Sunteți pe pagina 1din 104
»La ora actual, limea are.nevoie de iubire mai mult decdt oricénd...“ Alte carfi de Larry Crane $i Lester Levenson Calea citre libertatea deplind e Adevizrul suprem despre iubire gi fericire Faris atasamente gi pafia lut Lester Cartea abundenfei: uimitoarea Tehnicd a Elimindrit IUBESTE-TE PE TINE iNSUTI ipe cctbilfesis fett ce ret tu LAWRENCE CRANE Din seria invataturilor lui Lester Levenson Traducerea din limba englezd: Cristian HANU Stars ADEVAR BEB piven Brasov, su: Zizinului nr. 48, partes, ap. 7, cad $00414, O.P. 12, Mobil: 0722, 148 983 sew 0727 275 877 Telefon / Fax: 0368 482.076 sau 0268 324 970 E-mait: contect@idivin.ro sau contact@secretult¥ Pe sliceul editurl gésiti si alte offi pentru sulle: . worwdivin.ro Site: wwwveseoretulee ‘Yahoo! Group: adevardivin Deserieres C1P a Bibliotecit Nationale a Roraaniei CRANE, LARRY, lubeste-te pe tine insuti gi Jasd-i pe celal s¥ faci ce-vrei tu! Larry Crane, ‘Lester Levenson; trad.: Cristian Hamu, - Brasov : Adev&r Divin, 201] ISBN 978-606-8080-64.2 1. Levenson, Lester U, Banu, Cristian (rad) 1599232 sae Copyright © 2010 Ediure ADEVAR DIVIN pentru traducerea tn Tina roan ‘Tiduf original ix limba englezi Love Yourself and Let the Other Person Have 1 Your Way, de Lawrence Crane si Lester Levenson, ‘Copyright © 2009 Lawrence Crane si Lester Levenson, Eebita originald a fost pubicats in 2009 de Lawrence Crane Enterprises, Inc, Editor: Caldli PARFENE, Telworeductare st coperti- Elana DAVID ef , Corecturd: Elena MALNAL * Fy I * * oa Lasi-i pe ceilalti sd faci ce vrei tn Atuuci cénd esti plin de iubire, ceilalti oameni ‘fi ies in intimnpinare. Bi ifi ofert ce isi doresti, chiar daca nu inteleg intofdeauna de ce fac acest Ineru. Cert este c& simt ceva specialsfajd de tine si dorese si te ajute s&obtii cea ce vrei. Fora care ti determina si se Bognporte astfel este hibirea. Dack vei citi aceastii cat vite cumssa fi lagi pe ceilalti oameni sk facet-vrei tu. Vei invaja cd dacd emani iubire, deverlM® na cut ea, Tntreaga lute if iese in int&mpinare, ajutindu-te si iti indeplinesti dorintele.