anormale involuntare de tip coreiform D. stimuleaza secretia hipofizara de prolactina E. se poate asocia cu carbidopa
(pag. 128-133)

F2215124. Selegilina: A. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice B. se poate biotransforma la amfetamina si metamfetamina C. inhiba selectiv MAO-B D. nu influenteaza fenomenul "on-off" produs de levodopa E. are un timp de injumatatire de aproximativ 24 ore
(pag. 128-133)

F2215125. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt utile in boala Parkinson? A. Selegilina. B. Trihexifenidilul. C. Ajmalina. D. Nialamida. E. Levodopa.
(pag. 129)

F2215126. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune anticolinergica si sunt utile in boala Parkinson ? A. Levodopa B. Selegilina C. Trihexifenidilul D. Orfenadrina E. Biperiden
(pag. 129)

F2215127. Care dintre urmatoarele antiparkinsoniene actioneaza prin stimularea transmisiei dopaminergice ? A. Selegilina B. Trihexifenidilul C. Amantadina D. Bromocriptina E. Prociclidina
(pag. 129)

448

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

449

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2215128. Care dintre afirmatiile referitoare la antiparkinsoniene sunt adevarate ? A. Levodopa este cel mai eficace antiparkinsonian B. Selegilina creste si prelungeste actiunea Levodopa, permitand reducerea dozelor acesteia C. Amantadina nu are actiune antiparkinsoniana, este utilizata doar ca antiviral in profilaxia infectiilor cu virus gripal A D. Amantadina este utilizata ca adjuvant in boala Parkinson E. Este utila asocierea antiparkinsonienelor dopaminergice cu neuroleptice
(pag. 131)

F2215129. Levodopa: A. Este un antiparkinsonian B. Este biotransformata hepatic, prin decarboxilare, la dopamina C. Are efecte dopaminergice centrale D. Nu are efecte dopamininergice periferice E. Inhiba secretia hipofizara de prolactina
(pag. 131)

F2215130. Care dintre afirmatiile referitoare la Levodopa sunt corecte ? A. Levodopa influenteaza pozitiv metabolismul dopaminei B. Este un precursor al Dopaminei si Noradrenalinei C. Este stabila metabolic, nu este influentata de actiunea decarboxilazelor D. Nu prezinta efecte dopaminergice centrale deoarece nu trece bariera hemato-encefalica E. Se asociaza cu inhibitori ai dopa-decarboxilazelor periferice de tipul benzserazidei si carbidopei
(pag. 129-132)

F2215131. Selegilina: A. Este un antiparkinsonian B. Actioneaza inhiband monoaminoxidaza B C. Este biotransformata in Amfetamina si Metamfetamina D. Are timpul de injumatatire foarte scurt E. Nu poate fi asociata cu Levodopa din cauza efectelor secundare numeroase
(pag. 132)

F2215132. Trihexifenidilul: A. Este antiparkinsonian anticolinergic B. Are eficacitate superioara antiparkinsonienelor dopaminergice C. Prezinta efecte secundare de tip anticolinergic D. Poate fi asociat cu Levodopa pentru scaderea dozelor E. Are efecte favorabile in glaucom si adenom de prostata
(pag. 129, 132-133)

F2215133. Medicamentele antiparkinsoniene pot actiona prin urmatoarele mecanisme: A. Anticolinergic B. Colinergic C. Adrenergic D. Adrenolitic E. Stimulente ale transmisiei dopaminergice
(pag. 129)

F2215134. Care dintre urmatoarele antiparkinsoniene actioneaza prin mecanism anticolinergic? A. Carbidopa B. Selegilina

449

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

450

Rezidentiat 2004
C. Trihexifenidil D. Biperiden E. Lisurid
(pag. 129,130)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2215135. In boala Parkinson apare: A. Hiperactivitate colinergica B. Hiperactivitate dopaminergica C. Hipoactivitate adrenergica D. Hipoactivitate dopaminergica E. Hipoactivitate colinergica
(pag. 129)

F2215136. MAO-B metabolizeaza: A. Noradrenalina B. Serotonina C. Dopamina D. Benzilamina E. Tiramina


(pag. 130)

F2215137. MAO-A metabolizeaza: A. Dopamina B. Feniletilamina C. Benzilamina D. Noradrenalina E. Serotonina


(pag. 130)

F2215138. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de ergot si sunt indicati ca antiparkinsoniene? A. Ergotamina B. Ergometrina C. Bromocriptina D. Pergolid E. Piribedil
(pag. 130)

F2215139. Indicati afirmatiile corecte: A. Benserazid se asociaza cu carbidopa pentru a creste concentratia dopaminei la nivel periferic. B. Benserazid se asociaza cu amantadina pentru a o proteja de degradarea centrala. C. Carbidopa se asociaza cu levodopa pentru a creste concentratia de dopamina la nivel periferic. D. Benserazid se asociaza cu levodopa pentru a o proteja de degradare la nivel periferic. E. Carbidopa si benserazid sunt inhibitoare ale dopa-decarboxilazei la nivel periferic.
(pag. 132)

F2215140. Trihexifenidilul: A. Anuleaza sialoreea. B. Antagonizeaza intens hipertonia. C. Se administreaza si la persoanele cu glaucom. D. Are actiune redusa asupra hipokineziei. E. Este indicata in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice
(pag. 132)

450

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

451

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2215141. Levodopa: A. Este un precursor al dopaminei si noradrenalinei. B. Prezinta efecte dopaminergice centrale. C. La tratament indelungat nu apare obisnuinta. D. Se asociaza cu carbidopa sau benserazid pentru a creste concentratia de dopamina la nivel periferic. E. Madopar este produsul ce contine asocierea levodopa-benserazid.
(pag. 131)

F2215142. Selegilina: A. Este un inhibitor selectiv al MAO-B. B. Este conditionat in produsul Jumex. C. Nu se leaga de proteinele plasmatice. D. Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic. E. Adminstrata precoce intarzie cu 6-9 luni nevoia tratamentului cu levodopa.
(pag. 132)

F2215143. Care din urmatoarele substante sunt inhibitori ai dopa-decarboxilazei periferice: A. selegilina B. carbidopa C. levodopa D. benserazida E. amantadina
(pag. 128-133)

F2215144. Levodopa: A. nu se absoarbe oral B. prezinta efecte dopaminergice centrale C. prezinta efecte simpatolitice periferice D. poate produce stare paranoida E. nu se asociaza cu selegilina
(pag. 128-133)

F2215145. Trihexifenidilul: A. este un antihistaminic H1 B. antagonizeaza intens hipertonia din parkinson C. reduce secretiile exocrine D. are eficacitate superioara levodopei in parkinson E. se utilizeaza in tulburarile extrapiramidale produse de neuroleptice
(pag. 128-133)

F2215146. Care din urmatoarele antiparkinsoniene cresc activitatea dopaminergica: A. atropina B. selegilina C. amantadina D. bromocriptina E. fenitoina
(pag. 128-133)

F2315147. Levodopa prezinta urmatoarele reactii adverse: A. stare paranoida (la tratamentul indelungat cu doze mari); B. uscaciunea gurii, cicloplegie;

451

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

452

Rezidentiat 2004

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. efecte secundare periferice de tip simpatomimetic; D. obisnuinta cu diminuarea intensitatii si duratei efectului; E. rotatii spontane ale trunchiului, membrelor si capului dupa tratament indelungat (1 - 2 ani).
(pag. 128 - 133)

F2315148. Care dintre urmatoarele medicamente antiparkinsoniene influenteaza transmisia dopaminergica? A. bromocriptina; B. trihexifenidil; C. orfenadrina; D. amantadina; E. seligilina.
(pag. 128 - 133)

F2315149. Ce manifestari caracterizeaza boala Parkinson? A. rigiditate musculara; B. tremor; C. hiperuricemie; D. afecteaza persoanele varstnice; E. are tendinta evolutiva.
(pag. 128 - 133)

F2315150. Prin ce se caracterizeaza boala Parkinson? A. pierdere de neuroni dopaminergici; B. carenta in GABA; C. exces de acetilcolina; D. carenta de serotonina; E. carenta de dopamina.
(pag. 128 - 133)

F2315151. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind tratamentul antiparkinsonian? A. tratamentul medicamentos este etiologic; B. tratamentul este individualizat; C. tratamentul nu se intrerupe brusc; D. medicatia se administreaza toata viata; E. se administreaza dopamina.
(pag. 128 - 133)

F2315152. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru levodopa? A. nu traverseaza bariera hematoencefalica; B. in organism se transforma in dopamina; C. este precursorul catecolaminelor; D. dopa-decarboxilaza inhiba transformarea sa; E. este un medicament de substitutie.
(pag. 128 - 133)

F2315153. Care din efectele adverse sunt caracteristice pentru levodopa? A. diskinezie (miscari involuntare ale capului si extremitatilor); B. fluctuatii in eficacitate; C. efect on-off; D. hipocolesterolemie; E. bronhospasm.

452

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

453

Rezidentiat 2004
(pag. 128 - 133)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2315154. Medicamentele antiparkinsoniene actioneaza prin: A. stimularea biosintezei dopaminei; B. stimuleaza MAO-B; C. inhiba MAO-B; D. stimuleaza MAO-A; E. stimularea eliberarii dopaminei.
(pag. 128 - 133)

F2315155. Care din urmatoarele medicamente sunt active in boala Parkinson? A. bromocriptina; B. azelastina; C. lovastatina; D. selegilina; E. amantadina.
(pag. 128 - 133)

F2315156. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru tratamentul cu levodopa? A. se asociaza cu neuroleptice; B. este cel mai eficace antiparkinsonian; C. se asociaza cu benserazida; D. nu se asociaza cu carbidopa; E. inhibitia extracerebrala a dopa-decarboxilazei ii scade efectele adverse.
(pag. 128 - 133)

F2315157. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru trihexifenidil? A. este anticolinergic; B. anuleaza sialoreea; C. este anticonvulsivant; D. este antiparkinsonian; E. se recomanda in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice.
(pag. 128 - 133)

F2315158. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru bromocriptina? A. agonist dopaminergic; B. suprima lactatia postpartum; C. nu se recomanda la acromegali; D. antiparkinsonian; E. antiviral.
(pag. 128 - 133)

F2315159. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza trihexifenidilul: A. induce sialoree; B. este indicat in sindromul parkinson medicamentos; C. este antiglaucomatos; D. este indicat in formele incipiente de boala Parkinson; E. este colinergic.
(pag. 128-133)

F2315160. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza levodopa: A. fiind aminoacid, este transportata activ prin membranele biologice;

453

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

454

Rezidentiat 2004
B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

este transformata in dopamina, metabolitul ei activ; este utila in psihoze; este indicata in formele avansate de boala Parkinson; la asocierea cu simpatomimetice apare un antagonism.
(pag. 128-133)

F2315161. Indicati antiparkinsonienele care stimuleaza transmisia in sinapsa dopaminergica inhibitoare de la nivel nigrostriat: A. bromocriptina; B. levodopa; C. haloperidol; D. amantadina; E. trihexifenidil.
(pag. 128-133)

F2315162. Indicati medicamentele utile in boala Parkinson: A. clonazepam; B. levodopa; C. selegilina; D. ergocriptina; E. trihexifenidil.
(pag. 128-133)

F2315163. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru selegilina? A. nu este recomandata asocierea selegilinei la tratamentul cu levodopa; B. este un inhibitor selectiv al monoaminooxidazei de tip A; C. este biotransformata la amfetamina si metamfetamina; D. se fixeaza in hematii; E. potenteaza unele efecte secundare date de levodopa.
(pag. 128 - 133)

F2315164. Trihexifenidilul prezinta urmatoarele contraindicatii: A. forme incipiente de parkinsonism cand predomina hipertonia; B. glaucom; C. sindrom extrapiramidal indus de neuroleptice; D. adenom de prostata; E. asocierea cu levodopa (datorita potentarii efectelor secundare ale acesteia).
(pag. 128 - 133)

F2515165. Levodopa are urmatorul profil farmacologic: A. indicata in Parkinsonismul medicamentos B. precursor al dopaminei si noradrenalinei C. efect de obisnuinta dopaminergica D. efect "on-off" cu fluctuatii ale starii bolnavului pe parcursul unei zile E. indicata in asociere cu neuroleptice
(pag. 131)

F2515166. Medicamentele utile in boala Parkinson sunt: A. benzatropina B. prociclidina C. biperiden D. tiotixen

454

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

455

Rezidentiat 2004
E. lergotril
(pag. 129- 130)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2515167. Antiparkinsoniene agonisti dopaminergici D2 sunt: A. carbidopa B. amantadina C. lisurid D. pergolid E. selegilina
(pag. 130)

F2515168. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate ? A. levodopa se asociaza cu tioridazina B. levodopa se asociaza cu benserazida C. selegilina creste si prelungeste efectele levodopei D. selegilina nu se asociaza cu levodopa E. selegilina potenteaza unele efecte secundare date de levodopa (insomnie, greata)
(pag. 131- 132)

F2515169. Selegilina are urmatorul profil farmacologic: A. T1/2 scurt B. T1/2 lung (24 ore) C. grabeste nevoia tratamentului cu levodopa D. impune reducerea dozelor de levodopa E. doza uzuala 5 mg de doua ori pe zi
(pag. 132)

F2515170. Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic: A. antagonizeaza intens hipertonia din boala Parkinson B. antagonizeaza intens hipokinezia din boala Parkinson C. este cel mai eficace antiparkinsonian D. indicat in formele incipiente ale b. Parkinson E. indicat in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice
(pag. 132-133)

F2515171. Antiparkinsoniene anticolinergice sunt: A. levodopa B. prociclidina C. benzatropina D. bromocriptina E. orfenadrina


(pag. 129- 130)

F2515172. Pentru medicamentele antiparkinsoniene exista urmatoarele principii de tratament: A. formele incipiente de b. Parkinson se trateaza cu levodopa B. formele avansate de b. Parkinson se trateaza cu trihexifenidil C. intreruperea administrarii se face treptat D. asocierile de antiparkinsoniene sunt contraindicate E. Parkinsonismul medicamentos se trateaza cu anticolinergice
(pag. 130)

F2515173. Farmacotoxicologia pentru levodopa cuprinde:

455

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

456

Rezidentiat 2004
A. B. C. D. E.

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

obisnuinta la tratamentul indelungat (dupa cca 2 ani) efect rebound colinergic la intreruperea brusca a tratamentului efect "on-off" cu mari fluctuatii zilnice miscari anormale de tip coreiform efecte secundare periferice simpatomimetice
(pag. 131- 132)

F2615174. Sunt sulfamide sistemice cu durat de ac&iune scurt : A. Sulfatiazolul B. Sulfadoxina C. Sulfametoxazol D. Sulfafurazolul E. Sulfametoxidiazina
(pag. 92)

F2615175. Sunt sulfamide cu ac&iune sistemic de lung durat : A. Sulfametoxidiazina B. Sulfalenul C. Ftalilsulfatiazolul D. Mafenidul E. Sulfafurazolul
(pag. 91, 93)

F2615176. Care dintre efectele adverse urm toare sunt caracteristice sulfamidelor? A. Cristalurie B. Anemie hemolitic! la cei cu deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenaz! C. Fenomene de tip Jarish-Herxheimer D. Fenomene de fotosensibilizare E. Hiperglicemie (diabet sulfamidic)
(pag. 91, 92)

F2615177. Sulfamidele sistemice au urm toarele propriet &i farmacocinetice: A. Nu traverseaz! bariera hemato-encefalic! B. Metabolizare hepatic! prin acetilare C. Metabolizare hepatic! prin conjugare cu glutationul D. Absorb ie digestiv! redus! E. Difuziune dificil! n focare supurative ncapsulate
(pag. 91)

F2615178. Scad efectul antimicrobian al sulfamidelor: A. Procaina B. Acidul folic C. Antiinflamatoarele nesteroidiene D. Metotrexatul E. Trimetoprimul
(pag. 91-93)

F2615179. Care dintre urm toarele chinolone este activ n infec&ii sistemice cu germeni gram-pozitiv? A. Acidul nalidixic B. Rosoxacina C. Norfloxacina D. Pefloxacina

456

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro

457

Rezidentiat 2004
E. Ofloxacina
(pag. 102-103)

PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2615180. Ciprofloxacina: A. D! concentra ii active numai la nivel urinar B. Este activ! pe germeni gram-pozitiv $i gram-negativ, pe mycoplasme, chlamydii C. Cre$te concentra ia plasmatic! a teofilinei administrat! concomitent D. Este antibiotic de alternativ! n sifilis E. Este util! n gonoreea acut! necomplicat!
(pag. 103)

F2615181. Urm toarele afirma&ii caractezizeaz dapsona: A. Antagonism competitiv cu acidul para-aminobenzoic B. Este medica ia de elec ie n lepr! C. Se elimin! prin secre ia lactant! D. Se elimin! biliar, are circuit entero-hepatic E. Se utilizeaz! n infest!rile cu Entamoeba hystolitica
(pag. 109)

457

Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004

www.rezidentiat2004.ro